CAO onderhandelingen politie 2018

Auteur Topic: CAO onderhandelingen politie 2018  (gelezen 8426 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Senior GGP

 • Senior GGP
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 278
 • Back the Blue
Gepost op: 23 januari 2018, 11:53:47
Politiebonden maken cao-inzet bekend

De politiebonden hebben hun inzet voor de nieuwe politie-cao bekend gemaakt en aangeboden aan minister Grapperhaus. Belangrijke thema’s zijn onderbezetting en werkdruk, loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid en uiteraard de loonontwikkeling.

Salariseis
Op het gebied van salaris zet de Nederlandse Politiebond (NPB) in op een vast maandbedrag van 125 euro. Een vast bedrag zorgt ervoor dat politiemedewerkers in de lagere salarisschalen meer profiteren dan hun collega’s in de hogere schalen. ACP en VMHP gaan beide voor een salarisverhoging van 3,5 procent. De ANPV is voorzichtiger met haar eisen. De bond wil jaarlijks minimaal compensatie van de inflatie. Daarvoor pleit de bond voor een jaarlijkse verhoging met de consumentenprijsindex (CPI) met een minimum van 75 euro per maand.

De komende tijd gaan de bonden met elkaar in gesprek om tot een gezamenlijke cao-inzet te komen.

Hieronder vind je per vakbond de inzet voor de komende onderhandelingen.

ACP
ANPV
NPB
VMHP

DiNozzo

 • LE Infra
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,695
Reactie #1 Gepost op: 23 januari 2018, 22:14:03
Ik heb de eerste reactie van de baas alweer op intranet gelezen. Ik lees vooral dat de werkgever heel veel verlangd, maar nog weinig daar tegenover zet.


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 39,597
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!


DiNozzo

 • LE Infra
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,695
Op 22 januari 2018 heeft het Ministerie van J&V bekend gemaakt hoe de CAO inzet van de werkgever luidt:

"Op 31 december 2017 is de looptijd van het ‘Akkoord Arbeidsvoorwaarden Sector Politie 2015-2017’ verstreken. Dit akkoord werd afgesloten in de periode waarin de vorming van de Nationale Politie werd geeffectueerd en onze medewerkers in de nieuwe organisatie werden geplaatst. Het akkoord bevatte afspraken op het gebied van de kwaliteit van de arbeid, loopbaanbeleid en duurzame inzetbaarheid. Thema’s die ook nu nog relevant zijn. Daarnaast werd specifiek aandacht geschonken aan de personele zorg en invulling van een personeelsbeleid met als uitgangspunten ruimte voor professionaliteit, gelijkwaardige dialoog tussen medewerker en leidinggevende en wederzijds vertrouwen en respect. Wij vinden het van belang deze uitgangspunten ook aan de vooravond van de gesprekken over een nieuw arbeidvoorwaardenakkoord centraal te stellen.

De commissie Evaluatie Politiewet 2012 heeft geconstateerd dat gedurende de complexe periode waarin de politie zich in de afgelopen vijf jaar bevond, in alle geledingen van de organisatie een grote loyaliteit is getoond door de mensen van de politie. Zij hebben het politiewerk en de politieorganisatie in deze moeilijke periode draaiende gehouden. Dat is een bijzondere prestatie en daar zijn wij hen erkentelijk voor.

De eerste fase van de personele organisatie is afgerond en de politie bevindt zich op dit moment in de volgende fase van doorontwikkeling. Daarbij staat de politie voor grote uitdagingen. De uitdagingen vereisen creativiteit en verdergaande vernieuwingen in het huidige personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid. Vernieuwingen die, zoals verwoord in de politiestrategie 2025, essentieel zijn voor de politie van overmorgen. Tegelijkertijd is het onze ambitie om deze vernieuwingen aan te laten sluiten bij de behoeften van de collega’s. Daarvoor is het van belang dat de te maken afspraken waar mogelijk inspelen op de wensen van de verschillende generaties binnen de politie.

Daarnaast zijn heldere en passende arbeidsverhoudingen belangrijk om de gewenste vernieuwingen door te voeren. Daarin past ook de verdere ontwikkeling van rollen en verantwoordelijkheden in het huidige bestel van minister, politie, politievakorganisaties en ondernemingsraden. Onderdeel hiervan is de grotere rol voor de politie in de voorbereiding van en tijdens de onderhandelingen met uw vakorganisaties. Dit draagt ook bij aan de uitvoering van de te maken afspraken.

De voorstellen die moeten bijdragen aan oplossingen voor de aangegeven vraagstukken zijn geclusterd in de thema’s flexibele en effectieve inzet van capaciteit, duurzame inzetbaarheid en kwaliteit."


DiNozzo

 • LE Infra
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,695
Reactie #4 Gepost op: 26 januari 2018, 13:46:41
Vanochtend schreef het AD onder andere het volgende:
Citaat
Cao-rel: ‘Korpschef Akerboom komt niet voor zijn politiemensen op’
De cao-onderhandelingen van de politie openen met een fikse rel. Anders dan zijn voorgangers schaart korpschef Erik Akerboom zich pal achter minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. Politiemensen verwijten hem dat hij niet voor hen opkomt.

Politiemensen, vakbondbestuurders en Tweede Kamerleden oordelen fel over de opstelling van korpschef Erik Akerboom, die samen met justitieminister Grapperhaus een zogeheten inzetbrief heeft ondertekend. In die brief staan de uitgangspunten van de werkgever - het ministerie van Justitie en Veiligheid - in de komende cao-onderhandelingen van de Nationale Politie.

Waar de korpschef voorheen een neutrale positie innam in de onderhandelingen tussen vakbonden en ministerie, kiest de in 2016 aangetreden Akerboom als werkgever mee te praten. ,,Een bijzondere situatie”, reageren de voorzitters van politievakbonden NPB en ACP in een gezamenlijke reactie. ,,Dom en ongepast”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak, die Kamervragen gaat stellen.
Voor meer, zie bron.

De reactie daarop van de politie:

Den Haag - Vandaag schrijft het AD over de onderhandelingen voor een nieuwe politie cao die binnenkort van start gaan. Het AD kwam gisteren met een laat verzoek om te reageren op een aantal vragen en heeft die reactie maar ten dele overgenomen. De politie vindt het belangrijk om de volledige reactie beschikbaar te maken.

Waarom is gekozen voor deze constructie? Waarom is afgeweken van de constructie onder korpschef Bouman, die neutraal tussen werkgever (Justitie) en bonden ging zitten? Maw, waarom presenteert de heer Akerboom zich als formeel werkgever in plaats van materieel werkgever?

- De politie heeft zich samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid voorbereid op de cao-onderhandelingen voor de nieuwe cao. De minister van Justitie en Veiligheid is formeel gezien werkgever, maar er werd nadrukkelijk gestreefd naar een grotere rol voor de politie in de voorbereiding en tijdens de onderhandelingen met de vakorganisaties. Dit verzekert specifieke politiedeskundigheid aan de overlegtafel en het helpt bovendien om de straks gemaakte afspraken zo efficiënt en effectief mogelijk in werking te laten treden. Hiermee geeft de korpschef bovendien invulling aan een eerder verschenen advies hierover - van de Commissie Borstlap - die een grotere betrokkenheid van de korpschef adviseerde.

Bonden merken op dat de brief vraagt om meer flexibiliteit van agenten, van wie tijdens de reorganisatie al veel gevraagd is. En dat er vooralsnog weinig tegenover staat. Bent u het daarmee eens? Is het een bewuste keuze om nog weinig aan te bieden op papier?

- De inzetbrief is onlangs verzonden aan de politievakorganisaties. De gesprekken daarover moeten nog plaatsvinden. Flexibiliteit is, net als bijvoorbeeld verantwoorde loonontwikkeling, kwaliteit en duurzame inzetbaarheid, een van de onderwerpen tijdens die gesprekken. De bonden en werkgever hebben met elkaar afgesproken niet op de gesprekken vooruit te lopen.

Mochten de CAO-onderhandelingen uitdraaien op demonstraties, dan zullen agenten ook tegen de heer Akerboom demonstreren. Is de heer Akerboom niet bang dat dit zijn draagvlak onder agenten ondermijnt?

- Zoals in de inzetbrief ook al staat, streven het ministerie en de politie ernaar om in het komende onderhandelingsproces zoveel mogelijk samen met de bonden op te trekken. Wij hebben namelijk hetzelfde gemeenschappelijke doel: het bereiken van een arbeidsvoorwaardenakkoord dat de politieorganisatie en haar mensen ten goede komt. Wij zien dan ook uit naar constructieve gesprekken.


Senior GGP

 • Senior GGP
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 278
 • Back the Blue
Reactie #5 Gepost op: 27 januari 2018, 13:04:28
En vandaag probeert de Korpschef via Social Media een en ander recht te zetten...maar ik vrees dat het leed al geschied is...

Korpschef Akerboom: Ik kom in cao-gesprekken wél voor collega's op
Korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie weerlegt kritiek dat hij zich tijdens de cao-onderhandelingen pal achter justitieminister Grapperhaus schaart en zijn mensen niet steunt. ,,Collega's mogen verwachten dat ik aan tafel voor hen opkom", meldt Akerboom in een via Twitter verspreidde verklaring.  
https://www.ad.nl/binnenland/korpschef-akerboom-ik-kom-in-cao-gesprekken-wel-voor-collega-s-op~a1bdba3f/


Sven82

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 530
Reactie #6 Gepost op: 31 januari 2018, 12:34:39
Lijkt een normaal verschijnsel te worden dat de hoge bazen binnen ministeries zich achter ministers scharen om belabberde voorstellen over CAO's van hun goedkeuring te voorzien. We zagen dit ook bij Defensie waar generaals over elkaar heen buitelden om te roepen dat de minister een prachtig voorstel had gedaan.

Volstrekt ongepast en het is duidelijk binnen welk ministerie Akerboom is opgevoed voor hij Korpschef werd. Ik zou zeggen, trap er niet in, en spreek hem erop aan!


DiNozzo

 • LE Infra
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,695
Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2018, 17:23:13
Na het verlopen van het ultimatum zijn de korpsleiding en de minister toch met een reactie gekomen hoewel deze weinig inhoudelijk is.

Brief minister
Brief korpsleiding

Ik blijf het een kapitale fout van Akerboom vinden om samen met de minister te gaan werken. Hij had als chef achter zijn personeel moeten staan en onze eisen vertolken! Nu is elke reactie van bovenaf door Grapperhaus en Akerboom samen getekend. Dat geeft de diender niet veel vertrouwen!


DiNozzo

 • LE Infra
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,695
Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2018, 17:26:01
https://twitter.com/PolitieInfraZO/status/1013724503401222144

Uitblijven reactie op ultimatum slag in gezicht politiemensen
02 juli 2018, CAO
De bonden maken zich klaar voor collectieve acties. Voor donderdag 5 juli staat in Den Haag een actie gepland met kaderleden. De voorbereidingen die daarvoor worden getroffen gaan onverminderd door. Het is voor de werkgever te laat om dat met een inhoudelijke reactie nog een halt toe te roepen.

De ACP, NPB, ANPV en VMHP hebben zes weken geleden een ultimatum gesteld aan de werkgever. Uiterlijk 1 juli moest die reageren op vier punten, waaronder een verzoek om het herstelplan van de bonden op te pakken. De werkgever heeft het ultimatum laten verlopen en is tot op heden nog steeds niet met een reactie gekomen. Een woordvoerder van de bonden: “Dat de werkgever haar reactie maar blijft uitstellen getuigt van weinig respect en voelt voor velen alsof de politietop een loopje met hen neemt.” Afgelopen weekend heeft de werkgever de bonden laten weten dat vandaag (maandag 2 juli) een reactie op het ultimatum zou volgen. Tot op dit moment is er nog niets vernomen. De bonden hebben daarom contact gezocht met de werkgever en deze zeer dringend verzocht zo spoedig mogelijk alsnog te reageren. Zo gauw de reactie komt, wordt die door de bonden beoordeeld en gedeeld met de collega’s. Maar op de acties van deze week zal dat weinig invloed meer hebben.

Mars van de uitgeknepen citroenen
Wat gaat er gebeuren? Op 5 juli trekken de bonden met hun kaderleden naar de Hofplaats in Den Haag. Daar wordt duidelijk gemaakt dat de blauwe citroen, oftewel de politie, volledig is uitgeperst. Uit de schillen en de pitten komt geen sap van enige kwaliteit meer. De pogingen van de minister en korpschef om het korps met hun CAO-voorstellen nog verder uit te knijpen, wordt door collega’s dan ook niet geaccepteerd. Het water staat de collega’s aan de lippen. Ze zijn strijdbaar en willen de burger dienen, maar niet langer meer ten koste van henzelf.


DiNozzo

 • LE Infra
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,695
Reactie #9 Gepost op: 23 juli 2018, 20:44:35
Nieuw bod politie cao: 7 procent loonstijging
Den Haag - Vandaag hebben de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom in een brief aan de vakbonden nieuwe en aanvullende voorstellen gedaan voor de nieuwe politie cao. Tevens is de door de bonden gevraagde duidelijkheid gegeven over een loonbod. In de vandaag verstuurde brief wordt voor alle 65.000 politiemedewerkers een bod van 7% loonsverhoging gedaan, plus een eenmalige uitkering van €500 en wordt het jaar 2020 bij de cao betrokken. In de aangepaste voorstellen krijgen de politiemedewerkers onder andere meer invloed op hun eigen roosters en meer (keuze)mogelijkheden bij bijvoorbeeld scholing, gezondheid en verlofsparen.

'De Nederlandse politie is een fantastisch politiekorps dat zich dagelijks tot het uiterste inspant om onze burgers en onze samenleving veilig te houden. Ze verdienen een goede en moderne cao, een passende beloning, een gezonde en veilige werkomgeving en moderne arbeidsomstandigheden voor een goede balans tussen werk en privé, maar ook tussen de individuele belangen en die van de organisatie. In de afgelopen tijd is gebleken dat we over de meeste thema’s die de vakbonden naar voren brengen, dezelfde urgentie van handelen zien en dezelfde doelen nastreven. Met deze brede voorstellen en het loonbod is er naar mijn mening voldoende aanleiding voor de vakbonden om terug te komen aan tafel', aldus Grapperhaus over de nieuwe voorstellen.

Korpschef Akerboom over deze voorstellen: 'Dit is een mooi loonbod en daar ben ik blij mee. Het doet recht aan het soms moeilijke uitdagende werk van de collega's en hun loyaliteit van de afgelopen jaren. Ook politiecollega’s moeten kunnen profiteren van de economische groei. Zij hebben er namelijk de afgelopen jaren voor gezorgd dat ondanks een ingrijpende reorganisatie, de politie positieve resultaten behaalden zowel op het gebied van de veiligheid als in het stijgende vertrouwen van de burgers in de politie.'

Terug aan tafel
Deze brief komt op een moment dat de onderhandelingen met de vakbonden voor een nieuwe cao stil liggen. Op 3 juli gingen de vakbonden van tafel en kondigden acties aan. Met de nieuwe voorstellen roepen Akerboom en Grapperhaus de vakorganisaties op terug aan tafel komen. 'Wij denken dat dit brede aanbod over de capaciteit, keuzevrijheid en het loonbod de vakbonden voldoende vertrouwen moet geven het gesprek weer aan te gaan. Alleen aan de onderhandelingstafel kunnen we de verschillen van inzicht overbruggen. En alleen aan tafel kunnen de uiteindelijke afspraken worden gemaakt die in het belang zijn van al het personeel en de organisatie', aldus Akerboom en Grapperhaus.

De nieuwe en gewijzigde voorstellen in het kort
 • Loonbod: in de brief wordt een loonbod gedaan van 7%. De eerste 3% gaan in per 1 juli 2018, op 1 juli 2019 volgt een loonsverhoging van 2% en in 2020 ook een verhoging van 2%. Daarnaast volgt in 2019 een eenmalige nominale uitkering van € 500.
 • 4x9-modaliteit: Minister en korpschef stellen onderscheid voor in de toepassing tussen huidige en nieuwe medewerkers. Huidige medewerkers zullen in ieder geval gestimuleerd gaan worden om te kiezen voor diensten van acht uur.
 • Keuzevrijheid: Er komt meer ruimte voor groeps- en zelfroosteren. Dat geeft politiemedewerkers de mogelijkheid werk en privé makkelijker te combineren.
 • Verder wordt er gekeken of er varianten mogelijk zijn voor diensten en roosters die kunnen bijdragen aan verlichting van de roosterdruk. Er wordt gekeken of dagroosters eerder kunnen worden vastgesteld, zodat politiemensen op tijd weten wanneer ze ingeroosterd staan.
 • Duurzame inzetbaarheid: Er wordt een persoonlijk vitaliteitsbudget voorgesteld waarmee medewerkers - van jong tot oud – in iedere fase van hun carrière worden ondersteund om fit en gezond te blijven. Collega’s van 55+ krijgen de mogelijkheid om alsnog mee te kunnen doen aan de LFU-regeling , de regeling voor verlofsparen. Medewerkers worden gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld met de studiefaciliteitenregeling.
 • Betere begeleiding bij ziekte en ongevallen: de werkgever wil de ondersteuning bij de afwikkeling van dienstongevallen, beroepsziekten en beroepsincidenten verder verbeteren. Ook moet het thuisfront van politiemensen eerder en beter betrokken worden bij hun werk.