Rijkswaterstaat en ijsbestrijding

Auteur Topic: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding  (gelezen 7645 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Gepost op: 22 februari 2018, 10:12:10
Hulpverlening te water en ijsgang.

Gedurende (zware) ijsgang kunnen de moderne,snelle vaartuigen van de KNRM niet worden ingezet, op sommige stations wordt het werk tot bepaalde zwaarte van het ijs overgenomen door de oudere/voormalige KNRM vaartuigen. De meeste moderne overheidsvaartuigen zijn niet meer ontworpen op en gebouwd voor de inzet tijdens redelijk wat ijsgang.
Onder winterse omstandigheden met op sommige wateren zware ijsgang, bijvoorbeeld in eerste instantie op het IJsselmeer zal de hulpverlening, bijvoorbeeld branden blussen, aanvaringen en verontreinigingen tegen gaan moeten worden uitgevoerd door particuliere ijsbrekende sleepboten en/of helikopters (SAR,politie etc.) voor het eventueel in veiligheid brengen van opvarenden.
Vwb het blussen van branden etc. zullen de brandweer met de nodige ademlucht en motorspuitjes etc. en ook eventuele andere hulpverleners ipv aan boord van de KNRM vaartuigen en/of overheidsvaartuigen zich moeten inschepen op ijsbrekende sleepboten of zich moeten laten invliegen.
De brandweerkorpsen van bijv. Urk en Terschelling hebben de nodige ervaring met het opereren vanaf vaartuigen.
Op het Marker-en IJsselmeer is gedurende zware ijsgang konvooivaart met hulp van ijsbrekende sleepboten en onder leiding van RWS (konvooileiders etc.) verplicht, RWS heeft daartoe een langjarig contract met Muller Dordrecht waarbij en eigen ijsbrekende sleepboten worden ingezet en particuliere sleepboten voornamelijk van Urkers.
Het Prinses Margrietkanaal, de drukke hoofdvaarroute naar het Noorden wordt bevaarbaar gehouden door de Provinciale Waterstaat Friesland.

Op het Wad kunnen o.a. de kleinere sleepbootjes van de Marine worden ingezet voor de begeleiding van de veerverbindingen naar de eilanden.
Op het Hollands Diep, de drukke route naar de Volkerak sluizen wordt tijdens zware ijsgang konvooivaart onder begeleiding van RWS opgezet. Daarnaast beschikt BST te Dintelsas o.a. over sterke ijsbrekende sleepboten met zeer grote blus- en pompcapaciteit die kunnen worden ingezet op de Schelde-Rijnverbinding.
Gelet op de klimaatveranderingen lijkt het niet al te waarschijnlijk dat er zeer strenge winters in het verschiet staan, verwacht worden, waardoor mogelijk minder aandacht zal worden besteed aan voldoende geeigend materieel en de kennis en kunde mbt “ijs” steeds verder zal afnemen.
Er zijn ondertussen steeds meer veerverbindingen vervallen of vervangen door bruggen, de vroegere enorme inzet bij de Moerdijkbruggen is de laatste perioden niet meer voorgekomen.

De moderne tankers en containerschepen hebben tegenwoordig zeer grote vermogens en voorschepen waardoor ze makkelijker door het ijs kunnen.
Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #1 Gepost op: 23 februari 2018, 10:27:10
Het slechten van drukwallen op het IJsselmeer/Markermeer.Drukwallen (“Hummocks”) worden gevormd, ontstaan, door bij harde wind opstuwend ijs op het ondiepe IJsselmeer etc. met name tijdens perioden van dooi als het ijs door de winddruk gaat lopen, het ijs kan dan ook heel snel over de dijken aan het IJsselmeer gaan, bijvoorbeeld bij harde westelijke winden aan de Friese kust en de dijk Enkhuizen-Lelystad, die route moet dan worden afgesloten.
Geladen schepen, bijv tankers, kunnen onder deze omstandigheden snel bedekt worden met grote hoeveelheden ijs wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor schip en bemanning.
In die gebieden waar drinkwater wordt gewonnen kunnen geladen tankers die onder deze omstandigheden lek kunnen raken, c.q. onder dreigen te gaan, o.a. voor de drinkwaterwinning (bijv inlaat Andijk) een gevaar vormen.
Onder deze omstandigheden wordt de vaart op het IJsselmeer etc., ook voor de konvooivaart, door RWS Centraalpost Lelystad gestremd.

Op de grote rivieren ontstaan drukwallen tijdens het vastlopen van grote hoeveelheden lopend ijs op kribben etc door de stroom.
Op het IJsselmeer worden tegenwoordig ijsbrekende sleepboten (tot ca. 2000 pk) zonder stevenschoen, ijsploeg, ingezet bij de vorming van drukwallen, vroeger op de grote rivieren sleepboten (ca. 200-400 pk) met stevenschoenen meestal van het type onderloper al dan niet in samenwerking met de Genie die werd ingezet om met explosieven de ontstane zeer zware “ijsbergen” etc. op te blazen. Als de afvoer van de grote rivieren door zware ijsvorming wordt beperkt kan dit leiden tot gevaar voor dijkdoorbraken en overstromingen.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #2 Gepost op: 23 februari 2018, 10:41:51
Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #3 Gepost op: 23 februari 2018, 11:07:07


Een van de weinige overgebleven overheidsvaartuigen met ijsbreker kwaliteiten.

RWS had zelf o.a. de Christiaan Brunings voor de beneden rivieren en de Jan Blanken.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #4 Gepost op: 23 februari 2018, 11:17:42
IJsdam bij Kampen baart Rijkswaterstaat zorgen


6 januari 1997


Van een onzer verslaggevers KAMPEN, AMSTERDAM - Rijkswaterstaat beslist vandaag of ijsbrekers moeten worden ingezet tegen de ijsdam in de IJssel bij Kampen. “Het water is door die dam in de loop van zondag 32 centimeter gestegen, maar dat betekent nog geen gevaar voor Kampen”, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat gisteravond in Arnhem.

Sinds vorige week vrijdag is de IJssel bij Kampen dichtgevroren. De dag daarvoor was de ijsdam ontstaan ten zuidoosten van Kampen, ter hoogte van de nieuwe IJsselbrug. Hierdoor kan het water van de rivier bovenstrooms met zo'n vijftig centimeter stijgen, waardoor de uiterwaarden kunnen onderlopen of zelfs Kampen.

Rijkswaterstaat voert elke dag overleg over de ijssituatie. Vrijdag zijn in opdracht van Rijkswaterstaat luchtfoto's gemaakt van de dichtgevroren IJssel bij Kampen. “Voor het geval dat er moet worden ingegrepen, liggen ijsbrekers gereed”, zegt de woordvoerder. Ten westen van Kampen is een tweede ijsdam ontstaan, maar die vormt geen probleem. Alleen de ijsdam ten zuidoosten van de stad kan gevaarlijk worden. Hij houdt de waterafvoer van de IJssel naar het IJsselmeer tegen.

Ruim tien jaar geleden voelde de gemeente Kampen zich ook bedreigd door kruiend ijs. Toen zou de landmacht de ijsmassa's opblazen, maar dat bleek niet nodig, omdat de natuur zelf haar werk deed.

De scheepvaart van en naar Kampen is gestremd. Coördinator Robert Zwiers van het centrale informatiepunt ijsbestrijding (CIBIJ) van de binnenscheepvaart in Rotterdam meent dat de route naar Kampen open had kunnen worden gehouden. “IJsdammen kunnen zich vormen door ondiepe plekken in de rivier. Door continu te varen met een sleepboot, had die ijsvorming niet hoeven te ontstaan. De vaart naar het oliedepot in de Haatlandhaven van Kampen had kunnen doorgaan.”

https://www.trouw.nl/home/ijsdam-bij-kampen-baart-rijkswaterstaat-zorgen~a4958474/

Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #5 Gepost op: 24 februari 2018, 09:43:04
IJskaarten

IJsvorming op de vaarweg kan ernstige vertraging veroorzaken voor de scheepvaart. Daarnaast kunnen zogenaamde "ijsdammen" zorgen voor overstromingen. De ijstoestand op de Waddenzee, zeearmen en IJsselmeer is ook afhankelijk van de wind en/of het getij.

De berichtgeving op deze pagina omvat de ijsberichtgeving voor de binnenwateren. Op de ijskaart van Nederland is de bevaarbaarheid van vaarroutes aangegeven. De kaart wordt dagelijks ververst zolang er ijs op de binnenwateren ligt en de binnenvaart er mogelijk hinder van ondervindt. Onder de kaart treft u een legenda aan met de verklaring van de in de kaart gebruikte lijnen, kleuren en codes. De codes worden in deze legenda verklaard.

Voor de aanloopgebieden naar de Nederlandse zeehavens worden ijsberichten verzonden naar onder andere de Kustwacht. Kijk hier voor de actuele ijssituatie op de Noordzee.

In de winterperiode kunt u de ijsberichten voor het binnenland ook vinden op NOS teletekstpagina 725. De ijsberichten voor het buitenland kunt u vinden op NOS teletekstpagina 722.

Kies in de lijst een gebied waarvoor u een ijskaart wilt bekijken.

Let op!
De hieronder aangegeven datum/tijd is het tijdstip tot wanneer de laatst beschikbare en aangeleverde informatie is doorgevoerd op deze website. De actuele situatie kan afwijken van deze laatst aangeleverde informatie. In de ochtend tot ca 11:30 uur wordt de actuele situatie van de huidige dag nog bijgewerkt.

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/berichtgeving/ijskaart
Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #7 Gepost op: 1 maart 2018, 09:27:13

  Rijkswaterstaat
 ✔  @Rijkswaterstaat  

Op het #IJsselmeer, tussen Amsterdam en Lelystad, zijn #ijsbrekers voor ons in actie. Ze maken de #vaarweg vrij en assisteren zo nodig de scheepvaart. Meer informatie over ijsbestrijding: http://bit.ly/2CpNLIN


3:26 PM - Feb 28, 2018

Dit is de Johannes J. (bouwjaar 1943 200 pk, tegenwoordig ca 1000 pk) een qua ijsbreekkwaliteiten per geinstallleerd vermogen optimale sleepboot van Urk.
De zeer ervaren schipper die in het verleden meestal als konvooileider werd benoemd is vorig jaar plotseling aan een hersentumor overleden.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #8 Gepost op: 1 maart 2018, 09:34:27
Wind Oost 6-7, het ijs zal voor de Buiten Y, bij de Y-toren, behoorlijk kunnen opstuwen.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,218
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #9 Gepost op: 1 maart 2018, 09:45:19
Johannes J. en de Husky (2000 pk) aan het werk voor de Y-toren,bij verschillende kleinere schepen op het Markermeer/Y-meer is de vaart er uit.