Welke erkende hulpdiensten zijn er in Nederland

Auteur Topic: Welke erkende hulpdiensten zijn er in Nederland  (gelezen 11891 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Gepost op: 14 maart 2018, 11:31:34
Laatst werd mij door een collega gevraagd of zij met een herkenbaar BOA voertuig via het fietspad langs een tijdelijke wegopbreking mochten rijden. Er stond een bord bij met de tekst "Alleen voor Hulpdiensten".
Ik weet dat zij van hun gemeente ontheffingen hebben voor het rijden op trottoir, fietspad, tram en busbanen, enz. Ik ga er dan ook vanuit dat zij met de ontheffing erlangs mochten rijden. Vervolgens kwam de discussie tot stand wie officieel erkende hulpdiensten zijn. Een aantal weten we allemaal, zoals Politie, Brandweer, Ambulance en Reddingsmaatschappijen. Er zijn er vast nog meer, maar welke en zijn deze officieel erkend.

Oscar.
Ko van Leeuwen

 • Fotograaf
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,393
 • IJmuiden
  • Foto Ko van Leeuwen
Reactie #1 Gepost op: 14 maart 2018, 11:56:15
Een aantal weten we allemaal, zoals Politie, Brandweer, Ambulance en Reddingsmaatschappijen. Er zijn er vast nog meer, maar welke en zijn deze officieel erkend.
Eerst de vraag wat 'erkend' is. Voor de overheidsdiensten zoals politie en brandweer lijkt dat duidelijk. Ambulancediensten zijn deels particuliere organisaties. Hoe is die erkenning geregeld? Ik vermoed via een contract met de veiligheidsregio.

Verder is 'Reddingsmaatschappijen' een ruim begrip. Alle reddingsbrigades die zijn aangesloten bij de KNBRD zijn erkend middels de regeling optische en geluidssignalen. Reddingsmaatschappij KNRM echter niet. Hoe is deze dan erkend. En op het water is iedereen verplicht om hulp te verlenen. Is men op dat moment een hulpdienst die een overtreding mag begaan om iemand te redden? Artikel 1.05 BPR geeft daar wel ruimte voor.

Terug naar de BOA: Volgens mij zijn gevoelsmatig jullie ontheffingen niet van kracht als er staat dat alleen hulpdiensten zijn toegestaan. Ik denk dat je dat soort routes altijd vrij moet laten voor daadwerkelijke spoedhulpverlening. Maar dat is meer mening dan feit.


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,370
Reactie #2 Gepost op: 14 maart 2018, 12:07:37
Betrof het een fietspad met bord G11/G12a of was het een C1?

Ik zou hulpdiensten zien als alles wat in artikel 1 van de Regeling Optische en Geluidssignalen is genoemd. Daar staat een gemeentelijk toezichthouder niet tussen, maar ik zou deze dan ook weer niet bekeuren. Wel heb je een probleem als je een fietser aanrijdt terwijl je daar niet mocht rijden.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster."


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,370
Reactie #3 Gepost op: 14 maart 2018, 12:10:19
Verder is 'Reddingsmaatschappijen' een ruim begrip. Alle reddingsbrigades die zijn aangesloten bij de KNBRD zijn erkend middels de regeling optische en geluidssignalen. Reddingsmaatschappij KNRM echter niet. Hoe is deze dan erkend. En op het water is iedereen verplicht om hulp te verlenen. Is men op dat moment een hulpdienst die een overtreding mag begaan om iemand te redden? Artikel 1.05 BPR geeft daar wel ruimte voor.

De Reddingsbrigade en KNRM zijn op het water bevoegd om af te wijken van het BPR. Op het land is alleen de Reddingsbrigade aangewezen als hulpdienst en conform de Regeling Optische en Geluidssignalen bevoegd om met zwaailicht en sirene te rijden.
"He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster."


Dion

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,214
Reactie #4 Gepost op: 14 maart 2018, 12:12:48
Ik zou hulpdiensten zien als alles wat in artikel 1 van de Regeling Optische en Geluidssignalen is genoemd.

Voor de volledigheid het hele lijstje:
Citaat
1. Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet.

2. De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende:
a. de door de directie van het Rode Kruis aangewezen onderdelen van Noodhulp Nationaal;
b. de Stichting Sanquin voor een spoedtransport van bloed of bloedproducten;
c. Prorail voor de inzet van hulpverleningsvoertuigen ten behoeve van ongevallen op het spoor;
d.
    1°. de veiligheidsregio’s,
    2°. de operationele onderdelen van het Instituut Fysieke Veiligheid,
    3°. Het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie;
e. de Stafafdeling Beveiliging, Bewaking & Vervoer van de Arrondissementale Stafdienst Amsterdam;
f. de Milieudienst Zuid-Holland Zuid;
g. de DCMR Milieudienst Rijnmond;
h. de divisie Rotterdam Port Authority van Havenbedrijf Rotterdam N.V. ten behoeve van het gebruik van uitrukwagens;
i. de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen functionarissen van de Landelijke Vervoersdienst Justitie of de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening van de Dienst Justitiële Inrichtingen;
j. het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen orgaancentrum, bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, ten behoeve van het spoedeisende vervoer van transplantatieorganen en het spoedeisende vervoer van transplantatieteams;
k. de door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen aangewezen reddingsbrigades;
l. de Koninklijke Marechaussee, alsmede andere door de Minister van Defensie aangewezen bijstandseenheden;
m. de militair geneeskundige dienst, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Militaire Ambtenarenwet 1931;
n. de Dienst Bedrijfsbeveiliging van TATA Steel IJmuiden B.V. te Velsen-Noord;

o.
    1°. de hoofdofficier van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie,
    2°. het Nederlands Forensisch Instituut;

p. van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu:
    1°. de milieuongevallendienst,
    2°. de radiologische dienst straling,
    3°. de incidentcoördinator;

q.
    1°. de explosieven opruimingsdiensten van het Ministerie van Defensie
    2°. de brandweerdiensten van het Ministerie van Defensie,
    3°. het Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid, ten behoeve van het verrichten van metingen bij stralingsincidenten,
    4°. het Advies en Assistentieteam en de Detectie, Identificatie en Monitoring groep van de Chemische, Radiologische en Nucleaire (CBRN)
          Responscapaciteit;

r. de bedrijfsbrandweer van de luchthaven Schiphol of een luchthaven van nationale betekenis als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet luchtvaart;
s. de weginspecteurs en officieren van dienst van Rijkswaterstaat.

Voor wie zich afvragen waarom politie, brandweer en ambulancedienst niet genoemd worden; deze staan al genoemd in artikel 29 van het RVV1990.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,222
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #5 Gepost op: 14 maart 2018, 12:33:15
Het is maar net met welk doel er over dat fietspad of over een andere verboden route wordt gereden.


Een paar voorbeelden :

De bemanning van de KNRM reddingsboot van Neeltje Jans buiten die bij een noodoproep via de Kustwacht moest uitrukken gebruikte vanwege de aanmerkelijk snellere route een verboden weg over het Roompot gedeelte van de Oosterschelde Dam. De politie die kennelijk meeluisterde stond dan aan het eind van de route en schreef uitvoerig.
De KNRM reddingsboot van Harlingen, die niet mag slepen, bracht al slepende een vaartuig in nood de haven binnen. De bemanning van de politieboot schreef. De burgemeester van Harlingen ook voorzitter van de plaatselijke KNRM cie, ging zich hier hevig tegen verzetten.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,222
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #6 Gepost op: 14 maart 2018, 12:42:46
De Reddingsbrigade en KNRM zijn op het water bevoegd om af te wijken van het BPR. Op het land is alleen de Reddingsbrigade aangewezen als hulpdienst en conform de Regeling Optische en Geluidssignalen bevoegd om met zwaailicht en sirene te rijden.

Op het water alleen met schriftelijk toestemming van de beheerder.
Dat geldt trouwens ook voor de politievaartuigen, opvallend en onopvallend.
Overigens hoe zit het blauw zwaailicht KNRM en politie en brandweer en de registratie snelle vaartuigen.
Tot heden kun je een snel vaartuig laten registreren zonder dat je de eigenaar bent c.q. er worden geen eigendomspapieren bij de registratie vereist.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,222
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2018, 16:23:45
Op de Randmeren, het Marker-en Ijssselmeer rukken bij een (al dan niet terechte) noodoproep Kustwacht  (VHF16) naast de KNRM ook diverse “particuliere waterhulpverleners/waterhulpdiensten/bergers” uit.
De noodoproepen zijn openbaar en ook de beantwoording door de Kustwacht.
Een ieder die op het water hulp kan verlenen is daartoe, in alle redelijkheid, verplicht.
De KNRM en KNRB etc. vaartuigen melden zich direct bij vertrek in bij de Kustwacht , waterhulpdiensten/bergers in de regel als ze wat dichter in de buurt van het te assisteren object zijn.
Op bijvoorbeeld de Randmeren/Gooimeer, vooral in het drukke hoogseizoen, waar snelheidsbeperkingen gelden van 6 resp. 16 km/uur gaat dit vanwege de concurrentie tussen de  waterhulpdiensten met snelheden van 90 km/uur en mogelijk hoger, met alle mogelijke gevaren van dien voor de overige gebruikers op het water.
De eerste vraag is kunnen deze waterhulpdiensten zolang ze zich niet hebben in gemeld bij de Kustwacht worden beschouwd/erkend als hulpverleners, de tweede vraag is hebben deze waterhulpdiensten op een of andere wijze toestemming en van wie, om al dan niet met zwaailichten, AIS zichtbaar etc. o.a. sneller te varen dan is toegestaan.
De gebruikelijke hoge snelheden van de waterhulpdiensten/bergers op de Randmeren zijn al vele jaren algemeen bekend.


guest12562

 • Gast
Reactie #8 Gepost op: 15 maart 2018, 19:00:02
Ik vraag me inderdaad af wanneer een instantie een hulpdienst is, dit is in mijn ogen niet gekoppeld aan het gebruik van licht en geluidsignalen.
De Reddingsbrigades mogen helemaal niet met toeters en bellen rijden, dat ze het doen is een andere zaak, maar officieel mag het niet.
Maar wacht zegt dit dan weer over een hulpdienst?


Dion

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,214
Reactie #9 Gepost op: 15 maart 2018, 19:28:38
Ik vraag me inderdaad af wanneer een instantie een hulpdienst is, dit is in mijn ogen niet gekoppeld aan het gebruik van licht en geluidsignalen.
De Reddingsbrigades mogen helemaal niet met toeters en bellen rijden, dat ze het doen is een andere zaak, maar officieel mag het niet.
Maar wacht zegt dit dan weer over een hulpdienst?
Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voor zover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet.
k. de door de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen aangewezen reddingsbrigades;