Politie: 'Samenwerking politie en boa’s intensiveren’

Auteur Topic: Politie: 'Samenwerking politie en boa’s intensiveren’  (gelezen 8730 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

DiNozzo

 • Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,084
Gepost op: 11 december 2018, 10:12:06
Nederland - Vandaag heeft de korpsleiding van de politie de notitie ‘Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar’ gepresenteerd. Met deze notitie wil de politie een helder standpunt innemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van de relatie tussen de politie en overige handhaving en toezicht. De politie wil de samenwerking met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) verder verbeteren, bijvoorbeeld door heldere afspraken te maken over informatiedeling en toegang tot politielocaties en door van operationele regie bij de politie naar operationele samenwerking te gaan. De notitie gaat ook in op het geweldsmonopolie, die blijft wat de politie betreft voorbehouden aan het korps. Eerder al spraken de commissie-Kuijken en de Stichting Maatschappij en Veiligheid zich uit over de verhouding tussen politie en toezichthouders.

Uitgangspunten
Aan de notitie liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag:

 • In vredestijd ligt het geweldsmonopolie bij de politie, alleen in uitzonderlijke gevallen kan daarvan worden afgeweken;
 • Sommige politietaken -zoals handhaving- kunnen echter wel door andere partijen worden uitgevoerd;
 • De politie gaat niet weg van straat en is zichtbaar en aanspreekbaar;
 • Wijkveiligheid is belegd in regionale en lokale driehoeken (OM, BM, politie). Lokale driehoeken stellen handhavingsbeleid vast;
 • De politie wil beter samen werken met boa’s; niet naast elkaar, maar met elkaar;
 • De politie wil vaker normerend zijn in publieke domein, gekoppeld aan onderliggende veiligheidsproblematiek.

Geweldsmonopolie
De politie heeft het geweldsmonopolie. Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Zoals boa’s die in het buitengebied werken, in hun werk grotere risico’s lopen en niet op back-up van de politie kunnen rekenen. Korpschef Akerboom: ‘Het geweldsmonopolie hoort bij de politie. Het is een onderscheidend criterium in de samenwerking met onze partners. Dat is een principieel standpunt waar wij aan hechten. Maar dat standpunt verplicht natuurlijk ook. De discussie over bewapening van boa’s vloeit voort uit de zorg over de veiligheid van boa’s. Die zorgen deel ik. Boa’s moeten kunnen rekenen op de politie als de nood aan de man of vrouw is. Zij moeten op ons kunnen rekenen en dat gaat nu nog niet altijd goed. Assistentie collega is een bijzonder begrip binnen ons korps en onder collega’s. Dat moet ook gaan gelden voor onze mede-handhavers.’

Samenwerking intensiveren
Korpschef Akerboom ziet de toenemende samenwerking tussen handhavers en politie als een ‘veelbelovende ontwikkeling’ die vraagt om een andere opstelling van de politie. ‘Wij zijn steeds minder monopolist en steeds meer partner. In onze relatie met boa’s willen we van operationele regie bij de politie naar operationele samenwerking. In Den Haag en Amsterdam heb ik daar onlangs mooie voorbeelden van gezien. De komende tijd gaan we kijken hoe we de samenwerking kunnen intensiveren. Bijvoorbeeld door meer en betere informatiedeling, door boa’s toegang te geven tot politielocaties en tot onze bedrijfsprocessensystemen.’

Zichtbaar in de wijk
De noodzaak tot betere samenwerking past binnen het veiligheidsvraagstuk dat volgens Akerboom ‘steeds diffuser en dreigender’ geworden. ‘De vraag naar politie-inzet neemt toe. Er wordt steeds vaker een beroep op ons gedaan, tegelijkertijd is onze capaciteit beperkt. Onze aanwezigheid en zichtbaarheid in de wijk draagt in grote mate bij aan hoe het publiek ons waardeert en vertrouwt. Dat raakt aan de identiteit van de politie. De politie is en blijft nauw verbonden aan de samenleving en ziet optreden in het publieke domein, ook in het kader van leefbaarheidsvraagstukken, als onderdeel van haar taak. Wij willen daar toenemend op inzetten. Het beeld dat de politie zich terugtrekt, vraagt om bijstelling en willen we wegnemen.’

Hoe nu verder?
De komende tijd wil de politie in gesprek met belanghebbende partijen over dit onderwerp. Vanuit de portefeuillehouder boa’s wordt een agenda opgesteld voor de komende tijd waarin thema’s als informatiedeling, toegang tot bureaus en c2000 nader worden uitgewerkt. Op termijn wil de politie ook bezien of de positie van private partijen in de context van het aangaan van veiligheidscoalities verbeterd kan worden. Ook dat kan bijdragen aan het verbeteren van dec wijkveiligheid.


Lees hier de notitie ‘Boa en politie, niet naast elkaar maar met elkaar.’


"The question that sometimes drives me hazy: Am I, or the others crazy?" — Albert Einstein


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #1 Gepost op: 11 december 2018, 15:04:10
Er zijn ondertussen naast de diverse politiediensten tientallen soorten en uitvoeringsvormen BOA’s ontstaan. Van origine waren de BOA’s vooral ambtenaren (dus geen extra jaarlijkse kosten) met specifieke kennis op bepaalde gebieden die vrij incidenteel handhavend/verbaliserend etc. moesten optreden. Het instituut BOA  zou in de loop der tijd moeten uitgroeien ter ontlasting van de (dure en in sterkte verminderde) politie, de meeste soorten BOA’s brengen tegenwoordig (aanzienlijke) kosten met zich. De versnippering wordt groter alsook het totaal aan kosten politie plus BOA’s neemt toe. dat kan toch niet de bedoeling zijn.
De politieleiding is nog steeds druk met het opzetten van een effectief werkende organisatie, de politie wil veel maar kan in de praktijk niet alles, bemoeienis met BOA’s zal nog verdere extra inspanningen leveren.
Het notitie over de BOA’s komt van de politieleiding, wat is de mening van de agent op straat ?


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid Dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,084
Reactie #2 Gepost op: 11 december 2018, 19:40:13
n het ideale plaatje had de politie beschikking over 10.000 FTE extra en konden zij zich ook druk maken over parkeeroverlast, hondenpoep en het negeren van een overweglicht. Helaas is die capaciteit er niet meer en zie je dat de politie op alle vlakken handhaving aan het los laten is om tenminste nog toe te komen aan de bestrijding van misdrijven.

Dat de gemeenten daarvoor BOA's aanstellen is alleen maar goed, hoe triest ook. Wel mag er meer eenduidigheid komen in opleidingen en minimale capaciteiten. In de ene gemeente ligt de kwaliteit hoog en in de andere gemeente mag je blij zijn als je een antwoord in het ABN Nederlands krijgt. Dat is jammer want de minderen trekken het beeld van de meerderheid onderuit.

Specialismen zoals spoorwegpolitie zijn met de Nationale Politie opgedoekt terwijl het OV juist door de (verstandelijk en financieel) minderbedeelden gebruikt wordt . De NS zien dat met V&S er door BOA's aardig in het gat gesprongen wordt en de kwaliteit daar is zeker onder de jongere collega's op prima niveau.
Tegelijk vind ik het een bijzonder dat er steeds meer toezichthouders op bijvoorbeeld een druk horecaplein rondlopen terwijl juist daar de agressie is te verwachten. Dat zou juist een plaats moeten zijn waar de politie op investeert terwijl de toezichthouders een oogje in het zeil houden op de omgeving.
"The question that sometimes drives me hazy: Am I, or the others crazy?" — Albert Einstein


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #3 Gepost op: 12 december 2018, 11:00:19

Tegelijk vind ik het een bijzonder dat er steeds meer toezichthouders op bijvoorbeeld een druk horecaplein rondlopen terwijl juist daar de agressie is te verwachten. Dat zou juist een plaats moeten zijn waar de politie op investeert terwijl de toezichthouders een oogje in het zeil houden op de omgeving.

Daar waar agressie is te verwachten is het veel effectiever om politie in te zetten, politie dwingt o.a. door opleiding en bewapening,het nodige respect af, terwijl (ongewapende, onervaren en onvoldoend opgeleide) toezichthouders soms meer een uitdaging voor de mogelijke relschoppers vormen met als resultaat dat als er eenmaal een behoorlijke rel is ontstaan de politie dan in grote getale moet aanrukken


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #4 Gepost op: 14 december 2018, 10:39:54
Een notitie schrijven over BOA’s in plaats van de aandacht te besteden inzake de uitbreiding van de politiecapaciteit en de bewapening en de directe slagkracht van de politie lijkt mij in deze tijd achterhaald.
In Noorwegen bijvoorbeeld is de politie meestal ongewapend, wel grondig opgeleid om de verschillende kalibers schietwapens effectief te kunnen inzetten. Naar aanleiding van o.a. de schietpartij van die Anders Breivik werden alle voertuigen alras uitgerust met de nodige goed opgeborgen edoch makkelijk bereikbare wapens van verschillende kalibers om onmiddellijk te kunnen overgaan tot de gewenste/noodzakelijke actie. In de afgelegen gebieden kan de politie rekenen op snelle ondersteuning van militairen en helikopters van bijvoorbeeld de kustwacht of luchtmacht.
In Nederland, vrij recentelijk in Den Helder, een marinestad notabene met de nodige specialisten daar in voorraad, bij een overspannen vrouw die iemand met een mes onder bedwang hield heeft het erg lang geduurd, o.a. veerdienst gestaakt totdat er actie werd ondernomen.


silque

 • Sheepdog
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,873
Reactie #5 Gepost op: 2 juli 2019, 10:38:12
Ik kwam onderstaand filmpje tegen, waarbij BOA's (handhavers) in Breda een man aanhouden, afboeien en in hun eigen BOA voertuig plaatsen. Dit voertuig is notabene uitgerust met een kooiconstructie voor verdachten.
Vervolgens brengen de BOA's de verdachte naar het bureau toe, waarbij de verdachte ook nog eens onwel wordt onderweg.

Misschien een hele stomme vraag, maar zijn BOA's bevoegd om de aangehouden verdachten te transporteren? Die moeten toch zsm aan de politie overgedragen worden?

Uitspraken op dit forum zijn op persoonlijke titel.


Dion

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,214
Reactie #6 Gepost op: 2 juli 2019, 11:48:29
Citaat van: 127 Sv
Onder opsporingsambtenaren worden verstaan alle personen met de opsporing van het strafbare feit belast.
Citaat van: 142 Sv
Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast:

a. de personen aan wie door Onze Minister van Veiligheid en Justitie, onderscheidenlijk het College van procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;
(...)
Citaat van: 53 Sv
1. In geval van ontdekking op heterdaad van een strafbaar feit is een ieder bevoegd de verdachte aan te houden.

2 De opsporingsambtenaar die een verdachte bij ontdekking op heterdaad aanhoudt, brengt deze ten spoedigste over naar de plaats voor verhoor ter voorgeleiding aan de hulpofficier van justitie of de officier van justitie.

3 Geschiedt de aanhouding door een ander dan een opsporingsambtenaar, dan levert deze de aangehoudene onverwijld aan een opsporingsambtenaar over, onder afgifte aan deze van bij de verdachte aangetroffen voorwerpen. De opsporingsambtenaar handelt overeenkomstig de bepaling van het tweede lid en maakt zo nodig een kennisgeving van inbeslagneming op.
(..)

Dus ja, ze zijn bevoegd en ze hoeven niet zsm aan de politie overgedragen te worden.


Nick

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,458
Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2019, 12:12:38
Daarnaast is een van de criteria voor het toekennen van politiebevoegdheden aan een BOA dat hij zelfstandig verdachten moet kunnen aanhouden én overbrengen naar een plaats van verhoor.

Dit is opgenomen in de beleidsregels buitengewoon opsporingsambtenaar. Ik kan eea momenteel niet plakken via mijn telefoon.
Senior GGP / Oost-Brabant


silque

 • Sheepdog
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,873
Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2019, 13:55:05
Thanks voor de snelle reacties, heb er nooit zo bij stilgestaan.  :)
Uitspraken op dit forum zijn op persoonlijke titel.


Dion

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,214
Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2019, 14:11:11
Voor de volledigheid het stuk waar Nick aan refereert:
Citaat van: Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Criteria toekenning politiebevoegdheden

Voor de toekenning van de politiebevoegdheden van artikel 7, eerste, derde en vierde lid, van de Politiewet 2012, gelden de volgende criteria:

a) de boa moet zelf verdachten kunnen aanhouden en overbrengen naar een plaats van verhoor;

b) er is geen beroep op de politie mogelijk;

c) de bevoegdheid tot het gebruik van geweld staat in verhouding tot de toe te kennen dan wel toegekende opsporingsbevoegdheid;

d) de geweldsbevoegdheid, de veiligheidsfouillering, de vervoersfouillering en de insluitingsfouillering mogen pas worden uitgeoefend indien de boa heeft voldaan aan de bekwaamheidseisen als gesteld in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten (hierna: RTGB). De wijze waarop van de veiligheidsfouillering, de vervoersfouillering en de insluitingsfouillering gebruik dient te worden gemaakt, is nader geregeld in de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en andere opsporingsambtenaren (hierna ook: Ai).