GRIP 4 Hulpverlening (281 zeecontainers overboord) - Waddenzee 02-01-2019

Auteur Topic: GRIP 4 Hulpverlening (281 zeecontainers overboord) - Waddenzee 02-01-2019  (gelezen 14553 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
Waddenburgemeesters uiten zorgen over containervervoer (09-01-2019)
De burgemeesters van de Nederlandse Waddeneilanden maken zich al lange tijd ernstige zorgen over het schijnbare gemak waarop containers van boord van schepen kunnen slaan, met alle gevolgen voor mens en milieu van dien.

Zij dringen er nu met  een brandbrief aan de voorzitter van de Tweede Kamer op aan om op korte termijn vier aanpassingen door te voeren die de veiligheid op het verladen en transporteren van zeecontainers op de Noordzee bevorderen.

Het gaat om de volgende maatregelen, die volgens de burgemeesters direct te realiseren zijn:

1) Adequater toezicht en handhaving op het beladen en sjorren van de zeecontainers;
2) Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien van een GPS-marker, waarmee de containers ook onder water te lokaliseren zijn;
3) Verplichten dat de zeecontainers worden voorzien van chips, waarmee aan de buitenkant van de zeecontainer af te lezen is, welke inhoud de container bevat en of deze gevaarlijke/giftige stoffen bevat;
4) Toezicht op de keuze die door de kapitein van het schip wordt gemaakt met betrekking tot de te volgen route boven de Waddeneilanden en het Waddengebied.
Daarnaast stellen de burgemeesters voor bij calamiteiten zoals de huidige met de containers van de MSC Zoë dezelfde aanpak en bijbehorende verantwoordelijkheden te hanteren als bij een olieramp.

Morgen (donderdag 10 januari) brengt minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan Terschelling. Burgemeester Wassink zal haar dan persoonlijk de brief overhandigen.

In de bijlage leest u de brief van de Waddenburgemeesters aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met burgemeester Wassink van de gemeente Terschelling, 0562446244.

Brief Waddenburgemeesters voorzitter Tweede Kamer.pdfpdf(136,55 KB)
( https://www.schiermonnikoog.nl/document.php?m=61&fileid=74224&f=b4e55f90621d9769d514f5bcd486b964&attachment=1&c=45769)

Bron: https://www.schiermonnikoog.nl/in-de-gemeente/nieuws_42819/item/waddenburgemeesters-uiten-zorgen-over-containervervoer_45769.html
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


André Welten

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,566
Voor de aanpassingen aan zeecontainers (zowel boxen als tanks) zullen ze bij de IMO moeten zijn, dit soort zaken moet je standaardiseren en meteen wereldwijd regelen.


bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
Minister erkent: rotzooi is ecologische ramp
Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft donderdagochtend 10 januari in een gesprek over de aanpak van de containerramp erkend dat het een ecologische ramp is. De Waddenvereniging vond het belangrijk om dit van de minister te horen, zodat er vanaf nu af aan ook daarnaar gehandeld wordt.


Wat de minister heeft toegezegd

- Er komt een rampenplan, inclusief vrijwilligersmanagement.
- Opruimwerkzaamheden worden vanaf nu centraal gecoördineerd om schade aan de kwetsbare natuur te voorkomen en de veiligheid van
   vrijwilligers te garanderen.
- De berging van de containers uit de zee gebeurt op een ecologisch verantwoorde manier, waarbij er niet meer goederen en afval in de natuur
   belanden.
- Dode zeehonden worden onderzocht op mogelijke relatie tot de containerramp.
- Langetermijnonderzoek moet uitwijzen wat de ecologische gevolgen van de ramp zijn.
- Nederland zet zich internationaal in voor veiliger scheepvaart om het waddengebied te beschermen.

De Waddenvereniging is blij met deze eerste toezeggingen van minister Cora van Nieuwenhuizen. Lees meer over het gesprek in ons persbericht.

Publicatiedatum: 10-01-2019

Bron: https://www.waddenvereniging.nl/nieuws/10795-minister-erkent-rotzooi-is-ecologische-ramp.html
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet
bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 16,865
Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
Op 10 januari 2019 start de berging van de zeecontainers op de Noordzee. Daarbij worden in opdracht van de rederij MSC twee grote bergingsschepen ingezet. Hoe snel de berging van alle containers kan worden afgerond is afhankelijk van onder meer de weersomstandigheden, de scheepvaartintensiteit, het zicht onder water, getijde en ligging van de containers.

Daarnaast blijven schepen met sonarinstallaties van Rijkswaterstaat, de Kustwacht en Defensie zoeken naar de containers die nog niet zijn gevonden. Ook blijft de Kustwacht vanuit de lucht zoeken naar drijvend materiaal. Deze inspanning wordt, als het weer dit veilig toestaat, onverminderd voortgezet totdat alle niet-gelokaliseerde containers zijn gevonden.

Onderzoeken

Het Team Maritieme Politie en de Inspectie voor Leefomgeving voert het strafrechtelijk onderzoek uit naar de overboord geslagen containers van het containerschip MSC Zoe. Het onderzoek staat onder leiding van een officier van justitie van het Functioneel Parket.
De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar overboord geslagen containers van het schip MSC Zoe. De Raad richt zich hierbij met name op de gevolgen van het ongeval, de lokale situatie in het Nederlandse Waddengebied en de vaarroute van het schip. Panama, onder wiens vlag het schip voer, doet onderzoek naar de oorzaak van het voorval en de situatie aan boord van het schip. Er is samenwerking tussen de verschillende raden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een zelfstandig bestuursorgaan en opereert onafhankelijk van de Nederlandse overheid en andere partijen. De Raad besluit zelf welke voorvallen en onderwerpen worden onderzocht. Het doel van alle onderzoeken is om te leren van voorvallen en aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren. De onderzoeken van de Raad gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid.

Rijkswaterstaat start samen met de Waddenacademie een onderzoek naar de (middel)langetermijneffecten van de plasticverontreiniging op de Waddenzee, als gevolg van de overboord geslagen containers.

Bron: https://www.veiligheidsregiofryslan.nl/intern/overboordgeslagen-containers/
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet