Bevoegdheden aspirant tijdens opleiding

Auteur Topic: Bevoegdheden aspirant tijdens opleiding  (gelezen 4588 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

GJK

 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 18
Reactie #10 Gepost op: 9 januari 2019, 07:09:40
In de schoolperiodes daarentegen heb je geen bevoegdheden. Dat is uitsluitend tijdens de praktijktertielen/ kwartielen.

DiNozzo geeft aan dat de ambtsinstructie de bevoegdheden met betrekking tot het gebruiken van geweld(smiddelen) beperkt tot de praktijkstage. Jij zegt dat de aspirant tijdens de schoolperiodes helemaal geen bevoegdheden heeft.

Maak je verder geen zorgen over mij tijdens de komende opleiding. Ik moet m'n wetskennis wellicht wat bijspijkeren na 7 jaar uit het politiewereldje te zijn, maar zal m'n boekje niet te buiten gaan ;)


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,730
Reactie #11 Gepost op: 9 januari 2019, 17:54:53
Je bevoegdheden om geweld te gebruiken zijn er volgens artikel 1 onder C van de ambtsinstructie alleen voor de aspirant voor de duur van je praktijkstage. Gebruik je geweld in de schooltertielen dan overtreed je dus de ambtsinstructie.

Ik zou er maar even goed naar kijken voordat je meent bevoegdheden te hebben.....

Citaat
De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.

Je bent altijd politieambtenaar en dus altijd bevoegd geweld te gebruiken. De ambtsinstructie is een AMvB waarin kaders aan het geweld worden gegeven. Wijk je daar vanaf dan moet je daar een heel goed verhaal bij hebben. Zo is een klap in het gezicht met de vuist niet genoemd als geweldsmiddel in de ambtsinstructie maar staat het kwa proportionaliteit en subsidiariteit toch lager dan de wapenstok gebruiken. De ambtsinstructie is een leidraad maar geen absolute beperking van het geweld dat gebruikt mag worden.

Je hebt altijd, in dienst of daarbuiten, je opsporingsbevoegdheid en valt altijd onder de Politiewet.


Tvl900

 • Politiekundige
 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 21
Reactie #12 Gepost op: 10 januari 2019, 09:00:58
Ik zou een AmvB beslist geen leidraad willen noemen....

Daarbij staat in de politiewet ook: de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. In de schooltertielen/kwartielen kun je niet stellen dat je bent aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Ik wil niet beweren dat ik 100% gelijk heb in deze kwestie. Maar indien ik ongelijk heb dan zijn de lijntjes wel erg dun, ik zou mij er niet aan wagen...


Prio1

 • Generalist GGP
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 546
Reactie #13 Gepost op: 10 januari 2019, 12:05:03
Ik zou een AmvB beslist geen leidraad willen noemen....

Daarbij staat in de politiewet ook: de ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak. In de schooltertielen/kwartielen kun je niet stellen dat je bent aangesteld voor de uitvoering van de politietaak.

Ik wil niet beweren dat ik 100% gelijk heb in deze kwestie. Maar indien ik ongelijk heb dan zijn de lijntjes wel erg dun, ik zou mij er niet aan wagen...

Ik zou mij er ook niet aan wagen! Tijdens mijn schoolperiode had ik een bepaalde week de bevoegdheden nodig om in de praktijk een schoolopdracht te kunnen uitvoeren. Hiervan is door de teamchef van de academie en de chef OBT een apart besluit gemaakt, op naam en speciaal voor die week! Dus in die week alle bevoegdheden voor de uitvoering van de politietaak.
Mijn uitspraken kunnen nooit in verband worden gebracht met welke organisatie dan ook.


GJK

 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 18
Reactie #14 Gepost op: 10 januari 2019, 12:49:06
Ik heb mij tijdens de schoolperiodes altijd als burger gedragen. Nooit ook maar gedacht aan het gebruiken van bevoegdheden. Als burger kan je tenslotte ook genoeg en zo niet dan wordt het tijd voor een belletje 112. Je hebt ook helemaal geen spullen bij je om je bevoegdheden uit te voeren.
Maar goed, de originele vraag was welke bevoegdheden we hebben tijdens de eerste praktijkperiode en dat zijn dus alle bevoegdheden van een agent.


Dion

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,214
Reactie #15 Gepost op: 10 januari 2019, 14:41:24
Besluit Algemene Rechtspositie Politie (Barp):
Citaat
Lid 1
d. ambtenaar, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak: de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Politiewet 2012, met uitzondering van de aspirant gedurende het theoretische opleidingsdeel en de ambtenaar in opleiding gedurende het theoretisch opleidingsdeel, waarbij voor de toepassing van dit besluit de ambtenaar van de rijksrecherche, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, gelijk wordt gesteld aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Politiewet 2012;
Wl uitzondering

Besluit bewapening en uitrusting politie:
Citaat
De bewapening van de aspirant bestaat in het gedeelte van de opleiding dat in het korps wordt doorgebracht tijdens de uitoefening van de dienst uit:
Wl uitzondering

Politiewet:
Citaat
Ambtenaren van politie in de zin van deze wet zijn:
a. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
b. ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie;
c. vrijwillige ambtenaren die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de politie;
d. ambtenaren van de rijksrecherche die zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, onderscheidenlijk voor de uitvoering van technische, administratieve en andere taken ten dienste van de rijksrecherche.
Gn uitzondering

Citaat
De ambtenaar van politie die is aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening geweld of vrijheidsbeperkende middelen te gebruiken, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede gelet op de aan het gebruik hiervan verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op een andere wijze kan worden bereikt. Aan het gebruik van geweld gaat zo mogelijk een waarschuwing vooraf.
Gn uitzondering


141 Strafvordering:
Citaat
Met de opsporing van strafbare feiten zijn belast:
a. de officieren van justitie;
b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, en de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak;
(...)
Gn uitzondering

Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften:
Citaat
1.
Met het toezicht op de naleving, bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet zijn belast:
a. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 141, aanhef en onder b, van het Wetboek van Strafvordering;
b. de ambtenaren die een basisopleiding volgen aan een onderwijsinstelling, ressorterend onder het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, uitsluitend gedurende hun praktijkstage bij een politiekorps; en
(...)
Wl uitzondering

OER Politieacademie:
Citaat
In de volgende situaties gaat de student tijdelijk over naar het praktisch opleidingsdeel in de
zin van de wet- en regelgeving, waardoor de student beschikt over de wettelijke
bevoegdheden van een politieambtenaar:
a. als de student tijdens het theoretisch opleidingsdeel een examenopdracht in de praktijk
 aflegt;
b. als de student tijdens het theoretisch opleidingsdeel een leeropdracht in het korps uitvoert;
c. als de student tijdens het theoretisch opleidingsdeel een praktijkopdracht uitvoert
 (de studiegids vermeldt om welke praktijkopdrachten het gaat);
d. als de opleiding van de student geen scheiding kent tussen het praktisch en het theoretisch
 opleidingsdeel;
e. als de Politieacademie op verzoek van het korps toestaat dat de student tijdens het
 theoretisch opleidingsdeel worden ingezet door het korps bij grootschalige evenementen of
 calamiteiten;
f. en verder in alle andere uitzonderingssituaties waarbij het hoofd van het Basis
 Politieonderwijs dan wel het hoofd van het Vakspecialistisch Onderwijs kan besluiten om
 een opdracht/activiteit tijdens het theoretisch opleidingsdeel als praktisch opleidingsdeel
 aan te wijzen

Opmerkelijk;
Valt een student/aspirant wel of niet onder art. 141 Sv en art. 2 Pw?
Volgens de WAHV en niet, want die noemt hem apart.
Volgens het Barp juist weer wel, want die zondert hem expliciet uit.
Maar als een student/aspirant niet onder 141 Sv en 2 Pw valt, heeft een student dus helemaal geen bevoegdheden?
Als een student wl onder 141Sv / 2 Pw valt, heeft de uitzondering in de WAHV geen nut n mag een student dus wel opsporen en geweld gebruiken tijdens de schoolperiodes.


berndw

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 167
Reactie #16 Gepost op: 10 januari 2019, 14:47:22
Ik heb mij tijdens de schoolperiodes altijd als burger gedragen. Nooit ook maar gedacht aan het gebruiken van bevoegdheden. Als burger kan je tenslotte ook genoeg en zo niet dan wordt het tijd voor een belletje 112. Je hebt ook helemaal geen spullen bij je om je bevoegdheden uit te voeren.
Maar goed, de originele vraag was welke bevoegdheden we hebben tijdens de eerste praktijkperiode en dat zijn dus alle bevoegdheden van een agent.

Ja, mijn vraag is voldoende beantwoord zo. Mocht er nog verder over gediscussieerd willen worden kan dat natuurlijk :)
Sowieso respect hoeveel informatie men opzoekt om allerlei dingen aan te tonen.
Aspirant niveau 3, Rotterdam.


Jim1

 • Senior GGP/Praktijkbegeleider
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 392
Reactie #17 Gepost op: 21 januari 2019, 21:15:39
Wat ik als coach in het bijzonder mijn studenten op het hart druk; tijdens je schooltertiel ben je burger.
Gewoon niet doen, niet aan beginnen. Kom dat maar lekker in de praktijk doen. Er zijn zat voorbeelden van studenten die eruit vliegen omdat ze met hun pasje gaan zwaaien en bijzondere dingen gaan doen als ze op school zitten. Ongeacht of het op dat moment qua bevoegdheden mocht.


martijnw85

 • Aspirant eenheid Oost-Nederland
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 103
Reactie #18 Gepost op: 27 januari 2019, 17:09:34
Als je op school zit heb je GEEN bevoegdheden.
Dit omdat er genoeg wijsneuzen zijn die dan zomaar allemaal automobilisten stil gaan houden als deze een overtreding maken.

Studenten dragen ook geen wapen op school. Docenten dragen een wapen ivm een eventuele aanval. Mocht er een gek binnenkomen en beginnen te schieten dan mogen alleen docenten handelen. Aangezien docenten op de academie ook GEEN bevoegdheden hebben moeten zij na een incident gewoon de politie bellen.

Ohja. Als je het toevallig cool vindt om in uniform te reizen, dit is ook echt verboden en daar zijn ze ook (terecht) heel streng in


Dion

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,214
Reactie #19 Gepost op: 28 januari 2019, 10:16:54
Een en ander ligt toch wel wat genuanceerder.
Ik begrijp dat het zo verteld wordt, maar ook bij de politie wordt een hoop ongefundeerd geroepen.
Door zelf uit te zoeken hoe iets zit leer je een hoop.