Adviesrol van de veiligheidsregio’s op het terrein van proactie en preventie

Auteur Topic: Adviesrol van de veiligheidsregio’s op het terrein van proactie en preventie  (gelezen 2542 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Pyro_loe

  • Oranje Kolom
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 968
  • OvD-Bevolkingszorg
Rapport "Beter beheersen dan bestrijden"

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek gedaan naar de uitwerking van het basisniveau voor de adviesrol van de veiligheidsregio’s op het terrein van proactie en preventie. Het onderzoek dient ter uitwerking van dit onderdeel van het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s.

http://www.minbzk.nl/veiligheid/brandweer/publicaties/rapport_beter

cu,
Loe


Safety is the state of being "safe", the condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, emotional, occupation


Brandpreventist

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 18,993
Rapport "Beter beheersen dan bestrijden"

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft Andersson Elffers Felix (AEF) onderzoek gedaan naar de uitwerking van het basisniveau voor de adviesrol van de veiligheidsregio’s op het terrein van proactie en preventie. Het onderzoek dient ter uitwerking van dit onderdeel van het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio’s.

http://www.minbzk.nl/veiligheid/brandweer/publicaties/rapport_beter

cu,
Loeff het belangrijkrijkste eruit gehaald ;D ;D ;):

Blz 27/28:

5.7 Beantwoording van onderzoeksvragen

Waartoe adviseert de veiligheidsregio over proactie en preventie?
De wettelijke adviesrol vindt haar grond in het beheersen van de risico’s op rampen en crises.

Waarover adviseert de veiligheidsregio?
- Het veiligheidsbestuur adviseert gemeenten en provincies over de beheersing van risico's. Zij
adviseren minimaal over risico's die mogelijk leiden tot rampen of crises
- Het veiligheidsbestuur legt in het beheerplan rampenbestrijding of en wat haar adviesrol is bij:
a het vaststellen van de nota risicobeheersing
b het inventariseren van risico's
c het nemen van maatregelen op grond van deze inventarisatie
d het nemen van besluiten op grond van WRO
e het verstrekken van vergunningen op grond van de Woningwet, WMB en de APV
- In sectorale wet- en regelgeving kan aan het veiligheidsbestuur een adviesrol worden
toegekend met het oog op de beheersing van specifieke risico's op rampen en crises
- Alle bestaande adviesbevoegdheden in sectorale wet- en regelgeving voor het bestuur van de
Regionale Brandweer worden neergelegd bij de Veiligheidsbestuur.

Aan wie adviseert de veiligheidsregio?
De veiligheidsregio adviseert aan het bevoegd gezag. Over het algemeen is dat de gemeente,
bij streekplanprocedures en zware milieuvergunningen is dat de provincie.

Met welk gevolg adviseert de veiligheidsregio?
Gemeenten en provincies wijken alleen gemotiveerd af van de adviezen van het
veiligheidsbestuur.