Rapporten over Incident Management op het Binnenwater

Auteur Topic: Rapporten over Incident Management op het Binnenwater  (gelezen 8774 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Rescue

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,278
Gepost op: 12 juli 2006, 11:02:35
Het groot binnenwater is in trek, gezien het aantal rapporten wat de afgelopen jaren is uitgebracht. Ik heb er een paar gevonden :

De K.N.R.M. heeft naar aanleiding van de ervaringen met onder andern het station Elburg een rapport geschreven over Redden op het binnenwater KNRM Rapport : Redden in het zicht van de haven

Rekenkamer Rapport 7 april 2005 over functioneren Kustwacht

Op www.samij-regeling.nl staat een evalutatierapport over een incident, waarbij de samenwerking niet optimaal verloopt..

Evaluatie Rapport Boten in Nood op het Eemmeer 19 juli 2005 opgesteld door Brandweer Bunschoten  en de
behorende presentatie

Misschien toch een idee om een gestructureerd project voor Incident Management waterongevallen te starten..
SimonSt

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,431
Reactie #1 Gepost op: 12 juli 2006, 12:44:50
Misschien toch een idee om een gestructureerd project voor Incident Management waterongevallen te starten..

Helemaal mee eens. Niet alleen als opstapper bij de Dordtse Reddingsbrigade, maar ook als ambtenaar rampenbestrijding bij de gemeente Dordrecht zie ik dat er m.b.t. hulpverlening op het water nog wel één en ander in samenwerking verbeterd kan worden, zeker ook interregionaal. Bij ons geldt een regeling a la SAMIJ (Incidentenregeling Benedenrivieren) die hopeloos verouderd (1999) is.

Helaas lopen de ambtelijke molens hierin niet zo snel, wat volgens mij ook nog eens te maken heeft met een discussie over wie hierin de regie moet (vooral ook wil) nemen; de landelijke (Rijkswaterstaat) of de lokale overheden (gemeenten/veiligheidsregio's).
Omdat het hier gaat om samenwerkingsafspraken ben je ook afhankelijk van de medewerking van partners; binnen onze regio (ZHZ) krijgt dit (gelukkig) nu wat meer prioriteit. De oprichting van de veiligheidsregio's heeft dit soort trajecten helaas ook vertraagd.
Van Rijkswaterstaat heb ik recentelijk een concept-calamiteitenplan (natte én droge sector) voorbij zien komen dat er goed uitzag.

Wordt dus vervolgd...


Rene112

 • Gast
Reactie #2 Gepost op: 12 juli 2006, 21:58:03
Misschien toch een idee om een gestructureerd project voor Incident Management waterongevallen te starten..

Wat een goed plan.....  ;) ;) ;D

Je moet wel wat beter je "vakliteratuur" bij gaan houden Peter!  ;D :D

Bijvoorbeeld de nieuwsbrieven Crisisbeheersing van het ministerie van BZK (http://www.minbzk.nl/veiligheid/crisisbeheersing/publicaties/item_81745). Dan had je het in mei nummer het volgende kunnen lezen :

Incidentmanagement op het Water (IOW)
Het project IOW wordt eveneens uitgevoerd in opdracht
van BZK en V&W en projectleider wordt de heer J. Stierhout,
directeur van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord.
In februari is een project start-up georganiseerd waaraan
een breed samengestelde groep uit te betrekken diensten
en organisaties heeft deelgenomen en momenteel wordt
het projectplan verder uitgewerkt. Hierbij wordt ook
uitdrukkelijk aangehaakt bij de conclusies en aanbevelingen
uit het rapport Land-zeeregelingen en de projectresultaten
zijn dan ook min of meer terug te vinden in bovenstaande
inleiding. Verwachting is dat dit project een langere
doorlooptijd nodig heeft (tot in 2007) dan in Zeeland,
omdat vanuit een generieke benadering van de land-waterprocessen
ook ruimte wordt gezocht voor maatwerk bij de
vertaling in regionale operationele werkafspraken.


Die projectleider ken ik ergens van....    :-\ :o     ...........     ;D

groeten,
René de Caluwé


9910001

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,762
Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2006, 10:06:59
Volgens mij is hierbij ook iemand van brandweer dordrecht betrokken als ik het goed heb begrepen.

99100001
9910001


Rene112

 • Gast
Reactie #4 Gepost op: 22 september 2006, 22:05:13
Het project gaat nu echt van start......  ;)

Dit berichtje stond deze week op ons intranet/extranet :

Project Waterrand gaat van start!

20 september 2006 08:59
Het rapport 'Water, ramp en (Neder)land' , maart 2006, opgesteld door Dick Fundter, lector Hogeschool Zeeland, was mede aanleiding voor het starten van een landelijk project op het gebied van incidentbestrijding op het water.

 
Dit project, met de naam 'Waterrand, incidentbestrijding op het water', is gericht op het realiseren van een effectievere hulpverlening en crisisbestrijding bij incidenten op het water.
Door het ontwikkelen van een uniforme, landelijke werkwijze en een adequate samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen (in voorbereiding en uitvoering) kan dit realiteit worden.
Om het gestelde doel te bereiken is met de betrokken partners een globale projectopdracht geformuleerd waarin de resultaten, de faseringen en de organisatie van het project staan beschreven.
Er is subsidie aangevraagd en verkregen en op 28 september komt de stuurgroep bij elkaar om de startconferentie (die op 5 en 6 oktober wordt gehouden) voor te bereiden.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in de persoon van Jos (Stierhout), zal dit project gaan leiden.


groeten,
René de Caluwé


muistroom

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 955
Reactie #5 Gepost op: 22 september 2006, 23:10:36
Het project gaat nu echt van start......  ;)

Dit berichtje stond deze week op ons intranet/extranet :

Project Waterrand gaat van start!

20 september 2006 08:59
Het rapport 'Water, ramp en (Neder)land' , maart 2006, opgesteld door Dick Fundter, lector Hogeschool Zeeland, was mede aanleiding voor het starten van een landelijk project op het gebied van incidentbestrijding op het water.

 
Dit project, met de naam 'Waterrand, incidentbestrijding op het water', is gericht op het realiseren van een effectievere hulpverlening en crisisbestrijding bij incidenten op het water.
Door het ontwikkelen van een uniforme, landelijke werkwijze en een adequate samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen (in voorbereiding en uitvoering) kan dit realiteit worden.
Om het gestelde doel te bereiken is met de betrokken partners een globale projectopdracht geformuleerd waarin de resultaten, de faseringen en de organisatie van het project staan beschreven.
Er is subsidie aangevraagd en verkregen en op 28 september komt de stuurgroep bij elkaar om de startconferentie (die op 5 en 6 oktober wordt gehouden) voor te bereiden.

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, in de persoon van Jos (Stierhout), zal dit project gaan leiden.


groeten,
René de Caluwé

Ben benieuw wat de reddingsbrigades hierin gaan betekenen


9910001

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,762
Reactie #6 Gepost op: 23 september 2006, 20:17:39
Gezien de ervaringen in NHN heb ik hier goede verwachtingen mee, zeker gezien het aandringen door biza op dit project.


9910001
9910001


Koen Wiegman

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 813
  • website overleg Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland
Reactie #7 Gepost op: 23 september 2006, 22:48:32
Ook ik ben benieuwd wat dit voor de brigades gaat betekenen. Het kan 2 kanten op: ter zijde worden geschoven ten gunste van diverse overheidsdiensten of eindelijk erkenning voor de effectieve aanpak van de brigades.

Ik benadruk nog even dat de brigades via alle schakels van de veiligheidsketen aan veiligheid werken.
Ik hoop dat de werkgroep de moeite neemt om, zoals wij dat vastgelegd hebben met de gemeente, mee te nemen als input voor hoe het kan, zie:http://www.reddingsbrigade-bloemendaal.nl/srk/documenten/Verhouding%20gemeente%20VBR%20Besluit%20bijlagen%20en%20foto.doc
Geloof in eigen kracht en identiteit kunnen de brigades ver brengen!


muistroom

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 955
Reactie #8 Gepost op: 23 september 2006, 23:23:11
Gezien de leider van de werkgroep dhr Stierhout is heb ik daar namelijk ook wel wat verwachtingen in.


Rescue Ranger

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,587
 • Lekker ragge op strand, zee en de snelweg
  • Zandvoortse Reddingsbrigade
Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2006, 09:14:54
Momenteel wordt er een landelijke richtlijn opgesteld voor de zogenaamde "ambulancezorg op de "ruimere" binnenwateren". Hierin wordt de boventoon gevoerd door de RAV Fryslŕn en de KNRM en geldt die regio als leidend in het gesprek. Jammer dat slechts drie regio's hier op hebben gereageerd. Daarbij verwijzen de regio's rond het IJsselmeer alleen naar de GHOR afspraken, zoals omschreven in het SAMIJ overleg. Hier is geen reguliere ambulancezorg in opgenomen.

Vragen als verantwoordelijkheid, toepasbaarheid, toepassingsgebied etc. moeten allemaal nog omschreven worden. Tis pas heet eerste concept, waarvan er velen zullen volgen.

RR (Hoe dikker het document, des te minder uniformiteit)
Elke hulpverlening start met communicatie.