Oefening Landelijk Waterproef 3 t/m 7 november 2008

Auteur Topic: Oefening Landelijk Waterproef 3 t/m 7 november 2008  (gelezen 7169 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,434
Gepost op: 26 november 2007, 08:58:00
De directie Crisisbeheersing van BZK heeft aangekondigd dat er volgend jaar - in de week van drie tot en met zeven november - een grote nationale overstromingsoefening staat gepland. De naam van de oefening is Waterproef.


greetz,  Enrique


Maarten

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,543
  • Hulpverleningsforum
Reactie #1 Gepost op: 26 november 2007, 10:05:37
Waterproef of Waterproof?

Klinkt hetzelfde maar is net ff anders :)
Groeten, Maarten  
Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan s


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,434
Reactie #2 Gepost op: 26 november 2007, 13:12:16
Waterproef of Waterproof?

Klinkt hetzelfde maar is net ff anders :)

In elk geval wordt het een waterproef. Of het ook waterproof is.... zal moeten blijken  ;)
greetz,  Enrique


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,434
Reactie #3 Gepost op: 26 november 2007, 14:16:51
En hierbij iets nader gespecificeerd:

maandag 3 november 2008: Watergolf (kustscenario, doorbraken in duinen aan de Noordzeekust) in Zeeland, Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid (bij dit scenario wordt ook Haaglanden getroffen door één of meerdere doorbraken vanuit zowel de Noordzee als de Nieuwe Waterweg);

dinsdag 4 november 2008: Waterloop (rivierenscenario, gaten in rivierdijken) in Zuid-Holland-Zuid, Noord-Brabant en Limburg);

woensdag 5 november 2008: Waterbassin (merenscenario) in Flevoland;

donderdag 6 november 2008: Waterdamp (nazorgscenario) in de noordelijke provincies (Groningen+);

vrijdag 7 november 2008: Waterschout (risico/crisiscommunicatie).

Naast de traditionele partners in de rampenbestrijding en crisisbeheersing (brandweer, GHOR, politie en gemeenten) zal hierbij nadrukkelijk moeten worden samengewerkt met diverse andere organisaties.
greetz,  Enrique


Kaktus

 • Verpleegkundige
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 158
Reactie #4 Gepost op: 15 april 2008, 09:26:41
Nederland houdt grote oefening watersnoodramp
Uitgegeven: 15 april 2008 08:25
Laatst gewijzigd: 15 april 2008 08:26

DEN HAAG - Nederland houdt in november de grootste rampenoefening ooit. In het hele land wordt gedurende vijf dagen de situatie van een doorbraak van de dijken nagebootst.
 
Dit heeft een woordvoeder van de Task Force Overstromingen dinsdag meegedeeld. Het kabinet stelde deze werkgroep in 2006 in, met als doel dat Nederland zich beter zou voorbereiden op overstromingen.

http://www.nu.nl/news/1526577/10/Nederland_houdt_grote_oefening_watersnoodramp.html


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #5 Gepost op: 15 april 2008, 09:56:01
Kick off voor Waterproef
De landelijke oefening Waterproef is begonnen! Onlangs kwamen de betrokken veiligheidsregio’s in Den Bosch en Den Haag bijeen om de eerste afspraken te maken over de uitvoering van een reeks oefeningen tussen 3 tot en met 7 november.  

In Den Haag spraken vertegenwoordigers van de veiligheidsregio’s Rotterdam-Rijnmond, Flevoland, Noord-Holland Noord, Zeeland, Haaglanden, Friesland, Zaanstreek-Waterland en het LOCC en Nationaal over de oefeningen vanuit de twee scenario’s Kust en Meren. De oefening kust met de titel Watergolf is op maandag 3 november en het Meren-scenario, titel Waterbassin, wordt beproefd op woensdag 5 november.
Reageren op het ergst denkbare scenario Rivieren, titel Waterloop, is dinsdag 4 november aan de orde. Daarover spraken de veiligheidsregio’s Zuid-Holland-Zuid, Limburg, Midden-West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant Zuid-Oost en Nationaal in Den Bosch
Tijdens beide bijeenkomsten gaf operationeel oefenleider Rob Smit van TMO een toelichting over de achtergrond van en de uitgangpunten van de oefenweek. Van te voren was de nodige informatie aan de betrokken projectteams verzonden over scenario, oefendoelen, evaluatiesystematiek, projectorganisatie en rolverdeling. Daarnaast is geďnventariseerd welke eigen oefendoelen de veiligheidsregio’s specifiek willen realiseren binnen de landelijke uitgangspunten. Die doelen waren zeer divers: de een wilde stevig aan de slag met het bij hen nog niet ingeburgerde programma Fliwas, een andere regio zet in op bovenregionale coördinatie.
Bij de afsluiting van de beide afstemmingsoverleggen concludeerden de deelnemers dat het zeker wenselijk is om vaker samen te komen. De afstemmingsoverleggen van de betrokken projectteams zullen daarom voortaan maandelijks worden gehouden. De indeling van de voorbereidende bijeenkomst is afgeleid van de primaire oefendag van een projectteam en regio.
In de volgende bijeenkomsten wordt onder meer gesproken over het maken van een vast sjabloon voor het oefenscenario.TMO wil vanwege een logische en effectieve afstemming tussen de verschillende oefeningen in de oefenweek een vast draaiboekmodel gebruiken. Rob Smit: „We baseren ons daarbij graag op wat er al is op dit gebied.”. Ook zal er de komende maanden worden gesproken over de vooroefeningen, want het (leren) omgaan met grote overstromingen wordt niet alleen uitgeprobeerd tussen 3 en 7 november. Smit: „De vooroefeningen zijn juist heel belangrijk, want de resultaten daarvan zullen weer nuttig zijn voor de invulling van de landelijke oefenweek.”
De volgende afstemmingsbijeenkomsten worden gehouden op 22 (rivieren) en 23 april (kust). Voor het scenario Meren wordt nog een vervolgdatum vastgesteld
http://www.platformoverstromingen.nl/nieuws/


Joris

 • Manschap A
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,491
Reactie #6 Gepost op: 15 april 2008, 14:06:22
Toch maar even een mailtje sturen naar m'n CVR om een plekje op de vlet te bemachtigen dan.  :)
343, never forget.


Diamondback

 • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,352
 • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Reactie #7 Gepost op: 15 april 2008, 14:21:21
Nederland waterproof? di 15 apr 2008 | geen reactie | eKudos MSN Reporter NUjijZoek in dit itemTrefwoordenSoort zoekopdrachtAlle trefwoorden1 of meer trefwoordenGeen van de trefwoordenZoek

Een overstroming van de zeekust, hoogwater in de rivieren en een dijkdoorbraak: we gaan het allemaal meemaken in november. Maar niet gelijk je lieslaarzen pakken, 't is allemaal nep. Het gaat om de grootste rampenoefening die ooit in ons land is gehouden: Waterproef. De rampenoefening is van 3 t/m 7 november, in het hele land dus.

Een ramp zoals de Watersnoodramp in 1953 komt eens in de 350 jaar voor. Nu zijn de dijken een stuk beter dan toen, maar de gevolgen zouden wel groter zijn: er zijn meer mensen en verkeer, en mensen kunnen zich minder goed redden. Twee jaar geleden bleek dat veel regio's in Nederland nog steeds niet goed voorbereid zijn op een ramp, hoewel er in 1993 en 1995 nog delen van het land onder water kwamen te staan. De regering stelde toen de Taskforce Management Overstromingen in, om dit jaar een grote oefening te houden.

Tienduizenden ambtenaren, militairen, brandweer, politie en andere hulpverleners doen mee aan de oefening. In Rotterdam worden vandaag plannen en draaiboeken gemaakt.

Een week water
De oefening duurt dus vijf dagen en elke dag heeft een ander thema:
Dag 1 heeft als thema Watergolf. Daar wordt een kustscenario voor gemaakt, waar de provincies aan de Noordzee mee te maken krijgen.
Dag 2 is Waterloop met een rivierenscenario; wat te doen als er extreem hoge waterstanden in de rivieren zijn?
Dag 3 heet Waterbassin. Er wordt dan een dijkdoorbraak van het IJsselmeer gesimuleerd.
Dag 4: Waterdamp. Het gaat dan om de nazorg, dus hoe de geëvacueerde mensen worden opgevangen.
Dag 5: Waterscout. Dan wordt gekeken hoe er gecommuniceerd wordt.

Nou speelt de besluitvorming zich af in zaaltjes achter computerschermen, maar sommige nepreddingssituaties zou je in het echt kunnen zien.

Gisteren startte ook de nieuwe campagne Nederland leeft met water.

http://headlines.nos.nl/forum.php/list_messages/10200


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,434
Reactie #8 Gepost op: 16 april 2008, 08:46:54
Programma Overstromingen
14 april 2008
                                                                                                                                                                                Om Nederland beter voor te bereiden op overstromingen heeft het kabinet een verbeterprogramma opgesteld. De regie voor de uitvoering van dit programma ligt bij de Taskforce Management Overstromingen (TMO) onder leiding van dhr. Franssen, Commissaris van de Koningin van de provincie Zuid-Holland. Onderdeel van de TMO is de Tijdelijke Bijdrageregeling Verbetering Management Overstromingen (TBVMO).
Zie: www.platformoverstromingen.nl

Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is zich bewust van de noodzaak de regio voor te bereiden op (mogelijke) overstromingen en heeft daarom 2008 tot ‘waterjaar’ uitgeroepen. Namens de gemeenten, hulpdiensten en waterschappen heeft de VRR een aantal aanvragen voor de bijdrageregeling van TMO gedaan. Met deze bijdragen worden dit jaar onderstaande projecten uitgevoerd.

Beleidsvorming risicobeheersing:
Om de dreiging van maatschappelijke ontwrichting ten gevolge van overstromingen en hevige regenval te beperken, wordt met dit project getracht inzicht te krijgen in de risico’s en de mogelijke beheersmaatregelen. Vanuit dit pro-actief handelen kunnen gemeenten, provincie en/of waterschappen beleid maken ten einde de aanvaardbaarheid van het restrisico te formaliseren.

Planvorming:
De gemeenten in de regio liggen in verschillende dijkringen. Een dijkring is een gebied dat beschermd wordt tegen buitenwater door een primaire waterkering, zoals dijken, duinen, sluizen en gemalen, of door hoge gronden.

Om de regio voor te bereiden op een mogelijke overstroming vindt planvorming per dijkring plaats. Voor dijkring 15 (o.a. Krimpen a/d IJssel) is vorig jaar reeds een plan opgesteld. Andere dijkringen in de regio zijn: Centraal Holland (14), Rozenburg (18), Pernis (19), IJsselmonde (17), Voorne-Putten (20) en Goeree-Overflakkee (25). Rozenburg, Pernis en het (buitendijkse) havengebied van Rotterdam worden samengevoegd in de planvorming. Centraal Holland is een ‘bijzondere’ dijkring in de zin dat 6 veiligheidsregio’s, 3 provincies, 5 waterschappen en 59 gemeenten deel uit maken van deze dijkring.

De planvorming vindt plaats in meerdaagse sessies in samenwerking met diverse partners: gemeenten, hulpdiensten, waterschappen, defensie, rijkswaterstaat Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, Eneco Netbeheer en de drinkwaterbedrijven in de regio. Waar van toepassing wordt met de naastgelegen regio’s afgestemd.

Risico- en Crisiscommunicatie:
Vertegenwoordigers van de waterschappen en de 20 gemeenten werken samen aan één communicatiestrategie om burgers en ondernemers in de regio Rotterdam-Rijnmond te informeren over de risico’s van overstromingen en de handelingsperspectieven die zij hebben. Het doel van deze communicatie is mensen niet bang maar wel bewust te maken.

De communicatie heeft betrekking op verschillende scenario’s:
- overstroming door stuwing vanuit zee (kustscenario);
- overstroming door overmatige smeltwater vanuit de rivieren (rivierenscenario);
- overstroming door hevige regenval.

Eveneens wordt gecommuniceerd over een combinatie van alle drie de scenario’s tezamen als Ergst Denkbare Overstroming (EDO). Door deze communicatie hebben alle inwoners en ondernemers in de regio de mogelijkheid zich goed en tijdig voor te bereiden op een mogelijke overstroming.

Oefeningen gemeentelijke veiligheidstaven:
Dit project is reeds afgerond. Het betrof het oefenen van 19 gemeentelijke veiligheidstaven in de regio eind 2007 met als thema storm en hoog water.

Voorbereiding oefening Waterproef 2008:
In de week van 3 t/m 7 november wordt een landelijke oefenweek gehouden onder de naam “Waterproef”. Gedurende deze week zullen in Nederland alle regio’s, maar ook andere partijen zoals de Rijksoverheid, beoefend worden op storm en (dreigende) overstromingen in drie scenario’s. De regio Rotterdam-Rijnmond zal beoefend worden op het kustscenario.

Bron: VRR
greetz,  Enrique


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,434
Reactie #9 Gepost op: 19 mei 2008, 09:56:02
Grootste rampenoefening in november
Onder de noemer 'Waterproof' wordt in november de allergrootste rampenoefening ooit gehouden. Het betreft hier de voorbereiding op een overstroming, waarbij de vraag is in hoeverre de hulpdiensten en bestuurders in staat zijn grote groepen te evacuëren.

De oefening is een initiatief van de Taskforce Management Overstromingen (een initiatief van de ministeries BZK en VWS) waarin alle kennis op het gebied van een dergelijke ramp wordt verzameld en dus in november in de praktijk wordt gebracht. Aan de oefening nemen uiteindelijk duizenden mensen deel, waaronder bestuurders, ambtenaren en hulpdiensten uit de regio.

De oefening was onlangs in het radiojournaal van de NOS. Luister hier (http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1143&ContentId=1532) het bericht.

Bron: NVBR
greetz,  Enrique