Oefening Landelijk Waterproef 3 t/m 7 november 2008

Auteur Topic: Oefening Landelijk Waterproef 3 t/m 7 november 2008  (gelezen 7579 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,439
Reactie #10 Gepost op: 30 juli 2008, 09:37:05
Nederland klaargestoomd voor grote dijkdoorbraak

Tijdens de grootste rampoefening ooit zal in november vijf dagen lang de situatie na een dijkdoorbraak worden nagebootst. ‘Nederland is nog lang niet klaar voor een nieuwe watersnoodramp’, constateert Eppie Klein. Klein heeft de afgelopen maanden uitgebreid met gemeentebestuurders gesproken. Hij maakt deel uit van de Taskforce Management Overstromingen (TMO), een ’aanjaagteam’, ingesteld door de overheid. Het team moet bestuurders, bedrijven en burgers ervan doordringen dat Nederland ondanks zijn dijken en waterkeringen risico’s loopt. ‘Bedrijven hebben vaak wel een plan voor calamiteiten binnenshuis, maar ze hebben niet nagedacht over overstromingen. In veel ziekenhuizen staat het noodaggregaat in de kelder. Bovendien is Nederland onmisbaar bij transporten, gaslevering aan het buitenland en internetverbindingen. Klein: ‘Een overstroming in Nederland kan heel West-Europa platleggen.’

Noord- en Zuid-Holland best beveiligd

Nederland heeft een hoog beschermingsniveau tegen overstromingen, variërend van op 1 op 250 voor het rivierengebied tot 1 op 10.000 voor de kuststreek. Dat betekent dat de dijken en waterkeringen daar bescherming bieden tegen hoogwateromstandigheden die eens in de 50 jaar of eens in de 10.000 jaar optreden. Noord- en Zuid-Holland worden het best beveiligd omdat deze provincies het meest kwetsbaar zijn.

Daar wonen de meeste mensen, zitten de meeste bedrijven en wordt het meeste geld verdiend. Op de hoge zandgronden is men het veiligst. De meeste slachtoffers zijn te verwachten als een overstroming onverwacht optreedt, zodat geen evacuatie meer mogelijk is. Hoogwater op de rivieren is langer van tevoren te voorspellen dan storm op zee, maar een rivierdijk kan ook bij lagere waterstanden onverwacht instabiel worden.

Bij de rampenoefening wordt uitgegaan van de EDO. ‘Niets is meer ontwrichtend dan water’, vertelt Klein verder. ‘Dat komt door
de onvoorstelbare kracht, waarmee het kraters kan slaan. Het duurt ook lange tijd voordat een overstroomd gebied weer op orde is. Voordat nutsvoorzieningen weer hersteld zijn ben je zes tot twaalf maanden verder.’ Er bestaat een kleine kans dat dijken
doorbreken bij een extreem zware storm of hoge rivierafvoer. Als het gebeurt, is het goed te weten dat een groot deel van Nederland beneden de zeespiegel en het waterniveau van de grote rivieren ligt. Daar wonen ongeveer 9 miljoen mensen en daar wordt 5 procent van het bruto nationaal product verdiend.

Voorbereid

De grootste ramp wordt niet eens zozeer veroorzaakt door extreem weer, maar eerder door de niet voorbereide mens. Klein: ‘In feite vallen stormen en hoog water redelijk te voorspellen. Er is altijd tijd. Soms zeven dagen, soms twaalf uur.’ De kunst is dat
bestuurders, burgers en bedrijven voorbereid zijn. En liefst op het zwartste scenario. Vandaar dat de Taskforce tijdens de rampenoefening begin november doet alsof West-Nederland, het rivierengebied én het IJsselmeergebied onderlopen. Onderzocht
wordt dan of burgemeesters op het juiste moment de juiste besluiten nemen en of ze hun burgers kunnen overtuigen van de noodzaak te vertrekken. Klein: ‘Dat vergt bestuurlijke lef.’ Er moeten routes klaarliggen en hulpdiensten moeten goed samenwerken. Bewoners moeten worden opgevangen in niet ondergelopen gebieden. Volgens Klein redden de meeste mensen zich wel. ‘Slechts 13 procent is afhankelijk van anderen, zoals ouderen in verzorgingstehuizen en gevangenen. Maar ook de zelfstandige burger moet een reddingsplan hebben dat verder gaat dan drie kaarsjes op zolder.’

Bron: AD/RD, 16/04/08.

‘Waterproef’

Van tot en met 7 november 2008 wil TMO met ‘Waterproef’ - een nationale overstromingsoefening - laten zien dat de betrokken bestuurders en experts in staat zijn slagvaardig en efficiënt samen te werken om de gevolgen van een overstroming maximaal te beperken. Daarbij wordt uitgegaan van de Ergst Denkbare Overstromingen (EDO) met drie basisscenario’s: het kustscenario, het rivierenscenario en het merenscenario. Het meeste gebeurt op papier, maar er worden ook daadwerkelijk wijken ontruimd,  Defensie zal uitrukken en vrijwilligers worden geëvacueerd. Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam- Rijnmond, waarvan de GHOR onderdeel is, oefent de Gemeentelijke Veiligheidsstaf mee met het kustscenario. TMO De Taskforce Management Overstromingen
houdt zich bezig met de voorbereiding op mogelijke overstromingen. De TMO kijkt dus vooral wat er moet gebeuren als het (toch) mis gaat. Een verbeterprogramma met actiepunten moet ertoe leiden dat er eind 2008:
• realistische rampenscenario’s in heel Nederland zijn;
• overstromingsplannen zijn;
• plaatselijk en regionaal geoefend is;
• afspraken zijn gemaakt over risico- en crisiscommunicatie;
• afspraken zijn gemaakt over rol en inzet van de waterbeheerders;
• een landelijk expertiseteam beschikbaar is;
• afspraken zijn gemaakt over nazorg.

Daarnaast moet TMO ervoor zorgen dat de beter op elkaar afgestemde draaiboeken zijn getest in de landelijke oefening ‘Waterproef’.

Bron: VRR
greetz,  Enrique


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,439
Reactie #11 Gepost op: 2 oktober 2008, 14:16:41
Buiten de nodige piketvoertuigen bij de verschillende actiecentra (zoals in Rijnmond met name het World Port Centre op de Wilhelminakade) zullen er in het land waarschijnlijk géén operationele acties of voertuigen te zien zijn. :P
greetz,  Enrique


pompbediende

 • Meerdere functies
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,263
Reactie #12 Gepost op: 7 oktober 2008, 23:35:04
4 november zal er in Leerdam een grote inzet zijn waarbij een overstromings/ontruiminsoefening zal worden uitgevoerd. bijgaane een stukje van in de AD rivierenland van 7 oktober stond.

Nog te weinig vrijwilligers voor rampoefening

LEERDAM Leerdammers lopen nog niet erg warm voor de grote rampenoefening Waterproef op 4 november. De oefening maakt deel uit van een grote landelijke oefening en moet burgers voorbereiden op een grootschalige overstroming.
De veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid oefent 4 november als enige in het echt. Andere regio’s doen de oefening alleen op papier.

Op 4 november wordt het ergst denkbare scenario ‘werkelijkheid’. Door een dijkdoorbraak bij Vianen staat in Leerdam enkele dagen later tweeënhalve meter water.

Leerdam wil tweehonderd burgers daadwerkelijk evacueren naar Zwijndrecht. Daarvoor hebben zich nog maar tachtig vrijwilligers gemeld. Ook zoekt de gemeente 1500 mensen die zich die dag door het sturen van een e-mail of telefoontje willen laten registreren omdat zij op eigen kracht de stad hebben verlaten.

De gemeente wil weten of de registratie van al die mensen goed verloopt. Ook hiervoor hebben zich nog maar tachtig vrijwilligers gemeld.

Om te ervaren wat er nu werkelijk komt kijken bij een grootschalige evacuatie wil de gemeente Leerdam 4 november graag ‘in het echt’ meedoen aan de grootste landelijke rampenoefening die ooit is gehouden,genaamd Waterproef.

Leerdam oefent jaarlijks op papier, maar de praktijk blijkt toch altijd weer anders te zijn. Op 4 november dreigt een groot deel van Leerdam-Noord onder water te lopen. Behalve tweehonderd bewoners uit Noord wil Leerdam ook de evacuatie van verpleeghuis Lingesteyn oefenen. De bewoners worden gespeeld door Lotusslachtoffers omdat een echte evacuatie voor de ouderen te ingrijpend zou zijn.

De evacués worden de hele dag opgevangen in Zwijndrecht. Politie, ME en het leger gaan Noord bewaken. Zij doen alsof de hele wijk onbewoond is. In werkelijkheid blijven de wijk, winkels en scholen wel bereikbaar. Wel wordt gevraagd naar identiteitsbewijzen.

In cultureel centrum Het Dak vinden allerlei activiteiten van het crisisteam plaats. Zo is er een persconferentie en de gemeente ontvangt delegaties die tijdens de oefening willen meekijken.

Hulpdiensten rijden die dag door de hele gemeente, zij het zonder sirenes. Het stadskantoor is de hele dag dicht. Wie zich als vrijwilliger voor de evacuatie wil melden, kan een aanmeldformulier vinden op www.leerdam.nl

Bron: http://www.ad.nl/rotterdam/rivierenland

al met al zal het best een leuke dag worden met alle hulpdiensten erbij en dus ook het leger  O0
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,439
Reactie #13 Gepost op: 30 oktober 2008, 18:18:45
Persbericht: Landelijke oefening Waterproef
30 oktober 2008

Maandag 3 november beoefenen meerdere gemeenten, overheidsorganisaties en waterbe­heerders in de regio Rijnmond de voorbereiding op een grote overstromingsramp. De oefening maakt deel uit van de meerdaagse landelijke oefening Waterproef.

In Goedereede, Rozenburg, Schiedam en Westvoorne zal komende maandag ondermeer de volledige gemeentelijke veiligheidsstaf actief zijn. Gemeente Rotterdam oefent samen met de Regionale Veiligheidsstaf in het hoofdkwartier van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Ook andere Rijnmondgemeenten zijn bij de oefening betrokken. Bijvoorbeeld doordat de oefening ´op afstand´ wordt gevolgd of omdat  gemeentebesturen moeten beslissen over [oefen]verzoeken van andere gemeenten om hulp te bieden.

Het oefenscenario is gebaseerd op de dreiging van een zeer grote overstroming als gevolg van dijkdoorbraken. Gemeenten, hulpverleningsorganisaties en waterbeheerders moeten vervolgens zelf vaststellen wat er in zo’n geval in hun verzorgingsgebied zou kunnen gebeuren en wat dan passende maatregelen zijn. De oefening geeft bestuurders de mogelijkheid te oefenen in het op het juiste moment de juiste beslissingen nemen. Aandachtspunten daarbij zijn of men in staat is onder grote tijdsdruk de nodige plannen en draaiboeken op te stellen en of er efficiënt wordt  samengewerkt met andere betrokken partijen. Ook zullen bestuurders in zo’n situatie burgers moeten kunnen overtuigen van de noodzaak om bijvoorbeeld het gebied te verlaten.

De organisatie van de regionale oefening is in handen van de VRR in samenwerking met de gemeenten en partnerorganisaties waaronder Waterschappen, Regionaal Militair Commando (RMC) West en Rijkswaterstaat. Anders dan bij de rampenoefening Voyager vorig jaar, zal het in de regio Rotterdam-Rijnmond nu gaan om een ‘desktop’oefening: een oefening waarbij wel planning, besluitvorming en uitvoering worden beoefend, maar waarbij geen eenheden daadwerkelijk worden ingezet.

De landelijke oefening dient om ‘met elkaar’ vast te stellen hoe goed we in Nederland zijn voorbereid op een grote watersnoodramp. De rijksoverheid wil met Waterproef niet alleen overheden bewust maken van de gevolgen van een overstroming. Ook het publiek en het bedrijfsleven moeten bewust worden van de omstandigheden tijdens en na een grote overstroming.

In de Rijnmondregio is de VRR samen met de gemeenten in september al een voorlichtingscampagne gestart onder de titel Waterproof. In deze publiekscampagne worden burgers gewezen op het feit dat ten tijde van een overstroming zelfredzaamheid van groot belang is. De overheid zal dan de handen vol hebben aan het helpen van hen die niet in staat zijn zelfstandig een goed heenkomen te zoeken, zoals bejaarden en zieken. Onderdeel van deze campagne is een tentoonstelling die de komende maanden in de verschillende gemeentehuizen in de regio te zien zal zijn.

Verderop in het najaar zal de VRR starten met een informatietraject gericht op het bedrijfsleven. De eerste stap zal zijn een inventarisatie van wat bedrijven op dit moment al hebben voorbereid voor een eventuele overstroming. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zet de VRR verdere acties uit.

Bron: VRR
greetz,  Enrique


Maarten

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,543
  • Hulpverleningsforum
Reactie #14 Gepost op: 30 oktober 2008, 18:34:34
Gekoppeld aan de kalender.
Groeten, Maarten  
Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan s


pompbediende

 • Meerdere functies
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,263
Reactie #15 Gepost op: 30 oktober 2008, 18:41:22
deze hoort er ook een beetje bij, alleen hier wel met inzet  O0

http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,25352.0.html

Bericht even samengevoegd
Shave
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid


rjvaneyk

 • Noodhulpteam Hollands Midden
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 579
Reactie #16 Gepost op: 3 november 2008, 08:10:43
Bestuurders oefenen voor watersnoodramp  

DEN HAAG - Bestuurders willen weten of gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid goed samenwerken als Nederland getroffen zou worden door een watersnoodramp.
 
Om die vraag draait het komende week tijdens Waterproef, een nationale oefening waaraan tienduizend bestuurders en hulpverleners meedoen.

Ze gaan de strijd aan met zware storm en springtij en rivieren die buiten hun oevers treden. Het grootste deel van de oefening speelt zich overigens binnenskamers af, want achter het bureau wordt uiteindelijk besloten of mensen moeten evacueren of niet. En zo ja, waarheen.  

Zandzakken

Bij Leerdam worden dinsdag wel tweehonderd mensen geëvacueerd en in Katwijk gaan zandzakken op zwakke plekken in de kustverdediging. Vrijdag volgt bij Nijkerk in het Nijkerkernauw een afsluitende reddingsdemonstratie.

Het idee voor de oefening ontstond na Katrina, de orkaan die in 2005 New Orleans zwaar trof en er het leven ontwrichtte.

(c) ANP


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,439
Reactie #17 Gepost op: 3 november 2008, 13:18:02
Nieuwsflits uit de VRR:

World Port Center, maandag 3 november, 06.40 uur
Oefening Waterproef is begonnen. Algemeen Directeur Berghuijs wordt geïnterviewd door RTV Rijnmond.

Voorbereid zijn
Nederland moet eind 2008 organisatorisch beter voorbereid zijn op overstromingen; daarbij staat het zoveel mogelijk beperken
van menselijk leed en maatschappelijke ontwrichting centraal.

EDO
Waterproef dient om overheden te laten oefenen met het scenario van de ergste overstroming die in Nederland denkbaar is. Voor zo’n scenario is een aparte naam bedacht: EDO, of 'Ergst Denkbare Overstroming'.

Serie oefeningen
De nationale overstromingsoefening Waterproef is niet één grote oefening, maar een serie oefeningen, verspreid over meerdere dagen. Alle oefeningen tezamen geven wel een compleet beeld van de gevolgen van een EDO.

Waterproef
Maandag 3 november, het is zover: de crisisoefening Waterproef is vanochtend van start gegaan. Rotterdam-Rijnmond is, met vele anderen in het land, aan de slag met het kustscenario ‘Watergolf’: de ‘maandag’oefening waarin de voorbereiding op een
grote overstroming in het kustgebied centraal staat. In het World Port Center (WPC) in Rotterdam begon de oefendag om
zeven uur vanochtend. Tussen 7.00 en 8.00 uur besprak de Regionale Veiligheidsstaf (RVS) de plannen die zijn opgesteld om
het dreigende gevaar van een grote overstroming tegen te gaan. De gemeenten Westvoorne, Rozenburg, Goedereede en
Schiedam oefenen deze dag hun Gemeentelijke Veiligheidsstaf (GVS). Deze staven zullen tot het begin van de middag druk zijn met het bespreken van te nemen maatregelen en de vele dilemma’s die daarmee samenhangen. Gemeente Rotterdam oefent ook, samen met de RVS in het WPC. Naast de gemeenten die hun GVS activeren, zijn ook andere regiogemeenten actief. Zo kan een gemeente informatieverzoeken of ondersteuningsvragen verwachten van de veiligheidsstaf van een andere gemeente. De ondersteuning hoeft niet echt te worden geleverd, maar het is wel de bedoeling dat de gemeente deze verzoeken bespreekt en geformuleerde standpunten terugstuurt. Vanmiddag zullen de GVS-en formeel worden ontbonden, hoewel de leden beschikbaar blijven voor consultatie. Rond dezelfde tijd komt de Regionale Veiligheidsstaf weer bijeen om de
situatie en de aangedragen dilemma’s te bespreken. Als de besluitvorming ‘rond’ is, kunnen de diverse ‘actiecentra’ aan de slag met het uitwerken van de genomen besluiten.

Publiekscampagne
De rijksoverheid wil met Waterproef niet alleen overheden bewust maken van de gevolgen van een overstroming. Ook het publiek en het bedrijfsleven moeten bewust worden van de omstandigheden tijdens en na een grote overstroming. De VRR is een voorlichtingscampagne gestart onder de titel Waterproof. In deze publiekscampagne worden burgers gewezen op het feit dat ten tijde van een overstroming zelfredzaamheid belangrijk is. De overheid zal de handen vol hebben aan het helpen van
mensen die niet in staat zijn zelfstandig in veiligheid te komen, zoals bejaarden en zieken. In de campagne wordt geprobeerd mensen direct te confronteren met de vraag of zij zijn voorbereid op een overstroming. Zo geeft de campagne informatie over de waterhoogte in de eigen gemeente in geval van een overstroming. Ook krijgen mensen tips voor een goede voorbereiding op een ernstige overstroming. Voor deze campagne ontwikkelde de VRR ondermeer een tentoonstelling die de komende
maanden te zien zal zijn in de verschillende gemeentehuizen en bibliotheken in de regio. Verderop in het najaar zal de VRR starten met een informatietraject gericht op het bedrijfsleven. De eerste stap zal zijn een inventarisatie van wat bedrijven op dit moment al hebben voorbereid voor een eventuele overstroming. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan zet de VRR verdere
acties uit.

Meer informatie?
www.platformoverstromingen.nl
greetz,  Enrique


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 46,149
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Reactie #18 Gepost op: 3 november 2008, 13:47:05
Bestuurders oefenen mega-waterramp

3 november 2008 - 7:11 - RTV NH


AMSTERDAM Deze week oefenen bestuurders, hulpverleners en ambtenaren in heel Nederland met het omgaan met een mega-watersnoodramp. gekeken wordt of alle betrokkenen weten wat ze moeten doen als er echt een ramp gebeurt.

De oefening is vooral op papier, al wordt er soms ook met vrijwilligers en acteurs een onderdeel nagespeeld, zoals een ontuiming van een bejaardenhuis. ook wordt hier en daar echt geoefend met het plaatsen van zandzakken om een dijk te verstevigen.

Megastorm
Burgemeesters en ministers krijgen een scenario voorgelegd waarbij een megastorm vanaf de Noordzee op onze kust aankoerst, waarbij het de vraag is of de dijken het zullen houden. Eerste dilemma is: moet de hele Randstad worden geëvecueerd. De kans bestaat dat de dijken doorbrekenterwijl dan net de snelwegen A12 en A4 vol staan met vluchtelingen die dan worden weggespoeld. Maar wat moet een bestuurder als je niet evacueert en wat zijn dan de gevolgen voor de bewoners van de Randstad.

Evacuatie Weesp
In onze regio wordt onder meer geoefend met een evacuatie van inwoners van Weesp naar Muiden. In Amsterdam is komend weekeind zogenaamd een enorme vluchtelingenstroom die moet worden opgevangen.

Ruzie
De oefening moet uitwijzen of de dingen die achter hjet bureau zijn bedacht, ook in de praktijk werken. en om te zien of er mogelijk ruzies ontstaan tussen bestuurders die mogelijk minder macht blijken te hebben dan ze dachten. Wie mag bijvoorbeeld besluiten of de Randstad wordt geëvacureerd.
Samen sterk in de hulpverlening!


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #19 Gepost op: 4 november 2008, 11:37:01
Ruzie om regie bij ramp
door Marcel Modde. dinsdag 04 november 2008 | 07:12 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 04 november 2008 | 11:05

Tekstgrootte  
 
Overleg van het Regionaal Beleidsteam tijdens de oefening Waterproef.
MIDDELBURG - De communicatie tussen de overheden in Zeeland en Den Haag vormt een groot knelpunt bij een dreigende ramp.

Zie ook:
Zeeland Waterproef bij dreigende dijkdoorbraak
Volgens voorzitter Jan Lonink van de Veiligheidsregio en Commissaris van de Koningin Karla Peijs is minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken zich onvoldoende bewust van de specifieke situatie in een crisisgebied. In het kader van de oefening Waterproef werden Lonink en de dijkgraven van de waterschappen gisteren voor overleg naar Den Haag geroepen. "Maar als zo'n situatie aan de orde is, hoor je hier, vinden wij en dus zijn we niet gegaan", aldus Lonink. Ook de als alternatief bedachte video-conferentie kwam door toedoen van Den Haag niet tot stand, aldus Lonink. De burgemeester van Terneuzen ervoer het gisteren bovendien als 'uitermate lastig' dat Ter Horst de regio niet als eerste had geïnformeerd over haar evacuatiebesluit, zei hij gisteren op een persconferentie.

Peijs heeft er moeite mee dat de provincie straks krachtens de nieuwe wet op de Veiligheidsregio's haar coördinerende rol uit handen moet geven aan het lokaal bestuur. Dat zou wel eens ten koste kunnen gaan van de slagkracht, vreest ze. Volgens de nog geldende afspraken is de commissaris de spin in het web. "Ik weet niet anders dan wanneer er morgen iets ernstigs gebeurt, de provincie de coördinatie pakt." Volgens Lonink ligt het evenwel voor de hand dat de voorzitter van de veiligheidsregio de touwtjes in handen neemt. Binnen die organisatie komen immers alle instanties samen. Hij vindt dan ook dat de minister op dit punt snel duidelijkheid moet geven. Peijs: "Uiteindelijk gaat het er niet om wie de baas is, maar dat er niet gesteggeld wordt op het moment dat het er op aankomt!"

Bron: http://www.pzc.nl/regio/zeeland/3980309/Ruzie-om-regie-bij-ramp.ece