Beveiliging Defensie / Defensiebrede Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

Auteur Topic: Beveiliging Defensie / Defensiebrede Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO)  (gelezen 328045 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Kusje

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,064
De LB kan rapport opmaken. Dat is zo ongeveer hetzelfde.

Ongeveer hetzelfde...............  rood en groen zijn ook ongeveer hetzelfde:  appels en peren ook.


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
De SP van de US Airforce kunnen/mogen tegen een ieder proces-verbaal opmaken, dit is wat ik heb gezien op de luchtmachtbasis Soesterberg en Airbase Ramstein. Heb op beide basissen gewoond.

De LB kunnen een rapport opmaken. Wat alleen tegen personeel van Defensie kan en niet tegen een burger. Men kan die burger de toegang ontzeggen maar een rapport opmaken heeft weinig tot geen nut. Doet die zelfde burger een strafbaar feit plegen zal men de KMar meoten inschakelen om de zaak af te handelen.


DD

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 351
Ongeveer hetzelfde...............  rood en groen zijn ook ongeveer hetzelfde:  appels en peren ook.
Jij begrijpt het niet zo. De LB rapporteert aan de Basiscommandant, die is op een vliegbasis bevoegd gezag en kan sancties opleggen. Voorts is de LB als wacht of patrouille functioneel meerdere van elke militair ten aanzien van de wachtconsignes.
(oud) politie- en militair brandweerofficier hoofdofficier bij land- en luchtmacht  instructeur rampenbestrijding


Kusje

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,064
Jij begrijpt het niet zo. De LB rapporteert aan de Basiscommandant, die is op een vliegbasis bevoegd gezag en kan sancties opleggen. Voorts is de LB als wacht of patrouille functioneel meerdere van elke militair ten aanzien van de wachtconsignes.

Ik begreep het volkomen  maar alle militiaren en burgerambtenaren kunnen dingen rapporteren   dus het is  niet specifiek voorbehouden aan de LB.   (alleen dit weten de meeste niet)     Dat men rapporteerd dat iemand niet mee wilt werken en een ander niet is logisch omdat die ander dat niet mee maakt.

En wat er na het schrijven van een rapportje?  Een zogenaamd "onderzoek met hoor en wederhoor"  een huishuidelijk onderzoek genoemd.    
Het is echt niet zo dat de basiscommandant klakkeloos een rapport overneemt en zonder dat huishoudelijk onderzoek een straf oplegt.  
Die basiscommandant "zal niet gelukkig zijn"  als men voor elke fout parkeerder een rapport zal schrijven........dus moet men een waarschuwingsbriefje onder de ruitenwisser doen.......en weer en weer...tot dat de KMAR komt (op verzoek van de basiscommandant) en die gaat boetes uitschrijven    want dat scheelt de basiscommandant een berg werk  want die worden gewoon via de acceptgiro gedaan.  
(ja, als de (basis)commandant een militair een boete oplegt wordt deze van het salaris afgehaalt, maar het levert wel een berg werk op voor de C)  

Die Amerikaans "LB" schrijven een boete uit en die kan men gewoon betalen     de LB schrijft een rapportje  
een behoorlijk verschil  

Maar als jij denkt dat de LB hetzelfde zijn als die Amerikanen:    lekker blijven denken....................

Elke militiar (en def burger) kan functioneel meerdere zijn.......


Lt. Col. Me

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,568
 • Nederland moet door!
Het zit net iets subtieler in elkaar dan DD en Kusje weergeven.

De KMar is exclusief belast met de handhaving van de verkeersvoorschriften. De bewakingsdiensten vervullen hier geen handhavende rol, hooguit een signalerende rol.

De locatiecommandant of zijn hoofd LFD bepaalt welke regels en consignes gelden voor de specifieke locatie, echter is hij niet de zogeheten "tot straffen bevoegd meerdere". Dat is de daartoe aangewezen organieke commandant of leidinggevende van de Defensiemedewerker.

Een rapport moet gericht zijn aan deze commandant en niet aan de locatiecommandant. Overigens gaat het hier om overtredingen van het (militair) tucht- en/of strafrecht.

Strikt genomen kan inderdaad iedere militair functioneel meerdere zijn. Burgers, uitgezonderd DBBO die in feite "altijd" functioneel meerdere zijn, zullen niet voor de taken worden ingezet waarbij zij als functioneel meerdere kunnen worden aangemerkt. De meeste burgers hebben immers een ondersteunende functie (kantoor, logistiek, etc.) en geen bewakings- of gevechtsfunctie.
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." -- Winston Churchill


DD

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 351
Maar als jij denkt dat de LB hetzelfde zijn als die Amerikanen:    lekker blijven denken....................

Daar heb ik helemaal niets over geschreven.
(oud) politie- en militair brandweerofficier hoofdofficier bij land- en luchtmacht  instructeur rampenbestrijding


DD

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 351
Het zit net iets subtieler in elkaar dan DD en Kusje weergeven.

Jij hebt ergens de klok horen luiden. De Commandant Vliegbasis of Luchtmachtbasis stellen de regels vast voor hun object. Zij zijn het bevoegd gezag en ook de wegbeheerder. Natuurlijk hebben zij hun taken gedelegeerd, zoals de handhaving van deze regels. Daarvoor hebben zij de beschikking over burger- en/of militaire bewakers en de marechaussee. Een bekeuring is niet zoveel meer dan een rapport. In ons land legt de politie noch de marechaussee zelfstandig boetes op, zij bekeuren namens het openbaar ministerie. Daar kun je bezwaar maken en tegen een beslissing in beroep bij de rechter. Een procedure via de Basiscommandant is tuchtrechtelijk. Hiertegen kun je in beroep bij de militaire rechter. Voor je staat van dienst kun je beter een bekeuring krijgen dan een tuchtrechtelijke straf.
(oud) politie- en militair brandweerofficier hoofdofficier bij land- en luchtmacht  instructeur rampenbestrijding


Lt. Col. Me

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,568
 • Nederland moet door!
Jij hebt ergens de klok horen luiden.
Niet om het een of ander, maar misschien moet u 1) even goed lezen wat ik heb opgeschreven en 2) er niet zomaar vanuit gaan dat ik ergens de klok heb horen luiden (... en niet zou weten waar de klepel hangt?). Want dit laatste zou ik evengoed van u kunnen zeggen. Feit is dat u, ook in uw laatste tekst, zaken door elkaar haalt. Sterker nog, uw tekst bevat feitelijke onjuistheden. Ik weet niet of u bij Defensie werkt, maar misschien is het goed om het militair recht er dan nog even bij te pakken (in uw handboek of via intranet).

De Commandant Vliegbasis of Luchtmachtbasis stellen de regels vast voor hun object. Zij zijn het bevoegd gezag en ook de wegbeheerder.
Juist. Een locatiecommandant (want dat geldt evengoed voor marine- en landmachtkazernes) kan gezien worden als de "burgemeester" van betreffend object. De locatiecommandant is de persoon die voor zijn of haar object de vaste kazerneorders (mogelijk heeft dit een andere naam bij specifieke objecten, zoals vaste basisorder) vaststelt. Deze orders bepalen in feite welke specifieke regels op dat object van toepassing zijn, bovenop dan wel in afwijking op de algemene regels die door of namens de commandant van het operationeel commando dan wel door of namens de commandant der strijdkrachten zijn vastgesteld. Een algemeen Defensie voorschrift is bijvoorbeeld dat de Wegenverkeerswet op kazernes van toepassing is. Een specifiek voorschrift in de kazerneorder kan zijn dat alle burgervoertuigen op een bepaalde plaats worden geparkeerd.

Natuurlijk hebben zij hun taken gedelegeerd, zoals de handhaving van deze regels. Daarvoor hebben zij de beschikking over burger- en/of militaire bewakers en de marechaussee.
Dit is een begripskwestie. Ik wil niet zozeer van delegeren spreken, dan is het net alsof de locatiecommandant eigenlijk zelf alles moet doen. Waar het om gaat is dat iedereen op de kazerne uitvoering moet geven aan de vaste kazerneorder. Dus zowel de gelegerde eenheden als bezoekers (burger of militair). Binnen de vaste order spelen verschillende zaken een rol, waarvan verkeer en beveiliging slechts twee onderdelen zijn.
Net als een "gewone" burgemeester kan de locatiecommandant niet zelf met zijn eigen personeel de verkeersvoorschriften gaan handhaven: waar de gewone burgemeester dit aan de politie moet overlaten, moet de locatiecommandant dit aan de KMar overlaten. Zij zijn immers belast met de opsporing van strafbare feiten. De locatiecommandant heeft wel personeel ter beschikking voor de veiligheid op het complex (en bijvoorbeeld voor onderhoud en huisvesting): dit zijn doorgaans de mensen van DBBO, op een enkele plaats nog KMar of specifieke bewaking van het OPCO. Zij zijn belast met het "handhaven" van de veiligheidsbepalingen in de vaste order: toegangscontrole, patrouillegang, visitaties, enzovoort. Zij spelen geen rol in het handhaven van de Defensie verkeersvoorschriften, hooguit in het signaleren van de knelpunten. In bovenstaand voorbeeld bijvoorbeeld dat er ook burgerauto's op een plek staan die daar niet voor aangewezen is.

Een bekeuring is niet zoveel meer dan een rapport.
Een bekeuring is niet te vergelijken met een rapport. Een bekeuring is een administratieve afhandeling van een overtreding van een strafrechtelijke bepaling. Bijvoorbeeld een overtreding van de Defensie verkeersvoorschriften. Een bekeuring heeft - in principe - verder geen gevolgen. Een rapport wordt opgemaakt door of ten behoeve van de "tot straffen bevoegd meerdere" op basis van een tuchtrechtelijke of strafrechtelijk vergrijp. Dat rapport komt dus in het persoonlijke dossier van de medewerker/militair, en daar kunnen sancties aan verbonden zijn anders dan een boete. De gevolgen kunnen dus veel verder strekken: een carriŔre bij Defensie kun je schudden als je voor bepaalde zaken op rapport bent geweest. Het een sluit het ander overigens niet uit: bij bepaalde situaties moet de tot straffen bevoegd meerdere ˇˇk de KMar inschakelen, en andersom kan de KMar ook de afhandeling van bepaalde situaties aan de tot straffen bevoegd meerdere overlaten.

In ons land legt de politie noch de marechaussee zelfstandig boetes op, zij bekeuren namens het openbaar ministerie. Daar kun je bezwaar maken en tegen een beslissing in beroep bij de rechter.
In principe correct, echter het OM ontleent haar handhavingsmogelijkheden aan de wet. En de wet wordt gemaakt door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag moet dus eerst een parkeerverbod instellen voordat het OM kan besluiten om parkerende auto's te bekeuren. Los daarvan heeft zowel de politie als de KMar een algemene handhavende taak: voor de "kleine" dingen geldt een algemene toestemming van het OM om te bekeuren. Deze bevoegdheid voor de KMar geldt onverkort op militaire terreinen: zolang de regels op een kazerne duidelijk zijn mag de KMar "gewoon" bekeuren. Let wel: dit staat dus los van een rapport. Overigens wordt iedere bezoeker van een kazerne, militair of burger, verondersteld bekend te zijn met de vaste order. In die zin is de vaste kazerneorder "gewoon" een wet.

Een procedure via de Basiscommandant is tuchtrechtelijk. Hiertegen kun je in beroep bij de militaire rechter. Voor je staat van dienst kun je beter een bekeuring krijgen dan een tuchtrechtelijke straf.
U haalt hier het bevoegd gezag en de tot straffen bevoegd meerdere door elkaar. De locatiecommandant is het bevoegd gezag voor zijn of haar object, maar kan Jan Soldaat tuchtrechtelijk niets maken. Jan Soldaat heeft immers zijn eigen tot straffen bevoegd meerdere (normaal gesproken zijn compagniescommandant), en die persoon handelt een rapport over Jan Soldaat af (niet voor niets heet het rapport in de spreektaal ook wel "rapport-CC"). Mocht een bewakingsdienst (maar in feite maakt het niet uit wie constateert) dus een tuchtrechtelijk vergrijp constateren, dan moet de tot straffen bevoegd meerdere worden ge´nformeerd, en niet de locatiecommandant. Zelfs als de locatiecommandant wel ge´nformeerd wordt, moet hij zijn rapport doorsturen naar de tot straffen bevoegd meerdere en kan hij daar zelf niets mee. U stelt terecht dat men in beroep kan tegen een rapport, maar dit kan evengoed tegen een bekeuring.

Bovendien stelt u terecht dat een Defensie medewerker beter een bekeuring kan krijgen dan een tuchtrechtelijke straf. Immers, de laatste wordt vastgelegd in het persoonlijke dossier, en de eerste niet.
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." -- Winston Churchill


sylvester1986

 • Gast
(mogelijk heeft dit een andere naam bij specifieke objecten, zoals vaste basisorder)
Ik ken de term orders van blijvend aard (oba's) en orders van tijdelijk aard (ota's) en dienstorders.


Lt. Col. Me

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,568
 • Nederland moet door!
@Sylvester: de Defensie verkeersvoorschriften zijn een oba. Een vaste kazerneorder is een oba. Een vaste bataljonsorder is ook een oba. Een order voor het opbouwen van Kamp Heumensoord is een ota. Een uitgegeven opdracht (patrouilleer op route X) is een dienstorder.
"Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." -- Winston Churchill