Toekomst P2000 mbt fotografen

Auteur Topic: Toekomst P2000 mbt fotografen  (gelezen 5244 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Jos v L

 • medewerker Fvt/ EX - opleidingen brandweer Z-L/
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,662
  • Brandweer Zuid-Limburg - Team FVT
Reactie #20 Gepost op: 29 juli 2008, 01:10:03
citaat uit het oorspronkelijke topic:

eerlijkheid gebied me te zeggen dat we in Zuid-limburg gezegend zijn met een groepje fotografen die zich in het algemeen keurig gedragen bij ongevals-locaties waardoor we mogen spreken van een probleemloze samenwerking, er is zelfs een fotograaf die in voorkomende gevallen zijn foto-toestel aan de kant legt om wat hand en span diensten te verlenen als we verlegen zitten om net dat extra handje hulp (lees infuus vasthouden, wervelplank uit de auto halen e.d)

groeten Fast-one


Helaas is dit een oude versie uit de tijd dat er maar 1 van de drie in dienst was. Ondertussen zijn we alle drie in dienst van de brandweer , en is het stuk herschreven.
Vraag maar even aan H.K de juiste versie.
Ik denk overegens niet dat het de bedoeling is om interne stukken openbaar te maken op een forum.

Groet, Jos
Al mijn bijdragen op het forum zijn volledig op persoonlijke titel.


Jos v L

 • medewerker Fvt/ EX - opleidingen brandweer Z-L/
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,662
  • Brandweer Zuid-Limburg - Team FVT
Reactie #21 Gepost op: 29 juli 2008, 01:13:04
Even een quote uit het andere topic:
Dit vind ik aardig 'kort door de bocht'. Het belang kan nooit groter zijn dan het belang van een slachtoffer. Als het slachtoffer er moeite mee heeft, er wellicht onrustig van wordt, dan mag je van mij echt weg hoor.

Bij de door jouw gemoende vraagstelling zal dat zeker gebeuren. Lees het nog even helemaal door.
Al mijn bijdragen op het forum zijn volledig op persoonlijke titel.


Jos v L

 • medewerker Fvt/ EX - opleidingen brandweer Z-L/
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,662
  • Brandweer Zuid-Limburg - Team FVT
Reactie #22 Gepost op: 29 juli 2008, 01:14:22
Er worden geen foto's gepubliceerd waaruit blijkt dat de fotograaf de woning van de betrokkene heeft betreden....  ??? ??? :-X Zou het niet beter zijn om te verbieden binnen foto's te nemen...  ::) Als een andere HV'er vraagt om te stoppen dan is het toch niet aan de fotograaf om te beslissen of hij dit wel of niet doet? Gewoon dan stoppen en achter af uitpraten...  ;)

Neem even de tijd om rustig te lezen.
Doit soort foto's worden gebruikt voor interne doeleinden. Dat beslis ik niet maar nog altijd de BEV of OvD
Al mijn bijdragen op het forum zijn volledig op persoonlijke titel.


Jos v L

 • medewerker Fvt/ EX - opleidingen brandweer Z-L/
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,662
  • Brandweer Zuid-Limburg - Team FVT
Reactie #23 Gepost op: 29 juli 2008, 01:16:01
mensen,

Ik ga het morgen eens uitgebreid lezen en reageren. Moet weer vroeg op.

groet, Jos
Al mijn bijdragen op het forum zijn volledig op persoonlijke titel.


Ko van Leeuwen

 • Fotograaf
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,390
 • IJmuiden
  • Foto Ko van Leeuwen
Reactie #24 Gepost op: 29 juli 2008, 02:33:22
Er worden geen foto's gepubliceerd waaruit blijkt dat de fotograaf de woning van de betrokkene heeft betreden....  ??? ??? :-X Zou het niet beter zijn om te verbieden binnen foto's te nemen...  ::) Als een andere HV'er vraagt om te stoppen dan is het toch niet aan de fotograaf om te beslissen of hij dit wel of niet doet? Gewoon dan stoppen en achter af uitpraten...  ;)

Neeheee..... Dat soort dingen moet je tegen mij zeggen ;) ik ben persfotograaf. Paraat en zijn maten zijn brandweerfotografen die een beeldverslag maken voor
intern gebruik. En dat is heel iets anders. Het beeldverslag kan helpen om het
incident te evalueren en de hulpverlening te verbeteren. Zoals ik het lees kunnen
zowel de volgende slachtoffers als ook de hulpverleners baat hebben bij dit soort
evaluaties.
 (Paraat, corrigeer even als ik het niet goed zeg)


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #25 Gepost op: 29 juli 2008, 10:34:58
Neeheee..... Dat soort dingen moet je tegen mij zeggen ;) ik ben persfotograaf. Paraat en zijn maten zijn brandweerfotografen die een beeldverslag maken voor
intern gebruik. En dat is heel iets anders. Het beeldverslag kan helpen om het
incident te evalueren en de hulpverlening te verbeteren. Zoals ik het lees kunnen
zowel de volgende slachtoffers als ook de hulpverleners baat hebben bij dit soort
evaluaties.
 (Paraat, corrigeer even als ik het niet goed zeg)We gaan toch niet de wet overtreden om aan lesmateriaal te komen....  ::) ::) :-X

http://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_wet_op_het_binnentreden

Algemene wet op het binnentreden

De algemene wet op het binnentreden is een Nederlandse wet waarin beschreven staat welke personen onder bepaalde omstandigheden een pand mogen binnentreden of een machtiging mogen geven hiervoor.

Samengevat bepaalt de wet dat voor het binnentreden van een woning een schriftelijke machtiging nodig is tenzij er een onmiddellijke noodzaak voor binnentreding is. Deze onmiddellijke noodzaak staat omschreven als:
"ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden".

Deze machtiging mag uitsluitend uitgegeven worden door:

De advocaat-generaal bij het gerechtshof
De officier van justitie
De hulpofficier van justitie
Een burgemeester kan een machtiging uitgeven voor andere doeleinden dan strafvordering, dit laatste is dus voorbehouden aan de hierboven genoemde personen.
Het geven van een machtiging is slechts dan toegestaan als het te bereiken doel dit redelijkerwijs vereist. De machtiging geldt slechts voor 1 woning. Als tussen middernacht en 6 uur 's ochtends binnentreding noodzakelijk is dan mag dit slechts bij een dringende noodzaak, de machtiging moet dit vermelden.


[bewerk] Bijzondere plaatsen
In de wet zijn 3 categorieën met bijzondere plaatsen opgenomen die onder bepaalde omstandigheden niet betreden mogen worden tenzij er sprake is van ontdekking op heterdaad (tekst letterlijk overgenomen):

In de vergaderruimten van de Staten-Generaal, van de staten van een provincie, van de raad van een gemeente of van enig ander algemeen vertegenwoordigend orgaan, gedurende de vergadering;
In de ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen of bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, gedurende de godsdienstoefening of bezinningssamenkomst;
In de ruimten waarin terechtzittingen worden gehouden, gedurende de terechtzitting.

Het lijkt met niet dat een brandweerfotograaf onder deze categorie valt dat hij/zij ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen de woning moet betreden.... ::) ::) ;)

De orginele tekst is te lezen op javascript:

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20op%20het%20binnentreden
Citaat
§ 2. Binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner

 Artikel 2
1.Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond.
2.Onze Minister van Justitie stelt het model van deze machtiging vast.
3.Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het eerste lid is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden.

Je kan dus als brandweerfotograaf wel foto's maken van slachtoffers bij ongelukken maar de wet verbied om zonder toestemming foto's te maken in een woning.  ;)

Ik neem aan dat het ook aan de bewoner achteraf vermeld wordt dat er een brandweerfotograaf is binnen geweest?

Citaat
Artikel 10
1.Degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is binnengetreden, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag op omtrent het binnentreden.
2.In het verslag vermeldt hij:
a.zijn naam of nummer en hoedanigheid;
b.de dagtekening van de machtiging en de naam en hoedanigheid van degene die de machtiging tot binnentreden heeft gegeven:
c.de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe is binnengetreden;
d.de plaats van de woning en de naam van de bewoner;
e.de wijze van binnentreden en het tijdstip waarop in de woning is binnengetreden en waarop deze is verlaten;
f. hetgeen in de woning is verricht of overigens is voorgevallen, het aantal en de hoedanigheid van degenen die hem hebben vergezeld, de namen van de personen aan wie in de woning hun vrijheid is benomen en de voorwerpen die in de woning in beslag zijn genomen;
g.voor zover van toepassing: de redenen waarom en de wijze waarop het bepaalde in artikel 1, tweede lid, dan wel artikel 2, derde lid, toepassing heeft gevonden.


Jos v L

 • medewerker Fvt/ EX - opleidingen brandweer Z-L/
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,662
  • Brandweer Zuid-Limburg - Team FVT
Reactie #26 Gepost op: 29 juli 2008, 11:13:00
Even een paar dingen op een rijtje.
Er wordt uiteraard wel degelijk gestopt met fotograferen mocht een SO onrustig worden etc.  Jammer dat men zich niet de moeite neemt het verhaal volledig te lezen, en alweer uitgaat van het ‘’slechtste’’. Ik heb de indruk dat sommige mensen er structureel tegen zijn, en gewoon een vuurtje willen aanwakkeren. Vergeet niet! Dit project is iets wat door de hulpdiensten zelf is opgezet omdat er behoefte aan is.


Ik citeer mijzelf
Mocht het in de praktijk zover komen dat de ambulancedienst een verzoek doet tot het staken van foto’s bij een bepaald in incident zal er vast en zeker een goede reden voor zijn. Zolang er geen sprake is van ‘’ik vind het niet leuk maar weet niet waarom’’ zal er in overleg met de OvD-B een terughoudende houding worden ingenomen. Achteraf kan dan de zaak geëvalueerd worden. De hulpverlening staat uiteraard voorop. Daarbij wil ik opmerken dat de samenwerking met de GGD gewoon goed is. Ook zij maken regelmatig gebruik van de foto’s voor voorlichting en opleidingsdoeleinden.

Het hele verhaal is niet iets wat in een paar weekjes uitgevoerd werd. Maanden van voorbereiding, evaluaties met overige diensten en noem maar op.  In het algemeen is men er ook zeer zeker tevreden over. Het is natuurlijk onomkomelijk dat er personen zijn die er om persoonlijke redenen niet blij mee zijn. Ook daar probeer je in de praktijk rekening mee te houden. Maar vergeet niet dat het een product, van en voor de brandweer en overige hulpdiensten is.

En nog even over het verhaal van binnentreden
Wij treden geen woningen binnen zonder opdracht, en breken ze ook niet open. Als wij naar binnen gaan gebeurd dit op verzoek van de OvD ,en in overleg met de politie. En ja, dat wordt de bewoners uiteraard ook medegedeeld.

Als we nou gewoon even een en ander goed doorlezen hoef ik niet steeds in herhaling te vallen.
Al mijn bijdragen op het forum zijn volledig op persoonlijke titel.


Ko van Leeuwen

 • Fotograaf
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,390
 • IJmuiden
  • Foto Ko van Leeuwen
Reactie #27 Gepost op: 29 juli 2008, 12:38:29
We gaan toch niet de wet overtreden om aan lesmateriaal te komen....  ::) ::) :-X

Zucht, kom nu eens achter je bureau vandaan en ga eens in de praktijk kijken.
Paraat cs zijn echt niet de enige een ook niet de eerste die dit doen. Er zijn zat
hulpverleners die ter evaluatie enkele foto's nemen. Bij ons zie je de ambu ook
vaak een of meerdere foto's nemen om mee te nemen naar het ziekenhuis.
Daarnaast is een rapport en/of evaluatie nog niet het zelfde als lesmateriaal  :)


SEH zustertje

 • SEH verpleegkundige
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,416
Reactie #28 Gepost op: 30 juli 2008, 00:54:34
....Bij ons zie je de ambu ook
vaak een of meerdere foto's nemen om mee te nemen naar het ziekenhuis.
....
Wij zijn hier ook erg blij mee....het gaat dan idd. bijv. hoe de impact was en schade van bijv. auto.
maar....dan wordt het wel door bijv. door de pleeg gedaan of chauffeur ;)
Wat Paraat nu ook schreef....geeft voor mij wel meer duidelijkheid ;)


Bart S

 • Gast
Reactie #29 Gepost op: 30 juli 2008, 03:59:40
Bij de door jouw gemoende vraagstelling zal dat zeker gebeuren. Lees het nog even helemaal door.

Na het bericht van Fast One gelezen te hebben werd het al wat duidelijker. Maar ik reageerde op jouw eerdere opmerking dat (samengevat) er foto's worden gemaakt door de brandweer, en dat ambulancemederwerkers daar niet over kunnen reclameren. Ik ga daarvan steigeren ;)