Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus

Auteur Topic: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus  (gelezen 113298 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

Firegirl112

 • Hoofdbrandwacht
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 158
Reactie #30 Gepost op: 5 augustus 2008, 17:20:41
In deze discussie lopen 2 verschillende middelen door een.

Je hebt de anti-virale middelen die gebruikt kunnen worden als men ziek is en waar de overheid een voorraad van heeft. iedereen heeft hier recht op

Je hebt het vaccin wat ontwikkeld wordt als een nieuw virus de kop op steekt. Vaccin toedienen gaat waarschijnlijk in orde van belan voor de samenleving.

Ik hoop dat de discussie zo helder wordt

Vaccin toedienen gaat volgens draaiboek dat al eerder genoemd is en waar ergens in dit topic ook wel een link van te vinden is, de hele discussie over volgorde van toedienen is al ter sprake gekomen.


Advies

 • Verbannen gebruiker
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 312
Reactie #31 Gepost op: 5 augustus 2008, 19:40:04
In deze discussie lopen 2 verschillende middelen door een.

Je hebt de anti-virale middelen die gebruikt kunnen worden als men ziek is en waar de overheid een voorraad van heeft. iedereen heeft hier recht op

Je hebt het vaccin wat ontwikkeld wordt als een nieuw virus de kop op steekt. Vaccin toedienen gaat waarschijnlijk in orde van belan voor de samenleving.

Ik hoop dat de discussie zo helder wordt

Je antwoord, in orde van belang voor de samenleving, suggereerd een lijstje, of heb ik het mis?


Firegirl112

 • Hoofdbrandwacht
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 158
Reactie #32 Gepost op: 8 augustus 2008, 19:30:14
Je antwoord, in orde van belang voor de samenleving, suggereerd een lijstje, of heb ik het mis?

Advies, lees hele topic eens goed door en bekijk ook het draaiboek eens.


Advies

 • Verbannen gebruiker
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 312
Reactie #33 Gepost op: 8 augustus 2008, 20:37:26
Advies, lees hele topic eens goed door en bekijk ook het draaiboek eens.

Helpt u mij, kennelijk lees ik ergens over heen en of is de mij bekende informatie onjuist, ik hoor graag, immers staat er ergens een fout of begrijp ik het onjuist, ben niet te oud om te leren. Vooralsnog blijf ik achter mijn reacties staan.


Firegirl112

 • Hoofdbrandwacht
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 158
Reactie #34 Gepost op: 8 augustus 2008, 23:05:06
Helpt u mij, kennelijk lees ik ergens over heen en of is de mij bekende informatie onjuist, ik hoor graag, immers staat er ergens een fout of begrijp ik het onjuist, ben niet te oud om te leren. Vooralsnog blijf ik achter mijn reacties staan.

Hier nog wat leesvoer:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/index.jsp

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/draaiboek_aviaire_influenza.jsp

(aviaire is vogel, humaan is mensen)

Bij er nog dieper in duiken blijkt er in het geval van vaccin schaarste wel een voorkeurslijst te zijn, zie hiervoor de volgende link en dan kiezen Influenza: Operationeel deeldraaiboek 3 - Bestrijding influenzapandemie:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #35 Gepost op: 9 augustus 2008, 00:34:44
Hier nog wat leesvoer:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/index.jsp

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/draaiboek_aviaire_influenza.jsp

(aviaire is vogel, humaan is mensen)

Bij er nog dieper in duiken blijkt er in het geval van vaccin schaarste wel een voorkeurslijst te zijn, zie hiervoor de volgende link en dan kiezen Influenza: Operationeel deeldraaiboek 3 - Bestrijding influenzapandemie:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp

Uit het document

Citaat
De Gezondheidsraad heeft in april 2000 uitgesproken welke groepen patiënten voorrang hebben bij schaarste aan influenzavaccin. (Gr00) In het advies ‘Gebruik van antivirale middelen en andere maatregelen’ (2005/05) geeft de commissie aan bij een tekort aan vaccin de eerder door haar in het interim-advies ‘Antivirale middelen bij een grieppandemie; gebruik bij schaarste’ (2004/05) gedefinieerde groepen met voorrang te vaccineren. Zie hoofdstuk 4.2.

Citaat
4.2 Prioritering
De volgorde van prioritering bij (schaars) beschikbaar vaccin is als volgt:
•   eerste groep: prioritaire groepen met de hoogste urgentie conform advies Gezondheidsraad, met uitzondering van patiënten met furunculose;
•   tweede groep: zorgverleners die tijdens een influenzapandemie direct in aanraking komen met potentiële influenzapatiënten (schatting 80.000-160.000 personen);
•   derde groep: specifieke pandemische risicogroepen (bijvoorbeeld 0-20 jarigen, jongvolwassenen: 3-4.000.000 personen). Deze groep zal gedeeltelijk overlappend zijn met de urgentieklasse 2-4 van de Gezondheidsraad;
•   vierde groep: gezonde volwassenen en kinderen (schatting 8.000.000 personen).

Eerste groep: prioritaire groepen conform advies Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad hanteert in zijn advies het uitgangspunt dat schaars pandemisch vaccin volgens een bepaalde prioritering ingezet moet worden. De volgorde van vaccinatie is die van afnemende urgentie. Binnen de klassen aangeduide groepen heersen geen voorrangsverschillen.
Klasse 1
•   Patiënten met ernstige afwijkingen en functiestoornissen aan de luchtwegen en de longen die ondanks hun medicatie een grote kans hebben op decompensatie van de longfunctie bij een infectie met het pandemische influenzavirus. Hiertoe behoren patiënten met zeer ernstige astma bronchiale, een zeer ernstige mate van emfyseem, COPD (chronic obstructive pulmonary disease), anthracosilicose, longfibrose, mucoviscoïdose en kyfoscoliose, alsmede patiënten die longresectie hebben ondergaan.
•   Patiënten met een ernstige, acute of chronische stoornis van de hartfunctie die ondanks hun medicatie een grote kans hebben op decompensatie van de hartfunctie bij een infectie met het pandemische influenzavirus.
•   Patiënten met een insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte (diabetes mellitus type I).

Tweede groep: zorgverleners
Wanneer een pandemie dreigt, zal voorkomen moeten worden dat hulpverleners betrokken bij de zorg door ziekte uitgeschakeld worden waardoor een tekortkoming in de zorg ontstaat. Het overeind houden van de gezondheidszorg tijdens een pandemie is de centrale opdracht van dit draaiboek. De rationale hiervoor is gelegen in het feit dat gezondheidswerkers in de frontlinie van een pandemie hun werk moeten verrichten. Zorgverleners die klinisch of subklinisch geïnfecteerd zijn kunnen het influenzavirus overdragen naar risicopatiënten. De transmissie van influenza naar risicopatiënten zal door vaccinatie van deze groep hulpverleners beperkt worden. Daardoor vermindert de kans op influenza en ook op influenzagerelateerde doodsoorzaken. De volgende groepen gezondheidswerkers ontvangen met voorrang het pandemisch vaccin.
Medewerkers van:
•   ziekenhuizen
•   verpleeg- en verzorgingshuizen
•   huisartsenpraktijken/ verloskundigen
•   ambulancediensten en paramedische diensten
•   thuiszorgorganisaties en GGD’en
•   laboratoria en apotheken.

De uitvoer voor de vaccinatie voor deze beroepsbeoefenaren ligt bij de desbetreffende werkgevers. Een plan van aanpak voor vaccinatie van deze beroepsbeoefenaren in de zorgsector dient voorbereid te worden en kan worden gedelegeerd naar de arbodienst van de desbetreffende werkgever (actiepunt 2.12).

Derde groep: specifieke pandemische risicogroepen
Tijdens het ontstaan en in het verloop van een pandemie komen er gegevens vrij die inzicht geven in de werkelijke leeftijdspecifieke attack en complicatie rates. Voor vaccinatie van deze groep is het uitgangspunt de individuele bescherming van een persoon tegen influenza en daardoor een vermindering van de morbiditeit en mortaliteit. Vaccineren van deze groep is niet direct gericht op beperking van de verspreiding van het virus in de bevolking. Deze groep zal grotendeels bestaan uit de urgentieklassen 2 tot en met 4 zoals hieronder beschreven.
Het beschikbare vaccin dient dan via de huisarts aan deze groep aangeboden te worden. De distributie en toediening verloopt volgens de systematiek van de jaarlijkse influenzacampagne. De huisarts maakt vanuit zijn patiëntensysteem een selectie van deze groep, bestelt de benodigde hoeveelheid vaccin bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI via de DHV), nodigt actief de doelgroep uit en organiseert vaccinatiespreekuren. Daarvoor dient een draaiboek voorhanden te zijn op (groeps)praktijkgrootte voor het houden van vaccinatiespreekuren gericht op specifiek pandemische groepen conform de jaarlijkse griepcampagne (actiepunt 2.19). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het LHV/NHG praktijkhandleiding ‘Influenzavaccinatie’. (Frij02) Vanuit de NHG-districtbureaus worden de griepcampagnes ondersteund door preventiemedewerkers. Eventuele ondersteuning van de huisarts bij het vaccineren kan lokaal in de planvorming worden betrokken.

Klasse 2
•   Zwangeren die tijdens de pandemie in het derde trimester van de zwangerschap verkeren.

Klasse 3
•   Patiënten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen bij wie – in tegenstelling tot de in klasse 1 bedoelde mensen – hun medicatie een redelijk stabiele compensatie van de longfunctie garandeert.
•   Patiënten met een chronische stoornis van de hartfunctie, bij wie – in tegendeel tot de in klasse 1 bedoelden – hun medicatie een redelijke compensatie van de hartfunctie garandeert. Deze groep omvat patiënten met stoornissen van de linker hartkamer, patiënten met aangeboren hartafwijkingen of met klepgebreken, allen voor zover hun medicatie toereikend is voor compensatie.
•   Patiënten met een chronische nierinsufficiëntie. Deze groep omvat onder meer patiënten die behandeld worden met hemodialyse en chronische ambulante peritoneale dialyse (CAPD) en mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan.
•   Kinderen en adolescenten in de leeftijd van zes maanden tot achttien jaar die langdurig salicylaten gebruiken.
•   Patiënten die na een recente beenmerg- of orgaantransplantatie een immunosuppressieve therapie ondergaan.
•   Patiënten met een niet insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte (diabetes mellitus type II).
•   Verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen en verpleeghuisbewoners met een ziektebeeld dat predisponeert voor luchtweginfecties (zoals dat vooral het geval is bij mensen met het syndroom van Down).

Klasse 4
•   Personen van 65 jaar en ouder voor zover zij niet behoren tot een al genoemde urgentieklasse.
•   Personen tot 65 jaar met verminderde weerstand tegen infecties, waaronder gerekend worden degenen die met HIV geïnfecteerd zijn.

Vierde groep: gezonde volwassenen en kinderen
Wanneer Nederland beschikt over voldoende vaccin kan de keus gemaakt worden om de algehele bevolking vaccin aan te bieden. Gezonde volwassenen en kinderen hebben een statistisch lagere kans op complicaties bij een influenza-infectie tijdens de jaarlijkse epidemieën.

In het kader van het draaiboek ‘Pokken’ is er al een model uitgewerkt om de gehele Nederlandse populatie te vaccineren. De ervaringen en de regionale draaiboeken in het kader van de in 2002 uitgevoerde Meningitiscampagne zijn zeer bruikbaar voor een influenza vaccinatiecampagne. In dit draaiboek ‘Influenzapandemie’ zal geen uitwerking worden gegeven aan een nieuwe opzet van een massavaccinatiecampagne. De regionaal ontwikkelde strategieën voor pokkenvaccinatie zijn goed bruikbaar om een massale influenzacampagne uit te voeren. Deze vaccinatiestrategie dient dan wel aangepast te worden aan het influenzavaccin (actiepunt 2.20). Daarbij is het een voordeel dat in vergelijking met een pokkenvaccinatie voor het influenzavaccin nauwelijks contra-indicaties spelen.
De triage vooraf is eenvoudiger en met een kleinere personele inzet kan een grote groep mensen gevaccineerd worden door de betrekkelijk eenvoudige vaccinatietechniek.


Advies

 • Verbannen gebruiker
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 312
Reactie #36 Gepost op: 9 augustus 2008, 09:20:26
Hier nog wat leesvoer:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/index.jsp

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/draaiboek_aviaire_influenza.jsp

(aviaire is vogel, humaan is mensen)

Bij er nog dieper in duiken blijkt er in het geval van vaccin schaarste wel een voorkeurslijst te zijn, zie hiervoor de volgende link en dan kiezen Influenza: Operationeel deeldraaiboek 3 - Bestrijding influenzapandemie:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp

Dank voor uw hulp en het staat er dus echt niet zoals beweerd "Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen" Dus geen politieman, bakker, slager, vuilnisman, baliemedewerker, dierenarts, soldaat, bestuurder of brandweerfunctionaris om er maar een paar te noemen uit de keten van hulpverleners en of sleutelposities. Nogmaals dank, de lucht lijkt nu geklaard, misschien preventief vogelverschrikkers plaatsen!

Vogels worden geacht het natuurlijke reservoir van het influenza A virus te zijn. Dit houdt in dat het virus endemisch is bij vogels. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe influenza virussen veelal bij vogels (zie ook: antigene drift en antigene shift). Vandaar ook dat er gesproken wordt over het influenza virus van 'aviaire' oorsprong, waarbij de letter 'A' niet doelt op 'Aviair' maar op het feit dat dit type influenza virus als eerste in de reeks ontdekt is..

Influenza A is niet hetzelfde als aviaire influenza; de eerste is een virus, de laatste een ziekte.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #37 Gepost op: 9 augustus 2008, 13:52:40
Dank voor uw hulp en het staat er dus echt niet zoals beweerd "Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen" Dus geen politieman, bakker, slager, vuilnisman, baliemedewerker, dierenarts, soldaat, bestuurder of brandweerfunctionaris om er maar een paar te noemen uit de keten van hulpverleners en of sleutelposities. Nogmaals dank, de lucht lijkt nu geklaard, misschien preventief vogelverschrikkers plaatsen!

Vogels worden geacht het natuurlijke reservoir van het influenza A virus te zijn. Dit houdt in dat het virus endemisch is bij vogels. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe influenza virussen veelal bij vogels (zie ook: antigene drift en antigene shift). Vandaar ook dat er gesproken wordt over het influenza virus van 'aviaire' oorsprong, waarbij de letter 'A' niet doelt op 'Aviair' maar op het feit dat dit type influenza virus als eerste in de reeks ontdekt is..

Influenza A is niet hetzelfde als aviaire influenza; de eerste is een virus, de laatste een ziekte.
Als we toch oude koeien (/brandwachten) uit de sloot gaan halen.... ::)

Dus geen lijstje met HV'ers of wie ook eerst, behoudens zij die getroffen zijn of symptomen vertonen, eigenlijk ook wel logisch!

Dacht je soms dat ik niet meer wist wat ik zelf geschreven had?? Zelf durven toegeven / laten zien dat je niet altijd (geheel) gelijk hebt is ook een kwaliteit....   ;)


Advies

 • Verbannen gebruiker
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 312
Reactie #38 Gepost op: 10 augustus 2008, 00:28:41
Als we toch oude koeien (/brandwachten) uit de sloot gaan halen.... ::)

Dacht je soms dat ik niet meer wist wat ik zelf geschreven had?? Zelf durven toegeven / laten zien dat je niet altijd (geheel) gelijk hebt is ook een kwaliteit....   ;)


Een deel van uw reactie ontgaat mij, koeien, brandwachten, sloot?

Wat betreft het laatste, laten we het gezellig houden, zo was ook uw devies, mag ik daar aan toevoegen, mocht u tussen het plaatsen van berichten nog even tijd hebben, lees nog eens rustig, niet verkeerd bedoeld maar mogelijk verhelderend.

Tot slot mogen reacties wel of niet of moeten ze allemaal dezelfde kleur hebben, positiefrood?


Advies

 • Verbannen gebruiker
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 312
Reactie #39 Gepost op: 17 augustus 2008, 22:31:56
'Meest immuun voor eerste griepvirus in je leven'
Uitgegeven: 17 augustus 2008 20:16
Laatst gewijzigd: 17 augustus 2008 22:28

WASHINGTON - Overlevenden van de wereldwijde grieppandemie in 1918 zijn nog steeds het meest immuun voor het virus dat hen destijds ziek maakte. Dat zou erop duiden, dat een mens het best beschermd is tegen het eerste virus dat hem ooit ziek maakte.
 
Dat hebben Amerikaanse onderzoekers zondag gemeld in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.  

De overlevenden van de pandemie aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen het griepvirus H1N1 tussen de 50 en 100 miljoen mensen velde, zijn inmiddels tussen de 91 en 101 jaar oud. Hun immuunsysteem werkt nog steeds feilloos tegen de griepvariant uit die tijd.

"Als we precies weten hoe deze antilichaampjes te werk gaan, kunnen we ook een vaccin ontwikkelen tegen allerlei andere virussen", aldus een van de griep- en immuunsysteemexperts.

Het team probeert onder meer een vaccin tegen de gevaarlijke vogelgriepvariant H5N1 te vinden, waaraan sinds 2003 zeker 243 mensen zijn overleden.

(c) ANP