BHV /ARBO nieuwtjes

Auteur Topic: BHV /ARBO nieuwtjes  (gelezen 44657 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

helm

  • Gast
Reactie #30 Gepost op: 1 april 2009, 17:22:10
Meer houvast bij inrichting BHV-organisatie

Veranderingen in NEN 4000 en NTA 8112

31 maart 2009 - De invoering van de nieuwe Arbowet in 2007 heeft geleid tot veel onduidelijkheid over bedrijfshulpverlening. De NEN 4000 gaf concrete handvatten bij het inrichten van de BHV-organisatie, maar bleek niet ideaal. Daarom is de norm verbeterd en sluit nu beter aan bij de NEN 8112.

Tot twee jaar geleden was de bedrijfshulpverlening (BHV) verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit. Die verwezen voor de BHV-opleidingen naar een beleidsregel, die op zijn beurt verwees naar het 'Brandbeveiligingsconcept bedrijfshulpverlening'. In het Arbobesluit stond de regel dat minimaal 1 op de 50 werknemers een BHV'er moest zijn. Boven de 250 werknemers gold alleen de RI&E. Het schrappen van het getalscriterium (1:50) in het gewijzigde Arbobesluit maakte plaats voor een flexibele benadering die het aantal BHV'ers afhankelijk maakt van de risico's. Dat heeft er in de praktijk toe geleid dat veel BHV-organisaties zijn uitgedund. Zeker als de BHV niet werd genoemd in de RI&E en het vooral over preventie ging, waren veel werkgever snel klaar met de berekening van het aantal BHV'ers in de organisatie. Hoe minder BHV'ers, hoe lager de kosten.

De oude versie van NEN 4000 bood een indicatieve berekeningsmethode die uitging van de maximale hoeveelheid verwachte aanwezigen in relatie tot de vorm en grootte van het gebouw, de gemiddelde afwezigheid (parttime, ziekte, zwangerschap, verlof, werk buiten de deur), de werktijden (regelmatig, onregelmatig, ploegendiensten, avond- en weekenddiensten) en de mobiliteit van de aanwezigen (gebruikers van rolstoelen, maar ook bedgebonden patiënten in ziekenhuizen of geestelijk gehandicapten in verzorgingstehuizen).

In plaats van een tabel met getalscriteria, bevat de nieuwe NEN 4000 een tool in de vorm van een checklist. Deze gaat over de inhoudelijke punten in de norm en geeft een veel fundamenteler beeld van de kwaliteit van de BHV-organisatie. De checklist is gratis op te vragen bij NEN-Arbeid (arbeid@nen.nl). Anders dan het Brandveiligheidsconcept BHV, opgesteld door de ministeries van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken, geeft NEN 4000 geen gedetailleerde opleidingscriteria voor BHV'ers. De norm stelt wel eisen aan een BHV-organisatie, gebaseerd op de RI&E en de kwaliteitscirkel (Plan-Do-Check-Act).

De gewijzigde NEN 4000 sluit beter aan bij de NEN 8112. De NTA 8112-serie was gebaseerd op een aantal procedures die volgens een vast 'format' werden omschreven en ter goedkeuring aan de brandweer werden voorgelegd. Met het nieuwe gebruiksbesluit is de rol van de brandweer beperkt tot de gedelegeerde bevoegdheid van de gemeente om de ontruimingsspecificaties voor een gebruiksvergunning te toetsen. Voor de meeste gebouwen is echter geen gebruiksvergunning meer nodig.

De NEN 8112 komt in de plaats van de verschillende delen van NTA 8112. Ook de nog niet gepubliceerde delen voor industriegebouwen en celgebouwen worden daar in opgenomen. De symbolen van NEN 1414 vervangen de symbolen op ontruimingstekeningen. De voorbeelden van ontruimingsplannen voor de verschillende gebouwtoepassingen verdwijnen. De voorbeelden komen binnenkort op de website van NEN en zijn op aanvraag gratis toegankelijk, net als de checklist voor NEN 4000.

http://www.arbo-online.nl/?subject=article&id=234
http://www.meduca.nl/nen-meduca.html


helm

  • Gast
Reactie #31 Gepost op: 30 april 2009, 08:14:34
Harde knal maakt 'stofje' onschadelijk

DEN HAAG - De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) heeft in de nacht van maandag op dinsdag een gevaarlijke stof tot ontploffing gebracht in de tuin van het Nederlands Forensisch Instituut aan de Laan van Ypenburg.
afbeelding vergroten
Een medewerker had de instabiele, explosieve vloeistof rond drie uur 's middags ontdekt in een potje dat in een zuurkast stond. Volgens woordvoerder Inge Oevering van het NFI handelde de medewerker juist door de kast te sluiten en de Bedrijfshulpverlening in te schakelen. "Daarna treden mechanismen in werking, die ertoe leidden dat de EOD, politie, brandweer en ambulancedienst zijn ingezet.''

Het personeel van de laboratoriumafdeling werd 's middags geëvacueerd naar een andere afdeling. Daar probeerde een EOD-medewerker de gevaarlijke vloeistof met een robot die via een computerscherm werd bestuurd te verwijderen. Omdat dit niet lukte, heeft uiteindelijk een EOD'er met explosiewerende kleding de vloeistof in een 'plofkoffer' gestopt.

De koffer is vervolgens voorzichtig in een kuil gezet in de tuin van het NFI, waar deze met behulp van een flinke hoeveelheid explosieven tot ontploffing is gebracht. "Om te zorgen dat er niets van de explosieve stof kon overblijven,'' aldus Oevering, die benadrukt dat er af en toe iets mis kan gaan. "Er werken vijfhonderdmensen bij het NFI.'' De oorzaak van het incident is onbekend.

http://www.ad.nl/denhaag/stad/3184032/Harde_knal_maakt_stofje_onschadelijk.html


helm

  • Gast
Reactie #32 Gepost op: 5 mei 2009, 08:41:29
Ontruiming bij Shell door 'papiervernietiger'

Den Haag - Door onbekende oorzaak is maandagmiddag rond één uur brand ontstaan in een Papiershredder in het kantoor van Shell International BV aan de Carel van Bylandtlaan in Den Haag. Ruim driehonderd personeelsleden moesten hun werkplek tijdelijk verlaten. Bij de ontruiming vielen geen gewonden. De Papiershredder in de kelder is door onbekende oorzaak in brand geraakt. De shredder staat in verbinding met alle bovenliggende etages waardoor er een lichte rookontwikkeling ontstond. Door een interne brandmelding werd de bedrijfshulpverlening in kennis gesteld die vervolgens de brandweer waarschuwde. Daarna hebben zij alle etages van het gebouw boven de kelder ontruimd. Bij aankomst van de brandweer stonden de ruim driehonderd personeelsleden van dat kantoor buiten. De brandweer heeft de brand gebust met schuim. Daarna is het pand geventileerd en gecontroleerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen. Door ventilatieproblemen bleven de schadelijke dampen lang hangen. Na ruim een uur konden de personeelsleden weer naar binnen om hun persoonlijke spullen op te halen en tijdelijk een andere werkplek te zoeken. De oorzaak van de brand in onbekend. De schade bleef beperkt tot de container.

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/96310/Ontruiming_bij_shell_door_%26%23039%3Bvernietiging%26%23039%3B


helm

  • Gast
Reactie #33 Gepost op: 13 mei 2009, 06:39:28
BHV en Brandweeroefening Tompouce

Dinsdagavond hield de brandweer van Voorschoten een grote oefening in de Hema aan de Schoolstraat. Deze werd gehouden onder de codenaam Tompouce. Met twee wagens werd er vanuit de kazerne uitgerukt naar de schoolstraat. Er werd nagebootst dat klanten de winkel niet wilde verlaten, of juist terug wilde omdat er nog een tas of jas van hun binnen lag. De BHV-ers, Bedrijfshulpverleners, van de HEMA hadden de grootste moeite om mensen buiten de deur te houden of juist naar buiten te werken, maar slaagde hier goed in.

Ook waren er diverse slachtoffers. Deze moesten worden gezocht en zo snel mogelijk naar buiten worden gebracht door de brandweer. Om alles zo realistisch mogelijk te houden waren delen van de Hema in rook en donker gehuld.

Na de oefening werd er nagesproken in het restaurant van de Hema onder genot van een kop koffie met, hoe kan het ook anders, een tompouce.

Voorschoten Online.nl was bij de oefening aanwezig en maakte een fotoreportage die op de website te zien is.


http://www.voorschotenonline.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=3528&Itemid=88890790


helm

  • Gast
Reactie #34 Gepost op: 18 mei 2009, 17:49:42
Arbeidsinspectie controleert oorverdovend werk in disco`s

De Arbeidsinspectie controleert de komende maanden of discotheken hun personeel voldoende beschermen tegen overmatig lawaai. Barmedewerkers, glazenophalers, beveiligingspersoneel en dj’s die vaak in harde muziek werken, lopen een groot risico op onherstelbare gehoorschade.

Gehoorproblemen ontwikkelen zich meestal langzaam en als het gehoor eenmaal is beschadigd, komt het niet meer goed. Omdat er in discotheken vooral jongeren werken, is het effect van gehoorschade extra groot: zij hebben er hun leven lang nog last van. Slechthorendheid en oorsuizingen hebben negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leven.

De inspecteurs controleren of er afspraken zijn over het maximale geluidsniveau in de zaal. Ook kijken ze of de bar goed is afgescheiden van de dansvloer, zodat het personeel kan werken in ruimtes waar de herrie minder is. De werkgever moet zijn personeel gehoorbeschermers geven die het geluid in het oor terugbrengen tot maximaal 80 decibel en erop toezien dat medewerkers deze ook dragen. Ander inspectiepunt is voorlichting: Van belang is dat het personeel goede informatie krijgt over de gevaren van lawaai en hoe ze moeten voorkomen dat ze doof worden.

Eerder onderzoek van de Arbeidsinspectie wees uit dat discotheken weinig structurele aandacht besteden aan goede arbeidsomstandigheden. Sinds 2007 heeft de horecabranche een arbocatalogus met afspraken over gezond en veilig werken. Specifieke maatregelen tegen overmatig geluid in disco’s staan daar niet in. Wel biedt de schaalvergroting in de discothekensector meer mogelijkheden om werknemers te beschermen tegen schadelijke herrie. In een grotere discotheek kan bijvoorbeeld voor het barpersoneel makkelijker een ruimte gemaakt worden waar het geluidniveau lager is dan op de dansvloer.

Inspecteurs van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) voeren voor de Arbeidsinspectie de feitelijke controles uit. Zo voorkomen de inspecties dat discotheken vaker bezocht worden door verschillende inspectiediensten. De VWA neemt de geluidsinspecties mee in de reguliere controles van de voedselveiligheid en de naleving van het rookverbod.


http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=14122&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_id=391818&link_id=169116


helm

  • Gast
Reactie #35 Gepost op: 27 mei 2009, 16:47:53
Drie gemeenten houden rampoefening

woensdag 27 mei 2009 - REGIO - De gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn houden donderdag 28 mei een gezamenlijke rampoefening. Het gaat om een ontruimingsoefening van de bedrijfshulpverlening (BHV) in het gemeentehuis van Emmen en een oefening opvang en verzorgen bij het Eden Hotel in Emmen.
De gemeenten werken samen in deze rampoefening en daarnaast hebben onder andere het Rode Kruis, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de Hulpverleningsdienst Drenthe een belangrijke rol in deze oefening.
De gemeente Emmen heeft in het verleden verschillende rampoefeningen uitgevoerd. Het doel hiervan is goed voorbereid te zijn in het geval er een echte ramp plaats vindt. De oefeningen zijn zeer leerzaam voor alle betrokken partijen. Wat betekent dit voor omwonenden en passanten? Omwonenden en passanten kunnen op deze dag hulpverleningsdiensten van en naar het Eden Hotel zien gaan. De verwachting is dat zij van de oefening geen
overlast ondervinden.
Rond 14.30 uur wordt het gemeentehuis ontruimd, waarna een aantal ‘slachtoffers’ wordt meegenomen naar het Eden Hotel waar de oefening opvang en verzorgen plaatsvindt. Dit duurt van 15.30 uur tot circa 17.30 uur.

http://www.coevordenhuisaanhuis.nl/index.php?n_id=100513&s_id=563&autostart=1


helm

  • Gast
Reactie #36 Gepost op: 27 mei 2009, 16:53:31
Uitzendkrachten lopen grotere kans op ongeluk

Uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiairs lopen een grotere kans op een ongeluk op het werk. Dat komt doordat zij onervaren zijn en vaak ook geen goede instructie krijgen over hoe ze het werk veilig kunnen doen. Daarom gaat de Arbeidsinspectie dit jaar speciaal controleren op de werkomstandigheden van uitzendkrachten en stagiairs.

In 2007 was 15 procent van de dodelijke slachtoffers en 17 procent van de mensen die op het werk ernstig gewond raakten een uitzendkracht of gedetacheerde. In totaal maakt die groep slechts 6 procent uit van de beroepsbevolking. Ongelukken ontstaan vaak door verkeerd gebruik van machines en slechte veiligheidsvoorzieningen. De achterliggende oorzaak is de gebrekkige voorlichting over wat er mis kan gaan en hoe dat te voorkomen. Ook moeten de bedrijven beter toezicht houden op de uitvoering van het werk door de uitzendkrachten en stagiairs. De kans op ongelukken vermindert naarmate de ervaring toeneemt. Dat maakt vooral jeugdige stagiairs tot een kwetsbare groep.

De inspecteurs gaan tot het eind van het jaar op bezoek bij zo’n vijfhonderd bedrijven waar uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers of stagiairs werken. Ze zullen controleren of deze werknemers goede instructies krijgen over veilig werken en of het bedrijf daarop ook toeziet. Bij overtredingen pakt de Arbeidsinspectie het bedrijf zelf aan, maar ook het uitzendbureau. Beide zijn er namelijk voor verantwoordelijk dat uitgeleende werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als de werkomstandigheden van stagiairs niet in orde zijn, spreekt de Arbeidsinspectie de school aan op zijn verantwoordelijkheid.

http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13763&hoofdmenu_item_id=13826&rubriek_item=391842&rubriek_id=391818&link_id=169441


helm

  • Gast
Reactie #37 Gepost op: 29 mei 2009, 08:14:56
Examen lichtelijk verstoord door ontruiming LOC

 HARDENBERG - Vijf leerlingen van het Alfa-college in Hardeneberg hebben donderdagochtend hun examen Engels moeten onderbreken. Net als enkele honderden 'bewoners' van het LOC in Hardenberg moesten ze het pand verlaten voor een ontruimingsoefening. "In verband met de storing heb ik ze daarna vijf minuten exatra tijd gegeven om hun schrijftoets af te maken.

Ter compensatie van de concentratiestoring", zegt docent Evert-Jan Wijker. Volgens hem hebben de leerlingen niet echt overlast ondervonden van de ontruiming.

Volgens Hein Dekker, hoofd facilitaire zaken van het LOC en coördinator van de oefening, kon het niet anders. "Mocht er zich echt iets voordoen, dan moet iedereen er ook uit. Ik begrijp dat de examenkandidaten niet blij waren."

De ontruimingsoefening voor het hele pand is een keer per jaar. Daarnaast zijn er nog drie kleinere deeloefeningen. "Gisteren moest iedereen er uit, pakweg 500 tot 800 personen. Ze moesten hun privespullen meenemen omdat in een situatie van een bommelding dan niet alle tasjes doorzocht hoeven te worden", legt Dekker uit. Leerlingen en docenten van de scholen (Alfa-college en De Groene Welle), medewerkers van gemeentelijke diensten, Muzerie, bibliotheek en bedrijven werden door de acht ploegleiders en de 55 bhv'ers naar drie locaties rond het gebouw verwezen. "In tien minuten was het hele gebouw leeg en alle ruimten gecontroleerd. Op iedere deur van een gecontroleerde ruimte zat een gele sticker."

http://www.destentor.nl/regio/hardenberg/5036252/Examen-lichtelijk-verstoord-door-ontruiming-LOC.ece


helm

  • Gast
Reactie #38 Gepost op: 29 mei 2009, 08:18:04
BHVers zwembaden Midden-Drenthe oefenen met ambulance-personeel UMCG

Op vrijdag 29 mei a.s. hebben de BHV’ers van de zwembaden van Midden-Drenthe een oefendag met het ambulance-personeel van het UMCG. Deze oefening vindt plaats in zwembad De Peppel in Beilen van 8.30 – 16.00 uur. Doel ervan is het creëren van een (nog) betere samenwerking.
Samenwerking met de BedrijfsHulpVerlening (BHV) is een belangrijk onderdeel bij hulpverleningen binnen organisaties of bedrijven. Doordat BHV’ers samen met ambulanceteams kunnen trainen wordt een goede samenwerking gecreëerd! Dit alles in het belang van iedereen... de patiënt voorop.

Ambulancezorg
Goede ambulancezorg is méér dan snelle, goed uitgeruste ambulances en snel en doortastend handelen bij een ongeluk of een noodgeval. Goede ambulancezorg is: ervoor zorgen dat iedereen in en rond de ambulanceketen optimaal kan werken en presteren. Samenwerking is daarbij van groot belang, op de ambulance, achter de schermen en met alle partners.

http://www.middendrenthe.nl/index.php?simaction=frameset&mediumid=2&pagid=429&stukid=42357&fromnavigatie=1


helm

  • Gast
Reactie #39 Gepost op: 6 juni 2009, 18:05:40
Grote hulpverlenings oefening Isala Klinieken Zwolle

Zwolle – In de Isala Klinieken in Zwolle heeft zaterdag een grote hulpverlenings oefening plaats gevonden. De brandweer, ambulance en politie oefenden in samenwerking met de bedrijfshulpverlening van het ziekenhuis. Een gedeelte van het ziekenhuis werd vanwege een in scene gezette brand ontruimd. Diverse eenheden op verschillende niveaus werden bij de oefening ingezet.

http://www.regiomeppel.nl/index.php?frame=bekijkNieuws.php?ID=11203