Sanquin / Bloedbank met optische en geluidssignalen (OGS)

Auteur Topic: Sanquin / Bloedbank met optische en geluidssignalen (OGS)  (gelezen 89913 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Gast

 • Gast
Reactie #80 Gepost op: 5 november 2010, 17:43:25
Dan bel je Sanquin anders even, of ze voortaan op de A16 waar jij ongeveer woont de tweetoon voortaan uit willen zetten, net zoals de politie, brandweer en ambulances, omdat spelen met de regeltje best wel kan, zeker met "betere chauffeurs".   ;)

Het is het bedrijf wat het bepaalt, niet de chauffeur. Dat dit bij andere diensten wel mogelijk is, los van de wettelijke dekking en richtlijnen, heeft niets met de regels van Sanquin te maken.
Dan laat ik het voor wat betreft mijn part-time hobby-baantje het er ook verder bij, no harm done!  O0  O0


Dinges

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,168
Reactie #81 Gepost op: 5 november 2010, 17:48:16
Dus ''aangewezen particuliere diensten'' moeten extra ''angst'' hebben? Diensten die dezelfde richtlijnen volgen...maar ze zijn particulier, dus ze lopen extra risico?  ::)

En dan nog snap ik niet wat dat te maken heeft met een lege snelweg middenin  de nacht. Richtlijnen of niet, extra ''particuliere-risico's of niet...

''Ze zijn particulier, dus ze moeten extra zuinig zijn op hun papiertjes''...dat is wat je zegt. Nogmaals: stierepoep!  ::)


Jerommeke

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 17,683
 • Blauwe Motormuis
Reactie #82 Gepost op: 5 november 2010, 17:50:52
Nogmaals: stierepoep!  ::)

Heel goed, klaar dus ... enne, weltrusten
GEBRUIK MIJN FOTO'S NIET ZONDER TOESTEMMING ! !


Dinges

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,168
Reactie #83 Gepost op: 5 november 2010, 17:52:10
Het is het bedrijf wat het bepaalt, niet de chauffeur.

Hehe, eindelijk een normaal antwoord op een fatsoenlijke vraag. Waarom? Omdat Sanquin dat wil.

Game on, mensen!  O0


Gast

 • Gast
Reactie #84 Gepost op: 5 november 2010, 17:53:58
.... de regels die gesteld zijn en gehandhaafd dienen te worden binnen het bedrijf waarvoor ik een transport uitvoer. Hierover kan mijns inziens geen twijfel bestaan.

Hier stond dat antwoord al hoor  ;) maar ik ben uitgespeeld  O0


peen van dienst

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,276
Reactie #85 Gepost op: 5 november 2010, 18:22:05
Heel simpel: wie wil je attenderen met je toeters, als er simpelweg niemand is om weg te toeteren? Je hebt immers vrij baan.

En dan maar hopen dat je niemand over het hoofd ziet, of anderzins in een situatie terecht komt waarbij je later denkt 'shit had ik het maar aangelaten'.

Ik ben het met meerdere sprekers eens. Prio1 rijden is alles aan, geen tussenstappen of "spelen met de regels"

Peen
Redacteur van


Dinges

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,168
Reactie #86 Gepost op: 5 november 2010, 18:44:49
Ik ben het met meerdere sprekers eens. Prio1 rijden is alles aan, geen tussenstappen of "spelen met de regels"
Peen

Dat is algemeen bekend. Daarom ook zo min mogelijk tilassistentie... 0098


Joffry Ambu-Vpk

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,455
 • Ambulanceverpleegkundige
Reactie #87 Gepost op: 8 november 2010, 01:15:44
En dan maar hopen dat je niemand over het hoofd ziet, of anderzins in een situatie terecht komt waarbij je later denkt 'shit had ik het maar aangelaten'.

Ik ben het met meerdere sprekers eens. Prio1 rijden is alles aan, geen tussenstappen of "spelen met de regels"

Peen

Professionals gaan daar in de dagelijks OGS-praktijk professioneel mee om, gelukkig bekijken die niet alles zo wart wit. Dat kan ook niet want we leven in een dynamische maatschappij waarin inzicht en flexibiliteit nodig is.
HBO-V, ACLS, IC, SOSA, PHTLS, PALS, LOV. PO AMLS en nog wat andere semi-interessante afkortingen. Ambulanceverpleegkundige instructeur (P)BLS AED, rod


Maarten

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,543
  • Hulpverleningsforum
Reactie #88 Gepost op: 11 november 2010, 14:27:10
Topic opgeschoond. Berichten over OGS bij de politie zijn afgesplitst naar http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,45303.0.html

Op verzoek: hierbij de uiteenzetting van Wout over vrijstellingen en OGS toegevoegd. I.v.m. de leesbaarheid is de tekst buiten het citaat geplaatst.
Dames en heren, om meteen alle misverstanden uit de wereld te helpen:

In Nederland hebben we wetten en reglementen op basis van die wetten. De hulpdiensten hebben op basis van deze wetgeving vrijstellingen van een aantal regels. Hieronder in de code blokjes de relevante wetgeving.


Wanneer hebben de aangewezen hulpdiensten in Nederland vrijstelling en waar hebben ze vrijstelling van?

Dit wordt geregeld door artikel 91 van het RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens). Het artikel geeft een algehele ontheffing aan bestuurders van voorrangsvoertuigen van alle andere artikelen uit het RVV. In het RVV staan zo ongeveer alle verkeersregels die we in Nederland kennen. De ontheffing geldt niet voor de WegenVerkeersWet (WVW), dus gevaar of hinder veroorzaken, onder invloed rijden, het verlaten van een plaats ongeval en het veroorzaken van een ongeval met zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg zijn nog steeds verboden.
Citaat
RVV: Artikel 91

Bestuurders van een voorrangsvoertuig mogen afwijken van de voorschriften van dit besluit voor zover de uitoefening van hun taak dit vereist.

Wat is dan een voorrangsvoertuig?
Citaat
RVV: Artikel 1

an. voorrangsvoertuig: motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29;

Een voertuig dat optische en geluidssignalen voert dus. Welke signalen worden dan bedoeld in artikel 29?
Citaat
RVV: Artikel 29

1. Bestuurders van motorvoertuigen in gebruik bij politie en brandweer, motorvoertuigen in gebruik bij diensten voor spoedeisende medische hulpverlening, en motorvoertuigen van andere door Onze Minister aangewezen hulpverleningsdiensten voeren blauw zwaai-, flits- of knipperlicht en een tweetonige hoorn om kenbaar te maken dat zij een dringende taak vervullen.
2. De in het eerste lid genoemde bestuurders mogen aanvullend op de in dat lid bedoelde verlichting overdag knipperende koplampen voeren.
3. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende het blauwe zwaai-, flits- of knipperlicht, de tweetonige hoorn en de knipperende koplampen.

Dat laat niet aan duidelijkheid te wensen over lijkt me. Wat is het voordeel nog meer om voorrangsvoertuig te zijn? Andere weggebruikers moeten je voor laten gaan:
Citaat
RVV: Artikel 50

Weggebruikers moeten bestuurders van een voorrangsvoertuig voor laten gaan.

Dus, kort samengevat, bestuurders van de aangewezen hulpdiensten hebben geen ontheffing van het RVV tenzij ze optische én geluidssignalen voeren. Daarom moet gedurende de hele rit de herrie aanstaan, tenzij het voertuig zich aan de maximum snelheid en aan alle andere verkeersregels houdt. En daarmee heeft Caprice 9C1 gelijk in deze discussie.Ik hoor nu al een paar slimmeriken denken: en de politie dan? Die mogen toch ook te hard en door rood zonder sirene aan? Dat klopt, de politie heeft nog een extra vrijstelling, op basis van artikel 146 van de WVW:
Citaat
Artikel 146

Onze Minister kan, met inachtneming van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties of van één of meer instellingen van de Europese Unie, al dan niet gezamenlijk, van bepalingen van deze wet vrijstelling verlenen voor het gebruik van de weg ten behoeve van openbare diensten.
Vrijstelling van deze wet betekend ook vrijstelling van het RVV. Het RVV is namelijk een reglement, dat is ingesteld op basis van de WVW. Vrijstelling van een deel van de WVW kan dus ook vrijstelling van het RVV inhouden. Nog helder?

De vrijstelling, besluit UT2010/2162
Citaat
BESLUIT:

I  
in te trekken de beschikking van 31 maart 1994, nummer RVR 172392;

II
aan de regio’s (regionale politiekorpsen) ten behoeve van de bij hen in dienst zijnde ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993 en aan de Minister van Justitie ten behoeve van de bij het Korps landelijke politiediensten werkzaam zijnde ambtenaren van politie, als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Politiewet 1993 alsmede ten behoeve van de bijzondere ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Politiewet 1993, vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het RVV 1990.

III  
bij gebruikmaking van aan deze vrijstelling ontleende bevoegdheden dient de veiligheid van het verkeer zoveel mogelijk te worden gewaarborgd en dienen de in de brancherichtlijn verkeer politie opgenomen voorschriften te worden nageleefd.

IV  
bevoegdheden, ontleend aan deze vrijstelling, mogen slechts worden uitgeoefend voor zover dit voor de uitvoering van de opgedragen taak noodzakelijk is.
Dus de politie heeft ook een ontheffing voor het RVV zonder gebruik van optische en/of geluidssignalen, met een aantal voorwaarden zoals die in het besluit zijn genoemd.

Nog vragen na dit college?  :PLaten we in dit topic de discussie beperken tot Sanquin. Discussie over OGS en vrijstellingen bij de politie kan in bovengenoemd topic O0
Groeten, Maarten  
Als je snel vooruit wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan s


p.i.m.

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 67
Reactie #89 Gepost op: 12 november 2010, 14:00:13
Hallo allen,

Kortom; men mag a1 rijden als men aan de eisen voor a1 vervoer voldoet, eventueel aangemeld, volgens de regels van a naar b rijden (incl herrie op een lege weg) en anders gewoon verkeersdeelnemer met inachtneming van de geldende regels, dus zoals het al jaren werkt dus........ :)

pim