Hulpverleningsveld eensgezind: Snel besluit kabinet over gezondheidszorg rampen

Auteur Topic: Hulpverleningsveld eensgezind: Snel besluit kabinet over gezondheidszorg rampen  (gelezen 2612 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Bleij

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 607
Hulpverleningsveld eensgezind: Snel besluit kabinet over gezondheidszorg rampen
ANP

MIDDELBURG - De landelijke ’Veiligheidskoepel’van gemeenten en hulpdiensten heeft maandag een dringende oproep aan het kabinet gezonden voor snelle besluitvorming rond de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).

Het is voor het eerst dat een dergelijke eensgezinde reactie namens het gehéle hulpverleningsveld aan het kabinet wordt aangeboden. De Veiligheidskoepel ziet dit als een goede voorbode van de mogelijkheden tot integrale samenwerking op het gebied van veiligheid en hulpverlening in de ’veiligheidsregio’. De oproep is een reactie op het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in Nederland. Daarin staat versterking van de GHOR in de zogeheten ’veiligheidsregio’ centraal.

In het advies ’De GHORdiaanse knoop doorgehakt’wordt gepleit voor meer duidelijkheid over de aansturing van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Daarnaast moet de voorbereiding worden verbeterd door meer geld om te oefenen. De Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF), die de leiding heeft over de GHOR en die is te vergelijken met de korpschef van politie en de regionaal brandweercommandant, moet meer bevoegdheden krijgen. Ook moet de meldkamer voor spoedeisende ambulancehulp een publieke functie blijven, zodat ook de samenwerking met de meldkamers van brandweer en politie ten tijde van een ramp het beste kan worden gegarandeerd. De minister van VWS wil juist de particuliere zorgverzekeraars meer invloed geven in die meldkamer; ROB en RVZ zien daar niets in.

Unieke samenwerking hulpverleningskoepels

De betrokken organisaties in de ’Veiligheidskoepel’ondersteunen eensgezind het advies van de ROB en de RVZ. De Veiligheidskoepel is een samenwerkingsverband van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Beraad van GHOR-burgemeesters, de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR), De Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen, de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening (KNVBH) en GGD Nederland en werkt samen met het Korpsbeheerdersberaad en de Raad van Hoofdcommissarissen van de politie. ’Daarmee hebben we inderdaad alle publieke hulpverleningskoepels wel verenigd’, zegt Annie Brouwer, vice-voorzitter van de VNG, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Veiligheidskoepel. ’We werken maximaal samen, zonder extra bureaucratie of kosten. Dit eerste gezamenlijke standpunt is niet alleen een uniek voorbeeld van die samenwerking, maar gaat daar ook over. Het kabinet moet dat vooral stimuleren. Dat kost minder en lost veel coördinatieproblemen op’.

Veiligheidsregio en geneeskundige hulpverlening snel versterken

Het kabinet kwam in april van dit jaar met een standpunt over de invoering van ’de veiligheidsregio’. In die 25 veiligheidsregio’s van Nederland moeten vanaf medio 2006 de gemeenten, brandweer en GHOR, samen met de politie, regionaal gaan samenwerken aan de voorbereiding op hulpverlening en bestrijding van rampen. Over de GHOR moet het kabinet nog met een aanvullend besluit komen, omdat daarbij - anders dan brandweer en politie, al meerdere organisaties zijn betrokken, zoals ziekenhuizen, ambulancediensten,Rode Kruis, GGD’en en nazorginstanties. De ministers van Binnenlandse Zaken en Volksgezondheid hadden de ROB en RVZ daartoe om advies gevraagd. Zij wilden weten hoe de gezondheidszorg bij rampen en crises op een verantwoorde manier kan worden gegarandeerd.
Ronald Bandell, voorzitter van het Beraad van GHOR-burgemeesters, is blij met het verkregen advies. Hij pleit voor een ’ruggengraat’van openbare gezondheidszorg in de veiligheidsregio. ’Met een bundeling van de GHOR, GGD, ambulancemeldkamer en de Regionale Ambulancevoorziening creëer je op regionaal niveau een organisatie, die goed stuurbaar is en efficiënt kan samenwerken met gemeenten, brandweer en politie. Dit is niet alleen noodzakelijk voor de voorbereiding op rampen als in Enschede en Volendam, maar ook voor een grote bedreiging van de volksgezondheid als SARS en een eventuele terreurdreiging met een pokkenvirus. Er is dus veel slagkracht en flexibiliteit te winnen. Het kabinet doet er goed aan dat snel te versterken.’

Eenheid in crisisbeheersing nodig

Het aanvullende besluit van het kabinet over de GHOR in de veiligheidsregio dreigt onder te sneeuwen in de recente discussie over de crisisbeheersing. Het kabinetsplan daarover sluit niet naadloos aan op het standpunt over de veiligheidsregio. De Veiligheidskoepel pleit voor eenheid in de aanpak van beide. ’Dat ligt nogal voor de hand’, zegt Dick de Cloe, voorzitter van de Raad van Regionaal Geneeskundig Functionarissen. ’De voorbereiding op hulpverlening na een ramp wijkt niet wezenlijk af van die na een aanslag. Het effect is immers hetzelfde. Er moeten mensen gered, behandeld en naar ziekenhuizen vervoerd worden. Dat staat overigens los van de afspraken over de opsporing van terroristen tussen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Natuurlijk spelen er dan ook andere factoren een nadrukkelijke rol, zoals de veiligheid van de hulpverleners en het opsporen van daders, maar die zijn wat ons betreft prima in te passen in de samenwerking tussen de betrokken partners. De meeste regio’s zijn al druk bezig met de invoering daarvan. Het doet er voor de burger niet toe of het om een crisis of een ramp gaat, als de hulpverlening maar goed verloopt. Ons advies aan het kabinet is dan ook: help ons vooral om de geneeskundige hulpverlening en de veiligheidsregio snel te versterken. Wij helpen het kabinet ondertussen graag om de bijzondere aspecten van crisisbeheersing er goed in te passen. Met zoveel kennis gebundeld in onze Veiligheidskoepel moet dat toch een prettig idee zijn voor het kabinet.’