Reddingbrigade zonder toeters en bellen

Auteur Topic: Reddingbrigade zonder toeters en bellen  (gelezen 33723 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Bleij

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 607
Gepost op: 19 mei 2004, 09:38:50
Hulpverlening strand mogelijk in de knel
RSZ

ZANDVOORT-BLOEMENDAAL - De hulpverlening op het Zandvoortse strand komt deze zomer mogelijk fiks in de knel. Voertuigen van de Zandvoortse Reddings Brigade (ZRB) mogen bij ongelukken en andere spoedgevallen langs de kust niet meer uitrukken met zwaailichten en sirenes. In nood geraakte badgasten dreigen daardoor - zeker op drukke zomerse dagen - langer op hulp te moeten wachten.

De ZRB-voertuigen rukten bij noodsituaties tot nu toe wèl uit met loeiende sirenes en brandende zwaailichten. De reddingsbrigade overtrad daarmee bewust de Wegen- en verkeerswet. Volgens die wet mogen alleen politie- en brandweerwagens, ambulances en voertuigen van diensten met speciale toestemming - zoals de marechaussee - gebruik maken van die waarschuwingssignalen. De Zandvoortse Reddings Brigade behoorde dus niet tot dat selecte gezelschap, maar kon rekenen op een coulante houding van de politie.

Desondanks heeft het bestuur van de ZRB onlangs besloten zich aan de regels te gaan houden. Dat besluit is genomen op aandrang van diverse ZRB-leden, aldus woordvoerder E. Brokmeier van de Zandvoortse Reddings Brigade. ,,Zij vreesden namelijk aansprakelijk te worden gesteld voor eventuele ongelukken waarbij ze tijdens nooduitrukken zelf betrokken raken. Hen zou dan namelijk kunnen worden verweten dat ze de Wegen- en verkeerswet overtreden. Dat risico willen wij niet meer lopen.''

De ZRB heeft B en W van Zandvoort en de directie van de Ambulancedienst Zuid-Kennemerland inmiddels om hulp gevraagd. Zij zouden er bij minister Peijs van Verkeer en Waterstaat op moeten aandringen dat alle Nederlandse reddingsbrigades bij spoedgevallen voortaan gebruik mogen maken van sirenes en zwaailichten.

De Bloemendaalse reddingsbrigade is vooralsnog niet van plan om zich uit eigener beweging aan de Wegen- en verkeerswet te houden. Woordvoerder R. Cloeck: ,,Als wij bij een incident de zwaailichten en de sirene aanzetten, weet iedereen wat er aan de hand is en maakt men meteen ruimte om ons door te laten. Zodoende wordt bovendien niemand boos als we ietsje harder over het strand rijden dan normaal.''


Eerste vraag: Valt een voertuig van de reddingbrigade onder toezicht van de CPA als het met signalen rijdt ?
Henk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,891
Reactie #1 Gepost op: 19 mei 2004, 11:08:33
Nee, een aantal kenmerken om met O&G te kunnen rijden ontbreken: Het vallen onder de de CPA, het zodanig ingericht zijn voor het vervoer van gewonden dat onder de ambulancewetgeving gevallen wordt, de vereiste opleiding voor het rijden met O&G...

Met een aantal maatregelen is er volgens mij in samenwerking met de brandweer of GGD wel aan de voorwaarden te voldoen, maar dan is het geen reddingsbrigade voertuig meer.


Henk


9910001

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,762
Reactie #2 Gepost op: 19 mei 2004, 11:11:08
Als eerste wil ik zandvoort feliciteren met deze goede keuze, als bestuur kan je niet de verantwoording nemen voor dergelijke middelen op een voertuig. Ik weet dat den helder de kappen heeft vervangen voor oranje kappen, nu mag je hier ook niet mee rijden maar ze mogen er wel zo opzitten. Verder weet ik dat callantsoog er een hoes overheenb doet als zij met hun voertuig buiten de gemeente grens gaan.

9910001
9910001


muistroom

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 955
Reactie #3 Gepost op: 19 mei 2004, 18:46:31
Heerlijk die burocratie, we zijn bezig met veiligheid. Echter dit is weer z`n voorbeeld dat de strandreddingsbrigades goedwillende padvinders zijn die volgens de wet niet met O&G mogen rijden.
Maar ze staan wel in de standaardprocedures van de hulpverlening?!
Twee jaar terug is er door het ministerie van justitie een streep gezet door de opzet van REDNED.
Ik begrijp Zandvoort volkomen, echter het zal je eigen kind zijn die daar ligt te verdrinken.


Rescue

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,278
Reactie #4 Gepost op: 19 mei 2004, 19:44:09
Er zijn diverse wegen om aan een O&G vrijstelling te komen...

NS ongevallendienst heeft dat gekregen..
Huisartsenposten hebben het geregeld via de CPA en de Regionale Ambulance voorzieningen...
Bedrijfsbrandweren doen het in samenwerking met de brandweer...

En ik ken nog een aantal particuliere organisaties, die dat geregeld hebben..  
in enkele gevallen denk ik dat een reddingsbrigade wel formeel O&G kan krijgen of via de brandweer of als strandambulance via de RAV.

Gebruik moet meestal door de centrale meldkamers worden goedgekeurd... En vaak word er dan een logger op gezet... om te controlleren op misbruik...

In ieder geval moet iedere chauffeur de O&G opleiding volgen.. 2 dagdelen geloof ik..


Rescue Ranger

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,587
 • Lekker ragge op strand, zee en de snelweg
  • Zandvoortse Reddingsbrigade
Reactie #5 Gepost op: 19 mei 2004, 21:00:03
Eerste vraag: Valt een voertuig van de reddingbrigade onder toezicht van de CPA als het met signalen rijdt ?Het voertuig voldoet niet aan de wettelijke eis van een voertuig ter medische assistentie. Dus met Star of Life, met mobilofoon CPA alleen niet het kentekenhouderschap van een ambulancedienst of meldkamer.

Helaas blijft dit voertuig niet door de minister aangewezen als hulpverleningsvoertuig dat wettelijk omschreven wordt, dus blijf het een gedoogbeleid.
Wel hebben alle chauffeurs een theoretische opleiding gedaan en heeft de reddingsbrigade een "Brancherichtlijn" geschreven om dit gedoogbeleid zo streng mogelijk te maken zodat eigenlijk de reddingsbrigade en chauffeur bewust worden gemaakt van het gebruik van deze signalen.

In de ledenvergadering waren de leden niet eens met het gevoerde gedoogbeleid en waren zij overtuigd dat er een erkenning moest komen in de vorm van een ministeriele aanwijzing voor het hulpverleningsvoertuig.

Vandaar heb ik al eerder geschreven dat een rechterlijke uitspraak hier gemakkelijker uitspraak over zou moeten doen, maar als de minister dit wil oplossen, mij om het even.

Peter, we hebben een compleet opleidingsschema hiervoor geschreven en eigenlijk moet een chauffeur alleen de civiel rechterlijke procedure worden uitgelegd en het bestuur vervolgens de chauffeur schriftelijk vastleggen als chauffeur.

En wat de hulpverlening betreft, je mist snel een voertuig, zeker als de Politie ook al geen auto beschikbaar heeft op het strand, maar moet de reddingsbrigade het gat van de Politie opvangen?
Elke hulpverlening start met communicatie.


Koen Wiegman

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 813
  • website overleg Samenwerkende Reddingsbrigades Kennemerland
Reactie #6 Gepost op: 21 mei 2004, 11:20:34
Het is te hopen dat er nu eindelijk duidelijkheid komt, want dit speelt al vele jaren.
Geloof in eigen kracht en identiteit kunnen de brigades ver brengen!


Redheadkingpin

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 293
Reactie #7 Gepost op: 23 mei 2004, 11:06:17
inderdaad, Reddingsbrigades met een (strand) bewakingstaak en een relatie met de CPA  zou moeten worden opgenomen in de regeling OGS.
Deze regeling houdt nu het volgende in:

Regeling  optische en geluidssignalen

Artikel 1
Als hulpverleningsdiensten worden aangewezen die diensten die, voorzover de aan hen opgedragen taak hierin voorziet, voor het vervullen van een dringende taak worden ingezet

in geval van hulpverlening bij rampen, ernstige ongevallen en bijzondere gebeurtenissen of

ter bestrijding of ter voorkoming van (dreigende) ongevallen en rampen.  
De in het eerste lid bedoelde diensten zijn de volgende:

algemeen
het Rode Kruis Korps van het Nederlandse Rode Kruis;

de ambulancediensten aan wie krachtens de Wet Ambulancevervoer vergunning is verleend voor het verrichten van ambulancevervoer, voorzover gebruik wordt gemaakt van daartoe uitgeruste dienstvoertuigen die aan beide zijden tenminste zijn voorzien van het in bijlage 1 vastgestelde symbool, alsmede daartoe uitgeruste voertuigen van andere hulpverleningsdiensten die zich in opdracht van de Centrale Post Ambulancevervoer als bedoeld in de Wet ambulancevervoer, bezig houden met het verlenen van de eerstelijns spoedeisende hulpverlening, voor zover die voertuigen aan beide zijden tenminste zijn voorzien van het in bijlage 1 vastgestelde symbool; = star of life

de Stichting Rode Kruis Bloedbank 'Zuid-West Nederland' voor een spoedtransport van bloed of bloedprodukten in voor de overige weggebruikers herkenbare dienstauto's.

de afdeling Ongevallenbestrijding van N.S. Beveiligingsservices;

de Eenheid Crisisbeheersing van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het gebruik van met autotelefoon of mobilofoon uitgeruste auto's;

het Wapen der Koninklijke Marechaussee, alsmede andere door de Minister van Defensie aangewezen bijstandseenheden;

de Stafafdeling Beveiliging, Bewaking & Vervoer van de Arrondissementale Stafdienst Amsterdam;  

kernfysische rampen en ongevallen

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiëne van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; ten behoeve van het gebruik van een kernfysische meetauto of met autotelefoon of mobilofoon uitgeruste auto's door ambtenaren die door de betrokken minister zijn aangewezen;
  
spoorwegongevallen

de afdeling Spoorwegpolitie van de N.V. Nederlandse Spoorwegen;


ontploffingsgevaarlijke en andere gevaarlijke (chemische) stoffen

de Technische Milieudienst Drechtsteden (TMD);

de DCRM Milieudienst Rijnmond;

de Directie Scheepvaart van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam; ten behoeve van het gebruik van uitrukwagens;

de Explosieven Opruimings Diensten van het Ministerie van Defensie;  
vervoer gedetineerden en calamiteiten in penitentiaire inrichtingen

de door de Minister van Justitie aangewezen functionarissen van de Landelijke Vervoersdienst Justitie of de Landelijke Bijzondere Bijstandsverlening van de Dienst Justitiële Inrichtingen.  
vervoer transplantatieorganen en transplantatieteams

het door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen orgaancentrum, bedoeld in artikel 24 van de Wet op de orgaandonatie, ten behoeve van het spoedeisende vervoer van transplantatieorganen en het spoedeisende vervoer vantransplantatieteams, voor zover gebruik wordt gemaakt van daartoe uitgeruste en duidelijk herkenbare voertuigen die tenminste aan beide zijden zijn voorzien van het in bijlage 1 vastgestelde symbool.  

Artikel 2
De in artikel 1 aangewezen hulpverleningsdiensten wijzen bij hen in dienst zijnde personen of groepen van personen aan, die daartoe ingerichte motorvoertuigen met de inwerking zijnde optische en geluidssignalen mogen besturen. De in artikel 1, eerste lid, onderdeel o, aangewezen hulpverleningsdienst wijst personen aan die in haar opdracht de desbetreffende voertuigen mogen besturen.

De in het eerste lid bedoelde aanwijzing geschiedt voor de onderdelen e, f, f1,  h, m en n van het tweede lid van artikel 1 door de desbetreffende Minister.

De in het eerste lid bedoelde personen worden aangewezen, nadat zij een speciale instructie hebben gekregen, waarin gewezen wordt op onder andere de strafrechtelijke en civielrechtelijke consequenties van het aanrichten van schade tijdens de rit, het gedrag en de reactie van weggebruikers op de bijzondere signalen en het gewenste rijgedrag van de betrokken bestuurder.

Artikel 3
De volgende signalen moeten als volgt zijn uitgevoerd:

blauw zwaailicht of blauw knipperlicht:

op een motorvoertuig:
licht aan de bovenzijde van het voertuig, dat rondom licht uitstraalt dan wel twee lichten, indien door de bouw van het voertuig één licht niet uit alle verkeersrichtingen voldoende zichtbaar is;

op een motorfiets:
in plaats van het licht als bedoeld voor een motorvoertuig mag ook een licht aan de voorzijde van het voertuig zijn aangebracht, dat zowel aan de voorzijde als opzij goed zichtbaar is;

motorvoertuig ten behoeve van de brandweer:  
aan de voorzijde van het voertuig mag op een hoogte van 1,20 m boven het wegdek bovendien één licht worden gevoerd, indien door de bouw van het voertuig het aan de voorzijde bevestigde licht niet kan worden waargenomen door op korte afstand vóór het voertuig rijdende bestuurders;

tweetonige hoorn:

een hoorn die achtereenvolgens de tonen b en e aangeeft in een geluidsterkte van tenminste 100 decibel;
drietonige hoorn:

een hoorn die achtereenvolgens de tonen c - e - g - e aangeeft;
geel zwaai- of knipperlicht:

één geel zwaai- of knipperlicht aan de bovenzijde van het motorvoertuig dan wel twee gele zwaai- of knipperlichten, indien door de bouw van het voertuig één licht niet uit alle verkeersrichtingen voldoende zichtbaar is;
De meting van de geluidssterkte van de meertonige hoorns vindt plaats overeenkomstig Hoofdstuk 11 van de Regeling toelatingseisen.

Artikel 4
Door een ziekenauto alsmede door het Rode Kruis Korps en de Bloedbank als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdelen a en c, mogen een blauw zwaailicht of blauw knipperlicht en een drietonige hoorn worden gevoerd.

Door motorvoertuigen ten dienste van de politie en van de brandweer alsmede door motorvoertuigen als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdelen b en d tot en met o, mogen een blauw zwaailicht of blauw knipperlicht en een tweetonige hoorn worden gevoerd.

Artikel 5
Bij de volgende werkzaamheden of omstandigheden moet een voertuig, indien de kans bestaat dat het voertuig niet tijdig door andere weggebruikers wordt opgemerkt, geel zwaai- of knipperlicht voeren:

werkzaamheden ten behoeve van de hulpverlening op of langs de weg met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen;


werkzaamheden ten behoeve van wegen, werken of inrichtingen op, aan, in of boven wegen, daaronder begrepen gladheidsbestrijding of sneeuwruimen;


werkzaamheden met kennelijk daartoe ingerichte motorvoertuigen voor de hulpverlening aan en het repareren of bergen en wegslepen van voertuigen;


vervoer van ondeelbare lading voor zover het voertuigen betreft waarvoor krachtens het Voertuigreglement ontheffing is verleend inzake de afmetingen van deze voertuigen of hun lading;


het begeleiden van transporten waarvoor een ontheffing is verleend, voor zover die begeleiding uit de ontheffing voortvloeit en dit geschiedt met daartoe speciaal uitgeruste voertuigen;


het begeleiden van militaire colonnes;


het rijden met landbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid, of daardoor voortbewogen aanhangwagens, die, met inbegrip van de lading,
breder zijn dan 2,60 meter.  

Artikel 6
De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 oktober 1991, nr. RVR 103388, houdende aanwijzing hulpverleningsdiensten, omschrijving werkzaamheden en omstandigheden en vaststelling van optische en geluidssignalen (Stcrt. 202), wordt ingetrokken.

Artikel 7
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling optische en geluidssignalen.
 
bron:
http://www.infopolitie.nl/wet/master.html?http://www.infopolitie.nl/wet/diverse/optischesignalen.htm


Rescue Ranger

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,587
 • Lekker ragge op strand, zee en de snelweg
  • Zandvoortse Reddingsbrigade
Reactie #8 Gepost op: 23 mei 2004, 17:58:44
inderdaad, Reddingsbrigades met een (strand) bewakingstaak en een relatie met de CPA  zou moeten worden opgenomen in de regeling OGS.
Deze regeling houdt nu het volgende in:

"Zouden moeten worden", maar zijn het tot op heden niet en dat is precies het dillemma. Tot waar trek een bestuur van een reddingsbrigade een lijn en zegt: "deze grens is nu gepasseerd!"

Het gedoogbeleid van Nederland heeft zo nu en dan wat rariteiten en dit is er één van. De huidige RAV hoofden willen de brief niet ondertekenen zoals deze gesteld is in 1994, waarin de taken van de reddingsbrigade schriftelijk zijn vastgelegd ten aanzien van het slachtoffervervoer. Met het gevolg dat alleen de minister de desbetreffende dienst kan gaan aanwijzen tot het gebruik van OGS.

En daar ligt de bal nu.
Elke hulpverlening start met communicatie.


9910001

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,762
Reactie #9 Gepost op: 24 mei 2004, 13:01:07
Je kan inderdaad niet het recht in eigen handen nemen, als e geen toestemming hebt dan moet het er af, en dn kanje nog steeds blijven proberen om toestemming te krijgen.

9910001
9910001