Vragen over overige wetgeving

Auteur Topic: Vragen over overige wetgeving  (gelezen 69858 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Red

 • HAP Eenheid Amsterdam
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 5,255
Gepost op: 26 augustus 2010, 23:56:36
Stel hier al uw vragen omtrent overige wetgeving.

Let op!: Dit topic wordt beantwoord door mensen van de 'blauwe' kant. Dat houd echter niet in dat ieder antwoord juist is. Aan dit topic kunnen geen rechten worden ontleend. Bij complexe vragen is het altijd verstandig en aanbevolen om naar de plaatselijke politie te gaan of met hun contact op te nemen voor advies.


Success is born out of arrogance, but greatness comes from humility.


tatuta

 • NRK - EHBO'er
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 418
 • Geinterreseerde
  • Valvas Multimedia
Reactie #1 Gepost op: 14 september 2010, 22:04:17
in de APV waar ik woon staat dit :

Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of
krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare
orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het
binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner

mag dit zomaar en is hier niet een landelijke wet voor?
NRK:                                         District ’s-Hertogenbosch e.o.       EHBO’er


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,889
Reactie #2 Gepost op: 14 september 2010, 22:12:44
Ja dat mag daarin staan. Mag een toezichthouder/agent zo maar naar binnen stappen? Nee.

Voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is op een uitzondering na altijd toestemming van de bewoner nodig of een machtiging tot binnentreden. Voordat deze machtiging afgegeven kan worden moet je wel een grond hebben om naar binnen te gaan die ergens in een wet staat. In het strafrecht staat bijvoorbeeld ter aanhouding en ter inbeslagneming specifiek genoemd. Zou dit er niet in staan zou er ook geen machtiging afgegeven kunnen zijn.
In de Algemene Wet op het Binnentreden staat een uitzondering in situaties waarbij ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen dreigt. In dat geval is geen machtiging nodig. In andere gevallen altijd.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #3 Gepost op: 14 september 2010, 22:25:59
Ja dat mag daarin staan. Mag een toezichthouder/agent zo maar naar binnen stappen? Nee.

Voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is op een uitzondering na altijd toestemming van de bewoner nodig of een machtiging tot binnentreden. Voordat deze machtiging afgegeven kan worden moet je wel een grond hebben om naar binnen te gaan die ergens in een wet staat. In het strafrecht staat bijvoorbeeld ter aanhouding en ter inbeslagneming specifiek genoemd. Zou dit er niet in staan zou er ook geen machtiging afgegeven kunnen zijn.
In de Algemene Wet op het Binnentreden staat een uitzondering in situaties waarbij ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen dreigt. In dat geval is geen machtiging nodig. In andere gevallen altijd.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_03-09-2010

Artikel 2

    1.Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond.
    2.Onze Minister van Justitie stelt het model van deze machtiging vast.
    3.Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het eerste lid is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden.


Starsky79

 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 11
 • Hoofdagent
Reactie #4 Gepost op: 21 september 2010, 19:29:18
En als toevoeging hierop:

Artikel 10

1.Degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is binnengetreden, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag op omtrent het binnentreden.

2.In het verslag vermeldt hij:

a. zijn naam of nummer en hoedanigheid;

b. de dagtekening van de machtiging en de naam en hoedanigheid van degene die de machtiging tot binnentreden heeft gegeven:

c. de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe is binnengetreden;

d. de plaats van de woning en de naam van de bewoner;

e. de wijze van binnentreden en het tijdstip waarop in de woning is binnengetreden en waarop deze is verlaten;

f. hetgeen in de woning is verricht of overigens is voorgevallen, het aantal en de hoedanigheid van degenen die hem hebben vergezeld, de namen van de personen aan wie in de woning hun vrijheid is benomen en de voorwerpen die in de woning in beslag zijn genomen;

g. voor zover van toepassing: de redenen waarom en de wijze waarop het bepaalde in artikel 1, tweede lid, dan wel artikel 2, derde lid, toepassing heeft gevonden.

 

Artikel 11

1.Indien krachtens een machtiging is binnengetreden, wordt het verslag uiterlijk op de vierde dag na die waarop in de woning is binnengetreden, toegezonden aan degene die de machtiging heeft gegeven. Is de machtiging gegeven door een hulpofficier van justitie, dan wordt het verslag ook aan de officier van justitie toegezonden. Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde lid, zonder machtiging is binnengetreden, wordt het verslag toegezonden aan de officier van justitie dan wel, voor zover is binnengetreden voor andere doeleinden dan strafvordering, aan de burgemeester.

2.Een afschrift van het verslag wordt uiterlijk op de vierde dag na die waarop in de woning is binnengetreden, aan de bewoner uitgereikt of toegezonden. Indien het doel waartoe wordt binnengetreden daartoe noodzaakt, kan de uitreiking of de toezending aan de bewoner worden uitgesteld. Uitreiking of toezending geschiedt in dat geval, zodra het belang van dit doel dit toelaat. Indien het niet mogelijk is dit afschrift uit te reiken of toe te zenden, houdt degene aan wie overeenkomstig het eerste lid het verslag is toegezonden dan wel degene die zijn bevoegdheid zonder machtiging binnen te treden heeft uitgeoefend, het afschrift gedurende zes maanden voor de bewoner beschikbaar.
Gr. Starsky


sylvester1986

 • Gast
Reactie #5 Gepost op: 23 maart 2011, 23:36:04
Je mag bijvoorbeeld geen rouwstoet doorsnijden
Een rouwstoet inhalen mag toch wel?
Dit vraag ik na aanleiding van onderstaand filmpje (3:06)
VDW Uitvaartsupport verkeersbegeleiding
User:uitvaart


skippy02

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,541
 • Scanman Jan
Reactie #6 Gepost op: 24 maart 2011, 00:02:33
Je mag bijvoorbeeld geen rouwstoet doorsnijden
Een rouwstoet inhalen mag toch wel?
Dit vraag ik na aanleiding van onderstaand filmpje (3:06)
User:uitvaart

Tjonge jonge, echt typisch Nederland hoor.
Ik vind het helemaal niets! Een rouwstoet verdiend respect maar dit is totaal overdreven.
In het noorden was het ook ten tijde van de wet waarbij een rouwstoet geen speciale regels meer had de normaalste zaak dat je hieraan voorrang verleende zodra de eerste wagen de kruising was opgereden.
Misschien dat het in het westen anders is, dat weet ik niet.
Maar om nou een speciaal transport ervan te maken gaat mij te ver. Lijkt me ook niet prettig, die jankende scooters eromheen. En een aparte "gestripte" auto erachter is al helemaal overbodig.  

Op de vraag van Sylvester:
Het is volgens mij wel toegestaan om een rouwstoet in te halen maar het gebeurd zelden merk ik.
Ik woon aan een grote weg met dubbele rijstroken. Wat ik van veel bestuurders zie is dat ze achter de laatste wagen blijven. Ook al rijdt men op 2 banen, er wordt als het ware gewoon geblocked door niet deelnemende bestuurders.
Dus als de stoet op baan 1 rijdt (linkerrijbaan) dan gaat een niet deelnemende bestuurder (ook beroepsvervoer zoals vrachtwagens) op baan 2 (rechterbaan) schuin achter de laatste auto rijden. Op die manier kan er ook niemand meer inhalen.
Kost je even tijd als bestuurder, maar het respecteren gaat hierbij voor.
Scannerluisteraar in hart en nieren en verslaafd aan nieuws.


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,889
Reactie #7 Gepost op: 24 maart 2011, 00:22:03
Je mag bijvoorbeeld geen rouwstoet doorsnijden
Een rouwstoet inhalen mag toch wel?
Dit vraag ik na aanleiding van onderstaand filmpje (3:06)
VDW Uitvaartsupport verkeersbegeleiding
User:uitvaart

Het gaat vanaf het begin al fout... Aanwijzingen geven vanaf een brommer, en dan ook nog wat voor aanwijzingen... Ik heb geen goed stopteken gezien en dat verlichte transparant gaat ook nergens over. Heel leuk om van een begravenisstoet een heel konvooi te maken maar dat gaat nergens over. Doe het gewoon lekker met de bestaande regels en ga het niet uitbreiden in het belachelijke..


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
Reactie #8 Gepost op: 24 maart 2011, 00:47:05
Het gaat vanaf het begin al fout... Aanwijzingen geven vanaf een brommer, en dan ook nog wat voor aanwijzingen... Ik heb geen goed stopteken gezien en dat verlichte transparant gaat ook nergens over. Heel leuk om van een begravenisstoet een heel konvooi te maken maar dat gaat nergens over. Doe het gewoon lekker met de bestaande regels en ga het niet uitbreiden in het belachelijke..

Ik heb helemaal geen stopteken gezien.

De tekst op de matrix is leuk maar totaal niet rechtsgeldend.


Ook "lekker" als je helaas in de volgauto moet zitten en er rijden contineu van die scooters om je heen en bij de kruisingen gaan ze nog een sop hun fluit staat/zitten blazen.

Ik zeg gewoon niet doen, alleen bij "hele belangrijke" personen(koninklijke familie).


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
Reactie #9 Gepost op: 24 maart 2011, 00:58:26
Het inhalen van een rouwstoet is niet verboden. Alleen zou je uit respect voor de overledene en de nabestaande er voor kunnen kiezen om niet in te halen.

Het doorschrijden van een rouwstoet kost je als automobilist 70 euro als de politie het ziet gebeuren.

en geloof mij als ik het zie krijg je hem ook echt van me.