GRIP 4 Zeer grote brand (Chemie Pack) Vlasweg - Moerdijk 05-01-2011

Auteur Topic: GRIP 4 Zeer grote brand (Chemie Pack) Vlasweg - Moerdijk 05-01-2011  (gelezen 305514 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

owb

 • Manschap A
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 241
Reactie #1070 Gepost op: 16 januari 2011, 13:30:47
Kun je daar nou wat mee, met die resultaten? Ben eerst op zoek gegaan naar peiling-gegevens: via www.peil.nl naar https://n3.noties.nl/peil.nl/
alwaar de 4 vragen met uitkomsten staan.


Weten de respondenten hoe dichtbij het bedrijf bij de bewoonde wereld staat, wanneer voor het eerst gewaarschuwd is?
En het begrip "overheid" is in het forum ook naarvoren gebracht als te vaag of niet bestaand.
De kop "overheid te snel sussend over Moerdijk" komt niet uit het onderzoek zelf  e050

Het feit dat het bedrijf 'Chemo Pack' wordt genoemd in plaats van 'Chemie Pack' in de peilen, zegt denk ik genoeg over de peiling...


bart007

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 17,179
Reactie #1071 Gepost op: 16 januari 2011, 13:45:17
ja zeker,
maar het gaat niet eens zozeer wat Maurice schrijft of doet, maar vooral de berichtgeving hiervan. Ze verspreiden het als nieuws, geven er een mening bij, zonder dat ze het gemakkelijker maken de vragen en uitkomsten zelf na te slaan. ( en ja eigenlijk verwacht ik toch ook wel dat Maurice precies is )
de waarheid verandert soms,  ....  maar het geloof in de waarheid niet


Roare

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 807
Reactie #1072 Gepost op: 16 januari 2011, 14:02:18
Bij deze brand zullen ongetwijfeld gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, maar laten we niet vergeten dat veel fabrieken (bijvoorbeeld Corus) jaren lang achter elkaar gevaarlijke stoffen uitstoten. De blootstelling is dan veel langer en de aandacht voor dit probleem is relatief gering.
Politici denken nu goedkoop te gaan scoren met deze brand. Denk aan de PVV bijvoorbeeld die helemaal niets met milieu heeft en nu ineens op onrustgevoelens van de bevolking inspeelt.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1073 Gepost op: 16 januari 2011, 21:59:17
http://www.unityfm.nl/nieuws.php?id=14267

D66 stelt vragen over Moerdijk
16-01-2011 11:16:16

LEIDEN - Leiden schijnt zich op het randje van de pluim in de zone verder dan 60 kilometer van de brand van Chemie-Pack in Moerdijk te bevinden. Binnen deze zone is, volgens de laatste berichtgeving op de site van de gemeente, mogelijk dat er roetdeeltjes zijn neergedaald.
D66 gaat vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders:

- Op welke manier kunt u alle Leidenaren het beste waarschuwen over de mogelijke gevolgen van de brand in Moerdijk?
- Blijven de updates enkel op de website van de gemeente geplaatst worden en gebeurt dit naar aanleiding van nieuwe berichtgeving vanuit de GGD of vanuit de berichten op www.crisis.nl?
- In de berichtgeving staat nu dat: "Mensen die roetdeeltjes waarnemen geadviseerd worden te handelen volgens de richtlijnen zoals die zijn opgesteld door de RIVM. Deze richtlijnen zijn: Geen groenten uit eigen tuin consumeren; Kleine kinderen liever niet buiten laten spelen;
Voeten vegen om roet niet naar binnen te lopen, roet kan op normale wijze worden verwijderd door middel van afspoelen;
Vermijdt in het algemeen plaatsen met roet." Is het ook mogelijk dat roetdeeltjes niet of nauwelijks zichtbaar zijn? Zo ja wat betekent dit dan voor het handelen?
- Wat adviseert het college aan de Leidenaren die onverhoeds wel in aanraking zijn geweest? Is advies inwinnen van een huisarts afdoende?

Wanneer de antwoorden op de vragen worden gegeven is nog onbekend.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1074 Gepost op: 16 januari 2011, 22:01:40
http://www.rtv9.nl/streeknieuws/regio/36074-vijftien-bedrijven-uit-utrecht-op-brzo-lijst

Vijftien bedrijven uit Utrecht op BRZO-lijst

zondag, 16 januari 2011

Vijftien bedrijven uit de provincie Utrecht behoren tot dezelfde risicogroep als Chemie-Pack in Moerdijk. Deze bedrijven staan op de BRZO-lijst, waar in totaal vierhonderd locaties op staan. BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Als er een ongeval bij eén van de bedrijven ontstaat, komen er gevaarlijke stoffen vrij. De vijftien bedrijven uit Utrecht zijn in dit soort situaties risicovol.

Op de BRZO-lijst staan veertien regiobedrijven, omdat er eén kerosinedepot van Defensie is in Lopikerkapel. Het gaat om de volgende locaties:
- Brandstofdepot van Gulf Oil, Nigtevecht
- Brandstofopslag Van der Sluijs, Utrecht
- Drukkerij Biegelaar, Maarssen
- Gasdepot Primagaz, Woudenberg
- Gashandel Bakker, Rhenen
- Industriële vetten van Smit en zoon, Amersfoort
- Katalusatorenfabriek BASF, De Meern
- Schoonmaakmiddelenfabriek Ecolab, Nieuwegein
- Schoonmaakmiddelenbedrijf Johnson, Mijdrecht
- Transportonderneming TDG, Veenendaal
- Van Appeldoorn chemische logistiek, Woudenberg
- Vuurwerkonderneming Breeschoten De Kruiterij, Veenendaal
- Vuurwerkgroothandel GBV Weco, Veenendaal
- Vuurwerkonderneming Rosa Investment, Veenendaal


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1075 Gepost op: 16 januari 2011, 22:04:32
http://www.burgemeesters.nl/node/2996

16/01 Communicatielessen van brand in Zwijndrecht

Tijdens het raadsdebat over de brand in Moerdijk gaf burgemeester Van der Velden aan dat de wereld is veranderd. `De rol van de sociale media is geweldig groot en direct. De crisiscommunicatie moet ingrijpend worden aangepakt en we moeten dat anders gaan organiseren`, zo zei hij. Deze opvatting kwam ook tijdens het kamerdebat over de brand naar voren en werd in diverse media gedeeld. Bij rampen zijn applicaties als twitter niet meer weg te denken. Over de brand in Moerdijk zijn naar verluid 110.000 (!) tweets geplaatst. De buitenwereld construeert in gezamenlijkheid een verhaal waar de overheid iets mee moet. Enerzijds om af te tappen en te beoordelen of het beeld overeenkomt met de feiten die de hulpdiensten aanleveren. Anderzijds om informatie aan de twitterstroom toe te voegen, om daarmee scheve beelden recht te zetten, bruggen te slaan tussen perceptie en werkelijkheid en uiteindelijk van mensen beter geinformeerde burgers te maken.

Dat het anders kan, liet de gemeente Zwijndrecht afgelopen vrijdag zien. Toen vond op het rangeerterrein Kijfhoek een brand plaats. Veel van de kritiek die na de brand in Moerdijk loskwam, werd hier weerlegd. In korte tijd werd de website voorzien van bondige updates. Er werd een nieuw twitteraccount aangemaakt: @brandkijfhoek. Tweets vanaf dat account werden snel doorgetwitterd, omdat er geen twijfel bestond dat het de overheid was die achter dit account zat. Dat stond immers vermeld op de website van Zwijndrecht, waarmee de autoriteit van het account kon worden gecontroleerd. Middenin de nacht werden updates over de stand van zaken en toelichtingen van burgemeester Scholten gedeeld. Volgers werden goed geinformeerde burgers die wisten waar zij aan toe waren.

Na `Moerdijk` is duidelijk geworden dat sociale media niet meer zijn weg te denken in crisiscommunicatie. Veiligheidsregio's die nog worstelen met de rol van sociale media in crisiscommunicatie zouden het voorbeeld van de gemeente Zwijndrecht als leidraad kunnen nemen en lessen uit 'Moerdijk' ter harte nemen.

Ter inspiratie: afgelopen week hebben diverse crisisprofessionals op de website van Crisiswerkplaats hun licht laten schijnen op crisiscommunicatie in den brede en social media in het bijzonder. Bij de totstandkoming is gebruik gemaakt van de "wisdom of the crowd": de kennis die professionals belangeloos bijeen hebben gebracht om daarmee de rol van crisiscommunicatie een stap verder te brengen. Deze lessen zijn gebundeld in het document de Wijsheid van de massa over Moerdijk.

Op de komende burgemeestersconferenties in Lochem staat de betekenis van sociale media voor de rol van de burgemeester prominent op de agenda. De recente ontwikkelingen leveren ongetwijfeld voldoende stof tot nadenken op over de invulling van artikel 7 Wet Veiligheidsregio's, die de plicht tot informatievoorziening bij de burgemeester neerlegt.

16 januari 2011
NGB/Wouter Jong


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1076 Gepost op: 16 januari 2011, 22:07:44
http://www.burgemeesters.nl/node/2989

09/01 Brand in Moerdijk en crisis.nl

Afgelopen week kreeg de website crisis.nl van de Rijksoverheid de nodige kritiek te verduren na de grote brand op het industrieterrein in Moerdijk. Het feit dat de site enige tijd onbereikbaar was, leidde tot terechte kritiek. Zoals minister Opstelten zelf na de ministerraad ook aangaf: "De website is bedoeld om burgers te informeren tijdens grote rampen. Het is daarom van belang dat de site voortaan niet meer uitvalt. 'Dat gaan wij gewoon verbeteren".

Daarnaast kreeg de site kritiek omdat media en burgers vonden dat de website in de eerste uren na de brand weinig nieuws bracht. Hierbij kwam de Rijksoverheid onder vuur te liggen, omdat die immers de website beheert. Het is echter goed om te realiseren dat de website crisis.nl weliswaar wordt beheerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, maar moet worden gevoed met informatie uit het crisisteam. Komt het crisisteam niet met nieuwe informatie, dan valt er ook op crisis.nl weinig nieuws te lezen.

Bij een grote crisis verwacht het publiek dat crisis.nl in de lucht is en de feiten over een crisis bijeenbrengt. Want bezoekers zijn linksom of rechtsom op zoek naar nieuwe informatie op de crisisportal van de Nederlandse overheid. Zij hebben geen boodschap aan het feit dat een voorlichter op dat moment blijkbaar geen tijd had om teksten voor een website in Den Haag aan te leveren. En dat de Haagse redacteuren niets op de site mogen zetten totdat zij akkoord krijgen uit de getroffen regio.

Om dergelijke praktische problemen te voorkomen, zouden twee mandaten moeten worden overwogen.

Mandaat I: Mandaat aan NCC/Cluster Crisis- en Risicocommunicatie (NCC/cRC):
Allereerst lijkt het wenselijk om zo snel mogelijk met feitelijke informatie op crisis.nl te komen. Veel informatie is publiekelijk bekend en zou zonder voorafgaande toestemming al op de site kunnen worden gezet. Aangezien de website mede wordt beheerd door experts van het voormalige Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie, zouden overheden erop mogen vertrouwen dat het NCC/cRC weet welke informatie zij zonder nader overleg alvast op de website kan plaatsen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan:

    * feitelijke informatie die elders door een overheidsinstantie al is bevestigd (bijv. in persconferenties of statements op radio en/of tv),
    * procesinformatie waarin wordt beschreven wat op dit moment wordt gedaan om de crisis te beteugelen,
    * informatie van een toelichtend karakter (bijv. uitleg van rampentermen als GRIP en Veiligheidsregio)

Veiligheidsregio's zouden in een convenant met het NCC kunnen vastleggen dat het NCC vrij is om zelfstandig de bovenstaande informatie op crisis.nl te publiceren, vooruitlopend op nieuwe informatie van het regionale crisisteam.

Mandaat II: Mandaat aan voorlichter in de regio
Om de snelheid er binnen de veiligheidsregio in te houden, is het ook wenselijk wanneer voorlichters in de regio mandaat krijgen om naar eigen professioneel inzicht informatie vrij te geven. Het mandaat zorgt ervoor dat communicatieprofessionals sneller in staat zijn om bepaalde (feitelijke) boodschappen naar buiten te brengen. Men kan sneller in de media communiceren en het beleidsteam hoeft niet alles te accorderen. Dit type mandaat is niet nieuw, maar was ook te vinden als aanbeveling in 'State of the art: bestuurlijk leiderschap in crisissituaties (2007) van het Landelijk Beraad Crisisbeheersing. In sommige regio´s wordt dit al toegepast.

9 januari 2011
NGB/Wouter Jong


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1077 Gepost op: 16 januari 2011, 22:14:48
http://www.nrc.nl/nieuws/2011/01/15/jarenlang-onveilige-situaties-bij-chemie-pack/

Jarenlang onveilige situaties bij Chemie-Pack
door Pim van den Dool
Binnenland

De gemeente Moerdijk heeft jarenlang onveilige situaties bij Chemie-Pack aangetroffen. Vorig jaar nog toonde een inspectie aan dat bij het verpakkingsbedrijf een gedegen veiligheidsstructuur ontbrak. Dat schrijft redacteur Arjen Schreuder vandaag in NRC Handelsblad. Hij had inzage in het dossier van de gemeente Moerdijk over Chemie-Pack.

Inspecteurs van gemeente en brandweer signaleren in hun rapport van 19 april een “reactieve houding” bij het bedrijf, dat begin januari afbrandde. Pas na inspecties en controles maakte het tekortkomingen ongedaan. Van een bedrijf dat werkt met zeer gevaarlijke stoffen „mag echter verwacht worden dat een meer pro-actieve houding wordt aangenomen”, schrijven de rapporteurs.

Moerdijk legde het bedrijf verschillende keren dwangsommen op. Dat had verschillende redenen:

    * Maatregelen om daken van bedrijfshallen langer brandwerend te maken bleven uit.
    * Gecertificeerde installaties voor brandbestrijding bleven lang ontbreken.
    * Bij een controle in 2006 werden veel overtredingen geconstateerd.
    * Chemie-Pack meldde veel incidenten niet, zoals een smeulende brand in 2005 bij het aanbrengen van krimpfolie.
    * In 2005 kwam door een bedieningsfout dertig liter trichloorpropaan vrij.

Conclusie van de rapportages is dat zich bij Chemie-Pack regelmatig “onveilige handelingen en gevaarlijke situaties” voordeden. Tussen 2002 en 2005 waren dat er ongeveer vijftien per jaar. Desondanks kreeg het bedrijf vorig jaar een nieuwe milieuvergunning.

Chemie-Pack kwam al eerder in opspraak. Zo stelde het OM het bedrijf al in staat van beschuldiging en zei hoogleraar Reijnders dat het verpakkingsbedrijf gesloten had moeten worden.

Lees meer in de digitale editie in het achtergrondverhaal ‘Bij Chemie-Pack was het iedere keer weer niet in orde’.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1078 Gepost op: 16 januari 2011, 22:17:36
http://www.waarmaarraar.nl/pages/re/59633/Demon_zet_bedrijf_in_lichterlaaie_.html

Demon zet bedrijf in lichterlaaie
Moerdijk werd vorige week getroffen door een zware brand in een chemisch bedrijf. Van die brand is deze spectaculaire foto genomen. Het lijkt wel of de brandweer een demon aan het bestrijden is. In de zwarte rookpluim kijken twee rode ogen dreigend naar beneden

http://www.nieuwsblad.be/Assets/Images_Upload/2011/01/14/demon1.jpg


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,993
Reactie #1079 Gepost op: 16 januari 2011, 22:23:07
http://www.sp.nl/milieu/nieuwsberichten/8335/110113-sp_presenteert_rapport_met_10_eerste_lessen_moerdijk.html

SP presenteert rapport met 10 eerste lessen Moerdijk

13-01-2011 • SP-er Paulus Jansen presenteert vandaag bij het spoeddebat over de brand in Moerdijk een rapport met 10 lessen die nu al getrokken kunnen worden. Jansen: ‘We zijn ontsnapt aan een veel grotere ramp en de komende maanden moet tot de bodem worden uitgezocht wat er bij Chemie-Pack is fout gegaan. Maar er zijn in Nederland 400 bedrijven die net zo gevaarlijk of veel gevaarlijker zijn dan Chemie-Pack. We hebben de dure plicht meteen aan de slag te gaan. Met onze 10 voorstellen zijn werknemers, omwonenden en hulpdiensten meteen beter beschermd, mocht zoiets nog een keer gebeuren.’

Direct na de brand in Moerdijk pleitte de SP al voor een diepgaand onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dat dit meteen in gang is gezet is een belangrijke eerste stap, maar volgens Jansen betekent dit niet dat de politiek met de armen over elkaar kan gaan zitten. Een eerste belangrijke eis zal zijn dat onmiddellijk gestopt wordt met de door het Kabinet aangekondigde ‘inspectievakantie’. Dit betekent dat bedrijven die de benodigde certificaten hebben, niet of nauwelijks meer op bezoek van de inspectie hoeven te rekenen. ‘Een certificaat is mooi, maar veiligheid hangt niet ingelijst aan de muur. Mensen in Nederland hebben recht op goede bescherming, en die bescherming mag niet vrijblijvend zijn. Wij willen dat elk van deze 400 gevaarlijke bedrijven minstens elk jaar de inspectie over de vloer krijgt’, aldus Jansen.

Volgens Jansen moet bij een brand van deze omvang in de toekomst het terrein ook onmiddellijk vergrendeld worden. ‘Dat heeft nu veel te lang geduurd. Mensen hebben onbeschermd op het terrein rondgelopen, hulpdiensten waren aanwezig zonder speciale bescherming en journalisten deden verslag, terwijl enkele dagen later het terrein hermetisch werd afgesloten. Dat is de omgekeerde wereld. Eerst afsluiten en pas als zeker is dat het terrein weer veilig is, mogen de mensen weer naar binnen.’

De SP plein in haar plan voor een standaard gezondheidscontrole bij calamiteiten als deze. Vaak kan het jaren duren voordat mensen klachten krijgen, nadat ze blootgesteld zijn aan giftige chemicaliën. Jansen: ‘Daarom is het van het grootste belang direct betrokkenen allemaal te onderzoeken om in beeld te krijgen waar ze aan zijn blootgesteld en hoe hun gezondheid voor de brand was. Zo kan je later – mochten mensen ziek worden – bepalen in hoeverre dit door de brand veroorzaakt is en voorkom je onnodige onduidelijkheid en zelfs te late behandelingen.’

Verder pleit de SP in het aanvalsplan onder meer voor betere verdeling van gevaarlijke stoffen op een terrein, een duidelijker registratie van de aanwezige gevaarlijke stoffen, een grotere bluscapaciteit bij de grote chemische clusters in het land en het duidelijker herkenbaar maken van vervoersmiddelen en opslagruimtes met giftige chemicaliën.

De 10 voorstellen van de SP (pdf)
http://www.sp.nl/service/rapport/110112_aanvalsplan_gevaarlijkestoffen.pdf


Vooraf


Isoleer een gevaar

Bijna alle grote rampen beginnen met een kleine menselijke fout. Goede wetgeving en
dito handhaving moeten ervoor zorgen dat de kans op escalatie zo klein mogelijk is. Bij
gevaarlijke stoffen moet het beginsel van compartimenteren (in mootjes hakken van de
voorraad) naar chemische samenstelling veel sterker in de regels verankerd worden. Per
compartiment niet meer opslag dan brandbestrijdingsmiddelen aan kunnen in een worst
case situatie, inclusief inrichting voor bluswater opvang. Zowel binnen een bedrijf
(verschillende typen gevaarlijke stoffen scheiden, maximale hoeveelheid per ruimte
beperken) als tussen bedrijven onderling.


Standaardiseer lijst gevaarlijke stoffen

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken moeten aan het eind van iedere werkdag
een inventarislijst opsturen naar het bevoegd gezag. Bij de brand met Chemie-Pack is
gebleken dat die lijst vervuild is met veel productnamen, terwijl voor de hulpverlening
de werkzame stoffen van belang zijn. Dus alleen chemische naam van het product!
Volstrekte eenduidigheid over gevaarlijke bedrijven
Er mag geen twijfel bestaan over welke bedrijven onder het zwaarste veiligheidsregime
vallen. De eenduidigheid van informatie laat op dit moment te wensen over. Zo zijn er
volgens het RIVM, dat een jaarlijkse inventarisatie maakt van BRZO-bedrijven, per 31
december 2008 383 bedrijven in de zwaarste categorie (bron:
www.rivm.nl/milieuportaal ). Volgens de internetsite www.brzo99.nl, onderhouden
door een aantal overheden, zijn er per 10 november 2010 exact 400 BRZO-bedrijven.


Geen inspectievakantie!

In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen dat er een inspectievakantie komt
voor bedrijven die gecertificeerd zijn (zelfregulering). Dat is –zeker voor deze categorie
bedrijven- volstrekt onacceptabel. Natuurlijk kan er bij publieke controles rekening
worden gehouden met de handhavingshistorie (zwarte en witte schapen), maar er moet
een minimale inspectiefrequentie zijn voor alle bedrijven. Niet alleen voor de grote 400
BRZO bedrijven (Die vallen onder Besluit Risico's Zware Ongevallen) die werken met
gevaarlijke stoffen maar ook voor alle kleintjes -zoals Chemie-Pack- dient minimaal
één keer per jaar een integraal inspectieonderzoek plaats te vinden.


Alles Oranje.

Voor hulpverleners maar ook voor werknemers en omstanders is het vitaal om bij een
ongeluk direct te kunnen vaststellen dat er gevaarlijke stoffen in het geding zijn.
Oplossing: geef transportmiddelen en opslagruimten(spoor, weg, water) standaard de
signaalkleur oranje, in aanvulling op de internationale identificatieborden.Tijdens een ramp


Milieumetingen (lucht) en de communicatie daarover

Bij dit soort branden moet het mantra ‘geen gevaar voor de volksgezondheid’ uit de
protocollen verdwijnen. Er is altijd gevaar dat benoemd moet worden aan de hand van
de chemicaliën die bij een calamiteit betrokken zijn.
Metingen moeten gebaseerd zijn op de bij een brand betrokken chemicaliën. De
procedures rond de luchtmetingen tijdens en direct na een grote chemiebrand moeten
aangescherpt worden. Het is onacceptabel als op grond van enkele simpele metingen in
de directe omgeving van de brand gecommuniceerd wordt dat er geen
gezondheidsrisico’s zijn, zeker als de ochtend erna weer gesteld wordt dat het eten van
groente van eigen volkstuin ontraden wordt.


Bescherm de hulpverleners

Hulpverleners moeten altijd alle persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking
hebben en toepassen op basis van de kennis van de bij calmiteit betrokken stoffen.
Het lijkt een open deur, maar de praktijk van de brand bij Chemie-Pack liet zien dat veel
hulpverleners (zeker in de tweede linie) niet of onvoldoende beschermd waren tegen de
risico’s die samen hingen met de brand. Niet alleen de brandweer maar ook de
betrokken politiemensen, ambulancepersoneel, medewerkers van gemeenten en
waterschappen moeten weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen
moeten worden en deze middelen moeten ook direct beschikbaar zijn


Bluscapaciteit

Op bedrijventerreinen waar bedrijven met gevaarlijke chemicaliën staan moet de
beschikking hebben over blusmiddelen en capaciteit gericht op een worst case situatie.
Bij de brand in Moerdijk heeft het enige tijd geduurd eer de bluscapaciteit op het
vereiste niveau gebracht was. Met name de aanvoer van crashtender van Defensie van
de vliegbases Gilze-Rijen en voertuigen van bases Woensdrecht en Eindhoven kostte
tijd. Een gezamenlijke brandweercapaciteit per bedrijventerrein met aan lokatie
aangepaste capaciteit zou een uitkomst bieden. Topprioriteit daarbij hebben: Rijnmond,
Amsterdam, Terneuzen/kanaalzone, Vlissingen- Oost, DSM-cluster Sittard Geleen,
chemiecluster Eemshaven, Moerdijk en rond alle BRZO bedrijven.


Beperk verontreiniging grond- en oppervlaktewater

Elk bedrijf moet voldoende opvangbekkens hebben voor Bluswater. De enorme
hoeveelheden bluswater die bij een brand als die van Chemie-Pack vrijkomen spoelen
giftige stoffen weg via het riool en het oppervlaktewater. Het is cruciaal dat zo snel
mogelijk na het begin van een brand alle preventieve maatregelen genomen worden die
verspreiding van het water kunnen beperken. Dit moet een standaard onderdeel worden
van het draaiboek rampenbestrijding voor alle relevante bedrijven.Nazorg


Gezondheidsonderzoek

Na een groot incident waarbij gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen dient standaard een
gezondheidsonderzoek te worden gehouden onder hulpverleners en andere personen die
zich in de directe omgeving bevonden (werknemers, omwonenden uit risicogroepen).
Daarvoor moet een standaard-checklist gebruikt worden. Het onderzoek moet zo snel
mogelijk na het incident starten, omdat anders relevante informatie weglekt. Daarna
periodiek herhaalt ter controle. Veel organische verbindingen met chloor en fluor zijn
persistent en bio-accumulerend. Die effecten worden pas na verloop van tijd zichtbaar.


Sluit het terrein af voor onbevoegden

Na het sein brand-meester bij Chemie-Pack is het gebied weer vrijgegeven, waarna het
voor iedereen vrij toegankelijk was. Pas twee dagen later is er weer een
toegangsbeperking van kracht geworden. Er moet een eenduidige procedure komen
voor het toegangsbeleid naar de locatie van een incident (inclusief de directe omgeving)
in de periode van nazorg.