CAO onderhandelingen politie 2018

Auteur Topic: CAO onderhandelingen politie 2018  (gelezen 9749 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

enrico1972

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,361
 • Openbare Orde en Veiligheid
Reactie #30 Gepost op: 12 september 2018, 22:31:43
Het is misschien een miniscule pleister op de wonden maar ik sta achter de acties. Ook al vind ik het als persfotograaf kloten dat er nog minder persalarmen worden gegeven dan normaal. Het was al niet best maar nu is het rampzalig.
In dit land dient u de wet- en regelgeving te kennen en deze na te leven. Houd u zich hier niet aan, dan weet u ook wat de risico's zullen


enrico1972

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,361
 • Openbare Orde en Veiligheid
In dit land dient u de wet- en regelgeving te kennen en deze na te leven. Houd u zich hier niet aan, dan weet u ook wat de risico's zullen


berndw

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 167
Reactie #32 Gepost op: 13 september 2018, 11:10:23
Dat is een vrij heftig stuk. Goed geschreven wel. Je gaat je als je zo iets leest wel afvragen waarom je in een sollicitatietraject zit. Heel even maar hoor, want ik wil het wel graag doen en heb hoop dat deze acties uiteindelijk zullen helpen.
Aspirant niveau 3, Rotterdam.
Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 47,014
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,732
Reactie #35 Gepost op: 14 september 2018, 14:13:39
De werkdruk van politiemensen wordt aangepakt door het vrijmaken van extra capaciteit op
basis van het Herstelplan van de bonden. Medewerkers in de basispolitiezorg, opsporing en
ondersteuning krijgen duidelijkheid over (automatische) doorstroom naar hogere functies na
het opdoen van enkele jaren ervaring. Collega’s krijgen meer zeggenschap en duidelijkheid
over hun inroostering. De flexibiliseringsplannen van de werkgever (afschaffing 4×9-
modaliteit) zijn van tafel. Het basisinkomen van politiemedewerkers wordt in drie jaar tijd
met meer dan 8 % verhoogd. Daarnaast is er op zowel 1 januari 2018 als 2019 een eenmalige
uitkering van 400 euro.


Deze vijf afspraken vormen het hart van het onderhandelingsresultaat dat de politiebonden en
de werkgever vanochtend hebben bereikt over een politie-CAO voor de jaren 2018 tot en met
2020. Na wekenlang intensief vergaderen werd de afgelopen week een eindsprint ingezet,
mede onder druk van de door de bonden aangekondigde actie ‘Geen Spoed Geen Politie’, die
vanavond om 18:00 uur van start zou gaan. Dat driedaagse protestweekend is afgeblazen; de
bonden hebben alle CAO-acties opgeschort tot na hun ledenraadplegingen over het bereikte
onderhandelingsresultaat.

De totstandkoming van een voor beide partijen acceptabel afsprakenpakket was een zware
dobber. Extra complicatie dit keer was de ontstane vertrouwensbreuk tussen de werkvloer en
de korpsleiding. Dat leidde tot grote druk op de bonden om niet alleen zoveel mogelijk
gewenste afspraken te maken, maar ook harde garanties te laten vastleggen over de uitvoering
daarvan.

Beloning
Politiemedewerkers krijgen in de jaren 2018 tot en met 2020 drie keer een structurele
loonsverhoging en twee keer een eenmalige uitkering van € 400. Daarnaast wordt vanaf 2019
de eindejaarsuitkering met 0,33 % verhoogd tot 8,33 % van het salaris.

Januari 2018: eenmalig € 400
Juli 2018: salarisverhoging met 3 %
Januari 2019: eenmalig € 400
Juli 2019: salarisverhoging met 2 %
December 2019: uitbetaling verhoogde eindejaarsuitkering (van 8 naar 8,33 %)
Juli 2020: salarisverhoging met 2,7 %
December 2020: uitbetaling verhoogde eindejaarsuitkering (van 8,33 %), daarna
structureel
Al met al (elke structurele verhoging werkt ook weer door in de volgende structurele
verhoging) stijgt het basisinkomen van politiemensen daardoor in drie jaar tijd structureel met
meer dan 8 %. De verhogingen werken ook door in de pensioenopbouw, vakantiegeld en
eindejaarsuitkering. Collega’s die 45 jaar in dienst zijn van de politie krijgen voortaan een
extra gratificatie ter waarde van een half maandsalaris.

Reiskosten
De kilometervergoeding woon-werkverkeer wordt verhoogd van 18 naar 19 cent per
kilometer (het fiscaal onbelaste maximum). Om dit mogelijk te maken wordt de
dagcomponent (€ 4,95) afgeschaft. Om capaciteit vrij te spelen vinden dienstreizen met eigen
vervoer van en naar de eigen woning vanaf 1 januari 2020 plaats in eigen tijd. Dit wordt
gecompenseerd door een fors hogere vergoeding voor de meerkilometers ten opzichte van de
gebruikelijke afstand woon-werkverkeer: die gaat van 28 naar 78 cent per kilometer. Deze
manier van vergoeden gaat ook gelden voor het volgen van een loopbaangerichte opleiding op
verzoek van het korps. Zoals doorstroomopleidingen in het kader van de
basispolitieopleidingen. Voor overige dienstreizen (zoals reizen met dienstvervoer of
openbaar vervoer of als er niet heen en terug gereisd wordt naar de eigen woning) verandert er
niets.

Aanpak capaciteitsproblemen
De werkgever erkent de capaciteitsproblemen waarmee de politieorganisatie kampt en de
negatieve gevolgen die dat heeft voor de werkdruk, de balans tussen werk en privé en de
gezondheid van medewerkers. Werkgever en bonden hebben afgesproken deze problemen zo
snel mogelijk aan te pakken op basis van het Herstelplan dat de bonden op tafel hebben
gelegd. Daarin staan allerlei concrete maatregelen om capaciteit vrij te spelen voor extra inzet
in de basispolitiezorg en bij de recherche. Deze voorstellen zijn gericht op een betere
aansturing, de werkwijze van de basisteams en de opsporing en een betere aansluiting tussen
de bedrijfsvoering en de operationele werkzaamheden binnen het korps.

Om de druk op de ketel te houden vindt eens in de vier maanden inhoudelijk overleg plaats
tussen de Minister van Justitie en Veiligheid (in eigen persoon), de korpschef en de
voorzitters van de politievakbonden. Zij bespreken dan de uitvoering van de gemaakte
afspraken en de voortgang van het strategisch overleg.

Aanpak werk- en roosterdruk
De flexibiliseringsvoorstellen van de werkgever zijn van tafel. Er wordt dus niet getornd aan
de mogelijkheden om werkweken van 4×9 uur te maken of nachtdienstontheffing te krijgen.
In plaats daarvan zijn over het beter op elkaar afstemmen van werkaanbod en
personeelscapaciteit afspraken gemaakt waar medewerkers baat bij hebben. Het zelf- en
groepsroosteren wordt landelijk ingevoerd en de planfunctie dicht bij de teams georganiseerd.
Dagroosters worden voortaan niet vier maar zeven dagen van tevoren vastgesteld.

Sociaal maximum
Om te voorkomen dat medewerkers overbelast raken door een opeenstapeling van overwerk,
nachtwerk en piket, wordt voor de inzet van politiemensen een sociaal maximum ingevoerd.
Ga je daar overheen, dan ontvang je een compensatie in tijd. Deze uren worden toegevoegd
aan je LFU-saldo. Dat is het aantal verlofspaaruren dat je opbouwt om wanneer jij dat nodig
vindt extra verlof op te nemen. (Dat gebeurt op basis van de Regeling Levensfase-uren, die
vanaf 1 juli 2019 van kracht wordt.) Voor alle duidelijkheid: deze spaarverlof-voorziening
komt bovenop de reguliere vergoedingen voor overuren en piket. Het beoogde sociaal
maximum is beter te handhaven dan de huidige werk- en rusttijdenregels in de LAR, die
tegelijkertijd met de invoering vervalt.

Er is afgesproken dat politiemedewerkers voortaan ‘uitzonderingen op eigen verzoek’ kunnen
claimen als het gaat om piket tijdens wekelijkse rust, inzet tijdens de randen van een vrije dag
of op een zondag.

Het korps gaat meer ruimte geven aan medewerkers die (vrijwillig) hun wekelijkse werktijd
willen uitbreiden naar 38 of 40 uur.

Loopbaan/doorstroom
Er zijn – na langlopende discussies in de afgelopen jaren – heldere afspraken gemaakt over de
loopbaanstappen die medewerkers in de GGP, opsporing en ondersteuning kunnen maken en
bijbehorende garanties. Een langgekoesterde wens van de politiebonden. Voortaan is de
opleiding tot allround politiemedewerker (niveau MBO-4) de basisopleiding voor de brede
politiefunctie in zowel de GGP als bij de recherche. Na afronding van deze opleiding stromen
medewerkers via een gegarandeerd loopbaanpad naar de functie van medewerker GGP of
tactische opsporing (schaal 6) en generalist (schaal 7) en vervolgens bij voldoende
functioneren door naar Senior GGP of tactische opsporing (schaal 8). Voor zittende
medewerkers komt er overgangsbeleid.

Politiekundigen krijgen voortaan drie jaar na hun opleiding de functie operationeel specialist
A (schaal 9), of als zij dat wensen operationeel expert (ook schaal 9).

Assistent politiemedewerkers krijgen de mogelijkheid om via de doorstroomopleiding over te
stappen naar de functie Medewerker GGP. Dit is wel afhankelijk van geschiktheid en
formatieruimte. Ten slotte wordt het voor collega’s die werken in de ondersteuning
makkelijker om te wisselen naar een executieve functie met specifieke inzet en andersom, en
wordt de positie van politievrijwilligers en chronisch zieken bij interne sollicitaties verbeterd.

Om het vertrek op te vangen van de duizenden collega’s die de komende jaren met pensioen
gaan wordt flink geďnvesteerd in de opleidingscapaciteit voor zowel nieuwe
politiemedewerkers als zittend personeel (vakspecialistisch onderwijs).

Voorzieningen einde loopbaan
Voor politiemedewerkers in de laatste fase van hun loopbaan komen er mogelijkheden om
hun werkbelasting te verlichten, al dan niet met behoud van hun LFNP-functie en de daarbij
behorende beloning. Op basis van individuele afspraken kunnen zij zich bijvoorbeeld gaan
richten op een specifiek ‘samenstel van werkzaamheden’ binnen hun functie, bijvoorbeeld het
coachen van jonge medewerkers of het opereren als fulltime HOvJ.

Een belangrijk gebied waarop tijdens deze CAO-ronde helaas geen vooruitgang is geboekt is
een betere (vroeg)pensioenregeling. Om dit mogelijk te maken is politieke besluitvorming
nodig die de wettelijke blokkades opheft. De politiebonden blijven hiertegen actie voeren en
hebben andere beroepsgroepen opgeroepen zich hierbij aan te sluiten. Als politiek Den Haag
besluit tot verruiming van de wettelijke kaders, gaan bonden en werkgever in overleg over de
gevolgen daarvan voor de politiesector.

De bonden en de werkgever hebben wel afgesproken dat voor iedereen die op 1 juli 2018 55
of ouder is de 1 % extra werken-verplichting komt te vervallen.

Ook op het gebied van veilig en gezond werken zijn de nodige afspraken gemaakt. Lees voor
een volledig overzicht van alle afspraken de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Ledenraadplegingen
Een onderhandelingsresultaat is nog geen CAO-akkoord. Dat komt er pas als de leden van de
politiebonden instemmen met het afsprakenpakket. De komende weken zullen de bonden hun
leden uitgebreid informeren over het akkoord, zowel op bijeenkomsten als online. Daarbij
kunnen alle leden hun stem laten horen. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

 


DJoseph

 • Aspirant eenheid Limburg
 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 49
Reactie #36 Gepost op: 14 september 2018, 18:41:04
Misschien een hele stomme vraag. Voor wie geldt dan de aanpassingen van de CAO. Medewerkers die al in dienst zijn voor 2018 of ook medewerkers die tijdens deze cao in dienst treden? Zoals de eenmalige uitkering in januari 2019 etc?


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,732
Reactie #37 Gepost op: 14 september 2018, 19:00:21
Dat hangt er vanaf welke je wil hebben. In het volledige akkoord staat het als volgt:

Eenmalige 400 euro bruto voor medewerkers die op 1 november 2018 in dienst zijn, uitgekeerd op 1 januari 2018 (staat er letterlijk, geen idee hoe ze dat uitbetalen).
Eenmalige 400 euro bruto voor medewerkers die op 1 januari 2019 in dienst zijn, uitgekeerd op 1 januari 2019.


enrico1972

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,361
 • Openbare Orde en Veiligheid
In dit land dient u de wet- en regelgeving te kennen en deze na te leven. Houd u zich hier niet aan, dan weet u ook wat de risico's zullen


DiNozzo

 • Landelijke Eenheid dienst Infrastructuur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,732
Reactie #39 Gepost op: 17 april 2020, 17:43:27
ONDERHANDELINGSRESULTAAT GENERATIEWISSELING POLITIE
17 apr 2020, pensioen

De onderhandelaars van minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie, de korpsleiding en de politiebonden zijn het eens geworden over een pakket concrete afspraken om de generatiewisseling binnen het politiepersoneel in goede banen te leiden. Aan de ene kant wordt het op peil houden van de capaciteit bevorderd, met name door een versnelde instroom van nieuwe collega’s. Aan de andere kant komt er extra vroegpensioenruimte voor collega’s die tientallen jaren het meest zware en risicovolle politiewerk hebben gedaan. De volgende stap voor de bonden is het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun achterban.

Het bereikte conceptakkoord is een uitwerking van een aantal principe-afspraken in de politie-cao 2018/2020. De officiële onderhandelingen begonnen eind november vorig jaar en verliepen aanvankelijk vrij moeizaam. Eind januari zagen de bonden zich genoodzaakt de werkgever een ultimatum op te leggen en begin maart riepen ze zelfs maar vast hun regionale actieteams bijeen voor landelijk beraad. Niet lang daarna kwam er toch wat schot in de zaak, met als gevolg dat de onderhandelingen de afgelopen anderhalve maand ondanks alle coronabeperkingen toch zoveel mogelijk (digitaal) zijn doorgegaan. Volgens alle partijen was het noodzakelijk om nu dan toch spijkers met koppen te slaan, gezien het grote belang van het afsprakenpakket voor zowel individuele medewerkers als de volledige politieorganisatie.

Vandaag heeft de ministerraad de benodigde extra financiering voor het onderhandelingsresultaat goedgekeurd. Daarmee is politiek groen licht gegeven voor een intelligente en op solidariteit gebaseerde generatiewisseling binnen de politie, bestaande uit de volgende drie componenten:

Een intensivering van het basispolitieonderwijs tot een periode van twee jaar;
Concrete maatregelen om binnen het huidige korps capaciteit vrij te maken;
De invoering van een Regeling vervroegde uittreding (RVU) voor zestigplussers.
Nieuwe basispolitieopleiding
De werkgever en de bonden zijn het eens geworden over een intensivering van de basisopleiding van instromende medewerkers. In nauwe samenwerking met de Politieacademie is een geconcentreerde versie van het huidige leerprogramma uitgewerkt, waardoor studenten sneller dan voorheen (na twee in plaats van drie jaar) volledig inzetbaar zijn binnen het korps.

De nieuwe opleiding bestaat uit een schoolperiode (met de nadruk op theoretische vorming) van een jaar en een praktijkdeel van eveneens een jaar. Hoewel tijdens deze tweejarige opleiding het leren centraal staat, wordt de student in het tweede jaar onder begeleiding ook al ingezet bij het reguliere politiewerk. Afgesproken is dat ze voor deze bijdrage voortaan beter beloond zullen worden dan nu het geval is.

Capaciteit vrijmaken
Tijdens de cao-onderhandelingen in 2018 hebben de bonden de werkgever een Herstelplan aangeboden met een stuk of dertig suggesties om de onderbezetting binnen het korps – en dus de veel te hoge werkdruk – aan te pakken. Dit heeft geleid tot een in de cao opgenomen samenwerkingsconvenant, gericht op het vrijspelen van uitvoerende capaciteit door organisatorische verbeteringen. Daarvoor zijn nu een aantal praktisch uitgewerkte maatregelen afgesproken. Zo wordt het de komende jaren mogelijk om politievrijwilligers tijdelijk als bezoldigd politiemedewerker aan te stellen, waardoor ze meer uren per jaar inzetbaar zijn. Ook wordt de regelgeving aangepast om te zorgen dat medewerkers die dat willen ook na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd nog een tijdje bij de politie kunnen blijven werken.

Doorwerkbonus
Ook onderdeel van het nieuwe afsprakenpakket: politiemedewerkers van 60+ die in de periode 2021-2025 niet vervroegd kunnen of willen uitstromen en blijven doorwerken tot hun AOW-gerechtigde leeftijd, ontvangen bij hun ontslag een eenmalige gratificatie. Die bedraagt € 6.000 bij een dienstverband van 36 uur of meer en is naar rato lager bij een dienstverband van minder dan 36 uur. Deze gratificatie heeft geen gevolgen voor de gratificatie waar een politiemedewerker recht op heeft vanwege het volmaken van 45 politiedienstjaren.

Regeling vervroegde uittreding (RVU)
Het landelijk pensioenakkoord van juni 2019 biedt werkgevers en vakbonden de mogelijkheid om in afwachting van het komende nieuwe pensioenstelsel voor de periode 2021-2025 alvast een tijdelijke sectorale vroegpensioenvoorziening af te spreken. Na lang en vaak taai onderhandelen ligt er nu een Regeling vervroegde uittreding voor de politiesector op tafel. Het is de eerste RVU binnen de overheidssector, waarvan de positieve financiële gevolgen voor politiemensen zich kunnen uitstrekken tot december 2027.

De doelgroep van de overeengekomen RVU zijn de collega’s die in de periode 2021 tot en met 2025 65 jaar zijn of worden en tientallen jaren het meest zware en risicovolle politiewerk hebben gedaan. Zij kunnen op basis van de nieuwe regeling een financiële tegemoetkoming krijgen die het voor hen makkelijker maakt om al enkele jaren voor hun AOW-leeftijd te stoppen met werken. De maximale waarde van deze RVU-bijdrage is voor de politiesector vastgesteld op circa € 42.400, uit te keren in maandelijkse porties gedurende maximaal drie jaar. Voor aanvullend inkomen tijdens deze periode kunnen deze collega’s een beroep doen op het extra vroegpensioenkapitaal dat ze tijdens hun loopbaan bij ABP hebben opgebouwd. Hun ouderdomspensioen hoeft daarvoor dus niet te worden aangesproken.

Al met al is de RVU een sociale aanvulling op eerdere vroegpensioenafspraken met de werkgever, die bijdraagt aan een veilig en gezonde generatiewisseling binnen de politie.

Leden raadplegen
De politiebonden gaan het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan hun leden voorleggen. Het afsprakenpakket biedt volgens de onderhandelaars een evenwichtige mix van afspraken in het belang van jong en oud en is dus een mooi staaltje georganiseerde solidariteit, dat de steun van de achterban verdient.

De gebruikelijke manier om de leden te raadplegen – het houden van bijeenkomsten – is tijdens de coronacrisis uiteraard niet mogelijk. ‘We zijn druk bezig andere geschikte wegen te zoeken’, aldus een woordvoerder. ‘Zodra er knopen zijn doorgehakt zullen we dat de leden uiteraard zo snel mogelijk laten weten.’

Lees hier de tekst van het onderhandelingsresultaat