Uit de medische media

Auteur Topic: Uit de medische media  (gelezen 169319 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Lunatum

 • Arts
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 959
Reactie #30 Gepost op: 22 september 2011, 15:33:59
Een bijzonder vreemd bericht. Het is niet erg aannemelijk dat je een kind van twee jaar opereert zonder enige vorm van anesthesie.
En al helemaal niet dat het kind rustig blijft liggen... (al zal daar wel wat hulp bij gebruikt zijn...)


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
Reactie #31 Gepost op: 27 september 2011, 08:43:46
Meer sterfte door ozon

Steeds meer mensen zullen sterven aan de gevolgen van ozon. De grootste stijging van de aan ozon gerelateerde sterfgevallen, zoín 10 tot 14 procent, zal de komende vijftig jaar optreden in BelgiŽ, Frankrijk, Spanje en Portugal, maar ook in Nederland ontlopen we dans niet. Dat wordt vandaag bekendgemaakt op een Europees Congres over Luchtwegaandoeningen in Amsterdam.

Het zijn de resultaten van een onderzoeksproject onder leiding van professor Forsberg van de Zweedse Umea University. ĄDeze landen vormen de kopgroep, maar ook in Nederland zal de aan ozon gerelateerde sterfte met zoín 10 procent toenemenĒ, denkt Maarten Krol, hoogleraar Luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen. ĄIk ben erg ongerust. Al zijn klimatologische veranderingen niet precies te voorspellen, de beste aanname is dat de temperatuur gaat stijgen. In de zomer, wanneer het vaker warm en windstil is, krijg je een opeenhoping van luchtverontreiniging. Onder invloed van zonlicht veroorzaakt dat hogere ozonwaarden.Ē Bij mensen met luchtwegproblemen betekent dat dat zij bij langdurige blootstelling een tot drie jaar eerder overlijden, volgens Krol.

Astmapatienten
,,Bij het inademen van te veel ozon raken de wanden van de luchtwegen ontstoken. Je kunt dan een luchtwegziekte ontwikkelen die lijkt op een rokersbronchitisĒ, vertelt Elisabeth Bel, hoofd afdeling Longziekten van het AMC in Amsterdam. Vooral bij mensen met zwakke longen kan dat Ďnet de druppel zijní. ,,Ik zie dat luchtvervuiling een enorm effect heeft op astmapatiŽnten.Ē

Ook professor Bert Brunekreef, milieuepidemioloog aan de Universiteit van Utrecht, onderschrijft dat Ďde meeste gepubliceerde scenarioís een lichte toename voorspellen van aan ozon toe te schrijven sterfteí.

De organisatie van het congres over luchtwegaandoeningen luidt om die reden de alarmbel. Voorzitter Marc Decramer noemt Ďbuitenluchtvervuiling de grootste milieubedreiging in Europaí. ĄAls we geen actie ondernemen om de concentraties van ozon en andere verontreinigingen terug te dringen, zullen we een toename zien van ziekenhuisopnamen, en verlies van miljoenen productieve arbeidsdagen.Ē

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/09/meer-sterfte-door-ozon


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #32 Gepost op: 4 oktober 2011, 08:38:03
Anesthesie gevaarlijk voor kinderen
Publicatie 04 oktober 2011
Rubriek MediSein
Auteur Sarah Sloot

Kinderen die op jonge leeftijd meerdere malen algehele anesthesie ondergaan, lopen risico op cognitieve schade. Dat publiceren Randall Flick e.a. op 3 oktober in Pediatrics.

...
http://medischcontact.artsennet.nl/artikel/103193/Anesthesie-gevaarlijk-voor-kinderen.htm


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #33 Gepost op: 4 oktober 2011, 09:14:29
OK-personeel luidt noodklok over Indiase collegaís
PatiŽnten lopen tijdens operaties verhoogd risico door de groeiende inzet van onvoldoende deskundig OK-personeel uit India. Dat stelt de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO) op basis van een enquÍte onder de eigen achterban.

Vanwege het grote tekort aan OK-personeel nemen steeds meer Nederlandse ziekenhuizen hun toevlucht tot het buitenland...
http://www.skipr.nl/actueel/id8770-ok-personeeld-luidt-noodklok-over-indiase-collegas.html


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #34 Gepost op: 24 oktober 2011, 13:00:05
Hallucineren met badzout

Vergeet cocaÔne en MDMA, de nieuwste trend in drugsland is badzout. Gebruikers krijgen onder andere last van agitatie en hallucinaties.
Onderzoekers Moad en Kinasewitz van de universiteit van Oklahoma waarschuwen voor de gevaren van badzout aan de hand van een casuspresentatie op het 77ste Chest-congres deze week. De waarschuwing betreft niet alle soorten badzout; slechts enkele bevatten hallucinerende ingrediŽnten.
...

http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/104368/Hallucineren-met-badzout.htm

Heeft het brandweer of ambulancepersoneel al meldingen binnen van dergelijke onwelwordingen?


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
Reactie #35 Gepost op: 25 oktober 2011, 08:19:27
Inspectie eist toch EPD, en al voor 2013  

Vůůr 2013 moet iedere patiŽnt een elektronisch patiŽntendossier (EPD) krijgen. Daarvoor moet hij expliciet toestemming geven. Hij moet bovendien zijn dossier ongehinderd online kunnen controleren.

Dat eist de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport over de ICT in de gezondheidszorg. De inspectie wil zorgverleners desnoods opleggen dat ze voor dat dossier gegevens uitwisselen.

Het rapport is opmerkelijk omdat dit voorjaar het landelijke elektronische patiŽntendossier sneuvelde in de senaat, vooral omdat de privacy niet goed geregeld zou zijn. Maar een woordvoerster van de IGZ weerspreekt dat er sprake is van een correctie van de politiek. "Dit onderwerp hadden we al drie jaar lang op de agenda staan." Bovendien moeten de privacyregels die de Eerste Kamer destijds stelde, gerespecteerd worden. Zo mag het dossier alleen geraadpleegd worden met instemming van de patiŽnt en moet duidelijk zijn wie het dossier bekijkt.

De IGZ wijst nadrukkelijk op de voordelen van ťťn dossier per patiŽnt. PatiŽnten lopen nu nodeloos risico's omdat informatie niet goed wordt geregistreerd en wordt uitgewisseld, meent zij. Bovendien wordt de zorg steeds complexer: zonder goed dossier kan het gewoon niet meer. "Een patiŽnt die vijftig jaar geleden medische hulp zocht, had met veel minder medische professionals te maken dan nu", aldus de inspectie, die als voorbeeld een longkankerpatiŽnt noemt. Die krijgt tegenwoordig te maken met een kleine dertig zorgverleners, variŽrend van familie, huisarts, chirurg, radioloog tot psycholoog en diŽtiste.

Nu registeren zorgverleners van alles en nog wat over hun patiŽnten, maar ťťn lijn is daar niet in te ontdekken, stelt de IGZ vast. "Er ontstaan fouten doordat informatie is versnipperd, ontbreekt of niet actueel is. Verder hebben veel professionals eigen dossiers en een eigen terminologie. Als iedereen gebruik maakt van hetzelfde dossier per patiŽnt, is de kans op fouten kleiner."

De koepels van huisartsen en apothekers werken ondertussen aan een doorstart van het elektronisch patiŽntendossier, maar dan op regionale schaal. De ziekenhuizen zijn hierin geÔnteresseerd, zo lieten ze gisteren weten. Begin volgende maand moet blijken of de herstart op voldoende animo kan rekenen. De IGZ staat positief tegenover dit initiatief. "Het gaat ons erom dat de uitwisseling van gegevens op orde komt. Of dat nu op regionale of landelijke schaal wordt georganiseerd is voor ons van minder belang. En het is duidelijk dat ťťn dossier onze voorkeur heeft", aldus de IGZ-woordvoerster.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2987988/2011/10/25/Inspectie-eist-toch-EPD-en-al-voor-2013.dhtml


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
Reactie #36 Gepost op: 29 oktober 2011, 17:03:21
Driekwart medici maakt wel eens fout

Driekwart van de medisch specialisten geeft toe wel eens een medische fout te maken. Van hen verzwijgt bijna een kwart die fout, omdat de gevolgen voor de patiŽnt ďverwaarloosbaar kleinĒ zijn of ďslecht zijn voor de toestand voor de patiŽntĒ.
Dat blijkt uit onderzoek onder medisch specialisten, huisartsen en ander medisch personeel, schrijven verslaggevers Enzo van Steenbergen en Bram Endedijk vandaag in NRC Handelsblad.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de medische ledenorganisatie VvAA. Bijna duizend medici werden ondervraagd. Van de huisartsen zeggen negen van de tien wel eens in de fout te gaan. De helft van hen houdt dat stil.

Bijna de helft van de ondervraagden zegt wakker te liggen van een gemaakte fout. Een derde zegt bovendien dat de angst voor het maken van fouten hun medische zorg negatief beÔnvloedt.

Acht van de tien artsen en andere medici bespreken een misser het liefst met collegaís. In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een fout tot aanpassing van de werkwijze of de geldende protocollen.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/29/driekwart-medici-maakt-wel-eens-fout/

Zorgverleners handelen alert bij medische fouten
 
In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een medische fout tot aanpassingen in de werkwijze of in de protocollen, aldus zorgverleners die werkzaam zijn in de medische sector.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde derde VvAA-Trendonderzoe ĎWat geld(t) in de zorg; medische foutení naar fouten in de medische sector. Voor dit onderzoek zijn 3000 zorgprofessionals - eerstelijns en tweedelijnszorgverleners - gevraagd naar hun ervaringen met fouten in de praktijk, uiteenlopend van administratieve kwesties tot meer serieuze zaken. Met een respons van 30% wordt duidelijk dat dit onderwerp breed leeft onder zorgprofessionals.

Impact is groot
Bijna de helft van de medisch specialisten (46%) ligt wel eens wakker van een gemaakte fout. Voor zorgverleners in de eerste lijn - zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen - is dat 29%. De afgelopen jaren is de publieke aandacht voor medische fouten enorm toegenomen. Het medisch handelen van zorgprofessionals ligt zowel via de media als via internet Ė bijvoorbeeld in beoordelingssites Ė onder de loep. De angst om fouten te maken neemt daardoor toe.

De ondervraagden geven aan dat de angst voor het maken van fouten de kwaliteit van de zorgverlening negatief beÔnvloedt. Dit geldt voor een kwart (25%) van de eerstelijnszorgverleners en voor een derde (32%) van de tweedelijnszorgverleners. Aan de andere kant geeft een meerderheid van de ondervraagden aan in alle openheid te kunnen praten over medische fouten.

Agatha Hielkema, jurist bij VvAA Rechtsbijstand: ďDe zorgprofessional bevindt zich vaak in een paradoxale situatie. In zijn dagelijkse werk heeft hij de verantwoordelijkheid voor behandelvoorstellen en moet hij de regie over het zorgproces bewaken. Bij het oplossen van fouten of het voorkomen ervan is de zorgprofessional afhankelijk van de houding van de patiŽnt en van andere interne medewerkers, zoals de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur, etc. De oplossing voor fouten ligt ook lang niet altijd in handen van die ene zorgprofessional: het gaat om beleid, om procedures en om keuzes met mogelijkerwijs financiŽle gevolgen.Ē

Inzicht in fouten leidt tot verbeteringen
Alhoewel de angst voor het maken van fouten de kwaliteit van de zorgverlening negatief kan beÔnvloeden, leiden medische fouten in de meeste gevallen tot aanpassingen van de werkwijze. Dit geldt voor 90% van de eerstelijnszorgverleners en voor 84% van de tweedelijnszorgverleners.

De helft van de eerstelijnszorgverleners geeft in het onderzoek aan dat zij wel eens fouten maakt. Dit geldt voor driekwart van de zorgverleners in de tweede lijn, de medisch specialisten. Zorgverleners geven aan dat zij medische fouten vooral bespreken met collegaís. In de eerstelijnszorg doet 85% dat en in de tweedelijn zelfs 92%. Opvallend is dat zorgverleners de angst voor gevolgen voor de patiŽnt aanzienlijk vaker als reden voor het niet melden noemen, dan de angst voor gevolgen voor henzelf. In de eerstelijnszorg geeft ruim de helft (52%) aan dat zij een fout wel eens niet aan de patiŽnt hebben verteld, omdat de gevolgen ervan verwaarloosbaar klein waren, of omdat ze bang waren dat de toestand van de patiŽnt er niet beter op zou worden.

Meer aandacht in opleiding noodzakelijk
Tweederde van de ondervraagden vindt dat de medische opleidingen meer aandacht moeten besteden aan het onderwerp medische fouten. ďZorgverleners gaan heel serieus met hun werk om, zo blijkt uit het onderzoek, en bespreken fouten met collegaís om zaken te verbeterenĒ, constateert Agatha Hielkema. ďMaar in opleidingen wordt duidelijk iets gemist. De patiŽnt heeft behalve informatie over de genomen maatregel vaak behoefte aan oog voor diens situatie en de impact op het leven van de patiŽnt. Hierover leren communiceren is een extra vaardigheid die belangrijk is voor een sector, waarin openheid en het vergroten van het reflecterend lerend vermogen belangrijk zijn, terwijl het risico op fouten voortdurend aanwezig is.ď

Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg nu nog ruim voldoende
Zorgverleners beoordelen de zorg nu als ruim voldoende op de punten kwaliteit en toegankelijkheid. Een op de vijf zorgverleners verwacht wel een verslechtering van de kwaliteit. Vergeleken met vorig onderzoek, in mei van dit jaar, is dit percentage echter een verbetering. Toen zag nog de helft van de respondenten de toekomstige kwaliteit somber in. Zorgverleners zijn minder positief over de toegankelijkheid in de toekomst. Bijna de helft (49%) in de eerstelijnszorg en 57% van de medisch specialisten verwachten een verslechtering.

Over het Trendonderzoek van VvAA
Vanuit haar centrale positie als ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 100.000 zorgprofessionals en zorginstellingen voert VvAA drie keer per jaar een Trendonderzoek uit. Aan dit onderzoek werken zowel bestuurders van ziekenhuizen en grote zorginstellingen als zorgprofessionals werkzaam in alle beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg, mee. Naast een algemene toetsing van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, gaat elk onderzoek in op een actueel thema.

Over VvAA
VvAA is een dienstverlener en ledenorganisatie die haar producten en diensten aanbiedt aan meer dan 100.000 medici, paramedici, studenten en zorginstellingen in Nederland. Sinds haar oprichting in 1924, is VvAA uitgegroeid tot een organisatie die opereert in het hart van de gezondheidszorg. De producten en diensten van VvAA zijn afgestemd op de hedendaagse (para)medische wereld en de wensen en behoeften van zorgprofessionals. Teams van specialisten, praktijkadviseurs en consultants staan hen dagelijks met kennis en kunde bij in hun zakelijke aangelegenheden. Van verzekeringsproducten,  fiscale en juridische vraagstukken, praktijkadvies, en bancaire diensten, tot het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast biedt VvAA dienstverlening met een meer persoonlijk karakter zoals het kopen van een huis, vermogensbeheer, het oplossen van arbeidsgeschillen en aansprakelijkheids- en tuchtrechtkwesties en mediation. Maar ook de organisatie van evenementen, opleidingen en workshops specifiek voor leden en het maandelijkse magazine Arts & Auto behoren tot de dienstverlening. Bij VvAA werken ruim 800 mensen, verdeeld over de hoofdvestiging in Utrecht, regiokantoren door het land en praktijkadviseurs in het veld.

Noot voor de redactie
Voor extra informatie kunt u contact opnemen met:
Monique Wesly, manager communicatie - m.wesly@vvaa.nl, 030 247 41 91 / 06 4624 7450
Annette van Ginkel, communicatieadviseur - a.vanginkel@vvaa.nl, 030 247 40 83 / 06 4662 5753
Locatie: Hoofdkantoor VvAA - Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

http://www.vvaa.nl/OVERVVAA/NIEUWSENPERS/Pages/zorgverleners-handelen-alert-bij-medische-fouten.aspx


vesalius

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,506
Reactie #37 Gepost op: 29 oktober 2011, 17:05:51
Driekwart medici maakt wel eens fout

En een kwart van de medici vult onderzoeken niet altijd naar waarheid in  998765

Foutloze mensen bestaan niet, de omgang met fouten in de gezondheidszorg verdient nog wel veel aandacht.


dielangemotormuis

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 4,094
Reactie #38 Gepost op: 8 november 2011, 15:37:09
Definitief geen Elektonisch PatiŽntendossier

DEN HAAG -  Een doorstart van het Elektronisch PatiŽntendossier (EPD) komt er definitief niet. De stichting Nictiz heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Er was te weinig belangstelling voor het project vanuit huisartsen, huisartsenposten en apothekers, stelt Nictiz.

Volgens een woordvoerder heeft het besluit ook grote consequenties voor Nictiz zelf. Waarschijnlijk verliest meer dan de helft van de ongeveer 100 personeelsleden hun baan.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10883021/__Definitief_geen_EPD__.html?sn=binnenland


sylvester1986

 • Gast
Reactie #39 Gepost op: 9 november 2011, 11:27:05
Euthanasie op demente vrouw

AMSTERDAM -  Voor het eerst is in Nederland euthanasie toegepast op een zwaar dementerende patiŽnte.


De toetsingscommissie ging akkoord, ondanks dat de vrouw haar wens om dood te gaan niet meer duidelijk kon verwoorden, zo schrijft de Volkskrant.
De 64-jarige vrouw had al langer aangegeven niet meer te willen leven. De zaak leek moeilijk te worden omdat haar wilsbekwaamheid sterk was afgenomen. Uiteindelijk overleed ze in maart van dit jaar. De toestemming die de commissie gaf, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de euthanasiepraktijk in Nederland. PatiŽnten de wilsonbekwaam zijn geworden, kunnen mogelijk nu toch onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor euthanasie.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10887031/__Euthanasie_op_demente_vrouw__.html?p=25,1