GRIP 3 TIS 4.4 Brand Rangeerterrein Kijfhoek Develsingel - Zwijndrecht 14-01-2011

Auteur Topic: GRIP 3 TIS 4.4 Brand Rangeerterrein Kijfhoek Develsingel - Zwijndrecht 14-01-2011  (gelezen 78848 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 62,471
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Boete van 9 ton geëist voor zowel spoorbeheerder als exploitant voor overtreden veiligheidsvoorschriften op rangeerterrein Kijfhoek

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@87257/boete-9-ton-geeist/
18 november 2014 - Functioneel Parket

Gisteren heeft het Functioneel Parket bij de rechtbank in Rotterdam een boete van € 900.000 geëist voor zowel spoorbeheerder Prorail als exploitant Keyrail voor hun rol voor, tijdens en na de ethanolbrand op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht op 14 januari 2011.

De brand ontstond toen twee wagons op elkaar botsten tijdens het rangeerproces. Eén wagon die ethanol bevatte vatte vlam. Beide verdachten wordt zowel het ontstaan van de ethanolbrand als de wijze waarop de ethanolbrand werd bestreden verweten. Er zijn volgens de officier van justitie meerdere veiligheidsvoorschriften overtreden. Zo zou er zijn ‘geheuveld’ terwijl het heuvelprocessysteem niet storingsvrij was en werden diverse storingsmeldingen van het heuvelprocessysteem genegeerd. Tijdens de brand zijn niet direct maatregelen getroffen om de mogelijke gevolgen te beperken of weg te nemen. Twintig reservoirwagens met LPG en/of stikstof werden niet direct verplaatst uit de nabijheid van de brandende ethanolwagon en hulpverleningsinstanties kregen niet tijdig de benodigde informatie. Hierdoor zijn volgens de officier van justitie te veel risico’s genomen bij de bestrijding van incidenten waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.

De officier van justitie is van mening dat door de schuld van beide verdachten een ethanolwagon is gaan branden waardoor gevaar voor goederen en levens is ontstaan. Voorafgaand aan haar strafeis stelt zij dat ProRail en Keyrail professionele deelnemers in de spoorvervoerbranche zijn waarin met alle soorten gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Het omgaan met gevaarlijke stoffen vereist een proactieve opstelling, ProRail en Keyrail hanteren volgens de officier van justitie een reactieve bedrijfscultuur. Volgens haar ligt de nadruk op een heuvelproces dat onder alle omstandigheden doorgaat met het oog op commerciële doeleinden. Zij is van mening dat er onvoldoende aandacht is voor het opleiden van personeel. Zo ontbreekt een simulatie-mogelijkheid bij het complexe besturingssysteem. “Een piloot laat je ook niet vliegen zonder intensieve blootstelling aan crashscenario’s.” aldus de officier van justitie. ProRail en Keyrail waren niet in staat om de hulpdiensten van de nodige én juiste informatie te voorzien op het moment dat het er echt toe deed. De officier van justitie meent dat het gevolg hiervan een incident is met zeer risicovolle implicaties voor alle betrokkenen waaronder het personeel zelf, de hulpdiensten, de omwonenden en goederen. Zij is dan ook van mening dat een geldboete van € 900.000 voor zowel ProRail als Keyrail passend is.

Als referentiekader voor haar eis verwijst zij naar zaken als de Probo Koala, waarbij eenmalig gevaarlijk oliehoudend afval in Ivoorkust werd gedumpt, de zaak Odfjell, waarbij het ging om het ontbreken van een goed veiligheidssysteem bij een tankterminal voor chemische stoffen in de Europoort en de zaak Dow waarbij het ging om een gebrekkige veiligheidscultuur.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 62,471
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Uitspraak rechtszaak Kijfhoek bekend

10 dec. 2014 / Nieuwsbericht

Op 14 januari 2011 is er een brand geweest op sorteerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht: een treinwagon is te hard tegen een andere wagon aangereden waardoor een alcohol-achtige stof in brand is gevlogen. Gelukkig zijn er bij de brand geen schadelijke stoffen vrijgekomen en is niemand gewond geraakt. Het Openbaar Ministerie is tot vervolging overgegaan van de betrokken partijen bij de ethanolbrand op Kijfhoek. De behandeling van de rechtszaak heeft in de week van maandag 17 november plaatsgevonden in de rechtbank van Rotterdam.

Uitspraak rechter
Vandaag heeft de rechter uitspraak gedaan. De rechter heeft ProRail en Keyrail ieder een boete van 100.000 euro opgelegd. De Officieren van Justitie hadden een boete van 900.000 euro geeist. De boete die de rechtbank nu heeft opgelegd, is lager. De rechtbank heeft hierbij sterk meegewogen dat er geen sprake is van een structureel niet-naleven van veiligheidsvoorschriften door ProRail en Keyrail en dat er door ProRail en Keyrail veel aan wordt gedaan om overtredingen als die van 14 januari 2011 te voorkomen. ProRail en Keyrail zijn vrijgesproken van het overtreden van de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Extra maatregelen na brand op Kijfhoek
Deze brand heeft intussen al weer bijna 4 jaar geleden plaatsgevonden. "We betreuren wat er gebeurd is en dat het bij veel mensen tot ongerustheid heeft geleid", aldus Wim Knopperts (directeur Operatie a.i.) tijdens de rechtszaak. "Wij vinden ook dat er op die dag zaken niet goed zijn gegaan. Daarom hebben wij destijds zowel zelf als door enkele onafhankelijke instanties onderzoek laten doen."

Diverse maatregelen
Naar aanleiding daarvan zijn diverse aanvullende maatregelen ingevoerd. Wim Knopperts: "Zo is ondermeer de bedrijfsbrandweer ingesteld op Kijfhoek en hebben we een nieuw computersysteem ingesteld die per wagon registreert welke stoffen er worden vervoerd, zodat we snel inzicht hebben bij een incident. Daarnaast hebben wij ook aanvullende procedures ingevoerd: zo is het bedieningssysteem van het heuvelproces aangepast en worden medewerkers extra getraind."

Goede samenwerking
Deze maatregelen zijn in een goede samenwerking ontwikkeld met ondermeer de gemeente Zwijndrecht, met toezichthouders en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid om zo de veiligheid op Kijfhoek verder te verbeteren. Daarnaast is in juni 2014 door IL&T aan ProRail opnieuw een veiligheidsvergunning verleend. Zo’n vergunning wordt alleen verleend als de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen van ProRail voldoen aan alle daaraan gestelde Europese en nationale eisen.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 62,471
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Boete voor brand op rangeerterrein Kijfhoek

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Rotterdam/Nieuws/Pages/Boete-voor-brand-op-rangeerterrein-Kijfhoek.aspx
Rotterdam , 11-12-2014

De rechtbank in Rotterdam heeft ProRail en Keyrail ieder afzonderlijk een boete opgelegd van 100.000 euro voor het op 14 januari 2011 overtreden van vergunningsvoorschriften, het veroorzaken van een gevaarlijke situatie op het spoor en het verwijtbaar veroorzaken van brand.  

Op het rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht is op 14 januari 2011 door een botsing tussen treinwagons ethanol gaan lekken en brand ontstaan. Op het terrein wordt dagelijks een groot aantal wagens met gevaarlijke stoffen gerangeerd.

De rechtbank is van oordeel dat Prorail en Keyrail door hun handelen het risico hebben genomen dat er in een dichtbevolkt gebied een ontploffing met verstrekkende gevolgen had kunnen gebeuren. Dat dit niet is gebeurd is te wijten aan geluk.

De officieren van justitie hadden een boete van 900.000 euro geëist. De boete die de rechtbank oplegt is aanmerkelijk lager. Daarbij speelt een rol dat niet alle feiten waarvan Prorail en Keyrail werden verdacht zijn bewezen. Prorail en Keyrail worden vrijgesproken van de verdenking dat zij de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zouden hebben overtreden.


Ook heeft de rechtbank sterk meegewogen dat er slechts sprake was van een vermeende dreiging van groot gevaar, dat er geen sprake is van een structureel niet naleven van veiligheidsvoorschriften door Prorail en Keyrail en dat door Prorail en Keyrail er veel aan wordt gedaan om overtredingen als die van 14 januari 2011 te voorkomen.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 62,471
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!