Kleding/uniform van handhavers/BOA's vs Politie

Auteur Topic: Kleding/uniform van handhavers/BOA's vs Politie  (gelezen 183522 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Maxx

 • Senior GGP
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,615
Reactie #10 Gepost op: 11 december 2011, 23:29:50
Hoi "prutser48" (klinkt een beetje gek maar zo is de naam nu eenmaal :-).

Ik geloof graag dat jullie ondanks de bevoegdheden geen agent willen "spelen" maar daar ging het mij niet zo zeer om. Ik vindt dat er naar de burger toch echt een zichtbaar verschil moet blijven tussen politie en andere handhavende diensten. Nou kan een BOA of handhaver nog zo goed in zijn werk zijn, de politie doet nou eenmaal meer als handhavers/BOA's doen. Ik neem aan dat jullie niet zoveel kunnen betekenen als een burger jou aan je jasje trekt en meldt dat er is ingebroken (om maar even een voorbeeld te geven). Die burger ziet het verschil niet.

Tevens verbaas ik mij er over dat elke gemeente/dienst blijkbaar zijn/haar eigen uniform bepaalt.
Dat laatste verbaasd mij ook. Elke stad een ander voertuig/striping/kleding. Mensen snappen niet meer wie wat nou wel en niet mag. Hoop dat er in de toekomst een landelijke uniformiteit omt voor wat betreft de dienst handhaving.


Bengi

 • P-GLM
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 239
Reactie #11 Gepost op: 11 december 2011, 23:31:24
http://www.ed.nl/multimedia/archive/01819/ED_14405319_144053_1819615a.JPG

BOA's, Geweldbevoegd, goede uitstraling en duidelijk herkenbaar als handhaver en niet als agent.
"de door mij gepubliceerde uitingen vertegenwoordigen uitsluitend mijn persoonlijke mening en niets meer dan dat"


Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Reactie #12 Gepost op: 11 december 2011, 23:31:41
De gele jassen worden niet alleen door Boa's en Politie gedragen.
Ze moeten volgens de nieuwe Europese richtlijnen gedragen worden door eenieder die op, bij, naast of in de buurt van (snel)wegen, trein- en tramsporen of andere plaatsen waarbij zichtbaarheid van levensbelang kan zijn. Ze worden dus ook gedragen door spoorwegpersoneel, mensen van rijkswaterstaat, wegenbouwers, enz. Verder mag ik jullie er op atent maken, dat er ook Boa's zijn met exact dezelfde bevoegdheden als de politie. Ook kunnen zij dezelfde geweldsmiddelen toegekend krijgen. Denk maar eens aan bv. de Flora en Faunabeheerders (in de volksmond Boswachter) die ook vuurwapen dragend kunnen zijn. Zij hebben aan hun koppel exact dezelfde geweldsmiddelen als de politie.

Oscar.


Jeroen!

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,546
Reactie #13 Gepost op: 11 december 2011, 23:38:21
De gele jassen worden niet alleen door Boa's en Politie gedragen.
Ze moeten volgens de nieuwe Europese richtlijnen gedragen worden door eenieder die op, bij, naast of in de buurt van (snel)wegen, trein- en tramsporen of andere plaatsen waarbij zichtbaarheid van levensbelang kan zijn. Ze worden dus ook gedragen door spoorwegpersoneel, mensen van rijkswaterstaat, wegenbouwers, enz. Verder mag ik jullie er op atent maken, dat er ook Boa's zijn met exact dezelfde bevoegdheden als de politie. Ook kunnen zij dezelfde geweldsmiddelen toegekend krijgen. Denk maar eens aan bv. de Flora en Faunabeheerders (in de volksmond Boswachter) die ook vuurwapen dragend kunnen zijn. Zij hebben aan hun koppel exact dezelfde geweldsmiddelen als de politie.

Oscar.

Hallo Oscar, dat is (mij) bekend. Echter gaat dit topic niet over de bevoegdheden van BOA's maar over de kleding/herkenbaarheid tov de Politie.


Jerommeke

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 17,683
 • Blauwe Motormuis
Reactie #14 Gepost op: 11 december 2011, 23:38:49
De gele jassen worden niet alleen door Boa's en Politie gedragen.
Ze moeten volgens de nieuwe Europese richtlijnen gedragen worden door eenieder die op, bij, naast of in de buurt van (snel)wegen, trein- en tramsporen of andere plaatsen waarbij zichtbaarheid van levensbelang kan zijn. Ze worden dus ook gedragen door spoorwegpersoneel, mensen van rijkswaterstaat, wegenbouwers, enz. Verder mag ik jullie er op atent maken, dat er ook Boa's zijn met exact dezelfde bevoegdheden als de politie. Ook kunnen zij dezelfde geweldsmiddelen toegekend krijgen. Denk maar eens aan bv. de Flora en Faunabeheerders (in de volksmond Boswachter) die ook vuurwapen dragend kunnen zijn. Zij hebben aan hun koppel exact dezelfde geweldsmiddelen als de politie.

Oscar.

Dat men bepaalde kleding moet dragen is bekend, echter precies het zelfde (met rood/blauwe of rood/witte strepen op de achterzijde), logo's op de armen, rangonderscheidingstekens op de schouders als de politie is gewoonweg niet wenselijk.

Enne, boswachters met exact de zelfde bevoegdheden als de politie? Of zijn dat BOA's met dezelfde geweldsmiddelen als de politie?
GEBRUIK MIJN FOTO'S NIET ZONDER TOESTEMMING ! !


Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Reactie #15 Gepost op: 11 december 2011, 23:53:36
Boswachter was maar een voorbeeld, omdat de bewapening overeenkomt. Er zijn ook Boa's aangesteld in domein VI, generieke opsporing. Deze hebben alle Nederlandse wetten in hun akte, en hebben dan ook exact dezelfde bevoegdheden.

Domein VI
Generieke Opsporing
1. Alle strafbare feiten voor zover noodzakelijk voor een goede uitoefening van de betreffende
functie en het daaraan gekoppelde takenpakket;
2. Verordeningen en/of keuren, indien betrokkene bij die verordening of keur door het bevoegde
bestuursorgaan is aangewezen als toezichthouder van die verordening of keuren;
3. Andere strafbare feiten, indien hij daarmee in een concreet opsporingsonderzoek door een
officier van justitie wordt belast voor de duur van dat onderzoek, tenzij de wet zich daartegen
verzet.
De boa generieke opsporing is de boa werkzaam bij landelijke overheidsinstanties die zich
(ook) bezig houden met de politietaak of een daar aan gerelateerde taak hebben. De boa
generieke opsporing heeft als werkgever de Korpschef van een politiekorps, de hoofdofficier
van Justitie van een parket, de Commandant van de Koninklijke Marechaussee; de Directeur
van de rijksrecherche, de Directeur van een landelijke (inspectie)dienst van een departement
of de Directeur van het CJIB.
De opsporingsbevoegdheid dient zich te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor een
goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket. Deze
functie inclusief taakomschrijving dient vooraf door de boa werkgever – in gevallen tevens de
direct toezichthouder – te zijn afgestemd met de toezichthouder. De toezichthouder waakt er
voor dat de betreffende functie past binnen het boa beleid; functies voor ondersteunende,
administratieve, technische, of zeer specialistische taken.
Politiebevoegdheden en geweldsmiddelen
De boa generieke opsporing kan optioneel beschikken over artikel 8 lid 1 en lid 3 politiewet,
handboeien, wapenstok, pepperspray en vuurwapen wanneer daartoe de noodzaak is
aangetoond.
Geografische reikwijdte opsporingsbevoegdheid
De boa generieke opsporing is landelijk opsporingsbevoegd voor zover relevant voor een
goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken. Indien bovenlokaal,
bovenregionaal wordt samengewerkt met andere boa werkgevers, dient dit in een
samenwerkingsovereenkomst te zijn vastgelegd. De direct toezichthouder en toezichthouder
dienen akkoord te zijn met het samenwerkingsverband.
Direct toezichthouder
Hoofd van de betreffende dienst.
Toezichthouder
Bij een lokale, regionale boa werkgever (geen landelijke werkterrein) de Hoofdofficier van
Justitie van het parket waarbinnen de boa werkgever gevestigd is. Bij een landelijke boa
werkgever (landelijk werkterrein) de Hoofdofficier van Justitie van een aangewezen parket
(bijvoorbeeld landelijk parket).
Bekwaamheidseis
Basisexamen; boa getuigschrift
De betreffende diensten beschikken over een eigen opleiding ten behoeve van hun overige
werknemers die zich (op grond van artikel 141 Wetboek van Strafvordering) bezig houden
met de strafrechtelijke handhaving. Het is de verantwoordelijkheid van de boa werkgever om
hun boa’s generieke opsporing voldoende op te leiden voor hun specifieke taak.


Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Reactie #16 Gepost op: 11 december 2011, 23:59:57
Nog een aanvulling:

4.6.1. AlgemeenHet domein generieke opsporing is de vreemde eend in de bijt. Dit is niet een domein ontstaan vanuit de inhoud, maar een soort van restcategorie bestaande uit boa’s welke veelal algemene opsporingsbevoegdheid hadden. Plaatsing in het domein generieke opsporing vindt alleen dan plaats indien de overige vijf domeinen qua bevoegdheid niet toereikend zijn voor een adequate taakuitoefening door de boa. De minister van Justitie bepaalt door middel van deze circulaire welke boa’s onder dit domein worden gebracht.
De boa generieke opsporing is de boa werkzaam bij of voor een landelijke overheidsinstantie en heeft als werkgever de korpschef van een politiekorps, de hoofdofficier van Justitie van een parket, de commandant van de Koninklijke Marechaussee; de directeur van de rijksrecherche, de directeur van het CJIB of – indien deze niet onder een ander domein te plaatsen is – de directeur van een landelijke (inspectie)dienst.
De opsporingsbevoegdheid dient zich te beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor een goede uitoefening van de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket. Deze functie inclusief taakomschrijving dient vooraf door de boa werkgever – in gevallen tevens de direct toezichthouder – te zijn afgestemd met de toezichthouder. De toezichthouder waakt er voor dat de betreffende functie past binnen het boa beleid; functies voor ondersteunende, administratieve, technische, of zeer specialistische taken.
De boa-werkgever kan middels het aanvraagformulier aangeven welke opsporingsbevoegdheden zijn gewenst voor de taakuitvoering van zijn boa’s.

Oscar.


Oscar

 • Boa Domein I en II
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 202
Reactie #17 Gepost op: 12 december 2011, 00:07:48
Hierbij nog een linkje naar verkoop van Boa uniformen.

http://www.stijlgroep-nederland.nl/index.asp?action=product&categorie=11&clear=true

Oscar.


Bengi

 • P-GLM
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 239
Reactie #18 Gepost op: 12 december 2011, 00:15:14
Hierbij nog een linkje naar verkoop van Boa uniformen.

http://www.stijlgroep-nederland.nl/index.asp?action=product&categorie=11&clear=true

BOA Blouson: Model Politie ? Tja, verschil wordt wel heel klein op z'n manier ......
"de door mij gepubliceerde uitingen vertegenwoordigen uitsluitend mijn persoonlijke mening en niets meer dan dat"


Vigilance

 • 4 streper eenheid Den Haag
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 509
 • Homo sacra res homini
Reactie #19 Gepost op: 12 december 2011, 00:35:28
BOA Blouson: Model Politie ? Tja, verschil wordt wel heel klein op z'n manier ......

geldt ook voor de hoofddeksels

http://www.stijlgroep-nederland.nl/index.asp?action=product&categorie=11&pagina=6