Project "Goed op Tijd" samenwerking ambulancezorg en huisartsenpost

Auteur Topic: Project "Goed op Tijd" samenwerking ambulancezorg en huisartsenpost  (gelezen 2834 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Project samenwerking ambulancezorg en huisartsenpost

Ambulancezorg Nederland (AZN) en de Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN) zijn samen een project gestart. Doel van het project is het in kaart brengen en verbeteren van de samenwerking tussen de ambulancezorg en de huisartsenposten.

Aanleiding is de VWS-discussienota 'Goed op Tijd'. Daarin roept de Minister op tot overleg en samenwerking. Het project heeft een brede insteek, meerdere thema’s worden vanuit het samenwerkingsperspectief nader belicht:

• Visie en draagvlak
• Telefonisch contact en triage
• Logistiek en rijden
• Zorgprocedures
• Verantwoordelijkheden en juridische aspecten
• Financiering
• Informatie-uitwisseling & ICT

Deskresearch en enquete
Het project ging van start met deskresearch en een enquête, die onder de leden van VHN en AZN is verspreid. Zowel vanuit de RAV-en als vanuit de huisartsenposten is een respons van 100% gerealiseerd. De resultaten van de enquêtes worden nu geanalyseerd.

Invitational Conference 21 maart
De analyse van de enquête is één van de onderwerpen voor een Invitational Conference met een groep deskundigen en
stakeholders. Deze Invitational Conference vindt plaats op 21 maart a.s. Hans Simons, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid en voorzitter van AZN, is die dag voorzitter.

Onderzoeksresultaten
De onderzoeksresultaten komen ook aan bod in een informatiebijeenkomst voor het veld. Deze bijeenkomst vindt in april plaats. De eindresultaten van het project worden vervat in een handboek.
http://www.ambulancezorg.nl/nederlands/pagina/2783/project-samenwerking-ambulancezorg-en-huisartsenpost-2.html
RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Reactie #1 Gepost op: 31 januari 2012, 15:44:55
Reactie VHN op VWS-notitie 'Goed op Tijd'

Eind januari heeft de VHN schriftelijk gereageerd op de discussienotitie Goed op Tijd van VWS. De gelegenheid is aangegrepen om nog eens duidelijk de VHN-standpunten over acute zorg naar voren te brengen. Dit voorjaar geeft de VHN een mondelinge toelichting aan VWS. Tijdens dat gesprek worden ook de relevante punten uit de VHN-visiebijeenkomst van 25 januari 2011 ingebracht. Hieronder leest u kort de hoofdpunten van de schriftelijke reactie op Goed op Tijd.

Allereerst schetst de VHN kort de ontwikkelingen waarmee de acute zorg anno 2011 te maken heeft. Dat zijn het toenemende beroep op de eerstelijnszorg (en dus ook op de eerstelijns acute zorg), de toenemende complexiteit van de zorg (onder andere doordat patiënten langer thuis blijven), het dreigende tekort aan artsen, verpleegkundigen en ander zorgpersoneel, en tot slot de verschuivende verwachtingen van patiënten (u vraagt, wij draaien?). In deze maatschappelijke context moet zuinig en zinnig met zorg worden omgegaan, aldus de VHN.

● Doelmatigheid én service
De VHN kiest voor gepaste hulpverlening tijdens de ANW-uren. Dat betekent allereerst het goed beoordelen van álle zorgvragen. En ten tweede volstaan met het bieden van de noodzakelijke zorg. Alleen zo zijn er genoeg middelen en mensen om degenen die echt zorg nodig hebben te helpen. Wat de VHN betreft staat het VWS-idee om inloopcentra te creëren haaks op dit gegeven. De huisartsenposten kiezen bewust voor telefonische triage, niet om een drempel op te werpen, maar om doelmatige patiëntgerichte acute zorg te realiseren. De VHN vraagt de minister vergelijkbare keuzes te maken en maatregelen te nemen die doelmatige zorg en een beheersing van het volume bevorderen.

● Verbeteren in plaats van vervangen
De VHN wil de acute zorg organiseren vanuit het reguliere aanbod en de huisartsen daar expliciet bij betrekken. De kwaliteit van onze acute zorg is al hoog. Daarom is het maken van een nieuw systeem niet nodig en onnodig risicovol. Uiteraard wil de VHN graag werken aan verdere verbetering van het aanbod samen met de andere aanbieders van acute zorg, zoals ambu-lance, thuiszorg, GGZ. Daarbij pleit de VHN nadrukkelijk voor regulering en wordt marktwerking in de acute zorg afgewezen.

● Geen landelijk nummer naast 112
De nadelen van een landelijk nummer naast 112 zijn al aangetoond, aldus de VHN. Het lijkt aantrekkelijk, maar betekent in de praktijk een extra schakel tussen de patiënt en de hulp die nodig is (vertraging, meer kans op fouten, extra kosten). Samenwerking 'achter de voordeur' is een betere optie en vindt steeds meer plaats. De telefonische toegang die de huisartsenposten nu al bieden is patiëntgericht én doelmatig. De VHN wil de directe samenhang tussen toegang en hulpverlening niet loskoppelen.

● Snel ter plaatse
Samenvoeging van de verschillende mobiele diensten (ambulance, GGZ, thuiszorg) leidt niet zonder meer tot een beter zorgaanbod. Elke aanbieder heeft immers zijn eigen deskundigheid en bijbehorende faciliteiten. De VHN biedt aan om de samenwerking rond de zorg bij de patiënt thuis in beeld te brengen en te bekijken waar verbetering mogelijk is. Thuiszorg en GGZ mogen hierbij niet worden vergeten.

● 7x24 uur bereikbaarheid
De ontwikkeling van spoedposten waarbij de huisartsenpost vóór de SEH is geplaatst zet zich voort en zorgt ervoor dat er geen mensen onnodig in de specialistische zorg terechtkomen. De VHN dringt erop aan dat VWS de praktische obstakels voor deze seriële samenwerking wegneemt. Daarnaast biedt de VHN aan om samen met de LHV en het NHG de 7x24 uur bereik-baarheid en toegankelijkheid van de huisartsenzorg verder te verbeteren.

● Toepassing Nederlandse Triage Standaard
Triage is voor zowel de kwaliteit als de doelmatigheid een belangrijk instrument. Het zorgt voor de juiste toewijzing van zorgverleners en voorkomt onnodige en onnodig dure zorg. Eenduidige triage draagt bovendien bij tot betere samenwerking. De VHN bepleit dan ook de invoering van de Nederlandse Triage Standaard.

Klik hier voor de reactie van VHN en de bijlagen.

http://vhn.artsennet.nl/Artikel/Reactie-VHN-op-VWSnotitie-Goed-op-Tijd.htm