Veiligheids- en milieusituatie Odfjell Botlek Rotterdam

Auteur Topic: Veiligheids- en milieusituatie Odfjell Botlek Rotterdam  (gelezen 14121 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 47,987
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Reactie #30 Gepost op: 17 januari 2013, 23:58:58
Odfjell na tijdelijke sluiting weer in bedrijf +VIDEO

Odfjell na tijdelijke sluiting weer in bedrijf +VIDEO
rtvrijnmond·      
Gepubliceerd op 17 jan 2013
Citaat
Tankopslag bedrijf Odfjell is na een dag van sluiting donderdag weer in bedrijf gegaan. Volgens het bedrijf in de Botlek waren er voldoende werknemers aanwezig op de kwetsbare afdelingen om de werkzaamheden weer te hervatten
Samen sterk in de hulpverlening!


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #31 Gepost op: 4 april 2013, 08:00:38
Citaat
Mansveld tegen betalen voor extra inspecties bij Odfjell
Boetes en dwangsommen zijn volgens staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu nog altijd dé middelen om bedrijven aan te pakken als tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek. Dat zei ze woensdagavond tijdens een plenair debat over Odfjell in de Tweede Kamer. lees
verder
bron: rtv Rijnmond


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #32 Gepost op: 18 juni 2013, 10:34:26
Citaat
Toezicht faalde bij Odfjell Rotterdam
De toezichthouders, zoals de Milieudienst Rijnmond DCMR, hebben jarenlang gefaald in het toezicht bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse haven.

Mede daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar. "Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf en dat dat de beste manier was om de veiligheid van het bedrijf te waarborgen."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert dit dinsdag in een rapport over de veiligheidssituatie bij Odfjell Terminals. Het bedrijf krijgt er net als in eerdere onderzoeken flink van langs, omdat veiligheid geen integraal onderdeel vormde van de bedrijfsvoering.

Maar ook de inspecterende instanties lieten flinke steken vallen. "Het toezicht en de handhaving moet daarom worden verbeterd", benadrukt de OVV. lees verder
bron: Nu.nl


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #33 Gepost op: 18 juni 2013, 10:42:06

Onderzoeksraad @Onderzoeksraad

Dinsdag 18 juni publiceert de #Onderzoeksraad om 10.00 uur het onderzoek naar Odfjell Terminals Rotterdam. http://t.co/wflbttVCXc


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #34 Gepost op: 18 juni 2013, 12:15:44

Onderzoeksraad @Onderzoeksraad

Bij Odfjell Rotterdam is sprake geweest van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie en is niet voldaan aan wet- en regelgeving
Hierdoor hebben werknemers en de omgeving een verhoogd risico gelopen. #odfjell #onderzoeksraad
De toezichthouders waren al jaren op de hoogte van de slechte veiligheidssituatie, maar grepen pas laat in. #odfjell #onderzoeksraad
11:33am · 18 Jun 13


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Citaat
Langdurig onbeheerste veiligheidssituatie bij Odfjell Rotterdam
Onvolkomen toezicht en handhaving leiden tot verhoogde risico’s

Bij Odfjell Rotterdam is sprake geweest van een langdurig onbeheerste veiligheidssituatie en is niet
voldaan aan wet- en regelgeving. Hierdoor hebben werknemers en de omgeving een verhoogd risico
gelopen. De toezichthouders waren al jaren op de hoogte van de slechte veiligheidssituatie, maar
grepen pas laat in. Vooral de DCMR ging bij het toezicht uit van een goede relatie met het bedrijf, in
de veronderstelling dat dit de meest effectieve manier was om de veiligheid bij het bedrijf te
waarborgen. Dat staat in het rapport ‘Veiligheid Odfjell Terminals Rotterdam 2000 – 2012’ dat de
Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd.

Veiligheid vormde geen integraal onderdeel van de bedrijfsvoering en een gevoel van urgentie ontbrak. Het
verwondert de Raad dat een bedrijf dat op grote schaal omgaat met gevaarlijke stoffen zo lang is
doorgegaan onder de geschetste onveilige omstandigheden. Het management van Odfjell SE moet volgens
de Onderzoeksraad zorgen dat veiligheid bij de Rotterdamse terminal prioriteit krijgt. Het toezicht en de
handhaving binnen het Brzo-stelsel kan en moet verbeterd worden.

Het bedrijf
Op 27 juli 2012 besluit Odfjell onder toenemende druk van de toezichthouders het bedrijf geheel stil te
leggen. De kwestie Odfjell leidt tot onrust onder de bevolking en veel aandacht in politiek en media. Na
eerdere problemen bij risicovolle bedrijven als Chemie-Pack, Huntsman en Thermphos, heeft de situatie bij
Odfjell Rotterdam opnieuw het vertrouwen van burgers in deze sector schade toegebracht. De
opeenstapeling van mediaberichten, het toenemend aantal incidenten, informatie die openbaar werd
gemaakt door klokkenluiders en het uitblijven van actie door bevoegde overheden heeft de Onderzoeksraad
doen besluiten onderzoek te doen naar Odfjell.

Odfjell Rotterdam is primair verantwoordelijk voor de eigen veiligheid. In de door de Onderzoeksraad voor
Veiligheid onderzochte periode, 2000 tot 2012, is het management van Odfjell Rotterdam niet in staat
gebleken een veiligheidsaanpak te ontwikkelen en prioriteiten te stellen om het gewenste veiligheidsniveau
te bereiken. De structurele beheersing van de veiligheidsproblemen blijft achterwege. Daarmee is het
management tekortgeschoten in zijn verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid.
De Raad beveelt Odfjell aan om duidelijke veiligheidsdoelstellingen en -taken voor het managementteam
van Odfjell Rotterdam op te stellen en daarnaast structureel de prestaties van het managementteam ten
aanzien van veiligheid te beoordelen. Veiligheidsincidenten moeten door het management van Odfjell
Rotterdam direct worden gemeld en beoordeeld door de raad van commissarissen.

Toezicht en handhaving
De drie toezichthouders – de Milieudienst Rijnmond DCMR, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR) – waren al vele jaren op de hoogte van de slechte veiligheidsituatie bij Odfjell
Rotterdam. Ernstige overtredingen leidden echter nauwelijks tot bestuurlijke sancties. Vooral de DCMR ging
uit van een goede relatie in de veronderstelling dat dit de meest effectieve manier is om de veiligheid bij het
bedrijf te kunnen waarborgen. De VRR trad niet handhavend op en sloot zich aan bij de aanpak van de
DCMR. De Inspectie SWZ hanteerde een strengere handhavingsaanpak, maar schaarde zich in de periode
2009-2011 ook achter de aanpak van de DCMR.

Bij Odfjell Rotterdam was naar het oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid sprake van zogenoemd
‘onderhandelingstoezicht'. Dit is een begrip waarmee de Onderzoeksraad aangeeft dat bij dergelijk toezicht
geen sprake is van strikte bestuursrechtelijke of strafrechtelijke sanctionering, maar veel meer van overleg
en afstemming tussen toezichthouder en het bedrijf over de wijze waarop de overtreding ongedaan kan
worden gemaakt. Hierbij wordt vaak gekozen voor een door het bedrijf op te stellen plan van aanpak. Door
deze werkwijze wordt het lastiger om kritisch en met afstand van het bedrijf te inspecteren en handhaven.
In het proces van aanvraag en afhandeling van vergunningen was de DCMR lange tijd meedenkend en
meegaand. Het bedrijf werd welwillend tegemoet getreden, in sommige gevallen ten onrechte. Dit blijkt
bijvoorbeeld uit het feit dat veel veranderingen op het terrein niet met een wijziging van de vergunning
werden afgehandeld maar met lichtere procedures die zich deels aan de openbaarheid onttrokken. Hierdoor
worden burgers en andere betrokkenen op achterstand gezet doordat zij niet kunnen achterhalen wat zich
bij het bedrijf afspeelt.

De overheid zou zorg moeten dragen voor het op een publieksvriendelijke en toegankelijke wijze informeren
van burgers over de inhoud en betekenis van toezicht en handhaving bij Brzo-bedrijven.

Brzo-stelsel
In Nederland is geen helder kader voor het toezicht op zogenoemde Brzo-bedrijven en de handhaving als
gevolg van gedeelde verantwoordelijkheid, fragmentatie in het toezicht en overlappende bevoegdheden. Dat
dit effectieve handhaving in de weg staat, is eerder geconstateerd. De Raad beveelt de staatssecretaris voor
Infrastructuur en Milieu aan om zorg te dragen dat de verantwoordelijk bewindspersoon doorzettingsmacht
krijgt om in te grijpen bij de Brzo-toezichthouders en -bevoegd gezag als dat nodig is in het belang van een
doeltreffende handhaving en daarnaast te borgen dat de toezichthouders hun handhavingsbeleid en de
sanctionering onderling en met het Openbaar Ministerie afstemmen.

bron: Onderzoeksraad


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #36 Gepost op: 18 juni 2013, 12:22:00
Citaat
Gedegen rapport Onderzoeksraad onderschrijft huidige aanpak VRR

Het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft kennis genomen van het rapport over de gebeurtenissen rondom ‘Odfjell' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).
De VRR constateert dat de Onderzoeksraad een gedegen rapport heeft neergelegd. Het rapport biedt veel feiten en schetst een duidelijk beeld van de ontwikkelingen rond Odfjell in de afgelopen twaalf jaar.

Herziene visie en werkwijze
De VRR neemt de aanbevelingen van de Onderzoeksraad over. Voor een deel van de aanbevelingen geldt dat de VRR daar al in een eerder stadium mee was gestart en dus al deel uitmaken van de huidige werkzaamheden op gebied van controle, toezicht en handhaving bij industriële bedrijven.

De inhoud van het OVV-rapport sluit in essentie aan bij de conclusies die de VRR eerder trok, mede op basis van de ervaringen rond de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk, januari 2011. De brand en de daarop volgende rapportages leidden bij de VRR indertijd al tot een herziening van de visie en werkwijze op het gebied van controle, toezicht en handhaving in de (petro-chemische) industrie.

Controle, toezicht, handhaving
Zo werd eind 2011 het aanwijzingsbeleid voor bedrijfsbrandweren aangescherpt en werd in 2012 het handhavingsbeleid bijgesteld. Ook wordt de afstemming tussen de brandveiligheidsparagraaf in de milieuvergunning en de bedrijfsbrandweeraanwijzing verbeterd. Het doel was - en is nog steeds- het beperken van ongewenste risico's in de regio Rotterdam-Rijnmond.
De huidige VRR-aanpak van controle, toezicht en handhaving kenmerkt zich door een zakelijker benadering van de betrokken bedrijven met meer onaangekondigde controles. De verschillende diensten werken intensiever samen rond de inspecties en eventuele vervolgacties. Ook wordt er gericht gekeken naar de ondermeer koel- en blusvoorzieningen en worden deze daadwerkelijk getest (live-test). Verder heeft de communicatie over de veiligheid in deze regio een flinke impuls gekregen, dankzij RijnmondVeilig.nl. Via dit platform kunnen burgers nu ondermeer ook de zogenoemde CIN-meldingen volgen.

Goede weg ingeslagen
De VRR is expertregio op het gebied van industriële brandbestrijding en wil een zelfde expertrol op het gebied van industriële veiligheid. Het OVV-rapport is voor de VRR de bevestiging dat hiervoor met de genoemde beleidsaanscherping de goede weg is ingeslagen. De aanbevelingen uit het rapport zullen worden gebruikt om, in nauwe samenwerking met de andere inspectiepartners, op deze weg verder te gaan.
bron: VRR


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 47,987
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Reactie #37 Gepost op: 19 juni 2013, 00:41:11
Interview met Odfjell-directeur Theo Olijve
Interview met Odfjell-directeur Theo Olijve
 rtvrijnmond·      
Gepubliceerd op 18 jun 2013
Citaat
De milieudienst Rijnmond, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben jarenlang gefaald in het toezicht bij tankopslagbedrijf Odfjell in de Botlek. Daardoor liepen werknemers en de omgeving gevaar.

Gedeputeerde Rik Janssen over het Odfjell-rapport
Gedeputeerde Rik Janssen over het Odfjell-rapport
 rtvrijnmond·      
Gepubliceerd op 18 jun 2013

Tjibbe Joustra over het Odfjell-onderzoeksrapport
Tjibbe Joustra over het Odfjell-onderzoeksrapport
 rtvrijnmond·      
Gepubliceerd op 18 jun 2013
Samen sterk in de hulpverlening!


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #38 Gepost op: 2 juli 2013, 22:08:51
Odfjell verzwijgt incidenten en betaalt 8 ton dwangsom
Tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek heeft weer een aantal incidenten niet gemeld bij de inspectiediensten. Daarnaast heeft Odfjell voor 800.000 euro aan dwangsommen betaald omdat de veiligheid van een aantal tanks niet is aangetoond, terwijl er toch een aantal in gebruik waren genomen.lees verder


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Reactie #39 Gepost op: 12 juli 2013, 09:03:26
p2kflex
18:15:01 11-07-13GROUP-1PRIO 1 CE541 OD502 AG901 AG902 Odfjell Terminals Rotterdam BV (Hn4 Oude Maasweg 6 Botlek Rotterdam Verontreiniging (CIN G4) Vak: 5990602
1400541BRW Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam Botlekweg) (Kazernealarm)
1400999BRW Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Monitorcode)
1400503BRW Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Gezamenlijke Brandweer)
1400500BRW Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OvD Gezamenlijke Brandweer)
1400853Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (OD Havenbedrijf)
1420436Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (Ovd-G West)
1400852Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AC Havenbedrijf)
1400902Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AG 90.1)
1400903Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (AG 90.2)
1420500Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (GAGS piket)


Verkeerde stof in verkeerde tank bij Odfjell
Terwijl het debat donderdagmiddag in de gemeenteraad van Rotterdam over de problemen bij Odfjell nog gaande was, ging er weer iets mis op de tankterminal in de Botlek. Er werd een verkeerde stof in een verkeerde tank gepompt. lees verder