GRIP 3 Waterkwaliteit Kreek (Dinoflagellaat alg) - Ouwerkerk Schouwen-Duiveland 07-08-2012

Auteur Topic: GRIP 3 Waterkwaliteit Kreek (Dinoflagellaat alg) - Ouwerkerk Schouwen-Duiveland 07-08-2012  (gelezen 19378 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Zwemverbod Krekengebied in verband met giftige algen


In heel het Krekengebied van Ouwerkerk mag niet meer gezwommen worden.
Dat heeft de veiligheidsregio Zeeland besloten.
De maatregel is uit voorzorg genomen, omdat in het oostelijk deel van de kreken een gevaarlijke alg is aangetroffen. Het spuien van water vanuit de kreek naar de Oosterschelde is ook stopgezet om verspreiding te voorkomen
http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/11494346/Groot-alarm-rondom-waterkwaliteit-kreek-Ouwerkerk.ece


Crashtender

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,172
Ligt het aan mij of is GRIP aan het devalueren tot 'een makkelijke manier om iedereen bij elkaar te roepen' ?


Dat is toch precies waarvoor GRIP bedoeld is? Mensen oproepen die nodig zijn om de crisis te "managen" en daar ook nog eens een structuur aan te geven.

Ik begrijp niet waarom er toch altijd zo spastisch wordt gedaan als er ergens gebruik wordt gemaakt van de GRIP regeling. Er is altijd wel iemand die er commentaar op heeft. En vaak zijn het ook nog buitenstaanders die zich afvragen of het "allemaal niet wat overdreven is". Het lijkt wel of sommige mensen hier er zelf iets aan overhouden als er een keer GRIP wordt afgekondigd. De GRIP-regeling is voor de hulpdiensten en niet voor het publiek. Dus waarom zouden de hulpdiensten daarover verantwoording over af moeten leggen? Als je een loodgieter inhuurt dan vraag je toch ook niet of het niet wat overdreven is dat hij de waterpomptang gebruikt?

En de media die maakt er vaak helemaal iets moois van, met kreten als "zeer groot incident" en "massale inzet". Wat dat betreft zou het prettig zijn als P2000 niet zo duidelijk zichtbaar was. Dan kan iedereen over het incident berichten als er daadwerkelijk iets zinnigs te melden is.

Zoals door een paar andere sprekers hier al is gezegd: GRIP is niet meer dan een set van afspraken om goed samen te kunnen werken. En als iemand vindt dat GRIP moet worden afgekondigd, dan zal daar wel behoefte aan zijn.
Reageer in een crisissituatie met kalmte en bedenk in een kalme periode dat er altijd weer ergens een crisis in de maak is.


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Dat is toch precies waarvoor GRIP bedoeld is? Mensen oproepen die nodig zijn om de crisis te "managen" en daar ook nog eens een structuur aan te geven.

Maar GRIP3 voor iets wat eigenlijk enkel het pakkie aan is voor het waterschap. Het is een openbaar water, waar mensen dus ook nog eens voor eigen risico in gaan zwemmen. Moet je als veiligheidsregio wel zover opschalen? Zeker als je bedenkt dat dit een kwestie voor het waterschap is.


Crashtender

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,172
Maar GRIP3 voor iets wat eigenlijk enkel het pakkie aan is voor het waterschap. Het is een openbaar water, waar mensen dus ook nog eens voor eigen risico in gaan zwemmen. Moet je als veiligheidsregio wel zover opschalen? Zeker als je bedenkt dat dit een kwestie voor het waterschap is.

Als er een noodverordening moet worden afgekondigd dan is het niet alleen meer een zaak van het waterschap. Dat is iets dat vanuit het gemeentebestuur moet komen. En die laten zich doorgaans adviseren door de hulpdiensten. Een multiverhaal dus.
Reageer in een crisissituatie met kalmte en bedenk in een kalme periode dat er altijd weer ergens een crisis in de maak is.


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Groot alarm vanwege alg in Ouwerkerkse Kreek
OUWERKERK - De Veiligheidsregio Zeeland heeft extra maatregelen getroffen in de Ouwerkerse Kreek vanwege de vondst van een giftige alg uit de algenfamilie dinoflagellaten. Zo is het zwemverbod uitgebreid en is het waterschap gestopt met het spuien van kreekwater op de Oosterschelde.

Eerder werd alleen afgeraden te zwemmen in het oostelijk deel van de kreek. Tot de aangekondigde maatregelen werd besloten tijdens een overleg in Middelburg. Met de maatregelen moet worden voorkomen de alg verder verspreidt.

Alarm
Rond het middaguur gaven de hulpdiensten al groot alarm af, een zogeheten Grip 3. Dat houdt in een incident waarvan 'de reikwijdte een bedreiging is voor het welzijn van (grote groepen van) de bevolking binnen één gemeente'.

Hulpdiensten
Met dat alarm werden alle hulpdiensten opgeroepen om in Middelburg over de situatie te overleggen. Dit alarm zorgde voor ophef. Waarom er zo groot alarm werd geslagen, is nog onduidelijk.

Waarschuwingsborden
Maandag werd al bekend dat onderzoek heeft bevestigd dat in het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek een gevaarlijke alg uit de groep dinoflagellaten voorkomt. Naar aanleiding van het aantreffen van deze algen is eerder al besloten om waarschuwingsborden te plaatsen bij de kreek. Da aanleiding was de dood van een hond. Het dier overleed in de week nadat het in de kreek had gezwommen.

Giftig
In de maag van de hond werd een giftige alg gevonden. Aanvankelijk werd gedacht aan blauwalg, maar al gauw bleek het te gaan om een andere giftige alg uit de groep dinoflagellaten. Van deze alg bestaan verschillende giftige soorten. Het was nog onbekend om welke vorm van dinoflagellaat het gaat, dat moest nog worden onderzocht.

Zwemverbod
De uitslag van dat onderzoek is bij het overleg dinsdagmiddag bekend geworden. De resultaten wijzen volgens de Veiligheidsregio Zeeland uit dat het noodzakelijk is om een algeheel zwemverbod af te geven.

Concentratie
Wel moet er nog worden onderzocht in welke concentraties de algen in het water voorkomen. Op basis van de uitkomst van dat onderzoek beslist de veiligheidsregio of er verdere maatregelen genomen moeten worden.

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2012-08-07/191193/groot-alarm-vanwege-alg-ouwerkerkse-kreek


Fireball

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,668
Maar GRIP3 voor iets wat eigenlijk enkel het pakkie aan is voor het waterschap. Het is een openbaar water, waar mensen dus ook nog eens voor eigen risico in gaan zwemmen. Moet je als veiligheidsregio wel zover opschalen? Zeker als je bedenkt dat dit een kwestie voor het waterschap is.

Zowel waterschap als veiligheidsregio zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de burger. Beide organisaties zijn in de Wet veiligheidsregio ook verplicht om samen te werken. Zowel de dijkgraaf als de burgemeester heeft eigen bevoegdheden, maar hebben elkaar in dit soort situaties wel nodig. Reken maar dat het waterschap ook intern opgeschaald heeft. Zij hebben ook een operationeel team en een beleidsteam zoals een gemeente c.q. veiligheidsregio die heeft. Dan is het handig dat beide organisaties wel op hetzelfde niveau opgeschaald zijn, zodat het aansluit op elkaar. Verder ben ik het met Crashtender eens: het is een multi-probleem, waar je elkaar dus in nodig hebt.

Je conclusie dat het openbaar water is met een eigen risico voor de burger vind ik te kort door de bocht. De weg is ook openbaar, en ondanks hun eigen risico, helpen we als hulpdiensten de mensen ook als er ongelukken gebeuren.  En de wegbeheerder kan ook maatregelen nemen als er teveel ongelukken gebeuren.

En een niet openbaar terrein dan? We blussen ook een keukenbrand, ondanks dat iemand op eigen risico heeft staan te frituren... En de feesttent in Steenwijkwijkerwold? Eigen risico van de feestgangers?  98uiye


GLZ

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 949
Maar GRIP3 voor iets wat eigenlijk enkel het pakkie aan is voor het waterschap. Het is een openbaar water, waar mensen dus ook nog eens voor eigen risico in gaan zwemmen. Moet je als veiligheidsregio wel zover opschalen? Zeker als je bedenkt dat dit een kwestie voor het waterschap is.
Een paar acties die moeten lopen:
- Communicatie naar de burger
- Noodverordening (burgemeester)
- Afzetting (gemeente, waterschap en politie)
- Bebording (gemeente/waterschap)
- Huisartsen en ziekenhuizen inlichten en voorlichten (GHOR)
- Gevolgen voor bluswaterwinning in kaart brengen, mogelijk ontsmetten etc (brandweer)
- Verspreiding voorkomen en het water weer veilig maken (waterschap/RWS, eventueel RIVM of andere adviseurs)
- Gevolgen voor drinkwater, rioolgemalen en polderbemaling in beeld brengen

Al met al moet er een hoop uitgezet worden en dat kun je maar beter in een keer goed aanpakken dan dat je achteraf gezeik krijgt als iemand in een keer dood neer valt (ongeacht de oorzaak).

Het voor eigen risico zwemmen moet je in dit soort gevallen niet te licht opvatten, een goede vergiftiging kan fataal zijn dus hier heeft de overheid wel degelijk een zorgplicht.


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Water met giftige algen geloosd op Oosterschelde
ZIERIKZEE - Het waterschap Scheldestromen heeft water met een giftige algensoort gespuid op de Oosterschelde.

 Wat daarvan de consequenties zijn is nog niet bekend. Een variant van de giftige algensoort Dinoflagellaat is de afgelopen week in de kreken van Ouwerkerk aangetroffen. Dat werd ontdekt nadat een dierenarts alarm had geslagen omdat een hond dood was gegaan na een zwempartij in de kreek.

In heel het Krekengebied van Ouwerkerk mag niet meer gezwommen worden. Later meer.
http://www.pzc.nl/regio/zeeland/11494346/Water-met-giftige-algen-geloosd-op-Oosterschelde.ece


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
tweets van Veiligheidsregio Zeeland  @VRZ

Situatie #Ouwerkerk Schouwen-Duiveland ongewijzigd. Afgekondigde maatregelen nog steeds van kracht ivm aantreffen #Dinoflagellaat.

Vermijd in gehele Ouwerkerkse kreek contact met water. Toch contact gehad en gezondheidsklachten? Raadpleeg huisarts. #Ouwerkerk

Spuien water via deel gemaal Duiveland vanuit Ouwerkerkse kreek naar #Oosterschelde ligt stil zodat kreek geïsoleerd blijft. #Ouwerkerk

Gemaal Duiveland spuit wel schoon water op #Oosterschelde vanuit Oosterland/Bruinisse (De Geule). Dat water is niet besmet. #Ouwerkerk

Het wordt ontraden om zelf schelpdieren te rapen in de #Oosterschelde in omgeving van Ouwerkerkse kreek en gemaal Duiveland. #Ouwerkerk

Het wordt ontraden om te zwemmen in de #Oosterschelde in nabijheid van de Ouwerkerkse kreek cq het gemaal Duiveland. #Ouwerkerk

1/2 Toch in contact geweest met water in Ouwerkerkse kreek of water in #Oosterschelde bij #Ouwerkerkse kreek en maakt u zich zorgen?
2/2 Neem dan contact op met telefoonnummer 0118-421198. Medewerkers van GGD Zeeland helpen u verder. #Ouwerkerk


1/3 Er vindt nu en komende dagen onderzoek plaats naar giftigheid van #Dinoflagellaat in Ouwerkerkse kreek en #Oosterschelde. #Ouwerkerk
2/3 Naar verwachting zijn vrijdag de uitkomsten van het onderzoek bekend. #Ouwerkerk
3/3 Zodra uitkomsten bekend zijn worden huidige maatregelen gehandhaafd, aangepast, opgeschaald of afgeschaald. #Ouwerkerk

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat er schelpdieren in de handel zijn die ongeschikt zijn voor consumptie #ouwerkerk #oosterschelde


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Informatie over de situatie Ouwerkerkse kreek

In het oostelijke gedeelte van de Ouwerkerkse kreek is de algensoort dinofagellaat aangetroffen. Inname van deze alg kan risico’s geven voor de gezondheid. Wellicht heeft u al gezien dat er waarschuwingsborden zijn geplaatst bij de kreek. Verder heb ik vandaag overlegd met de betrokken hulpdiensten en overheden. Met deze brief informeer ik u graag over de situatie en de (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen.

In het oostelijke gedeelte van de Ouwerkerkse kreek is de algensoort dinofagellaat aangetroffen. Inname van deze algkan risico’s geven voor de gezondheid. Wellicht heeft u al gezien dat er waarschuwingsborden zijn geplaatst bij de kreek. Verder heb ik vandaag overlegd met de betrokken hulpdiensten en overheden. Met deze brief informeer ik u graag over de situatie en de (voorzorgs)maatregelen die zijn genomen.

Maatregelen
Voor de overheden en hulpdiensten gaat uw veiligheid boven alles. De maatregelen die worden getroffen, zijn vooral uit voorzorg.

De alg is alleen aangetroffen in het oostelijke gedeelte van de kreek. Uit voorzorg is een zwemverbodingesteld in de volledige kreek.

Om de algensoort binnen de kreek te houden, is vandaag het spuien van water uit de kreek naar de Oosterschelde tot nader order stopgezet. Uit nadere metingen moet blijken of de algensoort ook aanwezig is in het water van de Oosterschelde. In afwachting van de uitslag van dit onderzoek wordt afgeradenom te zwemmen in de Oosterschelde in de buurt van de spui. In de buurt van deze omgeving zijn informatieborden geplaatst. Zie kaartje.

Gezondheidsrisico’s
De inname van water dat besmet is met dinofagellaat kan risico’s geven voor de gezondheid. De symptomen zijn afhankelijk van de mate van giftigheid. Het is lastig om hierover in zijn algemeenheid uitspraken te doen. Als u in de Ouwerkerkse kreek of in de buurt van de spui in de Oosterschelde heeft gezwommen en zich zorgen maakt over uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met het informatienummer tel.0118 421198. Het is raadzaam om bij directe gezondheidsproblemen een arts te raadplegen.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de waterkwaliteit in de Ouwerkerkse kreek en de evt. gezondheidsrisico’s kunt u contact opnemen met het informatienummer tel. 0118 421198. De Veiligheidsregio heeft meest gestelde vragen en de antwoorden daarop  verzameld. Klik hier voor de vraag en antwoordenlijst.

Vervolgstappen
De komende dagen wordt nader onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit van de Ouwerkerkse kreek en de Oosterschelde. Via de gemeentelijke website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Ik vetrouw erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Schroom niet om met vragen contact op te nemen met het informatienummer.

Hoogachtend,

De burgemeester van Schouwen-Duiveland,

G.C.G.M. Rabelink

http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Nieuws/Nieuwsberichten/Informatie_over_de_situatie_Ouwerkerkse_kreek

Zwemverbod afgekondigd Ouwerkerkse Kreek

PERSBERICHT
In uitsluitend het oostelijk deel van de Ouwerkerkse Kreek bij Ouwerkerk is dinoflagellaat aangetroffen. Dit is een algensoort. De inname van het water kan risico's geven voor de gezondheid. Naar aanleiding van het aantreffen van deze algensoort is eerder al besloten om waarschuwingsborden te plaatsen bij de kreek.

Er zijn verdere metingen naar de algensoort gedaan. De uitslagen van eerder genomen monsters zijn vandaag bekend geworden.

De metingen wijzen uit dat het noodzakelijk is om, uit voorzorg, niet alleen voor het oostelijke deel maar voor de gehele kreek een algeheel zwemverbod af te geven. Zwemmen in de kreek is vanaf heden dus verboden.

Om de algensoort binnen de kreek te houden, is vandaag het spuien van water uit voorzorg vanuit de kreek naar de Oosterschelde tot nader order stopgezet.

Er wordt nu nader onderzoek gedaan naar de concentraties van de algen en of op basis hiervan verdere maatregelen genomen moeten worden. Zodra meer informatie bekend is zal hierover vandaag worden bericht.
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Nieuws/Nieuwsberichten/Zwemverbod_afgekondigd_Ouwerkerkse_Kreek