Herziening NHG-standaard Acuut coronair syndroom

Auteur Topic: Herziening NHG-standaard Acuut coronair syndroom  (gelezen 3631 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Gepost op: 20 februari 2013, 16:13:00
Herziene NHG-standaard ĎAcuut coronair syndroomí


De NHG-standaard ĎAcuut coronair syndroomí biedt de huisarts handvatten voor de diagnostiek, behandeling en begeleiding van volwassenen met een (doorgemaakt) acuut coronair syndroom (ACS).
Niet elke patiŽnt met een ACS presenteert zich met pijn op de borst als belangrijkste symptoom.
De huisarts dient klachten en symptomen die verdacht zijn voor een ACS bij mannen en vrouwen gelijkwaardig te beoordelen.
Bij patiŽnten met een ACS belt de huisarts met spoed een ambulance; daarnaast is acetylsalicylzuur 160-320 mg aangewezen en, bij pijn op de borst, nitroglycerinespray sublinguaal, zo nodig gevolgd door morfine of fentanyl intraveneus.
Een niet-afwijkend ecg sluit een ACS niet uit.
PatiŽnten met klachten die verdacht zijn voor een ACS die minder dan 12 h bestaan, ťn met afwijkingen op het ecg die passen bij een myocardinfarct met ST-elevatie, moeten ongeacht hun leeftijd met spoed verwezen worden naar een cardiologisch interventiecentrum voor percutane coronaire interventie.
Bij patiŽnten met klachten die verdacht zijn voor een ACS, maar die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kan worden volstaan met een spoedverwijzing naar een algemeen ziekenhuis.

lees verder

Bron: NTvG http://www.ntvg.nl/publicatie/herziene-nhg-standaard-%E2%80%98acuut-coronair-syndroom%E2%80%99
RAdeR

  • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 14,616
Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2013, 16:15:30
Herziene NHG-Standaard en voorlichtingsteksten over Acuut coronair syndroom

De NHG-Standaard Acuut coronair syndroom (ACS) geeft richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij klachten die vermoedelijk worden veroorzaakt door een acuut myocardinfarct (AMI) of instabiele angina pectoris met klachten in rust (IAP). Het AMI en deze vorm van IAP zijn voor de huisarts niet van elkaar te onderscheiden; het verschil is echter wel relevant gezien de consequenties voor het beleid en de nazorg. Deze standaard herziet ook de NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct (M83), welke komt te vervallen.

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige standaard zijn:

    Het begrip Ďacuut coronair syndroomí (ACS) omvat zowel het acute myocardinfarct (AMI) als instabiele angina pectoris (IAP) met klachten in rust.
    De indicatie tot prehospitale trombolyse, met bijvoorbeeld alteplase, reteplase of tenecteplase, is vervallen.
    Zuurstof wordt, indien beschikbaar, gegeven bij respiratoir falen (dyspneu in rust en/of centrale cyanose, grauw zien), en niet meer routinematig.

Kernboodschappen NHG-Standaard Acuut Coronair Syndroom

    Waardeer klachten en symptomen suggestief voor een ACS bij mannen en vrouwen gelijkwaardig.
    Niet iedereen met een ACS heeft pijn op de borst als belangrijkste symptoom.
    Bel bij vermoeden van een ACS met spoed een ambulance, ook als de klachten inmiddels zijn verdwenen. Blijf bij de patiŽnt tot de ambulance komt.
    Geef bij vermoeden van een ACS een oplaaddosis acetylsalicylzuur 160 tot 320 mg en bij pijn op de borst nitroglycerinespray sublinguaal, mits de systolische bloeddruk > 90 mmHg is. Geef bij aanhoudende matig-ernstige pijn, of contra-indicatie voor nitroglycerinespray morfine of fentanyl intraveneus.
    Een normaal ECG sluit een ACS niet uit.
    Bij patiŽnten met klachten verdacht voor een ACS die < 12 uur bestaan in combinatie met afwijkingen passend bij een ST-elevatie-myocardinfarct (STEMI) op het elektrocardiogram (ECG) is, ongeacht de leeftijd, spoedverwijzing naar een interventiecentrum voor percutane coronaire interventie (PCI) geÔndiceerd.
    Bij alle andere patiŽnten met klachten verdacht voor een ACS dan vermeld bij het streepje hierboven is spoedverwijzing naar een ziekenhuis geÔndiceerd voor nadere diagnostiek.

Klik hier voor de NHG-Standaard

Bron NHG: http://nhg.artsennet.nl/actueel/Nieuwsartikel/Herziene-NHGStandaard-en-voorlichtingsteksten-over-Acuut-coronair-syndroom.htm