Aardbevingen in Groningen

Auteur Topic: Aardbevingen in Groningen  (gelezen 63618 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Eindrapport Gronings Perspectief: ‘stress-gerelateerde gezondheidsklachten als gevolg van schade’

Citaat
GRONINGEN – Aardbevingsschade heeft een enorme impact op de gezondheid en het gevoel van veiligheid van bewoners. Rond de 10.000 Groningers hebben stress-gerelateerde gezondheidsklachten als gevolg van schade.

Dat staat in het eindrapport van Gronings Perspectief, een onderzoek dat de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft uitgevoerd in opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Het rapport beschrijft de verandering van gezondheid, ervaren veiligheid en toekomstperspectief van Groningers in 2016 en 2017.

http://www.gezinsbode.nl/nieuws/77630/eindrapport-gronings-perspectief/

https://twitter.com/VRgroningen/status/959083844992405536

Verklaring GGD Groningen eindrapport Gronings Perspectief

Geplaatst op: 31 januari 2018

Het vandaag gepubliceerde eindrapport Gronings Perspectief onderstreept het beeld van GGD Groningen dat aardbevingsschade een negatief effect heeft op de gezondheid en welbevinden van de getroffen Groningers. Wij maken ons daar zorgen om. Om de problematiek niet te verergeren, is het van groot belang dat er op korte termijn helder perspectief komt voor de afhandeling van de bevingsschade.

GGD Groningen brengt de komende tijd met alle betrokken partijen in kaart of het zorgaanbod voldoende is en aansluit bij de behoefte van de Groningers en de professionals in de regio.

Onze inzet als GGD Groningen is een integrale aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning. Ook de Nationaal Coördinator Groningen heeft ons daartoe verzocht. Het RIVM ondersteunt ons hierbij. Begin april 2018 is ons plan van aanpak hiervoor gereed.

GGD Groningen, 31 januari 2018


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #61 Gepost op: 2 februari 2018, 12:16:19
De aardgas crisis en alles wat daar over gezegd en geschreven wordt door/in de hogere sferen neemt steeds vreemdere wendingen aan.
Terwijl vorig jaar een aanzienlijke vermindering van de aardgasleveringen al in het verschiet lag werden nieuwe contracten afgesloten ondanks de verwachte optredende schaarste aan geschikt, “Gronings”, aardgas.
De import van buitenlands aardgas is mogelijk echter daar moeten op korte termijn de nodige uitgebreide en dure installaties voor worden opgezet en dat kan niet binnen korte tijd worden gerealiseerd.

Terwijl niemand kan aangeven welke de consequenties zijn mbt de “bodemdaling” worden getallen, van 0 tot 12 en 14 genoemd. Het lijkt onbekend of en hoe de bodemdaling met alle consequenties van dien ook bij 0 en 12/14 zich zal ontwikkelen. Eventuele alternatieven vwb het verminderen/tegengaan van de “bodemdaling” lijken nog niet te zijn ontwikkeld c.q.  in overweging te zijn/worden genomen. Er wordt, in hogere sferen, kennelijk meer gehoopt op positieve effecten dan dat er wordt uitgegaan van systematisch onderzoek.
Bij 0 komen de huishoudens in de problemen vwb 12/14 wordt gehoopt op zachte winters en de industriële grootverbruikers moeten het zelf maar uitzoeken en oplossen.
Energiecentrales o.a. moesten bijvoorbeeld op grote schaal overstappen van olie naar aardgas, dat alles gaat nu behoorlijk opbreken.

De voor de schatkist gunstige ontwikkelingen zijn vele jaren geleden geïnitieerd door minister Luns door de uiteindelijk al dan niet lucratieve verkoop van aardgas middels langjarige contracten naar het buitenland o.a. Italie.
Hoe zit het met de contracten met de netbeheerders en leveranciers, totdat dit uiteindelijk is uitonderhandeld zal de NAM waarschijnlijk wel moeten blijven leveren met alle eventuele consequenties van dien.
Zijn er ondertussen deugdelijke berekeningen gemaakt, als we ons even beperken tot de financiele schade door de bodemdaling,aardbevingen vwb het aardbevingsbestendig van gebouwen en het verzakken van landerijen, kanalen en kunstwerken, capaciteitsvergrotingen van gemalen etc. en is dit afgezet tov de financiele consequenties nul c.q. verminderde aardgas opbrengsten ?
Parallellen kunnen worden getrokken mbt de vroegere en huidige grote waterbouwkundige werken die zijn en worden uitgevoerd om het risico op overstromingen te beperken.
De Deltawerken, de Deltawet, vormden na de ramp van 1953 waar ruim 1800 mensen en tienduizenden dieren het leven verloren en grote materiele schade was ontstaan in Zeeland, West Brabant en het Waterweggebied het eerste begin van het grootschalig nadenken over de gevaren van het water in geheel Nederland, RWS etc. duidelijk gesteund door de vele aannemers die daar omzet aan konden ontlenen en het verhoogde veiligheidsgevoel van de bewoners.
In Groningen hebben we nu te maken met de NAM die en een omzetdaling ziet aankomen en waarschijnlijk de nodige langjarige juridische procedures en een variëteit aan claims en bewoners die zich niet gehoord en in de loop der tijd weinig serieus genomen voelen.

De eerste reacties vwb Groningen en de aardgasleveringen lijken praktisch weinig doordacht.Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #64 Gepost op: 3 februari 2018, 10:27:42
De minister loopt wel erg hard van stapel met allerlei , al dan niet deugdelijk gefundeerde uitspraken en toezeggingen onder druk van protesterende Groningers. Of en hoe dit alles in de praktijk, technisch en juridisch, en op welke termijn, kan worden waargemaakt is voorlopig de vraag.
Een expert van het KNMI heeft gesteld dat ook bij 0 winning de bodem nog geruime tijd kan en zal blijven verzakken, lijkt mij vrij logisch de verschillende ondergrondse lagen moeten na vele tientallen jaren van winning de tijd krijgen om te “zetten”.
In Nederland hebben we de aardschokken in De Peel gehad, zonder gaswinning etc.
Hoe zullen de reacties zijn als bij 0,12,14 winning er weer aardschokken optreden en met welke voorstellen en protesten gaat men dan komen.
Japanse bedrijven bouwen ook in het buitenland waaronder Amsterdam, zoveel mogelijk “aardbevingsbestendig” aan de hand van de in Japan in de loop der jaren verworven kennis,
zijn er contacten met de Japanse deskundigen ?
Ondertussen zullen de terechte en onterechte claims toenemen in aantal en grootte waarvoor de belastingbetaler uiteindelijk zal moeten opdraaien.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #65 Gepost op: 5 februari 2018, 15:57:04
'Kleine energieverbruiker wordt hardst geraakt door klimaatbeleid'

Het energiebeleid van het kabinet pakt beter uit voor grote ondernemingen dan voor kleine en weer beter voor het bedrijfsleven dan voor huishoudens. Mensen met de laagste inkomens worden relatief het hardst getroffen door maatregelen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

De lichte industrie betaalt bijna 100 euro per ton uitgestoten CO2, de land- en tuinbouw minder dan 50 euro en de zware industrie en energiesector nog geen 25 euro.

Huishoudens

Ook bij huishoudens wordt de verdeling schever. Mensen die toch al een relatief groot deel van hun inkomen kwijt waren aan energielasten, moeten nu nog meer betalen.

Mensen met een inkomen van maximaal 17.646 bruto zijn in 2021 6,2 procent van hun besteedbaar inkomen kwijt aan energiebelasting, 2,2 procentpunt meer dan nu.

Voor huishoudens die tussen de 71.000 en 89.000 euro verdienen, gaat straks 1,5 procent van hun besteedbaar inkomen op aan energiebelasting, een stijging van maar 0,4 procentpunt ten opzichte van nu.

https://www.nu.nl/geldzaken/5119007/kleine-energieverbruiker-wordt-hardst-geraakt-klimaatbeleid.html

Wie zal relatief het hardst gaan opdraaien voor de kosten "Groningen"


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #66 Gepost op: 6 februari 2018, 14:56:46
'Veiligheidssituatie na aardbeving in Groningen verbetert pas over een jaar'

Leveringszekerheid

Het is niet bekend wanneer de productie naar 12 miljard kuub wordt verlaagd. De minister liet eerder al weten "zo klem als een deur te zitten", omdat hij te maken heeft met de grootverbruikers in het bedrijfsleven, leveringszekerheid voor huishoudens en contracten met het buitenland.

Eind maart laat Wiebes aan de Tweede Kamer weten hoe en wanneer hij de verlaging voor elkaar wil krijgen. Of dat binnen deze kabinetsperiode kan, is ook nog niet te zeggen. "Ik zet alles op alles om daar zo snel mogelijk te komen."

https://www.nu.nl/gaswinning-groningen/5120966/veiligheidssituatie-aardbeving-in-groningen-verbetert-pas-jaar.html

Dat had de minister zich toch eerder moet realiseren toen hij al die toezeggingen etc. deed. wat wordt er ondertussen gedaan aan de voorbereidingen op zwaardere aardbevingen, anders dan gepraat over en waarschuwen voor.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #67 Gepost op: 8 februari 2018, 20:39:34
Opnieuw aardbeving bij Loppersum gemeten

https://www.nu.nl/gaswinning-groningen/5124911/opnieuw-aardbeving-bij-loppersum-gemeten.html

Hoe zal op deze nieuwe aardbeving gaan worden gereageerd ?


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 65,705
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!