CAO onderhandelingen 2014 TAXI

Auteur Topic: CAO onderhandelingen 2014 TAXI  (gelezen 4767 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

DF

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 89
Gepost op: 9 maart 2013, 20:18:53
Cao Taxi 2014 en verder
Gewoon Goed Werk en een Gewoon Goed Loon.
Inleiding
Het gaat niet goed met Nederland. Op dit moment hebben we “last” van een economische crisis, bezuinigingen en sociale verslechteringen die het kabinet doorvoert, een hoge werkloosheid en een laag consumentenvertrouwen. Met de taxisector gaat het eveneens niet goed. Dat komt voor een deel door de hierboven beschreven situatie maar voor een groot deel komt de slechte situatie op het conto van hoe aanbestedende partijen (gemeenten, provincies en ziektekostenverzekeraars) en de taxibedrijven zelf met aanbestedingen omgaan. De aanbestedende partijen besteden aan op kosten en gaan voor de laagste prijs, iets dat de sector zich laat gebeuren: de bedrijven concurreren, niet zelden op arbeidsvoorwaarden, elkaar de tent uit. De afgelopen jaren van aanbestedingen in de contractvervoermarkt hebben hun (diepe) sporen nagelaten want van rendement is nauwelijks nog sprake en de werknemers betalen voor het andere deel de prijs voor de concurrentie: slechte naleving van de cao, afwentelen van bedrijfsrisico op die werknemers en veel onzekerheid met betrekking tot contractomvang en werkzekerheid. Ondanks veel publiciteit rond de verslechteringen voor gebruikers, werknemers en taxibedrijven, een gezamenlijke inzet van die partijen richting de politiek en verschillende ministeries (I&M, SoZaWe, OC&W en VWS) wat geleid heeft tot de aanbestedingshandboeken, onderzoeken en bijeenkomsten van “Naar een beter Taxivervoer”, gebied de eerlijkheid te zeggen dat misschien niet alles maar veel slechter is blijven gaan. Hieronder volgen een aantal duidelijke verslechteringen van de afgelopen 10 jaar:
- Steeds lagere prijzen bij aanbestedingen voor bedrijven.
- Steeds minder rendement en rode cijfers bij bedrijven.
- Steeds meer onzekerheid en afwentelen van bedrijfsrisico’s op werknemers door: tijdelijke contracten, lage parttime of mup contracten, gesubsidieerde arbeid, externe inhuur etc
- Steeds onaantrekkelijker worden van het vak van taxichauffeur waardoor het verloop groot blijft, het vakmanschap geen kans heeft en verdwijnt en de sector weer meer een onderkant arbeidsmarktsector wordt.
- Geen level playing field voor de bedrijven (oneerlijke concurrentie door o.a. onduidelijke cao) waardoor werknemers een flink deel van de loonstijgingen weer kwijt zijn.
FNV Taxi wil zich blijven inspannen voor een goede taxisector. Dat betekent een verdere lobby richting de aanbestedende partijen om goed aan te besteden (kwaliteit, monitoren), bedrijven eerlijk laten concurreren (heldere cao) en de notoire prijsvechters en cao-niet-nalevers aanpakken en voor de werknemers een prettige werkomgeving, vakmanschapontwikkeling, zekerheid en een goed inkomen realiseren.
Cao Taxi voorstellen FNV Taxi
-1- Looptijd
3 à 4 jaar
-2- Arbeidsvoorwaarden
 Elk jaar de apc + ½%
 Schrappen van de onthouding tredeverhoging bij verkeersovertredingen en schade
 Vakantiewetgeving aanpassing ten opzichte van de oude cao-regeling
 Automatische verhoging van de toeslagen met de cao stijging.
 Duidelijke koppeling van loontrede met ervaringsjaren
 Jeugdlonen afschaffen
 Trede 1 en 2 afschaffen
 Pensioenstelsel onderzoeken en meer “taxiproof”maken
 Uitzonderingen MUP krachten, artikel 5.2, komen te vervallen
 HAP toeslag verhogen van 1,25 naar 2,50 euro.
 Functiewaardering voor VIP en directievervoer.
-3- Zekerheid
 Na alle eerste tijdelijke contracten dient de werknemer een vast contract aangeboden te krijgen.
 Werkgever dient de werknemer een contractverhoging van de uren te geven wanneer blijkt dat deze de afgelopen 13 weken structureel meer uren heeft gemaakt conform wet maar initiatief ligt bij werkgever en sft controleert daarop).
 Aanpassing van de OPOV-regeling
 Invoering van jaarlijkse functionerings- en voortgangsgesprekken
 Afschaffen van de nuluren contracten en MUP contracten mogen niet gegeven worden boven de 10 uur in de week.
 Naast het loonstrookje dient de werknemer maandelijks een uitdraai van de BTC te krijgen of een overzicht van zijn rittenstaaturen
 Invoering van vaste roosters, eventueel een percentage benoemen
-4- Duidelijkheid
 Pauzeregeling: duidelijkheid geven door middel van de volgende regeling.
0-4 uur diensttijd geen pauze
4-8 uur diensttijd 45 minuten pauze (1 1/2 uur na begin en voor eind dienst)
8-12 uur diensttijd 75 minuten pauze.
Dit alles op basis van het zogenaamde min-max (minimaal genieten en maximaal in eigen tijd) en geldend voor standplaats en buiten standplaats, minimale pauze 15 minuten. Pauze alleen op plaats waar sanitaire voorziening is, zitgelegenheid en koffie of thee. Pauze is exclusief aanrijdtijd.
 Standplaats: 1 vestiging/stalling bedrijf of huisadres
 Woon-werk definitie: arbeidstijd begint op standplaats
-5- Vakmanschap: opleidingen
 Elke 5 jaar 5 opleidingsdagen, nader in te vullen. SFT kan programma maken wat daar in kan en moet.
-6- Controle en rol SFT
 Meer taxiconsulenten voor informatievoorziening bij werknemers en werkgevers (0,1% uitbreiding)
 Naast de reguliere papierensteekproef bij werknemers (wortel aantal werknemers) dient het sft bij minimaal een kwart van die steekproef daadwerkelijk een gesprek te hebben met die werknemers over de bestaande kernbepalingen.
 Openbaar maken van bedrijfsoordeel op website SFT.
-7- Lopende zaken
 ZZP’ers meenemen in 15% regeling
 Referte periode bij ziekte naar 52 weken of langst mogelijke periode indien werknemers korter in dienst is
 Zwangerschap toevoegen bij zwaar werk
 Andere cao teksten zaken aanpassen en verbeteren.
-8- SFT CAO
 SFT CAO verlengen voor een reguliere periode van 5 jaar.
 Boete bij niet naleven cao voor werkgever: eerste overtreding 10% voor werknemer en 10% voor SFT van de niet nageleefde geldsom, bij tweede overtreding 25% voor werknemer en 10% voor SFT.
FNV Taxi houdt zich het recht voor om gedurende de onderhandelingen met aanvullende voorstellen te komen.
Namens de leden, CAO commissie en onderhandelingsdelegatie van FNV Taxi:
Loe Maas
Gerard Groot
Pieter Beuzenberg
Remko Mast


Komen de vissen boven, dan is er mooi weer te beloven.


DF

  • Forum gebruiker
  • ***
  • Berichten: 89
Komen de vissen boven, dan is er mooi weer te beloven.