Algemeen Brandweer nieuws

Auteur Topic: Algemeen Brandweer nieuws  (gelezen 121542 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Advies

 • Verbannen gebruiker
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 312


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #31 Gepost op: 27 november 2008, 09:58:41
Commandant brandweer met FLO
Laatst gewijzigd: 27-11-08 08.54u

De heer F. van Oosten, commandant Regionale Brandweer Hollands-Midden en commandant brandweer Leiden gaat op 1 juli 2009,gebruik maken van de FLO-regeling en de brandweerdienst verlaten.

Van Oosten trad in 1976 in dienst van de brandweer Leiden. In de afgelopen 32 jaar heeft hij diverse functies in het korps bekleed. Op 1 juli 1991 werd de heer Van Oosten benoemd tot commandant gemeentelijke brandweer en tevens commandant van de Regionale Brandweer Rijnland.

In 2002 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Regionale Brandweren Rijnland en Midden-Holland. Vanaf 15 mei 2002 bekleedt de heer Van Oosten de functie van commandant Regionale Brandweer Hollands-Midden/ commandant brandweer Leiden.
Een besluit over opvolging zal volgen zodra de uitkomsten van het regionaliseringsproces van de brandweer in de regio Hollands-Midden duidelijk is. Naar verwachting is dat medio april 2009.

http://hollandcentraal.nl/nieuws/3920/Commandant-brandweer-met-FLO


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #32 Gepost op: 27 november 2008, 10:02:42
Brandweer test in parkeergarage

door Rob Musters. donderdag 27 november 2008 | 07:46 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 27 november 2008 | 08:36

Tekstgrootte  

ETTEN-LEUR - Het brandweerkorps van Etten-Leur houdt op drie maandagen in december oefeningen in de parkeergarage in Etten- Leur.


Volgens oefencoördinator Christian Timmers is het bij een gebouw als de ondergrondse garage noodzakelijk om geregeld te oefenen. Timmers: "We oefenen met het hele team tachtig uur per jaar op allerlei verschillende situaties. De parkeergarage is echter bijzonder, omdat het een groot complex is onder de grond."

"We nemen de oefenprocedures iedere twee jaar door. Concreet betekent het dat we een autobrand simuleren. Dat gebeurt met een rookmachine."

Volgens Timmers zullen omwonenden nergens last van hebben. "Tijdens de oefening is de garage gesloten. Bij een brandalarm schakelt automatisch een ventilatiesysteem in, waardoor er geen rook naar buiten komt. Ook het geluid van het alarm is alleen binnen de parkeergarage te horen."

Op 1, 8 en 29 december rukt de brandweer 's avonds zonder sirene uit en rijdt van de kazerne aan de Wipakker naar de garage.

"We oefenen onder meer met een warmtebeeldcamera waarmee je door de rook heen kunt kijken. Daarnaast worden alle voorzieningen getest."

http://www.bndestem.nl/regio/ettenleur/4109408/Brandweer-test-in-parkeergarage.ece


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #33 Gepost op: 27 november 2008, 10:06:37
Brandweer Brugge worstelt met hoogtewerker

woensdag 26 november 2008, door David Luc

translate : Originele versie Français English Deutsch Italiano Español +

Online bekijken : http://luc-de-pompier.skynetblogs.be/post/6476211/brandweer-brugge-worstelt-met-hoogtewerker

Zo zie je dat er in de grote korpsen ook problemen zijn met de hoogtewerkers en ladders. De nieuwe technologie met allerlei snufjes en de nodige electronica is niet altijd de beste.

En zeggen dat onze oude magerius ladderwagen hydraulisch bediend nog altijd zijn dienst doet in het verre Chili....


Instructeurs krijgen opfriscursus

BRUGGE - De Brugse brandweerlui krijgen een opfriscursus om de hoogtewerker van het korps beter te kunnen bedienen. Het voertuig weigert soms dienst. En ook met de ladderwagen loopt het fout: die staat in Duitsland voor herstellingen. Op de koop toe bleek de vervangwagen niet conform.


De Brugse brandweer heeft problemen met zijn rollend materieel. De hoogtewerker (een voertuig met een hydraulische arm die gebruikt wordt om in de hoogte te werken) van het korps weigert soms dienst. Midden november werkte het tuig niet bij een brand in Lissewege. De brandweerlui moesten dan maar met de trap naar boven.

En ook met de ladderwagen van het korps zijn er problemen: die staat in Duitsland voor herstellingen. ’Onaanvaardbaar’, vindt raadslid Yves Buysse (Vlaams Belang). ’De veiligheid van de burgers staat op het spel als het materiaal niet optimaal functioneert.’

Schepen van Brandweer Moniek Boydens (CD&V) gaf toe dat de hoogtewerker, die pas in 2003 werd gekocht en die meer dan 600.000 euro kostte, problemen veroorzaakt.

’Het gaat om een complex tuig’, zegt ze. ’We vermoeden dat de problemen niet met technische defecten te maken hebben, maar wel met de bediening door de brandweerlui zelf. Dus komen er nu extra oefensessies en scholing voor de bediening van onze hoogtewerker.’

Het brandweerkorps beschikt ook over een autoladder. ’Maar die staat voor een grondige herstelling bij de producent in Duitsland’, zegt Boydens. De Brugse brandweer kon een vervangwagen huren, maar die bleek niet conform. ’Het ging om een afgeschreven exemplaar uit Seoel, hoor ik bij de brandweer’, schamperde Buysse, maar dat wou Boydens niet bevestigen.

’De Duitse producent heeft ons inderdaad een buitenlands vervangexemplaar ter beschikking gesteld, maar dat bleek hier in België niet conform.’

De Brugse brandweer doet het nu dus voorlopig alleen met zijn nukkige hoogtewerker. ’Maar als we bijkomende hulp nodig hebben, kunnen we een beroep doen op het materiaal van de omringende korpsen’, zegt Boydens.

’De hoogtewerker heeft in die vijf jaar slechts hoogst zelden dienst geweigerd, maar ik begrijp dat het om belangrijk materiaal gaat dat optimaal moet functioneren. Daarom ook krijgen alle instructeurs die opfriscursus.

http://www.medium4you.be/Brandweer-Brugge-worstelt-met.html


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #34 Gepost op: 30 november 2008, 18:34:48
http://www.hoorngids.nl/nw-7951-7-132330/nieuws/hb_en_voch_lokatie_brandweerkazerne_stond_al_vast.html

Gepubliceerd: 30-11-2008

Laatst gewijzigd: 30-11-2008 | 16:34:28
De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn blijven van mening dat de lokatie Oude Veiling voor een nieuwe brandweerkazerne al vast stond en dat er geen goed onderzoek is gedaan naar de beste plek. Dit laten de twee Hoornse partijen weten nadat zij de antwoorden van het College op eerdere vragen hebben bestudeerd. ”Er is in de projectgroep alleen gekeken naar de algemene dekkingsplaatjes, maar andere opties dan de Oude Veiling zijn (voor ons) niet herkenbaar doorgerekend. De keuze voor die ene locatie lag dus al vroeg vast.” Aldus de fracties in een nieuwe brief aan B&W van Hoorn.

De fracties van Hoorns Belang en de VOC Hoorn hebben vorige maand vragen aan het College gesteld. Aanleiding was het besluit om op de Oude Veiling een nieuwe  brandweerkazerne te bouwen. De fracties hebben moeite met dit besluit en vragen zich af of dit wel de beste plek is voor een nieuwe kazerne.

Als de plannen doorgaan staan de 3 kazernes allemaal aan de oostelijke zijde van de stad. Bij calamiteiten aan de westzijde, met een aantal instellingen waar veel publiek komt (Westfries Gasthuis, bejaardencentra, schouwburg en de Blauwe Berg),  moet de brandweer altijd vanaf de Nieuwe Wal, de Oude Veiling of Blokker komen.

De twee fracties wilden weten of bij de keuze voor de Oude Veiling uitgegaan was van een optimale situatie t.a.v. de brandweerzorg of dat op voorhand gekozen was voor de Oude Veiling en vervolgens onderzoek gedaan is.

Beide fracties constateren uit de antwoorden van het College dat dit laatste het geval is. Hoorns Belang en VOC Hoorn zijn van mening dat in eerste instantie uitgegaan had moeten worden van de  beste optie.

Lees hier de volledige brief van Hoorns Belang en VOC Hoorn:

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn
Vragen ex art. 43 RvO

Hoorn, 26 november 2008
 
Geacht College,
 
Op  13 oktober 2008 hebben wij u vragen gesteld over de reorganisatie van de brandweer en daarbij in het bijzonder over de locaties van brandweerkazernes en posten.
 
De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn hebben hun twijfels over de keuzes die gemaakt worden uitgesproken.
In uw brief van 11 november 2008 heeft u onze vragen beantwoord en naar aanleiding hiervan willen wij nog een aantal opmerkingen maken:
In uw brief schrijft u  dat de door ons gesignaleerde verkeersproblemen, die ontstaan bij plaatsing van een brandweerkazerne op de Oude Veiling, zich niet zullen voor doen, omdat de Grote Waal bij calamiteiten vanaf de Nieuwe Wal wordt  aangereden.

De keuze van waaruit brandweerzorg wordt gegeven laten wij graag aan u over, maar  elk weldenkend mens ziet dat aanrijden vanuit de Nieuwe Wal voor de Grote Waal ook de nodige verkeersproblemen met zich brengt. Wordt bij een calamiteit achter in de Grote Waal voor het aanrijden gekozen voor de Provinciale weg, dan zijn er dezelfde problemen als die geschetst zijn voor de Oude Veiling. Neemt men een route door de binnenstad, dan zijn daar de nodige obstakels, die in de toekomst alleen nog maar toe zullen nemen met het streven om de binnenstad autoluw te maken en door allerlei snelheidsremmende maatregelen die de gemeente bij herinrichtingen in de binnenstad aanbrengt.
 
Uit de beantwoording van de door ons gestelde vragen maken wij op dat vanaf het begin voornamelijk is gekeken naar de locatie Oude Veiling. De samenvoeging van Risdam en Zwaag, financiën, de snelle beschikbaarheid van de locatie, het in eigen bezit hebben van de grond, geen noodzaak voor wijziging van het bestemmingsplan, hebben tot deze keuze in het voortraject geleid. Er is dus niet gekeken naar de meest effectieve locatie vanuit de logica van de hoogste brandveiligheid, is onze conclusie.
 
Het blijkt nu dat de Raad het gehele onderzoeksrapport heeft ontvangen. Enig onderzoek naar de meest gunstige locatie hebben wij daar echter niet in aangetroffen en derhalve gaan wij er van uit dat dit dan ook niet heeft plaatsgevonden. Er is in de projectgroep alleen gekeken naar de algemene dekkingsplaatjes, maar andere opties dan de Oude Veiling zijn (voor ons) niet herkenbaar doorgerekend. De keuze voor die ene locatie lag dus al vroeg vast.
Dit sterkt ons eens te meer in onze kritiek op de voorgenomen keuze van de nieuwe brandweerkazerne.

De fracties van Hoorns Belang en VOC Hoorn hadden liever gezien dat bij de reorganisatie van de brandweer uitgegaan was van het ideaalplaatje, waarbij de ligging van alle kazernes tegen het licht waren gehouden. Dan had een afweging gemaakt kunnen worden tussen de optimale brandweerzorg en de kosten die dit met zich brengt.
Deze afweging heeft de Raad nu niet kunnen maken.
In onze ogen een gemiste kans.

Namens de fractie van Hoorns Belang,
José Kamphuis
Namens de fractie van de VOC Hoorn,
Hans Weeda


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #35 Gepost op: 1 december 2008, 18:45:24
Nieuwe kazerne voor Brandweer Harskamp
maandag 1 december 2008 10:57

HARSKAMP - Begin januari 2009 gaat de oude brandweerkazerne op de splitsing Dorpsstraat-Edeseweg in Harskamp tegen de vlakte en gaat aansluitend de bouw van een nieuw pand voor de vrijwillige brandweer Harskamp van start.

door Erik van Middendorp

De eerste plannen voor een nieuwe brandweerkazerne dateren al van acht jaar geleden. Het onderkomen voldeed toen al niet meer aan de geldende ARBO eisen. Dat het allemaal zo lang heeft moeten duren, had volgens commandant Klarens van Kruistum 'diverse oorzaken'. Een bouwcommissie bestaande uit commandant Van Kruistum, Teus Roelofsen, Jan van de Craats en Dik Pater lukte het uiteindelijk na acht jaar om samen met Dik Navest van Brandweer Ede de gemeente Ede voldoende te overtuigen van de noodzaak van een nieuwe brandweerkazerne én wél op de huidige locatie.

,,Het is inderdaad een moeizaam traject geweest'', beaamt Van Kruistum. ,,In eerste instantie wilde de gemeente ons weg hebben op de huidige centraal gelegen locatie, maar dat zagen wij absoluut niet zitten. Een betere plek voor een brandweerkazerne is er domweg niet te vinden in Harskamp. Vervolgens kregen we te maken met een langdurige bestemmingsplanprocedure. De financiering leverde uiteraard ook nog de nodige problemen op en als klap op de vuurpijl kregen we ook nog eens te maken met een vleermuizenonderzoek. Voor je het weet, ben je dan jaren verder.''

Als alles meezit kunnen de vijftien vrijwilligers van het Harskampse brandweerkorps in oktober 2009 hun nieuwe onderkomen betrekken. Tot die tijd verhuist men naar de Molenweg 10b in Harskamp waar een ruimte van Gereedschappenfabriek Van den Brink gebruikt wordt als tijdelijke uitvalsbasis.

Klassieke uitstraling
De nieuwe brandweerkazerne krijgt een klassieke uitstraling gelijk aan het naastgelegen nieuw te bouwen appartementengebouw. Het totaalplan waarin naast de huidige brandweerkazerne ook de voormalige politiewoning is betrokken, is samen met Martin van den Brink ontwikkeld. De brandweerkazerne is ontworpen door De Jong en Lafeber Architecten uit Bennekom en wordt gebouwd door Bouwbedrijf G. Pater uit Lunteren.

Dik Navest van Brandweer Ede gaat ondanks zijn aanstaande functionele leeftijdsontslag het hele traject tot het einde toe begeleiden. De bouw van het appartementengebouw gaat later in 2009 van start. Op de begane grond komen de remise voor de tankautospuit, de omkleedruimte, toiletten, kantine, berging en een trappenhuis. Op de eerste verdieping zijn een instructieruimte, kantoor, douche en toiletfaciliteiten voor zowel dames als heren, berging en de CV ruimte gesitueerd.

De nieuwbouw en inrichting worden gefinancierd door de gemeente Ede. De aankleding van het gebouw wordt verzorgd door de vrijwilligers. Het plan voldoet volgens de commandant uiteraard aan alle geldende ARBO eisen en is ingericht op een mogelijke toekomst met brandweervrouwen. ,,We hebben op dit moment nog steeds voldoende aanmeldingen van mannen die opgeleid willen worden als vrijwilliger, maar richting toekomst sluit ik niet uit dat dames ons korps komen versterken. Landelijk zie je dat deze trend steeds meer doorzet.''

Naast brandbestrijding vervult het Harskampse brandweerkorps ook op het gebied van hulpverlening een belangrijke regionale rol. Zo maakt een Automatische Externe Defibrillator (AED) - een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen - deel uit van de uitrusting van de tankautospuit.

Landelijke top
Het nieuwe onderkomen is volgens Van Kruistum bepaald geen overbodige luxe. ,,Door de veranderende ARBO eisen en uitbreiding van het takenpakket van de vrijwillige brandweer heb je als brandweer gewoon een perfect uitgeruste kazerne nodig waar het tevens goed toeven is. Ons korps heeft gemiddeld 35 tot 45 uitrukken per jaar, oefent wekelijks en presteert uitstekend op landelijk niveau. De afgelopen jaren zijn we in de landelijke finale tweemaal tweede geworden te midden van de top van vrijwillige en beroepsbrandweerkorpsen in Nederland. De motivatie en prestatiedrang is groot bij ons. Een nieuw onderkomen is dan ook een prima stimulans om op deze weg voort te gaan.''

http://www.edestad.nl/page/Lokaal/Regionaal-Detail/Nieuwe-kazerne-voor-Brandweer-Harskamp.292154.news


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #36 Gepost op: 2 december 2008, 13:29:46
Brandweer krijgt 11 watertanks  

Geplaatst: 02/12/2008


Paramaribo - Op voorstel van minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie heeft de Raad van Ministers onlangs goedgekeurd de aanschaf en levering van de nodige goederen ten behoeve van de dienstonderdelen: Korps Brandweer Suriname (KBS) en de Beveiligings- & Bijstandsdienst Suriname (BBS).
In het kader van de brandweerzorg is, na aanbesteding, aan lokale firma’s gegund de levering van: 9 stuks watertanks van elk 10.000 liter en 2 watertanks van elk 25.000 liters, de levering van een watertankwagen alsmede de levering van een tankautospuit. Eveneens is goedgekeurd de aanschaf en levering van uniformbroekenstof, baseballpetten en hoofddeksels.

Ten behoeve van de BBS, die naast objectbeveiliging, thans ook is belast met persoonsbeveiliging, wordt met deze goedkeuring fiat verleend voor de levering van uniformkleding en attributen. Het gaat in deze om: baretten, zwemvesten, veiligheids- en kogelwerende vesten, handboeien, dames - en herenschoenen, poloshirts met embleem, alsmede de aanmaak van shirtjacks uniformhemden, rokken en pantalons.

De goedkeuring door de RvM moet gezien worden als de verdere implementatie van het Beleidsplan 2006-2010 van het ministerie van Justitie en Politie, Sector Rechtsbescherming & Veiligheid.

http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2008/dec08/02-12-08/Nat_%20Brandweer%20krijgt%2011%20watertanks%20.asp


Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #37 Gepost op: 3 december 2008, 08:33:30
De brandweer verandert

De Apeldoornse brandweer gaat op termijn terug van zeven naar vijf kazernes.
De voornaamste redenen daarvoor: kostenbesparing en het opvangen van het steeds grotere tekort aan vrijwilligers.
Er komen nieuwe hoofdposten met beroepskrachten in het zuiden en het noorden van de stad. Over de locaties daarvan valt waarschijnlijk in januari een besluit.
De bemanning van de beroepsposten rukt overdag uit. Voor 's avonds en 's nachts blijven vrijwillige korpsen beschikbaar.
De ploeg die nu in de hoofdpost aan de Vosselmanstraat zit, gaat naar de locatie in noord.
Voor de kazernes in de dorpen Uddel, Hoog Soeren, Hoenderloo, Loenen, Klarenbeek en Beekbergen verandert er vooralsnog niets.
De Apeldoornse brandweer bestaat uit 200 vrijwilligers en 56 beroepskrachten.
De kosten voor de brandweer bedragen 64 euro per inwoner per jaar.

http://www.destentor.nl/


Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #38 Gepost op: 3 december 2008, 08:37:05
Lintje brandweerman Hette Nicolaij

Maandagavond heeft burgemeester Tjeerd van der Zwan een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer H.W. Nicolaij uit Buitenpost. De heer Nicolaij werd, tijdens zijn receptie ter gelegenheid van zijn afscheid van de vrijwillige brandweer, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje- Nassau. De uitreiking vond plaats in het Tuincafé van de Kruidhof in Buitenpost.

Hette Nicolaij, geboren op 29 november 1953, is sinds 1 maart 1988 lid van de vrijwillige brandweer van Achtkarspelen, groep Buitenpost. Hij is begonnen als aspirant brandwacht. Via de rangen brandwacht en brandwacht 1ste klasse is hij opgeklommen tot hoofdbrandwacht. Hij maakte deel uit van de Waarschuwingen en Verkenningsdienst van Buitenpost.

De heer Nicolaij heeft zich bij de brandweer jarenlang ingezet voor het onderhoud van de ademluchtapparatuur. Hette Nicolaij was daarnaast ook penningmeester van De Rappe Spuiters, de personeelsvereniging van de groep Buitenpost. Maandagavond nam hij, na geruime tijd een bijdrage geleverd te hebben aan de openbare veiligheid in Buitenpost en in de regio, afscheid van de brandweer in verband met Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO).http://www.waldnet.nl/wn/nieuws/23263/Lintje_brandweerman_Hette_Nicolaij.html


Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #39 Gepost op: 3 december 2008, 08:40:47
Bezetting van brandweer staat onder druk

GEMERT-BAKEL - De bezetting van de drie brandweerkazernes in Gemert, Bakel en De Rips staat voor de komende jaren onder druk.

eel vrijwillige brandweerlieden bereiken binnen nu en twee jaar de leeftijd van 55. Volgens de wetgeving is dat de 'pensioengerechtigde' leeftijd van vrijwilligers bij de brandweer. Daarmee verdwijnen zo'n vijftien mensen. Op een bezetting van in totaal 67 formatieplaatsen is dat een aderlating.

Om nu al toekomstige bezettingsproblemen te voorkomen begint de brandweer in Gemert-Bakel in het voorjaar van 2009 met verschillende acties. Brandweercommandant Jan Geerts kan nog niet precies aangeven wat die acties precies inhouden. "We gaan in ieder geval in gesprek met bijvoorbeeld het Dorpsoverleg in De Rips. Wellicht dat zij mee kunnen denken hoe we inwoners van het dorp kunnen prikkelen en motiveren om zich aan te melden. Het blijft toch een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van de gemeente te waarborgen."

De timing is goed, volgens de commandant. "We verliezen met de uitstromers ook enkele bevelvoerders. Zo'n opleiding neemt toch twee jaar in beslag."

Geerts kent verschillende andere wervingsacties uit het land. "Die acties hebben wisselend succes. De problemen van bezetting bij de vrijwillige brandweer is bekend en zeker niet alleen aanwezig in Gemert-Bakel." Andere korpsen hebben in hun gemeenten brieven gestuurd naar de doelgroep van mannen en vrouwen tussen de 18 en 40 jaar oud. De eisen die worden gesteld aan vrijwilligers zijn niet niks, vindt Geerts. "We vragen nogal wat. De beschikbaarheid overdag is cruciaal. Mensen moeten het treffen met een werkgever die het goed vindt dat vrijwilligers alles uit de handen laten vallen bij een melding. Ook kan afstand een criterium zijn. In een dorp als De Rips is het potentieel van kandidaten natuurlijk een stuk kleiner." Als de problemen nijpend worden, zijn er andere mogelijkheden om dat tijdelijk op te vangen. "We kunnen vragen of uitstromers een jaar willen verlengen. De meesten staan daar wel positief tegenover." Ook kan bij een alarm opgeschaald worden, zodat andere korpsen uit moeten rukken om het korps bij te staan. "Dat moet niet structureel gebeuren."

http://www.ed.nl/regio/helmondregio/4138396/Bezetting-van-brandweer-staat-onder-druk.ece