Algemeen Brandweer nieuws

Auteur Topic: Algemeen Brandweer nieuws  (gelezen 121524 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #50 Gepost op: 12 december 2008, 13:33:59
Koninklijke onderscheiding voor brandweerlieden    

Vier leden van de vrijwillige brandweer in De Bilt hebben donderdagmiddag de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau uit handen van burgemeester Gerritsen ontvangen.
De heer ten Dolle uit Bilthoven is sinds 1974 actief, de heer Rozier uit Maartensdijk sinds 1988, de heer Schuurman uit Westbroek sinds 1971 en de heer Visser uit Bilthoven sinds 1970.

De vier namen woensdag afscheid van de vrijwillige brandweer of hebben dat recent gedaan. Zij hebben een langdurige bijdrage geleverd aan de openbare veiligheid in De Bilt en in de regio en hebben zich daarmee voor de samenleving ingespannen

 http://www.roulettefm.nl/index.php?/200812121457/Roulette-FM-Regionieuws/Koninklijke-onderscheiding-voor-Biltse-brandweerlieden/menu-id-39.html


Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #51 Gepost op: 15 december 2008, 08:07:05
Brandweer blijft voorlopig trainen in Zweden

ARNHEM - De brandweerregio Gelderland-Midden wijkt ook de komende vier jaar uit naar Zweden voor trainingen van personeel.

Recent is het contract met het Zweedse oefenterrein Revinge verlengd.

Oefenen in eigen land is voor brandweermannen uit Arnhem en wijde omgeving geen optie meer. Alle Nederlandse korpsen wijken al jaren uit naar trainingscentra in Zweden, Engeland en Duitsland om daar realistisch te kunnen oefenen. Door zware milieu-eisen is het in Nederland praktisch onmogelijk om echte branden aan te steken voor trainingsdoeleinden.

In Zweden valt het oefenterrein onder de verantwoordelijkheid van het leger. "We zijn zeer tevreden over de kwaliteit van de trainingsfaciliteiten in Zweden", zegt Paul Joosten, regionaal commandant van de brandweer.

"We kijken zeker goed rond wat er in de markt wordt geboden. De verhouding tussen de prijs en de kwaliteit is volgens ons in Zweden het best. De reiskosten worden meegenomen in die berekening."

Een groot voordeel van de Zweedse trainingsfaciliteit is dat de brandweermannen – met name bevelvoerders en hoger personeel – een week lang achter elkaar kunnen oefenen. Joosten: "Als je maar één dag oefent, leer je de volgende dag niet van je fouten. In een week leer je veel meer en beter."

Er bestaan plannen om in Barneveld een landelijk trainingscentrum op te richten. Dat is een particulier initiatief. Omdat Barneveld in de regio Gelderland-Midden ligt, is contact gezocht met de regionale brandweer. Vooralsnog is besloten dat de regionale brandweer de komende vier jaar geen gebruik zal maken van de faciliteiten van een eventueel Nederlands oefencentrum.

Ook bij vliegveld Niederrhein in Weeze, niet al te ver over de Duitse grens, is een uitgebreid trainingscentrum voor politie en brandweer. Meerdere Nederlandse korpsen maken daarvan gebruik. Voor Gelderland-Midden is ook dit oefencentrum geen optie. Er wordt vooralsnog te weinig in geïnvesteerd omdat de toekomst van het vliegveld niet duidelijk is.

De brandweer hecht veel waarde aan realistische oefeningen. Hoe beter het personeel is getraind, des te beter zijn ze zijn voorbereid op echte grootschalige incidenten als forse branden.

http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/4200950/Brandweer-blijft-voorlopig-trainen-in-Zweden.ece


Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #52 Gepost op: 16 december 2008, 17:36:40
Brandweer Weert bouwt nieuwe kazerne

Weert - Het brandweerdistrict Weert krijgt een nieuwe kazerne. Die wordt gebouwd aan de Dr. Schaepmanstraat op de plaats van de huidige kazerne. De bouwkosten bedragen om en nabij de € 6 miljoen. Het is de bedoeling dat de nieuwe huisvesting medio 2011 klaar is. Tijdens de bouw – die naar verwachting eind 2009 begint – betrekt de brandweer tijdelijk het nu leegstaande pand ‘Moonen’ aan de Roermondseweg in Weert. De nieuwe kazerne is straks de hoofdpost van het brandweerdistrict Weert, waartoe ook de gemeenten Nederweert en Leudal behoren.

De brandweer Weert beschikt sinds de fusie Stramproy-Weert over twee brandweerposten: de kazerne aan de Dr. Schaepmanstraat, die als hoofdpost fungeert, en de post Stramproy, die zich voor wat betreft het grondgebied van Weert richt op het buitengebied van Weert-Zuid.

De nieuwbouw is noodzakelijk, omdat de huidige kazerne te klein is geworden en niet meer aan de eisen voldoet die vandaag de dag aan een brandweerkazerne worden gesteld.

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/88700


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #53 Gepost op: 18 december 2008, 11:53:56
Johan Postma is nieuw regionaal commandant

Leeuwarden - Het dagelijks bestuur van Hulpverleningsdienst Fryslân heeft tijdens haar vergadering van woensdag 17 december Johan Postma benoemd tot nieuwe regionaal commandant. De huidige directeur/commandant Brandweer Leeuwarden zal per 1 januari 2009 in dienst treden.

De regionaal commandant gaat leiding geven aan Brandweer Fryslân en gaat samenwerken met alle betrokken partners aan de bouw van de veiligheidsregio.

Johan Postma is nu nog werkzaam als directeur/commandant van Brandweer Leeuwarden. Hiervoor was hij directeur/hoofd bij de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond en directeur/commandant van de brandweer in Leidschendam en Voorburg. Johan Postma zal Marcel Siliakus als regionaal commandant opvolgen, die per 1 januari 2009 vertrekt.

http://www.blikopnieuws.nl/bericht/88863


KoningNL

 • Brandweergeïnterseerde / Hobbyfotograaf
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,442
Reactie #54 Gepost op: 19 december 2008, 19:23:21
Blusinstallaties grote opslagplaatsen werken onvoldoende

Den Haag - De veiligheid en naleving van regels bij bedrijven met een zogeheten 'Hi-Ex inside air'-brandblusinstallatie laat nog altijd te wensen over. Dat blijkt uit onderzoek van de VROM-Inspectie.

Ook de brandveiligheidsituatie bij grote opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen die zijn voorzien van een ander type blusinstallatie, is vaak niet in orde. De inspectie heeft voor 2009 vervolgonderzoeken gepland en heeft bij de gemeenten en provinciën aangedrongen op actie.

De rapporten zijn een vervolg op een inspectie-onderzoek in 2007 naar de veiligheid en naleving van regels bij grote opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen. Hierbij is vooral gekeken naar bedrijven met een Hi-Ex inside air-brandblusinstallatie omdat bij een brand bij het afvalbedrijf ATF in Drachten is aangetoond dat een dergelijk type brandblusinstallatie niet altijd effectief is, omdat sommige stoffen de blussing van de brand ernstig kunnen hinderen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de brandveiligheid bij de 26 onderzochte grote opslagen vaak onvoldoende was. Ook kwam naar voren dat de veilige werking van de brandblusinstallatie vaak onvoldoende zeker was gesteld en dat de vergunningen voor die bedrijven vaak niet op orde waren. De resultaten daarvan waren zodanig dat de VROM-Inspectie vervolgacties aankondigde om de situatie te verbeteren.

Zo zijn in 2008 bedrijven met een dergelijke blusinstallaties evenals de bevoegde gezagen, aangeschreven. Verder is de PGS-15, de richtlijn voor de veilige opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, aangepast en heeft de inspectie vervolgonderzoeken uitgevoerd bij de eerder onderzochte bedrijven. Tot slot heeft de VROM-Inspectie nader certificeringsonderzoek verricht.

Uit de onderzoeken blijkt dat de situatie bij veel bedrijven nauwelijks is verbeterd ook bij de bevoegde gezagen is nauwelijks verbetering zichtbaar. Daarnaast blijkt uit het certficeringsonderzoek, waarvan het rapport begin 2009 verschijnt, dat de brandveiligheidssituatie bij bedrijven met een ander type blusinstallatie ook niet op orde is.

De inspectie stelt dat vast dat bij de gehele groep van grote opslagbedrijven voor gevaarlijke stoffen er regelmatig sprake is van onveilige installaties, onvoldoende keuringen en een onvoldoende optredend bevoegd gezag.

De VROM-Inspectie zal een formeel verzoek tot handhaving en actualisatie van de milieuvergunningen indienen bij de bevoegde gezagen. De inspectie verwacht van de gerechtelijke procedures die daaruit voortkomen en de publiciteit die dat met zich meebrengt, een stimulerende werking uitgaat.

Ook roept de inspectie de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg de problematiek bij hun leden onder de aandacht te brengen. Voor 2009 heeft de VROM-Inspectie een vervolgonderzoek gepland naar alle bedrijven met een grote opslag van gevaarlijke stoffen.

www.blikopnieuws.nl


Shave

 • Beroepsbrandweerman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,355
Reactie #55 Gepost op: 22 december 2008, 09:08:33
Tunnel te laag voor brandweer

MAASSLUIS - De tunnel naar woonwijk Het Balkon is te laag, bijvoorbeeld voor ladderwagens van de brandweer.
 
Ook is de tunnel ter hoogte van de Mozartlaan, rekening houdend met tegenliggers, te smal voor de wagens. Om deze redenen stemt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond namens de brandweer niet in met het bouwplan.

Burgemeester en wethouders van Maassluis leggen het bezwaar naast zich neer en beroepen zich daarbij onder andere op de huidige Europese regelgeving. Een woordvoerder van de brandweer laat desgevraagd weten dat de aanleg niet is tegen te houden en dat een eventueel te lage tunnel uiteindelijk de verantwoordelijkheid is van de gemeente.

Een van de afwegingen van Maassluis om de hoogte van de tunnel te beperken tot de geplande 3,60 meter is dat ladderwagens Het Balkon ook via de overweg bij de Maasweg kunnen bereiken.

De brandweerwoordvoerder beaamt dit, maar stelt wel dat de spoorwegovergang op die plek ook dicht kan zijn. ,,En als de Hoekse Lijn een lightrailverbinding wordt, zal de overweg nog frequenter gesloten zijn.''

Gewone brandweerwagens, de zogenoemde tankautospuiten, kunnen wel gewoon door de tunnel naar Het Balkon.

http://www.ad.nl/rotterdam/waterweg/2861812/Tunnel_te_laag_voor_ladderwagen_brandweer.html


Twentsgeluk

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,987
Reactie #56 Gepost op: 23 december 2008, 16:20:36
Medaille na redding uit brandend huis

Burgemeester Frank Kerckhaert reikt een bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds uit aan Carint-medewerker Arjen Sonneveld, die op 4 juni een oudere man redde uit een brandende woning.

Zelf is hij er nogal laconiek over. Arjen Sonneveld deed precies dat wat er van hem wordt verwacht in een nachtelijke noodsituatie. Daarvoor werkt hij immers bij de bereikbare dienst van Carint. „Nou zie je dat het systeem heel goed heeft gewerkt”, wimpelt hij alle eer weg.

Toch beseft hij wel dat hij een risico nam toen hij op 4 juni een woning in de Vossenburcht instormde om een oudere bewoner naar buiten te helpen. „Achteraf denk je wel: jeetje, ik heb ook nog drie kinderen thuis lopen. Maar op dat moment denk je er niet over na.”


Sonneveld was die zomeravond onderweg om de geplande nachtelijke hulp te verlenen bij cliënten van Carint, toen de bewoner van de Vossenburcht de alarmknop indrukte. De man kon op dat moment niets zeggen. In zo’n geval gaat de medewerker van de bereikbare dienst standaard een kijkje nemen. „Dat is zes van tien keer voor niets”, schetst Sonneveld. Terwijl hij de sleutel haalde, belde de man weer en wist dit keer ‘brand, brand!’ uit te brengen. De alarmdienst seinde de brandweer in.

Bij de woning zag Sonneveld de rook naar buiten komen en hoorde hij ‘help, help’. „Dan denk je niet meer”, verklaart hij. Wat hij wél deed, was voelen of de deur van de woning warm was. Daar is hij bij zijn opleiding op getraind. „Heel eerlijk: als deze warm was geweest, weet ik niet of ik het wel gedaan had.” Dat was niet het geval. Hij bracht de bewoner in veiligheid en doofde de brandhaard, een tas met brandend papier. Reden voor het Carnegie Heldenfonds om hem tot held te benoemen. Sonneveld houdt het op een goed functionerende alarmdienst: „Komt Carint ook een keer positief in het nieuws...”


Foto Lars Smook

http://www.tctubantia.nl/regio/4248651/Medaille-na-redding-uit-brandend-huis.ece


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #57 Gepost op: 31 december 2008, 17:32:42
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2901799/__Spuitgast_lokte_brandstichting_uit__.html

wo 31 dec 2008, 16:12  | 2 reacties | lees voor
Spuitgast bestraft voor uitlokken brandstichting

ARNHEM -  De rechtbank in Arnhem heeft woensdag 240 uur werkstraf en zes maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd aan een voormalige vrijwillige brandweerman uit Rheden. De 22-jarige W. de V. heeft volgens de rechtbank zijn vijf jaar jongere neef in januari van dit jaar aangespoord brand te stichten.

Het minderjarige neefje en enkele van diens vrienden zijn vervolgd voor meer dan tien brandjes in het Gelderse dorp, die in 2007 werden gesticht.

Van één containerbrand hebben telefoontaps aangetoond dat het neefje er door de man toe werd aangespoord. Dat gebeurde bijvoorbeeld met boodschappen als “Goed zo, ga zo door”. Ook van andere branden van het neefje was de man steeds eerder op de hoogte dan collega’s, hoewel daar zijn betrokkenheid niet werd bewezen.


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #58 Gepost op: 1 januari 2009, 01:49:42
http://www.webregio.nl/1602011398990000000/Zonder+vrijwilligers+stort+de+samenleving+in.aspx

'Zonder vrijwilligers stort de samenleving in'

01 januari 2009

ALKEMADE - Op de oudejaarsbijeenkomst van de gemeente Alkemade is de Vrijwillige Brandweer Alkemade uitgeroepen tot Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Mevrouw Annie van Es werd verkozen tot Vrijwilliger van het jaar voor haar activiteiten voor Zwem- en Poloclub Alkemade.


In zijn betoog bij de huldiging van de vrijwilligers benadrukte scheidend burgemeester Meerburg dat een gemeenschap maar moeilijk zonder vrijwilligers kan. 'Als de vrijwilliger stopt, stort de samenleving pas echt in.' Daarom wil Alkemade ieder jaar de 'onzichtbare helden' eren.

Toen de bezoekers van de Uitkaik aan het begin van de kermisweek gevraagd werd wie er Vrijwilliger van het jaar moest worden, wisten zij wel 75 kandidaten te noemen. En daarbij noemden ze ook nog eens honderd organisaties voor de titel Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Het moet een hele kluif geweest zijn voor de jury, maar uiteindelijk bleef er in beide categorieën één over.

En wat voor één. Annie van Es werd door de jury verkozen tot Vrijwilliger van het jaar, omdat ze vanaf de oprichting van Zwem- en Poloclub Alkemade (ZPCA) actief is geweest voor deze zwemvereniging.

En de trofee Vrijwilligersorganisatie van het jaar, vergezeld van veel lovende woorden, was voor de brandweer. De burgemeester zei over de Vrijwillige Brandweer Alkemade. 'Door de gedegen opleiding zijn de leden ware professionals.'

Honderdvijfenzeventig keer zijn ze al uitgerukt in 2008. Binnen- en buitenbranden, ongevallen met beknelling en hulpverlening met de First Responder behoren tot het repertoire van afgelopen jaar. En ter afwisseling werd nog een enkele schaap uit de sloot gehaald. De uitrukken van de Vrijwillige Brandweer Alkemade zijn zelden hetzelfde.

'De beschikbaarheid van deze vrijwilligers houdt nooit op', sprak burgemeester Meerburg met ontzag over hun werk. 'Zij staan altijd paraat om, in geval van brand of ongeval, direct in actie te kunnen komen. En vanwege de emotionele kant van het brandweervak moet de brandweerman stevig in zijn schoenen staan.' Of zoals een van de steunbetuigers het zei: 'Je zou maar moeten doen, wat deze heren tegenkomen, jaar in en jaar uit, grote klasse.'


Brandpreventist

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 18,994
Reactie #59 Gepost op: 9 januari 2009, 21:16:11
http://deweekkrant.nl/artikel/2009/januari/09/uitverkoop_bij_brandweer

Apeldoorns Stadsblad

    * 09 jan 2009
    * print dit artikel

APELDOORN - Een hoogwerker, een koeriersauto, twee poederblusaanhangers en een noodstroom-aggregaat staan nog drie weken te koop bij de gemeente Apeldoorn. Het spul weggeven is geen optie.
Foto: Apeldoorns Stadsblad

Een kijkje nemen bij het afgeschreven brandweermateriaal kan op apeldoorn.nl en op dinsdag 27 februari tussen 15 en 17 uur in de kazerne aan de Vosselmanstraat. Vervolgens kan men tot 4 februari bieden. ,,Voor ons is het hetzelfde als een auto inruilen", legt een brandweerzegsman uit. ,,Het geld gaat terug naar de gemeente. Voorheen benaderden we afnemers rechtstreeks met de vraag of ze een bod uit wilden brengen. Nu treden we daar meer mee naar buiten. Dat is vanwege de marktwerking. Hoe meer biedingen we krijgen, hoe hoger de prijs uitpakt." Twee jaar geleden kon de brandweer in het Indonesische Banda Aceh nog rekenen op een afgeschreven Apeldoornse brandweerwagen. Dat zit er deze keer niet in. Volgens een gemeentewoordvoerder had dat nogal wat voeten in aarde. De brandweer stelt dat het niet aan hen ligt. ,,De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouder moet hiertoe besluiten. Dat is dan een schenking. Dit keer was er geen politieke beweging voor zo'n gift."