GRIP 3 Twee doden, 1 gewonde na gijzeling in woning Zonnedauw - Reuver 07-11-2013

Auteur Topic: GRIP 3 Twee doden, 1 gewonde na gijzeling in woning Zonnedauw - Reuver 07-11-2013  (gelezen 29629 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

petre

 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 314
Citaat
Momenteel is in het Limburgse Reuver een gijzeling aan de gang. Een man heeft zijn ex op straat neergeschoten en is met zijn dochtertje en een vuurwapen een woning binnen gegaan. De politie heeft de omgeving afgezet en naastgelegen woningen ontruimd. Ook de kinderen van een nabijgelegen school en kinderdagopvang moeten binnen blijven.

Buurman Roger van Schoote zag alles gebeuren en verklaarde tegenover de regionale zender L1 dat de man naar zijn ex riep 'Je krijgt haar nooit meer te zien, ik maak je kapot', waarna hij zijn ex in haar been schoot. Van Schoote zag dat de man met zijn dochtertje weg liep en schoot de neergeschoten vrouw te hulp. Hij sleepte de vrouw naar binnen terwijl de ex op hem af liep en probeerde te schieten. Het wapen weigerde echter en de held trok de gewonde vrouw zijn huis binnen, en verleende EHBO.

De gewapende man bleef nog enige tijd voor de deur staan maar vluchtte later zijn woning in, alwaar hij zich nu met zijn dochtertje verschanst. De gewonde vrouw is per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, volgens Van Schoote is ze in ieder geval in haar been getroffen. De politie probeert hem met onderhandelaars te bereiken. Er is veel politie op de been en ook is er een ambulancepost ingericht om voorbereid te zijn op alle mogelijke scenario's.
Bron: http://frontpage.fok.nl/nieuws/624738/1/1/100/man-gijzelt-dochtertje-in-reuver.html


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Petra Dassen-Housen @petra_dassen
Burgemeester van de gemeente Beesel, 3 kernen (Beesel, Reuver, Offenbeek), 13.744 inwoners, een parel in het hart van Limburg: beesel.nl.
Voor nieuws over de situatie in Reuver verwijs ik even naar het twitteraccount van de Politie Limburg.
12:30pm · 7 Nov 13


Spartan

 • Verpleegkundige
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 252
is een autmatisch vuurwapen een indicatie voor het DSI? geen oordeel, het is iets wat ik mij afvroeg


Bengi

 • P-GLM
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 239
Citaat van: Simon. link=msg=1217945 date=1383825583
is een autmatisch vuurwapen een indicatie voor het DSI? geen oordeel, het is iets wat ik mij afvroeg

Aansturing van de inzet van de DSI

Voor de inzet van de DSI zijn er twee situaties mogelijk: de reguliere situatie en de nationale situatie.

Reguliere situatie

Uitgangspunt in de reguliere situatie is dat de voor het strafrechtelijk onderzoek verantwoordelijke hoofdofficier van Justitie1 – op basis van advies van de Politie - het initiatief neemt tot een verzoek om bijstand door de DSI. Belangrijk afwegingscriterium daarbij is de mate van dreiging van geweld. De landelijk officier van Justitie voor terrorismebestrijding kan een adviserende rol hebben vanuit zijn ervaring en expertise met terrorismeonderzoeken en enkele bijzondere bevoegdheden op dit terrein.

Het hoofd Dienst Speciale Interventies (hoofd DSI) van het KLPD stelt de operationele inzetplannen op voor verschillende mogelijke scenario’s ter beëindiging van de situatie.

Het College van procureurs-generaal richt op aanvraag van de hoofdofficier van Justitie het bijstandsverzoek aan de minister van Justitie, die vervolgens zijn goedkeuring verleent aan de inzet en de daarbij behorende randvoorwaarden. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Defensie en Algemene Zaken (AZ) worden onverwijld in kennis gesteld van dit besluit. Indien mogelijk geschiedt dit voorafgaand aan de feitelijke inzet. Uitsluitend bij besluit over inzet van de Unit Interventie Mariniers (of delen daarvan), zal de minister van Justitie dit besluit nemen na overleg met de minister van Defensie. 1) Dit is de regionale hoofdofficier van Justitie, tenzij er in de zaak een opsporingsonderzoek plaatsvindt onder gezag van het Landelijk Parket. In dat geval is de hoofdofficier van het Landelijk Parket de verantwoordelijke hoofdofficier. Om de besluitvormingsprocedure bij de inzet van de DSI te versnellen, zal de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor enkele, specifieke inzetscenario’s, die gelden in een reguliere situatie, worden gemandateerd om namens de minister van Justitie te besluiten over de inzet van de DSI. In situaties waarin er geen vooraf vastgesteld inzetscenario voorhanden is en die dus niet onder het mandaat van de voorzitter van het College vallen, besluit, door tussenkomst van de NCTb, de minister van Justitie. In dit geval pleegt de minister van Justitie zo mogelijk voorafgaand aan zijn besluit tot inzet van de DSI overleg met zijn ambtgenoten van BZK en Defensie.

De hoofdofficier van Justitie heeft het gezag over de interventie en beslist over de daadwerkelijke inzet. Daaraan voorafgaand informeert hij de lokale driehoekspartners (burgemeester, korpschef), zodat de burgemeester zo nodig tijdig de benodigde openbare orde- en veiligheidsmaatregelen kan treffen (bijvoorbeeld afzettingen, verkeersmaatregelen, op afstand houden van publiek, evacuatie van buurtbewoners). Wanneer de inzet onder gezag van het Landelijk Parket plaatsvindt, zal de hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket zijn collega-hoofdofficier van het betreffende arrondissement hierover tijdig informeren, zodat deze laatste de lokale driehoek inlicht. Als de situatie daartoe in dergelijke gevallen aanleiding geeft, kan de hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket aansluiten bij de lokale driehoek.

Nationale situatie

Wanneer zich meerdere incidenten op verschillende locaties tegelijkertijd voordoen die ogenschijnlijk met elkaar in verband staan, of wanneer op enige andere wijze een groot nationaal belang in het geding is, kan de minister van Justitie besluiten dat er sprake is van een nationale situatie. In de nationale situatie wordt er een beleidsteam gevormd dat de minister van Justitie adviseert over de toewijzing en goedkeuring van de DSIinzet. In dit beleidsteam nemen de NCTb (als voorzitter), de voorzitter van het College van procureurs-generaal en de korpschef van het KLPD plaats. Het beleidsteam kan zich laten bijstaan door adviseurs. In geval van inzet van de Unit Interventie Mariniers (of delen daarvan) neemt Defensie ook deel aan het beleidsteam. Het beleidsteam toetst het door hoofd DSI opgestelde inzetplan en legt dit vervolgens met een advies ter goedkeuring voor aan de minister van Justitie. De ministers van AZ, BZK en Defensie worden onverwijld in kennis gesteld van het besluit tot inzet. Het Openbaar Ministerie heeft ook in de nationale situatie het gezag over de daadwerkelijke inzet en informeert voorafgaand daaraan de lokale driehoekspartners.

Arrestatieteam.nl
"de door mij gepubliceerde uitingen vertegenwoordigen uitsluitend mijn persoonlijke mening en niets meer dan dat"


Jeroen_L

 • Junior gebruiker
 • **
 • Berichten: 47
Nu livebeelden van het AT op L1.


Luke_BNV

 • Freelance Cameraman
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 6,261
  • Bekijk mijn Youtubepagina!


Tom ‏@TomLimbo 2m
Foto via @L1nws :
#Reuver pic.twitter.com/Rb5oOYlD5A

Vanwaar die vuilniszakken?  ??? Mogen de zware vesten niet nat worden? Welke dienst loopt er overigens zo bij? Gezien de schoenen lijkt 't mij geen noodhulp te zijn.
Volg mij op: Twitter: @LukeBNV Youtube: Luke Beens


Bengi

 • P-GLM
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 239
Citaat van: Jeroen_L link=msg=1217950 date=1383826183
Nu livebeelden van het AT op L1.

Buurman: Arrestatieteams in huizen van buren
Arrestatieteams in Reuver hebben deuren van buren geforceerd om het huis van de schutter te omsingelen.

Dat meldt buurman Bas op het Veld in Reuver. De arrestatieteams zijn bij enkele huizen in de Reuverse wijk Zonnedauw binnengegaan om beter zicht te hebben op de schutter.

Die verschanst zich in een huis met de drie-jarige dochter van een vrouw die hij eerder in de ochtend neerschoot.

Buurman Bas op het Veld kan zijn huis niet uit. "Ik zie een scherpschutter staan links van mij, in het parkje. Ik wacht wel af", aldus Op het Veld.
l1.nl

Info:
Inzet van de schutters

De inzet van de AT scherpschutters is uiteraard een zeer zwaar middel. Het is dan ook een middel wat alleen in noodsituaties kan worden ingezet volgens de geweldsaanwendingsartikelen. Hierin staat dat vuurwapen geweld is geoorloofd wanneer het als noodweer dient, ook in geval van derden, bijvoorbeeld in gijzelingssituaties dus. Gezien de zwaarte van het middel zijn er een flink aantal toetsingsmomenten in de inzet van de schutters. Dit is inde vorm van meerdere mensen die toestemming moeten geven voor de daadwerkelijke inzet van de precisieschutters, dit gaat zelfs totaan de minister van Justitie.
arrestatieteam.nl
"de door mij gepubliceerde uitingen vertegenwoordigen uitsluitend mijn persoonlijke mening en niets meer dan dat"


RAdeR

 • Hoofd Rode Kruis Noodhulpteam, BLS instructeur
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 14,616
Politie Limburg @PolLimburg
regiomeldingen.nl/melding-detail… #VRLN de veiligheidsregio heeft een tel.nr voor #publieksinfo ingesteld: 088-1190110 #Reuver
1:16pm · 7 Nov 13


Highfield

 • Zeeofficier Koninklijke Marine
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,016


Tom ‏@TomLimbo 2m
Foto via @L1nws :
#Reuver pic.twitter.com/Rb5oOYlD5A

Vanwaar die vuilniszakken?  ??? Mogen de zware vesten niet nat worden? Welke dienst loopt er overigens zo bij? Gezien de schoenen lijkt 't mij geen noodhulp te zijn.

Onderhandelaars?
Bijdragen op persoonlijke titel.


Bengi

 • P-GLM
 • Forum gebruiker
 • ***
 • Berichten: 239
Citaat van: Luke_BNV link=msg=1217952 date=1383826557


Tom ‏@TomLimbo 2m
Foto via @L1nws :
#Reuver pic.twitter.com/Rb5oOYlD5A

Vanwaar die vuilniszakken?  ??? Mogen de zware vesten niet nat worden? Welke dienst loopt er overigens zo bij? Gezien de schoenen lijkt 't mij geen noodhulp te zijn.

Bij een inzet als deze worden alle collega's uit het bureau getrokken. Ook de gene die bijvoorbeeld bij de recherche, WIT (woninginbrakenteam) of andere teams zitten. Collega's zijn allemaal vuurwapen bevoegd en werken vaak in burgerkleding.
"de door mij gepubliceerde uitingen vertegenwoordigen uitsluitend mijn persoonlijke mening en niets meer dan dat"