Brandweer in Casablanca (Marokko)

Auteur Topic: Brandweer in Casablanca (Marokko)  (gelezen 23812 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Thor

  • Senior gebruiker
  • ****
  • Berichten: 7,221
  • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #20 Gepost op: 9 december 2013, 22:33:22
Citaat van: Firefighter1970 link=msg=1227149 date=1386619375
In feite is de vrijwillige brandweer van ouds een vorm van buurthulpverlening toch, of mis ik een aspect.

De vrijwillige brandweer is inderdaad ontstaan als een vorm van buurthulpverlening, eerst met betrekkelijk weinig middelen en materieel. Buurthulpverleners zou je moeten zien als aanvulling(zonder materieel) op de brandweer.

Even een leuk stukje historie voor de liefhebbers :


Brandweerhistorie
  
update: jan 2001
 
Vanaf de Romeinse tijd tot 1940 Reeds in de grijze oudheid bestonden er organisaties om brand te bestrijden. Meer dan 100 jaar voor de christelijke jaartelling kende onder andere het Romeinse Rijk voor haar hoofdstad Rome een organisatie die reeds beschikte over een bescheiden hoeveelheid personeel en materieel. Naargelang Rome groter en belangrijker werd, ontstond zelfs de behoefte aan een gekazerneerd korps van een semi-militair kaliber. Zo had de organisatie op het laatst meer dan 7000 beroepsbrandweerlieden, onder-gebracht in zeven grote kazernes, die werkten volgens wetten en verordeningen. Een organisatie die in Nederland in vele gebieden pas geevenaard werd aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.

Over de periode 500 - 1200 is vrijwel niets bekend over de brandweerzorg.

Met de opkomst van de steden ontstond tegen het midden van de I 3e eeuw de behoefte om het bezit beter en meer georganiseerd te beschermen, ook tegen brand. In de steden vormde het brandgevaar een permanente dreiging. Er Ieefden veel mensen samen in brandgevaarlijke huizen met veel opslag van goederen en ambachtelijk werk. Branden kwamen vaak voor en veroorzaakten veel schade. De meeste huizen waren van brandbaar materiaal gemaakt. Meestal waren er weinig slachtoffers. Als er eenmaal een grote brand uitgebroken was (een stadsbrand), werd er aan blussen nauwelijks gedacht. Het enige wat men nog kon doen was de gebouwen in de vuurroute omverhalen. Dit maakte het voorkomen van brand nog noodzakelijker.

De overheden vaardigden bouwvoorschriften uit om het brandrisico te verminderen; burgers werden aangemoedigd het gebruik van hout, net en andere brandbare materialen zo veel mogelijk te beperken. Ze werden - alhoewel dit veel duurder was - aangemoedigd om huizen van (bak)steen te bouwen.

In de I 3e eeuw bestond er nog geen echte brandweerorganisatie. De burgers werden door het stadsbestuur zelf verantwoordelijk gesteld voor de brandpreventie en voor de nodige acties bij brand. Desondanks werden enkele gilden mede door het (stads) bestuur belast met de brandbestrijding. Een gildebrandweer was een soort aangewezen brandweer. Onbekwaamheid en onwilligheid gingen helaas vaak hand in hand. Jan van der Heyden klaagde over traagheid en onwilligheid van het gildevolk. Hij hervormde de Amsterdamse brandweerorganisatie, met de bedoeling de discipline te verbeteren en een meer professionele instelling te kweken.

handspuit.gif (16806 bytes)In het midden van de vorige eeuw bevatte de Gemeentewet als eerste wet enige artikelen over de brandweer. Door het ontbreken van opleidingen en gerichte oefeningen was het peil van de brandweer niet hoog: ondeskundigheid alom. Dit werd bevorderd doordat de topfuncties een soort erebaantjes waren, terwijl de manschappen de verplichte brandweertaak als weinig motiverend en stimulerend beschouwden.

In I 873 werd besloten dat in Amsterdam naast de gilde brandweer een beroepsbrandweer zou worden opgericht, die beter voor de repressieve en preventieve taak moest zijn toegerust. Met de instelling van een beroepsorganisatie was hier in feite weer de situatie bereikt die bijna 2000 jaar eerder in Rome al had bestaan.

In de 20e eeuw werd de brandweerorganisatie geplaatst voor het vraagstuk hoe aan manschappen te komen. Er ontstond een aantal organisatievormen die we nu nog kennen:
de geheel vrijwillige brandweer.
de beroepsbrandweer.
een plichtbrandweer namelijk gemeentelijk personeel van bijvoorbeeld Openbare Werken
•mengvormen.

Omdat de plichtbrandweer weinig ingang vond, bestaan er tot op de dag van vandaag eigenlijk twee basis-organisatievormen en een mengvorm bestaan, namelijk de vrijwillige, de beroeps en de gemengde brandweer.

http://www.bhvwinkel.nl/encyclopedie/brandweerhis.htm