Veiligheidsregio en brandweer hebben zorgen over zelfredzaamheid ouderen

Auteur Topic: Veiligheidsregio en brandweer hebben zorgen over zelfredzaamheid ouderen  (gelezen 20833 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #40 Gepost op: 13 december 2016, 11:32:00
@  een adviseur omgevingsveiligheid (wederom geen idee waarom een brandweerman een adviseur omgevingsveiligheid nodig heeft om brandje te blussen).

Een omgevingsmanager is een vrij nieuw fenomeen.

De omgevingsmanager komt heel snel in actie als wel bekwame medewerkers door oprechte reacties naar aanleiding van vragen, opmerkingen en kritiek van vaak goed onderlegde "buitenstaanders" iets naar voren dreigen te brengen wat niet zou passen. Omgevingsmanagers, medewerk(st)ers die opereren als een soort gespreksleiders, zijn in de regel goed gebekt en beschikken, in tegenstelling tot vaklieden, over een uitgebreide trukendoos om de boel van de kern (moeilijke zaken dus) af te leiden.


oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Reactie #41 Gepost op: 13 december 2016, 11:44:17
Bedankt voor de uitleg, brandweer Den Haag wil dus minder, minder, minder specialisten die snel en vakkundig brand bestrijden/mensen redden en meer specialisten die het falen vakkundig onder tapijt vegen.

Citaat
Als omgevingsmanager bent u de spin in het web. U houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten uw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Bent u al voorbereid op uw nieuwe werkzaamheden?

Meer info over omgevingsmangers: http://www.bouw-instituut.nl/bouw/omgevingsmanager-bouw-infra/


Golly

 • Medisch Milieukundig Adviseur en GAGS i.o. bij een GGD/VR
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,307
 • Hulpverlenen bij Rampen en Evenementen
  • Rode Kruis Den Haag
Reactie #42 Gepost op: 15 december 2016, 13:13:53
Citaat
Als adviseur omgevingsveiligheid adviseer je aan en overleg je met gemeenten en de Omgevingsdienst Haaglanden(ODH) over de veiligheid bij de inrichting van de omgeving. Jouw aandachtsgebieden zijn de omgevingsveiligheidsrisico’s bij ruimtelijke ordening en milieu. Ook externe veiligheid maakt hier onderdeel van uit. Externe veiligheid gaat specifiek over de risico’s die horen bij de productie, opslag en het transport van gevaarlijke stoffen. De nadruk ligt bij de advisering op de beheersbaarheid en bestrijdbaarheid van mogelijke incidenten met gevaarlijke stoffen en de zelfredzaamheid van de burgers in de omgeving in geval van een calamiteit. Je hebt daarom kennis van de relevante wetgeving, de scenario’s en de mogelijke effecten. Daarnaast ken je de mogelijkheden voor bestrijding en weet deze te vertalen in concrete adviezen. Deze functie vraagt om veel contact zowel binnen als buiten de eigen organisatie en zowel met private als publieke partijen.

Dit gaat dus om preventie en preparatie voor incidenten die een impact kunnen hebben op de omgeving of het milieu. Denk aan grote chemische bedrijven (bijv. DSM in Delft) die voorraden chemische stoffen op het terrein hebben die een risico voor mens en milieu kunnen opleveren, denk ook aan grote asbestbranden en vergunningverlening voor vestiging van chemische bedrijven die zich willen vestigen. Je moet dan alle risico's goed in de gaten houden (denk aan kwetsbare locaties als kinderdagverblijven, scholen, zorginstellingen, etc).

Het is dus weldegelijk iets anders als wat Thor zegt.

Overigens vind ik dat je niet op brandweerzorg moet bezuinigen.
Vrijwillig: Evenementenhulpverlener, TL Noodhulpteam, Onderzoeker Nederlandse Rode Kruis


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #43 Gepost op: 15 december 2016, 13:37:44
Citaat van: Golly link=msg=1466836 date=1481804033
1.Dit gaat dus om preventie en preparatie voor incidenten die een impact kunnen hebben op de omgeving of het milieu. Denk aan grote chemische bedrijven (bijv. DSM in Delft) die voorraden chemische stoffen op het terrein hebben die een risico voor mens en milieu kunnen opleveren, denk ook aan grote asbestbranden en vergunningverlening voor vestiging van chemische bedrijven die zich willen vestigen. Je moet dan alle risico's goed in de gaten houden (denk aan kwetsbare locaties als kinderdagverblijven, scholen, zorginstellingen, etc).

2.Het is dus weldegelijk iets anders als wat Thor zegt.

Overigens vind ik dat je niet op brandweerzorg moet bezuinigen.

1.Voor dat alles heeft een fatsoenlijk brandweerkorps toch al vele jaren een vakbekwame staf en goed opgeleide en onderlegde medewerkers voor.
2.Thor heeft het met name over het nieuwe fenomeen "omgevingsmanagers", medewerkers die de onder 1. genoemde medewerkers soms gaan beletten hun vakkennis uit te dragen waar het niet zo goed uit
   zou kunnen komen voor het betreffende bedrijf of de overheidsinstelling.


Golly

 • Medisch Milieukundig Adviseur en GAGS i.o. bij een GGD/VR
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,307
 • Hulpverlenen bij Rampen en Evenementen
  • Rode Kruis Den Haag
Reactie #44 Gepost op: 15 december 2016, 16:19:22
1 en 2 zijn dus heel verschillende zaken, fijn dat we het daar over eens zijn.
organisaties zijn wel eens onderhevig aan verloop van personeel, die vacature hoeft toch geen nieuwe functie te zijn? wellicht werd dit werk eerder door anderen gedaan en zoeken ze nu een nieuwe medewerker.
Vrijwillig: Evenementenhulpverlener, TL Noodhulpteam, Onderzoeker Nederlandse Rode Kruis


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #45 Gepost op: 15 december 2016, 17:29:33
Citaat van: Golly link=msg=1466908 date=1481815162
organisaties zijn wel eens onderhevig aan verloop van personeel, die vacature hoeft toch geen nieuwe functie te zijn? wellicht werd dit werk eerder door anderen gedaan en zoeken ze nu een nieuwe medewerker.

Zou best kunnen, ben je dat voor de nodige zorgvuldigheid ondertussen al even nagegaan ?


Golly

 • Medisch Milieukundig Adviseur en GAGS i.o. bij een GGD/VR
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,307
 • Hulpverlenen bij Rampen en Evenementen
  • Rode Kruis Den Haag
Reactie #46 Gepost op: 20 december 2016, 15:45:32
Citaat van: Thor link=msg=1466926 date=1481819373
Zou best kunnen, ben je dat voor de nodige zorgvuldigheid ondertussen al even nagegaan ?
Nee, jij wel dan? :D
Vrijwillig: Evenementenhulpverlener, TL Noodhulpteam, Onderzoeker Nederlandse Rode Kruis


oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Reactie #47 Gepost op: 25 januari 2018, 11:55:16
25-01-2018

Hoewel thuiswonende ouderen zich goed kunnen redden thuis, ontstaat bij brand een andere situatie. Ze moeten snel kunnen handelen en eventueel hun woning verlaten. Dit maakt hen kwetsbaar en maakt een tijdige alarmering in de woning van cruciaal belang. Uit een onderzoek van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) blijkt dat de voorzorgsmaatregelen redelijk zijn, maar er nog wel verbeterpunten zijn. Rookmelders hangen vaak, maar binnendeuren om gevaarlijke rook tegen te houden worden weinig gesloten ’s nachts.

De afgelopen maanden is de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in gesprek gegaan met de doelgroep van het jaarthema ‘Brand en verminderd zelfredzamen’: ouderen die op steeds latere leeftijd nog zelfstandig wonen en tijdens crisis mogelijk verminderd zelfredzaam zijn. Het doel van dit onderzoek was onder andere om inzichtelijk te krijgen of deze doelgroep zich bewust is van de risico’s, of ze weten wat ze moeten doen bij een brand en welke vragen er bij hen over dit onderwerp leven.

Deze groep mensen zal de komende jaren alleen maar groter worden. Daarom wilden we niet alleen óver, maar ook mét hen te praten. In totaal werden 14 woongebouwen bezocht, verspreid over 8 gemeenten en spraken we met 175 bewoners. De gemiddelde leeftijd van de mensen die we spraken, was 76 jaar.

Binnendeuren ‘s nachts vaak nog open
De meeste mensen (89%) hebben een rookmelder in huis. Slechts een derde (36%) doet echter de deuren binnenshuis dicht voor het slapen gaan, terwijl gesloten deuren ervoor zorgen dat giftige rook – de grootste bedreiging bij brand – nog enige tijd tegen word gehouden. Daarnaast is rook gevaarlijk omdat het tot desoriëntatie kan leiden waardoor je de vluchtweg niet kunt vinden. Reden om extra aandacht te besteden bij deze doelgroep om binnendeuren ’s nachts te sluiten.

De meeste bewoners hebben nagedacht over veilige vluchtweg
Zo’n 80% van de ondervraagden heeft wel eens nagedacht over hoe men veilig kan vluchten in geval van een brand. En ongeveer evenveel bewoners geven aan dat zij zelfstandig het woongebouw met spoed kunnen verlaten, hoewel slechts een klein deel het daadwerkelijk eens heeft geoefend. Voor de bewoners die zeggen niet snel weg te kunnen, is een lichamelijk beperking (slecht ter been, rolstoel afhankelijk) veruit de belangrijkste reden.

Informatie over brandveiligheid bereikt maar een kleine groep
Slechts 29% van de bewoners heeft zelf wel eens informatie over brandveiligheid opgezocht of ontvangen, terwijl er wel behoefte is aan meer informatie. Hierbij blijft de ‘oude vertrouwde’ papieren folder het populairste medium. Informatie via een website of e-mail heeft de voorkeur van ongeveer 30%, maar er is ook een groep mensen die juist helemaal geen internet gebruikt. De verhuurder of de vereniging van eigenaren wordt het vaakst genoemd als een partij waarvan men deze informatie van verwacht of wil ontvangen.

Behoefte aan handelingsperspectief
Uit de gesprekken blijkt dat vooral informatie over de voorbereidingen die men zelf kan treffen wenselijk is. Dat geldt ook voor duidelijke instructies over hoe men nu het beste kan handelen bij een brand. Het is bij een deel van de bewoners niet altijd duidelijk wat de juiste vluchtroute is, en of die in elke situatie hetzelfde is.

Nieuwe folders en aangepaste voorlichting
De opbrengst van de gesprekken maakt duidelijk waar verbeteringen mogelijk zijn. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaat haar voorlichtingen aanpassen en ook een folder specifiek voor deze doelgroep ontwikkelen. Alle geënquêteerde bewoners ontvangen zo’n folder en ook de bewoners van panden die de VRGZ in 2018 gaat bezoeken krijgen informatie op papier. Daarnaast blijft de VRGZ inzetten op sterke banden met netwerkpartners voor een zo groot mogelijk bereik.

http://www.vrgz.nl/nieuws/thuiswonende-ouderen-een-kwetsbare-groep-bij-brand/


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 65,815
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
KBO en Brandweer werken samen aan een brandveilige woonomgeving

Sittard, Nederland   15 februari 2018

Senioren zijn vaak betrokken bij brand in de woning. Daarom slaan Brandweer Zuid-Limburg, Brandweer Limburg-Noord en Seniorenvereniging KBO Limburg de handen ineen voor een brandveilige woonomgeving voor senioren in Limburg. Zij starten hiervoor een tweejarig voorlichtingstraject waarbij aan alle 132 lokale KBO-afdelingen voorlichtingsmiddagen over brandveilig gedrag worden aangeboden.

Op dinsdag 20 februari is de aftrap van deze samenwerking. Brandweer Zuid-Limburg, Brandweer Limburg-Noord en de Seniorenvereniging KBO Limburg tekenen dan een samenwerkingsconvenant met als gemeenschappelijk doel de senioren in Limburg te helpen aan een brandveilige woonomgeving en de bewustwording en zelfredzaamheid daaromtrent te vergroten.

Senioren vaker betrokken bij brand

Brand is soms dichterbij dan we denken en kan een verschrikkelijke uitwerking hebben. In bijna 2/3e van de gevallen is menselijk handelen de oorzaak. Gelukkig is brand vaak wel te voorkomen. Senioren zijn een belangrijke risicogroep wat betreft brandveiligheid. Nederland vergrijst en senioren wonen steeds langer thuis. Zij zijn vaker betrokken bij brand in de woning dan andere leeftijdsgroepen en het aantal slachtoffers zal naar verwachting in de toekomst toenemen.

Samenwerking voor brandveilig gedrag

Brandveiligheid is echter geen thema dat leeft onder Limburgse senioren. Dit bleek uit eerder onderzoek van beide Limburgse brandweerregio’s en Seniorenvereniging KBO Limburg. De resultaten van het onderzoek hebben waardevolle inzichten opgeleverd over brand(on)veilig gedrag van senioren en vormden aanleiding om de bestaande voorlichtingsprogramma’s aan te passen en te intensiveren. Hiervoor gaan de genoemde organisaties een samenwerkingsverband aan.

Voorlichtingsmiddagen voor alle KBO-afdelingen

In het kader van dit project worden aan alle 132 lokale Limburgse KBO-afdelingen interactieve voorlichtingsmiddagen aangeboden. Voorlichters gaan samen met senioren op zoek naar de meest voorkomende brandoorzaken in huis en zetten hen aan het denken over hoe ze dit kunnen voorkomen en/of tijdig signaleren. Van garage tot zolder worden er handreikingen geboden om het huis brandveilig in te richten. Ook is er aandacht voor wat ze het beste kunnen doen als ze moeten vluchten voor brand.
Samen sterk in de hulpverlening!