Zeer Grote brand (woning, 1 dode 4 gewonden) Paulus Potterstraat - Almere 07-01-2015

Auteur Topic: Zeer Grote brand (woning, 1 dode 4 gewonden) Paulus Potterstraat - Almere 07-01-2015  (gelezen 20778 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
OM verdenkt vader van moord


De brand in de Paulus Potterstraat De brand in de Paulus Potterstraat
De 32-jarige Almeerder die is opgepakt in verband met de dodelijke brand in de Almeerse Paulus Potterstraat wordt verdacht van moord en brandstichting. Bij de brand liepen ook vier brandweermannen  brandwonden op bij pogingen om de bewoners te redden.


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Citaat van: Crepusculum link=msg=1322516 date=1421162323
Die zijn dus wel heel ver gegaan. Jammer dat het niet geholpen heeft. :|
Tja, te ver als je het mij vraagt. Maar wel begrijpelijk als je weet dat er nog mensen binnen zijn. Ik geloof dat iedere brandweerman/vrouw het dan toch gaat proberen. :-\


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,216
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Citaat van: jadjong link=msg=1321820 date=1420902909
Vergeten julie niet dat de steeds groter wordende managementlaag inherent is aan de steigende eisen van zowel de klant als werknemers?Inherent aan de stijgende eisen van zowel de klant als de werknemers

De klant, dus de burger en het bedrijfsleven kunnen niet of vrijwel niet rechtstreeks invloed uitoefenen op de  "managementlaag" en naar de werknemers wordt nauwelijks geluisterd.


jadjong

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 544
Citaat van: Thor link=msg=1322637 date=1421184855

Inherent aan de stijgende eisen van zowel de klant als de werknemers

De klant, dus de burger en het bedrijfsleven kunnen niet of vrijwel niet rechtstreeks invloed uitoefenen op de  "managementlaag" en naar de werknemers wordt nauwelijks geluisterd.
De klant eist dat er op elk moment van de dag binnen 8 minuten een auto voor de deur staat. Bedrijven als DELL, IBM of HP lachen je uit als je dit eist terwijl zij een stuk meer financiele middelen hebben om het uberhaubt te kunnen garanderen.
Kijk eens naar de vooruitgang van de afgelopen jaren(zowel materiele als persoonlijke professionaliteit) en vraag jezelf eens af of dit ook gelukt was als er alleen uitrukpersoneel met een kazernecommandant zou zijn.
Ik denk het niet.


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,216
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Die "managementlaag" bestaat tegenwoordig voornamelijk uit figuren die overcompleet zijn of niet geschikt waren voor/in hun oorspronkelijke taak/functie en zijn gepromoveerd tot beleidsmedewerker oid.
In het bedrijfsleven krijgen dit soort figuren ontslag of een vertrekregeling anders zouden de bedrijven met dit soort medewerkers en directie, grootverbrassers van Brasso (koperpoets), echt geen lang leven zijn beschoren.


guest12562

 • Gast
Citaat van: jadjong link=msg=1322673 date=1421192677
De klant eist dat er op elk moment van de dag binnen 8 minuten een auto voor de deur staat. Bedrijven als DELL, IBM of HP lachen je uit als je dit eist terwijl zij een stuk meer financiele middelen hebben om het uberhaubt te kunnen garanderen.

Rare vergelijking, want zij mogen ook niet met toeters en bellen door de straat en zijn hun werkzaamheden niet in levensbelang.
Maar goed, ik weet niet of dit soort zaken in dit draadje thuis horen.


Bert65

 • Heden vervoersbranche, voorheen medewerker Dierenambulance
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,998
'Brand Paulus Potterstraat had opgeschaald moeten worden'

ALMERE -  De woningbrand in de Paulus Potterstraat in Tussen de Vaarten begin dit jaar waarbij een dode en meerdere gewonden vielen had opgeschaald moeten worden naar Grip 1. Dat is te lezen in de evaluatie die de gemeente heeft laten doen na de brand.

Meer leesvoer: in Dichtbij.nl.


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Wat had GRIP 1 aan meerwaarde gegeven?
3.1
Wat is het tijdverloop met betrekking tot dit incident?
Op basis van de individuele rapportages kan worden geconcludeerd dat de benodigde eenheden snel ter plaatsen zijn
gekomen en direct met hun werkzaamheden zijn gestart. Daar waar nodig is monodisciplinair opgeschaald en zijn de extra benodigde eenheden ook snel ingezet.
3.2
Op welke wijzen hebben de betrokken diensten uitvoering gegeven aan hun relevante primaire processen (monodisciplinair), vanaf
het moment van melding tot en met het verlaten van het incident en welke vervolgacties zijn bij het verlaten van het incident uitgezet? Op basis van de individuele rapportages en de gehouden interviews kan worden geconcludeerd dat de
vertegenwoordigers van de aanwezige (hulp)diensten bij aankomst direct de voor die partij van belang zijnde processen hebben opgestart. Hierdoor konden de in de brandende woning aanwezige personen snel worden gered en worden afgevoerd door middel van de reeds aanwezige ambulances. Daarna is een vorm van multidisciplinair overleg op gang gekomen.
3.3
Op welke wijze is uitvoering gegeven aan de multidisciplinaireaspecten van het incident
?
3.3.1
Melding & Alarmering
Uit de individuele rapportages blijkt nergens dat er door de meldkamer is afgeweken van de normaal van toepassing
zijnde alarmeringsprocedure. Op basis van de door de melder verstrekte informatie heeft de meldkamer Brandweer
(MKB) de classificatie 'woningbrand' gekozen, wat onder de genoemde omstandigheden als reëel mag worden beschouwd. Uit de rapportages kan niet worden geconcludeerd of de meldkamers MKP en MKA op het moment kort
nadat de melding door de MKB was ontvangen, over exact dezelfde informatie omtrent de woningbrand beschikten.
Ook is niet kunnen worden vastgesteld of de gealarmeerde operationele leidinggevenden, tijdens het aanrijden, onderling
contact hebben gehad om informatie uit te wisselen en/of af te stemmen.Aanbevolen wordt dat in een ongevalssituatie waarbij alle drie de meldkamers eenheden ter plaatse gaan sturen en daarmee betrokken zijn bij de bestrijding van het incident, dat de CaCo ook zijn rol pakt (ondanks het feit dat er niet formeel is opgeschaald naar GRIP1).

 Daarnaast wordt aanbevolen om er voor te zorgen dat alle gealarmeerde functionarissen via C2000 onderling met elkaar in verbinding staan, zodat zij aanrijdend nog informatie kunnen uitwisselen en indien nodig afspraken kunnen maken


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Citaat
In de situatie als deze was het verstandiger geweest op te schalen naar GRIP 1.
Hierdoor komen de bij deze fase behorende voorzieningen (zoals informatiemanagement) ter plaatse en kunnen vergaderingen in een speciaal daarvoor ingerichte mobiele ruimte worden gehouden.
Verder kunnen acties goed worden weggezet, zoals de inschakeling van Slachtofferhulp.

Een citaat uit de brief van de burgemeester. De enige redenen voor GRIP1? Uit niets blijkt dat de onderlinge samenwerking tussen hulpdiensten heeft gefaald door het niet officieel afkondigen van GRIP1. Zaken zoals inschakelen slachtofferhulp zet je toch weg bij de politie of ambulancedienst. Kan toch gewoon via motorkapoverleg?


honderd

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 2,836
  • honderd
Ik heb het rapport even doorgelezen, en ben enigszins verbaasd over de conclusie dat "het verstandiger zou zijn geweest om alsnog op te schalen naar GRIP-1" en de onderbouwing hiervan. Er is geen IM & IM-plotter ter plaatse geweest, maar dit heeft (blijkt uit het rapport) geen nadelige invloed gehad op de redding van personen of bestrijding van de brand. De taken van de IM hebben de functionarissen samen gedaan en hierbij is niets fout gegaan, blijkt uit het rapport. Een steekje laten vallen door (die nacht) geen slachtofferhulp te alarmeren en door de burgemeester niet op de hoogte te brengen van het kwaad van de omwonenden (dat de brandweer in hun ogen niets deed)... Ach, er moet iets als leerpunt overblijven.

De aanbeveling om een regionale C2000 groep te hebben waar (aanrijdende) leidinggevenden elkaar op de hoogte kunnen houden zie ik als enig 'handig' punt uit het rapport, maar het had geen verschil gemaakt aangezien de coördinatie volgens het rapport vrijwel op rolletjes liep.

Citaat van: pagina 7/13
2.3.3 Leiding & Coördinatie
Nadat de OvD-B en OvD-P nagenoeg gelijktijdig ter plaatse waren gekomen, hebben zij kort met elkaar overleg gepleegd. De beide leidinggevenden zijn daarna naar hun eigen eenheden gegaan om nadere informatie te verzamelen. Op verzoek van de OvD-B is aan de meldkamer opdracht gegeven om de OvD-Bz ook ter plaatse te laten komen. Ook is er aan de Meldkamer gevraagd om de Salvage-coördinator te laten komen, i.v.m. de schade die het gevolg was van de brand aan de twee naastgelegen woonhuizen. Als derde leidinggevende kwam de OvD-G ter plaatse en die heeft zich aangesloten bij de andere aanwezigen. Tot slot zijn de OvD-Bz en de HOvD ter plaatse gekomen en hebben zij gezamenlijk in een aantal zogenaamde motorkapoverleggen afspraken gemaakt omtrent de bestrijding van het incident. Uiteindelijk heeft de aanwezige HOvD de leiding over het overleg op zich genomen en is er volgens de standaard BOB-structuur gewerkt. De HOvD heeft uiteindelijk ook de burgemeester geïnformeerd omtrent de actuele situatie.

Citaat van: pagina 9/13
3.3.2 Op- & Afschaling
Uit de individuele rapportages blijkt nergens dat er door de verschillende functionarissen niet of te laat is opgeschaald op basis van de ontvangen informatie of de situatie zoals die door de functionaris ter plaatse werd aangetroffen. Er waren voldoende politiemensen aanwezig om de taken behorende bij het proces Politiezorg uit te kunnen voeren en waren er voldoende ambulances aanwezig om het aantal mogelijke gewonden te kunnen opvangen en af te voeren naar een ziekenhuis. Er zijn uit de individuele rapportages geen conclusies te trekken dat er onvoldoende brandweereenheden aanwezig waren. Tijdens de bestrijding van deze woningbrand waren uiteindelijk alle operationele leidinggevenden (OvD-B, OvD-P, OvD-G en OvD-Bz), de HOvD-B en de voorlichtingsfunctionaris CoPI ter plaatse aanwezig. Uit de gehouden interviews is duidelijk geworden dat er in een van de gevoerde motorkapoverleggen wel is gesproken over de eventuele wens om op te schalen naar GRIP-1, maar dat dit niet nodig was aangezien alle benodigde leidinggevende functionarissen aanwezig waren en er ter plaatse te weinig ruimte aanwezig was om de commandohaakarmbak (COH) in de buurt van de betreffende woning op te kunnen stellen.

Aangezien de aard, de omvang en de duur van deze woningbrand het nodig heeft gemaakt dat alle leidinggevende functionarissen, een voorlichter en een HOvD-B ter plaatse zijn ingezet en men gezamenlijk volgens de geldende BOB-structuur onder eenhoofdige leiding van de HOvD-B is gaan werken, kan worden gesteld dat het verstandiger zou zijn geweest om alsnog op te schalen naar GRIP-1. De bij deze GRIP-fase behorende voorzieningen (zoals het informatiemanagement en de COH) hadden dan ter plaats gekomen, waardoor de vergaderingen niet meer in het “openbaar” behoefde te worden gevoerd, maar in een afgeschermde en speciaal daarvoor ingerichte mobiele vergaderruimte (de COH). Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen dat er in de straat te weinig opstelruimte beschikbaar was om de COH in de buurt van de brandende woning te kunnen opstellen, had wellicht nog een creatieve oplossing kunnen worden gevonden.

"een creatieve oplossing" - Iets als een motorkapoverleg, waar al sprake van was? ::)
Mighty fine only gets you somewhere half the time.