GRIP 2 Zeer grote brand (bedrijfsverzamelgebouw) Poeldijkseweg - Wateringen 13-01-2015

Auteur Topic: GRIP 2 Zeer grote brand (bedrijfsverzamelgebouw) Poeldijkseweg - Wateringen 13-01-2015  (gelezen 22657 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Liveblog asbestsanering na zeer grote brand Wateringen

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/liveblog-zeer-grote-brand-poeldijkseweg-wateringen/#content

Update 84
(16.50 uur 27 januari) Er zijn veel vragen over de planning en exacte aanpak van de reiniging van daken en tuinen. Op korte termijn publiceren wij een globale planning met de volgorde waarin de straten worden gereinigd. De voortgang is onder andere afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, die wordt bepaald door de mate en aard van de vervuiling. Asbest op verharding is bijvoorbeeld makkelijker te verwijderen dan asbest op of in beplanting. Ook de weersomstandigheden bepalen hoe snel er gewerkt kan worden (temperatuur en wind).

Bewoners ontvangen 48 uur voordat het werk in hun tuin start een brief waarin dit wordt aangekondigd.

Ook over de manier waarop daken en tuinen worden gereinigd geven wij op zo kort mogelijke termijn informatie.

Het is de bedoeling dat de velden van Velo en vv Erasmus voor het komende weekend officieel vrij van asbest worden verklaard.

Bij de schoonmaakwerkzaamheden van de daken wordt steeds werkruimte gecreëerd voor de hoogwerkers om te voorkomen dat het schoongemaakte gebied weer vuil wordt. Zo komen onder de kranen rijplaten te liggen.

Er wordt duidelijk aangegeven waar gewerkt wordt en per blok wordt het gebied afgezet.

Update 83
(12.00 uur, 27 jan) Gebleken is dat er bewoners zijn die na het reinigen van hun auto voorwerpen missen. Als gemeente vinden we dit erg vervelend. Advies is om aangifte te doen bij de politie. De gemeente is hierin geen partij.

Update 82
(19.10 uur, 26 jan) Er is gevraagd waarom de gemeente voor de asbestsanering EcoLoss heeft ingeschakeld en geen Westlands bedrijf.

EcoLoss is dinsdagochtend 13 januari in alle vroegte benaderd, kort na de brand, toen duidelijk was hoe groot het gebied was waar asbest moest worden opgeruimd. Er moest snel een beslissing worden genomen, omdat de gemeente conform de Wet milieubeheer en vanuit het oogpunt van volksgezondheid snel moest starten met de saneringswerkzaamheden. Bij de gemeente was bekend dat EcoLoss veel ervaring heeft met het bestrijden van de gevolgen van incidenten en calamiteiten met gevaarlijke stoffen, waaronder asbest. Het bedrijf wordt vaak ingeschakeld voor grootschalige incidenten met risico’s voor de volksgezondheid, beschikt over alle noodzakelijke certificaten en werkt volgens de wettelijke normeringen.  EcoLoss schakelt, conform het verzoek van de gemeente, Westlandse bedrijven in waar mogelijk.

Behalve EcoLoss is ook aannemer De Groot uit Alkmaar aan het werk in het gebied. De Groot werkt in opdracht van de eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw en is bezig met het saneren van de bron (brandhaard) en de percelen Ambachtsweg 4 t/m 32.

Update 81
(18.00 uur 25 januari) Morgen wordt gestart met schoonmaakwerkzaamheden aan de daken in de Prins Henrikstraat vanaf de Prins Bernhardstraat richting de Noordweg. Tussen de navolgende huisnummers dient de straat leeg te zijn:

Prins Hendrikstraat even nummers van 12 tot en met 46
Prins Hendrikstraat oneven nummers van 11 tot en met 61.

U wordt verzocht om uw auto elders te parkeren.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Liveblog asbestsanering na zeer grote brand Wateringen

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/liveblog-zeer-grote-brand-poeldijkseweg-wateringen/#content

Update 91
(19.30 uur 29 jan) Vandaag hebben de volgende bewoners een brief ontvangen over de saneringswerkzaamheden in hun tuin:
-           Ambachtsweg 14 t/m 62
-           Ambachtsweg 3 t/m 31
-           Prins Clausstraat 47 t/m 101
-           Prins Clausstraat 70 t/m 106
Bij een aantal woningen is al gestart met de werkzaamheden. Voor de genoemde percelen in de Prins Clausstraat geldt dat zij naar verwachting eind volgende week gesaneerd zijn.
De sanering van de genoemde percelen aan de Ambachtsweg zal naar verwachting twee weken duren.

De exacte duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de weersomstandigheden.
 
Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten en de ramen te sluiten als er in uw blok werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan en mogen de ramen open.
 
Bewoners van de blokken waar gewerkt wordt en de weg is afgezet, kunnen onder begeleiding van een toezichthouder hun woning in en uit.

Update 90
(11.03 uur 29 jan) Zijn de afzettingslinten verdwenen om redenen die u niet kunt verklaren, neem dan contact op met de keet van EcoLoss. Het kan zijn dat de linten door de wind zijn weggewaaid.

Update 89
(9.57 uur 29 jan) De velden van Velo zijn officieel vrijgegeven door de vrijgave-inspecteur. Velo bepaalt zelf wanneer de velden weer bespeeld zullen worden.

Wijziging 13.31 uur 29 jan: Niet alle, maar een aantal velden van Velo is vrijgegeven.

Update 88
(9.30 uur 29 jan) Voor aanvang van de sanering worden van alle tuinen foto’s gemaakt.

Update 87
(13.42 uur 28 jan)

Aanpak van de sanering
Bij het saneren van de asbesthoudende restanten uit tuinen, daken, goten en stegen wordt op de volgende manier te werk gegaan:

Tijdens het opruimen is er de gehele dag een analist aanwezig van een geaccrediteerd laboratorium om de gesaneerde gebieden visueel vrij te geven conform NEN 2990.
Er wordt gewerkt in ploegen.
Tijdens de saneringswerkzaamheden is de saneringslocatie alleen toegankelijk voor bevoegde personen.
Alle toegangen tot de werkplek zijn gesloten. De werkplek mag niet worden betreden zonder toestemming van de DTA’er en de vereiste veiligheidsmaatregelen.
Voorafgaand aan de sanering zal er om de te saneren locatie lint worden gespannen met het opschrift ASBEST.
Vervolgens wordt er in de directe omgeving van het uit te voeren werk een mobiele deco - unit geplaatst (reinigingswagen voor personeel).
Na controle van het afgezette gebied door de DTA-A (deskundig toezichthouder asbest), zal worden begonnen met het verwijderen van de asbesthoudende restanten.
De openbare weg zal worden schoongemaakt d.m.v. handpicking en m.b.v. een stofzuiger voorzien van een absoluutfilter (filter dat de lucht zuivert) en eventueel m.b.v. een veegwagen inclusief hogedrukwatervoorziening (wegdekreiniger).
De daken en goten zullen worden schoongemaakt d.m.v. handpicking en m.b.v. een stofzuiger voorzien van een absoluutfilter vanuit een torenkraan met werkbak. In opdracht van de gemeente zal alleen het dakoppervlakte worden gereinigd en er zal vooralsnog niet onder en tussen de pannen worden schoongemaakt. Hiervoor zal eerst nader onderzoek worden uitgevoerd in overleg met alle betrokken partijen.
De (achter)tuinen en steeg zullen worden schoongemaakt d.m.v. handpicking en m.b.v. een stofzuiger voorzien van een absoluutfilter.
De toplaag van de tuinen en begroeiing zullen indien dat nodig blijkt, worden verwijderd op aanwijzing van het door een RvA-inspectie geaccrediteerd laboratorium in overleg met de gemeente. Dit geldt ook voor verbrande of aangetaste schuurtjes en dergelijke. (RVA-inspectie is een inspectie die aangeeft in hoeverre er gesaneerd moet worden.)
Het asbesthoudende afval wordt in het afgezette gebied dubbel verpakt in plastic zakken en afgevoerd naar een gereedstaande container voorzien van een container bigbag (grote verzamelzak voor afval).
Na reiniging van het gehele afgezette gebied en controle hiervan door de DTA-A zal er door een RvA-inspectie geaccrediteerd laboratorium een visuele inspectie worden uitgevoerd.
Het afgezette gebied wordt vrijgegeven en opgeruimd.

Update 86
(13.20 uur 28 jan)

Ambachtsweg
Op de Ambachtsweg staan twee kranen opgesteld. Om die reden is de weg tussen 7.00 en 17.00 uur afgesloten voor al het verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. De afsluiting duurt voort totdat alle percelen aan beide kanten van de Ambachtsweg zijn gesaneerd. Er wordt alleen gewerkt bij daglicht en als de weersomstandigheden het toelaten (temperatuur en wind). Bewoners worden tijdens werktijden onder begeleiding van een toezichthouder naar hun huis gebracht en opgehaald. Dit is nodig om met het oog op onder andere de grote draaicirkel van de kranen uw veiligheid te kunnen garanderen. De toezichthouder bevindt zich altijd in de buurt van de kranen. Als u van buiten het gebied komt, kunt u zich melden bij de verkeersregelaar. Deze neemt dan contact op met de toezichthouder.

Buiten de genoemde werktijden mogen voetgangers en fietsers gewoon gebruik maken van de Ambachtsweg. De weg blijft wel afgesloten voor autoverkeer, met uitzondering van de hulpdiensten. Deze kunnen er altijd langs, 24 uur per dag.

Update 14.41 uur 28 jan: Bij de kruisingen Noordweg/Ambachtsweg en Erasmusweg/Ambachtsweg staan borden met omleidingsroutes. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Bewoners van de wijk kunnen doorrijden (inclusief bewoners van de Ambachtshof en Poortweide), doorgaand verkeer dus niet.

Bij de kruisingen Noordweg/Ambachtsweg en Erasmusweg/Ambachtsweg staan borden en verkeersregelaars. Doorgaand verkeer wordt omgeleid. Bewoners van de wijk worden doorgelaten (inclusief bewoners van de Ambachtshof en Poortweide), doorgaand verkeer niet.

Prins Hendrikstraat
De Prins Hendrikstraat is momenteel voor al het verkeer geblokkeerd vanaf de Prins Bernhardstraat tot de Noordweg. De blokkade wordt veroorzaakt door een hoogwerker die gebruikt wordt voor de sanering van de gevels en daken. Ook hier geldt dat er alleen gewerkt kan worden als de weersomstandigheden het toelaten. De situatie in de Prins Hendrikstraat kan morgen weer anders zijn, als de kraan verplaatst wordt.

Prins Clausstraat
Ook de Prins Clausstraat is op dit moment afgesloten voor doorgaand verkeer in verband met het reinigen van gevels en daken. Verkeer mag doorrijden tot aan de kraan.

Storm en harde wind
De kranen zijn goed gezekerd, zodat ze ook tijdens harde wind stabiel staan.

De straten worden nog steeds dagelijks geïnspecteerd op asbestdelen, ook nu het stormt. Als er asbest wordt gevonden, wordt het opgeruimd.

Ventilatiesysteem woning
Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten als er rond uw woning werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan staan.

Update 85
(12.30 uur 28 januari) EcoLoss bezorgt vandaag de vrijgavecertificaten van de auto’s die zijn gereinigd bij de eigenaren thuis.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Liveblog asbestsanering na zeer grote brand Wateringen

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/liveblog-zeer-grote-brand-poeldijkseweg-wateringen/#content

Update 96
Indien u schade heeft, dan dient u dit altijd te melden bij uw eigen verzekeraar. Uw verzekeraar kan u informeren of de kosten die voortvloeien uit eventuele gevolgschade van het reinigen van de tuinen en daken, bijvoorbeeld het vervangen van planten, door de verzekering worden vergoed. Als dit niet het geval is, zult u deze kosten moeten declareren bij de eigenaar van het afgebrande pand.

Daarnaast verzoeken wij u het schaderegistratieformulier in te vullen en in te dienen bij de gemeente. Het schaderegistratieformulier is bestemd voor die schade hebben geleden als gevolg van de asbestvervuiling na de brand. Het correct en zo volledig mogelijk invullen van dit formulier helpt de gemeente bij een goede registratie van de aard en omvang van de schade. De gemeente kan indien nodig, na uw goedkeuring, uw gegevens ter informatie overdragen aan uw verzekeraar en/of overheidsinstanties die zijn betrokken bij de schadebehandeling.

Update 95
(Update 14.43 uur 30 jan) Naar verwachting zal  het werk zaterdag en zondag stil liggen.

Update 94
(13.35 uur 30 jan) In verband met de afsluiting van de Ambachtsweg rijdt de nachtbus van de HTM een aangepaste route. De halte aan de Ambachtsweg kan voorlopig niet worden gebruikt. De bus rijdt in plaats van door de Ambachtsweg nu de route Erasmusweg, Poeldijkseweg, Noordweg en dan rechtsaf de Kerklaan op om de gebruikelijke route verder te vervolgen. De halte Willem III straat ligt ongeveer 300 meter van de tijdelijk vervallen halte Ambachtsweg. Reizigers kunnen gebruik maken van de halte Willem III straat.

Update 93
(Update 11.01 uur 30 jan) De vrijgave-certificaten voor de gereinigde auto’s worden op dit moment huis-aan-huis persoonlijk overhandigd. Verwachting is dat dit morgen is afgerond.

Update 92
(10.59 uur 30 jan) Door de weersomstandigheden ligt het werk buiten op dit moment helaas stil. Sneeuw en ijs maken het onmogelijk te zien waar de asbestdelen liggen. Bovendien is de temperatuur te laag voor de maskers die de saneerders dragen. Zodra het weer het toelaat, wordt het werk hervat.

Afhankelijk van het weer wordt er morgen (zaterdag) wel gewerkt. Zondag wordt er in principe niet gewerkt, tenzij dit in verband met de (voorspelde) weersomstandigheden en daarmee samenhangende mogelijke vertraging toch noodzakelijk wordt geacht.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Liveblog asbestsanering na zeer grote brand Wateringen

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/liveblog-zeer-grote-brand-poeldijkseweg-wateringen/#content

Update 105
(12.07 uur, 6 feb) Zaterdag 7 februari wordt er gewoon gewerkt. Volgens de huidige weersvoorspellingen kan dit. Zondag 8 februari wordt er niet gewerkt.

Update 104
(12.05 uur, 6 feb) Vandaag ontvangen de bewoners van de Prins Bernhardstraat 2 t/m 14 en 1 t/m 15 en de Prins Hendrikstraat 37 t/m 45 een brief over de saneringswerkzaamheden. De werkzaamheden in dit blok starten volgende week.  De exacte duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de weersomstandigheden.

Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten en de ramen te sluiten als er in uw blok werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan en mogen de ramen open.

Bewoners van de blokken waar gewerkt wordt en de weg is afgezet, kunnen onder begeleiding van een toezichthouder hun woning in en uit.

Update 103
(22.50 uur, 5 feb) De kosten van de sanering bedragen nu al meer dan € 2 miljoen. Daarnaast zijn er kosten voor de inhuur van deskundigen (juridische bijstand, toezicht houden en milieu-technische advisering). Deze bedragen naar verwachting enkele tonnen. De kosten worden verhaald op de eigenaren van de afgebrande loods. De gemeente houdt rekening met de mogelijkheid dat niet alle kosten verhaald kunnen worden.

Update 102
(22.40 uur 5 februari) De gemeente heeft de overeenkomst met hoofdaannemer EcoLoss beëindigd. EcoLoss heeft in de crisissituatie toereikend gehandeld, maar het project bevindt zich nu in een ander stadium. Er heeft steeds overleg plaatsgevonden met EcoLoss over de aanpak en planning. Geconstateerd is dat het bedrijf zich vooral de laatste weken bij herhaling niet heeft gehouden aan de met de gemeente gemaakte afspraken. Dit blijkt ook uit klachten en meldingen van bewoners en verenigingen. De gemeente overlegt met ondernaannemers wie de werkzaamheden kan voortzetten.

Update 101
(22.20 uur 5 februari) Burgemeester J. van der Tak heeft vanavond de leden van de raadscommissie Bestuur geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de asbestsanering. Alle gegeven informatie is terug te vinden in deze brief met bijlage 1 en bijlage 2.

Update 100
(14.10 uur 5 feb) Op dit moment zijn de velden bij VELO schoon. De vrijgavecertificaten staan op het liveblog. VELO bepaalt zelf of er ook daadwerkelijk gespeeld gaat worden.

De velden worden ook na vrijgave steeds gecontroleerd. Uit nazorg rooit de gemeente de bomen achter de velden 5 en 6 om de kans op herbesmetting door de bomen definitief uit te sluiten.

De inzet van de gemeente is om een asbestveilige omgeving te creëren. De gemeente doet dit door een constante check uit te voeren met gekwalificeerde en gecertificeerde instanties en waar nodig saneringsmaatregelen te treffen. Mocht u zelf nog asbestdeeltjes aantreffen, dan kunt u dit melden bij het meldpunt leefomgeving.

Update 99
(16.45 uur 4 feb) Er zijn een aantal vrijgave-certificaten opgeleverd voor de Prins Hendrikstraat en Prins Clausstraat. Let op: de dakkapellen moeten nog worden geïnspecteerd, de certificaten zijn dus niet van toepassing op de dakkapellen.

Daken (voorzijde) Prins Hendrikstraat 11 t/m 16

Daken (voorzijde) Prins Hendrikstraat 17 t/m 32

Trottoirs Prins Hendrikstraat 31 t/m 46

Daken (voorzijde) Prins Hendrikstraat 13, 15 en 17

Daken Prins Clausstraat 45 t/m 53

Daken (voorzijde) en voor- en achtertuinen Prins Clausstraat 86 t/m 96 (excl. achtertuin nr. 94)

Update 98
(10.50 uur, 4 feb) Vandaag ontvangen de bewoners van de Prins Hendrikstraat 2 t/m 46 een brief over de saneringswerkzaamheden in hun tuin. De werkzaamheden in dit blok starten over 2 dagen en zullen naar verwachting ongeveer 1 week duren. De exacte duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de weersomstandigheden.

Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten en de ramen te sluiten als er in uw blok werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan en mogen de ramen open.

Bewoners van de blokken waar gewerkt wordt en de weg is afgezet, kunnen onder begeleiding van een toezichthouder hun woning in en uit.

Update 97
(16.40 uur 2 feb) De verzamelcontainers voor afval aan de rand van de wijk worden in principe elke maandag, woensdag en vrijdag geleegd. Mocht een container tussentijds vol zijn, dan kunt u dit melden bij het klantcontactcentrum van de gemeente (tel. 140174). Er zal dan een extra leging plaatsvinden.

Bij het opruimen van de resten van het afgebrande bedrijfsverzamelgebouw is vertraging ontstaan. Dit heeft te maken met het feit dat ieder stukje ijzer afzonderlijk gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van asbest.

Vrijwel alle vrijgave-certificaten van de gereinigde auto’s zijn uitgereikt. Van 11 voertuigen kon de eigenaar niet worden bereikt. Heeft u uw auto laten reinigen maar nog geen certificaat ontvangen, dan kunt u zich melden bij de keet van EcoLoss op het parkeerterrein van Velo.
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Laatste stand van zaken asbestreiniging Wateringen

Geplaatst door Westlanders.nu op 04/02/2015 16:16 - Gewijzigd op 04/02/2015 17:00

Laatste stand van zaken asbestreiniging Wateringen

Wateringen 04.02.2015 - Met inzet van 4 grote mobiele kranen waren medewerkers van Ecoloss woensdagmiddag bezig met het reinigen van de daken aan de Ambachtsweg, de Prins Hendrikstraat en de Prins Clausstraat.

Geen alledaags gezicht met die kranen in een wijk en het leverde met de zon op de achtergrond mooie plaatjes op. Hoelang het nog gaat duren is niet bekend.

Ook het terrein aan de Poeldijkseweg waar de brand enkele weken geleden uitbrak, is nu grotendeels schoongemaakt wat de restanten betreft. Elk stukje ijzer moet asbestvrij worden gemaakt, wat een intensieve klus is.

Woensdagochtend had het gevroren en kon men vanwege de ijsvorming niet aan de slag totdat alle onderdelen eerst ontdooid waren. Donderdag hoopt men alle troep te hebben opgeruimd.

Nieuws van de gemeente
Woensdag ontvingen de bewoners van de Prins Hendrikstraat 2 t/m 46 van de gemeente een brief over de saneringswerkzaamheden in hun tuin. De werkzaamheden in dit blok starten over 2 dagen en zullen naar verwachting ongeveer 1 week duren. De exacte duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de weersomstandigheden.

Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten en de ramen te sluiten als er in uw blok werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan en mogen de ramen open.

Bewoners van de blokken waar gewerkt wordt en de weg is afgezet, kunnen onder begeleiding van een toezichthouder hun woning in en uit.

Foto's: http://www.westlanders.nu/nieuws/laatste-stand-van-zaken-asbestreiniging-wateringen-11687/
Meer foto 's staan hier: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906531602714316.1073742050.239711889396294&type=3
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Samen sterk in de hulpverlening!


Live

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 54,940
 • pay it forward
  • Hulpverleningsforum
Liveblog asbestsanering na zeer grote brand Wateringen

https://www.gemeentewestland.nl/actueel/liveblog-zeer-grote-brand-poeldijkseweg-wateringen/#content

Update 109
(14.30 uur 12 feb) De saneringswerkzaamheden van zaterdag a.s. gaan door. Zondag wordt er niet gewerkt.

Update 108
(16.00 uur 10 feb) Voor de communicatie over de saneringswerkzaamheden op de percelen die grenzen aan het terrein van de brand (erven, tuinen en daken van Ambachtsweg 4 t/m 32) zijn de eigenaren van het afgebrande bedrijfsverzamelgebouw verantwoordelijk.

Update 107
(15.30 uur 10 feb) Vandaag ontvangen de bewoners van de Prins Hendrikstraat 47 t/m 95 en 36 t/m 94 een brief over de saneringswerkzaamheden. Na bezorging van de brief zal er met u een afspraak worden gemaakt om spoedig uw tuin te saneren. De exacte duur van de werkzaamheden is afhankelijk van de mate van verontreiniging en de weersomstandigheden.

Advies is om het ventilatiesysteem in uw woning uit te zetten en de ramen te sluiten als er in uw blok werkzaamheden worden uitgevoerd. Buiten werktijden kan het ventilatiesysteem gewoon aan en mogen de ramen open.

Bewoners van de blokken waar gewerkt wordt en de weg is afgezet, kunnen onder begeleiding van een toezichthouder hun woning in en uit.

Update 106
(15.05 uur 10 feb) Om de kans op herbesmetting definitief uit te sluiten vond bij Velo gisteren noodkap van een aantal bomen plaats, dit is uit nazorg. Ook bij vv Erasmus zal om die reden noodkap plaatsvinden. Dit wordt uitgevoerd zodra een stalen rijbaan is aangelegd.

Informatievoorziening
Voor de meest actuele informatie volgt u steeds het liveblog of neemt u contact op met het klantcontactcentrum van de gemeente. Daarnaast zijn er sinds vandaag (14.00 uur) weer medewerkers van de gemeente in het gebied aanwezig om vragen te beantwoorden. U kunt hen herkennen aan een oranje jas met gemeente-logo.
 
Wij wijzen u er nogmaals op dat het voor een soepele voortgang van de werkzaamheden noodzakelijk is dat bewoners medewerking verlenen.
Samen sterk in de hulpverlening!


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Gelukkig, toch nog kolder
Asbestbomen in Wateringen gekapt: 'Het kan niet anders', zegt de gemeente Westland


WATERINGEN - Aan de Ambachtsweg in Wateringen is vrijdag begonnen met het kappen van 8 elzen. De gemeente Westland doet dit om herbesmetting van asbest op straat te voorkomen.

Read more at http://www.omroepwest.nl/nieuws/20-02-2015/asbestbomen-wateringen-gekapt-het-kan-niet-anders-zegt-de-gemeente-westland#Bcb2Xygl5O515CvG.99


Diamondback

 • is BHV-er/ EHBO-er. was HBT-er
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 8,402
 • Diamondback, verslaafd aan Colt en de brandweer!
Wat een kul.