Voorbereiding op nucleaire incidenten

Auteur Topic: Voorbereiding op nucleaire incidenten  (gelezen 15531 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,221
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Reactie #30 Gepost op: 25 november 2016, 09:34:10
Citaat van: oma link=msg=1462983 date=1480055210
Inderdaad mijn generatie en babyboomers hebben door al die zaken een goed leven gehad en hebben het nog steeds. Het ellendige voor de jongere mensen is dat deze groep ouderen zo groot is dat ze via de stembus veel invloed kunnen uitoefenen waardoor zij ook op de oude dag niets hoeven in te leveren om de rotzooi op te ruimen die ze zelf gemaakt hebben of de schade te repareren van achteraf onjuiste keuzes. Het waren ook de babyboomers die vonden dat gastarbeiders een vies woord was en het medelanders moesten worden.

Tijdens de (na-oorlogse 40-45) periode van de "koude oorlog" werden,onder invloed van de dreigingen van kernoorlogen, door aannemers die door de bouw van een grote verscheidenheid aan bunkers voor de Duitse bezetter ruime ervaring hadden opgedaan en daaraan goed hadden verdiend op grote schaal zogenaamde "atoomvrije" schuilplaatsen gebouwd o.a onder verkeersbruggen, ("belangrijke") gebouwen etc. vele tientallen/honderden miljoenen omzet. Dat alles op kosten van de toenmalige generaties belastingbetalers. Deze inmiddels waardeloos gebleken voorzieningen hoeven/zullen voorlopig niet te worden opgeruimd op kosten van de huidige belastingbetalers.
De huidige belastingbetalers (jong en oud, rijk of arm) en toekomstige belastingbetalers krijgen en zullen krijgen voor hun kiezen de miljarden uit te geven aan het voorkomen/beperken van wateroverlast, zowel van zee als vanaf de rivieren, alsmede bijvoorbeeld o.a de plannen en uitgaven voor de toekomstige drinkwatervoorziening.
Zo zal het altijd wel blijven doorgaan !


oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Reactie #31 Gepost op: 29 november 2016, 05:58:30
Citaat
Engie Electrabel neemt de nucleaire beveiliging niet ernstig genoeg. Het geduld van de nucleaire waakhond Fanc is op. Vooral in Tihange wordt het moeilijk om het tij te keren.

http://www.standaard.be/cnt/dmf20161125_02593073


oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Reactie #32 Gepost op: 31 januari 2018, 10:16:48
Samenwerken aan nucleaire veiligheid

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft onderzocht hoe Nederland met BelgiŽ en met Duitsland samenwerkt om een kernongeval te voorkomen en de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. Tevens is onderzocht hoe de informatievoorziening aan burgers verloopt. De Raad is zijn onderzoek gestart.oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Reactie #33 Gepost op: 31 januari 2018, 10:27:10
Grensoverschrijdende voorbereiding kernongeval moet beter

Persberichten31 jan. 2018

Grensoverschrijdende voorbereiding kernongeval moet beter
Om goed voorbereid te zijn op een kernongeval met grensoverschrijdende gevolgen is het noodzakelijk dat Nederland de samenwerking met BelgiŽ en met Duitsland verbetert. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid in het vandaag verschenen rapport ĎSamenwerken aan nucleaire veiligheidí. Naast het verbeteren van de crisis-plannen, moeten de landen meer samen oefenen en organiseren dat ze de te treffen maatregelen en de communicatie hierover onderling afstemmen. De Raad is positief over de samenwerking tussen de landen om te voorkomen dat een kernongeval ontstaat. Wel is de Raad van mening dat de bevoegde autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers moeten verbeteren.
 
De Onderzoeksraad is zijn onderzoek gestart naar aanleiding van onrust onder de bevolking over incidenten in de Belgische kerncentrales Doel en Tihange. De Raad heeft niet alleen deze kerncentrales, maar ook de kerncentrales Borssele (in Nederland) en Emsland (in Duitsland) in zijn onderzoek betrokken. Gedurende het onderzoek hebben de partijen in zowel  Nederland als in BelgiŽ en Duitsland hun medewerking aan het onderzoek verleend. Dat getuigt naar het oordeel van de Raad van een cultuur waarin partijen bereid zijn inzage te geven in hun werkprocessen.
                                                
Samenwerking in de zorg voor veilige kerncentrales
Kerncentrales zijn onderworpen aan strenge veiligheidseisen. Bevoegde nucleaire autoriteiten in de landen zien erop toe dat deze veiligheidseisen worden nageleefd. In aanvulling hierop bewaakt een internationaal stelsel dat landen adequaat invulling geven aan hun zorg voor veilige kerncentrales. De Onderzoeksraad heeft geen reden om aan het stelsel te twijfelen. Het onderzoek heeft zich niet gericht op de vraag of kerncentrales veilig zijn, maar op de vraag hoe Nederland met zijn buurlanden samenwerkt als het gaat om de kerncentrales in de grensgebieden.
 
Ondanks dat landen zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kerncentrales, vindt hier tussen de Nederlandse en de Belgische en tussen de Nederlandse en Duitse nucleaire autoriteiten structureel overleg over plaats. Zij delen informatie over de veiligheid van de kerncentrales en maken gebruik van elkaars kennis en expertise. Zo weten de nucleaire autoriteiten wat er speelt bij de kerncentrales aan de andere kant van de grens en kunnen ze van elkaar leren.
 
 
Samenwerking in de crisisbeheersing
De kans op een ernstig kernongeval bij ťťn van de genoemde kerncentrales is klein. Maar als zich een kernongeval voordoet, dan is het van belang dat de crisisbeheersing van de landen goed op elkaar is afgestemd. De Onderzoeksraad concludeert dat de samenwerking  op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen.
 
De Raad komt tot deze conclusie op basis van het volgende:

* Niet in alle nucleaire crisisplannen komt het grensoverschrijdende karakter van een kernongeval goed tot zijn recht. Datgene wat vastligt op papier is bovendien in beperkte mate geoefend.

* Bij een kernongeval zijn maatregelen nodig om de bevolking in de omgeving van de kerncentrale te beschermen tegen straling. De voorbereiding van deze maatregelen verschilt echter per land, waardoor het risico bestaat dat inwoners aan de ene kant van de grens andere instructies krijgen dan aan de andere kant van de grens. Dit kan leiden tot verwarring en onrust onder de bevolking.

* In de afspraken die Nederland heeft gemaakt met BelgiŽ en Duitsland over de crisiscommunicatie wordt te weinig rekening gehouden met verschillen in taal en cultuur.

* Nederland heeft met BelgiŽ en met Duitsland geen afspraken gemaakt over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval in de grensstreek.
 
Tegelijkertijd constateert de Raad dat de samenwerking op een aantal terreinen goed is voorbereid. Zo informeren Nederland, BelgiŽ en Duitsland elkaar zo snel mogelijk als er een noodsituatie bij een kerncentrale dreigt. Ook hebben ze toegang tot elkaars stralings-metingen en technische gegevens, zodat zij hier bij een ongeval gebruik van kunnen maken.
 
Informatie aan burgers
Berichten over incidenten bij kerncentrales kunnen onrust veroorzaken bij burgers. De Onderzoeksraad concludeert in zijn onderzoek dat die zorgen nog te weinig op het netvlies staan van de autoriteiten die besluiten nemen over de kerncentrales. Dat uit zich onder andere in de informatie die zij aan het publiek verstrekken. Zo is de informatie over incidenten bij kerncentrales moeilijk voor burgers te doorgronden. Ook bereikt de informatie over vergunningprocedures niet alle omwonenden voor wie die procedures van belang zijn. De Raad stelt dat partijen meer aandacht moeten hebben voor de maatschappelijke zorgen en deze moeten adresseren in hun communicatie.
 
https://www.onderzoeksraad.nl/nl/onderzoek/2234/samenwerken-aan-nucleaire-veiligheid/publicatie/1728/grensoverschrijdende-voorbereiding-kernongeval-moet-beter#fasen


oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Reactie #34 Gepost op: 1 februari 2018, 08:32:06
Veiligheidsregio hoopt op betere samenwerking met Belgen

Citaat
De Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) hoopt op een betere samenwerking met BelgiŽ rond nucleaire veiligheid.

De VRZL hoopt dat het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid een stimulans is voor een betere samenwerking. "We zien, mede gezien de ligging van onze regio, het grote belang ervan voor de veiligheid van de Limburgers", aldus directeur Frank Klaassen.


https://www.1limburg.nl/veiligheidsregio-hoopt-op-betere-samenwerking-met-belgen

https://twitter.com/PvdAMaastricht/status/958734789825179649


oma

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 10,711
Roosendaalse burgemeester Niederer niet blij met acties Bergse collega Petter tegen kerncentrale Doel

Citaat
OOSTERHOUT - De Roosendaalse burgemeester Jacques Niederer vindt de acties van collega-burgemeester Frank Petter (Bergen op Zoom) tegen de Belgische kerncentrale Doel en zijn pogingen andere West-Brabantse gemeenten daarbij te laten aansluiten contraproductief. ,,Het verzwakt ons in de lijn om als Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een front te vormen en als 26 gemeenten gezamenlijk op te trekken tegen Doel. Ik maak liever gebruik van de kracht van het getal."

https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/roosendaalse-burgemeester-niederer-niet-blij-met-acties-bergse-collega-petter-tegen-kerncentrale-doel~a5b7d378/

https://twitter.com/evertweys/status/959183628969349121

https://twitter.com/msyap/status/959178588045049856

https://twitter.com/evertweys/status/959184541054394369