Onzekerheid over voorbestaan nationale reddingsvloot door overdracht naar veiligheidsregio's

Auteur Topic: Onzekerheid over voorbestaan nationale reddingsvloot door overdracht naar veiligheidsregio's  (gelezen 13118 keer)

0 gebruikers (en 1 gast bekijken dit topic.

joostvankempen

 • REDDINGSBRIGADE
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 944
 • projectmanager ICT lokale overheid
  • Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch
Citaat van: joostvankempen link=msg=1419952 date=1461146774
Het andere deel van het antwoord vond ik niet verrassend, maar wel belangrijk: de Minister stelt heel duidelijk dat de verantwoordelijkheid voor de hulpverlening bij overstromingsrampen bij de VR's ligt en dat zij geheel vrij zijn om hier keuzes in te maken en afspraken te maken met de partij waarmee zij dat willen. Dat is in mijn ogen 'EXIT Nationale Reddingsvloot': een regio zonder overstromingsrisico heeft geen enkel belang om mee te betalen aan een Nationale Vloot. Dit levert precies de versnippering op waar iedereen in NL Waterland bang voor was. Een regio kan stellen dat zij dat risico niet hebben en dus niks regelen. Een ander regelt het zelf, de volgende maakt afspraken met lokale Reddingsbrigades en de volgende gaat eens praten met de KNRM....

In mijn ogen kan een Nationale Reddingsvloot alleen bestaan als deze ook landelijk (=V&J) wordt erkend. Dat is niet gebeurd, de Minister verwijst ons door naar de 26 regionale kantoren. Dat wordt dus 26x anders en bij een overstroming in meerdere regios (Maas op grens Brabant-Limburg-Gelderland) gaan we wel zien of we kunnen samenwerken.... >:(

Dit verhaal heeft nog een aardig staartje gekregen. Wat mij niet duidelijk was geworden, maar wat er blijkbaar wel is gebeurd met de Kamervragen, is dat de Minister in zijn antwoord ook de Kamer om een standpunt over dit probleem heeft gevraagd. Dit heeft er toe geleid dat er gisteren (dinsdag 26-4) een motie is ingediend door 2 Kamerleden dat unaniem door de Kamer is aangenomen. In die motie 'beveelt' de Kamer de Minister én de Veiligheidsregio's om tot een oplossing te komen. Een leuk politiek trucje, want de Veiligheidsregio's kunnen nu niet meer met goed fatsoen onder een gesprek met de Minister uit, omdat de Kamer dit expliciet heeft verzocht. De motie verzoekt de regering om er vóór eind mei bij het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s op aan te dringen om met een oplossing te komen voor de financiering van de Nationale Reddingsvloot (NRV) van Reddingsbrigade Nederland.
Bestuurslid Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch


joostvankempen

 • REDDINGSBRIGADE
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 944
 • projectmanager ICT lokale overheid
  • Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch
Om voor iedereen en in het bijzonder het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s nog eens duidelijk te maken wat de Nationale Reddingsvloot precies inhoudt heeft Reddingsbrigade Nederland een filmpje gemaakt, waarin de historische en actuele relevantie van de Nationale Reddingsvloot nader wordt toegelicht.

https://www.youtube.com/watch?v=kG5gx2IsMf8
Bestuurslid Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,213
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
De VR heeft kennelijk geen trek in de overname van die voormalige natte activiteiten van de BB.

Als de VR toch moet dan zullen er wel allemaal bezwaren worden bedacht door de VR en zal er wel heel veel nieuw materieel tegen zeer hoge kosten moeten worden aangeschaft en de nodige eisen zullen gaan worden gesteld aan de bemanningen.

Ook het droge materieel van de voormalige BB is in eerste instantie overgegaan naar de brandweer, ook hier deugde het materieel niet en werd alras op grote schaal tegen bodemprijzen/schrootprijzen verkocht.

Men zou eens een voorbeeld moeten nemen aan de oefeningen in Frankrijk en Engeland en eens nagaan wat er in Nederland terecht van gaat komen onder de huidige omstandigheden met de overheid (genie,gemeente en rijks vaartuigen,marine,helicopters etc.)


joostvankempen

 • REDDINGSBRIGADE
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 944
 • projectmanager ICT lokale overheid
  • Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch
Update financiering Nationale Reddingsvloot

04 juni 2016

Formeel heeft het bestuur van Reddingsbrigade Nederland nog geen bericht ontvangen over de uitkomsten van overleg tussen de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) en het Veiligheidsberaad. Informeel heeft het bestuur begrepen dat er nog geen structurele oplossing is, maar vooralsnog wederom voor 1 jaar financiering is overeengekomen. Daarmee is niet voldaan aan de (unanieme) motie van de Tweede Kamer richting de regering om voor eind mei duidelijkheid te bieden over de continuïteit van de NRV.

Afgelopen week is met de overstromingen in Duitsland, Frankrijk, België en eigen land de noodzaak van de NRV nog eens onderstreept. Dit is door Reddingsbrigade Nederland bij betrokkenen ook extra onder de aandacht gebracht. In de media is de belangstelling groot en ook in de Tweede Kamer wordt met zorg gekeken naar de uitvoering van de motie. Vrijdag 3 juni is hier uitgebreid aandacht aan besteed in het NOS-radio 1 programma ‘Nieuws en Co’. Ook de minister reageert hier op het onderwerp en geeft aan dat hij meer tijd vraagt om tot een oplossing te komen. U kunt dit item naluisteren via onderstaande link.  

Als u hier klikt, start het radioprogramma (item begint bij 08.05. Het duurt tot ca. 16.45).

Reddingsbrigade Nederland wil komen tot een structurele oplossing. Het spreekt voor zich dat dit tijd en aandacht vergt en prioriteit vraagt bij de inzet van mensen en middelen. De recente wateroverlast heeft dat nog eens onderstreept.

Overigens houdt de Reddingsbrigade die nauwgezet in de gaten en zorgt voor korte lijnen met de RVR-coördinatoren en NRV-eenheden in gebieden waar extra alertheid aan de orde is. Alarmering en inzet van eenheden vindt uitsluitend plaats via het bevoegd gezag en de hiervoor geldende inzetprocedures.

bron: Reddingsbrigade Nederland (https://www.reddingsbrigade.nl/nieuws/update-financiering-nationale-reddingsvloot.html)
Bestuurslid Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch


joostvankempen

 • REDDINGSBRIGADE
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 944
 • projectmanager ICT lokale overheid
  • Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch
Citaat van: Thor link=msg=1421097 date=1461834958
De VR heeft kennelijk geen trek in de overname van die voormalige natte activiteiten van de BB.

Als de VR toch moet dan zullen er wel allemaal bezwaren worden bedacht door de VR en zal er wel heel veel nieuw materieel tegen zeer hoge kosten moeten worden aangeschaft en de nodige eisen zullen gaan worden gesteld aan de bemanningen.

Ook het droge materieel van de voormalige BB is in eerste instantie overgegaan naar de brandweer, ook hier deugde het materieel niet en werd alras op grote schaal tegen bodemprijzen/schrootprijzen verkocht.

Men zou eens een voorbeeld moeten nemen aan de oefeningen in Frankrijk en Engeland en eens nagaan wat er in Nederland terecht van gaat komen onder de huidige omstandigheden met de overheid (genie,gemeente en rijks vaartuigen,marine,helicopters etc.)

Het lijkt er inderdaad op dat de VR's geen zin hebben om dit over te nemen. V&J moet er vanwege bezuinigingen vanaf. Het is dat de Tweede Kamer heeft ingegrepen, anders was de NRV zo via de zijdeur van het toneel verdwenen. Overigens ook met dank een bestuur en directie van de Reddingsbrigade, die publiek, pers en politiek zo hebben 'bespeeld' dat de Minister er niet meer stilletjes vanaf kan. Het irritante van dit soort verhalen is dat aan de vergadertafels waar onderhandeld wordt het alleen maar over de centen gaat en niemand naar de inhoud kijkt.

Ambtenaren van V&J hebben gewoon opdracht om X miljoen euro uit de begroting te schrappen, en de NRV staat op dat lijstje. Dat leek een simpele bezuiniging, want de taak ligt wettelijk bij de VR's. Maar die zeiden: dat kan wel zo zijn, maar in de praktijk is die taak nooit overgedragen. Daar staan we wel open voor, maar dan wel inclusief de financiering. Daar heeft V&J weer niks aan, want dan is de bezuiniging er niet. En dan gaan de onderhandelingen niet meer over de taak of de uitvoering, maar over wie welk bedrag gaat ophoesten de komend jaren.  >:(
Bestuurslid Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch


Peter71

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 21,386
 • Hoofdbrandwacht
Tja, je mag het niet hard op zeggen.
Maar het weer van afgelopen week had ervoor kunnen zorgen dat de reddingsvloot weer eens repressief ingezet had kunnen worden. Als het maar wat langer en zwaarder had geregend. e050
Het zou op een mooi tijdstip zijn geweest om nog eens het nut van de vloot te laten zien. 998765


Willem D.

 • Kritisch forumlid
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 764
 • EHV-er / BHV-er
Dit soort bezuinigingen zijn een directe ondermijning van mijn veiligheid en die van anderen.  >:(   :'(
De veiligheidsregios moeten hun poot stijf houden omdat de vloot een regio overschrijdende functie heeft en daarmee een landelijk karakter heeft. Alle kosten moeten daarom volledig door V&J worden bekostigd.
De overstromingen, dijkdoorbraken en zeer hoge rivierstanden in de landen om ons heen moeten toch een heel duidelijk en krachtig signaal zijn dat een reddingvloot bestaansrecht heeft en gehandhaaft dient te blijven.

Sarcastisch: "Gelukkig leven we in Nederland waar rampen volgens ambtenaren niet mogen en kunnen voorkomen, alleen maar op papier. Dus bezuinigen heeft wel degelijk zin."  98uiye
Ik heb een eigen mening, geen groepsmening. Elke toevallige overeenkomst is mooi meegenomen. Loopt mijn mening parallel met die van jouw, dan zijn we


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,213
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
Onder welke voorwaarden zijn de taken en het materieel van de vroegere BB overgedragen aan de NRV en onder welke voorwaarden zijn die Van Vossen vaartuigen ter beschikking van de NRV gesteld ?


Thor

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 7,213
 • Wat de eb neemt brengt de vloed terug.
In het geval van een watersnoodramp wie is formeel verantwoordelijk voor de inzet van het personeel,de vrijwilligers,en het materieel ?


joostvankempen

 • REDDINGSBRIGADE
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 944
 • projectmanager ICT lokale overheid
  • Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch
Citaat van: Willem D. link=msg=1427981 date=1465138635
Dit soort bezuinigingen zijn een directe ondermijning van mijn veiligheid en die van anderen.  >:(   :'(
De veiligheidsregios moeten hun poot stijf houden omdat de vloot een regio overschrijdende functie heeft en daarmee een landelijk karakter heeft. Alle kosten moeten daarom volledig door V&J worden bekostigd.
De overstromingen, dijkdoorbraken en zeer hoge rivierstanden in de landen om ons heen moeten toch een heel duidelijk en krachtig signaal zijn dat een reddingvloot bestaansrecht heeft en gehandhaaft dient te blijven.

Sarcastisch: "Gelukkig leven we in Nederland waar rampen volgens ambtenaren niet mogen en kunnen voorkomen, alleen maar op papier. Dus bezuinigen heeft wel degelijk zin."  98uiye

Het stuk in jouw tekst dat ik oranje heb gemaakt durf ik wel in twijfel te trekken. Met de komst van de Veiligheidsregio's zijn alle uitvoeringstaken ook wettelijk regionaal georganiseerd. Multi-regionaal of landelijk is een opschalingsvorm van regionaal. Hulpverlening bij overstromingsrampen is een regionale taak die alleen waarschijnlijk nooit maar in 1 regio zullen voorkomen. Om het dan meteen landelijk te noemen is overdreven. Er zijn voldoende regio's waar het echt nooit gaat overstromen. Daarom is op kosten van V&J de Nationale Rampenvloot gereorganiseerd van 1 grote vloot naar 26 Regionale Voorzieningen Reddingsbrigade (RVR): iedere regio heeft 4 boten, met bemanning en commandostructuur. Die 26 RVR's zijn er op geoefend om heel snel op te schalen tot grotere combinaties, zo groot als nodig.

Het geheel is daarmee sneller en slagvaardiger geworden. Iedere VR kan in nabijheid snel beschikken over een reddingsgroep. Maar bij een overstromingsramp kunnen de 1 of 2 regio's die het betreft ook laten opschalen naar de hele landelijke vloot. Voorheen werd eerst de hele vloot verzameld die dan als 1 geheel naar het rampgebied trok. Die hele reorganisatie was mede op verzoek van het Veiligheidsberaad, zodat de lijntjes korter zouden worden en een regionale financiering gerechtvaardigd zou zijn. Iedere regio had direct de beschikking over het stukje vloot waar ze voor betalen. En in totaal heb je nog steeds een slagvaardige Nationale Vloot.

Waar het op stuk loopt (en misschien ook wel terecht) zijn regio's die geen water en wel veel bos/hei hebben en die zeggen: ik heb liever een 4x6 of blushelikopter dan een reddingsvloot...

Blijft wel de vraag over of je dit soort zaken niet landelijk zou moeten regelen, zowel de wettelijke taak als de financiering. Maar dat is het nu in ieder geval niet. Als er dus ergens een dijk breekt, dan is gewoon Brabant Noord, Gelderland Zuid of Zeeland zelf aan zet! En kunnen ze nu nog een landelijke vloot bellen, maar mogelijk straks niet meer.
Bestuurslid Reddingsbrigade 's-Hertogenbosch