Hulpverleningsforum

Multidisciplinair / Veiligheidsregio / Hulpverlening algemeen => Veiligheidsregio / Crisisbeheersing => Topic gestart door: Shave op 2 juni 2009, 16:55:04

Titel: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Shave op 2 juni 2009, 16:55:04
29 mei 2009

Het kabinet is het eens met de conclusies van de Taskforce Management Overstromingen (TMO) over de voorbereiding op overstromingen en andere rampen. Uit de TMO-eindrapportage en de evaluatie van de oefening Waterproef (november 2008) blijkt dat er de afgelopen twee jaar flinke stappen vooruit zijn gezet in de crisisbeheersing, waarbij duidelijk is geworden waar nog verdere verbetering nodig is. Dat staat in de kabinetsreactie op de conclusies van de Taskforce Management Overstromingen waarmee de ministerraad op voorstel van minister Ter Horst mede namens staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat heeft ingestemd.

In de voorbereiding op de grote oefening Waterproef zijn door het Rijk en de regio's scenario's, plannen en draaiboeken opgesteld, er zijn functionarissen aanvullend opgeleid en er zijn kleinere oefeningen vooraf gehouden. De samenwerking tussen verschillende diensten en instanties is verbeterd, zowel binnen de 'waterkolom' (waterschappen, Rijkswaterstaat) als tussen de waterkolom en de algemeen-bestuurlijke kolom (gemeenten, veiligheidsregio's, ministeries).

De regie bij nationale crises wordt versterkt. Er komt een Landelijke Operationele Staf voor de landelijke coördinatie van de operationele diensten tijdens grote rampen of crises op bovenregionaal of nationaal niveau. Tijdens de oefening Waterproef heeft zo'n staf zijn diensten bewezen bij het organiseren van evacuaties. Ook komt er een nieuw systeem voor het uitwisselen van operationele en bestuurlijke informatie, zodat alle bestuurders en diensten gelijktijdig een eenduidig beeld hebben van een ramp of crisis en direct de juiste acties kunnen ondernemen.

Voorts geeft het kabinet prioriteit aan het vergroten van de zelfredzaamheid. Mensen moeten weten dat de overheid bij een ramp niet iedereen tegelijkertijd kan helpen. Veel mensen moeten zich tijdens de eerste uren of dagen van een ramp zelf zien te redden.

Bijna alle veiligheidsregio's hebben een basisplan voor overstromingen, op landelijk niveau is er het Nationaal Crisisplan Hoogwater en Overstromingen. Het ministerie van BZK zal ervoor zorgen dat deze plannen verder worden uitgewerkt en op elkaar aansluiten. Dat geldt vooral voor een Landelijk Evacuatieplan en een algemeen Nationaal Crisisplan. Daarnaast komen er crisisplannen gericht op specifieke rampen en crises, zoals voor pandemieën, uitval van energie- en ict-voorzieningen, hoogwater en overstromingen en terroristische aanslagen.

Het nationaal beleid voor waterveiligheid is vastgelegd in het ontwerp voor het Nationaal Waterplan. Daarin staan doelen voor zowel het keren van water (preventie) als voor ruimtelijke inrichting en rampenbeheersing. Belangrijke instrumenten om in de komende jaren regionaal deze onderdelen van veiligheid te verbinden zijn nieuw op te stellen beheerplannen voor overstromingsrisico's.
Bovendien moeten de waterbeheerders samen met de veiligheidsregio's minstens eens in de vier jaar een multidisciplinaire overstromingsoefening houden. Nationale oefeningen met een willekeurig type ramp of crisis worden eens in de twee jaar gehouden. Al in september is er de eerstvolgende overstromingsoefening onder de naam FLOODEX. Hieraan nemen ook andere landen deel.

http://www.minbzk.nl/actueel/120228/voorbereiding-op_0 (http://www.minbzk.nl/actueel/120228/voorbereiding-op_0)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Koen Wiegman op 4 juni 2009, 13:06:00
Wel teleurstellend dat aan de bootjes en de mensen die in eerste instantie voor redding en evacuatie moeten zorgen zo weinig aandacht is besteed.

De bootjes zijn er en de mensen ook, maar mogelijk dat de overheid het liever anders doet: met defensie, rijkswaterstaat of de waterschappen. Of buitenlandse hulpverleners. Vooralsnog heeft de TMO tot mijn verbazing maar zeer beperkt aandacht aan de mogelijkheden van de reddinsbrigades besteed.

Het zou goed zijn als de beleidsmakers de KNBRD documentaire over de inzetten in 1993 en 1995 eens zouden bekijken.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: pe5ed op 15 juni 2009, 20:28:51
Och, naar ik vermoed gaan de mannnen en vrouwen in de boten meer dan genoeg aan de beurt komen in deze oefening.
En zoals ik het begrijp en lees zitten er meer dan genoeg surprises in het geheel gebouwd om zelfs de vreemdste soorten hulpverlener in deze oefening aan het werk te zien.

Met enig historisch besef, en een beetje inhakend op je referentie naar 1993/1995 kunnen we een 'herhaling' zien van 1953 maar dan moderne stijl.
Gelukkig maar dat het een oefening is, maar wel eentje die voluit ook in de media zal worden getoond.

Een uitgelezen kans ook voor een multi-disciplinaire internationale oefening, die niet heel veel zal voorkomen in deze afmeting.

Voor een ieder die meer informatie wil/mag geven, laat het maar weten. Of blijft het voorlopig nog even raden naar het draaiboek?

Iedereen alvast een goede uitvoering van floodex gewenst.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: RAdeR op 2 september 2011, 13:54:48
Nederland gevaarlijkste land in Europa
AMSTERDAM - Nederland heeft van alle landen in de Europese Unie de grootste kans getroffen te worden door een natuurramp.
Dat blijkt uit de vrijdag in Brussel gepresenteerde World Risk Index van de United Nations University.
In de index staan bijna alle landen gerangschikt naar het risico dat zij lopen op overstromingen, aardbevingen en ander natuurgeweld.

De eilandstaat Vanuatu in de Stille Oceaan voert de lijst aan, gevolgd door Tonga en de Filipijnen. De Golfstaat Qatar heeft de minste kans te worden getroffen door een natuurramp.
Nederland staat in de lijst op plaats 69. Gezien de lage ligging hoort Nederland weliswaar bij de vijftien gevaarlijkste landen ter wereld, maar doordat Nederland goed in staat is zich tegen overstromingen te wapenen, valt de uiteindelijke positie een stuk lager uit, zeggen de onderzoekers. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Japan.
Albanië is het enige Europese land waar het risico groter is dan in Nederland. Op zichzelf is Albanië minder gevaarlijk, maar het land is minder goed voorbereid.
http://www.nu.nl/binnenland/2605387/nederland-gevaarlijkste-land-in-europa.html (http://www.nu.nl/binnenland/2605387/nederland-gevaarlijkste-land-in-europa.html)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: kaasje op 2 september 2011, 14:44:03
Blijft interessant dit soort artikelen. Uiteindelijk zegt het nog steeds weinig, de kans dat een ramp gebeurd blijft 50%, het gebeurd wel of het gebeurd niet (flauw, oké!). Het vertrouwen op statistiek blijft erg gevaarlijk. De sterkte van je defensie is net zo sterk als haar zwakste punt.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: sylvester1986 op 6 september 2011, 11:18:35
Nederland kent aardig wat rampen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_rampen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_rampen)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: peebee op 6 september 2011, 13:33:24
Nederland kent aardig wat rampen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_rampen (http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_rampen)

Begrip ramp wordt wel erg ruim bemeten hoor. Ik weet het is een kwestie van definities :);) Ik zou zeggen rampen en ongevallen

Voorbeeld:
12 februari - Nabij Jutphaas rijd een huifkar met daarin 12 personen bij een brug het water in. 5 doden

Heden ten dage Waterongeval , (zeer) Grote hulpverlening met een GRIP aanduiding. 5 doden door verkeer is een, bewijs van spreke, gemiddeld weekend
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Steven78 op 7 september 2011, 10:20:50
Gezien de lage ligging hoort Nederland weliswaar bij de vijftien gevaarlijkste landen ter wereld, maar doordat Nederland goed in staat is zich tegen overstromingen te wapenen, valt de uiteindelijke positie een stuk lager uit, zeggen de onderzoekers. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld Japan.

Recente geschiedenis laat zien dat dat dus ook niet veel uitmaakt..... risico is risco.  :(
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: RAdeR op 6 september 2012, 08:31:13
Engelse studie risico- en crisiscommunicatie overstromingen
Onze communicatiecollega’s van de Engelse Environment Agency verrichtten dit voorjaar een studie naar risico- en crisiscommunicatie, vooral gericht op overstromingen. Hiervoor deden ze een deskstudie en bezochten ze onder andere Nederland en de Verenigde Staten (FEMA). De resultaten bevatten ook voor Nederland interessante bevindingen.

Praktische bevindingen
Om direct met de deur in huis te vallen hieronder een aantal praktische bevindingen uit het rapport:

*    Gebruik video of audio van woordvoerders via diverse kanalen om informatie te verspreiden. Dit heeft meer impact dan persberichten;
*    Gebruik ‘crowdmapping’ om informatie uit het veld te verzamelen en in kaart te brengen. Een platform zoals Ushahidi kan worden gebruikt bij het begin van een crisis om dit uit te voeren. Ook kunnen berichten van de overheidsdiensten daarin plaatsgebonden worden weergegeven;
*    Zorg voor, of speel in op, een dedicated hashtag vanaf het begin van de crisis;
*    Gebruik advertentieborden of signaalborden boven wegen om relevante informatie te verspreiden;
*    Zorg voor een goede link tussen de meteorologische websites en de websites met informatie over overstromingen. Bijvoorbeeld op de KNMI websites, links naar relevantie websites met informatie over hoogwater;
*    Maak het mogelijk om een website tijdens een crisis aan te passen zodat een gebruiker snel bij de relevante informatie komt. Bijvoorbeeld de RWS website zou bij een hoogwatersituatie, wanneer veel mensen die site bezoeken, een aanpassing kunnen krijgen.
*    Werk samen met de social media bedrijven (google, twitter, facebook, apple ed) om ideeën te genereren en tot vrij beschikbare online tools te komen. In de VS heeft dit tot successen geleid;
*    Zorg voor een landelijk consistente boodschap in de risico-communicatie.
*    En, vanuit Nederlands voorbeeld: verhoog de individuele weerbaarheid van de burgers. Bij een (hoogwater)crisis kan de overheid niet overal direct hulp bieden.
*    Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn het meest innovatief bij het toepassen van nieuwe technieken.

Het bezoek aan Nederland
Engeland had de laatste drie jaar elk jaar overstromingen te verduren. Die van 2007 waren heftig. Ze hebben hun voorbereiding flink verbeterd en ervaring met de response opgedaan. De Engelsen waren in Nederland vooral geïnteresseerd in risicocommunicatie met speciale aandacht voor het betrekken van lokale gemeenschappen, waaronder scholen. Nederland richt risicocommunicatie meer algemeen op rampen en calamiteiten en niet of nauwelijks specifiek op hoogwater. De Environment Agency heeft juist een duidelijke focus op hoogwater.

Crisiscommunicatie en hoogwater
Voor crisiscommunicatie en hoogwaterberichtgeving is de Environment Agency een walhalla om ervaringen uit te wisselen. Ze hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan de juiste manier om informatie over te brengen naar andere professionals en het publiek, en aan verbetering van de interne samenwerking. Ze zoeken duidelijk naar kanalen om de burger te bereiken en focussen niet alleen op hun eigen website. Gebruik van social media en verzekeren van correcte en begrijpelijke informatie op media van andere partijen vinden ze belangrijk.

Voor meer informatie
Kijk voor meer informatie in het rapport en op de site van de Environment Agency: http://www.environment-agency.gov.uk/ (http://www.environment-agency.gov.uk/)

https://www.nationaalcrisiscentrum.nl/document/engelse-studie-risico-en-crisiscommunicatie-overstromingen?goback=.gde_1916937_member_156996244 (https://www.nationaalcrisiscentrum.nl/document/engelse-studie-risico-en-crisiscommunicatie-overstromingen?goback=.gde_1916937_member_156996244)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: RAdeR op 17 januari 2014, 13:35:30
Citaat van: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1124015
Dijken in het westen van Utrecht meters te laag
PROVINCIE UTRECHT - De dijken langs de Hollandse IJssel en het Amsterdam Rijnkanaal zijn te laag. Dat zegt waterschap Stichtse Rijnlanden. De dijken zouden twee tot drie meter hoger moeten zijn, meldt het schap.
Als de Lekdijk breekt, loopt volgens Stichtse Rijnlanden het oosten van de Randstad onder water. Daarom zouden de dijken opgehoogd moeten worden.
lees verder (http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1124015)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 22 februari 2014, 02:22:41
Nederland leert van grootschalige evacuaties bij overstromingen in de VS

http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/nederland-leert-van-grootschalige-evacuaties-bij-overstromingen-in-de-vs.aspx?cp=126&cs=59950 (http://www.nctv.nl/actueel/nieuws/nederland-leert-van-grootschalige-evacuaties-bij-overstromingen-in-de-vs.aspx?cp=126&cs=59950)
Nieuwsbericht | 21-02-2014

Eind juni 2013 vertrok een Nederlandse delegatie die ervaring heeft met grootschalige evacuaties, crisisbeheersing en hoogwater voor een studiereis naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten worden jaarlijks geconfronteerd met extreme natuurfenomenen zoals orkanen, tropische stormen, sneeuwstormen en tornado’s. Regelmatig veroorzaken enkele van deze weersomstandigheden overstromingen, met als noodzakelijke maatregel dat grote delen van de bevolking geëvacueerd moeten worden. Het doel van de studiereis was het opdoen van leerervaringen die toepasbaar zijn voor grootschalige evacuaties en crisisbeheersing in Nederland.

Concreet wilde het team weten op welke wijze Amerikaanse organisaties hun early warning voor overstromingen en grootschalige evacuaties organiseren, hoe ze samenwerken, welke maatregelen zij nemen in specifieke crisissituaties en hoe zij daarover communiceren. Hoe bereiden zij hun bevolking voor op eventuele overstromingen en evacuaties? Hoe sturen zij op zelfredzaamheid? En hoe verloopt hun planning en evaluatie en wat hebben zij de afgelopen jaren geleerd? Omdat de kans op natuurrampen in de VS groter is, bestaat er een sterke responsorganisatie. Sinds 2001 heeft deze organisatie grote vooruitgang geboekt, door aanvullende inzichten op het gebied van man-made hazards, zoals terroristische aanslagen.

Bezochte organisaties
Er werden organisaties bezocht die zich richten op respons, de zogenaamde Offices of Emergency Management en de Emergency Operation Centers, te vergelijken met NCC/LOCC, ROT’s en veiligheidsbureaus. Anderzijds was het team geïnteresseerd in functionele organisaties zoals het National Hurricane Center, het US Army Corps of Engineers en het South Florida Water Management District. Ook werd het Rode Kruis bezocht, een grote speler met vele taken bij grootschalige evacuaties en opvang.

Aanbevelingen
De aanbevelingen van de delegatie zijn samengebracht in een reisverslag. Dit reisverslag geeft de resultaten weer van de studiereis naar de crisisbeheersing bij overstromingen en grootschalige evacuaties in de staten Florida en New Jersey en de stad New York. Deze aanbevelingen zijn in sommige gevallen concreet en direct toepasbaar in Nederland. Andere aanbevelingen zijn eerder overwegingen of aandachtspunten die de delegatieleden bij de doorontwikkeling van hun organisaties en in hun plannen kunnen meenemen. De aanbevelingen en aandachtspunten worden bijvoorbeeld meegenomen in het project ‘module evacuatie grote overstromingen’ van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, waar veel van de betrokken organisaties ook aan deelnemen.

Samenstelling delegatie
Omdat in Nederland bij overstromingen en daarmee gepaard gaande evacuaties veel netwerkpartners uit de algemene en functionele crisisorganisaties moeten samenwerken, werd een groot aantal van deze partners benaderd om deel te nemen aan de studiereis; het lokale niveau, het nationale niveau, early warning en waterbeheerorganisaties. Hierdoor kon de problematiek integraal bekeken worden. De delegatie bestond uit vertegenwoordigers van:

Rijkswaterstaat (RWS) inclusief het Water Management Centrum Nederland (RWS-WMCN)
Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC)
Nationaal Crisiscentrum (NCC)
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing Infrastructuur en Milieu (DCC-IenM)
Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
Waterschap Hollandse Delta (WSHD)
Waterschap Rivierenland (WSRL)
De digitale versie van het reisverslag is in de bijlage opgenomen. Gedrukte exemplaren zijn bij de betrokken organisaties beschikbaar.

Meer informatie
Crisismanagement en grootschalige evacuatie in de VS - Aanbevelingen voor Nederland (http://www.nctv.nl/Images/vsmagazine-def-lowres_tcm126-539012.pdf)
21-02-2014 | pdf-document, 1.62 MB
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 22 februari 2014, 02:27:08
Nederlands dijkinspectieteam onder indruk van overstromingen in Engeland: 'Er wordt hier heel hard gewerkt'

http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/februari2014/nederlands_dijkinspectieteam_onder_indruk_van_overstromingen_in_engeland_er_wordt_hier_heel_hard_gewerkt.aspx (http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/februari2014/nederlands_dijkinspectieteam_onder_indruk_van_overstromingen_in_engeland_er_wordt_hier_heel_hard_gewerkt.aspx)
17-02-2014

Engeland wordt sinds december aanhoudend getroffen door regen en storm met als gevolg overstromingen in vooral Zuidwest-Engeland. Inspecteurs Peter Blommaart en Erik Bijlsma van Rijkswaterstaat, Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland en Theo Reuzenaar van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn sinds vrijdag 14 februari in het getroffen gebied om collega’s van the Environment Agency, de belangrijkste waterbeheerder in Engeland, bij te staan.

Met de inzet van het dijkinspectieteam geeft Nederland gehoor aan de hulpvraag van de Britse regering. De inspecteurs werken in duo’s met Engelse collega's om optimaal gebruik te maken van elkaars ervaring en expertise.

Onder de indruk
Dijkinspecteur Wijnand Evers van Waterschap Groot Salland is onder de indruk van wat ze aantreffen: 'De kracht van het water is, zoals wij weten, enorm. We inspecteren dijken en delen onze bevindingen met de Engelse collega’s. Wat de mensen hier meemaken is wel zeer uitzonderlijk.'

Door de aanhoudende regen is de grond verzadigd en kunnen de rivieren het vele water nauwelijks kwijt. Het getij is een complicerende factor voor het lozen van water op zee. Vanuit een helikopter is zondagochtend een inspectie gedaan van dijken in het ondergelopen gebied. Daarbij wordt gelet op de algemene toestand van de dijk. Peter Blommaart van Rijkswaterstaat:'Je ziet dat de beken en rivieren zoveel water gewoon niet kwijt kunnen. De staat van de dijken is, gezien de omstandigheden, redelijk. De inspectie helpt om aandachtspunten te herkennen en te delen met de collega’s van de Environment Agency.'

Verdere overstromingen voorkomen
De Nederlandse dijkinspecteurs zien dat de collega's van de Environment Agency er alles aan doen om verdere overstromingen te voorkomen. 'Ze zijn erg betrokken en wisselen graag kennis en ervaring uit. Verder zijn ze erg geïnteresseerd in de Nederlandse wijze van waterbeheer', aldus Blommaart. Ook bewoners in het gebied dat de inspecteurs bezoeken reageren enthousiast en 'warm'. 'Je ziet dat ze blij zijn met onze aanwezigheid. Ze wensen ons succes en hopen dat onze expertise de Environment Agency helpt in hun strijd tegen het water.'

De Environment Agency is de belangrijkste waterbeheerder in Engeland. Daarnaast zijn er in diverse lage delen van Engeland 'Drainage boards', die het waterpeil en de waterafvoer bepalen. Rijkswaterstaat en de waterschappen onderhouden sinds enkele weken intensief contact met de Environment Agency over Nederlandse hulp en samenwerking.

Het dijkinspectieteam is tot en met vrijdag 21 februari in het getroffen gebied.Dijkinspectie team van Rijkswaterstaat en Waterschappen naar Groot-Brittannië

http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/februari2014/dijkinspectie_team_van_rijkswaterstaat_en_waterschappen_naar_grootbrittanni.aspx (http://www.rijkswaterstaat.nl/actueel/nieuws_en_persberichten/2014/februari2014/dijkinspectie_team_van_rijkswaterstaat_en_waterschappen_naar_grootbrittanni.aspx)
14-02-2014 | Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving | persbericht

Afgelopen zondag is een Nederlandse delegatie van waterveiligheidsexperts, onder leiding van Rijkswaterstaat, met Deltares en de Unie van Waterschappen op bezoek geweest bij de Britse overheid. In deze gesprekken is vanuit de Nederlandse overheid hulp aangeboden. De Britse overheid heeft nu te kennen gegeven in te gaan op het aanbod om een team van dijkexperts te laten komen.

De inzet past in de goede relaties tussen beide landen. Vanwege de contacten tussen Rijkswaterstaat en het Engelse Environment Agency kon op zeer korte termijn een missie worden samengesteld. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu): 'Het is van belang om kennis en ervaring te delen door Nederlandse expertise in zetten tegen de wateroverlast in Engeland.'

Gisterenavond is een team van dijkexperts van Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen aankomen in Bristol. Vanochtend gaan zij samen met de Britse collega’s, na een briefing op het hoofdkwartier van het Environment Agency, aan het werk in het ondergelopen gebied. Verwacht wordt dat het expertteam minstens een week ingezet zal worden.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: honderd op 20 oktober 2014, 17:51:38
Onderstaand nieuwsbericht van Waterschap Rijn & IJssel (http://www.wrij.nl), gepubliceerd op 20 oktober 2014.

Rampzalige gevolgen in Oost-Nederland bij dijkdoorbraak in Duitsland
Citaat van: http://www.wrij.nl/thema%27/actueel/nieuws/@4129/rampzalige-gevolgen/
Grensoverschrijdende dijken staan centraal tijdens de internationale hoogwaterconferentie op 30 oktober in het Duitse Rees.
Een dijkdoorbraak langs de Rijn in Duitsland, kan rampzalige gevolgen hebben voor Oost-Nederland, dat dan van Lobith tot Zwolle onder water kan komen te staan. Tijdens de hoogwaterconferentie wisselen de Duitse en Nederlandse waterautoriteiten kennis en ervaring uit en proberen zo tot een betere internationale afstemming van maatregelen en plannen te komen.

De internationale hoogwaterconferenties zijn kort na het hoogwater van 1995 ingesteld. De dreiging van dit extreme hoogwater leidde tot de evacuatie van meer dan 250.000 inwoners van de Betuwe, de Bommelerwaard en de Ooijpolder. In de pogingen dit hoge water in toom te houden, bleek samenwerking en afstemming tussen Nederlandse en Duitse overheden en waterbeheerders al van cruciaal belang.

Deltabeslissing
Door klimaatverandering moeten we er rekening mee houden dat we met nog hogere waterstanden te maken kunnen krijgen dan in 1995. Nederland bereidt zich daar op voor door ruimtelijke aanpassingen, dijkversterkingen, rivierverruimingen en een goede voorbereiding op het voorkomen van verstrekkende gevolgen na een onverhoopte overstroming. De plannen daarvoor staan in de een van de vijf op Prinsjesdag bekend gemaakte deltabeslissingen, Waterveiligheid. De nadruk in deze plannen ligt vooral op het zo veel mogelijk verkleinen van het risico op een overstroming.

De nadruk in deze plannen ligt vooral op het zo veel mogelijk verkleinen van het risico op een overstroming.

Grensoverschrijdende dijk
Dat risico komt echter voor een belangrijk deel uit de landen van waaruit de grote rivieren ons land bereiken. Daarbij zien we dat de dijk bij Spijk, waar de Rijn ons land binnenstroomt, nog ruim 20 kilometer doorloopt in Duitsland. Dat betekent ook dat dijkversterking aan de Nederlandse kant om bijvoorbeeld Zevenaar, Duiven en Westervoort te beschermen alleen zinvol is als ook in Duitsland maatregelen worden genomen.

Ook voor goede informatie over waterstanden dijkhoogten en sterkten en mogelijkheden om tijdelijk water te parkeren, is Nederland mede afhankelijk van informatie uit Duitsland.

Conferentie
Tijdens de internationale hoogwaterconferentie staan deze grensoverschrijdende dijken centraal. Aan de conferentie nemen vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel deel, als ook vertegenwoordigers van het Ministerium fur Klimatschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Vervbraucherschutz van NOrdrhein-Westfalen als ook bestuurders van Duitse gemeenten en het Wasserverband deel.

Zie ook: Systeemdijk krijgt hogere beschermingsnorm (http://www.wrij.nl/thema%27/actueel/nieuws/@1660/systeemdijk-krijgt/)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Thor op 15 februari 2015, 21:06:43
'Nederlanders onderschatten gevaar overstroming'

http://www.nu.nl/weekend/3991538/nederlanders-onderschatten-gevaar-overstroming.html (http://www.nu.nl/weekend/3991538/nederlanders-onderschatten-gevaar-overstroming.html)

http://www.overstroomik.nl/

Over Overstroom ik?

Doel van deze website is het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van iedereen in Nederland bij grote overstromingen te verhogen.
In Nederland hebben we door de aanleg van dijken en duinen de kans op een overstroming sterk verkleind. Maar de natuur is grillig, het kan ook in ons land een keer misgaan…
De site geeft op postcodeniveau de maximale waterhoogte als gevolg van een grote overstroming en een algemeen handelingsperspectief.
Bij een daadwerkelijke crisis, zal de Veiligheidsregio adviseren over blijven of weggaan.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: JJ75 op 15 februari 2015, 22:04:16
Erg leuke website die allen rekening houd met waer uit de grote rivieren maar niet met waterproblemen uit de kleinere rivieren. Dus alleen geschikt voor de randstad helaas.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: JJ75 op 15 februari 2015, 22:06:50
  http://www.youtube.com/watch?v=YQBusNo7Y1g (http://www.youtube.com/watch?v=YQBusNo7Y1g)

Leuke film over dijkring 48.

http://www.youtube.com/watch?v=hPlz52BiRA0 (http://www.youtube.com/watch?v=hPlz52BiRA0)
Nog een gemaakt door mijn collega's
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: JJ75 op 15 februari 2015, 22:13:11
Eerste filmpje geplaatst door wsrijnenijssel ,tweede door LievenseCSO.
Titel: Hoogwaterbrigade in Kampen heeft landelijke primeur met 'Bølgen'
Bericht door: Thor op 16 september 2015, 22:50:57
Hoogwaterbrigade in Kampen heeft landelijke primeur met 'Bølgen'

KAMPEN - Binnenstadsbewoners eerder en duidelijker waarschuwen voor hoogwater en hen betrekken bij het in beeld brengen van de catastrofe. Daarmee experimenteert Waterschap Groot Salland (WGS) vanavond tijdens de training van de hoogwaterbrigade in Kampen. Het is een onderdeel van 'Bølgen', een groot internationaal project.


Voor het in kaart brengen van de omvang van de catastrofe wordt UN-ASIGN gebruikt. Een applicatie voor de telefoon die iedereen kan downloaden. Via de app kunnen foto's, video's en geluidsopnames worden verstuurd. Op een speciale website, die automatisch de locatie traceert, van de Verenigde Naties kunnen rampenbestrijders die bekijken.Zij hebben daardoor snel een goed beeld van de bedreigende situatie.

http://www.destentor.nl/regio/kampen/hoogwaterbrigade-in-kampen-heeft-landelijke-primeur-met-b%C3%B8lgen-1.5244134 (http://www.destentor.nl/regio/kampen/hoogwaterbrigade-in-kampen-heeft-landelijke-primeur-met-b%C3%B8lgen-1.5244134)
Titel: Re: Hoogwaterbrigade in Kampen heeft landelijke primeur met 'Bølgen'
Bericht door: Thor op 16 september 2015, 23:02:01
Hoogwaterbrigade oefent op sluiting waterkering Kampen

https://www.youtube.com/watch?v=Eo0mAFXMxj0 (https://www.youtube.com/watch?v=Eo0mAFXMxj0)


De rivier de IJssel heeft een belangrijke
functie voor de gemeente Kampen. Niet alleen
zorgt de IJssel voor een prachtig stadsaanzicht
en verbindt deze rivier de zeven kernen
die de gemeente rijk is, ook zorgt het water
voor veel recreatiemogelijkheden. Het water
laat zich echter niet in zijn vrijheid beperken
en kan voor ons een bedreiging vormen. Om
de gemeente te beschermen tegen hoogwater
is in samenwerking met Waterschap Groot
Salland een dijkversterkingsplan ontwikkeld,
namelijk Waterkering Kampen-Midden.
De sluiting van de waterkering bij hoog
IJsselwater is een verantwoordelijkheid van
het waterschap. Voor de uitvoering hiervan
is een Hoogwater-brigade gevormd. Deze
Hoogwater-brigade wordt gevormd door 200
vrijwilligers uit onze gemeente. Zij zorgen
ervoor dat de waterkering daadwerkelijk wordt
gesloten als de omstandigheden dat vereisen.
Tijdens het sluiten van de waterkering heeft de
gemeente een rol in het uitvoerend team van
het waterschap. Deze vijf ambtenaren zullen
de middelen uitzetten ten behoeve van de
verkeerscirculatie.
Als gemeente weten wij dat u ongemak zult
ondervinden als de waterkering opgezet wordt,
want ook u wordt gevraagd om passende
maatregelen te treffen om de stad en het achterliggende
polderland te beschermen. Daarbij
is communicatie een onmisbaar aspect. Bij
oefeningen wordt u door middel van een huisaan-
huis nieuwsbrief en via weekblad de Brug
op de hoogte gebracht. In geval van hoogwater
wordt u tijdig door ons geinformeerd, o.a.
door de Communicator (alarmeringscomputer)
en de gebruikelijke media.
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen
met onze ambtenaar rampenbestrijding Janet
Scholten, telefoonnummer (038) 4778446
e-mailadres: janet.scholten@kampen.nl.
Meer informatie over ‘hoogwater’ kunt u binnenkort
raadplegen op onze gemeentelijke
website www.kampen.nl (http://www.kampen.nl).
Titel: Re: Hoogwaterbrigade in Kampen heeft landelijke primeur met 'Bølgen'
Bericht door: Thor op 16 september 2015, 23:13:06
Hoog water brigade

Titel: Re: Hoogwaterbrigade in Kampen heeft landelijke primeur met 'Bølgen'
Bericht door: Thor op 17 september 2015, 12:56:27
Ook hier vanuit het waterschap de continue roep om de aanmelding van vrijwilligers voor het zogenaamde dijkleger.

In een van de filmpjes wordt getoond de inzet van de genie die in dat jaar, als een extra uitgebreide oefening, incidenteel was. Het materieel (kwantitatief en kwalitatief) waarover de genie kan beschikken is in de loop der tijd wel steeds magerder geworden.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 9 december 2015, 23:32:52
Slechts twintig procent Noord-Hollanders voorbereid op overstroming

Citaat van: http://www.vrnhn.nl/slechts-twintig-procent-noord-hollanders-voorbereid-op-overstroming
3 december 2015 / mdbruijn
 
Maar twintig procent van de Noord-Hollanders weet wat hij moet doen bij een overstroming. Dit blijkt uit een onderzoek van het hoogheemraadschap naar het waterbewustzijn bij Noord-Hollanders. Hoewel de kans op een overstroming klein is, zijn de gevolgen extreem groot. Omdat het goed is om hier eens over na te denken, start het hoogheemraadschap een voorlichtingscampagne.
Uit een internationaal onderzoek anderhalf jaar geleden bleek dat het waterbeheer in Nederland goed op orde is. Maar dat onderzoek concludeerde ook dat de Nederlanders zo gewend zijn dat ze in een veilig land wonen, dat ze vergeten dat tweederde van het land zich onder zeeniveau bevindt. Dat laatste was voor het hoogheemraadschap aanleiding te kijken hoe het staat met het ’waterbewustzijn’ van de Noord-Hollanders.

Zorgwekkend
Hieruit bleek dat slechts twintig procent van de Noord-Hollanders weet wat ze moeten doen in het geval van een overstroming. Veertig procent gaf aan open te staan voor informatie, maar veertig procent stond daar ook niet voor open. Die laatste veertig procent is zorgwekkend. Zeker omdat bijna negentig procent van de Noord-Hollanders in hetzelfde onderzoek aangeeft dat ze weten dat het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt.

Flyer op de mat
Vorige week ontvingen inwoners van de gemeenten Waterland, Edam/Volendam, Oostzaan, Purmerend, Hollands Kroon en het landelijke gebied van Amsterdam-Noord een flyer in de bus. Deze gemeenten werden in de nacht van 13 op 14 januari 1916, nu bijna een eeuw geleden, getroffen door een grote watersnoodramp. Weten mensen welke impact een overstroming heeft als die nu zou plaatsvinden? En zijn we voorbereid? In deze flyer staat hierover meer informatie.

Op de themacampagnesite www.veiligschoonvoldoende.nl (http://www.veiligschoonvoldoende.nl) tonen animatiefilmpjes hoe snel en hoog het water kan komen in de betreffende gemeenten. Ook kunt u per postcodegebied zien hoe hoog het water in de buurt komt bij een overstroming.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord werkt samen met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan het hoogwaterbewustzijn van de inwoners binnen de regio.

3 december 2015
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 9 december 2015, 23:43:48
www.veiligschoonvoldoende.nl

Hoe snel komt het water in jouw buurt?

Onderstaande filmpjes geven de gevolgen van een overstroming betrouwbaar in beeld. Ze zijn gemaakt met 3Di software, op basis van nauwkeurige geografische data. De kans op een overstroming is heel klein, maar de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom bereidt het hoogheemraadschap zich, samen met partners, zo goed mogelijk voor. De 3Di software helpt ons daarbij, bijvoorbeeld bij het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen om het risico op schade en slachtoffers te verkleinen


Gemeente Purmerend

Driehuizen
Hoe snel verspreidt het water zich als er in Purmerend een dijk doorbreekt?
De fictieve overstroming in dit filmpje geeft de gevolgen van een overstroming betrouwbaar in beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=uXclpohuaSw (https://www.youtube.com/watch?v=uXclpohuaSw)


Gemeente Waterland
Katwoude
Hoe snel verspreidt het water zich als er in Katwoude of Uitdam een dijk doorbreekt?
De fictieve overstroming in deze filmpjes geeft de gevolgen van een overstroming betrouwbaar in beeld.
https://www.youtube.com/watch?v=x_uAo4tazKE (https://www.youtube.com/watch?v=x_uAo4tazKE)

https://www.youtube.com/watch?v=SDmE1H4iMDs (https://www.youtube.com/watch?v=SDmE1H4iMDs)


Gemeente Hollands Kroon

Hoe snel verspreidt het water zich als er in de Wieringermeer een dijk doorbreekt?
Reconstructie van de inundatie van de Wieringermeer op 17 april 1945.
https://www.youtube.com/watch?v=b4YCwaUUcvo (https://www.youtube.com/watch?v=b4YCwaUUcvo)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Thor op 10 december 2015, 11:49:40
Hoe snel komt het water bij jou in de buurt is een aspect maar hoe hoog komt het water bij jou in de buurt is nmm veel interessanter om de nodige voorbereidingen te kunnen treffen.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 13 januari 2016, 23:41:04
Wat als Rotterdam overstroomt?

https://www.youtube.com/watch?v=sNVjRep5kzc (https://www.youtube.com/watch?v=sNVjRep5kzc)
NOS
Gepubliceerd op 12 jan. 2016
Citaat
In Nederland voelen we ons veilig achter de dijken. Maar als het wel mis gaat, hoe hoog komt het water dan? Met een virtual reality bril laten wij het zien in Utrecht en Rotterdam. In deze video kan je zien wat het ergste scenario betekent voor de Oude Binnenweg in Rotterdam. Het water komt in dit geval 4 meter hoog.Wat als Utrecht overstroomt?

https://www.youtube.com/watch?v=yz9PGGsmFAs (https://www.youtube.com/watch?v=yz9PGGsmFAs)
NOS
Gepubliceerd op 12 jan. 2016
Citaat
In Nederland voelen we ons veilig achter de dijken. Maar als het wel mis gaat, hoe hoog komt het water dan? Met een virtual reality bril laten wij dit zien in Utrecht en Rotterdam. In deze video kan je zien wat het ergste scenario betekent voor Willem van Noortplein in Utrecht. Het water komt in dit geval 1 meter hoog.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: RAdeR op 30 maart 2016, 08:04:13
https://www.youtube.com/watch?v=u2-VVXBAhQ4 (https://www.youtube.com/watch?v=u2-VVXBAhQ4)
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 4 november 2016, 15:46:35
https://www.youtube.com/watch?v=jyZGPXli4ec (https://www.youtube.com/watch?v=jyZGPXli4ec)
Als de dijken breken | Official Trailer (2016) | vanaf 5 november // NPO 1
Evangelische Omroep
Published on Oct 24, 2016
Citaat
Zesdelige dramaserie over een hedendaagse watersnoodramp in Nederland en delen van Vlaanderen. Vijf miljoen Nederlanders wonen onder zeeniveau. Wat blijft er over van ons Nederland als er zich anno nu een watersnoodramp voltrekt? Wat zijn de rampzalige gevolgen en vooral: hoe bouw je je leven, hoe bouwen we Nederland weer op?
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 9 november 2016, 23:24:23
https://www.youtube.com/watch?v=sP6hDyVoy4s (https://www.youtube.com/watch?v=sP6hDyVoy4s)
Rijkswaterstaat
Gepubliceerd op 8 nov. 2016
Citaat
Nederland is superstormproof. In dit filmpje geven we aan wat een dergelijke storm kan aanrichten en wat er gedaan is om ons land hier tegen te beschermen. Meer informatie over onze maatregelen tegen hoogwater vindt u op de website van Rijkswaterstaat:

http://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/hoogwater/index.aspx
 
Titel: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Live op 7 februari 2018, 14:46:04
De Nationale Reddingsvloot bij watersnood

Citaat van: https://mijngemeente.vrnhn.nl/verhalen/de-nationale-reddingsvloot-bij-watersnood
We wonen in een waterrijke regio. De kans op een grote overstroming is niet extreem groot, maar hij is er zeker. Het Rijk subsidieert de Nationale Reddingsvloot: vaartuigen die ingezet worden bij daadwerkelijke overstromingen in het land. Dat gaat veranderen, want vanaf 1 januari 2018 ligt de reddingsvloot in handen van de veiligheidsregio’s. Wij kiezen voor een samenwerking met de reddingsbrigade.

Tweeëntwintig regio’s met ieder vier boten
Tweeëntwintig van de vijfentwintig veiligheidsregio’s zullen de kosten en regeling van de reddingsvloot op zich nemen. De vloot bestaat uit reddingsvaartuigen die worden ingezet bij (grote) overstromingen: ze kunnen door laagstaand water, smalle openingen en langs andere obstakels varen, om zoveel mogelijk slachtoffers te kunnen helpen in tijden van watersnood. Iedere regio beschikt vanaf 2018 over vier boten: in totaal hebben we in Nederland dus 88 boten tot onze beschikking. Op die manier kunnen we samenwerken met andere regio’s als er echt nood aan de man is.

Samenwerking met de reddingsbrigade
Wij hebben binnen onze veiligheidsregio niet de kennis, ervaring en middelen om met de vaartuigen te varen. Daarom kiezen wij ervoor om samen te werken met de reddingsbrigade: we betalen hen als ze daadwerkelijk met de reddingsvloot worden ingezet. Lees hier hoe zij zich voorbereiden om de vaartuigen te kunnen bemannen.

Op de kaart hieronder is te zien hoe iedere regio de organisatie van de reddingsvloot inricht: de vloot wordt bemand door de reddingsbrigade, de brandweer of gezamenlijk (bron: Reddingsbrigade Nederland).

(https://mijngemeente.vrnhn.nl/sites/default/files/2017-10/Kaartje%20Reddingsbrigade.jpg)
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Live op 7 februari 2018, 14:46:40
zie ook: Hulpverleningsforum  » Overige hulpdiensten » Reddingsbrigade/KNRM/Kustwacht » Onzekerheid over voorbestaan nationale reddingsvloot door overdracht naar veiligheidsregio's (https://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,97260.0.html)
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: RemRoof op 7 februari 2018, 18:09:04
88 boten klinkt niet als heel veel. Hoeveel waren dit er in de oude situatie?
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Thor op 7 februari 2018, 20:37:50
88 boten klinkt niet als heel veel. Hoeveel waren dit er in de oude situatie?

De vraag is of die 88 vaartuigjes echt operationeel zijn en voor een wat langere tijd qua bemanningen etc. operationeel/inzetbaar blijven en inzetbaar gehouden kunnen worden.

Als het goed was is dit aantal in de oude situatie vrijwel gelijk.

De ervaring bij calamiteiten te water leert dat al vrij snel particuliere vaartuigen en vaartuigjes ter plaatse zullen verschijnen.

Een van de grootste problemen bij een watersnood van enige omvang zal worde gevormd door de communicatie.
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Thor op 8 februari 2018, 11:32:16
In ieder geval komen er volgens het plaatje minstens twee verschillende instanties, ieder waarschijnlijk met o.a. verschillende communicatie middelen en methoden, gezagsverhoudingen etc.
Wie/wat krijgt bij een eventuele grotere watersnoodramp de leiding. Wordt dit op basis van ervaring, inzicht, kennis en kunde etc. of op basis van een of andere vorm van actuele status etc.
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Thor op 9 februari 2018, 11:49:12
De officiële reddingsvloot bestaat nog wel uit diverse “mooi weer” vaartuigjes.
De ervaringen met het materieel en de (vrijwillige) bemanningen zijn voornamelijk gebaseerd op kortere inzetten onder “zomerse” omstandigheden.
In de diverse scenario’s grotere watersnoden wordt uitgegaan van niet onaanzienlijke grote aantallen slachtoffers en grotere gebieden.
De seizoenen, temperaturen, weersomstandigheden o.a. temperatuur, neerslag, windkracht golfcondities etc. waarin watersnoodrampen kunnen optreden kunnen niet vooraf worden bepaald maar het ligt sterk voor de hand dat het niet onder de meest ideale weersomstandigheden zal optreden.

De bemanningen kunnen zich kleden op inzetten van redelijk beperkte duur onder barre omstandigheden in de open vaartuigjes, hoe zit het met de te vervoeren slachtoffers.
Moet er ondertussen niet worden gedacht aan soorten van bescherming in de vorm van bijvoorbeeld snel aan te brengen overkappingen,mogelijk naast goede en direct beschikbare voorraden aan beschermende kleding.
Tijdens zware vorst kunnen, vooral de snel varende, vaartuigjes van de reddingsvloot te maken krijgen met ijsafzetting door buiswater, met alle mogelijke consequenties van dien.

Kortom er valt nmm nog het nodige te overwegen om deugdelijk te zijn voorbereid op een all-weather inzet van de nationale reddingsvoolt.
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Fletwed op 9 februari 2018, 16:07:35
De officiële reddingsvloot bestaat nog wel uit diverse “mooi weer” vaartuigjes.
De ervaringen met het materieel en de (vrijwillige) bemanningen zijn voornamelijk gebaseerd op kortere inzetten onder “zomerse” omstandigheden.
In de diverse scenario’s grotere watersnoden wordt uitgegaan van niet onaanzienlijke grote aantallen slachtoffers en grotere gebieden.
De seizoenen, temperaturen, weersomstandigheden o.a. temperatuur, neerslag, windkracht golfcondities etc. waarin watersnoodrampen kunnen optreden kunnen niet vooraf worden bepaald maar het ligt sterk voor de hand dat het niet onder de meest ideale weersomstandigheden zal optreden.

De bemanningen kunnen zich kleden op inzetten van redelijk beperkte duur onder barre omstandigheden in de open vaartuigjes, hoe zit het met de te vervoeren slachtoffers.
Moet er ondertussen niet worden gedacht aan soorten van bescherming in de vorm van bijvoorbeeld snel aan te brengen overkappingen,mogelijk naast goede en direct beschikbare voorraden aan beschermende kleding.
Tijdens zware vorst kunnen, vooral de snel varende, vaartuigjes van de reddingsvloot te maken krijgen met ijsafzetting door buiswater, met alle mogelijke consequenties van dien.

Kortom er valt nmm nog het nodige te overwegen om deugdelijk te zijn voorbereid op een all-weather inzet van de nationale reddingsvoolt.

Bij zulke rampen moet je niet alleen bouwen op de 112-hulpdiensten, reddingsbrigades, KNRM etc. maar ook op de burgers. Mocht er zoiets gebeuren als een watersnoodramp dan zullen burgers, bedrijven, leger, buitenlandse hulptroepen helpen waar nodig. Je kan nu wel veel geld gaan uitgeven aan overkappingen etc. maar denk dat prioriteit ergens anders ligt bij Reddingsbrigades Nederland. Tevens wat ook al gezegd is, zij doen vaak bewaking van april-september, bij veelal mooi weer... dus dan is een overkapping niet nodig, en ook wellicht onhandig als je slachtoffers aan boord mee wil nemen, of onder bruggetjes door wil gaan.
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Thor op 9 februari 2018, 21:23:06
Bij zulke rampen moet je niet alleen bouwen op de 112-hulpdiensten, reddingsbrigades, KNRM etc. maar ook op de burgers. Mocht er zoiets gebeuren als een watersnoodramp dan zullen burgers, bedrijven, leger, buitenlandse hulptroepen helpen waar nodig.1, Je kan nu wel veel geld gaan uitgeven aan overkappingen etc. maar denk dat prioriteit ergens anders ligt bij Reddingsbrigades Nederland. Tevens wat ook al gezegd is, zij doen vaak bewaking van april-september,2. bij veelal mooi weer... dus dan is een overkapping niet nodig, en 3.ook wellicht onhandig als je slachtoffers aan boord mee wil nemen, of onder bruggetjes door wil gaan.

0.Het gaat hier over de vaartuigjes van de RB die ingezet zullen worden
De KNRM en grotere particuliere en overheidsvaartuigen komen echt wel vanzelf
1.waar ligt de prioriteit bij Reddingsbrigades Nederland dan volgens jou
2.het gaat juist niet om mooi weer, daarom schrijf ik er even snel een overkapping op zetten voor de inzet onder slechte omstandigheden,
3.dat hoeft bij een juiste uitvoering niet in de weg te staan.

Heb je ooit eens onder de door mij genoemde omstandigheden langere tijd in een klein vaartuig gevaren
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Fletwed op 9 februari 2018, 21:55:08
0.Het gaat hier over de vaartuigjes van de RB die ingezet zullen worden
De KNRM en grotere particuliere en overheidsvaartuigen komen echt wel vanzelf
1.waar ligt de prioriteit bij Reddingsbrigades Nederland dan volgens jou
2.het gaat juist niet om mooi weer, daarom schrijf ik er even snel een overkapping op zetten voor de inzet onder slechte omstandigheden,
3.dat hoeft bij een juiste uitvoering niet in de weg te staan.

Heb je ooit eens onder de door mij genoemde omstandigheden langere tijd in een klein vaartuig gevaren

Wel in een klein vaartuig gezeten, niet in onbarmhartige omstandigen... wel natuurlijk regen, harde wind en kou ;)
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Fletwed op 9 februari 2018, 22:08:49
0.Het gaat hier over de vaartuigjes van de RB die ingezet zullen worden
De KNRM en grotere particuliere en overheidsvaartuigen komen echt wel vanzelf
1.waar ligt de prioriteit bij Reddingsbrigades Nederland dan volgens jou
2.het gaat juist niet om mooi weer, daarom schrijf ik er even snel een overkapping op zetten voor de inzet onder slechte omstandigheden,
3.dat hoeft bij een juiste uitvoering niet in de weg te staan.

Heb je ooit eens onder de door mij genoemde omstandigheden langere tijd in een klein vaartuig gevaren

1 - Om eerst financieel er beter voor te staan, financieel nog niet sterk genoeg, én gaat al 100.000 op jaarbasis uit naar NRV.
2 - Begrijp ik ;)
3 - Wel in een klein vaartuig gezeten, niet in onbarmhartige omstandigen... wel natuurlijk regen, harde wind en kou ;)
Titel: Re: De Nationale Reddingsvloot bij watersnood
Bericht door: Lifequard Texel op 11 februari 2018, 17:27:22
Een van de redenen dat Reddingsbrigades Nederland ieder jaar de actie serious rescue ondersteund, is dat het een grote logistieke operatie betreft. Een tocht van 3 dagen in de tweede helft van december met ongeveer 40 boten en een ploeg van ongeveer 250 personen die allemaal huisvesting en verzorging nodig hebben. Hoewel bij een rampeninzet de Reddingsbrigade onder de verantwoordelijkheid van de brandweer valt kan deze wel behoorlijk wat ervaring in brengen.
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 6 februari 2019, 19:50:12

Omroep Gelderland
Gepubliceerd op 31 jan. 2019

TIEL - Waterschap Rivierenland heeft vandaag - precies 24 jaar na de evacuatie van het Rivierengebied - een nieuwe app uitgebracht. Op de app #tothier kan je via je postcode checken hoe hoog het water in je woonkamer kan komen in geval van een dijkdoorbraak.
Titel: "Wacht niet op water" www.wachtnietopwater.nl
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 15:35:18
https://twitter.com/VRZuidLimburg/status/1215228594189934592
Titel: Re: "Wacht niet op water" www.wachtnietopwater.nl
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 17:08:01
Titel: Re: Voorbereiding op hoogwater en overstromingen
Bericht door: Live op 21 februari 2020, 19:20:55