Hulpverleningsforum

Rood: Brandweer / Brandbestrijding / Brandpreventie => Specialismes => Topic gestart door: Peter71 op 9 juli 2012, 16:59:59

Titel: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 9 juli 2012, 16:59:59
Praktijkbeoordeling nieuw materieel THU
9 juli 2012

Dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli vond er een praktijkbeoordeling plaats van nieuw materieel voor technische hulpverlening (THU) bij het BOCAS (opleidingscentrum) in Amsterdam. Het materieel is bestemd voor de vijf specialistische eenheden die landelijk zullen worden ingericht. Deelnemers uit verschillende regio's met diverse achtergronden (strategie en praktijk) zijn gevraagd de nieuwe uitrusting te testen.

meer over THU
http://www.nvbr.nl/wat_doen_we/thema-optimale/som/technische/ (http://www.nvbr.nl/wat_doen_we/thema-optimale/som/technische/)

De vijf op te richten THU-teams vullen de lacune tussen basisbrandweerzorg en USAR (Urban Search and Rescue Teams). De teams dienen als opvolging van de huidige interim THU uitrusting, waar de regio's nu over beschikken. Het materieel is complementair met dat van USAR. De USAR-teams zijn ook van begin tot eind betrokken bij de aanschaf van het nieuwe materieel en het (organisatorisch) oprichten van de THU-teams.

naar boven
Wat is er precies getest?

De leverancier heeft de uitrusting gemaakt op basis van twee scenario's:

Ingestort kantoorpand in aanbouw
Ontspoorde ICE trein in weiland na aanrijding met vrachtwagen
De meest opvallende aanvulling op het huidige THU-materieel is het logistieke component. Er zijn ook de middelen aanwezig om het materieel op de incidentlocatie te vervoeren.

De deelnemers hebben onderzocht of er voldoende materieel is om adequaat op te treden bij bovenstaande incidenten en of het ook voor andere denkbare scenario's geschikt is. De algemene conclusie is dat het door de leverancier aangeboden concept voor het belangrijkste deel voldoet. Er zijn - vooral vanuit de praktijk - diverse suggesties gedaan voor aanvullingen en verbeteringen. Er is door veel mensen verzocht om extra klein gereedschap. Zo vragen de USAR-mensen om slimme oplossingen zoals een kleine slijptol die in een krappe ruimte te gebruiken is.


Hoe ziet het er straks operationeel uit?

Om een opkomsttijd van één uur te garanderen wordt op vijf locaties in Nederland een specialistisch team opgericht. Veiligheidsregio Hollands Midden heeft zich aangeboden als pilotregio. De pilot gaat binnenkort draaien.

Het doel is dat op relatief korte termijn alle vijf teams operationeel zijn. Op dit moment wordt, vanuit project SOM, beleid ontwikkeld om dit organisatorisch vorm te geven.
http://www.nvbr.nl/wat_doen_we/thema-optimale/som/ (http://www.nvbr.nl/wat_doen_we/thema-optimale/som/)

http://www.nvbr.nl/algemene_onderdelen/rss/rss/@33118/praktijkbeoordeling/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter (http://www.nvbr.nl/algemene_onderdelen/rss/rss/@33118/praktijkbeoordeling/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter)


Lijkt me een goede zaak om de specialistische taken onder te verdelen in regio,s
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 16 oktober 2013, 09:20:51
We zijn een jaar verder, hoe zijn de ontwikkelingen?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 30 mei 2014, 08:47:56
Citaat van: http://www.brandweernederland.nl/actueel/brwnl_nieuws/?ActItmIdt=39214
Geweldig dat onze regio het specialisme Technische Hulpverlening mee ontwikkelt”

28 mei 2014

Marco-VerhoevenAdviseur Incidentbestrijding Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant Marco Verhoeven vertegenwoordigt de regio in de werkgroep Implementatie specialisme Technische Hulpverlening (STH). Samen met de andere vertegenwoordigers uit de regio's Hollands Midden, Fryslân, Gelderland-Zuid en IJsselland werkt Marco samen met Danny Cranenburg aan de implementatie van het specialisme. Doel is om eind van dit jaar vijf teams klaar te hebben staan.

"Langzamerhand zijn we vanuit de werkgroep er aan toe om meer duidelijkheid te geven over STH. Ik praat natuurlijk wel met mijn directe collega's over wat het betekent als we straks dit specialisme kunnen inzetten in onze regio en buurregio's. En we zijn er best trots op dat we dit specialisme onder onze hoede hebben gekregen. Ik vind het een mooi specialisme. Het zit zo'n beetje tussen USAR.NL en onze basiszorg in."
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 1 april 2015, 19:35:22
Citaat van: http://www.brandweernederland.nl/algemene_onderdelen/nieuwsblokken/nieuws-homepage/?ActItmIdt=41410
Start werving voor specialisme Technische Hulpverlening: “De bal gaat nu rollen”

1 april 2015

Arjan Stam"Nu gaat het gebeuren is mijn beleving. We hebben vanaf 2014 met de projectgroep Specialisme Technische Hulpverlening hard gewerkt om dit eerste landelijke specialisme vorm te geven. Nu staan we in de startblokken om te gaan werven." Arjan Stam, projectleider van het project Specialisme Technische Hulpverlening is er klaar voor om van denken naar doen te gaan.

Dit doet hij samen met de projectgroepleden die ieder hun regio vertegenwoordigen: Fryslân, IJsselland, Midden- en West-Brabant, Gelderland-Zuid en Hollands Midden. Deze laatste regio is tevens de regio die straks alles coördineert, zoals meldingen, rapportages en kwaliteitsverbetering.

"De vijf regio's starten vanaf 1 april met de werving en selectie. Per regio zoeken we zo'n 30 medewerkers, dus het is een behoorlijke grote groep die geworven moet worden."

Technische Hulpverlening

Het specialisme technische hulpverlening is een verbijzondering van de basisbrandweerkerntaak Technische Hulpverlening. "Er komt een team ter plaatse als het voor de lokale brandweer niet mogelijk is om een slachtoffer te vinden, te bereiken of te redden. We richten ons met het specialisme vooralsnog op instortingen van bijvoorbeeld een gebouw of een tunnel waarbij slachtoffers onder het puin liggen of zich bevinden op plekken die zeer moeilijk en onveilig zijn om te benaderen. Als tweede scenario bieden we hulp bij complexe treinincidenten, waarbij bijvoorbeeld slachtoffers bekneld zitten.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: ffemt19 op 3 april 2015, 16:02:22
Ik zou graag wat foto's zien van het materiaal van deze STH containers en eventueel de inventaris.

Grtz
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 3 april 2015, 16:12:49
In het brandweerblad ROOD van Hollands Midden staan enkele kleine foto's van oranje containers. De containers zijn geopend gefotografeerd en kan er nog weinig beeld van krijgen. Maar ik ben ook nieuwsgierig!

Citaat van: ffemt19 link=msg=1341344 date=1428069742
Ik zou graag wat foto's zien van het materiaal van deze STH containers en eventueel de inventaris.

Grtz
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: ffemt19 op 3 april 2015, 18:41:15
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1341350 date=1428070369
In het brandweerblad ROOD van Hollands Midden staan enkele kleine foto's van oranje containers. De containers zijn geopend gefotografeerd en kan er nog weinig beeld van krijgen. Maar ik ben ook nieuwsgierig!
Ik ben vooral nieuwsgierig naar inhoud en dergelijke vanuit mijn specialismes THV en USAR. Heb op de site ook een klein onduidelijk fotootje gezien.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 3 april 2015, 20:31:30
Ik denk als dit project echt uitgerold gaat worden de foto's ook zullen volgen. Lijkt mij dat dan ook inventaris lijsten beschikbaar zullen zijn.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 3 april 2015, 20:33:39
Ik ben van plan om naar een voorlichtingsavond te gaan en zodra ik meer info heb dit delen met jullie. Ben ook erg nieuwsgierig naar de oranje haakarmbakken!
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Hoguhugo op 4 april 2015, 11:41:55
Gezocht: specialisten Technische Hulpverlening

Een gasontploffing in een galerijflat zorgt voor een enorme ravage.
De brandweer is razendsnel ter plaatse en heeft de brand snel onder controle. Door de ontploffing is een aantal appartementen beschadigd. Een hoekdeel van de flat is ingestort. Inmiddels is bekend dat zich hier nog enkele slachtoffers bevinden. Om bij hen te kunnen komen is het STH-team ter plaatse geroepen.


Dit is een van de vele mogelijke scenario's waarbij het landelijk Specialisme Technische Hulpverlening (STH) kan worden ingezet. En waarin jij in de toekomst mogelijk een rol kan spelen.  

STH maakt onderdeel uit van het Programma Samen werken aan grootschalig en specialistisch optreden Brandweer Nederland. Het is het eerste landelijke specialisme dat wordt ontwikkeld. Vijf regio's hebben het STH onder hun hoede genomen. Naast IJsselland zijn dit Hollands Midden, Fryslân, Gelderland-Zuid en Midden- en West-Brabant. Samen zorgen de regio's voor een landelijke dekking.

Het STH-team
Het team bestaat uit:
• één teamleider (eindverantwoordelijk en aanspreekpunt voor het CoPI; minimaal niveau: Officier van Dienst)
• één plaatsvervangend teamleider (meewerkend voorman; minimaal niveau: Bevelvoerder)
• vijf reddingswerkers (waaronder één reddingswerker die ook als chauffeur optreedt; minimaal niveau: Manschap)
• twee logistieke ondersteuners (minimaal niveau: Manschap)

We zijn per regio in totaal op zoek naar 30 STH medewerkers.

Wat doet een team?
Zodra een STH-team is opgeroepen wordt ter plaatse allereerst een risicoanalyse van de situatie gemaakt. Samen met de lokale collega’s, onder wiens verantwoordelijkheid gewerkt wordt, maakt het team vervolgens een inschatting van de risico’s en de inzet  van het specialisme. Op basis hiervan wordt besloten of de volgende acties uitgezet kunnen worden:

• het zekerstellen en bewaken van de veiligheid op de werkplek
• het lokaliseren van de slachtoffers
• het creëren van toegang tot slachtoffers
• het redden van slachtoffers

Wie zoeken we?
Om in aanmerking te komen:

• beschik je minimaal over het diploma gekoppeld aan de functie te vinden in de functiebeschrijvingen onderaan deze pagina
•  ben je repressief actief (in IJsselland of een van de buurregio’s)
• woon (en bij voorkeur) werk je op 30 minuten reisduur van de brandweerkazerne aan de Marsweg 39 in Zwolle (berekend via Routenet).  Dit m.u.v. de functie van teamleider. Hiervoor geldt een maximale reisduur van 45 minuten


Wat bieden we?
Vergoedingen zijn conform de geldende rechtspositieregeling van Veilligheidsregio IJsselland (op aanvraag beschikbaar).

Hoe kun je solliciteren?
De sollicitatieprocedure bestaat uit twee onderdelen:

Informatiebijeenkomst
Op 15 april wordt aan de kazerne in Zwolle Zuid (Marsweg 39) een informatiebijeenkomst gehouden. Hier gaan we onder andere in op de verschillende rollen en taken van de teamleden, de planning rondom de selectieprocedure en de vervolgstappen. Deze bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot circa 21.00 uur. Aanmelden kan via g.bos@vrijsselland.nl.
Na de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden tot 30 april schriftelijk solliciteren. Vervolgens vindt een briefselectie plaats.
 
Selectiedagen
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om deel te nemen aan een van de selectiedagen in Crailo. Deze vinden plaats op de vrijdagen en zaterdagen in de periode van 5 juni tot en met 4 juli. Tijdens deze selectie worden gevraagde vaardigheden in drie verschillende scenario’s getest. Hierbij staan de volgende competenties centraal: samenwerken, doorzettingsvermogen, stressbestendig, communicatief, durf, initiatief en technisch inzicht.


Vakbekwaam worden en blijven
Na de werving- en selectieprocedure start het vakbekwaam maken van de deelnemers. Naar verwachting start de opleiding na de zomervakantie. Afhankelijk van de rol binnen het team moet rekening worden gehouden met ongeveer 50 tot 60 uur opleidingstijd, waaronder een meerdaagse training. Om vakbekwaam te blijven geldt jaarlijks dezelfde tijdsbelasting.


https://www.vrijsselland.nl/Paginas/brandweer/vacatures/STH/werving-Specialisme-Technische-Hulpverlening.aspx (https://www.vrijsselland.nl/Paginas/brandweer/vacatures/STH/werving-Specialisme-Technische-Hulpverlening.aspx)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Thor op 5 april 2015, 09:40:30
Gelet op het toch wel beperkte aantal hulpverleningen op dit gebied lijkt het mij moeilijk vrijwilligers op den duur gemotiveerd te houden.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 5 april 2015, 09:46:13
Deze brandweermensen kiezen er zelf voor om bij deze eenheden te gaan, en dan weet je van te voren dat de aantal keren dat je een daadwerkelijke uitruk heb voor dit specialisme niet bijster hoog zullen liggen. Daar kies je dan zelf voor, daarnaast weet je dat als er iets is je hulp ook echt gewenst is.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Thor op 7 april 2015, 11:17:02
Er bestaan toch al geruime tijd meerdere diensten en eenheden op dit gebied. In een tijd van grote bezuinigingen bij de brandweer is het wel opmerkelijk dat ook de brandweer dit soort specialisten gaat opleiden en ook onderhouden.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Danny722 op 7 april 2015, 11:36:51
Citaat van: Thor link=msg=1342036 date=1428398222
Er bestaan toch al geruime tijd meerdere diensten en eenheden op dit gebied. In een tijd van grote bezuinigingen bij de brandweer is het wel opmerkelijk dat ook de brandweer dit soort specialisten gaat opleiden en ook onderhouden.

Welke dan? Geen (erg) snel inzetbare teams. De USAR is er ook voor het binnenland, maar heeft in principe een langere opkomsttijd. Er is wel degelijk sprake van een bezuinigings- en efficiëntieslag, want nu staat er in iedere regio een interim THU met haakarmbakken voor instorting en redding. Met SOM worden dat vijf specialistische THU-regio's die over beter materiaal beschikken, maar helaas ook een langere opkomsttijd hebben.

Citaat van: Thor link=msg=1341624 date=1428219630
Gelet op het toch wel beperkte aantal hulpverleningen op dit gebied lijkt het mij moeilijk vrijwilligers op den duur gemotiveerd te houden.

Ook dat is niet zo. Onze post heeft (nu nog) instorting&redding als specialisme. Ondanks de weinige uitrukken (twee keer geloof ik, twee keer ook niet ingezet) toch regelmatig een oefensessie waarin je echt wel merkte dat er een soort routine in kwam. Enne.....vrijwilligers bij de brandweer gemotiveerd houden? Zo lang het over uitrukken en hulp verlenen gaat is dat geen enkel probleem ;)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: joops op 7 april 2015, 15:16:08
Over bezuinigingen: Specialistisch optreden op maat  is in 2012 afgesloten met advies voor 8 landelijke specialisme's. In het vervolg traject zijn er 5 afgeschoten als niet landelijk. OGS wacht op nadere uitwerking. THV en Natuurbrandbestrijding zijn de 2 die nu overblijven volgens de RBC.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 17 april 2015, 16:29:53
Citaat van: joops link=msg=1342065 date=1428412568
Over bezuinigingen: Specialistisch optreden op maat  is in 2012 afgesloten met advies voor 8 landelijke specialisme's. In het vervolg traject zijn er 5 afgeschoten als niet landelijk. OGS wacht op nadere uitwerking. THV en Natuurbrandbestrijding zijn de 2 die nu overblijven volgens de RBC.
OGS zal dit jaar een flinke update gaan krijgen. Zeker voor wat betreft de chemiepakkeninzetten.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 18 april 2015, 10:05:18
Citaat van: http://www.brandweernederland.nl/algemene_onderdelen/nieuwsblokken/nieuws-homepage/?ActItmIdt=41534
'Van tekentafel nu naar deze cruciale fase’
17 april 2015
Ruim 250 brandweermannen en - vrouwen bezochten de afgelopen dagen een van de vijf regionale informatiebijeenkomsten over het landelijk specialisme Technische Hulpverlening. Aankomende maandag, 20 april, wordt in Drachten de laatste informatiebijeenkomst gehouden.

Op de bijeenkomsten krijgen geïnteresseerden informatie over het specialisme, de verschillende taken en rollen en de bijzondere competenties die voor dit specialisme nodig zijn. Ook de selectieprocedure zoals de selectiedag op Crailo, waarbij sollicitanten zowel individueel als in teamverband een aantal tests krijgen, wordt uitgebreid toegelicht. Daarnaast wordt in het kort het beoogde vakbekwaamheidstraject toegelicht. Om voor iedereen inzichtelijk te maken waar men mee gaat werken, wordt ook de uitrusting tentoongesteld en toegelicht.

Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 7 mei 2015, 19:43:18
Citaat van: http://www.brandweernederland.nl/algemene_onderdelen/nieuwsblokken/nieuws-homepage/?ActItmIdt=41630
333 sollicitanten voor STHIn de nacht van 6 op 7 mei sloot de werving voor het specialisme Technische Hulpverlening. Het resultaat mag er zijn: 333 brandweermannen en -vrouwen hebben zich opgegeven voor een van de vier teamrollen.

De vijf regio's die het specialisme onder de hoede hebben genomen maken nu per regio een selectie van de brieven. Er wordt gekeken naar verschillende eisen, waaronder de reisafstand. Na deze selectie horen de kandidaten of ze door kunnen naar de selectiedag. Deze dagen worden gehouden op het oefencentrum Crailo (op vrijdagen en zaterdagen en van 5 juni t/m 4 juli).
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Frankieboy001 op 1 juni 2016, 14:11:52
p2kflex
14:00:16 01-06-16GROUP-2STH is nu operationeel in Nederland. Dank voor uw inspanning, SUCCES!
1500590BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500591BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500592BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500593BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500594BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500595BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500596BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500597BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500598BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500599BRW Haaglanden (Onbekende code)
1503002BRW Hollands Midden (Stafofficier)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: RAdeR op 1 juni 2016, 14:40:14
Hollands Midden @BRW_HM
Ons team Specialisme Technische Hulpverlening
vanaf 14 uur operationeel. @BRW_HM trots op haar team!
2:28pm · 1 Jun 2016 ·
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Pino112 op 1 juni 2016, 16:41:51
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=1xyykMHVuW8#)

Specialisme Technische Hulpverlening (lange versie)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 1 juni 2016, 21:23:58
Ik heb niet zo veel verstand van P2000 en monitors maar dit team (STH West) is een onderdeel van een landelijk specialisme maar heeft de standplaats Hollands Midden, om precies te zijn Alphen aan den Rijn. Onderstaande alarmering zou in mijn ogen dan ook in Hollands Midden moeten staan. Wat de verschillende capcodes zijn weet ik (nog) niet want zover ik weet wordt het gehele team in 1 keer gealarmeerd volgens vrije instroom. Uiteraard zal er 1 of enkele leidinggevende separaat te alarmeren zijn.

Citaat van: Frankieboy001 link=msg=1427137 date=1464783112
p2kflex
14:00:16 01-06-16GROUP-2STH is nu operationeel in Nederland. Dank voor uw inspanning, SUCCES!
1500590BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500591BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500592BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500593BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500594BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500595BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500596BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500597BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500598BRW Haaglanden (Onbekende code)
1500599BRW Haaglanden (Onbekende code)
1503002BRW Hollands Midden (Stafofficier)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: RAdeR op 1 juni 2016, 22:11:25
Brandweer MWB
@BrandweerMWB
Sinds vandaag operationeel. Het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) zuid.… instagram.com/p/BGH0iOIMZcO/ (http://instagram.com/p/BGH0iOIMZcO/)

8:42pm · 1 Jun 2016 ·
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Tomyboy op 1 juni 2016, 22:40:27
https://www.youtube.com/watch?v=EHFivol1rfw (https://www.youtube.com/watch?v=EHFivol1rfw)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Marcelw20 op 4 juni 2016, 00:39:12
En de eerste inzet is een feit.

20:06:3103-06-1606BRANP 1 Melden voor inzet (sth oost-nl)
0806240 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode )


20:06:3103-06-1604BRANP 1 Melden voor inzet (sth oost-nl)
0612152 BRW IJsselland ( Onbekende Code )
0612151 BRW IJsselland ( Onbekende Code )
0611450 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Lichtkrant )
0611438 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Bemanning HA vrije Opkomst )
0611425 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Kazernecode )
0611423 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Bevelvoerder )20:05:3903-06-1606BRANGraag voor herbezetting naar kazerne ivm inzet STH team
0806240 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode )


20:05:3903-06-1604BRANGraag voor herbezetting naar kazerne ivm inzet STH team
0611410 BRW Zwolle-Noord ( Kazernecode )
0611405 BRW Zwolle-Noord ( Herbezetting Ploeg 1 )
0611385 BRW Zwolle-Noord ( Lichtkrant )
0611383 BRW Zwolle-Noord ( Bevelvoerder )
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: fdn op 28 september 2016, 06:34:18
'Eliteteams gaan gewone brandweer helpen bij grote incidenten'

http://nos.nl/artikel/2134789-eliteteams-gaan-gewone-brandweer-helpen-bij-grote-incidenten.html (http://nos.nl/artikel/2134789-eliteteams-gaan-gewone-brandweer-helpen-bij-grote-incidenten.html)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 28 september 2016, 06:51:16
Eliteteams is wel een heel vreemde benaming.....
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: AVN op 28 september 2016, 07:13:14
Citaat van: fdn link=msg=1449596 date=1475037258
'Eliteteams gaan gewone brandweer helpen bij grote incidenten'

http://nos.nl/artikel/2134789-eliteteams-gaan-gewone-brandweer-helpen-bij-grote-incidenten.html (http://nos.nl/artikel/2134789-eliteteams-gaan-gewone-brandweer-helpen-bij-grote-incidenten.html)

Het artikel heeft het over 140 specialisten. Echter het verwijst ook naar dit artikel  (http://www.destentor.nl/regio/zwolle/brandweer-krijgt-vijf-eliteteams-rukt-uit-bij-grote-incidenten-1.6455742)waarin men het heeft over 9 specialisten in de 5 elite teams.

En 5 x 9 # 140 ??

En de burgemeesters/management zullen wel een goede reden hebben om dit elite teams te noemen, is het niet ?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: pm2008 op 28 september 2016, 07:50:29
Citaat van: AVN link=msg=1449598 date=1475039594
Het artikel heeft het over 140 specialisten. Echter het verwijst ook naar dit artikel  (http://www.destentor.nl/regio/zwolle/brandweer-krijgt-vijf-eliteteams-rukt-uit-bij-grote-incidenten-1.6455742)waarin men het heeft over 9 specialisten in de 5 elite teams.

En 5 x 9 # 140 ??

En de burgemeesters/management zullen wel een goede reden hebben om dit elite teams te noemen, is het niet ?

9 man uitruk; garantiefactor 3; 5 teams = 9*3*5 = 135 man
Op deze manier ziet die 140 man er niet raar uit... ;D ;)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 08:56:16
Citaat van: RAdeR link=msg=1449604 date=1475042858
zie ook http://www.destentor.nl/regio/zwolle/brandweer-krijgt-vijf-eliteteams-rukt-uit-bij-grote-incidenten-1.6455742 (http://www.destentor.nl/regio/zwolle/brandweer-krijgt-vijf-eliteteams-rukt-uit-bij-grote-incidenten-1.6455742)

Als ik het artikel doorlees lijkt het mij om gewoon usar-werk te gaan. Bij onze westerburen beschikken veel brandweerteams en ambulanceteams (HART) over deze specialistisch kennis en apparatuur. In de UK hebben ze ook niet dagelijks te maken met grote incidenten. In de UK vinden ze opkomsttijd en slagkracht belangrijker.

Als het college van brandweercommandanten tot de conclusie is gekomen dat het niet efficient is bij aanpak van grote incidenten te werken met 25 aparte regio's geldt het ook voor meer zaken. Alle 25 regio's hebben namelijk scenariodenkende crisisteams voor alle GRIP situaties.

Ik begrijp niet zo goed dat er 5 teams met gewone brandweermensen moeten komen omdat het ze anders aan specialistische kennis en ervaring ontbreekt terwijl er wel 25 teams van brandweercommandanten/-directeuren zijn die gaan crisismanagen bij grote incidenten (die zelden voorkomen in Nederland).

Hoe dan ook het zal voor de meeste Nederlanders er op neer komen dat ze uren onder puin liggen voor er een keer hulp komt aangezien het de gewone brandweer aan kennis ontbreekt.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: AVN op 28 september 2016, 10:15:14
Citaat van: pm2008 link=msg=1449601 date=1475041829
9 man uitruk; garantiefactor 3; 5 teams = 9*3*5 = 135 man
Op deze manier ziet die 140 man er niet raar uit... ;D ;)

Dat had ik ook zelf kunnen bedenken  e050

Deze elite teams zijn wel in het nieuws nu. Vond ook dit artikel (http://www.ad.nl/nieuws/brandweer-krijgt-vijf-eliteteams~a2229f11/) in het AD.
Volgens dit artikel zijn de teams zijn extreem goed getraind en rukken ze ook uit bij gecompliceerde branden.
Ze schijnen echt alles te kunnen. Krijg echt het idee dat we met supermensen te maken hebben ...

Alleen heb ik toch een vraag naar aanleiding van deze quote.
Citaat
Een vierde huis was zo instabiel, dat we daar niet naar binnen konden. Met behulp van een camera op een lange uitschuif­arm konden we toch op een veilige manier het pand doorzoeken."

Het is natuurlijk mooi als men met behulp van een camera na kan gaan of er nog iemand aanwezig is, maar wat nu als dat het geval is ?
Want het huis is te instabiel om naar binnen te gaan.
Heeft men dan toch de materialen/middelen/methoden om die persoon te redden of houdt de taak van het STH team dan op ?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 28 september 2016, 10:21:59
Het gaat hier volgens mij gewoon om een uit zijn verband gerukt artikel over het formeel operationeel gaan van de STH in IJsselland. STH is de stap tussen de basis inzet en USAR.NL
USAR.NL kent binnen Nederland een opkomsttijd die kort genoeg is (max 4 uur) om levensreddend slachtoffers onder ingestorte bouwconstructies te vinden en te redden. In de eerste uren worden dit soort slachtoffers door omstanders, first responders en STH gered. Dat zijn dan vaak slachtoffers die niet gezocht hoeven te worden, omdat hun positie zichtbaar of hoorbaar is. Zijn dit soort slachtoffers niet in de eerste uren gered, dan zijn ze:
1. overleden of overlijden binnen de tijd die nodig is om ze op te sporen en te bevrijden, of
2. ingesloten in een besloten ruimte en hebben ze tot 72 uur overlevingstijd
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: guest12562 op 28 september 2016, 10:32:33
Deze teams zijn voor THV begrijp ik en dan op twee scenario's:  instorting gebouwen/ constructies met mogelijke slachtoffers en op treinincidenten met mogelijke slachtoffers die met de basisinzet niet te redden of te lokaliseren zijn.

http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-optimale/samen/specialisme (http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-optimale/samen/specialisme)

Wat ik er zo uit op kan maken zijn het meestal vrijwilligers. Hoe doen zijn dit met geoefend en getraind blijven? Komt dit boven op je normale wekelijkse oefenavond?
Of zijn deze brandweermensen nog wel inzetbaar voor de reguliere uitruk, of doen ze alleen specialistisch werk?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 10:42:37
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449620 date=1475050919
2. ingesloten in een besloten ruimte en hebben ze tot 72 uur overlevingstijd

Als ze kerngezond zijn en niet gewond zijn geraakt kan een mens het 72 uur volhouden zonder drinkwater.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: guest12562 op 28 september 2016, 10:47:04
Dit team is gewoon ontstaan omdat alle reddingscontainers uit de regio's zijn wegbezuinigd. Dus nu zit er niets tussen USAR en het reguliere brandweerwerk.
In het brandweer nieuws topic vraag ik me ook al af hoe deze brandweermensen getraind blijven, ze zijn immers specialist, ik verwacht nogal wat extra van ze als ik er zelf niet uit kom met de spullen die ik heb op mijn TS of HV.
Als deze mensen vrijwilligers zijn en dit specialisme erbij doen, dan vraag ik me af hoe zij dit getraind houden en dus die extra kennis komen brengen. Los van het feit dat er ook een opkomsttijd is. Tot die tijd zul je er alles aan doen om te improviseren en te redden.

In dat licht hoe lang heeft het geduurd voordat USAR ter plaatsen was en aan de slag ging in Alphen aan de Rijn bij de brug? Vanaf de melding tot daadwerkelijke inzet?

Ik denk namelijk dat het in de regio's gewoon lokaal met de reddingscontainers beter geregeld was, je hebt dan gelijk je mensen bij de hand, deze zullen getraind blijven waarschijnlijk merendeel beroeps waardoor de oefenbelasting minder een probleem hoeft te zijn. Plus ze zijn sneller inzetbaar.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 10:48:52
Citaat van: Breathe link=msg=1449621 date=1475051553

Wat ik er zo uit op kan maken zijn het meestal vrijwilligers. Hoe doen zijn dit met geoefend en getraind blijven? Komt dit boven op je normale wekelijkse oefenavond?
Of zijn deze brandweermensen nog wel inzetbaar voor de reguliere uitruk, of doen ze alleen specialistisch werk?

Is het op basis van vrije instroom? Kan het voorkomen dat een opgeroepen STH team net als een reguliere brandweerbasiseenheid niet kan uitrukken omdat er onvoldoende mensen opkomen c.q. een STH team buiten dienst gezet wordt omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: guest12562 op 28 september 2016, 10:51:31
Citaat van: oma link=msg=1449626 date=1475052532
Is het op basis van vrije instroom? Kan het voorkomen dat een opgeroepen STH team net als een reguliere brandweerbasiseenheid niet kan uitrukken omdat er onvoldoende mensen opkomen c.q. een STH team buiten dienst gezet wordt omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn?

Inderdaad dat speelt ook nog mee, ik vraag me echt af wat het precies toevoegt en wat de specialist extra kan doen en of ze inderdaad snel kunnen komen om te helpen. Vroeger was dit namelijk gewoon regionaal geregeld.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 10:52:59
Citaat van: Breathe link=msg=1449627 date=1475052691
Inderdaad dat speelt ook nog mee, ik vraag me echt af wat het precies toevoegt en wat de specialist extra kan doen en of ze inderdaad snel kunnen komen om te helpen. Vroeger was dit namelijk gewoon regionaal geregeld.

Klopt het dat vrijwillige brandweermensen niet toegelaten worden tot USAR.nl?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: RAdeR op 28 september 2016, 11:01:10
Brandweer Gooi Vecht @BrwGooiVecht
Vanochtend hebben collega's van posten Huizen, Blaricum en Hilversum n bouwvakker die beklemd was geraakt uit z'n benarde positie bevrijd.
berichtgeving
Gooi en Eemlander @gooieneemlander
Bouwvakker raakt ernstig bekneld in Blaricum dlvr.it/MLq3M8 (http://dlvr.it/MLq3M8) pic.twitter.com/OL0i7HBm0Z (http://pic.twitter.com/OL0i7HBm0Z)
9:53am · 28 Sep 2016

Dit had een inzet voor dit team kunnen wezen?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: AVN op 28 september 2016, 11:11:26
Citaat van: RAdeR link=msg=1449631 date=1475053270
Brandweer Gooi Vecht @BrwGooiVecht
Vanochtend hebben collega's van posten Huizen, Blaricum en Hilversum n bouwvakker die beklemd was geraakt uit z'n benarde positie bevrijd.
berichtgeving
Gooi en Eemlander @gooieneemlander
Bouwvakker raakt ernstig bekneld in Blaricum dlvr.it/MLq3M8 (http://dlvr.it/MLq3M8) pic.twitter.com/OL0i7HBm0Z (http://pic.twitter.com/OL0i7HBm0Z)
9:53am · 28 Sep 2016

Dit had een inzet voor dit team kunnen wezen?

Ik hoop van niet. Nu was het slachtoffer in 20 minuten bevrijd. Als STH ingeschakeld wordt ben je toch snel 2 uur verder voordat er iets gedaan wordt. (Beslistijd dat STH nodig is + STH heeft opkomsttijd voor leidinggevende van 45 minuten + 1 uur aanrijdtijd).
Lig/sta/zit je als slachtoffer niet op te wachten.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 11:21:10
Citaat
maandag 26 september 2016 20:46

REGIO – Dalfsennet was ook nu weer voor u aanwezig op de mediabijeenkomst IJsselland te Zwolle om u net als begin februari op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.  De Veiligheidsregio is een samenbundeling van Politie, GGD, Brandweer en Gemeenten in een groot gebied.

https://www.dalfsennet.nl/nieuws/311645/mediabijeenkomst-veiligheidsregio-ijsselland.html (https://www.dalfsennet.nl/nieuws/311645/mediabijeenkomst-veiligheidsregio-ijsselland.html)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 28 september 2016, 12:12:10
Citaat van: oma link=msg=1449629 date=1475052779
Klopt het dat vrijwillige brandweermensen niet toegelaten worden tot USAR.nl?
Zie de site www.usar.nl (http://www.usar.nl)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: leon1e op 28 september 2016, 12:21:12
Een paar dingen uit de factsheet:

De opkomsttijden
Bij een alarmering rukt de teamleider binnen 15 minuten uit en is binnen 75 minuten ter plaatse. Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

Een STH-team is samengesteld uit de volgende rollen:
• één teamleider (eindverantwoordelijk voor het team en tevens aanspreekpunt voor het lokale brandweercommando of CoPI; niveau OvD)
• één plaatsvervangend teamleider (meewerkend voorman; niveau Bevelvoerder)
• vijf reddingswerkers (niveau Manschap)
• twee logistieke ondersteuners (niveau Manschap).
In totaal zijn 142 brandweermedewerkers na een landelijke werving en selectieprocedure, getraind en opgeleid.

Hoe komen de STH-teams ter plaatse?
Per team (9 specialisten) komen ter plaatse: een dienstauto van de teamleider, een tankautospuit met de basisbenodigdheden, twee haakarmvoertuigen inclusief twee containers (gereedschappen en bobcat). De containers worden zo dicht mogelijk geplaatst bij het incident met
behulp van de twee haakarmbakvoertuigen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de bobcat ingezet voor zowel het verplaatsen van de gereedschappen alsmede vervoer van mogelijke slachtoffers.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 12:43:57
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449641 date=1475057530
Zie de site https://www.usar.nl/z (https://www.usar.nl/z)

Kan het niet vinden, misschien is er een forumlid die het wel kan vinden?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: RAdeR op 28 september 2016, 12:53:01
Dit is wat ik kan vinden. Geeft geen duidelijk antwoord op je vraag.

Citaat
USAR-LID WORDEN
USAR-lid word je niet zomaar! Reddingswerk in moeilijke omstandigheden vraagt om specifieke competenties en vaardigheden. Flexibiliteit en het kunnen omgaan met teleurstellingen zijn belangrijke competenties. Stressbestendigheid en vakmanschap is nodig om tijdens een inzet van maximaal tien dagen zoveel mogelijk werk te verzetten. De gewoonten en gebruiken van een ander land vragen om diplomatie en tact. Alle USAR-leden zijn medisch en psychisch fit en worden hier ook op gekeurd.

Om USAR-lid te kunnen worden dien je werkzaam te zijn bij een van de participanten.

Participanten zijn:
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Foi64.tinypic.com%2Fzl1xdz.jpg&hash=ea033450a63c051db8c02c28b67d9257)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 28 september 2016, 14:15:54
Personeel van USAR wordt betrokken van de participanten die zijn afgebeeld. In een USAR presentatie is mij ooit verteld dat het zonder uitzondering mensen betreft met een aanstelling bij de participanten. Of er mensen bij zijn die daarnaast ook vrijwilliger zijn bij 1 van de participanten is toen niet verteld.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Expert op 28 september 2016, 14:23:50
Hoe kijken reguliere brandweer eenheden tegen de komst van deze 'elite' teams aan?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 15:13:09
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449675 date=1475064954
Of er mensen bij zijn die daarnaast ook vrijwilliger zijn bij 1 van de participanten is toen niet verteld.

Zijn er USAR.nl leden die uitsluitend brandweervrijwilliger zijn?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 28 september 2016, 15:14:55
Personeelsleden van USAR.NL hebben een beroepsaanstelling bij de participanten, zo heb ik het althans begrepen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 15:19:53
Citaat van: Expert link=msg=1449676 date=1475065430
Hoe kijken reguliere brandweer eenheden tegen de komst van deze 'elite' teams aan?

Hoe kijken de Nederlandse traumachirurgen en MMT's tegen gewone brandweerlieden zonder kennis en ervaring om adequaat grote incidenten te kunnen afhandelen?

Hoe kijken bovengenoemde partijen aan tegen een brandweerorganisatie die stelt dat opkomsttijden van 1,5 uur te rechtvaardigen zijn bij instortingen of andere complexe bevrijdingsacties van (zwaargewonde) slachtoffers.

Als je het als traumachirurgen en MMT moet zorgen voor maximale kans op overleving is het raadzaam om SOP voor complexe beknellingen/instortingen aan te passen, de patient niet meer naar traumacentrum brengen maar rechtstreeks naar de hospice.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 15:25:26
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449685 date=1475068495
Personeelsleden van USAR.NL hebben een beroepsaanstelling bij de participanten, zo heb ik het althans begrepen.

Zo heb ik het ook begrepen.

Ik begrijp het niet zo goed aangezien brandweermensen het mij zwaar aanrekenen als ik verschil maak op dit forum tussen beroeps- en vrijwillige brandweermensen. Het antwoord is dan dat ze exact dezelfde opleiding hebben gehad en exact hetzelfde weten en kunnen.

USAR.nl wil geen vrijwillige brandweermensen hebben. Het roept bij mij de vraag op waarom de STH-teams wel gedeeltijke mogen bestaan uit vrijwillige brandweermensen. Het komt op mij namelijk over dat Nederland de beste (beroeps)mensen naar bijv. Nepal stuurt om een paar Nepalezen uit de hut te graven maar in binnenland de burger afhankelijk is van de 2e-rangs (vrijwillige) brandweerman die zijn best gaat doen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 28 september 2016, 15:31:08
Bij diezelfde presentatie is mij (en anderen) uitgelegd dat USAR beroeps wil hebben omdat USAR expeditionair is. Dat is (rechtspositioneel) met vrijwilligers, binnen de constructie van USAR, niet tot nauwelijks te organiseren. Wel is het natuurlijk zo dat de beroepsmensen, niet alleen brandweer USAR is immers multidisciplinair, gemiddeld meer ervaring hebben dan een vrijwilliger.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 16:11:30
Citaat
De brandweer van Noord-Nederland in Drachten krijgt een specialistenteam, dat gaat uitrukken bij grote branden en incidenten, zoals explosies en ingestorte huizen. De reguliere brandweer heeft vaak te weinig kennis en ervaring op dat gebied.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168244/Brandweer-Noord-Nederland-krijgt-eliteteam-voor-grote-branden-en-incidenten (http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168244/Brandweer-Noord-Nederland-krijgt-eliteteam-voor-grote-branden-en-incidenten)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 28 september 2016, 16:20:00
In de goeie oude tijd had de 'reguliere' brandweer die kennis en training wel: het beroemde specialisme #208, ook voor vrijwilligers. Dat was zo wijd verbreid dat vrijwel elke post een ploeg had die opgeleid was om te kunnen stutten, graven en zoeken. Een jaar of tien geleden werd dat wegbezuinigd en nu komt het via de achterdeur weer terug.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 16:30:11
Citaat van: janvangent link=msg=1449711 date=1475072400
In de goeie oude tijd had de 'reguliere' brandweer die kennis en training wel: het beroemde specialisme #208, ook voor vrijwilligers. Dat was zo wijd verbreid dat vrijwel elke post een ploeg had die opgeleid was om te kunnen stutten, graven en zoeken. Een jaar of tien geleden werd dat wegbezuinigd en nu komt het via de achterdeur weer terug.

Een beroepsbevelvoerder werkzaam in Oost Nederland zei precies hetzelfde. In zijn kazerne stonden 10 jaar gelden containers voor dit soort inzetten, het slopen, stutten en graven behoorde tot de reguliere brandweeropleiding (voor zowel beroeps- als vrijwillige brandweermensen) en men had af en toe oefening om deze vaardigheden op peil te houden.

Al het materieel is al jaren geleden verdwenen uit zijn brandweerkazerne. Hij noemt het STH een soort thuisbezorgd.nl met zwaailichten omdat het er op neer komt dat het spul wat ze vroeger zelf hadden nu bezorgd gaat worden vanuit een stad 40 km verderop.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 16:37:14
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449690 date=1475069468
Bij diezelfde presentatie is mij (en anderen) uitgelegd dat USAR beroeps wil hebben omdat USAR expeditionair is. Dat is (rechtspositioneel) met vrijwilligers, binnen de constructie van USAR, niet tot nauwelijks te organiseren. Wel is het natuurlijk zo dat de beroepsmensen, niet alleen brandweer USAR is immers multidisciplinair, gemiddeld meer ervaring hebben dan een vrijwilliger.

De participanten zijn vier veiligheidsregio's (Den Haag, Rotterdam en de buren). Waarom zijn beroepsbrandweermensen uit Amsterdam, Utrecht, Maastricht, enz uitgesloten?

Ik zou het zelfs logischer vinden als men in het noorden van Nederland de kortse responsetijd zou hebben voor USAR (bijv. in Leeuwarden, Assen en Groningen) omdat ik gevoelsmatig denk dat het gebied met hoogste risico op een aardbeving met instortingen in die omgeving zal bevinden.

USAR.nl kent een relatief lange responsetijd in het binnenland. Waarom zijn de 21 andere veiligheidsregio's geen participant. Het lijkt mij de responsetijd in binnenland drastisch omlaag kan als alle (of de meeste) beroepskorpsen een USAR-team paraat hebben.

Je kan het USAR werk zelfs combineren met hoogteredding, gaspakken, NBCR, complexe technische hulpverlening bij verkeersongevallen waardoor je een kwaliteitsverbetering krijgt.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Luke_BNV op 28 september 2016, 16:40:00
Citaat van: oma link=msg=1449721 date=1475073434
De participanten zijn vier veiligheidsregio's (Den Haag, Rotterdam en de buren). Waarom zijn beroepsbrandweermensen uit Amsterdam, Utrecht, Maastricht, enz uitgesloten?

De uitruklocatie van het USAR is in Zoetermeer of Rotterdam geloof ik. Wanneer je iemand uit Maastricht hebt moet die dus eerst helemaal naar Zoetermeer toe, voordat men uit kan rukken. Om tijd te besparen neemt men dus alleen mensen uit de omgeving.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 16:42:30
Citaat van: Luke_BNV link=msg=1449724 date=1475073600
De uitruklocatie van het USAR is in Zoetermeer of Rotterdam geloof ik. Wanneer je iemand uit Maastricht hebt moet die dus eerst helemaal naar Zoetermeer toe, voordat men uit kan rukken. Om tijd te besparen neemt men dus alleen mensen uit de omgeving.

Beroepsbrandweermannen in Maastricht rukken bij brand toch ook niet uit vanaf een uitruklocatie in Zoetermeer of Rotterdam, waarom moeten ze het dan wel doen bij instortingen, gasexplosies, etc?

Het instortingsgevaar in Limburg is ook niet ondenkbeeldig dankzij de mijnbouw in het verleden.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: guest12562 op 28 september 2016, 16:44:21
Citaat van: oma link=msg=1449708 date=1475071890
http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168244/Brandweer-Noord-Nederland-krijgt-eliteteam-voor-grote-branden-en-incidenten (http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168244/Brandweer-Noord-Nederland-krijgt-eliteteam-voor-grote-branden-en-incidenten)

De man in het interview heeft het niet over grote branden, het gaat hier puur om THV, zoals in eerdere bijdrages al is aangegeven.
De 208 module is bij mij ook bekend, daar doelde ik ook op.
Het is gewoon oude wijn in nieuwe zakken, alleen kleinschaliger, daardoor dus langere opkomsttijden en gezien het medische aspect, het gaat inderdaad dan langer duren voordat de persoon onder de ellende vandaan is, als er op dat team moet worden gewacht. Ik vermoed echter dat de lokale korpsen tot het uiterste zelf zullen proberen, want je gaat niet staan wachten lijkt me.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Luke_BNV op 28 september 2016, 16:47:11
Citaat van: oma link=msg=1449725 date=1475073750
Beroepsbrandweermannen in Maastricht rukken bij brand toch ook niet uit vanaf een uitruklocatie in Zoetermeer of Rotterdam, waarom moeten ze het dan wel doen bij instortingen, gasexplosies, etc?

Het instortingsgevaar in Limburg is ook niet ondenkbeeldig dankzij de mijnbouw in het verleden.

Nee. Maar ze rukken wel uit vanaf hun Brandweerkazerne. In dit geval is de USAR Kazerne gevestigd in Zoetermeer. Dus moeten ze wel via daar uitrukken. Want in Maastricht staan geen USAR Voertuigen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 17:06:45
Citaat van: Luke_BNV link=msg=1449729 date=1475074031
Nee. Maar ze rukken wel uit vanaf hun Brandweerkazerne. In dit geval is de USAR Kazerne gevestigd in Zoetermeer. Dus moeten ze wel via daar uitrukken. Want in Maastricht staan geen USAR Voertuigen.

Wat is een USAR voertuig, het gevaarte in de onderstaande video op 9:20 min?

https://www.youtube.com/watch?v=PczMkNlrALA (https://www.youtube.com/watch?v=PczMkNlrALA)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Luke_BNV op 28 september 2016, 17:43:45
Dat is 1 van de voertuigen van het USAR. Ze hebben ook nog kleinere en snellere voertuigen. Zowel USAR materieel, als materieel wat 'geleend' wordt van brandweerposten.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 18:27:35
Citaat van: Luke_BNV link=msg=1449748 date=1475077425
Dat is 1 van de voertuigen van het USAR. Ze hebben ook nog kleinere en snellere voertuigen. Zowel USAR materieel, als materieel wat 'geleend' wordt van brandweerposten.

Ik begrijp niet waarom je het materieel in Zoetermeer moet parkeren, de kleinere snellere voertuigen kan je ook verdelen over Nederland. Je laat ze dan bemannen met beroepsbrandweerpersoneel uit de betreffende regio. Je haalt ook meer resultaat uit je kleinere, snellere voertuig als je tijdens een uitruk niet met zwaailicht en sirene achter de grote USAR.nl-vrachtwagen aan blijft hobbelen.

Het is toch USAR.nl, geen USAR.stadsgewest Rotterdam - Den Haag. Als alle Nederlanders burgers dit team moeten financieren met belastinggeld moet je de usar-zorg ook over het hele land verdelen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 28 september 2016, 18:44:20
Er is ooit voor gekozen om Nederland één enkel USAR-team te geven, uiteraard ook in het binnenland in te zetten maar vooral voor internationale missies want toen had bijna elke brandweerpost nog zo'n 208-ploeg  >:D. Daar komt de keuze voor de Randstad ook vandaan: dichtbij het vliegveld.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 20:19:16
Citaat van: janvangent link=msg=1449761 date=1475081060
Er is ooit voor gekozen om Nederland één enkel USAR-team te geven, uiteraard ook in het binnenland in te zetten maar vooral voor internationale missies want toen had bijna elke brandweerpost nog zo'n 208-ploeg  >:D. Daar komt de keuze voor de Randstad ook vandaan: dichtbij het vliegveld.

Vandaar dat ze gebruik maken van vliegbasis Eindhoven.

http://www.transport-online.nl/site/19488/usar-vertrekt-van-vliegbasis-eindhoven-naar-haiti/ (http://www.transport-online.nl/site/19488/usar-vertrekt-van-vliegbasis-eindhoven-naar-haiti/)

http://www.ed.nl/regio/eindhoven/reddingsteam-uit-nepal-landt-woensdag-in-eindhoven-1.4904883 (http://www.ed.nl/regio/eindhoven/reddingsteam-uit-nepal-landt-woensdag-in-eindhoven-1.4904883)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 28 september 2016, 20:26:29
Ja, logisch toch? Geen idee waarom ze voor Eindhoven kozen, maar ik heb het ooit als bovenstaand uitgelegd gekregen en vond het aannemelijk klinken.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 28 september 2016, 20:29:56
Citaat van: janvangent link=msg=1449810 date=1475087189
Ja, logisch toch? Geen idee waarom ze voor Eindhoven kozen, maar ik heb het ooit als bovenstaand uitgelegd gekregen en vond het aannemelijk klinken.

De thuisbasis van de transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 28 september 2016, 21:10:29
De artikelen in de media slaan de plank nogal mis hier en daar. STH is er niet voor brand maar hulpverlening. De naam "elite" vind ik ook niet zo fijn.

Citaat van: oma link=msg=1449610 date=1475045776
Als ik het artikel doorlees lijkt het mij om gewoon usar-werk te gaan.

Hoe dan ook het zal voor de meeste Nederlanders er op neer komen dat ze uren onder puin liggen voor er een keer hulp komt aangezien het de gewone brandweer aan kennis ontbreekt.

USAR is primair voor grote rampen in het buitenland, lees aardbevingen e.d. STH is voor dat soort rampen maar ook grote incidenten als instortingen en grote treinincidenten.

De regionale brandweer verzorgt de basis brandweerzorg en zal daarmee bij sommige incidenten te kort kunnen schieten in materiaal en kennis. (denk aan instortingen, de zwaarst beknelde slachtoffers bij een treinincident enz).

Citaat van: Breathe link=msg=1449621 date=1475051553
Deze teams zijn voor THV begrijp ik en dan op twee scenario's:  instorting gebouwen/ constructies met mogelijke slachtoffers en op treinincidenten met mogelijke slachtoffers die met de basisinzet niet te redden of te lokaliseren zijn.

http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-optimale/samen/specialisme (http://www.brandweernederland.nl/wat_doen_we/thema-optimale/samen/specialisme)

Wat ik er zo uit op kan maken zijn het meestal vrijwilligers. Hoe doen zijn dit met geoefend en getraind blijven? Komt dit boven op je normale wekelijkse oefenavond?
Of zijn deze brandweermensen nog wel inzetbaar voor de reguliere uitruk, of doen ze alleen specialistisch werk?

Correct, instortingen en treinincidenten waarop STH getraind gaat worden. Let op, de teams hebben alleen instorting gehad maar nog geen trein training. De geoefendheid komt boven op hun oefenmomenten voor manschap, bevelvoerder of OVD.


Citaat van: Breathe link=msg=1449625 date=1475052424
Dit team is gewoon ontstaan omdat alle reddingscontainers uit de regio's zijn wegbezuinigd. Dus nu zit er niets tussen USAR en het reguliere brandweerwerk.
In het brandweer nieuws topic vraag ik me ook al af hoe deze brandweermensen getraind blijven, ze zijn immers specialist, ik verwacht nogal wat extra van ze als ik er zelf niet uit kom met de spullen die ik heb op mijn TS of HV.
Als deze mensen vrijwilligers zijn en dit specialisme erbij doen, dan vraag ik me af hoe zij dit getraind houden en dus die extra kennis komen brengen. Los van het feit dat er ook een opkomsttijd is. Tot die tijd zul je er alles aan doen om te improviseren en te redden.

In dat licht hoe lang heeft het geduurd voordat USAR ter plaatsen was en aan de slag ging in Alphen aan de Rijn bij de brug? Vanaf de melding tot daadwerkelijke inzet?

Ik denk namelijk dat het in de regio's gewoon lokaal met de reddingscontainers beter geregeld was, je hebt dan gelijk je mensen bij de hand, deze zullen getraind blijven waarschijnlijk merendeel beroeps waardoor de oefenbelasting minder een probleem hoeft te zijn. Plus ze zijn sneller inzetbaar.

STH is inderdaad ter vervanging van de brandweercompagnie en -pelotons. Is dit een bezuiniging? Ik denk van niet. Het is juist efficienter. Het kost minder geld maar je krijgt er wat betreft materiaal en kennis meer voor terug. Ze zijn inderdaad extra opgeleid en geoefend. Ik denk dat het voorheen niet beter geregeld was. Ik mocht namelijk ook een lid van een brandweercompagnie zijn met een 208-opleiding. En ik kan zeggen dat we niet zo goed geoefend en getraind waren om op te treden bij grote rampen. En dan had ik kwa instorting nog een kleine voorsprong door mijn bouwkundige achtergrond.

Citaat van: oma link=msg=1449626 date=1475052532
Is het op basis van vrije instroom? Kan het voorkomen dat een opgeroepen STH team net als een reguliere brandweerbasiseenheid niet kan uitrukken omdat er onvoldoende mensen opkomen c.q. een STH team buiten dienst gezet wordt omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn?

Het is inderdaad op basis van vrije instroom maar zodanige overkill (300%) dat onvoldoende opkomst niet voor de hand ligt. In Alphen aan den Rijn zijn veel 24-uurs collega's bij de STH en kunnen dus snel inzetbaar zijn. Een vervanger voor de 24-uurs collega is zo geregeld.

Citaat van: oma link=msg=1449629 date=1475052779
Klopt het dat vrijwillige brandweermensen niet toegelaten worden tot USAR.nl?

Correct heeft zover ik weet met verzekeringen en andere administratieve rompslomp te maken.

Citaat van: janvangent link=msg=1449711 date=1475072400
In de goeie oude tijd had de 'reguliere' brandweer die kennis en training wel: het beroemde specialisme #208, ook voor vrijwilligers. Dat was zo wijd verbreid dat vrijwel elke post een ploeg had die opgeleid was om te kunnen stutten, graven en zoeken. Een jaar of tien geleden werd dat wegbezuinigd en nu komt het via de achterdeur weer terug.

Mee oneens, zoveel kennis was er niet. Ook koste het veel geld en energie om een beetje geoefendheid te behouden. Tot slot was veel materiaal van 208 aan vervanging toe. Dat was een aanleiding om te kijken of het efficiënter kon.

Citaat van: oma link=msg=1449721 date=1475073434
De participanten zijn vier veiligheidsregio's (Den Haag, Rotterdam en de buren). Waarom zijn beroepsbrandweermensen uit Amsterdam, Utrecht, Maastricht, enz uitgesloten?

Ik zou het zelfs logischer vinden als men in het noorden van Nederland de kortse responsetijd zou hebben voor USAR (bijv. in Leeuwarden, Assen en Groningen) omdat ik gevoelsmatig denk dat het gebied met hoogste risico op een aardbeving met instortingen in die omgeving zal bevinden.

USAR.nl kent een relatief lange responsetijd in het binnenland. Waarom zijn de 21 andere veiligheidsregio's geen participant. Het lijkt mij de responsetijd in binnenland drastisch omlaag kan als alle (of de meeste) beroepskorpsen een USAR-team paraat hebben.

Je kan het USAR werk zelfs combineren met hoogteredding, gaspakken, NBCR, complexe technische hulpverlening bij verkeersongevallen waardoor je een kwaliteitsverbetering krijgt.

Dit heeft met de opkomsttijd te maken. Er komt heel wat bij kijken om USAR op de weg te krijgen naar een vliegveld.

Citaat van: oma link=msg=1449758 date=1475080055
Ik begrijp niet waarom je het materieel in Zoetermeer moet parkeren, de kleinere snellere voertuigen kan je ook verdelen over Nederland. Je laat ze dan bemannen met beroepsbrandweerpersoneel uit de betreffende regio. Je haalt ook meer resultaat uit je kleinere, snellere voertuig als je tijdens een uitruk niet met zwaailicht en sirene achter de grote USAR.nl-vrachtwagen aan blijft hobbelen.

Het is toch USAR.nl, geen USAR.stadsgewest Rotterdam - Den Haag. Als alle Nederlanders burgers dit team moeten financieren met belastinggeld moet je de usar-zorg ook over het hele land verdelen.

USAR is voor inzet in het buitenland en dus ga je dat materiaal niet verdelen over NL.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 29 september 2016, 07:31:29
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449830 date=1475089829
Correct, instortingen en treinincidenten waarop STH getraind gaat worden. Let op, de teams hebben alleen instorting gehad maar nog geen trein training. De geoefendheid komt boven op hun oefenmomenten voor manschap, bevelvoerder of OVD.

In 1962 hadden burgers veel begrip voor de brandweer toen ze niet in staat waren de slachtoffers te bevrijden uit de verongelukte treinen bij Harmelen. De lokale smid moest ter plaatse gaan om met snijbrander de brandweer te helpen. 54 jaar later zou je mogen verwachten dat de brandweer haar lessen heeft geleerd in het verleden. Het komt er nu dus op neer dat het de gewone brandweer aan kennis en ervaring ontbreekt en de eliteteams deze kennis ook niet hebben.

Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449830 date=1475089829
STH is inderdaad ter vervanging van de brandweercompagnie en -pelotons. Is dit een bezuiniging? Ik denk van niet. Het is juist efficienter. Het kost minder geld maar je krijgt er wat betreft materiaal en kennis meer voor terug. Ze zijn inderdaad extra opgeleid en geoefend. Ik denk dat het voorheen niet beter geregeld was. Ik mocht namelijk ook een lid van een brandweercompagnie zijn met een 208-opleiding. En ik kan zeggen dat we niet zo goed geoefend en getraind waren om op te treden bij grote rampen. En dan had ik kwa instorting nog een kleine voorsprong door mijn bouwkundige achtergrond.

Ik denk wel dat het een ordinaire bezuiniging is die deze week door de PR-afdeling van brandweer Nederland is gepresenteerd als een kwaliteitsverbetering. Je geeft zelf al aan dat het minder geld kost en voorheen niet beter geregeld was, dus voorheen was het ook niet slechter geregeld. Feit is dat in het oude 208-systeem de responsetijd korter was waardoor de kwetsbaarste burgers en ernstige gewond geraakte burgers een hogere kans krijgen om te overleven.

Jij hekelt de term elite. Ik denk dat de PR-afdeling van brandweer Nederland deze term heeft gekozen aangezien kleine lokale media de term elite al gebruikte op maandag en de grote landelijke media het zonder uitzondering gisteren ook gebruikt hebben.

Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449830 date=1475089829
Het is inderdaad op basis van vrije instroom maar zodanige overkill (300%) dat onvoldoende opkomst niet voor de hand ligt. In Alphen aan den Rijn zijn veel 24-uurs collega's bij de STH en kunnen dus snel inzetbaar zijn. Een vervanger voor de 24-uurs collega is zo geregeld.

Vrije instroom zegt dat de brandweerleiding bewust kiest voor kostenbesparing en het risico neemt dat een opgeroepen STH niet inzetbaar is. Je mag van de brandweer verwachten dat ze kunnen garanderen dat er altijd een STH-team direct inzetbaar.

Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449830 date=1475089829
Mee oneens, zoveel kennis was er niet. Ook koste het veel geld en energie om een beetje geoefendheid te behouden. Tot slot was veel materiaal van 208 aan vervanging toe. Dat was een aanleiding om te kijken of het efficiënter kon.

Is er momenteel ontzettend veel extra expertise gekomen omdat de brandweer 5 eliteteams heeft in het hele land, bestaande uit beroepsbrandweermensen die een paar uur extra mogen oefenen op instorting en de rest nog niet geleerd/getraind hebben. De woorden elite en specialist slaan de plank volkomen mis. Een specialist ben je pas als je geen basisbrandweerzorg (incl. de oefenmomenten voor manschap, bevelvoerder of OVD) meer hoeft te verzorgen waardoor deze specialisten zich uitsluitend bezig houden met technische hulpverlening.

Ik ben een medisch specialist, ooit was ik basisarts. Ik kan, mag en weet alles wat een basisarts ook hoort te kunnen en weten. Een basisarts kan, mag en weet niet hetzelfde als een medisch specialist. Medisch specialisten zijn geen basisartsen die gewoon hetzelfde werk blijven doen als basisartsen en een beetje extra oefenen in hartchirurgie of anesthesiologie. Het zijn basisartsen die zes jaar in opleiding gaan om zich te specialiseren in een vakgebied en zich daarna uitsluitend bezig houden met het eigen specialisme.

Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449830 date=1475089829
Dit heeft met de opkomsttijd te maken. Er komt heel wat bij kijken om USAR op de weg te krijgen naar een vliegveld.

Er komt inderdaad ontzettend veel bij kijken om een USAR op de weg te krijgen in het buitenland. USAR op de weg krijgen in Nederland zou geen enkel probleem moeten zijn. Het is niet zo dat als een land vraagt om USAR-hulp dat de Verenigde Naties of het verzoekende land automatisch ontheffing geeft aan de buitenlandse teams om met personeel en materieel hun land binnen te hobbelen. De landen die een team gaan sturen moeten de hele papierwinkel voor elkaar maken waardoor de teamleden, het materieel en honden mogen landen in het hulpvragende land en zonder al te veel oponthoud door de douane komen. Als de teams geen eigen vrachtwagens meenemen moeten ze ook vervoer regelen in het hulpvragende land omdat je anders met je hele zooi op de luchthaven staat.

Het bovenstaande zegt dus dat het geen enkel probleem hoeft te zijn als de teamleden in Groningen, Maastricht of Den Helder wonen. Op moment dat men op kantoor van USAR.nl daadwerkelijk gaat beginnen om een inzet in buitenland mogelijk te maken hebben de teamleden ruim voldoende tijd om naar een verzamelplaats te gaan.

Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449830 date=1475089829
USAR is voor inzet in het buitenland en dus ga je dat materiaal niet verdelen over NL.

Ik heb gisteren een video gepost, als je goed kijkt zie je dat USAR.nl met zwaailicht en sirene onderweg is naar Alphen a/d Rijn. Ik noem het een inzet van USAR.nl in het binnenland.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 29 september 2016, 08:14:24
Referte de eerder genoemde presentatie:
USAR heeft zijn basis in het Instellingsbesluit USAR.NL (simpel te Googelen) en is in 2003 opgericht nadat Nederland in 1999 bij de grote aardbeving in Istanbul niet bleek van enige hulp te kunnen zijn en nadat in het rapport Oosting over de Vuurwerkramp was geconstateerd dat Nederland onvoldoende capaciteiten had om bij dit soort (zeer weinig voorkomende) scenario's hulp te kunnen bieden. De keuze om (brandweer)personeel uit de 4 regio's in Zuid-Holland te benutten is gemaakt omdat daar de enige concentratie van beroepskorpsen is die het zich (gezien de eigen paraatheid) kunnen permitteren personeel gedurende 14 dagen op buitenlandse missie te kunnen sturen.
Voor het binnenland is de procedure dat bij een mogelijke inzet een team leader naar het CoPi uitrukt en dat tegelijkertijd vanuit Zoetermeer de trailer met de complete uitrusting vertrekt (binnen kantoortijden in een halfuur, daarbuiten binnen een uur). 1 van 4 regio's heeft dienst binnenland en vertrekt met twee materieelbusjes. De trailer en de busjes begeven zich naar een uitgangsstelling op de rand van de betreffende regio. Zij rijden pas door op signaal van het CoPi/team leader. Dit houdt in dat binnen Nederland een inzet binnen 4 uur gegarandeerd is. De hondengeleiders (van de Nationale Politie) zijn in een dergelijk geval overigens vaak (Den Bosch verleden jaar) als eerste ter plaatse en vangen aan met een eerste zoekslag.
Bij een buitenlandse inzet is vaak sprake van een 'aanloop'. USAR kan binnen 6 uur vertrekken vanaf Eindhoven met een KDC10. Hier is voor gekozen omdat Defensie met Buitenlandse Zaken een overeenkomst heeft over humanitaire vlieguren, omdat de KDC10 team en goederen tegelijk kan vervoeren en omdat met Eindhoven alle procedures zijn vastgelegd en jaarlijks getraind (let op de komende dagen....). Wereldwijd is het team dan binnen 24 uur na een ramp inzetbaar.

Zoals eerder hier vermeld is er de eerste uren na een instorting geen 'operationeel gat'. Dat ga ik niet herhalen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 29 september 2016, 08:31:51
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449887 date=1475129664
Zoals eerder hier vermeld is er de eerste uren na een instorting geen 'operationeel gat'. Dat ga ik niet herhalen.

Het strookt niet met de teksten van diverse brandweerbazen in de media. Zij vertellen dat er bij de gewone brandweer onvoldoende kennis en ervaring aanwezig is om te kunnen optreden bij o.a. gasexplosies en instortingen. De oplossing die men gepresenteerd heeft is de inzet van elite brandweerteams. Deze uitverkorenen beschikken over de kennis en ervaring om effectief te kunnen optreden bij instortingen echter kan het anderhalf uur duren voor ze ter plaatse zijn.

Als het anderhalf uur duurt voor competente brandweermensen ter plaatse zijn heb je een behoorlijk operationeel gat omdat je een operationeel gat niet kan dichten door te roepen dat de gewone brandweer er binnen 10 minuten was. De gewone brandweer is immers niet in staat om effectief operationeel te kunnen optreden bij deze elite-inzetten.

Ik gaf al eerder het verschil aan tussen basisarts en medisch specialist. In de kliniek hebben we ook afspraken bijv. met de anesthesiologen (medisch specialisten). Zij moeten zorgen dat ze bij spoedoperaties snel op de operatiekamer zijn omdat de operatie (operationele proces) anders niet kan aanvangen. Het komt niet voor dat de anesthesioloog zegt dat een basisarts direct naar de OK moet gaan en hij anderhalf uur later komt aankakken en zegt dat er geen operationeel gat was aangezien de basisarts binnen 3 minuten na verzoek van chirurg al in de OK was.

Een operationeel gat dicht je door Fire & Rescue te gaan splitsen. Op de beroepskazernes kazerneer je blusploegen en een technische hulpverleningsploeg. Je kan dan zorgen dat je hulpverleningsspecialisten binnen 15 minuten bij beknelde/bedolven slachtoffers in levensgevaar zijn. Het moet voor brandweer Nederland geen probleem zijn aangezien het ze wel lukt bij reanimaties.

De splitsing Fire & Rescue kan je zelfs doorvoeren bij de vrijwillige brandweer. Je moet dan vrijwilligers gaan werven voor de technische hulpverlening. Ik denk het zelfs mogelijk is dat er een groep burgers is die zich niet zal aanmelden bij de vrijwillige brandweer omdat ze geen zin hebben in brandje blussen en achter de automatische brandmeldingen aan te kleppen maar wel veel interesse hebben in bevrijden van slachtoffers uit autowrakken, bij instortingen, treinongevallen, etc (bijv. automonteurs, bouwkundigen, bouwvakkers, timmermannen, etc).

Je lost gelijkertijd je probleem op met je vrijwillige brandweermensen. Het is een probleem om deze mensen voldoende vakbekwaam te houden, op forum is te lezen dat ze gemiddeld 2 uur per week oefenen. Als je de splitsing Fire en Rescue doorvoert kunnen de vrijwillige brandweermannen veel meer schaarse oefentijd besteden aan brandbestrijding en de vrijwilligers technische hulpverlening kunnen de oefentijd uitsluitend besteden aan hulpverlening.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 29 september 2016, 08:51:25
Sorry, maar hier zit echt een misverstand bij die brandweerbazen dan. De ervaring bij instortingen (met name aardbevingen) leert dat de meeste mensen worden gered door omstanders, vervolgens door first responders. Dat zijn dan slachtoffers die direct vindbaar en makkelijk te bevrijden zijn. Slachtoffers die direct vindbaar en moeilijker te bevrijden zijn, worden over het algemeen bevrijd door gespecialiseerde first responders. Niet gevonden en/of bevrijde slachtoffers die niet binnen 1 tot 2 uur zijn gezocht, gevonden en bevrijd, zijn overleden, zullen dat binnen een uur zijn of bevinden zich in een holle ruimte. Aldaar kunnen ze tot 72 uur overleven zonder te drinken, na die periode overlijden zij ten gevolge van nierfalen.
Er is dus geen operationeel gat, wat brandweerbazen ook mogen beweren. Zij zouden er verstandig aan doen om meer te luisteren naar de topspecialisten voordat ze iets beweren.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 29 september 2016, 10:04:56
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449893 date=1475131885
Sorry, maar hier zit echt een misverstand bij die brandweerbazen dan. De ervaring bij instortingen (met name aardbevingen) leert dat de meeste mensen worden gered door omstanders, vervolgens door first responders. Dat zijn dan slachtoffers die direct vindbaar en makkelijk te bevrijden zijn. Slachtoffers die direct vindbaar en moeilijker te bevrijden zijn, worden over het algemeen bevrijd door gespecialiseerde first responders. Niet gevonden en/of bevrijde slachtoffers die niet binnen 1 tot 2 uur zijn gezocht, gevonden en bevrijd, zijn overleden, zullen dat binnen een uur zijn of bevinden zich in een holle ruimte. Aldaar kunnen ze tot 72 uur overleven zonder te drinken, na die periode overlijden zij ten gevolge van nierfalen.
Er is dus geen operationeel gat, wat brandweerbazen ook mogen beweren. Zij zouden er verstandig aan doen om meer te luisteren naar de topspecialisten voordat ze iets beweren.

In bovenstaande (aangaande de operationele visie) kan ik mij prima vinden. In praktijk trek ik (of mijn plaatsvervanger) ook de gespecialiseerde HART-teams terug na 2 uur bij niet gevonden slachtoffers. Onze equivalent bij de brandweer (hoofdofficier/operationeel commandant) zal vervolgens ook besluiten TechResc terug te trekken aangezien de kracht van deze specialistisch reddingsmissie schuilt in de fusie HART/TechResc.

Ons doel is niet om slachtoffers te vinden en te redden. Ons doel is om er aan bij te dragen dat het slachtoffer levend (bij voorkeur zonder permanente invaliditeit) op termijn het traumacentrum verlaat.

Als brandweer en ambulancedienst de reddingsmissie omzetten in bergingsmissie neemt de veiligheidspolitie het van ons over. De veiligheidspolitie levert ook het internationale heavy rescue team. Het komt bij ons wel voor dat de veiligheidspolitie > 24 uur later een levend slachtoffer ontdekt. Het is geen probleem voor TechResc brandweer en HART ambulancedienst om wederom te plaatse te gaan om de teams van de veiligheidspolitie te assisteren of de reddingsmissie over te nemen waardoor de teams van de veiligheidspolitie weer verder kunnen gaan met zoeken/bergen.

Het zorgt er voor dat de gespecialiseerde teams van brandweer en ambulancedienst weer inzetbaar zijn in binnenland. De kans is namelijk groter dat ze bij een ander incident of instorting binnen de genoemde eerste uren mensen een kans op overleving kunnen bieden dan dat ze nog kunnen bij de langdurige (bergings)missie.

Ik kan me niet vinden in directeuren en/of woordvoerders die hun 2-minutes of fame grijpen zodra de lokale en/of landelijke media ze wil interviewen voor de camera zonder dat er overleg is geweest met operationeel leidinggevenden/hoofdofficieren/(top)specialisten).

Ik ben ontzettend trots op al mijn HART-paramedics (specialisten) echter ben ik ook ontzettend trots op de veel grotere groep 'reguliere' paramedics die elke dag de hoogwaardige ambulancezorg leveren. HART is geen elite maar ze zijn gespecialiseerd in ambulancehulpverlening onder moeilijke/gevaarlijke omstandigheden. Ik zou het gruwelijk vinden als mijn directeuren zonder overleg met mij gaan roepen over elite-paramedics omdat ik het pure minachting en vernedering vindt voor al mijn 'reguliere paramedics'. Feit blijft dat HART geen deuk in een pakje boter kan slaan als ze geen back-up hebben van de reguliere ambulancezorg. TechResc van de brandweer zet ook geen zoden aan de dijk als ze niet kunnen rekenen op back-up/slagkracht van een of meerdere bluseenheden met 'regulier' brandweerpersoneel.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: guest12562 op 29 september 2016, 11:12:22
Als bevelvoerder van een korps in Nederland vind ik het vreemd dat we dit soort info via de media moeten verkrijgen. Uiteraard wel mondjes maat wat gehoord of gelezen, maar zeker niet voldoende om dit mee te nemen in een melding of ter plaatsen bij een incident.
Nu wordt het hele circus in de media gepresenteerd als  elite teams voor THV en nu? Wat heb ik er op straat aan, wat ga ik doen als ik ze denk nodig te hebben en snel? O maar wacht ze zijn wel opgeleid maar nog niet voor alles! Wat kunnen ze echt meer dan de reguliere brandweer?
Oftewel de regio's waar dit speelt zijn apetrots, maar of ze landelijk ingezet gaan worden vraag ik mij af, want blijkbaar is dit nog niet uitgelegd aan de mensen op straat welke ze heel misschien goed kunnen gebruiken.
Brandweer Nederland zet het op hun site, maar kom het dan ook even vertellen bij de korpsen in het land, maar zorg er dan wel voor dat ze volledig zijn opgeleid en dat ik op straat weet wat ik moet roepen als ze nodig zijn, want anders ben ik bang dat dit wel even gaat duren.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Thor op 29 september 2016, 12:31:49
Citaat van: Breathe link=msg=1449914 date=1475140342
Als bevelvoerder van een korps in Nederland vind ik het vreemd dat we dit soort info via de media moeten verkrijgen. Uiteraard wel mondjes maat wat gehoord of gelezen, maar zeker niet voldoende om dit mee te nemen in een melding of ter plaatsen bij een incident.
Nu wordt het hele circus in de media gepresenteerd als  elite teams voor THV en nu? Wat heb ik er op straat aan, wat ga ik doen als ik ze denk nodig te hebben en snel? O maar wacht ze zijn wel opgeleid maar nog niet voor alles! Wat kunnen ze echt meer dan de reguliere brandweer?
Oftewel de regio's waar dit speelt zijn apetrots, maar of ze landelijk ingezet gaan worden vraag ik mij af, want blijkbaar is dit nog niet uitgelegd aan de mensen op straat welke ze heel misschien goed kunnen gebruiken.
Brandweer Nederland zet het op hun site, maar kom het dan ook even vertellen bij de korpsen in het land, maar zorg er dan wel voor dat ze volledig zijn opgeleid en dat ik op straat weet wat ik moet roepen als ze nodig zijn, want anders ben ik bang dat dit wel even gaat duren.

Elders op dit forum lees ik dat die elite teams zwaar materieel ontberen, dus dat moet van particulieren komen. eerst het team met de nodige vertraging ter plaatse en dan beslissen wat er van welke particulier moet komen. Het lijk mij dat een lokale bevelvoerder wel zal weten waar hij het zware materieel in afwachting van de elite teams ondertussen vandaan moet halen, dus er moeten duidelijke afspraken worden gemaakt vwb de inhuur en inzet van dit materieel als je snel en effectief zou willen werken.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 29 september 2016, 12:36:58
Citaat van: Thor link=msg=1449927 date=1475145109
Het lijk mij dat een lokale bevelvoerder wel zal weten waar hij het zware materieel in afwachting van de elite teams ondertussen vandaan moet halen

Typisch een klusje voor de OvD, in mijn ervaring  ;).
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Danny722 op 29 september 2016, 15:25:44
Citaat van: Breathe link=msg=1449625 date=1475052424
Dit team is gewoon ontstaan omdat alle reddingscontainers uit de regio's zijn wegbezuinigd. Dus nu zit er niets tussen USAR en het reguliere brandweerwerk.
In het brandweer nieuws topic vraag ik me ook al af hoe deze brandweermensen getraind blijven, ze zijn immers specialist, ik verwacht nogal wat extra van ze als ik er zelf niet uit kom met de spullen die ik heb op mijn TS of HV.
Als deze mensen vrijwilligers zijn en dit specialisme erbij doen, dan vraag ik me af hoe zij dit getraind houden en dus die extra kennis komen brengen. Los van het feit dat er ook een opkomsttijd is. Tot die tijd zul je er alles aan doen om te improviseren en te redden.

In dat licht hoe lang heeft het geduurd voordat USAR ter plaatsen was en aan de slag ging in Alphen aan de Rijn bij de brug? Vanaf de melding tot daadwerkelijke inzet?

Ik denk namelijk dat het in de regio's gewoon lokaal met de reddingscontainers beter geregeld was, je hebt dan gelijk je mensen bij de hand, deze zullen getraind blijven waarschijnlijk merendeel beroeps waardoor de oefenbelasting minder een probleem hoeft te zijn. Plus ze zijn sneller inzetbaar.
Ik kom van een post waar vanmorgen de (interim) THU is opgehaald. Wij hebben de afgelopen jaren, samen met Montfoort/Linschoten in het westelijk deel van de provincie, de HVH-R en HVH-I bemand. Daar hebben we ook bijscholingen en trainingen voor gehad, onder andere jaarlijks in Weeze met twee praktijkdagen.

Toch vind ik dit ook een goede ontwikkeling. In de selectie is al rekening gehouden met de achtergrond van het personeel, zodat zij al een behoorlijke basiskennis hebben. Dat is bij veel vrijwillige en beroepskorpsen niet zo; daar zitten zowel mensen met een technische achtergrond als andere brandweerlieden. Gezien de hoeveelheid inzetten voor de interim THU doe je (te) weinig ervaring op als je het specialisme in alle regio's houdt. Nu kunnen veel bevrijdingen gewoon gedaan worden door een TS en HV. Het STH is dus echt aanvullende op de basisbrandweerzorg.

USAR komt vanuit Zoetermeer. Dan is de aanrijdtijd naar Alphen best goed te doen, zeker omdat op het moment van de melding er al personeel aanwezig was bij de truck (het materiaal werd gecontroleerd). Het is een ander verhaal als men naar Groningen moet na een aardbeving. Ik verwacht niet dat USAR daar veel eerder dan 4 uur na de aardbeving aanwezig is. De STH-teams kunnen daar aanmerkelijk sneller zijn.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Danny722 op 29 september 2016, 15:27:17
Citaat van: oma link=msg=1449626 date=1475052532
Is het op basis van vrije instroom? Kan het voorkomen dat een opgeroepen STH team net als een reguliere brandweerbasiseenheid niet kan uitrukken omdat er onvoldoende mensen opkomen c.q. een STH team buiten dienst gezet wordt omdat er te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn?

Ik verwacht dat er een regeling getroffen is om het STH-team de weg op te kunnen krijgen. Bij iedere melding worden overigens 2 STH-teams opgeroepen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Danny722 op 29 september 2016, 15:33:34
Citaat van: oma link=msg=1449717 date=1475073011

Al het materieel is al jaren geleden verdwenen uit zijn brandweerkazerne. Hij noemt het STH een soort thuisbezorgd.nl met zwaailichten omdat het er op neer komt dat het spul wat ze vroeger zelf hadden nu bezorgd gaat worden vanuit een stad 40 km verderop.

De interim THU set bevatte gereedschap voor stutten en schoren (stempels, hout, aluminium steiger) en redding (red- en schepbrancards, dekens, sensoren t.b.v. opsporen slachtoffers), maar weinig geavanceerd materiaal.

De STH-teams hebben de beschikking over veel meer en beter materiaal. Zwaarder red- en breekgereedschap, een bobcat voor vervoer van slachtoffers door weilanden e.d. etc.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Thor op 29 september 2016, 16:26:28
Citaat van: janvangent link=msg=1449928 date=1475145418
Typisch een klusje voor de OvD, in mijn ervaring  ;).

In het bedrijfsleven, ook die bedrijven  die  veelal betrokken bij grote tot zeer grote hulpverleningen zijn wordt het nemen van beslissingen etc. zoveel mogelijk overgelaten aan de medewerkers die als eerste ter plekke zijn, al dan niet met in en na overleg met het kantoor. De moderne communicatiemiddelen lenen zich daar uitstekend toe, ook bij operaties wereldwijd.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 29 september 2016, 20:31:10
Zoals al duidelijk binnen Brandweer Nederland is aangegeven is de naam "elite" door de journalist zelf gekozen en niet de juiste benaming volgens de brandweer. Er is dan ook een persbericht verspreid om dit recht te zetten. Een lid uit (volgens mij) IJsselland heeft een interview gegeven dat niet helemaal goed gegaan is.

Citaat van: oma link=msg=1449882 date=1475127089
In 1962 hadden burgers veel begrip voor de brandweer toen ze niet in staat waren de slachtoffers te bevrijden uit de verongelukte treinen bij Harmelen. De lokale smid moest ter plaatse gaan om met snijbrander de brandweer te helpen. 54 jaar later zou je mogen verwachten dat de brandweer haar lessen heeft geleerd in het verleden. Het komt er nu dus op neer dat het de gewone brandweer aan kennis en ervaring ontbreekt en de eliteteams deze kennis ook niet hebben.

Ik denk wel dat het een ordinaire bezuiniging is die deze week door de PR-afdeling van brandweer Nederland is gepresenteerd als een kwaliteitsverbetering. Je geeft zelf al aan dat het minder geld kost en voorheen niet beter geregeld was, dus voorheen was het ook niet slechter geregeld. Feit is dat in het oude 208-systeem de responsetijd korter was waardoor de kwetsbaarste burgers en ernstige gewond geraakte burgers een hogere kans krijgen om te overleven.

Jij hekelt de term elite. Ik denk dat de PR-afdeling van brandweer Nederland deze term heeft gekozen aangezien kleine lokale media de term elite al gebruikte op maandag en de grote landelijke media het zonder uitzondering gisteren ook gebruikt hebben.

Vrije instroom zegt dat de brandweerleiding bewust kiest voor kostenbesparing en het risico neemt dat een opgeroepen STH niet inzetbaar is. Je mag van de brandweer verwachten dat ze kunnen garanderen dat er altijd een STH-team direct inzetbaar.

Is er momenteel ontzettend veel extra expertise gekomen omdat de brandweer 5 eliteteams heeft in het hele land, bestaande uit beroepsbrandweermensen die een paar uur extra mogen oefenen op instorting en de rest nog niet geleerd/getraind hebben. De woorden elite en specialist slaan de plank volkomen mis. Een specialist ben je pas als je geen basisbrandweerzorg (incl. de oefenmomenten voor manschap, bevelvoerder of OVD) meer hoeft te verzorgen waardoor deze specialisten zich uitsluitend bezig houden met technische hulpverlening.

Ik ben een medisch specialist, ooit was ik basisarts. Ik kan, mag en weet alles wat een basisarts ook hoort te kunnen en weten. Een basisarts kan, mag en weet niet hetzelfde als een medisch specialist. Medisch specialisten zijn geen basisartsen die gewoon hetzelfde werk blijven doen als basisartsen en een beetje extra oefenen in hartchirurgie of anesthesiologie. Het zijn basisartsen die zes jaar in opleiding gaan om zich te specialiseren in een vakgebied en zich daarna uitsluitend bezig houden met het eigen specialisme.

Er komt inderdaad ontzettend veel bij kijken om een USAR op de weg te krijgen in het buitenland. USAR op de weg krijgen in Nederland zou geen enkel probleem moeten zijn. Het is niet zo dat als een land vraagt om USAR-hulp dat de Verenigde Naties of het verzoekende land automatisch ontheffing geeft aan de buitenlandse teams om met personeel en materieel hun land binnen te hobbelen. De landen die een team gaan sturen moeten de hele papierwinkel voor elkaar maken waardoor de teamleden, het materieel en honden mogen landen in het hulpvragende land en zonder al te veel oponthoud door de douane komen. Als de teams geen eigen vrachtwagens meenemen moeten ze ook vervoer regelen in het hulpvragende land omdat je anders met je hele zooi op de luchthaven staat.

Het bovenstaande zegt dus dat het geen enkel probleem hoeft te zijn als de teamleden in Groningen, Maastricht of Den Helder wonen. Op moment dat men op kantoor van USAR.nl daadwerkelijk gaat beginnen om een inzet in buitenland mogelijk te maken hebben de teamleden ruim voldoende tijd om naar een verzamelplaats te gaan.

Ik heb gisteren een video gepost, als je goed kijkt zie je dat USAR.nl met zwaailicht en sirene onderweg is naar Alphen a/d Rijn. Ik noem het een inzet van USAR.nl in het binnenland.

De STH-teams hebben dus wel meer kennis en ervaring dan de 208-collega's voorheen. Vrije instroom is geen kostenbesparing maar gewoon een efficiënte manier om de teams in te kunnen zetten. Klopt in Alphen aan den Rijn is USAR ingezet om twee redenen: 1) een teamleider van USAR werkt in Alphen en heeft dat team laten inzetten en 2) STH bestond toen nog niet.

Citaat van: Breathe link=msg=1449914 date=1475140342
Als bevelvoerder van een korps in Nederland vind ik het vreemd dat we dit soort info via de media moeten verkrijgen. Uiteraard wel mondjes maat wat gehoord of gelezen, maar zeker niet voldoende om dit mee te nemen in een melding of ter plaatsen bij een incident.
Nu wordt het hele circus in de media gepresenteerd als  elite teams voor THV en nu? Wat heb ik er op straat aan, wat ga ik doen als ik ze denk nodig te hebben en snel? O maar wacht ze zijn wel opgeleid maar nog niet voor alles! Wat kunnen ze echt meer dan de reguliere brandweer?
Oftewel de regio's waar dit speelt zijn apetrots, maar of ze landelijk ingezet gaan worden vraag ik mij af, want blijkbaar is dit nog niet uitgelegd aan de mensen op straat welke ze heel misschien goed kunnen gebruiken.
Brandweer Nederland zet het op hun site, maar kom het dan ook even vertellen bij de korpsen in het land, maar zorg er dan wel voor dat ze volledig zijn opgeleid en dat ik op straat weet wat ik moet roepen als ze nodig zijn, want anders ben ik bang dat dit wel even gaat duren.

Hallo collega bevelvoerder. Ik ben aardig op de hoogte van STH en SOM. De vakbladen hebben hier vol van gestaan dus dat heb je gemist. Ook is er vanuit mijn regio voldoende over gecommuniceerd in mijn ogen. Ik denk ook niet dat jij de beslissing hoeft te maken of STH ingezet moet gaan worden. Dat doet een OVD, HOVD of CVD wel.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: guest12562 op 29 september 2016, 21:01:37
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449990 date=1475173870
Hallo collega bevelvoerder. Ik ben aardig op de hoogte van STH en SOM. De vakbladen hebben hier vol van gestaan dus dat heb je gemist. Ook is er vanuit mijn regio voldoende over gecommuniceerd in mijn ogen. Ik denk ook niet dat jij de beslissing hoeft te maken of STH ingezet moet gaan worden. Dat doet een OVD, HOVD of CVD wel.

Zoals gezegd heb wel wat zaken voorbij zien komen, echter als dit officieel een dienst is die ik in kan zetten dan hoor ik dat graag via de officiële weg, hoe ik ermee om moet gaan en hoe ik ze ter plaatsen krijg. Als ik als bevelvoerder weet wat ze kunnen dan kan ik daar op inspelen, heb ik geen OVD voor nodig, ik ga er overigens van uit dat als ik het aan de OVD aangeef dat hij direct actie onderneemt, tijdwinst is erg belangrijk bij levensreddend handelen. Maar dan moet ik wel weten wat ze kunnen en niet een half verhaal horen, met half verhaal bedoel ik dat ze nog niet helemaal opgeleid zijn.

Dus mocht deze dienst een toegevoegde waarde hebben voor de mensen op straat, dan hoor ik graag vanuit de regio bijgepraat met een goed verhaal waar ik wat mee kan. Als het OGS verandert naar IBGS dan wordt dat toch ook gedaan, op die manier bedoel ik dat.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 30 september 2016, 00:42:48
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449990 date=1475173870
Klopt in Alphen aan den Rijn is USAR ingezet om twee redenen: 1) een teamleider van USAR werkt in Alphen en heeft dat team laten inzetten

Begrijp ik nu goed dat een enkele man van USAR de mogelijkheid heeft om thuis voor de buis te bedenken: dat is een klusje voor mij, we mobiliseren de hele hap voor die brug in mijn dorp?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Heijnsbergen op 30 september 2016, 06:56:41
Ja, maar dat is niet de man uit Alphen aan den Rijn waarop hier geduid wordt. Zie het Instellingsbesluit USAR.NL c.a.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 30 september 2016, 07:58:17
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449990 date=1475173870
Zoals al duidelijk binnen Brandweer Nederland is aangegeven is de naam "elite" door de journalist zelf gekozen en niet de juiste benaming volgens de brandweer. Er is dan ook een persbericht verspreid om dit recht te zetten. Een lid uit (volgens mij) IJsselland heeft een interview gegeven dat niet helemaal goed gegaan is.

De STH-teams hebben dus wel meer kennis en ervaring dan de 208-collega's voorheen. Vrije instroom is geen kostenbesparing maar gewoon een efficiënte manier om de teams in te kunnen zetten. Klopt in Alphen aan den Rijn is USAR ingezet om twee redenen: 1) een teamleider van USAR werkt in Alphen en heeft dat team laten inzetten en 2) STH bestond toen nog niet.

Hallo collega bevelvoerder. Ik ben aardig op de hoogte van STH en SOM. De vakbladen hebben hier vol van gestaan dus dat heb je gemist. Ook is er vanuit mijn regio voldoende over gecommuniceerd in mijn ogen. Ik denk ook niet dat jij de beslissing hoeft te maken of STH ingezet moet gaan worden. Dat doet een OVD, HOVD of CVD wel.

Het doet er niet of er binnen brandweer Nederland is aangegeven dat de term elite door de journalist is gekozen aangezien enkele dagen later de landelijke media deze term ook heeft gebruikt. De burgers in Nederland verkeren terecht in de veronderstelling dat de brandweer de zaken ontzettend goed heeft geregeld en niet schroomt om eliteteams in te zetten zodra je in de problemen komt.

Het is bij de brandweer in Nederland redelijk standaard dat het nooit aan de brandweer ligt, immers als er mensen dood gaan tijdens brand ligt het ook aan de slachtoffers zelf.

Vrije instroom is inderdaad efficient, efficient is een deftig woord voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Ik werk in een land waar directeuren van de hulpdiensten ontslag krijgen omdat ze de politie-, brandweer- en ambulancezorg moeten kunnen garanderen. Deze week gebruikte iemand de slogan “Assumption is the mother of all fuckups”. Aannemen dat je personeel in de vrije tijd komt opdraven terwijl ze geen bereikbaarheidstoeslag/piketvergoeding krijgen is geen borging van een systeem. Het 300% alarmeren zal op korte termijn zorgen dat er voldoende mensen opkomen echter loop je het risicio dat op lange termijn te weinig mensen komen omdat ze een aantal keren met 30 man zijn opgekomen en er 20 overbodig waren. Als ik 2x voor niets kom opdraven in mijn vrije tijd denk ik bij de 3e keer dat anderen wel opkomen. Als 24e andere vrije-instromers hetzelfde denken heb je de rapen gaar.

Behoorde de teamleider van USAR in Alphen a/d Rijn tijdens het brugongeval tot het operationeel commando (HOVD/OvD)?

Het is vreemd als je een bevelvoerder die niet op de hoogte is van deze nieuwe procedure verwijst naar de vakbladen. Ik vind het normaal dat (hoofd)officieren tijdens een appel/briefing bevelvoerders op de hoogte stellen van nieuwe procedures.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: oma op 30 september 2016, 08:03:04
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1449990 date=1475173870
Klopt in Alphen aan den Rijn is USAR ingezet om twee redenen: 1) een teamleider van USAR werkt in Alphen en heeft dat team laten inzetten en 2) STH bestond toen nog niet.

Behoorde de teamleider van USAR in Alphen a/d Rijn tijdens het brugongeval tot het operationeel commando (HOVD/OvD)? Is in Nederland een teamleider bij de brandweer een onderofficier of officier?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Expert op 30 september 2016, 19:58:24
Citaat van: Heijnsbergen link=msg=1449887 date=1475129664

Referte de eerder genoemde presentatie:

USAR heeft zijn basis in het Instellingsbesluit USAR.NL (simpel te Googelen) en is in 2003 opgericht nadat Nederland in 1999 bij de grote aardbeving in Istanbul niet bleek van enige hulp te kunnen zijn en nadat in het rapport Oosting over de Vuurwerkramp was geconstateerd dat Nederland onvoldoende capaciteiten had om bij dit soort (zeer weinig voorkomende) scenario's hulp te kunnen bieden. De keuze om (brandweer)personeel uit de 4 regio's in Zuid-Holland te benutten is gemaakt omdat daar de enige concentratie van beroepskorpsen is die het zich (gezien de eigen paraatheid) kunnen permitteren personeel gedurende 14 dagen op buitenlandse missie te kunnen sturen.
Voor het binnenland is de procedure dat bij een mogelijke inzet een team leader naar het CoPi uitrukt en dat tegelijkertijd vanuit Zoetermeer de trailer met de complete uitrusting vertrekt (binnen kantoortijden in een halfuur, daarbuiten binnen een uur). 1 van 4 regio's heeft dienst binnenland en vertrekt met twee materieelbusjes. De trailer en de busjes begeven zich naar een uitgangsstelling op de rand van de betreffende regio. Zij rijden pas door op signaal van het CoPi/team leader. Dit houdt in dat binnen Nederland een inzet binnen 4 uur gegarandeerd is. De hondengeleiders (van de Nationale Politie) zijn in een dergelijk geval overigens vaak (Den Bosch verleden jaar) als eerste ter plaatse en vangen aan met een eerste zoekslag.

Bij een buitenlandse inzet is vaak sprake van een 'aanloop'. USAR kan binnen 6 uur vertrekken vanaf Eindhoven met een KDC10. Hier is voor gekozen omdat Defensie met Buitenlandse Zaken een overeenkomst heeft over humanitaire vlieguren, omdat de KDC10 team en goederen tegelijk kan vervoeren en omdat met Eindhoven alle procedures zijn vastgelegd en jaarlijks getraind (let op de komende dagen....). Wereldwijd is het team dan binnen 24 uur na een ramp inzetbaar.

Zoals eerder hier vermeld is er de eerste uren na een instorting geen 'operationeel gat'. Dat ga ik niet herhalen.


Je kunt jezelf natuurlijk überhaupt afvragen of men na een aardbeving in Nepal of Pakistan zit te wachten op een paar gasten uit Nederland.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Dierentuinen op 5 december 2016, 21:40:07
Citaat van: ffemt19 link=msg=1341344 date=1428069742
Ik zou graag wat foto's zien van het materiaal van deze STH containers en eventueel de inventaris.

Grtz
Ik kwam deze foto tegen in mijn eigen archief terwijl ik deze aan het opruimen was (watermerk is van mijn omdat ik de fotograaf ben). Foto is gemaakt door mijn tijdens de open dag te Berkel-Enschot dit jaar. Die dag was het slecht weer en deze foto is gemaakt met mijn telefoon waarvoor mijn excuses voor de slechte kwaliteit van de foto.

(https://dl.dropboxusercontent.com/u/32847588/Algemeen%20nieuws/%40327-05122016.jpg)
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 25 december 2016, 16:23:48
Ons eliteteam is ook ingezet:

p2kflex
06:17:28 25-12-16GROUP-1P 2 Bijstand (Opkomen kazerne ivm inzet) Kazerne Alphen aan den Rijn Havenstraat 5 APN
1500596STH - Specialisme Technische Hulpverlening (West) (Leiding)
1500597STH - Specialisme Technische Hulpverlening (West) (Team)


Duur team voor het plaatsen van 3 stempels wat de gemiddelde aannemer ook kan.

Citaat van: enrico1972 link=msg=1469047 date=1482672815
Recherche onderzoekt plofkraak

Laatste update: 25-12-2016 | 12:15

Mijdrecht - De recherche onderzoekt een plofkraak die zondagochtend 25 december, vroeg in de ochtend, werd gepleegd op een geldautomaat aan de Dorpsstraat. De politie zoekt getuigen.

Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 25 december 2016, 17:32:05
Eerste officiele inzet van dit team, toch?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Brandpreventje op 25 december 2016, 17:44:25
Tja... eh ja technisch gezien wel. Maar dit is niet echt een inzet waar een levens gered zijn en daar zou het team toch voor bedoeld zijn.

Citaat van: janvangent link=msg=1469054 date=1482683525
Eerste officiele inzet van dit team, toch?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: janvangent op 25 december 2016, 18:09:26
De inzetcriteria voor dienstverlening door een brandweereenheid lopen nogal uiteen. Mag het STH uitsluitend uitrukken als er levens op het spel staan?
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Peter71 op 25 december 2016, 18:35:13
Citaat van: Brandpreventje link=msg=1469055 date=1482684265
Tja... eh ja technisch gezien wel. Maar dit is niet echt een inzet waar een levens gered zijn en daar zou het team toch voor bedoeld zijn.

Lees het handboek eens door wat is geschreven met daarin de voorwaardes om een team te alarmeren. Is het doel, van zo'n team mensenlevens redden met een opkomsttijd van 75 tot 90 minuten?
Citaat
De opkomsttijden Bij een alarmering rukt de teamleider binnen  15 minuten uit en is binnen 75 minuten ter plaatse.  Het STH-team rukt binnen 30 minuten uit en is binnen 90 minuten ter plaatse.

En als je dan aan het googlen bent zul je in dat zelfde handboek terug vinden dat het team kan optreden om verdere instortingen te voorkomen.
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Live op 27 februari 2018, 14:40:19

https://www.facebook.com/samengrensverleggend/posts/1537157159715436
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Live op 8 april 2021, 01:16:38

https://www.facebook.com/BrandweerKerkdriel/posts/1549084228632553
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Live op 6 juli 2021, 12:44:19
https://twitter.com/Brandweer_NL/status/1412318684442509315?s=20
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Live op 16 oktober 2021, 22:22:56
https://twitter.com/Brandweer_NL/status/1448596215084593154?s=20
Titel: Re: STH-team: Specialisme Technische Hulpverlening (Specialisme op maat SOM)
Bericht door: Live op 21 oktober 2021, 16:25:14