Hulpverleningsforum

Blauw: Politie / Marechaussee / Handhaving => Politie en Marechaussee => Opleidingen / Werving en Selectie => Topic gestart door: Tha-Nose op 27 augustus 2010, 12:46:42

Titel: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Tha-Nose op 27 augustus 2010, 12:46:42
Toelatingseisen opleiding marechaussee


In alle gevallen geldt dat je een voldoende moet hebben voor Nederlands en een vreemde taal op je cijferlijst.
Ten slotte: je bent iemand die makkelijk initiatief neemt, je bent doortastend en je kunt net zo goed alleen als in teams werken. Ook heb je een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse taal.
Bij sollicitatie moet je in het bezit zijn van het vereiste diploma.


Toelatingseisen opleiding WachtmeesterBij sollicitatie moet je in het bezit zijn van het vereiste diploma. In alle gevallen moet je een voldoende hebben voor Nederlands en Engels op je eindlijst.


Selectieprocedure


Na de administratieve voorselectie (controle op diploma's en cijferlijsten, leeftijd, volledigheid en juistheid van het sollicitatieformulier) door Bureau Aanstelling van de Marechaussee krijg je een oproep voor de psychologische keuring. De keuring vindt plaats bij het Dienstencentrum Psychologisch Advies en Selectie (PAS) van Defensie (www.defensiekeuring.nl (http://www.defensiekeuring.nl)) op de Marinekazerne te Amsterdam.

De eerste dag bestaat uit een schriftelijk kennisonderzoek en een schriftelijke persoonlijkheids-vragenlijst. Daarna volgt een interview met een (assistent) psycholoog. Daarin wordt gesproken over je motivatie, oriëntatie, hobby's, school en/of werkervaringen etc.
 
De tweede dag bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal (onder-)officieren van de Marechaussee, die naar aanleiding van het gesprek advies zullen uitbrengen inzake je geschiktheid en inpasbaarheid in de organisatie. Het beeld dat de selectiecommissie over je heeft, resulteert in een positief of negatief advies of je wordt op een zogenaamde wachtlijst geplaatst, in afwachting van een definitieve beslissing.

De derde dag bestaat uit een medische keuring door een arts. Deze zal je van top tot teen onderzoeken en kijken of er, lichamelijk gezien, een bezwaar voor aanname is. Na toestemming van de arts kun je door naar de sportkeuring. Deze bestaat uit het meten van de spierkracht van arm-, been-, rug- en buikspieren en het meten van de conditie d.m.v. een hometrainer (fietsen). Als laatste onderdeel van de selectie vindt er een veiligheidsonderzoek plaats door de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Voor de functie van officier is er tevens een gesprek met een Aanstellings Advies Commissie.

De selectieresultaten zijn, m.u.v. de sporttest, een jaar geldig. Als je van te voren op de site van www.defensiekeuring.nl (http://www.defensiekeuring.nl) kijkt is de voorbereiding goed te doen. Wanneer je niet zo sportief bent is beter om aan de slag te gaan. Ga hardlopen, fietsen en doe wat aan krachtsport. Het zou zonde zijn als je wordt afgewezen op iets wat je van te voren had kunnen voorbereiden. Voor een optimale voorbereiding kun je in het boekje "fit op de keuring" extra informatie en trainingsschema's vinden. (http://www.werkenbijdemarechaussee.nl/files/fit_op_keuring.pdf (http://www.werkenbijdemarechaussee.nl/files/fit_op_keuring.pdf) )


Opleiding Marechaussee


Marechaussees worden gedurende een periode van zeven maanden op het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee opgeleid voor hun functie.
Je begint met 16 weken “Algemene Militaire Basis Vaardigheden” (AMBV). Hierin ga je o.a. op bivak, je krijgt de gevechtsopleiding buddysysteem, je leert pistoolschieten, exercitie, kaartlezen, militaire ethiek, militair recht en natuurlijk veel sport. Deze AMBV vind plaats op de dependance van het Opleidingscentrum in Eefde.
Daarna volgt een functieopleiding op het Opleidingscentrum in Apeldoorn van 16 weken waarin meer specifieke zaken aan de orde komen. Er is veel tijd ingeruimd voor praktijkstages op de toekomstige werkplekken.

Op het programma staan bijvoorbeeld praktische marechaussee vaardigheden, beveiligingsleer en dienstuitvoering, ambtsinstructie, preventie en bestrijding van brand, geweldsethiek, maatschappelijke vorming, sociale en communicatieve vaardigheden, zelfverdediging en schietvaardigheid. Je volgt tevens het theoretische gedeelte van de cursus "algemeen beveiligingsmedewerker". De eerste vier weken ben je verplicht intern. De opleiding start ongeveer zes keer per jaar.

Carriere perspectief

De marechaussee wordt na de algemene militaire opleiding van drie maanden bevorderd tot marechaussee 3e klasse en krijgt dan tevens de blauwe baret uitgereikt. Aan het einde van de opleiding volgt bevordering tot marechaussee der 2e klasse. 2 jaar later volgt bevordering tot marechaussee der 1e klasse.

Ook kun je na 2 jaar solliciteren naar een functie als wachtmeester. Je moet dan wel de daarvoor vereiste schoolopleiding bezitten.

Flexibel Personeelssysteem

Je krijgt een aanstelling, welke bestaat uit twee fasen:
Fase 1 bestaat uit de opleiding en daarna een dienverplichting van 4 jaar.
Fase 2 bestaat uit de periode na afloop van de dienverplichting tot en met het besluit over het al dan niet doorstromen naar een hoger functieniveau. Daarbij vormen de kwaliteit van betrokkene, maar ook de behoefte van de organisatie aan personeel, doorslaggevende argumenten.

Toelichting

Is het niet mogelijk om door te stromen naar een hoger functieniveau dan zal men de Marechaussee moeten verlaten.


Opleiding Wachtmeester


De opleiding tot wachtmeester - algemeen opsporingsambtenaar is op het opleidingscentrum van de Marechaussee en duurt totaal 84 weken.
Je begint met 16 weken “Algemene Militaire Basis Vaardigheden” (AMBV). Hierin ga je o.a. op velddienst, bivak, je krijgt de gevechtsopleiding buddysysteem, je leert pistoolschieten, exercitie, kaartlezen, militaire ethiek, militair recht, grensverleggende activiteiten en natuurlijk veel sport. Deze AMBV vindt plaats op de dependance van het Opleidingscentrum in Eefde.
Dan volgt de functieopleiding van 68 weken op het Opleidingscentrum in Apeldoorn. Hierin wordt je opgeleid tot je drie kerntaken:


Vakken zijn o.a. burger- en militair strafrecht, strafvordering, staatsrecht, proces-verbaal, verkeerswetgeving, vreemdelingenwetgeving, milieu, wapenwet, Opiumwet, mensenrechten, opsporingstechnieken etc.
Je leert tevens omgaan met verbindingsmiddelen zoals portofoon en mobilofoon. In de opleiding ga je ook 4 X 9 weken stage (beroepspraktijkvaardigheden) lopen op je toekomstige werkplek.
Sociale en communicatieve vaardigheden komen tijdens de opleiding nadrukkelijk aan de orde. Na de opleiding word je beëdigd tot algemeen opsporingsambtenaar. De eerste vier weken ben je verplicht intern. De opleiding start ongeveer vier keer per jaar.
Na de opleiding word je geplaatst op je 1e functie. Dat kan zijn bij de politiedienst, grensbewaking of het mobiel toezicht vreemdelingen. Als nevenfunctie kun je bij de ME ingedeeld worden.

Carriere perspectief

Tijdens het begin de opleiding heeft men de rang van marechaussee. Voor de stage wordt men bevorderd tot wachtmeester titulair. Na het met goed gevolg afronden van de gehele opleiding wordt men bevorderd tot wachtmeester en wordt men beëdigd tot Algemeen Opsporingsambtenaar (AO). De wachtmeester wordt dan ingezet in één van de taakvelden als bovengenoemd. Na drie jaar moet er een keus gemaakt worden uit de andere taakvelden. 4 jaar na het afsluiten van de opleiding wordt de wachtmeester bevorderd tot wachtmeester der eerste klasse.

Functies kunnen dan zijn: groepscommandant, wachtcommandant of instructeur. Na drie functies als wachtmeester, waarvan één verplicht op Schiphol, bestaat voor de allerbesten de mogelijkheid om zich aan te melden voor het volgen van de Leergang Senior Algemeen Opsporingsambtenaar (LSAO). Daarna kunnen functies in de rang van opperwachtmeester vervuld worden. Na twee functies als opperwachtmeester is bevordering tot adjudant mogelijk.

Flexibel Personeelssysteem

Je krijgt een aanstelling, welke bestaat uit drie fasen:
Fase 1 bestaat uit de opleiding en daarna een dienverplichting van 4 jaar.
Fase 2 bestaat uit de periode na afloop van de dienverplichting tot en met het besluit over het al dan niet doorstromen naar een hoger functieniveau. Daarbij vormen de kwaliteit van betrokkene, maar ook de behoefte van de organisatie aan personeel, doorslaggevende argumenten.
Fase 3 bestaat uit de periode na het doorstroombesluit en de loopbaan wordt voortgezet.

Toelichting

Het besluit om al dan niet door te stromen naar een hoger functieniveau zal plaatsvinden tussen je 28e en 36e levensjaar.


Salaris tijdens de opleiding


Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een salaris. Dat salaris is afhankelijk van je leeftijd.

Bij aanvang opleiding met 17, 18 of 19 jaar is je salaris ongeveer 750 euro netto per maand.
Bij aanvang opleiding met 20 jaar is je salaris ongeveer 830 euro netto per maand.
Bij aanvang opleiding met 23 jaar of ouder is je salaris ongeveer 1075 euro netto per maand.

Ga je intern dan betaal je voor de huisvesting 5,6% van je salaris met een maximum van 120,25 euro per maand.

Voor meer info: http://werkenbijdemarechaussee.nl (http://werkenbijdemarechaussee.nl)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: enrico1972 op 27 augustus 2010, 20:17:18
Ik begrijp nog steeds niet dat een instantie zoals de KMAR wegkomt met het stellen van een maximumleeftijd.
Volgens mij is er een Wet die zegt dat je niet mag discrimineren op leeftijd bij vacatures.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Cabo op 28 augustus 2010, 19:01:00
Salaris tijdens de opleiding [/u]

Vanaf de eerste dag van je opleiding krijg je een salaris. Dat salaris is afhankelijk van je leeftijd.

Bij aanvang opleiding met 17, 18 of 19 jaar is je salaris ongeveer 750 euro netto per maand.
Bij aanvang opleiding met 20 jaar is je salaris ongeveer 830 euro netto per maand.
Bij aanvang opleiding met 23 jaar of ouder is je salaris ongeveer 1075 euro netto per maand.

Ik ken eigenlijk niemand die zo'n laag salaris heeft gehad binnen de Marechaussee.. Je kunt hier rustig een aantal honderd euro per maand bovenop tellen.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Ba(a)s op 28 augustus 2010, 19:05:34
Ik begrijp nog steeds niet dat een instantie zoals de KMAR wegkomt met het stellen van een maximumleeftijd.
Volgens mij is er een Wet die zegt dat je niet mag discrimineren op leeftijd bij vacatures.
Bij bijv. de landmacht is er ook verplichte uitstroom van militairen op de leeftijd van 35. Mag dat dan ook?
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Cabo op 28 augustus 2010, 20:12:50
Bij bijv. de landmacht is er ook verplichte uitstroom van militairen op de leeftijd van 35. Mag dat dan ook?

Is bij de Koninklijke Marechaussee ook zo. Als je ongeveer de leeftijd van 35 jaar hebt bereikt, word bekeken of je verder kunt binnen de organisatie of dat je opzoek moet naar een andere baan ;)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Falcor op 6 maart 2011, 16:38:48
Deze leeftijden zijn uit het reglement geschrapt.
Je hebt nu leeftijd gebonden rangen.
Beginnend met een aanstelling van 4 jaar.
daarna kan je een aantal jaar op eenrang zitten.
Uit me hoofd is dit max 10 a 12 jaar.
Daarna moet je hogerop kunnen komen of het dienst uit.

(correct me if i´m wrong)

Eerst waren er Fases. Dit kwam inderdaad overeen met leeftijdsdiscriminatie.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: lynx84 op 1 juni 2012, 11:03:49
gedeeltelijk mee eens. FPS bestaat nog wel alleen niet die 35 jaar inderdaad. Het is nu dat je binnen 10 jaar na je aanstelling als wachtmeester 3 functies gedaan moet hebben om een aanvraag FPS fase 3 te kunnen doen(bij de laatste uitvraag stond dit er echter niet bij maar is wel zo voor zover ik weet.) FPS fase 3 is tegenwoordig niets anders meer als een fps fase 2 maar dan na je 10 jaar. Je moet dus om de zoveel jaar van stoel wisselen. Als je functie verlopen is is er een x aantal maanden dat je zelf verder kan zoeken naar een andere functie. Lukt dit niet dan wordt je IHP(interne herplaatser) en dan gaat er voor je gezocht worden adhv je kunnen. Er worden dan een tweetal functies aangeboden waar je op moet solliciteren(let wel, er zijn ook andere IHPers die meedoen. Max 5 geloof ik) Kom je er dan nog niet door dan is het intern defensie en daarna extern defensie. Ik geloof dat er laatst iets gewijzigd is hierin maar dit is mij t meest bekende
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: timo op 1 juni 2012, 22:17:48
Ik zie dat er een aantal dingen verandert zijn. Toen ik solliciteerde met me MBO 2 zonder vreemde taal, was een vreemde taal geen eis, altans hebben ze niet gezegd. Ik was zelfs aangenomen, had al me papieren al binnen met begin opleiding en dergelijke, alleen ineens kreeg ik toch een afwijzing omdat me ogen toch niet mogen ik heb namelijk contact lenzen -4 toen bril. En eerst mocht het wel daarna ineens niet meer.
Kreeg wel een aanbod toen om door te gaan naar de landmacht of luchtmacht daar mag -4 wel, ik snap de logica nu nog steeds niet. Zeker niet aangezien een vriend van mij is aangenomen met -3.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Cabo op 14 juli 2012, 22:23:55
Ik zie dat er een aantal dingen verandert zijn. Toen ik solliciteerde met me MBO 2 zonder vreemde taal, was een vreemde taal geen eis, altans hebben ze niet gezegd. Ik was zelfs aangenomen, had al me papieren al binnen met begin opleiding en dergelijke, alleen ineens kreeg ik toch een afwijzing omdat me ogen toch niet mogen ik heb namelijk contact lenzen -4 toen bril. En eerst mocht het wel daarna ineens niet meer.
Kreeg wel een aanbod toen om door te gaan naar de landmacht of luchtmacht daar mag -4 wel, ik snap de logica nu nog steeds niet. Zeker niet aangezien een vriend van mij is aangenomen met -3.

Sinds ik mij kan heugen is de maximaal toelaatbare -2 of +2. Stond ook altijd op de site, hoe je met een andere afwijking door de keuring bent gekomen is mij een raadsel.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Berger op 21 juni 2013, 18:23:00
Ik kan nu nergens meer een maximumleeftijd vinden, zoek ik zo slecht, of kan je echt solliciteren als je 50 bent? (Wat ik nog niet ben, overigens)
En heb je serieus een kans, als je boven de 35 ben?
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Nick op 21 juni 2013, 19:07:39
Bij de Marechaussee-vacatures op werkenbijdefensie.nl staat rechts in het scherm:

Leeftijd
Minimaal: 16 jaar en 6 maanden
Maximaal: 24 jaar en 11 maanden

Bij een enkele vacature is dit 24 of 28 jaar en bij de BSB-vacature (alleen voor actief dienende militairen) 45 jaar.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Berger op 21 juni 2013, 20:16:49
Het leek me ook al een beetje vreemd, dank u!   O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: lioyd op 23 december 2013, 13:31:45
Weet iemand wanneer de trainingen van de kmar starten . Wil er solliciteren maar er is in tijden niks vrijgekomen
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: 5002 op 25 december 2013, 09:31:45
Dan volg je het niet goed genoeg. Afgelopen maanden zijn er diverse rondes geweest.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: lioyd op 26 december 2013, 21:25:46
Ik volg het pas sinds een maand of 2maar nu weet ik cker dat ik het wil doen.
Weten jullie toevallig ook ongeveer wanneeer de nieuwe rondes beginnen
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: 5002 op 26 december 2013, 21:53:52
Nee, maar ik zou de website en facebook in de gaten houden.  O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: lioyd op 27 december 2013, 05:16:13
Dankjewel man
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Rutger038 op 18 februari 2014, 19:48:39
Citaat van: Tha-Nose link=msg=798882 date=1282906002
De eerste dag bestaat uit een schriftelijk kennisonderzoek en een schriftelijke persoonlijkheids-vragenlijst. Daarna volgt een interview met een (assistent) psycholoog. Daarin wordt gesproken over je motivatie, oriëntatie, hobby's, school en/of werkervaringen etc.

Wat houd het schriftelijk kennisonderzoek precies in?

Citaat van: lioyd link=msg=1231642 date=1388089546
Ik volg het pas sinds een maand of 2maar nu weet ik cker dat ik het wil doen.
Weten jullie toevallig ook ongeveer wanneeer de nieuwe rondes beginnen

Vandaag is de vacature voor wachtmeester weer open gegaan. Je moet wel een voorlichting hebben bijgewoond. De voorlichting zit inmiddels vol.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: p2Elst op 24 juni 2014, 15:11:56
Citaat van: Rutger Pruis link=msg=1245076 date=1392749319
Wat houd het schriftelijk kennisonderzoek precies in?

Diverse toetsen m.b.t. rekenvaardigheden, spelling en formulering van de Nederlandse taal, praktisch en technisch inzicht
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: stephan1994 op 17 juli 2015, 13:35:34
Hallo allen,

Graag zou ik het volgende willen vragen en hopelijk ook antwoord krijgen;

Ik heb al erg lang de intentie om bij Defensie werkzaam te gaan zijn en dan met name bij de Kmar.
Na mijn HAVO af te hebben gerond wou ik graag verder bij Defensie, dit bleek echter niet echt mogelijk (officier-vlieger Klu alleen, ook geprobeerd overigens).
Zodoende ben ik begonnen bij een VEVA-opleiding niveau 3 (voorbereiding voor aankomend onderofficier KL) waar ik de richting grondoptreden koos en verschillende keren in het jaar stage liep bij kazernes over heel het land (voornamelijk Painf te Oirschot).
Na hiervoor mijn diploma behaald te hebben was al even duidelijk dat de KL niet mijn toekomst zou gaan worden, ik had veel meer oog voor de Kmar en zou hier hoe dan ook bij gaan komen.

Ik ben gaan kijken op de site, heb met moeite verschillende voorlichtingen voor de functie Wachtmeester Opsporings ambtenaar bijgewoond, waarvan ook enkele privé. Uiteindelijk kwam de benodigde voorlichting om te solliciteren open, dus bijgewoond en meteen daarna gesolliciteerd. Er werd gemeld uit te wachten tot de administratieve selectie was afgerond en toen dit zo ver was kreeg ik het volgende nieuws; de 2 eerstvolgende lichtingen waren gevuld en er werd mij verteld duidelijk te maken of ik nog interesse had verder. Vanzelfsprekend natuurlijk en het is nu wachten op Jan/Feb 2016 om vervolgens te horen te krijgen of er weer onderofficieren nodig zijn voor de lichting september 2016.

Verder heb ik ook via verscheidene omwegen, dan wel onofficieel, geprobeerd voor mijzelf duidelijk te krijgen of het nog de moeite waard is hierop te wachten en of er überhaupt nog personeel (Wmr opsporings ambtenaar) nodig is op korte termijn, maar dit loopt ook redelijk vast.

Nou is mijn vraag of er hier bepaalde interne medewerkers dan wel deskundigen van de Kmar mij hiermee verder kunnen helpen om toch te weten wat mijn vervolg stappen zouden moeten worden.

Mijn dank hiervoor zal erg groot zijn.


Stephan
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sven82 op 17 juli 2015, 14:06:33
Als je echt heel graag bij de KMar wil dan zal je af moeten wachten. Doe dat niet in stilte. Volg een (korte) opleiding, cursussen, blijf sporten, ga werken al dan niet vrijwillig. Kortom, blijf actief in afwachting en ontwikkel jezelf.
Ga in elk geval niet met jouw vooropleiding voor de functie van marechaussee beveiliger, want daar ga je niet gelukkiger van worden.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: stephan1994 op 17 juli 2015, 14:14:28
Beste Sven82,

Bedankt voor de snelle reactie.
Het was voor mij inderdaad al duidelijk dat ik niet moet gaan zitten wachten hierop.
Ik werk tijdelijk en sport nog steeds veel, verder ben ik ook begonnen bij de vrijwillige brandweer.

Het is niet zo dat u mij wellicht duidelijkheid kunt verschaffen over het feit of er daadwerkelijk nog personeel voor de functie Wmr nodig is in 2016?
Als ik dit zou weten, weet ik of ik evt aan een studie zou kunnen beginnen mbt tijdsbestek.

(p.s. de functie beveiliger gaat het inderdaad niet worden wegens vooropleiding)

gr
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: R.3144 op 17 juli 2015, 14:43:08
Beste Stephan,

Goed dat je actief bezig bent met de procedure om bij de KMar te komen werken.
Helemaal goed dat je ook bij de vrijwillige brandweer gaat;)  ik doe het er zelf ook naast,  alsmede vele andere KMar collega's,  mooie aanvulling op elkaar,  twee organisaties met veel raakvlakken.
Vooral je medische en technische kennis kun je bij de KMar ook goed gebruiken.

Momenteel worden er inderdaad voornamelijk marechaussee beveiligers opgeleid,  de verwachting is dat er ook wel weer wachtmeester lichting en gaan opkomen. Hoeveel dat er zijn voor dit jaar en komend jaar is mij onbekend,  maar ze gaan er zoiezo weer komen.  Ik denk dat het de moeite is om op te wachten,  zeker als je het graag wilt.

Ik heb redelijk wat connecties op het Opleidings- en Trainingscentrum KMar ,  ik zal het e.e.a. voor je navragen.

Je hoort van me.  
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: stephan1994 op 17 juli 2015, 14:48:19
Beste R.3144,

Dank je voor je reactie!
Aan dit antwoord heb ik zeker wat, erg fijn dat er zo wat dingen duidelijk worden.

Even een sidestep, ik zie dat u motoragent bent. Kunt u mij hier toevallig wat meer over vertellen?
Is dit bijvoorbeeld een nevenfunctie of voltijd? Kun je dit vanaf wmr worden? Hoe werkt dit traject?

bvd
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: R.3144 op 17 juli 2015, 17:39:41
Beste R.3144,

Dank je voor je reactie!
Aan dit antwoord heb ik zeker wat, erg fijn dat er zo wat dingen duidelijk worden.

Even een sidestep, ik zie dat u motoragent bent. Kunt u mij hier toevallig wat meer over vertellen?
Is dit bijvoorbeeld een nevenfunctie of voltijd? Kun je dit vanaf wmr worden? Hoe werkt dit traject?

bvd
Heb inmiddels een antwoord voor je,  er starten ieder jaar 4 wachtmeester opleidingen (onder voorbehoud).

Motorrijder is in mijn geval een neventaak,  ik rijd vooral motor in het MTV, of reguliere surveillance.
Als motorrijder kun je ook solliciteren voor een functie bij de motorpool,  deze doen diverse begeleidingen,  vips,  Nederlandse bank,  militaire collones en ondersteuning bij grote controles.

Motorrijder kun je worden vanaf de rang van wachtmeester tot maximaal opperwachtmeester. (tenminste in dit district).
Je geeft dit aan bij  bijv. een functionerings gesprek aan je teamleider,  deze beoordeelt of je voldoende ervaring en kennis hebt om zelfstandig te kunnen werken,  als motorrijder ben je immers vaak alleen.

Vervolgens zal je in de gelegenheid gesteld worden om je rijbewijs A te gaan halen als je deze nog niet hebt,  ik had deze zelf al wel.  Hierna volgt nog de rijopleiding VPV-A,  deze bestaat uit specifieke bijzondere verrichtingen,  motor beheersing,  slip baan,  rem oefeningen etc.  Ook het rijden met vrijstellingen en optische en geluidssignalen en verkeerstechnische begeleidingen maken deel uit van de opleiding en hierin doe je dan ook examen.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: stephan1994 op 20 juli 2015, 09:42:23
Goedemorgen,

Bedankt voor de info, zou hier ook graag in aanmerking voor komen mocht het zover zijn.

Mocht het nou zo zijn dat er in Jan/Feb 2016 weer vacatures voor Wmr AO opengaan, is het dan vereist dat ik opnieuw solliciteer?
Aangezien ik min of meer 'in de wacht' gezet ben bij werving&selectie.

Wat mij logisch lijkt is dat ze dan eerst de wachtrij afgaan op competente persoonsgegevens en deze dan vervolgens uitnodigen.
Echter weet ik niet hoe dit bij Defensie werkt...
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sven82 op 20 juli 2015, 10:23:28
Logica en Defensie gaan niet altijd samen. Is een kwestie van bellen met werving en selectie dus.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Waus op 20 juli 2015, 10:43:42
Citaat van: Sven82 link=msg=1362921 date=1437380608
Logica en Defensie gaan niet altijd samen. Is een kwestie van bellen met werving en selectie dus.

overheid en logica  ::)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: BrianW1994 op 20 juli 2015, 22:01:12
Hallo Allemaal,

Goed om te zien dat deze topic nog steeds actief is! Ik wil ook graag bij de KMAR en check de defensie website minimaal 1x per week. Ik heb een vraag die helaas nog onbeantwoord is: Je wordt bij de KMAR ook uitgezonden, aangezien je een militair bent. Ben je verplicht om de uitzending te accepteren? Het takenpakket van WMR AO spreekt me namelijk aan, maar ik wil liever niet uitgezonden worden.

Verder hoop ik zo snel mogelijk te kunnen reageren op KMAR beveiliger/ WMR AO. Ik ben namelijk bereid om ''onderaan'' te beginnen en vanuit die positie door te groeien.

Alle informatie is welkom!

Met vriendelijke groet,

Brian
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sven82 op 20 juli 2015, 23:22:52
Hoi Brian,

Een uitzending is niet vrijwillig. Zodra je aangewezen wordt dan moet je. Daar zijn in principe geen escapes voor. Het hoort bij het militair zijn. Zeker als je door wil groeien dan krijg je, zoals de wereld er nu uitziet, onherroepelijk met een uitzending te maken.

Besef daarnaast dat doorgroeien niet zo vanzelfsprekend is. Het hangt af van de behoeftes van de organisatie. Als marechaussee beveiliger zal je eerst een plek moeten bemachtigen in de wachtmeesteropleiding en als wachtmeester zal je nog je tijdelijke aanstelling (FPS2) om moeten zetten naar een vaste aanstelling (FPS3). Dit gaat meestal gepaard met wederom een selectiemoment en het hangt af van je functioneren.

Als onder-officier groei je in principe niet verder dan adjudant met wellicht een mogelijkheid om ergens aan het einde van je carrière als vak/uitloopofficier te eindigen in de rang van luitenant. Tenzij je tussentijds in aanmerking komt om te kunnen solliciteren naar het officiersniveau, waarbij je, na wederom een selectie, op de KMA tenminste 2 jaar zoet bent met een opleiding tot officier.

Kortom, het gaat niet vanzelf en een uitzending zit er zeker in als je hoger wil dan wachtmeester.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Cake op 22 juli 2015, 01:20:24
Beste Hulpverleners,

Ik zou heel graag bij de Marechaussee willen werken en hiervoor uiteraard de opleiding willen volgen. Ik kan alleen nog niet echt duidelijk vinden op internet hoe ik me precies inschrijf voor een opleiding. Ik lees wel iets over een brugjaar op de site van werkenbijdefensie, alleen er staat dat dit voor mensen is die jonger zijn dan 17 jaar en ik ben inmiddels alweer bijna 20. Ik heb wel eens gehoord dat er alleen een opleiding te volgen is in Apeldoorn, is dit waar? En als dit waar is hebben ze misschien een site waar ik me kan aanmelden? Woon zelf in de buurt van Tilburg maar als het alleen in Apeldoorn te volgen is ben ik bereid om daar iedere dag heen te rijden.

Alvast bedankt en een fijne dag verder!  O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: HIT op 22 juli 2015, 01:39:22
ik zou hier: https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marechaussee eens kijken.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Cake op 22 juli 2015, 01:44:59
Citaat van: HIT link=msg=1363201 date=1437521962
ik zou hier: https://werkenbijdefensie.nl/krijgsmachtdelen/marechaussee eens kijken.

Bedankt voor je reactie!
Maar zoals ik al zei kan ik op deze site nergens vinden waar ik deze opleiding kan volgen, wanneer, etc.

Zou fijn zijn als iemand me dat even zou kunnen vertellen
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: LSPD op 22 juli 2015, 02:25:13
http://carrierestart.qompas.nl/branches_en_beroepen/beroep/Marechaussee/297 (http://carrierestart.qompas.nl/branches_en_beroepen/beroep/Marechaussee/297)
http://studiekeuze.qompas.nl/studies/2087/Opleiding-tot-officier-bij-de-marechaussee/Overzicht (http://studiekeuze.qompas.nl/studies/2087/Opleiding-tot-officier-bij-de-marechaussee/Overzicht)

beetje googelen doet wonderen, internet staat er vol mee  O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: jordie29 op 22 juli 2015, 07:13:54
Binnen de Kmar is een vacaturestop. Waarschijnlijk Halfweg 2016 weer publicatie.

Neem anders voor de zekerheid contact op met W&S, er veranderd nogal eens wat.

Succes
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Lt. Col. Me op 22 juli 2015, 09:31:55
Citaat van: Cake link=msg=1363202 date=1437522299
Bedankt voor je reactie!
Maar zoals ik al zei kan ik op deze site nergens vinden waar ik deze opleiding kan volgen, wanneer, etc.

Zou fijn zijn als iemand me dat even zou kunnen vertellen
Je kunt je niet zomaar inschrijven voor een opleiding zoals je dat zou doen bij een MBO, HBO of Universiteit. Je solliciteert naar een functie, en pas nadat je bent aangenomen krijg je de bijbehorende opleiding. Kortom, je zult eerst het traject moeten afleggen met voorlichting, selectie, keuring e.d. voordat je wordt aangenomen en voordat je de opleiding ingaat. De vacatures staan vermeld op de website die HIT heeft gepost, maar zoals jordie al zegt zijn dat er momenteel geen.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Cake op 22 juli 2015, 11:07:02
Citaat van: Lt. Col. Me link=msg=1363212 date=1437550315
Je kunt je niet zomaar inschrijven voor een opleiding zoals je dat zou doen bij een MBO, HBO of Universiteit. Je solliciteert naar een functie, en pas nadat je bent aangenomen krijg je de bijbehorende opleiding. Kortom, je zult eerst het traject moeten afleggen met voorlichting, selectie, keuring e.d. voordat je wordt aangenomen en voordat je de opleiding ingaat. De vacatures staan vermeld op de website die HIT heeft gepost, maar zoals jordie al zegt zijn dat er momenteel geen.

Hier heb ik wat aan, dankjewel! Klopt het trouwens ook dat de opleiding alleen in Apeldoorn te volgen is? En slaap ik dan daar of mag ik naar huis?

Mvg
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: koenb op 22 juli 2015, 11:29:52
Citaat van: Cake link=msg=1363232 date=1437556022
Hier heb ik wat aan, dankjewel! Klopt het trouwens ook dat de opleiding alleen in Apeldoorn te volgen is? En slaap ik dan daar of mag ik naar huis?

Mvg

Opleiding van wachtmeester en marechaussee beveiliger zijn alleen in Apeldoorn, op de Willem III kazerne, het OTCKmar. Hier zal je intern zitten, maar je kan de weekenden naar huis (met uitzondering van bijzondere weekenden voor bivak, oefeningen enz.).
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Maxell01 op 10 augustus 2015, 13:17:47
Citaat van: koenb link=msg=1363238 date=1437557392
Opleiding van wachtmeester en marechaussee beveiliger zijn alleen in Apeldoorn, op de Willem III kazerne, het OTCKmar. Hier zal je intern zitten, maar je kan de weekenden naar huis (met uitzondering van bijzondere weekenden voor bivak, oefeningen enz.).

Heeft er ook iemand informatie over de selectiedagen sollicitatie beveiliger. Informatie over de keuringsdagen, gesprek met adviescommissie (schijnt doorslaggevend te zijn), voorbereiding etc.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sven82 op 11 augustus 2015, 11:59:23
Woensdag 12 augustus (TIJDSTIP ONBEKEND), wordt de functie Marechaussee-Beveiliger weer vacant gesteld! Solliciteren: http://bit.ly/YHXMcc
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Maxell01 op 11 augustus 2015, 12:37:15
Citaat van: Sven82 link=msg=1366622 date=1439287163
Woensdag 12 augustus (TIJDSTIP ONBEKEND), wordt de functie Marechaussee-Beveiliger weer vacant gesteld! Solliciteren: http://bit.ly/YHXMcc (http://bit.ly/YHXMcc)

Zal de vraag even anders stellen, ben even benieuwd naar de ervaringen van kandidaten tijdens de keuringsdagen beveiliger marechaussee. Hoe gingen de gesprekken etc. En hoe kun je je goed voorbereiden op de gesprekken. medische keuring etc is vanzelfsprekend maar gesprekken zijn doorslaggevend.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sven82 op 11 augustus 2015, 12:49:23
Zal de vraag even anders stellen, ben even benieuwd naar de ervaringen van kandidaten tijdens de keuringsdagen beveiliger marechaussee. Hoe gingen de gesprekken etc. En hoe kun je je goed voorbereiden op de gesprekken. medische keuring etc is vanzelfsprekend maar gesprekken zijn doorslaggevend.
Het was ook geen antwoord op jouw vraag. ;) Wellicht wat verwarrend van mijn kant, omdat ik er niet bij heb gezet dat het een Tweet was van werkenbijdefensie.nl

Het is voor mij al een tijd geleden dat ik het gesprek heb gehad. Ergens aan het einde van de vorige eeuw. :)
Maar de basis zal hetzelfde zijn lijkt mij en verschilt niet zoveel van een regulier sollicitatiegesprek. Wat in dat geval belangrijk is:
- Zorg dat je goed op de hoogte bent van wat de KMar allemaal doet, hoe de organisatie in elkaar zit, dat ze in elk geval zien dat je weet waarvoor je kiest.
- bekende vragen als wat je goede en slechte eigenschappen zijn.
- wat je motivatie is.

Etc.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Meinona op 20 maart 2016, 14:59:42
Al enkele dagen ben ik opzoek naar informatie over de opleiding tot wachtmeester. Tijdens een voorlichting (al enige tijd geleden) meen ik gehoord te hebben dat de opleiding er nu anders uitziet dan aan het begin van dit forum staat vermeld. Ik meen dat de opleiding verkort is. Is er iemand die mij hiermee veder kan helpen en hier meer van weet? Hoe ziet de opleiding er nu uit?

Alvast bedankt!
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Richard789 op 2 april 2016, 21:11:37
Beste sollicitanten Ik werk al 35 jaar bij de  KMar en kan me geen mooiere baan bedenken. Helaas zijn er de afgelopen jaren veel te veel mensen doorgestroomd naar een fps3 fase. Hierdoor is de piramidale opbouw ernstig verstoord. De aankomende jaren kunnen nog maar weinig wmrs doorstromen naar een fps3 contract. Niemand kan in de toekomst kijken maar op dit moment zijn er een hoop collega s die na hun fps2 contract de KMar moeten verlaten. Voor zover je elders nog een baan voor het leven kan vinden is dit ook niet zeker bij de KMar. Mocht je echter niet door kunnen stromen Nasr een fps3 contract dan fasciliteerd Defensie je wel bij een studie waarbij zij ook vaak de kosten voor hun rekening nemen. Mooier kan ik het niet maken maar werken bij de KMar is naar mijn bescheiden mening wel het mooiste wat er is.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: lavie op 11 april 2016, 16:48:12
Hier ook een voormalig wachtmeester van de kmar.  Ik heb de opleiding in 2000 gedaan dus al een tijd geleden.
Volgens mij is er sindsdien het een en ander veranderd. Ik was echt heel jong 17,5 .

Wat ik mij herinner van het gesprek is indd motivatie, goed weten wat de kmar inhoud en tevens kreeg ik vragen
over hoe ik over eventuele uitzending dacht en wat ik zou doen als mijn familie hier negatief op zou reageren etc .
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sven82 op 11 april 2016, 18:16:31
Het jaar 2000. Dat was een wel een heel goed jaar! ;-)

Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: lavie op 12 april 2016, 21:01:23
Dat was het zeker ;)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: DB93 op 25 april 2016, 16:23:17
Zijn er meer hier die ook, net als ik, geselecteerd zijn voor 1 van de 10 opleidingsplekken voor Wachtmeester in september?  0098 Het lange wachten wordt eindelijk beloond!

in juli heb ik de medische keuring
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: my37 op 30 juni 2016, 13:11:07
Beste,

Ik heb volgend week capaciteitentest en taaltest voor kmar beveiliger. Zijn er mensen die het ook gedaan hebben? Graag zou ik jullie ervaring er over willen weten.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: MrOfficer op 30 juni 2016, 19:02:39
Citaat van: my37 link=msg=1433318 date=1467285067
Beste,

Ik heb volgend week capaciteitentest en taaltest voor kmar beveiliger. Zijn er mensen die het ook gedaan hebben? Graag zou ik jullie ervaring er over willen weten.

Zeker! Stelt niet veel voor. Tekstjes lezen en vragen erbij maken was wat ik me voornamelijk herinner. Maak je niet druk, die test haal je zeker.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 1 juli 2016, 16:23:16
Zijn hier mensen die zich ook hebben aangemeld voor de kmar informatie/voorlichting (voor officier opleiding) 16 september?

Ik ben wellicht geïnteresseerd in de verkorte voor hbo/wo starters, 2,5 jarig traject.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 2 juli 2016, 13:33:25
Citaat van: nickd link=msg=1433666 date=1467382996
Zijn hier mensen die zich ook hebben aangemeld voor de kmar informatie/voorlichting (voor officier opleiding) 16 september?

Ik ben wellicht geïnteresseerd in de verkorte voor hbo/wo starters, 2,5 jarig traject.
Ondergetekende  98uiye
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 3 juli 2016, 11:34:22
Was jij trouwens niet voor PoKu bezig Nick?
Of wil je bij nader inzien teamleider en hovj worden?  ::)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 3 juli 2016, 14:26:59
Citaat van: Bananensplit link=msg=1434159 date=1467538462
Was jij trouwens niet voor PoKu bezig Nick?
Of wil je bij nader inzien teamleider en hovj worden?  ::)

Ja sollicitatie loopt nog, voor de verkorte. Het is alleen zo'n loterij dat de kans gewoon klein is, vandaar dat ik ook naar de voorlichting voor KMar officier ga. Beetje m'n kansen verspreiden. Het werkt spreekt me natuurlijk ook aan :) dat is wel een vereiste lijkt me.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 3 juli 2016, 14:35:35
Citaat van: nickd link=msg=1434203 date=1467548819
Ja sollicitatie loopt nog, voor de verkorte. Het is alleen zo'n loterij dat de kans gewoon klein is, vandaar dat ik ook naar de voorlichting voor KMar officier ga. Beetje m'n kansen verspreiden. Het werkt spreekt me natuurlijk ook aan :) dat is wel een vereiste lijkt me.
Haha, ja dat dacht ik al.
De start van de nieuwe lichting kort traject KMar officieren is wel pas in september 2017.
Als je op het rapport wordt afgewezen voor PoKu kan je tegen die tijd natuurlijk ook wel weer gewoon opnieuw solliciteren bij de politie.

Zelfde voor mij. Ik kwam een puntje tekort op m'n ReKu rapport en wil het volgend jaar weer proberen.
Maar teamleider KMar spreekt me ook aan. Nadeel van de marechaussee is dan weer dat je niet kan kiezen waar je geplaatst wordt. Eindhoven, Schiphol of andere politietaak stoelen lijken me leuk. Maar het kan goed dat je 1) ver weg van huis en 2) op een functie die niet zoveel met politietaak te maken heeft (paleisbeveiliging  :|), wordt geplaatst. Dat is bij de politie niet zo.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: DB93 op 3 juli 2016, 15:18:23
Aangenomen!! 098uo nu wachten tot ik met de opleiding tot wachtmeester (19 sept.) mag beginnen. Februari 2015 gesolliciteerd,  maar het was het wachten uiteindelijk waard.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 3 juli 2016, 15:35:22
Congrats DB!
Een behoorlijke wacht, maar die is nu ten einde.
Veel plezier in Apeldoorn alvast.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: DB93 op 3 juli 2016, 16:50:42
Citaat van: Bananensplit link=msg=1434210 date=1467552922
Congrats DB!
Een behoorlijke wacht, maar die is nu ten einde.
Veel plezier in Apeldoorn alvast.

Dank je wel! O0 ik kijk er naar uit.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 3 juli 2016, 19:23:09
Citaat van: Bananensplit link=msg=1434204 date=1467549335
Haha, ja dat dacht ik al.
De start van de nieuwe lichting kort traject KMar officieren is wel pas in september 2017.
Als je op het rapport wordt afgewezen voor PoKu kan je tegen die tijd natuurlijk ook wel weer gewoon opnieuw solliciteren bij de politie.

Zelfde voor mij. Ik kwam een puntje tekort op m'n ReKu rapport en wil het volgend jaar weer proberen.
Maar teamleider KMar spreekt me ook aan. Nadeel van de marechaussee is dan weer dat je niet kan kiezen waar je geplaatst wordt. Eindhoven, Schiphol of andere politietaak stoelen lijken me leuk. Maar het kan goed dat je 1) ver weg van huis en 2) op een functie die niet zoveel met politietaak te maken heeft (paleisbeveiliging  :|), wordt geplaatst. Dat is bij de politie niet zo.

Jup, voorlichting is pas september. Tegen die tijd ben ik of niet geselecteerd of nog in de running, in beide gevallen deert het niet om naar de voorlichting te gaan :) Grootste nadeel is inderdaad de plaatsing, schiphol schijnt heel populair te zijn, dit is dan ook mijn eerste keuze gezien ik in Amsterdam woon. Volgens mij mag je wel kiezen of je richting de politietaken wilt of richting 'het andere' (tenzij de hele klas hetzelfde wilt, dan wordt het lastig).
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 3 juli 2016, 19:23:38
Citaat van: DB93 link=msg=1434207 date=1467551903
Aangenomen!! 098uo nu wachten tot ik met de opleiding tot wachtmeester (19 sept.) mag beginnen. Februari 2015 gesolliciteerd,  maar het was het wachten uiteindelijk waard.

Gefeliciteerd! :)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: DB93 op 4 juli 2016, 09:42:21
Citaat van: nickd link=msg=1434263 date=1467566618
Gefeliciteerd! :)

Bedankt Nick! O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Lilenden op 10 oktober 2016, 16:33:22
Hoi,

Mijn 2 zonen van 16 en 20 willen heel graag met de opleiding Marechaussee starten, maar de informatie die we tot nu toe gekregen hebben is niet erg duidelijk.
Mijn jongste hoopt volgend jaar, Mei 2017 (op dat moment 17 jaar), zijn Mavo diploma in handen te krijgen en mijn oudste hoopt in Januari 2017 zijn MBO-4 diploma in handen te krijgen.
We hebben op werkenbijdefensie.nl gekeken en daar zien we dat ze eerst een MBO-2 opleiding moeten doen bij de ROC Zadkine, maar daar is de maximale leeftijd 18 jaar.
Is dat de enige manier om je aan te melden voor de opleiding en/of te solliciteren bij de Marechaussee? Betekent dit dan dat mijn oudste zoon daar al te oud voor is en dus niet meer voor in aanmerking kan komen?
Alle informatie/tips zijn welkom.
Alvast bedankt.

Denise
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Stephanbk op 10 oktober 2016, 16:39:42
Citaat van: Lilenden link=msg=1451720 date=1476110002
Hoi,

Mijn 2 zonen van 16 en 20 willen heel graag met de opleiding Marechaussee starten, maar de informatie die we tot nu toe gekregen hebben is niet erg duidelijk.
Mijn jongste hoopt volgend jaar, Mei 2017 (op dat moment 17 jaar), zijn Mavo diploma in handen te krijgen en mijn oudste hoopt in Januari 2017 zijn MBO-4 diploma in handen te krijgen.
We hebben op werkenbijdefensie.nl gekeken en daar zien we dat ze eerst een MBO-2 opleiding moeten doen bij de ROC Zadkine, maar daar is de maximale leeftijd 18 jaar.
Is dat de enige manier om je aan te melden voor de opleiding en/of te solliciteren bij de Marechaussee? Betekent dit dan dat mijn oudste zoon daar al te oud voor is en dus niet meer voor in aanmerking kan komen?
Alle informatie/tips zijn welkom.
Alvast bedankt.

Denise

Beste Denise,

Op dit moment komt er zo'n twee keer per jaar een vacature ronde voor de opleiding tot wachtmeester. Maar ze geven vooral de beveiligers eerst de kans om te solliciteren waardoor deze niet zo vaak voor burgers open komen te staan.

Ik heb toen ik 17 was de sollicitatie doorlopen. Heb het uiteindelijk niet gehaald. Omdat ik eerst wat meer volwassen moest worden en levenservaring moest krijgen. Aangezien er meerdere hier erg naar uit kijken. Zou ik zeggen hou hier sowieso rekening mee. De maximale leeftijd is trouwens 25 jaar en een paar maanden.

Verder zou je ook nog de vacaturealert kunnen activeren.

Hoop dat je hier wat aan hebt. Als je vragen hebt probeer ik ze te beantwoorden anders kan je ook de werving van defensie even bellen.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sollicitant102 op 26 oktober 2016, 15:30:43
Gesolliciteerd voor de functie beveiliger maar door mijn afgronde ( juridische )MBO4 opleiding heb ik de kans gekregen om voor wachtmeester functie door te kunnen.
De testen heb ik allemaal doorlopen en heb al getekend nu nog de opleiding in  O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: MrOfficer op 26 oktober 2016, 15:47:05
Citaat van: Sollicitant102 link=msg=1454243 date=1477488643
Gesolliciteerd voor de functie beveiliger maar door mijn afgronde ( juridische )MBO4 opleiding heb ik de kans gekregen om voor wachtmeester functie door te kunnen.
De testen heb ik allemaal doorlopen en heb al getekend nu nog de opleiding in  O0

Succes met je opleiding. Hou in je achterhoofd dat dit echt een hele grote kans is, die krijgt bijna niemand!
Wat is je opkomstdatum, en heb je al een datum om pgu op te halen?
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: razzkulz op 26 oktober 2016, 17:54:03
Heb een Marechaussee-beveiliger voorlichting gevold afgelopen week, en toen meteen gesolliciteerd. Ik had geen idee wat Wachtmeester nog open zou gaan, dus ik kreeg gisteren een e-mail dat Wachtmeester voorlichtingen vandaag open zouden gaan. Meteen ingeschreven en gebeld met Werving & Selectie, die zeiden dat ik me sollicitatie voor Marechaussee-beveiliger kon intrekken (heb nog geen keuringen doorlopen of me sollicitatiedossier gestuurd) en dan solliciteren op Wachtmeester nadat ik de voorlichting heb gevolgd.

Ik ben super enthousiast over de opleiding en wil zo snel mogelijk beginnen, waarschijnlijk begint Wachtmeester volgend jaar na de zomervakantie. Verder voldoe ik aan alle eisen, heb nog wel een paar vragen.

1. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat het verschil tussen Wachtmeester (onderofficier) en Officier Marechaussee is dat een Officier meestal op kantoor zit en niet veel in het veld. Als dat het geval is, blijf ik liever Wachtmeester en wil ik doorgroeien naar Adjudant-onderofficier. Klopt dit over Officier Marechaussee?
2. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met justitie en mijn familie ook niet, maar toen ik 17 was - minderjarig - heb ik ooit gereden zonder rijbewijs en daarvoor heb ik een dagvaarding voor een rechtzaak gekregen afgelopen maand, waarin besloten was dat het alleen maar een boete van 170 euro zou zijn vanwege het blanco strafblad en goed gedrag. Is dit meteen reden om afgekeurd te worden bij de MIVD door geen VGB te krijgen?

Thanks allemaal en succes!
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Sollicitant102 op 27 oktober 2016, 00:40:45
Nee dat is me onderhand wel duidelijk! Zonder dat er vacatures voor waren toch de kans gekregen na positieve gesprekken met de leidinggevenden op de kazerne in amsterdam. Eerder beaamde ik altijd een baan bij de politie maar doordat ze daar heel erg gericht zoeken naar diversiteit is het haast onmogelijk om door te komen. Dus extra blij met deze kans voor wmr . Ja ik heb al verschillende datums ik kom op kn april ! pgu haal ik een maandje eerder op afwachten dus
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: MrOfficer op 29 oktober 2016, 20:57:33
Citaat van: razzkulz link=msg=1454269 date=1477497243
Heb een Marechaussee-beveiliger voorlichting gevold afgelopen week, en toen meteen gesolliciteerd. Ik had geen idee wat Wachtmeester nog open zou gaan, dus ik kreeg gisteren een e-mail dat Wachtmeester voorlichtingen vandaag open zouden gaan. Meteen ingeschreven en gebeld met Werving & Selectie, die zeiden dat ik me sollicitatie voor Marechaussee-beveiliger kon intrekken (heb nog geen keuringen doorlopen of me sollicitatiedossier gestuurd) en dan solliciteren op Wachtmeester nadat ik de voorlichting heb gevolgd.

Ik ben super enthousiast over de opleiding en wil zo snel mogelijk beginnen, waarschijnlijk begint Wachtmeester volgend jaar na de zomervakantie. Verder voldoe ik aan alle eisen, heb nog wel een paar vragen.

1. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat het verschil tussen Wachtmeester (onderofficier) en Officier Marechaussee is dat een Officier meestal op kantoor zit en niet veel in het veld. Als dat het geval is, blijf ik liever Wachtmeester en wil ik doorgroeien naar Adjudant-onderofficier. Klopt dit over Officier Marechaussee?
2. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met justitie en mijn familie ook niet, maar toen ik 17 was - minderjarig - heb ik ooit gereden zonder rijbewijs en daarvoor heb ik een dagvaarding voor een rechtzaak gekregen afgelopen maand, waarin besloten was dat het alleen maar een boete van 170 euro zou zijn vanwege het blanco strafblad en goed gedrag. Is dit meteen reden om afgekeurd te worden bij de MIVD door geen VGB te krijgen?

Thanks allemaal en succes!

Op de vraag van de start van de opleiding, je wordt waarschijnlijk geworven voor augustus 2017, of november 2017. Dit heb ik begin van dit jaar gehoord van een kapitein bij werving.
Op de vraag van je strafblad is heel lastig. Het is in ieder geval niet in je voordeel. Als zij twee kandidaten hebben voor 1 plek, waarvan de andere volledig schoon strafblad heeft, kiezen ze denk ik voor hem. Desalniettemin niet laten ontmoedigen. Laat een goede en volwassen indruk achter bij de psycholoog en bij het korpsgesprek, dat is het belangrijkste. Daarna is het afwachten.
Ook ik heb gesolliciteerd voor wachtmeester en ik kan 14 november naar de voorlichting. Hopelijk kom ik de procedure een beetje door.   8)

Succes met je sollicitatie! Als je vragen hebt kan je me een PM sturen. Heb vorig jaar de keuring doorlopen dus weet veel over de opleiding en over de procedure. O0
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: MrOfficer op 29 oktober 2016, 21:04:26
Citaat van: razzkulz link=msg=1454269 date=1477497243
Heb een Marechaussee-beveiliger voorlichting gevold afgelopen week, en toen meteen gesolliciteerd. Ik had geen idee wat Wachtmeester nog open zou gaan, dus ik kreeg gisteren een e-mail dat Wachtmeester voorlichtingen vandaag open zouden gaan. Meteen ingeschreven en gebeld met Werving & Selectie, die zeiden dat ik me sollicitatie voor Marechaussee-beveiliger kon intrekken (heb nog geen keuringen doorlopen of me sollicitatiedossier gestuurd) en dan solliciteren op Wachtmeester nadat ik de voorlichting heb gevolgd.

Ik ben super enthousiast over de opleiding en wil zo snel mogelijk beginnen, waarschijnlijk begint Wachtmeester volgend jaar na de zomervakantie. Verder voldoe ik aan alle eisen, heb nog wel een paar vragen.

1. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat het verschil tussen Wachtmeester (onderofficier) en Officier Marechaussee is dat een Officier meestal op kantoor zit en niet veel in het veld. Als dat het geval is, blijf ik liever Wachtmeester en wil ik doorgroeien naar Adjudant-onderofficier. Klopt dit over Officier Marechaussee?
2. Ik ben nog nooit in aanraking geweest met justitie en mijn familie ook niet, maar toen ik 17 was - minderjarig - heb ik ooit gereden zonder rijbewijs en daarvoor heb ik een dagvaarding voor een rechtzaak gekregen afgelopen maand, waarin besloten was dat het alleen maar een boete van 170 euro zou zijn vanwege het blanco strafblad en goed gedrag. Is dit meteen reden om afgekeurd te worden bij de MIVD door geen VGB te krijgen?

Thanks allemaal en succes!

Nog één ding, denk niet te lichtzinnig over de doorstroom naar adjudant. Ik ken er één en die is al jaren terug doorgestroomd, in de goede tijd. Nu is er een andere tijd met ander beleid. Je krijgt een aanstelling van, ongeveer, 10 jaar. Kans bestaat dat je daarna werkloos bent, met mazzel mag je nog een fase door, maar die kans is niet groot.
Denk goed na wat je wil. Ik heb die fout vorig jaar ook gemaakt, maar daar zit een langer verhaal achter.
Als jij uiteindelijk wil doorstromen naar een leidinggevende functie zou ik een HBO gaan doen en terugkeren als officier. Je bent niet alleen maar op kantoor, maar je verdeelt je tijd wel qua veld en kantoor.
Samengevat: Doorstroom is nu gewoon nauwelijks een optie bij de Kmar. Ze werven liever meteen een officier oid, dit kost namelijk minder geld dan iemand 3 keer om te scholen. Defensie zit krap in zijn geld, dat merk je goed bij de Kmar. Als je gaat voor wachtmeester, ga er dan ook vol voor! Hou rekening met weinig doorstroom mogelijkheden, maar als dat je niet tegenhoudt, ga er dan vol voor! Marechaussee is de mooiste baan die er is vind ik!
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 4 november 2016, 14:52:01
En, zijn er nog mensen hier die in het sollicitatietraject voor Officier KMar Kort Model zitten?
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Kountain op 4 november 2016, 16:21:55
Citaat van: razzkulz link=msg=1454269 date=1477497243
1. Ik heb van meerdere mensen gehoord dat het verschil tussen Wachtmeester (onderofficier) en Officier Marechaussee is dat een Officier meestal op kantoor zit en niet veel in het veld. Als dat het geval is, blijf ik liever Wachtmeester en wil ik doorgroeien naar Adjudant-onderofficier. Klopt dit over Officier Marechaussee?

Wachtmeesters zijn degenen op de werkvloer. Officieren zijn teamleider en houden zich voornamelijk bezig met personeelszorg, OVDP en HOVJ diensten (afhankelijk van het soort brigade) en maken onderdeel uit van het management team. Om even direct en duidelijk te zijn, dat je doorgroeit naar adjudant als onderofficier wilt niet zeggen dat je alsnog net zoveel op de werkvloer bent om dezelfde taken uit te voeren als wachtmeesters maar dan met hogere rang. Binnen een brigade zijn verschillende (en beperkte) adjudant functies met bijbehorende specifieke taken.

Citaat van: Bananensplit link=msg=1455893 date=1478267521

 
En, zijn er nog mensen hier die in het sollicitatietraject voor Officier KMar Kort Model zitten?

Mochten er vragen zijn over de opleiding en werkzaamheden mag er een PM gestuurd worden naar mij.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 5 november 2016, 17:02:10
Citaat van: Kountain link=msg=1455906 date=1478272915
Mochten er vragen zijn over de opleiding en werkzaamheden mag er een PM gestuurd worden naar mij.
Thanks, zal ik zeker doen op het moment dat ik weet dat ik naar het OAC mag. Op dit moment worden eerst alle kandidaten met 2 plussen op hun PO naar het OAC doorgestuurd. Daarna de 1 plussers afhankelijk van of er nog plekken zijn (superveel animo kennelijk). Capaciteitentest had ik wel bovengemiddeld.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 7 november 2016, 19:21:03
Citaat van: Bananensplit link=msg=1456027 date=1478361730
Thanks, zal ik zeker doen op het moment dat ik weet dat ik naar het OAC mag. Op dit moment worden eerst alle kandidaten met 2 plussen op hun PO naar het OAC doorgestuurd. Daarna de 1 plussers afhankelijk van of er nog plekken zijn (superveel animo kennelijk). Capaciteitentest had ik wel bovengemiddeld.

Ik zit ook in het traject voor de verkorte versie.

Uit jou verhaal begrijp ik dat je je score op de capaciteitentest door hebt gekregen? Wij kregen alleen te horen of we wel/niet door waren. Over 2 weken heb ik mijn PO, wat houden die plussen in? Blijkbaar ben jij op een of andere manier beter geïnformeerd dan ik (en vele andere met wie ik in 't groepje zat op de dag van de capaciteiten test) :P
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Kountain op 7 november 2016, 19:43:04
AAC gesprekken, of hoe ze tegenwoordig ook heten, zijn best intensief voor de commissieleden, mede vanwege de animo voor de KMar. Dit heeft er voor gezorgd dat ze alleen de besten uit het psychologisch onderzoek doorsturen naar het AAC gesprek, de zogenaamde ++. Overige krijgsmachtsdelen doen dit vanaf een + uitslag. Goedgekeurd worden voor het psychologisch onderzoek wilt daarom niet zeggen dat je ook op gesprek mag.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Highfield op 8 november 2016, 06:12:20
Bij de KM-officieren is de AAC de eerste horde, alle andere testen volgen daarna pas.

Sent from my m8 using Tapatalk

Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 10 november 2016, 00:19:00
Citaat van: nickd link=msg=1456364 date=1478542863
Ik zit ook in het traject voor de verkorte versie.

Uit jou verhaal begrijp ik dat je je score op de capaciteitentest door hebt gekregen? Wij kregen alleen te horen of we wel/niet door waren. Over 2 weken heb ik mijn PO, wat houden die plussen in? Blijkbaar ben jij op een of andere manier beter geïnformeerd dan ik (en vele andere met wie ik in 't groepje zat op de dag van de capaciteiten test) :P
Ik kreeg pas na afronding van mijn PO te zien dat ik bovengemiddeld had gescoord op de capaciteitentest. Je kan alleen ondergemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld scoren. Verder krijg je na afloop van je PO te zien hoe je gescoord hebt op de verschillende competenties waarop ze je bevragen. Je kan op elk van die competenties van 1 tot 4 scoren (hoger = beter). Volgens mij telt uiteindelijk enkel de som van die cijfertjes mee voor of je 1 plus (+) of 2 plussen (++) krijgt voor je PO. Voor zover ik heb begrepen maakt de capaciteitentest score niet uit. Vanwege de animo voor officier KMar worden eerst alle kandidaten met 2 plussen doorgestuurd naar het OAC gesprek. Als je 1 plus hebt op je PO (zoals ik), dan betekent dat dat je wel een positief advies hebt, maar dat het wel februari kan worden voordat je te horen krijgt of er nog plekken over zijn voor mensen met 1 plus.

Citaat van: Kountain link=msg=1456366 date=1478544184
AAC gesprekken, of hoe ze tegenwoordig ook heten, zijn best intensief voor de commissieleden, mede vanwege de animo voor de KMar. Dit heeft er voor gezorgd dat ze alleen de besten uit het psychologisch onderzoek doorsturen naar het AAC gesprek, de zogenaamde ++. Overige krijgsmachtsdelen doen dit vanaf een + uitslag. Goedgekeurd worden voor het psychologisch onderzoek wilt daarom niet zeggen dat je ook op gesprek mag.
De vraag is natuurlijk hoeveel kandidaten er 2 plussen gaan scoren. Ik had zelf een vrij aardige score (2 vieren, 2 drieën, 1 drie plus, etc.) en had 1 plus. Ik veronderstel in ieder geval dat er best weinig kandidaten met 2 plussen gaan zijn. Daarvoor moet je vrijwel alle competenties maximaal scoren denk ik. Dus ik zie het wel aardig rooskleurig in voor mezelf als 1 plusser, gezien een bijkomend voordeel voor de OAC is dat ik al militair ben.

Nog een opmerking voor nickd: als je 1 plus hebt en je hebt een HBO Integrale Veiligheidskunde diploma, dan kun je het wel schudden. Iedereen en z'n moeder heeft bij de KMar een IVK papiertje, dus daar zijn ze niet naar op zoek (parafrasering van een KMar Adjudant van W&S).
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 10 november 2016, 01:33:31
Citaat van: Bananensplit link=msg=1456798 date=1478733540
Ik kreeg pas na afronding van mijn PO te zien dat ik bovengemiddeld had gescoord op de capaciteitentest. Je kan alleen ondergemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld scoren. Verder krijg je na afloop van je PO te zien hoe je gescoord hebt op de verschillende competenties waarop ze je bevragen. Je kan op elk van die competenties van 1 tot 4 scoren (hoger = beter). Volgens mij telt uiteindelijk enkel de som van die cijfertjes mee voor of je 1 plus (+) of 2 plussen (++) krijgt voor je PO. Voor zover ik heb begrepen maakt de capaciteitentest score niet uit. Vanwege de animo voor officier KMar worden eerst alle kandidaten met 2 plussen doorgestuurd naar het OAC gesprek. Als je 1 plus hebt op je PO (zoals ik), dan betekent dat dat je wel een positief advies hebt, maar dat het wel februari kan worden voordat je te horen krijgt of er nog plekken over zijn voor mensen met 1 plus.
De vraag is natuurlijk hoeveel kandidaten er 2 plussen gaan scoren. Ik had zelf een vrij aardige score (2 vieren, 2 drieën, 1 drie plus, etc.) en had 1 plus. Ik veronderstel in ieder geval dat er best weinig kandidaten met 2 plussen gaan zijn. Daarvoor moet je vrijwel alle competenties maximaal scoren denk ik. Dus ik zie het wel aardig rooskleurig in voor mezelf als 1 plusser, gezien een bijkomend voordeel voor de OAC is dat ik al militair ben.

Nog een opmerking voor nickd: als je 1 plus hebt en je hebt een HBO Integrale Veiligheidskunde diploma, dan kun je het wel schudden. Iedereen en z'n moeder heeft bij de KMar een IVK papiertje, dus daar zijn ze niet naar op zoek (parafrasering van een KMar Adjudant van W&S).

Thanks voor de uitleg :) Hier geen integrale veiligheidskunde, maar een WO master rechtspsychologie.

Ik heb m'n PO over een week, om 07:30 uur. Gelukkig woon ik vlakbij het terrein waar het allemaal plaatsvindt (kwartier fietsen)  998765

Ik ben benieuwd naar het PO, er staat in de email dat het mogelijk de hele dag kan duren, wat kan ik me daarbij voorstellen? Bij de politie was het 1 á 1,5 uur in gesprek. Ik ga er vanuit dat je in gesprek gaat met één A&O psycholoog en dat ik over mijzelf moet vertellen én dat ze ook letten of dat aansluit op de uitslag van de persoonlijkheidstest.

Ik irriteerde me trouwens wel een beetje aan de slordige organisatie van die hele werving & selectie daar. Denk dat ik op de dag van de capaciteitentest 70% van de tijd heb zitten of staan wachten. Al helemaal vaag dat mijn groepje klaar was met het invullen van het OV-kosten declaratie formulier  (+ iedereen had zich afgemeld)  en we daarna nog 30 minuten moesten wachten totdat die gappies achter de balie een keertje zin hadden om ons van het terrein af te begeleiden...
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: MrOfficer op 10 november 2016, 11:08:28
PO was bij mij slechts een gesprek met een psycholoog. Dit kan wel oplopen tot 2 uur.
En ja, kan een hele dag duren. Dit omdat je steeds moet wachten. Wen er maar aan, je gaat nog veel meer moeten wachten bij defensie  >:D
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 10 november 2016, 12:00:59
Citaat van: nickd link=msg=1456800 date=1478738011
Thanks voor de uitleg :) Hier geen integrale veiligheidskunde, maar een WO master rechtspsychologie.

Ik heb m'n PO over een week, om 07:30 uur. Gelukkig woon ik vlakbij het terrein waar het allemaal plaatsvindt (kwartier fietsen)  998765

Ik ben benieuwd naar het PO, er staat in de email dat het mogelijk de hele dag kan duren, wat kan ik me daarbij voorstellen? Bij de politie was het 1 á 1,5 uur in gesprek. Ik ga er vanuit dat je in gesprek gaat met één A&O psycholoog en dat ik over mijzelf moet vertellen én dat ze ook letten of dat aansluit op de uitslag van de persoonlijkheidstest.

Ik irriteerde me trouwens wel een beetje aan de slordige organisatie van die hele werving & selectie daar. Denk dat ik op de dag van de capaciteitentest 70% van de tijd heb zitten of staan wachten. Al helemaal vaag dat mijn groepje klaar was met het invullen van het OV-kosten declaratie formulier  (+ iedereen had zich afgemeld)  en we daarna nog 30 minuten moesten wachten totdat die gappies achter de balie een keertje zin hadden om ons van het terrein af te begeleiden...
No problem.
Eerst maar even met betrekking tot het wachten. Inderdaad zoals MrOfficer zegt: bij Defensie besteed je zo ongeveer 50% van je tijd aan wachten (ik ben er nog steeds niet achter of het nou komt omdat er altijd iemand in de organisatie zit te slapen, of omdat ze het met opzet doen). We hebben zelfs een gezegde bij ons onderdeel: "wachten om te wachten" of "wachten op het wachten." Dus ja, hoe eerder je went...  :'( Tijdens de dag van het PO heb ik letterlijk minstens 3 uur zitten wachten voordat ik werd opgehaald.

Dan met betrekking tot het PO zelf: je hebt inderdaad een gesprek met 1 psycholoog. De psycholoog gaat je vragen stellen en de antwoorden worden vervolgens gekoppeld aan de volgende (omdat ik zo'n toffe peer ben) competenties (en omdat je ze ook gewoon hier kan vinden https://werkenbijdefensie.nl/downloads/brochure-benjijfitvoordekeuring-mei2015.pdf):

• Stabiliteit
• Prestatiegerichtheid
• Sociaal functioneren
• Motivatie
• Discipline
• Inzetbaarheid
• Communicatieve vaardigheden
• Leidinggeven
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 17 november 2016, 13:12:12
Citaat van: Bananensplit link=msg=1460617 date=1478775659
No problem.
Eerst maar even met betrekking tot het wachten. Inderdaad zoals MrOfficer zegt: bij Defensie besteed je zo ongeveer 50% van je tijd aan wachten (ik ben er nog steeds niet achter of het nou komt omdat er altijd iemand in de organisatie zit te slapen, of omdat ze het met opzet doen). We hebben zelfs een gezegde bij ons onderdeel: "wachten om te wachten" of "wachten op het wachten." Dus ja, hoe eerder je went...  :'( Tijdens de dag van het PO heb ik letterlijk minstens 3 uur zitten wachten voordat ik werd opgehaald.

Dan met betrekking tot het PO zelf: je hebt inderdaad een gesprek met 1 psycholoog. De psycholoog gaat je vragen stellen en de antwoorden worden vervolgens gekoppeld aan de volgende (omdat ik zo'n toffe peer ben) competenties (en omdat je ze ook gewoon hier kan vinden https://werkenbijdefensie.nl/downloads/brochure-benjijfitvoordekeuring-mei2015.pdf):

• Stabiliteit
• Prestatiegerichtheid
• Sociaal functioneren
• Motivatie
• Discipline
• Inzetbaarheid
• Communicatieve vaardigheden
• Leidinggeven

Vandaag het PO gehad. Ik heb ook 'slechts' een + gescoord. Nu afwachten of er mensen met ++ afvallen :P
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 18 november 2016, 00:35:28
De vraag is of er überhaupt mensen ++ gaan scoren als je met een vrij goede score al + scoort.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: nickd op 18 november 2016, 18:12:19
Citaat van: Bananensplit link=msg=1461940 date=1479425728
De vraag is of er überhaupt mensen ++ gaan scoren als je met een vrij goede score al + scoort.

Ja blijkbaar toch wel, na het PO had ik een kort gesprekje met een vertegenwoordiger van de Kmar. Zij vertelde dat ze in een luxepositie zitten qua mensen met + en ++'en.

Ik had bovengemiddeld op de cap. test en op het PO had ik overal een 3 en op communicatieve vaardigheden een 4 (ik dacht dat de schaal van scores van 1 t/m 4 loopt). Dus opzich oké score, maar kan dus nog beter.

Apart dat ik tijdens dit PO hoog scoor op communicatieve vaardigheden, waar ik tijdens het PO van politiekundige slechts beneden gemiddeld scoorde en mede daardoor 32 ip 34 totaalscore verkreeg, laat toch maar zien dat dit werk zeeeeeeeeer subjectief is...

Die vrouw vertelde me ook,wat ik apart vond om dit te melden aan een sollicitant, dat mensen die vorig jaar een + en het dit jaar weer proberen, nu vaker een ++ krijgen van de psycholoog. Ze zei dat dit had te maken dat psychologen het doorzettingsvermogen waardeerden... én mogelijk dat die mensen benoemde dat ze vorig jaar een + hadden en dan het afgelopen jaar zgn. hadden gewerkt aan hun competenties. Dit is natuurlijk best fout en heel vaag. Ik begrijp dat sommige mensen  daadwerkelijk aan hun competenties hebben gewerkt, maar er wordt ook de indruk gewekt dat soms mensen een ++ krijgen puur omdat ze het dit jaar nog een keer proberen. Onbegrijpelijk.. :-\. (al helemaal met mijn achtergrond als afgestuurd psycholoog).
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Bananensplit op 19 november 2016, 00:14:39
Citaat van: nickd link=msg=1462091 date=1479489139
Ja blijkbaar toch wel, na het PO had ik een kort gesprekje met een vertegenwoordiger van de Kmar. Zij vertelde dat ze in een luxepositie zitten qua mensen met + en ++'en.

Ik had bovengemiddeld op de cap. test en op het PO had ik overal een 3 en op communicatieve vaardigheden een 4 (ik dacht dat de schaal van scores van 1 t/m 4 loopt). Dus opzich oké score, maar kan dus nog beter.

Apart dat ik tijdens dit PO hoog scoor op communicatieve vaardigheden, waar ik tijdens het PO van politiekundige slechts beneden gemiddeld scoorde en mede daardoor 32 ip 34 totaalscore verkreeg, laat toch maar zien dat dit werk zeeeeeeeeer subjectief is...

Die vrouw vertelde me ook,wat ik apart vond om dit te melden aan een sollicitant, dat mensen die vorig jaar een + en het dit jaar weer proberen, nu vaker een ++ krijgen van de psycholoog. Ze zei dat dit had te maken dat psychologen het doorzettingsvermogen waardeerden... én mogelijk dat die mensen benoemde dat ze vorig jaar een + hadden en dan het afgelopen jaar zgn. hadden gewerkt aan hun competenties. Dit is natuurlijk best fout en heel vaag. Ik begrijp dat sommige mensen  daadwerkelijk aan hun competenties hebben gewerkt, maar er wordt ook de indruk gewekt dat soms mensen een ++ krijgen puur omdat ze het dit jaar nog een keer proberen. Onbegrijpelijk.. :-\. (al helemaal met mijn achtergrond als afgestuurd psycholoog).
Welcome to the club buddy.
Jep, ik heb me altijd al verbaasd over de subjectiviteit van de psychologische onderzoeken. Psychologie is natuurlijk inherent vrij subjectief, maar ik blijf me toch elke keer verbazen.
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: guest15549 op 9 januari 2017, 00:21:15
Uit de reacties in dit topic begrijp ik dat de medische-/sporttest pas na het gesprek met de selectiecommissie is; klopt dat of lees ik iets verkeerd?
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Arrow op 9 januari 2017, 11:54:23
Citaat van: RS496 link=msg=1472670 date=1483917675
Uit de reacties in dit topic begrijp ik dat de medische-/sporttest pas na het gesprek met de selectiecommissie is; klopt dat of lees ik iets verkeerd?

Dat klopt  :)
Titel: Re: Opleiding Koninklijke Marechaussee
Bericht door: Mo12345 op 29 maart 2020, 14:07:25
Heeft er iemand ervaring met de Verkorte Officier Opleiding (KOO) van de KMAR? Kom graag in contact om wat vragen te stellen.
Titel: Koninklijke Marechaussee | Op bezoek bij het OTC | Opleidings-, Trainings- & Kenniscentrum
Bericht door: Live op 17 april 2020, 11:00:53