Hulpverleningsforum

Media => Fotografen & Journalistiek => Topic gestart door: FF_holland op 15 november 2005, 18:58:24

Titel: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 15 november 2005, 18:58:24
mensen,

kun je een aanklacht tegen je krijgen als je het huis waar het incident (schoorsteenbrand) op de foto hebt gezet?
ik weet nog wel dat Scoutcow (Gilian) alle foto's waar het huis opstond moest verwijderen en dat de bewoner zelfs foto's van hemzelf heeft gemaakt...


en hoe zit het met uitrukpagina's: - Mag je huisnummers vermelden?

ook mag je geen informatie verspreiden die je hebt gehoord via de scanner. Mag dit wel met informatie die je hebt gelezen op een andere website? (bijvoorbeeld www.pd5hw.nl (http://www.pd5hw.nl) )
toegevoegd om 19:10:

op een van de oefenochtenden van de jeugdbrandweer komt een van de jeugdleiders (tevens centralist) naar mij toe en zegt/schreeuwt boos: WAAROM HEB JIJ DE CAPCODES VAN P2000 OP DE SITE STAAN??  Daar moet je toestemming voor vragen!!

sindsdien heb ik zeker weten geen hoge dunk meer van alles en iedereen in de regio (Had ik al niet  :-[)

maar A:  het is een onofficiële site (en heeft dus NIETS met het korps zelf te maken) en B: ik heb de codes gewoon rechtstreeks van een andere site ( www.scannerforum.nl (http://www.scannerforum.nl) ).           waarom zou ik dan toestemming moeten en gaan vragen??  :o
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 15 november 2005, 19:45:53
Misschien dat er hier iemand het wetboek uit z'n hoofd kent maar dit zijn allemaal erg moeilijke situaties!!

Een huis op de foto zetten. Als je op de straat staat en je maakt een foto sta je dus op de openbare weg. Maar het huis is weer prive-eigendom waar je in normale omstandigheden ook niet zomaar een foto van zou maken. (afgelopen weekend stond er iemand het huis van de buren te fotograferen, toch wel even het kenteken genoteerd. Het huis heeft een tijdje geleden wel tekoop gestaan.) Als mensen je vragen geen foto's te nemen (op een vriendelijke of onvriendelijke manier) gewoon niet meer doen op dat moment, ga geen rare dingen doen. Overleg eventueel met bewoners en bevelvoerder zodat de bewoners weten wie je bent.

Huisnummers vermelden. Tja...lastig. Als het een grote brand is maakt het vermelden ook niet meer uit, je ziet het toch wel aan de buitenkant. Bij een koe in de gierput bij een boer is het wat anders, kan snappen dat een boer niet op de foto wil en geen huisnummer vermeld wil hebben, gewoon respect voor hebben. Persoonlijk noem ik over het algemeen alleen de straat en niet het huisnummer. duidelijk waar het was wordt het 95% van de gevallen toch wel.

Over P2000, volgens mij is het officieel verboden deze gegevens te publiceren. Jij ontvangt ze wel niet zelf maar neemt ze van iemand over. Je bent dus net zogoed schuldig. Net zoals dat je een gestolen fiets overneemt. Tot op dit moment gebeurd er nog weinig tot niets (volgens mij) aan het monitoren van P2000. Komt het wel dan is het volgens mij een kwestie van een paar sites van het net halen en je bent 80 tot 90% van alle monitoren kwijt.... :-\

Zomaar wat kantekeningen, weet niet of het allemaal waar is, laat me graag verbeteren!!!  :D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 15 november 2005, 21:19:20
Er is een verschil tussen het fotograferen zelf (dat mag op de openbare weg; ook van onopvallende politievoertuigen!) en het publiceren van de foto (dit kan een inbreuk op de privacy opleveren). Het bijvoorbeeld aan de pers beschikbaar stellen van een tijdens een aanhouding van een verdachte gemaakte foto van die verdachte, is niet onder alle omstandigheden geoorloofd. Soms mag dit, meestal niet. Het mag wanneer het gaat om publieke figuren. Die moeten tegen een stootje kunnen, met name in de zin van de privacy. Maar zodra het om de gewone burger gaat dan kan schending van art. 8 EVRM (Europees Verdrag voor de rechten van de mens) worden aangenomen. Bij een niet-publiek figuur moet er volgens de Amsterdamse kortgedingrechter een bijzonder zwaarwegend opsporingsbelang zijn om de publicatie van de foto van de verdachte te legitimeren (zie www.rechtspraak.nl, zoeken in databank uitspraken op LJN-nummer LJN AR 6898; Rechtbank Amsterdam, KG 04/2454 AB).

In een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 24 juni 2004 is ook bepaald dat de Duitse roddelpers te ver was gegaan bij het publiceren van 3 foto's van Prinses Caroline van Monaco. Het recht op vrije meningsuiting en nieuwsgaring moet worden afgewogen tegen het recht op privacy. Je moet feiten kunnen rapporteren in het kader van de democratie en de openbaarheid (bv dat er ergens een brand heeft gewoed en zo ja, waar dat dan was), maar dat gaat niet zo ver dat je foto's vanaf de openbare weg mag maken en publiceren van iemand in een woning of een tuin met het enkele doel om de nieuwsgierigheid van je lezers/kijkers te bevredigen.

Het blijft een moeilijk gebied, privacy, maar ik denk dat je in beginsel altijd foto's mag maken van dingen die op de openbare weg gebeuren of vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Publiceren van die foto's mag ook, mits je daarmee een redelijk doel dient (en dat is zo als je het uit journalistiek oogpunt doet).

Een publicatie van een foto van een huis waar een schoorsteenbrand woedt is dus m.i. gewoon geoorloofd. Een aanklacht kun je altijd krijgen (hoe onterecht ook), maar zal niet slagen in dit geval. Die persoon had m.i. de foto's dus NIET hoeven te verwijderen.

P2000-uitrukpagina's zijn naar mijn mening (maar daar is simpelweg nog weinig over bekend) gewoon een weergave van iets wat door de lucht gaat. De overheid verstuurt de berichten de ether in en is zich er dan van bewust dat die meegelezen kunnen worden, net als via het analoge netwerk de radioverbindingen. In het Wetboek van Strafrecht vind ik de volgende bepalingen die heel misschien van toepassing zouden kunnen zijn (waarbij ik wel opmerk dat de prioriteit van opsporing van zulke feiten voorzover scannersites daaronder te brengen zouden zijn natuurlijk niet echt hoog is):

Artikel 139b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;

2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die gegevensoverdracht elders dan in een woning, besloten lokaal of erf door middel van een geautomatiseerd werk of telecommunicatie, met een technisch hulpmiddel opzettelijk, zonder daartoe gerechtigd te zijn, heimelijk aftapt of opneemt.

3. Op het eerste en tweede lid is artikel 139a, derde lid, onder 1° en 3°, van overeenkomstige toepassing. Op het tweede lid is artikel 139c, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
(Red: zie ook artt. 80quinquies, 80sexies, 374bis, 441a WvSr)

Artikel 139c

1. Hij die door middel van een openbaar telecommunicatienetwerk, of door middel van daarop aangesloten randapparatuur overgedragen gegevens die niet voor hem, mede voor hem of voor degeen in wiens opdracht hij handelt, zijn bestemd, opzettelijk met een technisch hulpmiddel aftapt of opneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:
1°. van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen gegevens, tenzij om de ontvangst mogelijk te maken een bijzondere inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting is gebruikt. (DIT IS BIJ SCANNERS HET GEVAL; JE MAG HET RADIOVERKEER DUS OPNEMEN!)

2°. door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommunicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van kennelijk misbruik;

3°. ten behoeve van de goede werking van een openbaar telecommunicatienetwerk, ten behoeve van de strafvordering, dan wel ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.
(Red: zie ook artt. 80quinquies, 374bis, 441a WvSr; art. 125i e.v. WvSv)

En voor de fotografen die iemand in een woning zouden willen fotograferen:

Artikel 139f (J)
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
1°. hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt;

2°. hij die de beschikking heeft over een afbeelding welke, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, door of ten gevolge van een onder 1° strafbaar gestelde handeling is verkregen.

Artikel 139g
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, als bedoeld in het vorige artikel, onder 2°, openbaar maakt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 15 november 2005, 21:55:46
okee, graag hoor ik van je (Enrique) of dit klopt:

je mag WEL gesprekken opnemen
je mag P2000 berichten WEL online zetten en dus ook alle uitrukken van een brandweerkorps online zetten
je mag WEL foto's van huizen nemen, echter niet van PERSONEN (mits onherkenbaar gemaakt)

correct?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: scoutcow op 15 november 2005, 22:00:30
Ik had een keer bij een schoorsteenbrand in Drielanden dat een vrouw kwaad naar me toe kwam en ze vroeg hoe ik het in mn hoofd haalde om foto's te maken van haar huis enzo en ze vroeg me alle foto's waar haar huis was te zien te verwijderen. Ik heb dit toen ook maar gedaan, want ze kwam het ook nog controleren. En een keer in Hierden vroeg een vrouw gewoon netjes aan mij of ik de foto's niet op internet wilde zetten en ze maakte een foto van mij om, als ze toch online kwamen, die foto aan de politie te geven vanwege inbreuk op privacy e.d. Maar ik begrijp hier nu dus uit dat ik ze gewoon online had mogen zetten en dat de aanklacht tegen mij dan niet zal slagen en dat het gewoon legaal was, omdat ik alle foto's gewoon vanaf de openbare weg gemaakt heb?

Als iemand nou vraagt om het niet online te zetten, luister ik vaak nog wel, maar dan weet ik in ieder geval dat ik niet ineens achteraf een aanklacht kan krijgen en dat ik dan ineens een dikke boete krijg of iets dergelijks...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 15 november 2005, 22:21:56
okee, graag hoor ik van je (Enrique) of dit klopt:

je mag WEL gesprekken opnemen (JA, zie artikel 139c lid 1 en lid 2 sub 1)
je mag P2000 berichten WEL online zetten en dus ook alle uitrukken van een brandweerkorps online zetten (als ik artikel 139c lid 1 goed lees, denk ik dat P2000-berichten hier ook onder vallen, terwijl ze NIET zijn uitgezonderd in lid 2.... het is immers geen radio-ontvangapparaat; conclusie: als je het zo leest mag het NIET. Maar t.t.v. de totstandkoming van dit artikel bestond er nog helemaal geen P2000, laat staan P2000-monitoren. Ik denk niet dat de politiek deze P2000-monitoren een enorm verwerpelijk initiatief vindt. Als ze dat wel vinden, zal daar t.z.t. ongetwijfeld meer over bekend worden. Maar als ik puur juridisch kijk, mag een P2000-monitor naar mijn mening NIET. Maar als ik dan als persoon ernaar kijk vind ik dat "er wel meer niet mag"......)
je mag WEL foto's van huizen nemen, echter niet van PERSONEN (mits onherkenbaar gemaakt) KLOPT; sterker nog, je mag m.i. zelfs foto's van personen maken die herkenbaar zijn, mits die personen niet in een woning waren toen jij heimelijk die foto maakte. Overigens is het fotograferen van een persoon in een woning op zich nog niet eens verboden, aangezien het artikel nog het bestanddeel "wederrechtelijk" bevat. Oftewel: je moet ook nog eens opzettelijk in strijd met het recht die foto maken. Als jij een foto maakt van een brandend pand waar toevallig net de bewoner door een raam naar buiten kijkt, ben je m.i. NIET strafbaar.

Maar voor alle fotografen misschien een tip: laat je niet te snel afbluffen als je ergens een foto van maakt of wilt maken. Je bent gewoon een vrij persoon en alles wat je wilt fotograferen op de openbare weg is (binnen bepaalde redelijke grenzen natuurlijk) gewoon openbaar. Als politiemensen niet willen dat jij een dienstauto (opvallend of onopvallend) die op de weg staat, fotografeert, hebben ze gewoon pech. Dan hadden ze hem niet op de weg moeten parkeren. Ook opmerkingen als "je moet de foto verwijderen", of "het kenteken mag er niet op", zijn m.i. niet gebaseerd op enige wettelijke bevoegdheid.

Maar je kunt je afvragen of je - als je zo'n reactie krijgt - het zover moet laten komen. Ik fotografeer zelf ook en heb ooit de volgende situatie meegemaakt:

Opvallende Justitiebus staat voor de rechtbank. Ik loop naar 2 mannen van Justitie toe die 50 meter verderop staan te roken. Ik stel mezelf voor, toon mijn legitimatie, leg uit waarvoor ik die foto wil hebben en vraag of ze akkoord zijn. Vervolgens wordt er - na veel twijfeling of het uberhaupt wel toegestaan is dat ik een foto maak van dat opvallende voertuig - besloten dat ik een foto mag maken, maar dat ik het kenteken niet op de foto mag laten komen (ik zie het al voor me; een foto van een voertuig met de onderkant eraf...). Ik heb vervolgens gezegd dat dat in orde is, dat ik het kenteken niet zou fotograferen en vervolgens.... je raadt het al....een mooie foto gemaakt van het hele voertuig met alles erop en eraan. Zo kan het dus ook.... ;D

Maar als jij per se niet wilt dat foto's van jouw camera verwijderd worden, hoef je dat ook niet te doen. Als men dat toch beveelt, kun je gewoon vragen op grond waarvan men dat recht denkt te hebben en dat ze je dan maar officieel moeten bevelen om dat te doen en dat ze maar een chef erbij moeten halen. Het resultaat zal zijn dat je die foto's niet hoeft te verwijderen, maar dat je wel 2 chagrijnige dienders tegenover je hebt (die vervolgens een uitgebreide controle aan je auto kunnen doen, of je fiets controleren op gebreken, etc. etc.).

Wat ook wel eens helpt, is de volgende dag teruggaan naar dat bureau en het nog een keer vragen. Kans is groot dat je dan een heeeeeeeeeel andere mentaliteit treft bij de diender aan wie je het vraagt.

correct?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 15 november 2005, 22:31:27
Ik had een keer bij een schoorsteenbrand in Drielanden dat een vrouw kwaad naar me toe kwam en ze vroeg hoe ik het in mn hoofd haalde om foto's te maken van haar huis enzo en ze vroeg me alle foto's waar haar huis was te zien te verwijderen. Ik heb dit toen ook maar gedaan, want ze kwam het ook nog controleren. En een keer in Hierden vroeg een vrouw gewoon netjes aan mij of ik de foto's niet op internet wilde zetten en ze maakte een foto van mij om, als ze toch online kwamen, die foto aan de politie te geven vanwege inbreuk op privacy e.d. Maar ik begrijp hier nu dus uit dat ik ze gewoon online had mogen zetten en dat de aanklacht tegen mij dan niet zal slagen en dat het gewoon legaal was, omdat ik alle foto's gewoon vanaf de openbare weg gemaakt heb?

Als iemand nou vraagt om het niet online te zetten, luister ik vaak nog wel, maar dan weet ik in ieder geval dat ik niet ineens achteraf een aanklacht kan krijgen en dat ik dan ineens een dikke boete krijg of iets dergelijks...

Inderdaad, boze vrouwen moet je altijd wel voor oppassen natuurlijk  ;D, maar m.i. sta je gewoon in je recht. Ik heb het toevallig wel eens met de dienst gehad; ik rij een achterafsteegje in met een dienstauto en fotografeer een bepaalde situatie in dat steegje. Later komt er een telefoontje binnen van een bewoner die vraagt waar ik die foto's voor maakte. Gezegd dat dat niet zijn zaken waren en dat ik niet op zijn terrein ben geweest. Vervolgens was hij van mening dat zijn huis er misschien wel op stond en dat dat achtersteegje geen openbare weg was omdat dat eigendom was van de Vereniging van Eigenaren. Discussie kort afgemaakt door te zeggen dat zijn huis er misschien wel op staat, maar dat ik de foto gewoon vanaf de openbare weg gemaakt heb. De eigendomssituatie doet er niet toe. Zolang een weg vanaf de openbare weg begaanbaar is en "eruit ziet" als openbaar, is het een openbare weg. Dan hadden ze er maar een hek omheen moeten zetten of een bordje VERBODEN TOEGANG. Conclusie: meneer erg boos en verontwaardigd (waar haalde ik het lef vandaan...) maar niks meer van gehoord.

Als je echt de foto's niet wilt verwijderen op verzoek van een burger, moet je maar bekend maken wie je bent en laat die burger dan maar de politie erbij halen; de politie zal dan beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit. En je weet al wat mijn conclusie zou zijn..... ;)

Ik zou zelf inderdaad, als het netjes gevraagd wordt, foto's waar mensen op staan desgevraagd niet op internet zetten, althans niet herkenbaar. Dan voorkom je een hoop gezeik. Maar inderdaad, zolang je haar niet in haar woning hebt gefotografeerd is er m.i. weinig aan het handje.

Een aanklacht kun je altijd krijgen, maar een verdachte (strafrechtelijk dus) zul je niet worden lijkt me. Een civiele claim lijkt me ook sterk. Mijn indruk is dat een heeeeeleboel mensen zich beroepen op "de privacywet" (die niet eens bestaat.....) terwijl ze geen idee hebben waar ze het over hebben. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen "hee dat ben ik op die foto, dat mag niet, dat is in strijd met mijn privacy", of "hee, dat is mijn huis/auto/fiets/hond/tuin/straat....etc". Waar ligt de grens? Juist, dat is nu het vage. In elk geval zul je niet snel in strijd met het Wetboek van Strafrecht handelen lijkt me. Wat vaak wel helpt is gewoon je kaartje geven (je bekend maken) en vertellen dat als men vindt dat jij iets doet wat niet mag, dat ze je maar moeten aangeven bij de politie of een civiele procedure moeten aanspannen bij de rechtbank.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 16 november 2005, 07:30:13
okee  :D


maar ook zo mooi, je mag WEL op een priveterrein komen (OOK ALS ER EEN BORDJE VERBODEN TOEGANG STAAT!!) als het wetboek van strafrecht er niet bij staat ;)

Zo'n bordje is alleen geldig als er oner staat: artikel 416 W. v. Strafrechtuiteraard staat je in het 1e geval wel op priveterrein en mag je geen foto's maken :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 16 november 2005, 13:34:19
maar ook zo mooi, je mag WEL op een priveterrein komen (OOK ALS ER EEN BORDJE VERBODEN TOEGANG STAAT!!) als het wetboek van strafrecht er niet bij staat ;)

Zo'n bordje is alleen geldig als er oner staat: artikel 416 W. v. Strafrecht

uiteraard staat je in het 1e geval wel op priveterrein en mag je geen foto's maken :P

Ik ken dit fabeltje, en veel mensen denken dat dat inderdaad klopt. Maar helaas, zo werkt het dus niet. Het bordje is gewoon erg bekend en daar staat meestal artikel 461 (416 is heling... ;) ) bij vermeld. Dat is echter NIET noodzakelijk. Als je gewoon een hek plaatst, is ook duidelijk dat je er niet doorheen mag. Dan hoeft er ook geen bordje VERBODEN TOEGANG (al dan niet met vermelding van 461) erop te hangen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 16 november 2005, 16:37:06
vorig jaar was nog in het nieuws (Rob Pieper geloof ik) dat hij en zn vrouw waren neergestoken maar dat ze de dader (die er eerder was geweest) niet op konden pakken vanwege het onjuiste bordje.

dus ook zonder bordje mag je er niet komen? (of wel komen maar geen foto's maken?)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 16 november 2005, 16:51:35
vorig jaar was nog in het nieuws (Rob Pieper geloof ik) dat hij en zn vrouw waren neergestoken maar dat ze de dader (die er eerder was geweest) niet op konden pakken vanwege het onjuiste bordje.

dus ook zonder bordje mag je er niet komen? (of wel komen maar geen foto's maken?)

Klopt, toen was dat in het nieuws. Ik weet niet wie dat verzonnen heeft, maar het is echt onzin. Als redelijkerwijs duidelijk is dat je er niet mag komen (en dat is duidelijk als er een hek om een huis en erf heen staat), mag je er gewoon niet komen, ook zonder bordje.

Foto's maken mag zolang je op de openbare weg staat, ook foto's van het pand dus.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 16 november 2005, 16:53:18
hartelijk dank voor de info  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 16 november 2005, 17:48:25
U R always welcome. 8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: EHBO-er op 16 november 2005, 20:02:43
Het gaat niet om de ontvangst, het gaat om verspreiding van informatie waar copyright op zit.
Vergelijkbaar met een, van de tv, opgenomen film vertonen in een buurthuis.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 19 november 2005, 11:49:47
Nou vanmorgen weer iemand van de brandweer (tevens centralist gesproken)

hij zegt dat je voor ALLES toestemming moet vragen. (privé-eigendommen)          dit geldt dus ook bij een verkeersongeval (de auto's etc)

ook geldt dit voor brandweerauto's (zijn immers in bezit van de gemeente of heel soms de regio). dit geldt bij zowel foto als film, dus eigenlijk zou je voor een prio 1 filmpje toestemming moeten vragen aan de burgemeester  :o

gezeur altijd hier in Holland   >:(
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: EHBO-er op 19 november 2005, 12:00:39
Nou vanmorgen weer iemand van de brandweer (tevens centralist gesproken)

hij zegt dat je voor ALLES toestemming moet vragen. (privé-eigendommen)          dit geldt dus ook bij een verkeersongeval (de auto's etc)

ook geldt dit voor brandweerauto's (zijn immers in bezit van de gemeente of heel soms de regio). dit geldt bij zowel foto als film, dus eigenlijk zou je voor een prio 1 filmpje toestemming moeten vragen aan de burgemeester  :o

gezeur altijd hier in Holland   >:(

Onzin, je moet een schadeclaim indienen omdat je filmpie verpest wordt door de herrie van de toeters  ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Enrique op 19 november 2005, 13:46:21
Nou vanmorgen weer iemand van de brandweer (tevens centralist gesproken)

hij zegt dat je voor ALLES toestemming moet vragen. (privé-eigendommen)          dit geldt dus ook bij een verkeersongeval (de auto's etc)

ook geldt dit voor brandweerauto's (zijn immers in bezit van de gemeente of heel soms de regio). dit geldt bij zowel foto als film, dus eigenlijk zou je voor een prio 1 filmpje toestemming moeten vragen aan de burgemeester  :o

gezeur altijd hier in Holland   >:(

Leuk dat die brandweerman dat beweert, maar kan hij dat onderbouwen? Ik hou me altijd graag open voor andere meningen, maar die moeten dan wel gemotiveerd zijn. Ik zie niet in op grond waarvan je toestemming moet vragen om iets te fotograferen wat op de openbare weg staat. We leven immers in een vrij land!!! Als dat echt zo zou zijn, en die persoon zou GEEN toestemming geven, dan zou er erg weinig gefotografeerd kunnen worden..... Echt onzin volgens mij hoor; ik kan geen wettelijke bepaling vinden die de stellingen van die brandweerman ondersteunt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 19 november 2005, 13:49:20
Leuk dat die brandweerman dat beweert, maar kan hij dat onderbouwen? Ik hou me altijd graag open voor andere meningen, maar die moeten dan wel gemotiveerd zijn. Ik zie niet in op grond waarvan je toestemming moet vragen om iets te fotograferen wat op de openbare weg staat. We leven immers in een vrij land!!! Als dat echt zo zou zijn, en die persoon zou GEEN toestemming geven, dan zou er erg weinig gefotografeerd kunnen worden..... Echt onzin volgens mij hoor; ik kan geen wettelijke bepaling vinden die de stellingen van die brandweerman ondersteunt.
Inderdaad,het zou tevens betekenen dat al die fotografen die brandweervoertuigen op de foto zetten als hobby dat die ook strafbaar zijn
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 19 november 2005, 18:36:31
Tja hij zei dat de persvrijheid zeer beperkt is.

maar ik vraag me af waarom er dan nog iedere dag zoveel foto's etc. in de krant staan (en film op het journaal etc.)


hij zei dus dat als je bij de rechtbank komt, je een probleem hebt. (het zou volgens hem dus bij de wet verboden zijn)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 19 november 2005, 19:02:17
Tja hij zei dat de persvrijheid zeer beperkt is.

maar ik vraag me af waarom er dan nog iedere dag zoveel foto's etc. in de krant staan (en film op het journaal etc.)


hij zei dus dat als je bij de rechtbank komt, je een probleem hebt. (het zou volgens hem dus bij de wet verboden zijn)
Laat hem dan eens wat artikelen roepen.... ik ben nl ook niet te beroerd om ff een wetboek op te zoeken... maar ik heb nu werkelijk geen idee waar ik dit zou kunnen vinden ::) dus voorlopig lijkt dit allemaal "gelul" ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 19 november 2005, 20:48:54
****** zegt:
nee dat is gelul alleen fotos waarop mensen duidelijk herkenbaar zijn zul je officeel moeten vragen en voor de rest zolang de fotos vanaf de openbare weg maakt zal er niemand wat aan kunnen doen
**** = iemand via MSN ;)            toevallig ook bij de brandweer EN centralist.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: scoutcow op 19 november 2005, 22:18:13
Degene die dat zei merk je sowieso al aan dat hij het niet leuk vind dat er foto's gemaakt worden, dus die zal gewoon wat dingen verzinnen zodat er nog zo weinig mogelijk foto's gemaakt worden. Mocht hij dat tegen mij zeggen tijdens een uitruk, kan het me niks schelen, ik maak gewoon mijn foto's, totdat hij met echte argumenten komt en bewijs heeft dat het echt niet mag... Kijk, je hebt vaak bij ongevallen dat de politie zegt: "Doe je camera weg, hier mag je geen foto's maken", maar daar bedoelt hij eigenlijk mee dat hij liever niet heeft dat er foto's gemaakt worden, maar als je dan toch foto's maakt kan hij je niks maken. Ik kan natuurlijk wel begrijpen dat ze het niet willen, maar je moet niet gaan overdrijven natuurlijk. Bij ambulance inzetten waar iemand in zijn eigen huis onwel is geworden oid kan ik begrijpen dat het voor de familie/vrienden van het SO niet fijn is als er iemand foto's maakt en dan snap ik wel dat de politie ook niet wil dat je foto's maakt, maar als je gewoon vanaf de openbare weg foto's maakt van een autobrand ofzo waar geen slachtoffers bij zijn, vind ik het wel raar als ze dan zouden zeggen dat je geen foto's mag maken. Ik denk ook dat het ook wel een beetje met je camera te maken heeft. Kom je daar aan met gewoon een standaard simpel digitaal cameraatje, wat de meeste amateur fotograven hebben, zul je eerder weggestuurd worden dan wanneer je aankomt met een EOS 350D met extra lens, statief en nog meer van dat soort poespas.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 20 november 2005, 00:20:23
****** zegt:
nee dat is gelul alleen fotos waarop mensen duidelijk herkenbaar zijn zul je officeel moeten vragen en voor de rest zolang de fotos vanaf de openbare weg maakt zal er niemand wat aan kunnen doen

**** = iemand via MSN ;)            toevallig ook bij de brandweer EN centralist.
Dat is alleen zo als je gaat publiceren met het doel er geld mee te verdienen(portretrecht)  ....als je een journalistiek doel hebt mag je gewoon foto's maken, en als je helemaal niet publiceert kunnen ze je niets maken zolang je maar op de openbare weg blijft....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 20 november 2005, 09:35:05
okee  :D


nou laat ik dan maar gelijk alles vragen. hoe zit het met foto's die NIET van de openbare weg zijn gemaakt.

dus stel dat de bewoner vraagt: "wil je wat foto's maken vanuit de achtertuin?"

je vraagt of het op internet mag en hij/zij zegt: "ja".


mag je het dan ook gewoon doen?        dus is toestemming van de eigenaar/bewoner voldoende?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FireRobin op 20 november 2005, 09:46:07
okee  :D


nou laat ik dan maar gelijk alles vragen. hoe zit het met foto's die NIET van de openbare weg zijn gemaakt.

dus stel dat de bewoner vraagt: "wil je wat foto's maken vanuit de achtertuin?"

je vraagt of het op internet mag en hij/zij zegt: "ja".


mag je het dan ook gewoon doen?        dus is toestemming van de eigenaar/bewoner voldoende?

Jah, lijkt me wel

Je hebt dan toestemming om vanaf het terrein van een bewoner foto's te maken
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Zeeuw op 20 november 2005, 21:19:38
Hou je gewoon aan een paar simpele regels en niemand  heeft er last van.

Geen nummerborden op het internet
Geen hoofden van slachtoffers.

Voor de rest heb ik zelf nooit last gehad met fotos maken, toen ik nog bij elke uitruk fotos maakte stond ik echt overal.
Op schuren in achtertuinen etc, eigenlijk ben ik nooit weggestuurd.

Zelfs al kom je later bij een brand en er staan al agenten met lint etc. gewoon eerst een praatje maken je zelf voorstellen en je mag 9 van de 10 keer je foto maken.

En die ene eikel die je dan treft die moet je maar in zijn sop laten gaar koken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Denker op 5 januari 2006, 16:53:57
Jah, lijkt me wel

Je hebt dan toestemming om vanaf het terrein van een bewoner foto's te maken


Ik heb wel eens gehad dat ik foto's aan het maken was en dat een bewoner van zo'n huis vroeg of ik niet vanuit z'n slaapkamerraam foto's wilde maken. Erg aardig aangeboden, levert toch leukere foto's op.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Martijn de Vries op 5 januari 2006, 19:38:49
Ik heb ook wel eens bij een ongeval gestaan waar ik even 3 agente op de foto zete om dat mijn oom daar tussen stond en die ik nog nooit bij een ongeval tegen gekomen was.
toen ik echter weg liep kwam een van de agenten naar mij toe en vroeg vrienerlijk of ik die foto niet publiceren wou wat ik uberhoud niet van plan was.
Mocht het vrienderlijk gevraagd worden vind ik alles prima.
Maar mocht er bij een woning brand of iets dergelijks zoon panice bewoonster mij dwingen foto's te verwideren hebben ze pech gaan ze maar naar de politie of zo maar dat zet ik gewoon online.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mark_b op 5 januari 2006, 23:01:43
Als ik niet wil dat er foto's van mij gemaakt worden, dan worden er gewoon geen foto's gemaakt.
En ik vraag het maar een keer.... De rest mag je raden....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FF_holland op 5 januari 2006, 23:52:41
Als bewoners en hulpverleners er bij mij om vragen hoeven ze het ook geen tweede keer te vragen hoor :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Martijn de Vries op 5 januari 2006, 23:54:04
nou als je er perongeluk op staat heb jij ff pech maar dan zet ik wel ff een streep door je gezicht hoor ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 6 januari 2006, 00:11:25
Als ik niet wil dat er foto's van mij gemaakt worden, dan worden er gewoon geen foto's gemaakt.
En ik vraag het maar een keer.... De rest mag je raden....
Stoere praat hoor...  8) Als ik foto's van jou maak zoek ik dat zelf wel uit....  :P (zolang ik ze maar niet herkenbaar publiceer).

En wat ga je nu doen bij de tweede keer vragen? Ben ik toch wel nieuwsgierig naar.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 6 januari 2006, 01:29:08
Stoere praat hoor...  8) Als ik foto's van jou maak zoek ik dat zelf wel uit....  :P (zolang ik ze maar niet herkenbaar publiceer).

En wat ga je nu doen bij de tweede keer vragen? Ben ik toch wel nieuwsgierig naar.
Ik ook :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mark_b op 6 januari 2006, 16:24:39
Je moet dan toch al gauw denken aan zo een goedkope actiefilm met veel explosies en nog meer ketchup-bloed.
Dus probeer het maar niet en beschouw mijn nee ook maar echt als nee.
En ik zeg het alleen als het gewoon ook zo is, ik maak zelf ook graag foto's dus ik zal iemand echt niet zn kiekjes onthouden als het niet echt nodig is.
En daar wilde ik mijn reactie bij laten....
 :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 6 januari 2006, 16:39:50
Jammer, jouw reactie zou dan niet overeenkomen met de professionaliteit die verwacht wordt van hulpverleners in het veld.
Gelukkig meen je er volgens mij maar weinig van gezien de gevolgen die het zou kunnen hebben voor jou en je brandweercarrière. Het is dan ook niet aan te raden om met een fotograaf een goedkope actiefilm na te spelen. Tenzij je ook ééns een inside story wilt mee maken bij de blauwe vrienden.  ;)  ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 7 januari 2006, 14:34:44
Je moet dan toch al gauw denken aan zo een goedkope actiefilm met veel explosies en nog meer ketchup-bloed.
Dus probeer het maar niet en beschouw mijn nee ook maar echt als nee.
En ik zeg het alleen als het gewoon ook zo is, ik maak zelf ook graag foto's dus ik zal iemand echt niet zn kiekjes onthouden als het niet echt nodig is.
En daar wilde ik mijn reactie bij laten....
 :-X
Ik denk dat het weinig nut heeft om op deze grote bluf verder in te gaan.
Als jij al daadwerkelijk brandweerman bent,heb je tijdens een inzet je eigen nog steeds profesioneel te gedragen.En ga je op de vuist met een fotograaf is er maar 1 die aan  een zeer kort eind zal trekken,en die gene ben jijzelf.Waarschijnlijk is het dan meteen einde brandweercariere voor je
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: reddingssite op 7 januari 2006, 20:29:12
FF wat anders hé.. maar laatst had ik ook weer een klein ergernisje. Ik stond foto's te maken van een brand, achter mij staan tien meter verderop een stuk of vijftig buurtbewoners en voorbijgangers (al dan niet met illegaal vuurwerk). Er zijn twee agenten ter plaatse. En waar houden die zich mee bezig? 1: De fotograaf (ik) weghouden, terwijl ik niet in de weg liep en me netjes op de achtergrond hield en agent 2: het verkeer omleiden. Over de tweede agent is niets te zeggen maar over de eerste wel. Er was geen lintje of niks en achter de rug van de agent wordt constant illegaal vuurwerk afgestoken, maar ik was wel veel belangrijker dan al die jongeren die daar overlast veroorzaakten...

Weet je wat ik in zulke gevallen denk? Waar ben je nu politieman voor. Om je werk uit te voeren. Maar houdt dat dan in dat je iemands anders werk dusdanig belemmert dat hij of zij geen foto's kan maken? Er was geen enkele reden om mij überhaupt aan te spreken en dan zeker niet constant te volgen om te kijken of ik me wel of niet aan zijn regeltjes hield (fotograven opstellen achter brandweervoertuigen).

Kijk, hulpverleners mogen van mij best wat te zeggen hebben, maar ze moeten niet overdrijven. De fotograaf weet in 99 van de 100 gevallen zelf echt wel wat wel of niet kan. Al moet ik zeggen dat het over het algemeen alleen politiemensen zijn die af en toe moeilijk doen. Brandweerlieden spreken meestal vol lof maar bij de politie zit er soms een ouwe lul tussen (en dat is eigenlijk wel letterlijk want de meeste jonge agenten vinden het ook gewoon oké....

Dat even als reactie op de eerste + de tweede keer vragen  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 7 januari 2006, 20:47:08
Ik denk dat wat je zegt over de tolerantie om toegelaten te worden tussen een agent of een brandweerman verschillende belangen zitten.

De politie is denk ik eerder bang dat er dingen op foto vastgelegd worden die ze liever nog niet naar buiten willen brengen.....Een brandweerman bekommert zich daar meestal niet zo om.

Blijft wel mijn mening, en is niets persoonlijk, dat er tegenwoordig wel erg veel mensen zijn die foto's willen maken voor websites etc. Persoonlijk vind ik daar niets mis mee en is best leuk om terug te zien en de eigen collectie van meegemaakte inzetten aan te vullen. Maar als er 15 man aan een lint staan te dringen om een plaatje te kunnen maken kan ik me voorstellen dat oom agent daar een beetje wanhopig van wordt.

Vaak scheelt het al als mensen je kennen en weten of je deskundig bezig bent, maar ik ken ook mensen die rijden op elke melding, staan overal met hun giechel vooraan en willen zo ver mogelijk doorlopen. Ik bedoel het moet ook werkbaar blijven en bij ons staat iedereen achter het lijntje behalve de fotograven die werken voor de krant of omroep. Die mensen worden ook bij een serieuze melding gewaarschuwd en gaan dan ook voorbij het lintje. De rest staat dus aan de andere kant van de lijn net als de rest van het publiek ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: reddingssite op 7 januari 2006, 20:49:21
Ik ben de categorie die bij veel inzetten is vanwege interesse, maar tegelijkertijd ook voor de media. Ik maak video's + foto's voor kranten en lokale tv. Ik heb ook een perskaart overigens (regionale zender). Ik sta dus vrijwel altijd ook voor het lintje. Ik stond er overigens in m'n eentje  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 7 januari 2006, 20:55:41
Ik ben de categorie die bij veel inzetten is vanwege interesse, maar tegelijkertijd ook voor de media. Ik maak video's + foto's voor kranten en lokale tv. Ik heb ook een perskaart overigens (regionale zender). Ik sta dus vrijwel altijd ook voor het lintje. Ik stond er overigens in m'n eentje  ;)
ja die interesse is niets mis mee vind ik, iedereen moet kunnen doen wat hij wilt. Alleen tegenwoordig maken bijvoorbeeld regionale nieuwszenders zoals maximaal bij jullie, maar in den lande bijvoorbeeld regionale omroepen veelvuldig gebruik van foto's de door jullie gemaakt worden. Allemaal leuk en aardig, maar ik ken voorbeelden van mensen die in het weekend met een groep van pak em beet 10 man gaan "scanner" rijden. Elke melding komen ze aan met de hele groep, en zolang ze op de juiste plek achter het lint blijven staan hoor je hier niemand over, maar vaak willen ze ook verder en dan gaat het hinderen. Zeker als de brandweer maar met 8 man ter plaatse is en er 10 fotografen staan komt dit niet echt over vind ik zelf.

Daarnaast is een (politie)perskaart ook makkelijk te krijgen want die gasten hebben er allemaal eentje.

Blijft wel zo dat ik persoonlijk vind, in jou geval dus, best een uitzondering zou kunnen maken gezien je dus toch met je website ook wel redelijk bekend bent en er vanuit kan gaan je met alles discreet omgaat. Blijft dus vaak afhankelijk van de persoon die het voor het zeggen heeft ter plaatse.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: reddingssite op 7 januari 2006, 20:58:38
Jup klopt. Nou wij rijden hier geen scanner. Ken het fenomeen wel maar dat doet zich hier niet voor hoor ;) Maare ga nu naar een brand (is om de hoek) ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 7 januari 2006, 21:02:51
Ik heb trouwens wel dezelfde ervaringen als jou hoor.....in mijn verleden dat ik nog niet bij de brandweer werkte maakte ik voor het plaatselijke brandweerkorps ook foto's.. Iedereen kende me daar en stuurde me ook nooit weg, integendeel ik stond vaak vooraan zodanig dat ik niet in de weg stond maar wel leuke plaatjes kon maken.

Op een zeker moment stond ik bij een ongeval met beknelling en stond daar naast de pompbediende te praten bij de TS. Was een vrij ernstig ongeval met 2 doden en vond het niet nodig daar foto's van te maken zolang de slachtoffers er nog in zaten. Had mijn foto tas wel aan mijn schouden hangen maar wide wachten totdat de slachtoffers eruit waren en het wrak leeg was.

Komt er een agent aangelopen en die vraagt aan de pompbediende kent u hem, ja zegt de pompbediende is iemand van de jeugdbrandweer en helpt ons altijd tijdens oefeningen en maakt foto's voor ons. Nou zegt die agent ik heb liever dat u hier weg gaat en geen foto's neemt. Dus ik kijk hem aan en leg nogmaals mijn verhaal uit over wat de bedoeling is en wat er mee gebeurt maar meneer stond erop dat ik weg ging en dus achter het lint ging staan 100 meter verderop!

Kan je hoog en laag springen maar doe je niets aan. In dergelijke gevallen kun je beter maar gehoorzamen en weg gaan. Voorkomt een hoop irritatie en de volgende keer als je elkaar tegenkomt weten ze toch wie je bent en heb je misschien meer geluk. Oom agent stond trouwens wel bekend om zijn irritante gedrag dus dat verklaart ook al een hoop.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: N9213Q op 8 januari 2006, 16:20:05
Daarom is het ook geen gek idee om je van tevoren ergens voor te stellen. :) Stap eens binnen bij een kazerne of
op een bureau op een rustig tijdstip en leg uit waarom je wát doet. Dan kennen ze je als je bij een calamiteit komt!
Scheelt TP een heleboel gezeur! ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 9 januari 2006, 18:16:57

Daarnaast is een (politie)perskaart ook makkelijk te krijgen want die gasten hebben er allemaal eentje.


Vertel!!

Citaat
N9213Q: Daarom is het ook geen gek idee om je van tevoren ergens voor te stellen. Lachebek Stap eens binnen bij een kazerne of
op een bureau op een rustig tijdstip en leg uit waarom je wát doet. Dan kennen ze je als je bij een calamiteit komt!
Scheelt TP een heleboel gezeur!

Bij de brandweer kennen ze me al. Politie wordt wat lastiger, zit ik volgens mij elke 2 weken op het bureau om nieuwe mensen te leren kennen. (zie hier volgens mij nooit 2x dezelfde agent...)

Ohja, woon ook nog op de grens van 4 districten  :D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Straalpijp Rick op 9 januari 2006, 20:05:15

Daarnaast is een (politie)perskaart ook makkelijk te krijgen want die gasten hebben er allemaal eentje.


Vergeet het maar ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FireRobin op 9 januari 2006, 22:19:38
Ik heb ook wel eens bij een ongeval gestaan waar ik even 3 agente op de foto zete om dat mijn oom daar tussen stond en die ik nog nooit bij een ongeval tegen gekomen was.
toen ik echter weg liep kwam een van de agenten naar mij toe en vroeg vrienerlijk of ik die foto niet publiceren wou wat ik uberhoud niet van plan was.
Mocht het vrienderlijk gevraagd worden vind ik alles prima.
Maar mocht er bij een woning brand of iets dergelijks zoon panice bewoonster mij dwingen foto's te verwideren hebben ze pech gaan ze maar naar de politie of zo maar dat zet ik gewoon online.


Tjah iedereen denkt er anders over, maar zo kan je wel problemen krijgen en wordt je misschien wel eens negatief benadeeld
ik zou dan persoonlijk de foto's niet plaatsen om problemen te voorkomen, dan maar een keer geen foto's hoor
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: EHBO-er op 22 januari 2006, 19:38:08
Ik heb ook wel eens bij een ongeval gestaan waar ik even 3 agente op de foto zete om dat mijn oom daar tussen stond en die ik nog nooit bij een ongeval tegen gekomen was.
toen ik echter weg liep kwam een van de agenten naar mij toe en vroeg vrienerlijk of ik die foto niet publiceren wou wat ik uberhoud niet van plan was.
Mocht het vrienderlijk gevraagd worden vind ik alles prima.
Maar mocht er bij een woning brand of iets dergelijks zoon panice bewoonster mij dwingen foto's te verwideren hebben ze pech gaan ze maar naar de politie of zo maar dat zet ik gewoon online.


Dat is nou eens echte mannentaal....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Joris op 26 januari 2006, 13:51:59
Maar mocht er bij een woning brand of iets dergelijks zoon panice bewoonster mij dwingen foto's te verwideren hebben ze pech gaan ze maar naar de politie of zo maar dat zet ik gewoon online.
Ik vind het er dan wel vanaf hangen wát er aan de hand is!  ;) Ohja, doe de groeten aan me Jan W.!  ;)

Ik heb trouwens wel dezelfde ervaringen als jou hoor.....in mijn verleden dat ik nog niet bij de brandweer werkte maakte ik voor het plaatselijke brandweerkorps ook foto's.. Iedereen kende me daar en stuurde me ook nooit weg, integendeel ik stond vaak vooraan zodanig dat ik niet in de weg stond maar wel leuke plaatjes kon maken.

Op een zeker moment stond ik bij een ongeval met beknelling en stond daar naast de pompbediende te praten bij de TS. Was een vrij ernstig ongeval met 2 doden en vond het niet nodig daar foto's van te maken zolang de slachtoffers er nog in zaten. Had mijn foto tas wel aan mijn schouden hangen maar wide wachten totdat de slachtoffers eruit waren en het wrak leeg was.

Komt er een agent aangelopen en die vraagt aan de pompbediende kent u hem, ja zegt de pompbediende is iemand van de jeugdbrandweer en helpt ons altijd tijdens oefeningen en maakt foto's voor ons. Nou zegt die agent ik heb liever dat u hier weg gaat en geen foto's neemt. Dus ik kijk hem aan en leg nogmaals mijn verhaal uit over wat de bedoeling is en wat er mee gebeurt maar meneer stond erop dat ik weg ging en dus achter het lint ging staan 100 meter verderop!

Kan je hoog en laag springen maar doe je niets aan. In dergelijke gevallen kun je beter maar gehoorzamen en weg gaan. Voorkomt een hoop irritatie en de volgende keer als je elkaar tegenkomt weten ze toch wie je bent en heb je misschien meer geluk. Oom agent stond trouwens wel bekend om zijn irritante gedrag dus dat verklaart ook al een hoop.

Bekend verhaal! Gelukkig wordt ik nou een ook een beetje bekend bij de politie. Wordt niet meer zo vaak weggestuurd enzo. Zal wel aan m'n camera liggen. . .  :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: reddingssite op 26 januari 2006, 14:03:07
FF tussendoor.. hoe gaan jullie om met de privacy van leden van het Arrestatieteam?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: scoutcow op 26 januari 2006, 14:47:04
nog nooit een inzet meegemaakt, maar als ik er wel bij eentje ga komen, maak ik gewoon foto's, maar als ik dan foto's online zet worden alle gezichten onherkenbaar en alle kentekens ook, zodat ze allemaal volledig onherkenbaar zijn
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 26 januari 2006, 14:54:09
FF tussendoor.. hoe gaan jullie om met de privacy van leden van het Arrestatieteam?

Als je het niet goed gedaan heb krijg je vanzelf wel commentaar op je artikel op het AT-forum  ;D ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: reddingssite op 26 januari 2006, 15:19:16
Ja oké, ik weet dat de meesten tegen deze manier niet veel bezwaar hebben, maar het was meer een algemene vraag.. dus meer in de richting van de andere fotografen..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 04:08:28
Hopelijk gaat dit draadje niet uitlopen op moddergooien, ik wil proberen deze discussie op een waardige manier te voeren.

Het moet me toch een beetje van het hart. Als foto- en videojournalist kom ik steeds vaker in aanraking met brandweerlieden en in mindere mate politiemensen die fotografen en cameramensen de les willen lezen. Dit is feitelijk preventieve censuur: "Wacht even tot het slachtoffer eruit is, dan kun je foto's maken", "Die foto's vanaf het binnenterrein moet je wissen" of "Denk er wel om dat je geen slachtoffers op de foto zet".

Het is aan de journalist om zijn compositie vast te stellen en te bepalen wat ethisch wel en niet verantwoord is. Een brandweerman hoort zich daar totaal niet mee te bemoeien. Als journalist heb je de volledige vrijheid om een journalistiek product te maken en te publiceren, daarvoor heb heb je nooit vooraf toestemming nodig van welke overheidsfunctionaris dan ook.

Dit is geregeld in onze grondwet. Daar staat over persvrijheid het volgende geschreven:

Artikel 7

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.


Kort gezegd: je hoeft geen toestemming te krijgen van wie dan ook en kunt fotograferen en filmen wat je wilt. Het is aan overheidsinstanties om je achteraf voor de Raad voor de Journalistiek aan te klagen wanneer zij vinden dat je je boekje te buiten bent gegaan. Oftewel: achteraf checken, niet vooraf beperken. Brandweerlieden hanteren veelal hun eigen regeltjes op dit gebied en gaan daarmee dus dwars in tegen de grondwet. Dit is ontoelaatbaar wat mij betreft!

Hierop voortbordurend hebben we dan nog specifiek de gevallen waarin kledingvoorschriften niet nageleefd worden door brandweerlieden. Wanneer je dit filmt of fotografeert krijg je regelmatig de volle laag over je heen. Brandweerlieden die op een dak hangen zonder valbeveiliging, een bosbrand blussen bij 30 graden zonder blusjas aan, een pompbediende die zijn helm niet op heeft (welke wel? ;)).

Waarom de journalist daarop aanspreken? Dit is natuurlijk van de zotte. Want laten we wel wezen, het is de zorg van de betreffende brandweerman om te zorgen dat ie conform de voorschriften werkt! je moet een journalist er niet op aankijken als je zelf willens en wetens dat risico neemt...

Nogmaals, ik maak me hier enorme zorgen over. Het gebeurt steeds vaker en de persvrijheid is ernstig in het geding. Ik ben dan ook benieuwd hoe andere fotografen maar vooral ook brandweerlieden tegenaan kijken. Hoe wordt hier bij jullie korps mee omgesprongen? Wat zou er tegen te doen zijn om deze ernstige beperking van de grondwettelijke persvrijheid te stoppen?

Laat je maar eens horen, maar ga niet met modder gooien aub ;). :'(
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 04:26:46
"Wacht even tot het slachtoffer eruit is, dan kun je foto's maken",  "Denk er wel om dat je geen slachtoffers op de foto zet".

Het is aan de journalist om zijn compositie vast te stellen en te bepalen wat ethisch wel en niet verantwoord is. Een brandweerman hoort zich daar totaal niet mee te bemoeien. Als journalist heb je de volledige vrijheid om een journalistiek product te maken en te publiceren, daarvoor heb heb je nooit vooraf toestemming nodig van welke overheidsfunctionaris dan ook.


Ik ben dan geen brandweerman maar sta bij 'n willekeurig VKO(B) wel naast de brandweer om 't wrak en dergelijke opmerkingen kunnen dus ook van ons komen.

De brandweer en wij hebben als taak voor het slachtoffer te zorgen, wij het medisch gedeelte, de brandweer het technisch gedeelte, maar gezamelijk ook de algemene toestand van de slachtoffers.
Is het koud regelen wij een deken, regent het zorgen wij voor schutting, is het slachtoffer angstig dan stellen wij hem/haar gerust, maar daarnaast zorgen wij ook voor privacy.

Dus als er een broek/trui kapot geknipt moet worden hoeven we daar geen grote groep toeschouwers bovenop, maar ook geen flitsgrage fotograven. Hoe zou jij 't vinden als je daar als gewonde half uitgekleedde angstige patient lag en d'r stond een fotograaf met z'n camera bovenop...

Als je van de politie, of van ons of de brandweer toestemming heb om dichterbij te komen om zo wat plaatjes te schieten prima, zolang je maar niet in de weg loopt, en zolang je maar luisterd.

Kom je dan met opmerkingen als "Brandweer- en politiemensen die niet op de foto willen heb ik geen boodschap aan. Hadden ze maar een andere baan moeten kiezen" zoals je in dat andere topic (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=10834.msg426159#msg426159) zegt of je luisterd niet als wij of onze rode collega's je vragen het slachtoffer niet op de foto te zetten of wat meer afstand te nemen dan is 't natuurlijk heel gemakkelijk om je door de politie achter het lint te laten zetten, omdat je ons zou storen tijdens de hulpverlening.

Dus de opmerking "Een brandweerman hoort zich daar totaal niet mee te bemoeien." ben ik het niet mee eens, die brandweerman zegt dat niet om jou te irriteren, maar omdat ie voor dat slachtoffer opkomt dat op zo'n moment wel andere dingen aan zijn/haar hoofd heeft.

Ik zou zeggen leef je 's wat meer in andere in, en dan vooral in het slachtoffer, en denk niet alleen aan 't schieten van stoere foto's....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 04:33:31
En daar gaat het dus om. Dat is de essentiele vraag. Is het de brandweer of ambulancedienst of is het de fotograaf die bepaalt wat op dat moment ethisch verantwoord is? En is een overschrijding van de grondwet gerechtigd om het slachtoffer gerust te kunnen stellen of om hulpverleners die niet op de foto willen tegemoet te komen wat jullie betreft?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 04:47:20
En daar gaat het dus om. Dat is de essentiele vraag. Is het de brandweer of ambulancedienst of is het de fotograaf die bepaalt wat op dat moment ethisch verantwoord is? En is een overschrijding van de grondwet gerechtigd om het slachtoffer gerust te kunnen stellen of om hulpverleners die niet op de foto willen tegemoet te komen wat jullie betreft?

Die fotograaf heeft niks met het slachtoffer, die wil alleen z'n plaatjes schieten, dus om die dan te laten bepalen wat ethisch verantwoord is lijkt me geen goed idee....

Maar ook dat hele " overschrijding van de grondwet" idee van jou ben ik het niet eens.
Het is niet dat je verboden wordt om foto's te schieten, het is gewoon dat je in de weg staat, en daarbij maakt het ons niet uit of je nu een camera bij je hebt of niet, wij willen gewoon wat ruimte voor ons zelf om te werken, en ruimte voor het slachtoffer en zijn/haar privacy.

Het is gewoon niet prettig als je ergens intensief mee bezig bent terwijl je direct achter je rug van alles kan plaatsvinden/gebeuren.
Ik moest 'n keer met 'n collega naar 'n eenzijdige aanrijding (auto-verkeersbord) in 'n achterbuurt, en wij waren omdat we toevallig vlak bij waren heel snel ter plaatse, politie en brandweer waren er nog niet.

En al heel gauw had zich 'n grote menigte vlak om het wrak verzameld, en terwijl wij bezig zijn met een van de slachtoffers krijgt mijn collega 'n flinke duw tegen z'n schouder met de opmerkingen "ey! doe 's iets aan de pijn jij!".

En in zo'n situatie voel je je gewoon heel bedreigd, je hebt geen ogen in je rug en je moet geconcentreerd met je taak bezig blijven.
Reken maar dat je wat blij bent als er dan politie is die die menige weg kan sturen en/of een lintje kan ophangen zodat ze op een redelijke afstand blijven staan.

Kortom, wij bepalen wat het beste is voor het slachtoffer, en wij willen rustig kunnen werken zonder daarbij gehinderd te worden.
En degene die ons toch willen hinderen worden door de politie weggestuurd.

En dat heeft dan niks met de schending van de grondwet te maken, als je dan niet luisterd negeer je het bevel van een politieambtenaar, en dat is strafbaar.  
En of je nu dichterbij wilt komen om de hulpverleners een klap te geven omdat 't niet gaat zoals jij wilt, of om plaatjes te schieten met je camera, dat maakt dan niks uit.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 04:54:34
Overigens kan niemand jou verbieden om foto's van hulpverleners te maken.

Wij kunnen er wel voor zorgen dat je op 'n afstand/buiten het lint moet komen te staan, maar dat je foto's maakt kunnen we uiteraard niks aan veranderen.

Hoe je omgaat met verzoeken van bepaalde hulpverleners om niet gefotografeerd te worden, of niet op het internet gezet te worden kan je natuurlijk zelf bepalen.
Je kan daar recht tegen ingaan en alles negeren, maar dat zal de onderlinge verstandshouding uiteraard niet ten goede komen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Target77 op 26 augustus 2006, 10:07:19
Het lijkt mij logisch als je toestemming van brandweer en/of politie krijgt, je ook de door hun gegeven aanwijzingen opvolgt. Immers komen zij jou ook tegemoet door jou, als fotograaf, voorbij het afzetlint c.q. incidentgebied te laten om foto's te maken. Dat jij voorbij het afzetlint mag is geen recht maar wel een stuk goodwil waar je heel zuinig mee om moet springen. Mocht je daar moeite mee hebben mag je wat mij betreft gewoon achter het lint blijven (net als een ieder die niet bij de hulpverlening betrokken is). Mogen het duidelijk zijn dat dit geen censuur is maar wel een verzoek op jouw goed fatsoen. Tevens verstoor je met het plaatsen van dit soort berichtjes, mijns inziens, de goede verhouding tussen fotograaf en hulpdiensten. Neem aan dat dit nooit de bedoeling mag en kan wezen van een integere fotograaf...  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 10:34:34
Ik denk dat m,n voorgangers al een heleboel zaken mooi hebben verwoordt.De reden dat brandweermensen nu vaak zeggen "wacht even tot het slachtoffer weg is"dat een aantal fotografen het er zelf hebben gemaakt.Er zijn hier in de regio een aantal geweest die schijnbaar geen fatsoen hebben,en slachtoffers kompleet in beeld op hun website plaatsen.Als we er dan wat van zeiden,werden wij voor gek uitgemaakt en mochten wij niet met hun werk bemoeien.

Een slachtoffer kan in dit soort gevallen zich niet verweren,die heeft dan wel wat anders aan het hoofd.En het kan uiteindelijk voor hem of haar erg confronterend zijn om zich op de een of andere site tegen te komen volledig in de kreukels.Kortom,als de fotograaf op dat moment zijn verantwoording niet kent,dan zullen wij als hulpverleners op moeten komen voor de belangen van een slachtoffer.Want het belang van het slachtoffer is het enige wat telt op dat moment.En dan zullen wij inderdaad het slachtoffer gaan beschermen tegen fotografen.

Ik vraag me ook af,wat je wilt bereiken met deze topic,op deze manier leg je het probleem bij ons hulpverleners neer.Terwijl je het probleem moet zoeken bij je collega fotografen.Net wat Target77 al melde.Als er een goede verstandhouding is tussen fotografen en hulpverleners,kan er uiteindelijk erg veel en mag je als fotograaf best even op de incidentplek fotograferen.Maar wel in goed overleg,en dat overleg missen wij op dit moment dus ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 10:48:01
En daar gaat het dus om. Dat is de essentiele vraag. Is het de brandweer of ambulancedienst of is het de fotograaf die bepaalt wat op dat moment ethisch verantwoord is? En is een overschrijding van de grondwet gerechtigd om het slachtoffer gerust te kunnen stellen of om hulpverleners die niet op de foto willen tegemoet te komen wat jullie betreft?
Ik meen dat er in diezelfde grondwet staat,dat je elkaars privevacy moet waarborgen.En daar hoor ik je niet over.En wij overschrijden geen grondwet,en als jij meent dat dat wel zo is.Dan zou ik je aanraden om eens een rechtszaak te beginnen over dit hele verhaal.Als je zo zeker bent van je zaak,en jij vindt dat de grondwet wordt overtreden.Dan heb je alle recht om een rechtszaak te starten,ik neem aan dat je er dan zeker van bent dat die rechtszaak in jouw voordeel wordt beslecht.Ik zie de uitslag namelijk met vetrouwen tegemoet.Of heb je zelf er geen vertrouwen in?  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Target77 op 26 augustus 2006, 10:50:06
Ik meen dat er in diezelfde grondwet staat,dat je elkaars privevacy moet waarborgen.En daar hoor ik je niet over.En wij overschrijden geen grondwet,en als jij meent dat dat wel zo is.Dan zou ik je aanraden om eens een rechtszaak te beginnen over dit hele verhaal.Als je zo zeker bent van je zaak,en jij vindt dat de grondwet wordt overtreden.Dan heb je alle recht om een rechtszaak te starten,ik neem aan dat je er dan zeker van bent dat die rechtszaak in jouw voordeel wordt beslecht.Ik zie de uitslag namelijk met vetrouwen tegemoet.Of heb je zelf er geen vertrouwen in?  ;)

Blijkbaar denkt betrokkene dat een fotograaf meer rechten heeft dan elke andere burger. In beginsel geldt dat afzetlint ook voor hem.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 10:50:47
Blijkbaar denkt betrokkene dat een fotograaf meer rechten heeft dan elke andere burger. In beginsel geldt dat afzetlint ook voor hem.  ;)
En dat bedoel ik  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Richard W op 26 augustus 2006, 11:05:16
Welke artikelen ik ook mis zijn de wetten op de privacy en portretrecht en dat soort dingen.
Volgens mij moet iemand altijd vooraf toestemming geven als hij/zij in de media terecht komt met gezicht en/of uitspraken
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 11:16:45
Het aparte is dus dat ik hier dan ook weer exact dezelfde visie op dit onderwerp tegenkom dan op straat. Heel veel hulpverleners weten dus niet wat de waarde van een politieperskaart is en wat de geschreven en ongeschreven wetten zijn waar een fotograaf zich aan moet houden. Om even terug te komen op de reacties van Karim:

"Die fotograaf heeft niks met het slachtoffer, die wil alleen z'n plaatjes schieten, dus om die dan te laten bepalen wat ethisch verantwoord is lijkt me geen goed idee....".

Dat is dus nu juist een van die dingen waar veel hulpverleners falikant de mist in gaan. Er zijn vrijwel geen fotografen die bij eenvoudige ongevallen slachtoffers vol herkenbaar in beeld brengen. Simpelweg omdat je dan moet gaan blurren. En als je iets in een krant nooit tegen zult komen zijn het foto's waarop geblurde slachtoffers staan. Je schiet die foto dan onder een dusdanige hoek dat er net een deel van de auto of het lichaam van een hulpverlener voor staat. Kortom het op verantwoorde wijze samenstellen van een compositie. Maar hetr als hulpverlener willen bepalen wat er op die compositie kan staan is dus preventieve censuur. En ook nu maar weer blijkt dat hulpverleners dit een doodnormale zaak vinden.

Target 77: "Het lijkt mij logisch als je toestemming van brandweer en/of politie krijgt, je ook de door hun gegeven aanwijzingen opvolgt. Immers komen zij jou ook tegemoet door jou, als fotograaf, voorbij het afzetlint c.q. incidentgebied te laten om foto's te maken. Dat jij voorbij het afzetlint mag is geen recht maar wel een stuk goodwil waar je heel zuinig mee om moet springen"

Blijkbaar denkt betrokkene dat een fotograaf meer rechten heeft dan elke andere burger. In beginsel geldt dat afzetlint ook voor hem. .


Soms vraag ik me af waarom ik een politieperskaart op zak heb? :o

Waartoe dienen de landelijke politieperskaart alsmede de bijbehorende rellenkaart?

Bij demonstraties, rellen en calamiteiten als gijzelingen, vliegrampen, overstromingen, branden, ongelukken etc. sluit de politie en/of het bevoegd gezag straten en/of terreinen af voor het publiek.
Om hun werk te kunnen doen laat de politie - in principe - vertegenwoordigers van media op vertoon van de politieperskaart alswel de rellenkaart toe binnen het/de afgezette gebied(en).

http://www.politieperskaart.nl/index.htm


Statuten politieperskaart zeggen: "In principe laat de politie vertegenwoordigers van de media op vertoon van de politieperskaart toe in afgezette gebieden"
Jullie zeggen: "In principe geldt dat lintje ook voor jou als fotograaf"

Wat is nu het uitgangspunt dan? ;). De ministers van justie en die van BZK (laatste is werkgever van brandweer- en politiepersoneel) hebben ooit ingestemd met deze afspraken en statuten, waarom worden die dan op straat genegeerd?

Ik meen dat er in diezelfde grondwet staat,dat je elkaars privevacy moet waarborgen.En daar hoor ik je niet over.

Tuurlijk moet je die waarborgen. En een goed fotograaf zal daar altijd voor zorgen, dat is zijn taak, simpel zat.. Maar het is wel aan de fotograaf om daar zorg voor te dragen, niet aan hulpverleners.

En wij overschrijden geen grondwet,en als jij meent dat dat wel zo is.Dan zou ik je aanraden om eens een rechtszaak te beginnen over dit hele verhaal.Als je zo zeker bent van je zaak,en jij vindt dat de grondwet wordt overtreden.Dan heb je alle recht om een rechtszaak te starten,ik neem aan dat je er dan zeker van bent dat die rechtszaak in jouw voordeel wordt beslecht.Ik zie de uitslag namelijk met vetrouwen tegemoet.Of heb je zelf er geen vertrouwen in?

Uiteraard is het niet aan mij om zo'n belangrijke rechtszaak te voeren. Mocht dit probleem niet bijtijds verholpen worden schat ik in dat de NVJ daar niet voor terug zal deinzen om dat te doen. Zoals ze ook gedaan hebben met die twee journalisten van de telegraaf die afgeluisterd werden. Ook die zaak hebben ze gewonnen overigens. Als er voor veel journalisten een belangrijk belang is bij een bepaald item wordt daar een rechtszaak over gevoerd door de NVJ. Voor mij als eenling is dat vechten tegen de bierkaai. Ik hoop alleen dat het zover nooit zal hoeven komen en media en hulpverleners de richtlijnen hetzelfde kunnen interpreteren danwel daar nieuwe afspraken over kunnen maken.

Richard van der Wissel:

"Welke artikelen ik ook mis zijn de wetten op de privacy en portretrecht en dat soort dingen.
Volgens mij moet iemand altijd vooraf toestemming geven als hij/zij in de media terecht komt met gezicht en/of uitspraken.


Wat privacy betreft: zie hierboven. Wat portretrecht betreft: het woord zegt het al: iemands protret fotograferen, ofwel nagenoeg alleen zijn gezicht ter bedoeling van herkenning daarvan. Hulpverleners in hun werkomgeving vallen hier dus niet onder. Bovendien hebben zij zoals gezegd een publieke functie en een van de gevolgen die daar aanvast hangt is een ernstige beperking van het portretrecht. Dat is ook zo met bekende sporters, politici en artiesten: die kun je, mits in hun werkomgeving, ook vrijelijk portretteren.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 26 augustus 2006, 11:38:57
Respecteer de mening van de hulpverlener en ga daar niet tegenin, ook al heb je zo'n stoffig kaartje op zak. Het gaat hier om gevoelens en niet om een mooi plaatje schieten. De hulp aan het slachtoffer heeft prioriteit en een hulpverlener moet zich dan niet gaan bekommeren over het feit dat er een aantal fotografen staat die plaatjes willen schieten.

Als je daar zelf als slachtoffer ligt en je weet dat er foto's gemaakt worden (ook al wordt later beslist of die voor publicatie vatbaar zijn) heb je toch in je achterhoofd dat er iemand rondloopt met foto's van jou ellende.

Het gaat hier om privacy en niet om mooie plaatjes.....wacht dan netjes totdat het slachtoffer afgevoerd is en ga dan foto's maken bijvoorbeeld. Dan is de druk van de ketel voor zowel hulpverlener als slachtoffer.

En dat de hulpverlener een publieke functie heeft en dus maar rekening mee moet houden dat hij/zij op de foto gezet kan worden is ook lariekoek.........je kan je als fotograaf ook inleven in de hulpverlener en snappen dat (ook al loop je dan mooie foto's mis) dat je bepaalde acties of dingen niet moet publiceren omdat je dan een bepaalde beroepsgroep zou schaden of kwetsen. Dit heeft meer te maken met gezond boeren verstand dan met welke regel- of wetgeving dan ook.......tenzij je je liever aan de wetgeving vast wil houden maar dan denk ik dat het snel afgelopen is met de foto's want ik gok zomaar dat het belang van het slachtoffer nog altijd boven het belang van welke fotograaf dan ook gaat.

Kijk op internet maar hoeveel 112 sites er staan.....met een beetje pech heeft de helft een perskaart weten te bemachtigen omdat ze voor één of andere keutel omroep foto's maken.....als je dan zo moet gaan discussieren over bepaalde dingen dan denk ik dat je het doel uit het oog verliest: namelijk die hulp aan het slachtoffer!!!! en die is niet gebaat met een perskaart of wat dan ook want daar wordt de hulp aan het slachtoffer niet beter van.........

Desondanks is het toch leuk om foto's te zien en zou het jammer zijn als ze hierdoor zouden verdwijnen op internet. Dus houd je gewoon aan de maatschappelijke normen en neem de wetgeving niet al te letterlijk want daar wordt de verstandhouding hulpverlener/fotograaf niet beter van ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 11:58:21
Het aparte is dus dat ik hier dan ook weer exact dezelfde visie op dit onderwerp tegenkom dan op straat. Heel veel hulpverleners weten dus niet wat de waarde van een politieperskaart is en wat de geschreven en ongeschreven wetten zijn waar een fotograaf zich aan moet houden. Om even terug te komen op de reacties van Karim:

"Die fotograaf heeft niks met het slachtoffer, die wil alleen z'n plaatjes schieten, dus om die dan te laten bepalen wat ethisch verantwoord is lijkt me geen goed idee....".

Dat is dus nu juist een van die dingen waar veel hulpverleners falikant de mist in gaan. Er zijn vrijwel geen fotografen die bij eenvoudige ongevallen slachtoffers vol herkenbaar in beeld brengen. Simpelweg omdat je dan moet gaan blurren. En als je iets in een krant nooit tegen zult komen zijn het foto's waarop geblurde slachtoffers staan. Je schiet die foto dan onder een dusdanige hoek dat er net een deel van de auto of het lichaam van een hulpverlener voor staat. Kortom het op verantwoorde wijze samenstellen van een compositie. Maar hetr als hulpverlener willen bepalen wat er op die compositie kan staan is dus preventieve censuur. En ook nu maar weer blijkt dat hulpverleners dit een doodnormale zaak vinden.

Target 77: "Het lijkt mij logisch als je toestemming van brandweer en/of politie krijgt, je ook de door hun gegeven aanwijzingen opvolgt. Immers komen zij jou ook tegemoet door jou, als fotograaf, voorbij het afzetlint c.q. incidentgebied te laten om foto's te maken. Dat jij voorbij het afzetlint mag is geen recht maar wel een stuk goodwil waar je heel zuinig mee om moet springen"

Blijkbaar denkt betrokkene dat een fotograaf meer rechten heeft dan elke andere burger. In beginsel geldt dat afzetlint ook voor hem. .


Soms vraag ik me af waarom ik een politieperskaart op zak heb? :o

Waartoe dienen de landelijke politieperskaart alsmede de bijbehorende rellenkaart?

Bij demonstraties, rellen en calamiteiten als gijzelingen, vliegrampen, overstromingen, branden, ongelukken etc. sluit de politie en/of het bevoegd gezag straten en/of terreinen af voor het publiek.
Om hun werk te kunnen doen laat de politie - in principe - vertegenwoordigers van media op vertoon van de politieperskaart alswel de rellenkaart toe binnen het/de afgezette gebied(en).

http://www.politieperskaart.nl/index.htm


Statuten politieperskaart zeggen: "In principe laat de politie vertegenwoordigers van de media op vertoon van de politieperskaart toe in afgezette gebieden"
Jullie zeggen: "In principe geldt dat lintje ook voor jou als fotograaf"

Wat is nu het uitgangspunt dan? ;). De ministers van justie en die van BZK (laatste is werkgever van brandweer- en politiepersoneel) hebben ooit ingestemd met deze afspraken en statuten, waarom worden die dan op straat genegeerd?

Ik meen dat er in diezelfde grondwet staat,dat je elkaars privevacy moet waarborgen.En daar hoor ik je niet over.

Tuurlijk moet je die waarborgen. En een goed fotograaf zal daar altijd voor zorgen, dat is zijn taak, simpel zat.. Maar het is wel aan de fotograaf om daar zorg voor te dragen, niet aan hulpverleners.

En wij overschrijden geen grondwet,en als jij meent dat dat wel zo is.Dan zou ik je aanraden om eens een rechtszaak te beginnen over dit hele verhaal.Als je zo zeker bent van je zaak,en jij vindt dat de grondwet wordt overtreden.Dan heb je alle recht om een rechtszaak te starten,ik neem aan dat je er dan zeker van bent dat die rechtszaak in jouw voordeel wordt beslecht.Ik zie de uitslag namelijk met vetrouwen tegemoet.Of heb je zelf er geen vertrouwen in?

Uiteraard is het niet aan mij om zo'n belangrijke rechtszaak te voeren. Mocht dit probleem niet bijtijds verholpen worden schat ik in dat de NVJ daar niet voor terug zal deinzen om dat te doen. Zoals ze ook gedaan hebben met die twee journalisten van de telegraaf die afgeluisterd werden. Ook die zaak hebben ze gewonnen overigens. Als er voor veel journalisten een belangrijk belang is bij een bepaald item wordt daar een rechtszaak over gevoerd door de NVJ. Voor mij als eenling is dat vechten tegen de bierkaai. Ik hoop alleen dat het zover nooit zal hoeven komen en media en hulpverleners de richtlijnen hetzelfde kunnen interpreteren danwel daar nieuwe afspraken over kunnen maken.

Richard van der Wissel:

"Welke artikelen ik ook mis zijn de wetten op de privacy en portretrecht en dat soort dingen.
Volgens mij moet iemand altijd vooraf toestemming geven als hij/zij in de media terecht komt met gezicht en/of uitspraken.


Wat privacy betreft: zie hierboven. Wat portretrecht betreft: het woord zegt het al: iemands protret fotograferen, ofwel nagenoeg alleen zijn gezicht ter bedoeling van herkenning daarvan. Hulpverleners in hun werkomgeving vallen hier dus niet onder. Bovendien hebben zij zoals gezegd een publieke functie en een van de gevolgen die daar aanvast hangt is een ernstige beperking van het portretrecht. Dat is ook zo met bekende sporters, politici en artiesten: die kun je, mits in hun werkomgeving, ook vrijelijk portretteren.
112Brabant,1 hele concrete vraag.Wat denk je nu te gaan bereiken met deze hele actie,als je zoals ik nu kan lezen niet open staat voor onze aan gevoerde argumenten?
Om tot een goede en voor beide aceptabele oplossing te komen zullen beide partijen water bij de wijn moeten doen.De hulpverleners hebben dat al gedaan,door de optie te geven."Met overleg kan er altijd op de plaats van incident gefotografeert worden"Ik heb vanuit de kant van journalisten geen oplossing gezien.Blijven verkondigen dat die perskaart heilig is kom je niet mee verder,zeker niet als er fotografen zich niet willen binden aan de regels die nu eenmaal gelden bij een ongeval.Want ook voor ons gelden een aantal regels bij een ongeval,en die worden ook nageleeft.

Met het blijven verkondigen dat wij als hulpverleners de grondwet schenden,daarmee maak je de situatie niet beter op.Je zal er alleen maar mee bereiken dat wij als hulpverleners daadwerkelijk de deur dicht smijten,en er gewoon geen overleg mogelijk is en er gewoon niet wordt gefotografeert.Want ik denk dat er diverse invloedrijke mensen binnen  hulpverlenend nederland reikhalzend zullen uitzien naar die rechtszaak,want zij hebben nogal wat problemen op tafel liggen die veroorzaakt zijn door een aantal fotografen.En zij zullen die ongetwijfeld graag aan de rechter voorleggen ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 11:59:52
Dan ben ik toch wel heel benieuwd wat jullie wél toelaatbaar vinden.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.112brabant.nl%2Freportages%2F2006%2F8%2F10%2F1%2F3.jpg&hash=0d73ea638aa26a7109d537a590098043)

Kan dit? Slachtoffer wel in beeld, maar niet herkenbaar. Hulpverleners in hun werkomgeving....

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sqvision.nl%2Fbeeld%2Froermond.jpg&hash=018cbc349f8c46a5675198b32a65b537)

En kan dit volgens jullie? Je ziet duidelijk dat er een slachtoffer ligt.... maar totaal onherkenbaar.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.sqvision.nl%2Fbeeld%2Flooierstraat.jpg&hash=40c5467269ec99ccdac5f162ca3c49a9)

Hoe veilig zit die brandweerman daar? Waarom doen we dit niet vanuit de korf van de hoogwerker? Ik heb met dit soort plaatjes altijd zoiets van "Dat doen brandweermensen zichzelf aan. Als je zo niet op de foto wilt komen omdat je bang bent voor gezeur van je baas doe het dan gewoon niet".
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 26 augustus 2006, 12:13:01
Ik heb met geen van de drie plaatjes moeite omdat ik niet diegene ben die op de brancard ligt. Die brandweerman zal wel een goede reden hebben om op die manier te handelen. Hij heeft daarvoor geleerd en het is niet aan de journalist om te bepalen of iets veilig is of niet......daar kunnen we heel kort in zijn denk ik.

Jij bent daar niet om te bepalen of die brandweerman vanuit de korf moet werken of dat die een valbeveiliging aan moet doen. Houdt je dus bij je eigen werk, en als jij zo iets heb van dit kan die man schaden dan moet je die plaatjes niet publiceren.

Een slachtoffer kan op zo'n moment niet even afstappen van de brancard om te zeggen dat hij/zij er geen behoefte aan heeft ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 12:19:07
Ik heb met geen van de drie plaatjes moeite omdat ik niet diegene ben die op de brancard ligt. Die brandweerman zal wel een goede reden hebben om op die manier te handelen. Hij heeft daarvoor geleerd en het is niet aan de journalist om te bepalen of iets veilig is of niet......daar kunnen we heel kort in zijn denk ik.

Jij bent daar niet om te bepalen of die brandweerman vanuit de korf moet werken of dat die een valbeveiliging aan moet doen. Houdt je dus bij je eigen werk, en als jij zo iets heb van dit kan die man schaden dan moet je die plaatjes niet publiceren.

Een slachtoffer kan op zo'n moment niet even afstappen van de brancard om te zeggen dat hij/zij er geen behoefte aan heeft ;)
Ik geloof dat ik aan deze woorden niets  aan toe heb te voegen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 12:31:47
Als ik dit soort discussies lees is het eerste wat er in mij opkomt "gelukkig werk ik in geen van de beroepsgroepen" toch heb ik hier wel een standpunt in.

ten eerste: Statuten politieperskaart zeggen: "In principe laat de politie vertegenwoordigers van de media op vertoon van de politieperskaart toe in afgezette gebieden"
 Het feit dat er wordt gesproken over een principe geeft bijvoorbaat al aan dat dit niet vanzelf sprekend is !! je kunt m.i. om diverse redenen evengoed achter het lintje geweigerd worden een daarvan, en ik denk de belangrijkste, is de veiligheid van jou en andere betrokkenen

ten tweede: het vastleggen van s.o. op foto het m.i. geen enkele nieuwswaarde en is een inbreuk op de privacy van het s.o. (al of niet herkenbaar, het eerste zeker niet)

ten derde: er kan een situatie met amateurfotograven ontstaan die ook achter het lintje willen er daar erg lastig overdoen en dus kan de politie beslissen niemand die niets met de HV van doen heeft achter het lint toe te laten oftwel, het probleem ontstaat door je eigen collega's die zich net zo bot opstellen als jij.

Ten vierde: er is nog een categorie HV-ers die jullie allen vergeten, namelijk de eerst aanwezigen bij een incident, dit zijn meestal de passanten die de eerste hulp opzich nemen, al was het maar het aanspreken van een so of het inschakellen van proffesionele HV ook deze passanten hebben enig recht op privacy.

Om de vierde stelling te illustreren verwijs ik naar het topic van Jelmer een tijd geleden, het ongeval waar ik toen bij betrokken was heeft op mij een behoorlijke impact gehad, ook al was ik geen partij maar passant, indien daar een lintje had gehangen en achter het lintje door een fotograaf was geknipt had ik de fotograaf ook laten verzoeken de foto te verwijderen, ik denk dat je als fotograaf aan zo'n verzoek hebt te voldoen ook al zie je als fotograaf het nut er niet van. Ik ben daar gelukkig daags na het ongeval door de betrokken HV-ers goed opgevangen en hreeg de mogelijkheden om zowel bij de politie als in het ziekenhuis, ook bij het so, mijn verhaal te doen maar, ik kan me zo voorstellen dat iereen dat op zijn manier doet en misschien wel een kwartiertje ergens op een hoekje gaat zitten huilen, je hebt dan geen enkele behoefte aan een fotograaf met of zonder politiekaart.

Kortom, wanneer een HV-er of agent bij een fotograaf aangeeft om bepaalde zaken niet vast te leggen c.q. naar buiten te brengen neem dan aan dat de mensen daar een reden voor hebben en respecteer dat, volgens mij zul je dan merken dat je na verloop van tijd bekent wordt als "de fotograaf die luisterd als er wat gevraagd wordt" en daarmee bereik je uit eindeijk meer als met dit kortzichtige topic dat er m.i. alle schijn van heeft dat we hier met een persoon vandoen hebben die er juist de oorzaak van is dat de HV-er steeds minder mensen toelaten achter een lintje.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 13:34:06
Als ik dit soort discussies lees is het eerste wat er in mij opkomt "gelukkig werk ik in geen van de beroepsgroepen" toch heb ik hier wel een standpunt in.

ten eerste: Statuten politieperskaart zeggen: "In principe laat de politie vertegenwoordigers van de media op vertoon van de politieperskaart toe in afgezette gebieden"
 Het feit dat er wordt gesproken over een principe geeft bijvoorbaat al aan dat dit niet vanzelf sprekend is !! je kunt m.i. om diverse redenen evengoed achter het lintje geweigerd worden een daarvan, en ik denk de belangrijkste, is de veiligheid van jou en andere betrokkenen

ten tweede: het vastleggen van s.o. op foto het m.i. geen enkele nieuwswaarde en is een inbreuk op de privacy van het s.o. (al of niet herkenbaar, het eerste zeker niet)

ten derde: er kan een situatie met amateurfotograven ontstaan die ook achter het lintje willen er daar erg lastig overdoen en dus kan de politie beslissen niemand die niets met de HV van doen heeft achter het lint toe te laten oftwel, het probleem ontstaat door je eigen collega's die zich net zo bot opstellen als jij.

Ten vierde: er is nog een categorie HV-ers die jullie allen vergeten, namelijk de eerst aanwezigen bij een incident, dit zijn meestal de passanten die de eerste hulp opzich nemen, al was het maar het aanspreken van een so of het inschakellen van proffesionele HV ook deze passanten hebben enig recht op privacy.

Om de vierde stelling te illustreren verwijs ik naar het topic van Jelmer een tijd geleden, het ongeval waar ik toen bij betrokken was heeft op mij een behoorlijke impact gehad, ook al was ik geen partij maar passant, indien daar een lintje had gehangen en achter het lintje door een fotograaf was geknipt had ik de fotograaf ook laten verzoeken de foto te verwijderen, ik denk dat je als fotograaf aan zo'n verzoek hebt te voldoen ook al zie je als fotograaf het nut er niet van. Ik ben daar gelukkig daags na het ongeval door de betrokken HV-ers goed opgevangen en hreeg de mogelijkheden om zowel bij de politie als in het ziekenhuis, ook bij het so, mijn verhaal te doen maar, ik kan me zo voorstellen dat iereen dat op zijn manier doet en misschien wel een kwartiertje ergens op een hoekje gaat zitten huilen, je hebt dan geen enkele behoefte aan een fotograaf met of zonder politiekaart.

Kortom, wanneer een HV-er of agent bij een fotograaf aangeeft om bepaalde zaken niet vast te leggen c.q. naar buiten te brengen neem dan aan dat de mensen daar een reden voor hebben en respecteer dat, volgens mij zul je dan merken dat je na verloop van tijd bekent wordt als "de fotograaf die luisterd als er wat gevraagd wordt" en daarmee bereik je uit eindeijk meer als met dit kortzichtige topic dat er m.i. alle schijn van heeft dat we hier met een persoon vandoen hebben die er juist de oorzaak van is dat de HV-er steeds minder mensen toelaten achter een lintje.
De zaak wordt al een stuk duidelijk als we vernemen hoe 112Brabant tegenover de gemiddelde hulpverlener aankijkt,het getuigt wel van het feit van weinig respect voor hulpverleners  :-\
http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=10834.30
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Target77 op 26 augustus 2006, 15:24:28
Naar aanleiding van zijn gedrag hier mag hij wat mij betreft nu echt achter het lintje blijven staan. Het is een situatie van geven en nemen. Alleen denkt dit individu blijkbaar dat "alles voor Bassie is". Mag hij van geluk spreken dat hij niet binnen mijn regio werkzaam is. Een schande vind ik het!   ???

En voor wat betreft de politie perskaart: Deze is aan jouw uitgereikt onder voorwaarde dat zolang jij je aan de spelregels houdt jij "in princpe" voorbij het lint mag zodra de situatie onder controle is en veilig bevonden is. Dit beslist op dat moment de bevelvoerder of OVD en niet de fotograaf. Dit heeft niks met schending van de grondwet te maken maar met uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die op dat moment, op de eerste plaats, bij het commando van de brandweer ligt en ten tweede bij de politie. Kort samengevoegd: metbjouw kaart kan je geen bevoegdheid afdwingen.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 26 augustus 2006, 15:32:19
Beste iedereen,

112Brabant heeft nadrukkelijk gevraagd niet met modder te gooien. Nu is hier geen sprake van maar de sfeer kan elk moment omslaan als ik het zo lees.  ;)
Ik denk dat het belangrijk is dat we geen oude koeien uit de sloot gaan halen. Iemand kan zijn mening in tussentijd ook hebben verandert.

Hopelijk gaat dit draadje niet uitlopen op moddergooien, ik wil proberen deze discussie op een waardige manier te voeren.
Laat je maar eens horen, maar ga niet met modder gooien aub ;). :'(

Er wordt nu niemand op de vingers getikt, maar zie het als een preventief berichtje.  ;)

Prettige discussie.

Ger@rd
Moderator
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 15:36:21
Dan ben ik toch wel heel benieuwd wat jullie wél toelaatbaar vinden.

foto x3

Hoe veilig zit die brandweerman daar? Waarom doen we dit niet vanuit de korf van de hoogwerker? Ik heb met dit soort plaatjes altijd zoiets van "Dat doen brandweermensen zichzelf aan. Als je zo niet op de foto wilt komen omdat je bang bent voor gezeur van je baas doe het dan gewoon niet".

Ik heb geen moeite met die 3 foto's, enkel met het commentaar op de laatste.

Ik denk niet dat jij als fotograaf een brandweeropleiding hebt gevolgd dus om dan brandweermensen te gaan bekritiseren dat ze hun werk niet goed doen vindt ik niet kunnen, wat weet jij van hun werk af ? Maar wel zeuren als de brandweermensen zich zogenaamd met jou werk gaan bemoeien als ze jou zeggen wat ze wel en niet willen hebben....  ::)


Ten vierde: er is nog een categorie HV-ers die jullie allen vergeten, namelijk de eerst aanwezigen bij een incident, dit zijn meestal de passanten die de eerste hulp opzich nemen, al was het maar het aanspreken van een so of het inschakellen van proffesionele HV ook deze passanten hebben enig recht op privacy.


Inderdaad, die groep was ik even helemaal vergeten.

Ook die mensen hebben echt geen behoefte aan 'n camera boven op hun neus als ze nog helemaal van de kaart zijn van het ongeluk wat ze zojuist gezien/bij geassisteerd hebben.
Zo iemand is, in tegenstelling tot ons (rood en geel) niet gewend aan zware ongevallen enzo en zal dat op z'n eigen manier moeten verwerken, en ook hun privacy heb je te respecteren.

Naar aanleiding van zijn gedrag hier mag hij wat mij betreft nu echt achter het lintje blijven staan. Het is een situatie van geven en nemen. Alleen denkt dit individu blijkbaar dat "alles voor Bassie is". Mag hij van geluk spreken dat hij niet binnen mijn regio werkzaam is. Een schande vind ik het!   ???

En voor wat betreft de politie perskaart: Deze is aan jouw uitgereikt onder voorwaarde dat zolang jij je aan de spelregels houdt jij "in princpe" voorbij het lint mag zodra de situatie onder controle is en veilig bevonden is.

Dit beslist op dat moment de bevelvoerder of OVD en niet de fotograaf.

Dit heeft niks met schending van de grondwet te maken maar met uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die op dat moment, op de eerste plaats, bij het commando van de brandweer ligt en ten tweede bij de politie. Kort samengevoegd: metbjouw kaart kan je geen bevoegdheid afdwingen.  ;)

Precies, niks meer aan toe te voegen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 15:37:09
Beste iedereen,

112Brabant heeft nadrukkelijk gevraagd niet met modder te gooien. Nu is hier geen sprake van maar de sfeer kan elk moment omslaan als ik het zo lees.  ;)
Ik denk dat het belangrijk is dat we geen oude koeien uit de sloot gaan halen. Iemand kan zijn mening in tussentijd ook hebben verandert.
 
Prettige discussie.

Ger@rd
Moderator

Volgens mij mis je een aantal berichten,en moet je nog eens goed de berichtgevingen doorlezen.Ook in de topic die ik al eerder aangaf.En bedenk dat nog eens wie in feite allang begonnen is met modder gooien.1 door de manier waarop deze topic is gestart 2 door de laagdunkende mening die door datzelfde persoon wordt gegeven in de topic
 http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=10834.30

Dus zelf vragen om niet met modder te gooien,maar uiteindelijk zelf wel bakken vol te gaan gooien.Die vlieger gaat bij mij niet op,en ik geef nog steeds op een nette manier tegenberichten
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 15:44:30
Volgens mij mis je een aantal berichten,en moet je nog eens goed de berichtgevingen doorlezen.Ook in de topic die ik al eerder aangaf.En bedenk dat nog eens wie in feite allang begonnen is met modder gooien.1 door de manier waarop deze topic is gestart 2 door de laagdunkende mening die door datzelfde persoon wordt gegeven in de topic
 http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=10834.30

Dus zelf vragen om niet met modder te gooien,maar uiteindelijk zelf wel bakken vol te gaan gooien.Die vlieger gaat bij mij niet op,en ik geef nog steeds op een nette manier tegenberichten

Ach volgens mij wordt er nog niet echt met modder gegooid, beide partijen zijn het duidelijk niet eens, en de fotograaf steld zich in mijn ogen nogal asociaal op, maar het wordt door beide partijen nog wel netjes verwoord allemaal, dus ik zie nog geen reden voor 'n modje om te hoeven grijpen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 15:53:54
Ik heb geen moeite met die 3 foto's, enkel met het commentaar op de laatste.

Ik denk niet dat jij als fotograaf een brandweeropleiding hebt gevolgd dus om dan brandweermensen te gaan bekritiseren dat ze hun werk niet goed doen vindt ik niet kunnen, wat weet jij van hun werk af ? Maar wel zeuren als de brandweermensen zich zogenaamd met jou werk gaan bemoeien als ze jou zeggen wat ze wel en niet willen hebben....  ::)

Mjah mischien ook niet goed verwoord. Was ook meer een foto ter illustratie van het geval wanneer brandweermensen zeuren over foto's of videobeelden die je maakt wanneer zij zich niet aan de voorscriften houden uit angst voor represailles. Tuurlijk ga ik niet voor die brandweerman bepalen wat ie wel en niet moet doen. Daar hebben zij inderdaad voor geleerd en die afweging kunnen zij het beste maken. Maar kom dan niet bij mij aan van""Die foto van die brandweerman op dat dak ga je nu wissen" (fictief voorbeeld, is niet gebeurd) of "Die foto met onze mensen zonder uitrukjas aan mag je niet publiceren".
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 16:03:36
Tuurlijk ga ik niet voor die brandweerman bepalen wat ie wel en niet moet doen. Daar hebben zij inderdaad voor geleerd en die afweging kunnen zij het beste maken. Maar kom dan niet bij mij aan van""Die foto van die brandweerman op dat dak ga je nu wissen" (fictief voorbeeld, is niet gebeurd) of "Die foto met onze mensen zonder uitrukjas aan mag je niet publiceren".

Hou maar je in achterhoofd dat zo'n reactie nooit tegen jou persoonlijk is gericht, maar dat er meestal al heel wat aan vooraf is gegaan.

Sinds de invoering van P2000 is het aantal "fotograven" minstens vertienvoudigd en in 'n heleboel regio's heeft dat duidelijk tot botsingen, conflicten en vervelende situatie's geleid dus vandaar dat er tegenwoordig wat feller op fotograven met 'n grote mond gereageerd wordt  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 18:37:46
Ik heb de link die Peter 71 aangaf even bekeken en tot mijn schrik de reactie van 112 brabant door genomen.

Zonder iemand af te willen branden denk ik dat hij een aantal zaken over het hoofd ziet.

1. Achter een afzetting mogen officieel geen onbevoegden komen (leer je in elke opleiding of dat nu een HV opleiding of een civiele opleiding betreft, (denk bijv. aan het VCA) achter een lint horen geen onbevoegden, dus zomaar door banjeren zonder je PPK te tonen en daarmee zonder legitimatie achter de afzetting te begeven toont al dat je werkwijze niet strookt met de regelgeving !! Je hebt namelijk in "principe" toegang tot het afgezette gebied OP VERTOON VAN je PPK dat betekent zoveel als het vertonen van je kaart alvorens het afgezette gebied te betreden !!

2. Jij kunt aan een lint niet zien aan welke gevaren je je bloot stelt, je gaat af op je eigen waarnemingen en eventueel een alarmering toch is de eindverantwoordelijke de betreffende bevelvoerder of diens meerdere (al naar gelang het incident want het kan ook een agent betreffen) en ik kan me zo voorstellen dat je als verantwoordelijke graag wilt weten wie er waar en wanneer onder jouw verantwoording vallen, door dom weg door te banjeren onttrek je je aan de verantwoording van de bevelvoerder en ben je ongewenst / onbevoegd bezoeker, op het onbevoegd betreden van een afgezet gebeid staat volgens mij zelf minimaal een geldboete (welke je van mij ook per direct zou krijgen of je nu wel of geen kaart kunt tonen als je geen naam kunt noemen van de persoon die jou toegang heeft verschaft ben je gewoon onbevoegd)

112 brabant, stel je nu heel simpel voor (en dan neem ik een ernstig incident als voorbeeld) je loopt met je camera en je PPK bij een brand als de Koningskerk in Haarlem, alles verloopt zoals het werkelijk is voorgevallen (helaas met 3 doden) en jij loopt zonder medeweten van de verantwoordlijke je sensatie plaatjes te schieten en komt ook onder de betreffende muur terecht, niemand weet dat je er bent want je hebt je niet gemeld en bent gewoon door gebanjerd want je hebt volgens jou met een PPK schijt aan een afzetting, de drie verongelukte brandweer lieden worden gevonden en verder wordt er niemand vermist, immers wie er niet is raak je ook niet kwijt toch....., de brand is geblust en het opruimen van de ruine gaat beginnen, we hebben enige respect voor de nabestaanden van de brandweerlieden en we wachten dus even met opruimen tot de SO's begraven zijn.
Ondertussen beginne  omwonenden te klagen dat er meer hangt dan alleen een brandlucht en tijdens de opruim werkzaamheden vinden ze de overblijfselen van wie eens 112 brabant was, uit sectie blijkt vervolgens dat je het ongeval had overleeft indien je je had gemeld alvorens het afgezette gebied te betreden, als de bevelvoerder dus had geweten dat je er was had je nog geleefd.
Nu is er niet alleen een onnodig dodelijk slachtoffer extra ook de betreffende bevelvoerder krijgt nog een klap extra want men zal eerst bij hem, die toch al drie collega's is kwijt geraakt, om opheldering vragen waarom men na ruim een week nog een stoffelijk overschot heeft gevonden, iemand die nog geen twee meter van een ander SO verwijderd was maar nooit is opgemerkt.

Denk eens aan de gevolgen voor die bevelvoerder die dat op zijn boterhammetje krijgt en verzin dan nog eens een smoes om zonder toestemming en zonder het vooraf tonen van je PPK domweg een afzetting te negeren en het negeren van verzoeken en bevelen van HV-ers ter plaatse.

Ik zal het je heel eenvoudig stellen, in mijn werk zetten we ook wel eens iets af met een lint, dit doen wij ook uit veiligheids overwegingen en iedereen die achter de afzetting komt zonder onze toestemming (zelfs eventueel agenten) schoppen we weer vierkant achter het lintje want wij maken uit wie er achter ons lintje komen en niet de personen die er graag achter willen staan om welke reden ook.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Gast48368 op 26 augustus 2006, 18:46:37
Kijkend naar een SO, vind ik persoonlijk dat je nimmer ook maar iets van een SO mag publiceren. Zelfs geen "onderdeeltje".
Als je enig respect hebt voor een SO, hou je je daaraan............


Als fotograaf weet je toch helemaal niet wat het SO hiervan vindt, en al helemaal niet over familieleden en/of bekenden te spreken........soms zitten de familieleden nog onwetend thuis, en staan de eerste foto's al online......... :-X :-X :-X


En wat als het SO alsnog komt te overlijden........een fotograaf is hiervan vaak ook niet  op de hoogte.


Kortom> Een professionele fotograaf zet per definitie geen SO's op de foto, ook niet voor je eigen verzameling........
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 18:49:35
Hier kan ik een heel kort antwoord opgeven. De statuten zijn hier erg duidelijk over. Ik heb in principe toegang tot door de politie afgezette gebieden omdat ik in het bezit ben van de daarvoor vereiste kaart. Op verzoek van bevoegd gezag (dat is politie, marechausse, douane en andere opsporingsabtenaren belast met het beveiligen van het afgezette gebied. Brandweermensen horen hier in principe niet bij maar ik heb de kaart toch dus als ze die graag willen zien, geen probleem). Verder heb ik bij de aanvraag van de kaart ervoor getekend dat ik bij het betreden van afgezet gebied dat op eigen risico doe, hulpverleners zijn niet voor mij verantwoordelijk. Alles wat ik doe kan achteraf gecheckt worden door de RvdJ en in een uiterst geval kan de kaart door de stichting (dus niet ter plekke) ingetrokken worden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 18:52:42
Die kaart is niet heilig hoor, en misschien hebben wij dan geen officiele bevoegdheid om je te verwijderen, maar 'n simpel verzoekje van ons aan een der aanwezige agenten is genoeg om jou te laten verwijderen, dus dan moet je alsnog weg, perskaart of niet.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 18:57:51
Die kaart is niet heilig hoor, en misschien hebben wij dan geen officiele bevoegdheid om je te verwijderen, maar 'n simpel verzoekje van ons aan een der aanwezige agenten is genoeg om jou te laten verwijderen, dus dan moet je alsnog weg, perskaart of niet.

Kun je doen ;). Maar ach wat bereik je ermee. Dan dien ik weer een officiële klacht in (desnoods via de NVJ) en pak ik van achter het lintje de telelens en heb ik alsnog de plaatjes. Ik heb altijd zoiets van "als iedereen zijn eigen werk nu doet". Dus laat de fotograaf rustig fotograferen, laat oom agent het verkeer regelen, onderzoekssporen veiligstellen en het lintje bewaken tbv wie er wel en niet door mag. Als de ambulancebemanning dan voor het slachtoffer zorgt en de brandweer blust de brand, bevrijdt het slachtoffer of assisteert de ambulancebemanning dan komt het vast helemaal goed :).
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 19:02:14
Kortom> Een professionele fotograaf zet per definitie geen SO's op de foto, ook niet voor je eigen verzameling........

Hierover verschil ik toch ernstig met je van mening. Zoals gezegd is het herkenbaar fotograferen van slachtoffers bij bijvoorbeeld verkeersongevallen wat mij betreft taboe, simpel zat. Dat heeft geen enkele toegevoegde waarde. Maar de eerder geplaatste foto's bijvoorbeeld schenden geenszins de privacy van het slachtoffer, deze is totaal onerkenbaar.

maar er zijn ook gevallen wanneer het wenselijk is slachtoffers wel in hun gezicht te fotograferen. Denk bv aan grote rampen en terroristische aanslagen. Je kunt je de videobeelden uit Londen en Madrid vast nog wel herinneren. Mensen met bebloedde gezichten die metrostations uit komen rennen. Tuurlijk wil je dat op de foto hebben, zoiets maakt de foto, hoe gek dat ook moge klinken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 19:03:40
Je geeft het zelf al overduidelijk aan.

IN PRINCIPE WORDT TOEGANG VERSCHAFT, wat zoveel betekend als: Niet vanzelf sprekend heeft de houder toegang maar kan op vertoon van de kaart toegang worden verleend en dat betekent dus dat je vooraf meld bij de voor de afzetting verantwoordelijke persoon en daar met vertoon van je kaart toegeng vraagt tot het afgezette gebied, deze persoon kan je die toegang weigeren en daar heb je je dan vervolgens aan te houden !!

Bevoegd gezag is niet per defentie iemand uit de door jou aangehaalde groepen, wanneer een brandweerman verantwoordelijk is voor de afzetting is hij op dat moment wel degelijk het bevoegde gezag, wanneer IK een afzetting aanbreng wegens werkzaamheden dan ben IK op dat moment het bevoegde gezag en bepaal IK of jij wel of niet achter het lintje mag sterker nog IK mag dan zelfs een persoon uit de door jou aangevoerde categorie de toegang weigeren !!

Dat jij tekent voor het feit dat je op eigen risico het gebied betreed ontslaat (wettelijk) niet de verantwoordelijke bevelvoerder van zijn verantwoording om zorg te dragen voor de veiligheid van ieder die achter het lintje loopt !!!

Niemand beweert dat je kaart te plekke kan worden ingetrokken WEL wordt er gestelt dat ieder die op dat moment bevoegd is je de toegang tot het afgezette gebied mag ontzeggen en dat je je aan die ontzegging hebt te houden !!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 26 augustus 2006, 19:07:41
Je geeft het zelf al overduidelijk aan.

IN PRINCIPE WORDT TOEGANG VERSCHAFT, wat zoveel betekend als: Niet vanzelf sprekend heeft de houder toegang maar kan op vertoon van de kaart toegang worden verleend en dat betekent dus dat je vooraf meld bij de voor de afzetting verantwoordelijke persoon en daar met vertoon van je kaart toegeng vraagt tot het afgezette gebied, deze persoon kan je die toegang weigeren en daar heb je je dan vervolgens aan te houden !!

Nogmaals, ik moet de kaart op verzoek tonen, niet eerder.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 19:09:36
Hier kan ik een heel kort antwoord opgeven. De statuten zijn hier erg duidelijk over. Ik heb in principe toegang tot door de politie afgezette gebieden omdat ik in het bezit ben van de daarvoor vereiste kaart. Op verzoek van bevoegd gezag (dat is politie, marechausse, douane en andere opsporingsabtenaren belast met het beveiligen van het afgezette gebied. Brandweermensen horen hier in principe niet bij maar ik heb de kaart toch dus als ze die graag willen zien, geen probleem). Verder heb ik bij de aanvraag van de kaart ervoor getekend dat ik bij het betreden van afgezet gebied dat op eigen risico doe, hulpverleners zijn niet voor mij verantwoordelijk. Alles wat ik doe kan achteraf gecheckt worden door de RvdJ en in een uiterst geval kan de kaart door de stichting (dus niet ter plekke) ingetrokken worden.
Hulpverleners zijn voor jouw handelen niet verantwoordelijk,leuk zinnetje.Het beroerde is dat zodra er met jou wat overkomt,de complete goegegemeente over ons heen valt omdat jij daar liep.En wij dus voor jouw veiligheid hadden moeten waken,en dan wordt er helemaal niet meer gepraat over een perskaart.Dan wordt er een kop gezocht,die voor de rechter zich mag gaan verantwoorden.Want zo werkt het tegenwoordig.

Waar ik mij aan stoor is dat jij willens en wetens eventuele verzoeken van brandweermensen (die op plek van incident exact op de hoogte zijn van de gevaren) negeert,dat jij scheit hebt aan die verzoeken omdat een brandweerman volgens die kaart jou niet mag wegsturen.Kortom,op de een of andere manier stel jij je eigen boven elke brandweerman om dat ene fototje te kunnen maken.Als jij je werkelijk zo gedraagt zouden er direct maatregelen tegen jou moeten worden genomen,en jou die kaart ontnomen moeten worden door de RVDJ
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 26 augustus 2006, 19:21:58
Ik heb altijd zoiets van "als iedereen zijn eigen werk nu doet". Dus laat de fotograaf rustig fotograferen, laat oom agent het verkeer regelen, onderzoekssporen veiligstellen en het lintje bewaken tbv wie er wel en niet door mag. Als de ambulancebemanning dan voor het slachtoffer zorgt en de brandweer blust de brand, bevrijdt het slachtoffer of assisteert de ambulancebemanning dan komt het vast helemaal goed :).

Het wil niet echt doordringen dat zorgen voor een veilige en rustige werkomgeving (dus zonder dat er achter onze rug vanalles gebeurd), en de privacy van het slachtoffer waarborgen ook tot onze taak behoord, en dat wij dan dus ook "met ons eigen werk bezig zijn" als we jou wegsturen omdat jij ons of ons slachtoffer daarbij hinderd.

Waar ik mij aan stoor is dat jij willens en wetens eventuele verzoeken van brandweermensen (die op plek van incident exact op de hoogte zijn van de gevaren) negeert,dat jij scheit hebt aan die verzoeken omdat een brandweerman volgens die kaart jou niet mag wegsturen.Kortom,op de een of andere manier stel jij je eigen boven elke brandweerman om dat ene fototje te kunnen maken.

Als jij je werkelijk zo gedraagt zouden er direct maatregelen tegen jou moeten worden genomen,en jou die kaart ontnomen moeten worden door de RVDJ

Mee eens (https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg61.exs.cx%2Fimg61%2F2199%2Fyesnew1zx.gif&hash=e1a5f83f3490b2387464f1dd801378dd)   
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 19:23:40
Jij ontleent dingen aan je kaart waar je dus geen recht op hebt.

Het in principe toegang hebben tot afgezette gebieden zegt niet dat je je daar mag ophouden zonder toestemming, wanneer je je dus niet meld bij de verantwoordlijke persoon heb je geen toegang kaart of niet. Iemand die geen toestemming heeft tot een bepaald gebied is daar onrecht matig en daarmee strafbaar.

Ik hoop je eens achter een door mij aangebracht lintje te vinden dan gaan we eens kijken wie van ons de langste adem heeft en de meeste rechten, ik weet zeker dat jij dat niet bent.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 26 augustus 2006, 19:59:10
Op verzoek van bevoegd gezag (dat is politie, marechausse, douane en andere opsporingsabtenaren belast met het beveiligen van het afgezette gebied. Brandweermensen horen hier in principe niet bij maar ik heb de kaart toch dus als ze die graag willen zien, geen probleem).

Kun je doen ;). Dan dien ik weer een officiële klacht in (desnoods via de NVJ) en pak ik van achter het lintje de telelens en heb ik alsnog de plaatjes.

Ik vind jou manier van opstellen nu wel heel fel worden. Ik geloof niet dat jij professioneel op kunt treden als je dit soort uitspraken al kan doen. Ik had je hoog in het vaandel maar met dit soort uitspraken krijg je weinig respect meer! :'(

Als je die manier van opstellen in de praktijk ook gebruikt denk ik dat je binnen korte tijd weinig medewerking meer hoeft te verwachten. Als een brandweerman jou verbiedt binnen de afzetting te komen, om welke reden dan ook, dan dien je dat te respecteren. En......het respect van een normale burger is al ver te zoeken, maar als nu ook jouw soort al weinig respect meer op kan brengen dan kun je dit soort antwoorden verwachten.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Kanarie op 26 augustus 2006, 20:40:44
Ik zal er niet teveel woorden aan vuil maken; er is al genoeg gezegd. Voor de pers is wat te zeggen en voor de hulpverleners (waarbij ik de laatste zwaarder vind wegen).
Ik weet wel dat ik persoonlijk er totaal niet van gediend ben als iemand zomaar foto's, videobeelden, geluidsopnamen of wat dan ook van mij maakt. Of ik nou slachtoffer, hulpverlener, passant of bevelvoerder ben. Heb daar alsjeblieft respect voor en vraag de betrokkenen van tevoren even of ze het goed vinden dat je een foto maakt. En het argument van sommigen dat ze de foto zonder problemen van hun website halen als daarom gevraagd wordt, is netjes van hen, maar ik kan natuurlijk nooit mijn vinger in de lucht steken en bepalen op welke websites er foto's van mij verschenen zijn.

Edit: Ik heb altijd begrepen dat de hulpverlener de privacy van het slachtoffer moet beschermen omdat hij op dat moment zo hulpeloos is dat hij dat zelf niet kan. ...dus wellicht fotografen op afstand houden? ;) Ik weet alleen niet hoe dat precies in de wet en/of in de brancherichtlijnen staat.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 26 augustus 2006, 21:12:56
Wat is het verschil tussen een fotograaf binnen de afzetting en een eigen 'brandweer' fotograaf.....  ??? ::) Beiden nemen foto's van het incident met slachtoffers erop. Alleen publiceerd (?) de één die niet en de ander misschien wel (onherkenbaar).

Art. 10 grondwet

Artikel 10
1.   

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
2.   

De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
3.   

De wet stelt regels inzake de aanspraken van personen op kennisneming van over hen vastgelegde gegevens en van het gebruik dat daarvan wordt gemaakt, alsmede op verbetering van zodanige gegevens.


Misschien kunnen de juristen onder ons wat jurispondentie geven.... ;D ;) Is het onherkenbaar maken van slachtoffers voldoende.... ?

Ik kijk ook 'graag' naar programma's als weg misbruikers en blik op de weg (volgens mij velen van dit forum ook..... ;) ). Het lijkt me sterk dat al die mensen die al dan niet onherkenbaar in beeld komen graag wilden mee werken met dit programma... Aangezien het mede door justitie geproduceerd wordt lijkt het me, wettelijk, geen probleem om slachtoffers (en hulpverleners?) onherkenbaar in beeld te brengen....  :) Hebben die mensen volgens jullie dan geen recht op 'privicy'.... ?? :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 21:38:36
Ik denk dat voor dergelijke programma's echt wel toestemming nodig is van de betrokken "overtreders" anders heeft het ook geen enkel nut om af en toe kentekens en gezichten onherkenbaar te maken dus je zult 3 categorieën van "deelnemers" hebben

1. Het zal mij aan mijn kont roesten / ik vind het wel leuk zend maar uit zoals jullie het hebben
2. Jullie mogen het uitzenden mits onherkenbaar
3. Al ga je op je kop aan het plafond hangen maar ik wil niet dat dit op de TV komt

Vooral de meningen van de laatste 2 groepen zullen de programmamakers moeten respecteren denk niet dat justitie het recht heeft om mensen ongewild in beeld te brengen in dit soort situaties.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 21:40:32
Tijdens de opnames van progamma,s zoals Blik op de weg of Wegmisbruikers,wordt er altijd gevraagt aan de betrokkenen of het uitgezonden mag worden.Dus dan is het een ander verhaal.De filmpjes die je ziet,daarvan zijn de betrokken ervan op de hoogte dat dat wordt uitgezonden en hebben ze daar toestemming voor gegeven.

Brandweerfotografen,die namens een korps fotograferen weten exact wat er wel en wat er niet kan/mag.Plus dat die fotografen in veel gevallen zelf brandweerman zijn,en dus goed op de hoogte zijn van de geldende regels.
Waar het nu omgaat is dat er op een onjuiste manier wordt om gegaan met zo,n perskaart,en men vindt dat zij daardoor grotere rechten heeft dan een hulpverlener.En dat klopt voor geen kanten
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 21:46:41
Brandweerfotografen,die namens een korps fotograferen weten exact wat er wel en wat er niet kan/mag.Plus dat die fotografen in veel gevallen zelf brandweerman zijn,en dus goed op de hoogte zijn van de geldende regels.
Waar het nu omgaat is dat er op een onjuiste manier wordt om gegaan met zo,n perskaart,en men vindt dat zij daardoor grotere rechten heeft dan een hulpverlener.En dat klopt voor geen kanten

Ook hiervan heb ik een staaltje meegemaakt die ik niet vind deugen.
Een fotograaf werkzaam bij de brandweer Enkhuizen heeft foto's gemaakt van een dodelijk ongeval aan de haven van Enkhuizen, bij het uitruk verslag op de site van Brandweer Enkhuizen maakt de fotograaf melding van het feit dat na overleg met de nabestaanden van het slachtoofer besloten is om geen foto's te plaatsen, vervolgens even naar de "senatiesite" 112 Noord Holland en daar staan de foto's van de hand van de brandweerman WEL geplaatst. De betrokken persoon een mailtje gestuurd en als antwoord gekregen dat hij fotgraaf is en toevallig ook werkzaam bij de brandweer, dat hij het vanuit het oogpunt van de nieuwswaarde de foto's wel op 112 NH had laten plaatsen, tja hoe krom kun je als HV-er denken.....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 21:48:13
Ook hiervan heb ik een staaltje meegemaakt die ik niet vind deugen.
Een fotograaf werkzaam bij de brandweer Enkhuizen heeft foto's gemaakt van een dodelijk ongeval aan de haven van Enkhuizen, bij het uitruk verslag op de site van Brandweer Enkhuizen maakt de fotograaf melding van het feit dat na overleg met de nabestaanden van het slachtoofer besloten is om geen foto's te plaatsen, vervolgens even naar de "senatiesite" 112 Noord Holland en daar staan de foto's van de hand van de brandweerman WEL geplaatst. De betrokken persoon een mailtje gestuurd en als antwoord gekregen dat hij fotgraaf is en toevallig ook werkzaam bij de brandweer, dat hij het vanuit het oogpunt van de nieuwswaarde de foto's wel op 112 NH had laten plaatsen, tja hoe krom kun je als HV-er denken.....
Tja,op die manier ben je dan inderdaad verkeerd bezig  :-\
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 26 augustus 2006, 21:56:16
Ik weet haast zeker dat de televisieprogramma's niet altijd toestemming krijgen..... Zo was er in weg misbruikers een vrouw die zo afhankelijk was van haar rijbewijs dat ze de agent vroeg of er niet 'iets' te regelen was..... ;) Volgens mij ga je echt geen toestemming geven voor zo'n uitspraak...... ;D ;D ;D ;D

Volgens mij zijn alle beelden geschoten vanaf de openbare weg dus volgens mij is er ook geen toestemming nodig.... ;) De tuftuf club nam toch vroeger ook foto's van BOA's.... Als dat verboden zou zijn (privicy) dan zou justitie die echt wel aanpakken / foto's laten verwijderen... ;D Ik geloof dat justitie zelfs nog iemand zijn foto toestel vergoed hebben toen een BOA deze 'kapot' maakte...  ;)

Volgens mij kan de politie alleen iemand weigeren / verwijderen binnen de afzetting (ook al heeft hij een politieperskaart) maar daarbuiten kan niemand je verbieden om foto's te nemen.... ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 26 augustus 2006, 22:04:11
Komt het er dus op neer dat de afzettingen steeds verder weg gezet worden ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 26 augustus 2006, 22:05:16
Komt het er dus op neer dat de afzettingen steeds verder weg gezet worden ;D
het is even wat meer werk,maar als dat de enige oplossing is doen we dat toch gewoon  8) 8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 26 augustus 2006, 22:14:19
het is even wat meer werk,maar als dat de enige oplossing is doen we dat toch gewoon  8) 8)

Volgens mij moet je iemand met de politie perskaart gewoon het voordeel van de twijfel gunnen en toelaten binnen het gebied.... Als er dan toch herkenbare foto's komen of hij loopt in de weg gewoon via justitie een klacht indienen..... :) Ik denk dat de HV's bij een incident wel beter hun energie kunnen besteden.


http://www.politieperskaart.nl/

De Stichting Landelijke Politieperskaart is op initiatief van het Overlegorgaan Justitie-Politie-Pers in het leven geroepen door vier in Nederland werkzame journalistenorganisaties:
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: firemanr op 26 augustus 2006, 22:50:38
het is even wat meer werk,maar als dat de enige oplossing is doen we dat toch gewoon  8) 8)

Hoezeer ik het met je eens bent.....er zijn zulke grote telelenzen op de markt, dat dit onuitvoerbaar zou zijn. ;) Gewoon rekenen op het boerenverstand van de fotografen en het nadenken wat ethisch wel en niet verantwoord is. Bij de weg: hier mag er geen 1 fotograaf binnen de omheining komen (behalve ik... ;D). ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ltdoka op 26 augustus 2006, 23:17:49
Waartoe dient de Politieperskaart?

Toegangsbewijs
Waartoe dienen de landelijke politieperskaart alsmede de bijbehorende rellenkaart?

Bij demonstraties, rellen en calamiteiten als gijzelingen, vliegrampen, overstromingen, branden, ongelukken etc. sluit de politie en/of het bevoegd gezag  straten en/of terreinen af voor het publiek.
Om hun werk te kunnen doen laat de politie - in principe - vertegenwoordigers van media op vertoon van de politieperskaart alswel de rellenkaart toe binnen het/de afgezette gebied(en).

De landelijke politieperskaart alsmede de bijbehorende rellenkaart mogen niet worden gebruikt als een 'toegangsbewijs' voor evenementen, grootschalige sportgebeurtenissen of wat dies meer zij, daar waar andere legitimaties als entreebewijzen gelden

bron: politiekaart.nl

112 lees vooral de extra aangehaalde txt even goed door, er staat op vertoon van dat betekent dus vooraf tonen pas dan kan toegang tot het afgezette gebied worden verleend, het door jou geopperde tonen op verzoek is regelrechte onzin !!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 27 augustus 2006, 02:22:04
Citaat van: http://www.politieperskaart.nl/leidraad.shtm
De kaart legitimeert de houder ervan als professioneel journalist. Met het oog op de betekenis van de journalistiek voor de realisering van de vrijheid inlichtingen te verzamelen en door te geven wordt veelal aan journalisten toegang verleend tot plaatsen, die voor anderen ontoegankelijk zijn, bijvoorbeeld afgezette gedeelten van de openbare weg. Daarbij dient de journalist op verzoek zijn politieperskaart te tonen.

Ik zou het zowiezo waarderen als ik ergens sta en een journalist wil foto's gaan maken dat ie eerst even contact met mij zoekt.... Het zou toch vervelend zijn als hij doordendert en daardoor bijvoorbeeld een spoor beschadigd of vernietigd....  een eerste afzetting kan nog weleens krap zijn, en de TR/VOA is echt niet blij met je als ze op de plek des onheils vooral voetsporen van een enthousiaste fotograaf vinden ::) en de gemiddelde mens heeft toch op een ongevalslokatie de neiging om tegen wat rondslingerend glas aan te schoppen... bewust of onbewust... dat kan al invloed hebben op de ongevalsanalyse...  
Bij rellen? je doet maar... als je maar niet voor mijn voeten loopt, dat kon namelijk nog weleens verkeerd voor je uitpakken ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Target77 op 27 augustus 2006, 07:54:49
Hier kan ik een heel kort antwoord opgeven. De statuten zijn hier erg duidelijk over. Ik heb in principe toegang tot door de politie afgezette gebieden omdat ik in het bezit ben van de daarvoor vereiste kaart. Op verzoek van bevoegd gezag (dat is politie, marechausse, douane en andere opsporingsabtenaren belast met het beveiligen van het afgezette gebied. Brandweermensen horen hier in principe niet bij maar ik heb de kaart toch dus als ze die graag willen zien, geen probleem). Verder heb ik bij de aanvraag van de kaart ervoor getekend dat ik bij het betreden van afgezet gebied dat op eigen risico doe, hulpverleners zijn niet voor mij verantwoordelijk. Alles wat ik doe kan achteraf gecheckt worden door de RvdJ en in een uiterst geval kan de kaart door de stichting (dus niet ter plekke) ingetrokken worden.

In geval van een callamiteit waarbij de brandweer ingezet wordt ligt het commando bij de brandweer en niet bij de politie. Brandweer heeft niets te maken met een politieperskaart. En ja de brandweer is op dat moment verantwoordelijk voor jouw veiligheid, en niet de politie of andere opsporingsambtenaren.  ;)

Heel vreemd dat jij jouw PPK als een soort van "License to Kill" ziet?? Je kan zoveel statuten vastleggen als je wilt, maar besef heel goed dat statuten civielrechterlijke afspraken zijn. De afzettingen vallen onder het publiek recht. Civiel rechterlijke statuten mogen nooit in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Indien dit het geval is dan zijn deze statuten ongeldig. Je kan wel afspraken maken met de politie, maar wat als deze niet verantwoordelijk is voor een incident??  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 27 augustus 2006, 10:02:59
In geval van een callamiteit waarbij de brandweer ingezet wordt ligt het commando bij de brandweer en niet bij de politie. Brandweer heeft niets te maken met een politieperskaart. En ja de brandweer is op dat moment verantwoordelijk voor jouw veiligheid, en niet de politie of andere opsporingsambtenaren.  ;)

Heel vreemd dat jij jouw PPK als een soort van "License to Kill" ziet?? Je kan zoveel statuten vastleggen als je wilt, maar besef heel goed dat statuten civielrechterlijke afspraken zijn. De afzettingen vallen onder het publiek recht. Civiel rechterlijke statuten mogen nooit in strijd zijn met wettelijke bepalingen. Indien dit het geval is dan zijn deze statuten ongeldig. Je kan wel afspraken maken met de politie, maar wat als deze niet verantwoordelijk is voor een incident??  ;)

Amen ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 27 augustus 2006, 10:47:16
Hoezeer ik het met je eens bent.....er zijn zulke grote telelenzen op de markt, dat dit onuitvoerbaar zou zijn. ;) Gewoon rekenen op het boerenverstand van de fotografen en het nadenken wat ethisch wel en niet verantwoord is. Bij de weg: hier mag er geen 1 fotograaf binnen de omheining komen (behalve ik... ;D). ;)
Dat besef ik mij terdege,maar als eeen fotgraaf vanaf een afstandje zijn werk moet doen wordt het al lastiger om zaken op de foto te krijgen die er niet ophoren.Er kan zomaar in ene een brandweerman voor staan  8) ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 27 augustus 2006, 13:19:34
In geval van een callamiteit waarbij de brandweer ingezet wordt ligt het commando bij de brandweer en niet bij de politie. Brandweer heeft niets te maken met een politieperskaart. En ja de brandweer is op dat moment verantwoordelijk voor jouw veiligheid, en niet de politie of andere opsporingsambtenaren.  ;)

Laten we nou proberen geen 'onzin' te gaan verkondigen!  ;)

De brandweer heeft niet het commando bij elke calamiteit waarbij zij ingezet worden. Iedere hulpverleningsdienst heeft eigen (vaak wettelijke) taken en bevoegdheden. Het is de bedoeling dat de diensten door goed samen te werken het klusje klaren.
Wanneer er 'echt' opgeschaald wordt ontstaat vanaf Grip 2 de situatie waarbij er éénhoofdige leiding op de plaats van het incident is (door de leider Copi). Tot die tijd heeft elke dienst eigen taken en verantwoordelijkheden.

Daarmee wordt denk ik ook duidelijk waarom de afspraken rondom de politieperskaart niet met de brandweer zijn gemaakt... maar met de dienst die er wel over gaat  ;)    

En... natuurlijk is het logisch dat de politie niet zomaar mensen binnen de publieksafzetting laat komen, maar hier i.v.m. de eigen veiligheid eerst met de brandweer overleg over heeft.

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 27 augustus 2006, 13:32:46
Vanuit puur menselijk oogpunt (hulpverleners zijn toch ook mensen :D ;D ;D) is het trouwens heel begrijpelijk dat wij rekening houden met de privacy van het slachtoffer en daarom wel eens tegen een fotograaf zeggen : "wacht even met het maken van foto's" of "per ongeluk op een rijtje in de weg gaan staan"......  ;)

Als hulpverlener wil je een slachtoffer graag helpen, en dan doen wij misschien wel eens iets meer dan eigenlijk binnen onze bevoegdheden ligt. Het is de kunst dat journalisten (fotograaf) juist begrip hebben voor onze positie en gevoelens, en daar rekening mee houden. Dan is er prima samen te werken!

Zoals 112Brabant in het begin van dit topic aangaf... is het aan de journalist zelf om tijdens zijn/haar werk te bepalen wat ethisch wel of niet verantwoord is. Achteraf kan hij/zij altijd aangesproken worden op het niet goed omgaan met die regels.
Maar dat zou dus vooraf (preventief) eigenlijk niet mogen gebeuren door de hulpverleners zelf.
Dat dit toch regelmatig gebeurt komt door het hiervoorgenoemde "gevoel van willen beschermen" dat veel hulpverleners hebben maar volgens mij ook door iets anders. Er zijn namelijk helaas veel fotojournalisten die (in bepaalde gebieden) het redelijk hebben verknald voor hun collega's door bijv. de hulpverleners te hinderen bij hun werk of foto's te publiceren waar grote vraagtekens gesteld kunnen worden bij hun ethisch handelen.... Dat is heel vervelend en daar hebben de "goede fotojournalisten" helaas veel last van.

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 27 augustus 2006, 13:38:58
Ik zie vaak, nee heel vaak de zin: "Hoe zou jij je voelen as jij daar lag?, Hoe zou je het vinden als jij het slachtoffer was?"

Ja sorry hoor, maar zo blijft het  :-\ Als een bedrijf tot de grond toe afbrand hoe denk je dan dat de eigenaar zich voelt? denk je dat die het leuk vind dat zijn afgebrande bedrijf het middelpunt is bij HVNL en de volgende dag op de voorpagina staat? OOk niet nee  ::)

Maar zo kun je wel aan de gang blijven gaan..., het is altijd "hoe denk je dat.........hoe zou je het vinden als....." etc etc. Er zijn nou ook eenmaal mensen die hun broodje ermee moeten verdienen en de krant of tv zit niet te wachten op beelden van een opengeknipt wrak met een takelwagen erbij...

En ik weet haast wel zeker, dat 99 van de 100 fotografen/cameramensen, het slachtoffer niet expres in beeld zetten, zelf heb ik het ook weleens dat ik mij richt op een bepaald onderdeel met een foto te maken, en dan kom ik thuis en zie ik dat aan de ene kant van de foto het slachtoffer herkenbaar is....tja...er zal misschien een heeeeeeeeeele enkele fotograaf/cameraman zijn die volop op het slachtoffer in zal zoomen en dit vast legt, maargoed dan moet je ze per stuk aanpakken en niet in het algemeen praten, wat veel te vaak gebeurd. Is er 1 iemand van de pers die zich niet aan de regels houd of iets niet opvolgd, huppa mag gelijk iedereen wegwezen daar...

Ik vind dit een goed topic, hier mag best weleens over gepraat worden....een groot deel van de fotografen/cameramensen staan daar ten slotte hun werk te doen, net als de dienders  :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 27 augustus 2006, 13:43:57
Er zijn namelijk helaas veel fotojournalisten die (in bepaalde gebieden) het redelijk hebben verknald voor hun collega's door bijv. de hulpverleners te hinderen bij hun werk of foto's te publiceren waar grote vraagtekens gesteld kunnen worden bij hun ethisch handelen.... Dat is heel vervelend en daar hebben de "goede fotojournalisten" helaas veel last van.

groeten,
René de Caluwé

En dat is vooral de laatste tijd zo, ik neem maar als voorbeeld hier in de regio, nooit waren er problemen als je hier (ook als amateur) bij een incident liep om foto's te makne, zolang je je gedroeg zoals het hoort. Totdat er een iemand het idee bedacht om een "112-site" te maken en dacht dat hij wel alles kon maken en vind dat hij zich niet aan de regels hoefde te houden. Sindsdien is er in deze regio een hoop veranderd, en mag er een stuk minder....dingen wat voorheen geen probleem was, is het nu wel...en dat is gewoon zonde.....de goede lijden weer onder de kwade.... :-\

En wat ik ook nog ff kwijt wil, een beetje goede en betrouwbare fotograaf/cameraman weet heus wel wat wel en niet mag, en houd genoeg rekening met anderen, en het slachtoffer  :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 27 augustus 2006, 14:03:27
Vanuit puur menselijk oogpunt (hulpverleners zijn toch ook mensen :D ;D ;D) is het trouwens heel begrijpelijk dat wij rekening houden met de privacy van het slachtoffer en daarom wel eens tegen een fotograaf zeggen : "wacht even met het maken van foto's" of "per ongeluk op een rijtje in de weg gaan staan"......  ;)

Als hulpverlener wil je een slachtoffer graag helpen, en dan doen wij misschien wel eens iets meer dan eigenlijk binnen onze bevoegdheden ligt. Het is de kunst dat journalisten (fotograaf) juist begrip hebben voor onze positie en gevoelens, en daar rekening mee houden. Dan is er prima samen te werken!

Zoals 112Brabant in het begin van dit topic aangaf... is het aan de journalist zelf om tijdens zijn/haar werk te bepalen wat ethisch wel of niet verantwoord is. Achteraf kan hij/zij altijd aangesproken worden op het niet goed omgaan met die regels.
Maar dat zou dus vooraf (preventief) eigenlijk niet mogen gebeuren door de hulpverleners zelf.
Dat dit toch regelmatig gebeurt komt door het hiervoorgenoemde "gevoel van willen beschermen" dat veel hulpverleners hebben maar volgens mij ook door iets anders. Er zijn namelijk helaas veel fotojournalisten die (in bepaalde gebieden) het redelijk hebben verknald voor hun collega's door bijv. de hulpverleners te hinderen bij hun werk of foto's te publiceren waar grote vraagtekens gesteld kunnen worden bij hun ethisch handelen.... Dat is heel vervelend en daar hebben de "goede fotojournalisten" helaas veel last van.

groeten,
René de Caluwé
Ik neem aan dat je ook de andere uitlatingen van 112 Brabant hebt gelezen,en dan zul je zien dat 112Brabant op dit moment bij de gene hoort die het voor een ander fotojournalist verknalt. ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 28 augustus 2006, 00:51:03
een groot deel van de fotografen/cameramensen staan daar ten slotte hun werk te doen, net als de dienders  :)  

Het zijn eerder enkele van hun die daar hun werk staan te doen, bij veel incidenten staan er misschien 1, 2 fotografen die dat echt als beroep hebben en d'r van moeten leven, en daarnaast staan er nog zo'n 10 amateurfotograven (vanaf de leeftijd van 12 jaar al) die enkel plaatjes voor hun 112 website willen hebben maar daar verder dus beroepsmatig niks mee doen...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 28 augustus 2006, 12:34:44
Het zijn eerder enkele van hun die daar hun werk staan te doen, bij veel incidenten staan er misschien 1, 2 fotografen die dat echt als beroep hebben en d'r van moeten leven, en daarnaast staan er nog zo'n 10 amateurfotograven (vanaf de leeftijd van 12 jaar al) die enkel plaatjes voor hun 112 website willen hebben maar daar verder dus beroepsmatig niks mee doen...

Maar ik heb het over de fotografen die binnen het lintje staan  ::) en die gastjes van 12 staan gelukkig meestal erbuiten  :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Richard W op 28 augustus 2006, 14:38:44
En zojuist is er op dit forum weer een topic op slot gegooid door verhitte discussies over dit soort "fotograven". Dit n.a.v. een ongeval. Op hun site staat een foto van een ongevalsvoertuig waar duidelijk het kenteken vanaf te lezen is!!!
En dat kan/mag dus niet >:( >:( >:(
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Martijn de Vries op 28 augustus 2006, 15:33:57
Het zijn eerder enkele van hun die daar hun werk staan te doen, bij veel incidenten staan er misschien 1, 2 fotografen die dat echt als beroep hebben en d'r van moeten leven, en daarnaast staan er nog zo'n 10 amateurfotograven (vanaf de leeftijd van 12 jaar al) die enkel plaatjes voor hun 112 website willen hebben maar daar verder dus beroepsmatig niks mee doen...

Met een 112 website is ook geld te verdienen hoor, ik moet ook al mijn geld uit mijn site halen.
En soms verkoop ik ook foto's aan kranten en of omrpoepen ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 28 augustus 2006, 15:45:42
Met een 112 website is ook geld te verdienen hoor, ik moet ook al mijn geld uit mijn site halen.
En soms verkoop ik ook foto's aan kranten en of omrpoepen ;)

Het grote gros van die "fotograven" woont nog gewoon thuis en gaat nog naar school.

Dat je d'r een beetje mee kan verdienen is wat anders als dat je er van moet leven he.
Ik neem aan dat jij geen huur/eten/drinken/verzekeringen/belastingen/enzenz van je website geld hoeft te betalen...  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 28 augustus 2006, 15:53:14
Maar ik heb het over de fotografen die binnen het lintje staan  ::) en die gastjes van 12 staan gelukkig meestal erbuiten  :P
Ik ben zelf 14 en fotografeer ook sinds mijn 13e... Waarom zet jij neer dat "de gastjes van 12" er gelukkig buiten staan?

Alsof dat wat uitmaakt ofzo ---

Ik zie geen verschil tussen iemand van 35 die fotoos maakt voor zijn 112website of iemand van onder de 16.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 28 augustus 2006, 16:03:50

Ik zie geen verschil tussen iemand van 35 die fotoos maakt voor zijn 112website of iemand van onder de 16.

Niet om lullig te doen ofzo, maar de meesten van ons zullen wel degelijk een duidelijk verschil maken tussen een enthousiaste 13-jarige of een volwassen fotograaf van 35....

De manier van denken en omgaan met bepaalde zaken ligt bij de (meeste van de) volwassenen toch anders gelukkig.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 28 augustus 2006, 16:18:36
Niet om lullig te doen ofzo, maar de meesten van ons zullen wel degelijk een duidelijk verschil maken tussen een enthousiaste 13-jarige of een volwassen fotograaf van 35....

De manier van denken en omgaan met bepaalde zaken ligt bij de (meeste van de) volwassenen toch anders gelukkig.
gelukkig woon ik niet in jou regio want hier maakt het niet uit.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 28 augustus 2006, 16:25:02
gelukkig woon ik niet in jou regio want hier maakt het niet uit.

Dat zeg jij ja, maar of de hulpverleners is jou regio er ook allemaal zo over denken is wat anders....

Maar we gaan offtopic.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Pyro_loe op 28 augustus 2006, 16:43:23
Hier verdient er geloof ik ook iemand geld met foto's

http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm (http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm)

Foto 2 en 4 lijken mij niet "fotografisch verantwoord"

Alleen had 112brabant hiervoor niet binnen de afzetting hoeven te komen. (deze keer was hij het niet)
Maar het toont m.i. niet van het gebruiken van goed verstand.

cu,
Loe
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 28 augustus 2006, 16:43:56
Dat zeg jij ja, maar of de hulpverleners is jou regio er ook allemaal zo over denken is wat anders....

Maar we gaan offtopic.

 :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 28 augustus 2006, 16:45:29
Hier verdient er geloof ik ook iemand geld met foto's

http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm (http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm)

....

Deze foto's waren inderdaad ook opgemerkt in een andere topic. Ik zelf had ze er al afgehaald, laat staan erop gezet ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 28 augustus 2006, 19:18:47
Ik zie vaak, nee heel vaak de zin: "Hoe zou jij je voelen as jij daar lag?, Hoe zou je het vinden als jij het slachtoffer was?"

Ja sorry hoor, maar zo blijft het  :-\ Als een bedrijf tot de grond toe afbrand hoe denk je dan dat de eigenaar zich voelt? denk je dat die het leuk vind dat zijn afgebrande bedrijf het middelpunt is bij HVNL en de volgende dag op de voorpagina staat? OOk niet nee  ::)

Maar zo kun je wel aan de gang blijven gaan..., het is altijd "hoe denk je dat.........hoe zou je het vinden als....." etc etc. Er zijn nou ook eenmaal mensen die hun broodje ermee moeten verdienen en de krant of tv zit niet te wachten op beelden van een opengeknipt wrak met een takelwagen erbij...

En ik weet haast wel zeker, dat 99 van de 100 fotografen/cameramensen, het slachtoffer niet expres in beeld zetten, zelf heb ik het ook weleens dat ik mij richt op een bepaald onderdeel met een foto te maken, en dan kom ik thuis en zie ik dat aan de ene kant van de foto het slachtoffer herkenbaar is....tja...er zal misschien een heeeeeeeeeele enkele fotograaf/cameraman zijn die volop op het slachtoffer in zal zoomen en dit vast legt, maargoed dan moet je ze per stuk aanpakken en niet in het algemeen praten, wat veel te vaak gebeurd. Is er 1 iemand van de pers die zich niet aan de regels houd of iets niet opvolgd, huppa mag gelijk iedereen wegwezen daar...

Ik vind dit een goed topic, hier mag best weleens over gepraat worden....een groot deel van de fotografen/cameramensen staan daar ten slotte hun werk te doen, net als de dienders  :)  
De site hulpverlenigsfotografie.nl is van jou hè,ik zie tenminste jouw naam eronder staan.Wat vindt jij er dan van dat deze foto,s pontificaal te zien zijn

http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm
ga jij die fotograaf ook aanpakken?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 28 augustus 2006, 19:21:27
De site hulpverlenigsfotografie.nl is van jou hè,ik zie tenminste jouw naam eronder staan.Wat vindt jij er dan van dat deze foto,s pontificaal te zien zijn

http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm
ga jij die fotograaf ook aanpakken?

Ja die gaan mijns inziens ook veelste ver ja.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 28 augustus 2006, 21:41:43
http://www.hulpverleningsfotografie.nl/06-08-06_edam.htm
ga jij die fotograaf ook aanpakken?

Vast niet... want dan krijgt Jeroen! grote vervoersproblemen!   ;) ;D ;D ;D ;D ;D     :-X :-X


groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ultimato op 28 augustus 2006, 21:47:09
Vast niet... want dan krijgt Jeroen! grote vervoersproblemen!   ;) ;D ;D ;D ;D ;D     :-X :-X


groeten,
René de Caluwé

mwoah in zo'n geval moet een positieve ondertoon ook wel uitkomst bieden om slachtoffers niet meer herkenbaar in beeld te brengen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 30 augustus 2006, 12:47:16
Even om te reageren op die foto's van ongeval Edam op mijn website.

Als ik jullie nou eens mede deel dat het slachtoffer het totaal niet erg vind dat deze foto's zo op de site staan....... ::)

Ohja, misschien eerst maar even nadenken om gelijk van alles eruit te gooien  :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bozo op 30 augustus 2006, 18:42:00
Even om te reageren op die foto's van ongeval Edam op mijn website.

Als ik jullie nou eens mede deel dat het slachtoffer het totaal niet erg vind dat deze foto's zo op de site staan....... ::)

Ohja, misschien eerst maar even nadenken om gelijk van alles eruit te gooien  :)

Zei hij dat voor de foto's werden gepubliceerd of toen ze al lang en breed op internet stonden  :-\
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: marcel-beets op 1 september 2006, 14:22:51
vrij interesante discussie  

ik als brandweer hulpverlener denk dat we het vooral met elkaar moeten rooien  
niemand heeft behoefte aan ruzie tussen 2 partijen
een fotograaf    en zeker die met perskaart   moet zijn plaatjes kunnen schieten   mits deze met respect voor het slachtoffer genomen worden   en de hulpdiensten niet gehindert worden

fotograven die dat dus niet doen  mogen wat mij betreft ook keihard van incidenten geweert worden

mochten er nou aanwijzingen gegeven worden door hvers  neem die dan ook aan   dit voorkomt onrust en ruzie op het incident   een hver zal daar gerust zijn redenen voor hebben  hetzij wel of niet gegrond   vecht dat soort dingen achteraf af en niet op het plaats incident
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Wilco Hogenbirk op 1 september 2006, 16:43:31
Ook maar eens een reaktie vanaf mijn kant. Ik ben zowel hv'er als fotograaf (zonder perskaart).

Als ik een incident fotografeer, wil ik zoveel mogelijk van het incident op de foto, maar wel met respect voor de betrokkenen.
Tijdens het fotograferen hou ik hier al rekening mee, maar er zit altijd nog een filter tussen, zodra ik de foto's thuis voor publicatie gereed maak.

Waar ik ter plaatse zo nu en dan tegenaan loop, zijn voornamelijk hv'ers die direkt als een malloot tekeer gaan en me uitkafferen. Ik heb zelf dan nog geen woord uit kunnen brengen. Dit zijn situaties van preventieve sencuur omdat een bepaalde hv'er niet wil dat jij foto's maakt. Voor die mensen heb ik weinig respect.

Vaak wordt er aan mij gevraagd waarom ik foto's maak. Na uitleg is het meestal wel goed en kan ik gewoon doorgaan, voor of achter het lijntje. In dat geval heb ik er ook geen moeite mee om eventueel ergens anders te gaan staan.

Het gaat dus vooral om de manier waarop.


Daarnaast merk ik ook nog wel eens dat slachtoffers (of familie daarvan) de foto's zelf willen. Voor de verwerking en om simpelweg een beeld te krijgen van wat er is gebeurd. Maar ook hulpverleners zien de foto's graag terug.
Zo heb ik laatst nog contact gehad met familieleden van een omgekomen persoon. Zij wilden graag mijn gemaakte foto's hebben om vragen voor zichzelf te kunnen beantwoorden.Kortweg zeg ik: Laat ieder gewoon z'n werk doen. Heb respect voor elkaar en probeer je in de ander in te leven. Dan bouw je een band op met de hulpverleners en is er niet eens een perskaart nodig. Je wordt bekender en men weet wat ze aan je hebben. De rotte appels komen zo vanzelf wel boven drijven.


M.v.g.,
Wilco Hogenbirk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ultimato op 1 september 2006, 17:28:04
mee eens, als ik bij een incident ben laat ik ook altijd mn naam en telefoonnummer achter bij betrokkene(n)/politie als ik foto's maak mochten ze ze willen dan mail ik ze die uiteraard toe. vind ik ook niet meer dan redelijk. en wat je zegt over dat 2x rekening houden met ben ik ook helemaal met je eens, want ter plaatse mik je er niet op maar achteraf kan er best iets onpasselijks opstaan.
wat betreft die preventieve censuuractie: niet om iemand aan te vallen maar was het een jongere agent/hv'er? feit is dat die wat dichter bij de rechte lijnen staan als jongeren over het algemeen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Wilco Hogenbirk op 1 september 2006, 17:32:04
mee eens, als ik bij een incident ben laat ik ook altijd mn naam en telefoonnummer achter bij betrokkene(n)/politie als ik foto's maak mochten ze ze willen dan mail ik ze die uiteraard toe. vind ik ook niet meer dan redelijk. en wat je zegt over dat 2x rekening houden met ben ik ook helemaal met je eens, want ter plaatse mik je er niet op maar achteraf kan er best iets onpasselijks opstaan.
wat betreft die preventieve censuuractie: niet om iemand aan te vallen maar was het een jongere agent/hv'er? feit is dat die wat dichter bij de rechte lijnen staan als jongeren over het algemeen.

Ik wil geen stempels uitdelen, dus heb ik bewust één en ander 'algemeen' gehouden.

M.v.g.,
Wilco Hogenbirk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ultimato op 1 september 2006, 17:39:33
Ik wil geen stempels uitdelen, dus heb ik bewust één en ander 'algemeen' gehouden.

M.v.g.,
Wilco Hogenbirk

stempel klinkt zo negatief, het is algemeen bekend dat men vers van de academie/opleiding wat stricter op de regels zit betreffende ongevalslocaties/plaats delicten. niet negatief bedoeld het zou juist eea verklaren.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Mystique op 1 september 2006, 22:14:45
Ik, als volledige leek wat fotografie+ongevallen+hulpverling betreft, vind dat je wel foto's mag maken, ook van het slachtoffer, maar uiteraard niet zonder achterlating van naam+contactgegevens. Dat is mijn persoonlijke mening, en niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maargoed.

Uiteraard vind ik het totaal onacceptabel als er foto's worden gemaakt terwijl duidelijk aangegeven word dat het slachtoffer en/of de hulpverleners aangeven dat ze dat niet wensen, of als er belemmering plaatsvind.

Hoe zouden de hulpverleners het zelf vinden? Alhoewel ze waarschijnlijk op het moment zelf druk bezig zijn uiteraard.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 1 september 2006, 23:55:56
Ook maar eens een reaktie vanaf mijn kant. Ik ben zowel hv'er als fotograaf (zonder perskaart).

Als ik een incident fotografeer, wil ik zoveel mogelijk van het incident op de foto, maar wel met respect voor de betrokkenen.
Tijdens het fotograferen hou ik hier al rekening mee, maar er zit altijd nog een filter tussen, zodra ik de foto's thuis voor publicatie gereed maak.

Waar ik ter plaatse zo nu en dan tegenaan loop, zijn voornamelijk hv'ers die direkt als een malloot tekeer gaan en me uitkafferen. Ik heb zelf dan nog geen woord uit kunnen brengen. Dit zijn situaties van preventieve sencuur omdat een bepaalde hv'er niet wil dat jij foto's maakt. Voor die mensen heb ik weinig respect.

Vaak wordt er aan mij gevraagd waarom ik foto's maak. Na uitleg is het meestal wel goed en kan ik gewoon doorgaan, voor of achter het lijntje. In dat geval heb ik er ook geen moeite mee om eventueel ergens anders te gaan staan.

Het gaat dus vooral om de manier waarop.


Daarnaast merk ik ook nog wel eens dat slachtoffers (of familie daarvan) de foto's zelf willen. Voor de verwerking en om simpelweg een beeld te krijgen van wat er is gebeurd. Maar ook hulpverleners zien de foto's graag terug.
Zo heb ik laatst nog contact gehad met familieleden van een omgekomen persoon. Zij wilden graag mijn gemaakte foto's hebben om vragen voor zichzelf te kunnen beantwoorden.Kortweg zeg ik: Laat ieder gewoon z'n werk doen. Heb respect voor elkaar en probeer je in de ander in te leven. Dan bouw je een band op met de hulpverleners en is er niet eens een perskaart nodig. Je wordt bekender en men weet wat ze aan je hebben. De rotte appels komen zo vanzelf wel boven drijven.


M.v.g.,
Wilco Hogenbirk
Werkte iedere fotograaf maar zoals Wilco het doet.Dan waren er heel wat minder problemen  ;)

Ik, als volledige leek wat fotografie+ongevallen+hulpverling betreft, vind dat je wel foto's mag maken, ook van het slachtoffer, maar uiteraard niet zonder achterlating van naam+contactgegevens. Dat is mijn persoonlijke mening, en niet iedereen zal het daarmee eens zijn, maargoed.

Uiteraard vind ik het totaal onacceptabel als er foto's worden gemaakt terwijl duidelijk aangegeven word dat het slachtoffer en/of de hulpverleners aangeven dat ze dat niet wensen, of als er belemmering plaatsvind.

Hoe zouden de hulpverleners het zelf vinden? Alhoewel ze waarschijnlijk op het moment zelf druk bezig zijn uiteraard.
Ik heb er geen problemen mee als ik wordt gefotografeert tijdens een inzet,zolang ze maar niet voor m,n voeten lopen als ik aan het werk ben.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 2 september 2006, 00:03:48
Citaat van: Richard van der Wissel op 28 Augustus 2006, 14:38:44
Citaat
En zojuist is er op dit forum weer een topic op slot gegooid door verhitte discussies over dit soort "fotograven". Dit n.a.v. een ongeval. Op hun site staat een foto van een ongevalsvoertuig waar duidelijk het kenteken vanaf te lezen is!!!
En dat kan/mag dus niet  


Wat is het probleem om een kenteken zichtbaar in beeld te zien......dagelijks rijden er miljoenen auto's voorbij met voor mij zichtbare kentekens.........en die ene auto die in de sloot ligt moet het kenteken van zijn afgeplakt?? Waarom is dat?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 2 september 2006, 00:08:01
En nog even een kort stukje:

Het probleem ligt hem denk ik meer aan de in volle glorie aanwezig zijnde persmuskieten die als aasgieren op droog brood af komen om foto's te maken voor welke keutel site dan ook.......

Niet dat daar iets mis mee is maar als er 5 - 10 van die glamour boys langs de lijn staan en proberen zo dicht bij als mogelijk te komen dan kan ik me inbeelden dat daar niet iedereen even gelukkig mee is.....Let op er zijn er ook die het wel goed doen dus wat dat aan gaat geen kwaad woord over die mensen die het wel weten, maar ik denk als ik zo vrij mag zijn dat er ook een hoop rondlopen die het niet weten.

En zolang ze mij niet voor de voeten lopen heb ik er geen probleem mee, maar uit respect voor een slachtoffer zou ik die mensen niet eens op de foto willen zetten. Ik zou het niet durven in ieder geval............ :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 2 september 2006, 10:44:25
Gister was ik ter plaatse bij deze melding;

10:33:09 01-09-06  LIFELINER 1 / MMT: INZET MKA:AMSTERDAM / J 12 C / KROMMENIE / STATION KROMMENIE BY LAGEWEG / ROLSTOEL ONDER TREIN / 191 TP
10:41:03 01-09-06  PRIO 1 8642 8637 8676 8691 ONGEVAL MET TREIN (aangereden rolstoel) BUSCH KROMMENIE

Ook hier liepen (net als ik) enkele fotografen rond zonder perskaart, en fotografen met perskaart. Ter plaatse was er in het begin niks afgezet, en werd er dus niet op perskaart gecontroleerd. Later toen de boel werd afgezet werd er niet op perskaart gecontroleerd, en waarom niet? Omdat de fotografen die er waren(ook zonder ppk) weten hoe het hoort, en zich ook zo gedragen. (En het speelt ook mee als de dienders jou al vaker hebben gezien en dus inmiddels weten of ze je kunnen laten staan of niet). Later kwam er iemand(geen "stempel" hoor, maar het was wel een "jong" iemand en ook een van een "112-site") die net als hij eigenlijk altijd doet, al begint met druk heen en weer te lopen om daar een plaatje te maken, en daar, en daar, en dan loopt hij de hele tijd onrustig/zenuwachtig in de rondte. En dat valt op dus hij werd erop aangesproken en gevraagd of hij dat niet wilde doen en even afstand wilde nemen. Dus wat ik hier eigenlijk mee bedoel is dat je bekendheid (van goed gedrag) bij de agenten/agente's ook van belang kan zijn... ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 2 september 2006, 23:09:30
Even het volgende. Het gaat over een paar jaar geleden dat een cameraploeg van RTV Dordrecht werd opgepakt.
De mensen stonden gewoon te filmen achter de linten bij een actie van een verdacht pakketje.
Hier is een frustie agent werkelijk buiten zijn boekje gegaan.
Lees hier meer  http://www.leoroubos.nl/work/work44b.htm (http://www.leoroubos.nl/work/work44b.htm)

filmpje 1 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm)
filmpje 2 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm)
filmpje 3 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm)

Radio verslag Radio Rijnmond http://217.149.193.67:8080/ramgen/audio/juli2004/23-07-rtvdordt.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/audio/juli2004/23-07-rtvdordt.rm)

Site NVJ over dit voorval http://www.villamedia.nl/n/nvj/justitie/dodrecht.shtm (http://www.villamedia.nl/n/nvj/justitie/dodrecht.shtm)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: zafara op 2 september 2006, 23:23:07

filmpje 1 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm)
filmpje 2 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm)
filmpje 3 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm)

met welk progamma moet je die afspelen?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 2 september 2006, 23:25:06
met welk progamma moet je die afspelen?


Afspelen in realplayer.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 3 september 2006, 01:36:57
Dit is er ook één..... http://www.noord.kw.nl/index.php?film_ID=763&page=video
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 3 september 2006, 07:49:54
Die sporen echt niet de dienders die dit denken te kunnen en mogen doen. Dit geeft aan dat ze zeer verkeerd bezig zijn.
Ze blijven gewoon achter het lint met het filmen, en dat dit soort fratsen. Sorry hoor wat een.... vul zelf maar in
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 3 september 2006, 12:21:40
filmpje 1 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm)
filmpje 2 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm)
filmpje 3 http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm)

Ik kan alleen de eerste afspelen........bij de andere 2 blijft er maar staan "Connecting...."
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 19 oktober 2006, 01:54:47
Begrijp dat nu toch, "de camera's stoorden op de apparatuur van de politie" (politie woordvoerder, derde filmpje) en daarom zijn ze in beslag genomen.

Petje af voor het geduld 112 brabant, alleen jammer dat ie zich zo in de verdediging laat drukken. Ik heb bewondering voor zijn moed om te pogen om hulpverleners bij te brengen dat er nog meer belangen zijn dan die van de SO's en de hulpverleners!


Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: district8 op 19 oktober 2006, 16:20:45
Om even een hele andere "hulpverlenings groep" te noemen. Gistermiddag was ik bij het ongeval op de A12 als fotograaf aan het werk. Bij de dienstdoende hotemetoot van de politie heb ik mij gelegitimeerd met een politieperskaart. Na het gebruikelijke verhaaltje, niet in de weg lopen en geen slachtoffers op de foto  ;) ben ik aan het werk gegaan. Na een kleine 15 minuten komt er een ploeg verkeersregelaars van Rijkswaterstaat ter plaatse om het verkeerop de andere rijbaan te laten doorsromen. Niks mis mee maar toen. "Chef verkeersregelaar" vond het nodig om telkens voor mijn camera te gaan staan. De eerste twee maal dacht ik dat het per ongeluk ging. Maar tot mijn verbazing gebeurde hetzelfde weer toen ik een metertje of 10 opgeschoven was.

Nadat ik de man nadat hij voor de vierde keer mij belette een foto te maken vroeg "Waarom hij het verkeer niet ging regelen i.pv mij het werken onmogelijk te maken" ging de man min of meer uit zijn dak. Waar ik het lef vandaan haalde om binnen 10 meter van het ongeval foto's te maken.

Ik heb de man uitgelegt dat ik ook mijn werk moet doen en moeilijk aan de overkant van de snelweg kan gaan staan, toen was de man eerlijk waar voornemens om mij weg te sturen !! Een bevriende cameraman wist mij te vertellen dat Rijkswaterstaat sinds kort enorme bevoegdheden heeft op de snelweg....

Wat is hier van waar ??? kan een verkeersregelaar je echt laten verwijderen ??

Groeten

Remco
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bozo op 19 oktober 2006, 19:38:18
Laten verwijderen door de politie kan wel, politie zal waarschijnlijk gewoon gehoord geven aan de vraag van de verkeersregelaar om jou te verwijderen. Zelf verwijderen heeft een verkeersregelaar geen bevoegdheden voor.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 20 oktober 2006, 19:19:55
De inspecteurs van rijkswaterstaat hebben vrijwel allemaal opsporingsbevoegdheid en mogen je dus verbaliseren voor een beperkt aantal overtredingen. Het lopen op de snelweg is er daar een van.

Een politieperskaart geeft je bepaalde vrijheden maar is geen ontheffing van de wegenverkeerswet. Voor de bepaling dat het verboden is "Om je op een autoweg of autosnelweg te begeven anders dan met een motorvoertuig waarmee tenminste 60 km/u kan worden gehaald" heb je helaas geen ontheffing, hoe je het ook wendt of keert.

Datzelfde geldt dus ook voor het stilzetten van je auto in berm of op de vluchtstrook. Dat mag ook niet en daar hebben we ook geen ontheffing voor.

Gelukkig wordt het door de meeste rijkswaterstaat-mensen en KLPD-ers gedoogd, maar als je weggestuurd wordt zit er weinig anders op dan aan de andere kant van de vangrail te gaan staan.

Ik ben zelf eens door een KLPD-agent gevraagd om een ontheffing voor wat hij "het oversteken van de snelweg" noemde. Ik en een collega-fotojournalist hebben daarop gezegd dat we die niet hadden en onze ppk getoond. Helaas was dat onvoldoende en werden we terug achter de vangrail gezet.

Ik heb de dag erop uiteraard wel even met rijkswaterstaat gebeld om te vragen waar ik zo''n ontheffing om te werken op de snelweg aan kan vragen maar deze wordt alleen afgegeven aan aannemers ed die in opdracht van rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoeren en dan nog onder voorwaarden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 21 oktober 2006, 20:24:25
De inspecteurs van rijkswaterstaat hebben vrijwel allemaal opsporingsbevoegdheid en mogen je dus verbaliseren voor een beperkt aantal overtredingen. Het lopen op de snelweg is er daar een van.

Een politieperskaart geeft je bepaalde vrijheden maar is geen ontheffing van de wegenverkeerswet. Voor de bepaling dat het verboden is "Om je op een autoweg of autosnelweg te begeven anders dan met een motorvoertuig waarmee tenminste 60 km/u kan worden gehaald" heb je helaas geen ontheffing, hoe je het ook wendt of keert.

Datzelfde geldt dus ook voor het stilzetten van je auto in berm of op de vluchtstrook. Dat mag ook niet en daar hebben we ook geen ontheffing voor.

Gelukkig wordt het door de meeste rijkswaterstaat-mensen en KLPD-ers gedoogd, maar als je weggestuurd wordt zit er weinig anders op dan aan de andere kant van de vangrail te gaan staan.

Ik ben zelf eens door een KLPD-agent gevraagd om een ontheffing voor wat hij "het oversteken van de snelweg" noemde. Ik en een collega-fotojournalist hebben daarop gezegd dat we die niet hadden en onze ppk getoond. Helaas was dat onvoldoende en werden we terug achter de vangrail gezet.

Ik heb de dag erop uiteraard wel even met rijkswaterstaat gebeld om te vragen waar ik zo''n ontheffing om te werken op de snelweg aan kan vragen maar deze wordt alleen afgegeven aan aannemers ed die in opdracht van rijkswaterstaat werkzaamheden uitvoeren en dan nog onder voorwaarden.


Ze kunnen 'toezichthouder' zijn en/of BOA. Alleen als ze BOA zijn en in hun akte staat de betreffende regelgeving dan mogen ze een 'bekeuring' uitschrijven! Als toezichthouder mogen ze je wel 'aanwijzingen' geven maar als je die niet opvolgt hebben ze toch de politie nodig!  :) Volgens mij zijn ze geen BOA (maar ik kan het natuurlijk ook verkeerd hebben....  ;))
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 21 oktober 2006, 20:51:48
Ik meen dat ze een bevoegdheid hebben vergelijkbaar met die van een treinconducteur. Die zijn volgens mij ook BOA.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ultimato op 23 oktober 2006, 21:05:12
Ik meen dat ze een bevoegdheid hebben vergelijkbaar met die van een treinconducteur. Die zijn volgens mij ook BOA.

is een treincoducteur niet in beginsel alleen gerechtigd boetes op te leggen op basis van huisregels (daar hoef je namelijk GEEN boa voor te zijn)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 23 oktober 2006, 21:57:53
Een treinconducteur is een BOA. Sinds dit jaar hebben ze echter geen geweldsbevoegdheid meer, ze mogen wel "staande houden"( ;D zonder geweld dus)...


Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FrankyboyB op 25 oktober 2006, 08:22:44
Wel bevoegde conducteur ....niet bevoegde verkeersregelaar.....MENSEN waar hebben wij het over. ???
Wat is trouwens de journalistieke waarde van een foto van een ongeval.
Wie zijn die fotografen, toch zeker geen professionals, eerder amateurs met een m.i. lugubere voorkeur voor menselijk leed.
Ik en vele met mij willen dit soort foto's helemaal niet zien. >:(
Come on kids........get a job 8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 25 oktober 2006, 09:10:35
Wel bevoegde conducteur ....niet bevoegde verkeersregelaar.....MENSEN waar hebben wij het over. ???
Wat is trouwens de journalistieke waarde van een foto van een ongeval.
Wie zijn die fotografen, toch zeker geen professionals, eerder amateurs met een m.i. lugubere voorkeur voor menselijk leed.
Ik en vele met mij willen dit soort foto's helemaal niet zien. >:(
Come on kids........get a job 8)


Kijk, nu raken we de kern van het probleem: de ene mens wil bepalen wat voor de andere mens nieuwswaarde heeft en deinst er niet voor terug om omdat HIJ vindt dat iets geen nieuwswaarde heeft maatregelen te treffen om die nieuwsgaring te saboteren.

Ik vind dat dus een hele gevaarlijke ontwikkeling. Er is vrijheid van pers die in een democratisch land zeer belangrijk gevonden wordt. Nu zeg jij weer maar wat is de nieuwswaarde van een ongeval. Die vraag, daar ga je al helemaal niet over! Niemand gaat daar over, je mag hier schrijven en fotograferen wat je wil zonder in een gevangenis te worden gegooid*! Ik kan je een aantal landen noemen waar je je helemaal thuis zult voelen, ga daar dan heen en laat hier de mensen met fotograferen als beroep (ze hebben dus al een job) met rust. En zelfs gewone mensen mogen hier fotograferen wat ze willen aan de openbare weg zonder opgepakt te worden. Daar zul je aan moeten wennen.

Henk

* met enkele uitzonderingen als het aanzetten tot discriminatie, smaat enzo.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FrankyboyB op 25 oktober 2006, 10:52:23
Goed lezen kerel :).....ik verbied niemand iets, ik vraag mij alleen iets af namelijk de meerwaarde van een foto van een afgebrand huis of gedeukte auto, gekreukelde fiets e.d.
Als iemand meent met dit soort foto's maatschappelijk geengageerd bezig te zijn slaat die persoon m.i de plank volledig mis.
Dus lees goed m.i. betekend mijn inziens, iemand anders mag daar anders over denken en naast persvrijheid(vrijheid betekend ook verantwoordelijkheid) bestaat er nog vrijheid van meningsuiting, en daar maak ik graag gebruik van.
Een goed gebruik van persvrijheid is b.v. het aan de kaak stellen van maatschappelijke (wan)toestanden.
Het is toch zonde van iemands talent om zijn tijd te verdoen met fotograafje spelen (vaak een exuus om aan je eigen geilheid toe te geven) dan je wezenlijk in dienst te stellen van de democratie. :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 25 oktober 2006, 18:17:48
Ik vind je uiteenzetting nogal overtrokken. Het zijn uiteindelijk de kranten- en internetredacties die bepalen wat nieuwswaarde heeft en wat niet. Zij kunnen het beste inschatten wat de lezers willen zien. En zolang zij foto's van ongelukken, branden, rellen e.d. in de krant en op internet willen hebben leveren wij als fotografen die. Dat heeft er dus helemaal niet mee te maken of wij als fotografen dat interessant vinden of niet, dat doet er niet toe.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: FrankyboyB op 25 oktober 2006, 19:57:04
vervlakking ten top ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Twentenieuws-Almelo op 27 oktober 2006, 12:02:25
Ik vind je uiteenzetting nogal overtrokken. Het zijn uiteindelijk de kranten- en internetredacties die bepalen wat nieuwswaarde heeft en wat niet. Zij kunnen het beste inschatten wat de lezers willen zien. En zolang zij foto's van ongelukken, branden, rellen e.d. in de krant en op internet willen hebben leveren wij als fotografen die. Dat heeft er dus helemaal niet mee te maken of wij als fotografen dat interessant vinden of niet, dat doet er niet toe.

Mee eens,
kijk als er van je verwacht word dat je calamiteiten foto's levert (dus ook ongevallen brand etc.) dan doe je dat .
Maar denk er ook even bij na dat niet elke fotograaf er op kickt om iemand de pijp uit te zien gaan of ligt te creperen van de pijn , er zijn dingen die je niet op de3 foto zet zoals slachtoffers ledematen(althans niet als zodanig herkenbaar) en noem meer van deze dingen maar als mijn chef redactie actie/calamiteitenfoto's van mij verwacht krijgt hij ze ook dit is nl wel een groot onderdeel van mijn boterham.(ga alleen mee in het bovenstaande niet in de eerdere opmerkingen/discussies . )(ff aan 112brabant kijk nou es uit wat je zegt/doet je gooit je eigen glazen helaas in op deze manier )
 >:(
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rolanddeg op 7 november 2006, 15:18:31
Goed lezen kerel :).....ik verbied niemand iets, ik vraag mij alleen iets af namelijk de meerwaarde van een foto van een afgebrand huis of gedeukte auto, gekreukelde fiets e.d.
Als iemand meent met dit soort foto's maatschappelijk geengageerd bezig te zijn slaat die persoon m.i de plank volledig mis.
Dus lees goed m.i. betekend mijn inziens, iemand anders mag daar anders over denken en naast persvrijheid(vrijheid betekend ook verantwoordelijkheid) bestaat er nog vrijheid van meningsuiting, en daar maak ik graag gebruik van.
Een goed gebruik van persvrijheid is b.v. het aan de kaak stellen van maatschappelijke (wan)toestanden.
Het is toch zonde van iemands talent om zijn tijd te verdoen met fotograafje spelen (vaak een exuus om aan je eigen geilheid toe te geven) dan je wezenlijk in dienst te stellen van de democratie. :)

Ik zelf schrijf vrijwel wekelijks artikelen in een viertal regionale weekbladen. (2 kranten een oplage van 35.000, de andere 2 een oplage van 11.000). In die stukken plaats ik foto's, nieuwsartikelen en achtergrondinformatie over de plaatselijke hulpverlening. Vrijwel alles komt aan bod, van ongeval blikschade op een gevaarlijke weg tot aan uitslaande branden. Bij actualiteiten probeer ik altijd nog iets extra's uit te leggen: waarom staan er nou 3 brandweerauto's voor 1 zo'n auto in het water? waarom komt die gele helikopter soms wel en soms niet?

Dit doe ik al een tijdje zo, en ik krijg van alle kanten alleen maar positieve reacties. Nouja, er is van de week 1 klacht bij de redactie binnen gekomen: dat ik GEEN aandacht heb besteed aan een auto ongeluk!! (had geen foto's.) Er is dus wél veel vraag naar lokaal nieuws. Opvallend wel dat (volgens jou) weinig mensen interesse hebben in een autowrak dat in elkaar zit, maar dat het hele land tegelijkertijd zit te springen om foto's die ik gemaakt heb bij een steekpartij met 2 zwaar gewonden. Vreemd ??? Veel mensen zijn nou eenmaal nieuwschierig naar wat er in hun woonplaats gebeurt, getuige ook van de gemiddeld 4000 bezoekers per dag op MediaTV.nl. Jij niet, blijkbaar. Maar ik hoop dan ook vurig types zoals jij mijn artikelen niet lezen... Ik lever mijn foto's van de kleine dingetjes met veel succes, en zo lang er vraag naar is ga ik daar mee door.

Groeten, Roland

(P.S. morgen in deze regio op de deurmat: auto te water en auto met hoge snelheid tegen een boom geparkeerd.)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 3 januari 2007, 21:59:35
Mee eens,
kijk als er van je verwacht word dat je calamiteiten foto's levert (dus ook ongevallen brand etc.) dan doe je dat .
Maar denk er ook even bij na dat niet elke fotograaf er op kickt om iemand de pijp uit te zien gaan of ligt te creperen van de pijn , er zijn dingen die je niet op de3 foto zet zoals slachtoffers ledematen(althans niet als zodanig herkenbaar) en noem meer van deze dingen maar als mijn chef redactie actie/calamiteitenfoto's van mij verwacht krijgt hij ze ook dit is nl wel een groot onderdeel van mijn boterham.(ga alleen mee in het bovenstaande niet in de eerdere opmerkingen/discussies . )(ff aan 112brabant kijk nou es uit wat je zegt/doet je gooit je eigen glazen helaas in op deze manier )
 >:(


ik ben het hiermee niet helemaal eens. Er bestaat ook nog zoiets als piëteit naar een slachtoffer, nabestaanden en getuigen. Een opdrachtgever kan dan nog zo hard roepen maar ik neem aan dat als diezelfde persoon vraagt in het water te springen je het dan ook niet doet!

Om even een voorbeeld te noemen: begin december hadden wij als brandweer te maken met een ernstig ongeval waarbij twee jonge meisjes van begin 20 jaar door een auto frontaal werden gegrepen. De auto (met vermoedelijk een snelheid van meer dan 100 km/uur) was zwaar beschadigd, één van de meisjes (zussen van elkaar) was op slag dood en de ander was levensgevaarlijk gewond geraakt en is in toen in kritieke toestand overgebracht naar een ziekenhuis. Uiteraard heeft dit ongeval een behoorlijke nieuwswaarde en is het denk ik haast logisch dat er iets over geschreven wordt in de media. Ook geen problemen mee.

Maar.........tijdens het ongeval lopen er een handje vol fotografen rond die driftig aan het klikken zijn. Zelfs op het moment dat het overleden slachtoffer van de weg dient te worden gehaald en dus deels zichtbaar wordt, zijn er mensen die denken het nodig te vinden dit op foto vast te leggen. Ik vraag me dan werkelijk af wat je bezielt om als buitenstaander, en of je dan wel of niet werkt voor een mediabureau maakt me niet uit, hiervan foto's te maken. Ik, en samen met mij een hoop andere collega's frustreerden ons enorm dat er door de hulpdiensten keihard wordt gewerkt, er een sfeer hangt door hetgeen we aantreffen die niet bij iedereen in de koude kleren is gaan zitten en dan dit soort mensen bezig te moeten zien terwijl wij met een overleden slachtoffer bezig zijn waarvan je je af kan vragen hoe alles aan elkaar heeft gezeten :'(

Als je het over professionaliteit heb dan neem je in mijn ogen op dat moment als fotograaf een stapje terug. Er valt genoeg op foto te zetten maar dit soort foto's worden niet in een krant gepubliceerd dus vraag ik me denk ik terecht af wat er dan voor waarde aan hangt om op zo'n moment foto's te maken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 4 januari 2007, 00:33:32
Shave, ieder zijn vak. Denk maar bij je zelf "daar ga ik (nog)  niet over". Als het nodig is de pers te beteugelen op grond van wat de hulpverleners er van vinden komt er vast wel een wet die dat regelt.

De pers is al behoorlijk beperkt in haar mogelijkheden, er is nog maar in zéér beperkte mate sprake van een vrije pers. Zeker voor de free-lance journalisten is het kommer en kwel, die ongelukjes waar de brandweer aan te pas komt zijn sinds de invoering van c2000 het enige dat ze nog hebben.
Tegelijk met de invoering van het pers alarm is ook bepaald dat de OOV diensten voor een belangrijk deel bepalen via de voorlichting wat nieuwswaarde heeft en wat niet. Alsof dat het vak van voorlichter is. Mocht je als "bevoorecht peragentschap toch nog wat schrijven wat de voorlichting biet zint wordt je voor kortere of langere tijd in de ban gedaan.
Toevallig loopt dat parallel met de invoering van ruimere bevoegdheden voor politie. Doorzoekingen zonder bevel en zonder dat aanwijsbare aanleiding nodig is.
Want het moet toch mogelijk zijn Osama bin Ladin op deze manier te pakken.

Geloof me, schreeuw hard genoeg ach en wee en de ambu broeders gaan straks samen met de brandbestrijders sorteren op nieuwswaarde of niet en bepalen samen zo voortaan wat ik morgen in de krant mag lezen.

Leve mijn niet langer gekwetste zieltje!

Behalve het nieuws uit het buitenland natuurlijk, want dat de kindertjes Saddam Hoessein zien hangen op het nieuws is heel gewoon.  8)
Had ie maar niet van die stoute dingen moeten doen. ;D

Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 4 januari 2007, 11:18:29
Blijf ik nog steeds met de vraag zitten wat iemand met foto's van dodelijke slachtoffers doet as je op voorhand al weet dat ze niet geplaatst zullen worden ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 4 januari 2007, 13:16:40
Vaak wil de familie ze zelf opvragen. En soms worden ze wel geplaatst (denk aam Theo) en verdien je bakken met geld.

Natuurlijk mag je daar een mening over hebben. Maar om iemand te belemmeren op grond van de  mening die je daar over hebt vind ik ook niet goed. (Ja, ik ben het met je eens dat foto's van SO niet gemaakt zouden moeten worden, maar ga niet iemands recht ergens op ontnemen op grond van hoe ik ergens over denk. Sadam was het daarin niet met mij eens, zag wel iets in het beperken van vrijheden, en zie maar eens hoe het die man vergaan is  ;D...)


Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 4 januari 2007, 19:59:56
Vaak wil de familie ze zelf opvragen. En soms worden ze wel geplaatst (denk aam Theo) en verdien je bakken met geld.

Natuurlijk mag je daar een mening over hebben. Maar om iemand te belemmeren op grond van de  mening die je daar over hebt vind ik ook niet goed. (Ja, ik ben het met je eens dat foto's van SO niet gemaakt zouden moeten worden, maar ga niet iemands recht ergens op ontnemen op grond van hoe ik ergens over denk. Sadam was het daarin niet met mij eens, zag wel iets in het beperken van vrijheden, en zie maar eens hoe het die man vergaan is  ;D...)


Henk
Henk de vergelijking die jij nu trekt met Theo v Gogh en Sadam,die vergelijking gaat niet op.Dat waren 2 publieke figuren,die je regelmatig op TV zag.En in het geval van Sadam...nee ik zeg even maar niets  :-X ;)

Het punt wat Shave naarvoren brengt is van hele andere orde,het gaat hier om mensen die nooit in de publiciteit hebben gestaan.En alleen maar omdat deze mensen helaas bij een dodelijk ongeval betrokken zijn geraakt,zijn deze mensen in ene nieuwswaarde.Rare wereld leven we.Het moet toch niet teveel gevraagt zijn van een fotograaf om even wat fatsoen op te brengen,als een dode wordt geborgen?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 4 januari 2007, 20:20:51
Bij dodelijke ongevallen neem ik altijd de ongeschreven regel in acht om te wachten met fotograferen totdat het slachtoffer geborgen is. Daar kan wat mij betreft geen discussie over bestaan. Anders vind ik dat bijvoorbeeld bij dodelijke schietpartijen (meestal liquidaties). Als er dan een lakentje overheen ligt schiet ik die plaat wél.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 4 januari 2007, 20:39:38
Henk de vergelijking die jij nu trekt met Theo v Gogh en Sadam,die vergelijking gaat niet op.Dat waren 2 publieke figuren,die je regelmatig op TV zag.En in het geval van Sadam...nee ik zeg even maar niets  :-X ;)

Het punt wat Shave naarvoren brengt is van hele andere orde,het gaat hier om mensen die nooit in de publiciteit hebben gestaan.En alleen maar omdat deze mensen helaas bij een dodelijk ongeval betrokken zijn geraakt,zijn deze mensen in ene nieuwswaarde.Rare wereld leven we.Het moet toch niet teveel gevraagt zijn van een fotograaf om even wat fatsoen op te brengen,als een dode wordt geborgen?

Nee, maar uit zichzelf op basis van fatsoen. Niet omdat de brandweer dat vindt, dat is niet de juiste weg. Niet de juiste instantie die gaat over het handhaven van het fatsoen. Fatsoensregels zijn al moeilijk te handhaven voor de experts (zoals Balkenende enzo)!
Fatsoen is een dynamisch begrip. Ik vind het fatsoenlijk om je hand uit te steken als je de bocht om gaat. Of wachten tot iedereen de trein uit is, voor je instapt. Anderen vinden dat weer onzin. Moeilijk om het over fatsoen eens te worden en zeker om daar eenduidigheid in te krijgen en dan kan je het nog niet eens handhaven.

Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 4 januari 2007, 20:44:32
Vaak wil de familie ze zelf opvragen. En soms worden ze wel geplaatst (denk aam Theo) en verdien je bakken met geld.

Natuurlijk mag je daar een mening over hebben. Maar om iemand te belemmeren op grond van de  mening die je daar over hebt vind ik ook niet goed. (Ja, ik ben het met je eens dat foto's van SO niet gemaakt zouden moeten worden, maar ga niet iemands recht ergens op ontnemen op grond van hoe ik ergens over denk. Sadam was het daarin niet met mij eens, zag wel iets in het beperken van vrijheden, en zie maar eens hoe het die man vergaan is  ;D...)


Henk

Nogmaals het gaat mij er niet om dat er foto's gemaakt worden, maar meer om het feit dat er geen respect meer is voor de slachtoffers. Iedereen wil graag alles weten en zien, ook ikzelf, maar ik hoef geen foto's te zien in de krant of waar dan ook van mensen die  dusdanig herkenbaar zijn qua verwondingen of andere zaken. Als geld, en zo lees ik je eerste stukje, een motivatie is om dan toch wel foto's te maken dan denk ik dat je verkeerd met je vak bezig bent en het oog van een "mooie" foto niet helemaal begrijpt ;)

Een publiekelijk bekend persoon weet dat zijn hele leven al in de media in beeld is gebracht. Een onschuldig slachtoffer wat niet meer aan kan geven er wel of niet gelukkig mee te kunnen zijn in het nieuws te komen kan dat niet meer. Buitendat, het afschermen van een ongevalsplaats is in de eerste instantie niet bedoeld om fotografen te weren. Zie het meer als bescherming naar de vaak in grote getalen aanwezige toeschouwers, en die wil je ook niet blootstellen aan zoveel leed! Dat daardoor ook het zicht weg wordt genomen voor fotografen is dan mooi meegenomen ;)

De "echte" mediabureaus komen toch wel aan de foto's. In onze situatie een tijdje geleden werd er nadat het slachtoffer weg was keurig met een voorlichter een rondje gelopen en konden de professionele fotografen cq. verslaggevers alsnog op de plaats van het ongeval komen. De nieuwswaarde van het artikel blijft daarmee even zo gelijk........of niet??
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 4 januari 2007, 21:00:35
In onze situatie een tijdje geleden werd er nadat het slachtoffer weg was keurig met een voorlichter een rondje gelopen en konden de professionele fotografen cq. verslaggevers alsnog op de plaats van het ongeval komen. De nieuwswaarde van het artikel blijft daarmee even zo gelijk........of niet??

Bij dodelijke ongevallen doe ik het altijd zo. Is er geen voorlichter dan vraag ik meestal een van de drie OVD's om even een seintje te geven wanneer het slachtoffer weg is en wacht ik tot dan op gepaste afstand. Hooguit dat ik dan ondertussen nog wat kiekjes schiet van aankomende of wegrijdende voertuigen maar zeker niet richting het ongeval.

Bij ongevallen waar alleen gewonden vallen is dat een ander verhaal. Daar willen media juist de hulpverlening aan de slachtoffers in beeld brengen. Als ik dan terugkom met een paar foto's van het wrak krijg ik het commentaar "alleen maar stilstaand beeld te hebben", daar kan men weinig mee.

Nu doe ik de laatste tijd veel met video naast de fotografie en daarin is dit nog lastiger. Een normaal item op TV incl een kort interview met een voorlichter of OVD duurt normaal ongeveer een minuut, een item zonder interview een halve minuut. Een halve minuut lang beelden van een wrak, daar kan zelfs de beste editor bij welke omroep dan ook echter geen fatsoenlijk item meer van maken. Dat is een feit waar je als cameraman wel rekening mee moet houden.

Wel probeer je natuurlijk altijd slachtoffers niet herkenbaar in beeld te brengen. Er zijn echter ook voorbeelden te bedenken waarin dat ondoenlijk is, dat is meestal bij grootschaligere incidenten zo. Dan zijn de slachtoffers juist het nieuws. Neem nu als voorbeeld dit item:

http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=67757

De videobeelden (bovenin op het TV-icoontje klikken) van dit item zijn door mij gedraaid. Allemaal slachtoffers in beeld, maar in dit geval heeft dat wel een toegevoegde waarde. Zonder die slachtoffers op de film had ik immers geen fatsoenlijk item kunnen draaien. Op zo'n moment moet je als journalist een  goede afweging kunnen maken tussen wat ethisch verantwoord is en wat niet. De verantwoordelijkheid om die afweging op een verstandige manier te maken ligt nu wettelijk gezien bij de journalist, laten we er met z'n allen voor waken dat dat zo blijft.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 4 januari 2007, 22:10:16
Goed discussie zo!  Laten we het vooral verder zo prettig/respectvol houden ;)


Voor mij is duidelijk dat een (foto)journalist zelf bij een incident mag bepalen waar hij/zij wel of geen foto's van maakt. Daaromheen gelden allerlei (ongeschreven) regels waar de betreffende hulpverleners op zich niets mee te maken hebben.

De vraag is echter hoe je als hulpverlener om moet gaan met een situatie waarin bij een verkeersongeval met doden een fotograaf foto's maakt van de berging van de lichamen. Natuurlijk kan je dan wel aangeven dat het de verantwoordelijkheid van de fotograaf is om wel of niet deze plaatjes te schieten en dat het niet aan de hulpverlener is hem/haar aan te spreken op fatsoenlijk/ethisch gedrag.... maar hulpverleners zijn ook mensen.... en ik kan 100% begrijpen dat je dan als mens op zo'n moment die fotograaf wil beletten om foto's te maken... ook al heb je dat recht misschien niet.

Als OvD heb ik in de periode 1998-2004 meerdere malen fotografen gevraagd om op een gegeven moment geen foto's te maken op het moment dat wij een slachtoffer gingen bergen. Misschien had ik dat formele recht niet (de fotograaf hinderde de hulpverlening niet en bevond zich niet op de gevaarljike plek waarop ik zou kunnen worden aangesproken) maar op grond van mijn "norm" als mens dat het fotograferen van een dodelijk slachtoffer niet moet kunnen, spreek je daar iemand dan toch op aan.

Op een enkele uitzondering na vonden de fotografen (en cameraploegen) het een logische vraag en waren zij eigenlijk ook helemaal niet van plan om er foto's van de lichamen te maken....  En bij die uitzondering wilde men wel foto's van dichtbij van de berging van de 2 jonge slachtoffers maken... en heeft de politie dit vervolgens met de betreffende heren geregeld.

Wat ik probeer duidelijk te maken is dat je als hulpverlener absoluut een morele verantwoordelijkheid voelt voor fatsoenlijk gedrag en respect in de richting van de dodelijke slachtoffers zelf en hun nabestaanden. Collega's die wel eens een tijdje "alleen" zijn geweest met een dodelijk slachtoffer in een autowrak of in een andere situatie kunnen zich hierin waarschijnlijk herkennen... misschien niet zo professioneel maar wel heel erg menselijk!  ;)  :'(

Dus nog even terugkomen op de preventieve censuur : wat mij betreft is het niet ok als hulpverleners bij een beknelling de fotografen beletten om hun werk (vanaf een redelijke afstand) te doen. Maar voor het voorkomen van het fotograferen van de berging van een dode heb ik alle begrip en zal ik dat in mijn huidige functie als leider copi altijd proberen te voorkomen!

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 4 januari 2007, 22:22:17
De meeste hulpverleners hebben ook geen problemen met het feit dat men foto,s wil maken van het ongeval,ik denk dat daar alle meningen over gelijk zijn.Alleen vindt ik,op het moment dat doden of zwaar gewonden worden bevrijdt,dat men dan even gepaste afstand moet nemen.Een slachtoffer is over het algemeen niet meer in staat om bezwaar te maken,laat dan de fotograaf even dat fatsoen nemen.Het werkt alleen maar in zijn eigen voordeel,aangezien er dan een wederzijds respect ontstaat.En dat als de slachtoffers weg zijn,er genoeg gelegenheid is om  foto,s te maken van de ongevalsplaats.Foto,s daarvan vindt ik vaak meer zeggen,dan foto,s van een slachtoffer.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 4 januari 2007, 23:44:48
Ik heb alle begrip voor de hulpverleners en zie ook de belangen van de SO's. Maar omgekeerd: verplaatsen hulpverleners zich ook voldoende in het belang van de pers en het publiek. Je kan makkelijk roepen dat iets echt niet kan of mag en dat je het als in je vermogen ligt als de grens gepasseerd wordt zal verhinderen.

Het is echter niet zo eenvoudig, làg alles maar zo simpel. Wij zijn nu even zo met een paar man al bezig om kaders te bepalen wat wel en wat niet kan. Je ziet ook hoe persoonlijk de grens is die getrokken wordt. De een vindt dat na afloop als de boel is opgeruimd een foto van de sporen op het wegdek en de gerepareerde middenberm gemaakt mag worden en de ander vindt dat gewonden wel maar doden niet in beeld mogen...

Dat is nu net wat ik bedoel als mensen die daar niet daar in doorgestudeerd zijn gaan bepalen wat er de volgende dag in de krant kan.

We zijn het er allemaal over eens dat bepaalde foto's niet kunnen. Maar juist omdat duidelijk moet zijn wat wel en wat niet kan, moet het sorteren niet afhankelijk zijn van de mening van de toevallige OVD en zullen regels gehanteerd moeten worden. Die regels zijn er. En als ze niet voldoen moeten ze aangevuld/aangescherpt worden.

Peter zegt oooh het draait om geld. Natuurlijk draait het ook om geld. Wake up! Daar kun je je ogen voor sluiten maar alles draait uiteindelijk om geld.

De helft van de rijkdom der aarde is in het bezit van 2% van de wereld bevolking. Zonder geld heb je geen dak boven je hoofd en geen eten en vindt niemand je meer aardig. Alleen als je geld hebt speelt geld geen rol, maar dan zelfs wil je steeds meer.

En hier en daar is er een enkele fotograaf die doet het nog echt voor zijn beroep. Voor geld dus.

Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 9 januari 2007, 21:13:15
Hey allemaal,

Ik was net bij een aanrijding, en toen vroeg een mevrouw of ik wilde stoppen met foto's maken.
Ik zeg dan altijd maar ok, omdat ik niet precies weet wat wel en niet mag.

Bij deze dus de vraag, wat mag wel, en wat mag niet (zonder perskaart).

Alvast Bedankt,

Oberon
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 9 januari 2007, 21:21:22
De perskaart heeft er vrij weinig meej te maken als je overzicht foto's maakt is het bijna altijd wel goed let wel op kentekens en de privacy van de mensen die bij het ongeval betrokken zijn de grens daar in moet je zelf een beetje opzoeken de een doet het wel de andere niet er zijn geen vaste regels voor meestal sta je bovendien op openbaren weg en niemand kan je dan tegen houden te fotograferen iemand kan je wel verzoeken het niet te doen wat je daar mee doet moet je zelf weten

mischien zijn er nog meer forum gebruikers die dit toe kunnen lichten
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 9 januari 2007, 21:25:22
De perskaart heeft er vrij weinig meej te maken als je overzicht foto's maakt is het bijna altijd wel goed let wel op kentekens en de privacy van de mensen die bij het ongeval betrokken zijn de grens daar in moet je zelf een beetje opzoeken de een doet het wel de andere niet er zijn geen vaste regels voor meestal sta je bovendien op openbaren weg en niemand kan je dan tegen houden te fotograferen iemand kan je wel verzoeken het niet te doen wat je daar mee doet moet je zelf weten

mischien zijn er nog meer forum gebruikers die dit toe kunnen lichten

Dus inprincipe mag ik gewoon fotos nemen van incidenten, ookal zegt iemand (geen hulpverlener) dat het niet mag?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 9 januari 2007, 21:27:18
Dus inprincipe mag ik gewoon fotos nemen van incidenten, ookal zegt iemand (geen hulpverlener) dat het niet mag?

ja niemand kan je het verbieden volgensmij rechtelijk gezien zelfs de politie niet
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Sam Hendrix op 9 januari 2007, 21:28:28
Het OM kan je wel aanklagen als ze vinden dat je te ver bent gegaan, dan volgt er een standaard procedure met een rechtzaak.

Sam
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 9 januari 2007, 21:33:01
Het OM kan je wel aanklagen als ze vinden dat je te ver bent gegaan, dan volgt er een standaard procedure met een rechtzaak.

Sam

ja maar dat is als je echt te ver ben gegaan als je normaal fotografeert is dit niet het geval
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Erik op 9 januari 2007, 21:33:38
Inderdaad, je mag gewoon foto's maken van alles. De bestaat (helaas) geen wed wat wel en niet mag te fotograferen. In princiepe is Nederland daar heel vrij in maar ook weer raar. Ene kant mag je een brandweerman groot op de foto zetten. Andere kant zit er ook weer portretrecht aan vast. Maar in princiepe mag je van overzicht, wrakken e.d. alles fotograferen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 9 januari 2007, 21:38:57
Spit effe het forum door en je komt een hele hoop tegen over dit onderwerp, met onderander heel veel praktijkvoorbeelden!! (dan hoeven we het hier niet allemaal nogmaals te herhalen.)

Maar misschien voor jezelf een paar punten om over na te denken: (en waar iedere fotograaf over na moet denken wat mij betreft ;))

1. Waarom maak ik foto's?
2. Wat ga ik met de foto's doen?
3. Hoe sta ik op een incidentlocatie foto's te maken? (dus opdringerig of meer op de achtergrond)
4. Wat is mijn relatie (op dit moment) met de hulpdiensten aanwezig? (dus ben je bij hen bekend of niet of andere relatie)
5. Kan ik hier (bijv. ethisch gezien) eigenlijk wel foto's van maken?
6. Waarom verbied iemand je om foto's te maken? (is het emotie of sta je misschien echt op de verkeerde plek?)

antwoorden mag openbaar, hoeft uiteraard niet.  8)

Dit zijn vragen waar ik mezelf de laatste tijd ook steeds meer mee bezig houd, erg interessant en bevorderd wat mij betreft je professionaliteit.

Bijna alles MAG... niet alles KAN
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Christian010 op 9 januari 2007, 21:40:34
Inderdaad, je mag gewoon foto's maken van alles. De bestaat (helaas) geen wed wat wel en niet mag te fotograferen. In princiepe is Nederland daar heel vrij in maar ook weer raar. Ene kant mag je een brandweerman groot op de foto zetten. Andere kant zit er ook weer portretrecht aan vast. Maar in princiepe mag je van overzicht, wrakken e.d. alles fotograferen.

Nou aan portretrecht zitten ook nog wat haken en ogen aan vast, in principe heb je hier weinig (als persfotograaf) mee te maken tenzij er hele sterke belangen in spel zijn kan de rechter hier een beslissing over nemen om publicatie tegen te gaan(slachtoffers van misdrijven, verdachten etc...)

Het portret is niet in opdracht van (of ten behoeve van) de afgebeelde persoon gemaakt. Dit is gewoonlijk het geval bij het werk van persfotografen, modefotografen en hobbyisten en bij 'toevallig' gemaakte afbeeldingen, bijvoorbeeld in het openbaar gemaakte foto's
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 9 januari 2007, 21:46:45
Spit effe het forum door en je komt een hele hoop tegen over dit onderwerp, met onderander heel veel praktijkvoorbeelden!! (dan hoeven we het hier niet allemaal nogmaals te herhalen.)

Maar misschien voor jezelf een paar punten om over na te denken: (en waar iedere fotograaf over na moet denken wat mij betreft ;))

1. Waarom maak ik foto's?
2. Wat ga ik met de foto's doen?
3. Hoe sta ik op een incidentlocatie foto's te maken? (dus opdringerig of meer op de achtergrond)
4. Wat is mijn relatie (op dit moment) met de hulpdiensten aanwezig? (dus ben je bij hen bekend of niet of andere relatie)
5. Kan ik hier (bijv. ethisch gezien) eigenlijk wel foto's van maken?
6. Waarom verbied iemand je om foto's te maken? (is het emotie of sta je misschien echt op de verkeerde plek?)

antwoorden mag openbaar, hoeft uiteraard niet.  8)

Dit zijn vragen waar ik mezelf de laatste tijd ook steeds meer mee bezig houd, erg interessant en bevorderd wat mij betreft je professionaliteit.

Bijna alles MAG... niet alles KAN

Ik stond net bij een aanrijding dus, en de mevrouw (om het even lullig te noemen, de aanrijdster) vroeg of ik geen foto's wilde maken.
Wat kan je op zoiets dan antwoorden? Want met een antwoor als "Ik mag gewoon foto's maken" maak je niet veel vrienden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 9 januari 2007, 21:48:43
Ik stond net bij een aanrijding dus, en de mevrouw (om het even lullig te noemen, de aanrijdster) vroeg of ik geen foto's wilde maken.
Wat kan je op zoiets dan antwoorden? Want met een antwoor als "Ik mag gewoon foto's maken" maak je niet veel vrienden.

Ja mevrouw ik doe ook mijn werk en dan loop je gewoon ff 10 stappen veder
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 9 januari 2007, 21:51:46
Ja mevrouw ik doe ook mijn werk en dan loop je gewoon ff 10 stappen veder

Probleem is, dat ik er niet echt uitzie als een persfotograaf, en ik dat ook niet ben.
En omdat mijn leeftijd ook niet meezit, is dat antwoord erg lastig.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 9 januari 2007, 21:55:07
Probleem is, dat ik er niet echt uitzie als een persfotograaf, en ik dat ook niet ben.
En omdat mijn leeftijd ook niet meezit, is dat antwoord erg lastig.

ach dan hou je het op die 10 stappen :) ik heb het zelf wel is meej gemaakt met publiek die bij een ongeval stonden Jahoor je maakt er toch geen foto's van ja dan ben ik iemand die daar weer tegen in gaat lees je geen krant waarom sta je zelf dan te kijken je kan toch ook doorlopen dan zijn ze meestal stil veel mensen willen graag de foto's van hun ongeval hebben en nabestaanden van dodelijken ongevallen hebben er vaak ook behoefte aan maar daar denken mensen soms niet bij na
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 9 januari 2007, 22:03:39
Allereerst ga ik je geen antwoord in de mond leggen, die moet je zelf zelf zien te vinden, ik heb je alleen wat handvatten willen geven.  8)

Ik ga nu misschien een beetje bot uit de hoek komen maar schrik niet. ;) Het is niet persoonljik maar probeer een statement te maken mbt de algemene hulpverleningsfotografie, dat jij hier nu effe het "slachtoffer" van bent, SORRY!
Probleem is, dat ik er niet echt uitzie als een persfotograaf, en ik dat ook niet ben.

Dan is mijn vraag... wat deed je er dan terwijl je geen (pers)fotograaf?

Ik ga naar een incident om als fotograaf brandweer (of zoals je wilt brandweeerfotograaf) foto's te maken van het werk van de brandweer om dit te gebruiken op mijn eigen website, voor de plaatselijke media de brandweer zelf.
Ik (en de meeste hulpverleners) zit ook niet te wachten op allerlei personen die foto's gaan staan maken terwijl ze dat normaal nooit doen. En kan me een reactie van een betrokkenen ook wel voorstellen als er weer eens 5 kinderen (vergeef me de uitdrukking) achter het lintje staan te "springen"

Als een betrokken mij vraagt wat ik doe vind ik een antwoord "ik doe mijn werk" wel kort en zal toelichten dat ik voor de brandweer fotograaf, eventueel ondersteund door onofficiele legitimatie. En even een brandweerman erbij roepen werkt vaak ook, zij weten tenslotte wie ik ben, wat ik doe en hoe ik werk.

(PS. gebruik van punten en komma's graag, leest wat makkelijker)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jacques Schenk op 9 januari 2007, 22:21:37
Het gaat er bij het mogen /niet mogen niet zozeer om wat je mag fotograferen, want je mag inderdaad alles fotograferen, behalve bepaalde militaire geheimen en dan met name in het buitenland.
De beperkingen zitten met name in het publiceren/openbaar maken/verspreiden. (Maar daar gaat de vraag niet over)

Fotograferen mag dus, of het van 10 meter of 10 kilometer afstand is.

Jacques
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 9 januari 2007, 22:28:58
Allereerst ga ik je geen antwoord in de mond leggen, die moet je zelf zelf zien te vinden, ik heb je alleen wat handvatten willen geven.  8)

Ik ga nu misschien een beetje bot uit de hoek komen maar schrik niet. ;) Het is niet persoonljik maar probeer een statement te maken mbt de algemene hulpverleningsfotografie, dat jij hier nu effe het "slachtoffer" van bent, SORRY!
Dan is mijn vraag... wat deed je er dan terwijl je geen (pers)fotograaf?

Ik ga naar een incident om als fotograaf brandweer (of zoals je wilt brandweeerfotograaf) foto's te maken van het werk van de brandweer om dit te gebruiken op mijn eigen website, voor de plaatselijke media de brandweer zelf.
Ik (en de meeste hulpverleners) zit ook niet te wachten op allerlei personen die foto's gaan staan maken terwijl ze dat normaal nooit doen. En kan me een reactie van een betrokkenen ook wel voorstellen als er weer eens 5 kinderen (vergeef me de uitdrukking) achter het lintje staan te "springen"

Als een betrokken mij vraagt wat ik doe vind ik een antwoord "ik doe mijn werk" wel kort en zal toelichten dat ik voor de brandweer fotograaf, eventueel ondersteund door onofficiele legitimatie. En even een brandweerman erbij roepen werkt vaak ook, zij weten tenslotte wie ik ben, wat ik doe en hoe ik werk.

(PS. gebruik van punten en komma's graag, leest wat makkelijker)

Ik ben geen persfotograaf, maar ik maak fotos van de brandweer weblog/website van Amstelveen (Als hobby).
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ArieScanner op 9 januari 2007, 22:40:43
Ja Oberon, zo is iedereen begonnen. Ik begon ook met een gewoon camera'tje die in de broekzak paste en niemand van de brandweer kende en toen maakte ik gewoon wat overzichtsfoto's van een passende afstand en niet van slachtoffers. Je moet ook niet meteen naast de brandweer gaan staan en foto's maken van alles en iedereen. Ik zou die punten die Peter heeft opgesteld ook tot je nemen en je dat afvragen (niet zozeer dat je dat lijstje moet uitprinten en bij een inzet moet bestuderen ;) ;D) Maar langzamerhand gaan de hulpdiensten je herkennen en als ze zien dat je steeds van passende afstand foto's maakt en zien dat op je foto's geen slachtoffers staan, dan zullen ze tegen je zeggen, kom maar dichterbij hoor. Zo ging dat met mij, bij een plaatselijke brandweer. Ze gaan je langzamerhand herkennen. Ik ben ook bij een ongeval weleens aangesproken, door politie dan, met de vraag of ik wil stoppen. En toen zei ik gewoon op rustige toon: ik maak foto's van en voor de brandweer, ik blijf op afstand en fotografeer geen slachtoffers. En dan kan ze alleen zeggen: dan is het goed (in mijn geval zei ze: Dat wilde ik ff horen). En als een betrokkene het aan je vraagt kan je ongeveer hetzelfde zeggen.

Misschien kan je hier wat mij, want zo handel ik op dat soort situaties.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 9 januari 2007, 22:55:51
naar oefeningen gaan heeft mij in mijn begintijd erg geholpen toen ik nog alleen brandweer deed dan kan je meestal ook nog is een praatje maken met de jongen bij de brandweer en gaan ze je ook kennen
 inmiddels is fotografie me hoofdberoep maar niet alleen de brandweer hoor :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: paul_hartog op 10 januari 2007, 01:41:05
hou je eerst maar is bezig met vraag 1: WAAROM maak ik fotos?????
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 10 januari 2007, 15:37:20
naar oefeningen gaan heeft mij in mijn begintijd erg geholpen toen ik nog alleen brandweer deed dan kan je meestal ook nog is een praatje maken met de jongen bij de brandweer en gaan ze je ook kennen
 inmiddels is fotografie me hoofdberoep maar niet alleen de brandweer hoor :)

Moet je wel weten dat er oefeningen zijn, en moeten ze op een tijdstip zijn dat je erheen kan.

Ontopic:

Iedereen bedankt voor de reacties :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 10 januari 2007, 21:16:19
Ik houd altijd aan stelregel;

Ik ga zover als ik zelf wil (qua herkenbaarheid en dergelijke!) MAAR wanneer iemand mij vraagt om geen foto's te maken doe ik dit ook niet! Dit om spanningen etc. te voorkomen!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Robinh op 11 januari 2007, 14:13:40
Ik was een keer in Den Haag toen daar een bommelding was, daar waren ook onherkenbare politie-voertuigen (TR of explosievenverkenners ofzo). Ik wilde foto`s van die auto`s maken maar toen zeiden doe politieagenten dat ik geen foto`s mocht maken van die auto`s. Kunnen ze dat verbieden? En wat gebeurt er als ik er wel foto`s vann zou maken?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 11 januari 2007, 14:44:19
Ik was een keer in Den Haag toen daar een bommelding was, daar waren ook onherkenbare politie-voertuigen (TR of explosievenverkenners ofzo). Ik wilde foto`s van die auto`s maken maar toen zeiden doe politieagenten dat ik geen foto`s mocht maken van die auto`s. Kunnen ze dat verbieden? En wat gebeurt er als ik er wel foto`s vann zou maken?

Nee, ze kunnen dat niet verbieden. Wat gebeurd er als je het toch wel doet en ze merken het? Ze zullen wellicht wat dreigende taal gebruiken om je foto's te laten wissen. Ligt een beetje aan de diender. Maar dan nog ben je niet verplicht het te doen.

Ik raad je wel aan soms je te houden aan ongeschreven regels.  ;) Zoals Jerommeke88 al schreef om spanningen te voorkomen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: RAdeR op 11 januari 2007, 15:04:16
Ik raad je wel aan soms je te houden aan ongeschreven regels.  ;) Zoals Jerommeke88 al schreef om spanningen te voorkomen.

En zefs kan kun je in het bureau belanden, toch Ger@rd ?!   :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rolanddeg op 11 januari 2007, 18:23:24
Ach, in een cel terecht komen na een foto gemaakt te hebben is toch ook een ervaring...? :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Robinh op 11 januari 2007, 20:34:56
Nee, ze kunnen dat niet verbieden. Wat gebeurd er als je het toch wel doet en ze merken het? Ze zullen wellicht wat dreigende taal gebruiken om je foto's te laten wissen. Ligt een beetje aan de diender. Maar dan nog ben je niet verplicht het te doen.

Ik raad je wel aan soms je te houden aan ongeschreven regels.  ;) Zoals Jerommeke88 al schreef om spanningen te voorkomen.

Kunnen ze je ook niet ''straffen'' voor het niet opvolgen van een bevel van een agent oid?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 11 januari 2007, 21:17:51
Ik ben ook bij een ongeval weleens aangesproken, door politie dan, met de vraag of ik wil stoppen. En toen zei ik gewoon op rustige toon: ik maak foto's van en voor de brandweer, ik blijf op afstand en fotografeer geen slachtoffers. En dan kan ze alleen zeggen: dan is het goed (in mijn geval zei ze: Dat wilde ik ff horen). En als een betrokkene het aan je vraagt kan je ongeveer hetzelfde zeggen.

Misschien kan je hier wat mij, want zo handel ik op dat soort situaties.

Ik ken jouw positie binnen de brandweer niet, dus daar spreek ik verder niet over.

Maar vaak gaat het bij anderen met dit soort grapjes  mis. Als ik zie hoeveel mensen bij een inzet komen met het smoesje dat ze voor de brandweer foto's maken of werken. Als een brandwacht  foto's voor zijn privecolectie vraagt maken we opeens foto's voor de brandweerorganisatie. Ik vind het een zielige zet om misbruik te maken van de naam van een van de hulpdiensten. Als iemand echt voor de brandweer werkt hoeft hij zich niet te verwoorden maar is hij herkenbaar aan zijn kleding in combinatie met een orgineel legitimatiebewijs van de brandweer. Ik ken bepaalde personen die gewoon geweerd worden bij inzetten omdat ze probeerden misbruik te maken zoals bovenstaand genoemd. Net goed  ;D

En aansluitend aan de vraagstelling zou ik willlen toevoegen dat het gewoon met fatsoensnormen heeft te maken wat je wel fotografeerd en wat niet. Als een betrokkenen moeite heeft met het schieten van plaatsjes vind ik dat je moet stoppen met foto's schieten. Anderzijds kun je de vraag stellen wat je wilt met foto's van slachtoffers etc. Je bent er tenslotte maar voor de hobby. Daarnaast wil het nog wel eens gebeuren dat dit soort foto's als ''trofee'' worden getoond bij verjaardagen etc.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandweer-ZH18-402 op 11 januari 2007, 21:30:59
hmm ff offtopic:
maaruh volgens mij is het hier in Zwijndrecht wel ernstig druk wat betreft mannetjes met een camera.
ik ben meestal wel bij elke uitruk van de brandweer aanwezig, omdat ik foto's maak voor de (officiele) brandweer site, voor me eigen site en ook voor het contact orgaan van de brandweer. Maar de laatste tijd is het hier zo onzettend druk geworden wat betreft 'opkomende fotograafjes', vooral sinds P2000 is ingevoerd. Op internet ken je namelijk zo alle meldingen lezen. Laatst bij een kleine buitenbrand, wat met een aantal schoenen uit was en voor de zekerheid nog een HD-tje opging stonden maar liefst 11 man met een camera in hun handen... En dan hoor je sommige ook praten over ''ik ben brandweerfotograaf'' terwijl hij daar staat met zijn GSM-tjuh en nog geen maand ''foto's maakt''. Dan ook de brutaliteit van die knaapies. Pliesie zet alles ruim af bij een grote brand, want doen die gassies....lopen pal onder het lint door. Pliesie zegt er natuurlijk weer niks van, maar ze denken langzamerhand dat ze alles kunnen flikken. En dan maar niet te zwijgen over hun website's ('siets' zoals sommige van hen het noemen), tientallen misschien wel honderden spellingsfouten. Dan denk ik jongen jongen gebruik een spellingscontrole ofso. Verder hebben ze volgens mij elke week weer een andere URL waar onder ze te vinden zijn. Dit was het ff vanaf mijn kant, was wel offtopic maja ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: owb op 11 januari 2007, 22:50:43
Allen erg bedankt voor de reacties.
Ik weet genoeg.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 11 januari 2007, 23:07:41
Kunnen ze je ook niet ''straffen'' voor het niet opvolgen van een bevel van een agent oid?
Het is niet strafbaar als je de foto niet wilt wissen hoor.  ;) Al is het de korpschef himself.  :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 12 januari 2007, 12:56:59
Ik vind het een zielige zet om misbruik te maken van de naam van een van de hulpdiensten. Als iemand echt voor de brandweer werkt hoeft hij zich niet te verwoorden maar is hij herkenbaar aan zijn kleding in combinatie met een orgineel legitimatiebewijs van de brandweer. Ik ken bepaalde personen die gewoon geweerd worden bij inzetten omdat ze probeerden

Hier ben ik het helemaal mee eens! Dat is ook altijd de reden geweest dat ik geen reflecterend vestje heb gekocht met de term 'brandweerfotograaf' Helaas zie je dit nog wel eens langskomen. Maar tegelijk, brandweermensen vragen het ook weleens: "Ja maar waarom koop je dan niet zo'n vestje, dan kun je overal bij"
Als je dan onderbouwd uitlegd waarom je dat niet doet begrijpen ze het vaak wel maar je ziet dus ook wel een zekere kortzichtigheid (al vind ik dat woord niet echt goed) bij de hulpverleners zelf.

Inmiddels een jas vanuit de brandweer gehad met de titel brandweerfotograaf dus ik kan er niet meer onderuit ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 12 januari 2007, 17:18:34
Hier ben ik het helemaal mee eens! Dat is ook altijd de reden geweest dat ik geen reflecterend vestje heb gekocht met de term 'brandweerfotograaf' Helaas zie je dit nog wel eens langskomen. Maar tegelijk, brandweermensen vragen het ook weleens: "Ja maar waarom koop je dan niet zo'n vestje, dan kun je overal bij"
Als je dan onderbouwd uitlegd waarom je dat niet doet begrijpen ze het vaak wel maar je ziet dus ook wel een zekere kortzichtigheid (al vind ik dat woord niet echt goed) bij de hulpverleners zelf.

Inmiddels een jas vanuit de brandweer gehad met de titel brandweerfotograaf dus ik kan er niet meer onderuit ;)

Wij hebben wel zo'n hesje, MAAR ook met een onderbouwde reden! Vanuit een goed bekend brandweerkorps is ons aangeboden twee (oud model) brandweerjassen te nemen, en dan daar het hesje overheen. Wij maken zowel foto's voor een onofficiele als de officiele site van dit korps! Ik moet wel zeggen dat ik niet bij elke inzet het hesje draag! Ik heb het nu ongeveer een half jaar, en heb het drie keer aangehad (twee maal grote brand 1 x binnenbrand Industrie)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112actueel op 13 januari 2007, 20:44:26
dit is ook een leuk voorbeeldje zie de foto strip

http://www.vredessite.nl/nieuweoorlog/2003/vs-ambassade0711.html
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 13 januari 2007, 23:33:56
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld  ::)
Dat er aan die fotograaf gevraagd word waar ie mee bezig is lijkt me logisch, voor het zelfde geld worden er door hem wel foto's gemaakt die bedoeld zijn voor de actievoerende commisie en is ie dus wel medeplichtig. Dat de man daarna zijn perskaart laat zien en niet aangehouden word zegt genoeg lijkt mij   ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brommie op 15 januari 2007, 13:07:27
Hoewel er al veel gereageerd is toch effe een reactie:

Het is is mij ook al een paar keer overkomen dat betrokkenen of omstanders negatief reageren omdat je niet duidelijk herkenbaar bent als fotograaf.
Ik draag tegenwoordig een hesje met daarop de tekst: "Brandweer fotograaf".
Is er behoefte dan krijgt de betrokkene een visitekaartje met daarop mijn gegevens.
Daarnaast maak ik de foto's zo dat het slachtoffer niet herkenbaar is of helemaal niet zichtbaar is.

Tot slot: als je bekend bent bij de hulpverleners geeft het meestal helemaal geen problemen.

Groet Brommie
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 15 januari 2007, 14:36:43
Hoewel er al veel gereageerd is toch effe een reactie:

Het is is mij ook al een paar keer overkomen dat betrokkenen of omstanders negatief reageren omdat je niet duidelijk herkenbaar bent als fotograaf.
Ik draag tegenwoordig een hesje met daarop de tekst: "Brandweer fotograaf".
Is er behoefte dan krijgt de betrokkene een visitekaartje met daarop mijn gegevens.
Daarnaast maak ik de foto's zo dat het slachtoffer niet herkenbaar is of helemaal niet zichtbaar is.

Tot slot: als je bekend bent bij de hulpverleners geeft het meestal helemaal geen problemen.

Groet Brommie

En je bent brandweerfotograaf in dienst van een korps? Of een of andere wanneby die interesant wil doen met de naam brandweer?.

Zoja waarom 'brandweer' fotograaf en niet de naam ''fotograaf'' op het hesje dragen. ? Dus met andere woorden waarom met een naam van een hulpdienst rondlopen terwijl je er niet werkzaam voor bent. Wat is hier de meerwaarde van.

Ik vind dat de hulpdiensten eens iets moeten doen aan dit soort zaken. Iedereen meent zich titels te moeten toedelen met alle gevolgen van dien. Als je hobby politieincidenten fotograferen is, haald ook niemand het in zijn hoofd om met een hesje politie-fotograaf bij een incident te fotograferen.

bovenstaande is niet tegen jou als persoon bedoeld maar in het algemeen. Ik kan me best iriteren aan dit soort zaken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 21 januari 2007, 19:52:27
Wat is trouwens de journalistieke waarde van een foto van een ongeval.


Daar had ik 't toevallig ook laatst met 'n collega over.

Ik werk nu in m'n 3e land als hulpverlener, hoe 't in Nederland gaat met fotograven e.d. hoef ik jullie niet uit te leggen, mijn ervaringen in Belgie waren dat daar ook vaak een handje vol fotografen kwamen opdagen, maar dat 't toch hoofdzakelijk volwassenen waren, en de meeste maakten foto's voor kranten e.d. en een paar andere voor 1 of 2 websites (hulpverleningsforum vlaanderen en first-response.be) maar jeugd zag je er maar weinig, en van tienduizend 112 websites was ook geen sprake.

Hier in Engeland zijn mijn ervaringen eigenlijk 'n stuk beter, het gewone publiek kan gelukkig niks meekrijgen van onze (en de van poltiie en brandweer) meldingen dus kudde's fotograven bij een ongeval zijn erg zeldzaam.

Af en toe worden er wat plaatjes geschoten door toevallige voorbijgangers, maar dan meestal met de gsm, en waarschijnlijk met de intentie om aan vrienden te laten zien.
En als er al foto's voor een krant o.i.d. gemaakt worden dan komt daar een speciaal daarvoor opgepiepte/belde fotograaf van de betreffende kant voor.

Maar 112 (of 999) sites vol met plaatjes van voertuigen en ongevallen kennen ze hier helemaal niet. Echter betekend dat niet dat die ongevallen niet vermeldt worden.
Ik lees regelmatig kleine stukjes over aanrijdingen e.d. in de lokale krantjes, maar blijkbaar hebben de mensen hier genoeg aan een stukje tekst, en hoeft er niet overal een foto bij te staan.

Nederland: veel (jonge) amateurfotograven, veeeel 112websites
Belgie: veel fotograven, geen 112websites met foto's, enkel 2 fora
Engeland: zowat geen fotograven, geen 112websites met foto's.

Dus om nu te roepen te het verbieden van foto's maken de persvrijheid belemmerd ben ik 't niet mee eens, 't is maar net wat die "pers" (en dat zet ik even tussen haakjes, want het was voornamelijk de 112website jeugd die moeilijk ging doen bij ongevallen als ze werden weggestuurd, naar mijn ervaringen tenminste) voor waardes aan die foto bij het stukje tekst geeft.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 21 januari 2007, 21:26:54
Daar had ik 't toevallig ook laatst met 'n collega over.

Ik werk nu in m'n 3e land als hulpverlener, hoe 't in Nederland gaat met fotograven e.d. hoef ik jullie niet uit te leggen, mijn ervaringen in Belgie waren dat daar ook vaak een handje vol fotografen kwamen opdagen, maar dat 't toch hoofdzakelijk volwassenen waren, en de meeste maakten foto's voor kranten e.d. en een paar andere voor 1 of 2 websites (hulpverleningsforum vlaanderen en first-response.be) maar jeugd zag je er maar weinig, en van tienduizend 112 websites was ook geen sprake.

Hier in Engeland zijn mijn ervaringen eigenlijk 'n stuk beter, het gewone publiek kan gelukkig niks meekrijgen van onze (en de van poltiie en brandweer) meldingen dus kudde's fotograven bij een ongeval zijn erg zeldzaam.

Af en toe worden er wat plaatjes geschoten door toevallige voorbijgangers, maar dan meestal met de gsm, en waarschijnlijk met de intentie om aan vrienden te laten zien.
En als er al foto's voor een krant o.i.d. gemaakt worden dan komt daar een speciaal daarvoor opgepiepte/belde fotograaf van de betreffende kant voor.

Maar 112 (of 999) sites vol met plaatjes van voertuigen en ongevallen kennen ze hier helemaal niet. Echter betekend dat niet dat die ongevallen niet vermeldt worden.
Ik lees regelmatig kleine stukjes over aanrijdingen e.d. in de lokale krantjes, maar blijkbaar hebben de mensen hier genoeg aan een stukje tekst, en hoeft er niet overal een foto bij te staan.

Nederland: veel (jonge) amateurfotograven, veeeel 112websites
Belgie: veel fotograven, geen 112websites met foto's, enkel 2 fora
Engeland: zowat geen fotograven, geen 112websites met foto's.

Dus om nu te roepen te het verbieden van foto's maken de persvrijheid belemmerd ben ik 't niet mee eens, 't is maar net wat die "pers" (en dat zet ik even tussen haakjes, want het was voornamelijk de 112website jeugd die moeilijk ging doen bij ongevallen als ze werden weggestuurd, naar mijn ervaringen tenminste) voor waardes aan die foto bij het stukje tekst geeft.

Ik ben erg blij dat jij en je collega daar niet over gaan. En natuurlijk is Engeland een ander soort land, waarbij Tony Blair braaf aan de hand loopt van Bush, zijn grote vriend. In welk land sinds 9-11 naar nu blijkt alle telefoongesprekken van alle Amerikanen geanalyseerd en afgeluisterd kunnen worden zonder dat er een bevel aan te pas komt. Natuurlijk vind jij ook zo'n bevel niet nodig, maar vorm je gelukkig met die mening in Nederland slechts een kleine minderheid. Hier hechten we in meerderheid erg aan vrijheid van meningsuiting, dat een verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is en burgerrechten die niet vallen of staan zijn aan de mening van brandweermedewerkers en sommige van hun collega's, die het met democratie niet zo op hebben en liever zouden zien dat "de regels betreffende de pers wat meer aangescherpt werden" (lees censuur).

Het argument dat het alleen "jonge knulletjes betreft"snijdt geen hout. De VNJ is er volpop mee bezig met deze materie en heeft een hekel aan kleine jongetjes die fotograferen bij ongevallen en door de bank geen lid zijn van de VNJ.

Een goede kennis van mij is freelance journalist en heeft veel last van de toenemende druk van buiten om bepaalde dingen "maar niet voor het voetlicht te brengen" en de dingen die wel in de pers mogen zo op te schrijven als de voorlichter het graag ziet.
De grote persbureaus kunnen het zich hedentendage al helemaal niet permitteren om iets te schrijven wat de voorlichter niet aanstaat: ze kunnen in de ban gedaan worden en dat is (als je enige overgebleven bron opdroogt) een bedreiging voor het voortbestaan van je bedrijf.

Lekker fris. Dat terroristen gedoe komt een aantal mensen die de maatschappij willen veranderen wel heel goed uit.

En er lopen een heleboel mensen ja knikkend achter aan. Tot ze zelf ondervinden dat een niet ook door de pers gecontroleerd overheidsapparaat gevaarlijk is voor elk individu. Niet zelden blijkt (in het verleden en in het heden) een tot de top doorgedrongen bestuurder een wolf in schaapskleren te zijn en zet hij op slinkse wijze het bestuurlijk apparaat naar zijn hand. Het is dan handig voor zo'n figuur als de pers alvast door zijn voorgangers aan banden is gelegd.

Misschien zie ik spoken en heb ik te veel naar mijn vader geluisterd toen hij vertelde hoe Hitler zich op min of meer democratische wijze een weg naar de top wist te banen, met zeker in het begin veel medewerking in Nederland van mensen die zijn ideeën wel wat vonden en er geen kwaad in zagen dat de staat wat meer te zeggen kreeg en niet alleen over wat de pers fotografeerde en schreef. Er zijn toen in de oorlog die daarop volgde wat blaadjes ontstaan zoals Het Parool en het Vrije Volk, waar ook veel in stond dat deze mensen niet aanstond.

NSB'ers noemden deze mensen zich toen...

Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 21 januari 2007, 21:35:36
Hetgeen ik ervaar is de mensen die een goed doel hebben, geen enkel probleem veroorzaken (de mensen met een eigen goede website, krant-fotograven en nieuwssite-fotograven. De jongeren generatie die wij hier hebben, heeft een te grote mond en denk daardoor stoer te zijn tegenover dr vriendjes. Wij noemen het hier de zogenaamde 112flutselkids. Zij maken foto's met zogenaamde ''flutsel'' camera's. Hun foto's zien er meestal niet uit (uitzonderingen daar), maar zij lopen wel te koop dat zij DE brandweerfotograven van de regio zijn, terwijl de brandweer ze niet eens kent ...

Aan de andere kant zijn hier ook een aantal ''goede'' jongens die voor verschillende website's, kranten en andere media werken. Zij ondervinden last van de 112flutselkids, doordat de brandweer / politie alle fotograven achter het lint zet, perskaart of niet maakt niet uit. Zelf maak ik al enige tijd foto's van de brandweer (en andere hulpdiensten) en ben hier ook aardig bekend. Zodoende weet ik ook dat de hulpdiensten zich dermate ergeren aan het gedrag van de kinderen, dat zij hier binnenkort actie op gaan ondernemen. Met enkele uitzonderingen daargelaten.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 21 januari 2007, 21:41:53
Hetgeen ik ervaar is de mensen die een goed doel hebben, geen enkel probleem veroorzaken (de mensen met een eigen goede website, krant-fotograven en nieuwssite-fotograven. De jongeren generatie die wij hier hebben, heeft een te grote mond en denk daardoor stoer te zijn tegenover dr vriendjes. Wij noemen het hier de zogenaamde 112flutselkids. Zij maken foto's met zogenaamde ''flutsel'' camera's. Hun foto's zien er meestal niet uit (uitzonderingen daar), maar zij lopen wel te koop dat zij DE brandweerfotograven van de regio zijn, terwijl de brandweer ze niet eens kent ...

Aan de andere kant zijn hier ook een aantal ''goede'' jongens die voor verschillende website's, kranten en andere media werken. Zij ondervinden last van de 112flutselkids, doordat de brandweer / politie alle fotograven achter het lint zet, perskaart of niet maakt niet uit. Zelf maak ik al enige tijd foto's van de brandweer (en andere hulpdiensten) en ben hier ook aardig bekend. Zodoende weet ik ook dat de hulpdiensten zich dermate ergeren aan het gedrag van de kinderen, dat zij hier binnenkort actie op gaan ondernemen. Met enkele uitzonderingen daargelaten.Als je vindt dat fotografen hun werk pas goed doen als ze fotograferen waarvan "de brandweerman" of "de agent" vindt dat het door de beugel kan zou ik -indien ik een vakman was- het als strelend ervaren dat ik door jou een slechte fotograaf genoemd werd.

Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 21 januari 2007, 21:51:21
Natuurlijk vind jij ook zo'n bevel niet nodig, maar vorm je gelukkig met die mening in Nederland slechts een kleine minderheid. Hier hechten we in meerderheid erg aan vrijheid van meningsuiting, dat een verdachte onschuldig is tot het tegendeel bewezen is en burgerrechten die niet vallen of staan zijn aan de mening van brandweermedewerkers en sommige van hun collega's....

Knap dat jij precies weet hoe ik denk en wat mijn mening is, terwijl ik alleen het verschil tussen Nederland, Belgie en Engeland aangaaf en het prettig vindt dat we hier (en ook in Belgie) geen last hebben van twintig 13 jarige om elk ongeval heen die allemaal foto's van datzelfde ongeval willen maken.

Citaat
Het argument dat het alleen "jonge knulletjes betreft"snijdt geen hout.

Dat snijdt 't wel, ik heb de ervaringen als hulpverlener, zeker na 't invoeren van P2000, dat 't aantal "jonge knulletjes" met camera nogal is toegenomen bij ongevallen.
Dat jij enkel op 't water als hulpverlener werkt is misschien jou geluk dan, waar daar kunnen de meeste ventjes niet zo snel komen...

Citaat
Misschien zie ik spoken

Volgens mij ook ja.

Ik geef alleen maar aan dat Nederland een van de weinige landen is waarbij je bij elk ongeval een dozijn 13-jarige met camera's ziet aan komen rennen om foto's te maken van ongevallen, en dat men in veel andere landen veel minder waarde hecht aan dat soort plaatjes, zonder dat daar ook van iets van "cencuur op de persvrijheid" van toepassing is. In die landen vinden ze een stukje text ook genoeg en hoeft er lang niet altijd een plaatje bij.

Jij draaft nogal door en komt weer gelijk aanzetten met hitler en de nsb, mooie vergelijking hoor.....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 21 januari 2007, 23:11:27
Karim, doe nou niet net alsof het je alleen om de kleine jongetjes gaat, lees dan je eigen postings nog eens goed door.

Ik draaf niet door: de kern van de zaak is een hulpverlener die wil gaan bepalen wat wel en niet in de krant kan. Dat deugt niet. Daar gaat ie niet over. Daar mag je een mening over hebben, maar er in de praktijk niet naar handelen. Je mag de pers niet naar jouw willekeur gebaseerd op jouw mening en stemming van dat moment gaan beletten iets te doen waarvan hij wel vindt dat hij dat op dat moment wel mag. Als de fotograaf en jij van mening verschillen over wat wel en niet kan, vind ik niet dat jij daarin de doorslag zou moeten geven.

Niet alleen dat het niet de taak niet is van een hulpverlener, bovendien spreidt je weinig inlevingsvermogen ten toon betreffende de mensen die de persvrijheid bedreigd zien. Je vindt het maar grote onzin, ik heb geen enkel woord van gerustelling gehoord, integendeel "die gasten draven door" zeg je erover.

Als je niet wil dat iemand je mening kent moet je stil houden en 'm niet op een forum verkondigen.
 
Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 21 januari 2007, 23:43:41
Nog een klein voorbeeldje uit de praktijk, dit ongeval (foto van mijn hand overigens):

http://www.omroepbrabant.nl/news.aspx?id=75615

Ik kom ter plaatse, parkeer mijn auto op de parallelweg, steek de volledig afgesloten snelweg over om gewoon mijn werk te gaan doen. Op dat moment komt er een politieagent naar me toe lopen en de volgende korte conversatie volgt:

Agent: Er worden hier geen foto's gemaakt
Ik: Pardon? Dat lijkt me zo toch niet de bedoeling

Agent: Ik ga er niet met je over in discussie er worden hier geen foto's gemaakt zolang het slachtoffer nog op de plaats van het ongeval is
Ik (politieperskaart tonend): Maar agent, dan kan ik mijn werk niet op een normale manier doen. Die kaart heb ik niet voor niks. Dat is voor u de garantie dat u met een professioneel werkend journalist te maken hebt en ik de verantwoordelijkheid draag wat er wel en niet ethisch verantwoord is.

Agent: Ik ga er zoals gezegd niet over in discussie. Als ik je toch zie fotograferen houd ik je aan voor het niet opvolgen van een ambtelijk bevel, dit is je eerste en laatste waarschuwing
Ik: Prima, u hoort hier nog van. Dit is niet de manier waarop u volgens mij met de pers om hoort te gaan.

Agent: Prima, ik merk het wel. (hij loopt weg).Omdat ik weinig zin had om tot de volgende ochtend te gaan brommen heb ik me er voor dat moment maar bij neergelegd. Uiteraard heb ik de volgende ochtend maar even met de afdeling persvoorlichting gebeld om een en ander kort te sluiten. Het volgende, allesverhelderende, gsprek volgde:

Persvoorlichter: Politie Brabant Zuid-Oost, Bureau communicatie met XXX goedemorgen.
Ik: Goedemorgen, Gabor Heeres, SQ Vision.

Persvoorlichter: Goedemorgen, wat kan ik voor je doen?
Ik: Er is gisteravond op de snelweg A2 onder Eindhoven iets voorgevallen dat ik graag met jullie kort wil sluiten. Op het moment dat ik ter plaatse kwam waren de eerste woorden van de agent " Er worden hier geen foto's gemaakt". Er viel met de man op dat moment niet te discussieren, hij wou niet hebben dat er foto's gemaakt werden. Het leek mij niet verstandig er daar verder oneindig over te gaan zeuren vandaar dat ik dut nu met jullie kortsluit in de hoop dat er iets mee gedaan wordt.

Persvoorlichter: Je bent in het bezit van een politieperskaart?
Ik: uiteraard

Persvoorlichter: Dan is dit niet de manier waarop het zou moeten werken. Kijk het is niet de bedoeling dat je de slachtoffers uitgebreid in beeld brengt maar je verbieden foto's te maken is niet de manier om dat te voorkomen
Ik: Uiteraard, dat begrijp ik ook wel maar volgens mij is het de verantoording van de fotograaf om het ongeval op ethisch verantwoorde wijze in beeld te brengen, niet die van de politie.

Persvoorlichter: Klopt dat is jullie verantwoordeljkheid niet de onze. Heb je toevallig een naam van de betreffende agent? Dan zal ik hem erop wijzen dat het zo niet werkt in de hoop dat we dergelijke problemen in de toekomst kunnen voorkomen.
Ik: Uiteraard heb ik die, dat was R. van der V. van de afdeling Cranendonck.

Persvoorlichter:  Prima, ik zal het team van het gebeurde op de hoogte brengen en hen nogmaals duidelijk maken hoe om te gaan met pers op een ongevalslocatie. Dit is niet de manier. Mocht het nog eens gebeuren dan bel me gerust op.
Ik: OK doe ik, hardstikke bedankt. Een goedemorgen verder nog.Afijn, ik hoop dat volgend relaas een beetje een duidelijk verhaal is en dat niet alleen de agent in kwestie hier iets van opsteekt maar ook andere hulpverleners. En neem van mij maar aan dat 13-jarige jochies niet met een politieperskaart op zak lopen. Vraag desnoods naar die kaart zodat je weet met wie je te maken hebt en wat de rechten en plichten van diegene zijn. Daarover zijn afspraken gemaakt met de minister van binnenlandse zaken, wel jullie werkgever! Probeer ons alsjeblieft niet het werken onmogelijk te maken door middel van preventieve censuur. Dat is zoals eerder in dit topic beschreven bij grondwet verboden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 22 januari 2007, 00:09:56
Karim, doe nou niet net alsof het je alleen om de kleine jongetjes gaat, lees dan je eigen postings nog eens goed door.

Ik doe niet net alsof het alleen om kleine jongetjes gaat, ik zeg alleen dat zij de grootste bron van irritantie zijn bij de meeste van ons.

Citaat
Ik draaf niet door: de kern van de zaak is een hulpverlener die wil gaan bepalen wat wel en niet in de krant kan. Dat deugt niet. Daar gaat ie niet over. Daar mag je een mening over hebben, maar er in de praktijk niet naar handelen. Je mag de pers niet naar jouw willekeur gebaseerd op jouw mening en stemming van dat moment gaan beletten iets te doen waarvan hij wel vindt dat hij dat op dat moment wel mag. Als de fotograaf en jij van mening verschillen over wat wel en niet kan, vind ik niet dat jij daarin de doorslag zou moeten geven.

Niet alleen dat het niet de taak niet is van een hulpverlener, bovendien spreidt je weinig inlevingsvermogen ten toon betreffende de mensen die de persvrijheid bedreigd zien. Je vindt het maar grote onzin, ik heb geen enkel woord van gerustelling gehoord, integendeel "die gasten draven door" zeg je erover.

Als je niet wil dat iemand je mening kent moet je stil houden en 'm niet op een forum verkondigen.
 
Henk


Ik dacht dat dit forum juist was om je mening te geven, en ik ben niet van plan mijn mening onder banken te gaan schuiven.

Ik ben 't met je eens dat 't officieel niet onze taak is om een fotograaf terrecht te wijzen maar onze taak is wel 't zorgen voor de patient, en als die ligt te creperen van de pijn en een of andere fotograaf (en dan maakt 't me niet of uit dat een 13 jarige is, of iemand voor een of ander krantje) gaat daar proberen foto's van te maken dan zal ik, als ik daar tijd en kans voor heb, me waarschijnlijk wel zo opstellen zodat ik zijn beeld blokkeer en hij niet dat slachtoffer cq mijn patient erop krijgt.

En dan kan dat best officieel niet mijn taak zijn, en dan kan je roepen dat ik dan weinig inlevingsvermogen heb voor de "vrijheid van de pers" maar waar blijft het slachtoffer dan ? Zoiets betuigt dan ook niet van veel inlevingsvermogen van de betreffende "fotograaf".

En nu kan je wel roepen dat jij dat niet vindt kunnen, het gebeurd toch, en het zal ook blijven gebeuren, want er lopen genoeg irritante "fotograven" rondt, en er zijn genoeg hulpverleners die zich daaraan ergeren en die zullen proberen voor het beeld te gaan staan om zo hun slachtoffer zijn/haar privacy te gunnen.

Jammer voor die paar fatsoenlijke fotografen die wel weten hoe 't moeten dan, zijn zijn/worden dan gewoon de dupe van 't wandrag van die andere grote groep.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 22 januari 2007, 00:14:22
Hulpverleners die voor een slachtoffer gaan staan? Graag! Dat scheelt mij als fotograaf weer een hoop gedoe om een slachtoffer buiten beeld te houden. Het gaat mij erom een ongeval en de hulpverlening daaromheen in beeld te brengen. De privacy van het slachtoffer staat bij mij voorop en houd ik hoog in het vaandel. Ik houd je dus zeker niet tegen als je ervoor wilt gaa staan, graag zelfs. Maar verbied me alsjeblieft niet om foto's te maken, dat is gewoon niet de manier.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 22 januari 2007, 00:24:24
Hulpverleners die voor een slachtoffer gaan staan? Graag! Dat scheelt mij als fotograaf weer een hoop gedoe om een slachtoffer buiten beeld te houden. Het gaat mij erom een ongeval en de hulpverlening daaromheen in beeld te brengen. De privacy van het slachtoffer staat bij mij voorop en houd ik hoog in het vaandel. Ik houd je dus zeker niet tegen als je ervoor wilt gaa staan, graag zelfs. Maar verbied me alsjeblieft niet om foto's te maken, dat is gewoon niet de manier.

Jij blij, wij blij.

Waar ik me vooral aan erger zijn die gasten die dan vanalles gaan proberen om toch het slachtoffer op de foto te krijgen. Da's gewoon irritant en dan zijn wij ook sneller geneigd om aan een agent te vragen die persoon weg te sturen.

En die leveren jullie dan weer de slechte naam op, en voor Henk levert dat dan weer voorbeelden op met woorden als "censuur, hitler en NSB" te gaan gooien...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 22 januari 2007, 00:59:16
Knap dat jij precies weet hoe ik denk en wat mijn mening is,
Jij draaft nogal door en komt weer gelijk aanzetten met hitler en de nsb, mooie vergelijking hoor.....

Dat is dus niet knap, ik kan gewoon lezen!

Dat ik Hitler ten berde breng zal ik ook even uitleggen:

Vrijheid van meningsuiting én van persvrijheid zijn grondrechtelijke rechten. Daaraan tornen, zeker door iemand die het overzicht mist om de consequenties van inperking in te zien kan er toe bijdragen dat mensen van kwade zin de mogelijkheid krijgen hun gang te gaan op hoog niveau zonder dat hun een strobreed in de weg gelegd wordt.

Om nu het argument te weerleggen dat ik aan zag komen dat zoiets nooit plaats zou kunnen vinden geef ik het voorbeeld hoe in het verleden miljoenen mensen (ook zonder overzicht)  er eind jaren dertig dachten er goed aan te doen de pers een toontje lager te laten zingen wat betreft de tegenstand van de opkomende Nazipartij. Met "de bescherming van het volk" als smoes. En veel burgers trapten er in en volgden deze leider omdat er geen tegenspraak meer was/geduld werd. We weten inmiddels allemaal waar dit op uit gedraaid is.

Italië is een recenter voorbeeld hoe een staatsman in het bezit van een groot deel van de media er zelfs in slaagt zich aan een proces betreffende corruptie te ontrekken.

Als je dit allemaal onzin vindt en doordraverij, mis je de inhoud om een weloverwogen beslissing te nemen of een foto wel of niet kan.

Jij weegt slechts heel beperkt alleen je slachtoffer mee en dat er ook nog andere belangrijke belangen spelen ontken je en laat je dus niet mee wegen in je beslissing. Net zoals die agent met tunnelvisie in het voorbeeld van 112brabant. Het zijn vaak juist die piepeltjes onderaan die dwarsliggen. Verdrag van Straatsburg wat is dat? Sodemieter op, ik ben hier de baas: wat ik zeg gebeurt.

Enkele groten der aarde schrijven een manifest over de rechten van mens en er wordt een Verdrag van Straatsburg getekend waarin precies vastgelegd wordt wat wel en niet kan om te voorkomen dat er ooit nog zoiets gebeurd, maar nee! De mens Shave beschikt anders en gaat met zijn billen voor de fotograaf staan!

Oké... Nee ik snap het niet.

Dat klopt!

Henk

PS: Twee agenten: een mentor en een aspirantje. Aspirantje tegen mij: "ik vind dat dit niet kan!"

Ik: "Als je vindt dat dit niet kan en bent niet in staat dit met een wetsartikel te onderbouwen kun je die mening beter voor je houden."

Mentor: lachen knikken.
 
Agenten mogen niet naar een persoonlijke mening handelen, maar moeten objectief handelen. Mogen een hekel aan buitenlanders (Belgen en zo) hebben,maar die mening moeten ze wel thuislaten. Of iemand iets echt mag of niet daar is een andere instantie voor. Die nemen door de (recht)bank weloverwogen geleerde beslissingen.
En als allerlei andere mensen ieder weer met een andere insteek en andere nobele motieven zich ook nog op hun manier met handhaving gaan bemoeien houd ik mijn hart vast.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 22 januari 2007, 01:16:33
Pfff, hoezo doordraven....

Jij bent wel 'n doemdenker zeg, dus omdat wij als hulpverlener de privacy van onze patient willen beschermen tegen irritante 13-jarige zogenaamde "fotograven" is gelijk de hele wereld in gevaar, en de persvrijheid, en kom je voorbeelden over hitler, en Verdragen van Straatsburg...

Je kan ook overdrijven he, maar dat ken je geloof ik niet he. Wij (de hulpverleners) zijn de boe-man en ohwee als wij ook maar 1 keer voor de "fotograaf" gaan staan, dan is de hele wereld in gevaar, maar gelukkig ben jij er nog om te wereld te redden van dit kwaad...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 22 januari 2007, 09:28:11
Het blijft de gemoederen bezig houden  8)
Als je het over een erg goed stuk verslageving hebt,kan ik je de volhgende foto,s op
http://112actueel.nl/ aanraden.Even Noord-Holland selecteren en dan naar ongeval beknelling in Beverwijk met sprotwagen gaan.keurig de fotograaf op afstand als het slachtoffer nog wordt bevrijdt,zodra het slachtoffer weg is komt de fotograaf dichterbij.Om foto,s te maken van de sportwagen en directe omgeving.En je ziet dat de hulpverleners de fotograaf rustig zijn gang laat gaan.Kortom slachtoffer is buiten beeld,en de fotograaf kan toch een alles zeggende reportage maken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 22 januari 2007, 11:30:57
Het blijft de gemoederen bezig houden  8)
Als je het over een erg goed stuk verslageving hebt,kan ik je de volhgende foto,s op
http://112actueel.nl/ aanraden.Even Noord-Holland selecteren en dan naar ongeval beknelling in Beverwijk met sprotwagen gaan.keurig de fotograaf op afstand als het slachtoffer nog wordt bevrijdt,zodra het slachtoffer weg is komt de fotograaf dichterbij.Om foto,s te maken van de sportwagen en directe omgeving.En je ziet dat de hulpverleners de fotograaf rustig zijn gang laat gaan.Kortom slachtoffer is buiten beeld,en de fotograaf kan toch een alles zeggende reportage maken.

Maar lag dat aan de hulpverleners of aan de fotograaf dat het 'netjes' gedaan werd?  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Peter71 op 22 januari 2007, 16:23:47
Maar lag dat aan de hulpverleners of aan de fotograaf dat het 'netjes' gedaan werd?  ;)
Ik geloof niet dat dat de insteek was van mijn bericht  ::)
Die lag namelijk op een heel ander vlak,namelijk als voorbeeld hoe een fotograaf toch een mooie reportage kan maken
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 22 januari 2007, 16:37:06
Ik geloof niet dat dat de insteek was van mijn bericht  ::)
Die lag namelijk op een heel ander vlak,namelijk als voorbeeld hoe een fotograaf toch een mooie reportage kan maken

Ok... ;D ;D ;) Ik denk ook dat goede fotograven het vanzelf al doen.....  :) Alleen als je nog maar 'richting' het incident loopt en je wordt al 'bevolen' om geen foto's te gaan maken (zelfs als je een politieperskaart kan tonen) dan riekt het een beetje naar censuur terwijl de agent het met de beste bedoelingen voor het slachtoffer bedoelt! Het is vaak de toon die de muziek maakt....  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112 Brabant.nl op 22 januari 2007, 22:01:12
Palmpie snapt hem ;).
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 22 januari 2007, 22:17:53
Het is vaak de toon die de muziek maakt....  ;)

 en dat is wederzijds. Menig fotograaf komt aan alsof de wereld van hem is en alles moet schuiven. Tja dan is de toon al gezet.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandweer-ZH18-402 op 5 februari 2007, 18:27:37
En je bent brandweerfotograaf in dienst van een korps? Of een of andere wanneby die interesant wil doen met de naam brandweer?.

Zoja waarom 'brandweer' fotograaf en niet de naam ''fotograaf'' op het hesje dragen. ? Dus met andere woorden waarom met een naam van een hulpdienst rondlopen terwijl je er niet werkzaam voor bent. Wat is hier de meerwaarde van.

Ik vind dat de hulpdiensten eens iets moeten doen aan dit soort zaken. Iedereen meent zich titels te moeten toedelen met alle gevolgen van dien. Als je hobby politieincidenten fotograferen is, haald ook niemand het in zijn hoofd om met een hesje politie-fotograaf bij een incident te fotograferen.

bovenstaande is niet tegen jou als persoon bedoeld maar in het algemeen. Ik kan me best iriteren aan dit soort zaken.


euw, ik denk omdat die hesje met alleen de tekst ''fotograaf'' niet bestaan of niet verkrijgbaar zijn. Die hesjes van ''brandweerfotograaf'' zijn wel gewoon te koop voor maar €14,95 (uit me hoofd) bij een bekende 'brandweer' winkel.
Dus waarom laten ze dan geen 2 soorten maken? Dan heb je ook niet dit 'gezeik' ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 5 februari 2007, 18:37:49
Vindt het zeer vreemd ??? dat je dit soort hesjes gewoon kunt kopen. Als je goed bekend staat -en dus alles in overleg doet- hoef je zo'n hesje ook helemaal niet te kopen maar krijg je 'm vanzelf een keer.... :|
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 5 februari 2007, 22:08:09
Ik wil nog niet dood gevonden worden in zo'n hesje.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Christian010 op 5 februari 2007, 22:13:41
euw, ik denk omdat die hesje met alleen de tekst ''fotograaf'' niet bestaan of niet verkrijgbaar zijn. Die hesjes van ''brandweerfotograaf'' zijn wel gewoon te koop voor maar €14,95 (uit me hoofd) bij een bekende 'brandweer' winkel.
Dus waarom laten ze dan geen 2 soorten maken? Dan heb je ook niet dit 'gezeik' ;)

Bij die bekende brandweer winkel daar drukken ze de gewenste tekst op de kleding  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 6 februari 2007, 18:16:47
Ik wil nog niet dood gevonden worden in zo'n hesje.

Verklaar u nader, ben wel heel benieuwd wat de achterliggende gedachte achter de uitspraak is! De uitspraak is nu nogal op verschillende manieren op te vatten...

A. Je wilt niet dood gevonden worden.
B. Je wilt niet zo'n hesje
C. Je wilt geen veiligheidshesje dragen om op te vallen
D. Je wilt geen hesje met fotograaf omdat...
E. ....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 6 februari 2007, 19:44:08
Als ik daarin loop voel ik me echt voor schande lopen met die tekst brandweer fotograaf.

Kijk als je het bent oké, maar als je het niet bent ga ik er echt niet mee lopen.

Zowieso loop ik niet graag in zo'n hesje hoor ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Firechief P op 6 februari 2007, 21:05:25
Als ik daarin loop voel ik me echt voor schande lopen met die tekst brandweer fotograaf.

Kijk als je het bent oké, maar als je het niet bent ga ik er echt niet mee lopen.

Zowieso loop ik niet graag in zo'n hesje hoor ;)

Dan is het duidelijk. Je wilt, omdat je het niet bent, niet geassocieerd worden met de brandweer. Hierdoor hou je je onafhankelijkheid (maar kun je uiteraard wel goede banden met korps hebben).

Mh.. er zouden meer mensen zoals jou moeten denken!  ;)

Je laatste zin.. tja, als je op een provinciale weg staat zou ik toch aanrijden zo'n hesje bij de hand te hebben!! Eigen veiligheid!!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 6 februari 2007, 21:43:34
Ik heb twee vestjes, een (kale) oranje en een gele (met brandweerfotograaf) gesponserd door een korps  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 20:41:27
door Peter Donk-Hoeflaak
ZWIJNDRECHT - Persfotograaf Etienne Busink uit Dordrecht is zaterdagavond 29 december 2007 door agenten van de politie Zuid-Holland-Zuid korte tijd tegengehouden toen hij foto's wilde maken van de uitslaande brand bij de kringloopwinkel aan de Ringdijk in Zwijndrecht.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland-zuid.nl%2Fimages%2Fstories%2F2007%2Fdecember2%2Fpwaanhoudingbusink.jpg&hash=4b973d206f2d72d639e9a452835d6860)

Het moment dat persfotograaf Etienne Busink (links)  werd tegengehouden. Steeds vaker is de journalistiek 'lastig' in de ogen van politiemensen en worden zij niet gerespecteerd in het uitoefenen van hun vak. Agenten zijn vaak ook niet op de hoogte van de politieperskaart, die wordt uitgegeven door nota bene de Stichting Landelijke Politieperskaart. Het tegenhouden van Busink staat dus niet op zichzelf. (© Foto www.hendrik-ido-ambacht.brandweer.net/  - Peter Wols)


Doorgaans schrijft de journalistiek niet over zichzelf, maar dat de media steeds vaker wordt gehinderd in het werk is een feit.

Gesprek
Zoals soms hulpverleners worden gehinderd door vervelende burgers, zo worden journalisten - onder wie persfotografen en cameramensen - gehinderd door hulpverleners. Busink tegenover de Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid: "Er was volgens mij geen aanleiding voor. Ik ben door de agent gesommeerd, dat ik was aangehouden nadat ik had gezegd dat ik van de chef van dienst vrij toegang had. Hij wilde dat niet controleren, maar de chef van dienst is er tussen gesprongen en heeft mij ruimbaan geven. Deze had mij eerder ook al ruimbaan geven en gezegd dat ik mijn gang kon gaan." En toch ging het dus mis. Het zijn vaak dezelfde hulpverleners onder wie politiemensen, die soms al enkele uren later de websites bezoeken van de journalisten of later aankloppen voor een foto of beelden, die kunnen helpen bij de opsporing of belangrijk zijn voor de verzekering.

In de nek
Over zaterdagavond zegt Busink zondagmiddag: "Ik ben derhalve niet afgevoerd en ik weet ook niet of ik nu wel of niet officieel ben aangehouden. Ik zit gewoon thuis dus denk zelf dat ik niet officieel ben aangehouden. Wat wel erg vervelend was en is dat deze agent mij bij de nek pakte en niet gewoon arresteerde en handboeien omdeed." Gezien de situatie van zaterdagavond overweegt Etienne Busink nog of hij actie zal ondernemen richting de politie Zuid-Holland-Zuid. Er heeft al wel een gesprek plaatsgevonden tussen Busink, de politievoorlichter, de chef van dienst en de betrokken agent. De Internetkrant voor Zuid-Holland-Zuid heeft bij de politie Zuid-Holland-Zuid om een verdere uitleg gevraagd.

Bron:  http://www.zuid-holland-zuid.nl (http://www.zuid-holland-zuid.nl)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 30 december 2007, 20:54:29
Het is weer eens een tranentrekkend verhaal.

Het feit dat ze vast gehouden moet worden geeft mij al een kleine indicatie hoe het op straat er aan toe gegaan is en hoe ik het helaas ook regelmatig in de praktijk mee maak. De fotograaf walst als een stoomwals richting de PD om maar zo snel mogelijk de foto te maken. Als ze dan worden aangesproken door een politie ambtenaar willen ze alsnog koste wat het kost doorlopen. Tsjaa dan word je beetgepakt ja en tegen gehouden. Ik ben er niet bij geweest maar aan de houding van de vrouw te zien wilde zij dus ook doorlopen. Dat de collega;s haar vast moesten houden zou dus kunnen betekenen dat ze ook door wilde lopen zonder te luisteren naar de collega's. Tijdens grotere incidenten waarbij ook gevaar is voor de omgeving laat ik een persfotograaf er ook niet door tot dat ik te horen heb gekregen van een OVD dat de pers er bij mag. Heeft een fotograaf toestemming van een OVD en is dit nog niet door gecommuniceerd naar het uitvoerende personeel dan moet de fotograaf even wachten om het eea te communiceren met de OVD.

Ik zie een perskaart als een voorrangssituatie. Je behoort voorrang/doorgang te krijgen maar je moet wel eerst kijken of je de voorrang/doorgang ook krijgt. Als je het niet krijgt moet je gewoon even op je beurt wachten.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Willem58 op 30 december 2007, 21:21:53
Het kan toch ook gewoon zo zijn dat de Bevelvoerder gevraagd heeft aan de politie om iedereen op een bepaalde afstand te houden, en dit geldt dan toch ook voor de mensen van de persHuh  en dat heeft dan niets te maken met hinderen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 30 december 2007, 21:38:17
Deze kerel heeft anders nooit problemen met deze instanties. Hij maakt ook geregeld opdrachten voor de diverse diensten. Zal dus wel een flinke mis communicatie zijn...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandweer-ZH18-402 op 30 december 2007, 21:51:14
tja ik snap hem niet hoor.
stond er zelf ook bij.
als er vriendelijk aan je gevraagd wordt om even een stapje terug te doen dan doe je dat toch?
dan ga niet gelijk allemaal beginnen te mekkeren, van mijn part zet je ff een andere lens erop als je zo nodig foto's wilt maken of je loopt om... maja 't zal allemaal wel.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Straalpijp Rick op 30 december 2007, 21:52:11
Het is weer eens een tranentrekkend verhaal.
 Ik ben er niet bij geweest maar aan de houding van de vrouw :-X ??? te zien wilde zij dus ook doorlopen. Dat de collega;s haar vast moesten houden zou dus kunnen betekenen dat ze ook door wilde lopen zonder te luisteren naar de collega's.Ik wel. Het lijkt me daarom ook niet verstandig om zo te gaan speculeren, want je zit er volkomen naast ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tcf op 30 december 2007, 21:57:31
Deze kerel heeft anders nooit problemen met deze instanties. Hij maakt ook geregeld opdrachten voor de diverse diensten. Zal dus wel een flinke mis communicatie zijn...  

Inderdaad. Ik heb er zelf ook wel eens moeite mee als er foto's gemaakt worden van ernstige delicten. Maar deze keer neem ik het toch voor de fotograaf op: nog nooit problemen met hem gehad. Hij staat zelfs bekend als de "makkelijkste" fotograaf. Hij geeft altijd gehoor aan verzoeken en de onderlinge verhouding met de hulpverleners is juist prima te noemen. Spijtig dat dit heeft moeten voorvallen..Vooropstellende dat we natuurlijk niet de aanleiding weten. Mogelijk dat de betrokken agenten juist voor de veiligheid hem de toegang hebben geweigerd....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: vesalius op 30 december 2007, 22:19:16
Persoonlijk vind ik hem een **kel, maar dat komt omdat ik een keer een flinke aanvaring met hem gehad had toen hij bij een concert zonder kaartje naar binnen wilde om foto's te maken. De dirigent kreeg een lintje en wij wilden een ceremonie zonder fotograaf die op het podium staat te dartelen en hadden zelf voor één enkele fotograaf gezorgd die zonder in de weg te lopen foto's zou maken. Vond meneer niet goed en hij zou er wel voor zorgen dat wij nooit meer aandacht zouden krijgen in de lokale media  :-X

Ben er hier niet bij geweest dus kan over deze situatie niks zeggen...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 30 december 2007, 22:29:21
Ik wel. Het lijkt me daarom ook niet verstandig om zo te gaan speculeren, want je zit er volkomen naast ;)

Tsjaa als hij met zo'n jankverhaal op de proppen komt is het vragen om een discussie en is het dus logisch dat mensen ook gaan speculeren. Ik kan me gewoon kwaad maken om zulke verhalen waarbij het balletje weer naar de politie geschoven word. Is makkelijk scoren met zo'n verhaal. Maar mogelijk dat een neutraal iemand die erbij geweest is dan kan vertellen wat er precies zich heeft afgespeeld dan kunnen we ook stoppen met speculeren.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 22:29:58
Ook ik kan deze fotograaf al heel lang, en doet nu zo ongeveer 20 jaar dit werk, en heeft zijn sporen dik verdiend met deze vorm van fotografie. Ik vind het daarom ook triest dat er door een stel over ijverige dienders in zijn werk wordt belemmerd.
Maar het toch een verharding gaande tussen de media en politie. Ik wil nog even het volgende ter herinnering roepen. Drie jaar geleden is er een cameraploeg in Dordrecht opgepakt omdat zij achter de linten (waar iedereen mag staan) is opgepakt. Het ging om verdacht pakketje. De NVJ heeft dit optreden zeer omstreden genoemd.
Het is eigenlijk ook beetje erger geworden na de invoer van C2000. De persvoorlichter zit nu op dit moment op de stoel van de journalist, en kan zaken eruit filteren, naar behoeven. Ik vind het heel jammer zoals nu allemaal gaat.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 30 december 2007, 22:35:15
door Peter Donk-Hoeflaak
ZWIJNDRECHT - Persfotograaf Etienne Busink uit Dordrecht is zaterdagavond 29 december 2007 door agenten van de politie Zuid-Holland-Zuid korte tijd tegengehouden toen hij foto's wilde maken van de uitslaande brand bij de kringloopwinkel aan de Ringdijk in Zwijndrecht.


Het moment dat persfotograaf Etienne Busink (links)  werd tegengehouden. Steeds vaker is de journalistiek 'lastig' in de ogen van politiemensen en worden zij niet gerespecteerd in het uitoefenen van hun vak. Agenten zijn vaak ook niet op de hoogte van de politieperskaart, die wordt uitgegeven door nota bene de Stichting Landelijke Politieperskaart. Het tegenhouden van Busink staat dus niet op zichzelf. (© Foto www.hendrik-ido-ambacht.brandweer.net/  - Peter Wols)


Doorgaans schrijft de journalistiek niet over zichzelf, maar dat de media steeds vaker wordt gehinderd in het werk is een feit.


Mijn mening?
Zelf schuld. Als ze serieus genomen willen worden moeten ze eens stoppen met zaken als 'ik op TV'' en het aannemen van fotomatriaal van hobby-112 sites.
Niemand weet wie wat is. Iedereen met een spiegelreflex denk dat die persfotograaf is, en dat hij/zij overal doorheen kan rennen. Kan me goed voorstellen dat de politie er genoeg van heeft. Momenteel lopen er bijna meer fotografen als hulpverleners bij een incident. Dat ze nu eerst maar eens intern aandacht gaan besteden aan de politieperskaart en de andere juppen buiten de deur houden.

Misschien erg zwart wit en erg vervelend voor medeforumleden, maar naar mijn mening de enigste mogelijkheid om schoon schip te krijgen in de chaos.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 30 december 2007, 22:47:02
Mijn mening?
Zelf schuld. Als ze serieus genomen willen worden moeten ze eens stoppen met zaken als 'ik op TV'' en het aannemen van fotomatriaal van hobby-112 sites.
Niemand weet wie wat is. Iedereen met een spiegelreflex denk dat die persfotograaf is, en dat hij/zij overal doorheen kan rennen. Kan me goed voorstellen dat de politie er genoeg van heeft. Momenteel lopen er bijna meer fotografen als hulpverleners bij een incident. Dat ze nu eerst maar eens intern aandacht gaan besteden aan de politieperskaart en de andere juppen buiten de deur houden.

Misschien erg zwart wit en erg vervelend voor medeforumleden, maar naar mijn mening de enigste mogelijkheid om schoon schip te krijgen in de chaos.
Helemaal mee eens!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 22:47:29
Mijn mening?
Zelf schuld. Als ze serieus genomen willen worden moeten ze eens stoppen met zaken als 'ik op TV'' en het aannemen van fotomatriaal van hobby-112 sites.


Hoe zelf schuld? Onzin. Hij is gewoon in het bezit van een politieperskaart, en heeft een ervaring in dit werk waar menig fotograaf niet aan kan tippen. En de politie moet de journalist alle medewerking verlenen, dit staat in de statuten van de stichting landelijke politieperskaarten.
En hij had daarvoor de chef van dienst van de politie gesproken, en die was accoord met zijn aanwezigheid.
Ik heb toevallig de fotograaf nog even gesproken vanavond, en heeft zijn verbazing uitgesproken over gisteren avond.
En om het nu de schuiven op andere mensen die ook foto's maken, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 30 december 2007, 22:47:54
Ook ik kan deze fotograaf al heel lang, en doet nu zo ongeveer 20 jaar dit werk, en heeft zijn sporen dik verdiend met deze vorm van fotografie. Ik vind het daarom ook triest dat er door een stel over ijverige dienders in zijn werk wordt belemmerd.
Maar het toch een verharding gaande tussen de media en politie. Ik wil nog even het volgende ter herinnering roepen. Drie jaar geleden is er een cameraploeg in Dordrecht opgepakt omdat zij achter de linten (waar iedereen mag staan) is opgepakt. Het ging om verdacht pakketje. De NVJ heeft dit optreden zeer omstreden genoemd.
Het is eigenlijk ook beetje erger geworden na de invoer van C2000. De persvoorlichter zit nu op dit moment op de stoel van de journalist, en kan zaken eruit filteren, naar behoeven. Ik vind het heel jammer zoals nu allemaal gaat.

Wat hoorde je dan inhoudelijk meer in het scannertijdperk?
Wat gaat tenslotte de gemiddelde burger aan, wie voor wat verdacht wordt, en welk kenteken tot wie behoord bij een aanrijding.
Op internet zitten we allemaal te schreeuwen dat kentekens en dergelijke zaken afgeplakt moeten worden. Maar toen we achter de scanner zaten konden we precies horen wat onze buurman had uitgespookt toen de politie aan de deur stond. Beetje hypocriet toch? Ik ben persoonlijk best blij met C2000. Zeker voor bovenstaande. Ik denk dat het p2000 persalarm zoals in Rotterdam een goed alternatief kan bieden. Openheid moet er zijn naar de burger en journalistiek, maar sommige zaken zijn gewoon privé.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 30 december 2007, 22:57:17
Hoe zelf schuld? Onzin. Hij is gewoon in het bezit van een politieperskaart, en heeft een ervaring in dit werk waar menig fotograaf niet aan kan tippen. En de politie moet de journalist alle medewerking verlenen, dit staat in de statuten van de stichting landelijke politieperskaarten.
En hij had daarvoor de chef van dienst van de politie gesproken, en die was accoord met zijn aanwezigheid.
Ik heb toevallig de fotograaf nog even gesproken vanavond, en heeft zijn verbazing uitgesproken over gisteren avond.
En om het nu de schuiven op andere mensen die ook foto's maken, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.

Nee, hoor is geen onzin anders schreef ik het niet. Is gewoon een mening. Ik reken de fotograaf ook niet af voor het totale gebeuren, maar dit incident is een onderdeel van het geheel. Domino-effect zal ik het maar even noemen.

En ja in de statuten staat dat er medewerking verleend moet worden (zolang de veiligheid van burgers omstander en hulpverleners niet in het gedrang komt)
Probleem is gewoon dat iedereen met een cam op incidenten afstormt met titelkaarten (die eigenlijk bedoeld zijn om foto's te maken bij alle zaken behalve incidenten) Zelfgemaakte perskaarten en noem maar op. Er zal dus bij de politie meer aandacht gegeven moeten worden aan dit fenomeen. Persoonlijk zou ik nooit een beroepsfotograaf in de weg staan. Het is tenslotte zijn beroep. Ik kom dus weer op het eerdere verhaal terug, dat ze nu eerst maar eens intern aandacht gaan besteden aan de politieperskaart en de andere juppen buiten de deur houden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 30 december 2007, 23:01:51
Hoe zelf schuld? Onzin. Hij is gewoon in het bezit van een politieperskaart, en heeft een ervaring in dit werk waar menig fotograaf niet aan kan tippen. En de politie moet de journalist alle medewerking verlenen, dit staat in de statuten van de stichting landelijke politieperskaarten.
En hij had daarvoor de chef van dienst van de politie gesproken, en die was accoord met zijn aanwezigheid.
Ik heb toevallig de fotograaf nog even gesproken vanavond, en heeft zijn verbazing uitgesproken over gisteren avond.
En om het nu de schuiven op andere mensen die ook foto's maken, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op.

Ervaring doet er helemaal niet toe in dit verhaal. Wat er wel toe doet is dat hij in het bezit is van een politieperskaart en dat daar regels voor zijn. Dan is het inderdaad zo dat de persoon met de perskaart voor de linten mag komen staan om foto's te maken. Hij zal echter wel de aanwijzingen van het politiepersoneel op moeten volgen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor zijn veiligheid. Als een OVD-P toestemming geeft tot het maken van foto's nabij de PD moet hij dat ook door communiceren naar het personeel van de BPZ die bij de afzetlinten staan. Als die nog niet op de hoogte zijn is het dus in eerste instantie niet meer dan logisch dat de betreffende fotograaf tegen gehouden word. Zoals in het persbericht te lezen valt staat er : korte tijd tegengehouden.
Als de fotograaf dan over zoveel ervaring beschikt zou het hem sieren om gewoon even de rust te bewaren en af te wachten tot hij er wel door mag. Ik zie hier op de foto een fotograaf die erg kwaad lijkt te zijn en de collega beet heeft links de collega rechts moet de fotograaf beethouden. Waar is de rust en ervaring dan?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 23:08:51
Nogmaals....Er is een verharding gaande richting de media, en waardoor het komt kan me niet zoveel schelen.
Iemand die in het bezit is van een politieperskaart moet gewoon de toegang krijgen tot het incident. Dan kan je kort of lang over lullen, maar dit is gewoon hun recht.
En hij had al overlegd met de chef van dienst.  even voor duidelijkheid een afbeelding van een politieperskaart en daarbij horende rellenkaart met jaartal.

PS:  zijn oude afbeeldingen

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.politieperskaart.nl%2Fimages%2Fperska1.gif&hash=ce7649ffe14d543bd57cbe818f2d4e2c)


(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.wietzelandman.nl%2Fooggetuigebeeld%2Frellenkaart.jpg&hash=7026920c4591a05c66883a5bb1bae667)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 30 december 2007, 23:15:10

Iemand die in het bezit is van een politieperskaart moet gewoon de toegang krijgen tot het incident. Dan kan je kort of lang over lullen, maar dit is gewoon hun recht.


Zoals al eerder is beschreven door 90-8 en door mij is het nog altijd zo dat de veiligheid voorop staat. Dan kan je een perskaart om je nek hebben hangen maar als de brandweer of politie van mening is dat de veiligheid niet te waarborgen valt binnen de linten voor de fotograaf dan krijgt hij geen toegang!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 23:26:16
Zoals al eerder is beschreven door 90-8 en door mij is het nog altijd zo dat de veiligheid voorop staat. Dan kan je een perskaart om je nek hebben hangen maar als de brandweer of politie van mening is dat de veiligheid niet te waarborgen valt binnen de linten voor de fotograaf dan krijgt hij geen toegang!

Hij had dus wel toegang door de chef van dienst van de politie, maar deze dienders  zijn gewoon verkeerd hiermee omgegaan. Maar het is niet de eerste keer dat de politie in ZHZ zo achterlijk doet. Ik zie spoedig weer een gesprek tegemoed met de politie. Dit om alle misverstanden aan de kaak te stellen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 30 december 2007, 23:30:57
Hij had dus wel toegang door de chef van dienst van de politie, maar deze dienders  zijn gewoon verkeerd hiermee omgegaan. Maar het is niet de eerste keer dat de politie in ZHZ zo achterlijk doet. Ik zie spoedig weer een gesprek tegemoed met de politie. Dit om alle misverstanden aan de kaak te stellen.
Want jij bent de vertegenwoordiger van de NVJ? of kan de betreffende verslaggever niet praten en ben je zijn spreekbuis?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 23:33:01
Want jij bent de vertegenwoordiger van de NVJ? of kan de betreffende verslaggever niet praten en ben je zijn spreekbuis?
Op deze onzin ga ik niet in.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 30 december 2007, 23:41:15
En even voor de duidelijkheid. Ik zit zelf ook in het wereldje van de media in de regio Dordrecht (ruim 20 jaar), en zie hier een toenemende verharding, en onpersoonlijkheid. Ging het vroeger allemaal zeer gemoedelijk. Iedere agent, brandweerman/vrouw, en ambulance medewerker wist wie je was. Helaas is dit nu ver te zoeken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 30 december 2007, 23:42:09
Politie pers kaart is geen vrijbrief. Als het mogelijk is laat de politie mensen met zo'n kaart toen. Echter is de veiligheid in gevaar of word het werk belemerd dan mogen ook journalisten niet achter het lint. Ook moeten zij dan voldoen aan vorderingen van politie mensen. Het enige is dat politie mensen de nieuwsvergaring niet mogen verstoren door vorderingen.

Dus mij advies als de politie je vraagd weg te gaan doe dat ook. Uit mijn eigen praktijk weet ik dat het meerendeel van de journalisten prima weet hoe het werkt. Er is alleen een klein percentage die denken dat die kaart een vrijbrief is. En dat is het niet.

mvg
Mike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 30 december 2007, 23:46:17
Iemand die in het bezit is van een politieperskaart moet gewoon de toegang krijgen tot het incident. Dan kan je kort of lang over lullen, maar dit is gewoon hun recht.

Over deze specifieke situatie kan ik geen mening geven omdat we alleen maar een deel van het verhaal zien/lezen. Overigens vind ik het verbazingwekkend (en gewoon dom...) dat sommigen conclusies kunnen trekken over het gedrag van betrokken uit alleen maar één foto.... waarop toch echt niemand beweegt of wat zegt   :-X

Nu even over de politieperskaart :

Daar kunnen we beter even "lang" over lullen omdat het toegang krijgen tot het incident absoluut geen recht is!   ;)

Er is afgesproken dat houders van de politieperskaart zoveel als mogelijk medewerking wordt verleend om hun werk te doen. Dat betekent dat de politie ter plaatse altijd moet inschatten of dat mogelijk is. Die inschatting kan afhangen van bijv. sporenonderzoek dat bij een misdrijf nog moet plaatsvinden of het gevaar dat betrokkenen binnen de afzetting lopen. Daarbij wordt als het gaat om brand, rook, instortingsgevaar, gevaarlijke stoffen etc. normaal gesproken aan de brandweer gevraagd dit in te schatten.

Om even in de rechten en plichten te blijven : de brandweer heeft op grond van de arbowet de plicht om derden te beschermen voor de gevaren tijdens het repressieve werk. Op het moment dat ik iemand van de pers zijn/haar werk laat doen in een gebied waarvan ik weet dat het echt gevaarlijk is, overtreed ik dus de wet!

De politieperskaart is dus een landelijk afgesproken "herkenningsmiddel" voor de professionele pers, waarbij er een principe afspraak is over het verlenen van medewerking. Niet meer, maar ook niet minder!

Ik ben van mening dat het nooit zo mag zijn dat pers met politieperskaart geen toegang krijgt omdat ze "in de weg zouden kunnen lopen" waarbij dan als reden een of ander gevaarlijke situatie wordt genoemd. Helaas komt dat in de praktijk nog wel eens voor.... en die collega's snappen het volgens mij niet zo goed...
Het is voor de hulpdiensten belangrijk om je te realiseren dat de (professionele) pers ook voor ons zeer belangrijk is. Mijn ervaring is dat je goede afspraken kunt maken waarbij iedereen zijn/haar werk goed kan doen.

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maarten op 30 december 2007, 23:46:30
Iemand die in het bezit is van een politieperskaart moet gewoon de toegang krijgen tot het incident. Dan kan je kort of lang over lullen, maar dit is gewoon hun recht.

Rob, lees dit even door, puntje 4 in het bijzonder:

http://www.politieperskaart.nl/leidraad.shtm

De betreffende functionaris zal dus moeten handelen naar bevind van zaken en als daarbij hoort dat ten behoeve van de veiligheid de fotograaf er niet door mag, zal diegene dat moeten accepteren:

Citaat van: http://www.politieperskaart.nl/leidraad.shtm
4. Beperking van de mogelijkheid informatie te vergaren
Artikel 2 Politiewet draagt de politie op in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde. De handhaving van de rechtsorde omvat:
1. de handhaving van de openbare orde, waarbij de politie ondergeschikt is aan de burgemeester (artikel 35 Politiewet);
de justitiële politietaken (opsporing van strafbare feiten, aanhouding van verdachten), waarbij de politie ondergeschikt is aan de officier van Justitie (o.a. artikelen 148 en 156 Wetboek van Strafvordering).
Zowel bij de handhaving van de openbare orde als bij de uitvoering van justitiële politietaken kunnen zich situaties voordoen, waarin maatregelen moeten worden getroffen om feitelijke hinder door omstanders bij het politieoptreden tegen te gaan. Soms blijkt het bijvoorbeeld nodig, een gedeelte van de openbare weg voor het publiek af te sluiten. Bij ordeverstoringen komt het ook voor, dat de politie aan een ieder het bevel geeft zich te verwijderen. Zulke maatregelen kunnen voor journalisten een beperking meebrengen van de mogelijkheid ter plekke informatie te vergaren. De algemene taakomschrijvingen geven de politie de bevoegdheid maatregelen te treffen om te voorkomen dat omstanders in gevaar komen of de politie voor de voeten lopen

De maatregelen mogen er niet op gericht zijn bepaalde publikaties onmogelijk te maken
; dat zou in strijd zijn met de in artikel 7 Grondwet gewaarborgde vrijheid van meningsuiting. Onder "publikaties" worden ook verstaan: foto- en filmreportages en radio-opnamen.

Wanneer de functionaris niet op de hoogte is van het feit dat de fotograaf toestemming heeft van de OvD, lijkt het mij niet meer dan logisch dat de fotograaf geen toestemming krijgt.


Al met al een vervelende miscommunicatie, waarbij m.i. beide partijen fouten hebben gemaakt (naar verluid), wat hopelijk opgelost kan worden door een goed gesprek tussen fotograaf en politie.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 30 december 2007, 23:46:55
Hij had dus wel toegang door de chef van dienst van de politie, maar deze dienders  zijn gewoon verkeerd hiermee omgegaan. Maar het is niet de eerste keer dat de politie in ZHZ zo achterlijk doet. Ik zie spoedig weer een gesprek tegemoed met de politie. Dit om alle misverstanden aan de kaak te stellen.

Dus omdat een agent daar staat en iemand tegenhoud is hij achterlijk ..... De Chef van Dienst heeft meer dingen te doen dan alleen dingen te regelen voor de media .... Het probleem is dat vele beroeps-pers mensen denken dat zij god (of als je dat wilt Allah) zijn en dat zij alles kunnen en mogen. Als de betreffende diender op dat moment ten eerste van zijn Chef nog niet te horen heeft gekregen (doordat die chef ook bezig is met zijn werk) dat die betreffende fotograaf er door mag en ten tweede inschat dat het gevaarlijk is (of dat er een andere reden is waarom de betreffende fotograaf er niet door mag) dan heeft die fotograaf dat te respecteren .... Dan kun je beter even op normaal niveau overleggen in plaats van dat het uit loopt op duwen en trekken.....

Zoals al eerder gezegd is een politieperskaart een voordeelmiddel om op plaatsen te komen waar andere niet mogen, alsnog hebben de hulpdiensten het zeggenschap over wie er wel en wie er niet achter de linten komen.

Op deze onzin ga ik niet in.

Misschien op deze onzin niet, maar er zit wel een kern van waarheid in, er gebeurt iets en meteen springen er allerlei mensen boven op die wel even zeggen hoe het hoort te gaan of hoe het gegaan is .... Terwijl ze er zelf niet bij (betrokken) waren.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alex op 30 december 2007, 23:50:43
Helemaal mee eens Mike. Wat volgens mij ff vergeten wordt is dat we als politie ook nog een etische verantwoordelijkheid hebben. Als er een klein brandje is wat je volkomen veilig van een meter afstand kunt fotograferen, maar er liggen drie verkoolde lijken, dan zul je toch de pers niet toelaten. Ook niet met een politieperskaart...

En zoals altijd geldt ook hier: de goeden moeten onder de kwaden lijden...

Als je bij de afzetting een agent netjes aanspreekt of je, op vertoon van de politieperskaart, iets dichterbij mag komen, zal er volgens mij niemand zijn die je verzoek niet serieus zal overwegen. En als je dan alsnog 'nee' te horen krijgt: so be it!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 30 december 2007, 23:54:35
Op deze onzin ga ik niet in.
Zal ik het anders formuleren dan?

Ik ben nogal nieuwsgierig aangelegd, dus ik vraag me af:  op grond waarvan ga jij bij de Politie ZuidHollandZuid praten over hun omgang met de lokale pers?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alex op 30 december 2007, 23:56:19
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.zuid-holland-zuid.nl%2Fimages%2Fstories%2F2007%2Fdecember2%2Fpwaanhoudingbusink.jpg&hash=4b973d206f2d72d639e9a452835d6860)

Toch de foto nog even geplakt, want er vallen me toch twee dingen op:

1. Als de fotograve toestemming heeft van de Chef van Dienst (ik neem aan dat diegene een groen hesje draagt), waarom zou zij dan door diegene met dat bewuste groene hesje worden tegengehouden?
2. Als ik goed kijk heeft de dame in kwestie de agent met het groene hesje ook bij keelstreek vast... Nogal logisch dat ze dan al helemaal niet meer welkom is... Ze mag blij zijn dat ze niet is écht is aangehouden...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 30 december 2007, 23:58:06


Ze is een he
Zij is een hij

 ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alex op 31 december 2007, 00:01:02
Ze is een he
Zij is een hij

 ;)

Sorry meneer...  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 31 december 2007, 00:06:42
Hier nog even paar repo's over het geval van de cameraploeg in Dordrecht (mijn directe collega's), en hun aanhouding van een aantal jaren geleden
De beelden spreken voor zich.

http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm)

http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm)

http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 31 december 2007, 00:07:59


Toch de foto nog even geplakt, want er vallen me toch twee dingen op:

1. Als de fotograve toestemming heeft van de Chef van Dienst (ik neem aan dat diegene een groen hesje draagt), waarom zou zij dan door diegene met dat bewuste groene hesje worden tegengehouden?


Hoofdagent is geen chef van dienst. CVD is meestal een brigadier of inspecteur. Aangezien rob in een eerdere reactie schrijft dat de fotograaf toestemming had van de OVD moet dit wel een inspecteur geweest zijn. De betreffende agent op de foto heeft waarschijnlijk een beheerder plaats delict vest aan. Is ook groen van kleur. Of het komt doordat het donker is dat het lijkt dat het vestje groen is maar dat hij eigenlijk geel is.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 31 december 2007, 00:08:55
Hier nog even paar repo's over het geval van de cameraploeg in Dordrecht (mijn directe collega's), en hun aanhouding van een aantal jaren geleden
De beelden spreken voor zich.

http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/23-07-dordrecht2.rm)

http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/25-07-vvd.rm)

http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm (http://217.149.193.67:8080/ramgen/video/juli2004/27-07-rtv.rm)

Wat er een paar jaar geleden zich heeft afgespeeld maakt voor nu toch niet uit. Heeft naar mijn mening 0,0 meerwaarde aan deze discussie.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alex op 31 december 2007, 00:13:47
Hoofdagent is geen chef van dienst. CVD is meestal een brigadier of inspecteur. Aangezien rob in een eerdere reactie schrijft dat de fotograaf toestemming had van de OVD moet dit wel een inspecteur geweest zijn. De betreffende agent op de foto heeft waarschijnlijk een beheerder plaats delict vest aan. Is ook groen van kleur. Of het komt doordat het donker is dat het lijkt dat het vestje groen is maar dat hij eigenlijk geel is.

Zal idd misschien de LPD geweest zijn, had nog niet naar z'n strepen gekeken... (vergeleken met de twee andere vestjes is deze toch erg groen)

De beelden van Rob kan ik helaas niet openen, maar ik zal heus niet ontkennen dat er wel eens een situatie zal zijn geweest dat een journalist achteraf best op de PD had gekund, maar op het desbetreffende moment (in zijn ogen) onterecht is geweigerd... Maar dat is voor deze discussie even niet zo relevant lijkt me.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: wrd frank op 31 december 2007, 08:54:58
FOTO

Toch de foto nog even geplakt, want er vallen me toch twee dingen op:

1. Als de fotograve toestemming heeft van de Chef van Dienst (ik neem aan dat diegene een groen hesje draagt), waarom zou zij dan door diegene met dat bewuste groene hesje worden tegengehouden?
2. Als ik goed kijk heeft de dame in kwestie de agent met het groene hesje ook bij keelstreek vast... Nogal logisch dat ze dan al helemaal niet meer welkom is... Ze mag blij zijn dat ze niet is écht is aangehouden...

Als ik de foto zo bekijk houdt ze der linker arm gewoon langs de nek van de agent.
En wijst ze in de richting van de brand waar ze heen wil gaan.

Zelf maak ik in mijn regio ook foto's voor media.
En kom ook regelmatig in aanmerking met de politie.
De mening van de agenten loopt regelmatig uit een. Sommige vinden het leuk wanneer je het vast legt op camera maar andere moeten er niets van weten.
Ligt er ook vaak aan hoe de situatie is.
Laatst stond ik bij een brand en deze was op feestdag in Woerden. Aan het eind van de avond werd de jeugd ageresief. en de politie kon daar niet bepaald tegen.
en als ik dan als 23 jarige fotograaf bij een brand kom kijken ze mij ook aan als 'rel jongeren'.
maar als je dan even de tijd neemt en het allemaal uitlegt en verteld waarvoor het is, dan geeft het vaak geen problemen.
NIET LULLIG BEDOELT: je moet soms de tijd nemen met de agenten.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 31 december 2007, 09:50:50
Nogmaals ten overvloede: betreffende fotograaf is een MAN (met lang haar) en HIJ staat goed bekend in de regio. En ik hou het er op dat men elkaar deze keer helaas even verkeerd begrepen heeft.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: wrd frank op 31 december 2007, 09:54:14
idd....als je beter gaat kijken....
ook beetje grote handen voor een dame   ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alex op 31 december 2007, 14:12:48
Die handen vielen mij idd ook op...

Maar ik denk dat hier dus, samenvattend, sprake is van een miscommunicatie die vervolgens door de hectiek veel te hoog is opgelopen. Erg jammer dat het soms zo ver moet komen, maar hopelijk kunnen de beide partijen hier op een volwassen manier een punt achter zetten, en de volgende keer weer op een goede manier samenwerken.

Dus een mooi voornemen voor 2008: respecteer elkaar en communiceer!

Allemaal een goeie jaarwisseling!!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 31 december 2007, 21:21:24
Nou ik heb nog even het volgende filmpje als afsluiter. Zie hoe de brandweer Gieten omgaat met de media, en zelfs agressief worden. Zoals ik al vertelde, er is een verharding gaande wat naar mijn mening nergens voor nodig is.

Video:
http://www.zideo.nl/index.php?option=com_podfeed&zideo=6b3457616f413d3d&playzideo=6c594f546e6c633d (http://www.zideo.nl/index.php?option=com_podfeed&zideo=6b3457616f413d3d&playzideo=6c594f546e6c633d)


Tekst en uitleg: http://www.112drenthe.net/newsbringer_read.php?bericht=IxKnsGUadsxmRoZHlLzg44CME8mgdiLGN (http://www.112drenthe.net/newsbringer_read.php?bericht=IxKnsGUadsxmRoZHlLzg44CME8mgdiLGN)


Voor de rest voor iedereen een fijne en gezond 2008
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 31 december 2007, 21:29:50
Nou ik heb nog even het volgende filmpje als afsluiter. Zie hoe de brandweer Gieten omgaat met de media, en zelfs agressief worden. Zoals ik al vertelde, er is een verharding gaande wat naar mijn mening nergens voor nodig is.

Daar is op een andere plaats op dit forum al uitgebreid aandacht aan besteed.... voegt dus echt niets toe om nou juist dat voorbeeld hier te gebruiken.

Jammer dat je trouwens niet meer reageert op de inhoudelijke reacties m.b.t. de politieperskaart.

Maar ondanks dat : ook een fijne jaarwisseling!

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 31 december 2007, 22:47:41
Nou ik heb nog even het volgende filmpje als afsluiter. Zie hoe de brandweer Gieten omgaat met de media, en zelfs agressief worden. Zoals ik al vertelde, er is een verharding gaande wat naar mijn mening nergens voor nodig is.

Video:
http://www.zideo.nl/index.php?option=com_podfeed&zideo=6b3457616f413d3d&playzideo=6c594f546e6c633d (http://www.zideo.nl/index.php?option=com_podfeed&zideo=6b3457616f413d3d&playzideo=6c594f546e6c633d)


Tekst en uitleg: http://www.112drenthe.net/newsbringer_read.php?bericht=IxKnsGUadsxmRoZHlLzg44CME8mgdiLGN (http://www.112drenthe.net/newsbringer_read.php?bericht=IxKnsGUadsxmRoZHlLzg44CME8mgdiLGN)


Voor de rest voor iedereen een fijne en gezond 2008

http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,20819.0.html Ik kan me geen slechter voorbeeld voorstellen dan dat  je nu gebruikt heb...... :-X :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 1 januari 2008, 13:46:45
Nou ik heb nog even het volgende filmpje als afsluiter. Zie hoe de brandweer Gieten omgaat met de media, en zelfs agressief worden. Zoals ik al vertelde, er is een verharding gaande wat naar mijn mening nergens voor nodig is.

Video:
http://www.zideo.nl/index.php?option=com_podfeed&zideo=6b3457616f413d3d&playzideo=6c594f546e6c633d (http://www.zideo.nl/index.php?option=com_podfeed&zideo=6b3457616f413d3d&playzideo=6c594f546e6c633d)


Tekst en uitleg: http://www.112drenthe.net/newsbringer_read.php?bericht=IxKnsGUadsxmRoZHlLzg44CME8mgdiLGN (http://www.112drenthe.net/newsbringer_read.php?bericht=IxKnsGUadsxmRoZHlLzg44CME8mgdiLGN)


Voor de rest voor iedereen een fijne en gezond 2008
Afsluiter? Dus bij deze is voor jou de discussie over terwijl er volgens mij door jou nog geen vraag direct beantwoord is?

Ik snap het best trouwens dat je zo fanatiek voor "persvrijheid" bent, want ik kwam van jou ook foto's tegen van brandweerinzetten, daar is niets mis mee, maar het kleurt natuurlijk wel je beeld...... of zou het zijn dat je vrijwilliger bent bij de internetkrant die je als bron gebruikt?

Ik lees trouwens op de site ook dit nu?

Citaat
Zoals Etienne aangeeft, heeft er nadien een gesprek plaatsgevonden tussen de betreffende agent, chef van dienst, voorlichter en betreffende fotograaf met een positieve uitkomst waarbij de miscommunicatie is uitgesproken en de handen zijn geschud. Eind goed, al goed. Etienne is dus absoluut niet aangehouden door de politie. Eén en ander had te maken met een miscommunicatie onderling en niet zozeer met de houding van de politie", aldus woordvoerder Claudia Stuij van de politie Zuid-Holland-Zuid maandag in een reactie.
Ik vind het best bijzonder dat men wel excuses accepteerd maar verder de toon niet wijzigd... helpt vast om de relatie met de politie te bevorderen....  :|
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 1 januari 2008, 15:09:44
Het is inderdaad zo dat ik ook voor de internetkrant foto's maak. Maar daar doe ik al jaren.(meer dan 20 jaar, met onderbrekingen) En sta daarom 100% aan de kant van de media
Over de inhoud van het stuk heb ik geen invloed, maar het is wel gewijzigd sinds gisteren, nadat er bekent was dat er met de afdeling communicatie is gesproken van de politie Zuid-Holland-Zuid.
Over de politieperskaart zijn de meningen verdeeld heb ik gemerkt. Ik heb een standpunt hierin, en  weer andere mensen andere ideeën hierover hebben. Dit is een eindeloze discussie.
Maar ik blijf gewoon mijn foto's maken, en zal dit met plezier doen. Overigens niet van alleen incidenten maar ook andere nieuws foto's. Of mooie landschappen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 1 januari 2008, 15:21:11

Over de politieperskaart zijn de meningen verdeeld heb ik gemerkt. Ik heb een standpunt hierin, en  weer andere mensen andere ideeën hierover hebben. Dit is een eindeloze discussie.

Hoe kun je nou, zonder er bij geweest te zijn en alles van een kant te horen een objectieve mening vormen?  :-\
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 1 januari 2008, 15:27:10
Hoe kun je nou, zonder er bij geweest te zijn en alles van een kant te horen een objectieve mening vormen?  :-\

Ik heb het over de discussie hier op het forum, en niet over het incident. De meningen zijn verdeeld op het forum over het wel en wee van de politieperskaart.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 1 januari 2008, 16:20:08
Ik heb het over de discussie hier op het forum, en niet over het incident. De meningen zijn verdeeld op het forum over het wel en wee van de politieperskaart.

Je geeft wel zelf aan dat je de kant van de media kiest en dat de hulpverleningsorganisatie's verharden tegenover de pers maar volgens mij kun je dat soort beweringen helemaal niet doen als je er zelf niet bij was. Misschien was dit in dit specifieke geval totaal niet het geval .... Dan kun je heel fijn allerlei oude incidenten naar boven rakelen, maar dat heeft hier volgens mij niets mee te maken  :-\
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 1 januari 2008, 16:47:39
Je geeft wel zelf aan dat je de kant van de media kiest en dat de hulpverleningsorganisatie's verharden tegenover de pers maar volgens mij kun je dat soort beweringen helemaal niet doen als je er zelf niet bij was.

Het mag duidelijk zijn dat jij aan de hulpverlening kant sta, is ook logische, je bent moderator van eenhulpverlengsforum, en niet van een mediaforum.
Maar Jerommeke er zijn al heel veel voorbeelden te noemen van andere collega's van mij, en ook waar ik zelf bij was dat er een verharding is tussen media, en hulpverlening.
Maar dit wordt een eindeloos gezwam, en laat het hier ook bij. Ik ga me weer storten op het maken van foto's.. Gezien ik deze topic ben begonnen, zal dan ook deze nu gaan sluiten (deze optie heb ik) Ik hoop dat je hier begrip voor hebt. En dat je niet als moderator toch weer door ga met opmerkingen. We komen er gewoon niet uit.

Grt Rob
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 1 januari 2008, 17:17:09
Het mag duidelijk zijn dat jij aan de hulpverlening kant sta, is ook logische, je bent moderator van eenhulpverlengsforum, en niet van een mediaforum.
Maar Jerommeke er zijn al heel veel voorbeelden te noemen van andere collega's van mij, en ook waar ik zelf bij was dat er een verharding is tussen media, en hulpverlening.
Maar dit wordt een eindeloos gezwam, en laat het hier ook bij. Ik ga me weer storten op het maken van foto's.. Gezien ik deze topic ben begonnen, zal dan ook deze nu gaan sluiten (deze optie heb ik) Ik hoop dat je hier begrip voor hebt. En dat je niet als moderator toch weer door ga met opmerkingen. We komen er gewoon niet uit.

Grt Rob

Ik sta niet aan een kant, ik sta aan de kant van de gene die gelijk heeft en aan de kant waar ik een oordeel over KAN vellen. Als de fotograaf gelijk heeft, krijgt deze dat, als de politie gelijk heeft krijgen zij dat ook. In deze situatie kan ik dat niet en doe ik dat dus ook niet.

(Topics worden trouwens alleen gesloten als er regels worden overtreden of als er voldoende is gediscussieerd, daar er andere leden misschien nog wel iets kwijt willen, is het slotje er weer even vanaf).
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Gast48368 op 1 januari 2008, 18:23:08
Dit soort slotjes is alleen voor de moderator, die bepaalt wanneer er een topic op slot gaat op deze manier.

Dit topic blijft dus gewoon open  ;)

Anneke

moderator
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 1 januari 2008, 21:37:05
.....
Maar Jerommeke er zijn al heel veel voorbeelden te noemen van andere collega's van mij, en ook waar ik zelf bij was dat er een verharding is tussen media, en hulpverlening.
Maar dit wordt een eindeloos gezwam, en laat het hier ook bij. Ik ga me weer storten op het maken van foto's.. Gezien ik deze topic ben begonnen, zal dan ook deze nu gaan sluiten (deze optie heb ik) Ik hoop dat je hier begrip voor hebt. En dat je niet als moderator toch weer door ga met opmerkingen. We komen er gewoon niet uit.

Ik denk dat deze akties (starten van dit topic en wijze van reageren) niet bijdragen aan een betere samenwerking tussen hulpdiensten en media, en dat vind ik jammer!

De leidinggevenden bij diverse hulpdiensten realiseren zich namelijk dondersgoed dat (zeker de afgelopen jaren) de wijze waarop incidenten in de media worden gebracht sterk bepalend is voor de waardering voor de hulpdiensten. Je kan als brandweer bijvoorbeeld de brand super snel en vakkundig geblust hebben, maar als je geen tijd maakt om daar met de media over te communiceren wordt toch de mening van die paar omstanders, die er anders over denken, gebruikt....

Ik heb ook vanmorgen weer, bij een groot incident in mijn buurregio, meegemaakt dat er met alle media (van 112-sites t/m landelijk professionele media) prima samen te werken is met voldoende begrip over en weer.

Verder vind ik het jammer dat je op de (meerdere) inhoudelijke reacties m.b.t. de politieperskaart niet verder reageert. Alleen maar zeggen dat er verschillende meningen zijn en dan "de stekker er uit trekken" is wel de hele makkelijk uitweg....

Tenslotte nog een vraag : weet je wat de betreffende fotograaf Busink zelf vindt van deze internetdiscussie en de wijze waarop hij door jou wordt "verdedigd" ?
Er zijn misschien veel forumleden/meelezers die denken dat jij hem hier direct vertegenwoordigd, misschien is dat ook zo?

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 1 januari 2008, 22:03:49
Raar dat je het zelfde verhaal eerst via PM naar mij stuur. Ik reageer ook per PM.
Maar ondertussen staat het ook in het forum. Maar mijn reactie staat dus in een PM aan jou adres.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 1 januari 2008, 22:31:48
Raar dat je het zelfde verhaal eerst via PM naar mij stuur. Ik reageer ook per PM.
Maar ondertussen staat het ook in het forum. Maar mijn reactie staat dus in een PM aan jou adres.

Mijn PM was wat persoonlijker, en er stond meer in.....
Onder andere stond in de pm dat ik ook op het forum nog zou reageren!

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 1 januari 2008, 22:36:07
Dus uiteindelijk heb je door over ander dingen te beginnen alle vragen aan jou weten te ontwijken..... Persvrijheid is een groot goed, maar diezelfde pers mag op basis daarvan van mij ook wel uitleggen waarom ze dingen op een bepaalde manier rapporteerd..... Jij bent nu een persoonlijke "heksenjacht" aan het voeren tegenover een instantie die zich op de geëigende weg (rechtstreeks met de betrokkenen)  al verexcuseerd heeft en op deze plaats geen mogelijkheid heeft om te reageren.  

Volgens mij zie je een "politieperskaart" als het hoogste goed, een "ik mag alles" pasje wat je alleen krijgt als je heilig bent. Dat lijkt me alles behalve de waarheid, je kunt wel willen dat je overal bij mag, en in een oorlogsgebied mag je best risico's lopen als je dat graag wilt, helaas(gelukkig) is Nederland op dit moment geen oorlogsgebied, en zijn er dus ook andere dingen waar je rekening mee moet houden.... bijvoorbeeld als je als verslaggever zo dicht op een incident staat dat je er uiteindelijk ook slachtoffer van wordt.... daar wordt je verhaal wel beter van, maar de hulpverleners hebben het al druk genoeg zonder zich ook nog om de verslaggever te gaan bekommeren.... en die OVD van de politie is wel op dat moment de verantwoordelijke voor openbare orde en veiliigheid... ook die van een verslaggever die denkt door een PPK kogelwerend te worden.....

Persvrijheid is een groot goed.... maar op een lokaal niveau is dit niet de manier op dat te bereiken... met een kanon op een mug schieten en er dan nog een boel andere muggen bij gaan halen om je kanon te verantwoorden......
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 1 januari 2008, 22:41:37
Mijn PM was wat persoonlijker, en er stond meer in.....
Onder andere stond in de pm dat ik ook op het forum nog zou reageren!

groeten,
René de Caluwé

Dan ook even mijn reactie ik je per PM had vertuurd.


Hallo René.

Eerst even voor de duidelijkheid. Ik vertegenwoordig de genoemde fotograaf niet. We kennen elkaar al heel lang maar we gaan wel onze eigen weg. En het verhaal was al openbaar, en is ook opgepikt door andere media, was wellicht een beetje de bedoeling heb ik het idee.
Weet je? Er is zelf een vereniging in het leven geroepen om misverstanden tussen de hulpdiensten en de media aan de kaak te stellen, deze vereniging was er niet als er geen problemen waren. Want er gaat nog zoveel mis. Zeker ook dat er veel te laat persalarm wordt gegeven, of ook zo vaak helemaal niet. Dit na invoer C2000

site http://mediabelangen.nl/ (http://mediabelangen.nl/)En na het lezen wat er nu weer is gebeurd schiet dat even in mijn verkeerde keelgat.
Ook speel mee dat een directe collega van mij in een politiecel vast werd gezet. Hij had gewoon van openbareweg een gefilmd bij een verdacht pakketje.
Laatst werden we ook al weer tegen gehouden bij een ongeval met een kraan. Gelukkig kwam de voorlichter snel ter plaatsen, en vroegen maar dat wij aan zijn handje mee mochten lopen. Voor de duidelijkheid, de genoemde voorlichter kon er wel om lachen over opmerking omdat hij ook uit de wereld van de media komt.
Ik hoop dat je een beetje snap dat ik van dit soort verhalen een beetje verdrietig wordt, en kijk dan met weemoed terug op de jaren 80. Toen kon iedereen elkaar, en was het goed werken.

Groeten Rob
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 1 januari 2008, 22:53:06
Volgens mij zie je een "politieperskaart" als het hoogste goed, een "ik mag alles" pasje wat je alleen krijgt als je heilig bent.

Volgens mij is dat inderdaad waar 't steeds fout gaat. Dat de situatie/omgeving mogelijk gevaarlijk is maakt niet uit, als je zo'n pasje hebt kan je gaan en staan waar je wilt en hoef je naar niemand te luisteren....Ook speel mee dat een directe collega van mij in een politiecel vast werd gezet. Hij had gewoon van openbareweg een gefilmd bij een verdacht pakketje.

Laat me raden, de politie hield mensen tegen vanwege mogelijk ontploffingsgevaar en jou collega voldeed niet aan de vorderingen om weg te gaan cq afstand te houden....
Tenslotte is hij "van de media" en mag hij niet gehinderd worden bij zijn werk, dat het o.a. de taak is van de politie om te zorgen dat hij niet opgeblazen wordt maakt 't niks uit want hij is fotograaf dus hoeft niet te luisteren want daarbij wordt de persvrijheid belemmerd...  :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 1 januari 2008, 22:58:16
Dan ook even mijn reactie ik je per PM had vertuurd.


Hallo René.

Eerst even voor de duidelijkheid. Ik vertegenwoordig de genoemde fotograaf niet. We kennen elkaar al heel lang maar we gaan wel onze eigen weg. En het verhaal was al openbaar, en is ook opgepikt door andere media, was wellicht een beetje de bedoeling heb ik het idee.
Weet je? Er is zelf een vereniging in het leven geroepen om misverstanden tussen de hulpdiensten en de media aan de kaak te stellen, deze vereniging was er niet als er geen problemen waren. Want er gaat nog zoveel mis. Zeker ook dat er veel te laat persalarm wordt gegeven, of ook zo vaak helemaal niet. Dit na invoer C2000

site http://mediabelangen.nl/ (http://mediabelangen.nl/)En na het lezen wat er nu weer is gebeurd schiet dat even in mijn verkeerde keelgat.
Ook speel mee dat een directe collega van mij in een politiecel vast werd gezet. Hij had gewoon van openbareweg een gefilmd bij een verdacht pakketje.
Laatst werden we ook al weer tegen gehouden bij een ongeval met een kraan. Gelukkig kwam de voorlichter snel ter plaatsen, en vroegen maar dat wij aan zijn handje mee mochten lopen. Voor de duidelijkheid, de genoemde voorlichter kon er wel om lachen over opmerking omdat hij ook uit de wereld van de media komt.
Ik hoop dat je een beetje snap dat ik van dit soort verhalen een beetje verdrietig wordt, en kijk dan met weemoed terug op de jaren 80. Toen kon iedereen elkaar, en was het goed werken.

Groeten Rob


In de jaren 80 stond er ook alleen iemand van de krant en een fotograaf, en heel misschien een cameraman... heeeel misschien... Nu staan er 4 internetsites te fotograferen, en nog iemand te filmen voor weer een andere internetkrant, en nog wat opgeschoten jongelui die heel enthousiast hun eigen website met 112 of brandweer staan te roepen omdat ze erbij willen.... dan is het niet zo vreemd dat niet iedereen je meer kent/wil kennen?

Maar je zegt dat je tegen werd gehouden bij een incident met een kraan... hoe kan het dan dat je als vrijwilliger voor je internetkrantje wel op een of andere manier een PPK hebt? Volgens mij is die bedoeld voor beroeps? Of werd je als ramptoerist tegengehouden wat niet meer als normaal is denk ik?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: rob dierenambulanc op 1 januari 2008, 23:06:58

Maar je zegt dat je tegen werd gehouden bij een incident met een kraan... hoe kan het dan dat je als vrijwilliger voor je internetkrantje wel op een of andere manier een PPK hebt? Volgens mij is die bedoeld voor beroeps? Of werd je als ramptoerist tegengehouden wat niet meer als normaal is denk ik?


Hier heb ik dus geen zin in...Dat jij een moderator bent is voor mijn een godswonder....Als jij zo laagdunkend uitspreek over een internetsite, dat doe je niet al moderator lijkt mij.  
Maar de internetkrant wordt gerund door een beroeps journalist, en  is werkende in Hilversum.
Maar ik ik laat het hierbij want dit is alleen maar modder gooien over en weer, en laat ik nu de wijste zijn om jullie in jullie sop gaar te laten koken.

gegroet.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 1 januari 2008, 23:12:20
Hier heb ik dus geen zin in...Dat jij een moderator bent is voor mijn een godswonder....Als jij zo laagdunkend uitspreek over een internetsite, dat doe je niet al moderator lijkt mij.  
Maar de internetkrant wordt gerund door een beroeps journalist, en  is werkende in Hilversum.
Maar ik ik laat het hierbij want dit is alleen maar modder gooien over en weer, en laat ik nu de wijste zijn om jullie in jullie sop gaar te laten koken.

gegroet.


Ik heb me alleen maar dingen afgevraagd.... op basis van informatie die ik via links van jou of uit jouw posts heb gehaald.... als je dat als moddergooien wilt betitelen is dat jouw eigen zaak, ik kan me niet anders voordoen als dat ik ben, zelfs niet op een internetforum ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 1 januari 2008, 23:13:20
Maar freelance vrijwillige medewerkers van een internetsite behoren geen PPK te hebben .... Die PPK's zijn in het leven geroepen voor beroepsmensen ..... (of mensen die mede hun brood er aan verdienen). Dat is dezelfde reden waarom ik hem ook niet krijg ......

Maar alsnog geen antwoord op de vragen? ???
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 1 januari 2008, 23:16:10
Zo ken ik er nog wel meer, die een PPK hebben voor een hobby, als je er naar zou willen streven dat alleen professionele mensen die kaart bezitten, zul je het uitdelen van zulke kaarten toch heel anders moeten opzetten denk ik. En dat zou MISSCHIEN het overzicht wel vergemakkelijken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 1 januari 2008, 23:23:20
Leve de digitale camera...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tcf op 2 januari 2008, 00:07:08
Volgens mij hebben de laatste paar pagina's van deze discussie weinig raakvlakken met het oorspronkelijke onderwerp.
Vecht je meningsverschillen aub per PM uit en wees zo sportief om die PM ook persoonlijk te houden.
Het heet niet voor niks Personal Mail ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alex op 2 januari 2008, 23:07:57
Zo ken ik er nog wel meer, die een PPK hebben voor een hobby, als je er naar zou willen streven dat alleen professionele mensen die kaart bezitten, zul je het uitdelen van zulke kaarten toch heel anders moeten opzetten denk ik. En dat zou MISSCHIEN het overzicht wel vergemakkelijken.
Zijn dat de echte officiele Politie Perskaarten? Ik heb namelijk geregeld 'wannabe' fotograven bij mijn lintje gehad die mij heel kort een pasje onder de neus duwden met de mededeling dat ze een PPK hadden. Als ik dan nogmaals om het pasje vroeg om hem beter te bekijken vertrokken ze weer, of lieten ze me een zelfgemaakt pasje zien met wat mooie politie- en medialogo's. Geen PPK en dus pech.

Mocht het zo zijn dat iedere hobbyist een PPK kan krijgen, ben ik het volstrekt met je eens dat er dan een strak beleid op moet worden gevoerd.

En wat de gevoerde discussie betreft: ik vind het persoonlijk erg jammer dat PD4SAM (Rob) zich zo in z'n kuif gepikt voelde (netjes uitgedrukt) dat er geen fatsoenlijke discussie kon worden gevoerd. De modder kwam mijns inziens voornamelijk van zijn kant. Ik vrees dat we van zijn kant alleen nog de ingesprektoon zullen horen... die heeft opgehangen...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: snoeike op 3 januari 2008, 14:36:55
Nog even een reactie van mijn kant.

Ik heb laatst mijn competentie behaalt ten behoeve van een plaats delict. Op de politie academie word wel degelijk aandacht besteed aan de pers, ook in het korps Rotterdam Rijnmond.
Bij een PD (ongeval, moord, etc...) word deze afgezet dmv een lint. Dit is de binnenring, verder komt er volgens de richtlijnen ook nog een buitenring. Niemand behalve de hvdiensten mag in de binnenring komen, en niemand behalve de hvdiensten en de pers mag in de buitenring komen. Als je dus je PD afgezet hebt mag de pers dus komen filmen en fotgraveren. Er kunnen slachtoffers liggen,die de fotograaf ook filmt. Je kan dit als politieambtenaar vanuit jezelf niet goed vinden, maar aangezien je objectief bent en (uitzonderingen daar gelaten) dit in eerste instantie niet strafbaar is mag dit en heb je vooralsnog geen grond om dit te verbieden. De discussie of dit moreel verwerpelijk is kunnen we altijd voeren, maar daar zijn we als politieambtenaar niet voor. (Dat ik het ook niet nodig vind is dus wat anders..)
Blijkt nu om redenen, zoals veiligheid, sporen etc..., dat je je PD moet vergroten dan maak je de afzetting groter, hieraan moet ook de pers voldoen. Dit is mijn inziens zeer simpel en niet moeilijk na te leven, ware het niet dat veel mensen van de pers en de politie en andere hv diensten, er een eigen draai aangeven en vinden dat ze bijvoorbeeld een fotograaf mogen beletten een politieagent te fotograveren. Dit is dus niet zo. Soms helaas maar aan de andere kant wel zo open en eerlijk.

Mvg,
Snoeike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Karim op 4 januari 2008, 10:49:57
Als je dus je PD afgezet hebt mag de pers dus komen filmen en fotgraveren. Er kunnen slachtoffers liggen,die de fotograaf ook filmt. Je kan dit als politieambtenaar vanuit jezelf niet goed vinden, maar aangezien je objectief bent en (uitzonderingen daar gelaten) dit in eerste instantie niet strafbaar is mag dit en heb je vooralsnog geen grond om dit te verbieden.

Als ik bij 'n ongeval 'n patient heb die vraagt of ik die fotograven kan wegsturen dan gaat er gewoon een verzoekje richting politie om ze weg te sturen, zeker als betreffende pt. cardiale problemen heeft en zich opricht of erg emotioneel op al dat camera gedoe reageerd, dan is dat voor mij gegronde reden genoeg om de fotograven te laten verwijderen, of in iedergeval te voorkomen dat de patient op de foto komt. En gelukkig voldoet de politie vrijwel altijd aan dat verzoek, en aangezien op vanwege medische redenen is dan heeft de "fotograaf" ook niks te zeuren.

Iemand met cardiale problemen in 'n trauma situatie zie ik zich niet graag opwinden en boos worden over al die "pers" fotograven  :-X om 'm heen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 5 januari 2008, 16:31:02
Nog even een reactie van mijn kant.

Ik heb laatst mijn competentie behaalt ten behoeve van een plaats delict. Op de politie academie word wel degelijk aandacht besteed aan de pers, ook in het korps Rotterdam Rijnmond.
Bij een PD (ongeval, moord, etc...) word deze afgezet dmv een lint. Dit is de binnenring, verder komt er volgens de richtlijnen ook nog een buitenring. Niemand behalve de hvdiensten mag in de binnenring komen, en niemand behalve de hvdiensten en de pers mag in de buitenring komen. Als je dus je PD afgezet hebt mag de pers dus komen filmen en fotgraveren. Er kunnen slachtoffers liggen,die de fotograaf ook filmt. Je kan dit als politieambtenaar vanuit jezelf niet goed vinden, maar aangezien je objectief bent en (uitzonderingen daar gelaten) dit in eerste instantie niet strafbaar is mag dit en heb je vooralsnog geen grond om dit te verbieden. De discussie of dit moreel verwerpelijk is kunnen we altijd voeren, maar daar zijn we als politieambtenaar niet voor. (Dat ik het ook niet nodig vind is dus wat anders..)
Blijkt nu om redenen, zoals veiligheid, sporen etc..., dat je je PD moet vergroten dan maak je de afzetting groter, hieraan moet ook de pers voldoen. Dit is mijn inziens zeer simpel en niet moeilijk na te leven, ware het niet dat veel mensen van de pers en de politie en andere hv diensten, er een eigen draai aangeven en vinden dat ze bijvoorbeeld een fotograaf mogen beletten een politieagent te fotograveren. Dit is dus niet zo. Soms helaas maar aan de andere kant wel zo open en eerlijk.

Mvg,
Snoeike

Allereerst gefeliciteerd met het behalen van je competentie Snoeike. Dat er inmiddels met een binnen en een buitenring wordt gewerkt is op zich niets nieuws. Echter als jij bij een redelijk hectische melding op een PD ter plaatse komt heb je niet direct tijd om alles afdoende af te zetten (binnen en buiten ring).

Als daarna de rust is weder gekeerd en het gevaar geweken dan pas wordt vaak de binnen en buiten ring opgebouwd. (vaker is dit zo bij geweldsmisdrijven dan bij ongevallen of branden) De mensen van de pers moeten ook begrijpen dat als politie wij niet elke fotograaf of cameraman/vrouw kennen en dus zo maar door kunnen lopen. Ik wil altijd eerst de ppk zien en in mijn handen hebben gehad.

Dat het een samenspel is waarbij allebei de partijen zich netjes in horen op te stellen lijkt me niet meer dan normaal.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Pieter Lodder op 5 januari 2008, 21:26:12
Op het gevaar af nu op veel gevoelige tenen te stampen, bij deze mijn "two cents":

In een relatief grijs verleden zijn diverse rechten vastgesteld die voor iedereen gelden. Destijds gingen de opstellers evenals de mensen die de rechten accepteerden, uit van de redelijkheid en medelevendheid van de gemiddelde persoon. Uitwassen die te beschouwen waren als misbruik van de gegeven rechten, hadden relatief weinig consequenties (door de geringere aantallen contacten met een groter deel van de wereld) en werden via sociale controle vrij behoorlijk beheersd.

Helaas zijn beide remmende omstandigheden verdwenen. Nog steeds is slechts een klein deel van de mensen 'misbruiker' van de destijds verkregen rechten maar hun 'misbruik' heeft nu veel grotere en negatievere effecten. Het zou daarom goed zijn om een paar van de verkregen rechten die een risico op misbruik kennen eens kritisch onder de loep te nemen. Als we het misbruik niet kunnen stoppen door een beroep te doen op de misbruikers (enkelen van de 112-journalisten, maar ook enkele van de 'gewone' journalisten) dan komt er een moment dat het recht van de getroffene voor dient te gaan op het recht van de 'omstander'.

Wat mij betreft gaat er een discussie ontstaan over wat wel en niet acceptabel is en wat daarmee wettelijk gezien wel en niet geregeld moet worden. Persoonlijk ben ik geen voorstander van censuur maar ik zou graag zien dat publicatie van foto's waarop mensen afgebeeld zijn die als prive-persoon iets overkomen is dat niet door henzelf is opgezocht, verboden wordt totdat de persoon in kwestie hier voor zelf toestemming heeft gegeven. Als je met die foto's niets meer mag, wordt het willen nemen daarvan een stuk minder interessant.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: williamharthoorn op 23 januari 2009, 17:24:24
Ik weet niet of het het goede topic is maar bij deze de link naar het verhaal

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/204663
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Live op 23 januari 2009, 17:29:06
Politie neemt persfotograaf in houdgreep

vrijdag 23 januari 2009 15:27 uur - [url=http://www.rtvutrecht.nl]www.rtvutrecht.nl (http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/204663)[/url]

WOUDENBERG - Een persfotograaf in Woudenberg is vrijdagmiddag door de politie zwaar gehinderd tijdens zijn werk. De man stond samen met een collega ter plekke foto's te nemen van een verkeersongeluk.

Beide fotografen waren daarbij voorzien van de politieperskaart die nodig is om achter de afzettingslinten te mogen werken. Een ambulancemedewerker vroeg aan de agenten of zij wilden zorgen dat de fotografen hun flitsers uitzetten. In plaats van dit te vragen, stuurde de agent de fotografen vervolgens weg.

Toen de fotografen uitlegden dat zij mochten staan waar ze stonden, greep de agent een van hen bij de keel. In de worsteling die hierop ontstond, viel zijn camera van drieduizend euro kapot.

De politie erkent dat de verantwoordelijke agent te fel gereageerd heeft. Zij beraden zich nog op een toepasselijke reactie.
edit: het was overigens niet vrijdagmiddag, zoals in het bericht, maar donderdagavond:

p2kflex
20:16:20 22-01-09GROUP-1P 1 BEKNELLING N227 - DOORNSEWEG 5,7 WDB (Classificatie: middel hv) Eenh: MRN752
0706777BRW Utrechtse Heuvelrug (Commandant)
0707509BRW Utrechtse Heuvelrug (Maarn) (Blusploeg)
0707510BRW Utrechtse Heuvelrug (Maarn) (Kazernealarm)
0707511BRW Utrechtse Heuvelrug (Maarsbergen) (Kazernealarm)
0709281BRW Woudenberg (Commando)
0709609BRW Utrechts Land (Persvoorlichter DA 835 Regio)
p2kflex
20:13:05 22-01-09GROUP-1P 1 BEKNELLING N227 - DOORNSEWEG 5,7 WDB Eenh: MRN758
0706777BRW Utrechtse Heuvelrug (Commandant)
0707509BRW Utrechtse Heuvelrug (Maarn) (Blusploeg)
0707510BRW Utrechtse Heuvelrug (Maarn) (Kazernealarm)
0707511BRW Utrechtse Heuvelrug (Maarsbergen) (Kazernealarm)
p2kflex
20:10:59 22-01-09GROUP-1P 1 BEKNELLING N227 - DOORNSEWEG 5,7 WDB Eenh: WDB644 LDN699
0707173BRW Utrechts Land (OvD Leusden - Woudenberg)
0709282BRW Woudenberg (Bevelvoerder)
0709283BRW Woudenberg (Blusploeg 1)
0709284BRW Woudenberg (Blusploeg 2)
0709287BRW Woudenberg (Kazerne Techniek)
0709289BRW Woudenberg (Chauffeurs)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 23 januari 2009, 18:24:50
Ik weet niet of het het goede topic is maar bij deze de link naar het verhaal

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/204663

Misschien het uit de media 2009 topic http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,27155.0.html   ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 18:25:43
Gezien de discussie die hier (vast) uit gaat ontstaan even een eigen topic gegeven...  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 18:35:15
Leest weer weg als een heel eenzijdig verhaal. Ben benieuwd naar de waarheid.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 18:37:54
Leest weer weg als een heel eenzijdig verhaal. Ben benieuwd naar de waarheid.

In het audio link zit ook een reactie van de voorlichter van de politie  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 18:46:48
In het audio link zit ook een reactie van de voorlichter van de politie  ;)
Die delen ook niet altijd de mening van mensen op de werkvloer.  :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 18:48:46
Die delen ook niet altijd de mening van mensen op de werkvloer.  :-X

Ze werken toch 'voor' de politie....? ???
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 18:53:50
Ze werken toch 'voor' de politie....? ???
Ja, maar ze hebben vooral een sussende functie naar de media toe... Ik snap overigens ook niet waarom er een discussie aangegaan moest worden met een agent die zegt dat je naar achteren moet. Waarom moet elke Nederlander gelijk weer een weerwoord hebben als iemand (een agent) hen iets beveelt. Kan begrijpen dat je het een keer zat wordt. Of dit de meest handige actie was weet ik niet. We zullen wel zien. De klacht al in ieder geval serieus genomen worden.

Edit: Bericht was getikt voor het horen van het politiecommentaar. Achteraf valt zijn reactie nog mee. Heb we wel eens anders meegemaakt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Crashtender op 23 januari 2009, 18:57:51
Volgens mij is hier de gezegde: "waar er twee vechten hebben er twee schuld" van toepassing.

Ik begrijp niet waarom sommige mensen (in dit geval de persfotograaf) altijd zo nadrukkelijk moeten laten weten waar ze recht op hebben als de situatie hen even niet helemaal zint. Los van het feit of de fotografen door middel van een perskaart of iets dergelijks meer recht hebben dan een gewone burger vind ik dat een agent niet altijd een discussie hoeft aan te gaan als hij iemand vraagt om zijn aanwijzing op te volgen. Ook niet als de agent het op een minder vriendelijke manier doet. Als een agent of andere hulpverlener vindt dat je ergens weg moet gaan, doe dat dan ook zonder allerhande tegenspraak.
 
En die agent had beter moeten weten. Buitensporig geweld of ander onprofessioneel gedrag van de poltie of andere overheidsdiensten wordt door de Nederlandse burgers nou eenmaal niet zo gewaardeerd. Het is erg dom van hem om iemand van de media op deze manier te benaderen. De media zal dit soort zaken meteen breed publiceren met alle sensatie die daarbij hoort. Dat is voor de hulpverleners en de overheid in het algemeen nooit voordelig.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 23 januari 2009, 19:10:19
Sinds wanneer hoeft een fotograaf de aanwijzingen van de politie niet op te volgen tijdens een incident?  ???
Mogen die dan maar alles?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 23 januari 2009, 19:18:35
Sinds wanneer hoeft een fotograaf de aanwijzingen van de politie niet op te volgen tijdens een incident?  ???
Mogen die dan maar alles?

Deze discussie is al vaker gevoerd :)

http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,17191.0.html  :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Menneke86 op 23 januari 2009, 19:35:13
Toen de fotografen uitlegden dat zij mochten staan waar ze stonden, greep de agent een van hen bij de keel. In de worsteling die hierop ontstond, viel zijn camera van drieduizend euro  kapot.

Nounou..  ::)

 Ben inderdaad benieuwd wat de achtergrond van dit verhaal is/word. Bericht van de pers vind ik persoonlijk erg gericht aan de zijde van de fotograaf,
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 19:36:45
Nounou..  ::)

 Ben inderdaad benieuwd wat de achtergrond van dit verhaal is/word. Bericht van de pers vind ik persoonlijk erg gericht aan de zijde van de fotograaf,

Wat is er zo nou nou aan? 3000 euro zit je tegenwoordig zo aan.. Tenzij je nog in de analoge wereld rondhangt natuurlijk O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 23 januari 2009, 19:42:59
Nounou..  ::)


Canon EOS 1d Mark III € 3199.-  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Menneke86 op 23 januari 2009, 19:45:50
Canon EOS 1d Mark III € 3199.-  ;)

Okay Okay! Heb niks gezegd, jullie winnen  ;D ;)

Ben in ieder geval benieuwd naar de 'echte' achtergrond van het voorval  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 23 januari 2009, 20:19:44

WOUDENBERG - Een persfotograaf hulpverlener in Woudenberg is vrijdagmiddag door de politie pers zwaar gehinderd tijdens zijn werk. De man stond samen met een collega ter plekke foto's te nemen van assistentie te verlenen bij een verkeersongeluk.

Beide fotografen waren daarbij voorzien van de politieperskaart die nodig is geen enkel recht geeft om achter de afzettingslinten te mogen werken. Een ambulancemedewerker vroeg aan de agenten of zij wilden zorgen dat de fotografen hun flitsers uitzetten. In plaats van dit te vragen, stuurde de agent de fotografen vervolgens weg.

Toen de fotografen uitlegden niet luisterden en zeiden dat zij daar helemaal niet mochten staan waar ze stonden, greep de agent een van hen bij de keel. In de worsteling die hierop ontstond, viel zijn camera van drieduizend euro kapot.


Even het artikel aangepast  O0

Als fotograaf heb je gewoon op te zouten als je dat bevolen wordt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 20:24:02
In het geluidsartikel zei de voorlichter van de politie dat het verzoek van de hulpverleners naar de agent was of er gestopt kon worden met flitsen omdat ze daar hinder van hadden... niet omdat ze in de weg stonden.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 20:26:18
Even het artikel aangepast  O0

Als fotograaf heb je gewoon op te zouten als je dat bevolen wordt.

Dit is weer zo'n discussie die eeuwig door kan gaan en waar geen eind aan komt.. En dat voor een flitser.. Vanachter het lint hadden ze net zo hard geflitst, en dan?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 23 januari 2009, 20:27:26
Dan had de pllitie het lintje wat verder naar achteren verlegd.

Ook zonder in de weg te staan kun je de hulpverlening hinderen en dan moet je als vooral fotograaf in het bezit van de politieperskaart weten dat je aan 1 halfwoord van een hulpverlener genoeg hebt om gewoon te doen wat dan nodig is.

Wat mij betreft stellen ze het nut van de politieperskaart aan de hand van dit voorbeeld weer ter discussie. Fotografen behoren mijnsinziens gewoon ten alle tijden achter het lintje. Perskaart of niet.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 20:29:11
Dan had de pllitie het lintje wat verder naar achteren verlegd.

Ook zonder in de weg te staan kun je de hulpverlening hinderen en dan moet je als vooral fotograaf in het bezit van de politieperskaart weten dat je aan 1 halfwoord van een hulpverlener genoeg hebt om gewoon te doen wat dan nodig is.

Wat mij betreft stellen ze het nut van de politieperskaart aan de hand van dit voorbeeld weer ter discussie. Fotografen behoren mijnsinziens gewoon ten alle tijden achter het lintje. Perskaart of niet.

Dan kan er alsnog geflitst worden, en wordt er wellicht alleen nog harder geflitst.. Had allemaal voorkomen kunnen worden als óók de agent had gedaan wat hem gevraagd werd..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 23 januari 2009, 20:31:51
Ik zat ook maar wat te dollen met m'n aangepaste versie ;)

Maar feit blijft (en luister het radiointerview maar eens) dat er meerdere malen verzocht is om verder naar achteren te gaan. Zij gaan op dat moment een discussie aan. Die persfotografen zullen ongetwijfeld, net als ik, weten dat dat een heel slecht moment is voor discussie. Dan is het gewoon een kwestie van je verlies nemen en naar achteren gaan. Spreek dan later die agent eens aan en vraag waarom hij/zij zo handelde. Dat werkt, en ik spreek uit ervaring, prima.

Natuurlijk, je kan discussieren over het nut van een PPK. Discussie is naar mijn idee echter niet mogelijk over de wettelijke rechten met zo'n PPK. Die zijn namelijk 0,0.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 23 januari 2009, 20:33:46
Dus we moeten de weerbarstigheid van een fotograaf laten leiden tot een tweede incident bij een ander incident...

Omdat er 1 fotograaf een beetje loopt te mekkeren omdat zijn recht op nieuwsgaring wordt belemmerd?

Wat is hier nu eigenlijk belangrijk? Het comfort -wat sowieso al ver te zoeken is - van het slachtoffer/ de slachtoffers of die mooie plaat op een hulpverleningssite/lokaal krantje pagina 3?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 20:38:11
Misschien voor de duidelijkheid: dit is geen 'ramp'toerist fotograaf of een fotograaf van één of andere vage 112 site maar een professionele fotograaf.  :) ;)

http://www.mennobauschfotografie.nl/

http://www.mennobauschfotografie.nl/brandweeroverzicht.htm
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 20:40:48
Wat is hier nu eigenlijk belangrijk? Het comfort -wat sowieso al ver te zoeken is - van het slachtoffer/ de slachtoffers of die mooie plaat op een hulpverleningssite/lokaal krantje pagina 3?

Wat voorkomen had kunnen worden als de agent deed wat hem gevraagd had.. Zeker weten dat die flitsers uit waren gegaan als met hierom gevraagd had.. En zo kan je door blijven gaan met het ge-ja en ge-nee..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 23 januari 2009, 20:44:43
Des te erger dat het een professionele fotograaf was.
Intrekken die perskaart en nooit meer voor het lintje.

Je gaat nevers te nooit niet een discussie aan met een agent voor het lintje tijdens een incident. Met nadruk op..

Als zo'n agent zegt "Spring!", dan mag je maar 1 vraag stellen: "Hoe hoog?"
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 20:55:46
Des te erger dat het een professionele fotograaf was.
Intrekken die perskaart en nooit meer voor het lintje.

Je gaat nevers te nooit niet een discussie aan met een agent voor het lintje tijdens een incident. Met nadruk op..

Als zo'n agent zegt "Spring!", dan mag je maar 1 vraag stellen: "Hoe hoog?"


En ook de fotograaf heeft zo zijn rechten.. Zoals hij zelf al had gezegd stonden ze aan de dode kant, niks geen hulpverleners die men hinderde (ze wisten eenmaal niet van het flitsen af).. Dan kan ik begrijpen dat er naar de reden gevraagd wordt, die de agent dan zou moeten hebben.. En dat had de agent kunnen, misschien wel moeten vertellen, want dat is wat hem op dat moment gevraagd werd.. Maar dat is mijn mening..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 20:59:22
En dat had de agent kunnen, misschien wel moeten vertellen, want dat is wat hem op dat moment gevraagd werd.. Maar dat is mijn mening..

Daar heb je natuurlijk ook alle tijd voor bij zo'n incident. PD bewaken, logboek bijhouden, portoverkeer, assistentie aan de andere hulpdiensten ter plaatse... Soms is er geen ruimte voor discussie.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 23 januari 2009, 21:06:48
Hier wordt ik altijd erg moedeloos van. Ik sluit me aan (komt niet vaak voor) bij DB.

Ik ben niet voor een politiestaat, MAAR;

Als een agent ook maar je richting op komt lopen / iets brult / iets duidelijk maakt; maak dat je wegkomt en knik alleen JA & AMEN.

Klachten kunnen later. Iedereen denkt tegenwoordig maar een mening te hebben / in discussie te mogen gaan, en heeft een hoog ''ja maar-gehalte''. Als een HV-er zegt: Opzouten! ... moet dat genoeg zijn!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 21:11:36
Enigzins vergelijkbaar geval

http://www.cineacnoord.tv/antwoorden/index.htm

05BSD08822

Rotterdam, 20 juni 2005.

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer H.P.L. Cremers betreffende de vrijheid van nieuwsgaring Cineac Noord

Aan de Gemeenteraad.

(...)

Gelet op het onderwerp worden de vragen geacht gesteld te zijn aan de burgemeester. Hieronder volgen de vragen van de heer Cremers, voorzien van mijn antwoorden.

(...)

Vraag 3:

Onderschrijft u het recht van burgers en zeker journalisten om buiten politieafzettingen vrijelijk te filmen in de openbare ruimte?

Antwoord:
Burgers en journalisten hebben het recht om buiten politieafzettingen vrijelijk te mogen filmen in de openbare ruimte, zolang het werk van de politie niet wordt belemmerd of verstoord. Deze laatste toevoeging ziet vooral op situaties waarin de politie optreedt zonder dat er sprake is van politieafzettingen.

Aan alle medewerkers van het korps Rotterdam-Rijnmond zal het volgende nog eens nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht:
1.      Er is vrijheid van nieuwsgaring. Het is een ieder geoorloofd om politieoptreden te fotograferen of te filmen, zolang dat het werk van de politie niet belemmert of verstoort.
2.      Het is derden niet geoorloofd om het gebied binnen politieafzettingen te betreden. Wanneer journalisten binnen de afzettingen willen fotograferen of filmen kan dat alleen als zij in het bezit zijn van een politieperskaart én als het werk van de politie daardoor niet wordt belemmerd of verstoord.
In de praktijk wordt vaak gewerkt met een buiten- en een binnenring. Publiek wordt buiten de buitenring gehouden, terwijl journalisten op vertoon van hun politieperskaart in het gebied tussen de buiten- en de binnenring mogen komen.
3.      Als journalisten of burgers het werk van de politie hinderen, bijvoorbeeld door zeer dicht bij optredende politiemensen te komen staan, kan de politie vorderen dat er voldoende afstand wordt gehouden om de politie vrij en ongestoord te laten werken. Als aan die vordering geen gehoor wordt gegeven kan tot aanhouding worden overgegaan. Dit uitgangspunt geldt uiteraard ook voor fotograferende of filmende journalisten of burgers.
4.      Door de politie wordt de Stichting Politieperskaart geïnformeerd over het gedrag van een journalist als deze het werk van de politie in ernstige mate heeft gehinderd.
5.      Filmende journalisten en burgers dienen aangehouden te worden, wanneer zij strafbare feiten plegen.
6.      De politie is niet gerechtigd tot het wissen van films of foto’s. Het inbeslagnemen van fotorolletjes of films dient plaats te vinden binnen de bepalingen van het Wetboek van Strafrecht.

(...)

Burgemeester van Rotterdam,

 

I.W. Opstelten
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bart S op 23 januari 2009, 21:19:12
Volgens mij is het heel simpel:

Fotografen staan te flitsen. Ambupersoneel vindt dat hinderlijk en vraagt agent of het kan stoppen. Agent vat dat op als "stoppen met fotograferen" en vordert dat vervolgens van de fotografen. Die gaan in discussie en de hele zaak escaleert.

Ik ben het met mijn voorgangers eens dat die discussie niet op dat moment op die plaats moet worden gevoerd. Dat is volgens mij namelijk het moment dat het helemaal de verkeerde kant op gaat.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 21:22:41
Daar heb je natuurlijk ook alle tijd voor bij zo'n incident. PD bewaken, logboek bijhouden, portoverkeer, assistentie aan de andere hulpdiensten ter plaatse... Soms is er geen ruimte voor discussie.

Moet je kijken hoeveel tijd er bespaard had kunnen worden als er gewoon gevraagd werd of de flitser uit kon ;).. Niet dat ik het met niemand eens ben, wordt het mij gevraagd ga ik ook weg..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 21:25:39
Moet je kijken hoeveel tijd er bespaard had kunnen worden als er gewoon gevraagd werd of de flitser uit kon ;).. Niet dat ik het met niemand eens ben, wordt het mij gevraagd ga ik ook weg..

Weet je hoeveel tijd er bespaard had kunnen worden als hij gewoon had geluisterd?  ::) Zoals al eerder aangegeven. De agent vatte het op als 'we hebben last van ze, wil je ze verwijderen'.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 23 januari 2009, 21:29:17
Weet je hoeveel tijd er bespaard had kunnen worden als hij gewoon had geluisterd?  ::) Zoals al eerder aangegeven. De agent vatte het op als 'we hebben last van ze, wil je ze verwijderen'.

Dan was er, zoals ik ook al zei, vanachter het lint heus wel verder geflitst.. En dan?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 21:36:24
Dan was er, zoals ik ook al zei, vanachter het lint heus wel verder geflitst.. En dan?

Lees het laatste rode stukje van het Palmpies bericht even. Ook dan kan er gevorderd worden weg te gaan. Dit aangezien ze met het geflitst de hulpdiensten hinderen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JackM op 23 januari 2009, 21:40:05
Moet de fotograaf maar niet zo bijdehand reageren. Hoeft geen eens een discussie te komen of de agent wel of niet precies deed wat de ambulancemedewerker hem vroeg,gewoon luisteren naar een agent op een ongevals locatie, en al helemaal als je langs het lintje staat, ook al heb je 1000 perskaartjes.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Gast48368 op 23 januari 2009, 21:43:51
Je kunt hier over blijven (ver)oordelen van beide kanten, maar niemand kent het verloop van de inzet . Er kunnen zoveel redenen zijn waarom het zo gelopen is.

Wel ben ik van mening dat de fotograaf gewoon weg had moeten gaan. Waarom moet ergens altijd een waarom voor zijn. Het is zo, punt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: amstaf3 op 23 januari 2009, 22:09:43
Leest weer weg als een heel eenzijdig verhaal. Ben benieuwd naar de waarheid.

Ger@rd leer nou eens een ding alle Dienders spreken ook niet altijd de waarheid en dat geld voor laag naar hoog
dus doe nou niet of dat jullie allemaal heilig zijn en altijd de waarheid zeggen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: muistroom op 23 januari 2009, 22:16:23
Was niet van plan om te reageren, maar sommige maken het hier wel erg bont.
Kom op zeg we hebben in Nederland geen politiestaat!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 23 januari 2009, 22:18:58
Binnen de lintjes geld maar 1 woord: dat van de hulpverlener die deel uitmaakt van de hulpverlening.

In dat geval ondersteun ik de totale dictatuur!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 23 januari 2009, 22:21:44
Even een wat evenwichtiger titel neergezet voor dit topic  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: CM op 23 januari 2009, 22:57:22
Er wordt hier over en weer bediscussieerd wie er gelijk heeft. Ik gooi het het in een heel andere vat:

Stel, je bent onderweg naar Maarn toe met je vrouw. Je rijdt altijd keurig netjes 80 km/uur op een provinciale weg, al 60 jaar lang. Daarom is je niets overkomen in al die jaren. Vandaag is het wederom een prachtige dag, geen vuiltje aan de lucht. Je ziet in de verte in auto aankomen. Plotseling haalt er aan auto in op de andere rijbaan.....je weet niet wat je ziet......hij komt wel erg dichtbij....hoe ga ik reageren......BAMMMMMM!!!!!

Je wordt weer wakker, je ziet stoom om je heen vormen, shit, de airbag is uitgeklapt. In de verte hoor je sirenes aankomen, maar alles is zo wazig. Shit, hoe is het met mijn vrouw Els, Els heb je wat? Els geeft geen antwoord....Els is niet meer aanspreekbaar.....

De aardige man van de ambulance komt je helpen, daar ben je heel blij mee. Eerst wil je natuurlijk wel weten hoe het met Els is. De broeder vertelt je dat de tegemoet komende auto bij Els naar binnen gereden is. Helaas loopt dat niet goed af, de mannen van de ambulance kunnen niets meer voor haar betekenen. Je wilt haar hand pakken, maar....FLITS....er staat een malloot met een camera foto's te maken.

De namen zijn gefungeerd, het incident niet. Daarom houd je afstand.

WM
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 23 januari 2009, 23:03:42
Je wordt weer wakker, je ziet stoom om je heen vormen, shit, de airbag is uitgeklapt. WM

Maar, maak daar maar talkpoeder van, geen stoom. Ik dacht ook eens dat de wagen in de fik stond.. en dat schreeuwde ik ook, om een ieder er uit te krijgen... Die klapzakken zitten onder de talkpoeder, blijkt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Duiven op 23 januari 2009, 23:07:54
geweldig dit  ;D ;D ;D ;D
de fotograven (sensatiezoekers) denken alleen maar aan hun eigen,
en als je gevraagd wordt om de hulpverlening niet te hinderen dan heb je daar dus simpelweg naar te LUISTEREN. O0 O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bart S op 23 januari 2009, 23:20:20
Maar, maak daar maar talkpoeder van, geen stoom. Ik dacht ook eens dat de wagen in de fik stond.. en dat schreeuwde ik ook, om een ieder er uit te krijgen... Die klapzakken zitten onder de talkpoeder, blijkt.

Laten we het nou bij die fotografen houden....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 23 januari 2009, 23:21:04
Ger@rd leer nou eens een ding alle Dienders spreken ook niet altijd de waarheid en dat geld voor laag naar hoog
dus doe nou niet of dat jullie allemaal heilig zijn en altijd de waarheid zeggen.

Beste Amstaf,

Op de persoonlijke tour. Prima... Wil je mij even aanwijzen waar ik in dit topic heb gezegd dat dienders altijd de waarheid spreken? Wil je dan tevens even een citaat van mij uit dit topic plaatsen waarin ik aangeef dat alle dienders heilig zijn.

Ik wacht het rustig af.

Groeten...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 23 januari 2009, 23:28:13
Was niet van plan om te reageren, maar sommige maken het hier wel erg bont.
Kom op zeg we hebben in Nederland geen politiestaat!


Citaat van: Wikipedia
Onder politiestaat verstaat men een staat waar de sociale, economische en politieke macht door de leiders gehandhaafd wordt met behulp van (geheime) politie. Deze politie heeft in dit soort staten meer bevoegdheden dan normaal in een liberale democratie. Politiestaten worden meestal gekenmerkt door totalitarisme en een sterke sociale controle.

Wat was je punt?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: MHL media op 24 januari 2009, 00:42:44
Dit kaartje gebruiken we sinds enige tijd in Hollands-Midden.
Het is ingevoerd nadat er veel geklaagd werd over het optreden naar de pers.
De kaart is ondertekend door de hoofdcommissaris en heeft 99% van de problemen opgelost.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg504.imageshack.us%2Fimg504%2F3032%2Fkaartje2sh3.th.jpg&hash=0b662606a086b3a4fce20049116980df) (http://img504.imageshack.us/my.php?image=kaartje2sh3.jpg)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 24 januari 2009, 01:16:21
geweldig dit  ;D ;D ;D ;D
de fotograven (sensatiezoekers) denken alleen maar aan hun eigen,

Je kan nu wel heel laag praten over de persfotografen, die jij sensatiezoekers noemt, maar er moet ook brood op de plank komen. Of het nu op de voorpagina van de telegraaf is, of op pagina 3 van een lokaal krantje  ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tatujordi op 24 januari 2009, 02:23:27
Als eerste wil ik graag kwijt dat in het district waar ik foto's maak het grootste deel van de hulpverleners er totaal geen moeite mee hebben dat er foto's en of film bij incidenten worden gemaakt.

Echter zijn hier in de regio ook bepaalde hulpverleners die na mijn mening meer bezig zijn met de pers ter plaatse dan met het incident. Zo zijn bij incidenten waar bepaalde personen niet bij aanwezig zijn geen enkele problemen tussen de pers en politie (of dit nou professionele of amateur pers is). Echter hebben bepaalde hulpverleners altijd over zich om pers meteen zo ver mogelijk weg te sturen. Ik kan Gerards antwoord begrijpen dat een politieagent op een gegeven moment het zat is om telkens met pers in discussie te gaan over het één en ander. Maar bedenk daar ook bij dat een fotograaf of cameraman bij een incident het ook een keer zat kan zijn om altijd problemen te hebben met dezelfde politieagent of een andere hulpverlener. Daarbij komt ook nog eens dat als er een goede relatie is tussen hulpverlener en pers het mes aan twee kanten snijdt waardoor de pers de hulpverleners de ruimte geven en andersom. Wordt de pers altijd maar op plaatsen neergezet waarvandaan gewoonweg geen foto's zijn te maken dan gaan we weer langzaam de tijd in om met een telelens in de bosjes te moeten gaan liggen om een nieuwswaardige foto te kunnen schieten. Het ''dreigen'' wat sommige agenten doen naar fotografen dat ze anders worden gearresteerd vind ik ook veel te vaak gebeuren zo ook bij deze persfotografen. Waarna de fotograaf zijn handen heeft uitgestoken maar de agent het dreigement niet waarmaakt omdat er waarschijnlijk te weinig reden zal zijn om de fotograaf inderdaad te arresteren. je kunt ook eerst normaal vragen om weg te gaan of bijv. de flitser uit te zetten en niet meteen te gaan roepen ''opdonderen met die camera anders ga ik vorderen''.  

Gelukkig maak ik persoonlijk dergelijke problemen weinig mee, maar na mijn mening zijn dergelijke vergrijpen door hulpverleners richting fotografen terwijl men niemand tot last was (wat ik uit het verhaal begrijp, is een fotograaf een hulpverlener tot last vind ik het meer dan terecht dat deze wordt verwijderd van de incidentlocatie) ernstig en moet niet in de doofpot worden gestopt.

Ik zeg niet dat fotografen alles maar mogen doen bij een incident. Al eerste geldt dat de slachtoffers goed geholpen kunnen worden en dat hier de pers niet bij tot last is. Maar fotografen en cameralui zijn ook mensen en er kan best geprobeerd worden om deze dan ook als mensen te behandelen.

Jordi

p.s. zo zal er altijd verschillend worden gedacht over het in beeld brengen van incidenten door hulpverleners en pers.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: CM op 24 januari 2009, 04:59:12
Ik begrijp toch niet waarom iemand de ellende van een ander moet fotograferen. Sorry, ik kan er niks aan doen.

WM
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: zwaailampmaker op 24 januari 2009, 05:36:13
Des te erger dat het een professionele fotograaf was.
Intrekken die perskaart en nooit meer voor het lintje.

Je gaat nevers te nooit niet een discussie aan met een agent voor het lintje tijdens een incident. Met nadruk op..

Als zo'n agent zegt "Spring!", dan mag je maar 1 vraag stellen: "Hoe hoog?"


het word toch tijd dat we de politie in de goede proporties gaan zien, alle politie achter het lint ze lopen alleen maar in de weg en kunnen hun handen tegenwoordig niet meer thuis houden.
bovendien heeft niet de politie maar de ovd brandweer de leiding op het incident en heeft de politiue alleen maar een aanvullende taak in de vorm van mensen achter het lint houden als ze die al gespannen hebben en dat kunnen ze dus net zo goed achter het lint doen en pas komen als hun hulp gevraagd wordt.

en springen voor een politie agent, nooit van mijn leven. ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: guest4965 op 24 januari 2009, 08:11:47
Ik denk niet dat het op het moment zelf met de agent in discussie moet gaan over of het wel/niet mag oid, op dat moment moet je gewoon even de 'bevelen' opvolgen die de agent op dat moment heeft. Als het incident dan ten einde is moet je die agent gewoon even aanspreken over het feit dat je een ppk hebt en uitleggen wat dat precies inhoud (mocht dat nodig zijn). In de meeste gevallen kan je dan een normaal gesprek voeren met zo'n agent en zal het de volgende keer misschien anders gaan.
Ook ben ik er van overtuigd dat er twee manieren van aanspreken zijn. Als eerste kan een agent zeggen wat hij/zij bedoeld door gewoon 'ga nu achter het lint, je mag hier niet zijn' oid te zeggen. Er is ook een tweede manier waar je, althans dat denk ik, veel meer mee bereikt. Die manier is door te vragen 'wil je achter het lint gaan staan want het wordt als hinderlijk ervaren dat je hier foto's maakt', zo is er meteen een andere sfeer en ontstaat er, zo denk ik, veel minder snel en (heftige) discussie. Ook is de inhoud van de twee manieren hetzelfde, alleen wordt het heel anders gebracht.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bart S op 24 januari 2009, 08:38:48
Dit kaartje gebruiken we sinds enige tijd in Hollands-Midden.
Het is ingevoerd nadat er veel geklaagd werd over het optreden naar de pers.
De kaart is ondertekend door de hoofdcommissaris en heeft 99% van de problemen opgelost.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg504.imageshack.us%2Fimg504%2F3032%2Fkaartje2sh3.th.jpg&hash=0b662606a086b3a4fce20049116980df) (http://img504.imageshack.us/my.php?image=kaartje2sh3.jpg)

En door dit kaartje heb je ineens geen last meer van geflits? Er staat trouwens duidelijk op dat de houder van de kaart de aanwijzingen van de politie moet opvolgen. En dat is nou juist het hele probleem volgens mij.

het word toch tijd dat we de politie in de goede proporties gaan zien, alle politie achter het lint ze lopen alleen maar in de weg en kunnen hun handen tegenwoordig niet meer thuis houden.
bovendien heeft niet de politie maar de ovd brandweer de leiding op het incident en heeft de politiue alleen maar een aanvullende taak in de vorm van mensen achter het lint houden als ze die al gespannen hebben en dat kunnen ze dus net zo goed achter het lint doen en pas komen als hun hulp gevraagd wordt.

en springen voor een politie agent, nooit van mijn leven. ;D

Dit hele verhaal bedoel je toch cynisch he? Of ben je echt serieus?

Gelukkig maak ik persoonlijk dergelijke problemen weinig mee, maar na mijn mening zijn dergelijke vergrijpen door hulpverleners richting fotografen terwijl men niemand tot last was (wat ik uit het verhaal begrijp, is een fotograaf een hulpverlener tot last vind ik het meer dan terecht dat deze wordt verwijderd van de incidentlocatie) ernstig en moet niet in de doofpot worden gestopt.

Nee, de ambulancedienst verzocht aan de agent of het geflits kon stoppen. Daar hadden zij wel degelijk last van!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: williamharthoorn op 24 januari 2009, 08:42:01
Ik ben er niet bij geweest maar als het verhaal zo gelopen is dan is dat vreemd.

Als meneer agent gewoon vraagt flitser uit, dan doe je dat ok.
Als meneer agent vraagt om weg te gaan zonder enkele reden is dat raar want die politiepers kaart is niet uitgegeven door een lokaal krantje uit de bergen ofzo.
En waarom arresteert de agent de fotograaf niet er staat duidelijk in een vorige posting er kan overgegaan worden tot aanhouding !!!

We leven anno 2009 nog in een vrij land en niet in een land waar een burger bij de politie werkt en denkt dat Hij/Zij alles maar mag omdat ie bij de politie zit. de fotograaf staat wel op de openbare weg en niet een eigen terrein. Dus heeft meneer agent geen enkele reden om iemand zn camera te beschadigen maar goed dat is mijn mening en ze zoeken het maar uit.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 24 januari 2009, 08:44:05
Ik begrijp toch niet waarom iemand de ellende van een ander moet fotograferen. Sorry, ik kan er niks aan doen.

WM
tja....en daar worden nog zelfs prijzen voor gegeven ook :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Crashtender op 24 januari 2009, 08:52:26
Ger@rd leer nou eens een ding alle Dienders spreken ook niet altijd de waarheid en dat geld voor laag naar hoog
dus doe nou niet of dat jullie allemaal heilig zijn en altijd de waarheid zeggen.
 

In dit land mogen we in beginsel ervanuit gaan dat de "dienders" altijd de waarheid spreken. Dit betekent dat een aanwijzing van een agent voldoende zou moeten zijn om zonder enige vorm van discussie opgevolgd te worden.

Dat het voorkomt dat een agent niet de waarheid spreekt koomt helaas toch nog wel eens voor. Dat is een ernstig feit. Maar volgens mij staan daar, afhankelijk van het voorval, ook flinke straffen op. Varierend van een berisping tot oneervol ontslag. Dat er wel eens "dienders" zijn die niet de waarheid spreken of soms dingen in een ander perspectief zien (soms weten we immmers pas achteraf wat de waarheid werkelijk was) wil niet zeggen dat je altijd tegen een agent in moet gaan. En als je dan vindt dat je onrecht is aangedaan door de "diender". Maak hier dan achteraf werk van.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 24 januari 2009, 09:00:29
ik vind dit een heel mooi resumé crashtander O0
dus....geen off topics of dienders wel of niet de waarheid spreken
mocht "men" daar behoefte aan hebben, pm dat met elkaar of start een
in mijn optiek,zinloze, nieuwe topic ;)
(want tja...de waarheid zal altijd ergens in het midden blijven)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Crashtender op 24 januari 2009, 09:11:19
het word toch tijd dat we de politie in de goede proporties gaan zien, alle politie achter het lint ze lopen alleen maar in de weg en kunnen hun handen tegenwoordig niet meer thuis houden.


Wat een buitengewoon stompzinnige uitspraak is dit. Ik heb heel wat ongevallen mogen mee maken (als hulpverlener gelukkig) en dit beeld herken ik totaal niet. Tuurlijk zijn er wel eens wat agenten die even iets kunnen doen maar dat zie ik bij de brandweer ook maar al te vaak. Hulpverleners komen nou eenmaal niet uit een maatbekertje. Mijn ervaring met de politie bij incidenten zijn voor het overgrote deel positief. En natuurlijk is er wel eens wat oneenigheid maar dat krijg je als je met mensen werkt. Dan spreek je elkaar daar even op aan, je toont respect voor elkaar en iedereen doet weer wat van hem of haar verwacht wordt.


bovendien heeft niet de politie maar de ovd brandweer de leiding op het incident en heeft de politiue alleen maar een aanvullende taak in de vorm van mensen achter het lint houden als ze die al gespannen hebben en dat kunnen ze dus net zo goed achter het lint doen en pas komen als hun hulp gevraagd wordt.


Dit is volstrekt onjuist. Bij een incident heeft er eigenlijk niemand de leiding. Althans, het ligt niet bij één discipline. De OVD van de brandweer is alleen maar de leidinggevende over de brandweereenheden die zich doorgaans bezig houden met het technische deel van de hulpverlening. De eerste verpleegkundige of OVD-G gaat over de ambulancebemanningen die verantwoordelijk zijn voor de medische handelingen. En in veel gevallen wordt een incidentlocatie gezien als een plaats delict en daar gaat de politie over. Met andere woorden: het is een samenspel van verschillende disciplines waarbij respect en vertrouwen in elkaar de basis vormen.

Nog even over de politie. Die hebben wel wat meer te doen dan alleen maar het afzetlint vast te houden. Wat dacht je van het doen van het eerste onderzoek naar de oorzaak. Het opvangen en eventueel horen van getuigen. Het uitzoeken van de identiteit van een slachtoffer. En wat dacht je van het op de hoogte brengen van familieleden dat hun dierbare (zwaar) gewond is of misschien wel is omgekomen. Het is maar wat je een aanvullende taak noemt.....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: amstaf3 op 24 januari 2009, 09:45:32
Beste Amstaf,

Op de persoonlijke tour. Prima... Wil je mij even aanwijzen waar ik in dit topic heb gezegd dat dienders altijd de waarheid spreken? Wil je dan tevens even een citaat van mij uit dit topic plaatsen waarin ik aangeef dat alle dienders heilig zijn.

Ik wacht het rustig af.

Groeten...


Leest weer weg als een heel eenzijdig verhaal. Ben benieuwd naar de waarheid. blad 1 tevens wordt er op het zelfde blad De politie erkent dat de verantwoordelijke agent te fel gereageerd heeft.
dus de opmerking zoals hierboven ??? ze geven het zelf al toe
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: MHL media op 24 januari 2009, 09:55:43
http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/80c8c371.wmv (http://mediaplayer.rtvutrecht.nl/stream/80c8c371.wmv)

Filmpje op RTV Utrecht.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Live op 24 januari 2009, 11:30:50
Telegraaf heeft het nu ook overgenomen met een typerende Telegraaf-kop erboven...  :-X

'Agent vernielt camera fotograaf'

za 24 jan 2009, 10:54 | Telegraaf.nl (http://www.telegraaf.nl/binnenland/3080479/___Agent_vernielt_camera_fotograaf___.html)
Van onze correspondent

WOUDENBERG -  Fotograaf Menno Bausch heeft aangifte gedaan bij de politie nadat hij donderdagavond een aanvaring kreeg met een agent en zijn camera beschadigd raakte.

In Woudenberg, waar net een ernstig verkeersongeluk was gebeurd, sloeg de vlam in de pan. Bausch maakte foto's van de reddingsoperatie van hulpverleners, maar moest om onduidelijke reden weg. "Ik had een politieperskaart bij me, maar werd na een discussie in de nek gegrepen en meegesleurd."

(...)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 24 januari 2009, 12:13:17
Natuurlijk, ook in onze regio lopen spaarzaam wat agenten rond die er hun hobby van hebben gemaakt om fotografen weg te sturen. Dat is jammer, maar hun goed recht. En daar heb je dus ook gewoon naar te luisteren.

Waarom denken sommige fotografen/cameramensen toch dat het hun recht is om achter een lint te mogen? Door de PPK? De PPK is niet meer dan een stukje resultaat van overleg tussen de politie en de NvJ en die bij goed gebruik jou als fotograaf of cameraman leuke mazzeltjes geeft. Zoals bijvoorbeeld geen prent krijgen wanneer je je auto bij een ongeval neerzet op een snelweg of het vertrouwen van de politie dat je je achter het lint gedraagt en je daarom doorlaat. Maar een recht, nee, dat heb ik nog nergens kunnen ontdekken.

Overigens opgevallen dat bij RTV Utrecht over de 'naar de keel grijpen'  en in de Telegraaf over 'de nek pakken' gesproken wordt?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 24 januari 2009, 12:24:42
Leest weer weg als een heel eenzijdig verhaal. Ben benieuwd naar de waarheid. blad 1 tevens wordt er op het zelfde blad De politie erkent dat de verantwoordelijke agent te fel gereageerd heeft.
dus de opmerking zoals hierboven ??? ze geven het zelf al toe

Nogmaals. Kun je van mij een citaat aanwijzen waarin ik zeg dat de politie altijd de waarheid spreekt en heilig is.  ::) Nee dat kun je niet, want dat heb ik nergens gezegd. Succes met de cursus begrijpend lezen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 24 januari 2009, 13:18:17
Was niet van plan om te reageren, maar sommige maken het hier wel erg bont.
Kom op zeg we hebben in Nederland geen politiestaat!


Nee geen politiestaat, maar de tijd dat de politie alles maar slikt en voor alles in discussie gaat is ook over...alsof je niets beters te doen heb op dat moment...

1 je kunt als politie het netjes vragen of je je wilt afstand wilt nemen en stoppen met flitsen
2 je hebt als fotograaf/journalist gewoon dan te luisteren
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: stln01 op 24 januari 2009, 13:47:53
Er zijn weinig topics die zoveel posts genereren in één dag. Wat hebben we hier op het forum toch met fotografen?

Wat ik begrijp uit wat hier geschreven is, is dat een fotograaf binnen de afzetting zijn werk mag doen, maar buiten de ring waar het incident wordt bestreden.
Daarbij lijkt het of de betreffende agent bij de afzetting wél of niet vindt dat de fotograaf in de weg staat, wél of niet op de hoogte is van de priviléges van de fotograaf, wél of niet een goede dag heeft...

Een fotograaf aan de andere kant van de afzetting vindt wellicht een agent die het net anders ziet, die fotograaf maakt dus de foto die hij kan verkopen de andere niet.
Dan snap ik wel dat een fotograaf pissig wordt, terwijl de agent het, op papier, bij het rechte eind heeft.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tatujordi op 24 januari 2009, 13:56:04
Ik begrijp toch niet waarom iemand de ellende van een ander moet fotograferen. Sorry, ik kan er niks aan doen.

WM

Kijk jij nooit in een krant naar een foto van een grote brand of ongeval? Kijk jij nooit naar het nieuws om op de hoogte te blijven wat er in Nederland allemaal gebeurt? Ik weet zeker dat ook jij naar het nieuws kijkt als je hoort dat er ergens op de autobaan een ernstig of dodelijk ongeval is gebeurd.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Gast48368 op 24 januari 2009, 14:09:17
Ok, voor de defintie fotografen hebben we zat andere topics. Laten we het hier even bij het incident zelf houden en de discussie elders voeren. Desnoods slitsen we het even af.

Anneke

moderator
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 24 januari 2009, 14:51:50
Zelf heb ik sinds een aantal maanden een Canon 50D. Deze kan op hoge ISO-waarden
werken waardoor de flitser overbodig wordt:

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kovanleeuwen.nl%2Fgallery2%2Fd%2F43993-3%2Fkvl_090123_2005560w.jpg&hash=bdfeea339ab68a48352fbf31718277cb)

Een lens met Image Stabilizer en een vaste hand zijn wel een vereiste. Verder kan je
de foto's niet opblazen tot posterformaat maar dat is meestal niet nodig. En ja,
soms heb je om de computer wat meer tijd nodig om de foto 'op te lichten'.

Wel gebruik ik vaak de scherpstellamp van de filtser. Dit is een klein rood licht.
Mocht dat problemen geven dan kan deze gewoon uit.

En toen ik laatst een artikel schreef over de ambulancedienst vroegen sommige van
de amublancemedewerkers wie ik was. Terwijl ik ze al vele keren bij een incident
had gezien. Kennelijk loop ik dus niet in de weg.

Wat er in Woudenberg gebeurd is hoort niet maar ik denk dat het een incident
is en beslist niet kenemerkend voor de wijze waarop de politie met de pers omgaat.
Uiteraard zal de schade aan de camera vergoed moeten worden maar veel belangrijker
is het dat er lering wordt getrokken uit dit verhaal zodat problemen in de toekomst
kunnen worden vermeden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 24 januari 2009, 14:59:55
Lijkt mij overiges niet, dat als de politie rechtmatig bezig was, dat de schade aan de camera vergoed zal gaan worden.

Overigens, als een hulpverlenende instantie bij mij aangeeft, last te hebben van fotografen (en of dat dan door de flits is, of door hun aanwezigheid), dan gaat de betreffende fotograaf bij mij ook achter het lintje.

Overigens weet ik van twee kanten hoe het werkt, mede doordat ik ook een aantal jaren foto's heb gemaakt voor diverse weekbladen. ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Crashtender op 24 januari 2009, 15:03:51
Kijk jij nooit in een krant naar een foto van een grote brand of ongeval? Kijk jij nooit naar het nieuws om op de hoogte te blijven wat er in Nederland allemaal gebeurt? Ik weet zeker dat ook jij naar het nieuws kijkt als je hoort dat er ergens op de autobaan een ernstig of dodelijk ongeval is gebeurd.

Daar heeft Jordi een goed punt. We willen als hulpverleners zelf ook maar al te graag weten wat er om ons heen gebeurd.

Het gaat zelfs nog een stapje verder dan dit.

De relatie tussen pers en hulpverleners laat zich in sommige gevallen omschrijven als een haat/liefde-verhouding. Aan de ene kant denk je dat het allemaal voor de sensatie is en dan wil je ze als hulpverlener liever niet teveel in de buurt hebben. Dit geldt helemaal als je het gevoel hebt dat ze in de weg lopen. Aan de andere kant hebben we ze als hulpverleners ook gewoon nodig. Dit klinkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Door het werk van de hulpverlener in beeld te brengen helpen ze mee aan het imago van de hulpdiensten. De hulpdiensten zijn net als de andere overheidsinstanties afhankelijk van de politiek. De politiek bepaalt of je wel of niet financiële middelen krijgt om je werk (beter) te kunnen doen. Het is dan ook in het belang van de hulpverleners dat zij met enige regelmaat (het liefst positief) in de media verschijnen. De burgers die d.m.v. het democratisch proces de politiek sturen lezen de krant en kijken televisie. Ook de bestuurders en raadsleden doen dit. Daarmee hebben wij belang bij een goede relatie met de media en pers. Uit een recent onderzoek is gebleken dat de brandweer als beroepsgroep bij de burgers het hoogst scoort als het om aanzien en vertrouwen gaat. Ik ben er heilig van overtuigd dat de media en pers daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd.

Ik maak in veel gevallen ook handig gebruik van de media en pers om de hulpdiensten op een positieve manier in het vizier van de burgers en bestuurders te krijgen. Dit doe ik bijvoorbeeld door een journalist of fotograaf te tippen over een (bijzondere) oefening of andere gebeurtenis. Daarmee helpen ze ons om de burgers te informeren over ons werk. Stel je voor dat dit allemaal niet meer zou gebeuren. Dan weet ik zeker dat het beeld dat de burger van de hulpdiensten heeft erg eenzijdig wordt.    

Mijn ervaring met de pers is tot op heden altijd erg goed geweest. Dat komt er ook vooral door dat je elkaars werk begrijpt en respecteert. Geef elkaar de ruimte en stel daarbij grenzen. Als iedereen zich daar aan houdt dan is er niets aan de hand.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: zwaailampmaker op 24 januari 2009, 15:14:41


Dit is volstrekt onjuist. Bij een incident heeft er eigenlijk niemand de leiding. Althans, het ligt niet bij één discipline.ik heb mogen leren dat de leiding bij de brandweer ligt en niet bij de politie, bij grotere incidenten wordt er een multidiciplinair team gevormd onder leiding van........

natuurlijk doet de politie meer, maar mag officieel het incident pas betreden nadat de brandweer heeft aangegeven dat het veilig is, uiteraard daar waar de inzet van de brandweer nodig was.

en inderdaad mijn opmerkingen waren cinisch bedoeld, maar neemt niet weg dat bepaalde agenten er niet goed mee omgaan, zal de stres en soms onkunde wel zijn, moeten en mogen ze nog leren
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dally op 24 januari 2009, 16:57:47
Er wordt hier over en weer bediscussieerd wie er gelijk heeft. Ik gooi het het in een heel andere vat:

Stel, je bent onderweg naar Maarn toe met je vrouw. Je rijdt altijd keurig netjes 80 km/uur op een provinciale weg, al 60 jaar lang. Daarom is je niets overkomen in al die jaren. Vandaag is het wederom een prachtige dag, geen vuiltje aan de lucht. Je ziet in de verte in auto aankomen. Plotseling haalt er aan auto in op de andere rijbaan.....je weet niet wat je ziet......hij komt wel erg dichtbij....hoe ga ik reageren......BAMMMMMM!!!!!

Je wordt weer wakker, je ziet stoom om je heen vormen, shit, de airbag is uitgeklapt. In de verte hoor je sirenes aankomen, maar alles is zo wazig. Shit, hoe is het met mijn vrouw Els, Els heb je wat? Els geeft geen antwoord....Els is niet meer aanspreekbaar.....

De aardige man van de ambulance komt je helpen, daar ben je heel blij mee. Eerst wil je natuurlijk wel weten hoe het met Els is. De broeder vertelt je dat de tegemoet komende auto bij Els naar binnen gereden is. Helaas loopt dat niet goed af, de mannen van de ambulance kunnen niets meer voor haar betekenen. Je wilt haar hand pakken, maar....FLITS....er staat een malloot met een camera foto's te maken.

De namen zijn gefungeerd, het incident niet. Daarom houd je afstand.

WM

Dat je als fotograaf op gepaste afstand moet staan kan ik helemaal inkomen en de discussie om wel of geen foto's te maken van een incident zal denk ik altijd blijven bestaan. Ik heb(als fotograaf die ook regelmatig het werk van hulpverleners in beeld brengt) echter al een aantal malen de andere kant van jouw verhaal meegemaakt. Al diverse malen ben ik benaderd door betrokkenen van een ongeval die graag een cd met daarop de foto's van het ongeval waarbij zij betrokken waren wilden hebben. Zo was er iemand die geruime tijd bekneld heeft gezeten in een auto die onderste boven in een sloot lag. Deze persoon had moeite om het voorval te verwerken omdat ze geen compleet beeld kon krijgen van het ongeval. Nadat ze vernomen had dat er foto's van het ongeval waren heeft ze mij benaderd met het verzoek of ze de foto's mocht hebben. Middels de foto's heeft ze een indruk kunnen krijgen hoe ondermeer haar auto erbij lag en wat de hulpverleners zoal gedaan hadden.
Met dit voorbeeld wil ik dus aangeven dat het maken van foto's van een incident dus ook positieve kanten kan hebben, waarbij ik nogmaals wil benadrukken dat je altijd respect moet hebben voor de hulpverleners en de slachtoffers.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 24 januari 2009, 17:30:54
Voor de fotofreaks onder ons. Als ik het goed zie heeft Menno Bausch een 17-40mm lens op zijn camera zitten. Dat wil zeggen dat je voor een beetje goede plaatjes ergens dichtbij moet staan. Dus in hoeverre klopt het verhaal over de afstand die ze hadden tot het incident?

Wat een flauwekul! Er moet helemaal niet dichtbij worden gestaan.
Een goede kwaliteit groothoeklens, een goede camera en je kan de foto bijsnijden op
de computer. Bovendien is het niet zo dat als de camera nieuw is, de lens ook nieuw
is. En ik weet niet wat voor lenzen Canon in het verleden heeft uitgebracht met een
rode band.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 24 januari 2009, 17:35:42
Wat een flauwekul! Er moet helemaal niet dichtbij worden gestaan.
Een goede kwaliteit groothoeklens, een goede camera en je kan de foto bijsnijden op
de computer. Bovendien is het niet zo dat als de camera nieuw is, de lens ook nieuw
is. En ik weet niet wat voor lenzen Canon in het verleden heeft uitgebracht met een
rode band.


Er is altijd wel wat kwaliteitsverlies als je gaat bijsnijden. Ik snap overigens niet wat je nu met het laatste deel van je bericht wil zeggen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 24 januari 2009, 17:43:24
Er is altijd wel wat kwaliteitsverlies als je gaat bijsnijden. Ik snap overigens niet wat je nu met het laatste deel van je bericht wil zeggen.

Fotofreaks weten dat lenzen en camera's los van elkaar gekocht worden en dat
lenzen langer mee gaan als camera's. En ik weet niet wat voor lenzen er in het
verleden zijn uitgebracht die op de 17-40 lijken. Dus is het goed mogelijk dat
Menno gebruik maakt van een lens met een heel andere specificatie als
17-40.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ArieScanner op 24 januari 2009, 20:29:50
Het is de zonnekap die hoort bij de Canon 24-105 L-lens, de EW 83** als ik mij niet vergis. Alleen past deze lens inderdaad ook op een 17-40. Het is een van de twee, maar dat zegt niets over de afstand die je moet nemen. Wie weet is dhr. Bausch wel erg van de overzichts-foto's. Tot zover mijn bijdrage, uit fotografisch opzicht.

Diegene die het hebben over dictatuur en politiestaat, lekker emigreren. Ook een fotograaf heeft rechten en ik vind het logisch dat deze meneer verzocht is achter het lint plaats te nemen, als hij weigerde zijn flitser uit te zetten. Ik kan me voorstellen dat hij dat niet wilt en het allemaal maar onzin vind, want ik vraag me ook af in hoeverre een hulpverlener (die zich focusst op een slachtoffer) van een flits. Maar goed, hulpverlening is nou even belangrijker en dan is een discussie met een fotograaf aangaan even niet belangrijk. Om dan meteen een judo-techniek, groene band, toe te passen.... ik denk een tekort aan communicatieve vaardigheden van de blauwe kant.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Crashtender op 24 januari 2009, 20:55:11
ik heb mogen leren dat de leiding bij de brandweer ligt en niet bij de politie, bij grotere incidenten wordt er een multidiciplinair team gevormd onder leiding van........


Of ze hebben je het verkeerd geleerd, of je hebt het niet helemaal begrepen. Misschien dat het hem in de terminologie zit. Er wordt inderdaad vaak gesproken over de "Leider COPI". Dat is in de meeste gevallen inderdaad de HOVD van de brandweer. De leider COPI is heel lullig gezegd niet meer dan een technisch voorzitter die er voor moet zorgen dat het multidisciplinaire team tijdig besluiten neemt. Deze Leider COPI zal aan de hand van hetgeen hij van de verschillende disciplines te horen krijgen een eenduidige mening maken. Hierbij zal hij alle argumenten mee laten wegen. In veel gevallen zal door democratisch overleg het team van het COPI zelf met een gezamenlijke mening komen. Pas in het uiterste geval zal hij echt een knoop door moeten hakken. En als hij dat al doet dan doet hij dat niet namens de brandweer maar als onpartijdige voorzitter. Bovendien kan in sommige gevallen een andere discipline (bijv. de politie) ook de leider COPI leveren. In dat geval gaat jou theorie al helemaal niet op. Hetzelfde geldt voor incidenten waarbij wel multidisciplinair wordt opgetreden maar waarbij geen COPI wordt geformeerd, het zogeheten motorkapoverleg. Daarbij is er zelfs helemaal geen Leider COPI.


natuurlijk doet de politie meer, maar mag officieel het incident pas betreden nadat de brandweer heeft aangegeven dat het veilig is, uiteraard daar waar de inzet van de brandweer nodig was.


De brandweer kan de politie alleen maar een dringend advies geven. En dat advies volgen ze normaal gesproken gewoon op. Als een agent dat niet doet dan is er geen wetgeving die hem tegen kan houden. Ook hier geldt weer dat het om een stukje teamwork gaat. Iedere discipline heeft verstand van zijn eigen taakveld en daar moet je slim gebruik van maken. In de praktijk zal het niet snel voorkomen dat een agent een terrein betreed waar bijvoorbeeld gevaar voor explosie aanwezig is.

Ik denk dat het eerder andersom werkt.  De politie geeft namens het Openbaar Ministerie het plaats delict niet vrij aan andere hulpverleners. Dit omdat er bijvoorbeeld belangrijke sporen moeten worden veiliggesteld of omdat er een gevaarlijke verdachte in de buurt aanwezig is. De politie heeft wat dat betreft meer zeggenschap dan de brandweer.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 24 januari 2009, 21:15:54
Diegene die het hebben over dictatuur en politiestaat, lekker emigreren. Ook een fotograaf heeft rechten en ik vind het logisch dat deze meneer verzocht is achter het lint plaats te nemen, als hij weigerde zijn flitser uit te zetten.

Het probleem is juist dat het flitsverhaal helemaal geen rol speelde omdat de agent
dat niet vermeld heeft. Van weigeren is dan ook geen sprake.


Ik kan me voorstellen dat hij dat niet wilt en het allemaal maar onzin vind, want ik vraag me ook af in hoeverre een hulpverlener (die zich focusst op een slachtoffer) van een flits.

Ik kan me heel goed voorstellen dat men er last van heeft. Zeker als er direct in hun
richting wordt geflitst. Probeer maar eens met perluchtmasker van het ene naar het
andere schip te klimmen als er maar van 1 kant een schijnwerper op staat. Dan kan
zo'n flits net je dieptebeeld verstoren. En uiteraard kan een paniekerig slachtoffer
schrikken van een flitser om over oogletsel waarbij een flitser pijnlijk is nog maar niet
te spreken.
Ergo, verzoek gewoon inwilligen.


Maar goed, hulpverlening is nou even belangrijker en dan is een discussie met een fotograaf aangaan even niet belangrijk. Om dan meteen een judo-techniek, groene band, toe te passen.... ik denk een tekort aan communicatieve vaardigheden van de blauwe kant.

Dat laatste zou best kunnen. Of het dan de fout is van de agent is nog maar de vraag.
In de praktijk, maar ook op dit forum merk ik dat agenten vaak weinig weet hebben
van berippen als persvrijheid en perskaart. Als dat het geval is moeten we niet alleen
naar de agent kijken maar ook naar de leidingevenden...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 24 januari 2009, 21:27:13
@ Ko:

Leg het mij dan maar uit wat de rechten zijn van een perskaart/politieperskaart en wat de regels zijn voor de fotograaf als hij zich binnen een afzetting begeeft.
Ik heb er namelijk wel naar gezocht maar dat nu juist niet kunnen vinden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 24 januari 2009, 22:43:07
@ Ko:
Leg het mij dan maar uit wat de rechten zijn van een perskaart/politieperskaart en wat de regels zijn voor de fotograaf als hij zich binnen een afzetting begeeft.
Ik heb er namelijk wel naar gezocht maar dat nu juist niet kunnen vinden.

Je hebt formele regels en informele regels.

De formele regels:
http://www.mediabelangen.nl/leidraad.html (http://www.mediabelangen.nl/leidraad.html)

Daarnaast zijn van Limburg en Hollands-Midden memo's bekend vanuit de
politievoorlichting die e.e.a. verduidelijken richting agenten maar die kan ik niet
zo snel boven water toveren.


De informele regels (deels afkomstig uit de formele regels) bij deze beknopt en mogelijk involledig:

- Kenbaar maken aan de politie dat je er bent

- Buiten het feitelijke werkgebied blijven (15-meter cirkel)

- Niet in de weg staan (ook buiten de 15-meter cirkel)

- Buiten de gevarenzone blijven

- Ook anderzins jezelf niet in gevaar brengen want de hulpverleners hebben het al
  druk genoeg (denk aan de man die door het ijs zakte toen hij wat wilde filmen)

- Geen slachtoffers fotograferen
       (heeft ook nadelen: als slachtoffers er later naar vragen, zie elders in dit topic)

- Niet flitsen indien dat hinder veroorzaakt

- Auto ruim wegzetten en niet boven op de brandkraan

- Blijven opletten of de situatie veranderd

- Luisteren naar hulpverleners

- Niet te lang op 1 plaats staan (vinden de kijkers achter je niet leuk)

- Weten dat er een verschil is tussen fotograferen en publiceren

Uiteraard is e.e.a. afhankelijk van de situatie en of je op elkaar ingespeeld bent.
Bij een klein brandje kan je vaak dichterbij komen als bij een verkeersongeval met
beknelling.

Iets wat me kort geleden is overkomen: Binnenbrand in een woning. Bewoners
overstuur opgevangen door de overburen. Politie en ik zijn ruim voor de brandweer
aanwezig. Politie maakt geen bezwaar tegen fotografie maar verzoek me wel om
buiten zicht van de bewoners te blijven om ze niet verder overstuur te maken.
Vond ik een goede opmerking waar ik wat mee kan. Twintig minuten later staan er
5 fotografen en is de opmerking niet meer relevant, maar voor de eerste hectische
minuten kan het net wat extra stress voorkomen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: zwaailampmaker op 24 januari 2009, 22:56:52

Ik denk dat het eerder andersom werkt.  De politie geeft namens het Openbaar Ministerie het plaats delict niet vrij aan andere hulpverleners. Dit omdat er bijvoorbeeld belangrijke sporen moeten worden veiliggesteld of omdat er een gevaarlijke verdachte in de buurt aanwezig is. De politie heeft wat dat betreft meer zeggenschap dan de brandweer.

het lijkt wel als of jij bij de politie werkt, die draaien de zaak wel vaker om.
slachtofferhulp gaat ver voor sporen veilig stellen.
politie voert dit wel vaker aan maar die sporen zijn van ondergeschiktbelang als het op slachtofferhulp aan komt, m.a.w. de politie mag achter het lijntje en pas sporen veilig stellen als de brandweer de zaak vrij geeft.
deze discussie is hier al heel veel gevoerd en er komen toch steeds weer mensen die het niet begrijpen.
zo is de groene lamp van oorsprong ook voor de ambulance.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 24 januari 2009, 23:33:54
het lijkt wel als of jij bij de politie werkt, die draaien de zaak wel vaker om.
slachtofferhulp gaat ver voor sporen veilig stellen.
politie voert dit wel vaker aan maar die sporen zijn van ondergeschiktbelang als het op slachtofferhulp aan komt, m.a.w. de politie mag achter het lijntje en pas sporen veilig stellen als de brandweer de zaak vrij geeft.
deze discussie is hier al heel veel gevoerd en er komen toch steeds weer mensen die het niet begrijpen.
zo is de groene lamp van oorsprong ook voor de ambulance.
En die vuurwapengevaarlijke verdachte? die wordt ook door de brandweer geregeld?? ::) ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 24 januari 2009, 23:38:45
Je hebt formele regels en informele regels.

De formele regels:
http://www.mediabelangen.nl/leidraad.html (http://www.mediabelangen.nl/leidraad.html)

Daarnaast zijn van Limburg en Hollands-Midden memo's bekend vanuit de
politievoorlichting die e.e.a. verduidelijken richting agenten maar die kan ik niet
zo snel boven water toveren.

Limburg-Zuid is boven water:

http://mediabelangen.nl/070801KorpsbladLimburgZuid.html (http://mediabelangen.nl/070801KorpsbladLimburgZuid.html)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rene112 op 25 januari 2009, 00:12:22
het lijkt wel als of jij bij de politie werkt, die draaien de zaak wel vaker om.
slachtofferhulp gaat ver voor sporen veilig stellen.
politie voert dit wel vaker aan maar die sporen zijn van ondergeschiktbelang als het op slachtofferhulp aan komt, m.a.w. de politie mag achter het lijntje en pas sporen veilig stellen als de brandweer de zaak vrij geeft.
deze discussie is hier al heel veel gevoerd en er komen toch steeds weer mensen die het niet begrijpen.
zo is de groene lamp van oorsprong ook voor de ambulance.

Misschien als je het van Crashtender (overigens ook een brandweercollega...) niet wil aannemen, dan misschien wel van mij?

Jouw eerdere bericht waarin je schreef dat de brandweer bij een ongeval (waar zij bijgeroepen zijn) de leiding heeft is echt onzin. Het is een fabeltje dat ik "helaas" ook binnen sommige brandweerkorpsen nog wel eens terug hoor komen...
Crashtender heeft het volgens mij prima uitgelegd!

Misschien wordt het eens tijd voor een stukje bijscholing?  in plaats van roepen dat hier steeds meer mensen komen die het niet begrijpen.....  ;D ;D ;D

groeten,
René de Caluwé
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: zwaailampmaker op 25 januari 2009, 00:23:07
Rene , bij gelegenheid houd ik mij aanbevolen om bijgeschoold te worden, we komen elkaar vast nog wel eens tegen ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 25 januari 2009, 08:23:26
Ik lees een uitdaging voor René ;)

maar in al mijn bescheidenheid, informele of formele regels.....waar blijft bij sommige mensen het stukje fatsoen en respect?
als er toch aan je gevraagd wordt om iets niet te doen....dan doe je dat toch niet?


en probeer je nu eens werkelijk te verplaatsen in  bijv. het verhaal van welsh medic, dat jij die bestuurder bent en jouw partner daar naast zit?

(dit ter zondagse overweging)


misschien eens een poll starten hoe de hulpverleners het ervaren? ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Pyro_loe op 25 januari 2009, 08:52:12
www.rechtspraak.nl

uitspraken snel zoeken

LJ-nummer  AP8633


Datum uitspraak:   07-07-2004
Datum publicatie:   08-07-2004
Rechtsgebied:   Straf
Soort procedure:   Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:   vervolg van tussenvonnis AO 8788 van 3 mei 2004. de persfotograaf die tegen het bevel van de politie in achter de afzetting zijn werk gaat doen, wordt veroordeeld tot een boete van 190 euro.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bart S op 25 januari 2009, 09:45:26
Het probleem is juist dat het flitsverhaal helemaal geen rol speelde omdat de agent
dat niet vermeld heeft. Van weigeren is dan ook geen sprake.

Ik vind het niet vreemd dat een agent een verzoek in de trend van "we hebben last van het geflits" opvat als "stoppen met die foto's en weg daar". En volgens mij is aan dat laatste niet direct gehoor gegeven, maar ging men in discussie over het waarom.

Het geflits kan echt best vervelend zijn, denk bijvoorbeeld eens aan het kijken op de scope (monitor), door de flitsen kan het af en toe lastig zijn om deze goed af te lezen. Maar het werkelijk hoe en waarom zullen we niet weten, want volgens mij is er niemand die deelneemt aan deze discussie ook daadwerkelijk ingezet bij het betrokken ongeval.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Crashtender op 25 januari 2009, 11:01:49
het lijkt wel als of jij bij de politie werkt, die draaien de zaak wel vaker om.

Nee, je zit er helemaal naast. Ik ben werkzaam bij de brandweer en daar vervul ik net als René in een piketregeling de rol van HOVD. In die hoedanigheid heb ik dus de nodige kennis van zaken. Als HOVD ben ik geneigd om niet in hokjes te denken maar de zaken in een breder perspectief te bekijken. Dat zouden meer mensen eens moeten doen.

slachtofferhulp gaat ver voor sporen veilig stellen.
politie voert dit wel vaker aan maar die sporen zijn van ondergeschiktbelang als het op slachtofferhulp aan komt, m.a.w. de politie mag achter het lijntje en pas sporen veilig stellen als de brandweer de zaak vrij geeft.
deze discussie is hier al heel veel gevoerd en er komen toch steeds weer mensen die het niet begrijpen.

Geef mij eens aan waar ik heb beweerd dat slachtofferhulp niet voor sporenonderzoek gaat. Ik denk dat er niemand is die sporen belangrijker vindt dan hulp aan slachtoffers. Ik probeer je alleen maar duidelijk te maken dat de brandweer niet "de baas" over een incident is. Nogmaals: als de brandweer zegt dat het onveilig is en een locatie beter niet betreden kan worden dan zal de politie daar doorgaans gewoon gehoor aan geven. En dat is wat anders dan jou stelling dat de brandweer "meer baas" bij een incident is dan de politie.

Laat ik een voorbeeld geven waarbij de rollen om zijn gedraaid. We hebben met oud en nieuw een melding gehad van een autobrand. Op dezelfde locatie was ook een schietpartij geweest. De brandweer heeft op aangeven van de politie gewacht met bluswerkzaamheden en lijdzaam toe moeten zien hoe de ene na de andere auto afbrande. Nou hoor ik je denken "ja, maar daar waren geen slachtoffers bij". Ook al had er iemand zwaar gewond op de grond gelegen dan nog had iedereen gewacht. Zolang niet duidelijk is waar de schutter is zal geen hulpverlener zomaar naar het slachtoffer gaan om het risico te lopen dat je ook wordt neergeschoten door een gek met een vuurwapen. In dit geval bepaald de politie wanneer het verantwoord is voor de andere hulpdiensten om iets te doen. In dat geval is de politie degene die even bepaald wat er gebeurt.

Het gaat er dus om dat je gezamenlijk afweging maakt en daar met verstand een oplossing uit kiest.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 25 januari 2009, 11:43:17
Het probleem is juist dat het flitsverhaal helemaal geen rol speelde omdat de agent
dat niet vermeld heeft. Van weigeren is dan ook geen sprake.


Ik kan me heel goed voorstellen dat men er last van heeft. Zeker als er direct in hun
richting wordt geflitst. Probeer maar eens met perluchtmasker van het ene naar het
andere schip te klimmen als er maar van 1 kant een schijnwerper op staat. Dan kan
zo'n flits net je dieptebeeld verstoren. En uiteraard kan een paniekerig slachtoffer
schrikken van een flitser om over oogletsel waarbij een flitser pijnlijk is nog maar niet
te spreken.
Ergo, verzoek gewoon inwilligen.


Dat laatste zou best kunnen. Of het dan de fout is van de agent is nog maar de vraag.
In de praktijk, maar ook op dit forum merk ik dat agenten vaak weinig weet hebben
van berippen als persvrijheid en perskaart. Als dat het geval is moeten we niet alleen
naar de agent kijken maar ook naar de leidingevenden...


Ik zal eens reageren omdat ik zowel de blauwe en de rode kant ken... ik ben politieagent van beroep, en ik zit als vrijwilliger bij de brandweer.

Overigens denk ik dat het met mijn communicatieve vaardigheden best goed zit, alsmede het gros van politie nederland. Vergeet niet dat de diender op straat vandaag de dag genoeg om zijn kiezen krijgt waar hij/zij behoorlijk communicatief vaardig voor moet zijn. Maar dat even terzijde, ik vind dat hier een zwakte uitroep omdat degene waar het over gaat zichzelf niet eens kan verdedigen.

Verder ga ik ook geen uitspraken doen over fout of niet fout, ik denk dat je als gevraagd om even te stoppen met fotograveren, je genoeg fatsoen en respect in je flikker hoort te hebben om daar even gehoor aan te hebben, om nog maar te zwijgen over de wettelijke voorschriften. Wij zijn toch geen kleine kinderen meer ?  Ik denk dat de discussie eens die kant op zou moeten, want degenen die op het plaats ongeval aan het werk zijn zal het negen van de tien keer een rotzorg zijn dat er gefotograveerd wordt, maar komt er wel een keer een verzoek dan moet daar gewoon naar geluisterd worden dat respect en fatsoen hoor je dan gewoon te hebben. Ik heb vannacht weer eens een horeca dienst gelopen en het is ongelovelijk hoeveel mensen er zijn die denken te weten hoe de politie zou moeten werken....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 25 januari 2009, 11:55:38
Ik zal eens reageren omdat ik zowel de blauwe en de rode kant ken... ik ben politieagent van beroep, en ik zit als vrijwilliger bij de brandweer.

Overigens denk ik dat het met mijn communicatieve vaardigheden best goed zit, alsmede het gros van politie nederland. Vergeet niet dat de diender op straat vandaag de dag genoeg om zijn kiezen krijgt waar hij/zij behoorlijk communicatief vaardig voor moet zijn. Maar dat even terzijde, ik vind dat hier een zwakte uitroep omdat degene waar het over gaat zichzelf niet eens kan verdedigen.

Verder ga ik ook geen uitspraken doen over fout of niet fout, ik denk dat je als gevraagd om even te stoppen met fotograveren, je genoeg fatsoen en respect in je flikker hoort te hebben om daar even gehoor aan te hebben, om nog maar te zwijgen over de wettelijke voorschriften. Wij zijn toch geen kleine kinderen meer ?  Ik denk dat de discussie eens die kant op zou moeten, want degenen die op het plaats ongeval aan het werk zijn zal het negen van de tien keer een rotzorg zijn dat er gefotograveerd wordt, maar komt er wel een keer een verzoek dan moet daar gewoon naar geluisterd worden dat respect en fatsoen hoor je dan gewoon te hebben. Ik heb vannacht weer eens een horeca dienst gelopen en het is ongelovelijk hoeveel mensen er zijn die denken te weten hoe de politie zou moeten werken....Da's nogeens een goed antwoord. Zoals je zelf al beschrijft moet een fotograaf gewoon even stoppen zodra hem dat gevraagd word (of hij dat nou leuk vind of niet). Wat in de praktijk dan meestal het geval is, is dat er een discussie ontstaat die meestal begint met "Maar ik heb toch een perskaart?" of "Ik doe ook maar mijn werk"... Ik denk dat de PERS in NL al blij mag zijn hoeveel vrijheid we nog steeds hebben... die enkele keer dat er (even) gevraagd word om te stoppen, moet je dat ook gewoon even doen... maar dat is mijn mening.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: zwaailampmaker op 25 januari 2009, 13:59:17
Nee, je zit er helemaal naast.

Het gaat er dus om dat je gezamenlijk afweging maakt en daar met verstand een oplossing uit kiest.  

gelukkig was het alleen maar een veronderstelling van mij, door mijn intresse in het hulpverleningswerk, gekoppeld aan mijn dagelijkse werk heb ik al bij meerdere incidenten gestaan o.a. naast de HOVD (dus niet achter het lint) en heb zo ook meerdere keren kunnen observeren hoe een incident verloopt en herken daar ook de rol van de diverse OVD's in.

dat ik stelde dat de brandweer de leiding op het incident heeft komt ergens vandaan, ik begrijp nu zelf niet waar dan.

mijn reaktie is o.a. gebaseerd op de manier waarop de politie op het terrein van incident op zijn zachtst gezegd nogal slecht omgaat met zijn taak en meerdere keren gewoon in de weg loopt, misschien niet vriendelijk om dit hier zo te zeggen maar puur een constatering, ze laten de afzetting ook regelmatig over aan vrijwillige afzetters en toevallig aanwezige ''burgers'', kennen lang niet altijd de rol bovenwinds en benedenwinds en staan zelf aan de veilige kant waar ze de mensen weg sturen maar gaan dit niet aan de andere kant doen.
ook met de communicatieve vaardigheden wil het nogal eens schorten.

wanneer het onveilig is door ''slechte'' mensen zal je mij zeker niet zien en snap ik ook heel goed dat de brandweer ook even wacht mischien ten spijt van de slachtoffers.

ik heb in het algemeen gereageerd op diverse uitlatingen hier in deze topic, zo ook over dat sporen onderzoek, als de omgeving veilig is dan vindt ik dat de slachtoffers eerst geholpen dienen te worden en eventuele brand eerst geblust, ook als dit ten koste gaat van de sporen hoewel ik hier van de politie wel eens andere opmerkingen over hoor.

met de laatste zin van jou ben ik het zeker eens.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 25 januari 2009, 19:58:37

mijn reaktie is o.a. gebaseerd op de manier waarop de politie op het terrein van incident op zijn zachtst gezegd nogal slecht omgaat met zijn taak en meerdere keren gewoon in de weg loopt, misschien niet vriendelijk om dit hier zo te zeggen maar puur een constatering, ze laten de afzetting ook regelmatig over aan vrijwillige afzetters en toevallig aanwezige ''burgers'', kennen lang niet altijd de rol bovenwinds en benedenwinds en staan zelf aan de veilige kant waar ze de mensen weg sturen maar gaan dit niet aan de andere kant doen.
ook met de communicatieve vaardigheden wil het nogal eens schorten.
Als die slechte kant dan benedenwinds is, en de politie is er dan niet... dan doen ze het toch goed ? eigen veiligheid eerst??
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 25 januari 2009, 22:06:16
gelukkig was het alleen maar een veronderstelling van mij, door mijn intresse in het hulpverleningswerk, gekoppeld aan mijn dagelijkse werk heb ik al bij meerdere incidenten gestaan o.a. naast de HOVD (dus niet achter het lint) en heb zo ook meerdere keren kunnen observeren hoe een incident verloopt en herken daar ook de rol van de diverse OVD's in.

dat ik stelde dat de brandweer de leiding op het incident heeft komt ergens vandaan, ik begrijp nu zelf niet waar dan.

mijn reaktie is o.a. gebaseerd op de manier waarop de politie op het terrein van incident op zijn zachtst gezegd nogal slecht omgaat met zijn taak en meerdere keren gewoon in de weg loopt, misschien niet vriendelijk om dit hier zo te zeggen maar puur een constatering, ze laten de afzetting ook regelmatig over aan vrijwillige afzetters en toevallig aanwezige ''burgers'', kennen lang niet altijd de rol bovenwinds en benedenwinds en staan zelf aan de veilige kant waar ze de mensen weg sturen maar gaan dit niet aan de andere kant doen.
ook met de communicatieve vaardigheden wil het nogal eens schorten.

wanneer het onveilig is door ''slechte'' mensen zal je mij zeker niet zien en snap ik ook heel goed dat de brandweer ook even wacht mischien ten spijt van de slachtoffers.

ik heb in het algemeen gereageerd op diverse uitlatingen hier in deze topic, zo ook over dat sporen onderzoek, als de omgeving veilig is dan vindt ik dat de slachtoffers eerst geholpen dienen te worden en eventuele brand eerst geblust, ook als dit ten koste gaat van de sporen hoewel ik hier van de politie wel eens andere opmerkingen over hoor.

met de laatste zin van jou ben ik het zeker eens.


Weer kom je terug op de communicatieve vaardigheden van de agenten, ik ben het daarmee gewoon on-eens. Laat ik je een ander voorbeeld geven, je hebt het nu over een aanrijding, of iets dergelijks. Echter als je bij een afzetting staat en de eerste 25 a 50 burgers die allemaal vragen of zij er niet toevallig doorkunnen, denk je dat je dan bij de 51e net zo reageert als de 1e ?  Ik denk het niet. Dan kun je wel eens een korter antwoord krijgen als de eerste. Echter hier in nederland lijkt het wel of de regels voor iedereen gelden behalve als je er zelf last van hebt. Ik word daar een beetje moe van, dat lintje of hek staat er niet om het straatbeeld te versieren. Als je dan ook nog gaat vragen of je er langs mag wat denk je zelf wat het antwoord is ?

Ik ga inderdaad als de 30e of 40e burger aan mij vraagt of ie er niet door kan niet uitgebreid vertellen waarom ie er niet door kan. Om over verkeersomleidingen nog maar te zwijgen... lol... mensenn die gerust de rest achter zich laten wachten omdat zij zo nodig moeten vragen of zij dan niet toevallig die ene uitzondering mogen zijn...

Dan kom ik nog terug op meerdere keren in de weg lopen... leg mij dat eens uit, uit je uitgebreide ervaring met incidenten waaruit je put. Ik word er namelijk een beetje moe van dat politie-mensen op basis van de indruk van een of twee incidenten worden afgerekend...

Jij ziet iets, en denkt dat is niet handig of rond-uit stom, echter je weet de beweegredenen niet, ook al lijkt het vanachter het lintje ronduit in de weg lopen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: muistroom op 25 januari 2009, 22:28:31
Weer kom je terug op de communicatieve vaardigheden van de agenten, ik ben het daarmee gewoon on-eens. Laat ik je een ander voorbeeld geven, je hebt het nu over een aanrijding, of iets dergelijks. Echter als je bij een afzetting staat en de eerste 25 a 50 burgers die allemaal vragen of zij er niet toevallig doorkunnen, denk je dat je dan bij de 51e net zo reageert als de 1e ?  Ik denk het niet. Dan kun je wel eens een korter antwoord krijgen als de eerste. Echter hier in nederland lijkt het wel of de regels voor iedereen gelden behalve als je er zelf last van hebt. Ik word daar een beetje moe van, dat lintje of hek staat er niet om het straatbeeld te versieren. Als je dan ook nog gaat vragen of je er langs mag wat denk je zelf wat het antwoord is ?

Ik ga inderdaad als de 30e of 40e burger aan mij vraagt of ie er niet door kan niet uitgebreid vertellen waarom ie er niet door kan. Om over verkeersomleidingen nog maar te zwijgen... lol... mensenn die gerust de rest achter zich laten wachten omdat zij zo nodig moeten vragen of zij dan niet toevallig die ene uitzondering mogen zijn...

Dan kom ik nog terug op meerdere keren in de weg lopen... leg mij dat eens uit, uit je uitgebreide ervaring met incidenten waaruit je put. Ik word er namelijk een beetje moe van dat politie-mensen op basis van de indruk van een of twee incidenten worden afgerekend...

Jij ziet iets, en denkt dat is niet handig of rond-uit stom, echter je weet de beweegredenen niet, ook al lijkt het vanachter het lintje ronduit in de weg lopen.Wanneer een timmerman dezelfde dag al 50 deuren heeft afgehangen, hoeft dan de 51e deur niet meer recht te hangen?
Wat mij heel erg verbaast is het feit dat oom agent met al zijn kennis hoe om te gaan met agressie, etc zoiets "eenvoudigs" als een fotograaf niet zonder zijn handen af kan. En waarbij een camara stuk gaat. Dat bedoel ik met een politiestaat! moeten wij maar gaan dansen als oom agent dat zegt, ik dacht het niet.

Voorop gesteld dat de hulpverlening altijd voorang heeft en dat mensen die in de weglopen, etc verwijderd moeten worden.
Mijn ervaring op hets strand (reddingsbrigade) is dat meerdere malen bij een incident geen politie aanwezig is, waarom?
Meerdere malen politie het lekker vindt om even naar het strand te komen en vervolgens weinig uitvoeren. Het is ook voorgekomen dat wij druk bezig waren met ambu personeel een drenkeling afgevoerd hadden. Politie gewoon rondhing en direct vertrok, waarbij achteraf bleek dat er nog iemand betrokken was bij het ongeval en wij nogmaals het circus konden starten. Terwijl als oom agent zijn werk had gedaan, nagevraagd had wat er precies gebeurt was, etc direct aan het tweede slachtoffer hulp geboden kon worden.
Helaas is dit niet het enigste wat wij hebben meegemaakt met de politie.

eerlijkheids halve moet ik ook aangeven dat er gevallen zijn waarbij wij perfect samenwerken met de politie.
Moraal van dit verhaal, zoals ook bij ons zul je agenten hebben die wat makkelijker zijn en m.i. de kantjes ervan aflopen en die het"leuk"vinden macht te hebben.
Echter als agent heb je een voorbeeldfunctie, wees daar dan voorzichtig mee. Wij hameren hier ook op
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 22:37:01
www.rechtspraak.nl

uitspraken snel zoeken

LJ-nummer  AP8633


Datum uitspraak:   07-07-2004
Datum publicatie:   08-07-2004
Rechtsgebied:   Straf
Soort procedure:   Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie:   vervolg van tussenvonnis AO 8788 van 3 mei 2004. de persfotograaf die tegen het bevel van de politie in achter de afzetting zijn werk gaat doen, wordt veroordeeld tot een boete van 190 euro.

Uitspraak
RECHTBANK ALMELO
STRAFVONNIS
(schriftelijk, verkort vonnis PR)

Parketnummer: 08/010817-03

Uitspraak 7 juli 2004


De politierechter in de Rechtbank te Almelo, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen:

[verdachte]
geboren te [geboorteplaats] op [datum] 1951,
wonende te [adres en woonplaats].


Terechtstaand terzake dat:

hij op of omstreeks 13 november 2003 te Enschede,
opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel of een vordering, krachtens artikel 2.1.1.1 lid 2 APV Enschede en/of artikel 2 Politiewet, in elk geval krachtens enig wettelijk voorschrift gedaan door hoofdagent R.J.M. Lammers en/of M. Schoemaker en/of S.M. Brouwer, die was belast met de uitoefening van enig toezicht en/of die was belast met en/of bevoegd verklaard tot het opsporen en/of onderzoeken van strafbare feiten, immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk, nadat deze ambtenaar hem (meerdere malen) had bevolen, althans van hem had gevorderd zich niet in de richting van de brand en/of binnen de afzetting te begeven, geen gevolg gegeven aan dit bevel of die vordering;

De politierechter heeft kennisgenomen van het dossier.

Ter terechtzitting van 22 april 2004 heeft de politierechter de zaak onderzocht. Op 3 mei 2004 is bij schriftelijk vonnis, het onderzoek in de zaak heropend. Op 24 juni 2004 heeft het onderzoek verder plaatsgevonden.

De inhoud van het door de politie opgestelde dossier en het verhandelde zitting van de politierechter op 22 april 2004 is ter terechtzitting op 24 juni 2004 aan de verdachte voorgehouden.

Op 24 juni 2004 zijn voorts een drietal getuigen gehoord, zoals gelast in het tussenvonnis van 3 mei 2003. De getuige Lammers heeft daarbij een kopie van een tekening overgelegd die door verdachte is gemaakt en als bijlage dient bij een op 20 april 2004 gedateerde klacht van verdachte aan de korpsbeheerder van de regiopolitie Twente.

De officier heeft (opnieuw) gerekwireerd en wel tot oplegging van een geldstraf, te weten een boete van ? 190.

De verdachte en de raadsman hebben het woord gevoerd ter verdediging.

Op grond van het dossier, de evenbedoelde tekening, de verklaringen van de verdachte en de verklaringen van de getuigen komt de politierechter tot de volgende feitelijke vaststellingen.

De Ouverturestraat is een straat die met een bocht verloopt. Een zijstraat daarvan is de Operastraat. Ook die loopt in een bocht, zodanig dat deze straat elders opnieuw haaks op de Ouverturestraat uitkomt. Langs beide straten staan huizen. In het tussen beide straten gelegen gebied bevindt zich een plein, de Etudestraat genaamd, dat via een smalle weg, die ook Etudestraat heet, toegang/uitgang geeft tot de Ouverturestraat. Dat plein is verder vanaf de Ouverturestraat en Operastraat voor voetgangers te bereiken door middel van paadjes tussen de huizen door. Ook rond dat plein staan woningen.

Op een hoek van de Etudestraat en de Ouverturestraat bevindt zich een klein wooncomplex voor ouderen met ??n of meer verdiepingen. De ingang daarvan bevindt zich aan de pleinzijde van de Etudestraat. Op 13 november 2003 was een brandmelding ter ore van de politie en verdachte gekomen. Beiden spoedden zich ter plaatse. Op een van de kruisingen van de Operastraat met de Ouverturestraat had verbalisant Lammers zijn politieauto neergezet om verkeer te beletten de Ouverturestraat verder richting Etudestraat in te rijden, om aldus te voorkomen dat verkeer tot hinder zou zijn voor de nog te arriveren auto?s van de brandweer. Verdachte, die daar bij de auto van Lammers met zijn, verdachtes, auto aankwam, kreeg van verbalisant Lammers te horen dat hij er zeker niet met zijn auto doormocht, ondanks diens uitgesproken wens daartoe en ondanks het tonen van de perskaart.

Verdachte heeft daar zijn auto geparkeerd en is te voet voorbij de auto van Lammers gelopen.

Lammers heeft ook zijn autoafzetting verlaten en is lopend naar de smalle entree van de Etudestraat gegaan. Daar is hij de smalle entree tot de Etudestraat gaan afsluiten, onder meer met een lint, om de toestromende belangstellende buurtbewoners vanaf de Ouverturestraat de toegang tot de Etudestraat te beletten. Op dat moment kwam rook uit het wooncomplex. Er was nog weinig politie en weinig andere hulpverlening ter plekke. Niet duidelijk was voor hem hoe gevaarlijk het was om de smalle doorgang naar het plein van de Etudestraat te betreden, terwijl die doorgang vrij moest blijven voor hulpverleners, die daar immers met hun voertuigen langs zouden moeten, en voor het eventuele afvoeren van gewonde evacuees.

Bij die afzetting treffen Lammers en verdachte elkaar weer. Daar wil verdachte langs de afzetting, hetgeen hij duidelijk maakt aan Lammers door te stellen dat hij van de Pers is en er langs moet. Lammers had op dat moment zijn handen vol aan het met weinig collega?s beveiligen van de situatie ter plekke tegen hinderlijke belangstellenden. De omvang van het gevaar voor bewoners, omwonenden en eventueel langs lopende personen was bepaald nog niet duidelijk en zeker niet uitgesloten kon worden dat de situatie ernstig en complex was. Lammers heeft geen andere instructie dan niemand door te laten, terwijl dat voor hem op dat moment ook de enige zinvolle houding was. Hij weigert daarom aan verdachte doorgang voorbij het lint. Verdachte komt kort daarop bij dat lint in aanraking met de verbalisanten Schoemaker en Brouwer die beiden, naar zij aangeven zonder instructie, zelf de situatie hebben beoordeeld en de opvatting hebben dat het vanuit de veiligheid van betrokkene gezien en ten behoeve van de werkzaamheden van de hulpverleners in het smalle straatje onverantwoord was om aldaar aan verdachte toegang te verlenen. Zij vertellen hem dat hij er niet langs mag. Afspraken maken over wanneer en hoe wellicht op een later tijdstip de toegang speciaal voor verdachte vorm gegeven kan worden is op dat moment niet mogelijk, zo blijkt onder meer uit de verklaringen van deze verbalisanten ter zitting, omdat verdachte uitsluitend in eisende en verwijtende zin het woord voerde tegen deze verbalisanten, hun geen ruimte liet voor tekst en uitleg, laat staan voor overleg.

Verdachte is er vervolgens via een van de eerder genoemde paadjes in geslaagd het plein van de Etudestraat te bereiken. Daar was over het pleintje ook een lint gespannen om bewoners te beletten te dicht bij het wooncomplex te komen. Verdachte is onder dit lint door gegaan om alsnog zijn werk te doen op het afgesloten gedeelte van het plein en de smalle in/uitgang van de Etudestraat, welk werk bestaat uit persfoto?s maken. Hij wordt daar, waar hij niet mag zijn, op een bepaald moment gesignaleerd door verbalisanten Schoemaker en Brouwer, hetgeen hij waarneemt en waarop hij besluit terug achter het lint te gaan. Niet veel later wordt verdachte opnieuw in de afgezette zone aangetroffen: hij loopt dan vanuit de richting van het pleintje naar de Ouverturestraat, derhalve over de smalle doorgang.

Verdachte heeft ter zitting aangegeven dat hij zich telkens bewust was van het ontzegd zijn van de toegang maar dat hij nu eenmaal zijn werk wilde doen, behalve direct voor zijn aanhouding. Ter (laatste) zitting heeft verdachte aangegeven dat het namelijk zo was dat hij op een gegeven moment klaar was met zijn werk, op het pleintje keurig achter de afzetting was gaan staan en op een gegeven moment besloot naar huis te gaan en dat zonder er bij na te denken deed door de snelste weg te bewandelen, namelijk door onder het lint door te gaan om via de smalle doorgang naar de Ouverturestraat te gaan lopen. Verdachte geeft aan dat hij er op dat moment niet aan had gedacht dat hij in overtreding was terwijl daar helemaal geen door hem gevoelde noodzaak meer toe was, omdat zijn werk erop zat en hij even goed via het eerder benutte paadje het plein had kunnen verlaten.

Ter verdediging van zijn handelen heeft verdachte zich op de Persvrijheid beroepen, zoals beschermd in meerdere verdragen. Hij is fotojournalist en in die hoedanigheid heeft hij naar zijn zeggen het recht om zijn werk te doen, ook op plaatsen die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Zijn perskaart behoort als voldoende legitimatie daartoe te dienen en die heeft in het verleden inderdaad doorgaans ervoor gezorgd dat hij zonder problemen toegang kreeg van de politie waar zij die aan anderen verbood. Volgens zijn raadsman behoort verdachte daarom te worden ontslagen van rechtsvervolging.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 22:37:11
VERVOLG

Zoals de politierechter voorshands al in het tussenvonnis heeft overwogen, moet in het verweer besloten geacht liggen de stelling dat de verdachte het bewuste bevel niet mocht worden gegeven, zodat in feite een bewijsverweer wordt gevoerd. Immers, bij de strafrechtelijke vervolging terzake overtreding van artikel 184 Wetboek van Strafrecht kan van het in artikel 184 Sr en het in de telastelegging bedoelde bevel slechts sprake zijn als dit bevel is gegeven krachtens een verbindend wettelijk voorschrift en in overeenstemming met een op dat voorschrift berustende bevoegdheid. De rechter dient dus te onderzoeken of de wettelijke voorschriften waarop in de tenlastelegging gedoeld worden verbindend zijn en of het bewuste bevel rechtmatig is gegeven (vergelijk: HR 24 september 2002; NJ 2003, 80).

Zou het wettelijk voorschrift niet verbindend zijn of het bevel onrechtmatig, dan leidt dat dus tot vrijspraak, en niet tot ontslag van rechtsvervolging of toepassing van artikel 9a Sr, zoals de raadsman heeft betoogd.

De politierechter overweegt dat geen bestuursrechtelijke rechtsgang is gevolgd (als die al openstond), zodat, in lijn met het zojuist aangehaalde arrest van de Hoge Raad, op de politierechter de taak rust zelfstandig het verweer dat het wettelijk voorschrift niet verbindend is of het bevel anderszins onrechtmatig, te onderzoeken en daarop te beslissen.

De politierechter overweegt dienaangaande als volgt.

Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens waarborgt de vrijheid van meningsuiting. In het verlengde daarvan staat de vrijheid om informatie te vergaren die noodzakelijk is om een mening te vormen. In een lijn daarmee staat ook de persvrijheid, meer in het bijzonder de vrijheid om nieuws te vergaren. Ook die vindt zijn bescherming onder artikel 10 van het EVRM. Het tweede lid van artikel 10 EVRM geeft aan dat ook dit recht niet absoluut is: het kan met wettelijke voorschriften beperkt worden wanneer dat in een democratische samenleving noodzakelijk is in verband met de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden of voor de bescherming van de gezondheid.

Het geven van uiting aan de wens om foto?s te maken van een brand en zich daartoe naar de plaats des onheils te begeven zijn naar het oordeel van de politierechter uitingen van de wens om gebruik te maken van de volgens de zojuist aangehaalde verdragsbepalingen gewaarborgde rechten. Dat de foto van een brand nieuwswaarde heeft, vindt zijn bevestiging in het feit dat de kranten er vol mee staan en in de (inmiddels tot boektitel verheven) bekende opvatting ?Geen beelden geen nieuws?.

Naar het oordeel van de politierechter vervult de pers een essenti?le rol in de democratische samenleving.

Een zinvolle lezing van artikel 10 EVRM, dat slechts ten behoeve van bepaalde doelen en slechts met wettelijke voorschriften de beperking van de persvrijheid toestaat, brengt met zich mee dat het niet zo kan zijn dat een vaag geformuleerd wettelijke voorschrift carte blanche geeft aan overheidsvertegenwoordigers, zoals politiefunctionarissen, om naar hartelust de persvrijheid te beperken en dat de rechter dit dan nog slechts marginaal mag toetsen.

De politierechter stelt vast dat artikel 2 Politiewet bepaald ruim is geformuleerd nu daarin noch concreet over een bevelsbevoegdheid wordt gesproken noch over bevoegdheden van de pers en nu daarin (voor zover hier van belang) slechts een algemene legitimatie kan worden gevonden tot het handhaven van de openbare orde door het geven van bevelen. Artikel 2.1.1.1 van de APV houdt evenmin rekening met de persvrijheid en schept slechts in het algemeen bevoegdheden voor de politie om ter bestrijding van wanordelijkheden bevelen te geven.

Voor wat betreft de vraag of de bevelen krachtens artikel 2.1.1.1 APV en artikel 2 Politiewet jegens verdachte rechtmatig gegeven zijn, zal dus ook moeten worden getoetst of zich de situatie voordoet waarin artikel 10 EVRM beperking van de persvrijheid toestaat.

En als dat dan zo is, dan komt vervolgens belang toe aan de vraag of zij voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Daarbij kan naar het oordeel van de politierechter aan de criteria van bescherming van de openbare veiligheid en de gezondheid niet veel gewicht toekomen wanneer daarbij in het bijzonder gedacht wordt aan de bescherming van de journalist zelf. Aan sommige takken van het journalistieke werk, ook dat van verdachte op de bewuste dag, is een zekere mate van gevaar inherent. Het is dan in belangrijke mate, zo niet uitsluitend, aan de journalist om te bepalen of hij dat gevaar wil lopen.


Ofschoon dat bij voorkeur reeds op grond van het proces-verbaal had moeten gebeuren, is de politierechter door het horen van de getuigen ervan overtuigd geraakt dat de bevelen die aan verdachte waren gegeven door het spannen van het afzettingslint en het weigeren van toestemming om het afgezette gebied te betreden, in de onderhavige situatie aan alle eisen voldeden. De situatie was zo onduidelijk maar wel mogelijk ernstig gevaarlijk voor niet alleen verdachte zelf maar ook voor anderen dat het ?vrijmaken? van een bepaald gebied om het wooncomplex heen niet onredelijk was. In het bijzonder nu de beschikbare ruimte bij het wooncomplex waarop verdachte zich wenste te begeven gering in omvang was, en de arriverende hulpdiensten die ruimte denkelijk nodig hadden om te manoevreren, zodat de aanwezigheid van verdachte aldaar tot aanmerkelijke last zou zijn bij de hulpverlening, mochten de drie in de dagvaarding genoemde politiefunctionarissen aan verdachte de toegang weigeren en hem met hun woorden en daden (verdachte is ook nog door ?drukken? de toegang ontzegd) te verstaan geven, bevelen, dat hij weg moest blijven uit het afgezette gebied. Nu ook slechts een gering aantal politiefunctionarissen aanwezig was om veel dingen tegelijkertijd ter beveiliging van de gezondheid en ter handhaving van de orde te regelen, is niet gebleken dat de drie verbalisanten andere gelijkwaardige, even effectieve, manieren voorhanden hadden om hetzelfde te bereiken terwijl verdachte wel zijn werk had kunnen doen.

Opgemerkt moet voorts worden, dat uit alle drie getuigenverklaringen en het dossier naar voren komt dat verdachte door zijn houding jegens de verbalisanten ook effectief heeft belet dat op enig later moment wel constructief met hem meegedacht kon worden om hem zo spoedig mogelijk toch op de een of andere wijze zijn werk te kunnen laten doen. Verdachte eiste op een onvriendelijke wijze toegang en waar hij die niet kreeg zocht hij zijn eigen weg, waarbij hij zich weinig aantrok van de verbalisanten, hun gezag, en de bijzondere omstandigheden van de situatie ter plaatse. Hij stelde louter zijn eigen belang voorop.

In dit geval mocht verdachtes persvrijheid derhalve worden ingeperkt: het gegeven bevel berustte op wettelijk voorschrift, was gegeven in een situatie waarop artikel 10, tweede lid EVRM ziet en voldeed aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit.

Niet zonder betekenis is overigens dat verdachte, toen hij werd aangehouden, het bevel overtrad terwijl hij daarbij ook volgens zijn eigen woorden ter zitting geen zwaarwegend belang had: hij was al klaar met zijn werk en was onnadenkend via de verkeerde weg onderweg naar zijn auto. Voor die situatie kan verdachte naar het oordeel van de politierechter dus in elk geval de Persvrijheid niet inroepen. Bovendien komt hieruit eens te meer naar voren hoe weinig verdachte zich gelegen liet aan andere belangen dan die van hemzelf.

Op grond van een en ander acht de politierechter bewezen dat verdachte

op 13 november 2003 te Enschede, opzettelijk niet heeft voldaan aan een bevel, krachtens artikel 2.1.1.1 tweede lid APV Enschede en artikel 2 Politiewet gedaan door hoofdagent R.J.M. Lammers en M. Schoemaker en S.M. Brouwer, die waren belast met de uitoefening van enig toezicht en die bevoegd waren verklaard tot het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten, immers heeft verdachte toen en daar opzettelijk, nadat deze ambtenaren hem meerdere malen had bevolen zich niet in de richting van de brand of binnen de afzetting te begeven, geen gevolg gegeven aan dit bevel;

Het bewezenverklaarde is te kwalificeren als

?Opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering, krachtens wettelijk voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van enig toezicht belast of door een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of onderzoeken van strafbare feiten?, strafbaar gesteld in artikel 184 Sr.

Verdachte is voor het bewezen verklaarde feit strafbaar, nu van strafuitsluitende omstandigheden niet is gebleken.

De politierechter acht de hierna op te leggen straf passend. Hij overweegt daarbij in het bijzonder nog dat verdachte door zijn volhardende, eisende en verwijtende houding, zoals naar voren gekomen uit het proces-verbaal en in het bijzonder ook door de getuigenverhoren, daar waar hij zoals is vastgesteld geen recht had om het afgezette gebied te betreden om foto?s te gaan maken, het werk van de politie, die zoals is verklaard ten tijde van het feit nog maar met een relatief gering aantal mensen ter plaatse was om adequaat op te treden in een mogelijk complexe situatie, alleen maar heeft verzwaard. Als professioneel lid van de Pers, met in bepaalde situaties meer rechten dan andere stervelingen, en als medemens van de politiefunctionarissen die hij in die situaties dikwijls zal tegenkomen, had van hem ? naast het niet plegen van het feit ? een andere houding jegens de politiefunctionarissen verwacht mogen worden.

Na te melden straf is gegrond, behalve op voormeld artikel, op de artikelen 23, 24 en 24c Sr .
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 25 januari 2009, 22:38:11
Weer kom je terug op de communicatieve vaardigheden van de agenten, ik ben het daarmee gewoon on-eens. Laat ik je een ander voorbeeld geven, je hebt het nu over een aanrijding, of iets dergelijks. Echter als je bij een afzetting staat en de eerste 25 a 50 burgers die allemaal vragen of zij er niet toevallig doorkunnen, denk je dat je dan bij de 51e net zo reageert als de 1e ?  Ik denk het niet. Dan kun je wel eens een korter antwoord krijgen als de eerste. Echter hier in nederland lijkt het wel of de regels voor iedereen gelden behalve als je er zelf last van hebt. Ik word daar een beetje moe van, dat lintje of hek staat er niet om het straatbeeld te versieren. Als je dan ook nog gaat vragen of je er langs mag wat denk je zelf wat het antwoord is ?

Dat je er moe van wordt kan ik me voorstellen. Toch moet je er rekening mee
houden dat het normale patroon van mensen wordt onderbroken en dat er dus
vragen komen. En dat is op dat moment onderdeel van je taak.
Dat mensen regels niet graag op zich zelf van toepassing vinden is inderdaad
irritant maar helaas een maatschappelijk gegeven.


Dan kom ik nog terug op meerdere keren in de weg lopen... leg mij dat eens uit, uit je uitgebreide ervaring met incidenten waaruit je put. Ik word er namelijk een beetje moe van dat politie-mensen op basis van de indruk van een of twee incidenten worden afgerekend...

Ben ik met je eens. Kijk maar eens hoe persfotografen worden afgerekend op
de enkele keer dat het fout gaat  ;D


Dat politie-agenten eerder bekritiseerd worden om hun communicatieve vaardigheden
heeft denk ik ook te maken met het feit dat zij veel meer met publiek en pers te
maken hebben dan brandweer en ambulance. Wie weet zouden de laatste twee het er
wel slechter vanaf brengen  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Live op 25 januari 2009, 22:43:33
Gezien de discussie die hier (vast) uit gaat ontstaan even een eigen topic gegeven...  ;)

He Palmpie, je hebt zeker eerder met dat mod-bijltje gehakt?  :D
(Je heb je in ieder geval betreffende dit onderwerp iedereen achter het lintje staan!) ;D
2 dagen later, we zitten nu op de 10e bladzijde met reacties...  ::)  8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 22:54:11
(...)

Als ik dus de uitspraak goed interpreteer mag de politie een journalist/fotograaf volgens artikel 10 EVRM niet tegenhouden, ook niet op grond van nederlandse wetgeving, als:

1: de fotograaf geen gevaar oplevert voor andere mensen;
2: de hulpdiensten niet gehinderd worden;

Gevaar voor de (foto) journalist mag volgens de rechter niet meegewogen worden voor het wel / niet toelaten van de journalist.... Dat is zijn eigen verantwoordelijkheid.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 25 januari 2009, 23:00:08
Dat noopt mij tot het stellen van de volgende vraag:

Als dan zo'n fotograaf lichamelijk de sjaak wordt, bijv. door een explosie, valt dan het redden, verzorgen en vervoeren ook onder zijn eigen verantwoordelijkheid? :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 23:02:48
Dat noopt mij tot het stellen van de volgende vraag:

Als dan zo'n fotograaf lichamelijk de sjaak wordt, bijv. door een explosie, valt dan het redden, verzorgen en vervoeren ook onder zijn eigen verantwoordelijkheid? :-X

Redden is geen taak van de brandweer..... http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,27747.0.html  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 25 januari 2009, 23:05:38
Wanneer een timmerman dezelfde dag al 50 deuren heeft afgehangen, hoeft dan de 51e deur niet meer recht te hangen?
Wat mij heel erg verbaast is het feit dat oom agent met al zijn kennis hoe om te gaan met agressie, etc zoiets "eenvoudigs" als een fotograaf niet zonder zijn handen af kan. En waarbij een camara stuk gaat. Dat bedoel ik met een politiestaat! moeten wij maar gaan dansen als oom agent dat zegt, ik dacht het niet.


Nee muisstroom, maar die instelling is precies waar ik me dood kan ergeren. Jij probeert je werk te doen als fotograaf, en ik als politieagent, als ik dan een verzoek krijg van de ggd om te vragen of ik er voor wil zorgen of de pers even afstand houdt en stopt met flitsen, dan ga ik dat vragen, dan vind ik dat de pers het respect moet opbrengen om die paar minuten niet te fotograveren of zonder flits te werken... Heb je dat niet dan ga je een stapje verder en dan vorder je ze dat ze afstand nemen, daar hebben ze dan wel gewoon aan te voldoen. Discussie is dan op dat moment ook een gepasseerd station. Luister je dan niet dan is de volgende logische stap... juist een handje helpen  of aanhouding. Dat dat niet altijd in goede aarde valt is dan gewoon jammer... Heeft niets met politiestaat te maken, overigens denk ik dat je je wel eens iets meer in het begrip politiestaat mag verdiepen voordat je dat hier gaat roepen dat we daar hier in dit land naar toe gaan, ik zou eens zo'n land bezoeken waar dit meer sprake van is...ik denk dat je dan heel graag hier woont
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 25 januari 2009, 23:07:20
Dat noopt mij tot het stellen van de volgende vraag:

Als dan zo'n fotograaf lichamelijk de sjaak wordt, bijv. door een explosie, valt dan het redden, verzorgen en vervoeren ook onder zijn eigen verantwoordelijkheid? :-X

Amen db, of ie het nu leuk vindt of niet, bij mij komt ie er dan nog niet door... als zijn eigen lijf in gevaar brengt, brengt ie automatisch de hulpverleners in gevaar/hinder waardoor ie er dus niet door komt....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 25 januari 2009, 23:08:18
Dat noopt mij tot het stellen van de volgende vraag:

Als dan zo'n fotograaf lichamelijk de sjaak wordt, bijv. door een explosie, valt dan het redden, verzorgen en vervoeren ook onder zijn eigen verantwoordelijkheid? :-X

Fotograaf moet zorgen dat hij de hulpverleners niet extra belast. En dus denken
aan zijn eigen veiligheid. Indien dat onverhoopt niet lukt heeft hij uiteraard recht
op hulp. Als we de hulp gaan afmeten aan de eigen verwijtbaarheid kunnen de
hulpdiensten flink wat keren wegblijven  :D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: stln01 op 25 januari 2009, 23:11:46
Dat noopt mij tot het stellen van de volgende vraag:

Als dan zo'n fotograaf lichamelijk de sjaak wordt, bijv. door een explosie, valt dan het redden, verzorgen en vervoeren ook onder zijn eigen verantwoordelijkheid? :-X
Goeie opmerking,

De hulpverlener voelt zich toch enigszins verantwoordelijk voor diegene die zich binnen het effectgebied van 'zijn klus' bevindt.

Daarentegen weet een beroepsfotograaf zijn persoonlijke risico's tot een miniem te beperken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 23:15:01
Amen db, of ie het nu leuk vindt of niet, bij mij komt ie er dan nog niet door... als zijn eigen lijf in gevaar brengt, brengt ie automatisch de hulpverleners in gevaar/hinder waardoor ie er dus niet door komt....

Gezien de impact die wel of niet doorlaten geeft...  ;) krijgen jullie voor dit soort situaties geen (interne) richtlijnen door van je organisatie hoe je met (foto) journalisten moet omgaan bij een afzetting. Juist doordat de ene agent journalisten mensen wel sneller doorlaten en andere vrij strak zijn (even in de zwart wit gedachte...  ;)) ga je extra discussies krijgen. Als er in een korps gewoon één lijn afgesproken wordt (en je wordt daardoor ook gedekt door je leidinggevenden) is het voor alle partijen duidelijk wat de lijn is. Juist door de ene keer wel en de andere keer niet ga je soms heel vervelende discussies krijgen op een tijdstip dat je wel wat anders aan je hoofd hebt...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 23:16:06
Goeie opmerking,

De hulpverlener voelt zich toch enigszins verantwoordelijk voor diegene die zich binnen het effectgebied van 'zijn klus' bevindt.

Daarentegen weet een beroepsfotograaf zijn persoonlijke risico's tot een miniem te beperken.

De rechter heeft in de uitspraak gesteld dat het in principe niet aan de hulpverlener is om alle gevaar voor een journalist uit te sluiten, dat is zijn eigen verantwoordelijkheid.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Diamondback op 25 januari 2009, 23:22:26
Als trouwens de risico's van dat plaatjesschietenvak binnen de afzetting voor eigen risico zijn ben ik benieuwd hoe de fotograaf tegenwoordig verzekerd is....

En of de verzekeringsmaatschappij bekend is met het (bij)baantje... :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 23:29:42
Als trouwens de risico's van dat plaatjesschietenvak binnen de afzetting voor eigen risico zijn ben ik benieuwd hoe de fotograaf tegenwoordig verzekerd is....

En of de verzekeringsmaatschappij bekend is met het (bij)baantje... :-X

Dat is het risico van de fotograaf.... ;) De politie (HV diensten) kan zich met deze uitspraak aardig vrij pleiten voor aansprakelijkheid...  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 25 januari 2009, 23:32:56
cool... ik ben blij dat ik hier in de regio op goede voet met de pers sta... dat als ik ze wat vraag dat ze er naar luisteren.... scheelt een hoop gezeur... O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 25 januari 2009, 23:48:38
Gezien de impact die wel of niet doorlaten geeft...  ;) krijgen jullie voor dit soort situaties geen (interne) richtlijnen door van je organisatie hoe je met (foto) journalisten moet omgaan bij een afzetting. Juist doordat de ene agent journalisten mensen wel sneller doorlaten en andere vrij strak zijn (even in de zwart wit gedachte...  ;)) ga je extra discussies krijgen. Als er in een korps gewoon één lijn afgesproken wordt (en je wordt daardoor ook gedekt door je leidinggevenden) is het voor alle partijen duidelijk wat de lijn is. Juist door de ene keer wel en de andere keer niet ga je soms heel vervelende discussies krijgen op een tijdstip dat je wel wat anders aan je hoofd hebt...

cool... ik ben blij dat ik hier in de regio op goede voet met de pers sta... dat als ik ze wat vraag dat ze er naar luisteren.... scheelt een hoop gezeur... O0

Dus geen vastgestelde orders of procedures?  ???
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 25 januari 2009, 23:50:28
Dat is het risico van de fotograaf.... ;) De politie (HV diensten) kan zich met deze uitspraak aardig vrij pleiten voor aansprakelijkheid...  ;)

Formeel heb je gelijk en zal ik nooit politie of brandweer aansprakelijk kunnen stellen.
Wel kan ik me voorstellen dat men op het matje moet komen bij de baas als er met
mij iets gebeurd. Ook dat dien ik te voorkomen.

Verder zijn de ziektekosten e.d. keurig geregeld. Inkomstenverzekering is voor veel
zelfstandigen niet haalbaar. Daar heb ik mijn eigen voorziening voor getroffen.

Een ander verhaal is dat de media hard bezig zijn om de positie van beroepsfotografen
uit te hollen. Wurgcontracten en minimale betalingen nemen toe. Daarnaast neemt
men graag een gratis Nokia-foto van een amateur want dan hoeft men de
beroepsfotograaf niet te betalen. Minder publicaties betekent minder kan op een
politieperskaart. Wat dat betreft zal het aantal beroepsfotografen bij een incident
alleen maar afnemen en het aantal amateurs toenemen.
De vraag is dan wie je als hulpverlener liever hebt: Een beroepsfotograaf of een
amateur?

Voorbeeld:
Een fotograaf belt de redactie dat er brand is bij een bedrijf. Verder als het hek komt
hij niet en dus niet echt een actiefoto. Redactie publiceert een foto van een
minderjarige die via een afgezet terrein met verontreinigde grond en mogelijk
drijfzand wel een actiefoto heeft gemaakt. Als de fotograaf protesteert krijgt hij te
horen dat hij dan maar meer risico moet nemen....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Duiven op 26 januari 2009, 00:01:15
als ik dat geluidsbestand beluister lijkt het mij toch duidelijk!!
Het is logisch dat als er overlast is, je dus wegmoet, en als je dan bijdehand gaat zitten zeuren van waarom enz.
De agenten hebben wel wat beters te doen en zijn je geen verantwoording schuldig.
Dan ook nog kinderachtig je armpjes naar voren, en zeggen van''hou me maar aan'' dan lok je het gewoon uit.
Dit is gewoon kinderachtig, en laat zo niet een proffesionele fotograaf zien die serieus met zn werk bezig is.
Want dan had die het wel begrepen  O0 O0 O0 O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 26 januari 2009, 00:03:41
als ik dat geluidsbestand beluister lijkt het mij toch duidelijk!!
Het is logisch dat als er overlast is, je dus wegmoet, en als je dan bijdehand gaat zitten zeuren van waarom enz.
De agenten hebben wel wat beters te doen en zijn je geen verantwoording schuldig.
Dan ook nog kinderachtig je armpjes naar voren, en zeggen van''hou me maar aan'' dan lok je het gewoon uit.
Dit is gewoon kinderachtig, en laat zo niet een proffesionele fotograaf zien die serieus met zn werk bezig is.
Want dan had die het wel begrepen  O0 O0 O0 O0

Waardevolle bijdrage aan de discussie....  ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maarten op 26 januari 2009, 00:11:58
Voorbeeld:
Een fotograaf belt de redactie dat er brand is bij een bedrijf. Verder als het hek komt
hij niet en dus niet echt een actiefoto. Redactie publiceert een foto van een
minderjarige die via een afgezet terrein met verontreinigde grond en mogelijk
drijfzand wel een actiefoto heeft gemaakt. Als de fotograaf protesteert krijgt hij te
horen dat hij dan maar meer risico moet nemen....

Hoe bedoel je voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten :-X
Tsja, voor de amateur is het natuurlijk een eer als je naam bij een foto in een groot dagblad staat. Voor de beroeps is het brood op de plank.

Gelukkig is de ene amateurfotograaf de andere niet, maar ik kan me voorstellen dat je hier als professionele fotograaf niet blij van wordt. Ik vrees alleen dat de media een machtspositie hebben, dus als zij niet het fatsoen hebben alleen 'verantwoorde' foto's af te nemen, heb je gewoon pech.
(en dat verantwoord slaat dan bijvoorbeeld terug op de hierboven beschreven situatie)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 26 januari 2009, 08:18:36
Waardevolle bijdrage aan de discussie....  ::)

Tsja, soms hebben mensen wel eens een andere mening over iets. Niets mis mee.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 26 januari 2009, 11:25:41
Wanneer een timmerman dezelfde dag al 50 deuren heeft afgehangen, hoeft dan de 51e deur niet meer recht te hangen?
Wat mij heel erg verbaast is het feit dat oom agent met al zijn kennis hoe om te gaan met agressie, etc zoiets "eenvoudigs" als een fotograaf niet zonder zijn handen af kan. En waarbij een camara stuk gaat. Dat bedoel ik met een politiestaat!
Gelukkig wordt de definitie van een politiestaat nog steeds niet bepaald door ons aller 'muisstroom'.

Citaat
moeten wij maar gaan dansen als oom agent dat zegt, ik dacht het niet.
Waarom denk jij van niet? Als een agent zegt 'dans!' dan heb je dat gewoon maar heel snel te doen. Natuurlijk, dat is overdreven. Maar als een agent zegt, wegwezen dan ga je weg. Als je zo nodig wilt discussieren dan doe je dat maar achteraf.  Met zo'n houding krijg je alleen maar dat je op gespannen voet met de politie komt te staan. En kan je één ding zeggen, dat is funest voor je mooie plaatjes.
Citaat
Voorop gesteld dat de hulpverlening altijd voorang heeft en dat mensen die in de weglopen, etc verwijderd moeten worden.
Mijn ervaring op hets strand (reddingsbrigade) is dat meerdere malen bij een incident geen politie aanwezig is, waarom?
Meerdere malen politie het lekker vindt om even naar het strand te komen en vervolgens weinig uitvoeren. Het is ook voorgekomen dat wij druk bezig waren met ambu personeel een drenkeling afgevoerd hadden. Politie gewoon rondhing en direct vertrok, waarbij achteraf bleek dat er nog iemand betrokken was bij het ongeval en wij nogmaals het circus konden starten. Terwijl als oom agent zijn werk had gedaan, nagevraagd had wat er precies gebeurt was, etc direct aan het tweede slachtoffer hulp geboden kon worden.
Helaas is dit niet het enigste wat wij hebben meegemaakt met de politie.

eerlijkheids halve moet ik ook aangeven dat er gevallen zijn waarbij wij perfect samenwerken met de politie.
Moraal van dit verhaal, zoals ook bij ons zul je agenten hebben die wat makkelijker zijn en m.i. de kantjes ervan aflopen en die het"leuk"vinden macht te hebben.
Echter als agent heb je een voorbeeldfunctie, wees daar dan voorzichtig mee. Wij hameren hier ook op
Gelukkig maken jullie nooit fouten  O0 Heerlijk die perfecte mensen.

Zoals Grizz al zei, als je je normaal gedraagt dan gaat het prima. Ik film in dezelfde regio als waar Grizz werkt en ben slechts een paar keer op afstand gehouden. In mijn ogen altijd terecht, op één incident na. Dat heb ik na het incident met de desbetreffende agente uitgesproken en zij gaf toe dat ze door de gigantische drukte (lange tijd als eerste en enige koppel ter plaatse bij een zeer grote brand) ff geen tijd had om te selecteren op "pers" of gewone burger. Maar ze gaf ook aan dat ze de veiligheid en werkruimte van de nog aanstormende brandweer op dat moment belangrijker vond dan dat ik mooie beelden kon maken. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Voordeel van dat praatje is dat we elkaar nu vriendelijk groeten en ik van haar regelmatig door kan/mag lopen. Jongens, dat is echt de manier. Als ik naar regionale omroep was gestapt dan was die verstandhouding echt heel anders geweest.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: ArieScanner op 26 januari 2009, 12:09:38
Gelukkig maken jullie nooit fouten O0  Heerlijk die perfecte mensen.

Zoals Grizz al zei, als je je normaal gedraagt dan gaat het prima. Ik film in dezelfde regio als waar Grizz werkt en ben slechts een paar keer op afstand gehouden. In mijn ogen altijd terecht, op één incident na. Dat heb ik na het incident met de desbetreffende agente uitgesproken en zij gaf toe dat ze door de gigantische drukte (lange tijd als eerste en enige koppel ter plaatse bij een zeer grote brand) ff geen tijd had om te selecteren op "pers" of gewone burger. Maar ze gaf ook aan dat ze de veiligheid en werkruimte van de nog aanstormende brandweer op dat moment belangrijker vond dan dat ik mooie beelden kon maken. En daar heeft ze helemaal gelijk in. Voordeel van dat praatje is dat we elkaar nu vriendelijk groeten en ik van haar regelmatig door kan/mag lopen. Jongens, dat is echt de manier. Als ik naar regionale omroep was gestapt dan was die verstandhouding echt heel anders geweest.

Hee, nog een beschrijving van een perfect mens ;)

Maar goed, laten we nou eens even niet allemaal van die l*lverhalen ophouden en even tegen onszelf zeggen dat we er eigenlijk allemaal omheen draaien. Als we nou beide gewoon goed en met respect voor elkaar ieder zijn werk laat uitvoeren, dan moeten we (pers vs. politie) nauwelijks contact met elkaar hebben en kunnen we allebei elkaars ding laten doen. Zo hoort dat nou eenmaal, ieder doet zijn ding en dat moet gewoon langs elkaar bewegen en handelen. Probleem opgelost.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: muistroom op 26 januari 2009, 17:42:46
arie  O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 26 januari 2009, 20:08:22
Das duidelijk aram  O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 26 januari 2009, 20:57:10
absoluut mooi omschreven Aram, maar dat is het hem nu juist hè ;)


"men doet 't nie........"

ik denk dat een ieder fatsoenlijk mens met een gezond portie normen en waarden , weet wat wel en niet mag
(vraag maar na o.a. in de Bijlmer, Ter Schie 8))
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 26 januari 2009, 21:09:40
Hee, nog een beschrijving van een perfect mens ;)

Maar goed, laten we nou eens even niet allemaal van die l*lverhalen ophouden en even tegen onszelf zeggen dat we er eigenlijk allemaal omheen draaien. Als we nou beide gewoon goed en met respect voor elkaar ieder zijn werk laat uitvoeren, dan moeten we (pers vs. politie) nauwelijks contact met elkaar hebben en kunnen we allebei elkaars ding laten doen. Zo hoort dat nou eenmaal, ieder doet zijn ding en dat moet gewoon langs elkaar bewegen en handelen. Probleem opgelost.


Da's mooi gezegd. En ik denk dat het in de dagelijkse praktijk ook veelal zo werkt.
Anders zouden we wel meer van dit soort discussies hebben. Alleen als het een keer
fout gaat mag het ook gezegd worden met alle meningen die er bij horen.
En laten we eerlijk zijn, elke fotograaf en elke politieagent kan een keer de mist in
gaan bij dit soort zaken. We zijn allemaal mensen.
Veel van ons hebben tijd gestoken in deze discussie. Laten we hopen dat deze tijd
een positief effect heeft op de samenwerking in de toekomst.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 26 januari 2009, 22:43:25
Daarvoor is het ook een discussie-forum.... O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Luke_BNV op 25 maart 2009, 14:47:51
Almere - 24-03-2009
Stadshart Almere - Maandagavond is er opnieuw een persfotograaf belaagd op treinstation Almere Centrum.

Dit keer werd fotograaf Leroy Mulder door een groep van 15 beveiligers aangevallen omdat hij foto's wilde maken van het verscherpte toezicht op het station.

De fotograaf werd door de beveiligers tegen gehouden en gesommeerd te vertrekken. Deed hij dit niet zouden de ''beveiligers'' zijn camera door de stationshal gooien. Toen hij uiteindelijk toch een foto maakte sloeg een beveiligster tegen de camera. De camera liep hierdoor krassen op.

De fotograaf is met video beelden en zijn verhaal naar de politie gestapt. Het is niet de eerste keer dat een fotograaf op het station wordt aangevallen. Persfotograaf Bob Friedlander werd afgelopen weekend dor medewerkers van de NS belaagd. Hierdoor brak een onderdeel van de flitser af.

Bijde fotografen zijn als freelancer werkzaamvoor de Telegraaf en voor verschillende web-site's.

www.112actuel.nl
Reportagelink: http://www.112actueel.nl/cgi-bin/index.html?menu=zoeken&id=111000455703&web=link111000455703

weer zoiets is dus echt iets waar ik mij ontzettend boos om kan maken, geen hem dan een klap voor zijn gezicht en niet op zijn camera, dit vind ik echt zielig gedrag, volgens mij is dat verscherpt toezicht er omdat er condocteurs werden mishandeld, dan betekend dat niet dat je dan maar de burgers moet gaan msihandelen, dit is gewoon het probleem verplaatsen uit de trein naar de stationshal, ik meende dat er ook een agent met hond op het station liep, als dit verhaal helemaal klopt vind ik dat ze die hond best op de bewakers los mogen laten!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 25 maart 2009, 15:00:10

weer zoiets is dus echt iets waar ik mij ontzettend boos om kan maken, geen hem dan een klap voor zijn gezicht en niet op zijn camera, dit vind ik echt zielig gedrag, volgens mij is dat verscherpt toezicht er omdat er condocteurs werden mishandeld, dan betekend dat niet dat je dan maar de burgers moet gaan msihandelen, dit is gewoon het probleem verplaatsen uit de trein naar de stationshal, ik meende dat er ook een agent met hond op het station liep, als dit verhaal helemaal klopt vind ik dat ze die hond best op de bewakers los mogen laten!

Volgens mij ligt het probleem ook voor een deel bij de betreffende fotograaf .... Blijkbaar is er het een en ander qua communicatie niet helemaal lekker gegaan....

Ik weet overigens niet of jij weet wat voor letsel een politiehond kan toebrengen? De hond staat tussen de pepperspray en het dienstvuurwapen in, wat inhoud dat het in de geweldsspiraal een hoge trede in neemt .... Snap overigens niet waarom de hond ingezet dient te worden op de beveiligers .....

Zo als het er nu uitziet, heeft de fotograaf gewoon niet geluisterd naar de beveiliging en (*het stuk wat er mist*) is er vervolgens iets gebeurd ...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 25 maart 2009, 15:03:01
Bijde fotografen zijn als freelancer werkzaamvoor de Telegraaf en voor verschillende web-site's.

www.112actuel.nl
Reportagelink: http://www.112actueel.nl/cgi-bin/index.html?menu=zoeken&id=111000455703&web=link111000455703

weer zoiets is dus echt iets waar ik mij ontzettend boos om kan maken, geen hem dan een klap voor zijn gezicht en niet op zijn camera, dit vind ik echt zielig gedrag, volgens mij is dat verscherpt toezicht er omdat er condocteurs werden mishandeld, dan betekend dat niet dat je dan maar de burgers moet gaan msihandelen, dit is gewoon het probleem verplaatsen uit de trein naar de stationshal, ik meende dat er ook een agent met hond op het station liep, als dit verhaal helemaal klopt vind ik dat ze die hond best op de bewakers los mogen laten!

Ook in dit verhaal weer jammer dat het van beidde kanten zo moest gaan.. Ik geloof dat er ook een bepaalde regeling is voor objecten zoals NS? Wie weet hier meer over?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 25 maart 2009, 15:04:26
Ook in dit verhaal weer jammer dat het van beidde kanten zo moest gaan.. Ik geloof dat er ook een bepaalde regeling is voor objecten zoals NS? Wie weet hier meer over?
[/quote


Van beide kanten kennen we het verhaal helaas (nog) niet ....
Verhaal komt van een kant (fotograaf die zijn camera kapoetie is) ....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 25 maart 2009, 15:06:34
Ook in dit verhaal weer jammer dat het van beidde kanten zo moest gaan.. Ik geloof dat er ook een bepaalde regeling is voor objecten zoals NS? Wie weet hier meer over?

Van beide kanten kennen we het verhaal helaas (nog) niet ....
Verhaal komt van een kant (fotograaf die zijn camera kapoetie is) ....Ben er van uit gegaan dat het voor een groot deel zal kloppen aangezien hij met video beelden naar de politie is gestapt.. Kan ook een fout van mij zijn, ik weet dat je in dit land niemand direct meer kan vertrouwen, maar toch..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 25 maart 2009, 15:08:34
Journalistiek
Voor actuele journalistieke reportages op voor het publiek toegankelijke gedeelten van het station (met uitzondering van balies en winkels) geldt in principe het recht van vrije nieuwsgaring. NS raadt journalisten echter aan om vooraf contact op te nemen met NS Persvoorlichting om de opnamen in goede banen te leiden. Voor opnamen in treinen is altijd toestemming nodig van NS Persvoorlichting, tel. 030-235 7070.

Let op: Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen reizigers of NS-medewerkers in beginsel niet zonder hun toestemming herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage. Ook is het niet toegestaan zonder toestemming van NS Persvoorlichting NS-medewerkers te interviewen.

http://www.ns.nl/cs/Satellite/over-ns/nieuws/foto-en-filmbeleid/voorwaarden-film-foto
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mvb op 25 maart 2009, 15:41:19

Bijde fotografen zijn als freelancer werkzaamvoor de Telegraaf en voor verschillende web-site's.

www.112actueel.nl
Reportagelink: http://www.112actueel.nl/cgi-bin/index.html?menu=zoeken&id=111000455703&web=link111000455703

Ik geloof alleen dat ik 112actueel.nl niet als echt serieus medium kan beschrijven... Als ze bijde schrijven i.p.v. beide... is toch wel een behoorlijke grammaticale fout :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Luke_BNV op 25 maart 2009, 15:52:26
Ik geloof alleen dat ik 112actueel.nl niet als echt serieus medium kan beschrijven... Als ze bijde schrijven i.p.v. beide... is toch wel een behoorlijke grammaticale fout :)

ja, als je op typefoutjes gaat letten kun je gerust zeggen dat het AD of de Telegraaf ook geen serieus medium is daar staan ook typefouten of onvolledigheden in.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Luke_BNV op 25 maart 2009, 15:57:32
Ik weet overigens niet of jij weet wat voor letsel een politiehond kan toebrengen? De hond staat tussen de pepperspray en het dienstvuurwapen in, wat inhoud dat het in de geweldsspiraal een hoge trede in neemt .... Snap overigens niet waarom de hond ingezet dient te worden op de beveiligers .....

maar als dat zo gevaarlijk is waarom gebruiken ze hem daar dan, wil niet vervelend doen hoor maar als het te gevaarlijk is loopt die agent daar dan dus gewoon voor jan l*l. maar laten ze die hond dan wel los op een passagier die een medewerken van de NS heeft mishandeld? in dit geval mishandeld een medewerken van de NS namelijk een burger. das precies het tegenovergestelde ik vind dat ze die dan ook aan moeten pakken, net zo had als die passagier, als het zelfverdediging was vind ik het niet erg, maar ik kan uit dit verhaal geen procent zelfverdeding halen!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 25 maart 2009, 16:01:59
maar als dat zo gevaarlijk is waarom gebruiken ze hem daar dan, wil niet vervelend doen hoor maar als het te gevaarlijk is loopt die agent daar dan dus gewoon voor jan l*l. maar laten ze die hond dan wel los op een passagier die een medewerken van de NS heeft mishandeld? in dit geval mishandeld een medewerken van de NS namelijk een burger. das precies het tegenovergestelde ik vind dat ze die dan ook aan moeten pakken, net zo had als die passagier, als het zelfverdediging was vind ik het niet erg, maar ik kan uit dit verhaal geen procent zelfverdeding halen!

Nou, het lijkt me een goed idee, dat je je eerst een beetje in de materie gaat verdiepen en eens meerdere verhalen gaat lezen voordat je een oordeel vormt over iets ::) Ik heb namelijk geen zin om hier op in te gaan  ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 25 maart 2009, 16:10:42
maar als dat zo gevaarlijk is waarom gebruiken ze hem daar dan, wil niet vervelend doen hoor maar als het te gevaarlijk is loopt die agent daar dan dus gewoon voor jan l*l. maar laten ze die hond dan wel los op een passagier die een medewerken van de NS heeft mishandeld? in dit geval mishandeld een medewerken van de NS namelijk een burger. das precies het tegenovergestelde ik vind dat ze die dan ook aan moeten pakken, net zo had als die passagier, als het zelfverdediging was vind ik het niet erg, maar ik kan uit dit verhaal geen procent zelfverdeding halen!

Er was eens iets met een klok en een klepel...  ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mvb op 25 maart 2009, 17:19:08
ja, als je op typefoutjes gaat letten

Je hebt typefoutjes en grammaticale fouten. Als je Beidde of beife schrijft dan is dat inderdaad een typefout. Een d of een t teveel of te weinig vind ik ook niet zo erg, dat herkend de spellingscontrole soms niet. Maar bijde zal zelfs door een spellingscontrole worden gezien als fout... Bij mij tenminste wel :)

Ik maak zelf ook genoeg fouten hoor, laat daar geen misverstand over bestaan :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 25 maart 2009, 19:15:41
Almere - 24-03-2009
Stadshart Almere - Maandagavond is er opnieuw een persfotograaf belaagd op treinstation Almere Centrum.

Dit keer werd fotograaf Leroy Mulder door een groep van 15 beveiligers aangevallen omdat hij foto's wilde maken van het verscherpte toezicht op het station.

De fotograaf werd door de beveiligers tegen gehouden en gesommeerd te vertrekken. Deed hij dit niet zouden de ''beveiligers'' zijn camera door de stationshal gooien. Toen hij uiteindelijk toch een foto maakte sloeg een beveiligster tegen de camera. De camera liep hierdoor krassen op.

De fotograaf is met video beelden en zijn verhaal naar de politie gestapt. Het is niet de eerste keer dat een fotograaf op het station wordt aangevallen. Persfotograaf Bob Friedlander werd afgelopen weekend dor medewerkers van de NS belaagd. Hierdoor brak een onderdeel van de flitser af.

Bijde fotografen zijn als freelancer werkzaamvoor de Telegraaf en voor verschillende web-site's.

www.112actuel.nl
Reportagelink: http://www.112actueel.nl/cgi-bin/index.html?menu=zoeken&id=111000455703&web=link111000455703

weer zoiets is dus echt iets waar ik mij ontzettend boos om kan maken, geen hem dan een klap voor zijn gezicht en niet op zijn camera, dit vind ik echt zielig gedrag, volgens mij is dat verscherpt toezicht er omdat er condocteurs werden mishandeld, dan betekend dat niet dat je dan maar de burgers moet gaan msihandelen, dit is gewoon het probleem verplaatsen uit de trein naar de stationshal, ik meende dat er ook een agent met hond op het station liep, als dit verhaal helemaal klopt vind ik dat ze die hond best op de bewakers los mogen laten!Filmpje van het bovenstaande gebeuren.

Als ik zo luister dan valt er wel wat te zeggen over de toon die de beveiligers aan slaan tegen de bewuste fotograaf. Ook zijn ze duidelijk niet op de hoogte van de persvrijheid.  

Aan de andere kant vind ik dat de fotograaf ook wel een beetje escalerend te werk gaat.

Het moraal van dit verhaal naar mij idee, waar er twee ruzie hebben hebben er twee schuld.

mvg
Mike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: RAdeR op 25 maart 2009, 19:46:14
weer zoiets is dus echt iets waar ik mij ontzettend boos om kan maken, geen hem dan een klap voor zijn gezicht en niet op zijn camera, dit vind ik echt zielig gedrag, volgens mij is dat verscherpt toezicht er omdat er condocteurs werden mishandeld, dan betekend dat niet dat je dan maar de burgers moet gaan msihandelen, dit is gewoon het probleem verplaatsen uit de trein naar de stationshal, ik meende dat er ook een agent met hond op het station liep, als dit verhaal helemaal klopt vind ik dat ze die hond best op de bewakers los mogen laten!

Tel voortaan eerst even tot 10 voordat je een berichtje gaat typen als je boos bent. Dat komt de kwaliteit zeker ten goede. ;)
Begrijp ik het nou goed dat je liever had gehad dat die fotograaf een klap voor zijn gezicht had gekregen? En aan de andere kant moet er niet mishandeld worden.  :-\
En geweld (van de beveiliger) moet je naar jouw mening bestrijden met geweld (een hapje van de politiehond).
Misschien dat je nog een keer kunt schrijven wat je echt bedoeld, als bloeddruk en hartslag weer normale waarden hebben.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Michelle1983 op 25 maart 2009, 20:00:00
Let op: Op grond van onder meer het recht op de persoonlijke levenssfeer en het portretrecht mogen reizigers of NS-medewerkers in beginsel niet zonder hun toestemming herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage. Ook is het niet toegestaan zonder toestemming van NS Persvoorlichting NS-medewerkers te interviewen.

Dit punt lijkt gezien het filmpje vrij duidelijk aan de orde. Dhr. Mulder lijkt graag beelden te willen met daarop beveiligers, terwijl de beveiligers dat niet willen. Het onherkenbaar maken vinden de beveiligers onvoldoende.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Delta op 26 maart 2009, 11:27:52
Je hebt typefoutjes en grammaticale fouten. Als je Beidde of beife schrijft dan is dat inderdaad een typefout. Een d of een t teveel of te weinig vind ik ook niet zo erg, dat herkendt de spellingscontrole soms niet. Maar bijde zal zelfs door een spellingscontrole worden gezien als fout... Bij mij tenminste wel :)

Ik maak zelf ook genoeg fouten hoor, laat daar geen misverstand over bestaan :)

Inderdaad :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 19 september 2009, 22:41:14
Ik had een vraag:

Wij hebben hier in Harderwijk een agente die absoluut niet op de foto wil, en dat geeft ze ook regelmatig aan. De fotos waar ze opstaat publiceer ik dan ook niet.
Ik weet niet waarom ze perse niet op de foto wil. Nu is het zo dat ze regelmatig bij ongevallen of branden met de lens meeloopt,
of ze gaat aan de kant staan waar ik of anderen fotografen de fotos maken, dus recht tussen het incident of voertuig en de fotografen in.

Zijn er regels voor dat ik de fotos dan niet mag publiceren als een agent(e) het verbied? Ook heb ik al een keer een bericht gehad of ik een foto van het internet wou weghalen,
terwijl ik haar gezicht onherkenbaar had gemaakt..

Iemand enig idee wat ik hiermee moet?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maarten op 19 september 2009, 22:50:40
Wat mij betreft altijd de wensen van hulpverleners (en evt. slachtoffers / betrokkenen) respecteren. Dat vind ik een kwestie van goed fatsoen.

Zijn er regels voor dat ik de fotos dan niet mag publiceren als een agent(e) het verbied? Ook heb ik al een keer een bericht gehad of ik een foto van het internet wou weghalen,
terwijl ik haar gezicht onherkenbaar had gemaakt..

Een persoon die wordt gefotografeerd, kan op basis van de auteurswet publicatie van de betreffende foto's verbieden. Google maar eens op 'portretrecht'.

Iemand enig idee wat ik hiermee moet?

Die agente dus gewoon niet op de foto zetten ;)
Het respecteren van elkaars wensen is belangrijk voor de onderlinge verstandhouding tussen hulpverleners en hobby- / persfotografen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Rein op 19 september 2009, 22:59:48
Wikipedia - Portretrecht (http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht):
Beroep op portretrecht gedeeltelijk toegewezen

Foto's van verbaliserende agenten mochten alleen op internet worden gezet als de agenten daarop niet te herkennen waren. Iemand van de internetsite www.flitsservice.nl (http://www.flitsservice.nl), die protesteert tegen snelheidscontroles door middel van mobiele controles (zoals radarauto's en lasers), had verbaliserende agenten gefotografeerd. Toen hij op vragen van de agenten antwoordde dat hij ze op internet wilde publiceren, namen zij zijn toestel in beslag, ook al werd beloofd dat ze niet persoonlijk herkenbaar zouden worden getoond. Via de rechter wilden de agenten de geheugenkaart met de foto's laten vernietigen met een beroep op hun portretrecht. De rechtbank Arnhem gaf hen in eerste instantie gelijk, maar het Gerechtshof besliste in hoger beroep, dat dat een ongerechtvaardigde inperking van het uitingsrecht van de fotograaf was. Deze zei dat hij agenten op dit soort foto's altijd onherkenbaar maakte, maar wenste daarover een principe-uitspraak. De gerechtshof stelde dat ambtenaren die hun functie in het openbaar uitoefenen zich meer moeten laten welgevallen dan privépersonen, maar verbood in dit geval het herkenbaar in beeld brengen van deze personen. Wel werd het verboden de foto's af te beelden zonder de gezichten onherkenbaar te maken en ook de namen van de agenten mochten daarbij niet worden genoemd. De geheugenkaart waar de foto's op stonden bleek echter te zijn vernietigd.

Zaak Flitsservice.nl: uitspraak rechtbank (http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AO1059) / uitspraak in hoger beroep (http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AT0895)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 20 september 2009, 05:53:28
Dat hulpverleners niet op de foto willen komt wel eens vaker voor. Meestal is
het niet zo moeilijk om daar rekening mee te houden. Toch klopt het wel dat
een ambtenaar in een openbare functie zich op het gebied van privacy meer
moet dulden als een privépersoon. Dit is in 2006 nog bevestigd door de
minister van Binnenlandse Zaken.

Zelf houd ik als stelregel aan dat ik ze kan fotograferen tijdens en in context
van hun functie. Dus een plaatje van het incident waar de hulpverlener bezig
is. Foto's los van het incident (b.v. een portretfoto of een hulpverlener die na
een zware klus een sigaretje rookt) kunnen dus in principe niet.

Wel maak ik nog een verschil tussen mijn eigen website en de media. Op mijn
eigen website ga ik ruimer met de privacy om als voor de media. Dit omdat ik
weet dat veel hulpverleners meekijken en foto's kopiëren voor hun priveverzameling.
Ik heb zelfs wel op verzoek van hulpverleners extra foto's bijgeplaatst.
Als je mekaar een beetje kent kan je voor de media altijd nog inschatten wat wel
en niet kan. Zo kan een hulpverlener die tevreden een sigaretje rookt na dat
hij er in is geslaagd om iemand uit een brandend huis te redden een dijk van
een foto opleveren. Maar de foto van een brandweerman die uit een pand
kwam lopen nadat hij daar een lijk had gevonden heb ik dus niét doorgestuurd
naar de media.

Als deze agente (zie Tas-226) bewust in het zicht van de fotografen gaat
staan is ze m.i. verkeerd bezig. Dat zij het niet nodig vind dat er foto's worden
gemaakt is haar persoonlijke mening en die moet ze niet verwarren met haar
functie. Overigens heb ik dit zelf nog nooit meegemaakt. Waar ik wel rekening
mee probeer te houden is het feit dat meer als bij de andere diensten agenten
niet altijd voor hun buren wil weten dat ze bij de politie werken. Dus dat kán
een achterliggende reden zijn.

Bij flitsservice.nl speelt volgens mij wat anders. Als je foto's wilt maken van een
snelheidscontrole is er alle tijd om te vragen of dat mag. Als je dat niet doet dan
zijn de agenten niet zo blij. Te meer niet omdat juist deze agenten vanwege hun
weinig populaire functie een hoop gezeik van anderen over zich heen kunnen
krijgen. Om dan maar meteen de camera in beslag te nemen gaat denk ik
te ver. Hooguit kunnen ze de geheugenkaart in beslag nemen maar dan wel
na overleg met de HOvJ. De kaart vernietigen zonder gerechtelijke uitspraak
is volgens mij niet toegestaan.

Ergo, met een beetje beleid en begrip kom je een heel eind.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: guest4965 op 20 september 2009, 09:03:40
Ik denk dat je gewoon foto's moet blijven maken zoals je dat altijd gedaan hebt. Als de agente er dan op staat, maar de foto is wel mooi/goed/bijzonder dan kun je hem op internet zetten als je haar gezicht (echt) onherkenbaar maakt.
Als je er van overtuigd bent dat ze altijd in je lens gaat staan, dan moet je dat (na een incident) een keer recht op de man af vragen. Misschien stopt het dan, of het wordt juist erger, dat weet je van te voren nooit. Maar ik denk niet dat als je het gezicht onherkenbaar maakt, dat er nog iets te zeuren valt ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Kusje op 20 september 2009, 10:24:19
Wat mij betreft altijd de wensen van hulpverleners (en evt. slachtoffers / betrokkenen) respecteren. Dat vind ik een kwestie van goed fatsoen.

Een persoon die wordt gefotografeerd, kan op basis van de auteurswet publicatie van de betreffende foto's verbieden. Google maar eens op 'portretrecht'.

het ligt aan de foto: een algemene foto van het incident waarop vele mensen staan kan niet zomaar door 1 persoon verboden worden
Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen publicatie (openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Er is geen grond om het maken van de foto zelf te verbieden. In de woorden van de Auteurswet 1912. Als de afgebeelde persoon de publicatie van het portret wil verbieden, zal de rechter een belangenafweging maken. (Artikel 21). De rechter zal daarbij zo nodig ook rekening houden met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

dus niet de persoon op de foto kan dit verbieden maar de rechter.

De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:

privacy-overwegingen. Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie wil worden afgebeeld kan zich hierop beroepen. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander algemeen bekend persoon, kan zich hier niet zo gemakkelijk op beroepen.
Commerciële belangen – een bekende sporter of popster kan zijn foto willen gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising.
De afgebeelde persoon wordt in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is daarbij niet de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich door de foto in zijn eer aangetast kan voelen.
De wijze van afbeelden is schadelijk voor het imago van de persoon.
De afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 20 september 2009, 14:53:43
Herkenbaar. In de Zaanstreek zijn er ook een aantal die nadrukkelijk verzoeken niet op de foto/film te willen. Ik geef dan aan dat ik er zoveel mogelijk rekening mee houdt, maar van hun dan ook verlang dat ze daar deels rekening mee houden. Dat lijkt misschien raar, maar het is een prima wisselwerking.

Overigens ben ik van mening dat een agent dit best mag vragen, maar dat hij ook mag beseffen dat hij een publieke functie heeft. Die publieke functie trekt aandacht en zal dus eerder worden gefotografeerd/gefilmd dan een ramptoerist aan de kant.

Samengevat: met een wederzijds respect kom je een heel eind.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Martijn de Vries op 20 september 2009, 15:21:55
Als je foto's maakt van een ongeval en er staat een agent bij in beeld dan heeft dit helemaal niets met portretrecht te maken. Dus gewoon normaal foto's blijven maken, ook ik heb wel eens boa's gehad die nogal opdringerig mee deelden niet op de foto te willen. Ander beroep kiezen is mijn mening.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 20 september 2009, 15:32:26
Als je foto's maakt van een ongeval en er staat een agent bij in beeld dan heeft dit helemaal niets met portretrecht te maken. Dus gewoon normaal foto's blijven maken, ook ik heb wel eens boa's gehad die nogal opdringerig mee deelden niet op de foto te willen. Ander beroep kiezen is mijn mening.

Ja zo dacht ik er dus ook over, maar ik heb absoluut geen zin in problemen dus daarom mijn vraag hier op het forum!
Bedankt Martijn  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Michel/112drachten.nl op 20 september 2009, 15:48:31
Op de openbare weg mag je iedereen fotograferen zoveel je wil, dus gewoon vol erop zetten die hap.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Martijn de Vries op 20 september 2009, 15:55:05
Nou dat is wat overdreven, en ook op de openbare weg geld er wel portretrecht. En ik zou het in de meeste gevallen in goed overleg doen, dat is het beste natuurlijk.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 20 september 2009, 16:23:32
Op de openbare weg mag je iedereen fotograferen zoveel je wil, dus gewoon vol erop zetten die hap.
Fotograferen mag, publiceren is aan regels gebonden.

Overigens lig je met deze houding zeer snel buiten de goodwill van de diender op straat. En die goodwill heb je flink nodig.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Canonfreak op 20 september 2009, 16:48:39
Ja, Probeer gewoon de agente er niet op te krijgen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Joris op 20 september 2009, 16:48:56
Als de afbeelding niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich dan alleen maar verzetten tegen publicatie (openbaarmaking), voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten. Er is geen grond om het maken van de foto zelf te verbieden. In de woorden van de Auteurswet 1912:

    Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan is openbaarmaking daarvan door dengene, wien het auteursrecht daarop toekomt, niet geoorloofd, voor zoover een redelijk belang van den geportretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de openbaarmaking verzet.

Als de afgebeelde persoon de publicatie van het portret wil verbieden, zal de rechter een belangenafweging maken. (Artikel 21). De rechter zal daarbij zo nodig ook rekening houden met de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:

    * privacy-overwegingen. Een dader of slachtoffer van een misdrijf die niet in een krant of encyclopedie wil worden afgebeeld kan zich hierop beroepen. Een politicus, bekend zakenman, topsporter of ander algemeen bekend persoon, kan zich hier niet zo gemakkelijk op beroepen.
    * Commerciële belangen – een bekende sporter of popster kan zijn foto willen gebruiken om geld te verdienen door middel van merchandising.
    * De afgebeelde persoon wordt in de afbeelding voor schut gezet of belachelijk gemaakt. Bepalend is daarbij niet de bedoeling van de maker, maar of het zo opgevat kan worden; of iemand zich door de foto in zijn eer aangetast kan voelen.
    * De wijze van afbeelden is schadelijk voor het imago van de persoon.
    * De afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.

De wet bevat een uitzondering voor opsporingsberichten en dergelijke van justitie, ten behoeve van de openbare veiligheid of het opsporen van strafbare feiten. (artikel 22).

Bron: Wikipedia
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pietjepukkerigG op 20 september 2009, 16:57:51
Ik vind dit topic een positieve ontwikkeling richting de verbanning van ramptoeristen met een fototoestel en 'incident-fotograaf-reflecterend-hesje' van iedere ongevals-locatie of incident. Keep up the good work boys! Gewoon klikken en publiceren; kwestie van tijd voordat jullie allemaal ver buiten de lintjes kunnen blijven staan...  :| Geweldig hoe mensen hier zo simpel de uitdrukkelijke wens (al dan niet gebaseerd op een wet/richtlijn/voorschrift whatever) wegdrukken tegen het belang van een paar kiekjes. Er zijn driehonderd redenen te bedenken waarom deze vrouw dat graag wil (ik geef je er één; herkenning), maar gelukkig hebben jullie het morele besef van een doperwt en maken jullie haar wens heerlijk ondergeschikt. Top!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Hammie op 20 september 2009, 17:03:26
Op de openbare weg mag je iedereen fotograferen zoveel je wil, dus gewoon vol erop zetten die hap.

2e post en dan al zo'n reactie er neer zetten...  ??? ...  :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tower-ladder op 20 september 2009, 17:31:01
Hoewel ik geen politie taak heb, wordt ik als andere hulpverlener helemaal horendol van alle "fotografen" die bij elke melding je op staan te wachten om mij en mijn ploeg te fotograferen. Of het nu met een telefoontoestel, videocamera of camerar is, het is gewoon teveel. En de opmerkingen die ik hier lees, bevestigen mijn oordeel, voortaan ophoepelen en netjes achter het lijntje. We hebben onze eigen brw. fotograaf.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 20 september 2009, 17:49:09
Ik vind dit topic een positieve ontwikkeling richting de verbanning van ramptoeristen met een fototoestel en 'incident-fotograaf-reflecterend-hesje' van iedere ongevals-locatie of incident. Keep up the good work boys! Gewoon klikken en publiceren; kwestie van tijd voordat jullie allemaal ver buiten de lintjes kunnen blijven staan...  :| Geweldig hoe mensen hier zo simpel de uitdrukkelijke wens (al dan niet gebaseerd op een wet/richtlijn/voorschrift whatever) wegdrukken tegen het belang van een paar kiekjes. Er zijn driehonderd redenen te bedenken waarom deze vrouw dat graag wil (ik geef je er één; herkenning), maar gelukkig hebben jullie het morele besef van een doperwt en maken jullie haar wens heerlijk ondergeschikt. Top!

Beetje kortzichtige reactie lijkt me:
Er staat duidelijk dat het er op lijkt dat ze bewust voor de lens gaat staan. Dat is dus eigenlijk vragen om op de foto te kunnen komen en vervolgens de foto proberen te verbieden. Dat zijn dus eigenlijk twee tegenstrijdige zaken:
Je wilt OF niet op de foto en als dat per ongeluk wel gebeurt vraag je publicatie achterwege te laten, OF je loopt pontifikaal in voor de lens en loopt het risico op een foto te komen die gepubliceerd wordt. Het is niet EN/EN.

Uiteraard is overleggen en samenwerken de mooiste en best werkbare oplossing.

@tower-ladder:
We hebben onze eigen brw. fotograaf.

Wat is het verschil tussen het door een "officiele brandweer fotograaf" gekiekt te worden of door een wat neerwaardig bekeken "hobby fotograaf"? Beide keren sta je op een plaatje.
Het doet mij meer denken aan het opeisen van het alleenrecht voor het maken van foto's, maar dat kan een verkeerde interpretatie van mijn kant zijn natuurlijk ;)
Veel kleine korpsen hebben zelf niet geen "brandweer fotograaf" Hoe moeten die dan aan foto's komen?

De samenwerking in mijn regio is overigens prima. Regelmatig worden er foto's uitgewisseld met de hulpverleners. Zo kan het dus ook!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 20 september 2009, 18:04:00
Ik vind dit topic een positieve ontwikkeling richting de verbanning van ramptoeristen met een fototoestel en 'incident-fotograaf-reflecterend-hesje' van iedere ongevals-locatie of incident. Keep up the good work boys! Gewoon klikken en publiceren; kwestie van tijd voordat jullie allemaal ver buiten de lintjes kunnen blijven staan...  :| Geweldig hoe mensen hier zo simpel de uitdrukkelijke wens (al dan niet gebaseerd op een wet/richtlijn/voorschrift whatever) wegdrukken tegen het belang van een paar kiekjes. Er zijn driehonderd redenen te bedenken waarom deze vrouw dat graag wil (ik geef je er één; herkenning), maar gelukkig hebben jullie het morele besef van een doperwt en maken jullie haar wens heerlijk ondergeschikt. Top!
Ik snap wat je bedoelt (zie ook mijn andere reactie), maar als je niet herkend wilt worden, waarom heb je dan voor dit beroep gekozen? Dan wéét je dat mensen je kunnen gaan herkennen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Eva op 20 september 2009, 18:05:48
Beste TAS-226,

Als je weet dat de agente er moeite mee heeft om gefotografeerd te worden dan kun je daar indien mogelijk toch rekening mee houden?
Ik ben geen agente maar wel hulpverlener en zolang de fotograaf de hulpverlener niet voor de voeten loopt :-X vind ik het goed ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 20 september 2009, 18:14:24

De samenwerking in mijn regio is overigens prima. Regelmatig worden er foto's uitgewisseld met de hulpverleners. Zo kan het dus ook!
Beste TAS-226,
Als je weet dat de agente er moeite mee heeft om gefotografeerd te worden dan kun je daar indien mogelijk toch rekening mee houden?
Ik ben geen agente maar wel hulpverlener en zolang de fotograaf de hulpverlener niet voor de voeten loopt :-X vind ik het goed ;)

Ja hier verder ook, Ik word ook vaak zat gevraagd om fotos te mailen. En het is ook echt niet zo dat ik haar 'vraag' om niet gefotografeerd te worden gewoon naast me neer leg. Tuurlijk geef ik er gehoor aan en zal ik een foto van de agente niet online zetten, lijkt me logisch. Maar omdat ze met me lens meeloopt krijg ik het idee dat ze het doet om het fotograferen over het algemeen te dwarsbomen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bjorndh op 20 september 2009, 18:22:58
ik zit met zelfde probleem hier.
een aantal agenten gaat telkens voor me staan.
zodat ik geen fotos kan maken.
maar andere mensen laten ze gewoon fotograferen.
hoop dat in de nieuwe stad van mij anders is hoor.

mvg.bjorn de hoog
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Piles op 20 september 2009, 18:28:08
@tower-ladder:
Wat is het verschil tussen het door een "officiele brandweer fotograaf" gekiekt te worden of door een wat neerwaardig bekeken "hobby fotograaf"? Beide keren sta je op een plaatje.
Het doet mij meer denken aan het opeisen van het alleenrecht voor het maken van foto's, maar dat kan een verkeerde interpretatie van mijn kant zijn natuurlijk ;)
Wacht dacht je van controle over de foto's houden, zodat bepaalde foto's gefilterd kunnen worden.
Dit lijkt me juist een gevolg van de wildgroei aan fotografen die alles maar publiceren.
Citaat
Veel kleine korpsen hebben zelf niet geen "brandweer fotograaf" Hoe moeten die dan aan foto's komen?
Misschien hebben die er helemaal geen behoefte aan? En als ze dat wel hebben, dan regelen ze dat vast wel.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Kanarie op 20 september 2009, 19:45:14
Als je popster wordt, weet je dat je in alle bladen kunt komen. Een politicus staat ook in de spotlights; hij zelfs eerst in zekere mate bekend worden, voordat er op hem gestemd wordt. Maar eerlijk gezegd heb ik er bij een beroepskeuze in de hulpverlening nooit bij stilgestaan dat dat mij dan ook zou gebeuren.
Je wordt brandweerman/politieagent/ambulanceverpleegkundige/etc omdat je mensen in nood wilt helpen en daar voldoening uit haalt. En omdat je branden blussen leuk vindt, het graag veilig houdt op straat, het menselijk lichaam interessant vindt.
Pas in de harde praktijk kom je erachter dat je midden tussen de filmende, websitehoudende ramptoeristen staat. Of is dat nou zo naïef van mij?
Herkend worden op straat, net zoals je je huisarts zult herkennen, is toch anders dan om de haverklap met je kop op de voorpagina staan van de stadskrant omdat je gewoon probeert je werk te doen. Een keer een slechte dag/ rare gezichtsuitdrukking/ oncharmante pose en heel Nederland heeft het erover.

Ik vind persoonlijk dat er van een gebeurtenis/ongeluk best foto's mogen worden gemaakt (want het is "nieuws") maar dat je mensen onherkenbaar moet maken als dat "ethisch" netjes is en/of als de betreffende persoon daarom vraagt. Bij voorkeur publiceer je een andere foto, waar die persoon toevallig niet opstaat.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 20 september 2009, 19:57:11
Wacht dacht je van controle over de foto's houden, zodat bepaalde foto's gefilterd kunnen worden.

Dat klinkt leuk, alleen is het niet aan de individuele hulpverlener noch aan een korps
om dat te bepalen. Persvrijheid is in de grondwet verankerd. Maar ik ben het met
veel kriticasters eens dat persvrijheid geen vrijbrief moet zijn om maar alles te
fotograferen zonder met andermans belangen rekening te houden.

Dit lijkt me juist een gevolg van de wildgroei aan fotografen die alles maar publiceren.Misschien hebben die er helemaal geen behoefte aan? En als ze dat wel hebben, dan regelen ze dat vast wel.

Die wildgroei is één van de problemen. Er zijn er bij die zelf voor een patiënt met
pulmonologie uitrukken en daar hele series van weten te maken. Ik weet dat
er bij ons in Kennemerland een aantal agenten zijn die bezwaar hebben
tegen de aanwezigheid van minderjarigen. Wie is er bijvoorbeeld
verantwoordelijk als zo'n minderjarige letsel oploopt binnen het lint? En kan
een minderjarige de eventuele traumatische beelden wel verwerken? De
jeugdbrandweer mag bij ons niet binnen het lint van de brandweer, ook niet
als ze een camera hebben.

Maar ik heb afgelopen week nog een gesprek gehad met één van mijn
redactiechefs en die stelt zich duidelijk op het standpunt dat persfotografie
een vrij beroep is en dat ze van iedereen foto's wil afnemen. Hetgeen betekent
dat de media zelf ook meewerken aan de wildgroei. Meer- of minderjarig
maakt hun niets uit.

Daarnaast weet ik dat er vooral bij de brandweer mensen zijn die zo veel mogelijk
foto's willen hebben. Zelf heb  ik het meegemaakt dat een brandweerman van
mening was dat ik maar aan boord van een schip moest klimmen waar brand in
het voorschip was. Dat alleen maar omdat hij graag foto's wilde hebben. Hij was
even vergeten dat een schip privéterrrein is :o
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tower-ladder op 20 september 2009, 20:07:44
Citaat
Wat is het verschil tussen het door een "officiele brandweer fotograaf" gekiekt te worden of door een wat neerwaardig bekeken "hobby fotograaf"? Beide keren sta je op een plaatje.

Verschil is dat onze brandweerfotograaf foto's maakt die binnen het korps blijven, en waarvan door de woordvoerder Brandweer foto(s) worden vrijgegeven aan de media. Als de media niet zelf foto's hebben.
Waar het mij om gaat zijn de Hobby/ramptoeristen die alleen maar plaatjes maken en deze zo snel als mogelijk op allerlei hobby sites knallen,waarbij de nieuwswaarde vaak 0,nul is, of op andere websites zoals Geen Stijl etc. En dat is mijn probleem, ik zit er niet op te wachten om herkenbaar op dit soort sites terecht te komen.
Persvrijheid is goed, maar door de snelle opmars van internet, en digitale multimedia onder handbereik voor iedereen is er een verschrikkelijke wildgroei.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 20 september 2009, 20:10:51
Als je popster wordt, weet je dat je in alle bladen kunt komen. Een politicus staat ook in de spotlights; hij zelfs eerst in zekere mate bekend worden, voordat er op hem gestemd wordt. Maar eerlijk gezegd heb ik er bij een beroepskeuze in de hulpverlening nooit bij stilgestaan dat dat mij dan ook zou gebeuren.
Je wordt brandweerman/politieagent/ambulanceverpleegkundige/etc omdat je mensen in nood wilt helpen en daar voldoening uit haalt. En omdat je branden blussen leuk vindt, het graag veilig houdt op straat, het menselijk lichaam interessant vindt.
Pas in de harde praktijk kom je erachter dat je midden tussen de filmende, websitehoudende ramptoeristen staat. Of is dat nou zo naïef van mij?

Nee, dat is niet naïef, want tot voor kort was dit veel minder het geval. Dat je
als hulpverleners midden in het nieuws staat en dus in het nieuws komt is iets
wat je wel kan bedenken maar wat denk ik niet verteld wordt als je solliciteert.


Een keer een slechte dag/ rare gezichtsuitdrukking/ oncharmante pose en heel Nederland heeft het erover.

En daar ligt  dus een taak voor de fotograaf. Zet de situatie, eventueel met
hulpverleners op de foto maar zonder ze voor lul te zetten.
Ik heb hem zelf niet gezien maar er is een foto waar een oudere dame haar
onderbuik vasthoud terwijl een ambulancebroeder er naast staat met zijn
handen in zijn zakken. Voor beiden geen vrolijke foto >:(

Ik vind persoonlijk dat er van een gebeurtenis/ongeluk best foto's mogen worden gemaakt (want het is "nieuws") maar dat je mensen onherkenbaar moet maken als dat "ethisch" netjes is en/of als de betreffende persoon daarom vraagt. Bij voorkeur publiceer je een andere foto, waar die persoon toevallig niet opstaat.

Vaak is dit heel goed mogelijk. Wel moet ik zeggen dat als ik in alle
vrijheid mijn werk kan doen, dus op de locatie vanuit verschillende standpunten
kan fotograferen, dit beter mogelijk is dan wanneer ik gedwongen wordt om
alles vanuit één standpunt te doen. Zo heb ik vanmorgen nog een
verkeersregelaar van RWS van een foto geknipt omdat hij wel heel erg
prominent in beeld kwam te staan ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 20 september 2009, 20:38:04
Ik had een vraag:

Wij hebben hier in Harderwijk een agente die absoluut niet op de foto wil, en dat geeft ze ook regelmatig aan. De fotos waar ze opstaat publiceer ik dan ook niet.
Ik weet niet waarom ze perse niet op de foto wil. Nu is het zo dat ze regelmatig bij ongevallen of branden met de lens meeloopt,
of ze gaat aan de kant staan waar ik of anderen fotografen de fotos maken, dus recht tussen het incident of voertuig en de fotografen in.

Zijn er regels voor dat ik de fotos dan niet mag publiceren als een agent(e) het verbied? Ook heb ik al een keer een bericht gehad of ik een foto van het internet wou weghalen,
terwijl ik haar gezicht onherkenbaar had gemaakt..

Iemand enig idee wat ik hiermee moet?

Gaat het in deze casus niet om het feit dat de agente niet herkenbaar in beeld wil maar wel voor de fotografen gaat staan om, mede door haar verzoek, het werken onmogelijk te maken? Als je niet herkenbaar in beeld wilt moet je deze positie niet gaan misbruiken om het foto's nemen van anderen bij het incident onmogelijk te maken...? Dan vraagt ze er toch om om op de foto te staan?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tower-ladder op 20 september 2009, 21:19:33
Even twee voorbeelden van foto's waar ik me echt aan erger:
Een incident van geen enkele nieuwswaarde, geen spektaculaire beelden te maken maar toch verschijnen er weer meerdere kompleet nutteloze en overbodige foto's op een internet site:
Niets zeggende foto:
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2Fstories%2Fincidenten%2F20090920%2F1DM30012Custom.JPG&hash=f6d9d41265feef3bcc4b68fd1d148519)

en waarom is deze foto gemaakt en op het internet geplaatst  ???
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2Fstories%2Fincidenten%2F20090920%2Fimg_6977.jpg&hash=d4439be712502f7eab72e69cc17fcf51)

Ps de bron van de foto's staat erop, als ik ze niet mag plaatsen moet een Mod ze maar weghalen, sorry. :-[
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 20 september 2009, 21:43:55
Mooi voorbeeld deze twee. De bovenste vind ik nog kunnen, de tweede is een voorbeeld van iets waarvan elke nieuwswaarde in mijn ogen ontbreekt en een agent terecht op kan merken om deze weg te halen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tower-ladder op 20 september 2009, 22:03:49
Of de brandweerman.....
Moet je weer thuis uitleggen waarom je met een blonde agente staat te praten..... 8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 20 september 2009, 22:23:18
Even twee voorbeelden van foto's waar ik me echt aan erger:
Niets zeggende foto:
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2Fstories%2Fincidenten%2F20090920%2F1DM30012Custom.JPG&hash=f6d9d41265feef3bcc4b68fd1d148519)

Of een foto nietszeggend is is subjectief. Voor jouw is het nietszeggend maar
voor de buurt en de mensen die in het gebouw gewoond hebben (gezien het
bouwhek vermoed ik dat het leeg staat) kan het nieuwswaardig zijn.
Hiermee raak je meteen een van de problemen met Internet: Wat vroeger
in een lokaal krantje stond is nu voor de hele wereld te zien  :)

en waarom is deze foto gemaakt en op het internet geplaatst  ???
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2Fstories%2Fincidenten%2F20090920%2Fimg_6977.jpg&hash=d4439be712502f7eab72e69cc17fcf51)

Dit is m.i. een foto die een mooi beeld geeft maar valt volgens mij niet binnen
de regels. Hij is wel gemaakt op de plaats van het incident maar heeft geen
directe relatie met het incident. Daar bij wil ik nog twee zaken opmerken:
1) Er zijn media die graag mensen op foto's zien.
2) Weet je hoeveel brandweermannen willen dat ik foto's maak van blonde
agentes? Hebben ze lekker pech want dat maak ik zelf wel uit ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Nils op 20 september 2009, 22:56:20
ik zit met zelfde probleem hier.
een aantal agenten gaat telkens voor me staan.
zodat ik geen fotos kan maken.
maar andere mensen laten ze gewoon fotograferen.
hoop dat in de nieuwe stad van mij anders is hoor.

mvg.bjorn de hoog

Tja, Bjorn, als je het eenmaal verknald hebt dan kun je het gewoon vergeten.
Een flinke trap tegen de schenen blijft héél erg lang gevoelig. Voor sommigen zelfs hun leven lang.
(insider)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mvb op 20 september 2009, 23:30:07
Ach, soms heb ik er hier ook wel last van. Stond 2 weken terug bij een reeks brandstichtingen in korte tijd in 023.

Bij de ene fik vraagt een agent of ik even foto's van het publiek wil maken en doorsturen, rij ik door naar het onderzoek van een eerdere fik en mogen er geen foto's worden gemaakt en schijnt er zelfs een agent in Ko zijn lens zodat het filmen niet helemaal goed gaat (vraag me trouwens af of Ko dat zelf toen door had, want hij was snel weg daarna). Beetje dubbel allemaal
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 20 september 2009, 23:36:50
Ik denk dat je dit topic kunt samenvatten met de woorden:
Respect hebben voor elkaar (en dan van alle kanten).

Zelf ga ik van het standpunt uit, dat ik geen foto's maak op een manier waarop ik zelf ook niet op de foto zou willen staan. (hebben we het dan over normen en waarden??).
In principe komen er geen slachtoffers in beeld op mijn foto's. Hulpverleners in vervelende situaties ook niet. (weer die normen en waarden??) Om een voorbeeld te noemen:
Afgelopen zomer tijdens een van de heetste dagen werden tijdens het blussen van een grote brand een aantal brandweerlieden bevangen door de hitte. Ze werden door collega's in de schaduw gebracht en afgekoeld in afwachting van de ambu. Dat rijtje brandweerlieden die zich diep ellendig voelden, heb ik dus niet op de foto gezet. Wel even een praatje met ze gemaakt, in afwachting van ambu personeel. Hierdoor konden de andere brandweerlieden verder met hun taak.

Op deze manier zet je geen kwaad bloed en krijg je alle medewerking is mijn ervaring.

Met respect voor elkaar kom je er vast uit  O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 20 september 2009, 23:44:42
Ik denk dat je dit topic kunt samenvatten met de woorden:
Respect hebben voor elkaar (en dan van alle kanten).

Zelf ga ik van het standpunt uit, dat ik geen foto's maak op een manier waarop ik zelf ook niet op de foto zou willen staan. (hebben we het dan over normen en waarden??).
In principe komen er geen slachtoffers in beeld op mijn foto's. Hulpverleners in vervelende situaties ook niet. (weer die normen en waarden??) Om een voorbeeld te noemen:
Afgelopen zomer tijdens een van de heetste dagen werden tijdens het blussen van een grote brand een aantal brandweerlieden bevangen door de hitte. Ze werden door collega's in de schaduw gebracht en afgekoeld in afwachting van de ambu. Dat rijtje brandweerlieden die zich diep ellendig voelden, heb ik dus niet op de foto gezet. Wel even een praatje met ze gemaakt, in afwachting van ambu personeel. Hierdoor konden de andere brandweerlieden verder met hun taak.

Op deze manier zet je geen kwaad bloed en krijg je alle medewerking is mijn ervaring.

Met respect voor elkaar kom je er vast uit  O0

Ik zou zo'n foto wel relevant vinden omdat dit aantoont dat de huidige brandweerkleding gewoon te warm is bij warme buiten temperaturen of dat het vocht niet tijdig aangevuld werd.

Volgens mij bepaald de pers zelf welke foto's ze wel nemen en laat dat niet afhangen of degene die op de foto komt het er wel of niet mee eens is...

http://nl.wikipedia.org/wiki/Journalistiek (http://nl.wikipedia.org/wiki/Journalistiek)

Definitie

Een journalistiek bericht dient in eerste instantie antwoord te geven op de vragen wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe (de vijf W's).

Er bestaan twee belangrijke vormen van journalistiek: zo neutraal en objectief mogelijk doorgeven, of juist duidelijk voorzien van commentaar.

Er bestaan overigens verschillende andere definities van de journalistiek. Bijvoorbeeld: Journalistiek bedrijven betekent zich bezig houden met het bijeenbrengen, verzenden, verspreiden, becommentariëren van nieuws en inlichtingen en met het beschrijven van gebeurtenissen. Het publiceren hiervan gebeurt in diverse media.http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid (http://nl.wikipedia.org/wiki/Persvrijheid)

Nederland

In Nederland is de persvrijheid vastgelegd in artikel 7 van de Nederlandse grondwet :

Artikel 7

   1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
   2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisie-uitzending.
   3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
   4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Hoewel dus nooit vooraf toestemming nodig is voor enige publicatie, moet de auteur wel rekening houden dat hij achteraf kan worden aangeklaagd als zijn publicatie bijvoorbeeld smadelijk, lasterlijk of discriminerend is, of aanzet tot haat. Dit is wat met het in artikel 7 van de grondwet genoemde "behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet" wordt bedoeld. Persvrijheid neemt dus niet de verantwoordelijkheid voor hetgeen gepubliceerd wordt weg.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 20 september 2009, 23:51:47
Ik had het niet over wat mag, ik had het over hoe ik het doe. Daarmee kan ik een volgende keer ook weer eens langs komen.
Je kunt natuurlijk op je strepen gaan staan en je beroepen op de wet (hoe zit dat met foto's van ons koninklijk huis overigens ;)). Dan hoef je een volgende keer niet weer bij zo'n hulpverlener aan te kloppen voor een paar foto's. Die werkt daar nooit meer aan mee. Je hebt op het moment je recht gekregen, maar daarmee je mogelijkheden voor de toekomst meteen een stuk verkleind.
Zo wil ik niet mijn foto's hoeven maken, ik hou het op respectvol metelkaar omgaan. Daar bereik je veel meer mee naar mijn idee.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Tammo op 20 september 2009, 23:52:50
Toch zijn er ook hulpverleners die er gelijk standaard vanuit gaan dat elke fotograaf onnadenkend te werk gaat.

Bij ons in de regio is er een ambulancebroeder die daar ook vanuit gaat.
laatst ging hij tijdens een inzet terug de ambulance in om zijn fototoestel te pakken om daarmee
foto's van mij mee te maken, en hij keek er verre van vriendelijke bij...
Had ik hem nu, of eerder, als eens herkenbaar gefotografeerd ? Nee ....
Had ik hem nu, of eerder überhaupt wel eens op de foto gezet ? Nee ....
Maakte ik foto's van slachtoffers ? Nee .....
Liep ik in de weg ? Nee.....

Het probleem is gewoon, zeker met ambulancemedewerkers, dat er nooit eens tijd is om gewoon een praatje met elkaar te maken.
Zou hij eens kunnen vertellen wat hij vervelend vind en ik zou eens kunnen laten weten voor wie ik foto's maak, zodat hij kan zien
dat niet elke fotograaf het verkeerde met een slachtoffer, of hulpverlener, voor heeft. Er zijn gewoon fotografen die hun verantwoordelijkheid kennen,
en deze verantwoordelijkheid ook nemen. En mocht ik daar ooit in falen, dan heb ik nog altijd de eindredactie die alles beoordeeld.

Voor de topic starter : Probeer in gesprek te komen met deze agente, doe ondertussen wat ze verlangt, en laat de komende tijd zien dat je goed bezig bent.
Wellicht wordt dan in de toekomst de samenwerking wat soepeler.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 20 september 2009, 23:58:31
Toch zijn er ook hulpverleners die er gelijk standaard vanuit gaan dat elke fotograaf onnadenkend te werk gaat.

Voor de topic starter : Probeer in gesprek te komen met deze agente, doe ondertussen wat ze verlangt, en laat de komende tijd zien dat je goed bezig bent.
Wellicht wordt dan in de toekomst de samenwerking wat soepeler.

Ja een gesprek aanknopen blijft moeilijk omdat ik haar niet wil storen tijdens haar werk en als ik de kans wil grijpen op een rustig moment om met haar te praten negeerd ze me, pas terug had ik de kans om met haar te praten.. toen kreeg ik een bekeurening voor rijden met (kapot) licht, (En ja dat is volkomen mijn eigen schuld) maar toen kreeg ik de kans niet om een gesprek aan te gaan! :-[
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Gast48368 op 21 september 2009, 00:04:08
Hier toch weer een voorbeeld dat HV-ers het best leuk vinden om op de foto gezet te worden..... :)

Citaat
http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,8878.5980.html
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 21 september 2009, 00:07:28
Je zou eens een afspraak op het bureau met haar kunnen maken misschien? Geen idee of dat tot de mogelijkheden behoord, maar het zou een optie voor wat meer begrip van twee kanten kunnen zijn. Nee heb je, en ja kun je altijd krijgen denk ik. Dan heb jij in ieder geval gedaan wat in je vermogen ligt om het op een nette manier op te lossen. Mocht dat op niets uitlopen, dan kun jij je beroepen op de wetten die Palmpie hierboven aan heeft gegeven, en zal die agente er mee moeten leren leven dat ze op de foto komt tijdens het uitoefenen van haar vak. ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 21 september 2009, 00:41:43
Bij de ene fik vraagt een agent of ik even foto's van het publiek wil maken en doorsturen, rij ik door naar het onderzoek van een eerdere fik en mogen er geen foto's worden gemaakt en schijnt er zelfs een agent in Ko zijn lens zodat het filmen niet helemaal goed gaat (vraag me trouwens af of Ko dat zelf toen door had, want hij was snel weg daarna). Beetje dubbel allemaal

Héél dubbel. De pers is geen verlengstuk van de politie. Daarom maak ik
meestal geen foto's van het publiek. Op zich wil ik de politie best wel ter
wille zijn maar ik denk niet dat je op andermans stoel moet gaan zitten.
Dat er bewust met een maglite in mijn lens is geschenen is mij niet bekend.
Dat dit per ongeluk gebeurd kan natuurlijk voorkomen. Maar als men niet
wil dat er wordt gefilmd dan kan men beter zijn mond gebruiken als zijn maglite.

Het gaat waarschijnlijk om de brand van het invalidenwagentje waar ik de
recherche filmde. Maar daarvan heb ik alleen de stukken gebruikt waar de
rechercheur de camera voor z'n snufferd had en zodoende onherkenbaar was.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bart S op 21 september 2009, 09:01:12
Hier toch weer een voorbeeld dat HV-ers het best leuk vinden om op de foto gezet te worden..... :)


Het gaat ook om de plaats en het moment. En niet alle HVers zijn gelijk. Als ik hier lees dat een ambulancecollega zelf een fototoestel bij zich heeft dat hij gebruikt om foto's te maken van fotografen, dan vraag ik me wel een beetje af waar hij mee bezig is op de incidentlocatie. Als je elkaar normaal behandeld, dan zal je zien dat er van beide kanten een hoop mogelijk is.

Het gaat waarschijnlijk om de brand van het invalidenwagentje waar ik de
recherche filmde. Maar daarvan heb ik alleen de stukken gebruikt waar de
rechercheur de camera voor z'n snufferd had en zodoende onherkenbaar was.

Ko, met alle respect, op het moment dat jij afdrukt of staat te filmen, dan staat er niet op je voorhoofd geschreven wat je wel en niet gaat gebruiken. Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen, zoals rechercheurs, zich op zo'n moment wat bedreigd voelen. Zeker als je niet bekend bent met degene achter de camera.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 21 september 2009, 11:50:22
Ko, met alle respect, op het moment dat jij afdrukt of staat te filmen, dan staat er niet op je voorhoofd geschreven wat je wel en niet gaat gebruiken. Ik kan me voorstellen dat bepaalde mensen, zoals rechercheurs, zich op zo'n moment wat bedreigd voelen. Zeker als je niet bekend bent met degene achter de camera.

Kan zo zijn, maar dan is praten toch nog steeds beter als schijnen  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Tammo op 21 september 2009, 12:06:58
Citaat
Met alle respect, op het moment dat jij afdrukt of staat te filmen, dan staat er niet op je voorhoofd geschreven wat je wel en niet gaat gebruiken

En hier komt mijn inziens de verantwoordelijkheid van de fotograaf/cameraman om de hoek kijken.
Ik schiet ter plaatse aardig wat materiaal, en daar zitten bijna altijd wel beelden tussen die niet geschikt zijn voor publicatie, zoals bijvoorbeeld een hulpverlener herkenbaar in beeld.
Vaak moet je net in een fractie van een seconde afdrukken, om een bruikbare nieuwsfoto te schieten.
In mijn geval is dat er niemand echt herkenbaar is, het mooiste is als een hulpverlener met zijn rug naar mij toe staat en ook nog zo dat hij met zijn lichaam voor  
het hoofd van het slachtoffer staat.

Maar goed, hoe weet een hulpverlener met wat voor een fotograaf hij van doen heeft ? Blijft lastig .....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mvb op 21 september 2009, 12:30:23
Dat er bewust met een maglite in mijn lens is geschenen is mij niet bekend.
Dat dit per ongeluk gebeurd kan natuurlijk voorkomen.


Nou ik stond er tussen in en ik zag duidelijk dat hij doelbewust in je lens aan het schijnen was, toen jij weg was maakte hij er ook nog een opmerking over omdat hij niet wilde dat er gefilmd werd.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Kusje op 21 september 2009, 12:33:03

Je kunt natuurlijk op je strepen gaan staan en je beroepen op de wet (hoe zit dat met foto's van ons koninklijk huis overigens ;)).

Heel simpel  

als ze aan het werk zijn is het toegestaan ze te fotograferen
als ze iets prive's doen dan oordeelt de rechter elke keer weer of het toelaatbaar was of niet       (dus volgens de wet)

zelf wilt het koninkljk huis dat het privé-gedeelte helemaal verboden wordt om te fotograferen maar de rechter heeft aangegeven dit té te vinden en dat dit per foto dient te worden vast gesteld

en dan wil een agente  dat ze niet gefotografeerd wordt....................................  ;D
dat kan ze dus niet verbieden, als de koninklijk huis het niet lukt.........
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 21 september 2009, 12:36:27
Nou ik stond er tussen in en ik zag duidelijk dat hij doelbewust in je lens aan het schijnen was, toen jij weg was maakte hij er ook nog een opmerking over omdat hij niet wilde dat er gefilmd werd.

Dan had je even kunnen bellen.  ;)
Ik ga nog wel even met voorlichting bellen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mvb op 21 september 2009, 12:43:09
Dan had je even kunnen bellen.  ;)

Ik meld het je nu toch :P
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: jvo op 21 september 2009, 14:41:39
Het gaat ook om de plaats en het moment.
Precies... als ik bezig ben met een patient of anderszins "druk" ben heb ik er ook geen behoefte aan, maar zo onderweg naar de wassstraat is het geen enkel probleem ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 21 september 2009, 14:51:55
Voor sommige mensen is een foto een probleem maarrrrrr sinds vandaag zijn we wel met z'n allen crimineel volgens de overheid want bij het verkrijgen van een identiteitsbewijs moet je je vingerafdrukken achterlaten en worden die opgeslagen in een database die ingezien kan worden door de AIVD en justitie... http://www.nrc.nl/binnenland/article2365531.ece/Vingerafdrukken_voor_de_database (http://www.nrc.nl/binnenland/article2365531.ece/Vingerafdrukken_voor_de_database)
Wat volgt, je DNA?

Maar misschien is het interessant om te horen van de mensen die niet op de foto willen wat zij nu precies het gevaar vinden van foto's met hun gezicht er op?
Iedere agent maakt PV op met zijn eigen naam die bij de verdachte terecht komt... is dat bijvoorbeeld niet meer bedreigender dan een foto? ???
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bjorndh op 21 september 2009, 19:35:45
mijn bericht is weg.
sorry dat ik het zo zeg maar zou degene die hem verwijderd heeft ff willen zeggen waarom.

mvg bjorn de hoog
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 21 september 2009, 19:42:05
mijn bericht is weg.
sorry dat ik het zo zeg maar zou degene die hem verwijderd heeft ff willen zeggen waarom.

mvg bjorn de hoog

Ten eerste kan je daarvoor de knop 'meld moderator' gebruiken bij een bericht in het topic en ten tweede is er niets in de forum prullenbak te vinden van een recentelijk verwijderd bericht van jou.

Het laatste verwijderde bericht van je was deze:

Re: Zeer grote bosbrand GRIP 3 - Bergen 16-9-2009        112spotter       0      0      Laatste bericht   16 September 2009, 18:59:41
door 112spotter

Waarschijnlijk heb je een fout gemaakt bij het posten? Verdere communicatie kan per PM of via de knop 'meld moderator'.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 7 oktober 2009, 21:21:08
Eind aan 24 jaar pieperdienst

H'VELD-G'DAM - Ewoud Klop is voor het eerst in 24 jaar verzekerd van een ongebroken nachtrust. De onofficiële brandweerfotograaf uit Hardinxveld-Giessendam gaat zijn bed niet meer uit voor een brand in het dorp. Is de doorgaans onvermoeibare Klop het werk zat? ,,Nee", zucht de 55-jarige Hardinxvelder. ,,Omdat ik geen officiële functie heb bij de brandweer en ook niet in dienst ben als persfotograaf, mag ik bij calamiteiten niet meer vooraan staan. Dat ontneemt mij het plezier om dit werk te blijven doen." Klop laat een dagelijks verouderende website achter, als stille getuige van een typisch staaltje 'verscherpte regelgeving'.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kompashardinxveld-giessendam.nl%2Fuploaded%2FIMAGES%2Fphotos%2Fdoris%2F200910%2F7957032_7954335.jpg&hash=c05515e87e8831fce77d85434b061146)

Calamiteit in Hardinxveld-Giessendam? Ewoud Klop hijst zich snel in zijn kloffie om beelden te schieten. Bij nacht en ontij. Klop ligt al 24 jaar met zijn oor naast de pieper. Gewapend met een fototoestel spoedt hij zich naar rampen, van klein tot groot. Soms wel drie tot vier keer per nacht. Tijdens feestjes drinkt hij geen druppel alcohol te veel. De pieper kan immers ieder moment gaan... De resultaten van zijn inspanningen zijn terug te zien in 69 boeken in ringbandformaat en - de laatste jaren - op de website http://home.hetnet.nl/ (http://home.hetnet.nl/)˜ewoud01/. Klop's werk wordt gewaardeerd door mensen van binnen én buiten het brandweerkorps. Tijdens calamiteiten kreeg de Hardinxvelder daarom ruim baan om zijn werk te doen. ,,Ik heb nooit met iemand problemen gehad", verzucht Klop. ,,Niet met de brandweer en niet met de politie."
Enkele maanden geleden ontstaat plotseling wat ruis op de lijn van de pieper. Een collega uit de Hoekse Waard vertelt Klop dat hun 'werk' gevaar loopt. De politie wil voortaan alleen fotografen met een officiële status - in dienst van de brandweer of als persfotograaf - toegang tot een 'rampgebied' verlenen (zie rechterkolom). Klop, niet op de loonlijst bij de brandweer of een erkend journalistiek medium, moet voortaan plaatsnemen 'achter de afrastering'. ,,Weliswaar gaat deze maatregel alleen op voor grote calamiteiten, maar dat zijn voor mij juist de krenten in de pap. Ik doe iets goed of ik doe het niet. Ik ga niet 's nachts mijn bed uit om achter de lijn gezet te worden of alleen maar containerbrandjes te mogen fotograferen."
Gedemotiveerd besluit Klop zijn fototoestel op te bergen. Stiekem hoopt hij dat de maatregel wordt teruggedraaid. Alhoewel de steunbetuigingen binnenstromen en de SGP-fractie zelfs vragen stelt in de gemeenteraad, lijkt een ommezwaai echter uitgesloten. Het fototoestel verdwijnt steeds dieper in de tas. De beelden op de website dateren met de dag. Klop: ,,De brandweer heeft 24 jaar geleden gevraagd of ik foto's voor ze wilde maken. Het werk werd een deel van mijn leven. Ik draaide mee met alle oefeningen, maakte de uitrukverslagen, gaf presentaties, ken alle regels... Als er 'storm' in het dorp was, stuurde ik de mensen aan. Ik deed alles om het verloop van de geschiedenis vast te leggen. Nam mijn taak verschrikkelijk serieus. De brandweer is geen gezelligheidsvereniging. Je hebt altijd met ellende te maken. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het gezien. Gelukkig ben ik nooit gillend wakker geworden met beelden op mijn netvlies. Ik wist mijn gevoelens altijd een plek te geven.
Alhoewel brandweercommandant Cees van Andel me een voorstel voor een andere 'functie' heeft gedaan (zie rechterkolom), is de kans groot dat ik helemaal met dit werk stop. Dat is vreselijk jammer. Ik wilde dit werk nog zeker een paar jaar met veel plezier doen. Dan maar geen nachtrust."

 :-\ :'(


Bron: http://www.kompashardinxveld-giessendam.nl (http://www.kompashardinxveld-giessendam.nl)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jeroen! op 7 oktober 2009, 21:26:47
Eind aan 24 jaar pieperdienst

H'VELD-G'DAM - Ewoud Klop is voor het eerst in 24 jaar verzekerd van een ongebroken nachtrust. De onofficiële brandweerfotograaf uit Hardinxveld-Giessendam gaat zijn bed niet meer uit voor een brand in het dorp. Is de doorgaans onvermoeibare Klop het werk zat? ,,Nee", zucht de 55-jarige Hardinxvelder. ,,Omdat ik geen officiële functie heb bij de brandweer en ook niet in dienst ben als persfotograaf, mag ik bij calamiteiten niet meer vooraan staan. Dat ontneemt mij het plezier om dit werk te blijven doen." Klop laat een dagelijks verouderende website achter, als stille getuige van een typisch staaltje 'verscherpte regelgeving'.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.kompashardinxveld-giessendam.nl%2Fuploaded%2FIMAGES%2Fphotos%2Fdoris%2F200910%2F7957032_7954335.jpg&hash=c05515e87e8831fce77d85434b061146)

Calamiteit in Hardinxveld-Giessendam? Ewoud Klop hijst zich snel in zijn kloffie om beelden te schieten. Bij nacht en ontij. Klop ligt al 24 jaar met zijn oor naast de pieper. Gewapend met een fototoestel spoedt hij zich naar rampen, van klein tot groot. Soms wel drie tot vier keer per nacht. Tijdens feestjes drinkt hij geen druppel alcohol te veel. De pieper kan immers ieder moment gaan... De resultaten van zijn inspanningen zijn terug te zien in 69 boeken in ringbandformaat en - de laatste jaren - op de website http://home.hetnet.nl/ (http://home.hetnet.nl/)˜ewoud01/. Klop's werk wordt gewaardeerd door mensen van binnen én buiten het brandweerkorps. Tijdens calamiteiten kreeg de Hardinxvelder daarom ruim baan om zijn werk te doen. ,,Ik heb nooit met iemand problemen gehad", verzucht Klop. ,,Niet met de brandweer en niet met de politie."
Enkele maanden geleden ontstaat plotseling wat ruis op de lijn van de pieper. Een collega uit de Hoekse Waard vertelt Klop dat hun 'werk' gevaar loopt. De politie wil voortaan alleen fotografen met een officiële status - in dienst van de brandweer of als persfotograaf - toegang tot een 'rampgebied' verlenen (zie rechterkolom). Klop, niet op de loonlijst bij de brandweer of een erkend journalistiek medium, moet voortaan plaatsnemen 'achter de afrastering'. ,,Weliswaar gaat deze maatregel alleen op voor grote calamiteiten, maar dat zijn voor mij juist de krenten in de pap. Ik doe iets goed of ik doe het niet. Ik ga niet 's nachts mijn bed uit om achter de lijn gezet te worden of alleen maar containerbrandjes te mogen fotograferen."
Gedemotiveerd besluit Klop zijn fototoestel op te bergen. Stiekem hoopt hij dat de maatregel wordt teruggedraaid. Alhoewel de steunbetuigingen binnenstromen en de SGP-fractie zelfs vragen stelt in de gemeenteraad, lijkt een ommezwaai echter uitgesloten. Het fototoestel verdwijnt steeds dieper in de tas. De beelden op de website dateren met de dag. Klop: ,,De brandweer heeft 24 jaar geleden gevraagd of ik foto's voor ze wilde maken. Het werk werd een deel van mijn leven. Ik draaide mee met alle oefeningen, maakte de uitrukverslagen, gaf presentaties, ken alle regels... Als er 'storm' in het dorp was, stuurde ik de mensen aan. Ik deed alles om het verloop van de geschiedenis vast te leggen. Nam mijn taak verschrikkelijk serieus. De brandweer is geen gezelligheidsvereniging. Je hebt altijd met ellende te maken. Je kunt het zo gek niet bedenken of ik heb het gezien. Gelukkig ben ik nooit gillend wakker geworden met beelden op mijn netvlies. Ik wist mijn gevoelens altijd een plek te geven.
Alhoewel brandweercommandant Cees van Andel me een voorstel voor een andere 'functie' heeft gedaan (zie rechterkolom), is de kans groot dat ik helemaal met dit werk stop. Dat is vreselijk jammer. Ik wilde dit werk nog zeker een paar jaar met veel plezier doen. Dan maar geen nachtrust."

 :-\ :'(


Bron: http://www.kompashardinxveld-giessendam.nl (http://www.kompashardinxveld-giessendam.nl)

Tsja... allemaal heel triest en vervelend...
BEDANKT! "112-pubertjes" die de boel overal lekker lopen te verzieken...  :-\ :-X

(Ga lekker naar school ofzo, of aan je huiswerk)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 7 oktober 2009, 21:40:39
Tsja... allemaal heel triest en vervelend...
BEDANKT! "112-pubertjes" die de boel overal lekker lopen te verzieken...  :-\ :-X

(Ga lekker naar school ofzo, of aan je huiswerk)

Waar staat dat dit door 112-pubertjes komt? ::)

Hij is niet officieel in dienst, heeft geen PPK, als de politie dan wilt dat iedereen achter de lintjes gaat, dan ook hij.. Zo is het nou eenmaal.. Dat had misschien al 24 jaar zo moeten zijn, dus hij mag blij zijn dat die al die jaren gewoon voor het lintje mag.. Ook vanachter het lint zijn perfect plaatjes te maken.. Is zijn werk voor de brandweer echt zo belangrijk dan valt er echt wel iets te regelen of moet de brandweer er gewoon iets aan doen..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 7 oktober 2009, 21:41:35
Dit hoort er ook nog bij ( de rechter kolom waar over wordt gesproken )

'Geluiden uit journalistiek'
woensdag 7 oktober 2009 10:12
H'VELD-G'DAM - Tijdens grote calamiteiten moeten fotografen en journalisten officieel over een politieperskaart beschikken om het 'rampgebied' te mogen betreden. Op vertoon van deze kaart mogen zij de aanwezige afrastering negeren, mits zij geen gevaar lopen. De laatste jaren betraden echter steeds meer hobbyisten met een digitale camera dit 'verboden gebied'. ,,Het klopt dat wij nog wel eens een oogje toeknepen", bevestigt politiewoordvoerster Wilma Noordergraaf. ,,We hebben geluiden van journalisten opgevangen dat zij zich hieraan stoorden. Sommige hobbyisten hielden zich niet aan de spelregels, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsrestricties. Daarom moet nu iedere persvertegenwoordiger een politieperskaart tonen voordat hij of zij het gebied mag betreden. Ewoud heeft deze kaart niet. Hij is hier dus de dupe van. Dat vinden wij ook vervelend, want hij hield zich altijd keurig aan de spelregels. Maar we kunnen geen uitzonderingen maken, want hoe moeten wij het uitleggen als de één wel het gebied mag betreden en de ander niet?"
De Hardinxveldse brandweercommandant Cees van Andel betreurt dat Klop letterlijk een stap terug moet doen, maar kan de beslissing van het uitvoerend gezag wel begrijpen. ,,Bij ieder incident duiken heel veel - vaak jonge - hobbyisten op. Zij leggen soms de meest gruwelijke details vast, terwijl dit 'not done' is. Tevens kunnen wij hun veiligheid niet garanderen. Ewoud heeft wel oog voor het juiste beeld en kent het klappen van het zweep, maar ergens moet een lijn worden getrokken." Van Andel hoopt dat Klop een prominente rol wil gaan spelen bij het 'optuigen' van een officiële website van de Hardinxveldse brandweer, zodat hij in ieder geval bij het korps betrokken blijft.
Burgemeester Maria Wiebosch-Steeman wil nog een goed woordje voor Klop doen, maar vreest dat dit niet veel zal helpen. ,,Wellicht kan voor ieder brandweerkorps één uitzondering worden gemaakt. Zo kan Ewoud zijn werk gewoon blijven doen, want hij deed hele goede dingen. Maar ik ben bang dat mijn pleidooi geen gehoor vindt."
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 7 oktober 2009, 21:53:40
Waarom komt hij niet 'officieel' in dienst van het brandweerkorps?  ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 7 oktober 2009, 21:58:24
Waarom komt hij niet 'officieel' in dienst van het brandweerkorps?  ::)

Of gewoon met de politie regelt dat hij wel voor het lintje mag.. De brandweer is toch de ''baas'' op plaats incident (of heb ik dat ergenst een keer verkeerd gelezen?)?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 7 oktober 2009, 22:02:09
Of gewoon met de politie regelt dat hij wel voor het lintje mag.. De brandweer is toch de ''baas'' op plaats incident (of heb ik dat ergenst een keer verkeerd gelezen?)?
Makkelijker gezegt dan gedaan,  een probleem daarbij is dat bij de S- dienst er veel van die blauwe meetbuisjes  zijn die daar niet aan meewerken, bovendien verschillen de gezichten veel en komen er steeds weer nieuwe agenten bij... dat blijft ook problemen geven..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 7 oktober 2009, 22:05:16
Of gewoon met de politie regelt dat hij wel voor het lintje mag.. De brandweer is toch de ''baas'' op plaats incident (of heb ik dat ergenst een keer verkeerd gelezen?)?

Dit hoort er ook nog bij ( de rechter kolom waar over wordt gesproken )

'Geluiden uit journalistiek'
woensdag 7 oktober 2009 10:12
H'VELD-G'DAM - Tijdens grote calamiteiten moeten fotografen en journalisten officieel over een politieperskaart beschikken om het 'rampgebied' te mogen betreden. Op vertoon van deze kaart mogen zij de aanwezige afrastering negeren, mits zij geen gevaar lopen. De laatste jaren betraden echter steeds meer hobbyisten met een digitale camera dit 'verboden gebied'. ,,Het klopt dat wij nog wel eens een oogje toeknepen", bevestigt politiewoordvoerster Wilma Noordergraaf. ,,We hebben geluiden van journalisten opgevangen dat zij zich hieraan stoorden. Sommige hobbyisten hielden zich niet aan de spelregels, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsrestricties. Daarom moet nu iedere persvertegenwoordiger een politieperskaart tonen voordat hij of zij het gebied mag betreden. Ewoud heeft deze kaart niet. Hij is hier dus de dupe van. Dat vinden wij ook vervelend, want hij hield zich altijd keurig aan de spelregels. Maar we kunnen geen uitzonderingen maken, want hoe moeten wij het uitleggen als de één wel het gebied mag betreden en de ander niet?"
De Hardinxveldse brandweercommandant Cees van Andel betreurt dat Klop letterlijk een stap terug moet doen, maar kan de beslissing van het uitvoerend gezag wel begrijpen. ,,Bij ieder incident duiken heel veel - vaak jonge - hobbyisten op. Zij leggen soms de meest gruwelijke details vast, terwijl dit 'not done' is. Tevens kunnen wij hun veiligheid niet garanderen. Ewoud heeft wel oog voor het juiste beeld en kent het klappen van het zweep, maar ergens moet een lijn worden getrokken." Van Andel hoopt dat Klop een prominente rol wil gaan spelen bij het 'optuigen' van een officiële website van de Hardinxveldse brandweer, zodat hij in ieder geval bij het korps betrokken blijft.
Burgemeester Maria Wiebosch-Steeman wil nog een goed woordje voor Klop doen, maar vreest dat dit niet veel zal helpen. ,,Wellicht kan voor ieder brandweerkorps één uitzondering worden gemaakt. Zo kan Ewoud zijn werk gewoon blijven doen, want hij deed hele goede dingen. Maar ik ben bang dat mijn pleidooi geen gehoor vindt."

 ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 7 oktober 2009, 22:13:31
;)

Had het gelezen,daarom dat ik ook vind dat hij maar in vaste dienst moet als de brandweer het echt zo jammer vind.. Maar als de brandweer er de baas is (ik werd daarover iig niet over tegengesproken :p) zóuden hun er iets over kunnen zeggen.. Wat ik er uit opmaak ook is dat hij geen persvertegenwoordiger is, en zou dan ook weinig ''uitzondering'' zijn..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 7 oktober 2009, 22:19:29
Makkelijker gezegt dan gedaan,  een probleem daarbij is dat bij de S- dienst er veel van die blauwe meetbuisjes  zijn die daar niet aan meewerken, bovendien verschillen de gezichten veel en komen er steeds weer nieuwe agenten bij... dat blijft ook problemen geven..

Het feit dat je over die blauwe meetbuisjes praat zegt mij genoeg over je gedachten over de politie, als je met datzelfde respect de politiemensen ter plaatse te woord staat komt het zeker goed !  O0 (en ja dat was sarcastisch ;))

Overigens is het zo dat de politie de verantwoording draagt voor de afzetten/afschermen en niet de brandweer, die heeft verantwoordingen genoeg om zich druk over te maken !
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 7 oktober 2009, 22:20:35
Ach... De brandweer is toch sporen vernietiger nr 1?  ;) ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: grizz op 7 oktober 2009, 22:30:26
Ach... De brandweer is toch sporen vernietiger nr 1?  ;) ;D

Kijk je zult mij dat dus niet horen zeggen...Wat ik jammer vind is dat er nog steeds mensen zijn die op die manier een negatieve klanken blijven geven. Je bent op elkaar aangewezen en je hebt allebei je specialismes, echter, als jij aankomt bij een brand waarvan je weet dat er kindjes nog binnen zitten, dan ga je niet nog eens drie of vier minuten op de brandweer wachten zonder iets te doen... je doet wat mogelijk is... dat daarbij ook wel eens politie mensen gewond raken ja klopt....ditzelfde gebeurd bij ontruimingen... Te voorkomen ?  Misschien wel, maar mensen die geen fouten maken moeten gevonden worden...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 7 oktober 2009, 22:41:59
Kijk je zult mij dat dus niet horen zeggen...Wat ik jammer vind is dat er nog steeds mensen zijn die op die manier een negatieve klanken blijven geven. Je bent op elkaar aangewezen en je hebt allebei je specialismes, echter, als jij aankomt bij een brand waarvan je weet dat er kindjes nog binnen zitten, dan ga je niet nog eens drie of vier minuten op de brandweer wachten zonder iets te doen... je doet wat mogelijk is... dat daarbij ook wel eens politie mensen gewond raken ja klopt....ditzelfde gebeurd bij ontruimingen... Te voorkomen ?  Misschien wel, maar mensen die geen fouten maken moeten gevonden worden...Je kan dit simpel pareren door aan een brandweerman te vragen wat hij doet als hij op zijn vrije dag langs een brandend pand loopt waar nog mensen inzitten... Gaat hij van een afstandje staan kijken totdat na 9 minuten de brandweer aankomt of gaat hij wat doen? Wat wel een voordeel is is dat hij weet wat brand 'doet' en het gevaar kan inschatten. Je zou agenten ook dit moeten leren... Maar volgens mij gaan we nu OT...  ;) (ergens zal hierover vast wel een topic over bestaan op het forum.. ;D)

Dus back on topic (BOT)....  :D ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 7 oktober 2009, 22:51:49
Wil je zeker de brandweerman een wapenstok meegeven en een curses  aanhouden aanbieden ?  ;D
( synische modus weer uit )
maar idd weer terug naar het onderwerk  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Guppie3335 op 7 oktober 2009, 23:20:44
Even voor mijn duidelijkheid....

Klopt het dat als er twee lintjes zijn gespannen, het 1e lintje de mensen moeten tegen houden die komen kijken (ramptoeristen) en het tweede lintje is dan voor de pers lijn zogezegd ?...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 7 oktober 2009, 23:27:09
Even voor mijn duidelijkheid....

Klopt het dat als er twee lintjes zijn gespannen, het 1e lintje de mensen moeten tegen houden die komen kijken (ramptoeristen) en het tweede lintje is dan voor de pers lijn zogezegd ?...

Áls ze 2 lintjes spannen is de eerste ''rij'' meestal voor de media ja
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Guppie3335 op 7 oktober 2009, 23:29:40
Ok duidelijk .... dank je

ik neem aan dat dit dan ook te maken heeft met een stukje gegarandeerde veiligheid voor alle pers mensen.
Zodat de hulpverleners hetgeen kunnen doen wat ze op dat moment moeten doen, nl zich bezig houden met hetgeen er gaande is en niet er achterna hoeven  te gaan jagen dat iemand zich ONGEOORLOOFD in het afgezette gebied bevindt.  :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 7 oktober 2009, 23:31:02
Tsja... allemaal heel triest en vervelend...
BEDANKT! "112-pubertjes" die de boel overal lekker lopen te verzieken...  :-\ :-X

(Ga lekker naar school ofzo, of aan je huiswerk)

Wat verstaat Jeroen onder 112-pubertjes? Elke 'fotograaf onder de '18' zonder perskaart?
Zo te zien heb je slechte ervaringen met fotografen (zonder perskaart)?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 7 oktober 2009, 23:59:15
de regels zijn bij sommige politie korpsen vrij duidelijk echter is dit nog steeds niet landelijk geloof ik
vaak weet de politie niet eens hoe een politie perskaart er uit ziet en komen mensen met een titel perskaart net zo ver
ik heb een politie perskaart maar vraag me af waarom ik hem heb hij word zelde gevraagt


hier onder een paar voorbeeld kaarten die in deze regio's bij de politie perskaart gedragen moeten worden om agenten duidelijk te maken wat er met deze kaart mag
(zo duidelijk is het nou bij de politie mensen op straat)
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmediabelangen.nl%2Fimg%2FKaartjeHollandsMidden.jpg&hash=f0dd0a2fc5051f0874a7a846b5c09a1a)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmediabelangen.nl%2Fimg%2FKaartjeRdamRijnmond.jpg&hash=1978940f9d9c8c97811cd1c8841a1a61)

Ok duidelijk .... dank je

ik neem aan dat dit dan ook te maken heeft met een stukje gegarandeerde veiligheid voor alle pers mensen.
Zodat de hulpverleners hetgeen kunnen doen wat ze op dat moment moeten doen, nl zich bezig houden met hetgeen er gaande is en niet er achterna hoeven  te gaan jagen dat iemand zich ONGEOORLOOFD in het afgezette gebied bevindt.  :-X

Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 8 oktober 2009, 00:00:55
er ging iets mis geloof ik
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Stefan Verkerk op 8 oktober 2009, 00:11:59
Wat verstaat Jeroen onder 112-pubertjes? Elke 'fotograaf onder de '18' zonder perskaart? Zo te zien heb je slechte ervaringen met fotografen (zonder perskaart)?
Waarom voel je je aangesproken? Het is de al oude uitdrukking 'alles over een kam scheren' die hier dan misschien wel of niet geldt. Maar ik denk eerder dat dit meer komt door de regelgeving binnen korpsen ten aanzien van de veiligheid dan om pubertjes te gaan pesten. Tegenwoordig wordt alles gecontroleerd en bij elke kleine (communicatie)fout kan er een rel ontstaan danwel in de media of op bureaucratisch niveau. Kortom, waarom voel je je aangesproken?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Foto Miché op 8 oktober 2009, 00:20:51
volwassen of puber maakt niks uit volgensmij ze (pesten) mij dan net zo goed en toch ben ik al lang geen puber meer  Waarom voel je je aangesproken? Het is de al oude uitdrukking 'alles over een kam scheren' die hier dan misschien wel of niet geldt. Maar ik denk eerder dat dit meer komt door de regelgeving binnen korpsen ten aanzien van de veiligheid dan om pubertjes te gaan pesten. Tegenwoordig wordt alles gecontroleerd en bij elke kleine (communicatie)fout kan er een rel ontstaan danwel in de media of op bureaucratisch niveau. Kortom, waarom voel je je aangesproken?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 8 oktober 2009, 04:03:56
Eind aan 24 jaar pieperdienst
...
Klop's werk wordt gewaardeerd door mensen van binnen én buiten het brandweerkorps. Tijdens calamiteiten kreeg de Hardinxvelder daarom ruim baan om zijn werk te doen.
...
,,De brandweer heeft 24 jaar geleden gevraagd of ik foto's voor ze wilde maken. Het werk werd een deel van mijn leven. Ik draaide mee met alle oefeningen, maakte de uitrukverslagen, gaf presentaties, ken alle regels.
...

Feitelijk werkt hij als brandweerfotograaf en heeft de brandweer daar ook
dankbaar gebruik van gemaakt. Ik denk dat de brandweer hem dan ook tot
officiële brandweerfotograaf moet benoemen zoals in Kennemerland. Ze hebben
24 jaar voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten en dus moeten ze vanaf
nu er maar een kwartje voor over hebben  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: muistroom op 8 oktober 2009, 10:14:07
Kan die man niet gewoon en perskaart aanvragen en krijgen? :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 1300001-MR op 8 oktober 2009, 10:36:46
Kan die man niet gewoon en perskaart aanvragen en krijgen? :)
Nee, want hij verdient er zijn brood niet mee.

Een officiele aanstelling door het korps lijkt mij de enige (juiste) oplossing O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 8 oktober 2009, 10:37:51
Feitelijk werkt hij als brandweerfotograaf en heeft de brandweer daar ook
dankbaar gebruik van gemaakt. Ik denk dat de brandweer hem dan ook tot
officiële brandweerfotograaf moet benoemen zoals in Kennemerland. Ze hebben
24 jaar voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten en dus moeten ze vanaf
nu er maar een kwartje voor over hebben  ;)


Het verhaal levert natuurlijk dubbele gevoelens op.
feitelijk is het correct wat er gebeurd. De politie handhaaft tegen het geen waar veel hulpverleners over klagen. Op zicht een hele goede zaak.

In dit geval heeft het korps 24 jaar lang voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten en de goede man rond laten zwemmen. Dit is niet correct. Denk ook eens even als zaken als  zijn veiligheid, ongevalsverzekeringen etc.  Ik kan me goed voorstellen dat de beste man zoiets heeft van bekijk het allemaal maar lekker. De korpsleiding had het op moeten nemen voor de man en hem moeten aanstellen in de functie van.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Feder op 8 oktober 2009, 12:16:21
Eigenlijk zou voor fotografen als die in Hardinxveld een nieuwe soort kaart moeten komen. Ik introduceer hierbij de BPK; brandweerperskaart.

Per brandweerkorps zou(den) 1 of 2 van deze kaarten uitgebracht kunnen worden aan fotografen die een geruime tijd, in opdracht van of in nauw overleg met de brandweer, foto's maken van het werk van het betreffende korps. Zo'n BPK geldt alleen binnen het uitrukgebied van het betreffende korps en eventueel in uitrukgebieden van aangrenzende brandweerkorpsen - of gewoon binnen een straal van 20km van de betreffende brandweerkazerne. De BPK zal binnen dat gebied op één lijn gesteld moeten worden met de Landelijke Politieperskaart. De kaart zal verstrekt moeten worden door de instantie die ook de politieperskaart verstrekt, en kan slechts worden aangevraagd, namens de fotograaf, door de commandant van het betreffende brandweerkorps.

Volgens mij kan hiermee op een deugdelijke manier een oplossing worden gevonden voor dit probleem. Wie het aangaat adviseer ik eens contact op te nemen met de bevoegde instanties en mijn BPK-plan voor te leggen. Ik ga er zelf niet achteraan, omdat ik er persoonlijk geen belang bij heb. Maar wie er wel belang bij heeft en wie een BPK wel ziet zitten zou dit plan eens kunnen voorleggen aan bestuurders, commandanten, beleidsmakers, ambtenaren, politici of welke invloedrijke mensen dan ook...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 8 oktober 2009, 14:31:02
Eigenlijk zou voor fotografen als die in Hardinxveld een nieuwe soort kaart moeten komen. Ik introduceer hierbij de BPK; brandweerperskaart.


Niet mee eens. De brandweer heeft geen journalistieke functie. Er bestaand reeds goede voorbeelden, dus waarom weer opnieuw het wiel uitvinden.

http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl (http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl)

http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=160 (http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=160)

http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=159 (http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=159)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 8 oktober 2009, 17:18:27
Nee, want hij verdient er zijn brood niet mee.

Een officiele aanstelling door het korps lijkt mij de enige (juiste) oplossing O0
Dat moet  toch mogelijk zijn hoor, er zijn meerdere mensen die zo'n kaarten hebben en heel ander werk doen of op school zitten, hoe komen die gasten dan aan die PPK ?  ??? ::)
Niet mee eens. De brandweer heeft geen journalistieke functie. Er bestaand reeds goede voorbeelden, dus waarom weer opnieuw het wiel uitvinden.

http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl (http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl)

http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=160 (http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=160)

http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=159 (http://www.fvt-brandweerzuidlimburg.nl/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=132&Itemid=159)
hier ben ik het ook niet mee eens, dat is bij jullie gewoon zo geregeld, maar dit is landelijk zeker niet bekend of een gewoonte...bovendien zou ik me er als burger behoorlijk druk om kunnen maken als mijn toko in brand stond en ik zou er mannen in brandweerpakken rond zien lopen met een fototoestel,  ik zou dan zeggen;  ik heb liever dat je mijn zooitje redt in plaats van dat je foto's maakt ( Want zo ziet een burger dat, die weet niet dat je niet bent opgeleid, en echt alleen als fotograaf rond loopt  :| )
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 8 oktober 2009, 17:39:25
Dat moet  toch mogelijk zijn hoor, er zijn meerdere mensen die zo'n kaarten hebben en heel ander werk doen of op school zitten, hoe komen die gasten dan aan die PPK ?  ??? ::)

Tuurlijk kan je zeggen dat het je hoofdberoep is en dat er media zijn die dat voor je willen bevestigen.. Het moet dus je hoofdberoep zijn en je moet aan een medium meewerken
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 8 oktober 2009, 17:56:08
Dat moet  toch mogelijk zijn hoor, er zijn meerdere mensen die zo'n kaarten hebben en heel ander werk doen of op school zitten, hoe komen die gasten dan aan die PPK ?  ??? ::)

Tuurlijk kan je zeggen dat het je hoofdberoep is en dat er media zijn die dat voor je willen bevestigen.. Het moet dus je hoofdberoep zijn en je moet aan een medium meewerken

Dat is ook precies de reden waarom ik er heel lang geen behoefte aan had.
Het was meer een leugenbriefje als een serieuze perskaart. Dat is overigens
wel aan het veranderen. Men wil meer op de criteria letten. Ook
beroepsfotografen die slechts een klein deel van hun tijd met persfotografie bezig
zijn kunnen buiten de boot vallen. Fotografen die gratis leveren of alleen aan
een website vallen dan ook buiten de boot.

Doet niets af aan het feit dat er altijd behoefte zal zijn aan een tussenvorm
zoals b.v. de titelperskaart (kaart van b.v. een lokale krant die alleen binnen
het spreidingsgebeid van de krant geldig is).

Het grote gevaar zit m.i. in het feit dat de media het al lang prachtig en
goedkoop vinden als jan en alleman foto's aanlevert. Dat ze hiermee het risico
lopen dat er straks geen beroepsfotografen meer zijn die wel binnen het lint
mogen werken hebben ze niet in de gaten  :'(
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 9 oktober 2009, 09:07:04
hier ben ik het ook niet mee eens, dat is bij jullie gewoon zo geregeld, maar dit is landelijk zeker niet bekend of een gewoonte...bovendien zou ik me er als burger behoorlijk druk om kunnen maken als mijn toko in brand stond en ik zou er mannen in brandweerpakken rond zien lopen met een fototoestel,  ik zou dan zeggen;  ik heb liever dat je mijn zooitje redt in plaats van dat je foto's maakt ( Want zo ziet een burger dat, die weet niet dat je niet bent opgeleid, en echt alleen als fotograaf rond loopt  :| )

Klopt zo ziet een burger dat idd, en uiteraard ook begrip voor die denkwijze  maar het belang van de veiligheid van eigen personeel staat hierin hoger dan het druk maken van een omstander en betrokkenen.  (Klinkt misschien grover  dan bedoeld) Een enkeling vraagt je dat ook, maar als je het uitlegt begrijpen de mensen het ook. In de nazorgprocedure wordt er dan ook zeer zeker aandacht aan besteed.
Net omdat je vanuit de brandweer werkzaamheden verricht kom je op plaatsen waar de veiligheid in gevaar komt. Beschermde kleding is dan zeker geen overbodige luxe. Daarnaast zal er van het FVT nooit iemand eerder ter plaatse zijn dan de eerste eenheid.  Foto’s  maken terwijl er nog geen eerste eenheid ter plaatse is uiteraard not done!

Ik vind het in ieder geval noemenswaardig van de brandweer Zuid-Limburg dat ze denken aan hun mensen. Je kunt ook de mensen laten fladderen en wachten tot er wat gebeurd en er vervolgens achter komen dat je niks heb geregeld als organisatie. Het is een bewuste keus geweest om zaken gescheiden te houden. Net om te voorkomen dat er vreemde zaken gebeuren met foto's!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: pompbediende op 18 oktober 2009, 03:00:47
Regionale Brandweer Zuid Holland-Zuid zet de klok in Hardinxveld-Giessendam 24 jaar terug  [./b]

Geachte bezoeker

Door een beslissing van de commandanten in dienst van de Regionale Brandweer Zuidholland-Zuid is de onofficiele website van brandweer Hardinxveld-Giessendam verwijderd van het Internet.
U heeft hierop de afgelopen negen jaar de verrichtingen van brandweer Hardinxveld-Giessendam kunnen volgen, en ook uit de rest van de regio werden regelmatig foto's geplaatst. Door deze maatregel is de klok voor het zo vooruitstrevende korps van brandweer  Hardinxveld-Giessendam 24 jaar terug gezet, in die tijd werd er namelijk ook niets vastgelegd.
Bij deze wil ik alle bezoekers en sympathisanten, die op wat voor manier dan ook hun bijdrage hebben geleverd om de site in de oude vorm te behouden bedanken voor hun steun en inzet.
Als laatste rest mij nog het voltallige korps van Hardinxveld-Giessendam te bedanken voor de vriendschap, en de collegialiteit welke ik daar de afgelopen 24 jaar mocht delen, dit was hartverwarmend in goede, maar ook in slechte tijden.
Ik heb het allemaal met veel liefde voor jullie, en iedereen gedaan.

Op de vrijgekomen webruimte is vanaf vandaag een nieuwe site te zien, waarbij de klok 24 jaar terug gaat in de tijd, de Geschiedenis van brandweer Hardinxveld-Giessendam .
U kunt daar iedere week nieuwe afleveringen uit het archief van het korps bekijken, te beginnen op de datum waarop ik ben gestart met het maken van foto's.

Ewoud Klop

bron : http://home.hetnet.nl/~ewoud01/ (http://home.hetnet.nl/~ewoud01/)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 18 oktober 2009, 04:07:51
Het is dus een beslissing van de brandweer zelf en niet van de politie?

''De politie wil voortaan alleen fotografen met een officiële status - in dienst van de brandweer of als persfotograaf - toegang tot een 'rampgebied' verlenen''

''Door een beslissing van de commandanten in dienst van de Regionale Brandweer Zuidholland-Zuid is de onofficiele website van brandweer Hardinxveld-Giessendam verwijderd van het Internet.''

Vind het overigens maar triest om meteen alles neer te gooien en offline te halen.. Er zijn veel meer incidenten waar geen lintje gespannen is dan waar wel een lintje gespannen is.. Dus ga gewoon lekker door met foto's maken en als dat een keer van achter een lintje moet, so be it O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 18 oktober 2009, 07:58:57
Vind het overigens maar triest om meteen alles neer te gooien en offline te halen.. Er zijn veel meer incidenten waar geen lintje gespannen is dan waar wel een lintje gespannen is.. Dus ga gewoon lekker door met foto's maken en als dat een keer van achter een lintje moet, so be it O0

Dat vind ik dus niet. Als jij dermate veel tijd in een hobby steekt, waarvoor een derde partij ''mazzel'' heeft en gratis en voor niets een website, webmaster en fotograaf in ''dienst'' heeft, kun je ook vanaf de andere zijde medewerking verwachten (zéker na 24 jaar). Tegenwoordig blijkt dat het allemaal lastig word mede door de grote diversiteit aan 112ikweethetbetervolk, waardoor alle diensten het mediabeleid gaan aanscherpen (géén perskaart = géén doorgang = géén uitzonderingen)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: firemanr op 18 oktober 2009, 11:00:20
Als ik tegenwoordig foto's sta te maken voor de brandweer of politie, struikel je steeds meer en meer over de zgn. persfotografen. Het wordt hoog tijd dat hier de kam eens doorgehaalt wordt. En als een agent je terug dirigeert achter het lint of vraagt om iets te doen, heb je het maar te doen. Ligt misschien wel een taak als opvoeder te wachtten om je zoon of dochter het verschil tussen goed en kwaad te leren, en dat gezag en respect voor dat gezag hoog in het vaandel horen te staan. Daar ontbreekt het nogal eens aan tegenwoordig! ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 18 oktober 2009, 11:09:59
ik kan je mening Ronald alleen maar beamen!
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.smiliez.nl%2Fsmiliez%2Fongesorteerd%2Fappl.gif&hash=51fa0fecb82cb5171061a20465385dea)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 18 oktober 2009, 14:01:59
Wordt dit nu zo'n 112-fotografen-bash-topic? Lekker alles en iedereen over één kam scheren, allerlei nare eigenschappen toedichten etc.

Alsof er onder de beroepsfotografen geen lui zitten die desnoods over lijken gaan om de mooiste foto te maken waarmee het meeste geld te vangen valt.

Is niet de juiste benadering gewoon een algehele oproep aan alle fotografen om zich vooral aan geschreven en ongeschreven regels te houden?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Stefan Verkerk op 18 oktober 2009, 14:10:35
ik kan je mening Tarie alleen maar beamen!
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.smiliez.nl%2Fsmiliez%2Fongesorteerd%2Fappl.gif&hash=51fa0fecb82cb5171061a20465385dea)(;))
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 18 oktober 2009, 17:12:18
Als ik tegenwoordig foto's sta te maken voor de brandweer of politie, struikel je steeds meer en meer over de zgn. persfotografen. Het wordt hoog tijd dat hier de kam eens doorgehaalt wordt. En als een agent je terug dirigeert achter het lint of vraagt om iets te doen, heb je het maar te doen. Ligt misschien wel een taak als opvoeder te wachtten om je zoon of dochter het verschil tussen goed en kwaad te leren, en dat gezag en respect voor dat gezag hoog in het vaandel horen te staan. Daar ontbreekt het nogal eens aan tegenwoordig! ::)

Ronald wat denk je dat een persfotograaf denkt als hij iemand met brandweerjas en de tekst brandweerfotograaf ziet fotograferen? Is dit wel een taak voor de brandweer of schieten we hierin ook niet een beetje door?

Even de kat op het spek binden...... 8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 18 oktober 2009, 18:49:52
ik kan je mening Tarie alleen maar beamen!
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.smiliez.nl%2Fsmiliez%2Fongesorteerd%2Fappl.gif&hash=51fa0fecb82cb5171061a20465385dea)(;))
heey je hebt me handjes geciteerd :D

Tarie, jij vult het zo in voor mij dat bash  topic...... als jij vindt dat ik dat moet vinden.....prima
maar dat vind ik niet ;)

ik beaam wat Ronald schrijft  ".. als een agent je terug dirigeert achter het lint of vraagt om iets te doen, heb je het maar te doen. Ligt misschien wel een taak als opvoeder te wachtten om je zoon of dochter het verschil tussen goed en kwaad te leren, en dat gezag en respect voor dat gezag hoog in het vaandel horen te staan. Daar ontbreekt het nogal eens aan tegenwoordig!"
daar ligt namelijk een hele harde kern van waarheid, dat ouders hun kinderen etc.....maar dan ga ik weer off topic
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 18 oktober 2009, 19:08:29
Wordt dit nu zo'n 112-fotografen-bash-topic?

Blijkt dus dat er op veel lokatie's landelijk dezelfde problemen worden ervaren door eenzelfde soort mensen ....
En ja, dan noem ik het bij naam....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: AMK op 18 oktober 2009, 19:32:09
Het verhaal blijft hetzelfde.. De door jullie genaamde 112-Pubertjes staan nu netjes achter het lintje, de serieuze hobbyisten kunnen eventuele coulance ook wel vergeten, en de fotografen met een ppk worden onder het lintje doorgelaten.

Hulpverleners weten ook best dat niet alle fotografen de slechtste zijn, maar er zijn gewoon bepaalde afspraken gemaakt en die zijn erg duidelijk. Het is erg jammer, maar je kunt niet tegen de ene hobbyist zeggen dat die wel onder het lintje doormag en tegen de ander niet.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: firemanr op 18 oktober 2009, 20:26:24
Zie het bericht nu pas weer staan...

@Tarie: het is geen 112bash topic, ik geef alleen maar aan dat bepaalde jonge fotografen met 1 of andere perskaart denkt alles te mogen fotograferen en als een politieman er iets van zegt is hij de gebeten hond. Ik denk niet dat dat correct is. Hij/zij is iemand die het gezag neerzet en op dat moment uitmaakt wat er gebeurt. Te veel jongelui ziet een agent(e) meer als een persoon om maar eens flink tegen te schoppen als het hem of haar uitkomt.

@Shave: ook hier hebben we jongelui die foto's nemen, daar is niks op tegen en als ze op de openbare weg staan ook niks aan te doen. Hier gaat het over het algemeen allemaal in harmonie. Die jongens weten wat mag en kan. Zoals jezelf weet heb ik geen perspas, maar een pas uitgegeven door de gemeente. Waarmee ik overal toegang verkrijg. Fotograferen doe ik allang niet meer alleen voor de brandweer, maar af en toe neem ik ook foto's voor de politie. Doorgeschoten of niet, maar op 1 of andere manier hebben ze er wel wat aan en kunnen ze er wat mee doen.  ;)

@ Alain: deze "hobbyist" krijgt geen cent voor de foto's om de doodeenvoudige reden dat ze worden gemaakt voor de gemeente en ik ze dus niet mag verkopen. Ook door het neerpennen van "hobbyist" heb jij volgens mij geen idee waar je het over hebt. :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Shave op 18 oktober 2009, 22:52:56
Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Het is logisch dat bij een incident mensen komen kijken. Of ze nu een fototoestel of camera vast hebben of niet ze staan er en dat maakt geen verschil. Als er een melding is dan staat een halve wijk aan je voet mee te kijken, so what?

Als er een lintje wordt gespannen schuift de boel er netjes achter. Mensen die menen rechten te hebben ook. Volgens mij is dat een taak van de politie.

Ik heb wel eens het idee dat er meer sprake is van machtsmisbruik, ik zeg dat jij daar gaat staan en klaar. En ja, er zijn wel eens personen die menen onder een lint door te moeten lopen maar dit zijn vaker mensen zonder camera als met.

Als de werkplek voldoende ruimte heeft, sporen of andere zaken zijn veiliggesteld en iedereen normaal kan werken waarom zou je dan moeilijk doen als er aan het lintje 5 meter verderop foto’s worden genomen?

Laat iedereen in zijn waarde en zijn pleziertje hebben. 112-sites zijn de best bekeken sites in hv-land en foto’s duiken overal op. De echte prof fotografen komen bij “echte” calamiteiten heus wel aan hun beeldmateriaal en niet vanaf de zijlijn.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 19 oktober 2009, 12:32:39
Tarie, jij vult het zo in voor mij dat bash  topic...... als jij vindt dat ik dat moet vinden.....prima
maar dat vind ik niet ;)

Heel knap dat je dat uit mijn stukje haalt. Ik heb alleen mijn mening gegeven. Daar kan je het mee eens of oneens zijn. :)

Er zijn heleboel goedwillende personen die namens 112-sites fotograferen. (Ook) daar zitten rotte appels tussen. ik heb alleen weergegeven dat ik het gevoel heb dat fotografen van die sites over één kam worden gescheerd.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 19 oktober 2009, 12:55:56
Door de overheid worden nu alle fotografen over één kam gescheerd... Dus waarom dan ook niet met de 112 sites...  ;) Zij zijn de veroorzaker geweest van deze strengere regels...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Danny722 op 19 oktober 2009, 13:43:33
Het zou de eerlijkste optie zijn om  de tijd en technologie de schuld te geven...niet de '112-fotografen'.

Want, ga maar eens na: vroeger reden er net zo goed jeugdige personen achter de brandweer aan. Eventueel met fototoestel, en anders kwamen ze gewoon op het geluid van de sirenes af en reden zodoende achter de hulpverleners aan.

Er gebeurt nu precies hetzelfde, met als enige verschil dat tegenwoordig iedereen in staat is een camera te kopen. Of een mobieltje, daar kan je immers tegenwoordig ook mee fotograferen.

Dus wat is er dan veranderd? De 'jochies' die staan te kijken waren er vroeger ook, nu hebben ze alleen een camera. Denk je niet dat vroeger -als de technologie er al was geweest- hetzelfde gebeurd was?

Wat ik maar probeer te zeggen is dat de fotografen nu eenmaal bij deze tijd horen. Als er over 100 jaar met een vliegende camera foto's gemaakt kunnen worden zal dat ook gebeuren door jeugdfotografen. Als over 100 jaar de digitale camera's onbetaalbaar zijn geworden omdat ze bijna niet meer gemaakt kunnen worden zal het aantal fotografen afnemen, maar naar mijn mening niet het aantal mensen dat dan bij een incident komt kijken.

Je kan beter voor een goede oplossing zorgen dan maar te blijven zeuren over de fotografen. Negen op de tien zijn namelijk wél fatsoenlijk en houden zich aan de regels. Maak afspraken met de fotografen, bij problematische fotografen kan je kijken naar alternatieve maatregelen en ik blijf ervan overtuigd dat hulpverleners en '112-fotografen' zo prima samen bij een incident kunnen staan. De ene groep achter het lintje, de andere groep ervoor O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 19 oktober 2009, 15:17:33
Het zou de eerlijkste optie zijn om  de tijd en technologie de schuld te geven...niet de '112-fotografen'.

Want, ga maar eens na: vroeger reden er net zo goed jeugdige personen achter de brandweer aan. Eventueel met fototoestel, en anders kwamen ze gewoon op het geluid van de sirenes af en reden zodoende achter de hulpverleners aan.

Er gebeurt nu precies hetzelfde, met als enige verschil dat tegenwoordig iedereen in staat is een camera te kopen. Of een mobieltje, daar kan je immers tegenwoordig ook mee fotograferen.

Dus wat is er dan veranderd? De 'jochies' die staan te kijken waren er vroeger ook, nu hebben ze alleen een camera. Denk je niet dat vroeger -als de technologie er al was geweest- hetzelfde gebeurd was?JUIST!! Ik denk het, jij zegt het... O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: handTAS op 22 oktober 2009, 12:50:12
Er zou eigenlijk ook een topic gestart moeten worden over agenten die in de werkcirkel staan te kijken terwijl ze daar niets te zoeken hebben. Maar zoasl gezegd dat is een heel ander topic.

In mijn optiek dien je aanwijzingen die gegeven worden door bevoegde ambtenaren op te volgen. Vervolgens hierover in discussie gaan is situatiespecifiek. Bij een reanimatie bv geen discussie, bij een brand die al een paar uur woed (en erg geen duidelijke reden is om weggestuurd te worden) kun je de discussie wat mij betreft aangaan. Desnoods niet met de diender zelf maar vragen naar de ovd-p of de ppersvoorlichter.

Uiteindelijk doen wij het werk dat diep in zijn of haar hart iedereen wel zou willen doen. Daarom gun ik omstanders alle mogelijkheden om het hulpverleningsvak te ervaren zolang andere hierdoor geen gevaarlopen of gehinderd worden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: firemanr op 25 oktober 2009, 01:51:45
Wat er voor meerwaarde is aan een reanimatie snap ik niet helemaal... ::) Als je dat op foto wilt zetten, snort er iets niet aan je bovenkamer! 8)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 12 november 2009, 20:27:39
Er zou eigenlijk ook een topic gestart moeten worden over agenten die in de werkcirkel staan te kijken terwijl ze daar niets te zoeken hebben. Maar zoasl gezegd dat is een heel ander topic.

....of brandweer vrijwilligers die "er achteraan" komen wanneer de TS of HV (met volledige bezetting) al is uitgerukt. Die staan dan met z'n allen massaal hetzelfde te doen dan de hier genoemde fotografen.


Wat er voor meerwaarde is aan een reanimatie snap ik niet helemaal... ::) Als je dat op foto wilt zetten, snort er iets niet aan je bovenkamer! 8)
Dan hebben we het over fatsoensnormen denk ik. Een foto van reanimatie heeft geen enkele nieuwswaarde, dus dat zet ik niet op de foto. Zo zijn er meer zaken die bij mij niet op de foto gaan. Dat is iets van fatsoen wat ik in mijn opvoeding heb meegekregen.
Foto's van slachtoffers worden nooit herkenbaar gepubliceerd. Dat is bij de hulpverleners ook bekend, en daar bestaat dan ook een goede relatie mee. Nadat bv slachtoffers zijn bevrijd of afgevoerd krijgen we regelmatig de gelegenheid om foto's te maken. De nieuwswaarde is niet minder wanneer er geen slachtoffers op staan toch?
Het doel van de organisatie waar ik de foto's voor maak is brengen van regionaal nieuws: wat is er waar gebeurd. Niet om te laten zien dat Pietje, Kareltje van de sokken heeft gereden. Wel dat er iemand van de sokken is gereden.
Door op deze manier te werken heb je geen PPK nodig, met een goede relatie kom je verder. Het is ook bekend dat er PPK houders zijn die het nog presteren om een foto van een slachtoofer in de ambu te maken, door een open deur, of pogen door de ramen een foto te maken. Ik denk dat dat soort "pro's" meer kapot maken dan menig "hobby fotograaf".
Een PPK is geen vrijgeleide om je niet aan algemeen geldende fatsoensnormen te houden, maar zo gedragen een aantal zich wel.

Samenvattend zou ik willen stellen dat je in onderling overleg, met heldere regels er uit kunt komen. Het is ons in ieder geval wel gelukt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BH112 op 13 november 2009, 00:51:00
....of brandweer vrijwilligers die "er achteraan" komen wanneer de TS of HV (met volledige bezetting) al is uitgerukt. Die staan dan met z'n allen massaal hetzelfde te doen dan de hier genoemde fotografen.

ik heb vaak genoeg gehad dat er dus een brandweerman aan kwam (IN EIGEN AUTO) en die vervolgens ging staan kijken totdat er dus meer hulp nodig was... en dan is het toch wel weer makkelijk dat er iemand van dat korps "extra" aanwezig is... maargoed dat is mijn mening...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 13 november 2009, 11:55:15
ik heb vaak genoeg gehad dat er dus een brandweerman aan kwam (IN EIGEN AUTO) en die vervolgens ging staan kijken totdat er dus meer hulp nodig was... en dan is het toch wel weer makkelijk dat er iemand van dat korps "extra" aanwezig is... maargoed dat is mijn mening...

Dan zal er dus opgeschaald moeten worden.
Niet om vervelend te doen, en ik snap ook wel dat de door mij geschetste situatie prima kan werken.
Het gaat hier nu om de officiële regels die gevolgd worden, althans dat wordt aangegeven. Dan is een regel ook dat er voor bijstand, opgeschaald dient te worden, volgens de daarvoor geldende procedures.

Nogmaals dit is niet om vervelend te doen, maar we hebben het over regels. Als je die volgt, niets mis mee, maar dan wel voor iedereen. Niet voor de een wel omdat het beter uitkomt, en de ander niet omdat dat ook beter uitkomt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 22 november 2009, 16:31:25
Even twee voorbeelden van foto's waar ik me echt aan erger:
Een incident van geen enkele nieuwswaarde, geen spektaculaire beelden te maken maar toch verschijnen er weer meerdere kompleet nutteloze en overbodige foto's op een internet site:
Niets zeggende foto:

/knip
en waarom is deze foto gemaakt en op het internet geplaatst  ???

/knip

Tja of een incident wel of geen nieuwswaarde heeft, is misschien niet alleen aan deze foto's te zien. Achteraf was het toch wel een bijzonder brandje.

Maar om op die agente terug te komen: ik was erbij toen de foto gemaakt werd. We hebben een tijd met haar staan praten en ze vond regio15.nl een leuke en informatieve website; maar vond het jammer dat zij er nooit op stond. We hebben staan geinen met 'dan zetten we toch ook jou erop; kan je thuis ook eens zeggen dat je op R15 staat'. Gezien de afstand van de fotograaf tot zijn onderwerp kan je je ook wel voorstellen dat de foto niet gemaakt is zonder dat zij dit wist.

Dus zo is het gegaan.... Misschien wel aardig om te weten. Het had je ook gesierd als je dat even had onderzocht (of in ieder geval met die mogelijkheid rekening had gehouden), voordat je 'onze' foto's hier post als voorbeeld van 'foute fotografie'. Deze foto heeft dus geen enkele relatie met het onderwerp van dit draadje, in ieder geval.

Links en provocerende tekst weggehaald door FF

Zolang de politie niet bij ons klaagt (en: we spreken ze regelmatig) denk ik dat het wel mee valt.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: fast-one op 22 november 2009, 19:33:54
hallo allemaal,


ik heb het topic eens doorgelezen en ik vraag me af of het uberhaupt wenselijk is dat fotografen verwachten van hulpverleners
dat deze zich dusdanig positioneren dat ze niet "in de lens staan" ik denk dat hulpverleners die bij een situatie ter plaatse zijn absoluut geen aandacht moeten geven aan de fotografen maar zich moeten richten op de betrokkenen van de betreffende casus en op de kwaliteit van de hulpverlening.

van de andere kant begrijp ik ook wel het belang van de fotografen ter plaatse want die willen mooie, indrukwekkende plaatjes voor hun medium.
en de bezoekers van hun site weten ook dat als er ergens een ongeval of brand is geweest hiervan reportages op hun website komen, want laten we eerlijk zijn
hoe vaak zie je nog een foto van een verkeersongeval in een lokale krant? dus wat dat betreft voorzien deze sites zeker in een behoefte.

hier in het zuiden hebben we tegenwoordig het foto en videoteam van de regionale brandweer zuid-limburg en dat werkt ook voor mij als ambulance hulpverlener prima, bij een inzet samen met de brandweer zie je in een oog opslag oh ja dat is het foto en video team het is ok.
in het begin van het foto en video team was ik hier vrij sceptisch over (zij mogen ook achter de afzettingen bij het incident) maar nu na enkele praktijkervaringen
merk je dat ze geruisloos hun taak doen en vooral niet voor de voeten lopen.
de mensen die websites hebben werken meestal in een bepaalde regio misschien zijn er meerdere websites per regio en is het een idee om je met alle fotografen
eens samen te pakken en een afspraak proberen te maken bij de politie, brandweer en rav om jullie gezamelijk te presenteren zodat men ook een idee heeft wie jullie zijn en wat jullie doen. ik denk dat die bekendheid van jullie het werken op een casus locatie wat makkelijker maakt voor jezelf en de hulpverleners

denk ook eens na over wat jullie voor elkaar kunnen betekenen, hoe jullie herkenbaar zijn. misschien moet je wel een procedure afspreken hoe je een erkend regio fotograaf kunt worden (bewijs van goed gedrag?) mij lijkt dat in elk geval een goed initatief om het kaf van het koren te scheiden
en ik denk dat het de fotografen siert als zij dit oppakken.

ik hoop dat jullie wat kunnen met deze reactie

groeten fast-one
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 22 november 2009, 19:49:38
Fast-one,

Als eerste: Ik ben het met je eens dat de hulpverleners gewoon hun werk moeten kunnen doen. Dat betekent: zich niet afvragen of zij 'voor de lens lopen' en dergelijke; dat is totaal niet interessant voor ze. En ja; de fotografen/videografen hebben dus ook maar te zorgen dat ze niet in de weg lopen.

Andersom: als ze niet in de weg lopen, hoeven fotografen ook het werk niet onnodig moeilijk gemaakt te worden. Gewoon een beetje respect over-en-weer tussen de beroepsgroepen, zeg maar.

Maar er zit vaak een wezenlijk verschil tussen een 'regio fotograaf' of een 'pers muskiet'. De eerste maakt opnames binnen de linten met medeweten en toestemming van de hulpverleners, maar mag die meestal niet publiceren. De beelden zijn dus uitsluitend voor intern gebruik. De 'pers muskiet' publiceert zijn opnames wel ergens via een publiek medium.

Ik maak dan overigens gemakshalve voor de term 'pers muskiet' even geen onderscheid tussen hobby fotografen, en mensen die het voor hun broodwinning doen.

Om mezelf dus even als voorbeeld te nemen: ik heb er bewust voor gekozen om GEEN status als brandweer/regio-videograaf na te streven; vanwege bovenstaande. De brandweer/politie mag mijn beelden best hebben als ze ze nuttig vinden, maar ik wil ook 'extern' kunnen publiceren wat ik wil.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BrigadierJan op 23 november 2009, 21:29:05
Ah ja Regio15, die doorgaans met een man of 7-8 om een incident heen staan? Volgens mij heeft er een een tijdje terug nog een boete gehad voor het betreden van een pd, als ik mij niet vergis? Ik heb dat nooit begrepen waarom dat nou nodig is, vervolgens staat er op de site van elke fotograaf ongeveer hetzelfde plaatje. Dat voegt toch nergens wat aan toe, net als de genoemde foto, dat soort onderonsjes vind ik niet op een nieuwssite passen? Neem dan voorbeeld aan District8, die vind ik echt goed, objectief, ze gedragen zich bescheiden bij incidenten, over de foto's kan je wel discussiëren. Met acht man loop je gewoon vroeg of laat in de weg.

Ik vind het prima dat er foto's worden gemaakt. Collega's moeten niet klagen, het hoort bij het vak van agent/hulpverlener. Degene die zeiken zijn of bang of hebben ambities en mogen om die reden 5 jaar niet in de publiciteit komen, dan nog hebben ze het maar anders aan te pakken willen ze daar kans op maken. Op het moment dat je een fotograaf gaat hinderen kan je er eenmaal de donder op zetten dat die foto gepubliceerd zal worden, want de fotograaf gaat er over wat er wordt gefotografeerd. Als je het echt niet wil zijn er wel middelen, zoals een scherm of met een zaklamp schijnen... Erg vervelend. Maar net als een fotograaf alles mag fotograferen wat hij wil mogen wij onze lamp schijnen op wat wij willen. Ervaring leert overigens dat de fotograaf dan alleen maar nog meer zijn best gaat doen. Je kan het beste doen alsof er niks aan de hand is, want daar komen ze juist niet voor.
Ik vind persoonlijk dat je de realiteit zo reëel en toch zo beschaafd mogelijk moet weergeven, dingen zijn nu eenmaal zoals het is, kinderen hoeven het niet te zien, maar dat is aan de ouders, de rest hoef je niet te beschermen. We zijn geen moraalpolitie.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 23 november 2009, 22:55:48
Ah ja Regio15, die doorgaans met een man of 7-8 om een incident heen staan? Volgens mij heeft er een een tijdje terug nog een boete gehad voor het betreden van een pd, als ik mij niet vergis?

Goh; opeens een BrigadierJan als een duveltje uit een doosje, met een mening. Misschien wel eens leuk als de mods IP adressen van deze gebruiker vergelijken met eerdere postings.

Voor het betreden van een PD ? Nee; niet bij mijn weten. Ik denk te weten waar je op doelt; maar dat ging niet over het betreden van een PD. Tenminste; als we het over hetzelfde incident hebben, natuurlijk. En die betreffende persoon was niet 'van regio15'; maar een fotograaf die 'ook' foto's aan R15 doorstuurt (maar dus ook aan andere media levert).

Tja; ik heb bijvoorbeeld ook foto's gezien dat de fotografen 'van' collega sites tussen 2 agenten weggevoerd worden; of die tegen het verkeer in rijden op een drukke weg om een plaats incident te bereiken. Maar dat is ook zijn/haar verantwoordelijkheid; want die iemand is ook niet 'in dienst' van die site, maar levert slechts beeldmateriaal aan. Ik ga die dus ook niet openbaar maken met 'kijk eens wat die vent van die en die site doet'. Dat moet je namelijk de site niet verwijten; maar hoogstens die zelfstandig fotograaf.

Anders ligt dat bij de kern van R15 redactieleden (op straat herkenbaar aan kleding met het regio15 logo). Onderling spreken we wel een gedragscode af. Bovendien overleggen we inmiddels via mobiele telefoon wie ernaar toe gaat; om op die manier inderdaad te voorkomen dat je er met 'te veel' staat. Dat is in het verleden misschien wel eens gebeurd; maar daar worden we zelf ook niet wijzer van. Tegenwoordig zal je er meestal 1 of 2 zien; 1 met foto camera en optioneel 1 met video camera.

Ik heb dat nooit begrepen waarom dat nou nodig is, vervolgens staat er op de site van elke fotograaf ongeveer hetzelfde plaatje. Dat voegt toch nergens wat aan toe, net als de genoemde foto, dat soort onderonsjes vind ik niet op een nieuwssite passen? Neem dan voorbeeld aan District8, die vind ik echt goed, objectief, ze gedragen zich bescheiden bij incidenten, over de foto's kan je wel discussiëren. Met acht man loop je gewoon vroeg of laat in de weg.

Doe mij dan maar een foto waar 8 regio15 medewerkers bij een incident staan. Ik gok er op dat je dat niet gaat lukken, ondanks dat het volgens jou 'doorgaans' het geval is.

Als je D8 beter vindt is dat (gelukkig) je goed recht. Maar bijvoorbeeld het artikel over het persscootertje van afgelopen week is dan (op zijn hoogst) van hetzelfde niveau als de genoemde foto van de agente. Ook dat betreft een 'plaagstootje'; een 'onderonsje'; een 'geintje' of hoe je het maar noemen wilt. Maar het had zeker niet meer nieuwswaarde dan dat R15 artikel waar we het nu over hebben; eerder aanzienlijk minder.

Als je de twee sites wilt vergelijken: prima. Maar doe het dan wel eerlijk....

Tot die tijd classificeer ik dit gemakshalve als 'kat in het nauw maakt rare sprongen'.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BrigadierJan op 24 november 2009, 01:15:58
Rustig maar hoor, ik viel je niet aan. Ik probeerde je duidelijk te maken waar het aan zou kunnen liggen en wat ik vaak hoor en zie. De district8 fotografen zie ik nauwelijks en toch hebben ze vaak foto's, hoe kan dat? Terwijl er regelmatig, zeker bij grote incidenten, een flink groep R15 fotografen zijn, duidelijk herkenbaar,  anders zou ik het ook niet roepen. Je hebt er alleen jezelf mee...

Voor het betreden van een PD ? Nee; niet bij mijn weten. Ik denk te weten waar je op doelt; maar dat ging niet over het betreden van een PD. Tenminste; als we het over hetzelfde incident hebben, natuurlijk. En die betreffende persoon was niet 'van regio15'; maar een fotograaf die 'ook' foto's aan R15 doorstuurt (maar dus ook aan andere media levert).

Ook goed, maar ben je je er van bewust dat dat misschien niet voor iedereen duidelijk is? En als je vraagt voor wie het is, hoor je regio 15?

Tja; ik heb bijvoorbeeld ook foto's gezien dat de fotografen 'van' collega sites tussen 2 agenten weggevoerd worden; of die tegen het verkeer in rijden op een drukke weg om een plaats incident te bereiken. Maar dat is ook zijn/haar verantwoordelijkheid; want die iemand is ook niet 'in dienst' van die site, maar levert slechts beeldmateriaal aan. Ik ga die dus ook niet openbaar maken met 'kijk eens wat die vent van die en die site doet'. Dat moet je namelijk de site niet verwijten; maar hoogstens die zelfstandig fotograaf.

Het eerste is gewoon fout en onverantwoord. Wat het tweede betreft: In theorie werkt het zo, de praktijk werkt anders. Als ik in mijn werk over de schreef ga, wordt ik intern er op aangesproken. Maar voor de beeldvorming heeft de hele beroepsgroep het in zijn geheel gedaan en je maakt mensen ook niet wijs dat ze het individu kwalijk moeten nemen. Dat kan je niet negeren...

Anders ligt dat bij de kern van R15 redactieleden (op straat herkenbaar aan kleding met het regio15 logo). Onderling spreken we wel een gedragscode af. Bovendien overleggen we inmiddels via mobiele telefoon wie ernaar toe gaat; om op die manier inderdaad te voorkomen dat je er met 'te veel' staat. Dat is in het verleden misschien wel eens gebeurd; maar daar worden we zelf ook niet wijzer van. Tegenwoordig zal je er meestal 1 of 2 zien; 1 met foto camera en optioneel 1 met video camera.

Prima toch? Dat is precies wat ik bedoelde. Het zal alleen maar in je voordeel werken zo. Maar het was wel zo, misschien is het ondertussen veranderd zo dik zit ik er niet met mn neus op. Het was mij in het verleden meerdere malen opgevallen, vandaar.

Doe mij dan maar een foto waar 8 regio15 medewerkers bij een incident staan. Ik gok er op dat je dat niet gaat lukken, ondanks dat het volgens jou 'doorgaans' het geval is.

8 was wat gechargeerd geef ik toe,  maar 3, 4, 5 is of was niet vreemd... Het fatale ongeval onlangs in Wassenaar bijvoorbeeld.

Als je D8 beter vindt is dat (gelukkig) je goed recht. Maar bijvoorbeeld het artikel over het persscootertje van afgelopen week is dan (op zijn hoogst) van hetzelfde niveau als de genoemde foto van de agente. Ook dat betreft een 'plaagstootje'; een 'onderonsje'; een 'geintje' of hoe je het maar noemen wilt. Maar het had zeker niet meer nieuwswaarde dan dat R15 artikel waar we het nu over hebben; eerder aanzienlijk minder.

Nee, dat vind ik niet. Bij die agente had ik zoiets van: Huh? Ik snap dit niet? Dat wil ik niet, ik wil antwoorden, niet meer vragen of irrelevante dingen lezen/zien. Bij het artikel over die scooter moest ik heus even glimlachen. En zeg nou zelf eerlijk? De nieuwswaarde is misschien niet hoog, maar noemenswaardig is het zeker en ook een beetje om te lachen, met de nadruk op om. Even wat anders dan alle ongelukken, branden, moorden etc.
Het gaat er niet om wie beter is of niet. De hele aard van beide sites is anders. Wat dat betreft vind ik D8 meer een nieuwssite (formeler) en R15 een site voor liefhebbers (informeler). Komt wel op hetzelfde neer, maar het is maar net het verschil in de invalshoek. En daar dragen dat soort kleine dingen toe bij...Ik ging er op in omdat jij redelijk fel hierop verdedigde en ik mij er ergens in kon vinden.

Als je de twee sites wilt vergelijken: prima. Maar doe het dan wel eerlijk....

Tot die tijd classificeer ik dit gemakshalve als 'kat in het nauw maakt rare sprongen'.

Peen

Volgens mij loop je een beetje op je tenen. Nergens voor nodig. Nogmaals ik viel je niet aan.

Groetjes
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SirMark op 24 november 2009, 03:10:05
De oplossing is gewoon onderling respect en begrip. Ga met elkaar in gesprek.
Nee, niet tijdens een inzet, want dan hebben hulpverleners wel iets beters te doen dan communiceren over foto's.

Toen ik nog mijn eigen nieuwssite had, ben ik voor de start gaan schrijven met de teamleider Politie uit de regio, de brandweercommandant en de ambulancepost.
Wij werden met open armen ontvangen in de kantoren van al deze mensen, en we hebben goed gepraat en zaken besproken die wel en niet gewenst zijn.
Tevens hebben we hier een flyer achtergelaten met onze doelen en hoe wij te werk gaan. Deze zijn vervolgens op de prikborden gehangen in kantines en dit is bij de hulpverleners als zeer positief ervaren.

Een aantal agenten heeft toen opgegeven bij de teamleider niet herkenbaar op de foto te willen. Dit hebben we gerespecteerd en ieder teamlid hiervan op de hoogte gesteld.

Het gevolg; een prima communicatie, heldere afspraken, en begrip onderling.

Het is maar net hoeveel energie je er in wilt steken. Als je wil dat de mensen waarmee je 'het moet doen' bij een incident begrip hebben voor je werk of hobby, investeer er dan in.

Enkel mokken heeft geen zin. Ga met mensen om de tafel!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Hunter op 24 november 2009, 08:17:26
De district8 fotografen zie ik nauwelijks en toch hebben ze vaak foto's, hoe kan dat? Terwijl er regelmatig, zeker bij grote incidenten, een flink groep R15 fotografen zijn, duidelijk herkenbaar,  anders zou ik het ook niet roepen. Je hebt er alleen jezelf mee...

Ach, er is er 1 van D8 die ik regelmatig tegen kom en zijn werkwijze wordt niet alleen door mij, maar ook door bepaalde hulpverleners in twijfel getrokken. Ik zal geen namen noemen, maar het is wel erg eenvoudig (en zelfs erg jammer) om zulke dingen op een forum te verkondigen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 24 november 2009, 08:43:11
Rustig maar hoor, ik viel je niet aan. Ik probeerde je duidelijk te maken waar het aan zou kunnen liggen en wat ik vaak hoor en zie. De district8 fotografen zie ik nauwelijks en toch hebben ze vaak foto's, hoe kan dat? Terwijl er regelmatig, zeker bij grote incidenten, een flink groep R15 fotografen zijn, duidelijk herkenbaar,  anders zou ik het ook niet roepen. Je hebt er alleen jezelf mee...

Ook goed, maar ben je je er van bewust dat dat misschien niet voor iedereen duidelijk is? En als je vraagt voor wie het is, hoor je regio 15 ?

Dat ben ik met je eens. Een hoop mensen gebruikt onze naam 'aan het lint'; dat is juist een van de redenen dat we die 'bedrijfskleding' zijn gaan gebruiken. En daardoor vallen we ter plaatse misschien meer op als regio15 fotograaf. Andersom betekent het ook dat het achteraf makkelijk is om ons aan te spreken, mochten er bijvoorbeeld irritaties zijn geweest gedurende een inzet.

Zoals een bekend voetbaltrainer zegt: elk nadeel heb zijn voordeel.

Het eerste is gewoon fout en onverantwoord. Wat het tweede betreft: In theorie werkt het zo, de praktijk werkt anders. Als ik in mijn werk over de schreef ga, wordt ik intern er op aangesproken. Maar voor de beeldvorming heeft de hele beroepsgroep het in zijn geheel gedaan en je maakt mensen ook niet wijs dat ze het individu kwalijk moeten nemen. Dat kan je niet negeren...

En ook dat geldt voor elke beroepsgroep; denk aan de uitzending over de snelheidcontroleurs van Peter R. de Vries. Reken maar dat elke controleur daar de komende jaren nog opmerkingen over krijgt. Toch kan je dat juist niet anders bestrijden dan de individuen die over de schreef gaan, corrigeren.

Realiseer je dus (voor onze mensen) in ieder geval het verschil tussen mensen in R15 kleding; en mensen die zeggen dat ze voor R15 fotograferen. Een aantal doet dat ook daadwerkelijk; maar er zijn ook mensen die onze naam slechts gebruiken (en dus niets door sturen). Ze komen er natuurlijk makkelijker mee weg dan dat ze zeggen dat ze van RTL of SBS zijn; want dat gelooft dan echt geen hond.

8 was wat gechargeerd geef ik toe,  maar 3, 4, 5 is of was niet vreemd... Het fatale ongeval onlangs in Wassenaar bijvoorbeeld.

Daar waren er inderdaad 3 van het redactie team. Het stond daar inderdaad behoorlijk vol; maar er was natuurlijk ook pers-alarm gegeven; dus dan komen er aardig wat op af. Prima; maar dus niet allemaal 'van ons'.

Sterker nog: ik ben er zelf bijvoorbeeld bewust niet naartoe gegaan; maar ik zag achteraf op video's en foto's een hoop fotografen die ik normaal nooit zie (en waarvan ik dus niet eens weet wie het zijn). Ik kan me dus voorstellen dat het daar goed vol stond.

Bij andere sites zie ik soms ook foto's van 3 fotografen bij 1 item staan. Maar die zijn inderdaad wellicht ter plaatse minder herkenbaar geweest; dat is waar.

Nee, dat vind ik niet. Bij die agente had ik zoiets van: Huh? Ik snap dit niet? Dat wil ik niet, ik wil antwoorden, niet meer vragen of irrelevante dingen lezen/zien. Bij het artikel over die scooter moest ik heus even glimlachen. En zeg nou zelf eerlijk? De nieuwswaarde is misschien niet hoog, maar noemenswaardig is het zeker en ook een beetje om te lachen, met de nadruk op om. Even wat anders dan alle ongelukken, branden, moorden etc.

Helemaal mee eens; ik moest er ook om lachen. Maar journalistiek gaat het niet het journaal jaaroverzicht 2009 halen  ;D

Het is in ieder geval zo'n zelfde soort 'intern grapje' als die andere foto wat mij betreft.

Het gaat er niet om wie beter is of niet. De hele aard van beide sites is anders. Wat dat betreft vind ik D8 meer een nieuwssite (formeler) en R15 een site voor liefhebbers (informeler). Komt wel op hetzelfde neer, maar het is maar net het verschil in de invalshoek. En daar dragen dat soort kleine dingen toe bij...Ik ging er op in omdat jij redelijk fel hierop verdedigde en ik mij er ergens in kon vinden.

Regio15 is inderdaad meer ontstaan 'vanuit de brandweer' in eerste instantie; een aantal van de redactie leden zit ook op de uitruk. Maar inmiddels is het grootste deel van het lezerspubliek burgers; de hulpverleners zijn gebleven maar er zijn gewoon veel meer 'anderen' bij gekomen waardoor zij inmiddels de grootste lezersgroep vormen. Het betekent o.a. dat je serieuzer moet worden; en dat je er op moet letten dat je geen vaktermen gebruikt die de burger dan niet snapt.

Overigens ben ik juist blij met de aanwezigheid van een D8 o.i.d. Het houdt ons over-en-weer scherp; en een beetje concurrentie is gezond. We gaan in ieder geval op straat normaal met elkaar om; leven en laten leven, en geen gekke 'relletjes aan het lint' zoals je soms leest over 112-sites elders in het land.

Volgens mij loop je een beetje op je tenen. Nergens voor nodig. Nogmaals ik viel je niet aan.

Oh; maak je over mij geen zorgen. Er moet heel wat meer gebeuren, wil Peentje over zijn theewater gaan  ;D

En deze reactie is al heel wat genuanceerder dan je eerste, dus even goede vrienden verder....

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 24 november 2009, 09:27:20
Dat ben ik met je eens. Een hoop mensen gebruikt onze naam 'aan het lint'; dat is juist een van de redenen dat we die 'bedrijfskleding' zijn gaan gebruiken. En daardoor vallen we ter plaatse misschien meer op als regio15 fotograaf. Andersom betekent het ook dat het achteraf makkelijk is om ons aan te spreken, mochten er bijvoorbeeld irritaties zijn geweest gedurende een inzet.

Zie ook http://www.regio15.nl/inzenden-nieuwsitems (http://www.regio15.nl/inzenden-nieuwsitems) en met name de 'Tips voor reporters'. Staat al een tijdje op de site! ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: fast-one op 24 november 2009, 11:30:40
De oplossing is gewoon onderling respect en begrip.

ondanks dat deze uitspraak al enkele malen in dit topic gedaan is vind ik dat de postings over en weer
al van weining respect getuigen dus kan me wel een beeld schetsen hoe dat op straat er aan toe gaat helaas.

zoals al eerder gezegd heeft iedereen zijn eigen belangen fotograaf, hulpverlener en patient/betrokkene.
er moet toch ergens een goede middenweg te vinden zijn?

zoals securemark al zegt je moet als fotograaf wat tijd investeren om je bekend te maken bij de hulpverlening ik denk dat de beloning des te groter is voor het moment als je foto's gaat maken bij een incident, daargelaten enkele hulpverleningsboeren die altijd met de hakken in het zand moeten.


groeten fast-one
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 24 november 2009, 13:05:12
ondanks dat deze uitspraak al enkele malen in dit topic gedaan is vind ik dat de postings over en weer
al van weining respect getuigen dus kan me wel een beeld schetsen hoe dat op straat er aan toe gaat helaas.

zoals al eerder gezegd heeft iedereen zijn eigen belangen fotograaf, hulpverlener en patient/betrokkene.
er moet toch ergens een goede middenweg te vinden zijn?

zoals securemark al zegt je moet als fotograaf wat tijd investeren om je bekend te maken bij de hulpverlening ik denk dat de beloning des te groter is voor het moment als je foto's gaat maken bij een incident, daargelaten enkele hulpverleningsboeren die altijd met de hakken in het zand moeten.

Oh; maar vergis je niet; we hebben meestal geen enkel probleem 'op straat' of 'met het hoofdbureau'. De aanleiding voor dit topic was wel zoiets, maar wij krijgen in Haaglanden meestal juist alle medewerking, en we hebben regelmatig contact/overleg met allerhande politie en brandweer functionarissen. Het beeld wat in de beginposting geschetst werd herken ik dus juist niet. En ons bekend maken bij de hulpverleners is ook niet echt nodig; ik denk dat een zeer groot percentage dagelijks op (in ieder geval) R15 en D8 kijkt (en die draaien al jaren, dus ze zijn behoorlijk bekend en ingeburgerd).
Maar in de loop van dit topic is het afgedraaid naar voorbeelden van wat 'wij' als regio15 allemaal fout doen, terwijl ik me uiteraard  ;D van geen kwaad bewust ben.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BrigadierJan op 24 november 2009, 14:14:29
Zoals een bekend voetbaltrainer zegt: elk nadeel heb zijn voordeel.

Zo is dat...

En ook dat geldt voor elke beroepsgroep; denk aan de uitzending over de snelheidcontroleurs van Peter R. de Vries. Reken maar dat elke controleur daar de komende jaren nog opmerkingen over krijgt. Toch kan je dat juist niet anders bestrijden dan de individuen die over de schreef gaan, corrigeren.

Ik denk dat mensen vooral bewust moeten worden gemaakt van wat ze vertegenwoordigen. Iedereen in uniform/bedrijfskleding of dusdanig herkenbaar is in feite een ambassadeur van zijn beroepsgroep. Daar mag men wel meer bewust van zijn. Of het nou werklui zijn in hun busjes op de linkerbaan, snelheidscontroleurs die 140 rijden of de journalist die zonder gordel al bellend rijd (PRdV).

Realiseer je dus (voor onze mensen) in ieder geval het verschil tussen mensen in R15 kleding; en mensen die zeggen dat ze voor R15 fotograferen. Een aantal doet dat ook daadwerkelijk; maar er zijn ook mensen die onze naam slechts gebruiken (en dus niets door sturen). Ze komen er natuurlijk makkelijker mee weg dan dat ze zeggen dat ze van RTL of SBS zijn; want dat gelooft dan echt geen hond.

Daar ben ik mij nu in ieder geval bewust van. Ik zal jullie niet meer over een kam scheren  ;)

Sterker nog: ik ben er zelf bijvoorbeeld bewust niet naartoe gegaan; maar ik zag achteraf op video's en foto's een hoop fotografen die ik normaal nooit zie (en waarvan ik dus niet eens weet wie het zijn). Ik kan me dus voorstellen dat het daar goed vol stond.

Waar het waarschijnlijk omgaat is dat daar een beetje de grens van sensatiezoekerij en nieuwsvergaring ligt, het is allemaal nog redelijk nieuw, met de komst van het internet en moet nog allemaal afgetast worden. Maar als je als medium met meer dan noodzakelijk voor je verslaggeving, reporters ter plaatse bent en het ook nog eens hobby-isten zijn, ja dan raak je die grens wel een beetje.

Helemaal mee eens; ik moest er ook om lachen. Maar journalistiek gaat het niet het journaal jaaroverzicht 2009 halen  ;D

Het is in ieder geval zo'n zelfde soort 'intern grapje' als die andere foto wat mij betreft.

Jawel alleen ook wat duidelijker voor de buitenstaanders ;) anders was je toelichting ook niet nodig, denk ik.

Het betekent o.a. dat je serieuzer moet worden; en dat je er op moet letten dat je geen vaktermen gebruikt die de burger dan niet snapt.

Sterker nog je moet niks. Je bent vrij om je site in te vullen zoals je dat zelf wil. Als je echt een serieuze nieuwssite wil worden of zijn dan zal je wellicht wat meer aan die voorwaarden moeten voldoen. Ik vraag me alleen af of je dat moet willen? Je hebt nu niet voor niets zoveel bezoekers, lijkt mij? En het heeft ook zo z'n charme.


Oh; maak je over mij geen zorgen. Er moet heel wat meer gebeuren, wil Peentje over zijn theewater gaan  ;D

En deze reactie is al heel wat genuanceerder dan je eerste, dus even goede vrienden verder....

Peen

Gelukkig maar, was ook zeker niet mijn bedoeling. Ik las dit:

Zolang de politie niet bij ons klaagt (en: we spreken ze regelmatig) denk ik dat het wel mee valt.

En voelde mij geroepen er op te reageren, zonder je aan te vallen.

Vriendelijke groet
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Regio 23-Noord op 20 december 2009, 11:29:19
Deze discussie volgende wil ik het volgende opmerken.

Elke Nederlander heeft volgens de Nederlandse grondwet recht op vrije nieuwsgaring. Als ik bij een incident foto's of video opnames aan het maken ben en er gaat wie dan ook mij ook hinderen (bv, met een Maglite in mijn lens gaat schijnen) vind ik dat mijn recht op vrije nieuwsgaring wordt aangetast.
Het lijkt mij stug dat een politieambtenaar, instructies heeft gekregen van hogerhand om mensen te hinderen met hun lamp tijdens hun opnames. Mocht de politieambtenaar dit doen, zal ik hem of haar normaal aanspreken en vragen hun hinder te staken.  Mocht het fotograafje pesten doorgaan dan zal ik een klacht neerleggen bij het betreffende korps.

Mijn eigen standpunt tov foto's en video opnames maken is: Fotografeer/film zoals je zelf ook op de foto/film wil komen. Loop elkaar niet in de weg met de regel dat de hulpverlener altijd voorrang heeft en respecteer elkaars werk.

Met de bovenstaande twee regels/zinnen heb ik ruim twaalf jaar, "met de kuit vooraan" kunnen staan bij mijn werk, ondanks dat de laatste jaren enkele 112-cowboys dit ernstig verpest hebben en de mensen die hun brood staan te verdienen het brood uit de mond stelen door hun, vaak slecht beeldmateriaal gratis aan de media aan te bieden, puur alleen door hun naam onder de foto te zien op/in een media!

Dit wilde ik even kwijt nav de bovenstaande discussie. (Peen, ik ben wie jij denkt!)

Iedere lezer hier een fijne kerst en een vooral veilig en gezond 2010.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tcf op 20 december 2009, 11:44:07
De hiervoor omschreven werkwijze lijkt me een keurige werkwijze.
Maar als een hulpverlener op welke manier dan ook duidelijk maakt dat hij/zij niet op de foto of film wil dan heb je daar ook respect voor te hebben. Ook al doet hij/zij dat dmv het schijnen met een maglite o.i.d.
Hulpverleners hebben mijn inziens goede argumenten om niet op de foto te willen.

En vwb een klacht neerleggen: vind ik erg ver gaan. Men is bezig met hulpverlenen. Vaak gebeurt dat onder -en bij extreme omstandigheden. Men heeft ook gewoon emoties en kan daardoor wel eens anders reageren dan zij doorgaans onder 'normale ' omstandigheden zullen doen. Spreek de hulpverlener ( waar mogelijk ) er na afhandeling van het incident even op aan of als de situatie tp dat DAADWERKELIJK toelaat. Hij/zij zal je waarschijnlijk gewoon netjes vertellen waarom hij/zij dat niet wil....
Maar een klacht...nee, dat vind ik niet respectvol t.o.v. de hard werkende hulpverleners.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Regio 23-Noord op 21 december 2009, 08:01:59
De hiervoor omschreven werkwijze lijkt me een keurige werkwijze.
Maar als een hulpverlener op welke manier dan ook duidelijk maakt dat hij/zij niet op de foto of film wil dan heb je daar ook respect voor te hebben. Ook al doet hij/zij dat dmv het schijnen met een maglite o.i.d.
Hulpverleners hebben mijn inziens goede argumenten om niet op de foto te willen.

En vwb een klacht neerleggen: vind ik erg ver gaan. Men is bezig met hulpverlenen. Vaak gebeurt dat onder -en bij extreme omstandigheden. Men heeft ook gewoon emoties en kan daardoor wel eens anders reageren dan zij doorgaans onder 'normale ' omstandigheden zullen doen. Spreek de hulpverlener ( waar mogelijk ) er na afhandeling van het incident even op aan of als de situatie tp dat DAADWERKELIJK toelaat. Hij/zij zal je waarschijnlijk gewoon netjes vertellen waarom hij/zij dat niet wil....
Maar een klacht...nee, dat vind ik niet respectvol t.o.v. de hard werkende hulpverleners.


Ook een hulpverlener heeft een mond. Door in mijn lens te schijnen, kan ik niet automatisch weten wat zijn boodschap is. Als die hulpverlener tijd heeft om te schijnen, heeft die ook tijd om veel effectiever even te overleggen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: tcf op 21 december 2009, 19:41:12
Ik denk dat je m'n verhaaltje nog een keer rustig moet lezen en er daarna ff rustig over nadenken.
Blijkbaar begrijp je nog steeds niet wat ik bedoel helaas   :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 7194 op 22 december 2009, 15:39:53
Ook een hulpverlener heeft een mond. Door in mijn lens te schijnen, kan ik niet automatisch weten wat zijn boodschap is. Als die hulpverlener tijd heeft om te schijnen, heeft die ook tijd om veel effectiever even te overleggen.
Zo maak je vrienden en bouw je wederzijds respect op!  :-X
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SirMark op 26 december 2009, 00:51:27
Toch grappig, er wordt altijd maar weer gesmeten met "ik heb het recht om" of "ik mag". Klopt, veel mag.. maar of het ook verstandig en wijs is? Gewoon even helder nadenken in welke situatie een hulpverlener zich bevind en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Achteraf huilen over een lampje.. tja.. als jij je tijd daarmee wilt verdoen: Prima.

Anyway, jij bent daar om plaatjes te schieten en de hulpverlener om mensenlevens te redden. Wat is dan belangrijker.. een mensenleven of jouw plaatjes, ook al is het je brood.
Het helpt al helemáál niet voor de onderlinge verstandhouding om na een incidentje met een lampje in je lens meteen hele discussies op te gaan laaien. Dat is nu precies de manier om hulpverleners en fotografen wéér verder van elkaar weg te drukken.

just my  2 cents..
again..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jim1 op 26 december 2009, 01:08:42
Toch grappig, er wordt altijd maar weer gesmeten met "ik heb het recht om" of "ik mag".
Zijn niet alleen fotograven. Ook studenten die Rechten studeren kunnen hier wat van. "Ik heb het recht om je naam te weten, ik heb het recht om te weten wie er in het bureau is, ik heb het recht om de baas te spreken!" Maar hij had niet het recht om collega's te hinderen tijdens een aanhouding en ook niet om een collega te paard te duwen. En dat heeft de verdachte gemerkt....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 6 januari 2010, 15:31:54
Deze vraag kwam bij mij naar boven toen ik zojuist het topic  Fotografen kan dit??? (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,12916.0.html) zat te bekijken :)

slachtoffers worden al soms netjes onherkenbaar gemaakt
kentekens etc. ik snap best dat er niet veel van een foto overblijf
maar wat vind de HV-er er zelf van als hij zich zelf weer op internet tegenkomt?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 6 januari 2010, 15:34:46
Deze vraag kwam bij mij naar boven toen ik zojuist het topic  Fotografen kan dit??? (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,12916.0.html) zat te bekijken :)

slachtoffers worden al soms netjes onherkenbaar gemaakt
kentekens etc. ik snap best dat er niet veel van een foto overblijf
maar wat vind de HV-er er zelf van als hij zich zelf weer op internet tegenkomt?  


Deze discussie is al gevoerd:

http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,32321.0.html (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,32321.0.html)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: SEH zustertje op 6 januari 2010, 15:46:13
:-[   ehh..ik zag het

misschien dat er juist nu nog wat meer hv-ers willen reageren ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Red op 6 januari 2010, 17:10:17
ligt aan de situatie. Ben ik bezig met hulpverlening of normale werkzaamheden, vind ik het geen probleem.
Ben ik aan het rollebollen met een vd, word ik liever niet gekiekt/gefilmd.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 10 januari 2010, 19:47:40
Kijk, een mooi voorbeeld van hoe een hulpverlener netjes aangeeft dat hij niet op youtube wil en er toch op verschijnd.
De volgende keer is de kans dus groot dat hij tóch anders reageerd en eventuele andere maatregelen neemt

''Hey jongens, dit komt niet op youtube hè, want dat wil ik helemaal niet''

politie moet lekkeband verwisselen (http://www.youtube.com/watch?v=xLRV9EeMTTc#normal)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 10 januari 2010, 20:07:43
En dus? Een politieagent bepaalt niet wat wel en niet op Youtube komt.

Overigens zegt de agent: "Jongens, als dit op Youtube komt, dan hebben jullie een probleem he, want dat wil ik helemaal niet."

De agent is niet herkenbaar in beeld en ik vind dit nou niet bepaald netjes vragen.

Nu ben ik met je eens dat dit een nieuwswaarde van 0 heeft en ik geen eens de moeite zou doen om dit te uploaden. Maar om nou te zeggen dat dit netjes vragen is...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Frank. op 10 januari 2010, 20:10:15
Sterker nog, volgens mij zegt de b(r)andweer het! Tja, als de makers van het filmpje nu blij zijn... Jippie, iemand wisselt een band :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JaVaZee op 10 januari 2010, 20:15:25
Overigens zegt de agent: "Jongens, als dit op Youtube komt, dan hebben jullie een probleem he, want dat wil ik helemaal niet."

De agent is niet herkenbaar in beeld en ik vind dit nou niet bepaald netjes vragen.
Die agent maakt duidelijk dat hij dat niet wil, de agent ziet niet wat die jongens filmen, die agent wist niet dat alleen de benen gefilmd werden. Dus zou ik dat ook zeggen. En wat zou jij zeggen als jij die agent was? Jongens, zouden jullie dit asjeblieft niet op Youtube zetten, dat wil ik liever niet.
Wil je zeggen dat dat helpt? Lekker kort en krachtig, heeft wel wat meer indruk dan dat voorbeeld zinnetje van mij.

Groet,
Nils.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 10 januari 2010, 20:37:29
Pff nou ik zou ook niet op youtube willen verschijnen als ik niet eens een band van mijn eigen dienstwagen vervang haha. Een brandweerman je band laten verwisselen. Tsjaa dat zou leuke reacties opleveren op werk als ik zo in beeld zou komen  ;D
Maar ik heb er totaal geen problemen mee om op de foto gezet te worden. Hoort bij mijn werk. Werk in een glazen huis en heb ook niks te verbergen. Snap eerlijk gezegd ook de paniek bij sommige collega;s niet als ze een camera zien.
Ook als ik lig te knokken mogen ze wat mij betreft foto's maken. Kan altijd handig zijn. En ik krijg eigenlijk meestal foto's van fotograven direct toegezonden. Erg leuk om de foto's voor je eigen verzameling te hebben. Kortom totaal geen problemen mee en ook goed contact met de fotograven van de 112 websites uit mijn werkomgeving.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 10 januari 2010, 20:50:58
Ik heb er oook helemaal geen moeite mee, doe er ook niet moeilijk over. Het enige is dat ze niet in de weg moeten lopen of staan. Voor de rest gaan ze hun gang maar. Hoe raarder de agent reageerd hoe interresanter de video voor youtube en geen stijl word.

gr
Mike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 10 januari 2010, 20:54:29
Sterker nog, volgens mij zegt de b(r)andweer het! Tja, als de makers van het filmpje nu blij zijn... Jippie, iemand wisselt een band :)

Klopt.

In mijn ogen zorgen dit soort dingen wél voor de verslechterde situatie tussen de hulpverleners en de ''cameratelefoon''jongetjes.
Filmen geen probleem, alleen ''effe niet filmen'' of ''nou is het even genoeg'' moet ook gerespecteerd worden vind ik.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 10 januari 2010, 21:01:34
Ach wie niet horen wil met maar voelen, door gaan na meerdere waarschuwingen. Volgens mij kent het wetboek van strafvordering daar wel een leuk artikel in....


Artikel 124
1 Voor de handhaving van de orde ter gelegenheid van ambtsverrichtingen draagt zorg de voorzitter van het college, of de rechter of ambtenaar, die met de leiding dier verrichtingen is belast.
 
2 Deze neemt de noodige maatregelen opdat die ambtsverrichtingen zonder stoornis zullen kunnen plaats vinden.
 
3 Indien daarbij iemand de orde verstoort of op eenigerlei wijze hinderlijk is, kan de betrokken voorzitter, rechter of ambtenaar, na hem zoo noodig te hebben gewaarschuwd, bevelen dat hij zal vertrekken en, ingeval van weigering, hem doen verwijderen en tot den afloop van de ambtsverrichtingen in verzekering doen houden.
 
4 Van een en ander wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat bij de processtukken wordt gevoegd.
 
5 Met de dienst van de gerechten zijn belast ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, dan wel andere ambtenaren of functionarissen, voor zover die ambtenaren of functionarissen door Onze Minister van Justitie zijn aangewezen. Deze ambtenaren of functionarissen nemen de aanwijzingen in acht van de voorzitter van het college, de rechter of de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid.
 
gr
Mike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Glenn2 op 10 januari 2010, 21:37:19
Die agent maakt duidelijk dat hij dat niet wil, de agent ziet niet wat die jongens filmen, die agent wist niet dat alleen de benen gefilmd werden. Dus zou ik dat ook zeggen. En wat zou jij zeggen als jij die agent was? Jongens, zouden jullie dit asjeblieft niet op Youtube zetten, dat wil ik liever niet.
Wil je zeggen dat dat helpt? Lekker kort en krachtig, heeft wel wat meer indruk dan dat voorbeeld zinnetje van mij.

Groet,
Nils.
Jup, een vriendelijk verzoek haalt bij mij persoonlijk meer uit dan dat gecommandeer. Als ze daadwerkelijk in de weg staan vorder je ze om weg te gaan, maar in andere gevallen kan je ze gewoon laten staan. Dat het niet leuk is om op Youtube te staan kan ik me voorstellen, maar naar mijn idee is dat een 'risico' van je beroep. Daarbij is het ook nog eens legaal om jullie activiteiten te filmen dus op grond waarvan je weg zou sturen, anders dan hindering, zou ik me niet kunnen inbeelden.

Natuurlijk, je moet het niet zover laten komen dat je op basis van vorderingen met elkaar omgaat. Een goed gesprek na het incident doet wonderen. Ik ben tijdens het filmen helemaal niet de persoon die op z'n strepen gaat staan. Maar sommige hulpverleners lijken wel drukker bezig te zijn met het niet op beeld komen dan met hun hulpverlening. Nogmaals, geen respect voor de filmers die lintjes negeren, maar voor de rest... doe relaxed als hulpverlener en dan valt het allemaal wel mee. Echt ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JaVaZee op 11 januari 2010, 19:19:30
Jup, een vriendelijk verzoek haalt bij mij persoonlijk meer uit dan dat gecommandeer.
Daar hebben we dan verschillende meningen over, maar politie agent is een zwaar beroep (in het kippenhokde huiskamer staat er een colum over.) en als je een zware dag achter de rug heb, heb je niet meer zo'n zin om vriendelijk te verzoeken of die jongens niet meer willen filmen.

Maar sommige hulpverleners lijken wel drukker bezig te zijn met het niet op beeld komen dan met hun hulpverlening. Nogmaals, geen respect voor de filmers die lintjes negeren, maar voor de rest... doe relaxed als hulpverlener en dan valt het allemaal wel mee. Echt ;)
Daar heb je geiljk in; maar er zijn natuurlijk altijd hulpverleners die de ene regel strenger hanterenn dan de andere regel.

Groet,
Nils.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mon3aantje op 11 januari 2010, 19:54:56
en als je een zware dag achter de rug heb, heb je niet meer zo'n zin om vriendelijk te verzoeken of die jongens niet meer willen filmen.

Dan ben je in mijn ogen als diender niet professoneel met je werk bezig. Ook al heb je een zware dag gehad moet je toch gewoon professioneel blijven denken en handelen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JaVaZee op 11 januari 2010, 20:03:35
Dan ben je in mijn ogen als diender niet professoneel met je werk bezig. Ook al heb je een zware dag gehad moet je toch gewoon professioneel blijven denken en handelen.


Ik zeg dat de diender er niet meer zo'n zin in heeft om vriendelijk te doen, ik zeg niet dat ik de diender toestemming geef om niet meer professioneel te blijven denken en handelen O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 19 mei 2010, 11:31:46
hallo

heb ik alle recht om hulpdiensten te fotograferen en filmen bij een ongeval/incident ???


b.v.d.

gr elvin
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: KJS op 19 mei 2010, 11:39:50
Zo lang het openbare weg is wel, alleen als je wordt weg gestuurd (door een of meerdere hulpverleners) dien je achter het lintje te gaan staan. Vanaf daar kan en mag je gewoon weer verder fotograferen en opnames maken ;-)

Maar wel rekening houden met privacy
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Haageneesch op 19 mei 2010, 11:41:23
hallo

heb ik alle recht om hulpdiensten te fotograferen en filmen bij een ongeval/incident ???


b.v.d.

gr elvin

Op de openbare weg wel, tenzij een hulpverlener vraagt om hem/haar onherkenbaar te maken, is dit wel zo netjes.
Teams die veiligheid garanderen en zich onherkenbaar proberen te kleden (denk aan Arrestatieteam etc) is het wel standaard om hen onherkenbaar te maken.
Op prive-terreinen, zoals bijvoorbeeld een aanrijding op een (gesloten) bedrijventerrein weet ik niet, maar misschien kan je hier beter toestemming vragen.

[edit] Kevin-112 was mij voor.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 19 mei 2010, 11:44:49
laatst (vorig jaar ) was er een ongeval en de hele weg was afgezet dus er was geen
verkeer meer mag ik dan op de weg gaan staan ?? ???
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: KJS op 19 mei 2010, 11:57:21
Dat mag, als je geen hinder veroorzaakt voor hulpverleners en dat agenten je ook niet weg sturen..

Op moment dat een agent je weg stuurt ben je verplicht achter de afzetting te gaan staan..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 19 mei 2010, 12:01:45
der was geen afzetting we stonden op het fietspad je kon er zo heen lopen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Haageneesch op 19 mei 2010, 12:19:09
laatst (vorig jaar ) was er een ongeval en de hele weg was afgezet dus er was geen
verkeer meer mag ik dan op de weg gaan staan ??
der was geen afzetting we stonden op het fietspad je kon er zo heen lopen

Was er nou wel een afzetting of niet? ???

Als er ook maar duidelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld een lintje tussen 2 lantarenpalen, betekend afgesloten ofwel niet betreden. Je kan er wel links of rechts langs, maar dan kan je er net zo goed overheen of onderdoor. Het gaat om de betekenis van dat lintje, wat zegt 'tot hier en niet verder'
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: KJS op 19 mei 2010, 12:21:32
Was er nou wel een afzetting of niet? ???

Als er ook maar duidelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld een lintje tussen 2 lantarenpalen, betekend afgesloten ofwel niet betreden. Je kan er wel links of rechts langs, maar dan kan je er net zo goed overheen of onderdoor. Het gaat om de betekenis van dat lintje, wat zegt 'tot hier en niet verder'

Hij praat zich zelf inderdaad beetje tegen, we horen graag de uitleg..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 19 mei 2010, 12:22:01
Was er nou wel een afzetting of niet? ???

Als er ook maar duidelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld een lintje tussen 2 lantarenpalen, betekend afgesloten ofwel niet betreden. Je kan er wel links of rechts langs, maar dan kan je er net zo goed overheen of onderdoor. Het gaat om de betekenis van dat lintje, wat zegt 'tot hier en niet verder'

ik bedoelde dat er geen auto's konden rijden
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 19 mei 2010, 12:22:16
Vaak gaat het ook niet over "recht" of "geen recht" maar om een stukje fatsoen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: WTMedia.tk op 19 mei 2010, 14:43:03
Ik stond ook bij een ongeval en daar werd ook een lintje gespannen, en ik als niet-prof.- brandweerfotograaf moest ook achter het lint staan.
In principe mag je op de openbare weg gewoon foto's maken, mits je denkt aan de privacy.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Maxx op 19 mei 2010, 17:25:57
Ik stond ook bij een ongeval en daar werd ook een lintje gespannen, en ik als niet-prof.- brandweerfotograaf moest ook achter het lint staan.

Dat klinkt alsof je dat raar vind?

Gewoon achter de linten, heb respect voor slachtoffers en hulpverleners bij het maken van foto's, houd afstand en loop niet in de weg.
Hiermee kom je al een heel eind om herkenning en respect te krijgen van plaatselijke hulpverleners die je vaker tegenkomen bij een incident.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: RAdeR op 19 mei 2010, 22:16:01
hallo

heb ik alle recht om ...???


b.v.d.

gr elvin

Misschien goed om ook na te denken over welke plichten je hebt.  O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jos v L op 20 mei 2010, 12:13:54
Misschien goed om ook na te denken over welke plichten je hebt.  O0

amen!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 21 mei 2010, 13:46:55
amen!wat bedoel je ??
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 21 mei 2010, 13:56:53
Misschien goed om ook na te denken over welke plichten je hebt.  O0
amen!
wat bedoel je ??

Dat bovenste  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 21 mei 2010, 16:55:57
maar wat bedoal je daarmee wat bedoel je met plichten
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 21 mei 2010, 17:08:31
Dat er ook regels zijn waar jij je aan moet houden als je bij een incident bent. Dingen als niet in de weg lopen, niet over linten heen stappen en de aanwijzingen opvolgen die men je geeft.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 21 mei 2010, 17:54:56
wat kan je met een perskaart ??????
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: LarsAmbu op 21 mei 2010, 17:57:23
Als minderjarige krijg je geen perskaart volgens mij!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: elvin op 21 mei 2010, 18:03:44
maar wat kan je er mee
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 21 mei 2010, 18:05:08
wat kan je met een perskaart ??????

als je op google zoekt naar perskaart kom je al een heel eind O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 21 mei 2010, 18:06:44
maar wat kan je er mee

Gebruik zoekfunctie en/of google:

http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,27116.0.html (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,27116.0.html)

Perskaart is al veelvuldig besproken op het forum. ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Brandpreventist op 21 mei 2010, 18:07:43
maar wat kan je er mee

De wereld is niet ingericht dat je van je geboorte tot aan de kist je aan je handje vast gehouden wordt en dat alles voor je geregeld wordt... Enig zelf onderzoek wordt vanaf een bepaalde leeftijd ook van je verwacht... En als je kan typen dan kan je perskaart ipv op het forum neerzetten ook in de rechthoekige balk van google neerzetten...  ::) ::)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 21 mei 2010, 22:34:35
Dat mag, als je geen hinder veroorzaakt voor hulpverleners en dat agenten je ook niet weg sturen..

Op moment dat een agent je weg stuurt ben je verplicht achter de afzetting te gaan staan..

Nee dat mag niet. Er is geen wet in Nederland die dat toe staat ook al is de weg afgesloten. Je moet je gewoon houden aan regels die voor voetgangers gelden mbt tot plaats op de weg. Afgesloten wegen bij ongevallen zijn altijd aan en afvoer routes voor hulpdiensten, Ze zijn niet bedoeld voor fotografen om foto's te maken.

gr
Mike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: LarsAmbu op 21 mei 2010, 22:42:13
Nee dat mag niet. Er is geen wet in Nederland die dat toe staat ook al is de weg afgesloten. Je moet je gewoon houden aan regels die voor voetgangers gelden mbt tot plaats op de weg. Afgesloten wegen bij ongevallen zijn altijd aan en afvoer routes voor hulpdiensten, Ze zijn niet bedoeld voor fotografen om foto's te maken.

gr
Mike
Als je niet in de weg loopt er is toch niets aan de hand? ???
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 21 mei 2010, 22:48:33
Als je niet in de weg loopt er is toch niets aan de hand? ???

De vraag is of het mag, nee het mag niet. De wet stelt namelijk eisen aan de plaats op de weg van een voetganger. Elke situatie is verschillend. Ik zit er bij een incident niet op te wachten dat iedereen een beetje op de weg gaat lopen staan(zeker als de stoep en berm vrij zijn. En zeker deze meneer niet gezien zijn vraagstellingen hier op het forum.

gr
Mike
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BvE op 21 mei 2010, 22:48:37
Als je niet in de weg loopt er is toch niets aan de hand? ???

Totdat je een keer iets over het hoofd ziet en onder een autospuit ligt  O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: LarsAmbu op 21 mei 2010, 22:53:37
De vraag is of het mag, nee het mag niet. De wet stelt namelijk eisen aan de plaats op de weg van een voetganger. Elke situatie is verschillend. Ik zit er bij een incident niet op te wachten dat iedereen een beetje op de weg gaat lopen staan(zeker als de stoep en berm vrij zijn. En zeker deze meneer niet gezien zijn vraagstellingen hier op het forum.

gr
Mike
Dat begrijp ik ook, maar als fotograaf kun je dan toch ook prima in de berm gaan staan?! O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 1300001-MR op 22 mei 2010, 17:38:32
wat kan je met een perskaart ??????
Je mag naast c.q. tussen de hulpverleners gaan staan terwijl ze branden blussen, personen uit auto's bevrijden, gewonden behandelen, meerijden in de voertuigen etc............................................. ::) ???

Hier vind je alle benodigde informatie: http://www.lmgtfy.com/ (http://www.lmgtfy.com/)  O0
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 12 september 2010, 19:08:20
Ik heb een andere vraag, en vond het niet echt nodig om er een ander topic over te maken:

De commandant en korpscoordinator van Brandweer Harderwijk heeft de brandweerlieden gevraagd om niet meer zichtbaar voor camera's/fotografen te lachen, dit omdat men denkt dat ze dan niet serieus en onprofessioneel ogen. De brandweerlieen zelf vinden het maar onzin maargoed.. de wil van de hogere rangen is hun 'wet', ook is mij nu gevraagd om geen beelden te publiceren van lachende brandweerlieden..

Ik vind het ech een bizarre maatregel, hebben meerdere fotografen/hulpverleners hier last van?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Wouwie op 12 september 2010, 19:24:28
In mijn ogen toont het juist dat de brandweerlieden plezier hebben in hun werk..Dus ze mogen niet meer lachen als ze bijvoorbeeld een kat uit de boom hebben gehaald, en moeten dus die kat overhandigen aan de eigenaar met een chagrijnige blik? Of zie ik het dan weer verkeerd voor me?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: KJS op 12 september 2010, 20:03:34
In mijn ogen toont het juist dat de brandweerlieden plezier hebben in hun werk..Dus ze mogen niet meer lachen als ze bijvoorbeeld een kat uit de boom hebben gehaald, en moeten dus die kat overhandigen aan de eigenaar met een chagrijnige blik? Of zie ik het dan weer verkeerd voor me?

Nee het gaat dan meer om bij een brand / ongeval en dat brandweerman/vrouw na het incident met elkaar staan te praten. En omdat er bijv. iemand jarig is iedereen hem/haar feliciteerd en dan er bij lachen. Wij als 'vaste' fotografen weten dit maar dit kan een onprofessioneel beeld geven van de brandweer Harderwijk aan derden. Mede hierdoor is ook de website brandweerharderwijk.nl over genomen door de (gemeente/) brandweer.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 12 september 2010, 20:08:36
Ik heb een andere vraag, en vond het niet echt nodig om er een ander topic over te maken:

De commandant en korpscoordinator van Brandweer Harderwijk heeft de brandweerlieden gevraagd om niet meer zichtbaar voor camera's/fotografen te lachen, dit omdat men denkt dat ze dan niet serieus en onprofessioneel ogen. De brandweerlieen zelf vinden het maar onzin maargoed.. de wil van de hogere rangen is hun 'wet', ook is mij nu gevraagd om geen beelden te publiceren van lachende brandweerlieden..

Ik vind het ech een bizarre maatregel, hebben meerdere fotografen/hulpverleners hier last van?
Alhoewel de brandweer zelf verantwoordelijk is voor het navolgen van regels en gebruiken mag je als fotograaf best een beetje meedenken. Ooit heb ik een foto weggegooid omdat brandweerlieden elkaar joviaal begroeten terwijl een slachtoffer er net naast stond. Ook heeft een bevelvoerder een keer op z'n donder gehad omdat op internet te zien was dat één van de manschappen zonder helm een steekladder op klom (wel drie hele treden!). Drie weken later ging een OvD zonder helm dezelfde ladder op. Uiteraard onder gejoel van de brandweerlieden ;-) Maar, als ik van een brandweerman niet zo'n foto publiceer, doe ik dat ook niet van de OvD.

Ik denk dat je het een beetje moet afwegen. Er mag best te zien zijn dat hulpverleners plezier in hun werk hebben. Dat plezier zorgt er voor dat ze hun werk goed doen. Maar het moet niet te gek worden. Pas vooral op met geposeerde foto's. Dat kan snel verkeerd worden uitgelegd.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 12 september 2010, 20:09:48
Ik heb een andere vraag, en vond het niet echt nodig om er een ander topic over te maken:

De commandant en korpscoordinator van Brandweer Harderwijk heeft de brandweerlieden gevraagd om niet meer zichtbaar voor camera's/fotografen te lachen, dit omdat men denkt dat ze dan niet serieus en onprofessioneel ogen. De brandweerlieen zelf vinden het maar onzin maargoed.. de wil van de hogere rangen is hun 'wet', ook is mij nu gevraagd om geen beelden te publiceren van lachende brandweerlieden..

Ik vind het ech een bizarre maatregel, hebben meerdere fotografen/hulpverleners hier last van?
Ik denk dat daar een mooie taak voor de hobbyfotograaf ligt om het tegendeel te bewijzen en ze (alleen maar) proffessioneel op de foto te zetten.. O0

Edit: zie dat ik ongeveer hetzelfde als Ko neergezet heb..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: multidisciplinairtje op 17 september 2010, 13:56:57
In principe is de openbare weg natuurlijk vrij begaanbaar, en alle redenaties hierboven zijn juist, waneer er echter sprake is van een PD gelden er volledig andere regels. Mijn ervaring is dat burgers en fotografen dat verschil vaak niet kúnnen inschatten. E.e.a. is duidelijk wanneer er iemand is neergeschoten, maar wanneer een dronken automobilist iemand heeft aangereden si er bijvoorbeeld ook sprake van een PD.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JordyDelwel op 17 september 2010, 14:27:16
Ik denk dat daar een mooie taak voor de hobbyfotograaf ligt om het tegendeel te bewijzen en ze (alleen maar) proffessioneel op de foto te zetten.. O0

Edit: zie dat ik ongeveer hetzelfde als Ko neergezet heb..

Ja dat snap ik, ik publiceer zulke foto´s ook bijna nooit omdat het geen meerwaarde heeft voor het item. Maar wel vragen de brandweerlieden vaak fotos van hun op voor Hyves etc.
Ook dit wil de commandant liever niet hebben, dat vind ik toch wel bizar. Naast zo´n emotioneel beroep/hobby moet er op zn tijd toch ook plaats zijn voor een beetje lol?

En nu moet men zich dus inhouden om het allemaal formeel en professioneel te laten ogen. Uiteraard zijn ze dat, dat weet ik maar voor burgers kan het eruit zien als een soort spelletje die dus niet erg serieus word genomen. Geen gelach dus meer door brandweerlieden in Harderwijk!?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 17 september 2010, 15:11:58
In principe is de openbare weg natuurlijk vrij begaanbaar, en alle redenaties hierboven zijn juist, waneer er echter sprake is van een PD gelden er volledig andere regels. Mijn ervaring is dat burgers en fotografen dat verschil vaak niet kúnnen inschatten. E.e.a. is duidelijk wanneer er iemand is neergeschoten, maar wanneer een dronken automobilist iemand heeft aangereden si er bijvoorbeeld ook sprake van een PD.
Dat is wel makkelijk opgemerkt. Kan je misschien ook aangeven wat dan die andere regels zijn?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Henk op 17 september 2010, 15:23:46
Ja dat snap ik, ik publiceer zulke foto´s ook bijna nooit omdat het geen meerwaarde heeft voor het item. Maar wel vragen de brandweerlieden vaak fotos van hun op voor Hyves etc.
Ook dit wil de commandant liever niet hebben, dat vind ik toch wel bizar. Naast zo´n emotioneel beroep/hobby moet er op zn tijd toch ook plaats zijn voor een beetje lol?

En nu moet men zich dus inhouden om het allemaal formeel en professioneel te laten ogen. Uiteraard zijn ze dat, dat weet ik maar voor burgers kan het eruit zien als een soort spelletje die dus niet erg serieus word genomen. Geen gelach dus meer door brandweerlieden in Harderwijk!?

Dat doet nu voorkomen alsof alleen de fotografen niet goed weten hoe het hoort. De materie is zó moeilijk dat de fotografen in Gooi- en Vechtstreek (en dit is écht geen geintje) een brief hebben gekregen van de korpschef waarin staat wat een fotograaf wel en niet mag. Deze moet je dan even laten lezen aan een agent als die je tegen wil houden bij het lint op weg naar een mooi plekkie waarvandaan je je foto wil maken, zodat ie weer weet wat je rechten zijn...

Henk
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: NikonDirk op 17 september 2010, 15:43:04
Ja dat snap ik, ik publiceer zulke foto´s ook bijna nooit omdat het geen meerwaarde heeft voor het item. Maar wel vragen de brandweerlieden vaak fotos van hun op voor Hyves etc.
Ook dit wil de commandant liever niet hebben, dat vind ik toch wel bizar. Naast zo´n emotioneel beroep/hobby moet er op zn tijd toch ook plaats zijn voor een beetje lol?

En nu moet men zich dus inhouden om het allemaal formeel en professioneel te laten ogen. Uiteraard zijn ze dat, dat weet ik maar voor burgers kan het eruit zien als een soort spelletje die dus niet erg serieus word genomen. Geen gelach dus meer door brandweerlieden in Harderwijk!?
Zowel de brandweerman als de fotograaf moeten hun verstand gebruiken, zo simpel is dat. En als de brandweerman een mooi plaatje voor zijn Hyves wil hebben kun je die gewoon tijdens een inzet of een oefening maken,  beiden uiteraard met daarbij alle fatsoensregels in acht nemend.
Een (uitbundig) lachende hulpverlener kan natuurlijk altijd. Maar ook daar ligt weer een taak voor een goede fotograaf om dat dan op passende wijze weer te geven. Zo voorkom je misstanden onderling en naar het publiek toe..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 17 september 2010, 18:06:26
Pak foto's die toch al op het net ciculeren...zorg dat jij niet de maker bent...denk ik dan. Om je hyves op te leuken enzo..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Rene op 20 april 2011, 01:30:52
Even wat kwijt waar ik nu al een tijd(je) mee loop.

Afgelopen Mei ben ik in mijn woonplaats Baarlo bij een woningbrand geweest. Eerste instantie niks raars aan de hand. Vervolgens komt de bewoner thuis en ziet me fotograferen. Ik even aan de bewoner uitgelegd hoe en wat maar vroeg me of ik dit niet wilde publiceren omdat ze niet gediend waren van zulke publiciteit. Omdat er weinig te zien was bij het incident heb ik hiermee ingestemd en heb het niet gepubliceerd. Ben nog wel even bij het incident blijven kijken omdat het een niet alledaagse brand was voor mij (Brand in kruipruimte onder voordeur, moeilijk uit te krijgen). Even later komt de vader van de bewoner naar me toe en vroeg me of ik me wilde legitimeren. Hij vond het belachelijk wat we deden en meneer begon  te bedreigen en te schreeuwen. Hierop heb ik even afstand genomen tot het incident en uitgelegd dat het al niet gepubliceerd werd. De man werd nog kwader en ging verhaal halen bij de OvD-B. Dit heeft tot niets geleid alleen dat hij er niet van gediend was. Na nog wat bedreigingen te hebben gekregen ben ik naar huis gegaan en wilde de onzin allemaal niet meer aanhoren.
Thuis heb ik nog even goed nagedacht en overwogen om aangifte te doen. Zowel op het bureau als de OvD hebben me geadviseerd om in gesprek te gaan met de bewoners en de man en uit te leggen wat het nut van onze site is. Ik heb geen aangifte gedaan maar ben ook niet in gesprek geweest met de man (Dom of egoïstisch geweest ik weet het niet).

Zijn er nog meer fotografen die zoiets hebben meegemaakt of iets anders waarbij bedreigd werd? Wat heb je in die situatie gedaan en hoe heb je het opgelost?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: KJS op 20 april 2011, 01:59:05
Even wat kwijt waar ik nu al een tijd(je) mee loop.

Afgelopen Mei ben ik in mijn woonplaats Baarlo bij een woningbrand geweest. Eerste instantie niks raars aan de hand. Vervolgens komt de bewoner thuis en ziet me fotograferen. Ik even aan de bewoner uitgelegd hoe en wat maar vroeg me of ik dit niet wilde publiceren omdat ze niet gediend waren van zulke publiciteit. Omdat er weinig te zien was bij het incident heb ik hiermee ingestemd en heb het niet gepubliceerd. Ben nog wel even bij het incident blijven kijken omdat het een niet alledaagse brand was voor mij (Brand in kruipruimte onder voordeur, moeilijk uit te krijgen). Even later komt de vader van de bewoner naar me toe en vroeg me of ik me wilde legitimeren. Hij vond het belachelijk wat we deden en meneer begon  te bedreigen en te schreeuwen. Hierop heb ik even afstand genomen tot het incident en uitgelegd dat het al niet gepubliceerd werd. De man werd nog kwader en ging verhaal halen bij de OvD-B. Dit heeft tot niets geleid alleen dat hij er niet van gediend was. Na nog wat bedreigingen te hebben gekregen ben ik naar huis gegaan en wilde de onzin allemaal niet meer aanhoren.
Thuis heb ik nog even goed nagedacht en overwogen om aangifte te doen. Zowel op het bureau als de OvD hebben me geadviseerd om in gesprek te gaan met de bewoners en de man en uit te leggen wat het nut van onze site is. Ik heb geen aangifte gedaan maar ben ook niet in gesprek geweest met de man (Dom of egoïstisch geweest ik weet het niet).

Zijn er nog meer fotografen die zoiets hebben meegemaakt of iets anders waarbij bedreigd werd? Wat heb je in die situatie gedaan en hoe heb je het opgelost?

Een wel bekend incident, ik heb 2a3(?) jaar terug ook zoiets mee gemaakt.. Hoe het precies ging weet ik niet meer, dan zou ik PV even terug moeten zoeken..
Maar heb wel aangifte gedaan omdat de man in kwestie mij een schop gaf.. De 'zaak' liep vast omdat ik geen getuige had.. En toen heb ik het er bij laten zitten en aan een gesprek, had ik toen die tijd helemaaal geen behoefte (meer)..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 20 april 2011, 02:09:56
Kun jij vertellen wat voor bedreigingen er geuit zijn? Je kunt je namelijk bedreigd voelen zonder dat er spraken is van een strafrechtelijke bedreiging.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Rene op 20 april 2011, 02:26:35
`als ik ook maar 1 foto op internet zie scheur ik je helemaal in duizend stukken of erger`
Klap voor mijn kop geven, camera kapot maken a.o.
Inderdaad. Ik voelde me op dat moment bedreigd maar als er een dagje overheen gaat en je er meer over nadenkt valt het allemaal opzicht wel mee. Je weet nooit waartoe iemand in staat is.
Helaas was de politie vlak voor dit incidentje weggegaan maar wat zouden hun in zo`n situatie kunnen betekenen? Rust in de tent brengen?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 20 april 2011, 02:31:44
Er is maar een wijze manier van reageren op zo'n moment en dat is je spullen pakken en weg gaan. Emoties van iemand die zo iets mee maken kunnen heel hoog zijn. Ik denk dat je dan moet begrijpen dat je daar weg moet gaan. Aangifte doen kan wel maar wat wil je ermee bereiken? Ik denk zomaar dat een rechter in zo'n situatie niet eens tot een veroordeling komt. En stel dat hij wel word veroordeeld, dan krijgt hij naar alle waarschijnlijkheid een boete(rond de 400 euro als het de eerste keer is). Ben jij daar dan mee geholpen?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: hoefhaan op 20 april 2011, 05:40:54
Ik kan me de reactie op zich best voorstellen. Niet goed is dat er bedreigingen worden geuit, maar ik zou er zelf ook niet op zitten te wachten. Nu ben ik bekend met de hulpverleningswereld en dergelijke sites, dus snap ik ook de andere kant wel.
En dan natuurlijk de discussie: hoe serieus moet je bedreigingen nemen van mensen die in het nauw zitten?
Ik heb zelf met patientenzorg te maken en wordt dan ook wel eens (gelukkig zeldzaam) bedreigd. Ik ga er dan altijd maar vanuit dat e.e.a. veroorzaakt wordt door de zwakte op dat moment, wat overigens niet altijd een excuus is...
Bij serieuze bedreigingen waar ik langdurig last van zou hebben zou ik overwegen aangifte te doen.

Wat is trouwens (sorry, even off-topic) de meerwaarde van Hulpverleningsnieuwssites? Zie er zelf nooit zo de meerwaarde van in, behalve dat ik kijk of er bekenden aan het hulpverlenen zijn geweest....
Het is natuurlijk gewoon allemaal wel interessant om te lezen, maar wat is echt meerwaarde?

Johan
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 20 april 2011, 08:08:55
Dat laatste is idd off topic en wellicht elders een discussie waard. Maar volgens mij is ook die discussie al vele malen gevoerd en wordt het weer een discussie 112-site haters tegen de voorstanders. Ga je'm in dit topic voeren dan wek je de indruk dat agressie tegen fotografen niet zo erg is als het slachtoffer van de agressie voor een hulpverleningssite fotografeert.

Het is gewoon heel simpel: je hebt gewoon met je poten van een ander af te blijven. Of het moet uit zelfverdediging zijn.

Een van onze fotografen is vorige week nog bedreigd en aangevlogen tijdens het fotograferen van een eenzijdige aanrijding auto vs boom. Vrienden van het slachtoffer vonden dat de fotograaf dat niet mocht fotograferen omdat vanuit de positie waar die fotograaf toen stond het slachtoffer duidelijk te zien zou zijn. De betreffende persoon is terstond aangehouden door de politie. Er zijn wat figuren die vinden dat je dat over jezelf afroept als je staat te fotograferen. Vind ik net zo'n drogreden als roepen dat een vrouw er om vraagt verkracht te worden als zij te luchtige kleding draagt. Nogmaals: je hebt met je poten van een ander af te blijven, helemaal als die ander jou niets aan doet. Overigens ging het in dit geval om een groep opdringerige jongeren die al vanaf het begin hinderlijk en agressief deed en kennelijk onder invloed was.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JelZo op 20 april 2011, 09:47:18
Hierop heb ik even afstand genomen tot het incident en uitgelegd dat het al niet gepubliceerd werd. De man werd nog kwader en ging verhaal halen bij de OvD-B. Dit heeft tot niets geleid alleen dat hij er niet van gediend was. Na nog wat bedreigingen te hebben gekregen ben ik naar huis gegaan en wilde de onzin allemaal niet meer aanhoren.

Was er geen politie ter plaatse? Zo te lezen was het een middelbrand.

In een geval als deze altijd even richting de politie lopen, en aangeven wat er aan de hand is. De politie kan dan aan de bewoner uitleggen dat je op de openbare weg staat en daar mag fotograferen.

Als bewoners daarna nog bedreigingen aan jou adres uiten zal de politie wel moeten optreden. Ook als er geen sprake is van strafbare feiten, zal de bewoner naar de politie moeten luisteren als deze (bijvoorbeeld) vorderen om afstand te nemen en jou met rust te laten.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: KJS op 20 april 2011, 09:57:22
Helaas was de politie vlak voor dit incidentje weggegaan maar wat zouden hun in zo`n situatie kunnen betekenen? Rust in de tent brengen?

Was er geen politie ter plaatse? Zo te lezen was het een middelbrand.

Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Luke_BNV op 20 april 2011, 09:58:51
Persoonlijk heb ik ook wel een aantal doodsbedreigingen om m'n oren gekregen, echter doe ik er niet moeilijk over. mensen waarvan hun huis in brand staan raken al in paniek en beginnen allerlij dingen te roepen. misschien niet eens vreemd als je huis oid in brand staat.

Als zoiemand bij mij komt ga ik of gewoon weg, ga ergens anders staan of ik ga even bij de politie staan of iets in die trant. zie het als iemand die dronken is, die reageert ook raar, dan moet jij als nuchtere soms gewoon de verstandigste zijn. ik heb er uiteindelijk nooit echt problemen mee gehad. het meeste wat mensen in zo'n situatie zeggen is eigenlijk toch niet gemeend.  :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Rene op 20 april 2011, 23:20:38
Was er geen politie ter plaatse? Zo te lezen was het een middelbrand.
Nee dit was geen middelbrand. Waarom de OvD er wel bij was weet ik niet meer. Is overigens niet opgeroepen.

18:44:26  07-05-10    23   BRAN   1 BR WONING KAREL DOORMANSTRAAT BAARLO LB (BAAR) BA746   
Opgeroepen: Kazerne techniek - Blusgroep - Commandant

Geadviseerd is wel, om bij een volgend incident de desbetreffende persoon naar de bevelvoerder of een hogere persoon te sturen. Politie en brandweer hebben over dit incident nog een gesprek gehad en tegenwoordig heb ik gelukkig nergens last meer van.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: hoefhaan op 24 april 2011, 21:50:54
Belangrijkste blijft inderdaad dat men "met de poten van je af moet blijven" maar ja, verbale aggressie dan?
Wat accepteer je en wat niet, dat ligt voor iedereen anders.

Ik vindt wel dat je als fotograaf begrip moet hebben voor iemand die zich in de benarde postie bevindt (en dat hoeft geen slachtoffer te zijn, maar kan ook een andere betrokkene zijn.) Hij of zij handelt vaak uit onmacht. En dan kan je zeggen dat je in je recht staat omdat het openbare ruimte is, maar is het kunnen maken van je foto's zoveel belangrijker dan het welbevinden van de betrokkenen?

Hoe blij moet je zijn als je foto's kan presenteren op een website of in andere media terwijl je weet dat de betrokkenen daar ernstige problemen mee hebben? Zou bij mij niet echt een lekker gevoel geven.

Kijk, als er geen sprake is van betrokkenheid van de aggressor dan zou ik sneller de politie inschakelen, maar hoe beoordeel je dat zo snel...

Maar goed, ik ben geen fotograaf en voel dus ook niet de kick van het maken van de beste foto...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: bartbev op 24 april 2011, 22:03:43


Zijn er nog meer fotografen die zoiets hebben meegemaakt of iets anders waarbij bedreigd werd? Wat heb je in die situatie gedaan en hoe heb je het opgelost?

Jha jaartje geleden denk ik alweer , auto met 3 jonge jongens tegen een boom aan. 1 pers. bekneld en ander persoon werd voor het busje geholpen. toen deze op den duur zijn hoofd draaide en ons foto's zag maken werd hij maar even makkelijk gezegt : ''gek'' het scheld woordenboek kwam er uit :

kk homo's , ik maak jullie dood
ik zoek jullie allemaal op .
etc. etc.

ik heb er niks mee gedaan het was tegen ''ons als groep fotograven'' gericht en ik zie het maar als een moment opname. naar die tijd denk je er zeker nog wel x aan maar jah. ik heb zoiets niet te letterlijk nemen op dat moment zei zitten even met hun hoofd bij iets anders.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: HIT op 25 april 2011, 01:07:45
Ik ben geen fotograaf, maar bij een ongeval op de A4 waren er nog geen HV'rs ter plaatse, ik plaatste mijn botsabsorber daar ter beveiliging en melde het voorval bij de centrale van rws.

Eerste wat ik te horen kreeg "geen politie anders heb je een probleem". Nu ga ik daar niet op in verder en vertelde de man dat die toch wel zouden komen vanwege de camera beveiliging. Wist die man veel dat die pas dei avond zouden worden geinstaleerd.

Bij het terplaatse komen van Regio Haarlem( ff oneerbiedig maar ik weet niet welk district ze onder vallen) heb ik gelijk aangegeven wat mij is gezegd door een van de heren. Die werd er ook op aangesproken en kwam ook zijn excuses aanbieden.

Mijn ervaring uberhaupt is dat bij een incident de betrokkenen door de media juist te bang zijn in een neagief dagbeeld gesteld te worden. Wanneer je eerlijk communiceert vaak is dan de reactie achteraf veel begrijpelijker.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BdeJ112 op 25 april 2011, 08:59:42
Ik heb ook wel eens wat bedreigingen naar mijn kop geslingerd gekregen.

Niet te druk om maken, als ze willen slaan doen ze hun best maar. Zolang wij(als fotografen) op openbare weg staan, mogen wij foto's schieten van alles en nogwat. Dat maakt helemaal niets uit. Dat leg ik dan ook keurig uit aan diegene die begint te zeuren/bedreigen. Gewoon rustig onder zo'n situatie blijven, doet diegene dan toch iets, jou camera kapot maken of je slaan dan had ik wel aangifte gedaan. Gelukkig is mij dat nog nooit overkomen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Aram Mukanay op 25 april 2011, 09:47:36
Laatst bij een ongeluk in Aalsmeer begon er opeens iemand tegen me te schreeuwen toen hij zag dat ik aan het filmen was. De beste man kwam hierna met een erg agressieve blik op me afstormen. Een agent ving dit allemaal op en ging voor me staan en vroeg de man weg te gaan. En zo wordt er wel eens vaker wat geroepen alleen heb ik me nog nooit echt bedreigd gevoeld.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Defender op 25 april 2011, 10:29:11
Laatst bij een ongeluk in Aalsmeer begon er opeens iemand tegen me te schreeuwen toen hij zag dat ik aan het filmen was. De beste man kwam hierna met een erg agressieve blik op me afstormen. Een agent ving dit allemaal op en ging voor me staan en vroeg de man weg te gaan. En zo wordt er wel eens vaker wat geroepen alleen heb ik me nog nooit echt bedreigd gevoeld.

We beschermen je wel Aram ;D
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 25 april 2011, 10:56:56
Belangrijkste blijft inderdaad dat men "met de poten van je af moet blijven" maar ja, verbale aggressie dan?
Wat accepteer je en wat niet, dat ligt voor iedereen anders.

Ik vindt wel dat je als fotograaf begrip moet hebben voor iemand die zich in de benarde postie bevindt (en dat hoeft geen slachtoffer te zijn, maar kan ook een andere betrokkene zijn.) Hij of zij handelt vaak uit onmacht. En dan kan je zeggen dat je in je recht staat omdat het openbare ruimte is, maar is het kunnen maken van je foto's zoveel belangrijker dan het welbevinden van de betrokkenen?

Hoe blij moet je zijn als je foto's kan presenteren op een website of in andere media terwijl je weet dat de betrokkenen daar ernstige problemen mee hebben? Zou bij mij niet echt een lekker gevoel geven.

Kijk, als er geen sprake is van betrokkenheid van de aggressor dan zou ik sneller de politie inschakelen, maar hoe beoordeel je dat zo snel...

Maar goed, ik ben geen fotograaf en voel dus ook niet de kick van het maken van de beste foto...

Ik denk dat de meeste fotografen wel aanvoelen of ze te maken hebben met een 'vervelende omstander' of een direct betrokkene die er echt onoverkomelijke problemen mee heeft.

Je moet ook weten wat je wel of niet op de film of foto zet. Zo hadden wij vanochtend een dodelijke schietpartij hier in de buurt. Ouders van het s.o. kwamen heel geëmotioneerd ter plaatse. Dat ga je dan natuurlijk net op de site zetten.

Maar het gaat mij dus te ver dat omstanders gaan bepalen wat je wel of niet fotografeert.

Overigens, in het geval van die eenzijdige aanrijding auto/boom onlangs waar onze fotograaf aangevlogen is door een omstander: inmiddels is er een gesprek geweest en de betreffende persoon heeft zijn excuses aangeboden. Hij verklaarde dat ie dronken was (...) en zich niet in de hand had.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: BHN849 op 25 april 2011, 11:11:54
Ook ik heb er mee te maken gehad, bij het incident wat Arie beschrijft begon de onrust doordat de omstander op mij af kwam en in niet mis te verstane bewoordingen vroeg waarom ik foto's maakte, niet zonder fysiek contact overigens. Toen de andere fotograaf bijsprong werd hij het mikpunt van de frustratie van de omstander.

Begrijpelijk? Misschien, maar emotie is geen vrijbrief om er maar op los te rammen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 25 april 2011, 11:15:51
Je moet ook weten wat je wel of niet op de film of foto zet. Zo hadden wij vanochtend een dodelijke schietpartij hier in de buurt. Ouders van het s.o. kwamen heel geëmotioneerd ter plaatse. Dat ga je dan natuurlijk net op de site zetten.

Moet uiteraard 'niet' zijn. :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: dielangemotormuis op 25 april 2011, 11:20:36
Ik ben geen fotograaf, maar bij een ongeval op de A4 waren er nog geen HV'rs ter plaatse, ik plaatste mijn botsabsorber daar ter beveiliging en melde het voorval bij de centrale van rws.

Eerste wat ik te horen kreeg "geen politie anders heb je een probleem". Nu ga ik daar niet op in verder en vertelde de man dat die toch wel zouden komen vanwege de camera beveiliging. Wist die man veel dat die pas dei avond zouden worden geinstaleerd.

Bij het terplaatse komen van Regio Haarlem( ff oneerbiedig maar ik weet niet welk district ze onder vallen) heb ik gelijk aangegeven wat mij is gezegd door een van de heren. Die werd er ook op aangesproken en kwam ook zijn excuses aanbieden.

Mijn ervaring uberhaupt is dat bij een incident de betrokkenen door de media juist te bang zijn in een neagief dagbeeld gesteld te worden. Wanneer je eerlijk communiceert vaak is dan de reactie achteraf veel begrijpelijker.

Is de regiopolitie Kennemerland.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Golly op 25 april 2011, 19:57:38
Het is heel vervelend voor jullie, maar ook al mag je wettelijk ergens foto's van maken betekent nog niet dat het moreel ook "mag".

Ik kom als ehv-er ook vaker mensen tegen die emotioneel zijn en soms verbaal "sterk", en daar accepteer je gewoon meer van, en die help je in zo'n geval. Bij emotionele verbale agressie tegen een fotograaf vraag ik me af waarom je dan niet gewoon weg gaat, de mensen vinden het duidelijk niet fijn dat er foto's van hun geliefde/vrienden/huis/etc. gemaakt worden en dan doe je dat toch gewoon niet, is iets met fatsoen imo.

Fysieke agressie is niet acceptabel, emotioneel gemotiveerde verbale agressie moet je vaak met een korreltje zout nemen.

Als ik bij een ongeval als hulpverlener/omstander aanwezig ben zal ik fotografen ook vriendelijk doch dwingend oproepen op te zouten om heel eerlijk te zijn, mensen hebben gewoon recht op hun privacy, zeker als ze kwetsbaar zijn, idem over foto's maken van ehbo op evenementen in actie, niet acceptabel tenzij de patient toestemming geeft.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: JackM op 25 april 2011, 20:01:15
Ik zou ok niet al te vrolijk zijn met een fotograaf die mijn leed fotografeert.. Wat niet betekent dat er gedreigd mag worden, al helemaal niet als je al hebt aangegeven dat je het niet zal publiceren O0

Misschien dat je een volgende keer wat later even kan langs gaan bij de bewoner, of een nette brief bezorgd waarin je uitlegt hoe je te werk gaat etc.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 25 april 2011, 22:26:18
Bij emotionele verbale agressie tegen een fotograaf vraag ik me af waarom je dan niet gewoon weg gaat, de mensen vinden het duidelijk niet fijn dat er foto's van hun geliefde/vrienden/huis/etc. gemaakt worden en dan doe je dat toch gewoon niet, is iets met fatsoen imo.
En dus mag je als 'slachtoffer / familielid slachtoffer' op een fotograaf aflopen en dreigen 'hem in duizend stukken te scheuren', zoals de topicstarter overkomen is ? Als je het over fatsoen hebt ! Ik snap best dat mensen geëmotioneerd kunnen zijn 'in tijd van nood', maar dergelijke bedreigingen kunnen gewoon nog steeds niet.

Kijk bijvoorbeeld dit filmpje eens: http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/58-politieonderzoeken/7426-dat-is-een-onverwachte-wending (http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/58-politieonderzoeken/7426-dat-is-een-onverwachte-wending) Ja, ze vinden het niet leuk dat ze gefilmd worden. Maar ga dan niet als een debiel midden op de weg auto's aanhouden en de bestuurders daarvan bedreigen - dan loop je a) het risico dat je een politie agent tegen het lijf loopt en dat daar b) nog iemand met een camera achteraan komt ook.

Hoe vaak ik tijdens incidenten niet ben aangesproken door allerlei idioten die vinden dat zij het recht hebben om mij te gaan vertellen (lees: dreigen) wat ik wel of niet mag doen .... En (let op) dat zijn heel vaak niet eens mensen die bij het incident betrokken zijn, maar gewoon omstanders.

Vaak is het 'veel geschreeuw, weinig wol'. Maar in de gevallen waarbij ik het idee had dat het meer was dan dat, was een simpel seintje richting een politie agent voldoende om zo iemand 'uit mijn gezicht te halen' of zelfs aan te laten houden. Wat dat betreft zijn ze hier in Haaglanden redelijk van de 'zero tolerance' als het gaat om bedreigingen in het algemeen. Terecht, wat mij betreft.

Als we in een land terecht komen waar je met bedreigen en/of fysiek geweld je zin krijgt, zijn we echt op een hellend vlak aangekomen.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 25 april 2011, 22:33:58
Kijk bijvoorbeeld dit filmpje eens: http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/58-politieonderzoeken/7426-dat-is-een-onverwachte-wending (http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/58-politieonderzoeken/7426-dat-is-een-onverwachte-wending) Ja, ze vinden het niet leuk dat ze gefilmd worden. Maar ga dan niet als een debiel midden op de weg auto's aanhouden en de bestuurders daarvan bedreigen - dan loop je a) het risico dat je een politie agent tegen het lijf loopt en dat daar b) nog iemand met een camera achteraan komt ook.

Filmpje kende ik al. De reactie is niet goed, maar je bent de aanhouding van zijn Maatje aan het filmen. Dat is een reactie bijna niet uit te sluiten. Een bepaalde risico analyse moet je dan wel toe passen. Doe wij dagelijks in ons werk. Als 112 fotograaf of journalist of wie dan ook met een camera in je handen moet je dat ook doen. Vaak kun je bepaalde stemming wel aanvoelen. Dan neem je gewoon even wat eer afstand. Veroordelen doe ik het absoluut bedreigingen of bepaald gedrag, echter uitbannen gaat ook niet lukken.

Dus je zult een goede balans moeten vinden...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: hoefhaan op 25 april 2011, 22:44:03
@peen van dienst;

Er wordt niet gezegd dat alles maar moet kunnen maar zoals Golly MGH aangeeft moet je wel eens goed bedenken hoe moreel het is om uitgebreid foto's te gaan staan maken van andermans leed terwijl daartegen geprotesteerd wordt.
En natuurlijk begrijp ik het belang van de fotograaf en het belang van nieuwsvoorziening maar verplaats je eens in de rol van slachtoffer of geemotioneerd betrokkene / omstander.

En wat dacht je van het resultaat van de foto's op een website. Ik zou er ook niet blij van worden als heel nederland kan zien wat voor ellende ik doormaakte. De foto's kunnen helpen bij de verwerking maar alleen als het SO daar open voor staat. Maar dat gaat al een beetje off-topic

Je schrijft zelf al:
Hoe vaak ik tijdens incidenten niet ben aangesproken door allerlei idioten die vinden dat zij het recht hebben om mij te gaan vertellen (lees: dreigen) wat ik wel of niet mag doen ....

Dat geeft dus aan dat er vele mensen zijn die het uitgebreid foto's maken van andermans leed niet op prijs stellen. Dus wellicht ben je als fotograaf één van de weinigen die het normaal vindt. (nogmaals: ik zie ook wel het nut van de foto's, begrijp me niet verkeerd)

Heb gewoon het fatsoen om de reactie van de mensen te accepteren en vertrek met stille trom. Natuurlijk grijpt de agent in, dat is zijn taak, herstel van de openbare orde, maar dat wil niet zeggen dat daarmee gezegd wordt dat je gedrag (doorgaan met foto's maken) juist is.

Wat heb je eraan door het leed te verergeren door dmv ingrijpen van politie toch nog eens een paar mooie foto's te kunnen maken? Zijn dat dan de foto's waar je echt trots op bent?

Er zijn natuurlijk grenzen in de aggressie: bedreiging en fysiek geweld gaat te ver. Maar een beetje schelden... tsja, als fotograaf ben je een "professional" en misschien moet dat dan ook maar betekenen dat je daarmee om moet kunnen gaan.

Ik krijg ook te maken met patienten die wel eens wat schelden, of familie. Daar voel ik mij echt niet persoonlijk in aangevallen, het is een uiting van onmacht.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 25 april 2011, 23:20:10
Nee hoor; er is dan geen sprake van verstoring van de openbare orde. Dergelijke lieden kiezen er vaak voor om 'stilletjes' allerhande bedreigingen te uiten; dus fluisterend in je oor en 'sneaky'. Ze worden dan ook aangehouden voor / aangesproken op bedreiging, want 'openlijk' doen ze dat vaak juist helemaal niet.

He gaat mij er niet om om die ene foto (of in mijn geval: video  :D) te maken. Het gaat mij er om dat je je gewoon dient te onthouden van het bedreigen of fysiek aanvallen. Nogmaals: zeker als je niet eens bij het incident betrokken bent, in welke vorm dan ook.

We kiezen in dit land met zijn allen voor een bepaalde inrichting van onze maatschappij. Daar hoort politie bij, daar hoort pers bij, daar hoort de belastingdienst bij, daar horen deurwaarders bij, daar horen de sociale dienst en welzijnwerkers bij ... noem maar op. Als je aangehouden wordt, ben je ook niet blij met de politie. Als een deurwaarder je huis komt leeghalen omdat je niet betaalt, ben je daar ook niet blij mee. Maar het geeft me nog niet het recht om te gaan dreigen.

Als je vindt dat dergelijke lieden maar een aai over hun bolletje moeten krijgen en maar hun zin moeten krijgen, wens ik je veel succes. Ik hoop alleen dat je ver bij me uit de buurt woont, want de leefbaarheid van zo'n wijk gaat met stappen achteruit.

Maar in het geval van nieuws vindt ik het vaak opvallend dat niemand zich druk maakt over een bericht in de krant van een brand "aan de andere kant van de stad" - geen enkele abonnee zegt boos zijn abonnement op. Sterker nog: het staat op de voorpagina en we kopen allemaal die krant - al tientallen jaren. Tot je een keer zelf aan de beurt bent ? Dan mag je opeens gaan eisen dat er geen beeld van gemaakt wordt, al dan niet ondersteund met dreigementen ?

Natuurlijk heb ik begrip voor de slachtoffers. Ik probeer ze uit beeld te houden of (als dat niet mogelijk is) blur ik ze achteraf. Maar het moet niet zo zijn dat massamedia gecensureerd gaan worden omdat één iemand daar bezwaar tegen heeft. Dan kan Marianne Thieme door 1 klachtje van Unox geen woord meer zeggen over de vleesindustrie. Dan kan geen enkele cabaretier meer een grap over premier Rutten maken.

Dus: respect voor de slachtoffers - ja. Het slachtoffer bepaalt - nee.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 25 april 2011, 23:57:44
Als ik bij een ongeval als hulpverlener/omstander aanwezig ben zal ik fotografen ook vriendelijk doch dwingend oproepen op te zouten om heel eerlijk te zijn, mensen hebben gewoon recht op hun privacy, zeker als ze kwetsbaar zijn
Toe maar, wat een grote woorden. Jij zal als hulpverlener wel even de persvrijheid aan de kant schuiven. Afijn, ik denk dat je het wat gecharcheerd brengt.

Uiteraard hebben mensen recht op een bepaalde mate van privacy. Maar het punt is dat persvrijheid en privacy op gelijke voet staan. Mocht de pers met z'n snufferd op jouw en het slachtoffer staan dan geef ik je gelijk. Maar als de pers een redelijke afstand houd en niet hindert kan je ze niet vertellen op te zouten.

Bedenk verder dat we het in Nederland redelijk in balans hebben. Van beide kanten gaat er wel eens iets fout, maar over het algemeen lossen we het samen op.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Red op 26 april 2011, 00:05:00
Tja, ik zal me even op een hellend vlak begeven.  ::) Maar er is pers, en er is pers.....

Er zijn een hoop figuren (ik durf het bijna niet te zeggen 112pubers) die overal heen racen om foto'tjes te maken voor de lokale 112 website en die beschouw ik niet echt als pers zoals deze bedoeld is...
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 26 april 2011, 00:05:24
Toe maar, wat een grote woorden. Jij zal als hulpverlener wel even de persvrijheid aan de kant schuiven. Afijn, ik denk dat je het wat gecharcheerd brengt.

Je moet je afvragen met een overdaad aan 112 sites, fotografen, filmers en weet ik veel wie er tegenwoordig allemaal met een camera rondlopen of je het nog over persvrijheid moet hebben. De vraag wanneer is het pers en wanneer is dat het niet meer?? De rechter moet daar maar eens wat van vinden. Niet iedereen met een camera is meteen Pers.

Ik denk dat door het vele filmen en fotografen het vak persfotograaf gaat uitsterven. Als ik vandaag de artikel op de site van de telegraaf bekijk staan er allemaal foto's van 112 sites(lekker goedkoop). Lekker met 10 man op een rij en wie het goedkoopst is die mag leveren aan de krant. Nog even en kranten hoeven helemaal niet meer te betalen. Want diverse rechters in rechtszaken hebben al geoordeeld dat wil je beroep doen op auteursrecht er enige exclusiviteit in je werk moet zitten. Nou dat gaat hem niet worden voor die 1000de foto's en filmpjes die vandaag zijn gemaakt in Bovensmilde. Dus de branche(welke branche) is bezig zich zelf de nek om te draaien.......
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 26 april 2011, 00:07:04
Hoe vaak ik tijdens incidenten niet ben aangesproken door allerlei idioten die vinden dat zij het recht hebben om mij te gaan vertellen (lees: dreigen) wat ik wel of niet mag doen .... En (let op) dat zijn heel vaak niet eens mensen die bij het incident betrokken zijn, maar gewoon omstanders.
Ik heb er wel eens eentje gehad die achter me stond en nog kabaal begon te maken dat hij niet op de foto wilde. Nooit geweten dat ik achteruit kon fotograferen ;-) Maar even later stond meneer 10 meter verderop op last van oom agent.


Als we in een land terecht komen waar je met bedreigen en/of fysiek geweld je zin krijgt, zijn we echt op een hellend vlak aangekomen.
Dat is inderdaad het gevaar.


Dus je zult een goede balans moeten vinden...
Dat is een korte en goede samenvatting.

En verder zullen we het op dit forum nooit helemaal met elkaar eens worden. Dit soort discussies zijn al vaker gevoerd ;-)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Alwin op 26 april 2011, 12:23:37
Je moet je afvragen met een overdaad aan 112 sites, fotografen, filmers en weet ik veel wie er tegenwoordig allemaal met een camera rondlopen of je het nog over persvrijheid moet hebben. De vraag wanneer is het pers en wanneer is dat het niet meer?? De rechter moet daar maar eens wat van vinden. Niet iedereen met een camera is meteen Pers.

Ik denk dat door het vele filmen en fotografen het vak persfotograaf gaat uitsterven. Als ik vandaag de artikel op de site van de telegraaf bekijk staan er allemaal foto's van 112 sites(lekker goedkoop). Lekker met 10 man op een rij en wie het goedkoopst is die mag leveren aan de krant. Nog even en kranten hoeven helemaal niet meer te betalen. Want diverse rechters in rechtszaken hebben al geoordeeld dat wil je beroep doen op auteursrecht er enige exclusiviteit in je werk moet zitten. Nou dat gaat hem niet worden voor die 1000de foto's en filmpjes die vandaag zijn gemaakt in Bovensmilde. Dus de branche(welke branche) is bezig zich zelf de nek om te draaien.......

En daar gaat het dus fout, ik lever hier al jaren enkel aan regionale websites gratis foto's. Maar als de Telegraaf TC tubantia of een andere krant mijn foto's wil hebben dan word er gewoon betaald. Geld ook voor de gefilmde items, hier word gewoon voor betaald. Die figuren die items gratis weggeven, die maken het kapot voor de anderen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 26 april 2011, 18:41:45
Je moet je afvragen met een overdaad aan 112 sites, fotografen, filmers en weet ik veel wie er tegenwoordig allemaal met een camera rondlopen of je het nog over persvrijheid moet hebben. De vraag wanneer is het pers en wanneer is dat het niet meer?? De rechter moet daar maar eens wat van vinden. Niet iedereen met een camera is meteen Pers.
Toch wel. Tenminste volgens de NVJ. Die vindt principieel dat iedereen journalist moet kunnen zijn. Op zich een terecht standpunt, maar ik ben met je eens dat niet elke 112site-vuller meteen voor vol kan worden aangezien. Te meer daar het vaak de amateurs zijn die het voor de beroeps verpesten omdat ze zich niet gedragen. Maar de enige manier om daar een scheiding in te maken is de politieperskaart. en dat wordt vaak niet gedaan. Overigens zit tussen de PPK en de amateurs nog een grote groep die wel serieus en verantwoord bezig is.

Ik denk dat door het vele filmen en fotografen het vak persfotograaf gaat uitsterven. Als ik vandaag de artikel op de site van de telegraaf bekijk staan er allemaal foto's van 112 sites(lekker goedkoop). Lekker met 10 man op een rij en wie het goedkoopst is die mag leveren aan de krant. Nog even en kranten hoeven helemaal niet meer te betalen. Want diverse rechters in rechtszaken hebben al geoordeeld dat wil je beroep doen op auteursrecht er enige exclusiviteit in je werk moet zitten. Nou dat gaat hem niet worden voor die 1000de foto's en filmpjes die vandaag zijn gemaakt in Bovensmilde. Dus de branche(welke branche) is bezig zich zelf de nek om te draaien.......
Het feit dat meerdere mensen gelijk ogende foto's hebben heeft niets met het auteursrecht te makenm hooguit met exclusiviteit. Anders zou niemand meer hoeven betalen voor foto's. Wel ben ik met je eens dat er te vaak bij elkaar geklit wordt. Zelf loop ik liever een paar keer een rondje om een incident.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 26 april 2011, 18:47:56
Het feit dat meerdere mensen gelijk ogende foto's hebben heeft niets met het auteursrecht te makenm hooguit met exclusiviteit. Anders zou niemand meer hoeven betalen voor foto's. Wel ben ik met je eens dat er te vaak bij elkaar geklit wordt. Zelf loop ik liever een paar keer een rondje om een incident.

Nou lees de diverse jurisprudentie maar eens naar over auteursrecht. Recht is soms krom, auteurswet stamt uit 1912. Toen was er een hele andere situatie. Dus rechter oordelen uit de al eerder benoemde geest van de wet. Het gaat de ver om alle uitspraken hier weer te geven omdat niet elke uitspraak in de zelfde lijn ligt.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 26 april 2011, 18:52:30
Nou lees de diverse jurisprudentie maar eens naar over auteursrecht. Recht is soms krom, auteurswet stamt uit 1912. Toen was er een hele andere situatie. Dus rechter oordelen uit de al eerder benoemde geest van de wet. Het gaat de ver om alle uitspraken hier weer te geven omdat niet elke uitspraak in de zelfde lijn ligt.
Sorry Mike, je zal dan toch met een voorbeeld moeten komen. Ik heb al veel gelezen over hete auteursrecht, maar zo hard als jij het stelt nog nooit. Dat zou overigens lekker worden als de politie iedereen in een persvak duwt. Dan zouden we meteen geen geld meer kunnen vangen? ;-)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 26 april 2011, 18:56:38
Citaat
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een werk origineel zijn en het persoonlijk stempel/karakter van de maker dragen. Bij tekeningen, schilderijen en dergelijke is dit eigenlijk altijd het geval, omdat deze immers tot stand komen doordat de maker met potlood of kwast het werk op papier zet.

Bij foto's ligt dit iets moeilijker. De vereiste originaliteit kan hier liggen in bijvoorbeeld de invalshoek, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enzovoorts. In de praktijk blijkt dat de rechter al snel aanneemt dat er sprake is van een originele foto. Puur mechanisch tot stand gekomen foto's, zoals uit pasfotohokjes en beveiligingscamera's, zijn niet beschermd.

http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/ (http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: hoefhaan op 26 april 2011, 19:40:20
Iedereen die niet direct een taak heeft bij de hulpverlening maar die wel elk moment kan krijgen moet zich op minimaal 5 meter afstand bevinden van het SO. Iedereen die niets met de hulpverlening te maken heeft (pers en omstanders dus) bevindt zich minimaal 10 meter van het SO. Dit is in ieder geval genoemd voor een hulpverlening bij verkeersongeval.  Deze 10 meter grens wordt dan ook aangeraden fysiek aan te geven, dus door lint oid.

Zou op zich een goede zijn voor elke hulpverlening.  O0

Ik vindt overigens wel dat een professioneel hulpverlener zich over zijn eigen waarden heen moet kunnen zetten en zich heeft te houden aan de professionele waarden, waarbij de privacy van het slachtoffer voorop staat maar pers zeker de ruimte moet krijgen, mits zij zich juist opstellen en de hulpverlening niet in de weg staan.

Je moet ervan uit kunnen gaan dat de slachtoffers op de foto's onherkenbaar worden gemaakt, maar eigenlijk vindt ik dat ook noodzakelijk voor omstanders, die mogelijk betrokkenen zijn. Maar ja, waar ligt de grens???
Maar daarvoor wil ik eigenlijk maar verwijzen naar het topic "fotografen, kan dit???" Daar wordt uitgebreid gediscuseerd wat wel en niet kan in de hulpverleningsfotografie.

De wildgroei van allerlei 112-sites. Tsja, dat hou je niet tegen. en om eerlijk te zijn; je kunt de echte fotografen wel onderscheiden van de hobbyisten! en zo ook de verslaggevers. Moet eerlijk zeggen; je lacht je soms rot als je de verslagen leest... En dan de reacties die lezers er soms op kunnen geven.... Zou eigenlijk niet moeten kunnen.

Maar terug on topic:
Ik denk dat de grens ligt bij bedreigen en fysieke aggressie. Alles wat daarbuiten valt moet kunnen, gezien de zwakkere positie van omstanders, die -ook al hebben ze er in de ogen van de fotograaf niets mee te maken- geemotioneerd zijn door wat ze hebben gezien.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 26 april 2011, 20:14:21
Maar terug on topic:
Ik denk dat de grens ligt bij bedreigen en fysieke aggressie. Alles wat daarbuiten valt moet kunnen, gezien de zwakkere positie van omstanders, die -ook al hebben ze er in de ogen van de fotograaf niets mee te maken- geemotioneerd zijn door wat ze hebben gezien.
Mee eens.

Iemand die tegen me zegt 'rot op met je camera' omdat zijn familielid in de kreukels ligt, zal van mij begrip krijgen - gezien de emotionele situatie. Iemand die dreigt om me 'thuis op te komen zoeken en overhoop te steken' niet.

Ik vindt overigens wel dat een professioneel hulpverlener zich over zijn eigen waarden heen moet kunnen zetten en zich heeft te houden aan de professionele waarden, waarbij de privacy van het slachtoffer voorop staat maar pers zeker de ruimte moet krijgen, mits zij zich juist opstellen en de hulpverlening niet in de weg staan.

Chapeau. Als je daar als hulpverlener staat in een publieke functie, ben je gekomen om het slachtoffer te helpen en te beschermen, dat snap ik. Maar dat mag niet ontaarden in het 'ineens' overboord zetten van allerlei afspraken die we in dit land met elkaar hebben onder het mom van 'fatsoen' en daarbij mensen vertellen dat ze 'op moeten zouten' (over fatsoen gesproken). Juist in een publieke functie moet de wet ook belangrijk voor je zijn. Zoniet, dan zou ik me afvragen of je je uniform wel waard bent.

Het is best mogelijk dat fotografen hun werk doen, zonder dat de slachtoffers of hulpverleners daar last van hebben. Zodra die last er wel is, mag je er wat mij betreft gerust wat van zeggen. Maar tot die tijd...

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 27 april 2011, 00:54:45
Om voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking te komen, moet een werk origineel zijn en het persoonlijk stempel/karakter van de maker dragen. Bij tekeningen, schilderijen en dergelijke is dit eigenlijk altijd het geval, omdat deze immers tot stand komen doordat de maker met potlood of kwast het werk op papier zet.

Bij foto's ligt dit iets moeilijker. De vereiste originaliteit kan hier liggen in bijvoorbeeld de invalshoek, de compositie van het gefotografeerde, de belichting enzovoorts. In de praktijk blijkt dat de rechter al snel aanneemt dat er sprake is van een originele foto. Puur mechanisch tot stand gekomen foto's, zoals uit pasfotohokjes en beveiligingscamera's, zijn niet beschermd.

http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/ (http://www.iusmentis.com/auteursrecht/nl/foto/internet/)
Oh die! Ja, die ken ik, maar dat is niet zo maar van toepassing op fotografen die naast elkaar staan. Andere camera's, andere lenzen, andere instellingen, ander moment, lange fotografen, korte fotografen en ga zo maar door.
Nee Mike, leuk gevonden, maar dat zie je m.i. toch echt verkeerd. Dit is geen basis om twee persfoto's als niet auteursrechtelijk beschermd te beschouwen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: mike op 27 april 2011, 01:00:12
Oh die! Ja, die ken ik, maar dat is niet zo maar van toepassing op fotografen die naast elkaar staan. Andere camera's, andere lenzen, andere instellingen, ander moment, lange fotografen, korte fotografen en ga zo maar door.
Nee Mike, leuk gevonden, maar dat zie je m.i. toch echt verkeerd. Dit is geen basis om twee persfoto's als niet auteursrechtelijk beschermd te beschouwen.

Wacht even ik wil helemaal niet moeilijk doen over auteursrecht. Ik gun ieder zijn brood en zijn geld en recht. Echter moet je de wet eens goed lezen. De auteurswet is in 1917 gemaakt zoals gezegd. Dus het heel internet en digitale fotografie is daar niet goed in te passen.

Ik ga van de week als ik tijd heb even wat uitspraken boven water halen vann de rechtbank.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 27 april 2011, 01:01:43
Iedereen die niet direct een taak heeft bij de hulpverlening maar die wel elk moment kan krijgen moet zich op minimaal 5 meter afstand bevinden van het SO. Iedereen die niets met de hulpverlening te maken heeft (pers en omstanders dus) bevindt zich minimaal 10 meter van het SO. Dit is in ieder geval genoemd voor een hulpverlening bij verkeersongeval.  Deze 10 meter grens wordt dan ook aangeraden fysiek aan te geven, dus door lint oid.
Klopt als een bus!

Ik vindt overigens wel dat een professioneel hulpverlener zich over zijn eigen waarden heen moet kunnen zetten en zich heeft te houden aan de professionele waarden, waarbij de privacy van het slachtoffer voorop staat maar pers zeker de ruimte moet krijgen, mits zij zich juist opstellen en de hulpverlening niet in de weg staan.
Goed verwoord.

Je moet ervan uit kunnen gaan dat de slachtoffers op de foto's onherkenbaar worden gemaakt,
Dat klopt. Het is grondwettelijk zelfs niet toegestaan om vooraf restricties op te leggen m.b.t. het maken van beelden. Slechts achteraf (dus te laat) kan je klagen. Dus gewoon lekker polderen en dan kunnen we samen door een deur.

maar eigenlijk vindt ik dat ook noodzakelijk voor omstanders, die mogelijk betrokkenen zijn. Maar ja, waar ligt de grens???
Ruim genomen heb je het over iedereen die onvrijwillig  aanwezig is. Dus ook de te hulp geschoten burger. Krapper genomen heb je het over direct betrokkenen.
Iedereen die zo nodig met z'n snufferd en bovenop wil staan valt hier buiten.

Ik denk dat de grens ligt bij bedreigen en fysieke aggressie. Alles wat daarbuiten valt moet kunnen, gezien de zwakkere positie van omstanders, die -ook al hebben ze er in de ogen van de fotograaf niets mee te maken- geemotioneerd zijn door wat ze hebben gezien.
Klinkt goed.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 27 april 2011, 01:03:04
Ik ga van de week als ik tijd heb even wat uitspraken boven water halen vann de rechtbank.
Als je daar de tijd voor hebt. Ik niet namelijk.
Ik wacht het gespannen af ;-)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 27 april 2011, 01:13:12
Nederland zit blijkbaar te springen om een nieuwe wet / dan wel een uitbreiding of toevoeging daaraan. Wie weet krijgen we in de toekomst een veel duidelijker wet welke zegt wie persfotograaf is en wie niet? Naast de reeds bekende perskaarten?

Ik denk dat hier een behoefte aan is. Vanuit alle partijen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 27 april 2011, 07:18:19
Dan ben ik toch benieuwd hoe men dat wil doen en wat men dan sowiezo wil doen. Mits buiten de linten kan men toch het fotograferen in de openbare ruimte niet verbieden? Dan zou men net zo goed kunnen verbieden om überhaupt te staan kijken bij een ongeval.

Je zou iets kunnen doen op het gebied van portretrecht of zo?
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 1300001-MR op 27 april 2011, 10:42:29
Wie weet krijgen we in de toekomst een veel duidelijker wet welke zegt wie persfotograaf is en wie niet? Naast de reeds bekende perskaarten?

Ik denk dat hier een behoefte aan is. Vanuit alle partijen.
Dat zie ik ook nog wel een keer gebeuren. De vraag is dan weer wie je wel een perskaart geeft en wie niet. Aan de PPK kleven bijvoorbeeld een serie regels waar alleen echte persfotografen soms aan kunnen voldoen. Er zijn volgens mij best een redelijk aantal fotografen die ten onrechte een PPK in hun bezit hebben, want aan alle regels en voorschriften voldoen is erg lastig.

Dan zou je dus iets kunnen krijgen als: "Iedereen die kan aantonen dat hij/zij met fotografie meer dan X euro per jaar omzet mag zichzelf persfotograaf noemen." Of is iedereen die wel eens iets aan een medium verkoopt dan persfotograaf?

Het blijft een enorm vaag gebied, maar ik ben het er eigenlijk wel mee eens dat het niet verkeerd zou zijn om de regelgeving hieromtrent aan te scherpen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 27 april 2011, 14:26:17
Volgens mij dwalen we inmiddels van het oorspronkelijke topic onderwerp af. Namelijk: het bedreigen van fotografen tijdens een incident door betrokkenen, familie en omstanders, en of je daar als fotograaf rekening mee moet houden of juist tegen op moet (laten) treden.

Dit heeft daar inmiddels niets meer mee te maken.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: HIT op 27 april 2011, 15:58:03
Misschien niet zo ontopic maar ik ken het ook andersom, een fotograaf die bij een incident was en weg wilde naar een ander incident. Omdat de berger zijn "ondersteunende auto" voor zijn auto had staan werd de man verbaal behoorlijk agressief.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat mensen die alleen maar verslaggeven misschien wel goed (in de zin dat er nieuwsvergaring moet zijn) zijn maar soms vanwege een nieuwsfeit ook zich niet altijd even "netjes" gedragen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 27 april 2011, 19:20:38
Misschien niet zo ontopic maar ik ken het ook andersom, een fotograaf die bij een incident was en weg wilde naar een ander incident. Omdat de berger zijn "ondersteunende auto" voor zijn auto had staan werd de man verbaal behoorlijk agressief.

Wat ik hiermee wil zeggen is dat mensen die alleen maar verslaggeven misschien wel goed (in de zin dat er nieuwsvergaring moet zijn) zijn maar soms vanwege een nieuwsfeit ook zich niet altijd even "netjes" gedragen.
Je moet je auto ook nooit te dicht bij het incident neerzetten. Doe je dat wel dan zijn de consequenties voor jezelf.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 28 april 2011, 08:03:59
Misschien niet zo ontopic maar ik ken het ook andersom, een fotograaf die bij een incident was en weg wilde naar een ander incident. Omdat de berger zijn "ondersteunende auto" voor zijn auto had staan werd de man verbaal behoorlijk agressief.
Klopt; dan ben je ook fout. En wat Ko ook zegt: zet je auto even een straatje verder als je dat wil voorkomen.

Niet alleen handig als je door wilt naar een ander incident, maar ook als je beelden snel naar de diverse zenders toe moeten. Maar goed: die fout maak je 1 of 2 keer (dat je ingebouwd raakt en je vast staat) en dan leer je dat wel af.  0098

Maar ga dan ook niet staan schelden i.d.d.

Natuurlijk gebeurt het wel eens dat je zelf ook verrast wordt door de ontwikkeling van een brand en je 'opeens' ingesloten bent door de slangen van het grootschalig watertransport bijvoorbeeld. Tja; dan moet je maar iemands even naar je toe laten komen om die beelden op te halen - risico van het vak.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: hoefhaan op 28 april 2011, 20:08:33
Misschien niet zo ontopic maar ik ken het ook andersom, een fotograaf die bij een incident was en weg wilde naar een ander incident. Omdat de berger zijn "ondersteunende auto" voor zijn auto had staan werd de man verbaal behoorlijk agressief.


Wow. En daar wordt ik nou weer agressief van !!! Waar hij het lef vandaan haalt....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 29 april 2011, 20:21:20
Na alle reacties te hebben gelezen, zou ik het volgende eens willen voorleggen:

Als in dezelfde situatie waar de topicstarter verkeerde, een politieagent zou worden benaderd op precies dezelfde manier, (dus met dezelfde emoties) zou dat dan ook worden weggezet onder de noemer van de emotie van het moment/situatie??

Ik meende begrepen te hebben dat we het "In Nederland" zat zijn dat mensen in een publieke functie worden bedreigd en mishandeld.
Laat een fotograaf dan niet onder de publieke functies vallen (alhoewel ik daar nog niet zo zeker van ben) maar ik ben van mening dat ook een fotograaf dit niet over zijn kant hoeft laten te gaan. Niet zo zeer om de betreffende persoon van een straf te voorzien, maar zo iemand mag op zijn gedrag worden aangesproken. Gewoon duidelijk maken dat dit ook niet getollereerd wordt lijkt mij.
Net zo goed als de fotograaf aangesproken mag worden wanneer hij regels overtreedt (bv stel dat de betrokken fotograaf niet op de openbare weg staat maar op privégrond. dan zal hij toestemming horen te vragen van de eigenaar van die grond.)

Uiteraard is er in overleg een hele hoop mogelijk, alleen bedreigingen horen naar mijn idee niet bij overleggen....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Nils op 29 april 2011, 23:34:30
René, toen ik jouw verhaal las moest ik ineens aan een aantal dingen denken.
Het doen van aangifte is altijd een optie, alleen in jouw/jullie situatie had ik dat nooit gedaan. Ik doel hiermee op de problemen die er met jullie voorganger en zijn website waren, de politie refereert daar naar mijn gevoel meteen aan. Ook al bestaat die website nu sinds enkele jaren niet meer, die website staat daarentegen bij veel personen nog vers in het geheugen en wordt nog steeds verward met jullie huidige website. Met andere woorden, met een aangifte breng je jullie website naar mijn gevoel in discrediet, dat zou mij een scheldkannonade niet waard zijn geweest.
Persoonlijk zou ik het er ook niet fijn vinden als iemand moeilijk doet en staat te schelden of te dreigen. Ik denk dat je het beste afstand kunt nemen, indien mogelijk niet in discussie gaan en als het moet gewoon weggaan daar. Zolang er geen fysiek geweld is gebruikt zou ik er verder niets mee doen en het afdoen als een emotionele reactie. Houd ook eens rekening met het standpunt van een slachtoffer/betrokkene, of je er in meegaat is een ander verhaal. Jij bent waarschijnlijk wel in zijn ogen iemand uit het eigen dorp die zijn ellende aan de grote klok gaat hangen.

Natuurlijk kan ik niet weten wat zich bij het betreffende incident daadwerkelijk heeft voorgedaan, maar mijn tip, en dan word ik erg persoonlijk, is om ook eens op je eigen attitude te letten. Over een verkeersongeval van afgelopen week hoorde ik over een fotograaf die nogal wat overdreven praatjes had tegen een politieagent. Die praatjes gingen over een marechaussee die daarbij aanwezig was. Klinkt je dat een beetje bekend in de oren??? Dit is niet de eerste keer dat ik zoiets dergelijks hoorde. Je moet dan niet vreemd opkijken als je zelf eens de oren gewassen krijgt. Toen ik dat verhaal hoorde moest ik meteen weer aan jouw voorganger denken. In mijn ogen zie ik een aantal overeenkomsten tussen jullie twee, doe daar eens op letten en het komt vast en zeker allemaal goed.

Ik heb niets tegen 112-websites, absoluut niet, maar wel heb ik vaak mijn vraagtekens gehad bij de leeftijd van de personen achter die websites: heel vaak (zeer) jonge gasten die niet opgewassen zijn tegen de emotionele dingen die men op hun weg kan tegenkomen. Als ik dan zie dat je een jaar na het voorval (je spreekt over mei, dat is dus zowat een jaar geleden) nog steeds moeilijk mee hebt met het feit dat iemand je de oren heeft gewassen, want meer is het zoals ik hier lees niet geweest, dan vraag ik mij af of je je niet beter bij je koksmuts en je fornuis kan houden. Deze opmerking zul je me waarschijnlijk wel niet in dank afnemen, daarom de volgende tip: als je foto's maakt moet je niet altijd vooraan staan, houd je met je camera gewoon op de achtergrond en daarmee ver van slachtoffers en andere betrokkenen.  ;)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: 112Rene op 30 april 2011, 03:19:15
NIls,
Je hebt me flink aan het denken gezet. Wat het incident betreft heb je helemaal gelijk.

Van het verkeersongeval weet ik niets.

Ik zal je een PM sturen waarin ik wat persoonlijker erop inga.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Nils op 30 april 2011, 23:18:01
Na alle reacties te hebben gelezen, zou ik het volgende eens willen voorleggen:

Als in dezelfde situatie waar de topicstarter verkeerde, een politieagent zou worden benaderd op precies dezelfde manier, (dus met dezelfde emoties) zou dat dan ook worden weggezet onder de noemer van de emotie van het moment/situatie??

Ik meende begrepen te hebben dat we het "In Nederland" zat zijn dat mensen in een publieke functie worden bedreigd en mishandeld.
Laat een fotograaf dan niet onder de publieke functies vallen (alhoewel ik daar nog niet zo zeker van ben) maar ik ben van mening dat ook een fotograaf dit niet over zijn kant hoeft laten te gaan. Niet zo zeer om de betreffende persoon van een straf te voorzien, maar zo iemand mag op zijn gedrag worden aangesproken. Gewoon duidelijk maken dat dit ook niet getollereerd wordt lijkt mij.
Net zo goed als de fotograaf aangesproken mag worden wanneer hij regels overtreedt (bv stel dat de betrokken fotograaf niet op de openbare weg staat maar op privégrond. dan zal hij toestemming horen te vragen van de eigenaar van die grond.)

Uiteraard is er in overleg een hele hoop mogelijk, alleen bedreigingen horen naar mijn idee niet bij overleggen....

Een politieagent heeft tijdens zijn opleiding geleerd hoe om te gaan met verbaal geweld en hoe daarop te reageren, ook met emotionele reacties van direct betrokkenen van een incident. Een jeugdig fotograaf zeer zeker niet. Zo'n jeugdig fotograaf kan dan wel een rechtszaak aanspannen tegen iemand die hem een klap verkoopt, maar als de andere kant van het verhaal naar voren komt denk ik dat de uitspraak niet bij voorbaat al in zijn voordeel zal uitpakken.

Een fotograaf die (verbaal) te nadrukkelijk aanwezig is moet beseffen dat hij heel wat anders over zich heen roept dan begrip voor zijn plaatje dat hij schieten wil, dat is wat ik René in een PM heb uitgelegd. (Voor de lezers hier, ik ken René van zijn werkzaamheden voor zijn website. We wonen niet zo ver van elkaar af en heb hem ook aan het werk gezien tijdens het fotograferen).
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 1 mei 2011, 18:45:55
De betrokken fotograaf ken ik natuurlijk niet, nog de situatie waarin het een en ander is voorgevallen.

Wat ik probeer te zeggen is dat het niet normaal gevonden moet worden dat er gescholden en bedreigd gaat worden. Tegen wie dan ook.

Zelf werk ik in de gehandicaptenzorg, en veel van mijn collega's vinden het "normaal" dat we zo nu en dan een mep krijgen van "zwakzinnigen" (en dat bedoel ik niet negatief).
Toch wordt ons iedere keer bij de trainingen voor agressie en fysieke beheersing verteld dat we het niet normaal horen te vinden. Niemand laat zich slaan.
Ook dan wordt er aangifte gedaan, juist omdat het "er niet bij hoort".

Wat ik wil zeggen is dat agressie op geen enkele wijze normaal gevonden hoort te worden.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Nils op 1 mei 2011, 19:43:25
De betrokken fotograaf ken ik natuurlijk niet, nog de situatie waarin het een en ander is voorgevallen.
Wat ik probeer te zeggen is dat het niet normaal gevonden moet worden dat er gescholden en bedreigd gaat worden. Tegen wie dan ook.

Zelf werk ik in de gehandicaptenzorg, en veel van mijn collega's vinden het "normaal" dat we zo nu en dan een mep krijgen van "zwakzinnigen" (en dat bedoel ik niet negatief).
Toch wordt ons iedere keer bij de trainingen voor agressie en fysieke beheersing verteld dat we het niet normaal horen te vinden. Niemand laat zich slaan.
Ook dan wordt er aangifte gedaan, juist omdat het "er niet bij hoort".

Wat ik wil zeggen is dat agressie op geen enkele wijze normaal gevonden hoort te worden.

Zet bij jullie in de zwakzinnigenzorg enthousiaste nieuwe leerling, die net van de middelbare school af komt en verder nog geen enkele intructie in de zwakzinnigezorg heeft gehad, midden in de volle activiteit van jouw afdeling met zwakzinnigen neer en laat deze aan zijn of haar lot over en laat maar lekker aanmodderen. Jij weet net zo goed als ik dat die persoon gegarandeerd binnen de korste keren een flinke stomp ontvangen van een patiënt/bewoner/cliënt. Niet dat de nieuwe persoon iets uitlokt maar omdat deze niet weet hoe om te gaan met dergelijke patiënten. Die bewoner wordt enorm onrustig omdat een wildvreemde hem met alle goede bedoelingen probeert te verzorgen, te wassen, aante kleden of wat dan ook.  Wat zeg je dan? Zeg je zoiets van ach gut, maar die bewoner mag jou niet slaan want aggressief gedrag hoort zich niet, of zeg je tegen je leidinggevende van hoe kun je nou een leek zomaar loslaten op de afdeling? Wie is in dat geval verantwoordelijk voor de klap die een patiënt aan die persoon heeft verkocht? Die leek die zich wil uitleven bij jou op de afdeling of de onrustig gemaakte bewoner die geconfronteerd word met een zeer ongewone situatie? Of schuif je het af op de leidinggevende?

Ik maak daarmee een vergelijking met een jeugdig fotograaf die vooraanstaat en dan eens een opmerking naar zijn hoofd geslingerd heeft gekregen. Zonder ook maar een enkele levenservaring, laat staan opleiding, staat hij wel in een situatie waarin mensen anders reageren kunnen dan in normale situaties. Kijk eens goed naar de eerste zin van de topic-starter: hij heeft het na een jaar(!) nog steeds moeilijk mee vanwege het feit dat iemand hem de oren wast en duidelijk maakt dat hij niet van enige publiciteit is gediend. Enkel verbaal geweld, er is helemaal geen fysiek geweld geweest. Maar wie is er dan straks wel verantwoordelijk als hij daadwerkelijk een flinke dreun voor zijn kop krijgt? Is het die jeugdige onervaren knul met zijn camera, is het een slachtoffer die uit emoties reageert? Of schuif je het af op een bevelvoerder die een knul met zijn camera lekker in het werkgebied laat rondsnuffelen?

Ik ben van mening dat zijn verhaal in zijn geheel niets te maken heeft met aggressie, laat staan aggressie binnen de hulpverlening, en vind het jammer dat de hele discussie die kant uit waait. Zijn verhaal is er een over een onbedwingbare nieuwsgierigheid en sensatiezucht zonder enige vorm van ervaring waarbij hij plotsklaps afgeremd werd door een emotionele reactie van een slachtoffer/direct betrokkene. Kom op zeg, een jaar later nog problemen vanwege wat emotioneel verbaal geweld... Dat hij gaat doen waar hij wel voor opgeleid is!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dokterswacht op 5 mei 2011, 15:37:35
Zet bij jullie in de zwakzinnigenzorg enthousiaste nieuwe leerling, die net van de middelbare school af komt en verder nog geen enkele intructie in de zwakzinnigezorg heeft gehad, midden in de volle activiteit van jouw afdeling met zwakzinnigen neer en laat deze aan zijn of haar lot over en laat maar lekker aanmodderen. Jij weet net zo goed als ik dat die persoon gegarandeerd binnen de korste keren een flinke stomp ontvangen van een patiënt/bewoner/cliënt....

Helaas gebeurd dat wel (ze zijn lekker goedkoop) en zijn dan meteen genezen van een loopbaan in de gehandicaptenzorg, maar dat is een andere discussie ;)

Ben het wel met je eens overigens, vandaar dat ik ook meldde dat is de situatie tp niet kende. Ook de betrokken fotograaf niet. Wel weet ik dat die jonge gasten wel eens te ver gaan in het vergaren van hun plaatjes. Als dat de reden is, kan ik het me voorstellen dat iemand in de emotie uit de band springt. Niet dat het goed te praten is, maar wel begrijpelijk.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Dinges op 5 mei 2011, 18:53:55
Dan ben ik toch benieuwd hoe men dat wil doen en wat men dan sowiezo wil doen. Mits buiten de linten kan men toch het fotograferen in de openbare ruimte niet verbieden? Dan zou men net zo goed kunnen verbieden om überhaupt te staan kijken bij een ongeval.

Je zou iets kunnen doen op het gebied van portretrecht of zo?

Ik weet het niet. Wel weet ik dat ik, als NuKuBu, een behoefte zie ontstaan, bij alle partijen. Hoe dat in de toekomst eventueel vorm gaat krijgen, of zou moeten krijgen....ich weiss nicht.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: TS 7233 op 6 mei 2011, 11:19:27
Ik zelf heb nog nooit een bedreiging tegen een fotograaf meegemaakt.
Ik probeer me ook zo veel mogelijk aan de regels te houden. Als ik eerder dan hulpverleners ben, wat mij vaak voorkomt, zal ik niet gelijk beginnen met foto's maken maar eerst kijken of ik kan helpen. Ik sta ook altijd vrij ver van het incident. Pas als ik weet dat het echt kan ga ik dichterbij. Ook zal ik nooit een foto maken van een slachtoffer. Ook niet later onherkenbaar maken. meestal blijf ik ook gewoon achter het lint. Of ik ga binnen het incident terrein en kom niet verder dat de TS, en is het meestal om aan info te komen bij 1 van de bevriende leden van het korps.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Jerommeke op 8 mei 2011, 03:28:50
Volgens mij dwalen we inmiddels van het oorspronkelijke topic onderwerp af. Namelijk: het bedreigen van fotografen tijdens een incident door betrokkenen, familie en omstanders, en of je daar als fotograaf rekening mee moet houden of juist tegen op moet (laten) treden.

Dit heeft daar inmiddels niets meer mee te maken.

Tsja, gezien het feit dat de normen en waarden van foto-makend Nederland de laatste tijd ver onder het pijl zijn gedaald (ik zeg niet per sé beroeps foto-makend Nederland) denk ik dat men ook een stukje agressie kan verwachten. De foto's (en filmpjes) die we de laatste tijd voor bij zien komen door allerlei gasten die totaal niet weten waar ze mee bezig zijn, zijn daar mede de oorzaak van.

Mensen die foto's gaan staan maken van een ernstig incident en vervolgens daarop ''aangesproken'' worden door omstanders vind ík in ieder geval niet vreemd.

In de tijd dat ik regelmatig met een fotocamera allerlei incidenten af ging nam ik regelmatig de beslissing om geen foto's te maken, puur omdat de nieuwswaarde nihiel was of omdat je aan kon voelen dat het niet handig was om foto's te maken
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Bruin511 op 8 mei 2011, 17:27:28

Ik heb niets tegen 112-websites, absoluut niet, maar wel heb ik vaak mijn vraagtekens gehad bij de leeftijd van de personen achter die websites: heel vaak (zeer) jonge gasten die niet opgewassen zijn tegen de emotionele dingen die men op hun weg kan tegenkomen. Als ik dan zie dat je een jaar na het voorval (je spreekt over mei, dat is dus zowat een jaar geleden) nog steeds moeilijk mee hebt met het feit dat iemand je de oren heeft gewassen, want meer is het zoals ik hier lees niet geweest, dan vraag ik mij af of je je niet beter bij je koksmuts en je fornuis kan houden. Deze opmerking zul je me waarschijnlijk wel niet in dank afnemen, daarom de volgende tip: als je foto's maakt moet je niet altijd vooraan staan, houd je met je camera gewoon op de achtergrond en daarmee ver van slachtoffers en andere betrokkenen.  ;)

Jij zegt het, en ik deel je mening.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 8 mei 2011, 22:57:43
Tsja, gezien het feit dat de normen en waarden van foto-makend Nederland de laatste tijd ver onder het pijl zijn gedaald (ik zeg niet per sé beroeps foto-makend Nederland) denk ik dat men ook een stukje agressie kan verwachten. De foto's (en filmpjes) die we de laatste tijd voor bij zien komen door allerlei gasten die totaal niet weten waar ze mee bezig zijn, zijn daar mede de oorzaak van.

Mensen die foto's gaan staan maken van een ernstig incident en vervolgens daarop ''aangesproken'' worden door omstanders vind ík in ieder geval niet vreemd.

Anders gezegd: als een fotograaf bedreigd of in elkaar geslagen wordt, keur je dat dus goed en vind je dat 'zijn eigen schuld' ? Want dat maak ik uit jouw woorden op.

Ik denk dan dat jouw eigen normen en waarden dat ook wel onder een bepaald peil gezakt zijn, eerlijk gezegd. Wellicht zelfs nog wel veel verder dan die van de genoemde fotografen.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Boogje op 9 mei 2011, 01:23:15
Laat ik voorop stellen dat ik iedere vorm van geweld (verbaal en fysiek) afkeur, een volwassen gesprek biedt oplossingen, schelden en dreigen escaleert alleen maar.
Ik denk echter wel dat je, hoe triest dat ook eigenlijk is, een bepaalde mate van primaire verbale reacties in moet calculeren als je je (semi) opvallend in gebieden bevindt waar mensen een bepaald 'trauma' oplopen, of dit nu een brandend huis is of de confrontatie met een verkeersslachtoffer. Blijf kalm en hoffelijk en schuif ondertussen langzaam richting een autoriteit zoals politie of brandweer. Wanneer dit niet mogelijk is, haal jezelf dan helemaal weg uit de situatie om erger te voorkomen.

De gemiddelde mens ervaart een steeds groter gebrek aan veiligheid, mede dankzij de nieuwe media. Men heeft het idee steeds meer bekeken te worden. Kijk maar eens naar de reacties van mensen in een programma als wegmisbruikers. In de duidelijke aanwezigheid van politie wordt men toch steeds vaker agressief als men een camera waarneemt. Men voelt zich (al dan niet terecht) aangetast in zijn/haar privacy door het alziend oog van de camera en reageert dientengevolge.

Ik persoonlijk zie het maar een beetje hetzelfde als met verkeersdeelname, je kunt beter ook voor de ander meedenken en zaken voorkomen dan je 'recht' nemen en je tanden van de straat moeten rapen.....
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: stammie op 9 mei 2011, 02:09:20
Anders gezegd: als een fotograaf bedreigd of in elkaar geslagen wordt, keur je dat dus goed en vind je dat 'zijn eigen schuld' ? Want dat maak ik uit jouw woorden op.

Ik denk dan dat jouw eigen normen en waarden dat ook wel onder een bepaald peil gezakt zijn, eerlijk gezegd. Wellicht zelfs nog wel veel verder dan die van de genoemde fotografen.

Peen

Nee Peen, Jerommeke zegt dat hij het niet verwonderlijk vind dat er agressie is tegen fotografen, hij zegt niet dat hij het eens is met die agressie.

En ik denk dat Jerommeke wel een punt heeft dat er dus teveel beelden op internet verschijnen die of geen nieuwswaarde hebben, of meer gemaakt zijn om te shockeren.

Maar nieuwsvergaren staat vrij, maar er is wel een bepaalde ethiek.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Timmos op 9 mei 2011, 02:53:33
Anders gezegd: als een fotograaf bedreigd of in elkaar geslagen wordt, keur je dat dus goed en vind je dat 'zijn eigen schuld' ? Want dat maak ik uit jouw woorden op.

Ik denk dan dat jouw eigen normen en waarden dat ook wel onder een bepaald peil gezakt zijn, eerlijk gezegd. Wellicht zelfs nog wel veel verder dan die van de genoemde fotografen.

Peen

Sja, ik vrees dat het onze eigen schuld is, wat we ook doen.. Ben laatst door de verzekering schuldig bevonden aan het maken van foto's bij een emotionele gebeurtenis waardoor men het schadebedrag (aangebracht door dronken buurjongen van woning waar brand was) niet uit wou keren..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: stammie op 9 mei 2011, 03:03:50
Schuldig bevonden aan het maken van foto's => ik wist niet dat persvrijheid als een "schuld" bekend stond.

Maar dan zal er ook wel meer aan de hand zijn geweest. En dat de verzekering niet uitkeerd bij het in brand steken van je eigen huis, kan moeilijk op jou conto komen.

Jij constateerd alleen maar en dat leg jij vast, jij bent geen schuldige in dit verhaal.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 9 mei 2011, 07:32:32
Nee Peen, Jerommeke zegt dat hij het niet verwonderlijk vind dat er agressie is tegen fotografen, hij zegt niet dat hij het eens is met die agressie.

En ik denk dat Jerommeke wel een punt heeft dat er dus teveel beelden op internet verschijnen die of geen nieuwswaarde hebben, of meer gemaakt zijn om te shockeren.

Maar nieuwsvergaren staat vrij, maar er is wel een bepaalde ethiek.

Zo heel veel foto's/films die over het randje zijn zie ik alleen niet om het beeld te rechtvaardigen dat het in Nederland maar droevig gesteld is met de ethiek rond hulpverleningsfotografie. Beelden die ik bijv. op LiveLeak aantref zul je hier nagenoeg niet aantreffen. M.a.w.: voor smakeloze foto's met o.a. herkenbare slachtoffers en hun verwondingen zal je doorgaans toch naar buitenlandse sites moeten.

Daarbij moeten we niet vergeten dat op het moment dat een fotograaf/cameraman wordt aangevallen, degene die dat doet absoluut niet kan weten of die fotograaf op het punt staat smakeloze foto's te maken die ook nog gepubliceerd gaan worden. Dus op dat moment rechtvaardigt e.e.a. zeker niet dat zo'n fotograaf dan maar wordt aangevallen.

Iedere vorm van 'begrijpen' of 'begrip hebben voor' bedreigingen en daadwerkelijke agressie gaat mij daarom te ver.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: xangadib op 9 mei 2011, 08:13:24
Moet een foto op (of over) het randje zijn om iets te rechtvaardigen? Ik kan wel begrijpen dat niet iedereen zit te wachten om overal en altijd op een foto/in een filmpje te verschijnen. Het is niet meer dan fatsoen om een beetje terughoudend te zijn met een camera.

Zijn daarom bedreiging en/of geweld de juiste en acceptabele reactie? Nee, zeker niet! Maar ik kan zo'n reactie wel begrijpen. Je bent als geportraiteerde volledig machteloos. Je weet niet wat het doel van de foto of het filmpje is, waar het opduikt en hoe het gemonteerd wordt en vooral ook wie het gemaakt heeft. Ik kan me voorstellen dat als er op een vriendelijk verzoek niet gereageerd wordt, iemand het een stapje nadrukkelijk probeert.

Het is inderdaad een recht om afbeeldingen te maken op de openbare weg, maar dat recht is naar mijn mening nu wel aan het doorschieten. Dat is het begrip dat ik heb en daar houd het ook op met begrijpen.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 9 mei 2011, 08:34:11
Ik kan me voorstellen dat als er op een vriendelijk verzoek niet gereageerd wordt, iemand het een stapje nadrukkelijk probeert.

Daar draait het dus feitelijk om. Uiteraard zou ik ziende blind zijn als ik zou ontkennen dat mensen het in voorkomend geval niet waarderen als men gefotografeerd wordt in een kwetsbare positie. Maar vraag dan gewoon 'joh, ik heb liever niet dat je zus of zo fotografeert'. De meeste fotografen zullen daar echt wel rekening mee houden. Maar niet gelijk hoog van de toren blazen, beledigen en/of fysiek bejegenen.

Overigens weet ik uit ervaring dat zat slachtoffers en/of hulpverleners juist blij zijn met de gemaakte opnamen en achteraf vragen om afdrukken zonder watermerk. Dit t.b.v. een stukje verwerking. Dat maakt het dus zo dubbel. Met een en dezelfde handeling (aanwezig zijn en foto's maken) ben je voor het ene slachtoffer een uitkomst en voor het andere kennelijk een kwelgeest.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Nils op 9 mei 2011, 08:52:45
Zo heel veel foto's/films die over het randje zijn zie ik alleen niet om het beeld te rechtvaardigen dat het in Nederland maar droevig gesteld is met de ethiek rond hulpverleningsfotografie. Beelden die ik bijv. op LiveLeak aantref zul je hier nagenoeg niet aantreffen. M.a.w.: voor smakeloze foto's met o.a. herkenbare slachtoffers en hun verwondingen zal je doorgaans toch naar buitenlandse sites moeten.

Daarbij moeten we niet vergeten dat op het moment dat een fotograaf/cameraman wordt aangevallen, degene die dat doet absoluut niet kan weten of die fotograaf op het punt staat smakeloze foto's te maken die ook nog gepubliceerd gaan worden. Dus op dat moment rechtvaardigt e.e.a. zeker niet dat zo'n fotograaf dan maar wordt aangevallen.

Iedere vorm van 'begrijpen' of 'begrip hebben voor' bedreigingen en daadwerkelijke agressie gaat mij daarom te ver.

Het gaat hier niet om het al of niet begrip hebben dat er bedreigingen of agressie plaatsvinden, het gaat zich hier om de andere kant van het verhaal, dat een persoon op een hinderlijke manier aanwezig is (in dit geval de plek bij het incident, maar vooral ook het nadrukkelijk verbaal aanwezig zijn) en daarmee een reactie uitlokt. Moeten we daarvoor begrip hebben? Denk het niet!
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: peen van dienst op 9 mei 2011, 08:54:42
Men heeft het idee steeds meer bekeken te worden. <knip> De gemiddelde mens ervaart een steeds groter gebrek aan veiligheid, mede dankzij de nieuwe media.

Ja; alles gaat tegenwoordig veel sneller (qua verwerken en doorsturen van beelden) en er zijn overal camera's (ahum) in de vorm van mobiele telefoons aanwezig. Waar is de tijd dat je je rolletje moest laten ontwikkelen en afdrukken ?  :D

Maar dezelfde maatschappij stelt zichzelf sowieso steeds meer open voor het delen van de meest privé beelden. Bij wijze van spreken zetten de mensen nog wat ze op het toilet aan het doen zijn, real-time op Facebook of Hyves neer.

Dat het verandert: ja. Maar het wordt ook steeds normaler dat er overal beelden van zijn. Dus ja; bij een aanrijding staan er ook 10 man met hun mobieltje omhoog; en dat is dan niet om een betere ontvangst te krijgen.

Overigens zijn er ook legio voorbeelden waarbij het feit dat er beelden van zijn, betekent dat de dader achteraf makkelijk kon worden aangehouden of dat mensen vrijgepleit werden door die beelden. Zoals met heel veel zaken: het kan gunstig zijn en ongunstig.

Waar ik me alleen aan erger is mensen waar het dan (op dat moment) even niet voor uitkomt, menen dat zij de rest van de wereld hun wil op kunnen leggen met bedreigingen of geweld. Vaak zijn dat overigens degenen die al-dan-niet schuld hebben aan de aanrijding of die bijvoorbeeld met drank op gereden hebben. Dan is hun reactie wel begrijpelijk, maar verder niet zo interessant wat mij betreft.

Het gaat hier niet om het al of niet begrip hebben dat er bedreigingen of agressie plaatsvinden, het gaat zich hier om de andere kant van het verhaal, dat een persoon op een hinderlijke manier aanwezig is (in dit geval de plek bij het incident, maar vooral ook het nadrukkelijk verbaal aanwezig zijn) en daarmee een reactie uitlokt. Moeten we daarvoor begrip hebben? Denk het niet!

Dat maakt de politie wel uit - of iemand hinderlijk aanwezig is; niet het slachtoffer. Wat ik al eerder zei: respect voor het slachtoffer ja; het slachtoffer bepaalt: nee.

In alle gevallen waar ik zelf 'mot had' bepaalde de politie dus ook dat ik niks fout deed, en is de agressor aangesproken of aangehouden. Dat zal misschien niet voor alle persmuskieten gelden, maar goed.

Peen
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Arie op 9 mei 2011, 08:58:00
Het gaat hier niet om het al of niet begrip hebben dat er bedreigingen of agressie plaatsvinden, het gaat zich hier om de andere kant van het verhaal, dat een persoon op een hinderlijke manier aanwezig is (in dit geval de plek bij het incident, maar vooral ook het nadrukkelijk verbaal aanwezig zijn) en daarmee een reactie uitlokt. Moeten we daarvoor begrip hebben? Denk het niet!

Ik denk dat daar iedereen het wel over eens zal zijn. Is eerlijk gezegd een open deur. Maar we hadden het inmiddels over bedreigen en fysiek worden in het algemeen, vandaar.  :)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: DiNozzo op 9 mei 2011, 10:12:41
Daar draait het dus feitelijk om. Uiteraard zou ik ziende blind zijn als ik zou ontkennen dat mensen het in voorkomend geval niet waarderen als men gefotografeerd wordt in een kwetsbare positie. Maar vraag dan gewoon 'joh, ik heb liever niet dat je zus of zo fotografeert'. De meeste fotografen zullen daar echt wel rekening mee houden. Maar niet gelijk hoog van de toren blazen, beledigen en/of fysiek bejegenen.

Maar vergeet de andere kant niet. Voorbeeld: Je hebt net een aanrijding gehad, op zich al erg, en je vrouw wordt uit de auto geknipt en is er niet heel best aan toe. Wij zijn gewent wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel mensen er omheen zwerven. Die man die is totaal machteloos en kan niets anders doen dan kijken hoe er tientallen mensen bijstaan, om zijn vrouw heen dansen en allerlei gekke apparaten tevoorschijn trekken. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dan wat hoger in je emoties zit en vragen even niet meer gaat. Er is natuurlijk wel een grens..
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Ko van Leeuwen op 9 mei 2011, 12:48:55
Maar vergeet de andere kant niet. Voorbeeld: Je hebt net een aanrijding gehad, op zich al erg, en je vrouw wordt uit de auto geknipt en is er niet heel best aan toe. Wij zijn gewent wat er allemaal bij komt kijken en hoeveel mensen er omheen zwerven. Die man die is totaal machteloos en kan niets anders doen dan kijken hoe er tientallen mensen bijstaan, om zijn vrouw heen dansen en allerlei gekke apparaten tevoorschijn trekken. Ik kan mij heel goed voorstellen dat je dan wat hoger in je emoties zit en vragen even niet meer gaat. Er is natuurlijk wel een grens..
Overdrijven is ook een vak ;-)
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: HIT op 9 mei 2011, 12:54:02
ik lees hier veel echter heb ik een vraag, heb ik als slachtoffer geen recht op mijn leven? Of moet een ieder zijn leven maar vallen onder persvrijheid? Straks moeten er foto's worden gemaakt in de slaapkamer van Willen Allexander........( ff in de topic blijven, als hij is gevallen of dat er iets anders is gebeurd)

Persvrijheid is leuk en goed, maar wanneer is het genoeg?

Door deze vraag en de media tegenwoordig krijg je dit soort excessen wel.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: DiNozzo op 9 mei 2011, 12:59:09
Overdrijven is ook een vak ;-)
En daar ben ik cum laude voor  >:D

Je snapt wel wat ik bedoel. Rondom een slachtoffer kunnen soms tien HV'ers of meer staan die allemaal heen en weer lopen en vreemde handelingen uithalen terwijl juist JIJ, als persoon aan wie je eeuwige trouw hebt beloofd niets kan doen, haar pijn niet kan wegnemen of verzachten.
Titel: Re: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?
Bericht door: Red op 9 mei 2011, 14:03:45
Tja, wij zitten hier allemaal vanaf onze comfortabele stoel te discussieren, maar ik kan me voorste