Hulpverleningsforum

Wit: Geneeskundige hulpverlening => Medisch nieuws => Topic gestart door: RAdeR op 21 februari 2011, 09:21:59

Titel: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 21 februari 2011, 09:21:59
Nederland telt 450 locaties voor acute zorg
In 2010 zijn er 128 huisartsenposten. Ongeveer 80% van de huisartsen is hierbij aangesloten. Er zijn rond de 110 SEHís en 25 Regionale Ambulance Voorzieningen met 203 ambulancestandplaatsen Dit betekent dat Nederland in totaal 450 locaties telt van waaruit acute zorg wordt geboden. In totaal zijn er vanwege acute gezondheidsproblemen tussen de 6,9 en 7,2 miljoen contacten met huisartsenposten, SEHís en ambulancevoorzieningen. In 2008 hadden huisartsenposten in totaal 4,3 miljoen patiŽntcontacten, SEHís behandelden tussen de 1,9 miljoen en 2,2 miljoen patiŽnten, in 2009 waren er bijna 694.000 spoedeisende inzetten ambulancezorg en 6.000 inzetten van een Mobiel Medisch Team (MMT).

Van de patiŽnten die contact hebben met een aanbieder van acute zorg, heeft 16,9% in de week van dat contact, twee maal of vaker contact. De combinatie die het vaakst voorkomt, is een consult op de huisartsenpost en een behandeling op de SEH. Van de gezondheidsproblemen waarvoor mensen contact opnemen met de huisartsenpost, wordt 2-8% als levensbedreigend of spoedeisend beoordeeld door de medewerker van de huisartsenpost (huisarts of assistente).
Het merendeel van de problemen is niet dringend. Van de patiŽnten op de SEH wordt het gezondheidsprobleem in 11% van de gevallen als levensbedreigend of spoedeisend beoordeeld. Ook hier is het merendeel van de problemen niet dringend. Al deze informatie staat sinds kort in Nationaal Kompas van het RIVM en is mede gebaseerd op de meetweken die het Julius Centrum hield in de periode 2004 tot en met 2009. U vindt het artikel alsvolgt: Gijsen R (RIVM), Kommer GJ (RIVM), Bos N (Julius Centrum), Stel H van (Julius Centrum). Acute zorg samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM, www.nationaalkompas.nl (http://www.nationaalkompas.nl)
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 1 maart 2011, 15:15:51
Medicinale honing doodt MRSA

Medicinale honing doodt bacteriŽn die betrokken zijn bij wondinfecties, zoals de antibiotica-resistente MRSA. Dat blijkt uit proeven van een Amsterdams-Wageningse onderzoeksgroep.

Dat honing wonden geneest door zijn antimicrobiŽle werking, is al langer gekend. Dat je biologisch actieve moleculen kunt toevoegen aan de honing om het genezingsproces te versnellen en wondinfecties effectiever tegen te gaan, is echter een nieuw concept. B-factory, een spin-off bedrijf van Plant Research International, onderdeel van Wageningen UR, maakt sinds enkele jaren medische producten op basis van honing. B-factory participeerde in een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en PRI om nog betere honingzalfjes te maken.

Snelheid
De Amsterdamse microbioloog Paul Kwakman onderzocht de toevoeging van bepaalde antimicrobiŽle peptiden aan honing. Dergelijke moleculen hebben een functie in het afweersysteem van planten en dieren, doordat ze bacteriŽn kunnen doden. Hij maakte een menselijk peptide na en gebruikte daarnaast een ontworpen peptide. Vooral die laatste leidde in de honing tot een snellere doding van bacteriŽn. ĎDie snelheid is belangrijkí, zegt Kwakman. ĎIn een vochtige wond zou honing dusdanig verdund kunnen raken dat ie niet meer effectief is. Daarom moet de zalf snel zijn werk doen.í

Antibiotica-resistent
De medicinale honing werkt minder goed dan gangbare antibiotica, maar werkt wel tegen antibiotica-resistente bacteriŽn zoals MRSA en ESBL E. coli. ĎSteeds meer bacteriŽn raken resistent tegen steeds meer antibioticaí, zegt Kwakman. ĎDie toenemende resistentie is een grote zorg. Honing zou in de toekomst een alternatief kunnen zijn voor antibiotica voor behandeling van wonden.í Voorlopig kan B-factory de verrijkte medicinale honing nog niet toepassen. Voor de toelating van nieuwe medicijnen is veel aanvullend onderzoek nodig.

Nectar
De Wageningse onderzoeker Hans Helsper verkende een tweede route om betere medicinale honing te maken. Hij liet een aan tabak verwante plant een wondhelend peptide, humaan EGF,  maken door het coderende gen in de plant in te bouwen. Dat peptide kwam daardoor in de nectar van de plant terecht. Bijen zetten deze nectar om in honing, met behoud van humaan EGF. Helsper stelde vast dat het werkzame peptide in de honing zat. ĎHet principe werktí, zegt Helsper. De productie is echter te laag voor een goedwerkende honingzalf. Bovendien zijn de veiligheidsrisicoís van dit gentechproduct nog niet onderzocht.

Helsper, Kwakman en B-factory publiceerden beide studies deze maand in de vakbladen Plant Biology en het European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases. | Albert Sikkema
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 3 maart 2011, 08:49:02
Beste ziekenhuis? Niet aan te wijzen!

Er komt steeds meer vraag naar de beste arts, de beste behandeling, het beste ziekenhuis. Maar tot nu toe bestaat er geen algemeen geaccepteerde methode om kwaliteit van zorg te meten.

Sterftecijfers
Als twee ziekenhuizen worden vergeleken en de uitkomsten verschillen sterk, kan dat liggen aan toeval en aan de patiŽntenpopulatie die ze behandelen. Sterker nog: een ziekenhuis met een hoog sterftecijfer kan beter zijn dan een ziekenhuis met een laag sterftecijfer.

Dat stelt dr. Hester Lingsma, die eind vorig jaar cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde op: ĎMeten van kwaliteit van zorgí.

Kritiek op inspectie
Lingsma spaarde in haar proefschrift de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet. Deze baseert zijn uitkomsten vaak op kleine aantallen patiŽnten per ziekenhuis, slechts tientallen mensen. Dat maakt de door de inspecteurs vastgestelde kwaliteit onzeker, zegt ze. Daarmee wordt slechts de schijn van transparantie gewekt. Overigens onderzoekt de inspectie zichzelf ook kritisch.

Herseninfarct
Lingsma vergeleek zelf tien Nederlandse ziekenhuizen op basis van het percentage patiŽnten met een herseninfarct dat na zes maanden was overleden of gehandicapt geraakt. Dit percentage varieerde van 29% tot 78%. Deze enorme verschillen werden echter grotendeels veroorzaakt door de soorten patiŽnten die waren opgenomen. Slechts een klein deel was te wijten aan verschillen in zorg.

Openbaar of niet?
De Rotterdamse onderzoekster vindt dat uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken niet openbaar moeten worden gemaakt zolang deze geen rekening houden met statistische onzekerheid en verschillen in patiŽntenpopulaties. Anders zijn de uitkomsten enkel misleidend, stelt ze.

Uitzonderlijk
De 28-jarige Lingsma ontving uitzonderlijke complimenten van hoogleraren. Haar werk is Ďvan groot belang en van de hoogste kwaliteití en Ďeen van de beste proefschriften die ik ooit heb gelezení, oordeelde bijvoorbeeld prof. Geoffrey T. Manley, hoofd Neurochirurgie van het San Francisco General Hospital (VS).
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: jvo op 3 maart 2011, 23:38:52
Beste ziekenhuis? Niet aan te wijzen!

Er komt steeds meer vraag naar de beste arts, de beste behandeling, het beste ziekenhuis. Maar tot nu toe bestaat er geen algemeen geaccepteerde methode om kwaliteit van zorg te meten.

Sterftecijfers
Als twee ziekenhuizen worden vergeleken en de uitkomsten verschillen sterk, kan dat liggen aan toeval en aan de patiŽntenpopulatie die ze behandelen. Sterker nog: een ziekenhuis met een hoog sterftecijfer kan beter zijn dan een ziekenhuis met een laag sterftecijfer.

Dat stelt dr. Hester Lingsma, die eind vorig jaar cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam promoveerde op: ĎMeten van kwaliteit van zorgí.

Kritiek op inspectie
Lingsma spaarde in haar proefschrift de Inspectie voor de Gezondheidszorg niet. Deze baseert zijn uitkomsten vaak op kleine aantallen patiŽnten per ziekenhuis, slechts tientallen mensen. Dat maakt de door de inspecteurs vastgestelde kwaliteit onzeker, zegt ze. Daarmee wordt slechts de schijn van transparantie gewekt. Overigens onderzoekt de inspectie zichzelf ook kritisch.

Herseninfarct
Lingsma vergeleek zelf tien Nederlandse ziekenhuizen op basis van het percentage patiŽnten met een herseninfarct dat na zes maanden was overleden of gehandicapt geraakt. Dit percentage varieerde van 29% tot 78%. Deze enorme verschillen werden echter grotendeels veroorzaakt door de soorten patiŽnten die waren opgenomen. Slechts een klein deel was te wijten aan verschillen in zorg.

Openbaar of niet?
De Rotterdamse onderzoekster vindt dat uitkomsten van kwaliteitsonderzoeken niet openbaar moeten worden gemaakt zolang deze geen rekening houden met statistische onzekerheid en verschillen in patiŽntenpopulaties. Anders zijn de uitkomsten enkel misleidend, stelt ze.

Uitzonderlijk
De 28-jarige Lingsma ontving uitzonderlijke complimenten van hoogleraren. Haar werk is Ďvan groot belang en van de hoogste kwaliteití en Ďeen van de beste proefschriften die ik ooit heb gelezení, oordeelde bijvoorbeeld prof. Geoffrey T. Manley, hoofd Neurochirurgie van het San Francisco General Hospital (VS).
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)

Ik zie inderdaad de AD-ziekenhuistest altijd toch met iets andere ogen dan de doorsnee lezer... Was ook leuk gespreksonderwerp met Hester, ik vanuit de praktijk, en zij vanuit haar onderzoek...

Voorbeeld is een academisch ziekenhuis met een hogere mortaliteit dan een perifeer ziekenhuis... ja, das niet zo vreemd, als je makkelijk te genezen bent blijf je gewoon in het perifere ziekenhuis.....
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 maart 2011, 11:42:11
Loopkans na dwarslaesie te voorspellen
NIJMEGEN - Onderzoeker Joost van Middendorp en andere artsen van het UMC St Radboud hebben een betrouwbare formule ontwikkeld die voorspelt of iemand weer zelfstandig kan lopen na een dwarslaesie.
Vier eenvoudige lichamelijke testen, waaronder een krachtmeting in de kuitspier en het bovenbeen, ťn de leeftijd van een patiŽnt vormen de basis voor een betrouwbare en snelle voorspelling.
De onderzoekers kwamen tot hun formule na analyse van 492 dwarslaesiepatiŽnten uit 19 Europese landen, in een periode van 2001 tot 2008. Het onderzoek is online in The Lancet gepubliceerd.

Vragen
Eťn van de eerste vragen die een patiŽnt stelt na een acute dwarsleasie is: 'Hoe groot is de kans dat ik weer zelfstandig kan lopen?' Tot op heden was deze kans niet betrouwbaar te voorspellen.
Naast de krachtmeting in de kuitspier en het bovenbeen is ook het gevoel in knie en de buitenkant van de enkel belangrijk. Aan elke testuitslag is een score toegekend.

Leeftijd
Ook de leeftijd is belangrijk. Als een patiŽnt ouder 65 jaar of ouder is, is de herstelkans kleiner. Alle scores bij elkaar opgeteld voorspellen met 96 procent zekerheid of iemand weer zelfstandig gaat lopen.
De voorspelling kan worden gedaan binnen vijftien dagen na het ontstaan van de dwarslaesie. Naar schatting lopen jaarlijks 150 mensen in Nederland een dwarslaesie op, waardoor zij (gedeeltelijk) verlamd raken.
www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 9 maart 2011, 12:17:20
Hartoperatie Sarah in het Kinderhartcentrum UMC Utrecht (http://www.youtube.com/watch?v=Tst2kdz_XTA#ws)

Interessant filmpje over hartoperatie baby in het UMC WKZ Utrecht
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 22 maart 2011, 09:48:13
Arts heeft geen idee medicijngebruik patiŽnt
UTRECHT - Artsen en apothekers hebben regelmatig geen idee wat voor medicijnen hun patiŽnten gebruiken. Het overzicht dat de arts of apotheker van het medicijngebruik heeft, klopt een op de drie keer niet met de gegevens van de patiŽnt.
Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerde meldactie van patiŽntenfederatie NPCF.
Uit de meldactie, waar vierduizend mensen aan meededen, blijkt dat medicijngebruik te weinig onderwerp is van gesprek.
Zo vraagt slechts de helft van de huisartsen bij het uitschrijven van recepten niet naar andere medicijnen die gebruikt worden. Van de specialisten vraagt nog niet de helft naar het recente gebruik van medicijnen.

Zelfzorgmiddelen
Vier op de tien deelnemers aan de meldactie gebruiken zelfzorgmiddelen, zoals pijnstillers, hoestdrank en hooikoortspillen.
Een meerderheid van deze groep heeft kenbaar gemaakt dat de huisarts en apotheek nooit naar het gebruik daarvan hebben gevraagd. Dat kan volgens de NPCF onveilige situaties opleveren. ''Sommige middelen die mensen bij de drogist kopen, bijvoorbeeld bepaalde pijnstillers, kunnen van invloed zijn op de werking van medicijnenĒ, aldus de patiŽntenfederatie.
www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 23 maart 2011, 10:28:30
'Elektronisch voorschrijven nu al nuttig'
Het is zeer risicovol om geneesmiddelen voor te schrijven zonder geautomatiseerd systeem dat direct interacties en mogelijke contra-indicaties signaleert. Dat dit systeem nog lang niet dekkend is, doet daar niet aan af, schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg op medischcontact.nl.
Medisch Contact schreef eerder dat elektronisch voorschrijven nog voorbarig is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg reageert daarop door te zeggen dat het nu al nuttig is.

Invoeringsmaatregelen
"Natuurlijk zijn er nog tal van invoeringsmaatregelen noodzakelijk en bestaat er een verschil in de mate waarin artsen nu al in staat zijn om elektronisch voor te schrijven. Maar dat huisartsen daar nog onvoldoende toe in staat zouden zijn, bestrijden wij. Zij beschikken nagenoeg allemaal over een elektronisch patiŽntendossier en hebben de mogelijkheid om elektronisch voor te schrijven. Dit per 1 januari 2012 verplichten, is dan ook een logische maatregel. Dat ligt anders voor bijvoorbeeld artsen die werkzaam zijn in ziekenhuizen en verpleeghuizen. De inspectie gaat met hen na wat per 1 januari 2012 gerealiseerd kan zijn. Dat geldt ook voor andere groepen artsen", schrijft Jan Vesseur, project-hoofdinspecteur patiŽntveiligheid en zorg-ICT bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. "Daar waar elektronisch voorschrijven nog onvoldoende is doorgevoerd, verwacht de inspectie concrete initiatieven om dit zo snel mogelijk te realiseren. Dit bepaalt ook de wijze waarop de inspectie zal handhaven vanaf 2012."
www.zogvisie.nl (http://www.zogvisie.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Golly op 23 maart 2011, 11:02:40
Nu.nl:

Minder opties voor klanten Achmea
Uitgegeven:   11 maart 2011 10:46
Laatst gewijzigd:   11 maart 2011 10:46
AMSTERDAM - Verzekerden van Achmea kunnen met ingang van volgend jaar op minder plekken terecht voor zeven gecompliceerde operaties. De zorgverzekeraar neemt nieuwe kwaliteitseisen over die chirurgen onlangs hebben opgesteld voor die operaties.


© ANP
De zorgverzekeraar wil alleen nog operaties vergoeden in ziekenhuizen die aan de eisen voldoen, meldt Achmea.
Van de 91 ziekenhuizen in Nederland zijn er 47 die niet aan de eisen voldoen bij een of meer operaties.

Normen
Het gaat om een lijst van zeven soorten operaties. De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde maakte onlangs normen bekend voor negen operaties.
Achmea laat twee operaties nog buiten beschouwing omdat de normen onduidelijk of discutabel zijn.
Operaties
De lijst van Achmea heeft betrekking op zeven complexe operaties voor borstkanker, darmkanker, blaaskanker, slokdarmkanker, longkanker, uitzaaiingen in de lever en verwijde buikaorta.
Er worden onder meer eisen gesteld aan het minimumaantal operaties dat een ziekenhuis moet uitvoeren.
© Novum


Ik hoop toch dat men niet X km extra  moet gaan rijden met een patient met een AAA? waar zou de grens liggen waarop je zegt dat of minder oefening of ene langere reisafstand beter of slechter is?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: vesalius op 23 maart 2011, 14:34:05
{knip}

Ik hoop toch dat men niet X km extra  moet gaan rijden met een patient met een AAA? waar zou de grens liggen waarop je zegt dat of minder oefening of ene langere reisafstand beter of slechter is?

Met een AAA (Aneurysma Aorta Abdominalis) kan je best langer reizen, maar dat is inderdaad wel een probleem als het een AAAA (Acuut Aneurysma Aorta Abdominalis) is, dan zit je niet te wachten op deze extra reistijd, maar is er in het lokale zkh geen ervaring meer omdat ze geen AAA's mogen doen.

De meeste AAA's zijn niet acuut en worden electief geopereerd of tegenwoordig ook steeds vaker percutaan gestent. Dit zijn uiteraard wel flinke operaties en hebben wel degelijk een volume-effect waarbij er betere cijfers worden behaald in de hoog-volume centra. Of dit opweegt tegen de langere reistijd en daardoor een verwachte hogere sterfte voor Acute AAA's??? Om eerlijk te zijn denk ik gevoelsmatig dat het inderdaad ertegen opweegt, maar ik heb geen cijfers paraat of dat ook inderdaad zo is.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Golly op 23 maart 2011, 17:32:20
oh! Atje tekort ;D
Maar dat zijn natuurlijk vragen die men zich kan stellen, en de zorgverzekeraar denkt natuurlijk ook aan de centjes he...  :-\
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 maart 2011, 14:35:28
Antonius Ziekenhuis opent eerste hybride OK

Het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein opent maandag als eerste ziekenhuis in Nederland een hybride operatiekamer. Het is een combinatie van een conventionele, steriele operatiekamer en een katheterisatiekamer.
...
http://www.mednet.nl/nieuws/id5002-antonius-ziekenhuis-opent-eerste-hybride-ok.html (http://www.mednet.nl/nieuws/id5002-antonius-ziekenhuis-opent-eerste-hybride-ok.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 30 maart 2011, 12:12:01
Hoofdletsel ouderen na val neemt toe
ROTTERDAM - Het aantal ouderen dat door een val hoofdletsel oploopt en hiervoor in het ziekenhuis belandt, stijgt snel. Dit blijkt uit een studie van het Erasmus Medisch Centrum. De onderzoekers peiten voor een betere valpreventie.
Klaas Hartholt (Erasmus MC) en collegaís verzamelden uit de database van de Landelijke Medische Registratie gegevens van alle 65-plussers die in 1986-2008 opgenomen werden omdat zij hun hoofd bezeerden Ė met schedelfracturen, hersenschuddingen en -kneuzingen of bloedingen als gevolg Ė door een val.

32.133 ouderen kwamen in het ziekenhuis terecht. Het aantal gevallen senioren dat per jaar werd opgenomen steeg van 932 in 1986 tot 3010 in 2008. In diezelfde periode steeg het aantal 65-plussers in Nederland van 1,8 miljoen tot 2,4 miljoen.

De totale voor leeftijd gecorrigeerde incidentie van ziekenhuisopname van hoofdtraumapatiŽnten steeg van 53 (1986) tot 119 per 100.000 personen (2008). Vooral onder 85-plussers kwam hoofdletsel veel voor. Tussen 1986 en 2000 steeg het aantal nieuwe opnames jaarlijks met 1,2%, maar vanaf 2001 nam die stijging toe tot 11,6% per jaar.

Opnameduur
De gemiddelde opnameduur daalde in de onderzoeksperiode van 16,5 dagen (1991) tot 6,7 dagen (2008), maar desondanks steeg het aantal ziekenhuisdagen met een derde Ė van 15.402 tot 20.250 dagen Ė vanwege een toenemend aantal opnames.
De onderzoekers verklaren deze cijfers door de toename van de levensverwachting, doordat er meer aandacht is voor hoofdletsel, er nieuwe richtlijnen geÔmplementeerd zijn en de beeldvormende diagnostiek verbeterd is. Preventie van hoofdletsel moet beginnen bij valpreventie, concluderen zij.
www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 30 maart 2011, 13:52:38
Hartaanval tijdens seks of sporten
Tijdens seks of sporten is het risico op een hartaanval verhoogd. Onderzoekers uit Boston zagen dit effect in een meta-analyse van veertien onderzoeken en haalden hiermee JAMA van 23 maart.
Seksuele activiteit geeft tijdelijk meer dan 2,7 keer extra risico op een hartaanval en sporten bijna 3,5 keer. ...
http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Hartaanval-tijdens-seks-of-sporten.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Hartaanval-tijdens-seks-of-sporten.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 april 2011, 12:34:04
Regionale sireneactie VMS Netwerk Rijnmond

PatiŽnten verwachten van ziekenhuizen dat zij veilig zijn. In de praktijk is dat niet altijd het geval; in alle ziekenhuizen in Nederland worden helaas fouten gemaakt. Vanuit het Veiligheid Management Systeem wordt geprobeerd het aantal te fouten te reduceren. In dit verband zijn vele landelijke, regionale en lokale acties in gang gezet.

Zo wordt sinds 2009  in een aantal ziekenhuizen in de regio Rijnmond maandelijks een sireneactie gehouden. Er wordt dan iedere maand heel bewust stilgestaan bij steeds een ander algemeen, praktisch item van  patiŽntveiligheid. Het VMS Netwerk Rijnmond, waarin tien SRZ-ziekenhuizen participeren in het kader van verbetering van de patiŽntveiligheid heeft afgesproken dat in 2010 drie keer gezamenlijk een regionale sireneactie zal worden gehouden in de regio Rijnmond. Dit houdt in dat drie keer per jaar in alle netwerkziekenhuizen op hetzelfde patiŽntveiligheidsaspect wordt gefocust.

Sireneactie
De sireneactie houdt in dat op de eerste maandag van een maand, op het moment dat landelijk de sirenes worden getest, in alle SRZ-ziekenhuizen door de veiligheidscoŲrdinatoren een actie wordt uitgevoerd in het kader van de patiŽntveiligheid. Op de afdelingen en/of poliís in de SRZ-ziekenhuizen wordt een onderwerp dat gerelateerd is aan veiligheid onder de aandacht gebracht. Het gaat om makkelijk te inventariseren en te analyseren onderwerpen die onderling zijn te vergelijken voor de ziekenhuizen.

Doel
Er zijn meerdere doelen die met de sireneactie worden bereikt,

    * het is een ludieke manier om patiŽntveiligheid bij velen onder de aandacht te brengen;

    * men leert onveilige situaties herkennen;

    * de resultaten van de sireneacties zijn met elkaar te vergelijken en men kan van elkaar leren;

    *
      we kunnen elkaar motiveren te leren van incidenten en bijna incidenten.

Werkwijze
Drie keer per jaar zal op de eerste maandag van een maand Ė als de sirene gaat Ė door de veiligheidscoŲrdinatoren in de aangesloten ziekenhuizen een opdracht in het kader van veiligheid worden uitgezet. Dit kan zijn op verpleegafdeling, op de poliklinieken of op andere plaatsen waar patiŽnten komen, bijvoorbeeld radiologie, laboratorium etc. De veiligheidscoŲrdinatoren verzamelen nog dezelfde dag in het ziekenhuis de resultaten van de sireneactie. Vervolgens vindt binnen twee weken een terugkoppeling van de resultaten plaats naar de afdelingen. In deze terugkoppeling kunt u zien hoe uw ziekenhuis zelf scoort wat betreft veiligheid op het punt waar de aandacht op is gericht en hoe uw ziekenhuis op dat punt scoort t.o.v. de andere netwerkziekenhuizen in de regio Rijnmond.  

De resultaten van de deelnemende ziekenhuizen worden in het veiligheidscoŲrdinatorenoverleg van het VMS Netwerk Rijnmond met elkaar vergeleken. Vanuit deze resultaten wordt inzichtelijk waar de verbeterkansen liggen en waar ziekenhuizen van elkaar kunnen leren. Over leerpunten vanuit de regio zal vanzelfsprekend door de veiligheidscoŲrdinatoren ook zo snel mogelijk informatie worden teruggekoppeld.  
http://www.stichting-srz.nl/nl/vms+netwerk+rijnmond/ (http://www.stichting-srz.nl/nl/vms+netwerk+rijnmond/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 5 april 2011, 08:11:03
AMC laat chirurgen in opleiding verplicht gamen

AMSTERDAM - Laparoscopisch opereren, zogenaamde minimaal invasieve chirurgie, vereist specifieke vaardigheden. Chirurgen in opleiding in het AMC moeten daarom eerst oefenen met de techniek voordat zij de OK in mogen. Daarom moeten zij verplicht gamen.
 
"In het AMC geen laparoscopisch onervaren handen meer aan de operatietafel", aldus Marlies Schijven, chirurg en opleidingscoŲrdinator.

Daarmee voldoet het AMC als eerste ziekenhuis in Nederland aan de eis van de Inspectie voor de Volksgezondheid dat risicovolle technologieŽn alleen mogen worden toegepast door gebruikers die kunnen aantonen voldoende bekwaam te zijn.

Voor de laparoscopietraining gebruikt het AMC een speciaal ontworpen simulator: Simendo (SIMulator for ENDOscopy).

Basisvaardigheden

De OK blijft verboden terrein voor AMC-chirurgen in opleiding die niet over voldoende basisvaardigheden beschikken.

Die verwerven zij door te trainen met de computer gekoppeld aan laparoscopische instrumenten. De oefeningen op de Simendo zijn mede ontwikkeld en gevalideerd door chirurgen.

Alle oefeningen sluiten dus aan op de chirurgische praktijk. Het is een voorbeeld van simulatie in combinatie met serious gaming: het gebruik van technieken uit computerspellen voor educatieve toepassingen.

Laparoscopie

Bij een laparoscopische ingreep wordt geopereerd via kleine gaatjes in de buik. Daardoor brengt de chirurg met behulp van een minuscuul cameraatje de instrumenten voor de operatie naar binnen en voert de ingreep uit.

"Laparoscopie vereist een bepaalde handigheid - vergelijk het maar met achteruit inparkeren. Je moet dingen doen die soms ingaan tegen wat je gewend bent. Dat moet je dus oefenen. En bij voorkeur natuurlijk niet meteen op een patiŽnt."

Bron:http://www.nu.nl/games/2483932/amc-laat-chirurgen-in-opleiding-verplicht-gamen.html (http://www.nu.nl/games/2483932/amc-laat-chirurgen-in-opleiding-verplicht-gamen.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 april 2011, 13:54:18
Oppassen met diagnose shaken-baby syndrome

Autopsie op een baby van 7 weken heeft uitgewezen dat zij niet is overleden aan het shaken-baby syndrome, zoals eerst werd gesteld, maar aan neonatale reuscelhepatitis. Saskia Guddat en collegaís beschrijven de casus in Forensic Science, Medicine and Pathology en roepen op tot alertheid.

http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Oppassen-met-diagnose-shakenbaby-syndrome.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Oppassen-met-diagnose-shakenbaby-syndrome.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 29 april 2011, 09:15:33
Hartaanval in ochtend geeft meer schade
BAARN - Mensen die 's ochtends een hartaanval krijgen lijken slechter af, dan diegene die op een ander moment van de dag of nacht worden overvallen. Tussen 6.00 en 12.00 uur veroorzaakt een hartaanval veel meer schade, zo hebben experts ontdekt.
De conclusie is gebaseerd op een onderzoek onder ruim 800 Spaanse hartpatiŽnten. De onderzoekers verdeelden deze patiŽnten onder in vier groepen afhankelijk van het tijdstip waarop de aanval plaats vond.
De 'ochtendgroep' bleek de meest ernstige hartaanvallen te hebben.

Enzym
Na een hartaanval is er in het bloed van de patiŽnt een bepaald enzym aanwezig dat wijst op stervend hartweefsel. Bij mensen met een hartaanval tussen 6:00 en 12:00 uur was een veel grotere hoeveelheid van dit enzym aanwezig.
Op basis van dit bloedenzym concluderen de onderzoekers dat de schade in het hart na een 'ochtendhartaanval' gemiddeld 20 procent groter is.

Biologische klok
Het natuurlijke slaap-waakritme van ons lichaam is wellicht een verklaring voor dit verschil. Uit eerdere onderzoek kwam al naar voren dat de biologische klok het risico op een hartaanval beÔnvloedt.
Zo is al langer bekend dat een hartaanval net na het ontwaken vaker voorkomt, dan op andere tijdstippen van de dag. De schade die dit aanricht was echter nog niet eerder onderzocht.
© Gezondheidsnet
http://www.nu.nl/gezondheid/2502633/hartaanval-in-ochtend-geeft-meer-schade.html (http://www.nu.nl/gezondheid/2502633/hartaanval-in-ochtend-geeft-meer-schade.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 29 april 2011, 09:43:14
Kinderartsen luiden noodklok over DOT
29 april 2011
De continuÔteit van de academische kindergeneeskunde is in gevaar door de invoering van het nieuwe declaratiesysteem DOT (dbcís op weg naar transparantie) in 2012. Dat schrijven de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de hoofden van de academische kinderklinieken in een brandbrief aan minister Edith Schippers van VWS.

Bij academische kindergeneeskunde gaat het om hooggespecialiseerde en tijdrovende zorg aan kinderen met ernstige en vaak zeldzame aandoeningen. De kosten van de behandelingen worden niet of vaak onvoldoende gedekt door de systematiek van DOT, omdat deze is ontworpen voor kindergeneeskunde in algemene ziekenhuizen. DOT maakt geen onderscheid tussen de relatief eenvoudige zorg van kinderartsen in algemene ziekenhuizen en de complexe behandeling in de academische kinderklinieken. Ook ontbreekt in DOT een code voor consulten van de academische kinderartsen aan de kinderartsen in algemene ziekenhuizen. Deze zorg valt daarom niet te declareren.

DOT vormt bedreiging
De academische kindergeneeskunde is verliesgevend voor ziekenhuizen. Het huidige declaratiesysteem van diagnosebehandelingcombinaties (dbcís) dekt maar een vierde tot een derde van de kosten. Dat komt doordat er voor de academische kindergeneeskunde nooit een tijdsbestedingsonderzoek is gedaan waarin wordt vastgesteld hoeveel tijd de artsen kwijt zijn aan een behandeling, legt Arie Kok, voorzitter NVK-beroepsbelangencommissie, uit. ďDat zou later gebeuren, maar dat is nooit gedaan. Academische ziekenhuizen passen het grootste deel van de kosten bij uit hun algemene middelen. Maar die worden een stuk minder omdat tegelijk met de invoering van DOT in 2012 het b-segment wordt uitgebreid naar zeventig procent. Als DOT ongewijzigd wordt ingevoerd, is de continuÔteit van de academische kindergeneeskunde in gevaar. We zien nu al dat academische ziekenhuizen kinderartsen ontslaan ze de afdeling te verliesgevend vinden.Ē

Spoedoverleg met VWS over DOT
In de brief roepen de kinderartsen op tot spoedoverleg. Als in DOT een speciale categorie komt voor kindergeneeskunde, valt een groot deel van de problematiek op te lossen, stelt de NVK.
http://www.zorgvisie.nl/Financien/Kinderartsen-luiden-noodklok-over-DOT.htm (http://www.zorgvisie.nl/Financien/Kinderartsen-luiden-noodklok-over-DOT.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 5 mei 2011, 17:00:16
Meer babysterfte in 3 Amsterdamse stadsdelen

AMSTERDAM -  In drie Amsterdamse stadsdelen is het risico op babysterfte in de periode rond de geboorte beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, de GGD in Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.

De onderzoekers vergeleken gegevens over babysterfte bij alle kinderen die tussen 2000 en 2006 geboren werden in groot-Amsterdam. Ze keken naar sterfgevallen tussen de 22 weken zwangerschap en een week na de geboorte. Uit die gegevens bleek dat in de toenmalige stadsdelen Zuidoost, Slotervaart (nu Nieuw-West) en Zeeburg (nu Oost) de babysterfte 1,5 tot 2 keer zo hoog lag als het landelijke gemiddelde.

De onderzoekers bestudeerden verschillende mogelijke risicofactoren, zoals de leeftijd van de moeder, het aantal kinderen dat ze al gebaard heeft, haar etnische achtergrond, haar sociaal economische status en haar inkomen.

Welke factoren meespeelden, verschilde er stadsdeel. De onderzoekers pleiten daarom voor beleid en onderzoek dat op specifieke stadsdelen gericht is om de babysterfte terug te dringen.

In de stadsdelen Zuideramstel (nu Zuid), Oud-Zuid (nu Zuid), Centrum, Osdorp (nu Nieuw-West) en in de gemeente Ouder-Amstel lag de babysterfte overigens juist 1,5 tot 2 keer zo laag als het landelijke gemiddelde.

De babysterfte in Nederland is bijna de hoogste van heel Europa. Ongeveer een op de honderd kinderen sterft in de periode vlak voor, tijdens en na de geboorte. Dat zijn ongeveer 1700 baby's per jaar.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft als doel de babysterfte binnen vijf jaar met de helft te verminderen.

Bron: www.telegraaf.nl (http://www.telegraaf.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 9 mei 2011, 08:49:45
Glaswol helpt bij wondgenezing
Een nieuw soort glaswol lijkt het herstel van moeilijk te genezen wonden te bevorderen. Dat melden de producenten van het materiaal in American Ceramic Society Bulletin.

http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Glaswol-helpt-bij-wondgenezing.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/Glaswol-helpt-bij-wondgenezing.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 12 mei 2011, 09:20:19
Geweldige actie van de arts O0
Citaat
Jelte krijgt weer stamcellen

NUEVO PROGRESO (MEXICO) -  Vier maanden nadat hij zijn eerste stamcellen kreeg toegediend, heeft de 10-jarige Jelte Stronkhorst uit Biddinghuizen deze week opnieuw een stamceltransplantatie ondergaan. Jelte werd in 2009 door twee oudere jongens mishandeld en raakte in een coma.

De ingreep duurde ruim een uur en vond plaats in de kliniek van dokter Omar GonzŠlez in de Mexicaanse grensplaats Nuevo Progreso.
Na de eerste behandeling door dezelfde dokter kreeg Jeltes zenuwgestel een flinke oppepper en werd hij veel alerter. Het stamcelweefsel werd onder plaatselijke verdoving op tien plaatsen onder zijn huid ingebracht. Het is afkomstig van de placenta van een jonge moeder die via een keizersnede een kind had gebaard.
Amerika
Jelte verblijft sinds september in Amerika, waar hij door specialisten zeer intensief wordt behandeld. Van een lijdzaam en zielig comapatiŽntje is de jongen inmiddels opgebloeid tot een alerte tiener, die nieuwsgierig in de rondte kijkt.
Artsen in Nederland hadden hem opgegeven. Jeltes ouders ontdekten dat er in Amerika wel nog kansen waren voor hun kind. Dankzij een massale inzamelingsactie kon Jelte bijna een jaar lang in Florida worden behandeld.
Mededogen
Uit mededogen besloot de Mexicaanse dokter de tweede stamceltransplantatie, die normaal 11.500 dollar kost, gratis uit te voeren. ĄEen geweldig gebaar, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn", aldus de moeder van Jelte.
Over enkele maanden zit Jeltes verblijf in de VS erop en komt hij terug naar Nederland. Twee Amerikaanse specialisten, fysiotherapeut Julietta Planchart en spraaktherapeut Sara OíMalley volgen dit najaar. ĄZij blijven een maand bij ons om Jelte te helpen, aldus Nelleke Plaisier van de Stichting Jelte.
Bron:Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/binnenland/9759547/__Jelte_krijgt_weer_stamcellen__.html?p=18,2)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 18 mei 2011, 23:34:12
Donorbloed lokt allergische reactie uit

http://www.telegraaf.nl/binnenland/9821832/__E_M_B_A_R_G_O__TOT_WOENSDAG_18_MEI_2011__23.00_UUR__.html?sn=binnenland,buitenland (http://www.telegraaf.nl/binnenland/9821832/__E_M_B_A_R_G_O__TOT_WOENSDAG_18_MEI_2011__23.00_UUR__.html?sn=binnenland,buitenland)

Citaat
NIJMEGEN -  Een 6-jarig jongetje dat in het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen een bloedtransfusie kreeg, reageerde daarop met ernstige klachten, die het gevolg bleken van een pinda-allergie bij het kind. De allergische reactie was opgeroepen door het donorbloed, aangezien drie bloeddonoren de dag voordat zij bloed gaven pinda's hadden gegeten. Het kind is volgens het UMC goed hersteld van de onverwachte complicatie.
(...)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 6 juni 2011, 12:24:08
Binnen enkele jaren anticonceptiepil voor mannen

AMSTERDAM -  Er komt een anticonceptiepil voor mannen op de markt die ervoor zorgt dat ook zij ongewenste zwangerschap kunnen voorkomen.

Onderzoekers van de Columbia University in New York gaan het medicijn binnen enkele jaren introduceren. Volgens hen heeft de pil geen negatieve bijwerkingen en op lange termijn ook geen effect op de vruchtbaarheid. De pil stopt de spermaproductie doordat hij voorkomt dat het mannelijke lichaam vitamine A gebruikt, wat essentieel is voor de aanmaak van sperma. Als de man stopt met de pil kan hij meteen weer sperma produceren.

Tests op muizen wijzen uit dat de pil efficiŽnt is en dat er geen bijwerkingen zijn, de muizen paren lustig verder. Bovendien bevat deze pil geen testoteron, wat er bij andere anticonceptiemiddelen voor zorgt dat het risico op hartaanvallen en beroerten groter wordt, aldus professor Debra Wolgemuth

Het is nog niet concreet hoe vaak het medicijn moet worden ingenomen, maar waarschijnlijk wordt dit net als bij vrouwen ťťn keer per dag. De wetenschappers hopen het medicijn binnen enkele jaren ook bij mensen te kunnen testen.

Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/9964417/__De_pil_voor_mannen__.html?sn=binnenland (http://www.telegraaf.nl/binnenland/9964417/__De_pil_voor_mannen__.html?sn=binnenland)

Jarenlange zoektocht

Met beperkt succes wordt er al jarenlang gezocht naar een variant van de pil voor mannen. Recentelijk werden vooral injecties geintroduceerd, maar de meeste daarvan bevatten steroÔden die schadelijke bijwerkingen hebben. Experts geloven dat een mannelijke equivalent van de pil stelletjes meer keuze geven en de verantwoordelijkheid van voorbehoedsmiddelen eerder bij de man dan bij de vrouw legt.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 22 juni 2011, 09:23:19
'Mystery guests in verpleeghuizen'

AMSTERDAM -  Nog dit jaar moet een mystery guest ingezet worden bij de inspectie van verpleeghuizen. De PVV heeft daartoe een motie ingediend.

PVV-Kamerlid Fleur Agema diende de motie in naar aanleiding van het debat over de deplorabele staat van de hygiŽne in verpleeghuizen. Alle aanwezige fracties tekenden de motie mee.

"Het gaat hier om ouderen met een broze gezondheid. We kunnen deze toestanden niet accepteren", aldus Agema. "De inspectie zal moeten transformeren tot een organisatie die gevreesd wordt in plaats van niet serieus genomen."

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat van de 37 huizen die werden bekeken, er vijftien onhygiŽnisch werken. Zeven instellingen haalden een krappe voldoende. Vloeren plakken, er hangt een doordringende urinelucht in de gangen, medicijnen zijn over datum en medewerkers vergeten hun handen te wassen.


Bron: http://www.telegraaf.nl/binnenland/10069769/___Mystery_guests_verpleeghuis___.html?sn=binnenland (http://www.telegraaf.nl/binnenland/10069769/___Mystery_guests_verpleeghuis___.html?sn=binnenland)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 juli 2011, 11:22:59
Betere behandeling brandwonden

Nieuwe technieken voor de behandeling van brandwonden leveren goede resultaten. Plastisch chirurg in opleiding Pauline Verhaegen onderzocht reconstructieve technieken bij brandwonden waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van de omliggende gezonde huid. Deze huid met unieke functionele en cosmetische kwaliteiten verbetert op lange termijn het resultaat van ingrepen bij brandwonden.

PatiŽnten hebben veel baat bij de toepassing van een lichaamseigen lap gesteeld op een bloedvat. Hiermee kan de bewegingsbeperking door samentrekkend brandwondenlittekens worden opgeheven. Ook de toepassing van een huidoprekapparaat levert goede resultaten. Door de gezonde omliggende huid op te rekken kunnen grote ontsierende littekens van brandwonden in een keer worden verwijderd.<
In de brandwondenzorg is de overleving van patiŽnten de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. Omdat er steeds meer patiŽnten met grote brandwonden overleven, krijgen ook meer en meer patiŽnten te maken met de nadelige gevolgen van littekenvorming. Brandwondenlittekens geven vaak, ook op de lange termijn, een zeer matig cosmetisch en functionele resultaat. Het verhelpen van deze problemen vraagt vaak om meerdere (plastisch chirurgische) ingrepen.
Pauline Verhaegen onderzocht nieuwe technieken op het gebied van brandwondenlittekenreconstructies. Zo keek zij naar twee (nieuwe) meetmethoden die de bindweefselstructuur van gezonde huid en littekens betrouwbaar in kaart kunnen brengen. Ze laat zien dat met behulp van de huidoprektechniek veel grotere, hinderlijke en ontsierende brandwondenlittekens in ťťn keer in ťťn operatie verwijderd kunnen worden. Dit heeft als voordeel voor de patiŽnt dat deze slechts eenmaal geopereerd hoeft te worden aan het ontsierende brandwondenlitteken, waar voorheen twee of meerdere operaties nodig waren om het gehele litteken te verwijderen.

Promovendus: P.D.H.M. Verhaegen
Titel proefschrift: On burn scar reconstruction. Clinimetric, experimental and clinical studies
Promotoren: prof.dr. P.P.M. van Zuijlen, prof.dr. E. Middelkoop
PDF proefschrift (http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/19957)

Datum : 8 juli 2011 Tijd : 11:45 tot 12:45 Locatie : Aula Vrije Universiteit
Bron: VUmc

http://www.medicalfacts.nl/2011/07/04/betere-behandeling-brandwonden/ (http://www.medicalfacts.nl/2011/07/04/betere-behandeling-brandwonden/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 18 augustus 2011, 10:20:35
Groot artsentekort in verpleeghuis

Nederlandse verpleeghuizen kampen met een groot tekort aan gespecialiseerde artsen. Daardoor worden lang niet alle ouderen goed behandeld en worden ziektes en aandoeningen veel te laat ontdekt. Dat schrijft het AD vandaag.

Veel jongeren willen niet meer de ouderengeneeskunde in, stelt Frank Hoek van koepelorganisatie Soon. 'De meeste studenten geneeskunde willen tegenwoordig heroÔsche dingen doen, jonge mensen redden. Ouderen helpen past niet in dat plaatje.'

Lager salaris
Ook de salarissen liggen een stuk lager: een huisarts verdient jaarlijks een ton, een specialist ouderengeneeskunde de helft. Door de vergrijzing bestaat juist een toenemende behoefte aan zorg. Daarom laten veel instellingen voor ouderenzorg de medische zorg nu over aan huis- en basisartsen.

'Dat kan gevaarlijk zijn', zegt Frank Roos van beroepsvereniging Verenso in het AD. 'Zij zijn niet deskundig genoeg en ontdekken bepaalde ziektes of aandoeningen mogelijk te laat.'

180 artsen te weinig
Nederland telt 350 verpleeghuizen en 1500 specialisten ouderengeneeskunde, die tot voor kort verpleeghuisartsen werden genoemd. Op dit moment zijn er 180 verpleeghuisartsen te weinig. De opleiding tot medisch specialist ouderengeneeskunde is weinig populair; in plaats van de benodigde 327 studenten tellen de opleidingen er dit jaar 220.

'Juist specialisten ouderengeneeskunde betekenen veel voor bewoners van verpleeghuizen', stelt Hoek. 'Zij weten veel meer van ziektes en aandoeningen bij ouderen dan huis- en basisartsen.' (Redactie)

http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/2853266/2011/08/18/Groot-artsentekort-in-verpleeghuis.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/2853266/2011/08/18/Groot-artsentekort-in-verpleeghuis.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2011, 16:52:15
Afspraken over extra personeel in zorg

AMSTERDAM -  Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (Volksgezondheid) heeft maandag met een aantal partijen in de zorg afspraken gemaakt over het investeren in extra personeel in de langdurige zorg. Met jaarlijks ruim 850 miljoen extra kunnen er 12.000 zorgwerknemers bij komen.

Dat heeft het ministerie van VWS maandag laten weten. Uitbreiding van het personeel was al aangekondigd in het regeerakkoord van CDA en VVD. Meer zorgwerknemers zijn nodig omdat er steeds meer oude mensen komen die zorg nodig hebben.

Bron: telegraaf (http://www.telegraaf.nl/overgeld/zorgverzekering/10490768/__Extra_personeel_in_zorg__.html?p=1,1)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: mitchel op 22 september 2011, 12:59:20
PEKING -  De tweejarige Guo Han is aan een leveraandoening geopereerd zonder verdoving, omdat haar ouders de kosten daarvan niet konden ophoesten.
De ouders hadden al hun spaargeld bijeen gelegd voor de noodzakelijke operatie, maar de 230 euro extra voor de verdoving konden ze niet meer betalen.
Daarop hebben artsen in een ziekenhuis in Peking het kleine meisje zonder verdoving geopereerd. De operatie duurde meer dan twee uur. Volgens de moeder hebben de artsen haar gezegd dat haar dochtertje Guo helemaal niet heeft gehuild, maar wel haar ogen wijd open had.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/10599430/__Operatie_zonder_verdoving__.html (http://www.telegraaf.nl/buitenland/10599430/__Operatie_zonder_verdoving__.html)


Het moet toch niet gekker worden.... :'(
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Expert op 22 september 2011, 15:23:47

PEKING -  De tweejarige Guo Han is aan een leveraandoening geopereerd zonder verdoving, omdat haar ouders de kosten daarvan niet konden ophoesten. De ouders hadden al hun spaargeld bijeen gelegd voor de noodzakelijke operatie, maar de 230 euro extra voor de verdoving konden ze niet meer betalen. Daarop hebben artsen in een ziekenhuis in Peking het kleine meisje zonder verdoving geopereerd. De operatie duurde meer dan twee uur. Volgens de moeder hebben de artsen haar gezegd dat haar dochtertje Guo helemaal niet heeft gehuild, maar wel haar ogen wijd open had.

Het moet toch niet gekker worden.... :'(

Een bijzonder vreemd bericht. Het is niet erg aannemelijk dat je een kind van twee jaar opereert zonder enige vorm van anesthesie.

Derhalve zou ik dit bericht als ongeloofwaardig willen betitelen.

Expert.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Lunatum op 22 september 2011, 15:33:59
Een bijzonder vreemd bericht. Het is niet erg aannemelijk dat je een kind van twee jaar opereert zonder enige vorm van anesthesie.
En al helemaal niet dat het kind rustig blijft liggen... (al zal daar wel wat hulp bij gebruikt zijn...)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 27 september 2011, 08:43:46
Meer sterfte door ozon

Steeds meer mensen zullen sterven aan de gevolgen van ozon. De grootste stijging van de aan ozon gerelateerde sterfgevallen, zoín 10 tot 14 procent, zal de komende vijftig jaar optreden in BelgiŽ, Frankrijk, Spanje en Portugal, maar ook in Nederland ontlopen we dans niet. Dat wordt vandaag bekendgemaakt op een Europees Congres over Luchtwegaandoeningen in Amsterdam.

Het zijn de resultaten van een onderzoeksproject onder leiding van professor Forsberg van de Zweedse Umea University. ĄDeze landen vormen de kopgroep, maar ook in Nederland zal de aan ozon gerelateerde sterfte met zoín 10 procent toenemenĒ, denkt Maarten Krol, hoogleraar Luchtkwaliteit aan de Universiteit Wageningen. ĄIk ben erg ongerust. Al zijn klimatologische veranderingen niet precies te voorspellen, de beste aanname is dat de temperatuur gaat stijgen. In de zomer, wanneer het vaker warm en windstil is, krijg je een opeenhoping van luchtverontreiniging. Onder invloed van zonlicht veroorzaakt dat hogere ozonwaarden.Ē Bij mensen met luchtwegproblemen betekent dat dat zij bij langdurige blootstelling een tot drie jaar eerder overlijden, volgens Krol.

Astmapatienten
,,Bij het inademen van te veel ozon raken de wanden van de luchtwegen ontstoken. Je kunt dan een luchtwegziekte ontwikkelen die lijkt op een rokersbronchitisĒ, vertelt Elisabeth Bel, hoofd afdeling Longziekten van het AMC in Amsterdam. Vooral bij mensen met zwakke longen kan dat Ďnet de druppel zijní. ,,Ik zie dat luchtvervuiling een enorm effect heeft op astmapatiŽnten.Ē

Ook professor Bert Brunekreef, milieuepidemioloog aan de Universiteit van Utrecht, onderschrijft dat Ďde meeste gepubliceerde scenarioís een lichte toename voorspellen van aan ozon toe te schrijven sterfteí.

De organisatie van het congres over luchtwegaandoeningen luidt om die reden de alarmbel. Voorzitter Marc Decramer noemt Ďbuitenluchtvervuiling de grootste milieubedreiging in Europaí. ĄAls we geen actie ondernemen om de concentraties van ozon en andere verontreinigingen terug te dringen, zullen we een toename zien van ziekenhuisopnamen, en verlies van miljoenen productieve arbeidsdagen.Ē

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/09/meer-sterfte-door-ozon (http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/09/meer-sterfte-door-ozon)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 oktober 2011, 08:38:03
Anesthesie gevaarlijk voor kinderen
Publicatie 04 oktober 2011
Rubriek MediSein
Auteur Sarah Sloot

Kinderen die op jonge leeftijd meerdere malen algehele anesthesie ondergaan, lopen risico op cognitieve schade. Dat publiceren Randall Flick e.a. op 3 oktober in Pediatrics.

...
http://medischcontact.artsennet.nl/artikel/103193/Anesthesie-gevaarlijk-voor-kinderen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/artikel/103193/Anesthesie-gevaarlijk-voor-kinderen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 oktober 2011, 09:14:29
OK-personeel luidt noodklok over Indiase collegaís
PatiŽnten lopen tijdens operaties verhoogd risico door de groeiende inzet van onvoldoende deskundig OK-personeel uit India. Dat stelt de Landelijke Vereniging voor Operatieassistenten (LVO) op basis van een enquÍte onder de eigen achterban.

Vanwege het grote tekort aan OK-personeel nemen steeds meer Nederlandse ziekenhuizen hun toevlucht tot het buitenland...
http://www.skipr.nl/actueel/id8770-ok-personeeld-luidt-noodklok-over-indiase-collegas.html (http://www.skipr.nl/actueel/id8770-ok-personeeld-luidt-noodklok-over-indiase-collegas.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 24 oktober 2011, 13:00:05
Hallucineren met badzout

Vergeet cocaÔne en MDMA, de nieuwste trend in drugsland is badzout. Gebruikers krijgen onder andere last van agitatie en hallucinaties.
Onderzoekers Moad en Kinasewitz van de universiteit van Oklahoma waarschuwen voor de gevaren van badzout aan de hand van een casuspresentatie op het 77ste Chest-congres deze week. De waarschuwing betreft niet alle soorten badzout; slechts enkele bevatten hallucinerende ingrediŽnten.
...

http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/104368/Hallucineren-met-badzout.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/Tijdschriftartikel/104368/Hallucineren-met-badzout.htm)

Heeft het brandweer of ambulancepersoneel al meldingen binnen van dergelijke onwelwordingen?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 25 oktober 2011, 08:19:27
Inspectie eist toch EPD, en al voor 2013  

Vůůr 2013 moet iedere patiŽnt een elektronisch patiŽntendossier (EPD) krijgen. Daarvoor moet hij expliciet toestemming geven. Hij moet bovendien zijn dossier ongehinderd online kunnen controleren.

Dat eist de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een rapport over de ICT in de gezondheidszorg. De inspectie wil zorgverleners desnoods opleggen dat ze voor dat dossier gegevens uitwisselen.

Het rapport is opmerkelijk omdat dit voorjaar het landelijke elektronische patiŽntendossier sneuvelde in de senaat, vooral omdat de privacy niet goed geregeld zou zijn. Maar een woordvoerster van de IGZ weerspreekt dat er sprake is van een correctie van de politiek. "Dit onderwerp hadden we al drie jaar lang op de agenda staan." Bovendien moeten de privacyregels die de Eerste Kamer destijds stelde, gerespecteerd worden. Zo mag het dossier alleen geraadpleegd worden met instemming van de patiŽnt en moet duidelijk zijn wie het dossier bekijkt.

De IGZ wijst nadrukkelijk op de voordelen van ťťn dossier per patiŽnt. PatiŽnten lopen nu nodeloos risico's omdat informatie niet goed wordt geregistreerd en wordt uitgewisseld, meent zij. Bovendien wordt de zorg steeds complexer: zonder goed dossier kan het gewoon niet meer. "Een patiŽnt die vijftig jaar geleden medische hulp zocht, had met veel minder medische professionals te maken dan nu", aldus de inspectie, die als voorbeeld een longkankerpatiŽnt noemt. Die krijgt tegenwoordig te maken met een kleine dertig zorgverleners, variŽrend van familie, huisarts, chirurg, radioloog tot psycholoog en diŽtiste.

Nu registeren zorgverleners van alles en nog wat over hun patiŽnten, maar ťťn lijn is daar niet in te ontdekken, stelt de IGZ vast. "Er ontstaan fouten doordat informatie is versnipperd, ontbreekt of niet actueel is. Verder hebben veel professionals eigen dossiers en een eigen terminologie. Als iedereen gebruik maakt van hetzelfde dossier per patiŽnt, is de kans op fouten kleiner."

De koepels van huisartsen en apothekers werken ondertussen aan een doorstart van het elektronisch patiŽntendossier, maar dan op regionale schaal. De ziekenhuizen zijn hierin geÔnteresseerd, zo lieten ze gisteren weten. Begin volgende maand moet blijken of de herstart op voldoende animo kan rekenen. De IGZ staat positief tegenover dit initiatief. "Het gaat ons erom dat de uitwisseling van gegevens op orde komt. Of dat nu op regionale of landelijke schaal wordt georganiseerd is voor ons van minder belang. En het is duidelijk dat ťťn dossier onze voorkeur heeft", aldus de IGZ-woordvoerster.

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2987988/2011/10/25/Inspectie-eist-toch-EPD-en-al-voor-2013.dhtml (http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/2987988/2011/10/25/Inspectie-eist-toch-EPD-en-al-voor-2013.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 29 oktober 2011, 17:03:21
Driekwart medici maakt wel eens fout

Driekwart van de medisch specialisten geeft toe wel eens een medische fout te maken. Van hen verzwijgt bijna een kwart die fout, omdat de gevolgen voor de patiŽnt ďverwaarloosbaar kleinĒ zijn of ďslecht zijn voor de toestand voor de patiŽntĒ.
Dat blijkt uit onderzoek onder medisch specialisten, huisartsen en ander medisch personeel, schrijven verslaggevers Enzo van Steenbergen en Bram Endedijk vandaag in NRC Handelsblad.

Het onderzoek werd uitgevoerd door de medische ledenorganisatie VvAA. Bijna duizend medici werden ondervraagd. Van de huisartsen zeggen negen van de tien wel eens in de fout te gaan. De helft van hen houdt dat stil.

Bijna de helft van de ondervraagden zegt wakker te liggen van een gemaakte fout. Een derde zegt bovendien dat de angst voor het maken van fouten hun medische zorg negatief beÔnvloedt.

Acht van de tien artsen en andere medici bespreken een misser het liefst met collegaís. In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een fout tot aanpassing van de werkwijze of de geldende protocollen.

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/29/driekwart-medici-maakt-wel-eens-fout/ (http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/29/driekwart-medici-maakt-wel-eens-fout/)

Zorgverleners handelen alert bij medische fouten
 
In negen van de tien gevallen leidt het ontdekken van een medische fout tot aanpassingen in de werkwijze of in de protocollen, aldus zorgverleners die werkzaam zijn in de medische sector.

Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde derde VvAA-Trendonderzoe ĎWat geld(t) in de zorg; medische foutení (ftp://ĎWat geld(t) in de zorg; medische foutení) naar fouten in de medische sector. Voor dit onderzoek zijn 3000 zorgprofessionals - eerstelijns en tweedelijnszorgverleners - gevraagd naar hun ervaringen met fouten in de praktijk, uiteenlopend van administratieve kwesties tot meer serieuze zaken. Met een respons van 30% wordt duidelijk dat dit onderwerp breed leeft onder zorgprofessionals.

Impact is groot
Bijna de helft van de medisch specialisten (46%) ligt wel eens wakker van een gemaakte fout. Voor zorgverleners in de eerste lijn - zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen - is dat 29%. De afgelopen jaren is de publieke aandacht voor medische fouten enorm toegenomen. Het medisch handelen van zorgprofessionals ligt zowel via de media als via internet Ė bijvoorbeeld in beoordelingssites Ė onder de loep. De angst om fouten te maken neemt daardoor toe.

De ondervraagden geven aan dat de angst voor het maken van fouten de kwaliteit van de zorgverlening negatief beÔnvloedt. Dit geldt voor een kwart (25%) van de eerstelijnszorgverleners en voor een derde (32%) van de tweedelijnszorgverleners. Aan de andere kant geeft een meerderheid van de ondervraagden aan in alle openheid te kunnen praten over medische fouten.

Agatha Hielkema, jurist bij VvAA Rechtsbijstand: ďDe zorgprofessional bevindt zich vaak in een paradoxale situatie. In zijn dagelijkse werk heeft hij de verantwoordelijkheid voor behandelvoorstellen en moet hij de regie over het zorgproces bewaken. Bij het oplossen van fouten of het voorkomen ervan is de zorgprofessional afhankelijk van de houding van de patiŽnt en van andere interne medewerkers, zoals de klachtenfunctionaris, de Raad van Bestuur, etc. De oplossing voor fouten ligt ook lang niet altijd in handen van die ene zorgprofessional: het gaat om beleid, om procedures en om keuzes met mogelijkerwijs financiŽle gevolgen.Ē

Inzicht in fouten leidt tot verbeteringen
Alhoewel de angst voor het maken van fouten de kwaliteit van de zorgverlening negatief kan beÔnvloeden, leiden medische fouten in de meeste gevallen tot aanpassingen van de werkwijze. Dit geldt voor 90% van de eerstelijnszorgverleners en voor 84% van de tweedelijnszorgverleners.

De helft van de eerstelijnszorgverleners geeft in het onderzoek aan dat zij wel eens fouten maakt. Dit geldt voor driekwart van de zorgverleners in de tweede lijn, de medisch specialisten. Zorgverleners geven aan dat zij medische fouten vooral bespreken met collegaís. In de eerstelijnszorg doet 85% dat en in de tweedelijn zelfs 92%. Opvallend is dat zorgverleners de angst voor gevolgen voor de patiŽnt aanzienlijk vaker als reden voor het niet melden noemen, dan de angst voor gevolgen voor henzelf. In de eerstelijnszorg geeft ruim de helft (52%) aan dat zij een fout wel eens niet aan de patiŽnt hebben verteld, omdat de gevolgen ervan verwaarloosbaar klein waren, of omdat ze bang waren dat de toestand van de patiŽnt er niet beter op zou worden.

Meer aandacht in opleiding noodzakelijk
Tweederde van de ondervraagden vindt dat de medische opleidingen meer aandacht moeten besteden aan het onderwerp medische fouten. ďZorgverleners gaan heel serieus met hun werk om, zo blijkt uit het onderzoek, en bespreken fouten met collegaís om zaken te verbeterenĒ, constateert Agatha Hielkema. ďMaar in opleidingen wordt duidelijk iets gemist. De patiŽnt heeft behalve informatie over de genomen maatregel vaak behoefte aan oog voor diens situatie en de impact op het leven van de patiŽnt. Hierover leren communiceren is een extra vaardigheid die belangrijk is voor een sector, waarin openheid en het vergroten van het reflecterend lerend vermogen belangrijk zijn, terwijl het risico op fouten voortdurend aanwezig is.ď

Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg nu nog ruim voldoende
Zorgverleners beoordelen de zorg nu als ruim voldoende op de punten kwaliteit en toegankelijkheid. Een op de vijf zorgverleners verwacht wel een verslechtering van de kwaliteit. Vergeleken met vorig onderzoek, in mei van dit jaar, is dit percentage echter een verbetering. Toen zag nog de helft van de respondenten de toekomstige kwaliteit somber in. Zorgverleners zijn minder positief over de toegankelijkheid in de toekomst. Bijna de helft (49%) in de eerstelijnszorg en 57% van de medisch specialisten verwachten een verslechtering.

Over het Trendonderzoek van VvAA
Vanuit haar centrale positie als ledenorganisatie en dienstverlener voor ruim 100.000 zorgprofessionals en zorginstellingen voert VvAA drie keer per jaar een Trendonderzoek uit. Aan dit onderzoek werken zowel bestuurders van ziekenhuizen en grote zorginstellingen als zorgprofessionals werkzaam in alle beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg, mee. Naast een algemene toetsing van de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, gaat elk onderzoek in op een actueel thema.

Over VvAA
VvAA is een dienstverlener en ledenorganisatie die haar producten en diensten aanbiedt aan meer dan 100.000 medici, paramedici, studenten en zorginstellingen in Nederland. Sinds haar oprichting in 1924, is VvAA uitgegroeid tot een organisatie die opereert in het hart van de gezondheidszorg. De producten en diensten van VvAA zijn afgestemd op de hedendaagse (para)medische wereld en de wensen en behoeften van zorgprofessionals. Teams van specialisten, praktijkadviseurs en consultants staan hen dagelijks met kennis en kunde bij in hun zakelijke aangelegenheden. Van verzekeringsproducten,  fiscale en juridische vraagstukken, praktijkadvies, en bancaire diensten, tot het opstellen van de jaarrekening. Daarnaast biedt VvAA dienstverlening met een meer persoonlijk karakter zoals het kopen van een huis, vermogensbeheer, het oplossen van arbeidsgeschillen en aansprakelijkheids- en tuchtrechtkwesties en mediation. Maar ook de organisatie van evenementen, opleidingen en workshops specifiek voor leden en het maandelijkse magazine Arts & Auto behoren tot de dienstverlening. Bij VvAA werken ruim 800 mensen, verdeeld over de hoofdvestiging in Utrecht, regiokantoren door het land en praktijkadviseurs in het veld.

Noot voor de redactie
Voor extra informatie kunt u contact opnemen met:
Monique Wesly, manager communicatie - m.wesly@vvaa.nl, 030 247 41 91 / 06 4624 7450
Annette van Ginkel, communicatieadviseur - a.vanginkel@vvaa.nl, 030 247 40 83 / 06 4662 5753
Locatie: Hoofdkantoor VvAA - Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht

http://www.vvaa.nl/OVERVVAA/NIEUWSENPERS/Pages/zorgverleners-handelen-alert-bij-medische-fouten.aspx (http://www.vvaa.nl/OVERVVAA/NIEUWSENPERS/Pages/zorgverleners-handelen-alert-bij-medische-fouten.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: vesalius op 29 oktober 2011, 17:05:51
Driekwart medici maakt wel eens fout

En een kwart van de medici vult onderzoeken niet altijd naar waarheid in  998765

Foutloze mensen bestaan niet, de omgang met fouten in de gezondheidszorg verdient nog wel veel aandacht.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 8 november 2011, 15:37:09
Definitief geen Elektonisch PatiŽntendossier

DEN HAAG -  Een doorstart van het Elektronisch PatiŽntendossier (EPD) komt er definitief niet. De stichting Nictiz heeft dat dinsdag bekendgemaakt. Er was te weinig belangstelling voor het project vanuit huisartsen, huisartsenposten en apothekers, stelt Nictiz.

Volgens een woordvoerder heeft het besluit ook grote consequenties voor Nictiz zelf. Waarschijnlijk verliest meer dan de helft van de ongeveer 100 personeelsleden hun baan.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10883021/__Definitief_geen_EPD__.html?sn=binnenland (http://www.telegraaf.nl/binnenland/10883021/__Definitief_geen_EPD__.html?sn=binnenland)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 9 november 2011, 11:27:05
Euthanasie op demente vrouw

AMSTERDAM -  Voor het eerst is in Nederland euthanasie toegepast op een zwaar dementerende patiŽnte.


De toetsingscommissie ging akkoord, ondanks dat de vrouw haar wens om dood te gaan niet meer duidelijk kon verwoorden, zo schrijft de Volkskrant.
De 64-jarige vrouw had al langer aangegeven niet meer te willen leven. De zaak leek moeilijk te worden omdat haar wilsbekwaamheid sterk was afgenomen. Uiteindelijk overleed ze in maart van dit jaar. De toestemming die de commissie gaf, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de euthanasiepraktijk in Nederland. PatiŽnten de wilsonbekwaam zijn geworden, kunnen mogelijk nu toch onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor euthanasie.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10887031/__Euthanasie_op_demente_vrouw__.html?p=25,1 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/10887031/__Euthanasie_op_demente_vrouw__.html?p=25,1)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 10 november 2011, 12:17:15
Fatale longkanker na longtransplantatie

GRONINGEN -  Een 27-jarige vrouw uit Groningen is afgelopen week in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) overleden aan longkanker nadat ze eerder een longtransplantatie had ondergaan. Dat stelde een woordvoerster van het ziekenhuis donderdag.

De patiŽnte onderging de transplantatie omdat ze leed aan taaislijmziekte. De kanker is mogelijk het gevolg van medicatie die afstoting van de longen moet voorkomen. Hierdoor vermindert de afweer en neemt het risico op kanker toe, aldus het UMCG.
Hoewel organen die ter beschikking worden gesteld nauwkeurig worden onderzocht, kan nooit helemaal worden uitgesloten dat er een microscopisch kleine tumor in zit, bevestigt het ziekenhuis. De woordvoerster wil niet kwijt wanneer de vrouw de transplantatie onderging en hoeveel later ze kanker kreeg.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/10895892/__Fatale_kanker_na_transplantatie__.html?p=1,1 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/10895892/__Fatale_kanker_na_transplantatie__.html?p=1,1)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 12 november 2011, 11:20:31
Meer dan 25 doden in jaar door fouten in trombosezorg
 
Sinds oktober 2010 zijn er minstens 25 mensen overleden omdat er fouten zijn gemaakt in de trombosezorg. Dat blijkt uit een lijst die is opgemaakt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) waar het VPRO-radioprogramma Argos vandaag aandacht aan besteedt.

Volgens de organisatie gaat het waarschijnlijk om meer dan 25 dodelijke slachtoffers. Lang niet alle incidenten worden gemeld bij de inspectiedienst. Sinds oktober vorig jaar kreeg de inspectie in totaal 69 meldingen van incidenten.

Uit de lijst blijkt dat dat het vooral fout gaat door het verkeerd gebruik van antistollingsmiddelen of slechte communicatie tussen de zorgverleners. Het gaat op veel plaatsen mis: in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen of thuis bij de patiŽnt die onder controle staat van een trombosedienst. De inspectie spreekt van een 'serieus probleem'.

In Nederland laten ongeveer 400.000 patiŽnten regelmatig hun bloed prikken om de INR-waarde te bepalen, een maat voor de stolling. Aan de hand daarvan wordt de medicatie vastgesteld. De behandeling luistert nauw. Te veel of te weinig antistollingsmiddelen kan tot ernstige complicaties leiden, zelfs tot de dood.

'Probleem van iedereen'
De inspectie wil dat de medische begeleiding van patiŽnten verbetert. Sinds oktober vorig jaar is dat niet gebeurd. Volgens de IGZ komt dat doordat er veel verschillende partijen zijn betrokken bij de medische zorg. 'Het probleem is van iedereen, maar niemand trekt het naar zich toe.'
(ANP/Redactie)
12/11/11 10u05

http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/3030183/2011/11/12/Meer-dan-25-doden-in-jaar-door-fouten-in-trombosezorg.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/3030183/2011/11/12/Meer-dan-25-doden-in-jaar-door-fouten-in-trombosezorg.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 15 november 2011, 10:00:40
Definitief geen Elektonisch PatiŽntendossier

Kamer wil toch door met digitaal patiŽntendossier
Gijs HerderscheÍ − 15/11/11, 08:38
 
 De Tweede Kamer wil dat het landelijk elektronisch patiŽntendossier (EPD) er toch komt. VVD, CDA en PvdA roepen het kabinet daar vandaag toe op om te voorkomen dat de zorgsector terugkeert 'naar het papieren tijdperk'.

De Tweede Kamer staat hiermee lijnrecht tegenover de voltallige Eerste Kamer, die het EPD in april unaniem afwees. De senaat ging meteen een stap verder en verbood minister Edith Schippers van Volksgezondheid 'beleidsinhoudelijke, financiŽle en organisatorische medewerking' aan voortzetting van het EPD.

Via het EPD kunnen zorgverleners patiŽntgegevens uitwisselen en dossiers bij elkaar inzien. Daarmee zouden met name medicatiefouten kunnen worden voorkomen. Door dit soort fouten sterven volgens het ministerie jaarlijks circa 1900 mensen. Bovendien belanden jaarlijks duizenden mensen in het ziekenhuis door verkeerde combinaties van medicijnen of behandelingen.

Veertien jaar lang hebben organisaties van artsen, apothekers en het ministerie van Volksgezondheid aan het EPD-systeem gewerkt. Er is ruim 300 miljoen euro in gestoken. Inmiddels kunnen gegevens van 9 miljoen Nederlanders via het EPD worden uitgewisseld.

In april stemde de Eerste Kamer unaniem tegen de EPD-wetgeving. De senatoren hebben sterke twijfels bij de veiligheid van het systeem. Zij geven de voorkeur aan regionale EPD's, omdat zorg toch regionaal wordt verleend. Deze regionale EPD's moeten volgens de senatoren worden beveiligd en uitgebouwd.

Na de afwijzing van het EPD door de senaat hebben organisaties van huisartsen en apothekers geprobeerd het EPD in de lucht te houden. Het aantal artsen en apothekers dat mee wil doen, is echter te klein om de financiering rond te krijgen. Daarom gaat op 1 januari 2012 de stekker uit het systeem. Dat betekent dat de patiŽntgegevens van 9 miljoen Nederlanders niet meer op die manier elektronisch uitwisselbaar zijn.

Vandaag nemen de fracties van VVD, PvdA en CDA in de Tweede Kamer het initiatief en roepen Schippers op tot actie. Zij vinden dat het 'naar de prullenbak verwijzen van deze infrastructuur die klaar is voor gebruik, een ongewenste stap achteruit is met het oog op de kwaliteit van de zorg, die de zorgsector terugvoert naar het papieren tijdperk'.

Schippers komt hierdoor tussen twee vuren te zitten. De senaat zegt dat zij niets mag doen, de Kamer roept haar op tot actie. Het ministerie van Volksgezondheid weet nog niet hoe de minister de motie van VVD, CDA en PvdA zal uitvoeren.

Het is na de eurocrisis en het pensioenakkoord de derde keer dat de PvdA de door haar vermaledijde minderheidscoalitie VVD en CDA op een brisant maatschappelijke kwestie te hulp schiet. Attje Kuiken (PvdA) vindt het EPD echter onvergelijkbaar met euro en pensioen: 'Wij vonden het EPD altijd al een goede zaak. Dit is echt van een andere orde.' Dat haar partijgenoten in de senaat het EPD afwezen, duidt volgens haar niet op een schisma in de partij. 'Zij maken een eigen afweging.'

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3033942/2011/11/15/Kamer-wil-toch-door-met-digitaal-patientendossier.dhtml (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3033942/2011/11/15/Kamer-wil-toch-door-met-digitaal-patientendossier.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: skippy02 op 30 november 2011, 18:53:21
Wetenschappers printen botten

Laatste update:  30 november 2011 13:26 info.


 AMSTERDAM - Bot printen, het klinkt raar, maar is binnenkort echt mogelijk met behulp van een 3D-printer.
Onderzoekers van de Washington State University hebben succesvolle tests gedaan met het printen van botachtig materiaal als ondersteuning voor het groeien van echt bot.

Het onderzoek van de tests verschijnt in het decembernummer van het tijdschrift Dental Materials.
De 3D-printer voor het onderzoek wordt normaal gebruikt om vormen in metaal te printen. Om bot te printen, moesten de ingenieurs van het onderzoeksteam de printer eerst ombouwen om het bot-achtige materiaal mee te kunnen printen.

Steiger
Door het uitgeprinte 'bot' te koppelen aan echt bot, fungeert het printwerk als een soort steiger - een matrix - voor het nieuwe bot om te groeien. Uiteindelijk lost de steiger op zonder nadelige gevolgen voor de patiŽnt.

Belangrijk onderdeel van het onderzoek was het vinden van de juiste samenstelling van het 'steigermateriaal' calciumfosfaat waardoor het echte bot sneller aan zou groeien. Toevoeging van silica en zinkoxide maakten het materiaal sterker en de groeisnelheid van de echte botcellen in de steiger groter.

 
Resultaten
 
De auteurs doen verslag van succesvolle tests in het laboratorium - in vitro - en zien nu ook al veelbelovende resultaten bij ratten en konijnen. Mogelijk kunnen artsen binnen enkele jaren al op maat gemaakt vervangend botweefsel bestellen, aldus een van de auteurs Susmita Bose.

De printer werkt door het spuiten van een kunststof bindmiddel over een bed van poeder in lagen van 20 micron (een mensenhaar is ongeveer 40 micron).
De uiteindelijke vorm is een geprinte holle cilinder ter grootte van een potloodgummetje. Daarna wordt de cilinder in een medium van onvolwassen menselijke botcellen gezet, waar een netwerk van nieuwe botcellen tegen de geprinte 'steiger' aangroeit.

Bron: Nu.nl
http://www.nu.nl/wetenschap/2681592/wetenschappers-printen-botten.html (http://www.nu.nl/wetenschap/2681592/wetenschappers-printen-botten.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 3 december 2011, 13:03:03
Alle reden om consumentenvuurwerk te verbieden
 

Er is alle reden om consumentenvuurwerk te verbieden, betoogt dr. Tjeerd de Faber.

Ieder jaar eindigt het jaar voor veel Nederlanders op karakteristieke wijze: champagne, oliebollen, oudejaarsconference. Vuurwerk hoort er ook bij, vinden velen. De vuurwerkramp in Enschede maakte geen einde aan deze traditie.

Bekijk hier (http://player.omroep.nl/?aflID=11941381&start=00:00:00) de reportage De klap na de vuurpijl in het RKK-programma Kruispunt van 6 januari 2011.

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, waarin alle oogartsen vertegenwoordigd zijn, heeft de afgelopen drie jaar in de week rond de jaarwisseling het aantal vuurwerkslachtoffers geregistreerd. De registratie leverde het volgende beeld op: Nederlandse oogartsen behandelden 826 patiŽnten met totaal 978 beschadigde ogen. Gelukkig liep het in twee derde van de gevallen relatief goed af. 331 ogen liepen blijvende schade op, 65 ogen werden blind waarvan er 30 niet meer te redden waren en operatief moesten worden verwijderd.

Tot onze verbazing bleek uit het onderzoek dat 53 procent (meer dan de helft!) van de slachtoffers omstander was. Zij zijn dus niet door eigen vuurwerk getroffen. De helft van de slachtoffers was kind en 90 procent was man.

Bovenstaande is de trieste oogheelkundige rekening van het traditionele vuurwerkvermaak tijdens de laatste drie jaarwisselingen. De gezamenlijke Nederlandse oogartsen vinden deze rekening te hoog en pleiten daarom op puur medische gronden voor een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Een mogelijk alternatief zijn openbare vuurwerkshows afgestoken door professionals.

Irak

Om meer begrip op te brengen voor ons standpunt nog enkele feiten. Uit internationale oogheelkundige literatuur blijkt dat alleen een verbod op consumentenvuurwerk oogletsels kan voorkomen. AustraliŽ, Ierland, Hongarije en 28 staten van de Verenigde Staten kennen al een dergelijk verbod.

Een vergelijking leert verder dat de cijfers in Nederland er niet om liegen. We krijgen het voor elkaar om door privťpretvuurwerk in twee jaarwisselingen meer oogletsels te veroorzaken dan alle 512 oogtraumaís die Amerikaanse troepen hebben opgelopen gedurende vier jaar van militaire vijandelijkheden in Irak.

Ogen zijn iets waar we zuinig op moeten zijn. Voor veel beroepen en ook voor vaar- en rijbewijzen worden minimumeisen gesteld aan het gezichtsvermogen. Slechtziendheid kan loopbaanplannen doorkruisen. Piloot, stuurman of vrachtwagenchauffeur worden? Met slechte ogen kun je het vergeten. Daarbij komt dat op de langere termijn het risico van een oogziekte aan het resterende ziende oog niet denkbeeldig is.

Het is verder een feit dat de staat de veiligheid van burgers (omstanders) in de publieke ruimte tijdens de jaarwisseling niet kan waarborgen. Als er ergens in de wereld een reisbestemming zou zijn met zoín hoog risico op letsel door explosieven als ons kikkerlandje rond oud en nieuw, dan zou de regering voor een dergelijk land een negatief reisadvies afkondigen.

Vergeet ook de psychische gevolgen van een vuurwerkongeluk niet. Jonge vuurwerkslachtoffertjes, niet zelden onschuldige kinderen tussen de drie en acht jaar, hebben veelal de nodige psychische begeleiding nodig na een vuurwerkongeval. Het komt zelfs voor dat dergelijke kinderen ĖĒwar childrenĒĖ een posttraumatische stressstoornis opgelopen. Dat alles door de pretmunitie.

Als oogartsen hebben wij vooral zicht op de oogletsels die als gevolg van vuurwerk zijn ontstaan. Onze collegaís van de (plastische) chirurgie en longartsen kunnen ook een boekje opendoen. Zij worden jaarlijks geconfronteerd met verminkte ledematen, brandwonden en ademhalingsproblemen. Naast de genoemde medische complicaties is er bijvoorbeeld ook sprake van milieuvervuiling en ernstige overlast voor mens en dier. Kortom, er zijn voldoende argumenten om een verbod op consumentenvuurwerk te onderbouwen.

Vuurwerkbril

Een vuurwerkverbod? Zijn de Nederlandse bevolking en de beleidsmakers hier aan toe? De economie is vooralsnog leidend, zo blijkt. Veel Nederlanders kunnen de verleiding niet weerstaan: zij trekken rond oud en nieuw royaal de portemonnee. In de legale vuurwerkbranche wordt jaarlijks meer dan 65 miljoen euro omgezet.

Vuurwerkliefhebbers zien een vuurwerkverbod wellicht als de zoveelste vorm van betutteling en regelzucht. Zij zullen stellen dat een verbod een brug te ver is. Deze vuurwerkfanatici geef ik het volgende advies: Volg een opleiding tot pyrotechnicus. Dan mag u legaal professioneel vuurwerk afsteken, mogelijk zelfs betaald door de lokale overheid.

Een dergelijke openbare vuurwerkshow heeft veel voordelen. Het voorkomt letsel bij kinderen en andere omstanders. Verder beschermt het ondeskundige burgers die, mogelijk beneveld door alcohol en/of drugs, inferieur vuurwerk afsteken. Verder is een gecoŲrdineerde vuurwerkshow schitterend om te zien.

Zolang de autoriteiten echter toestaan dat consumenten frank en vrij vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling is het wijs om als burger voorzorgsmaatregelen te treffen. De Nederlandse oogartsen adviseren u bij het afsteken van en kijken naar vuurwerk een beschermende (vuurwerk)bril op te zetten. Verder is het verstandig om kleine kinderen binnen te houden. U bent gewaarschuwd.

De auteur is als oogarts verbonden aan het Oogziekenhuis te Rotterdam. Hij is woordvoerder vuurwerk voor het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap.
http://www.refdag.nl/opinie/alle_reden_om_consumentenvuurwerk_te_verbieden_1_607307 (http://www.refdag.nl/opinie/alle_reden_om_consumentenvuurwerk_te_verbieden_1_607307)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 december 2011, 11:23:11
Persoonlijkheid beÔnvloedt herstel na zwaar letsel  

Herstel na een hersenbloeding of dwarslaesie duurt lang en verloopt niet voor iedereen voorspoedig. Dankzij onderzoek van revalidatiecentrum De Hoogstraat en het UMC Utrecht zijn in een vroeg stadium de patiŽnten aan te wijzen waar de kwaliteit van leven achterblijft. Zorgverleners kunnen daar op inspelen met aanvullende behandelingen.

Het zijn de resultaten van twee promotieonderzoeken. Ten eerste ondervroeg revalidatiearts Patricia Passier 143 patiŽnten met een subarachnoÔdale bloeding (SAB) die gedurende twee jaar bij het UMC Utrecht terecht kwamen. Ook analyseerde ze het welbevinden van patiŽnten drie jaar na de bloeding. Het blijkt dat de meeste patiŽnten na drie maanden fysiek redelijk hersteld zijn, maar vaak psychosociale klachten houden. Zoín tachtig procent van de patiŽnten rapporteert klachten in het denken, vijftig procent heeft angsten en veertig procent heeft depressieve klachten.

Opvallend genoeg hebben deze klachten meer invloed op de kwaliteit van leven dan de objectief meetbare lichamelijke en cognitieve stoornissen. Passier pleit dan ook voor een gespecialiseerde SAB-nazorgpoli. Daar kunnen patiŽnten onderzocht worden op lichamelijke en cognitieve stoornissen maar ook op psychosociale gevolgen van de hersenbloeding. Op basis daarvan kunnen zorgverleners een individueel revalidatieplan maken.

Daarnaast volgde psycholoog Christel van Leeuwen in haar promotieonderzoek vijf jaar lang 225 mensen met een dwarslaesie. Het welbevinden van dwarslaesiepatiŽnten blijkt op de lange termijn grotendeels af te hangen van psychosociale factoren. PatiŽnten die bijvoorbeeld emotioneel stabieler zijn en hun dwarslaesie beter kunnen accepteren blijken een hoger welbevinden te hebben. Het fysieke herstel heeft natuurlijk ook invloed op het welbevinden, maar minder dan gedacht. Van Leeuwen stelt daarom voor om dwarslaesiepatiŽnten tijdens de revalidatie een korte vragenlijst met twee vragen over welbevinden af te nemen. PatiŽnten die risico lopen op een langdurig laag welbevinden kunnen op deze manier vroegtijdig geÔdentificeerd worden en extra zorg krijgen.

ďVoor het herstel op de lange termijn is de ernst van de aandoening vaak niet het belangrijkstĒ, stelt onderzoeksleider dr. Marcel Post van De Hoogstraat en het UMC Utrecht. ďVooral de persoonlijkheid van patiŽnten bepaalt het welbevinden. Dat is belangrijk voor zorgverleners, want die zijn geneigd om zich voornamelijk op fysiek herstel te richten.Ē
 
http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/2927-persoonlijkheid-beinvloedt-herstel-na-zwaar-letsel (http://site.zorgportaal.nl/index.php/zorgkrant/nieuwsl-lijst/2927-persoonlijkheid-beinvloedt-herstel-na-zwaar-letsel)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: skippy02 op 6 december 2011, 11:32:52
Naar aanleiding van genoemd onderzoek durf ik te stellen dat dit niet alleen voor de onderzochte letsels geldt maar in bredere zin getrokken mag worden.
Ik spreek uit een stukje persoonlijke ervaring.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 12 december 2011, 14:21:03
Giraffenbeen als inspiratie voor nieuw drukverband
Door eigenschappen van het giraffenbeen te bestuderen, heeft Jan Schuren een nieuw soort drukverband ontdekt waarmee langdurige wonden op onderbenen beter genezen. Schuren promoveerde vorige week op compressietherapie aan het Erasmus MC.

Compressietherapie (proefschrift (http://repub.eur.nl/res/pub/30635/111206_Schuren%2C%20Joannes%20Franciscus%20Henricus%20Maria.pdf), pdf) veel ingezet bij patiŽnten met open benen. Zij hebben wonden die maar moeizaam genezen. Dat is vaak het gevolg van een verminderde doorbloeding in de benen. Veel bestaande drukverbanden werken niet optimaal. De windsels zakken af, of pakken de patiŽnt in als een mummie, zodat beweging nauwelijks nog mogelijk is. Daarnaast ontbreekt het bij veel behandelaars aan kennis over compressietherapie. ďDe aanwezige kennis berust vaak op fabeltjesĒ, meent Schuren.

Giraffenbeen
Schuren ontwikkelde een nieuw compressieverband geÔnspireerd op de huid van een giraffenbeen. Schuren: ďAls je kijkt naar de anatomie van dit dier, zou je verwachten dat elke giraffe met open benen rondloopt. Dat is niet zo. Dus hebben we de samenstelling van de giraffenhuid bestudeerd. De eigenschappen daarvan zijn gebruikt om een nieuw verbandmateriaal te ontwikkelen.Ē

Flinterdun
De uitvinding is een succes: "Alle patiŽnten genezen na behandeling met het flinterdunne verband. En nog snel ook: in een recent gepubliceerde studie genas 95 procent van hen binnen drie maanden." Het nieuwe compressieverband wordt ook ingezet bij patiŽnten met vochtophopingen (lymfoedeem) in het lichaam. Ook dan is het resultaat effectief.
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/12875/Giraffenbeen-als-inspiratie-voor-nieuw-drukverband.htm (http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/12875/Giraffenbeen-als-inspiratie-voor-nieuw-drukverband.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 december 2011, 16:27:26
Onderzoek naar risicoís bij medische technologie en mogelijkheden om deze te voorkomen of te reduceren.Aard van het onderzoek
De Expertgroep Medische Technologie (EMT) heeft op verzoek van de minister van VWS onderzoek
gedaan naar de risicoís die samenhangen met de inzet van medische technologie. De focus daarbij
lag op technologie uit de volgende zes categorieŽn: niet-actieve implantaten, actieve implantaten,
in-vitro diagnostica, disposables, elektromechanische hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie
(inclusief domotica). In het verlengde van deze risico-inventarisatie heeft de EMT gezocht naar
praktische en snel toepasbare risicoreducerende maatregelen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Inventarisatie en analyse van techniekgerelateerde risicoís in de 6 categorieŽn heeft plaatsgevonden
op basis van deskresearch en interviews met experts en ervaringsdeskundigen.
Helder werd:
1 dat een groot deel van de geconstateerde risicoís niet zozeer door de technologie zelf wordt
veroorzaakt, maar voortvloeit uit onzorgvuldigheden in het gebruik of de toepassing van de
techniek (human factors). Daarnaast zijn er risicoís die samenhangen met logistieke Ďhiccupísí in
de keten waarbinnen toepassing van medische technologie plaatsvindt. Denk hierbij aan
aspecten als onderhoud en beheer;
2 dat volledigheid, transparantie en toegankelijkheid van de informatie over incidenten te
wensen overlaat. Het genereren van data uit de bestaande incident-meldingssystemen is
lastig gebleken. Het is bovendien denkbaar dat door onderrapportage vooral de omvang
(in aantallen) van de incidenten en risicoís die samenhangen met de toepassing van
medische technologie niet volledig in beeld is gekomen.
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/20/medische-technologie-at-risk/medische-technologie-at-risk.pdf (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/09/20/medische-technologie-at-risk/medische-technologie-at-risk.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 9 januari 2012, 07:57:02
NMa geeft huisartsen boete van 8 miljoen
ANP − 09/01/12, 05:11
  
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) krijgt een boete van ruim 7,7 miljoen euro van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Dit omdat de brancheorganisatie zich bemoeit met het vestigingsbeleid van haar leden en dat mag niet. Dit meldde de NMa maandag.

Huisartsen moeten zich kunnen vestigen waar zij willen, maar de LHV adviseert haar leden om de vestigingsvrijheid in te perken.

Ook twee functionarissen van de LHV krijgen een boete, van respectievelijk 50.000 en 25.000 euro, omdat de NMa hen verantwoordelijk houdt voor de aanbeveling aan de leden.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is 'verbijsterd' over de miljoenenboete. De vereniging heeft direct aangekondigd ertegen in beroep te gaan.

'We hebben de LHV al in 2001 duidelijk gemaakt dat het beperken van de vestigingsmogelijkheden van huisartsen verboden is', zegt  bestuurslid Henk Don van de NMa. De LHV heeft de leden geadviseerd om huisartsen alleen in een praktijk toe te laten, als de artsen die er al zitten, het daarmee eens zijn. 'Daardoor is de kans groot dat een nieuwe huisarts geen eerlijke kans krijgt.'

Niet alleen die huisartsen kunnen daardoor worden benadeeld, maar ook patiŽnten en zorgverzekeraars, stelt de NMa. Om er geen misverstand over te laten bestaan dat de LHV de aanbeveling moet intrekken, is er ook een last onder dwangsom opgelegd.

De NMa is in de materie gedoken na signalen van ongeruste huisartsen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3111070/2012/01/09/NMa-geeft-huisartsen-boete-van-8-miljoen.dhtml (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3111070/2012/01/09/NMa-geeft-huisartsen-boete-van-8-miljoen.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 18 januari 2012, 15:17:59
Slecht slapen helpt bij trauma
BAARN - Na een traumatische gebeurtenis kun je beter wakker blijven. Slapen zorgt er namelijk voor dat negatieve emoties beter opgeslagen worden in je geheugen.
Proefpersonen beoordeelden fotoís op een schaal van 1 (verdrietig) tot 9 (blij) en gaven ook aan hoe ze zich voelden bij het zien van de beelden. Twaalf uur later kregen ze een mengeling te zien van dezelfde en nieuwe fotoís en gaven ze weer hun mening over de beelden.  

Geheugen
Deelnemers die mochten slapen tussen de twee sessies herinnerden zich de fotoís beter dan deelnemers die wakker waren gebleven. Bovendien reageerden ze nog net zo emotioneel op de beelden als toen ze die voor het eerst zagen.
Door te slapen werd niet alleen de foto beter opgeslagen in het geheugen, maar ook de emoties die de foto opriepen.

Slecht slapen
"Wanneer je een foto bekijkt van een schokkende gebeurtenis die je meegemaakt hebt, zoals een verkeersongeluk, raak je minder overstuur als je na die gebeurtenis wakker bent gebleven. Na een traumatische ervaring slaap je vaak ook slecht, bijna alsof je hersenen er geen nachtje over willen slapenĒ, aldus Rebecca Spencer.
Hoe lang je wakker moet blijven om je negatieve gevoelens wat te verzachten, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk is dat afhankelijk van de ernst van het trauma.

http://www.nu.nl/gezondheid/2717911/slecht-slapen-helpt-bij-trauma.html (http://www.nu.nl/gezondheid/2717911/slecht-slapen-helpt-bij-trauma.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 januari 2012, 08:09:12
Hartaanvallen snel en veilig herkennen
Binnen twaalf seconden meettijd een hartinfarct of een dreigende hartinfarct herkennen. Dat lukt met de zogenoemde Cardiogoniometrie CGM).
Meerdere studies hebben de nauwkeurigheid van deze nieuwe en niet-invasieve meetmethode bewezen.
De CGM is vergelijkbaar met de elektrocardiografie (hartfilmtje). Er zijn slechts vijf elektroden te plaatsen en de onderzoeker krijgt een driedimensionaal weergave van de elektrische gebeurtenissen van het hart. De uitslagen zijn vergelijkbaar met de MRI van het hart.
In Duitsland zijn ondertussen rond 100 van deze apparaten in ziekenhuizen en arts-praktijken in gebruik.
http://www.medicalfacts.nl/2012/01/20/hartaanvallen-snel-en-veilig-herkennen/ (http://www.medicalfacts.nl/2012/01/20/hartaanvallen-snel-en-veilig-herkennen/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 januari 2012, 08:14:06
Meer info en de studies hierover
http://www.cardiogoniometrie.nl/ (http://www.cardiogoniometrie.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 8 februari 2012, 08:52:10
Kopzorgen op het ijs

Schaatsongevallen komen in verhouding veel vaker voor dan andere sportblessures. En hoofdhersenletsel maakt daar een belangrijk deel van uit. Een helm op de ijsbaan is eigenlijk onmisbaar.

...

http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Tijdschriftartikel/110079/Kopzorgen-op-het-ijs.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Tijdschriftartikel/110079/Kopzorgen-op-het-ijs.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 7 maart 2012, 16:12:18
Plasterk wil zorg volledig via belasting betalen

DEN HAAG - De zorg moet volledig gefinancierd worden via de belastingen en niet meer via premies. De zorgkosten worden daarmee inkomensafhankelijk.

Dat wil kandidaat voor het PvdA-partijleiderschap Ronald Plasterk.
"Iemand met een middeninkomen betaalt 23 maal zo veel van zijn inkomen aan zorgpremie als een miljonair", stelt Plasterk.
Hij heeft uitgerekend dat iemand die modaal verdient, 11 procent van zijn inkomen betaalt aan zorgpremie. Iemand met een miljoen betaalt 0,7 procent.

AWBZ
Momenteel wordt een deel van de zorgkosten via de belastingen betaald, zoals de AWBZ. Plasterk stelt voor dat het stelsel van zorgverzekeringen op de schop gaat en alles via de belastingen loopt.
Het collectief regelen van de zorg is volgens de PvdA'er nodig, omdat mensen lang en gezond willen leven. "Mensen zijn mondiger geworden en dringen aan op een optimale behandeling", aldus Plasterk in een videoboodschap.
Hij vindt het raar dat het momenteel nog niet gebeurt, aangezien het onderwijs ook volledig door belastingen wordt betaald.

http://www.nu.nl/economie/2757903/plasterk-wil-zorg-volledig-via-belasting-betalen.html (http://www.nu.nl/economie/2757903/plasterk-wil-zorg-volledig-via-belasting-betalen.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 19 maart 2012, 12:36:46
Bepaalde gespecialiseerde zorg krijgt vaste bijdrage
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt dat brandwondencentra, orgaanuitnameteams en medische teams met een traumahelikopter een vaste bijdrage krijgen voor de zorg die zij verlenen. Deze zorg kan niet bij individuele patiŽnten en verzekeraars in rekening worden gebracht.
...

http://www.skipr.nl/actueel/id10440-bepaalde-gespecialiseerde-zorg-krijgt-vaste-bijdrage.html (http://www.skipr.nl/actueel/id10440-bepaalde-gespecialiseerde-zorg-krijgt-vaste-bijdrage.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 7 mei 2012, 10:47:02
Sperma gezocht op Facebook

ARNHEM -  Het Arnhemse ziekenhuis Rijnstate gaat via sociale media als Facebook en Twitter nieuwe spermadonoren werven.

Het aantal donoren is de laatste jaren gedaald doordat mannen niet langer sperma anoniem mogen afgeven. Rijnstate zoekt nu nieuwe bronnen in de hoop de wachtlijsten voor kunstmatige inseminatie met donorzaad te verkleinen. Momenteel moet een patiŽnt anderhalf jaar wachten op een geschikte donor, meldt de Gelderlander.

http://www.telegraaf.nl/digitaal/12075210/__Ziekenhuis_zoekt_sperma__.html (http://www.telegraaf.nl/digitaal/12075210/__Ziekenhuis_zoekt_sperma__.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 8 mei 2012, 19:13:35
RisicopatiŽnten staken behandeling

AMSTERDAM -  PatiŽnten die een gevaar vormen voor hun omgeving, stoppen met hun behandeling omdat ze de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg niet kunnen of willen betalen.

Bij de forensisch-psychiatrische polikliniek De Waag in Utrecht zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 16 mensen gestopt, zo meldt de NOS dinsdag.

Volgens De Waag haken vooral mannen af die vanwege huiselijk geweld worden behandeld om hun agressie te beteugelen. ĄAls cliŽnten wegblijven, levert dat gevaar op. Zo eenvoudig is hetĒ, zegt Martin Groesz van De Waag. Hij is bang voor verkrachtingen en gevallen van huiselijk geweld die voorkomen hadden kunnen worden.

PatiŽnten met een laag inkomen kunnen de eigen bijdrage niet betalen en zetten een punt achter hun therapie. Sinds 1 januari geldt voor nieuwe patiŽnten of mensen die een behandeling willen verlengen een eigen bijdrage van 200 euro.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12086323/__Patinten_staken_behandeling__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/12086323/__Patinten_staken_behandeling__.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 14 mei 2012, 08:06:04
Citaat
Zwart gat na melding

Bijna veertig procent van de professionele hulpverleners weet niet wat er verder met een kind gebeurt als zij een vermoeden van kindermishandeling hebben gemeld bij het Advies-en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of bij een collega-hulpverlener.

http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/05/zwart-gat-na-melding (http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/05/zwart-gat-na-melding)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 14 mei 2012, 22:29:42
Tientallen verkeersdoden door medicijnen

Jaarlijks zijn tussen de 33 en 66 doden in het verkeer toe te schrijven aan het gebruik van rijgevaarlijke geneesmiddelen.

Dat is de schatting van onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, het Nederlands Forensisch Instituut en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). De drie instituten werkten mee aan het Europese Druid-onderzoek: ĎDriving under the influence of alcohol, drugs and medicines.
...
http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/115073/Tientallen-verkeersdoden-door-medicijnen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/115073/Tientallen-verkeersdoden-door-medicijnen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 19 juli 2012, 16:45:19
UMCG accepteert geen lichamen meer voor anatomie
Het Universitair Medisch Centrum accepteert geen lichamen meer die gebruikt kunnen worden voor de wetenschap. Dat meldt dagblad de Gelderlander.

Het aanbod van lichamen is zo groot dat op vrijwel alle anatomische instituten een aannamestop geldt. Naast Groningen kunnen de lichamen ook niet meer terecht bij de medische faculteiten van de VU in Amsterdam, Nijmegen, Utrecht en Rotterdam. Alleen in Leiden, Maastricht en de Universiteit van Amsterdam is nog een beperkte opname mogelijk.

Om te voorkomen dat de opslag overvol raakt en lichamen niet of slechts beperkt worden gebruikt voor onderzoek en wetenschap is op de rem getrapt.

http://www.oogtv.nl/2012/07/umcg-accepteert-geen-lichamen-meer-voor-anatomie/ (http://www.oogtv.nl/2012/07/umcg-accepteert-geen-lichamen-meer-voor-anatomie/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: dielangemotormuis op 26 september 2012, 09:09:52
Uitspraak over nut van griepprik

MIDDELBURG -  Maken minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en het RIVM zich schuldig aan belangenverstrengeling bij de griepvaccinaties? De rechtbank in Middelburg doet woensdag uitspraak in de zaak die door het ministerie en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is aangespannen tegen huisarts Hans van der Linde.
 
De arts ageert al jaren tegen de griepprik; hij twijfelt aan het medische nut daarvan. Daarnaast zou RIVM-topman Roel Coutinho zich schuldig maken aan belangenverstrengeling omdat hij als deeltijdhoogleraar samenwerkt met farmaceutische bedrijven.
Het RIVM, Coutinho en de Nederlandse Staat stapten daarop naar de rechter. Ze vinden dat de huisarts de positie van het RIVM ondermijnt, als organisatie die de Nederlandse bevolking in tijden van ziekte-uitbraken en epidemieŽn moet voorlichten en behandelen.
Van der Linde kreeg veel bijval uit onder meer de medische wereld. Bijna 7000 mensen hebben een petitie via internet ondertekend, waarin werd opgeroepen om het proces af te blazen.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/12994162/__Uitspraak_over_nut_van_griepprik__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/12994162/__Uitspraak_over_nut_van_griepprik__.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Peter71 op 20 januari 2013, 12:40:32
Blunderchirurgen laten 16 instrumenten zitten

Hannover -

Chirurgen hebben tijdens een prostaatoperatie 16 medische instrumenten laten zitten in het lichaam van een 74-jarige man uit Duitsland.


De man bleef maar ziek na zijn operatie. Toen hij terugging naar het ziekenhuis bleek er van alles in zijn lichaam te zitten dat er niet hoort waaronder naalden, verband, een compres en een stuk van een mondkapje.

De operatie vond in 2009 plaats. De man, Dirk Schroeder, leeft ondertussen niet meer. De familie eist een ton schadevergoeding van het ziekenhuis.

Na zijn operatie tegen prostaatkanker vertelden de artsen Schroeder dat hij nog zeker zes jaar kon leven. Maar toen de thuiszorg de man enkele maanden later verzorgde zag ze tot haar grote schrik een gaasverband uit zijn wond steken. Daarop ging de man opnieuw naar het ziekenhuis om alle instrumenten uit zijn lichaam te laten verwijderen. Daar waren twee operaties voor nodig.

Doordat de kanker terugkwam overleed Schroeder in 2012.

De naam van het ziekenhuis in Hannover is niet naar buiten gebracht.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/21233166/__Artsen__vergeten__werktuig__.html (http://www.telegraaf.nl/buitenland/21233166/__Artsen__vergeten__werktuig__.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 januari 2013, 13:23:38
Klein beetje nuance: Op de (vage) zwart/wit foto in de Telegraaf zie ik geen naalden, instrumenten of een mondkapje.

Wel iets wat lijkt op een groot buikgaas wat zeker niet achtergelaten hoort te worden in de buik. Het achterlaten van een gaas is een medische blunder van de chirurg en het team van operatie assistenten, zij moeten gazen tellen.

Het later chirurgisch verwijderen van een achtergebleven gaas is geen kwestie van buik openen en gaas er uit pakken, het zit verkleefd in de buik. Wat je op de foto ziet kan 1 groot buikgaas zijn dat in meerdere stukken uit de buik is gehaald.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 januari 2013, 16:33:22
Een kwart eeuw geleden nog dachten artsen, dat hart- en vaatziekten bij vrouwen veel minder voorkwamen dan bij mannen.

http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/Januari/Pages/Vergelijkappelsnietmetperen.aspx (http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/Januari/Pages/Vergelijkappelsnietmetperen.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 januari 2013, 15:14:19
Hoofredactionaal artikel in Medisch Contact door hoofdredacteur/huisarts Hans van Santen.

Citaat
Dat veranderingen in de zorg moeilijk tot stand komen, heeft ongetwijfeld ook te maken met de steeds sterker wordende neiging om alles te willen vastleggen in regels en protocollen. De controle daarop wordt vervolgens een apparaat op zich. Dat daagt allemaal niet uit om eens buiten de kaders te denken en kansen te bieden aan ontwikkelingen die niet binnen de regels passen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/hoofdredactionelen-201213/hoofdredactioneel/127035/controledwang.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/hoofdredactionelen-201213/hoofdredactioneel/127035/controledwang.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 januari 2013, 12:13:33
Citaat
De laatste jaren groeit de bezorgdheid over mogelijk schadelijke effecten van anesthesie op jonge leeftijd.

De meerwaarde van adenoÔdectomie (vertaling 024: amandelen knippen) vanwege recidiverende bovensteluchtweginfecties bij kinderen onder de 3 jaar is niet aangetoond. Hier lijkt het dan ook verstandig op zijn minst terughoudend te zijn met vroeg opereren.

Het argument dat ouders niet Ďnodeloosí ongerust mogen worden gemaakt, past niet in een moderne arts-patiŽntrelatie. Ouders moeten eerlijke informatie krijgen over de te verwachten gezondheidswinst en de risicoís van een procedure.


http://www.ntvg.nl/publicatie/beschadigt-anesthesie-de-hersenontwikkeling-bij-kinderen/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/beschadigt-anesthesie-de-hersenontwikkeling-bij-kinderen/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 januari 2013, 12:53:32
Citaat
Het aantal longtransplantaties loopt nog steeds behoorlijk achter bij de aanzienlijke wachtlijst. Betrokken specialisten van het UMCG zijn daarom groot voorstander van een nieuw toewijzingssysteem dat aanstaande is. Daarbij telt niet langer de inschrijvingsduur, maar vooral de mate van urgentie.

Een wachtlijst van ruim tweehonderd patiŽnten bij zeventig transplantaties per jaar vraagt om bezinning over de indicatie en het doel van longtransplantatie ťn een kritische blik op ons toewijzingssysteem. Dat is tot op heden gestoeld op wachttijd, maar gaat, terecht, gebaseerd worden op urgentie: de ziekste eerst.


http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/127110/toewijzen-donorlongen-wordt-eerlijker.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/127110/toewijzen-donorlongen-wordt-eerlijker.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 10:13:21
Citaat
Eťn op de vier patiŽnten wordt binnen 30 dagen opnieuw in het ziekenhuis opgenomen, na een opname voor hartfalen. Na een opname door een hartinfarct komt ťťn op vijf patiŽnten binnen een maand terug, na een longontsteking is dat bijna ťťn op de vijf. Dat blijkt uit een onderzoek dat in JAMA is gepubliceerd.

Opmerkelijk was dat patiŽnten meestal om een andere reden werden opgenomen dan de eerste keer. Na opname voor hartfalen werd men maar in 35 procent van de gevallen opnieuw opgenomen voor hartfalen. Voor longontstekingen was dat maar 22 procent. Maar vooral na een opname door een hartinfarct, kwam men terug met iets anders. Slechts 10 procent van de heropnames was vanwege een hartinfarct. De reden van heropname was in de hele onderzochte groep divers: infecties, bloedingen, nierproblemen, traumata, aritmieŽn, shock, COPD et cetera.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/127163/kwetsbaar-na-ziekenhuisopname.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/127163/kwetsbaar-na-ziekenhuisopname.htm)

Diagnoses and Timing of 30-Day Readmissions After Hospitalization for Heart Failure, Acute Myocardial Infarction, or Pneumonia http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1558276#qundefined (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1558276#qundefined)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 10:30:24
SEH arts Michel Tebbes van het Deventer Ziekenhuis is de afgelopen tijd druk geweest om met zijn iPhone de websites te bezoeken van Nederlandse ziekenhuizen. De opmerkelijke resultaten zijn samengevat in een blog. Van de 89 bekeken ziekenhuizen beschikken er 8 over een mobiele website.

Citaat
Met mijn iPhone heb ik de websites van de bij Wikipedia bekende Nederlandse ziekenhuizen bezocht. In totaal zijn dat 89 ziekenhuizen of ziekenhuisgroepen. De bezochte ziekenhuizen zijn 53 algemene, 28 Samenwerkende Topklinische (opleidings)ziekenhuizen (STZ) en 8 universitaire ziekenhuizen.

Het lijkt of alle sites door ťťn of twee websitebouwers gemaakt zijn.

Van alle ziekenhuizen zijn er slechts twee die een online afspraak formulier hebben, te weten het Amstelland Ziekenhuis en het VUMC.

Dus een oproep aan alle ziekenhuizen; ď4,8 miljoen mensen zijn u aan het zoeken op hun telefoon. Waar bent u?Ē

http://www.digitalezorggids.nl/blog/ziekenhuiswebsites-niet-mobiel-toegankelijk (http://www.digitalezorggids.nl/blog/ziekenhuiswebsites-niet-mobiel-toegankelijk)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 13:21:01
Het achterhaalde idee om alle medisch specialisten in een dienstverband te dwingen ligt weer op tafel. Naar aanleiding van een forumenquÍte onder 43 economen kopte NRC van maandag 21 januari dat een gedwongen dienstverband voor vrijgevestigde medisch specialisten de oplossing zou zijn voor behoud van betaalbaarheid van zorg. Het artikel schetst een eenzijdig en onterecht beeld van de vrijgevestigde medisch specialisten als veroorzaker van stijgende zorgkosten.

Achterhaald beeld

De forumenquÍte en het artikel zijn gebaseerd op het beeld dat de vrijgevestigde medisch specialist een te sterke productieprikkel heeft, daardoor onnodige zorg levert en de zorgkosten opdrijft. Dit beeld is onjuist en achterhaald. Kosten van medisch specialistische zorg worden namelijk al beheerst.
 
Na de overschrijdingen in 2008 en 2009 zijn in 2010 en 2011 tariefkortingen doorgevoerd. Vervolgens zijn de OMS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid in een convenant voor 2012, 2013 en 2014 het beheersmodel overeengekomen. Hiermee wordt de omzet van vrijgevestigde medisch specialisten vooraf gemaximeerd.
 
Vermeende productieprikkels en overschrijdingen worden door dit beheersmodel voorkomen en de groei van de medisch specialistische zorg is de laatste jaren dan ook afgenomen. Het probleem van de stijgende zorgkosten zit niet in de cure (huisartsen, ziekenhuiszorg), maar vooral in de care (thuiszorg, verpleeghuizen).

Geen oplossing, maar averechts effect

In Nederland werken medisch specialisten in dienstverband naast vrijgevestigde medisch specialisten en dit gemengde systeem werkt goed. We kennen hier relatief weinig verrichtingen per medisch specialist en relatief weinig medisch specialisten per inwoner in vergelijking met andere Europese landen. In Engeland werken alle artsen in dienstverband en daar is het aantal verrichtingen juist hoger. De voorgestelde oplossing van een gedwongen dienstverband draagt niet bij aan het beheersen van de kosten met behoud van de goede kwaliteit van zorg. Een gedwongen overstap naar dienstverband leidt namelijk niet tot nog lagere kosten of betere kostenbeheersing. Sterker nog, het kost 2 miljard euro om de investeringen van de vrijgevestigde medisch specialisten af te kopen.
 
Gedwongen dienstverband is een maatregel met averechts effect. Onafhankelijke onderzoeken voorspellen juist een toename van wachtlijsten en een kostenverhoging. Ook het in opdracht van de minister uitgevoerde onderzoek van de commissie Meurs plaatst kritische kanttekeningen bij een gedwongen overstap naar dienstverband en noemt deze zelfs onhaalbaar en ongewenst.

Integrale bekostiging en ondernemerschap

Partijen zijn overeengekomen dat per 2015 ťťn tarief per behandeling zal gelden voor medisch specialist en ziekenhuis. Deze brengt belangen van de vrijgevestigde medisch specialist en ziekenhuis op ťťn lijn. Ook is afgesproken om in de aanloop naar 2015 te onderzoeken hoe met de vrije keuze voor verschillende vormen van ondernemerschap wordt omgegaan.

De OMS pleit voor behoud van keuzevrijheid tussen dienstverband en vrij beroep zodat in ieder ziekenhuis de meest geschikte werkvorm wordt gekozen. Op basis van het rapport Medisch Specialist 2015 (Hilders) heeft de OMS in november 2012 een discussienota Positionering 2015 gepresenteerd waarin de focus ligt op het creŽren van gelijkgerichte belangen tussen ziekenhuis en medisch specialist via participatie door zeggenschap, financiŽle medeverantwoordelijkheid of mede-eigenaarschap.

Verleg focus

De OMS wil af van de discussie over een gedwongen dienstverband. De curatieve zorg in Nederland staat in internationaal perspectief op een kwalitatief hoog peil, met een hoge gemiddelde productiviteit, een relatief laag aantal medisch specialisten per hoofd van de bevolking en een relatief laag aantal ingrepen (bron: rapport commissie Meurs, 2012). Vergeleken met andere Europese landen zijn de uitgaven aan curatieve zorg in Nederland het laagst (bron: Sirm-onderzoek, 2012). Naar Europese normen hebben we de zorg rondom het ziekenhuisbed dus kwalitatief goed, doelmatig en professioneel georganiseerd. Wachtlijsten zijn er niet, het pakket is breed, eigen bijdragen zijn laag.
 
Laat de artsen zelf kiezen of ze in dienstverband of als vrijgevestigde willen werken, bij beiden staat de kwaliteit van zorg voorop.  
 
Frank de Grave,
Voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS)

Janko de Jonge, neuroloog,
Voorzitter Kamer Vrij Beroep (OMS)

Leon Winkel, kinderarts,
Voorzitter Kamer Dienstverband (OMS)

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 13:41:34
Een redactionele NtvG bijdrage geschreven door hoogleraar maag-darm-leverziekten prof.dr. Joost Drenth (UMC St Radboud). Een aangrijpend praktijkverhaal over orgaandonatie in Nederland. (Bijdrage volledig beschikbaar voor niet-abonnees van het NTvG).

Citaat
Sander werd 37

En niet ouder dan dat. De brief van zijn ouders lag op mijn bureau met het ontluisterende bericht dat hun zoon te vroeg was overleden. Ik had Sander leren kennen omdat hij colitis ulcerosa had. Later kreeg hij gestoorde leverwaarden en bij nader onderzoek kwam aan het licht dat hij een leverziekte had, namelijk primaire scleroserende cholangitis Ė een ziekte waarbij de galwegen ontstoken zijn en vernauwen.

http://www.ntvg.nl/publicatie/sander-werd-37/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/sander-werd-37/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 14:05:45
De boys van het RIVM hebben deze week een nieuw onderdeel toegevoegd aan de veelgestelde vragen, namelijk "Wat is het verschil tussen griep en verkoudheid?'

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Veelgestelde_vragen_Griep_en_Verkoudheid#Watisgriep (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infectieziekten/Veelgestelde_vragen_Griep_en_Verkoudheid#Watisgriep)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 15:58:21
20 minuten geleden heeft NTvG een in memoriam gepost. Joseph Murray, een transplantatiepionier is afgelopen jaar overleden.

In memoriam: http://www.ntvg.nl/publicatie/joseph-murray-1919-2012/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/joseph-murray-1919-2012/volledig)

Meer over Murray: http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Murray (http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Murray)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 16:06:52
De theesoorten ĎHeemstwortelí, ĎGalreiningende kruidení en ĎLuchtwegen kruidení van kruidentheeleverancier Jacob Hooy is waarschijnlijk verontreinigd met wolfskers, een kruid dat gevaarlijk is voor de volksgezondheid. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het bedrijf Jacob Hooy roepen consumenten daarom op de thee niet meer te drinken.

Het gaat om het kruid Ďheemstwortelí van Jacob Hooy. Dit is een kruid waar thee van gemaakt kan worden. Het kruid is los verkocht en is verwerkt in de mengsels ĎGalreiningende kruidení en ĎLuchtwegen kruidení. Het kruid is verkocht bij onder andere de Erica kruiderijen, Jacob Hooy Amsterdam, van der Pigge Haarlem, Droom van Utrecht, de Pil Rotterdam en Potgens in Kerkrade. De winkels hebben de kruiden uit de schappen gehaald en zullen hun klanten oproepen de thee niet meer te gebruiken. Het bedrijf Jacob Hooy heeft ook een publiekswaarschuwing geplaatst in de landelijke dagbladen.

Het is nog niet bekend hoe de wolfkers in de kruidenthee terechtgekomen kan zijn. De kruidenthee is geleverd door een leverancier uit Duitsland die de kruidenthee uit Bulgarije heeft geÔmporteerd.

Artsen met vragen over de behandeling van personen die deze thee gedronken hebben kunnen 24 uur per dag contact opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het UMC Utrecht via 030 - 274 8888 (dit nummer is uitsluitend voor professionele hulpverleners).

http://www.vwa.nl (http://www.vwa.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 januari 2013, 18:15:23
Citaat
Letselschadeadvocaat Yme Drost spant een tuchtzaak aan tegen bestuursvoorzitter Herre Kingma van het Medisch Spectrum Twente. Hij verwijt hem nalatigheid in de zaak-Jansen Steur.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127219/drost-tuchtklacht-tegen-herre-kingma.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127219/drost-tuchtklacht-tegen-herre-kingma.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 januari 2013, 17:14:30
Het is al een tijd bekend dat medicijnen zoals Diclofenac of Ibuprofen bij zieke en een beetje uitgedroogde kinderen acute nierproblemen kan veroorzaken. Nu is er ook een groot onderzoek beschikbaar (meer dan duizend kinderen/periode van meer dan 10 jaar).

Conclusie: Paracetamol is een alternatief voor de NSAID's, veel beter is helemaal geen medicatie te geven, omdat koorts een normaal verschijnsel is bij infectie en op zichzelf ongevaarlijk is. Kortom geef het lichaam de kans om zelf de infectie te bestrijden.

Journal of Pediatrics: Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs Are an Important Cause of Acute Kidney Injury in Children http://www.jpeds.com/content/JPEDSMisurac (http://www.jpeds.com/content/JPEDSMisurac)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 januari 2013, 17:49:53
Omdat er niets leuker is dan bloggende dokters. De Arnhemse uroloog Michael van Balken neemt de lezer mee in de wereld van voorhuidjes, weigerurologen, rekening-verstuur-mevrouwen, oorsmeerverwijder-factuurtjes en bureaucratie.

Citaat
U weet, het lot van de voorhuid gaat mij aan het hart. Zij zit er niet voor niets, wat machten groter dan wij ons daarover ook in een ver verleden ooit over medegedeeld mogen hebben (zie blog 'Weigeruroloog'). Maar soms, echt waar, zie ook ik, om medische redenen, geen andere mogelijkheid dan een besnijdenis.  

De verzekeraar gaat gelukkig in deze een heel eind met me mee: besnijdenis -of circumcisie- om medische redenen wordt in principe vanuit het basispakket vergoed, de ingreep op niet-medische indicatie alleen in een enkel aanvullend pakket. Dat laatste had van mij niet echt gehoeven, dat begrijpt u, maar je kunt niet alles hebben. Even een extra vinkje zetten bij 'medisch noodzakelijk' door de arts die besnijdenis in gang zet en klaar is Kees. Geregeld. Helder.

Nu ja, helder. ......

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/127209/Duur-voorhuidje.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/127209/Duur-voorhuidje.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 13:56:55
Citaat
Foetale groeiachterstand is de belangrijkste risicofactor voor foetale sterfte. Vooral een groeiachterstand die tijdens de zwangerschap niet is ontdekt, hangt samen met een verhoogde kans op een doodgeboren kindje. Dit blijkt uit Engels cohortonderzoek door Jason Gardosi e.a. dat in BMJ verscheen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/127313/aandacht-nodig-voor-foetale-groeiachterstand.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/127313/aandacht-nodig-voor-foetale-groeiachterstand.htm)

Maternal and fetal risk factors for stillbirth: population based study http://www.bmj.com/content/346/bmj.f108 (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f108)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 14:43:46
Citaat
Rutger Jan van der Gaag is de nieuwe voorzitter van artsenfederatie KNMG. De psychiater, die ook de huisartsenopleiding voltooide, zou graag een einde zien aan de bevoogding vanuit de arts: ďHet artsenvak benaderen vanuit de patiŽnt is voor mij essentieel.Ē

Arts en Auto heeft het volledige artikel als gratis pdf-bestand online gezet. http://www.artsenauto.nl/ruimte-voor-de-patient/ (http://www.artsenauto.nl/ruimte-voor-de-patient/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 14:52:00
Citaat
De ruzie tussen de radiologen in het Limburgse VieCuri ziekenhuis heeft jarenlang aangesleept; veel langer dan in de officiŽle berichtgeving over de zaak wordt gesuggereerd. Dat blijkt uit onderzoek door Medisch Contact.

Woordvoerster Kristel van Dijck van het ziekenhuis kon vanochtend niet verklaren waarom de raad van bestuur niet veel eerder ingreep. Kamerlid Michiel van Veen laat weten de zaak opnieuw te zullen bestuderen. ĎIk stelde mijn vragen omdat ik in het kader van onze Initiatiefnota PatiŽntveiligheid wilde weten of in deze casus adequaat door de raad van bestuur is gereageerd. Nu moet ik de antwoorden misschien in twijfel trekken.í

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127314/radiologen-viecuri-disfunctioneerden-langer.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127314/radiologen-viecuri-disfunctioneerden-langer.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 15:38:06
Klinische les (gratis toegang voor niet-NTvG abonnees). Door prof. dr. Vermeulen, neuroloog AMC.

Citaat
Dames en Heren, pijn in de nek zonder neurologische symptomen of afwijkingen gaat meestal spontaan over. Het verrichten van aanvullende diagnostiek kan verkeerde ideeŽn over de oorzaak van de pijn doen ontstaan bij patiŽnt en behandelaar. Deze onjuiste gedachten kunnen leiden tot vertraging van het herstel, vergelijkbaar met onjuiste gedachten van patiŽnten met onverklaarde klachten die het herstel in de weg staan.

http://www.ntvg.nl/publicatie/nekpijn-aanvullend-onderzoek-alleen-op-indicatie/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/nekpijn-aanvullend-onderzoek-alleen-op-indicatie/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 16:34:05
Citaat
Als iemand de verwachting heeft dat hij slecht slaapt, zal hij ook daadwerkelijk slechter slapen. Dat concludeert promovendus Johan Wuyts uit zijn onderzoek naar insomnia.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127241/Tobben-over-slaap-verslechtert-nachtrust.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127241/Tobben-over-slaap-verslechtert-nachtrust.htm)

Expecting a bad night: The impact of pre-sleep expectations on sleep quality http://www.vub.ac.be/events/2013/expecting-bad-night-impact-pre-sleep-expectations-sleep-quality (http://www.vub.ac.be/events/2013/expecting-bad-night-impact-pre-sleep-expectations-sleep-quality)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: ir. Auditor op 29 januari 2013, 16:41:24
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127241/Tobben-over-slaap-verslechtert-nachtrust.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127241/Tobben-over-slaap-verslechtert-nachtrust.htm)

Expecting a bad night: The impact of pre-sleep expectations on sleep quality http://www.vub.ac.be/events/2013/expecting-bad-night-impact-pre-sleep-expectations-sleep-quality (http://www.vub.ac.be/events/2013/expecting-bad-night-impact-pre-sleep-expectations-sleep-quality)

 Ik denk dat we daar allemaal wel ervaring mee hebben :)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Delta op 29 januari 2013, 17:27:09
Tot de efficientere nachtrust behoort bij mij de "powernap" tijdens een lange nachtdienst. Liggen, ogen dicht, binnen een uur er weer uit. Zolang je maar accepteert datbje de diepe slaap niet gaat halen sta je daarna redelijk fit op.
Anders is het als je per ongeluk toch de diepe REM slaap haalt, en die wreed wordt verstoord door de pieper...  ;D
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 17:31:11
Tot de efficientere nachtrust behoort bij mij de "powernap" tijdens een lange nachtdienst. Liggen, ogen dicht, binnen een uur er weer uit. Zolang je maar accepteert datbje de diepe slaap niet gaat halen sta je daarna redelijk fit op.
Anders is het als je per ongeluk toch de diepe REM slaap haalt, en die wreed wordt verstoord door de pieper...  ;D

Had je vroeger maar beter moeten opletten op school en een vak moet leren.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 januari 2013, 17:32:31
Citaat
Onder doktersbegeleiding heeft de Britse muzikant Sivu een videoclip opgenomen in een MRI-apparaat. De clip bij zijn song Better man than he bestaat uit bewegende MRI-beelden.

Sivu heeft daarvoor twee tot drie uur doorgebracht in het apparaat. De zanger werd begeleid door de Londense artsen Marc E. Miquel en Andrew David Scott van het Barts Hospital in Londen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127322/videoclip-in-mriscanner.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127322/videoclip-in-mriscanner.htm)

http://www.youtube.com/watch?v=_964dqQxQwY (http://www.youtube.com/watch?v=_964dqQxQwY)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Kanarie op 29 januari 2013, 18:33:10
Tot de efficientere nachtrust behoort bij mij de "powernap" tijdens een lange nachtdienst. Liggen, ogen dicht, binnen een uur er weer uit. Zolang je maar accepteert datbje de diepe slaap niet gaat halen sta je daarna redelijk fit op.
Anders is het als je per ongeluk toch de diepe REM slaap haalt, en die wreed wordt verstoord door de pieper...  ;D
Hoe herkenbaar! Hoewel ik dat "efficiŽnt" niet kan onderschrijven. Het is in elk geval wel heerlijk om even met mijn benen omhoog te liggen (lezen) en daarna mijn hoofd neer te leggen...
Tegen het probleem wat je als laatste aanhaalt, gebruik ik de laat-het-licht-aan-strategie. Dat werkt vrij aardig.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: ir. Auditor op 29 januari 2013, 20:24:47
Tot de efficientere nachtrust behoort bij mij de "powernap" tijdens een lange nachtdienst. Liggen, ogen dicht, binnen een uur er weer uit. Zolang je maar accepteert datbje de diepe slaap niet gaat halen sta je daarna redelijk fit op.
Anders is het als je per ongeluk toch de diepe REM slaap haalt, en die wreed wordt verstoord door de pieper...  ;D

Voor mijn  nachtdiensten in mijn studenten tijd deed ik altijd caffeine naps. Goede kop koffie pakken en dan wekker op 20 minuten zetten. Slapen doe je niet echt, maar in een donkere stille ruimte ben je toch in een status van verminderd bewustzijn. Op het moment dat je weer wakker bent zit je nog ruim voor de rem slaap + op dat moment kicked ook de koffie in, wordt je dus dubbel energiek wakker.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 11:04:20
Citaat
Een geruststellend bericht voor liefhebbers van eieren. Uit een dosis-respons-meta-analyse, gepubliceerd in het Britse artsenblad BMJ door een zevental Chinese onderzoekers en Frank Hu van de Harvard School of Public Health, blijkt dat Ďhogere eierconsumptie (tot 1 ei per dag) niet is geassocieerd met een verhoogd risico op coronaire hartziekte en beroerte.

http://www.ntvg.nl/publicatie/eenmaal-etmaal-een-eimaal-niet-fataal/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/eenmaal-etmaal-een-eimaal-niet-fataal/volledig)

Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8539 (http://www.bmj.com/content/346/bmj.e8539)

CORRECTION: Egg consumption and risk of coronary heart disease and stroke: dose-response meta-analysis of prospective cohort studies http://www.bmj.com/content/346/bmj.f149 (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f149)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 11:47:18
Medisch Contact heeft een artikel geplaatst met uitspraken van professor Oepkes n.a.v. berichtgeving op de website van het UMC St. Radboud. Oepkes, het Nijmeegse ziekenhuis laat zich de wet niet voorschrijven door Leiden en heeft inmiddels al een reactie laten plaatsen.

Citaat
De plannen van UMC St Radboud Nijmegen om een tweede centrum voor foetale therapie te openen, zijn potentieel schadelijk voor patiŽnten. Dat zegt gynaecoloog-perinatoloog Dick Oepkes, hoogleraar foetale therapie in het Leids Universitair Medisch Centrum.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/127217/tweede-centrum-foetale-therapie-schadelijk.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/127217/tweede-centrum-foetale-therapie-schadelijk.htm)

Citaat
Reactie van het UMC St. Radboud:

Het UMC St Radboud wil patiŽnten en verwijzers hoge kwaliteit van zorg garanderen, ook op het gebied van de invasieve foetale therapie. De Gezondheidsraad heeft in haar signalement 2008 (Foetale Therapie. Update van de stand van de wetenschap, www.gr.nl (http://www.gr.nl)) gesteld dat concentratie in een klein aantal centra noodzakelijk is voor foetale therapie. De Gezondheidsraad spreekt hierbij nadrukkelijk over een klein aantal centra.  Naar onze mening is in Nederland ruimte voor een tweede centrum, hiermee is onder meer de kwetsbaarheid minder en hebben patiŽnten en verwijzers een keuze.

Het UMC St Radboud opent vanuit die gedachte een centrum voor foetale therapie, plannen hierover zijn sinds 2009 in ontwikkeling. Het heeft onze voorkeur hierbij samen te werken met buitenlandse centra en met het LUMC.  Naast de al bestaande behandelingen ligt het vervolgens voor de hand dat elk centrum een eigen specialisatie ontwikkelt. In het LUMC richt men zich op foetale intracardiale interventies. Het UMC St Radboud beschikt over de ECMO en kinderchirurgie. Daarom wil het UMC St Radboud zich richten op de foetale behandeling van hernia diafragmatica, iets wat nu nog alleen in het buitenland mogelijk is.

Vertaling 024: hernia diafragmatica is een middenrifsbreuk. Het gaat hier om congenitale hernia diafragmatica (CHD) - aangeboren middenrifsbreuk -. Door deze breuk liggen organen in de buik en borst op een foute plek waardoor er beknelling van de organen kan ontstaan. Het is een levensbedreigende aandoening.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 12:54:46
De ruzie tussen de radiologen in het Limburgse VieCuri ziekenhuis heeft jarenlang aangesleept; veel langer dan in de officiŽle berichtgeving over de zaak wordt gesuggereerd. Dat blijkt uit onderzoek door Medisch Contact.

Woordvoerster Kristel van Dijck van het ziekenhuis kon vanochtend niet verklaren waarom de raad van bestuur niet veel eerder ingreep. Kamerlid Michiel van Veen laat weten de zaak opnieuw te zullen bestuderen. ĎIk stelde mijn vragen omdat ik in het kader van onze Initiatiefnota PatiŽntveiligheid wilde weten of in deze casus adequaat door de raad van bestuur is gereageerd. Nu moet ik de antwoorden misschien in twijfel trekken.í

Citaat
De twee radiologen die in december door het VieCuri Ziekenhuis op non-actief werden gesteld, keren daar zeker niet meer terug. Het Limburgse ziekenhuis heeft inmiddels ook hun toelatingsovereenkomst opgezegd. Dat zegt woordvoerster Kristel van Dijck.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127369/radiologen-definitief-weg-bij-viecuri.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127369/radiologen-definitief-weg-bij-viecuri.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 13:17:26
Citaat
De voor een moordaanslag veroordeelde basisarts die onlangs werd ontslagen door een verpleeghuis in Enschede, moet zijn baan bij Stichting Livio binnen ťťn week terugkrijgen. Dat heeft de kantonrechter gisteren besloten na een kort geding. Ook moet Livio hem alle ondersteuning bieden bij het volgen van de opleiding tot specialist ouderenzorg, zoals eerder met hem was afgesproken.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127370/veroordeelde-arts-moet-baan-terugkrijgen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127370/veroordeelde-arts-moet-baan-terugkrijgen.htm)

Uitspraak rechter: http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BY9847&vrije_tekst=livio (http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BY9847&vrije_tekst=livio)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 13:31:26
Citaat
De zorg voor kinderen met een aangeboren schedelafwijking gaat nog maar in twee centra plaatsvinden in Nederland. Naast het Erasmus MC in Rotterdam is de keuze gevallen op het UMC St Radboud in Nijmegen.

http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/Januari/Pages/LandelijkeerkenningvoorCraniofaciaalTeamNijmegen.aspx (http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/Januari/Pages/LandelijkeerkenningvoorCraniofaciaalTeamNijmegen.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 13:37:50
13 uur zagen en snijden met 16 dokters, maar dan heb je ook iets ...

http://www.youtube.com/watch?v=Xsq5l-vpmEY (http://www.youtube.com/watch?v=Xsq5l-vpmEY)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 13:45:48
13 uur zagen en snijden met 16 dokters, maar dan heb je ook iets ...


Ik ben vergeten de link te posten, bij deze: http://www.hopkinsmedicine.org/news/stories/double_arm_transplant.html (http://www.hopkinsmedicine.org/news/stories/double_arm_transplant.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 14:51:54
Huisarts Tack pleit ervoor dat artsen een gezamelijk standpunt innemen aangaande de problemen rondom vergoedingen van geneesmiddelen door de zorgverzekeraars.

Citaat
Menig verzekeraar laat aan patiŽnten weten dat hun medicijnen alleen worden vergoed als de huisarts even Ďmedische noodzaakí op het recept schrijft. Maar dat legt de verantwoordelijkheid volgens huisarts Tack op het verkeerde bordje.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/127385/verzekeraar-misbruikt-medische-noodzaak.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/127385/verzekeraar-misbruikt-medische-noodzaak.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 15:32:11
Citaat
De medicijnen voor de ziekten van Pompe en Fabry blijven in 2013 vergoed vanuit het basispakket. Dit laat minister Schippers vandaag aan de Tweede Kamer weten in haar reactie op het CVZ advies over deze middelen. Ze neemt hiermee dit deel van het CVZ advies over.

Het advies van het CVZ om voor weesgeneesmiddelen een apart financieringssysteem op te zetten wordt niet overgenomen. De Zorgverzekeringswet is volgens Schippers ook bedoeld voor dure medicijnen. Zij ziet dan ook geen voordelen in een apart financieringssysteem. Weesgeneesmiddelen zijn middelen voor zeldzame ziekten. Door het lage aantal gebruikers zijn de kosten voor deze medicijnen vaak zeer hoog.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/01/30/medicijnen-pompe-en-fabry-blijven-voorlopig-vergoed.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/01/30/medicijnen-pompe-en-fabry-blijven-voorlopig-vergoed.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 16:00:48
Citaat
Het Kinderformularium blijft voorlopig bestaan.  Volgens de KNMP hebben artsen en apothekers de database in 2012 meer dan 1 miljoen keer geraadpleegd.
Het Kinderformularium is een online database met doseringsvoorschriften voor geneesmiddelengebruik bij kinderen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127388/kinderformularium-blijft-bestaan.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127388/kinderformularium-blijft-bestaan.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 17:35:15
Omdat het bijna etenstijd is wil ik niemand het epistel van Luuk Koster (chirurg in opleiding) onthouden.

P.s. Het is mij duidelijk geworden dat de invoering van de spatbril een zegen is voor chirurgen (i.o.)

Citaat
Zo, die kan ik toevoegen aan mijn lijstje: urine in mijn gezicht.

Als heelkundeassistent moet je wel van een beetje goorheid houden. De weeÔge lucht van mensenpoep en de geur van braaksel lokken je als een klein duimpje naar de gastro-enterologische afdeling. De penetrante geur van necrose en ontstoken wonden is onmiskenbaar verbonden aan de vaatafdeling. Bij een fontein aan bloed, draai je je vooral niet weg, maar stop je je vinger in de dijk. Als een stoma niet loopt, kan jouw magische toucher de boel weer op gang brengen.

Je moet alleen wel een laconieke houding ontwikkelen om deze zaken te ondergaan.
Elke denkbare lichaamssap gaat een keer in je klompen eindigen. Of in je gezicht dus.


http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/127157/goor.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/127157/goor.htm)

Eet smakelijk!
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 januari 2013, 20:46:21
Zojuist heb ik gehoord dat vanavond in het progamma 'Kleine baby's, grote zorgen' een operatie te zien van een pasgeboren baby met een open ductus. De kinderhartchirurg gaat het operatief sluiten met clipje en hechting. Het betreft een meisje, haar tweelingbroertje is 5 dagen na de geboorte overleden.

Het programma is opgenomen op in het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam waar de SBS cameraploeg het personeel volgt op de afdeling verloskunde en neonatolgie.

Het programma begint om 21.30 uur op SBS6

Ductus Arteriosis/Ductus Botalli is een bloedvat dat noodzakelijk is voor de foetus tijdens het leven in de baarmoeder. Het is een bloedvat dat een verbinding vormt tussen de longslagader en lichaamsslagader (aorta). Deze verbinding moet na de geboorte vanzelf sluiten, indien de ductus open blijft kan men met medicatie de sluiting bewerkstelligen, indien dit niet lukt is een operatieve ingreep noodzakelijk.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 30 januari 2013, 23:48:32
Verlamde zoon jaren handmatig beademd

Verlamde zoon jaren handmatig beademd (http://www.youtube.com/watch?v=UsigKbd0LZ0#ws)
zoominnl∑      
Gepubliceerd op 30 jan 2013
Citaat
Dit echtpaar in China houdt hun verlamde zoon al vijf jaar in leven met een beademingsballon. De man werd in 2006 op weg naar huis frontaal aangereden door een auto en raakte verlamd.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 1 februari 2013, 08:38:42
Kans op nieuw herseninfarct kleiner dan gedacht

PatiŽnten met een TIA of een matig-ernstig invaliderend herseninfarct en een afgesloten halsslagader, hebben tegenwoordig waarschijnlijk een lager risico op een nieuw herseninfarct dan aangenomen.

Dat stelt concludeert promovenda Suzanne Persoon.
lees verder (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127403/Kans-op-nieuw-herseninfarct-kleiner-dan-gedacht.htm)
Bron: Artsennet.nl http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127403/Kans-op-nieuw-herseninfarct-kleiner-dan-gedacht.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127403/Kans-op-nieuw-herseninfarct-kleiner-dan-gedacht.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 februari 2013, 09:04:07
Citaat
In het eerste nummer van 2013:

Steenmarters in een basisschool, pup met rabiŽs via Marokko en Spanje naar Nederland,
tuberculosecontactonderzoek onder immigranten en wat te doen als een MRSA-patiŽnt per ambulance is vervoerd.

Download: http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Infectieziekten_Bulletin_januari_2013_verschenen (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Infectieziekten_Bulletin_januari_2013_verschenen)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 februari 2013, 11:03:17
Citaat
De concept-richtlijn voor bedrijfsartsen om werknemers te stimuleren af te vallen en gezond te leven, lijkt geen stand te houden in een gerandomiseerde trial.Er werden geen significante effecten gevonden op lichaamsgewicht, risicofactoren voor hart- en vaatziekten, of kwaliteit van leven.

http://www.ntvg.nl/publicatie/gezondheidsrichtlijn-bedrijfsartsen-%E2%80%98niet-effectief%E2%80%99/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/gezondheidsrichtlijn-bedrijfsartsen-%E2%80%98niet-effectief%E2%80%99/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 februari 2013, 11:21:20
Citaat
Kinderen die ernstig ondervoed zijn, hebben behalve bij verrijkte voeding ook baat bij een antibioticakuur. Indi Trehan e.a. deden onderzoek onder ruim 2700 kinderen in Malawi met ernstige, acute ondervoeding en komen tot die conclusie in de NEJM van deze week.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127484/ondervoed-kind-altijd-gebaat-bij-antibiotica.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127484/ondervoed-kind-altijd-gebaat-bij-antibiotica.htm)

Antibiotics as Part of the Management of Severe Acute Malnutrition http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1202851?query=featured_home#t=articleMethods
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 februari 2013, 12:53:13
Het goede nieuws kan niet op vandaag, er is niets mooier dan voor de tweede keer mede-bankeigenaar te worden en te begrijpen waarom TBC behandeling zo lastig is c.q. waarom behandelde patienten gevoelig blijven voor tests. Tevens mogen we wel eens dieper nadenken over gebruik van stamcellen, omdat er zonder dat het de bedoeling is TBC overgedragen kan worden van de ene persoon naar de andere persoon.

Ben benieuwd of de meneer op de foto's nog blijft lachen vandaag, misschien gaat het iets langer dan 10 jaar duren, misschien ook niet omdat het gaat om eigen stamcellen waarbij er desondanks even rekening moet worden gehouden met deze openbaring http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1547353/British-team-use-stem-cells-to-grow-a-heart.html (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1547353/British-team-use-stem-cells-to-grow-a-heart.html) Het nadenken is zeker aan de orde voor iedereen die actief is op terrein van beenmergtransplantaties.

Citaat
TuberculosebacteriŽn ontsnappen aan het immuunsysteem door zich schuil te houden in stamcellen. Dat blijkt uit onderzoek van Bikul Das e.a. Zij publiceren hun bevindingen in Science Translational Medicine van 30 januari. Zij deden zowel in vivo-experimenten bij muizen als in vitro-experimenten met menselijke cellen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127455/tbcbacterie-verbergt-zich-in-stamcellen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127455/tbcbacterie-verbergt-zich-in-stamcellen.htm)

TUBERCULOSIS
CD271+ Bone Marrow Mesenchymal Stem Cells May Provide a Niche for Dormant http://stm.sciencemag.org/content/5/170/170ra13.abstract?sid=b3b3e54b-4549-4c83-aaf8-aab716db01a0 (http://stm.sciencemag.org/content/5/170/170ra13.abstract?sid=b3b3e54b-4549-4c83-aaf8-aab716db01a0)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 1 februari 2013, 14:03:41
Het achterhaalde idee om alle medisch specialisten in een dienstverband te dwingen ligt weer op tafel. Naar aanleiding van een forumenquÍte onder 43 economen kopte NRC van maandag 21 januari dat een gedwongen dienstverband voor vrijgevestigde medisch specialisten de oplossing zou zijn voor behoud van betaalbaarheid van zorg. Het artikel schetst een eenzijdig en onterecht beeld van de vrijgevestigde medisch specialisten als veroorzaker van stijgende zorgkosten.

Achterhaald beeld

De forumenquÍte en het artikel zijn gebaseerd op het beeld dat de vrijgevestigde medisch specialist een te sterke productieprikkel heeft, daardoor onnodige zorg levert en de zorgkosten opdrijft. Dit beeld is onjuist en achterhaald. Kosten van medisch specialistische zorg worden namelijk al beheerst.
 
Na de overschrijdingen in 2008 en 2009 zijn in 2010 en 2011 tariefkortingen doorgevoerd. Vervolgens zijn de OMS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het ministerie van Volksgezondheid in een convenant voor 2012, 2013 en 2014 het beheersmodel overeengekomen. Hiermee wordt de omzet van vrijgevestigde medisch specialisten vooraf gemaximeerd.
 
Vermeende productieprikkels en overschrijdingen worden door dit beheersmodel voorkomen en de groei van de medisch specialistische zorg is de laatste jaren dan ook afgenomen. Het probleem van de stijgende zorgkosten zit niet in de cure (huisartsen, ziekenhuiszorg), maar vooral in de care (thuiszorg, verpleeghuizen).

Geen oplossing, maar averechts effect

In Nederland werken medisch specialisten in dienstverband naast vrijgevestigde medisch specialisten en dit gemengde systeem werkt goed. We kennen hier relatief weinig verrichtingen per medisch specialist en relatief weinig medisch specialisten per inwoner in vergelijking met andere Europese landen. In Engeland werken alle artsen in dienstverband en daar is het aantal verrichtingen juist hoger. De voorgestelde oplossing van een gedwongen dienstverband draagt niet bij aan het beheersen van de kosten met behoud van de goede kwaliteit van zorg. Een gedwongen overstap naar dienstverband leidt namelijk niet tot nog lagere kosten of betere kostenbeheersing. Sterker nog, het kost 2 miljard euro om de investeringen van de vrijgevestigde medisch specialisten af te kopen.
 
Gedwongen dienstverband is een maatregel met averechts effect. Onafhankelijke onderzoeken voorspellen juist een toename van wachtlijsten en een kostenverhoging. Ook het in opdracht van de minister uitgevoerde onderzoek van de commissie Meurs plaatst kritische kanttekeningen bij een gedwongen overstap naar dienstverband en noemt deze zelfs onhaalbaar en ongewenst.

Integrale bekostiging en ondernemerschap

Partijen zijn overeengekomen dat per 2015 ťťn tarief per behandeling zal gelden voor medisch specialist en ziekenhuis. Deze brengt belangen van de vrijgevestigde medisch specialist en ziekenhuis op ťťn lijn. Ook is afgesproken om in de aanloop naar 2015 te onderzoeken hoe met de vrije keuze voor verschillende vormen van ondernemerschap wordt omgegaan.

De OMS pleit voor behoud van keuzevrijheid tussen dienstverband en vrij beroep zodat in ieder ziekenhuis de meest geschikte werkvorm wordt gekozen. Op basis van het rapport Medisch Specialist 2015 (Hilders) heeft de OMS in november 2012 een discussienota Positionering 2015 gepresenteerd waarin de focus ligt op het creŽren van gelijkgerichte belangen tussen ziekenhuis en medisch specialist via participatie door zeggenschap, financiŽle medeverantwoordelijkheid of mede-eigenaarschap.

Verleg focus

De OMS wil af van de discussie over een gedwongen dienstverband. De curatieve zorg in Nederland staat in internationaal perspectief op een kwalitatief hoog peil, met een hoge gemiddelde productiviteit, een relatief laag aantal medisch specialisten per hoofd van de bevolking en een relatief laag aantal ingrepen (bron: rapport commissie Meurs, 2012). Vergeleken met andere Europese landen zijn de uitgaven aan curatieve zorg in Nederland het laagst (bron: Sirm-onderzoek, 2012). Naar Europese normen hebben we de zorg rondom het ziekenhuisbed dus kwalitatief goed, doelmatig en professioneel georganiseerd. Wachtlijsten zijn er niet, het pakket is breed, eigen bijdragen zijn laag.
 
Laat de artsen zelf kiezen of ze in dienstverband of als vrijgevestigde willen werken, bij beiden staat de kwaliteit van zorg voorop.  
 
Frank de Grave,
Voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten (OMS)

Janko de Jonge, neuroloog,
Voorzitter Kamer Vrij Beroep (OMS)

Leon Winkel, kinderarts,
Voorzitter Kamer Dienstverband (OMS)

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)

Als vrijgevestigd beter zou zijn dan dienstverband, waarom geldt dit dan niet voor alle medewerkers in de gezondheidszorg....
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 februari 2013, 14:09:48
Als vrijgevestigd beter zou zijn dan dienstverband, waarom geldt dit dan niet voor alle medewerkers in de gezondheidszorg....

Waar staat precies dat vrijgevestigd beter zou zijn?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 februari 2013, 14:21:15
Citaat
Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft voor 2013 geen contract gesloten met zorgverzekeraar  Achmea. Het wees het eindbod van Achmea als te laag van de hand.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127511/slotervaart-wijst-contract-achmea-af.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127511/slotervaart-wijst-contract-achmea-af.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: gerritsen op 1 februari 2013, 22:47:54
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1995424/Radboud-1-mln-voor-hartonderzoek.htm (http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1995424/Radboud-1-mln-voor-hartonderzoek.htm)Bron omroep gelderland
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 februari 2013, 09:43:54
Citaat
In de chirurgie volgen nieuwe behandelmethodes elkaar razendsnel op. Maar zijn patiŽnten hier wel bij gebaat? De nieuwe methoden worden namelijk nauwelijks gecontroleerd op effectiviteit. Labyrint over nieuwe behandelmethodes en nutteloze ingrepen.

In de operatiekamer van de toekomst gaat techniek een steeds grotere rol spelen. Waar chirurgen nu al operatiemicroscopen en operatierobots gebruiken, zullen ze binnenkort ook mobiele CT-scans en zelfs 3D-apparatuur aanwenden om de operatie zo goed mogelijk te laten verlopen. In het eerste deel van deze aflevering ruiken we aan de nieuwste gadgets die chirurgen tot hun beschikking hebben.

In het tweede deel van Labyrint leggen we de keerzijde van de snelle technologische ontwikkeling in de chirurgie bloot. Want waar medicijnen uitentreuren onderzocht worden op effectiviteit en veiligheid, kan nieuwe medische apparatuur zonder strikte regulering op de markt worden gebracht. Producenten moeten er weliswaar voor zorgen dat de apparatuur geen veiligheidsrisico oplevert voor de patiŽnt, maar bewezen effectiviteit wordt niet vereist. Zo ontstaat het gevaar dat chirurgen ingrepen uitvoeren waar de patiŽnt uiteindelijk geen baat bij heeft.

Hoogleraar evidence based surgery Maroeska Rovers van het UMC St Radboud pleit voor een internationale regulerende instantie die de producenten van medische apparatuur verplicht om gedegen onderzoek te doen voordat ze hun apparaten op de markt brengen.

http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1323297 (http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1323297)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 februari 2013, 11:06:51
Citaat
Kinderen met nierfalen, kinderen die van hun keel- en neusamandelen af geholpen zijn en kinderen met het CYP2D6-gen-polymorfisme lijken een verhoogd risico te hebben op ademhalingsproblemen bij het gebruik van pijnstillende opiaten. Dat schrijven LUMC-onderzoekers in British Journal of Anaesthesia, op basis van een analyse van casestudyís

http://www.ntvg.nl/publicatie/kinderen-met-ademhalingsproblemen-door-opiaten/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/kinderen-met-ademhalingsproblemen-door-opiaten/volledig)

Opioid-induced respiratory depression in paediatrics: a review of case reports http://bja.oxfordjournals.org/content/110/2/175 (http://bja.oxfordjournals.org/content/110/2/175)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 februari 2013, 12:15:09
Citaat
Apothekers luiden alarmbel: medicijnen vaak niet voorradig
DEN HAAG Ė Er is een onmiddellijk tekort aan medicijnen voor aandoeningen zoals depressie, te hoge bloeddruk en te hoge cholesterol.
Dat bevestigde de koepel van apothekers, KNMP, maandagmorgen desgevraagd naar aanleiding van berichtgeving in dagblad Spits.
Vorig jaar blijkt elke week bij een op de twintig medicijnen een probleem te zijn geweest met de levering. Gemiddeld worden er 4 miljoen medicijnen per week verstrekt.
lees verder (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/apothekers_luiden_alarmbel_medicijnen_vaak_niet_voorradig_1_712438)
bron: Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenla/apothekers_luiden_alarmbel_medicijnen_vaak_niet_voorradig_1_712438)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 februari 2013, 14:19:15
KNMG en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) roepen op tot hogere straffen bij geweld tegen zorgverleners en vinden het belangrijk dat zorgverleners vaker aangifte doen. KNMG-voorzitter Van der Gaag: 'Zo maken we duidelijk dat in de zorg dezelfde grenzen gelden als in de rest van de maatschappij.'
 
De maat is vol wat betreft agressie in de zorg, vindt de KNMG. Het hindert een goede zorgverlening aan andere patiŽnten. Artsen hebben een zorgplicht, maar mogen hulp weigeren aan gewelddadige patiŽnten. KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag riep daarom zaterdag in de Telegraaf samen met OMS-voorzitter Frank de Grave op tot een strengere strafeis: ĎOm dit als maatschappij duidelijk te maken is een strengere strafeis zinnig. Niet alleen voor mishandeling van ambulancemedewerkers, maar overal in de zorg. Dus ook wanneer het gaat om chirurgen, huis- of keuringsartsen.í

Aangifte

Ook moedigt de KNMG-voorzitter het doen van aangifte aan. In het NOS radio 1 journaal: ĎWe zijn in de zorg lang terughoudend geweest met het doen van aangifte, omdat het een patiŽnt betreft. Maar agressie en bedreiging kan gewoon niet en dat maak je duidelijk door het doen van aangifte.í Bij agressie-incidenten lijkt de mondige patiŽnt soms door te schieten naar een eisende patiŽnt. Van der Gaag: ĎEen arts moet staan voor het geven van medisch verantwoorde zorg en dat is niet Ďu vraagt, wij draaiení. Daar ligt dus ook voor verschillende partijen een taak om patiŽnten tijdig een reŽel beeld van de mogelijkheden te geven. Als daarover onvrede ontstaat, zijn er goede klachtenprocedures om dit aan de orde te stellen. í

Actieplan

De KNMG vindt het belangrijk  dat minister Schippers voortgang maakt met het Actieplan Veilig werken in de zorg. Dit moet voortvarend worden aangepakt met de werkgevers. In dit kader is het goed dat zorginstellingen afspraken maken met politie en andere betrokkenen.  En er wordt hard gewerkt aan het trainen van zorgverleners in communicatie (voorkomen van agressie) en omgaan met agressie.

http://knmg.artsennet.nl/ (http://knmg.artsennet.nl/)
http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 februari 2013, 16:49:44
Zorgverzekeraars moeten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien hoe zij hun controles van declaraties gaan verbeteren. Dat schrijft de NZa deze week in een brief aan de verzekeraars. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) onderkent het belang van correct declareren en stelt dat het aanpakken van te hoge zorgrekeningen een gedeelde verantwoordelijkheid is van medisch specialisten, ziekenhuizen, verzekeraars en toezichthouder.

De OMS wijst erop dat vorig jaar een nieuw declaratiesysteem (DOT) is ingevoerd, juist om meer grip te krijgen op daadwerkelijke gemaakte zorgkosten en perverse prikkels zoals overproductie tegen te gaan. Volgens de OMS zitten in het nieuwe declaratiesysteem nog enkele technische weeffouten, waardoor incidenteel te hoge declaraties kunnen ontstaan. Dat deze weeffouten nu aan het licht komen, verbaast de OMS niet. ĎMaar actie is gebodení, zegt OMS-bestuurder Janko de Jonge. Hij baalt ervan dat in sommige media het beeld ontstaat dat medisch specialisten bewust te hoge declaraties zouden indienen. Daarvan is volgens De Jonge geen sprake.
 
ĎHet gedoe over oorsmeergate van vorige maand laat zien dat de checks and balances van het nieuwe DOT-systeem nog niet optimaal zijní, zegt De Jonge.  Hij geeft aan dat medisch specialisten door het nieuwe declaratiesysteem minder zicht hebben gekregen op de totaalfactuur van een behandeling. Dit komt doordat ziekenhuizen alle informatie over diagnoses en zorgactiviteiten in een datasysteem invoeren en hier uiteindelijk ťťn zorgproduct  uit rolt. Dit zorgproduct wordt dan gedeclareerd bij de verzekeraar. Het honorariumdeel van zoín zorgproduct is slechts een klein vastgesteld gedeelte hiervan. De OMS komt binnenkort met een richtlijn voor medisch specialisten over correct declareren.

http://www.orde.nl (http://www.orde.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 februari 2013, 11:56:47
Citaat
Dat de perinatale sterfte ís nachts gelijk is aan die van overdag, maakt verbetering van het verloskundig systeem niet overbodig. Want die sterfte is ís nachts ťn overdag relatief hoog.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127620/nvog-verloskundig-systeem-kan-beter.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127620/nvog-verloskundig-systeem-kan-beter.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 5 februari 2013, 12:25:29
Microbloedingen in hersenen niet onschuldig
Microbloedingen in de hersenen zijn niet zo onschuldig als gedacht. Dit stelt promovendus Jeroen Goos, die de zwarte puntjes op MRI-scans onder de loep nam. Ook wijst hij op kleine hersenvaten als aangrijpingspunt voor de behandeling van dementie.
De voornaamste theorie over het ontstaan van de ziekte van Alzheimer richt zich op de ophoping van het amyloid eiwit in de hersenen, terwijl de vasculaire hypothese de rol van hersenvaten benadrukt. Goos legt een verband tussen deze verklaringen, want op het snijvlak van deze theorieŽn bevinden zich de microbloedingen.

Microbloedingen
Microbloedingen of de onderliggende vaatafwijkingen die zij reflecteren, dragen mogelijk bij aan de mate van dementie bij alzheimerpatiŽnten. Goos toont aan dat dit effect vooral bij relatief ernstige gevallen van deze vaatschade optreedt.

lees verder (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127609/Microbloedingen-in-hersenen-niet-onschuldig.htm)

Brons: Artsennet http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127609/Microbloedingen-in-hersenen-niet-onschuldig.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/127609/Microbloedingen-in-hersenen-niet-onschuldig.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 februari 2013, 11:06:50
Citaat
Een vijfde van de diagnoses herzien na second opinion

In 19% van de gevallen wordt een diagnose na een consultatie van een van de beste specialisten ter wereld herzien. Dit blijkt uit een onderzoek van Best Doctors over de behandelde cases van 2007 tot 2013. Wijziging van de behandeling gebeurt in 46% van de gevallen in Nederland. Op Europees niveau zijn dit respectievelijk 15 en 44%.

lees verder (http://www.mednet.nl/nieuws/id6819-een-vijfde-van-de-diagnoses-herzien-na-second-opinion.html)

bron: Mednet (http://www.mednet.nl/nieuws/id6819-een-vijfde-van-de-diagnoses-herzien-na-second-opinion.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 februari 2013, 11:31:27
Citaat
Vernieuwing van de zorg voor hartpatiŽnten: kwaliteit in kaart gebracht

De opkomst van nieuwe beroepen in de gezondheidszorg, zoals physician assistants en verpleegkundig specialisten beÔnvloedt de manier van zorgverlening. UMCG-promovendus Robert Vermeulen onderzocht de invloed van enkele van deze veranderingen op de zorg voor patiŽnten met een hartaandoening. Hij bestudeerde onder meer hoeveel tijd er verstrijkt tussen diagnose en behandeling en de manier waarop risicoís in kaart worden gebracht (bijvoorbeeld het gebruik van lactaatwaarden als middel voor risicostratificatie).


lees verder (http://www.medicalfacts.nl/2013/02/06/vernieuwing-van-de-zorg-voor-hartpatienten-kwaliteit-in-kaart-gebracht/)
bron: Medicalfacts (http://www.medicalfacts.nl/2013/02/06/vernieuwing-van-de-zorg-voor-hartpatienten-kwaliteit-in-kaart-gebracht/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Red op 11 februari 2013, 11:04:49
Citaat
IGZ geeft neuroloog werkverbod
Een neuroloog uit Breda moet op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) per direct stoppen met zijn werk. Volgens de inspectie levert hij geen verantwoorde zorg en is de veiligheid van zijn patiŽnten in gevaar.

De neuroloog stelde vaak haastige en onjuiste diagnoses, zegt de IGZ. Dat heeft volgens de inspectie bij meerdere patiŽnten geleid tot onnodige schadelijke bijwerkingen.

De man werkte tot februari vorig jaar voor het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daarna ging hij aan het werk bij het Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom. De IGZ brengt de man voor de tuchtrechter. Tot die tijd mag hij geen patiŽnten meer behandelen.'
http://nos.nl/artikel/472810-igz-geeft-neuroloog-werkverbod.html (http://nos.nl/artikel/472810-igz-geeft-neuroloog-werkverbod.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 februari 2013, 11:10:33


Citaat
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft neuroloog Sanders uit Breda het bevel gegeven om zijn werkzaamheden per direct te stoppen. De inspectie is van oordeel dat de neuroloog geen verantwoorde zorg levert en dat dit een reŽel gevaar oplevert voor de veiligheid van patiŽnten.

Aanleiding
Naar aanleiding van een melding door het Amphia Ziekenhuis in Breda over mogelijk disfunctioneren van de neuroloog, heeft de inspectie de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) verzocht om een beoordeling te geven aan de hand van medische dossiers. De neuroloog werkte tot februari 2012 in het Amphia Ziekenhuis maar zat voor die tijd al geruime tijd in de ziektewet. Op 1 februari jl. heeft de inspectie het concept rapport van de NVN ontvangen. De NVN concludeert dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in het medisch handelen van de neuroloog en dat er gevaar is voor de patiŽntveiligheid. Dit biedt de IGZ de wettelijke basis om een bevel tegen de neuroloog in te stellen en hem het werken als neuroloog en arts per direct te verbieden.

In het najaar van 2012 werkte Sanders 4 maanden in het Lievensberg ziekenhuis. De inspectie heeft de Raad van Bestuur van het Lievensberg ziekenhuis geÔnformeerd over het onderzoek dat de inspectie had ingesteld naar het functioneren van Sanders. Op verzoek van de inspectie heeft het Lievensberg ziekenhuis Sanders onder toezicht laten werken.

Bevindingen concept rapport NVN
De neuroloog stelde vaak haastige en onjuiste diagnosen. Hij maakte onlogische keuzes met betrekking tot in te stellen therapie die afweken van de geldende richtlijnen en standaarden van de NVN. Bovendien was de neuroloog veelal onvolledig en niet consequent in de communicatie. Daarnaast was er sprake van onjuist en tekortschietend professioneel handelen met betrekking tot medisch ethische aspecten. Door het nalaten van (lichamelijk) onderzoek stelde hij soms verkeerde diagnoses of gaf hij onjuiste behandelingen. Dit heeft bij meerdere patiŽnten geleid tot onnodige schadelijke bijwerkingen.

Op grond van dit onderzoeksrapport, is de inspectie van mening dat de zorg van de neuroloog een ernstig gevaar oplevert voor de patiŽntveiligheid. De inspectie beveelt daarom dat Sanders zijn werkzaamheden als neuroloog per direct neerlegt en verder geen handelingen verricht op het gebied van de individuele gezondheidszorg.Gelet op de ernst van de bevindingen zal de inspectieeen tuchtklacht voorbereiden en de tuchtrechter vragen deze met spoed te behandelen.Het bevel duurt tot de tuchtrechter uitspraak heeft gedaan over de tuchtklacht.

http://www.igz.nl/actueel/nieuws/neuroloog_moet_werkzaamheden_stoppen.aspx (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/neuroloog_moet_werkzaamheden_stoppen.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 februari 2013, 11:38:13
Citaat
De Wet cliŽntenrechten zorg, waaraan al sinds 2007 wordt gewerkt, gaat niet door. Dat schrijven minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van volksgezondheid in een gezamenlijke brief.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127902/megapatientenwet-van-de-baan.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127902/megapatientenwet-van-de-baan.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 februari 2013, 12:38:55
Citaat
Het klinkt logisch: bij een herseninfarct moet de prop uit het vat. Dat kan het beste door die prop zo lokaal mogelijk aan te pakken. Het bewijs dat intra-arteriŽle behandeling meer effect heeft dan intraveneuze trombolyse is er nog niet. Maar neurologen en interventieradiologen hopen dat betere indicatiestelling en materiaal de prognose voor patiŽnten verbeteren.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127908/hoop-gevestigd-op-nieuwe-aanpak-herseninfarct.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127908/hoop-gevestigd-op-nieuwe-aanpak-herseninfarct.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 februari 2013, 10:56:12
Citaat
Minister Schippers vraagt de zorg om voorstellen te doen voor bezuinigingen op het basispakket. Deze uitdaging gaat artsenfederatie KNMG graag samen met andere partijen in het veld aan. KNMG-voorzitter Van der Gaag: ĎWe moeten de zorg samen betaalbaar en goed houden.í

Minister Schippers (VWS) rekent erop dat artsen, patiŽnten en verzekeraars binnen een half jaar met concrete voorstellen komen over geneeskundige zorg, medicijnen en medische hulpmiddelen die niet langer (deels) vergoed hoeven te worden. Dit kondigde zij gisteren aan in het actualiteitenprogramma Buitenhof.

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag reageerde in het radio 1-journaal: ĎDe oproep van de minister om mee te denken is goed. Dat levert veel meer draagvlak op. De zorgpartijen denken al mee over bezuinigingsmogelijkheden, zie ook de recente Agenda voor de Zorg. Nu wordt een concrete inbreng gevraagd over het basispakket. De solidariteit van het stelsel staat voor ons voorop maar er moeten keuzes worden gemaakt. Hiermee zal altijd een groep patiŽnten en artsen geraakt worden.í

De KNMG wil primair inzetten op gepaste, kosteneffectieve zorg. Van der Gaag: ĎHet moet met minder, op een verantwoorde manier. Kosteneffectieve zorg is een belangrijke ontwikkeling waar we aan werken. We moeten inzetten op gepaste zorg. Dat betekent onacceptabele variaties en overbodige zorg terugdringen. Daar maken de zorgverleners al goede vorderingen mee. Wat het pakket betreft moet met voorrang onderzocht worden of groepen veel voorgeschreven geneesmiddelen die per middel niet duur zijn, kosteneffectief zijn, of de grote variatie in die middelen wel noodzakelijk is en of we kunnen toewerken naar minder, maar wel effectief.í

De artsenfederatie gaat snel met VWS om de tafel voor een plan van aanpak.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Artsenfederatie-KNMG-denkt-mee-over-aanpassen-basispakket.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Artsenfederatie-KNMG-denkt-mee-over-aanpassen-basispakket.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 februari 2013, 18:04:37
Brief van Schippers: Meer handhaving door IGZ en instelling "ombudsman" voor zorg.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/15/kamerbrief-kabinetsreactie-onderzoeksrapporten-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/15/kamerbrief-kabinetsreactie-onderzoeksrapporten-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 15 februari 2013, 21:54:25
Brief van Schippers: Meer handhaving door IGZ en instelling "ombudsman" voor zorg.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/15/kamerbrief-kabinetsreactie-onderzoeksrapporten-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/15/kamerbrief-kabinetsreactie-onderzoeksrapporten-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz.html)

Wie 20 pagina's te veel lezen vindt, hieronder het bijbehorende persbericht.

Kabinet wil scherper toezicht en handhaving door IGZ

Nieuwsbericht | 15-02-2013

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat scherper toezien en sneller handhavend optreden tegen malafide, ondeskundige en disfunctionerende zorgaanbieders. Ook gaat de IGZ grondiger volgen of zorgaanbieders beloofde beterschap daadwerkelijk waarmaken. Verder komt er voor burgers en hun klachten een Zorgloket.

Dit stelt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief (http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/15/kamerbrief-kabinetsreactie-onderzoeksrapporten-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz/kamerbrief-kabinetsreactie-onderzoeksrapporten-inspectie-voor-de-gezondheidszorg-igz.pdf), mede namens staatssecretaris Van Rijn van VWS, aan de Tweede Kamer over het functioneren van de IGZ. De ministerraad heeft met de voorstellen ingestemd.

Met de brief reageert het kabinet op twee onderzoeksrapporten, waartoe april vorig jaar opdracht is gegeven en die eind vorig jaar zijn opgeleverd. Van der Steenhoven verrichte onderzoek naar de organisatie van de IGZ. Sorgdrager onderzocht hoe de afhandeling van complexe dossiers door de IGZ heeft plaatsgevonden. Beide rapporten moesten uitsluitsel geven of de IGZ robuust genoeg is om de VWS toezichtvisie  (januari 2012) uit te voeren. Kern daarvan is dat de Inspectie proactief, daadkrachtig en klantvriendelijk moet zijn.

Minister Schippers vindt het cruciaal dat de IGZ consequent en eenduidig toezicht houdt en optreedt tegen aanbieders of producenten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, die onverantwoorde zorg of producten leveren. Om eerder risico's te ontdekken en in te schatten of de zorg door de bodem zakt, gaat de IGZ de frequentie van haar inspectiebezoeken opvoeren en vaker onaangekondigd inspecteren. De IGZ gaat door met het inzetten van 'mystery guests'; dit middel wordt over een jaar geŽvalueerd. Verder gaat de IGZ versneld gebruik maken van 'dashboards', waarmee in ťťn oogopslag alle relevante toezichtinformatie over een zorgaanbieder of een producent beschikbaar is. Het vergt overigens enige tijd om dit te ontwikkelen en te implementeren.

De IGZ gaat er systematisch op toezien dat opgelegde verbeteringen bij zorgaanbieders en producenten ook daadwerkelijk worden opgevolgd. Inspecteurs gaan hierbij nadrukkelijker raden van bestuur en toezicht aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de zorg in hun instellingen. De IGZ krijgt ook extra mogelijkheden voorafgaand aan het tuchtrecht om scherper te handhaven. Zo kan een disfunctionerende beroepsbeoefenaar meteen een beroepsverbod worden opgelegd, nog voordat er een tucht- of strafzaak is gestart. Ook wordt bezien of er mogelijkheden zijn om een absoluut beroepsverbod op te leggen, zodat een betrokkene geen enkel beroep in de individuele gezondheidszorg meer mag uitoefenen.

Voor minister Schippers staat het belang van de patiŽnt en de cliŽnt voorop. Om die reden richt zij een 'Zorgloket' op, dat burgers op een respectvolle en empathische manier helpt de juiste weg te vinden voor een klacht. Wanneer dat nodig is, wordt de burger ook in de verdere klachten- of geschillenprocedure door het Zorgloket geholpen. Het Zorgloket richt een klachtvolgsysteem in, waardoor de voortgang van de klachtbehandeling actief bewaakt wordt. Het Zorgloket wordt als zelfstandige unit gepositioneerd en over een jaar wordt de werking geŽvalueerd. Minister Schippers wil verder dat zorgaanbieders voortaan binnen zes weken op een klacht reageren. Ook wil zij af van de vrijblijvendheid van zorginstellingen om zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie; dat wordt namelijk verplicht.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/02/15/kabinet-wil-scherper-toezicht-en-handhaving-door-igz.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/02/15/kabinet-wil-scherper-toezicht-en-handhaving-door-igz.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 februari 2013, 09:47:05
De Arnhemse uroloog van Balken, mijn medisch-bloggende held, heeft een nieuw blog geschreven. Deze keer over de waanzin van thema-poliklinieken die als kwaadaardige gezwellen door de Nederlandse ziekenhuizen woekeren.

Citaat
Ik weet, een blog als deze is niet bedoeld als reclamemiddel. Maar ik ben zo trots. Als eerste in Nederland opent ons ziekenhuis binnenkort namelijk de Smegma-poli.

Van onze website (www.smegmapoli.nl (http://www.smegmapoli.nl)): ĎSmegma-problemen zijn veel voorkomend: circa de helft van de Nederlandse bevolking heeft er mee te maken. Maar er heerst onbekendheid, bij publiek ťn zorgverlener, over de specifieke achtergrond van smegma, juiste verwijderadviezen en eventuele gevolgen op lichamelijk ťn psychologisch vlak van onvoldoende smegma-hygiŽne. Op onze speciale poli zal derhalve een multidisciplinair team van uroloog, psycholoog, seksuoloog en een gespecialiseerde smegma-verpleegkundige de kennis bundelen om mannen die zich elders niet gehoord voelen, ůf tot nu toe niet wisten hoe groot hun probleem eigenlijk was, met grote expertise tegemoet te treden.í

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/128215/Smegmapoli.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/128215/Smegmapoli.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 16 februari 2013, 18:56:38
ĄArtsen met beroepsverbod toch aan het werkĒ

HILVERSUM (ANP) Ė Dertien artsen en therapeuten met een beroepsverbod vanwege medische blunders, zijn toch weer aan het werk met patiŽnten.

Dat stelt RTL Nieuws na onderzoek waarbij de rubriek de gangen van tientallen medici in binnen- en buitenland is nagegaan.

Volgens RTL hebben de artsen en therapeuten een beroepsverbod opgelegd gekregen voor het voorschrijven van verkeerde medicijnen, mislukte borstvergroting of seksueel misbruik. Een beroepsverbod moet voorkomen dat ze opnieuw in de fout gaan. Maar het blijkt dat een deel van de veroordeelde medici zich daar weinig van aantrekt.

Zo is een arts met een beroepsverbod in Nederland nu actief als huisarts in Duitsland. En een andere arts werkt als plastisch chirurg in BelgiŽ. De andere artsen en therapeuten zijn vooral aan de slag als alternatief genezer, psychoanalyticus of psycholoog. Opmerkelijk genoeg is dit niet verboden.
http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/artsen_met_beroepsverbod_toch_aan_het_werk_1_716039 (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/artsen_met_beroepsverbod_toch_aan_het_werk_1_716039)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 februari 2013, 19:05:41
De andere artsen en therapeuten zijn vooral aan de slag als alternatief genezer, psychoanalyticus of psycholoog. Opmerkelijk genoeg is dit niet verboden.


Sinds de invoering van de wet BIG mag iedereen aan de slag als genezer. Genezer is geen beschermde titel. Ook de stratenmaker kan zich in schrijven bij de kamer van koophandel en daarna als grindtegel-therapeut aan de slag gaan. Hij mag zijn werkruimte voorzien van onderzoekstafel, een witte jas dragen met stethoscoop om de nek, enz, enz. Hij mag zelfs kankerpatienten of babies 'genezen'. IGZ gaat daar niet over omdat ze toezicht houden op BIG-geregistreerden.

Daarom is het niet opmerkelijk of verboden dat uitgeschreven artsen dit mogen.

Je moet dus stellen dat het per definitie ongewenst is dat mensen, ongeacht wie, zich op deze manier profileren als genezer/therapeut.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 16 februari 2013, 19:06:20
Vermoedelijk meer diabetes type 1

Het aantal mensen met diabetes type 1 dan is mogelijk groter dan gedacht. Op basis van oude vooroordelen nemen artsen ten onrechte aan dat ouderen zelden type 1 krijgen en stellen op basis van die aanname een verkeerde diagnose. Dat stelt immunoloog Bart Roep van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Vermoedelijk gaat het om tienduizenden mensen, aldus Maarten de Groot, voorzitter van de Nederlandse tak van het Juvenile Diabetes Research Foundation in de Volkskrant. Zo gaat het RIVM uit van 100.000 mensen met de ziekte, terwijl het vermoedelijk om 160.000 mensen gaat.

lees verder (http://www.mednet.nl/nieuws/id6847-vermoedelijk-meer-diabetes-type-1.html)
Bron: Mednet http://www.mednet.nl/nieuws/id6847-vermoedelijk-meer-diabetes-type-1.html (http://www.mednet.nl/nieuws/id6847-vermoedelijk-meer-diabetes-type-1.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 februari 2013, 10:17:45
Citaat
Chirurgen die tijdens lange operaties om de 20 minuten zeer kort pauzeren, hebben daarna minder last van vermoeide spieren. Onderzoekers van University of Sherbrooke in Quebec (Canada) wijzen hier op in Annals of Surgery

http://www.ntvg.nl/publicatie/minder-vermoeide-spieren-door-micropauzes-tijdens-operaties/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/minder-vermoeide-spieren-door-micropauzes-tijdens-operaties/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 februari 2013, 10:21:07
Citaat
Op dit moment worden ruim 2200 patiŽnten in Nederland chronisch beademd. Chronische beademing verloopt bij de meeste patiŽnten zonder complicaties en leidt tot een betere overleving. Toch zijn er ook nadelen, zoals huidirritatie, lekkage van lucht en claustrofobie bij gebruik van een beademingsmasker, en toename van de sputumproductie bij tracheostomale beademing. Het stimuleren van het diafragma met een externe pacemaker lijkt een aantrekkelijk alternatief, omdat het chronische beademing via een masker of tracheostoma geheel of gedeeltelijk kan vervangen. Op dit moment komen patiŽnten met een dwarslaesie of met het congenitale centrale hypoventilatiesyndroom die chronisch respiratoir insufficiŽnt zijn in aanmerking voor een diafragmapacemaker. Het is onze ervaring dat patiŽnten na een succesvolle procedure niet meer volledig afhankelijk zijn van een beademingsapparaat of het gebruik hiervan zelfs kunnen stoppen. In Nederland wordt de techniek alleen uitgevoerd in het UMC Groningen.

Volledige artikel + video: http://www.ntvg.nl/publicatie/diafragmapacemaker-alternatief-voor-chronische-beademing/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/diafragmapacemaker-alternatief-voor-chronische-beademing/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 februari 2013, 13:34:39
Citaat
Twee Zweedse kinderen zijn besmet geraakt met EHEC. Het lijkt erop dat er een connectie is met een Nederlandse slager. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft onderzoek ingesteld, maar wilde daar maandagochtend nog geen mededelingen over doen. Sommige media melden dat het vlees slechts verwerkt is in Nederland, maar afkomstig is uit Polen of de Baltische Staten.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128255/ehec-duikt-op-in-zweden.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128255/ehec-duikt-op-in-zweden.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 februari 2013, 14:54:59
Citaat
Er is grote vooruitgang geboekt in de afname van de incidentie van wiegendood in Nederland, maar de laatste jaren is het aantal gevallen van wiegendood constant gebleven.

Er is een nieuwe richtlijn van de American Academy of Pediatrics over veilig slapen.

Bestaande adviezen blijven gelden zoals (a) het afraden van buik- en zijligging; (b) het aanraden van samen in 1 kamer slapen van ouder en kind, maar niet in 1 bed, en (c) het vermijden van passief roken De belangrijkste nieuwe adviezen zijn: (a) preterme pasgeborenen > 32 weken moeten in rugligging worden gelegd; (b) tweelingen mogen niet in 1 bed slapen (Ďco-beddingí); (c) gebruik van een speen wordt ook bij het geven van borstvoeding aangeraden, indien deze goed op gang is gekomen; en (d) het gebruik van stabilisatiekussens wordt afgeraden.

Er moet ook nadruk liggen op het voorlichten van ouders vůůr ontslag uit het ziekenhuis.

http://www.ntvg.nl/publicatie/aanvullende-adviezen-voor-veilig-slapen-ter-preventie-van-wiegendood/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/aanvullende-adviezen-voor-veilig-slapen-ter-preventie-van-wiegendood/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 10:27:37
Niet helemaal, daarom draag ik het liefste operatiepak met witte jas.

Citaat
Een goed leesbaar naamplaatje, dat vinden familieleden van patiŽnten op de ic het belangrijkst aan het uiterlijk van een dokter die ze de eerste keer spreken. Dit blijkt uit een enquÍte onder ruim driehonderd van deze familieleden. Selena Au e.a. schrijven erover in JAMA Internal Medicine.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128279/bij-gesprek-op-de-ic-liefst-duidelijk-naamplaatje.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128279/bij-gesprek-op-de-ic-liefst-duidelijk-naamplaatje.htm)

http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1653992 (http://archinte.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1653992)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Delta op 19 februari 2013, 10:31:32
Witte broek, witte polo, witte jas, witte klompen...
Ik snap de internisten nog steeds niet die met hun eigen kleding onder hun witte jas op de afdeling lopen. Alleen al vanwege je persoonlijke hygiene geen goed idee.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 10:33:15
Column van Vivienne Schelfhout, secretaris College Geneeskundige Specialismen (CGS) en tot 1 januari jl. secretaris Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag.

Citaat
ďOver het Medisch Tuchtcollege maak ik me niet al teveel zorgen, binnen de medische stand kennen we elkaar allemaal, vaak hebben we nog samen gestudeerd. (Ö) In dit land moet je het wel heel erg bont maken. En dan nog. Een waarschuwing, een schorsing van een paar maanden, meer stelt het niet voor.Ē

De publieke opinie over het Medisch Tuchtcollege is niet best. Journalisten, Tweede Kamerleden en schrijvers Ė zoals hierboven Herman Koch in ĎZomerhuis met zwembadí Ė hebben hier een flinke steen aan bijgedragen. ĎArtsen houden elkaar allemaal de hand boven het hoofd en de straffen stellen niets voorí, zo wordt veelvuldig geroepen. Het zal u niet verbazen dat ik vanuit mijn ervaring een andere mening heb. De kracht zit wellicht niet eens in de uitspraak, maar in de procedure. Het dwingt artsen om kritisch naar hun eigen handelen te kijken en leidt in vele gevallen tot aanpassing van handelwijze.

Lees verder: http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/De-onzichtbare-kracht-van-het-tuchtrecht.htm (http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/De-onzichtbare-kracht-van-het-tuchtrecht.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 10:41:03
Witte broek, witte polo, witte jas, witte klompen...
Ik snap de internisten nog steeds niet die met hun eigen kleding onder hun witte jas op de afdeling lopen. Alleen al vanwege je persoonlijke hygiene geen goed idee.

Ik ben al meer dan 40 jaar bezig internisten te begrijpen, het is en blijft een moeizaam proces.

Ik denk dat je het ook niet moet doen vanwege persoonlijke hygiene. Ondanks het dragen van operatiepak ben ik regelmatig heel vies geworden waardoor ik toch echt eerst onder de douche moest.

Je moet kleding dragen vanwege de optimale hygiene in kader van patientveiligheid. Ik ben me goed bewust dat het een lastig vraagstuk blijft. Ik droeg vaak een operatiepak onder mijn witte jas om tijd te besparen. Zeker in mijn laatste jaren werd ik regelmatig naar de OK geroepen. In feite is dat net zo fout als een internist in eigen kleding. In mijn geval draag ik een operatiepak wat heel hygienisch lijkt, in praktijk zit ik op de poli, eet mijn lunch, kom op de IC en wandel daarna weer een operatiekamer in.

Eigenlijk vind ik het hygienische aspect veel belangrijker dan herkenbaarheid of het naambordje dragen. Onlangs zagen we in Nieuwsuur weer de neurochirurg aan de slag met polshorloge om.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 10:48:40
Blinde scheidsrechter is toch eerlijker.

Citaat
Aan het slot van een trial moet worden bepaald of de interventie heeft geholpen of niet, en volgens de regelen van de kunst gebeurt dat door beoordelaars die niet weten in welke arm van de trial een deelnemer heeft gezeten. Met name als de uitkomstmaat subjectief is, lijkt dit Ďblind beoordelení van groot belang, maar aan die regel wordt niet altijd de hand gehouden Ė slechts 1 op 10 trials in de orthopedische chirurgie wordt blind beoordeeld, en ongeveer een kwart van de uitkomsten van spiertrainingen.

http://www.ntvg.nl/publicatie/blinde-scheidsrechter-toch-eerlijker/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/blinde-scheidsrechter-toch-eerlijker/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 14:06:48
Citaat
De Amerikaanse vlees- en pluimveesector mengde 3,64 miljoen kilo oseltamivir (Tamiflu) door het veevoer in 2011. Dat staat in een rapport dat de Amerikaanse Food and Drug Administration vorige week publiceerde en in handen is van Time Science & Space. De hoeveelheid Tamiflu die de vleesindustrie aanschafte, is zelfs bijna vier keer zo groot als de hoeveelheid die in die periode voor behandeling van zieke mensen is gebruikt. Volgens het artikel in Time over deze kwestie zijn de dieren waarschijnlijk niet ziek, maar worden de antibiotica gebruikt als groeibevorderaar en helpen varkens of kippen te overleven in de bio-industrie.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128308/tamiflu-voor-kippen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128308/tamiflu-voor-kippen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 18:03:40
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 19 februari 2013 van RTL documenten ontvangen die uiterst privacy gevoelige informatie bevatten en direct raken aan de veiligheid van burgers en aan de kwaliteit van de zorg. Het betreft een groot aantal meldingen van calamiteiten in de zorg die de afgelopen drie jaar bij de IGZ zijn gedaan. Het is de inspectie niet bekend hoe RTL aan deze informatie is gekomen.

De inspectie heeft hiervan terstond aangifte gedaan bij de politie. Inmiddels is de aangifte onder de aandacht van het Openbaar Ministerie gebracht en is de inspectie in afwachting van verdere behandeling van de aangifte.

Gezien het belang dat de inspectie hecht aan het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in veilige zorg en het toezicht daarop, is het voor de inspectie van groot belang dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.

http://www.igz.nl/ (http://www.igz.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: klf grimmenstein markt op 19 februari 2013, 18:16:55
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op 19 februari 2013 van RTL documenten ontvangen die uiterst privacy gevoelige informatie bevatten en direct raken aan de veiligheid van burgers en aan de kwaliteit van de zorg. Het betreft een groot aantal meldingen van calamiteiten in de zorg die de afgelopen drie jaar bij de IGZ zijn gedaan. Het is de inspectie niet bekend hoe RTL aan deze informatie is gekomen.

De inspectie heeft hiervan terstond aangifte gedaan bij de politie. Inmiddels is de aangifte onder de aandacht van het Openbaar Ministerie gebracht en is de inspectie in afwachting van verdere behandeling van de aangifte.

Gezien het belang dat de inspectie hecht aan het vertrouwen dat burgers moeten kunnen hebben in veilige zorg en het toezicht daarop, is het voor de inspectie van groot belang dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.

http://www.igz.nl/ (http://www.igz.nl/)

Zou het niet beter zijn als IGZ aangifte zou doen tegen de instellingen waar de gegevens vandaan komen....
Ik vind dit altijd een beetje jammer, iemand lekt gegevens of beveiligd ze onvoldoende en als je ze dan, op enige wijze, inbezit krijgt en daar melding van maakt ben je als brenger van het nieuws de gebeten hond
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 18:22:43
Zou het niet beter zijn als IGZ aangifte zou doen tegen de instellingen waar de gegevens vandaan komen....
Ik vind dit altijd een beetje jammer, iemand lekt gegevens of beveiligd ze onvoldoende en als je ze dan, op enige wijze, inbezit krijgt en daar melding van maakt ben je als brenger van het nieuws de gebeten hond

Ga jij graag aangifte tegen jezelf doen?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: klf grimmenstein markt op 19 februari 2013, 18:25:18
Ga jij graag aangifte tegen jezelf doen?

Zo'n gevoel had ik al..... tja dan blijft alleen van de toren blazen over natuurlijk
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 februari 2013, 18:31:35
Exclusief: Lijst met 1000 medische zaken gelekt

Citaat
De Inspectie wil overigens inhoudelijk niet reageren, maar geeft aan dat het om 'zeer privacygevoelige' informatie gaat. De Inspectie heeft ook aangifte gedaan en vraagt de politie dit te onderzoeken.

Reactie RTL Nieuws
Over de herkomst van de lijst doet RTL Nieuws geen mededelingen. RTL Nieuws bericht over het bestaan van de documenten vanwege het grote maatschappelijke belang ervan. "We hebben kennis genomen van de aangifte door de inspectie," aldus de hoofdredactie in een persbericht.


http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/19/gezondheid/gegevens_igz_in_handen_rtl.xml (http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/19/gezondheid/gegevens_igz_in_handen_rtl.xml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 februari 2013, 09:30:48
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Wetenschappelijke Verenigingen zien in de Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een aantal aanknopingspunten voor de concentratie van de complexe spoedeisende zorg. Bij het concentreren en spreiden van acute zorg moet kwaliteit en bereikbaarheid voor elke patiŽnt voorop staan. De OMS en de Wetenschappelijke Verenigingen pleiten voor oprichting van een College Acute Zorg.
 
Het ZN-advies belicht alleen het complexe deel  van de spoedeisende zorg. Een geÔntegreerde visie over de hele acute zorg is nodig. Zo zien we steeds meer zieke oudere patiŽnten met meerdere aandoeningen op de spoedeisende hulppost. Juist de professionals die de patiŽnten op de spoedeisende hulp zien, weten als geen ander dat voor iedere patiŽnt een andere behandeling geldt. Het kan gebeuren dat een patiŽnt terug moet naar de huisarts, doorverwezen wordt naar een gespecialiseerde afdeling of zo snel mogelijk naar de operatietafel moet.
 
Er zijn inmiddels verschillende adviezen verschenen over de acute zorg die allemaal van toegevoegde waarde zijn. Daarom is het nu tijd voor de oprichting van een College Acute Zorg waarin de medisch specialisten, patiŽnten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen en verpleegkundigen deelnemen. Dit College kan op korte termijn van start gaan met als doel een toekomstgerichte inrichting van de hele keten acute zorg die altijd bereikbaar is voor elke patiŽnt.

http://www.orde.nl (http://www.orde.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 februari 2013, 10:11:49
Trombolyse: Stolsel in een bloedvat oplossen met medicijnen waardoor de normale bloedsomloop weer kan herstellen.

Citaat
The so-called smoking-thrombolysis paradox of an improved outcome after thrombolysis was first described in smokers with myocardial infarction. We investigated whether reperfusion rates and clinical outcome differ between smokers and nonsmokers with ischemic stroke after intravenous tissue plasminogen activator.

Smoking-Thrombolysis Paradox. Recanalization and Reperfusion Rates After Intravenous Tissue Plasminogen Activator in Smokers With Ischemic Stroke http://stroke.ahajournals.org/content/44/2/407.full?WT.mc_id=EMxj02x20130218AHAHTxL1 (http://stroke.ahajournals.org/content/44/2/407.full?WT.mc_id=EMxj02x20130218AHAHTxL1)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 februari 2013, 10:13:04

Er zijn inmiddels verschillende adviezen verschenen over de acute zorg die allemaal van toegevoegde waarde zijn.
http://www.orde.nl (http://www.orde.nl)

Zie ook dit topic (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?msg=1128785) over concentratie cq halvering spoedzorg
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 februari 2013, 10:50:21
Foramen Ovale: De foetus heeft een open verbinding tussen de linker- en rechter boezem van het hart. Het is geen gat in het boezemtussenschot maar een wonder der natuur, tijdens de groei van de foetus ontstaat er een soort klep rondom deze opening.  In de baarmoeder is de druk in de rechter hartboezem hoog waardoor deze 'klep' open wordt geduwd. Na de geboorte beginnen de longen te werken, daardoor daalt de druk in de rechter hartboezem. Op dat moment is de de druk in de linkerhartboezem hoger geworden. De "klep" valt dan dicht, in een later stadium vergroeit het.

Bij ongeveer 30% van de mensen gaat dat proces niet helemaal goed. Het is dan mogelijk dat er bijvoorbeeld bij hoesten of niezen de druk in de rechterhartboezem stijgt en bloed via deze klep vanuit de rechterhartboezemnaar de linker stroomt, als er in de opening een bloedstolseltje zit heb je een probleem. Deze afwijking noemen we een Patent Foramen Ovale (PFO)


Citaat
LOS ANGELES Ė Patients with a patent foramen ovale and an implanted defibrillator or pacemaker may be good candidates for targeted closure, based on a review of more than 6,000 patients.

During an average follow-up of nearly 5 years, patients with a PFO who received an implantable cardioverter defibrillator (ICD) or a permanent pacemaker were more than fourfold more likely to develop stroke or transient ischemic attack (TIA) compared with implanted device recipients who did not have a PFO, Dr. Christopher V. DeSimone said at the annual scientific sessions of the American Heart Association.

http://www.thoracicsurgerynews.com/single-view/b5a9d4788be31cfaaa6ee1c85f632847.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5643 (http://www.thoracicsurgerynews.com/single-view/b5a9d4788be31cfaaa6ee1c85f632847.html?tx_ttnews%5Btt_news%5D=5643)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 februari 2013, 11:11:51
Goede artsen melden calamiteiten zelf bij IGZ, dit soort flauwekul maakt de drempel weer iets hoger.

Citaat
Gegevens over klachten, missers en bijna-fouten moeten beter gedeeld worden met de patiŽnt, dat zegt KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag tegen de NOS, naar aanleiding van de RTL-uitzending over de uitgelekte medische incidenten-lijst.

Artikel + het NOS- radio-interview met Rudger Jan van der Gaag http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128363/knmg-openheid-medische-missers.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128363/knmg-openheid-medische-missers.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 februari 2013, 13:16:19
Citaat
Een snelle chirurgische reconstructie van een gescheurde voorste kruisband levert ook op termijn geen functionele winst op.

http://www.ntvg.nl/publicatie/geen-toegevoegde-waarde-vroeg-opereren-voorste-kruisband/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/geen-toegevoegde-waarde-vroeg-opereren-voorste-kruisband/volledig)

Treatment for acute anterior cruciate ligament tear: five year outcome of randomised trial http://www.bmj.com/content/346/bmj.f232 (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f232)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 februari 2013, 16:08:20
Exclusief: Lijst met 1000 medische zaken gelekt


http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/19/gezondheid/gegevens_igz_in_handen_rtl.xml (http://www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2013/02_februari/19/gezondheid/gegevens_igz_in_handen_rtl.xml)
Reactie KNMG op gelekte lijst RTL

PatiŽnten moeten het zo snel mogelijk weten als de patiŽntveiligheid in gevaar is. Zorgverleners moeten calamiteiten snel melden aan de betrokken patiŽnt. Ook is het cruciaal dat de IGZ scherper toezicht gaat houden. Eventuele maatregelen worden dan ook eerder openbaar. Dit alles is noodzakelijk voor een verantwoorde zorgverlening waarop patiŽnten kunnen vertrouwen.

Publicatie van de lijst met meldingen van calamiteiten die RTL in handen heeft gekregen, zou ernstig inbreuk maken op privacy van betrokkenen en geen zinvolle bijdrage leveren aan patiŽntveiligheid. Artsenfederatie KNMG verwacht dan ook dat RTL geen oneigenlijk gebruik zal maken van deze gegevens.

lees verder (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Reactie-KNMG-op-gelekte-lijst-RTL.htm)
Bron: KNMG http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Reactie-KNMG-op-gelekte-lijst-RTL.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Reactie-KNMG-op-gelekte-lijst-RTL.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 februari 2013, 10:30:11
Citaat
De KNMG is geen voorstander van het Ė lopende het onderzoek Ė publiceren van meldingen die worden gedaan bij de IGZ. Dat zegt de artsenfederatie in een reactie op een voorstel van de NPCF om de meldingen geanonimiseerd te publiceren op de website van de IGZ. Hierbij zouden artsen en zorginstellingen wat de patiŽntenorganisatie betreft de mogelijkheid moeten krijgen om commentaar te plaatsen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/128402/igzmelding-pas-publiceren-na-onderzoek.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/128402/igzmelding-pas-publiceren-na-onderzoek.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 21 februari 2013, 12:22:38
Het anoniem publiceren van meldingen door IGZ brengt al snel het gevaar van herleidbaarheid tot een individuele patiŽnt met zich mee. Zeker bij bijzondere ingrepen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 februari 2013, 12:31:44
Het anoniem publiceren van meldingen door IGZ brengt al snel het gevaar van herleidbaarheid tot een individuele patiŽnt met zich mee. Zeker bij bijzondere ingrepen.

Het is tevens onjuist om meldingen te publiceren, niet iedere melding is gegrond.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 21 februari 2013, 12:36:27
Inderdaad het melden is bedoeld voor kwaliteitsverbetering en niet als schandpaal.
Het is overigens nog maar de vraag of het melden bij de IGZ nog wel zo effectief is.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 februari 2013, 13:22:07
Een herkenbare column geschreven door Marcel Levi, internist in het AMC.

Citaat
Afgelopen week werd ik ís nachts gebeld door de dienstdoende arts-assistent interne geneeskunde over een 61-jarige vrouw met een ernstige pneumonie na een niertransplantatie en ontregelde diabetes mellitus. We waren het snel eens over het te voeren beleid. De arts-assistent had vanwege een trage, onregelmatige pols ook de cardioloog in consult gevraagd. Ik vond de behandelsuggesties van de cardioloog niet zo begrijpelijk en vroeg mijn arts-assistent welke cardioloog het consult had verricht. Zij moest mij het antwoord schuldig blijven. Ik vond het opmerkelijk dat ze de naam van een collega met wie ze zojuist had overlegd niet kon reproduceren.

http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/128370/wie-is-mijn-dokter.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/128370/wie-is-mijn-dokter.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: zwelgje op 21 februari 2013, 14:28:05
Het is tevens onjuist om meldingen te publiceren, niet iedere melding is gegrond.

Wat bedoel je met "niet gegrond", hetzelfde als in straf en (ander) publiek recht ?  Dat er een melding wordt gedaan, maar de inspectie oordeelt dat er geen tuchtrechtszaak volgt?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 februari 2013, 14:32:09
Wat bedoel je met "niet gegrond", hetzelfde als in straf en (ander) publiek recht ?  Dat er een melding wordt gedaan, maar de inspectie oordeelt dat er geen tuchtrechtszaak volgt?

Inderdaad, het is een vreemde zaak als een melding niet gegrond is een arts al aan de digitale schandpaal is gehangen omdat de media en het volk dat prettig vinden.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 februari 2013, 10:07:21
Citaat
PatiŽnten die in kritieke conditie op de intensive care geraken, vertonen een sterke daling van het circulerende actieve schildklierhormoon. Dit door vasten versterkte proces heeft waarschijnlijk een voordelige functie voor het organisme, stellen onderzoekers van de KU Leuven en het AMC

http://www.ntvg.nl/publicatie/onderdrukking-schildklier-bij-ziekte-lijkt-beschermend/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/onderdrukking-schildklier-bij-ziekte-lijkt-beschermend/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 februari 2013, 10:25:30
Hoera! De ING Exellence trofee wordt dit jaar wederom uitgereikt aan de beste zorgmanager van ons land.

Citaat
Genomineerden Zorgmanager van het Jaar

De genomineerden voor de prijs Zorgmanager van het Jaar 2013 zijn Olof Suttorp, bestuursvoorzitter van het Amphia Ziekenhuis in Breda, Thea Heeren, bestuursvoorzitter van GGZ Centraal in Amersfoort en Wim Kos, voorzitter van de raad van bestuur van gehandicaptenzorginstelling ASVZ in Sliedrecht.

http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2013/2/Genomineerden-Zorgmanager-en-Talent-van-het-Jaar-1180855W/ (http://www.zorgvisie.nl/Personeel/Nieuws/2013/2/Genomineerden-Zorgmanager-en-Talent-van-het-Jaar-1180855W/)

Citaat
Olof Suttorp van het Amphia Ziekenhuis verdiende over 2010 ruim 12-duizend euro meer dan over 2009. De voorzitter van de Raad van Bestuur zit met ruim 293-duizend euro boven de eigen gestelde beloningscode.
http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2011-08-02/top-amphia-tegen-regels-meer-gaan-verdienen (http://www.bredavandaag.nl/nieuws/economie/2011-08-02/top-amphia-tegen-regels-meer-gaan-verdienen)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 februari 2013, 15:18:01
De Arnhemse uroloog Van Balken waarschuwt de burgers van Nederland omdat de vrije artsenkeuze in het geding komt.

Citaat
Het kan u gezien de ophef nauwelijks ontgaan zijn: de vrije artsenkeuze staat op de tocht. Of netter: de restitutiepolis zou met ingang van januari 2014 geen basispakketpolis meer mogen zijn. Alle basiszorg dient dan als het aan de minister ligt via naturapolissen te worden geregeld, wat betekent dat patiŽnten allťťn kosten vergoed krijgen als hun verzekeraar ook een contract afgesloten heeft met wie die zorg verleende.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/128503/Prostitutiepolis.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/128503/Prostitutiepolis.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 februari 2013, 10:18:41
Citaat
Tijdens openboektentamens duiken geneeskundestudenten veelvuldig in hun boeken en hebben zij per vraag ongeveer 5 minuten nodig. Dat schrijven Andrie Westerkamp en collegaís van de Rijksuniversiteit Groningen in Medical Teacher

http://www.ntvg.nl/publicatie/student-zoekt-bijna-alle-tentamenvragen-op/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/student-zoekt-bijna-alle-tentamenvragen-op/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 februari 2013, 10:32:28
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt dat elke onnodige operatie er een teveel is. Het tegengaan van verspilling van zorggelden is een gezamenlijke opdracht voor artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiŽnten. Maar het gaat er ook om dat elke patiŽnt de zorg krijgt die hij nodig heeft, stelt de OMS. De beroepsvereniging herkent zich niet in het beeld dat er jaarlijks tienduizenden onnodige operaties zouden worden uitgevoerd. RTL nieuws berichtte hier afgelopen weekeinde over naar aanleiding van een berekening door zorgverzekeraar CZ op basis van kerncijfers uit 2010.

Europees onderzoek wijst Nederland al jaren aan als het land met de beste gezondheidszorg met de minste artsen en de minste operaties per inwoner. Daarnaast wijst de OMS erop dat er in 2010 bindende afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid over een budgettaire begrenzing voor de medisch-specialistische zorg. Het is daarom onjuist te stellen dat een volumeprikkel in het bekostigingssysteem leidt tot het doen van zoveel mogelijk operaties.

De OMS benadrukt dat het de medische professional moet zijn die op basis van de richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen de zorgvraag beoordeelt. Dat de zorgverlener hierover verantwoording aflegt aan in de eerste plaats de patiŽnt is van groot belang. Het idee van CZ om een financiŽle vergoeding in te stellen voor Ďkijk- en luistertijdí juicht de OMS toe.

OMS-voorzitter Frank de Grave zet vraagtekens bij de actualiteit van de cijfers van CZ. Tegelijk roept hij CZ en andere zorgverzekeraars op samen met de OMS en de ziekenhuizen de krachten te bundelen bij het maken van een actueel en landelijk overzicht van zogeheten praktijkvariatie tussen verschillende ziekenhuizen.

Scherpe richtlijnen voor artsen dragen bij aan het terugdringen van praktijkvariatie, blijkt uit cijfers van de OMS. Zo is bijvoorbeeld het aantal operaties aan lage rughernia in Nederland verminderd van 11.000 in 2010 naar 9.000 in 2012 na het aanscherpen van de richtlijn. De OMS laat samen met de wetenschappelijke verenigingen doorlopend nieuwe en aangescherpte richtlijnen opstellen. ĎHet zou goed als het vele werk van wetenschappelijke verenigingen voor het maken van richtlijnen wordt ondersteund door zorgverzekeraarsí, meent voorzitter De Grave.

http://www.orde.nl (http://www.orde.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 februari 2013, 16:30:12
PatiŽnten die ernstige afwijkingen hebben aan hun kransslagaders kunnen beter worden geopereerd dan gedotterd. Na een openhartoperatie (bypass) is hun kans om te overlijden aan de vaatziekte aanzienlijk kleiner. Ook krijgen patiŽnten minder vaak een nieuwe vernauwing of een hartinfarct. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere het Erasmus MC, dat online is gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

In Nederland ondergaan jaarlijks ruim 38.000 mensen een dotterbehandeling. Daarbij wordt de vernauwing in de kransslagaders opgeheven door een ballonnetje in de aderen op te blazen en de aderen eventueel te Ďstuttení met een stent. Een bypassoperatie is veel ingrijpender dan een dotterbehandeling en wordt daarom veel minder vaak (4500 keer per jaar) gedaan. Welke behandeling de patiŽnt krijgt, hangt af van de ernst van de verstopping. Maar als de arts twijfelt, zal hij eerder kiezen voor een dotterbehandeling.  Bij een bypassoperatie plaatst de chirurg een stukje ader (uit bijvoorbeeld het been) om ťťn of meerdere vernauwingen in de kransslagader. Het bloed stroomt dan via een nieuwe route.

Een openhartoperatie blijkt de beste optie voor patiŽnten die ernstige verstoppingen hebben of die vernauwingen hebben op meerdere plekken. ĎíZe overlijden minder vaak aan een hartinfarctí, zegt Pieter Kappetein, hoogleraar Cardio-thoracale chirurgie in het Erasmus MC. Kappetein onderzocht gedurende vijf jaar 1800 patiŽnten die uitgebreide vaatafwijkingen hadden en die een operatie of een dotterbehandeling hadden gekregen. Van de patiŽnten die een operatie hadden ondergaan, overleed 5,3 procent binnen vijf jaar aan een hartinfarct. Bij de mensen die gedotterd waren, was dat 9 procent. Ook hadden de geopereerde patiŽnten minder vaak nieuwe vernauwingen (zoín 50% reductie).

Van alle patiŽnten met ernstige verstoppingen is 70 procent beter af na een operatie. Als de verstoppingen minder ernstig zijn, en op bepaalde plekken zitten  kan dotteren toch een goede optie zijn. Kappetein benadrukt dat dotteren sowieso een goede behandeling blijft voor patiŽnten die geen uitgebreide of ingewikkelde verstoppingen hebben.

Erasmus MC Persbericht http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2013/4062475/ (http://www.erasmusmc.nl/perskamer/archief/2013/4062475/)

The Lancet doi: 10.1016/S0140-6736(08)61345-8.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 februari 2013, 12:41:44
Een blog geschreven door Arnhemse internist-intensivist Frank Bosch.

Citaat
Citaat
De vraag in de kop wordt vaak gesteld bij een acute opname in het ziekenhuis. Vaak is dat het geval bij een oudere patiŽnt die al meerdere aandoeningen onder de leden heeft (bijvoorbeeld een gemetastaseerde maligniteit) of opgenomen wordt uit een verpleegtehuis.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Frank-Bosch/Blogbericht-Frank-Bosch/128588/O-mevrouw-nog-een-laatste-vraag-wilt-u-nog-gereanimeerd-worden.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Frank-Bosch/Blogbericht-Frank-Bosch/128588/O-mevrouw-nog-een-laatste-vraag-wilt-u-nog-gereanimeerd-worden.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 27 februari 2013, 10:38:43
Mensen die kort en slecht slapen hebben een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Maar dat geldt niet voor mensen die weliswaar kort slapen, maar fris opstaan. Onderzoekers van het RIVM en Wageningen University hebben bij twintigduizend personen de slaapduur en de kwaliteit van hun slaap in relatie gebracht met het optreden van hart- en vaatziekten. Onderzoekster Marieke Hoevenaar-Blom hoopt op dit onderzoek 1 maart te promoveren aan Wageningen University, onderdeel van Wageningen UR.

Het onderzoeksteam stelde vast dat mensen die korter dan zes uur slapen gemiddeld vijftien procent meer kans hebben op hart- en vaatziekten dan mensen die zeven uur slapen. Korte slapers die ook nog eens slecht slapen hebben dubbel pech. In het onderzoek blijkt die groep een 65% hoger risico op hart- en vaatziekten te hebben in vergelijking met mensen die zeven uur goed slapen. Korte slapers die fris en uitgerust uit bed stappen hebben een gelijk risico op hart- en vaatziekten als mensen die zeven uur goed slapen.

De onderzoekers denken dat de korte slapers die uitgerust opstaan een hoge slaapkwaliteit hebben. Het team constateerde geen extra risico voor langslapers (meer dan negen uur) hoewel die relatie in eerdere, soortgelijke studies wel aan het licht kwam.

Met die uitkomsten vult slaap het rijtje traditionele leefstijlfactoren aan Ė gezonde voeding, niet roken, matig alcohol drinken en voldoende bewegen. De groep mensen die deze Ďleefregelsí volgt heeft een 57% lager risico op hart- en vaatziekten en zelfs 2/3 minder kans op sterfte hieraan. Dit in vergelijking met personen die hoogstens ťťn van deze leefstijlfactoren navolgen. Gezonde leefstijl gecombineerd met goed slapen verlaagt het risico tot 65%, terwijl het overlijdensrisico door hart- en vaataandoeningen zelfs 83% lager is.

Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van een omvangrijke dataset (het MORGEN-project van het RIVM) waarvoor gegevens bij 20.000 personen uit Amsterdam, Doetinchem en Maastricht zijn verzameld over eetgewoonten, leefstijl en risicofactoren. Ook werd geregistreerd of zij in de tien tot vijftien jaar na de start van het onderzoek aan hart- of vaatziekten leden of overleden.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Korte_en_slechte_slaper_heeft_hogere_kans_op_hart_en_vaatziekten (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Korte_en_slechte_slaper_heeft_hogere_kans_op_hart_en_vaatziekten)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 27 februari 2013, 15:39:13
Citaat
Floris Italianer, die in mei aantreedt als de nieuwe directeur van de Hartstichting, kreeg eind 2010 bij zijn vorige werkgever een afkoopsom van bijna 1 ton. Dat blijkt uit de lijst met beloningen in de semipublieke sector uit dat jaar.

Italianer trad in de zomer van 2009 in dienst als bestuurder van DBC Onderhoud, een organisatie die is belast met de ontwikkeling van het financieringssysteem van de diagnose behandelcombinaties (dbcís) in de zorg. Anderhalf jaar later, in oktober 2010, maakte de organisatie bekend dat Italianer en zijn medebestuurder Anna van Poucke opstapten als gevolg van een verschil van inzicht met de raad van toezicht. Wat de precieze achtergrond van hun vertrek was, werd nooit openbaar.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128675/directeur-hartstichting-kreeg-eerder-afkoopsom.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128675/directeur-hartstichting-kreeg-eerder-afkoopsom.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 februari 2013, 08:45:16
Petitie voor verpleegkundige in bestuur VUmc

Interim-bestuursvoorzitter Fred Plukker van het VUmc heeft een petitie met ruim 700 handtekeningen gekregen, bedoeld om een verpleegkundige in de raad van bestuur benoemd te krijgen. Dit meldt Nursing op basis van berichtgeving in het personeelsblad Tracer.

De handtekeningactie is een initiatief van transferverpleegkundige Hans Peltenburg. Toen hij in december vorig jaar tijdens een personeelsbijeenkomst pleitte voor een bestuurder met een verpleegkundige achtergrond, liet de voorzitter van de raad van toezicht Cees Veerman weten dat hij dan maar met handtekeningen moest komen. In totaal hebben 704 mensen de petitie ondertekend.

lees verder (http://www.skipr.nl/actueel/id13896-petitie-voor-verpleegkundige-in-bestuur-vumc-.html)

Bron: Skipr http://www.skipr.nl/actueel/id13896-petitie-voor-verpleegkundige-in-bestuur-vumc-.html (http://www.skipr.nl/actueel/id13896-petitie-voor-verpleegkundige-in-bestuur-vumc-.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 februari 2013, 10:54:04
Citaat
Hoogrisicogroepen screenen op de aanwezigheid van suikerziekte helpt uiteindelijk niet om hart- en vaatproblemen te voorkomen. Dat concluderen Nijmeegse onderzoekers in Annals of Family Medicine

http://www.ntvg.nl/publicatie/670900/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/670900/volledig)

Vascular Outcomes in Patients With Screen-Detected or Clinically Diagnosed Type 2 Diabetes: Diabscreen Study Follow-up http://www.annfammed.org/content/11/1/20 (http://www.annfammed.org/content/11/1/20)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 februari 2013, 11:00:43
Citaat
Huisartsen onderkennen soms pas laat dat een patiŽnt zal overlijden, zeker bij een andere ziekte dan kanker. Dat is een van de bevindingen uit een promotieonderzoek naar palliatieve zorg van arts-onderzoeker Susanne Claessen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128710/huisartsen-onderkennen-sterven-soms-laat.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/128710/huisartsen-onderkennen-sterven-soms-laat.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 28 februari 2013, 22:27:26
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Wetenschappelijke Verenigingen zien in de Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een aantal aanknopingspunten voor de concentratie van de complexe spoedeisende zorg. Bij het concentreren en spreiden van acute zorg moet kwaliteit en bereikbaarheid voor elke patiŽnt voorop staan. De OMS en de Wetenschappelijke Verenigingen pleiten voor oprichting van een College Acute Zorg.
 
Het ZN-advies belicht alleen het complexe deel  van de spoedeisende zorg. Een geÔntegreerde visie over de hele acute zorg is nodig. Zo zien we steeds meer zieke oudere patiŽnten met meerdere aandoeningen op de spoedeisende hulppost. Juist de professionals die de patiŽnten op de spoedeisende hulp zien, weten als geen ander dat voor iedere patiŽnt een andere behandeling geldt. Het kan gebeuren dat een patiŽnt terug moet naar de huisarts, doorverwezen wordt naar een gespecialiseerde afdeling of zo snel mogelijk naar de operatietafel moet.
 
Er zijn inmiddels verschillende adviezen verschenen over de acute zorg die allemaal van toegevoegde waarde zijn. Daarom is het nu tijd voor de oprichting van een College Acute Zorg waarin de medisch specialisten, patiŽnten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen en verpleegkundigen deelnemen. Dit College kan op korte termijn van start gaan met als doel een toekomstgerichte inrichting van de hele keten acute zorg die altijd bereikbaar is voor elke patiŽnt.

http://www.orde.nl (http://www.orde.nl)

bedankt voor de info dokter 024! , altijd goed om dit soort informatie tot ons te nemen, zijn w etenminste voorbereid op wat er qua visie wordt ontwikkeld en besloten ;-)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 februari 2013, 22:34:27
bedankt voor de info dokter 024! , altijd goed om dit soort informatie tot ons te nemen, zijn w etenminste voorbereid op wat er qua visie wordt ontwikkeld en besloten ;-)

Hoef je mij niet voor te bedanken, het is gewoon een nieuwsbericht. Je dankbetuiging kun je hier kwijt http://www.orde.nl/over-oms/wat-is-de-oms/contact.html (http://www.orde.nl/over-oms/wat-is-de-oms/contact.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 2 maart 2013, 20:02:19
Cardioloog Marcel Daniels is morgen te gast bij het TV programma (zondag 12.10uur Nederland 1) over de negatieve beeldvorming rond medisch specialisten
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Saanniee op 4 maart 2013, 09:14:44
Huisartsen kunnen de hormoonpil Diane-35-pil beter niet meer voorschrijven aan nieuwe patiŽnten. Dat advies geeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Een totaal verbod op de pil, zoals Frankrijk heeft aangekondigd, is volgens het CBG niet nodig. Het wil eerst de resultaten afwachten van een Europees onderzoek naar de pil, die in mei worden verwacht.

Tegen acne
Voor zover bekend is Diane-35 niet gevaarlijk voor vrouwen die het medicijn al langere tijd slikken. Het CBG adviseert om de pil alleen voor te schrijven als middel tegen acne, en niet als anticonceptiemiddel.
Dit weekend werd bekend dat in Nederland mogelijk tien vrouwen zijn overleden door de pil. De meesten zijn jonge vrouwen die overleden aan trombose of longembolie.

Brief Schippers
Minister Schippers van Volksgezondheid noemde de berichten verontrustend. Deze week stuurt ze een brief naar de Tweede Kamer, waarbij ze ook zal ingaan op dit nieuwe advies van het CBG.
Diane-35 wordt in Nederland door zo'n 160.000 vrouwen gebruikt.

http://nos.nl/artikel/480560-geen-diane35-voor-nieuwe-patient.html (http://nos.nl/artikel/480560-geen-diane35-voor-nieuwe-patient.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Saanniee op 4 maart 2013, 09:31:01
De eerste baby is genezen van hiv door binnen dertig uur na de geboorte hiv-remmers te geven.

Mogelijk helpt deze doorbraak om hiv bij kinderen uit de weg te ruimen, zeiden de onderzoekers onder leiding van het John Hopkins kinderziekenhuis zondagavond op een conferentie in Atlanta (de samenvatting komt vannacht online). Deze kinderen hoeven dan niet meer levenslang medicijnen te gebruiken.
Een vrouw die seropositief is, kan hiv tijdens de zwangerschap en tijdens de geboorte overdragen op haar kind. In dit geval kreeg de baby direct na de geboorte hiv-remmers, waardoor waarschijnlijk is voorkomen dat er slapende cellen zijn ontstaan waarin het virus zich als het ware kan verstoppen.
Juist deze cellen zorgen er bij veel hiv-patiŽnten voor dat ze worden geÔnfecteerd zodra ze met hun therapie zijn gestopt.

Antivirussen
Normaal gesproken krijgen babyís die hiv blijken te hebben na de geboorte gedurende zes weken een preventieve combinatie van antivirussen. Dit om te voorkomen dat ze door het aidsvirus worden geÔnfecteerd.
Als dat toch gebeurt, krijgen ze medicijnen om de ziekte te behandelen. Die moeten ze vervolgens hun leven lang innemen.

Hoopvol
Hoewel dit onderzoek hoopvol is voor pasgeboren babyís met hiv, willen de onderzoekers nog liever voorkomen dat babyís geÔnfecteerd worden door hun moeder. Als een seropositieve moeder de juiste medicijnen krijgt, heeft ze 98 procent kans om een baby zonder hiv te krijgen.

http://www.nu.nl/wetenschap/3357985/eerste-baby-genezen-van-hiv.html (http://www.nu.nl/wetenschap/3357985/eerste-baby-genezen-van-hiv.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 maart 2013, 11:28:26
Citaat
Volwassenen die voor hun 50e verjaardag een beroerte of TIA doormaken, krijgen vaker dan gedacht daarna 1 of meer epileptische insulten. Na gemiddeld 9 jaar follow-up heeft 11,3% tenminste 1 insult gehad, en 5,6% meerdere. Na een hersenbloeding is het risico het hoogst (31%) en na een TIA het laagst (5%). Een ischemische beroerte leidt in deze leeftijdsgroep bij 16% tot ten minste 1 insult.

Dat blijkt uit gegevens van een prospectieve cohortstudie met 697 patiŽnten die in de periode 1980-2010 met een eerste hersenbloeding, herseninfarct of TIA werden opgenomen in het UMC St Radboud

http://www.ntvg.nl/publicatie/meer-insulten-na-beroerte-bij-jonge-volwassenen/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/meer-insulten-na-beroerte-bij-jonge-volwassenen/volledig)

Post-Stroke Epilepsy in Young Adults: A Long-Term Follow-Up Study http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055498 (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0055498)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 5 maart 2013, 12:22:44
Citaat
Artsen werken defensiever na negatieve berichtgeving

Ruim een kwart van de Nederlandse artsen stelt zich de laatste maanden anders op naar patiŽnten door de negatieve berichtgeving in de media over disfunctionerende artsen en afdelingen. Artsen wijzen patiŽnten meer op mogelijke risicoís en complicaties, vragen meer beeldvormende onderzoeken aan of laten patiŽnten tekenen voor het afgesproken beleid. Dat blijkt uit een peiling van Mednet, onder ruim 400 medisch specialisten en huisartsen. In Mednet nr. 3, dat rond 20 maart verschijnt, verschijnt een artikel over dit onderwerp.


lees verder (http://www.mednet.nl/nieuws/id6888-artsen-werken-defensiever-na-negatieve-berichtgeving.html)
Bron: Mednet http://www.mednet.nl/nieuws/id6888-artsen-werken-defensiever-na-negatieve-berichtgeving.html (http://www.mednet.nl/nieuws/id6888-artsen-werken-defensiever-na-negatieve-berichtgeving.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 maart 2013, 18:16:08
Citaat
SAN DIEGO (NNS) -- Naval Medical Center San Diego (NMCSD) performed a revolutionary medical procedure known as Ex-utero Intrapartum Treatment (EXIT) Feb. 27.

An EXIT procedure is performed for a fetus at critical risk for airway obstruction at birth. The goal of the procedure is to secure an airway for the fetus to allow routine neonatal resuscitation afterward.

Cmdr. Matthew Brigger, NMCSD's pediatric otolaryngologist and Residency Program director Otolaryngology Department, Lt. Cmdr. Whitney You, head of maternal fetal medicine, staff nurses and hospital corpsmen successfully performed the EXIT procedure on Alina Bardos, 26, wife of Marine Sgt. Brandon Bardos, assigned to Marine Corps Base Hawaii Kaneohe Bay, and her infant son, Charlie.

Foto + volledige artikel http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=72496 (http://www.navy.mil/submit/display.asp?story_id=72496)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 maart 2013, 08:28:07
Wetenschap en geloof gaan samen
Door: Cors Visser en Chris Kruse, directeur ForumC (centrum voor geloof, wetenschap en samenleving); bijzonder hoogleraar geneesmiddelenonderzoek − 05/03/13, 21:00

Een hoogleraar getuigt van een godswonder en dat leidt tot heftige discussies (Trouw, 25 februari). Die heftigheid lijkt vaak gevoed te worden door drie misverstanden: wetenschappers zijn volstrekt neutrale feitenwaarnemers, de wetenschap verklaart alles en er vindt per definitie een botsing plaats tussen wetenschap en geloof.


lees verder (http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3404002/2013/03/05/Wetenschap-en-geloof-gaan-samen.dhtml)
Bron Trouw http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3404002/2013/03/05/Wetenschap-en-geloof-gaan-samen.dhtml (http://www.trouw.nl/tr/nl/6700/Wetenschap/article/detail/3404002/2013/03/05/Wetenschap-en-geloof-gaan-samen.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 6 maart 2013, 10:08:37
Citaat
Het debat over de veiligheid in de Nederlandse ziekenhuizen, dreigt uit te monden in een heksenjacht. Dat vindt cardioloog Marc DaniŽls Ėtevens bestuurslid van de Orde van Medisch Specialisten (OMS).

ďNiet elk medisch incident is meteen een calamiteitĒ, aldus DaniŽls zondag in het tv-programma Buitenhof. ďEen arts moet open zijn over dingen die fout gaan, maar als hij dan uit zijn schulp kruipt, dan moet niet zijn hoofd er worden afgehakt.'' DaniŽls reageerde op de misstanden in de medische wereld die recent in de publiciteit kwamen.

http://www.skipr.nl/actueel/id13932-bestuurder-oms-hekelt-amerikaanse-toestanden.html (http://www.skipr.nl/actueel/id13932-bestuurder-oms-hekelt-amerikaanse-toestanden.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 maart 2013, 22:12:56
Massaal verzet ziekenhuispersoneel tegen Down-abortus

Honderden medewerkers van het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede verzetten zich tegen de beslissing om voortaan in hun ziekenhuis abortus mogelijk te maken bij het Downsyndroom.

Actualiteitenprogramma De Vijfde Dag citeert vanavond uit een brandbrief aan de Raad van Bestuur waarin het personeel haar grote teleurstelling uitspreekt over het loslaten van de bescherming van het menselijk leven. Bijna driehonderd medewerkers roepen het bestuur op haar besluit te heroverwegen.

Het Gelderse ziekenhuis besloot eind december dat ouders die een kindje verwachten met het syndroom van Down kunnen kiezen voor afbreking van de zwangerschap. Tot voor kort was dat in de Gelderse Vallei onmogelijk. Het ziekenhuis baseert haar normen en waarden op de christelijke traditie. Het bestuur zegt na zorgvuldige afweging tot deze verruiming van het beleid te hebben besloten.

De honderden medewerkers roepen het bestuur op terug te komen op dat besluit omdat veel personeelsleden vanuit hun geloofs- of levensovertuiging hun werk doen met "respect voor het leven dat aan ons en anderen is gegeven". Daarnaast zeggen ze geconfronteerd te worden met veel vragen van inwoners uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Naast het personeel komen ook burgers en kerken uit de omgeving van het ziekenhuis in actie.

De orthodox-christelijke vakbond RMU (Reformatorische Maatschappelijke Unie) ondersteunt het ziekenhuispersoneel in haar actie: ďHet zou goed zijn als het ziekenhuis haar eigen koers zou durven blijven varen en niet mee gaat bewegen met andere ziekenhuizen.Ē aldus Peter Schalk, directeur van de RMU vanavond in De Vijfde Dag.
http://www.rmu.org/nieuws/+massaal+verzet+ziekenhuispersoneel+tegen+downabortus+_745 (http://www.rmu.org/nieuws/+massaal+verzet+ziekenhuispersoneel+tegen+downabortus+_745)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 maart 2013, 22:42:51
Ede, Öfebruari 2013

Raad van Bestuur Ziekenhuis Gelderse Vallei
Willy Brandtlaan 10
6716 RP Ede

Cc: Gynaecologen Ziekenhuis Gelderse Vallei      
Medisch Ethische Commissie Ziekenhuis Gelderse Vallei

Betreft: toevoeging medisch ethisch beleid bij zwangerschapsafbreking

Geachte leden van de Raad van Bestuur, Geachte gynaecologen,

Wij, medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei, voelen ons erg betrokken bij ons ziekenhuis.

Dagelijks werken wij met veel enthousiasme aan kwalitatief hoogwaardige patiŽntenzorg.

De beschreven kernwaarden binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei: PatiŽntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend zijn ook voor ons belangrijke uitgangspunten in de zorg.

Een belangrijke, gezamenlijke, drijfveer in ons handelen hierbij is respect voor het leven dat aan ons en anderen is gegeven. Voor een aantal van ons heeft dit te maken met onze levensovertuiging, voor anderen onder ons met de persoonlijke visie op het leven en de beschermwaardigheid hiervan.

Door ons werk binnen het ziekenhuis ervaren we voortdurend hoe kwetsbaar het menselijk leven is en waarderen we des te meer het leven, de gezondheid en de mogelijkheden welke wij zelf gekregen hebben.

Het was daarom voor ons een grote teleurstelling te vernemen dat ook binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei de mogelijkheid gegeven is voor zwangerschapsafbreking bij een trisomie 21 afwijking. De toevoeging is daarbij gegeven dat deze situatie zich incidenteel zal voordoen.

Naast dat het besluit de nodige impact op ons als medewerkers heeft, worden wij geconfronteerd met veel vragen van de inwoners uit het verzorgingsgebied van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Zeker in de ruime omgeving rond ons ziekenhuis werd tot voor kort de bescherming van het menselijk leven als belangrijke klantwaarde van Ziekenhuis Gelderse Vallei gezien.

We hebben ons hierin tot voor kort positief kunnen onderscheiden van andere ziekenhuizen. Juist in een deel van Nederland waarin dit extra gewaardeerd wordt!

We willen u daarom vriendelijk vragen het genomen besluit in heroverweging te nemen.

We zien met belangstelling uw reactie tegemoet.
Hoogachtend,

Ondertekend door bijna 300 medewerkers, namen bij de redactie bekend.
http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/brief-draai-abortusbesluit-terug/ (http://www.eo.nl/tv/devijfdedag/artikel-detail/brief-draai-abortusbesluit-terug/)

Respect voor deze medewerkers  O0
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 7 maart 2013, 09:42:52
Citaat
Er is sinds elf weken een milde maar langdurige griepepidemie in Nederland. Het aantal nieuwe griepgevallen was afgelopen week lager dan in de voorgaande 5 weken

http://www.nivel.nl/dossier/wekelijkse-griepcijfers-nederland (http://www.nivel.nl/dossier/wekelijkse-griepcijfers-nederland)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 maart 2013, 10:29:42
Citaat
PatiŽnten met een exacerbatie van chronisch obstructief pulmonaallijden (COPD) presteren slechter op neuropsychologische tests dan COPD-patiŽnten die geen gedecompenseerde ziekte hebben. De oorzaak van deze associatie is nog niet duidelijk, schrijven Britse onderzoekers in Chest

http://www.ntvg.nl/publicatie/ernstige-copd-geassocieerd-met-cognitieproblemen/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/ernstige-copd-geassocieerd-met-cognitieproblemen/volledig)

Cognitive Dysfunction in Patients Hospitalized with Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1559992 (http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1559992)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 maart 2013, 10:57:14
Prof. dr. Henk-Jan Out, bijzonder hoorleraar farmaceutische geneeskunde aan het UMC St. Radboud Nijmegen heeft een blog geschreven na alle ophef in de media over anticonceptiemiddelen.

Citaat
Geneesmiddelen worden uitgebreid getest op veiligheid en werkzaamheid voordat ze op de markt komen. Gezondheidsautoriteiten maken een afweging tussen voor- en nadelen en beslissen dan over toelating. Het van de markt halen van geneesmiddelen kan aangewezen zijn omdat grootschalig gebruik inmiddels duidelijk heeft gemaakt dat de voordelen niet meer opwegen tegen de risicoís.

Lees verder: http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Blog-Henk-Jan-Out/blog-henk-jan-out/129137/Haal-geen-anticonceptiepillen-van-de-markt.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Blog-Henk-Jan-Out/blog-henk-jan-out/129137/Haal-geen-anticonceptiepillen-van-de-markt.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 maart 2013, 10:17:36
De KNMG en NVK  betreuren de uitspraken van de voorzitter van de centrale deskundigen commissie late zwangerschapsafbreking en levensbeŽindiging bij pasgeborenen  in NRC Handelsblad (024: http://www.nrc.nl/nieuws/2013/03/08/artsen-zwijgen-over-levensbeeindiging-pasgeboren-baby/ (http://www.nrc.nl/nieuws/2013/03/08/artsen-zwijgen-over-levensbeeindiging-pasgeboren-baby/) ). Volgens de voorzitter zouden neonatologen regelmatig actieve levensbeŽindiging bij pasgeborenen uitvoeren zonder dit te melden aan de centrale deskundigencommissie. De KNMG en NVK delen deze mening niet.

Het is bekend dat binnen de beroepsgroep onzekerheid bestaat over de precieze criteria voor het al dan niet melden van actieve levensbeŽindiging. Sommige medische handelingen rond het levenseinde liggen dichterbij palliatieve zorg dan bij levensbeŽindiging. De KNMG en NVK verwachten daarom dit voorjaar een rapport af te ronden waarin antwoord wordt gegeven op belangrijke vragen rond medische beslissingen rond het levenseinde van deze groep pasgeborenen.

De evaluatie van de Regeling voor de centrale deskundigencommissie, die momenteel door Zon-Mw wordt uitgevoerd en na de zomer uitkomt, zal mogelijk inzicht geven in de vraag of, en hoe vaak actieve levensbeŽindiging bij pasgeborenen voorkomt. De KNMG en NVK vinden het onjuist om op deze evaluatie vooruit te lopen.

De geboorte van een baby met zeer ernstige afwijkingen is zowel voor de ouders als voor het behandelteam een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis. De KNMG en NVK vinden het dan ook van groot belang dat behandelbeslissingen rond deze kwetsbare groep patiŽnten transparant worden genomen, en dat artsen verantwoording afleggen over deze beslissingen. De KNMG en NVK betreuren het dat er mogelijk bij ouders, artsen en samenleving onrust is ontstaan over uitingen van de voorzitter van de deskundigencommissie.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-en-NVK-distantieren-zich-van-uitspraken-over-levensbeeindiging-pasgeborenen.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-en-NVK-distantieren-zich-van-uitspraken-over-levensbeeindiging-pasgeborenen.htm)

NVK = Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 maart 2013, 10:25:47
Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker hebben de aanval geopend op de tabakslobby via de website www.tabaknee.nl (http://www.tabaknee.nl) .

Momenteel is de website onbereikbaar, mogelijk vanwege de drukte.

Diverse overheidsfunctionarissen en bedrijven worden er aan de kaak gesteld. (de dames hebben gekozen voor een harde toon ;) )
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 maart 2013, 11:22:27
Citaat
San Francisco, CA - Whole-body computed tomography (CT) scans of mummies from four geographical regions across a period of 4000 years suggest that atherosclerosis was more common in ancient populations than previously believed [1] Studying individuals from ancient Egypt, ancient Peru, ancestral Puebloans of southwestern America, and hunter-gatherers from the Aleutian Islands, researchers were able to identify atherosclerosis in more than one-third of the mummified specimens, raising the possibility that humans have a natural predisposition to the disease.

"Our findings greatly increase the number of ancient people known to have atherosclerosis and show for the first time that the disease was common in several ancient cultures with varying lifestyles, diets, and genetics, across a wide geographical distance and over a very long span of human history," according to the researchers. "These findings suggest that our understanding of the causative factors of atherosclerosis is incomplete and that atherosclerosis could be inherent to the process of human aging."

The study is published March 10, 2013 in the Lancet to coincide with a presentation here at the American College of Cardiology 2013 Scientific Sessions.

http://www.theheart.org/article/1515041.do (http://www.theheart.org/article/1515041.do)

Atherosclerosis across 4000 years of human history: the Horus study of four ancient populations http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S014067361360598X.pdf (http://download.thelancet.com/flatcontentassets/pdfs/S014067361360598X.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 maart 2013, 17:27:58
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) gaat haar leden actief wijzen op bestaande richtlijnen over het gebruik van morfine bij patiŽnten in de laatste levensfase. De OMS is geschrokken van bevindingen van actualiteitenprogramma Nieuwsuur over oneigenlijk gebruik van morfine bij terminale patiŽnten. Deskundigen wijzen in de uitzending op de risicoís. Bovendien is het niet volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en leidt het tot uitholling van de euthanasiewet.
 
In de uitzending van Nieuwsuur op 11 maart 2013 wordt gesteld dat jaarlijks naar schatting 550 patiŽnten sterven aan een overdosis morfine. ĎEen verborgen vorm van euthanasieí, aldus Nieuwsuur. ĎDat hoort niet, dat vind ik 550 keer te veel. Het zou incidenteel eens een keer kunnen gebeuren, maar niet 550 keerí, zegt OMS-bestuurder Marcel DaniŽls in de uitzending. Hij verklaart dit onder andere door onvoldoende kennis van specialisten over de richtlijnen op dit gebied. OfficiŽle euthanasie wordt in Nederland vooral uitgevoerd door de huisarts. In slechts vijf procent van de officiŽle gevallen ligt de patiŽnt in het ziekenhuis en is er een medisch specialist bij betrokken.
 
Naar aanleiding van de bevindingen van Nieuwsuur gaat de OMS nu actief haar leden wijzen op de bestaande richtlijnen en treedt in overleg met de koepels van ziekenhuizen en verpleegkundigen. Verder gaan de wetenschappelijke verenigingen van anesthesisten en internisten op de werkvloer in de ziekenhuizen deze kennisachterstand aanpakken.

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)

http://nieuwsuur.nl/onderwerp/483353-morfine-gebruikt-voor-verborgen-euthanasie.html (http://nieuwsuur.nl/onderwerp/483353-morfine-gebruikt-voor-verborgen-euthanasie.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 maart 2013, 10:47:39
Longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker hebben de aanval geopend op de tabakslobby via de website www.tabaknee.nl (http://www.tabaknee.nl) .

Momenteel is de website onbereikbaar, mogelijk vanwege de drukte.

Diverse overheidsfunctionarissen en bedrijven worden er aan de kaak gesteld. (de dames hebben gekozen voor een harde toon ;) )

Er is behoorlijk wat ophef over de website van longartsen Wanda en Pauline. Nieuwsuur en De Wereld Draait Door hadden soms een overeenkomst met dit forum. Het debat wordt veel te vaak gevoerd over de toon en wijze waarop de dames communiceren. Uiteraard vind ik het allemaal wel mee vallen. Ik hou wel van duidelijkheid en ben ontzettend blij dat diverse personen digitaal aan de schandpaal worden gespijkerd.

Philip Morris dreigt met kort geding, minister Schippers spreekt over kwalijke insinuaties en oud-minister Hans Hillen spreekt over hypocriet fanatisme.

Prof. dr. Angela Maas, hoogleraar cardiologie voor vrouwen verbonden aan het Radboud Nijmegen heeft een blog geschreven getiteld de hypocrisie regeert. Ik ben ontzettend blij met deze steunbetuiging aan tabaknee.nl. Het is een goed initiatief van longartsen echter de grootste groep slachtoffers van de rooklobby komt terecht bij cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen.

Ik sluit me graag aan bij de woorden van Angela, de tijd van gedogen is voorbij.

Citaat
De hypocrisie regeert

Gisteren ging de website www.tabaknee.nl (http://www.tabaknee.nl) in de lucht en werden longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker bestookt door de media. Dat aan de rooklobby bloed en geld kleeft is al jaren bekend, maar het mag niet hardop gezegd worden.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Angela-Maas/Blogbericht-Angela-Maas/129325/De-hypocrisie-regeert.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Angela-Maas/Blogbericht-Angela-Maas/129325/De-hypocrisie-regeert.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 maart 2013, 15:57:37
Een bloemlezing aan reacties over deze website:

Citaat
De website Tabaknee.nl van de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker roept verdeelde reacties op. De website heeft gisterochtend platgelegen vanwege een te grote belangstelling. Het aan de 'schandpaal nagelen' van mensen is in Nederland nieuw.

Op zich is het aan de schandpaal nagelen helemaal niet nieuw. Het is nieuw dat medici dit doen en niet schuwen om invloedrijke personen aan de digitale schandpaal te nagelen.

Persoonlijk vind ik het prachtig dat er een aantal mensen ontzettend woest wordt. Ik hecht meer waarde aan de uitspraak van medisch ethicus Willems van het AMC in het Leidsch Dagblad 'Medici moeten juist vaker de barricaden op gaan. Ze moeten hun spreekkamer uit en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door misstanden aan de kaak te stellen. Hun artseneed verplicht hen daartoe.'


http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/129358/Adhesie-en-aversie-voor-longartsen-van-Tabaknee.nl.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/129358/Adhesie-en-aversie-voor-longartsen-van-Tabaknee.nl.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 maart 2013, 11:24:01
Citaat
De spierziekte amyotrofische laterale sclerose (ALS) blijkt zich in de hersenen te verspreiden via zenuwbanen die informatie van het ene naar het andere hersengebied vervoeren, een soort wegennet. ALS verspreidt zich als een prion-achtige ziekte.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/129472/Spierziekte-ALS-verspreidt-zich-als-prionziekte.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-onderzoeken/Nieuwsartikel/129472/Spierziekte-ALS-verspreidt-zich-als-prionziekte.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 maart 2013, 15:56:06
Citaat
Juist wetenschappers moeten de ruimte hebben om dwarse uitspraken te doen. Dat stellen 27 hoogleraren in een open brief waarin zij pleiten voor de vrijheid van wetenschappers om hun persoonlijke opinies te verwoorden.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129510/hoogleraren-komen-op-voor-gelovige-collega.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129510/hoogleraren-komen-op-voor-gelovige-collega.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: HAP-14 op 14 maart 2013, 04:53:02
Citaat
De Europese geneesmiddelenwaakhond EMA begint een onderzoek naar het antibraakmedicijn Domperidon. Het medicijn tegen misselijkheid kan mogelijk hartfalen en hartritmestoornissen veroorzaken.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/129490/Antibraakpil-mogelijk-dodelijk.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/129490/Antibraakpil-mogelijk-dodelijk.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 maart 2013, 12:12:30
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/129490/Antibraakpil-mogelijk-dodelijk.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/129490/Antibraakpil-mogelijk-dodelijk.htm)

Het artikel is een halve waarheid. Het middel staat al minstens 15 jaar ter discussie. Ondanks dat er geen verbod is mag je stellen dat het risico op een hartstilstand bestaat voor iedereen boven een leeftijd van 60 jaar en voor iedereen die meer dan 30mg per dag gebruikt.

Een Brits onderzoek heeft verhoogde natriumwaarden aangetoond bij kinderen die dit middel gebruikten. Het medicijn is zelfs onderwerp van onderzoek door justitie omdat er serieus vermoeden bestaat dat ouders dit middel gebruikt hebben om opzettelijk hun kind om het leven te brengen.

We weten ook dat het het middel via borstvoeding in babies terecht komt. Om het wetenschappelijk te onderbouwen moet je een studie opzetten die geen weldenkend mens in praktijk kan of zou willen uitvoeren. Er zijn enkele publicaties over te vroeg geboren babies die moedermelk krijgen terwijl de moeder dit middel slikt. Deze neonaten kregen een aanval die gezien kan worden als potentieel levensbedreigend. Ook is er bij deze neonaten regelmatig een verlengde QT-tijd gezien op de ECG monitor.

Het zelfde medicijn bestaat ook als vloeistof dat direct in de bloedbaan gespoten moet worden, daarvan weten we al heel lang dat het geneesmiddel ongewenste interacties heeft met andere medicatie, ernstige complicaties geeft als de naald niet goed zit tijdens het toedienen en nog belangrijker de veroorzaker is van hartstilstanden of ernstige hartritmestoornissen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 maart 2013, 12:22:30
Op de afbeelding klikken: http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/20th-century-death/ (http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/20th-century-death/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 maart 2013, 12:24:55
Citaat
Een nieuw coronavirus is opgedoken in het Midden-Oosten. Virologen uit Rotterdam analyseren het SARS-achtige virus. Gezondheidsautoriteiten in het Midden-Oosten staan niet te springen om meer onderzoek naar het virus te doen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129531/sarsachtig-virus-verder-ontrafeld.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129531/sarsachtig-virus-verder-ontrafeld.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 maart 2013, 12:28:58
Hedenmiddag 14.00 uur debat in de 2e kamer over IGZ. Live te volgen voor geintresseerden: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/live_debat_plenaire_zaal/index.jsp (http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/plenaire_vergaderingen/live_debat_plenaire_zaal/index.jsp)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 maart 2013, 12:35:33
Citaat
Dirk Scharn beschrijft de processen die optreden na implantatie van een bypass in het been. Hiermee zoekt hij antwoord op de vraag die vaatchirurgen al jaren bezighoudt: welke is de beste vaatprothese? Een goed en langdurig functionerende bypass betekent voor een patiŽnt een sterke verbetering van diens levenskwaliteit.

http://www.umcn.nl/Research/Scienceagenda/Pages/PromotieScharn.aspx (http://www.umcn.nl/Research/Scienceagenda/Pages/PromotieScharn.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 maart 2013, 12:40:09
Citaat
Exposure of the heart to ionizing radiation during radiotherapy for breast cancer increases the subsequent rate of ischemic heart disease. The increase is proportional to the mean dose to the heart, begins within a few years after exposure, and continues for at least 20 years. Women with preexisting cardiac risk factors have greater absolute increases in risk from radiotherapy than other women.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1209825?query=TOC& (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1209825?query=TOC&)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 maart 2013, 09:31:37
Citaat
Alarmfase rood: dat is de conclusie van twee rapporten die deze en vorige week verschenen over de groeiende antibiotica-resistentie. Sally Davies, de Chief Medical Officer in het Verenigd Koninkrijk adviseerde haar regering deze week antibiotische resistentie toe te voegen aan de lijst van nationale bedreigingen. Een lijst waarop bijvoorbeeld ook terrorisme figureert.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129632/resistentiealarm-in-uk-en-vs.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129632/resistentiealarm-in-uk-en-vs.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 10:45:38
Citaat
Jongensbesnijdenis is strijdig met kinderrechten en kan bovendien ernstige medische gevolgen hebben op de lange termijn. Dit stelt een internationale groep van 38 artsen uit 16 Europese landen en Canada in Pediatrics.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129670/artsen-raden-jongensbesnijdenis-af.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129670/artsen-raden-jongensbesnijdenis-af.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 10:48:40
Citaat
Er bestaan tegenwoordig allerlei smartphone-apps die fotoís van huidplekjes analyseren en de gebruiker vertellen of de afwijking er Ďpluisí of Ďniet pluisí uitziet. Deze huidkanker-apps zijn niet erg betrouwbaar, zo blijkt uit een studie in JAMA Dermatology (2013; epub 16 januari).

http://www.ntvg.nl/publicatie/diagnose-door-huidkanker-apps-niet-betrouwbaar/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/diagnose-door-huidkanker-apps-niet-betrouwbaar/volledig)

Diagnostic Inaccuracy of Smartphone Applications for Melanoma Detection http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1557488 (http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1557488)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 11:32:31
Citaat
Society for Cardiothoracic Surgery will post survival rates and other key data on website available to public

http://m.guardian.co.uk/society/2013/mar/18/heart-surgeons-performance-online-transparency (http://m.guardian.co.uk/society/2013/mar/18/heart-surgeons-performance-online-transparency)

Citaat
In a further move towards greater transparency, patients will now be able to access a wealth of data about heart surgery in the UK.  Blue book online, which has been developed in partnership with the National Institute for Cardiovascular Outcomes Research (NICOR), North West eHealth and Manchester Academic Health Science Centre is being launched today, Monday 18 March, at the SCTS annual meeting in Brighton. The site gives information about trends in activity and outcomes for adult cardiac surgery in the UK. It will sit alongside the existing website to provide further information and reassurances to patients about the quality of UK heart surgery.
 
The ultimate aim of the websites is to help patients make informed choices about their care and is a major step along the way of placing patients firmly at the centre of healthcare delivery.

Website Britse en Ierse hartchirurgen: http://www.scts.org/ (http://www.scts.org/)

Citaat
This website will tell you about cardiac surgery activity and outcomes in the UK. You can find out:

- How many operations are carried out each year?
- What were the actual and expected outcomes of the operations?
- What risk factors are important and how often do they occur?
- What are the longer term outcomes of surgery?

http://bluebook.scts.org/ (http://bluebook.scts.org/)

Voor geinteresseerden . De website van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie is http://www.nvtnet.nl (http://www.nvtnet.nl)

Citaat
Thoraxchirurgen presenteren sterftecijfers

 

Voor bypassoperaties en geÔsoleerde aortaklep-vervangingen presenteren de 16 Nederlandse Hartchirurgische centra vandaag hun sterftecijfers.

http://www.nvtnet.nl/?page_id=113 (http://www.nvtnet.nl/?page_id=113) (Verslag is openbaar, download beschikbaar onder aan de pagina
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 12:06:07
Citaat
Anders dan glucose lijkt fructose niet de hersengebieden aan te spreken die een gevoel van verzadiging moeten geven. Aangezien fructose vooral wordt gebruikt om bewerkt voedsel en frisdranken zoet te maken, zou hier een deel van de verklaring van de obesitasepidemie kunnen liggen. Althans, dat opperen onderzoekers onder leiding van Kathleen Page van de Yale University School of Medicine in JAMA

http://www.ntvg.nl/publicatie/glucose-verzadigt-fructose-niet/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/glucose-verzadigt-fructose-niet/volledig)

Effects of Fructose vs Glucose on Regional Cerebral Blood Flow in Brain Regions Involved With Appetite and Reward Pathways http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555133 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1555133)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 12:12:59
Een prima blog geschreven door huisarts Hans van der Linde.

Citaat
14 maart 2013: De Food and Drug Administration (FDA) geeft Safety Alert  af over nieuwe antidiabetica*. Al op 16 september 2012 besteedde de TV-rubriek Brandpunt uitgebreid aandacht aan de onbewezen veiligheid en onbewezen effectiviteit van deze nieuwe antidiabetica.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde/Blogbericht-Hans-van-der-Linde/129674/Safety-alert-nieuwe-antidiabetica.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Hans-van-der-Linde/Blogbericht-Hans-van-der-Linde/129674/Safety-alert-nieuwe-antidiabetica.htm)

*- Incretin Mimetic Drugs for Type 2 Diabetes: Early Communication - Reports of Possible Increased Risk of Pancreatitis and Pre-cancerous Findings of the Pancreas http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm343805.htm (http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm343805.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 14:23:18
Citaat
Exotische muggen hebben zich in Nederland nog niet gevestigd. Door import van exotische muggen en uitbreiding van natuurlijke habitat is het mogelijk dat deze muggen zich op termijn wel vestigen in Nederland. Deze exotische muggen kunnen als vector dienen en daarmee potentieel infectieziekten overdragen. Voorbeelden hiervan zijn Aedes albopictus voor Dengue, West Nilevirus en Chikungunya en Aedes aegypti voor Gele koorts. Hiermee vormen zij een bedreiging voor de volksgezondheid in Nederland. De Nederlandse overheid heeft daarom beleid geformuleerd dat erop gericht is de vestiging van exotische muggen in Nederland te voorkomen. Exotische muggen worden bestreden door larven en volwassen muggen te verdelgen met biociden (larviciden en adulticiden) en door potentiŽle broedplaatsen te verwijderen in en rondom de positieve bedrijven of locaties.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Exotische_steekmuggen_werkinstructie (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/Exotische_steekmuggen_werkinstructie)

Beleid bij exotische steekmuggen in Nederland uitvoering en taken binnen de GGD http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:200859&type=org&disposition=inline (http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:200859&type=org&disposition=inline)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 14:48:18
Citaat
Zorgverzekeraar VGZ vergoedt niet langer de metaal-op-metaal-heupprotheses die orthopeed Koen De Smet in zijn Gentse kliniek Anca Medisch Centrum plaatst. VGZ was de enige Nederlandse verzekeraar die deze zorg nog vergoedde; een feit waarover de Nederlandse Ortopaedische Vereniging (NOV) zich onder meer in Medisch Contact boos maakte.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129687/vgz-stopt-vergoeding-momheupen-in-belgie.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129687/vgz-stopt-vergoeding-momheupen-in-belgie.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 maart 2013, 19:54:37
Citaat
De gunning voor de darmkankertest iFOBT voor het darmkankerscreeningsprogramma is voor 75 procent gebaseerd op materiaaleisen en voor 25 procent op de prijs. Dat staat in het aanbestedingsdocument dat is gepubliceerd voor deze aankoop op Tenderned.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129699/prijs-kwart-van-darmkankeraanbesteding.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/129699/prijs-kwart-van-darmkankeraanbesteding.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 19 maart 2013, 12:07:42
Snelle gentest bij hartinfarct

Als eerste ziekenhuis in Nederland beschikt het UMC Utrecht over een apparaat waarmee binnen ťťn uur vastgesteld kan worden of een patiŽnt een bepaalde genvariant heeft. Artsen kunnen daarmee de juiste soort bloedverdunners toedienen. Sommige patiŽnten hebben namelijk een genvariant waardoor het meest gebruikte medicijn niet werkt.

Het UMC Utrecht heeft hiervoor nu een zogenaamd bedside PCR-apparaat aangeschaft, de Spartan RX, dat op basis van een beetje wangslijmvlies binnen een uur vertelt welke bloedverdunner de arts het beste kan gebruiken. Met deze eenvoudige test kan al tijdens de dotterbehandeling, aan het bed, bepaald worden welke genvariant een patiŽnt heeft. ďHet gebruik van zoín snelle genetische test in de dagelijkse klinische praktijk is een primeur in NederlandĒ, stelt cardioloog dr. Folkert Asselbergs van het UMC Utrecht.

Als patiŽnten na een hartinfarct gedotterd worden en een stent krijgen, moeten ze bloedverdunners gebruiken om het risico op nieuwe bloedvatverstoppingen te verminderen. Artsen gebruiken daarvoor aspirine en clopidogrel. Ongeveer 30 procent van de mensen heeft een genvariant waardoor clopidogrel minder goed werkt (bij deze mensen activeert het leverenzym CYP2C19 het medicijn niet).

Gezondheidswinst
Vijf ziekenhuizen onderzoeken samen de mogelijke gezondheidswinst die bereikt kan worden door gebruik van de genetische test. Dat zijn het UMC Utrecht en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein samen met de Isala Klinieken in Zwolle, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Ze voeren daarvoor bij 2.700 patiŽnten met een hartinfarct de genetische test uit. Bij patiŽnten met de genvariant, die de bloedverdunner clopidogrel minder werkzaam maakt, gebruiken artsen een andere bloedverdunner, namelijk prasugrel of ticagrelor. De artsen kijken of patiŽnten beter af zijn door bloedverdunners voor te schrijven op basis van genetische informatie. Ze volgen de patiŽnten een jaar om te zien of de patiŽnten opnieuw hartinfarcten of andere vaatziekten krijgen. Ze vergelijken ook de bijwerkingen zoals maag- en hersenbloedingen.

De aanschaf van het PCR-apparaat door het UMC Utrecht is mogelijk geworden dankzij een inzamelactie van de Vrienden UMC Utrecht. Deelnemers van de Classico Giro Utrecht fietstocht hebben vorig jaar ruim 13.000 euro opgehaald via het inschrijfgeld.

Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein gebruikte al langer een genetische laboratoriumtest om de keuze van de beste bloedverdunner voor hartinfarctpatiŽnten te bepalen. Deze test vereist echter gespecialiseerd personeel en kost enkele uren om uit te voeren.

Jaarlijks worden ongeveer 25.000 mensen in Nederland met een hartinfarct gedotterd en opgenomen in het ziekenhuis.
http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2013/03/snelle-gentest-bij-hartinfarct.htm (http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2013/03/snelle-gentest-bij-hartinfarct.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 19 maart 2013, 12:24:15
caroline @carolinewb
Welk academisch zkh kan morgen echogeleide bronchoscopie doen. Jonge moeder ligt 14 dagen weg te kwijnen in zkh in Delfzijl! @andre_rouvoet
10:21pm ∑ 17 Mar 13

Caren Kunst-de Wit @zorgenzo
CROWDBEGGING help jonge moeder met mogelijk uitgezaaide #borstkanker uit onzekerheid. Ligt 14 dagen weg te kwijnen @umcg Please RT PLEASE
10:11pm ∑ 17 Mar 13


Deze tweets waren afgelopen dagen veelvuldig te lezen op twitter. Lees in onderstaande column het verhaal er achter:

Afgelopen weekend maakten we kennis met een nieuw begrip op social media gebied: crowdbegging. Het initiatief kwam van vrouwen die zich wilden inzetten om verandering te brengen in de zorgwekkende positie van een jonge vrouw die al twee weken in een klein ziekenhuis op onderzoek ligt te wachten, en vooral op uitsluitsel omtrent de vraag of ze nu wel of niet opnieuw kanker heeft. De vrouw is nog jong, heeft eerder borstkanker gehad, en werd door de huisarts twee keer met een kluitje in het riet gestuurd toen ze zich meldde met benauwdheidklachten.
lees verder (http://zorgkwaliteit.dialogen.skipr.nl/discussies/crowdbegging.169664.lynkx)
Bron: Skipr http://zorgkwaliteit.dialogen.skipr.nl/discussies/crowdbegging.169664.lynkx (http://zorgkwaliteit.dialogen.skipr.nl/discussies/crowdbegging.169664.lynkx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 maart 2013, 08:16:09
Massaal verzet ziekenhuispersoneel tegen Down-abortus


http://www.rmu.org/nieuws/+massaal+verzet+ziekenhuispersoneel+tegen+downabortus+_745 (http://www.rmu.org/nieuws/+massaal+verzet+ziekenhuispersoneel+tegen+downabortus+_745)

Citaat
Citaat
Dr. J. Hoek: Beleid Gelderse Vallei Ziekenhuis strijdig met afspraken

EDE Ė De beleidswijziging van het Gelderse Vallei Ziekenhuis is strijdig met de afspraken die zijn gemaakt tijdens de fusie van de ziekenhuizen in Wageningen, Ede en Bennekom in 1987. Toen is de afspraak gemaakt dat bijstelling van het medisch-ethische beleid alleen mogelijk zou zijn op basis van grondig onderzoek waaruit blijkt dat de opvattingen onder de bevolking zijn gewijzigd.

Tijdens de avond spraken ook RMU-jurist J. L. Schreuders en David de Graaf, medewerker van de Stichting Down Syndroom, die zelf ook het syndroom heeft.
lees verder (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/dr_j_hoek_beleid_gelderse_vallei_ziekenhuis_strijdig_met_afspraken_1_724183)

bron: Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/dr_j_hoek_beleid_gelderse_vallei_ziekenhuis_strijdig_met_afspraken_1_724183)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 20 maart 2013, 08:26:13
15 procent nieuwe medicijnen niet goed getest

UTRECHT (ANP) - Sommige medicijnen komen te snel op de markt en worden vervolgens ook niet meer onderzocht op effectiviteit en bijwerkingen. 15 procent van de nieuwe geneesmiddelen voor chronische ziekten die tussen 2000 en 2010 op de markt kwam, voldeed niet aan de richtlijnen.

Dat concluderen farmaco-epidemiologen van de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Britse evenknie de MHRA. Het onderzoek is woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Medicine.
lees verder  (http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/15_procent_nieuwe_medicijnen_niet_goed_getest_1_724184)
Bron: Reformatorisch Dagblad http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/15_procent_nieuwe_medicijnen_niet_goed_getest_1_724184 (http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/15_procent_nieuwe_medicijnen_niet_goed_getest_1_724184)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 11:03:28
Column van Lode Wigersma, directeur Beleid en Advies, KNMG.

Citaat
Het houdt niet op: onthullingen over incidenten in ziekenhuizen, slecht functionerende dokters, ziekenhuizen die misstanden onder de pet houden, artsen die elkaar beschermen of de tent uitvechten, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die niet optreedt. De media en de politici in de Tweede Kamer springen er gretig bovenop.

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/Verplaats-u-eens-in-de-dokter.htm (http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/Verplaats-u-eens-in-de-dokter.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 11:10:47
Citaat
Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de tuchtrechter de Amsterdamse cardioloog Bialoglowski doorgehaald uit het BIG-register. De IGZ had de cardioloog september vorig jaar een bevel opgelegd om zijn werkzaamheden te staken.

Door de uitspraak van de tuchtrechter is het bevel van de IGZ nu vervallen. De doorhaling is per direct ingegaan. Bialoglowski kan echter nog wel tegen deze maatregel in hoger beroep gaan.

http://www.igz.nl/actueel/nieuws/cardioloog_bialoglowski_op_verzoek_igz_geschrapt_uit_big_register__bevel_vervallen.aspx (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/cardioloog_bialoglowski_op_verzoek_igz_geschrapt_uit_big_register__bevel_vervallen.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 11:23:06
20 kinderen met levensbedreigende, aangeboren hartafwijkingen worden in Qatar geopereerd door kinderhartchirurgen onder leiding van prof. dr. Magdi Yacoub. http://en.wikipedia.org/wiki/Magdi_Yacoub (http://en.wikipedia.org/wiki/Magdi_Yacoub)

Citaat
Qatar Foundation for Education, Science and Community Development signed a Memorandum of Understanding(MoU) today with Hamad Medical Corporation (HMC) and the UK-based charity Chain of Hope that aims to provide quality medical treatment for children with heart disease. The MoU further illustrates the strategic partnership between Qatar Foundation and HMC, which is aimed at reaching out to the wider community.

http://www.albawaba.com/business/pr/qatar-foundation-treatment-478525 (http://www.albawaba.com/business/pr/qatar-foundation-treatment-478525)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 11:49:33
Coronary artery calcium score prediction of all cause mortality and cardiovascular events in people with type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis

BMJ 2013;346:f1654 http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1654?etoc (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1654?etoc)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 12:52:42
Citaat
Op twee Deense boerderijen zijn mensen besmet geraakt met multiresistente MRSA. De uitbraken vonden onafhankelijk van elkaar plaats en in minstens ťťn geval sprong de bacterie over van dier naar mens.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/130059/Multiresistente-MRSA-springt-van-vee-naar-mens.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/130059/Multiresistente-MRSA-springt-van-vee-naar-mens.htm)

Whole genome sequencing identifies zoonotic transmission of MRSA isolates with the novel mecA homologue mecC http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emmm.201202413/full (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emmm.201202413/full)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 14:09:44
Citaat
De Inspectie voor de Gezondheidszorg is in 2012 veel vaker naar de tuchtrechter gestapt dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2012.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130084/inspectie-stapt-vaker-naar-tuchtrechter.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130084/inspectie-stapt-vaker-naar-tuchtrechter.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 14:19:24
Jaarverslag Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en het College van Medisch Toezicht 2012 http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/Images/jaarverslag%202012_tcm11-35821.pdf (http://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/Images/jaarverslag%202012_tcm11-35821.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 maart 2013, 21:04:03
http://www.igz.nl/actueel/nieuws/cardioloog_bialoglowski_op_verzoek_igz_geschrapt_uit_big_register__bevel_vervallen.aspx (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/cardioloog_bialoglowski_op_verzoek_igz_geschrapt_uit_big_register__bevel_vervallen.aspx)

Beslissing Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Amsterdam.

Citaat
De beslissing
Legt aan de arts op de maatregel van doorhaling van de inschrijving als arts in het register ex artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en schorst de inschrijving van de arts in het BIG-register met onmiddellijke ingang.
Bepaalt voorts dat deze beslissing ingevolge artikel 71 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg zal worden bekendgemaakt in de Nederlandse Staatscourant, en zal worden aangeboden aan het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht en Medisch Contact met het verzoek tot plaatsing.
 
Aldus gewezen op 15 januari 2013 door:
mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter,
dr. S.A.J. van den Broek, dr.P.H.M.T. Olde Kalter en dr. B. van Ramshorst, leden-arts,
mr.  E.T.M. Olsthoorn-Heim, lid-jurist,
mr. S.S. van Gijn, als secretaris,
en in het openbaar uitgesproken ter terechtzitting van 12 maart 2013 door de voorzitter in aanwezigheid van de secretaris.
w.g. J.S.W. Holtrop, voorzitter
w.g. S.S. van Gijn, secretaris

http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2013/YG2697 (http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2013/YG2697)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 27 maart 2013, 10:18:33
RTL Nieuws maakte in februari2013 bekend dat zij over meldingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg beschikte. Het OM heeft onderzoek gedaan en heeft vastgesteld dat RTL Nieuws deze lijst in handen heeft gekregen door een menselijke fout bij de inspectie. De inspectie betreurt het dat zijĖ per ongeluk- deze informatie aan RTL heeft verstrekt. De lijst die RTL in handen heeft gekregen bevatte een omschrijving van de meldingen en geen correspondentie, rapporten of oordelen.

Informatieveiligheid

Melders, of dat nu patiŽnten, zorgaanbieders of anderen zijn, moeten er op kunnen vertrouwen dat hun informatie bij de inspectie veilig is. Ons registratiesysteem is om die reden met verschillende maatregelen beveiligd. Dit zijn wij ook verplicht in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. De inspectie heeft naar aanleiding van dit incident extra maatregelen genomen om de veiligheid van privacygevoelige informatie beter te waarborgen.

http://www.igz.nl/actueel/nieuws/om_concludeert__geen_opzet_bij_lekken_vertrouwelijke_informatie_naar_rtl_nieuws.aspx (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/om_concludeert__geen_opzet_bij_lekken_vertrouwelijke_informatie_naar_rtl_nieuws.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 maart 2013, 10:37:07
Citaat
Jaarlijks komen meer dan 35.000 mensen in Nederland op de Spoedeisende Hulp met hersenletsel als gevolg van een ongeval of een klap tegen het hoofd.

Prognose na traumatisch hersenletsel

Voor zowel patiŽnten en hun naasten, als de betrokken artsen, is juiste informatie over het vermoedelijke verloop en het herstel - de prognose - na een traumatisch hersenletsel cruciaal. Om de uiteindelijke uitkomst te voorspellen, worden diverse prognostische factoren gebruikt, zoals leeftijd of bepaalde CT-scan-afwijkingen. Zo is het mogelijk om de kans op bijvoorbeeld overlijden voor een individuele patiŽnt te voorspellen.

Leeftijd ťťn van de belangrijkste voorspellers

Bram Jacobs toont aan dat leeftijd ťťn van de belangrijkste voorspellers is bij alle vormen van traumatisch hersenletsel. Bij de lichtste vorm van traumatisch hersenletsel voorspelt een CT-scan van het hoofd slechts in beperkte mate de uitkomst. Bij ernstiger traumatisch hersenletsel is een vroegtijdige uitspraak over de uitkomst goed mogelijk met eenvoudig beschikbare prognostische factoren.

Biologische merkstoffen

Daarnaast toont hij aan dat biologische merkstoffen gemeten in het bloed in de acute fase ook goed de uitkomst kunnen voorspellen bij traumatisch hersenletsel. Deze bevindingen pleiten voor verder onderzoek naar de rol van deze biomarkers in de prognosestelling bij traumatisch hersenletsel.

Over de promovendus

Bram Jacobs (Goirle, 1976) studeerde Geneeskunde in Nijmegen. Bovenstaand onderzoek verrichtte hij op de afdelingen Neurologie en Health Evidence van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Donders Centre for Neuroscience. Hij is werkzaam als neuroloog bij het UMC Groningen.

https://www.umcn.nl/Research/Scienceagenda/Pages/PromotieJacobs.aspx (https://www.umcn.nl/Research/Scienceagenda/Pages/PromotieJacobs.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 maart 2013, 17:17:02
Citaat
De ministers van VWS zijn er de afgelopen zestien jaar niet afdoende in geslaagd de transparantie in de kwaliteit van zorg zodanig te vergroten, dat de patiŽnt de informatie kan gebruiken voor zijn keuze en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor haar toezicht. De beschikbare informatie is voor zorgverzekeraars nog niet afdoende om op te sturen. We zien diverse initiatieven om transparantie te vergroten. Eind 2012 hebben de meeste zorgsectoren een gedeelde visie opgesteld en hebben alle sectoren indicatorensets ontwikkeld. Tegelijkertijd blijkt uit ons onderzoek dat:

- de stabiliteit en kwaliteit van de meeste indicatorensets om kwaliteit te meten beperkt is;

- er nauwelijks indicatoren ontwikkeld zijn om de uitkomsten van zorgverlening te meten;

- de minister de afgelopen vijf jaar Ä 31 miljoen heeft uitgetrokken om het zorgveld indicatoren te laten ontwikkelen. De bruikbaarheid van deze indicatoren valt echter tegen.

Ook zien we dat veldpartijen bestaande samenwerkingsverbanden loslaten en in kleiner verband verder gaan. Dit is een magere startpositie voor het nieuwe Kwaliteitsinstituut, dat een rol krijgt bij het tot stand brengen van professionele standaarden en meetinstrumenten in de zorg.

http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2013/03/Indicatoren_voor_kwaliteit_in_de_zorg (http://www.rekenkamer.nl/Publicaties/Onderzoeksrapporten/Introducties/2013/03/Indicatoren_voor_kwaliteit_in_de_zorg)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 maart 2013, 10:04:14
Citaat
Behandelingen voor multipele sclerose gebaseerd op het concept van Ďchronische cerebrale en spinale vasculaire insufficiŽntieí moeten onmiddellijk stoppen. Ook wetenschappelijke studies naar de bruikbaarheid van het idee zijn zinloos Ė sterker, die wekken slechts de indruk dat de therapie zijn nut nog zou kunnen bewijzen.

http://www.ntvg.nl/publicatie/zamboni-tegen-ms-ongegrond-duur-en-gevaarlijk/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/zamboni-tegen-ms-ongegrond-duur-en-gevaarlijk/volledig)

What went wrong? The flawed concept of cerebrospinal venous insufficiency http://www.nature.com/jcbfm/journal/vaop/ncurrent/full/jcbfm201331a.html (http://www.nature.com/jcbfm/journal/vaop/ncurrent/full/jcbfm201331a.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 2 april 2013, 13:00:31
Citaat
Bloedingscomplicaties bij een percutane coronaire interventie (PCI) zijn een belangrijke risicofactor voor overlijden. Dat blijkt uit een analyse van ruim 3 miljoen dotterprocedures, die in 2004-2011 in de VS werden uitgevoerd en waren opgenomen in een nationale registratie.

http://www.ntvg.nl/publicatie/1-op-8-sterfgevallen-na-dotterbehandeling-toe-te-schrijven-aan-bloeding/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/1-op-8-sterfgevallen-na-dotterbehandeling-toe-te-schrijven-aan-bloeding/volledig)

Association Between Bleeding Events and In-hospital Mortality After Percutaneous Coronary Intervention http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1667092 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1667092)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 2 april 2013, 16:14:40
Citaat
Opleiding SEH-arts toe aan vakverdieping
De Nederlandse SEH-artsen onderschrijven het belang van onderzoek naar en wetenschappelijke onderbouwing van ons specialisme (MC 6/2013: 334 (http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/archief-6/Tijdschriftartikel/127624/Opleiding-SEHarts-toe-aan-vakverdieping.htm)). Hier ligt een duidelijke taak voor de hele beroepsgroep, maar met name voor academische en topklinische centra die in het grootste deel van de opleidingsplaatsen voorzien. lees verder (http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/brieven/brief/130364/opleiding-seharts-toe-aan-vakverdieping-2.htm)
bron: Medisch Contact (http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/brieven/brief/130364/opleiding-seharts-toe-aan-vakverdieping-2.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 2 april 2013, 16:40:47
bron: Medisch Contact (http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/brieven/brief/130364/opleiding-seharts-toe-aan-vakverdieping-2.htm)

Ook al staan ze 10.000 keer beschreven op PubMed, dat maakt SEH artsen nog steeds geen medisch specialist. Het is een artikel geschreven door een SEH arts. Er is alleen een profielerkenning.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 2 april 2013, 16:59:10
Citaat
De Nederlandse overheid wil enge plaatjes op sigarettenpakjes verplicht stellen. De Europese Commissie heeft daarom gevraagd en de WHO raadt dat aan. Tussen allerlei nuttige beleidsmaatregelen om roken tegen te gaan, is dit een onzinnige actie; er is geen bewijs dat enge plaatjes een nuttig effect hebben op het rookgedrag van mensen en de afbeeldingen belemmeren mogelijkheden om via tabaksverpakking wel iets zinvols te doen.

http://www.ntvg.nl/publicatie/enge-plaatjes-op-sigarettenpakjes-niet-zinvol/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/enge-plaatjes-op-sigarettenpakjes-niet-zinvol/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 2 april 2013, 19:27:15
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127511/slotervaart-wijst-contract-achmea-af.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/127511/slotervaart-wijst-contract-achmea-af.htm)

Citaat
Achmea-kwestie kost Slotervaart patiŽnten
Het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis ziet zich gedwongen te bezuinigen. De in februari mislukte onderhandelingen met Achmea hebben ertoe geleid dat er een achterstand is bij de instroom van nieuwe patiŽnten. Dat meldt het Parool. lees verder (http://www.skipr.nl/actueel/id14218-achmea-kwestie-kost-slotervaart-patienten.html)
Skipr (http://www.skipr.nl/actueel/id14218-achmea-kwestie-kost-slotervaart-patienten.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 april 2013, 12:22:47
Citaat
De KNMG heeft minister Edith Schippers van VWS een brief gestuurd, waarin zij haar vraagt om de onduidelijkheid rond wilsonbekwame patiŽnten met een euthanasieverklaring weg te nemen. De artsenfederatie reageert in de brief op uitkomsten van de tweede evaluatie van de euthanasiewet (WTL).

http://www.ntvg.nl/publicatie/knmg-wil-duidelijkheid-over-euthanasie-bij-wilsonbekwame-patienten/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/knmg-wil-duidelijkheid-over-euthanasie-bij-wilsonbekwame-patienten/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 april 2013, 14:21:21
Citaat
Naar verwachting gaat in september 2013 het landelijke bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker van start. In opdracht van het ministerie van VWS is het RIVM dit momenteel aan het voorbereiden. Een van de taken van het RIVM is om te beslissen over de immunologische ontlastingstest (iFOBT) die daarbij gebruikt gaat worden.

http://www.ntvg.nl/publicatie/bevolkingsonderzoek-naar-dikkedarmkanker-welke-ontlastingstest/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/bevolkingsonderzoek-naar-dikkedarmkanker-welke-ontlastingstest/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 april 2013, 20:53:35
Interesse in medisch nieuws:

Citaat
Belangstellenden kunnen 4 weken gratis Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde lezen. Een abonnement wat automatisch stopt na proefperiode, waardoor niemand automatisch vast zit aan een betaald abonnement. Men kan alle artikelen online lezen tijdens de proefperiode.
http://www.ntvg.nl/over_ntvg/abonneren (http://www.ntvg.nl/over_ntvg/abonneren)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 10:29:49
Citaat
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten afslankpillen met de naam Iomax niet in te nemen. Iomax is een product dat verboden stoffen bevat en wordt gebruikt door sporters en door mensen die willen afvallen. Bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van UMC Utrecht zijn ernstige klachten binnengekomen van mensen die Iomax gebruiken als afslankmiddel. Al na 1 tablet kunnen bijwerkingen optreden zoals hartkloppingen, pijn op de borst, misselijkheid, hoofdpijn en opgewonden gedrag. Op sociale media staan ook berichten van bodybuilders die dergelijke klachten hebben na het innemen van Iomax. Deze sporters gebruiken het product om meer energie te krijgen en af te vallen.

Iomax-gebruikers wordt dringend geadviseerd onmiddellijk te stoppen met het slikken van dit middel en bij lichamelijke klachten naar de huisarts te gaan. Artsen met vragen over de behandeling van personen die Iomax hebben ingenomen, kunnen 24 uur per dag contact opnemen met het NVIC via (030) 274 88 88 (dit nummer is uitsluitend voor professionele hulpverleners).

Verboden product

Iomax staat niet geregistreerd als geneesmiddel en bevat vermoedelijk amfetamineachtige stoffen. Amfetamineachtige stoffen staan op de dopinglijst. Op het etiket staat geen of onvolledige informatie over de samenstelling van het product.

Meld verkopers van Iomax bij NVWA

De NVWA verzoekt kopers van Iomax aan de NVWA te melden waar zij het product hebben gekocht. De NVWA kan dan gericht optreden om mensen te beschermen tegen de verkoop van Iomax. Online melden kan via het Klantcontactcentrum van de NVWA. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2031981/veiligheidswaarschuwing-voor-afvallers-en-sporters-slik-geen-iomax (http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2031981/veiligheidswaarschuwing-voor-afvallers-en-sporters-slik-geen-iomax)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 10:50:02
NVWA kan de het woord vermoedelijk weglaten: "Iomax staat niet geregistreerd als geneesmiddel en bevat vermoedelijk amfetamineachtige stoffen." Het bevat fentolamine (15mg of 30mg per tablet).

Behandeling symptomatisch.  Regitine (fentolamine) i.v. bij ernstige hypertensie.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 11:42:50
OMS-voorzitter Frank de Grave gaat zaterdag 6 april 2013 in debat met twee andere topmannen uit de zorg. De Grave zal in het journalistieke onderzoeksprogramma Argos (Radio 1, VPRO, 12.15 Ė 13.00 uur) een half uur lang verbaal de degens kruisen met Herre Kingma, bestuursvoorzitter van Medisch Spectrum Twente, en met Jan Klein, hoogleraar Veiligheid in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en medisch adviseur bij Achmea.
 
Onderwerp van gesprek is conflicten in ziekenhuizen en de oorzaken daarvan. Tijdens het debat komen onder meer recente incidenten rond hartafdelingen bij verschillende ziekenhuizen aan de orde. Ook zal worden ingegaan op de verhoudingen tussen ziekenhuisbestuurders en medisch specialisten. Het debat is live te volgen op de radio en online via www.radio1.nl (http://www.radio1.nl).
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 11:46:11
Citaat
Postpartumbloedingen treden net zo vaak op bij gecontroleerde navelstrengtractie als bij  wachten op de nageboorte. Maar gecontroleerde tractie lijkt wel voordelen te hebben, zoals minder vaak manuele placentaverwijdering en minder pijn en discomfort voor de moeder. Dit blijkt uit een gerandomiseerde trial die Catherine Deneux-Tharaux e.a. in Frankrijk uitvoerden. Het valt te lezen in de BMJ.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130560/navelstrengtractie-iets-beter-dan-wachten.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130560/navelstrengtractie-iets-beter-dan-wachten.htm)

Effect of routine controlled cord traction as part of the active management of the third stage of labour on postpartum haemorrhage: multicentre randomised controlled trial (TRACOR) BMJ 2013;346:f1541 http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1541 (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f1541)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 12:32:41
Citaat
An IDF medical team transported a Palestinian newborn from Gaza into Israel for emergency medical treatment on Tuesday (April 2). The infant was born a few days earlier with a severe congenital heart defect that put him in life-threatening condition.   IDF authorities decided to transfer the infant for acute treatment at the Sheba Medical Center at Tel Hashomer in central Israel.

http://www.idf.il/1283-18670-EN/Dover.aspx (http://www.idf.il/1283-18670-EN/Dover.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 12:59:49
Citaat
De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VdtK) mag de alternatieve arts Mayta Sickesz (90) kwakzalver blijven noemen. Dat oordeelde het Gerechtshof Den Haag deze week.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130576/orthomanueel-arts-mag-kwakzalver-heten.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130576/orthomanueel-arts-mag-kwakzalver-heten.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 april 2013, 14:14:42
Citaat
NIJMEGEN - Ziekenhuizen en artsen die op Twitter spreekuur houden en gezondheidsvragen van twitteraars beantwoorden zijn wel degelijk aansprakelijk voor hun medische adviezen. Zelf menen ze vaak van niet.

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/arts-aansprakelijk-voor-advies-via-twitterspreekuur-1.3749530 (http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/arts-aansprakelijk-voor-advies-via-twitterspreekuur-1.3749530)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 april 2013, 10:02:48
Citaat
Taiwanees onderzoek laat zien dat het antiaritmicum amiodaron gerelateerd is aan kanker bij mannen. Dat blijkt uit een cohortstudie door Vincent Yi-Fong e.a., gepubliceerd in Cancer.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130582/meer-kanker-bij-mannen-met-amiodaron.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130582/meer-kanker-bij-mannen-met-amiodaron.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 april 2013, 13:53:30
De meeste geneeskundige specialisten kunnen vanaf 1 mei 2013 t/m 30 april 2014 geaccrediteerde nascholing buiten het eigen vakgebied volgen, ten behoeve van de herregistratie op het eigen vakgebied.

Artsen mogen in de pilotperiode maximaal 50 accreditatiepunten halen op een ander vakgebied. Die punten tellen dan ook mee voor de herregistratie. Voor alle deelnemende specialismen wordt deze mogelijkheid, inclusief de begrenzing op 50 punten, vanaf 1 mei 2013 ingesteld in het persoonlijk GAIA-dossier van de arts.

Professionele keuzevrijheid

De reden voor deze pilot is dat de praktijk erom vraagt. Zo kan het voorkomen dat een chirurg een nascholing wil volgen bij de orthopeden, een psychiater bij de neurologen, een reumatoloog bij de verzekeringsartsen, een huisarts bij de KNO-artsen, een klinisch geriater bij de huisartsen, enzovoort.

Aan de keuze voor het volgen van nascholing op andere vakgebieden worden geen restricties gesteld, maar wordt vertrouwd op de professionaliteit van de arts. Als een arts geaccrediteerde nascholing volgt op het vakgebied van een specialisme dat niet aan de pilot deelneemt, tellen deze accreditatiepunten (tot het maximum van 50) wel mee voor de herregistratie.

Deelnemende specialismen

Aan de pilot doen mee: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, SEH-artsen en 21 medische specialismen (voor nucleair geneeskundigen geldt een afwijkend maximum van 80 punten per herregistratieperiode).

Omdat de lijst van 21 deelnemende medische specialismen lang is, worden hier alleen de medische specialismen genoemd die niet aan de pilot deelnemen: anesthesiologie, dermatologie, kindergeneeskunde, klinische genetica, MDL-geneeskunde, radiologie, radiotherapie, orthopedie en thoraxchirurgie.

De sociaal geneeskundige specialismen nemen niet deel aan deze pilot, omdat zij een ruimere eigen regeling kennen.

http://knmg.artsennet.nl/ (http://knmg.artsennet.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 april 2013, 14:43:11
Citaat
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zijn bestaansrecht verloren, en moet opgaan in de nieuwe Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dat stelt jurist Marc Wiggers, die afgelopen vrijdag aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde op een proefschrift over de marktwerking in de zorg. De ACM ontstond begin deze maand uit een fusie van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), de Opta en de Consumentenautoriteit.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130645/geen-bestaansrecht-zorgautoriteit.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130645/geen-bestaansrecht-zorgautoriteit.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 april 2013, 15:28:50
Citaat
De mortaliteit door ischemische beroerte is in 1980-2000 gestaag gedaald. En hoewel die sterftedaling in het nieuwe millennium verder versnelde, bleef de beroerte-incidentie in 1997-2005 gelijk. ĎDit is zorgwekkend,í melden Ilonca Vaartjes (Julius Centrum, Utrecht) en collegaís, Ďomdat ischemische beroerte op dit moment al een belangrijke oorzaak is van invaliditeit en voor een zware menselijke en economische last zorgt.í

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1694 http://www.ntvg.nl/publicatie/sterfte-door-beroerte-daalt-incidentie-niet/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/sterfte-door-beroerte-daalt-incidentie-niet/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 00:46:29
Citaat
Eind maart maakten AMC en VUmc hun plannen om intensiever samen te werken bekend. Die plannen gaan verder dan aanvankelijk gedacht. Acht vragen en antwoorden over de universitair-medische alliantie.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/130699/umc-amsterdam-komt-snel-dichterbij.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/130699/umc-amsterdam-komt-snel-dichterbij.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 10:52:20
De KNMG zal de minister op korte termijn vragen om het openbaar maken van tuchtrechtelijke berispingen en boetes via advertenties in de krant stop te zetten. KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: ĎWe hopen dat de minister oog heeft voor de buitenproportionele negatieve effecten voor de arts, maar ook zijn directe omgeving.í

Het CIBG maakt sinds juli 2012 niet alleen schorsingen en doorhalingen van zorgverleners, maar ook berispingen door medische tuchtcolleges openbaar. Dit gebeurt online in het BIG-register, maar ook via advertenties in regionale kranten, met naam en toenaam van de zorgverlener. De KNMG is uitgesproken negatief hierover. Een berisping is een lichte maatregel die niets zegt over de totale kwaliteit van zorg door de betrokken arts. Het openbaar aantekenen van deze tuchtmaatregelen levert voor de patiŽnt dan ook geen zinvolle (keuze)informatie op, zoals door de minister beoogd. Maar de publicatie is voor artsen wel onevenredig belastend en stigmatiserend, zoals nu ook blijkt in de media.

ĎVergrijpí

KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag: ĎBij lichte maatregelen vinden wij de publicatie met naam en toenaam in de krant buiten alle proporties. De publicatie schept een vertekend beeld over goede en minder goede artsen. In de advertentie wordt gesproken over een vergrijp, alsof we het hier hebben over een misdaad.

Artsen kunnen zich tegen deze stigmatisering niet verweren met een toelichting op het gebeurde vanwege hun beroepsgeheim. Maar los daarvan: deze advertenties helpen patiŽnten echt niet om een goede keus voor zorgverleners te maken. Berispingen en boetes zijn relatief lichte maatregelen, maar als patiŽnt bekruipt je onterecht het gevoel dat je bij deze dokter misschien niet moet zijn.í

Stopzetten

De KNMG zal de minister vragen om het openbaar maken van berispingen en boetes via advertenties in de krant, geregeld in een algemene maatregel van bestuur, stop te zetten en publicatie te beperken tot het BIG-register. De KNMG blijft er verder op hameren dat ook dit voor patiŽnten weinig toevoegt. Van der Gaag: ĎWe hopen dat de minister oog heeft voor de inmiddels gebleken buitenproportionele negatieve effecten voor de arts, maar ook zijn directe omgeving.í

http://knmg.artsennet.nl/ (http://knmg.artsennet.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 10:57:35
Citaat
Het eiwit Tbx3, dat een cruciale rol speelt bij de aanleg van het hart, bindt zich bij mensen met een bepaalde genetische variatie minder goed aan het DNA. Dat kan de verklaring zijn voor de vatbaarheid van sommige mensen voor hartritmestoornissen.

http://www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/alle-evenementen/item/mogelijke-oorzaak-aangeboren-hartafwijking-gevonden.html (http://www.uva.nl/nieuws-agenda/agenda/alle-evenementen/item/mogelijke-oorzaak-aangeboren-hartafwijking-gevonden.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 11:01:53
Blog van huisarts en bestuurslid van VPHuisartsen Herman Suichies.

Citaat
ĎHelden gebruiken geen checklijsten en hoeven niet gecontroleerd te wordení, zo meldde Richard Grol al in zijn afscheidsrede in 2010. ĎDe nieuwe professional heeft een nieuwe attitude, die kritisch kijkt naar zijn eigen handelen, teamgeest heeft, verantwoording wil afleggen, controle accepteert en zorg organiseert rond de behoefte van de patiŽnt.í

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Herman-Suichies/Blogbericht-Herman-Suichies/130739/Waarom-indicatoren-niet-werken.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Herman-Suichies/Blogbericht-Herman-Suichies/130739/Waarom-indicatoren-niet-werken.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 13:48:39
Citaat
Jongere generaties doen het qua gezondheid alsmaar slechter dan hun voorgangers. Bij de meeste jongere 10-jaars generatie komt mťťr overgewicht, obesitas, diabetes en hoge bloeddruk voor dan bij voorgaande generaties. Daardoor zal met name het aantal mensen met obesitas onder volwassenen steeds hoger worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM (Doetinchem Cohort Studie), in samenwerking met het UMC Utrecht.

In deze grote cohort-studie is gekeken naar de prevalentie van metabole risicofactoren onder volwassenen van verschillende í10-jaars generatiesí. In deze studie zijn vier í10-jaars generatiesí 16 jaar lang gevolgd. Ze waren 20-29 (twintigers), 30-39 (dertiger), 40-49 (veertigers) en 50-59 jaar (vijftigers) oud bij aanvang van de studie in 1987-1991. Het doel was om vast te stellen of een generatie, op dezelfde leeftijd, een ander risicoprofiel had vergeleken met een generatie die 10 jaar eerder was geboren (een generatieverschil). De European Journal of Preventive Cardiology publiceert vandaag over dit onderzoek.

De toename van overgewicht en obesitas in iedere jongere generatie, leidt tot een grotere levenslange blootstelling aan overgewicht. Dit brengt een groter risico op met name diabetes met zich mee. Het onderstreept het belang in te zetten op het voorkomen van overgewicht, door voldoende bewegen en een gezonde voeding, op jonge leeftijd.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Volwassen_generaties_van_nu_zijn_minder_gezond_dan_voorgangers (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Volwassen_generaties_van_nu_zijn_minder_gezond_dan_voorgangers)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 14:58:03
Citaat
Het contract van Jan Huurman, tijdelijk inspecteur gezondheidszorg op CuraÁao, wordt niet verlengd. Daarmee komt een abrupt einde aan zijn inspanningen om de gezondheidszorg op het eiland te verbeteren.

Sinds zijn komst op het eiland Ė medio augustus 2012 Ė zat Huurman niet stil, zo blijkt uit zijn eerste bijdrage aan de rubriek Over de Grens van Medisch Contact, die uitgerekend deze week wordt gepubliceerd.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130735/kritische-inspecteur-verliest-baan-op-curacao.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130735/kritische-inspecteur-verliest-baan-op-curacao.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 april 2013, 19:12:45
Column geschreven door neuroloog Emile Keuter

Citaat
Uit de Richtlijn chronischevermoeidheidssyndroom (CVS/ME): ĎDe zorgverlener behoort rekenschap te geven van de kennis, het inzicht en de ervaring van de patiŽnt en behoort deze te respecteren.í Het lijkt me de eerste keer dat een dergelijke zin in een Nederlandse multidisciplinaire richtlijn is opgenomen; een zichtbaar resultaat van patiŽntenparticipatie. Het geeft het gevoel dat het slecht gesteld is met de kennis over CVS/ME onder de Nederlandse artsen en dat dat beter moet. We geven immers toe dat we de oorzaak niet kennen? Nou dan!

http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/130142/emile-keuter-perceived-injustice.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/rubrieken-1/alle-rubrieken-/columns/column/130142/emile-keuter-perceived-injustice.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 april 2013, 10:30:07
Citaat
PatiŽnten met meniscusproblemen bij artrose van de knie hebben evenveel baat bij een initiŽle behandeling met fysiotherapie als bij direct een operatieve behandeling. Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in The New England Journal of Medicine (NEJM)  op basis van een gerandomiseerde studie onder 351 mensen in 7 tertiaire centra.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1697 http://www.ntvg.nl/publicatie/fysiotherapie-soms-even-goed-als-direct-kijkoperatie/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/fysiotherapie-soms-even-goed-als-direct-kijkoperatie/volledig)

Surgery versus Physical Therapy for a Meniscal Tear and Osteoarthritis
10.1056/NEJMoa1301408 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1301408 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1301408)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 april 2013, 10:51:57
Citaat
According to results of the RAPID (Rapid Activity of Platelet Inhibitor Drugs) trial, the platelet inhibitor prasugrel was found to be non-inferior to ticagrelor in terms of platelet reactivity two hours after a loading dose among patients with ST-Elevation Myocardial Infarction (STEMI).

 Ö however, if these finding will be confirmed by further studies, more caution should be used regarding morphine administration in STEMI patients," they conclude.

http://www.cardiosource.org/News-Media/Publications/Cardiology-Magazine/2013/04/Prasugrel-Non-Inferior-to-Ticagrelor-Platelet-Inhibition-STEMI.aspx (http://www.cardiosource.org/News-Media/Publications/Cardiology-Magazine/2013/04/Prasugrel-Non-Inferior-to-Ticagrelor-Platelet-Inhibition-STEMI.aspx)

Comparison of Prasugrel and Ticagrelor Loading Doses in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients

Journal of the American College of Cardiology - J Am Coll Cardiol. 2013;61(15):1601-1606. doi:10.1016/j.jacc.2013.01.024 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1673246 (http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1673246)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 april 2013, 11:11:53
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) en VvAA, ledenorganisatie en dienstverlener voor zorgprofessionals, gaan nauwer samenwerken. Door gebruik te maken van elkaars expertise kunnen zij medisch specialisten nog beter adviseren en ondersteunen. OMS-voorzitter Frank de Grave en directievoorzitter Herman van Hemsbergen tekenden onlangs namens beide organisaties de intentieverklaring in het bijzijn van VvAA-voorzitter Gerlach Cerfontaine.

Beide partijen zijn van mening dat zij de belangen van hun (potentiŽle) gezamenlijke leden het beste kunnen behartigen als zij structureel met elkaar samenwerken. Dit moet leiden tot betere en meer eenduidige ondersteuning van medisch specialisten. Medewerkers van beide organisaties gaan nu met elkaar in gesprek om de samenwerking concreet vorm te geven.

Volgens Van Hemsbergen is de ondertekening ďde kroon op het toegenomen vertrouwen tussen beide organisatiesĒ. De Grave: ďAls OMS geloven wij in samenwerking tussen onze organisaties. Het is van groot belang dat wij eenheid uitdragen en beiden de medisch specialisten optimaal ondersteunen. Dat is in deze tijd waarin de medisch specialisten onder druk staan hard nodig.Ē

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 april 2013, 10:44:24
Citaat
First-in-humans study introduces next generation cell therapy

The multi-center, randomized Cardiopoietic stem cell therapy in heart failure (C-CURE) trial involved heart failure patients from Belgium, Switzerland and Serbia. Patients in the control group received standard care for heart failure in accordance with established guidelines.

Every patient in the stem cell treatment group improved. Heart pumping function improved in each patient within six months following cardiopoietic stem cell treatment. In addition, patients experienced improved fitness and were able to walk longer distances than before stem cell therapy. "The benefit to patients who received cardiopoietic stem cell therapy was significant," Dr. Terzic says.

http://www.mayoclinic.org/news2013-rst/7416.html?rss-feedid=22 (http://www.mayoclinic.org/news2013-rst/7416.html?rss-feedid=22)

Citaat
Mont-Saint-Guibert, BelgiŽ, 11 april 2013 - Cardio3 BioSciences (C3BS) kondigde vandaag de prepublicatie aan van de C-CURE (Fase II) onderzoeksresultaten in de online editie van de Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Hoogtepunten uit de publicatie:

ē Statistisch significante verbetering in hartfunctie voor de behandelde patiŽnten,
ē Statistisch significante verbetering in de 6-minuten wandeltest voor de behandelde patiŽnten.

De publicatie concludeert dat de therapie met C3BS-CQR-1 (voorheen C-Cure) haalbaar en veilig was, met aanwijzingen van gunstige effecten bij chronisch hartfalen, en dat een voortgezette definitieve klinische evaluatie aangewezen lijkt.

http://www.c3bs.com/images/stories/pdf/resultaten_van_het_c3bs_cure_onderzoek_gepubliceerd_in_jacc.pdf (http://www.c3bs.com/images/stories/pdf/resultaten_van_het_c3bs_cure_onderzoek_gepubliceerd_in_jacc.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 april 2013, 14:12:18

Citaat
Exposure of the heart to ionizing radiation during radiotherapy for breast cancer increases the subsequent rate of ischemic heart disease. The increase is proportional to the mean dose to the heart, begins within a few years after exposure, and continues for at least 20 years. Women with preexisting cardiac risk factors have greater absolute increases in risk from radiotherapy than other women.

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1209825?query=TOC& (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1209825?query=TOC&)

Citaat
Het ongewenst meebestralen van het hart verhoogt het risico op het krijgen van een hartinfarct of andere ischemische hartziekte. Dat blijkt uit een grote Zweeds-Deense studie onder 2168 vrouwen met borstkanker die radiotherapie ondergingen.

http://www.ntvg.nl/publicatie/bestraling-verhoogt-kans-op-coronairlijden/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/bestraling-verhoogt-kans-op-coronairlijden/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 april 2013, 15:52:50
Op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) heeft de ministerraad vandaag de agenda vastgesteld voor het Nationaal Programma Preventie.

Het programma wordt de komende maanden uitgewerkt, kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners. Het Nationaal Programma Preventie (NPP) heeft als doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en waar dat kan verder te verbeteren. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd.

Een prominente plek voor preventie overal in de gezondheidszorg Ė van opleiding tot verpleeghuis Ė is een van de primaire doelen van het Nationaal Programma Preventie. Ook bescherming tegen gezondheidsbedreigingen van buitenaf krijgt veel aandacht. Daarbij gaat het zowel om het op peil houden van het huidige hoge niveau als de voortdurende alertheid om nieuwe bedreigingen Ė zoals infectieziekten, milieurisicoís en resistentie van bacteriŽn Ė het hoofd te bieden.

Grootste gezondheidswinst

De grootste winst kan geboekt worden met gezondheidsbevordering en het voorkomen van chronische ziekten. Om diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, wordt een slimme, gebundelde aanpak in de wijk, op het werk en op school uitgewerkt. Een combinatie van langdurig volhouden met veel gelijktijdig ingezette maatregelen dichtbij de leefwereld van mensen blijkt daarbij het meest effectief.

Het kabinet gaat in de komende maanden in gesprek met alle partijen die nodig zijn om concrete doelstellingen, afspraken en acties te formuleren voor het Nationaal Programma Preventie. Het rijk zal vooral agenderen en aanjagen.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 april 2013, 16:34:26
Nieuw blog van uroloog Michael van Balken:

Citaat
Ik weet niet hoe erg u zich in uw koffie verslikte, maar het bericht verscheen al afgelopen week en IK ben nog steeds niet uitgehoest. ĎDe zorgverzekeraars [dus niet alle verzekeraars: zůrg-verzekeraars] hebben vorig jaar 1,4 miljard [met die negen nullen ja] euro winst gemaaktí. Winst. Wat je overhoudt als van alle inkomsten alle lasten afgetrokken zijn. Winst. Even: dat is een dikke 80 euro per Nederlander.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/130861/Eenkommavier....htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/130861/Eenkommavier....htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Kanarie op 13 april 2013, 18:24:43
Goed geschreven.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 april 2013, 12:06:42
Citaat
In de literatuur zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen een veelbesproken onderwerp. Afhankelijk van de bron berust dit verschil op de samenstelling van onze chromosomen, de afkomst van verschillende planeten of op het vermogen om kaart te lezen, in te parkeren of kleuren te zien. Op deze lijst mag nu ook de sterfte aan hart-  en vaatziekten worden opgetekend.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Janneke-Wittekoek/Blogbericht-Janneke-Wittekoek/130870/Het-vrouwenhart-begeerd-maar-miskend.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Janneke-Wittekoek/Blogbericht-Janneke-Wittekoek/130870/Het-vrouwenhart-begeerd-maar-miskend.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 april 2013, 12:10:03
Citaat
Hoe kan het dat de Volkskrant Ďzomaarí een eigen Ďverslavingskliniekí kan oprichten? Die vraag hebben onder meer GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Zij zijn verbaasd, onthutst zelfs, en maken zich zorgen nu zaterdag duidelijk werd dat de krant zonder ťťn kritische vraag van het ministerie van Volksgezondheid werd toegelaten als Ďinstelling voor medisch-specialistische verslavingszorgí en nu behandelingen mag declareren bij zorgverzekeraars.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130871/verbazing-over-verslavingskliniek-volkskrant.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/130871/verbazing-over-verslavingskliniek-volkskrant.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 april 2013, 17:21:31
Op voorstel van minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) heeft de ministerraad vandaag de agenda vastgesteld voor het Nationaal Programma Preventie.

Het programma wordt de komende maanden uitgewerkt, kabinetsbreed en met vele maatschappelijke partners. Het Nationaal Programma Preventie (NPP) heeft als doel de volksgezondheid duurzaam te beschermen tegen bedreigingen en waar dat kan verder te verbeteren. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd.

Een prominente plek voor preventie overal in de gezondheidszorg Ė van opleiding tot verpleeghuis Ė is een van de primaire doelen van het Nationaal Programma Preventie. Ook bescherming tegen gezondheidsbedreigingen van buitenaf krijgt veel aandacht. Daarbij gaat het zowel om het op peil houden van het huidige hoge niveau als de voortdurende alertheid om nieuwe bedreigingen Ė zoals infectieziekten, milieurisicoís en resistentie van bacteriŽn Ė het hoofd te bieden.

Grootste gezondheidswinst

De grootste winst kan geboekt worden met gezondheidsbevordering en het voorkomen van chronische ziekten. Om diabetes, (ernstig) overgewicht, roken, drinken, depressie en onvoldoende beweging tegen te gaan, wordt een slimme, gebundelde aanpak in de wijk, op het werk en op school uitgewerkt. Een combinatie van langdurig volhouden met veel gelijktijdig ingezette maatregelen dichtbij de leefwereld van mensen blijkt daarbij het meest effectief.

Het kabinet gaat in de komende maanden in gesprek met alle partijen die nodig zijn om concrete doelstellingen, afspraken en acties te formuleren voor het Nationaal Programma Preventie. Het rijk zal vooral agenderen en aanjagen.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/nieuws/2013/04/12/kabinet-stelt-agenda-nationaal-programma-preventie-vast.html)

Citaat
Het Nationaal Programma Preventie van de overheid mag geen extra geld kosten. Dat valt af te leiden uit de agenda voor het programma dat het kabinet heeft vastgesteld.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/130890/geen-extra-geld-voor-preventie.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/130890/geen-extra-geld-voor-preventie.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 16 april 2013, 10:02:13
Er komt een Medisch Museum in Dordrecht (http://www.youtube.com/watch?v=YXiIz8aJD9c#ws)
Er komt een Medisch Museum in Dordrecht
 rtvdordrecht∑      
Gepubliceerd op 15 apr 2013
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 16 april 2013, 10:35:11
http://www.medischmuseum.nl/ (http://www.medischmuseum.nl/)

Nationaal Medisch Museum NMM Dordrecht.


BINNENKORT NIEUW IN DORDRECHT!

'Dit wordt een toeristische trekpleister in Nederland'
Het Medisch Onderwijs Centrum MOC is bezig een geheel nieuw Medisch Museum in Nederland te vestigen voor het toeristische publiek in de prachtige historische binnenstad van Dordrecht. Hiervoor heeft zij recentelijk het historische pand aangekocht recht tegenover het majesteuze Dordtse stadhuis.

'De medische wereld van toen naar nu, voor jong en oud, vol humor en prachtige collectie items'
Het Nationaal Medisch Museum NMM in Dordrecht maakt binnenkort op een zeer ludieke wijze de medische wereld voor een heel breed publiek toegankelijk.

Wilt u weten hoe, wat, waar?
Volg www.medischmuseum.nl (http://www.medischmuseum.nl) en de persberichten en kom straks naar het Nationaal Medisch Museum NMM in Dordrecht!
 
Laat u door het Nationaal Medisch Museum NMM compleet verrassen!
Dit wordt uniek, nieuw en heel leuk!


Huidige fase:
Omgevingsvergunning is aangevraagd (15 maart 2013)
Stadhuisplein 2
3311 CR Dordrecht

De verbouwingen en inrichtingsplannen zijn vanaf de sleuteloverdracht (4 april 2013) in volle gang.

Opening van het Nationaal Medisch Museum NMM te Dordrecht
Zomer 2013. Let op de persberichten.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 april 2013, 11:49:09
Citaat
Het is bepaald geen eenvoudig onderwerp: praten over een eventueel levenseinde. Longartsen hebben relatief vaak te maken met patiŽnten die gaan overlijden. In veel ziekenhuizen houden longartsen zich dan ook bezig met palliatieve zorg: zorg die je geeft als er geen genezing meer mogelijk is.

http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/04/nadenken-over-levenseinde/ (http://blog.zorgkaartnederland.nl/2013/04/nadenken-over-levenseinde/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 16 april 2013, 14:26:13
Citaat
NZa doet onderzoek bij Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet onderzoek bij het Sint Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Het onderzoek startte maandag, na aanwijzingen dat het ziekenhuis mogelijk foutieve of onterechte declaraties heeft verstuurd.

De NZa bekijkt de administratie van het Sint Antonius Ziekenhuis om na te gaan of de aanwijzingen voor het fout declareren al dan niet kloppen. De zorg aan patiŽnten kan tijdens het onderzoek gewoon doorgaan.

De NZa mag als toezichthouder in de zorg onderzoek doen naar de administratie van zorgaanbieders. Dat is geregeld in de Wet Marktordening Gezondheidszorg. Zij kan bij zorgaanbieders nagaan of zij de juiste tarieven en prestaties in rekening hebben gebracht bij zorgverzekeraars.

De NZa besteedt in haar toezicht extra aandacht aan correct declareren. Al dan niet bewust te veel declareren leidt tot hogere zorgkosten, die uiteindelijk door de consument in zijn premie voor de zorgverzekering worden betaald. De NZa kan, als een zorgaanbieder teveel declareert, handhaven en bijvoorbeeld een aanwijzing, een last onder dwangsom en/of een boete opleggen. Zo deed de NZa in december onderzoek bij een ziekenhuis en legde zij eerder al een half miljoen boete op aan een ziekenhuis dat ligdagen fout declareerde.
bron: NZA (http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/NZa-doet-onderzoek-bij-Antonius-Ziekenhuis-Nieuwegein/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 april 2013, 18:59:26
OxyContin: OpioÔd, soortgelijke werking als morfine

Citaat
The FDA approved the original formulation of OxyContin in Dec. 1995. The product was abused, often following manipulation intended to defeat its extended-release properties. Such manipulation causes the drug to be released more rapidly, which increases the risk of serious adverse events, including overdose and death. In April 2010, the FDA approved a reformulated version of OxyContin, which was designed to be more difficult to manipulate for purposes of misuse or abuse. Purdue stopped shipping original OxyContin to pharmacies in August 2010.

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm348252.htm (http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm348252.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 april 2013, 10:12:28
Ruim 800.000 mensen in Nederland zijn met diabetes bekend bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van het RIVM op 1 januari 2011. Daarnaast laat het onderzoek zien dat er in het jaar 2011 87.000 nieuwe mensen met diabetes bij komen. Het aantal mensen met diabetes neemt sinds 2000 fors toe. Bij mannen is het aantal verdubbeld, bij vrouwen is er een toename van 65 procent.

De cijfers worden vandaag op de RIVM website Nationaal Kompas Volksgezondheid gepubliceerd. Op 1 januari 2011 waren er 801.000 mensen met diabetes bekend bij de huisarts. Dat was 48 per 1.000 Nederlanders (ongeveer gelijk voor mannen en vrouwen). In de leeftijdsgroep van mensen tussen 40 tot 75 jaar komt diabetes meer bij mannen voor dan bij vrouwen. Bij mensen boven 75 jaar komt diabetes meer bij vrouwen voor. Diabetes komt het meeste voor bij mannen en vrouwen tussen de 70 en 80 jaar. Ongeveer 90% van de diabetespatiŽnten heeft type 2 diabetes, alle overige diabetespatiŽnten hebben type 1 diabetes. Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal patiŽnten dat bekend is bij de huisarts in een landelijk representatieve huisartsenregistratie. Het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) is een netwerk van 84 geautomatiseerde huisartspraktijken en wordt uitgevoerd door het NIVEL.

Deel mensen met diabetes niet bij huisarts bekend

Het RIVM-onderzoek geeft verder aan dat het aantal mensen met diabetes in werkelijkheid een kwart hoger ligt dan de gediagnostiseerde 801.000. Dit komt omdat lang niet iedereen met diabetes bekend is bij de huisarts. Daarnaast hebben nog ongeveer 750.000 mensen tussen de 30-70 jaar een verstoorde glucosetolerantie. Een verstoorde glucosetolerantie komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Deze zogenoemde prediabeten hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van diabetes. De ervaring leert dat ongeveer een op de drie prediabeten binnen zes jaar diabetes ontwikkelt, hoewel dit cijfer sterk varieert tussen verschillende onderzoeken en landen. Het is mogelijk om die verhoogde kans op diabetes met preventieve maatregelen, zoals leefstijlinterventies, te verlagen en zo het ontstaan op diabetes uit te stellen of te voorkomen.

Het aantal mensen met diabetes blijft toenemen

De laatste publicatie van diabetescijfers in 2007, met een schatting van 668.000 mensen met diabetes op 1 januari 2007, was gebaseerd op deels andere huisartsregistraties. Dit maakt een directe vergelijking met de huidige schatting lastig. Twee longitudinale studies, waarin het aantal diabetespatiŽnten over een lange periode is geregistreerd, laten echter zien dat het aantal mensen met diabetes sterk is gestegen. De stijging was het grootst vanaf ongeveer 2000. De prevalentie van diabetes is in de periode 2001-2011 voor mannen ruim verdubbeld en voor vrouwen met ruim 60% toegenomen. Een deel van de stijging is te verklaren door demografische ontwikkelingen (groei en vergrijzing van de bevolking). Verder heeft de toename te maken met het stijgend aantal mensen met overgewicht en/of een verminderde lichamelijke activiteit en met de actievere opsporing van diabetespatiŽnten door de huisartsen.

Vanwege de groei en de vergrijzing van de bevolking, en de verwachte verdere toename van mensen met overgewicht in de toekomst, verwacht het RIVM een verdere toename van het aantal mensen met diabetes. Alleen al op basis van demografische ontwikkelingen zal het aantal diabeten in de komende 20 jaar met ongeveer 30% stijgen.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Meer_dan_800_000_mensen_met_diabetes_in_Nederland_toename_fors (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Meer_dan_800_000_mensen_met_diabetes_in_Nederland_toename_fors)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 april 2013, 12:54:22
De afdeling Intensive Care van het UMC St Radboud gaat als eerste ter wereld het water in met patiŽnten die afhankelijk zijn van beademingsapparatuur. In het nieuwe oefenbad kunnen ook ernstig zieke patiŽnten zich vrijer bewegen, veilig begeleid door een intensivist, fysiotherapeut, en IC-verpleegkundige. Het oefenen in water geeft patiŽnten een gevoel van vrijheid en zelfvertrouwen. Het draagt bij aan een sneller herstel en, op de lange termijn, minder gezondheidsbeperkingen.

Op 19 april  wordt het oefenbad officieel geopend door zwemtrainer Jacco Verhaeren.    

Eerste IC-oefenbad ter wereld

Met het IC-oefenbad heeft het UMC St Radboud een wereldprimeur. Intensive Care patiŽnten die beademd worden, kunnen nu ook oefenen in een zwembad. Belangrijke voorwaarden zijn wel dat patiŽnten voldoende stabiel zijn en bewust kunnen communiceren, bijvoorbeeld door gebaren. Verder mogen ze geen multiresistente bacteriŽn of grote open wonden hebben.

Afdelingshoofd Hans van der Hoeven: ďDoor de opwaartse kracht van het water bewegen patiŽnten makkelijker en kost het minder kracht. Bewegen in het water geeft ze veel meer vrijheid en zelfvertrouwen en vergroot de beweegmogelijkheden tijdens het herstel.Ē Na een training in het bad van zoín 5 tot 20 minuten zijn de patiŽnten moe, maar erg voldaan. Hierdoor kunnen ze vaak ook beter slapen.

PatiŽnten die lang op een Intensive Care hebben gelegen, kampen vaak nog maanden daarna met beperkingen in het dagelijks leven, zoals verlies van spiermassa, verminderde bewegelijkheid van de gewrichten, coŲrdinatiestoornissen en posttraumatische stress stoornissen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat patiŽnten vaak sneller en beter herstellen als ze tijdens een IC-opname al vroeg starten met een beweegprogramma. Door vroegmobilisatie hebben patiŽnten bijvoorbeeld minder lang beademing nodig en kunnen ze sneller van de IC af. Ook de revalidatiefase is vaak aanzienlijk korter en patiŽnten kunnen eerder terug naar huis. Op de Intensive Care in het UMC St Radboud is een uitgebreid vroegmobilisatie programma ontwikkeld. PatiŽnten die afhankelijk zijn van beademing oefenen bijvoorbeeld met een bedfiets, maar gaan ook uit bed of naar een oefenzaal, indien mogelijk.

Vroegmobilisatie bij kwetsbare IC patiŽnten vraagt om een gedegen voorbereiding, begeleiding en de juiste randvoorwaarden. De patiŽnt wordt in het oefenbad begeleid door een fysiotherapeut, IC verpleegkundige en intensivist. Verder zijn de kwaliteit- en hygiŽne-eisen van het water strenger dan voor normale zwembaden. Het water wordt voortdurend gefilterd, vaker ververst en na elke oefensessie worden de pH-waardes en het chloorniveau gemeten en eventueel aangepast. Het bad heeft een elektrisch beweegbare bodem en er zijn hulpmiddelen zoals een looprek aanwezig om een gevarieerd trainingsprogramma te kunnen bieden.  

Het UMC St Radboud is een academisch centrum voor patiŽntenzorg, onderzoek en onderwijs en wil graag voorop lopen als het gaat om innovatieve ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Het IC-oefenbad sluit aan bij de visie van het Radboud om persoonsgerichte zorg op innovatieve wijze te ontwikkelen.

http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/april/Pages/ICoefenbad.aspx (http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/april/Pages/ICoefenbad.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 18 april 2013, 14:27:29
http://www.cardiosource.org/News-Media/Publications/Cardiology-Magazine/2013/04/Prasugrel-Non-Inferior-to-Ticagrelor-Platelet-Inhibition-STEMI.aspx (http://www.cardiosource.org/News-Media/Publications/Cardiology-Magazine/2013/04/Prasugrel-Non-Inferior-to-Ticagrelor-Platelet-Inhibition-STEMI.aspx)

Comparison of Prasugrel and Ticagrelor Loading Doses in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction Patients

Journal of the American College of Cardiology - J Am Coll Cardiol. 2013;61(15):1601-1606. doi:10.1016/j.jacc.2013.01.024 http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1673246 (http://content.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1673246)

Citaat
Brabantse ziekenhuizen trekken ťťn lijn bij hartinfact

Elf ziekenhuizen in Noord-Brabant geven patiŽnten voortaan dezelfde medicatie bij een hartinfarct. Dit voorkomt medicatiefouten en vergroot zo de patiŽntveiligheid. lees verder (http://www.skipr.nl/actueel/id14367-brabantse-ziekenhuizen-trekken-een-lijn-bij-hartinfact.html)

bron: Skipr (http://www.skipr.nl/actueel/id14367-brabantse-ziekenhuizen-trekken-een-lijn-bij-hartinfact.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 april 2013, 09:35:38
Citaat
Het risico om te overlijden na een ziekenhuisopname voor een subarachnoÔdale bloeding is in Nederland tussen 1997 en 2006 afgenomen, maar niet in alle leeftijdsgroepen en enkel bij mannen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van het UMC Utrecht gepubliceerd in International Journal of Stroke.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1707 http://www.ntvg.nl/publicatie/afname-sterfterisico-na-subarachnoidale-bloeding-ongelijk-verdeeld/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/afname-sterfterisico-na-subarachnoidale-bloeding-ongelijk-verdeeld/volledig)

Age- and gender-specific time trend in risk of death of patients admitted with aneurysmal subarachnoid hemorrhage in the Netherlands
10.1111/ijs.12006 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijs.12006/abstract;jsessionid=9EEFF3D0CA45B3AA6D6E91C0DFE90FE5.d02t01 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijs.12006/abstract;jsessionid=9EEFF3D0CA45B3AA6D6E91C0DFE90FE5.d02t01)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 april 2013, 10:03:48
Citaat
Obesity has reached epidemic proportions in the United States and worldwide. Considering the adverse effects of obesity on left ventricular (LV) structure, diastolic and systolic function, and other risk factors for heart failure (HF), including hypertension and coronary heart disease, HF incidence and prevalence, not surprisingly, is markedly increased in obese patients. Nevertheless, as with most other cardiovascular diseases, numerous studies have documented an obesity paradox, in which overweight and obese patients, defined by body mass index, percent body fat, or central obesity, demonstrate a better prognosis compared with lean or underweight HF patients. This review will describe the data on obesity in the context of cardiopulmonary exercise testing in HF. Additionally, the implications of obesity on LV assist devices and heart transplantation are reviewed. Finally, despite the obesity paradox, we address the current state of weight reduction in HF.

JCHF. 2013;1(2):93-102. doi:10.1016/j.jchf.2013.01.006 http://heartfailure.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1671245 (http://heartfailure.onlinejacc.org/article.aspx?articleid=1671245)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 april 2013, 11:36:08
Citaat
Volgens de Europese aanbevelingen moeten geneesmiddelen voor langdurig gebruik op ten minste 1000 patiŽnten worden getest, daarnaast moeten 300 mensen het middel ten minste 6 maanden en 100 mensen het ten minste 12 maanden hebben gebruikt. Vooral aan dat laatste wil het nog wel eens schorten, zo blijkt uit een studie van de Utrechtse farmaco-epidemioloog Ruben Duijnhoven en collegaís in PLoS Medicine.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1712 http://www.ntvg.nl/publicatie/langetermijneffecten-medicijnen-onvoldoende-onderzocht/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/langetermijneffecten-medicijnen-onvoldoende-onderzocht/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 23 april 2013, 12:43:00
Citaat
ReŽel beeld over zorg in laatste levensfase
In de laatste levensfase dreigt de alles-moet-kunnen geneeskunde de geneeskunst te verdringen. Het is hoogste tijd voor een goed gesprek tussen arts en patiŽnt over wat de patiŽnt werkelijk wil in die fase.

...

Als zo veel mogelijk is, waarom zouden we dan een discussie starten over passende zorg in de laatste levensfase, over de vraag of je soms niet de keuze moet maken om geen invasieve diagnostiek of curatieve behandeling te starten? Juist daarom. De alles-moet-kunnen geneeskunde dreigt de geneeskunst te verdringen.

Interessant is in dat opzicht het grote verschil tussen wat artsen qua behandelingen voor zichzelf aanvaardbaar vinden in de laatste levensfase en wat zij hun patiŽnten aanbieden. lees verder (http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/Reeel-beeld-over-zorg-in-laatste-levensfase.htm)

bron:  KNMG column Rutger Jan van der Gaag, voorzitter artsenfederatie KNMG (http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/Reeel-beeld-over-zorg-in-laatste-levensfase.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 april 2013, 14:11:11
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5324 http://www.ntvg.nl/publicatie/betere-zorg-rond-levenseinde-van-patienten-met-dementie/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/betere-zorg-rond-levenseinde-van-patienten-met-dementie/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 april 2013, 00:52:03
Citaat
Het perioperatief voorschrijven van bŤtablokkers aan patiŽnten die niet-cardiovasculaire operaties ondergaan, vermindert de mortaliteit en de cardiale morbiditeit. Bij patiŽnten met bijkomende cardiale risicofactoren neemt het vermeende voordeel van bŤtablokkers toe, zo blijkt uit een retrospectieve cohortstudie van Martin London e.a. gepubliceerd in JAMA.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131403/minder-doden-na-perioperatieve-betablokkade.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131403/minder-doden-na-perioperatieve-betablokkade.htm)

10.1001/jama.2013.4135. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1681412 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1681412)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 april 2013, 00:45:23
Citaat
During the past 10 years, efforts in pharmacogenomics have generated insights into the efficacy and safety of drugs, enhancing our understanding of the safety profile of even some of the oldest drugs, such as codeine sulfate, an opioid analgesic first approved in 1950 for relief of mild or moderate pain. Simultaneously, an increased awareness of the value of both personalized medicine and the reporting of rare adverse outcomes has resulted in the publication of information on adverse events that previously might not have been reported. These developments, in turn, led the Food and Drug Administration (FDA) to reanalyze the safety of ó and ultimately restrict ó codeine use in patients after adenotonsillectomy.

DOI: 10.1056/NEJMp1302454 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1302454 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1302454)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 april 2013, 01:20:33
Citaat
Parents, have you heard about the Cinnamon Challenge?

If not, hereís what it is: you swallow a tablespoonful of cinnamon (024: eetlepel kaneel) in 60 seconds without drinking fluids. Preferably while being videotaped.

....

If in the midst of all that coughing and gagging some of the cinnamon gets into the lungs, it can cause wheezing, pneumonia or even serious lung damage.


Cinnamon Challenge (http://www.youtube.com/watch?v=EdM_u5y5m5A#ws)

http://childrenshospitalblog.org/the-cinnamon-challenge-when-dares-go-viral/ (http://childrenshospitalblog.org/the-cinnamon-challenge-when-dares-go-viral/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 april 2013, 10:32:04
Citaat
Bij traumapatiŽnten met een mogelijk ligamentletsel van de nek maken radiologen naast een MRI of CT soms ook rŲntgenfotoís om de stabiliteit van de cervicale wervelkolom nog beter te kunnen beoordelen. Een systematische review van de weinige beschikbare studies suggereert dat die flexie-extensiefoto echter niet zinvol is.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1716 http://www.ntvg.nl/publicatie/flexie-extensiefoto-voegt-weinig-toe/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/flexie-extensiefoto-voegt-weinig-toe/volledig)

Systematic review of flexion/extension radiography of the cervical spine in trauma patients http://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(13)00079-X/abstract (http://www.ejradiology.com/article/S0720-048X(13)00079-X/abstract)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 april 2013, 15:23:09
Een blog van uroloog Michael van Balken over de dokter op sociale media.

Citaat
Om maar binnen mijn vakgebied te blijven: als het om Social Media-gebruik (SoMe) en zorg gaat plas ik redelijk mee voor de troepen uit. Het is daar heerlijk toeven, steeds weer nieuwe dingen worden verzonnen om het dokter en patiŽnt allemaal nog aangenamer te maken. En u? U hoeft alleen maar te volgen!! Kom maar! Wij regelen het voor u! Is het tůch even schrikken als je achterom kijkt en er blijkt amper iemand mee te wandelen.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/131558/SoMeinteelt.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/131558/SoMeinteelt.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 april 2013, 19:00:31
Blog van internist Frank van Berkum

Citaat
De presentatrice van het interessante NCRV-programma Altijd Wat interviewt enkele deskundigen en concludeert dat tien kilo in tien weken afvallen ongezond is[1]. Die uitspraak behoort tot de categorie tegeltjeswijsheden; er zijn namelijk geen wetenschappelijk onderzoeken die deze conclusie rechtvaardigen.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Frank-van-Berkum/Blogbericht-Frank-van-Berkum/131590/Altijd-Wat-met-Achmea-tegeltjeswijsheden-en-pseudodeskundigen.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Frank-van-Berkum/Blogbericht-Frank-van-Berkum/131590/Altijd-Wat-met-Achmea-tegeltjeswijsheden-en-pseudodeskundigen.htm)

Uitzending "Altijd Wat" http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1339104 (http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1339104)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 april 2013, 21:42:01
Citaat
De openbare aanklager in New York is een strafzaak begonnen tegen farmaciereus Novartis, zo meldt The Wall Street Journal. Het bedrijf wordt ervan beschuldigd artsen te hebben gefÍteerd met het doel hun voorschrijfbeleid te beÔnvloeden.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/131642/novartis-vs-trakteert-artsen-op-uitje-in-hooters.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/131642/novartis-vs-trakteert-artsen-op-uitje-in-hooters.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 mei 2013, 17:11:50
Citaat
Long-term hepatic dysfunction is an increasingly recognized complication of corrective surgery for complex cyanotic congenital heart disease.1 We report four cases of hepatocellular carcinoma in patients with congenital heart disease with univentricular physiology that was palliated by means of the Fontan procedure

N Engl J Med 2013; 368:1756-1757May 2, 2013DOI: 10.1056/NEJMc1214222 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1214222 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1214222)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 mei 2013, 17:13:28
Citaat
Na een bloeding in het bovenste deel van het maag-darmkanaal hebben patiŽnten een grotere kans om te overlijden aan zowel gastro-intestinale als niet-gastro-intestinale aandoeningen. Hoge gastro-intestinale bloedingen zijn dan ook mogelijk een indicator voor (nog niet gediagnosticeerde) comorbiditeit, zo luidt de conclusie van Colin John Crooks en zijn collegaís in hun onderzoek gepubliceerd in Plos Medicine

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131789/gastrointestinale-bloeding-slecht-voorteken.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131789/gastrointestinale-bloeding-slecht-voorteken.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 mei 2013, 17:15:30
Citaat
De zorg voor een patiŽnt met multiresistente tuberculose was in 2009 ongeveer zes keer zo duur als die voor een patiŽnt met Ďgewoneí tbc. Als er sprake was van extensief resistente tbc (XDR-tbc) viel deze zelfs bijna twintig keer zo duur uit. Deze varianten komen echter weinig voor in Nederland. Dit blijkt uit gegevens van het KNCV Tuberculosefonds.

De afname van tbc is ook in andere Europese landen een feit. Dat moet niet leiden tot afnemende aandacht voor bestrijding van de ziekte, zei het hoofd van de tuberculosebestrijding van het ECDC (European Center of Disease Prevention and Control) eerder dit jaar.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131742/multiresistente-tbc-zeldzaam-maar-duur-in-nederland.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131742/multiresistente-tbc-zeldzaam-maar-duur-in-nederland.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 mei 2013, 17:19:33
Citaat
Chicago ó Mortality rates among patients undergoing surgical repair of acute aortic dissection in the United States appear to be strongly associated with both institution and surgeon case volume, with lower mortality rates among surgeons and institutions annually performing more of the operations, according to a study published in the May 2013 issue of The Annals of Thoracic Surgery.

http://www.sts.org/news/case-volume-may-influence-mortality-rates-acute-aortic-dissection-repair (http://www.sts.org/news/case-volume-may-influence-mortality-rates-acute-aortic-dissection-repair)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 6 mei 2013, 17:01:48
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/131642/novartis-vs-trakteert-artsen-op-uitje-in-hooters.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/131642/novartis-vs-trakteert-artsen-op-uitje-in-hooters.htm)

Citaat
Misschien had ik het ook wel gedaan als journalist van Medisch Contact: een smeuÔg bericht uit The Wall Street Journal overnemen en dat larderen met een niet minder smeuÔge foto. Zeker omdat er in de nieuwe vormgeving meer ruimte moet zijn voor beeldmateriaal, zoals de hoofdredacteur het in zijn voorwoord meldt.


http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michel-Dutree/Blogbericht-Michel-Dutree/131829/Half-blote-dames.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michel-Dutree/Blogbericht-Michel-Dutree/131829/Half-blote-dames.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 7 mei 2013, 12:27:21
Citaat
That word "microbiome" ó describing the collection of bacteria that live in and on our bodies ó keeps popping up. This time, researchers say that children whose parents clean their pacifiers by sucking them might be less likely to develop allergic conditions because of how their parents' saliva changes their microbiomes.

http://www.npr.org/blogs/health/2013/05/06/180817114/parents-saliva-on-pacifiers-could-ward-off-babys-allergies (http://www.npr.org/blogs/health/2013/05/06/180817114/parents-saliva-on-pacifiers-could-ward-off-babys-allergies)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 7 mei 2013, 12:28:55
Citaat
Laat patiŽnten meebetalen als zij een second opinion willen. Dat voorstel doet de Orde van Medisch Specialisten.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/131871/second-opinion-deels-uit-basispakket.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/131871/second-opinion-deels-uit-basispakket.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 mei 2013, 09:50:09
Citaat
Regenerative medicine is a tricky business, one that is still in its infancy. If you are an investor, you most likely acknowledge the upside present, but finding a good investment that instills confidence can be difficult in an industry as new as regenerative medicine/cell therapy. With that said, who better to talk to than Dr. Douglas Losordo?

http://seekingalpha.com/article/1412751-interviewing-dr-losordo-the-promising-development-of-cd34-cells (http://seekingalpha.com/article/1412751-interviewing-dr-losordo-the-promising-development-of-cd34-cells)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 mei 2013, 10:07:52
Citaat
Huisartsen schrijven vaak op een verkeerde manier inhalatieglucocorticoÔden voor aan kinderen met luchtwegklachten. Dit draagt aanzienlijk bij aan de lage therapietrouw in die patiŽntengroep, schrijven Ted Klok en collegaís in BMJ Open.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1728 http://www.ntvg.nl/publicatie/huisarts-schrijft-regelmatig-onjuist-astmamedicatie-voor/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/huisarts-schrijft-regelmatig-onjuist-astmamedicatie-voor/volledig)

General practitioners' prescribing behaviour as a determinant of poor persistence with inhaled corticosteroids in children with respiratory symptoms: mixed methods study http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558733 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23558733)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 mei 2013, 10:37:36
De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft haar eerste jaarplan gepresenteerd. In het jaarplan geeft de RGS inzicht in de processen van de RGS, de voorgenomen activiteiten en de werkzaamheden van de commissie kwaliteit en de commissie visiteren.

De RGS is op 1 januari 2013 van start gegaan als opvolger van de voormalige drie registratiecommissies HVRC, MSRC en SGRC.

In oprichting

In 2012 heeft de RGS in oprichting de benodigde voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2013 van start te gaan. Er is een gedegen bestuurlijke organisatie opgezet door onder andere het benoemen van een voorzitter, een dagelijks bestuur en adviescommissies en het bepalen van een vergaderstructuur. Daarnaast zijn ook regels vastgesteld, zoals een Reglement van Orde, een mandaatregeling en een privacyreglement om de inrichting van dit nieuwe bestuursorgaan te formaliseren.

Taken

De RGS is belast met het uitvoeren van de regelgeving van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) voor wat betreft (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen. Dit komt neer op circa 18.000 besluiten op individuele aanvragen per jaar.

Speerpunten

Naast deze reguliere werkzaamheden spreekt de RGS in het jaarplan 2013 haar ambities uit. Het eerste speerpunt voor dit jaar is het bevorderen van transparantie. Door middel van een jaarplan, een jaarverslag en publicatie van de cijfers op onder andere de website, wil de RGS inzicht geven in en verantwoording afleggen over haar werk.

Het introduceren van kwaliteitsbevordering binnen de huidige werkwijze is het tweede speerpunt. De RGS geeft uitvoering aan de besluiten van het CGS en ziet toe op de naleving ervan. De RGS wil toe naar een andere manier van toezicht houden. Een proces dat niet alleen gericht is op het toetsen van een arts, opleider of opleiding, maar een continu verbeterproces dat een meerwaarde oplevert voor de professionele ontwikkeling van de specialist, profielarts, opleider en opleiding. In 2013 zal nader onderzocht worden hoe deze twee rollen, die van de toezichthouder en kwaliteitsbevorderaar tegelijkertijd ingevuld kunnen worden.

Download http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=e70163c4-0b78-435c-852c-671a9e300aae&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=131925 (http://knmg.artsennet.nl/web/file?uuid=e70163c4-0b78-435c-852c-671a9e300aae&owner=a8a9ce0e-f42b-47a5-960e-be08025b7b04&contentid=131925)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 mei 2013, 17:50:31
In september 2012 is een nieuw type coronavirus ontdekt. Op 8 mei 2013 zijn er 31 patiŽnten met een bevestigde besmetting van het nieuwe coronavirus (nCoV) gemeld. Op dit moment zijn 18 patiŽnten overleden.

In bijna alle gevallen is de infectie opgelopen in het Midden-Oosten. Op 8 mei meldden de Franse autoriteiten een patiŽnt in Frankrijk. Deze patiŽnt is recent in de Verenigde Arabische Emiraten geweest. Waarschijnlijk is hij daar besmet geraakt met het nieuwe coronavirus. Al eerder waren er enkele patiŽnten in Groot-BrittanniŽ en Duitsland (zie onderstaande tabel).  

Omdat het nieuwe coronavirus pas is ontdekt, is er weinig informatie over de ernst van de ziekte en de manier waarop het verspreid wordt. Deze website geeft een overzicht van de ontwikkelingen en actuele stand van zaken.

Ziekteverschijnselen

Sommige coronavirussen veroorzaken normale verkoudheid, bij andere typen is het ziekteverloop ernstiger. Dit Nieuwe coronavirus (nCoV) veroorzaakt zeer ernstige luchtwegklachten, ook wel Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) genoemd. De patiŽnten hebben last van koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsproblemen.

Overzicht meldingen

Nieuw coronavirus | update 8 mei 2013

Totaal aantal patiŽnten: 31
Totaal aantal overleden patiŽnten: 18

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/N/Nieuw_coronavirus (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/N/Nieuw_coronavirus)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 mei 2013, 17:52:59
Citaat
Viruses have long been suspected of triggering type 1 diabetes, but preliminary results from a major international study found no evidence that viruses caused the disease in a small group of children with rapidly progressing type 1 diabetes.

http://www.everydayhealth.com/type-1-diabetes/no-link-between-viruses-and-rapid-onset-type-1-diabetes-study-finds.aspx (http://www.everydayhealth.com/type-1-diabetes/no-link-between-viruses-and-rapid-onset-type-1-diabetes-study-finds.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 10 mei 2013, 20:21:25
May 9, 2013

CHICAGO -
Surgical procedure improves quality of life for patients with severe emphysema
 
July is a very significant month for Susan Fischer and her family. Her son is getting married and her daughter is expecting her second child. While Fischer canít wait for all of the excitement to unfold, she has a number of restrictions to deal with on a daily basis. She has severe emphysema, also known as chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which is an ongoing and progressive disease that damages the lungs and makes breathing difficult. Fischer was determined to not let her condition slow her down during these important family milestones.
 
ďI want to be able to dance at my sonís wedding,Ē said Fischer, a 65-year-old resident of Arlington Heights, IL. ďThat is my number one goal.Ē
 
For patients with COPD, even simple tasks such as walking short distances can leave them breathless Ė an activity as physically demanding as dancing is impossible for many. Determined to make her goal a reality, Fischer was encouraged when Northwestern Medicineģ pulmonary disease experts recommended a treatment called lung volume reduction surgery (LVRS).
 
ďLung volume reduction surgery is a great option for select patients with severe emphysema,Ē said Malcolm DeCamp, MD, chief of the division of thoracic surgery at Northwestern Memorial Hospital and Northwestern University Feinberg School of Medicine. ďThis is a surgical option to help people with severe emphysema gain a better quality of life and prolong life.Ē
 
LVRS is a procedure that removes approximately 20 to 35 percent of the lungs that are damaged by emphysema, allowing the remaining, relatively good lung to expand and work better. Researchers believe that by surgically removing functionally useless tissue, air will be able to move in and out of the remaining lung more quickly. The operation can be done through either a breast bone incision or smaller chest incisions using video-assisted thoracic surgical techniques.
 
ďSusan was the ideal candidate for lung volume reduction surgery,Ē said Ravi Kalhan, MD, director of the asthma and chronic obstructive pulmonary disease program at Northwestern Memorial and assistant professor of medicine at the Feinberg School. ďShe has severe COPD, but she is also extremely motivated to do whatever it takes to improve her quality of life.Ē
 
ďI was walking slowly on a treadmill the day after surgery and home in five days,Ē said Susan. ďI could barely walk from the parking lot to the grocery store and was fighting for each breath before having lung volume reduction surgery. I have the best team at Northwestern who puts me at ease and has been with me every step of the way,Ē Susan said. ďI know Iím at the right place.Ē
 
COPD is the third leading cause of death in the United States, only behind heart disease and cancer; 12 million Americans are diagnosed with COPD. Currently, the only studied interventions that prolong life for patients with severe COPD are supplemental oxygen in people with low oxygen levels and LVRS in appropriately selected individuals.
 
ďWe have limited treatment options for COPD, but the ones we do have can make a huge difference in a personís quality of life,Ē said DeCamp. ďWith continued research, treatment options for patients with chronic lung disease will continue to improve.Ē
 
Fischerís story is an example of how the Northwestern Medicine team strives to individualize care plans to meet the personal needs and expectations of their patients. ďOur goal is to form trust and partnership with our patients, offer therapeutic options that are in keeping with their goals and then together experience the satisfaction of a positive outcome,Ē said Kalhan. ďWith Susan, we knew she had one goal in mind and we shared that goal with her. Iím confident that she will dance at her sonís wedding.Ē
 
Northwestern Medicine is the shared vision that joins Northwestern Memorial HealthCare and Northwestern University Feinberg School of Medicine in a collaborative effort to transform medicine through quality healthcare, academic excellence and scientific discovery.

http://www.nmh.org/nm/lung-volume-reduction-surgery-for-patients-with-severe-emphysema (http://www.nmh.org/nm/lung-volume-reduction-surgery-for-patients-with-severe-emphysema)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: CM op 10 mei 2013, 22:54:16
Deze dame heeft meerdere extrinsieke motivaties gehad om er een succes van te maken:

Citaat
I want to be able to dance at my sonís wedding,Ē said Fischer, a 65-year-old resident of Arlington Heights, IL. ďThat is my number one goal.Ē

Intrinsiek zat ook goed:

Citaat
ďI was walking slowly on a treadmill the day after surgery and home in five days,Ē

Ik vraag me alleen af in hoeverre het merendeel van de COPD patienten hieronder vallen.

Het blijft wel een mooi verhaal, natuurlijk.

CM
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 mei 2013, 11:44:52

Ik vraag me alleen af in hoeverre het merendeel van de COPD patienten hieronder vallen.


Nee, het merendeel zal er nooit ondervallen. Het is een ingreep die al meer dan 60 jaar oud is maar beschouwd werd als omstreden i.v.m. hoge risico op overlijden en complicaties. In de afgelopen 10 jaar wordt het steeds vaker uitgevoerd omdat operatietechnieken verbeterd zijn, de IC zorg beter is en er een betere selectie van patienten wordt toegepast.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 mei 2013, 09:59:06
Citaat
Het zou wel eens goed kunnen zijn om implanteerbare cardioverter defibrillatoren (ICDís) wat minder scherp af te stellen. Zo krijgen patiŽnten minder shocks te verduren. Dit zeggen Maurizio Gasparini e.a. op basis van gerandomiseerd onderzoek naar voor- en nadelen van verschillende ICD-instellingen. Het onderzoek staat in JAMA.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131920/icd-minder-scherp-afstellen-heeft-voordelen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/131920/icd-minder-scherp-afstellen-heeft-voordelen.htm)

JAMA. 2013;309(18):1937-1938. doi:10.1001/jama.2013.5561 Reducing Shocks and Improving Outcomes With Implantable Defibrillators http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1685844 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1685844)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 mei 2013, 10:05:16
Citaat
Bij morbide obesitas is een Ďsleeveí-maagverkleining een redelijk alternatief, zo melden Arthur Carlin en collegaís in Annals of Surgery (2013;257:791-7). PatiŽnten met een sleeve-maag vallen meer af dan patiŽnten met een verstelbare maagband, en hebben minder complicaties dan patiŽnten met een maagomleiding.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1733 http://www.ntvg.nl/publicatie/morbide-obesitas-verkleining-band-omleiding/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/morbide-obesitas-verkleining-band-omleiding/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 mei 2013, 11:04:28
Citaat
Washington was in 2008 de 2e staat in de VS, na Oregon, waar een euthanasiewet werd ingevoerd: ĎDeath with Dignityí. KankerpatiŽnten met een levensverwachting van minder dan 6 maanden kunnen onder die wet hun arts vragen om letale medicatie en die zichzelf toedienen. In NEJM beschrijven onderzoekers van Fred Hutchinson Cancer Research Center en University of Washington, beide in Seattle, hun ervaringen met de implementatie en de eerste 114 patiŽnten (2013;368:1417-24).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1737 http://www.ntvg.nl/publicatie/death-dignity-de-verenigde-staten/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/death-dignity-de-verenigde-staten/volledig)

Implementing a Death with Dignity Program at a Comprehensive Cancer Center - N Engl J Med 2013; 368:1417-1424April 11, 2013DOI: 10.1056/NEJMsa1213398 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1213398 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1213398)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 mei 2013, 11:14:37
Citaat
Kinderen die enkele weken te vroeg worden geboren, hebben tegen de tijd dat zij naar school gaan een relatief groot risico op ontwikkelingsproblemen. Ook een paar jaar later, als zij 7 zijn, scoren zij slechter dan op tijd geboren kinderen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/132046/te-vroeg-geboren-kinderen-op-achterstand.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/132046/te-vroeg-geboren-kinderen-op-achterstand.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 mei 2013, 12:03:43
Citaat
Stroke is a leading cause of death and disability, with an estimated annual incidence of 110 000 in the United Kingdom. Evidence from controlled trials shows the effectiveness of a variety of interventions for acute stroke, including thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator, stroke unit based care, secondary prevention, and early supported discharge. Measuring the achievement of processes of care (the interventions, assessments, and treatments that patients receive) through clinical audit is used in health systems around the world for quality improvement, performance management, and financial reimbursement. Across England, Wales, and Northern Ireland, the Royal College of Physicians stroke programme has been carrying out systematic audits of the quality of stroke care since 1998.

BMJ 2013; 346 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f2827 (http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f2827) (Published 10 May 2013) BMJ 2013;346:f2827 http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2827?etoc (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2827?etoc)

Noot: De grote verschillen bestaan ook in Nederland (024)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 mei 2013, 13:31:43
Artsen moeten de wens van een patiŽnt respecteren. Ook als die besluit om in honger- of dorststaking te gaan. ďDe arts is geen verlengde arm van de overheid om mensen te dwingen hun protest op te geven.Ē Dit zei Rutger Jan van de Gaag (voorzitter artsenfederatie KNMG) afgelopen zaterdag in een reportage van Nieuwsuur.

Aanleiding voor de reportage was de hongerstaking van asielzoekers in Rotterdam. Sinds een paar dagen weigeren een aantal van hen ook te drinken. Ze protesteren daarmee tegen hun opsluiting.

Niet meewerken dwangvoeding

Artsenfederatie KNMG adviseert artsen ten zeerste niet mee te werken aan dwangvoeding. De medische ethiek laat de arts geen ruimte voor een behandeling onder dwang van een wilsbekwame patiŽnt die de gevolgen van zijn behandelweigering kan overzien. Dus ook voor het toedienen van voedsel of vocht is de toestemming van de patiŽnt noodzakelijk. Dit staat omschreven in het KNMG-standpunt Dwangvoeding hongerstakende gedetineerden.

Het KNMG-standpunt is opgesteld in 2002 naar aanleiding van de discussie rondom Volkert van der G. (moordenaar Pim Fortuyn) die dreigde zich dood te hongeren. ďDe KNMG heeft artsen toen gezegd dat het zijn recht was om dit als protestmiddel in te zetten. En artsen dringend geadviseerd om niet mee te werken aan middelen om dat te doorbrekenĒ, aldus Van der Gaag.

GuantŠnamo Bay

De discussie over dwangvoeding speelt op dit moment ook rondom de hongerstakers in de Amerikaanse gevangenis GuantŠnamo Bay. De KNMG keurt ten zeerste af dat zij onder dwang voedsel krijgen toegediend toegediend en heeft dit ook aan de minister van buitenlandse zaken laten weten.

KNMG Standpunt dwangvoeding aan hongerstakende gedetineerden http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Dwangvoeding-aan-hongerstakende-gedetineerden-2002.htm (http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Dwangvoeding-aan-hongerstakende-gedetineerden-2002.htm)

Video Nieuwsuur http://nieuwsuur.nl/video/505764-honger-en-dorststaken-hoe-ver-kun-je-gaan.html (http://nieuwsuur.nl/video/505764-honger-en-dorststaken-hoe-ver-kun-je-gaan.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 mei 2013, 19:52:47
Citaat
Het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het aanpassen van de Zorgverzekeringswet, waar het kabinet Rutte 2 in het regeerakkoord op zinspeelt, beperkt de vrije artsenkeuze, doorkruist inventieve samenwerkingsverbanden tussen medische professionals en leidt op den duur tot aantasting van de kwaliteit van de medische opleidingen.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/132130/Invloed-zorgverzekeraars-neemt-toe-en-keuzevrijheid-patienten-beperkt.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/132130/Invloed-zorgverzekeraars-neemt-toe-en-keuzevrijheid-patienten-beperkt.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 mei 2013, 11:14:40
Blog van huisarts Timmers

Citaat
Vrijwel iedere dag is het wel passen en meten. Mensen bellen voor een afspraak, willen het liefst exact op de door hun gewenste tijd, bij de door hun gewenste dokter. Onze assistentes doen hun best, proberen het onmogelijke mogelijk te maken en als het nodig is kan iedereen altijd dezelfde dag gezien worden, desnoods ŗ la minute. Soms komt dat heel slecht uit, maar als iemand acuut hulp nodig heeft krijgt hij dat. Een vanzelfsprekendheid.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Bart-Timmers/blog-bart-timmers/132150/Nederland-een-ontwikkelingsland.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Bart-Timmers/blog-bart-timmers/132150/Nederland-een-ontwikkelingsland.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 mei 2013, 11:26:56
Het antibioticum doxycycline is in Nederland onvoldoende beschikbaar. Naar verwachting duurt het nog een aantal weken voordat alle apotheken weer doxycycline kunnen leveren aan patiŽnten. Apothekers zullen tot die tijd, in overleg met voorschrijvers, een ander antibioticum ter hand stellen.

Doxycycline is een veelgebruikt antibioticum. Het wordt onder andere gebruikt voor de behandeling van acne en luchtweginfecties zoals longontsteking, acute bronchitis, infecties bij cystische fibrose, middenoorontsteking, bijholteontsteking en keelontsteking. Uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat doxycycline ongeveer 20.000 keer per week wordt afgeleverd.

Waarom is doxycycline niet beschikbaar?

De KNMP signaleert al enige tijd een toename van leveringsproblemen met medicijnen in Nederland. De geneesmiddelen zijn dan vaak wel verkrijgbaar in landen dichtbij, zoals Duitsland en Frankrijk, die een ander prijsreguleringsbeleid voeren.

Verkenners farmacie Rinnooy Kan en Reibestein constateerden in hun eindrapport aan de minister van VWS dat geneesmiddel tekorten een gevolg zijn van doorgeschoten prijsreguleringbeleid. De minister liet eerder al weten dat apothekers de schaarste in de afgelopen tijd, ďmet kunst en vliegwerkĒ hebben kunnen oplossen. De minister heeft aan de KNMP en anderen aangegeven dat ze snel, naar aanleiding van de bevindingen van Rinnooy Kan en Reibestein, rond de tafel wil.

Voor apothekers is de beschikbaarheid van kwalitatief goede geneesmiddelen voor patiŽnten topprioriteit en de KNMP vindt dan ook dat er snel een oplossing voor de medicijntekorten moet komen.

Sterk groeiend probleem: medicijntekorten

KNMP voorzitter Rik van der Meer: ďWij maken  ons ernstige zorgen over deze kwestie en over de problemen rondom de beschikbaarheid van medicijnen in het algemeen. PatiŽnten hebben er, terecht, geen begrip voor dat veel voorgeschreven middelen, in een welvarend land als Nederland niet beschikbaar zijn. In mijn apotheek maak ik dat regelmatig mee.

In het begin van het jaar was het veel gebruikte antibioticum amoxicilline voor kinderen ook al enige weken niet beschikbaar. En enkele maanden later waren er problemen met de beschikbaarheid van het hartmedicijn digoxine. Apothekers kunnen al die branden niet blijven blussen. Zij zijn bovendien veel te veel tijd kwijt met het zoeken naar alternatieven wanneer er weer een medicijn niet beschikbaar is. Een enorme verspilling van de zorgcapaciteit van apothekers.
Ē

http://www.knmp.nl/nieuws/algemeen/nieuwsberichten-2013/antibioticum-doxycycline-is-nu-niet-langer-beschikbaar (http://www.knmp.nl/nieuws/algemeen/nieuwsberichten-2013/antibioticum-doxycycline-is-nu-niet-langer-beschikbaar)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 mei 2013, 12:01:58
Citaat
Het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) pleit ervoor om ook ontstekingsremmende pijnstillers zoals Ibuprofen en Diclofenac enkel nog op medisch voorschrift beschikbaar te stellen. Het syndicaat doet die oproep na de beslissing van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om alle geneesmiddelen die domperidone bevatten, zoals het maagmedicijn Motilium, tegen eind dit jaar alleen nog op voorschrift te laten afleveren.

Geneesmiddelen met domperidone zoals Motilium lagen al een tijdje onder vuur. Domperidone wordt in verband gebracht met mogelijke hartritmestoornissen.

http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1383364/huisartsen-willen-dat-ook-ibuprofen-enkel-op-voorschrift-verkrijgbaar-wordt.aspx (http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1383364/huisartsen-willen-dat-ook-ibuprofen-enkel-op-voorschrift-verkrijgbaar-wordt.aspx)

Citaat
Nederland heeft een liberaler beleid dan BelgiŽ voor NSAIDís; hier mogen de pijnstillers ook buiten de apotheek of drogist verkocht worden. Huisarts Florien van Heest pleit deze week in Medisch Contact voor inperking van deze vrije verkoop. De huisarts was geschrokken toen op haar spreekuur twee ouders verschenen die hun tien maanden oude baby een fikse dosis Nurofen (een drank met ibuprofen) hadden gegeven. ĎDe drank was gekocht in de supermarkt, dus kon geen kwaad, anders kon je het daar toch niet kopení, was de redactie van de ouders. Van Heest: ĎHet lijkt me wachten op de eerste baby die aan complicaties van dit onverantwoorde over-de-toonbank-beleid doodgaat.í

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132162/pijnstillers-op-recept.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132162/pijnstillers-op-recept.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 mei 2013, 12:10:38
Het opinie artikel van huisarts van Heest http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/132103/geen-ibuprofen-voor-babys.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/132103/geen-ibuprofen-voor-babys.htm)

Inclusief plaatje van het drankje met sinaasappelsmaak voor kinderen vanaf 3 maanden, verkrijgbaar in de supermarkt.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: zwelgje op 15 mei 2013, 14:14:11
http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1383364/huisartsen-willen-dat-ook-ibuprofen-enkel-op-voorschrift-verkrijgbaar-wordt.aspx (http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid1383364/huisartsen-willen-dat-ook-ibuprofen-enkel-op-voorschrift-verkrijgbaar-wordt.aspx)

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132162/pijnstillers-op-recept.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132162/pijnstillers-op-recept.htm)

Niet uit de Medische Media, maar wel in het verlengde hiervan:
Minister Schippers heeft een kamerbrief (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/12/kamerbrief-over-medicatieveiligheid.html) gestuurd over Medicatieveiligheid. Dit naar aanleiding van een onderzoek, waarvan het rapport als bijlage (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/12/acute-ziekenhuisopnamen-die-mogelijk-zijn-gerelateerd-aan-geneesmiddelbijwerkingen.html) is toegevoegd.
Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken, en richt zich op acute ziekenhuisopnamen, mogelijk veroorzaakt door medicatie gebruik:


Citaat van: http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/02/12/acute-ziekenhuisopnamen-die-mogelijk-zijn-gerelateerd-aan-geneesmiddelbijwerkingen/acute-ziekenhuisopnamen-die-mogelijk-zijn-gerelateerd-aan-geneesmiddelbijwerkingen.pdf
Twee Nederlandse onderzoeken (de IPCI studie en de HARM studie) hebben laten zien dat het
aantal ziekenhuisopnamen door geneesmiddelgebruik omvangrijk is, duur en in 29% tot 46%
van de gevallen mogelijk vermijdbaar. Vertaald naar Nederland kwamen deze percentages naar
schatting neer op jaarlijks 10.500 tot 16.000 mogelijk vermijdbare  opnamen. De laagste
schatting had alleen betrekking op bijwerkingen terwijl de hoogste schatting voor 72%
betrekking had op bijwerkingen en voor 26% op therapieontrouw en andere toedienfouten.  

Naar aanleiding hiervan schreef een groep experts het HARM-Wrestling rapport met
aanbevelingen voor het terugdringen van geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnamen,
hierbij werden vooral aanbevelingen gedaan over de manieren waarop schade van
geneesmiddelen beperkt kan worden. Deze aanbevelingen kunnen omgezet worden in proces
indicatoren maar geven niet aan wat de werkelijke geneesmiddel gerelateerde opnamen zijn.  

Om een verbetering in het proces en de uitkomsten van dit proces te meten  gaf het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan het Erasmus MC de opdracht om methoden te
ontwikkelen  waarmee ten eerste inzicht zou worden verkregen in de mate waarin huisartsen en
apothekers de HARM-Wrestling aanbevelingen in de periode tot en met 2010 hebben nagevolgd
(proces-indicatoren) en ten tweede welk percentage van de ziekenhuis opnamen gerelateerd is
aan geneesmiddelgebruik, dit vooral ten opzichte van de eerdere studies. De bedoeling was dat
zoveel mogelijk gebruik gemaakt zou worden van geautomatiseerde bestanden om een
instrument te hebben waardoor monitoring gemakkelijker zou zijn.  

Klik op de link boven het citaat voor de bron, in PDF formaat.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 mei 2013, 15:42:12
In maart heeft artsenfederatie KNMG de minister gevraagd om de heersende onduidelijkheid over wilsonbekwame patiŽnten met een schriftelijke wilsverklaring aangaande euthanasie weg te nemen. In vervolg hierop heeft de KNMG vandaag op uitnodiging van minister Schippers een gesprek over de uitleg van de bepaling in de euthanasiewet aangaande de wilsverklaring.

In aanloop naar dit gesprek heeft de KNMG enige opties genoemd. Zoals het nader uitwerken hoe artsen moeten handelen bij patiŽnten die hun wil niet meer kunnen bepalen, met name hoe zij de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet dan kunnen toetsen. Zoín uitwerking kan worden gedaan in een algemene maatregel van bestuur. Een andere mogelijkheid is om het wetsartikel zo aan te passen, dat de onafhankelijke tweede arts die de patiŽnt heeft gezien, ook met de patiŽnt heeft gecommuniceerd. Het element van communicatie met de patiŽnt is voor artsen van wezenlijk belang. Als je als arts niet meer kunt verifiŽren of iemand op dat moment het leven beŽindigt wil hebben en ondraaglijk lijden ervaart, kan je niet overgaan tot euthanasie.

Deze opties zijn zeker niet limitatief, het betreft een open gesprek waarin deze problematiek wordt besproken en met als doel onduidelijkheid rond de wet weg te nemen. Op het gesprek met de minister lopen wij niet vooruit.

Een duidelijk voorbeeld van de problematiek was in maart 2013 te zien in Zembla: een man die in een wilsverklaring had verklaard dat hij bij dementie zou willen overlijden, was inmiddels gevorderd dement, maar verklaarde dat hij zeker niet dood wilde. Hoe moet een arts in dit soort situaties handelen? Hoe moet de bepaling in de euthanasiewet dan worden toegepast? In een reactie zei Lode Wigersma, directeur beleid KNMG: ĎDan heb je de situatie van een dement iemand met een wilsverklaring, die niet (meer) om de dood vraagt. Moet diens eerdere wens dan maar worden uitgevoerd? Je wilt toch weten of iemand er nog achter staat.í

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-in-gesprek-met-minister-over-euthanasie-en-wilsonbekwaamheid.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-in-gesprek-met-minister-over-euthanasie-en-wilsonbekwaamheid.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 mei 2013, 10:28:56
Het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het aanpassen van de Zorgverzekeringswet, waar het kabinet Rutte 2 in het regeerakkoord op zinspeelt, beperkt de vrije artsenkeuze, doorkruist inventieve samenwerkingsverbanden tussen medische professionals en leidt op den duur tot aantasting van de kwaliteit van de medische opleidingen. Dat stelt Suzanne Witjes, bestuurslid van De Jonge Orde in een opiniestuk dat eerder deze week is gepubliceerd door Het Financieele Dagblad.

http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/zorgen-over-onzalig-kabinetsplan-restitutiepolis.html (http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/zorgen-over-onzalig-kabinetsplan-restitutiepolis.html)

Invloed van zorgverzekeraars neemt te veel toe en tegelijk wordt keuzevrijheid van patiŽnten beperkt  http://www.dejongeorde.nl/over_de_jonge_orde/nieuws/invloed-van-zorgverzekeraars-neemt-te-veel-toe-en-tegelijk-wordt.html (http://www.dejongeorde.nl/over_de_jonge_orde/nieuws/invloed-van-zorgverzekeraars-neemt-te-veel-toe-en-tegelijk-wordt.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 mei 2013, 10:52:12
Op donderdag 16 mei heeft de KNMG gesproken met minister Schippers en oud-minister van VWS mw. Borst over euthanasie bij dementie. In dit overleg is uitgebreid gesproken over de betekenis van de schriftelijke wilsverklaring en onduidelijkheden die patiŽnten en artsen op dit gebied nu ervaren.

De recent verschenen evaluatie van de Euthanasiewet heeft uitgewezen dat er op veel aspecten overeenstemming bestaat over de uitleg van de wet. Op sommige punten, waaronder euthanasie bij patiŽnten met dementie waarmee niet meer gecommuniceerd kan worden, zijn er echter nog vragen. Dit is zowel voor de patiŽnt als de arts een onwenselijke situatie.

De minister heeft samen met de aanwezigen in het overleg besloten dat een gezamenlijke werkgroep van onder meer VWS en KNMG dit vraagstuk snel verder oppakt. Doel is tot een handreiking te komen waarmee gegeven de huidige wet en regelgeving meer duidelijkheid op dit punt wordt geboden.

In maart heeft artsenfederatie KNMG de minister gevraagd om de heersende onduidelijkheid over wilsonbekwame patiŽnten met een schriftelijke wilsverklaring aangaande euthanasie weg te nemen. In vervolg hierop heeft de minister de KNMG uitgenodigd voor een gesprek over de uitleg van de bepaling in de euthanasiewet aangaande de wilsverklaring.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-in-werkgroep-euthanasie.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-in-werkgroep-euthanasie.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 18 mei 2013, 21:59:27
Citaat
ĄHulp vermindert vraag om euthanasieĒ
Als artsen zich nog meer dan nu inspannen om oudere mensen te helpen, zal dat de vraag naar euthanasie doen verminderen.
Dat betoogde SGP-beleidsmedewerker mr. drs. W. de Wildt vrijdagavond tijdens een door de Apeldoornse SGP-jongeren georganiseerd debat over euthanasie. Zo kan een zo goed mogelijke begeleiding in de terminale fase een verzoek om euthanasie voorkomen, stelde De Wildt.

Hij uitte harde kritiek op de recent opgerichte organisatie De Laatste Wil. Die organisatie vindt dat iedereen ouder dan achttien jaar zonder tussenkomst van een arts de middelen moet kunnen krijgen om een eind aan het leven te maken. De Wildt sprak van een Ąbizar idee.Ē ĄJe moet achttienjarigen niet opzadelen met middelen voor de dood, maar hun perspectief bieden op het leven.Ē  lees verder (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/hulp_vermindert_vraag_om_euthanasie_1_739396)
bron: Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/hulp_vermindert_vraag_om_euthanasie_1_739396)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 11:00:23
Citaat
RSV-infecties bij gezonde vroeggeboren kinderen veroorzaken latere benauwdheidsklachten en mogelijk ook astma.

Infectie met het respiratoir syncytieel virus (RSV) is na malaria wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen in het eerste levensjaar. Elke dag sterven 700 kinderen aan de infectie, vrijwel uitsluitend in ontwikkelingslanden. Bekend is dat bij te vroeg geboren kinderen, kinderen met een aangeboren hartafwijking, kinderen met downsyndroom, kinderen met neuromusculaire aandoeningen en ouderen die cardiopulmonaal zijn gecompromitteerd, profylaxe met palivizumab effectief is.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/132347/preventie-van-rsvinfectie-voorkomt-mogelijk-astma.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/132347/preventie-van-rsvinfectie-voorkomt-mogelijk-astma.htm)

N Engl J Med 2013; 368:1791-1799May 9, 2013DOI: 10.1056/NEJMoa1211917 Respiratory Syncytial Virus and Recurrent Wheeze in Healthy Preterm Infants http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1211917 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1211917)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 12:57:25
Citaat
Een gestalttherapeut heeft zijn rechtszaak tegen de Belastingdienst over de heffing van btw gewonnen. Dat blijkt uit een vonnis van de Arnhemse rechtbank. Volgens de Belastingdienst kwalificeerden zijn behandelingen niet voor btw-vrijstelling, maar de rechter oordeelde anders. De psychotherapeut hoeft nu geen omzetbelasting te betalen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/132382/gestalttherapeut-hoeft-geen-btw-te-betalen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/132382/gestalttherapeut-hoeft-geen-btw-te-betalen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 14:04:35
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over het effect van fraudegevallen met declareren. Signalen over fraude zijn schadelijk voor het vertrouwen in de gezondheidszorg en in de medisch specialist. Fraude is niet acceptabel, de OMS neemt afstand van frauduleus handelen. Frank de Grave: ďElke onjuiste declaratie is er ťťn te veel. Dokters die frauderen handelen in strijd met de beginselen van de medische professionaliteit.Ē Medisch specialisten zetten zich in voor de beste zorg voor de patiŽnt en stellen daarbij kwaliteit van zorg voorop. Bij dit professionele handelen hoort ook het zorgvuldig omgaan met de steeds schaarser wordende zorgeuro. Het declaratiesysteem is echter complex, niet altijd logisch en vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Frank de Grave: ďNiet elke onjuiste declaratie is fraude.Ē
 
Al in de opleidingen ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de medisch specialist voor het betaalbaar houden van de zorg. Daarnaast heeft de OMS samen met de wetenschappelijke verenigingen een gedragscode correct declareren opgesteld. Hiermee vragen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen bij hun leden extra aandacht voor correct declareren.
 
Medisch specialisten moeten alert en kritisch blijven op hun eigen declaratiegedrag en dat van hun collegaís. Registratie en declaratie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medisch specialisten en ziekenhuizen. Als er echt sprake is van fraude, is er het meldpunt zorgfraude van de NZa.
 
De OMS neemt de aanpak van zorgfraude mee in de overleggen met de NZa, de NVZ en ZN en zal op alle mogelijke manieren meewerken aan het onderzoek naar zorgfraude dat minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn hebben aangekondigd.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 16:33:25
Het verwijderen van de restitutiepolis uit de basisverzekering en het aanpassen van de Zorgverzekeringswet, waar het kabinet Rutte 2 in het regeerakkoord op zinspeelt, beperkt de vrije artsenkeuze, doorkruist inventieve samenwerkingsverbanden tussen medische professionals en leidt op den duur tot aantasting van de kwaliteit van de medische opleidingen. Dat stelt Suzanne Witjes, bestuurslid van De Jonge Orde in een opiniestuk dat eerder deze week is gepubliceerd door Het Financieele Dagblad.

http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/zorgen-over-onzalig-kabinetsplan-restitutiepolis.html (http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/zorgen-over-onzalig-kabinetsplan-restitutiepolis.html)

Invloed van zorgverzekeraars neemt te veel toe en tegelijk wordt keuzevrijheid van patiŽnten beperkt  http://www.dejongeorde.nl/over_de_jonge_orde/nieuws/invloed-van-zorgverzekeraars-neemt-te-veel-toe-en-tegelijk-wordt.html (http://www.dejongeorde.nl/over_de_jonge_orde/nieuws/invloed-van-zorgverzekeraars-neemt-te-veel-toe-en-tegelijk-wordt.html)

De Tweede Kamer behandelt op dit moment een wijziging van artikel 13 Zorgverzekeringswet (Zvw), die het zorgverzekeraars mogelijk maakt geen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg te geven. In hoeverre bedreigt het kabinet hiermee de vrije artsenkeuze?

Meerdere (medische) opiniemakers bogen zich de afgelopen maanden over die vraag. De artsenfederatie KNMG vindt de wetswijziging alleen acceptabel onder voorwaarde dat drie aanbevelingen worden overgenomen.

Artikel 13 Zvw

De KNMG, LHV, OMS en Verenso vinden flankerend beleid noodzakelijk een te grote macht van de zorgverzekeraars te voorkomen en de keuzevrijheid van zorggebruikers te beschermen. De KNMG steunt de voorgestelde wijziging van de Zorgverzekeringswet alleen als drie voorgestelde aanbevelingen worden overgenomen.

Aanbevelingen

Ten eerste moet de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) strenger optreden tegen aanmerkelijke marktmacht van zorgverzekeraars. Aanmerkelijke marktmacht van zorgverzekeraars kan ten koste gaan van verzekerden (onredelijke polisvoorwaarden) en zorgaanbieders (onredelijke inkoopcontracten).

Ten tweede dient de zorgplicht van zorgverzekeraars nu eindelijk te worden ingevuld. Zorgverzekeraars dienen voor elke soort van zorg altijd drie zorgverleners te contracteren binnen een redelijke reisafstand voor de patiŽnt. Op deze manier kunnen ook verzekerden die vrijwillig kiezen voor een polis met een (zeer) beperkt gecontracteerd zorgaanbod, ten minste uit twee andere zorgverleners kiezen als de relatie met een eerste zorgverlener niet optimaal blijkt.

Tenslotte moeten verzekerden op toegankelijke wijze kennis kunnen nemen van het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Verzekerden moeten gemakkelijk kunnen inzien of het niet-gecontracteerde zorgaanbod inderdaad buiten de criteria van het inkoopbeleid van hun zorgpolis valt. Dit vereenvoudigt het kiezen voor een polis die het beste bij de verzekerde past. En het stelt verzekerden en zorgaanbieders beter in staat vergoeding af te dwingen als een zorgaanbieder onterecht niet is gecontracteerd.

Restitutiepolis

Het regeerakkoord Rutte-Asscher vermeldt het voornemen om de restitutiepolis over te hevelen naar de aanvullende verzekering. Het ministerie van VWS meldt desgevraagd dat er momenteel geen regelgeving ter invulling van dat voornemen wordt voorbereid. Zodra politieke besluitvorming over de restitutiepolis aan de orde komt, zal de KNMG ook hierover een standpunt innemen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 20:36:51
Citaat
Vertrouwensarts Elcke Bonsen doet vandaag aangifte van obstructie van medisch handelen en van mishandeling van de  uitgeprocedeerde asielzoeker Bah uit Guinee. Dat meldt NRC Handelsblad.

Bonsen heeft de asielzoeker Bah vandaag onderzocht in de landelijke afzonderingsafdeling in Vught. Hij zit daar in een isoleercel omdat hij volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie agressief tegen bewakers is geweest. Bonsen: ĎSinds 21 maart is hij intermitterend in honger- en dorststaking, waardoor hij ernstig is verzwakt. Vrijdagmiddag is hij weer in honger- en dorststaking gegaan. Maandag kon hij amper op zijn benen staan.í Bah heeft een grote bult op zijn voorhoofd en een snee in zijn wang. Hij heeft tegen Bonsen gezegd dat hij in Rotterdam door een bewaker in elkaar is geslagen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132426/arts-rotterdam-blokkeert-zorg-aan-asielzoeker.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132426/arts-rotterdam-blokkeert-zorg-aan-asielzoeker.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 20:54:10
Citaat
In December 2012 a group of experts in pediatric anesthesiology, surgery, pediatrics and research wrote a statement about what parents should do if their young child needs anesthesia and surgery. Most important is to talk to your anesthesiologist, surgeon and pediatrician about the procedure; in almost all cases the best thing is for your child to have the procedure done. Your anesthesiologist will plan the very best and safest anesthetic for your child.

http://www.texaschildrensblog.org/2013/05/anesthesia-research-impact-on-children-and-the-developing-brain/ (http://www.texaschildrensblog.org/2013/05/anesthesia-research-impact-on-children-and-the-developing-brain/)

SmartTots - Perspectives from the Front Lines (http://www.youtube.com/watch?v=_7dMpmwRxzs#ws)
Millions of children undergo surgery annually. Recent studies suggest there may be reason for concern. This video, featuring Dr. Dean Andropoulos, Dr. Peter Davis, and Dr. Caleb Ing, provides a summary as to why research is needed and the type that is needed.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 21:24:23
Citaat
As compared with a strategy of watchful waiting, surgical treatment for the obstructive sleep apnea syndrome in school-age children did not significantly improve attention or executive function as measured by neuropsychological testing but did reduce symptoms and improve secondary outcomes of behavior, quality of life, and polysomnographic findings, thus providing evidence of beneficial effects of early adenotonsillectomy.

10.1056/NEJMoa1215881 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215881 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1215881)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 mei 2013, 21:45:22
17 mei 2013 - PRAC-aanbeveling: Diane-35 en generieken beschikbaar houden voor specifieke patiŽntengroepen

Aanscherping van waarschuwingen op het gebied van trombo-embolieŽn.

Het geneesmiddel Diane-35 en generieke varianten (cyproteronacetaat/ethinylestradiol) heeft een plaats bij de behandeling van matige tot ernstige acne gerelateerd aan androgene gevoeligheid (al dan niet in combinatie met een vette huid) en/of hirsutisme (overbeharing) voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Diane-35 mag alleen worden voorgeschreven voor acne als andere behandelmogelijkheden (topicale therapie of systemische antibiotica) hebben gefaald. Omdat Diane-35 ook als een hormonaal contraceptivum werkt, mag het geneesmiddel in geen geval gecombineerd worden met hormonale anticonceptiemiddelen. Daardoor zou het risico op trombose en longembolie verder verhoogd worden.

http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/PRAC-aanbeveling_Diane-35_en_generieken_beschikbaar_houden_voor_specifieke_patientengroepen/default.htm (http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/PRAC-aanbeveling_Diane-35_en_generieken_beschikbaar_houden_voor_specifieke_patientengroepen/default.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 mei 2013, 12:34:36
Het College Geneeskundige Specialismen heeft het jaarverslag over het jaar 2012 gepresenteerd.

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) is verantwoordelijk voor de regelgeving rond de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.

Zichtbaarheid

In het afgelopen jaar heeft het CGS zich verder ontwikkeld in zijn rol als verantwoordelijk orgaan voor de regelgeving rond de opleiding & registratie van alle specialismen en profielen. Voormalig voorzitter Robert Jan Stolker zegt hierover in het voorwoord van het jaarverslag: ďEen van de doelen die we onszelf gesteld hebben, is om het CGS dichter bij het veld te brengen. Daarin hebben we belangrijke stappen gezet. De contacten met belangrijke stakeholders, zoals de registratiecommissies, nu samen in de RGS, de diverse beroepsverenigingen en het ministerie van VWS hebben we geÔntensiveerd. Door in gesprek te gaan en te blijven met betrokken partijen, kan het CGS de beste besluiten nemen. Maar ook de vernieuwde website van het CGS draagt een steentje bij aan de openheid over (het werk van) het CGS. Het maakt het CGS zichtbaar en geeft toelichting op onze werkwijze, afwegingen en besluiten. Ook de komende jaren zullen we deze lijn onverminderd voortzetten.Ē

Jaarverslag

Bij het opstellen en wijzigen van regelgeving speelt het CGS in op en houdt rekening met de maatschappelijke ontwikkelingen. In het jaarverslag laat het CGS zien welke maatschappelijk relevante onderwerpen op de agenda stonden in het afgelopen jaar. Zo zijn diverse commissies ingesteld om het CGS te adviseren over aanpassing van regelgeving rond verschillende onderwerpen, zoals herregistratie, herziening vrijstelling, modernisering van erkenning en toezicht en opleidingsprofessionalisering. Tevens zijn diverse besluiten genomen over het wijzigen van specialisme specifieke regelgeving en de erkenning van nieuwe vakgebieden, zoals de verslavingsgeneeskunde en de internationale gezondheidszorg en tropengeneeskunde.

De actuele werkzaamheden van het CGS zijn te volgen op de website van het CGS. http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/CGS-1.htm (http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/CGS-1.htm)

Download jaarverslag: http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/CGS-1/CGS-artikel/College-Geneeskundige-Specialismen-presenteert-jaarverslag.htm (http://knmg.artsennet.nl/Opleiding-en-Registratie/CGS-1/CGS-artikel/College-Geneeskundige-Specialismen-presenteert-jaarverslag.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 mei 2013, 13:06:13
Citaat
Kinderen die veel te vroeg (≤ 32 weken) of veel te licht (≤ 1500 g) worden geboren, lopen een aanmerkelijk verhoogd risico op latere mentale en motorische ontwikkelingsstoornissen. Om dat risico in te schatten, worden wereldwijd de ĎBayley Scales of Infant Developmentí (BSID) gehanteerd: voor mentale ontwikkeling de MDI, en voor psychomotorische de PDI.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1743 http://www.ntvg.nl/publicatie/voorspellen-ontwikkeling-extreme-prematuren-blijft-lastig/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/voorspellen-ontwikkeling-extreme-prematuren-blijft-lastig/volledig)

Predictive value of the Bayley Scales of Infant Development on development of very preterm/very low birth weight children: A meta-analysis. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23597678 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=23597678)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Red Cross Medic op 23 mei 2013, 17:33:16
http://nos.nl/artikel/509902-3dprinter-redt-baby-in-ademnood.html (http://nos.nl/artikel/509902-3dprinter-redt-baby-in-ademnood.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 mei 2013, 17:37:36
http://nos.nl/artikel/509902-3dprinter-redt-baby-in-ademnood.html (http://nos.nl/artikel/509902-3dprinter-redt-baby-in-ademnood.html)

Bioresorbable Airway Splint Created with a Three-Dimensional Printer

Citaat
Tracheobronchomalacia in newborns, which manifests with dynamic airway collapse and respiratory insufficiency, is difficult to treat. In an infant with tracheobronchomalacia, we implanted a customized, bioresorbable tracheal splint, created with a computer-aided design based on a computed tomographic image of the patient's airway and fabricated with the use of laser-based three-dimensional printing, to treat this life-threatening condition.

10.1056/NEJMc1206319 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1206319 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc1206319) (incl. foto's)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 mei 2013, 19:51:28
Blog van de dokter:

Citaat
Ever since he was six weeks old, baby Kaiba often stopped breathing.  The part of his windpipe that carries air to his left lung would suddenly collapse, leaving him unable to breathe and requiring emergency assistance every time.

Kaiba had a condition called tracheobronchomalacia. Itís a rare condition Ė about 1 in 2,200 babies are born with tracheomalacia and most children grow out of it by age 2 or 3, although it is often misdiagnosed as asthma that doesnít respond to treatment.

Severe cases, like Kaibaís, are even more rare, and they are very frightening.

Itís a condition that has bothered me for years.  Children die from tracheobronchomalacia, but I hoped that help could be found for these children.

Kaibaís parents, April and Bryan, were left watching helplessly each time he stopped breathing, praying that something would change and doctorís predictions that he would never leave the hospital again werenít true.

They lived in Ohio but they were willing to go anywhere if it meant they could get help for Kaiba.  Fortunately, they didnít have to go far.

My colleague Scott Hollister and I had been working on a type of device that would be perfect to help splint little Kaibaís airway, keeping it clear for air to continually flow to the lungs.

http://uofmhealthblogs.org/5563/saving-a-babys-life-with-a-3d-laser-printer/ (http://uofmhealthblogs.org/5563/saving-a-babys-life-with-a-3d-laser-printer/)

Baby's life saved with groundbreaking 3D printed device from U-M that restored his breathing (http://www.youtube.com/watch?v=O82nC9ro6Io#ws)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 mei 2013, 10:56:28
Citaat
De D-dimeerconcentratie stijgt met de leeftijd, waardoor de D-dimeertest op hogere leeftijd vaak fout-positief is. Vooral bij oudere patiŽnten wordt hierdoor onnodig vaak aanvullende diagnostiek aangevraagd. De afkapwaarde van de D-dimeertest zou op leeftijd aangepast moeten worden.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132558/uitsluiten-tromboembolie-zonder-echo-of-ct.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132558/uitsluiten-tromboembolie-zonder-echo-of-ct.htm)

Diagnostic accuracy of conventional or age adjusted D-dimer cut-off values in older patients with suspected venous thromboembolism: systematic review and meta-analysis
BMJ 2013;346:f2492 http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2492 (http://www.bmj.com/content/346/bmj.f2492)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 mei 2013, 14:06:26
De Arnhemse piemeldokter van Balken legt kort en bondig uit dat artsen saaie drollen zijn. Eindelijk iemand die het durft toe te geven.

Citaat
Van het beeld dat mensen van dokters hebben klopt natuurlijk al langer geen hout. En doktersromans zowel als televisieseries sponnen daar garen bij. Ik citeer: 'Als chirurg draait Max Ashton overuren; dat komt goed uit want in te veel sociale contacten - laat staan een liefdesleven - heeft hij geen zin. Dat nu net hŪj in aanraking komt met de uitbundig emotionele Maggie Croft, brengt hem dan ook danig in de war.'  (Bevrijd door Liefde).

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/132570/Saaie-drollen.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/132570/Saaie-drollen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 mei 2013, 12:17:04
Citaat
De arbeidsmarkt voor jonge specialisten is verder verslechterd, zo blijkt uit een enquÍte over werkloosheid van De Jonge Orde en de Landelijke Vereniging van Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG).

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/132562/werkloosheid-bij-elf-specialismen.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/132562/werkloosheid-bij-elf-specialismen.htm)

Chirurgen, cardiologen, radiologen, internisten, kinderartsen, kno-artsen, neurologen, gynaecologen, orthopeden, oogartsen en plastisch chirurgen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 mei 2013, 12:12:33
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie is een nieuwe richtlijn ďICD/pacemaker in de laatste levensfaseĒ voor zorgprofessionals opgesteld. Deze richtlijn geeft duidelijkheid voor de betrokken zorgprofessionals over het beleid bij terminale patiŽnten met een ICD (een implanteerbare defibrillator) of pacemaker. De richtlijn bewerkstelligt ook tijdige communicatie tussen professionals en patiŽnt over de mogelijkheid en wenselijkheid van het uitschakelen van de ICD of pacemaker. In Nederland zijn 80.000 pacemaker patiŽnten en 30.000 patiŽnten met een ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator).
 
De belangrijkste punten die de richtlijn aan de orde stelt zijn:
deactivatie (uitschakelen) van ICDís voorkomt ongewenste shocks en onnodig lijden bij patiŽnten in de terminale levensfase
deactivatie van pacemakers is in het algemeen niet nodig en niet wenselijk
bespreking met de patiŽnt van de mogelijkheid van deactivatie moet al in een vroeg stadium.
 
ICDís worden geÔmplanteerd bij patiŽnten die een verhoogde kans hebben op ernstige hartritmestoornissen. Als deze zich voordoen geeft de ICD ťťn of meerdere shocks af die vaak als pijnlijk worden ervaren. In de laatste fase van het leven is het afgeven van shocks vaak niet meer gewenst. Naar schatting 10% van de ICD patiŽnten krijgt in deze laatste levensfase desondanks toch nog shocks die het stervensproces verstoren. De directe verzorgers kunnen dit niet stoppen, omdat daar speciale apparatuur voor nodig is die alleen in het ziekenhuis aanwezig is. Met de nieuwe richtlijn is er duidelijkheid over het beleid wanneer de shockfunctie moet worden uitgeschakeld, voordat patiŽnten in de laatste levensfase komen.
 
Pacemakers zijn apparaten die zorgen dat het hartritme steeds boven een bepaald geprogrammeerd minimum blijft. Ze kunnen geen shocks afgeven en veroorzaken in de terminale fase geen ongewenste verstoring. Deactivatie van pacemakers brengt het risico met zich mee dat de patiŽnt op onaangename wijze overlijdt als de patiŽnt op dat moment een te laag hartritme heeft. Geadviseerd wordt dan ook om pacemakers niet uit te schakelen.
 
Goede voorlichting door zorgprofessionals aan patiŽnten vanaf moment van implantatie van ICD/pacemaker tot aan de laatste levensfase is van groot belang. De richtlijn adviseert dat ICD deactivatie al plaatsvindt als de patiŽnt nog mobiel is, zodat in de terminale fase de patiŽnt niet bang hoeft te zijn voor ongewenste shocks.
 
Deze richtlijn is tot stand gekomen dankzij de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) en in samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen, Kennisinstituut van Medisch Specialisten (KiMS) en de KNMG.

Downloads richtlijn + patientenfolder: http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/nieuwe-richtlijn-icd-pacemaker-voor-hartpatienten-in-de-laatste.html (http://www.orde.nl/over-oms/nieuws/nieuwe-richtlijn-icd-pacemaker-voor-hartpatienten-in-de-laatste.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 mei 2013, 09:44:45
RCT: randomized controlled trials

Citaat
Het succes van elke operatie hangt in belangrijke mate af van de ervaring, de handigheid en de leercurve van de chirurg Ė dat is afdoende vastgesteld in onderzoek. Het lijkt dus voor de hand te liggen om bij trials naar nieuwe chirurgische technieken deze factoren in de beschouwing te betrekken en er afdoende of zoveel mogelijk voor te corrigeren.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1750 http://www.ntvg.nl/publicatie/ook-rcts-rugchirurgie-onder-de-maat/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/ook-rcts-rugchirurgie-onder-de-maat/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 mei 2013, 09:50:15
Citaat
'Niet talent maar oefening maakt goede arts'
Om een goede arts te worden is doorzettingsvermogen en veel oefenen belangrijker dan talent. Dat zegt Remy Rikers, hoogleraar Onderwijs- en Ontwikkelingspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in een interview in Mednet.

Voor zijn promotieonderzoek bestudeerde Rikers de ontwikkeling van medische expertise bij medici en constateerde dat moeilijk te bepalen is wat van een arts een goede arts maakt. Rikers: ďIn de geneeskunde is het Łberhaupt moeilijk om goed te bepalen wie excelleert, omdat je in dit vak op zoveel gebieden goed moet zijn. Niet alleen in het stellen van een diagnose, maar ook in het uitstippelen van de juiste therapie, het voorschrijven van medicatie, het geven van onderwijs, communiceren met patiŽnten. Je kunt het nog het beste vragen aan collegaís, in de hoop dat zij al die facetten in hun overwegingen meenemen.Ē
lees verder (http://www.mednet.nl/nieuws/id7089-niet-talent-maar-oefening-maakt-goede-arts.html)
bron: Mednet (http://www.mednet.nl/nieuws/id7089-niet-talent-maar-oefening-maakt-goede-arts.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 mei 2013, 13:17:46
Citaat
De cursus Definitive Anaesthetic Trauma Care (DATC) krijgt geen vaste plek in de opleiding tot anesthesioloog. Dat laat de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) weten.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132680/nvabestuur-verplicht-traumacursus-niet.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132680/nvabestuur-verplicht-traumacursus-niet.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: EM physician op 29 mei 2013, 14:08:02
De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord heeft een app gemaakt waarmee mensen snel 112 kunnen bellen.

De app bepaalt ook de GPS-locatie van de gebruiker, waardoor de ambulancedienst direct de locatie van de gebruiker kan zien. Dit is met name handig als de beller zich op dat moment in een voor hem of haar onbekende omgeving bevindt.

http://www.zorgvisie.nl/ICT/Nieuws/2013/5/Ambulancedienst-lanceert-app-voor-hulpverlening-1268082W/ (http://www.zorgvisie.nl/ICT/Nieuws/2013/5/Ambulancedienst-lanceert-app-voor-hulpverlening-1268082W/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 juni 2013, 17:48:09
Citaat
Hersenchirurgie is geen laatste wanhoopspoging om epilepsie bij kinderen te behandelen. Het is een veilige en effectieve behandeling die liefst zo vroeg mogelijk moet plaatsvinden, zegt kinderneuroloog Kees Braun. Er blijft echter een grote groep kinderen die niet voor een operatie in aanmerking komt.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132983/kinderepilepsie-steeds-vaker-chirurgisch-aangepakt.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132983/kinderepilepsie-steeds-vaker-chirurgisch-aangepakt.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 juni 2013, 18:04:39
Een nieuw blog van huisarts Geert-Jan van Holten over de wurggreep van zorgzekeraars die voelbaar begint te worden in de dagelijkse dokterspraktijk.

Citaat
Een oudere dame met broze gezondheid is op bezoek in BelgiŽ en komt daar ten val. Ze breekt haar bekken en haar rechter sleutelbeen. Haar linker pols functioneerde al slecht door een eerdere operatie. Ze brengt enkele dagen door in een Vlaams ziekenhuis. De bekkenbreuk is stabiel. Ze mag van de Belgische artsen naar huis en van daar uit op geleide van de pijn mobiliseren.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/GeertJan-van-Holten/Blogbericht-GeertJan-van-Holten/132887/Sorry-dokter.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/GeertJan-van-Holten/Blogbericht-GeertJan-van-Holten/132887/Sorry-dokter.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 juni 2013, 09:51:48
Citaat
Ben Milstein, who has died aged 94, was at the forefront of cardiothoracic surgery in the UK. On his 40th birthday, in 1958, he performed the first ever open-heart surgery, at Papworth hospital, Cambridgeshire, on a woman who had an atrial septal defect, or hole in the heart. The anaesthetised patient had been immersed in a bath of iced water before surgery so that her heart would stop beating; Ben had 10 minutes to complete the operation before brain damage occurred, which he did successfully. After its conclusion, Ben was thrown into the bath to mark the day. Forty years later, the same patient joined him to celebrate that anniversary.

http://www.guardian.co.uk/science/2013/jun/04/ben-milstein (http://www.guardian.co.uk/science/2013/jun/04/ben-milstein)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 juni 2013, 09:58:57
Citaat
Big-hearted Nabadat initiative helps Sudanese heart patients

Dubai: After providing more than 300 free surgeries in the UAE for Emirati and expatriate children with congenital heart diseases, the Nabadat initiative will extend its services to international shores, starting with Sudan.

The announcement was made on Tuesday.

http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/free-heart-surgeries-offered-by-dubai-in-sudan-1.1192689 (http://gulfnews.com/news/gulf/uae/health/free-heart-surgeries-offered-by-dubai-in-sudan-1.1192689)

Nabadat = hartslag
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 5 juni 2013, 10:38:51
Public release date: 4-Jun-2013

Contact: Keri Stedman
keri.stedman@childrens.harvard.edu
617-919-3110
Boston Children's Hospital

National review: Non-adherence among teenage heart transplant recipients is widespread, often fatal

New study demonstrates significant mortality rate among non-adhering adolescent patients and identifies risk factors that lead to non-adherence

Boston, Mass. Ė After receiving an organ transplant, patients must follow a regimented medication routine to maintain the health of their graft (transplanted organ). Failure to do so, known as non-adherence (NA), can result in life-threatening illness. NA has long been a concern among adolescent patients, but a new study from Boston Children's Hospital demonstrates the problem may be more serious than previously understood.

The study, published online June 4 by the Journal of Heart and Lung Transplantation, looked at eight years' worth of data from the Organ Procurement Transplant Network (OPTN) and found that as many as 9 percent of all pediatric and adolescent heart recipients (ages 18 and under) in the US had an episode of NA that compromised their health within two years of receiving their transplant. Among patients who did not adhere to their medication, the risk of mortality was 26 percent within one year and 33 percent within two years.

"It is widely known that non-adherence is a particularly difficult problem among adolescent patients," says senior author Christopher Almond, MD, MPH, a cardiologist in the Heart Transplant Program at Boston Children's. "But prior to this study, the scope and gravity of the problem wasn't well understood. Regionally, we knew what we were seeing, but this makes it markedly clear how many kids are dying nationally from a problem that is sadly so preventable."

Researchers examined all 2,070 pediatric heart transplant cases between 1999 and 2007, including all reported incidents of NA related to post-transplant death. Of the 186 children who were reported to be NA, 48 died within a year of receiving their transplant, and 61 died within two years.

"With all the advances that have been made in transplant medicine, non-adherence has become the leading cause of fatal graft rejection in adolescent patients, and it's completely avoidable," says lead author Melisa Oliva, PsyD, formerly a staff psychologist at Boston Children's Pediatric Transplant Center. "Teens may not understand the gravity of not adhering to their medications, including how they could lose their graft and affect their chances of receiving another transplant. We hope these data can help raise awareness of the seriousness of the problem and guide clinicians in identifying those most at risk, so interventions can be put into place early, before adherence issues develop."

Also drawing from the OPTN data, the researchers identified several key risk factors associated with an increased risk of NA in pediatric heart transplant patients including:

Age Ė adolescence (12-17 years of age) was the greatest risk factor
Medicaid insurance
Race Ė African-American
Ventilator or ventricular assist device support at transplant
Researchers are hopeful that the nation's most at-risk patients may be identified and receive targeted interventions, such as extra counseling and support services in an attempt to prevent future, potentially fatal, cases of NA.

"For so many patients to receive a life-saving transplantóonly to die from something this preventableódrives home the seriousness of this problem," says Almond. "If the medical community can use these data to better identify and counsel at-risk patients as to what the real consequences of NA can be, we believe an important number of pediatric transplant deaths can be avoided going forward."

###
Boston Children's Hospital is home to the world's largest research enterprise based at a pediatric medical center, where its discoveries have benefited both children and adults since 1869. More than 1,100 scientists, including seven members of the National Academy of Sciences, 13 members of the Institute of Medicine and 14 members of the Howard Hughes Medical Institute comprise Boston Children's research community. Founded as a 20-bed hospital for children, Boston Children's today is a 395 bed comprehensive center for pediatric and adolescent health care grounded in the values of excellence in patient care and sensitivity to the complex needs and diversity of children and families. Boston Children's is also the primary pediatric teaching affiliate of Harvard Medical School.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 6 juni 2013, 08:36:15
Citaat
Minder sterfte na operatie op maandag
Maandag is de beste dag om onder het mes te gaan, want de overlevingskans na een electieve operatie is groter aan het begin van de week. Ter vergelijking: het risico om te overlijden na een operatie op vrijdag is 44 procent hoger. Dit blijkt uit Engels onderzoek van P. Aylin en collegaís gepubliceerd in BMJ. lees verder (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132997/minder-sterfte-na-operatie-op-maandag.htm)
bron: Medisch Contact (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132997/minder-sterfte-na-operatie-op-maandag.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 6 juni 2013, 08:39:10
Citaat van: RAdeR link=msg=1170511 date=1370500575
bron: Medisch Contact (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/132997/minder-sterfte-na-operatie-op-maandag.htm)

Het is niet vergelijkbaar met Nederland. In Engeland doen chirurgen in opleiding (assistenten) veel spoedingrepen zelfstandig zonder supervisie van een chirurg.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 juni 2013, 10:16:12
Citaat van: 024 link=msg=1169690 date=1370361879
Een nieuw blog van huisarts Geert-Jan van Holten over de wurggreep van zorgzekeraars die voelbaar begint te worden in de dagelijkse dokterspraktijk.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/GeertJan-van-Holten/Blogbericht-GeertJan-van-Holten/132887/Sorry-dokter.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/GeertJan-van-Holten/Blogbericht-GeertJan-van-Holten/132887/Sorry-dokter.htm)

Citaat
Op 5 juni, ongeveer op het moment dat Sorry, dokter! de magische grens van 10.000 views doorbrak, belde de zorgverzekeraar van mijn patiŽnte. Het bleek plotseling geen enkel probleem om de Belgische ziekenhuisopname te gebruiken om aan de voorwaarden voor kortdurende revalidatie te voldoen.

Vandaag gaat mijn patiŽnte keurig per zorgambulance van huis naar de revalidatie van het verpleeghuis, zonder nodeloze tussenstop in een ziekenhuis. Tip dus voor de collegaís die een zelfde worsteling met de bureaucratie doormaken:

Twitter je frustratie van je af en schrijf een blog. Je hebt aanzienlijk sneller resultaat dan met  de traditionele telefoontjes.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/GeertJan-van-Holten/Blogbericht-GeertJan-van-Holten/133099/Sorry-dokter-the-day-after.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/GeertJan-van-Holten/Blogbericht-GeertJan-van-Holten/133099/Sorry-dokter-the-day-after.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 11 juni 2013, 08:17:36
Koppen van voetbal leidt tot hersenschade
Het veelvuldig koppen van een voetbal kan leiden tot hersenbeschadiging en geheugenverlies. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers uit New York in het tijdschrift Radiology. lees verder (http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/koppen_van_voetbal_leidt_tot_hersenschade_1_745445)
bron: Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/koppen_van_voetbal_leidt_tot_hersenschade_1_745445)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 juni 2013, 09:32:39
Citaat van: RAdeR link=msg=1172313 date=1370931456
Koppen van voetbal leidt tot hersenschade
Het veelvuldig koppen van een voetbal kan leiden tot hersenbeschadiging en geheugenverlies. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers uit New York in het tijdschrift Radiology. lees verder (http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/koppen_van_voetbal_leidt_tot_hersenschade_1_745445)
bron: Reformatorisch Dagblad (http://www.refdag.nl/achtergrond/gezondheid/koppen_van_voetbal_leidt_tot_hersenschade_1_745445)

Het is geen onderzoek maar een artikel uit het poezie-album van radiologen. Het gaat om 37 amateurvoetballers in een land waar ze amper aan voetbal doen. Bij American Football dragen ze helmen en koppen is verboden.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: zwelgje op 11 juni 2013, 10:19:30
Citaat van: 024 link=msg=1172315 date=1370935959
Het is geen onderzoek maar een artikel uit het poezie-album van radiologen. Het gaat om 37 amateurvoetballers in een land waar ze amper aan voetbal doen. Bij American Football dragen ze helmen en koppen is verboden.

American Football heeft zijn eigen (wetenschappelijke) vraagstukken rond hersen letsel door de vele tackels en botsingen. Vooral of die de oorzaak zijn van klachten zoals depressie, functieverlies, etc bij oudspelers.

Het onderzoek uit het RD artikel klinkt wel heel erg als (opvolger van) dit onderzoek uit 2011:
http://www.einstein.yu.edu/news/releases/744/frequent-heading-in-soccer-can-lead-to-brain-injury-and-cognitive-impairement/ (http://www.einstein.yu.edu/news/releases/744/frequent-heading-in-soccer-can-lead-to-brain-injury-and-cognitive-impairement/).
Er is daarna $ 3M dollar ter beschikking gesteld voor vervolg onderzoek.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 11 juni 2013, 10:53:20
Citaat van: zwelgje link=msg=1172322 date=1370938770
American Football heeft zijn eigen (wetenschappelijke) vraagstukken rond hersen letsel door de vele tackels en botsingen. Vooral of die de oorzaak zijn van klachten zoals depressie, functieverlies, etc bij oudspelers.

Het onderzoek uit het RD artikel klinkt wel heel erg als (opvolger van) dit onderzoek uit 2011:
http://www.einstein.yu.edu/news/releases/744/frequent-heading-in-soccer-can-lead-to-brain-injury-and-cognitive-impairement/ (http://www.einstein.yu.edu/news/releases/744/frequent-heading-in-soccer-can-lead-to-brain-injury-and-cognitive-impairement/).
Er is daarna $ 3M dollar ter beschikking gesteld voor vervolg onderzoek.

Als ze in de USA elke avond Jan Mulder op TV konden zien wisten ze direct al dat ze een open deur in trappen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 juni 2013, 09:08:27
Duidelijke criteria voor medische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen

- persbericht -

De geboorte van een baby met zeer ernstige afwijkingen leidt voor ouders en het medische behandelteam vaak tot ingrijpende dilemmaís rond doorgaan of stoppen met behandelen. In het standpunt ĎMedische beslissingen rond het levenseinde bij pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingení geeft de KNMG handvatten aan artsen hoe te handelen als verder behandelen bij een baby medisch zinloos is geworden. Het maakt het besluitvormingsproces van artsen over het levenseinde van zieke pasgeborenen inzichtelijk voor ouders en samenleving. Het geeft aan wanneer het handelen van artsen als passende palliatieve zorg wordt beschouwd en wat zorgvuldig medisch handelen rond het levenseinde inhoudt.

Jaarlijks worden rond de 175.000 babyís geboren. In bijna alle gevallen zijn dit gezonde kinderen, maar ongeveer 650 pasgeborenen overlijden, vaak vanwege zeer ernstige aangeboren afwijkingen en ondanks optimale intensive care behandeling. De artsenfederatie biedt met dit standpunt een professionele standaard voor de situatie van pasgeborenen met zeer ernstige afwijkingen die ondraaglijk lijden  en  bij wie het handelen medisch zinloos is geworden. Het betreft babyís  die, ondanks zeer intensieve behandeling, op korte termijn zeker overlijden, babyís die een slechte prognose en een zeer somber levensperspectief hebben, of babyís die niet afhankelijk zijn van intensieve behandeling  maar een leven van ernstig en uitzichtloos lijden tegemoet gaan. Artsen en ouders staan dan voor de buitengewoon ingrijpende vraag of starten of doorgaan met behandelen nog Ďgoed doení is, of, gelet op het lijden en de handicaps die uit de gebrekkige gezondheid van het kind kunnen voortvloeien, Ďschadení. Het standpunt is in nauwe samenwerking met kinderartsen, verpleegkundigen, juristen en ethici opgesteld.

Kern standpunt

Als een behandeling medisch zinloos is, vervalt de rechtvaardiging  te behandelen. Dat is de kern van het KNMG-standpunt. De arts zal de ouders hierover informeren en met de ouders bespreken dat dit ook betekent dat  het kunstmatig toedienen van vocht en voeding gestaakt gaat worden om onnodige verlenging van lijden en het sterfproces te voorkomen. Vertrouwen in de medische professionaliteit en de liefde van ouders voor hun pasgeborene vormen het uitgangspunt. De arts gunt de ouders tijd voor acceptatie, maar dit is wel eindig. De arts heeft immers een eerste verantwoordelijkheid voor de pasgeborene: het handelen mag de pasgeborene niet (blijven) schaden of het lijden verlengen. Goede palliatieve zorg is dan aangewezen.

Palliatieve zorg en opzettelijke levensbeŽindiging

Het standpunt heeft tot doel een einde te maken aan de onzekerheid over de verschillende beslissingen over het levenseinde van pasgeboren en over de criteria voor opzettelijke levensbeŽindiging. Het standpunt maakt duidelijk dat in alle gevallen het goed informeren en betrekken van de ouders cruciaal is en dat palliatieve zorg, inclusief palliatieve sedatie, veel lijden kan verlichten. Soms is dat niet voldoende. Het kan, nadat besloten was de behandeling niet te starten of te staken, binnen de context van het stervensproces gerechtvaardigd zijn spierverslappers toe te dienen: als ze al werden toegediend, als een pasgeborene gaspt of als het onvermijdelijke sterven voor ouders niet valt vol te houden. Het standpunt bevordert een transparant besluitvormingsproces en dat is van groot medisch en maatschappelijk belang. Door heldere criteria worden artsen gesteund om de kwaliteit van leven en sterven van deze pasgeborenen centraal te stellen en wordt mogelijke angst voor vervolging weggenomen. En het biedt een helder toetsingskader voor de instanties als de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de centrale deskundigencommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeŽindiging bij pasgeborenen (commissie Hubben) en het Openbaar Ministerie.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Duidelijke-criteria-voor-medische-beslissingen-rond-het-levenseinde-bij-pasgeborenen-met-zeer-ernstige-afwijkingen.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Duidelijke-criteria-voor-medische-beslissingen-rond-het-levenseinde-bij-pasgeborenen-met-zeer-ernstige-afwijkingen.htm)

Meer: Vanavond in Nieuwsuur (Nederland 2 - 22.00 uur)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 juni 2013, 09:11:37
Sinds eind mei verspreidt mazelen zich in de Biblebelt. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Daarnaast zijn er ook enkele patiŽnten gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Gezien de lage vaccinatiegraad in de Biblebelt is het aannemelijk dat de ziekte zich de komende tijd verder gaat verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio. De meeste mensen zijn goed beschermd tegen mazelen door vaccinatie of omdat zij eerder mazelen hebben gehad.

Op dit moment zijn er ruim 30 patiŽnten met mazelen gemeld. Het werkelijke aantal patiŽnten is waarschijnlijk veel hoger omdat niet alle patiŽnten naar de huisarts gaan. De huisartsen en consultatiebureaus in het betreffende gebied zijn geÔnformeerd door de GGDíen. Het RIVM monitort de verspreiding van de mazelen en houdt nauw contact met de GGDíen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende uitbraken van mazelen in Europa geweest, onder andere in Wales, Engeland en Frankrijk. In 1999/2000 was in Nederland de laatste mazelenepidemie. Deze epidemie voltrok zich voornamelijk in de Biblebelt.

Mazelen

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus. De besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte: ťťn ziek kind kan wel  tien andere personen besmetten die niet tegen mazelen zijn ingeŽnt of geen mazelen hebben doorgemaakt. De besmettelijke periode is van 4 dagen vůůr tot 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag. De vlekjes ontstaan gemiddeld 10 dagen na de besmetting. De meest voorkomende ziekteverschijnselen bij mazelen zijn hoge koorts, verkoudheid, vlekken en rode ogen. Soms treedt oorontsteking of longontsteking op als complicatie. Mazelen kan ook tot hersenontsteking of  sterfte leiden, maar dit komt in ontwikkelde landen  weinig voor.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen mazelen maakt deel uit van de BMR-vaccinatie. In Nederland wordt in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan alle kinderen BMR-vaccinatie aangeboden op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. Kinderen die niet deelgenomen hebben aan het RVP kunnen een inhaalvaccinatie krijgen. Neem hiervoor contact op met uw regionale GGD

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Verspreiding_van_mazelen_in_de_Biblebelt (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Verspreiding_van_mazelen_in_de_Biblebelt)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 12 juni 2013, 10:52:11
Citaat
Vrouwen met overgewicht hebben een hoger risico op vroeggeboorte. Zwangerschapsaandoeningen gerelateerd aan obesitas hebben hier een aandeel in, maar de verhoogde kans wordt ook gezien bij spontane vroeggeboortes. Dit concluderen Zweedse onderzoekers onder leiding van Sven Cnattingius in JAMA.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133281/obesitas-oorzaak-van-vroeggeboorte.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133281/obesitas-oorzaak-van-vroeggeboorte.htm)

Maternal Obesity and Risk of Preterm Delivery - JAMA. 2013;309(22):2362-2370. doi:10.1001/jama.2013.6295. http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1696099 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1696099)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 juni 2013, 08:54:18
Citaat
Een zeer hoog percentage patiŽnten dat in hun jeugd succesvol is behandeld voor kanker, kampt op volwassen leeftijd met ťťn of meer, vaak ernstige, chronische ziekten. Uit een in JAMA gepubliceerd onderzoek blijkt dat bij ruim 98 procent van de onderzochte patiŽnten het geval.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133352/kinderkanker-overleefd-later-ernstig-ziek.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133352/kinderkanker-overleefd-later-ernstig-ziek.htm)

Clinical Ascertainment of Health Outcomes Among Adults Treated for Childhood Cancer JAMA. 2013;309(22):2371-2381. doi:10.1001/jama.2013.6296.
http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1696100 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1696100)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 juni 2013, 10:04:47
Citaat
Er is de afgelopen jaren veel verbeterd op het gebied van de patiŽntveiligheid rond operaties, maar het moet nog beter. Vooral als het gaat om medicatieveiligheid en time-out-/sign-outprocedures laten operatieteams nog steken vallen.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/133362/igz-operatieve-zorg-moet-nog-beter.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/133362/igz-operatieve-zorg-moet-nog-beter.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 juni 2013, 15:53:05
Ziekenhuizen en medisch specialisten hebben het operatief proces beter en veiliger gestructureerd. De operatieve zorg in 21 onderzochte ziekenhuizen voldoet volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan de voorwaarden voor verantwoorde operatieve zorg. Dat is mede te danken aan de richtlijnen die deze partijen hebben ontwikkeld. Dat blijkt uit een IGZ-rapport dat minister Schippers van VWS deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
De Orde van Medisch Specialisten (OMS), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVVH) en de Nederlandse Vereniging van Anesthesiologie (NVA) zijn verheugd over de verbeteringen rond het operatief proces maar tonen zich tegelijk bezorgd over de door IGZ geconstateerde feiten rond de time-out procedure. Uit onderzoek van de IGZ blijkt dat in 97% van de operaties een time-outprocedure (voor start operatie) wordt uitgevoerd. De IGZ stelde echter tijdens observaties vast dat de volledige invulling van deze time-outprocedures slechts in 66% van de operaties in orde was.
 
ĎDe time-out procedure is een cruciaal checkmoment. Om fouten te voorkomen is het noodzakelijk om te allen tijde deze procedure volledig juist uit te voeren. Een score van 66% is dus echt onacceptabelí, zegt OMS-bestuurder en cardioloog Marcel DaniŽls. Hij benadrukt dat verdere verbetering niet zit in nog meer richtlijnen, maar in betere uitvoering.
 
DaniŽls heeft er begrip voor dat de IGZ bij nieuwe meldingen een tuchtklacht zal indienen tegen de eindverantwoordelijke operateur. ĎOpereren zonder een juiste time-out procedure uit te voeren mag gewoon niet meer voorkomen. De dreiging van een tuchtklacht zal zorgen voor meer bewustwording bij medisch specialistení, aldus de OMS-bestuurder. ĎMaar een juiste uitvoering van de time-out procedure blijft een collectieve verantwoordelijkheid van iedereen die bij een operatie is betrokkení, voegt DaniŽls toe.
 
De zogenaamde time-out procedure bij operaties vindt plaats om de veiligheid van de patiŽnt te vergroten en de kans op fouten zo klein mogelijk te maken. Vooraf aan een operatie bespreekt het behandelend team samen met de patiŽnt nauwgezet de geplande operatie. Dit is van o.a. belang om verwisselingen (het verkeerde lichaamsdeel wordt geopereerd) te voorkomen.

http://www.orde.nl (http://www.orde.nl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 13 juni 2013, 16:02:39
Complications and Controversies in Mechanical Support (http://www.youtube.com/watch?v=RP0p1yPC_Ic#ws)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 juni 2013, 10:30:35
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.12, 13 juni 2013

Citaat
Naar schatting voldeed in 2011 ongeveer 58% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor hun leeftijdsklasse (GezondheidsenquÍte; CBS StatLine, 2012). Over het algemeen voldoen vrouwen in de leeftijdsklassen van 30 tot 65 jaar vaker aan de norm dan mannen van diezelfde leeftijd. In de leeftijdsklassen tot 30 jaar en vanaf 65 jaar voldoen mannen vaker aan de norm dan vrouwen

Citaat
Een norm voor sedentair gedrag bestaat op het moment alleen voor jongeren van 4 tot 17 jaar: minder dan twee uur computeren en/of TV/DVD kijken in de vrije tijd per dag. In 2010-2011 voldeed 57% van 4- tot 11-jarigen aan deze norm. Gemiddeld besteden kinderen op weekdagen buiten schooltijd zo'n twee uur per dag aan zittende en liggende activiteiten. Adolescenten (12-17 jaar) scoren ongunstiger. Zij liggen/zitten gemiddeld 3,5 uur per dag na schooltijd. Deze leeftijdsgroep besteedt zowel op weekdagen als op vrije dagen de meeste tijd aan zittende en liggende activiteiten. Op vrije dagen zitten ze meer dan 65-plussers en zelfs meer dan 75-plussers (Hendriksen et al., 2013).

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/lichamelijke-activiteit/hoeveel-mensen-zijn-voldoende-lichamelijk-actief/ (http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/leefstijl/lichamelijke-activiteit/hoeveel-mensen-zijn-voldoende-lichamelijk-actief/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 juni 2013, 11:35:25
Citaat
Bij het meten van foetale en neonatale sterfte hangen de uitkomsten sterk af van de gekozen afkapwaarde. Ashna Mohangoo (TNO) en collegaís melden dat het gebruik van 28 weken zwangerschapsduur als afkapwaarde leidt tot een hogere raming van de foetale sterfte dan wanneer een geboortegewicht van 1000 gram wordt gebruikt.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1779 http://www.ntvg.nl/publicatie/wat-de-beste-afkapwaarde-om-foetale-sterfte-te-meten/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/wat-de-beste-afkapwaarde-om-foetale-sterfte-te-meten/volledig)

International Comparisons of Fetal and Neonatal Mortality Rates in High-Income Countries: Should Exclusion Thresholds Be Based on Birth Weight or Gestational Age? http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064869 (http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0064869)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 juni 2013, 19:03:34
De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt niet bij aan de verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De wet sluit niet aan bij de doelen van het klachtrecht. Artsenorganisatie KNMG staat daarom zeer gereserveerd tegenover de nieuwe wet.

Dit schrijft de KNMG op 11 juni 2031 in een brief aan minister Schippers. Dinsdagavond 18 juni a.s. buigt de Kamer zich over het voorstel van de Wkkgz (kamerstuknummer 32 402), een vervolg op de Wet cliŽntenrechten.  

Wet maakt doelen niet waar

Het wetsvoorstel van de Wkkgz is voor patiŽnten en zorgaanbieders van groot belang. PatiŽnten hebben namelijk recht op kwalitatief goede en veilige zorg. Via klachten kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De KNMG vindt dat de Wkkgz de doelen van het klachtrecht niet waar maakt, namelijk: onvrede bij een patiŽnt wegnemen en de vertrouwensrelatie tussen patiŽnt en arts herstellen. Bovendien laat de nieuwe wet na de grootste kwaliteits- en veiligheidsrisicoís in de zorg te regelen.

Tegelijkertijd introduceert de Wkkgz weinig effectieve en voor zorgaanbieders lastenverzwarende maatregelen, zoals het beschikken over een verklaring omtrent gedrag. Ook heeft de KNMG ernstige bezwaren tegen de ruim geformuleerde meldplicht voor zorgaanbieders om opzeggingen Ďvanwege functionerení te melden bij de IGZ.

Zorgaanbieders ťn aansprakelijkheidsverzekeraars erkennen dat het huidige klachtrecht voor verbetering vatbaar is. Maar de vermenging van de afhandeling van klachten en schadeclaims, zoals de Wkkgz voorstelt, is in niemands belang. De KNMG heeft daarom met anderen een alternatief voor het huidige klachtrecht ontwikkeld. Een voorstel dat gericht is op het bevorderen van kwaliteit en patiŽnttevredenheid.

Tot slot is het opvallend dat regering bezig is met het oprichten van een Zorgloket voor klachten bij het ministerie van VWS, terwijl dit Zorgloket niet voorkomt in de Wkkgz. Het Zorgloket staat daardoor los van de Wkkgz. Een onwenselijke situatie, vindt de KNMG, omdat het Zorgloket immers alles met klachten en geschillen te maken heeft.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-Nieuwe-wet-kwaliteit-en-klachten-maakt-doelen-niet-waar.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/KNMG-Nieuwe-wet-kwaliteit-en-klachten-maakt-doelen-niet-waar.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 juni 2013, 19:08:43
Citaat van: 024 link=msg=1172709 date=1371021097
Sinds eind mei verspreidt mazelen zich in de Biblebelt. Er zijn lokale uitbraken rondom reformatorische scholen in het Land van Heusden en Altena, de Bommelerwaard en de Alblasserwaard. Daarnaast zijn er ook enkele patiŽnten gemeld in Zeeland, het Groene Hart en de Utrechtse Heuvelrug. Gezien de lage vaccinatiegraad in de Biblebelt is het aannemelijk dat de ziekte zich de komende tijd verder gaat verspreiden onder ongevaccineerde kinderen in deze regio. De meeste mensen zijn goed beschermd tegen mazelen door vaccinatie of omdat zij eerder mazelen hebben gehad.

Op dit moment zijn er ruim 30 patiŽnten met mazelen gemeld. Het werkelijke aantal patiŽnten is waarschijnlijk veel hoger omdat niet alle patiŽnten naar de huisarts gaan. De huisartsen en consultatiebureaus in het betreffende gebied zijn geÔnformeerd door de GGDíen. Het RIVM monitort de verspreiding van de mazelen en houdt nauw contact met de GGDíen.

De afgelopen jaren zijn er verschillende uitbraken van mazelen in Europa geweest, onder andere in Wales, Engeland en Frankrijk. In 1999/2000 was in Nederland de laatste mazelenepidemie. Deze epidemie voltrok zich voornamelijk in de Biblebelt.

Mazelen

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus. De besmetting vindt plaats via druppeltjes die met hoesten en niezen worden verspreid. Mazelen is een zeer besmettelijke infectieziekte: ťťn ziek kind kan wel  tien andere personen besmetten die niet tegen mazelen zijn ingeŽnt of geen mazelen hebben doorgemaakt. De besmettelijke periode is van 4 dagen vůůr tot 4 dagen na het ontstaan van de huiduitslag. De vlekjes ontstaan gemiddeld 10 dagen na de besmetting. De meest voorkomende ziekteverschijnselen bij mazelen zijn hoge koorts, verkoudheid, vlekken en rode ogen. Soms treedt oorontsteking of longontsteking op als complicatie. Mazelen kan ook tot hersenontsteking of  sterfte leiden, maar dit komt in ontwikkelde landen  weinig voor.

Vaccinatie

Vaccinatie tegen mazelen maakt deel uit van de BMR-vaccinatie. In Nederland wordt in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan alle kinderen BMR-vaccinatie aangeboden op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar. Kinderen die niet deelgenomen hebben aan het RVP kunnen een inhaalvaccinatie krijgen. Neem hiervoor contact op met uw regionale GGD

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Verspreiding_van_mazelen_in_de_Biblebelt (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Verspreiding_van_mazelen_in_de_Biblebelt)

Citaat
Het RIVM denkt na over een extra inenting voor pasgeborenen om de oprukkende mazelen te bestrijden. Het gaat om baby's die normaal gesproken pas over enkele weken een inenting tegen de ziekte krijgen.

Dat heeft RIVM-directeur Roel Coutinho laten weten in een reportage van EenVandaag en Omroep Gelderland, meldt het Nederlands Dagblad.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/133535/RIVM-overweegt-extra-inenting-Biblebelt.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/133535/RIVM-overweegt-extra-inenting-Biblebelt.htm)

http://regio.eenvandaag.nl/archief/46197/rivm_overweegt_extra_inenting_baby_s_biblebelt (http://regio.eenvandaag.nl/archief/46197/rivm_overweegt_extra_inenting_baby_s_biblebelt)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 juni 2013, 09:52:27
Citaat
Werknemers in chemische laboratoria hebben een significant verhoogd risico op het krijgen van lymfoÔde leukemie (hazardratio (HR): 8,4; 95%-BI: 1,6-44,2), terwijl het risico op myeloÔde leukemie verhoogd is voor werknemers in de schoen- en leerindustrie (HR: 2,5; 95%-BI: 1,3-5,1).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1782 http://www.ntvg.nl/publicatie/meer-leukemie-op-chemisch-lab/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/meer-leukemie-op-chemisch-lab/volledig)

10.1136/oemed-2012-101135 Occupation and risk of lymphoid and myeloid leukaemia in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
http://oem.bmj.com/content/early/2013/04/09/oemed-2012-101135 (http://oem.bmj.com/content/early/2013/04/09/oemed-2012-101135)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 juni 2013, 10:40:26
Citaat
Off-pump coronary artery bypass graft surgery offered no advantages over on-pump CABG in any major end points at 1 year of follow-up in two major prospective randomized trials totaling more than 7,000 patients.

Among the key 1-year outcomes - which didn't differ between off- and on-pump CABG patients in the GOPCABE and CORONARY trials - were death, MI, stroke, neurocognitive function, quality of life, renal failure, and repeat revascularization, investigators reported at the annual meeting of the American College of Cardiology.

http://www.thoracicsurgerynews.com/single-view/big-trials-show-no-advantage-to-using-off-pump-cabg/41b8ece7c6cb9d0bf15c1af6ae264c05.html (http://www.thoracicsurgerynews.com/single-view/big-trials-show-no-advantage-to-using-off-pump-cabg/41b8ece7c6cb9d0bf15c1af6ae264c05.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 juni 2013, 13:22:49
Citaat
DOEL
Vroeggeboorte kan bij ouders stress, angst en onzekerheid veroorzaken. Dit onderzoek geeft een beeld van de gevolgen op het gezinsleven op de lange termijn.

OPZET
Retrospectief vragenlijstonderzoek.

METHODE
Ouders van 959 kinderen, in 1983 geboren na een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken of met een geboortegewicht onder de 1500 gram, werden benaderd toen hun kind 19 jaar werd. We onderzochten verschillende aspecten van het gezinsleven met een schriftelijke vragenlijst.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5449 http://www.ntvg.nl/publicatie/impact-van-vroeggeboorte-op-het-gezin/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/impact-van-vroeggeboorte-op-het-gezin/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 juni 2013, 15:16:10
Citaat
Neurochirurg Kees Tulleken heeft volgens het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam ten onrechte informatie verstrekt over de gezondheidstoestand van prins Friso na diens skiongeluk in februari 2012 in Lech. Hij heeft daarom een berisping gekregen.

Het is soms ook heerlijk om oud te zijn  :)

Citaat
De neurochirurg was met zijn vrouw bij de uitspraak aanwezig en noemde de berisping terecht. Hij erkende wel dat het voor hem als 72-jarige arts niet veel betekent, Ďen in mijn persoonlijke belevenis ook nietí.

De berisping is inderdaad terecht en je hoeft er niet meer van wakker te liggen, de jonge garde artsen weet in ieder geval waar ze de vingers aan kunnen branden.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133579/tuchtcollege-berispt-tulleken-in-frisozaak.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133579/tuchtcollege-berispt-tulleken-in-frisozaak.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 juni 2013, 09:29:37
Boston Children's recently started the world's first program dedicated to offering hand transplants to children who qualify.
 
Read more about this exciting new research-based program in this front-page story from the Boston Globe http://www.boston.com/lifestyle/health/2013/06/16/boston-children-hospital-starts-world-first-pediatric-hand-transplant-program/14ON8mc3ebjCF8OItI51lM/story.html, (http://www.boston.com/lifestyle/health/2013/06/16/boston-children-hospital-starts-world-first-pediatric-hand-transplant-program/14ON8mc3ebjCF8OItI51lM/story.html,) or by visiting the program's website http://www.childrenshospital.org/clinicalservices/Site3509/mainpageS3509P0.html (http://www.childrenshospital.org/clinicalservices/Site3509/mainpageS3509P0.html) .

Meet the face behind Boston Childrenís Hand Transplant Program

Citaat
As a child, Amir Taghinia, MD, was fascinated by the mechanics behind how things worked.

ďI was always taking things apart and trying to fix them,Ē says Taghinia, surgical director of Boston Childrenís Hospitalís newly launched Hand Transplant Program. ďI ruined more than one toy truck back in the day, but it never upset me much. For me, the excitement of seeing how the individual parts worked together, and the challenge of trying to re-create it, was more fun than the toy anyway. Ē

http://childrenshospitalblog.org/meet-the-face-behind-boston-childrens-hand-transplant-program (http://childrenshospitalblog.org/meet-the-face-behind-boston-childrens-hand-transplant-program)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 juni 2013, 10:12:50
Citaat
Het afvegen van het gelaat van een levendige pasgeborene is even veilig als oronasofaryngeaal uitzuigen. Dat blijkt uit een RCT onder 488 pasgeborenen in het universiteitsziekenhuis van het Amerikaanse Birmingham in Alabama (Lancet.2013; epub 3 juni). De conclusies van het onderzoek ondersteunen de aanbevelingen in zowel Amerikaanse als Nederlandse nationale reanimatierichtlijnen voor pasgeboren, die routinematig uitzuigen afraden.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1785 http://www.ntvg.nl/publicatie/uitzuigen-levendige-pasgeborene-echt-niet-nodig/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/uitzuigen-levendige-pasgeborene-echt-niet-nodig/volledig)

Oronasopharyngeal suction versus wiping of the mouth and nose at birth: a randomised equivalency trial 10.1016/S0140-6736(13)60775-8 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60775-8/abstract (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60775-8/abstract)

Nederlandse reanimatierichtlijn pasgeborenen:

Citaat
Richtlijn Reanimatie van pasgeborenen
Auteur(s):
NVK

Datum publicatie:
21 jun. 2004

Laatste revisie:
Jul. 2008

Status:
Evidence based richtlijn, ontwikkeld door de NVK
Geautoriseerd door de NVK-ledenvergadering op 3 juni 2004
Datum van inwerkingtreding 3 september 2004
Herzien in juli 2008, herziene versie gepubliceerd 19 sept. 2008

Nadere informatie:
De richtlijn Reanimatie van Pasgeborenen is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde in het kader van het evidence based richtlijnprogramma ontwikkelen en implementeren van medisch specialistische richtlijnen van de Orde van Medisch Specialisten.

Deze richtlijn heeft tot doel inzicht te geven in de beschikbare wetenschappelijke onderbouwing voor de handelingen die bij reanimatie van pasgeborenen dienen te worden uitgevoerd, ongeacht de plaats waar de geboorte zich afspeelt, met inachtneming van de te verwachten kennis en vaardigheid van de op die plaats aanwezige hulpverlener(s).

De richtlijn is bedoeld voor alle personen die beroepshalve met een pasgeborene met reanimatiebehoefte geconfronteerd kunnen worden.

De richtlijn is op 3 juni 2004 door de NVK-ledenvergadering in Dierenpark Amersfoort geautoriseerd met overgrote meerderheid van stemmen. Tegelijkertijd werd de datum van inwerkingtreding bepaald op 3 september 2004.

http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Reanimatievanpasgeborenen/tabid/352/language/nl-NL/Default.aspx (http://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenenindicatoren/Richtlijnen/Reanimatievanpasgeborenen/tabid/352/language/nl-NL/Default.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 juni 2013, 13:48:15
Citaat
NIJMEGEN - Medische onderzoekers hebben opnieuw een ziekmakende resistente schimmel ontdekt. De schimmel werd aangetroffen bij patiŽnten van 6 verschillende ziekenhuizen en in woonhuizen.

http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/opnieuw-gevaarlijke-schimmel-ontdekt-nu-in-woonhuizen-1.3874918 (http://www.gelderlander.nl/algemeen/binnenland/opnieuw-gevaarlijke-schimmel-ontdekt-nu-in-woonhuizen-1.3874918)

Nieuwe resistente schimmel gevonden in woonhuizen

Onderzoekers van het UMC St Radboud publiceren in het medisch tijdschrift Clinical Infectious Diseases de ontdekking van een nieuwe resistente aspergillusschimmel in Nederland. Ze hebben de schimmel niet alleen aangetroffen bij patiŽnten, maar ook in woonhuizen. Het is al de tweede resistente schimmelvariant die in korte tijd in Nederland is aangetroffen. PatiŽnten met deze resistente schimmels zijn moeilijk te behandelen.

De aspergillusschimmel kan verschillende ziekten veroorzaken bij de mens, waaronder een zeer ernstige longinfectie bij mensen met een verminderde weerstand. In samenwerking met alle UMCís in Nederland hebben onderzoekers van het UMC St Radboud nu de opkomst vastgesteld van een nieuwe schimmelvariant die ongevoelig is voor de meest gangbare behandeling.


Het onderzoek wijst uit dat deze nieuwe schimmelvariant zich vanaf eind 2009 heeft verspreid over Nederland. Binnen ťťn jaar werd de schimmel aangetroffen bij vijftien patiŽnten in zes verschillende ziekenhuizen. Om meer te weten te komen over de verspreiding hebben de onderzoekers vervolgens luchtmetingen verricht in twee ziekenhuizen en acht woonhuizen. De aspergillusschimmel maakt namelijk sporen die vrijkomen in de lucht en op die manier door de mens ingeademd kunnen worden. De schimmel komt van nature voor in de lucht, maar nu werden op alle locaties eveneens resistente aspergillussporen aangetroffen.

Ook de nieuwe resistente variant werd veelvuldig aangetroffen bij metingen in onder andere de hal, keuken, woonkamer en kelder van verschillende woningen. Daarnaast werd de nieuwe variant ook gevonden in de directe omgeving van deze woonhuizen.


De onderzoekers vermoeden dat de resistente schimmel ontstaat door het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels in de leefomgeving, zoals bijvoorbeeld bij gewasbescherming in de landbouw. Omdat de middelen die daar worden gebruikt sterk lijken op de geneesmiddelen voor de behandeling van patiŽnten, zijn de geneesmiddelen vervolgens niet meer werkzaam. De behandeling van deze patiŽnten wordt dus ernstig bemoeilijkt, als de ziekte wordt veroorzaakt door deze resistente schimmel.

Het is niet de eerste keer dat de onderzoekers een resistente variant van de aspergillusschimmel vinden. Al eerder werd een andere resistente variant aangetroffen, die zich in Nederland ook razendsnel heeft verspreid. Het is daarom van groot belang dat onderzocht wordt hoe de resistentie precies ontstaat in de omgeving en welke maatregelen genomen kunnen worden om resistentievorming te voorkomen.

http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/juni/Pages/Nieuweresistenteschimmelwoonhuizen.aspx (http://www.umcn.nl/OverUMCstRadboud/NieuwsEnMedia/archief/2013/juni/Pages/Nieuweresistenteschimmelwoonhuizen.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 juni 2013, 14:28:23
Citaat
Het gebruik van genotmiddelen is eeuwenoud en wijdverspreid. Gebruik kan via misbruik en afhankelijkheid overgaan in verslaving. Tegenwoordig wordt verslaving gezien als een chronische hersenziekte met een destructieve leefstijl voor de persoon en zijn omgeving, een ziekte gekenmerkt door exacerbaties en remissies. In het continuŁm van gebruik naar verslaving is er een Ďpoint of no returní. Dat wil zeggen dat daarna gebruik niet meer mogelijk is zonder een groot risico op volledige terugval in de verslaving.

http://www.ntvg.nl/publicatie/verslaving-doet-ertoe/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/verslaving-doet-ertoe/volledig)

Citaat
Dokters kampen net zo vaak met alcoholproblemen als hun patiŽnten. Cor de Jong verslavingsgeneeskunde @umcn in #NTvG

De verslavingsarts moet zich nog positioneren in de medische pikorde

https://twitter.com/umcnpress (https://twitter.com/umcnpress)

Proost!
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 juni 2013, 16:31:44
Citaat
De Haarlemse rechtbank heeft half juni twee kwakzalvers, de orthomoleculaire basisarts en acupuncturist Peter Janssen met een praktijk in Zaandam, en de Amsterdamse natuurgenezeres Martha Bosscher, voorwaardelijk straffen opgelegd.

De twee hebben een borstkankerpatiŽnte afgeraden naar het ziekenhuis te gaan, omdat daar het stralingsrisico te hoog zou zijn. Verzoeken van het ziekenhuis in Haarlem en van de huisarts om zich te laten behandelen voor de geconstateerde borstkanker werden in de wind geslagen. De vrouw, die door de twee meer dan vier jaar werd behandeld met hocuspocustechnieken, is in 2011 op 52-jarige leeftijd overleden.

http://www.kwakzalverij.nl/1580/Borstkankerpatiente_overlijdt_behandelende_kwakzalvers_hoeven_cel_niet_in (http://www.kwakzalverij.nl/1580/Borstkankerpatiente_overlijdt_behandelende_kwakzalvers_hoeven_cel_niet_in)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 juni 2013, 18:33:43
Citaat
New international heart failure guidelines developed by expert team led by Royal Brompton Hospital cardiologist

19 June 2013

New guidelines on the diagnosis and treatment of cardiac dysfunction in β-thalassemia major patients have been published by a team of international experts led by Royal Brompton Hospital consultant cardiologist, Professor Dudley Pennell.

As part of the expert consensus, published in the flagship journal of the American Heart Association, Circulation, Professor Pennell and an international team considered a technique known as T2* cardiovascular magnetic resonance (CMR), which was pioneered at Royal Brompton Hospital to detect cardiac iron overload and is now the most important predictor of development of heart failure.

Thalassemia is one of the most common genetic diseases, causing defects in haemoglobin production, resulting in anaemia. It is most common in people of Mediterranean, Middle Eastern, Southern Asian and Far Eastern ancestry.

Every year around 60,000 children born worldwide inherit the condition from both parents and suffer from the very severe condition known as thalassemia major, which without treatment is fatal. Patients require monthly blood transfusions and extensive medical care. These transfusions cause a build-up of iron levels, which often leads to heart disease.

The new paper aims to bring together a broad range of expertise and experience in order to help earlier identify and treat patients at high risk to prevent heart failure, as well as to better treat those diagnosed with heart failure.

Professor Pennell is director of both the cardiovascular biomedical research unit (BRU) and the cardiovascular magnetic resonance unit (CMR) at Royal Brompton Hospital Ė where the T2* method was invented Ė and is a senior investigator for the National Institute for Health Research.

http://www.rbht.nhs.uk/about/news-events/new-international-heart-failure-guidelines-developed-by-expert-team-led-by-royal-brompton-hospital-cardiologist/ (http://www.rbht.nhs.uk/about/news-events/new-international-heart-failure-guidelines-developed-by-expert-team-led-by-royal-brompton-hospital-cardiologist/)

Cardiovascular Function and Treatment in β-Thalassemia Major : A Consensus Statement From the American Heart Association http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/06/17/CIR.0b013e31829b2be6.full.pdf (http://circ.ahajournals.org/content/early/2013/06/17/CIR.0b013e31829b2be6.full.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juni 2013, 20:20:00
20 juni 2013

Bij vier complexe operaties, waarvoor medisch specialisten onlangs zelf nieuwe kwaliteitsnormen opstelden, valt een forse concentratie van ziekenhuiszorg waar te nemen. Het gaat om  operatieve behandelingen van maag-, prostaat- en eierstokkanker en om behandelingen van vernauwde maaguitgang bij jonge kinderen. Dit blijkt uit een inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

De verzekeraars hebben bij alle Nederlandse ziekenhuizen de kwaliteit van zeven complexe behandelingen in kaart gebracht. De normen voor deze zeven behandelingen zijn opgesteld door de wetenschappelijke verenigingen van chirurgen (NVvH), urologen (NVU) en gynaecologen (NVOG). Het overzicht is te zien op http://www.minimumkwaliteitsnormen.nl (http://www.minimumkwaliteitsnormen.nl). Inzicht in naleving van de normen wordt gehaald uit de kwaliteitsregistraties van wetenschappelijke verenigingen.

De NVvH, NVU, NVOG en koepelorganisatie Orde van Medisch Specialisten (OMS) zijn verheugd over de snelheid waarmee ziekenhuizen de nieuwe kwaliteitsnormen hebben ingevoerd. De wetenschappelijke verenigingen en de OMS constateren dat het mechanisme van normen stellen door de wetenschappelijke verenigingen, het invoeren van de normen door ziekenhuizen en het  inkopen op normen door verzekeraars goed blijkt te werken. Verder wijzen zij op het belang dat ziekenhuizen voldoende tijd moeten krijgen om aan de normen te kunnen voldoen. Snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid.

De wetenschappelijke verenigingen en de OMS zijn het met patiŽntenorganisaties en zorgverzekeraars eens over dat deze concentratie van complexe ziekenhuisbehandelingen een belangrijke stap is in de verbetering van de kwaliteit van zorg.

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juni 2013, 20:21:48
Citaat
Goede samenwerking van medisch specialisten en ziekenhuizen slaagt pas als specialisten ook in de toekomst kunnen kiezen tussen dienstverband of vrij beroep. Dat stelt de Orde van Medisch Specialisten (OMS) in het vandaag gepresenteerde vijfde deel van het zogeheten Witte Boek.

Meer + download Witte boek (pdf): http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133674/oms-in-witte-boek-handhaaf-vrij-beroep.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133674/oms-in-witte-boek-handhaaf-vrij-beroep.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juni 2013, 21:39:10
Citaat
GAINESVILLE, FLA., JUNE 19, 2013 ó /PRNewswire/ -- The undersigned groups applaud the American Medical Association's (AMA) House of Delegates (HOD) for adopting policy today to recognize obesity as a disease state with multiple pathophysiological aspects requiring a range of interventions to advance obesity treatment and prevention. "This is clearly a landmark day for the millions of Americans affected by obesity," said Dr. Jeffrey I. Mechanick, President of the American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), which sponsored the resolution.

"AACE is grateful for the support of so many other members of the House of Medicine who actively spoke out in favor of this policy, including the American Society of Bariatric Physicians, American College of Cardiology, American College of Surgeons, American Academy of Family Physicians, American Society of Reproductive Medicine, American Urological Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, The Endocrine Society, American Society of Anesthesiologists, American College of Gastroenterology, Texas Medical Association, Connecticut Medical Association, American Academy of Pediatrics, Society of Thoracic Surgeons and Great Lakes Section Council (comprised of the state medical societies from Ohio, Illinois, New York, Michigan, Pennsylvania, and Indiana) and the Western Mountain Delegation (comprised of Medical Societies from Colorado, Nevada and Idaho),"


Read more here: http://www.heraldonline.com/2013/06/19/4960234/obesity-is-a-disease-leading-obesity.html#storylink=cpy (http://www.heraldonline.com/2013/06/19/4960234/obesity-is-a-disease-leading-obesity.html#storylink=cpy)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 juni 2013, 10:49:00
Redactioneel artikel van Yolanda Van der Graaf, adjunct-hoofdredacteur van Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

Citaat
De dokter heeft het in de publieke opinie zwaar te verduren. De ene keer is hij de grote graaier, dan weer de wetenschappelijke fraudeur of ruziemaker. In het euthanasiedebat bij gevorderde dementie speelt hij opeens, in de ogen van opinieleiders, journalisten en politici, de weigerambtenaar. ĎEigenlijk kan het niet dat een beroepsgroep een eigen interpretatie van de wet kiest, die strijdig is met wat de wetgever bedoeld heeftí, ventileert bijvoorbeeld oud-minister Borst in vele media. Er zijn 25.000 praktiserende dokters en natuurlijk zitten daar wel eens rare snuiters tussen maar om van een hele beroepsgroep te zeggen dat ze iets niet goed ziet, moet je sterke argumenten hebben.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B944 http://www.ntvg.nl/publicatie/de-weigerdokter/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/de-weigerdokter/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 juni 2013, 12:29:17
http://www.orde.nl/assets/structured-files/OVER%20OMS-%20PUBLICATIES%20incl%20De%20Specialist/JAARVERSLAGEN/OMS%20jaarverslag%202012.pdf (http://www.orde.nl/assets/structured-files/OVER%20OMS-%20PUBLICATIES%20incl%20De%20Specialist/JAARVERSLAGEN/OMS%20jaarverslag%202012.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 22 juni 2013, 23:49:38
Citaat van: 024 link=msg=1174515 date=1371488923
http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/133535/RIVM-overweegt-extra-inenting-Biblebelt.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/133535/RIVM-overweegt-extra-inenting-Biblebelt.htm)

http://regio.eenvandaag.nl/archief/46197/rivm_overweegt_extra_inenting_baby_s_biblebelt (http://regio.eenvandaag.nl/archief/46197/rivm_overweegt_extra_inenting_baby_s_biblebelt)

RIVM: aantal gevallen mazelen blijft stijgen (http://www.youtube.com/watch?v=ioS6az3PBoM#ws)
RIVM: aantal gevallen mazelen blijft stijgen
 TVGelderland∑    
Gepubliceerd op 22 jun 2013
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 juni 2013, 10:43:56
Vanaf 1 september 2013 krijgen nieuwe geneesmiddelen in Europa een speciaal herkenningsteken: een omgekeerde zwarte driehoek. Dit symbool vraagt om extra alertheid op bijwerkingen en staat vermeld op de patiŽntenbijsluiter en op de artseninformatie.

Het symbool wordt gebruikt gedurende de eerste vijf jaar dat een geheel nieuw middel op de markt is. Doel is om snel de geneesmiddelen te herkennen die onderworpen zijn aan extra toezicht zodat artsen, apothekers en gebruikers alert zijn op (nog onbekende) bijwerkingen en deze melden. Het herkenningsteken geldt voor alle geneesmiddelen die na 1 januari 2011 zijn toegelaten.

De zwarte driehoek is een initiatief van de Europese Commissie. Bij nieuwe geneesmiddelen kunnen bijwerkingen optreden die niet eerder zijn gesignaleerd. Het is belangrijk dat die snel naar voren komen. Hoe eerder de eigenschappen van een geneesmiddel in de volle breedte bekend zijn, hoe beter het is.

Voordat een geneesmiddel tot de markt wordt toegelaten, is het jarenlang onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats om ervoor te zorgen dat het middel voldoet aan internationale eisen van effectiviteit en veiligheid. Op basis van de onderzoeksresultaten beoordelen onafhankelijke deskundigen de kwaliteit. Daarbij is nauw omschreven bij welke aandoening(en) de arts het middel kan voorschrijven. Elk geneesmiddel heeft echter ook bijwerkingen. Zelfs als een middel in de onderzoeksfase bij duizenden mensen is onderzocht, kunnen bij gebruik in de dagelijkse praktijk effecten optreden die niet eerder zijn gesignaleerd. De gebruikersgroep is namelijk veel groter en  kent een grotere diversiteit dan de onderzoeksgroep.

Bijwerkingen melden

PatiŽnten kunnen bijwerkingen melden bij hun arts, de apotheker, bij Lareb en bij het farmaceutische bedrijf dat het geneesmiddel maakt. In Nederland zijn artsen en apothekers verplicht een ernstige bijwerking, of een bijwerking die niet in de bijsluiter staat, te melden bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Alle informatie komt uiteindelijk terecht bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de overheidsinstantie die geneesmiddelen tot de markt toelaat.

Aanpassing bijsluiters

Indien nodig past het CBG op basis van de meldingen bijsluiterteksten aan of verstrekt het aan artsen en apothekers aanvullende informatie. Vanwege mogelijke veranderingen in de tekst, is het advies aan patiŽnten om de bijsluiter altijd goed te lezen, ook als het geneesmiddel al langer wordt gebruikt.

http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Herkenningsteken-voor-nieuwe-geneesmiddelen.htm (http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht-1/Herkenningsteken-voor-nieuwe-geneesmiddelen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 juni 2013, 10:49:49
Citaat
De Staat van de Gezondheidszorg, het jaarlijkse rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal dit jaar gaan over Ďdisfunctionerení. Ter voorbereiding organiseerde de IGZ op 16 en 17 mei een reis naar Londen voor IGZ-inspecteurs en vertegenwoordigers van beroepsorganisaties.

De General Medical Council (GMC) richt zich daarbij nadrukkelijk op het beschermen van de patiŽnt en op het vertrouwen van het publiek in de zorg, niet op het straffen van artsen.

Gegevens over het functioneren van artsen worden, wederom naar Nederlandse begrippen, langdurig bewaard en ruimhartig gedeeld. Dit is niet altijd naar de zin van artsen. Het doen van een melding bij de GMC wordt bepaald niet op prijs gesteld. Daar staat tegenover dat relatief erg weinig artsen vanwege functioneringsproblemen het veld moeten ruimen. In veruit de meeste gevallen kan dat door de proactieve aanpak worden voorkomen.

http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/Keep-Doctors-on-the-Right-Track.htm (http://knmg.artsennet.nl/Dossiers-9/Columns-5/column/Keep-Doctors-on-the-Right-Track.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 juni 2013, 15:57:53
In het Spaanse plaatsje Argťs, 10 kilometer vanaf de stad Toledo, is onlangs rabiŽs (hondsdolheid) vastgesteld, een voor mensen levensbedreigende ziekte. Daarom roept de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) reizigers op extra op te passen met dieren in dit gebied. Nederlanders die hun hond of een ander huisdier meenemen naar Spanje kunnen beter vermijden dat hun eigen dier in contact komt met Spaanse honden of andere zoogdieren.

Nederlanders die binnenkort met hun hond of een ander gezelschapsdier (katten, fretten) naar Spanje reizen, moeten er standaard voor zorgen dat het dier is ingeŽnt tegen rabiŽs (hondsdolheid). Naast een geldige inenting tegen rabiŽs, zijn ook een dierenpaspoort en een chip altijd verplicht voor reizen binnen de Europese Unie. Dierenbezitters kunnen met hun vragen hierover terecht bij hun dierenarts.

Beperkingsgebieden

De Spaanse autoriteiten hebben na de rabiŽsbesmetting beperkingsgebieden ingesteld waar onder andere een aanlijnplicht geldt.

Vanaf 7 juni: in de provincie Castilla Ė La Mancha in een straal van 20 km rond Argťs
Vanaf 10 juni: in de provincie CataloniŽ in de gemeenten Banyoles, Porqueres en Montcadai Reixac y Piera
Vanaf 13 juni: in de provincie Aragon in de gemeente Monzon
In deze gebieden geldt een aanlijnplicht voor honden en een vaccinatieplicht voor honden, katten en fretten. Loslopende honden en katten in deze gebieden worden in quarantaine geplaatst of afgemaakt en onderzocht op rabiŽs. De maatregelen zijn in 1e instantie voor een duur van 6 maanden ingesteld.

Besmettingsgevaar

Hondsdolheid komt in de meeste West-Europese landen niet meer voor. Toch is er, zoals nu in Spanje, incidentele besmetting vanuit andere landen mogelijk. Hondsdolheid is levensbedreigend als een mens ermee wordt besmet. Het rabiŽsvirus kan op vakantie worden opgelopen door dieren die bijten, krabben of zelfs likken aan een hand waar een wondje op zit.

Het rabiŽsvirus kan ook meekomen met huisdieren die door reizigers worden meegenomen uit hun vakantieland. De NVWA en de KNMvD adviseren reizigers daarom geen (zwerf)dieren mee naar huis te nemen. Vooral in gebieden waar rabiŽs endemisch is, zoals Noord-Afrika en sommige delen van Oost-Europa, bestaat een groot risico op import van rabiŽs

Meer informatie: http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2034481 (http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2034481)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 24 juni 2013, 17:49:34
Publicatiedatum:
24-06-2013

In een aantal gemeenten met een lage vaccinatiegraad (onder 90 procent) komt op dit moment mazelen voor. Naar verwachting zal dit virus zich de komende tijd verder verspreiden in deze regio. Kinderen die een verhoogd risico hebben om met mazelen besmet te raken krijgen een extra vaccinatie tegen mazelen aangeboden. Dat heeft de minister van VWS vandaag bekend gemaakt. Over het algemeen is de Nederlandse bevolking goed beschermd tegen mazelen dankzij vaccinatie of door het doormaken van de ziekte.

Uitbraak

Sinds eind mei is er sprake van een uitbraak van mazelen in gebieden met een lage vaccinatiegraad. In deze regio wonen veel mensen die behoren tot de reformatorische gezindte en zich om religieuze redenen niet laten inenten. Omdat in deze gebieden relatief veel  kinderen niet beschermd zijn tegen mazelen, is het waarschijnlijk dat de ziekte zich de komende tijd hier verder verspreidt.

Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke vlekjesziekte die wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte begint plotseling met koorts, algemene malaise, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Enkele dagen tot een week daarna ontstaan de rode vlekjes. Soms krijgen mazelenpatiŽnten middenooronsteking of longontsteking. Een weinig voorkomende complicatie is hersenontsteking. In zeldzame gevallen (1 op de 1000) overlijden patiŽnten aan mazelen. Er bestaat geen behandeling tegen mazelen  maar de meeste patiŽnten genezen volledig. Vaccinatie biedt goede bescherming tegen de ziekte. Sinds 1 januari 1976 is de vaccinatie tegen mazelen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma.

Extra vaccinatie

Afgelopen week is het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM samengekomen en heeft de minister geadviseerd om kinderen met een verhoogd risico op besmetting met mazelen een extra vaccinatie aan te bieden. Het gaat hierbij om kinderen tussen 6 en 14 maanden oud, die mogelijk in contact komen met mazelenpatiŽnten. Vanaf 14 maanden krijgen alle kinderen een inenting tegen mazelen aangeboden binnen het Rijksvaccinatieprogramma. Vůůr 6 maanden kunnen kinderen nog niet ingeŽnt worden tegen mazelen. De minister heeft het advies van het OMT overgenomen. De volgende groepen kinderen worden uitgenodigd voor een extra vaccinatie:

* Kinderen van 6 tot 14 maanden die wonen in gemeenten waar minder dan 90% van de kinderen tegen mazelen ingeŽnt zijn. Zij krijgen een uitnodiging voor vaccinatie half juli thuisgestuurd

* Kinderen van 6 tot 14 maanden die behoren tot de reformatorische gezindte, ongeacht hun woonplaats. Zij worden voor vaccinatie uitgenodigd via hun eigen kanalen.

Voor kinderen met een hoog risico op blootstelling aan mazelen weegt het positieve aspect van snelle bescherming op tegen het negatieve aspect van mogelijk lagere hoeveelheden afweerstoffen tegen mazelen op de lange termijn. Vandaar dat een extra BMR wordt aangeboden aan een beperkte groep kinderen in de regio met lage vaccinatiegraad. Als er geen direct risico is om mazelen op te lopen, geeft vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden optimale bescherming.

Inhaalvaccinatie

Kinderen die niet beschermd zijn tegen mazelen omdat ze de vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma niet hebben gehaald, wordt geadviseerd om deze alsnog te halen. Voor kinderen tussen 1 en 4 jaar kunnen de ouders contact opnemen met hun consultatiebureau. Voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar kunnen ouders hiervoor terecht bij de organisatie voor jeugdgezondheidszorg in hun regio.


http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Extra_vaccinatie_mazelen_voor_risicogroepen (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Extra_vaccinatie_mazelen_voor_risicogroepen)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 09:42:45
Citaat
Deze week zullen de eerste generieke doosjes met sildenafil in de apotheek verkocht worden. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft maar liefst 213 registraties van sildenafil goedgekeurd.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133797/generiek-viagra-op-de-markt.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133797/generiek-viagra-op-de-markt.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

Noot: Dit nieuws is goed nieuws aangezien het geneesmiddel duur was en gebruikt kan worden bij o.a. kinderen met aangeboren hartafwijkingen (primaire pulmonale arteriele hypertensie/pulmonale hypertensie).
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 10:12:58
Houston, TX - 6/24/2013

A new heart valve can be implanted in people suffering with adult congenital heart disease without open heart surgery

Many adult congenital heart patients have undergone multiple heart surgeries by the time they reach their 20s. Each time surgeons operate on the heart, the risk of complications increases. A new valve recently approved by the Food and Drug Administration, now gives these patients a new way to manage their disease without having to undergo open heart surgery.

Many adults with congenital heart disease are born with a malformation of the pulmonary valve, which sits between the heart and lungs. Most have undergone open heart surgery during childhood to restore blood flow to the lungs, and often require a second and third open heart surgery to replace this valve. Because of advancements in heart surgery over the past 50 years, more and more of these patients are making it to the adulthood for the first time in history.

The new Melody Transcatheter Pulmonary Valve, which is delivered through a catheter and requires only a small incision, is a new technique that is bringing new hope to these patients.

The first Melody Valve at Methodist DeBakey Heart & Vascular Center in Houston was recently implanted by Dr. C. Huie Lin, an adult congenital heart disease specialist, in a young man who had already had three open heart surgeries for congenital heart disease.

More than a million people live with adult congenital heart disease in the U.S., and we expect that number to grow by 5 percent each year,Lin said. "I believe this new Melody Valve is a great new option for people who were no longer candidates for surgery."

Lin said the Melody Valve helps patients who have already had an open heart surgery for congenital heart disease and have developed problems with the valve leaking or becoming blocked.

The valve, made for the right side of the heart, is designed to be implanted inside of the existing valve. Made from the internal jugular vein of a cow, the valve is sewn onto a stent and the stent is then put onto a balloon catheter. The catheter is then placed through the femoral vein and advanced to the pulmonary valve position. The balloon then expands and deploys the valve.

Because implanted inside of an existing valve, a new Melody valve can also be implanted in an existing Melody valve if not working properly,Lin said a revolutionary technique.

Lin says many adults with congenital heart disease are operated on at a very young age and some, for one reason or another, are unaware of their condition until they begin to experience shortness of breath, lightheadedness, palpitations or swelling as adults.  He adds that it's important for these patients to see an adult congenital heart specialist before these signs and symptoms occur so they can maintain an active lifestyle and great quality of life.

Follow us on Twitter at http://twitter.com/MethodistHosp (http://twitter.com/MethodistHosp) and Facebook at http://www.facebook.com/methodisthospital. (http://www.facebook.com/methodisthospital.)

http://www.methodisthealth.com/methodist.cfm?xyzpdqabc=0&id=495&action=detail&ref=1054 (http://www.methodisthealth.com/methodist.cfm?xyzpdqabc=0&id=495&action=detail&ref=1054)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 11:20:56
Citaat
Twee seksuologen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) zijn opnieuw in opspraak gekomen wegens vermeend plagiaat in een artikel. Het stuk, waaraan ook anderen meewerkten, is op hun verzoek teruggetrokken door een internationaal vakblad.

De twee, Willibrord Weijmar Schultz en Mels van Driel, waren eerder al ernstig berispt door het academisch ziekenhuis, omdat ze in een artikel in een vaktijdschrift in 2009 tekst hadden opgenomen zonder juiste verwijzing.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133812/seksuologen-weer-in-opspraak-om-plagiaat.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133812/seksuologen-weer-in-opspraak-om-plagiaat.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 11:57:36
Nieuwsbericht | 24-06-2013
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Stichting Narconon Nederland in Zutphen voor zes maanden onder verscherpt toezicht gesteld. Naar aanleiding van meldingen bracht de IGZ verschillende onaangekondigde bezoeken. Mede op basis van de waarnemingen tijdens het laatste bezoek heeft de inspectie twijfels over de bereidheid en het vermogen van de instelling om afspraken met de IGZ na te komen.

Omwille van de patiŽntveiligheid sprak de IGZ met Narconon af dat zij geen cliŽnten meer opnemen met actuele verslavingsproblematiek en/of ernstige psychische/psychiatrische problemen. Ook zal de instelling alle cliŽnten voorafgaand aan opname laten beoordelen door een arts. Verder heeft Narconon aangegeven de Wtzi-toelating van de stichting in te trekken.

De inspectie stelt verscherpt toezicht in om met onaangekondigde bezoeken het nakomen van deze afspraken te toetsen. Als er bij Narconon tijdens en na afloop van de zes maanden verscherpt toezicht nog steeds risicoís voor de patiŽntveiligheid zijn, dan overweegt de inspectie een andere maatregel of de minister van VWS te adviseren een aanwijzing te geven.

http://www.igz.nl/actueel/nieuws/stichting_narconon_nederland_onder_verscherpt_toezicht.aspx (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/stichting_narconon_nederland_onder_verscherpt_toezicht.aspx)

Noot: Narconon is een omstreden therapie. Sinds jaar en dag door veel medici bestempeld als kwakzalverij. Het is ontstaan vanuit het gedachtegoed van de Scientology Church, deze verslavingsbehandeling is risicovol/gevaarlijk zowel voor de lichamelijke als geestelijke gezondheid.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 12:49:03
Citaat van: 024 link=msg=1177420 date=1372146165
http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133797/generiek-viagra-op-de-markt.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133797/generiek-viagra-op-de-markt.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

Noot: Dit nieuws is goed nieuws aangezien het geneesmiddel duur was en gebruikt kan worden bij o.a. kinderen met aangeboren hartafwijkingen (primaire pulmonale arteriele hypertensie/pulmonale hypertensie).

Citaat
De geneesmiddelmarkten van Europese landen verschillen onderling meer dan mensen denken, licht woordvoerder van Pfizer Jan Willem de Heer toe. Het preferentiebeleid maakt van Nederland een uitbijter; nergens kun je receptgeneesmiddelen als statines kopen voor Ďde prijs van het goedkoopste pakje thee uit de supermarktí.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133820/generiek-viagra-pfizer-niet-in-nederland.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133820/generiek-viagra-pfizer-niet-in-nederland.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 13:14:29
Hier houd ik wel van een creatieve dokter  :)

Citaat
In Kansas City hebben dokters superlijm ingezet om een hersenaneurysma te dichten bij een baby. The Kansas City Star bericht over deze hoogst uitzonderlijke behandeling.

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133819/superlijm-bij-hersenaneurysma.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht/133819/superlijm-bij-hersenaneurysma.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 juni 2013, 13:24:03
Ik heb al ontdekt dat dat kind superglue baby heet.

https://www.youtube.com/watch?v=TUSJrJTcOwY (https://www.youtube.com/watch?v=TUSJrJTcOwY)

Three-week-old Ashlyn Julian is recovering quickly in the Pediatric Intensive Care Unit at The University of Kansas Hospital from a near fatal aneurysm that ruptured twice.

Doctors Koji Ebersole, MD, endovascular neurosurgeon and assistant professor as well as Dr. Alan Reeves interventional neuroradiologist and assistant professor, teamed up for the life-saving procedure.

First, Dr. Reeves gained access to Ashlyn's tiny blood vessels near her hip. Once inside, Dr. Ebersole maneuvered a drop of sterile superglue to her brain using instruments the size of a pencil lead and human strand of hair.
- Video: The University of Kansas Hospital

Enkele video's uit de media:

https://www.youtube.com/watch?v=mPhB8o25bjY (https://www.youtube.com/watch?v=mPhB8o25bjY)

https://www.youtube.com/watch?v=Bu2tzPpo1k0 (https://www.youtube.com/watch?v=Bu2tzPpo1k0)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juni 2013, 11:15:23
Oogziekenhuis Zonnestraal heeft primeur met revolutionair netvliesimplantaat
 
HILVERSUM, 26 juni 2013 - Vandaag maakt Oogziekenhuis Zonnestraal bekend dat zij als eerste ziekenhuis in Nederland een netvliesimplantaat met succes hebben geÔmplanteerd bij een blinde vrouw. In de loop van 2013 krijgen twee andere patiŽnten, die aan de aandoening Retinitis Pigmentosa lijden, via deze behandeling weer zicht terug.
 
Een bijzondere primeur voor het oogziekenhuis, dat met elf vestigingen de grootste landelijke aanbieder van specialistische en standaard oogzorg is. Begin februari 2013 heeft de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) goedkeuring verleend aan deze ingreep. Dat deze innovatie nu ook in Nederland wordt toegepast, wordt als een mijlpaal in de Nederlandse oogheelkunde beschouwd.

Droom komt uit

De operatie is uitgevoerd door dr. Marco Mura, netvlieschirurg. Mura, werkzaam bij Oogziekenhuis Zonnestraal, geldt als autoriteit op het gebied van vitreoretinale chirurgie. Mura: ďZicht aan blinde mensen teruggeven is de verwezenlijking van mijn droom. Ik ben arts geworden om de kwaliteit van leven te verbeteren en werd oogarts om mensen met een oogaandoening te genezen.Ē Het oog functioneert met behulp van een minicamera die op een zonnebril gemonteerd is. De camera vangt beelden op en vertaalt die, via het netvliesimplantaat in het oog, naar de hersenen in vormen en beweging. Dankzij deze techniek kunnen blinden, die lijden aan de erfelijke aandoening Retinitis Pigmentosa, weer licht en contouren onderscheiden. Wereldwijd is deze behandeling nog maar in vijf ziekenhuizen in Duitsland, Engeland, ItaliŽ, Verenigde Staten en Saudi ArabiŽ uitgevoerd. De behandeling bij Oogziekenhuis Zonnestraal onderscheidt zich van deze landen door een intensieve samenwerking met low-vision experts van Bartimťus in het voor- en natraject.
 
Innovatie

Zorgkwaliteit en innovatie vormen, volgens het oogziekenhuis, de basis van goede oogzorg. Het ziekenhuis heeft deze behandeling zelf gefinancierd. Peter de Koning, bestuurslid en ťťn van de oprichters van Oogziekenhuis Zonnestraal: ďVanwege het innovatieve karakter van ons ziekenhuis investeren we altijd als eerste in nieuwe behandelingen. Zo lopen we niet alleen voorop in de toepassing van moderne en beproefde oogheelkundige technologieŽn, maar participeren we ook actief in de ontwikkeling ervan.Ē Op dit moment wordt de behandeling nog niet vergoed door zorgverzekeraars, maar in landen als Duitsland en ItaliŽ gebeurt dit al wel. De Koning vervolgt: ďDe tijd tussen de internationale goedkeuring van deze behandeling en de introductie ervan in Nederland is kort. Op dit moment zijn we in gesprek met zorgverzekeraars over de toekomstige vergoeding.Ē

Retinitis Pigmentosa

Nederland telt 45.000 blinden. Ongeveer 4.700 mensen lijden aan Retinitis Pigmentosa, waarvan er jaarlijks ongeveer vijftig hun zicht verliezen. De ziekte is een verzamelnaam voor een groep oogaandoeningen die leiden tot slecht zien in het donker (nachtblindheid) en zeer geleidelijke beperking van het gezichtsveld die uiteindelijk leidt tot kokerzien. De aandoening kent een uiteenlopend verloop, maar de meeste patiŽnten worden rond het 40e levensjaar blind.
 
Over Oogziekenhuis Zonnestraal

Over Oogziekenhuis Zonnestraal Oogziekenhuis Zonnestraal is al ruim negen jaar specialist op het gebied van oogheelkunde en met elf vestigingen in Nederland de grootste landelijke aanbieder van oogzorg. De sterke uitbreiding van het oogziekenhuis is een krachtig bewijs dat patiŽnten voor de zorg van Oogziekenhuis Zonnestraal kiezen. Het aantal patiŽnten, dat zich met oogproblemen bij ťťn van de vestigingen meldt, groeit jaarlijks. In 2013 verwacht het ziekenhuis de grens van 200.000 patiŽntcontacten te overtreffen. De totale organisatie is erop ingericht om aan de toenemende vraag naar zowel specialistische als standaard oogzorg te voldoen. De bedrijfsvorm en de patiŽntgerichte cultuur van Oogziekenhuis Zonnestraal biedt de ruimte om voortdurend te investeren in technische vernieuwing en verbetering. Met de visie Ďgezonde ogen dragen bij aan de kwaliteit van het levení, onderstreept Oogziekenhuis Zonnestraal de ambitie om de kwaliteit van de oogheelkundige zorg voor hun patiŽnten continu te verbeteren.
 
Voor meer info kijk op: www.oogziekenhuiszonnestraal.nl/retinachip (http://www.oogziekenhuiszonnestraal.nl/retinachip)

Argus II - Retinal Implant - Bionic Eye - Retinal Prosthesis System (http://www.youtube.com/watch?v=Dq_fcBDqju0#ws)

http://oogziekenhuiszonnestraal.nl/patienten/nieuws/2013/persbericht-medische-chip.aspx#.Ucqv-Pk3B2A (http://oogziekenhuiszonnestraal.nl/patienten/nieuws/2013/persbericht-medische-chip.aspx#.Ucqv-Pk3B2A)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juni 2013, 11:42:39
Citaat
Kinderen met ernstig traumatisch hersenletsel die kort na het trauma worden gekoeld tot een lichaamstemperatuur van 32-33 įC hebben een even groot risico op overlijden als kinderen die niet gekoeld worden. Dat schrijven David Adelson van Phoenix Childrenís Hospital (VS) en collegaís in The Lancet Neurology op basis van een fase 3-RCT (2013; epub 8 mei).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1784 http://www.ntvg.nl/publicatie/koelen-niet-zinvol-bij-kind-met-traumatisch-hersenletsel/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/koelen-niet-zinvol-bij-kind-met-traumatisch-hersenletsel/volledig)

Comparison of hypothermia and normothermia after severe traumatic brain injury in children (Cool Kids): a phase 3, randomised controlled trial
doi:10.1016/S1474-4422(13)70077-2 http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(13)70077-2/fulltext (http://www.thelancet.com/journals/laneur/article/PIIS1474-4422(13)70077-2/fulltext)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juni 2013, 12:38:13
Citaat
In oogziekenhuis Zonnestraal is voor het eerst in Nederland een chip ingebracht bij een patiŽnt met retinitis pigmentosa. Wereldwijd hebben zoín zestig patiŽnten deze operatie ondergaan.

Meer + video: http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/133875/eerste-nederlandse-oogchipimplantatie.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/archief-6/tijdschriftartikel/133875/eerste-nederlandse-oogchipimplantatie.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juni 2013, 16:55:51
Citaat
Ondanks de hoge vaccinatiegraad komen er in Nederland nog steeds epidemieŽn voor van infectieziekten die door vaccinatie te voorkomen zijn. Deze epidemieŽn blijven grotendeels beperkt tot de reformatorische gezindte, een minderheidsgroepering met bezwaren tegen vaccinatie. Het doel van dit proefschrift was om inzicht te verkrijgen in de vaccinatiegraad en de besluitvorming over vaccinatie in de reformatorische gezindte. Voor reformatorische ouders blijken religieuze argumenten doorslaggevend in hun besluitvorming over vaccinatie, zij hebben vooral behoefte aan informatie over levensbeschouwelijke aspecten van vaccinatie. Medische professionals gaan in hun voorlichting echter vooral in op de medische aspecten van vaccinatie. Naar aanleiding van de resultaten van dit proefschrift zijn door de Academische werkplaats Amphi in samenwerking met de NPV (Nederlandse PatiŽnten Vereniging) twee brochures ontwikkeld. Een brochure voor reformatorische ouders waarin religieuze argumenten voor en tegen vaccinatie aan de orde komen en een brochure voor medewerkers in de jeugdgezondheidszorg met tips hoe zij reformatorische ouders kunnen ondersteunen in hun besluitvorming.

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/Juni_2013/Inhoud_24_06/Acceptatie_van_vaccinatie_in_de_reformatorische_gezindte (http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Uitgaven/Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_24_2013/Juni_2013/Inhoud_24_06/Acceptatie_van_vaccinatie_in_de_reformatorische_gezindte)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 27 juni 2013, 12:06:32
Citaat
Wanneer chirurgen tijdens een knievervangende operatie een patiŽntspecifieke zaagmal gebruiken om het bot op maat te zagen, dan heeft dit op korte termijn minimale voordelen. ĎDe kleine meetbare voordelen zijn zeer waarschijnlijk niet klinisch relevantí, zo stellen Keerati Chareancholvanich (Siriraj Ziekenhuis in Bangkok) en collegaís in The Bone & Joint Journal (2013;95-B(3):354-9).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1790 http://www.ntvg.nl/publicatie/zaagmal-voegt-weinig-toe-bij-knieoperatie/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/zaagmal-voegt-weinig-toe-bij-knieoperatie/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 juni 2013, 10:03:51
Citaat
Flauwvallen is het meest voorkomende medische probleem tijdens commerciŽle vluchten. Daarna volgen ademhalingsproblemen, misselijkheid en braken. Medische noodgevallen leiden echter zelden tot de dood van een passagier. Dat concluderen Drew Peterson (University of Pittsburgh) en collegaís in NEJM

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1791 http://www.ntvg.nl/publicatie/medische-noodgevallen-de-lucht/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/medische-noodgevallen-de-lucht/volledig)

10.1056/NEJMoa1212052 Outcomes of Medical Emergencies on Commercial Airline Flights http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1212052 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1212052)

The Epidemiology of In-Flight Medical Emergencies (http://www.youtube.com/watch?v=ZDSm8iZMT9k#ws)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 juni 2013, 10:07:06
Citaat van: 024 link=msg=1177734 date=1372238123
Oogziekenhuis Zonnestraal heeft primeur met revolutionair netvliesimplantaat
 
HILVERSUM, 26 juni 2013 - Vandaag maakt Oogziekenhuis Zonnestraal bekend dat zij als eerste ziekenhuis in Nederland een netvliesimplantaat met succes hebben geÔmplanteerd bij een blinde vrouw. In de loop van 2013 krijgen twee andere patiŽnten, die aan de aandoening Retinitis Pigmentosa lijden, via deze behandeling weer zicht terug.

Citaat
De retinachip-implantatie, waarmee in Nederland voor het eerst een blinde vrouw werd geholpen, vond plaats op de locatie waar Oogziekenhuis Zonnestraal samenwerkt met het Academisch Medisch Centrum. Directeur Peter de Koning licht toe dat de retina-operatie op naam staat van Zonnestraal, omdat die geld, middelen en mensen beschikbaar stelde. ĎVoor het AMC waren de kosten te hoog. Het is een innovatieve ingreep, waarvan we hopen dat die in het verzekerde pakket wordt opgenomen. Maar dat traject loopt traag.í

http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133941/retinaimplantatie-vanuit-samenwerking-amc.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/nieuws-26/nieuwsbericht-1/133941/retinaimplantatie-vanuit-samenwerking-amc.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 juni 2013, 14:07:56
NVWA veiligheidwaarschuwingen (food) | 28 juni 2013

Door een fout in het productieproces van 'Kruidvat nachtrust extra sterk met melatonine' is de kans aanwezig dat glasscherfjes in enkele potjes terecht zijn gekomen. Het betreft potjes met chargenummers: 1212430/2, 1212430/3 en 1212430/4 welke is te vinden op het etiket onder de houdbaarheidsdatum.

Productinformatie:

Kruidvat Nachtrust extra sterk met Melatonine 90 tabletten, EAN code CE: 8717333494421, Chargenr: 1212430/2, 1212430/3 en 1212430/4, Tht: 06-2015

Consumenten worden verzocht de potjes 'Kruidvat nachtrust extra sterk met melatonine' terug te brengen naar 1 van de Kruidvat filialen. Bij inlevering wordt het aankoopbedrag vergoed. Kruidvat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van hun producten. Uit voorzorg heeft Kruidvat besloten tijdelijk te stoppen met de verkoop van dit product.

Kruidvat betreurt dat dit ondanks het zorgvuldige ontwikkelingsproces en de uitgebreide kwaliteitscontroles heeft kunnen plaatsvinden.

Meer informatie
- http://www.kruidvat.nl/domains/default/pages/content/S2/2013-26-kvnachtrust-mededeling.aspx (http://www.kruidvat.nl/domains/default/pages/content/S2/2013-26-kvnachtrust-mededeling.aspx)

http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2034821/ (http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2034821/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 juni 2013, 11:05:23
Citaat
Het centraal tuchtcollege heeft een traumachirurg uit het UMC Groningen (UMCG) is ťťn jaar geschorst omdat hij seks heeft gehad met een patiŽnte en daarover heeft gelogen. Het UNMCG heeft de betreffende arts ontslagen.

http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/129571/Traumachirurg-UMCG-geschortst-om-seksaffaire.htm (http://www.artsennet.nl/Nieuws/Nieuws-uit-de-media/Artikel/129571/Traumachirurg-UMCG-geschortst-om-seksaffaire.htm)

De dokter heeft nu een jaar de tijd om te beseffen dat je als chirurg kan volstaan met een pin in het sleutelbeen van je patiente te brengen en de andere pin van de dokter in de broek moet blijven zitten en niet in de mond van je patiente hoort. http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2013/YG3035 (http://tuchtrecht.overheid.nl/nieuw/gezondheidszorg/uitspraak/2013/YG3035)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 2 juli 2013, 18:00:24
Citaat van: http://nos.nl/artikel/525095-werklozen-deventer-naar-thuiszorg.html
Werklozen Deventer naar thuiszorg

De gemeente Deventer wil werklozen en vrijwilligers inzetten bij het wassen en aankleden van ouderen en hulpbehoevenden.

Ook kan hun gevraagd worden om medische handelingen te doen, zoals het vervangen van een katheter of het aanzetten van protheses. Dat meldt Nieuwsuur in de uitzending van vanavond.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: EM physician op 11 juli 2013, 15:33:54
http://www.nu.nl/binnenland/3523633/aantal-mazelenpatienten-stijgt-verder-321.html (http://www.nu.nl/binnenland/3523633/aantal-mazelenpatienten-stijgt-verder-321.html)

Het aantal meldingen van mazelenpatiŽnten is in de afgelopen week verder gestegen van 230 naar 321 gevallen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 19 juli 2013, 11:05:41
Citaat van: http://www.medicalfacts.nl/2013/07/18/grootste-medische-congres-van-europa-esc-congress-2013-komt-naar-amsterdam/
Grootste medische congres van Europa ESC Congress 2013 komt naar Amsterdam

30.000 cardiologieprofessionals en 650 journalisten geven hoofdstad stevige economische impuls en dragen bij aan wetenschappelijke vooruitgang op het vlak van hart- en vaatziekten
Van 31 augustus tot en met 4 september vindt in Amsterdam RAI het prestigieuze European Society of Cardiology Congress 2013 plaats. ESC staat bekend als het grootste medische congres binnen Europa en is het belangrijkste cardiovasculaire congres ter wereld voor de wetenschap, de behandeling en de preventie van hart- en vaatziekten.lees verder (http://www.medicalfacts.nl/2013/07/18/grootste-medische-congres-van-europa-esc-congress-2013-komt-naar-amsterdam/)

zie ook http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=76803 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=76803)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juli 2013, 11:32:00
Sophia Antipolis, 18 July 2013: A joint consensus statement on the treatment of paediatric arrhythmias has been released by the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the European Society of Cardiology (ESC) and the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC).

ďPharmacological and non-pharmacological therapy for arrhythmias in the paediatric populationĒ is published today in EP-Europace.1

Consensus statements have been published on arrhythmias in adults but this is the first European statement concerning the diagnosis and management of paediatric arrhythmias. It is also the first joint document between EHRA and the AEPC.

Professor Josep Brugada (Spain), Chairman of the Working Group, said: ďThe numbers of children with arrhythmias are relatively small and very few clinicians and centres have the necessary expertise. Paediatric arrhythmias differ from those in adults and should be treated and diagnosed in specialised centres. The ESC and AEPC decided it was necessary to outline how paediatric arrhythmias differ from adult arrhythmias and the requirements for centres that treat children.Ē

The paper covers four main areas: mechanisms, pharmacological treatment, radiofrequency ablation, and devices.

The first chapter explains the mechanisms of arrhythmias in children and how they differ from adults. Professor Brugada said: ďPatients with congenital heart disease have specific arrhythmias during the very early years of life and after surgery which have different mechanisms to arrhythmias in adults. Itís important to understand these differences when treating children.Ē

Chapter two covers pharmacological treatment of paediatric arrhythmias in the acute and chronic phases. The drugs used to treat children and adults are the same, but there are different doses and indications.

Chapter three deals with radiofrequency catheter ablation, which is increasingly used in children as an alternative to antiarrhythmic drug treatment. There are important differences in children with respect to the catheters, the technique, and the indications.

Professor Brugada said: ďThere are some indications for ablation of arrhythmias in adults that do not apply to children because their small heart puts them at higher risk of complications. But in general, if clinicians and centres have the appropriate expertise in paediatric ablations they can be performed as safely and effectively as adult ablations, even in young children.Ē

The last chapter is about device treatments including pacemakers, implantable cardioverter defibrillators (ICDs), and cardiac resynchronisation therapy (CRT). Adults can keep the same device and cables for their lifetime but in children they must be replaced every 3-4 years as the child grows.

Professor Brugada said: ďThe document outlines how to replace the device and the cables in the heart which is a complicated procedure but can be done safely if performed in experienced centres.Ē

He concluded: ďThis extensive document covers all aspects of paediatric arrhythmias and is a working document for physicians who diagnose and treat these patients. We explain how to perform the different procedures, the indications, and how to manage complications. Centres can use it as a check list to ensure they have the equipment and experience needed to effectively treat this specialised patient population.Ē

Pharmacological and non-pharmacological therapy for arrhythmias in the pediatric population: EHRA and AEPC-Arrhythmia Working Group joint consensus statement
http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/12/europace.eut082.abstract?keytype=ref&ijkey=mFKl5HsgYSBMmT4 (http://europace.oxfordjournals.org/content/early/2013/07/12/europace.eut082.abstract?keytype=ref&ijkey=mFKl5HsgYSBMmT4)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juli 2013, 11:37:58
Citaat
A group of doctors in the United Kingdom, where asbestos-related disease is peaking, is questioning the wisdom of extrapleural pneumonectomy (EPP) surgery for mesothelioma patients, despite its continued practice at prominent cancer centers in America.

http://www.asbestos.com/news/2013/07/11/uk-doctors-question-epp-surgery-mesothelioma-patients/ (http://www.asbestos.com/news/2013/07/11/uk-doctors-question-epp-surgery-mesothelioma-patients/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juli 2013, 11:52:34
http://www.ests.org/_userfiles/pages/files/database%202013.pdf (http://www.ests.org/_userfiles/pages/files/database%202013.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 20 juli 2013, 12:44:08
STS: Society of Thoracic Surgeons

Citaat
Thereís an old saying: ďGive a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime.Ē

Several STS members are taking that maxim to heart by participating in charitable mission trips to developing countries. Not only are they performing dozens of life-saving surgeries, but they are also educating the local medical staff

Citaat
ďThe most striking thing is that we encounter a lot of problems that we very rarely see in the United States,Ē Dr. Jacobs said. ďIn the United States, babies with tetralogy of Fallot usually have heart surgery by the age of 6 months. In Jamaica, itís not unusual to repair children with tetralogy who are 5 or 6 years old, and occasionally even 11, 12, or 13 years old. Usually, prior to surgery, these older children with tetralogy are quite ill, but after surgery, they become very healthy!Ē

Citaat
Although the role of an anesthesiologist in Jamaica is not dramatically different from that in the United States, Dr. Vener said he did have to make a few adjustments.
ďYou have to scramble and use a MacGyver technique sometimes, trying to find one type of monitor from one place and a different type of monitor from another place and putting it all together to get a working set of consistent monitors,Ē he said.

Citaat
ďIn the pediatric age group, thereís a lot of pulmonary infectionand destroyed lungs because they have poor treatment for pulmonary infections. Tuberculosis is really common. They have a lot of children with empyemas requiring decortication,Ē he said.

Citaat
Dr. Crosby quickly learned the importance of adapting to the circumstances, getting back to basics in many regards. ďTypically in lung surgery, you use staplers to staple along the edges so it doesnít leak,Ē he said. ďThey donít have that there, so you have to manually sew things.Ē Since the hospitalís portable x-ray machine was broken
for most of his stay, they had to disconnect patients from ventilators and hand-bag them for trips to the X-ray Department. Despite the lack of technological advances, Dr. Crosby said the enthusiasm of the Rwandan surgical team was outstanding.

Citaat
ďThis is one of the most rewarding things a thoracic surgeon can do. While not easy, it is very rewarding to know that we have the privilege of affording these children and their parents a very different outlook on life,Ē

STS news; pagina 10 http://www.sts.org/sites/default/files/documents/pdf/newsletters/STS/STSNews_Summer2013_web.pdf (http://www.sts.org/sites/default/files/documents/pdf/newsletters/STS/STSNews_Summer2013_web.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 juli 2013, 14:49:48
Citaat
DENVER Ė After a failed first ablation procedure for paroxysmal atrial fibrillation, redo ablation proved more effective than did antiarrhythmic drug therapy in a randomized trial, Dr. Jonathan Steinberg reported at the annual meeting of the Heart Rhythm Society.

The success rate of a first ablation procedure in patients with symptomatic paroxysmal AF is typically about 60%. The question of what to do for the 40% who are nonresponders has been unclear, with no prior randomized clinical trial evidence available to guide decisions, noted Dr. Steinberg of Columbia University, New York.

http://www.thoracicsurgerynews.com/single-view/study-reablate-don-t-medicate-after-failed-af-ablation/bb6cdd0ffd5f94a9f6f585713028d74c.html (http://www.thoracicsurgerynews.com/single-view/study-reablate-don-t-medicate-after-failed-af-ablation/bb6cdd0ffd5f94a9f6f585713028d74c.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 juli 2013, 11:51:07
Beste nieuws van de dag!

Citaat
ĎZijn verdiensten hebben voor ons grotere prioriteit dan oud zeer.í Dat zei bestuurslid Hans Knape van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) vrijdag over de benoeming van professor Bob Smalhout tot lid van de NVA.

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/134878/anesthesiologenvereniging-rehabiliteert-smalhout.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/134878/anesthesiologenvereniging-rehabiliteert-smalhout.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 22 juli 2013, 13:16:10
Citaat van: 024 link=msg=1185140 date=1374486667
Beste nieuws van de dag!

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/134878/anesthesiologenvereniging-rehabiliteert-smalhout.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/134878/anesthesiologenvereniging-rehabiliteert-smalhout.htm)

allemachtig dat heeft lang geduurd voor een medische beroepsgroep....

en mag hij nu alleen gewoon lid worden of wordt ie erelid? :-X
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 juli 2013, 15:34:56
Citaat van: Joffry Ambu-Vpk link=msg=1185164 date=1374491770
allemachtig dat heeft lang geduurd voor een medische beroepsgroep....

en mag hij nu alleen gewoon lid worden of wordt ie erelid? :-X

Als iets snel moet je bij chirurgen zijn. Als je bijvoorbeeld een anesthesist achter de aardappels hebt zitten bij moeders de vrouw doen ze daar al gemiddeld 2 uur over.

40 jaar doen over eerherstel van Bob valt op zich dan wel mee.

Ik neem aan dat hij erelid is geworden. Als ze hem een factuur sturen voor de contributie is het niet onmogelijk dat de NVA de deurwaarder naar Veldhoven moet sturen.

Toen Smalhout zijn inaugurele rede hield was ik nog maar net begonnen met specialiseren. Ik mocht toen af en toe meekijken hoe de grote chirurgen het deden. Toen was het heel normaal dat de chirurg een uur lang mij verrot aan het schelden was omdat de wereld naar de klote ging omdat een vrouw dacht dat ze wel chirurg kon worden. Immers vrouwen moeten maar zuster worden. Toen ze wisten wat Smalhout had gezegd was ik ineens van alle vernederingen af, Smalhout was ....vul zelf maar in.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 22 juli 2013, 16:53:23
Citaat
Cooling patients who have suffered cardiac arrest can lessen damage to the brain; now researchers are looking for other ways to use induced hypothermia.

http://www.bostonglobe.com/lifestyle/health-wellness/2013/07/21/the-future-cardiac-surgery-looks-lot-like-past-therapeutic-hypothermia-can-help-protect-brain/OCqJRmwewqJi8pxeu1961O/story.html (http://www.bostonglobe.com/lifestyle/health-wellness/2013/07/21/the-future-cardiac-surgery-looks-lot-like-past-therapeutic-hypothermia-can-help-protect-brain/OCqJRmwewqJi8pxeu1961O/story.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 juli 2013, 14:09:48
Citaat
PatiŽnten met longkanker hebben bovengemiddeld vaak longembolieŽn, zowel voorafgaand aan de diagnose als daarna. Dat blijkt uit een Nederlandse studie op basis van de gegevens in de Nederlandse pathologiedatabase

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1819 http://www.ntvg.nl/publicatie/verhoogde-kans-op-embolie-bij-longkanker/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/verhoogde-kans-op-embolie-bij-longkanker/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 23 juli 2013, 15:59:42
Citaat
Published on Jul 22, 2013

A new facility at University Hospital allows surgeons and interventional cardiologists to do more complex cardiovascular procedures through use of the lastest imaging technology.

Hybrid OR (http://www.youtube.com/watch?v=ZFV3vK-91uY#)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juli 2013, 13:20:20
Redactionel bijdrage NTvG door Yolanda van der Graaf

Citaat
Cardiovasculair risico kun je net iets nauwkeuriger voorspellen door niet alleen de bekende cardiovasculaire risicofactoren te meten maar ook met CT de coronaire calciumscore te berekenen (A6123). Dat is belangrijk, maar wat zijn de consequenties van deze bevinding (A6459)? Gaan mensen eindelijk afvallen en meer bewegen omdat er kalk te zien is in hun coronairen? Voordat er een indicatie is voor zoín dure test moeten er nog veel vragen worden beantwoord. Velen zullen daar niet op wachten. En al is de test kostbaar, met de nieuwste apparatuur is hij wel in een wip gemaakt. Uitzoeken of mensen nu echt beter af zijn met die kennis over hun coronaire kalk is heel wat complexer. Daarvoor zijn grote vergelijkende studies nodig met jaren follow-up waarin bijgehouden moet worden welke gebeurtenissen optreden. Wie moet die studies betalen? Behalve de patiŽnt en de belastingbetaler heeft niemand hier belang bij. En mocht het toch een keer lukken dan is er tegen de tijd dat de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn allang weer een nieuwe andere beeldvormende of veelbelovende Ďpoint-of-careí-test.

Mooie glanzende apparaten hebben enorme overtuigingskracht.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:B956 http://www.ntvg.nl/publicatie/toys-voor-de-boys/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/toys-voor-de-boys/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juli 2013, 17:23:11
Op vrijdag 26 juli wordt een aortakunstklep implantatie in het UMC St Radboud live vertoond tijdens een congres in Tokyo (Tokyo Percutaneous cardiovascular Intervention Conference). Duizenden cardiologen uit AziŽ krijgen te zien hoe cardiologen en cardiothoracaal chirurgen van het UMC St Radboud een aortaklep vervangen zonder open hartoperatie. Het bijzondere aan de methode in Nijmegen is dat de hartklep wordt vervangen via de slagader onder het sleutelbeen. Deze zogeheten TAVI procedure (Transcatheter Aortic Valve Implantation) wordt nog niet toegepast in Japan.

Normaal gesproken wordt de TAVI procedure uitgevoerd via de lies. Het UMC St Radboud is het enige ziekenhuis in Nederland dat de ingreep bij voorkeur via de slagader onder het sleutelbeen verricht. Het ziekenhuis kiest voor deze methode, omdat deze  veiliger is. De kans op een bloeding of beroerte is kleiner en na afloop van de ingreep treden minder complicaties op. Om deze redenen zijn andere ziekenhuizen geÔnteresseerd geraakt in deze techniek. De resultaten van de ervaringen van het UMC St Radboud met deze behandelmethode worden tijdens de live uitzending gepresenteerd.

Dat deze werkwijze slechts een kleine snede in de schouder behoeft, maakt de methode voor Japanners erg interessant. In Japan wil men zo min mogelijk in het menselijk lichaam snijden. De operatie wordt uitgevoerd door cardiologen Helmut Gehlmann en Peter Kievit en cardiothoracaal chirurg Michel Verkroost. De ingreep duurt, inclusief voorbereidingen, ongeveer een uur. Tijdens de operatie zal hoogleraar Cardiologie Harry Suryapranata deze live sessie op het congres in Tokyo voorzitten en de discussie leiden over hetgeen in Nijmegen gebeurt.  
                                                                                        
Dat de ingreep door zowel een cardioloog als een cardiothoracaal chirurg wordt uitgevoerd (beiden staan aan de operatietafel) wordt als een grote toegevoegde waarde gezien. De expertise van beiden komt zo maximaal tot zijn recht.

In het hart zitten vier kleppen die ervoor zorgen dat het bloed bij elke hartslag maar ťťn kant op kan. Eťn van deze kleppen is de aortaklep, de uitgangsklep van de linker hartkamer. Via deze klep stroomt het bloed vanuit het hart naar alle delen van het lichaam. Bij patiŽnten met een vernauwde aortaklep, moet de linker hartkamer veel werk  verzetten om het bloed in de grote lichaamsslagader (aorta) te pompen en raakt als het ware uitgeput. Hierdoor ervaart men klachten als vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst. Om die reden moet de aortaklep vervangen worden. De TAVI procedure wordt meestal bij bejaarde patiŽnten met een hoog operatierisico toegepast.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 juli 2013, 17:24:55
Cardioloog Pieter Kievit gaat morgen meer vertellen over de TAVI procedure in de Tros Nieuwsshow http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow// (http://www.tros.nl/tros-radio-tips/nieuwsshow//)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 29 juli 2013, 00:23:04
Interessant nieuws 024! Ik ga kijken ;)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 juli 2013, 09:05:53
Citaat van: Joffry Ambu-Vpk link=msg=1187087 date=1375050184
Interessant nieuws 024! Ik ga kijken ;)

Radio kijken, broeder?  ;)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 juli 2013, 10:00:22
Citaat
Toplijsten van ziekten zijn van belang voor een overzicht van de volksgezondheid. Deze lijsten reduceren de duizenden bestaande ziektebeelden tot een overzichtelijke selectie die beleidsmakers en onderzoekers in staat stellen om prioriteiten te stellen in de publieke gezondheidszorg. Het RIVM gebruikt een dergelijke selectie voor de Volksgezondheid Toekomst Verkenningen, een 4-jaarlijks overzicht van de volksgezondheid. Dit document dient als basis voor de ĎLandelijke nota volksgezondheidsbeleidí van het ministerie van VWS. De vorige selectie van ziekten was 20 jaar oud. De nieuwe selectie reflecteert niet alleen veranderingen in ziektepatronen, maar ook in maatschappelijke discussies. Zo gaat het in de selectie uiteraard nog steeds om sterfte en morbiditeit, maar daarnaast ook om kosten en maatschappelijke participatie, 2 thema's die hoog op de maatschappelijke agenda staan.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5994 http://www.ntvg.nl/publicatie/59-belangrijke-volksgezondheidsproblemen/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/59-belangrijke-volksgezondheidsproblemen/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 juli 2013, 12:09:35
Bijna een miljoen mensen van 65 jaar en ouder gebruikt dagelijks vijf of meer medicijnen. Deze polyfarmacie kan vooral bij kwetsbare ouderen tot risicoís leiden, zoals onnodige ziekenhuisopnamen. Mensen slikken soms medicijnen die ze niet meer nodig hebben of hebben juist een extra geneesmiddel nodig. Betere afstemming tussen zorgverleners is nodig. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

Het RIVM zocht op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar risicoís van polyfarmacie bij kwetsbare ouderen en naar maatregelen die deze risicoís kunnen beperken.

Uit het onderzoek blijkt dat 30-45 procent van de 65-plussers, in totaal tussen 750.000 en ťťn miljoen mensen, dagelijks vijf of meer verschillende geneesmiddelen gebruiken. Voor bijna 20 procent van de 75-plussers (circa 200.000 mensen) loopt dit aantal op tot meer dan negen. Sommige van deze medicijnen zijn niet, of niet meer, nodig (overbehandeling). Ook is er soms sprake van onderbehandeling: dan is een geneesmiddel wťl nodig, maar wordt het niet voorgeschreven. Onderzoek laat zien dat ongeveer 40 procent van de bewoners van verzorgingshuizen over- of onderbehandeld wordt.

Bij polyfarmacie is er soms sprake van vermijdbare bijwerkingen of een ongunstige wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen. Vooral bij kwetsbare ouderen kan de inname van veel medicatie leiden tot onnodige ziekenhuisopnamen.

De problemen van polyfarmacie ontstaan onder andere doordat meerdere artsen geneesmiddelen aan ťťn patiŽnt voorschrijven en/of stoppen en elkaar onvoldoende op de hoogte stellen. Het gaat hier zowel om de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners onderling als tussen zorgverleners en patiŽnt of mantelzorger. Andere oorzaken zijn het gebruik van risicovolle geneesmiddelen, zoals bloedverdunners en bepaalde pijnstillers, en beperkingen in de gezondheid van de patiŽnt, zoals een verminderde nierfunctie.

Het RIVM constateert dat de uitvoering van bepaalde richtlijnen om medicatieveiligheid te verbeteren knelpunten kent. Zo is er regelmatig sprake van gebrekkige informatietechnologie, waardoor informatie niet elektronisch kan worden uitgewisseld tussen de verschillende zorgverleners. Daarnaast is de samenwerking en communicatie tussen de diverse zorgverleners niet altijd optimaal. Zo ontbreken soms afspraken tussen artsen en apothekers over de uitvoering van de jaarlijkse medicatiebeoordelingen. Verder is niet duidelijk welke combinatie van factoren nu het allerhoogste risico vormt voor ouderen met polyfarmacie. Tot slot zijn gebrek aan tijd, scholing en een adequate financiering knelpunten die de uitvoering van de jaarlijkse medicatiebeoordelingen voor ouderen belemmeren.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Miljoen_65_plussers_loopt_risico_op_verkeerd_medicijngebruik (http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Miljoen_65_plussers_loopt_risico_op_verkeerd_medicijngebruik)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 juli 2013, 12:14:45
De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) gaat in de tweede helft van dit jaar tijdens inspectiebezoeken extra aandacht besteden aan mondzorg in de ouderenzorg. De reden hiervoor is dat de IGZ signalen ontvangt dat de kwaliteit van de mondzorg in de ouderenzorg onvoldoende is.

Ernstige gevolgen

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg voor ouderen. Een slechte mondgezondheid kan ernstige gevolgen hebben, zoals ondervoeding, ontstekingen, pijn en smaakstoornissen. Een goede mondgezondheid bevordert de kwaliteit van leven.

Richtlijn mondzorg

Verpleeg- en verzorgingshuizen zijn voor een deel van hun bewoners verantwoordelijk voor het leveren van mondzorg. Dat geldt voor bewoners met een CIZ- indicatie voor verblijf en behandeling. Om zorgverleners handvatten te geven voor het leveren van mondzorg, is in 2007 de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliŽnten in verpleeghuizen" opgesteld. Deze richtlijn beschrijft waaraan kwalitatief goede mondzorg moet voldoen.

Toezicht inspectie

In de tweede helft van 2013 neemt de inspectie het onderwerp mondzorg mee tijdens inspectiebezoeken aan verpleeg- en verzorgingshuizen. In het toezicht baseert de inspectie zich op de richtlijn "Mondzorg voor zorgafhankelijke cliŽnten in verpleeghuizen".

Van elk bezoek stelt de inspectie zoals gebruikelijk een rapport op. Daarin wordt naast de overige onderwerpen die zijn getoetst tijdens het bezoek, ook apart aandacht besteed aan mondzorg. De inspectie publiceert deze instellingsrapporten op haar website. De resultaten van alle bezoeken worden gebundeld en gepresenteerd in een samenvattend rapport over mondzorg in de ouderenzorg. Dat rapport verschijnt naar verwachting in de eerste helft van 2014.

http://www.igz.nl/actueel/nieuws/extra_aandacht_voor_mondzorg_in_de_ouderenzorg.aspx (http://www.igz.nl/actueel/nieuws/extra_aandacht_voor_mondzorg_in_de_ouderenzorg.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 juli 2013, 23:22:00
Dr. Ali Khademhosseini and Dr. Utkan Demirci, researchers at Brigham and Women's Hospital, discuss how 3D printing can be used to build cells, tissues and other biological structures that may address a variety of medical problems. Researchers first create a three dimensional design on a computer which transfers information to a 3D printer. The 3D deposits materials layer by layer to create a three dimensional object.

3D Printing in Medicine - Brigham and Women's Hospital (http://www.youtube.com/watch?v=uM77Gj8zX0I#ws)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 juli 2013, 11:21:39
Citaat
Blootstelling aan luchtvervuiling kan een directe aanleiding zijn voor het ontstaan van atriumfibrilleren. Dat melden onderzoekers op basis van een studie met patiŽnten met een inwendige cardioverter-defibrillator (ICD) in Journal of the American College of Cardiology.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1829 http://www.ntvg.nl/publicatie/luchtvervuiling-uitlokkende-factor-voor-atriumfibrilleren/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/luchtvervuiling-uitlokkende-factor-voor-atriumfibrilleren/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 2 augustus 2013, 10:55:58
Geneesmiddelen zijn lang niet altijd zonder problemen te vervangen door een ander, zoals zorgverzekeraars beweren. Besparingen kunnen leiden tot schade voor de patiŽnt en hoge kosten met zich meebrengen.

Die waarschuwing geeft Nefarma af in een reactie op het bericht op de voorpagina van het AD van 1 augustus waarin verzekeraars stellen dat er nog tientallen miljoenen te besparen zijn door mensen goedkopere medicijnen te laten gebruiken.

Nefarma onderstreept overigens het streven naar doelmatig voorschrijven. Doelmatig is daarbij de juiste balans tussen kosten en resultaten. Waar goedkope medicijnen voldoen, hebben die de voorkeur. Als echter duurdere medicijnen voor de behandeling van de patiŽnt gewenst zijn, moet de arts die kunnen blijven voorschrijven.

Volgens de zorgverzekeraars zijn goedkope middelen altijd gelijkwaardig. Nefarma waarschuwt voor deze generalisatie op basis van een onderzoek door het Scientific Institute for Quality of Healthcare.

In veel gevallen kan worden gewisseld en dus worden gekozen voor het goedkoopste middel, maar lang niet altijd. Zelfs geneesmiddelen met eenzelfde werkzame stof zijn niet in alle gevallen probleemloos uitwisselbaar. De samenstelling van de hulpstoffen kan namelijk verschillen. Bij bepaalde middelen en patiŽntengroepen Ė bijvoorbeeld bij de behandeling van epilepsie Ė hebben die verschillen grote invloed op de gezondheid van de patiŽnt. ďWanneer het een geneesmiddel betreft met een smalle therapeutische breedte kan een klein verschil belangrijke, soms ernstige gevolgen hebben op zowel klinisch, psychisch als sociaal gebiedĒ, aldus het rapport.

Zorgverleners moeten zich daarom bewust zijn van situaties waarin onderlinge vervanging ernstige gevolgen voor de patiŽnt kan hebben, zegt Nefarma. ďHet mag niet zo zijn dat maatregelen die bedoeld zijn om de doelmatigheid in de zorg te vergroten, leiden tot onbedoelde, schadelijke en ook nog eens dure bijwerkingenĒ.

http://www.nefarma.nl/nieuwsberichten/website/2013/08/geneesmiddelen-niet-altijd-probleemloos-vervangbaar (http://www.nefarma.nl/nieuwsberichten/website/2013/08/geneesmiddelen-niet-altijd-probleemloos-vervangbaar)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 2 augustus 2013, 10:59:09
Artsen schrijven nog altijd dure medicijnen voor terwijl er veel goedkopere varianten voorhanden zijn. Dat stelt zorgverzekeraar VGZ donderdag 1 augustus 2013 in Algemeen Dagblad. VGZ schat dat jaarlijks tientallen miljoenen euro's bespaard kunnen worden en wil meer druk op de medische sector. De zorgverzekeraar meent dat sommige artsen uit gewoonte dure medicijnen voorschrijven, of omdat een patiŽnt een keer slecht heeft gereageerd op een goedkoper medicijn. Ook Menzis, Achmea en CZ denken dat er in samenspraak met apothekers, huisartsen en ziekenhuizen op jaarbasis nog vele miljoenen bespaard kunnen worden.
 
De Orde van Medisch Specialisten (OMS) reageert in hetzelfde artikel in Algemeen Dagblad op de kritiek: ĎArtsen zijn niet wettelijk verplicht het goedkoopste middel voor te schrijven, maar wij raden medisch specialisten wel degelijk aan om indien medisch mogelijk en zonder verlies aan kwaliteit een zo goedkoop middel voor te schrijvení, aldus een woordvoerder van de OMS. ĎGoedkoop als het kan, duur als het moetí, is het uitgangspunt van de medisch specialisten. De OMS waarschuwt wel dat het steeds switchen naar goedkopere middelen negatieve gevolgen kan hebben voor het vertrouwen van patiŽnten in medicijnen.

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Red op 9 augustus 2013, 07:50:33
Citaat
Seksinstructie voor hartpatiŽnt nodig

Cardiologen moeten hartpatiŽnten adviseren hoe ze op een veilige manier hun seksleven weer op kunnen pakken. Het wetenschappelijk tijdschrift European Heart Journal publiceerde een richtlijn voor cardiologen, omdat het onderwerp in de spreekkamer te weinig aan de orde komt.

Het advies is van belang omdat patiŽnten zelf vaak onzeker zijn over seks. Na een hartaanval zijn ze bang dat seks een te grote inspanning vergt die nieuwe problemen kan veroorzaken.

Standjes
De artsen zouden met een conditietest moeten bepalen of de patiŽnt er klaar voor is om weer aan seks te beginnen. Advies over geschikte standjes is gewenst en ook moeten de artsen patiŽnten bijvoorbeeld waarschuwen dat buitenechtelijke seks extra stress met zich meebrengt.

Volgens de richtlijn moeten alle mensen die een hartaanval, beroerte, donorhart of pacemaker hebben gekregen door artsen extra geÔnformeerd worden "ongeacht leeftijd, geslacht of seksuele voorkeur".
http://nos.nl/artikel/538152-seksinstructie-voor-hartpatient-nodig.html (http://nos.nl/artikel/538152-seksinstructie-voor-hartpatient-nodig.html)
::)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 augustus 2013, 10:13:25
Citaat van: Red link=msg=1190119 date=1376027433
::)

"Volgens de richtlijn moeten alle mensen die een hartaanval, beroerte, donorhart of pacemaker hebben gekregen door artsen extra geÔnformeerd worden "ongeacht leeftijd, geslacht of seksuele voorkeur".

Kindercardiologen dienen Freud in de boekenkast te hebben staan. Voor het tweede levensjaar zitten de ukkies al in de orale en anale fase. Vanaf drie jaar wordt het scala aan standjes nog groter. Ik wens ze veel succes ermee.

Kinderen vormen gelukkig een relatief kleine groep hartpatienten. De grootste groep vormen bejaarden, waarvan er een substantieel deel al zo dement is dat ze niet eens meer weten dat ze een hartinfarct hebben gehad.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 augustus 2013, 10:18:47
VoICe is app voor de iPad die intensive-care-patiŽnten helpt in de communicatie.

Download de app in de App Store of kijk voor meer informatie op http://voice-intensivecare.nl/. (http://voice-intensivecare.nl/.)

Intensive Care: VoICe app (http://www.youtube.com/watch?v=25A-f2szn9M#ws)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 14 augustus 2013, 11:10:01
Citaat
Uit een studie, die woensdag is gepubliceerd in de British Medical Journal, kwam naar voren dat het risico op een vroegtijdige dood 35 procent hoger ligt bij kinderen van vrouwen met obesitas en 11 procent voor diegenen wier moeder overgewicht had, in vergelijking met de kinderen van moeders met een normaal gewicht. Het risico om met cardiovasculaire problemen te worden opgenomen in het ziekenhuis lag ook 42 procent hoger bij de volwassenen die geboren werden uit vrouwen met obesitas.

http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/17365-minder-kans-op-lang-leven-voor-kind-van-obese-moeder.html (http://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/nieuws/17365-minder-kans-op-lang-leven-voor-kind-van-obese-moeder.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 augustus 2013, 18:05:18
Prima blog van huisarts Herman Suichies uit Eefde.

Citaat
Zojuist lees ik in de krant dat huisartsen op heel verschillende wijze hun patiŽnten informeren over de uitslagen van gedaan onderzoek. Een open deur zou je zeggen, want er zijn (gelukkig) nogal wat verschillende huisartsen en (ook gelukkig) nog veel meer verschillende patiŽnten.

...

Zit ik te wachten op zoín protocol? Driewerf NEE! Bij het NHG lopen blijkbaar mensen rond die in deze vakantietijd niet zoveel te doen hebben en op dit soort ideeŽn komen.

...

PatiŽnten zijn geen hulpeloze slachtoffers en huisartsen geen onkundige sufferds. Wij kunnen  heel goed zelf beslissen hoe we patiŽnten uitslagen doorgeven.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Herman-Suichies/Blogbericht-Herman-Suichies/135572/Protocolitis.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Herman-Suichies/Blogbericht-Herman-Suichies/135572/Protocolitis.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 augustus 2013, 08:43:43
Citaat
PatiŽnten die een bypassoperatie ondergaan hebben baat bij ischemische preconditionering. Dat betekent dat hun hart kort voor de ingreep meerdere korte perioden van zuurstoftekort ondergaat. De theorie is dat dit het hart juist beschermt tegen een langdurigere periode van ischemie. Complexe hartchirurgie leidt namelijk niet zelden tot schade aan de hartspier.

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/135583/kortdurende-ischemie-verbetert-uitkomst-bypass.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/135583/kortdurende-ischemie-verbetert-uitkomst-bypass.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 17 augustus 2013, 22:45:05
Citaat van: 024 link=msg=1192293 date=1376582718
Prima blog van huisarts Herman Suichies uit Eefde.

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Herman-Suichies/Blogbericht-Herman-Suichies/135572/Protocolitis.htm (http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Herman-Suichies/Blogbericht-Herman-Suichies/135572/Protocolitis.htm)

Protocoladherentie onder huisartsen moet dus nodig worden geprotocolliseerd ;-)

Kan me goed voorstekllen dat een weldenkende husiarst wel wat anders te doen heeft dan onzinprotocollen nalezen en zijn/haar praktijk daar naar te richten. Dit land hangt intussen aan elkaar van protocollen ipv normaal logisch denken en logische afspraken naleven.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 21 augustus 2013, 09:05:10
Citaat van: http://www.skipr.nl/actueel/id15585-acute-zorgketens-brengen-samenwerking-in-beeld.html
Acute zorgketens brengen samenwerking in beeld
In het project Ketenbrede Kwaliteitsindicatoren Acute Zorg zijn indicatorensets ontwikkeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en kwaliteit van acute zorgketens. Het gaat om sets waarmee huisarts, ambulance en ziekenhuis gezamenlijk hun zorgverlening kunnen monitoren voor acute zorg na een beroerte, voor verloskunde en bij een heupfractuur.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 21 augustus 2013, 21:59:22
Citaat
The small size and abnormal anatomy of children born with heart defects often force doctors to place lifesaving defibrillators entirely outside the heart, rather than partly inside - a less-than-ideal solution to dangerous heart rhythms that involves a degree of guesstimating and can compromise therapy.

Now, by marrying simple MRI images with sophisticated computer analysis, a team of Johns Hopkins researchers says it may be possible to take the guesswork out of the process by using a virtual 3-D heart model that analyzes a child's unique anatomy and pinpoints the best location for the device before it is implanted.

A description of the team's work is published ahead of print in The Journal of Physiology.

"Pediatric cardiologists have long sought a way to optimize device placement in this group of cardiac patients, and we believe our model does just that," says lead investigator Natalia Trayanova, Ph.D., the Murray B. Sachs Professor of Biomedical Engineering at Johns Hopkins. "It is a critical first step toward bringing computational analysis to the pediatric cardiology clinic."

http://www.hopkinschildrens.org/Virtual-Heart-Precision-Guides-Defibrillator-Placement-in-Children-with-Heart-Disease.aspx (http://www.hopkinschildrens.org/Virtual-Heart-Precision-Guides-Defibrillator-Placement-in-Children-with-Heart-Disease.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 augustus 2013, 15:00:24
Citaat
De kwaliteit van het water van de Maas is er vorig jaar niet beter op geworden. In te grote mate komen er geneesmiddelen en rŲntgencontrastmiddelen in voor.

Volgens de waterbedrijven is het Ďhoog tijdí om over te gaan tot een samenhangend pakket van  maatregelen, onder meer door artsen aan te sporen geneesmiddelen doelmatig voor te schrijven.

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/135792/geneesmiddelen-in-de-maas.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/135792/geneesmiddelen-in-de-maas.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 augustus 2013, 18:58:17
Citaat
75 years ago Boston Childrenís Hospitalís Robert Gross, MD, made medical history when he performed the first surgery to correct a congenital heart defect.

His patient was 7-year-old Lorraine Sweeney, from Brighton, Mass., who had been diagnosed with patent ductus arteriosus, a congenital heart defect consisting of a persistent abnormal opening between the pulmonary artery and the aorta. In 1938, it was generally a death sentenceóbut where others saw the impossible Gross, the chief surgical resident at Boston Childrenís at the time, saw opportunity.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fchildrenshospitalblog.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F08%2F08-26-2013-Robert-Gross.jpg&hash=857664dcb678fb09b837461efa7f80ec)

http://childrenshospitalblog.org/happy-75th-birthday-congenital-heart-defect-surgery (http://childrenshospitalblog.org/happy-75th-birthday-congenital-heart-defect-surgery)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 26 augustus 2013, 20:42:07
Citaat
Publicatiedatum:
26-08-2013

In IsraŽl circuleert nog steeds wild poliovirus type 1, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het virus werd tussen februari en augustus op verschillende plaatsen in het zuiden en midden van het land in het rioolwater aangetroffen. Daarnaast vonden onderzoekers het virus bij een onderzoek naar de mogelijke verdere verspreiding bij ruim twintig kinderen in de ontlasting. Deze kinderen waren gevaccineerd en hebben geen ziekteverschijnselen. Er zijn geen patiŽnten met verlammingen in IsraŽl gemeld. Inmiddels is IsraŽl een extra poliovaccinatiecampagne gestart voor kinderen onder de 10 jaar.

Reizigers wordt geadviseerd na te gaan of zij minder dan 10 jaar geleden tegen polio gevaccineerd zijn. Is dat niet het geval, dan kunnen zij zich bij hun regionale GGD tegen polio laten vaccineren met het gecombineerde difterie tetanus polio vaccin (DTP-vaccin).

 

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Nog_steeds_poliovirus_in_Isra%C3%ABl (http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Nog_steeds_poliovirus_in_Isra%C3%ABl)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 27 augustus 2013, 09:19:00
Citaat
BISHKEK: A teenage boy has died of bubonic plague in Kyrgyzstan, the country's health officials confirmed on Monday, adding that an epidemic was not likely.

The 15-year-old was a herder from a small mountain village of Ichke-Zhergez in eastern Kyrgyzstan, close to the border with Kazakhstan and the Issyk-Kul lake. He died last Thursday in the Karakol regional hospital, the ministry said in a statement.

"After a meeting of doctors, he was diagnosed with bubonic plague," the statement said. His body was cremated and remains were buried with special precautions.

"We suspect that the patient was infected with the plague through the bite of a flea," Tolo Isakov, a ministry official who heads the sanitation department, said at a briefing in Bishkek on Monday.

http://gulftoday.ae/portal/159d9ce3-9d16-4653-805c-9661ee7c6f76.aspx (http://gulftoday.ae/portal/159d9ce3-9d16-4653-805c-9661ee7c6f76.aspx)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 augustus 2013, 13:15:40
Citaat
Computertomografie (CT) heeft zich in de klinische praktijk een belangrijke plaats verworven als snel en betrouwbaar beeldvormend onderzoek. In Nederland worden tegenwoordig per jaar ongeveer 1,2 miljoen CT-scans gemaakt; dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 20 jaar geleden. De gemiddelde effectieve stralingsdosis als gevolg van medische beeldvorming wordt geschat op 0,9 mSv per Nederlander per jaar Ė ter vergelijking: de natuurlijke achtergrondstraling is ongeveer 2 mSv per inwoner per jaar.1 Twee belangrijke redenen voor de groei van het aantal CT-verrichtingen zijn de toenemende aandacht voor deze vorm van diagnostiek in allerlei richtlijnen en een trend naar defensiever gedrag bij aanvragers van CT-onderzoek.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6711 http://www.ntvg.nl/publicatie/ct-scans-bij-kinderen-voorzichtigheid-geboden/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/ct-scans-bij-kinderen-voorzichtigheid-geboden/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 31 augustus 2013, 09:47:03
Citaat
Bij laparoscopische verwijdering van de galblaas bestaat een risico van 0,3 tot 0,5 procent op beschadiging van de galwegen, en daar lijkt weinig aan te doen. Routinematige inzet van intra-operatieve cholangiografie brengt die cijfers in elk geval niet omlaag.

Dat blijkt uit een retrospectief cohortonderzoek van Kristin Sheffield e.a. gepubliceerd in JAMA van deze week.

Volgens commentator Karl Bilimoria blijft het de vraag wat het werkelijke effect van intra-operatieve cholangiografie is op de veiligheid van een laparoscopische cholecystectomie. De onderzoekers zelf ontgaat inmiddels de zin ervan.

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136003/galwegschade-bij-cholecystectomie-hardnekkig.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136003/galwegschade-bij-cholecystectomie-hardnekkig.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 september 2013, 15:19:49
Citaat
Nekkraken is niet verantwoord, vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT) vindt dit inmiddels ook, na hier door de inspectie op gewezen te zijn.
Het bestuur van de therapeutenvereniging NVMT raadt leden daarom af nog langer nekken te kraken bij de behandeling van hoofdpijnklachten en nekpijn. Een advies over dit 'hoog cervicaal manipuleren' wordt op 18 november op de algemene ledenvergadering in stemming gebracht.

De inspectie heeft in 2012 drie meldingen gekregen van calamiteiten. Drie patiŽnten kregen na nekkraken (hoog in de wervelkolom) door een manueeltherapeut een beroerte (CVA), zo laat de inspectie weten. In 2009 had zich zoiets ook al voorgedaan, met dodelijke afloop. In alle gevallen ging het om relatief jonge en gezonde patiŽnten, aldus de IGZ. Deze als zeldzaam beoordeelde complicatie komt blijkbaar vaker voor dan tot nu toe werd aangenomen, vindt de inspectie.

http://www.kwakzalverij.nl/1598/IGZ_verbiedt_nekkraken_ (http://www.kwakzalverij.nl/1598/IGZ_verbiedt_nekkraken_)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 september 2013, 13:28:18
Citaat
In almost all parts of the world, women live longer than men.1 The cause of the differential between male and female life expectancy is uncertain, but it appears to be partly explained by biological advantages and partly by environmental and behavioural factors. Differences in these external factors result in substantial geographic variation. For example, in 2011 the female advantage in life expectancy at birth was 1 year in Bangladesh, 7 years in Japan and 12 years in the Russian Federation.1 Changing patterns of environmental and behavioural factors can also explain the recent narrowing of the gap in some developed countries. This may be due, at least in part, to increased smoking among women and to falling rates of cardiovascular disease among men.2,3

Because of womenís longer life expectancy, older women outnumber older men. Worldwide in 2011, women comprised 53% of adults aged 50 years or older and 59% of adults aged 70 and above.4 Most of these older women live in less developed regions (as defined by the United Nations Population Division),4 which in 2011 were home to 555 million women aged 50 years or older. In contrast, about 280 million women in this age group Ė or just over half as many Ė were living in developed regions that same year. By 2050, these numbers are projected to increase to 1.5 billion in less developed regions and to 379 million in developed regions.4 The share of the globeís population comprising older women is also projected to increase Ė from 12% in 2011 to 19% in 2050.

http://www.who.int/bulletin/volumes/91/9/12-109710/en/index.html (http://www.who.int/bulletin/volumes/91/9/12-109710/en/index.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 september 2013, 21:14:45
Citaat
Researchers from Brigham and Women's Hospital (BWH) have developed a risk score calculation that can help predict which patients with rhabdomyolysis (a condition that occurs due to muscle damage) may be at risk for the severe complication of kidney failure or death. This research will publish online September 2, 2013 in JAMA Internal Medicine.

http://medicalxpress.com/news/2013-09-tool-kidney-failure-death-injury.html (http://medicalxpress.com/news/2013-09-tool-kidney-failure-death-injury.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 09:11:47
Citaat
GELEEN (ANP) - De Inspectie voor de Gezondheidszorg is onderzoek begonnen naar het overlijden van een cliŽnt van Ambulante Thuiszorg in Geleen. Een woordvoerster van de inspectie heeft dat dinsdag bevestigd naar aanleiding van een bericht in de Limburgse kranten.

Zo kreeg de man een pijnpomp met morfine maar een verpleegkundige vergat die aan te zetten. In plaats daarvan zette ze de voedingspomp uit. ís Nachts kreeg de patiŽnt oraal morfine toegediend en zou de pomp zijn aangezet, waardoor de man te veel morfine zou hebben gekregen. Een nacht later, 3 juli, overleed hij.

http://nieuws.nl.msn.com/binnenland/onderzoek-naar-overlijden-cli%C3%ABnt-thuiszorg (http://nieuws.nl.msn.com/binnenland/onderzoek-naar-overlijden-cli%C3%ABnt-thuiszorg)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 09:56:31
... , volgens het tijdschrift wat artsen soms lezen als ze bij de dameskapper zitten te wachten. Het lijkt dan interessanter dan de Libelle lezen maar komt ongeveer op hetzelfde neer. Volgende week een artikel "Bakker vreet zijn eigen brood en de loodgieter repareert zijn eigen pispot".

Citaat
Ongeveer driekwart van de aiossen schrijft zichzelf medicatie voor en bijna 60 procent doet dat voor familie of vrienden. Ruim 80 procent van de aiossen weet echter niet of, en welke regels er gelden voor het (jezelf) voorschrijven van medicatie. Dat blijkt uit een onderzoek onder 66 aiosssen waarover Medisch Contact deze week bericht.

De aiossen voorzien zichzelf, hun vrienden en familie vooral van benzodiazepinen (voor vliegreizen of na een nachtdienst), antibiotica, orale anticonceptie, dermatologische bereidingen, luchtwegverwijders, antihistaminica, maagbeschermers, bŤtablokkers (voor presentaties), vaccinaties en malariamiddelen.
Zichzelf medicatie voorschrijven doet bijna 60 procent van de respondenten uit gemakzucht; het kost te veel tijd om een afspraak te maken bij een huisarts of specialist.

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136241/driekwart-aiossen-schrijft-zichzelf-medicatie-voor.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136241/driekwart-aiossen-schrijft-zichzelf-medicatie-voor.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 10:08:43
Citaat
Van de leden van Amerikaanse commissies die moeten adviseren over definities en diagnostische criteria van veelvoorkomende ziekten, meldt drie kwart banden met de industrie. Ongeveer 85% van de commissies wordt voorgezeten door iemand met dergelijke banden, en van de leden met banden werd de helft door meer dan 7 firmaís betaald. Twee derde van de panels stelde verruiming van de definities en diagnostische criteria voor

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1867 http://www.ntvg.nl/publicatie/nog-steeds-veel-belangenconflicten-richtlijncommissies/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/nog-steeds-veel-belangenconflicten-richtlijncommissies/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 17:08:41
Citaat
Days before the start of the football season, the NFL announced Thursday that it has reached a tentative $765 million settlement with former players over brain disorders they suffered, an agreement that Boston brain researchers hailed as a positive outcome that could improve medical care and research in this field.

Boston Universityís Center for the Study of Traumatic Encephalopathyówhich has a brain bank of deceased athletes to study the impact of repeated blows to the headóreleased a statement saying it was ďpleasedĒ by the settlement. ďThe settlement includes much needed medical care and monitoring of former players, as well as a commitment to research funding,Ē read the statement.

Dr. Peter Warinner, director of sports neurology and concussion at Brigham and Womenís Hospital, agreed that the settlement is ďprobably good for the players who have suffered and should be compensated for their injuries.Ē But he said he doesnít support ďit being used as evidence to prove cause and effect between repeat head traumas and long-term injuries.

http://www.boston.com/lifestyle/health/blogs/daily-dose/2013/08/29/boston-brain-trauma-experts-react-positively-nfl-settlement/fkiOI2FmHmp2r40ELxE6dI/blog.html (http://www.boston.com/lifestyle/health/blogs/daily-dose/2013/08/29/boston-brain-trauma-experts-react-positively-nfl-settlement/fkiOI2FmHmp2r40ELxE6dI/blog.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 17:18:39
Citaat
Dr. Sharon Levy, director of the Adolescent Substance Abuse Program at Boston's Children's Hospital, shares insight into this drug.

"The chemical in molly is MDMA, and it's known to be dangerous. It's been around for a long time, since at least the 1950s, was previously called ecstasy. Use of ecstasy was pretty widespread and peaked in the late 1990s and about 2000, then it started to decline when word got out about how dangerous the chemicals really was. Now it's been repackaged as molly," Dr. Levy says.

Watch the attached video for more.

http://www.necn.com/09/03/13/Broadside-The-dangers-of-molly/landing_broadside.html?blockID=851339&feedID=11122&sf16810885=1 (http://www.necn.com/09/03/13/Broadside-The-dangers-of-molly/landing_broadside.html?blockID=851339&feedID=11122&sf16810885=1)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 17:29:37
Advancing healthcare transitions in the medical home: tools for providers, families and adolescents with special healthcare needs. Current Opinion in Pediatrics. 2013.

PURPOSE OF REVIEW: The purpose of the present article is to review recent national guidelines regarding healthcare transition (HCT) planning for adolescents with special healthcare needs (SHCN) and to describe practical tools for use by the primary care pediatrician to implement these guidelines.

RECENT FINDINGS: Approximately one in five adolescents in the United States has SHCN. Achieving successful transitions from child-oriented to adult-oriented healthcare for these patients can be difficult. Despite numerous barriers to HCT, innovations in healthcare delivery, including the patient-centered medical home and accountable care payment structures, may help overcome challenges. The American Academy of Pediatrics, American Academy of Family Physicians, and the American College of Physicians have provided explicit practice-level guidance for supporting HCT. The National Healthcare Transition Center developed the Six Core Elements of Healthcare Transition, recommending six detailed action steps for transitions from pediatric settings. Steps reflect guidelines and, along with novel patient-centered information technologies, may help support individuals and families navigating complex transitions.

SUMMARY: It is time to integrate transition planning into the medical home. Further evidence is needed to identify transition strategies that improve outcomes. Although innovations in care delivery, payment structures, and information technologies may support HCT, pediatricians can and should implement already available and recommended transition steps.

Advancing healthcare transitions - Boston Children's Hospital (http://www.youtube.com/watch?v=Ibq-pTQGYm0#)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 4 september 2013, 20:44:50
Publicatiedatum:
04-09-2013

In het huidige vaccinatieprogramma krijgen kinderen vier prikken tegen pneumokokkenziekte. Door ťťn pneumokokkenprik minder en ook ťťn prik iets later te geven, zal de inenting voor kinderen minder belastend zijn. De bescherming tegen pneumokokkenziekte is bij ťťn prik minder, tenminste even goed. Deze verandering in het vaccinatieschema levert daarnaast een aanzienlijke kostenbesparing in de gezondheidszorg op. Dit blijkt uit de PIM-studie (ĎPneumokokken Iets Minderí) die door het RIVM is uitgevoerd, in samenwerking met het Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp en het Wilhelmina kinderziekenhuis. Het Ministerie van VWS is opdrachtgever. De resultaten zijn vandaag gepubliceerd in JAMA.

Pneumokokkenziekte

Pneumokokken zijn bacteriŽn die ernstige ziekten bij jonge kinderen kunnen veroorzaken zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Pneumokokkenziekte bij kinderen komt vooral voor op de leeftijd 4-9 maanden. Sinds 2006 krijgen kinderen een inenting tegen pneumokokken via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op de leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden. De eerste drie prikken worden samen de primaire serie genoemd. De laatste prik op 11 maanden is een boostervaccinatie die de werking van de primaire serie versterkt. Er bestaan veel verschillende pneumokokkentypen en het vaccin beschermt tegen de meest voorkomende typen. Na invoering van de pneumokokkenvaccinatie in het RVP is de kans op deze ziekte fors gedaald.

Vaccinatieschemaís vergeleken

In de PIM-studie zijn verschillende internationale vaccinatieschemaís tegen pneumokokkenziekte vergeleken om te bepalen welk schema het beste werkt in de Nederlandse situatie. De vier onderzochte schemaís waren als volgt opgebouwd: 2, 3, 4 en 11 maanden (o.a. in Nederland),  2, 4, 6 en 11 maanden (o.a. in de Verenigde Staten), 3, 5 en 11 maanden (o.a. in ScandinaviŽ) en 2, 4 en 11 maanden (o.a. in Engeland). Bij alle deelnemende kinderen is gemeten hoeveel antistoffen er ťťn maand na de primaire serie en ťťn maand na de boostervaccinatie werden aangemaakt. Het vaccinatieschema van de primaire serie op 2, 4, 6 maanden bleek de meeste antistoffen te geven gevolgd door het 3, 5-schema en daarna pas het 2, 3, 4- en het 2, 4-schema. Na de boostervaccinatie op 11 maanden bleken alle vier de vaccinatieschemaís even goed te zijn. Er werden voldoende antistoffen aangemaakt om kinderen te beschermen tegen pneumokokkenziekte. Dit resultaat is voorgelegd aan de Gezondheidsraad. Die zal binnenkort beoordelen welke consequenties dit kan hebben voor het huidige vaccinatieprogramma.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Kinderen_ook_goed_beschermd_tegen_pneumokokkenziekte_met_prik_minder (http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2013/Kinderen_ook_goed_beschermd_tegen_pneumokokkenziekte_met_prik_minder)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 september 2013, 13:04:46
Citaat
Kinderen van 5 jaar die dagelijks 1 of meer glazen gezoete fris- of fruitdrank krijgen, hebben vaker ernstig overgewicht (boven het 95e percentiel) dan vergelijkbare kinderen die dergelijke drankjes minder vaak krijgen. Naarmate kinderen in hun kleutertijd meer gezoete dranken krijgen, komen ze meer aan.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1874 http://www.ntvg.nl/publicatie/%E2%80%98dagelijks-limonade-maakt-kleuters-dik%E2%80%99/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/%E2%80%98dagelijks-limonade-maakt-kleuters-dik%E2%80%99/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: devilfish op 9 september 2013, 13:22:26
Ik wordt altijd een beetje moe van dit soor onderzoeken. Hoewel er in dit geval wel gecorrigeerd is voor etnische achtergrond en bewegings uren is er geen rekening gehouden met het verdere eetpratroon. Het zou zomaar kunnen dat kinderen die dagelijks frisdrank drinken ook vaker chips, snoep en gefrietuurd eten krijgen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 september 2013, 18:04:53
Citaat
Employing a unique quality improvement methodology, called Standardized Clinical Assessment and Management Plans (SCAMPs), physicians have demonstrated that chest pain in children, rarely caused by heart disease, can be effectively evaluated in the ambulatory setting using minimal resources, even across a diverse patient population. So found a multi-institutional study, led by cardiologists throughout New England and published September 9 in Pediatrics.
 
"Previous research has shown that children referred for chest pain infrequently leads to a diagnosis of a cardiac condition, and yet, we continue to see referrals at very high rate," says the study's senior author David R. Fulton, MD, chief of outpatient cardiac services at Boston Children's Hospital.

http://medicalxpress.com/news/2013-09-children-chest-pain-rarely-cardiac.html (http://medicalxpress.com/news/2013-09-children-chest-pain-rarely-cardiac.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 september 2013, 20:03:35
Citaat
University of Arizona surgeons Dr. Zain Khalpey and Dr. Robert Poston became the first to implant a left ventricular assist device using the surgical robot in John Hulslander, 67, who was losing his battle with ischemic cardiomyopathy.

Since the groundbreaking surgery in May, four more patients have undergone the robotic procedure at The University of Arizona Medical Center Ė University Campus.
"Nobody in the world is doing this and we have done five of them," said Khalpey, associate professor in the UA Department of Surgery Division of Cardiothoracic Surgery and surgical director of the Heart Transplant and Mechanical Circulatory Support Program at UAMC. "The patients are all doing smashingly."

http://explorernews.com/blogs/university_of_arizona/article_d6bdb25a-1965-11e3-bdad-0019bb2963f4.html (http://explorernews.com/blogs/university_of_arizona/article_d6bdb25a-1965-11e3-bdad-0019bb2963f4.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 september 2013, 12:43:45
Citaat
16.09.2013
In an open letter published on Monday 16th September 2013, a coalition of over 50 eminent doctors warns of a medical catastrophe in Syria and calls for medical and humanitarian access to those suffering. In the debate around chemical weapons and military strikes, the unbelievable torment of everyday Syrians has been lost. We hope these world renowned doctors will obtain the attention of world leaders and convince them to end the unconscionable restrictions on life-saving medical assistance and aid.

The letter is signed by Dr Unni Karunakara, International President of Mťdecins Sans FrontiŤres/Doctors Without Borders (MSF) and  Dr Paul McMaster, a surgeon working with MSF in Syria. Other signatories include former world leaders, Nobel prize winners and the heads of many of the worldís most important medical bodies.

http://www.msf.org.uk/article/syria-global-coalition-doctors-calls-medical-and-humanitarian-access (http://www.msf.org.uk/article/syria-global-coalition-doctors-calls-medical-and-humanitarian-access)

Citaat
The conflict in Syria has led to what is arguably one of the world's worst humanitarian crises since the end of the Cold War. An estimated 100 000 people have been killed, most of them civilians, and many more have been wounded, tortured, or abused. Millions have been driven from their homes, families have been divided, and entire communities torn apart; we must not let considerations of military intervention destroy our ability to focus on getting them help.

10.1016/S0140-6736(13)61938-8 http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961938-8/fulltext (http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2813%2961938-8/fulltext)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 16 september 2013, 13:15:52
De CMR roept ziekenhuisapothekers op hun bereidingsprotocol voor cabazitaxel (Jevtanaģ) te controleren naar aanleiding van een recente melding.

Samenvatting incident

Totaal 8 patiŽnten (totaal 30 giften) hebben gedurende enkele maanden een 15,6% hogere dosis cabazitaxel (Jevtanaģ) gekregen dan voorgeschreven. In het bereidingsprotocol van cabazitaxel is geen rekening gehouden met de overmaat van zowel het infuusconcentraat als het verdunningsmiddel. Twee patiŽnten zijn gedurende het gebruik van dit middel overleden, waarbij nog onderzocht gaat worden in welke mate de overdosering hieraan heeft bijgedragen. De overige zes patiŽnten hebben, op basis van de huidige stand van inventarisatie, geen onverwacht schadelijke gevolgen ondervonden.
 
Analyse incident

De aanleiding ligt in de onvolledige informatie in de SmPC van cabazitaxel ten tijde van introductie van de bereiding in het ziekenhuis. Op basis van de SmPC-tekst van cabazitaxel zijn gegevens van infusieconcentraat en verdunningsmiddel ingevoerd in een geautomatiseerd bereidingssysteem.

Het infuusconcentraat bevat volgens de SmPC 60 mg/1,5 ml cabazitaxel. De flacon met verdunningsmiddel bevat volgens de SmPC 4,5 ml, met de aanwijzing om de volledige inhoud van deze flacon toe te voegen aan het concentraat. Later blijkt, te lezen op de kartonnen omdoos, dat zowel het infusieconcentraat als de ampul oplosmiddel overvuld zijn. De flacon met concentraat blijkt 73,2 mg/1,83 ml cabazitaxel te bevatten. De flacon met verdunningsmiddel bevat 5,67 ml. De informatie over overvulling ontbreekt in de SmPC-tekst die medio 2012 bij implementatie van cabazitaxel beschikbaar was.

In het bereidingssysteem is opgenomen dat 4,5 ml verdunningsmiddel toegevoegd moet worden aan het concentraat. Omdat de flacon infuusconcentraat een overmaat bevat, ontstaat er een oplossing met een hogere concentratie dan verwacht. De bereide oplossing zou 10 mg/ml cabazitaxel moeten bevatten. Maar door de overvulling van het concentraat met een toevoeging van te weinig oplosmiddel, blijkt het 11,56 mg/ml te bevatten. Dit resulteerde in een structurele overdosering van de voorgeschreven dosis van 15,6%.

Achtergrondinformatie

De EMA heeft naar aanleiding van meldingen van medicatiefouten in Finland in 2012 de firma verzocht de productinformatie aan te passen om de verwarring ten aanzien van het benodigde volume voor verdunnen weg te nemen. De SmPC-tekst is in februari 2013 aangepast (aanpassingen werden in september 2012 door de Europese Commissie goedgekeurd). De fabrikant heeft apothekers niet actief geÔnformeerd over de aanvullingen in de SmPC-tekst.

Maatregelen

De CMR organisatie heeft besloten allereerst deze waarschuwing te verspreiden onder ziekenhuisapothekers, opdat zij snel kunnen nagaan of hun bereidingsprotocol overeenkomt met de (nieuwe) SmPC-tekst.

Indien vergelijkbare fouten worden gevonden, verzoeken wij u deze te melden bij de CMR-organisatie. Dit kan via het meldformulier of via cmr@medicatieveiligheid.info.

Daarnaast verzoeken wij u producten te melden waarbij ditzelfde probleem kan optreden (verdunningsmiddel toevoegen aan een concentraat, waarbij ampullen overvuld zijn).

Bij dit incident zijn meer aspecten betrokken, die aanleiding geven tot nader onderzoek bij fabrikant, CBG en EMA. Ook zullen wij nagaan of een vergelijkbaar risico bestaat bij andere producten. De CMR zal u hierover nader berichten.

http://www.medicatieveiligheid.info/index.cfm?page_id=44733&widgets=true (http://www.medicatieveiligheid.info/index.cfm?page_id=44733&widgets=true)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 september 2013, 10:37:01
Bijna zes op de tien overlijdens heeft kanker of hart- en vaatziekten als doodsoorzaak. Bij mannen zorgt kanker al een aantal jaren voor de meeste sterfte, bij vrouwen de hart- en vaatziekten.

Kanker is doodsoorzaak nummer ťťn

In 2012 overleden bijna 141 duizend inwoners van Nederland. Hiervan stierf 30,8 procent (43 duizend) aan kanker. Hart- en vaatziekten waren verantwoordelijk voor 27,2 procent (38 duizend) van de overlijdens. De derde in de groep veel voorkomende doodsoorzaken zijn longziekten (10 procent, 14 duizend in 2012). Samen verklaren deze drie doodsoorzaken bijna 70 procent van de sterfte in Nederland.

Bij vrouwen hart- en vaatziekten belangrijkste doodsoorzaak

De sterfte aan kanker is toegenomen van 27 procent in 1997 tot bijna 31 procent in 2012. Bij mannen heeft deze ziekte in 2005 de rol van hart- en vaatziekten als doodsoorzaak nummer ťťn overgenomen. Vrouwen daarentegen overlijden nog steeds iets vaker aan hart- en vaatziekten.

Longkanker ook bij vrouwen meeste doden

Meer dan een kwart van de mannen die aan kanker sterven, gaat dood aan longkanker. Daarnaast overlijdt ruim 12 procent als gevolg van darmkanker en ruim 10 procent aan prostaatkanker. Sinds 2007 heeft longkanker ook bij vrouwen het hoogste aandeel in de totale kankersterfte (20,2 procent in 2012). In de laatste vijftien jaar is het aantal vrouwen overleden aan longkanker meer dan verdubbeld, van 1,9 duizend in 1997 tot 4 duizend in 2012. Borstkanker komt op de tweede plaats bij vrouwen, met bijna 16 procent van de kankersterfte, gevolgd door darmkanker met een aandeel van 13 procent.

Beroerte treft vooral vrouwen

In 2012 stierven 18 duizend mannen en 20 duizend vrouwen aan hart- en vaatziekten. Bij mannen is dat vooral door een hartinfarct (20 procent), bij vrouwen vooral door een beroerte (25 procent). Het aantal overledenen aan een acuut hartinfarct is in de afgelopen vijftien jaar meer dan gehalveerd, van ruim 14 duizend overledenen in 1997 naar 6 duizend in 2012. De sterfte door een beroerte daalde minder sterk, van 12,1 duizend in 1997 naar 8,5 duizend in 2012.

Vooral ouderen overlijden aan longziekte

In 2012 stierven bijna 15 duizend mensen aan een longziekte. Hiervan overleed bijna de helft aan de chronische longziekte COPD en ruim een derde aan longontsteking. Vooral oudere mensen overlijden aan een longziekte. Zo waren vier op de vijf vrouwen die overleden aan een longontsteking 80 jaar of ouder.

Ruim 6 duizend sterfgevallen door niet-natuurlijke oorzaak

De meeste mensen overlijden door een ziekte. Minder dan 5 procent van de overledenen (6,3 duizend) overleed in 2012  door een niet-natuurlijke doodsoorzaak. Bij mannen is dat vooral door zelfdoding, gevolgd door vallen en een verkeersongeval. Bij vrouwen is vallen de belangrijkste niet-natuurlijke doodsoorzaak, gevolgd door zelfdoding.

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3897-wm.htm (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3897-wm.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 september 2013, 10:25:52
Citaat
Bij patiŽnten die last hebben van hartfalen, dichtslibbende kransslagaderen of suikerziekte zorgt het implanteren van een pacemaker niet voor een lagere sterftekans. Zonder comorbiditeit is de overlevingskans van mensen met een pacemaker wel gelijk aan die van de doorsnee Nederlander. Dat schrijven artsen en wetenschappers van het UMC Utrecht in Heart (2013; epub 22 augustus).

Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1881 http://www.ntvg.nl/publicatie/pacemaker-vooral-nuttig-zonder-comorbiditeit-0/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/pacemaker-vooral-nuttig-zonder-comorbiditeit-0/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 september 2013, 10:30:44
18 september 2013

Er is veel minder negatieve emotie dan 3 jaar geleden bij het vorige bestuursakkoord,' zei OMS-voorzitter Frank de Grave aan het begin van de zestigste algemene ledenvergadering tegen een bescheiden aantal leden, 'Dat is mede te danken aan het feit dat de onderhandelingsinzet ook uitvoerig met de achterban via de Raad Beroepsbelangen is doorgesproken.' Op de agenda van de ALV op 12 september 2013 in Utrecht stond de goedkeuring van het Onderhandelaarsresultaat medisch specialistische zorg 2014 tot en met 2017. De aanwezige leden stemden unaniem in met het voorliggende akkoord.
 
 Met het akkoord wordt de groei verder begrensd naar uiteindelijk 1 procent per jaar. Tegelijkertijd heeft de OMS in het nieuwe akkoord voor haar achterban een aantal belangrijke resultaten behaald ten aanzien de positie van de medisch specialist. Zo blijft onder andere de keuze tussen vrij beroep en dienstverband gehandhaafd. Medisch specialisten in dienstverband zowel in de periferie als in de academie zullen niet, zoals in het Regeerakkoord stond, onder de Wet Normering Topinkomens vallen. Ook is de 12 miljoen euro per jaar voor het verder ontwikkelen van kwaliteitsbeleid van medisch specialisten behouden gebleven.  Vice-voorzitter Janko de Jonge bood de leden een inkijkje in het onderhandelingsproces en lichtte het bereikte resultaat toe. De toelichtende sheets zijn voor leden op te vragen via infodesk@orde.nl.
 
 In het kader van de nauwe samenwerking tussen de OMS en de wetenschappelijke verenigingen, het synergietraject, heeft de OMS voor het eerst ook namens de wetenschappelijke verenigingen onderhandeld. Daarom legde Frank de Grave tijdens het Bestuurlijk Overleg Orgaan van afgelopen maandag 16 september in Utrecht het zorgakkoord tevens ter goedkeuring voor aan de wetenschappelijke verenigingen. Er is uitvoerig over gesproken en ook zij stemden in met het zorgakkoord. Medisch specialisten laten hiermee zien dat ze zich mede verantwoordelijk voelen voor het beheersbaar houden van het zorgstelsel, zoals ook al is neergelegd in de toekomstvisie De Medisch Specialist 2015. De komende jaren zullen we ons gezamenlijk inspannen om de zorg betaalbaar te houden met behoud van de kwaliteit van zorg.

http://www.orde.nl/ (http://www.orde.nl/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 september 2013, 10:40:30
Artsenfederatie KNMG is tevreden met de plannen van het kabinet Rutte II zoals die zijn opgenomen in de Miljoenennota voor 2014. De KNMG toont zich niet verrast over de vandaag gepresenteerde plannen. Deze zomer bereikten de federatiepartners de LHV en de OMS onderhandelingsresultaten over het verder beteugelen van de zorgkosten voor de komende jaren.

Ingrepen basispakket voorkomen

Met de onderhandelingsresultaten wordt de almaar sneller stijgende groei van de kosten voor de curatieve zorg een halt toegeroepen en wordt geÔnvesteerd in zorg dichtbij mensen. Dankzij deze afspraken ziet het kabinet af van eerder aangekondigde ingrepen in het basispakket. ďDe zorg in Nederland is een van de beste ter wereld. De artsen in Nederland zijn vastberaden om deze koppositie ondanks de beperkte groeiruimte vast te houden in 2014.Ē zegt KNMG-voorzitter Rutger Jan van der Gaag.

PatiŽntenparticipatie

De KNMG verwelkomt het voornemen van het kabinet om de zorgnota met ingang van 1 januari 2014 voor de patiŽnt inzichtelijk te maken. Ook de patiŽnt heeft een verantwoordelijkheid in het toezien op een duidelijke nota van de geleverde zorg. Daarnaast zien de artsenorganisaties graag meer initiatieven op het gebied van gezamenlijke keuzes van arts en patiŽnt over de behandeling en zorg op maat. Ook in de laatste levensfase.

Preventie

De KNMG is teleurgesteld in het niet verder verhogen van de accijnzen op tabak en alcohol. Pas dan wordt ongezonde consumptie minder aantrekkelijk, wat ten goede komt aan een gezonde leefstijl. Het Nationaal Preventie Plan (NPP) moet nog nader vormgegeven worden. Artsen zullen patiŽnten nadrukkelijker gaan adviseren over gezondheid en leefstijl en dragen ook op andere manieren stevig bij aan het in de steigers zetten van het NPP. De artsenfederatie KNMG roept het kabinet op hardere maatregelen te nemen op het terrein van de zout-, suiker- en vetreductie in voedsel.

Reacties federatiepartners

Medisch Contact deed een ronde met de camera langs voorzitters van federatiepartners van de KNMG. Ze gaven hun reactie op de zorgnota. Bekijk de reacties > http://medischcontact.artsennet.nl/video/video/136727/prinsjesdag-2013-reactie-knmg.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/video/video/136727/prinsjesdag-2013-reactie-knmg.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 18 september 2013, 11:34:34
Citaat
Elektronisch voorschrijven wordt de nieuwe norm. Dat staat in de richtlijn die de KNMG en vijftien andere koepelorganisaties hebben gepubliceerd.

De KNMG en vijftien andere koepelorganisaties hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe richtlijn ĎElektronisch voorschrijvení. De richtlijn wordt 18 september gepresenteerd, en zal 1 januari 2014 van kracht zijn. De hoofdregel van de richtlijn is dat geneesmiddelen elektronisch moeten worden voorgeschreven. Het handgeschreven recept zal daarmee grotendeels verdwijnen.

http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136738/verbod-op-handgeschreven-recept.htm (http://medischcontact.artsennet.nl/actueel/nieuwsbericht/136738/verbod-op-handgeschreven-recept.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 19 september 2013, 14:49:56
Citaat
Todd Dunlap, 62, arrived at Ronald Reagan UCLA Medical Center's emergency room on Aug. 8 suffering from shortness of breath, fatigue and extreme cold. When a CT scan revealed a 24-inch clot stretching from his legs into his heart, doctors feared the mass could break loose and lodge in his lungs, blocking oxygen and killing him instantly.
 
Dr. John Moriarty gave his patient a choice. Dunlap could have open-heart surgery or undergo a new minimally invasive procedure using a device called AngioVac to vacuum the massive clot out of his heart. The catch? The procedure had never been successfully performed in California.

http://www.healthcanal.com/blood-heart-circulation/heart-disease/43032-ucla-doctors-successfully-vacuum-2-foot-blood-clot-out-of-patient-s-heart.html (http://www.healthcanal.com/blood-heart-circulation/heart-disease/43032-ucla-doctors-successfully-vacuum-2-foot-blood-clot-out-of-patient-s-heart.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 september 2013, 18:53:21
Dokters uit Boston (Massachusetts General, Mass. Eye and Ear en Brigham and Womenís Hospital) geven de antwoorden.

Citaat
You use a computer eight hours a day at work. You send a text message every 15 minutes. Youíre constantly checking your email, Facebook, Twitter, and Instagram. You listen to your iPod to and from work. To make a long story short, technology is a major part of every day lifeóbut it could also be a major threat to your health.

The rumors about technology causing health problems are always swirling, but itís hard to know which are valid, and which are just scare tactics. We broke down five of the most common myths so you can stop looking like a crazy person on your Bluetooth.

http://www.bostonmagazine.com/health/blog/2013/09/23/technology-health-rumors/ (http://www.bostonmagazine.com/health/blog/2013/09/23/technology-health-rumors/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 september 2013, 11:52:49
World Heart Day was created in 2000 to inform people around the globe that heart disease and stroke are the worldís leading cause of death, claiming 17.3 million lives each year and the numbers are rising.

By 2030, it is expected that 23 million people will die from CVDs annually Ė that is more than the population of Australia!

World Heart Day takes place on 29 September each year:

Together with its members, the World Heart Federation spreads the news that at least 80% of premature deaths from heart disease and stroke could be avoided if the main risk factors, tobacco, unhealthy diet and physical inactivity, are controlled.

National activities such as public talks and screenings, walks and runs, concerts or sporting events  are organized worldwide by members and partners of the World Heart Federation.

http://www.world-heart-federation.org/ (http://www.world-heart-federation.org/)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi44.tinypic.com%2F2dheo3n.jpg&hash=868041c698126a2dc75049a3ebe2af79)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 september 2013, 11:31:08
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.escardio.org%2FSiteCollectionImages%2FPress-Office%2Fworld-heart-day-2013-web-banner.jpg&hash=bc0ac665065ae8c53be4cc9f4d325de8)

Sophia Antipolis, 29 September 2013: Obese children have blood vessel damage and insulin resistance that are precursors to atherosclerosis and diabetes, reveals research by Dr Norman Mangner presented at ESC Congress 2013. The findings highlight the need to adopt a healthy lifestyle early in life to prevent cardiovascular disease (CVD) which is the theme of World Heart Day 2013, held today.

Professor Grethe Tell (Norway), ESC prevention spokesperson, said:

ďOn World Heart Day 2013 the ESC is emphasising the importance of a healthy lifestyle from a young age. One in 10 school-aged children is overweight. Bad habits have an impact on young hearts and the effects carry on until adulthood. Regular exercise and a healthy diet need to be part of daily life from childhood and itís essential that children do not take up smoking.Ē

A World Heart Federation survey last year found that half of adults believe they should wait until age 30 or older before taking action to prevent heart disease and stroke.  Professor Tell added:

ďIt is alarming to see that popular belief has it that you should wait until age 30 before looking after your heart health. The reality is that only a lifetime of avoiding common risk factors can be expected to prevent heart disease in the long run. ESC guidelines recommend that prevention should start during pregnancy and last throughout life.Ē

Dr Mangnerís research discovered that obese children had early stages of atherosclerosis, which is when arteries become clogged with fatty materials such as cholesterol. Atherosclerosis greatly increases the risk of developing CVD. Obese children also had insulin resistance as a pre-stage to diabetes and higher systolic blood pressure. The changes were still there after 2 years.  He said:

"It is worrying that young obese children already have early signs of atherosclerosis, which puts them at increased risk of developing heart disease in later life. On top of that they also show early signs of diabetes. It is crucial that children are active and eat healthily to avoid becoming obese and sentencing themselves to a life of ill-health.Ē

Other research followed 2,552 subjects aged 25-39 years from the Framingham study for 30 years and found that obesity in young adults increases the risk of CVD or diabetes by 23%. Nearly the same increased risk was observed in normal weight adults with CVD risk factors (hypertension or dyslipidemia). Risk of CVD and diabetes was highest (45%) in obese young adults with risk factors, and lowest (13%) in those with normal weight and no risk factors.  First author Dr Tomasz Zdrojewski (Poland) said:

ďAdopting a healthy lifestyle in early life is clearly essential for avoiding disease later on. Itís not just being fat that is a risk. High blood pressure and high levels of fat in the blood are also dangerous. Eating healthy food and being active are a must for children.Ē

Professor Tell concluded:

ďThere is increasing evidence that unhealthy lifestyles even in very young children can increase their risk of future heart disease. Children who eat nutritious food, exercise and do not smoke are not just learning behaviours that will be important as adults, they are increasing their chances of avoiding heart disease.Ē

World Heart Day sets the stage for the launch of two European initiatives in November. Cardiovascular Health Week will be held 4-8 November with the theme ďMind Your HeartĒ. Awareness raising activities at the European Parliament in Brussels will be held to inform EU policymakers of the reach of cardiovascular disease, which is the main cause of death and disability in Europe despite being largely preventable. The week is being hosted by the Member of European Parliament (MEP) Heart Group and organised by the groupís secretariat (the ESC and the European Heart Network).
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 29 september 2013, 11:59:51
Citaat
De paardenvleesaffaire, salmonella-kippen en poepresten in ons vlees. Er lijkt geen einde te komen aan de reeks voedselschandalen. En daar is een reden voor. De mensen die moeten zorgen voor de veiligheid van ons eten slaan in Brandpunt alarm. Wouter Kurpershoek over hoe het toezicht op ons voedsel tekort schiet.

http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/29-09-2013 (http://brandpunt.incontxt.nl/seizoenen/2013/afleveringen/29-09-2013)

Dit blijkt uit een onderzoek van de Stichting Maatschappij en Veiligheid, die onder leiding staat van Pieter van Vollenhoven. KROís Brandpunt kreeg inzage in het onderzoek en besteedt hier vanavond (zondag 29 september) aandacht aan in de uitzending (Ned2 21.50 uur).

Citaat
De strijd om de voedselveiligheid

Europese experts zijn verontrust over de dreigende gevolgen van de uitgeklede voedselwaakhond in Nederland. Herman KoŽter, internationaal vooraanstaand deskundige op het gebied van voedselveiligheid en toxicologie, heeft dezelfde kritiek.

Persbericht + samenvatting rapport Stichting Maatschappij en Veiligheid: http://www.maatschappijenveiligheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/persbericht-en-samenvatting-onderzoek-voedselveiligheid.pdf (http://www.maatschappijenveiligheid.nl/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/persbericht-en-samenvatting-onderzoek-voedselveiligheid.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 30 september 2013, 18:31:16
Citaat
More than 273,000 people are diagnosed with kidney cancer globally each year.

For surgeons, the challenge is to remove potentially deadly kidney cancer tumours while minimising bleeding and doing as little damage as possible to the surrounding healthy tissue.

Using a revolutionary technique known as Ďfireflyí, the patientís blood is injected with a dye which shows up as fluorescent green under the surgeonís modified camera.

Meer + video: http://www.aljazeera.com/programmes/thecure/2013/09/20139201563377316.html (http://www.aljazeera.com/programmes/thecure/2013/09/20139201563377316.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 9 oktober 2013, 12:31:11
Eis 36 maanden gevangenisstraf waarvan 6 maanden voorwaardelijk voor illegale productie van en handel in geneesmiddelen

http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161603/eis-36-maanden/ (http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@161603/eis-36-maanden/)
8 oktober 2013 - Arrondissementsparket Oost-Brabant

De officier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant heeft vandaag een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk geŽist tegen een 29-jarige man uit Zoetermeer.

Verdenking
De verdachte zou van 1 januari 2012 tot en met 15 februari 2013 zich bezig hebben gehouden met de illegale productie van en handel in geneesmiddelen, waaronder anabole steroÔden, vanuit een woning in Eindhoven en Zoetermeer. Aan de verdachte is nooit een vergunning verleend voor het mogen bereiden, voorhanden hebben of verhandelen van geneesmiddelen.
 
De man wordt gezien als hoofdverdachte. Een 24-jarige vrouw uit Zoetermeer is medeverdachte en komt op een latere datum voor de rechter.

Aanhouding
De man is op 15 februari 2013 aangehouden. Er werden bij de verdachte onder andere grote hoeveelheiden medicijnen, grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal, meerdere bereidingsmaterialen en poststukken met kant en klare verzendingen aangetroffen.

Website
Via een website bood de verdachte zijn geneesmiddelen aan en kreeg hij het merendeel van de bestellingen binnen. Op de website werd aan de hand van laboratoriumfoto's en productiebeschrijvingen gesuggereerd dat de productie in een laboratorium en onder steriele omstandigheden plaatsvond.

Productieruimtes
Uit strafrechtelijk onderzoek is gebleken dat de anabole steroÔden en andere geneesmiddelen niet onder steriele omstandigheden zijn bereid. Grondstoffen, injectienaalden en verpakkingspotjes lagen open en bloot in smerige, onhygiŽnische ruimtes.

De verdachte is verslaafd aan morfine en spoot dit in de Ďproductieruimtes' in zijn lichaam. In deze ruimtes werden gebruikte injectienaalden en bebloede T-shirts aangetroffen.

Schadelijk karakter verzwegen
De geneesmiddelen waren voorzien van etiketten met daarop de namen van niet bestaande farmaceutische bedrijven. De geneesmiddelen zijn dan ook nimmer getest op veiligheid, werkzaamheid en kwaliteit. De verdachte wist dat de geneesmiddelen die hij verkocht schadelijk waren, maar nergens blijkt dat de verdachte de gebruikers van de geneesmiddelen hierop heeft gewezen.

Ontnemingsvordering
Volgens de officier van justitie heeft de verdachte enkel en alleen gehandeld voor eigen geldelijk gewin. De officier van justitie heeft vandaag aangekondigd dat er later nog een ontnemingsvordering zal worden ingediend.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 9 oktober 2013, 13:03:00
Citaat van: http://www.nvz-ziekenhuizen.nl/actueel/1092-mini-hartmonitor-voor-registratie-hartritmestoornissen
Mini-hartmonitor voor registratie hartritmestoornissen

 In vijf Nederlandse ziekenhuizen doen cardiologen onderzoek naar een mini-hartmonitor. Dit apparaatje dat hartritmestoornissen registreert, is bij 25 patiŽnten in Nederland ingebracht. Het apparaatje is 80% kleiner dan vergelijkbare hartmonitoren.

ĎOmdat de mini-hartmonitor zo klein is, is het apparaatje makkelijk onder de huid in te brengen. Na de implantatie is het nauwelijks te zien. Als er een ritmestoornis wordt gezien, krijgt het ziekenhuis automatisch een melding binnen. Ook kan de patiŽnt zelf via een draadloos zendertje een melding versturen als hij klachten heeft. Dan kunnen we de betreffende hartritmeregistraties zien en direct een behandelplan opstellen als het hartritme verstoord isí, zegt dr. Jippe Balt van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein.
 
De hartmonitor wordt in eerste instantie gebruikt voor onderzoek bij mensen die kampen met onverklaarbaar flauwvallen of last hebben van hartritmestoornissen die onvoorspelbaar optreden. Om de oorzaak van de hartritmestoornissen op te sporen, moet het hart van de patiŽnt langdurig gemonitord worden.

Wereldwijd onderzoek
Vijf ziekenhuizen uit Nederland zijn bij het onderzoek naar de hartmonitor betrokken. In de regio Utrecht verzamelen cardiologen van het St. Antonius Ziekenhuis en het Diaconessenhuis Utrecht- Zeist- Doorn data voor het wereldwijde onderzoek. Ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, het Isala in Zwolle, en het Maastricht UMC zijn bij het onderzoek betrokken. Evenals zestien andere ziekenhuizen in Europa, Rusland en AustraliŽ. Als dit onderzoek positief verloopt, wordt vervolgonderzoek uitgevoerd onder honderdvijftig patiŽnten.

Langdurig werkzaam
De nieuwe monitor heeft een verwachte levensduur van drie jaar en kan daarna weer eenvoudig verwijderd worden. Bovendien bevat deze mini-hartmonitor 20% meer geheugen dan de huidige implanteerbare monitoren. PatiŽnten met deze apparaatjes voor continue hartmonitoring kunnen ook MRI-scans ondergaan als dat nodig is. Artsen kunnen door de continue en draadloze monitoring op afstand, snel handelen als patiŽnten tussen de geplande afspraken door medische hulp nodig hebben.

Hartritmestoornissen
Bijna driehonderdduizend Nederlanders hebben last van hartritmestoornissen. Het is een aandoening die de kwaliteit van leven in ernstige mate negatief beÔnvloedt. PatiŽnten met ritmestoornissen zijn snel moe, voelen zich onprettig en angstig, kunnen misselijk zijn en veel transpireren en hebben een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst. Na een operatie is de kans groot dat een patiŽnt zijn of haar Ďoude levení zonder hartritmestoornissen weer kan oppakken.


Catharina Ziekenhuis in Eindhoven leidt onderzoek naar nieuwe draadloze mini-hartmonitor (http://www.youtube.com/watch?v=aKJkyttF3iA#)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 11 oktober 2013, 08:44:37
Citaat van: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24461474
Madagascar bubonic plague warning
Madagascar faces a bubonic plague epidemic unless it slows the spread of the disease, experts have warned.
The Red Cross and Pasteur Institute say inmates in the island's rat-infested jails are particularly at risk.
The number of cases rises each October as hot humid weather attracts fleas, which transmit the disease from rats and other animals to humans. Madagascar had 256 plague cases and 60 deaths last year, the world's highest recorded number.

Bubonic plague, known as the Black Death when it killed an estimated 25 million people in Europe during the Middle Ages, is now rare.
The International Committee of the Red Cross (ICRC) in Geneva and the Pasteur Institute have worked with local health groups in Madagascar since February 2012 on a campaign to improve prison hygiene. "If the plague gets into prisons there could be a sort of atomic explosion of plague within the town. The prison walls will never prevent the plague from getting out and invading the rest of the town," said the institute's Christophe Rogier. The ICRC said the 3,000 inmates of Antanimora, the main prison in the heart of the capital Antananarivo, live with a huge rat population which spreads infected fleas through food supplies, bedding and clothing.

The ICRC's Evaristo Oliviera said this could affect not only inmates and staff, but others they come into contact with.
"A prison is not a sealed place, first of all the staff themselves who work in the prison are at risk, and they go home at the end of the day, already perhaps being a vector of the disease," he told the BBC. "Also the rats themselves, they can go in and out of the jail and also propagate the disease. "And the prisoners do have visitors who can be also infected, and the prisoners eventually go out as well so we have many many ins and outs for the disease to spread." Inmates in a Madagascar prison Madagascar's prisons are overcrowded and dirty, the ICRC says The BBC's Imogen Foulkes in Geneva says the eradication project undertaken by the ICRC is tricky because simply killing the rats is not enough. To prevent their infected fleas transferring to another host, possibly a human, the insects must be destroyed as well as the rodents, she says. Mr Oliviera said the disease could be treated with antibiotics if detected early, but a lack of facilities and traditional shame over the disease made this tricky in outlying parts of Madagascar. Experts say that Africa - especially Madagascar and the Democratic Republic of Congo - accounts for more than 90% of cases worldwide.

What is bubonic plague?
    Caused by the bacterium Yersinia pestis
    Essentially a disease of wild rodents, spread by fleas
    Plague spreads to humans either by the bite of infected fleas or rats
    Does not spread from person to person
    Patients develop swollen, tender lymph glands (called buboes) and fever, headache, chills and weakness
    It is treatable if caught early, but can be lethal

Bubonic plague swept through Europe in the 14th Century, killing between one third and one half of the entire population. But the Black Death, as it was called, seemed to disappear some time in the 17th Century, and many people today assume it has died out completely.
In fact bubonic plague remains a serious public health problem in many parts of the world. In Madagascar, plague is endemic in the animal population, and cannot be eradicated.
The prevalence of rats in Madagascar's prisons means the plague can spread easily. Fleas from plague carrying rats infect prisoners, prison guards and visitors. And rats, unlike the prisoners, can go in and out of jail anytime. The threat to the general population is clear.
October is regarded as the start of the plague season in Madagascar. The hot, humid weather means more fleas, and more risk of disease.
lees verder (http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-24461474)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 22 oktober 2013, 23:14:56
Nieuwe tests die risico op trombose kunnen inschatten (http://www.youtube.com/watch?v=CcQaTPXKbgk#)
Nieuwe tests die risico op trombose kunnen inschatten

UMC Utrecht
Gepubliceerd op 22 okt 2013
Citaat
Het systeem van bloedstolling speelt een cruciale rol om bloedverlies bij verwondingen te voorkomen. Maar het bloedstollingsproces kan ook in werking treden als er helemaal geen bloedingen zijn, bijvoorbeeld als reactie op een ontsteking in de bloedvaten.
Dat kan leiden tot een bloedstolsel in een bloedvat: trombose. De huidige tests om problemen in het bloedstollingssysteem op te sporen zijn niet gevoelig genoeg.

Daarom worden binnen het INCOAG-project nieuwe tests ontwikkeld die gemakkelijker en nauwkeuriger het risico op trombose bij patiŽnten kunnen inschatten. Het gaat om tests die de actuele stollingsactiviteit in het bloed meten, tests om het stollingsvermogen van het bloed te bepalen en biomarkers die het risico op trombose voorspellen.

Zie onderstaande reportage over het INCOAG project. Dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie van vier CTMM filmpjes die op 9 september van start is gegaan op RTL Z.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 23 oktober 2013, 00:03:31
Tijdig herkennen van patiŽnten met risico op hartfalen of hartritmestoornissen - COHFAR (http://www.youtube.com/watch?v=udOt3-QOA9g#)
Tijdig herkennen van patiŽnten met risico op hartfalen of hartritmestoornissen - COHFAR

UMC Utrecht
Gepubliceerd op 22 okt 2013
Citaat
Cardiovasculaire ziekte, hartfalen en hartritmestoornissen zijn nog steeds belangrijke doodsoorzaken in de westerse wereld. Hoe worden patiŽnten met risico hierop tijdig herkend?
HartpatiŽnten kunnen een Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)-apparaat krijgen: een pacemaker die de pompfunctie van het hart bevordert en de hartslag kan normaliseren. Bij levensbedreigende hartritmestoornissen wordt vaak gekozen voor een Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD): een apparaatje dat onder de huid wordt geÔmplanteerd en een elektrische schok afgeeft bij een ernstig hartritmestoornis.

Toch hebben niet alle patiŽnten baat bij CRT en zijn ICD's niet altijd nodig voor behandeling. Weer andere mensen hebben wel een behandeling nodig, maar worden niet als zodanig opgemerkt. Er bestaat dus een grote behoefte aan het tijdig herkennen van patiŽnten met risico op hartfalen of hartritmestoornissen en aan het verbeteren van de respons op pacemakers en ICD's. Daaraan wordt binnen COHFAR gewerkt.

Zie onderstaande reportage over het COHFAR project. Dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie van vier CTMM filmpjes die op 9 september van start is gegaan op RTL Z.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 23 oktober 2013, 00:42:53
Opereren zonder snijden - VOLTA (http://www.youtube.com/watch?v=LyoLGmnwG9w#)
Opereren zonder snijden - VOLTA

UMC Utrecht
Gepubliceerd op 22 okt 2013
Citaat
Binnen het VOLTA-project worden nieuwe technologieŽn ontwikkeld om kanker met behulp van geluidsgolven ('high intensity focused ultrasound' ofwel HIFU) te behandelen. Daarbij worden tumoren plaatselijk verhit.
Binnen het VOLTA-project worden nieuwe technologieŽn ontwikkeld om kanker met behulp van 'high intensity focused ultrasound' (HIFU) te behandelen. Daarbij worden tumoren plaatselijk verhit tot temperaturen die hoog genoeg zijn om kankercellen te doden -- een ingreep die 'thermische ablatie' wordt genoemd. Op deze manier kunnen patiŽnten behandeld worden zonder operatie.

Een van de belangrijkste uitdagingen is om een temperatuurprofiel van de tumor te maken dat garandeert dat alle kankercellen worden gedood. Tot nu toe is HIFU vooral gebruikt in combinatie met echografie, waarbij temperatuursregistratie niet mogelijk is. Daarnaast is er de uitdaging om bij organen die tijdens de behandeling door bijvoorbeeld de ademhaling bewegen om het ultrageluid op de bewegende tumor gefocust te houden.

Op die uitdagingen gaat het VOLTA-project in door HIFU te combineren met MRI. Daarbij kan de real time-beweging van organen in beeld worden gebracht, terwijl tegelijkertijd de temperatuur van lichaamsweefsel nauwkeurig wordt geregistreerd. Zo kan de tumor optimaal worden verhit.

Zie onderstaande reportage over het VOLTA project. Dit filmpje maakt onderdeel uit van een serie van drie CTMM filmpjes die in september 2013 zijn getoond op RTL Z rondom het tv-programma Toekomstmakers.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 26 oktober 2013, 09:54:25
Citaat van: http://www.nu.nl/algemeen/3610727/duizenden-afrikaanse-kinderen-sterven-knikkebolziekte.html
'Duizenden Afrikaanse kinderen sterven aan knikkebolziekte'
Tienduizenden kinderen in Oost-Afrika sterven een langzame dood door de nog vrij onbekende knikkebolziekte.
Dat meldt Nieuwsuur naar aanleiding van een reportage van Afrikakenner Chris Michel.
Door de knikkebolziekte raken de kinderen langzaam de controle over hun ledematen kwijt. Ze gaan overmatig kwijlen, knikken met hun hoofd en krijgen spastische aanvallen. lees verder (http://www.nu.nl/algemeen/3610727/duizenden-afrikaanse-kinderen-sterven-knikkebolziekte.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 oktober 2013, 07:59:18
Citaat van: http://www.medicalfacts.nl/2013/10/27/doorbraak-fundamenteel-hartfalen-onderzoek/
Doorbraak fundamenteel hartfalen-onderzoek

HartfalenWetenschappers van de Universiteit Maastricht hebben een belangrijk, fundamenteel proces in het hart van mensen met vergevorderd hartfalen aangetoond, waardoor een beter begrip van het ontstaan van deze ziekte een feit is. Al eerder werden sporadisch genen gezien in deze harten die een rol spelen bij de vorming van het hart in een embryo. Prof. dr. Leon de Windt en Dr. Paula da Costa Martins leidden vanuit de UM een internationaal team van onderzoekers, dat aantoonde welk eiwit (transcriptiefactor) verantwoordelijk is voor dit ongewenste proces. De bevinding wordt gepubliceerd in het toonaangevende wetenschappelijk tijdschrift Nature Cell Biology.
Hartfalen is een aandoening met verminderde pompfunctie van het hart. Dit kan ontstaan ten gevolge van een hoge bloeddruk, een hartinfarct, of andere klachten. De behandeling is de afgelopen decennia niet aanzienlijk veranderd of verbeterd. ďWe begrijpen eigenlijk nog te weinig van wat er precies misgaat in een hart bij hartfalenĒ, zegt prof. dr. Leon de Windt, hoogleraar Moleculaire Cardiologie, die het onderzoek leidde. ďJaarlijks komen er in Nederland 200.000 nieuwe hartfalenpatiŽnten bij, en de echte genezing, door middel van een harttransplantatie is maar voor driehonderd mensen weggelegd.Ē lees verder (http://www.medicalfacts.nl/2013/10/27/doorbraak-fundamenteel-hartfalen-onderzoek/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 oktober 2013, 08:03:53
Citaat van: http://www.medicalfacts.nl/2013/10/25/kunstalvleesklier-stap-dichterbij/
Kunstalvleesklier stap dichterbij
De kunstmatige alvleesklier is weer een stap dichterbij voor mensen met diabetes type 1. Nederlandse onderzoekers zijn er al eerste ter wereld in geslaagd om het apparaat te verkleinen van kast tot zakformaat. Daarnaast regelt deze kunstalvleesklier volledig automatisch de bloedsuiker, zodat mensen met diabetes niet meer insuline hoeven te spuiten. lees verder (http://www.medicalfacts.nl/2013/10/25/kunstalvleesklier-stap-dichterbij/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 2 november 2013, 20:45:15
Citaat van: http://www.puntuit.nl/nieuws/opmerkelijk/tiener_bedenkt_nieuwe_kankertest_1_780632
Tiener bedenkt nieuwe kankertest

De Amerikaanse Jack Andraka is geen doorsneetiener: ĄIk ben 16 jaar oud, zit nog op de middelbare school en ik heb een nieuwe methode ontwikkeld om alvleesklier-, ovarium- en longkanker op te sporen.Ē

Hoeveel jongeren kunnen zeggen dat ze op hun vijftiende een medische test hebben ontwikkeld die veel beter is dan de huidige standaard? ít Is dan ook niet verwonderlijk dat Andraka in het afgelopen jaar tal van onderscheidingen en prijzen kreeg voor zijn vinding.

Maar succes komt je niet aanwaaien; het vergt doorzettingsvermogen en inspanning. Dat was bij Jack niet anders. Zijn interesse voor alvleesklierkanker werd gewekt toen een vriend van de familie, iemand die hij als een oom beschouwde, hieraan overleed.

Toen hij zich in de ziekte ging verdiepen, ontdekte hij dat de aandoening vaak pas in een laat stadium wordt vastgesteld. De vijfjaarsoverleving is slecht Ėminder dan 5 procentĖ en de vooruitzichten zijn, in tegenstelling tot veel andere vormen van kanker, in de afgelopen decennia nauwelijks verbeterd.

Alvleesklierkanker kan met een bloedtest worden vastgesteld doordat patiŽnten een verhoogde waarde hebben van ťťn eiwit, mesotheline. Over de huidige standaard, een Elisatest, is Andraka niet positief. ĄProbleem is dat hij 800 dollar kost en uiterst onnauwkeurig is: in 30 procent van de gevallen mist hij de kanker. Het is dus eigenlijk een slechte test.Ē

Tijdens een biologieles krijgt hij zijn idee voor een betere aanpak. Hij schrijft een onderzoeksvoorstel en mailt dat naar 200 onderzoekers. De reacties die hij daarop krijgt, zijn echter teleurstellend. ĄZe zeiden dat het niet zou werken, dat het een slecht idee was, dat een 15-jarige zoiets niet kon bedenken. Slechts ťťn hoogleraar van de Johns Hopkins University reageerde: ĄJa, dit kan werken, misschien ook niet. Kom in mijn lab en dan zullen we zien of je idee steek houdt.Ē

Patholoog Anirban Maitra verwacht Jack in de zomer een paar weken te zien en daarna niet meer. Daarmee onderschat hij echter de gedrevenheid van de jongen. Maandenlang werkt hij in het lab Ė na schooltijd en hele dagen in het weekend.

Zijn inspanningen blijven niet zonder resultaat. ĄMijn idee bleek verbazingwekkend goed te werken. De test heeft tot op heden een betrouwbaarheid laten zien van 100 procent. Ook kan hij vroege vormen van alvleesklier-, ovarium- en longkanker opsporen, wanneer iemand nog bijna 100 procent kans heeft op overleving. Daarbij is hij 168 keer sneller en ruim 20.000 keer goedkoper dan, en meer dan 400 keer zo gevoelig als de huidige gouden standaard.Ē

Voor de test volstaat een druppel bloed van een vingerprik op een strookje papier dat wel wat weg heeft van de strookjes die worden gebruikt voor urinemonsters.

Wat vernieuwend is aan zijn methode, is dat hij nieuwe technieken ĖkoolstofnanobuisjesĖ combineert met oude Ė antilichamen die specifiek binden aan ťťn eiwit. ĄDe lange, dunne buisjes liggen in eerste instantie in een grote hoop op het papier. Door er antilichamen aan toe te voegen, krijg je een netwerk dat slechts op ťťn specifiek eiwit reageertĒ, legt Andraka uit. Waneer dit eiwit, mesotheline bij alvleesklierkanker, in contact komt met het netwerk, zal het aan de antilichamen binden. ĄHet grotere molecuul dat dan ontstaat, trekt het netwerk van nanobuisjes uiteen. Elektriciteit kan er dan minder goed doorheen stromen.Ē

Die verandering in weerstand meet de jongen gewoon met de ohmmeter van zín vader Ė een apparaat dat voor 50 dollar (zoín 40 euro) te koop is bij de bouwmarkt. ĄAan de weerstandsverandering van de papiersensor kun je aflezen hoeveel iemand van het bewuste eiwit in zijn bloed heeft. Op basis van de gemeten waarde kun je dan zeggen: deze persoon heeft alvleesklierkanker en deze niet.Ē

Andraka denkt dat deze manier van diagnostiek in de komende decennia de standaard zal worden binnen de geneeskunde. ĄIk verwacht dat over tien jaar elke huisarts deze tests uitvoert. Het mooie van mijn sensor is zijn veelzijdigheid.Ē Afhankelijk van het gekoppelde antilichaam, kan hij alvleesklier-, ovarium- en longkanker opsporen of hiv, griepvirussen en signaaleiwitten voor hartaandoeningen.Citaat van: https://niburu.nl/gezondheid/3381-tiener-ontwikkelt-revolutionaire-kankertest-video
Tiener ontwikkelt revolutionaire kankertest
Tiener ontwikkelt revolutionaire kankertestIn zijn vrije tijd stapt de 15-jarige scholier Jack Andraka graag in zijn kajak of kijkt hij naar de Amerikaanse televisieserie Glee.
Maar het liefste doet hij onderzoek in ťťn van de meest gerenommeerde laboratoria op het gebied van onderzoek naar kanker.
Andraka heeft een test ontwikkeld waarmee alvleesklierkanker 168 keer sneller kan worden opgespoord. De test is bovendien 26.000 keer goedkoper dan de gouden standaard in het onderzoeksveld.
Hij heeft inmiddels een aanvraag voor een patent ingediend en zet zijn onderzoek voort aan de Johns Hopkins-universiteit in de Amerikaanse stad Baltimore.
Hij heeft zijn test ontwikkeld door gebruik te maken van Google. Hij kwam met het idee toen hij Ďaan het chillen was tijdens biologieí.
De tiener uit Maryland sleepte met zijn creatie in mei de Intel International Science and Engineering Fair in de wacht waar 75.000 dollar prijzengeld mee was gemoeid. Hij gebruikte enkel zoekmachines en wetenschappelijke studies voor de ontwikkeling van zijn test.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 22 november 2013, 12:14:14
Griepepidemie langstdurende van afgelopen 25 jaar

Citaat van: http://www.nu.nl/binnenland/3635517/griepepidemie-langstdurende-van-afgelopen-25-jaar.html
Gepubliceerd: 22 november 2013 11:30
Laatste update:  22 november 2013 11:42

De griepepidemie die in Nederland tussen 2012 en 2013 heerste, is de langstdurende in de afgelopen 25 jaar.

Dat maakt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vrijdag in zijn jaarrapportage Surveillance respiratoire infectieziekten 2012 bekend.
De epidemie hield achttien weken aan.
Tussen 2012 en 2012 circuleerden vier verschillende griepvirussen. Twee soorten influenzavirussen type A en twee soorten influenzavirussen type B.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 26 november 2013, 10:44:12
Citaat van: http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3551448/2013/11/26/Hartstilstand-kondigt-zich-vaak-van-te-voren-aan.dhtml
Hartstilstand kondigt zich vaak van te voren aan
Een plotselinge hartstilstand is minder acuut dan gedacht. In meer dan de helft van de gevallen krijgen mannelijke patiŽnten in de weken ervoor signalen die wijzen op het naderende onheil. Pijn op de borst is het belangrijkste waarschuwingssignaal.
Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse onderzoekers dat zij presenteerden tijdens het jaarlijkse congres van de American Heart Association. De onderzoekers bestudeerden symptomen en gezondheidsgeschiedenis van 567 mannen tussen de 35 en 65 jaar oud in de Amerikaanse stad Portland die tussen 2001 en 2012 buiten het ziekenhuis een hartstilstand hadden. lees verder (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/5270/Zorg/article/detail/3551448/2013/11/26/Hartstilstand-kondigt-zich-vaak-van-te-voren-aan.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 28 november 2013, 10:14:57
Citaat van: http://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Pages/Acute-zorg-bij-beroerte-kan-beter-door-verbeteren-hele-keten.aspx
Acute zorg bij beroert kan verbeteren door ketenzorg
PatiŽnten met een beroerte hebben een grotere kans om thrombolyse te krijgen in een regio waar de zorg voor deze patiŽnten is gecentraliseerd. Het aantal patiŽnten dat op tijd, namelijk binnen 4,5 uur na de beroerte, behandeld kan worden met thrombolyse blijkt van 14% naar 22% te stijgen bij centralisatie van de zorg. Een belangrijke oorzaak voor de verbetering ligt in het traject vůůr aankomst in het ziekenhuis. Dit blijkt uit onderzoek van Maarten Lahr van het UMCG. Lahr pleit ervoor de hele keten voor acute zorg bij beroerte - van de eerste verschijnselen en het alarmtelefoontje tot aan het toedienen van medicijnen - te analyseren en te verbeteren. Hij promoveert op 18 november aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Lahr voerde zijn onderzoek in Noord Nederland uit en werkte intensief samen met 14 ziekenhuizen, de ambulancediensten en huisartsenposten die inzicht gaven in hun werkwijze. Hij vergeleek een regio waar de patiŽnten allemaal naar een centraal ziekenhuis gaan, met een regio waar elke patiŽnt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaat (decentraal model).

Variatie
Jaarlijks worden meer dan 30.000 mensen in Nederland getroffen door een herseninfarct en nog eens 10.000 door een hersenbloeding. Beide aandoeningen vallen onder de term beroerte. Alleen patiŽnten met een herseninfarct komen in aanmerking voor behandeling met thrombolyse. Volgens Lahr varieert het aantal patiŽnten dat thrombolyse krijgt in Nederlandse ziekenhuizen van 5 tot 15%. De belangrijkste reden voor lage cijfers is dat patiŽnten te laat in het ziekenhuis aankomen.

Keten
Lahr vond verschillen tussen beide modellen van acute zorg bij een beroerte. ďIn het centrale model werden vaker ambulances ingezet. Ook kregen meer patiŽnten een hoge prioriteit ambulancevervoerĒ, licht Lahr toe. ďIn het centrale model was de rijtijd naar het ziekenhuis wel iets langer, maar de zorg in het centrale, gespecialiseerde ziekenhuis was zoveel sneller, dat dit verschil in rijtijd werd gecompenseerd.Ē Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben hun acute zorg heel goed afgestemd met partners in de keten en behalen goede resultaten met de toediening van thrombolyse. Maar dat is niet overal het geval. Volgens Lahr is het dan zeker de moeite waard om te onderzoeken of een centraal organisatiemodel voor acute zorg in die plaatsen vergelijkbare resultaten kan geven als in Noord Nederland.

Diagnose
Voor een patiŽnt die een beroerte heeft gehad, is tijd een belangrijke factor voor herstel. ďHet toedienen van thrombolyse is heel effectief omdat het de bloedprop doet oplossen, maar het moet dan wel toegediend worden binnen 4,5 uur na de eerste verschijnselen van de beroerteĒ, vertelt Lahr. ďVerder moet goed worden gekeken of de beroerte het gevolg is van een bloedstolsel of van een bloeding in de hersenen. Alleen als het om een bloedstolsel gaat, kun je met thrombolyse behandelen.Ē In het ziekenhuis worden tests gedaan en wordt een CT-scan van de hersenen gemaakt. Dit is essentieel voor het stellen van de juiste diagnose.

Maatschappelijk debat
Het onderzoek van Lahr sluit aan bij het maatschappelijk debat over specialisatie en concentratie van de ziekenhuiszorg. ďDe acute zorg voor patiŽnten die een beroerte hebben gehad, is een relevant thema in de discussie over de kwaliteit van de ziekenhuiszorg. Met dit onderzoek laten we zien dat je de hele keten moet onderzoeken en dat moet relateren aan de uitkomsten van de patiŽntenzorgĒ, licht Lahr toe. ďCijfers uit 2012 tonen dat in heel Nederland gemiddeld 14% van de patiŽnten met een beroerte thrombolyse krijgt. Ons onderzoek laat zien dat het verbeteren van de hele ketenorganisatie kan leiden tot nog hogere percentages patiŽnten die deze belangrijke behandeling kunnen krijgen.Ē

Curriculum Vitae
Maarten Lahr (Groningen, 1981) studeerde Bewegingswetenschappen en Neurowetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij voerde zijn onderzoek uit bij de Afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, in het kader van de Graduate School of Medical Sciences. Het onderzoek werd gefinancierd door ZonMw en begeleid door prof.dr. E. Buskens, dr. G.J. Luijckx, dr. P.C.A.J. Vroomen en dr. D.J. van der Zee. De titel van het proefschrift is ďOrganizational models for thrombolysis in acute ischemic stroke: a simulation exemplar.Ē Lahr is na zijn promotieonderzoek gaan werken als projectmedewerker Healthy Ageing van het UMCG op het thema E-Health.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 30 november 2013, 10:02:59
Citaat van: http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/oorlogstrauma_door_explosie_illegaal_vuurwerk_1_787922
Oorlogstrauma door explosie illegaal vuurwerk
Dokters zien steeds ernstiger verwondingen die zijn ontstaan door het onverwacht exploderen van illegaal vuurwerk. Het letsel dat dergelijke knallen aanrichten is te vergelijken met oorlogstrauma. Zeker kinderen moeten op de Spoedeisende Hulp dan ook behandeld worden alsof ze een oorlogsslachtoffer zijn.

Dat schrijven chirurgen van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam vrijdag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De artsen beschrijven de behandeling van een jongetje van 7 jaar dat op straat illegaal vuurwerk vond, dat in zijn hand ontplofte. Het kind miste daardoor niet alleen zijn halve hand, maar bleek ook een darmperforatie te hebben die van buitenaf niet zichtbaar was. Een darmperforatie is dodelijk als die niet snel wordt behandeld.
lees verder (http://www.refdag.nl/nieuws/anp/binnenland/oorlogstrauma_door_explosie_illegaal_vuurwerk_1_787922)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 30 november 2013, 20:08:06
Voor de geÔnteresseerden hierbij de link naar het complete verslag inclusief foto's
http://www.ntvg.nl/publicatie/onverwacht-buiktrauma-bij-een-vuurwerkexplosie/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/onverwacht-buiktrauma-bij-een-vuurwerkexplosie/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 23 december 2013, 22:48:09
Rapport verkeersslachtoffers en traumazorg gepubliceerd tijdens World Innovation Summit for Health (WISH)

Citaat van: http://emergencytrauma.wordpress.com/2013/12/23/more-must-be-done-to-reduce-road-traffic-incidents-say-world-experts-at-wish-2013-in-qatar/
More must be done to reduce road traffic incidents say world experts at WISH 2013

QATAR: More must be done to reduce burden and trauma caused by road traffic incidents, leading experts said. A new report published at the World Innovation Summit for Health 2013 (WISH) has drawn attention to the global scale of road traffic injuries. While much has been done, over a million people still die each year in traffic incidents, with many more injured.

The Road Traffic Injury (RTI) report, reveals that RTI is the eighth leading cause of death globally, and the leading cause of death for young people aged 15-29 years. The annual global cost of dealing with the consequences of these crashes Ė including trauma care Ė runs into billions of dollars.

Professor Adnan A. Hyder, Chair of the Road Traffic Injury Forum at WISH, and director of the Johns Hopkins International Injury Research Unit at Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, said: ďIncreasing road safety awareness requires participation and dialogue between governments, healthcare providers, and the general public. Countries also need to consider improvements in their cost and delivery of trauma care for road injury accidents.Ē

The Right Honourable Professor the Lord Darzi of Denham, Executive Chair of WISH and Director of the Institute of Global Health Innovation at Imperial College London added, ďDespite the existence of simple and effective innovations in this field, there are still a number of countries who have failed to adopt these relative simple legislative and road safety measures. The forum highlights that by adopting such innovations from around the world can improve road safety and trauma care for people everywhere.Ē

Road Traffic Injury and Trauma Care: Innovations for Policy (Road Trip)
Report of the Road Traffic Injury and Trauma Care Working Group
Professor Adnan A Hyder with Dr Prasanthi Puvanachandra and Katharine A Allen

Download PDF Report HERE (http://www.wish-qatar.org/app/media/388)

Watch the WISH Qatar forum session ďRoad Traffic Injury and Trauma CareĒ with Hamad General Hospitalís Trauma, Vascular and General Surgery head and senior consultant Dr Hassan al-Thani online. HERE (http://www.wish-qatar.org/media-center/streaming/day1/20131210_2r105)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 8 januari 2014, 20:52:23
Opmerkelijk ???
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Finline_large%2Fpublic%2Fcontent%2Fimages%2F2013%2F10%2F04%2Fwebsite%2520thuiszorg_0.jpg%3Fitok%3DzmlZKWzf&hash=b1aad0b4e1fef02eb6a6652b643cf7f8)
Screenshot dat RTL Nieuws had gemaakt.
Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/geen-nederlanders-bij-thuiszorg#node_444881 (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/geen-nederlanders-bij-thuiszorg#node_444881)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Nachtbroeder op 8 januari 2014, 20:56:42
Citaat van: Sylvester link=msg=1235343 date=1389210743
Opmerkelijk ???
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Finline_large%2Fpublic%2Fcontent%2Fimages%2F2013%2F10%2F04%2Fwebsite%2520thuiszorg_0.jpg%3Fitok%3DzmlZKWzf&hash=b1aad0b4e1fef02eb6a6652b643cf7f8)
Screenshot dat RTL Nieuws had gemaakt.
Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/geen-nederlanders-bij-thuiszorg#node_444881 (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/geen-nederlanders-bij-thuiszorg#node_444881)

Geweldig toch dat Europa...  :-X
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 8 januari 2014, 23:56:26
Citaat van: Sylvester link=msg=1235343 date=1389210743
Opmerkelijk ???
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Finline_large%2Fpublic%2Fcontent%2Fimages%2F2013%2F10%2F04%2Fwebsite%2520thuiszorg_0.jpg%3Fitok%3DzmlZKWzf&hash=b1aad0b4e1fef02eb6a6652b643cf7f8)
Screenshot dat RTL Nieuws had gemaakt.
Bron: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/geen-nederlanders-bij-thuiszorg#node_444881 (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/geen-nederlanders-bij-thuiszorg#node_444881)

Rijen dik met Bulgaren en andere voormalige oostblokkers voor de deur van Homecare?? ( altijd fijn een buitenlandse naam en dan Nederlandse zorgverleners weren... ) Of worden die ook niet bedoeld in de advertentie?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 12 januari 2014, 19:14:14
Verzorgingshuizen: je komt er bijna niet meer in

Door nieuwe regels van de overheid stromen de verzorgingshuizen leeg. Hulpverleners houden hun hart vast.

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en heeft sinds 1 januari de toelatingseisen voor verzorgingshuizen verzwaard. Alleen mensen die bijna niets meer kunnen mogen voortaan in een verzorgingshuis wonen. Ouderen die bijvoorbeeld dementeren of in een rolstoel zitten, moeten thuis blijven wonen als vrienden of familie ze kunnen helpen.

Dit en meer op: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/verzorgingshuizen-je-komt-er-bijna-niet-meer (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/verzorgingshuizen-je-komt-er-bijna-niet-meer)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 14 januari 2014, 08:06:34
Citaat van: http://www.nu.nl/binnenland/3674716/hartpatienten-in-gevaar-omstreden-richtlijn.html
'HartpatiŽnten in gevaar door omstreden richtlijn'
HartpatiŽnten in Europa zijn in gevaar gebracht doordat artsen hen in de weken rond de operatie onterecht bŤtablokkers gaven. De artsen volgden een richtlijn die steunt op frauduleus onderzoek van de Nederlandse internist Don Poldermans. ...
Alleen in het Verenigd Koninkrijk zou de richtlijn, die sinds 2009 van kracht is, al duizenden levens hebben gekost. Als de berekening van de Britten op Nederland wordt toegepast, zouden in Nederland jaarlijks ruim honderd mensen overlijden door de verkeerde richtlijn. ...
lees verder (http://www.nu.nl/binnenland/3674716/hartpatienten-in-gevaar-omstreden-richtlijn.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Live op 6 maart 2014, 17:51:25
Uniek geneeskundig trainingscentrum in Enschede geopend (http://www.youtube.com/watch?v=pAKAIQGtFPI#ws)
Uniek geneeskundig trainingscentrum in Enschede geopend
RTV Oost
Gepubliceerd op 6 mrt. 2014
Citaat
Op de voormalige vliegbasis in Enschede is een uniek geneeskundig trainingscentrum geopend. In het centrum kunnen allerlei verschillende hulpverleners zo realistisch mogelijk oefenen.

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.... (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default....)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 2 april 2014, 21:11:19
Citaat van: http://www.londoncardiacarrestsymposium.com/conference.html
About the 2013 Conference
The 2013 London Cardiac Arrest Symposium brings together an international renowned faculty of experts in the field of cardiac arrest management and addresses key questions concerning this most critical of medical emergencies.
Run in conjunction with the London Trauma Conference, the symposium promises its strongest ever line-up of internationally acclaimed speakers.  The event will take place at the Royal Geographical Society in Kensington on the 10th December.
Owing to unprecedented demand, after its sell-out success of 2012, the symposium will be expanding into the main auditorium for the first time.
As with previous years the delegates at the symposium will represent a wide range of professional backgrounds and will come from all over the world.
The symposium will examine the latest developments and will share information from the front line whilst providing a novel insight for even the most experienced of delegates.

Je kunt hier (http://www.londoncardiacarrestsymposium.com/videos-redwood.html) de lezingen tijdens van dit symposium bekijken en beluisteren.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 april 2014, 22:47:11
Nieuw onderzoek naar betere overlevingkansen door het koelen van slachtoffers schotwond

Citaat van: http://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140402-suspended-animation-gunshot-victims-science-death/
Surgeons to Put Gunshot Victims Into Suspended Animation
Study will see if supercooling allows wounds to be repaired quickly enough to preserve brain function.
A photo of a doctor operating a pump that pumps cold fluid into a patient to increase survival after blood loss.   

Surgeons at a hospital in Pittsburgh, Pennsylvania, will soon try to save the life of a gunshot victim by killing him firstóor almost.
When a shooting or stabbing victim goes into cardiac arrest due to massive bleeding, even the most heroic attempts at resuscitation fail 90 percent of the time. But a study to begin this month under the direction of Sam Tisherman and Patrick Kochanek at the University of Pittsburgh Medical Center Presbyterian Hospital will see if there's a better way: cooling the body after the heart has stopped beating, to the point where all other functioning virtually ceases as well.
lees verder (http://news.nationalgeographic.com/news/2014/04/140402-suspended-animation-gunshot-victims-science-death/)

https://www.youtube.com/watch?v=I3jXktFMaSM (https://www.youtube.com/watch?v=I3jXktFMaSM)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 5 april 2014, 12:52:12
Citaat van: http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3628398/2014/04/04/Chirurg-Ik-amputeerde-het-verkeerde-been.dhtml
Chirurg: 'Ik amputeerde het verkeerde been'
Vandaag werd bekend dat chirurgen in Nederlandse ziekenhuizen nog te vaak het mes in het verkeerde lichaamsdeel zetten of zelfs de verkeerde patiŽnt opereren. Ruim 10 jaar geleden amputeerde een Nederlandse chirurg het verkeerde been van een patiŽnt. Voor het eerst vertelt hij zijn verhaal. 'Het was een verschrikkelijke fout.'
lees verder (http://www.ad.nl/ad/nl/4560/Gezond/article/detail/3628398/2014/04/04/Chirurg-Ik-amputeerde-het-verkeerde-been.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 10 april 2014, 21:56:51
https://www.youtube.com/watch?v=-UTcbKthKJ4 (https://www.youtube.com/watch?v=-UTcbKthKJ4)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 15 mei 2014, 21:57:25
Citaat van: http://www.nu.nl/politiek/3776183/kamer-wil-expertisecentrum-ziekte-van-lyme.html
Kamer wil expertisecentrum ziekte van Lyme

Wat de beste behandeling is voor de ziekte van Lyme kan de Tweede Kamer niet zeggen.  
Maar een ruime Kamermeerderheid heeft donderdag het burgerinitiatief omarmd waarin wordt gepleit voor een betere en snellere opsporing en behandeling van de ziekte van Lyme.

VVD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66 en GroenLinks schaarden zich achter de wens voor een onderzoeks- en behandelcentrum waar kennis en kunde over de ziekte worden gebundeld. Het expertisecentrum moet zorgen voor een nieuwe impuls bij de aanpak van de ziekte. lees verder (http://www.nu.nl/politiek/3776183/kamer-wil-expertisecentrum-ziekte-van-lyme.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 10 juni 2014, 07:40:32
Citaat van: RAdeR link=msg=1256226 date=1396644431
Nieuw onderzoek naar betere overlevingkansen door het koelen van slachtoffers schotwond

http://www.youtube.com/watch?v=I3jXktFMaSM (http://www.youtube.com/watch?v=I3jXktFMaSM)

Citaat van: http://www.nytimes.com/2014/06/10/health/a-chilling-medical-trial.html?hp&_r=2
Killing a Patient to Save His Life
PITTSBURGH ó Trauma patients arriving at an emergency room here after sustaining a gunshot or knife wound may find themselves enrolled in a startling medical experiment.
Surgeons will drain their blood and replace it with freezing saltwater. Without heartbeat and brain activity, the patients will be clinically dead.
And then the surgeons will try to save their lives.
Researchers at the University of Pittsburgh Medical Center have begun a clinical trial that pushes the boundaries of conventional surgery ó and, some say, medical ethics.
By inducing hypothermia and slowing metabolism in dying patients, doctors hope to buy valuable time in which to mend the victimsí wounds.
But scientists have never tried anything like this in humans, and the unconscious patients will not be able to consent to the procedure. Indeed, the medical center has been providing free bracelets to be worn by skittish citizens here who do not want to participate should they somehow wind up in the E.R. lees verder (http://www.nytimes.com/2014/06/10/health/a-chilling-medical-trial.html?hp&_r=2)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Kanarie op 10 juni 2014, 09:54:37
"... performing the procedure only on patients who arrive at the E.R. with ďcatastrophic penetrating traumaĒ and who have lost so much blood that they have gone into cardiac arrest."Dus feitelijk hebben ze een nieuw koelprotocol ontworpen voor een subgroep van de reanimatiepatiŽnten. Ik ben benieuwd naar de resultaten.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 18 juni 2014, 15:44:57
Citaat van: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa0707427#t=article
Cardiovascular Events during World Cup Soccer

Events that induce environmental stress in a large number of people in defined areas ó such as earthquakes, war, and sporting events ó may increase the risk of cardiovascular events.1-3 Reports of the association between soccer matches and rates of illness or death from cardiac causes have been controversial.4-9

The Fťdťration Internationale de Football Association (FIFA) World Cup was held in Germany from June 9 to July 9, 2006. It provided the opportunity to investigate the relation of emotional stress, experienced simultaneously in a predefined population during the soccer matches, and cardiovascular events, as prospectively assessed by experienced emergency medicine physicians. We hypothesized that in a country such as Germany ó where soccer is particularly popular ó World Cup matches involving the national team might be a trigger strong enough to cause an increase in the incidence of cardiac emergencies.

Ik had hier al eerder van gehoord. Het viel me op dat tijdens de vorige wedstrijd er op de p2000 monitor landelijk gezien redelijk veel alarmeringen voor A1-vervoer waren. Maar goed dat is slechts een idee wat ik niet verder onderzocht heb. Maar er lijkt dus wel degelijk een relatie te zijn.
Zijn er ambulancediensten die met het oog op dit risico extra wagens in dienst hebben vanavond?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: honderd op 24 juni 2014, 16:38:42
Honderden kankerpatiŽnten niet goed bestraald in Maastricht
Citaat van: http://www.l1.nl/nieuws/259745-honderden-kankerpati%C3%ABnten-niet-goed-bestraald-maastricht
Honderden kankerpatiŽnten niet goed bestraald in Maastricht
Bijna 350 vrouwen met baarmoederkanker hebben sinds 1995 mogelijk een te lage dosis straling gekregen in de Maastrichtse Maastro Clinic.
Dat heeft de kliniek dinsdagmiddag bekend gemaakt.

Apparatuur
Het gaat om patiŽnten die inwendig bestraald zijn. De bestralingsapparatuur was volgens de kliniek niet goed afgesteld. Het medisch bedrijf is erg geschrokken van het nieuws en heeft alle patiŽnten inmiddels geÔnformeerd en zijn excuses aangeboden. Ook is de Inspectie voor de Gezondheidszorg op de hoogte gebracht. Bijna 100 patiŽnten die de afgelopen vier jaar zijn behandeld en mogelijk te weinig bestraald zijn, worden de komende tijd extra gecontroleerd. Alle andere gevallen zijn ouder dan vier jaar en zij lopen geen risico meer, zegt de kliniek.

Terugkeer kanker
Inwendige bestraling vindt plaats na een operatie. Het gaat om de zogeheten brachytherapie. Deze vorm van bestraling wordt na een operatie voor baarmoederhalskanker in sommige gevallen verricht als aanvullende behandeling. Het moet de terugkeer van kanker op de plaats van de operatie te verkleinen. Als de kanker wel op die plek terugkeert, gebeurt dat doorgaans binnen drie tot vier jaar. Dat is ook de reden dat de bijna 350 patiŽnten die langer dan 4 jaar geleden onjuiste brachytherapie hebben gehad, niet worden teruggeroepen voor controle. Volgens Maastro Clinic is de te lage dosis straling tijdens deze behandeling niet van invloed op de kans op uiteindelijke genezing. De afwijking in de bestraling kwam onlangs aan het licht, toen nieuwe apparatuur in gebruik werd genomen.

Inspectie
De Inspectie voor de Gezondheidszorg bevestigt de melding van de Maastro Clinic en zegt de zaak in onderzoek te hebben.

Ik had toch eigenlijk gehoopt dat er vaker controle was op de afstelling & doseringen van bestralingsapparatuur. Is er geen bepaalde standaard voor? Een soort APK voor ziekenhuisapparatuur?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Vigilant op 24 juni 2014, 18:09:07
Brachytherapie maakt gebruik van radioactief geladen staafjes van enkele millimeters die in het lichaam geplaatst worden. Ik weet niet in hoeverre dit al dat niet aangeleverd wordt door een externe leverancier of niet. Controle ervan is best wel streng. Wanneer een patiŽnt die brachytherapie volgt zijn kamer verlaat wordt er voordat de kamer opnieuw betrokken wordt gecontroleerd met een geigerteller.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: honderd op 24 juni 2014, 18:29:21
Citaat van: Crepusculum link=msg=1279584 date=1403626147
Brachytherapie maakt gebruik van radioactief geladen staafjes van enkele millimeters die in het lichaam geplaatst worden. Ik weet niet in hoeverre dit al dat niet aangeleverd wordt door een externe leverancier of niet. Controle ervan is best wel streng. Wanneer een patiŽnt die brachytherapie volgt zijn kamer verlaat wordt er voordat de kamer opnieuw betrokken wordt gecontroleerd met een geigerteller.

Hebben deze patiŽnten ook aparte toiletten/douches ivm de mogelijkheid van radioactiviteit van urine/ontlasting? Of zit het bezoek ook op diezelfde toiletten?

Met "APK" doel ik meer op de controle van nauwkeurigheden/afwijkingen van apparatuur in ziekenhuizen, of een soort calibratie van deze apparatuur? Iets wat in mijn ogen heel belangrijk is.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Vigilant op 24 juni 2014, 20:42:00
Citaat van: rens link=msg=1279593 date=1403627361
Hebben deze patiŽnten ook aparte toiletten/douches ivm de mogelijkheid van radioactiviteit van urine/ontlasting? Of zit het bezoek ook op diezelfde toiletten?

Met "APK" doel ik meer op de controle van nauwkeurigheden/afwijkingen van apparatuur in ziekenhuizen, of een soort calibratie van deze apparatuur? Iets wat in mijn ogen heel belangrijk is.

In de regel 1 persoonskamer met eigen sanitair. Toch in het zh wat ik ken.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 25 juni 2014, 22:16:39
Citaat van: http://www.who.int/dg/speeches/2014/amr-conference/en/
WHO Director-General addresses ministerial conference on antimicrobial resistance
Dr Margaret Chan, Director-General of the World Health Organization

Opening remarks at the Ministerial Conference on Antimicrobial Resistance: Joining forces for future health
The Hague, Netherlands
25 June 2014

Honourable ministers, the Directors-General of FAO and OIE, the European Commissioner, ladies and gentlemen,

I thank the government of the Netherlands, and in particular Ministers Schippers and Dijksma, for co-hosting this event with WHO. The world has much to learn from this country.

Since 2009, the Netherlands has reduced the use of antimicrobials in animal husbandry by more than half. In human medicine, the Scandinavian countries and the Netherlands have the strictest policies governing the prescribing of antimicrobials. And they have the lowest rates of drug resistance.

We need these encouraging success stories. I am sure that the European Commissioner will have some more good trends to report. WHO has been warning the world about the threat from antimicrobial resistance for more than two decades.

Already in 1994, scientists convened by WHO described the rise of antimicrobial resistance as an alarming crisis calling for urgent measures.

A typical pattern has emerged. A report is issued. The media respond with sensational coverage. Politicians give speeches and offer quotes that further underscore the high level of alarm. But then nothing much happens worldwide. Dangerous practices continue. The consequences spread. And the problem gets worse.

These reports have documented trends, explained contributing factors, and issued detailed policy advice targeted at multiple audiences, from consumers, prescribers, and medical schools, to regulatory authorities, veterinary services, and pharmaceutical companies. This has not been enough to provoke real worldwide change.

Our most recent report, issued this past April, was the most alarming yet. Drugs that were once lifesavers are now worthless. Hospitals have become hotbeds for the transmission of highly resistant superbugs, increasing the risk that hospitals kill rather than heal. For a growing number of serious infections, doctors are empty-handed. The rise of resistance has vastly outpaced the development of replacement drugs.

Antimicrobial resistance is not a future threat looming on the horizon. It is here, right now, and the consequences are devastating.

Here is the central question. How bad will things have to get before the recommendations we have been making for decades are finally acted upon? How much more evidence do we need?

In the midst of deeply alarming trends, I see some positive signs.

The May World Health Assembly adopted a resolution asking WHO to develop a draft global action plan to combat antimicrobial resistance. The resolution specifically asked WHO to collaborate with FAO and OIE in a multisectoral approach that brings together human health, animal health, and agriculture.

This meeting is being held to give WHO expert guidance as we develop this dimension of the draft action plan. Tripartite collaboration between FAO, OIE, and WHO is well-established, productive, and innovative, offering a solid foundation for joint work on the action plan.

Two ominous trends provide additional incentives to take urgent and sweeping action.

First, as incomes rise in the developing world, the use of antibiotics soars, fuelled by unregulated sales and ready access on open markets.

Second, as incomes rise, the demand for meat likewise soars. According to FAO data, per capita consumption of meat in developing countries has more than tripled since 1960. Over the same period, meat production in East and South-East Asia increased more than 100-fold.

In other words, economic progress, the very goal of so many development initiatives, means increased demand for meat, increased farming of animals, and an increased potential for the misuse of antimicrobials.

Some analysts have compared the threat of antimicrobial resistance with the threat from climate change. Both are already here. Both are caused by human activities. And both are global threats that demand global solutions, including solutions to problems that are caused by entrenched industry practices.

Ladies and gentlemen,

As in human medicine, veterinary services depend on safe and effective antibiotics to treat sick animals. The focus of concern is the routine use of antibiotics in food-producing animals in very large quantities, especially for growth promotion and for prophylaxis when animals are crowded together under unsanitary conditions.

This concern was formally recognized in 2003 by a scientific assessment jointly convened by FAO, OIE, and WHO. The assessment found ďclear evidenceĒ of adverse consequences for human health, including the transmission of resistant bacteria to humans through food.

The consequences were judged particularly severe when pathogens in animals developed resistance to medicines that are critically important for human health.

One outcome was the first WHO list of Critically important antimicrobials for use in human medicine, issued in 2005. These lists are regularly revised to guide the development of risk management strategies for the use of antibiotics in food-producing animals.

The list is now complemented by an OIE list of antimicrobial agents of veterinary importance, which recommends the restricted use of certain agents.

The challenge now is to move from recommended measures and instruments like these lists to implementation, to real and urgent action at global as well as national level.

To stop or reverse some extremely dangerous trends, difficult policy issues need to be addressed.

Our three agencies face similar challenges, including poor surveillance in the health and animal sectors, weak laboratory support and, above all, the almost total absence of regulatory capacity in many countries.

Financial and other incentives undermine the responsible and prudent use of antimicrobials. These agents can be purchased over the Internet, adding to the challenges. In many developing countries, doctors look to pharmaceutical companies as their principal source of prescribing information.

The intensely competitive meat industry is driven to produce ever higher quantities at ever lower prices. Hospitals, even in the richest countries, fail to follow good practices for infection control, including things so basic as hand hygiene.

These are some of the issues that need to be addressed as we jointly develop the global action plan to combat antimicrobial resistance.

Thank you.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: sylvester1986 op 5 juli 2014, 11:56:15
'Euthanasieregeling moet ook gelden voor kinderen'
Citaat
Als jonge kinderen heel erg lijden en als er geen mogelijkheden zijn om hun lijden te verlichten, moeten artsen de mogelijkheid hebben om een einde te maken aan hun leven. Daarvoor pleit professor Eduard Verhagen, kinderarts van het Universitair Medisch Centrum Groningen, in Nieuwsuur.
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3684227/2014/07/05/Euthanasieregeling-moet-ook-gelden-voor-kinderen.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3684227/2014/07/05/Euthanasieregeling-moet-ook-gelden-voor-kinderen.dhtml)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 5 juli 2014, 13:54:22

Paul Lieverse @paullieverse
anesthesioloog-pijnspecialist | slaapverwekkend zonder saai te zijn | voorzitter CMF Nederland (Christian Medical Fellowship)
LevensbeŽindiging bij kinderen. Zie ook bit.ly/19VYumu (http://bit.ly/19VYumu) door @TheoBoer en #DickMul in @NedDagbl #euthanasie #kinderen
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: thetwin84 op 15 juli 2014, 13:58:34
Niet goed wetende of het hier goed staat:

Vind het nogal zorgwekkend dat spelers met (blijkbaar) hersenletsel weer het veld in word gekieperd...
Wat is jullie mening hierover?

bron: http://www.nu.nl/sport/3828506/duitser-kramer-kan-zich-eerste-helft-wk-finale-niet-herinneren.html (http://www.nu.nl/sport/3828506/duitser-kramer-kan-zich-eerste-helft-wk-finale-niet-herinneren.html)

Citaat
Duitser Kramer kan zich eerste helft WK-finale niet herinneren
Christoph Kramer kan zich niets meer herinneren van zijn optreden in de WK-finale tegen ArgentiniŽ. De Duitse middenvelder kwam zondag in de twintigste minuut hard in botsing met Ezequiel Garay.
Duitser Kramer kan zich eerste helft WK-finale niet herinneren
Foto:  Hollandse Hoogte
"Ik weet niet veel meer van de wedstrijd. Van de eerste helft zelfs niets meer. Ik dacht dat ik gelijk van het veld afging na de botsing", vertelt Kramer aan Die Welt.
"Hoe ik uiteindelijk in de kleedkamer ben gekomen weet ik niet. In mijn hoofd begon de wedstrijd pas in de tweede helft."
Kramer, die zijn vijfde interland speelde, moest zich acht minuten na de botsing alsnog laten vervangen. De speler van Borussia MŲnchengladbach werd vervangen door Andrť SchŁrrle.
Het was het tweede incident op dit WK waarbij een speler doorspeelde met een hersenschudding. Eerder ging ook de Uruguyaan Alvaro Pereira terug het veld in nadat hij knock-out was gegaan op het veld.
De spelersvakbond FIFPro beschuldigt de FIFA ervan de spelers niet te beschermen bij blessures aan het hoofd.
FIFPro overweegt om in de toekomst onafhankelijke dokters in te schakelen tijdens toernooien onder auspiciŽn van de FIFA.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: zwelgje op 15 juli 2014, 14:44:14
Citaat van: thetwin84 link=msg=1283697 date=1405425514
Vind het nogal zorgwekkend dat spelers met (blijkbaar) hersenletsel weer het veld in word gekieperd...
Wat is jullie mening hierover?

Dit baart mij al langer zorgen.
In mijn ogen kan je zulke beslissingen ook niet aan de speler overlaten, die zal bijna altijd verder willen spelen. Hierbij helpen de spelregels ook niet. Omdat er niet doorlopend gewisseld kan worden, wordt er ook geen tijd genomen om een goede diagnose te stellen, "Probeer het maar en dan zien we wel."
En dan heeft een speler bij een Nationaal Elftal nog geluk, want bij clubteams komt in dit soort gevallen lang niet altijd een arts in het veld....

Bij American Football in de VS is hersenletsel al jaren een discussie, en zelfs onderwerp van rechtszaken door oud-spelers en vakbonden.
Daar is bij de profs (NFL) nu een protocol dat een speler die zo geraakt is dat er hersenletsel op kan treden, van het veld moet. De teamarts is dan verplicht om een protocol door te lopen om te kijken of de speler nog verder kan spelen. Daar wisselt men wel doorlopend, dus kan men dit ook makkelijker doen.
Deze policy is nog steeds omstreden, zeker van wetenschappelijke kant is er kritiek dat het onvoldoende is. Ik geef het alleen maar aan als voorbeeld van een sport waar men ook met dit soort vraagstukken worstelt.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 21 juli 2014, 09:08:17
Citaat van: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1203439
Ruzie in Diakonessenhuis Utrecht over veiligheid patiŽnten
UTRECHT - Directie en medisch specialisten van het Diakonessenhuis in Utrecht liggen met elkaar overhoop over de veiligheid van patiŽnten. De NOS meldt dat er de afgelopen twee jaar 25 tot 30 calamiteiten bekend zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die wil dat het ziekenhuis een extern onderzoek laat doen naar wat er mis is. lees verder (http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1203439)
Titel: Medische achtergrond info CO intoxicatie
Bericht door: RAdeR op 27 augustus 2014, 08:12:24
Dr. Thom over Carbon Monoxide Pathophysiology
http://www.youtube.com/watch?v=oRSJGD6hs3I#t=130 (http://www.youtube.com/watch?v=oRSJGD6hs3I#t=130)

zie ook http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=20182.0 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=20182.0)
Titel: Vakbonden slaan alarm over angstcultuur Catherina ziekenhuis
Bericht door: DiNozzo op 30 augustus 2014, 05:05:12
Citaat van: http://s.vk.nl/3729708
De angstcultuur in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven neemt 'ongezonde vormen' aan. Onder artsen en verpleegkundigen heerst een hoge mate van onvrede en binnen het ziekenhuis wordt slecht en verkeerd gecommuniceerd.
[...]
De vakbonden slaan alarm nadat het Catharina Ziekenhuis geheime filmopnamen maakte van het eigen personeel en daar bovendien over loog. Met de opnamen wilde het ziekenhuis aantonen dat sommige artsen en verpleegkundigen zich niet aan de hygiŽneregels houden.

Zembla
De beelden werden uitgezonden op een personeelsbijeenkomst. Daar speldde het ziekenhuis de werknemers op de mouw dat de opnamen waren gemaakt door Zembla. Na telefoontjes naar de redactie van het televisieprogramma kwam de leugen uit. Pas na een week biechtte de leiding van het Catharina Ziekenhuis het hele verhaal op, tot woede van veel medici.
[...]
Het Catharina Ziekenhuis raakte eerder in opspraak toen bestuursvoorzitter Piet Batenburg een volledige maatschap van dermatologen ontsloeg zonder dat sprake was van medisch falen en hen valselijk beschuldigde van fraude. Later dwong de rechter hem 1 miljoen schadevergoeding aan de dermatologen te betalen en zijn beschuldigingen te rectificeren.
[...]
Kort lontje
Bestuursvoorzitter Batenburg wordt door vakblad Medisch Contact beschreven als een 'emotionele man met een kort lontje'. Hij staat bekend als een iemand die er niet voor terugdeinst rechtszaken aan te spannen en onderzoeken te laten doen naar zijn eigen dokters. 'Piet Batenburg lijkt het idee te hebben boven de wet te staan', zegt Riepe. 'Ik heb het soms grappend over Piet Poetin. Dat zegt denk ik genoeg.'

Eerder ontsloeg Batenburg een klokkenluider die aan de kaak stelde hoe een internist jarenlang te veel declareerde bij de verzekeraar. De ontslagen dermatologen beschreven vorig jaar in een interview de cultuur die Batenburg had gezaaid: 'In het ziekenhuis staat iedereen inmiddels stijf van angst', aldus dermatoloog Gertruud Krekels.

Meer in de bron.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 31 augustus 2014, 01:42:02
Ik hoop dat de carriere van dhr Batenburg niet echt bestand is tegen dit soort zelf veroorzaakt wanbeleid.
Titel: Bloedafname met behulp van infraroodscanner
Bericht door: RAdeR op 3 november 2014, 08:54:00
Een filmpje uit AustraliŽ. De techniek is al langer bekend. In UMC zag ik een paar jaar geleden al een demo van deze techniek. Wordt het al ergens toegepast?
http://www.youtube.com/watch?v=OlsohMj_IVA#t=26 (http://www.youtube.com/watch?v=OlsohMj_IVA#t=26)

http://www.sciencealert.com.au/news/20143010-26427.html#.VFThzkQFnwo.twitter (http://www.sciencealert.com.au/news/20143010-26427.html#.VFThzkQFnwo.twitter)
Titel: Pleidooi voor open thorax compressie bij reanimatie
Bericht door: RAdeR op 3 november 2014, 10:35:12
Citaat van: http://www.wjes.org/content/pdf/1749-7922-9-54.pdf
Abstract
Since the popularisation of closed chest cardiac compressions in the 1960s, open chest compressions in non-traumatic cardiac arrest have become a largely forgotten art. Today, open chest compressions are only rarely performed outside operating theatres. Early defibrillation and high quality closed chest compressions is the dominating gold standard for the layman on the street as well as for the resuscitati
on specialist. In this paper we argue that the concept of open chest direct cardiac compressions in non-traumatic cardiac arrest should be revisited and that it might be due for a revival. Numerous studies demonstrate how open chest cardiac compressions are superior to closed chest compressions in regards to physiological parameters and outcomes. Thus, by incorporating resuscitative thoracotomies
and open chest compressions in our algorithms for non-traumatic cardiac arrest we may improve outcomes.

Keywords: Resuscitation, Cardiac arrest, Open chest cardiac compressions, Thoracotomy, Non-traumatic, CPR

klik hier (http://www.wjes.org/content/pdf/1749-7922-9-54.pdf) voor het hele artikel
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 4 november 2014, 14:18:24
Voor de geÔnteresseerden onder ons meer info over dit overwerp:
http://download.springer.com/static/pdf/213/art%253A10.1007%252Fs00268-014-2829-z.pdf?auth66=1415106749_004a77e72b7c78750067f85742afa8e3&ext=.pdf (http://download.springer.com/static/pdf/213/art%253A10.1007%252Fs00268-014-2829-z.pdf?auth66=1415106749_004a77e72b7c78750067f85742afa8e3&ext=.pdf)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Hulpverleningsforum op 6 november 2014, 19:45:29
Enkele berichten verplaatst naar http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=76610 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=76610)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 29 november 2014, 20:18:17
Feiten en fabels over traumatische reanimatie

https://www.youtube.com/watch?v=9x-0QlNmxT0 (https://www.youtube.com/watch?v=9x-0QlNmxT0)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 16 december 2014, 21:14:28
https://www.youtube.com/watch?v=VwnVwO5yoz4#t=131 (https://www.youtube.com/watch?v=VwnVwO5yoz4#t=131)
Titel: Amerikaanse staat dwingt tiener tot chemotherapie
Bericht door: sylvester1986 op 6 januari 2015, 17:03:43
 98uiye
http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23524270/__Staat_dwingt_tiener_tot_chemo__.html (http://www.telegraaf.nl/gezondheid/23524270/__Staat_dwingt_tiener_tot_chemo__.html)
Titel: Miljoen mensen in Zuid-Amerika besmet met chikungunya-virus
Bericht door: Live op 14 januari 2015, 20:39:48
https://www.youtube.com/watch?v=c_xbZ6KRSKU (https://www.youtube.com/watch?v=c_xbZ6KRSKU)
Zoomin.TV Nederland
Gepubliceerd op 13 jan. 2015
Citaat
Ruim een miljoen mensen in Zuid-Amerika zijn besmet met het chikungunya-virus. De ziekte wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt hoge koorts en gewrichtspijn. Tot nu toe is er nog geen vaccin.
Titel: Aantal ziekenhuisopname ouderen tijdens hittegolf minder groot dan gedacht
Bericht door: RAdeR op 15 januari 2015, 09:23:59
Citaat van: https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/patronen-hittegolf-ontrafeld
Patronen hittegolf ontrafeld
Tijdens een hittegolf lopen ouderen een hoger risico om in het ziekenhuis te belanden met problemen veroorzaakt door ondervulling. Het absolute aantal extra opnamen valt echter mee, zo blijkt uit een grote Amerikaanse studie in JAMA (2014;312:2659-67) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25536257).
lees verder (https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/patronen-hittegolf-ontrafeld)
Titel: Podcast thoraxtrauma
Bericht door: RAdeR op 28 januari 2015, 08:29:36
Citaat van: http://www.cemfoamed.co.uk/portfolio/ltc-podcast-1-chest-trauma/
LTC Podcast 1 Ė Chest Trauma
In the first of my official LTC podcasts recorded live at the conference I interview Mr Doug West, Consultant Thoracic Surgeon at Bristol Royal Infirmary. During this interview we discuss his talk on surgical fixation of flail chests, finger thoracostomy, and the potential dangers of chest drains Ė yes, complications happen, and when they do, they can be bad Ė always proceed with caution!
For those who would like to review the literature yourselves Iíve included references below with links to the NICE guidelines for chest fixation and the references for those. lees/luister verder (http://www.cemfoamed.co.uk/portfolio/ltc-podcast-1-chest-trauma/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 25 februari 2015, 21:47:00
https://www.youtube.com/watch?v=Ft4RsiSuBEM#t=50 (https://www.youtube.com/watch?v=Ft4RsiSuBEM#t=50)
Titel: Relatie tussen hartstilstand en cognitieve functies
Bericht door: RAdeR op 22 april 2015, 12:59:48
Citaat van: http://www.nu.nl/gezondheid/4034154/vaak-cognitieve-problemen-hartstilstand.html
Vaak cognitieve problemen na hartstilstand
De helft van de patiŽnten die een hartstilstand overleven, ervaart daarna problemen met hun cognitieve functies, zoals het geheugen. lees verder (http://www.nu.nl/gezondheid/4034154/vaak-cognitieve-problemen-hartstilstand.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: p2Elst op 5 mei 2015, 10:29:03
Citaat
Interpol waarschuwt: gevaarlijke dieetpil in omloop
DNP staat bekend als middel dat helpt bij snel gewichtsverlies. Het middel is levensgevaarlijk: er zouden de afgelopen jaren al meerdere slachtoffers gevallen onder gebruikers.

Lees verder op: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/interpol-waarschuwt-gevaarlijke-dieetpil-omloop (http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/interpol-waarschuwt-gevaarlijke-dieetpil-omloop)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 13 mei 2015, 12:05:34
Lesje blast verwondingen in 5 minuten.
https://www.youtube.com/watch?v=4Q208UposjQ (https://www.youtube.com/watch?v=4Q208UposjQ)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: p2Elst op 14 mei 2015, 20:35:57
Citaat
Dermatologen willen stop verkoop zonnebank
De artsen luiden de noodklok omdat het aantal gevallen van huidkanker snel toeneemt.
Lees verder op: http://www.nu.nl/gezondheid/4049328/dermatologen-willen-stop-verkoop-zonnebank.html (http://www.nu.nl/gezondheid/4049328/dermatologen-willen-stop-verkoop-zonnebank.html)
Titel: Alle informatie die je nog niet wist over een ICD
Bericht door: RAdeR op 26 mei 2015, 15:00:21
Alle informatie die je nog niet wist over een ICD

https://www.youtube.com/watch?t=35&v=ERm7wg4rbRM (https://www.youtube.com/watch?t=35&v=ERm7wg4rbRM)
Titel: Na 24 uur lekker onder de douche met chirurgische - of traumatische wonden
Bericht door: oma op 6 augustus 2015, 18:05:26
I love to hate dogma. And thereís probably nothing in surgery more sacred and more ingrained than how to take care of a wound. Everybody knows that you have to keep surgical or traumatic wounds dry, and that once you can get them wet, showers are good at baths are bad. Right?

http://regionstraumapro.com/post/126012515265 (http://www.hulpverleningsforum.nl/post/126012515265)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Job45 op 6 augustus 2015, 18:17:14
Bovenstaande url werkt niet (bij mij), onderstaande wel als het goed is.
http://regionstraumapro.com/post/126012515265 (http://regionstraumapro.com/post/126012515265)
Titel: UK: Draf Clinical Guidline Major Trauma: assessment and initial management
Bericht door: oma op 7 augustus 2015, 10:36:43
Draft Clinical Guideline Major trauma: assessment and initial management - Augustus 2015

https://www.nice.org.uk/guidance/gid-cgwave0641/resources/major-trauma-full-guideline2 (https://www.nice.org.uk/guidance/gid-cgwave0641/resources/major-trauma-full-guideline2)
Titel: The effectiveness of a 'Code Red' transfusion request policy initiated by pre-hospital physicians
Bericht door: oma op 7 augustus 2015, 19:08:06
* Systolic BP <90
* Poor response initial fluid resuscitation
* Suspected active hemorrhage

The effectiveness of a 'Code Red' transfusion request policy initiated by pre-hospital physicians (http://www.hulpverleningsforum.nl/pubmed/26239421)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 14 augustus 2015, 08:56:29
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=obiARnsKUAo#)

De Sloveense operazanger Ambroz Bajec-Lapajne heeft een filmpje op YouTube gezet waarop te horen is dat hij tijdens een hersenoperatie (verwijderen tumor) Gute Nacht van Schubert zingt.
Een en ander op advies van de chirurg, zodat hij kon merken of het spraakcentrum niet beschadigd werd.
Titel: Video: Workshop prehospitale perimortem keizersnede (Sydney HEMS)
Bericht door: oma op 18 augustus 2015, 10:36:32
https://www.youtube.com/watch?v=0BMOIogIVJA (https://www.youtube.com/watch?v=0BMOIogIVJA)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 27 augustus 2015, 13:47:12
Citaat van: 024 link=msg=1149292 date=1365594519
Jongere generaties doen het qua gezondheid alsmaar slechter dan hun voorgangers. Bij de meeste jongere 10-jaars generatie komt mťťr overgewicht, obesitas, diabetes en hoge bloeddruk voor dan bij voorgaande generaties. Daardoor zal met name het aantal mensen met obesitas onder volwassenen steeds hoger worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM (Doetinchem Cohort Studie), in samenwerking met het UMC Utrecht.

In deze grote cohort-studie is gekeken naar de prevalentie van metabole risicofactoren onder volwassenen van verschillende í10-jaars generatiesí. In deze studie zijn vier í10-jaars generatiesí 16 jaar lang gevolgd. Ze waren 20-29 (twintigers), 30-39 (dertiger), 40-49 (veertigers) en 50-59 jaar (vijftigers) oud bij aanvang van de studie in 1987-1991. Het doel was om vast te stellen of een generatie, op dezelfde leeftijd, een ander risicoprofiel had vergeleken met een generatie die 10 jaar eerder was geboren (een generatieverschil). De European Journal of Preventive Cardiology publiceert vandaag over dit onderzoek.

De toename van overgewicht en obesitas in iedere jongere generatie, leidt tot een grotere levenslange blootstelling aan overgewicht. Dit brengt een groter risico op met name diabetes met zich mee. Het onderstreept het belang in te zetten op het voorkomen van overgewicht, door voldoende bewegen en een gezonde voeding, op jonge leeftijd.

Wat Nederland nog te wachten staat als we het tij niet keren;

Een land waar 40% van de populatie obesistas heeft, 20% ook diabeet is en 40% pre-diabeet. 75% van diabeten onder 45 jaar. Maagverkleiningsoperaties vanaf 12 jaar. Gemiddelde leeftijd mensen met beroerte: 44 jaar.

Oorzaak: Fast food en te weinig lichaamsbeweging.

Een reportage van BBC-Arabic (27 minuten - Engels gesproken/Engelstalige ondertiteling)

https://www.youtube.com/watch?v=nu--_ai9w9w (https://www.youtube.com/watch?v=nu--_ai9w9w)
Titel: Verdrinking en onderdompeling veroorzaakt door val of sprong van brandende waterski's
Bericht door: oma op 29 augustus 2015, 19:22:46
Voor mensen die zich vervelen: ICD -10 is een internationaal gehanteerde lijst van ziekten, bedacht door de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Een Amerikaanse chirurg is door deze lange lijst gaan spitten en tikt er soms een aardig stukje over op zijn blog.

Citaat
ICD-10 V9027XA - Drowning and submersion due to falling or jumping from burning water-skis, initial encounter"

ICD-10 V97.33XS - Sucked into jet engine, sequela.

http://skepticalscalpel.blogspot.nl/2011/09/icd-10-codes-v9733xs-sucked-into-jet.html (http://skepticalscalpel.blogspot.nl/2011/09/icd-10-codes-v9733xs-sucked-into-jet.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 29 augustus 2015, 19:38:45
Meer info over ICD en deze lijst van ruim waarvan ruim 40.0000 codes daarvan die in NL-ziekenhuizen gebruikt worden.
http://www.rivm.nl/who-fic/ICD.htm (http://www.rivm.nl/who-fic/ICD.htm)

Voor iedere declaratie bij de zorgverzekeraar zal de specialist in het ziekenhuis er 1 uit de lijst moeten kiezen.  ;)
Titel: Wat levert de duurste gezondheidszorg van Europa ons op?
Bericht door: oma op 30 augustus 2015, 10:21:01
Citaat
Nederland heeft, uitgedrukt in euroís per hoofd van de bevolking, de op twee na duurste gezondheidszorg van Europa, en zelfs de allerduurste als we de uitgaven uitdrukken in percentage van het nationaal inkomen.

De directe oorzaak hiervan is gemakkelijk aan te wijzen: sinds de millenniumwisseling zijn de uitgaven aan gezondheidszorg in Nederland sterk gestegen, veel sterker dan in andere West-Europese landen. Wat deze kostenexplosie ons aan gezondheidswinst heeft opgeleverd is echter veel minder duidelijk.

https://www.ntvg.nl/artikelen/wat-levert-de-duurste-gezondheidszorg-van-europa-ons-op/volledig (https://www.ntvg.nl/artikelen/wat-levert-de-duurste-gezondheidszorg-van-europa-ons-op/volledig)
Titel: Re: Wat levert de duurste gezondheidszorg van Europa ons op?
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 30 augustus 2015, 18:21:06
Citaat van: Oma link=msg=1369574 date=1440922861
https://www.ntvg.nl/artikelen/wat-levert-de-duurste-gezondheidszorg-van-europa-ons-op/volledig (https://www.ntvg.nl/artikelen/wat-levert-de-duurste-gezondheidszorg-van-europa-ons-op/volledig)

Preventie daar wordt al jaren het meeste op bezuinigd met name omdat het voor de dasmes en herene managers niet inzichtelijk is wat er wordt voorkomen aan ellende, dus schrappen ze het maar als onduidelijke kostenpost..

tel uit je winst/verlies...  :o +  :-\ =  :'(
Titel: CPR for out-of-hospital cardiac arrest should be conducted for at least 35 minutes
Bericht door: oma op 31 augustus 2015, 09:57:10
http://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Last-5-years/CPR-for-out-of-hospital-cardiac-arrest-should-be-conducted-for-at-least-35-minutes (http://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Last-5-years/CPR-for-out-of-hospital-cardiac-arrest-should-be-conducted-for-at-least-35-minutes)
Titel: Re: CPR for out-of-hospital cardiac arrest should be conducted for at least 35 minutes
Bericht door: CM op 31 augustus 2015, 17:24:34
Citaat van: Oma link=msg=1369764 date=1441007830
http://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Last-5-years/CPR-for-out-of-hospital-cardiac-arrest-should-be-conducted-for-at-least-35-minutes (http://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Last-5-years/CPR-for-out-of-hospital-cardiac-arrest-should-be-conducted-for-at-least-35-minutes)

Interessant, LPA 8 schrijft voor dat we vervoeren bij persisterende VF. In de meeste gevallen zal een team pas na c. 30 minuten vertrekken. Is dat dan een geval van zinloos handelen? Persoonlijk heb ik nog nooit iemand weer zien opstaan van persisterende VF. De overlevers zijn de patienten waar wij (of een AED) heel snel bij zijn.
Titel: Re: CPR for out-of-hospital cardiac arrest should be conducted for at least 35 minutes
Bericht door: oma op 31 augustus 2015, 18:46:58
Citaat van: CM link=msg=1369864 date=1441034674
Interessant, LPA 8 schrijft voor dat we vervoeren bij persisterende VF. In de meeste gevallen zal een team pas na c. 30 minuten vertrekken. Is dat dan een geval van zinloos handelen? Persoonlijk heb ik nog nooit iemand weer zien opstaan van persisterende VF. De overlevers zijn de patienten waar wij (of een AED) heel snel bij zijn.

Na 30 minuten je patient met laken over de neus vervoeren is toch geen zinloos handelen.

Overlevers zonder schade aan brein zijn vooral de mensen die door omstanders (dus niet door mensen die uitrukken met AED) direct aan de AED worden gehangen. Ik noem dat ook geen succesvolle reanimatie maar simpel ritmeherstel.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: CM op 31 augustus 2015, 19:22:43
Simpel ritmeherstel is idd. van toepassing. Je ziet in toenemende mate ook AED's hangen. Iets wat ik persoonlijk erg toejuich. Dat is, denk ik, volstrekt logisch..
Titel: ATLANTIC trial failed to show that prehospital ticagrelor improved ST resolution or TIMI flow prePCI
Bericht door: oma op 31 augustus 2015, 22:02:19
http://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2014/09/01/07/23/atlantic (http://www.acc.org/latest-in-cardiology/clinical-trials/2014/09/01/07/23/atlantic)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 1 september 2015, 09:10:00
Video van Kingston Police met dr. Marius Rehn, anesthesioloog/intensivist, van London Air Ambulance

https://www.youtube.com/watch?v=DjNpJvcgLYo (https://www.youtube.com/watch?v=DjNpJvcgLYo)
Titel: Industrial (pilot) production of red blood cells in-vitro
Bericht door: oma op 12 september 2015, 10:51:36
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi60.tinypic.com%2F23vf2qh.jpg&hash=b626d547b172756fd76e698cd2b7620b)

http://novosang.co.uk/ (http://novosang.co.uk/)
Titel: Bubonic plague reported in Michigan
Bericht door: oma op 15 september 2015, 14:35:44
http://edition.cnn.com/2015/09/14/health/michigan-plague/index.html (http://edition.cnn.com/2015/09/14/health/michigan-plague/index.html)
Titel: Indian capital faces worst-ever dengue outbreak, death toll reaches 11
Bericht door: oma op 16 september 2015, 12:47:12
http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Present-dengue-less-fatal-its-not-epidemic-IMA/articleshow/48981783.cms (http://timesofindia.indiatimes.com/home/science/Present-dengue-less-fatal-its-not-epidemic-IMA/articleshow/48981783.cms)
Titel: 10,000 cases of Dengue Fever in Southern Taiwan
Bericht door: oma op 16 september 2015, 16:41:50
http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/09/15/taiwan-dengue-fever-tourism-cases/ (http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2015/09/15/taiwan-dengue-fever-tourism-cases/)
Titel: Nu: gratis live-stream: Trauma Education: The Next Generation
Bericht door: oma op 17 september 2015, 15:23:15
http://livestream.com/accounts/3687220/events/4331857 (http://livestream.com/accounts/3687220/events/4331857)

http://www.tetng.org/ (http://www.tetng.org/)
Titel: 610kg boy loses 490kg in two years
Bericht door: oma op 17 september 2015, 16:55:24
http://www.emirates247.com/news/region/610kg-boy-loses-490kg-in-two-years-2015-09-17-1.603900 (http://www.emirates247.com/news/region/610kg-boy-loses-490kg-in-two-years-2015-09-17-1.603900)

2 jaar oude video met deze man in de hoofdrol:

https://www.youtube.com/watch?v=fvHlSb6G4Vg (https://www.youtube.com/watch?v=fvHlSb6G4Vg)
Titel: A feasibility and simulation study of dual-intraosseous needles into a single humerus
Bericht door: oma op 21 september 2015, 07:23:12
Double-barrelled resuscitation: A feasibility and simulation study of dual-intraosseous needles into a single humerus
Matthew J Douma, Gurpaul S Bara, Domhnall O'Dochartaigh, Peter G Brindley
Injury 2015 September 11 doi:10.1016/j.injury.2015.08.029


http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020138315005045 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020138315005045)
Titel: Smoking, alcohol, obesity tar Europe's bill of health: WHO
Bericht door: oma op 23 september 2015, 14:52:01
http://www.gulf-times.com/uk-europe/183/details/456119/smoking,-alcohol,-obesity-tar-europe's-bill-of-health:-who (http://www.gulf-times.com/uk-europe/183/details/456119/smoking,-alcohol,-obesity-tar-europe's-bill-of-health:-who)
Titel: How could blunt force trauma send a patient into V-fib (VF)?
Bericht door: oma op 26 september 2015, 22:03:12
http://www.jems.com/articles/print/volume-39/issue-12/departments/case-of-the-month/hidden-object-turned-lawnmower-projectil.html (http://www.jems.com/articles/print/volume-39/issue-12/departments/case-of-the-month/hidden-object-turned-lawnmower-projectil.html)
Titel: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: oma op 28 september 2015, 15:54:37
Overzicht meerdere tweets;

Lezing neurochirurg Mark Wilson op jaarcongres Royal College of Emergency Medicine

https://storify.com/NikkiAbela/neurosurgery-in-the-ed-rcem15 (https://storify.com/NikkiAbela/neurosurgery-in-the-ed-rcem15)
Titel: Re: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: Nachtbroeder op 28 september 2015, 15:59:57
Citaat van: Oma link=msg=1375722 date=1443448477
Overzicht meerdere tweets;

Lezing neurochirurg Mark Wilson op jaarcongres Royal College of Emergency Medicine

https://storify.com/NikkiAbela/neurosurgery-in-the-ed-rcem15 (https://storify.com/NikkiAbela/neurosurgery-in-the-ed-rcem15)

Interessant! Momenteel is het dus nog niet zo dat er neurochirurgisch wordt ingegrepen op de shockroom? Heeft het opereren aldaar tijdwinst ten opzichte van het doorrijden naar de OK vanaf de CT?
Titel: Re: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: oma op 28 september 2015, 16:07:24
Citaat van: -Joost- link=msg=1375723 date=1443448797
Interessant! Momenteel is het dus nog niet zo dat er neurochirurgisch wordt ingegrepen op de shockroom? Heeft het opereren aldaar tijdwinst ten opzichte van het doorrijden naar de OK vanaf de CT?

Het is zeker interessant, als je weet dat het je niet lukt om binnen 2 uur de patient in een neurocentrum te krijgen kan je m.i. beter trepaneren op SEH (kan iedere chirurg en hoeft ook niet zo heel steriel).

Je kan die vraag ook stellen bij insturen brandwondenpatient naar brandwondcentra, te vaak komen er patienten in de brandwondcentra binnen die niet of onvoldoende ontlast zijn (escharotomie).
Titel: Re: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: oma op 28 september 2015, 16:26:25
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi59.tinypic.com%2F9k6w4z.jpg&hash=2936842a8bde1a5114e6fa3faaf30d05)

Sydney HEMS training (indien nodig prehospitaal trepaneren)
Titel: Re: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: Nachtbroeder op 28 september 2015, 17:22:43
Citaat van: Oma link=msg=1375731 date=1443450385
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi59.tinypic.com%2F9k6w4z.jpg&hash=2936842a8bde1a5114e6fa3faaf30d05)

Sydney HEMS training (indien nodig prehospitaal trepaneren)

Smakelijke opleidingsmethode  ;)

Wat zijn de indicaties voor deze interventie in de prehospitale omgeving? Aangezien men geen CT scan onder de heli heeft hangen neem ik aan, is dit dan puur op basis van het klinische beeld of vind er daar nog aanvullende diagnostiek plaats?

Is het mogelijk om met echografie (grote) hematomen te detecteren? Ik heb even gezocht, maar kan niet echt een uitsluitsel vinden in de literatuur. Ik heb wel onlangs gelezen dat het MMT Nijmegen een pilot draait met een mobiele scanner (NIRS technologie) om intracraniele bloedingen te detecteren. Misschien zou Expert hier meer over kunnen vertellen?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: CM op 28 september 2015, 17:27:14
Ben geen MMT pleeg maar ik heb nog nooit een boormachine prehospitaal gezien.
Titel: Re: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: oma op 28 september 2015, 21:38:16
Citaat van: -Joost- link=msg=1375748 date=1443453763
Smakelijke opleidingsmethode  ;)

Wat zijn de indicaties voor deze interventie in de prehospitale omgeving? Aangezien men geen CT scan onder de heli heeft hangen neem ik aan, is dit dan puur op basis van het klinische beeld of vind er daar nog aanvullende diagnostiek plaats?

Is het mogelijk om met echografie (grote) hematomen te detecteren? Ik heb even gezocht, maar kan niet echt een uitsluitsel vinden in de literatuur. Ik heb wel onlangs gelezen dat het MMT Nijmegen een pilot draait met een mobiele scanner (NIRS technologie) om intracraniele bloedingen te detecteren. Misschien zou Expert hier meer over kunnen vertellen?

Dat doen ze puur op klinisch beeld, het HEMS team van Sydney is soms lang onderweg voor ze bij een patient zijn en uiteraard een lange transporttijd voor ze in de kliniek zijn.

Bij jonge babies (tot ongeveer 18 maanden) kun je met echo de hersenen bekijken, met die kleine hint ben jij inmiddels slim genoeg om zelf het antwoord te bedenken.

Citaat van: CM link=msg=1375750 date=1443454034
Ben geen MMT pleeg maar ik heb nog nooit een boormachine prehospitaal gezien.

Op achtergrond liggen handtrepanen, als je de kans krijgt is natuurlijk mooier om het met accuboormachine te doen. Het kan met een dure Stryker boor maar een goedkope (onsteriele) accuboormachine uit de bouwmarkt is op zich een prima en goedkoop alternatief.
Titel: Re: Neurochirurgie op SEH
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 28 september 2015, 21:47:56
Citaat van: Oma link=msg=1375805 date=1443469096
Dat doen ze puur op klinisch beeld, het HEMS team van Sydney is soms lang onderweg voor ze bij een patient zijn en uiteraard een lange transporttijd voor ze in de kliniek zijn.

Bij jonge babies (tot ongeveer 18 maanden) kun je met echo de hersenen bekijken, met die kleine hint ben jij inmiddels slim genoeg om zelf het antwoord te bedenken.

Op achtergrond liggen handtrepanen, als je de kans krijgt is natuurlijk mooier om het met accuboormachine te doen. Het kan met een dure Stryker boor maar een goedkope (onsteriele) accuboormachine uit de bouwmarkt is op zich een prima en goedkoop alternatief.

Misschien iets voor de EZIO botboor?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: CM op 28 september 2015, 22:11:09
Stel jij de onderzoeksvraag op Joffry?
Titel: Dag 1 - Royal College of Emergency Physicians 2015
Bericht door: oma op 29 september 2015, 08:05:26
Dag 1 - Royal College of Emergency Physicians 2015

Met o.a.

* Improving the Emergency Treatment of Suprventricular Tachycardia: The  REVERT Trial

* Preparing for a MERS outbreak

* The ProMISe Trial: What do the results really mean? (septische shock)

* Masterclass in Diagnosis of Venous Thromboembolism

* Diagnosis of PE in Pregnancy Ė Steve Goodacre Ė Prof EM Uni of Sheffield

* Tranexamic Acid in Emergency Care Ė Prof. Tim Coats

* Neurosurgery in the Emergency Department - Mark Wilson

* Making a difference in Trauma Critical Bleeding - Dr Karim Brohi

* Cutting Edge Advances in Trauma Care 2015 - Gareth Davies

http://www.rcemfoamed.co.uk/portfolio/rcem-manchester-day-1/ (http://www.rcemfoamed.co.uk/portfolio/rcem-manchester-day-1/)
Titel: 19.00 uur - Live tweets: Cardiac Arrest (Prehopsital Care Programme)
Bericht door: oma op 29 september 2015, 08:10:23
Op twitter te volgen vanaf 19.00 uur (NL tijd): hashtag #PCPForum

Prehospital Care Programme @ Barts & The London, working with London Ambulance Service and London's Air Ambulance to train med students in Prehospital Medicine.

https://twitter.com/The_PCP (https://twitter.com/The_PCP)
Titel: Re: Dag 1 - Royal College of Emergency Physicians 2015
Bericht door: oma op 29 september 2015, 09:21:05
Gratis podcast Dag 1: https://itunes.apple.com/gb/podcast/rcem-foamed-network/id898228684?mt=2 (https://itunes.apple.com/gb/podcast/rcem-foamed-network/id898228684?mt=2)

+ 69 andere gratis audio podcasts (iTunes)
Titel: Traumatic Brain Injury: The State of the Art - Professor Fiona Lecky (full video)
Bericht door: oma op 29 september 2015, 17:37:46
Dag 1 - Royal College of Emergency Physicians 2015

https://www.youtube.com/watch?v=FAxcwWScNDc (https://www.youtube.com/watch?v=FAxcwWScNDc)
Titel: Re: 19.00 uur - Live tweets: Cardiac Arrest (Prehopsital Care Programme)
Bericht door: oma op 29 september 2015, 19:03:47
Citaat van: Oma link=msg=1375838 date=1443507023
Op twitter te volgen vanaf 19.00 uur (NL tijd): hashtag #PCPForum

Prehospital Care Programme @ Barts & The London, working with London Ambulance Service and London's Air Ambulance to train med students in Prehospital Medicine.

https://twitter.com/The_PCP (https://twitter.com/The_PCP)

Nu te volgen op Twitter - hashtag #PCPForum

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2F2h72mgp.jpg&hash=a1fe295c955a314d80c2e0f07a3ca5b1)
https://twitter.com/The_PCP/status/648902417870946305 (https://twitter.com/The_PCP/status/648902417870946305)
Titel: Re: 19.00 uur - Live tweets: Hartstilstand + prehospitale thoracotomie
Bericht door: oma op 29 september 2015, 19:24:09
Citaat van: Oma link=msg=1375934 date=1443546227
Nu te volgen op Twitter - hashtag #PCPForum
https://twitter.com/The_PCP (https://twitter.com/The_PCP)

Laatste spreker vanavond is anesthesiologe Jenny Townsend van London Air Ambulance. Zij gaat spreken over wat London Air Ambulance kan doen bij hartstilstanden, inclusief de prehospitale thoracotomie.
Titel: Londen krijgt 2e traumahelikopter
Bericht door: oma op 1 oktober 2015, 09:08:38
http://londonsairambulance.co.uk/our-service/news/2015/10/london-buys-us-a-2nd-helicopter (http://londonsairambulance.co.uk/our-service/news/2015/10/london-buys-us-a-2nd-helicopter)
Titel: Dr Gareth Davies: Cutting Edge Advances in Major Trauma Care 2015
Bericht door: oma op 2 oktober 2015, 10:29:58
Dr Gareth Davies, consultant at the Royal London Hospital and Medical Director, London Air Ambulance, shares his key take home points on Cutting Edge Advances in Major Trauma Care. Filmed at the RCEM 2015 Autumn Scientific Conference.

https://www.youtube.com/watch?v=0EMOMyCAiYM (https://www.youtube.com/watch?v=0EMOMyCAiYM)
Titel: Ross Fisher on Paediatric Trauma at Royal College of Emergency Physicians 2015
Bericht door: oma op 2 oktober 2015, 10:32:01
Paediatric surgeon Ross Fisher gives his key take home points on the difference between paediatric and adult trauma.

https://www.youtube.com/watch?v=zKQ9CXzTzTk (https://www.youtube.com/watch?v=zKQ9CXzTzTk)
Titel: Reducing Aeromedical Transport for Traumas Saved Money and Lives
Bericht door: oma op 2 oktober 2015, 18:36:51
http://newsroom.acep.org/index.php?s=20295&item=122715 (http://newsroom.acep.org/index.php?s=20295&item=122715)

Reducing Aeromedical Transport for Traumas Saved Money and Lives
Titel: Traumatisch hersenletsel: Hypothermie/standaardther. verlagen ICP verbeteren klinische uitkomst niet
Bericht door: oma op 7 oktober 2015, 17:54:35
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1507581 (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1507581)

Traumatisch hersenletsel: Hypothermie/standaardther. verlagen ICP verbeteren klinische uitkomst niet
Titel: Re: Londen krijgt 2e traumahelikopter
Bericht door: oma op 8 oktober 2015, 09:03:34
Citaat van: Oma link=msg=1376249 date=1443683318
http://londonsairambulance.co.uk/our-service/news/2015/10/london-buys-us-a-2nd-helicopter (http://londonsairambulance.co.uk/our-service/news/2015/10/london-buys-us-a-2nd-helicopter)

De 2e traumahelikopter van London Air Ambulance is aangekomen in de UK. Het ding is nog groen en zal worden overgespoten.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi57.tinypic.com%2F4rcihg.jpg&hash=8c86cee90b3cb2853cbf2e998d82a9e8)

McDonnell Douglas MD902 Explorer
Oude registratie: A7-NHA
Nieuwe registratie (sinds 14 augustus 2015): G-LNDN
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Job45 op 8 oktober 2015, 10:22:51
Ik dacht dat die van de veiligheidsregio was met z'n groene kleurtje. ;-)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 oktober 2015, 11:42:21
Citaat van: Job45 link=msg=1377697 date=1444292571
Ik dacht dat die van de veiligheidsregio was met z'n groene kleurtje. ;-)

Deze helikopter vloog al in Qatar in deze kleuren samen met het haar zusje de A7-HMC voor er een huisstijl bestond. De drie helikopters die momenteel 24/7 in gebruik hebben dezelfde look als de voertuigen van de nationale ambulancedienst. De afgelopen jaren stonden beide MD902's op reserve, eentje is naar Londen gegaan de ander blijft voorlopig nog op reserve en gifgroen.

Ik had het ding groen gelaten, het overspuiten van een helikopter is erg kostbaar. London Air Ambulance moet nog miljoenen extra inzamelen via donaties van burgers en bedrijven om deze helikopter de komende 5 jaar in de lucht te kunnen houden.
Titel: 2015 FIA Medical Seminair
Bericht door: oma op 8 oktober 2015, 11:48:44
Citaat
Leading medical personnel from around the world will come together for the latest FIA Institute medical seminar for the Middle East and North Africa (MENA) region, which will take place at the Losail International Circuit in Qatar on 7-8 October 2015.
 
Professor Gťrard Saillant, President of the FIA Medical Commission and FIA Institute, will join Nasser Al-Atya, President of Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF) and FIA Vice President for MENA, in opening the event. The seminar is then split over two days, during which the focus will be on subjects related to rallying and off-road events, such as spectator safety and accident management.
 
Both days of the conference will include interactive afternoon workshops related to technical difficulties and multiple casualty incidents, as well as trauma management and the various safety aspects of rally cars.
 
Speakers at the event include Dr Michael Scholz, Medical Chairman of the Deutscher Motor Sport Bund, who will talk about motor sport organisation; Dr Amjad Obeid, Bahrain Motor Federation Chief Medical Officer (CMO), who will present on the selection of medical staff; and Jean Duby, CMO of the FIA World Rally Championship, who is discussing spectator safety.
 
Professor Gťrard Saillant said: ďThe MENA Medical Seminar brings together all the leading figures in motor sport safety and medical practices. This provides an excellent opportunity to discuss the latest theories and techniques, as well as share our own experiences so that we can all learn from each other and improve our understanding together.Ē
 
Nasser Al-Atya added: ďI will be delighted to welcome the delegates of the MENA Medical Seminar to the Losail circuit and I look forward to hearing the topics due to be presented, as well as learning about the latest theories and practical guidance for motor sport safety. The wellbeing of competitors, officials and motor sport fans is always under our consideration and we are constantly striving to maintain our high standards of safety.Ē

http://www.fia.com/news/qatar-set-host-high-level-medical-seminar (http://www.fia.com/news/qatar-set-host-high-level-medical-seminar)

https://www.youtube.com/watch?v=gGwSxaMNLRg (https://www.youtube.com/watch?v=gGwSxaMNLRg)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi57.tinypic.com%2F2s79zxj.jpg&hash=07a5d9c4ac47e45ef10182a21b755f51)
Op voorste rij en achtergrond (in uniform met blauwe en witte overhemden met rangonderscheiding op schouders: nationale ambulancedienst Qatar
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: spades op 8 oktober 2015, 12:57:30
Wat is het idee achter de rangonderscheidingen? Worden die ook gedragen in het veld?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 oktober 2015, 13:16:46
Citaat van: spades link=msg=1377714 date=1444301850
Wat is het idee achter de rangonderscheidingen? Worden die ook gedragen in het veld?

Hierarchie, uniform wordt bij ons altijd gedragen ook in het veld, enige uitzondering zijn clinical officers tijdens prehospitale chirurgisch inzet (verplicht oranje overall met rangonderscheiding) en personeel van LifeFlight (mogen flight suit dragen (zwart met rangonderscheiding)).

Chief Clinical Officer - Dept. Chief Clinical Officer - Clinical Officer - Pharmacist - Doctor - Critical Care Paramedic - Nurse - Advanced Paramedic - Paramedic - Pharmacy technician - Emergency Medical Technician 3 - Emergency Medical Technician 2 - Emergency Medical Technician 1.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: spades op 8 oktober 2015, 14:29:07
Begrijp ik dan goed dat je aan de rangonderscheidingen kan zien wat iemand zijn/haar functie is? Of staat dat op de kleding weergegeven?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 oktober 2015, 15:13:13
Citaat van: spades link=msg=1377730 date=1444307347
Begrijp ik dan goed dat je aan de rangonderscheidingen kan zien wat iemand zijn/haar functie is? Of staat dat op de kleding weergegeven?

Ja, epauletten altijd zichtbaar dragen is verplicht voor de gehele uniformdienst, intern is het voor iedereen in direct zichtbaar wat iemand is. Op sommige kledingstukken staat het ook weergegeven, echter als iemand kiest om het te dragen moet hij nog steeds de epauletten dragen.

Ik denk dat het eigenlijk goed vergelijkbaar is met brandweer en politie in Nederland. Ik neem aan dat deze mensen in uniform ook niet zonder de rangonderscheidingstekens mogen lopen en je een fors probleem hebt als je opzettelijk verkeerde epauletten draagt, bijv. critical care paramedic terwijl je in werkelijkheid paramedic bent.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: spades op 8 oktober 2015, 15:18:41
Helder verhaal! Dank. Vind jij het een meerwaarde hebben dat het zichtbaar is?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 oktober 2015, 15:31:25
Citaat van: spades link=msg=1377739 date=1444310321
Helder verhaal! Dank. Vind jij het een meerwaarde hebben dat het zichtbaar is?

Ja, ik vind dat zeker een meerwaarde hebben omdat je bij een ongeval kan zien met wie je te maken hebt, bijvoorbeeld als je bij een ongeval de opdracht geeft om kit dump te maken voor RSI pak je bij voorkeur een advanced paramedic. Ik vind het trouwens ook gewoon netjes staan.
Titel: Lacerations and Embedded Needles Caused by Epinephrine Autoinjector Use in Children
Bericht door: oma op 9 oktober 2015, 08:40:56
http://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(15)00588-0/fulltext (http://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(15)00588-0/fulltext)
Titel: Re: 2015 FIA Medical Seminair
Bericht door: oma op 9 oktober 2015, 08:44:15
Citaat van: Oma link=msg=1377707 date=1444297724
http://www.fia.com/news/qatar-set-host-high-level-medical-seminar (http://www.fia.com/news/qatar-set-host-high-level-medical-seminar)

https://www.youtube.com/watch?v=n-n-Bn8MsWo (https://www.youtube.com/watch?v=n-n-Bn8MsWo)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2F144ch3l.jpg&hash=f8cd29a6ac4d113e15763397c083a897)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi61.tinypic.com%2Fc40le.jpg&hash=8fcf850c08dadb1b1a6c28819e2df642)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: spades op 9 oktober 2015, 10:38:27
Citaat van: Oma link=msg=1377742 date=1444311085
Ja, ik vind dat zeker een meerwaarde hebben omdat je bij een ongeval kan zien met wie je te maken hebt, bijvoorbeeld als je bij een ongeval de opdracht geeft om kit dump te maken voor RSI pak je bij voorkeur een advanced paramedic. Ik vind het trouwens ook gewoon netjes staan.

Klinkt logisch. Zou je dat ook in Nederland willen zien?  
Ik vind het opvallend dat er geen reflectie etc. aanwezig is op het uniform. Deze mensen werken ook langs de weg toch? Hebben ze dat nu niet aan vanwege het seminar of is het nooit aanwezig?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 9 oktober 2015, 11:34:18
Citaat van: spades link=msg=1377848 date=1444379907
Klinkt logisch. Zou je dat ook in Nederland willen zien?  
Ik vind het opvallend dat er geen reflectie etc. aanwezig is op het uniform. Deze mensen werken ook langs de weg toch? Hebben ze dat nu niet aan vanwege het seminar of is het nooit aanwezig?

Ons ambulancepersoneel werkt soms langs de weg, in alle ambulances liggen veiligheidhesjes met reflectie die ze kunnen aantrekken, bijv. als politie nog niet ter plaatse is om verkeer te regelen. De kleding zoals Nederlands ambulancepersoneel draagt zie je hier ook wel bij overheidsdiensten zoals wegwerkers van openbare werken, vuilnismannen en monteurs van het energiebedrijf.

Wij werken met paramedics uit de hele wereld, al deze mensen vinden het vrij logisch uniform te dragen omdat ze dat in hun thuisland ook deden. Het zegt dat wij op zich niet zo bijzonder zijn op dit gebied, ik denk dat globaal gezien bij de meeste ambulancediensten uniform wordt gedragen.

Ik ben tevens voorstander van hierarchie binnen een ambulancedienst omdat bij mij niet iedereen gelijk is. Wij hebben veel paramedics, echter zegt het niet dat ze allemaal gelijk zijn. We hebben een grote instroom van jonge mensen die vers van college zijn gekomen, een inwerkperiode hebben gehad en daarna als paramedic op de ambulance zitten, we hebben ook mannen en vrouwen die bijv. in Londen of Melbourne al 25 dienstjaren achter de rug hebben en vaak docent zijn.

De laatste groep paramedics krijgen bij ons als wij ze geschikt vinden de rang "advanced paramedic". Ambulancewerk is prachtig maar het is eigenlijk geen werk wat je je hele leven wil doen omdat je het wel een keer gezien hebt, wij vonden het daarom handig om deze groep "oude rotten" een hoger loon te geven en uitdaging te bieden. Deze seniore paramedics zijn verantwoordelijk voor de jonkies, zij moeten zorgen dat deze paramedics net zo goed worden als zij zelf zijn. Wij zorgen ook dat de "oude rotten" niet meer alle herhalingslessen of trainingen hoeven te volgen die paramedics wel moeten volgen. Ze moeten het uiteraard deels volgen maar wij bieden ze ook verdieping door critical care paramedics of de chirurgen van onze ambulancedienst lessen te laten verzorgen voor advanced paramedics.

De rang "advanced paramedic" zegt ook dat bij grootschalig ongeval zij in eerste instantie de leiding/coordinatie hebben. Het zegt mij dat ik weet dat in die cruciale eerste fase een ervaren paramedic deze verantwoordelijkheid draagt omdat ik er niet aan moet denken dat wij de regel hebben dat de paramedic van de eerst aangekomen ambulance deze rol automatisch krijgt. Bij ons kan die eerste paramedic iemand zijn die amper een half jaar zonder supervisie mag werken op de ambulance.
Titel: Dietary supplement use sends thousands to the ER each year
Bericht door: oma op 15 oktober 2015, 09:07:14
http://www.cbsnews.com/news/dietary-supplement-use-sends-thousands-to-the-er-each-year/ (http://www.cbsnews.com/news/dietary-supplement-use-sends-thousands-to-the-er-each-year/)

Eerder dit jaar kwikpillen in Midden Oosten:

http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/337281/weight-loss-capsule-can-kill-warns-sch (http://thepeninsulaqatar.com/news/qatar/337281/weight-loss-capsule-can-kill-warns-sch)
Titel: TXA denier's handbook
Bericht door: oma op 22 oktober 2015, 09:39:29
Prof. Trauma Sciences/vaatchirurg Karim Brohi

podcast - video - slides

http://intensivecarenetwork.com/karim-brohi-on-tranexamic-acid-in-trauma/ (http://intensivecarenetwork.com/karim-brohi-on-tranexamic-acid-in-trauma/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 22 oktober 2015, 23:10:38
Citaat van: Oma link=msg=1377738 date=1444309993
Ja, epauletten altijd zichtbaar dragen is verplicht voor de gehele uniformdienst, intern is het voor iedereen in direct zichtbaar wat iemand is. Op sommige kledingstukken staat het ook weergegeven, echter als iemand kiest om het te dragen moet hij nog steeds de epauletten dragen.

Ik denk dat het eigenlijk goed vergelijkbaar is met brandweer en politie in Nederland. Ik neem aan dat deze mensen in uniform ook niet zonder de rangonderscheidingstekens mogen lopen en je een fors probleem hebt als je opzettelijk verkeerde epauletten draagt, bijv. critical care paramedic terwijl je in werkelijkheid paramedic bent.

Hierarchie is vaak n vies woord en gebrek aan discipline een probleem binnen de prehospitale zorg :-X   Zat ambulancediensten waar ambulancechauffeurs nogal tegenstander zijn van functievermeldingen....  de AVP-en zijn dat vaak minder maar die durven er weinig over te zeggen in de groep.

rang/functieonderscheiding schept duidelijkheid , met name wanneer er opgeschaald wordt en wanneer er bobo's rond gaan lopen die weinig relevante deskundigheid meebrengen en/of  met directe acute zorgverlening te maken hebben ik noem een GHOR...  :-X :-X :-X
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 3 november 2015, 08:36:57
Hamad Trauma Center plans to launch peripheral artery disease registry http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/461398/htc-plans-to-launch-peripheral-artery-disease-registry (http://www.gulf-times.com/qatar/178/details/461398/htc-plans-to-launch-peripheral-artery-disease-registry)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: spades op 13 november 2015, 15:14:36
Citaat
No need to spare the arm after axillary dissection: the prohibition on interventions such as venepuncture is obsolete

Annually, around 11,500 patients are treated surgically for breast cancer. In the past, 5-25% of these underwent an axillary dissection. This procedure can entail complications such as lymphoedema. Known risk factors are obesity and infections or wounds in the arm concerned. There is a traditional assumption that interventions on this arm, such as venepuncture, infusion or measurement of blood pressure, may induce lymphoedema. This assumption has been queried in recent years. Based on our analysis of the current literature, we believe that the above-mentioned interventions after non-complicated axillary dissection do not increase the risk of lymphoedema or other complications. We recommend changing the policy that prohibits interventions such as venepuncture after axillary dissection.

 

Via NTVG: https://www.ntvg.nl/artikelen/onnodig-om-de-arm-te-ontzien-na-okselklierdissectie/abstract (https://www.ntvg.nl/artikelen/onnodig-om-de-arm-te-ontzien-na-okselklierdissectie/abstract)
Titel: Artsen gaan zich meer bezighouden met preventie en gezondheidsbevordering
Bericht door: RAdeR op 18 november 2015, 13:17:30
Citaat van: http://www.skipr.nl/actueel/id24517-artsen-moeten-zich-meer-bezighouden-met-preventie.html
Artsenfederatie KNMG wil zich actief gaan inzetten voor preventie van gezondheidsschade en stimulerende maatregelen ter gezondheidsbevordering. De komende jaren concentreert de organisatie zich op de themaís tabaksontmoediging, verantwoord alcoholgebruik, gezond gewicht en voldoende beweging.

Lees hier (http://file:///C:/Users/192720/Downloads/KNMG_Preventie_170x240_Digi2.pdf) de aanpak van KNMG

Past goed in het kader van http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=94287 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=94287)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 3 december 2015, 20:45:15
https://www.youtube.com/watch?v=j2C8MkY7Co8 (https://www.youtube.com/watch?v=j2C8MkY7Co8)
Titel: Kinderartsen steunen verbod vuurwerk
Bericht door: RAdeR op 19 december 2015, 20:06:34
Citaat van: http://www.skipr.nl/actueel/id24891-ook-kinderartsen-voor-vuurwerkverbod.html
Steeds meer organisaties spreken zich uit voor een verbod op consumentenvuurwerk. Inmiddels hebben ook kinderartsen en plastisch chirurgen zich achter een manifest geschaard, dat dit weekeinde online is gegaan. lees verder (http://www.skipr.nl/actueel/id24891-ook-kinderartsen-voor-vuurwerkverbod.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 20 december 2015, 17:56:07
Citaat van: RAdeR link=msg=1389485 date=1449171915
http://www.youtube.com/watch?v=j2C8MkY7Co8 (http://www.youtube.com/watch?v=j2C8MkY7Co8)

just like magic..., ''heerlijk'' Amerikaanse succes story weer.... 4 minuten verbale instructie over hoe je een baby moet vasthouden door een witgejaste deskundige...
Titel: DwarlaesiepatiŽnt kan exoskelet kopen
Bericht door: RAdeR op 22 december 2015, 13:24:25
Citaat van: http://www.skipr.nl/actueel/id24912-verlamde-man-kan-felbegeerd-looppak-kopen.html
Rolstoeler Ruben de Sain (32) uit Nijmegen krijgt begin 2016 zijn felbegeerde exoskelet, een computergestuurd pak waarmee dwarslaesiepatiŽnten weer zelfstandig kunnen lopen. In de nacht van maandag op dinsdag bereikte de Nijmegenaar met zijn crowdfundingactie voor het pak de benodigde 85.000 euro en de teller loopt nog door. - lees verder (http://www.skipr.nl/actueel/id24912-verlamde-man-kan-felbegeerd-looppak-kopen.html#sthash.vMcUhXEp.dpuf)
Titel: Cholesterolremmers voor iedereen 40+
Bericht door: RAdeR op 22 december 2015, 16:43:02
Citaat van: http://in.reuters.com/article/us-health-uspstf-statin-lipid-idINKBN0U42ME20151221?feedType=RSS&feedName=health&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FINhealth+%28News+%2F+IN+%2F+Health%29
Government panel backs preventive statin use by adults 40 and over

Aligning with heart health groups and other experts, a U.S. government-backed panel now suggests that adults as young as 40 without a previous heart attack or stroke may need to start on a low or moderate dose of cholesterol-lowering drugs.

People ages 40 to 75 with at least one risk factor for cardiovascular disease and a 10 percent or greater risk of heart attack or stroke over the next decade should take statin drugs, the U.S. Preventive Services Task Force recommends.

Doctors may also consider prescribing the drugs for people in this age group with a 7.5 percent to 10 percent risk of heart attack or stroke based on the American Heart Association and American College of Cardiology risk calculator (www.cvriskcalculator.com (http://www.cvriskcalculator.com)). lees verder (http://in.reuters.com/article/us-health-uspstf-statin-lipid-idINKBN0U42ME20151221?feedType=RSS&feedName=health&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FINhealth+%28News+%2F+IN+%2F+Health%29)
Titel: Meer onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen nodig
Bericht door: RAdeR op 22 december 2015, 16:55:32
Citaat van: https://www.womeninc.nl/nieuwsbericht/laat-je-horen-over-onderzoek-naar-hart-en-vaatziekten-bij-vrouwen

Alliantielid Jeanine wil onderzoeken of er tijdens de menstruatie, als de vrouwelijke hormonen het laagst zijn, vaker acute hart- en vaatziekten en zuurstofgebrek in de hartspier optreedt in vergelijking met andere fases van de cyclus. Als dit het geval is dan is het essentieel dat de behandelend arts vraagt naar de menstruele cyclus en eventueel de planning van een onderzoek afstemt op de menstruele cyclus. Daardoor kunnen vrouwen beter behandeld worden voor hart- en vaatziekten.

Jeanine: ďIk wil begrijpen waarom hart- en vaatziekten vaker voorkomen bij vrouwen in de menopauze en wil daarom verder onderzoeken wat het verband is met de menstruele cyclus. Niet veel wetenschappers doen hier onderzoek naar, dus het is een innovatief, vernieuwend uitgangspunt in de medisch-wetenschappelijke wereld." Lees hier meer over Jeanine's onderzoek.
Titel: Ongeval vuurwerk: schaafwond op buik blijkt darmperforatie
Bericht door: RAdeR op 31 december 2015, 14:47:17
Citaat van: https://www.ntvg.nl/artikelen/onverwacht-buiktrauma-bij-een-vuurwerkexplosie/volledig
Vuurwerkletsels komen veel voor en treffen vaak kinderen. Dergelijke letsels dienen als hoogenergetisch letsel te worden beschouwd en als zodanig op de Spoedeisende Hulp te worden opgevangen volgens de principes van Ďadvanced trauma life supportí (ATLS).

Casus
Een 7-jarige jongen werd slachtoffer van een explosie toen hij illegaal vuurwerk afstak. Tijdens de traumaopvang op de Spoedeisende Hulp viel naast het handletsel ook een schaafwond op de buik op. Na onderzoek bleek hij een darmperforatie te hebben waarvoor een dunnedarmresectie noodzakelijk was. De patiŽnt herstelde hier goed van, maar hield blijvende schade aan de hand.

Conclusie
Bij handletsel door een explosie van modern illegaal vuurwerk kan potentieel levensbedreigend begeleidend letsel optreden. De handletsels zijn ernstig en leiden ondanks langdurige behandeling vaak tot blijvende beperkingen. De protocollaire benadering van trauma volgens ATLS heeft in deze casus belangrijk bijgedragen aan de opsporing van het begeleidende buikletsel. lees verder (https://www.ntvg.nl/artikelen/onverwacht-buiktrauma-bij-een-vuurwerkexplosie/volledig)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Vigilant op 12 januari 2016, 22:59:16
Britse NHS artsen staken:

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2544555 (http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.2544555)
Titel: Dr. ĎKeep it simpleí Cohn, 78; Ďmaster of mastersí in cardiac surgery dies
Bericht door: oma op 13 januari 2016, 10:08:15
Citaat
Dr. Cohn was as attentive to his patients as he was to the surgeons he trained, visiting each before surgery and insisting on late night updates from the hospital.

Citaat
Cardiac surgeons have a terrible reputation of not seeing their patients,Ē Dr. Cohn said. ďWhether you spend a minute or two minutes with a patient, saying Ďhelloí or touching them on the head is very important. It is gratifying to see your surgeon just for a few moments.Ē Such gestures, he added, ďis humanism that we all should practice.

http://www.bostonglobe.com/metro/2016/01/11/lawrence-cohn-master-masters-cardiac-surgery-dies/dKfz9GXF74f9eEangD5t1K/story.html (http://www.bostonglobe.com/metro/2016/01/11/lawrence-cohn-master-masters-cardiac-surgery-dies/dKfz9GXF74f9eEangD5t1K/story.html)
Titel: Franse proefpersonen in kritieke toestand door proef met nieuw geneesmiddel
Bericht door: RAdeR op 15 januari 2016, 12:14:57
Citaat van: http://www.nu.nl/buitenland/4198274/proefpersonen-in-kritieke-toestand-medische-test-in-frankrijk.html
Proefpersonen in kritieke toestand na medische test in Frankrijk
Een test met een nieuw medisch middel in het Franse Rennes is uitgelopen op een drama. Zes proefpersonen verkeren in kritieke toestand. lees verder (http://www.nu.nl/buitenland/4198274/proefpersonen-in-kritieke-toestand-medische-test-in-frankrijk.html)
Titel: Re: Franse proefpersonen in kritieke toestand door proef met nieuw geneesmiddel
Bericht door: oma op 15 januari 2016, 13:23:15
Citaat van: RAdeR link=msg=1399819 date=1452856497


Betreft het proefpersonen die placebo kregen of de nieuwe pil?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 15 januari 2016, 14:00:07
Het betreft een fase 1 trial dus nog geen gebruik van placebo.
http://www.bbc.com/news/world-europe-35320895 (http://www.bbc.com/news/world-europe-35320895)

Overigens een placebo met dergelijke gevolgen zou geen placebo zijn. Dan heeft iemand de potjes verwisseld of er is sprake van sabotage.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 januari 2016, 14:22:11
Citaat van: RAdeR link=msg=1399845 date=1452862807
Het betreft een fase 1 trial dus nog geen gebruik van placebo.

Het kan wel een phase-1 trial zijn maar je kan niet zeggen dat er dus nog geen gebruik van placebo gemaakt wordt.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 januari 2016, 14:25:44
Citaat
12h30. Huit volontaires participaient au test dans les locaux de Biotrial

Huit volontaires participaient au test qui avait bel et bien lieu dans les locaux de Biotrial. Six ont testť la molťcule incriminťe, deux autres avaient pris un placebo.

8 proefpersonen, 2 placebo

http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/essai-therapeutique-rennes-un-patient-en-etat-de-mort-clinique-3972041 (http://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/essai-therapeutique-rennes-un-patient-en-etat-de-mort-clinique-3972041)
Titel: Re: Franse proefpersonen in kritieke toestand door proef met nieuw geneesmiddel
Bericht door: oma op 15 januari 2016, 15:17:02
Citaat
Initial media reports claimed the drug was a cannabis-based painkiller and AFP quoted a source "close to the case" who said the drug contained cannabinoids - an ingredient found in cannabis plants.

However a spokesperson for France's health ministry has told The Local this information is false.

http://www.thelocal.fr/20160115/botched-french-drugs-trial-leaves-one-dead-four-serious (http://www.thelocal.fr/20160115/botched-french-drugs-trial-leaves-one-dead-four-serious)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 15 januari 2016, 15:20:18
Citaat van: oma link=msg=1399852 date=1452864131
Het kan wel een phase-1 trial zijn maar je kan niet zeggen dat er dus nog geen gebruik van placebo gemaakt wordt.

Excuus, ik meende dat placebo pas bij latere fasen kwamen.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: ir. Auditor op 15 januari 2016, 15:24:09
Citaat van: RAdeR link=msg=1399883 date=1452867618
Excuus, ik meende dat placebo pas bij latere fasen kwamen.

Waarschijnlijk om andere oorzaken uit te sluiten, als alle proefpersonen misselijk worden, maar er zijn er die een placebo gekregen hebben, kan dat ook door het eten in de kliniek veroorzaakt zijn.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 15 januari 2016, 15:58:48
Citaat van: ir. Auditor link=msg=1399886 date=1452867849
Waarschijnlijk om andere oorzaken uit te sluiten, als alle proefpersonen misselijk worden, maar er zijn er die een placebo gekregen hebben, kan dat ook door het eten in de kliniek veroorzaakt zijn.

Het is niet uitgesloten dat de placebo-groep last krijg van lichte tot ernstige bijwerkingen. Een placebo is niet een standaard neppilletje. Een placebo moet er precies zo uitzien en precies zo ruiken als het nieuwe geneesmiddel dat je wil gaan testen. Als een pillenboer stofjes door elkaar moet roeren kan er altijd iets inzitten waar mensen beroerd of heel erg ziek van kunnen worden.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: ir. Auditor op 15 januari 2016, 16:53:54
Citaat van: oma link=msg=1399902 date=1452869928
Het is niet uitgesloten dat de placebo-groep last krijg van lichte tot ernstige bijwerkingen. Een placebo is niet een standaard neppilletje. Een placebo moet er precies zo uitzien en precies zo ruiken als het nieuwe geneesmiddel dat je wil gaan testen. Als een pillenboer stofjes door elkaar moet roeren kan er altijd iets inzitten waar mensen beroerd of heel erg ziek van kunnen worden.

Ja oke, dat is ook een punt, ook al heeft de proefpersoon het middel nog nooit gezien, ook de onderzoeker mag niet weten wie hij de placebo, en wie het echte medicijn, heeft gegeven.
Titel: Impact of Helicopter Emergency Medical Service in Traumatized Patients: Which Patient Benefits Most?
Bericht door: oma op 21 januari 2016, 13:51:00
Impact of Helicopter Emergency Medical Service in Traumatized Patients: Which Patient Benefits Most?
Hagen Andruszkow , Uwe Schweigkofler, Rolf Lefering, Magnus Frey, Klemens Horst, Roman Pfeifer, Stefan Kurt Beckers, Hans-Christoph Pape, Frank Hildebrand
Published: January 15, 2016DOI: 10.1371/journal.pone.0146897


OPEN ACCESS http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146897 (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0146897)
Titel: WHO and partners are supporting countries in their preparedness and response to El NiŮo
Bericht door: oma op 22 januari 2016, 16:02:12
Citaat
Geneva, 22 January 2016óThe World Health Organization (WHO) and its partners predict a major global increase in health consequences of emergencies this year due to El NiŮo.

El NiŮo is a warming of the central to eastern tropical Pacific Ocean which affects rainfall patterns and temperatures in many parts of the world but most intensely in the tropical regions of Africa, Asia-Pacific, and Latin America which are particularly vulnerable to natural hazards. Typically, some places receive much more rain than normal while others receive much less.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fhac%2Ftechguidance%2Fpreparedness%2Fel_nino_health_effects_22jan2016.jpg&hash=4c336e64b43fb4cb9ef537c2cff611db)

http://www.who.int/hac/crises/el-nino/22january2015/en/ (http://www.who.int/hac/crises/el-nino/22january2015/en/)
Titel: Tanzania cholera outbreak kills at least 222 people and infects thousands
Bericht door: oma op 22 januari 2016, 16:30:14
Citaat
Tanzania is struggling to contain a deadly outbreak of cholera that has claimed at least 222 lives since August, the United Nations has said.

In a statement released to Al Jazeera on Thursday, the World Health Organisation and UNICEF, the United Nation's children's fund, said that the outbreak was straining local capacities and resources, and posed "a high risk to lives and the economy".

According to the UN, the number of reported cases of cholera has climbed to 14,303 across 27 districts in the country since the outbreak began last August.

http://www.aljazeera.com/news/2016/01/tanzania-battles-cholera-outbreak-160122061416998.html (http://www.aljazeera.com/news/2016/01/tanzania-battles-cholera-outbreak-160122061416998.html)
Titel: EAST: No benefit in open massage over closed compressions in trauma cardiac arrest
Bericht door: oma op 23 januari 2016, 18:39:28
Citaat
SAN ANTONIO Ė Open-chest cardiac massage offers no benefit over closed-chest compressions in patients with traumatic cardiac arrest, according to a prospective observational study from the University of Maryland Shock Trauma Center in Baltimore.

http://www.acssurgerynews.com/index.php?id=14929&tx_ttnews%5Btt_news%5D=469097&cHash=274db39bdc490f30cf2d8bb3dfe99911 (http://www.acssurgerynews.com/index.php?id=14929&tx_ttnews%5Btt_news%5D=469097&cHash=274db39bdc490f30cf2d8bb3dfe99911)
Titel: End-of-life care in trauma
Bericht door: oma op 26 januari 2016, 16:44:06
End-of-life care in trauma
Cocanour, Christine S. MD
Journal of Trauma and Acute Care Surgery: June 2015 - Volume 79 - Issue 6 - p 891Ė896
doi: 10.1097/TA.0000000000000872


Free Editor's Choice: http://journals.lww.com/jtrauma/Fulltext/2015/12000/End_of_life_care_in_trauma.1.aspx (http://journals.lww.com/jtrauma/Fulltext/2015/12000/End_of_life_care_in_trauma.1.aspx)
Titel: Geen enkel land heeft ideaal zorgstelsel
Bericht door: RAdeR op 27 januari 2016, 16:27:23
Citaat van: http://www.skipr.nl/blogs/id2554-de-zoektocht-naar-het-perfecte-zorgstelsel.html
De zoektocht naar het perfecte zorgstelsel
Het ideale zorgsysteem bevat geen enkel element uit het Nederlandse stelsel. Dit stelt Mark Britnell, voorzitter van KPMG global health practice en auteur van het boek 'In search of the Perfect Health System'. Hoe kan dat?

Als het perfecte zorgsysteem zou bestaan, dan zou het er volgens Britnell zo uitzien:
ē De waarden en universele gezondheidszorg uit het Verenigd Koninkrijk
ē Eerstelijns zorg uit IsraŽl
ē Community services uit BraziliŽ
ē Geestelijke gezondheidszorg uit AustraliŽ
ē Gezondheidsbevordering uit ScandinaviŽ
ē PatiŽnten en community empowerment uit delen van Afrika
ē Research and development uit de VS
ē Innovatie, flair en snelheid uit India
ē ICT uit Singapore
ē Keuzevrijheid uit Frankrijk
ē Financiering uit Zwitserland
ē Ouderenzorg uit Japan
....
Als we doorgaan op de ingezette koers is het de vraag of we over vijf jaar nog steeds trots kunnen zijn op ons Nederlandse zorgsysteem. Als we niet de bereidheid hebben om te leren van de wereldwijde ervaringen en bewezen best practices in andere landen, lopen we het risico van ťťn van de beste jongetjes van de klas te verworden tot achterblijvers.
...
lees verder (http://www.skipr.nl/blogs/id2554-de-zoektocht-naar-het-perfecte-zorgstelsel.html#sthash.xxUA8kTa.dpuf)
Titel: Besmetting mrsa bij varkensboeren onderzocht
Bericht door: RAdeR op 4 februari 2016, 09:57:02
Citaat van: http://www.nu.nl/gezondheid/4208823/veel-varkensboeren-dragen-mrsa-bacterie-bij-zich.html
Varkensboeren hebben veel vaker MRSA dan de gemiddelde Nederlander. De bacterie komt voor bij 63 procent van de varkenshouders en bij 10 procent van hun gezinsleden.
Ook heeft 15 procent van de slachters MRSA. Van de doorsnee Nederlanders is maar 0,1 procent besmet met de bacterie.
Dat blijkt uit onderzoek van arts Brigitte van Cleef. Zij promoveert donderdag bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam

Dan weet je weer waarom ze in het ziekenhuis vragen of je met varkens in aanraking bent geweest.
Titel: Topchirurg 'rommelde met cv, huwelijksbelofte en operaties'
Bericht door: DiNozzo op 6 februari 2016, 12:35:05
Topchirurg 'rommelde met cv, huwelijksbelofte en operaties'
Citaat van: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/topchirurg-rommelde-met-cv-huwelijksbelofte-en-operaties~a4239351/
Het Zweedse Karolinksa-instituut, bekend van de Nobelprijs voor geneeskunde, heeft het vertrouwen opgezegd in ťťn van zijn supersterren: Paolo Macchiarini. De chirurg die in 2011 de eerste transplantatie van een uit stamcellen gekweekt strottenhoofd volvoerde wordt inmiddels links en rechts beschuldigd van wetenschappelijk bedrog, misleiding van patiŽnten en valsheid in geschrifte.
Door: Martijn van Calmthout 5 februari 2016, 19:28

Afgelopen zomer raakte de Italiaan Macchiarini al in opspraak door een lang verhaal in het blad Vanity Fair, over zijn liefdesrelatie met een Amerikaanse televisiejournaliste van NBC die hij wijsmaakte dat de Paus zelf hun huwelijk zou inzegenen in zijn Italiaanse buitenhuis. De presidenten Obama en Poetin zouden ook op de gastenlijst staan. Daarnaast bleek hij te rommelen met zijn professionele cv; zijn training in luchtpijpchirurgie van twee jaar was in werkelijkheid een niet-chirurgische stage van een halfjaar.

Volledig artikel in de bron.
Titel: Anti-malaria medicijn voor traumapatient (?)
Bericht door: oma op 12 februari 2016, 10:36:41
London'sAirAmbulance @LDNairamb
Important news from @karimbrohi and team


Karim Brohi @karimbrohi
This is why we think giving an anti-malarial to trauma patients may be a good idea http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26863400 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=26863400) #top-art pic.twitter.com/k6JsLxuKla

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2Fjq5mas.jpg&hash=c06527377534656d90b18bf0752c0203)

Karim Brohi @karimbrohi
...and our TOP-ART Phase IIa @wellcometrust @OfficialNIHR trial of Artesunate for trauma http://www.c4ts.qmul.ac.uk/organ-failure--protection/top-art (http://www.c4ts.qmul.ac.uk/organ-failure--protection/top-art)
Titel: Insulin Resistance Intervention after Stroke Trial (IRIS)
Bericht door: oma op 17 februari 2016, 21:34:03
Danielô @DanielVelaMD
Breaking news Results of the IRIS trial. Prevention of stroke in insulin resistant patitents #ISC16

(https://pbs.twimg.com/media/CbcKbD-UEAAA6Ym.jpg:large)

Amie Hsia, MD @DCStrokeDoc
IRIS trial is positive - pioglitazone for #stroke pants w/ insulin resistance reduces recurrent stroke or MI #ISC16 pic.twitter.com/rDOGP4a0LW

(https://pbs.twimg.com/media/CbcLW7AUAAEfV8i.jpg:large)

http://www.iristrial.org/ (http://www.iristrial.org/)
Titel: Teen with cancer's plea for bone marrow donor goes viral: "It makes you believe in humanity"
Bericht door: oma op 18 februari 2016, 16:08:14
13 jarige dochter van anesthesioloog-intensivist/medical director HMC Ambulance Service (Qatar) heeft dringend hulp nodig:

Match4Zara @Match4Z
I urgently need a bone marrow transplant. I have a very rare tissue type due to mixed ethnicity (Arabic/British). Pls help me find a match

(meer dan 12.000 ReTweets)

Citaat
Match4Zara: Social media boosts cell donor search

The family of a 13-year-old girl urgently seeking a blood stem cell donor are "amazed" by the response they have received on social media.
Zara Al Shaikh, who has acute myeloid leukaemia, opened a Twitter account with her father to appeal for help.
Her second tweet has been shared more than 8,000 times.
They were inspired by the #MatchForLara campaign that went viral and helped find a donor for another young woman from a mixed-race background.

http://www.bbc.com/news/uk-35570340 (http://www.bbc.com/news/uk-35570340)

Citaat
Cancer-Stricken Teen's Plea for Rare Bone Marrow Donor Goes Viral

A 13-year-old teen's call for help finding a bone marrow donor has gone viral.

Zara Al Shaikh, of Hampshire, United Kingdom, was diagnosed with leukemia at age 11. She went into remission the following year, but this month her doctors found the cancer had returned. To save her this time, doctors need to find a bone marrow donor, said her father, Dr. Loua Al Shaikh, an intensive care physician and anesthesiologist.

http://abcnews.go.com/Health/cancer-stricken-teens-plea-rare-bone-marrow-donor/story?id=36999795 (http://abcnews.go.com/Health/cancer-stricken-teens-plea-rare-bone-marrow-donor/story?id=36999795)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.com%2F2utswll.jpg&hash=0ba68023baba8267201683db3bbd04b6)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi67.tinypic.com%2F5nulpu.jpg&hash=a5629b11cf79c70ca6b2f22c444bdfa3)

Meer informatie: http://www.match4zara.com/ (http://www.match4zara.com/)
Titel: Oman confirms Crimean-Congo Haemorrhagic Fever death, takes steps to control spread of virus
Bericht door: oma op 22 februari 2016, 06:55:20
Citaat
MUSCAT -
The Ministry of Agriculture and Fisheries (MoAF) has refuted rumours on social media about the spread of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever (CCHF) in Buraimi.

However, it has confirmed the death of one Omani due to this infection, and has said that measures are being taken to control its spread. Details of how the man got the CCHF virus are not known.

http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/MoAF-confirms-CCHF-death-takes-steps-to-control-spread-of-virus-4mfa (http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/MoAF-confirms-CCHF-death-takes-steps-to-control-spread-of-virus-4mfa)

Meer info: http://www.wikidoc.org/index.php/Crimean-Congo_hemorrhagic_fever (http://www.wikidoc.org/index.php/Crimean-Congo_hemorrhagic_fever)
Titel: UMC Utrecht onderzoeksleiding bij onderzoek naar traumatisch hersenletsel
Bericht door: oma op 22 februari 2016, 07:07:44
Met o.a.

* Hamad bin Khalifa University en HMC Ambulance Service (Qatar)
* Monash University en Ambulance Victoria (Australie)
* UMC Utrecht dankzij financiering vanuit het National Priorities Research Programme van Qatar National Research Fund.
* Istanbul Kemerburgaz University en Middle East Technical University (Turkije)

http://www.gulf-times.com/story/480920/Qatar-in-brain-injury-research-initiative (http://www.gulf-times.com/story/480920/Qatar-in-brain-injury-research-initiative)
Titel: Sepsis: Redefined
Bericht door: oma op 23 februari 2016, 07:29:03
Nieuwe definitie Sepsis. Wat mij betreft kan het ongezien de vuilnisbak in.

Citaat
The Society of Critical Care Medicine (SCCM)  and the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) redefined sepsis with the Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3).

http://foamcast.org/2016/02/21/sepsis-redefined/ (http://foamcast.org/2016/02/21/sepsis-redefined/)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.com%2F24pdo3c.jpg&hash=c6b0d169c93fdeca8f4c7ec3bd96dd1c)
Titel: Re: Sepsis: Redefined
Bericht door: oma op 23 februari 2016, 07:36:50
Special Communication | February 23, 2016
CARING FOR THE CRITICALLY ILL PATIENT
The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3) FREE
Mervyn Singer, MD, FRCP1; Clifford S. Deutschman, MD, MS2; Christopher Warren Seymour, MD, MSc3; Manu Shankar-Hari, MSc, MD, FFICM4; Djillali Annane, MD, PhD5; Michael Bauer, MD6; Rinaldo Bellomo, MD7; Gordon R. Bernard, MD8; Jean-Daniel Chiche, MD, PhD9; Craig M. Coopersmith, MD10; Richard S. Hotchkiss, MD11; Mitchell M. Levy, MD12; John C. Marshall, MD13; Greg S. Martin, MD, MSc14; Steven M. Opal, MD12; Gordon D. Rubenfeld, MD, MS15,16; Tom van der Poll, MD, PhD17; Jean-Louis Vincent, MD, PhD18; Derek C. Angus, MD, MPH19,20
JAMA. 2016;315(8):801-810. doi:10.1001/jama.2016.0287.


Open access http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2492881 (http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2492881)

Oma zegt: Simpelheid troef!

Citaat
Box 4.
qSOFA (Quick SOFA) Criteria
Respiratory rate ≥22/min

Altered mentation

Systolic blood pressure ≤100 mm Hg
Titel: Re: Teen with cancer's plea for bone marrow donor goes viral: "It makes you believe in humanity"
Bericht door: oma op 24 februari 2016, 07:12:25
Citaat van: oma link=msg=1407220 date=1455808094
13 jarige dochter van anesthesioloog-intensivist/medical director HMC Ambulance Service (Qatar) heeft dringend hulp nodig:

Match4Zara @Match4Z
I urgently need a bone marrow transplant. I have a very rare tissue type due to mixed ethnicity (Arabic/British). Pls help me find a match

(meer dan 12.000 ReTweets)

Tot op heden is er geen match gevonden voor het meisje. Inmiddels is het in een aantal landen doorgedrongen dat dit probleem niet uniek is en er veel etinisch gemengde kinderen (halfbloedjes) overlijden omdat er geen match gevonden kan worden. Niet alleen Zara zoekt een match ook een zoontje van een brandweerman uit Londen is op zoek.

Citaat
#Match4Tommy campaign launches to save life of firefighter's 4 year old boy
16 February 2016

Today we're backing an urgent appeal for more mixed raced donors as a London Firefighterís son battles leukaemia.

Tommy Simpson is a 4 year old boy of White (British) and Black (Caribbean) heritage who loves nothing more than playing with his toy aeroplanes and putting on his Dad's uniform, pretending to be a firefighter.

In January 2016 he was diagnosed with Acute Myeloid Leukaemia (AML), after being admitted to hospital a few days before Christmas. He has been in hospital ever since.

Tommy's parents, London firefighter Nigel and Mary Kay Cosmetics Events Manager Maxine, have launched an urgent appeal to find Tommy a potential lifesaving stem cell donor in the event his imminent test results reveal he will require an unrelated stem cell (bone marrow) donor to save his life.

What can you do?

If you're White Northern European, Black African or Caribbean and mixed race, please become a donor on the stem cell register(opens in a new window).

You may potentially be able to save the life of a funny and beautiful little boy.

Less than 20 per cent chance

Tommy's mixed heritage makes it extremely hard to find a donor as matching stem cell tissue types are inherited.

Mixed race people like Tommy have less than a 20 per cent chance of finding an unrelated best possible match; as do individuals who are black or from a minority ethnic background.

There are only 3 per cent of donors on the UK stem cell register who are mixed race, making Tommy's chances of finding an unrelated donor extremely difficult.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.london-fire.gov.uk%2FImages%2FMatch4Tommy.jpg&hash=09fbdc873ce3d0666870587455c0a92a)

Only child

Tommy, who is an only child, is currently being treated at Londonís Great Ormond Street hospital. Extended family members were immediately tested, however a suitable match within the family was not found.

Nigel and Maxine, Tommy's parents, said: "Tommy doesnít have any siblings so the one in four chance of a sibling being a match doesn't exist for Tommy.

"It is at best a 50 per cent chance for parents to be a match for their children; this is normally a route doctors go down when they canít find anything better.

"We know the window of opportunity for an unrelated match being found is going fast with each day passing; thatís why we are appealing for people to join the stem cell register now."

Nigel's colleagues are showing their support for the #Match4Tommy campaign and the Brigade is using it's social media channels to help the appeal.

London Fire Commissioner Ron Dobson said: "Firefighter's are at the heart of our communities and help others day in day out to keep London safe.

"Now we need help from the public to respond to this urgent appeal for donors for a London firefighterís son Tommy.

"If you are yet to join the stem cell registers, please attend this donor registration drive and encourage your family and friend to attend too; Tommy desperately needs your help."

African Caribbean Leukaemia Trust

Blood cancer charity ACLT (African Caribbean Leukaemia Trust) are leading the #Match4Tommy campaign by hosting donor registration drives to find an unrelated match for Tommy and the first donor drive for the #Match4Tommy appeal will be hosted by radio station Capital XTRA at their London Head Quarters - Global Radio, 30 Leicester Square, London WC2H 7LA on Saturday, 19 March, between 11am-6pm.

ACLT will be registering anyone in good health aged between 17-55. New registrants will complete a short application form and provide a cheek swab.

For more information on the #Match4Tommy donor drives, call ACLT on 020 3757 7700 or visit their website http://aclt.org/ (http://aclt.org/)

http://www.london-fire.gov.uk/news/LatestNewsReleases_Match4Tommy.asp (http://www.london-fire.gov.uk/news/LatestNewsReleases_Match4Tommy.asp)

In Qatar is besloten om het initiele initiatief van een aantal medewerkers van HMC om te zetten in een tijdelijk screeningcentrum en een nationaal stamcel programma. Een van de mobiele bloedbanken van HMC gaat gebruikt worden om zoveel mogelijk mensen te screenen.

Citaat
Dr. Yousef al Maslamani, Medical Director at Hamad General Hospital (HGH), said:

The Interim Screening Center is laying the foundations as part of our preparations for establishing HMCís own national blood stem cell program which will contribute to us continuing to delivering safe and effective care to all in Qatar.í

Dr. Yousef said the Interim Screening Center is also working with international organizations and clinicians to help find a match for 13-year-old Zara Al Shaikh, the daughter of Dr. Loua Al Shaikh, one of HMCís senior physicians.

Dr. Al Shaikh has dedicated his life to saving lives in Qatar and we are honored to be playing a role in helping to find a life-saving donor match for his daughter.

http://marhaba.qa/hmc-opens-interim-blood-stem-cell-screening-centre/ (http://marhaba.qa/hmc-opens-interim-blood-stem-cell-screening-centre/)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi63.tinypic.com%2F2mpzrxt.jpg&hash=0c1d9024d9da0f76d3e832854bef1019)

Een mobiele bloedbank van HMC Qatar. De voertuigen vallen onder beheer van ambulancedienst (chauffeur + onderhoud + reiniging + aanvullen materialen). Iemand van ambulancedienst zorgt dat voertuig op afgesproken tijden op een locatie gereed staat, personeel van de bloedbank neemt het daarna over.

http://www.toutenkamion.com/en/mobile-units/blood-donation.html (http://www.toutenkamion.com/en/mobile-units/blood-donation.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 26 februari 2016, 10:44:06
https://www.youtube.com/watch?v=IZFYm-tS0io (https://www.youtube.com/watch?v=IZFYm-tS0io)
Titel: Re: Sepsis: Redefined (Video)
Bericht door: oma op 28 februari 2016, 09:04:50
Citaat van: oma link=msg=1408132 date=1456208943

http://jama.jamanetwork.com/multimediaPlayer.aspx?mediaid=12511362 (http://jama.jamanetwork.com/multimediaPlayer.aspx?mediaid=12511362)
Titel: Overgang naar zomertijd verhoogt kans op CVA
Bericht door: RAdeR op 1 maart 2016, 10:56:03
Citaat van: http://www.medicalnewstoday.com/articles/307182.php?tw
The researchers found that for the first 2 days after the daylight saving switch, the overall rate of ischemic stroke was 8% higher. After 2 days, the levels were back to normal.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Kanarie op 1 maart 2016, 11:14:07
Ik denk dan altijd: Zou dat ook gelden voor ploegendiensten en avondjes uit?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 1 maart 2016, 12:00:11
Uit een verwijzing in het onderzoek blijkt dat er relatie is dus slaap(problemen) en het risico op CVA

Citaat van: http://www.medicalnewstoday.com/articles/305102.php
Greater sleep fragmentation was associated with a 27% higher chance of having severe arteriolosclerosis. For every additional two arousals per hour of sleep, there was a 30% higher chance of having visible signs of oxygen deprivation in the brain.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Kanarie op 1 maart 2016, 18:49:11
Citaat
However, there are several ways to view these findings: sleep fragmentation may impair the circulation of blood to the brain, poor circulation of blood to the brain may cause sleep fragmentation, or both may be caused by another underlying risk factor."
Zelfde bron: http://www.medicalnewstoday.com/articles/305102.php (http://www.medicalnewstoday.com/articles/305102.php)

Note to self: Zoek de confounder!
Titel: Watch as this Iraqi ED doctor delivers some manual sedation (Video)
Bericht door: oma op 2 maart 2016, 13:44:26
http://www.liveleak.com/view?i=6c9_1455806357 (http://www.liveleak.com/view?i=6c9_1455806357)
Titel: Re: Watch as this Iraqi ED doctor delivers some manual sedation (Video)
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 4 maart 2016, 00:42:47
Citaat van: oma link=msg=1410099 date=1456922666
http://www.liveleak.com/view?i=6c9_1455806357 (http://www.liveleak.com/view?i=6c9_1455806357)
 Daar wordt je in Nederland al bijna voor geschorst... staat de klachten cie al klaar en IGZ kijkt al om de deur...
Titel: Re: Watch as this Iraqi ED doctor delivers some manual sedation (Video)
Bericht door: RemRoof op 4 maart 2016, 10:20:05
Citaat van: Joffry Ambu-Vpk link=msg=1410571 date=1457048567
 Daar wordt je in Nederland al bijna voor geschorst... staat de klachten cie al klaar en IGZ kijkt al om de deur...

Maar het is wel goedkoper... ^-^
Titel: Re: Watch as this Iraqi ED doctor delivers some manual sedation (Video)
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 4 maart 2016, 11:14:07
Citaat van: RemRoof link=msg=1410613 date=1457083205
Maar het is wel goedkoper... ^-^
haha ja goedkoper en sneller is t zeker ;-)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 10 maart 2016, 21:09:23
Citaat van: http://www.refdag.nl/nieuws/buitenland/vrouw_komt_bij_uit_coma_als_familie_afscheid_neemt_1_977678
"Vrouw komt bij uit coma als familie afscheid neemtĒ

De 45-jarige Lyndee Pellettiere-Swapp lag twaalf dagen in coma en was opgegeven door de artsen. Kort voordat de stekker uit de hulpapparatuur zou worden getrokken, kwam ze plotseling bij kennis.

Dat schrijft De Morgen (http://www.demorgen.be/buitenland/ze-trekken-stekker-eruit-bij-vrouw-in-coma-man-fluistert-in-haar-oor-en-dan-volgt-een-onwaarschijnlijke-wending-bd344dbf/) op basis van een reportage van het Amerikaanse CBS 5 (http://www.cbs5az.com/clip/12259883/miracle-life-support).
Titel: Technology helps HMC staff save womanís life
Bericht door: oma op 20 maart 2016, 08:02:17
Citaat
Seddiq was struck by a car whilst crossing the Corniche late at night, suffering multiple trauma injuries, including a severe brain injury and multiple fractures. After being treated in the Trauma Intensive Care Unit, she developed respiratory failure with a lung infection and a brain haemorrhage leaving her in a critical condition

http://www.gulf-times.com/story/485224/Technology-helps-HMC-staff-save-woman-s-life (http://www.gulf-times.com/story/485224/Technology-helps-HMC-staff-save-woman-s-life)
Titel: Re: Technology helps HMC staff save womanís life
Bericht door: oma op 20 maart 2016, 09:10:50
(Press release: Doha, 3/20/2016) Hamad Medical Corporationís (HMC) highly skilled clinical  teams deployed revolutionary new technology that uses a machine to take over the work of the lungs and the heart to save the life of a young woman involved in a serious car accident.

HMC, the first hospital system outside the United States to achieve Joint Commission International (JCI) Academic Medical Center accreditation for all its hospitals simultaneously, is one of the few healthcare systems in the Middle East region to use the ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) which was utilized to save the life of Ms. Majida Seddiq, 21.

Ms. Seddiq was struck by a car whilst crossing the Corniche late at night, suffering multiple trauma injuries, including a severe brain injury and multiple fractures. After being treated in the Trauma Intensive Care Unit, she developed respiratory failure with a lung infection and a brain hemorrhage that left her in a critical condition.

The machine element of ECMO, acting as the lungs or heart, ensures the body gets enough oxygen by circulating the blood outside of the body while the patient is undergoing treatment or recovering from serious injuries. The ECMO system is currently only available in a few centers around the world and requires a fully integrated and dedicated team of highly trained clinicians to carry out high risk procedures, with care delivered by clinicians 24 hours a day, seven days a week.

Dr. Ibrahim Mohamed Fawzy Hassan, Director of HMC Critical Care Center and Clinical Lead for ECMO said its use was only possible due to the collaborative approach to care between various departments within HMC and the support from HMCís partners, Guyís and St Thomasí NHS in the UK.

ďThis gave us the time to call in the ECMO team to prepare for the patient,Ē he said. ďIt is very unusual to use ECMO on a trauma patient but the teamís high level training allowed us to recognize that it would be invaluable in helping us save Ms. Seddiqís life. This teamwork and our ability to put the latest technology into practice was instrumental in saving her life and has been recognized by the JCI as part of its assessment of HMCís clinical standards and delivery of patient care.Ē

Dr. Ibrahim said Ms. Seddiq was in a critical condition having suffered life threatening injuries and when the ECMO team arrived at Hamad General Hospital, she was close to cardiac arrest. ďShe was placed on ECMO to support her recovery and after a further three weeks of intensive therapy, Iím delighted to say that Ms. Seddiq was fully awake and beginning rehabilitation.Ē

After spending three months in rehabilitation, Ms. Seddiq is now fully recovered and enjoying life at home with her family.

Dr. Ibrahim said new technology and innovations like ECMO and other treatments and services have been implemented across all of our hospitals Ė enabling HMC to make a real difference to patientís lives.

ďItís these kinds of advances in technology in tandem with teamwork across our clinical teams that were this week recognized by the stringent and prestigious JCI accreditation process,Ē he said.  Having this recognition of the system underlines the progress HMC has made and further enables us to provide more advanced care to each and every one of our patients.Ē
  
Ms. Seddiqís mother said: ďI received a call from Majidaís friends and was told to go straight to the Emergency Department because there had been an accident.  My family and I were in total shock and were very worried about Majidaís injuries.Ē

She was also full of praise for the way HMC and Dr. Ibrahim cared for her daughter.

ďI am so grateful to all of the staff at HMC, including the Ambulance Service, Trauma and Rehabilitation teams, for saving my daughterís life, especially Dr. Ibrahim and his team who showed empathy and genuine care towards us and kept us informed of everything that was happening. The care and treatment she received was excellent and I thank everyone for this. My family will never forget it.Ē(END)
Titel: FDA approves new treatment for inhalation anthrax
Bericht door: oma op 21 maart 2016, 19:24:45
For Immediate Release

March 21, 2016

On Friday, March 18, the U.S. Food and Drug Administration approved Anthim (obiltoxaximab) injection to treat inhalational anthrax in combination with appropriate antibacterial drugs. Anthim is also approved to prevent inhalational anthrax when alternative therapies are not available or not appropriate.
Inhalational anthrax is a rare disease that can occur after exposure to infected animals or contaminated animal products, or as a result of an intentional release of anthrax spores. It is caused by breathing in the spores of the bacterium Bacillus anthracis. When inhaled, the anthrax bacteria replicate in the body and produce toxins that can cause massive and irreversible tissue injury and death. Anthrax is a potential bioterrorism threat because the spores are resistant to destruction and can be spread by release in the air.

ďAs preparedness is a cornerstone of any bioterrorism response, we are pleased to see continued efforts to develop treatments for anthrax,Ē said Edward Cox, M.D., M.P.H, director of the Office of Antimicrobial Products in FDAís Center for Drug Evaluation and Research.

Anthim is a monoclonal antibody that neutralizes toxins produced by B. anthracis. Anthim was approved under the FDAís Animal Rule, which allows efficacy findings from adequate and well-controlled animal studies to support FDA approval when it is not feasible or ethical to conduct efficacy trials in humans.

Anthimís effectiveness for treatment and prophylaxis of inhalational anthrax was demonstrated in studies conducted in animals based on survival at the end of the studies. More animals treated with Anthim lived compared to animals treated with placebo. Anthim administered in combination with antibacterial drugs resulted in higher survival outcomes than antibacterial therapy alone.

The safety of Anthim was evaluated in 320 healthy human volunteers. The most frequently reported side effects were headache, itching (pruritus), upper respiratory tract infections, cough, nasal congestion, hives, and bruising, swelling and pain at the infusion site.

Anthim carries a Boxed Warning alerting patients and health care providers that the drug can cause allergic reactions (hypersensitivity), including a severe reaction called anaphylaxis. Anthim should be administered in settings where patients can be monitored and treated for anaphylaxis. However, given that anthrax is a very serious and often deadly condition, the benefit of Anthim for treating anthrax is expected to outweigh this risk.

Anthim was developed by Elusys Therapeutics, Inc. of Pine Brook, New Jersey, in conjunction with the U.S. Department of Health and Human Servicesí Biomedical Advanced Research and Development Authority.

The FDA, an agency within the U.S. Department of Health and Human Services, protects the public health by assuring the safety, effectiveness, and security of human and veterinary drugs, vaccines and other biological products for human use, and medical devices. The agency also is responsible for the safety and security of our nationís food supply, cosmetics, dietary supplements, products that give off electronic radiation, and for regulating tobacco products.

###

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm491470.htm (http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm491470.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 1 april 2016, 09:27:32
Citaat van: http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht-1/153397/Meer-obesen-dan-ondervoeden-op-de-aarde.htm
Meer obesen dan ondervoeden op de aarde

Het aantal mensen met obesitas neemt sneller toe dan het aantal ondervoeden afneemt. Dat concluderen onderzoekers in The Lancet. Zij werken samen in de non-communicable disease risk factor Collaboration (NCD-RisC). lees verder (http://www.medischcontact.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsbericht-1/153397/Meer-obesen-dan-ondervoeden-op-de-aarde.htm)
Titel: Re: Teen with cancer's plea for bone marrow donor goes viral: "It makes you believe in humanity"
Bericht door: oma op 5 april 2016, 13:48:09
Citaat van: oma link=msg=1407220 date=1455808094
13 jarige dochter van anesthesioloog-intensivist/medical director HMC Ambulance Service (Qatar) heeft dringend hulp nodig:

Match4Zara @Match4Z
I urgently need a bone marrow transplant. I have a very rare tissue type due to mixed ethnicity (Arabic/British). Pls help me find a match

(meer dan 12.000 ReTweets)

Match4Zara @Match4Z 1h
Amazing news: I've got a match. Thank you to everyone for the wonderful support and that special person for being on the register
Titel: The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma
Bericht door: oma op 14 april 2016, 15:52:41
The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition
Rolf Rossaint, Bertil Bouillon, Vladimir Cerny, Timothy J. Coats, Jacques Duranteau, Enrique FernŠndez-Mondťjar, Daniela Filipescu, Beverley J. Hunt, Radko Komadina, Giuseppe Nardi, Edmund A. M. Neugebauer, Yves Ozier, Louis Riddez, Arthur Schultz, Jean-Louis Vincent and Donat R. SpahnEmail author
Critical Care201620:100
DOI: 10.1186/s13054-016-1265-x©  Rossaint et al. 2016
Received: 3 February 2016Accepted: 11 March 2016Published: 12 April 2016


Open access http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-016-1265-x (http://ccforum.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13054-016-1265-x)
Titel: 442 people killed in road traffic accidents in Thailand in the last 7 days
Bericht door: oma op 18 april 2016, 08:15:00
Citaat
BANGKOK ó The number of people killed in road accidents during the long holiday soared to its highest level since 2006 this year, with 442 people killed during seven-day span.

http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1460957787&section=14 (http://www.khaosodenglish.com/detail.php?newsid=1460957787&section=14)

In 2014 zijn 570 mensen omgekomen door verkeersongevallen in Nederland.
Bron: CBS
Titel: ECMO met F-16 straaljager: "Norwegian fighter jet helps save dying patient"
Bericht door: oma op 22 april 2016, 12:38:06
Citaat
Quick-thinking medical staff in Norway saved a patient's life by calling in an F-16 fighter jet to whisk live-saving medical equipment from one hospital to another, media reports said Friday.  

The patient was fighting for his life and without a special lung and heart procedure called extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) he would die.

http://www.gulf-times.com/story/489638 (http://www.gulf-times.com/story/489638)
Titel: Re: ECMO met F-16 straaljager: "Norwegian fighter jet helps save dying patient"
Bericht door: Thor op 22 april 2016, 14:05:58
Citaat van: oma link=msg=1420323 date=1461321486
http://www.gulf-times.com/story/489638 (http://www.gulf-times.com/story/489638)

Trondheim  Bodo door de lucht 1200 km bb op de grond, in 25 minuten !

Geen regels en regeltjes maar zo snel mogelijk actie,dat is samenwerking !
Titel: (Live stream) The 1st GCC- Aspetar Sports Medicine Conference - #GCCSportsMed2016
Bericht door: oma op 24 april 2016, 07:51:46
Aspetar will host the first ever GCC Sports Medicine Conference in April, 2016. Experts from around the world will descend on Doha to lead lectures and workshops on topics ranging from athlete to community health.

Lectures will be on a variety of areas, including managing groin pain, sudden cardiac death, imaging in sports medicine, sports injury prevention & Exercise is Medicine; whilst small group workshops will focus on areas as diverse as athlete nutrition, clinical examination of injuries, and ECG interpretation. The conference will be in both Arabic and English, and will be a unique opportunity to participate in specialist workshops with other faculty members, and to engage with world-renowned experts in sports medicine and science.

https://www.youtube.com/c/Aspetar/live (https://www.youtube.com/c/Aspetar/live)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 25 april 2016, 11:15:42
Citaat van: http://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Afdelingen/Hart-en-vaatcentrum/Nieuws/Patienten-met-ernstig-hartfalen-overleven-langer-m
PatiŽnten met ernstig hartfalen overleven langer met een steunhart
Van alle patiŽnten met ernstig hartfalen en bij wie een steunhart is geplaatst, is na 5 jaar nog 68 procent in leven. Dit blijkt uit een nieuwe studie van het UMC Utrecht, het grootste steunhartcentrum in Nederland. Dit percentage is vergelijkbaar met de overleving van patiŽnten na een harttransplantatie.

Een steunhart is een elektrisch aangedreven pomp die in het lichaam wordt geÔmplanteerd van patiŽnten met ernstig hartfalen. Deze pomp zorgt voor een betere doorstroming van het bloed. De resultaten van 10 jaar ervaring in het UMC Utrecht met het steunhart worden op 28 april gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de International Society for Heart and Lung Transplantation in Washington DC (Verenigde Staten).

Betere overleving, minder bijwerkingen
Uit een analyse van alle 189 patiŽnten met ernstig hartfalen die tussen 2006 en juli 2015 in Utrecht een steunhart ontvingen, bleek dat 5 jaar na plaatsing nog 68 procent in leven was. De meest voorkomende doodsoorzaken bij patiŽnten met een steunhart waren neurologische complicaties zoals een beroerte (11 patienten, 6 procent) en infecties (4 patienten, 2 procent). De overleving in patiŽnten met een steunhart is hoger dan wanneer er gťťn steunhart wordt geplaatst (bij ernstig hartfalen sterft normaal gesproken 80 procent van de patiŽnten binnen een jaar) en is vergelijkbaar met de overleving na een harttransplantatie.

Hartlongchirurg dr. Faiz Ramjankhan van het UMC Utrecht hart & vaatcentrum heeft zich gespecialiseerd in deze geavanceerde behandeling. Hij zegt hierover: ďOns onderzoek laat zien dat patiŽnten die een steunhart hebben ontvangen een overleving hebben die vergelijkbaar is met die na een harttransplantatie. Nu richten we ons vooral op vermindering van de bijwerkingen, waardoor het steunhart voor bepaalde patiŽnten een volwaardig alternatief kan vormen voor een harttransplantatie.Ē

Minder invasief
Steunharten worden in het UMC Utrecht ook door middel van een minimaal-invasieve operatie geÔmplanteerd, dat wil zeggen dat bij deze techniek de borstkas niet hoeft worden geopend. ďUit de eerste ervaringen bij een kleine groep lijkt de procedure minder belastend te zijn voor de patiŽnt, waardoor deze korter in het ziekenhuis verblijft, korter aan de beademing ligt en korter ondersteunende hartmedicatie nodig heeftĒ, aldus Ramjankhan.

Alternatief voor harttransplantatie
Een steunhart is geschikt als tussenoplossing om de wachttijd tot een harttransplantatie te overbruggen ťn kan bij een geselecteerde groep patiŽnten dienen als een alternatief harttransplantatie. Deze laatste toepassing wordt steeds belangrijker omdat er in Nederland jaarlijks 10-20 mensen sterven die op de wachtlijst staan voor een harttransplantatie, maar waarvoor geen donorhart op tijd beschikbaar is gekomen vanwege het chronische donortekort.

Referentie
Felix SEA, Ramjankhan FZ, de Heer F, de Jonge N, Buijsrogge MP, Suyker WJL. Mid term results of mechanical circulatory support in The Netherlands, a single centre experience from the University Medical Centre Utrecht (UMCU). Abstract presented at the 36th Annual meeting of the International Society for Heart and Lung Transplantation, Washington DC, April 27-30, 2016. (http://www.jhltonline.org/article/S1053-2498(16)00997-9/fulltext)

https://www.youtube.com/watch?v=u_HnPRzb1jY (https://www.youtube.com/watch?v=u_HnPRzb1jY)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 25 april 2016, 11:16:39
zie ook http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=97376 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=97376)
Titel: PatiŽnten met ernstig hartfalen overleven langer met een steunhart
Bericht door: oma op 25 april 2016, 11:55:56
Citaat van: RAdeR link=msg=1420701 date=1461575742
http://www.youtube.com/watch?v=u_HnPRzb1jY (http://www.youtube.com/watch?v=u_HnPRzb1jY)

Grootste probleem van steunhart is dat de patient nogal afhankelijk is geworden van zijn stroomvoorraad en er altijd een kans bestaat op een technische/mechanische storing. 3 jaar geleden heb ik al uitgelegd dat je deze patienten niet kan reanimeren.

Citaat
Patient praises Life-saving Operation at Heart Hospital

Dr. Al Khulaifi knew Mr. Machado quite well and, after examining him, he knew they needed to do this operation to save Mr. Machadoís life. ďKiran was really very sick when I went to see him Ė he had acute cardio-myopathy and his heart had stopped three or four times - we needed to find a solution to save his life. The Left Ventricle Assist Device was definitely the best option for him. The device is inserted in the heart and is connected to a power and management pack that is external to the body, by a tube that exits through the patientís stomach. The LVAD does 95 percent of the heartís work, drawing blood from one chamber and pushing it into the aorta to supply the body with blood. The type of LVAD that we use in Qatar is designed to stay in the body for life Ė providing a long-term solution for patients.

ďWe also inserted an Implantable Cardioverter Defibrillator (ICD) into Kiranís chest to regulate the heartís rhythm, working in partnership with the LVAD.Ē

Over the next few months, Mr. Machado will start his rehabilitation, once he has sufficiently recovered from the surgery, although he is very confident in his progress so far: ďI am already managing most of my daily needs myself and I am getting used to carrying the LVAD device Ė it is part of my life now. I live on batteries! It does take some getting used to, but I am alive, and for that I am eternally grateful.

https://www.hamad.qa/EN/news/2016/February/Pages/Patient-praises-Life-saving-Operation-at-Heart-Hospital.aspx (https://www.hamad.qa/EN/news/2016/February/Pages/Patient-praises-Life-saving-Operation-at-Heart-Hospital.aspx)

Citaat van: CM link=msg=1267269 date=1400053673
Melding: Man uit 1952, benauwd. Verder gegevens ontbreken..

PAT ter plaatse:
Appearance: Licht angstig.
Work of Breathing: Verhoogde ademfrequentie en gebruik van intercostale spieren.
Circulation: grauw, diaforese.

Primary Survey
A- vrij. Geen hoorbare ademhaling.
B- grauw, verhoogte ademfrequentie (28), praat met korte zinnen, SP02 86%, Ausculatatie levert duidelijk crepitaties op (zie link onderaan). Je hoort rechtsboven ook een hypersonore machinaal geluid.
C- Grauw, diaforese, perifere pulsaties niet voelbaar. RR niet te meten.
D - angstig. Kan wel vertellen dat hij progressief benauwd is. AVPU=A. Pupillen isocoor, Glucose 7.8 mmols/l
E- zit in bed, voelt iets koud aan. Temp: 36.2.

Wat is hier aan de hand en wat doe je ermee?

(Wat extra informatie over het ausculteren: http://www.ntvg.nl/publicatie/rhonchi-en-crepitaties-nomenclatuur-en-interpretatie/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/rhonchi-en-crepitaties-nomenclatuur-en-interpretatie/volledig))

Succes!

CM

NOS journaal zaterdag 23 april 2016:

http://www.npo.nl/nos-journaal/23-04-2016/POW_02990424 (http://www.npo.nl/nos-journaal/23-04-2016/POW_02990424)

Vanaf 09:50 min: Patient "Ik heb niet de medicatie nodig die ik na een transplantatie nodig zou hebben. ... zijn medicijnen die toch je gezondheid ondermijnen en dat wil ik het liefst zo lang mogelijk uistellen."

Medicatie bij steunhart o.a.:

* Directe orale anticoagulantia (om klonten in de pomp te voorkomen)
* ACE-remmer (bloeddrukreductie)
* Betablokker (om het hart langzamer en met minder kracht te laten pompen + verwijding van de bloedvaten om de bloedsomploop te verbeteren)
* Calcium antagonist (om hart en vaten te laten ontspannen)
* PDE5-remmer (voorkomen te hoge druk in longslagaders)
* Aspirine
* Inotrope hartmedicatie
* Vochtafdrijvende medicatie
* Supplementen, bijv. ijzer, magnesium, kalium
Titel: Re: PatiŽnten met ernstig hartfalen overleven langer met een steunhart
Bericht door: oma op 25 april 2016, 12:17:27
Citaat van: RAdeR link=msg=1420701 date=1461575742
Dit blijkt uit een nieuwe studie van het UMC Utrecht, het grootste steunhartcentrum in Nederland.

 De resultaten van 10 jaar ervaring in het UMC Utrecht met het steunhart worden op 28 april gepresenteerd op het jaarlijkse congres van de International Society for Heart and Lung Transplantation in Washington DC (Verenigde Staten).


 ďOns onderzoek laat zien dat patiŽnten die een steunhart hebben ontvangen een overleving hebben die vergelijkbaar is met die na een harttransplantatie. Nu richten we ons vooral op vermindering van de bijwerkingen, waardoor het steunhart voor bepaalde patiŽnten een volwaardig alternatief kan vormen voor een harttransplantatie.Ē


2002:

Bridge to recovery with the use of left ventricular assist device and clenbuterol

Presented at the Heart Failure & Circulatory Support Summit, Cleveland, OH, Aug 22Ė25, 2002.

Jimmy K.F Hon, MRCS, Magdi H Yacoub, FRS


Abstract:

Citaat
Treatment of heart failure using a left ventricular assist device (LVAD) is emerging as one of the most rapidly expanding areas. These devices are now used to treat patients with terminal heart failure not only as a bridge to transplantation but also for a bridge to recovery in certain carefully selected patients. More recently we have developed a strategy of combining LVAD support with pharmacologic therapies to produce maximal reverse remodeling followed by the induction of physiologic cardiac hypertrophy using clenbuterol, a selective β2-adrenergic receptor agonist (the Harefield protocol). The purpose of this communication is to provide a brief review of remodeling, reverse remodeling, and the rationale for the use of clenbuterol to enhance the efficacy of the LVAD.
Titel: 'PatiŽnt in Essen sterft nadat band ambulance lek is gestoken'
Bericht door: EM physician op 7 mei 2016, 02:56:52
Een 81-jarige patiŽnt in de Duitse plaats Essen is donderdag overleden nadat een band van de ambulance die hem moest vervoeren lek was gestoken.

http://www.nu.nl/buitenland/4258020/patient-in-essen-sterft-nadat-band-ambulance-lek-gestoken.html (http://www.nu.nl/buitenland/4258020/patient-in-essen-sterft-nadat-band-ambulance-lek-gestoken.html)
Titel: Samen maken we Nederland dementievriendelijk
Bericht door: RAdeR op 9 mei 2016, 12:49:18
Citaat van: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2016/05/09/van-rijn-samen-maken-we-nederland-dementievriendelijk%5B2%5D
Van Rijn: 'Samen maken we Nederland dementievriendelijk'

Zolang het niet mogelijk is van dementie te genezen, moet de samenleving zo veel mogelijk oog hebben voor mensen met dementie. Zij leven in ons midden en hebben soms onze aandacht nodig. Daarom is staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) vandaag met partijen de campagne 'Samen dementievriendelijk' gestart.

De campagne - waarvoor de komende 5 jaar Ä10 miljoen beschikbaar is - is tijdens de EU-conferentie 'Living well with(out) dementiaí begonnen en wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM onder het Deltaplan Dementie. Ook Albert Heijn, Connexxion Taxi Services en de gemeente Amsterdam zetten de schouders onder een dementievriendelijker Nederland en waren bij de start aanwezig.

Iedereen kan nu door middel van een korte onlinetraining (http://www.samendementievriendelijk.nl/) dementievriendelijk worden.

Omkijken naar mensen met dementie
Van Rijn: 'Ik ben vandaag dementievriend geworden door me te registreren. Ik roep iedereen op hetzelfde te doen. Want samen maken we Nederland dementievriendelijk. Omkijken naar mensen met dementie is een zaak voor ons allemaal. In Nederland woont 70% van de mensen met dementie thuis. Ze wonen in ons dorp, in onze buurt, in onze straat. Soms hebben ze even iemand nodig die doorheeft wat er aan de hand is als ze het bijvoorbeeld even niet meer weten bij de kapper of zonder bestemming de bus instappen. En die mensen, die helpende hand, dat zijn wij allemaal.'

Onderzoek dementie
Het kabinet maakte al eerder bekend tot en met 2017 Ä 32,5 miljoen te investeren in het Deltaplan Dementie, dat onder andere voorziet in wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke hersenaandoening. 'Onderzoek blijft nodig en dat blijven we ook na 2017 doen', aldus Van Rijn.

Dementie in Nederland
 Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie: zes jaar thuis en twee jaar in een zorginstelling. In Nederland leven naar schatting 260.000 mensen met dementie. Dat aantal stijgt in 2050 tot 400.000, omdat Nederland meer ouderen krijgt die bovendien steeds ouder worden. Met het stijgen van de leeftijd neemt de kans op dementie toe.

Hervorming langdurige zorg
Het vergroten van kennis en besef van dementie is onderdeel van de hervorming van langdurige zorg. Die is er op gericht is de kwaliteit, houdbaarheid en betrokkenheid bij de zorg te versterken en te verbeteren.
Titel: Re: Samen maken we Nederland dementievriendelijk
Bericht door: RAdeR op 9 mei 2016, 12:52:46
zie ook https://samendementievriendelijk.nl/ (https://samendementievriendelijk.nl/)
en http://english.eu2016.nl/events/2016/05/09/living-well-without-dementia (http://english.eu2016.nl/events/2016/05/09/living-well-without-dementia)
Titel: Let's talk facts - What healthcare providers need to know about paralympic athletes
Bericht door: oma op 17 mei 2016, 10:03:07
Citaat
At the London 2012 Paralympic Games, 4236 athletes strived for sporting excellence in 20 sports. It was the largest multisport event for athletes with an impairment in the world. Less than 18 months later, Sochi hosted the largest Paralympic Winter Games ever, welcoming 547 athletes. Rio expects 4350 athletes competing in 528 medal events, in no less than 22 sports. Competitive sport opportunities for athletes with an impairment Ė named para-sport Ė continue to expand rapidly and it is great to see an increased recognition of these athletic achievements.

http://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=284#.VvEFSOJ951s (http://www.aspetar.com/journal/viewarticle.aspx?id=284#.VvEFSOJ951s)
Titel: WHO calls emergency meeting on yellow fever outbreak
Bericht door: oma op 17 mei 2016, 19:15:23
Citaat
The World Health Organization will hold an emergency meeting Thursday on the yellow fever outbreak that has hit hardest in Angola but risks spreading further if vaccinations are not ramped up.

http://www.gulf-times.com/story/493749 (http://www.gulf-times.com/story/493749)
Titel: Has the yellow fever outbreak tipped over into a global health emergency?
Bericht door: oma op 17 mei 2016, 21:58:38
Citaat van: oma link=msg=1424545 date=1463505323
The World Health Organization will hold an emergency meeting Thursday on the yellow fever outbreak that has hit hardest in Angola but risks spreading further if vaccinations are not ramped up.

http://www.gulf-times.com/story/493749 (http://www.gulf-times.com/story/493749)

Citaat
The World Health Organization is attempting to ratchet up attention on a highly concerning yellow fever outbreak in Africa.

The global health agency announced Tuesday it is convening a panel of experts to advise it on whether the outbreak ó which started in Angola but has spread from there ó meets the criteria to be declared a global public health emergency. The so-called emergency committee will hold its first meeting Thursday, by teleconference.

https://www.statnews.com/2016/05/17/who-yellow-fever/ (https://www.statnews.com/2016/05/17/who-yellow-fever/)
Titel: Re: WHO calls emergency meeting on yellow fever outbreak
Bericht door: oma op 17 mei 2016, 22:01:13
Yellow fever - microbiologic aspects: http://www.wikidoc.org/index.php/Yellow_fever_virus (http://www.wikidoc.org/index.php/Yellow_fever_virus)

Yellow fever - clinical aspects: http://www.wikidoc.org/index.php/Yellow_fever (http://www.wikidoc.org/index.php/Yellow_fever)

Yellow fever - patient information: http://www.wikidoc.org/index.php/Yellow_fever_(patient_information) (http://www.wikidoc.org/index.php/Yellow_fever_(patient_information))
Titel: Yellow fever outbreak could become a Ďglobal emergency.í Hereís what that could mean
Bericht door: oma op 19 mei 2016, 15:11:01
Citaat
The World Health Organization is asking for expert help charting its response to the alarming yellow fever outbreak in Angola.

It has convened an ďemergency committee,Ē a panel of outside experts who will offer counsel to Director-General Dr. Margaret Chan.

The group holds its first meeting Thursday. Hereís what you need to know.

https://www.statnews.com/2016/05/19/yellow-fever-who-global-emergency/ (https://www.statnews.com/2016/05/19/yellow-fever-who-global-emergency/)
Titel: Full statement from the first meeting of the IHR Emergency Committee on Yellow Fever (19 May 2016)
Bericht door: oma op 19 mei 2016, 21:00:24
Meeting of the Emergency Committee under the International Health Regulations (2005) concerning Yellow Fever

WHO statement
19 May 2016

An Emergency Committee (EC) regarding yellow fever was convened by the Director-General under the International Health Regulations (2005) (IHR 2005) by teleconference on 19 May 2016, from 13:00 to 17:15 Central European Time1.

The following affected States Parties participated in the information session of the meeting: Angola and the Democratic Republic of Congo.

The WHO Secretariat briefed the Committee on the history and impact of the Yellow Fever Initiative, the urban outbreak of yellow fever in Luanda, Angola and its national and international spread to the Democratic Republic of Congo, China and Kenya. The Committee was provided with additional information on the evolving risk of urban yellow fever in Africa and the status of the global stockpile of yellow fever vaccine.

After discussion and deliberation on the information provided, it was the decision of the Committee that the urban yellow fever outbreaks in Angola and the Democratic Republic of the Congo is a serious public health event which warrants intensified national action and enhanced international support. The Committee decided that based on the information provided the event does not at this time constitute a Public Health Emergency of International Concern (PHEIC).

While not considering the event currently to constitute a PHEIC, Members of the Committee strongly emphasized the serious national and international risks posed by urban yellow fever outbreaks and offered technical advice on immediate actions for the consideration of WHO and Member States in the following areas:

* the acceleration of surveillance, mass vaccination, risk communications, community mobilization, vector control and case management measures in Angola and the Democratic Republic of Congo;

* the assurance of yellow fever vaccination of all travellers, and especially migrant workers, to and from Angola and Democratic Republic of Congo;

* the intensification of surveillance and preparedness activities, including verification of yellow fever vaccination in travellers and risk communications, in at-risk countries and countries having land borders with the affected countries.

The Committee also emphasized the need to manage rapidly any new yellow fever importations, thoroughly evaluate ongoing response activities, and quickly expand yellow fever diagnostic and confirmatory capacity. Recognizing the limited international supply of yellow fever vaccines, the Committee also advised the immediate application of the policy of 1 lifetime dose of yellow fever vaccine2 and the rapid evaluation of yellow fever vaccine dose-sparing strategies by the WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE).

Going forward, the Committee agreed with the planned review and revision of the global strategy for preventing urban yellow fever outbreaks in keeping with WHOís assessment that the risk of such events is increasing.

Based on these views and the currently available information, the Director-General accepted the Committeeís assessment that the current yellow fever situation is serious and of great concern and requires intensified control measures, but does not constitute a PHEIC at this time.

The Director-General urges Member States to enforce the yellow fever vaccination requirement for travellers to and from Angola and the Democratic Republic of the Congo in accordance with the IHR (2005)3

The Director-General thanked the Committee for its thorough advice on priority actions for affected and at-risk countries, and on further yellow fever risk management work for WHO. The Director-General appreciated the concurrence of the Committee to be reconvened if needed.

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/ (http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2016/ec-yellow-fever/en/)
Titel: The yellow fever outbreak in central Africa is "serious" but not a global emergency, WHO says
Bericht door: oma op 19 mei 2016, 21:11:39
Citaat
LONDON ó The World Health Organization says the ongoing outbreak of yellow fever in central Africa is ďserious and of great concern,Ē but does not warrant being declared a global emergency.

https://www.statnews.com/2016/05/19/yellow-fever-outbreak-africa-who/ (https://www.statnews.com/2016/05/19/yellow-fever-outbreak-africa-who/)
Titel: Rode Kruis waarschuwt voor crisis door uitbraak gele koorts
Bericht door: RAdeR op 19 mei 2016, 22:24:14
Citaat van: http://www.ifrc.org/en/news-and-media/press-releases/africa/angola/yellow-fever-urgent-action-needed-to-prevent-international-crisis/
Yellow fever: urgent action needed to prevent international crisis
Published: 19 May 2016

Geneva, 19 May 2016:  Fears are growing that a deadly yellow fever outbreak in Angola Ė which has already spread to Democratic Republic of the Congo, Kenya and China - will continue to spread internationally without immediate action to prevent it, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) warned today.

The disease is transmitted by the Aedes aegypti mosquito, which is also responsible for spreading the Zika virus, dengue and chikungunya.

Dr Julie Lyn Hall, the IFRCís Director of Health, said that limited vaccine supplies, inadequate disease surveillance systems, poor sanitation and everyday cross-border economic and social interaction could turn a national outbreak into a global crisis, if no immediate community-based action is taken.

ďUnvaccinated travellers could transform this outbreak into a regional or international crisis if we donít move quickly to protect vulnerable populations and help communities to reduce their risk of infection,Ē she said.

Yellow fever has killed 293 people in Angola since the beginning of the outbreak in December 2015, and a further 2,267 people are believed to have been infected. The IFRC released 50,672 Swiss francs from its Disaster Relief Emergency Fund (DREF) on 24 February to support Angolan Red Cross work to support the vaccination of 90,000 people, and conducting community mobilization activities with 60,000 others. A further DREF allocation in support of the Red Cross of the Democratic Republic of the Congo will be issued today.

The Angolan outbreak has resulted in cases being imported to Democratic Republic of the Congo and Kenya, and has been confirmed as the source of 11 infections in the Peopleís Republic of China. A separate yellow fever outbreak has been confirmed in Uganda, with more than 50 suspected cases in three districts.

There are growing concerns that the outbreak could easily spread to neighbouring countries such as Namibia and Zambia, where the population is not vaccinated against the disease.

Volunteers and staff of the National Red Cross Societies in Angola, Democratic Republic of Congo and Uganda are hard at work in communities across the affected areas, identifying and eliminating mosquito breeding grounds, and helping people to reduce their risks of infection.

ďVaccination campaigns are the first lines of response, but we need to prioritise community engagement as a vital tool to prevent the spread of yellow fever,Ē said Dr Hall. ďThe continued rapid spread of the disease in the Angolan capital Luanda Ė where some 7 million people have already been vaccinated Ė underlines the importance of community engagement, surveillance and improving environmental sanitation.Ē
Titel: Qatar Diabetes Association endorses new guidelines for diabetics during Ramadan
Bericht door: oma op 23 mei 2016, 08:20:33
Citaat
As the holy month of Ramadan is approaching it is important to check with your doctor whether you can fast or not. The doctor assesses your diabetes status and advises you accordingly. Generally people with diabetes who use insulin injection are exempted from fasting (especially children and pregnant women). As for those who use medicines and diet as treatment, have stable blood sugar levels and no other health issues they are allowed to fast with their doctorís permission. Prior to starting the fast it is strongly advisable to see your doctor and discuss how to adjust your diabetes treatment

The month of Ramadan brings a lot of changes in eating pattern and lifestyle that might affect diabetes and weight control. For those people with diabetes whose fasting is allowed, it is important to be aware of the effects of fasting and changes in dietary patterns on blood sugar levels:
A greater risk of low blood sugar could be present during fasting hours whereas high blood sugar values are more prominent after break of fast.  Health care providers advise to break the fast when you have any hypoglycemia symptoms or when your blood sugar level is below 70 mg/dl or higher than 300 mg/dl

* Dehydration could be a risk in hot weathers and especially with the limited amount of water taken to replace the long hours of fasting
In order to avoid the above and maintain blood sugar level within target during Ramadan you will need to:

* Do frequent blood sugar tests, especially on the first week to identify the trend in your BG with fasting and inform your doctors of any hypos and hypers to adjust the treatment accordingly. Monitoring you blood glucose level is very important at all times during Ramadan, so make sure you keep your blood sugar testing meter close to you.
* Limit the portions of food that is high in carbohydrate and sugar because it has a high impact on your blood sugar and can cause hyperglycemia
* Drink a lot of water starting from Iftar time until Suhoor to prevent dehydration and protect the kidneys

Below are practical tips to prevent low blood sugar and dehydration, In order to avoid having low blood sugar during your fasting day, make sure:

* Your Suhoor meal includes food items that are rich with fibers, such as: oats, beans, lentils, chickpeas, and fruits. Also adding sources of protein to your suhoor such as low fat cheese, labna, yoghurt and beans could prolong satiety feeling.
* Delay the Suhoor meal as much as possible
* Carry glucose tablets, or a bottle of juice, or a candy, to take it in case you had a low blood sugar while praying Tarawih at the mosque

Remember that blood sugar testing does not invalidate your fasting. Also it is important to

* Test your blood sugar before driving, to make sure you donít have a low !
* Reduce your physical activity during fasting hours, especially before Iftar time
* Avoid sleeping for a long time while fasting, especially in the afternoon period and before Iftar time

As for reducing the risk of dehydration, in addition to drinking water, decrease the intake of caffeine found in coffee, tea, and soft drinks because caffeine causes frequent urination and water loss from the body


Conclusion

Fasting can be safe with diabetes by planning ahead with your healthcare team to assess your diabetes control, adjust your treatment and receive the appropriate education.

For questions or inquiries during Ramadan, contact QDA helpline on: 44547311 or 55274919 from 08:30 am until 01:30 pm & from 08:00 pm until 11:00 pm 55981331 .

Separate Sections on food

Engage your family in maintaining good eating habits by adopting healthy cooking and

Prepare food cooked, baked or grilled instead of fried
Avoid salty food such as nuts and pickles.
Include more fresh and cooked vegetables in your meals because they are high in fiber low in carbohydrates and provide vitamins, minerals and phytonutrients  
Remember that fatty meals when coupled with carbohydrate can cause a delayed and prolonged blood sugar increase

What type of food is high in carbohydrate? Carbohydrates affect blood sugar levels directly so one should be careful with intake of food like rice, pasta, bread and pastries, potato, legumes, and fruits.

In addition fresh and canned juices, sweet beverages, pastries and desserts cause a strong spike in blood sugar level and it is preferable to avoid them or restrict their intake to the minimum.

http://www.qda.org.qa/media-centre/news/ramadan-diabetes-workshops-en?backArt=1 (http://www.qda.org.qa/media-centre/news/ramadan-diabetes-workshops-en?backArt=1)
Titel: Ask The Doctor LIVE NOW - Dr Houssem Rezeq answering your questions live #Ramadan
Bericht door: oma op 23 mei 2016, 13:26:41
Aspetar سبيتار
@Aspetar
#AskTheDoctor LIVE NOW on the Aspetar #Facebook Page Dr Houssem Rezeq answering your questions live. #Ramadan

(https://pbs.twimg.com/media/CjIvffsWYAAt2Ib.jpg:large)

https://www.facebook.com/Aspetar (https://www.facebook.com/Aspetar)
Titel: Dr Heimlich performs Heimlich manoeuvre for first time, aged 96
Bericht door: oma op 27 mei 2016, 16:09:51
Citaat
Doctor whose name has become synonymous with aiding people choking on food dislodges hamburger piece from womanís airway, in his retirement home

http://www.theguardian.com/us-news/2016/may/27/dr-heimlich-performs-heimlich-manoeuvre-for-first-time-aged-96 (http://www.theguardian.com/us-news/2016/may/27/dr-heimlich-performs-heimlich-manoeuvre-for-first-time-aged-96)
Titel: Gynaecologe verzwijgt 5 jaar dat patiŽnte kanker heeft
Bericht door: sylvester1986 op 31 mei 2016, 12:46:42
Moeder sterft nadat gynaecologe kanker 5 jaar verzwijgt
Citaat van: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2719869/2016/05/31/Moeder-sterft-nadat-gynaecologe-kanker-5-jaar-verzwijgt-Ik-kon-het-haar-niet-zeggen.dhtml
Een gynaecologe van het AZ Glorieux in Ronse heeft vijf jaar voor een patiŽnte verzwegen dat ze een tumor had. Toen Adelheid Wijnant, een 44-jarige mama van drie jonge kinderen, de waarheid ontdekte, was het te laat.
Titel: Staying Hydrated During Ramadan
Bericht door: oma op 8 juni 2016, 11:30:46
Citaat
This year the holy month of Ramadan falls during a time of great heat. Our health promoters at Sidra have some Ramadan tips for people who are fasting this year.

This weekís blog will focus on hydration.

http://www.sidra.org/staying-hydrated-during-ramadan-2/ (http://www.sidra.org/staying-hydrated-during-ramadan-2/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 8 juni 2016, 20:49:37
Citaat van: http://www.nu.nl/internet/4274429/microsoft-spoort-alvleesklierkanker-via-zoekopdrachten.html
Microsoft spoort alvleesklierkanker op via zoekopdrachten

Onderzoekers van Microsoft hebben aangetoond dat zij in sommige gevallen kunnen vaststellen dat een Bing-gebruiker alvleesklierkanker heeft. Dat gebeurt aan de hand van zoekopdrachten, voordat de gebruiker zelf weet dat hij de ziekte heeft.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: zwelgje op 8 juni 2016, 23:39:06
Fascinerend en zorgwekkend tegelijk...

Van de andere kant:
" Goedemorgen Mijnheer Jansen vertelt u eens wat zijn de klachten en welke zoekopdrachten op internet heeft u vorige week gebruikt?"
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: ir. Auditor op 10 juni 2016, 23:43:29
Ik vind het eerder verbazingwekkend. Zeker aangezien pancreas kanker vaak pas heel laat ontdekt wordt.
Titel: At Least 130 People Have Overdosed on K2 in New York in the Past 3 Days
Bericht door: oma op 15 juli 2016, 16:05:47
Citaat
he mass K2 overdose in Bed-Stuy, Brooklyn, that left more than 33 hospitalized is apparently a dramatic example of a recent alarming trend. According to the New York Times, synthetic marijuana has sent more than 130 to the hospital between Monday and Wednesday alone this week, with about a fourth of those from the Brooklyn incident.

http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/07/report-130-nyers-have-overdosed-on-k2-in-3-days.html (http://nymag.com/daily/intelligencer/2016/07/report-130-nyers-have-overdosed-on-k2-in-3-days.html)

Citaat
What is the K2 drug that Ďcaused 33 to overdose on a street cornerí?

K2 reportedly caused more than 30 people to become ill in an apparent mass drug overdose on a New York City street.
But what exactly is it?
K2, which is inhaled,  affects the same area of the brain as marijuana and contains chemicals made in laboratories and sprayed on to dry leaves.
These chemicals are not derived from the marijuana plant, according to the United States Health Department.

http://metro.co.uk/2016/07/15/what-is-the-k2-drug-that-caused-33-to-overdose-on-a-street-corner-6008454/ (http://metro.co.uk/2016/07/15/what-is-the-k2-drug-that-caused-33-to-overdose-on-a-street-corner-6008454/)
Titel: Eerste patiŽnt in Nederland ziek door TBE-virus
Bericht door: RAdeR op 21 juli 2016, 14:20:10
Citaat van: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Pati%C3%ABnt_ziek_door_teken_encefalitisvirus
PatiŽnt ziek door teken-encefalitisvirus

Voor de eerste keer is in Nederland een patiŽnt ziek geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg. De besmetting trad zeer waarschijnlijk op na een tekenbeet tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is de patiŽnt herstellende. Onlangs werd op de Sallandse Heuvelrug het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) aangetroffen in teken. Het virus komt voor in verschillende landen in Noord, Midden- en Oost-Europa, waaronder Duitsland en Oostenrijk.

Teken-encefalitis
Een infectie met het TBE-virus verloopt meestal zonder klachten, maar het TBE-virus kan na een griepachtig ziektebeeld, een ontsteking van de hersenvliezen en hersenen (meningo-encefalitis) veroorzaken. Teken dragen het virus over van dier-naar-dier en soms naar de mens. De ziekte staat ook bekend als FSME (FrŁhsommer-Meningoenzephalitis) en Tick Borne Encephalitis. Als mensen wel ziek worden, verloopt dat meestal in twee fasen. Zeven tot 14 dagen na de tekenbeet krijgt men koorts, hoofdpijn, vermoeidheid en spier- en gewrichtspijn. Vervolgens is er ongeveer een week zonder klachten. Bij een klein aantal mensen met een infectie kan daarna hersen(vlies)ontsteking ontstaan vaak met ernstige hoofdpijn en hoge koorts. Dan is ziekenhuisopname noodzakelijk. Er is geen behandeling voor een hersen(vlies)ontsteking door TBE-virus. Meestal herstelt de patiŽnt volledig. Het RIVM adviseert medisch specialisten om bij patiŽnten met een hersen(vlies)ontsteking  en een recente tekenbeet voortaan ook aan teken-encefalitis te denken.

Voorkom tekenbeten
Het TBE-virus wordt door tekenbeten overgedragen. Het is dan ook belangrijk om tekenbeten te voorkomen, vaak te controleren op tekenbeten en teken dan direct te verwijderen.

TBE-virus in teken
Het RIVM heeft reeŽn onderzocht op aanwezigheid van antistoffen tegen het TBE-virus. Een klein deel van de reeŽn was positief, met name op de Sallandse Heuvelrug. In dat gebied zijn daarna teken gevangen en in een paar teken werd het TBE-virus aangetroffen. Nu is er een besmette teek ontdekt na een wandeling op de Utrechtse heuvelrug. Samen met andere organisaties onderzoekt het RIVM de verspreiding van het TBE-virus in Nederland en hoe groot de kans is om een infectie op te lopen.
Titel: Op miraculeuze wijze is zijn hart weer gaan kloppen
Bericht door: oma op 28 juli 2016, 08:22:03
Citaat
Een woordvoerder van de veiligheidsregio liet vervolgens weten dat de drenkeling was overleden. De ouders van de jongen werden zelfs al ingelicht over zijn overlijden.

Later op de middag bleek dat de jongen toch nog in leven was. "Op miraculeuze wijze is zijn hart weer gaan kloppen", aldus de woordvoerder. "Artsen in het ziekenhuis vechten nu voor zijn leven."

http://www.rtvnh.nl/nieuws/189007/drenkeling-uit-noordzee-gered (http://www.rtvnh.nl/nieuws/189007/drenkeling-uit-noordzee-gered)
Titel: Re: Op miraculeuze wijze is zijn hart weer gaan kloppen
Bericht door: CM op 28 juli 2016, 08:25:06
Citaat van: oma link=msg=1439127 date=1469686923
http://www.rtvnh.nl/nieuws/189007/drenkeling-uit-noordzee-gered (http://www.rtvnh.nl/nieuws/189007/drenkeling-uit-noordzee-gered)

Ik hoop dat dit en kwestie van slechte jounalistiek is, het alternatief is anders wel erg sneu... "Je kind is dood. Oh wacht, toch niet..."
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Expert op 28 juli 2016, 08:49:24
Citaat van: CM link=msg=1439130 date=1469687106

Ik hoop dat dit en kwestie van slechte jounalistiek is, het alternatief is anders wel erg sneu... "Je kind is dood. Oh wacht, toch niet..."


Het Lazarus fenomeen.
Titel: Re: Op miraculeuze wijze is zijn hart weer gaan kloppen
Bericht door: oma op 28 juli 2016, 08:56:41
Citaat van: CM link=msg=1439130 date=1469687106
Ik hoop dat dit en kwestie van slechte jounalistiek is, het alternatief is anders wel erg sneu... "Je kind is dood. Oh wacht, toch niet..."

Als de woordvoerder van de Veiligheidsregio iets zegt lijkt het mij geen kwestie meer van slechte journalistiek toch?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 juli 2016, 09:00:28
Citaat van: Expert link=msg=1439137 date=1469688564
Het Lazarus fenomeen.

Het is te voorkomen, bij deze inzet zijn MMT en ambulancedienst ter plaatse geweest. Als je de reanimatie staakt wacht je 10 minuten voor je een ticket enkele reis mortuarium uitschrijft.

Op zich is het geen probleem om het slachtoffer 10 minuten te laten liggen op strand na het staken. Het doet er niet toe wat omstanders gaan denken of vinden van hulpverleners die niets doen en iemand laten liggen.

Een ander probleem is het gehoor geven aan de wens van volk om snel informatie te krijgen. Waarom moet een clown van de veiligheidsregio zo snel op twitter het volk even bij-tweeten over een incident. Er gaan niemand in Nederland dood als je niet direct dit soort informatie krijgt maar aan het einde van de middag of de volgende dag kan lezen bij bijvoorbeeld de regionale politieberichten.
Titel: Re: Op miraculeuze wijze is zijn hart weer gaan kloppen
Bericht door: oma op 28 juli 2016, 09:32:58
Citaat van: CM link=msg=1439130 date=1469687106
Ik hoop dat dit en kwestie van slechte jounalistiek is, het alternatief is anders wel erg sneu... "Je kind is dood. Oh wacht, toch niet..."

@mvbergen @BasWitvliet De Veiligheidsregio meldde ons dat hij was overleden. Even later kregen we een telefoontje dat hij toch nog leefde.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: CM op 28 juli 2016, 10:29:05
Juist, dit is een klassiek voorbeeld van crisis communicatie, hoe het niet moet..

Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P7-L10 met Tapatalk

Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: owning31 op 28 juli 2016, 16:13:48
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/doodverklaarde-drenkeling-15-komt-weer-tot-leven-een-wonder (http://www.rtlnieuws.nl/nederland/doodverklaarde-drenkeling-15-komt-weer-tot-leven-een-wonder)

Er is iets miraculeus gebeurt in het ziekenhuis, alleen willen ze niet vertellen wat er is gebeurt.

Ook een mooi nieuwsbericht.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 juli 2016, 16:28:05
Citaat van: owning31 link=msg=1439265 date=1469715228
http://www.rtlnieuws.nl/nederland/doodverklaarde-drenkeling-15-komt-weer-tot-leven-een-wonder (http://www.hulpverleningsforum.nl/nederland/doodverklaarde-drenkeling-15-komt-weer-tot-leven-een-wonder)

Er is iets miraculeus gebeurt in het ziekenhuis, alleen willen ze niet vertellen wat er is gebeurt.

Ook een mooi nieuwsbericht.

Ik vind het al belachelijk als een patient in het ziekenhuis overlijdt de veiligheidsregio het op twitter moet zetten. Ik zie niet eens de noodzaak om de politie in te willen lichten over het overlijden van een patient. Als er een agent in het ziekenhuis zou vragen hoe het met de patient gaat heb ik er geen probleem mee hem te zeggen dat de patient is overleden. Ik ga er dan niet vanuit dat zij de veiligheidsregio gaan inlichten die het vervolgens op twitter gaat zetten.

Als een patient biologisch dood is kan de dokter zijn briefje invullen, daarna is de patient ook juridisch dood. Als de patient daarna opeens weer leeft was de patient niet biologisch dood, de patient had een bedje moeten krijgen in plaats van een koelkast. Biologische dood zegt per definitie dat cellen onherstelbaar beschadigd zijn, heel specifiek de functie van hersenen, hersenstam en verlengde merg is definitief, volledig en onomkeerbaar verloren gegaan, het is dan onmogelijk dat iemand weer tot leven komt.

Het is wel mogelijk om weer tot leven gewekt te kunnen worden vanuit de klinische dood.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: owning31 op 28 juli 2016, 16:47:41
Citaat van: oma link=msg=1439268 date=1469716085
Ik vind het al belachelijk als een patient in het ziekenhuis overlijdt de veiligheidsregio het op twitter moet zetten. Ik zie niet eens de noodzaak om de politie in te willen lichten over het overlijden van een patient. Als er een agent in het ziekenhuis zou vragen hoe het met de patient gaat heb ik er geen probleem mee hem te zeggen dat de patient is overleden. Ik ga er dan niet vanuit dat zij de veiligheidsregio gaan inlichten die het vervolgens op twitter gaat zetten.

Als een patient biologisch dood is kan de dokter zijn briefje invullen, daarna is de patient ook juridisch dood. Als de patient daarna opeens weer leeft was de patient niet biologisch dood, de patient had een bedje moeten krijgen in plaats van een koelkast. Biologische dood zegt per definitie dat cellen onherstelbaar beschadigd zijn, heel specifiek de functie van hersenen, hersenstam en verlengde merg is definitief, volledig en onomkeerbaar verloren gegaan, het is dan onmogelijk dat iemand weer tot leven komt.

Het is wel mogelijk om weer tot leven gewekt te kunnen worden vanuit de klinische dood.
Ik vind het ook bijzonder dat ze wel via de voorlichter vertellen dat de jongen overleden is maar dan niks los laten over wat ze gedaan hebben.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 28 juli 2016, 16:55:52
Citaat van: owning31 link=msg=1439272 date=1469717261
Ik vind het ook bijzonder dat ze wel via de voorlichter vertellen dat de jongen overleden is maar dan niks los laten over wat ze gedaan hebben.

Precies als je als dokter of ziekenhuis graag wil communiceren over een overleden patient moet je ook maar verder communiceren nu ze dit pijnlijke probleempje hebben. Het is natuurlijk sneu als je niet verder komt dan het volk te vertellen dat het een mirakel is. Het siert je om diep door stof te gaan en te beloven dat het nooit meer voor zal komen in je toko.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: owning31 op 28 juli 2016, 17:07:08
Citaat van: oma link=msg=1439275 date=1469717752
Precies als je als dokter of ziekenhuis graag wil communiceren over een overleden patient moet je ook maar verder communiceren nu ze dit pijnlijke probleempje hebben. Het is natuurlijk sneu als je niet verder komt dan het volk te vertellen dat het een mirakel is. Het siert je om diep door stof te gaan en te beloven dat het nooit meer voor zal komen in je toko.
Fouten worden gemaakt, je kan er inderdaad erg goed van leren.
Denk dat les een word: voorlichter niet zo snel meer laten tweeten, nu krijg je het hele volk over je heen( op facebook staan er heerlijk smakelijke reacties over dit nieuwsbericht).
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Joffry Ambu-Vpk op 28 juli 2016, 21:14:36
Tweeten maakt soms  meer kapot dan je lief is....
Titel: Russian officials blame thawed reindeer carcass in anthrax outbreak
Bericht door: oma op 1 augustus 2016, 14:16:15
Citaat
Thirteen people have been hospitalized amid an outbreak of anthrax in western Siberia, the governor's office of the Yamalo-Nenets autonomous region reported Thursday. Experts with the Russian Ministry of Agriculture believe the cause of infection is the thawing of the frozen carcass of a reindeer that died 75 years ago.

http://edition.cnn.com/2016/07/28/health/anthrax-thawed-reindeer-siberia/index.html (http://edition.cnn.com/2016/07/28/health/anthrax-thawed-reindeer-siberia/index.html)
Titel: Bezuiniging in de zorg: Medisch specialist moet met de trein reizen
Bericht door: oma op 1 augustus 2016, 21:57:20
Citaat
Een arts van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft in een trein, duidelijk hoorbaar voor medereizigers, een aantal van zijn patiŽnten besproken. Het UMCG heeft in een reactie gezegd het incident te gebruiken om bij zijn artsen nogmaals aan te geven hoe belangrijk privacy is.

http://nos.nl/artikel/2122653-arts-umcg-bespreekt-patientgegevens-in-volle-trein.html (http://nos.nl/artikel/2122653-arts-umcg-bespreekt-patientgegevens-in-volle-trein.html)
Titel: A deadly infectious disease in Thailand kills 40% of those infected. Few have heard of it.
Bericht door: oma op 8 augustus 2016, 11:09:57
Citaat
Melioidosis: Thailand's unknown deadly disease

Thailand's third most-deadly infectious disease kills 40 percent of those infected, but very few have ever heard of it.

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/07/melioidosis-thailand-unknown-deadly-disease-160719080325144.html (http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/07/melioidosis-thailand-unknown-deadly-disease-160719080325144.html)
Titel: Anesthesiologist eyed in series of cataract surgery errors
Bericht door: oma op 15 augustus 2016, 12:49:08
Citaat
The patients were lined up in reclining chairs, waiting their turns. When the surgery centerís anesthesiologist reached her, Kathleen White yelped in pain as he injected a numbing agent into her left eye. An assistant whisked her into the operating room for her scheduled cataract surgery.

http://www.bostonglobe.com/metro/2016/08/14/anesthesiologist-eyed-series-cataract-surgery-errors/a0IqJVEjyWFmNdBSNoiOqK/story.html (http://www.bostonglobe.com/metro/2016/08/14/anesthesiologist-eyed-series-cataract-surgery-errors/a0IqJVEjyWFmNdBSNoiOqK/story.html)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: bendelange op 16 augustus 2016, 21:09:52
Niet vergeten om 2200 uur naar de BBC2 te kijken: An hour to save your life.
Citaat
Britse (GB) Documentaire van Jonathan Low. In deze aflevering vechten de artsen voor het leven van voetgangster Christy die door een auto werd aangereden en wiens schedel deels verwijderd moet worden vanwege hersenoedeem. Bij vrachtwagenchauffeur Peter die door een vorkheftruck overreden werd vermoeden de artsen dat zijn benen verlamd zijn en hij interne bloedingen heeft. De medische hulp die een patiŽnt in het eerste uur na een noodoproep krijgt, kan het verschil tussen leven en dood betekenen. De documentaireserie verkent de dilemma's en innovaties in de spoedeisende geneeskunde.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 augustus 2016, 07:07:44
Citaat van: bendelange link=msg=1442976 date=1471374592
Niet vergeten om 2200 uur naar de BBC2 te kijken: An hour to save your life.


swasFT HART
@SWASFTHART 7h
The @GWAAC team featured in #AHTSYL have been a driving force in delivering enhanced clinical care skills to #UKHART pic.twitter.com/61gTxD27LM

(https://pbs.twimg.com/media/CqAtT_wWIAQt-5F.jpg:large)
Titel: New Serious Hazards of Transfusion report- SHOThv -identifies 4 serious adverse reactions
Bericht door: oma op 19 augustus 2016, 09:23:20
(https://pbs.twimg.com/media/CqNGl5hVUAALjk4.jpg:large)

PDF: http://www.shotuk.org/wp-content/uploads/SHOT-2015-Annual-Report-Web-Edition-Final-bookmarked.pdf (http://www.shotuk.org/wp-content/uploads/SHOT-2015-Annual-Report-Web-Edition-Final-bookmarked.pdf)
Titel: Re: EAST: No benefit in open massage over closed compressions in trauma cardiac arrest
Bericht door: RAdeR op 24 augustus 2016, 21:18:44
Citaat van: oma link=msg=1401523 date=1453570768
http://www.acssurgerynews.com/index.php?id=14929&tx_ttnews%5Btt_news%5D=469097&cHash=274db39bdc490f30cf2d8bb3dfe99911 (http://www.acssurgerynews.com/index.php?id=14929&tx_ttnews%5Btt_news%5D=469097&cHash=274db39bdc490f30cf2d8bb3dfe99911)

Citaat van: http://www.metronieuws.nl/nieuws/buitenland/2016/08/hartoperatie-op-metrostation-in-parijs
Een bijzonder tafereel op het perron van het Parijse metrostation Saint-Denis Universitť dinsdagochtend. Franse ambulancemedewerkers voerden daar midden op het perron een hartoperatie uit. Dankzij het snelle handelen van de artsen overleefde het slachtoffer, een man van ongeveer vijftig jaar, de reddingsactie.

Open chest cardiac massage in Parijs?
Titel: Re: EAST: No benefit in open massage over closed compressions in trauma cardiac arrest
Bericht door: helm op 24 augustus 2016, 21:30:14
Citaat van: RAdeR link=msg=1444037 date=1472066324
Open chest cardiac massage in Parijs?

Ik gok op een aorta probleem. Ruptuur of zo.
Titel: Re: EAST: No benefit in open massage over closed compressions in trauma cardiac arrest
Bericht door: oma op 24 augustus 2016, 22:04:22
Citaat van: Renť van der Helm link=msg=1444038 date=1472067014
Ik gok op een aorta probleem. Ruptuur of zo.

Ik niet.
Titel: Re: EAST: No benefit in open massage over closed compressions in trauma cardiac arrest
Bericht door: helm op 24 augustus 2016, 22:20:04
Citaat van: oma link=msg=1444044 date=1472069062
Ik niet.

Weet jij wat er aan de hand was?
Titel: Re: EAST: No benefit in open massage over closed compressions in trauma cardiac arrest
Bericht door: oma op 24 augustus 2016, 22:24:21
Citaat van: Renť van der Helm link=msg=1444046 date=1472070004
Weet jij wat er aan de hand was?

Nee, ik wil ook wel een gokje wagen. Ik denk dat het geen open hartchirurgie was maar ECPR (extracorporeal cardiopulmonary resuscitation/reanimatie met behulp van ECMO (extracorporeal membrane oxygenation)).
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 24 augustus 2016, 22:35:29
zoiets?

https://www.youtube.com/watch?v=wW-i2g2scKg (https://www.youtube.com/watch?v=wW-i2g2scKg)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 25 augustus 2016, 06:27:41
Citaat van: RAdeR link=msg=1444048 date=1472070929
zoiets?


Inderdaad maar dan prehospitaal, in Parijs loopt al jaren een prehospitaal ECPR programma, http://edecmo.org/edecmo-17-reanimateur-lionel-lamhaut-pre-hospital-ecpr/ (http://edecmo.org/edecmo-17-reanimateur-lionel-lamhaut-pre-hospital-ecpr/)
Titel: No more surgical caps for surgeons?
Bericht door: oma op 1 september 2016, 16:02:08
Citaat
Surgeons for years have stepped into operating rooms wearing their surgical cap ó a snug covering that ties in back and comes in standard-issue blue or hundreds of personalized designs.

But a crackdown appears to be underway on that almost sacred piece of headgear.

Inspectors in January reprimanded operating room staff at Brigham and Womenís Hospital in Boston for having the hair around their ears uncovered during surgery ó and for sporting visible facial hair. And a New York surgeon was written up for showing 3 inches of hair at the nape of his neck.

http://www.bostonglobe.com/business/2016/08/31/hat-wars-flaring/abr7FuB9EZna1FRtECDR1K/story.html (http://www.bostonglobe.com/business/2016/08/31/hat-wars-flaring/abr7FuB9EZna1FRtECDR1K/story.html)
Titel: PatiŽnten en artsen: verenigt u, laat 33980 sneuvelen
Bericht door: oma op 14 september 2016, 15:06:38
Citaat
Tamelijk onopgemerkt is op dinsdag 13 september de wet 33980 in de Tweede Kamer aangenomen. Het betreft een wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving. Door deze wetswijziging worden de mogelijkheden om in het belang van fraudebestrijding het medisch beroepsgeheim op te heffen volledig. Tot nu toe kon met een keuze voor een restitutiepolis een patiŽnt zijn privacy beschermen.

Het is vreemd dat het in artsenland zo stil is gebleven rondom de erosie van een van de kernwaarden van het artsenvak. PatiŽnten moeten erop kunnen vertrouwen dat wat in de spreekkamer wordt gedeeld binnen die vier muren blijft. Deze vertrouwensbasis is cruciaal. En deze wordt nu te grabbel gegooid omdat het aantasten van het beroepsgeheim nodig zou zijn om fraude op te sporen. Maar waar hebben wij het over?

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/patienten-en-artsen-verenigt-u-laat-33980-sneuvelen.htm (https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/patienten-en-artsen-verenigt-u-laat-33980-sneuvelen.htm)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Kanarie op 17 september 2016, 08:22:18
Dergelijke praktijken zijn er al veel eerder ingeslopen. Lees en huiver:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-materiele-controle-van-een-huisarts.htm (https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-materiele-controle-van-een-huisarts.htm)

Dat er nu een wet wordt aangenomen om deze praktijken aan te moedigen, is ongelooflijk.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 17 september 2016, 08:29:30
Citaat van: Kanarie link=msg=1447595 date=1474093338
Dergelijke praktijken zijn er al veel eerder ingeslopen. Lees en huiver:

Dat er nu een wet wordt aangenomen om deze praktijken aan te moedigen, is ongelooflijk.

Het wetsvoorstel haalde een meerderheid in de 2e kamer dankzij: VVD, PvdA, CDA, PVV en SGP.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Expert op 17 september 2016, 12:01:43
Citaat van: Kanarie link=msg=1447595 date=1474093338

Dergelijke praktijken zijn er al veel eerder ingeslopen. Lees en huiver:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-materiele-controle-van-een-huisarts.htm (https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/De-materiele-controle-van-een-huisarts.htm)

Dat er nu een wet wordt aangenomen om deze praktijken aan te moedigen, is ongelooflijk.


Citaat van: oma link=msg=1447597 date=1474093770

Het wetsvoorstel haalde een meerderheid in de 2e kamer dankzij: VVD, PvdA, CDA, PVV en SGP.


Los daarvan vind ik het verhaal ronduit stuitend!

Een volstrekt integere huisarts wordt volledig administratief vermalen en helemaal gek gemaakt. Het is een schandalige gang van zaken. Ik zou een schadevergoeding eisen.

Het artikel geeft aan dat we volledig zijn doorgeslagen in administratie. De dokter in haar spreekkamer maakt zich tegenwoordig primair zorgen over de administratieve afwikkeling van een consult, waarmee het welzijn van de patiŽnt op de tweede plaats wordt gezet.

Wanneer ik de poli een patiŽnt ontvang, zit ik voornamelijk met mijn ogen op een beeldscherm te turen, terwijl ik ondertussen zonder direct oogcontact met mijn patiŽnt in hoog tempo een aantal vragen afvink. Soms hebben patiŽnten het echt heel moeilijk en dat kost nu eenmaal meer tijd. Althans.., daar neem ik de tijd voor. Je kunt een huilende moeder met een kind op schoot, die net te horen heeft gekregen dat ze een ernstige ziekte heeft, niet zomaar je spreekkamer uitknikkeren omdat de tijd dringt. Wanneer ik uitloop, dan beginnen andere patiŽnten te klagen en gaat de polizuster huilen. De volgende dag krijg ik dan een snerende mail van de Chef de Clinique.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Expert op 17 september 2016, 12:14:25
Citaat van: Expert link=msg=1447615 date=1474106503

Wanneer ik de poli een patiŽnt ontvang, zit ik voornamelijk met mijn ogen op een beeldscherm te turen, terwijl ik ondertussen zonder direct oogcontact met mijn patiŽnt in hoog tempo een aantal vragen afvink. Soms hebben patiŽnten het echt heel moeilijk en dat kost nu eenmaal meer tijd. Althans.., daar neem ik de tijd voor. Je kunt een huilende moeder met een kind op schoot, die net te horen heeft gekregen dat ze een ernstige ziekte heeft, niet zomaar je spreekkamer uitknikkeren omdat de tijd dringt. Wanneer ik uitloop, dan beginnen andere patiŽnten te klagen en gaat de polizuster huilen. De volgende dag krijg ik dan een snerende mail van de Chef de Clinique.


Dat noemen we tegenwoordig patientencontact!
Titel: HMC Qatar first in the world to get all its hospitals accredited by JCI
Bericht door: oma op 20 september 2016, 11:27:13
Citaat
DOHA: Hamad Medical Corporation (HMC) has become the first healthcare provider in the world to have all its hospitals qualified under the US-based Joint Commission Internationalís (JCI) Academic Medical Center accreditation programme.

The distinction was achieved following a comprehensive on-site survey earlier this year by JCI surveyors who evaluated HMCís all eight hospitals against a set of stringent internationally approved healthcare standards.

All hospitals have received the official Gold Seal of Approval for accreditation under the JCI Academic Medical Center Hospital standards.

http://www.thepeninsulaqatar.com/news/qatar/391633/hmc-first-in-the-world-to-get-all-its-hospitals-accredited-by-jci (http://www.thepeninsulaqatar.com/news/qatar/391633/hmc-first-in-the-world-to-get-all-its-hospitals-accredited-by-jci)
Titel: Re: HMC Qatar first in the world to get all its hospitals accredited by JCI
Bericht door: helm op 20 september 2016, 20:16:13
Citaat van: oma link=msg=1448024 date=1474363633
http://www.thepeninsulaqatar.com/news/qatar/391633/hmc-first-in-the-world-to-get-all-its-hospitals-accredited-by-jci (http://www.thepeninsulaqatar.com/news/qatar/391633/hmc-first-in-the-world-to-get-all-its-hospitals-accredited-by-jci)

Gefeliciteerd!
Titel: Update to poison centre regulations
Bericht door: oma op 22 september 2016, 16:11:28
Citaat
EU Member States have voted in favour of the European Commissionís proposals to harmonise how chemical companies will submit product information to poison centres in Europe

EU legislation requires all Member States to set up an appointed body to receive information in the case of poisonings. However, it is up to individual Member States to interpret this law, meaning the demands on companies handling hazardous goods can vary widely across Europe. This often leads to a costly administrative burden for companies, which also risk fines or product removal in cases of noncompliance.

http://the-ncec.com/european-union-member-states-vote-to-harmonise-poison-centre-submissions-for-chemical-products/ (http://the-ncec.com/european-union-member-states-vote-to-harmonise-poison-centre-submissions-for-chemical-products/)
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: RAdeR op 26 september 2016, 12:19:16
Citaat van: http://www.medicalfacts.nl/2016/09/26/draagbare-tester-voorkomt-mrsa-bacterie-uitbraken-in-ziekenhuizen/
Studenten van de Universiteit Maastricht hebben een tester ontwikkeld waarmee bacteriŽn kunnen worden gedetecteerd, waardoor in de toekomst mogelijk een bacteriŽle uitbraak kan worden voorkomen. De aanwezigheid van bacteriŽn kan binnen een ziekenhuis grote, zelfs dodelijke gevolgen hebben voor ernstig zieke en oudere patiŽnten. De recent ontwikkelde tester is een handige, snelle en goedkope manier om een bacterie te identificeren, vůůrdat er een uitbraak plaatsvindt.

De zogenaamde point of care tester is draagbaar, zodat er ter plekke Ė in bijvoorbeeld een operatiekamer of intensive care unit Ė kan worden getest of de bacterie aanwezig is. Het resultaat is dus meteen zichtbaar zodat laboratoriumonderzoek overbodig zou moeten worden. Dit wordt ook wel bedside testing genoemd. Het ter plekke identificeren van een bacterie zorgt ervoor dat er op snellere en meer doelgerichte wijze kan worden ingegrepen waardoor de kans op een uitbraak zou verkleinen.lees verder (http://www.medicalfacts.nl/2016/09/26/draagbare-tester-voorkomt-mrsa-bacterie-uitbraken-in-ziekenhuizen/)

Interessant, ook toepasbaar in prehospitale setting?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: FlyingDutchman op 26 september 2016, 16:12:27
De  link verwijst naar een artikel waarin alleen de titel gewag maakt van MRSA. Uit het artikel zelf wordt niet geheel duidelijk om welke bacterie het gaat... wat kan die tester zoal testen?

Zou een MRSA-tester (en niks anders) pre-hospitaal nuttig zijn?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Nachtbroeder op 27 september 2016, 01:58:22
Het zou iniedergeval erg veel logitieke rompslomp in de kliniek schelen voor/met patienten die binnen een risicogroep vallen (asielzoekers bijvoorbeeld).
Titel: How race doctors help protect riders against the heat at the Qatar Road World Championships
Bericht door: oma op 14 oktober 2016, 06:26:20
Citaat
Managing the heat has been a challenge for everyone at this yearís Road World Championships in Qatar. Even the local riders have suffered under the sunís unyielding gaze as the temperatures stay between 35-39C.

Qatarís Afif Abdullah was prone on the grass just beyond the finish line of the elite men time trial for close to an hour after his ride before he felt well enough to make his way back to the team area. The day before, South Africaís Ashleigh Moolman-Pasio needed quick attention to lower her core body temperature. She explained later that she had no water during her ride after dropping her bottle early on.

http://www.cyclingnews.com/news/how-race-doctors-help-protect-riders-against-the-heat-at-the-qatar-road-world-championships/ (http://www.cyclingnews.com/news/how-race-doctors-help-protect-riders-against-the-heat-at-the-qatar-road-world-championships/)
Titel: Hamad Medical Corporation (Qatar) implements country-wide electronic health record
Bericht door: oma op 3 november 2016, 15:28:42
https://www.youtube.com/watch?v=fFAsDaEk6LM (https://www.youtube.com/watch?v=fFAsDaEk6LM)
Titel: Qatar says stadium health, safety enhanced after worker dies
Bericht door: oma op 12 november 2016, 09:44:28
Citaat
DOHA, Qatar ó Qatar's investigation into the death of a worker on a 2022 World Cup stadium construction site has led to "extended over-sight" of health and safety procedures, officials said Wednesday.

The man, who organizers have said was the first to die in a work-related accident, was named Wednesday as Anil Kumar Pasman from Nepal. He was 29 when he was killed while working on Al Wakrah Stadium last month.

http://www.bostonherald.com/sports/soccer/2016/11/qatar_says_stadium_health_safety_enhanced_after_worker_dies (http://www.bostonherald.com/sports/soccer/2016/11/qatar_says_stadium_health_safety_enhanced_after_worker_dies)
Titel: Trauma data from Ireland: Major trauma caused most often by low falls of under 2m
Bericht door: oma op 10 december 2016, 09:56:36
Citaat
The vast majority of traumatic injuries suffered by patients occurred at home or on the roads, an audit of hospital data shows.

Low falls of under 2m were the most common single cause of major trauma, accounting for over half of all cases last year, according to the report published by the National Office of Clinical Audit.

http://www.irishtimes.com/news/health/most-trauma-injuries-sustained-at-home-or-on-road-report-reveals-1.2898288 (http://www.irishtimes.com/news/health/most-trauma-injuries-sustained-at-home-or-on-road-report-reveals-1.2898288)
Titel: 2016 update to WTA Critical Decisions in Trauma guideline now includes REBOA
Bericht door: oma op 10 december 2016, 09:58:43
Prytime Medical.Inc @prytimemedical
2016 update to WTA Critical Decisions in Trauma guideline now includes #REBOA.

http://journals.lww.com/jtrauma/Fulltext/2016/12000/Western_Trauma_Association_Critical_Decisions_in.26.aspx (http://journals.lww.com/jtrauma/Fulltext/2016/12000/Western_Trauma_Association_Critical_Decisions_in.26.aspx) #ERREBOA #Prytimemedical #Trauma

(https://pbs.twimg.com/media/CzQ8WQPUAAATiOV.jpg:large)
Titel: Dr. Heimlich, Creator Of Live-Saving Maneuver, Dies
Bericht door: oma op 17 december 2016, 20:36:02
NPR Health News @NPRHealth
Dr. Heimlich, Creator Of Live-Saving Maneuver, Dies

(https://o.twimg.com/2/proxy.jpg?t=HBh2aHR0cHM6Ly9tZWRpYS5ucHIub3JnL2Fzc2V0cy9pbWcvMjAxNi8xMi8xNy9hcF8xNjM1MjYzOTk5MTc5NF93aWRlLWMyMTE5ZDQxMzRlYjJmZGUzNzY5NDM1YjdmMTI0MGZkYWQ4ODNhZDcuanBnP3M9MTQwMBTwFRS4CxwUhAYUlAMAABYAEgA&s=w_EX3diwVUHC_9MjBfoMEm1w5qsHV0PlW4b952zbZs8)

http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/17/505986552/dr-heimlich-creator-of-live-saving-maneuver-dies (http://www.npr.org/sections/thetwo-way/2016/12/17/505986552/dr-heimlich-creator-of-live-saving-maneuver-dies)
Titel: FDA warns hospitals about medical cart battery fires
Bericht door: oma op 28 december 2016, 19:35:44
Citaat
WASHINGTON Ė Battery-powered medical carts have exploded or burst into flames in numerous hospitals, the Food and Drug Administration said Wednesday in a warning letter to health care providers.

https://www.statnews.com/2016/12/28/fda-warns-hospitals-medical-cart-battery-fires/ (https://www.statnews.com/2016/12/28/fda-warns-hospitals-medical-cart-battery-fires/)

Potential Problems with Battery-Powered Mobile Medical Carts in Health Care Facilities that May Result in Fire: Letter to Health Care Professionals

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ResourcesforYou/HealthCareProviders/ucm534566.htm (http://www.fda.gov/MedicalDevices/ResourcesforYou/HealthCareProviders/ucm534566.htm)
Titel: Why did Carrie Fisher and Debbie Reynolds die one day apart? Hereís what science can tell us
Bericht door: oma op 30 december 2016, 17:49:58
Citaat
The death of actress Debbie Reynolds Wednesday night, one day after her daughter and fellow actress Carrie Fisher passed away after being stricken during a long plane flight, has sparked assorted questions among fans stunned by the timing.

https://www.statnews.com/2016/12/29/debbie-reynolds-carrie-fisher-science/ (https://www.statnews.com/2016/12/29/debbie-reynolds-carrie-fisher-science/)
Titel: Crisis in Britse ziekenhuizen na dood twee patiŽnten
Bericht door: RemRoof op 8 januari 2017, 10:42:41

"Het Britse Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Britse gezondheidssysteem. Aanleiding is de dood van twee patiŽnten, die veel te lang in de gang van het ziekenhuis moesten wachten op hulp."

Bron: http://www.ad.nl/buitenland/crisis-in-britse-ziekenhuizen-na-dood-twee-patienten~a6de6680/ (http://www.ad.nl/buitenland/crisis-in-britse-ziekenhuizen-na-dood-twee-patienten~a6de6680/)
Titel: Re: Crisis in Britse ziekenhuizen na dood twee patiŽnten
Bericht door: cavia op 8 januari 2017, 10:48:02
Citaat van: RemRoof link=msg=1472481 date=1483868561
"Het Britse Rode Kruis waarschuwt voor een humanitaire crisis in het Britse gezondheidssysteem. Aanleiding is de dood van twee patiŽnten, die veel te lang in de gang van het ziekenhuis moesten wachten op hulp."

Bron: http://www.ad.nl/buitenland/crisis-in-britse-ziekenhuizen-na-dood-twee-patienten~a6de6680/ (http://www.ad.nl/buitenland/crisis-in-britse-ziekenhuizen-na-dood-twee-patienten~a6de6680/)
Blijkbaar loopt het in de UK niet altijd zo geweldig als we wel eens horen op t forum ;)

Naar wat ik begrijp uit t verhaal is 35 uur wachtten op de gang van een SEH ook te schandalig voor woorden...
Titel: Re: Crisis in Britse ziekenhuizen na dood twee patiŽnten
Bericht door: oma op 8 januari 2017, 11:24:43
Citaat van: cavia link=msg=1472484 date=1483868882
Blijkbaar loopt het in de UK niet altijd zo geweldig als we wel eens horen op t forum ;)

Naar wat ik begrijp uit t verhaal is 35 uur wachtten op de gang van een SEH ook te schandalig voor woorden...

Het Rode Kruis, linkse politici enz roepen over een humanitaire crisis (hele grote woorden omdat ik geen idee heb hoe het rode kruis de toestanden in Aleppo, Yemen etc nog wil duiden als je deze termen al gebruikt voor 2 doodzieke patienten die in een welvarend Westerse land overlijden).

Ik loop al tientallen jaren mee als cardio-thoracaalchirurg, ik heb in de UK, Nederland, Egypte en Qatar gewerkt en heb inmiddels een enorm kerkhof spoedpatienten met hartinfarcten, aneurysma of aorta-dissectie die dood zijn gegaan in het ziekenhuis tijdens het wachten, op de operatie tafel of binnen 48 na binnenkomst. Het kan natuurlijk komen omdat ik ook een lakse, trage, klungelende dokter ben maar het kan natuurlijk ook komen omdat mensen maar 1 zekerheid hebben in het leven, namelijk dat ze dood gaan. Het hartinfarct en een aneurysma zijn twee ziektebeelden waarbij je rustig kan zeggen dat je dicht bij de dood bent gekomen, het is niet vanzelfsprekend dat je het gaat overleven en het zal ook nooit gaan worden.

Ik begrijp uit verhaal ook dat iemand zegt 35 uur gewacht te hebben op de SEH. Ik geloof het niet direct omdat er dan iemand met pijn in een beroerde toestand anderhalve dag op het stoeltje in de wachtkamer heeft gezeten. Ik kan pas oordelen als ik weet of deze mensen al veel eerder zijn gezien door een arts en er besloten is vanwege de drukte de patient te bewaken op SEH.

Heb je voor mij toevallig een aantal links naar uitspraken elders op het forum dat het zo geweldig is in de Britse ziekenhuizen aangezien het je openingszin is?
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: zwelgje op 8 januari 2017, 11:50:47
De BBC geeft een wat meer genuanceerde uitleg over de huidige problemen bij A&E afdelingen in de UK.
http://www.bbc.com/news/health-38538637 (http://www.bbc.com/news/health-38538637)

Waarbij opgemerkt dat de NHS altijd een favoriet onderwerp is bij discussies tussen rechtse en linkse politici in de UK.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: oma op 8 januari 2017, 11:57:16
Citaat van: zwelgje link=msg=1472495 date=1483872647
De BBC geeft een wat meer genuanceerde uitleg over de huidige problemen bij A&E afdelingen in de UK.

Waarbij opgemerkt dat de NHS altijd een favoriet onderwerp is bij discussies tussen rechtse en linkse politici in de UK.

Inderdaad, ik begrijp ook niet dat een Nederlandse landelijk dagblad dit soort berichten nieuwswaardig vindt, wat willen ze er mee zeggen dat mensen met hartinfarct in UK op de gang van de SEH liggen te wachten en we dat in Nederland niet doen omdat we een whats-appje naar de ambulancedienst sturen zodra we de dagelijkse SEH-sluiting afkondigen waardoor een hartpatient in een ambulance op de vluchtstrook van de snelweg mag wachten met de ambulancebroeders?
Titel: Zambia deploys army to battle cholera after 41 deaths
Bericht door: oma op 30 december 2017, 17:23:49
Zambia deploys army to battle cholera after 41 deaths

Citaat
Zambia's president Edgar Lungu has deployed the army to help combat a cholera outbreak that has claimed 41 lives in the capital Lusaka and affected 1,550 more since September.

The initial outbreak began on September 28 according to the World Health Organization and Zambia's health ministry subsequently launched efforts to limit the spread of the disease.

https://twitter.com/GulfTimes_QATAR/status/947140004907835392
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: Juffie op 2 januari 2018, 08:52:39

https://www.vumc.nl/afdelingen/over-vumc/nieuws/onderzoek-behandeling-bloedvergiftiging-door-ambulance-personeel/

Titel: The 'weekend effect' persists for cardiac arrest, study finds
Bericht door: oma op 25 januari 2018, 17:59:11
Though patient survival rates have improved overall, the 'weekend effect' persists for cardiac arrest, study finds

Citaat
Survival rates for patients who have a heart attack in the hospital have improved overall, but the odds are a bit better for patients who go into cardiac arrest on a weekday.

Researchers led by Uchenna Ofoma, M.D., a critical care physician at Geisinger Health System in Pennsylvania, analyzed data on more than 151,000 adults at 470 hospitals recorded between 2000 and 2014.  

They found that cardiac arrest survival rates in hospitals during weekdays increased from 16% to 25.2% over that period, while survival rates at hospitals on weeknights and weekends increased from 11.9% to 21.9%, according to data published in the Journal of the American College of Cardiology.

https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/cardiac-arrest-weekend-effect-patient-safety-study-geisinger-health-system (https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/cardiac-arrest-weekend-effect-patient-safety-study-geisinger-health-system)
Titel: Re: The 'weekend effect' persists for cardiac arrest, study finds
Bericht door: ir. Auditor op 25 januari 2018, 19:59:56
Though patient survival rates have improved overall, the 'weekend effect' persists for cardiac arrest, study finds

https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/cardiac-arrest-weekend-effect-patient-safety-study-geisinger-health-system (https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/cardiac-arrest-weekend-effect-patient-safety-study-geisinger-health-system)

Ik heb eens een interessant symposium bijgewoond dat door het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Anthonius georganiseerd was. Het ging over het meetbaar maken van de kwaliteit bij cardiocentra. Interessante conclusie was dat er in grote cardiocentra bijvoorbeeld vaker complicaties na bypass operaties gerapporteerd werden dan in kleinere ziekenhuizen. Echter konden ze hier een interessante verklaring voor vinden. In de grote centra was de drempel om een patiŽnt 's nachts of in het weekend weer terug naar de OK te sturen een stuk lager omdat de chirurg en anesthesioloog vaker gewoon in huis was. Waar in kleine ziekenhuizen er toch wat vaker besloten werd te wachten. Dat pakte dan goed uit, of later werd alsof besloten weer naar de OK te gaan, maar in de statistieken was er wel een patiŽnt minder terug naar de OK gegaan.
Titel: Re: The 'weekend effect' persists for cardiac arrest, study finds
Bericht door: oma op 25 januari 2018, 20:24:23
Ik heb eens een interessant symposium bijgewoond dat door het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Anthonius georganiseerd was. Het ging over het meetbaar maken van de kwaliteit bij cardiocentra. Interessante conclusie was dat er in grote cardiocentra bijvoorbeeld vaker complicaties na bypass operaties gerapporteerd werden dan in kleinere ziekenhuizen. Echter konden ze hier een interessante verklaring voor vinden. In de grote centra was de drempel om een patiŽnt 's nachts of in het weekend weer terug naar de OK te sturen een stuk lager omdat de chirurg en anesthesioloog vaker gewoon in huis was. Waar in kleine ziekenhuizen er toch wat vaker besloten werd te wachten. Dat pakte dan goed uit, of later werd alsof besloten weer naar de OK te gaan, maar in de statistieken was er wel een patiŽnt minder terug naar de OK gegaan.

In Nederland zijn er naast het Catharina nog 15 andere ziekenhuizen waar ze bypass operaties (CABG) uitvoeren. Het zijn de academische ziekenhuizen en een aantal grote ziekenhuizen.

Het is inderdaad interessant dat kleinere ziekenhuizen minder vaak post-cardiochirurgische complicaties melden omdat ze deze ingrepen niet kunnen en mogen uitvoeren.

Als er opeens anderhalve liter bloed uit een thoraxdrain komt van een patient die net geopereerd is aan zijn hart heb je geen keuze. Je moet direct weer gaan opereren omdat het niet meer hoeft als je besluit te wachten tot de vogeltjes buiten weer fluiten.
Titel: Re: Uit de medische media
Bericht door: ir. Auditor op 25 januari 2018, 22:28:15
Het zou kunnen dat het niet over bypass ging maar een andere operatie. Het was in 2012. Mocht mijn geheugen me in de steek laten over om welke ingreep het ging, mea culpa. Symposium ging over het meetbaar beter programma. Geloof dat ze daar nog steeds mee bezig zijn.
Titel: Lassa fever kills 21 in Nigeria
Bericht door: oma op 31 januari 2018, 11:41:26
Lassa fever kills 21 in Nigeria: health officials

Citaat
Twenty-one people have died from Lassa fever in Nigeria this month, the Nigeria Centre for Disease Control said on Wednesday, in the latest outbreak in Africa's most populous nation.

ĎSince the beginning of 2018, 80 cases have been classified as: 77 confirmed cases, three probable cases with 21 deaths,í the NCDC said on Twitter.

Cases have been reported in 13 of 36 states while 10 health care workers had been affected, it added.

http://www.gulf-times.com/story/580048 (http://www.gulf-times.com/story/580048)

https://twitter.com/GulfTimes_QATAR/status/958643992899588096
Titel: Risico op 400 extra longontstekingen door geitenhouderijen in Overijssel
Bericht door: oma op 1 februari 2018, 20:25:30
Risico op 400 extra longontstekingen door geitenhouderijen in Overijssel

Citaat
In Overijssel krijgen naar schatting jaarlijks 380 mensen een longontsteking als gevolg van het wonen in de buurt van een geitenhouderij.

Dat heeft de GGD IJsselland berekend op verzoek van de provincie Overijssel. Daarbij is gekeken naar mensen die binnen twee kilometer van een geitenbedrijf met meer dan vijftig geiten wonen.

https://www.destentor.nl/zwolle/risico-op-400-extra-longontstekingen-door-geitenhouderijen-in-overijssel~ad48e61e/ (https://www.destentor.nl/zwolle/risico-op-400-extra-longontstekingen-door-geitenhouderijen-in-overijssel~ad48e61e/)
Titel: Nepverpleger Leroy S. blijft tot eind november vastzitten
Bericht door: ir. Auditor op 1 september 2020, 13:06:12
Citaat
Nepverpleger Leroy S. blijft tot eind november vastzitten
Leroy S., de man die tijdens de coronacrisis onder valse voorwendselen als verpleger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkte, blijft tot aan de rechtszaak eind november vast zitten. Dit is dinsdag besloten tijdens een zitting bij de rechtbank in Den Bosch. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) gaf de man medicatie aan patiŽnten, terwijl hij daar geen diploma voor had. Hij wordt verdacht van poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorbedachte rade.
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3253518/nepverpleger-leroy-s-blijft-tot-eind-november-vastzitten