Hulpverleningsforum

Blauw: Politie / Marechaussee / Handhaving => Politie en Marechaussee => Opleidingen / Werving en Selectie => Topic gestart door: Red op 23 september 2009, 20:42:47

Titel: Politieopleiding
Bericht door: Red op 23 september 2009, 20:42:47
Opmerking mod DiNozzo: Afhankelijk van de datum van de post kan het zijn dat bepaalde informatie of links niet meer actueel zijn! Kijk op www.kombijdepolitie.nl (http://www.kombijdepolitie.nl) voor actuele informatie!

Toelatingseisen
Iedere regio heeft zijn eigen toelatingseisen, echter enkele dingen zijn landelijk geregeld.
Ieder korps houd zeven stappen aan die je, ongeacht welk niveau je wilt gaan volgen zal moeten doorlopen. Deze stappen zijn:
- Solliciteren (dit doe je bij het korps waar je wilt gaan werken)
- Korpsvoorlichting
- Intakegesprek
- Selectie
- Gesprek bij een korps
- Medische keuring en antecedentenonderzoek
- Aanstelling en start opleiding
Voor meer informatie zie: http://www.kombijdepolitie.nl/selectie/Pages/default.aspx (http://www.kombijdepolitie.nl/selectie/Pages/default.aspx)

Er zijn twee punten waar over het algemeen de meeste vragen over zijn en die zal ik nader toelichten:

Deel A  (taaltest, intelligentietest, persoonlijkheidsvragenlijst en sporttest)
Deel A neemt ongeveer 1 dag in beslag. De taaltest en intelligentietest bestaan uit een test welke op de computer wordt afgelegd. Dit is ietwat te vergelijken met een IQ test. Je moet verschillende vragen op het gebied van taal en rekenen beantwoorden. De sporttest bestaat uit het afleggen van een parkoers waarbij je verschillende vaardigheden moet laten zien. Voor meer informatie en filmpje zie http://www.kombijdepolitie.nl/Pages/Sporttestalternatievepagina.aspx (http://www.kombijdepolitie.nl/Pages/Sporttestalternatievepagina.aspx)

Deel B  (psychologisch interview en praktijkproef)
Deel B bestaat uit drie delen en volgt enkele weken na Deel A.  Je moet een vragenlijst invullen om een beeld te schetsen van wie je bent, je krijgt een interview bij een psycholoog en je moet een rollenspel uitvoeren. Hierbij gaat het er vaak om dat jij in een lastige en moeilijke situatie een probleem moet zien op te lossen met een acteur.

Medische keuring en atecedentenonderzoek
Verder moet iedere sollicitant een medische keuring en antecedentenonderzoek ondergaan waarbij er diverse onderzoeken worden gedaan. Voor alle informatie zie http://www.kombijdepolitie.nl/selectie/Pages/Medischekeuring.aspx (http://www.kombijdepolitie.nl/selectie/Pages/Medischekeuring.aspx) en http://www.kombijdepolitie.nl/selectie/Pages/Antecedentenonderzoek.aspx (http://www.kombijdepolitie.nl/selectie/Pages/Antecedentenonderzoek.aspx)

De opleidingen

Niveau 2 assistent politiemedewerker / surveillant
Niveau 3 Politiemedewerker / agent
Niveau 4 Allround politiemedewerker / hoofdagent
Niveau 5 Bachelor of policing / Politiekundige
Niveau 6 Master of science in policing / Politiekundige (master)

De opleiding bestaat uit duaal werken en leren. Over het algemeen ga je drie maanden naar school, vervolgens drie maanden de straat op, drie maanden naar school etc.
Er zijn 6 locaties waar politiescholen gevestigd zijn dit zijn de locaties: Amsterdam, Drachten, Eindhoven, Den Haag, Apeldoorn en Rotterdam. Je opleiding volg je op een van deze locaties. Voor de niveaus 5 en 6 kan je alleen in Apeldoorn terecht.

Alhoewel voor niveau 4 over het algemeen een VMBO diploma voldoende is, verleggen de korpsen hun prioriteit steeds meer in de richting van de HAVO, zo neemt Amsterdam al langere tijd niemand meer aan voor de niveau 4 opleiding zonder havo of een MBO diploma.

Na je basisopleiding (tijdens de opleiding ben je aspirant) krijg je de rang die bij je opleiding behoord en zal je over het algemeen op een wijkteam geplaatst worden. Vanaf daar kan je jezelf verder gaan specialiseren als bijvoorbeeld  ME’er, AT-er, persoonsbeveiliger (DKDB), Recherche, of hondengeleider.

Salaris
Een van de voordelen van de politieopleiding is dat je vanaf dag 1 salaris krijgt betaald. Je stroomt in als aspirant in salarisschaal 4. Gedurende de opleiding ga je (bij het behalen van je examens) omhoog in je salarisschaal. Helaas vind er op dit moment een wijziging plaats waardoor de kans groot is dat je tijdens je schoolperiodes alleen een stagevergoeding krijgt.

Tijdens de opleiding

In de opleiding moet je diverse proeves afleggen. Deze proeves zijn ondergebracht in kernopgaven. Voor ieder examen heb je drie kansen, na drie keer zakken zal je opleiding (in principe) beëindigd worden.  Een aantal voorbeelden van kernopgaven zijn: Evenementen, geweldsdelicten, drugsdelicten, wapens en munitie, verkeer, jeugd etc. Voor een volledige lijst zie: http://www.politieacademie.nl/onderwijs/JeCarriereStarten/Pages/Allroundpolitiemedewerker.aspx (http://www.politieacademie.nl/onderwijs/JeCarriereStarten/Pages/Allroundpolitiemedewerker.aspx)

Begeleiding
Tijdens je opleiding wordt je door meerdere mensen begeleid. Vanuit de politieacademie is er een trajectbegeleider toegewezen. Deze houd toezicht op jou opleiding en zal vanuit de politieacademie de nodige begeleiding bieden. Vanuit het korps zal er een teamleider aangewezen worden. Deze regelt alles vanuit het korps voor jou en je opleiding. Je teamleider beoordeeld ieder jaar of je goed functioneert. Verder vind er in het korps begeleiding plaats door coaches. De hoeveelheid coaches per student verschilt gigantisch per regio. In de ene regio is er 1 op 1 begeleiding, en in de andere regio 1 op 5. Je coach zal aan het begin van je loopbaan veel met je op pad gaan om de basis politie vaardigheden te oefenen. Gedurende de opleiding zal dat steeds minder worden waarbij je moet laten zien dat je zelfstandig kan werken.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 13 augustus 2010, 14:09:03
Politie-examen wordt veel zwaarder
Het examen van de Politieacademie wordt een stuk zwaarder. Met het huidige examen worden kennis en vaardigheden niet voldoende getoetst, zegt minister Hirsch Ballin van Justitie.

Vooral de examens over het optreden bij misdrijven, optreden bij drugsdelicten en het uitvoeren van een ingewikkelde verkeerscontrole schieten nu tekort. Ze toetsen maar een deel van de lesstof.

Behalve verzwaring van de examens wordt ook het lesprogramma intensiever. De aspirant-agenten krijgen meer lessen en meer verplichte leeropdrachten. Ook moeten ze meer aan zelfstudie doen.

© ANP

Salaris omlaag, eisen omhoog, vacature's omhoog én het maar raar vinden dat er (relatief gezien) een hoop uitvallers zijn in de opleiding & er weinig mensen met levenservaring bij de politie gaan werken  0021
Aan de andere kant, als ze bepaalde vakken minder gaan onderwijzen cq. aftoetsen blijft er wel tijd over om in belangerijkere vakken meer tijd te steken, alhoewel ík persoonlijk vind dat drugs en complexe verkeerscontrole momenteel niet echt ondergeschoven zijn  ::)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 7194 op 13 augustus 2010, 14:15:23
Wat dachten ze er van om al die docenten even af te stoffen en de straat op de schoppen om de drie maanden? Net als de aspiranten...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maarten op 13 augustus 2010, 14:43:45
Wat dachten ze er van om al die docenten even af te stoffen en de straat op de schoppen om de drie maanden? Net als de aspiranten...

Wat dachten ze ervan om structureel één dienst in de week een lesdag in te roosteren, zodat de mensen op straat meer tijd krijgen om hun vaardigheden bij te houden (op velerlei gebied).

Ik zie het, net als jouw voorstel, niet gebeuren e050
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 7194 op 13 augustus 2010, 14:53:38
Waar Logica stopt, begint Politie....  :-X
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: MNL-5200 op 13 augustus 2010, 15:06:00
Citaat

Behalve verzwaring van de examens wordt ook het lesprogramma intensiever. De aspirant-agenten krijgen meer lessen en meer verplichte leeropdrachten. Ook moeten ze meer aan zelfstudie doen.


Ik mag hieruit hopelijk opmaken dat het programma KORTER wordt. Geef mij het oude systeem maar terug. 18maanden opleiding (of was't nu 12?) en daarna stage lopen en dan slagen. Dit systeem is veel te versnipperd en leert de aspiranten alleen maar 'trucjes'. Wanneer je op AL je wetskennis afgetoets wordt gaat het veelal fout (zie kernopgave milieu waar menig student zakt). dus: gewoon alles in je kop stampen, intenstief, 5 dagen per week, 18 maanden lang. Wellicht halverwege al een stage periode en daarna de straat en een paar maanden stage lopen (6-8 oid.)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 13 augustus 2010, 15:07:49
Ach, tegen de tijd dat de proeves aangepast zijn en ingaan is PO2002 er allang niet meer. Ze zijn inmiddels al een aardig eindje met de proefklas PO2012 en dat lijkt verdacht veel op het POMB gebeuren.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Michel D. op 13 augustus 2010, 15:55:45
Ik mag hieruit hopelijk opmaken dat het programma KORTER wordt. Geef mij het oude systeem maar terug. 18maanden opleiding (of was't nu 12?) en daarna stage lopen en dan slagen. Dit systeem is veel te versnipperd en leert de aspiranten alleen maar 'trucjes'. Wanneer je op AL je wetskennis afgetoets wordt gaat het veelal fout (zie kernopgave milieu waar menig student zakt). dus: gewoon alles in je kop stampen, intenstief, 5 dagen per week, 18 maanden lang. Wellicht halverwege al een stage periode en daarna de straat en een paar maanden stage lopen (6-8 oid.)

Regio's Kennemerland en Flevoland draaien reeds een pilot met een nieuwe opzet van de niv4-opleiding waarin studenten voor langere perioden naar school gaan en waar o.a. noodhulp, handhaving en opsporing de 'leading' thema's zijn. De nieuwe PK5-opleiding krijgt mogelijk eenzelfde opbouw.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 13 augustus 2010, 16:38:22
Opleiding politieagent deugt niet
vrijdag 13 augustus 2010 | 13:21 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 13 augustus 2010 | 15:15APELDOORN - De opleiding van politieagenten in Nederland schiet ernstig te kort. De studenten worden op diverse cruciale onderdelen onvoldoende voorbereid op het werk dat ze moeten doen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.


Zie ook:
• Kabinetsreactie Rapport Inspectie OOV
• Rapport Inspectie OOV "Politieonderwijs, kwaliteit afgestudeerden geborgd?"


Minister Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken spreekt van een ernstige situatie. "Een goede politieopleiding is een essentiële randvoorwaarde voor het goed functioneren van de politie."

De minister heeft de Politieacademie, onder meer gevestigd in Apeldoorn, opdracht gegeven snel noodzakelijke verbeteringen door te voeren. Zo moet de opleiding studenten grondiger gaan examineren. De Inspectie OOV ziet er op toe dat dit ook gebeurt.

Volgens de Inspectie OOV dekken examenopdrachten in het politieonderwijs nu nog onvoldoende de kennis en vaardigheden die de studenten moeten opdoen. Studenten aan de Politieacademie besteden minder tijd aan hun opleiding dan ervoor staat. Zij richten zich vooral op de verplichte examenopdrachten en maken slechts iets meer dan de helft van de leeropdrachten, die tot nu toe nog niet verplicht waren.

Volgens de inspectie is het meer dan aannemelijk dat studenten na het halen van hun politiediploma nog niet volledig alle vastgestelde kennis en vaardigheden beheersen.

In het politieonderwijs studeren en werken de studenten steeds een kwartaal in de praktijk bij een politiekorps, afgewisseld met een kwartaal op school aan de Politieacademie. De lengte van de opleiding varieert per niveau van anderhalf tot vier jaar. De aspiranten krijgen tijdens hun opleiding salaris.

De Inspectie OOV heeft bij 18 vakken ('kernopgaven') gekeken of de examenopdrachten ('proeven van bekwaamheid') wel voldoende de kennis, vaardigheden en beroepshouding toetsen die studenten zich eigen moeten maken. In elf gevallen waren de examenopdrachten onvoldoende, ze toetsen minder dan driekwart van de les- en leerstof.

Laag scoren onder meer de examens over het optreden bij misdrijven, optreden bij drugsdelicten en het uitvoeren van ingewikkelde verkeerscontroles. Uit enquêtes door de Inspectie OOV blijkt dat veel docenten en begeleiders bij de politiekorpsen en bij de Politieacademie ook vinden dat de studenten na een examenopdracht niet of grotendeels nog niet de vereiste kennis, vaardigheden en beroepshouding hebben.

Binnen de Politieacademie werken ongeveer 1.900 medewerkers, verdeeld over twaalf locaties in het land.

Rapport Inspectie OVV op www.destentor.nl (http://www.destentor.nl)
bron: stentor
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 13 augustus 2010, 19:47:02
Ach ja, je kan nog zo veel theorie leren.... het werk leer je toch echt uiteindelijk op straat.......
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jim1 op 13 augustus 2010, 22:56:41
Ach ja, je kan nog zo veel theorie leren.... het werk leer je toch echt uiteindelijk op straat.......
Ben ik met je eens echter is goed op de hoogte zijn van de wettelijke basis waarop het werk wordt gedaan ook van groot belang. Dat heb ik mezelf nu maar geleerd. Verder dan aanhouden, staande houden en fouilleren op grond van SV kwamen we niet...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Michel D. op 14 augustus 2010, 00:48:40
Ach ja, je kan nog zo veel theorie leren.... het werk leer je toch echt uiteindelijk op straat.......

Is echt een standaardkreet die wel eens genuanceerd mag worden. Een goede (theoretische) voorbereiding is het halve werk. Ik denk dat door zo slim te zijn om praktijk en theorie goed te koppelen, dat je een goede diender wordt. Door alleen maar van de praktijk te leren, heb je de kans dat (juridisch) verkeerde werkwijzen worden overgenomen. Je kan veel leren van ervaren medewerkers, maar zij kunnen ook veel leren van nieuwe medewerkers.  ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 14 augustus 2010, 17:40:17
Is echt een standaardkreet die wel eens genuanceerd mag worden. Een goede (theoretische) voorbereiding is het halve werk. Ik denk dat door zo slim te zijn om praktijk en theorie goed te koppelen, dat je een goede diender wordt. Door alleen maar van de praktijk te leren, heb je de kans dat (juridisch) verkeerde werkwijzen worden overgenomen. Je kan veel leren van ervaren medewerkers, maar zij kunnen ook veel leren van nieuwe medewerkers.  ;)

Dat is dus precies zoals de opleiding nu is .... ::)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 14 augustus 2010, 18:07:32
Mijn openbaring toen ik m'n eerste kwartiel afsloot: een kennistoets die nergens voor meetelt. Ik had niet geleerd, maar tussendoor wel serieus de opdrachten gemaakt en flink de stof ingedoken. Ben namelijk nogal nieuwsgierig. Anyway, uiteindelijk het hoogste cijfer van mijn lichting.

Gasten die onvoldoende hadden konden gewoon de straat op.

Onze vaste juridische docent is op eigen houtje maar tussentijds gaan toetsen en ik ben er blij om. Er zijn vanuit school dus geen verplichte kennistoetsen. In een proeve moet je dan wel kennis hebben om de proeve uit te voeren, maar omdat de proeves soms ook weer (ver) af staan van de werkelijkheid worden er inderdaad soms kunstjes geleerd.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: xangadib op 14 augustus 2010, 19:02:51
Is dat ook niet het gevolg van het huidige opleidingssysteem? Er moesten een N2, N3 en N4 opleiding komen die geaccrediteerd moesten worden. En dat betekende eigenlijk ook dat het aantal dat de opleiding duurt vast staat.

Persoonlijk heb ik het gevoel dat er helemaal niet gekeken is naar de stof, de hoeveelheid en de kwaliteit, maar dat er gewoon een lesplan bedacht is....
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 15 augustus 2010, 12:53:46
Onze vaste juridische docent is op eigen houtje maar tussentijds gaan toetsen en ik ben er blij om. Er zijn vanuit school dus geen verplichte kennistoetsen. In een proeve moet je dan wel kennis hebben om de proeve uit te voeren, maar omdat de proeves soms ook weer (ver) af staan van de werkelijkheid worden er inderdaad soms kunstjes geleerd.

Heb jij de proeve PD al gehad? Een kunstje en van alle juridische kennis die ik ervoor geleerd heb is niets gevraagd. En dus zijn er mensen die de Wet op de Lijkbezorging totaal niet kennen ook met gemak geslaagd. En wie mocht nu ook al weer het lichaam vrij geven...? Allemaal dingetjes die totaal niet getoetst worden maar in de praktijk wel verdraaid makkelijk kunnen zijn!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 15 augustus 2010, 13:34:52
Heb jij de proeve PD al gehad? Een kunstje en van alle juridische kennis die ik ervoor geleerd heb is niets gevraagd. En dus zijn er mensen die de Wet op de Lijkbezorging totaal niet kennen ook met gemak geslaagd. En wie mocht nu ook al weer het lichaam vrij geven...? Allemaal dingetjes die totaal niet getoetst worden maar in de praktijk wel verdraaid makkelijk kunnen zijn!
Nee, ik start maandag pas met Q3. Van proeve PD heb ik dit nog niet gehoord, maar in mijn beperkte tijd als eenstreper is het beeld wel al snel duidelijk. Eigenlijk is dat gewoon jammer, want bij het werken op een écht PD kunnen fouten volgens mij cruciaal zijn.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 15 augustus 2010, 16:29:25
Heb jij de proeve PD al gehad? Een kunstje en van alle juridische kennis die ik ervoor geleerd heb is niets gevraagd. En dus zijn er mensen die de Wet op de Lijkbezorging totaal niet kennen ook met gemak geslaagd. En wie mocht nu ook al weer het lichaam vrij geven...? Allemaal dingetjes die totaal niet getoetst worden maar in de praktijk wel verdraaid makkelijk kunnen zijn!

Dat het een ''kunstje'' is ben ik met je eens, het tweede gedeelte echter niet. Ik heb meerdere malen geholpen om andere studenten voorbij bepaalde proeve's te krijgen en ik ben toch van mening dat er een aantal proeve's een goede (juridische) basis geven voor het echte werk.

Complexe verkeerscontrole, Verkeersongevallen (een van de proeve's waar veel mensen voor zakken) en Beheer Plaats Delict.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 15 augustus 2010, 21:58:55
De eerste twee zijn niet niets allebei proeves waar veel mensen op zakken! Bij beheer plaats delict is aan mij, en al mijn 19 medekandidaten door verschillende examinators op verschillende data helemaal niets inhoudelijk gevraagd. Desondanks zijn er nog genoeg mensen gezakt omdat het kunstje bij hun net wat anders ging (maar niet veel slechter) dan men wil zien... ::)
En dan nog het verschil in examinator. In de proeve staat duidelijk dat je zonder handschoenen het slachtoffer aanraad een cruciale onvoldoende is. Toch is er 1 geslaagd daarmee terwijl twee anderen er op zakten. Heel vreemd.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 15 augustus 2010, 22:02:20
En dan nog het verschil in examinator. In de proeve staat duidelijk dat je zonder handschoenen het slachtoffer aanraad een cruciale onvoldoende is. Toch is er 1 geslaagd daarmee terwijl twee anderen er op zakten. Heel vreemd.

Naast het geheel over de opleiding is dat inderdaad een volgend probleem. Iemand die een hele complexe verkeerscontrole opzet (met alles regelen etc.), technische kennis heeft en ook nog eens weet waar ie het over heeft zakt op een lullig puntje als waarschuwen terwijl er afgesproken is dat men bekeurd, terwijl iemand die nog nooit de motorkap van een voertuig open heeft gehad met vlag en wimpel slaagt   :-X

Om terug te komen op het zakken voor examens, zowel op de proeve's complexe, PD en verkeersongevallen heb ik een redelijk aantal mensen zien stranden (als in 3de keer  0021 ). Het lijkt mij een goed idee om bepaalde examens door het korps (en in de praktijk dus) door bijvoorbeeld een trajectbegeleider af te laten toetsen en minder bij mensen van de academie te leggen
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: xangadib op 15 augustus 2010, 22:47:28
Wat is er eigenlijk op tegen om dat te doen? Laat de theorie toetsen door de FAP en de praktijk door de trajectbegeleider/een andere coach. Daarmee moet het mogelijk zijn om een proeve te veranderen van een kunstje naar iets met inhoud.

(even een beetje overdrijven)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 15 augustus 2010, 23:09:25
Wat is er eigenlijk op tegen om dat te doen? Laat de theorie toetsen door de FAP en de praktijk door de trajectbegeleider/een andere coach. Daarmee moet het mogelijk zijn om een proeve te veranderen van een kunstje naar iets met inhoud.

Zowiezo onafhankelijkheid, iemand een eigen medewerker af laten toetsen. Dat is ongeveer net zo als je vader je rij-examen af laten leggen. Allemaal zeggen dat het eerlijk gebeurd, maar dat kan je nooit verkopen natuurlijk  :)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 15 augustus 2010, 23:42:22
Ben ik met je eens, maar toetsen laten afnemen door de docent die het vak geeft spoort dan ook niet helemaal. Er zijn nu eenmaal altijd lievelingetjes in de klas.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 15 augustus 2010, 23:56:03
Ben ik met je eens, maar toetsen laten afnemen door de docent die het vak geeft spoort dan ook niet helemaal. Er zijn nu eenmaal altijd lievelingetjes in de klas.

Niet geheel vergelijkbaar, ten eerste spelen er andere belangen (iemand die ''eigen'' personeel laat zakken en daardoor het korps met hogere kosten laat zitten, dat zou natuurlijk voor een hoop opschudding kunnen zorgen). Daarnaast zijn de examens, afgenomen door docenten vaak van andere orde en worden ze of door meerdere docenten beoordeeld
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 30 september 2010, 13:30:00
k ben net terug van de korpsvoorlichting van het KLPD in Leusden.

Er is sinds de opleiding van Augustus jl. een nieuwe lichting van start gegaan die nu onder de nieuwe vergoedingsregels zitten.

Dit is vanaf januari (jl.) verandert van  100/100% naar 100/50% (Praktijk/School).

Dit leverde al wat negatieve reacties op van de wat oudere mensen, die eigen huis hebben ect.
Die dan niet kunnen rond komen, tijdens de school periodes.

Wel werd en een klein lichtpuntje 'zachtjes' verteld: Als het nieuwe kabinet (vvd/ppv/cda) er komt, dat er dan ook meer geld in de politie gestoken wordt, omdat zij 300.000 extra agenten willen hebben? (zo werd het in ieder geval verteld) Maar hier moesten wij niet te veel op hopen.

Omdat er nu (nog) bezuinigd moet worden zijn er ook nog geen opleidingsplaatsen gekocht.

Wel heb ik aardig wat informatie gekregen, alleen bedacht ik later in de auto terug nog een vraag en misschien dat 1 van jullie dit weet:
Er werd verteld dat er een specialistische rijopleiding wordt aan geboden NA de opleiding. Krijg je in de opleiding ook nog iets van een ‘standaard’ rijopleiding?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 30 september 2010, 14:28:06
Volgens mij wilde het nieuwe kabinet 3000 extra agenten en geen 300.000, dat zou wel veel zijn omdat er nu in totaal iets van 50.000 agenten zijn.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: TDMdR op 30 september 2010, 14:49:12
Wel heb ik aardig wat informatie gekregen, alleen bedacht ik later in de auto terug nog een vraag en misschien dat 1 van jullie dit weet:
Er werd verteld dat er een specialistische rijopleiding wordt aan geboden NA de opleiding. Krijg je in de opleiding ook nog iets van een ‘standaard’ rijopleiding?


Ga je misschien naar de verkeersafdeling van het KLPD? Dan krijg je daar nog wel een specialistische rijopleiding voor. Volgens mij zit de basisrijopleiding nog gewoon in de initiële opleiding.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 30 september 2010, 17:48:50
Volgens mij wilde het nieuwe kabinet 3000 extra agenten en geen 300.000, dat zou wel veel zijn omdat er nu in totaal iets van 50.000 agenten zijn.

Hmm foutje bedankt(A) Laten we het er ophouden dat ik 2 nulletjes te veel heb neer gezet  :D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 30 september 2010, 17:55:13
Ga je misschien naar de verkeersafdeling van het KLPD? Dan krijg je daar nog wel een specialistische rijopleiding voor. Volgens mij zit de basisrijopleiding nog gewoon in de initiële opleiding.
In de basisopleiding zit voor niveau 3 en 4 de BROA. Vraag me even niet waar dat voor staat. In kwartiel 5 doe je BROA deel A en in kwartiel 7 doe je BROA deel B. Je leert dan veilig te hard rijden, snel keren, inhalen, door rood rijden enzovoorts. Er wordt niet met zwaailicht en sirenes gereden.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 30 september 2010, 18:05:37
In de basisopleiding zit voor niveau 3 en 4 de BROA. Vraag me even niet waar dat voor staat. In kwartiel 5 doe je BROA deel A en in kwartiel 7 doe je BROA deel B. Je leert dan veilig te hard rijden, snel keren, inhalen, door rood rijden enzovoorts. Er wordt niet met zwaailicht en sirenes gereden.
Dit gebeurd in combinatie met een simulator toch?

Mag je als je deel A + B hebt gehaald wel met OGS rijden op de openbare weg?
Weet je ook waar deel a en deel b uit bestaat?

Alvast bedankt:)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 7194 op 30 september 2010, 18:19:20
B asis
R ij
O pleiding
A auto

 0098

In sommige korpsen is dat voldoende om met O&GS te rijden. In andere korpsen krijg je nog een aparte rij-opleiding. Tevens zijn er korpsen genoeg die ander politiepersoneel voorziet van functiegerichte rij-opleidingen. Bijvoorbeeld surveillanten bij de parketpolitie.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 30 september 2010, 18:24:40
Ja dat mag,

A is een soort aanvulling op je basis rijbewijs. Het leert je opnieuw kijken, sturen etc. Je leert het voertuig beheersen.
B is het rijden met verhoogde snelheid, inhalen, door rood rijden etc. Alles ZONDER O&G.

Daarna mag je in de praktijk wel met O&G rijden. Daarnaast rijd je ook in een simulator, wel met o&g
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 30 september 2010, 18:31:14
Ja dat mag,

A is een soort aanvulling op je basis rijbewijs. Het leert je opnieuw kijken, sturen etc. Je leert het voertuig beheersen.
B is het rijden met verhoogde snelheid, inhalen, door rood rijden etc. Alles ZONDER O&G.

Daarna mag je in de praktijk wel met O&G rijden. Daarnaast rijd je ook in een simulator, wel met o&g
Ga je vanaf het 3e kwartiel ook oefenen in de simulator?

Wordt deel a + b wel in de praktijk afgenomen?
Zo ja, waarom door rood rijden zonder ogs?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jim1 op 30 september 2010, 18:34:20
......Daarnaast rijd je ook in een simulator, wel met o&g.....
Als je gelukt hebt. Ik heb er nooit in gezeten.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 30 september 2010, 18:35:08
Ga je vanaf het 3e kwartiel ook oefenen in de simulator?

Wordt deel a + b wel in de praktijk afgenomen?
Zo ja, waarom door rood rijden zonder ogs?
Ik zit nu in Q3 en wij krijgen slechts een uitleg over BROA. In Q5 ga je geloof ik wel de simulator in, we hebben die in ieder geval wel op school.

Je Broa wordt in de praktijk afgenomen ja, met een examinator naast je. Door rood rijden zonder OGS moet je ook kunnen, dus daarom leer je dat. Met OGS mogen we niet rijden tijdens de BROA van de minister van BiZa.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 30 september 2010, 18:37:09
De ene keer wel de andere keer niet in de simulator. Het ligt er dus een beetje aan .....

Beide examens zijn inderdaad praktijk examens waarbij het eindexamen bij mij door iemand van het CBR werd afgenomen.

Als je zonder O&G veilig door rood kan rijden, dan kan je het ook met O&G.  

Daarom rijd men niet met O&G. Verder had het iets met irritatie van burgers te maken.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 30 september 2010, 18:42:57
De ene keer wel de andere keer niet in de simulator. Het ligt er dus een beetje aan .....

Beide examens zijn inderdaad praktijk examens waarbij het eindexamen bij mij door iemand van het CBR werd afgenomen.

Als je zonder O&G veilig door rood kan rijden, dan kan je het ook met O&G.  

Daarom rijd men niet met O&G. Verder had het iets met irritatie van burgers te maken.

Ik zou eerder 'gefrustreerd' raken als een opvallende auto door rood rijd zonder signalen, dan met..

'k ga nu eerst maar eens flink trainen voor de sport test en na denken over de aankomende gesprekken..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 30 september 2010, 18:44:12
Overigens, in sommige korpsen mogen aspiranten pas na BROA A en B uberhaupt in een opvallend politievoertuig rijden. Aspiranten uit Kennemerland mogen dit gelijk al, maar natuurlijk niet met OGS.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dinges op 30 september 2010, 18:44:34
Ik weet dat men bij de ambu een behoorlijke cursus krijgt op circuit Lelystad. Maarrr, daarnaast: een aantal dagen met een instructeur (welke ook politiediensten traint) op de openbare weg.

Instructeur meldt zich bij je ambulancepost, met een nieuwe snelle VW of Opel. Je gaat twee dagen mee op pad: dijkweggetjes, snelweg, bebouwde kom, inhaalmanoeuvres etc. Je mag ruim boven de max. snelheid rijden, zolang je maar onder de invorderingsgrens blijft. Leuke dagen.

Casus: je rijdt nu onder een A1, laat maar zien hoe je het gaat doen!
Casus 2: je rijdt onder een A1 met patiënt, tijd gaat nu in!
Enzovoorts.


Is dit bij de politie ook zo geregeld, althans, met andere casuïstieken?

Editje: e.e.a. inderdaad ook via CBR.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 30 september 2010, 19:00:21
Ja, ik kreeg een casus: aanrijding met letsel op ... Ga er maar heen.
Maar ik hoefde geen patiënten over te brengen....  998765
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dinges op 30 september 2010, 19:06:17
Duh...  >:D

Maar wat ik het leukste vond; ''dit is toch geen A1, kom op, is dit alles wat je hier kan?!'' Waarop je beteuterd op je tellertje keek en dacht: nee, prutser, wil je dat ik echt ga rijden dan? Om vervolgens lekker boven de invorderingsgrens te gaan zitten en pas te stoppen wanneer het jou goeddunkt...
Nee, dan werd ie zenuwachtig ghehe..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 30 september 2010, 19:12:21
Duh...  >:D

Maar wat ik het leukste vond; ''dit is toch geen A1, kom op, is dit alles wat je hier kan?!'' Waarop je beteuterd op je tellertje keek en dacht: nee, prutser, wil je dat ik echt ga rijden dan? Om vervolgens lekker boven de invorderingsgrens te gaan zitten en pas te stoppen wanneer het jou goeddunkt...
Nee, dan werd ie zenuwachtig ghehe..

Hoeft ie tegen mij geen 2x te zeggen :P
Of 'slaag' je niet als je boven de invorderingsgrens zit?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dinges op 30 september 2010, 19:14:46
Of 'slaag' je niet als je boven de invorderingsgrens zit?

Joh ik weet het nog steeds niet. Ik denk dat de beste man een beter beeld van me had gekregen als ie ff mee was gegaan op een ritje; weekboodschappen in het dorp. Maar, da's een andere discussie.  0021
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 1 oktober 2010, 14:00:20
Ik zou eerder 'gefrustreerd' raken als een opvallende auto door rood rijd zonder signalen, dan met..

Valt mee hoor, je leert alleen dat je geen voorrangsvoertuig bent en dus niet doorgelaten wordt maar zo leer je wel het beste kijken en kan het niet dan kan het niet ;). De meeste studenten zakken voor dit deel omdat ze zich te veel willen haasten. Maak je er niet te druk om, de BROA is goed te doen ;). Of je dan van het KLPD zelf met prio 1 mag rijden weet ik niet maar ik denk het eigenlijk niet omdat je de zes weekse rijopleiding dan nog niet hebt gehad.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 1 oktober 2010, 14:06:01
Opvallend is/blijft wel dat de Academie geen blauw&herrie mag voeren en dat dit bij de korpsen op een andere wijze geregeld is en dat het dan opeens wel kan ...
(Noem de specifieke rij-opleidingen als de begeleidingsoefeningen, voertuigspecifieke opleidingen etc.)

Ik ben & blijf van mening dat je een spoedrit het beste kan leren door daadwerkelijk met OGS te rijden, dan pas zie en merk je hoe het overige verkeer reageert op een voorrangsvoertuig. Overigens is ook het door rood rijden zonder OGS een essentieel onderdeel van de opleiding.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: TDMdR op 1 oktober 2010, 17:44:27
Opvallend is/blijft wel dat de Academie geen blauw&herrie mag voeren en dat dit bij de korpsen op een andere wijze geregeld is en dat het dan opeens wel kan ...
(Noem de specifieke rij-opleidingen als de begeleidingsoefeningen, voertuigspecifieke opleidingen etc.)

Ik ben & blijf van mening dat je een spoedrit het beste kan leren door daadwerkelijk met OGS te rijden, dan pas zie en merk je hoe het overige verkeer reageert op een voorrangsvoertuig. Overigens is ook het door rood rijden zonder OGS een essentieel onderdeel van de opleiding.

Officieel mag in A-A ook geen zwaai en lawaai gebruikt worden tijdens de rijopleiding en verplaatsingsoefeningen. Dit wordt van te voren ook verteld, met de opmerking, naar eigen inzicht...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 7 december 2010, 10:35:52
Weet iemand toevallig hoeveel mensen zich hedendaags aanmelden bij de politie ondanks de 50% regeling? Ik ben wel benieuwd naar of het inderdaad veel minder mensen zijn als voorheen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 7 december 2010, 13:36:06
In mijn groep waren en toen wel paar mensen die afhaakten, omdat ze het dan financieel niet zouden redden.

[vergeten]
Ben vergeten te melden wat er uit mijn gesprek kwam, omdat ik totaaaal geeen flauw idee had wat ik kon verwachten was ik niet door het 1ste gesprek heen gekomen.
En de selecteur, vond ik niet zo aardig in haar doen en laten. Dus ik voelde me al niet echt op mijn gemak, vandaar dat gesprek ook moeizamer verliep dan geplant.
[/vergeten]

Daarnaast heb ik nog een vraag, is het in AA zo dat 'iedereen' zijn dienstwapen mee naar huis krijgt of ligt dit gewoon aan de functie?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 7 december 2010, 13:39:41
Je krijgt een kluisje voor thuis. Echter is het niet de bedoeling dat je iedere dag je wapen mee naar huis neemt. Het kluisje is bijvoorbeeld voor ibt, of als je op een andere locatie moet werken.

Echter zijn er volgens mij geen regels die het verbieden je wapen mee te nemen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 7 december 2010, 14:54:15
Ik weet het niet zeker maar hoorde ik laatst niet dat de lichtingen die nu starten nog niet onder de 75 % regeling vallen (zo is het inmiddels geworden, gewoon altijd 75%) omdat er nog heel wat haken en ogen aanzaten die nog niet geregeld zijn?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 7 december 2010, 15:39:23
Je krijgt een kluisje voor thuis. Echter is het niet de bedoeling dat je iedere dag je wapen mee naar huis neemt. Het kluisje is bijvoorbeeld voor ibt, of als je op een andere locatie moet werken.

Echter zijn er volgens mij geen regels die het verbieden je wapen mee te nemen.

Voor zo ver ik weet zijn er inderdaad geen regels voor. Ken nog collega's genoeg die het wpn elke dag meenemen naar huis.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frank. op 7 december 2010, 17:47:23
Ik weet het niet zeker maar hoorde ik laatst niet dat de lichtingen die nu starten nog niet onder de 75 % regeling vallen (zo is het inmiddels geworden, gewoon altijd 75%) omdat er nog heel wat haken en ogen aanzaten die nog niet geregeld zijn?

Het is mij zo uitgelegd: de regel is WEL al ingevoerd (vanaf intake 1045), alleen de regel is nog NIET geëffectueerd. Wanneer dat dus gaat gebeuren in nog onduidelijk. Het is inderdaad wel zo dat het niet 50/100 wordt, maar 75/75... Maar wanneer? Geen idee.  :-X
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 7 december 2010, 23:14:24
Je krijgt een kluisje voor thuis. Echter is het niet de bedoeling dat je iedere dag je wapen mee naar huis neemt. Het kluisje is bijvoorbeeld voor ibt, of als je op een andere locatie moet werken.

Echter zijn er volgens mij geen regels die het verbieden je wapen mee te nemen.

En dit geldt voor alle regios? En/of ook elke (hoofd)agent en andere wapendragers..?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 7 december 2010, 23:16:06
De vraag was voor de regio A-A. Daar heb ik antwoord op gegeven, ik weet niet hoe het in andere regio's is geregeld.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 8 december 2010, 00:01:17
En dit geldt voor alle regios? En/of ook elke (hoofd)agent en andere wapendragers..?

Kort & bondig ...

Nee
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 8 december 2010, 05:14:54
De vraag was voor de regio A-A. Daar heb ik antwoord op gegeven, ik weet niet hoe het in andere regio's is geregeld.

Ok bedankt.

Hoe is het in de andere regio's geregeld dan?

(mijn vraag komt eigenlijk door het volgende: de minister(dacht ik) wil dat agenten meer zichtbaar naar het werk toe reizen, en het lijkt mij dat zij dan ook volledig bepakt naar het werk 'moeten' reizen toch? Of gaat het bij de minister alleen maar om de zichtbaarheid te vergroten?)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wout op 8 december 2010, 13:11:36
In vrijwel alle andere korpsen is het not done om je vuurwapen mee naar huis te nemen, tenzij noodzaak (late dienst en volgende ochtend IBT bijvoorbeeld). Naar mijn weten zijn er geen andere korpsen dan Amsterdam die vuurwapenkluisjes installeren bij mensen thuis. Sommige korpsen verbieden het meenemen van het vuurwapen naar huis.

In relatie tot je vraag: er zijn ook nog steeds korpsen die geen porto en diensttelefoon op de man verstrekken. Ik bijvoorbeeld zou dan zonder vuurwapen, porto en werktelefoon moeten gaan reizen. En dat ga ik gewoon niet doen. Zou ik een porto en een wapenkluis krijgen en zou ik betaald worden vanaf het moment dat ik de deur uitstap, prima. Zo niet, dan blijf ik gewoon reizen zoals ik nu doe: in burger.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Groenemotormuis op 8 december 2010, 16:01:41
Naar mijn weten zijn er geen andere korpsen dan Amsterdam die vuurwapenkluisjes installeren bij mensen thuis. Sommige korpsen verbieden het meenemen van het vuurwapen naar huis.

Ik neem aan dat je het hier over de agenten van de BPZ heb en de bijzondere afdelingen niet bedoelt?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wout op 8 december 2010, 16:47:09
Uiteraard, ik heb het over de grote hoofdmoot van het wapendragend personeel. De uitzonderingen zijn niet van belang voor deze vraag: die lopen meestal toch niet in normaal uniform rond.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 8 december 2010, 17:13:03
In relatie tot je vraag: er zijn ook nog steeds korpsen die geen porto en diensttelefoon op de man verstrekken. Ik bijvoorbeeld zou dan zonder vuurwapen, porto en werktelefoon moeten gaan reizen. En dat ga ik gewoon niet doen. Zou ik een porto en een wapenkluis krijgen en zou ik betaald worden vanaf het moment dat ik de deur uitstap, prima. Zo niet, dan blijf ik gewoon reizen zoals ik nu doe: in burger.
Wat zou voor jou het minimum wezen om wel te reizen? (qua 'bepakking'?)

En evt voor andere agenten op het forum?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frank. op 8 december 2010, 17:24:37
Het minimum zou voor mij het maximum aan bepakking zijn: alles erop en eraan, en gewoon betaald. En reis ik 2 uur, gaan er 2 uur van mijn dienst af.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 8 december 2010, 21:04:05
Als het moet van de overheid doe ik het alleen als ik volledig uitgerust ben, dus vwpn, porto, enz. en de tijd dat ik bezig ben met reizen betaald krijg of in minder op de daadwerkelijke diensttijd. Dat zou in mijn geval betekenen dat ik 2,5 uur p/d minder hoef te werken. Denk niet dat ze daar in gaan trappen. Als ik het met mijn eigen vervoer doen kost het me een half uur per dag aan reistijd.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Michel D. op 8 december 2010, 21:43:38
Ik moet toch even wat kwijt, al weet ik wat de reacties kunnen zijn: ik vind het werkelijk een trieste discussie wat zich hierboven afspeelt... In plaats van dat men een keer trots kan zijn op het vak en niet alleen over centen lult... zou de boel er een stuk beter op maken.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Groenemotormuis op 8 december 2010, 21:51:02
Wat het trieste is, dat het in de samenleving zo erg gesteld is dat agenten en andere overheidsdienaren gewoon gedwongen
worden om niet naar buiten te brengen wat hun beroep is. Ik heb het geluk dat ik in een dorp ben opgegroeid waar in elk
geval in mijn straat nog wel dat respect is voor de overheid. Ik heb er dan ook nooit een probleem me om in mijn uniform
te lopen in mijn dorp. Echter ik weet van collega's die in bepaalde steden wonen waarbij ze gewoon niet aan iedereen
kunnen vertellen wat ze doen omdat ze dan regelmatig de verzekering kunnen bellen omdat er weer schade is.

En dit zal voor de collega's van de politie niet minder zijn. Geloof me ik zou het liefst zien dat iedereen die voor de overheid werkt
in uniform zou kunnen reizen. Dan weten de mensen eindelijk eens dat er meer mensen voor hun werken dan ze denken. Helaas
zal dit een utopie blijven en moeten we roeien met de riemen die we hebben om deze samenleving toch dusdanig levendig te houden
dat iedereen weer als het donker word rustig kan slapen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dinges op 8 december 2010, 21:52:08
Ik denk dat e.e.a. nogal verschilt.

Voorbeeld: Agent uit Friesland / Drenthe / Overijssel

Voorbeeld 2: Agent uit R'dam / Den Haag / A'dam
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 8 december 2010, 21:59:20
Ik rij dagelijks in uniform naar huis, maja ik ben dan ook geen agent.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wout op 8 december 2010, 23:34:50
Ik moet toch even wat kwijt, al weet ik wat de reacties kunnen zijn: ik vind het werkelijk een trieste discussie wat zich hierboven afspeelt... In plaats van dat men een keer trots kan zijn op het vak en niet alleen over centen lult... zou de boel er een stuk beter op maken.
Michel, ben ik helemaal met je eens. Ik zou ook graag in uniform naar het werk gaan, met het openbaar vervoer: je kent me inmiddels een beetje. Maar ik woon wel op een plek waar dat niet verstandig is om te doen. En ook dan had ik het geen probleem gevonden, als we één Nederlandse politie hadden. Maar al had ik een eigen porto, dan zou ik me nog in allerlei bochten moeten dwingen om mee te luisteren bij de spopo of de regio waar ik woon. Ook het maken van mutaties of pv's voor een andere regio is zeer lastig tot praktisch onmogelijk. Ik kan dus ook niet effectief werken wanneer nodig, en dat is al een reden om niet in uniform met het ov te reizen.

Maar helaas de belangrijkste reden is een heel andere reden: 'de cultuur'. Het is 'not done' om in uniform te reizen, en ook optreden in een regio anders dan je eigen regio doe je gewoon niet (hoge uitzonderingen daargelaten). Dit staat niet alleen in de wet (art. 7 lid 2 politiewet) maar zo vinden de meeste agenten dat ook. Wanneer ik bijvoorbeeld ervoor zou kiezen om in uniform met het ov naar het werk te gaan reizen en daarbij ook nog op te treden in het ov buiten de formele diensttijd en buiten mijn eigen regio dan zal ik zonder twijfel op weerstand stuiten. Of deze weerstand uitgesproken wordt is een tweede, maar het zou niet goed voor mijn naam zijn.

Deze reden is niet een veroordeling van de cultuur bij de politie. Het is niets meer of minder dan een belangrijke overweging die meespeelt bij het maken van de keuze: in uniform of in burger naar het werk?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Vigilance op 8 december 2010, 23:45:49
Ik moet toch even wat kwijt, al weet ik wat de reacties kunnen zijn: ik vind het werkelijk een trieste discussie wat zich hierboven afspeelt... In plaats van dat men een keer trots kan zijn op het vak en niet alleen over centen lult... zou de boel er een stuk beter op maken.

Geloof me, ik ben zeker weten erg trots op het vak wat ik uitoefen, maar woon in een omgeving waar dat (helaas..) niet zomaar kan
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 9 december 2010, 01:47:06
Ik moet toch even wat kwijt, al weet ik wat de reacties kunnen zijn: ik vind het werkelijk een trieste discussie wat zich hierboven afspeelt... In plaats van dat men een keer trots kan zijn op het vak en niet alleen over centen lult... zou de boel er een stuk beter op maken.

Zolang er nog steeds een gebrek is aan respect voor de overheidsdiensten zul je dit soort ''trieste'' discussie's houden ...
Prive auto's bekrassen of in de fik, borden, spandoeken en ander spul in je tuin ...


Over het ''lullen over centen'' gesproken, toen ik vier jaar geleden bij de politie begon hadden we betaalde pauze's (tijdens een noodhulpdienst, omdat we dan ook inzetbaar zijn), werden de overuren betaald en kon iedere collega de kleding bestellen die hij of zij nodig had voor de uitvoering van het werk.

Nu, vier jaar later, werken we een half uur langer per dag (omdat de pauze's niet meer betaald worden, terwijl we wel gewoon inzetbaar zijn), worden de overuren (liever) niet meer uitbetaald maar ''moeten verplicht'' worden opgenomen, is het kledingbudget (en aanbod) dusdanig veranderd dat men van eigen kosten thermo-kleding en ander spul moet kopen.
Is de reiskostenvergoeding verkleind .... En nog steeds werken we bij de politie ....

Maar dáár hoor je ons niet over  :-X
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 9 december 2010, 11:33:49
Dan heb jij het wel slecht getroffen want mijn pauzes zijn wel betaald, overuren worden uitbetaald (maar ik neem ze liever op). Alleen de kleding is minder. Ik wil ook thermokleding en een bondmuts met dit weer...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maarten op 9 december 2010, 15:54:30
Geen slecht idee dat met de vorming van een nationale politie al die regelingen gelijk worden getrokken (althans, daar ga ik vanuit). Nu maar hopen dat ze in positieve zin gelijk worden getrokken ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 9 december 2010, 17:31:52
De reiskostenvergoeding komt in 2011 volledig terug, de thermokleding is mee ingestemd door Opstelten en bontmuts bestel ik via een collega.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 9 december 2010, 23:04:29
Raar dat er binnen 1 organisatie zoveel verschillen zitten..

Weet iemand misschien wanneer er weer nieuwe vacatures worden geplaats op kombijdepolitie.nl ? Komt er bijvoorbeeld een hele stroom vacatures in Januari of is het geheel wanneer er mensen nodig zijn?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 9 december 2010, 23:10:21
Raar dat er binnen 1 organisatie zoveel verschillen zitten..

Weet iemand misschien wanneer er weer nieuwe vacatures worden geplaats op kombijdepolitie.nl ? Komt er bijvoorbeeld een hele stroom vacatures in Januari of is het geheel wanneer er mensen nodig zijn?
Dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat het MvD en het MvV in overleg zijn om te kijken wat ze met die 10000 soldaten aan moeten. Die kunnenn ze mogelijk gaan omscholen, daar maakt het MvD zich op het ogenblik strek voor.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 9 december 2010, 23:12:42
Tja, omscholen? Ik gok dat ze gewoon de gehele opleiding moeten doorlopen. Bij mij in de klas zaten wat ex-millitairen en die kregen dus mooi geen vrijstellingen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Vigilance op 9 december 2010, 23:13:45
Dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat het MvD en het MvV in overleg zijn om te kijken wat ze met die 10000 soldaten aan moeten. Die kunnenn ze mogelijk gaan omscholen, daar maakt het MvD zich op het ogenblik strek voor.

Denk dat er een hoop afhaken als ze horen hoe 'hoog' het salaris bij de politie wordt..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 9 december 2010, 23:16:32
Gelukkig is de defensie wel een vetpot  hjag
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 9 december 2010, 23:20:26
Citaat
Tja, omscholen? Ik gok dat ze gewoon de gehele opleiding moeten doorlopen. Bij mij in de klas zaten wat ex-millitairen en die kregen dus mooi geen vrijstellingen.

Ken er ook een aantal die wel vrijstellingen hebben gehad, dan wel volgens eigen zeggen uiteraard.

Citaat
Denk dat er een hoop afhaken als ze horen hoe 'hoog' het salaris bij de politie wordt..

Kom zelf bij de KMar vandaan en ben iets meer zakgeld gaan krijgen
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 9 december 2010, 23:20:51
Dat weet ik niet, wat ik wel weet is dat het MvD en het MvV in overleg zijn om te kijken wat ze met die 10000 soldaten aan moeten. Die kunnenn ze mogelijk gaan omscholen, daar maakt het MvD zich op het ogenblik strek voor.

Waar komen die soldaten vandaan dan..? Of heb ik wat gemist op het forum/in het nieuws?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 9 december 2010, 23:21:27
Waar komen die soldaten vandaan dan..? Of heb ik wat gemist op het forum/in het nieuws?
Defensie juhf bkll
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: mike op 9 december 2010, 23:22:22
Tja, omscholen? Ik gok dat ze gewoon de gehele opleiding moeten doorlopen. Bij mij in de klas zaten wat ex-millitairen en die kregen dus mooi geen vrijstellingen.

He wat een toeval bij mij in de klas ook hjag hjag
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 9 december 2010, 23:24:52
Waar komen die soldaten vandaan dan..? Of heb ik wat gemist op het forum/in het nieuws?
Denk inderdaad dat een nieuwsitems bent kwijt geraakt. Defensie moet 10000 soldaten kwijt en 1 miljard eurie bezuinigen. Was vorige maand al in het nieuws.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 9 december 2010, 23:29:43
He wat een toeval bij mij in de klas ook hjag hjag

Nou zeg, je zou bijna denken dat we bij elkaar in de klas hebben gezeten...... bnhycf
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 9 december 2010, 23:32:22
Waar komen die soldaten vandaan dan..? Of heb ik wat gemist op het forum/in het nieuws?
Citaat
Personeel Defensie misschien naar politie
»
Toegevoegd: woensdag 8 dec 2010, 17:02

Medewerkers van Defensie die hun baan kwijtraken, kunnen misschien terecht bij de politie. Minister Hillen van Defensie gaat met minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) de mogelijkheden daarvoor bespreken.

Defensie gaat 1 miljard euro bezuinigen en verwacht dat er zo'n 10.000 banen verdwijnen. Hillen schrijft aan de Kamer dat gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten en dat Defensie er alles aan zal doen om overtollig personeel naar ander werk te begeleiden.

Hillen komt dit voorjaar met concrete plannen. Sluiting van kazernes beschouwt de minister als een reële mogelijkheid.
  
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Vigilance op 9 december 2010, 23:43:29
Kom zelf bij de KMar vandaan en ben iets meer zakgeld gaan krijgen

Bij mij in de klas (en in andere klassen) zitten ook mensen die bij defensie vandaan komen en die zeggen stuk voor stuk dat het salaris bij Defensie beter was.
maar goed.. bij de politie heb je erg weinig uitzendingen naar het buitenland..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 10 december 2010, 12:58:02
Ik heb in ieder geval geen klagen op dit moment juhf bkll
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Groenemotormuis op 10 december 2010, 16:48:56
Bij mij in de klas (en in andere klassen) zitten ook mensen die bij defensie vandaan komen en die zeggen stuk voor stuk dat het salaris bij Defensie beter was.
maar goed.. bij de politie heb je erg weinig uitzendingen naar het buitenland..

Dat is hem precies, het salaris voor sommige defensieonderdelen is zo goed vanwege de uitzendingen. Bij mij op de afdeling zitten er ook
genoeg die van het ene groene naar het andere groen zijn overgestapt en die hebben het allemaal over dat hun basissalars er bij ons
beter is dan bij defensie. Het enige verschil was dat je daar leuk kom vangen met de uitzendng.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dion Manschot op 24 maart 2011, 16:50:14
Ik heb gesolliciteerd voor agent bij het korps Noord-Holland Noord.

Heb 30 maart voorlichting, ben heel jong dus de kans dat ze mij aannemen acht ik zeer klein maar ik kreeg wel een klein beetje hoop toen ik dit artikel las : http://www.politie.nl/noord-holland_noord/nieuws/politiekorpsnoordhollandnoordkrijgtextrapersoneel.asp (http://www.politie.nl/noord-holland_noord/nieuws/politiekorpsnoordhollandnoordkrijgtextrapersoneel.asp)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: RAdeR op 25 maart 2011, 10:32:46
Oansluting op plysje-akademy
Learlingen fan de Friese Poort kinne tenei better trochstreame nei it plysje-ûnderwiis. Tongersdei is dêr troch minister Opstelten, de plysje-akademy en de regionale opliedingssintra in konvenant foar ûndertekene. Doel is om de trije-jierrige oplieding 'handhaver, toezicht en veiligheid' oanslute te litten by it plysje-ûnderwiis.
Yn septimber giet de oplieding los. Wa't dy mei in diploma ôfslút, kin fuort ynstreame by de plysje-akademy.
www.omropfryslan (http://www.omropfryslan)

Leerlingen van de Friese Poort kunnen better doorstromen naar het politie-onderwijs. Donderdag is door minister Opstelten, de politie-academie en de regionale opleidingscentra een convenant ondertekend. Doel is om de driejarige opleiding 'handhaver, toezicht en veiligheid' aan te laten sluiten bij het politie-onderwijs. In september gaat de opleiding van start. Wat er met een diploma afsluit kan voortaan instromen bij de politie-academie.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 2 april 2011, 14:55:22
Hallo allemaal!

Ik ben sinds vandaag nieuw hier en heb hier al heel wat onderwerpen doorgebladerd sinds een week of twee.
Ik ben zeer serieus bezig om zo veel mogelijk informatie in te winnen over het hoe en wat bij de politie en hoe het zit met de selectie en de testen daarbij. Ik zou graag de opleiding tot hoofdagent gaan volgen ( ik heb mbo-4 als vooropleiding in de zorg). Ik herken hier gelukkig ook dezelfde onzekerheden bij anderen die ook over de opleiding nadenken en daarbij de selectieprocedure als lastige drempel zien.
Ik las bijvoorbeeld zelfs iemand met de vraag hoe je de competentie test doorkomt met dyscalculie en vond het 'fijn' te lezen dat er dus meer mensen zijn die met ditzelfde 'probleem' rondlopen en ook onzeker zijn om door die rekentest en afbeeldingen te komen. Helaas heb ik vaak nog best lang bedenktijd nodig voor bijv een kubus en letters daarop en hoe die kubus is als deze opgevouwen zou worden en waar  dan de letters uitkomen die op de opengevouwen kubus staan. Ik hoop niet dat er veel van dat soort opdrachten/ vragen tussen zitten maar dat is voor mij best een punt waar ik tegenop zie als het zover is.
Met oefenen thuis heb ik ze gelukkig vaker goed dan fout, maar ik moet er te lang over nadenken. Maar goed, dat is allemaal te oefenen.

De sporttest vind ik dan iets minder "eng" omdat ik erg bezig ben om mijn conditie op te pimpen door te fietsen en hard te lopen. Ik denk dat iedereen best wel goed kan trainen ( interval) hiervoor als je dit beroep echt wil gaan doen en je dus die sport test moet overleven. Als je maar wilt!

Nu heb ik zelf een ander punt waar ik wat over wil weten maar wat ik op welk forum en politiewebsite dan ook die ik bezoek, nergens hier iets over kan vinden.
Ik heb nog geen sollicitatieformulier ingevuld ( wat ik nog liever gisteren dan vandaag wil doen!) maar wat bij mij een kleine 'angst' is, is wordt je überhaupt wel uitgenodigd voor de rest van de selectieprocedure als je na het vragenformulier bij tbv de medische keuring, bij medicatie gebruik moet invullen dat je in een afbouwschema zit van een licht soort antidepressiva? Het wordt alleen al klinkt heeeel zwaar maar ik heb deze enkele jaren moeten gebruiken ivm een "niet lekker in mijn vel gezeten te hebben periode" Ik was door het jarenlange gepest worden op school ( van kleutertijd t/m verpleegkundige opleiding toe) erg onzeker geworden en mijn eigen identiteit verloren eigenlijk. Die periode om daarmee om te gaan en achter allerlei dingen van mijzelf te komen heb ik vervolgens bijna 18 jaar in de zorg gewerkt tot 2010. Ik functioneer net als ieder ander "normaal" iemand ( even uitgaande van normaal en de beschrijving daarvan in de nederlandse- en gezondheidsbegrippen ;)) en ben gelukkig al aan het afbouwen om verder tot niets of misschien de laagste dosering nodig te hebben om mij goed en lekker te voelen en te kunnen functioneren.

Kortom, een heel verhaal, maar ik wil graag vragen aan een ieder die reeds in het polititevak werkend is ( in uniform) of je wel gewoon door de selectieprocedure mag  en kan en je ondanks dit medicijngebruik, ook gewoon in opleiding mag tot agent of hoofdagent? Ik kan mij voorstellen dat veel mensen bij voorbaat al een negatief beeld hebben of krijgen bij mensen die dit soort medicatie nodig hebben en dan een hulpverleningsberoep willen gaan doen en dan ook nog eens een bij de politie; denken van ja hoor, weer zo'n gek!; maar hoe is dit in de praktijk?

Kan je toegelaten worden tot een opleiding met deze medicatie waarvan sowieso al een afbouwschema wordt gehanteerd?
Er zijn toch van alle bijna 50.000 agenten toch ook wel agenten of andere rangen die dit medicijn ook nodig hebben of ooit hebben nodig gehad door misschien een traumatische ervaring te hebben meegemaakt? ( privé of in het werk).

Wie kan mij hopelijk een positief antwoord geven en zeggen dat ik wel kan solliciteren hiermee?
Alvast bedankt voor jullie reactie(s)! :-*

Groeten van een zorgverlener en iemand die heel graag het politievak in wil! O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 2 april 2011, 16:09:38
Poe, dat is inderdaad een lastige vraag. Ik vraag mij ook af of wij daar hier een antwoord op kunnen geven. Ik zou het namelijk echt niet weten.
Ik zelf zie er geen probleem in maar dat zegt natuurlijk helemaal niets.
Ik zou je bij deze adviseren om deze vraag voor te leggen bij werving en selectie. Dit kan via http://www.kombijdepolitie.nl/Pages/default.aspx (http://www.kombijdepolitie.nl/Pages/default.aspx)
Links bij de contact gegevens staan een telefoonnummer en/of een optie om een mail te sturen. Dan krijg je in ieder geval een goed antwoord.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 2 april 2011, 16:39:33
Hallo Red,
Hartelijk bedankt voor je reactie op mijn kennelijk inderdaad lastige vraag!
Ik had echt hoop op een positief antwoord omdat er hier ook ervaren politiemensen op dit forum schrijven. Maarrrr, ik ga inderdaad even een telefoontje wagen aan het adres wat je opgaf. Ik kan zelf helaas dinsdag pas bellen maar als ik hoor of het wel of geen probleem is, laat ik het op dit forum ook gelijk weten want ik zal toch ( hopelijk!?) niet de enige persoon van alle inwoners in NL zijn die een antidepr. gebruikt en bij de politie wilt?? Dat zou wat zijn zeg haha!   Heel erg bedankt in ieder geval en ik hoop dat er misschien nog andere leden dit lezen en misschien wel inhoudelijk hierover meer vertellen. Wel kan ik me ook voorstellen dat het als het geen probleem is of twijfelachtig is dat het dan per persoon verschillend kan zijn per situatie en geschiedenis denk ik. Nou ja, ik wacht hier evt reacties af en dinsdag kan ik hopelijk iets meer vertellen.                                                                  

Groeten!    098uo
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 7 april 2011, 10:24:15
Goedemorgen 8)!
Zoals beloofd zou ik laten weten over het hoe en wat bij het gebruik van lichte antidepressiva en solliciteren bij de politie. Het hoeft inderdaad gelukkig!
geen probleem te vormen. Er wordt door de bedrijfsarts onder andere 'gekeken' naar hoe je nu in het leven staat en hoe je met dingen om kan gaan die ooit gebeurd zijn. Gelukkig is er niet gelijk bij voorbaat dus al een nee. Je moet het wel invullen bij de medische- en psychologische vragenlijst en aan de hand daarvan wordt er zn. dieper op in gegaan werd verteld. O0 Ben ik blij? YESSSS!!! Ik moet eerst nog een sollicitatie doen en ook dan de uitnodiging maar afwachten en dan zijn er nog heel wat stappen waar ik dan doorheen moet maar elke stap is er één, zo zie ik het maar. :)

Ik ben alleen benieuwd, ik moet nog gaan solliciteren en wil eerst kijken bij welk korps ik graag zou willen werken, kan iemand mij vertellen inhoudelijk wat voor rekenvragen en plaatjes etc worden gevraagd en hoeveel zijn het er ten opzichte van de andere vragen? Is het 1 rekentest, 1 taaltest en 1 inzicht test ( dus met die kubussen en dobbelstenen) of is het alles in 1 vragenlijst?
Ik ben op neurocampus.com een hele goede site om dit soort opdrachten te oefenen begonnen en dit is ontzettend handig. Je moet van niveau 1 tot 3 en zo kun je dus heel goed merken of je het gaat snappen of dat je nog wat langer op niveau 2 moet oefenen. Je kan namelijk pas verder als je 'tentamen' hebt gedaan voor niv 2. Echt een aanrader deze site voor als je op wat voor onderdeel dan ook ervaring wil krijgen of beter en sneller wilt worden.

Ik hoop dat iemand iets meer weer of mag vertellen over de inhoudelijke kant van de testen. Er wordt wel op het topic genoemd dát je deze testen moet doen maar niet wat je kan verwachten ín deze testen. 98uiye Ook hebik op FVT.nl gekeken en las ik dat je niet met je voet op de kast mag komen om er overheen te lopen ( in de horizontale versie) en en als je er overheen moet 'springen' in de eerste ronde, mag je geen benen gebruiken om erover heen te komen, echter ik heb een agent gesproken en die zij dat ze met oefenen wel met een been een afzet mochten doen om erop te komen en ook dat je best een been neer mag zetten omdat er in het verleden en soms nog, wel eens mensen iets te enthousiast eroverheen gaan en dan op de grond terechtkomen ipv door te kunnen rennen ;D :o dus is hoe 'streng' is het als je daadwerkelijk daar de sport test gaat doen?
Het is zo zonde om hier van te voren al zo zenuwachtig om te moeten worden omdat je je bij jezelf af gaat vragen hoe kom ik anders over die kast? ??? :-\
Nou een hoop vragen weer maar daar is dit formum gelukkig ook voor gemaakt en ik ben er erg blij en tevreden mee want je kan er een hoop van 'leren' O0

Groeten van Nikki
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Breaky op 7 april 2011, 10:56:25
Ik hoop dat iemand iets meer weer of mag vertellen over de inhoudelijke kant van de testen. Er wordt wel op het topic genoemd dát je deze testen moet doen maar niet wat je kan verwachten ín deze testen. 98uiye Ook hebik op FVT.nl gekeken en las ik dat je niet met je voet op de kast mag komen om er overheen te lopen ( in de horizontale versie) en en als je er overheen moet 'springen' in de eerste ronde, mag je geen benen gebruiken om erover heen te komen, echter ik heb een agent gesproken en die zij dat ze met oefenen wel met een been een afzet mochten doen om erop te komen en ook dat je best een been neer mag zetten omdat er in het verleden en soms nog, wel eens mensen iets te enthousiast eroverheen gaan en dan op de grond terechtkomen ipv door te kunnen rennen ;D :o dus is hoe 'streng' is het als je daadwerkelijk daar de sport test gaat doen?
Het is zo zonde om hier van te voren al zo zenuwachtig om te moeten worden omdat je je bij jezelf af gaat vragen hoe kom ik anders over die kast? ??? :-\
Nou een hoop vragen weer maar daar is dit formum gelukkig ook voor gemaakt en ik ben er erg blij en tevreden mee want je kan er een hoop van 'leren' O0

Groeten van Nikki

Goedemorgen Nikki,

Ik kan je wel iets meer vertellen betreft de testen.
Allereerst zou ik graag willen weten waarom je meteen als "hoofdagent" wil solliciteren, je weet natuurlijk dat dit een stuk pittiger is dan dat je als "agent" solliciteert. Een vriend van mij heeft zijn HBO opleiding compleet afgerond, en ging meteen voor het hoogste (hoofdagent) en dat heeft hem gestruikeld. Dus ik zou hier goed over na denken. Natuurlijk verschilt dit wel per persoon!

Zo te zien ben je nog niet in sollicitatie.
Voordat je met de sport test begint, moet je al heel wat testen zijn doorstaan. Ik zou me dus eerst concentreren op de eerste testen die je krijgt. Als eerste dus een Nederlandse test, ik moet eerlijk zeggen dat dit echt meevalt. Mensen met een buitenlandse afkomst hebben hier meer moeite mee. Als je rustig de vragen beantwoord en de tijd wat je er voor krijgt goed benut kom je een heel eind. Vervolgens krijg je een 1 op 1 gesprek, hier zou ik mij echt enorm goed op voorbereiden. Je moet echt weten waarom je bij de politie wil werken, en wat je ambities zijn en wat zijn joun positieve en negatieve eigenschappen etc etc.

Nu sla ik even een heel stuk over, om even op de sport test terug te komen. Hier is volgens mij al heel veel over verteld op het forum. Wat mij is verteld is dat je de kast met je voeten niet mag aanraken, hier heb ik een mooi filmpje over gevonden. (is wel iets gedateerd, maar ik neem aan nog dezelfde manier van lopen). Ook zou ik je is graag willen doorverwijzen naar: Sporttest etc. (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=3329.0) Hier staat alles betreft de sporttest.

Selectie politie deel A (http://www.youtube.com/watch?v=sFtE07-kWbI#)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 7 april 2011, 11:01:35

Allereerst zou ik graag willen weten waarom je meteen als "hoofdagent" wil solliciteren, je weet natuurlijk dat dit een stuk pittiger is dan dat je als "agent" solliciteert. Een vriend van mij heeft zijn HBO opleiding compleet afgerond, en ging meteen voor het hoogste (hoofdagent) en dat heeft hem gestruikeld. Dus ik zou hier goed over na denken.

Dit is echt onzin....  ;)
Allereerst is hoofdagent niet het hoogste, dit is namelijk niveau 4 van de opleiding. (Je hebt ook nog niveau 5 en 6, bachelor en master)
De niveau 4 opleiding is gewoon toegankelijk met een vmbo, en in sommige regio's met een havo diploma. Het is een mbo-4 opleiding. Zeker met een HBO diploma moet het geen enkel probleem zijn om de niveau 4 opleiding te doen. De sollicitatie tot agent en hoofdagent is ongeveer hetzelfde. Je moet gewoon alle keuringen doen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Breaky op 7 april 2011, 11:04:11
Oke excuses, dit is namelijk mij verteld. Ik zou liever onderaan de ladder willen beginnen om zodoende genoeg ervaring op te doen om vervolgens hoofdagent te worden. Maargoed dat ben ik persoonlijk.

Edit: Dit is al wel een tijdje geleden, pak 'm beet twéé jaar. Dus ik weet niet of hier nog verschil in zit.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 7 april 2011, 11:05:59
Oke excuses, dit is namelijk mij verteld. Ik zou liever onderaan de ladder willen beginnen om zodoende genoeg ervaring op te doen om vervolgens hoofdagent te worden. Maargoed dat ben ik persoonlijk.

agent-hoofdagent scheelt een trapje, en neem van mij aan, dat als je als hoofdagent kan beginnen, dat je dat zeker moet doen. Je staat dan namelijk onderaan de ladder, maar 2 treetjes hoger als de surveillant en agent.  ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Breaky op 7 april 2011, 11:09:04
agent-hoofdagent scheelt een trapje, en neem van mij aan, dat als je als hoofdagent kan beginnen, dat je dat zeker moet doen. Je staat dan namelijk onderaan de ladder, maar 2 treetjes hoger als de surveillant en agent.  ;)

Oké prima, verwijder dat stukje dan maar van m'n verhaal. Waarschijnlijk was dit twee jaar geleden anders, maargoed waarschijnlijk zit het tussen de oren  ^-^
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 7 april 2011, 11:50:54
Hallo Joriën,

Dank je voor je reactie. Ook al zou het misschien nu dus niet meer opgaan, ik zal toch even zeggen waarom ik kies voor de functie hoofdagent ;)
Ik heb alle informatie en werken als agent en hoofdagent verhalen op de site heel goed gelezen en gekeken wat nu precies het verschil was tussen agent en hoofdagent ( ik wist overigens eerst niet eens van het hoofdagentschap af  :) maar ik vind de extra 'verantwoordelijkheid' van naar meldingen rijden als ongevallen of andere dingen die je als 'eerste'  dan moet gaan regelen als, dus hoofdagent, erg aansprekend. Het net íets meer verantwoordelijkheden hebben zeg maar. Dat heeft van mij zelf uit helemaal niets te maken met dat een agenten opleiding dan 'minder' is of minder verantwoordelijk, want iedereen is belangrijk in die functie die hij of zij moet doen! Ik heb daarnaast ook bewust de keuze gemaakt om voor niv 4 als hoofdagent te kiezen omdat ik nu ook een mbo-4 opleiding met diploma al ( sinds '96) op zak heb. Ik heb daarna jaren lang in de zorg gewerkt en ook dan groei je als mens in kennis en maatschappij. Je ontplooit vanzelf in je werk ( en privé). Omdat ik zelf ook er aan toe ben weer nieuwe dingen te moeten leren nieuwe uitdaging te hebben maar vooral, wel weer in een dienstverlenende functie met en voor mensen te werken, maar nu in een blauw uniform ipv dat witte, heb ik voor dit niveau gekozen.
Ik heb ook nog een cursus op HBO master niveau gevolgd en een examen en diploma gehaald en dat was pittig maar ik kon het wel.
Misschien zou ik bij wijze van spreke zelfs nog kunnen kiezen voor niv 5 de bachelor maar dat wil ik niet eens. Ik wil op straat komen, ín uniform en niet eerst maar 3 maandjes op straat en dan semi-kantoorwerk doen. Daar ben ik het type mens niet voor  ;D

Omdat ik verder wil groeien als persoon wil ik graag een stapje omhoog voor mijzelf. Niet om een bepaald niveau te wíllen hebben maar omdat dit gewoon aansluit bij wat ik nu zelf ben op dit niveau. Stel dat om wat voor reden dan ook ik door de testen en alles heen kom maar het advies van de politie is om voor agent te gaan zal ik dat ook dolgraag doen, zelfs als ik surveillant zou mogen gaan volgen alleen om dan ahw door te kunnen, zal ik dat met beide handen aangrijpen want mijn motto is en blijft, de aanhouder wint!  098uo

Het klopt dat er heel veel op de site te vinden is over de sport test etc maar juist dan zoiets als wat ik in de eerdere mail vroeg over hoe te moeten springen etc, dát soort vragen of antwoorden zie je dan net niet, ook niet op de site van de politie zelf 98uiye.
Ik ben hoe dan ook een beginnende hardloper en erg fanatiek om mijn doel te bereiken én ik begin met fietsen ( mountainbike) en ik wil ergens kijken om erachter te komen hoe ik die *^>?? kast kan overwinnen  :( ;D want wat is nou 110cm hoog?! mijn benen zijn al 1 meter lang haha dus waar kan een mens zich druk om maken ;D
Kom gerust met antwoorden terug hoor of advies of de-advies want ik sta altijd open voor dit soort dingen! Hoe dan ook alvast bedankt voor je eerdere uitleg en video'tje!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Breaky op 7 april 2011, 13:59:10
Bedankt voor je uitleg, nu kan ik het iets meer inbeelden waarom je voor hoofdagent kiest.
Dit soort vragen kun je dus ook op je 1 op 1 gesprekje verwachten, want je kiest nu voor hoofdagent maar wat zijn je ambities?. Ik zou me gewoon goed voorbereiden op dit soort gesprekjes, dan kom je al een heel eind.

Leuk om te horen dat je fanatiek bezig bent met de voorbereidingen voor de sport test, goed bezig!  O0.
Je hebt in ieder geval naar mijn mening een goede instelling, en met een juiste instelling kom je heel ver.

Veel succes, en ik zou gewoon hier op het forum een beetje blijven rond snuffelen. Forum staat helemaal vol met leerzame informatie. Laat je ons meer weten over de voortgang van de sollicitatieprocedure? Altijd leuk om te horen!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Professor in fictie op 7 april 2011, 16:37:31
Dag Nikki,

Als je solliciteerd krijg je een grote envelop met daarin ook voorbereidingsmateriaal voor deelA. Hierin staan oefenopgaven van de onderdelen die je krijgt. Verder krijg je een schrijftoets schrijf bv een klachten brief en sollicitatiebrief of zoiets.

De kast op lukt iedereen wel sommige rennen erop met een aanloop, andere gaan met een of beide knieeën erop. Haalt voor de tijd weinig uit.

Ik vind zelf de kast af het minst prettig, veilig van de kast af kost wel tijd. (veilig= doorveren en met handen de grond aantikken). Verder moet het wel te doen zijn. Zorg dat je het parcours extreem goed kent. Bij Ronde 4 ben je behoorlijk gedesoriënteerd en vermoeid. Daar zit denk ik de moeilijkheid in. Laat ook je teamgeest naar voren komen tijdens de FVT.

Succes
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JackM op 11 april 2011, 08:21:02
Vorige week deel B gehad van de selectie.. Psych. gesprek viel me zelf erg mee, de vragenlijst invullen is vooral goed lezen en blijven nadenken om niet tegenstrijdig te lijken. Rollenspel is toch iets waar je niet van kan zeggen of je het goed hebt gedaan. Ik heb er zelf een goed gevoel , nu maar wachten op die enveloppe en z.s.m. doorsturen naar het korps, en dan weer afwachten of ik uitgenodigd word!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 11 april 2011, 11:14:50
Goedemorgen allemaal 8)
Jorien, Professor en Red, sorry dat ik nu pas weer reageer op jullie reacties! Mijn laptop is vastgelopen en ik kreeg een knalblauw scherm en ....it was over :'( :'(  Computer gecrasht! Kon niet op een beter moment gebeuren :(  Sorry en ik hoop niet dat jullie dachten van 'nou antwoord gegeven en weg is mevrouw!' 'en bedankt"  >:(
Na het lezen van je mail Jorien dacht ik WAUW!! ik kreeg gewoon een glimlach op mijn mond van het compliment wat je gaf. Ook je gedachte over mijn instelling gaf mij extra moed om door te zetten. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een online-sollicitatie formulier ingevuld en ik werd zojuist gebeld door afdeling werving en selectie en ik mag as donderdag op sollicitatiegesprek komen!  098uo  098uo  Eerst is er een bijeenkomst met informatie over het korps en daarna volgt een intake gesprek en moet ik alle diploma's meenemen. Spannend zeg! Als ik door het intake gesprek kom dan moet ik nog aardig wat deuren door, pfffffff, wat ik het ergste vind én slopend is, is dat wachten elke keer van of je weer naar het volgende deel gaat :-\
Juist omdat ik het zó graag wil ( tja, net als iedereen die schrijft natuurlijk) is het zo spannend.

Echt heel fijn van jullie dat je allemaal wat te vertellen hebt en ook wilt delen zodat ik en anderen toch weer wat verder komen en de tip over de sporttest vind ik ook wel prettig om nu te weten en ga ik proberen thuis dit een beetje na te bootsen. Tja en ik denk dat bij de psych. testen eigenlijk niet eens uit moet maken of je de zelfde, maar anders geformuleerde vragen wel met ( extra) oplettendheid moet invullen  98uiye, dit omdat als je gewoon jezelf bent en blijft én je jezelf toch het allerbeste kent dit op eerlijkheidsniveau wordt ingevuld ook zal kloppen, tenminste dat dénk ik?
Ik kan kan het mis hebben hoor, maar als ik iets zou invullen van mijzelf wat niet klopt, ik dat; ook al zóu ik het willen omzeilen in de testen; het in gesprekken wel naar voren komt 998765? Val je alsnog door de mand ;D niet handig 98uiye

Spannend ook Jemama! Ik zal ook voor je duimen haha O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 11 april 2011, 11:20:02
O ja! Stomme vraag misschien e050 maar wat is qua kleding donderdag een advies? ik heb wel een pak maar iets zegt mij dat dat misschien iets té is?
Is een mooie spijkerbroek met een blouse ( net overhemd) en nette laarzen ook mogelijk of passend bij hoe zo'n bijeenkomst/ sollicitatie gaat?
Thanx alvast! e050
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: mike op 11 april 2011, 11:25:37
O ja! Stomme vraag misschien e050 maar wat is qua kleding donderdag een advies? ik heb wel een pak maar iets zegt mij dat dat misschien iets té is?
Is een mooie spijkerbroek met een blouse ( net overhemd) en nette laarzen ook mogelijk of passend bij hoe zo'n bijeenkomst/ sollicitatie gaat?
Thanx alvast! e050

Een pak zou ik niet doen. Optie nette blouse is wel een goede O0 Het is vooral belangrijk dat je er goed in voelt omdat dat ook iets doet met je uitstraling. Succes in ieder geval donderdag.

gr
Mike
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Breaky op 11 april 2011, 11:28:18
Citaat
Na het lezen van je mail Jorien dacht ik WAUW!! ik kreeg gewoon een glimlach op mijn mond van het compliment wat je gaf. Ook je gedachte over mijn instelling gaf mij extra moed om door te zetten.

Erg fijn om te horen! Ik ben in ieder geval blij dat ik je extra moed heb gegeven om door te zetten. Ik zou zeggen gewoon je tanden erin zetten en niet meer los laten!  0098

O ja! Stomme vraag misschien e050 maar wat is qua kleding donderdag een advies? ik heb wel een pak maar iets zegt mij dat dat misschien iets té is?
Is een mooie spijkerbroek met een blouse ( net overhemd) en nette laarzen ook mogelijk of passend bij hoe zo'n bijeenkomst/ sollicitatie gaat?
Thanx alvast! e050

Ik zou niet in een pak gaan, gewoon een mooi overhemd of blouse met een nette spijkerbroek eronder.
Lekker luchtje op, schoenen gepoetst, haar netjes en gaan met die banaan!

Veel succes donderdag!  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 11 april 2011, 11:36:13
Hoi Joriën,
Ik meende het hoor, iedereen hier heeft wel een leuke of handige ervaring en dat geeft wel houvast vind ik!
Ook bedankt voor je tip met de kleding. Toch weer iets om even minder zorgen om te maken  :o De eerste indruk moet wel goed zijn!
Ik ben al begonnen met poetsen van mijn schoenen dus donderdag kan ik voor ik het gebouw in stap gauw op mijn schoenen kijken om te zien of mijn haar nog goed zit  ;D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 11 april 2011, 11:56:31
Nou dat klinkt erg goed! Bij welk korps mag je op gesprek komen?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 11 april 2011, 12:31:40
Ik ga bij korps Midden-Holland solliciteren. Ben echt benieuwd hoe alles zal gaan en wat ik kan (gaan) verwachten..
Er stond bij de vacature bij dat de opleiding in april zal starten maarrehhhh... dat wordt dan wel een sneltest zeg !
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JackM op 11 april 2011, 13:12:03
Voornaamste tip : wees lekker jezelf.
Doe kleren aan waar je je fijn in voelt en wat een goede uitstraling geeft  O0
Voor de intake zou ik me niet al te veel zorgen maken , zorg dat je goed op de hoogte  bent van de opleiding die je wilt doen, wees je bewust van de voor en nadelen die je kan tegenkomen als agent en wees bewust wat nou eigenlijk de functies van de politie zijn.
Ze zullen ongetwijfeld vragen naar je motivatie, dus denk daar goed over na, kom niet met de standaard zin "ik wil mensen helpen", maar geef echt voorbeelden waaruit blijkt dat je weet waar je over praat en dat je het echt wilt.  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 14 april 2011, 18:35:52
Hey,

Vandaag intake gehad en iedereen kreeg 10 minuten. iedereen kreeg en krijgt vragen over waarom de politie, hoe zie je dat voor je etc. Dus ik heb dat heel goed allemaal voorbereid van hoe en wat ik het ga antwoorden. Wat gebeurd er? Ik krijg iemand van een ander korps die de intake doet terwijl ik niet diret met die persoon te maken zal krijgen in dat korps dus, maar gaat, het zou allemaal op dezelfde lijn moeten zitten dus ga ik ervan uit dat het allemaal ook zo gaat, ware het niet dat ik geen éne vraag heb gekregen over waarom bij de politie, motivatie, wat verwacht je ervan, beeld etc?? Niet dus.
Nee, ik krijg na een introtje te hebben moeten geven ouders, zus werk etc, vervolgens een vraag die mijn einde bleek te worden!

Er werd naar mijn woonsituatie gevraagd en ja, niet schrikken!!! 98uiye :o ik woon samen met mijn vriedin ( partner = vrouw)................................
Allemaal bijgekomen van dit schokkende nieuws??! 98uiye 98uiye
Ik ben afgewezen omdat het die persoon ( was ook een vrouw) verstandig leek als ik nog wat zou 'groeien'  in dat proces en dan over een half jaar of een jaartje opnieuw terugkomen want dan zou het zeer zeker geen probleem meer zijn!?? Ik heb er helemaal geen probleem mee!! Het probleem wordt nu gemaakt door die persoon terwijl ik helemaal niet 'hoef te groeien erin". Ik weet sinds 4 jaar dat ik op vrouwen val en na 2 jaar kreeg ik via internetdaten een leuke en hele lieve vriendin (gewoon een leuke kleine meid, blond lang haar en als je het niet weet zie je het niet zeg maar ;D) Tja, dat zeg ik er ook nu voor mijzelf maar even bij, ik ben geen type "pot"  zeg maar, ik ben gewoon normaal gekleed, lang haar en vrolijk gestemd en ik heb er totaal geen probleem mee, op straat ook niet, als ik soms een zoen wil geven doe ik dat, en we lopen soms ook gewoon lekker hand in hand. Absoluut niet klef doend ofzo, gewoon net als iedere andere hetero ook doet.
Geef jullie hulp alsjeblieft, ik had ten eerste toch niet zo diep op mijn woonsituatie nu al hoeven te worden bevraagd en als dan blijkt dat ik samenwoon met een vrouw dat ik dan daar vervolgens 5 minuten het gesprek over gaat?? Ik heb het geaccepteerd en ik voel mij beter als toen ik nog niet wist wie ik nu was en het met relaties nooit echt top voelde ( met mannen-> sorry mannen maar ik heb geen hekel aan jullie hoor!  98uiye echt niet!  ;D)
Maar ik ben nu hierop afgewezen, ik moet eerst nog wat langer er aan gewend zijn! Hoe bedoel je wie heeft er nu een probleem mee? Ik heb thuis echt zitten brullen van machteloosheid, want door 1 persoon die die mening heeft gaat mijn kans op een baan bij de politie gelijk de doos in.

Laat ze dan mij eerst nog de kans geven om die testen te doen en kijken of de psych het ook allemaal zo'n probleem vind ( is al bevooroordeeld door de tekst van mijn intaker denk ik, met psychologen moet je je ook zo verdedigen dat je niets mankeert! Ik ben gewoon een mens die een leuk leven heeft zo en gelukkig is.

Hoe dan ook ga ik hier wel achteraan want dit accepteer ik niet. Ik voldoe wel overigens aan uiterlijk, kleding, algemene verschijning, openheid, oogcontact was goed etc en ik had zo door gemogen en over een half jaartje zou ik er zo doorheen komen zie ze. "Dan ben je nog sterker"  :( :(  
Ik voel mij erg verdrietig om hoe dit nu gelopen is want als ik had gezegd dat ik met een man gewoon lekker een leventje leidt wordt er toch ook niet doorgevraagd weet je wel zeker dat je op mannen valt? Dus mijn vraag is, dit is toch niet terecht? En dit mag toch ook niet hierop een punt zijn??
Alvast bedankt van een niet meer aspirant hoofdagent in spe.. :'(
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wout op 14 april 2011, 19:34:24
Tja, het is natuurlijk lastig om hier iets over te zeggen op basis van alleen jouw visie en de manier waarop jij het gesprek ervaren hebt. De indruk die jij hebt is dat je bent afgewezen omdat je lesbisch bent, klopt dat? Wat heeft de werver gezegd waardoor jij die indruk kreeg?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Groenemotormuis op 14 april 2011, 19:43:50
Ik haal niet echt uit jou verhaal op of dat je echt officieel afgewezen bent of dat
de persoon die de intake deed jou dit alleen als tip mee gaf.

En leg het anders bij de afdeling werving en selectie neer dat je een ander gesprek wil
met uitleg van je verhaal. Misschien dat helpt, want als ze je echt geweigerd hebt op
het vallen op hetzelfde geslacht word natuurlijk lastig om voor hen vol te houden.
Gooien ze het op het feit dat je nog maar "kort" een relatie heb dan is dat helemaal een
slecht excuus
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Aspirant op 14 april 2011, 23:33:22
Goedenavond 8)

Ik heb niet het idee dat ik ben afgewezen om het feit dat ik lesbisch ben, ze gaf zelf al aan dat er veel lesbische vrouwen zijn bij de gehele politie en homo's idem, echter omdat ik antwoordde dat ik sinds juni 2009 samenwoon ( tzt willen we ook trouwen; als we de lotto gewonnen hebben morgen al 0098) en ik al wel veel eerder het 'wist'. Bovendien is dit al een paar keer rond mijn 16e en rond de 20e leeftijd op komen duiken van zou ik..
Kortom, ik ben nogmaals een gelukkig mens die met dit gehele lesbisch zijn geen probleem heeft en er ook niet van maakt. Een hetero staat toch ook niet op met de vraag van weet ik eigenlijk wel zeker dat ik hetero ben? Moet ik niet gaan twijfelen? :o
Wat er werd aangegeven toen dit 'probleem' kennelijk ontstond omdat er naar mijn privésituatie werd gevraagd, is dat ik zo in de opleiding zou kunnen, dikke huid gekregen, lange werkervaring, intelligent, open houding, erg gemotiveerd etc maar toch mag je niet door ( en deze dingen wist de persoon te vertellen in die 5 minuten en zonder mij te vragen hoe of wat over de politie. . .. Ik moet eerst wat verder in het proces van het lesbisch zijn komen ( !) Ja, zo werd het mij uitgelegd zodat ik begreep dat ik hierom nog even moest wachten. Op mijn vraag van hoe ziet u dat dan hoe ik verder daarin moet groeien? Jaaaa, gewoon zo doorgaan met een hand die een gebaar maakte  ik weet t niet. Dat 'proces' heb ik niet meer en dat is als iemand at al heeft niet ineens in een half jaartje weg, maar goed, dit geld niet voor mij want ík heb hier geen probleem mee. Waar ik wel een probleem mee heb is dat ik inmiddels info heb ingewonnen van mensen die ook bij de politie werken en waarbij deze 3 personen elkaar niet kennen en mij en mijn vriendin alle 3 hetzelfde antwoordde namelijk, ten eerste hebben zij een intake gehad met 2 tot 3 personen erbij, daarbij werd er totaal niet inhoudelijke privé informatie gevraagd want dat is dan niet relevant, ze wilden weten waaróm zij bij de politie wilden en wat voor mensen het waren.

Pas in het eindgesprek werd er wat meer gevraagd over de persoonlijke situatie. Ten tweede mag men dit soort informatie helemaal niet vragen in het allereerste gesprek en ook niet ivm discriminatieredenen. Ik sta gelukkig dus in mijn recht, wist ik eigenlijk al maar nu heb ik een bevestiging hiervoor.
Ik heb geen intake gehad maar een psychologisch gesprek die iets te vroeg getimed was en ook nog eens door de verkeerde persoon.

Morgen wordt dus een lange bel dag voor mij want ik ga ik telefoontjes plegen.
PS: bedankt voor jullie snelle reactie O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JackM op 17 april 2011, 14:58:35
Ik had een "gewoon" 1 op 1 gesprek, waarin ook naar mijn privé situatie is gevraagd , naast het hele praatje over mijn beweegredenen om bij de politie te gaan..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dinges op 17 april 2011, 19:12:14
Ik heb niet het idee dat ik ben afgewezen om het feit dat ik lesbisch ben, ze gaf zelf al aan dat er veel lesbische vrouwen zijn bij de gehele politie en homo's idem,

Een afspiegeling van de maatschappij noemen ze dat tegenwoordig, niets mis mee. Het MOD-team is ook zeer divers.  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JackM op 2 mei 2011, 15:57:55
Helaas pindakaas, vandaag een brief ontvangen dat mijn procedure is beëindigd. Komt redelijk onverwacht aan omdat ik op 1 punt na alle cognitieve eisen op het niveau van een niv. 4 of hoger had, en ook mijn psych. rapport kwam eigenlijk alleen maar positief uit. Jammer maar helaas, toch door proberen te stromen binnen het brw. wereldje.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Deesli op 2 mei 2011, 17:03:16
Is het niet zo dat als je voor cognitieve test al een punt te weinig hebt, je dan ook niet door mag naar deel B??
want toen ik deel A deed, was er jongen in mijn "groepje" die 1 punt te weinig had, en die mocht daardoor ook niet door naar deel B..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JackM op 2 mei 2011, 17:07:00
Is het niet zo dat als je voor cognitieve test al een punt te weinig hebt, je dan ook niet door mag naar deel B??
want toen ik deel A deed, was er jongen in mijn "groepje" die 1 punt te weinig had, en die mocht daardoor ook niet door naar deel B..
Na deel B krijg je een rapport toegezonden waarin je punten in een schaal van 1 tot 7 krijgt . Ook staat er duidelijk hoeveel punten je bij voorkeur moet halen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 2 mei 2011, 17:10:47
Na deel B krijg je een rapport toegezonden waarin je punten in een schaal van 1 tot 7 krijgt . Ook staat er duidelijk hoeveel punten je bij voorkeur moet halen.

Bij welke regio had je gesolliciteerd?
en hoeveel punten moet je bij voorkeur halen dan?

Ik ga binnenkort voor deel A aan de bak @ Apeldoorn, kijken wat ik daarvan ga bakken..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 2 mei 2011, 17:42:19
Je krijgt een rapport op basis van 11 punten. Voor deze punten kan je een score van 1 t/m 7 halen. Voor elk niveau is er een score die je moet halen. Vanzelfsprekend wordt deze moeilijker als je niveau hoger wordt.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: E_A op 4 juni 2011, 00:15:06
Bij welke regio had je gesolliciteerd?
en hoeveel punten moet je bij voorkeur halen dan?

Ik ga binnenkort voor deel A aan de bak @ Apeldoorn, kijken wat ik daarvan ga bakken..

En? Gehaald en verder?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 4 juni 2011, 00:26:06
Helaaaas, bijna 9 seconden te langzaam bij sporttest :( Over een halfjaartje opnieuw proberen (heb ik, hoop ik, genoeg tijd om onder de 3 minuten te komen  e050)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 4 juni 2011, 00:59:12
Helaaaas, bijna 9 seconden te langzaam bij sporttest :( Over een halfjaartje opnieuw proberen (heb ik, hoop ik, genoeg tijd om onder de 3 minuten te komen  e050)

Jammer  :|

Je weet nu wat je kan verwachten en daar op anticiperen. Dat korte keren, sprintjes trekken en vooral die klote ballen. Beetje mee oefenen en dan moet het vast goed komen!!  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: E_A op 4 juni 2011, 14:13:45
Idd, probeer die specifieke oefeningen uit de sporttest te oefenen. Ik heb zelf de hele sporttest een paar keer opgebouwd in een sporthal bij mij in de buurt. Exact met meetlint enz. :)

Je weet dan waar je struikelpunten liggen, en die kan je dan proberen te verbeteren. Conditionele voorbereiding kan je het beste gewoon lekker buiten doen, niet in een sportschool. Hardlopen, wandelen, korte sprintjes, de grond aantikken en andere gekke oefeningen :p. Zorg voor afwisseling!

Hopen dat je het de volgende keer wel haalt! Welk korps / niveau had je voor gesolliciteerd?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 4 juni 2011, 17:16:46
Hopen dat je het de volgende keer wel haalt! Welk korps / niveau had je voor gesolliciteerd?
Ik had bijna bij Bengi! in de groep kunnen zitten  998765, hoofdagent GLM.
Opleiding zou beginnen voor een aantal in augustus en de rest in november)

Ik ga het zeker proberen te verbeteren ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 5 juni 2011, 15:42:25
Ik had bijna bij Bengi! in de groep kunnen zitten  998765, hoofdagent GLM.
Opleiding zou beginnen voor een aantal in augustus en de rest in november)

Ik ga het zeker proberen te verbeteren ;)

Meen je niet  >:(  dat zou toeval zijn geweest! ik ben in januari dit jaar begonnen met mijn sollicitatie, heeft best lang geduurt allemaal, of is dit bij andere ook zo?

Had trouwens een paar vragen over de aanvang van de opleiding, aangezien dat nog niet helemaal duidelijk is. (wacht nog op de bevestiging van mijn aanname en de papieren van de academie)

Wanneer word je beedigd?

Mag je het uniform al dragen voordat je beedigd ben?

Mijn eerste lesdag zal 15 aug zijn. Heb je dan je uniform al (moet het ook nog passen enzo hoe werkt dat?)

Thx by Bengi!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 5 juni 2011, 15:47:00
Ik kan antwoord geven op je vragen zoals het in Amsterdam was, ik gok dat het landelijk hetzelfde zal zijn.

- Je beëdiging vind plaats alvorens je voor het eerst het korps in gaat. Dat kan aan het begin van de opleiding, of na de eerste 3 maanden. Je moet in ieder geval beëdigd zijn zodra je voor het eerst de straat op gaat;
- Ja je draagt je uniform al voor dat je beëdigd bent.
- Het kleding passen en halen was voor ons in Apeldoorn. Dat was bij ons na de tweede opleidingsweek. (de ene klas wat eerder als de andere klas) Ik weet niet hoe dit bij jou korps geregeld is.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 5 juni 2011, 15:51:22
Is in ieder geval een stukje duidelijker, thx  O0

Ik neem aan dat dit allemaal genoemd staat in de formulieren die mij kant opkomen.

HRM had mij 2 weken geleden aangemeld in Apeldoorn maar gaf aan dat het een beetje een rotzooitje (druk) was en het kon even duren voor ik wat te horen/lezen krijg.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 5 juni 2011, 15:53:51
Wanneer word je beedigd?

Mag je het uniform al dragen voordat je beedigd ben?

Mijn eerste lesdag zal 15 aug zijn. Heb je dan je uniform al (moet het ook nog passen enzo hoe werkt dat?)

Ik kan je het antwoord geven zoals dat een paar jaar terug was voor GLM toen ik begon :). Overigens is januari tot nu echt niet zo heel sloom hoor, ik heb er langer over moeten doen.

- Je beediging vind plaats in je eerste week van je korpskwartiel, dus ongeveer 3 maanden en een week in de opleiding.
- Ja, je draagt je uniform daarvoor al maar puur op de academie. Woon-werk verkeer in uniform is niet toegestaan (ook niet na je beediging) en de academie in Apeldoorn zit daar op het moment heel erg strak in.
- Je krijgt een brief om kleren te halen in Apeldoorn. Bij mij (en mijn groep) was dat ongeveer een twee a drie weken voor het begin van de opleiding. Je hebt deze kleren in je eerste week nog niet nodig. Die lessen mag je nog in burger lopen.

De papieren voor de academie ontving ik ongeveer een maand voor mijn start. De aanstellingspapieren een week of twee voor de opleiding.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 5 juni 2011, 15:58:10
Wederom, dank u wel!

De aanstellingspapieren 2 weken ja? dat is niet zo mooi. ik zit namelijk met een opzegtermijn van 1 maand. Wil die papier liever voor die maand wel even gezien hebben, heb nu een vaste baan en je weet maar nooit!

Mocht ik het binnen hebben laat ik wel even weten hoe het nu allemaal loopt, (mocht het anders zijn!)  O0

Heb er onwijs veel zin in!!  098uo
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: E_A op 5 juni 2011, 20:31:52
- Ja, je draagt je uniform daarvoor al maar puur op de academie. Woon-werk verkeer in uniform is niet toegestaan (ook niet na je beediging) en de academie in Apeldoorn zit daar op het moment heel erg strak in.


Neem aan dat dit alleen tijdens de opleiding is? Waarom is dat eigenlijk??
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 5 juni 2011, 20:46:26
Verschilt. Voor studenten is het duidelijk een nee. Je kan namelijk om wat voor reden dan ook bij een ongeval of ander incident betrokken raken. Het is geen gezicht als jij dan niet weet hoe je moet handelen enz. Bovendien zijn er bureaus waar je niet direct om de hoek kan parkeren en ik wil niet in een half uniform zonder bewapening 5 straten lopen door sommige buurten. Dat is vragen om problemen. Of voor jou of je auto..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 5 juni 2011, 22:24:14
Daar kan ik wel inkomen (geen woon-werkverkeer in uniform)

Mensen verwachten iets van je terwijl je nog maar net komt kijken en je niks voor ze kunt betekenen terwijl ze dat wel van je verwachten. Wel vervelend dat je je dan elke dag 2 x moet omkleden  ???

Maja, dat hebben we er wel voor over  :D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 5 juni 2011, 22:28:16
Wel vervelend dat je je dan elke dag 2 x moet omkleden  ???

2 keer? Wacht maar..... Als je ook nog even tussendoor een paar sporturen hebt....
Mijn record:
Omkleden op school naar uniform, uniform->sportkleding->uniform->burger (paar tussenuren)->uniform->burger
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Professor in fictie op 5 juni 2011, 22:31:16
Daarom heeft je stropdas ook een klipje, anders moet je 6x knopen op een dag.  ;D ;D  (O'ja en het klipje is ook nog handig als iemand naar je strot grijpt.)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 5 juni 2011, 22:35:57
Vooral dat laatste spreekt me wel aan, krijg graag een beetje lucht anders doe ik het niet meer zo goed  98uiye

Red, je uniform en koppel enzo, neem je dat gewoon mee naar huis of heb je genoeg ruimte om alles op te bergen in Apeldoorn?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 5 juni 2011, 22:46:57
Red, je uniform en koppel enzo, neem je dat gewoon mee naar huis of heb je genoeg ruimte om alles op te bergen in Apeldoorn?

Geen idee, ik zat op de academie in Amsterdam. Ik neem aan dat ze ook daar kleedruimtes hebben met voor een ieder zijn eigen locker. Die zijn groot genoeg om al je spullen in op te bergen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 5 juni 2011, 22:52:48
Okay, want als je uniform mee moet nemen en ook nog eens sportkleding   :(

Sporten en IBT is dus gewoon op de academie trouwens? heb me laten vertellen dat dat in Elst was ofzo?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 6 juni 2011, 00:44:23
Als je in je schoolkwartiel zit dan heb je alleen de sportlessen op de academie. Zodra je in het korps zit krijg je per stage ongeveer 6 keer IBT in Elst.

Over de kluisjes kan ik kort zijn. Ja, je hebt een kluisje maar twee overhemden, een jas en een broek en hij zit aardig vol... Op de academie zijn die dingen veel te.klein. Amper de helft de kluisjes in het korps..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 6 juni 2011, 00:58:55
Okay, helder! dank u.

Zelf nu na die verbouwing ja ? fijn is dat. Moet toch met de auto want de OV verbinding vanuit zevenaar is ***, ehm vervelend bedoel ik. Kan mooi alles mee in de auto.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 6 juni 2011, 15:56:25
Als je in je schoolkwartiel zit dan heb je alleen de sportlessen op de academie. Zodra je in het korps zit krijg je per stage ongeveer 6 keer IBT in Elst.

6! keer ibt per 3 maanden! C'est un miracle...  Wij kregen tijdens de gehele opleiding van 4 jaar welgeteld 20 ibt lessen....
Verschil moet er zijn....  :-\
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frank. op 6 juni 2011, 16:19:35
Dat is inderdaad het dubbele van wat wij hebben! In ons korps heb je drie maal IBT per korpskwartiel. Die duurt per keer 8 uur (één dienst).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bengi op 6 juni 2011, 16:42:03
Wij (bij de NS) hebben in een jaar:
- 4 volle dagen RTGB (IBT)
- 1 halvedag theorie examen (de andere helft praktijk)
- 1 dag examen praktijk.

Bij ons is het ook niet zo uitgebreid als bij julie.
- stoten, trappen, weren.
- Handboeien (verticaal en horizontaal)
- Duo procedure (co-op en non co-op)
- Fouillering (veiligheids en identiteits)
- Bevrijding kledingaanval
- 4 klemmen (bokkepoot enz.)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 6 juni 2011, 17:59:05
Dat is inderdaad het dubbele van wat wij hebben! In ons korps heb je drie maal IBT per korpskwartiel. Die duurt per keer 8 uur (één dienst).

Vergeten te vermelden dat het wel halve dagen zijn (over onnodig heen en weer crossen gesproken). En voor de BPZ de gewone 4 normale IBT dagen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Vigilance op 6 juni 2011, 22:03:56
Over de kluisjes kan ik kort zijn. Ja, je hebt een kluisje maar twee overhemden, een jas en een broek en hij zit aardig vol... Op de academie zijn die dingen veel te.klein. Amper de helft de kluisjes in het korps..

Dit probleem speelt in Den Haag ook. Al de spullen die ik op mijn bureau in mijn locker heb liggen / hangen krijg ik op de academie met geen mogelijkheid in mijn locker.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: lot op 10 juni 2011, 23:06:09
Hallo dames en heren,

Ik ben bezig met solliciteren bij de politie voor de vacature hoofd agent.
Zijn er mensen die mij tips kunnen geven voor de sollicitatie?
Is het mogelijk om je goed voor te bereiden op de toelatings testen?Het fysieke onderdeel maak ik me niet druk om maar misschien kan iemand in het kort vertellen wat er inhoudelijk getest word.
Ik zoek voornamelijk info over de cognitieve capaciteiten test en psych onderzoek een beetje wat ik kan verwachten?

Kunnen jullie iets vertellen over hoe de opleiding een beetje in elkaar steekt?
Moeten er bijvoorbeeld naast de af te leggen examens ook veel werkstukken etc. ingeleverd worden?
Hoe is de verhouding praktijk theorie?

Bij voorbaat dank
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 12 juni 2011, 01:52:11
Hallo dames en heren,

Ik ben bezig met solliciteren bij de politie voor de vacature hoofd agent.
Zijn er mensen die mij tips kunnen geven voor de sollicitatie?
Is het mogelijk om je goed voor te bereiden op de toelatings testen?Het fysieke onderdeel maak ik me niet druk om maar misschien kan iemand in het kort vertellen wat er inhoudelijk getest word.
Ik zoek voornamelijk info over de cognitieve capaciteiten test en psych onderzoek een beetje wat ik kan verwachten?

Kunnen jullie iets vertellen over hoe de opleiding een beetje in elkaar steekt?
Moeten er bijvoorbeeld naast de af te leggen examens ook veel werkstukken etc. ingeleverd worden?
Hoe is de verhouding praktijk theorie?

Bij voorbaat dank

Ik kan al je vragen heel uitgebreid gaan beantwoorden, maar er is veel te vinden op dit forum, het infopolitieforum en ook op de politie site's. Ik zou zeggen lees je eerst goed in en misschien heb je dan wat specifiekere vragen. De vragen die je stelt zijn op de sites terug te vinden. Succes!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: GLD op 18 juni 2011, 15:04:51
Hallo dames en heren,

Ik ben bezig met solliciteren bij de politie voor de vacature hoofd agent.
Zijn er mensen die mij tips kunnen geven voor de sollicitatie?
Is het mogelijk om je goed voor te bereiden op de toelatings testen?Het fysieke onderdeel maak ik me niet druk om maar misschien kan iemand in het kort vertellen wat er inhoudelijk getest word.
Ik zoek voornamelijk info over de cognitieve capaciteiten test en psych onderzoek een beetje wat ik kan verwachten?

Kunnen jullie iets vertellen over hoe de opleiding een beetje in elkaar steekt?
Moeten er bijvoorbeeld naast de af te leggen examens ook veel werkstukken etc. ingeleverd worden?
Hoe is de verhouding praktijk theorie?

Bij voorbaat dank

Zoals Maxx ook al aangeeft is het forum van www.infopolitie.nl (http://www.infopolitie.nl) een zeer handige informatiebron en vraagbaak voor jouw sollicitatie bij de politie. Maak een account aan en ik denk dat dat forum je nog meer zal opleveren dan dit forum, omdat dat toch wat specifieker is.

Hoe is de verhouding praktijk theorie?

Als je je al hebt verdiept zou je toch wel moeten weten wat de verhouding praktijk/theorie is...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2011, 21:56:06
Opleiding agent
Agent word je niet zomaar, daar gaat een uitgebreide opleiding aan vooraf, die bestaat uit werken én leren. Politieopleidingen zijn er op verschillende niveaus, van 2 t/m 6. Om agent te worden volg je de opleiding ‘Politiemedewerker’, dat is niveau 3. Zodra je de selectieprocedure bent doorgekomen en bent aangenomen bij een korps, ga je van start als agent. Jouw baan begint met de opleiding tot agent, die afwisselend bestaat uit leren aan de Politieacademie en praktijkervaring opdoen in het korps. Het korps meldt je aan op de Politieacademie. Je kunt dus alleen een opleiding tot agent volgen wanneer je al bent aangenomen bij een korps.

Werken en leren
Als agent in opleiding wissel je vanaf dag één werken en leren af. Zodra je bent aangenomen begin je met 9 maanden leren en praktijkoefeningen aan de Politieacademie. Na die eerste periode ga je aan het werk in het korps.
Hier kun je wat je geleerd hebt direct in de praktijk brengen. Deze afwisseling van werken en leren duurt de gehele opleiding.
De opleiding tot agent duurt in totaal 2 jaar en 4 maanden. De eerste anderhalf jaar van de opleiding is gelijk aan de opleiding van Allround politiemedewerker. Vanaf de eerste opleidingsdag ontvang je gelijk salaris.

Brede opleiding
De opleiding tot agent is een brede opleiding, waar je van alles leert: van zelfverdediging tot wetskennis, van wapengebruik tot gesprekstechnieken. Elke periode op de Politieacademie behandel je één van de kerntaken van de politie (Intake, Handhaven, Noodhulp, Opsporen).  

Dus kom je na zo’n studieperiode weer terug bij je korps, dan kun je ook echt wat laten zien.

Vooropleiding
Om aan de opleiding tot politiemedewerker te kunnen starten, moet je minimaal een vmbo (kb leerweg) diploma hebben. Een baan bij de politie is een prima keuze na de middelbare school. Je werkt en leert tegelijk en bent direct verzekerd van een baan én een salaris. Lees meer over de basiseisen om agent te worden.

Locaties
De opleiding tot agent wordt gegeven op de volgende locaties van de Politieacademie: Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Drachten. De locatie waar jij naar toe gaat is afhankelijk van waar je gaat werken.

Bron: kombijdepolitie (http://www.kombijdepolitie.nl/Soortenwerk/Agent/Pages/Deopleiding.aspx)

--------------------------------------------------------------------
Was het eerst niet 12 weken school, dan 12 weken bij het korps?
Eerder was de opleiding toch ook 3 jaar voor agent?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Nick op 5 september 2011, 22:22:38
Opleiding agent
Agent word je niet zomaar, daar gaat een uitgebreide opleiding aan vooraf, die bestaat uit werken én leren. Politieopleidingen zijn er op verschillende niveaus, van 2 t/m 6. Om agent te worden volg je de opleiding ‘Politiemedewerker’, dat is niveau 3. Zodra je de selectieprocedure bent doorgekomen en bent aangenomen bij een korps, ga je van start als agent. Jouw baan begint met de opleiding tot agent, die afwisselend bestaat uit leren aan de Politieacademie en praktijkervaring opdoen in het korps. Het korps meldt je aan op de Politieacademie. Je kunt dus alleen een opleiding tot agent volgen wanneer je al bent aangenomen bij een korps.

Werken en leren
Als agent in opleiding wissel je vanaf dag één werken en leren af. Zodra je bent aangenomen begin je met 9 maanden leren en praktijkoefeningen aan de Politieacademie. Na die eerste periode ga je aan het werk in het korps.
Hier kun je wat je geleerd hebt direct in de praktijk brengen. Deze afwisseling van werken en leren duurt de gehele opleiding.
De opleiding tot agent duurt in totaal 2 jaar en 4 maanden. De eerste anderhalf jaar van de opleiding is gelijk aan de opleiding van Allround politiemedewerker. Vanaf de eerste opleidingsdag ontvang je gelijk salaris.

Brede opleiding
De opleiding tot agent is een brede opleiding, waar je van alles leert: van zelfverdediging tot wetskennis, van wapengebruik tot gesprekstechnieken. Elke periode op de Politieacademie behandel je één van de kerntaken van de politie (Intake, Handhaven, Noodhulp, Opsporen).  

Dus kom je na zo’n studieperiode weer terug bij je korps, dan kun je ook echt wat laten zien.

Vooropleiding
Om aan de opleiding tot politiemedewerker te kunnen starten, moet je minimaal een vmbo (kb leerweg) diploma hebben. Een baan bij de politie is een prima keuze na de middelbare school. Je werkt en leert tegelijk en bent direct verzekerd van een baan én een salaris. Lees meer over de basiseisen om agent te worden.

Locaties
De opleiding tot agent wordt gegeven op de volgende locaties van de Politieacademie: Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven, Drachten. De locatie waar jij naar toe gaat is afhankelijk van waar je gaat werken.

Bron: kombijdepolitie (http://www.kombijdepolitie.nl/Soortenwerk/Agent/Pages/Deopleiding.aspx)

--------------------------------------------------------------------
Was het eerst niet 12 weken school, dan 12 weken bij het korps?
Eerder was de opleiding toch ook 3 jaar voor agent?

Klopt helemaal. Maar iemand heeft besloten dat het niet goed liep en dat er dus weer iets veranderd moet worden. Ik hoorde dat het nu weer meer op de oude opleiding lijkt met langere perioden op school en kortere praktijkstages. Misschien dat een van de aspiranten meer hierover heeft gehoord? Of dat een nieuwe aspirant het uit de eerste hand kan vertellen (Bengi?).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2011, 22:29:54
Ook het salaris is anders.
Toch raar, want stel je bent > 23 jaar dan zou je volgens de wet (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-het-minimumloon.html) minimaal € 1435,20,- moeten krijgen en bij de politie is dit € 1147,- ???

Salaris agent
Gedurende de opleiding wissel je werken en leren met elkaar af. Vanaf de eerste schooldag, dus de eerste dag dat je in dienst bent, ontvang je salaris. Hieronder de opbouw van het bruto maandsalaris:

eerste 6 maanden:   € 1.147,-
6 tot 12 maanden:    € 1.195,-
12 tot 24 maanden:  € 1.285,-
na 24 maanden:       € 1.407,-

Bron: kombijdepolitie (http://www.kombijdepolitie.nl/Soortenwerk/Agent/Pages/Salaris.aspx)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Nick op 5 september 2011, 22:43:34
Ook het salaris is anders.
Toch raar, want stel je bent > 23 jaar dan zou je volgens de wet (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-het-minimumloon.html) minimaal € 1435,20,- moeten krijgen en bij de politie is dit € 1147,- ???

Ze hebben het salaris tijdens de (oude?) academiekwartielen gehalveerd als bezuinigingsmaatregel. Maar om het inkomensverschil tussen de kwartielen niet te groot te maken is ipv 50%-100%-50%-100% gekozen voor een constant salaris van 75%. Dit geldt alleen voor de nieuwe aspiranten en niet voor degenen die al bezig waren met de opleiding.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JackM op 5 september 2011, 22:47:36
Stel je bent een 30 jarige getrouwde sollicitant, hypotheek etc. met 1400 euro is dat toch niet te behappen?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2011, 22:47:51
Dan nog, je moet toch ruim 2 jaar onder het wettelijke minimumloon werken, lijkt me geen pretje.
Krijgen ze door deze maatregel de opleidingen wel vol dan?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Nick op 5 september 2011, 22:55:06
Stel je bent een 30 jarige getrouwde sollicitant, hypotheek etc. met 1400 euro is dat toch niet te behappen?

Nee klopt. Maar als ze je heel graag willen hebben is er misschien wel te praten over het salaris. Ik heb op diverse fora weleens gelezen dat men in die gevallen naar het laatst verdiende loon kijkt. Al zal het dan nog allesbehalve een vetpot zijn.  :-\

Dan nog, je moet toch ruim 2 jaar onder het wettelijke minimumloon werken, lijkt me geen pretje.
Krijgen ze door deze maatregel de opleidingen wel vol dan?

Het is een roeping ;).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 5 september 2011, 23:03:48
Het was een half jaar terug nog zo dat als je (minimaal) 1 jaar (fulltime) gewerkt had dat je bruto salaris 'overgenomen' kon worden met een max. voor het niveau die vast gesteld was.(tenminste zoiets kon ik me herinneren..)

Gaat echt met sprongen achter uit.. Ondanks dat het me heel erg leuk werk lijkt begin ik toch te twijfelen of ik dit wel 'wil'..

Bezuinigen op veiligheid, wie verzint zoiets nou?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2011, 23:11:01
Gaat echt met sprongen achter uit.. Ondanks dat het me heel erg leuk werk lijkt begin ik toch te twijfelen of ik dit wel 'wil'..
Dat gevoel had ik 2 jaar geleden ook en nu ik op mij zelf woon kies ik er zeker niet voor.
Toen ik op 18 jarige leeftijd ging solliciteren was het misschien een mooi bedrag, maar nu zeker niet.
Toch apart dat ze toen mensen wilden met levenservaring en nu graag mensen willen die net van school komen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Vigilance op 6 september 2011, 08:18:42
Klopt helemaal. Maar iemand heeft besloten dat het niet goed liep en dat er dus weer iets veranderd moet worden. Ik hoorde dat het nu weer meer op de oude opleiding lijkt met langere perioden op school en kortere praktijkstages. Misschien dat een van de aspiranten meer hierover heeft gehoord? Of dat een nieuwe aspirant het uit de eerste hand kan vertellen (Bengi?).

Ik wist dat de opleiding verkort zou worden, dit was me op de Academie medegedeeld. Hoe en wat was me niet duidelijk, dat werd er niet bij verteld.
Dat de eerste periode op de Academie nu 9 maanden is vind ik een vooruitgang vergeleken met de 3 maanden die ik toendertijd had, er komt de eerste 3 maanden heel veel op je af qua o.a. kennis en alles eromheen.

En om even te reageren op Sylvester: tot aan de helft van mijn opleiding was het inderdaad 3 maanden Academie en 3 maanden praktijk, daarna werd het 2 maanden Academie en 4 maanden praktijk
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jerommeke op 6 september 2011, 14:46:24
Stel je bent een 30 jarige getrouwde sollicitant, hypotheek etc. met 1400 euro is dat toch niet te behappen?

Nee, en dus gaan we alleen maar schoolverlaters (niet negatief bedoeld overigens) krijgen en iemand met een beetje levenservaring die bedenkt zich wel drie keer omdat het financiële plaatje gewoon niet de behappen is ....

Sterker nog, iemand die al bij de politie werkt als BOA en die de overstap wil maken naar de opleiding gaat er ook gewoon op achteruit ... Nieuwe aanstelling dus nieuwe regels  :-X
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: laksappie op 7 september 2011, 10:16:02
Ik weet wel zeker dat het veel te weinig is.1400Euro is toch niks.
Ik ben zelf 31 werk al vanaf mijn 16e.
Nu mooi loon opgebouwd lijkt me interessant de politie maar niet voor alles.
Als je begrijpt wat ik bedoel.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jacksriver op 7 september 2011, 18:16:18
Toch zie je dat verkeerd  ^-^
Je moet de maatschappij eeuwig dankbaar zijn dat jij uit al die honderden hunkerende jongelingen uitverkoren ben om dit werk te mogen doen!
Nooit in een heel ver verleden een klein uitglijertje gemaakt,altijd als een brave burger geleefd,goed gezond!
kortom perfekt!
Ach en geld,geld is toch alleen maar een wettig betaalmiddel?....................
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Shire op 7 september 2011, 18:43:17
104     Teletekst wo 07 sep          
 ***************************************
    Zorgen om instroom nieuwe agenten  

 ***************************************
 ` Minister Opstelten is bezorgd over  
 de instroom van nieuwe politieagenten.
 In een brief aan de korpsbeheerders en
 korpschefs schrijft hij dat er dit jaar
 1850 agenten moeten worden benoemd,maar
 dat er nog maar 700 binnen zijn.Hij wil
 dat de doelstellingen om genoeg "blauw
 op straat" te houden,gehaald worden.  
                                        
 Volgens Opstelten stellen korpsen soms
 aanvullende eisen aan aspiranten die al
 door de landelijke keuring zijn.Hij wil
 dat aan die praktijk een eind komt.    
                                        
 De sterkte mag niet onder de 49.500    
 komen,stelt de minister.Als de situatie
 niet verbetert,dreigt Opstelten zijn  
 speciale bevoegdheden te gebruiken.    
 ***************************************
 vol
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 7 september 2011, 23:05:45
Tja, laat hem dan eerst eens stoppen met het bezuinigen op veiligheid....

Minder geld, maar wel meer agenten willen.. Volgens mij klopt er dan iets niet..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 26 september 2011, 22:26:38
Ik zag net toch iets vreemds en wou het even met jullie delen...

Hoofdagent verdient:
eerste 6 maanden:    € 1.091,-
6 tot 12 maanden:      € 1.136,-
12 tot 24 maanden:   € 1.222,-
24 tot 36 maanden:   € 1.385,-

Agent verdient:
eerste 6 maanden:   € 1.147,-
6 tot 12 maanden:    € 1.195,-
12 tot 24 maanden:  € 1.285,-
na 24 maanden:       € 1.407,-

Ik vind het namelijk erg vreemd dat een agent tijdens zijn opleiding meer verdient dan een hoofdagent.
Terwijl het uiteindelijke salaris van een hoofdagent hoger is dan die van een agent..

Verhoudingen kloppen niet meer laatste tijd bij de politie(opleidingen)...  98uiye
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 26 september 2011, 22:59:56
Dat heb je denk ik gezien op: www.kombijdepolitie.nl (http://www.kombijdepolitie.nl) ?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 26 september 2011, 23:04:51
Dat heb je denk ik gezien op: www.kombijdepolitie.nl (http://www.kombijdepolitie.nl) ?
Klopt mijn excuses  e050
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 26 september 2011, 23:10:03
Ik zag het inderdaad ook op die site staan, best krom inderdaad.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 26 september 2011, 23:40:01
Het hoort (en is) andersom.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: laksappie op 27 september 2011, 12:52:47
Maar dan nog je wordt toch eerst agent en daarna hoofdagent of zie ik dat verkeerd.
Hoe kun je dan eerst 1385 euro verdienen en als je hoofdagent wordt eerst weer 1147 euro gaan verdienen.
Dat gaat er bij mij niet in.

En dan vind het sowieso zoals ik al eerder aangaaf te laag gewaardeerd.
Ik bedoel de risicofactor en de tijden bij elkaar vindt dat het hoger hoort te zijn.

Meneer Opstelten zelf maar voor dit geld laten werken dan wil hij ook niet meer.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 27 september 2011, 13:01:23
Maar dan nog je wordt toch eerst agent en daarna hoofdagent of zie ik dat verkeerd.
Hoe kun je dan eerst 1385 euro verdienen en als je hoofdagent wordt eerst weer 1147 euro gaan verdienen.
Dat gaat er bij mij niet in.

En dan vind het sowieso zoals ik al eerder aangaaf te laag gewaardeerd.
Ik bedoel de risicofactor en de tijden bij elkaar vindt dat het hoger hoort te zijn.

Meneer Opstelten zelf maar voor dit geld laten werken dan wil hij ook niet meer.

Je solliciteert voor of agent of hoofdagent.

Stroom je door van agent naar hoofdagent ga je vanuit schaal 6 trede X naar een gelijkwaardige trede in schaal 7.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 27 september 2011, 20:17:10
Je solliciteert voor of agent of hoofdagent.

Stroom je door van agent naar hoofdagent ga je vanuit schaal 6 trede X naar een gelijkwaardige trede in schaal 7.

Hoe zit het dan als je agent bent en solliciteerd naar hoofd agent?

Krijg je dan weer opleidings salaris? of behoud je dan je 'vaste' salaris, die je al had?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 27 september 2011, 20:47:14
Hoe zit het dan als je agent bent en solliciteerd naar hoofd agent?

Krijg je dan weer opleidings salaris? of behoud je dan je 'vaste' salaris, die je al had?

Antwoord is voor regio A-A, hoe het in andere korpsen zit zou ik niet weten.

In A-A kan je van agent naar hoofdagent solliciteren. Je behoud dan je salaris, je moet dan alleen een paar modules doen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 27 september 2011, 21:17:07
Antwoord is voor regio A-A, hoe het in andere korpsen zit zou ik niet weten.

In A-A kan je van agent naar hoofdagent solliciteren. Je behoud dan je salaris, je moet dan alleen een paar modules doen.
Even een aanvulling: Dit is wat ik hoor van agenten. Collega's op het forum van A-A die aanvullingen hebben. Altijd welkom.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 27 september 2011, 23:34:17
Nou, zo klinkt het wel erg makkelijk. Ik hoorde pas dat iedereen een intake moet doen, en je wordt toch echt weer naar de opleidingsschool gestuurd voor een flinke bijspijkercursus...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: sylvester1986 op 28 september 2011, 07:02:29
Ik hoorde ooit ook dat je na 5 jaar agent automatisch hoofdagent wordt, dit is dus niet het geval?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wout op 28 september 2011, 08:39:37
Jawel, maar er is een verschil tussen niveau 3 of 4 opgeleid zijn en agent of hoofdagent zijn. Je kan met niveau 3 inderdaad na een aantal jaar doorstromen van agent naar hoofdagent, maar dan ben je hoofdagent niveau 3. Dit betekent dat je minder snel kunt doorgroeien naar andere, hogere functies.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: dielangemotormuis op 28 september 2011, 08:58:57
Nou, zo klinkt het wel erg makkelijk. Ik hoorde pas dat iedereen een intake moet doen, en je wordt toch echt weer naar de opleidingsschool gestuurd voor een flinke bijspijkercursus...

Ik had het idd wat kort door de bocht opgeschreven, maar waar het omging is of de agent zijn salaris behoud van niveau 3. Dat is dus wel het geval, hij gaat niet terug naar studenten"fooi".
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 28 september 2011, 13:59:05
Ik had nog een mail verstuurd naar W&S kreeg dit als antwoord:

Citaat
Beste Kevin,
 
Bedankt voor je bericht.
 
Het klopt dat het salaris van een agent horen is dan dat van een hoofdagent omdat de hoofdagent meerdere periodes op school zit dan een agent. Dit is vastgesteld door het ministerie en kunnen wij helaas niks aan veranderen.

Heb je voordat je bij de politie solliciteerde al eerder gewerkt en inkomen ontvangen? Onder bepaalde voorwaarden kan hiermee rekening worden gehouden bij het vaststellen van je salaris. De compensatie hangt af van verschillende factoren.

Na de opleiding is het salaris van de hoofdagent wel hoger dan die van een agent. Je moet het zien als een investering in je toekomst.

Ik hoop hiermee je vraag beantwoord te hebben en mocht je nog vragen hebben neem dan contact met ons op via 0800-6096.
 
Let op: I.v.m. werkzaamheden is zaterdag 1-10-2011 onze website www.kombijdepolitie.nl (http://www.kombijdepolitie.nl) beperkt beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Werving Politie
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Groenemotormuis op 28 september 2011, 14:09:11
Ik had nog een mail verstuurd naar W&S kreeg dit als antwoord:
Je moet het zien als een investering in je toekomst
098uo 098uo  98uiye
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dinges op 28 september 2011, 14:11:40
Ach, schalen en tredes bij de overheid: tientjeswerk. Bruto.. Zolang het maar je roeping is.  :D ;D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 28 september 2011, 14:23:06
Zo iets was natuurlijk te verwachten......  98uiye

Misschien win ik ooit de loterij nog eens, zodat ik kan 'investeren' in mij toekomst... :P 0098
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: YNPD op 28 september 2011, 15:10:59
Ik had nog een mail verstuurd naar W&S kreeg dit als antwoord:
Oja, wacht, ik was even vergeten dat ik bij de politie werk. Daar zijn dit soort dingen logisch...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 29 september 2011, 18:15:13
Het verschil zit hem in de regeling mbt het salaris. Van de opleiding tot hoofdagent moet van het in het CAO akkoord afgesproken salaris 22% afgehaald worden. Van de opleiding tot agent is dat 18%. Dit heeft ermee te maken dat voor de opleiding tot agent er op een gegeven moment langere praktijkkwartielen komen dan voor hoofdagenten.

Bovenstaande had ik wel al in verkapt gelezen maar volgens mij nog niet zo duidelijk.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 29 september 2011, 19:56:00
Wellicht is deze vraag al eerder gesteld, maar ik kon het iig niet vinden. En misschien is het een open deur intrappen, maar dat hoor ik dan graag.

Mijn zoon wil of naar Defensie of naar de politie. Vooralsnog zijn we nog niet zover, maar hoe zwaar wordt getild aan het VMBO diploma? Dit heeft hij door omstandigheden niet gehaald en wil het nu via de MBO-kant proberen. Maakt hij dan ook nog kans voor de politie?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: r1200gs op 29 september 2011, 21:41:23
ben zelf bij defensie begonnen( met alleen mavo c\d en 2 jaar mbo) met mijn 19 jaar daar van alles gedaan en geleerd. En later de overstap gemaakt naar de politie. Aldaar netjes mijn verplichte dingen gedaan en nu zit ik waar ik wilde zijn.

Dus het is mogelijk.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 29 september 2011, 22:06:02
Dank voor je antwoord :)

Defensie is idd mogelijk met MBO2/3. Hij moet nu helaas instappen op MBO1, omdat hij geen middelbaar schooldiploma heeft. Volgens school kan hij voor januari/februari MBO1 hebben afgerond en dan naar een 'tussenklas' MB01/MBO2, uiteindelijk dan in augustus MBO2 uniformberoepen. Dan wil hij naar de Defensiekant of mits mogelijk naar de politiekant, maar school kan niet duidelijk maken of dit wel kan met geen VMBO, maar wel MBO en zo ja welk niveau MBO.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Vigilance op 30 september 2011, 02:38:43
Dank voor je antwoord :)

Defensie is idd mogelijk met MBO2/3. Hij moet nu helaas instappen op MBO1, omdat hij geen middelbaar schooldiploma heeft. Volgens school kan hij voor januari/februari MBO1 hebben afgerond en dan naar een 'tussenklas' MB01/MBO2, uiteindelijk dan in augustus MBO2 uniformberoepen. Dan wil hij naar de Defensiekant of mits mogelijk naar de politiekant, maar school kan niet duidelijk maken of dit wel kan met geen VMBO, maar wel MBO en zo ja welk niveau MBO.

Ik solliciteerde bij de politie met een MBO2 diploma op zak en dat was geen probleem. Misschien is er in de tussentijd het één en ander veranderd en het ene korps is het andere niet. Laat je zoon contact opnemen met de regio waar hij (misschien..) wil gaan werken, dan kunnen ze hem alles vertellen
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 12 januari 2012, 06:42:52
Zo, ik ben benieuwd. Mijn zoon heeft gisteravond gesolliciteerd als surveillant.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jordi op 12 januari 2012, 08:24:32
ik ben met mijn vbmo en mbo2 naar de kmar gegaan ik was 17 toen ik klaar was met mijn mbo2.

je kan ook vragen bij een ROC of je een soort van een assessment test kan doen.
adh van deze uitslag kunnen hun zien wat jou niveau is en of je dan gelijk een mbo2 opleiding kan doen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jordi op 12 januari 2012, 08:41:11
Dank voor je antwoord :)

Defensie is idd mogelijk met MBO2/3. Hij moet nu helaas instappen op MBO1, omdat hij geen middelbaar schooldiploma heeft. Volgens school kan hij voor januari/februari MBO1 hebben afgerond en dan naar een 'tussenklas' MB01/MBO2, uiteindelijk dan in augustus MBO2 uniformberoepen. Dan wil hij naar de Defensiekant of mits mogelijk naar de politiekant, maar school kan niet duidelijk maken of dit wel kan met geen VMBO, maar wel MBO en zo ja welk niveau MBO.

kan je zoon niet zijn vmbo af gaan maken?
stel dat je zoon de 4e over doet en zijn vmbo haalt.
en vervolgens een tussenjaar landmacht/marine/kmar doet?
als je dit tussenjaar met goed gevolg afsluit kan je gaan werken bij een van de bovenstaande onderdelen.(80% van de vacatures binnen defensie is gereserveerd voor de jongens en meiden die van het roc af komen)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 12 januari 2012, 09:48:02
Nee hij mocht geen VMBO meer doen. Maar heeft nu binnen een half jaar zijn MBO1 afgerond, in januari moet hij nog 1 examen. Nederlands en Engels zijn ver boven niveau (ongeveer MBO4 niveau mochten ze het daar al zo maken zei de mentor ;) ).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 28 januari 2012, 13:08:14
In ieder geval heeft mijn zoon zijn intakegesprek voor de politie op 9 februari. Hij heeft er heel veel zin in.
Ik hoop voor hem dat hij door het intakegesprek komt en de tests haalt  :). De meeste tests zullen geen probleem zijn verwacht ik.

Inmiddels wil de oudste ook binnenkort gaan solliciteren als hij zijn MBO3 af heeft (maar die is nog niet zo heel overtuigd als de jongste, hij zou nog kunnen/willen switchen naar de Douane).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 7 maart 2012, 23:21:25
Yes!! Mijn zoon heeft vandaag deel A gedaan met een positief resultaat.  098uo
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Groenemotormuis op 7 maart 2012, 23:22:27
Yes!! Mijn zoon heeft vandaag deel A gedaan met een positief resultaat.  098uo
gefeliciteerd, de eerste stap is genomen nu de rest nog
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Moon op 7 maart 2012, 23:28:23
I know I know, maar toch blij :D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: C337 op 30 maart 2012, 14:34:21
Even een tip voor de geïnteresseerde:

A-A heeft voor niv 4 het hele jaar GEEN vacatures meer, ze zitten helemaal vol en zijn nu al druk bezig met de instroom van oktober*.
*= Mochten er tegen oktober een heleboel mensen zijn uitgevallen, dan komen er wel weer gewoon vacatures.  ;)

Bron: Werving & Selectie gesproken vandaag
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: OC op 4 april 2012, 19:03:07
Ik mag op 21 mei beginnen met mijn opleiding als niv.3....
Heb er zin in...!!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: EddyhetSpel op 16 april 2012, 00:48:32
Als het allemaal goed gaat kan ik in oktober beginnen bij Rotterdam Rijnmond :)

eerst 14 mei afwachten dan zien we wel weer verder!!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Sesamzaadje op 27 april 2012, 20:36:17
Zo, ik ga de switch maken van wit naar blauw. Het intakegesprek ging hartstikke goed en ik wordt 24 mei voor deel A verwacht in Apeldoorn. Heb er zin in!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Gelderland op 28 april 2012, 13:42:40
Zo, ik ga de switch maken van wit naar blauw. Het intakegesprek ging hartstikke goed en ik wordt 24 mei voor deel A verwacht in Apeldoorn. Heb er zin in!

Succes met Deel A! Voor welk korps en niveau solliciteer je?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Sesamzaadje op 28 april 2012, 15:43:26
Succes met Deel A! Voor welk korps en niveau solliciteer je?

Ik heb bij het korps midden-west Brabant gesolliciteerd voor niveau 4. Maar dat wordt in de toekomst wellicht de regionale eenheid Zeeland-west Brabant.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: C337 op 7 mei 2012, 12:24:55
Even een tip voor de geïnteresseerde:

A-A heeft voor niv 4 het hele jaar GEEN vacatures meer, ze zitten helemaal vol en zijn nu al druk bezig met de instroom van oktober*.
*= Mochten er tegen oktober een heleboel mensen zijn uitgevallen, dan komen er wel weer gewoon vacatures.  ;)

Bron: Werving & Selectie gesproken vandaag

Correctie beste mensen: A-A komt in augustus/oktober weer met vacatures voor niveau 4.
Bron: Hoofd W&S gesproken
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 8 mei 2012, 22:28:09
Correctie beste mensen: A-A komt in augustus/oktober weer met vacatures voor niveau 4.
Bron: Hoofd W&S gesproken

Dat zal neem ik aan voor de lichtingen van 2013 zijn.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: C337 op 9 mei 2012, 12:00:35
Dat zal neem ik aan voor de lichtingen van 2013 zijn.

Hey Maxx, dat klopt januari of misschien zelfs mei. Start okt. 2012 zit vol, ze hebben zelfs zoveel reserves, dat bij een mogelijke grote uitval van sollicitanten er alsnog geen vacatures komen. Voor een bepaalde groep is het nog wel mogelijk om voor hoofdagent te gaan bij A-A heb ik begrepen, maar dan moet je brugjaar Kmar of Veiligheid hebben op je CV zoals leerlingen op het ROC v. Amsterdam in Zuidoost (Fraijlemaborg).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 9 mei 2012, 13:19:30
Hey Maxx, dat klopt januari of misschien zelfs mei. Start okt. 2012 zit vol, ze hebben zelfs zoveel reserves, dat bij een mogelijke grote uitval van sollicitanten er alsnog geen vacatures komen. Voor een bepaalde groep is het nog wel mogelijk om voor hoofdagent te gaan bij A-A heb ik begrepen, maar dan moet je brugjaar Kmar of Veiligheid hebben op je CV zoals leerlingen op het ROC v. Amsterdam in Zuidoost (Fraijlemaborg).

Dat laatste is vanwege afspraken tussen het korps Amsterdam-Amstelland en het ROC welke die opleiding aanbied. De stages binnen die ROC opleiding worden ook verzorgd door de politie Amsterdam. Worden die plekken niet opgevuld die zijn gereserveerd voor de ROC'ers dan zullen 'gewone' aangenomen sollicitanten deze plekken invullen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: C337 op 9 mei 2012, 13:57:05
Dat laatste is vanwege afspraken tussen het korps Amsterdam-Amstelland en het ROC welke die opleiding aanbied. De stages binnen die ROC opleiding worden ook verzorgd door de politie Amsterdam. Worden die plekken niet opgevuld die zijn gereserveerd voor de ROC'ers dan zullen 'gewone' aangenomen sollicitanten deze plekken invullen.

Aaaah zo, thanks voor de aanvulling !  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: RAdeR op 6 juli 2012, 09:57:04
Kwaliteit onderwijs op Politieacademie scoort voldoende

Nieuwsbericht | 05-07-2012

De kwaliteit van het onderwijs op de Politieacademie is voldoende van kwaliteit. Op een aantal punten moet echter nog verdergaande vooruitgang worden geboekt. De Politieacademie moet vóór 1 september met een plan komen voor verbetering van het politieonderwijs. Alle verbeteringen moeten eind 2013 zijn gerealiseerd. Dat schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011'.

De Inspectie VenJ komt tot het eindoordeel dat de kwaliteit van het initiële mbo-opleidingen (niveau 2, 3 en 4) en het postinitiële onderwijs van voldoende kwaliteit is. Op een aantal onderdelen is de kwaliteit van het politieonderwijs echter nog niet in orde en is er geen zicht op verbetering op redelijke termijn. De Inspectie constateert dat de Politieacademie de afgelopen jaren vooruitgang heeft geboekt. Zo zijn er kwaliteitsslagen gemaakt op het gebied van werving, selectie en voorlichting. De studenten hebben tijdens de onderwijsperioden voldoende voorzieningen tot hun beschikking en die zijn over het algemeen van goede kwaliteit. Docenten van de academie beschikken over voldoende didactische en vakinhoudelijke competenties. Ook is de Inspectie positief over de begeleiding van studenten tijdens hun instituutsperioden. Maar studenten besteden in het initiële onderwijs ondanks eerdere getroffen maatregelen gemiddeld fors minder tijd aan hun opleiding dan daarvoor staat. De IVenJ merkt daarbij op dat voor de initiële opleidingen die zijn gestart in 2012 deze studieduur aanzienlijk is teruggebracht. De Inspectie constateert dat de aanpak van een aantal hardnekkige verbeterpunten uitblijft. Zo is de begeleiding van studenten in de praktijkdelen van het postinitiële onderwijs nog niet op orde.

De Politieacademie heeft in reactie op de bevindingen aangegeven dat de conclusies worden overgenomen. In samenwerking met de korpsen en de kwartiermaker nationale politie worden voortvarend de verbeteringen doorgevoerd. Deze maatregelen moeten duidelijk maken op welke wijze en wanneer de verbeterpunten opgepakt en opgelost zullen worden. Eind 2013 moeten alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. Minster Opstelten zal toezien op het bewaken van de voortgang van de maatregelen. De belangrijkste verbeterpunten uit het rapport van de IVenJ betreffen de borging van verschillende onderwijsprocessen en het verhogen van onderwijsrendement alsmede de sturing op de implementatie van vernieuwingen in de onderwijspraktijk.

Eens in de vier jaar brengt de Inspectie VenJ “De Staat van het Nederlandse Politieonderwijs” uit. Met als doel inzicht te bieden in, en een oordeel te geven over, de kwaliteit en de ontwikkelingen binnen het politieonderwijs.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2012/07/05/kwaliteit-onderwijs-op-politieacademie-scoort-voldoende.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-veiligheid-en-justitie&ns_channel=att (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2012/07/05/kwaliteit-onderwijs-op-politieacademie-scoort-voldoende.html?ns_campaign=nieuwsberichten-ministerie-van-veiligheid-en-justitie&ns_channel=att)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: RAdeR op 6 juli 2012, 09:59:05
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal Postbus 20018  2500 EA  Den Haag

Datum 5 juli 2012
Onderwerp Aanbiedingsbrief 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011' en 'de Summatieve evaluatie PO2002'

Hierbij bied ik u het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ) aan met de titel “Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011”. Hierin beschrijft de IVenJ haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het onderwijs van de Politieacademie. In deze brief geef ik de kabinetsreactie op het rapport weer. Eveneens bied ik u hierbij, conform eerdere toezegging, het rapport “De opbrengsten van het politieonderwijs voor de beroepspraktijk” (ook aangeduid als de Summatieve evaluatie) van de Politieonderwijsraad aan.
De kern van de Summatieve evaluatie is het achterhalen van de effecten van het nieuwe Politieonderwijs PO2002 op het functioneren van nieuw opgeleide politiefunctionarissen. Ik heb mijn reactie op dit rapport aan de Politieonderwijsraad middels brief kenbaar gemaakt (bijlage: reactie Summatieve evaluatie PO2002). Kortheidshalve verwijs ik u hiernaar


1. De Aanbiedingsbrief 'Staat van het Nederlandse Politieonderwijs 2011' en 'de Summatieve evaluatie PO2002'

Eens in de vier jaar brengt de IVenJ “De Staat van het Nederlandse Politieonderwijs” uit. Met als doel inzicht te bieden in, en een oordeel te geven over, de kwaliteit en de ontwikkelingen binnen het politieonderwijs. In het kader van dit onderzoek heeft de IVenJ getoetst of het onderwijs aan de criteria  voldoet. Hierbij is het initiële mbo onderwijs en het postinitiële onderwijs op verschillende kwaliteitsaspecten onderzocht waaronder het onderwijsprogramma, het leerproces, het rendement, de aansluiting op de politiepraktijk en de samenwerking met de politiekorpsen. Het rapport beschrijft de belangrijkste resultaten met betrekking tot de initiële mbo-opleidingen (niveau 2, 3 en 4) en het postinitiële onderwijs.
In het rapport worden de onderzoeksresultaten beschreven en vergeleken met de Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2007 . Daarnaast bevat het rapport de resultaten van het herhaalonderzoek 'Politieonderwijs, kwaliteit afgestudeerden geborgd?'.

De IVenJ baseert zich volgens het toezichtskader voor een kwaliteitsoordeel over het hogere politieonderwijs (niveau 5 en 6) op de periodieke visitatierapporten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De IVenJ houdt daarmee indirect toezicht op het hogere politieonderwijs; vandaar dat hierover niet gerapporteerd wordt in dit rapport. Alle daarvoor in aanmerking komende hogere politieopleidingen zijn de laatste jaren positief door de NVAO ge(her)accrediteerd. Daarmee is diplomagelijkwaardigheid voor deze niveaus door de NVAO erkend.

Met de Politieacademie is afgesproken dat zij de knelpunten zoals beschreven in het rapport van de inspectie en in deze brief samengevat, in samenwerking met de korpsen en de kwartiermaker nationale politie, voortvarend oppakt. Zodat de IVenJ de volgende keer concludeert dat op de staat van het Nederlandse politieonderwijs verdere vooruitgang is geboekt. Ik vind dat de ambitie van de Politieacademie hoog moet zijn op de, door de Inspectie, aangegeven verbeteringen.


2. Ontwikkelingen in het politieonderwijs

Alvorens in te gaan op de Staat van het onderwijs wil ik enkele ontwikkelingen bij de Politieacademie schetsen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan het verbeteren van het onderwijs.

De inhoud van het politieonderwijs is gebaseerd op door mij vastgestelde beroepsprofielen. In 2011 heb ik de beroepsprofielen laten herijken en opnieuw vastgesteld op basis van de adviezen van de Politieonderwijsraad. De Politieacademie is de kwalificatiestructuur, het curriculum van de initiële opleidingen (2 t/m 6) en de opleidingsprofielen aan het actualiseren. Ook is er versterkte aandacht voor coachingstrajecten. Verder is recentelijk een nieuwe inzetsystematiek voor examinatoren en gastdocenten geïntroduceerd en aansluitend op de Summatieve evaluatie zijn er kennistoetsen en een bindend studieadvies ingevoerd. Ook veranderingen in de opleidingsopbouw en opleidingsduur kenmerken de afgelopen tijd. Deze wijzigingen sluiten goed aan op behoeften van de studenten en korpsen maar vergen ook veel van de Politieacademie om dit alles te realiseren.

De Politieacademie zal in de nieuwe kwalificatiestructuur de kwaliteit van het onderwijs moeten waarborgen en volwaardige leergangen op elk niveau moeten blijven aanbieden. De Politieacademie zal het onderwijs meer modulair en flexibel aan gaan bieden. Dit mag overigens niet ten koste gaan van het aanbieden van de volwaardige leergangen. Onverkort is de randvoorwaarde dat opleidingen gelijkwaardig moeten zijn aan die in het regulier onderwijs, zodat maatschappelijke erkenning van de diploma’s geborgd blijft.


3. Samenvattende bevindingen en conclusies IVenJ

De eindconclusie van de IVenJ is dat de kwaliteit van het initiële en het postinitiële onderwijs alles bijeengenomen voldoende is. Dit totaaloordeel is tot stand gekomen op basis van de scores op de afzonderlijke kwaliteitsaspecten. De scores op afzonderlijke kwaliteitsaspecten geven een gemêleerd beeld van punten die op orde zijn en punten die nog verbetering behoeven. Ik verwijs naar de conclusies van het Inspectierapport (p.8)

De Inspectie constateerde dat de selectie voor en voorlichting over zowel het initiële als het postinitiële onderwijs voldoen aan de normen. De studenten studeren in een veilige omgeving en er is sprake van respectvolle omgang. De studenten zijn tevreden over de docenten en de wijze van begeleiding. Docenten en begeleiders hebben voldoende didactische vaardigheden en kennis. Ook hebben de studenten voldoende goede faciliteiten, zoals onder andere ICT.

De Inspectie constateert verder dat de Politieacademie aan de slag is gegaan met het aanpakken van een aantal hardnekkige verbeterpunten. Ik noem een aantal voorbeelden:
•   De Politieacademie heeft invulling gegeven aan mijn opdracht om – conform het Regeerakkoord - opleidingen te verkorten waar dat mogelijk is met behoud van kwaliteit. De initiële opleidingen niveau 3 en 4 zijn verkort.
De Politieacademie geeft aan dat door deze verkorting studenten wekelijks meer tijd aan hun opleiding moeten besteden. De Inspectie heeft, gelet op de recente invoeringsdatum van deze verkorting, nog niet vast kunnen stellen of de effecten hiervan zijn dat de tijdsbesteding van aspiranten is verbeterd.
Het verkorten van opleidingen zien we overigens ook in het regulier onderwijs terug en is dus onderdeel van een bredere trend.
•   De Politieacademie werkt aan de versterking van de samenwerking met het reguliere onderwijs. De politieacademie doet dit door co-creatie, zoals uitwisseling van docenten en doorlopende leerlijnen, in plaats van de oorspronkelijk bedoelde  co-educatie. Ik vermeld hierbij het VESPORO traject waarbij doorlopende leerlijnen zijn gecreëerd vanuit het reguliere mbo-opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) naar het politieonderwijs (niveau 3 en 4).
•   Een punt waar de Politieacademie veel aandacht aan heeft geschonken is de betere borging van kennis, onder andere door middel van de kennistoetsen. De effecten van de invoering van kennistoetsen zijn nog niet gemeten vanwege de recente ingangsdatum van deze maatregel.
•   Ook vrijblijvendheid in het onderwijs is sterk teruggebracht. Zo maken studenten meer leeropdrachten dan voorheen en ook zijn deze opdrachten verplicht gesteld. Wel moet de Politieacademie zodanige maatregelen treffen dat deze leeropdrachten ook allemaal volgens dezelfde eenduidige criteria beoordeeld worden om borging van kennis werkelijk te kunnen garanderen.

Er zijn onderwerpen die meer urgentie moeten krijgen, mede omdat de IVenJ hier al in eerdere rapportages op gewezen heeft, en die tot nog toe niet of niet volledig geïmplementeerd zijn. Het gaat hierbij om:
•   De invoering van een onderwijsovereenkomst. Het ontbreken van en het werken volgens een ondertekende onderwijsovereenkomst is een slechte zaak. Het betreft hier immers een wettelijke verplichting. In mijn brief van 6 juli 2011 over het Inspectie rapport met de titel ‘Rapport locatie Rotterdam’ (Tweede kamer,  29 628, nr. 265) heb ik hier al op gewezen en heb ik het College van Bestuur van de PA en het KBB verzocht om op korte termijn actie te ondernemen. In december 2011 heeft het Kbb aangegeven met de overeenkomst in te stemmen, maar tot op heden is de overeenkomst nog niet door de Politieacademie en alle korpsbeheerders afzonderlijk ondertekend .
•   Het Student volgsysteem kan inzicht verschaffen in de studievoortgang, oorzaken van studie-uitval en rendementscijfers en is daardoor een instrument voor betere begeleiding. De Politieacademie is begonnen met de implementatie van dit systeem, maar het is nog niet volledig operationeel.
•   Begeleiding van studenten in de praktijkdelen van het postinitiële onderwijs en de borging van begeleiding in het initieel onderwijs. Dit is een onderwerp waar ook de Politieonderwijsraad in eerdere adviezen, zoals de Summatieve evaluatie, aandacht voor heeft gevraagd.

Daarnaast heeft de Inspectie de bevindingen weergegeven van de effecten van de maatregelen naar aanleiding van het inspectieonderzoek ‘Politieonderwijs, kwaliteit afgestudeerden geborgd?’ uit 2010 en van het herhaalonderzoek in 2011. De Inspectie concludeert dat de examens nu valide zijn. De voor de opleidingen, van het initieel mbo-onderwijs, vastgestelde examens zijn dekkend en de dekkendheid van de competenties bij de onderzochte proeven van bekwaamheid en cruciale leeropdrachten zijn nu wel in orde. De Politieacademie moet de verbeterpunten uit het Herhaalonderzoek, de tijd die studenten aan hun opleiding besteden en de eenduidige beoordeling van leeropdrachten, wel snel oppakken.

4. Beleidsreactie

Om verschillende redenen heb ik de behoefte om in een bredere context op het rapport van IVenJ te reageren. Zo zijn er recentelijk Kamervragen  gesteld rond het thema van de examinatoren, waar ik u op heb geantwoord. Verder hebben de vakorganisaties in gesprekken over de ontwikkelingen bij de Politieacademie in het afgelopen jaar ook enkele zorgen geuit (bijvoorbeeld over de implementatie van de juridische kennistoetsen). Ik zie dit als signalen dat er veel waarde wordt gehecht aan een goede onderwijskwaliteit in al zijn facetten en met name ook in de daadwerkelijke uitvoering daarvan. Dat belang wil ik graag bevestigen, want uiteindelijk bevordert goed onderwijs de kwaliteit van het werk van de politieman/vrouw op straat en dat is waar het om gaat.

De belangrijkste verbeterpunten uit het rapport van de IVenJ betreffen de borging van verschillende onderwijsprocessen en het verhogen van onderwijsrendement alsmede de sturing op de implementatie van vernieuwingen in de onderwijspraktijk. Onder § 2 heb ik de huidige ontwikkelingen in het politieonderwijs geschetst. Deze ontwikkelingen zijn alleen goed te realiseren als de borging van de onderwijsprocessen goed geregeld is en daar strak op wordt gestuurd. Een pro-actieve werkwijze is daarbij essentieel. Ontwikkelingen moeten vooraf goed doordacht zijn op hun uitwerking in de praktijk. De bijbehorende processen moeten ook van tevoren geborgd zijn en waar nodig afgestemd en goed gecommuniceerd met de partners waarmee de Politieacademie samen het onderwijs verzorgt, met name de korpsen.
Uiteraard verwacht ik van de Politieacademie dat ze maximaal investeert in het verzorgen van goed onderwijs. Tegelijkertijd moet worden beseft dat de Politieacademie in de praktijk afhankelijk is van een aantal externe partners en van externe ontwikkelingen die de Politieacademie met onvoorziene situaties kan belasten. Deze afhankelijkheid kan de onderwijsprocessen en zelfs de kwaliteit van het onderwijs beïnvloeden. In feite vereist deze afhankelijkheid een nog meer doordachte uitvoering van de onderwijsprocessen hoe lastig dat soms ook kan zijn. Op deze beide punten ga ik hieronder nog nader in.

Primaire bedrijfsprocessen en onderwijs
Goede uitvoering en borging van bedrijfsprocessen zijn een randvoorwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs. Ik zal twee praktijkvoorbeelden van geven van risico’s die ontstaan als de bedrijfsprocessen niet goed verlopen. Ruimschootse aandacht voor de relatie tussen bedrijfsprocessen en onderwijs zal bovendien ten goede komen aan een positieve beeldvorming van het politie onderwijs.
1.   Er is het (tijdelijke)examinatorentekort dat ontstaan is door de nieuwe inzetsystematiek. Het principiële uitgangspunt van de PA is dat examinatoren en gastdocenten vanuit hun hoofdtaak als politiefunctionaris bij het korps een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de politie. Dit standpunt deel ik. Het moet niet zo zijn dat men deze taak als een bijbaan ziet. In mijn beantwoording van uw vragen heb ik aangegeven hoe en onder welke voorwaarden de achterstanden in de examens moeten worden opgelost. Een van die voorwaarden is dat aspiranten niet verlaat afstuderen, want dat is het belangrijkste risico als dit proces niet goed verloopt.
2.   Een ander voorbeeld van de relatie tussen onderwijs en bedrijfsprocessen zijn de gevolgen van de piekinstroom van aspiranten eind 2011. Een positief punt zoals het behalen van de verhoogde instroom in 2011 heeft forse logistieke consequenties gehad op het gebied van huisvesting en het regelen van extra docenten. Dit kan leiden tot problemen bij het realiseren van het onderwijs.

Externe factoren
Zoals aangegeven is het realiseren van het onderwijs in hoge mate afhankelijk van externe factoren en partners. Het ingewikkelde bestel waarin de Politieacademie zich beweegt heeft zowel invloed op bedrijfsaspecten (o.a. planning en personeel) als op onderwijs (o.a. begeleiding in de praktijkdelen van de opleidingen).
Zoals ik in de Nota van Wijziging Politiewet heb aangegeven ben ik voornemens om de Politieacademie bij wetswijziging beheersmatig onder te brengen in het nationale politiebestel. De Politieacademie blijft daarbij een zelfstandige rechtspersoon omwille van de onafhankelijke kwaliteit van het politieonderwijs (o.a. civiele diploma-erkenning en accreditatie van opleidingen) alsook omwille van de onafhankelijke kennis- en onderzoeksfunctie. De ondersteunende taak die de Politieacademie nu heeft op het gebied van werving en selectie zal dan volledig worden overgeheveld naar de Nationale politie. Als de Nationale politie is ingesteld dan heeft de Politieacademie nog met één politiepartner te maken in plaats van met 26 afzonderlijke. Hierdoor is een eenduidiger behoeftestelling mogelijk, waarop het aanbod van de Politieacademie optimaal kan worden afgestemd. Het vereenvoudigt de samenwerking tussen Politieacademie en (Nationale) politie ten behoeve van het onderwijs en onderzoek. De Nationale Politie biedt onder meer perspectief voor de verbetering van het werken in het Korps / werkend leren, één van de knelpunten die de IVenJ constateert. Ik neem dan ook de IVenJ aanbeveling over om bij oprichting van de Nationale politie de toekomstige Korpsleiding te vragen aan te geven hoe hij invulling zal geven aan zijn medeverantwoordelijkheid als opleider.

Ik verwacht van de Politieacademie dan ook dat zij deze kansen benut ten gunste van de effectiviteit en de efficiëntie. In het najaar van 2012 zal er een INK-visitatie plaatsvinden op de Politieacademie, die de kwaliteit van de organisatie zal onderzoeken. Het is een goede zaak als de Politieacademie voor die tijd al een duidelijk plan heeft over hoe de knelpunten, die de IVenJ heeft beschreven, op te pakken. Het visitatierapport kan een mooie verdieping zijn op dit plan van aanpak. Ook adviseer ik de visitatiecommissie om extra aandacht te geven aan de knelpunten die uit het VenJ rapport vaar voren komen zoals sturing en borging.

5. Voorgenomen maatregelen en vervolgprocedure

De Inspectie constateert dat de Politieacademie werk maakt van het aanpakken van een aantal aangedragen hardnekkige verbeterpunten.
Geconstateerde onvolkomenheden als de voortgang rond de onderwijsovereenkomst met de korpsbeheerders, de ontwikkeling van het studentenvolgsysteem, de tijdsbesteding van studenten en de begeleiding van de studenten in het korps zijn de afgelopen jaren vaker door de Inspectie onder de aandacht gebracht. Ik stel vast dat deze bevindingen van de Inspectie alsmede enkele van mijn verzoeken daaromtrent onvoldoende tot vooruitgang terzake hebben geleid. Het Kbb (en bij oprichting van de Nationale politie de korpsleiding) is, samen met de Politieacademie, verantwoordelijk voor de inrichting van het duale politieonderwijs van de student in de periode werkend leren. Ik heb het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van de Politieacademie hierover gesproken. In dit gesprek hebben zij aangegeven zich bewust te zijn van de noodzaak van een voortvarende aanpak. Afgesproken is dat zij mij voor 1 september 2012 het verbeterplan aanreiken. Het verbeterplan moet wat betreft de praktijkonderdelen (zoals begeleiding van studenten) afgestemd zijn met het Korpsbeheerdersberaad.

Verder verwacht ik van de Politieacademie dat deze de conclusies van de inspectie, zoals beschreven in de ‘Staat van het Nederlandse politieonderwijs 2011’ en het ‘Herhaalonderzoek’, overneemt én met de door mij benoemde verbeterpunten snel en krachtdadig oppakt. Om deze reden zie ik graag een verbeterplan van de Politieacademie tegemoet. In dit plan moeten voor alle verbeterpunten, uit het rapport en uit deze brief, concrete maatregelen aangegeven worden. Deze maatregelen moeten duidelijk maken op welke wijze en wanneer de verbeterpunten opgepakt en opgelost zullen worden, waarbij ik er vanuit ga dat eind 2013 alle verbeterpunten zijn gerealiseerd. Ik zal vanuit mijn positie toezien op het bewaken van de voortgang van de maatregelen.

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten      

De Minister van Veiligheid en Justitie,http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/05/aanbiedingsbrief-staat-van-het-nederlandse-politieonderwijs-2011-en-de-summatieve-evaluatie-po2002.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/07/05/aanbiedingsbrief-staat-van-het-nederlandse-politieonderwijs-2011-en-de-summatieve-evaluatie-po2002.html)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 14 juli 2012, 14:44:29
ik ga naar 4 mavo dit jaar, welke opleiding moet ik hierna doen om agent te worden?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: EHV-ertje op 14 juli 2012, 14:49:00
Kijk op www.kombijdepolitie.nl (http://www.kombijdepolitie.nl)! Daar staat alles uitgelegd. Vmbo-b is voldoende voor de procedure tot surveillant. Vmbo-k is genoeg voor de procedure tot agent en vmbo-tl is genoeg voor hoofdagent. Wanneer je een mbo-4 of havo hebt gedaan, kun je jezelf aanmelden voor de procedure tot politiekundige (bachelor).

Mavo is dus voldoende voor de opleiding hoofdagent en dus ook voor agent. Mbo is de opleiding die je volgt bij de politie. Voor agent is dit niveau-3 (politiemedewerker) en hoofdagent is dit niveau-4 (allround politiemedewerker).

De stappen die je moet doorlopen zijn terug te vinden op de website van Werving en Selectie.


Groetjes,
Nick
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 14 juli 2012, 14:51:08
bedankt, en als ik zelf al naar het Mbo ga?


gr elvin
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 14 juli 2012, 15:17:57
Dan moet je iets doen dat je leuk vind. Er is voor de politie geen verplicht vakkenpaket. Het is dus raadzaam iets te doen waar je nog wat aan hebt mocht je niet toegelaten worden tot de opleiding.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 14 juli 2012, 16:00:01
ik ga naar 4 mavo dit jaar, welke opleiding moet ik hierna doen om agent te worden?

Mavo? Dat bestaat toch niet meer? Je bedoelt wss VMBO?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 14 juli 2012, 16:03:17
vanaf 3 jaaqr geleden bestaat het weer hier, oke dan ga ik gewoon voertuigen op het mbo doen 1 jaar en dan solliciteren bij politie

bedank allen
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: EHV-ertje op 14 juli 2012, 17:54:47
Probeer in de jaren voor je sollicitatie heel goed aan je Nederlands te werken. Dit is een onderdeel van de selectieprocedure. Mag ik vragen waarom je eerst een jaar Voertuigentechniek gaat doen i.p.v. meteen solliciteren?

Succes!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 15 juli 2012, 13:38:15
ik doe nu mavo richting voertuigen, dan ga ik mbo doen voertuigen richting, voor als ik niet word aangenomen, dan kan ik altijd nog in een garage werken, zo dacht ik
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PWB op 15 juli 2012, 13:45:51
Verstandig  O0

Zo heb ik het ook aangepakt. Ik volg nu een opleiding dat niets met de politie te maken heeft (op strafrecht na) voor het geval ik om wat voor reden dan ook straks niet in staat blijk te zijn om bij de politie te gaan werken.

En dan heb ik een hele mooie 'back-up'  0098
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 15 juli 2012, 14:44:35
ik heb gelezen dat je kan solliciteren als je 17,5 bent, hoe zit dit met leerplicht dan? 0098
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 15 juli 2012, 14:48:34
ik heb gelezen dat je kan solliciteren als je 17,5 bent, hoe zit dit met leerplicht dan? 0098

Tijdens je sollicitatie moet je naar school ;-)

Als je 18 bent kan je beginnen met je opleiding en ben je, volgens de wet, ook niet meer leerplichtig..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 15 juli 2012, 14:54:47
dus je word pas aangenomen als je 18 ben? en kan je bij politie en bij de vrijwillige brandweer? e050
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: EHV-ertje op 15 juli 2012, 15:23:03
Tijdens je sollicitatie moet je naar school ;-)

Als je 18 bent kan je beginnen met je opleiding en ben je, volgens de wet, ook niet meer leerplichtig..

Hohoho.. Even oppassen! Achttienjarigen zijn nog kwalificatieplichtig! Kijk daar mee uit. Minimaal mbo-2 gehaald of een havo-diploma. Anders zijn deze leerlingen nog kwalificatieplichtig. Het maakt niet uit dat je dan solliciteert, maar dan moet je nog wel naar school. Als je te zijner tijd wordt aangenomen, kan je gewoon overstappen naar de politieopleiding.

dus je word pas aangenomen als je 18 ben? en kan je bij politie en bij de vrijwillige brandweer? e050

Je mag beginnen aan je sollicitatie al een stuk eerder, zoals je zelf zegt.. De procedure duurt meestal een half jaar, dus vandaar...

De vrijwillige brandweer en de politie samen is volgens mij een no-go. Tuurlijk kan je ervaring opdoen bij de brandweer, maar i.v.m. neventaken die je eerst moet laten goedkeuren, moet je wel banen hebben die je naast elkaar kunt doen en daar is de vrijwillige brandweer er volgens mij geen van.

Wat ik al zei: ga oefenen met Nederlands en cijferreeksen en sporten. Dit zijn de belangrijkste dingen in voorbereiding naar je selectie. De mbo-opleiding die je volgt maakt opzich niet uit, maar met een afgeronde mbo-4 -opleiding op SPW-/SPH- gebied kom je als ik het goed heb wel in aanmerking voor een verkort traject.

Veel succes!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 15 juli 2012, 15:46:10
dus je word pas aangenomen als je 18 ben? en kan je bij politie en bij de vrijwillige brandweer? e050

Sowieso niet tijdens de politieopleiding. Na de opleiding is het een ander verhaal, mits toestemming en mogelijkheid vanuit je team/functie.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: elvin op 15 juli 2012, 16:21:09
Hohoho.. Even oppassen! Achttienjarigen zijn nog kwalificatieplichtig! Kijk daar mee uit. Minimaal mbo-2 gehaald of een havo-diploma. Anders zijn deze leerlingen nog kwalificatieplichtig. Het maakt niet uit dat je dan solliciteert, maar dan moet je nog wel naar school. Als je te zijner tijd wordt aangenomen, kan je gewoon overstappen naar de politieopleiding.

Je mag beginnen aan je sollicitatie al een stuk eerder, zoals je zelf zegt.. De procedure duurt meestal een half jaar, dus vandaar...

De vrijwillige brandweer en de politie samen is volgens mij een no-go. Tuurlijk kan je ervaring opdoen bij de brandweer, maar i.v.m. neventaken die je eerst moet laten goedkeuren, moet je wel banen hebben die je naast elkaar kunt doen en daar is de vrijwillige brandweer er volgens mij geen van.

Wat ik al zei: ga oefenen met Nederlands en cijferreeksen en sporten. Dit zijn de belangrijkste dingen in voorbereiding naar je selectie. De mbo-opleiding die je volgt maakt opzich niet uit, maar met een afgeronde mbo-4 -opleiding op SPW-/SPH- gebied kom je als ik het goed heb wel in aanmerking voor een verkort traject.

Veel succes!

hor brdoelt u kwalificatie plichtig?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 15 juli 2012, 16:59:46
hor brdoelt u kwalificatie plichtig?

Durf te googlen.

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 15 juli 2012, 18:02:18
Hohoho.. Even oppassen! Achttienjarigen zijn nog kwalificatieplichtig! Kijk daar mee uit. Minimaal mbo-2 gehaald of een havo-diploma. Anders zijn deze leerlingen nog kwalificatieplichtig. Het maakt niet uit dat je dan solliciteert, maar dan moet je nog wel naar school. Als je te zijner tijd wordt aangenomen, kan je gewoon overstappen naar de politieopleiding.

Vreemd, ik heb afgelopen tijd zeer regelmatig contact gehad met de 'leerplichtambtenaar' en zij kon mij begeleiden bij het zoeken naar een baan + opleiding.
En konden wettelijk gezien niets verplichten, aldus de leerplichtambtenaar, omdat ik niet meer leer/kwalificatie-plichtig ben. Nu werk ik bij een groothandel als chauffeur en is ook 'goedgekeurd', zonder dat ik naar school moet. En is mijn 'begeleidingstraject' gestopt, indien ik toch nog hulp nodig heb kan ik hulp vragen tot mijn 23ste.

Even los daarvan, ben ik nog steeds aan het rond kijken naar een baan + opleiding. ;-)

Edit:
Citaat van: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
Kwalificatieplicht: uitgangspunten
Naast de leerplicht bestaat sinds 2007 de kwalificatieplicht. Dit houdt in dat jongeren tot 18 jaar onderwijs moeten volgen tot zij een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: EHV-ertje op 15 juli 2012, 20:26:50
Nieuwe wet is er inderdaad niet doorheen, maar je bent tot en met je achttiende verjaardag dus nog kwalificatieplichtig. Het werkt dus als volgt:

Mensen tot hun zestiende verjaardag moeten naar school, ookal hebben zij hun havodiploma of mbo-2 gehaald. Wanneer je dit op je zestiende nog niet hebt, wordt je leerplicht in kwalificatieplicht omgezet. Dit tot je achttiende jaar. Aangezien de politieopleiding gekwalificeerd is, kun je hier gewoon mee starten als je kwalificatieplicht nog niet is volbracht. Het is wel raadzaam om eerst een mbo-2, -3, -4 of havo te halen voor de politieacademie. Zo heb je altijd iets waarop je terug kunt vallen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: KJS op 15 juli 2012, 21:18:24
Klopt, ik bedoelde ook dat je vanaf je 18e niet meer kwalificatieplichtig bent, misschien had ik dit beetje ongelukkig neer gezet.

En het is veel verstandiger om een (goede) opleiding te doen en zo de kans op een baan te vergroten!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 16 juli 2012, 09:56:21
Sowieso niet tijdens de politieopleiding. Na de opleiding is het een ander verhaal, mits toestemming en mogelijkheid vanuit je team/functie.

Ik ken een aantal collega's die dat, ook tijdens de opleiding, gewoon gedaan hebben. Kennelijk erg korpsafhankelijk..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Gelderland op 16 juli 2012, 10:47:02
Ik ken een aantal collega's die dat, ook tijdens de opleiding, gewoon gedaan hebben. Kennelijk erg korpsafhankelijk..

Klopt, ik ken er ook verschillende die het tijdens de opleiding doen. Ik denk dat het alleen maar een pré is, zolang je door de combinatie niet in problemen komt qua tijd etc.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Sesamzaadje op 17 juli 2012, 13:08:51
Heb vandaag de herkansing gehad voor de sporttest, 3.01 en mijn vorige tijd was 3.08. Ik heb hem dus gehaald 0098 2 augustus terug voor deel B.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PWB op 17 juli 2012, 14:34:42
Gefeliciteerd! Succes 2 augustus voor deel B  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Panter op 17 juli 2012, 14:53:02
Even een korte vraag die toevallig in mijn hoofd schoot:

Stel je haalt de sporttest niet, maar wel de intelligentietest (of vice versa). Moet je dan beide onderdelen (van deel A) herkansen, of alleen het onderdeel waarvoor je gezakt bent?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: C337 op 17 juli 2012, 14:59:09
Even een korte vraag die toevallig in mijn hoofd schoot:

Stel je haalt de sporttest niet, maar wel de intelligentietest (of vice versa). Moet je dan beide onderdelen (van deel A) herkansen, of alleen het onderdeel waarvoor je gezakt bent?
Dat is bij mij het geval. Taaltest en cognitieve capaciteiten test behaald maar sporttest niet. Ik krijg dus een eenmalige herkansing voor de sporttest die ik binnen 3 maanden moet halen..dit moet je ook binnen 3 werkdagen melden anders schrappen ze je hele sollicitatie en kun je het pas over 6 maanden weer proberen. Als ik de sporttest haal mag ik door naar deel B, en hoef ik de andere testen (taal+capaciteiten) niet opnieuw te doen.

Vice versa...not sure volgens mij moet je dan 6 maanden wachten.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Panter op 17 juli 2012, 15:03:25
Dat is bij mij het geval. Taaltest en cognitieve capaciteiten test behaald maar sporttest niet. Ik krijg dus een eenmalige herkansing voor de sporttest die ik binnen 3 maanden moet halen..dit moet je ook binnen 3 werkdagen melden anders schrappen ze je hele sollicitatie en kun je het pas over 6 maanden weer proberen. Als ik de sporttest haal mag ik door naar deel B, en hoef ik de andere testen (taal+capaciteiten) niet opnieuw te doen.

Vice versa...not sure volgens mij moet je dan 6 maanden wachten.
Dankje, weet ik dat ook weer!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxx op 17 juli 2012, 19:02:39
Ik ken een aantal collega's die dat, ook tijdens de opleiding, gewoon gedaan hebben. Kennelijk erg korpsafhankelijk..

Ik zat meer te denken aan politieopleiding en vrijwilligersopleiding brandweer op het zelfde moment. Volgens mij is dat niet haalbaar. Vrijwillig brandweerman zijn en daarnaast de politieopleiding volgen, dat lijkt me nog wel in te plannen. Mijn vraag is wel of je dat moet willen tijdens de opleiding, ik denk van niet.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Pepernoot op 1 september 2012, 09:12:30
Hallo allemaal,

Over 38 dagen is het eindelijk zover, dan mag ik beginnen op de politieacademie 0098. Alleen heb ik er nog wel wat vraagjes over, zelf heb ik ook al flink rond gezocht op internet maar niks gevonden..

- We zitten nu met het nieuwe onderwijs, kunnen misschien huidige studenten wat vertellen over wat ons te wachten staat? Wat doen we in de eerste 8 maanden opschool? Het enige wat ik weet dat we ergens in die 8 maanden 1 maand in de praktijk op een bureau meelopen.. Maar verder? Welke competenties komen als eerste? Hoe ziet het er allemaal uit?

- En verder was ik eigenlijk benieuwd naar de vrije dagen, wanneer is de politieacademie gesloten? Kon het niet vinden dus misschien kunnen jullie mij helpen? Hoe zit dat met kerst, nieuwjaarsdag etc.

Alvast enorm bedankt:)

Pepernoot
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 1 september 2012, 09:31:08
De academie is met feestdagen zoals koninginnedag en tussen kerst en nieuwjaar gesloten. Nu is het een en ander veranderd maar in het verleden kwam het dus voor dat de ene lichting elk jaar met zowel koninginnedag, kerst en nieuwjaar vrij was en de andere lichting dan in het korps zat en dus elk jaar die dagen mocht werken.

Voor de rest zou ik het lekker laten gebeuren. Gaat helemaal goed komen. Veel succes!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frankkko op 14 september 2012, 18:53:28
Dat is bij mij het geval. Taaltest en cognitieve capaciteiten test behaald maar sporttest niet. Ik krijg dus een eenmalige herkansing voor de sporttest die ik binnen 3 maanden moet halen..dit moet je ook binnen 3 werkdagen melden anders schrappen ze je hele sollicitatie en kun je het pas over 6 maanden weer proberen. Als ik de sporttest haal mag ik door naar deel B, en hoef ik de andere testen (taal+capaciteiten) niet opnieuw te doen.

Vice versa...not sure volgens mij moet je dan 6 maanden wachten.

Is dat nieuw? Ik heb vorig jaar juni of juli de sporttest gedaan (Apeldoorn) en daar werd verteld; buiten de tijd, einde sollicitatie.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PietjePuk op 14 september 2012, 18:55:55
Niet nieuw.
Toen ik de sporttest deed waren er 4 of 5 die voor de 2de keer in hun sollicitatie kwamen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frankkko op 14 september 2012, 18:57:20
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/schoolvoorpolitiekunde/Documents/presentatie%20nieuwe%20onderwijs.ppt (https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/schoolvoorpolitiekunde/Documents/presentatie%20nieuwe%20onderwijs.ppt)

Dat is een presentatie over het politieonderwijs 2.0 die ik een tijdje terug ook heb bekeken ter info. Best handig!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Pepernoot op 15 september 2012, 23:50:28
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/schoolvoorpolitiekunde/Documents/presentatie%20nieuwe%20onderwijs.ppt (https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/schoolvoorpolitiekunde/Documents/presentatie%20nieuwe%20onderwijs.ppt)

Dat is een presentatie over het politieonderwijs 2.0 die ik een tijdje terug ook heb bekeken ter info. Best handig!

Bedankt!
Heb ik zeker wat aan:)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 2ling op 30 november 2012, 21:34:32
als je voor civiele zaken voor de rechter ben geweest (IBS / RM) kan je dan ook niet bij de politie
 of  gelden alleen strafrechtelijke zaken ?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 30 november 2012, 23:22:02
als je voor civiele zaken voor de rechter ben geweest (IBS / RM) kan je dan ook niet bij de politie
 of  gelden alleen strafrechtelijke zaken ?
Nou, dit komt in je antecedentenonderzoek niet naar voren, maar als de IBS/RM richting jou bedoeld is geweest dan is het wel van belang om daar open en eerlijk over te zijn. Dat zijn geen maatregelen waar men licht mee om gaat en ik zou dit zeker bespreken in je psychologische gesprek en/of in je korpsgesprek.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PWB op 14 maart 2013, 20:46:44
Ik ga me morgen inschrijven voor de opleiding HBO-Rechten.

Solliciteren bij de politie voor niveau 3 zit er dan niet meer in. Niveau 4 zou kunnen, mits ik het goed kan motiveren waarom ik daar dan voor kies. Al lijkt politiekundige meer voor de hand te liggen..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 12 augustus 2013, 13:55:25
Vandaag te horen gekregen dat landelijk is besloten dat van de huidig lopende niveau 3-opleidingen er niemand door kan stromen naar niveau 4.

Zonde.

Maar wie weet, over een paar jaar 98uiye
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frank. op 12 augustus 2013, 23:27:21
Want? Verdwijnt de doorstroom N3>N4 i.v.m. nieuwe opleiding? Of wil jouw eenheid dat gewoon niet?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 13 augustus 2013, 12:33:09
Citaat van: Frank. link=msg=1191390 date=1376342841
Want? Verdwijnt de doorstroom N3>N4 i.v.m. nieuwe opleiding? Of wil jouw eenheid dat gewoon niet?
Dit is een landelijk besluit van de ''HRM, nationale politie''.

Wij (als lichting) zijn aangenomen als niveau 3, initieel niveau 4. Maar niemand mag/kan dus doorstromen blijkt nu. Dus onze opleiding duurt 'maar' 7 tertielen. Het stuk Opsporing krijgen we niet meer.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frank. op 13 augustus 2013, 19:05:58
Oh, jij bent van de nieuwe opleiding. Blijft raar, maar dan geldt het niet voor mij. Wat ik begreep blijft de N3>N4 doorstroom (PO2002) nog wel even doordraaien.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Iv0 op 26 oktober 2013, 18:53:54
Ik heb hem net afgrond de opleiding niveau 4, het gevoel als je naar huis fietst met die laatste handtekening op je formulier....onbetaalbaar!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Gelderland op 26 oktober 2013, 18:54:53
Citaat van: Iv0 link=msg=1213965 date=1382806434
Ik heb hem net afgrond de opleiding niveau 4, het gevoel als je naar huis fietst met die laatste handtekening op je formulier....onbetaalbaar!

Klasse! Gefeliciteerd! O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Razem95 op 21 november 2013, 15:56:36
Hoi, weet iemand misschien of er ook naar je vader zijn achtergrond word gevraagd in de antecendenten onderzoek?
Mijn ouders zijn sinds ik 12 ben gescheiden, ik woon zelf nog bij me moeder maar me vader heeft een strafblad.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 21 november 2013, 16:02:17
ja wordt gecontroleerd. Of het een probleem is, wie weet. Je kan je beter de vraag stellen (en die kan je ook dan wel verwachten): als je weet dat je vader een misdrijf heeft gepleegd, waar kies je voor?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: TDMdR op 21 november 2013, 17:40:28
En wees het gewoon voor. Meldt het zelf voordat ze onderzoek gaan doen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PietjePuk op 21 november 2013, 18:31:26
Citaat van: TDMdR link=msg=1221855 date=1385052028
En wees het gewoon voor. Meldt het zelf voordat ze onderzoek gaan doen.
Dat dus.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: AureliusM op 8 januari 2014, 21:06:18
Ik begreep van een collega, die over de studenten gaat, dat er een nieuwe vorm van noodhulp rijden is ingevoerd tijdens de opleiding. Het "schaduw rijden" heeft hier iemand ervaring mee, en zo ja hoe bevalt het?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 8 januari 2014, 21:07:46
Heb er geen ervaring mee, wel het plan gelezen...

En ik heb er geen woorden voor, het is diep triest.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: AureliusM op 8 januari 2014, 21:49:53
Citaat van: Red link=msg=1235350 date=1389211666
Heb er geen ervaring mee, wel het plan gelezen...

En ik heb er geen woorden voor, het is diep triest.

Lachwekkend plan?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Nick op 8 januari 2014, 21:52:42
Citaat van: AureliusM link=msg=1235373 date=1389214193
Lachwekkend plan?

Aan Red's reactie te zien eerder tranentrekkend.
Red, is er iets meer over te delen of is eea enkel intern bekend?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 8 januari 2014, 23:40:52
Het is inderdaad een intern document, en is niet zozeer van toepassing voor de gehele politie dus wat dat betreft kan ik er weinig meer over zeggen.

Voor het algehele proces:

Studenten dienen een aantal noodhulp diensten te draaien waarbij ze beoordeeld worden door hun/een begeleider. Dat is niet anders in het noodhulp proces. Uiteindelijk doen ze examen in deze proeve waarbij ze met twee noodhulp studenten en een examinator op pad gaan om noodhulp te rijden. Daar worden ze vervolgens op beoordeeld.

Wat mij betreft een belachelijk concept. Het gaat hier om een enkele observatie waarbij je in de noodhulp compleet afhankelijk bent van de meldingen. Je moet dus maar net genoeg meldingen hebben om fatsoenlijk beoordeeld te worden... en zo zijn er wel meer factoren die een rol spelen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: attatae op 9 januari 2014, 00:34:35
Er is tijdens dit schaduw-noodhulptertiel geen proeve of examen. Er zijn een aantal portfolio-opdrachten die door je begeleider worden afgetekend. Het schaduwrijden is bedoeld om wel te wennen aan de meldingen die de noodhulp krijgt, maar je kan zelf kiezen naar welke melding je gaat.

Je bent inderdaad afhankelijk van meldingen, maar omdat het een portfolio betreft en geen examen maakt het niet uit als je niet de gewenste aantallen verkeersongevallen, HG's etc haalt, dat zijn meer richtlijnen (zo wordt er iig op mijn bureau in 020 mee omgegaan)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 9 januari 2014, 09:21:04
Citaat van: attatae link=msg=1235462 date=1389224075
Er is tijdens dit schaduw-noodhulptertiel geen proeve of examen. Er zijn een aantal portfolio-opdrachten die door je begeleider worden afgetekend. Het schaduwrijden is bedoeld om wel te wennen aan de meldingen die de noodhulp krijgt, maar je kan zelf kiezen naar welke melding je gaat.

Je bent inderdaad afhankelijk van meldingen, maar omdat het een portfolio betreft en geen examen maakt het niet uit als je niet de gewenste aantallen verkeersongevallen, HG's etc haalt, dat zijn meer richtlijnen (zo wordt er iig op mijn bureau in 020 mee omgegaan)

In tertiel 5 (waar je voor het eerst de 16 noodhulpdiensten draait) is het inderdaad een portfolio-opdracht.

In tertiel 7 is het wel degelijk een examen (proeve) en draai je opnieuw 16 diensten en daarna heb je de proeve met 2 studenten en 1 examinator op de auto.

Heb in ieder geval wel gemerkt in de klas dat er grote verschillen qua bureau zijn v.w.b. het rijden van de noodhulp. Met hoeveel studenten, hoe de meldingen aangepakt worden enz.

Bij ons is afgesproken dat we als studenten rijden met iemand die minimaal hoofdagent is. Meestal is het de coach zelf (brigadier), maar soms zijn we ingedeeld met een hoofdagent. Deze moet dan wel bij de noodhulp gewerkt hebben is de eis. Verder hebben wij de eerste 4 diensten in trio gedraaid (2 studenten, 1 BPF), daarna zijn we gaan werken in koppels.

Verder hebben wij vrijwel alle meldingen gereden die we langs hoorden komen, en van te voren afgesproken dat we ook 'gewoon' de huiselijk geweld en woninginbraken mee zouden pakken.

Maar zoals ik al aangaf, het is heel verschillend opgepakt door alle coaches/bureau's.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: moppersmurf op 25 januari 2014, 18:46:42
Ik hoorde gisteren trouwens uit redelijk betrouwbare bron iets verontrustends: er schijnen op  de Politieschool alleen nog "voldoende" studenten te zitten om in 2014, 2015 en 2016 in te stromen. Daarna ..... is er niks meer.

Iemand die deze info kan bevestigen/ ontkrachten?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Gelderland op 25 januari 2014, 19:07:28
Citaat van: moppersmurf link=msg=1239496 date=1390672002
Ik hoorde gisteren trouwens uit redelijk betrouwbare bron iets verontrustends: er schijnen op  de Politieschool alleen nog "voldoende" studenten te zitten om in 2014, 2015 en 2016 in te stromen. Daarna ..... is er niks meer.

Iemand die deze info kan bevestigen/ ontkrachten?

Er is nu een vacaturestop dus veel nieuwe instroom zal er inderdaad niet komen. Op de PA in Apeldoorn start dit instroommoment ook maar 1 klas.

Zou dus goed kunnen dat het verhaal klopt!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Hendriksje op 25 januari 2014, 19:45:43
In Den Haag start helemaal niets.   98uiye
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: moppersmurf op 25 januari 2014, 20:03:05
@ Hendriksje en Gelderland: Aangezien jullie het over Apeldoorn en Den Haag hebben en ik over Amsterdam ga ik ervanuit dat de info dus idd juist is.

Bizar  :o dat ze de boel zo laten instorten.

Helaas ben ik geen cartoontekenaar en moet ik het hiermee doen om mijn gevoel bij de huidige gang van zaken (binnen de NAPo) uit te beelden:
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.ska.nl%2Fincludes%2Feditor%2Fdatabank%2FImage%2Fwerkinuitvoering%2Fkaartenhuis2.jpg&hash=17867b2f0ef4218af91b453493da6b96)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Hendriksje op 25 januari 2014, 21:01:52
Het schijnt dat er in Mei wel weer een lichting gaat starten. Maar daar weet ik het fijne ook niet van.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: JBV op 25 januari 2014, 21:27:32
de klas van Mei wordt gevuld met mensen die al eerder hadden gesolliciteerd en al door een aantal testen heen waren. Vervolgens werd alles ivm de nationale politie stilgelegd.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 25 januari 2014, 23:19:53
Citaat van: moppersmurf link=msg=1239496 date=1390672002
Ik hoorde gisteren trouwens uit redelijk betrouwbare bron iets verontrustends: er schijnen op  de Politieschool alleen nog "voldoende" studenten te zitten om in 2014, 2015 en 2016 in te stromen. Daarna ..... is er niks meer.

Iemand die deze info kan bevestigen/ ontkrachten?
Dat klopt toch ook? De nieuwe opleiding duurt 3 jaar, dus alles wat in 2013 is begonnen is in 2016 klaar.  ;D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: moppersmurf op 26 januari 2014, 13:58:32
Citaat van: Red link=msg=1239573 date=1390688393
Dat klopt toch ook? De nieuwe opleiding duurt 3 jaar, dus alles wat in 2013 is begonnen is in 2016 klaar.  ;D
Ja maar ik was nog in de stellige overtuiging (waarom eigenlijk ook?) dat men "gewoon" door zou gaan met opleiden. Immers als wij in 2012 27.560 man in de handhaving/ noodhulp hebben zitten (bron: jaarverslag politie 2012) dan is dat volgens mij een opgeteld getal is want in 2012 hadden we nog geen Landelelijke (  >:D ) Politie. Aan de hand van dat getal heeft men in de jaren daarvoor een opleidings-plan ontwikkeld met een bepaalde instroom ingedachte. Zoiets als "minimale nieuwe instroom" om te kunnen voldoen aan de eisen/ afspraken mbt de minimale operationele sterkte. En het lijkt mij dat als het 01-01-2013 is en de reorganisatie begint er nog steeds 27.560 man is (+/- vanwege ontslagen etc) en het opleidingsplan niet veranderd.

Maar goed toen ik aan het zoeken was naar wat cijfertjes kwam ik dit tegen:

Bron: BNR.nl
Citaat
De overgang is een van de grootste reorganisaties ooit en er is nog veel onduidelijk. Van de 62 duizend politiemedewerkers weten er nog maar 61 wat hun nieuwe functie is. Dat zijn de nationale korpschef, Gerard Bouman, de drie nationale korpsleiders en de regionale chefs.
en
Citaat
 Landelijk korpschef Bouman hoopt op 1 januari 2015 de boel helemaal op de rails te hebben.

Gelukkig hoopt Bouman dat het dus allemaal op de rails terecht komt en heeft hij voor de zekerheid zijn eigen baan maar vast veiliggesteld. En dat zegt al weer genoeg  >:(
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wessel1 op 19 februari 2014, 21:15:41
Citaat van: Hendriksje link=msg=1239526 date=1390680112
Het schijnt dat er in Mei wel weer een lichting gaat starten. Maar daar weet ik het fijne ook niet van.

In mei begint er inderdaad een nieuwe lichting. Welke locatie weet ik zelf ook nog niet. of Amsterdam of Apeldoorn.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: MNL-5200 op 20 februari 2014, 13:34:41
Citaat van: moppersmurf link=msg=1239688 date=1390741112
Ja maar ik was nog in de stellige overtuiging (waarom eigenlijk ook?) dat men "gewoon" door zou gaan met opleiden. Immers als wij in 2012 27.560 man in de handhaving/ noodhulp hebben zitten (bron: jaarverslag politie 2012) dan is dat volgens mij een opgeteld getal is want in 2012 hadden we nog geen Landelelijke (  >:D ) Politie. Aan de hand van dat getal heeft men in de jaren daarvoor een opleidings-plan ontwikkeld met een bepaalde instroom ingedachte. Zoiets als "minimale nieuwe instroom" om te kunnen voldoen aan de eisen/ afspraken mbt de minimale operationele sterkte. En het lijkt mij dat als het 01-01-2013 is en de reorganisatie begint er nog steeds 27.560 man is (+/- vanwege ontslagen etc) en het opleidingsplan niet veranderd.

In de afgelopen jaren zijn, mede met het oog op de vergrijzing, grotere aantallen aspiranten aangenomen. De uitstroom van personeel is echter in de afgelopen jaren sterk teruggelopen met een steeds grotere operationele sterkte als gevolg. De met uw Kamer afgesproken operationele sterkte bedraagt 49.500. Eind 2013 bedroeg de daadwerkelijke operationele sterkte 51.508 fte. De politie beschikt daarmee over voldoende extra capaciteit om een hogere uitstroom als gevolg van vergrijzing op te vangen wanneer die zich voordoet.
De hogere operationele sterkte zet de financiën van de politie vanzelfsprekend wel onder druk, maar de politie kan de hogere personele kosten op dit moment opvangen. Voor de langere termijn is dit niet haalbaar.
De instroom is in 2013 lager dan in voorgaande jaren en dat zal ook in 2014 het geval zijn. Dat is nodig om het verder oplopen van de operationele sterkte en de druk op de financiën van de politie te beperken.
De komende jaren wordt de instroom van politiepersoneel steeds aangepast aan de ontwikkeling van de toekomstige uitstroom.

Bron: Min V&J.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: robie123 op 28 maart 2014, 04:03:54
Ik zit met een vraagje.
Helaas werd mijn contract niet verlengd bij de politie.
Ik zat in de opleiding en was net begonnen aan mijn laatste jaar.
Door problemen tussen mij en mijn traject begeleider, ben ik er op slinkse wijze uit gewerkt.
In de tussentijd heeft hij mijn dosier juridisch dicht getimmerd, en was in beroep gaan niet meer mogelijk.

En nu de vraag,
Kan ik in de toekomst nog solliciteren bij de politie?
Logische wijs wel bij een ander korps.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 28 maart 2014, 09:46:16
Zonder meer informatie waarom je er uit gewerkt bent is daar geen zinnig antwoord op te geven. Het kan gaan van onvoldoende functioneren (misschien), tot fraude of diefstal (kansloos).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: robie123 op 28 maart 2014, 22:02:34
Dag Dinozzo,
Bedankt voor u snelle reactie.
Mijn ontslag is op basis van onvoldoende motivatie en inzet.
Ook zou ik niet integer zijn.
Ondank beoordelingsformulieren waarop collega's een andere mening hebben en een aanbevelingsbrief van de politieacademie,
Zijn dit de punten die op het ontslag besluit genoemd zijn.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 28 maart 2014, 22:47:01
U mag gewoon je zeggen hoor. Zo oud ben ik nog niet  O0

Onvoldoende motivatie, inzet en vooral de integriteit moeten onderbouwd worden. Wat is de onderbouwing en waaraan werd aan de integriteit getwijfeld?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Frank. op 28 maart 2014, 23:39:33
Citaat van: robie123 link=msg=1254565 date=1396040554
Dag Dinozzo,
Bedankt voor u snelle reactie.
Mijn ontslag is op basis van onvoldoende motivatie en inzet.
Ook zou ik niet integer zijn.
Ondank beoordelingsformulieren waarop collega's een andere mening hebben en een aanbevelingsbrief van de politieacademie,
Zijn dit de punten die op het ontslag besluit genoemd zijn.
Niet de minste punten... En de organisatie kennende moet je het heel bont maken eer je eruit vliegt. Ik schat dan ook in dat een volgende sollicitatie weinig vruchtbaar zal verlopen, tenzij je aantoonbaar 180 graden gedraaid bent.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: robie123 op 31 maart 2014, 21:17:34
De onderbouwing over motivatie en inzet was, dat ik te weinig met mijn studie bezig was.
Ik was te veel gefocust op het draaien van noodhulp diensten.
Ondank dat heb ik wel al mijn examens in 1x gehaald.
Mijn coach was hier erg kritisch over en was van mening dat ik geen aandacht meer had voor de basis werkzaamheden.
Hierdoor zouden mijn prioriteiten verkeerd liggen.
De onderbouwing over integriteit was dat ik te laat was voor een verkeerscontrole en dit niet had vermeld.
Wel had ik dit de volgende dag door gegeven aan mijn coach, maar dat was voor mijn traject begeleider te laat en onvoldoende.

@Frank im snap dat dit zo overkomt.  Wel moet ik zeggen dat ik in het korps, aspiranten voor minder heb zien vertrekken.
Via de vakbond kwam ik er achter dat er nog 7 aspiranten, uit het zelfde korps in beroep wilden gaan tegen het besluit.
Tevens was er een aspirant die op vrijdag was ontslagen, maar door een gebrek aan dossier opbouw, woensdag weer aan het werk kon
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: AureliusM op 12 april 2014, 01:09:59
Citaat van: robie123 link=msg=1255173 date=1396293454
De onderbouwing over motivatie en inzet was, dat ik te weinig met mijn studie bezig was.
Ik was te veel gefocust op het draaien van noodhulp diensten.
Ondank dat heb ik wel al mijn examens in 1x gehaald.
Mijn coach was hier erg kritisch over en was van mening dat ik geen aandacht meer had voor de basis werkzaamheden.
Hierdoor zouden mijn prioriteiten verkeerd liggen.
De onderbouwing over integriteit was dat ik te laat was voor een verkeerscontrole en dit niet had vermeld.
Wel had ik dit de volgende dag door gegeven aan mijn coach, maar dat was voor mijn traject begeleider te laat en onvoldoende.


@Frank im snap dat dit zo overkomt.  Wel moet ik zeggen dat ik in het korps, aspiranten voor minder heb zien vertrekken.
Via de vakbond kwam ik er achter dat er nog 7 aspiranten, uit het zelfde korps in beroep wilden gaan tegen het besluit.
Tevens was er een aspirant die op vrijdag was ontslagen, maar door een gebrek aan dossier opbouw, woensdag weer aan het werk kon

Bovenstaande is iets waar veel jonge adspiranten op stuk lopen. Daar ik het persoonlijk onzin vind. Ik heb liever een enthousiaste en welwillende collega op de auto dan iemand die zijn voldoening haalde uit het maken van werkstukken.
Helaas zien de teamleiders/traject begeleiders dat anders. Misschien dat ze daarom ook die functie hebben. Uitgerangeerd 998765
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 12 april 2014, 20:05:51
Nou dat vind ik niet. Als ik aspiranten in hun tweede stage (oude bestel) hoor klagen dat ze niet in de auto mogen maar op de fiets moeten dan denk ik dat er iets mist. Zeker als ze pas een uurtje in dienst zijn en de fiets nog geen 30 minuten hebben bereden. Ze willen allemaal naar de noodhulp toe, maar het politiewerk leren kan niet zonder de basis op straat. Mensen aanspreken, signaleren, zelfs boeven vangen doe je op de voet en fiets, zelfs op de scooter. In de auto vis je overal grotendeels achteraan om een pleistertje te plakken.

Ik ben serieus blij als ik eens niet een noodhulpdienst heb, zodat ik lekker op de fiets kan of op de voeten in de avonduren door de buurten waar vaak ingebroken wordt. Je ziet en hoort zoveel meer dan als je er met de auto doorheen crost.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: AureliusM op 12 april 2014, 20:08:16
Citaat van: DiNozzo link=msg=1257823 date=1397325951
Nou dat vind ik niet. Als ik aspiranten in hun tweede stage (oude bestel) hoor klagen dat ze niet in de auto mogen maar op de fiets moeten dan denk ik dat er iets mist. Zeker als ze pas een uurtje in dienst zijn en de fiets nog geen 30 minuten hebben bereden. Ze willen allemaal naar de noodhulp toe, maar het politiewerk leren kan niet zonder de basis op straat. Mensen aanspreken, signaleren, zelfs boeven vangen doe je op de voet en fiets, zelfs op de scooter. In de auto vis je overal grotendeels achteraan om een pleistertje te plakken.

Ik ben serieus blij als ik eens niet een noodhulpdienst heb, zodat ik lekker op de fiets kan of op de voeten in de avonduren door de buurten waar vaak ingebroken wordt. Je ziet en hoort zoveel meer dan als je er met de auto doorheen crost.

Misschien had ik het wat breder moeten brengen. Het gaat mij niet om een auto, maar over het maken van werkstukken. Dat is geen politiewerk en vind het derhalve niet eerlijk dat iemand daar op afgerekend wordt.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 12 april 2014, 21:57:24
Daar ben ik het helemaal mee eens. Elke twee weken een reflectieverslag schrijven over wat je gedaan hebt, ook al heb je geen bijzonderheden mee gemaakt. Een stuk over 20 presentaties over hetgeen de docent net uitgelegd heeft enzovoort. Dat kan allemaal veel minder.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 12 april 2014, 22:01:42
Citaat van: DiNozzo link=msg=1257858 date=1397332644
Daar ben ik het helemaal mee eens. Elke twee weken een reflectieverslag schrijven over wat je gedaan hebt, ook al heb je geen bijzonderheden mee gemaakt. Een stuk over 20 presentaties over hetgeen de docent net uitgelegd heeft enzovoort. Dat kan allemaal veel minder.
En daar ben ik het dan weer niet mee eens. ;) Als ik het schriftelijke werk van collega's af en toe zie... Dan kan het geen kwaad om daar zo nu en dan aandacht aan te besteden. Al was het maar door verslagen te schrijven.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 12 april 2014, 22:03:18
Citaat van: DiNozzo link=msg=1257858 date=1397332644
Daar ben ik het helemaal mee eens. Elke twee weken een reflectieverslag schrijven over wat je gedaan hebt, ook al heb je geen bijzonderheden mee gemaakt. Een stuk over 20 presentaties over hetgeen de docent net uitgelegd heeft enzovoort. Dat kan allemaal veel minder.
Van sommige klasgenoten hoor ik dat ze van elke dienst een reflectieverslag moeten schrijven. Er zijn er ook bij die nog nooit een reflectieverslag hebben moeten schrijven. Heel bijzonder. Maar beter teveel dan te weinig m.i. Reflectiemomenten zijn namelijk erg leerzaam merk ik zelf. En dan vooral reflectie die je van anderen krijgt.

Dus óf allemaal wel, of allemaal niet. 1 lijn erin trekken.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 12 april 2014, 22:10:10
Citaat van: Jims link=msg=1257862 date=1397332998
Van sommige klasgenoten hoor ik dat ze van elke dienst een reflectieverslag moeten schrijven. Er zijn er ook bij die nog nooit een reflectieverslag hebben moeten schrijven. Heel bijzonder. Maar beter teveel dan te weinig m.i. Reflectiemomenten zijn namelijk erg leerzaam merk ik zelf. En dan vooral reflectie die je van anderen krijgt.

Dus óf allemaal wel, of allemaal niet. 1 lijn erin trekken.

Een reflectieverslag schrijven op zich is geen straf. Je eerste bekeuring, je eerste aanhouding, je eerste woninginbraak, je eerste lijk... Het zijn allemaal moment waar je mooi op terug kan kijken doormiddel van een reflectieverslag. In de laatste stages vroeg mijn trajectbegeleider slechts om een reflectieverslag als ik wat bijzonders had mee gemaakt. Dat resulteerde in 2 of 3 reflectieverslagen in 4 maanden maar wel verslagen die er toe deden, waarin ik terug keek op mijn handelen en vooruit keek hoe ik het de volgende keer zou doen. Niet op 8 verslagen waar ik terug kijk op iets wat ik al tientallen keren heb meegemaakt.

Citaat van: Red link=msg=1257861 date=1397332902
En daar ben ik het dan weer niet mee eens. ;) Als ik het schriftelijke werk van collega's af en toe zie... Dan kan het geen kwaad om daar zo nu en dan aandacht aan te besteden. Al was het maar door verslagen te schrijven.

Aan Nederlands moet absoluut meer aandacht besteed worden. Op mijn bureau zijn een aantal collega's bezig met verkeer. Deze collega's werken al heel wat langer bij de baas dan mij. Ze staan regelmatig te laseren, schrijven genoeg bonnetjes en de baas is blij met ze. Als ik echter een verbaal van ze door lees gaat hij meestal met heel wat strepen terug omdat de zinnen niet kloppen of veel te ruim interpreteerbaar zijn. En dan heb ik het niet over je aanhoudingsverbaal aan het einde van je nachtdienst. Helaas worden die collega's desondanks toch beloond door op de motor gezet te worden, want ze zijn zo lekker bezig. Geef ze in plaats van die opleiding eens een bijscholing in (juridisch) Nederlands.

Middels mijn verslagen, werkstukken etc die ik in de opleiding gemaakt heb kan je niet afleiden of ik een goed aanhoudingsverbaal kan tikken. Die heb ik maar 1 keer laten toetsen, vaker hoefde niet. Hoogstens keek de coach er eens naar maar ook lang niet altijd omdat de zaken direct door gingen naar de recherche. De ene coach is fanatiek genoeg om alles daarna alsnog even na te lezen in de systemen, de ander leest puur alleen wat je inlevert. Daar zou veel meer controle en druk op moeten zitten.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Thor op 13 april 2014, 10:27:04
Hoe zit het met (korte) de stages in het bedrijfsleven tijdens de politieopleidingen. Stages geven een goed beeld van wat er in de wereld allemaal om gaat, zeker ook van wat er zo allemaal aan dubieuze/bedenkelijke/strafbare aktiviteiten plaats vindt.

Een goede vriend van mij heeft zijn gehele leven in verschillende rangen bij de politie gewerkt.
Na zijn pensionering is hij bij verschillende bedrijven wat gaan werken en heeft hij de nodige ervaring opgedaan in het bedrijfsleven.
Hij ervaart dat als zeer verhelderend, "als ik dat allemaal had geweten toen ik bij de politie zat".
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jnomden op 12 mei 2014, 19:27:40
Als je bijvoorbeeld in Oud-Beijerland woont, mag je dan werken in Rotterdam? Ook al ken je de buurt verder niet? Dat vraag ik me al best wel lang af namelijk.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 12 mei 2014, 19:29:56
Citaat van: jnomden link=msg=1266851 date=1399915660
Als je bijvoorbeeld in Oud-Beijerland woont, mag je dan werken in Rotterdam? Ook al ken je de buurt verder niet? Dat vraag ik me al best wel lang af namelijk.

Ja. Zeker nu met de NP zijn er weinig eisen meer qua wonen en reisafstand.
Vanuit Eindhoven werken ze in Rotterdam, en vanuit Den Haag in Roosendaal.

Dus Oud-Beijerland - Rotterdam valt dan nog wel mee ;D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jnomden op 12 mei 2014, 20:22:31
oke dat is mooi, ik denk namelijk dat ze hier niet zo snel iemand nodig zullen hebben. Waar staat Np eigenlijk voor? e050 Bestaat er eigenlijk een soort lijst dat je je kan aanmelden voor bijvoorbeeld 4 jaar later dat als er over vier jaar een sollicitatie open staat dat jij (hoe zeg je dat) op gesprek mag komen of iets in die trant?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PWB op 12 mei 2014, 20:24:34
Citaat van: jnomden link=msg=1266876 date=1399918951
oke dat is mooi, ik denk namelijk dat ze hier niet zo snel iemand nodig zullen hebben. Waar staat Np eigenlijk voor? e050 Bestaat er eigenlijk een soort lijst dat je je kan aanmelden voor bijvoorbeeld 4 jaar later dat als er over vier jaar een sollicitatie open staat dat jij (hoe zeg je dat) op gesprek mag komen of iets in die trant?
Nationale Politie
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 12 mei 2014, 20:30:00
Citaat van: jnomden link=msg=1266876 date=1399918951
oke dat is mooi, ik denk namelijk dat ze hier niet zo snel iemand nodig zullen hebben. Waar staat Np eigenlijk voor? e050 Bestaat er eigenlijk een soort lijst dat je je kan aanmelden voor bijvoorbeeld 4 jaar later dat als er over vier jaar een sollicitatie open staat dat jij (hoe zeg je dat) op gesprek mag komen of iets in die trant?
Nee.

Wat je op dit moment wel hebt is de Vacature Alert. Even op ondergenoemde website aanmelden, dat wijst zich vanzelf uit. Bij een vacature krijg je een berichtje.

Citaat
Vacaturealert?
Als eerste op de hoogte zijn van nieuwe vacatures en voorlichtingen in jouw regio? Meld je aan op Mijn KombijdePolitie en ontvang bericht via jouw social media.
Mijn.kombijdepolitie.nl
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jnomden op 13 mei 2014, 13:13:54
Oke dank u wel.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dylantjes op 21 mei 2014, 10:15:00
Vandaag zou ik mijn uniform aangemeten krijgen en ophalen bij Politie Uniform in Apeldoorn, ware het niet dat ik vanochtend een telefoontje kreeg dat hun magazijn blank staat  :P
Volgende week een nieuwe poging!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Pepernoot op 21 mei 2014, 17:24:26
Citaat van: Dylantjes link=msg=1269143 date=1400660100
Vandaag zou ik mijn uniform aangemeten krijgen en ophalen bij Politie Uniform in Apeldoorn, ware het niet dat ik vanochtend een telefoontje kreeg dat hun magazijn blank staat  :P
Volgende week een nieuwe poging!

Lekker! En wanneer mag je dan beginnen met de opleiding?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dylantjes op 31 mei 2014, 13:55:40
In Augustus. Inmiddels ligt het pak in de kast trouwens ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Grumpy91 op 2 juni 2014, 09:48:43
@Dylantjes:

Heb jij nu een uniform gekregen om in de kast te leggen en dan straks een nieuw uniform te krijgen?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 2 juni 2014, 09:52:28
De academie kennende zal je bij hun, en op theoretische examens wel het nette uniform moeten dragen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Grumpy91 op 2 juni 2014, 09:58:16
Ahh okee! Anders vind ik het echt verspilling van uniform en geld als deze maar in de kast ligt bij iemand thuis. (al moet ik zeggen dat je wel goed veel werkkleding kan krijgen bij de Politie!)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: LuukPol op 2 juni 2014, 11:46:25
Dat vroeg ik mij ook af. Als ik door de selectie zou komen, start ik in november. Ik zag een tabelletje van overgang naar het nieuwe uniform per eenheid. Geldt dat ook voor de studenten die bij die eenheid horen? Of gaat de academie apart in één keer over?

Zit trouwens in de selectie voor Noord-Nederland. Deze gaan volgens de geruchten over tussen 08/12 - 19/12. Betekent dat, dat ik eerst het oude uniform zou krijgen en vervolgens een maand later het nieuwe?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bart. op 2 juni 2014, 14:03:07
Citaat van: LuukPol link=msg=1272260 date=1401702385
Dat vroeg ik mij ook af. Als ik door de selectie zou komen, start ik in november. Ik zag een tabelletje van overgang naar het nieuwe uniform per eenheid. Geldt dat ook voor de studenten die bij die eenheid horen? Of gaat de academie apart in één keer over?

Zit trouwens in de selectie voor Noord-Nederland. Deze gaan volgens de geruchten over tussen 08/12 - 19/12. Betekent dat, dat ik eerst het oude uniform zou krijgen en vervolgens een maand later het nieuwe?
Je krijgt sowieso een deel van het oude uniform voor officiële gelegenheden (je wordt niet in een polo beëdigd bijvoorbeeld). Hoe ze dat met de uitlevering doen, weet ik niet, maar het is niet de politieacademie die het uniform krijgt, maar de korpsen. De politieacademie verplicht slechts het uniform tijdens de lessen. Je krijgt het uniform waarschijnlijk van je korps, tegelijk met het overgaan van de al in dienst zijnde collega's.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dylantjes op 4 juni 2014, 13:54:49
Citaat van: Grumpy91 link=msg=1272230 date=1401695323
@Dylantjes:

Heb jij nu een uniform gekregen om in de kast te leggen en dan straks een nieuw uniform te krijgen?

Ik heb een volledig uniform mee gekregen. In de informatiemail stond wel dat ik minder zou meekrijgen gezien het nieuwe uniform dat eraan komt. Wat ik ook begreep is dat het "kantooruniform" nog wel blijft, voor inderdaad bijvoorbeeld de lesdagen op de academie.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Grumpy91 op 4 juni 2014, 14:15:13
Jaa klopt, ik was even vergeten dat voor bureaumensen het uniform blijft hoe het nu is 98uiye
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Hendriksje op 4 juni 2014, 17:39:44
Voor zover ik weet is er nog helemaal geen beslissing gevallen m.b.t. welk uniform wordt gedragen op de academie.

Ik heb tenminste te horen gekregen dat wij gewoon het OPU gaan dragen op de academie, en dat het oude uniform moet worden ingeleverd (minus 1 setje voor de officiële gelegenheden).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 0501 op 9 juni 2014, 01:03:17
Even buiten de discussie om:

Na heel veel gezeur en wat uitloop heb ik dan eindelijk vorige de opleiding afgerond! Iedereen die nog bezig is met de opleiding, heel veel succes. Voor vragen ben ik zeker bereikbaar, aangezien alles nog vers in het geheugen zit ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: berndw op 9 juni 2014, 12:32:17
bijzonder gefeliciteerd Lars!

Ik hoop zelf in november te starten niv5, dan is er nog een lange weg te gaan voordat ik hier hetzelfde kan melden.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 0501 op 10 juni 2014, 11:03:53
Bedankt! Hopelijk ga je dan in november starten. Heel veel succes met de opleiding dan!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: RAdeR op 28 juni 2014, 21:25:03
Citaat van: http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/06/27/herpositionering-politieacademie.html
Herpositionering Politieacademie

Nieuwsbericht | 27-06-2014

De Politieacademie wordt dichter op de nationale politie georganiseerd. Dit leidt tot een betere afstemming van het onderwijsaanbod van de Politieacademie op de wensen van de beroepspraktijk. Hiermee kan de academie zich primair richten op de wensen en behoeften  van de nationale politie. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Het wetsvoorstel heeft tot doel de kwaliteit van het politieonderwijs te borgen met behoud van de onafhankelijke positie van de Politieacademie. De civiele diploma-erkenning en aansluiting bij het reguliere onderwijs van het politieonderwijs blijven gewaarborgd.

In het wetsvoorstel wordt het college van bestuur van de Politieacademie vervangen door een directeur, bijgestaan door een plaatsvervanger. Ook de raad van toezicht komt te vervallen. De sterkte en middelen van de Politieacademie worden ondergebracht bij de nationale politie. Dat zorgt voor een besparing op het gebied van inkoop, management en huisvesting.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Citroen op 29 juni 2014, 20:43:32
Afgelopen maandag het landelijk eindgesprek gehad, positief verlopen.

Echter zijn de ontwikkelingen dusdanig, dat er op dit moment voor niveau 4 geen aanstellings-gesprek plaatsvindt.
In mijn geval, is er plek voor 20 studenten voor de klas van oktober. Als er meer dan 20 door het eindgesprek komen, worden de beste 20 kandidaten gekozen op basis van alle behaalde score's (selectiedagen 2 & 3 en het landelijk eindgesprek).
Er mogen dan maar 20 mensen door naar de medische keuring en het antecedenten onderzoek.

Nog even geduld dus.
Meer mensen die solliciteren voor niveau 4 eenheid Limburg?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Mariissaaah op 16 juli 2014, 16:23:11
Ik heb afgelopen dinsdag (gisteren) mijn landelijk eindgesprek positief doorlopen, alleen dan voor de eenheid Noord-Nederland. Zelfde verhaal. Dat wordt duimen voor een plekje..
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 1 augustus 2014, 23:05:46
Citaat van: http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3708368/2014/08/01/Aanwas-van-nieuwe-politieagenten-gestokt.dhtml
Als gevolg van bezuinigingen op de Politieacademie is de aanwas van nieuwe agenten gestokt. Slechts 349 studenten beginnen dit jaar aan de opleiding. Ook op bijscholings­opleidingen voor zittende agenten wordt drastisch bezuinigd.

 
Meer agenten opleiden zou de salariskosten structureel onbetaalbaar maken
Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Politie. De instroom is historisch laag: tussen 2004-2013 begonnen gemiddeld zo'n tweeduizend aspirant-agenten per jaar aan de opleiding.

Voor volledige artikel zie bron.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: LuukPol op 2 augustus 2014, 12:31:34
Had inderdaad begrepen dat er een selectie wordt gemaakt uit de best scorende kandidaten. Het zou gangbaar moeten zijn dat de andere kandidaten die lager scoren maar wel aan de minimale eisen voldoen op een wachtlijst komen maar dat werd mij voor dit geval niet helemaal duidelijk.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Meneer op 2 augustus 2014, 12:50:38

Men heeft mij verteld dat dat nu niet het geval is.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Citroen op 2 augustus 2014, 14:37:18
Eerst werd er inderdaad vertelt dat dit niet het geval zou zijn.
Echter in de laatste mail staat: "Behoren jouw selectieresultaten niet tot de beste? Dan beëindigen we de procedure. Bij een volgende vacatureopenstelling krijg je met voorrang de gelegenheid opnieuw te solliciteren. Je selectieresultaten blijven behouden".
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: LuukPol op 3 augustus 2014, 23:43:23
Citaat van: Bas94 link=msg=1286905 date=1406983038
Eerst werd er inderdaad vertelt dat dit niet het geval zou zijn.
Echter in de laatste mail staat: "Behoren jouw selectieresultaten niet tot de beste? Dan beëindigen we de procedure. Bij een volgende vacatureopenstelling krijg je met voorrang de gelegenheid opnieuw te solliciteren. Je selectieresultaten blijven behouden".

Weet je ook voor hoe lang? Heb ergens gehoord 2 jaar. Dat is nog een redelijke termijn. Als het korter is, is het hopen dat er voor die tijd nog een vacature open komt.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Meneer op 4 augustus 2014, 01:00:33
Citaat van: Bas94 link=msg=1286905 date=1406983038
Eerst werd er inderdaad vertelt dat dit niet het geval zou zijn.
Echter in de laatste mail staat: "Behoren jouw selectieresultaten niet tot de beste? Dan beëindigen we de procedure. Bij een volgende vacatureopenstelling krijg je met voorrang de gelegenheid opnieuw te solliciteren. Je selectieresultaten blijven behouden".
Die mail heb ik niet ontvangen. Wel dat er een verkorte N5 opleiding gaat komen voor HBO/WO'ers. Ik zou hiervoor in aanmerking komen. Daarin staat "Het is nog onduidelijk wanneer er nieuwe opleidingsplaatsen beschikbaar komen voor de kandidaten die nu niet in aanmerking komen op basis van hun totaalscore."

Het is mij echter niet duidelijk of ik nu rechtstreeks voor de verkorte opleiding 'meeding' of dat dit alleen het geval zou zijn wanneer ik bijvoorbeeld wel goed genoeg bevonden wordt maar er teveel kandidaten zijn voor de volledige opleiding.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Eevee op 4 augustus 2014, 10:11:58
Had onderstaande vraag ook al in een ander topic gesteld. Dit topic is wat actiever dus schat ik mijn kans op een antwoord van mijn vraag hier wat groter in.. Dus bij deze nog een keer mijn vraag. Ik hoop dat iemand mij kan helpen.  :)

Ik wil, wanneer er weer vacatures komen, zeker gaan solliciteren voor de functie hoofdagent. Mocht het tegen die tijd allemaal lukken dan is mijn enige struikelblok nog het salaris tijdens de opleiding. Ik werk al een aantal jaar fulltime en ik verdien hier dan ook een fulltime salaris mee. Van dit salaris moet ik mijzelf onderhouden en mijn vaste lasten betalen.

Ik heb op de wervingssite, www.kombijdepolitie.nl (http://www.kombijdepolitie.nl),  gelezen dat als je meer dan twee jaar werkervaring hebt dat je salaris dan op een andere manier berekend wordt. Er wordt gesproken van een zogeheten 'standaard berekeningsmethode'.

Kan iemand mij meer informatie geven over deze berekeningsmethode? Op die manier kan ik berekenen of het haalbaar is voor mij om rond te komen.

Alvast bedankt!   O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wessel1 op 4 augustus 2014, 10:38:54


Minimaal 2 jaar aaneengesloten gewerkt hebben. Hier moet je gemiddeld 28 uur per week hebben gewerkt. Er zijn bij mij mensen in de klas die wel minder gingen verdienen. Maar in combinatie met reiskosten vergoeding houden ze meer over.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Pepernoot op 4 augustus 2014, 14:24:57
Misschien het beste om even werving en selectie te bellen. Ik weet dat er veel mensen bij mij hun oude salaris mochten meenemen of een nieuw voorstel kregen. Dus er was wel duidelijk de ruimte om hierin te onderhandelen. Mits je natuurlijk een tijdje fulltime gewerkt hebt
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Eevee op 6 augustus 2014, 13:12:17
Bedankt voor jullie reactie!

Ik ben op dit moment meer dan twee jaar fulltime werkzaam, dus wat betreft die 28 uur per week zit dat wel goed. Via Facebook heb ik ook contact opgenomen en ze deze vraag voor gelegd, maar zij konden mij niet meer vertellen dan dat ik, wanneer het zover is, 24 salarisstroken mee moeten nemen en een overzicht van mijn maandelijkse vaste lasten..
Over een eventueel bedrag werd niet gesproken en dat zou pas bekend worden op het moment zelf.

Voor nu maar even afwachten dan.. :) hoop dat er snel vacatures beschikbaar komen!!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Keltic op 3 november 2014, 20:45:37
Om nog even terug te komen op de discussie of het nieuwe uniform al dan niet wordt gedragen op de PA: eenieder draagt ook daar gewoon zijn nieuwe uniform. Tenslotte heeft iedereen zijn oude kloffie in moeten leveren.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Job45 op 19 mei 2015, 22:42:25
Vanavond kwam in een gesprek met een vriend van mij die een functie bij de politie ambieert ter sprake of het "ondergaan" van pepperspray een verplicht onderdeel is op de politieacademie. We kwamen er niet zo gauw uit, wie kan dit voor ons bevestigen danwel ontkrachten.

Alvast bedankt.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 19 mei 2015, 22:43:29
Niet verplicht, wordt wel geadviseerd. Er wordt tijd ingepland voor een zelfervaring.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 19 mei 2015, 22:47:04
En waarom zou je het niet doen. Ik heb er in ieder geval wat aan gehad bij situaties waarin daadwerkelijk spray is gebruikt en sprake was van enige besmetting.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 19 mei 2015, 22:50:28
Inderdaad, iedere diender wordt om de zoveel tijd weer getroffen door pepperspray. (of door de wolk die blijft hangen) En dan is het heel fijn dat je weet wat het spul doet.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 21 mei 2015, 07:22:26
Even een ander onderwerp:
Ik ga binnenkort voor de 3e selectie dag, en hopelijk daarna voor het korpsgesprek.
In de mail van W&S staat het volgende:
Na positieve afronding van de derde selectiedag, word je uitgenodigd voor het eindgesprek en aansluitend arbeidsvoorwaardengesprek. Om de hoogte van je toekomstig salaris te kunnen bepalen, hebben we informatie nodig over je arbeidsverleden. Indien je de afgelopen twee jaar, meer dan 28 uur per week, onafgebroken hebt gewerkt ontvangen wij graag vooraf alle loonstrookjes.

Nu wil het zo zijn dat ik ongeveer 3 jaar lang als freelancer een eenmanszaak run. Het eerste jaar was een beetje opstarten, het tweede jaar heb ik redelijk gedraaid maar volgde ik ook nog een MBO opleiding. Dus aan de 28 uur per week kwam ik wel maar toen was het salaris nog niet onwijs. Nu in mijn 3e jaar werk ik full time freelance, tot wel 50 uur per week en verdien ik een normaal gemiddeld salaris.
Hoe gaan ze om met eenmanszaken en kijken ze naar je opstartperiode?
Moet ik een goede boekhouder hiervoor speciale brieven laten maken ? :(

Met vriendelijke groet,
Sjoerd
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Waus op 21 mei 2015, 07:52:53
Zou deze vraag bij de frontdesk stellen als ik jou was. info@kombijdepolitie.nl
Dan kunnen ze je instructies geven. Het is namelijk idd zo dat je meteen na het gesprek de arbeidsvoorwaarden door gaat nemen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 21 mei 2015, 08:02:17
Citaat van: Waus link=msg=1351597 date=1432187573
Zou deze vraag bij de frontdesk stellen als ik jou was. info@kombijdepolitie.nl
Dan kunnen ze je instructies geven. Het is namelijk idd zo dat je meteen na het gesprek de arbeidsvoorwaarden door gaat nemen.

Had ik ook al gemaild gisteren. Was meer benieuwd of hier eventueel zzp'ers zitten die ook deze situatie hebben gehad.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 21 mei 2015, 08:52:10
Ga er maar vanuit dat ze heel strak kijken naar wat je afgelopen 2 jaar gemiddeld per uur verdient hebt, en daar nog een percentage vanaf halen. Dat zal minder zijn doordat het bedrijf nog in de opstartfase zat maar daar doen ze niet veel mee.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 21 mei 2015, 21:14:11
Citaat van: DiNozzo link=msg=1351609 date=1432191130
Ga er maar vanuit dat ze heel strak kijken naar wat je afgelopen 2 jaar gemiddeld per uur verdient hebt, en daar nog een percentage vanaf halen. Dat zal minder zijn doordat het bedrijf nog in de opstartfase zat maar daar doen ze niet veel mee.
Ja precies, ik ga er vanuit dat ze de omzet van de afgelopen 2 jaar bekijken en hier een gemiddelde van nemen. In principe is alles mooi meegenomen maar een beetje sparen en studeren tegelijk is natuurlijk wel beter voor de toekomst.
Ik wacht het mailtje van de frontoffice af.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: boertie op 28 mei 2015, 12:23:45
Citaat van: Waus link=msg=1351597 date=1432187573
Zou deze vraag bij de frontdesk stellen als ik jou was. info@kombijdepolitie.nl
Dan kunnen ze je instructies geven. Het is namelijk idd zo dat je meteen na het gesprek de arbeidsvoorwaarden door gaat nemen.

hallo,

ik heb dinsdag mijn eindgesprek gehad en heb na het gesprek niet de arbeidsvoorwaarden door genomen terwijl het wel positief was.
weet iemand hier iets meer over  ?
of kan ik het beste w&s even bellen ?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 28 mei 2015, 12:29:24
Citaat van: boertie link=msg=1352814 date=1432808625
hallo,

ik heb dinsdag mijn eindgesprek gehad en heb na het gesprek niet de arbeidsvoorwaarden door genomen terwijl het wel positief was.
weet iemand hier iets meer over  ?
of kan ik het beste w&s even bellen ?
Zou voor de zekerheid W&S even bellen, die zijn er toch vandaag tot 17:00. :)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Niek op 29 mei 2015, 11:53:11
Citaat van: boertie link=msg=1352814 date=1432808625
hallo,

ik heb dinsdag mijn eindgesprek gehad en heb na het gesprek niet de arbeidsvoorwaarden door genomen terwijl het wel positief was.
weet iemand hier iets meer over  ?
of kan ik het beste w&s even bellen ?

Dat klopt.
Je krijgt een oproep voor een arbeidsvoorwaardengesprek mits je 2 jaar lang meer dan (ik dacht) 28u p/w hebt gewerkt.
Ik denk dat bellen dus ook niet nodig zal zijn..
Gefeliciteerd met het positief afronden van je eindgesprek! 098uo
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jvo91 op 26 juni 2015, 14:16:16
Wie weet kan iemand hier mijn vraag beantwoorden!
Al met DUO en Werving & Selectie gebeld..

Niemand durft 100% zeker uitspraak te geven heb ik de indruk, ook bij DUO niet. Bij werving en selectie van de politie snap ik, omdat zei niet gaan over waar mijn vraag over gaat (uitspraak over geld betalen ja/nee).

Maar mijn vraag: Gesolliciteerd voor de politiekundige bachelor, en op dit moment een HBO bachelor aan het volgen aan een hogeschool waarvoor ik dus studiefinanciering ontvang. Nu is mijn vraag of wanneer ik hopelijk de selectie haal en de opleiding ook zou halen mijn opgebouwde studieschuld alsnog omgezet gaat worden in een gift. Omdat de voorwaarden voor het omzetten naar een gift zijn dat je een bachelor diploma moet halen binnen 10 jaar nadat je voor het eerst stufie hebt ontvangen.

De vrouw van DUO zei ja als je bachelor haalt wordt het in principe omgezet, of het nu een bachelor is aan de politie academie of een instelling als Avans,Fontys, InHolland of wat dan ook..!

Bij werving en selectie vertelde mevrouw me ook dat de Politiekundige echt een officieel Bachelor geregistreerde opleiding is dus ja dan lijkt het me dus dat ik me opgebouwde studieschuld eventueel omgezet kan krijgen naar een gift als ik dan binnen 10 jaar de politieacademie afrond.

Zijn er hier personen die me kunnen vertellen dat het niks uit maakt misschien uit eigen ervaring?
Groetjes Jane
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: silque op 26 juni 2015, 15:33:59
Uit eigen ervaring weet ik dat je schuld niet omgezet wordt naar een gift. Een klasgenoot van mij heeft hier namelijk ook mee te maken gehad.
Verschil zit hem in het feit dat - ondanks erkende HBO opleiding - het geen 'openbare' opleiding is en je deze uitvoert in dienst van een organisatie. Je hebt ook geen recht op studiefinanciering, Ov-kaart of andere voordelen die de reguliere HBO instellingen wel hebben.

Mits de regelgeving niet veranderd is, helaas pindakaas.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jvo91 op 26 juni 2015, 18:54:15
Citaat van: silque link=msg=1358263 date=1435325639
Uit eigen ervaring weet ik dat je schuld niet omgezet wordt naar een gift. Een klasgenoot van mij heeft hier namelijk ook mee te maken gehad.
Verschil zit hem in het feit dat - ondanks erkende HBO opleiding - het geen 'openbare' opleiding is en je deze uitvoert in dienst van een organisatie. Je hebt ook geen recht op studiefinanciering, Ov-kaart of andere voordelen die de reguliere HBO instellingen wel hebben.

Mits de regelgeving niet veranderd is, helaas pindakaas.

Dankje voor je reactie Silque! Hoe jij het uitlegt leek mijzelf ook zo te zijn inderdaad! De mevrouw van DUO klonk ook echt niet 100% overtuigd van haar zaak vandaar dat ik het hier nog maar eens vroeg. Van de week nog maar eens bellen hoe het nu precies zit en ze me anders maar door moeten verbinden naar iemand die het echt zeker weet!! Bedankt in iedergeval
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Waus op 26 juni 2015, 18:55:40
Citaat van: jvo91 link=msg=1358303 date=1435337655
Dankje voor je reactie Silque! Hoe jij het uitlegt leek mijzelf ook zo te zijn inderdaad! De mevrouw van DUO klonk ook echt niet 100% overtuigd van haar zaak vandaar dat ik het hier nog maar eens vroeg. Van de week nog maar eens bellen hoe het nu precies zit en ze me anders maar door moeten verbinden naar iemand die het echt zeker weet!! Bedankt in iedergeval
dit soort dingen zou je schriftelijk moeten aanvragen...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: regaz op 1 juli 2015, 17:23:02
Hallo,

Ik heb 2 vragen uit interesse;

Als politie, neem je je werk mee naar huis?
Wordt je als politie gehaat (tijdens en buiten je werk?)

Gr.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 1 juli 2015, 17:28:49
Wat is de definitie van Mee naar huis, en van Gehaat? Op straat, door je vrienden, door je vrouw/man? Een beetje vage vraag.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: regaz op 1 juli 2015, 17:30:49
Citaat van: DiNozzo link=msg=1359317 date=1435764529
Wat is de definitie van Mee naar huis, en van Gehaat? Op straat, door je vrienden, door je vrouw/man? Een beetje vage vraag.

Dat je je werk mee naar huis neemt, dus dat je thuis zit te piekeren van hoe erg die ene situatie was.

Gehaat op straat tijdens je werk
Gehaat buiten je werk door vrienden
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 1 juli 2015, 17:37:22
Ik heb geen vrienden die mij haten vanwege mijn werk. Deden ze dat, dan waren het ook mijn vrienden niet meer. Waar je wel flauw van kan worden zijn alle verhalen op feestjes. Iedere keer hetzelfde riedeltje over bekeuringen en te hard rijdende politieauto's.

Of je je werk meeneemt is persoonlijk. Doe je dat wel dan ga je het niet lang volhouden is mijn overtuiging. Je krijgt nogal wat voor je kiezen aan lijken, ongevallen, geweld etc. Dat moet je kunnen loslaten anders loopt de emmer snel over.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Red op 1 juli 2015, 17:38:18
Citaat van: Sollicitant1995 link=msg=1359319 date=1435764649
Dat je je werk mee naar huis neemt, dus dat je thuis zit te piekeren van hoe erg die ene situatie was.

Gehaat op straat tijdens je werk
Gehaat buiten je werk door vrienden

Ik vind dat je maar vreemde vragen stelt....

Ja, soms neem je je werk mee naar huis. De een reageert heftiger als de ander op heftige situaties.

Of je gehaat wordt op je straat tijdens je werk, die vraag is simpel te beantwoorden: "Ja." Er zijn zat mensen in dit land die een gruwelijke hekel hebben aan de politie, en er zijn er ook zat die je zonder moeite wat aan willen/kunnen doen.

En je weet zelf wat voor vrienden je hebt. Zijn ze over het algemeen positief of negatief over de politie? In het tweede geval adviseer ik je om of niet bij de politie te gaan, of afstand te nemen van die vrienden.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: regaz op 1 juli 2015, 17:53:12
Citaat van: DiNozzo link=msg=1359326 date=1435765042
Ik heb geen vrienden die mij haten vanwege mijn werk. Deden ze dat, dan waren het ook mijn vrienden niet meer. Waar je wel flauw van kan worden zijn alle verhalen op feestjes. Iedere keer hetzelfde riedeltje over bekeuringen en te hard rijdende politieauto's.

Of je je werk meeneemt is persoonlijk. Doe je dat wel dan ga je het niet lang volhouden is mijn overtuiging. Je krijgt nogal wat voor je kiezen aan lijken, ongevallen, geweld etc. Dat moet je kunnen loslaten anders loopt de emmer snel over.

Hartstikke bedankt voor de toelichting.

Mijn emmer zal nooit vollopen haha! De vragen stel ik enkel uit interesse. Niemand in mijn vriendenkring is tegen de politie, maar wilde weten hoe iemand ermee omgaat als dat wel het geval is.

Interessante vak!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: regaz op 1 juli 2015, 17:54:16
Citaat van: Red link=msg=1359327 date=1435765098
Ik vind dat je maar vreemde vragen stelt....

Ja, soms neem je je werk mee naar huis. De een reageert heftiger als de ander op heftige situaties.

Of je gehaat wordt op je straat tijdens je werk, die vraag is simpel te beantwoorden: "Ja." Er zijn zat mensen in dit land die een gruwelijke hekel hebben aan de politie, en er zijn er ook zat die je zonder moeite wat aan willen/kunnen doen.

En je weet zelf wat voor vrienden je hebt. Zijn ze over het algemeen positief of negatief over de politie? In het tweede geval adviseer ik je om of niet bij de politie te gaan, of afstand te nemen van die vrienden.

Waarom vind je dat ik rare vragen stel?

Mijn vrienden zijn positief erover. De vragen die ik stel zijn enkel uit interesse, niet dat het bij mij van toepassing is.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jeroen89 op 1 juli 2015, 18:43:32
Citaat van: Sollicitant1995 link=msg=1359334 date=1435765992
Mijn emmer zal nooit vollopen haha!
Geef dat vooral aan tijdens je gesprek bij de psycholoog bij de keuring, dan kom je er wel  :-X

Citaat van: Sollicitant1995 link=msg=1359335 date=1435766056
Waarom vind je dat ik rare vragen stel?
Omdat het nogal rare vragen zijn, die je met gezond boeren verstand voor jezelf kan beantwoorden. En jij bent ook de enige die deze vragen voor jezelf kan beantwoorden.

Als ik je een tip mee kan geven, verdiep je wat meer in wat het dagelijkse politiewerk inhoud en wat er bij komt kijken.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Niek op 2 juli 2015, 09:12:26
Citaat van: Sollicitant1995 link=msg=1359335 date=1435766056
Waarom vind je dat ik rare vragen stel?

Mijn vrienden zijn positief erover. De vragen die ik stel zijn enkel uit interesse, niet dat het bij mij van toepassing is.

Ik denk dat Red bedoelt dat je je vragen ook anders kunt formuleren.
Gehaat op het werk. Gehaat door je vrienden...

Dit zijn vragen die jij voor jezelf ook wel kunt beantwoorden toch?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: regaz op 2 juli 2015, 09:44:07
Citaat van: Niek link=msg=1359507 date=1435821146
Ik denk dat Red bedoelt dat je je vragen ook anders kunt formuleren.
Gehaat op het werk. Gehaat door je vrienden...

Dit zijn vragen die jij voor jezelf ook wel kunt beantwoorden toch?

Klopt, daar heb je een punt in. Heb mijn vragen slecht geformuleerd, kwam ook door de werkdruk gister, had weinig tijd om een uitgebreide bericht te schrijven, excuses!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Ruby op 4 juli 2015, 19:24:28
Ik heb opnieuw gesolliciteerd voor Hoofdagent bij de laatste vacatures.
Hebben er al meer mensen wat gehoord? :-)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: mark21 op 4 juli 2015, 20:15:22
Citaat van: Ruby link=msg=1360284 date=1436030668
Ik heb opnieuw gesolliciteerd voor Hoofdagent bij de laatste vacatures.
Hebben er al meer mensen wat gehoord? :-)

Ik had binnen 2 dagen al een uitnodiging voor deel A :)
Uitnodiging is alweer 2 weken oud
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Ruby op 5 juli 2015, 15:05:33
Gefeliciteerd! Welke regio heb je gesolliciteerd en wanneer moet je voor deel A?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PWB op 5 juli 2015, 16:49:04
Succes allemaal. Ik heb inmiddels al een datum voor het eindgesprek. Opleiding is in zicht!

Hele procedure aardig doorheen gevlogen. Was ook erg leuk!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 5 juli 2015, 18:20:12
Citaat van: PWB link=msg=1360412 date=1436107744
Succes allemaal. Ik heb inmiddels al een datum voor het eindgesprek. Opleiding is in zicht!

Hele procedure aardig doorheen gevlogen. Was ook erg leuk!

En wanneer mag je? Ik kan niet wachten op mijn eindgesprek :) nog 20 dagen wachten....
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Roykeuh op 7 juli 2015, 10:19:52
Hoi allemaal,

Allereerst wil ik zeggen dat ik dit een top initiatief vind van de moderator.

Ik heb 3 juli mijn 3e selectiedag gehad van de politie. Dit was de psychologische test en het rollenspel. Voor mijn gevoel heb ik het goed gedaan. Er blijft alleen een onzekerheid omdat de vrouw van het rollenspel en de psycholoog geen kick gaven. Iemand hier ervaring mee?

Mocht dit een positieve uitslag zijn dan krijg ik dat per post te horen. Wanneer krijg je te horen bij welk korps je het eindgesprek hebt?

Groetjes Roy
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Daniel! op 7 juli 2015, 10:38:40
Citaat van: Roykeuh link=msg=1360670 date=1436257192
Hoi allemaal,

Allereerst wil ik zeggen dat ik dit een top initiatief vind van de moderator.

Ik heb 3 juli mijn 3e selectiedag gehad van de politie. Dit was de psychologische test en het rollenspel. Voor mijn gevoel heb ik het goed gedaan. Er blijft alleen een onzekerheid omdat de vrouw van het rollenspel en de psycholoog geen kick gaven. Iemand hier ervaring mee?

Mocht dit een positieve uitslag zijn dan krijg ik dat per post te horen. Wanneer krijg je te horen bij welk korps je het eindgesprek hebt?

Groetjes Roy

Hoi Roykeuh, welkom op het forum!

Ik ga er vanuit dat ze expres zo neutraal mogelijk naar jouw optreden kijken. Als ze namelijk heel moeilijk of juist heel blij gaan kijken dan ga jij je optreden/gedrag aanpassen aan de signalen die zij geven. Als zij dus zo neutraal mogelijk kijken dan zullen ze jou niet beïnvloeden en kunnen ze zien wat jouw échte reactie is in een soortgelijke situatie. ;)

Bij welke eenheid heb je gesolliciteerd?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Roykeuh op 7 juli 2015, 10:46:17
Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb gesolliciteerd bij zeeland-west brabant.

Gr
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: IB2989 op 7 juli 2015, 13:58:33
Ik heb gesolliciteerd voor Hoofdagent Oost-Nederland. Tot op heden nog niets gehoord. Blijft spannend!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Mehmet40 op 7 juli 2015, 15:04:48
Hoi allemaal,

Ik had op de politie vacature van april gesolliciteerd voor regio Amsterdam (Surveillant).
Ik ben de eerste 3 selectie dagen doorgekomen, heb een positieve uitslag van de psychologische onderzoek.
Ik wachtte op de telefoontje voor het eindgesprek, Heb helaas de bericht gekregen dat ik momenteel op 'Hold-on' ben gezet aangezien de klas van week 41 vol zit.
Achten jullie de kans reëel dat er in 2016 een nieuwe klas komt voor Surveillant Amsterdam?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: berndw op 8 juli 2015, 15:36:33
Citaat van: Ruby link=msg=1360284 date=1436030668
Ik heb opnieuw gesolliciteerd voor Hoofdagent bij de laatste vacatures.
Hebben er al meer mensen wat gehoord? :-)

Ik ook nog niks gehoord. Eerste uitnodiging komt per mail toch? Voor bewust blauw? Of slaan ze dat over tegenwoordig?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Roykeuh op 8 juli 2015, 17:50:39
Weet iemand welke datum in oktober de opleiding start? En krijg je dan gelijk je kleren al?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: ralphc op 8 juli 2015, 18:27:31
De startdatum voor de opleiding in oktober is week 41. Die week begint met maandag 5 oktober.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: berndw op 8 juli 2015, 19:52:41
Zojuist heb ik een mail ontvangen waarin ze mij vertellen dat er zoveel mensen hebben gesolliciteerd dat ze meer tijd nodig hebben om de mensen te selecteren op leeftijd, opleiding, motivatie, achtergrond e.d. Ze hopen voor het eind van de maand uitsluitsel te kunnen geven. Nog even flink geduld hebben dus.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jims op 12 juli 2015, 13:08:45
Iedereen heeft deze mail gehad. Geduld is een schone zaak O0 (ook tijdens het hele selectieproces wordt je geduld flink op de proef gesteld.)

Zorg ervoor dat je geduld beloond wordt.  ;D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: mark21 op 12 juli 2015, 13:38:12
Citaat van: Jims link=msg=1361616 date=1436699325
Iedereen heeft deze mail gehad. Geduld is een schone zaak O0 (ook tijdens het hele selectieproces wordt je geduld flink op de proef gesteld.)

Zorg ervoor dat je geduld beloond wordt.  ;D

Ik ben morgen aan de beurt voor deel A ben benieuwd :)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 7194 op 12 juli 2015, 15:47:33
Citaat van: Jims link=msg=1361616 date=1436699325
Ook tijdens het hele selectieproces wordt je geduld flink op de proef gesteld.
In de jaren erna ook...  :D
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Mailo-nl op 13 juli 2015, 13:36:24
Net met de lunch even langs de sportzaal gelopen in Apeldoorn. Zag iedereen weer hard knokken en ploeteren! Zag er goed uit.
Heel veel succes nog met de rest van de dag. Laat even weten hoe het is gegaan!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: djeffrey op 13 juli 2015, 16:16:35
Citaat van: jvo91 link=msg=1358303 date=1435337655
Dankje voor je reactie Silque! Hoe jij het uitlegt leek mijzelf ook zo te zijn inderdaad! De mevrouw van DUO klonk ook echt niet 100% overtuigd van haar zaak vandaar dat ik het hier nog maar eens vroeg. Van de week nog maar eens bellen hoe het nu precies zit en ze me anders maar door moeten verbinden naar iemand die het echt zeker weet!! Bedankt in iedergeval

Heb je inmiddels al een definitief antwoord? Ik ben hier namelijk ook zeer benieuwd naar....
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: djeffrey op 13 juli 2015, 16:47:12
Ik vroeg me trouwens ook af hoe de opleiding N5 er precies uitziet, ik hoor/lees meerdere dingen namelijk. Ik heb begrepen dat het een 'propedeutisch' karakter heeft en dat er ook met kwartielen wordt gewerkt, moet ik dit zien zoals er op een reguliere Hbo opleiding wordt gewerkt? Zijn er twee semesters/vier kwartielen waarin je studiepunten moet behalen, en zijn er per kwartiel ook tentamenweken of wordt dit anders ingepland? Moet je het eerste jaar ook 60 studiepunten behalen, of moeten dit er bijvoorbeeld minimaal 54 zijn?

Hoe hoog is ongeveer het stop percentage het eerste jaar? Zijn er (oud)studenten waarvan er mensen uit diezelfde klas zijn gestopt en wat waren de redenen? Persoonlijk zou ik niet weten waarom iemand zou stoppen, maar lag dit aan de leerling zelf? Of werden ze van de academie 'getrapt' omdat ze ergens niet aan voldeden of iets dergelijks?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: PWB op 13 juli 2015, 16:52:04
Ik heb wel eens van een agent gehoord dat het in zijn klas destijds wel voorkwam dat studenten moesten stoppen met de opleiding nadat er bijvoorbeeld bepaalde toetsen niet gehaald werden.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: djeffrey op 13 juli 2015, 16:58:01
Citaat van: PWB link=msg=1361796 date=1436799124
Ik heb wel eens van een agent gehoord dat het in zijn klas destijds wel voorkwam dat studenten moesten stoppen met de opleiding nadat er bijvoorbeeld bepaalde toetsen niet gehaald werden.

Dat lijkt me ook wel logisch. Stel je haalt de (ik noem maar iets) toets recht of de schietvaardigheden toets niet, dan ben je gewoon niet bekwaam. Maar ik ga ervan uit dat je hier wel een aantal kansen (2/3?) voor krijgt toch? Ik bedoel het kan zijn dat je 9/10 vakken makkelijk haalt, en gewoon moeite hebt met een bepaald vak...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: mark21 op 13 juli 2015, 17:23:07
Citaat van: Mailo-nl link=msg=1361777 date=1436787384
Net met de lunch even langs de sportzaal gelopen in Apeldoorn. Zag iedereen weer hard knokken en ploeteren! Zag er goed uit.
Heel veel succes nog met de rest van de dag. Laat even weten hoe het is gegaan!

ik ben helaas niet door. Ben gezakt op de cognitieve capaciteitentest baal er goed van..
Zag nog een groepje van 4/5 agenten kijken bij de ramen van de sportzaal, was jij dat toevallig ? ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Mehmet40 op 13 juli 2015, 17:26:37
Citaat van: Mehmet40 link=msg=1360725 date=1436274288
Hoi allemaal,

Ik had op de politie vacature van april gesolliciteerd voor regio Amsterdam (Surveillant).
Ik ben de eerste 3 selectie dagen doorgekomen, heb een positieve uitslag van de psychologische onderzoek.
Ik wachtte op de telefoontje voor het eindgesprek, Heb helaas de bericht gekregen dat ik momenteel op 'Hold-on' ben gezet aangezien de klas van week 41 vol zit.
Achten jullie de kans reëel dat er in 2016 een nieuwe klas komt voor Surveillant Amsterdam?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Daniel! op 13 juli 2015, 17:45:20
Als je 'zekerheid' wil kun je die vraag het beste even voorleggen aan W&S, Mehmet. Denk niet dat iemand hier op het forum daar uitsluitsel over kan geven O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 13 juli 2015, 18:28:05
Citaat van: djeffrey link=msg=1361797 date=1436799481
Dat lijkt me ook wel logisch. Stel je haalt de (ik noem maar iets) toets recht of de schietvaardigheden toets niet, dan ben je gewoon niet bekwaam. Maar ik ga ervan uit dat je hier wel een aantal kansen (2/3?) voor krijgt toch? Ik bedoel het kan zijn dat je 9/10 vakken makkelijk haalt, en gewoon moeite hebt met een bepaald vak...
De indeling van de niveau 5 opleiding verschilt iets van de reguliere opleidingen. De reguliere opleidingen bestaan uit een aantal proeven en testen die op de academie en in de praktijk afgelegd moeten worden. Hiervoor zijn maximaal 3 herkansingen mogelijk, dus 4 proeven. De regel is echter dat het na 3 keer einde opleiding is.

De uitval door ongeschiktheid is niet heel hoog. Meestal vallen er over complete lichtingen maar enkelen af. Wel hadden wij er een aantal die stopten omdat het politievak toch niet de droombaan was die ze voor ogen hadden.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Niek op 15 juli 2015, 12:39:37
Citaat van: DiNozzo link=msg=1361816 date=1436804885
De indeling van de niveau 5 opleiding verschilt iets van de reguliere opleidingen. De reguliere opleidingen bestaan uit een aantal proeven en testen die op de academie en in de praktijk afgelegd moeten worden. Hiervoor zijn maximaal 3 herkansingen mogelijk, dus 4 proeven. De regel is echter dat het na 3 keer einde opleiding is.

De uitval door ongeschiktheid is niet heel hoog. Meestal vallen er over complete lichtingen maar enkelen af. Wel hadden wij er een aantal die stopten omdat het politievak toch niet de droombaan was die ze voor ogen hadden.

Tijdens mijn arbeidsvoorwaardengesprek kreeg ik te horen dat je voor toetsen maar 1 herkansing krijgt. Dat is een aangepaste regeling die aankomend schooljaar van start gaat. Dus je hebt 1 toets die je kunt zakken, dan nog één herkansing. Mits hier een duidelijke reden/excuus voor is. (Correct me if I'm wrong)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wolfs op 15 juli 2015, 12:44:16
Citaat van: Niek link=msg=1362080 date=1436956777
Tijdens mijn arbeidsvoorwaardengesprek kreeg ik te horen dat je voor toetsen maar 1 herkansing krijgt. Dat is een aangepaste regeling die aankomend schooljaar van start gaat. Dus je hebt 1 toets die je kunt zakken, dan nog één herkansing. Mits hier een duidelijke reden/excuus voor is. (Correct me if I'm wrong)
Voor elke opleiding of specifiek N5?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Danekato op 15 juli 2015, 12:49:18
Ik dacht iedere opleiding. Ik dacht dat dit al begonnen was bij de 1505 lichting maar dat weet ik niet zeker. Waar je eerst 3 (hoge uitzondering 4) kansen had voor een proeve of bewijs van bekwaamheid is dat nu teruggebracht naar 2. Dit is de info die ik kreeg van een klasgenoot in de studentenraad (niv 3 en 4). De studenten die vóór deze nieuwe regeling al op de opleiding zitten vallen nog onder de oude regeling.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: silque op 15 juli 2015, 12:49:57
@Dinozzo wat is dan het verschil met PK5? Ook daar geldt 3x zakken = ontslag. Ook daar leg je proeves van bekwaamheid af in praktijk en academie. De inhoud van die proeves zijn natuurlijk anders, maar de basis is hetzelfde.

Er is wel sprake om voor alle opleidingen een strakker systeem te gaan hanteren.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Roykeuh op 16 juli 2015, 23:01:41
Vandaag het rapport opgestuurd gekregen van de 3e selectiedag, en ik ben door naar het eindgesprek!
Ik ben super blij! Ik weet alleen niet wat ik van het eindgesprek kan verwachten. Heeft er iemand tips voor het eindgesprek en hoe zo'n gesprek eruit ziet?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 17 juli 2015, 08:48:21
Citaat van: silque link=msg=1362086 date=1436957397
@Dinozzo wat is dan het verschil met PK5? Ook daar geldt 3x zakken = ontslag. Ook daar leg je proeves van bekwaamheid af in praktijk en academie. De inhoud van die proeves zijn natuurlijk anders, maar de basis is hetzelfde.

Er is wel sprake om voor alle opleidingen een strakker systeem te gaan hanteren.

De exacte verschillen zitten natuurlijk in de vakken en de stof die je krijgt. Zo heb ik bijvoorbeeld geen idee of je voor je bachalorthesis ook 3 kansen krijgt, of dat je deze gewoon moet afronden in een onbeperkt aantal keer.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: silque op 17 juli 2015, 15:11:41
Ook voor je bachelorthesis krijg je 3 kansen.

De vakken zijn anders idd, behalve het eerste jaar. Veel praktische vakken zoals geweldsbeheersing, schieten, IBT, PPOI, PD beheer, rijopleiding enz enz zijn exact hetzelfde.
Verschil zit hem voornamelijk in het theoretische gedeelte.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Hendriksje op 10 augustus 2015, 13:14:25
M.b.t. de 3 kansen. Ik zou hierover informeren bij je docent. Er gaat vanaf oktober 2015 namelijk het e.e.a. veranderen in het OER. Bij de niveau 3 en niveau 4 opleiding vervalt de 3e kans.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 10 augustus 2015, 13:40:06
En voor de vrijwilligers opleidingen schijnt de 3x regel weer helemaal niet te gelden
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: LuukPol op 10 augustus 2015, 15:59:31
Citaat van: Hendriksje link=msg=1366455 date=1439205265
M.b.t. de 3 kansen. Ik zou hierover informeren bij je docent. Er gaat vanaf oktober 2015 namelijk het e.e.a. veranderen in het OER. Bij de niveau 3 en niveau 4 opleiding vervalt de 3e kans.
Het zelfde geldt voor niveau 5.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: ronaldod op 10 augustus 2015, 23:47:35
Citaat van: kaasje link=msg=1366461 date=1439206806
En voor de vrijwilligers opleidingen schijnt de 3x regel weer helemaal niet te gelden

Das nou weer zo jammer. Gewoon VP terug naar dezelfde opleidings eisen als beroeps.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wolfs op 11 augustus 2015, 00:26:22
Dus helemaal geen herkansing of juist oneindig herkansen?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: ralphc op 11 augustus 2015, 04:37:07
1 herkansing als ik het goed begrepen heb.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: guest16442 op 11 augustus 2015, 06:15:56
Bij onze VP-opleiding werd duidelijk gemaakt dat je maar 2 herkansingen kreeg...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 11 augustus 2015, 10:42:05
Nee vaker dan 3. Schijnt niet echt naar gekeken te worden (tenzij je er echt een potje van maakt).

Schijnt ook wat moeilijker te handhaven zijn bij VP'ers anders. Ik had een examen staan op een doordeweekse dag. Helaas kreeg ik een zakelijke afspraak tussendoor die toch echt voorrang had. Volgens de academie is dat dan een gemiste kans, maar het zou toch jammer zijn als daarmee je opleiding in gevaar zou komen.

Uiteindelijk zorgt de politie niet voor mijn brood op de plank, hooguit voor wat extra beleg  ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Daniel! op 11 augustus 2015, 11:01:13
Citaat van: kaasje link=msg=1366606 date=1439282525
Helaas kreeg ik een zakelijke afspraak tussendoor die toch echt voorrang had. Volgens de academie is dat dan een gemiste kans, maar het zou toch jammer zijn als daarmee je opleiding in gevaar zou komen.
Zo werkt het nou eenmaal bij opleidingen tegenwoordig. Als er iets voorvalt waar je absoluut geen controle over hebt en waar je niet onderuit kunt komen dan willen ze nog wel een uitzondering maken, maar anders heb je pech.

Bij ons (huidige opleiding) hoef je in een tentamenweek echt niet aan te komen met 'ik had een trein eerder genomen maar die had ook vertraging' of 'ik had een belangrijke afspraak'.

Niet als aanval bedoeld Kaasje maar probeer ff uit te leggen dat ik het niet gek vind dat ze tegenwoordig strenger zijn geworden. En dat mag naar mijn mening ook wel O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 11 augustus 2015, 12:47:43
Citaat van: Daniel! link=msg=1366614 date=1439283673
Zo werkt het nou eenmaal bij opleidingen tegenwoordig. Als er iets voorvalt waar je absoluut geen controle over hebt en waar je niet onderuit kunt komen dan willen ze nog wel een uitzondering maken, maar anders heb je pech.

Bij ons (huidige opleiding) hoef je in een tentamenweek echt niet aan te komen met 'ik had een trein eerder genomen maar die had ook vertraging' of 'ik had een belangrijke afspraak'.

Niet als aanval bedoeld Kaasje maar probeer ff uit te leggen dat ik het niet gek vind dat ze tegenwoordig strenger zijn geworden. En dat mag naar mijn mening ook wel O0
Tsja en dan ga je dus een hoop enthousiaste vrijwilligers verliezen omdat ze die beloftes niet kunnen waarmaken. Zolang ik vrij moet vragen om deel te kunnen nemen aan examens omdat deze niet in een weekend gepland kunnen worden moeten zij ook niet zo moeilijk doen hierover. De organisatie wil vrijwilligers, daar horen ook bepaalde voorwaarden bij.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Daniel! op 11 augustus 2015, 13:02:38
Citaat van: kaasje link=msg=1366632 date=1439290063
Tsja en dan ga je dus een hoop enthousiaste vrijwilligers verliezen omdat ze die beloftes niet kunnen waarmaken. Zolang ik vrij moet vragen om deel te kunnen nemen aan examens omdat deze niet in een weekend gepland kunnen worden moeten zij ook niet zo moeilijk doen hierover. De organisatie wil vrijwilligers, daar horen ook bepaalde voorwaarden bij.
Mensen die een normale deeltijd opleiding volgen die hebben toch ook alle tentamens doordeweeks? Daar gaat de school ook niet even zeggen 'oh heb je een afspraak? Dan zorgen we wel dat er in het weekend speciaal een docent naar school komt om een paar tentamens af te nemen.'  ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 11 augustus 2015, 13:11:34
Citaat van: Daniel! link=msg=1366636 date=1439290958
Mensen die een normale deeltijd opleiding volgen die hebben toch ook alle tentamens doordeweeks? Daar gaat de school ook niet even zeggen 'oh heb je een afspraak? Dan zorgen we wel dat er in het weekend speciaal een docent naar school komt om een paar tentamens af te nemen.'  ;)
Het verschil met een deeltijd opleiding (over het algemeen) is dat dit te maken heeft met je werk wat je doet. Daarnaast zal een deeltijd opleiding zich (altijd?) houden aan het zelfde moment voor afnemen. Ik denk dat een opleiding die een deeltijd-avond opleiding aanbied toch ruzie krijgt met zijn/haar studenten als er ineens overdag tentamens worden gehouden.

Het is momenteel een te makkelijk cost-benefit analyse: voor de academie maakt het niet uit wanneer de student examens moet afnemen, de onkosten vergoeding voor vrijwilligers is toch altijd hetzelfde, een examinator vinden in het weekend is duurder. Dus je kiest voor doordeweeks. Dat ondertussen deze student een half dag verlof moet opnemen wordt niet meegenomen in dit plaatje terwijl die kosten er voor de student wel zijn en dit kan flink in de cijfers lopen (los van de soms al schaarse vrije dagen).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Daniel! op 11 augustus 2015, 13:20:03
Citaat van: kaasje link=msg=1366640 date=1439291494
Dat ondertussen deze student een half dag verlof moet opnemen wordt niet meegenomen in dit plaatje terwijl die kosten er voor de student wel zijn en dit kan flink in de cijfers lopen (los van de soms al schaarse vrije dagen).
Maar in principe heeft het toch geen gevolgen als jij als student - door een afspraak - een toetsmoment mist. Aangezien je kennelijk 'onbeperkt' mag herkansen (als je het niet te gek maakt natuurlijk).
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 11 augustus 2015, 14:32:40
Citaat van: Daniel! link=msg=1366642 date=1439292003
Maar in principe heeft het toch geen gevolgen als jij als student - door een afspraak - een toetsmoment mist. Aangezien je kennelijk 'onbeperkt' mag herkansen (als je het niet te gek maakt natuurlijk).
Volgens mij was dat de reden van deze discussie ;-) Inderdaad dan heeft het geen consequenties.

Overigens heb ik het ook al eens andersom meegemaakt, locatie geregeld, een maatje geredeld, vrije middag via werkgever, waren ze bij de planning vergeten om een examinator te vragen...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: jss179 op 11 augustus 2015, 14:39:54
Citaat van: Daniel! link=msg=1366636 date=1439290958
Mensen die een normale deeltijd opleiding volgen die hebben toch ook alle tentamens doordeweeks? Daar gaat de school ook niet even zeggen 'oh heb je een afspraak? Dan zorgen we wel dat er in het weekend speciaal een docent naar school komt om een paar tentamens af te nemen.'  ;)

Dat ligt aan de instelling waar ze die opleiding volgen. Ik heb vaak genoeg een tentamen gemaakt op een zaterdag.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wolfs op 15 augustus 2015, 10:04:23
Via de politieacademie heb ik interessante radiofragmenten gevonden over onder andere de vernieuwde opleiding. Leuk om te luisteren: http://www.radio1.nl/item/306358-De%20serie:%20de%20politie%20in%20de%20klem%20(5).html (http://www.radio1.nl/item/306358-De%20serie:%20de%20politie%20in%20de%20klem%20(5).html)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Maxell01 op 15 augustus 2015, 20:20:59
Citaat van: kaasje link=msg=1366661 date=1439296360
Volgens mij was dat de reden van deze discussie ;-) Inderdaad dan heeft het geen consequenties.

Overigens heb ik het ook al eens andersom meegemaakt, locatie geregeld, een maatje geredeld, vrije middag via werkgever, waren ze bij de planning vergeten om een examinator te vragen...

Politieacademie, praat me er niet van los zand, communicatie beneden 0, afspraken hoezo. Je moet overal zelf achteraan en iedereen veegt elkaars kont schoon.
Daarom is de motivatie bij vrijwilligers 0,0 op het laatst van de opleiding en blij dat ze van de pa af zijn.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: kaasje op 17 augustus 2015, 10:23:03
Citaat van: Maxell01 link=msg=1367350 date=1439662859
Politieacademie, praat me er niet van los zand, communicatie beneden 0, afspraken hoezo. Je moet overal zelf achteraan en iedereen veegt elkaars kont schoon.
Daarom is de motivatie bij vrijwilligers 0,0 op het laatst van de opleiding en blij dat ze van de pa af zijn.
Klopt.

Bij ons hebben ze het zo bont gemaakt dat ze examens ongeldig wouden laten verklaren voor fouten die zij hadden gemaakt en dat ze halverwege de examens de manier van examineren hebben aangepast. Je kan volgens mij beter op InHolland zitten...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 3 september 2015, 08:06:51
Volgende maand start ik met de opleiding tot hoofdagent, momenteel ben ik in het bezit van mijn motorrijbewijs A1 & A2.
En ik wil in maart voor de laatste keer afrijden voor mijn volledige A rijbewijs.
Zijn er voor politie studenten in bijvoorbeeld hun laatste jaar al mogelijkheden om mee te doen aan bijvoorbeeld de motor surveillance opleiding. Of een andere rijopleiding op de motor?
Nou weet ik dat je in militaire dienst je rijbewijzen krijgt van je werkgever, zijn hier nog afspraken voor bij de politie? Anders kan ik mooi voor mijn A rijbewijs gaan op kosten v/d werkgever?? e050
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Wolfs op 3 september 2015, 08:31:01
Citaat van: sjoerdiej link=msg=1370239 date=1441260411
Zijn er voor politie studenten in bijvoorbeeld hun laatste jaar al mogelijkheden om mee te doen aan bijvoorbeeld de motor surveillance opleiding. Of een andere rijopleiding op de motor?
Nou weet ik dat je in militaire dienst je rijbewijzen krijgt van je werkgever, zijn hier nog afspraken voor bij de politie? Anders kan ik mooi voor mijn A rijbewijs gaan op kosten v/d werkgever?? e050

Naar mijn weten mag je pas beginnen aan de motor surveillance opleiding als je na de opleiding een x aantal jaren goed hebt gefunctioneerd als hoofdagent. Je bent namelijk als motorrijder altijd solo. Volgens mij vergoed de baas ook niet je rijbewijs...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 0501 op 3 september 2015, 09:26:53
Voorheen zijn er nog weleens studenten op de motor gezet als het bureau een tekort had aan motorrijders, dit is echter de laatste jaren niet meer zo.

Je hoeft niet een bepaald aantal jaar ervaring te hebben als hoofdagent om de motoropleiding in te gaan.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 3 september 2015, 20:54:52
Citaat van: 0501 link=msg=1370242 date=1441265213
Voorheen zijn er nog weleens studenten op de motor gezet als het bureau een tekort had aan motorrijders, dit is echter de laatste jaren niet meer zo.

Je hoeft niet een bepaald aantal jaar ervaring te hebben als hoofdagent om de motoropleiding in te gaan.
Oke, opzich zou ik niet gelijk op pad willen.
Maar het lijkt me wel handig om al tijdens de opleiding de motoropleiding te volgen. Mocht het dan ooit nodig zijn dan heb je de opleiding alvast gevolgd....  O0
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Dion op 3 september 2015, 21:46:41
Citaat van: sjoerdiej link=msg=1370337 date=1441306492
Oke, opzich zou ik niet gelijk op pad willen.
Maar het lijkt me wel handig om al tijdens de opleiding de motoropleiding te volgen. Mocht het dan ooit nodig zijn dan heb je de opleiding alvast gevolgd....  O0
Als dat eens was hoe het werkte bij de politie  ^-^
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 3 september 2015, 22:24:52
Citaat van: sjoerdiej link=msg=1370337 date=1441306492
Oke, opzich zou ik niet gelijk op pad willen.
Maar het lijkt me wel handig om al tijdens de opleiding de motoropleiding te volgen. Mocht het dan ooit nodig zijn dan heb je de opleiding alvast gevolgd....  O0

Volg dan meteen de opleiding tot ruiter, ME-chauffeur, AE-er, traangasschutter, biker enz. Kan ook allemaal van pas komen.

Motorrijder is een neventaak die heel gewild is. Bij sommige bureaus kan je vrij snel na de opleiding op de motor belanden, maar vaak kost het je heel wat jaren voordat je er voor in aanmerking komt. Het is dan zonde om een opleiding te laten liggen want als je iets jaren niet doet ga je dingen verleren.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 0501 op 3 september 2015, 23:41:38
Citaat van: DiNozzo link=msg=1370348 date=1441311892
Volg dan meteen de opleiding tot ruiter, ME-chauffeur, AE-er, traangasschutter, biker enz. Kan ook allemaal van pas komen.

Motorrijder is een neventaak die heel gewild is. Bij sommige bureaus kan je vrij snel na de opleiding op de motor belanden, maar vaak kost het je heel wat jaren voordat je er voor in aanmerking komt. Het is dan zonde om een opleiding te laten liggen want als je iets jaren niet doet ga je dingen verleren.

Inderdaad. Daarnaast heb je nu ook te maken met behoorlijke wachttijden bij de Politieacademie aangezien die tegenwoordig de opleiding geven voor iedereen in het land. Reken er maar op dat je komende jaren nog niet zal motorrijden helaas ;)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 4 september 2015, 07:45:31
Citaat van: DiNozzo link=msg=1370348 date=1441311892
Volg dan meteen de opleiding tot ruiter, ME-chauffeur, AE-er, traangasschutter, biker enz. Kan ook allemaal van pas komen.
Je hoeft niet alles te kunnen he, verspreid de kennis over je mensen..... Ik snap je opmerking wel maar je snapt mijn vraag ook wel ;)

Citaat van: 0501 link=msg=1370359 date=1441316498
Inderdaad. Daarnaast heb je nu ook te maken met behoorlijke wachttijden bij de Politieacademie aangezien die tegenwoordig de opleiding geven voor iedereen in het land. Reken er maar op dat je komende jaren nog niet zal motorrijden helaas ;)
Aha dit wordt nu natuurlijk landelijk uitgevoerd. Als mijn opleiding goed loopt en ik pas binnen de eenheid zal ik het gewoon ooit eens vragen aan mijn teamchef. Nee heb je en Ja kun je altijd krijgen 998765
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Hendriksje op 6 september 2015, 22:35:58
Een nieuwtje binnen de opleiding. De politieacademie is een landelijke pilot aan het draaien voor een zogeheten 'horecaweek'. Een week lang intern op Ossendrecht, naast de al reeds aanwezige groepsdagen in Ossendrecht.

Ik heb samen met de andere studenten van mijn lichting aan deze pilot mee mogen doen. Een onwijs leuke toevoeging aan het eind van de opleiding. Je wordt getest op het niveau dat zij van een hoofdagent mogen verwachten.

Inhoudelijk mag ik er hier niet veel meer over vertellen. Behalve dat het in tertiel 8 plaats vind en dat ik het persoonlijk een hele mooie toevoeging vind.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 6 september 2015, 22:46:18
Wat zijn de groepsdagen in Ossendrecht? Is dat niet de oude driedaagse?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Hendriksje op 6 september 2015, 22:48:45
Ja inderdaad. De benaming veranderen ze om het kwartaal.. Zit een hele studie achter.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Keltic op 7 september 2015, 19:16:29
Ben benieuwd. Vanaf 5 oktober start mijn tertiel 8. Ik ben absoluut voor dit soort meerdaagse oefeningen.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bram23 op 9 september 2015, 15:19:41
Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe het leven er op de politie academie er uit ziet. En dan met name de eerste 8 maanden. Wat voor vakken krijg je? Hoe ziet een lesweek eruit. Wat is de verhouding tussen les en zelfstudie?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Keltic op 9 september 2015, 22:02:24

Ik ben eigenlijk wel heel nieuwsgierig hoe het leven er op de politie academie er uit ziet. En dan met name de eerste 8 maanden. Wat voor vakken krijg je? Hoe ziet een lesweek eruit. Wat is de verhouding tussen les en zelfstudie?

De eerste 8 maanden zitten vol met lessen over recht, bevoegdheden,  de eerste casuïstieken, staatsinrichting etc. Verder wordt er tijdens casustieken veel aan uniformgewenning gedaan en sta je veel in de sportzaal om je aanhoudingstechnieken te leren. Daarbij natuurlijk het gebruik van je eerste geweldsmiddelen zoals wapenstok en pepperspray. Verder is het een heel schools sfeertje. Als je zoals ik bijna 18 jaar ergens anders gewerkt hebt, moet je daar wel heel erg aan wennen. Voor iedereen die net van het MBO afkomt, zal de overgang niet zo groot zijn. Al met al had ik meer verwacht van de opleiding. Nu is het vooral een kwestie van afvinken en uitzitten.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Bram23 op 10 september 2015, 14:04:27
Citaat van: Keltic link=msg=1371599 date=1441828944
De eerste 8 maanden zitten vol met lessen over recht, bevoegdheden,  de eerste casuïstieken, staatsinrichting etc. Verder wordt er tijdens casustieken veel aan uniformgewenning gedaan en sta je veel in de sportzaal om je aanhoudingstechnieken te leren. Daarbij natuurlijk het gebruik van je eerste geweldsmiddelen zoals wapenstok en pepperspray. Verder is het een heel schools sfeertje. Als je zoals ik bijna 18 jaar ergens anders gewerkt hebt, moet je daar wel heel erg aan wennen. Voor iedereen die net van het MBO afkomt, zal de overgang niet zo groot zijn. Al met al had ik meer verwacht van de opleiding. Nu is het vooral een kwestie van afvinken en uitzitten.

Dank voor je reactie. Hoeveel uur heb je echt les in de eerste 8 maanden. En hoeveel uur moet je thuis besteden aan zelfstudie.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Keltic op 10 september 2015, 18:52:31

Dank voor je reactie. Hoeveel uur heb je echt les in de eerste 8 maanden. En hoeveel uur moet je thuis besteden aan zelfstudie.

Dagen zijn in het begin redelijk gevuld. Mijn ervaring is wel dat geen week er uiteindelijk uitziet zoals op het rooster gepland stond. Iets met planning en politieacademie...😬
Het valt mee wat je thuis moet doen. Veel opdrachten zijn groepsopdrachten die je dus op school doet, maar je juridische kennis zul je toch ook echt thuis moeten opdoen. Hoeveel is moeilijk aan te geven. Ga je voor een 5 1/2 of voor een 9? 😉
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Rickkky op 19 september 2015, 22:57:54
Ik vroeg me af hoe jullie dat (gaan) doen met een tas. Ik heb n.l ook 10 jaar gewerkt en ben daardoor ook helemaal uit dat school sfeertje.
Je moet volgens mij heel wat mee gaan slepen. n.l een uniform, sport kleding en natuurlijk de benodigde schoolspullen. Gaan jullie, of dragen jullie, 1 tas of meerdere? Of krijg je een tas van de politie?
Ben benieuwd hoe jullie dat gaan doen? of gedaan hebben?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Prio1 op 19 september 2015, 23:15:54
Citaat van: Rickkky link=msg=1373917 date=1442696274
Ik vroeg me af hoe jullie dat (gaan) doen met een tas. Ik heb n.l ook 10 jaar gewerkt en ben daardoor ook helemaal uit dat school sfeertje.
Je moet volgens mij heel wat mee gaan slepen. n.l een uniform, sport kleding en natuurlijk de benodigde schoolspullen. Gaan jullie, of dragen jullie, 1 tas of meerdere? Of krijg je een tas van de politie?
Ben benieuwd hoe jullie dat gaan doen? of gedaan hebben?
Goede vraag! Ben ik ook benieuwd naar. Zijn de kluisjes groot??
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: 0501 op 19 september 2015, 23:16:07
Je krijgt op de academie gewoon een kledingkast waar je je spullen in kwijt kan. Tijdens het korpskwartiel moet je die ontruimen en al je spullen weer mee naar huis of mee naar het korps nemen.

Een rugzak/tas is voor je gewone schooldag is meer dan voldoende. Ik zelf had ook altijd een laptop mee, vond in erg handig en is gewoon toegestaan in de klas.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Danekato op 20 september 2015, 10:12:33
Ik weet niet of alle PA's dezelfde lockers hebben. Zo ja, dan raad ik aan om er 2 te nemen!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: RubenM op 30 september 2015, 16:49:16
Goedemiddag, zojuist heb ik te horen gekregen dat ik door ben naar het eindgesprek op 15 oktober voor politiekundige. Ik ben benieuwd hoe het hier aan toe gaat en wat er gevraagt kan worden. Heeft er toevallig iemand ervaring met dit eindgesprek?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Rickkky op 30 september 2015, 17:13:50
Citaat van: 0501 link=msg=1373922 date=1442697367
Je krijgt op de academie gewoon een kledingkast waar je je spullen in kwijt kan. Tijdens het korpskwartiel moet je die ontruimen en al je spullen weer mee naar huis of mee naar het korps nemen.

Een rugzak/tas is voor je gewone schooldag is meer dan voldoende. Ik zelf had ook altijd een laptop mee, vond in erg handig en is gewoon toegestaan in de klas.

Thx, duidelijk.

Citaat van: RubenM link=msg=1376127 date=1443624556
Goedemiddag, zojuist heb ik te horen gekregen dat ik door ben naar het eindgesprek op 15 oktober voor politiekundige. Ik ben benieuwd hoe het hier aan toe gaat en wat er gevraagt kan worden. Heeft er toevallig iemand ervaring met dit eindgesprek?

Gefeliciteerd!! Bestudeer de 4 kernwaarde van de politie goed en bedenk in wat voor vorm deze op jou slaan. Maar het belangrijkste is: Blijf je zelf!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: RubenM op 2 oktober 2015, 11:18:54
Citaat van: Rickkky link=msg=1376135 date=1443626030
Thx, duidelijk.

Gefeliciteerd!! Bestudeer de 4 kernwaarde van de politie goed en bedenk in wat voor vorm deze op jou slaan. Maar het belangrijkste is: Blijf je zelf!

Bedankt voor je reactie Ricky, ik ga er meteen mee aan de slag. Jullie succes met de opleiding!
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: silque op 2 oktober 2015, 12:54:10
En weet ook wat het inhoudt om politiekundige te zijn, waarom dit en niet de opleiding tot hoofdagent? Wat zijn jouw drijfveren om bij de politie te werken en bij welke opleiding passen die?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Live op 4 januari 2016, 17:37:08
Resulaten ICTO in vogelvlucht

https://www.youtube.com/watch?v=0N0nKtuC3BM (https://www.youtube.com/watch?v=0N0nKtuC3BM)
Politieacademie
Gepubliceerd op 4 jan. 2016
Citaat
Het programma "ICTO-leren en ontwikkelen met ICT" is een programma binnen de Politieacademie, specifiek gericht op het stimuleren en verbeteren van het gebruik van ICT om de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van politiemedewerkers te vergroten.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Geronimo op 7 november 2016, 14:33:44
Nu het einde van het sollicitatietraject stukje bij beetje in zicht komt, raak ik ook steeds meer benieuwd naar de inhoud en verhouding van de opleiding. Voor jullie beeld: ik wacht op de uitnodiging voor het BGO voor de opleiding Politiekundige Eenheid Amsterdam, 4-jarig.

Waar ik stiekem al wel een beetje benieuwd naar ben, is de invulling van de opleiding. Zo vraag ik mij af wanneer de beëdiging over het algemeen plaatsvindt (begreep dat die per eenheid verschilt, misschien is er toch in globale lijn iets over te zeggen...)

Daarnaast ben ik benieuwd wanneer je bijvoorbeeld start met de trainingen en cursussen omtrent het vuurwapen, de ROI etc.

Zijn er mensen, bij voorkeur PoKu (4-jarig) die hier iets over kunnen zeggen?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Daniel! op 7 november 2016, 19:48:28
Citaat van: Geronimo link=msg=1456319 date=1478525624
Zo vraag ik mij af wanneer de beëdiging over het algemeen plaatsvindt (begreep dat die per eenheid verschilt, misschien is er toch in globale lijn iets over te zeggen...)
Niks zinnigs over te zeggen aangezien het heel erg verschilt per eenheid en dan ook weer per lichting kan verschillen.

Citaat van: Geronimo link=msg=1456319 date=1478525624
Daarnaast ben ik benieuwd wanneer je bijvoorbeeld start met de trainingen en cursussen omtrent het vuurwapen
Bij mij was het vanaf week 2 of 3 van de opleiding o.i.d.

Citaat van: Geronimo link=msg=1456319 date=1478525624
de ROI etc.
Met ROI bedoel je rijopleiding? Die is in het tweede leerjaar.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Sheppard op 7 november 2016, 20:42:00
Citaat van: Geronimo link=msg=1456319 date=1478525624
Nu het einde van het sollicitatietraject stukje bij beetje in zicht komt, raak ik ook steeds meer benieuwd naar de inhoud en verhouding van de opleiding. Voor jullie beeld: ik wacht op de uitnodiging voor het BGO voor de opleiding Politiekundige Eenheid Amsterdam, 4-jarig.

Waar ik stiekem al wel een beetje benieuwd naar ben, is de invulling van de opleiding. Zo vraag ik mij af wanneer de beëdiging over het algemeen plaatsvindt (begreep dat die per eenheid verschilt, misschien is er toch in globale lijn iets over te zeggen...)

Daarnaast ben ik benieuwd wanneer je bijvoorbeeld start met de trainingen en cursussen omtrent het vuurwapen, de ROI etc.

Zijn er mensen, bij voorkeur PoKu (4-jarig) die hier iets over kunnen zeggen?

Niet dat het erg is, maar daar vraag je nu allemaal pas naar? :p
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Geronimo op 7 november 2016, 20:48:24
Citaat van: Sheppard link=msg=1456375 date=1478547720
Niet dat het erg is, maar daar vraag je nu allemaal pas naar? :p

Thanks voor je reacties! Ik vraag er inderdaad nu pas naar, zijn nou niet bepaald relevante feiten voor de sollicitatieprocedure als je het mij vraagt ;-) meer leuk om te weten en een indicatie te hebben wat wanneer plaatsvindt. Nogmaals bedankt!
Titel: ‘’Elke volgende stap in je ontwikkeling begint hier bij de Politieacademie’’
Bericht door: Live op 6 december 2016, 17:38:09
https://www.youtube.com/watch?v=sGPAHne2ZEY (https://www.youtube.com/watch?v=sGPAHne2ZEY)
Politieacademie
Gepubliceerd op 6 dec. 2016
Titel: Politie voert landelijke training contraterrorisme in
Bericht door: Live op 21 december 2016, 20:13:19
zie: http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=100951.0#board (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=100951.0#board)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Mo12345 op 9 juli 2019, 21:40:40
Iemand enig idee wanneer er weer nieuwe vacatures voor politiekundige online komen ?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: LuukPol op 9 juli 2019, 22:05:16
Iemand enig idee wanneer er weer nieuwe vacatures voor politiekundige online komen ?

In Noord-Nederland dit en komend jaar helaas niet. Zelfs werving & selectie lijkt het niet te weten, al kunnen dit soort beslissingen (voorlopig geen instroom) ook ineens weer teruggedraaid worden... Spannond hè?
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Mo12345 op 9 juli 2019, 22:59:30
In Noord-Nederland dit en komend jaar helaas niet. Zelfs werving & selectie lijkt het niet te weten, al kunnen dit soort beslissingen (voorlopig geen instroom) ook ineens weer teruggedraaid worden... Spannond hè?

Ik dacht dat ze zo erg opzoek waren naar collega's? 17.000 in 5 jaar tijd? Maar geen vacatures.... Ik snap er niks van...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: LuukPol op 10 juli 2019, 23:16:20
Je hebt helemaal gelijk! In andere eenheden zijn overigens af en toe wel vacatures. Het is omdat wij officieel nu overbezet zijn maar we vragen ons zelf ook af hoe we dat in de nabije toekomst gaan oplossen. We krijgen hoe dan ook te maken met een flink tekort omdat de mensen die over twee jaar aangenomen worden ook niet direct inzetbaar zijn. Bovendien heeft de academie ook een beperkte capaciteit en nu al moeite om docenten te werven...
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Jim1 op 6 augustus 2019, 12:52:59
Ik dacht dat ze zo erg opzoek waren naar collega's? 17.000 in 5 jaar tijd? Maar geen vacatures.... Ik snap er niks van...
Er zijn vacatures voor mensen op de werkvloer. Agenten. Die hebben we nodig.
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: DiNozzo op 6 augustus 2019, 23:15:06
Daarnaast heeft niet elke eenheid evenveel personeel nodig. Noord-Nederland is van oudsher al een eenheid die veel aanbod heeft en weinig vraag. Ook collega's die intern vanwege bijvoorbeeld reisafstand naar NN willen overstappen moeten vaak erg lang wachten. De eenheid is behoorlijk dunbevolkt en heeft daardoor ook minder dienders. Zo zijn er Amsterdam 1333 FTE meer dan Noord-Nederland terwijl het een veel kleiner gebied is.
Titel: Kom bij de politie: Voorlichting politie - Livestream
Bericht door: Live op 17 januari 2020, 12:07:59
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Polder op 6 mei 2021, 10:27:51
Erg interessant dit, een uitgebreide beschrijving van de (nieuwe) politieopleiding op MBO 4-niveau.

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/studeren/Documents/Studiegids%20Politieagent%20GGP.pdf (https://www.politieacademie.nl/onderwijs/studeren/Documents/Studiegids%20Politieagent%20GGP.pdf)
Titel: Re: Politieopleiding
Bericht door: Live op 31 mei 2021, 17:01:35
Titel: Aspirant-agenten die fitheidstest niet haalden krijgen herkansing
Bericht door: Live op 8 oktober 2021, 12:36:48
Titel: Re: Aspirant-agenten die fitheidstest niet haalden krijgen herkansing
Bericht door: DiNozzo op 10 oktober 2021, 09:26:03


Dit gaat om de ProFit en niet de FVT baan.