Hulpverleningsforum

Overige hulpdiensten => Overige hulpdiensten => Topic gestart door: Thor op 22 februari 2018, 10:12:10

Titel: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 22 februari 2018, 10:12:10
Hulpverlening te water en ijsgang.

Gedurende (zware) ijsgang kunnen de moderne,snelle vaartuigen van de KNRM niet worden ingezet, op sommige stations wordt het werk tot bepaalde zwaarte van het ijs overgenomen door de oudere/voormalige KNRM vaartuigen. De meeste moderne overheidsvaartuigen zijn niet meer ontworpen op en gebouwd voor de inzet tijdens redelijk wat ijsgang.
Onder winterse omstandigheden met op sommige wateren zware ijsgang, bijvoorbeeld in eerste instantie op het IJsselmeer zal de hulpverlening, bijvoorbeeld branden blussen, aanvaringen en verontreinigingen tegen gaan moeten worden uitgevoerd door particuliere ijsbrekende sleepboten en/of helikopters (SAR,politie etc.) voor het eventueel in veiligheid brengen van opvarenden.
Vwb het blussen van branden etc. zullen de brandweer met de nodige ademlucht en motorspuitjes etc. en ook eventuele andere hulpverleners ipv aan boord van de KNRM vaartuigen en/of overheidsvaartuigen zich moeten inschepen op ijsbrekende sleepboten of zich moeten laten invliegen.
De brandweerkorpsen van bijv. Urk en Terschelling hebben de nodige ervaring met het opereren vanaf vaartuigen.
Op het Marker-en IJsselmeer is gedurende zware ijsgang konvooivaart met hulp van ijsbrekende sleepboten en onder leiding van RWS (konvooileiders etc.) verplicht, RWS heeft daartoe een langjarig contract met Muller Dordrecht waarbij en eigen ijsbrekende sleepboten worden ingezet en particuliere sleepboten voornamelijk van Urkers.
Het Prinses Margrietkanaal, de drukke hoofdvaarroute naar het Noorden wordt bevaarbaar gehouden door de Provinciale Waterstaat Friesland.

Op het Wad kunnen o.a. de kleinere sleepbootjes van de Marine worden ingezet voor de begeleiding van de veerverbindingen naar de eilanden.
Op het Hollands Diep, de drukke route naar de Volkerak sluizen wordt tijdens zware ijsgang konvooivaart onder begeleiding van RWS opgezet. Daarnaast beschikt BST te Dintelsas o.a. over sterke ijsbrekende sleepboten met zeer grote blus- en pompcapaciteit die kunnen worden ingezet op de Schelde-Rijnverbinding.
Gelet op de klimaatveranderingen lijkt het niet al te waarschijnlijk dat er zeer strenge winters in het verschiet staan, verwacht worden, waardoor mogelijk minder aandacht zal worden besteed aan voldoende geeigend materieel en de kennis en kunde mbt “ijs” steeds verder zal afnemen.
Er zijn ondertussen steeds meer veerverbindingen vervallen of vervangen door bruggen, de vroegere enorme inzet bij de Moerdijkbruggen is de laatste perioden niet meer voorgekomen.

De moderne tankers en containerschepen hebben tegenwoordig zeer grote vermogens en voorschepen waardoor ze makkelijker door het ijs kunnen.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 23 februari 2018, 10:27:10
Het slechten van drukwallen op het IJsselmeer/Markermeer.Drukwallen (“Hummocks”) worden gevormd, ontstaan, door bij harde wind opstuwend ijs op het ondiepe IJsselmeer etc. met name tijdens perioden van dooi als het ijs door de winddruk gaat lopen, het ijs kan dan ook heel snel over de dijken aan het IJsselmeer gaan, bijvoorbeeld bij harde westelijke winden aan de Friese kust en de dijk Enkhuizen-Lelystad, die route moet dan worden afgesloten.
Geladen schepen, bijv tankers, kunnen onder deze omstandigheden snel bedekt worden met grote hoeveelheden ijs wat kan leiden tot gevaarlijke situaties voor schip en bemanning.
In die gebieden waar drinkwater wordt gewonnen kunnen geladen tankers die onder deze omstandigheden lek kunnen raken, c.q. onder dreigen te gaan, o.a. voor de drinkwaterwinning (bijv inlaat Andijk) een gevaar vormen.
Onder deze omstandigheden wordt de vaart op het IJsselmeer etc., ook voor de konvooivaart, door RWS Centraalpost Lelystad gestremd.

Op de grote rivieren ontstaan drukwallen tijdens het vastlopen van grote hoeveelheden lopend ijs op kribben etc door de stroom.
Op het IJsselmeer worden tegenwoordig ijsbrekende sleepboten (tot ca. 2000 pk) zonder stevenschoen, ijsploeg, ingezet bij de vorming van drukwallen, vroeger op de grote rivieren sleepboten (ca. 200-400 pk) met stevenschoenen meestal van het type onderloper al dan niet in samenwerking met de Genie die werd ingezet om met explosieven de ontstane zeer zware “ijsbergen” etc. op te blazen. Als de afvoer van de grote rivieren door zware ijsvorming wordt beperkt kan dit leiden tot gevaar voor dijkdoorbraken en overstromingen.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 23 februari 2018, 10:41:51


Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 23 februari 2018, 11:07:07


Een van de weinige overgebleven overheidsvaartuigen met ijsbreker kwaliteiten.

RWS had zelf o.a. de Christiaan Brunings voor de beneden rivieren en de Jan Blanken.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 23 februari 2018, 11:17:42
IJsdam bij Kampen baart Rijkswaterstaat zorgen


6 januari 1997


Van een onzer verslaggevers KAMPEN, AMSTERDAM - Rijkswaterstaat beslist vandaag of ijsbrekers moeten worden ingezet tegen de ijsdam in de IJssel bij Kampen. “Het water is door die dam in de loop van zondag 32 centimeter gestegen, maar dat betekent nog geen gevaar voor Kampen”, zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat gisteravond in Arnhem.

Sinds vorige week vrijdag is de IJssel bij Kampen dichtgevroren. De dag daarvoor was de ijsdam ontstaan ten zuidoosten van Kampen, ter hoogte van de nieuwe IJsselbrug. Hierdoor kan het water van de rivier bovenstrooms met zo'n vijftig centimeter stijgen, waardoor de uiterwaarden kunnen onderlopen of zelfs Kampen.

Rijkswaterstaat voert elke dag overleg over de ijssituatie. Vrijdag zijn in opdracht van Rijkswaterstaat luchtfoto's gemaakt van de dichtgevroren IJssel bij Kampen. “Voor het geval dat er moet worden ingegrepen, liggen ijsbrekers gereed”, zegt de woordvoerder. Ten westen van Kampen is een tweede ijsdam ontstaan, maar die vormt geen probleem. Alleen de ijsdam ten zuidoosten van de stad kan gevaarlijk worden. Hij houdt de waterafvoer van de IJssel naar het IJsselmeer tegen.

Ruim tien jaar geleden voelde de gemeente Kampen zich ook bedreigd door kruiend ijs. Toen zou de landmacht de ijsmassa's opblazen, maar dat bleek niet nodig, omdat de natuur zelf haar werk deed.

De scheepvaart van en naar Kampen is gestremd. Coördinator Robert Zwiers van het centrale informatiepunt ijsbestrijding (CIBIJ) van de binnenscheepvaart in Rotterdam meent dat de route naar Kampen open had kunnen worden gehouden. “IJsdammen kunnen zich vormen door ondiepe plekken in de rivier. Door continu te varen met een sleepboot, had die ijsvorming niet hoeven te ontstaan. De vaart naar het oliedepot in de Haatlandhaven van Kampen had kunnen doorgaan.”

https://www.trouw.nl/home/ijsdam-bij-kampen-baart-rijkswaterstaat-zorgen~a4958474/Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 24 februari 2018, 09:43:04
IJskaarten

IJsvorming op de vaarweg kan ernstige vertraging veroorzaken voor de scheepvaart. Daarnaast kunnen zogenaamde "ijsdammen" zorgen voor overstromingen. De ijstoestand op de Waddenzee, zeearmen en IJsselmeer is ook afhankelijk van de wind en/of het getij.

De berichtgeving op deze pagina omvat de ijsberichtgeving voor de binnenwateren. Op de ijskaart van Nederland is de bevaarbaarheid van vaarroutes aangegeven. De kaart wordt dagelijks ververst zolang er ijs op de binnenwateren ligt en de binnenvaart er mogelijk hinder van ondervindt. Onder de kaart treft u een legenda aan met de verklaring van de in de kaart gebruikte lijnen, kleuren en codes. De codes worden in deze legenda verklaard.

Voor de aanloopgebieden naar de Nederlandse zeehavens worden ijsberichten verzonden naar onder andere de Kustwacht. Kijk hier voor de actuele ijssituatie op de Noordzee.

In de winterperiode kunt u de ijsberichten voor het binnenland ook vinden op NOS teletekstpagina 725. De ijsberichten voor het buitenland kunt u vinden op NOS teletekstpagina 722.

Kies in de lijst een gebied waarvoor u een ijskaart wilt bekijken.

Let op!
De hieronder aangegeven datum/tijd is het tijdstip tot wanneer de laatst beschikbare en aangeleverde informatie is doorgevoerd op deze website. De actuele situatie kan afwijken van deze laatst aangeleverde informatie. In de ochtend tot ca 11:30 uur wordt de actuele situatie van de huidige dag nog bijgewerkt.

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/berichtgeving/ijskaart
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Live op 28 februari 2018, 17:49:43
https://twitter.com/Rijkswaterstaat/status/968855006244954114

https://twitter.com/RWS_WNZ/status/968810883291013120

https://twitter.com/VLW_Rolph/status/968749644154011648

https://twitter.com/GZW_Tjeerd/status/968202858708590592

https://twitter.com/Rijkswaterstaat/status/968448065404272643
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 09:27:13

  Rijkswaterstaat
 ✔  @Rijkswaterstaat  

Op het #IJsselmeer, tussen Amsterdam en Lelystad, zijn #ijsbrekers voor ons in actie. Ze maken de #vaarweg vrij en assisteren zo nodig de scheepvaart. Meer informatie over ijsbestrijding: http://bit.ly/2CpNLIN


3:26 PM - Feb 28, 2018

Dit is de Johannes J. (bouwjaar 1943 200 pk, tegenwoordig ca 1000 pk) een qua ijsbreekkwaliteiten per geinstallleerd vermogen optimale sleepboot van Urk.
De zeer ervaren schipper die in het verleden meestal als konvooileider werd benoemd is vorig jaar plotseling aan een hersentumor overleden.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 09:34:27
Wind Oost 6-7, het ijs zal voor de Buiten Y, bij de Y-toren, behoorlijk kunnen opstuwen.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 09:45:19
Johannes J. en de Husky (2000 pk) aan het werk voor de Y-toren,bij verschillende kleinere schepen op het Markermeer/Y-meer is de vaart er uit.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Live op 1 maart 2018, 14:25:14
https://twitter.com/micheleblom/status/969110663053430784

https://twitter.com/micheleblom/status/969112040441827360

https://twitter.com/micheleblom/status/969166850465714176

https://twitter.com/micheleblom/status/969166863270924289
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 17:04:15
Meerdere schepen moesten in de Y geul en op het Buiten-Y worden geholpen door de Johannes J, de Husky en de Buizerd.
Bij deze harde oostelijke wind zal het morgen nog wel zwaarder worden.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 22:33:19
Grote vrachtschepen kunnen stad niet meer bereiken door ijs

Er mogen voorlopig geen grote vrachtschepen meer op het Markermeer varen.

Dat meldt Rijkswaterstaat vanmiddag. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd vanwege de vele ijsschotsen op het water. Veel vrachtschepen gebruiken het Markermeer om Amsterdam te bereiken, maar dat lukt nu dus niet.

'De harde oostenwind drukt hier ijsschotsen op elkaar, wat een veilige doorgang voor de scheepvaart belemmert', laat Rijkswaterstaat weten. Schepen die zich nu nog in het gebied bevinden, worden door de ijsbrekers begeleid naar Amsterdam of naar open water richting Lelystad.

Het vaarverbod is in elk geval van kracht tot morgenochtend*). Dan zal Rijkswaterstaat met ijsbrekers de vaarweg beoordelen en besluiten of het vaarverbod van kracht blijft.

http://www.at5.nl/artikelen/179093/grote-vrachtschepen-kunnen-stad-niet-meer-bereiken-door-ijs

*) vrij normaal bij ijsgang en matige/harde wind


IJskaart Nederland 1 mrt 2018 22:31

https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/ijskaart?BBOX=3.3%2C50.69%2C7.26%2C53.52&WIDTH=850&HEIGHT=1021


Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 22:59:22
IJsselmeer ijs

Kruiend ijs.

Een spectaculair verschijnsel dat tijdens dooi en winderig weer optreedt is kruiend ijs. Zodra de ijsvloer op het Markermeer en IJsselmeer in beweging komt, kunnen op de oevers binnen enkele uren enorme ijshopen worden gevormd, die niet zelden over de dijken heen komen. Beruchte plekken zijn hierbij de kust van Friesland ter hoogte van het Gaasterland, Uitdam, Marken (de vuurtoren op Marken werd menig keer bedreigd door het ijs) en Wijdenes in Noord-Holland. En bij invallende vorst bij oostenwind hebben zich nabij Warder in Noord-Holland in de winter van 1996 ook enorme ijshopen gevormd, die zelfs een hoogte van zeven meter bereikten, zoals op de foto is te zien. De ijshopen deden de dijk en de er achter gelegen weg verzakken. Al dat ijs was afkomstig van een ijsvloer van 15 tot 20 cm dik. Restanten van de ijshopen hebben er tot eind april gelegen. Ook de Knardijk, tussen Oostelijk en Zuidelijk Flevoland is, toen de laatste polder nog niet was droogggelegd, enkele malen “overspoeld” door kruiend ijs. Na de winter van 1963 gebeurde dat zelfs tot aan de Paasdagen!

http://www.meteolink.nl/educatief/ijsselmeer-ijs/
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 1 maart 2018, 23:59:20

Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify)

 
DEVENTER [update]  - 1 maart 2018, 14:00

IJs en harde wind maken momenteel de vaart op de route Amsterdam-Lemmer onmogelijk. Rijkswaterstaat heeft de vaarweg gestremd. Meer dan acht schepen op het IJssel- en Markermeer zijn intussen vastgelopen in het ijs. Er zijn ijsbrekers actief.

https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid28269-schepen-vast-in-ijs-op-ijsselmeer-storify.html
Titel: De IJsbrekers van Rijkswaterstaat
Bericht door: Live op 2 maart 2018, 11:23:08
De IJsbrekers van Rijkswaterstaat


Rijkswaterstaat
Gepubliceerd op 1 mrt. 2018

Citaat
Hoe houden we de waterwegen ijsvrij?
Het inzetten van ijsbrekers op het water komt niet vaak voor. De laatste keer was zo’n 5 jaar geleden. Om ervoor te zorgen dat schepen van A naar B kunnen, zetten we niet alleen ijsbrekers in. Om te voorkomen dat deuren van sluizen en stuwen vastvriezen houden we het water in beweging met luchtbellen. Ook kunnen we de wanden van sluisdeuren verwarmen. Zo kunnen schepen ook bij vorst gewoon doorvaren.

Lees meer: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/2018/02/interview-ijsbrekers-in-de-aanslag.aspx
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 2 maart 2018, 15:38:42
Markermeer.

Vaarverbod, kruiend ijs.
Met de huidige wind en temperatuur zet het ijs in oostelijke richting snel aan.
Het "kruiende" ijs zit ondertussen al halverwege Pampushaven en de Blocq van Kuffeler.
De ijsbrekende sleepboten liggen ondertussen op afroep aan de remming Oranjesluizen.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 2 maart 2018, 15:53:54

Schepen vast in ijs op IJsselmeer (Storify)

 
DEVENTER [update]  - 2 maart 2018, 13:00

IJs en harde wind maken momenteel de vaart op de route Amsterdam-Lemmer onmogelijk. Rijkswaterstaat stremde de vaarweg donderdagmiddag 2 maart. Meer dan acht schepen op het IJssel- en Markermeer waren vastgelopen in het ijs en werden met ijsbrekers bevrijd.


•Konvooivaart niet mogelijk

Volgens een woordvoerder van de Centrale Meldpost IJsselmeergebied verslechtert de situatie met het uur. De vorst, maar vooral de stormachtige oostenwind kracht 8 zorgen voor opstuwend ijs, dat hier en daar zo dik is dat er geen doorkomen meer aan is. Met name aan lager wal, zoals op het IJmeer en Buiten-IJ, hopen ijsschotsen zich op.


Rijkswaterstaat beoordeelt per dag of het vaarverbod van kracht blijft. Vrijdagmorgen werd weer met de ijsbreker gevaren. ‘De ijsbrekers komen er slecht doorheen', meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. ‘En achter de ijsbreker vriest het meteen weer dicht, konvooivaart heeft daarom geen zin op dit moment en is te gevaarlijk. De schotsen vriezen op elkaar en dat zorgt voor dikke ijsmassa's. We gaan vanmiddag weer met de ijsbreker varen en kijken hoe het er voor staat. Maar zo lang de straffe oostenwind waait, wordt het er niet beter op.'
 Het traject Rotterdamse Hoek - Lemmer kampt met grondijs en in de voorhaven van Lemmer ligt vast ijs waar de scheepvaart zelf een geul doorheen heeft gevaren.

 https://www.schuttevaer.nl/nieuws/actueel/nid28269-schepen-vast-in-ijs-op-ijsselmeer-storify.html

Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 2 maart 2018, 17:04:14
Wind ONO 7.

De ijsbrekers zijn voorlopig nog niet aan het verkennen op het Markermeer.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 2 maart 2018, 17:16:58
Vaarverbod op Markermeer en randmeren verlengd tot zaterdagochtend

https://www.flevopost.nl/nieuws/regio/529539/vaarverbod-op-markermeer-en-randmeren-verlengd-tot-zaterdagochtend.html

Als het zo blijft waaien zal het vaarverbod wel wat langer duren.
Titel: [VIDEO] Rijkswaterstaat en ijsbestrijding: IJsbrekers breken door!
Bericht door: Live op 2 maart 2018, 17:39:31
IJsbrekers breken door!


Rijkswaterstaat
Gepubliceerd op 2 mrt. 2018

Ook vandaag hebben we ijsbrekers ingezet om vaarwegen begaanbaar te houden. Zoals hier, op het Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken in Groningen.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 3 maart 2018, 10:58:44
https://www.vaarweginformatie.nl/fdd/ijskaart?BBOX=4.92324829101563%2C52.3219371168462%2C5.75820922851563%2C53.0956991257546&WIDTH=777&HEIGHT=1200
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 5 maart 2018, 09:35:58
Wind gedraaid naar ZZW (4), dooi, de ijstoestand op het Markermeer kan nu snel veranderen.
Vaart hedenochtend nog gestremd op het Markermeer, de ijsbrekers Husky en Johannes J zitten voor Amsterdam, volgens de info CMIJ (Centrale Meldpost IJsselmeer) naar wachtende schepen, zijn er op redelijke termijn ontwikkelingen te verwachten. De randmeren vanaf de Hollandse Brug richting Nijkerk zijn gisteren en vandaag door de ijsbreker Elise gebroken.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 6 maart 2018, 08:58:47
De vaart op het Markermeer en de Randmeren is ondertussen goed op gang gekomen.
Titel: Re: Rijkswaterstaat en ijsbestrijding
Bericht door: Thor op 8 maart 2018, 09:54:22
De weersverwachting is dat de wind gaat draaien naar ZW (4-5?), dan kan het overgebleven ijs voor Lelystad komen te zitten.