Hulpverleningsforum

Wit: Geneeskundige hulpverlening => Medisch nieuws => Topic gestart door: Brandpreventist op 2 augustus 2008, 16:11:09

Titel: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 augustus 2008, 16:11:09
http://www.minbzk.nl//onderwerpen/veiligheid/crisisbeheersing/nieuws--en/111375/scenarios (http://www.minbzk.nl//onderwerpen/veiligheid/crisisbeheersing/nieuws--en/111375/scenarios)

Scenarioís grieppandemie naar Tweede Kamer
10 april 2008
Ga direct naar het volgende onderdeel:

    * Zie ook

De ministers Ter Horst en Klink (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben twee scenarioís laten uitwerken over de gevolgen van een wereldwijde uitbraak (pandemie) van een nieuw griepvirus. In het ene scenario zijn de medische en maatschappelijke gevolgen mild, in het andere ernstig. De scenarioís zijn geen voorspellingen. Onbekend is immers wat de eigenschappen van een nieuw virus zijn, waar de pandemie start en hoe die zich verspreid. De scenarioís zijn bedoeld om voorbereidingen te treffen voor de medische en maatschappelijke gevolgen. De ministers hebben de scenarioís naar de Tweede Kamer gestuurd, naar gezondheidszorgorganisaties en naar de Veiligheidsregioís.

In beide scenarioís worden in Nederland vijf miljoen mensen ziek, zoín dertig procent van de bevolking.
In het milde scenario overlijden in Nederland 5.000 mensen als gevolg van de pandemische griep. De duur van de griepgolf is ongeveer twintig weken, met een piek rond de tiende week. Op dat moment zijn er 700.000 mensen ziek en komen er elke dag 100.000 nieuwe zieken bij. In de piek blijven er 700.000 tot 1,6 miljoen mensen thuis; niet alleen zieken, maar ook mensen die thuis moeten blijven om zieken te verzorgen, of die thuis blijven omdat ze bang zijn buitenshuis besmet te worden.
In de berekeningen voor het ernstige scenario is ervoor gekozen het effect van antivirale middelen en andere maatregelen weg te laten. Dit leidt tot een korter durende griepgolf (tien weken) met een veel hogere piek. Er overlijden in dit scenario in Nederland ongeveer 80.000 mensen, en tijdens de piek blijven 1,6 tot 4,8 miljoen mensen thuis.
Maatregelen

Nederland heeft vijf miljoen kuren antivirale middelen in voorraad. Bij correct gebruik van deze virusremmers kan de ernst van de ziekte beperkt worden en de ziekteduur korter worden.
Daarnaast heeft Nederland een contract gesloten met een fabrikant om een vaccin tegen de pandemische griep geleverd te krijgen zodra dat beschikbaar is. Het ontwikkelen van zoín vaccin zal naar verwachting zes tot acht maanden duren vanaf het moment dat het nieuwe virus bekend is. Daardoor zal het vaccin mogelijk pas beschikbaar zijn na de eerste griepgolf.
Eerder zijn nationaal en regionaal draaiboeken gemaakt ter voorbereiding op een grieppandemie.
Verder zijn verschillende maatregelen mogelijk om het risico van besmetting te voorkomen, zoals hygiŽnische maatregelen en het terugbrengen van sociale contacten (evenementen afgelasten, scholen sluiten, zieken isoleren).
Bedrijven, diensten en overheden kunnen zich voorbereiden op de maatschappelijke gevolgen van een grieppandemie, bijvoorbeeld op het thuisblijven van werknemers waardoor cruciale processen onder druk komen te staan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: basseman op 3 augustus 2008, 08:37:47
Ongetwijfeld zal er dan een vraag komen wie er in aanmerking komen voor vaccinatie. Waarbij - denk ik- vriendjespolitiek zeker een rol zal spelen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Cobra4 op 3 augustus 2008, 10:57:32
Ik neem aan dat alle hulpverleners (incl. Defensie) en alle (landelijke) bestuurders op de lijst voor de vacinatie staan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: lucasm op 3 augustus 2008, 11:48:51
Ongetwijfeld zal er dan een vraag komen wie er in aanmerking komen voor vaccinatie. Waarbij - denk ik- vriendjespolitiek zeker een rol zal spelen.

Niet alleen dat, ook gewoon wie hun het meeste betaal met geld denk ik? gezien ze dat ook wel kunnen gebruiken
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 3 augustus 2008, 13:05:20
Even verder zoeken en dan kom je er wel achter en hoef je niet te speculeren:

De Nederlandse overheid heeft vijf miljoen kuren antivirale middelen aangekocht en opgeslagen om tijdens een pandemie in te zetten voor iedereen met een influenzaachtig ziektebeeld.

Op basis van eerdere pandemieŽn nemen we in dit scenario aan dat de eerste golf ongeveer negen tot twaalf weken duurt met de piek halverwege. De eerste griepgolf kan worden gevolgd door een tweede en eventueel derde golf. Uiteindelijk zal het virus gaan circuleren als een seizoensgriep. In enkele gevallen in het verleden was de tweede golf ernstiger dan de eerste golf. Wanneer tijdens een grieppandemie antivirale middelen worden voorgeschreven aan iedere zieke met influenza-achtige ziektebeelden zal het piekmoment van de griepgolf later optreden en zal de piek lager zijn. Dit betekent dat er in totaal minder mensen ziek worden, er tijdens de piek minder mensen gelijktijdig
ziek zijn en dat er meer tijd is om een vaccin te maken. Dit heeft zowel een gunstig effect op het aantal verwachtte huisartsenconsulten als op het aantal bezet
gehouden ziekenhuisbedden.

Nog een overzichtje met enkele aannames voor Nederland in vergelijking met normale griep periodes:

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg357.imageshack.us%2Fimg357%2F8927%2Fscenariospandemiexn9.jpg&hash=2b1a951539520afe83eb615164193ad0) (http://imageshack.us)

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken Scenario's Grieppandemie (http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/92198/vws029grieppandemie.pdf)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Cobra4 op 3 augustus 2008, 13:16:00
Wat basseman, denk ik, bedoelt is dat er vast een lijst is van mensen die de antivirale middelen krijgen zonder dat ze het ziektebeeld vertonen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 3 augustus 2008, 13:18:46
Mensen die niet geÔnfecteerd raken bouwen geen weerstand op dus zodra zij stoppen met de profylaxe is de vatbaarheid weer als daarvoor.

Mensen die dus niet geinfecteerd zijn hebben dus ook niets aan de vaccinatie.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Cobra4 op 3 augustus 2008, 13:21:41
Klopt dat? Dan heeft het halen van een griepprik toch ook geen toegevoegde waarde?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 3 augustus 2008, 13:30:52
Anti virale middelen zijn medicijnen die de griep kunnen beperken en kunnen verkorten.

Een griepprik is een coctail van virussen die de komende periode worden verwacht waardoor je lichaam zich afweert tegen de te verwachten griepvirussen.

Van een pandemie is niet bekend welk virus dit is of wordt en daar kun je dus ook geen griepprik tegen nemen. Dit kan pas nadat de WHO dit bekend gemaakt heeft.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Cobra4 op 3 augustus 2008, 13:33:39
Anti virale middelen zijn medicijnen die de griep kunnen beperken en kunnen verkorten.

Een griepprik is een coctail van virussen die de komende periode worden verwacht waardoor je lichaam zich afweert tegen de te verwachten griepvirussen.

Van een pandemie is niet bekend welk virus dit is of wordt en daar kun je dus ook geen griepprik tegen nemen. Dit kan pas nadat de WHO dit bekend gemaakt heeft.

Duidelijk, dus we zijn gewoon allemaal de sjaak!?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 13:38:18
Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen...  ;)

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2005/hoogervorst-tekent-contract.asp
Citaat
Hoogervorst tekent contract levering antivirale middelen

Persbericht, 9 september 2005

Het Nederlands Vaccin Instituut heeft vandaag in opdracht van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met Roche Nederland en GlaxoSmithKline contracten getekend voor de levering van antivirale middelen. Met de order, waarvan de helft dit jaar nog wordt geleverd, breidt VWS de Nederlandse voorraad antivirale middelen uit tot 5 miljoen kuren. Het ministerie had al 220.000 kuren in opslag.

VWS is in Nederland verantwoordelijk voor de voorbereiding op een grieppandemie. Deze voorbereiding bestaat onder meer uit het opstellen van draaiboeken, zorgen dat er op tijd voldoende vaccins beschikbaar zijn en het aanleggen van een noodvoorraad antivirale middelen. Antivirale middelen tegen griep, Tamiflu van Roche en Relenza van GlaxoSmithKline, hebben het grote voordeel dat mensen met griep minder besmettelijk voor hun omgeving worden. Uiteindelijk krijgen minder mensen daardoor griep. Alleen mensen met griepsymptomen krijgen bij een pandemie antivirale middelen verstrekt.

De beste manier om mensen te beschermen tegen de gevaren van een grieppandemie is inenting met een vaccin. Een pandemie wordt echter veroorzaakt door een tot dan toe onbekende virusstam waar nog geen vaccin tegen bestaat. Het NVI onderhandelt in opdracht van VWS met de vaccinfabrikanten over een Ďverzekeringscontractí. Dat moet Nederland garanties geven dat de fabrikanten het vaccin zo snel mogelijk na de uitbraak leveren.

Naast deze aanpak via medicijnen en vaccins zullen aanvullende maatregelen bij massale besmetting nodig zijn zoals het sluiten van scholen en het beperken van grootschalige evenementen. Dat gaat verspreiding van het virus tegen, maar kan ook grote maatschappelijke en economische gevolgen hebben. Als massale besmetting optreedt, is zorgvuldige afweging dan ook geboden. Tijdens een pandemie zal de regering deskundigen inschakelen, bijvoorbeeld van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM.

De draaiboeken zijn in samenwerking met GGD Nederland en de raad van geneeskundige functionarissen tot stand gekomen. GGDís hebben samen met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen een taak bij de uitvoering van de draaiboeken op lokaal niveau in samenwerking met andere zorgwerkers en zorginstellingen.

Nederland is niet het enige land dat zich op een pandemie voorbereidt. Ook andere landen, zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten treffen voorbereidingen voor deze wereldwijde dreiging. Nederland houdt zich op de hoogte van die ontwikkelingen en draagt bij aan deze voorbereidingen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Cobra4 op 3 augustus 2008, 13:42:47
Dus toch een lijst(je)?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 3 augustus 2008, 13:52:32
Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen...  ;)

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2005/hoogervorst-tekent-contract.asp

Zoals ik dit begrijp uit de stukken van Min BzK heeft dit meer te maken met het feit dat er een zekerheid bestaat dat Nederland over voldoende vaccinatie middel beschikt op het moment dat het duidelijk is welk virus dit betreft.

Zoals ook staat beschreven in de stukken heeft het op voorhand vaccineren geen zin, de inwerkingsperiode zou hierdoor daarnaast langer gaan duren waardoor een pandemie uiteindelijk toch in omvang zal toenemen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 14:45:38
Dus toch een lijst(je)?

Dat is toch ook logisch... als er geen doktoren en verpleegsters zijn... wie gaat dan vaccineren? Als het vaccin niet gedistribueerd kan worden (chauffeurs, bewaking(?)), hoe komt het dan bij de mensen? Als de bestuurders niet de boel kunnen managen hoe gaat de uitvoering van de plannen dan?

Ik denk dat iederťťn wel gevaccineerd gaat worden alleen dat men begint bij de mensen op vitale sleutel posities omdat anders de gehele samenleving in elkaar stort en haast zeker niet iederťťn gevaccineerd wordt...

Daarnaast zal het niet alleen een Nederlands probleem zijn maar een wereldwijd probleem. Als wij geen eigen industrie hebben die een vaccin kan gaan produceren tijdens een uitbraak... denk je dan dat onze buurlanden / andere landen eerst hun eigen bevolking zullen vaccineren of dat ze een deel van hun productie zullen afstaan aan andere landen...  ::) ::) ::) :-X

Daarnaast krijg je nog grote morele dilemma's... Stel dat jij als HV'er in eerste instantie een vaccin kan krijgen... maar je vrouw/man en kinderen niet...  ::) :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 3 augustus 2008, 14:59:39
Dat is toch ook logisch... als er geen doktoren en verpleegsters zijn... wie gaat dan vaccineren? Als het vaccin niet gedistribueerd kan worden (chauffeurs, bewaking(?)), hoe komt het dan bij de mensen? Als de bestuurders niet de boel kunnen managen hoe gaat de uitvoering van de plannen dan?

Ik denk dat iederťťn wel gevaccineerd gaat worden alleen dat men begint bij de mensen op vitale sleutel posities omdat anders de gehele samenleving in elkaar stort en haast zeker niet iederťťn gevaccineerd wordt...

Daarnaast zal het niet alleen een Nederlands probleem zijn maar een wereldwijd probleem. Als wij geen eigen industrie hebben die een vaccin kan gaan produceren tijdens een uitbraak... denk je dan dat onze buurlanden / andere landen eerst hun eigen bevolking zullen vaccineren of dat ze een deel van hun productie zullen afstaan aan andere landen...  ::) ::) ::) :-X

Daarnaast krijg je nog grote morele dilemma's... Stel dat jij als HV'er in eerste instantie een vaccin kan krijgen... maar je vrouw/man en kinderen niet...  ::) :-X

Het staat er toch echt "Alleen mensen met griepsymptomen krijgen bij een pandemie antivirale middelen verstrekt"

Nu kun je natuurlijk wel speculeren HV'ers en sleutelpositie eerst maar meer als speculeren is het niet!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 15:39:42
antivirale middelen krijgt iederťťn met ziekte verschijnselen... Deze liggen in voorraad. Een vaccin kan pas gemaakt worden als het virus al actief is en dus de mensen al ziek zijn...

http://www.bzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/93073/draaiboek.pdf
Citaat
(...)
Vaccinatie
Het is nog niet zeker dat in deze situatie het griepvaccin al ontwikkeld is.
Mocht het vaccin gereed zijn, dan geldt het volgende. Bij een massavaccinatie
waarbij (vrijwel) heel Nederland gevaccineerd wordt, werkt de overheid volgens
het landelijk draaiboek massavaccinatie pokken.
(...)

Ik kan inderdaad nergens vinden dat bij een schaarste eerst de HV'ers gevaccineerd worden, maar het lijkt mij een logische stap.

Organisatorisch interessant: http://www.rivm.nl/Images/Pokken%20draaiboek%20massavaccinatie%20oktober%202005_tcm91-33548.pdf
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 3 augustus 2008, 15:44:45
antivirale middelen krijgt iederťťn met ziekte verschijnselen...

Dat klopt, en dan gaat het om de middelen die je normaal via de huisarts/apotheek kunt verkrijgen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 15:46:10
Dat klopt, en dan gaat het om de middelen die je normaal via de huisarts/apotheek kunt verkrijgen.

Ik ken mensen die toen met de vogelgriep deze zelf via de apotheek aangeschaft hebben... Beter mee verlegen dan om verlegen dachten ze!  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 3 augustus 2008, 15:58:30
antivirale middelen krijgt iederťťn met ziekte verschijnselen... Deze liggen in voorraad. Een vaccin kan pas gemaakt worden als het virus al actief is en dus de mensen al ziek zijn...

http://www.bzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/93073/draaiboek.pdf
Ik kan inderdaad nergens vinden dat bij een schaarste eerst de HV'ers gevaccineerd worden, maar het lijkt mij een logische stap.

Organisatorisch interessant: http://www.rivm.nl/Images/Pokken%20draaiboek%20massavaccinatie%20oktober%202005_tcm91-33548.pdfDe stap is dus helemaal niet logisch, overigens ook niet vergelijkbaar met het pokken senario en blijft speculatief.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 16:13:35
De stap is dus helemaal niet logisch, overigens ook niet vergelijkbaar met het pokken senario en blijft speculatief.

Euuuh... ze verwijzen zelf bij griep naar het landelijk draaiboek massavaccinatie pokken...  ;)

We zullen het waarschijnlijk niet eens worden over wat logisch is...  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 3 augustus 2008, 17:10:28
Euuuh... ze verwijzen zelf bij griep naar het landelijk draaiboek massavaccinatie pokken...  ;)

We zullen het waarschijnlijk niet eens worden over wat logisch is...  ;)

Laten we het daar maar op houden of laat u zich nog eens informeren door medici, de zin of onzin.

Overigens de huidige griepvaccinatie, oktober-november voor kwetsbare groepen in de samenleving of op eigen verzoek, geeft geen garantie niet getroffen te worden door griep, het kan de gevolgen, mogelijk, beperken is de algehele verwachting, het sluit niet uit dat er mensen, als gevolg van, overlijden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 3 augustus 2008, 17:39:40
Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen...  ;)

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2005/hoogervorst-tekent-contract.asp

dit is wel een heel oud persbericht hoor! Er is al enige tijd een contract met een vaccin leverancier.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 17:43:27
dit is wel een heel oud persbericht hoor! Er is al enige tijd een contract met een vaccin leverancier.

Een specifiek vaccin kan volgens mij pas gemaakt worden als men weet 'hoe' het griepvirus er uit ziet...  :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 3 augustus 2008, 17:47:32
Een specifiek vaccin kan volgens mij pas gemaakt worden als men weet 'hoe' het griepvirus er uit ziet...  :)

In het geval van een pandemie is dat vrij snel bekend. En ik zei niets over dat de leverancier hem al op de plank heeft liggen, alleen dat er een contract is. Hier de link naar het persbericht:

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2006/contract-snelle-levering.asp
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 17:52:13
In het geval van een pandemie is dat vrij snel bekend. En ik zei niets over dat de leverancier hem al op de plank heeft liggen, alleen dat er een contract is. Hier de link naar het persbericht:

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2006/contract-snelle-levering.asp

thanx voor de link!

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2006/contract-snelle-levering.asp
Citaat
Contract snelle levering grieppandemisch vaccin getekend

Persbericht, 1 maart 2006

Het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) heeft vandaag in opdracht van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met Solvay Pharmaceuticals B.V. een optie- en leveringscontract contract getekend voor het leveren van een grieppandemisch vaccin. Met dit contract garandeert VWS zich van snelle levering van vaccin voor de gehele Nederlandse bevolking wanneer een grieppandemie uitbreekt. Een vaccin kan gemaakt worden als bekend is welk virus de pandemie veroorzaakt. De productietijd van een vaccin is gemiddeld zes maanden. Met dit contract regelt VWS dat de eerste acht productieweken van Solvay Pharmaceuticals B.V. zijn gereserveerd voor de productie van vaccin voor Nederland. Het doel is in deze acht weken voor 16 miljoen mensen in Nederland vaccin te produceren. Solvay Pharmaceuticals B.V. is in Nederland gevestigd en produceert onder andere het jaarlijkse griepvaccin. Het pandemische vaccin zal in de nieuwe celkweekfabriek van Solvay geproduceerd worden op basis van celkweek in plaats van op eieren. Hierdoor is de productie niet meer afhankelijk van eieren.

VWS bereidt zich voor op de mogelijke uitbraak van een pandemie. Naast het contract voor vaccin, heeft minister Hoogervorst vorig jaar 5 miljoen kuren antivirale middelen besteld. Antivirale middelen tegen griep zorgen ervoor dat mensen met griep minder besmettelijk voor hun omgeving worden. Uiteindelijk krijgen minder mensen daardoor griep. Alle mensen met griepsymptomen krijgen bij een pandemie antivirale middelen verstrekt.
Ook liggen er draaiboeken klaar op landelijk en op regionaal niveau. De draaiboeken zijn in samenwerking met GGD Nederland en de raad van regionaal geneeskundige functionarissen (RGF) tot stand gekomen en beschrijven onder meer hoe de zorg wordt georganiseerd tijdens een pandemie. GGD-en hebben samen met de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen een taak bij de uitvoering van de draaiboeken op lokaal niveau in samenwerking met andere zorgwerkers en zorginstellingen.

Samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is VWS tevens begonnen met een informatie campagne via de landelijke en regionale dagbladen en de huis-aan-huisbladen. Sinds week 8 hebben beide ministeries Postbus 51 als centraal informatiepunt voor burgers opengesteld: www.postbus51.nl of 0800-8051.

Het middel kan dan niet voor de 'piek' geleverd worden.... ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 3 augustus 2008, 17:58:10
thanx voor de link!

http://www.minvws.nl/persberichten/pg/2006/contract-snelle-levering.asp
Het middel kan dan niet voor de 'piek' geleverd worden.... ::)

Ligt eraan waar de eerste uitbraak is. Vermoedelijk als dit al gebeurt zal dit in het midden oosten zijn (daar zijn namelijk de meeste H5N1 gevallen en is de hygiene nog niet zo hoog als hier). Als er een isolaat is kan er vrij snel een vaccin gemaakt gaan worden.

Andere interessante links:

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/index.html
http://www.nibsc.ac.uk/flu_site/index.html
http://www.tga.gov.au/
http://www.solvay-influenza.com/
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 3 augustus 2008, 18:14:51
Dus geen lijstje met HV'ers of wie ook eerst, behoudens zij die getroffen zijn of symptomen vertonen, eigenlijk ook wel logisch!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 3 augustus 2008, 18:23:27
Dus geen lijstje met HV'ers of wie ook eerst, behoudens zij die getroffen zijn of symptomen vertonen, eigenlijk ook wel logisch!

Klopt, het gaat er namelijk om dat de verspreiding voorkomen wordt. Meer informatie over Tamiflu is hier te vinden:

http://www.tamiflu-online.nl/tamiflu-online-medicijn/tamiflu-medicijninformatie.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2008, 18:55:50
http://www.degrotegriepmeting.nl/public/index.php?thisarticle=354

Griep resistent voor Tamiflu

29 januari 2008 - Het European Centre for Disease prevention and Control (ECDC) komt deze week met een waarschuwing. Een aantal virustypen die op dit moment in Europa aanwezig zijn, zijn resistent voor de virusremmer Tamiflu. Het ECDC heeft op dit moment 148 virusmonsters getest uit tien verschillende Europese landen. Hiervan waren er 19 resistent.

   Tamiflu kan gebruikt worden om griep te behandelen of te voorkomen. Voor behandeling met Tamiflu komen mensen in aanmerking die, ondanks dat zij zijn ingeŽnt, levensbedreigend ziek worden van griep.
Om een dreigende pandemie (een wereldwijde dodelijke epidemie) te voorkomen, kunnen overheden beslissen om Tamiflu uit voorzorg toe te dienen bij mensen die vatbaar zijn voor griep. Zo heeft de Nederlandse overheid op dit moment ongeveer 5 miljoen porties van dit medicijn klaarliggen. Vooral in de vorm van grondstoffen, omdat de verwachting is dat die langer houdbaar zijn dan capsules.

De resistentie tegen Tamiflu lijkt afkomstig uit Noorwegen. Van de 16 virusmonsters die daar in november en december vorig jaar verzameld zijn, waren er maar liefst 12 ongevoelig voor het middel. Het gaat hier om bepaalde typen A (H1N1) virussen. De Noorse overheid is op de hoogte gesteld van deze resultaten en neemt nu maatregelen om verdere verspreiding van het resistente virus tegen te gaan. De Noorse gezondheidsorganisatie plaatste hiertoe een advies voor zowel artsen als burgers op haar website. De organisatie schat dat in Noorwegen 70% van de A (H1N1) virussen inmiddels ongevoelig is voor Tamiflu.

Behalve in Noorwegen zijn ook in Denemarken, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk resistente griepstammen gevonden. De totale resistentie ligt in Europa rond de 13%. Het ECDC heeft geen virusmonsters uit Nederland getest. Maar viroloog Ab Osterhaus melde in het tv-programma Goedemorgen Nederland dat het resistente virus hier nog niet gevonden is.
Hoe de resistentie in de rest van Europa gaat verlopen, is nog moeilijk te zeggen. Het ECDC kijkt de komende tijd nog eens grondig naar de uitslagen van alle verzamelde virusmonsters. Op basis hiervan zullen zij, in samenwerking met de wereld gezondheidsorganisatie (WHO), met een advies komen.

In afwachting van dit advies zijn er volgens het ECDC een aantal zaken belangrijk. Ten eerste is het resistente griepvirus niet gevaarlijker dan het Ďstandaardí A (H1N1) virus. Er wordt dan ook niet verwacht dat de resistente stam in staat is om een pandemie te veroorzaken. De stam komt aardig overeen met de griepprik van dit seizoen, waardoor mensen die ingeŽnt zijn een laag risico hebben op besmetting.

Elles Lalieu
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Golly op 3 augustus 2008, 20:18:53
In deze discussie lopen 2 verschillende middelen door een.

Je hebt de anti-virale middelen die gebruikt kunnen worden als men ziek is en waar de overheid een voorraad van heeft. iedereen heeft hier recht op

Je hebt het vaccin wat ontwikkeld wordt als een nieuw virus de kop op steekt. Vaccin toedienen gaat waarschijnlijk in orde van belan voor de samenleving.

Ik hoop dat de discussie zo helder wordt
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 5 augustus 2008, 17:20:41
In deze discussie lopen 2 verschillende middelen door een.

Je hebt de anti-virale middelen die gebruikt kunnen worden als men ziek is en waar de overheid een voorraad van heeft. iedereen heeft hier recht op

Je hebt het vaccin wat ontwikkeld wordt als een nieuw virus de kop op steekt. Vaccin toedienen gaat waarschijnlijk in orde van belan voor de samenleving.

Ik hoop dat de discussie zo helder wordt

Vaccin toedienen gaat volgens draaiboek dat al eerder genoemd is en waar ergens in dit topic ook wel een link van te vinden is, de hele discussie over volgorde van toedienen is al ter sprake gekomen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 5 augustus 2008, 19:40:04
In deze discussie lopen 2 verschillende middelen door een.

Je hebt de anti-virale middelen die gebruikt kunnen worden als men ziek is en waar de overheid een voorraad van heeft. iedereen heeft hier recht op

Je hebt het vaccin wat ontwikkeld wordt als een nieuw virus de kop op steekt. Vaccin toedienen gaat waarschijnlijk in orde van belan voor de samenleving.

Ik hoop dat de discussie zo helder wordt

Je antwoord, in orde van belang voor de samenleving, suggereerd een lijstje, of heb ik het mis?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 8 augustus 2008, 19:30:14
Je antwoord, in orde van belang voor de samenleving, suggereerd een lijstje, of heb ik het mis?

Advies, lees hele topic eens goed door en bekijk ook het draaiboek eens.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 8 augustus 2008, 20:37:26
Advies, lees hele topic eens goed door en bekijk ook het draaiboek eens.

Helpt u mij, kennelijk lees ik ergens over heen en of is de mij bekende informatie onjuist, ik hoor graag, immers staat er ergens een fout of begrijp ik het onjuist, ben niet te oud om te leren. Vooralsnog blijf ik achter mijn reacties staan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 8 augustus 2008, 23:05:06
Helpt u mij, kennelijk lees ik ergens over heen en of is de mij bekende informatie onjuist, ik hoor graag, immers staat er ergens een fout of begrijp ik het onjuist, ben niet te oud om te leren. Vooralsnog blijf ik achter mijn reacties staan.

Hier nog wat leesvoer:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/index.jsp

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/draaiboek_aviaire_influenza.jsp

(aviaire is vogel, humaan is mensen)

Bij er nog dieper in duiken blijkt er in het geval van vaccin schaarste wel een voorkeurslijst te zijn, zie hiervoor de volgende link en dan kiezen Influenza: Operationeel deeldraaiboek 3 - Bestrijding influenzapandemie:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 augustus 2008, 00:34:44
Hier nog wat leesvoer:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/index.jsp

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/draaiboek_aviaire_influenza.jsp

(aviaire is vogel, humaan is mensen)

Bij er nog dieper in duiken blijkt er in het geval van vaccin schaarste wel een voorkeurslijst te zijn, zie hiervoor de volgende link en dan kiezen Influenza: Operationeel deeldraaiboek 3 - Bestrijding influenzapandemie:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp

Uit het document

Citaat
De Gezondheidsraad heeft in april 2000 uitgesproken welke groepen patiŽnten voorrang hebben bij schaarste aan influenzavaccin. (Gr00) In het advies ĎGebruik van antivirale middelen en andere maatregelení (2005/05) geeft de commissie aan bij een tekort aan vaccin de eerder door haar in het interim-advies ĎAntivirale middelen bij een grieppandemie; gebruik bij schaarsteí (2004/05) gedefinieerde groepen met voorrang te vaccineren. Zie hoofdstuk 4.2.

Citaat
4.2 Prioritering
De volgorde van prioritering bij (schaars) beschikbaar vaccin is als volgt:
ē   eerste groep: prioritaire groepen met de hoogste urgentie conform advies Gezondheidsraad, met uitzondering van patiŽnten met furunculose;
ē   tweede groep: zorgverleners die tijdens een influenzapandemie direct in aanraking komen met potentiŽle influenzapatiŽnten (schatting 80.000-160.000 personen);
ē   derde groep: specifieke pandemische risicogroepen (bijvoorbeeld 0-20 jarigen, jongvolwassenen: 3-4.000.000 personen). Deze groep zal gedeeltelijk overlappend zijn met de urgentieklasse 2-4 van de Gezondheidsraad;
ē   vierde groep: gezonde volwassenen en kinderen (schatting 8.000.000 personen).

Eerste groep: prioritaire groepen conform advies Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad hanteert in zijn advies het uitgangspunt dat schaars pandemisch vaccin volgens een bepaalde prioritering ingezet moet worden. De volgorde van vaccinatie is die van afnemende urgentie. Binnen de klassen aangeduide groepen heersen geen voorrangsverschillen.
Klasse 1
ē   PatiŽnten met ernstige afwijkingen en functiestoornissen aan de luchtwegen en de longen die ondanks hun medicatie een grote kans hebben op decompensatie van de longfunctie bij een infectie met het pandemische influenzavirus. Hiertoe behoren patiŽnten met zeer ernstige astma bronchiale, een zeer ernstige mate van emfyseem, COPD (chronic obstructive pulmonary disease), anthracosilicose, longfibrose, mucoviscoÔdose en kyfoscoliose, alsmede patiŽnten die longresectie hebben ondergaan.
ē   PatiŽnten met een ernstige, acute of chronische stoornis van de hartfunctie die ondanks hun medicatie een grote kans hebben op decompensatie van de hartfunctie bij een infectie met het pandemische influenzavirus.
ē   PatiŽnten met een insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte (diabetes mellitus type I).

Tweede groep: zorgverleners
Wanneer een pandemie dreigt, zal voorkomen moeten worden dat hulpverleners betrokken bij de zorg door ziekte uitgeschakeld worden waardoor een tekortkoming in de zorg ontstaat. Het overeind houden van de gezondheidszorg tijdens een pandemie is de centrale opdracht van dit draaiboek. De rationale hiervoor is gelegen in het feit dat gezondheidswerkers in de frontlinie van een pandemie hun werk moeten verrichten. Zorgverleners die klinisch of subklinisch geÔnfecteerd zijn kunnen het influenzavirus overdragen naar risicopatiŽnten. De transmissie van influenza naar risicopatiŽnten zal door vaccinatie van deze groep hulpverleners beperkt worden. Daardoor vermindert de kans op influenza en ook op influenzagerelateerde doodsoorzaken. De volgende groepen gezondheidswerkers ontvangen met voorrang het pandemisch vaccin.
Medewerkers van:
ē   ziekenhuizen
ē   verpleeg- en verzorgingshuizen
ē   huisartsenpraktijken/ verloskundigen
ē   ambulancediensten en paramedische diensten
ē   thuiszorgorganisaties en GGDíen
ē   laboratoria en apotheken.

De uitvoer voor de vaccinatie voor deze beroepsbeoefenaren ligt bij de desbetreffende werkgevers. Een plan van aanpak voor vaccinatie van deze beroepsbeoefenaren in de zorgsector dient voorbereid te worden en kan worden gedelegeerd naar de arbodienst van de desbetreffende werkgever (actiepunt 2.12).

Derde groep: specifieke pandemische risicogroepen
Tijdens het ontstaan en in het verloop van een pandemie komen er gegevens vrij die inzicht geven in de werkelijke leeftijdspecifieke attack en complicatie rates. Voor vaccinatie van deze groep is het uitgangspunt de individuele bescherming van een persoon tegen influenza en daardoor een vermindering van de morbiditeit en mortaliteit. Vaccineren van deze groep is niet direct gericht op beperking van de verspreiding van het virus in de bevolking. Deze groep zal grotendeels bestaan uit de urgentieklassen 2 tot en met 4 zoals hieronder beschreven.
Het beschikbare vaccin dient dan via de huisarts aan deze groep aangeboden te worden. De distributie en toediening verloopt volgens de systematiek van de jaarlijkse influenzacampagne. De huisarts maakt vanuit zijn patiŽntensysteem een selectie van deze groep, bestelt de benodigde hoeveelheid vaccin bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI via de DHV), nodigt actief de doelgroep uit en organiseert vaccinatiespreekuren. Daarvoor dient een draaiboek voorhanden te zijn op (groeps)praktijkgrootte voor het houden van vaccinatiespreekuren gericht op specifiek pandemische groepen conform de jaarlijkse griepcampagne (actiepunt 2.19). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het LHV/NHG praktijkhandleiding ĎInfluenzavaccinatieí. (Frij02) Vanuit de NHG-districtbureaus worden de griepcampagnes ondersteund door preventiemedewerkers. Eventuele ondersteuning van de huisarts bij het vaccineren kan lokaal in de planvorming worden betrokken.

Klasse 2
ē   Zwangeren die tijdens de pandemie in het derde trimester van de zwangerschap verkeren.

Klasse 3
ē   PatiŽnten met afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en de longen bij wie Ė in tegenstelling tot de in klasse 1 bedoelde mensen Ė hun medicatie een redelijk stabiele compensatie van de longfunctie garandeert.
ē   PatiŽnten met een chronische stoornis van de hartfunctie, bij wie Ė in tegendeel tot de in klasse 1 bedoelden Ė hun medicatie een redelijke compensatie van de hartfunctie garandeert. Deze groep omvat patiŽnten met stoornissen van de linker hartkamer, patiŽnten met aangeboren hartafwijkingen of met klepgebreken, allen voor zover hun medicatie toereikend is voor compensatie.
ē   PatiŽnten met een chronische nierinsufficiŽntie. Deze groep omvat onder meer patiŽnten die behandeld worden met hemodialyse en chronische ambulante peritoneale dialyse (CAPD) en mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan.
ē   Kinderen en adolescenten in de leeftijd van zes maanden tot achttien jaar die langdurig salicylaten gebruiken.
ē   PatiŽnten die na een recente beenmerg- of orgaantransplantatie een immunosuppressieve therapie ondergaan.
ē   PatiŽnten met een niet insuline-afhankelijke vorm van suikerziekte (diabetes mellitus type II).
ē   Verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen en verpleeghuisbewoners met een ziektebeeld dat predisponeert voor luchtweginfecties (zoals dat vooral het geval is bij mensen met het syndroom van Down).

Klasse 4
ē   Personen van 65 jaar en ouder voor zover zij niet behoren tot een al genoemde urgentieklasse.
ē   Personen tot 65 jaar met verminderde weerstand tegen infecties, waaronder gerekend worden degenen die met HIV geÔnfecteerd zijn.

Vierde groep: gezonde volwassenen en kinderen
Wanneer Nederland beschikt over voldoende vaccin kan de keus gemaakt worden om de algehele bevolking vaccin aan te bieden. Gezonde volwassenen en kinderen hebben een statistisch lagere kans op complicaties bij een influenza-infectie tijdens de jaarlijkse epidemieŽn.

In het kader van het draaiboek ĎPokkení is er al een model uitgewerkt om de gehele Nederlandse populatie te vaccineren. De ervaringen en de regionale draaiboeken in het kader van de in 2002 uitgevoerde Meningitiscampagne zijn zeer bruikbaar voor een influenza vaccinatiecampagne. In dit draaiboek ĎInfluenzapandemieí zal geen uitwerking worden gegeven aan een nieuwe opzet van een massavaccinatiecampagne. De regionaal ontwikkelde strategieŽn voor pokkenvaccinatie zijn goed bruikbaar om een massale influenzacampagne uit te voeren. Deze vaccinatiestrategie dient dan wel aangepast te worden aan het influenzavaccin (actiepunt 2.20). Daarbij is het een voordeel dat in vergelijking met een pokkenvaccinatie voor het influenzavaccin nauwelijks contra-indicaties spelen.
De triage vooraf is eenvoudiger en met een kleinere personele inzet kan een grote groep mensen gevaccineerd worden door de betrekkelijk eenvoudige vaccinatietechniek.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 9 augustus 2008, 09:20:26
Hier nog wat leesvoer:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/index.jsp

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/aviaire_influenza/draaiboek_aviaire_influenza.jsp

(aviaire is vogel, humaan is mensen)

Bij er nog dieper in duiken blijkt er in het geval van vaccin schaarste wel een voorkeurslijst te zijn, zie hiervoor de volgende link en dan kiezen Influenza: Operationeel deeldraaiboek 3 - Bestrijding influenzapandemie:

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp

Dank voor uw hulp en het staat er dus echt niet zoals beweerd "Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen" Dus geen politieman, bakker, slager, vuilnisman, baliemedewerker, dierenarts, soldaat, bestuurder of brandweerfunctionaris om er maar een paar te noemen uit de keten van hulpverleners en of sleutelposities. Nogmaals dank, de lucht lijkt nu geklaard, misschien preventief vogelverschrikkers plaatsen!

Vogels worden geacht het natuurlijke reservoir van het influenza A virus te zijn. Dit houdt in dat het virus endemisch is bij vogels. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe influenza virussen veelal bij vogels (zie ook: antigene drift en antigene shift). Vandaar ook dat er gesproken wordt over het influenza virus van 'aviaire' oorsprong, waarbij de letter 'A' niet doelt op 'Aviair' maar op het feit dat dit type influenza virus als eerste in de reeks ontdekt is..

Influenza A is niet hetzelfde als aviaire influenza; de eerste is een virus, de laatste een ziekte.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 augustus 2008, 13:52:40
Dank voor uw hulp en het staat er dus echt niet zoals beweerd "Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen" Dus geen politieman, bakker, slager, vuilnisman, baliemedewerker, dierenarts, soldaat, bestuurder of brandweerfunctionaris om er maar een paar te noemen uit de keten van hulpverleners en of sleutelposities. Nogmaals dank, de lucht lijkt nu geklaard, misschien preventief vogelverschrikkers plaatsen!

Vogels worden geacht het natuurlijke reservoir van het influenza A virus te zijn. Dit houdt in dat het virus endemisch is bij vogels. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe influenza virussen veelal bij vogels (zie ook: antigene drift en antigene shift). Vandaar ook dat er gesproken wordt over het influenza virus van 'aviaire' oorsprong, waarbij de letter 'A' niet doelt op 'Aviair' maar op het feit dat dit type influenza virus als eerste in de reeks ontdekt is..

Influenza A is niet hetzelfde als aviaire influenza; de eerste is een virus, de laatste een ziekte.
Als we toch oude koeien (/brandwachten) uit de sloot gaan halen.... ::)

Dus geen lijstje met HV'ers of wie ook eerst, behoudens zij die getroffen zijn of symptomen vertonen, eigenlijk ook wel logisch!

Dacht je soms dat ik niet meer wist wat ik zelf geschreven had?? Zelf durven toegeven / laten zien dat je niet altijd (geheel) gelijk hebt is ook een kwaliteit....   ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 10 augustus 2008, 00:28:41
Als we toch oude koeien (/brandwachten) uit de sloot gaan halen.... ::)

Dacht je soms dat ik niet meer wist wat ik zelf geschreven had?? Zelf durven toegeven / laten zien dat je niet altijd (geheel) gelijk hebt is ook een kwaliteit....   ;)


Een deel van uw reactie ontgaat mij, koeien, brandwachten, sloot?

Wat betreft het laatste, laten we het gezellig houden, zo was ook uw devies, mag ik daar aan toevoegen, mocht u tussen het plaatsen van berichten nog even tijd hebben, lees nog eens rustig, niet verkeerd bedoeld maar mogelijk verhelderend.

Tot slot mogen reacties wel of niet of moeten ze allemaal dezelfde kleur hebben, positiefrood?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 17 augustus 2008, 22:31:56
'Meest immuun voor eerste griepvirus in je leven'
Uitgegeven: 17 augustus 2008 20:16
Laatst gewijzigd: 17 augustus 2008 22:28

WASHINGTON - Overlevenden van de wereldwijde grieppandemie in 1918 zijn nog steeds het meest immuun voor het virus dat hen destijds ziek maakte. Dat zou erop duiden, dat een mens het best beschermd is tegen het eerste virus dat hem ooit ziek maakte.
 
Dat hebben Amerikaanse onderzoekers zondag gemeld in een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.  

De overlevenden van de pandemie aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, toen het griepvirus H1N1 tussen de 50 en 100 miljoen mensen velde, zijn inmiddels tussen de 91 en 101 jaar oud. Hun immuunsysteem werkt nog steeds feilloos tegen de griepvariant uit die tijd.

"Als we precies weten hoe deze antilichaampjes te werk gaan, kunnen we ook een vaccin ontwikkelen tegen allerlei andere virussen", aldus een van de griep- en immuunsysteemexperts.

Het team probeert onder meer een vaccin tegen de gevaarlijke vogelgriepvariant H5N1 te vinden, waaraan sinds 2003 zeker 243 mensen zijn overleden.

(c) ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 16 maart 2009, 18:14:26
Dank voor uw hulp en het staat er dus echt niet zoals beweerd "Het vaccin zal volgens mij in eerste instantie wel aan HV'ers / bestuurders op sleutelposities gegeven worden. Als dat niet gebeurt stort heel de keten in die juist de zieke mensen moet verzorgen" Dus geen politieman, bakker, slager, vuilnisman, baliemedewerker, dierenarts, soldaat, bestuurder of brandweerfunctionaris om er maar een paar te noemen uit de keten van hulpverleners en of sleutelposities. Nogmaals dank, de lucht lijkt nu geklaard, misschien preventief vogelverschrikkers plaatsen!

Vogels worden geacht het natuurlijke reservoir van het influenza A virus te zijn. Dit houdt in dat het virus endemisch is bij vogels. Als gevolg daarvan ontstaan nieuwe influenza virussen veelal bij vogels (zie ook: antigene drift en antigene shift). Vandaar ook dat er gesproken wordt over het influenza virus van 'aviaire' oorsprong, waarbij de letter 'A' niet doelt op 'Aviair' maar op het feit dat dit type influenza virus als eerste in de reeks ontdekt is..

Influenza A is niet hetzelfde als aviaire influenza; de eerste is een virus, de laatste een ziekte.
Niet helemaal mee eens: je hebt in influenza verschillende types (stammen noemen ze dit) oa A en B stammen. Dit zegt iets over de species (oftewel diersoorten) die dit type influenza kunnen krijgen. Wij mensen kunnen dus ook besmet raken door zowel A als B. A komt vaker voor. Ook deze zijn weer verder onderverdeeld. Dit heeft te maken met het type antigeen ("ziekmaker") dat ze bevatten.
In een gemiddelde seasonal (oftewel de jaarlijkse) spuit zitten dus ook 2 types A stam en 1 type B stam.

Maar goed, ik ga nu wel heel erg in detail....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 13:01:44
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/buitenland/)/components/actueel/rtlnieuws/2009/04_april/26/buitenland/0426_0930_Mexico-stad_stil_om_griepvirus.xml

Varkensgriep legt Mexico-stad stil
De varkensgriep heeft vrijwel het hele openbare leven van Mexico-stad stilgelegd.
VARKENSGRIEP LEGT MEXICO-STAD STIL
fotoFoto

Varkensgriep legt Mexico-stad stil
Uitgestorven

Uitgestorven straten, gesloten scholen en voetbalwedstrijden zonder publiek: dat is op dit moment het beeld in Mexico-stad; met 20 miljoen inwoners een van de grootste steden ter wereld. De autoriteiten nemen verregaande maatregelen in een poging de varkensgriep het hoofd te bieden.
Rampenfilms

Zo zijn restaurants en bars gesloten en zijn vrijwel alle openbare activiteiten en feesten afgelast. Intussen is er een run op videotheken ontstaan, omdat mensen thuis blijven. Ironisch genoeg zijn rampenfilms over virusuitbraken het popoulairst.
1300 besmet

Of alle voorzorgsmaatregelen effect hebben, blijft nog de vraag. Het aantal besmettingen stijgt gestaag. Zo'n 1300 mensen zijn nu besmet met het H1N1-virus, tussen de 80 en 100 mensen zijn intussen overleden.
Verdere verspreiding

Daarbij lijkt het erop dat het virus zich ook geografisch verder verspreid. In CaliforniŽ, Texas en Kansas worden besmettingen gemeld, maar ook vanuit New York komen nu verontrustende signalen. Enige honderden leerlingen van een privťschool zitten met griepverschijnselen thuis; acht van hen zijn offcieel positief getest op het varkensgriepvirus. Aan de andere kant van de wereld meldt de Nieuw-Zeelandse minister van Volksgezondheid de waarschijnlijke besmetting van tien studenten met varkensgriep.
AziŽ waakzaam

Intussen nemen ook Aziatische landen hun voorzorgsmaatregelen. Passagiers uit Mexico worden op de vliegvelden van Tokio en Hong Kong extra in de gaten gehouden op griepverschijnselen. De gevolgen van het vogelgriepvirus H5N1 liggen immers nog vers in het geheugen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 13:02:14
http://www.wereldomroep.nl/news/international/6274699/Paniek-varkensgriep-slaat-over-naar-Azi

 Paniek varkensgriep slaat over naar AziŽ
Gepubliceerd: zondag 26 april 2009 07:43 UTC
Laatst gewijzigd: zondag 26 april 2009 07:44 UTC

Tokio - De autoriteiten in verscheidene Aziatische landen hebben opgeroepen tot waakzaamheid na de uitbraak van varkensgriep in Mexico.

Op Japanse vliegvelden worden passagiers uit Mexico extra gecontroleerd op koortsverschijnselen. Reizigers wordt aangeraden gezichtsmaskers te raden, en extra vaak hun handen te wassen. In Nieuw-Zeeland is een groep van 22 schoolkinderen en drie docenten na terugkeer uit Mexico in quarantaine gezet. Zes van de kinderen hadden griep.

De afgelopen dagen is in Mexico enige paniek ontstaan nadat honderen mensen besmet waren geraakt met het nieuwe griepvirus. Ruim tachtig sterfgevallen worden in verband gebracht met het virus. Scholen in Mexico-Stad en de staat San Luis Potosi, in het midden van het land, blijven zeker anderhalve week dicht.

De varkensgriep is ook al geconstateerd in de Amerikaanse staten Texas, CaliforniŽ en Kansas. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat er een wereldwijde epidemie kan ontstaan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 13:03:13
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3786502/__Mogelijk_varkensgriep_in_Frankrijk__.html

zo 26 apr 2009, 10:55
Twee verdachte gevallen varkensgriep in Frankrijk

PARIJS -  Twee inwoners van Frankrijk kampen mogelijk met varkensgriep. Zij kwamen onlangs terug van een reis naar Mexico, het land waar al 81 mensen overleden aan de nieuwe griepvariant.

Dat zei Didier Houssin, de hoogste ambtenaar op het gebied van volksgezondheid in Frankrijk, zondag in de krant Le Parisien. Volgens Houssin gaat het vooralsnog om vermoedens. Nader onderzoek moet uitwijzen of inderdaad sprake is van varkensgriep bij de twee reizigers.

De ambtenaar verwacht dat in de komende dagen meer verdachte gevallen zullen opduiken. Hij wees erop dat er veel verkeer is tussen Mexico en Frankrijk, via de lucht en over het water.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 13:16:39
http://www.who.int/entity/mediacentre/news/statements/2009/en/

Swine influenza

In response to cases of swine influenza A(H1N1), reported in Mexico and the United States of America, the Director-General convened a meeting of the Emergency Committee to assess the situation and advise her on appropriate responses.

The establishment of the Committee, which is composed of international experts in a variety of disciplines, is in compliance with the International Health Regulations (2005).

The first meeting of the Emergency Committee was held on Saturday 25 April 2009.

After reviewing available data on the current situation, Committee members identified a number of gaps in knowledge about the clinical features, epidemiology, and virology of reported cases and the appropriate responses.

The Committee advised that answers to several specific questions were needed to facilitate its work.

The Committee nevertheless agreed that the current situation constitutes a public health emergency of international concern.

Based on this advice, the Director-General has determined that the current events constitute a public health emergency of international concern, under the Regulations.

Concerning public health measures, in line with the Regulations the Director-General is recommending, on the advice of the Committee, that all countries intensify surveillance for unusual outbreaks of influenza-like illness and severe pneumonia.

The Committee further agreed that more information is needed before a decision could be made concerning the appropriateness of the current phase 3.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 13:18:11
http://www.who.int/entity/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html

Current WHO phase of pandemic alert
Current phase of alert in the WHO global influenza preparedness plan

Pandemic preparedness
http://www.who.int/entity/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html

In the 2009 revision of the phase descriptions, WHO has retained the use of a six-phased approach for easy incorporation of new recommendations and approaches into existing national preparedness and response plans. The grouping and description of pandemic phases have been revised to make them easier to understand, more precise, and based upon observable phenomena. Phases 1Ė3 correlate with preparedness, including capacity development and response planning activities, while Phases 4Ė6 clearly signal the need for response and mitigation efforts. Furthermore, periods after the first pandemic wave are elaborated to facilitate post pandemic recovery activities.

The current WHO phase of pandemic alert is 3.

http://www.who.int/entity/csr/disease/influenza/phases1-3.gif[/img]

 In nature, influenza viruses circulate continuously among animals, especially birds. Even though such viruses might theoretically develop into pandemic viruses, in Phase 1 no viruses circulating among animals have been reported to cause infections in humans.

In Phase 2 an animal influenza virus circulating among domesticated or wild animals is known to have caused infection in humans, and is therefore considered a potential pandemic threat.

In Phase 3, an animal or human-animal influenza reassortant virus has caused sporadic cases or small clusters of disease in people, but has not resulted in human-to-human transmission sufficient to sustain community-level outbreaks. Limited human-to-human transmission may occur under some circumstances, for example, when there is close contact between an infected person and an unprotected caregiver. However, limited transmission under such restricted circumstances does not indicate that the virus has gained the level of transmissibility among humans necessary to cause a pandemic.

Phase 4 is characterized by verified human-to-human transmission of an animal or human-animal influenza reassortant virus able to cause ďcommunity-level outbreaks.Ē The ability to cause sustained disease outbreaks in a community marks a significant upwards shift in the risk for a pandemic. Any country that suspects or has verified such an event should urgently consult with WHO so that the situation can be jointly assessed and a decision made by the affected country if implementation of a rapid pandemic containment operation is warranted. Phase 4 indicates a significant increase in risk of a pandemic but does not necessarily mean that a pandemic is a forgone conclusion.

Phase 5 is characterized by human-to-human spread of the virus into at least two countries in one WHO region (Figure 4). While most countries will not be affected at this stage, the declaration of Phase 5 is a strong signal that a pandemic is imminent and that the time to finalize the organization, communication, and implementation of the planned mitigation measures is short.

Phase 6, the pandemic phase, is characterized by community level outbreaks in at least one other country in a different WHO region in addition to the criteria defined in Phase 5. Designation of this phase will indicate that a global pandemic is under way.

During the post-peak period, pandemic disease levels in most countries with adequate surveillance will have dropped below peak observed levels. The post-peak period signifies that pandemic activity appears to be decreasing; however, it is uncertain if additional waves will occur and countries will need to be prepared for a second wave.

Previous pandemics have been characterized by waves of activity spread over months. Once the level of disease activity drops, a critical communications task will be to balance this information with the possibility of another wave. Pandemic waves can be separated by months and an immediate ďat-easeĒ signal may be premature.

In the post-pandemic period, influenza disease activity will have returned to levels normally seen for seasonal influenza. It is expected that the pandemic virus will behave as a seasonal influenza A virus. At this stage, it is important to maintain surveillance and update pandemic preparedness and response plans accordingly. An intensive phase of recovery and evaluation may be required.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 13:24:33
http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2741767.ece/N-Zeeland_meldt_mogelijke_gevallen_varkensgriep.html

 N-Zeeland meldt mogelijke gevallen varkensgriep

(Novum/AP) - Tien Nieuw-Zeelandse studenten die net zijn teruggekeerd uit Mexico zijn mogelijk besmet met het griepvirus H1N1, veroorzaker van de 'varkensgriep' die naar mensen is overgeslagen en zich vanuit Mexico naar Noord-Amerika en de rest van de wereld dreigt te verspreiden. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde zaterdag dat het gevaar van een pandemie aanwezig is.

    * print
    * stuur artikel door

Volgens de WHO zijn in Mexico zeker 81 mensen bezweken aan zware longontsteking, veroorzaakt door een griepachtige ziekte. Van sommige slachtoffers staat vast dat hun dood werd veroorzaakt door het nieuwe virus, dat kenmerken combineert van vogel-, varkens- en mensenvirussen.

In de Verenigde Staten zijn elf mensen met H1N1 besmet. Allen zijn hersteld of herstellende, meldden de autoriteiten.

Het virus wordt normaal opgedaan bij direct contact met varkens, maar er zijn enkele gevallen gemeld waarbij dat van mens op mens lijkt te zijn gebeurd. Het eten van varkensvlees levert geen gevaar op zolang het vlees door en door wordt verhit, zeggen gezondheidsfunctionarissen, want bij temperaturen van zeventig graden Celsius of hoger gaat het virus dood.

De studenten in Nieuw-Zeeland zijn niet erg ziek en lijken alweer aan de beterende hand, zei de Nieuw-Zeelandse minister van volksgezondheid, Tony Ryall. Slechts een werd in het ziekenhuis opgenomen. De tien waren met een groep van 25 leerlingen en leraren op schoolreis geweest naar Mexico en vlogen zaterdag vanuit Los Angeles terug naar Wellington. Vast staat alleen nog dat zij zijn besmet met een virus van de A-griepsoort, waartoe H1N1 behoort. Afhankelijk van nader onderzoek zullen nadere maatregelen worden genomen, zoals het achterhalen van de medepassagiers van de studenten, zei een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid.

In Mexico, waar zo'n duizend griepgevallen zijn gemeld, werden scholen, musea, bibliotheken en theaters gesloten om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Verschillende Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen zijn begonnen met surveillances of screenings op luchthavens en andere plekken waar mensen de grens kunnen oversteken. Op de luchthaven Narita van Tokyo, waar dagelijks 96.000 mensen uit Mexico arriveren, is bij de desbetreffende gate een apparaat aangebracht dat de temperatuur van de reizigers meet.

Hoge koorts is het duidelijkste symptoom van de varkensgriep. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert reizigers die sinds 17 april vanuit Mexico zijn teruggekeerd in Nederland en binnen vier dagen meer dan 38,5 graden Celsius koorts ontwikkelen thuis te blijven.

Verschillende Latijns-Amerikaanse en Aziatische landen zijn al begonnen met surveillances of screenings op luchthavens en andere plekken waar mensen de grens kunnen oversteken. In de Filipijnen wordt overwogen passagiers uit Mexico in quarantaine te houden. Zuid-Korea drong er bij zijn burgers op aan Mexico Stad en de drie Mexicaanse staten waar de griep is opgedoken, te mijden. Andere landen adviseerden hun burgers zich te melden als zij na bezoek aan Mexico symptomen van griep krijgen en wachten op nadere instructies van de WHO. Die kan bij eerste tekenen van een pandemie adviseren handel stil te leggen of grenzen te sluiten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 15:30:28
http://www.ad.nl/diagnose/3176250/Varkensgriep_reist_snel.html

Niet kussen en lichamelijk contact vermijden
Varkensgriep reist snel

PARIJS/AUCKLAND/SCHIPHOL - De zorg over de uitbraak van varkensgriep grijpt over de hele wereld om zich heen. Het virus zou een nieuwe variant zijn van de varkensgriep, een nieuw subtype van het Influenza A-virus H1N1.

Media in Nieuw-Zeeland meldden zondag dat een groep van 22 scholieren en drie docenten gedwongen thuis zitten, nadat ze zaterdag waren teruggekeerd uit Mexico. Ze hadden daar deelgenomen aan een taalcursus.
Volgens de autoriteiten op het gebied van volksgezondheid in Nieuw-Zeeland kampen zeker elf scholieren met griepsymptomen. Maandag worden de uitslagen van bloedonderzoek bekend. Dan blijkt of sprake is van varkensgriep. Tot die tijd moeten de leerlingen en de drie leraren thuis blijven en contact met familieleden zoveel mogelijk vermijden.

Twee inwoners van Frankrijk kampen mogelijk met varkensgriep. Zij kwamen onlangs terug van een reis naar Mexico.

Dat zei Didier Houssin, de hoogste ambtenaar op het gebied van volksgezondheid in Frankrijk, zondag in de krant Le Parisien. Volgens Houssin gaat het vooralsnog om vermoedens. Nader onderzoek moet uitwijzen of inderdaad sprake is van varkensgriep bij de twee reizigers.

De ambtenaar verwacht dat in de komende dagen meer verdachte gevallen zullen opduiken. Hij wees erop dat er veel verkeer is tussen Mexico en Frankrijk, via de lucht en over het water.

In New York zijn acht leerlingen van een school besmet met het influenzavirus type-A. Waarschijnlijk gaat het om varkensgriep. Dat heeft het hoofd van de gezondheidsdienst in de Amerikaanse miljoenenstad, Thomas Frieden, laten weten.

Op de school in de wijk Queens waren afgelopen week circa honderd leerlingen ziek geworden. Monsters met het materiaal van negen leerlingen waren naar het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en -preventie (CDC) gestuurd, van wie acht positief zijn getest. Vervolgtesten moeten uitwijzen of het inderdaad om varkensgriep gaat. Frieden stelde dat de meeste kinderen milde symptomen hadden en al weer aan de beterende hand zijn.

In de Amerikaanse staat Kansas zijn twee mensen besmet met het varkensgriepvirus. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten bevestigd. Het gaat om twee volwassenen. Een van hen is genezen, de andere is nog ziek. Een van de twee heeft onlangs Mexico bezocht.

Een medewerker van luchtvaartmaatschappij British Airways, die in een ziekenhuis werd opgenomen omdat hij mogelijk kampte met varkensgriep, heeft die ziekte niet. Dat maakte een woordvoerder van het ziekenhuis zondag bekend.

De steward was uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis, nadat hij zaterdagmiddag was geland op London Heathrow met een vlucht uit Mexico-stad.

Het aantal mensen in Mexico dat is bezweken aan de varkensgriep is zo goed als zeker gestegen tot 81. Meer dan 1300 mensen zijn besmet met het virus. Dat heeft de Mexicaanse regering zaterdagavond (lokale tijd) bekendgemaakt.

Scholen in en om de Mexicaanse hoofdstad Mexico-Stad en in de staat San Luis PotosŪ in Centraal-Mexico blijven tot 6 mei dicht om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De regering raadt aan om mondkapjes te dragen totdat duidelijk is hoe het virus zich verspreid.

Het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid heeft mensen gewaarschuwd elkaar niet aan te raken of te kussen en plaatsen waar veel mensen bijeen komen te mijden. Zo moet het team van voetbalclub America zondag een thuiswedstrijd tegen rivaal Tecos in een leeg stadion afwerken, waar plaats is voor 105.000 fans.

Schiphol heeft nog geen verscherpte maatregelen getroffen in verband met de varkensgriep. Dat heeft een woordvoerder van de luchthaven zondag gemeld. De Veiligheidsregio Kennemerland en de Airport Medical Services (AMS) zien daar ook nog geen aanleiding toe.
De organisaties onderhouden doorlopend contact met het Centrum voor Infectieziekte van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken over de laatste ontwikkelingen rond het virus. Luchtvaartmaatschappij KLM, die dagelijks op Mexico-stad vliegt, laat weten dat op Mexicaanse luchthavens bij het inchecken een vragenlijst over de gezondheid van de passagiers wordt uitgedeeld.
Mensen die op basis van deze lijst vrezen dat zij last hebben van een van de symptomen van de varkensgriep, wordt gevraagd na het landen contact te zoeken met de autoriteiten op de desbetreffende luchthaven.

In Nederland zijn nog geen verdachte gevallen van varkensgriep bekend. Dat heeft een woordvoerder van het Erasmus MC in Rotterdam zondag gemeld. Wanneer huisartsen symptomen van de ziekte signaleren, worden patiŽnten direct doorverwezen naar viroloog Ab Osterhaus van het Erasmus MC.

Het ziekenhuis wordt vooralsnog niet overspoeld met telefoontjes van bezorgde Nederlanders. ,,De media communiceren heel helder wanneer mensen zich eventueel zorgen zouden moeten maken'', vindt de zegsman. ,,En als dat het geval is, kunnen mensen zich het beste melden bij hun huisarts.''

Het varkensgriepvirus heeft volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) "pandemisch potentieel". De Amerikaanse overheid denkt dat het virus "niet in bedwang kan worden gehouden".
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 15:51:30
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fapril%2FErasmus%20MC%20nog%20geen%20varkensgriep%20in%20ons%20land

Erasmus MC: nog geen varkensgriep in ons land

26 april 2009

In Nederland zijn nog geen verdachte gevallen van varkensgriep bekend. Dat heeft een woordvoerder van het Erasmus MC in Rotterdam zondag laten weten.
Wanneer huisartsen symptomen van de ziekte signaleren, zoals koorts van 38-en een halve graad of meer, dan worden patiŽnten direct doorverwezen naar viroloog Ab Osterhaus van het Erasmus MC. Het ziekenhuis wordt niet overspoeld met telefoontjes van bezorgde mensen.

De mysterieuze varkensgriep eiste de afgelopen dagen in Mexico al aan 81 mensen het leven.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: AnneJan op 26 april 2009, 16:16:49
Veel onbekend over nieuwe virus   26-04-09  
 
Virologen breken zich het hoofd over de vraag wat er te doen is tegen het griepvirus, dat de afgelopen dagen slachtoffers heeft gemaakt.
Vijf vragen en antwoorden over de Mexicaanse griep (varkensgriep) op http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/4/26/260409_varkensgriep_vijf_vragen.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 19:29:03
http://www.ad.nl/buitenland/3177295/Twintig_gevallen_van_varkensgriep_in_VS_bevestigd.html

 zondag 26 april 2009
Twintig gevallen van varkensgriep in VS bevestigd

WASHINGTON - In de Verenigde Staten zijn tot dusver twintig gevallen van varkensgriep geconstateerd. Dat zei Richard Besser van het Centrum voor Ziektebestrijding (CDC) zondag na overleg in het Witte Huis.
De ziekte is geconstateerd in vijf staten en het betreft allemaal lichte ziektegevallen, aldus Besser. Hij verwacht dat de komende dagen nog meer ziektegevallen aan het licht zullen komen.
Minister van Binnenlandse Veiligheid Janet Napolitano zei op dezelfde persconferentie dat de noodtoestand voor de publieke gezondheid is afgekondigd. Dat klinkt als een ingrijpende maatregel, maar is vooral bedoeld om de lokale gezondheidsautoriteiten het werk te vereenvoudigen, verklaarde ze. Ook maakt de maatregel het mogelijk om bezoekers uit de getroffen gebieden te onderzoeken.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 26 april 2009, 19:43:27
Een virus is sneller dan maatregelen die van kracht gaan, na een uitbraak.

(iets met kalf en put  ;) )
Maar, niets aan te doen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 april 2009, 19:45:04
Wat wordt de remedie als het inderdaad een pandomie zou worden (ziet het voorlopig niet naar uit!!). Je vakantiedagen opnemen en je gezin opsluiten met genoeg voedsel voor een maand?  ??? ::) Wat zou jij doen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 26 april 2009, 19:47:02
Wat zou jij doen?

Accepteren en hopen. En zo lang ik gezond ben, mijn naasten helpen waar ik kan. Wat kan je doen, kun je beter vragen..?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 26 april 2009, 22:24:35
De naam varkensgriep voor deze griep is naar mijn mening falikant fout.

Het is een virus dat kenmerken heeft van zowel mensengriep, vogelgriep als varkensgriep. Het virus is ontstaan is door de mensonwaardige manier waarop de mens met de dieren omgaat. Doordat wij als "hoogststaande, weldenkende wezens" allerlei eetbare diersoorten in krappe hokjes bij elkaar proppen om ze later zo goedkoop mogelijk te kunnen opeten, kunnen virussen zich mengen.

"Mexicaanse griep" lijkt me een goede naam. Maar varkensgriep? Die dieren hebben geen schuld aan ons wanbeheer, waardoor wij onze eigen ziekten scheppen.

Misschien moet de naam varkensgriep trouwens toch maar worden gehandhaafd: mogelijk gaat men daardoor minder varkensvlees eten en sneuvelen er minder arme dieren.

Ik heb, nu er mensen ziek zijn, trouwens niemand horen praten over de zeer ingeburgerde gewoonte van het "preventief ruimen" bij een dreigende epidemie ?
Bij dierziekten zijn we normaal zo reuze scheutig met deze maatregel: gewoon alle levende wezens van de zieke soort in een ruime kring van 10 km dood maken, ziek of niet, terwijl ze ook geent hadden kunnen worden. Maar ja, dat durfden we niet, want de economie he, de internationale handel.....

Als we nu niet preventief ruimen omdat het ineens om onze eigen soort gaat, hoop ik dat we die onzalige gewoonte ook afschaffen wanneer er de volgende keer weer een zuivere dierziekte uitbreekt!

Een verontwaardigde dierenvriendin Jetty, wier hart nog steeds bloedt van de van dichtbij meegemaakte walgingwekkende, wrede slachtpartijen op honderdduizenden varkens, kippen, kalkoenen en koeien. Bah !!!!!!!!!!!!!!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Enrique op 27 april 2009, 09:04:19
Van www.vr-rr.nl:

VARKENSGRIEP

De uitbraak van varkensgriep zorgt voor veel vragen.

Op dit moment heet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een voorlopig advies uitgebracht.

Voorlopig advies Mexicaanse varkensgriep  25 april 2009
Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.

De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.

Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Op de website van het Europese Centrum voor ziektepreventie en Ėbestrijding en van de WHO worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld.

Zie ook: http://www.rivm.nl/persberichten/2009/varkensgriep.jsp
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Enrique op 27 april 2009, 21:16:25
http://www.vr-rr.nl/eCache/DEF/7/340.pdf

nieuwsflits over de varkensgriep. Kan de tekst helaas niet kopiŽren en plakken, vandaar volstaan met een link. Zit ook een kaartje in dat pdf-document. Misschien wel interessant.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 27 april 2009, 23:20:54
Knip knip ... Plak plak ... Here u go Enrique...Rampenbestrijdingsplan infectieziekte 1/3

Status regionaal Er zijn geen gevallen van varkensgriep (Influenza A/H1N1) bekend in de regio Rotterdam-Rijnmond. Op basis van de richtlijnen van het RIVM past de GGD het procedure ďincidentele introductieĒ toe. Incidentele introductie is de tweede fase van het RBPi. De GGD houdt hier de situatie scherp in de gaten ism de VRR.
Naar aanleiding van de griepgevallen in Mexico is eerder deze middag in Den Haag het Ambtelijk Crisis Overleg (ACO) bijeengekomen. In het ACO zitten vertegenwoordigers van de diverse departementen waaronder VWS en BZK. Besloten is dat de informatie en communicatie met betrekking tot de varkensgriep vooralsnog via de lijn VWS - GGD zal plaatsvinden. Indien noodzakelijk zal de GGD de burgemeesters en wethouders direct informeren.
De GGD koppelt de ontwikkelingen terug aan het Kernteam Influenza van het VRR in lijn met de afspraken in het RBPi.
Bij de huidige stand van zaken zijn geen extra maatregelen nodig en is het daarom nog steeds Ďbusiness as usualí. Zodra sprake is van een besmetting in deze regio zal er conform het Rampenbestrijdingsplan Infectieziekten (RBPI) verder opgeschaald worden. Dit draaiboek is te vinden op onze website: www.veiligheidsregio-rr.nl / GHOR.
Status landelijk Het RIVM is op dit moment leidend in de communicatie over de varkensgriep. Voor persvragen graag doorverwijzen naar afdeling Communicatie van het RIVM, tel.: 030 274 28 40.
Richtlijnen RIVM varkensgriep Vooruitlopend op nadere richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, adviseert het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM een aantal aanvullende maatregelen voor mensen met ziekteverschijnselen die terugkeren uit Mexico. Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (= 38,5 C) ontwikkelen, wordt aangeraden contact op te nemen met hun huisarts.
De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD. Mensen met koorts die voldoen aan bovenstaande criteria wordt verzocht om thuis te blijven.
Er geldt op dit moment geen negatief reisadvies voor Mexico. Op de website van het Europese Centrum voor ziektepreventie en Ėbestrijding en van de WHO http://www.who.int/en/ worden de meest recente ontwikkelingen rond het virus gemeld. (Bron RIVM)
Status internationaal
Eerste geval van varkensgriep in Europa vastgesteld
Het Spaanse ministerie van Gezondheid heeft dat maandag bevestigd.
Het gaat om iemand in Almansa in midden-Spanje. De patiŽnt is een 23-jarige student die net terug is van een studiereis in Mexico. Volgens minister Trinidad Jimťnez van Gezondheid zijn in Spanje mogelijk zestien mensen met varkensgriep besmet, aldus het Spaanse persbureau Europa Press. Drie inwoners van Frankrijk, die mogelijk waren besmet met varkensgriep, blijken de ziekte niet te hebben opgelopen. Dat hebben de autoriteiten in hun woonplaats, de Noord-Franse stad Lille, bekendgemaakt. De drie - een echtpaar en hun zoon - waren tijdens een vakantie in de Amerikaanse staat CaliforniŽ ziek geworden. CaliforniŽ grenst aan Mexico, waar een uitbraak van varkensgriep mogelijk aan 86 mensen het leven heeft gekost. Een vrouw uit Parijs, die de symptomen van varkensgriep vertoonde, wordt nog altijd onderzocht in het ziekenhuis. (Bron ANP 27-04-2009

Colofon
De Nieuwsbrief rampenbestrijdingsplan infectieziekten (RBPI) is een uitgave van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Projectleider RBPI: de heer R. Madan Telefoon: (010) 44 68 615/16 Redactie: afdeling Communicatie E-mail: influenza@veiligheidsregio-rr.nl
Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties? Of wenst u deze nieuwsbrief niet te ontvangen, dan vernemen wij dit graag!

http://img148.imageshack.us/img148/5816/varkensgriep1.png

Besmettingen wereldwijd

Uit veel landen komen berichten over mogelijke besmettingen, onder meer Canada (bevestigd),
IsraŽl en Colombia. In Nieuw-Zeeland zouden elf studenten besmet zijn geraakt na een bezoek aan
Mexico. Alleen in Mexico zijn voor zover bekend doden gevallen. In Nederland hebben zich de
afgelopen dagen ook enkele Mexicoreizigers met griepachtige verschijnselen gemeld bij hun
huisarts. ĎZe zijn onderzocht, er is niets gevondení, zegt Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor
de Volksgezondheid (RIVM).
Varkensgriep Q&A van de WHO (http://www.who.int/csr/swine_flu/swine_flu_faq.pdf)

  "De WHO overweegt om fase 4 in te voerenĒ    Phase 3 of pandemic alert in the WHO global influenza preparedness plan In the 2009 revision of the phase descriptions, WHO has retained the use of a six-phased approach for easy incorporation of new recommendations and approaches into existing national preparedness and response plans. The grouping and description of pandemic phases have been revised to make them easier to understand, more precise, and based upon observable phenomena. Phases 1Ė3 correlate with preparedness, including capacity development and response planning activities, while Phases 4Ė6 clearly signal the need for response and mitigation efforts. Furthermore, periods after the first pandemic wave are elaborated to facilitate post pandemic recovery activities.

http://img382.imageshack.us/img382/2974/pandemonicinfluenzaphas.png

In nature, influenza viruses circulate continuously among animals, especially birds. Even though such viruses might theoretically develop into pandemic viruses, in Phase 1 no viruses circulating among animals have been reported to cause infections in humans.

In Phase 2 an animal influenza virus circulating among domesticated or wild animals is known to have caused infection in humans, and is therefore considered a potential pandemic threat.

In Phase 3, an animal or human-animal influenza reassortant virus has caused sporadic cases or small clusters of disease in people, but has not resulted in human-to-human transmission sufficient to sustain community-level outbreaks. Limited human-to-human transmission may occur under some circumstances, for example, when there is close contact between an infected person and an unprotected caregiver. However, limited transmission under such restricted circumstances does not indicate that the virus has gained the level of transmissibility among humans necessary to cause a pandemic.

Phase 4 is characterized by verified human-to-human transmission of an animal or human-animal influenza reassortant virus able to cause ďcommunity-level outbreaks.Ē The ability to cause sustained disease outbreaks in a community marks a significant upwards shift in the risk for a pandemic. Any country that suspects or has verified such an event should urgently consult with WHO so that the situation can be jointly assessed and a decision made by the affected country if implementation of a rapid pandemic containment operation is warranted. Phase 4 indicates a significant increase in risk of a pandemic but does not necessarily mean that a pandemic is a forgone conclusion.

Phase 5 is characterized by human-to-human spread of the virus into at least two countries in one WHO region (Figure 4). While most countries will not be affected at this stage, the declaration of Phase 5 is a strong signal that a pandemic is imminent and that the time to finalize the organization, communication, and implementation of the planned mitigation measures is short.

Phase 6, the pandemic phase, is characterized by community level outbreaks in at least one other country in a different WHO region in addition to the criteria defined in Phase 5. Designation of this phase will indicate that a global pandemic is under way. appears to be decreasing; however, it is uncertain if additional waves will occur and countries will need to be prepared for a second wave.
Previous pandemics have been characterized by waves of activity spread over months. Once the level of disease activity drops, a critical communications task will be to balance this information with the possibility of another wave. Pandemic waves can be separated by months and an immediate ďat-easeĒ signal may be premature.
In the post-pandemic period, influenza disease activity will have returned to levels normally seen for seasonal influenza. It is expected that the pandemic virus will behave as a seasonal influenza A virus. At this stage, it is important to maintain surveillance and update pandemic preparedness and response plans accordingly. An intensive phase of recovery and evaluation may be required.

Bron:http://www.who.int/csr/disease/avianinfluenza/phase/en/index.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Rowin op 27 april 2009, 23:24:59

  "De WHO overweegt om fase 4 in te voerenĒ  


Alarmfase vier wegens varkensgriep

GENEVE -  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandagavond tijdens spoedoverleg in Geneve het alarmniveau voor de dodelijke varkensgriep verhoogd van fase drie naar vier. Oorspronkelijk zou de bijeenkomst dinsdag worden gehouden, maar de WHO besloot wegens de situatie in Mexico eerder bijeen te komen.

Ook op luchthaven Heathrow, in Groot-BrittanniŽ, lopen passagiers met beschermende mondkapjes rond. Foto: EPA
Please Wait ...

Volgens de VN-organisatie is het risico op een pandemie wezenlijk toegenomen. Hele gemeenschappen kunnen worden geraakt door besmetting van mens op mens.

De WHO wil nu de nadruk leggen op het tegengaan van de verspreiding van het nieuwe virus. Landen wordt gevraagd reisadviezen en controles van reizigers te overwegen. Getroffen landen zouden vaccinatiecampagnes moeten overwegen, evenals beperking van de bewegingsvrijheid van personen in besmet gebied.


http://www.telegraaf.nl/buitenland/3798679/__Alarmfase_vier_wegens_varkensgriep__.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 00:01:23
Ik heb altijd mijn twijfels over dit soort alarmeringen. Er komen dan een aantal vragen in mij op..

Onderzoekers, wetenschappers, gezondheidskundigen, ervaringsdeskundigen, artsen, doktoren, biologen en weet ik wat houden zich hiermee bezig. Als er echt heftig gevaar dreigt voor zo'n beetje de hele wereld, waarom wordt dan niet tijdig een fatsoenlijk alarm afgegeven? Het is altijd zo'n ''achter-de-feiten-aanhobbelen-verhaal''.
Althans, ik vind de berichtgeving bij dit soort zaken nooit alarmerend genoeg, om maatregelen te nemen. Zodra het land maatregelen moet nemen, zijn we dan te laat, omdat niet tijdig een fatsoenlijk alarm binnenkomt, bij de burger? Omdat ''we'' te afwachtend hebben gevolgd, wat het virus zou gaan doen?
Ik mag toch hopen dat bij dit soort calamiteiten tijdig een fatsoenlijk alarm wordt afgegeven en maatregelen genomen worden...als het echt nodig is.

Maar de WHO doet mij een beetje denken aan het KNMI. Die smijten ook met waarschuwingen en weeralarmen, maar blijken vaak onterecht. M.a.w; paniek zaaien om niets. Of denk ik nu ''te ver van mijn bed''?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 00:14:30
Het WHO heeft zijn eigen weeralarm en handeld daar ook naar.

Hoe men daar dan op reageerd is dan weer geheel ter verantwoording van de nationale overheden en haar burgers.
Overigens lijkt mij een weeralarm iets substantiŽler dan een "viraalalarm". Het 1 kun je zien aankomen en volgen. Het ander is persoonlijk een heel ander verhaal...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 00:25:19
Tot zover kan ik het allemaal volgen. Maar een aantal dagen geleden waren er tientallen gevallen / slachtoffers / besmette burgers bekend. De actie die  erop volgde en nog volgt, vind ik veel te tam om mij zorgen te maken. Anders had er ergens al lang een of andere bioloog / viroloog of andere geleerde aan de bel getrokken. Of laten al die mensen die ermee bezig zijn, alles gedwee tot een pandemie komen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 00:30:12
Misschien wel, misschien niet. Mijn glazen bol doet het effe niet vanavond.

Maar feit blijft dat je bij dit soort uitbraken per definitie in het begin stadium acht de feiten aan hobbelt. Meestal hobbelen we goed door en halen we de narigheid in. Heel soms niet. Bummer.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 00:36:20
Misschien ideetje om alvast preventief te gaan ruimen? Ik ken een aantal mensen in mijn omgeving die opvallend vaak kuchen en er regelmatig wat zweterig uitzien... Krijg je nog een onderscheiding ook!  ;D (wordt het geen pandemie, krijg je een tbs-je. Ter ontspanning)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 00:40:32
da's knap ruk....

Heb al sinds afgelopen oktober chronisch last van mijn luchtwegen...

Ben ik straks ook de sjaak....? (https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi30.photobucket.com%2Falbums%2Fc346%2Fdiamondbacktherattler%2Ficon%2Fhelp.gif&hash=86066832f61e4210f51f04616f2c5212)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 28 april 2009, 07:48:34
Varkensgriep te volgen via google maps

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&t=p&msa=0&msid=106484775090296685271.0004681a37b713f6b5950&source=embed&ll=25.085599,-105.029297&spn=23.745574,35.15625

De varkensgriep verspreiding is te volgen via Google Maps zo laat Dutch Cowboys zaterdag al weten. Google brengt alle nieuwsfeiten geografisch in kaart op het woord varkensziekte, ĎMexiaanse griepí  en  ĎH1N1 Swine Fluí in kaart. Om de enkele minuten is er weer ergens een update.

Op bovenstaande kaart is met ťťn oogopslag te zien waar de ziekte bevestigd is, waar vermoedelijke ziektegevallen zijn en waar doden zijn gevallen.Ook is op de kaart te zien waar ziektegevallen gemeld zijn die achteraf geen varkensgriep bleken te zijn.

De kaart maakt een betrouwbare indruk. Niet alleen hebben bezoekers hem inmiddels al een 5-sterren-rating gegeven, in Nimans gebruikersprofiel is te zien dat hij al jarenlang dergelijke kaarten maakt van ziekte-verspreidingen, waaronder H5N1 (de vogelgriep) en Ebola.

www.medicalfacts.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 28 april 2009, 07:52:11
KNMP factsheet varkensgriep
De KNMP heeft een factsheet ontwikkeld n.a.v. veelgestelde vragen over het gebruik van medicijnen tegen de varkensgriep.Varkensgriep of Ďswine influenzaí is een dierziekte bij varkens, die wordt veroorzaakt door een influenza A virus. Varkensgriep komt regelmatig voor en is meestal van het H1N1 subtype, maar andere subtypes komen ook voor (bijvoorbeeld H1N2, H3N1, H3N2). Wanneer varkens geÔnfecteerd zijn met meerdere subtypen tegelijkertijd, kan het voorkomen dat de genen van het virus zich vermengen, waardoor een nieuwe variant ontstaat. Hoewel varkensgriep normaal alleen voorkomt bij varkens, kan hierdoor een variant ontstaan die ook de mens kan infecteren. Dit is onlangs in Mexico gebeurd. Daarbij zijn reeds een aantal mensen overleden. De meeste patiŽnten die met varkensgriep zijn geÔnfecteerd worden vanzelf weer beter, zoals bij iedere gewone griep.

Bestaat er een vaccin tegen varkengriep?
Er bestaat op dit moment nog geen specifiek vaccin dat varkensgriep kan voorkomen. Het is onbekend in hoeverre de gewone ďgriepprikĒ bescherming biedt tegen de varkensgriep-variant. Griepvirussen veranderen snel, waardoor alleen een specifiek vaccin tegen het dan circulerend virustype bescherming kan bieden.

Bestaan er medicijnen tegen varkensgriep?
Er bestaan diverse antivirale medicijnen die griep (in het algemeen) kunnen
voorkomen en behandelen. Er zijn daarbij twee categorieŽn te onderscheiden:

Neuraminidaseremmers: oseltamivir (Tamiflu) en zanamivir (Relenza),Neuraminidaseremmers zijn selectieve remmers van neuramidase, het oppervlakteenzym van het influenza A- en B-virus, dat de afgifte van nieuwe virusdeeltjes bevordert.
Amantadine (Symmetrel),Amantadine werkt op het M2-eiwit van het influenza A-virus, een membraaneiwit dat essentieel is voor virusreplicatie.
Welk medicijn is het meest effectief?
Er is op dit moment nog te weinig informatie beschikbaar om een eenduidig advies te kunnen geven over het gebruik van medicijnen tegen varkensgriep. De virussen van menselijke dragers van het varkensgriepvirus in de Verenigde Staten bleken gevoelig te zijn voor neuraminidaseremmers, maar resistent tegen amantadine. Op basis
hiervan adviseren de overheden van Mexico en de Verenigde Staten op dit moment om neuraminidaseremmers te gebruiken voor de behandeling van varkensgriep. In Nederland wordt meestal de neuraminidaseremmer  oseltamivir (Tamiflu) voorgeschreven tegen griep. Dit middel kan (in tegenstelling tot amantadine) worden gebruikt voor de behandeling van zowel influenza A als B. Omdat oseltamivir bestaat uit tabletten, heeft het meestal de voorkeur boven zanamivir, dat een inhalatiemiddel is.

Hoe kom ik aan medicijnen tegen varkensgriep?
Medicijnen tegen griep zijn in Nederland alleen op recept verkrijgbaar. Deze medicijnen worden niet vergoed vanuit het basispakket. De Nederlandse overheid heeft momenteel de beschikking over 4,2 miljoen kuren
oseltamivir en 500.000 kuren zanamivir. Dit is naar verwachting voldoende om tijdens een pandemie alle zieken in Nederland te behandelen. Samen met de KNMP en de groothandels is een speciaal distributieplan ontwikkeld om deze medicijnen in het geval van een grieppandemie zo snel mogelijk te kunnen verstrekken. Daarnaast heeft
de Nederlandse overheid een contract gesloten met een producent van geneesmiddelen voor de levering tijdens een pandemie van voldoende vaccin voor alle Nederlanders, zodra er een vaccin ontwikkeld is.

Over de KNMP
De KNMP is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers. Wij behartigen de belangen van de leden, de branche en de farmacie in het algemeen. In al onze activiteiten staat de essentiŽle rol van de apotheker in de zorgverlening centraal. Als onderdeel van de totale zorgketen staan we voor een effectieve en patiŽntgerichte
farmaceutische zorg, waarbij medicatieveiligheid en kwaliteit in de branche voorop staan.

Bron: KNMP factsheet varkensgriep
www.medicalfacts.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 18:13:11
Wanneer zal het eerste Nederlandse geval bekend worden? Ik denk vanavond nog, anders morgenochtend..

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/04/varkensgriep_in_duitsland.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 18:17:54
http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/04/nederland_hamstert_mondkapjes.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Wouter op 28 april 2009, 18:20:06
http://www.telegraaf.nl/jsp/foto_window.jsp?id=http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00624/graphic_griep_624000d.jpg&caption= &copyright= &artid=3803062&artsec=reiskrant&artparsec=reiskrant&arttit=Verhagen raadt Mexico-reis af (http://www.telegraaf.nl/jsp/foto_window.jsp?id=http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00624/graphic_griep_624000d.jpg&caption= &copyright= &artid=3803062&artsec=reiskrant&artparsec=reiskrant&arttit=Verhagen raadt Mexico-reis af)

Lekker motiverent inderdaad.
Kwestie van aftellen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 18:39:16
Kwestie van aftellen.

Dinges duikt op het werk ook maar eens de BHV-kast in, op zoek naar wat kapjes... ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Enrique op 28 april 2009, 19:04:08
Varkensgriep
28 april 2009

In de media is er veel aandacht voor de 'Mexicaanse varkensgriep' en de mogelijke gevolgen voor Nederland.

Er zijn op dit moment geen gevallen van varkensgriep (Influenza A/H1N1) bekend in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM heeft een vraag en antwoordlijst opgesteld: http://www.rivm.nl/cib/themas/varkensgriep/ .

Als u aanvullende vragen heeft, kunt u bellen naar de plaatselijke GGD of naar Postbus 51: tel.: 0800-8051

Bron: VRR
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 19:18:57
Mondkapjes - a.i. die dingetjes waar zelfs nog een kudde olifanten doorheen wandeld - tegen een virus...

Da's eerder een uiting van machteloosheid dan werkelijke bescherming.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 19:25:46
Mondkapjes i.c.m. vaak handen wassen...of DB heeft andere middelen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 19:30:43
Jazeker.

Gewoon normaal blijven doen en vooral doorgaan met ademhalen. Kans dat je vanavond bij het naar bed gaan je laatste adem uitblaast omdat je te ver bent doorgeschoten met je tandenborstel is groter dan dat je de biggekoors krijg... :D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: fotoschieter.nl op 28 april 2009, 19:39:04
Wanneer zal het eerste Nederlandse geval bekend worden? Ik denk vanavond nog, anders morgenochtend..

http://www.spitsnieuws.nl/archives/buitenland/2009/04/varkensgriep_in_duitsland.html

Zes Nederlandse verdachte griepgevallen

Wanneer huisartsen symptomen van de ziekte signaleren, worden patiŽnten doorverwezen naar het Erasmus MC.
ROTTERDAM -  Afdeling virologie van het Erasmus MC heeft tot nu toe zes monsters onderzocht van mensen die zich met symptomen van de Mexicaanse griep bij hun huisarts hadden gemeld. Alle monsters zijn negatief bevonden. Dat meldde een zegsvrouw dinsdag.

Wanneer huisartsen symptomen van de ziekte signaleren, worden patiŽnten doorverwezen naar het Erasmus MC. Het RIVM roept mensen op om zich te melden bij de huisarts als ze sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico, meer dan 38,5 graden koorts hebben en luchtwegklachten.
Van patiŽnten die onraad vermoeden, wordt slijm uit de keel afgenomen en opgestuurd naar Rotterdam. Mocht een besmetting worden geconstateerd, dan fungeert het Erasmus MC als opvang- en kenniscentrum.
Het virus eiste de afgelopen dagen in Mexico al van mogelijk meer dan 150 mensen het leven.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3805831/__Zes_Nederlandse_griepverdachten__.html?p=1,1
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 19:47:17
Let effe op hoe men nu aan het paniek zaaien is vanuit overheden en in de media:

Zes Nederlandse verdachte griepgevallen
...
Het virus eiste de afgelopen dagen in Mexico al van mogelijk meer dan 150 mensen het leven.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/3805831/__Zes_Nederlandse_griepverdachten__.html?p=1,1


Dodental varkensgriep in Mexico ver boven honderd
(Novum/AP) - De Mexicaanse autoriteiten hebben maandag een landelijk schoolverbod ingesteld. Zij waarschuwden dat het dodencijfer van de varkensgriep kan zijn opgelopen tot 149.

Minister van gezondheidszorg Josť Angel Cordova zei dat twintig sterfgevallen met zekerheid aan de griep zijn te wijten. Ten aanzien van de overige gevallen moeten de uitslagen van onderzoeken worden afgewacht.

Sinds de eerste melding van varkensgriep op 13 april zijn 1995 mensen opgenomen met zware longontsteking. Daarvan zijn inmiddels 1070 ontslagen. Hoeveel van de 1995 met varkensgriep kampten is onbekend.

http://www.trouw.nl/nieuws/wereld/article2743399.ece/Dodental_varkensgriep_in_Mexico_ver_boven_honderd.html

Dit is dus gewoon -pardon my French - BS van de eerste orde. Er zijn dus nog maar 20 doden door de varkenspest. En van de rest weten ze het gewoon nog niet.

Dus vannacht gewoon braaf tandjes poetsen en vooral rustig slapen gaan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 28 april 2009, 19:49:07
En je ogen sluiten voor ...   ::) :-\
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 april 2009, 19:50:30
Vooral dat. Ze hebben het bij mij geprobeerd om met 1 oog open te slapen toen ik nog 12 maanden opknapte voor Vaderland, Volk en Koningin. Dat was een onderdeel waarop ik zakte. ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 20:11:10
Kans dat je vanavond bij het naar bed gaan je laatste adem uitblaast omdat je te ver bent doorgeschoten met je tandenborstel is groter dan dat je de biggekoors krijg... :D

Echter, ik poets elektrisch en maak dus geen raggende half dansende ongecontroleerde bewegingen. Dat dan weer niet.  ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 28 april 2009, 20:48:18
Ńls je al een masker gaat dragen, draag er dan ťťn dat helpt. Zo'n simpel ding van de bouwmarkt houdt echt niet voldoende tegen. In de meeste voorschriften voor ziekenhuizen bij een influenza uitbraak (zoals hier (http://www.veiligheidsregio-rr.nl/eCache/DEF/3/345.pdf) [PDF, 37KB]) lees ik dat FFP1-maskers afdoende bescherming bieden. Alhoewel hier (http://www.ggdzeeland.nl/dbdocs/fileattachment_384.pdf) [PDF, 83KB] FFP2 genoemd wordt wanneer er van mens-op-mens overdracht sprake is; volgens mij is daar (officieel) op dit moment nog geen sprake van. Overigens lijken deze documenten nog allemaal gericht op de Vogelgriep, maar kan me slecht voorstellen dat de voorschriften sterk afwijken op dit gebied.

Leverancier 3M gaat zelf voor de FFP2 (http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/OccSafety/Home/?PC_7_RJH9U5230GE3E02LECFTDQ4E72_assetId=1180612418424). Ze hebben (uiteraard) beide varianten in het assortiment (http://solutions.3mnederland.nl/wps/portal/3M/nl_NL/OccSafety/Home/Products/Respiratory_Protection/Maintenance_Free_Respirators/).
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 20:57:23
wanneer er van mens-op-mens overdracht sprake is; volgens mij is daar (officieel) op dit moment nog geen sprake van.

Vergeef mij, ik ben een leek in de gezondheidskunde. Maar als het virus niet van mens op mens gaat, zijn al die slachtoffers dan toevallig allemaal ziek geworden?


Hoe snel verspreidt het zich?
Het is zeker dat varkensgriep van mens op mens overdraagbaar is door hoesten en niezen, iets dat bij bijvoorbeeld de vogelgriep niet het geval was. Verspreiding van de ziekte over de wereld lijkt al niet meer te voorkomen door het vele vliegverkeer.

Er bestaat daardoor het risico van een grootschalige uitbraak op wereldniveau, oftewel een pandemie. De grote vraag is echter hoe effectief het virus zich zal verspreiden in nieuwe gebieden. Tot nu toe lijken de gevallen buiten Mexico minder heftig te zijn. Al weet niemand nog wat daar de reden van is.

Bron: nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 28 april 2009, 21:08:34
Nee, maar ze zouden wel bijvoorbeeld allemaal in dezelfde dierentuin met een ziek hangbuikzwijntje geweest kunnen zijn (ik noem maar iets) :)
Lees nu dat er overigens wel mens-op-mens overdracht aangetoond is:

Citaat
[...]
The Director-General has raised the level of influenza pandemic alert from the current phase 3 to phase 4.
[...]
This decision was based primarily on epidemiological data demonstrating human-to-human transmission and the ability of the virus to cause community-level outbreaks.
[...]
Uit: Statement van de directeur-generaal van de WHO (engelstalig) (http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_20090427/en/index.html)

Meer info over de pandemie-fases van de WHO hier (http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html) (alles engelstalig).
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 28 april 2009, 22:26:22
Dinges duikt op het werk ook maar eens de BHV-kast in, op zoek naar wat kapjes... ::)

Heerlijk die kapjes. Op TV zie je ze overal - op verschillende wijze gedragen.
- Alleen de mond bedekt en de neus pontificaal vrij gelaten? Nutteloos.
- Niet goed aangesloten langs de zijden of langs de neusvleugels? Nutteloos.

Let maar eens op, bijzonder leerzaam!

Kapjes kunnen nut hebben, maar alleen als ze van goede kwaliteit zijn, goed aansluiten op het gezicht en op de juiste wijze worden gedragen. Anders zijn ze alleen maar een placebo.

Maar ja, zoals men weet is ook een placebo vaak genoeg om je goed te voelen, en daar is dat kapjesgedoe volgens mij voor een groot deel voor bedoeld: om paniek te voorkomen door de mensen het gevoel te geven dat ze zelf iets kunnen doen om de ziekte te voorkomen. Zonder een goede gebruiksinstructie ťn vervolgens het opvolgen hiervan, heeft het niet veel nut ter voorkoming van infectie.

Ik ben trouwens nieuwsgierig hoe lang het virus buiten het lichaam overleeft - niet lang, denk ik.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 28 april 2009, 22:35:22
Run op mondkapjes
28-04-2009 16:23

Leerlingen met mondkapje vragen aandacht voor de muffe lucht in hun lokaal.

RIJSWIJK (ANP) Ė Nederlanders hamsteren massaal mondkapjes om zich te beschermen tegen varkensgriep. Bij diverse bedrijven in medische producten is een grote toeloop op dit soort artikelen ontstaan. Niet alleen artsen en apothekers, maar ook particulieren en bedrijven slaan de kapjes in groten getale in.

Bij Thaly in Voorschoten vliegen ze met duizenden per dag de deur uit. Daarbij verkoopt de groothandel eveneens veel desinfectiemiddelen. ĄNadat je een deurkruk hebt aangeraakt, moet je eigenlijk alweer je handen reinigen", aldus Robert Leefers.

Veel leveranciers kunnen de vraag niet bijbenen en raken door de voorraad heen. Hetzelfde gebeurt bij groothandels. ,Jarenlang werd er bijna niets verkocht en nu ontstond er een ware írunĒí, zegt Bram Vermeulen van Vermeulen Medical.

Vooral de voorgevormde, zwaardere kapjes van een paar euro zijn in trek. De ílapjesí die tandartsen dragen, beschermen te weinig.
Er zijn drie categorieŽn. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO raadt aan minimaal voor de tweede te kiezen. Bij SARS en de vogelgriep werd dit toen ook geadviseerd. ĄDe vraag blijft of ze afdoende beschermenĒ, oppert Vermeulen. Directeur Roel Coutinho van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) zei maandag dat het dragen van een mondkapje geen enkele zin heeft om zich tegen het virus te beschermen.
http://www.refdag.nl/artikel/1407088/Run+op+mondkapjes.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 28 april 2009, 22:40:08

....om paniek te voorkomen door de mensen het gevoel te geven

Tijgernest het komt mij over als "Er is geen gevaar voor de volksgezondheid" de bijna dagelijks gebezigde uitspraak, tot het tegendeel eens bewezen wordt maar zelfs dan (92 gewonden waaronder 54 agenten) blijft de uitspraak onverminderd van kracht zo is de ervaring.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 28 april 2009, 23:38:33
Heerlijk die kapjes. Op TV zie je ze overal - op verschillende wijze gedragen.
- Alleen de mond bedekt en de neus pontificaal vrij gelaten? Nutteloos.
- Niet goed aangesloten langs de zijden of langs de neusvleugels? Nutteloos.


Ik neem aan dat je mijn sarcasme v.w.b. de mondkapjes wel hebt meegekregen?  ;)

Maar, daar wil ik toch even op inhaken. Als ik mensen met mondkapjes zie, bedekken deze altijd neus en mond. T.h.v. het neusschot zit een metalen klemmetje wat je aan kan drukken, zo krijgt het de pasvorm van je neus. Zo'n kapje houdt veel rommel tegen wat in de lucht zweeft, ook als iemand in je nabijheid niest of hoest.

Beschermt het 100 %?
Nee, dan zul je een NBC-pak moeten aanschaffen. En da's beetje duur..
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 29 april 2009, 00:06:57
Zo'n kapje houdt veel rommel tegen wat in de lucht zweeft, ook als iemand in je nabijheid niest of hoest.

Als iemand niest of hoest, verpsreid hij of zij aerosol. En da's wat anders dan stof.

Met stofkapjes houdt je stof tegen. Niks meer, niks minder. Waterdruppeltjes komen in het meest gunstige geval op je kapje terecht. Vervolgens zuig je die rommel als nog naar binnen door je eigen ademhaling.

Een virus hou je niet buiten de deur met een stofkapje.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 00:10:08
Er is een kans dat je d.m.v. zo'n kappie het virus tegen kan houden. Als je het een poosje door dat kapje in de buitenlucht kan houden...ben je al een heel eind. En moet je zelf niezen of hoesten, hou de welbekende hand voor je mond! Dat vergeten veel mensen nogal eens...dat voorkomt zo'n grote stuifwolk, wel eens gezien, in slow-motion?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 29 april 2009, 00:13:52
Show me! O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 00:17:18
Show me! O0Adem in, adem uit, welkom varkenspestje.  O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Rowin op 29 april 2009, 00:59:02
'Varkensgriep in Oostenrijk'

WENEN -  Een 28-jarige vrouw uit Oostenrijk lijdt Ązeer waarschijnlijkĒ aan varkensgriep. Dat hebben de Oostenrijkse minister van Gezondheid Alois StŲger en de gezaghebbende viroloog Franz X. Heinz dinsdagavond gezegd tegen Oostenrijkse media.

De vrouw ligt in quarantaine in een ziekenhuis in de hoofdstad Wenen. Vorige week had ze een reis naar Guatemala gemaakt. Op de terugweg naar Oostenrijk maakte zij een tussenstop in Mexico, het land waar het varkensgriepvirus uitbrak.

http://www.telegraaf.nl/buitenland/3808111/___Varkensgriep_in_Oostenrijk___.html


't zal niet lang meer duren denk ik zo....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 29 april 2009, 01:15:26
In Geneve is in een trein een buisje met het H1N1 virus ontploft.
Het betreft hier niet het virus wat in Mexico heerst.

Bron: http://www.dag.nl/buitenland/varkensgriep-kweekje-ontploft-trein-257612

Toch heb ik hier mijn bedenkingen over.... het buisje zou ontploft zijn door de luchtdruk....
Met zulke missers is het natuurlijk wachten op een mega-catastrofe.
Op dit moment wordt overal ter wereld een kweekje van het Mexico-virus afgeleverd bij labaratoria.
Niet te hopen dat hier iets mis mee gaat... want dan is het virus wel heel snel bij ons.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast op 29 april 2009, 01:20:52
... neemt nog een glas whiskey en morgen een extra vitamine-pilletje...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RuudF op 29 april 2009, 10:06:22
....bereid zich voor op een hele saaie zomer vanwege alle afgelaste festivals en evenementen......en ook op lange drukke werkdagen... ??? :o
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 april 2009, 10:29:55
http://www.ad.nl/diagnose/varkensgriep/3183313/Expert_WHO_pandemie_is_heel_dichtbij.html

Expert WHO: pandemie is heel dichtbij
Door MONICA BEEK

ROTTERDAM - De wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht de huidige alarmfase voor de Mexicaanse varkensgriep heel binnenkort te moeten verhogen naar fase 5 of zelfs de hoogste fase 6.
 
Henk Bekedam. FOTO EPA
 WHO-topman Henk Bekedam, die dit voorspelt, noemt een pandemie - een wereldwijde epidemie - haast niet te voorkomen.

,,Als de nieuwe patiŽnten andere mensen hebben geÔnfecteerd, hebben we grote problemen. Dat is zeker fase 6,íí zegt Bekedam, WHO-topman in AziŽ en in 2002 en 2003 betrokken bij de bestrijding van de sars-epidemie.

Volgens Bekedam is het griepvirus, met de officiŽle naam H1N1, moeilijk te beteugelen, omdat een patiŽnt al besmettelijk is voor hij symptomen vertoont. Daarom hebben grenscontroles op vliegvelden weinig zin.

Het aantal varkensgriepgevallen dat in laboratoria is bevestigd, is inmiddels opgelopen tot 80. Het aantal sterfgevallen in Mexico ligt op ongeveer 150. Ook in Nieuw-Zeeland, IsraŽl, Canada, Spanje, Schotland, de VS en Groot-BrittanniŽ zijn besmettingen vastgesteld. In onder meer Duitsland zijn enkele verdenkingen.


Hoewel een pandemie met miljoenen doden nog ver weg lijkt, vrezen economen al voor de gevolgen. In navolging van Wall Street sloten de Europese beurzen gisteren in mineur. Economen betwijfelen of de toch al zwaar aangeslagen economie bestand is tegen een tweede klap.
Joan Muysken, hoogleraar economie aan de Universiteit Maastricht: ,,IntuÔtief zeg ik dat deze situatie niet bevorderlijk is voor het opvangen van een nieuwe klap.íí
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 april 2009, 10:30:30
http://www.ad.nl/buitenland/3183516/Varkensgriep_in_Duitsland.html

woensdag 29 april 2009
Varkensgriep in Duitsland

MUNCHEN - Ook in Duitsland is de varkensgriep opgedoken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid van de Duitse deelstaat Beieren woensdag bekendgemaakt. Het gaat om een patiŽnt uit de buurt van de stad Regensburg.
 
FOTO ANP
 Het ministerie verstrekt in de loop van de ochtend nadere informatie op een persconferentie in MŁnchen.
In Beieren zijn behalve dit ene bevestigde geval nog twee mogelijke gevallen van het H1N1-virus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 april 2009, 10:58:40
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3810491/__Drie_gevallen_Mexicaanse_griep_Dlnd__.html

wo 29 apr 2009, 10:55 Drie gevallen Mexicaanse griep in Duitsland Gerelateerde artikelen

Mexicaanse griep in Duitsland

BERLIJN -  In Duitsland zijn drie gevallen van de Mexicaanse griep vastgesteld. Dat meldde het Robert Koch-instituut voor infectieziekten in Berlijn. Eerder op de dag was er nog sprake van een enkel geval.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 11:18:49
....bereid zich voor op een hele saaie zomer vanwege alle afgelaste festivals en evenementen......en ook op lange drukke werkdagen... ??? :o

Als we Koninginnenach en de daaropvolgende dag met tal van festiviteiten nog maar doorgaat.. Er hoeft tussen die duizenden feestgangers maar 1 persoon te lopen met dat griepje.  ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Joris op 29 april 2009, 12:35:32
Daar gaan mijn kaartjes voor Defqon.  :|
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 april 2009, 12:54:30
http://www.nu.nl/algemeen/1956611/eerste-varkensgriepdode-buiten-mexico-in-vs.html

Eerste varkensgriepdode buiten Mexico in VS
Uitgegeven: 29 april 2009 12:39
Laatst gewijzigd: 29 april 2009 12:45

WASHINGTON - In de Verenigde Staten is een bijna twee jaar oud kind overleden aan de gevolgen van varkensgriep.
 
Dat meldde een Amerikaanse overheidsfunctionaris woensdag. Het is het eerste sterfgeval door deze ziekte buiten Mexico.

Woensdag werden al drie gevallen van varkensgriep bevestigd in Duitsland. Ook een 28-jarige vrouw uit Oostenrijk lijdt "zeer waarschijnlijk" aan varkensgriep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: jvo op 29 april 2009, 13:15:14
Als we Koninginnenach en de daaropvolgende dag met tal van festiviteiten nog maar doorgaat.. Er hoeft tussen die duizenden feestgangers maar 1 persoon te lopen met dat griepje.  ::)
Ik denk dat ik mijn veldmasker maar uit de kast ga halen, ik draai morgen een 10-18 met de ambu in de binnenstad.... ;D ;D ;D. heb trouwens tot nu nog niets gehoord van mijn baas, dus maak ik me nog nergens druk om ;) O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 13:32:04
Ik denk dat ik mijn veldmasker maar uit de kast ga halen, ik draai morgen een 10-18 met de ambu in de binnenstad.... ;D ;D ;D. heb trouwens tot nu nog niets gehoord van mijn baas, dus maak ik me nog nergens druk om ;) O0

De kans dat je een optater oploopt ergens in de binnenstad is nog steeds vele malen groter dan het oplopen van een varkensblafje.
 ;D

Ennuh, dat masker, dat heb je niet ingeleverd? Voor gevallen als deze he.... ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 29 april 2009, 13:40:15
Mexico: minder varkensgriepdoden
woensdag 29 april 2009 | 05:29 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 29 april 2009 | 08:53

MEXICO-STAD (ANP) - In Mexico zijn zeven mensen zeker overleden aan de varkensgriep. Dat heeft de Mexicaanse minister van Gezondheid Josť Angel Cůrdova dinsdagavond (plaatselijke tijd) gezegd. Eerder gingen de autoriteiten in Mexico nog uit van twintig bevestigde doden.

Behalve de zeven bevestigde varkensgriepslachtoffers wordt bij 152 sterfgevallen rekening gehouden met varkensgriep als doodsoorzaak. Het vermoedelijke aantal besmettingen in Mexico staat volgens de minister op bijna 2500.

bron: http://www.gelderlander.nl/algemeen/dgbuitenland/varkensgriep/4892490/Mexico-minder-varkensgriepdoden.ece

Zolang ze niet met 100 per dag te gelijk dood vallen, ga ik morgen op Koninginnedag..... *checked agenda*

(shit)

vrolijk me nest in na nachtdienst te hebben gedraaid! O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 29 april 2009, 14:11:13
Vrolijk me nest in na de konninginnenach ... ik weet er alles van.
Maar ja ... dan zijn we weer een nachie verder.
Kijken of we het dit jaar weer rustig houden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: tebby op 29 april 2009, 16:39:03
op de plaatste lijke radio van bergrijk werd er vanmiuddag geroepen dat daar ook iemand is met het varkensgriep viris.
kan alleen op internet niets vinden
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 17:42:09
http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/04/koop_geen_tamiflu_via_internet.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 17:44:23
op de plaatste lijke radio van bergrijk werd er vanmiuddag geroepen dat daar ook iemand is met het varkensgriep viris.
kan alleen op internet niets vinden

Idd nog niets van bekend...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Bleij op 29 april 2009, 22:30:46
WHO verhoogt alarmfase naar 5

GENEVE - De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft woensdagavond de alarmfase voor de Mexicaanse griep verhoogd. Er is nu sprake van alarmfase 5, de laatste fase voordat gesproken kan worden over een pandemie. Dat maakte de voorzitter van de WHO bekend.

Het verhogen van de alarmfase is vooral een signaal aan overheden en de farmaceutische industrie. Volgens de WHO moeten alle landen ter wereld zich klaarmaken voor de uitbraak van een pandemie.

Nederland

Alarmfase 5 voor de Mexicaanse griep geldt ook voor Nederland, al gebeurt er voorlopig in ons land nog niets. Dat meldde een woordvoerder van het RIVM woensdag. Bij alarmfase 5 mogen de autoriteiten onder andere beginnen met het verspreiden van medicijnen naar bijvoorbeeld apothekers. Omdat in Nederland nog geen besmettingsgevallen zijn, komen de autoriteiten vooralsnog niet in actie. Nederland is wel klaar voor een eventuele pandemie of uitbraak van de Mexicaanse griep.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 april 2009, 22:34:34
RIVM hanteert term Mexicaanse griep


BILTHOVEN -  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hanteert vanaf woensdag de term Mexicaanse griep in plaats van varkensgriep. Dat heeft een woordvoerder laten weten.

De verandering is ingegeven door een beslissing van het zogeheten Outbreak Management Team, een groep van deskundigen die woensdag over de griep vergaderde. Het RIVM is lid van deze adviesgroep.

De term Mexicaanse griep past volgens de zegsman beter in het rijtje namen van eerdere griepsoorten als Hong Kong griep en Spaanse griep.

Varkensgriep was al geen adequate term, omdat het gaat om een menselijk griepvirus, dat bestaat uit een mengsel van het 'gewone' griepvirus, het vogelgriepvirus en het varkensgriepvirus.
 http://www.telegraaf.nl/binnenland/3815413/__RIVM__term_is_Mexicaanse_griep__.html?cid=rss

Hoera hoera, de valse beschuldiging aan het adres van de varkens is ingetrokken. Vanaf heden is het Mexicaanse griep!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 29 april 2009, 22:41:08
Kan in het licht van de bijdrage van Tijgernest dan ook de topictitel gewijzigd worden?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 april 2009, 22:52:40
Naamswijziging van dit item zou ik van harte toejuichen - dank voor de suggestie, Diamondback!

Onderstaand artikel vond ik zojuist in de media:

Infectiespecialist: Handen wassen werkt echt
29-04-2009 22:01 | J. Visscher

Handen wassen.

BILTHOVEN Ė In het zwartste scenario velt de Mexicaanse griep in Nederland miljoenen mensen. Kunnen de autoriteiten dat aan? Infectieziektendeskundige Jim van Steenbergen: ĄWe houden rekening met oorlogsgeneeskunde, waar artsen zieke mensen moeten laten liggen.Ē

ĄIk leef op dit moment net als in een snelkookpan.Ē Op zijn werkkamer in een van de gebouwen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven wrijft Jim van Steenbergen zich enigszins vermoeid in de ogen. Als hoofd van de Landelijke CoŲrdinatiestructuur Infectieziekten (LCI) sleutelde hij de afgelopen jaren aan draaiboeken voor het geval ons land wordt getroffen door epidemische ziekten.

Nu de Mexicaanse griep is uitgebroken en ook in buurland Duitsland is vastgesteld, wordt Van Steenbergens arbeid benauwend actueel. Dinsdag nam hij in Bilthoven deel aan het overleg van het Outbreak Management Team, een groep van vijftien infectieziektendeskundigen die de overheid adviseert over maatregelen rond een dreigende pandemie.

Een massale uitbraak van de Mexicaanse griep kan zeer ingrijpend zijn. Was er iets van angst te bespeuren tijdens het overleg?

ĄDat was niet de sfeer. Naar het laat zich aanzien, heeft deze griepvariant niet zonder meer een dodelijk verloop. Dat maakt de discussie wat minder zwaar. De professionals toonden zich op de bijeenkomst heel betrokken en gedreven. Er was een strakke, inhoudelijke discussie. Het was geen Poolse landdag.Ē

Punt van discussie is of het wenselijk is dat de overheid aan burgers mond- en neuskapjes uitdeelt om de verspreiding van de griep te bestrijden. ĄWetenschappers zijn verdeeld. Wij van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zijn nog steeds van mening dat het geen zin heeft dat de overheid massaal mondkapjes aan burgers gaat uitdelen. Zoín kapje heeft te weinig effect. Uit nieuwe onderzoeken blijkt echter dat gebruik van de kapjes??? verspreiding van de griep vertraagt. Maar dat geldt ook als je met een theedoek voor je gezicht gaat lopen. Uiteindelijk gaat iedereen wel voor de bijl. Bovendien kleven er ook nadelen aan een mondkapje. Je gaat dan meer voelen aan je gezicht, waardoor de kans stijgt dat je je ogen infecteert. Zeker is dat handen wassen echt helpt om de verspreiding van de griep tegen te houden.Ē

Wat gebeurt er als tijdens een pandemie ook huisartsen massaal ziek worden?

ĄSchaarste van hulpverleners is een van de grote problemen die kunnen ontstaan. De 25 regioís van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) hebben daar hun eigen draaiboeken voor. Ze kunnen bijvoorbeeld andere artsen, zoals verzekeringsartsen, bedrijfsartsen en jeugdartsen inschakelen. Verder kan er een gebouw worden toegewezen dat dient als zorgmeldcentrum. Daar vindt bijvoorbeeld de schifting plaats tussen mensen met griep en patiŽnten met andere ziektes.Ē

Wat te doen als de ziekenhuizen allemaal propvol zijn?

ĄHet ziet er nu niet naar uit dat de Mexicaanse griep tot dergelijke toestanden zal leiden, maar in theorie kunnen zich ooit situaties voordoen zoals op het slagveld. Artsen zullen dan noodgedwongen sommige patiŽnten niet behandelen. De mensen met meer kans op herstel gaan voor. Een oma van 86 die al verscheidene kwalen heeft, zal bij zoín grieppandemie geval niet worden geholpen, terwijl ze in een normale situatie wel meteen met loeiende sirenes naar het ziekenhuis zou worden gebracht. Dergelijke oorlogsgeneeskunde zou in Nederland iets heel nieuws en pijnlijks zijn.Ē

Dat kan leiden tot grote onvrede onder de bevolking?

ĄDe autoriteiten zullen dan de burgers de gang van zaken moeten uitleggen. Dat is een kwestie van openbare orde en veiligheid. Zo ver is het zeker nog niet. Er zijn op dit moment signalen dat de Mexicaanse griep niet heel heftig uitpakt. Maar over een paar maanden kunnen de zaken heel anders liggen.Ē

Kan de overheid scholen sluiten en massa-evenementen verbieden om de griep in te dammen?

ĄDie mogelijkheid bestaat. Dat moet de overheid echter niet te snel doen. Scholen kunnen hooguit een paar weken dicht blijven. Dus niet maanden, omdat scholieren dan te veel kennisachterstand krijgen. Een ander probleem is dat kinderen elkaar na verloop van tijd ook buiten school op gaan zoeken en elkaar dus kunnen besmetten.Ē

Van Steenbergen pakt pen en papier en tekent een grafiek. ĄOp grond van rekenkundige modellen weten we dat een school sluiten het meest effect heeft op het moment dat de stijging van het aantal ziektegevallen het sterkst is. Dus als de grafiek het stijlst is. Door sluiting van scholen wordt de lijn vlakker. De piek is dus minder heftig. Dat is wel een prettig idee, want dan kunnen artsen de ziekte meer verspreid behandelen. Wel geldt dat ook na sluiting van scholen of het schrappen van evenementen, uiteindelijk evenveel mensen de griep zullen oplopen.Ē

Kan de overheid ook kerkdiensten verbieden met het oog op de bestrijding van de griep?

ĄNu minister Klink van Volksgezondheid de aandoening Mexicaanse griep meldingsplichtig heeft gemaakt, kan hij een verbod op samenscholing afkondigen. Maar ik betwijfel of een kerkdienst gauw zal worden verboden. Dat betreft een religieuze zaak. In ieder geval kan de overheid bepaalde samenkomsten ontraden. En de burgemeester heeft de bevoegdheid gebouwen te sluiten in verband met besmettingsgevaar.Ē

Mogelijk is er over een halfjaar een vaccin tegen de Mexicaanse griep. Hoe zou de overheid om moeten gaan met gewetensbezwaarden die dat vaccin niet willen gebruiken?

ĄDe discussie over verplichte vaccinatie leeft telkens weer op. Ik vind dat we vaccinatie niet dwingend moeten opleggen. We moeten mensen proberen te overtuigen. Feit is dat een vaccin geen 100 procent zekerheid biedt. Maar de zekerheid wordt wel heel groot als je weet dat mensen om je heen ook zijn gevaccineerd. Iemand die niet is gevaccineerd, doorbreekt die lijn. Een vorm van huisarrest voor niet-gevaccineerden kan wat mij betreft niet. Dan zou je mensen mogelijk maandenlang moeten verplichten thuis te blijven. Bovendien hebben we niet eens de menskracht om dat te controleren.Ē

Denkt u dat elke Nederlander die dat wil over pakweg een halfjaar een vaccin tegen de Mexicaanse griep kan krijgen?

ĄDat zal heel moeilijk worden. Zoín vaccin is dan nodig voor iedereen op de wereld. Farmaceutische bedrijven zullen alles op alles zetten om die vaccins te maken, maar dat gaat tijd kosten. De wereldgezondheidsorganisatie WHO geeft aan welk virus het precies betreft, hoe de bedrijven vervolgens een vaccin ontwikkelen is hun zaak. De ene farmaceut gebruikt weer een andere methode dan de andere. Hoe dat in de toekomst zal gaan, is nu nog niet duidelijk. De minister heeft een optiecontract met een van de farmaceutische industrieŽn om de eerste hoeveelheid nieuwe vaccins voor Nederland te mogen inzetten. Als deze fabrikant een effectief vaccin ontwikkelt, zijn ze in Nederland dus vermoedelijk eerder beschikbaar dan elders.Ē
http://www.refdag.nl/artikel/1407437/Infectiespecialist+Handen+wassen+werkt+echt.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 april 2009, 22:55:43
Geen zorgen over Mexicaanse griep in Nederland

Geplaatst: 29 april 2009 16:07


DEN HAAG - Er is geen reden voor bezorgdheid in Nederland over de Mexicaanse griep. Dat liet minister Ab Klink van Volksgezondheid woensdagmiddag weten.

De minister hield woensdagmiddag een persconferentie over de Mexicaanse griep en de voorbereidingen die Nederland heeft getroffen. Volgens de minister is er ,,geen reden voor grote bezorgdheid in Nederland. Maar we zijn wel superalert'', zei de minister. Dat is een herhaling van wat vice-premier Rouvoet woensdag al eerder liet weten nadat hij de wekelijkse ministerraad had voorgezeten.

Er zijn nog geen gevallen van besmetting in Nederland gemeld. ,,De besmettingen in Duitsland en Spanje laten zich zien als een milde vorm,'' aldus minister Klink. Rouvoet liet weten dat Nederland goed is voorbereid op een eventuele verspreiding van varkensgriep naar ons land. ,,We houden de vinger nauwgezet aan de pols. Er is geen reden voor paniek. Wel is alertheid en waakzaamheid nodig.''

Verder kondigde Klink aan dat medici mensen moeten gaan registreren die besmet zijn met de varkensgriep. Familieleden en andere omstanders van mensen die zijn besmet met het griepvirus, zullen volgens hem het preventieve medicijn Tamiflu krijgen. Tot nu toe gold de regel dat mensen die met het virus zijn besmet, op regionaal of plaatselijk niveau worden geregistreerd. Klink heeft ervoor gekozen dat dat nu ,,op naamsniveau'' moet gebeuren.

Tamiflu
In reactie daarop stelt de beroepsorganisatie van apothekers KNMP dat deze virusremmer, als hij via internet gekocht wordt, vaak duur en van slechte kwaliteit is. Volgens de organisatie heeft het bovendien geen zin om het middel preventief te slikken om besmetting met het Mexicaanse griepvirus te voorkomen. Deskundigen houden er zeer serieus rekening mee dat het ook Nederland zal bereiken.

De overheid heeft 4,5 miljoen doosjes Tamiflu paraat om een pandemie af te remmen. Besmette mensen zouden het middel via de dokter krijgen om hen minder ziek en besmettelijk te maken. Bij preventief gebruik zou het middel zijn werking kunnen verliezen. Het virus zou er zelfs resistent tegen kunnen worden.

Minister Rouvoet erkende dat een wereldwijde verspreiding van een griepvirus altijd onzekerheden met zich mee brengt. Volgens hem zijn echter alle draaiboeken over wie wanneer actie moet ondernemenp orde en worden zaken internationaal goed afgestemd. Ook wees hij erop dat deskundigen zeggen dat ons land met 4,5 miljoen doses aan antivirale middelen voldoende voorraad

Nuchter
Nederlanders reageren over het algemeen ook nuchter op de berichtgeving rondom de Mexicaanse griep. Apotheken, artsen en GGD ontvangen tot nu toe maar weinig bezorgde telefoontjes over de mogelijke dreiging van de ziekte. Dat blijkt uit een rondgang langs een groot aantal GGD's en artsen.

,,Mensen bellen met algemene vragen over de varkensgriep, ze zijn bijvoorbeeld bezorgd over een geplande reis naar Mexico of over familie die uit Mexico overkomt'', stelt een woordvoerder. ,,Anderen vragen welke voorzorgsmaatregelen ze thuis kunnen nemen. Maar van paniek is geen sprake.'' Sommige apotheken constateren dat er meer vraag is naar mondkapjes en tamiflutabletten, het medicijn dat zieke patiŽnten voorgeschreven zouden krijgen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde dat er de afgelopen dagen wel Nederlanders terug kwamen uit Mexico met koorts en griepachtige verschijnselen. Zeven van hen zijn onderzocht, de vijf van wie de test zijn afgerond, zijn allemaal negatief. Volgens directeur Roel Coutinho van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) kan een virus tijdens zijn rondgang nog wel veranderen. Hij zei dat mondkapjes hoogst waarschijnlijk geen effect hebben.

Mensen die sinds 17 april zijn teruggekeerd uit Mexico en die meer dan 38,5 graden koorts en luchtwegklachten hebben, krijgen van het RIVM het advies om zich te melden bij hun huisarts. De huisarts kan indien nodig verder onderzoek laten doen in overleg met de plaatselijke GGD.

Brussel
Donderdag is er in Brussel een bijeenkomst van alle ministers van Volksgezondheid van de Europese Unie. De meeste maatregelen worden wel genomen op nationaal niveau, maar met deze bijeenkomst tonen de Europese landen dat ze in geval van nood willen samenwerken
http://www.nd.nl/artikelen/2009/april/29/geen-zorgen-over-mexicaanse-griep-in-nederland
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 april 2009, 22:59:54
Personeel weigert vlucht naar Mexico
Gepubliceerd: vandaag 20:34

Personeelsleden van luchtvaartmaatschappij Air France hebben geweigerd vluchten naar Mexico te maken. Een volledig bemanningsteam en enkele andere stewardessen weigeren dat sinds zaterdag uit angst voor de varkensgriep, die daar is uitgebroken.

Dat hebben bronnen uit de luchtvaartsector gemeld aan het Franse persbureau AFP. Frankrijk wil een Europees vluchtverbod op Mexico. Daar wordt donderdag over gesproken op een vergadering van EU-ministers.
http://www.depers.nl/buitenland/303810/Personeel-weigert-vlucht-naar-Mexico.html

paniek paniek - los van de discussie of deze actie nodig is in het geval van Mexicaanse griep, die tot nu toe niet bepaald erg agressief is, heeft dit vliegtuigpersoneel het wel goed gezien: in onze tijd van globalisering is het staken van vluchten de belangrijkste bijdrage om een snelle verspreiding van besmettelijke ziekten te voorkomen.  
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Sam Hendrix op 29 april 2009, 23:05:20
De mondkapjes liggen hier klaar(Ugrum... :o). Jetty, jij hebt mazzel dat je met ademlucht kan lopen zeg:P
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 29 april 2009, 23:06:42
http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/04/alarmfase_5_varkensgriep.html

En inderdaad;

http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/04/schrap_de_term_varkensgriep.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Kusje op 29 april 2009, 23:38:50
vanaf woensdag spreekt men over de Mexicaanse Griep
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: jvo op 29 april 2009, 23:46:24
Naamswijziging van dit item zou ik van harte toejuichen - dank voor de suggestie, Diamondback!

Uiteraard kunnen we daarin voorzien....  O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 april 2009, 23:48:12
De mondkapjes liggen hier klaar (Ugrum... :o). Jetty, jij hebt mazzel dat je met ademlucht kan lopen zeg:P

Ik ga hier beslist niet voor met ademlucht lopen hoor!

Wat ik mis in de hijgerige media, is een vergelijking van het percentage doden bij gewone griep in vergelijking tot deze Mexicaanse griep. Je zult schrikken als je hoort hoeveel mensen er jaarlijks alleen al in ons land overlijden aan gewone griep - maar ja, dat is gewone griep he, niks exotisch, dus daar hoor je nooit wat van.

Als collega's, vrienden en bekenden last hebben van griep, lopen wij toch ook niet met ademlucht?

Niets zo goed tegen griep als een goede natuurlijke weerstand. Gezond eten, genoeg slapen, veel lachen en lekker in je vel zitten helpen beter dan ademlucht of mondkapjes. Wat dat genoeg slapen betreft: daar ga ik nu direct wat aan doen. Kijken of de katten nog een plekje hebben overgelaten waar ik tussen pas. Welterusten!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Roare op 29 april 2009, 23:50:08
Reuters: European Union Commission says it can expect deaths from the Swine flu in Europe soon.
http://twitter.com/BreakingNews

Dit lijkt ernstig
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 30 april 2009, 01:54:09
zoals ik al een paar berichten terug al heb geschreven en wat Tijgernest op een iets andere manier heeft verwoord: Laat je niet gek maken!

Wie duikt er het dodental in Nederland van de laatste griepperiode van afgelopen winter even op om alles eens in perspektief te zetten?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 30 april 2009, 02:01:40
Lijkt het je verstandig om het aantal doden van een griepsoort te vermelden, diamondback?

Ik heb even gekeken op wikipedia maar ik denk dat de onrust dan alleen maar groter wordt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 30 april 2009, 02:05:48
Of om aan te geven dat in vergelijking met de gewone griep de mexicaanse griep niets meer is als een verstopte neus?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 30 april 2009, 02:09:19
Ja ok, ik snap je wel. De hype eromheen wordt volgens mij ook wel heel erg overtrokken.
Maar even een indicatie dan. Een normale griep (en dat is dus niet een verkoudheidje) geeft ongeveer 80.000 besmettingen.
Daarvan sterven tussen de 1000 en 2000 mensen. Meestal ouderen en mensen met een risico.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 30 april 2009, 02:13:29
PandemieŽn
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1918 zijn miljoenen mensen aan de Spaanse griep overleden. In 1957 heeft de Aziatische griep en in 1968 de Hongkonggriep gewoed, waarbij tienduizenden mensen kwamen te overlijden.

Bron: wikipedia (evenals het voorgaande bericht)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 30 april 2009, 04:26:45
Goeie genade! :shock

Een normale griep is dus gewoon veel erger dan wat we nu meemaken...

Waarom loopt er niemand met een mondkapje in de winter?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 30 april 2009, 09:16:03
Tja, ik denk dat we normaal heel nuchter (op z'n Hollands) reageren op dit soort dingen.
Nu dat de media er een heksenketel van gemaakt heeft is iedereen ineens bang en wordt er geen vergelijking gemaakt.
Nee, het is toch veel mooier voor de media om er een hype van te maken.
Koren op de molen.....
Kijk maar naar de crisis. Ik denk dat door de media aandacht en insteek van media de zaken soms nadelig beinvloed wordt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Jasper op 30 april 2009, 11:20:32
Volgens mij moet je niet kijken naar het aantal doden ten gevolge van de griep, maar meer naar het aantal zieken tijdens een pandemie die gemiddeld 20 weken duurt. Ten tijde van de piek is in het worst case scenario 30% van de mensen ziek (uit alle lagen van de bevolking), dus ook in de gezondheidszorg. Dat terwijl er juist een groter beroep wordt gedaan op diezelfde gezondheidszorg (lees ziekenhuizen en thuiszorg). Het lastige is gewoon dat er nog geen preventief vaccin is, alleen een behandeling indien men ziek wordt. Dus vandaar het grote aantal zieken dat wordt verwacht.
En ook de gronzdheidszorginstelling zullen problemen krijgen met toeleveranciers etc.

Ben het er niet mee eens dat het allemaal wel meevalt en dat het een hype is. Indien het doorzet zitten we pas aan het begin...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 30 april 2009, 11:34:38
Ok, Jasper... Ik ben het met je eens dat je moet kijken naar de impact v.w.b. zieken en wat het met beschikbaarheid van mensen zal doen.
Maar zelfs virologen spreken elkaar tegen. Dhr. Oosterhuis waarschuwt voor een mogelijke pandemie en wil zo snel mogelijk actie op het gebied van een vaccin.
Anderen zeggen dat het best wel mee kan vallen.
In mijn ogen moet er ook gerelativeerd worden en heeft Diamondback gelijk als hij zegt dat er ook een vergelijking gemaakt moet worden met een normale griep.
Nu wordt er volgens mij ook te veel aandacht aan besteedt dat het wel heel, heel heel erg is.
Goed, dit is nog maar het begin zeg je. Ben ik het ook wel mee eens... we weten nog niet hoe dit gaat uitpakken. Maar als je kijkt naar de berichtgevingen en de run op mondkapjes die toch niets helpen dan vraag ik me soms wel even af. Laten we ons niet gek maken?
En of het meevalt weten we pas achteraf... als alles weer achter de rug is.
Het zal in ieder geval de economie niet ten goede komen. Mexico schat in dat er al 35 miljard mee gemoeit is.

vr. gr.
Jan
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast op 30 april 2009, 11:47:15
Een collega van me is vorige week teruggekomen uit Mexico-stad en voelde zich oprecht niet lekker, ging ook in het restaurant uit voorzorg elders zitten en zou bij de dokter langs deze week.

Ik wacht de mededeling af op ons intranet of het bingo is.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Jasper op 30 april 2009, 11:49:10
Kijk, qua berichtgeving wordt je horendol, iedereen heeft wel iets te melden (ongeveer 1 Twitterbericht per seconde...). Inderdaad spreken virologen elkaar tegen. Maar dat krijg je altijd en vergeet ook niet dat men op TV erg goed is in knippen en plakken.
Bekijk je de grote lijn, dan was het niet de vraag of er een pandemie komt, maar wanneer. Volgens de WHO is deze nu aangebroken. In ieder geval een goed moment om voor ons ziekenhuis nog eens de voorbereidingen te checken. En daar zijn we al volop mee bezig (op je vrije dag ...zucht)

Iedereen zegt wel dat ons land er klaar voor is, maar is het ook in daadwerkelijkheid zo?  Is dat al gecheckt? Wat doe je als een derde van je medewerkers ziek is? Ooit al over nagedacht of je nog kunt tanken omdat de leverancier vandaag het tankstation niet kon bijvullen omdat hij een keuze moest maken welk tankstation het eerst aan de beurt was wegens een tekort aan medewerkers? Of dat je bij een energieprobleem niet service binnen 24 uur hebt maar binnen een week? Of dat je geen 8 uur diensten meer draait maar 12 uurs diensten omdat er zoveel zieken op je verpleegafdeling zijn? En dat de creche voor de kinderen daar op voorbereid is? Het gaat echt verder dan een paar mensen die overlijden ...

Kijk eens in het dossier grieppademie op de site www.minvws.nl (http://www.minvws.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Koos Grandioos op 30 april 2009, 11:50:10
Nou er is wel wat te melden blijkbaar aangezien ik op de redactie vamorgen het volgende bericht binnen kreeg:

Persconferentie inzake Mexicaanse griep
Donderdag 30 april 2009

Vandaag, donderdag 30 april, om 12.00 uur geven minister Klink van VWS, Roel Coutinho van het RIVM en viroloog Ab Osterhaus een persconferentie over de laatste stand van zaken inzake de Mexicaanse griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 30 april 2009, 13:25:13
Alarmfase 5 voor Mexicaanse griep
Gepubliceerd: 29 april 2009 22:17 | Gewijzigd: 30 april 2009 08:08
Door een onzer redacteuren
Rotterdam, 30 april. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft gisteravond de alarmfase voor een grieppandemie verhoogd naar fase 5. Dat is de een na hoogste alarmtoestand. Het betekent dat het griepvirus zich aanhoudend van mens tot mens verspreidt in minstens twee landen. Achtergrond - Mexicaans griepvirus heet ten onrechte varkensgriep
Achtergrond - Uitbraak van H1N1 zou uniek zijn
Nieuwsthema - Varkensgriep
WHO
Dat was al het geval in Mexico, wellicht al weken of maanden, maar is nu ook vastgesteld in de Verenigde Staten. Ook uit Nieuw-Zeeland en Spanje kwamen gisteren berichten dat de ziekte is gediagnosticeerd bij mensen die niet kort geleden in Mexico waren.

Alarmfase 5 betekent dat regeringen verplicht zijn om alle procedures die horen bij een pandemie op te starten. Op een persconferentie gisteren in Nieuwspoort zei minster Klink (Volksgezondheid, CDA) dat het outbreak management team die dag bijeen was geweest en dat ook het eerste bestuurlijk overleg had plaatsgevonden. Dat overleg gaat over openbareordeproblemen bij een pandemie. Het managementteam bekijkt de volksgezondheidssituatie.

De Verenigde Staten meldden de eerste overledene door het griepvirus op Amerikaanse bodem. Het is een 23 maanden oud Mexicaans jongetje. Hij arriveerde op 4 april uit Mexico en leed aan Ďeen ziekteí die niet de griep was, waarover geen details bekend zijn gemaakt. Vier dagen later kreeg hij griep. Op 13 april werd hij opgenomen in een ziekenhuis en hij overleed afgelopen maandagnacht.

In Nederland deelde minister Klink mee dat artsen die een patiŽnt zien met de Mexicaanse griep verplicht zijn om de naam en adresgegevens van de patiŽnt aan de gezondheidsautoriteiten door te geven. Deze melding Ďop naamí is het hoogste niveau van meldingsplicht die Nederland kent. Klink zei dat de privacy daardoor kan worden aangetast, maar dat het belang van de infectieziektebestrijding in dit geval zwaarder telt. De GGDís kunnen dan familie, vrienden, buurtgenoten en andere contacten actief benaderen en ze een kuur met het medicijn Tamiflu aanbieden. Dat verkort de ziekte een beetje en onderdrukt de verspreiding van het virus en dempt dus de epidemie.

Mexico

In Mexico is inmiddels het griepvirus vastgesteld bij 99 mensen. Acht van hen zijn aan de ziekte overleden. Dat heeft de Mexicaanse minister van Gezondheid Josť Angel Cůrdova gisteravond bekend. De laatste officiŽle cijfers spraken nog van 49 besmettingen, waarvan 7 doden. De Mexicaanse regering houdt echter rekening met ongeveer 2500 besmettingen, waaronder 176 doden. De uitbraak van de Mexicaanse griep zal Mexico tientallen miljarden dollars gaan kosten. De totale schade bedraagt 0,3 tot 0,5 procent van het bruto binnenlands product.


Bron: http://www.nrc.nl/buitenland/varkensgriep/article2227980.ece/Alarmfase_5_voor_Mexicaanse_griep (http://www.nrc.nl/buitenland/varkensgriep/article2227980.ece/Alarmfase_5_voor_Mexicaanse_griep)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 30 april 2009, 13:33:19
Vaccin Mexicaanse griep kost maandenDoor Willemien Groot

29-04-2009
 Beluister het interview met algemeen directeur Sjirk Kok van Solvay Biologicals (5'37")

Een werkzaam vaccin tegen de varkensgriep, of Mexicaanse griep, laat nog maanden op zich wachten. Hoewel virologen het virus inmiddels hebben geÔsoleerd, betekent dat niet dat een vaccin morgen bij de huisarts ligt. De Nederlandse fabrikant Solvay Biologicals is wel alvast voorbereid op extra productie als het eenmaal zo ver is.

Solvay Biologicals in Weesp is een van de grote fabrikanten van de Ďgriepprik', het jaarlijkse griepvaccin voor kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en chronisch zieken. Het bedrijf is al zestig jaar actief. Jaarlijks produceert het zo'n 35 miljoen doses, bedoeld voor de Nederlandse markt en zo'n 60 andere landen, zowel op het noordelijk als zuidelijk halfrond.

Vaccinproductie
Het bedrijf is weliswaar in staat snel om te schakelen naar een vaccin tegen het nieuwe Mexicaanse H1N1-virus, maar het duurt lang voordat het klaarligt bij de huisarts. Er zijn te veel onzekerheden, zegt algemeen directeur Sjirk Kok. "Voor iedereen is dit een nieuw virus. We weten niet hoe dit zich gedraagt. Normaal gesproken duurt de productie van vaccin vier tot zeven maanden."

Het wachten is op het zogenaamde zaaivirus, nodig voor de kweek. Vergelijkbaar met het zaad van een gewas. "Dat produceren we niet zelf, maar dat krijgen we van de WHO. Daarna duurt het nog drie tot vier weken voordat we echt met de productie kunnen beginnen. Mogelijk eind juni", zegt Kok. Als voldoende virus is aangemaakt, wordt het gedood. De eiwitten die de identiteit van het virus vormen, zijn de basis voor het vaccin.

Celweefsel
Toch heeft Solvay tijdens de rustige griepperiode niet stil gezeten. In 2001 ontwikkelde het bedrijf een manier om celweefsel in te zetten voor het kweken van virussen. "We hebben twee processen om vaccin te maken", zegt de algemeen directeur. "We werken al zestig jaar met kippeneieren en sinds kort is onze celtechnologie echt gebruiksklaar. Dat betekent dat we, zodra het virus beschikbaar is, kunnen produceren."

De nieuwe vaccinfabriek is een van de weinige in de wereld die op elk gewenst moment kan opstarten. Onafhankelijk van de beschikbaarheid van vele miljoenen eieren die in de traditionele fabricage nodig zijn. Bij een pandemie scheelt dat veel tijd.

Fase 6
Er waren slechts enkele dagen nodig om de hele wereld alert te maken op de Mexicaanse griep. Ondanks zijn jarenlange ervaring is Kok toch een beetje verbaasd over de plotselinge uitbraak. "Als die komt, is het een verrassing. Maar we zaten er wel al jaren op te wachten", zegt Kok. "De vraag is natuurlijk hoe dit zich verder ontwikkelt."

Volgens de WHO is de situatie ernstig genoeg om Fase 4 af te kondigen. Dat betekent dat een nieuw virus van mens op mens overdraagbaar is, en dat overheden de draaiboeken voor een pandemie uit de kast moeten halen. Verhoging van de alarmfase betekent niet dat die wereldwijde griepepidemie er komt.

Solvay-directeur Kok laat de productie van het nieuw H1N1-virus pas beginnen als de WHO Fase 6 heeft afgekondigd, als de pandemie is uitgebroken. Dat lijkt naar omstandigheden te laat, maar feitelijk kan het niet anders, zegt Kok. "Als alle capaciteit naar dit nieuwe middel gaat, moet de productie van het reguliere griepvaccin worden gestaakt. Als er vervolgens geen pandemie uitbreekt, lopen miljoenen mensen hun griepprik mis. Met alsnog vele doden tot gevolg."

Bescherming
Het gevaar bestaat dat het vaccin pas in voldoende hoeveelheden op de markt komt als al veel mensen ziek zijn. Maar Kok verwacht niet dat iedereen tegelijk het virus oploopt. Daardoor kan het middel toch nog veel mensen bereiken. In de tussentijd moeten antivirale middelen als Tamiflu en Relenza enige soelaas bieden.

Of het vaccin werkt, weten we pas als het wordt toegediend. De bekende griepprik biedt lang niet iedereen bescherming. En uiteindelijk overlijden de meeste mensen aan de gevolgen van griep, zoals longontsteking. Daartegen biedt geen vaccin bescherming.

Bron: http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/vaccin-varkensgriep-solvay
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 30 april 2009, 14:00:39
Mexico: vijfjarige is bron varkensgriep

Van onze verslaggever IŮaki OŮorbe Genovesi
gepubliceerd op 29 april 2009 18:22,
bijgewerkt op 30 april 2009 09:17

AMSTERDAM - Zijn naam is Edgar HernŠndez. Hij is vijf jaar oud. En volgens de Mexicaanse autoriteiten naar alle waarschijnlijkheid dť bron van de varkensgriepbesmetting die wereldwijd om zich heen grijpt en al dodelijke slachtoffers heeft gemaakt in Mexico en de Verenigde Staten.

Medio april bracht Edgars moeder hem naar de huisartsenpost in het straatarme gehucht La Gloria, op twee uur rijden van de Mexicaanse hoofdstad. Edgar had last van koorts en flinke ademhalingsproblemen. Hij kreeg paracetamol en enkele andere medicijnen voorgeschreven en voelde zich al snel weer beter.

Maar in de huisartsenpost in La Gloria vertrouwden ze het niet helemaal. Zoals Edgar hadden ze sinds medio maart al 1.300 van de 4.000 inwoners van het dorp op consult gekregen. Ruim 450 van hen met griepverschijnselen.

Normale griep
Medische experts werden naar het dorp gestuurd om monsters te nemen. Tientallen buisjes van zieken werden verzameld. De meesten patiŽnten bleken besmet met het normale griepvirus, maar Edgar bleek geÔnfecteerd met het H1N1-virus, de varkensgriep.

Voor de medische experts bleek de uitkomst geen reden tot alarm. Tot afgelopen weekeinde een 38-jarige vrouw uit Oaxaca aan varkensgriep stierf en het aantal meldingen van besmettingen explosief begon toe te nemen. Hierop besloten de medische experts de testresultaten van Edgar opnieuw te bekijken en kwamen ze tot de conclusie dat hij wel eens ĎpatiŽnt nulí kan zijn, de bron van de varkensgriepepidemie.

Hun stelling wordt bevestigd door het feit dat het grootste deel van de bewoners van La Gloria, dat het voornamelijk moet hebben van de verbouw van aardappelen en de houtteelt, werkt in Mexico-stad. Wat weer de razendsnelle verspreiding zou verklaren van het potentieel dodelijk virus, dat bestaat uit een mengsel van het Ďgewoneí griepvirus, het vogelgriepvirus en het varkensgriepvirus.

Varkensmest
Intussen zeggen de moeder van Edgar en andere bewoners van La Gloria dat Edgar zeker besmet is geraakt door vliegen uit een vlak bij het dorp gelegen varkensboerderij. Het aantal vliegen rond de boerderij met een half miljoen varkens is enorm, omdat volgens Edgars moeder grote hoeveelheden varkensmest tijdelijk in reservoirs in de buitenlucht worden opgevangen.

Maar de eigenaren van de varkensboerderij, dat voor de helft eigendom is van het Amerikaanse bedrijf Smithfield Foods ontkennen de oorzaak te zijn van de griepepidemie die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) tot Ďeen wereldwijde zorgí is uitgeroepen. Geen een van hun ruim negenhonderd medewerkers op de boerderij zou geÔnfecteerd zijn met het virus. Bovendien hebben testresultaten bij de varkens ook geen besmettingen hebben opgeleverd.

En Edgar? Die heeft in de lokale media al laten weten zich weer helemaal gezond te voelen.
http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1190779.ece/Mexico_vijfjarige_is_bron_varkensgriep
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 30 april 2009, 14:31:52
Annuleren Mexicoreis kost geld
door Germa Graveland

AMSTERDAM -  Vakantiegangers naar Mexico kunnen hun reis niet kosteloos annuleren. De Mexicaanse griep is vooralsnog geen reden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken om een negatief reisadvies te geven en dan komt annulering voor eigen rekening.
Dat stelt de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Wel zijn er volgens de ANVR weinig mensen die niet meer op reis durven. "We hebben al sars en vogelgriep gehad en de ervaring leert dat mensen niet in paniek raken", vertelt woordvoerster Mirjam Dresmť. "Voor de mensen die wel willen annuleren is het pech hebben. Volgens de gezondheidsorganisaties en het ministerie is het niet nodig om het gebied te mijden." Voor de periode van 1 april tot 1 november hebben 14.500 mensen een vakantie geboekt bij een ANVR-reisonderneming. Een klein deel van hen zit nu in Mexico of gaat binnenkort. Ook TUI Nederland stelt dat zonder een negatief reisadvies een touroperator weinig kan doen. "Het kan zijn dat het reisschema omgegooid wordt, maar de reis gaat door", aldus een woordvoerster.

Eurocommissaris Vassiliou raadde gisteren reizigers af naar gebieden te reizen waar de Mexicaanse griep heerst. Woordvoerder Herbert Brinkman van het ministerie benadrukt dat de commissaris haar uitspraken op persoonlijke titel deed. "Wij volgen hierbij het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu", aldus Brinkman. "Vooralsnog zien wij geen reden om het reisadvies aan te passen."

Mondkapjes
Nederlanders in Mexico blijven intussen rustig onder de dreiging van de Mexicaanse griep, maar nemen wel extra veiligheidsmaatregelen. Zo dragen de meesten mondkapjes, gaan ze alleen naar buiten als het niet anders kan en wordt contact met andere mensen zo veel mogelijk vermeden. Voorzitter Joke Duijvestijn van de Nederlandse Vereniging in Mexico met 185 leden moet vandaag noodgedwongen naar het ziekenhuis, maar dat doet ze met tegenzin. "Ik heb net een zoontje gekregen en moet." Ook heeft ze de hulp naar huis gestuurd. "Zij komt op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, bijvoorbeeld in de metro. Zeker met de kleine zijn wij voorzichtig." Sander Verkijk van Nuffic Mexico, een kantoor dat uitwisselingsstudenten ondersteunt, gaat nu elke dag een uurtje eerder naar zijn werk en een uurtje eerder weer naar huis. "In de metro delen ze wel mondkapjes uit, maar om niet in de massa terecht te komen heb ik mijn werktijden aangepast. Mijn collega's werken thuis en we hebben alle afspraken met studenten afgezegd."

De Universiteit van Amsterdam heeft op dit moment vier uitwisselingsstudenten in Mexico zitten. Gisteren kregen ze een e-mail van de universiteit met daarin een noodtelefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is. "Als ze vragen hebben, staan we ze graag bij", vertelt woordvoerder Rogier Boogers van de UvA. "We doen er alles aan om ze een veilig gevoel te geven."
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3798967/__Vakantieganger_kan_naar_Mexico__.html?cid=rss
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 16:05:14
http://www.destentor.nl/regio/4899545/Driejarig-Nederlands-meisje-besmet-met-Mexicaanse-griep.ece

Driejarig Nederlands meisje besmet met Mexicaanse griep

donderdag 30 april 2009 | 12:13
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

Een driejarig Nederlands meisje is besmet met Mexicaanse griep. Dat heeft minister Klink vanmiddag tijdens een perscoinferentie besvestigd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 18:27:11
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/phase/en/index.html

The current WHO phase of pandemic alert is 5.

http://www.who.int/entity/csr/disease/influenza/phases5-6.gif[/img]

Phase 5 is characterized by human-to-human spread of the virus into at least two countries in one WHO region. While most countries will not be affected at this stage, the declaration of Phase 5 is a strong signal that a pandemic is imminent and that the time to finalize the organization, communication, and implementation of the planned mitigation measures is short.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 18:37:07
Hier meer info over 'griep': http://www.kennislink.nl/publicaties/griep-gevaarlijk-ja en http://www.kennislink.nl/publicaties/grieppandemie-kan-tot-81-miljoen-doden-leiden
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 18:49:13
http://www.tctubantia.nl/algemeen/binnenland/4900967/Meer-gevallen-Mexicaanse-griep-in-Nederland-verwacht.ece

Meer gevallen Mexicaanse griep in Nederland verwacht

GPD. donderdag 30 april 2009 | 17:17 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 30 april 2009 | 17:19
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

DEN HAAG Ė Het aantal besmettingen in Nederland met Mexicaanse griep blijft vermoedelijk niet beperkt tot de peuter bij wie het virus deze week is vastgesteld. De kans is groot dat de komende tijd meer gevallen opduiken. Dat stelt viroloog Ab Osterhaus van het Erasmus Medisch Centrum, tevens directeur van het Nationaal Influenza Centrum.


ĄBesmettingen kunnen nu ook uit andere Europese landen hierheen komenĒ, aldus Osterhaus. ĄJe ziet de besmettingen zich nu ook buiten Mexico verspreiden. Er wordt serieus rekening gehouden met een wereldwijde pandemie.Ē


Minister Ab Klink van volksgezondheid maakte gisteren het eerste Nederlandse geval van Mexicaanse griep bekend. Het betreft een driejarige peuter die 27 april met de ouders uit Mexico terugkeerde van familiebezoek, waar het vermoedelijk is besmet. Vlak na de aankomst in Nederland kreeg het kind koorts. Inmiddels maakt de peuter het goed, mede door het toedienen van virusremmers.


ĄHet kind speelt alweerĒ, aldus Roel Coutinho, de directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM. Artsen houden het gezin wel onder toezicht en de peuter gaat voorlopig niet naar de crŤche.


De ouders en enkele mensen die met de peuter in contact zijn geweest hebben het Mexicaanse virus niet onder de leden. Zij krijgen voor de zekerheid de virusremmer tamiflu toegediend. Het RIVM benadert ook passagiers die in het vliegtuig vlakbij het kind hebben gezeten om hen ook preventief het middel te verstrekken. Privťgegevens van het gezin, zoals woonplaats en geslacht van het kind, worden geheim gehouden.


Minister Ab Klink zie gisteren ook dat hij een optie heeft genomen op 34 miljoen toekomstige vaccins tegen de Mexicaanse griep. De hoeveelheid is genoeg om de hele Nederlandse bevolking twee keer in te enten. Het medicijn moet nog worden ontwikkeld, wat vier tot zes maanden gaat duren.


Tot die tijd krijgen mensen die zijn besmet de virusremmer tamiflu toegediend. Dat vermindert alleen de heftigheid van de griep. In Nederland liggen op een geheime plek zo'n 4,5 miljoen doses opgeslagen. Dat zou genoeg moeten zijn om de eerste klap van een uitbraak te dempen.


Artsen zijn sinds gisteren verplicht om mogelijke patiŽnten met Mexicaanse griep met naam en toenaam door te geven aan de GGD. Verder liggen bij ziekenhuizen en gemeenten draaiboeken klaar voor het geval van een uitbraak in Nederland.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 19:15:44
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3185629/Niet_naar_Mexico_Geef_geld_terug.html

 woensdag 29 april 2009
Niet naar Mexico? Geef geld terug!
Door RICHARD CLEVERS EN MARK VAN DER WERF

SCHIPHOL - Consumenten die op vakantie gaan naar oorden waar plotseling een oorlog uitbreekt of een natuurramp woedt, kunnen hun trip vaak kosteloos annuleren.

Hoe zit het met de Mexicaanse griep?

Nico Nouwels uit Dordrecht heeft met zijn vriendin een reis geboekt naar Play del Carmen aan de Caribische kust en vroeg het aan zijn reisorganisatie, Neckermann. ,,Als we thuisblijven, draaien we zelf voor de annuleringskosten op. Daar voel ik natuurlijk niet voor.íí

Probleem is dat de Stichting Calamiteitenfonds Reizen de hand op de knip houdt. Jammer, maar helaas, zegt voorzitter Piet Hein Debets. ,,Virussen of dierziekten vallen niet onder de dekking.íí

Veel touroperators bieden de Mexico-gangers wel aan om hun reis gratis om te boeken, maar niet iedere consument wil dat.

De Consumentenbond eist daarom maatregelen: de dekking van het Calamiteitenfonds moet worden uitgebreid. Bovendien moet er een eensluidend reisadvies komen, zodat voor iedereen helder is of je wel of niet op vakantie kunt.

Als het aan de belangenclub ligt, bepaalt het Calamiteitenfonds straks dus wanneer het gezondheidsrisico dermate groot is dat je kosteloos kunt annuleren.

Ook D-Reizen zegt dat de consument Ďbeter beschermdí moet worden. Voorzitter Van Nieuwenhuijzen: ,,Consumenten moeten kosteloos kunnen annuleren zodra die varkensgriep uit de hand loopt.íí

Als er vaker vergoed wordt, is er meer geld nodig; anders is de pot snel leeg. Nu wordt standaard 2.50 euro van elke reissom in het Calamiteitenfonds gestort. Die bijdrage moet dan in elk geval omhoog. De brancheorganisatie van de reiswereld, de ANVR, reageert voorzichtig, maar wil wel bekijken of de regels aangepast kunnen worden.

Het Calamiteitenfonds voorspelt dat het lastig wordt om grenzen te trekken, als de dekking wordt uitgebreid. In Spanje is bijvoorbeeld ook al Mexicaanse griep uitgebroken. Voorzitter Debets: ,,Moeten we daar reizen daarnaartoe ook al gaan vergoeden? Dan kunnen we alle vliegtuigen wel aan de grond houden.íí

Debets zegt dat wet de consument al in staat stelt om kosteloos te annuleren als er sprake is van overmacht. De vraag is echter of een rechter de Mexicaanse griep beoordeelt als een gevalletje Ďovermachtí.

Zoín uitspraak ligt er op dit moment nog niet, dus is zťlf annuleren gevaarlijk, zegt jurist Pim de Vos, gespecialiseerd in de reisbranche. ,,De kans bestaat dat de rechter de consument geen gelijk geeft en dat deze zijn geld dus niet terugkrijgt.íí Volgens De Vos kan een eventueel oordeel van de rechter zelfs van geval tot geval verschillen. ,,Als je reist naar een plaatsje waar al 50 mensen aan die griep zijn overleden ligt de situatie natuurlijk anders dan als je reist naar een grote plaats waar nog niemand besmet is.íí

Wat er ook gebeurt, voor Nico Nouwels is de lol er een beetje af. Hij vertrekt 24 mei en wil zijn Mexicoreis het liefst omboeken naar een ander land, maar Neckerman heeft nog niet besloten of dat tegen die tijd nog gratis kan. Nouwels: ,,Straks zeggen ze: ga maar gewoon naar Playa del Carmen. Maar zijn de toeristische trekpleisters dan wel te bezichtigen? Er is nu zoveel ellende in Mexico, echt gezellig is het daar straks vast niet meer.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 20:32:40
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3821718/__EU_klaar_voor_grieppandemie__.html

do 30 apr 2009, 20:01
EU klaar voor eventuele grieppandemie

LUXEMBURG -  De EU-lidstaten zijn klaar voor een eventuele pandemie van de Mexicaanse griep. Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft dat donderdagavond gezegd na spoedberaad met zijn EU-collega's in Luxemburg. Volgens Klink is er geen reden voor paniek. ĄWe zijn alert, we zijn goed voorbereid.Ē

De EU-landen zullen geen vliegverbod voor Mexico instellen, zoals Frankrijk eerder had geopperd. De overgrote meerderheid van de lidstaten ziet niets in die maatregel. ĄEen reisverbod is alleen effectief als je 90 procent van de vluchten tegenhoudt. Dat is volstrekt ondoenlijkĒ, aldus Klink.

De minister onderstreepte dat de verschijningsvormen van de griep buiten Mexico tot dusver Ąvrij mildĒ zijn. ĄWel bestaat het risico dat het virus muteert naar een agressievere vorm. Daarom is het belangrijk dat er vaccins komen.Ē
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 20:33:30
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3821730/__WHO_spreekt_nu_van_influenza_A__.html

do 30 apr 2009, 19:55  | 0 reacties
WHO spreekt nu van influenza A

GENEVE -  De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voortaan een andere naam voor het nieuwe griepvirus, dat wereldwijd al enkele honderden mensen ziek heeft gemaakt. De WHO spreekt inmiddels van influenza A (H1N1) en schrapt de term varkensgriep, die tot nog toe werd gehanteerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de autoriteit op het gebied van volksgezondheid in Nederland, besloot de naam van de ziekte een dag eerder al aan te passen. Het RIVM koos voor de naam 'Mexicaanse griep' in plaats van varkensgriep.

Mexicaanse griep past volgens het RIVM beter in het rijtje namen van eerdere griepsoorten als Hong Kong-griep en Spaanse griep. Varkensgriep was al geen adequate term, omdat het gaat om een menselijk griepvirus, dat bestaat uit een mengsel van een 'gewoon' griepvirus, een vogelgriepvirus en een varkensgriepvirus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 21:40:53
4,6%....

http://www.ad.nl/buitenland/3187643/Meer_doden_Mexico_door_nieuwe_griep.html

 donderdag 30 april 2009
Meer doden Mexico door nieuwe griep

MEXICO-STAD - Volgens de Mexicaanse autoriteiten donderdag is het aantal doden door de zogenoemde Mexicaanse griep gestegen naar twaalf. De slachtoffers behoorden tot de groep van inmiddels 260 geÔnfecteerden.
In het vorige overzicht van woensdag was nog sprake van acht doden op in totaal 99 bevestigde besmettingen.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 april 2009, 23:39:27
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3822125/__Medepassagiers_peuter_gezocht__.html?p=14,1

do 30 apr 2009, 22:24  | 2 reacties | lees voor
GGD behandelt toch medepassagiers besmette peuter

ROTTERDAM -  De GGD Kennemerland gaat samen met luchtvaartmaatschappij Martinair toch op zoek naar de passagiers die maandag samen met de besmette peuter vanuit Mexico terugreisden naar Nederland. Het RIVM en de GGD Kennemerland hebben dat donderdag bekendgemaakt.

Eerder op de dag werd tijdens een persconferentie in Rotterdam nog gezegd dat de passagiers geen gevaar op besmetting met de Mexicaanse griep liepen. Donderdagmiddag werd bekend dat de 3-jarige peuter tijdens familiebezoek in Mexico het gevaarlijke griepvirus heeft opgelopen. Het is het eerste geval van Mexicaanse griep in Nederland. Het kind kreeg enkele uren na aankomst in Nederland koorts.

GGD Kennemerland gaat de komende dagen contact zoeken met de passagiers die mogelijk risico hebben gelopen. Volgens het RIVM is iemand in principe een dag voor de eerste verschijnselen zich openbaren besmettelijk. Daarom zullen de medepassagiers die tijdens de vlucht vlak voor, vlak achter en naast het gezin hebben gezeten de virusremmer Tamiflu krijgen toegediend. De betrokken passagiers zullen de komende tijd goed in de gaten worden gehouden door artsen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 mei 2009, 00:52:23
http://www.nu.nl/algemeen/1957540/toch-geen-mexicaanse-griep-in-peru.html

Toch geen Mexicaanse griep in Peru
Uitgegeven:    1 mei 2009 00:45
Laatst gewijzigd:    1 mei 2009 00:45

LIMA - De vrouw die in een ziekenhuis in Peru was opgenomen omdat ze zou lijden aan de Mexicaanse griep, blijkt de ziekte toch niet te hebben. Dat heeft de Peruviaanse minister van Gezondheid Oscar Ugarte donderdag bekendgemaakt.

Wat de patiŽnte wel mankeert is niet bekend.

De vrouw was tijdens een vlucht van Mexico naar haar thuisland ArgentiniŽ ziek geworden. Het vliegtuig maakte daarop een landing in Peru.

Ze werd opgenomen in een kliniek in de havenstad Callao, nabij de hoofdstad Peru.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 1 mei 2009, 11:19:41
Besmetting bij Duitse die niet in Mexico was
Uitgegeven: 1 mei 2009 10:40

BERLIJN - Voor het eerst is in Duitsland de Mexicaanse griep geconstateerd bij iemand die niet in Mexico is geweest. Dat hebben de Duitse autoriteiten vrijdag laten weten.
 
De vrouw uit Nederbeieren is een verpleegkundige die besmet raakte door het behandelen van een patiŽnt die het virus al onder de leden had. De vrouw is weer hersteld, ze maakt het goed volgens het Duitse ministerie van volksgezondheid.

Vier besmettingen
In Duitsland zijn in totaal vier besmettingen met de Mexicaanse griep geconstateerd.
Hoewel er nu voor zover bekend voor het eerst sprake is van overdracht van het Mexicaanse griepvirus binnen Duitsland, zegt de regering overal op voorbereid te zijn.
http://www.nu.nl/algemeen/1957616/besmetting-bij-duitse-die-niet-in-mexico-was.html

Het genezingspercentage bij deze "levensgevaarlijke, dodelijke griep" is bijzonder hoog - is dat tussen alle paniekberichten wel eens iemand opgevallen? Ik ben dan ook van mening dat enige vergelijking met vroegere, bijzonder dodelijke griepepidemieŽn onterecht is. Ons medisch peil en mogelijkheden zijn vele malen hoger. Door de media-aandacht worden zieken snel opgemerkt. Bovendien kennen we veeeel betere leefomstandigheden, in elk geval in de westerse landen. Hierdoor hebben mensen oneindig veel meer overlevingskansen. Het grootste risico is tegenwoordig mijns inziens niet gezondheid, maar economie en sociale samenhang
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 1 mei 2009, 11:22:30
GGD zoekt medepassagiers van peuter
 SCHIPHOL De GGD Kennemerland is op zoek naar passagiers die in hetzelfde vliegtuig zaten als de peuter die de Mexicaanse griep heeft opgelopen.

Mensen die in de buurt van het jongetje zaten, krijgen de virusremmer Tamiflu.

Het gaat om vlucht 640 van Martinair dat op zondag 26 april van Cancun naar Amsterdam vloog en daar op 27 april om 11.33 uur aankwam. De 3-jarige jongen en zijn ouders waren op familiebezoek in Mexico geweest. Het kind werd enkele uren na aankomst ziek. Hij maakt het inmiddels overigens goed.  

Vaccin
Vaccinproducent Solvay uit Weesp krijgt ťťn dezer dagen van de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC zaaimateriaal van het Mexicaanse griepvirus. Daarmee kunnen volgens het bedrijf vaccins worden gemaakt voor de hele bevolking. Solvay tekende drie jaar geleden een contract met de overheid.
http://www.nu.nl/algemeen/1957616/besmetting-bij-duitse-die-niet-in-mexico-was.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 1 mei 2009, 21:04:34
'Mexicaanse griep minder agressief dan gevreesd'
vrijdag 01 mei 2009 | 17:03 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 01 mei 2009 | 18:36

Tekstgrootte  
 
De Mexicaanse griepepidemie in Mexico is minder agressief dan oorspronkelijk gevreesd. Dat zei de Mexicaanse minister van Volksgezondheid Josť Angel Cůrdova (L) vrijdag tijdens een persconferentie. ANP
MEXICO-STAD (ANP) - De Mexicaanse griepepidemie in Mexico is minder agressief dan oorspronkelijk gevreesd. Dat zei de Mexicaanse minister van Volksgezondheid Josť Angel Cůrdova vrijdag tijdens een persconferentie.

,,Gelukkig is het virus niet zo agressief'', aldus Cůrdova. ,,Het is geen geval van vogelgriep, waarbij 70 procent van de besmette mensen overleed.'' Volgens de minister is het nieuwe griepvirus weliswaar veel besmettelijker dan de vogelgriep, maar ook eenvoudig te behandelen met medicijnen, op voorwaarde dat die bijtijds worden toegediend.

Tot nog toe zijn vijftien Mexicanen om het leven gekomen door de nieuwe griepvariant. Laboratoriumonderzoek heeft verder bevestigd dat daarnaast 328 mensen het virus onder de leden hebben.

http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/gezondheid/4906491/Mexicaanse-griep-minder-agressief-dan-gevreesd.ece (http://www.brabantsdagblad.nl/algemeen/gezondheid/4906491/Mexicaanse-griep-minder-agressief-dan-gevreesd.ece)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 2 mei 2009, 00:08:37
Vaccins Mexicaanse griep in oktoberDit artikel komt voor in dossier: Mexicaanse griep

Geplaatst: 01 mei 2009 10:34, laatste wijziging: 01 mei 2009 11:39

van onze redactie economie

DEN HAAG - Vaccinproducent Solvay in Weesp levert op zijn vroegst in oktober de eerste doses vaccin tegen de Mexicaanse griep. Maar algemeen directeur Sjirk Kok houdt er rekening mee dat het ook december kan worden. Solvay is aangesteld door de overheid om in het geval van een pandemie 17 miljoen vaccins te leveren.Het bedrijf verwacht half mei het benodigde zaaivirus te ontvangen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Kok: ,,Dan kost het vier weken om de productie te beginnen, die vervolgens vier tot zes maanden duurt. Dat is afhankelijk van hoe snel het virus groeit.'' Tot nu toe hebben de vaccinfabrikanten de boodschap gekregen om gewoon door te gaan met de seizoensproductie van de normale griepprik. Die is in januari gestart en loopt tot eind augustus. Solvay maakt in Nederland 30 tot 35 miljoen griepprikken per jaar.

Kok: ,,Het is een dilemma. Als we moeten overschakelen op het vaccin tegen Mexicaanse griep, moeten we de productie van het gewone vaccin stilleggen. Terwijl de gewone griep ook elke winter duizend tot 1500 doden veroorzaakt. En de Mexicaanse griep loopt misschien wel met een sisser af.'' Solvay verwacht binnen twee maanden een nieuwe fabriek te openen in Weesp, waardoor de capaciteit bijna verdubbelt.

Kok: ,,Tot nu toe maken we de vaccins in eieren, in de nieuwe fabriek gebeurt dat in vaten met niercellen. Dat proces gaat veel sneller en bovendien is het veiliger voor onze mensen, want met die vaten is het productieproces helemaal afgesloten.''

Momenteel bekijken deskundigen ook de mogelijkheid om het vaccin tegen de Mexicaanse griep toe te voegen aan de gewone griepprik. Volgens Kok is dat waarschijnlijk wel mogelijk, maar zal het wel leiden tot een vertraging in de productie van de griepprikken. In het contract met de overheid zijn de vaccinprijzen vastgelegd, benadrukt Kok. ,,Het is niet zo dat wij nu maar kunnen vragen wat we willen. We hebben de draaiboeken klaarliggen voor een grieppandemie, dit komt dus ook niet als een verrassing.''

http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/01/vaccins-mexicaanse-griep-in-oktober (http://www.nd.nl/artikelen/2009/mei/01/vaccins-mexicaanse-griep-in-oktober)

Ik ga me maar vast geestelijk voorbereiden op maken van overuren  :-\
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 00:47:09
(...)

Kok: ,,Tot nu toe maken we de vaccins in eieren, in de nieuwe fabriek gebeurt dat in vaten met niercellen. Dat proces gaat veel sneller en bovendien is het veiliger voor onze mensen, want met die vaten is het productieproces helemaal afgesloten.''

(...)

Varkensnieren?  ???
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 00:59:42
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3828654/__Mexicaanse_griep_in_Frankrijk__.html?p=1,1

vr 01 mei 2009, 20:19
Mexicaanse griep in Frankrijk

PARIJS -  In Frankrijk zijn de eerste gevallen van Mexicaanse griep vastgesteld. Het gaat om twee personen die het nieuwe griepvirus onder de leden hebben, meldde de minister van Volksgezondheid Roselyne Bachelot vrijdag.

Ook is er een derde persoon die Ązeer waarschijnlijkĒ besmet is met de variant van het H1N1-virus. Bachelot zei dat de drie in Mexico zijn geweest. ĄZe liggen in ziekenhuizen in Parijs en maken het goed.Ē
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 2 mei 2009, 09:35:12
Vanmorgen met veel plezier naar radio 1 geluisterd, waar een hoogleraar gezondheidskunde van de VU Amsterdam meldde, dat paniek over dit virus in huidige vorm volstrekt onnodig is voor iedereen die verder dan 1 kan tellen. Dat de paniek vooral wordt veroorzaakt door de superhijgende media.

Tevens meldde hij waar Palmpie en ik naar zochten: per jaar sterven er alleen in Nederland al ca. 1600 mensen aan gewone griep.

Volgens de hoogleraar zijn er tot nu toe wereldwijd 19 mensen aan dit griepvirus gestorven - en dan nog vooral omdat men het virus eerst niet herkende en daarom te langzaam reageerde. Met goede medische zorg hoeft een mens met gemiddelde weerstand hier niet aan te overlijden.

Als we dat vergelijken met de dagelijks vele duizenden/tienduizenden? doden aan oorlog, misdaad, aids, vuil water en het verkeer, dan zit er toch wel iets scheef aan al deze aandacht.
 
Ik vraag me ook af, of men deze "epidemie" (grml) een "pandemie" durft te gaan noemen wanneer er in de meeste landen ter wereld gemiddeld 1 zieke (let op: geen dode!) wordt aangetroffen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 2 mei 2009, 10:49:21
Varkensnieren?  ???

Nee, honden-nier-cellen oftewel MDCK cellen. Dit is een nieuwe manier van produceren van het griep vaccin. Beetje googlen en er is zat over te vinden.

@Tijgernest: Helemaal mee eens dat de media het flink opblazen, in mijn ogen is deze griep niet erger dan een normale seizoensgriep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 14:09:09
Je moet je wel realiseren dat er nu medicijnen worden uitgedeeld en dat NL maar 4,5 mln dosissen hebben. Als het inderdaad 'groot' wordt kom je daaraan te kort.

Nu valt het medisch nog goed te behappen maar stel dat ineens 2 miljoen mensen in NL medische hulp nodig hebben... kunnen de ziekenhuizen dat aan?  ??? ??? :-X Stel dat 1/3 van het medisch personeel ook ziek thuis zit...

Beter nu 'overdreven' gereageerd en het in de kiem smoren dan dat je achteraf sorry moet zeggen.  ;)

Voor onafhankelijk nieuws kan je hier de persconferenties vinden van de WHO: http://www.who.int/en/


http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3190342/Alle_medepassagiers_besmette_peuter_opgespoord.html

 zaterdag 02 mei 2009
Alle medepassagiers besmette peuter opgespoord

HOOFDDORP - Alle passagiers die afgelopen maandag in het vliegtuig vanuit Mexico vlakbij de peuter hebben gezeten die besmet bleek met de Mexicaanse griep, zijn opgespoord.
De GGD Kennemerland heeft dat zaterdag gezegd.

De peuter was met zijn familie op familiebezoek in Mexico geweest en is daar zeer waarschijnlijk besmet geraakt.

Het 3-jarige kind maakt het overigens goed, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het kind kreeg vlak na aankomst in Nederland koortsklachten. Omdat het tijdens de reis anderen besmet zou kunnen hebben, moeten die preventief worden behandeld met de virusremmer Tamiflu.

Ook de stewardessen die het kind hebben verzorgd tijdens de reis, krijgen uit voorzorg de medicijnen toegediend.

Daarbij worden ze de komende tijd medisch goed in de gaten gehouden. In totaal gaat het om ongeveer dertig personen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 14:09:42
http://www.ad.nl/buitenland/3190327/Eerste_geval_Mexicaanse_griep_in_Itali.html

 zaterdag 02 mei 2009
Eerste geval Mexicaanse griep in ItaliŽ

FLORENCE - In ItaliŽ is een eerste geval van Mexicaanse griep geconstateerd. De patiŽnt is in de Toscaanse stad Massa in het ziekenhuis opgenomen. Dit heeft het Italiaanse persbureau ANSA zaterdag gemeld.
Het gaat om een man van vijftig jaar oud uit de provincie Massa die op 23 april van een reis naar Mexico is teruggekeerd. De man ligt al enkele dagen op een afdeling voor besmettelijke ziektes. De behandeling slaat goed aan en de man is vrijwel genezen.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 14:11:22
Doet me een beetje denken aan de film Blindness...  ::) :-X

http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3190217/Hotel_Hongkong_omgeven_door_media.html

 zaterdag 02 mei 2009
Hotel Hongkong omgeven door media

HONGKONG- Het hotel in\ Hongkong waar zes Nederlanders in quarantaine zitten, is omgeven door media.
Tientallen journalisten en cameramensen doen verslag van de maatregel, die ervoor moet zorgen dat de Mexicaanse griep zich niet verder verspreidt in China.

Politieagenten bewaken de in- en uitgangen van het hotel Metropark in de wijk Wanchai. De straten rond het hotel zijn afgezet met blauw-wit lint. Winkels nabij het gebouw zijn op last van de politie gesloten.

Gezondheidsmedewerkers zijn aanwezig om de tweehonderd gasten en honderd personeelsleden van het hotel in de gaten te houden. Volgens een woordvoerder wordt gezorgd voor de ,,essentiŽle behoefteníí van de mensen. Ook worden psychologen ingezet.

China vreest voor een grootschalige uitbraak van de Mexicaanse griep, met de uitbraak van het SARS-virus in 2003 en het vogelgriepvirus dat nog steeds slachtoffers eist in het achterhoofd. Daarom gaan de autoriteiten sneller over tot drastische maatregelen dan elders ter wereld.

Hotelgasten die weigerden in het pand te blijven, zijn dan ook gedwongen overgebracht naar een quarantaine-unit aan de grens van Hongkong. Twaalf mensen verblijven in dat pand, waar tijdens de SARS-uitbraak ook mensen in afzondering werden geplaatst.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 14:13:19
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3189974/Virus_zit_achter_slot_en_grendel.html

 zaterdag 02 mei 2009
Virus zit achter slot en grendel
Door MONICA BEEK

ROTTERDAM - Daar ligt het. Het gevreesde Mexicaanse griepvirus. In een Rotterdams laboratorium met een geel-zwarte 'biohazard' sticker op de deur. Een deur zonder klink overigens.

,,Je kan het lab alleen in via een luchtsluis met onderdruk,'' vertelt viroloog Ab Osterhaus. ,,Deze deur is van binnen met rubber verzegeld, maar op last van de brandweer mogen we hem er niet uithalen.''

De afdeling virologie van het Erasmus MC met hoogleraar Osterhaus als hoogste man, ziet eruit als een ouderwets scheikundelokaal. Er wordt sinds gisteren hard gewerkt aan een vaccin tegen het Mexicaanse griepvirus. Uit het wangslijm van de eerste en vooralsnog enige patiŽnt in Nederland is de H1N1-streng geÔsoleerd.

In platte ronde petrischaaltjes mag het virus groeien om vervolgens in ampullen de vrieskist in te gaan met een temperatuur van min 196 graden. ,,Die is net als het lab beveiligd met een sleutel ťn een code,'' vertelt Osterhaus.

Om een vaccin te kunnen maken, moeten zijn medewerkers het virus karakteriseren. ,,Hoe het groeit, hoe het verandert en hoe gevoelig het is voor anti-virale middelen.'' Die informatie gaat uiteindelijk naar een farmaceutisch bedrijf, waar het vaccin in grote hoeveelheden kan worden geproduceerd.

Of dat ook echt gaat gebeuren, is op dit moment echter nog de vraag. ,,Gisteren heb ik nog via de telefoon vergaderd met de Wereldgezondheidsorganisatie,'' vertelt Osterhaus. ,,Er zijn nog steeds te veel onzekerheden om een beslissing te nemen.''

Productie op grote schaal van een vaccin tegen Mexicaanse griep gaat ten koste van inentingen tegen de normale seizoensgriep, die jaarlijks wereldwijd een half miljoen slachtoffers eist. ,,Ik zeg, we moeten nog even wachten. Een maand, hooguit twee, tot er meer duidelijkheid is over de mate van verspreiding.''

Osterhaus weet dat hij bekend staat als een doemprofeet en onheilsprofessor. ,,Maar het is de WHO, de wereldgezondheidsorganisatie, die beslist dat we nu in fase 5 zitten en in die beslissing ben ik niet betrokken. Ik weet niet zeker of we een pandemie krijgen, maar ik kan ook niet met zekerheid zeggen dat die er niet komt.''

De Mexicaanse griep lijkt nu een milde influenza-variant, maar, zegt de viroloog, zo begon de Spaanse griep in 1918 ook. ,,Mild en rustig in de zomer, want griep houdt niet van warmte. Tot oktober, november van dat jaar het virus muteerde naar een veel gevaarlijkere variant en zich in een razend tempo verspreidde.

Toevallig was dat ook een H1N1-variant die vooral jonge mensen in de kracht van hun leven trof.'' Hoe dat proces van mutatie zich afspeelt is nog een van de grote vragen waar griepwetenschappers zich over buigen.

,,Wat als ik nu niets zeg en we krijgen echt een gevaarlijke pandemie? Dan zijn we niet voorbereid. Mijn leidraad is altijd, wat wil ik voor mijn familie en vrienden. Als ik voor hun virusremmers wil en een vaccin, dan moet ik dat ook adviseren voor de rest van de bevolking.''

Zijn critici kunnen zeker gelijk krijgen, geeft Osterhaus toe. Dan is de Mexicaanse griep een mediahype gebleken. ,,Ik hoop zelfs dat ik het mis heb. Maar als ik te genuanceerd ben, gebeurt er niets en met sars en de vogelgriep had ik ook gelijk.''

zie ook:
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 mei 2009, 14:16:06
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3829965/__Meer_doden_in_Mexico__.html?p=8,1

za 02 mei 2009, 08:55  | 6 reacties
Meer doden en besmettingen in Mexico

MEXICO-STAD -  In Mexico is het officiŽle dodental als gevolg van de Mexicaanse griep vrijdag iets opgelopen. Bij een zestiende slachtoffer is het virus vastgesteld als doodsoorzaak. Dat heeft de minister van Gezondheid Josť Angel Cůrdova bekendgemaakt.

Behalve bij de zestien slachtoffers is de Mexicaanse griep ook vastgesteld bij 381 zieken. Eerder op de dag maakten de autoriteiten nog melding van 328 zieken en 15 doden.

Het uiteindelijke dodental valt volgens Cůrdova lager uit dan eerder verwacht. Mexico houdt er nu rekening mee dat de ziekte 101 mensenlevens zal kosten. Eerder ging Mexico nog uit van 176 doden door H1N1.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 3 mei 2009, 00:25:24
???

http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/05/varkensgriep_aangegrepen_voor.html

 ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:01:41
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3834452/__Griepgevallen_in_Canada__.html

zo 03 mei 2009, 08:28
Ruim dertig nieuwe griepgevallen in Canada

OTTAWA -  In Canada zijn zaterdag ongeveer dertig nieuwe gevallen van de Mexicaanse griep vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmettingen in het land rond de 85.

De dodelijke griepvariant is ook aangetroffen bij een kudde varkens in de provincie Alberta, aldus de Canadian Food Inspection Agency. Ze zijn volgens het hoofd van de voedselinspectie, Brian Evans, mogelijk besmet door een medewerker van de boerderij, die vorige maand in Mexico was. Het zou de eerste keer zijn dat de ziekte van mens op dier wordt overgedragen.

Canada heeft wereldwijd het op twee na hoogste aantal besmettingen met de Mexicaanse griep. Alleen in het land waar het virus uitbrak, Mexico, en in buurland de Verenigde Staten is de ziekte vaker vastgesteld.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:02:58
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3834447/__Bijna_500_griepinfecties_in_Mexico__.html

zo 03 mei 2009, 08:26  | 2 reacties
Bijna 500 griepinfecties in Mexico

MEXICO-STAD -  De Mexicaanse griep is in het land waar het virus uitbrak, Mexico, inmiddels vastgesteld bij 473 mensen. Negentien van hen zijn aan de ziekte overleden. Dat heeft de Mexicaanse minister van Gezondheid Josť Angel Cůrdova zaterdagavond (plaatselijke tijd) gezegd.

OfficiŽle cijfers van eerder op de dag spraken nog van zestien doden en 427 zieken door het H1N1-virus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:04:34
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3833796/__Ook_Mexicaanse_griep_in_Ierland__.html

za 02 mei 2009, 22:10
Ook Mexicaanse griep in Ierland

DUBLIN -  In Ierland is een eerste geval van Mexicaanse griep vastgesteld. Dat heeft het hoofd van de Ierse gezondheidsdienst zaterdagavond laten weten.

Een monster met materiaal was naar Groot-BrittanniŽ gestuurd voor laboratoriumonderzoek. Daaruit is gebleken dat het om het H1N1-virus gaat dat zich vanuit Mexico over de wereld verspreidt.

De besmette persoon is een man uit het oosten van Ierland die onlangs in Mexico is geweest. Hij is aan de beterende hand, aldus Holohan. Alle andere onderzochte gevallen blijken het virus niet onder de leden te hebben.

Ierland is het tiende Europese land waar Mexicaanse griep is vastgesteld. Tot nu toe waren Nederland, Duitsland, Groot-BrittanniŽ, Spanje, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken bekend. Zaterdag werd ook ItaliŽ aan het lijstje toegevoegd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:17:07
http://www.agd.nl/1075386/Nieuws/Artikel/OIE-ruiming-varkens-Egypte-zinloos.htm

OIE: ruiming varkens Egypte zinloos

01 mei 2009 18:16

De werelddiergezondheidsorganisatie OIE waarschuwt dat het ruimen van varkens geen enkel effect zal hebben op de bestrijding van de Mexicaanse griep. De wereldvoedselorganisatie FAO onderschrijft dit.

Ze reageren hiermee op het besluit van Egypte om alle 300.000 tot 400.000 varkens in het land preventief te ruimen. De FAO noemt de actie een te gehaaste en kostbare actie, die in een golf van hysterie over de Mexicaanse varkensgriep is genomen. Omdat het virus niet bij varkens is aangetroffen is er geen aanleiding te vinden om de varkens te ruimen, aldus de deskundigen.

De Egyptische overheid stelt echter dat de varkensbedrijven gevestigd zijn in bevolkingsdichte gebieden, waardoor het risico op verspreiding van het virus groot is. Het Egyptische ministerie van volksgezondheid doelt hiermee niet alleen op de huidige uitbraak van griep, maar ook op eventuele andere gezondheidsrisicoís bij het houden van varkens in dichtbevolkte gebieden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:28:50
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/05/art000001C9CBBF91A3693E.html

09:22 03 Mei 2009
Mexico vraagt om faire behandeling

Mexico vindt dat het geen eerlijke behandeling krijgt in verband met de Mexicaanse griep. Minister Cordova van Volksgezondheid klaagt dat vluchten uit Mexico worden geweerd en dat een aantal landen Mexicaans varkensvlees weigert.

Volgens de minister lijkt het aantal griepgevallen zich te stabiliseren. In Canada zijn 200 varkens met het virus besmet geraakt. De dieren hebben de ziekte mogelijk gekregen van een medewerker van de boerderij, die vorige maand in Mexico is geweest.

De dieren zijn in quarantaine geplaatst maar zowel de medewerker als de beesten zijn nauwelijks meer ziek.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 3 mei 2009, 10:33:13
OIE: ruiming varkens Egypte zinloos

De werelddiergezondheidsorganisatie OIE waarschuwt dat het ruimen van varkens geen enkel effect zal hebben op de bestrijding van de Mexicaanse griep. De wereldvoedselorganisatie FAO onderschrijft dit.
Ze reageren hiermee op het besluit van Egypte om alle 300.000 tot 400.000 varkens in het land preventief te ruimen. De FAO noemt de actie een te gehaaste en kostbare actie, die in een golf van hysterie over de Mexicaanse varkensgriep is genomen. Omdat het virus niet bij varkens is aangetroffen is er geen aanleiding te vinden om de varkens te ruimen, aldus de deskundigen.
De Egyptische overheid stelt echter dat de varkensbedrijven gevestigd zijn in bevolkingsdichte gebieden, waardoor het risico op verspreiding van het virus groot is. Het Egyptische ministerie van volksgezondheid doelt hiermee niet alleen op de huidige uitbraak van griep, maar ook op eventuele andere gezondheidsrisicoís bij het houden van varkens in dichtbevolkte gebieden.

Volgens mij is er maar 1 reden voor de Egyptische overheid om de varkens te laten doden: zwichten voor een al lang heersende wens van het islamitische deel van de bevolking om die onreine dieren uit te roeien.

Dat de varkensbedrijven gevestigd zijn in bevolkingsdichte gebieden terwijl het virus niet bij varkens is aangetroffen, zou trouwens de indruk kunnen wekken dat de Egyptische overheid alleen maar genadig is voor de varkens, en ze wil beschermen tegen besmetting met menselijke virussen?
Wat trouwens deze week is gebeurd bij 200 Canadese varkens, die met griep zijn besmet door een medewerker van de varkensfokkerij die in Mexico was geweest. Gelukkig zijn de onschuldige varkens niet geruimd, maar zijn de medewerker (mag ik hopen - gelijke monniken gelijke kappen) en de varkens geÔsoleerd en knappen ze allemaal momenteel weer op. Complimenten voor de Canadese overheid - en boeh voor de Egyptenaren. Enige pluspunt van deze hele griepgeschiedenis is, dat dit mogelijk leidt tot minder consumptie van varkensvlees
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 3 mei 2009, 10:41:45
Mexico ontraadt burgers naar China te reizen
Uitgegeven: 2 mei 2009 21:22

MEXICO-STAD - Mexico raadt zijn burgers af naar China te reizen vanwege de maatregelen die dat land tegen Mexicanen heeft genomen na de uitbraak van de Mexicaanse griep.  Dat heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Patricia Espinosa zaterdag laten weten.
Volgens de minister heeft China Mexicanen die geen symptomen van H1N1 hadden op een ''onrechtmatige wijze geÔsoleerd''.

China heeft drastische maatregelen genomen nadat was gebleken dat een Mexicaanse gast van een hotel in Hongkong het virus onder de leden had. Het hotel met circa tweehonderd gasten en honderd personeelsleden is volledig van de buitenwereld afgesloten. Onder de gasten zijn ook acht Nederlanders, van wie op dit moment nog twee in het ziekenhuis worden onderzocht.

Ook [ Invalid YouTube link ], Peru, Ecuador en Cuba - hebben dat ook gedaan. Ook daar liet minister Espinosa haar ongenoegen over blijken.

In Mexico zijn honderden mensen besmet met het virus. Zestien personen zijn er door om het leven gekomen. Vanuit Mexico heeft het virus zich naar zeker zeventien andere landen in de wereld verspreid, waaronder Nederland.
http://www.nu.nl/algemeen/1958288/mexico-ontraadt-burgers-naar-china-te-reizen.html

Zoals ik al eerder constateerde: de Mexicaanse griep heeft weinig gezondheidseffecten, maar is vooral voor Mexico wel desastreus op het gebied van psychologie, economie en sociale samenhang. Wat dat betreft kan deze griep worden vergeleken met het effect van het stralingsongeval in Goiania, BraziliŽ. Het psychologische effect is volgens mij het enige pandemische aan deze griep
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:42:35
http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/zorg-en-gezondheid/ziekte-en-preventie/besmettelijke-ziekten/mexicaanse-griep?wt.srch=1&wt.mc_id=2544679197&campaign=Zorg%20en%20gezondheid&adgroup=Varkensgriep&keyword=mexicaanse%20griep

Alle vragen over mexicaanse griep

    * Wat is de Mexicaanse griep?
    * Welke maatregelen neemt Nederland tegen verdere verspreiding van de Mexicaanse griep?
    * Wat zijn de ziekteverschijnselen van de Mexicaanse griep?
    * Hoe kan ik me beschermen tegen de Mexicaanse griep?
    * Is er een reisadvies voor landen waar de Mexicaanse griep voorkomt?
    * Zijn er ook Nederlanders betrokken bij de situatie van de besmette Mexicaan in Hongkong?
    * Waar vind ik informatie over de Mexicaanse griep in andere talen?


(voor de antwoorden op bovenstaande link klikken!)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:52:10
(...)

Zoals ik al eerder constateerde: de Mexicaanse griep heeft weinig gezondheidseffecten, maar is vooral voor Mexico wel desastreus op het gebied van psychologie, economie en sociale samenhang. Wat dat betreft kan deze griep worden vergeleken met het effect van het stralingsongeval in Goiania, BraziliŽ. Het psychologische effect is volgens mij het enige pandemische aan deze griep

Ik ben natuurlijk ook geen expert griep maar wat ik op TV zag was dat het gevaar was dat je als je nog geen symptomen hebt je wel anderen kunt besmetten. Men gaat er vanuit dat je minstens twee anderen besmet. Daarom is het zo belangrijk om de kring mensen om je heen, preventief, te behandelen.

Even een rekensommetje: de formulie is 2x waarbij x staat voor verspreidingsstap. Binnen 15 stappen zit het al op:  32768 personen. Daarna loopt het erg snel op.

Ook is blijkbaar gebleken uit de verspreiding van de spaansegriep dat het virus in het voorjaar relatief mild was en dat de verspreiding rustig ging. Maar in het de tweede helft van het jaar liep het helemaal uit de klauwen...

Ik denk dat we pas achteraf moeten bekijken of er over gereageerd is en dan maatregelen nemen voor de volgende keer. Ik denk dat je nu geen enkel risico kunt en mag nemen omdat een verkeerde keuze zo'n enorme inpact heeft dat miljoenen mensen mogelijk zullen sterven...

Info over de Spaanse griep: http://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanse_griep
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:54:46
http://buitenland.nieuws.nl/555132/bijna_800_besmettingen_met_mexicaanse_griep

Bijna 800 besmettingen met Mexicaanse griep

(Novum/AP) - Wereldwijd zijn zondagochtend bijna achthonderd besmettingen met de Mexicaanse griep bekend. De Wereldgezondheidsorganisatie, de Amerikaanse centra voor ziektepreventie en andere regeringen hebben 790 ziektegevallen bevestigd. Ruim de helft daarvan, 454 besmettingen, is vastgesteld in Mexico, het land waar de uitbraak is begonnen.

De ziekte is inmiddels vastgesteld in achttien landen wereldwijd. In de Verenigde Staten zijn 197 besmettingen geregistreerd, in Canada 85.

In Europa gaat het om 44 besmettingen in tien landen, waarvan vijftien in Spanje en nog eens vijftien in Groot-BrittanniŽ. Duitsland meldt zes ziektegevallen, Frankrijk twee. In de zes overige Europese landen gaat het om ťťn besmetting. In Nederland is een 3-jarig kind besmet met het virus.

De andere zes landen waar de besmettingen zijn vastgesteld, zijn Nieuw-Zeeland (vier ziektegevallen), IsraŽl (twee), Zuid-Korea (twee), Costa Rica (een) en China, waar in Hongkong een besmetting is gemeld.

De Mexicaanse griep kostte twintig mensen het leven, van wie negentien in Mexico. Ook in Amerika is een sterfgeval aan het virus toegeschreven.
Uitgegeven op Zondag 03 mei 2009 om 10:38:18
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 3 mei 2009, 10:57:11
Palmpie, het sterftepercentage daalt!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 10:59:53
Palmpie, het sterftepercentage daalt!

Maar komt dat doordat de patiŽnten goede, preventieve, medische behandeling krijgen of omdat het virus ook zonder medische behandeling 'te overleven is'?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 11:01:49
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3834972/___Nog_1_Nederlander_in_ziekenhuis___.html

zo 03 mei 2009, 10:28 | lees voor
'Nog ťťn Nederlander in ziekenhuis Hongkong'

HONGKONG -  Van de acht Nederlanders die in een hotel in Hongkong in quarantaine waren geplaatst uit angst voor verspreiding van de Mexicaanse griep, verbleef er zondag nog ťťn in het ziekenhuis. Een vrouw die aanvankelijk ook was opgenomen, is weer terug in het hotel.

Dat meldde Ingrid van der Aa uit Rotterdam, die in het hotel in quarantaine zit. De persoon die nog in het hospitaal verblijft, is haar man, maar volgens een test heeft hij geen Mexicaanse griep. Haar moeder is uit het ziekenhuis teruggekeerd naar het hotel. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon het bericht nog niet bevestigen.

In het hotel zitten tweehonderd gasten, onder wie meerdere Europeanen, alsmede honderd personeelsleden in afzondering. Zij kwamen onder quarantaine nadat was gebleken dat een Mexicaanse gast de griep onder de leden had. Het gedwongen verblijf in hotel Metropark duurt tot 8 mei.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 3 mei 2009, 11:17:28
Maar komt dat doordat de patiŽnten goede, preventieve, medische behandeling krijgen of omdat het virus ook zonder medische behandeling 'te overleven is'?

Beide aspecten zullen spelen - maar met de enorme aandacht voor dit onderwerp en dientengevolge extra oplettende medische ogen heeft aspect 1 ditmaal wel een ongewoon zwaar gewicht.

Men zal in dit geval beslist geen wetenschappelijk verantwoorde dubbelblinde proef uitvoeren met "deel behandelen met antivirale middelen, deel met een placebo". Los van het feit dat er voor een statistisch verantwoord resultaat met patienten die verder onder dezelfde omstandigheden leven, veel te weinig patienten per land zijn. Dus op deze vraag kun je eigenlijk geen antwoord geven.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 11:22:22
Beide aspecten zullen spelen - maar met de enorme aandacht voor dit onderwerp en dientengevolge extra oplettende medische ogen heeft aspect 1 ditmaal wel een ongewoon zwaar gewicht.

Men zal in dit geval beslist geen wetenschappelijk verantwoorde dubbelblinde proef uitvoeren met "deel behandelen met antivirale middelen, deel met een placebo". Los van het feit dat er voor een statistisch verantwoord resultaat met patienten die verder onder dezelfde omstandigheden leven, veel te weinig patienten per land zijn. Dus op deze vraag kun je eigenlijk geen antwoord geven.

Dus 'moet' je dan niet uitgaan van het worse case totdat je betere informatie hebt?

Wat mij bevreemd is het aantal mensen dat maar korte tijd (vakantie) in Mexico heeft doorgebracht maar terug komt met het virus. Blijkbaar is het erg besmettelijk of concentreert het zich rond 'recreatie centra' in Mexico?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 12:01:00
In NL hebben we 4,5 mln kuren beschikbaar... Blijkbaar is onderstaande een symbool.... Die zullen waarschijnlijk nooit bij de armen terecht komen... :-X :-X

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/05/art000001C9CB5A2FE996A9.html

03 Mei 2009
WHO geeft arme landen virusremmers

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft virusremmers tegen de Mexicaanse griep aan ontwikkelingslanden. Zo'n 2,4 miljoen Tamiflu-kuren zijn gestuurd aan 72 landen. Om een pandemie te voorkomen, moeten alle landen zich tegen de griep kunnen wapenen, zegt de WHO.

De WHO ziet nog geen aanleiding om de alarmfase te verhogen naar de hoogste schaal, fase 6.Volgens de organisatie is het virus nog niet structureel verspreid buiten Noord-Amerika.

In Mexico is aantal ziektegevallen tot 473 gestegen. Van 19 mensen staat vast dat ze aan de griep zijn overleden. Eerder stond het dodental op 16.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 12:16:35
http://nl.wikipedia.org/wiki/Varkensgriepuitbraak_in_2009  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 13:12:07
http://www.ad.nl/buitenland/3191519/Franse_bagage_niet_uitgeladen_uit_angst_voor_griep.html

 zondag 03 mei 2009
Franse bagage niet uitgeladen uit angst voor griep

PARIJS - Franse bagagemedewerkers hebben zaterdag geweigerd vliegtuigen te lossen die uit Mexico kwamen, uit angst voor de griep die daar heerst. Daardoor kampten honderden passagiers met vertraging, lieten luchtvaartfunctionarissen zondag weten.
Een onbekend aantal medewerkers van bagageafhandelingsbedrijf Alyzia weigerden zaterdag op vliegveld Orly hun medewerking. Pas om middernacht besloten de stakers weer aan het werk te gaan.
Volgens de Franse wet mag luchtvaartpersoneel werk weigeren als ze denken dat hun gezondheid in gevaar komt. Eerder deden ook de bemanningsleden van een vliegtuig dat, omdat zij niet naar Mexico wilden vliegen.
In Frankrijk zijn twee mensen besmet geraakt met de Mexicaanse griep.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 3 mei 2009, 13:27:20
Dus 'moet' je dan niet uitgaan van het worse case totdat je betere informatie hebt?

Wat mij bevreemd is het aantal mensen dat maar korte tijd (vakantie) in Mexico heeft doorgebracht maar terug komt met het virus. Blijkbaar is het erg besmettelijk of concentreert het zich rond 'recreatie centra' in Mexico?

De informatie zoals die er nu ligt geeft aan dat het allemaal wel mee valt. Zet het aantal mensen dat besmet terug komt eens uit tegen het aantal mensen dat niet besmet terug komt, het percentage besmettingen is dan wel heel erg klein.

Ook het totaal aantal besmettingen ligt erg laag als je dit uitzet tegen de totale bevolking.

Nog over het aantal dosis tamiflu dat Nederland op voorraad heeft: dit middel werkt niet preventief. Het heeft dus alleen zin dit middel te gebruiken als je daadwerkelijk ziek bent. Zelfs bij een pandemie zal niet de hele bevolking ziek worden, dus de voorraad die er is is ruim voldoende.

Het is met name de hele media hype er omheen die de bevolking bang maakt. Mijn inziens is dit totaal niet nodig. Mijn menig is nog steeds dat een "gewone" seizoensgriep meer slachtoffers maakt.
Wat dat betreft zou de aandacht beter kunnen gaan naar het aantal mensen dat in de 3e wereld overlijdt door diarree. Dit is pas iets wat helemaal niet nodig is en vrij simpel te voorkomen. Hier zijn veel meer levens te redden!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 14:23:55
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3835958/__Protest_varkensboeren__.html

zo 03 mei 2009, 14:04
Egyptische varkensboeren protesteren tegen ruiming

CAIRO -  Varkensboeren in de Egyptische hoofdstad CaÔro hebben zich zondag verzet tegen het ruimen van hun dieren. Tussen de driehonderd en vierhonderd mensen gooiden flessen en stenen naar de politie, die de varkens kwam verwijderen. Dat meldde een verslaggever van het Franse persbureau AFP zondag.

De politie vuurde rubberkogels af en gebruikte traangas om de menigte uiteen te drijven.

Egypte besloot tot het ruimen van alle varkens na de uitbraak van de Mexicaanse griep. Dat is een menselijk virus dat bestaat uit een mengsel van het 'gewone' griepvirus, het vogelgriepvirus en het varkensgriepvirus. Vanwege het laatste element wordt het H1N1-virus ookwel de varkensgriep genoemd.

Egypte telt 300.000 tot 400.000 varkens, die door de christelijke minderheid worden gehouden en gegeten. De moslimmeerderheid in het land beschouwt varkens als onreine beesten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 mei 2009, 20:53:03
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3838601/__Mexico__griep_is_op_zijn_retour__.html

zo 03 mei 2009, 20:26  | 2 reacties
Mexico: griep is op zijn retour

AMSTERDAM -  De Mexicaanse griep is volgens de Mexicaanse regering op zijn retour. De minister van Volksgezondheid Jose Angel Cordova laat weten dat steeds minder mensen in ziekenhuizen worden opgenomen.

In Mexico zijn tot nu toe negentien mensen overleden aan de nieuwe griepvariant. De minister haalde uit naar alle landen die Mexicaanse vliegtuigen en Mexicaans varkensvlees weren, omdat dat volgens hem nergens voor nodig is en bovendien alleen de Mexicaanse economie treft.

Amerikaanse deskundigen hebben gezegd dat deze griep minder gevaarlijk is dan werd gevreesd. Toch moet de wereld alert blijven, vinden ze.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 4 mei 2009, 12:02:49
'Hiv-patiŽnten lopen groter risico op griep'

http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3190464/Hivpatinten_lopen_groter_risico_op_griep.html (http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3190464/Hivpatinten_lopen_groter_risico_op_griep.html)

GENEVE - Hiv-patiŽnten lopen een grotere kans besmet te raken met de Mexicaanse griep dan mensen zonder het virus dat aids kan veroorzaken.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft zaterdag dan ook gezondheidswerkers opgeroepen deze groep mensen zoveel mogelijk te beschermen.

Hiv- en aidspatiŽnten moeten volgens de WHO voorrang krijgen bij de verstrekking van griepmedicatie bij een uitbraak van de Mexicaanse griep. Op die manier zijn zij minder lang en minder erg ziek.

Ook moet bij het maken van preventieve plannen bedacht worden hoe hiv-patiŽnten hierbij betrokken kunnen worden.

De WHO vreest voor samensmelting van het Mexicaanse griepvirus en het hiv-virus. Dat zou kunnen leiden tot een geheel nieuw virus, dat moeilijk of niet te bestrijden is.  ??? :o
De Mexicaanse griep verspreidt zich momenteel langzaam maar zeker over de wereld. De WHO heeft alarmfase 5 uitgeroepen, een stap verwijderd van een pandemie.  

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 4 mei 2009, 13:05:04
Nieuws van de WHO, belangrijk is vooral het dikgedrukte stuk. De WHO heeft nog niet aan de producten gevraagd om te starten met de productie van het pandemisch vaccin omdat dit ten koste gaat van het produceren van het "normale" seizoensvaccin. Van de seizoensgriepen worden jaarlijks 3 tot 5 miljoen mensen ziek en overlijden 250.000 tot 500.000 mensen.

zie ook http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_preparedness/en/index.html (http://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/vaccine_preparedness/en/index.html)

Vaccines for the new influenza A(H1N1)
2 May 2009

Is an effective vaccine already available against the new influenza A(H1N1) virus?
No, but work is already under way to develop such a vaccine. Influenza vaccines generally contain a dead or weakened form of a circulating virus. The vaccine prepares the bodyís immune system to defend against a true infection. For the vaccine to protect as well as possible, the virus in it should match the circulating ďwild-typeĒ virus relatively closely. Since this H1N1 virus is new, there is no vaccine currently available made with this particular virus. Making a completely new influenza vaccine can take five to six months.

What implications does the declaration of a pandemic have on influenza vaccine production?
Declaration by WHO of phase 6 of pandemic alert does not by itself automatically translate into a request for vaccine manufacturers to immediately stop production of seasonal influenza vaccine and to start production of a pandemic vaccine. Since seasonal influenza can also cause severe disease, WHO will take several important considerations such as the epidemiology and the severity of the disease when deciding when to formally make recommendations on this matter. In the meantime, WHO will continue to interact very closely with regulatory and other agencies and influenza vaccine manufacturers.

How important will influenza A(H1N1) vaccines be for reducing pandemic disease?
Vaccines are one of the most valuable ways to protect people during influenza epidemics and pandemics. Other measures include anti-viral drugs, social distancing and personal hygiene.

Will currently available seasonal vaccine confer protection against influenza A(H1N1)?
The best scientific evidence available today is incomplete but suggests that seasonal vaccines will confer little or no protection against influenza A(H1N1).

What is WHO doing to facilitate production of influenza A(H1N1) vaccines?
As soon as the first human cases of new influenza A(H1N1) infection became known to WHO, the WHO Collaborating Center in Atlanta (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in the United States of America) took immediate action and began the work to develop candidate vaccine viruses. WHO also initiated consultations with vaccine manufacturers worldwide to facilitate the availability of all necessary material to start production of influenza A(H1N1) vaccine. In parallel, WHO is working with national regulatory authorities to ensure that the new influenza A(H1N1) vaccine will meet all safety criteria and be made available as soon as possible.

Why is WHO not asking vaccine manufacturers to switch production from seasonal vaccine to a influenza A(H1N1) vaccine yet?
WHO has not recommended stopping production of seasonal influenza vaccine because this seasonal influenza causes 3 million to 5 million cases of severe illness each year, and kills from 250 000 to 500 000 people. Continued immunization against seasonal influenza is therefore important. Moreover, stopping seasonal vaccine production immediately would not allow a pandemic vaccine to be made quicker. At this time, WHO is liaising closely with vaccine manufacturers so large-scale vaccine production can start as soon as indicated.

Is it possible that manufacturers produce both seasonal and pandemic vaccines at the same time?
There are several potential options which must be considered based on all available evidence.

What is the process for developing a pandemic vaccine? Has a vaccine strain been identified, and if so by whom?
A vaccine for the Influenza A(H1N1) virus will be produced using licensed influenza vaccine processes in which the vaccine viruses are grown either in eggs or cells. Candidate vaccine strains have been identified and prepared by the WHO Collaborating Center in Atlanta (The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in the United States of America)1. These strains have now been received by the other WHO Collaborating Centers which have also started preparation of vaccine candidate viruses. Once developed, these strains will be distributed to all interested manufacturers on request. Availability is anticipated by mid-May.

How quickly will influenza A(H1N1) vaccines be available?
The first doses of Influenza A(H1N1) vaccine could be available in five to six months from identification of the pandemic strain. The regulatory approval will be conducted in parallel with the manufacturing process. Regulatory authorities have put into place expedited processes that do not compromise on the quality and safety of the vaccine. Delays in production could result from poor growth of the virus strain used to make the vaccine.

How would manufacturers be selected?
There are currently more than a dozen vaccine manufacturers with licenses to produce influenza vaccines. Upon request, the vaccine strain will be available to each of them, as well as to other qualified vaccine manufacturers who are preparing to make influenza vaccine but do not yet have a licensed influenza vaccine.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 4 mei 2009, 13:05:41
vervolg:

What is the global manufacturing capacity for a potential influenza A(H1N1) pandemic vaccine? Is this the same as the global manufacturing capacity for H5N1?
The projections made for the production capacity of an vaccine for H5N1 cannot be automatically assumed to be the capacity to make an H1N1 vaccine. H5N1 and H1N1 viruses are different and the amount of antigen needed to make an effective H1N1 vaccines may be different than for H5N1. Therefore it is not possible to make a precise estimate. However, given these considerations, a conservative estimate of global capacity is at least 1 to 2 billion doses per year.

How is production capacity for influenza vaccines distributed geographically?
More that 90% of the global capacity today is located in Europe and in North America. However, during the past five years, other regions have begun to acquire the technology to produce influenza vaccines. Six manufacturers in developing countries have done so with technical and financial support from WHO.

What will be the storage requirements for influenza A(H1N1) vaccine?
The vaccine should be stored under refrigerated conditions at between 2įC and 8įC.

It has been impossible so far to develop vaccines for major killers such as HIV and malaria. How sure are we that there will not be scientific or other hurdles in developing an effective influenza A(H1N1) vaccine?
Typically, development of influenza vaccines has not posed a problem. Influenza vaccines have been used in humans for many years and are known to be immunogenic and effective. Each year seasonal influenza vaccines with varying composition are produced for the northern and southern hemisphere influenza seasons. Vaccine manufacturers will employ a number of different technologies to develop their vaccines. They will take advantage, notably, of novel approaches that were developed over the past years for H5N1 avian influenza vaccines. One key unknown is yield of vaccine virus production, since some strains grow better than others and the behavior of the new influenza A(H1N1) strain in manufacturersí systems is not yet known. New recombinant technologies are under development, but have not yet been approved for use.

Will influenza A(H1N1) vaccines be effective in all population groups?
There are not data on this but there also is no reason to expect that they would not, given current information.

Will the influenza A(H1N1) vaccine be safe?
Licensed vaccines are held to a very high standard of safety. All possible precautions will be taken to ensure safety of new influenza A(H1N1) vaccines.

How can a repeat of the 1976 swine flu vaccine complications (Guillain-Barrť syndrome) experienced in the United States of America be avoided?
Guillain-Barrť syndrome is an acute disorder of the nervous system. It is observed following a variety of infections, including influenza. Studies suggest that regular seasonal influenza vaccines could be associated with an increased risk of Guillain-Barrť syndrome on the order of one to two cases per million vaccinated persons. During the 1976 influenza vaccination campaign, this risk increased to around 10 cases per million vaccinated persons which led to the withdrawal of the vaccine.

Pandemic vaccines will be manufactured according to established standards. However, they are new products so there is an inherent risk that they will cause slightly differently reactions in humans. Close monitoring and investigation of all serious adverse events following administration of vaccine is essential. The systems for monitoring safety are an integral part of the strategies for the implementation of the new pandemic influenza vaccines. Quality control for the production of influenza vaccines has improved substantially since the 1970s.

Will it be possible to deliver new influenza A(H1N1) vaccine simultaneously with other vaccines?
Inactivated influenza vaccine can be given at the same time as other injectable vaccines, but the vaccines should be administered at different injection sites.

If the virus causes a mild pandemic in the warmer months and changes into something much more severe in, say, 6 months, will vaccines being developed now be effective?
It is too early to be able to predict changes in the influenza A(H1N1) virus as it continues to circulate in humans or how similar a mutated virus might be to the current virus. Careful surveillance for changes in the influenza A(H1N1) virus is ongoing. This close and constant monitoring will support a quick response should important changes in the virus be detected.

Will there be enough influenza A(H1N1) vaccine for everyone?
The estimated time to make enough vaccine to vaccinate the world's population against pandemic influenza will not be known until vaccine manufacturers will have been able to determine how much active ingredient (antigen) is needed to make one dose of effective influenza A(H1N1) vaccine.

In the past two years, influenza vaccine production capacity has increased sharply due to expansion of production facilities as well as advances in research, including the discovery and use of adjuvants. Adjuvants are substances added to a vaccine to make it more effective, thus conserving the active ingredient (antigen).

What is WHO's perspective on fairness and equity for vaccine availability?
The WHO Director-General has called for international solidarity in the response to the current situation. WHO regards the goal of ensuring fair and equitable access by all countries to response measures to be among the highest priorities. WHO is working very closely with partners including the vaccine manufacturing industry on this.

Who is likely to receive priority for vaccination with a future pandemic vaccine?
This decision is made by national authorities. As guidance, WHO will be tracking the evolution of the pandemic in real-time and making its findings public. As information becomes available, it may be possible to better define high-risk groups and to target vaccination for those groups, thus ensuring that limited supplies are used to greatest effect.

Will WHO be conducting mass influenza A(H1N1) vaccination campaigns?
No. National authorities will implement vaccination campaigns according to their national pandemic preparedness plans. WHO is exploring whether the vaccine can be packaged, for example, in multi-dose vials, to facilitate the rapid and efficient vaccination of large numbers of people.

Developing countries are very experienced in administering population-wide vaccination campaigns during public health emergencies caused by infectious diseases, including diseases like epidemic meningitis and yellow fever, as well as for polio eradication and measles control programmes.

How feasible will it be to immunize large numbers of people in developing countries against a pandemic virus?
Developing countries have considerable strategic and practical experience in delivering vaccines in mass campaigns. The main issue is not feasibility, but how to ensure timely access to adequate quantities of vaccine.

What is the estimated global number of doses of seasonal vaccine used annually?
The current annual demand is for less than 500 million doses per year.

Will seasonal influenza vaccine continue to be available?
At this time there is no recommendation to stop production of seasonal influenza vaccine.

1National Institute for Biological Standards and Control (UK), Food and Drug Administration/Center for Biologics Evaluation and Research (USA), New York Medical College (USA), Victorian Infectious Diseases Research Laboratory (Australia)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 mei 2009, 13:24:30
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3842172/__Onderzoek_WHO__meer_griepdoden__.html?p=1,2

ma 04 mei 2009, 12:25  | 3 reacties
Onderzoek WHO: meer griepdoden

AMSTERDAM -  Zeker 985 mensen zijn wereldwijd besmet geraakt met de Mexicaanse griep. Ten minste 26 mensen zijn overleden aan het virus. Allen zijn Mexicanen, van wie er een tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten overleed. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag bekendgemaakt.

In Mexico raakten zeker 590 mensen besmet met de nieuwe griepvariant. De autoriteiten legden het openbare leven in Mexico-Stad vrijwel volledig stil. Inmiddels komen er nauwelijks nieuwe besmettingen bij in het land. Daarom mogen restaurants, bars, bioscopen, theaters en sportscholen hun deuren waarschijnlijk vanaf woensdag weer openen. Bijna een half miljoen banen zouden op de tocht staan als de situatie blijft voortduren.

Buiten Mexico blijft het aantal bevestigde besmettingen stijgen. Tot dusverre is het virus in twintig landen opgedoken. Het nieuwe virus is vooral bij jongeren en vijftigplussers aangetroffen, maar ook bij dieren. Een reiziger bracht het virus vanuit Mexico mee naar Canada, waar hij familieleden en een aantal varkens besmette.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 4 mei 2009, 14:39:25
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3842172/__Onderzoek_WHO__meer_griepdoden__.html?p=1,2

ma 04 mei 2009, 12:25  | 3 reacties
Onderzoek WHO: meer griepdoden

AMSTERDAM -  Zeker 985 mensen zijn wereldwijd besmet geraakt met de Mexicaanse griep. Ten minste 26 mensen zijn overleden aan het virus. Allen zijn Mexicanen, van wie er een tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten overleed. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO maandag bekendgemaakt.

In Mexico raakten zeker 590 mensen besmet met de nieuwe griepvariant. De autoriteiten legden het openbare leven in Mexico-Stad vrijwel volledig stil. Inmiddels komen er nauwelijks nieuwe besmettingen bij in het land. Daarom mogen restaurants, bars, bioscopen, theaters en sportscholen hun deuren waarschijnlijk vanaf woensdag weer openen. Bijna een half miljoen banen zouden op de tocht staan als de situatie blijft voortduren.

Buiten Mexico blijft het aantal bevestigde besmettingen stijgen. Tot dusverre is het virus in twintig landen opgedoken. Het nieuwe virus is vooral bij jongeren en vijftigplussers aangetroffen, maar ook bij dieren. Een reiziger bracht het virus vanuit Mexico mee naar Canada, waar hij familieleden en een aantal varkens besmette.

Dit is de officiele tekst van de WHO (wereldgezondheidsorganistatie), die ook een site met al het relevante nieuws heeft: http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html (http://www.who.int/csr/disease/swineflu/en/index.html)

Influenza A(H1N1) - update 13
4 May 2009 -- As of 06:00 GMT, 4 May 2009, 20 countries have officially reported 985 cases of influenza A (H1N1) infection.

Mexico has reported 590 laboratory confirmed human cases of infection, including 25 deaths. The higher number of cases from Mexico reflects ongoing testing of previously collected specimens. The United States has reported 226 laboratory confirmed human cases, including one death.

The following countries have reported laboratory confirmed cases with no deaths - Austria (1), Canada (85), China, Hong Kong Special Administrative Region (1), Costa Rica (1), Colombia (1), Denmark (1), El Salvador (2), France (2), Germany 8, Ireland (1), Israel (3), Italy (1), Netherlands (1), New Zealand (4), Republic of Korea (1), Spain (40), Switzerland (1) and the United Kingdom (15).

There is no risk of infection from this virus from consumption of well-cooked pork and pork products.

It is considered prudent for people who are ill to delay international travel and for people developing symptoms following international travel to seek medical attention, in line with guidance from national authorities. Individuals are advised to wash hands thoroughly with soap and water on a regular basis and should seek medical attention if they develop any symptoms of influenza-like illness.

WHO advises no restriction of regular travel or closure of borders.

Further information on the situation will be available on the WHO website on a regular basis.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: KoningNL op 5 mei 2009, 14:13:04
Eerste mens-op-mensbesmetting in AziŽ

SEOUL - Het eerste Aziatische geval van mens-op-mensbesmetting van Mexicaanse griep is dinsdag vastgesteld in Zuid-Korea.

Een 44-jarige non had het griepvirus opgelopen, nadat zij een andere non (51) van het vliegveld had opgehaald die de nieuwe variant van het H1N1-virus onder de leden had.

Dat maakte een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid bekend. De 51-jarige katholieke zuster kwam net terug uit Mexico.

© ANP

www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 5 mei 2009, 17:51:23
http://www.ad.nl/buitenland/3196884/Ruim_1400_besmettingen_Mexicaanse_griep.html

Ruim 1400 besmettingen Mexicaanse griep

GENEVE - Het aantal mensen bij wie de Mexicaanse griep is vastgesteld in het afgelopen etmaal, is flink opgelopen: van ruim duizend tot meer dan 1400 wereldwijd. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN dinsdag laten weten.
Het aantal doden steeg licht, van 26 tot dertig. De meeste slachtoffers zijn geconstateerd in Mexico.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 5 mei 2009, 22:47:04
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3854227/__Inwoner_VS_dood_door_Mexico-griep__.html

di 05 mei 2009, 22:23
Eerste inwoner VS gestorven aan Mexicaanse griep

WASHINGTON -  In de Verenigde Staten is voor het eerst een inwoner van het land gestorven aan de Mexicaanse griep. Het gaat om een vrouw uit Texas, meldden gezondheidsfunctionarissen dinsdag.

Vorige maand was in de VS al een Mexicaans jongetje bezweken aan het nieuwe griepvirus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 6 mei 2009, 00:02:32
Goed, ik ga weer effe stangen.

Tijd voor een andere ziekte. Q-koorts.

Cijfers Q-koorts opnieuw explosief

AMSTERDAM - Het aantal patiŽnten met Q-koorts stijgt sinds enkele weken explosief. Huisartsen hebben tot nu toe ongeveer tweehonderd besmettingsgevallen gemeld bij de GGDís, blijkt uit cijfers van het Centrum Infectiebestrijding (CIb). De helft van de meldingen komt uit Noord-Brabant. Geiten zijn de veroorzakers.

Tot 2007 was de Q-koortsbacterie bij mensen nauwelijks een probleem: gemiddeld tien tot vijftien besmettingen per jaar. In 2007 deed zich voor het eerst een explosie voor: 168 mensen raakten dat jaar besmet. Vorig jaar waren het er meer dan duizend, de meeste in de maanden voor de zomer. De eerste cijfers van het CIb voor dit jaar zijn opnieuw explosief.

De Q-koortsbacterie veroorzaakt bij zwangere geiten vroeggeboortes en abortussen. Miljarden bacteriŽn uit placenta en vruchtwater komen in mest en stro terecht die drie maal per jaar ingedroogd wordt uitgereden. Wanneer mest verwaait, worden bacteriŽn verspreid. Mensen ademen die in.

De meeste mensen merken niets van de besmetting, een aantal van hen krijgt koorts en een klein percentage krijgt ernstigere verschijnselen als longontsteking. Ondanks een antibioticakuur blijven vaak restverschijnselen als vermoeidheid. Zwangere vrouwen lopen risico op chronische infectie.

Na de explosie vorig jaar zijn maatregelen genomen. Zo is er gevaccineerd, zij het beperkt bij gebrek aan vaccins. De komende maanden, voor het dekseizoen in oktober, worden 130 duizend geiten in Noord-Brabant en delen van Gelderland en Limburg verplicht gevaccineerd. Het ministerie van Landbouw (LNV) verwacht in 2010 een eerste effect hiervan te zien.

Er zijn ook maatregelen genomen om de hygiŽne in de stal te verbeteren. Uit de nieuwe cijfers, zegt Jim van Steenbergen van het CIb, blijkt nog niet dat die werken. Het is de afgelopen weken droog en zonnig weer geweest waardoor mest en bacteriesporen gemakkelijker verwaaien. Het gaat vermoedelijk niet alleen om nieuw uitgereden mest maar ook om de oude toplaag. ĎAbortusgolven van maart en april zullen daarom de komende weken nog veel Q-koortsbesmettingen veroorzakení, verwacht Van Steenbergen.


bron: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1193739.ece/Cijfers_Q-koorts_opnieuw_explosief
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 mei 2009, 00:14:31
DB, het is erg simpel....  van Q-koorts ga je onbehandeld meestal niet dood. Van mexicaanse griep weten ze dat nog niet. Zou jij je aanmelden voor een test om te kijken of je deze ziekte thuis zonder medicijnen mbv je familie kunt uitzieken? ???
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: skippy02 op 6 mei 2009, 00:20:39
Draaiboeken RIVM
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Influenza/influenza_draaiboek.jsp
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 6 mei 2009, 00:45:18
DB, het is erg simpel....  van Q-koorts ga je onbehandeld meestal niet dood. Van mexicaanse griep weten ze dat nog niet. Zou jij je aanmelden voor een test om te kijken of je deze ziekte thuis zonder medicijnen mbv je familie kunt uitzieken? ???

Nee. van q-koorts ga je niet dood. Maar lastig blijft het wel. Zeker als je het krijgt. Kijk eens naar de aantallen in het bericht. 200 besmettingen in Noord-Brabant. Zet dat eens af tegen het aantal besmettingen van Mexicaanse griep op de miljoenen bevolking van Mexico. Dan zijn er dus veel besmettelijkere aandoeningen dan dit H1N1-virusje.

DB zegt dus: Laat je niet gek maken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 mei 2009, 22:44:15
q-koorst is een bacterie(http://nl.wikipedia.org/wiki/Q_koorts), griep is een virus. Nog een verschil...  ;)

http://www.telegraaf.nl/buitenland/3863161/__Mexicaanse_griep_in_Polen__.html

wo 06 mei 2009, 19:55
Eerste geval van Mexicaanse griep in Polen

WARSCHAU -  Ook in Polen is de Mexicaanse griep opgedoken. De toestand van de patiŽnt zou niet zorgwekkend zijn.

Dat meldde het Poolse persbureau PAP woensdag op basis van gezondheidsfunctionarissen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 mei 2009, 22:48:23
http://www.volkskrant.nl/buitenland/article1194409.ece/Laatste_varken_van_Afghanistan_in_quarantaine_wegens_griep

Laatste varken van Afghanistan in quarantaine wegens griep
Van onze buitenlandredactie
gepubliceerd op 06 mei 2009 20:34, bijgewerkt op 6 mei 2009 20:40

AMSTERDAM - Bezoekers van de dierentuin in Kabul zijn bang voor besmetting met de varkensgriep.
[img width=600]http://www.volkskrant.nl/multimedia/archive/00153/varken_153611a.jpg
De laatste varken van Kabul. (EPA)

Voor zover bekend loopt er in Afghanistan maar ťťn varken rond, en dat is in de dierentuin van Kabul. Maar het beest is in quarantaine geplaatst omdat bezoekers vreesden voor besmetting met de Mexicaanse griep. Hij is nu opgesloten in zijn winterverblijf.

ĎDe meeste mensen weten niets over de Mexicaanse griep en bezoekers raakten in paniek toen ze het varken zagen, uit angst voor besmettingí, aldus de directeur van de dierentuin.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft laten weten dat het eten van varkensvlees of contact met varkens geen besmettingsgevaar oplevert, maar door de naam Ďvarkensgriepí is de angst in met name islamitische landen toegeslagen. Zo heeft de Egyptische regering besloten alle varkens in het land (die worden gehouden door de christelijke minderheid) te slachten.

In 2002 kreeg Afghanistan twee varkens van China om de dierentuin weer wat leven in te blazen. De dieren hadden hier zwaar geleden onder de burgeroorlog: beesten waren omgekomen door kogels en granaten, of opgegeten door strijders.

De varkens kregen samen twee biggetjes, maar deze werden, net als een van de volwassen varkens, gedood door een aanval van een beer. Desondanks is het Ďlaatste varkení niet eenzaam. Hij is volgens de directeur bevriend geraakt met een geit.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 mei 2009, 22:50:37
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090506_079&ref=nieuwsoverzicht

Wetenschappers ontrafelen genetische code Mexicaanse griep

TORONTO -   Canadese wetenschappers zeggen er in geslaagd te zijn als eersten de genetische code van het Mexicaanse griepvirus te hebben ontdekt. David Butler-Jones, het hoofd van de Canadese gezondheidszorg, zei dat onderzoekers van het National Microbiology Laboratory in Winnipeg de klus hebben geklaard.

 
Butler-Jones noemde de ontdekking een stap voorwaarts in de zoektocht naar de werking van het virus. Frank Plummer, verbonden aan het laboratorium, sprak van een doorbraak. Hij zei dat de ontdekking hopelijk licht zal werpen op de herkomst van het virus en de wijze waarop het zich verspreidt en waarop zich mutaties voordoen.
 
Het onderzoek in Canada kan niet verklaren waarom de griepgevallen in Mexico veel ernstiger zijn dan de gevallen elders. Canada telt 165 grieppatiŽnten met de Mexicaanse variant. In bijna alle gevallen zijn de verschijnselen echter mild. Een uitzondering is een jong meisje uit Alberta, dat hevige koorts kreeg.
 
Het bevestigde aantal doden van de griep in Mexico stond woensdag op 42, in de Verenigde Staten op twee, beide in Texas.
 
Het aantal griepgevallen wereldwijd stond op 2055, met 1112 in Mexico, 653 in de VS, 165 in Canada, 75 in Spanje, 27 in Groot-BrittanniŽ, negen in Duitsland, vijf in ItaliŽ en Nieuw-Zeeland, vier in IsraŽl en Frankrijk, twee in El Salvador en Zuid-Korea, ťťn in Oostenrijk, Costa Rica, Colombia, Denemarken, Guatemala, Hongkong, Ierland, Nederland, Portugal en Zwitserland.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 mei 2009, 22:51:55
http://www.pzc.nl/algemeen/buitenland/4930848/Mexico-komt-weer-tot-leven.ece

Mexico komt weer tot leven

http://www.pzc.nl/algemeen/buitenland/4930848/Mexico-komt-weer-tot-leven.ece

woensdag 06 mei 2009 | 20:19
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

MEXICO-STAD (ANP) - In Mexico is het openbare leven woensdag weer op gang gekomen. De strikte maatregelen die waren genomen om de verspreiding van de Mexicaanse griep te beteugelen, zijn versoepeld. Hoewel het aantal besmettingen nog steeds toeneemt, gingen onder meer restaurants en overheidsinstellingen weer open.

Donderdag volgen musea, kerken, middelbare scholen en universiteiten. Basisscholen en kleuterscholen blijven nog iets langer dicht, tot volgende week maandag.

De autoriteiten kondigden maandag al aan dat de maatregelen versoepeld zouden worden omdat de griepepidemie in Mexico over haar hoogtepunt heen zou zijn. Toch is het aantal bevestigde doden door het virus sinds maandag fors toegenomen: van 26 tot 42. Het aantal besmettingen ligt rond de 1100.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 6 mei 2009, 23:02:52
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3854227/__Inwoner_VS_dood_door_Mexico-griep__.html

di 05 mei 2009, 22:23
Eerste inwoner VS gestorven aan Mexicaanse griep
WASHINGTON -  In de Verenigde Staten is voor het eerst een inwoner van het land gestorven aan de Mexicaanse griep. Het gaat om een vrouw uit Texas, meldden gezondheidsfunctionarissen dinsdag.
Vorige maand was in de VS al een Mexicaans jongetje bezweken aan het nieuwe griepvirus.

Dit persbericht vergeet er bij te vertellen wat het journaal wel meldde: dat het een vrouw betrof die al een zeer zwakke gezondheid had.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 7 mei 2009, 10:23:32
Dit persbericht vergeet er bij te vertellen wat het journaal wel meldde: dat het een vrouw betrof die al een zeer zwakke gezondheid had.

Deze griep wordt hier (= aantal mensen die behoorlijk veel van griep afweten) al gekscherend de CNN-griep genoemd. Het is een hele media hype geworden waardoor veel mensen (op dit moment volledig onterecht) angstig zijn gemaakt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 mei 2009, 11:56:11
http://www.ad.nl/binnenland/3201706/Mexicoganger_moet_weekje_thuiswerken.html

Mexicoganger moet weekje thuiswerken
Door RICHARD CLEVERS

ROTTERDAM - Verzekeringsmakelaar Aon heeft bedrijven geadviseerd personeel dat in Mexico op vakantie is geweest na terugkomst een weekje thuis te laten werken.
Althans, als thuiswerken tot de mogelijkheden behoort.

Mocht een werknemer de veelbesproken Mexicaanse griep hebben opgelopen, dan kan hij door deze voorzorgsmaatregel geen collega's besmetten.

Er zijn bedrijven die het advies inmiddels ter harte hebben genomen, zegt Ulrika Lundgren van Aon. Maar hoeveel Mexicogangers inmiddels thuiswerken, weet ze niet.

Bedrijven die klant zijn bij Aon, een groot internationaal bedrijf in risicomanagement en verzekeringen (maar zťlf geen verzekeraar) kregen het advies. Deze ondernemingen zijn onder meer via een speciale conference call (een telefonische bijeenkomst) over de Mexicaanse griep geÔnformeerd.

,,Thuiswerken is niet onverstandig in dit geval,'' legt Lundgren uit. ,,Dat hebben we ze ter overweging meegegeven. De Mexicaanse griep heeft een incubatietijd van ongeveer vier ŗ vijf dagen.'' Maar uiteindelijk beslist het bedrijf natuurlijk zelf.

Het Verbond van Verzekeraars heeft nog niet gehoord van leden die hun klanten een soortgelijke overweging meegeven. Verzekeraar Interpolis zegt dit niet te doen. De thuiswerkoptie is in elk geval zeker geen officiŽle aanbeveling van het overheidsinstituut RIVM, dat het publiek over de Mexicaanse griep informeert.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 7 mei 2009, 12:29:42
Tweede geval Mexicaanse griep
  
In Nederland is een tweede geval van de Mexicaanse griep ontdekt. Dat heeft de RIVM bevestigd. De patiŽnt is een 53-jarige Nederlandse vrouw. Zij is inmiddels behandeld met Tamiflu en maakt het goed. De vrouw vloog op 29 april met vlucht OR 334 van Arkefly vanuit Cancun en arriveerde op 30 april op Schiphol. De GGD Kennemerland neemt contact op met mensen die in de buurt van de vrouw zaten tijdens de vlucht. Eerder werd Mexicaanse griep vastgesteld bij een 3-jarig kind dat met de ouders naar Mexico was geweest. Het kind maakt het inmiddels weer prima.

Bron: NOS Journaal (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/5/7/070509_mexicaansegriep_tweedegeval.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 mei 2009, 16:06:34
http://www.dbsuriname.com/archief/nat/2009/apr09/30-04-09/Nat_Consumentenbond%20wil%20voorzichtigheid%20consument%20.asp

Consumentenbond wil voorzichtigheid consument
(Suggestie: Consumentenbond legt verband tussen vleessmokkel en varkensgriep)    

Geplaatst: 30/04/2009

Paramaribo - De Consumentenbond roept de consumenten op alert te zijn en voorzorgsmaatregelen te treffen die moeten voorkomen, dat zij door welke reden dan ook in aanraking komen met het varkensgriepvirus, omdat het niet te zien is aan iemand of hij besmet is. Het is bekend dat het virus koorts kan veroorzaken hoger dan 40 graden. Dat betekend dat het slachtoffer zeker ten gevolge van deze koortsstijging komt te overlijden.
De voorzorgsmaatregelen die kunnen worden getroffen, zijn een aantal keren per dag handen wassen vooral na inkopen gedaan te hebben, schaars zijn met het handen schudden, als men in de gevarenzone komt (bijvoorbeeld luchthaven), mondkap opzetten en na aanraken van geld direct de handen wassen.

De Consumentenbond beschikt over informatie dat vanuit smokkelroutes illegaal vlees naar binnen word gesmokkeld . Het gaat om ongekeurde kip-, runderen-, en varkensdelen die via de zee direct in kleine boten worden overgeladen, die deze producten verder distribueren. Volgens informatie waarover de Consumentenbond beschikt, zijn het grote bedrijven en grote hotels die gebruik maken van deze mogelijkheid. Legale slagerijen komen door deze handeling in problemen, omdat hun concurrentiepositie in gevaar komt door het illegaal binnen brengen van runderkarkassen. De informatie die de Consumentenbond heeft van slagers is hard te noemen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 mei 2009, 16:53:14
http://www.geenstijl.nl/archives/images/ambmex.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 8 mei 2009, 12:02:13
Net op de radio bij het nos nieuws: een derde geval van Mexicaanse griep in Nederland
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 8 mei 2009, 12:26:57
Derde geval Mexicaanse griep in Nederland
BILTHOVEN - Bij een 52-jarige Nederlandse man is Mexicaanse griep vastgesteld. Dat meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag. De man wordt behandeld met Tamiflu en is aan de beterende hand. Hij keerde op 6 mei met KLM-vlucht KL 686 terug uit Mexico. Het RIVM verwacht de komende weken meer terugkerende reizigers met deze griepvariant. Aangezien de man mogelijk besmettelijk was tijdens zijn terugvlucht, worden medereizigers die in zijn nabijheid zaten, twee rijen ervoor en twee rijen erachter, door de GGD benaderd. Zij krijgen virusremmers voorgeschreven.

Maatregelen
De overige passagiers van deze vlucht zullen op de hoogte gebracht worden. Verdere maatregelen zijn voor hen niet nodig, aldus het RIVM.''Nauwe contacten in zijn directe thuisomgeving worden geÔnventariseerd en indien nodig preventief behandeld'', aldus het instituut.

Derde persoon
De man is de derde persoon met de Mexicaanse griep in ons land. Donderdag werd bekend dat een 53-jarige vrouw die op 30 april met een vlucht uit Cancun op Schiphol aankwam de griep heeft. Eerder werd de griep vastgesteld bij een 3-jarig kind dat met de ouders naar een feest in Mexico was geweest. De vrouw en het kind zijn inmiddels weer hersteld, aldus het RIVM.
www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 8 mei 2009, 22:27:23
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3879884/__Griepdode_in_Canada__.html

vr 08 mei 2009, 20:12
Dode door Mexicaanse griep in Canada

OTTAWA -  In de Canadese provincie Alberta is een vrouw aan Mexicaanse griep overleden. Dat hebben de gezondheidsautoriteiten in de westelijke provincie vrijdag laten weten. De vrouw is rond 35 jaar oud en had recentelijk geen bezoek aan Mexico gebracht.

De vrouw is rond 35 jaar oud en had recentelijk geen bezoek aan Mexico gebracht. Ze zou echter met meer gezondheidsproblemen hebben gekampt. In Canada sterven elk jaar 4000 personen aan griep.

Na Mexico en de Verenigde Staten is Canada het derde land, waar een persoon aan de Mexicaanse griep is overleden. In Mexico staat het aantal officieel bevestigde sterfgevallen op 45, in de Verenigde Staten op twee (onder wie een Mexicaans jongetje op bezoek).

Ondertussen werd in ItaliŽ het eerste besmettingsgeval in het land zelf bekend. Een 70-jarige man liep het nieuwe H1N1-virus op van zijn kleinzoon van 11 jaar die onlangs op vakantie in Mexico was. De bejaarde Romein zou herstellende zijn.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 mei 2009, 17:11:18
http://www.nu.nl/algemeen/1961618/dodental-mexicaanse-griep-stijgt.html

Dodental Mexicaanse griep stijgt
Uitgegeven:    9 mei 2009 16:41
Laatst gewijzigd:    9 mei 2009 16:41

MEXICO-STAD - Het dodental door de Mexicaanse griep in Mexico is zaterdag gestegen tot 48. Ook werden er driehonderd nieuwe besmettingen vastgesteld.

In totaal zijn in Mexico zeker 1626 gevallen van Mexicaanse griep bevestigd. Dat maakte het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid bekend.

De Mexicaanse griep heeft zaterdag ook Japan en AustraliŽ bereikt.


Tokio

Op een vliegveld in Tokio werden een docent en twee van zijn leerlingen in quarantaine gehouden nadat zij vrijdag terugkeerden van een excursie naar Canada en positief waren getest op het virus.

Laboratoriumuitslagen bevestigden dat zij het gevaarlijke virus hadden opgelopen.

In totaal zijn ongeveer 3500 mensen besmet geraakt met het H1N1-griepvirus in 29 landen, zo maakte de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zaterdag bekend.

VS

Naast de 48 doden in Mexico zijn in de Verenigde Staten twee mensen door de griepvariant overleden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 mei 2009, 17:16:30
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3882874/___Iedereen_twee_griepprikken___.html?p=9,1

za 09 mei 2009, 13:01  | 76 reacties | lees voor
'Iedereen twee griepprikken'

AMSTERDAM -  De overheid moet voor iedere Nederlander twee griepprikken aanschaffen die bescherming bieden tegen het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt. Er moet een voorraad antigen komen die bescherming biedt tegen het Mexicovirus.

Daarnaast moet een voorraad zogeheten adjuvant worden gekocht, een stof die het immuunsysteem gevoeliger maakt voor een antigen, waardoor er minder van nodig is. Dat stelt de Gezondheidsraad in een spoedadvies, meldt de Volkskrant. Met de aanschaf van de 34 miljoen vaccins is een bedrag van 150 tot 300 miljoen euro gemoeid. Het ministerie van VWS bestudeert het advies.

Volgens het advies veroorzaakt het Mexicaanse griepvirus een mild ziektebeeld en sterven er relatief weinig mensen door. Inenten tegen de ziekte is echter nodig om onrust te voorkomen. Bovendien is niet uit te sluiten dat het virus muteert in een gevaarlijkere variant. Met de griepprik zouden mensen daar al beter tegen beschermd.

Momenteel zijn drie Nederlanders besmet met het griepvirus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 mei 2009, 17:24:13
Het integrale advies is hier te lezen (11 kantjes):

http://www.gr.nl/adviezen.php

Brief advies over Vaccinatie tegen Mexicaanse griep

8 mei 2009 - Op 29 april 2009 heeft de minister van VWS de Gezondheidsraad om een spoedadvies gevraagd over vaccinatie tegen Mexicaanse griep. Op 8 mei heeft de Commissie Vaccinatie bij grieppandemie het gevraagde advies uitgebracht. In het advies worden de verschillende opties die daarbij mogelijk zijn wetenschappelijk becommentarieerd. Het advies sluit af met enkele overwegingen met betrekking tot zorgvuldige uitvoering van een eventuele vaccinatiecampagne.
De volledige tekst van het briefadvies staat in het PDF-bestand hieronder.

PDF | Citeertitel
http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1832&p=1
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 mei 2009, 22:33:47
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3885330/__Vierde_land_meldt_Griep-dode__.html

za 09 mei 2009, 19:56
Vierde land meldt dode door Mexicaanse griep

SAN JOSE -  Costa Rica heeft zaterdag als vierde land ter wereld een dode door de Mexicaanse griep gemeld. Het gaat om een 53-jarige man die ruim een week geleden in het ziekenhuis was opgenomen en ook met andere gezondheidsproblemen kampte.

In het Midden-Amerikaanse land was officieel een geÔnfecteerde geregistreerd. Maar volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn inmiddels acht andere personen besmet met het nieuwe virus.

De meeste slachtoffers vielen tot nu toe in Mexico (48). De Verenigde Staten registreerden tot nu toe twee sterfgevallen (onder wie een Mexicaanse jongen) en Canada meldde vrijdag de eerste dode.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 mei 2009, 20:47:22
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3208948/Nederlandse_in_Bali_mogelijk_griep.html

Nederlandse in Bali mogelijk griep
Door HILDE JANSSEN

JAKARTA - Een 32-jarige Nederlandse toeriste is zondag bij aankomst in Bali in het ziekenhuis opgenomen omdat zij mogelijk de Mexicaanse griep heeft.

Maandag zal duidelijk worden of zij drager is van het H1N1-virus.

De Nederlandse Michelle van Dorsen had onderweg in het vliegtuig van Kuala Lumpur naar Bali al geklaagd over symptomen als koorts, keelpijn en braken.

Bij aankomst op het vliegveld in Denpasar werd het vliegtuig uit veiligheidsoverwegingen meteen op een aparte plek geparkeerd. Van Dorsen werd per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, terwijl gezondheidspersoneel de overige passagiers onderzocht.

Twaalf passagiers in de nabijheid van Van Dorsen worden zekerheidshalve nog geobserveerd. De Nederlandse is inmiddels medisch onderzocht. Zij heeft geen direct contact gehad met mensen met de Mexicaanse griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 mei 2009, 21:04:26
http://www.destentor.nl/algemeen/buitenland/4946892/Mexicaanse-griep-eist-derde-dode-in-VS.ece

Mexicaanse griep eist derde dode in VS

zondag 10 mei 2009 | 05:51 | Laatst bijgewerkt op: zondag 10 mei 2009 | 07:15

SEATTLE (ANP) - Het dodental door de Mexicaanse griep in de Verenigde Staten is bijgesteld van twee naar drie. Dat meldden de autoriteiten zaterdag (lokale tijd).

Het sterfgeval deed zich vorige week voor in de noordwestelijke staat Washington. Het gaat om een man die al kampte met hartproblemen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 11 mei 2009, 23:41:16
http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/05/varkensgriephype_is_lariekoek.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 12 mei 2009, 20:51:20
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3904208/__Meldplicht_in_ziekenhuis__.html

di 12 mei 2009, 19:20  | 1 reactie | lees voor
Meldplicht in ziekenhuis

HAARLEM -  Het Kennemer Gasthuis in Haarlem heeft een meldplicht ingesteld voor verplegend personeel dat in Mexico geweest is. Het ziekenhuis onderzoekt medewerkers die terugkomen uit het land voortaan op mogelijk contact met mensen die besmet kunnen zijn geweest met de Mexicaanse griep.

Dat zei een woordvoerster van het ziekenhuis dinsdag. Verplegers van wie het ziekenhuis twijfelt of zij geen griep hebben, krijgen tijdelijk ander werk in het gasthuis aangeboden. ĄDe maatregel is echt bedoeld om voorzichtigheid te betrachten.Ē Tot nu toe heeft het ziekenhuis overigens nog geen werknemers uit Mexico onderzocht, aldus de woordvoerster.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 12 mei 2009, 20:52:25
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3903398/___Bij_Mexico-griep_scholen_dicht___.html

di 12 mei 2009, 17:22  | 9 reacties | lees voor
'Bij uitbreiding griep scholen als eerste dicht'

BILTHOVEN -  Als de Mexicaanse griep zich in Nederland uitbreidt en per dag tientallen mensen besmet raken, zullen scholen zeer waarschijnlijk als eerste worden gesloten. Dat heeft Jim van Steenbergen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag gezegd. Volgens Steenbergen blijkt tot nu toe dat met name kinderen en jongeren gevoelig zijn voor het griepvirus.

Juist kinderen hebben veel fysiek contact en verspreiden het virus dus snel, zegt hij. Mensen die op kantoren werken, houden meer afstand tot elkaar en zullen elkaar minder snel besmetten, zo is zijn verwachting.

Deskundigen benadrukten dinsdag dat het Mexicaanse griepvirus niet op zijn retour is. In Nederland zijn tot nu toe drie gevallen vastgesteld. Het betrof steeds mensen die kortgeleden in Mexico waren geweest. Omdat het virus in met name de VS niet onder controle lijkt, houden deskundigen van het RIVM er rekening mee dat het virus ook door Europa gaat reizen. Op die manier zouden mensen in Nederland elkaar kunnen aansteken. Tot nu toe lijkt het virus niet heel gevaarlijk, maar het kan zich omvormen tot een gevaarlijke variant.

Als in Nederland tientallen mensen besmet raken, zal het beleid volgens Van Steenbergen er vooral op gericht zijn sterfte te voorkomen. Daarbij moeten burgemeesters, politie en andere hulpdiensten voorkomen dat er een run ontstaat op ziekenhuizen en huisartspraktijken. ĄHet kan bijvoorbeeld zijn dat er in gemeenten scholen worden gevorderd zodat daar informatiepunten komen voor de bevolking.Ē

Prof. dr. Jaap van Dissel, hoogleraar Infectieziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) zei dinsdag dat het verstandiger lijkt om in geval van een grote uitbraak van Mexicaanse griep in Nederland alleen hoogrisicopatiŽnten bij voorbaat de virusremmende medicijnen toe te dienen. In principe zijn dat de mensen die nu al elk jaar een griepprik krijgen aan het begin van de winter: hart- en vaatpatiŽnten, longpatiŽnten en mensen met suikerziekte of een afweerstoornis.

Als deze mensen de Mexicaanse griep zouden krijgen, hebben ze minder kans ervan te genezen. Dat zou betekenen dat niet iedere patiŽnt die besmet is met het Mexicaanse griepvirus op een virusremmer kan rekenen. ĄMaar misschien heeft lang niet iedereen de virusremmer nodig, en kunnen in principe gezonde mensen uit zichzelf genezen van de griepĒ, aldus de hoogleraar.

Het is volgens hem bovendien verstandig om zuinig met de virusremmers om te gaan. De Nederlandse overheid heeft er ongeveer 4,5 miljoen op de plank liggen. Het is volgens de hoogleraar mogelijk dat er kort op de ene uitbraak een andere volgt. ĄDan is het handig dat je nog wat achter de hand hebt.Ē
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 13 mei 2009, 17:17:24
Als iemand niest of hoest, verpsreid hij of zij aerosol. En da's wat anders dan stof.

Met stofkapjes houdt je stof tegen. Niks meer, niks minder. Waterdruppeltjes komen in het meest gunstige geval op je kapje terecht. Vervolgens zuig je die rommel als nog naar binnen door je eigen ademhaling.

Een virus hou je niet buiten de deur met een stofkapje.

Virusregen bij hoesten en niezen
Uitgegeven: 12 mei 2009 10:29
Laatst gewijzigd: 12 mei 2009 12:27

SINGAPORE/HONGKONG - Bij de gemiddelde hoest- of niesbui kan iemand bijna 20.000 virussen verspreiden. Die zijn verscholen in drieduizend minuscule druppeltjes.
 
Wanneer de mond en neus niet worden afgeschermd, zoeken de druppeltjes hun weg naar slachtoffers in de naaste omgeving, meestal binnen een meter afstand.

Dit stelde microbioloog Julian Tang van het Nationale Academische Ziekenhuis van Singapore. 

Druppeltjes

Onderzoek naar de afscheidingen die via neus of mond een uitweg vinden, leidt volgens Tang tot de conclusie dat de overbrengers van griep druppeltjes zijn met een diameter van ťťn tot vijf micrometer. Dat is een miljoenste van een meter, wat ook micron wordt genoemd.

Bij flink hoesten of niezen schieten elke keer ongeveer drieduizend van deze druppeltjes de ruimte rond de niezer in. Daarmee lanceert die dan ergens tussen de 195 en 19.500 virussen.


Griep

Hij lanceert ook nog veel andere druppeltjes die zwaarder zijn en snel naar de grond afdalen. Die zijn volgens Tang niet relevant voor het onderzoek naar het overbrengen van griep. De drieduizend druppeltjes van een micron doorsnede blijven volgens Tang lang genoeg in de lucht hangen om anderen te besmetten .

De meeste griepsoorten verspreiden zich door de lucht door 'over te springen' en in mindere mate via contacten met besmette voorwerpen.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 13 mei 2009, 21:53:59
Paniek over varkensgriep: nuttig of niet?
Plaats niet je enige varken in quarantaine
 

Thalia Verkade | 13 mei 2009 om 13:01

Voordat we definitief concluderen ďdat die paniek belachelijk wasĒ, moeten we bedenken dat paniek nuttig is bij infectieziekten, schrijft Ann Applebaum op Slate over de varkensgriep.

Panic is what we want. Without panic, nothing happens. Up to 500 million people will get malaria this year, and more than 1 million of them will die, mostly in very poor countries. Yet there is no fear of malaria in the rich world; there is no hysterical media coverage, and thus there is still no satisfactory prevention or cure.

Daar heeft ze een punt. Longontsteking bijvoorbeeld, blijkt de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen wereldwijd (via Weblog Wereld).  Maar terwijl de Facebookgroepen voor de vijf  bekendste kinderdoders - waaronder aids en diezelfde malaria - samen meer dan 14 miljoen leden hebben, blijft de grootste Facebookgroep tegen longontsteking steken op (vanochtend) 1029 leden, schrijft New York Times-columnist Nicholas Kristof. Volgens hem daalt het aantal malariaslachtoffers.

Paniek is dus nuttig om een ziekte op de kaart te zetten. Maar wat als je belangrijke beslissingen moet nemen? Joshua Keating geeft op het blog van Foreign Policy voorbeelden van ďheel, heel stommeĒ maatregelen die tegen de griep zijn genomen, zoals in Afghanistan, waar het enige varken van het land (in de dierentuin van Kabul) in quarantaine werd geplaatst.
http://www.nrcnext.nl/blog/2009/05/13/paniek-over-varkensgriep-nuttig-of-niet/
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 13 mei 2009, 22:10:14
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3903398/___Bij_Mexico-griep_scholen_dicht___.html

di 12 mei 2009, 17:22  | 9 reacties | lees voor
'Bij uitbreiding griep scholen als eerste dicht'


Het lijkt me een logisch "gevolg" dat als scholen dichtgaan de BSO's ook dichtgaan, anders zitten de kids nog de hele dag bijmekaar, zo ook de KDV's......met als het gevolg dat half NL thuis moet blijven van zijn of haar werk, omdat anders de kids niet opgevangen kunnen worden. Dat gaat een puinhoop worden, lijkt me.....en is nog niet zo simpel als het lijkt, zo even de scholen dicht gooien.  :|
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 13 mei 2009, 23:02:56
http://www.telegraaf.nl/reiskrant/3914474/__Gratis_vakantie_bij_Mexicaanse_griep__.html?p=26,2

Gratis vakantie bij Mexicaanse griep
AMSTERDAM -  Toeristen die de Mexicaanse griep oplopen tijdens hun vakantie in en om Cancun, krijgen drie jaar lang gratis vakantie aangeboden.

In een reactie op het dalende bezoekersaantal heeft een aantal hotels, met een gezamenlijk totaal van 5000 kamers aan de Mexicaanse Caribbean kust, dit aanbod gedaan.

Fernando Garcia, directeur van ťťn van de hotels meldde: 'Wij geven een griepvrij-garantie af, zo niet dan mag je bij ons drie jaar lang gratis op vakantie. Voorwaarde is dat je griepsymptomen kunt aantonen, acht dagen na terugkomst van een vakantie in deze regio.'

Volgens toeristenbureauīs hebben reeds 25 hotels in en om Cancun hun deuren moeten sluiten vanwege de griepcrisis. Bovendien staat er nog altijd een internationaal negatief reisadvies naar Mexico. Veel touroperators cancellen hun vluchten naar het land.

Het Mexicaanse verkeersbureau heeft onlangs aangekondigd ruim 58 miljoen te zullen investeren in een nieuwe mediacampagne om het imago van Mexico als vakantieland te redden.

Het virus heeft inmiddels aan 63 mensen wereldwijd het leven gekost.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 14 mei 2009, 08:25:19
Mexicaanse griep wordt Nieuwe Influenza A (H1N1)
De Mexicaanse griep heet sinds dinsdag Nieuwe Influenza A (H1N1). Nederland was het enige land dat nog de term Mexicaanse griep hanteerde. Alle overige landen spreken al langer van Nieuwe Influenza A (H1N1).

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.minvws.nl%2Fimages%2Fvarkensgriepvirus-_tcm19-182451.jpg&hash=ed3c20c20367b1abe46fd173a24e8ed0)
Nieuwe Influenza A (H1N1) onder microscoop

Dat werd gisteren bekend gemaakt tijdens een journalistenbijeenkomst bij het RIVM. Journalisten werden daar bijgepraat over de laatste stand van zaken op het gebied van epidemiologie, virologie, bestrijding, klinisch beeld en vaccinontwikkeling.
www.minvws.nl

Of de topic-titel weer even aangepast kan worden
Varkensgriep -> Mexicaanse griep -> Nieuwe Influenza  A  -> ...?...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 14 mei 2009, 17:15:47
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3925454/__Weer_Mexicaanse_griep_Belgie__.html

do 14 mei 2009, 17:07 Tweede geval van Mexicaanse griep in BelgiŽ
BRUSSEL -  

In BelgiŽ is donderdag een tweede geval van Mexicaanse griep opgedoken. Dit maakten de Belgische autoriteiten donderdag bekend.

Het gaat om een man die is teruggekeerd uit Mexico of de Verenigde Staten, net als de eerste Belgische patiŽnt met dit virus.

In Europa zijn inmiddels 222 gevallen van Mexicaanse griep vastgesteld, aldus een overzicht van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding ECDC. Bijna de helft van de meldingen (honderd) komt uit Spanje, gevolgd door 71 gevallen in het Verenidg Koninkrijk en veertien patiŽnten in Frankrijk. In Nederland zijn drie gevallen bekend.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 15 mei 2009, 12:20:32
WHO: Mexicaanse griep blijft gevaar

De Wereldgezondheidsorganistie WHO waarschuwt dat de gevaren van de Mexicaanse griep Nieuwe Influenza A (H1N1) nog niet zijn geweken. Tijdens een bijeenkomst in GenŤve noemde het hoofd van de WHO de uitbraak een crisis met mogelijk wereldwijde gevolgen. Het griepvirus is ontstaan in Mexico. Het lijkt erop dat de griep daar over zijn hoogtepunt heen is, maar dat wil volgens de WHO nog niet zeggen dat het ergste voorbij is. Wereldwijd zijn er in een dag tijd duizend nieuwe gevallen bijgekomen. Het totaal aantal besmettingen komt daarmee op 7500. Er zijn 65 mensen overleden.

Bron: NOS.nl (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/5/15/whomexicaansegriepblijftgevaar.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 mei 2009, 12:37:28
Laten we het hier maar gewoon de mexicaanse griep houden en niet een politiek, nietszeggende, naam...  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 mei 2009, 12:52:05
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3928913/___Miljoenen_griepdoden___.html?p=19,2

'Miljoenen griepdoden'
door Renť Steenhorst

ROTTERDAM, vrijdag -  De Mexicaanse griep groeit nog dit jaar uit tot een pandemie die enkele miljoenen mensen het leven gaat kosten. Vooraanstaande deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan op dit moment uit van dit scenario. Al hun berekeningen wijzen daar op.

Zij voorzien een pandemie die vergelijkbaar is met de Aziatische griep, die in 1957 een pandemie veroorzaakte en voor zeker twee miljoen sterfgevallen zorgde. Elke vergelijking met de Spaanse griep uit 1918-1921, met uiteindelijk zeker 50 miljoen doden, is daarmee van tafel.

Omdat de Mexicaanse grieppandemie zeker niet dit huiveringwekkende karakter krijgt, spreken de deskundigen van een 'milde pandemie'.

Seinen op rood

Volgens viroloog prof. dr. A. Osterhaus, directeur van het Nationaal Influenza Centrum van de WHO, staan op dit moment alle seinen op rood, ook al is door de WHO nog geen 'alarmfase-6' afgekondigd, een pandemie.

"Het huidige virus zet door", stelt Osterhaus. "Het is het beeld van: steeds meer landen en steeds grotere aantallen geÔnfecteerden. Wij houden nu sterk rekening met een model ŗ la 1957, waarbij het virus de hele wereld overging. Het lijkt een kwestie van tijd." Volgens de WHO is het influenza-A-virus H1N1 thans vastgesteld bij 6500 personen in 33 landen.

Ook de AziŽgriep stak in de zomer van 1957 de kop op, hield zich enige maanden koest en kwam in volle hevigheid terug in het najaar. "Het griepvirus houdt niet van de huidige warme omstandigheden", zei Osterhaus al eerder. "Vandaar dat wij verwachten dat deze griep in het najaar terugkomt."
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 mei 2009, 13:41:36
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3934202/__Scholen_NY_gesloten_om_griep__.html

Scholen New York dicht om griep NEW YORK -  New York houdt 4500 scholieren thuis uit angst voor de Mexicaanse griep. Drie scholen blijven zeker een week dicht. Op de scholen vertonen vier leerlingen en een medewerker griepsymptomen.

Dat heeft burgemeester Bloomberg bekendgemaakt. Eerder werden in de stad ook al scholen gesloten in verband met het virus.

In de Verenigde Staten zijn 4000 mensen besmet met het virus. Van alle besmettingen, 6500, is dus het grootste deel Amerikaan. In 47 van de 50 staten is de griep vastgesteld.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 mei 2009, 21:57:39
http://www.telegraaf.nl/binnenland/3939272/__Mogelijk_griepgeval_Frans_Sint_Maarten__.html

Mogelijk griepgeval op Franse deel Sint Maarten

WILLEMSTAD -  Op het Franse deel van Sint Maarten is een mogelijk geval van Mexicaanse griep ontdekt. Bij een passagier uit Florida werd influenza A vastgesteld wat mogelijk wijst op de Mexicaanse griep. Dat heeft minister van Volksgezondheid Omayra Leeflang van de Nederlandse Antillen vrijdag laten weten.

Ze heeft de Nederlandse autoriteiten ingeseind voor het geval er medicijnen moeten worden ingevlogen. Volgens de bewindsvrouw zijn er op dit moment nog voldoende middelen op de Antillen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 mei 2009, 21:59:08
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3938643/___Mexicaanse_griep_nog_niet_op_top___.html

'Mexicaanse griep nog niet op hoogtepunt'

GENEVE -  De Mexicaanse griep verspreidt zich steeds verder over de wereld. In buurland BelgiŽ liep het aantal besmettingen vrijdag op tot vier. Diezelfde dag is het virus voor het eerst geconstateerd in MaleisiŽ, Ecuador en Peru. Hoewel de Mexicaanse minister van Volksgezondheid Josť Angel Cůrdova liet weten dat het hoogtepunt voorbij is, maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich zorgen.

De WHO waarschuwde voor vals optimisme over de griep. De directeur van de organisatie, Margaret Chan, stelde vrijdag dat het nog te vroeg is om vast te stellen dat de griep over haar hoogtepunt heen is. ĄWe zitten in een crisis die wereldwijd grote gevolgen kan hebbenĒ, aldus Chan. De WHO hanteert momenteel fase 5, het op een na hoogste alarmniveau voordat er sprake is van een wereldwijde pandemie. Chan kon niet zeggen of en wanneer de organisatie het alarm van 5 naar 6 verhoogt.

In Mexico, de haard van de besmettingen, zijn inmiddels 66 personen overleden aan de Mexicaanse griep. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 2829. Toch liet de optimistische Mexicaanse minister Cůrdova weten dat Mexico veilig is voor toeristen.

Wereldwijd zijn er al meer dan 7500 mensen besmet geraakt in 34 landen. Naast de slachtoffers in Mexico zijn er in de Verenigde Staten drie personen overleden. In Canada is een patiŽnt overleden en ook Costa Rica kent een dodelijk slachtoffer.

De Mexicaanse griep wordt veroorzaakt door een variant van het H1N1 virus. Deze variant is een combinatie van een gewoon griepvirus, een varkensgriepvirus en een vogelgriepvirus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 mei 2009, 22:55:27
http://www.gva.be/antwerpen/mechelen/guid/d087c6f2-c8e8-4451-a0a1-3bea4279305b.aspx

Mechelaar besmet twee vrienden met Mexicaanse griep


    * 0 reacties
    * E-mail bericht
    * Bookmarken/Delen

16:13 Vrijdag werden twee nieuwe gevallen van Mexicaanse griep in BelgiŽ bevestigd. De twee Mechelse twintigers zijn bevriend met de Mechelaar die gisteren positief testte op het Mexicaanse griepvirus.

Woensdag raakte bekend dat een 28-jarige Gentenaar als eerste Belg besmet raakte met het Mexicaanse griepvirus. Een dag later werd het virus vastgesteld bij een 23-jarige man uit Mechelen. Beiden werden overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.
Zestien tests

De gezondheidsautoriteiten contacteerden zestien mensen die nauw contact hadden met de Mechelaar sinds zijn terugkeer uit New York op 11 mei. Donderdagavond kregen al deze personen het bezoek van een gezondheidsinspecteur.

Die leverde hen een verpakking met antivirale middelen voor een behandeling van zeven dagen en informeerde hen over het opvolgen van hun gezondheidstoestand. Geen van hen vertoonde op dat moment symptomen of voelde zich onwel.

Twee personen, een 24-jarige en een 26-jarige, werden in de loop van de nacht onwel en meldden zich vrijdagmorgen aan op de spoedafdeling van een ziekenhuis. In overleg met de gezondheidsinspecteur werden beide personen onmiddellijk getest en in het ziekenhuis geÔsoleerd in afwachting van de resultaten.
Twee keer positief

Omstreeks 15.30 uur kwamen beide testen met een positief resultaat terug van het laboratorium in het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Hierop werden de twee patiŽnten overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

De patiŽnten zijn bevriend met de jongeman die gisteren opgenomen werd en met wie zij veelvuldige contacten hadden sinds zijn terugkeer uit New York. Op het moment van de vlucht New York-Brussel, vertoonde de jongeman van 28 jaar nog geen symptomen en was hij niet besmettelijk.

In totaal werden vandaag twaalf analyses uitgevoerd. Twee testten positief, ťťn was positief voor de wintergriep en de negen andere leverden een negatief resultaat op.
Gentenaar

De 28-jarige Gentenaar werd woensdag geÔdentificeerd als de eerste Belg met Mexicaanse griep. De werknemer van de Universiteit Gent vloog op 27 april naar de VS. Na een verblijf van 10 dagen in New York, reisde hij door naar Chicago. De man kwam op 11 mei terug aan in BelgiŽ.

Hij werd overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. Daar wordt hij enkele dagen lang in quarantaine geplaatst. Volgens zijn artsen gaat het goed met de Gentenaar.

"Het is even erg als de gewone wintergriep en hij zal zonder twijfel binnen een paar dagen genezen", benadrukt Influenzacommissaris Marc Van Ranst.
Mechelaar

Tijdens zijn reis verbleef de jonge Mechelaar 5 dagen in de streek van Los Angeles en vervolgens 5 dagen in de stad New York. In de nacht van 12 op 13 mei werd hij onwel (braken). Tijdens de dag van 13 mei ontwikkelde hij hoest, spierpijn en een lichte koorts (minder dan 38įC).

Donderdagmorgen om 1.00 uur bood de jongeman zich aan op de spoedafdeling van een naburig ziekenhuis, waar de arts en de gezondheidsinspecteur besloten om uit voorzorg een test te laten uitvoeren, zoals de procedure het voorschrijft.

Om besmetting van anderen te vermijden, werd de man vervolgens thuis geÔsoleerd. Toen het testresultaat bekend raakte, werd de overbrenging van de patiŽnt naar het Sint-Pietersziekenhuis georganiseerd. Zijn toestand is niet onrustwekkend.
Vaccin

De Mexicaanse griep (A/H1N1) is een nieuw menselijk virus met een gemengde genetische oorsprong. Het is deels afkomstig van varkensgriepvirussen, deels van vogelgriepvirussen en deels van menselijke griepvirussen. Op 18 maart werd het voor het eerst ontdekt in Mexico.

Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) laat weten dat ons land 152 miljoen euro investeert in de ontwikkeling van een vaccin tegen het Mexicaanse griepvirus. Nog dit jaar trekt de federale regering 90 miljoen euro uit.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 16 mei 2009, 17:00:26
http://www.nu.nl/algemeen/1965143/mens-op-mensbesmetting-mexicaanse-griep.html

Mens-op-mensbesmetting Mexicaanse griep
Uitgegeven:    16 mei 2009 16:21
Laatst gewijzigd:    16 mei 2009 16:57

TOKIO - De Mexicaanse griep is voor het eerst in Japan overgedragen van mens op mens. Drie scholieren uit de miljoenenstad Kobe hebben de ziekte onder de leden, terwijl ze niet in het buitenland zijn geweest.

Dat zei de Japanse minister van Gezondheid Yoichi Masuzoe zaterdag. Vijf schoolgenoten van de patiŽnten worden nog onderzocht op het virus. Negen scholieren uit de nabijgelegen stad Osaka hebben mogelijk ook de Mexicaanse griep opgelopen.

Japan is het tweede land in AziŽ waar de ziekte overgaat van mens op mens. Eerder was dat het geval in Zuid-Korea. Ook in Spanje, Groot-BrittanniŽ, Duitsland, Mexico en de Verenigde Staten hebben patiŽnten anderen besmet met de Mexicaanse griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 16 mei 2009, 17:11:47
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3943531/__Mexicaanse_griep_in_Turkije__.html

Mexicaanse griep in Turkije

ISTANBUL -  De Mexicaanse griep is ook overgeslagen naar Turkije. Een Amerikaans echtpaar bleek besmet te zijn met het zogeheten H1N1-virus, maakte het Turkse ministerie van Volksgezondheid zaterdag bekend.

De man en de vrouw vlogen vanuit de VS via Amsterdam naar Istanbul. Ze wilden verder naar Irak, maar in Turkije werd vastgesteld dat de twee de Mexicaanse griep hadden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 16 mei 2009, 17:13:27
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3942770/__8500_Gevallen_Mexicaanse_griep__.html

Bijna 8500 gevallen van Mexicaanse griep

GENEVE -  De Mexicaanse griep is wereldwijd inmiddels vastgesteld bij 8451 mensen. Van hen zijn 72 aan de ziekte overleden. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zaterdag bekendgemaakt.

Meer dan de helft van de besmettingen (4714) is aangetroffen in de Verenigde Staten. Vier mensen zijn in het land aan de ziekte bezweken. Mexico heeft minder besmettingen, maar meer doden: 66. Ook in Canada en Costa Rica heeft het virus levens geŽist.

De ziekte is volgens de WHO aangetroffen in 36 landen, waaronder Nederland. Op het overzicht van de VN-organisatie ontbreken de eerste besmettingen van MaleisiŽ, Turkije en India nog. Ook een vijfde Amerikaanse griepdode, die vrijdag werd bekendgemaakt, is nog niet verwerkt door de WHO.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 16 mei 2009, 20:37:25
http://www.ad.nl/diagnose/3225591/GGD_zoekt_passagiers_wegens_Mexicaanse_griep.html

 zaterdag 16 mei 2009
GGD zoekt passagiers wegens Mexicaanse griep

RIJSWIJK - GGD Kennemerland gaat op zoek naar passagiers die donderdag 14 mei op de vlucht zaten vanuit de Verenigde Staten, via Schiphol naar Istanbul. Op die vlucht zat een Amerikaans echtpaar dat besmet is met het zogeheten H1N1-virus.
,,We zijn bezig om de mensen te traceren die bij het echtpaar in de buurt zaten en het personeel dat in die sectie heeft gewerkt. Waar nodig zullen we maatregelen nemen'', aldus GGD-woordvoerder Sander van Schagen.
De man en de vrouw vlogen vanuit de VS via Amsterdam naar Istanbul. Ze wilden verder naar Irak, maar in Turkije werd vastgesteld dat de twee de Mexicaanse griep hadden.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 16 mei 2009, 20:38:00
http://www.ad.nl/diagnose/3225676/Toch_geen_Mexicaanse_griep_op_Sint_Maarten.html

 zaterdag 16 mei 2009
Toch geen Mexicaanse griep op Sint Maarten

WILLEMSTAD - De Amerikaanse passagier met verdachte griepverschijnselen op het Franse deel van het Antilliaanse eiland Sint Maarten heeft geen Mexicaanse griep. Dat heeft minister van Volksgezondheid Omayra Leeflang van de Nederlandse Antillen zaterdag laten weten.
Vrijdag meldde de minister dat bij een passagier uit Florida influenza A was vastgesteld, wat mogelijk wijst op de Mexicaanse griep. Na onderzoek bleek het toch niet om het gevreesde virustype H1N1 te gaan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 17 mei 2009, 23:14:16
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3950895/__Egyptische_varkens_bruut_afgemaakt__.html

zo 17 mei 2009, 22:10  | 27 reacties
Egyptische varkens bruut afgemaakt

CAIRO -  De 250.000 varkens die in Egypte moeten worden afgemaakt wegens de Mexicaanse griep wacht een brute dood. Dat bleek uit videobeelden die de Egyptische krant al-Masri al-Yom dit weekend op de website YouTube zette. De opnames leidden tot woedende reacties.

Varkens worden met ijzeren staven geslagen, biggetjes worden met messen gestoken en dan nog levend op een kar gegooid. Ook worden levende varkens bulldozers ingetrapt en massaal in karren op elkaar geworpen. Ook worden de dieren met chemicaliŽn overgegoten, waarna ze een langzame dood sterven.

Hoofd afdeling infectieziekten van het ministerie van Landbouw stelde dat het om desinfecterende middelen gaat en dat de keel van de dieren wordt doorgesneden. Foto's waar het Franse persbureau AFP beslag op wist te leggen, toonden echter varkens met opengereten buiken, maar zonder doorgesneden kelen.

Volgens dagblad al-Ahram was het een chaos bij een groot abattoir in de hoofdstad Cairo, waar dagelijks 1200 varkens op normale wijze moeten worden geslacht. De autoriteiten berekenden dat het ongeveer een half jaar duurt voordat alle varkens zijn gedood.

De regering besloot tot het ruimen van alle varkens na de uitbraak van de Mexicaanse griep. Dat is een menselijk virus dat bestaat uit een mengsel van het 'gewone' griepvirus, het vogelgriepvirus en het varkensgriepvirus. Vanwege het laatste element werd het H1N1-virus eerst de varkensgriep genoemd.

De varkens worden door de christelijke minderheid gehouden en gegeten. De moslimmeerderheid in het land beschouwt varkens als onreine beesten, maar ook voor sommige islamitische schriftgeleerden in Egypte gaat deze behandeling van varkens te ver.

Klik hier - op eigen risico- naar de YouTube-video .
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 18 mei 2009, 11:09:11
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3951430/__Eerste_griepdode_in_New_York__.html

Eerste dode door Mexicaanse griep in New York

NEW YORK -  Een 55-jarige leraar op een school in New York is zondagavond bezweken aan de Mexicaanse griep. Dat hebben de autoriteiten in de staat laten weten, aldus The New York Times.

De leraar is de eerste dode door Mexicaanse griep in de staat New York en de vijfde dode in de Verenigde Staten. Eind vorige week ontstond paniek in de staat New York, nadat bij een aantal scholieren en de zondag overleden leraar symptomen van het H1N1-virus, dat de Mexicaanse griep veroorzaakt, waren geconstateerd. Vijf scholen sloten hun deuren. Deze week worden nog meer scholen voor zeker vijf dagen gesloten, omdat meer besmettingen zijn geconstateerd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 19 mei 2009, 09:20:53
Dodental door griep in Mexico naar zeventig
Uitgegeven: 19 mei 2009 07:42
Laatst gewijzigd: 19 mei 2009 07:43

MEXICO-STAD - In Mexico zijn tot dusverre zeventig mensen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid maandag laten weten.
 
In het land zijn bijna 3600 mensen besmet. Eind vorige week repten de autoriteiten nog van 66 doden.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn in circa veertig landen besmettingen met de Mexicaanse griep (H1N1) geconstateerd.
 
In totaal zijn ruim 9200 mensen besmet geraakt. Alleen al in de Verenigde Staten hebben meer dan 4700 mensen het griepvirus onder de leden.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: jvo op 19 mei 2009, 19:40:37
Laten we het hier maar gewoon de mexicaanse griep houden en niet een politiek, nietszeggende, naam...  ;)
Ook in de (2e) aanvulling op het LPA7 die ik via mijn baas kreeg staat de "politieke, nietszeggende naam" ;)

Maar ik denk dat het duidelijker is om het gewoon over mexico te houden hier, dat zit er nu al behoorlijk in bij de meesten  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 21 mei 2009, 17:52:13
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3979628/__Besmettingen_griep_boven_11.000__.html

do 21 mei 2009, 12:34
Besmettingen griep boven 11.000

GENEVE -  Het aantal besmettingen met de Mexicaanse griep is opgelopen tot 11.034. In totaal 85 personen zijn aan de ziekte overleden. In de afgelopen 24 uur kwamen er achthonderd gevallen bij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag bekendgemaakt.


Woensdag slechtte de Mexicaanse griep de grens van 10.000 besmettingen. De ziekte is in 41 landen geconstateerd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 21 mei 2009, 19:27:46
http://www.nu.nl/algemeen/1967662/weer-mexicaanse-griep-in-belgie.html

Weer Mexicaanse griep in BelgiŽ
Uitgegeven:    21 mei 2009 18:37
Laatst gewijzigd:    21 mei 2009 18:37

BRUSSEL - In BelgiŽ is donderdag een nieuw geval van Mexicaanse griep geconstateerd. Het totale aantal bij de zuiderburen komt daarmee op zes.

De ziekte werd vastgesteld bij een jonge vrouw in WalloniŽ. Ze was dinsdag teruggekeerd van een verblijf in de Verenigde Staten.

Ze is naar een ziekenhuis in Brussel overgebracht. Haar toestand is niet zorgwekkend, aldus de autoriteiten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 21 mei 2009, 23:16:26
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3236791/Mexicostad_heft_grieprestricties_op.html

Mexico-stad heft grieprestricties op

MEXICO-STAD - Bijna een maand na de uitbraak van de Mexicaanse griep heeft het bestuur van Mexico-stad donderdag een reeks beperkingen voor de bewoners opgeheven.

,,Dat betekent dat we vanaf vandaag weer volledig terugkeren naar de normaliteit,íí zei burgemeester Marcelo Ebrard.

Scholen, bedrijven en het transportwezen kunnen weer normaal functioneren zonder allerlei voorzorgsmaatregelen, aldus het stadbestuur. De meeste kinderen keerden vorige week al terug naar school.

De autoriteiten grepen op 23 april in om verdere verspreiding van de Mexicaanse griep te voorkomen. Zo gingen scholen en restaurants dicht. Allerlei openbare bijeenkomsten werden afgelast.

Vooral de toeristensector heeft ernstig geleden. De ziekte kostte tot dusver het leven aan 75 mensen in Mexico, aldus het ministerie van Volksgezondheid.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 22 mei 2009, 17:17:31
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3987017/__Mexicaanse_griep_ook_in_Rusland__.html

vr 22 mei 2009, 16:53
Rusland meldt eerste geval Mexicaanse griep

MOSKOU -  In Rusland is het eerste geval van Mexicaanse griep geconstateerd. De patiŽnt is recentelijk uit de VS teruggekeerd. Dat heeft het hoofd van de Russische consumentenautoriteit vrijdag laten weten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 23 mei 2009, 20:01:03
http://www.telegraaf.nl/buitenland/3993785/__Mexicaanse_griep_bij_militairen_VS__.html

a 23 mei 2009, 19:28
Mexicaanse griep bij militairen VS

KOEWEIT-STAD -  Bij een onbekend aantal in Koeweit verblijvende Amerikaanse militairen is het H1N1-virus dat Mexicaanse griep veroorzaakt vastgesteld. Dat meldde het staatspersbureau KUNA zaterdag.

De militairen bij wie het virus is aangetroffen, waren op doorreis in Koeweit. Een aantal van hen is in quarantaine geplaatst. Het zijn de eerste gevallen van Mexicaanse griep in het Arabische staatje.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 26 mei 2009, 21:00:54
Mexicaanse griep treft cruiseschip
Opvarenden van een Australisch cruiseschip hebben het advies gekregen zichzelf zeven dagen in quarantaine te plaatsen. Verschillende passagiers hadden de Mexicaanse griep gekregen. Eenmaal terug aan de wal bleken acht passagiers en een bemanningslid griepverschijnselen te hebben. Onder de zieken waren ook een bruidspaar dat aan boord getrouwd was en drie van hun familieleden. "Ze hadden ons niet van boord mogen laten gaan", klaagde de bruid, die ziek zeshonderd kilometer terug naar huis vloog.

Opnieuw uitgevaren
Het cruiseschip maakte een reis van een week langs het Great Barrier Reef. Aan boord waren tweeduizend passagiers. Nadat de besmette passagiers en hun medereizigers aan het einde van de cruise van boord waren gegaan, is het schip met dezelfde bemanning opnieuw uitgevaren voor een nieuwe reis. Volgens de cruisemaatschappij is er geen gevaar voor de nieuwe reizigers omdat de bemanning virusremmers slikt.

Bron: NOS.nl (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/5/26/260509_cruiseschip.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 28 mei 2009, 07:35:59
Mexicaanse griep treft cruiseschip
Opvarenden van een Australisch cruiseschip hebben het advies gekregen zichzelf zeven dagen in quarantaine te plaatsen. Verschillende passagiers hadden de Mexicaanse griep gekregen. Eenmaal terug aan de wal bleken acht passagiers en een bemanningslid griepverschijnselen te hebben. Onder de zieken waren ook een bruidspaar dat aan boord getrouwd was en drie van hun familieleden. "Ze hadden ons niet van boord mogen laten gaan", klaagde de bruid, die ziek zeshonderd kilometer terug naar huis vloog.

Opnieuw uitgevaren
Het cruiseschip maakte een reis van een week langs het Great Barrier Reef. Aan boord waren tweeduizend passagiers. Nadat de besmette passagiers en hun medereizigers aan het einde van de cruise van boord waren gegaan, is het schip met dezelfde bemanning opnieuw uitgevaren voor een nieuwe reis. Volgens de cruisemaatschappij is er geen gevaar voor de nieuwe reizigers omdat de bemanning virusremmers slikt.

Bron: NOS.nl (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/5/26/260509_cruiseschip.html)

Ik zou ook aan boord van zo'n cruiseschip willen blijven "tegen mijn zin" en uiteraard zonder bij te betalen. (ik mag toch niet van boord? Ik ben ziek)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 28 mei 2009, 13:45:16
http://www.ad.nl/diagnose/3248393/Mexicaanse_griep_in_meer_dan_vijftig_landen.html

Mexicaanse griep in meer dan vijftig landen
STOCKHOLM - De Mexicaanse griep is aangetroffen in meer dan vijftig landen. Woensdag werden de eerste griepgevallen in RoemeniŽ, Singapore en Bahrein bekendgemaakt. Volgens cijfers die de Europese gezondheidsdienst ECDC dinsdagavond heeft vrijgegeven, waren besmettingen eerder in 49 andere landen vastgesteld.
Wereldwijd komt de ziekte volgens de ECDC inmiddels voor bij meer dan 13.000 mensen, van wie 96 aan de ziekte zijn overleden. De Verenigde Staten hebben de meeste besmettingen (6764), Mexico heeft de meeste griepdoden (83). Nederland registreerde drie gevallen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 mei 2009, 23:32:17
http://www.nu.nl/algemeen/1971460/mexicaanse-griep-in-estland-en-hongarije.html

Mexicaanse griep in Estland en Hongarije
Uitgegeven:    29 mei 2009 18:51
Laatst gewijzigd:    29 mei 2009 18:51

BOEDAPEST/TALLINN - De Mexicaanse griep is vrijdag ook aangetroffen in Hongarije en Estland. Dat maakten de ministeries van Volksgezondheid in de twee Europese landen bekend.

Een 29-jarige Est had een bezoek gebracht aan de Verenigde Staten. Twee dagen geleden werd hij grieperig. Testen wezen vrijdag uit dat het gaat om het zogeheten H1N1-virus.

In Hongarije gaat het om een Braziliaan, die enkele dagen geleden via New York naar Boedapest is gereisd.


Slachtoffers

De Mexicaanse griep is nu in meer dan vijftig landen opgedoken. Het is een menselijk virus dat een mengsel is van het 'gewone' griepvirus, het vogelgriepvirus en het varkensgriepvirus.

Meer dan honderd mensen zijn door het virus om het leven gekomen. In Nederland werden tot nu toe drie mensen ziek.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 mei 2009, 23:33:26
http://www.knack.be/nieuws/belgie/twee-nieuwe-gevallen-van-mexicaanse-griep-in-belgie/site72-section24-article34029.html

Twee nieuwe gevallen van Mexicaanse griep in BelgiŽ

29/05/2009 08:00

Er zijn opnieuw twee gevallen van Mexicaanse griep opgedoken in BelgiŽ. Dat heeft het Interministerieel Commissariaat Influenza vrijdag gemeld.

Het gaat om een 30-jarige man uit Brussel en een 10-jarig kind uit Tervuren. Het aantal bevestigde gevallen van de Mexicaanse griep (A/H1N1) in ons land komt daarmee op tien.

Het kind uit Tervuren keerde op zondag 24 mei met zijn familie terug uit de Verenigde Staten. Het kind was op dat moment niet ziek en vertoonde geen symptomen.

Pas drie dagen nadien werd het ziek en kon het niet naar school. Ook op donderdag bleef de tienjarige thuis. Dezelfde dag bleek na analyse dat het kind de A/H1N1-griep had opgelopen.

School enkele dagen dicht

Alle kinderen en leerkrachten uit de klas van de 10-jarige in de gemeentelijke basisschool 'De Fonkel' in Moorsel werden in de loop van donderdag thuis opgezocht en kregen een behandeling met antivirale geneesmiddelen aangeboden.

Met de hulp van de directie, de leerkrachten en de gemeente werden ook alle andere gezinnen met kinderen in de school opgebeld of bezocht.

Uit voorzorg werd de school gesloten tot en met dinsdag 2 juni. Alle betrokken gezinnen wordt gevraagd om thuis te blijven en de gezondheid van hun kinderen in het oog te houden. De gezondheidsdiensten volgen de situatie ter plaatse op de voet, aldus het Commissariaat Influenza.

Man naar Sint-Pietersziekenhuis

Het tweede nieuwe positieve geval betreft een man van 30 jaar uit Brussel die op 28 mei terugkeerde uit New York. Hij werd in de loop van donderdag overgebracht naar het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel.

Hij had slechts contact met ťťn andere persoon, die een behandeling met antivirale geneesmiddelen kreeg.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 mei 2009, 23:36:32
http://www.gva.be/nieuws/wetenschap/aid835523/tropen-zijn-zwarte-doos-van-mexicaanse-griep.aspx

 "Tropen zijn zwarte doos van Mexicaanse griep"

14:57 Als de varkensgriep muteert naar een dodelijker vorm, dan zal dat naar alle waarschijnlijkheid in de tropen gebeuren, zo stellen onderzoekers in het gezaghebbende tijdschrift Nature.

Griepvirussen circuleren het hele jaar door in de tropen, maar toch wordt de regio vaak over het hoofd gezien en gaat er meer aandacht naar seizoensgebonden griep in de noordelijke en zuidelijke hemisfeer.

Toch wijzen studies uit dat de virussen zich vermengen en muteren in de tropen, met name in Zuidoost-AziŽ. De kans is er ook groter dat de virussen overslaan van dieren op mensen omdat ze vaak op een kleine oppervlakte samenleven.
Zwarte doos

Wetenschappers noemen de tropen wel eens de ďzwarte doosĒ waar griep tot ontwikkeling komt. ďAl het interessante gebeurt in die tropische reservoirsĒ, zegt Oliver Pybus, evolutionair geneticus aan de Universiteit van Oxford in Nature. ďDe seizoensgebonden epidemieŽn in de noordelijke en zuidelijke hemisfeer zijn daar uitlopers van.Ē

Veel van de tropische landen beschikken niet over de middelen om een epidemie in te dijken. Een nieuwe variant kan daardoor veel slachtoffers maken voor het getroffen land erin slaagt om de ziekte in te dammen.

De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat in het volgende griepseizoen niet alleen de zuidelijke hemisfeer in het oog gehouden wordt, maar ook de tropische regioís.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 juni 2009, 22:53:04
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4056240/__Ruim_10.000_gevallen_H1N1_in_VS__.html

ma 01 jun 2009, 22:00  | 0 reacties
Ruim tienduizend gevallen Mexicaanse griep in VS

WASHINGTON -  Het aantal gevallen van de Mexicaanse griep in de Verenigde Staten is opgelopen tot boven de tienduizend. Volgens cijfers die de Amerikaanse ziektebestrijding CDC maandag vrijgaf, hebben 10.053 mensen in het land het virus onder de leden.

In de Verenigde Staten zijn inmiddels ruim tienduizend gevallen van Mexicaanse griep geregistreerd. Foto: AFP

De CDC gaat ervan uit dat het werkelijke aantal besmettingen nog veel hoger ligt. Slechts bij een op de twintig gevallen wordt de ziekte daadwerkelijk geconstateerd, aldus de dienst. Dat zou betekenen dat in werkelijkheid meer dan 200.000 Amerikanen zijn besmet.

Door de ontdekking van een geval in de noordelijke staat Alaska is het zogeheten H1N1-virus nu vastgesteld in alle vijftig staten van de VS.

De dodelijke ziekte is in de Verenigde Staten vaker vastgesteld dan in enig ander land. Volgens de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben meer dan 15.000 mensen in vijftig tot zestig landen de Mexicaanse griep opgelopen. In Nederland zijn drie griepgevallen geconstateerd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 2 juni 2009, 13:19:26
Vierde geval Mexicaanse griep in Nederland
BILTHOVEN - Bij een 25-jarige Nederlandse vrouw is Mexicaanse griep vastgesteld. Zij keerde op 30 mei terug uit New York.
Het is de eerste keer dat een Nederlander de griep buiten Mexico heeft opgelopen. Dat meldt het RIVM dinsdag.
www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 2 juni 2009, 19:33:00
Alarmfase 6 komt eraan...?

http://www.spitsnieuws.nl/archives/varkensgriep/2009/06/alarmfase_zes_varkensgriep_dic.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SRich op 2 juni 2009, 19:43:10
voor mensen die willen wat fase 6 inhoud:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexicaanse_griep#Reacties_van_internationale_organisaties en dan het kader
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 juni 2009, 13:03:44
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4080692/__Twee_nieuwe_grieppatienten__.html?p=2,1

do 04 jun 2009, 12:41 | 3 reacties | lees voor
    
Twee nieuwe grieppatiŽnten AMSTERDAM -  Bij twee Nederlanders is de Mexicaanse griep vastgesteld. Het gaat om een 25-jarige man en een 57-jarige vrouw. Het totale aantal patiŽnten in Nederland komt hiermee op zes.

Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu vandaag bekendgemaakt.

De twee nieuwe grieppatiŽnten kwamen beiden uit de Verenigde Staten, maar hadden geen onderling contact. Ze zijn inmiddels onder behandeling en maken het goed. Ook nauwe contacten zijn opgespoord en krijgen zo nodig behandeling
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 5 juni 2009, 01:26:46
6 and counting...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 5 juni 2009, 14:15:03
Vier nieuwe gevallen van Mexicaanse griep
BILTHOVEN - Opnieuw is bij Nederlanders vastgesteld dat zij de Mexicaanse griep hebben. Vier mensen hebben het Nieuwe Influenza A (H1N1). Dat heeft het RIVM vrijdag bekendgemaakt.
Drie van de patiŽnten liepen de griep in de Verenigde Staten op. Een persoon kwam vanuit Mexico en de Dominicaanse Republiek. De vier staan onder behandeling en maken het goed of zijn aan de beterende hand.
Het totaal aantal patiŽnten met de Mexicaanse griep in Nederland komt hiermee op tien.
www.nu.nl

De berichtjes worden kleiner, maar de aantallen groter ....  :-\
Vier op een dag, dat kan nog wat worden als men terug komt van de zomervakantie.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 6 juni 2009, 03:39:04
10 ... and counting.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 6 juni 2009, 09:39:43
10 ... and counting.

De gewone griepgevallen zitten in dezelfde periode al op vele duizenden. Bovendien is er in ons land nog niemand aan deze griep overleden. Kortom, in goed Nederlands: "I am zacht gezegd not impressed"
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 7 juni 2009, 07:52:35
De gewone griepgevallen zitten in dezelfde periode al op vele duizenden. Bovendien is er in ons land nog niemand aan deze griep overleden. Kortom, in goed Nederlands: "I am zacht gezegd not impressed"

Helemaal mee eens. Ik zou liever zien dat de media zich eens druk zouden maken over het aantal mensen dat in 3e wereldlanden per dag sterft door diarree, of malaria, of......, of ......... nog meer ziektes die daar heersen en makkelijk te voorkomen zijn. Daarmee zijn tenminste mensenlevens te redden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 juni 2009, 16:16:56
Misschien moeten we de conclusies pas volgend voorjaar trekken...


http://www.wereldoorlog1418.nl/spaanse%20griep/index.html

(...)

Het verloop van de griep
De griep kende in 1918 twee golven. De eerste golf kwam in het voorjaar. Daarbij ging het om een milde griep, waarbij mensen een paar dagen ziek waren en er weinig doden vielen. De tweede golf begon in de herfst. Dit keer bleek de griep niet alleen zeer besmettelijk, maar ook erg dodelijk te zijn. Vooral voor jonge personen. Omdat bij griep juist ouderen dodelijk getroffen worden, verschilde het beeld zo sterk dat artsen weigerden te spreken van griep. Sommigen dachten aan cholera of tyfus. Anderen zeiden dat het een onbekende, nieuwe ziekte was.

De griep kon op twee manieren verlopen. Bij de eerste begon ze als een gewone griep met de bekende symptomen: rillingen, hoesten, hoge koorts, keel- en spierpijn. Maar na vier of vijf dagen kregen patiŽnten longontsteking die onbehandelbaar was en waaraan ze vaak overleden. Bij de tweede werden ze direct doodziek. De longen liepen vol met vloeistof en konden daardoor niet genoeg zuurstof opnemen. Ademhalen werd steeds moeilijker en het zuurstofgebrek kleurde het bloed, het gezicht en de lippen donkerblauw. Na een paar dagen, soms al binnen een paar uur, overleed je. Eigenlijk verdronk je. Vandaar dat verschrikkelijke verhalen de ronde deden over de griep en menigeen zich afvroeg of het wel om griep ging.

(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 8 juni 2009, 11:37:01
Eerste besmetting Mexicaanse griep via mens in Nederland
AMSTERDAM - In Nederland is de eerste besmetting van de Mexicaanse griep van mens-op-mens vastgesteld.
Een vader die het griepvirus in de Verenigde Staten heeft opgelopen, heeft zijn kind besmet. Dat meldt het RIVM maandag.
De afgelopen dagen zijn er in Nederland tien gevallen van griep bijgekomen. In totaal zijn nu twintig mensen in Nederland besmet geraakt met Mexicaanse griep.
www.nu.nl

En dan ineens van 10 naar 20

Helemaal mee eens. Ik zou liever zien dat de media zich eens druk zouden maken over het aantal mensen dat in 3e wereldlanden per dag sterft door diarree, of malaria, of......, of ......... nog meer ziektes die daar heersen en makkelijk te voorkomen zijn. Daarmee zijn tenminste mensenlevens te redden.

Daar besteden de media regelmatig aandacht aan. Wellicht niet genoeg.
Maar het probleem is niet alleen met media-aandacht op te lossen.
Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 8 juni 2009, 12:01:51
Net op het NOS radionieuws dat een 2e slachtoffer (18 jarige vrouw) via mens-mens in Nederland besmet is geworden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 8 juni 2009, 16:36:15
21 ... and counting ...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Barbie-crosser op 8 juni 2009, 16:44:51
Ik laat me dus niet gek maken hierdoor..

Of je krijgt de Griep.. of niet.. kan wel gaan stressen, word t voor mezelf en omgeving ook niet beter op
Waarom maken ze er nog zo'n heisa van ?
De aantal doden zijn toch beperkt gebleven ? of zie ik het verkeerd ?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 juni 2009, 16:36:35
En betalen ze ook mee als de vaccins na een jaar ongebruikt weggegooit worden... ::) ::)

http://www.ad.nl/binnenland/3277206/Brussel_maant_tot_solidariteit_bij_griepvaccin.html

dinsdag 09 juni 2009
Brussel maant tot solidariteit bij griepvaccin

LUXEMBURG - Brussel roept Nederland en enkele andere landen op tot solidariteit bij de vaccins tegen Mexicaanse griep. Nederland behoort tot een klein groepje van zeven EU-landen dat bij fabrikanten al miljoenen doses heeft besteld voor het geval er een vaccin komt.
 
 ,,Alle landen, ongeacht of ze nu zulke vooraankopen hebben gedaan of niet, moeten solidair zijn met elkaar'', zei EU-commissaris Andoulla Vassiliou (Gezondheid) dinsdag.
Onzeker is nog welke bevolkingsgroepen het vaccin als eerste krijgen. Ministers van Volksgezondheid gaan daar volgende maand in Zweden prioriteiten voor uitdokteren. ,,De voorrangsgroepen hoeven niet per se dezelfde te zijn als bij de gewone griepprik'', zei de EU-commissaris. Zij denkt aan voorrang voor een groep mensen met onmisbare diensten (circa 5 procent van de Europese bevolking, ofwel 25 miljoen mensen) en een groep ouderen en zwakkeren (circa 30 procent van de bevolking, ofwel 150 miljoen burgers).
De Mexicaanse griep heeft wereldwijd inmiddels 139 levens geŽist. In de EU, Noorwegen, Zwitserland en IJsland was het aantal besmettingen maandag opgelopen tot bijna 1200 gevallen, waarvan twintig in Nederland.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 9 juni 2009, 19:24:36
Hoogste alarmfase Mexicaanse griep nabij
Uitgegeven: 9 juni 2009 18:17
Laatst gewijzigd: 9 juni 2009 18:43

GENEVE - De Wereldgezondheidsorganisatie WHO staat op het punt de hoogste alarmfase voor de Mexicaanse griep uit te roepen.
 
Dat heeft de plaatsvervangend directeur-generaal van WHO, Keiji Fukuda, dinsdag laten weten. Bij alarmfase zes is er sprake van een pandemie.

''We zijn echt zeer nabij een pandemie'', zei Fukuda tijdens een persconferentie in GenŤve. Hij uitte zijn zorgen over aanhoudende verspreiding van het zogeheten H1N1-virus in de wereld.

In 73 landen zijn meer dan 26.500 mensen besmet geraakt, van wie er 139 zijn overleden. De meeste slachtoffers zijn gevallen in de Verenigde Staten en Mexico, waar het virus uitbrak.


Fase vijf

De WHO hanteert nu fase vijf, dat betekent dat een pandemie aanstaande is.

Een belangrijk criterium voor het uitroepen van de hoogste alarmfase is dat er behalve in het oorsprongsgebied van het virus ook in een andere regio op grote schaal sprake is van mens-op-mensbesmettingen.

In AustraliŽ, met ruim 1200 besmettingen, lijkt daar nu sprake van.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 juni 2009, 23:11:40
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4132106/__Mexicaanse_griep_treft_schoolklas__.html

wo 10 jun 2009, 22:33  | 0 reacties
Mexicaanse griep treft schoolklas

D‹SSELDORF -  Op een Japanse school in DŁsseldorf zijn 27 leerlingen besmet met de Mexicaanse griep.

Dat hebben autoriteiten in de Duitse stad woensdagavond bekendgemaakt, melden Duitse media. De besmette leerlingen zijn klasgenoten van twee kinderen bij wie de griep dinsdag al is vastgesteld.

De school telt in totaal 560 leerlingen en is uit voorzorg gesloten. De kinderen moeten thuis in quarantaine blijven.

Het aantal griepgevallen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is nu de veertig gepasseerd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 11 juni 2009, 10:35:18
Fase 6 komt steeds dichter bij....hebben de kids straks allemaal een extra noodgedwongen vakantie?  :-X

Scholen gesloten wegens Mexicaanse griep
Uitgegeven: 11 juni 2009 09:56
Laatst gewijzigd: 11 juni 2009 10:19

AMSTERDAM - Op de Internationale Japanse School in DŁsseldorf zijn dertig leerlingen getroffen door het griepvirus A/H1N1. De school is dinsdag gesloten en de besmette kinderen zijn in quarantaine geplaatst om de verspreiding van het virus tegen te gaan.
 Steeds meer gevallen Mexicaanse griepslideshow
Ook veel kinderen die nog niet zijn getest op de Mexicaanse griep voelen zich niet lekker. De school telt in totaal 560 kinderen en blijft tot zeker eind volgende week dicht.

De directeur van het Robert Koch Instituut zegt dat in Duitsland nu negentig mensen door het virus zijn getroffen. Hij verwacht dat dit aantal de komende tijd nog zal stijgen.

Tot dusver zijn de ziekteverschijnselen in Duitsland mild, maar directeur JŲrg Hacker waarschuwt dat het virus kan veranderen en gevaarlijker kan worden.

Hong Kong

In Hongkong gaan vrijdag alle basisscholen voor twee weken dicht, nadat bij twaalf leerlingen uit het voorgezet onderwijs het griepvirus A/H1N1 is vastgesteld.

Een aantal van de scholieren is niet in het buitenland geweest en moet het virus in Hongkong zelf hebben opgelopen. De tijdelijke sluiting van de basisscholen moet verdere verspreiding tegengaan.

Pandemie

De Wereldgezondheidsorganisatie overweegt een pandemie uit te roepen, een epidemie op wereldwijde schaal. Deze fase gaat gepaard met allerlei maatregelen die het virus moeten indammen.

© NU.nl/Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 11 juni 2009, 11:20:13
Mexicaanse griep vastgesteld in Zoetermeer
ZOETERMEER - In Zoetermeer is een besmetting met de Mexicaanse griep vastgesteld. Dat meldt de gemeente Zoetermeer. Verder zijn er geruchten over drie mogelijke besmettingen.
Ook in Leiden zou een groot aantal mensen worden onderzocht op besmetting met het H1N1-virus, maar dat bericht is nog niet bevestigd.
www.rtvwest.nl

Al 30 Nederlanders met Mexicaanse griep
Het afgelopen etmaal is bij acht Nederlanders het virus vastgesteld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
De meeste van deze grieppatiŽnten zijn inmiddels al weer beter. Van de 30 gevallen zijn er zes door mens-op-mensbesmetting in Nederland besmet geraakt. De andere 24 hebben het virus opgedaan in Mexico of de Verenigde Staten.

Pandemie
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO staat op het punt de hoogste alarmfase voor Mexicaanse griep uit te roepen. Inmiddels zijn er wereldwijd meer dan 26.500 mensen besmet geraakt met het virus. In totaal zijn er 139 mensen aan de griep overleden.
www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 11 juni 2009, 11:26:51
Misschien vandaag nog... een fase 6.  :-X Er was zo links en rechts al voor gewaarschuwd, dat het te warm was voor het virus zich sneller te verspreiden. De temperaturen van de laatste 2 weken hebben het virus goed gedaan, blijkt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 11 juni 2009, 17:13:20
'WHO komt met pandemie-mededeling'
Uitgegeven: 11 juni 2009 16:22
Laatst gewijzigd: 11 juni 2009 17:02

STOCKHOLM - De Wereldgezondheidsorganisatie maakt donderdagavond bekend dat de uitbraak van de Mexicaanse griep een pandemie is.
 
Dat heeft het ministerie van VWS donderdagmiddag laten weten.

De WHO heeft voor 18.00 uur Nederlandse tijd een persconferentie belegd. De afgelopen dagen hebben wetenschappers in GenŤve vergaderd over de situatie.

 
Tot nog toe gold alarmfase 5. Bij het hoogste niveau, alarmfase 6, is formeel sprake van een epidemie op wereldwijde schaal. Op dit moment komt het griepvirus voor in 74 landen, waaronder Nederland.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 11 juni 2009, 18:56:05
Okee, maar een gedurfde, dikke vette, FASE 6 is nog niet uitgesproken....dit is een beetje ''teasen'' wat er nu gebeurt. Of heeft iemand andere berichten?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SimonSt op 11 juni 2009, 19:49:55
Okee, maar een gedurfde, dikke vette, FASE 6 is nog niet uitgesproken....dit is een eetje ''teasen'' wat er nu gebeurt. Of heeft iemand andere berichten?

Ja, het RIVM:

WHO kondigt grieppandemie af 11 juni 2009

De WHO heeft vandaag fase 6 afgegeven voor de Nieuwe Influenza A (H1N1). Dit betekent dat er officieel wereldwijd sprake is van een grieppandemie, met verspreiding op meerdere continenten. Ook in Nederland zien we een toename van het aantal besmettingen. Op dit moment is bij 35 personen de ziekte vastgesteld waarvan 9 personen het in Nederland hebben opgelopen. Nauwe contacten worden geÔnventariseerd en zo nodig behandeld.

Op dit moment hebben de meeste Nederlandse grieppatiŽnten de infectie in het buitenland opgelopen, maar er is ook sprake van beperkte verspreiding in eigen land. De nadruk ligt nu nog op het indammen van de verspreiding van de ziekte. Waarschijnlijk komt Nederland later in een fase waarin deze aanpak verandert. Dan zal de nadruk vooral liggen op het zo snel mogelijk verstrekken van de juiste medische zorg en minder op de opsporing.

Mensen die terug zijn gekomen uit de VS of Mexico en koorts (38 graden of hoger) en griepklachten hebben of binnen 7 dagen ontwikkelen, moeten contact opnemen met hun huisarts. Mensen die in andere landen zijn geweest waar de nieuwe griep circuleert (overzicht WHO website) en contact hebben gehad met zieke personen, dienen zich ook te melden bij de huisarts als zij deze verschijnselen hebben.

Bron: http://www.rivm.nl/persberichten/2009/whofase6.jsp

En ook de WHO zelf:

Influenza pandemic alert raised to phase 6
11 June 2009 -- On the basis of available evidence and expert assessments of the evidence, the scientific criteria for an influenza pandemic have been met. The Director-General of WHO has therefore decided to raise the level of influenza pandemic alert from phase 5 to phase 6. "The world is now at the start of the 2009 influenza pandemic," she said at a press conference today.

Bron: http://www.who.int/en/
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Maxx op 11 juni 2009, 23:01:11
Almeerder heeft Mexicaanse griep

ALMERE - De Flevolander die besmet is met het H1N1 virus is een 25-jarige Almeerder.

De Almeerder wordt behandeld met Tamiflu en staat onder toezicht van de GGD en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De man kwam net terug van een reis uit New York. Hij laat weten dat de Mexicaanse griep voelt als een gewone griep. Zijn ouders zorgen voor de boodschappen want de man moet binnen blijven. Het virus is nu bij 35 mensen in Nederland geconstateerd.

BRON (http://112-Almere.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 11 juni 2009, 23:07:55
Mexicaanse griep is pandemie  
Uitgegeven: 11 juni 2009 16:22
Laatst gewijzigd: 11 juni 2009 21:34

STOCKHOLM - De Mexicaanse griep is officieel een pandemie, een wereldwijde epidemie. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep donderdag alarmfase zes uit, de hoogste schaal. Mogelijk kan de pandemie twee jaar duren.
 
''De ziekte heeft bijna 30.000 mensen in 74 landen besmet'', verklaarde het hoofd van de VN-organisatie, Margaret Chan, na het besluit.

Het virus is volgens Chan weliswaar mild, maar toch is verdere verspreiding onvermijdelijk.

De hoogste alarmfase betekent dat de zwaarst getroffen landen, zoals Mexico en de Verenigde Staten, meer aandacht moeten besteden aan de behandeling van patiŽnten.

Deze landen moeten zich bovendien voorbereiden op een tweede golf infecties. Het opsporen van nieuwe gevallen kost bij een grote uitbraak te veel mankracht en wordt daarom minder belangrijk, stelt de WHO.

Waakzaam

Landen als Nederland, waar de verspreiding vooralsnog beperkt is gebleven, moeten volgens Chan waakzaam blijven op nieuwe infecties. Verder heeft het besluit van de WHO op korte termijn geen gevolgen voor Nederland.

Pas als het aantal patiŽnten fors toeneemt, gaat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mogelijk over tot een preventieve inentingscampagne. Dat zou in het najaar kunnen gebeuren, wanneer een vaccin tegen de Mexicaanse griep is ontwikkeld.

In deze periode zouden mensen bovendien vatbaarder kunnen worden voor het zogeheten H1N1-virus, omdat dan het gewone griepseizoen begint.


Muteren

In het dagelijks leven maakt alarmfase zes niets uit. Reisverboden zijn volgens Chan niet nodig. ''Doe wat je altijd hebt gedaan, maar probeer wat meer te letten op hygiŽne.'' Een andere topman voegde daar het advies aan toe: ''Hoest anderen niet in het gezicht''.

De pandemie-status hing al enkele dagen in de lucht. De WHO noemt een ziekte een pandemie als die niet alleen in het oorsprongsgebied, maar ook in een andere regio op grote schaal overgaat van mens op mens. Dan kan het virus muteren en gevaarlijker worden.

De organisatie ging waarschijnlijk overstag doordat de Mexicaanse griep de afgelopen weken om zich heen heeft gegrepen in AustraliŽ. In korte tijd liep het aantal patiŽnten er op van enkele tientallen tot meer dan 1300.

Daardoor kreeg het virus niet alleen in de bron, Mexico, maar ook in een ander werelddeel voet aan de grond. Ook in de rest van het Amerikaanse continent, Europa, AziŽ, Afrika, Zuid-Amerika, OceaniŽ en zelfs op de Zuidpool bleken mensen de ziekte onder de leden te hebben.


Verwant

Het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt is nauw verwant aan een virus dat ongeveer negentig jaar geleden leidde tot een uitbraak van de Spaanse griep.

Ongeveer 40 procent van de wereldbevolking raakte in 1918 daarmee besmet; volgens schattingen stierven toen 20 tot 100 miljoen mensen. In AziŽ stierven miljoenen mensen door grieppandemieŽn in 1957 en 1968.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 11 juni 2009, 23:15:52
Ja, het RIVM:

WHO kondigt grieppandemie af 11 juni 2009


Ah, toch nog vandaag!  :o
Maar gelukkig zullen wij er weinig last van hebben, in ons kikkerlandje...vooralsnog. To be continiued..
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 12 juni 2009, 01:51:19
Counting goes faster ... 35 ... and counting
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Rob van Munster op 12 juni 2009, 08:06:58
Ik mag hopen dat je voor ons ook gaat terugtellen als de griep over zijn hoogtepunt heen is? Misschien een idee om ons bij ook iedere jaarlijks terugkerende griepgolf te laten weten hoeveel mensen er ziek zijn.....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 12 juni 2009, 13:04:14
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4147211/__22_Scholen_Madrid_besmet_met_griep__.html?p=2,1

vr 12 jun 2009, 11:58
22 Scholen Madrid besmet met griep

AMSTERDAM -  In en nabij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn leerlingen op 22 scholen besmet met de Mexicaanse griep.

In Spanje zijn circa 488 mensen geÔnfecteerd met het A/H1N1-virus. De regio Madrid kent de meeste (bevestigde) gevallen: 220. Daarna volgen Valencia (56) en AndalusiŽ (30).

De Spaanse minister van Gezondheid roept op tot kalmte, nadat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat eerder deed. Ze wil de scholen ondanks de besmettingen toch openhouden.

De WHO verklaarde de Mexicaanse griep donderdag officieel tot een pandemie, een wereldwijde epidemie. De meeste besmettingen zijn aangetroffen in de VS, Mexico, Canada, Chili en AustraliŽ.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 12 juni 2009, 14:15:59
Nederlander met Mexicaanse griep op intensive care
Uitgegeven: 12 juni 2009 14:02
Laatst gewijzigd: 12 juni 2009 14:02

AMSTERDAM - Een Nederlander die besmet is met de Mexicaanse griep ligt op de intensive care. De patiŽnt liep de griep in Nederland op, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.
 
In totaal zijn 43 mensen in Nederland besmet, veertien van hen liepen het virus in Nederland op. Donderdag stond het aantal besmette Nederlanders nog op 35.

Het is de eerste keer dat iemand met Mexicaanse griep in Nederland op de intensive care terechtkomt. De identiteit van de persoon maakt het RIVM niet bekend. Ook over zijn of haar toestand wil het RIVM niet uitweiden. 

Besmettingen

Het aantal besmettingen in Nederland blijft gestaag oplopen. Vrijdag werd bekend dat er acht nieuwe gevallen zijn geconstateerd, donderdag kwamen er vijf nieuwe besmettingen bij, woensdag acht.

Maandag werd de griep voor het eerst in Nederland overgedragen, sindsdien liepen voor zover bekend dertien anderen de griep in Nederland op. Vermoedelijk ligt het aantal besmettingen fors hoger.

© Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 12 juni 2009, 14:18:28
Hoeveel intensive care bedden zijn er in Nederland beschikbaar?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 12 juni 2009, 14:37:06
Ik mag hopen dat je voor ons ook gaat terugtellen als de griep over zijn hoogtepunt heen is? Misschien een idee om ons bij ook iedere jaarlijks terugkerende griepgolf te laten weten hoeveel mensen er ziek zijn.....

Ah, een griep-golf-vergelijker.
Uiteraard, het griepvirus kennen we allemaal. Maar gezien je bericht weet jij hoe, wanneer, onder welke omstandigheden, dit ''nieuwe'' virus zich het beste voelt / het snelste vermenigvuldigt / misschien agressievere vormen aan zal nemen?
Of heb jij eerder met dit nieuwe virus van doen gehad? Zo ja, moet je ff de WHO bellen, want die komen er niet uit. O0

M.a.w; waarschijnlijk heb je een uitgesproken mening omtrent het virus, dan zou ik graag jouw visie erover willen horen, want ik vermoed dat jij verstand van zaken hebt. (deze laatste zin is niet sarcastisch bedoelt  ;) )
Oftewel; heerst er ''paniek'' om niets?  ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Jasper op 12 juni 2009, 23:04:55
Er zijn een aantal interessante links over influenza:
http://www.google.org/flutrends/ (http://www.google.org/flutrends/)
Deze is interessant voor gezondheidszorgmedewerkers: http://www.cdc.gov/h1n1flu/clinicians/ (http://www.cdc.gov/h1n1flu/clinicians/)
Ambulance en SEH personeel: http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidance_ems.htm (http://www.cdc.gov/h1n1flu/guidance_ems.htm)
Flu tracker: http://flutracker.rhizalabs.com/ (http://flutracker.rhizalabs.com/)

Zie verder op http://www.acutezorg.nl/ (http://www.acutezorg.nl/) voor een verzameling video's met uitleg over H1N1
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 13 juni 2009, 01:21:42
http://www.ad.nl/binnenland/3286844/Het_komt_zo_wel_erg_dichtbij.html

zaterdag 13 juni 2009
'Het komt zo wel erg dichtbij'
Door WESSEL PENNING

WAALRE - Sint-Christoffel is voor katholieken de beschermheilige van het jonge kind.
De goede geest droeg ooit het kindeke Jezus over het water. Maar de sympathieke heilige heeft toch niet kunnen voorkomen dat de Mexicaanse griep op een junidag het goed katholieke Brabantse Waalre bereikte, de basisschool St. Christoffel nog wel.

Die school in het Brabantse dorp beleefde zo een vrijdag als nooit tevoren. Gisterochtend werd op de school namelijk bekend dat een meisje uit groep 4B de gevreesde griep uit Mexico onder de leden had en dat klasgenootjes dus maar beter direct het remmende virus Tamiflu moesten slikken.

De ouders en kinderen van 4B keerden daarom gistermiddag huiswaarts met een stapeltje Tamiflu-pillen en een dot persoonlijke adviezen van opgetrommelde artsen. Alle andere ouders kregen een rustgevende brief mee met de boodschap: U hoeft zich geen zorgen te maken over uw kind.

Die brief viel goed bij de toegestroomde vaders en moeders, en de pillen helemaal. Een enkele moeder praatte bij het schoolplein luidkeels over haar vrees. ,,Die Mexicaanse griep komt zo wel opeens dichtbij. Maar wij krijgen op vrijdagmiddag een brief mee naar huis en de school gaat gewoon dicht. Moet ik nu een weekend wachten met al mijn vragen?''

,,Je zoon is springlevend, joh,'' zei een andere moeder.

De vrouw: ,,Maar hoe is hij er maandag aan toe?''

Goed, gelooft de GGD. De Tamiflu zal eventueel zijn werk doen en kinderen uit andere klassen dan 4B lopen helemaal geen gevaar. De meeste kinderen geloofden die geruststelling en leefden zich tot lang na vieren uit in de pannakooi of op de glijbaan. Ook de meeste ouders keerden onbezorgd huiswaarts.

,,Eerst schrik je even, maar na lezing van de brief heb ik wel veel vertrouwen,'' zei Heidi van Vliet, moeder van Perrin (9) uit 6B. ,,De school zal echt geen risico nemen. Mijn zoon is hier maandag gewoon weer, hoor.''

Ouders van klasgenootjes in de getroffen klas 4B bleken al net zo gerustgesteld te zijn. ,,Het is een bijzondere griep, een nieuw soort griep,'' zei vader Jeroen. ,,Maar ik maak me geen zorgen. We zijn goed bijgepraat en begeleid door de school en de GGD.'' Zoonlief klemde de pillendoosjes in zijn knuistjes, alsof het een onverwacht, mooi cadeautje was.

Vader Edwin was al even nuchter. ,,Ik heb alleen even gevraagd of mijn oudere kinderen en ikzelf niets moeten slikken. Dat bleek niet zo te zijn. De bron zit alleen bij mijn jongste kind,'' zei hij. ,,Ik zal dit weekend goed opletten of hij zijn pillen wel slikt.''

Schooldirecteur Bert Arnold zuchtte ondertussen eens diep van alle heisa. Doorgaans telefoneert hij niet met zieke leerlingen. ,,Ik heb hier 470 kinderen. Daar kan ik natuurlijk niet aan beginnen!'' grijnsde hij.

Maar vrijdagmorgen had hij toch maar even naar de ouders van het zieke meisje gebeld. Hij kreeg te horen dat ze al anderhalve week ziek was, maar inmiddels aan de betere hand.

Eind goed, al goed, leek directeur Arnold te denken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 13 juni 2009, 09:27:44
Toestand grieppatiŽnt op ic slecht
Uitgegeven: 13 juni 2009 09:00
Laatst gewijzigd: 13 juni 2009 09:00

AMSTERDAM - De Nederlander met Mexicaanse griep die is opgenomen een intensive care. "Het gaat helemaal niet goed met hem", zegt RIVM-arts Jim Steenbergen zaterdag in het AD.
 
De man, die in Nederland besmet is geraakt, is met een zware longontsteking opgenomen. Hij ligt geÔsoleerd in een academisch ziekenhuis, schrijft de krant.

Hulpverleners die hem verzorgen, dragen brillen, schorten en mondkapjes. Ook worden zij uit voorzorg behandeld met virusremmers. 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat de eerste opname van een Nederlandse grieppatiŽnt op de ic vrijdag bekendmaakte, meldde geen persoonlijke gegevens van de patiŽnt.


Besmettingen

In totaal zijn zeker 43 mensen in Nederland besmet, van wie veertien het virus in Nederland hebben opgelopen. Deze week liep het aantal besmettingen in Nederland snel op. Woensdag werden acht nieuwe besmettingen gemeld, donderdag vijf en vrijdag nog eens acht.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) riep de Mexicaanse griep donderdag uit tot pandemie. De laatste keer dat een wereldwijde pandemie werd afgekondigd, was in 1968.


Vaccin

De officiŽle erkenning dat sprake is van een nieuw griepvirus dat zich snel over de wereld verspreidt, moet leiden tot verhoogde inspanningen om een vaccin te ontwikkelen en fondsen vrijmaken om de verwachte toeloop van grieppatiŽnten aan te kunnen.

De nieuwe griep heeft in de meeste gevallen een gunstig verloop en het grootste gevaar is dat de gezondheidszorg, vooral in arme landen, overspoeld raakt als het aantal zieken snel toeneemt, aldus de WHO.

Woensdag maakte de WHO bekend dat 74 landen 27.737 griepgevallen hebben gemeld en dat 141 patiŽnten zijn overleden.

© Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Roare op 13 juni 2009, 12:35:32
Ik heb het idee dat deze griep nog heel vervelend gaat worden. Vooral omdat het om een jong persoon gaat die tot voor kort gezond was. De overheid wil de economie geen schade toebrengen en zegt steeds dat er geen reden tot paniek is. Al gaan er duizenden jonge personen dood aan deze griep, zullen ze dit blijven volhouden. Maar ik denk dat de overheid zich wel degelijk grote zorgen maakt en dat dit nog wel is erger kan worden dan iedereen denkt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 13 juni 2009, 14:41:07
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3286847/Mexicaanse_griep_slaat_toe.html

Mexicaanse griep slaat toe
Door MONICA BEEK en WESSEL PENNING

ROTTERDAM - Voor het eerst is in Nederland een patiŽnt met de Mexicaanse griep opgenomen in het ziekenhuis met zeer ernstige klachten.

De vrij jonge man heeft een zware longontsteking en ligt op de intensive care. ,,Het gaat helemaal niet goed met hem,'' zegt RIVM-arts Jim Steenbergen.

De man, die de infectie in Nederland heeft opgelopen, ligt in isolatie in een academisch ziekenhuis. Iedereen die hem verzorgt draagt brillen, schorten en mondkapjes. Ook worden deze mensen preventief behandeld met virusremmers.

Ook voor het eerst wordt in Nederland een grote groep mensen met virusremmer Tamiflu behandeld tegen Mexicaanse griep. Het gaat om groep 4B van basisschool St. Christoffel in Waalre, omdat een 8-jarig meisje uit deze klas de ziekte heeft. ,,Het komt opeens erg dichtbij,'' zegt een van de ouders.

Van de man die ernstig ziek in het ziekenhuis ligt, zijn geen persoonlijke details vrijgegeven. Hij past in de risicogroep voor het Mexico-virus. Mensen van 20 tot 40 jaar oud zijn extra kwetsbaar voor de Nieuwe Influenza A. De normale seizoensgriep raakt vooral ouderen en verzwakte mensen. ,,Voor zover we weten was deze man kerngezond,'' zegt Steenbergen.

De RIVM-arts is geschrokken van de ziekenhuisopname. ,,Met slechts veertig gevallen in Nederland verwacht je dit nog niet.'' Hoogleraar virologie Ab Osterhaus is minder verbaasd. ,,In Amerika liggen veel mensen op de intensive care. Bij een goede behandeling kom je er meestal wel doorheen.''

Het baart hem wel zorgen dat de helft van het aantal ic-patiŽnten met griep jong is en tot voor kort gezond. ,,Dat is hetzelfde scenario als bij de vreselijke Spaanse griep.''

Een vaccin is nog niet besteld. Osterhaus. ,,Als dat niet heel gauw gebeurt, vrees ik dat we er naast grijpen.'' Volgens minister Klink (Volksgezondheid) wordt volop gesproken over wie het beste vaccin kan leveren voor de beste prijs. Nederland telde gisteren 43 bevestigde infecties. Het aantal doden wereldwijd is 144.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 13 juni 2009, 20:28:00
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4156501/__2000_Griepgevallen_Europa__.html

za 13 jun 2009, 20:19 | lees voor
Meer dan 2000 gevallen Mexicaanse griep in Europa

STOCKHOLM -  In Europa zijn het afgelopen etmaal 237 gevallen van de Mexicaanse griep vastgesteld. Het aantal besmettingen in Europa komt daarmee boven de tweeduizend uit. Dat heeft het Europese centrum voor ziektebestrijding (ECDC) zaterdag bekendgemaakt.

De meeste meldingen van nieuwe griepgevallen kwamen uit Groot-BrittanniŽ (200) en Nederland (16).

Wereldwijd is het zogeheten H1N1-virus volgens het ECDC vastgesteld bij meer dan 40.000 mensen. Met bijna 18.000 patiŽnten zijn de Verenigde Staten het zwaarst getroffen.

Het ECDC is de overkoepelende gezondheidsdienst van de 27 lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 14 juni 2009, 19:31:51
Vijf mensen met Mexicaanse griep in Kaag en Braassem

12-06-09 20:13  

KAAG EN BRAASSEM - In Oude Wetering en Roelofarendsveen hebben vijf mensen Mexicaanse griep gekregen. Dat zegt de GGD Hollands Midden. De eerste patiŽnt is een vrouw uit Oude Wetering, die de ziekte opliep tijdens een zakenreis naar  de VS.
 
Daarna zijn twee mensen van haar gezin ziek geworden en twee anderen met wie zij contact gehad heeft. Volgens de GGD zijn alle patiŽnten aan de beterende hand. Opmerkelijk is, dat de patiŽnten niet allemaal last hadden van hun luchtwegen. Wel hadden ze allemaal koorts.

Eerder deze week werd al bekend, dat er ook een besmetting is in Zoetermeer. De GGD benadrukt dat mensen goed moeten letten op hygiŽne, om besmetting te voorkomen. Dat betekent alleen snuiten in een wegwerpzakdoek en regelmatig handen wassen.


www.rtvwest.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Twentsgeluk op 15 juni 2009, 11:02:32
Mexicaanse griep op school in Woerden
Uitgegeven: 15 juni 2009 10:47

WOERDEN - Bij een vader van een leerling en een leerling van de basisschool Margriet in Woerden is de Mexicaanse griep geconstateerd.
 
Dat heeft de school zondagavond in een brief aan de ouders van alle leerlingen geschreven.

De directeur van de basisschool, Harry Vink, vertelt dat de vader die besmet is met het H1N1-virus woensdag een uitstapje naar een kinderboerderij heeft begeleid.
 
''Kinderen die intensief contact met de man hebben gehad, zijn allemaal al door de GG en GD onderzocht. Bij een van de kinderen is het virus ook vastgesteld.''

www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 juni 2009, 20:19:49
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4169105/__Mexicaanse_griep_ook_in_Suriname__.html

ma 15 jun 2009, 20:06
Mexicaanse griep ook in Suriname

PARAMARIBO -  Suriname heeft maandag de eerste gevallen van Mexicaanse griep gemeld. Elf Surinaamse volleybalspelers en twee van hun huisgenoten hebben het virus onder de leden, meldde minister Celsius Waterberg van Volksgezondheid. De sporters keerden afgelopen donderdag terug uit Trinidad en werden zondag positief getest.

ĄHet overgrote deel van de groep is genezen of aan de betere handĒ, aldus Waterberg. Hij zegt dat er geen reden tot paniek is. Suriname heeft Tamiflu-pillen in voorraad. De regionale gezondheidsorganisatie PAHO geeft later op dag 10.000 mondkapjes aan het Bureau van de Openbare Gezondheidsdienst (BOG).

Suriname plaats niemand in quarantaine, maar vraagt personen dit vrijwillig te doen. ĄWij doen een beroep op het eigen verantwoordelijkheidsgevoelĒ, benadrukt Wim Bakker, van het BOG.

Luchthavenpersoneel en grenswachters hebben een meldingsplicht van alle potentiŽle gevallen. Surinamers wordt geadviseerd mondkapjes te gebruiken en de huisarts te raadplegen als zij ziekteverschijnselen vertonen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Wouter op 16 juni 2009, 23:44:27
Weet iemand toevallig welke leeftijds klasse en bevolkingsgroepen in Nederland het meest besmet zijn? Of waar die informatie te vinden is?

Tevens een overzichtje daarvan?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 17 juni 2009, 08:40:22
Iets verouderde info (11 juni 2009) van het RIVM:

Eerste 30 patiŽnten met Nieuwe Influenza A (H1N1) in Nederland
In Nederland zijn momenteel 43 bevestigde infecties met Nieuwe Influenza A (H1N1).

Achtergrondgegevens zijn op dit moment bekend van de eerste 30 patiŽnten (zie hieronder). Dit betreft 23 patiŽnten die het virus in het buitenland hebben opgelopen (waarvan 16 in de VS en 3 in Mexico) en 7 contacten die in Nederland besmet zijn geraakt. De meeste van de 30 patiŽnten (63%) waren vrouw en de belangrijkste leeftijdsgroep was 25-29 jaar. Analyse door het ECDC van 409 gevallen uit 21 Europese landen geeft een vrijwel gelijk aantal mannen en vrouwen met de meeste patiŽnten in de leeftijdsgroep 20-29 jaar (http://ecdc.europa.eu/en/files/pdf/Health_topics/Situation_Report_090606_1700hrs.pdf).

Van de eerste 642 patiŽnten in de VS had 25% last van diarree en 25% van braken naast de gebruikelijke verschijnselen van influenza (New England Journal of Medicine, 18 juni 2009). Bij de Nederlandse patiŽnten stonden maagdarm klachten niet op de voorgrond.

Follow-up informatie na 5 dagen is beperkt tot de Nederlandse patiŽnten met eerste ziektedag voor 7 juni 2009, dit betrof 21 cases en 2 symptomatische contacten. Van 2 cases zijn echter (nog) geen follow-up gegevens beschikbaar.

Twintig 20 van de 21 patiŽnten zijn inmiddels aan de beterende hand dan wel hersteld. Voor ťťn patiŽnt, met wie het in eerste instantie goed leek te gaan, was de gezondheidstoestand verslechterd toen de uitslag positief bleek (veel hoesten, slecht slapen). Inmiddels is de koorts wel weer verdwenen. Voor geen van deze patiŽnten zijn complicaties gemeld. Bij 1 patiŽnt is vanwege heftige klachten opname wel overwogen.

De patiŽnten (zowel cases als contacten) zijn over het algemeen verder gezonde mensen zonder onderliggend lijden (2 patiŽnten met astma en 1 patiŽnt met hoge bloeddruk, verminderde nierfunctie en traag werkende schildklier). Geen van de patiŽnten was zwanger. Het ziektebeeld werd beschreven van 'dood- en doodziek' tot slechts weinig klachten. Voor de mensen die aan de beterende hand waren, maar nog niet volledig hersteld, werden restverschijnselen als benauwdheid, hoesten en vermoeidheid gemeld.

Volledige rapport en bron: Nieuwe Influenza A (H1N1) Ė overzicht van de eerste 30 patiŽnten (http://www.rivm.nl/cib/binaries/Data%20eerste%2030%20patienten_tcm92-61018.pdf) (PDF, 162 KB)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 17 juni 2009, 13:49:18
RIVM: Vijf nieuwe besmettingen BILTHOVEN -  In totaal zijn 83 Nederlanders besmet met het Mexicaanse griepvirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat woensdag bekendgemaakt. Sinds dinsdag zijn er vijf nieuwe gevallen bijgekomen. Het gaat in alle gevallen om mensen die in Nederland besmet zijn geraakt.


RIVM: Vijf nieuwe besmettingen BILTHOVEN -  In totaal zijn 83 Nederlanders besmet met het Mexicaanse griepvirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat woensdag bekendgemaakt. Sinds dinsdag zijn er vijf nieuwe gevallen bijgekomen. Het gaat in alle gevallen om mensen die in Nederland besmet zijn geraakt.


De patiŽnt die wegens besmetting met Mexicaanse griep sinds vrijdag op de intensive care van een ziekenhuis ligt, verblijft daar nog steeds, aldus een woordvoerster.

De Mexicaanse griep wordt sinds kort officieel Nieuwe Influenza A (H1N1) genoemd.

bron: www.detelegraaf.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 17 juni 2009, 13:55:03
Volledige rapport en bron: Nieuwe Influenza A (H1N1) Ė overzicht van de eerste 30 patiŽnten (http://www.rivm.nl/cib/binaries/Data%20eerste%2030%20patienten_tcm92-61018.pdf) (PDF, 162 KB)

Tsja, als ik dan die symptomen lees in dat rapport dan denk ik aan een "normale" griep:

Symptomen**
n
%
n
%
Koorts
16
94.1
2
100
Keelpijn
10
58.8
1
50
Hoesten
14
82.4
2
100
Malaise
11
64.7
2
100
Spierpijn
9
52.9
-
Loopneus
7
41.2
2
100
Benauwdheid
4
23.5
-
Conjunctivitis (ken ik niet  ::) )
1
5.9
-
Diarree
1
5.9
1
50
Misselijk
1
5.9
-
Overgeven
1
5.9
-
Hoofdpijn
7
41.2
1
50
Niezen-


 ::) ::) ::)
-
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 17 juni 2009, 15:26:11
Conjunctivitis (ken ik niet  ::) )

LMGTFY: Bindvliesontsteking (http://lmgtfy.com/?q=Conjunctivitis) :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 17 juni 2009, 21:42:42
17-06-2009

DEN HAAG - Ook in Den Haag is de Mexicaanse griep vastgesteld. Dat heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

Eťn Hagenaar zou tot nu toe zijn besmet met het virus. De patiŽnt wordt behandeld met Tamiflu, net als zijn directe contacten.

In de regio Haaglanden staat de teller nu op twee. Vorige week werd namelijk al Mexicaanse griep geconstateerd bij een inwoner van Zoetermeer. Ook de regio Hollands Midden ontspringt de dans niet, daar zijn inwoners van Oude Wetering, Roelofarendsveen en rondom Gouda besmet.

www.rtvwest.nl
*********************************

15-06-09 22:13 Tell a friend


GOUDA - Rondom Gouda zijn bij elf nieuwe gevallen van Mexicaanse griep vastgesteld. Twintig personen uit de regio Hollands Midden worden maandag onderzocht. Dat heeft de GGD bekendgemaakt.

Cijfers uit de regio Haaglanden zijn nog niet bekend. Vorige week werd bekend dat er in Zoetermeer zeker ťťn persoon is besmet met Mexicaanse griep en meerdere personen worden onderzocht. Paul Smits, voorzitter van de huisartsenvereniging in Zoetermeer, zegt dat het erg druk is bij de huisartsenposten.

Maandagochtend werd ook de eerste besmetting op een school bekend. Een kleuterschool in Woerden ging dicht, omdat kinderen er het Mexicaanse griepvirus hadden opgelopen.

Run op mondkapjes

Bij importeurs van medische artikelen zijn de mondkapjes niet meer aan te slepen. Een bedrijf uit Voorschoten spreekt van een extreme drukte.

www.rtvwest.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SEH zustertje op 17 juni 2009, 22:34:32
Mexicaanse griepgolf verwacht na de zomer
Uitgegeven:    16 juni 2009 15:32
Laatst gewijzigd:    17 juni 2009 06:42
BAARN - De Mexicaanse griep kan dit najaar vijf tot tien keer meer dodelijke slachtoffers eisen dan een gewone griepgolf.

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is er een kans dat er 8000 mensen zullen overlijden door de Mexicaanse griep. Het ministerie van VWS zegt dat het RIVM 'het ultieme doemscenario' schetst.

1957

Mensen die voor 1957 zijn geboren, lijken immuun voor het H1N1-virus. Volgens prof. dr. Roel Coutinho van het RIVM lijkt het er op dat tot 1957 een soortgelijk virus door Nederland trok en dat Nederlanders van voor dat jaar natuurlijke weerstand hebben.

In Nederland zijn op dit moment 68 mensen getroffen door de Mexicaanse griep. 35 besmette personen hebben het virus in het buitenland opgelopen.

Bij 33 vond de besmetting in Nederland plaats. Eťn patiŽnt ligt momenteel op de intensive care. De overige patiŽnten zijn herstellend of inmiddels al genezen.

bron: Nu.nl (http://www.nu.nl/gezondheid/2023407/mexicaanse-griepgolf-verwacht-na-de-zomer.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Politiefan op 18 juni 2009, 12:15:39
Cruiseschip in quarantaine bij Venezolaans eiland

Uitgegeven: 18 juni 2009 06:52
Laatst gewijzigd: 18 juni 2009 10:54

ORANJESTAD/CARACAS - Het cruiseschip Ocean Dream, waarop zaterdag bij drie bemanningsleden de Mexicaanse griep is ontdekt, is woensdag bij het Venezolaanse eiland Isla Margarita in quarantaine geplaatst.
 
De 1200 passagiers en bemanningsleden mogen een week niet van boord, aldus Venezolaanse autoriteiten. Onder de passagiers zijn vier mensen met een Nederlands paspoort.

Volgens een woordvoerder van Pullmantur, de Spaanse eigenaar van het schip, maken de passagiers het goed en zijn de besmette bemanningsleden geÔsoleerd.

Aruba

Het cruisseschip is onderweg naar Aruba. Of het daar mag aanmeren is nog onduidelijk. Het cruiseschip was de afgelopen dagen nergens op de CaraÔben welkom.

Voormalig judoka Anthonie Wurth (42) is in Shanghai in een hotel in quarantaine geplaatst, omdat hij volgens de Chinese autoriteiten mogelijk besmet is met de Mexicaanse griep. Dat heeft Wurth donderdag laten weten.

"Ik voel me prima, maar zit hier nu alleen in mijn hotelkamer opgesloten. Om de twee uur wordt mijn temperatuur opgemeten en komen mannen in witte pakken mijn kamer schoonmaken."
Bedrijf


Ambulance

De oud-judoka vloog woensdag van het Australische Melbourne naar China, waar hij een bedrijf heeft. In het vliegtuig is bij een passagier de Mexicaanse griep vastgesteld. Een dag na aankomst werd Wurth uit zijn bed gelicht en met een ambulance naar een hotel in een buitenwijk van de Chinese metropool gebracht.

Volgens de Chinese autoriteiten moet Wurth een week in quarantaine blijven. Op 23 juni moet hij het land uit. Wuth werd enkele keren Nederlands kampioen en in 1991 Europees kampioen in gewichtsklasse tot 78 kilo. In 1992 nam hij deel aan de Olympische Spelen in Barcelona.

http://www.nu.nl/algemeen/2024380/cruiseschip-in-quarantaine-bij-venezolaans-eiland.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 18 juni 2009, 21:08:58
Nederland koopt griepvaccins voor hele bevolking

Uitgegeven: 18 juni 2009 18:03
Laatst gewijzigd: 18 juni 2009 18:46

DEN HAAG - Nederland koopt 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep (officieel: Nieuwe Influenza A (H1N1)). Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) donderdag besloten. Deze week sluit hij contracten met fabrikanten.
 
Omdat dit najaar een griepgolf verwacht wordt, is met de leveranciers afgesproken dat de vaccins uiterlijk eind dit jaar klaar moeten zijn.

Met de hoeveelheid vaccins kunnen alle Nederlanders tweemaal een prik krijgen. Een prik geeft niet de garantie op volledige bescherming tegen de Mexicaanse griep. 
Voor de zekerheid is voor de hele bevolking vaccin ingeslagen, omdat nu nog niet duidelijk is of dit voor bepaalde groepen mensen overbodig is. Vaccins die overblijven gaan tegen kostprijs naar landen die geen vaccins hebben.


Voorrang

Of iedereen meteen een prik krijgt of dat mensen die extra risico lopen voorrang krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van de ontwikkeling van het griepvirus.

Waar Nederland de vaccins inkoopt en hoeveel dat kost, maakte het ministerie van VWS niet bekend. Klink had eerder al een optie genomen op 34 miljoen vaccins na een advies van de Gezondheidsraad om de hele bevolking in te enten.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: q300r_bc2 op 19 juni 2009, 09:57:10
Cruiseschip in quarantaine bij Venezolaans eiland

Griepschip aangekomen bij Aruba  
Het Spaanse cruiseschip Ocean Dream is aangekomen bij Aruba;het ligt buiten de haven van Oranjestad. Op het schip zijn zeker drie bemanningsleden met Mexicaanse griep. Een medisch team controleert passagiers en bemanning van het schip op symptomen van griep. Wie nergens last van heeft, wordt naar Spanje teruggevlogen. Wie wel ziek is moet op het schip blijven. Nadat afgelopen weekend bekend werd dat er Mexicaanse griep was vastgesteld aan boord, mochten de 1200 passagiers bijna nergens van boord. Venezuela liet wel zo'n 300 mensen van boord gaan;dat waren bijna allemaal Venezolanen.

Bron: NOS.nl (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/6/19/190609_griepschipaangekomenbijaruba.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 22 juni 2009, 21:18:57
Mexicaanse griep in honderd landen
Uitgegeven: 22 juni 2009 20:14
Laatst gewijzigd: 22 juni 2009 20:14

GENEVE - De Mexicaanse griep is inmiddels opgedoken in honderd landen. Meer dan 52.000 mensen zijn besmet met het zogeheten H1N1-virus, van wie 231 eraan zijn overleden. Dat maakte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag bekend.
 
De Mexicaanse griep heeft volgens de cijfers van de WHO in elf landen mensenlevens geŽist: Mexico, de Verenigde Staten, Canada, ArgentiniŽ, Chili, Colombia, AustraliŽ, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Groot-BrittanniŽ en Guatemala.

Op de lijst van de WHO ontbreekt de eerste H1N1-dode van AziŽ, in de Filipijnen. Een 49-jarige vrouw, die al aandoeningen aan haar hart en lever had, bezweek aan de ziekte. 
In Honduras maakte de minister van Gezondheid maandag bekend dat een 23-jarige vrouw enkele dagen geleden aan de ziekte is overleden, het eerste sterfgeval in het Midden-Amerikaanse land.


Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben met ruim 21.000 besmettingen de meeste zieken. Ook in Mexico, Canada, Chili, Groot-BrittanniŽ, AustraliŽ en ArgentiniŽ zijn duizenden mensen besmet met het H1N1-virus.

De WHO heeft de eerste griepgevallen van Montenegro en Iran, die maandag werden bekendgemaakt, nog niet verwerkt.

In Nederland staat het aantal besmettingen sinds maandag op 105. Van hen liepen 47 de Mexicaanse griep op in eigen land.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 27 juni 2009, 17:43:01
Campagne voor vaccineren tegen Mexicaanse griep
Uitgegeven: 27 juni 2009 07:41
Laatst gewijzigd: 27 juni 2009 07:41

HILVERSUM - In de loop van de zomer begint de overheid met campagnes om burgers te informeren over het vaccineren tegen de Mexicaanse griep.
 
Minister Ab Klink (Volksgezondheid) kondigde dat vrijdag aan in het televisieprogramma Knevel & Van den Brink.

De bewindsman zei dat inenten ''gelukkig vrijwillig'' is, maar wees erop dat je wel beschermd bent tegen besmetting als je je laat vaccineren.

Ook wordt het besmettingsrisico groter volgens Klink naarmate meer mensen Mexicaanse griep krijgen.


Vaccins

Eerder deze maand werd bekend dat Nederland 34 miljoen vaccins tegen het virus koopt, omdat dit najaar een griepgolf verwacht wordt.

Het grootste deel van de vaccins zal in oktober en november geleverd kunnen worden, waarna eind dit jaar nog een kleine hoeveelheid volgt.

Met de hoeveelheid vaccins kunnen alle Nederlanders tweemaal een prikje krijgen. Een prik geeft namelijk niet de garantie op volledige bescherming tegen de Mexicaanse griep.

Voorrang

Of iedereen meteen een prik krijgt of dat mensen die extra risico lopen voorrang krijgen, is nu nog niet te zeggen. Dat hangt af van de ontwikkeling van het griepvirus.

Volgens Klink zijn er schattingen dat dit najaar ongeveer 30 procent van de bevolking de griep kan krijgen.

Als veel mensen zich laten vaccineren, zou dat teruggebracht kunnen worden tot 10 procent. Momenteel zijn 118 mensen in Nederland besmet met Mexicaanse griep.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 6 juli 2009, 08:50:15
'Mexicaanse griep is echt gevaarlijk', Elsevier 2/7
ROTTERDAM (ANP) - De Mexicaanse griep is gevaarlijker dan in het algemeen wordt gedacht. Het virus verspreidt zich net als een gewoon griepvirus snel door de lucht, maar dringt dieper de luchtwegen binnen. Daardoor is het risico op een longontsteking veel groter dan bij een wintergriep, waarvan het virus zich meestal nestelt in de bovenste luchtwegen. Tot die conclusie komen virologen van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zij vergeleken het 'Mexico-virus' met een gewoon griepvirus. Daarvoor werden in het laboratorium fretten gebruikt omdat de ontwikkeling van griep bij deze dieren overeenkomt met die bij mensen. ,,Het publiek denkt dat het allemaal wel meevalt. Maar ons onderzoek laat zien dat de Mexicaanse griep echt gevaarlijker is dan een wintergriep. Mensen doen er straks goed aan gehoor te geven aan de oproep om zich te laten inenten'', zei hoogleraar moleculaire virologie en onderzoeksleider Ron Fouchier donderdag in een toelichting.
Een Amerikaanse onderzoekgroep van Centers for Disease Control en Prevention (CDC) in Atlanta is tot dezelfde conclusies gekomen. De resultaten van beide onderzoeken zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science.


Mexicaans virus nestelt in darmen en longen, Medisch Contact 2/7
Het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus repliceert zich meer en beter in de luchtwegen dan seizoensgriepvirussen en nestelt zich ook in de longen en darmen. Dat blijkt uit twee studies bij fretten door een Amerikaanse groep en de Rotterdamse groep van Ab Osterhaus, die Science op 2 juli online heeft gepubliceerd. De resultaten verklaren onder meer waarom patiŽnten moeten overgeven en diarree krijgen.
De groep van Osterhaus vindt geen verschil tussen de mate van besmettelijkheid van het gewone griepvirus en het nieuwe virus. De Amerikaanse groep concludeert echter dat het Nieuwe Influenza-virus minder besmettelijk is. Oorzaak is een oppervlakte-eiwit dat minder makkelijk bindt aan receptoren in de luchtwegen. Maar griepvirussen muteren snel, dus dat kan in ongunstige zin veranderen. Verontrustend is verder dat de onderzoekers beredeneren dat het nieuwe virus maar een enkele mutatie nodig heeft om Tamiflu vrijwel volledig onwerkzaam te maken.

NEJM heeft een speciale internetsite gewijd aan Nieuwe Influenza A. Uit zes recente publicaties op deze site blijkt dat de kenmerken van de huidige pandemie overeenkomen met voorgaande. Dat betekent dat ook het Mexicaanse griepvirus vooral jonge mensen treft buiten het gebruikelijke griepseizoen. Relatieve bescherming genieten waarschijnlijk vooral mensen die voor 1957 zijn blootgesteld aan H1N1-varianten. Rekening houdend met een jaarlijkse influenza-incidentie van 15 tot 20 procent zullen veel zestigplussers op enig
moment in hun jeugd met H1N1 zijn geÔnfecteerd. Dit beschermende mechanisme wordt wel omschreven als de Ďantigene erfzondeí: de immuunrespons is het grootst tegen antigenen waaraan mensen in hun kindertijd zijn blootgesteld. Mogelijk speelt hier een rol dat Nieuwe Influenza A (H1N1) en het Ďgewoneí H1N1-virus drie gensegmenten gemeen
hebben met hun verre Ďvoorouderí uit 1918. In dat jaar verscheen een nieuw virus met een nieuwe set van acht influenzagenen op het toneel, een derivaat van een niet nader geÔdentificeerd vogelvirus dat zich had aangepast aan zoogdieren. Hoe en waardoor dat is gebeurd, is een raadsel. Het virus veroorzaakte niet alleen een enorme pandemie, maar werd ook overgedragen op varkens, en bleef onder deze dieren circuleren. Sinds 1918 heeft het virus talrijke aanpassingen en veranderingen ondergaan om te kunnen overleven in zowel mensen als varkens. Op die manier heeft het een hele reeks virale nakomelingen voortgebracht met telkens wisselende genetische samenstelling. Influenza-A-virussen (H1N1) circuleerden vooral tussen 1918 en 1957. Genetisch gelijke isolaten doken Ė waarschijnlijk doordat ze uit een lab ontsnapten echter in 1977 weer op om daarna periodiek samen met influenza-Asubtypes (H3N2) op te trekken.

In een van de NEJM-artikelen analyseren Mexicaanse onderzoekers de gegevens van 98 patiŽnten die tussen 24 maart en 24 april van dit jaar werden opgenomen in het nationaal instituut voor respiratoire ziekten in Mexico City. Van achttien van deze patiŽnten is zeker dat ze besmet waren met het Nieuwe Influenza A-virus. Slechts twee van hen waren ouder dan vijftig jaar en acht patiŽnten hadden een chronische ziekte of aandoening zoals diabetes type 1, hypertensie, astma en obstructieve slaapapneu. Alle achttien hoestten, kregen koorts, dyspneu en respiratoire distress, en bilaterale pneumonie. Twaalf patiŽnten moesten worden beademd, zeven overleden. Binnen zeven dagen na contact met deze patiŽnten kregen 22 artsen en andere hulpverleners een mildere vorm van de griep. Zij werden behandeld met oseltamivir (Tamiflu). Het overlijden van de zeven patiŽnten is mogelijk mede veroorzaakt doordat ze te laat werden opgenomen en/of te laat oseltamivir kregen. BacteriŽle neveninfecties, waardoor tijdens de beruchte pandemie van 1918 veel doden vielen, speelden in dit geval hoogstwaarschijnlijk geen rol. De meeste patiŽnten kregen antibiotica voordat ze werden opgenomen. Mexicaanse artsen concluderen dan ook: Ďwe vonden bij onze patiŽnten geen factor die, voor aanvang van de ziekte, een slechte afloop of overlijden voorspelde.í


íMexicaanse griep gevaar voor jongerení, Telegraaf 3/7
ROTTERDAM, vrijdag door Renť Steenhorst
De Mexicaanse griep lijkt in Nederland toch gevaarlijker te worden dan velen veronderstellen. Die voorspelling doen onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam vandaag op grond van dierstudies, gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschapstijdschrift Science. Volgens de groep virologen zal het influenza A/H1N1-variantvirus Ąminstens zo ergĒ uitpakken als de gewone wintergriep die zich elk jaar voordoet. Daarbij sterven gemiddeld 800 tot duizend mensen, overwegend uit de hogere leeftijdsgroepen. Die situatie kan nu heel anders uitpakken: mogelijk niet uitsluitend ouderen en hoogbejaarden, maar ook jongeren tussen 15 en 35 jaar kunnen nu slachtoffers zijn. Oudere mensen, geboren vůůr 1957, hebben mogelijk afweerstoffen tegen dit influenza-A-virus. Jongeren hebben die ínatuurlijke afweerí niet.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 6 juli 2009, 09:06:05
H1N1-piek verwacht in augustus
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een uitbraak in augustus een van de opties waar experts rekening mee houden. De eerste piek van de Mexicaanse griep in ons land wordt al in augustus verwacht zo meldt het Nederlands Dagblad. Na een aantal relatief rustige dagen, kent het nieuwe influenza A / H1N1 in Nederland sinds gisteren weer een lichte opleving. De afgelopen week kwam er elke dag 2 gevallen bij. Maar de afgelopen 24 uur kwamen er 6 nieuwe gevallen bij, zo meldt het RIVM. In Nederland heeft de afgelopen week maar 1 mens-op-mensbesmetting plaatsgevonden. Uit cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat er nu ruim 77.000 gevallen zijn.
www.medicalfacts.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 6 juli 2009, 09:09:30

 Verontrustend is verder dat de onderzoekers beredeneren dat het nieuwe virus maar een enkele mutatie nodig heeft om Tamiflu vrijwel volledig onwerkzaam te maken.


Eerste geval van resistent griepvirus A (H1N1)

In Denemarken is een griepvirus A (H1N1) (Mexicaanse griep) gevonden dat resistent is tegen het antigriepmiddel oseltamivir.
Het virus werd aangetroffen bij een patiŽnt die ondanks preventieve behandeling na vijf dagen toch klachten kreeg. De patiŽnt is inmiddels hersteld.
Het is in het verleden vaker voorgekomen dat griepvirussen resistent werden tegen oseltamivir. In Nederland worden alle influenzavirussen van patiŽnten met de nieuwe griepvariant onderzocht. Tot nu toe is er in Nederland geen virus gevonden dat resistent is tegen oseltamivir. Het RIVM blijft dit goed in de gaten te houden.
Als oseltamivir niet meer werkt, zijn er weinig andere mogelijkheden om mensen met ernstige klachten te behandelen. Het is daarom erg belangrijk om de verspreiding van resistente virussen te voorkomen. Dit kan door het algemene advies te volgen om met griep thuis te blijven, te hoesten in een (papieren) zakdoek of in de elleboog, en vaak handen te wassen.
www.zorgkrant.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 7 juli 2009, 08:05:41
NVZ helpt ziekenhuizen bij voorbereiding op pandemie
Ziekenhuizen worden nog onvoldoende ondersteund bij hun voorbereidingen op de Mexicaanse griepgolf die in oktober/november naar verwachting haar hoogtepunt bereikt. De NVZ vereniging van ziekenhuizen constateert dit in haar nieuwsbrief.

Expertgroep vult adviezen aan
Hoewel er draaiboeken liggen van  het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGDíen is een aanvullend organisatorisch advies voor ziekenhuizen wenselijk. Daarom heeft de NVZ een expertgroep opgezet, meldt zij in haar nieuwsbrief, waarin onder meer Ab Osterhaus en Ron Treffers, bestuursvoorzitter van het Rijnland ziekenhuis en NVZ-lid, zitting hebben.

Toeloop patiŽnten en ziek personeel
De expertgroep wil tot een aanvullend advies komen over hoe om te gaan met de grote groepen zieke patiŽnten die straks naar de ziekenhuis komen. Verder adviseert de expertgroep over maatregelen om de continuÔteit van de medewerkers te waarborgen. De expertgroep komt 9 juli bij elkaar.
www.skipr.nl


Meander klaar voor Mexicaanse griep, AD 3/7
Door LEO DE VRIES
AMERSFOORT - Als de Mexicaanse griep naar verwachting komend najaar goed doorbreekt in Nederland, heeft het Amersfoortse Meander Ziekenhuis enkele draaiboeken klaarliggen om de ziekste patiŽnten op te vangen. Als de griep in een Ďgemiddeldí scenario ongeveer 30 procent van de bevolking treft, zullen er gedurende een periode van twee weken zeker 600 tot 800 grieppatiŽnten  worden opgenomen in de twee Amersfoortse ziekenhuizen. De ernstigste  griepgevallen worden opgenomen in de locatie De Lichtenberg van het Meander Medisch Centrum.  Daar kunnen verschillende vleugels van het gebouw speciaal worden ingericht voor de behandeling van Mexicaanse griep. Volgens crisiscoŲrdinator Jan van Dam van Meander moeten de griepgevallen die  straks in het ziekenhuis terecht komen, zoveel mogelijk geconcentreerd worden ondergebracht, om de kans op besmetting te verkleinen. Daarvoor zal de normale opnameplanning tegen die tijd mogelijk tot een minimum worden teruggebracht om voldoende plaats te kunnen maken voor grieppatiŽnten. ,,In het uiterste scenario zal dat betekenen dat er niemand in het ziekenhuis aanwezig mag zijn die daar niet beslist moet zijn.íí Het behandelend personeel zal op het hoogtepunt van de griep vooral bestaan uit medewerkers die de griep al gehad hebben of gevaccineerd zijn. De bottleneck zit volgens Van Dam in de bediening van de apparatuur op de intensive care-afdelingen. Voor die intensieve zorg hebben we voldoende personeel nodig. In het uiterste geval moeten de verloven worden ingetrokken. Als er inderdaad 600 tot 800 patiŽnten moeten worden opgenomen in Amersfoort, dan volstaat de locatie De Lichtenberg niet meer. De huidige capaciteit bedraagt daar momenteel 350 bedden. Op de Meanderlocatie St. Elisabeth kunnen op dit moment 600 patiŽnten een bed krijgen. Mogelijk moeten dus beide ziekenhuizen deels of geheel worden
bestemd voor patiŽnten met de Mexicaanse griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 7 juli 2009, 08:23:24
Mexicaanse griep is vijf keer riskanter, AD 3/7
Door HANS VAN SOEST
De Mexicaanse griep zal in Nederland minimaal vijf keer zoveel slachtoffers eisen als de gewone griep in een jaar. Dat stelt viroloog Ron Fouchier van het Erasmus MC in Rotterdam.
Met zijn collega Ab Osterhaus bestudeerde hij het gevaar van het Mexicaanse griepvirus. De bevindingen zijn vandaag te lezen in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science. ĄNog steeds is het idee bij veel mensen dat het allemaal wel meevalt met die Mexicaanse griep,Ē zegt Fouchier. ĄNu is wetenschappelijk aangetoond dat dat niet zo is. Voor het eerst zijn de gevolgen van de gewone seizoensgriep vergeleken met het nieuwe virus. Het Mexicaanse griepvirus dringt dieper de longen in. Meer mensen die besmet raken, worden ook daadwerkelijk ziek. En meer mensen die ziek worden, zullen sterven.Ē Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer achthonderd mensen aan de seizoensgriep. De Mexicaanse griep heeft nu wereldwijd meer dan driehonderd slachtoffers gemaakt. Door het onderzoek staat vast dat het virus zich op minuscule druppeltjes door de lucht verspreidt. ,,Via luchtverversingssystemen kan het veel mensen besmetten die niet in de directe nabijheid zijn van een patiŽnt,Ē stelt Fouchier. Dat verklaart waarom de ziekte zich zo snel over de hele wereld verspreidt. Dat is een groot verschil met het sarsvirus dat enkele jaren geleden paniek veroorzaakte. ĄDat verspreidde zich amper via de lucht, zodat we de verspreiding konden stoppen met goede hygiŽne.Ē Fouchier en Osterhaus doen nog onderzoek naar de wijze waarop het virus muteert. ĄHet is nog niet te zeggen of het virus dodelijker wordt,Ē zegt Fouchier. ,,Maar bij een Deens meisje is inmiddels een gemuteerde vorm ontdekt die resistent is tegen de huidige medicijnen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Druifje op 7 juli 2009, 08:25:29
Topviroloog twijfelt over Vierdaagse
 

NIJMEGEN - De Nijmeegse topviroloog Joep Galama van UMC St Radboud heeft twijfels over het laten doorgaan van de Vierdaagse. Galama: "Het is een geweldige bron voor de echte introductie van het Mexicaanse griepvirus in Nederland. Het is niet aan mij om te zeggen: stop de Vierdaagse. Maar er is gerede grond er goed over na te denken."


Galama, vooraanstaand deskundige in zijn vakgebied, heeft zijn huiver geuit in de zogeheten GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen)-overleggen. "Als je een grieppiek in huis haalt, krijg je capaciteitsproblemen in de ziekenhuizen. Waarom zou je dat risico nemen, terwijl je in oktober waarschijnlijk een goed vaccin tot je beschikking hebt? "


De Nijmeegse viroloog wijst ook op de onvoorspelbaarheid. " We snappen nog helemaal niet hoe het komt dat dit virus zich in Engeland ineens sterk verspreidt. Ook lijkt het om een milde variant te gaan, maar volgen we de sterftecijfers van Mexico, dan vallen in Nederland alsnog 170.000 doden."


De kans dat de Vierdaagse een griepbrandhaard wordt, is volgens Galama groter vanwege bijzondere omstandigheden. "De hele wereld komt samen in Nijmegen. Deelnemers slapen in kleine ruimtes bij elkaar, zoals in de legertenten op Heumensoord. Tijdens de Zomerfeesten lopen mensen hutjemutje in de file. Dat ben je wel in de open lucht, maar het overspringen van het virus houd je niet tegen."Viroloog Ab Osterhaus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft begrip voor de twijfels, maar meent ook dat doorgaan verantwoord is. "Het kan, omdat het virus zich tot nog toe vrij onschuldig gedraagt in Nederland." Hij adviseert wel flankerende maatregelen die publiekelijk bekend gemaakt worden.

Bron: De Gelderlander (http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/article5217897.ece)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 8 juli 2009, 01:13:44
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4352221/___Viroloog_zaait_paniek___.html

di 07 jul 2009, 23:13  | 0 reacties | lees voor
'Viroloog zaait paniek'

AMSTERDAM -  De Nijmeegse viroloog Joep Galama zaait paniek met zijn advies om de Nijmeegse Vierdaagse in verband met de Mexicaanse griep eventueel niet door te laten gaan. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf.

ĄIk ben verbaasd dat de discussie zich nu richt op de Vierdaagse, terwijl er bij Wimbledon, de TT in Assen en de Tour de France niet eens over gesproken isĒ, zegt De Graaf in De Gelderlander.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 8 juli 2009, 08:03:35
Omgeving van grieppatiŽnten krijgt geen medicijnen meer
Arts-epidemioloog bij het RIVM: Epidemie is niet langer te beteugelen

De verspreiding van de Mexicaanse griep valt niet meer te beheersen, constateerde de Britse regering vorige week.
...

www.trouw.nl (http://www.trouw.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 8 juli 2009, 08:10:47
GrieppatiŽnt nog altijd in UMCG

De patiŽnt die na besmetting met de Mexicaanse griep op de Intensive Care van het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UMCG) werd opgenomen, is er nog altijd slecht aan toe. Wel is zijn situatie nog steeds stabiel, meldde een woordvoerder van het UMCG vandaag. De man ligt sinds vrijdag 12 juni in quarantaine op de Intensive Care.
De patiŽnt werd 5 juni in het UMCG opgenomen voor klachten die niet leken op die van de Mexicaanse griep. Pas een paar dagen later kwam aan het licht dat hij besmet was met het gevreesde griepvirus.
De zegsman wil uit privacyoverwegingen niet kwijt wat de klachten van de man zijn en of hij aan de beademing ligt. Ook over de prognose wil hij niets kwijt.
Hoewel de kans klein is dat de man nog andere mensen kan besmetten, neemt het ziekenhuis het zekere voor het onzekere en ligt de patiŽnt nog altijd in volledige afzondering. Zijn speciale quarantainekamer mag door artsen en verplegend personeel alleen worden betreden als ze een mondkapje, schort en handschoenen dragen.
Eerder al zijn ruim tachtig medewerkers en enkele patiŽnten van het ziekenhuis onderzocht op besmetting met de Mexicaanse griep. Uit die onderzoeken bleek dat geen van hen is besmet. Wel zijn zij nog voordat de uitslagen van de onderzoeken bekend waren, preventief behandeld met oseltamivir (Tamiflu).
www.medischcontact.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 juli 2009, 18:38:46
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4366887/__Handen_wassen_troef_tijdens_4daagse__.html

do 09 jul 2009, 17:44 | lees voor
Handen wassen troef tijdens Vierdaagse

NIJMEGEN -  Deelnemers aan de Vierdaagse doen er over twee weken goed aan vaak hun handen te wassen om zo de kans op verspreiding van de Mexicaanse Griep te voorkomen. De organisatie plaatst daarom extra wasgelegenheden, onder meer bij de start en finish in Nijmegen.

De Vierdaagse gaat op dinsdag 21 juli van start. De marsleiding heeft al vanaf april intensief overleg met de GGD over de Mexicaanse griep. Volgens marsleider Johan Willemstein is er geen sprake van annulering van het wandelevenement, waarvoor 45.000 deelnemers zijn ingeschreven. Toch neemt de organisatie maatregelen in de vorm van hygiŽne-adviezen aan wandelaars. Aan de Vierdaagse nemen wandelaars van 64 verschillende nationaliteiten deel.

Ook op kamp Heumensoord, waar de deelnemende militairen zijn gelegerd, staan desinfectieinstallaties waar soldaten hun handen kunnen wassen. Wandelaars doen er verder goed aan hun neus te snuiten in papieren zakdoeken en die vervolgens weg te gooien.

De organisatie maakt zich ook weinig zorgen over de Q-koorts die ten zuiden van Nijmegen vrij veel voorkomt. ĄDe ziekte is niet overdraagbaar van mens op mens. De kans op besmetting is uitermate kleinĒ, aldus Willemstein.

De Vierdaagse van Nijmegen vindt voor de 93e keer plaats. De organisatie gaat in de toekomst nauwer samenwerken met de organisatie van de Vierdaagsefeesten, die tegelijk met de Vierdaagse in Nijmegen plaatsvinden. De Vierdaagsefeesten staan te boek als een van de grootste publieksevenementen van Europa.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 juli 2009, 19:30:36
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4375858/__150_Besmettingen_griep__.html

vr 10 jul 2009, 19:18 | lees voor
Ruim 150 besmettingen Mexicaanse griep

BILTHOVEN -  Het aantal Nederlanders dat de Mexicaanse griep heeft opgelopen, lag vrijdag op 152. Ruim eenderde van hen kwam in eigen land met het virus in aanraking. De meerderheid liep de ziekte op in het buitenland. Dat blijkt uit informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).


In Nederland zijn nog geen mensen aan het virus overleden. Een patiŽnt ligt al enkele weken op de intensive care. Op het moment lijkt het virus zich niet snel te verspreiden. Ook zijn er minder mens-op-mensbesmettingen dan een paar weken geleden. Volgens deskundigen zegt dat niets en kan de situatie zomaar veranderen.

De Mexicaanse griep heerst wereldwijd. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het virus uitgeroepen tot pandemie. Sinds de uitbraak van het zogeheten H1N1-virus in Mexico en de VS eind april groeit het aantal patiŽnten nog steeds. Inmiddels zijn bijna 95.000 mensen ziek geworden in meer dan 130 landen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 13 juli 2009, 08:15:49
Het Nieuwe Influenza A/ H1N1 verspreid zich minder snel in Nederland
Het tempo waarin de Mexicaanse griep zich in Nederland verspreidt neemt af. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na publicatie van de jongste griepcijfers. Op dit moment is bij 152 Nederlanders Mexicaanse griep of Nieuwe Influenza A vastgesteld. Ten opzichte van twee weken geleden zijn er maar 34 nieuwe gevallen bij gekomen. De langzame verspreiding is goed nieuws, stelt Jim van Steenbergen, hoofd Infectieziektenbestrijding van het RIVM. ĒHoe langer de griep wegblijft, hoe groter de kans dat het vaccin op tijd klaar is. Toch kan de trage verspreiding van het virus kan van korte duur zijn, waarschuwt de RIVM-arts.De verspreiding in Nederland staat in schril contrast met bijvoorbeeld Groot-BrittanniŽ, waar de teller op minstens 8000 griepgevallen staat. De Britse overheid is gestopt met officiŽle tellingen en richt zich nu op het behandelen van zieken. In BelgiŽ verloopt de verspreiding langzaam, net als in Nederland. In BelgiŽ zijn er nu 76 gevallen.


New England Journal of Medicine: H1N1 ontstaan door fout in laboratorium
De huidige grieppandemie H1N1 is mogelijk wellicht ontstaan door een laborant die dertig jaar geleden nonchalant omging met proefbuisjes, dat meldde HBVL afgelopen week.  Het nieuwe influenza/ H1N-virus, beter gekend als het Mexicaanse griepvirus, zou jarenlang in een onderzoekslaboratorium gelegen hebben. NEJM beweert dat de uitbraak van het virus gebeurde in een laboratorium: ďNauwgezet onderzoek van de genetische oorsprong van dat virus toonde dat het nauw verwant was met een virusstam uit 1950, maar verschillend van stammen uit 1947 en 1957. Dat suggereert dat de uitbraak in 1977 te wijten is aan een virus dat sinds 1950 bewaard is. Waarschijnlijk is dat per ongeluk uit een laboratorium vrijgekomen, zo valt te lezen in het NEJM

Volgens ĎThe New England Journal of Medicineí (NEJM) heeft het virus te maken met de Amerikaanse legerbasis Fort Dix in New Jersey. In januari 1976 raakten daar 230 militairen besmet met het griepvirus en een persoon overleed aan de gevolgen van de ziekte. De besmetting gebeurde van varken op mens, maar de uitbraak van het virus kon verhinderd worden. Het was voor het eerst in twintig jaar dat het AH1N-virus weer opdook.
www.medicalfacts.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 13 juli 2009, 11:37:18
13 Nederlandse scholieren in quarantaine
JAKARTA - Dertien Nederlandse scholieren zijn op het Indonesische eiland Flores in quarantaine geplaatst, omdat ze mogelijk zijn besmet met de Mexicaanse griep.
Dat heeft de directeur van het T.C. Hillers ziekenhuis in de stad Maumere op Flores gezegd, aldus de krant The Jakarta Post maandag.
Een 13-jarige jongen wordt geÔsoleerd van andere patiŽnten behandeld in het ziekenhuis. De scholier had een temperatuur van 40 graden. Ook klaagde hij over hoofdpijn en misselijkheid. Medici hebben bij de jongen bloed afgenomen. Dat wordt voor onderzoek naar Jakarta of Bali gestuurd. De dertien Nederlanders waren vorige week in Maumere aangekomen voor deelname aan een humanitaire missie.
www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 13 juli 2009, 21:27:42
Alle landen moeten griepvaccin hebben
Uitgegeven: 13 juli 2009 20:15
Laatst gewijzigd: 13 juli 2009 20:55

GENEVE - Alle landen moeten toegang hebben tot het vaccin tegen Mexicaanse griep omdat de opmars van de griep niet te stoppen is. Dit zei maandag het hoofd van de afdeling vaccinatie-onderzoek van de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Marie-Paul Kieny.
 
Ze sprak in GenŤve naar aanleiding van een bijeenkomst van vaccinatie-deskundigen van de WHO met medische experts op het gebied van de griep.

Maandag bezweken er op de Filipijnen, in Groot-BrittanniŽ en Thailand in totaal zeven mensen aan de griep. 
Er zijn van de circa 90.000 patiŽnten wereldwijd ongeveer 430 mensen aan de gevolgen van deze griep overleden.


September

Het vaccin kan al in september beschikbaar zijn. Amerikaanse onderzoekers hebben maandag bevestigd dat het virus dat verantwoordelijk is voor de Mexicaanse griep, het A(H1N1)-virus, heel erg gevoelig is voor de vaccins die momenteel worden ontwikkeld.

Dat bevestigt dat die vaccins de geschikt zijn als eerste verdedigingslinie, stelden de onderzoekers uit de Amerikaanse staat Wisconsin.

Mensen die betrokken zijn bij de behandeling van de ziekte moeten als eersten het vaccin krijgen toegediend. Zij moeten er tenslotte voor zorgen dat de gezondheidszorg niet bezwijkt, aldus Kieny.


Kinderen

Ook kinderen zijn door hun samenkomen op scholen een prioriteit. Andere mensen die voorrang verdienen, zijn mensen met chronische gezondheidsproblemen en zwangere vrouwen.

De onderzoekers van de Universiteit van Wisconsin hebben bij dierproeven ontdekt dat het A(H1N1)-virus ernstiger de longen aantast dan de gewone griep.

Daarmee lijkt het angstig veel op bijvoorbeeld de Spaanse griep die na de Eerste Wereldoorlog minstens 40 miljoen mensen het leven kostte.

Onderzoeksleider Yoshihiro Kawaoka waarschuwde dat het een misverstand is, dat het een soort gewone seizoensgriep is.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 14 juli 2009, 14:10:47
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4396817/__Gezond_kind__6__dood_door_griep__.html

di 14 jul 2009, 13:55
Gezond meisje (6) dood door Mexicaanse griep

WEST DRAYTON -  Een 6-jarig meisje is na een verkeerde diagnose binnen 48 uur bezweken aan de Mexicaanse griep. Het meisje was daarvoor volkomen gezond en begon alleen te klagen over een pijnlijke keel...

Chloe Buckley uit het Engelse West Drayton zou nog geleefd hebben als haar arts haar direct Tamiflu had voorgeschreven, meldt The Sun. De arts stelde echter een verkeerde diagnose en dacht niet aan de Mexicaanse griep. Een dag voor haar zevende verjaardag stierf Chloe.

Zeventien doden

Er viel nog een tweede dode in Groot-BrittanniŽ. Een 64-jarige dokter raakte besmet toen hij patiŽnten met Mexicaanse griep behandelde. Ook hij is inmiddels overleden.

Tot nu toe stierven al 17 mensen uit het Verenigd Koninkrijk aan het virus.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Roare op 16 juli 2009, 19:32:37
Aantal Britse griepdoden naar 29

Het dodental in Groot-Brittannië als gevolg van de Mexicaanse griep is opgelopen tot 29.

Kinderen
Geschat wordt dat er de afgelopen week 55.000 nieuwe gevallen van de griep zijn bijgekomen in Groot-Brittannië. De meerderheid van de patiënten is niet ernstig ziek geworden. Vooral kinderen onder de 14 jaar zijn de dupe.

100.000 gevallen per dag
De Britse minister van Volksgezondheid Burnham zei eerder deze maand dat zijn regering verwacht dat er aan het eind van augustus meer dan 100.000 nieuwe gevallen per dag bijkomen.

Bron: RTL Nieuws.nl

Dit gaat wel erg snel zo, terwijl het hartje zomer is. We zitten nog helemaal niet in het griepseizoen. Ik ben bang dat het aantal doden in de miljoenen gaat lopen, als het in dit tempo doorgaat.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 16 juli 2009, 20:51:04
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4419191/__Griepgevallen_niet_meer_te_tellen__.html

do 16 jul 2009, 20:39  | 0 reacties
Gevallen Mexicaanse griep niet meer te tellen

GENEVE -  De Mexicaanse griep verspreidt zich sneller dan tot nog toe bekende virussen. ĄTijdens eerdere pandemieŽn hadden griepvirussen meer dan zes maanden nodig om zich te verspreiden zoals het nieuwe H1N1 virus dat in minder dan zes weken heeft gedaanĒ, aldus een verklaring van wereldgezondheidsorganisatie WHO donderdag.

Volgens de WHO groeit de pandemie zo snel dat het onzin is om individuele gevallen te blijven tellen. Bovendien is het een onmogelijke klus geworden om alle grieppatiŽnten te registreren. Landen hoeven daarom alleen nog maar doden of afwijkingen te melden. De WHO raadt alle landen wel aan de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

De WHO zal niet meer wekelijks naar buiten brengen hoeveel mensen ziek zijn geworden door de Mexicaanse griep. De laatste stand van zaken, van 6 juli, was dat ruim 94.000 mensen door het virus geraakt waren, van wie er 429 kwamen te overlijden. Deze cijfers zijn echter het topje van de ijsberg, omdat veel mensen die de griep krijgen zich niet melden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 18 juli 2009, 14:55:45
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4431684/___Vaccin_Mexicaanse_griep_risicovol___.html

za 18 jul 2009, 13:07
'Vaccin Mexicaanse griep risicovol'

AMSTERDAM -  Het vaccin tegen de Mexicaanse griep is niet zonder risico. Omdat het een nieuw virus is en bij het maken van het vaccin nieuwe technologie wordt gebruikt, heeft het mogelijk ernstige bijwerkingen.

Dat blijkt uit een advies van Wereldgezondheidsorganisatie WHO in de GPD-bladen. De resultaten van het onderzoek naar de bijwerkingen zijn pas in december klaar, terwijl Nederland al in het najaar wil gaan vaccineren.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast op 18 juli 2009, 15:11:23
Binnen ťťn dag verkouden, loopneus, koorts, zware hoest wat pijn doet, spierpijn, groen slijm, geel snot, geen eetlust.
H1N1 of heb ik gewoon een stevige verkoudheid te pakken?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 18 juli 2009, 15:18:10
Binnen ťťn dag verkouden, loopneus, koorts, zware hoest wat pijn doet, spierpijn, groen slijm, geel snot, geen eetlust.
H1N1 of heb ik gewoon een stevige verkoudheid te pakken?

Huisarts misschien even bellen...  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast op 18 juli 2009, 17:05:43
Drie en half jaar niet geweest, kijk het nog wel een dagje aan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Marnix op 18 juli 2009, 20:08:04
Ik heb griep, kan het Nieuwe Influenza A (H1N1) zijn?

We gaan er nu van uit dat mensen die zijn teruggekeerd uit Mexico of de Verenigde Staten en die binnen zeven dagen na terugkomst koorts (38 graden Celsius of hoger) en luchtwegklachten ontwikkelen, Nieuwe Influenza A (H1N1) kunnen doormaken. Ga dan niet naar de huisarts maar zoek telefonisch contact met de huisarts.

bron: www.rivm.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 21 juli 2009, 08:12:21
Arts durft niet te kiezen bij pandemie, AD 19/7
Door MONICA BEEK
AMERSFOORT - Ziekenhuizen zijn nog niet goed genoeg voorbereid op een massale toestroom van patiŽnten met Mexicaanse griep. Naast het al voorspelde personeelstekort door ziekteverzuim, is het probleem vooral dat artsen moeite hebben te bepalen welke patiŽnten voorrang krijgen. Dat blijkt uit de enige grootschalige pandemie-oefening die er in een ziekenhuis is gehouden. Drie jaar geleden is in het Meander Ziekenhuis in Amersfoort zes weken lang intensief geoefend op een infectie-uitbraak. ,,Welke patiŽnt verleen je als eerste zorg, daar hadden artsen moeite mee,íí zegt Afke Marks van het Meander. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wil daarom snel landelijke regels. ,,Iedereen moet weten waar hij aan toe is, arts en patiŽnt,íí zegt woordvoerder Sjoerd Beumer. Er wordt al gewerkt aan een selectiesysteem voor opname. ,,Dat is niet genoeg, want eenmaal in het ziekenhuis moeten er ook keuzes worden gemaakt,íí zegt Beumer.
Nu is al duidelijk dat niet-spoedeisende opnames voor bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie worden stopgezet om ruimte te maken voor grieppatiŽnten. Ziekenhuizen moeten griepafdelingen inrichten en routes afspreken, opdat patiŽnten elkaar niet besmetten. Verpleegkundigen met een bureaufunctie kunnen weer worden ingezet voor de dagelijkse zorgtaken. Minister Klink hamerde er afgelopen week bij ziekenhuizen op voorbereid te zijn op een pandemie. Ook met een ziekteverzuim van dertig tot vijftig procent moet de meest cruciale zorg kunnen worden geleverd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 21 juli 2009, 08:15:29
De draaiboeken liggen klaar bij zorginstellingen, Medisch Contact 17/7
Ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten er rekening mee houden dat bij een eventuele grote uitbraak van de Mexicaanse griep ook eigen personeel ziek wordt. Tegelijkertijd kunnen ziekenhuizen een toestroom van patiŽnten verwachten. De zorginstellingen moeten daarom voor september plannen klaar hebben liggen om de klappen op te vangen, zo schreef minister Klink (Volksgezondheid) in een brief die gisteren bij de zorginstellingen op de mat viel. De draaiboeken liggen klaar, zeggen ziekenhuizen. In de zorgsector loopt 30 tot 50 procent van het personeel het risico zelf ziek te worden. Ziekenhuizen bereiden zich al volop voor op een dergelijk rampscenario. Draaiboeken worden bijgewerkt en aangepast aan een uitbraak. Protocollen en actielijsten liggen klaar, zegt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Bovendien verschijnt er binnenkort een speciale website waarop ziekenhuizen elkaar kunnen informeren over de beste aanpak. 'Ziekenhuizen zullen bij een grote uitbraak bijvoorbeeld spoedeisende operaties laten
voorgaan. Minder acute operaties worden vooruitgeschoven. PatiŽnten worden daarop voorbereid', aldus een woordvoerder van de NVZ. Ook zorgkoepelorgansatie ActiZ is volop bezig met de voorbereidingen. 'We kijken bijvoorbeeld of personeel ook andere taken kan uitvoeren zodra collega's uitvallen en of zorgondernemingen onderling personeel kunnen uitwisselen, in een soort pool.' 'Bij ons zijn mondkapjes en beschermende kleding op grote voorraad aanwezig', zegt een woordvoerder van het Universitair Medisch Centrum Groningen. 'Wij hebben al een generale repetitie gehad omdat we een patiŽnt met Mexicaanse griep op de Intensive Care hadden liggen. Die is er deze week vanaf gehaald. UMCG-medewerkers droegen beschermende kleding en de patiŽnt lag geÔsoleerd. Bij een eventuele grote uitbraak wijzen we een aparte afdeling aan. Dat is bijvoorbeeld iets wat in zo'n protocol staat.' Ziekenhuizen vragen zich wel af in hoeverre de Mexicaanse-grieppatiŽnten in de klinieken terechtkomen. 'Het gros gaat naar de huisarts en maar een klein deel komt in het ziekenhuis terecht', aldus het UMCG. Dat zegt ook het UMC Utrecht. 'De meeste patiŽnten zieken toch thuis uit. Dat gebeurt ook als verplegend personeel of een chirurg wordt getroffen door de Mexicaanse griep', aldus een woordvoerster. 'De grootste uitdaging is de bedrijfsvoering. Of de voedselvoorziening blijft doorgaan bijvoorbeeld. Maar mocht er wel een grote toestroom van patiŽnten komen, dan liggen de calamiteitenplannen klaar. Wij beschikken bovendien over een extra calamiteitenziekenhuis', aldus het UMC Utrecht. Grote bedrijven hebben allemaal een eigen continuÔteitsplan en zijn ook voorbereid op ziekte van grote groepen werknemers, aldus het VNO-NCW. De werkgeversorganisatie heeft samen met de overheid informatiemateriaal ontwikkeld voor ondernemingen die nog niet zo ver zijn met de draaiboeken voor een eventuele uitbraak. 'Uitgangspunt is dat er op dit moment geen reden is tot overdreven zorg.'
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 21 juli 2009, 08:16:36
Relatie tussen nieuw griepvaccin en bijwerkingen onduidelijk, Ziekenhuiskrant 18/7
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn mogelijke bijwerkingen bij het vaccin tegen de Mexicaanse griep nog niet onderzocht. Deze griep, die ook al bekend staat onder de naam Influenza A type H1N1, is een nieuwe variant en het vaccin daartegen komt pas in het najaar op de markt. Daarna kan pas begonnen worden met het onderzoek naar bijwerkingen. Dit schrijft vandaag het Nederlands Dagblad. Landen die toch beginnen met vaccineren wordt geadviseerd elkaar voortdurend op de hoogte te houden van mogelijke
bijwerkingen. Eťn van die bijwerkingen zou het Guillain-Barrť Syndroom kunnen zijn, zo zegt de krant. Dit is een verlammende ziekte die soms chronisch wordt. Volgens het Nederlands Dagblad werden in 1976 ruim vijfhonderd Amerikanen door deze ziekte getroffen nadat zij werden ingeŽnt tegen een nieuw griepvirus. Van hen overleden enige tientallen.
Viroloog Ab Osterhaus bevestigt in de krant dat de Nederlandse regering zich bewust is van de risico's, maar zegt dat bijwerkingen zeer zelden voorkomen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 23 juli 2009, 17:55:00
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4465388/__Toch_Mexicaanse_griep_op_Vierdaagse__.html

Toch Mexicaanse griep op Vierdaagse

AMSTERDAM -  De Mexicaanse griep is toch opgedoken in het wandelpeloton van de Nijmeegse Vierdaagse. Bij een Britse vrouwelijke militair die meedeed is Mexicaanse griep vastgesteld. Dat heeft de gemeente Nijmegen donderdag bevestigd. De vrouw meldde zich woensdagavond ziek en wordt inmiddels behandeld met de virusremmer Tamiflu.


 Het besmettingsgeval heeft geen gevolgen voor de feesten rond de Vierdaagse en het wandelevenement zelf. Er worden volgens de gemeente geen aanvullende maatregelen genomen vanwege het besmettingsgeval.

De GGD en het RIVM schatten de kans dat het virus zich verspreidt niet groot.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 23 juli 2009, 17:55:52
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4465409/__Mexicaanse_griep_na_studentenfeest__.html

do 23 jul 2009, 17:41 | lees voor
    
Mexicaanse griep na studentenfeest

UTRECHT -  Het lustrumfeest van een studentenvereniging voor vrouwen in Utrecht was mogelijk een kleine brandhaard van het Mexicaanse griepvirus. Drie studentes die het feest bezochten liepen de griep op. De vrouwen zijn inmiddels aan de beterende hand.

De Utrechtse Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV) vierde van 10 tot en met 20 juli haar 110-jarig bestaan. Hoeveel studentes en oud-studentes het feest precies bezochten is onbekend. Naar de lustrumweek kwamen duizenden belangstellenden.

Het is niet uitgesloten dat de drie studentes het virus op een andere plaats opliepen. De gemeente en de UVSV nemen het zekere voor het onzekere door alle studentes van de vereniging te informeren over het virus.

Tot nu toe kregen 211 Nederlanders de griep. Van hen raakten 64 mensen in Nederland besmet. De rest liep de ziekte op in het buitenland, blijkt uit informatie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Crashtender op 23 juli 2009, 20:16:32
Vierdaagse verder ondanks Mexicaanse griep

NIJMEGEN - Bij een Britse vrouwelijke militair die deelneemt aan de Nijmeegse Vierdaagse is Mexicaanse griep geconstateerd. De Vierdaagse gaat gewoon door. Er worden geen aanvullende maatregelen genomen.

Volgens de GGD en het RIVM is de kans op verdere verspreiding mininaal. De patiŽnte meldde zich woensdag met griepklachten op Kamp Heumensoord. Ze ligt in quarantaine in het ziekenhuis en krijgt Tamiflu. Haar 'slapies' in het kamp worden gecontroleerd.

Donderdag vielen 934 lopers uit. Vrijdag komen er daardoor 37.454 wandelaars aan de start

bron: Omroep Gelderland
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Crashtender op 23 juli 2009, 21:08:51
Mexicaanse griep op Vierdaagse

Uitgegeven:   23 juli 2009 17:34
Laatst gewijzigd:   23 juli 2009 19:42

NIJMEGEN - Bij een Britse vrouwelijke militair die meeliep in de Vierdaagse is Mexicaanse griep vastgesteld. Dat heeft de gemeente Nijmegen donderdag bevestigd. De vrouw meldde zich woensdagavond ziek en wordt inmiddels behandeld met de virusremmer Tamiflu. Ze is opgenomen in het Universitair Medisch Centrum St Radboud (UMC) in Nijmegen en wordt afgezonderd verpleegd.

Aanvullende maatregelen
Het besmettingsgeval heeft geen gevolgen voor de feesten rond de Vierdaagse en het wandelevenement zelf. Er worden volgens de gemeente geen aanvullende maatregelen genomen vanwege het besmettingsgeval. Volgens de GGD is de kans op verspreiding van de ziekte minimaal.

Ziekteverschijnselen
De Britse medische staf die de militairen begeleidt tijdens de Vierdaagse houdt de tentgenoten van de vrouwelijke militair nauwlettend in de gaten. Als zij ziekteverschijnselen vertonen, worden ze meteen afgezonderd en behandeld. Beheerders van tijdelijke slaapvoorzieningen, huisartsen en medewerkers van medische verzorgingsposten zijn extra gewezen op wat ze moeten doen als ze verdachte ziektegevallen tegenkomen.

Koorts
De 20-jarige Britse meldde zich woensdagavond met hoge koorts, een snelle ademhaling en een hoge hartslag, maar is volgens haar artsen donderdag weer wat opgeknapt. Ze is niet in kritieke toestand. Tot nu toe ťťn geval van Mexicaanse griep in de Vierdaagse valt voorzitter Andries Hoitsma van het Outbreak Managment Team van het UMC eigenlijk wel mee, zei hij donderdag. ''Het ziekenhuis heeft zich degelijk voorbereid en sloot meerdere besmettingen niet uit.''

Tentenkampen
Hoitsma noemt slaapzalen en tentenkampen de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting, omdat mensen daar langere tijd dicht bij elkaar zijn.
Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen en Vierdaagsmarsleider Johan Willemstein benadrukten donderdag dat zij de besmetting ''geen grote bijzonderheid'' vinden.

Intocht
''We konden het verwachten. Aangezien er geen groot risico is voor anderen, reken ik op een normale en plezierige intocht van de Vierdaagse'', aldus De Graaf. Ook de Britse militairen zijn welkom op de Via Gladiola, voegde Willemstein daaraan toe.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 24 juli 2009, 13:14:38
Forse stijging Mexicaanse griep
Uitgegeven: 24 juli 2009 12:38
Laatst gewijzigd: 24 juli 2009 12:55

BILTHOVEN - Het aantal mensen dat besmet is geraakt met de Mexicaanse griep is de afgelopen week in rap tempo toegenomen.
 
© ANPVrijdag maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend dat tot nu toe 273 mensen ziek werden door het virus.

Dat betekent dat er sinds dinsdag 62 nieuwe gevallen zijn gemeld. 
Vrijdagochtend bracht het RIVM al een voorlopige telling; toen waren er 250 gevallen bekend.


Duitse deelstaten

De zestien Duitse deelstaten hebben vrijdag vijftig miljoen doses vaccin tegen de Mexicaanse griep besteld.

De vaccins moeten eind september klaar zijn. AstmapatiŽnten, andere chronisch zieken en werkernemers in de gezondheidszorg krijgen voorrang bij de vaccinatie.

De actie kost 700 miljoen euro.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 25 juli 2009, 00:44:05
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3392447/Griepvoorlichting_kan_simpeler.html

vrijdag 24 juli 2009
'Griepvoorlichting kan simpeler'
Door MONICA BEEK

ROTTERDAM - De overheidsinformatie over de Mexicaanse griep kan beter. Dat zegt het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement dat bedrijven en overheden adviseert.

,,De griepboodschap van de overheid is nu niet eenduidig en concreet genoeg. Mensen moeten meteen weten wat ze te doen staat,'' zeggen Uri Rosenthal (voorzitter) en Dora Horjus (senior manager). ,,We moeten de huisarts bellen bij griepsymptomen, wordt ons verteld. De boodschap is 'bellen', niet langsgaan. Maar mensen lezen alleen 'huisarts'. Zo'n advies kan veel simpeler,'' stelt Horjus.

Een goede overheidsboodschap is tijdig, feitelijk, met argumenten onderbouwd en net zo simpel als 'bel 112', vult de COT-voorzitter aan. De informatie moet ook actueel blijven. ,,De boodschap dat alleen reizigers uit Mexico en de VS alert moeten zijn, is achterhaald.''

Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de internetpagina om de bevolking te informeren, stond gistermiddag nog: 'mensen die zijn teruggekeerd uit Mexico of de Verenigde Staten en die binnen 7 dagen na terugkomst koorts (38 graden Celsius en hoger) en luchtwegklachten ontwikkelen, wordt aangeraden telefonisch contact op te nemen met hun huisarts.' Later staat nog vermeld dat het doktersspreekuur moet worden vermeden wegens besmettingsgevaar.

Het COT stelt ook dat het rijk gezaghebbend moet optreden in de griepvoorlichting. ,,Het is een goede zaak dat minister Klink van VWS zich laat horen en zien. Eerst zagen mensen alleen viroloog Ab Osterhaus op televisie. Dat wekte de indruk dat hij namens de overheid sprak. De bevolking moet duidelijk weten op wier gezag ze kan afgaan.''

Het COT stelt dat menselijk gedrag een belangrijke factor is bij crisissituaties. ,,Het is een taak van de overheid om collectieve stress, die kan optreden bij dit soort situaties, te kanaliseren. Juist daarom moet je als overheid heel eenduidig zijn. Door de komst van internet is dat nog belangrijker, zegt Rosenthal. ,,De bevolking gaat tegenwoordig aan de haal met informatie. Je ziet het aan de reacties onder berichten op nieuwssites. Informatie wordt niet zomaar meer geaccepteerd.''

Het RIVM heeft gistermiddag na vragen van deze krant de website aangepast. Er wordt niet meer gerept over reizigers uit de VS en Mexico. ,,Dat kon niet eerder,'' zegt directeur Roel Coutinho. ,,Omdat eerst de huisartsen op de hoogte moesten worden gesteld van het nieuwe beleid. Anders worden ze overspoeld met patiŽnten terwijl ze nog niet weten wat ze moeten doen.''

Het ministerie van VWS zegt klaar te staan met een nieuw communicatieplan. ,,We zijn voorbereid om breder en intensiever te communiceren, met inderdaad eenvoudige boodschappen voor als er veel meer mensen met griep komen,'' zegt woordvoerder Toon van Wijk.

,,Ook openen we binnenkort een telefoonnummer voor publiek en bedrijven, er komt een aparte website en een campagne met als thema 'Wat kunt u zelf doen en wat doet de overheid?''
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 25 juli 2009, 10:12:57
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3392511/Veel_vaker_griep_dan_gemeld.html

 zaterdag 25 juli 2009
Veel vaker griep dan gemeld
Door MONICA BEEK

ROTTERDAM - In Nederland zijn veel meer dan de 273 bevestigde gevallen van Mexicaanse griep. ,,Er zijn er een heleboel meer dan wij zien,'' zegt Jim van Steenbergen, arts bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Het RIVM komt tot die conclusie door het aantal van zeven patiŽnten met een longontsteking. ,,Een longontsteking is het topje van de ijsberg. Statistisch gesproken gaan er achter iedere longontsteking een heleboel gevallen van griep met minder ernstige gevolgen schuil. Dat betekent dat we er een heleboel niet zien.''

Een schatting van het werkelijk aantal grieppatiŽnten in Nederland wil Van Steenbergen niet geven. ,,Als het grieppeilstation een melding maakt, kun je van duizenden uitgaan. Er was ťťn melding, maar dat was een importbesmetting, dus die tellen we niet mee.''

Deze week constateerde het RIVM drie nieuwe gevallen van longontsteking. Het aantal patiŽnten dat in het ziekenhuis is beland door de griep staat op drie. Het geregistreerde aantal griepgevallen steeg deze week met 76, waarvan 8 besmettingen in Nederland.

Roel Coutinho, directeur van het RIVM bevestigt dat er sprake is van 'onderrapportage'. ,,Maar dat betekent niet dat er opeens duizenden mensen de griep hebben. En vergeet niet dat er nog steeds sprake is van een milde pandemie.''

Nederland heeft vergeleken met andere Europese landen een grote hoeveelheid vaccins gekocht. Alleen de Duitsers krijgen net als de Nederlanders een dubbele prik voor extra bescherming tegen de ziekte.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 27 juli 2009, 23:54:46
Zijn er al plannen bekend hoe dit aangepakt gaat worden mocht er te veel personeel ziek worden?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 27 juli 2009, 23:59:11
Defensie heeft er i.i.g. aandacht aan besteed, in de Defensiekrant. (personeelsblad)
Verder weet ik dat de gezondheidszorg een plan heeft liggen dat zij bij 30% ziekte door moeten (kunnen?) draaien.
Mijn info is tot op heden vrij summier, dus ben ook wel benieuwd naar de antwoorden van de diverse discipline's... ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 28 juli 2009, 09:42:41
Met het oog op een eventuele grote besmetting zijn veel instellingen voorbereidingen aan het treffen om verspreiding te voorkomen.

Onze werkgever (gemeente) heeft hiervoor nu desinfectiemiddel verspreid over alle gebouwen en tissue doekjes om bij niezen e.d. te gebruiken of om toetsenborden of andere voorwerpen mee af te doen.

Persoonlijk denk ik dat dit allemaal weinig uit zal halen.

Mocht het nu wel uit de hand gaan lopen dan ben ik benieuwd of er al hulpverleningsdiensten nagedacht hebben over een plan van aanpak. Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met een besmetting onder eigen personeel?

Wie gaat de gaten opvangen als we straks veel mensen ziek thuis hebben en noem maar op? Zo zijn er nog veel meer zaken te noemen. Als hulpverlener kom je op veel wisselende locaties bij verschillende mensen, besmetting is dus zeer reeŽl lijkt mij.

Ik ben benieuwd!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 28 juli 2009, 10:15:22
ff samengevoegd met een onderwerp dat ik gisteren gestart was in het SEH board  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 28 juli 2009, 11:52:10
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4492565/__Verpleger_wil_geen_vaccinatie__.html?p=2,1

di 28 jul 2009, 09:13 | 19 reacties | lees voor
    
Verpleger wil geen griepprik

AMSTERDAM -  Eťn op de vier verpleegkundigen wil niet gevaccineerd worden tegen de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A).

Dit blijkt uit een poll die Nursing, platform voor verpleging en verzorging, onlang op haar website hield. Opvallend resultaat was dat bijna een kwart (24,6%) van de verpleegkundigen geen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep wil krijgen.

Een nipte meerderheid van de verpleegkundigen wil wel ingeŽnt worden tegen de Mexicaanse griep (53,5%). Zij zullen dus zeker gebruik maken van de voorrang die zorgverleners waarschijnlijk krijgen bij vaccinatie.

Ten slotte weet 21,9% nog niet of ze een inenting wil. In totaal stemden 598 personen. Waarschijnlijk zal het vaccin tegen Mexicaanse griep in september klaar zijn. Tot die tijd wordt verpleegkundigen geadviseerd om bij koorts thuis te blijven.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SimonSt op 28 juli 2009, 13:54:24
Hoewel de regie bij de GGD/GHOR ligt is, is ook binnen de VRK een projectteam bezig met de multidisciplinaire afstemming/ondersteuning daarvan. Per discipline worden nu continuÔteitsplannen ontwikkeld. Zoals volgens mij alle regio's momenteel druk bezig zijn.

Hieronder een bericht van het Noordhollands Dagblad:

'Schiphol komt niet stil te liggen'
ANP | Gepubliceerd op 17 juli 2009, 15:57
Laatst bijgewerkt op 17 juli 2009, 16:11
 RIJSWIJK -  
Als de Mexicaanse griep in Nederland in alle hevigheid toeslaat, zullen vervoersbedrijven en luchthaven Schiphol er alles aan doen om te voorkomen dat alles letterlijk stil komt te staan. ,,Als het nodig is, zullen we personeel van stafafdelingen op een andere manier inzetten of vrijwilligers. Hoe dan ook, Schiphol komt absoluut niet stil te liggen'', zei een woordvoerster van de luchthaven vrijdag.

Voor de bedrijfsprocessen op de belangrijkste luchthaven in Nederland is een noodplan gemaakt waarin staat hoe gehandeld moet worden als er een grote griepuitbraak komt. ,,Daar staat bijvoorbeeld in hoe we met de roosters omgaan.'' De luchthaven informeert het personeel nu al over hoe zij preventieve maatregelen kunnen nemen.

Dat hebben grote vervoerders zoals Connexxion, de Rotterdamse RET en de Nederlandse Spoorwegen ook gedaan.

Pandemie-team

De spoorwegen hebben een pandemie-team samengesteld. ,,De scenario's van de overheid zijn voor ons leidend'', zei een woordvoerder van de NS. Intern zal het spoorbedrijf kijken wanneer grote delen van het personeel geveld worden door de griep of de dienstregeling aangepast moet worden. ,,Dan moeten er keuzes gemaakt worden welke treinen wel of niet zullen rijden. We zullen altijd het maximale aantal treinen laten rijden.''

De Rotterdamse vervoerder RET was er naar eigen zeggen al vroeg bij. ,,Intern hebben we ook al veel gecommuniceerd naar de medewerkers'', zei een woordvoerder. Als veel werknemers de griep krijgen, zal een extra beroep gedaan worden op medewerkers die niet ziek zijn. ,,En zullen we extern mensen inhuren. We zullen tot het uiterste gaan om te blijven rijden.''

Dat geldt ook voor Connexxion. ,,We zijn nu druk doende een continuÔteitsplan te maken en dat moet vervolgens intern besproken worden'', aldus een woordvoerster. Ook hier worden medewerkers al geÔnformeerd over wat zij kunnen doen om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. ,,En we hebben de chauffeurs laten weten dat als ze koorts hebben, ze snel naar huis moeten gaan en in ieder geval niet moeten blijven rondrijden.''
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 28 juli 2009, 15:27:51
Wat is de reden dat een deel geen griepprik wil hebben?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 juli 2009, 16:54:31
Alle dienstreizen naar risicovolle landen zoals Spanje, UK, Amerika zijn alleen mogelijk na overleg met het management. Voor de rest geldt de normale procedures bij ziekte.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Enrique op 28 juli 2009, 18:18:54
Politie en gemeenten zijn nu heel druk met het maken van dekkingsplannen/continuÔteitsplannen...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 28 juli 2009, 18:30:26
Tsja ... zo'n vaccinatie kan bijwerkingen hebben.
En bij een nieuw middel ... zijn die (nog) niet bekend.

Hoeft niets voor te stellen maar sommige mensen zijn van vaccinaties heel ziek geworden en verschillende mensen reageren op verschillende manieren wat vooraf niet te voorspellen is.

(of misschien zijn ze bang voor naalden en hun collega's)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 28 juli 2009, 20:23:23
Met het oog op een eventuele grote besmetting zijn veel instellingen voorbereidingen aan het treffen om verspreiding te voorkomen.
Onze werkgever (gemeente) heeft hiervoor nu desinfectiemiddel verspreid over alle gebouwen en tissue doekjes om bij niezen e.d. te gebruiken of om toetsenborden of andere voorwerpen mee af te doen.

Ik neem aan dat dit zo vroegtijdig is aangeschaft zodat er nu al mee gaat worden geoefend? Want dit pas gaan doen wanneer de mensen bij bosjes sneuvelen lijkt me rijkelijk laat. Oefening baart kunst!

Ik zag trouwens vandaag ook zo'n instructie:
- als u moet hoesten of niezen, doe dit dan in uw arm of in een papieren doekje
- gooi het doekje na gebruik direct weg.

En ik dan maar zachtjes denken (en bij deze iets minder zachtjes): en je arm dan? Ook weggooien? Of na elke proest schone kleren aan?

Ben ik nu de enige die de term "mexicaanse griep" niet meer kan horen of zien? Als tegenwicht voor alle hausse vandaag op het werk maar een paar sarcastische cartoons over dit onderwerp opgehangen. Alleen dankzij een lach word ik hier niet spontaan ziek van (just kidding)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 28 juli 2009, 20:26:22
Het bedrijf schijnt ook eenvoorraad mondkapjes te hebben ingeslagen.

Geen idee over hoeveel, wanneer en hoe.

Hoe dan ook: het is bij ons nog steeds een gekkenhuis v.w.b. werk. Zal waarschijnlijk ook wel met MG van dien hebben.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Rene112 op 28 juli 2009, 21:36:27
Voor de geÔnteresseerden, via deze link is veel informatie te vinden in de Toolbox voor continuÔteitsplannen  ;)

http://www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/nationale-veiligheid/grieppandemie/toolbox (http://www.minbzk.nl/onderwerpen/veiligheid/nationale-veiligheid/grieppandemie/toolbox)

Als je dan klikt op bijv. handleiding voor decentrale overheden, komt je weer div. checklists, formats en documenten tegen...

Kortom : op papier kunnen we alles aardig regelen  ;)

groeten,
Renť de Caluwť
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 28 juli 2009, 22:06:44
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/7/28/280709_griep.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/7/28/280709_griep.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 28 juli 2009, 22:32:07
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/7/28/280709_griep.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/7/28/280709_griep.html)

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/7/28/280709_griep.html

(...)

De Arbowet verplicht bedrijven een veilige en gezonde werkplek te bieden. Dat is moeilijker te garanderen als er veel mensen tegelijk ziek zijn. Werknemers hebben dan het recht thuis te blijven, waardoor het verzuim nog hoger kan worden dan de dertig procent die de overheid verwacht. ??? ??? ??? ???
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Crashtender op 28 juli 2009, 22:59:08
Politie en gemeenten zijn nu heel druk met het maken van dekkingsplannen/continuÔteitsplannen...

In onze regio (Noord- en Oost-Gelderland) zijn we er ook al mee bezig.

De brandweer zal namelijk wel eens extra hard getroffen kunnen worden bij een grote uitval als gevolg van de Mexicaanse griep. De brandweer is sterk van afhankelijk van de vrijwilligers/part-timers. In veel gevallen zullen de niet zieke vrijwilligers/part-timers extra hard nodig zijn bij hun hoofdwerkgever. Die wil namelijk ook graag zien dat zijn onderneming/instantie door blijft draaien als er veel zieken zijn.

In dergelijke gevallen zullen zij wel eens minder geneigd kunnen zijn om hun schaarse personeel te laten gaan voor werkzaamheden bij de brandweer. Dit betekent dat er bij de brandweer dus problemen te verwachten zijn voor wat betreft de bezetting van de posten.

Concrete maatregelen hebben we overigens nog niet vastgelegd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 29 juli 2009, 00:04:19
Ik neem aan dat dit zo vroegtijdig is aangeschaft zodat er nu al mee gaat worden geoefend? Want dit pas gaan doen wanneer de mensen bij bosjes sneuvelen lijkt me rijkelijk laat. Oefening baart kunst!

Ik zag trouwens vandaag ook zo'n instructie:
- als u moet hoesten of niezen, doe dit dan in uw arm of in een papieren doekje
- gooi het doekje na gebruik direct weg.

En ik dan maar zachtjes denken (en bij deze iets minder zachtjes): en je arm dan? Ook weggooien? Of na elke proest schone kleren aan?

Ben ik nu de enige die de term "mexicaanse griep" niet meer kan horen of zien? Als tegenwicht voor alle hausse vandaag op het werk maar een paar sarcastische cartoons over dit onderwerp opgehangen. Alleen dankzij een lach word ik hier niet spontaan ziek van (just kidding)

tjah dit soort instructies is ook bij ons inmiddels de revue gepasseerd. Ik heb er zo mijn twijfels bij. Er wordt wat gekscherend om gelachen maar of de maatregelen helpen willen  :-\

Overigens gaat iedereen vrolijk op vakantie. Met het vliegtuig van de ene luchthaven naar de andere. Miljoenen mensen kruisen elkaar dus persoonlijk denk ik dat het nu wachten is op het moment dat er een grote uitbraak gaat volgen. Je zou verwachten dat er dan zeker met zo'n massale stroom van verplaatsende mensen in een vakantieperiode bepaalde maatregelen van kracht worden maar buitenom de doekjes en desinfectiemiddelen merk je er weinig van!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 29 juli 2009, 00:05:55
Ter aanvulling

Link:
Brief aan werkgeversorganisaties en bedrijfsleven over grieppandemie maatregelen en adviezen 10 juli 2009 (http://www.minbzk.nl/aspx/download.aspx?file=/contents/pages/96634/briefaanwerkgeversorganisatiesenbedrijfslevenovergrieppandemiemaatregeleneenadviezen10juli2009.pdf)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Jerommeke op 29 juli 2009, 01:21:09
Hoorde op de radio dat mensen ''in de zorg'' als eerste worden ingeŽnt ... Waarom niet beginnen bij hulpverlening in het algemeen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Kusje op 29 juli 2009, 06:49:12
Hoorde op de radio dat mensen ''in de zorg'' als eerste worden ingeŽnt ... Waarom niet beginnen bij hulpverlening in het algemeen?
omdat er ergens begonnen moet worden
de zorg het meest en het vaakst in aanraking zal en kan komen met patienten die het hebben
de zorg altijd extra wordt ingeŽnt

maar veel mensen in de zorg zijn er helemaal niet blij mee en volen zich proefkonijn
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 juli 2009, 10:29:24
Gisteravond hoorde ik op de radio dat onze nationale virusdictator dhr. Ab Osterhaus van mening was dat verpleegkundigen die zich niet wilden laten inenten, hun werk niet meer zouden mogen uitoefenen omdat zij een risico zouden vormen voor patiŽnten. Het lijkt langzamerhand wel 2e-wereldoorlog-retoriek! Ik ben van mening dat hiermee qua griephysterie-van-bovenaf wel een grens is bereikt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Jeroen! op 29 juli 2009, 11:13:25
Hoorde op de radio dat mensen ''in de zorg'' als eerste worden ingeŽnt ... Waarom niet beginnen bij hulpverlening in het algemeen?

Jippie!  ;D O0
Haha lol... nehoor vind dat je gelijk hebt. Iedereen die vaak in "aanraking" of te maken heeft met mensen moet als eerst ingeŽnt worden hoor...

En dan vind ik een hulpverlener of iemand in de zorg toch wat meer prioriteit hebben, gezien deze ook lichamelijk contact heeft met anderen...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 juli 2009, 11:20:49
Proefpersonen gezocht voor griepvaccin
dinsdag 28 juli 2009 08:03

Rotterdam - De Zwitserse farmaceut Novartis is in Nederland op zoek naar honderden proefpersonen voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep. De farmaceut, een van de twee leveranciers van de 34 miljoen Nederlandse inentingen, start volgende maand met het testen van de vaccins op mensen, aldus het AD.

Het testen op proefpersonen is nodig zodat de fabrikanten toestemming kunnen krijgen voor de verkoop. Het duurt ongeveer zes weken voor de resultaten van een menselijke proef duidelijk zijn.
Volgens Ab Osterhaus van de Erasmus Universiteit zijn de gezondheidsrisicoís bij de groep mensen waar het vaccin op wordt getest bijzonder klein. De hoogleraar noemt het in de krant 'een goede zaak' om mee te doen aan de test. ,,Groot voordeel is dat je letterlijk vooraan in de rij staat.''
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/100576/Proefpersonen_gezocht_voor_griepvaccin.html

Ik ga ervan uit dat dhr. Osterhaus op het journaal als allereerste proefpersoon deze vaccinatie ontvangt....... - of zou hij toch ook geen proefpersoon durven zijn en laat hij dat liever aan verpleegkundigen over? Als forumleden trouwens interesse zouden hebben: hier is je kans op een gratis vaccin!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 29 juli 2009, 11:33:35
Gisteravond hoorde ik op de radio dat onze nationale virusdictator dhr. Ab Osterhaus van mening was dat verpleegkundigen die zich niet wilden laten inenten, hun werk niet meer zouden mogen uitoefenen omdat zij een risico zouden vormen voor patiŽnten. Het lijkt langzamerhand wel 2e-wereldoorlog-retoriek! Ik ben van mening dat hiermee qua griephysterie-van-bovenaf wel een grens is bereikt.

Op dit moment zal het dan ook belangrijker zijn goede voorlichting te geven om massahysterie te voorkomen. Persoonlijk vind ik dat er door de overheid nog te weinig wordt gedaan via media etc. om dit te voorkomen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 29 juli 2009, 11:36:20
Zoek eens op de site van het Ministerie van VWS of VROM, dan zie je enkele lettertjes staan naar de grieppandemie bij VWS. Op de site van VROM kom je op de hoofdpagina niets tegen  :-\
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 29 juli 2009, 12:33:50
Griepkamers bij Rotterdamse huisartenposten
Uitgegeven: 29 juli 2009 12:16

ROTTERDAM - Rotterdamse huisartsenposten hebben griepkamers ingericht waar patiŽnten kunnen verblijven als ze klachten hebben die op de Mexicaanse griep lijken.
Marja Pronk van de huisartsenpost bij het Sint Franciscus Gasthuis heeft berichten daarover in het AD woensdag bevestigd. De griepkamer dient als wacht- en behandelkamer. PatiŽnten die verschijnselen hebben die op de besmettelijke griep duiden, worden op die manier apart gehouden. De huisartsenposten hopen zo besmetting tegen te gaan.
PatiŽnten met verdachte griepklachten moeten zich eerst telefonisch bij de huisartsenpost melden. ''Ze kunnen niet zomaar komen aanlopen en in de gewone wachtkamer gaan zitten'', zegt Pronk.
De patiŽnten krijgen mondkapjes en handschoenen en worden naar de aparte kamer gebracht. Ook de dokter neemt beschermende maatregelen, als hij contact met de mensen heeft.Volgens de Vereniging van Huisartsenposten Nederland zijn alle huisartsenposten en huisartsen zich aan het voorbereiden op de grote uitbraak van de griep, die dit najaar wordt verwacht. De vereniging benadrukt dat mensen eerst de dokter moeten bellen als ze denken besmet te zijn. Ze mogen zich niet zomaar bij de praktijk melden.
© ANP  http://www.nu.nl/algemeen/2050659/griepkamers-bij-rotterdamse-huisartenposten.html

Ik kan me nog allerlei andere besmettelijk ziekten voorstellen waarbij het handig was en is om besmetting van anderen te voorkomen. Eigenlijk ben ik vooral geschokt dat het lijkt alsof men zich dat nu pas realiseert en maatregelen gaat treffen. Een hoester met open TBC in een volle wachtkamer is net zo lekker als iemand met gewone griep of mexicaanse griep: allemaal besmettelijk. Mensen weten vooraf niet of ze toevallig mexicaanse griep hebben dus kan het natuurlijk nooit worden uitgesloten dat patienten in de gewone wachtkamer komen. Er is volgens mij een veel betere maatregel, maar dat is voor artsen natuurlijk minder prettig: weer veel vaker zoals vroeger op huisbezoek gaan en daardoor de besmetting gelocaliseerd houden in plaats van de eventuele besmetting bewust verspreiden door zieke mensen te dwingen, naar de praktijk te komen. Natuurlijk zijn er altijd simulanten en zeuren met klachten van niets waarvoor de arts dan onnodig aan huis komt, maar die zijn meestal al lang bij die artsen bekend. Het is me al jaren een doorn in het oog dat zelfs doodzieke mensen maar moeten zien hoe ze naar de huisartsenpost komen omdat de arts meestal geen zin meer heeft, de deur uit te gaan. En ja, een huisbezoek kost meer, maar dat moeten de patiŽnten er dan maar voor over hebben, voor die service-aan-huis.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Guppie3335 op 1 augustus 2009, 12:17:57
Bron : Volkskrant 01-08-2009

Inmiddels al 517 besmettingen in Nederland, zo meldt de krant.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Rob van Munster op 1 augustus 2009, 14:43:05
En hoeveel van deze gevallen (sinds de eerste melding in NL) zijn er al weer beter?

Melden van besmettingen is leuk.......Maar het lijkt dan net of al deze mensen nog ziek zijn.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 augustus 2009, 15:04:24
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4526185/___Kinderen_ziek_door_tamiflu___.html?p=3,1

za 01 aug 2009, 14:32  | 13 reacties
'Kinderen ziek door tamiflu'

AMSTERDAM -  Meer dan de helft van de kinderen die behandeld worden met Tamiflu, het geneesmiddel tegen de Mexicaanse griep, heeft last van bijwerkingen.

Verpleegkundigensite Bijzijn.nl meldt dat het vooral om maag- en darmproblemen en nachtmerries gaat. De bijwerkingen zijn naar voren gekomen in Brits onderzoek.

Aan het (online) onderzoek deden 103 kinderen mee, waarvan 95 Tamiflu moesten gebruiken. Het grootste deel van hen (85 kinderen), deed dat ook. Meer dan de helft van hen (53%) meldde een of meer bijwerkingen, zoals misselijkheid, maagpijn, en maagkrampen (40 procent). 12 procent van de kinderen kreeg last van slaapproblemen als nachtmerries. Eenvijfde van de kinderen kon niet meer goed nadenken of begon vreemd gedrag te vertonen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 1 augustus 2009, 16:15:53
Wat is de reden dat een deel geen griepprik wil hebben?

http://www.telegraaf.nl/buitenland/4526185/___Kinderen_ziek_door_tamiflu___.html?p=3,1

za 01 aug 2009, 14:32  | 13 reacties
'Kinderen ziek door tamiflu'

AMSTERDAM -  Meer dan de helft van de kinderen die behandeld worden met Tamiflu, het geneesmiddel tegen de Mexicaanse griep, heeft last van bijwerkingen.
Eenvijfde van de kinderen kon niet meer goed nadenken of begon vreemd gedrag te vertonen.

Dan is het niet zo vreemd dat ťťnvierde van het verplegend personeel niet gevaccineerd wil worden.
Zolang de betreffende H1N1 niet muteerd en iets heel anders dan een vervelend griepje wordt ... denk ik dat die naald niet in mij gestoken wordt.
(en nee ... ik ben niet bang voor naalden)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: JordyDelwel op 1 augustus 2009, 17:09:31
Wat is de reden dat een deel geen griepprik wil hebben?

ik ben dan wel geen vpker maar ik kom ook in aanmerking voor een griepprik, ik word er alleen erg ziek en grieperig van en dat kan soms wel 2,5 weken volhouden... ik ga in het vervolg ook niet meer reageren op uitnodigingen van griepprikken  :| ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 1 augustus 2009, 17:13:14
'Brede discussie Mexicaanse griep nodig'
Uitgegeven: 1 augustus 2009 12:44

HILVERSUM - De politiek moet een brede discussie voeren over de Mexicaanse griep. Die gaat nu vooral over de praktische maatregelen die worden genomen ter preventie en bestrijding van de ziekte bij burgers. Maar het moet ook gaan over de ontwikkeling van zulke virussen in het algemeen om op lange termijn hiermee rekening te houden. Dat zei D66-leider Alexander Pechtold zaterdag in het radioprogramma TROS Kamerbreed. Hij neemt aan dat de verantwoordelijke instanties de juiste voorzorgsmaatregelen nemen.  Maar interessanter is volgens hem te weten hoe de virussen zich zo snel kunnen verspreiden, hoe ze steeds vaker overslaan van dier op mens en hoe de virussen zelf steeds veranderen. Met die informatie kan de politiek daar op inspringen. Pechtold vindt dat het in de discussie onder meer moet gaan over de manier waarop we met dieren om gaan en hoe de situatie in ontwikkelingslanden is.
http://www.nu.nl/algemeen/2052628/brede-discussie-mexicaanse-griep-nodig.html

- Hoe virussen zich zo snel verspreiden? Dat snapt toch ieder mens met gezond verstand - we reizen ons suf de wereld over met auto, trein en vliegtuig. Daar kan de natuur niet tegenop.
- Hoe virussen steeds vaker overslaan van dier op mens - wat dacht je van de intensieve veehouderij, onnatuurlijk veel dieren bijeen gepropt onder onnatuurlijke, vaak ongezonde omstandigheden (en dus rijkelijk voorzien van medicijnen, waardoor de reistentie toeneemt)? Ik mis trouwens de melding dat virussen ook steeds vaker overslaan van mens op dier - volgens mij zijn wij namelijk de grootste besmettingsbron bij vogelpest, varkensgriep en allerlei andere ziekten. Of is het alleen interessant wanneer de mens ziek wordt, en niet wanneer wij dieren niet alleen afmaken maar daarnaast ook nog ziek maken? (en dan nog het lef hebben om diezelfde dieren de schuld te geven, grrr)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 1 augustus 2009, 17:23:27
Rustig, onderkomen van gestreepte felinenachtige, :)

Denk dat op het moment dat we the blame game gaan spelen het voor iedereen duidelijk is dat de mens verspreider numero uno is.

Enigste wat daar tegen te doen is, is dus de mens kompleet buitenspel te zetten. Gaat alleen niet gebeuren met de top van de wereldvoedselketen.

En dus blijft het kijken naar hoe het kan worden ingeperkt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 1 augustus 2009, 18:57:51
Rustig, onderkomen van gestreepte felinenachtige, :)
Denk dat op het moment dat we the blame game gaan spelen het voor iedereen duidelijk is dat de mens verspreider numero uno is. Enigste wat daar tegen te doen is, is dus de mens kompleet buitenspel te zetten. Gaat alleen niet gebeuren met de top van de wereldvoedselketen. En dus blijft het kijken naar hoe het kan worden ingeperkt.

Ik geloof niet dat dit de meesten wel duidelijk is - een groot gedeelte van de top van de wereldvoedselketen steekt hiervoor bewust of onbewust de kop in het zand. En dat vind ik allemaal prima- zolang er dan maar niet met een beschuldigende vinger wordt gewezen naar onschuldige levende wezens die lager staan in de voedselketen. Want dan kom ik beslist voor ze op. Die blame wordt immers al veel te lang gespeeld.  Wij staan in de natuur trouwens lager dan die gestreepte felinenachtige (grijns)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 1 augustus 2009, 19:00:21
Advies: Blijf thuis als u de Mexicaanse griep hebt
ACHTERHOEK - Advies Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk en Huisartsenpost Oost Achterhoek: Blijf thuis als u vermoedt dat u de Mexicaanse griep heeft. Advies is bedoeld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en de Huisartsenpost Oost Achterhoek geven het dringende advies aan mensen die denken dat ze de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A (H1N1) hebben om thuis te blijven. Als de situatie het toelaat, ga dan niet naar het ziekenhuis of de huisartsenpraktijk, maar neem telefonisch contact op met de huisarts of de huisartsenpost. De huisarts en/of de GGD-medewerker zal indien nodig u thuis komen bezoeken en eventueel de behandeling starten.
Dit advies staat niet op zichzelf maar komt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en wordt landelijk gehanteerd. Het is bedoeld om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Mensen die de Mexicaanse griep hebben worden daarom zoveel mogelijk thuis behandeld.
De Mexicaanse griep heeft symptomen die veel lijken op een gewone griep. Daarom is het extra belangrijk om alert te zijn. De symptomen die het meest voorkomen bij de Mexicaanse griep zijn:
ēKoorts
ēKoude rillingen
ēHoofdpijn
ēSpierpijn
ēKeelpijn
ēDroge hoest
ēMoeheid.
http://www.gelre.fm/nieuws/6598/Advies_Blijf_thuis_als_u_de_Mexicaanse_griep_hebt.xml

Dit advies is een stuk beter dan mensen naar een aparte wachtkamer bij de huisartsenpost laten komen, of in hun mouw te laten proesten
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 2 augustus 2009, 17:50:14
Met ingang van deze maand levert Kiddostar mondmaskers voor kinderen met bijvoorbeeld een extra gevoeligheid voor ziektekiemen, door verminderde weerstand, een aangetast immuunsysteem door bijvoorbeeld medicatie, of voor bezorgdheid voor blootstelling aan o.a. het H1N1 virus (de mexicaanse varkensgriep). De mondmaskers hebben geen openingen aan de zijkant (dit is erg belangrijk), een comfortabele pasvorm en zijn hierdoor uitstekend geschikt voor langdurig draagcomfort.

Meer informatie op: biomask.kiddostar.nl  (http://biomask.kiddostar.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 2 augustus 2009, 21:41:22
Leuk bedacht, maar als ik aan onze kleine denk dan houdt ie hem misschien 30 sec op z'n plek en leeft dat masker 5 minuten alvorens ie hem gesloopt heeft.. ;D


De bedrijven die menen rijk te kunnen worden van de mexicaanse griep rijzen nu de tent uit........ :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 2 augustus 2009, 22:26:14
Er is een betrouwbaar figuur aangetrokken; http://i6.tinypic.com/8ad917b.jpg (http://i6.tinypic.com/8ad917b.jpg)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: tebby op 2 augustus 2009, 22:30:51
ik denk dat die maskers wel werken voor zieke kinderen die toch op bed liggen
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 2 augustus 2009, 22:54:59

Dan is het niet zo vreemd dat ťťnvierde van het verplegend personeel niet gevaccineerd wil worden.
Zolang de betreffende H1N1 niet muteerd en iets heel anders dan een vervelend griepje wordt ... denk ik dat die naald niet in mij gestoken wordt.
(en nee ... ik ben niet bang voor naalden)

Lees ik nou goed dat je denkt dat mensen geen vaccinatie willen doordat er kinderen ziek zijn geworden door Tamiflu?

Ik denk dat je 2 dingen door elkaar haalt. De vaccinatie is namelijk PREVENTIEF en wordt dus gebruikt om te voorkomen dat men ziek wordt.  Tamiflu daarentegen is een middel dat toegepast wordt als er al een besmetting is (of wordt vermoed). Ze hebben dus helemaal niets met elkaar te maken.
Het enige verband tussen beiden is dat het allebei gebruikt wordt tegen de Mexicaanse griep, maar de werking van beide middelen is totaal verschillend.

Verder is het vaccin niet helemaal zo nieuw als iedereen denkt. Het hele productieproces is gelijk aan die van de reguliere griepprik, alleen wordt er nu een andere soort griep gebruikt om het vaccin mee te maken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 2 augustus 2009, 23:12:39
Royaltyís Vijf dollar per verpakking
Griep is kassa voor Tamiflu-uitvinder
Door: Edward Deiters
Gepubliceerd: vandaag 21:56

Mexicaanse griep een probleem? Niet voor de Oostenrijke wetenschapper Norbert Bischofberger. Hij is de uitvinder van Tamiflu en dus rinkelt zijn kassa.
Iedereen wil het antigriepmedicijn Tamiflu. De wereldwijde vraag is zo groot dat de Zwitserse fabrikant Roche de vraag slechts met moeite kan bijbenen. Wat maar weinigen weten is dat de Zwitserse farmagigant van iedere dosis Tamiflu een dollar of vijf moet afstaan aan het Amerikaanse biotechbedrijf Gilead. Of belanden die honderden miljoen dollars aan royaltyís rechtstreeks op de bankrekening van Tamiflu-uitvinder en Gilead-baas Norbert Bischofberger? Want het is deze 55-jarige Oostenrijker die het antigriepmiddel in 1990 uitvond en volgens een Oostenrijkse krant is hij nog steeds persoonlijk patenthouder van het middel.  Gilead wil desgevraagd niet bevestigen of iedere verkochte dosis Bischofberger persoonlijk weer een beetje rijker maakt. Ook zelf wil de wetenschapper er niets over kwijt. In een Duitse zondagskrant zei hij kort geleden heel boos te worden als men tegen hem zegt dat hij veel geld verdient aan een horrorvirus. ĎHet is juist een zegen dat het middel is uitgevondení, aldus Bischofberger.
Liever laat de wetenschapper de media prototypische wetenschappersfolklore optekenen over de brievenbussen in zijn geboortedorp Mellau, die het vaak moesten ontgelden wanneer de jonge Norbert weer eens met zijn zelfgefabriceerde buskruit aan de gang was geweest. Toch is hij zeker niet armlastig. Na een smeekbede van Oostenrijkse dorpsgenoten maakte Bischofberger vorig jaar 10 miljoen euro over om het hotel te redden dat ooit door zijn familie werd uitgebaat. Het Amerikaanse zakenblad Forbes becijferde dat Bischofberger vorig jaar als Gilead-ceo alleen al 4,3 miljoen dollar verdiende. De waarde van zijn optiepakket ligt volgens het zakenblad op 63 miljoen dollar. De uitbraak van het H1N1-virus is een ware goudmijn. Amerikaanse analisten schatten de Tamiflu-royaltyís voor Gilead/Bischofberger de komende twee jaar op meer dan 600 miljoen dollar. Over geld heeft hij het dus liever niet, maar iets anders wilde Bischofberger in een Duitse krant nog wel kwijt: zelf heeft hij voor zijn familie ook Tamiflu in zijn ijskast liggen.
http://www.depers.nl/economie/326674/Griep-is-kassa-voor-Tamiflu-man.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: TrainBrain op 3 augustus 2009, 02:12:53
Tsja de een zn nood is een ander zn brood. Zo werkt het toch in veel gevallen in de wereld. Waarom zouden we hier dan wakker van liggen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: DaMook op 3 augustus 2009, 08:57:07
Ik had ook door moeten studeren en zoiets uit vinden :D .

Maar als het door hem ontdekt/uitgevonden/whatever is dan is het ook wel een beetje terecht dat hij er nu wat aan verdient.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 3 augustus 2009, 09:28:24
Tamiflu op recept gratis verkrijgbaar
Uitgegeven: 3 augustus 2009 08:53
Laatst gewijzigd: 3 augustus 2009 08:53

DEN HAAG - Tamiflu is waarschijnlijk vanaf volgende week gratis verkrijgbaar bij apotheken, wel moet er een recept zij voorgeschreven door de huisarts of de GGD.
 © www.gezondheidsnet.nlDe apothekerskoepel KNMP verwacht dat minister Ab Klink (Volksgezondheid) de virusremmer tegen Mexicaanse griep volgende week langs apotheken gaat verspreiden.

Nu is het zo dat als iemand door de GGD Tamiflu krijgt voorgeschreven, het gratis is. Als iemand met een recept van zijn huisarts het middel bij de apotheek haalt, moet hij enkele tientjes betalen.
 
''Het aantal griepgevallen is nu zo aan het stijgen, dat de GGD's het binnenkort niet meer aankunnen. Dan kom je in de rare situatie dat iemand die door de GGD wordt geholpen niets hoeft te betalen, maar als de GGD diegene doorverwijst naar de huisarts wegens drukte, wel'', aldus een woordvoerder van de KNMP maandag naar aanleiding van berichtgeving in het AD.

Hij acht het zeer waarschijnlijk dat Klink het middel, waarvan hij zo'n vijf miljoen kuren in voorraad heeft, gaat verspreiden. ''Als er de komende dagen geen enkel geval van de Mexicaanse griep meer voorkomt, doet hij het niet. Maar dat is zeer onwaarschijnlijk.''

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 augustus 2009, 17:18:52
Ik zie de ouderwetse quarantaine terreinen ontstaan waar vroeger mensen met de pest werden opgesloten...


http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3408240/Met_griep_ziekenhuis_niet_in.html

Met griep ziekenhuis niet in

SPIJKENISSE - Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse wil zowel personeel als patiŽnten die besmet zijn met de Mexicaanse griep buiten het gebouw houden.
 
Het Ruwaard van Puttenziekenhuis.
 Zo moet worden voorkomen dat de griep zich ook onder mensen in het ziekenhuis verspreidt.

Voor personen die griepverschijnselen hebben, zal op het ziekenhuisterrein een apart gebouw worden ingericht, waar ze onderzocht kunnen worden. Ook de huisartsenpost zal hier gebruik van gaan maken. Bij alle ingangen van het ziekenhuis worden patiŽnten en bezoekers geÔnformeerd hoe ze moeten handelen bij een vermoeden van griep.


Het ziekenhuispersoneel is inmiddels per brief ingelicht over de wijze waarop het besmetting kan wortden voorkomen. De medewerkers dienen zich te houden aan strenge hygiŽnemaatregelen, heeft directeur Lettie van Atteveld hen meegedeeld. Ook wordt uitgelegd hoe het personeel moet handelen bij een vermoeden van griep en wat de verschijnselen zijn.


In het streekziekenhuis is een team van deskundigen gevormd dat de ontwikkelingen op de voet volgt en de directie adviseert over aanvullende maatregelen ter voorkoming van besmettingen. Dit team is ook bezig met het opstellen van een toekomstplan als de griep aanhoudt. Elke afdeling in het ziekenhuis gaat de komende week de risico's inventariseren en plannen maken om de benodigde patiŽntenzorg te kunnen blijven leveren, ook tijdens de piek in de grieppandemie.


Met deze aanpak probeert het Ruwaard van Putten Ziekenhuis volgens Van Atteveld de zorg voor zijn patiŽnten te blijven garanderen, juist ook als straks het aantal griepgevallen maximaal zal zijn.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 3 augustus 2009, 17:33:01
Lees ik nou goed dat je denkt dat mensen geen vaccinatie willen doordat er kinderen ziek zijn geworden door Tamiflu?

Ik denk dat je 2 dingen door elkaar haalt. De vaccinatie is namelijk PREVENTIEF en wordt dus gebruikt om te voorkomen dat men ziek wordt.  Tamiflu daarentegen is een middel dat toegepast wordt als er al een besmetting is (of wordt vermoed). Ze hebben dus helemaal niets met elkaar te maken.
Het enige verband tussen beiden is dat het allebei gebruikt wordt tegen de Mexicaanse griep, maar de werking van beide middelen is totaal verschillend.

Verder is het vaccin niet helemaal zo nieuw als iedereen denkt. Het hele productieproces is gelijk aan die van de reguliere griepprik, alleen wordt er nu een andere soort griep gebruikt om het vaccin mee te maken.


En zijn daar de bijwerkingen wel van bekend?
Want zoals ik al eerder zei ...

Tsja ... zo'n vaccinatie kan bijwerkingen hebben.
En bij een nieuw middel ... zijn die (nog) niet bekend.

Hoeft niets voor te stellen maar sommige mensen zijn van vaccinaties heel ziek geworden en verschillende mensen reageren op verschillende manieren wat vooraf niet te voorspellen is.

(of misschien zijn ze bang voor naalden en hun collega's)

Zelf geen ervaring betreffende vaccins en vertrouw qua berichtgeving voornamelijk op de media. En als die berichten dat er een nieuw vaccin is ontwikkeld ... ga ik er vanuit dat de bijwerkingen (zeker op langere termijn) niet bekend zijn.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 3 augustus 2009, 19:19:23
Ik zie de ouderwetse quarantaine terreinen ontstaan waar vroeger mensen met de pest werden opgesloten...

http://www.ad.nl/rotterdam/voorneputten/3408240/Met_griep_ziekenhuis_niet_in.html

Met griep ziekenhuis niet in
SPIJKENISSE - Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse wil zowel personeel als patiŽnten die besmet zijn met de Mexicaanse griep buiten het gebouw houden.
Zo moet worden voorkomen dat de griep zich ook onder mensen in het ziekenhuis verspreidt. Voor personen die griepverschijnselen hebben, zal op het ziekenhuisterrein een apart gebouw worden ingericht, waar ze onderzocht kunnen worden. Ook de huisartsenpost zal hier gebruik van gaan maken. Bij alle ingangen van het ziekenhuis worden patiŽnten en bezoekers geÔnformeerd hoe ze moeten handelen bij een vermoeden van griep. Het ziekenhuispersoneel is inmiddels per brief ingelicht over de wijze waarop het besmetting kan wortden voorkomen. De medewerkers dienen zich te houden aan strenge hygiŽnemaatregelen, heeft directeur Lettie van Atteveld hen meegedeeld. Ook wordt uitgelegd hoe het personeel moet handelen bij een vermoeden van griep en wat de verschijnselen zijn. In het streekziekenhuis is een team van deskundigen gevormd dat de ontwikkelingen op de voet volgt en de directie adviseert over aanvullende maatregelen ter voorkoming van besmettingen. Dit team is ook bezig met het opstellen van een toekomstplan als de griep aanhoudt. Elke afdeling in het ziekenhuis gaat de komende week de risico's inventariseren en plannen maken om de benodigde patiŽntenzorg te kunnen blijven leveren, ook tijdens de piek in de grieppandemie. Met deze aanpak probeert het Ruwaard van Putten Ziekenhuis volgens Van Atteveld de zorg voor zijn patiŽnten te blijven garanderen, juist ook als straks het aantal griepgevallen maximaal zal zijn.

ik zou wel een weddenschap willen beginnen met de directie van dit ziekenhuis: ze houden het gegarandeerd niet buitenshuis. Wat zetten we erop? Porties Tamiflu of een gratis vaccinatie?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SEH zustertje op 3 augustus 2009, 19:37:35
Opzich is het een hele goed actie van dit ziekenhuis, maar ik ben het met je eens Tijgernest ;)
Zolang mensen voor de diverse wisse wasjes al naar de SEH of huisartsenpost sjezen, en zo ook bij griep verschijnselen

Het mooiste zou gewoon zijn dat de oplettende burger die denkt verdacht er voor te zijn ( zie de klachten reeks, mogelijk in contact is geweest met...)
telefonisch contact opneemt met zijn huisarts, zo dat de persoon thuis in quarantaine kan blijven.

maar ja............dat is een utopie!   ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 3 augustus 2009, 20:04:39
Die symptonen verschillen anders in niets met gewone griep. Hoeveel mensen gaan met de beginstadia van griep 's morgens gewoon naar het werk?
Daar hoorde je vroeger de baas ook nooit over mopperen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 3 augustus 2009, 20:18:39
Mevr. Dinges had zaterdagmorgen vrij accuut de volgende symptomen;

-keelontsteking
-spierpijn
-koorts
-koude rillingen
-moeheid

Met de Mexicaanse griep in het achterhoofd, toch maar even de HAP gebeld. Men verzocht langs te komen. Achteraf bleek het een ''onschuldige'' keelontsteking. (Angina, wat ik ook al vermoedde na mijn ''leken-onderzoek'' met zaklampje)
Maar goed, ondanks al die symptomen moesten wij toch langskomen. Alleen als je zeker weet dat je in aanraking bent geweest met iemand uit een risicoland (? de ziekte komt wereldwijd voor, maar okee) of als je zelf net terug bent uit een risicoland, neemt men maatregelen. Iets met GGD-richtlijnen etc. Iedereen controleren is logistiek gewoon (nog) niet mogelijk, begrijpelijk. Voor de rest; gewoon langskomen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 3 augustus 2009, 20:20:05
Wens u wederhelft beterschap mijnerzijds.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 3 augustus 2009, 20:22:39
Wens u wederhelft beterschap mijnerzijds.

Doe ik  O0

Moet eraan toevoegen dat die antibiotica / peniciline werkt als een tierelier. Mevr. Dinges dartelt alweer voorzichtig vrolijk rond en eet zelfs al weer wat.  ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SEH zustertje op 4 augustus 2009, 08:14:55
Die symptonen verschillen anders in niets met gewone griep. Hoeveel mensen gaan met de beginstadia van griep 's morgens gewoon naar het werk?
Daar hoorde je vroeger de baas ook nooit over mopperen.  
dat klopt...... ;)


wie weet is het allemaal een storm in een glas water, daar kun je nu nog geen uitspraken over doen, maar de te verwachte golf wordt ook maar steeds uitegsteld
en hoe is het in andere landen gesteld?
ik vind dat je daar maar weinig over hoort :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 augustus 2009, 09:53:10
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4538808/__Verplichte_vaccinatie_verplegers__.html

di 04 aug 2009, 07:04 | 12 reacties | lees voor
    
Verplichte vaccinatie verplegers

AMSTERDAM -  Als het nodig is kan de minister van Binnenlandse Zaken verplegend personeel in de Nederlandse ziekenhuizen verplichten zich tegen de Mexicaanse griep te laten inenten.

Dit kan als de minister de grieppandemie de status nationale ramp geeft, meldt De Pers. Meer dan een kwart van de verpleegkundigen wil zich niet laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep, bleek eerder uit onderzoek. Ook sommige artsen hebben twijfels.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 4 augustus 2009, 10:56:39
En zijn daar de bijwerkingen wel van bekend?
Want zoals ik al eerder zei ...

Zelf geen ervaring betreffende vaccins en vertrouw qua berichtgeving voornamelijk op de media. En als die berichten dat er een nieuw vaccin is ontwikkeld ... ga ik er vanuit dat de bijwerkingen (zeker op langere termijn) niet bekend zijn.Ieder jaar gaan er andere griepstammen in het vaccin, dus feitelijk is de "gewone" griepprik ook ieder jaar nieuw. Ik heb nog nooit gehoord van nieuwe bijwerkingen. Als je weet hoe vaccinatie werkt, is het logisch dat er bijwerkingen kunnen optreden. Je lichaam wordt als het ware getrained om de griep te herkennen en te bestrijden. Je afweer systeem wordt dus aangeproken en zal gaan werken, het is logisch dat je hier iets van merkt.
Zoals ik al zei, is het productieproces van het vaccin tegen de Mexicaanse griep gelijk aan het vaccin dat altijd al gegeven wordt. Eigenlijk is het vaccin tegen Mexicaanse griep dus niets anders als een normale griepprik en is het dus geen NIEUW vaccin.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: KoningNL op 4 augustus 2009, 16:07:39
Eerste dode in Nederland door Mexicaanse Griep

AMSTERDAM - In Nederland is een 17-jarige jongen overleden aan de Mexicaanse griep. De tiener was al ernstig ziek toen hij de griep erbij kreeg.

Hij overleed in de nacht van maandag op dinsdag. Dat maakte het RIVM bekend.

© ANP

http://www.nu.nl/algemeen/2054341/eerste-dode-in-nederland-door-mexicaanse-griep.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 4 augustus 2009, 18:13:15
Dank je voor je uitleg firegirl112. Nu is het me een stuk duidelijker geworden en maak ik me geen zorgen ...

Edit------------

En dan lees je dit:

Bijwerkingen griepvaccin voorlopig onduidelijk
(Novum) - Het is voorlopig nog niet duidelijk of het vaccin tegen de Mexicaanse griep ernstige bijwerkingen heeft. Nederland begint in het najaar met het inenten van de bevolking tegen het griepvirus, maar de eerste resultaten van onderzoek naar eventuele bijwerkingen worden pas in december verwacht. Ook is nog onduidelijk in hoeverre het vaccin bescherming biedt tegen de ziekte. Dat schrijft het Nederlands Dagblad zaterdag.

De nieuwe influenza A (H1N1) is een nieuwe griepvariant en het vaccin wordt ontwikkeld met nieuwe technologie. Pas in september, als de eerste vaccins gereed zijn, kan worden begonnen met klinisch onderzoek, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Landen die niet willen wachten op de resultaten daarvan, wordt geadviseerd om eerst zorgpersoneel en kwetsbare patiŽnten in te enten. Het gaat daarbij om zwangere vrouwen, astmapatiŽnten en mensen met ernstig overgewicht. Zij hebben een grotere kans op een ernstig verloop van de ziekte.

De landen die meteen beginnen met vaccineren, moeten elkaar zorgvuldig informeren over mogelijke bijwerkingen die worden waargenomen. Extra aandacht wordt volgens de krant gevraagd voor het Guillain-Barrť Syndroom, een verlammende ziekte die soms chronisch wordt. In 1976 werden ruim vijfhonderd Amerikanen door de ziekte getroffen nadat zij waren ingeŽnt tegen een nieuw virus. Ook overleden tientallen patiŽnten.

Viroloog Ab Osterhaus zegt in de krant dat de Nederlandse regering zich bewust is van de risico's. Hij wijst erop dat het gaat om bijwerkingen die zelden voorkomen. In 1976 kreeg een op de honderdduizend gevaccineerden het gevreesde syndroom.

De inenting van zwangere vrouwen is volgens Ostarhaus een zorgwekkend aandachtspunt. "Je wilt zwangere vrouwen eigenlijk helemaal geen medicatie geven. Maar juist zij behoren tot de meest kwetsbare groep."


Griepvaccin niet zonder risico
zaterdag 18 juli 2009 | 07:23 | Laatst bijgewerkt op: zaterdag 18 juli 2009 | 07:25

Tekstgrootte  
DEN HAAG - Het vaccin dat wordt ingezet tegen de Mexicaanse griep kan mogelijk ernstige bijwerkingen hebben.

Het gaat namelijk om een nieuw virus en een nieuwe technologie bij het maken van het vaccin. Onbekend is ook in welke mate het vaccin bescherming kan bieden. Dat blijkt uit een advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Volgens de WHO kan pas in september worden begonnen met klinisch onderzoek onder volwassenen. De eerste uitkomsten worden in december verwacht. Te laat voor veel landen, waaronder Nederland, die al in het najaar willen beginnen met inenten.  


Tsja ... het zal allemaal wel loslopen ... toch ... niet dan?(slik)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: voske83 op 4 augustus 2009, 18:20:04
Die symptonen verschillen anders in niets met gewone griep. Hoeveel mensen gaan met de beginstadia van griep 's morgens gewoon naar het werk?
Daar hoorde je vroeger de baas ook nooit over mopperen.  

Daarom heeft mijn baas aan alle werknemers laten weten dat ze bij 38,5 graden koorts of meer niet naar hun werk mogen komen, maar eerst contact moeten opnemen met de huisarts en moeten laten onderzoeken of ze de Mexicaanse griep hebben. De vraag is uiteraard wel of je dan nog op tijd bent.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 4 augustus 2009, 19:53:20
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/08/agenten_willen_voorrang_bij_in.html
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 augustus 2009, 21:51:24
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4544280/__H1N1-vaccin_op_mensen_getest__.html

di 04 aug 2009, 19:13  | 7 reacties
Novartis test H1N1-vaccin op mensen

LONDEN/PARIJS -  Farmaceutisch bedrijf Novartis is begonnen met het testen van zijn H1N1-vaccin op mensen. Concurrent Sanofi-Aventis wil binnen enkele dagen beginnen. Dat maakten de firma's dinsdag bekend.

De derde grote producent van vaccins, GlaxoSmithKline, begint later deze maand met zijn eerste klinische studies.

Het is de bedoeling dat volgende maand de eerste massale vaccinaties tegen de Mexicaanse griep kunnen worden uitgevoerd om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 augustus 2009, 21:59:06
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2009/08/agenten_willen_voorrang_bij_in.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4543879/__Bond__Agenten_met_voorrang_inenten__.html?p=3,2

di 04 aug 2009, 18:11  | 111 reacties | lees voor
Bond: Agenten met voorrang inenten

LEUSDEN -  Politieagenten moeten met voorrang worden ingeŽnt tegen het Mexicaanse griepvirus. Dat vindt de politievakbond ACP. De griep is dinsdag vastgesteld bij een agent van een niet nader genoemd korps.

De agent liep het virus tijdens de vakantie op. De ACP voorziet dat er steeds meer collega's na hun vakantie met het virus besmet zullen worden en wil dat minister Ab Klink (Volksgezondheid) de sector als zogeheten 'vitale sector' benoemt.

ĄHet lijkt mij duidelijk dat de politie te allen tijde voldoende mensen beschikbaar moet hebben om de veiligheid op straat te garanderenĒ, aldus ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp dinsdag.

Volgens de ACP zouden ook andere hulpverlenende sectoren zoals de brandweer tot 'vitale sector' moeten worden aangewezen.

Het ministerie heeft tot op heden geen voorrangsgroepen benoemd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 4 augustus 2009, 22:34:23
Bond: Agenten met voorrang inenten
LEUSDEN -  Politieagenten moeten met voorrang worden ingeŽnt tegen het Mexicaanse griepvirus. Dat vindt de politievakbond ACP. De griep is dinsdag vastgesteld bij een agent van een niet nader genoemd korps. De agent liep het virus tijdens de vakantie op. De ACP voorziet dat er steeds meer collega's na hun vakantie met het virus besmet zullen worden en wil dat minister Ab Klink (Volksgezondheid) de sector als zogeheten 'vitale sector' benoemt. ĄHet lijkt mij duidelijk dat de politie te allen tijde voldoende mensen beschikbaar moet hebben om de veiligheid op straat te garanderenĒ, aldus ACP-voorzitter Gerrit van der Kamp dinsdag. olgens de ACP zouden ook andere hulpverlenende sectoren zoals de brandweer tot 'vitale sector' moeten worden aangewezen. Het ministerie heeft tot op heden geen voorrangsgroepen benoemd.

Altijd goed als je je werk belangrijk vindt - maar volgens mij zijn veel beroepen belangrijk in deze SAMENleving. Het is het geheel van de mierenhoop die zorgt dat de boel draait. Persoonlijk ben ik van mening dat - net als bij dierziekten - bij schaarste van middelen alleen de directe cirkel moet worden gevaccineerd. Verzorgenden binnen de medische sector die de directe verzorging van zieken doen, horen tot die cirkel. Andere beroepsgroepen, waaronder politie en brandweer, naar mijn mening niet - zij maken net zoveel kans op ziek worden als de rest van de bevolking. Statistisch gezien zullen bij al die andere beroepsgroepen waarschijnlijk vergelijkbare percentages ziek worden - net als bij andere griepvarianten uit de afgelopen jaren. En daar hebben we ons nog nooit zo druk over gemaakt, volgens mij
Misschien moeten we het hebben over "virale sectoren" in plaats van over "vitale sectoren" (pfff)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 4 augustus 2009, 22:48:22
Eerste dode in Nederland door Mexicaanse Griep  
Uitgegeven: 4 augustus 2009 16:02
Laatst gewijzigd: 4 augustus 2009 19:08

AMSTERDAM - In Nederland is een 17-jarige jongen overleden aan de Mexicaanse griep. Hij is het eerste dodelijke slachtoffer in ons land van deze griepvariant.  De tiener was al ernstig ziek toen hij de griep erbij kreeg. Hij overleed in de nacht van maandag op dinsdag in het ziekenhuis. Dat maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend. De familie wil niet dat bekend wordt waar de tiener vandaan komt. Ook wil het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet zeggen waaraan de jongen al leed. ''Hij was kwetsbaar'', aldus een woordvoerder. In principe kan iedereen aan griep sterven, maar over het algemeen overlijden alleen mensen met een verminderde weerstand. Ouderen, hartpatiŽnten en diabetici zijn groepen die een verhoogd risico lopen. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer duizend mensen aan griep. Minister Ab Klink (Volksgezondheid) heeft zijn gevoelens van medeleven betuigd aan de naaste familie van de jongen. Dat heeft zijn departement bekendgemaakt. Tegelijk benadrukt de minister dat de ziekte in de meeste gevallen mild verloopt. Maar net zoals bij de gewone griep vallen door de nieuwe variant H1N1 soms toch slachtoffers, stelt hij.
''Maar we doen er alles aan dat aantal zo veel als mogelijk te beperken'', aldus Klink. Nieuwe Influenza A, zoals de Mexicaanse griep officieel heet, verloopt volgens het RIVM echter in de meeste gevallen mild en is te vergelijken met de seizoensgriep. Een patiŽnt is gemiddeld een week ziek. Ook zonder medicijnen te gebruiken, worden mensen meestal weer snel beter.
Wel krijgen in Nederland patiŽnten gratis de virusremmer Tamiflu. Dit gebeurt om de duur van de ziekte te verkorten. Ook beperkt het middel het aantal besmettingen. De overheid heeft 34 miljoen doses vaccins besteld. Dit is voldoende om de gehele Nederlandse bevolking te kunnen vaccineren. Sinds eind april raakten in Nederland zeker 663 mensen besmet met het virus. Het aantal patiŽnten met griep nam deze zomer in korte tijd flink toe. Dat ligt in de lijn der verwachting. 151 PatiŽnten liepen de griep op in Nederland. De rest raakte elders besmet.

Negen patiŽnten moesten naar het ziekenhuis. De meesten mochten inmiddels alweer naar huis. Een 39-jarige man lag lange tijd op de intensive care. Hoeveel mensen er nog in het ziekenhuis liggen, is niet bekend bij het RIVM. Dinsdag werd eveneens bekend dat op de grens van Mexico en de Verenigde Staten een mutatie van het H1N1-virus is gevonden. 'Resistentie voor Tamiflu treedt op. Virussen muteren altijd. De vraag is alleen wanneer'', zei een woordvoerder van het instituut. Eerder troffen onderzoekers in Denemarken een mutatie aan. Dat gaat in Nederland ook gebeuren. Een virus muteert sneller als er vaak medicijnen worden voorgeschreven. Hier zijn artsen terughoudend met het voorschrijven van Tamiflu, omdat dit het enige middel is tegen de Mexicaanse griep.
http://www.nu.nl/algemeen/2054341/eerste-dode-in-nederland-door-mexicaanse-griep.html

Niet teveel slikken dus - indien mogelijk gewoon uitzieken. Goed voor het "periodiek onderhoud" van de resistentie
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 4 augustus 2009, 23:07:53
Dank je voor je uitleg firegirl112. Nu is het me een stuk duidelijker geworden en maak ik me geen zorgen ...

Edit------------

En dan lees je dit:

Bijwerkingen griepvaccin voorlopig onduidelijk
(shadow]


Griepvaccin niet zonder risicoTsja ... het zal allemaal wel loslopen ... toch ... niet dan?(slik)
De bedrijven waar over gesproken wordt maken het vaccin op dierlijke cellen ipv het "ouderwetse" proces op de eieren. De technologie is niet helemaal nieuw, voor een aantal andere vaccins (tegen andere ziektes) wordt deze techniek al jaren gebruikt.
Ik zou me er niet al te veel zorgen over maken. Ook over het hele fenomeen Mexicaanse griep niet. Tot nu toe lijkt het allemaal nog wel mee te vallen, vergeet niet doordat er veel aandacht is dat er ook veel gevallen worden gemeld. Bij de gewone griep worden heel veel zieken niet gemeld omdat het allemaal wel mee valt of vanzelf weer over gaat. Nu de hele Mexicaanse Griep een hype is, gaan mensen ook veel eerder naar de dokter.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 augustus 2009, 23:35:09
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Faugustus%2FRotterdamse%20jurist%20waarschuwt%20voor%20griep%20in%20gevangenissen

Rotterdamse jurist waarschuwt voor griep in gevangenissen

4 augustus 2009

Er moet snel duidelijkheid komen over de aanpak bij Mexicaanse Griep in gevangenissen. Dat zegt de Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne.
Volgens verschillende inrichtingen zijn er op landelijke schaal nog geen draaiboeken hoe om te gaan bij een grootschalige uitbraak van de gevaarlijke griepvariant. Van Ardenne pleit ervoor dat dergelijke draaiboeken snel moeten komen.

De advocaat heeft daarom een brief geschreven aan het ministerie van Justitie. In Duitsland is een geval bekend van een bewaarder die na terugkomst van vakantie verschillende gedetineerden heeft besmet.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 4 augustus 2009, 23:45:54
Altijd goed als je je werk belangrijk vindt - maar volgens mij zijn veel beroepen belangrijk in deze SAMENleving.

Extreme situaties vragen om extreme maatregelen. (ik doel nu niet op de Mexicaanse blaf  ;) )
Maar, ten tijde van een heuse uitbraak, zoals we die rond 1918 / 1920 (?) in de geschiedenisboeken zien, of ten tijde van oorlog, terroristische / nucleaire / biologische / chemische dreiging(en) zal het overheidsapparaat toch als eerste in moeten worden geŽnt / worden voorbereid / beschermd.

Een land zonder rechtsorde wordt een complete chaos. Dus ja, in extreme gevallen gaat het overheidsapparaat voor de burger.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: strongbow op 4 augustus 2009, 23:51:09
Ik zou me er niet al te veel zorgen over maken. Ook over het hele fenomeen Mexicaanse griep niet. Tot nu toe lijkt het allemaal nog wel mee te vallen, vergeet niet doordat er veel aandacht is dat er ook veel gevallen worden gemeld. Bij de gewone griep worden heel veel zieken niet gemeld omdat het allemaal wel mee valt of vanzelf weer over gaat. Nu de hele Mexicaanse Griep een hype is, gaan mensen ook veel eerder naar de dokter.

Het is ook niet de mortaliteit die de Mexicaanse Griep zo "gevaarlijk` maakt, maar het feit dat zeer veel mensen tegelijkertijd ziek kunnen worden, wat de samenleving zeer ernstig kan ontregelen.

Als individu heb je, onder normale omstandigheden, niet veel te vrezen. Als samenleving wel.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 5 augustus 2009, 00:03:19
Ik moet eerst!

Ik ben een wezenlijke schakel in de produktie van medische folies en tubing. Zonder mij straks geen infuzen meer in de ziekenhuizen en dan gaan jullie allemaal dood!

Dus ik eerst!

 :-\

Of nee: de olieboorders, offshore en tankerbemanningen, petrochemie-werknemers en tank- en vrachtwagenchauffeurs eerst! Die moeten de olie op pompen waarvan ze dan weer grondstoffen maken die nadat ze geleverd zijn, ik dan weer kan gebruiken om medische folies en tubing te maken waarmee vervolgens jullie - de Mexicaanse griep patiŽnten - dan weer geholpen kunnen worden anders gaan jullie dood!

 :D

Oftewel: wie moet nou echt als eerste? Zieken, ouden, overheid of juist de gezonden zodat die blijven leven om de stervenden te kunnen verzorgen en uiteindelijk - luguber modus aan- deze te kunnen begraven danwel cremeren?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 5 augustus 2009, 00:07:50
Ik moet eerst!

Ik ben een wezenlijke schakel in de produktie van medische folies en tubing. Zonder mij straks geen infuzen meer in de ziekenhuizen en dan gaan jullie allemaal dood!

Dus ik eerst!

 :-\

Of nee: de olieboorders, offshore en tankerbemanningen, petrochemie-werknemers en tank- en vrachtwagenchauffeurs eerst! Die moeten de olie op pompen waarvan ze dan weer grondstoffen maken die nadat ze geleverd zijn, ik dan weer kan gebruiken om medische folies en tubing te maken waarmee vervolgens jullie - de Mexicaanse griep patiŽnten - dan weer geholpen kunnen worden anders gaan jullie dood!

 :D

Oftewel: wie moet nou echt als eerste? Zieken, ouden, overheid of juist de gezonden zodat die blijven leven om de stervenden te kunnen verzorgen en uiteindelijk - luguber modus aan- deze te kunnen begraven danwel cremeren?

Maak je niet te sappel, de overheid wijst aan! Neem in zo'n geval je paperassen mee, tot je zwemdiploma aan toe en men vind wel een plekje voor je...  ;D

Verder legt de overheid beslag op alle reserves...en daar zingt Nederland het echt wel mee uit, totdat we nieuwe aanvoer hebben...(doelende op je olie-business)

En ach, ten tijde van zulke extremiteiten wordt de burgerbevolking ineens heel inventief en zelfredzaam...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 5 augustus 2009, 00:11:28
Rotterdamse jurist waarschuwt voor griep in gevangenissen
4 augustus 2009
Er moet snel duidelijkheid komen over de aanpak bij Mexicaanse Griep in gevangenissen. Dat zegt de Rotterdamse advocaat Frank van Ardenne.
Volgens verschillende inrichtingen zijn er op landelijke schaal nog geen draaiboeken hoe om te gaan bij een grootschalige uitbraak van de gevaarlijke griepvariant. Van Ardenne pleit ervoor dat dergelijke draaiboeken snel moeten komen. De advocaat heeft daarom een brief geschreven aan het ministerie van Justitie. In Duitsland is een geval bekend van een bewaarder die na terugkomst van vakantie verschillende gedetineerden heeft besmet.

Die zieke politieman en volgens mij ook de zojuist overleden jongen hadden de griep opgelopen op hun vakantie. Dit kan volgens mij maar tot ťťn conclusie leiden: niet met vakantie gaan is de meest effectieve maatregel tegen Mexicaanse griep. Daar kan geen Tamiflu tegenop!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Danny722 op 5 augustus 2009, 00:13:59
Overigens; wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de vrijwillige brandweerkorpsen? Bij beroepsposten kan er vervanging gezocht worden in de vorm van brandweerlieden die niet ziek zijn, bij vrijwilligersposten, waarvan een aanzienlijk deel in Nederland ook nog eens te kampen heeft met personele problemen is die vervanging er niet...

Ik ben benieuwd hoe dat opgelost gaat worden. Ga uit van 15 man per tankautospuit bij een vrijwillige post. Daarvan wordt naar verwachting 1 op de 3 ziek. Hou je er 10 over. En zouden er daar 6 van beschikbaar zijn? Ik ben benieuwd of er in dat opzicht nog maatregelen genomen gaan worde. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het tijdelijk plaatsen van beroepskrachten op een centrale plek in een gebied waar veel vrijwilligersposten zijn..

Iemand al een idee?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 5 augustus 2009, 00:15:01
Tsja, maar je komt toch in aanraking met mensen die wel op vakantie zijn geweest. Dus helpt dat niet met vakantie gaan ook niet.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 5 augustus 2009, 00:26:05
Dinges maakt zich i.i.g. niet druk...pas als die kleine rakkertjes zich gaan muteren / vermengen / mixen / gaan overleggen met andere vervelende virusjes enzo....dan ga ik me zorgen maken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 5 augustus 2009, 10:12:26
Het is ook niet de mortaliteit die de Mexicaanse Griep zo "gevaarlijk` maakt, maar het feit dat zeer veel mensen tegelijkertijd ziek kunnen worden, wat de samenleving zeer ernstig kan ontregelen.

Als individu heb je, onder normale omstandigheden, niet veel te vrezen. Als samenleving wel.

Het heeft ook een voordeel. Eindelijk eens geen file!!

Niet iedereen zal tegelijk ziek worden en zoals het er nu uit ziet is men maar relatief kort ziek. Het hele ontregelen van de samenleving zal dus wel mee vallen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: strongbow op 5 augustus 2009, 10:22:17
Het heeft ook een voordeel. Eindelijk eens geen file!!

Niet iedereen zal tegelijk ziek worden en zoals het er nu uit ziet is men maar relatief kort ziek. Het hele ontregelen van de samenleving zal dus wel mee vallen.

Dat denk jij...  ;) En de kans is ook redelijk groot dat je helemaal gelijk hebt.

Het probleem voor de autoriteiten is echter dat je dat niet direct kan en mag aannemen, vandaar dat men wel uit moet gaan van de ergste scenario's.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 5 augustus 2009, 10:27:15
Dat denk jij...  ;) En de kans is ook redelijk groot dat je helemaal gelijk hebt.

Het probleem voor de autoriteiten is echter dat je dat niet direct kan en mag aannemen, vandaar dat men wel uit moet gaan van de ergste scenario's.Prepare for the worst, hope for the best  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 5 augustus 2009, 11:20:55
Dat denk jij...  ;) En de kans is ook redelijk groot dat je helemaal gelijk hebt.

Het probleem voor de autoriteiten is echter dat je dat niet direct kan en mag aannemen, vandaar dat men wel uit moet gaan van de ergste scenario's.Ik geloof dat niet alleen de autoriteiten uit gaan van het ergste....... bijna iedereen doet dit. Daarom wordt er ook zo veel paniek gemaakt ipv dat men rustig (lees gestructureerd en logisch) na denkt over mogelijke maatregelen en goede draaiboeken opstelt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Arie op 5 augustus 2009, 11:21:36
Overigens; wat voor gevolgen gaat dit hebben voor de vrijwillige brandweerkorpsen? Bij beroepsposten kan er vervanging gezocht worden in de vorm van brandweerlieden die niet ziek zijn, bij vrijwilligersposten, waarvan een aanzienlijk deel in Nederland ook nog eens te kampen heeft met personele problemen is die vervanging er niet...

Ik ben benieuwd hoe dat opgelost gaat worden. Ga uit van 15 man per tankautospuit bij een vrijwillige post. Daarvan wordt naar verwachting 1 op de 3 ziek. Hou je er 10 over. En zouden er daar 6 van beschikbaar zijn? Ik ben benieuwd of er in dat opzicht nog maatregelen genomen gaan worde. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan het tijdelijk plaatsen van beroepskrachten op een centrale plek in een gebied waar veel vrijwilligersposten zijn..

Iemand al een idee?

Jij gaat er nu van uit dat die 1/3 allemaal tegelijkertijd ziek zal zijn. Wellicht dat het meer verspreid gebeurt en dat de problemen wat minder urgent zijn dan wanneer 1/3 tegelijkertijd ziek is.......?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Arie op 5 augustus 2009, 11:22:51
Prepare for the worst, hope for the best  ;)

Altijd handig, wat extra voedsel in huis. ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Crashtender op 5 augustus 2009, 12:08:59
Jij gaat er nu van uit dat die 1/3 allemaal tegelijkertijd ziek zal zijn. Wellicht dat het meer verspreid gebeurt en dat de problemen wat minder urgent zijn dan wanneer 1/3 tegelijkertijd ziek is.......?

Wellicht....misschien.....stel dat....het zou wel eens kunnen..... Dat is nu net het grote probleem: niets is met zekerheid te zeggen. Er zijn echter wel aanwijzingen dat het problemen kan opleveren. En hoe groot die problemen zijn dat weten we vervolgens ook weer niet. Lastig lastig lastig....... Hoe dan ook moeten we ons op de ťťn of andere manier voorbereiden op dit soort zaken. Als het werkelijk fout gaat zijn we te laat.

De afgelopen jaren hebben we kunnen zien dat we ons in Nederland altijd erg goed voorbereiden op een rampen of crisis. Maar dan wel altijd de ramp die we net hebben gehad, kijk maar naar Volendam, Enschede, hoogwater 1995, etc. Daat hebben we ons allemaal wel mee bezig gehouden. Waar we helaas slecht in zijn is het voorbereiden op de rampen die we nog niet hebben gehad. Er wordt vaak gedacht: "dat overkomt ons niet" of "die kans is zo klein" en het veelzeggende "ach, het zal allemaal wel meevallen".

Wat dat betreft doe je het in dit land ook nooit goed. Of je neemt teveel maatregelen die achteraf niet nodig bleken, of je neemt te weinig maatregelen waardoor het helemaal uit de klauwen loopt.

Het Chinese gezegde onder mijn posts zegt volgens mij genoeg........
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Arie op 5 augustus 2009, 12:34:43
Niemand kan de toekomst voorspellen. De griep krijgen is ook niet 100% te voorkomen. Je kan alleen bij een daadwerkelijke uitbraak alles doen om de kans op besmetting te verkleinen.

Bij mij op kantoor zijn ze er ook nogal mee bezig. We hebben doekjes gekregen om de telefoons te reinigen omdat het schoonmaakpersoneel regelmatig met een en hetzelfde doekje van alles en nog wat reinigt. Straks als e.e.a. uitbreekt dat moet je je handen wassen na het niezen, na zoenen en handen schudden. Maar wat dan bij gebruik kopieer- en faxapparaten, de koffiemachine, de post etc. etc.? Alles is wel eens door een ander aangeraakt. Je zou dan met z'n allen thuis moeten gaan zitten om het risico zo laag mogelijk te laten zijn. Of met z'n allen met latex handschoenen en mondkapjes gaan rondlopen.

Ik zeg: gewoon je gezond verstand gebruiken, als je daadwerkelijk ziek wordt naar huis gaan en zo min mogelijk met anderen in contact komen. Ook regelmatig je handen wassen enzo. Enfin, exact wat de overheid voorschrijft.

En voor de rest weet ik nog een zeer wijze spreuk (hing in militaire dienst op het plafond boven de stoel bij de tandarts):

"Een mens lijdt het meest, van het lijden dat ie vreest".  
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: erik 67 op 5 augustus 2009, 17:07:08
Mexicaanse griep bij Radboudpersoneel

NIJMEGEN - Bij een arts en een verpleegkundige van het Nijmeegse Radboudziekenhuis is vorige week Mexicaanse griep geconstateerd. Ze zijn toen naar huis gestuurd. Eind deze week gaan ze weer aan de slag.

PatiŽnten en collega's die contact met ze hadden, zijn niet besmet geraakt. Het is niet duidelijk hoe de arts en de verpleegkundige de ziekte kregen. Ze hebben elkaar niet aangestoken. Ook is er geen relatie met de militair die tijdens de Vierdaagse met de griep werd opgenomen in het Radboud.

Het ziekenhuis vindt het niet nodig extra maatregelen te nemen.

http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/329701/Mexicaanse-griep-bij-Radboudpersoneel.htm
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 5 augustus 2009, 20:45:45
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4551820/__Spaanse_Costa_broedplaats_voor_griep__.html?p=2,1

wo 05 aug 2009, 19:47  | 15 reacties | lees voor

Spaanse Costa broedplaats voor griep

AMSTERDAM -  De helft van de Nederlanders die de Mexicaanse griep onder de leden heeft, heeft het virus opgelopen aan de Spaanse kust. Dat stelt de GGD Zuid-Limburg.


Jongeren die op vakantie gaan naar de Spaanse Costa lopen veel risico om besmet te raken. Ze drinken veel, slapen weinig en zijn in kleine ruimtes met elkaar. Vooral discotheken zijn een broedplaats voor besmettingen.

"In een discotheek is veel lichamelijk contact en wordt er wat af gezoend", aldus een woordvoerder van de GGD aan het RTL Nieuws. "Wanneer jongeren in Spanje de griep eenmaal onder de leden hebben, gaat het virus in de bus mee terug naar Nederland."

De GGD laat weten nog geen plannen te hebben om vakantiegangers te screenen op het virus. "Veel Nederlanders gaan juist naar de gebieden waar de griep heerst, zoals bijvoorbeeld Engeland. Verspreiding houd je niet tegen."
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 5 augustus 2009, 21:12:28
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/08/art000001CA15E9B2D525BC.html

Voeg dit bericht toe aan eKudos Voeg dit bericht toe aan MSN Reporter Voeg dit bericht toe aan NUjij
 
18:36 05 Augustus 2009
Kort nieuws binnenland

De Nederlandse selectie fietscross is getroffen door de Mexicaanse griep. Twee van de dertien fietscrossers die aan het WK in AustraliŽ meededen, hebben het virus. Van een derde lid wordt morgen duidelijk of hij ook besmet is, meldt de wielerbond KNWU. De besmette sporters maken het goed;volgende week mogen ze weer op de fiets stappen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 5 augustus 2009, 22:15:43
http://www.nu.nl/algemeen/2055167/iran-doet-mekka-in-de-ban-wegens-griep.html (http://www.nu.nl/algemeen/2055167/iran-doet-mekka-in-de-ban-wegens-griep.html)

Iran doet Mekka in de ban wegens griep
Uitgegeven:    5 augustus 2009 21:45
Laatst gewijzigd:    5 augustus 2009 21:44

TEHERAN - Wegens de Mexicaanse griep heeft Iran alle bedevaarten naar de islamitische heilige plaatsen in Saudi-ArabiŽ, zoals Mekka, verboden tijdens de vastenmaand ramadan.
© ANP

Het gaat naar verwachting om de periode van 22 augustus tot 19 september, maakte de Iraanse minister van Volksgezondheid, Mohammad Bagher Lankarani, woensdag bekend.

Iran registreerde tot nu toe iets meer dan 130 H1N1-infecties, vooral bij teruggekeerde pelgrims.

De massale bedevaarten naar Saudi-ArabiŽ pieken tijdens de zogenoemde hadj, die dit jaar op of rond 19 november begint. Eerder maakten andere moslimlanden al reisbeperkingen bekend voor pelgrims naar Saudi-ArabiŽ.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 augustus 2009, 09:56:43
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4553860/__Mijd_de_Spaanse_disco_s__.html?p=11,1 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4553860/__Mijd_de_Spaanse_disco_s__.html?p=11,1)

do 06 aug 2009, 09:16 | 1 reactie | lees voor
    
Vakbond wil extra bescherming voor reisleiders
Mijd de Spaanse disco's
Jouke Schaafsma

AMSTERDAM -  Zwetende lijven die tegen elkaar aan schuren in volgepakte disco's aan de Spaanse costa's: het recept voor Mexicaanse griep. Zo blijkt uit cijfers van de GGD Limburg-Zuid. MIJD DE DISCO'S, luidt het advies daarom. "Maar ja, we zeggen tegen jongeren ook dat ze niet moeten roken..."

Voor de reisleiders, buschauffeurs en beveiliging die het geproest en gezweet van feestgangers over zich heen krijgen, moet alles gedaan worden om een veilige werkplek te bieden, zegt vakbond CNV Dienstenbond nu.

Feiten

Eerst de harde feiten dan maar. Zestig bevestigde besmette gevallen in de provincie Limburg. In dertig gevallen betreft het jongeren die op vakantie waren geweest in Spanje. Voor hoofd infectieziektebestrijding Christian Hoebe is het dan ook zonneklaar, en hij luidt derhalve de noodklok: "Met name de Spaanse uitgaansoorden, de feesten, de disco's, verhogen de kans op het oplopen van de Mexicaanse griep. Overigens verwachten we ook dergelijke besmettingen uit andere Zuid-Europese vakantielanden." Het heeft overigens niet tot ernstige gevolgen geleid. "De griep verliep mild bij deze jongeren, die trouwens allemaal in de leeftijd van 18 tot 25 jaar zijn. Ze liggen een paar dagen op bed en dan gaat het wel weer."

Woensdag maakte de WHO bekend dat wereldwijd inmiddels meer dan duizend mensen zijn overleden na het oplopen van Nieuwe Variant A (H1N1). Met name voor jongeren met chronische ziekten, zoals long- of spieraandoeningen, is het zaak besmetting zo lang mogelijk te voorkomen. Het vaccin komt eraan, maar dat laat nog even op zich wachten. "Als je het zo goed mogelijk wilt proberen te voorkomen, adviseren we deze jongeren de disco's te mijden. Moeilijk natuurlijk als je jong bent. En een kater zijn ze ook wel gewend."

Uit cijfers van het RIVM blijkt dat slechts een kwart van de besmette gevallen in Nederland veroorzaakt wordt door overdracht van de ziekte tussen Nederlanders. Een woordvoerder kan niet bevestigen dat de disco's een risico vormen, maar geeft wel aan dat veel Nederlanders het in Spanje oplopen.

Volgens Sundio Group, dat onder andere met GOGO Reizen jongeren naar de costa's brengt, valt het allemaal wel mee. "Er is een enkel geval van Mexicaanse griep gesignaleerd, maar ik hoor de chauffeurs en reisleiders er niet over klagen", zegt directeur Joost Romeijn.

Fatsoen

Vakbond CNV Dienstenbond vindt echter dat werkgevers alles in het werk moeten stellen om de werknemers te beschermen die hier in Nederland of in het buitenland te maken krijgen met zieke toeristen. "We maken ons zorgen om de ontwikkeling van de Mexicaanse griep. Elk bedrijf heeft de plicht, ook volgens de Arbo-regels, maar moet ook het fatsoen hebben werknemers te beschermen waar mogelijk", zegt bestuurder Harrie de Vaan. Echte bescherming lijkt het vaccin te gaan bieden. Maar het wachten daarop is wel met veel vragen omgeven.

Farmaceuten GlaxoSmithKline en Novartis zijn door de Nederlandse overheid gevraagd de 34 miljoen vaccins te leveren. Eind september, begin oktober staat deze operatie gepland. "Een exacte datum kunnen we niet geven, omdat het ook zo met de overheid is afgesproken. Je kunt je voorstellen wat er gebeurt bij de artsen en ziekenhuizen als er gezegd wordt dat het er op een bepaalde dag ligt...", zegt directeur Rolf Remorie.

De fabrikant verwacht, door testen die inmiddels zijn gedaan, dat het vaccin voor alle leeftijdscategorieŽn geschikt zal zijn. "Noemenswaardige bijwerkingen zijn er niet, op een kleine zwelling op de plaats van de prik, een rode plek en een beetje bloed uit een haarvat na. Ik kan niet zeggen voor hoeveel mensen en wanneer het vaccin in eerste instantie beschikbaar komt, maar wel dat we op schema liggen."
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 6 augustus 2009, 11:10:24
'Verlengen van zomervakantie is optie'
Uitgegeven: 6 augustus 2009 10:38
Laatst gewijzigd: 6 augustus 2009 10:50

BILTHOVEN - Het verlengen van de zomervakantie is een van de opties die worden bestudeerd om verspreiding van de Mexicaanse griep zoveel mogelijk tegen te gaan.
 Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat donderdag gezegd.

In de regio Noord beginnen de scholen 17 augustus weer. Juist kinderen en jongeren blijken tot nu toe gevoelig voor het virus.


Een andere reden om scholen te sluiten is volgens het RIVM dat met name kinderen veel lichamelijk contact met elkaar en anderen hebben en de ziekte zo sneller dan gemiddeld verspreiden.


Kwaal

Aan een sluiting zitten echter veel haken en ogen, zegt het RIVM. Want wat moeten ouders dan doen, zo vraagt een woordvoerder zich af.

''Massaal vrij nemen? Dat heeft dan grote gevolgen voor de economie. Misschien is het middel dan erger dan de kwaal.'' Bij de afweging worden ook vertegenwoordigers van de onderwijswereld en van het ministerie van Economische Zaken betrokken.

© ANP  

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ik ben dr helemaal voor. Werk zelf met kinderen, ze zijn overal en nergens naar toe met vakantie.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 6 augustus 2009, 11:29:40
Ze hebben het trouwens alleen maar over scholen. Te weten dat nu in de vakantie alle kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvangen gewoon open zijn. Kinderen komen en gaan van vakantie. De eersten komen al weer terug, ouders brengen de kinderen gewoon weer naar de opvang. Is net als een school, bron van bacterieen en een virus is zo verspreid.............
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 6 augustus 2009, 12:21:49
Jongeren nemen Mexicaanse griep mee uit Spanje
Jongeren die vakantie vieren aan de Spaanse kust hebben een grote kans om Mexicaanse griep mee naar huis te nemen. Driekwart van de 663 Nederlanders die momenteel besmet zijn met het virus, hebben het in het buitenland opgelopen. Van hen zijn de meeste patiŽnten tussen de 15 en 25 jaar en hebben net hun vakantie in Spanje doorgebracht. Dit constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) Ook de GGD in Zuid-Limburg noteerde het fenomeen: 10 van de 27 besmette Limburgers kwamen net terug uit bij jongeren populaire Spaanse badplaatsen als Lloret de Mar en Blanes.
http://nieuws.nl.msn.com/foto/gallery.aspx?cp-documentid=148296715 (http://nieuws.nl.msn.com/foto/gallery.aspx?cp-documentid=148296715)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Kolkkie op 6 augustus 2009, 17:00:05
Ze hebben het trouwens alleen maar over scholen. Te weten dat nu in de vakantie alle kinderdagverblijven en Buitenschoolse opvangen gewoon open zijn. Kinderen komen en gaan van vakantie. De eersten komen al weer terug, ouders brengen de kinderen gewoon weer naar de opvang. Is net als een school, bron van bacterieen en een virus is zo verspreid.............

Als het het helemaal goed wilt aanpakken moet je eigenlijk alles dichtgooien.

Pret-, attractie- en dierenparken lijken mij ook juist een bron van besmetting. Ook veel mensen bij elkaar in een toch wel beperkte ruimte.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: riromic op 6 augustus 2009, 17:46:35
Berge zegt Efteling af vanwege Mexicaanse griep    
 
KAATSHEUVEL - Het optreden van volkszanger Thomas Berge  aanstaande zaterdag in de Efteling is afgelast, omdat de zanger Mexicaanse griep heeft.
De manager van de zanger, Johnny Sap, maakte dat donderdag bekend.

Volgens Sap is Berge al nagenoeg hersteld. Het is alleen nog een kwestie van een paar dagen uitzieken.

omroepbrabant.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 6 augustus 2009, 17:50:44
Kwam uit Salou, is het niet?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: riromic op 6 augustus 2009, 18:08:22
Kwam uit Salou, is het niet?

klopt, zie:
Zanger Thomas Berge uit Haaksbergen is besmet met het Mexicaanse griepvirus.

Dat is de uitkomst van een onderzoek dat zijn arts heeft laten doen. De zanger heeft de griep opgelopen tijdens een vakantie in het Spaanse Salou met een groep vrienden. Daar zijn al veel toeristen besmet geraakt. Ook een aantal van de vrienden van Thomas is ziek geworden. Hij moet van de dokter binnen blijven en mag geen bezoek ontvangen. Volgens zijn manager gaat het goed met hem.

rtvoost.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 6 augustus 2009, 18:10:22
Kun je nagaan...die komen straks met duizenden tegelijk weer terug, de Salou / Lloret-gangers....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 6 augustus 2009, 18:18:51
Geen langere schoolvakantie door griep
Uitgegeven: 6 augustus 2009 16:55

DEN HAAG - De schoolvakanties worden niet verlengd om de verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan. Dat hebben de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid donderdag besloten in nauw overleg met het RIVM.  Het instituut had een verlenging van de vakantie genoemd als een mogelijke maatregel om de ziekte tegen te gaan. Maar de griep verloopt in de meeste gevallen mild en is vergelijkbaar met de seizoensgriep, stellen de departementen.
http://www.nu.nl/algemeen/2055691/geen-langere-schoolvakantie-door-griep.html (http://www.nu.nl/algemeen/2055691/geen-langere-schoolvakantie-door-griep.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 6 augustus 2009, 18:38:20
Kun je nagaan...die komen straks met duizenden tegelijk weer terug, de Salou / Lloret-gangers....

"Beste GeenStijl: Ik lees net het artikel over de Mexicaanse griep in Spanje onder de jongeren. Precies een week geleden ben ik thuis gekomen vanuit Blanes. Daar ben ik twee weken geweest en een paar dagen nŠ aankomst ben ik ziek geworden. Koorts, grieperig, diarree. hoofdpijn etc. Dus ben ik naar de plaatselijke arts geweest. Binnen no-time stond de ambulance voor de deur en vertelde de arts dat ik mee moest naar het ziekenhuis in Barcelona."

Dus ik met zwaailichten aan en loeiende sirene naar Barcelona. Daar aangekomen mocht ik de ambulance niet uit voordat de hele benedenverdieping mondkapjes op had. Dit terwijl de arts dacht dat ik geen Mexicaanse griep had. Desondanks moest ik ook in het ziekenhuis in quarantaine. Aangezien niemand Engels sprak kon niemand me vertellen wat er aan de hand was.

Daar heb ik vier uur gelegen (kon nog steeds niet slapen van de pijn) met verkeerd infuus. De enige dokter die een beetje gebrekkig Engels sprak vertelde me gedurende een grote hoestbui dat er niks met me aan de hand was. De terugrit zou door het ziekenhuis verzorgd worden zodat ik nog terug kon komen op de camping. Echter, ik moest drie uur wachten op de ambulance, dus dat heb ik niet gedaan. Uiteindelijk ben ik met taxi's en de trein terug naar Blanes gegaan. Al hoestend en proestend.

Terug op de camping moesten mijnn vrienden de hele kwestie een beetje stil houden zodat er geen paniek zou uitbreken. Een vreemd verzoek aangezien het ziekenhuis beweerde dat ik niks onder de leden had.

Omdat ik het toch een vreemd verhaal vond is de reisleiding met de ziekenhuispapieren naar de plaatselijke arts gegaan die goed Spaans en Engels sprak. Via hen hoorde ik dat ik waarschijnlijk bronchitis (bacteriŽle infectie in de longen) had en kreeg ik een lijst met medicijnen die ik moest nemen.

Lang verhaal kort: Ik dus een week doodziek op bed gelegen, mocht geen zon, geen alcohol, geen inspanning, helemaal niks. Toch raar als je in principe alleen wat bronchitis hebt.

Uiteindelijk thuis gekomen vertelde mijn huisarts dat ik daadwerkelijk wťl de Mexicaanse griep had opgelopen. Wat ik met mijn verhaaltje probeer te vertellen is dat er veel meer mensen de Mexicaanse griep hebben (Vooral in Blanes en Spanje) dan de cijfers aangeven.

Ik ben er van overtuigd dat de arts mij niet grondig wilde behandelen omdat hij bang was dat de media Blanes zouden gaan noemen in verband met de Mexicaanse Griep. Het ziekenhuis in Barcelona was doodsbang om mij terug naar de camping te sturen. Ik had daar eigenlijk een paar nachten moeten blijven maar werd zo weer buiten gezet. Het zou mij niet verbazen als ter plekke al de Mexicaanse griep bij mij was vastgesteld.

Dus mťťr en mťťr dan 1500 besmettingen. Mijn griepgeval is daar niet in meegerekend. Dus tel er maar vast eentje bij op. En geloof mij, er lopen er meer rond daar in Blanes. Vooral omdat ik dacht dat ik het niet had en daar vrolijk door alle uitgaansgelegenheden ben gelopen.

Spanje bedankt!

 Bron: www.geenstijl.nl (http://www.geenstijl.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 6 augustus 2009, 20:59:55
Geen langere schoolvakantie door griep
Uitgegeven: 6 augustus 2009 16:55
Laatst gewijzigd: 6 augustus 2009 18:23

DEN HAAG - De scholen beginnen na de zomerperiode gewoon op tijd. De vakanties worden vooralsnog niet verlengd om de verspreiding van de Mexicaanse griep tegen te gaan. Dat hebben de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid (VWS) donderdag besloten en bekendgemaakt, om verwarring te voorkomen.
  Aanleiding voor de bekendmaking was de suggestie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) om de scholen later te laten beginnen als een mogelijke maatregel om de ziekte tegen te gaan. De eerste scholen beginnen op 17 augustus in het noorden van het land.

Het RIVM stelde dat juist jongeren gevoelig blijken voor het virus. Door niet naar school te gaan, zou het virus zich minder snel kunnen verspreiden. 

Mild

Maar volgens VWS geeft de ontwikkeling van het ziektebeeld op dit moment geen aanleiding om schoolvakanties te gaan verlengen. ''Het is niet aan de orde op korte termijn'', aldus de woordvoerder.

Volksgezondheid wijst er op dat de griep in de meeste gevallen mild is en vergelijkbaar met de seizoensgriep. Iemand is gemiddeld een week ziek en herstelt vaak ook zonder medicijnen, aldus het departement.

Het besluit om de scholen op tijd te laten beginnen is volgens VWS genomen in nauwe afstemming met het RIVM. De woordvoerder van VWS kon niet zeggen of scholen op een later tijdstip alsnog snel gesloten  kunnen worden.

© ANP  

-----------------------------------------------------------------------------

Tsja, zoals de wind waait, waait hun jasje.........
::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 augustus 2009, 21:50:43
http://www.ad.nl/denhaag/delft/3416443/Fysiek_contact_met_klanten_taboe.html (http://www.ad.nl/denhaag/delft/3416443/Fysiek_contact_met_klanten_taboe.html)

Fysiek contact met klanten taboe
Door JJULIA BROOS

DELFT - Medewerkers van de Delftse woningcorporatie Woonbron vermijden elk fysiek contact met elkaar en met klanten uit angst voor de Mexicaanse griep. Handen schudden is er sinds vorige week taboe.

Het kantoor aan de Aart van der Leeuwlaan is de eerste vestiging van Woonbron in Nederland die vergaande maatregelen neemt tegen verspreiding van de ziekte. Andere locaties volgen binnenkort. ĄJe kunt beter elk contact met anderen voorkomen. Zeker in deze periode van het jaar. Mensen zijn op vakantie geweest en hebben veel verschillende mensen ontmoet. Dan kun je de boel maar beter voor zijn en maatregelen nemen. Baat het niet, het schaadt ook niet,íí aldus Peter van Hemmen, manager bij de woningcorporatie in Delft.

Woonbron heeft voor de zekerheid alle handdoeken vervangen door wegwerpvarianten van papier en desinfectiemiddelen ingeslagen. ĄIedereen reageert positief, ook de klanten. Het levert weer een gespreksonderwerp op. Het weer en ziekten, dat zijn favoriete themaís,íí lacht Van Hemmen.

De gemeente Delft vindt de maatregelen overdreven. ĄIn Nederland is een beperkt aantal besmettingen bekend en in Delft zijn het er zelfs maar twee. Verdere verspreiding van de ziekte voorkom je echt niet door geen handen meer te schudden,íí aldus een woordvoerder. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu noemt het inderdaad niet specifiek in zijn pakket met maatregelen. ĄEn je moet het lang volhouden. De epidemie is nog niet op haar hoogtepunt.íí
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 augustus 2009, 21:51:42
http://www.zita.be/business/nieuws/430602_farmaceutische-industrie-verhindert-productie-goedkope-tamiflu.html (http://www.zita.be/business/nieuws/430602_farmaceutische-industrie-verhindert-productie-goedkope-tamiflu.html)

Farmaceutische industrie verhindert productie Ďgoedkope' Tamiflu
06 augustus 2009, 17:45

Farmabedrijven in de derde wereld staan klaar om een generische versie van Tamiflu te produceren, het geneesmiddel tegen de Mexicaanse griep. Toch wordt hen dat verboden opdat de rijke farmabedrijven hun patenten en winsten kunnen veilig stellen.

Volgens de Britse krant The Independent gaat het om een van de grootste schandalen van de moderne tijd. En ook de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) treft schuld, want hoewel deze al een tijd waarschuwt dat de gevolgen van de Mexicaanse griep vooral in derdewereldlanden vernietigend kunnen zijn, steunt het WHO het farmabedrijf Roche, dat het patent heeft op Tamiflu - het enigste geneesmiddel dat de gevolgen van het H1N1-virus kan verminderen en het aantal slachtoffers kan beperken.

Roche wil niet weten van goedkopere, generische versies en verplicht ook derdewereldlanden om het origineel te kopen en zo haar winsten te maximaliseren. Roche heeft een aantal bedrijven in de ontwikklingslanden de toelating verleend om onder licentie Tamiflu te produceren, maar die bedrijven kunnen het geld dat nodig is voor de licentie niet ophoesten. Eerder al startten farmabedrijven een rechtszaak tegen het Zuid-Afrikaanse regime toen dit een generisch anti-Aidsmiddel op de markt wilde brengen dat 100 dollar per jaar moest kosten, vergeleken met 10.000 dollar per jaar voor de gepatenteerde versie.

'Indien de Mexicaanse griep hard toeslaat dreigen de gevolgen voor de onwtikkelingslanden veel erger te zijn dan nodig was geweest', aldus James Love, directeur van Knowledge Economy International, dat campagne voert tegen het huidige patentsysteem.

[Gebaseerd op: The Independent]
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 augustus 2009, 21:52:43
http://tv-visie.be/inhoud/nederland/6augustus2009/grote-griepshow-bij-editie-nl_31033/ (http://tv-visie.be/inhoud/nederland/6augustus2009/grote-griepshow-bij-editie-nl_31033/)

Grote griepshow bij 'Editie NL'

Editie NL (RTL 4) 'Editie NL' staat vrijdag 7 augustus volledig in het teken van de feiten en nonsens over de Mexicaanse griep. Kijkers kunnen al hun vragen over de wereldwijde pandemie in sturen via editienl.nl.

Presentatoren Jeroen Latijnhouwers en Margreet Spijker krijgen in de studio gezelschap van Ab Oosterhuis. De viroloog maakt korte metten met onzekerheid en geeft duidelijk antwoord op vragen over onder meer de bijwerkingen van Tamiflu, besmettingsgevaar en risicogroepen. Ook onderwerpen zoals het effect van Mexicaanse griep op zwangerschap worden door Oosterhuis besproken. Iedereen die wil weten waar hij of zij echt aan toe is, kan morgen terecht bij 'Editie NL'.

'Editie NL', vrijdag 7 augustus 2009 om 15.15 uur op RTL 4.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 6 augustus 2009, 22:09:31
GrieppatiŽnt al dagen zonder warm water
Uitgegeven: 6 augustus 2009 21:27
Laatst gewijzigd: 6 augustus 2009 21:27

AMSTERDAM - Een vrouw uit Arnhem die besmet is met de Mexicaanse griep zit al dagen ziek thuis zonder warm water. Toen haar geiser stuk ging informeerde ze het installatiebedrijf over haar toestand, dat daarop liet weten niet langs te komen.
 
© Gezondheidsnet

Het bedrijf wil wachten tot ze beter is, zegt ze in een radio-interview met Omroep Gelderland.

Nuon, waar het installatiebedrijf Feenstra bij is aangesloten, heeft na intern beraad besloten voorlopig niet langs te komen.

Gevaar

Het gevaar op besmetting van de monteur zou te groot zijn. Het bedrijf laat zich door deskundigen informeren over hoe het om moet gaan met besmette patiŽnten.

De vrouw liep de Mexicaanse griep naar eigen zeggen op tijdens een bezoek aan een festival. Bij thuiskomst was ze ziek. Een warme douche zit er voor de vrouw met hoge koorts niet in.

© Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 7 augustus 2009, 09:27:48
http://www.zita.be/business/nieuws/430602_farmaceutische-industrie-verhindert-productie-goedkope-tamiflu.html (http://www.zita.be/business/nieuws/430602_farmaceutische-industrie-verhindert-productie-goedkope-tamiflu.html)

Farmaceutische industrie verhindert productie Ďgoedkope' Tamiflu
06 augustus 2009, 17:45


Nu heeft de Farmaceutische industrie het weer gedaan......

Wat de pers er echter niet bij vertelt is hoe hoog de ontwikkelkosten van een nieuw medicijn zijn. Van de 100.000 stoffen die veelbelovend zijn (en waarvoor dus veel geld in onderzoek wordt gestoken) redt gemiddeld 1 stof het om daadwerkelijk medicijn te worden. Het bedrijf dat deze stof heeft ontdekt krijgt gedurende een paar jaar een patent. In deze paar jaar moeten dus alle ontwikkelings kosten worden terugverdiend, ook al het geld dat besteed is aan alle stofjes die het uiteindelijk niet zijn geworden.

Indien men zodra een middel op de markt komt toestaat dat alle generieke boeren (oftewel bedrijven die het stofje na maken en geen onderzoek doen) dit medicijn ook meteen mag maken en verkopen, kan de ontdekker bijna niets van zijn ontwikkelkosten terug verdienen. Dit zal het einde betekenen van de ontdekking van nieuwe medicijnen, omdat geen enkel bedrijf kosten wil maken die niet terug verdiend kunnen worden.

Daarom dus de patenten en het niet mogen maken (tenzijn onder licentie) door andere bedrijven.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: strongbow op 7 augustus 2009, 11:10:42
Griep doodt ook gezonde mensen  

ROTTERDAM -  Meer dan de helft van alle ziekenhuisopnames en sterfgevallen door de Mexicaanse griep in de VS en Engeland betreft mensen die jonger zijn dan 45 jaar. Hoewel de meerderheid van hen al aan een ziekte leed, stierven toch ook tientallen mensen die tevoren nergens last van hadden.

Dat blijkt uit de laatste cijfers over het verloop van het griepvirus in Amerika en Engeland, zo meldt viroloog Ab Osterhaus van het Erasmus Medisch Centrum. Deze landen lopen weken tot maanden voor op de Nederlandse situatie en dit biedt dus zicht op de mogelijke gevolgen in Nederland.

De griep wijkt duidelijk af van de jaarlijkse wintergriep. In Engeland is het aantal griepgevallen deze zomer al hoger dan in de vorige twee wintergriepperiodes in dat land. Tevens blijkt nu dat elke tien patiŽnten op hun beurt zo'n dertien tot veertien andere mensen besmetten.

"Interessant is ook om te zien hoe de griep zich gedraagt in wintertijd", aldus Osterhaus.

Winterkou

"Op het zuidelijk halfrond zoals in Zuid-Amerika en AustraliŽ, waar het nu winter is, zien we dat tien grieppatiŽnten zo'n achttien tot twintig nieuwe besmettingen veroorzaken", zegt prof. dr. Osterhaus.

Bij het opstellen van de modellen voor het verloop van de Mexicaanse griep is met deze verschillende getallen rekening gehouden. Verrassender is dat het virus vooral toeslaat in de categorieŽn jongeren en werkende beroepsbevolking, hoewel ook daar wel berekeningen voor zijn gemaakt.

"We wisten dit van tevoren niet en het kan nogal wat consequenties hebben. Het is eerder gebeurd dat met name tieners en veertigers getroffen werden door een pandemisch griepvirus. Dit gebeurde ook bij de Spaanse griep. Maar de schaal waarop deze griep zich verspreidt en de ernst zijn duidelijk anders", zegt Osterhaus. "De groep boven de zestig jaar lijkt enigszins te worden ontzien. Juist de groep waar normaal gesproken in de wintertijd veel complicaties en sterfte door griep plaatsvindt."

Hoopgevend is dat het virus, dat over het algemeen toch een mild ziektebeeld geeft, zich, voor zover bekend, nog niet heeft gemuteerd tot een gevaarlijker variant.

Bron: Telegraaf 7/8/2009
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 augustus 2009, 12:47:45
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4562606/__Tamiflu_alleen_voor_risicogroep__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4562606/__Tamiflu_alleen_voor_risicogroep__.html)

vr 07 aug 2009, 12:23 | lees voor
    
Niet elke grieppatiŽnt krijgt automatisch Tamiflu

BILTHOVEN -  Vanaf volgende week krijgt niet iedere Nederlander met de Mexicaanse griep nog automatisch Tamiflu. Alleen risicogroepen en vrouwen die al minimaal zes maanden zwanger zijn, moeten vanaf dan nog dit medicijn nemen. Anderen kunnen hiervoor in overleg met de huisarts kiezen. Baby's jonger dan drie maanden moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

Deskundigen in Nederland hebben hiertoe besloten omdat de werking van het middel niet altijd opweegt tegen de bijwerkingen die het kan hebben. Ook wordt in de meeste gevallen niet meer in een laboratorium onderzocht of iemand de Mexicaanse griep heeft of niet.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 augustus 2009, 12:48:43
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4562389/__Meeste_besmettingen_in_Spanje__.html (http://www.telegraaf.nl/buitenland/4562389/__Meeste_besmettingen_in_Spanje__.html)

vr 07 aug 2009, 12:01
Meeste besmettingen opgelopen in Spanje

BILTHOVEN -  Nederlanders in het buitenland lopen het vaakst een besmetting met de Mexicaanse griep op in Spanje. Dat land heeft Groot-BrittanniŽ ingehaald. Ook in Griekenland raken veel reizigers geÔnfecteerd met het virus dat de Mexicaanse griep veroorzaakt. Dat heeft het RIVM vrijdag bekendgemaakt.

Engeland staat inmiddels op de derde plaats. In de eerste fase werden alleen mensen ziek die in Mexico of de Verenigde Staten waren geweest.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 7 augustus 2009, 12:49:22
Maar hoe weet je dan of je de Mexicaanse griep hebt als dat niet wordt onderzocht...? ???
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: pompbediende op 7 augustus 2009, 12:55:09
En al die vakantiegangers komen strax gewoon weer in de nederlandse maatschapij terecht, en zo besmetten we elkaar steeds sneller  :-\
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 augustus 2009, 13:44:11
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4562888/___Mexicaanse_griep_is_enscenering___.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4562888/___Mexicaanse_griep_is_enscenering___.html)

vr 07 aug 2009, 12:52 | 14 reacties | lees voor
    
Arts: Mexicaanse griep is 'enscenering'

BERLIJN -  De farmaceutische industrie voedt de angst voor de Mexicaanse griep. De Mexicaanse griep is niet gevaarlijker dan de gewone griep. Integendeel: het aantal gevallen is 'belachelijk' klein vergeleken met andere griepgolven.

Dat zegt de longarts en SPD-parlementariŽr Wolfgang Wodarg volgens Duitse media vrijdag. ĄDit is big business voor de farmaceutische industrieĒ, aldus Wodarg. Volgens hem heeft de lobby van de farmaceutische industrie zijn belangen weten door te drukken in de politiek. Normaal is nooit van tevoren bekend hoeveel griepvaccins verkocht kunnen worden. ĄNieuw is nu dat de regering de farmaceutische industrie een verkoopgarantie geeftĒ, aldus Wodarg.

Tevens maakt de arts zich grote zorgen over het griepvaccin dat momenteel in Duitsland wordt getest. Dat wordt gekweekt op kankercellen van dieren. Volgens Wodarg zou er een kankerrisico voor gevaccineerden kunnen zijn. Dat wordt echter pas jaren na de voorgenomen massale inentingen duidelijk. Volgens Wodarg worden de Duitsers massaal als cavia gebruikt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 7 augustus 2009, 14:05:23
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4562888/___Mexicaanse_griep_is_enscenering___.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4562888/___Mexicaanse_griep_is_enscenering___.html)

vr 07 aug 2009, 12:52 | 14 reacties | lees voor
    
Arts: Mexicaanse griep is 'enscenering'

BERLIJN -  De farmaceutische industrie voedt de angst voor de Mexicaanse griep. De Mexicaanse griep is niet gevaarlijker dan de gewone griep. Integendeel: het aantal gevallen is 'belachelijk' klein vergeleken met andere griepgolven.

Dat zegt de longarts en SPD-parlementariŽr Wolfgang Wodarg volgens Duitse media vrijdag. ĄDit is big business voor de farmaceutische industrieĒ, aldus Wodarg. Volgens hem heeft de lobby van de farmaceutische industrie zijn belangen weten door te drukken in de politiek. Normaal is nooit van tevoren bekend hoeveel griepvaccins verkocht kunnen worden. ĄNieuw is nu dat de regering de farmaceutische industrie een verkoopgarantie geeftĒ, aldus Wodarg.

Tevens maakt de arts zich grote zorgen over het griepvaccin dat momenteel in Duitsland wordt getest. Dat wordt gekweekt op kankercellen van dieren. Volgens Wodarg zou er een kankerrisico voor gevaccineerden kunnen zijn. Dat wordt echter pas jaren na de voorgenomen massale inentingen duidelijk. Volgens Wodarg worden de Duitsers massaal als cavia gebruikt.Wie doet er nou aan bangmakerij......

De zogenaamde kankercellen van dieren zijn de cellen die tijdens celkweek worden gebruikt. Celkweek is een proces dat al heel erg oud is. Het wordt dus ook al reeds heel lang gebruikt voor de productie van vaccins tegen andere ziektes als Influenza. Als het echt zo eng was als men beweerde was daar allang mee gestopt.

FG maakt zich niet zo druk....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: strongbow op 7 augustus 2009, 14:16:07
nos: Mexicaanse griep verloopt mild    

De virusremmer Tamiflu wordt alleen nog maar aan besmette mensen gegeven die tot een risicogroep behoren. Volgens het RIVM verloopt de griep zo mild dat Tamiflu niet nodig is voor iedereen. Tot de risicogroepen behoren onder anderen jonge kinderen, mensen die al ziek zijn en hoogzwangere vrouwen.

De meeste mensen herstellen binnen twee tot zeven dagen en zijn niet erg ziek.

Veel besmette mensen zijn jongeren die in Spanje of Griekenland zijn geweest. Daar zijn veel griepgevallen.

Het RIVM heeft in Nederland tot nu toe 912 gevallen geregistreerd van de Mexicaanse griep. Begin deze week stond de teller nog op 663.

De griep verloopt niet anders dan een seizoensgriep, zegt het RIVM.

Deze week stierf voor het eerst iemand in Nederland aan de gevolgen van de griep. In Groot-BrittanniŽ, Spanje en Griekenland lopen Nederlandse toeristen de griep het vaakst op.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 augustus 2009, 15:47:17
http://www.ad.nl/binnenland/3418127/Nederland_2e_grootste_risicoland_griep.html (http://www.ad.nl/binnenland/3418127/Nederland_2e_grootste_risicoland_griep.html)

Nederland 2e grootste risicoland griep

LONDEN - Nederland staat na Groot-BrittanniŽ het hoogst op de lijst van landen waar de kans op een epidemie van het Mexicaanse griepvirus het grootst is. Dat berekende de Britse verzekeringsmaatschappij Maplecroft. IsraŽl staat op drie. Ons land heeft die tweede plek vooral te danken aan de grote bevolkingsdichtheid en het vochtige klimaat. BelgiŽ staat dan ook op plaats 5 en Duitsland op 6.
 
 Toerisme
Vakantielanden Frankrijk en Spanje staan respectievelijk op 33 en 39. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is toerisme niet zo'n belangrijke factor in de verspreiding, aldus het rapport. Het risico werd berekend op basis van bevolkingsdichtheid, verstedelijking en luchthavenbezoek.

Folder
Binnenkort krijgt iedere Nederlander een folder over de Mexicaanse griep in de bus. In de folder wordt uitgelegd wat de overheid en de zorgsector doen en wat de mensen zelf het beste kunnen doen, zo maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend. Naar verwachting valt de folder op 17 augustus bij een groot deel van alle 8,7 miljoen huishoudens in de bus. De rest zou dan een week later volgen.

Website en telefoonnummer
Op 17 augustus lanceert de overheid ook een nieuwe website over de Mexicaanse griep en komen er spotjes op de radio. In alle grote kranten zal een advertentie staan met een nieuw telefoonnummer dat mensen met vragen over de griep kunnen bellen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 augustus 2009, 16:10:22
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4564036/__Duits_conflict_over_griepvaccinatie__.html?p=2,1 (http://www.telegraaf.nl/buitenland/4564036/__Duits_conflict_over_griepvaccinatie__.html?p=2,1)

vr 07 aug 2009, 15:17
Duits conflict over griepvaccinatie

BERLIJN -  In de Bondsrepubliek is verzet gerezen tegen het plan van ziekenfondsen hun premies te verhogen wegens de Mexicaanse griep. De verzekeraars vrezen fiks meer kosten door het komende inentingsprogramma, meldden Duitse media.

De patiŽntenombudsvrouw van de overheid sprak zich vrijdag uit tegen een verhoging van de premies. Vaccineren zou tot het verplichte pakket van de fondsen behoren.

De regeringspartij SPD schat de kosten van de campagne op een half miljard euro, nog geen half procent van de uitgaven van de fondsen. Een verhoging van de premies zou dan ook niet nodig zijn.

Consumentenorganisaties vinden dat de overheid desnoods moet bijspringen. Zij vinden niet dat de patiŽnten voor de extra kosten moeten opdraaien.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 7 augustus 2009, 18:12:25
Maar hoe weet je dan of je de Mexicaanse griep hebt als dat niet wordt onderzocht...? ???

Mooi he? Goed geregeld man.  ::) ;)

Je hoort zo veel berichten. Nu is het ineens een mild griepje wat enkele dagen duurt. Met een stevige verkoudheid heb je langer last, lijkt het.  ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 7 augustus 2009, 19:46:09
Mag ik dan nu ruilen met de Mex griep? Ben al 10 maanden chronisch verkouden. Mag hopen dat ik straks geen griep krijg, kan de KNO-arts straks haar lol op.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 7 augustus 2009, 23:07:00
nos: Mexicaanse griep verloopt mild    

De virusremmer Tamiflu wordt alleen nog maar aan besmette mensen gegeven die tot een risicogroep behoren. Volgens het RIVM verloopt de griep zo mild dat Tamiflu niet nodig is voor iedereen. Tot de risicogroepen behoren onder anderen jonge kinderen, mensen die al ziek zijn en hoogzwangere vrouwen. De meeste mensen herstellen binnen twee tot zeven dagen en zijn niet erg ziek. ...... De griep verloopt niet anders dan een seizoensgriep, zegt het RIVM. .....

Vandaag ook de kop op de voorkant van de Telegraaf gezien? Die zegt het tegenovergestelde. Maar in ieder geval ben ik blij dat er eindelijk eens meer mensen kritisch naar de cijfers hebben gekeken en geconstateerd dat al die paniekschopperij sterk overtrokken was. Terug naar het gezonde verstand en ouderwetse Hollandse nuchterheid, mag ik hopen !!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Danny722 op 7 augustus 2009, 23:43:57
Vandaag ook de kop op de voorkant van de Telegraaf gezien? Die zegt het tegenovergestelde. Maar in ieder geval ben ik blij dat er eindelijk eens meer mensen kritisch naar de cijfers hebben gekeken en geconstateerd dat al die paniekschopperij sterk overtrokken was. Terug naar het gezonde verstand en ouderwetse Hollandse nuchterheid, mag ik hopen !!

Dat is ook de Telegraaf...die meldden ook dat de 'spanning steeg na eerste griepdode'. Ik heb het niet zo op dat sensatiebeluste van ze, zeker niet als het om mensenlevens gaat :-\

Kijkend naar de cijfers kan je dus ook weinig anders concluderen dan dat de Telegraaf er weer eens naast zit >:(
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 8 augustus 2009, 12:13:15
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4567573/__ONTMASKERD___.html?p=5,1 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4567573/__ONTMASKERD___.html?p=5,1)

Aanvoerster hetze tegen griepprik blijkt discipel van sinistere complottheoriŽn
Anti-vaccinatie-extremist ontmaskerd
Charles Sanders

OOSTHUIZEN -  "Nee", zegt Dťsirťe RŲver, "ik heb gťťn medicijnen gestudeerd. En nee, dat zie ik niet als belemmering voor mijn functioneren. Het is zelfs beter. Want daardoor zit ik niet opgesloten in het traditionele artsenharnas en kan ik onafhankelijk onderzoek doen. Ruim 34 miljoen vaccinaties worden straks tegen de Mexicaanse griep ingezet! Waarom dat automatisme? Volksverlakkerij, schandaal met internationale vertakkingen..."

http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00648/desiree_648149d.jpg
Dťsirťe RŲver Foto: Glenn Wassenbergh

De tijd dat mensen als mevrouw RŲver door de wetenschap werden weggehoond als "grappige kruidenvrouwtjes" is voorbij. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakt zich grote zorgen over de groeiende aanhang van fervente tegenstanders van vaccinatie. Eerder doken ze al op tijdens het inentingsprogramma tegen baarmoederhalskanker. Letterlijk. Ouders, wachtend in de rij, kregen te horen dat hun dochters "over tien jaar de ziekte zouden krijgen", als ze dit lieten gebeuren. "In de VS zijn zelfs meisjes doodgegaan..." Dťsirťe RŲver houdt zich verre van dergelijk verbaal geweld, zegt ze. "Ik ben geen activiste, ik deel mijn kennis met anderen. Oůk met artsen." Maar ze is wel degelijk ťťn van de belangrijkste bestrijders van inentingsprogramma's. Veel mensen zien in haar de gezondheidsgoeroe die ze al zo lang zochten. Op spreekbeurten in het land trekt ze geregeld bomvolle zalen. Onlangs was het nog raak, in Oirschot.

Wiegendood

Mevrouw RŲver: "Ik legde de kritieke dagen na vaccinatie uit. Baby's die volgens artsen zijn gestorven aan wiegendood of het 'shaken baby syndrome' zijn in werkelijkheid vaak bezweken aan de gevolgen van vaccinaties. Te checken met vitamine C- en histamineniveaus in het bloed. Een vrouw in het publiek, lijkbleek, stak haar vinger op. 'Nu weet ik wat er met mijn kind is gebeurd!' Met een vaccin komt er puur gif in het lichaampje. Alle vitamine C wordt verbruikt, er raken weefsels en organen beschadigd. Dat leidt tot bloedingen, gebroken botten en soms dus de dood. De officiŽle diagnose maakt de ouders tot daders. Onterecht." 'Medisch research journalist', staat op haar kaartje en ook op haar voordeur. Recent publiceerde Dťsirťe RŲver een boek over baarmoederhalskanker en het hpv-vaccin. Daaruit: 'Voordat we meisjes inenten met het humaan papillomavirus vaccin is het zaak te weten wat dit voor gevolgen heeft. De producenten schromen niet om door middel van emotionele chantage jonge meisjes te intimideren. Ook artsen en ministers nemen hun informatie klakkeloos over en zijn onbekend met de werkelijke feiten en verborgen bedoelingen. Vele duizenden internationale meldingen van 'bijwerkingen' hebben laten zien dat de genetisch gemanipuleerde hpv-vaccins zeer ernstige en vaak permanente schade kunnen toebrengen.'

Bloedtransfusies

Ze heeft geen banden, zegt ze, met Scientology, de omstreden geestelijke beweging die zich ůůk afzet tegen de reguliere geneeskunde. "Maar bijvoorbeeld hun opstelling jegens de psychiatrie onderschrijf ik. En Jehova's getuigen willen evenmin vaccinaties of bloedtransfusies. Ook mijn mening. Als ik na een verkeersongeluk bloed nodig zou hebben, wil ik een product met zeewater toegediend krijgen. Want bloed van een ander heeft ook de handtekening van die ander. Mij niet gezien." Dťsirťe RŲver mijdt het woord 'complot'. "Ik praat niet in hokjes, ik zie en concludeer." Toch is dat precies wat ze omschrijft als ze vertelt hoe ze over de Mexicaanse griep en het komende massale vaccinatieprogramma in ons land denkt en spreekt. "Ik onderzoek dergelijke kwesties al sinds 1996", zegt ze.

"De westerse geneeskunde staat in het teken van een machtsspel. Patenten betekenen geld en daar draait alles om in onze medische wereld. Een in april gefabriceerd vaccin voor toediening zeven maanden later? Alsof virussen in die tussentijd stilzitten! De Mexicaanse griep is in het laboratorium gemaakt, dat melden ook tal van artsen en wetenschappers. Hoe anders kunnen vier griepstammen van drie continenten samenkomen?" RŲver is ervan overtuigd dat een groep machtige en rijke mannen de wereldbevolking wil terugbrengen naar 500 miljoen mensen. Negentig procent moet 'oprotten', denkt ze.

De Mexicaanse griep en het vaccin daartegen helpen bij die 'wens'. "Naast MF59, een squaleenproduct, kunnen de griepvaccins meer bevatten dan wordt gemeld, bijvoorbeeld rabiŽs plasmiden", meent Dťsirťe RŲver te weten. "Behalve dat het vaccin de griep niet oplost, kan MF59 na inspuiting auto-immuunreacties veroorzaken terwijl rabiŽs superagressief en hyperseksueel gedrag creŽert. Verder gaat het hier om de 'heroprichting' van de Spaanse griep uit de Eerste Wereldoorlog door het Instituut voor Pathologie van het Amerikaanse leger in Maryland, de Verenigde Staten. Daar staat het hoofdkwartier Biologische Oorlogvoering van de Amerikaanse strijdkrachten. In 1997 heeft die eenheid een lijk opgegraven uit de permafrost van Alaska. Men vond sporen van het griepvirus uit 1918. Daarmee is dat virus, en met behulp van een supercomputer, in 2003 nagemaakt." "Andere kwestie is dat afgelopen februari in Europa via een multinational meer dan 72 kilo H3N2 griepvirusmateriaal werd verspreid dat was besmet met H5N1. Dat had de lang verwachte vogelgriep kunnen doen uitbreken. Ik weet dat er mensen rondlopen die deze aardbol een stuk rustiger willen maken..." Die groep bestaat, allemaal volgens RŲver, uit afstammelingen van een in 740 jaar na Christus tot het jodendom bekeerd volk dat oorspronkelijk in Zuid-Rusland en GeorgiŽ woonde. "Ik heb het nu over de Khazars. Hun nazaten heten Rockefeller, Rothschild, Brezinski en Kissinger. Zij bidden tot een andere god. Lucifer, Satan. Of hoe je hem ook wilt noemen! ZŪj zitten hierachter." Uit NAVO-publicaties die ze in haar bezit zegt te hebben, blijkt volgens RŲver dat "men al heel lang bezig is vaccins tot wapens van massavernietiging te smeden". "Mede met Amerikaans overheidsgeld is ooit het aidsvirus 'gemaakt'," zegt ze stellig. "Specifiek gericht tegen de zwarte bevolking." RŲver noemt vaccins "heksenbrouwsels". De grote spelers op de achtergrond hebben een noodoplossing, mochten zij zelf de ziekte krijgen. "In de vorm van een serieus tegengif. Maar dat is voor de gewone man en vrouw natuurlijk niet te krijgen. Zo zit dit macabere spel in elkaar."

Sektarisch

Het RIVM en vooraanstaande virologen hebben eerder al fel geageerd tegen uitlatingen van RŲver op bijvoorbeeld de internetsite van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Prof. dr. Roel Coutinho sprak van een beangstigende ontwikkeling. Anderen noemen de antivaccinatielobby zelfs "bijna sektarisch". Dťsirťe RŲver spreekt in de counter over Coutinho als "een volksmenner die praat door een spreekbuis". En ze vindt dat Kritisch Prikken niet ver genoeg gaat. Zelf vreest ze de Mexicaanse griep niet, omdat ze biologisch eet en haar lichaam "in balans" is. Ze praat en schrijft over vaccinaties omdat ze niet "zwijgend haar graf in wil gaan". "Ik kreeg vier kinderen, ze hebben allen schade opgelopen door vaccinaties, ťťn is daardoor zelfs jong overleden", zegt ze. "In mijn laatste boek staan 352 wetenschappelijke verwijzingen. Ik ben geen activist, ik ben een grootmoeder die haar kennis wil delen."
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 8 augustus 2009, 15:33:50
http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3419260/Klink_Iedereen_krijgt_griepvaccin.html (http://www.ad.nl/diagnose/mexicaansegriep/3419260/Klink_Iedereen_krijgt_griepvaccin.html)

 zaterdag 08 augustus 2009
Klink: Iedereen krijgt griepvaccin

DEN HAAG - Vanaf oktober of november is er voor iedereen een vaccin beschikbaar dat mensen moet beschermen tegen Mexicaanse griep.
afbeelding vergroten Minister Klink wil ziekenhuizen dwingen tot betere hygiŽne.
Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) zaterdag gezegd in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Volgens de minister is de Mexicaanse griep (H1N1) op dit moment mild. Er zijn geen aanwijzingen dat de griep agressief wordt, maar mocht dat zo zijn dan biedt het vaccin daar maximale bescherming tegen, zei Klink.

Vrijdag werd bekend dat niet iedereen die de griep heeft automatisch virusremmer Tamiflu krijgt. Dat gebeurde eerder wel om te proberen de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Volgens de minister hebben de specialisten vastgesteld dat dit nu geen zin meer heeft. Het medicijn wordt nu alleen voorgeschreven als artsen dat medisch noodzakelijk vinden.

Het kan ook zijn dat artsen vinden dat de patiŽnt de relatief milde griep moet uitzieken.

(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Advies op 9 augustus 2009, 09:58:43
CIDI wil stappen tegen RŲver

Van een onzer verslaggevers

 
       AMSTERDAM Ė Het Centrum Informatie en Documentatie IsraŽl (CIDI) overweegt juridische stappen tegen Dťsirťe RŲver (61) naar aanleiding van haar uitlatingen over complottheorieŽn in De Telegraaf van gisteren.
        RŲver stelt in het interview dat er sprake is van een complot waarbij er bewust virussen, die leiden tot de Mexicaanse griep, in laboratoria zijn gemaakt om de mensheid uit te roeien.
       In het interview legt ze ook een verband tussen Joden en het H3N2-virusmateriaal dat was besmet met H5N1. Een multinational zou meer dan 72 kilo H3N2-griepvirus hebben verspreid. Dat had volgens haar op grote schaal de langverwachte vogelgriep kunnen doen uitbreken. De groep bestaat volgens haar uit afstammelingen van een in 740 jaar na Christus tot het jodendom bekeerd volk dat oorspronkelijk in Zuid-Rusland en GeorgiŽ woonde.
  
       Het CIDI vindt deze aantijgingen de moeite waard om juridisch te onderzoeken. ĄDit mens is gestoord. Ronduit belachelijkĒ, zegt CIDI-directeur Ronny Naftaniel.
 
Bron: http://www.telegraaf.nl/telegraafi/ (http://www.telegraaf.nl/telegraafi/)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: riromic op 10 augustus 2009, 20:58:23
N-H bereidt zich voor op Mex. griep

HAARLEM Noord-Holland zet zich schrap tegen de Mexicaanse griep. Nu de eerste tientallen griepgevallen bekend zijn, nemen steeds meer bedrijven en organisaties hygiŽne maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Deskundigen beamen dat het zeker geen kwaad kan wat vaker de handen te wassen.

In Noord-Holland gaat het tot nu toe om tientallen griepgevallen. De meeste zieken komen uit Amsterdam. Hoeveel mensen uiteindelijk besmet zullen raken, valt niet te voorspellen.

rtvnh.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Pennywilerra op 11 augustus 2009, 08:34:16
dit is een stukje uit de NHD , het komt nu wel erg dichtbij

hoorn -  
De Mexicaanse griep steekt de kop op in Noord-Holland. In Nederland zijn tot nu toe 211 ziektegevallen bekend, waarvan 11 in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en geheel Kennemerland. In de regio Amsterdam zijn er 33 ziektegevallen.

In de regio Zaanstreek/Waterland zijn drie besmettingen bekend, in het gebied boven de lijn Alkmaar-Hoorn drie en in Kennemerland vijf.

De meeste besmettingen van Mexicaanse griep (oftewel Nieuwe Influenza A) zijn tot nu toe in het buitenland opgelopen, maar volgens het RIVM zijn 64 mensen in Nederland besmet geraakt.

Een van de Noord-Hollandse grieppatiŽnten werkt in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Het ziekenhuis heeft volgens woordvoerster Mieke Boots alle patiŽnten met wie de collega contact heeft gehad in de besmettelijke fase van de ziekte onderzocht. De ziekenhuismedewerker heeft geen mensen besmet. Volgens Boots heeft de collega een milde vorm van de griep, die in ernstige gevallen dodelijk kan zijn.

Er is in Nederland nog niemand overleden. Wereldwijd heeft de ziekte 700 slachtoffers gemaakt. De verwachting is dat er in het najaar een pandemie uitbreekt. Gezondheidszorginstellingen treffen de eerste voorzorgmaatregelen om besmetting te voorkomen en om alert te zijn op nieuwe ziektegevallen
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 11 augustus 2009, 09:26:01
NH dagblad is niet helemaal up to date zo te lezen. Helaas is er wel 1 griepdode in NL te betreuren, de jongen die al ziek was en die eerder in dit topic al is genoemd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 11 augustus 2009, 11:58:20
Waarschuwing voor nepmiddel tegen Mexicaanse griep
Uitgegeven: 11 augustus 2009 09:53

DEN HAAG - De Voedsel en Warenautoriteit (VWA) waarschuwt voor nepgeneesmiddelen tegen de Mexicaanse griep. Een woordvoerster van de VWA bevestigde dinsdag een bericht daarover in het Nederlands Dagblad. De VWA is een onderzoek begonnen naar de aanbieders van colloÔdaal zilver op internet. De aanbieders beweren dat mensen met dat middel kunnen voorkomen dat ze de Mexicaanse griep oplopen. De VWA zegt dat het een levensmiddel is en ''daar mag je geen geneeskracht aan toe schrijven''. ColloÔdaal zilver is water met erg kleine zilverdeeltjes en wordt soms gebruikt als voedingssupplement.

Reguliere kanalen
De VWA adviseert alleen gebruik te maken van de ''reguliere kanalen'' om geneesmiddelen te kopen tegen de Mexicaanse griep. Onlangs benadrukte directeur Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat mensen zich niet moeten laten verleiden tot allerlei middeltjes die nu op de markt komen. ''Er wordt een hoop onzin verkocht. De producten spelen in op angst. Alleen Tamiflu werkt.'' Die virusremmer wordt vanaf deze week alleen nog voorgeschreven aan mensen die bij griep een risico lopen. Zij zijn vatbaarder voor complicaties, zoals een longontsteking. Zieken die geen risico lopen, kunnen het middel krijgen, maar moeten het dan wel zelf betalen. [http://www.nu.nl/algemeen/2057862/waarschuwing-voor-nepmiddel-tegen-mexicaanse-griep.html[/url]

Tsja, dat zit erin hŤ, een deel van de mensheid is bloedzuiger en aasgier en maakt graag misbruik van andermans onzekerheid
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 11 augustus 2009, 14:02:51
Osterhaus: Mexicaanse griep geen milde griep geworden
De Mexicaane griep is geen milde griep geworden. Dat zegt de Rotterdamse viroloog Ab Osterhaus. Vorige week meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het RIVM, dat de Mexicaanse griep is afgezwakt.
Maar volgens Osterhaus is er verwarring ontstaan over de status van de griep, zo zei hij vanochtend op de radio.
Volgens de viroloog is de griep mild te noemen in vergelijking met de vogelgriep waarbij 60 procent van de mensen die ziek werden, stierven.
Hoe ernstig de Mexicaanse griep nog gaat worden weet Osterhaus niet. De ziekteverschijnselen lijken nu op die van een venijnige wintergriep. Het virus zou zich nog kunnen ontwikkelen tot een gevaarlijke vorm. Daar wordt wat betreft de vaccins rekening mee gehouden.
Op het moment wordt er overlegd welke mensen er met voorrang gevaccineerd moeten worden.
www.rijnmond.nl (http://www.rijnmond.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 11 augustus 2009, 14:54:10
Blijkbaar heerst er onenigheid op het virologenfront! Stammenstrijd en competitie maken onderdeel uit van de wetenschappelijke wereld, maar worden zelden zo publiekelijk uitgevochten. Niet echt handig voor de broodnodige duidelijkheid.....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 11 augustus 2009, 15:04:50
Het lijkt wel een hype te worden, ik ben inmiddels griep moe....... :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 11 augustus 2009, 15:17:58
Het lijkt wel een hype te worden, ik ben inmiddels griep moe....... :-X

Dat was ik al lang. Was moeheid trouwens niet ťťn van de verschijnselen van griep ? (grijns)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: krelis op 11 augustus 2009, 15:25:32
Zelf heb ik het nu net achter de rug. Nou ik kan je zeggen het was geen lolletje. Ik ben behoorlijk ziek geweest en geworden.
Zo maar boem pats van het een op het andere moment, was ik echt flink ziek. Het hoeft niet zo te gaan, maar bij mij dus wel. De huisarts heeft hier geen risico's genomen. Ik moest een week in quarantaine blijven. Al het contact met de huisarts is via de telefoon gegaan.Hij heeft overleg gehad met GGD Fryslan en mij Tamiflu voorgeschreven. Ik mocht het niet zelf ophalen, de apotheek heeft het bezorgd via de brievenbus.  De eerste dagen heb ik geen erg gehad in de quarantaine, daar was ik te ziek voor. Maar de laatste dagen had ik toch wel behoefte om er even uit te zijn. Het is dan wel een rare gewaarwording dat je gewoon verplicht in huis moet blijven en je nergens heen mag. Vrij en toch gevangen. Nog een dag en dan ben ik woensdag weer vrij mens en kan en mag ik weer gaan en staan waar ik wil.


Ik ben nog wel slap en moe en hoest nog flink. Maar verder gaat het weer prima.

Wat mij wel bezighoudt, is deze griep nog te traceren in de slijmvliezen als je al hersteld bent? Kunnen ze dan alsnog bepalen of je werkelijk de H1N1 griep hebt gehad?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: CMKmaat op 11 augustus 2009, 16:34:35
... het komt nu wel erg dichtbij ...

Verleden week het eerste geval bij ons op de kazerne ... 3 gebouwen verderop.
(zal dus nu wel weer bijna aan het werk gaan)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 11 augustus 2009, 16:39:58
Zelf heb ik het nu net achter de rug. Nou ik kan je zeggen het was geen lolletje. Ik ben behoorlijk ziek geweest en geworden. Zo maar boem pats van het een op het andere moment, was ik echt flink ziek. Het hoeft niet zo te gaan, maar bij mij dus wel. De huisarts heeft hier geen risico's genomen. Ik moest een week in quarantaine blijven. Al het contact met de huisarts is via de telefoon gegaan.Hij heeft overleg gehad met GGD Fryslan en mij Tamiflu voorgeschreven. Ik mocht het niet zelf ophalen, de apotheek heeft het bezorgd via de brievenbus.  De eerste dagen heb ik geen erg gehad in de quarantaine, daar was ik te ziek voor. Maar de laatste dagen had ik toch wel behoefte om er even uit te zijn. Het is dan wel een rare gewaarwording dat je gewoon verplicht in huis moet blijven en je nergens heen mag. Vrij en toch gevangen. Nog een dag en dan ben ik woensdag weer vrij mens en kan en mag ik weer gaan en staan waar ik wil.
Ik ben nog wel slap en moe en hoest nog flink. Maar verder gaat het weer prima.
Wat mij wel bezighoudt, is deze griep nog te traceren in de slijmvliezen als je al hersteld bent? Kunnen ze dan alsnog bepalen of je werkelijk de H1N1 griep hebt gehad?

Volgens mij heeft je lichaam nu specifieke antistoffen aangemaakt tegen het betreffende virustype en zouden ze het daaraan moeten kunnen zien`- als ze dat zouden willen. Maar dat laatste zal wel niet: uitgeziekt is uitgeziekt.  

Als je trouwens alleen thuis woont en er komt dagenlang niemand kijken, vind ik dat nogal onverantwoord ! Waren hier afspraken over gemaakt met familie en arts?

Ik neem aan dat er geen gewapende bewakers voor de deur stonden? Hingen er soms plakkaten op de deur, of moest jij het iedereen vertellen door de brievenbus?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: krelis op 11 augustus 2009, 17:48:40
nee hier waren geen afspraken over met familie. En dit was een beslissing van de arts zelf.
Nee er stonden geen bewapende mannen voor de deur, en geen plakaten met de tekst : hier heerst mexicaanse griep. Wij hadden toevallig, net terug van vakantie in China, de maandag ervoor grote boodschappen gedaan, dus voldoende in huis.

Familie woont niet in de buurt, maar aan de andere kant van het land  ??? Dus ja ik kan me je reactie wel voorstellen, dat wanneer je alleen woont het een hele onverantwoorde situatie kan worden.
Dit is bij gelukkig niet het geval geweest.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 12 augustus 2009, 10:13:48
Aantal besmettingen H1N1 griep in Nederland lopen terug
Het aantal besmettingen met de Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep in Nederland is op dit moment 1021. Dit blijkt uit de cijfers van het RIVM die vandaag zijn gepubliceerd. Dit is een stijging van 12 procent t.o.v. afgelopen vrijdag, toen waren er 912 besmettingen. De griep verloopt mild en is vergelijkbaar met de seizoensgriep. Ook zonder medicijnen te gebruiken worden mensen met deze griep meestal weer snel beter.
Ook daalt het aantal nieuwe besmettingen in Engeland. In de afgelopen week zijn 30.000 besmettingen geconstateerd. De week daarvoor waren dat er nog 110.000. Het aantal doden door de Mexicaanse griep steeg in Engeland in de afgelopen week van 27 naar 36.
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 12 augustus 2009, 10:17:32
Ziekenhuis opent poli voor Mexicaanse griep
AMSTERDAM - Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam opent woensdag een polikliniek voor de Mexicaanse griep. Mensen die bang zijn dat ze de ziekte hebben, kunnen zich daar laten testen. Een woordvoerder bevestigde woensdag een bericht daarover in De Telegraaf. Artsen onderzoeken bezoekers met behulp van een vragenlijst en een uitstrijkje van het keelslijmvlies. Binnen een uur kunnen ze zeggen of er een grote kans is dat iemand de Mexicaanse griep heeft. Binnen een dag volgt er definitief uitsluitsel. Met de grieppoli wil het Slotervaartziekenhuis onrust onder burgers wegnemen. Ook wil de instelling huisartsen ontlasten. Die hoeven op deze manier namelijk minder mensen te onderzoeken die denken de griep te hebben.

Afgesloten
De polikliniek zit in een ruimte die helemaal is afgesloten van de rest van het ziekenhuis. Dit moet voorkomen dat het virus zich verspreidt. Huisartsen kunnen patiŽnten doorverwijzen naar de grieppoli, maar mensen kunnen er ook op eigen houtje naartoe gaan.
www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 12 augustus 2009, 10:18:23
Dat is nu handig inspelen op de markt - echt iets voor een commerciŽle instelling als het Slotervaart. Af en toe is verzelfstandiging zo gek nog niet, vernieuwend handelen gaat dan een stuk sneller
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: jvo op 12 augustus 2009, 13:01:03
Ziekenhuis opent poli voor Mexicaanse griep
AMSTERDAM - Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam opent woensdag een polikliniek voor de Mexicaanse griep. Mensen die bang zijn dat ze de ziekte hebben, kunnen zich daar laten testen. Een woordvoerder bevestigde woensdag een bericht daarover in De Telegraaf. Artsen onderzoeken bezoekers met behulp van een vragenlijst en een uitstrijkje van het keelslijmvlies. Binnen een uur kunnen ze zeggen of er een grote kans is dat iemand de Mexicaanse griep heeft. Binnen een dag volgt er definitief uitsluitsel. Met de grieppoli wil het Slotervaartziekenhuis onrust onder burgers wegnemen. Ook wil de instelling huisartsen ontlasten. Die hoeven op deze manier namelijk minder mensen te onderzoeken die denken de griep te hebben.

Afgesloten
De polikliniek zit in een ruimte die helemaal is afgesloten van de rest van het ziekenhuis. Dit moet voorkomen dat het virus zich verspreidt. Huisartsen kunnen patiŽnten doorverwijzen naar de grieppoli, maar mensen kunnen er ook op eigen houtje naartoe gaan.
www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Ik hoor net dat ik het slotervaart maar oversla om te gaan eten :-X als ze zoveel mogelijk griep gaan verzamelen verzamel ik wel ergens anders mijn eten....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Firegirl112 op 12 augustus 2009, 13:05:44
Ik hoor net dat ik het slotervaart maar oversla om te gaan eten :-X als ze zoveel mogelijk griep gaan verzamelen verzamel ik wel ergens anders mijn eten....Je kan ook gewoon het afgesloten deel van het ziekenhuis dat er voor is gereserveerd mijden.

Of thuis gaan zitten en alle ramen en deuren barricaderen. Luchtbehandeling laten installeren in je huis en alle ventilatie gaten dicht maken zodat je zeker weet dat je er niet mee in aanraking komt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 12 augustus 2009, 14:10:21
de enige methode om alle risico's in het leven uit te sluiten, is zelfmoord plegen. Maar dat lijkt me geen goed idee. Deze opmerking ligt me echter wel op de lippen wanneer ik weer eens constateer dat de moderne mens wel alle gemakken en verworvenheden van deze maatschappij klakkeloos accepteert, maar de daaraan gekoppelde risico's er niet bij wil hebben, of in ieder geval niet in zijn of haar back yard.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: jvo op 12 augustus 2009, 15:03:48
Je kan ook gewoon het afgesloten deel van het ziekenhuis dat er voor is gereserveerd mijden.

Of thuis gaan zitten en alle ramen en deuren barricaderen. Luchtbehandeling laten installeren in je huis en alle ventilatie gaten dicht maken zodat je zeker weet dat je er niet mee in aanraking komt.
Ok.. ik geef het toe.... het eten is er gewoon niet echt lekker :-[
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 13 augustus 2009, 07:59:49
Grieppoli doorkruist beleid RIVM'
AMSTERDAM - De woensdag geopende grieppoli in het Slotervaartziekenhuis is in strijd met het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat bepaalde onlangs dat alleen risicogroepen nog getest mogen worden, terwijl op de grieppoli iedereen terecht kan. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LVH) stelt donderdag in de Volkskrant dat de poli mensen in gevaar kan brengen. "Als mensen denken dat ze ziek zijn, moeten ze niet in de wachtkamer gaan zitten, maar moeten ze thuis blijven en de huisarts bellen", meldt de LVH in de krant. "Dat is om te voorkomen dat mensen elkaar besmetten."

Doorkruisen
Het ziekenhuis erkent het beleid te doorkruisen maar zegt dat patiŽnten zo snel mogelijk willen weten of ze de griep hebben. Zo'n veertig of vijftig mensen zouden de grieppoli al hebben bezocht. De kosten hiervan worden niet door zorgverzekeraars gedekt, maar zijn voor het ziekenhuis zelf.
www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Bart S op 13 augustus 2009, 09:10:31
Ok.. ik geef het toe.... het eten is er gewoon niet echt lekker :-[

Doe het lekker zoals wij...... gewoon een 'ping' maaltijd op de post, of even lekker langs de toko... ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 13 augustus 2009, 23:02:11
Klink noemt grieppoli 'overbodig'  
Uitgegeven: 13 augustus 2009 14:55
Laatst gewijzigd: 13 augustus 2009 19:18

DEN HAAG - De speciale polikliniek die het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft opgezet voor de Mexicaanse griep is ''overbodig''. Dat zei minister Ab Klink (Volksgezondheid) donderdag in een reactie.
''Ik zou iedereen aanraden: bel de huisarts'', aldus Klink. Volgens hem is de 'grieppoli' overbodig, maar staat het iedereen wel vrij eigen initiatieven te nemen bij het bestrijden van de griep. De overheid start binnenkort een publiekscampagne om mensen voor te lichten over de Mexicaanse griep. ''De griep begint zich nu te ontrollen'', zei Klink. ''Het is een milde griep, maar het kan ernstiger worden.''http://www.nu.nl/algemeen/2059387/klink-noemt-grieppoli-overbodig.html (http://www.nu.nl/algemeen/2059387/klink-noemt-grieppoli-overbodig.html)

Statistisch heeft de Mexicaanse griep 50 % kans om ernstiger te worden, en 50% kans om ........... Kortom, het kan vriezen en het kan dooien.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 15 augustus 2009, 00:15:58
Aanpak Mexicaanse griep kost 700 miljoen euro
Uitgegeven: 14 augustus 2009 19:24

RIJSWIJK - De aanpak van de Mexicaanse griep gaat naar alle waarschijnlijkheid 700 miljoen euro kosten. Voor deze eenmalige uitgave heeft minister Ab Klink van Volksgezondheid geen apart potje. Het is aan minister Wouter Bos van FinanciŽn om daar extra geld voor te vinden. Klink noemde het bedrag van 700 miljoen euro vrijdag na afloop van de ministerraad een bovengrens. Het bedrag is bedoeld voor het inkopen en verspreiden van de 34 miljoen vaccins die nodig zijn om in principe iedere Nederlander te kunnen inenten. Over het bedrag wordt onderhandeld in het begrotingsoverleg waar het kabinet nu mee bezig is. De minister van Volksgezondheid denkt dat Bos wel oog heeft voor het probleem, omdat als 30 procent van de Nederlanders ziek wordt, dat ook de economie zal raken.
Inmiddels hebben bijna 1500 mensen in Nederland de Mexicaanse griep of hebben ze die gehad. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreekt van een sterke toename sinds afgelopen week. Afgelopen dinsdag was nog sprake van ruim duizend griepgevallen. ''Dat zou ook te maken kunnen hebben met de vakantiegangers die terugkomen en het virus onder de leden hebben'', aldus een woordvoerster bij het RIVM.
De minister stelde dat er nog geen sprake is van een epidemie. Het beeld is volgens hem nog niet heel erg veranderd. De verspreiding begint echter wel toe te nemen, aldus de minister. Ondertussen maken arbodiensten zich op voor de Mexicaanse griep. Normaal gesproken bij een griepgolf is een op de twintig mensen die zich ziek meldt, iemand die doet alsof. Als door de Mexicaanse griep in het najaar een groot deel van de Nederlandse bevolking wordt geveld door de griep, zou dus ook 5 procent van de mensen 'meeliften'. ''Wij verwachten dat mensen vanwege het enorme besmettingsgevaar ziektewinst gaan halen uit de Mexicaanse griep'', zegt directeur Hidde Froentjes van ArboButler, een middelgrote arbodienst ArboNed, de op een na grootste arbodienst van Nederland, denkt dat de Mexicaanse griep juist minder meelifters zal kennen. ''Door de economische crisis'', zegt een woordvoerster. ''We zien het hele jaar al dat zich minder mensen ziek melden, dus we denken dat die lijn door te trekken is naar de Mexicaanse griep.'  http://www.nu.nl/algemeen/2060279/aanpak-mexicaanse-griep-kost-700-miljoen-euro.html (http://www.nu.nl/algemeen/2060279/aanpak-mexicaanse-griep-kost-700-miljoen-euro.html)

Die vaccinaties van mij kan hij er alvast aftrekken - zonde van het geld. EN zo denken er vast meer over. Scheelt weer in de begroting.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SEH zustertje op 15 augustus 2009, 13:07:55
Collega 100% mike heeft het ťťn en ander (http://aarts.web-log.nl/aarts/2009/08/mexicaanse-grie.html) op een rijtje gezet
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 17 augustus 2009, 22:06:11
'Algehele vaccinatie Mexicaanse griep niet nodig'
maandag 17 augustus 2009 19:46

Den Haag - De Gezondheidsraad vindt het op dit moment niet nodig om alle Nederlanders in te enten tegen de Mexicaanse griep (H1N1). Wel zullen zoín vijf ŗ zes miljoen mensen gevaccineerd worden. Het betreft mensen die in de gezondheidszorg werken en mogelijk in direct contact komen met patiŽnten die tot de risicogroepen behoren. Ook mensen met een verhoogd risico op ernstige complicaties bij griep moeten een griepprik krijgen. Dat heeft minister Klink van Volksgezondheid besloten op advies van het RIVM en de Gezondheids-raad.  Ook zullen de mensen die nu al jaarlijks een griepprik krijgen, automatisch eentje tegen de Mexicaanse variant krijgen.
De Gezondheidsraad komt volgende maand nog met een vervolgadvies over de vaccinatie. Dan wordt opnieuw bekeken of er mogelijk meerdere groepen moeten worden gevaccineerd.
Het aantal laboratoriumbevestigde gevallen van Nieuwe Influenza A (H1N1) is afgelopen week opnieuw sterk toegenomen, met 561 nieuwe gevallen, waarvan 104 nieuwe besmettingen in Nederland.
Er waren 11 nieuwe ziekenhuisopnames maar geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Het totale aantal laboratoriumbevestigde gevallen is 1473, waarvan 289 (20%) in Nederland besmet.
http://www.blikopnieuws.nl/bericht/101449/Algehele_vaccinatie_Nederlandse_bevolking_tegen_Mexicaanse_griep_niet_nodig.html (http://www.blikopnieuws.nl/bericht/101449/Algehele_vaccinatie_Nederlandse_bevolking_tegen_Mexicaanse_griep_niet_nodig.html)

Gezond verstand, welkom terug (eindelijk)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 17 augustus 2009, 22:09:45
Zorgmedewerker krijgt voorrang bij griepprik

Mensen die in de gezondheidszorg werken en daardoor meer kans lopen om met Mexicaanse grieppatiŽnten in contact te komen, zullen als eerste in aanmerking komen voor de griepprik. Dat heeft minister Klink vandaag gezegd. Hij volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad en het RIVM op. Ook mensen met een verhoogd risico op ernstige complicaties komen in de eerste fase aanmerking voor een vaccin, adviseren de organisaties. Het gaat dan om zwangere vrouwen, chronisch zieken en ouderen. De risicogroepen omvatten samen zoín 5 ŗ 6 miljoen Nederlanders, waarvan zoín 150.000 tot 200.000 medewerkers in de zorg. Vaccinatie gebeurt op basis van vrijwilligheid.

Klink heeft vandaag na de presentatie van het gezamenlijke advies gezegd ook oog te hebben voor mensen die niet tot de risicogroepen behoren: Ďwij hebben genoeg vaccins voor iedereen; er zijn er 34 miljoen ingeslagení. Of iedereen het ook (kostenloos) krijgt, moet nog worden bepaald.

De verwachting is dat dit najaar voldoende vaccin beschikbaar is. De minister gaf aan dat het huidige virus Nieuwe Influenza A (H1N1, ook bekend als Mexicaanse griep) mogelijk nog kan muteren, maar dat Nederland Ďop het ergste is voorbereidí. http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2009/08/17/zorgmedewerker-krijgt-voorrang-bij-griepprik (http://gezondheid.blog.nl/actualiteiten/2009/08/17/zorgmedewerker-krijgt-voorrang-bij-griepprik)

Jammer voor de politiebond, maar politiemensen (of brandweermensen) krijgen niet automatisch een vaccinatie. Ik neem aan dat degenen die dat willen, op eigen kosten daar alsnog voor kunnen kiezen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 18 augustus 2009, 17:25:45
Gezond verstand, welkom terug (eindelijk)

Even nog wat na-weeŽn.
.. ::).....;

Agenten willen voorrang griepprik

Het is niet verstandig dat agenten niet bij de eerste groep horen, die wordt ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep.

Voorkomen moet worden dat veel agenten uitvallen, omdat anders de veiligheid in het geding komt. Dat zei voorzitter Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP.

De bond drong er eerder deze maand op aan dat politiemensen voorrang zouden krijgen. Het advies van de Gezondheidsraad van vandaag overvalt hem. Volgende week heeft de vakorganisatie nog een gesprek met minister Guusje ter Horst van Binnenlandse Zaken.

Van der Kamp begrijpt de keuze van de raad niet helemaal. Volgens hem hebben de deskundigen heel erg geredeneerd vanuit de gezondheidszorg.

www.spitsnieuws.nl (http://www.spitsnieuws.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 19 augustus 2009, 10:14:07
'Overheid is verwarrend over griep'
Uitgegeven: 19 augustus 2009 09:56

De informatie die de overheid verspreidt over de Mexicaanse griep is onsamenhangend en brengt de burger in verwarring. Chris HeijmansCrisisexperts verwijten minister van Volksgezondheid Ab Klink (CDA) een gebrek aan regie, schrijft het Nederlands Dagblad woensdag. Het lukt Klink en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet goed om een 'helder en compact verhaal' te vertellen, stelt bestuurskundige Uri Rosenthal, directeur van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Mensen weten niet goed waar zij aan toe zijn omdat de boodschap niet telkens door dezelfde persoon wordt gebracht, en deze boodschap steeds iets verandert, vindt Rosenthal. "Als je eerst stelt 'het is ernstig', vervolgens 'het valt wel mee' en daarna opnieuw dat het wel ernstig is, dan geloven mensen je niet meer." Klink weet ook de vertaalslag naar de gewone burger niet te maken, meent crisisexpert Ralph Kroeniger. De overheid had volgens Kroeniger naar Brits voorbeeld de informatie ťťn-op-ťťn moeten overdragen via posters, televisiespots en stickers, zo schrijft het Nederlands Dagblad. Het RIVM zegt dat de burger zelf ook debet is aan de verwarring omdat de informatie van deskundigen soms verkeerd geÔnterpreteerd wordt. Het ministerie van Volksgezondheid vindt het logisch dat, doordat er steeds nieuwe inzichten komen, de informatie ook verandert.
Het sturen van een folder met informatie naar alle huishoudens, dat de overheid gaat doen, is zinloos, stelt arts en hoogleraar publiekscommunicatie Frans Meijman woensdag in nrc.next. Hij vindt dat de overheid veel eerder de bevolking bij de discussie over de griep had moeten betrekken, bijvoorbeeld in publieksdebatten. Dit zou het draagvlak onder de bevolking vergroten. "Nu zie je dat politici beslissingen nemen op basis van adviezen van deskundigen. Omdat dat over het hoofd van de bevolking heengaat, bestaat er twijfel over de gemaakte keuzes", aldus Meijman in de krant.
http://www.nu.nl/algemeen/2063891/overheid-is-verwarrend-over-griep.html (http://www.nu.nl/algemeen/2063891/overheid-is-verwarrend-over-griep.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 20 augustus 2009, 12:19:54
'Geen bewijs voor werking Tamiflu'
Uitgegeven: 20 augustus 2009 12:02
Laatst gewijzigd: 20 augustus 2009 12:03

DEN HAAG - Er is geen wetenschappelijk bewijs dat Tamiflu helpt om ernstige complicaties van de Mexicaanse griep te voorkomen.
 
Bovendien valt er heel wat aan te merken op de studieresultaten die deskundigen en de overheid aanhalen om het gebruik van Tamiflu te adviseren.

Dat schrijft arts-epidemioloog Luc Bonneux van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI/KNAW) donderdag op de website van het Nederlands Tijschrift voor Geneeskunde.

Bonneux vindt dat griepremmers in Nederland een 'beschermde status' genieten. De inzet van mensen en middelen en de rol van deskundigen en adviesorganen verdient een evaluatie, aldus de epidemioloog.


Mexicaanse Griep

Lees alles over de Mexicaanse griep in onze bijlage

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Politiefan op 21 augustus 2009, 18:20:59
Tweede dode Mexicaanse griep in Nederland

Uitgegeven: 21 augustus 2009 15:01
Laatst gewijzigd: 21 augustus 2009 16:52

AMSTERDAM - In Nederland is een tweede persoon overleden aan de Mexicaanse griep. Het gaat om een 58-jarige man. Net als het eerste slachtoffer was hij al ernstig ziek voor hij griep kreeg.
 
De man is in het ziekenhuis gestorven. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekendgemaakt.

Het RIVM maakt niet bekend waar de man vandaan komt of waaraan hij leed. Hij moest naar het ziekenhuis vanwege de griep. In de afgelopen week zijn in totaal tien personen opgenomen geweest. Sinds april zijn 46 mensen in Nederland in het ziekenhuis behandeld.

Op 4 augustus stierf de eerste patiŽnt in Nederland aan Nieuwe Influenza A. Het slachtoffer was slechts zeventien jaar oud.


Mindere weerstand

In principe kan iedereen aan griep sterven, maar over het algemeen overlijden alleen mensen met een verminderde weerstand.

Problemen komen vaker voor bij groepen als ouderen, hart- en longpatiŽnten en diabetici. Zij krijgen sneller complicaties als een longontsteking die hen fataal kunnen worden.

Aan een gewone griep gaan jaarlijks duizend tot tweeduizend mensen dood. De Mexicaanse griep is vooralsnog te vergelijken met een normale griep, alleen worden nu meer mensen ziek. Daarom kan het aantal sterfgevallen hoger uitvallen. Schattingen over sterftecijfers lopen uiteen.


Gestopt met tellen

Sinds eind april raakten in Nederland zeker honderden mensen besmet met het virus. Het RIVM is gestopt met tellen, omdat dat ondoenlijk is.

Ook wordt bij de meeste mensen niet meer gekeken of ze het virus hebben opgelopen. Laboratoria zouden het werk anders niet meer aankunnen.


Risicogroepen

Artsen schrijven niet meer iedere patiŽnt vanzelfsprekend Tamiflu voor. Deskundigen hebben afgesproken de virusremmer alleen nog te geven aan risicogroepen.

De meeste mensen zijn twee tot zeven dagen ziek en herstellen daarna probleemloos. Ze hebben verschijnselen als spierpijn, koorts of een verstopte neus. Sommige mensen merken niet eens dat ze ziek zijn.

Lees alles over de Mexicaanse griep op onze bijlage

http://www.nu.nl/algemeen/2065807/tweede-dode-mexicaanse-griep-in-nederland.html (http://www.nu.nl/algemeen/2065807/tweede-dode-mexicaanse-griep-in-nederland.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 25 augustus 2009, 10:54:38
http://www.ad.nl/utrecht/3446046/Verpleegkundige_met_griep_werkt_door.html (http://www.ad.nl/utrecht/3446046/Verpleegkundige_met_griep_werkt_door.html)

dinsdag 25 augustus 2009
Verpleegkundige met griep werkt door
Door BRAM VAN SCHAIK

UTRECHT - Een personeelslid van het St. Antonius Ziekenhuis, dat zes vestigingen kent in Utrecht en Nieuwegein, heeft met griepverschijnselen gewoon gewerkt.
 
Onderzoek heeft uitgewezen dat geen patiŽnten of andere medewerkers zijn besmet.

Het personeelslid, dat anoniem wenst te blijven, is verpleegkundige op de locatie Oudenrijn Ziekenhuis in Utrecht. Zij kreeg vorige week griepverschijnselen. Omdat niets wees op de gevreesde Mexicaanse griep, is zij na overleg met haar leidinggevende gewoon gaan werken. Toen ze zich na een halve dag echt beroerd voelde, werd wederom na overleg besloten haar te testen op Mexicaanse griep. Na afloop van die test is ze met een mondkapje op naar huis gestuurd. Niet lang daarna werd duidelijk dat ze besmet was en trad het ziekenhuisprotocol in werking.

De verpleegkundige is inmiddels aan de beterende hand. Het mondkapje mag af, ze is geen bron voor besmetting meer.

Tot nu toe hebben drie medewerkers de Mexicaanse griep gehad. Bij het St. Antonius zijn in totaal vijfduizend mensen werkzaam. De twee andere griepgevallen dateren van enige weken terug. Woordvoerster Tanja Hermans geeft alleen toe dat er griepgevallen zijn. ,,Maar uit privacyoverwegingen komen we er zelf niet mee naar buiten.íí

Nu de vuurdoop met de beruchte griep achter de rug is, blijkt dat de protocollen in het St. Antonius goed functioneren. ,,Toen vaststond dat onze medewerkers Mexicaanse griep hadden, zijn alle patiŽnten met wie ze in contact zijn geweest, goed in de gaten gehouden,íí zegt Hermans. ,,Er werd dagelijks temperatuur opgenomen. Mocht er een aanwijzing zijn, dan zou iemand direct worden geÔsoleerd. Maar dat is nog niet nodig geweest.íí
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 25 augustus 2009, 12:07:17
Chileense kalkoenen met Mexicaanse griep
SANTIAGO - In Chili is de Mexicaanse griep bij kalkoenen geconstateerd. Dit heeft de Chileense dierengezondheidsdienst donderdag bekendgemaakt. De uitbraak van de griepsoort H1N1 was op twee boerderijen en is volledig onder controle. Het virus is ook varkensgriep genoemd, omdat het bij varkens voorkomt. Het werd ook bekend als Mexicaanse griep, omdat het aanvankelijk veel bij mensen in Mexico opdook. Miljoenen mensen hebben inmiddels de griep opgelopen. Deze griepsoort was niet eerder geconstateerd bij andere dieren dan varkens.
http://www.ad.nl/diagnose/3440401/Chileense_kalkoenen_met_Mexicaanse_griep.html (http://www.ad.nl/diagnose/3440401/Chileense_kalkoenen_met_Mexicaanse_griep.html)

En van wie zullen die kalkoenen de ziekte hebben gekregen? Bescherm de kalkoenen tegen de mensen....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 25 augustus 2009, 12:13:55
Chileense kalkoenen met Mexicaanse griep
SANTIAGO - In Chili is de Mexicaanse griep bij kalkoenen geconstateerd. Dit heeft de Chileense dierengezondheidsdienst donderdag bekendgemaakt. De uitbraak van de griepsoort H1N1 was op twee boerderijen en is volledig onder controle. Het virus is ook varkensgriep genoemd, omdat het bij varkens voorkomt. Het werd ook bekend als Mexicaanse griep, omdat het aanvankelijk veel bij mensen in Mexico opdook. Miljoenen mensen hebben inmiddels de griep opgelopen. Deze griepsoort was niet eerder geconstateerd bij andere dieren dan varkens.
http://www.ad.nl/diagnose/3440401/Chileense_kalkoenen_met_Mexicaanse_griep.html (http://www.ad.nl/diagnose/3440401/Chileense_kalkoenen_met_Mexicaanse_griep.html)

En van wie zullen die kalkoenen de ziekte hebben gekregen? Bescherm de kalkoenen tegen de mensen....

Kalkoenen met een mondkapje en poten wassen voor het eten?  ::) :D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: MR3 op 25 augustus 2009, 12:26:05
Bij mij op het werk heeft iemand mexicaanse griep. Hij is erop getest en hij was positief getest
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 augustus 2009, 01:11:44
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4710238/__Meer_dan_2000_H1N1_griepdoden__.html?p=20,1 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4710238/__Meer_dan_2000_H1N1_griepdoden__.html?p=20,1)

vr 28 aug 2009, 18:19
Dodental Mexicaanse griep boven de 2000

GENEVE -  Het wereldwijde dodental als gevolg van de Mexicaanse griep is inmiddels opgelopen tot 2185. Dat meldde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vrijdag. Vorige week was nog sprake van 1799 doden.

Het H1N1-virus is aangetroffen in 171 landen. Verreweg de meeste doden, 1876, waren te betreuren in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. In Europa stierven 85 mensen, van wie het merendeel in Groot-BrittanniŽ.

Meer dan 209.000 mensen zijn volgens de officiŽle cijfers ziek geworden. De WHO denkt echter dat dit aantal het topje van de ijsberg is, omdat veel mensen vanzelf herstellen en niet naar de dokter gaan. Ook hoeven sinds kort niet alle cijfers meer te worden doorgegeven, omdat dat te veel werk oplevert voor overheden.

Het aantal doden valt in vergelijking met die van de gewone griep nog altijd mee. Daardoor sterven jaarlijks tussen de 250.000 en 500.000 mensen. Tot vijf miljoen mensen worden zeer ziek van die griep.

In ons land zijn tot nu toe twee doden te betreuren als gevolg van de Mexicaanse griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 augustus 2009, 01:12:59
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4681500/__Griepbarakken_bij_ziekenhuis__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4681500/__Griepbarakken_bij_ziekenhuis__.html)

di 25 aug 2009, 16:24  | 11 reacties
Griepbarakken bij ziekenhuis

NIJMEGEN -  Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen opent dinsdag twee barakken waar mensen terecht kunnen als ze verschijnselen van de Mexicaanse griep vertonen.

Het ziekenhuis wil hiermee namelijk voorkomen dat de 'normale' patiŽnten in de wachtkamers met het griepvirus worden besmet.

Het Nijmeegse ziekenhuis heeft zo'n zeshonderd bedden. Daarnaast zijn er isolatiekamers en zonodig aparte afdelingen waar zware gevallen van de griep kunnen worden behandeld.

In de twee barakken kunnen ongeveer tien mensen terecht. Op dit moment worden er nog geen patiŽnten met Mexicaanse griep in het ziekenhuis behandeld, zo meldt een woordvoerster tegen Omroep Gelderland.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 29 augustus 2009, 01:13:34
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4711076/__Hotels_als_noodopvang__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4711076/__Hotels_als_noodopvang__.html)

vr 28 aug 2009, 20:49
Hotels als noodopvang

Enschede -  Vijf hotels in Twente gaan dienst doen als noodopvang voor patiŽnten bij een ernstige grieppandemie.

Dat heeft de Regio Twente afgesproken met de hotels, meldt RTV Oost. Volgens de regio is het nodig om tijdens een pandemie opvang te hebben voor grieppatiŽnten die vanwege een sociale reden niet thuis kunnen zijn.

Ziekenhuizen kunnen volgens de regio de opvang niet realiseren, omdat die dan al overvol zitten. De grieppatiŽnten worden gescheiden verpleegd van de hotelgasten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 1 september 2009, 12:59:51
Kleuterklas Monster geveld door griep
WESTLAND - De helft van de kleuters van de Willemsschool in Monster heeft de griep te pakken. Maar liefst zestien kinderen zitten inmiddels ziek thuis.
De school gaat er vanuit dat ze de Mexicaanse griep hebben, maar daar worden ze niet speciaal op getest.
Volgens directeur Renť Kops is er onder de leerlingen en de ouders geen sprake van paniek. De griep brak vorige week uit. De ouders van de kinderen zijn maandag via een brief op de hoogte gebracht van de situatie.

Kleurplaten
Er ligt een draaiboek klaar voor het geval er nog meer kinderen ziek worden. De leerlingen zelf krijgen kleurplaten waarop te zien is wat ze moeten doen om de griep te voorkomen.
De school had voor het begin van het schooljaar ook al extra maatregelen genomen om eventuele verspreiding van het griepvirus tegen te gaan. Zo werden er papieren handdoekjes in plaats van stoffen gebruikt.  
www.rtvwest.nl (http://www.rtvwest.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 7 september 2009, 00:03:29
&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Ehyves%2Enl%2Fberichten%2Finbox%2F&feature=player_embedded#t=114Geweldig........... ;D ;D ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 september 2009, 00:49:58
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4732146/__Kleuters_hebben_massaal_griep__.html?p=2,2 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/4732146/__Kleuters_hebben_massaal_griep__.html?p=2,2)

di 01 sep 2009, 20:57
Kleuters hebben massaal griep

Monster -  De helft van de kleuters van een klas van de Willemschool in Monster is geveld, hoogstwaarschijnlijk door de Mexicaanse griep.

Zestien kinderen zijn met griepverschijnselen naar huis gestuurd. De directie van de school vermoedt dat het om de Mexicaanse griep gaat, maar de kleuters worden daar niet speciaal op getest, aldus RTV West.

Volgens directeur Renť Kops blijven de ouders en de kleuters er rustig onder. De ouders werden maandag door middel van een brief op de hoogte gebracht van de griepuitbraak.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 9 september 2009, 08:06:03
Levering griepvaccins vertraagd
De levering van vaccins tegen de Mexicaanse griep loopt vertraging op. Farmaceut Novartis kan eind oktober 8 ŗ 10 miljoen vaccins leveren, terwijl 20 miljoen waren gepland. Daardoor kunnen mogelijk niet alle risicogroepen meteen worden ingeŽnt.
Dat heeft minister Klink (Volksgezondheid) vandaag laten weten. De mensen die al een prikje halen tegen de seizoensgriep, zullen zeker meteen aan de beurt komen om ook tegen de Mexicaanse griep te worden gevaccineerd. Voor zorgpersoneel en mantelzorgers die voor zwakke patiŽnten zorgen, is dat nog maar de vraag. Zij moeten mogelijk langer wachten. De Gezondheidsraad adviseerde vorige maand deze groepen als eerste in te enten tegen de Mexicaanse griep.
Klink gaat ervan uit dat Novartis in november de resterende vaccins kan leveren. Oorzaak is een tegenvallende opbrengst van het nieuwe vaccin. De minister noemde de aanvankelijke verwachting over de productie 'te optimistisch'. Met de andere leverancier van vaccins, GlaxoSmithKline, bestaan geen problemen.
Nederland heeft in totaal 34 miljoen vaccins ingekocht, voldoende om iedere Nederlander tweemaal in te enten. Klink stelt dat door de ruime bestelling Nederland er betrekkelijk goed afkomt wat betreft de lagere productie van Novartis. De verdeling van de tegenvaller gaat naar rato van de grootte van de bestelling.
www.medischcontact.nl (http://www.medischcontact.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 september 2009, 23:13:02
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article5127302.ece/Draconische+acties+MCA+bij+pandemie (http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/alkmaar/article5127302.ece/Draconische+acties+MCA+bij+pandemie)

Draconische acties MCA bij pandemie

    * Gepubliceerd op 10 september 2009, 20:05
    * Laatst bijgewerkt op 10 september 2009, 20:23

alkmaar -

Bij 'code rood' kunnen alle verloven van personeel van het Medisch Centrum Alkmaar worden ingetrokken en moet iedere MCA'er op vakantie zich wegrukken van het warme strand en naar het werk terug ijlen. Dat is een van de maatregelen die het ziekenhuis heeft getroffen in afwachting van de pandemie rond de Mexicaanse griep.

Net zoals de andere ziekenhuizen in Nederland moet ook het MCA zich volgens de wet middels een 'continuÔteitsplan' hebben voorbereid op een golf van zieken in de periode oktober tot en met november. En dat heeft veel voeten in de aarde.

,,Als de pandemie op z'n top is en code rood is uitgeroepen, dan houden wij rekening met 158 extra spoedopnames per week. Het totale aantal extra opnamen op de afdeling intensive care in die zes tot acht weken schatten wij op 92. Tijdens die piek zullen zo'n 48 patiŽnten extra aan beademingsapparatuur moeten liggen'', aldus een woordvoerder.

Zie voor meer de Alkmaarsche Courant van donderdag
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 11 september 2009, 00:06:39
http://www.telegraaf.nl/binnenland/4805152/__Varkens_beschermd_tegen_griep__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4805152/__Varkens_beschermd_tegen_griep__.html)

do 10 sep 2009, 22:13  | 1 reactie | lees voor
Varkens beschermd tegen Mexicogriep
Van onze redactie wetenschap

LELYSTAD -  Wetenschappers van Wageningen Universiteit hebben een vaccin ontwikkeld om varkens te beschermen tegen de Mexicaanse griep. Deze maand wordt het middel voor het eerst uitgeprobeerd en worden negen varkens ingeŽnt.

Vervolgens wordt onderzocht of de dieren antistoffen aanmaken, waarna ze expres worden besmet met het griepvirus. Op die manier kan de effectiviteit van het vaccin in kaart worden gebracht.

Dat heeft dr. Guus Koch, influenzaviroloog van het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad, onderdeel van Wageningen Universiteit gisteren bekend gemaakt. Het vaccin moet voorkomen dat de griepepidemie overslaat op de varkensstapel.

Varkens raken net als mensen besmet met infuenzavirussen van het zogeheten A-type. Koch benadrukt dat tot op heden de nieuwe Mexicaanse griep nog niet in varkens is aangetroffen: ĄOok niet in Mexico, zoals eerder is gesuggereerd. De voorheen gebruikte naam ívarkensgriepí was dan ook onjuist. Wel is duidelijk dat enkele genen van het virus dat momenteel voor een pandemie zorgt, afkomstig zijn van een virusstam die al sinds 1979 circuleert in de Europese varkensstapel.Ē

De afgelopen maanden is gebleken dat de Mexicaanse griep erg besmettelijk is. Bovendien is eerder gebleken dat virussen van de mens op een varken kunnen overspringen. Reden voor de wetenschappers uit Lelystad om samen met collegaís van de Universiteit Utrecht om een vaccin te ontwikkelen. Ook varkens kunnen immers flink ziek worden van griep, waardoor een economisch probleem kan ontstaan voor de boer.

Minder virussen in varkens reduceert bovendien de kans dat zich nieuwe combinatievirussen ontwikkelen in de dieren die op hun beurt weer problemen kunnen geven voor mensen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 11 september 2009, 00:14:22
Kijk, eindelijk eens een positief bericht over de mexikaanse griep.

Hoeft DB tenminste niet bang te zijn dat hij vroeg of laat zijn spare-ribs moet missen...  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 11 september 2009, 07:50:13
MijnAlbum.nl lanceert Mexicaanse griep fotowedstrijd
Online fotodienst MijnAlbum.nl lanceert vandaag een fotowedstrijd met als thema ďHoe houdt u grip op griep?Ē De site vraagt gebruikers en bezoekers om te laten zien welke maatregelen zij nemen om de Mexicaanse griep buiten de deur te houden.
Met de fotowedstrijd wil MijnAlbum.nl een eigen draai geven aan de Mexicaanse griep. Marketing directeur Andries Nolles licht toe: ďEr wordt veel voorlichting gegeven over de Mexicaanse griep, en terecht. Wij zijn echter benieuwd of Nederland gehoor geeft aan deze voorlichting of dat de ĎGrip op griepí folders bij veel mensen ongelezen bij het oud papier terechtkomen. De fotoís zullen het ons leren.Ē Deelnemers met een originele foto gooien hoge ogen: de inzender met de meeste stemmen op zijn/haar foto wint namelijk een 8-daagse reis naar AndalusiŽ voor twee personen, aangeboden door online reisaanbieder Eliza was here.
MijnAlbum verwacht dat de fotowedstrijd zal bijdragen aan de beeldvorming van Nederland rond de Mexicaanse griep. ďWe rekenen op veel creatieve inzendingenĒ, aldus Nolles. ďMet deze inzendingen kunnen mensen en bedrijven vervolgens ideeŽn opdoen om zelf ook beter grip te krijgen op de griep.Ē
Deelnemers kunnen hun eigen kans op winst vergroten door familie en vrienden uit te nodigen om te stemmen op hun foto. Deelname aan de fotowedstrijd kan t/m 15 oktober 2009.
Fotowedstrijd: fotowedstrijd.mijnalbum.nl/gripopgriep/
MijnAlbum.nl is de grootste online fotodienst van Nederland met meer dan 1,6 miljoen gebruikers en 135 miljoen fotoís online. Gebruikers plaatsen fotoís in een online album en versturen een uitnodiging naar familie en vrienden voor het bekijken van de fotoís. De website is in 2003 opgericht door vier jonge ondernemers
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 11 september 2009, 16:26:31
'Nederland houdt vast aan twee griepprikken'
Uitgegeven: 11 september 2009 07:54
Laatst gewijzigd: 11 september 2009 09:25

AMSTERDAM - Nederlanders krijgen toch twee griepprikken. Donderdagavond bleek uit Amerikaans-Australisch onderzoek dat ťťn vaccinatie voldoende is voor een goede bescherming tegen de Mexicaanse griep. Viroloog Ab Osterhaus wijst er vrijdagochtend tegenover Radio 1 op dat het onderzochte vaccin een ander middel is dan in Nederland. De onderzoekers bevestigden de uitkomsten van Chinese geneesmiddelenfabrikanten die al eerder concludeerden dat ťťn prik genoeg is voor volwassenen. Voor kinderen is mogelijk wel nog een tweede prik nodig. Nader onderzoek moet daar nog licht op werpen. Volgens Osterhaus zijn er aanwijzingen dat ook bij het vaccin dat in Nederland gebruikt gaat worden ťťn prik goede bescherming biedt.

Nog beter
De tweede prik maakt de bescherming alleen nog beter. Een dergelijk onderzoek dat aantoont dat ťťn prik genoeg is, is er voor het Nederlandse vaccin niet. Om die reden adviseert Osterhaus de overheid vast te houden aan twee prikken. De gerenommeerde viroloog wil niet zo ver gaan om te zeggen dat het Chinese vaccin beter is. Daar is wat hem betreft eerst een echte vergelijking voor nodig.
http://www.nu.nl/algemeen/2079636/nederland-houdt-vast-aan-twee-griepprikken.html (http://www.nu.nl/algemeen/2079636/nederland-houdt-vast-aan-twee-griepprikken.html)

Ja, ja, laten we toch vooral vasthouden aan die 34 miljoen bestelde vaccins - het zou immers zielig zijn voor de farmaceutische industrie wanneer ze maar de helft zouden gaan verdienen van wat ze hadden verwacht. Zuinig zijn met belastinggeld - waar is dat nu toch voor nodig? Geld moet rollen, dat is goed voor de economie (van sommigen). Volgens mij zijn 3 prikken dan trouwens nog beter dan 2: wedden dat de derde prik de bescherming alleen nooooog beter maakt? Dat we het dan nog maar hebben over een half procentje beter of zo, telt niet. Beter is beter, toch? Welke kniesoor kijkt er nu naar de verhouding tussen kosten en effectiviteit? Zooooo verschrikkelijkouderwets!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 11 september 2009, 17:03:00
http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1143&ContentId=2046 (http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1143&ContentId=2046)

8 september 2009
 
ContinuÔteitsplannen voor de brandweer
Nederland kent op dit moment enkele honderden bevestigde gevallen die besmet zijn met het nieuwe Influenza A (H1N1) virus. De Minister van BZK heeft 10 juli een brief verzonden aan werkgeversorganisaties en bedrijfsleven waarin wordt gesteld dat het niet te voorspellen is hoe de grieppandemie gaat verlopen in het najaar. De Minister dringt in de brief aan om maatregelen te treffen ter voorkoming en verspreiding van het griepvirus.

Daarnaast wordt aangedrongen op het opstellen van continuÔteitsplannen. Dit geldt ook voor de brandweer. Een voorbeeld van een continuiteitsplan kunt u vinden op BrandweerKennisNet.

BrandweerKennisNet:  Monodisciplinair continuÔteitsplan brandweerh http://www.brandweerkennisnet.nl/@5951/monodisciplinair/ (http://www.brandweerkennisnet.nl/@5951/monodisciplinair/)

LOCC
Voor wat betreft een landelijke coŲrdinatie bij schaarste is een rol weggelegd bij het Landelijk Operationeel CoŲrdinatie Centrum. Het LOCC draagt zorg voor de landelijke coŲrdinatie van de operationele inzet van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en defensie tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen. Hierdoor kan de bovenregionale inzet van mensen en middelen bij grootschalige evenementen en rampen efficiŽnt en effectief verlopen. Het LOCC kan zowel tijdens de voorbereidingsfase als de responsfase (tijdens de ramp) actief zijn.
Het LOCC functioneert onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 11 september 2009, 17:19:17
http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1143&ContentId=2046 (http://www.nvbr.nl/fe/index.aspx?FilterId=974&ChapterId=1143&ContentId=2046)

8 september 2009
 
ContinuÔteitsplannen voor de brandweer
Nederland kent op dit moment enkele honderden bevestigde gevallen die besmet zijn met het nieuwe Influenza A (H1N1) virus. De Minister van BZK heeft 10 juli een brief verzonden aan werkgeversorganisaties en bedrijfsleven waarin wordt gesteld dat het niet te voorspellen is hoe de grieppandemie gaat verlopen in het najaar. De Minister dringt in de brief aan om maatregelen te treffen ter voorkoming en verspreiding van het griepvirus.

Daarnaast wordt aangedrongen op het opstellen van continuÔteitsplannen. Dit geldt ook voor de brandweer. Een voorbeeld van een continuiteitsplan kunt u vinden op BrandweerKennisNet.

BrandweerKennisNet:  Monodisciplinair continuÔteitsplan brandweerh http://www.brandweerkennisnet.nl/@5951/monodisciplinair/ (http://www.brandweerkennisnet.nl/@5951/monodisciplinair/)

LOCC
Voor wat betreft een landelijke coŲrdinatie bij schaarste is een rol weggelegd bij het Landelijk Operationeel CoŲrdinatie Centrum. Het LOCC draagt zorg voor de landelijke coŲrdinatie van de operationele inzet van brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening en defensie tijdens rampen, calamiteiten en grootschalige evenementen. Hierdoor kan de bovenregionale inzet van mensen en middelen bij grootschalige evenementen en rampen efficiŽnt en effectief verlopen. Het LOCC kan zowel tijdens de voorbereidingsfase als de responsfase (tijdens de ramp) actief zijn.
Het LOCC functioneert onder verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).Wat goed dat salarisadministratie overeind blijft bij de brandweer tijdens een pandomie.... ::) Maar wie gaat evenementen controleren of ze wel veilig zijn? Wie gaat problemen met OMS aansluitingen oplossen? Wie gaat opleveringen van gebouwen doen? Of wordt de buitenwereld stil gelegd en mag er geen gebouw meer open of evenement gehouden worden? Juist als er te weinig repressief personeel moet je zorgen dat er vermijdbare incidenten ontstaan die veel repressieve capaciteit gaan kosten...  ;) ::)

Maar ja... ik zal wel weer te simpel denken...

Natuurlijk zijn ze bij de NVBR weer de brandpreventisten vergeten...   :'(  :'( :-X :-X :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 11 september 2009, 23:08:41
Virus Mexicaanse griep mogelijk uit laboratorium ontsnapt
Verschenen in september 2009

De man die mede het antivirale medicijn Tamiflu ontwikkelde, professor Adrian Gibbs, gelooft dat de Mexicaanse griep is begonnen als gevolg van een menselijke fout. Volgens hem zou het H1N1 virus kunstmatig gemaakt zijn en na een fout in het laboratorium op mensen zijn overgebracht. Gibbs, die al 40 jaar lang de ontwikkeling van ziektekiemen bestudeert, publiceert binnenkort een artikel over zijn theorie, die hij baseert op de genetische blauwdruk van dit nieuwe virus.
ĎEen van de simpelste verklaringen voor deze nieuwe griep is dat deze ontsnapt is uit het laboratoriumí, zo zei hij tegen journalisten van het persbureau Bloomberg.
Virussen worden gekweekt op eieren en Gibbs denkt dat de nieuwe H1N1-stam per ongeluk is ontstaan en daarna op mensen oversloeg. Hij ontdekte dat deze stam viermaal sneller muteert dan het hieraan meest verwante virus bij varkens. Dat kan erop wijzen dat varkens helemaal niet betrokken zijn bij de ontwikkeling.
Het zou niet voor het eerst zijn dat een virus ontsnapt uit het laboratorium. Eerder dit jaar raakte een zending gewone seizoensgriep-vaccins, die op het punt stond naar 18 Europese landen te worden verzonden, besmet met het vogelgriepvirus. Sommige wetenschappers vermoeden dat ook de uitbraak van de Russische griep in 1977 te wijten was aan een ontsnapt laboratoriumvirus.
BRON: www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&sid=aShZig0Cig4g; (http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601124&sid=aShZig0Cig4g;) 13 mei 2009

Interessante hypothese !
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 11 september 2009, 23:49:13
Over evenementen zou ik mij geen zorgen maken tijdens een pandemie van omvang. In Mexico kwam ook - zij het tijdelijk - het openbare leven tot stilstand. Deze plannen zullen daarop ontwikkeld zijn.

We gaan het meemaken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 14 september 2009, 12:05:14
Zorginstellingen tijdig voorbereid op grieppandemie
Zorginstellingen zijn goed voorbereid op de grieppandemie. Dat concluderen de Inspecties voor de gezondheidszorg en jeugdzorg (IGZ en IJZ) na onderzoek. Onder zorginstellingen wordt verstaan: ziekenhuizen, verpleging en verzorging, thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsenposten, ambulancediensten en jeugdzorginstellingen.
Minister Klink van Welzijn en Volksgezondheid heeft afgelopen zomer mede namens minister Rouvoet van Jeugd en Gezin de zorginstellingen gevraagd met spoed zogenaamde continuÔteitsplannen op te stellen. Dit in verband met de mogelijke piekbelasting in de zorg komend najaar vanwege de grieppandemie. De IGZ en de IJZ hebben de afgelopen weken onderzocht of en in hoeverre zorginstellingen zich hebben voorbereid op deze piekbelasting.
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van vragenlijsten die de zorginstellingen zelf moesten invullen. Van de 1115 aangeschreven instellingen heeft 95 procent de vragenlijst ingevuld. Hieruit blijkt dat  
- Op 15 september 82 procent het continuÔteitsplan klaar heeft. Op 15 oktober heeft zelfs 97 procent het plan klaar
- In bijna alle gevallen de bestuurlijke betrokkenheid bij de plannen groot is
- Zorginstellingen goed omschreven hebben welke zorg altijd doorgang moet vinden en hoe ze dit gaan organiseren
- Zorginstellingen rekening houden met beperkte beschikbaarheid van het personeel door hoog ziekteverzuim. Om dit op lossen denken instellingen aan verschuiven van personeel maar ook aan inschakelen van studenten, vrijwilligers of familie
- Communicatie onderdeel is van het continuÔteitsplan
- Infectiepreventiemaatregelen zijn genomen
Instellingen die hun plannen niet klaar hebben of niet gereageerd hebben kunnen de inspecties zonodig bestuursrechtelijk aanpakken
www.igz.nl (http://www.igz.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 15 september 2009, 21:06:50
http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/430497/2009/09/15/Voorloper-Mexicaanse-griep-bestaat-al-10-jaar.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/430497/2009/09/15/Voorloper-Mexicaanse-griep-bestaat-al-10-jaar.dhtml)

Voorloper Mexicaanse griep bestaat al 10 jaar

ROTTERDAM - Varkens droegen het virus, dat verantwoordelijk is voor de zogenaamde Mexicaanse griep, al minstens tien jaar voor de eerste mens ziek werd.
Pas recent muteerde het virus naar een variant die ook voor de mens gevaarlijk is. Voordien had niemand de ziekte opgemerkt.

Toen de nieuwe griep enkele maanden geleden uitbrak, vertaalden we de Engelse term 'swine flu' met varkensgriep. Na kritiek op deze term werd in het Nederlandse taalgebied gekozen voor de 'Mexicaanse griep'. De eerste slachtoffers vielen immers in Mexico. Toch zijn de varkens dus niet zo onschuldig in dit verhaal. Minstens tien jaar liepen varkens met deze ziekte rond zonder dat we het merkten. Tot het virus onlangs muteerde en op de mens werd overgedragen. Dat vertelde Michael Worobey van de universiteit van Arizona op een bijeenkomst met griepexperts.

"Zeker tien jaar hebben we het virus niet gezien. Toen het op de mens werd overgedragen hebben we het nog maandenlang niet opgemerkt. We moeten dringend onze controle over griep bij varkens verbeteren", zei Worobey. Tot grote opluchting van gezondheidsexperts lijkt de impact van de Mexicaanse griep nog beperkt te blijven. Worobey bestudeerde de evolutie van de ziekte en riep een vergadering bijeen opdat we beter voorbereid zouden zijn op het volgende griepvirus.

Niemand weet waar de eerste patiŽnt met Mexicaanse griep is opgedoken. Dokters testen immers zelden of iemand griep heeft en gaan helemaal niet na om welk type griep het gaat. "We moeten de griep bij de mens ook beter controleren", zei Worobey. "We hadden dit nieuwe virus misschien twee of drie maanden eerder kunnen ontdekken." In april werd de griep in CaliforniŽ bij twee kinderen geÔdentificeerd. Toen was de ziekte al over de Verenigde Staten en Mexico verspreid.

Varkens krijgen wel vaker griep en worden dan meestal geÔsoleerd voor ze geslacht worden. Deze griep heeft ook kenmerken van een vogelgriep, maar zou al lang geleden overgedragen zijn. Eens de mens ziek werd, begon het virus zich snel aan te passen. Voorlopig is er nog geen sprake van een nieuwe mutatie, maar experts blijven op hun hoede. (REUTERS/CBR)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 18 september 2009, 18:02:16
http://mobiel.nu.nl/pda/algemeen/158898-Twee-nieuwe-doden-Mexicaanse-griep.html (http://mobiel.nu.nl/pda/algemeen/158898-Twee-nieuwe-doden-Mexicaanse-griep.html)

Twee nieuwe doden Mexicaanse griep

BILTHOVEN - De afgelopen week zijn in Nederland twee mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Het gaat om een man van 52 jaar en een vrouw van 85.

Beiden waren verzwakt door andere ernstige ziekten. Het RIVM heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

In Nederland zijn tot nu toe vier mensen aan de ziekte overleden. Woensdag stond het totaal aantal patiŽnten dat wegens de Mexicaanse griep in een ziekenhuis is opgenomen op negentig.

Tien van hen werden deze week opgenomen, drie liggen er op de afdeling intensive care.

Kwalen

In ongeveer de helft van de gevallen lijden de patiŽnten ook aan andere ernstige kwalen.

Opvallend is dat longziekten zoals astma daarbij vaak voorkomen (in 29 van de negentig gevallen). Totnutoe zijn drie zwangere vrouwen die besmet waren met het virus in het ziekenhuis verpleegd.

Bij de ziekenhuisopnamen gaat het vooral om mensen beneden de zestig jaar. Bij de leeftijdscategorie vijftien tot en met vierentwintig is een piek te zien.

Verschijnselen

Van elke 10.000 Nederlanders hebben er nu gemiddeld 5,5 verschijnselen van de Mexicaanse griep. Vorige week waren dat er nog gemiddeld 4,5.

Er is dus sprake van een kleine toename. De telling is gebaseerd op het aantal mensen dat zich bij de huisarts heeft gemeld.

Verspreiding

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er, ondanks de toename, deze week geen aanwijzingen dat de verspreiding van de griep in Nederland 'significant' is gegroeid.

In het noorden van het land melden zich iets meer mensen bij de huisarts met klachten. Het aantal ligt daar op 7,3 per 10.000.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 21 september 2009, 23:19:05
Zou dit onder het mom van mexicaanse griep niet een ordinaire bezuinigingsmaatregel zijn... ?  ??? ::) Moet je ook je personeelsleden verbieden om met het openbaar vervoer te gaan of concerten te bezoeken...

http://www.telegraaf.nl/binnenland/4891476/__Zorghuis_schrapt_kerstdiner_om_griep__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/4891476/__Zorghuis_schrapt_kerstdiner_om_griep__.html)

ma 21 sep 2009, 22:30  | 3 reacties | lees voor
Verpleeghuis schrapt kerstdiner om griep

AMSTERDAM -  Bewoners van de verzorgings- en verpleeghuizen die onder de DrieGasthuizenGroep in Arnhem vallen, krijgen dit jaar uit angst voor de Mexicaanse Griep geen kerstdiner, weet de Gelderlander.

De DrieGasthuizenGroep vindt het eten met 150 mensen tegelijk een te groot risico. In verpleeghuis Heijendaal is het eerste ziektegeval al vastgesteld. In de kleinere vestigingen kan het diner misschien wel doorgaan. De DrieGasthuizenGroep laat ook het grote personeelsfeest dat deze week gepland was, niet doorgaan.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 22 september 2009, 00:28:19
Wat zijn nu eigenlijk DE belangrijkste kenmerken van de mexicaanse griep?

Ik heb hier een patient met koorts, een hele gekke vreemde nog nooit gehoorde hoest met vreemde spuugneigingen en slijmvorming, waarvan de stem weg was, nu aardig weer terug. Maar die hoest en dat ophoesten is echt eigenaardig..............
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 22 september 2009, 21:16:59
Maar die hoest en dat ophoesten is echt eigenaardig..............

Ik zeg Exorcism.

http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=exorcist&btnG=Google+zoeken&meta=&aq=0&oq=exor&fp=9867bc649808bc32 (http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=exorcist&btnG=Google+zoeken&meta=&aq=0&oq=exor&fp=9867bc649808bc32)

 ::) ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 29 september 2009, 07:56:20
NS deelt zakdoekjes uit tegen Mexicaanse griep
De Nederlandse Spoorwegen beginnen maandag op twintig stations met het uitdelen van een half miljoen pakjes papieren zakdoekje. NS wil met de zakdoekjes een steentje bijdragen aan de verspreiding van de Mexicaanse griep.
De overheid adviseert mensen om bij het hoesten te niezen in een papieren zakdoekje. Met het uitdelen van de papierenzakdoekjes maakt NS treinreizigers het gemakkelijk om deze aanbeveling over te nemen. De zakjes zijn gratis beschikbaar gesteld door de fabrikant.
In de half miljoen pakjes zitten 4,5 miljoen zakdoekjes. NS denkt een paar maanden zoet te zijn met het uitdelen.
Bron: NS
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: RAdeR op 29 september 2009, 07:57:35
Nieuwe test van het Nationaal Influenza Centrum kan griep antistoffen onderscheiden
tEen nieuwe test van het Nationaal Influenza Centrum (NIC) stelt mensen in staat om achteraf te controleren of ze Mexicaanse griep hebben gehad. De test wordt maandagavond geÔntroduceerd in het programma Weet Wat Je Koopt, zo liet de redactie van het VARA-programma aan De Telegraaf weten.
De test kan de antistoffen voor verschillende soorten griep van elkaar onderscheiden.Hierdoor kan men vaststellen, nadat iemand al is genezen van de griep, alsnog vaststellen of iemand die de Mexicaanse griep al heeft gehad en vaccineren niet meer nodig is. Volgens het NIC is het overigens praktischer alle risicogroepen toch gewoon te vaccineren. Voor de test moet namelijk bloed worden onderzocht in een laboratorium.
www.medicalfacts.nl (http://www.medicalfacts.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 oktober 2009, 19:38:46
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Danny722 op 1 oktober 2009, 20:04:07
Even het aantal keren "ja" tellen... :o

Ik geloof inderdaad niet dat meneer Osterhaus profiteert van dit virus, maar ik -als leek zijnde- en met mij vele andere weldenkende mensen konden na een paar weken al zien dat de ziekte relatief gezien enorm meeviel. 150 doden in de eerste weken; verklaarbaar als er een nieuwe ziekte is en passende geneesmiddelen moeten worden gezocht. Daarna ging het percentage dat overlijdt aan de ziekte naar de 5% en iedere week ging dat percentage achteruit. Nu weten we inmiddels dat het niet meer is dan een gewoon griepje met als enige -eventueel- nadelig gevolg dat een groot deel van de inwoners ziek wordt.

En een ernstigere mutatie? Er zijn inmiddels zoveel mensen die al de griep gehad hebben dat de antistoffen in het lichaam aardig wat aan zouden moeten kunnen...benieuwd wanneer de vaccins komen :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 oktober 2009, 22:06:11
http://www.telegraaf.nl/buitenland/4970835/___Vaccin_of_ontslag___.html?p=10,2 (http://www.telegraaf.nl/buitenland/4970835/___Vaccin_of_ontslag___.html?p=10,2)

do 01 okt 2009, 18:14  | 15 reacties
'Vaccin of ontslag'

NEW YORK -  In New York zijn ziekenhuismederwerkers verplicht het vaccin te nemen tegen de Mexicaanse griep. Doen ze dat niet, dan worden ze ontslagen.

"Het is voor iedereen die rechtstreeks of via derden contact heeft met patiŽnten. Iedereen in het ziekenhuis moet dus worden ingeŽnd", zegt Susan Liller, een verpleegster van het White Plains Hospital.

Weerstand

De regeling stuit op veel weerstand bij het ziekenhuispersoneel. Werknemers willen niet worden ingeŽnd tegen de griep en menen dat ze in hun vrijheid worden aangetast. Ook zeggen ze nooit eerder te zijn gevaccineerd - tegen bijvoorbeeld een normale griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 7 oktober 2009, 22:33:28
http://www.google.org/flutrends (http://www.google.org/flutrends)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 12 oktober 2009, 23:54:55
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5057344/__Mexicaanse_griep_scholen_Haarlem__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5057344/__Mexicaanse_griep_scholen_Haarlem__.html)

ma 12 okt 2009, 23:13 | lees voor
Mexicaanse griep scholen Haarlem

HAARLEM -  Op twee basisscholen in Haarlem en Heemstede is de Mexicaanse griep uitgebroken, meldt het Haarlems Dagblad. Vooral in Heemstede heeft het griepvirus behoorlijk huisgehouden.

Van de 230 kinderen zijn er tot nu toe al zestig ziek geworden. Het griepvirus springt sinds begin oktober over van klas naar klas. ĄEerst brak de griep uit in het hoofdgebouw bij groep achtĒ, vertelde een woordvoerster van de Nicolaas Beetsschool in Heemstede tegen de krant. Daarna waren de andere groepen aan de beurt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Stefan Verkerk op 12 oktober 2009, 23:57:32
Valt het alleen mij op dat we er niks meer van horen op de landelijke televisiezenders? :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: 6301 op 13 oktober 2009, 10:02:48
Klink bereid deel griepvaccin af te staan.

Luxemburg.
Er zijn scenarioīs denkbaar waarin
Nederland bereid is vaccins tegen
de Mexicaanse griep te leveren aan
EU-lidstaten die met een tekort
kampen. Minister Ab Klink van
Volksgezondheid heeft dat gisteren
gezegd tijdens een beraad met zijn
EU-collegaīs in Luxemburg. Nederland
heeft 34 miljoen vaccins besteld,
waarmee de hele bevolking 2 maal
kan worden ingeent.

Bron: de Stentor dinsdag 13 oktober 2009.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 13 oktober 2009, 17:54:25
Gunst. De koehandel met teveel gekochte vaccins is begonnen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 14 oktober 2009, 10:39:56
http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/437115/2009/10/13/Mexicaanse-griep-treft-vooral-jonge-gezonde-vrouwen.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/437115/2009/10/13/Mexicaanse-griep-treft-vooral-jonge-gezonde-vrouwen.dhtml)

Mexicaanse griep treft vooral jonge, gezonde vrouwen
 
ROTTERDAM - Een Canadese studie toont aan dat "een opmerkelijk groot deel" van ernstige infecties met de Mexicaanse griep voorkomt bij gezonde, jonge vrouwen.

Dat kwam niet meer voor sinds de Spaanse griep, die in 1918 meer slachtoffers maakte dan het oorlogsgeweld van de vier voorgaande jaren.

De studie onthult dat de ziekte vooral fataal is voor relatief gezonde mensen tussen 10 en 60 jaar. Slechts 30 procent van de mensen die de ziekte kregen hadden voordien ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker, chronisch nierfalen en diabetes.

Van de 113 vrouwen en 55 mannen die wegens de Mexicaanse griep in een Canadese afdeling intensieve zorgen werden opgenomen, was de gemiddelde leeftijd 32 jaar. Daarvan overleden er 29 (17 procent), meestal binnen de veertien dagen nadat ze ziek werden. Daarvan waren 22 of 72 procent vrouwen.

Belgische (37) sterft aan Mexicaanse griep

Een 37-jarige vrouw uit de provincie Antwerpen is afgelopen zondag overleden aan het Mexicaansegriepvirus. Dat meldt het Belgische griepcentrum vandaag. Het gaat om de derde dode door het A/H1N1-griepvirus in BelgiŽ.

De vrouw vertoonde de eerste symptomen van de griep op 26 september. Omdat haar toestand verslechterde, werd ze op 3 oktober opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking, en diende ze beademd te worden. Maar haar toestand bleef verslechteren en op 11 oktober overleed zij aan de gevolgen van de griepinfectie.

Vorige week waren er naar schatting 4.160 Belgen die de A/H1N1-griep ontwikkelden. Sinds het begin van de epidemie staat de teller op 12.678. De mortaliteit door de Mexicaanse griep ligt op dit moment echter niet hoger dan die van de gewone seizoensgriep.

In Europa overleden tot op vandaag 201 personen aan de gevolgen van de A/H1N1-griep. Wereldwijd gaat het om 4.675 overlijdens.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 14 oktober 2009, 12:10:58
H1N1-virus minder dodelijk, wel alarmerend

http://www.rnw.nl/nl/caribiana/article/h1n1-virus-minder-dodelijk-wel-alarmerend (http://www.rnw.nl/nl/caribiana/article/h1n1-virus-minder-dodelijk-wel-alarmerend)
Gepubliceerd 14 oktober 2009 - 11:41 am

Mexicaanse griep is minder dodelijk dan gewone griep, maar is op andere terreinen wel terecht alarmerend. Met name door de hogere zorgkosten en doordat de ziekte, meer dan de seizoensgriep, kinderen treft.

Dat zegt Denis Coulombier, hoofd van een Europese gezondheidsorganisatie. Ouderen worden doorgaans vaker ziek van de jaarlijkse gewone griep dan kinderen. Bij het H1N1-virus lijkt het juist andersom; tot nu toe blijven oudere mensen meer gevrijwaard van besmetting.

Volgens Coulombier zou de reden daarvoor kunnen zijn dat de Mexicaanse griep een mutatie is van het virus dat in 1918 de zeer dodelijke pandemie van Spaanse griep veroorzaakte. Oudere mensen hebben mogelijk meer weerstand opgebouwd, doordat ze al eerder met dat virus in aanraking zijn geweest. Coulombier stelt wel dat dit nog een theorie is.

De wetenschapper zegt verder dat correct is gereageerd op de uitbraak van de Mexicaanse griep, door met de ergst mogelijke scenario's rekening te houden. Hij verwacht overigens een tweede golf van besmettingen met H1N1 binnen enkele weken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 18 oktober 2009, 20:36:53
05/10/2009   'Rol van varkens en pluimvee bij verspreiding A(H1N1) is waarschijnlijk klein'
De gecombineerde Groep van Deskundigen Varkens- en pluimveeziekten heeft een nieuw advies uitgebracht aangaande de risico's van besmetting met het nieuwe Influenza A (H1N1) griepvirus door varkens en pluimvee. Dat pluimvee in Nederland een rol zal spelen in de verspreiding van het Nieuwe Influenza virus lijkt vooralsnog onwaarschijnlijk, stelt de commissie. Ook de kans dat een endemisch besmette varkenspopulatie een risico vormt voor de volksgezondheid, is klein.
In een aantal landen zijn besmetting van varkens vastgesteld met het Nieuwe Influenza A (H1N1) virus. Er zijn gevallen bekend in Canada, Argentini, Australi, Singapore en Noord-Ierland. In de meeste landen betrof het ťťn of enkele besmette bedrijven. De varkens vertoonden milde griepsymptomen en zijn na een paar dagen tot een week weer hersteld. Tot nu toe wordt aangenomen dat de varkens steeds geÔnfecteerd zijn door besmette mensen.

Monitoring op virussen bij varkens
Besmette varkens zullen waarschijnlijk geen significante bijdrage leveren aan de verspreiding van Nieuwe Influenza onder mensen. Ook als de humane epidemie eenmaal voorbij is, is het niet waarschijnlijk dat een besmette varkenspopulatie alsnog een belangrijke bron van infectie voor de mens vormt, aldus de commissie. Twee aspecten moeten wel in het oog gehouden worden:
Mensen die in contact komen met besmette varkens lopen het risico om met Nieuwe Influenza virus besmet te raken. Deze mensen moeten hierover genformeerd en geadviseerd worden, en zo veel mogelijk beschermd worden.
Influenzavirussen zijn virussen die relatief makkelijk kunnen veranderen door mutatie of reassortment. Er bestaat theoretisch een kans dat het virus zal muteren dan wel reassorteren tot een voor de mens virulentere stam. De ontwikkeling van influenzavirussen bij het varken kan via monitoring gevolgd worden.

Pluimvee
In Chili is een uitbraak van de Nieuwe Influenza A (H1N1) gemeld bij twee kalkoenvermeerderingsbedrijven. De kalkoenen vertoonden geen klinische verschijnselen behalve een legdaling van gemiddeld 31%. Kalkoenen zijn normaal zeer gevoelig voor varkensinfluenzavirussen. De uitbraak behoeft echter nog verder onderzoek. De groep van deskundigen stelt dat met de vooralsnog beperkte kennis over de gevoeligheid van pluimvee voor Nieuwe Influenza, het op dit moment niet waarschijnlijk is dat besmet pluimvee een rol zal gaan spelen in de huidige humane epidemie in Nederland.
bron: Ministerie van LNV, 02/10/09    Copyright ©2009 AgriHolland B.V.

Dieren blijken geen oorzaak maar wel slachtoffer: door zieke mensen worden ook zij ziek. Eindelijk eens eerlijke berichtgeving. Alle mensen dan toch maar preventief enten? Kunnen we tenminste geen dieren besmetten (grijns)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 19 oktober 2009, 22:02:36
http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/437853/2009/10/16/Prikken-Mexicaanse-griep-tweede-week-november.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/437853/2009/10/16/Prikken-Mexicaanse-griep-tweede-week-november.dhtml)

Prikken Mexicaanse griep tweede week november

DEN HAAG - De vaccinatie tegen de Mexicaanse griep begint in de tweede week van november. Ook militairen op gevaarlijke missies kunnen prikken krijgen tegen deze griep.
Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Klink verwacht voor deze vaccinatieronde, die voor het einde van het jaar klaar moet zijn, 10 miljoen vaccins nodig te hebben. Nederland heeft 34 miljoen vaccins ingekocht. Volgens de Gezondheidsraad hoeven er niet nog meer mensen ingeŽnt te worden als de griep niet erger wordt.

Daarom gaat de minister nu bekijken of hij een deel van de voorraad kan verkopen aan landen die geen vaccins hebben om mensen met een verhoogd risico te beschermen tegen de Mexicaanse griep. Landen als MacedoniŽ, RoemeniŽ, Bulgarije en Egypte hebben al belangstelling getoond. (ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Danny722 op 19 oktober 2009, 22:43:18
Joepie! Met een beetje geluk mag ik de prik op m'n verjaardag halen. Of op de dag dat we schoolfeest hebben. Of op de dag dat we gaan zwemmen. Of op de dag dat een klasgenoot een feest geeft. Of op de dag dat ik zelf m'n verjaardag vier...

Dus die tweede week van november komt me wel goed uit ;D

Ik ben overigens benieuwd wat de animo voor deze prik nu nog is. Er is al gebleken dat de ziekte relatief ongevaarlijk is...maarja, beter het zekere voor het onzekere nemen...
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 20 oktober 2009, 00:32:45
Meer H1N1 Noorse varkens dan gedacht
16 okt 2009 18:31

De verspreiding van H1N1 in de Noorse varkenshouderij blijkt omvangrijker dan eerder deze week werd gedacht. Volgens de voedsel- en veterinaire autoriteit Mattilsynet blijkt het Mexicaansegriepvirus toe te hebben toegeslagen op acht bedrijven.
Het eerste geval kwam vorig weekeinde in de regio bij Trondheim naar buiten. De nieuwe gevallen doen zich eveneens in deze regio voor. Het virus is hoogstwaarschijnlijk op de varkens overgebracht via de eigenaars van de bedrijven dan wel bezoekers. De autoriteiten zeggen verrast te zijn over het gemak waarmee varkens door mensen H1N1 kunnen oplopen. De aanvankelijke aanpak om de verspreiding in te dammen via ruiming wordt daarom heroverwogen.
http://news.google.nl/news/search?pz=1&cf=all&ned=nl_nl&hl=nl&q=varkens (http://news.google.nl/news/search?pz=1&cf=all&ned=nl_nl&hl=nl&q=varkens)

Bronbestrijding is nog niet effectief genoeg - meer eigenaren en bezoekers ruimen?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 21 oktober 2009, 15:11:22
'35000 griepdoden in Duitsland'

http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5124982/___35000_griepdoden_in_Duitsland___.html?p=27,1 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5124982/___35000_griepdoden_in_Duitsland___.html?p=27,1)
wo 21 okt 2009, 08:59

BERLIJN -  Een vooraanstaande vaccinatiedeskundige in Duitsland waarschuwt voor onderschatting van de Mexicaanse griep. Volgens hem kunnen er in Duitsland 35.000 mensen aan sterven.

Van de Duitsers zegt slechts 12 procent zich zeker te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Volgens Adolf Windorfer, professor van de Duitse organisatie voor infectiebescherming en adviseur bij de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is dat een grote vergissing.

"De verwachting is dat aan het begin van het koude seizoen een groot aantal mensen besmet wordt met de Mexicaanse griep. Of de ziekteverschijnselen licht of zwaar worden, is nog volledig onbekend", aldus de professor in Bild.

"Maar het is waarschijnlijk dat bij een grote uitbraak van de griep ongeveer 30 miljoen inwoners van Duitsland ziek worden. Daarbij is een aanzienlijke toename van sterfgevallen te verwachten", waarschuwt Windorfer. "Maar ook bij een mild verloop van de griep worden in de herfst en de winter 25.000 tot 35000 Mexicaanse griepdoden verwacht in Duitsland."
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 22 oktober 2009, 13:23:47
http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/439065/2009/10/22/Hele-klas-ziek-van-Mexicaanse-griep.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/439065/2009/10/22/Hele-klas-ziek-van-Mexicaanse-griep.dhtml)

Hele klas ziek van Mexicaanse griep
 
BREDA - Het virus dat een hele schoolklas op de Zandbergschool in Breda begin deze week ziek maakte, blijkt het Mexicaanse griepvirus te zijn. Tests van de GGD hebben dit uitgewezen.

Dat staat in BN/De Stem.

Afgelopen maandag meldden 21 van de 25 leerlingen van groep 4b zich ziek, inclusief de juf.

Navraag leerde dat de meeste kinderen zondag ziek zijn geworden. Direct werd aan Mexicaanse griep gedacht. Inmiddels blijkt dat dat bij twee geteste kinderen inderdaad het geval was.

22/10/09 12u05
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SEH zustertje op 23 oktober 2009, 00:24:04
NOS: verpleegkundigen willen geen H1N1-vaccinatie

Minister Klink van Volksgezondheid roept verpleegkundigen op om zich te laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Doen ze dat niet, dan lopen patiŽnten een verhoogd risico, zo stelt hij. Klink wijst erop dat verpleegkundigen en artsen ongewild ernstig zieke patiŽnten kunnen besmetten en die kunnen in het ergste geval overlijden. Hij wil dat verpleegkundigen de komende maand beter worden geÔnformeerd over de Mexicaanse griep. Marian Kaljouw, voorzitter van V&VN reageert teleurgesteld maar begripvol: ďIk vind het jammer, maar ik heb er wel begrip voor.Ē Ze wijst op het Ďonderbuikgevoelí van verpleegkundigen en verzorgenden en hun weerstand om een vaccinatie opgedrongen te krijgen.

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat een kleine meerderheid de verpleegkundigen zich niet wil laten vaccineren tegen het H1N1-virus. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met de artsenorganisatie KNMG en de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.
De KNMG en V&VN deden eerder ook al een oproep aan hun leden om mee te werken aan vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Van de verpleegkundigen en verzorgenden die aan het onderzoek meewerkten, zegt 54,4 procent zich niet te laten inenten. 44,1 procent is dat wel van plan. Onder artsen is de bereidheid om zich te laten vaccineren groter: 72,4 procent. 27,3 procent zegt 'nee'.

Beschermen
De meest gehoorde motivatie om zich wel te laten inenten, is bij artsen "het beschermen van ernstig zieke patiŽnten". "Personeelsuitval" en daarna "zelfbescherming tegen de griep" worden in mindere mate genoemd als reden voor vaccinatie. Bij verpleegkundigen is de voornaamste reden eveneens "het beschermen van patiŽnten", gevolgd door "zelfbescherming" en daarna "personeelsuitval".

Weerstand
De artsen en verpleegkundigen die zich niet willen laten inenten, konden ook aangeven waarom ze dat niet willen. De meeste artsen gaven als reden "dat de griep meevalt". Bij de meeste verpleegkundigen is er sprake van "een gevoelsmatige weerstand" tegen het vaccin.

Het onderzoek van de NOS werd gedaan via internet. Er werd gebruikgemaakt van een steekproef uit het ledenbestand van de KNMG en V&VN. 620 leden van de KNMG en 331 leden van de V&VN werkten aan het onderzoek mee. De artsen en verpleegkundigen konden meerdere antwoorden geven bij de motivatie voor hun keuze om zich wel of niet te laten inenten.


http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/3/031009_griep.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/3/031009_griep.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 23 oktober 2009, 10:06:09
Griepepidemie in Nederland
Uitgegeven: 23 oktober 2009 09:03
Laatst gewijzigd: 23 oktober 2009 10:00

BILTHOVEN - In Nederland heerst nu officieel een griepepidemie van de Mexicaanse griep. Dat stelt het RIVM op basis van een peiling onder huisartsen in Nederland, uitgevoerd in samenwerking met gezondheidsinstituut Nivel.
 © ANPEen woordvoerder van het Nivel bevestigde vrijdag berichtgeving hierover in

Trouw.

Er is sprake van een officiŽle griepepidemie omdat huisartsen twee weken achter elkaar meer dan 55 mensen op elke 100.000 Nederlanders met griepachtige klachten turfden.

Volgens het Nivel telden de huisartsen in de week van 5 tot en met 11 oktober 69 mensen met griep per 100.000 mensen. Een week later was dat weer het geval, aldus het Nivel.

Het RIVM zegt vrijdagmiddag de cijfers bekend te maken en wil daarom nog niet reageren.

Kijk voor meer berichtgeving over de Mexicaanse griep op onze bijlage.

© Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Hayer op 23 oktober 2009, 11:28:43
Meisje (14) bezwijkt aan Mexicogriep-
 De Mexicaanse griep heeft afgelopen week twee levens geŽist, onder wie een 14-jarig meisje dat gezond was voor ze de ziekte kreeg. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekendgemaakt.

De afgelopen week overleed ook een 40-jarige man met de Mexicaanse griep. Hij was al enige tijd ernstig ziek. Het aantal mensen in ons land dat aan deze griep is overleden, is hiermee opgelopen tot zes.

In Nederland heerst nu officieel een griepepidemie van de Mexicaanse griep. Dat stelt het RIVM op basis van een peiling onder huisartsen in Nederland, uitgevoerd in samenwerking met gezondheidsinstituut Nivel.

Er is sprake van een officiŽle griepepidemie omdat huisartsen twee weken achter elkaar meer dan 55 mensen op elke 100.000 Nederlanders met griepachtige klachten turfden. Volgens het Nivel telden de huisartsen in de week van 5 tot en met 11 oktober 69 mensen met griep per 100.000 mensen. Een week later was dat weer het geval, aldus het Nivel.

Het RIVM zegt vrijdagmiddag de cijfers bekend te maken en wil daarom nog niet reageren

http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5143430/__Meisje__14__bezwijkt_aan_griep__.html?p=1,1 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5143430/__Meisje__14__bezwijkt_aan_griep__.html?p=1,1)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 23 oktober 2009, 11:51:47
Meisje (14) bezwijkt aan Mexicogriep-
 De Mexicaanse griep heeft afgelopen week twee levens geŽist, onder wie een 14-jarig meisje dat gezond was voor ze de ziekte kreeg. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekendgemaakt.

 :( :o ???
...en dan vol blijven houden in de media dat het een lichte griep is en dat alleen mensen die al ernstig ziek zijn hieraan kunnen overlijden???
Voor de zomer was er nog sprake van dat de hele Nederlandse bevolking zou worden ingeŽnt, uiterlijk in oktober (34 miljoen vaccins), toen was dat opeens niet meer nodig, en nu vallen de eerste doden...  :(
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 23 oktober 2009, 11:55:10
Niet meteen in paniek raken, NU meld dit ook, maar dan iets uitgebreider:


Meisje van 14 met Mexicaanse griep overleden
Uitgegeven: 23 oktober 2009 09:03
Laatst gewijzigd: 23 oktober 2009 11:26

AMSTERDAM - Een meisje van 14 jaar is deze week aan de Mexicaanse griep overleden. Ze was voor die tijd gezond, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag.  
 © ANPHet is voor het eerst dat in Nederland iemand is overleden aan het H1N1-virus, zonder dat deze persoon al een andere ernstige ziekte onder de leden had.

Volgens het RIVM komt het in andere landen ook voor dat gezonde mensen aan de gevolgen van de Mexicaanse griep overlijden.


''Net zoals dat bij een normale griep in Nederland ook kan gebeuren'', zei een woordvoerder van het instituut.

De woordvoerder kon niets zeggen over het verloop van de ziekte bij het 14-jarige meisje. Het RIVM is erg terughoudend met het geven van informatie over individuele gevallen.

De afgelopen week overleed ook een 40-jarige man met de Mexicaanse griep. Hij was al enige tijd ernstig ziek.

Het aantal mensen in ons land dat aan deze griep is overleden, is hiermee opgelopen tot zes.


Griepepidemie

In Nederland heerst officieel een epidemie van de Mexicaanse griep, bevestigde het RIVM vrijdag. ''Maar dat betekent niet dat wij ons beleid aanscherpen, of dat wij andere maatregelen gaan nemen'', zei de woordvoerder.

Dat stelt het gezondheidsinstituut op basis van een peiling onder huisartsen in Nederland, uitgevoerd in samenwerking met gezondheidsinstituut Nivel.

Een woordvoerder van het Nivel bevestigde vrijdag berichtgeving hierover in Trouw.

Er is sprake van een officiŽle griepepidemie omdat huisartsen twee weken achter elkaar meer dan 55 mensen op elke 100.000 Nederlanders met griepachtige klachten turfden.


69 mensen

Volgens het Nivel telden de huisartsen in de week van 5 tot en met 11 oktober 69 mensen met griep per 100.000 mensen. Een week later was dat weer het geval, aldus het Nivel.

Het RIVM zegt vrijdagmiddag de cijfers bekend te maken en wil daarom nog niet reageren.

Kijk voor meer berichtgeving over de Mexicaanse griep op onze bijlage.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Jessica op 23 oktober 2009, 13:39:20
Ik werk op een intensive care. Wij hebben nu al een paar patienten aan de beademing liggen. Patienten die vooraf bekend waren met pneumonien en vergevorderd CA. Ondanks alle maatregelen ook drie mensen van het personeel op onze afdeling besmet (niet allen positief gekweekt). Na een weekje thuis konden deze gewoon weer aan het werk.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 23 oktober 2009, 13:51:14
Hallo,

Heb je een bron? En pneumonienen en vergevorderd CA zeggen mij persoonlijk niets.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 23 oktober 2009, 15:04:51
Dode Mexicaanse griep blijkt Haarlemse

http://www.webregio.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/518273/dode-mexicaanse-griep-blijkt-haarlemse.aspx?utm_source=breakingnews&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief (http://www.webregio.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/518273/dode-mexicaanse-griep-blijkt-haarlemse.aspx?utm_source=breakingnews&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief)
23 oktober 2009

HAARLEM - Het 14-jarige meisje dat maandag 19 oktober overleed aan de Mexicaanse griep, komt uit Haarlem. Zij vertoonde vrijdag 16 oktober de eerste ziekteverschijnselen, woensdag 21 oktober werd bekendgemaakt dat ze is overleden aan de Nieuwe Influenza.

Voordat het meisje ziek werd, was zij kerngezond. Hoewel het verloop van Nieuwe Influenza mild is, komt het een enkele keer voor dat gezonde mensen aan de gevolgen van griep overlijden. Het meisje kwam regelmatig bij een jongerencentrum. Op 16 oktober is ze zowel op school als bij het jongerencentrum geweest. In deze periode was ze al besmettelijk. De maximale tijd tussen contact met het virus en het krijgen van verschijnselen is zeven dagen. Bij haar school zijn vooralsnog geen meldingen binnengekomen van zieke kinderen.
  
Vrijdag en zaterdag zijn er diverse bijeenkomsten om het meisje te herdenken. GGD Kennemerland benadrukt dat ook voor deze bijeenkomsten het algemene advies geldt dat mensen die griepverschijnselen hebben - koorts = 38 įC en luchtwegklachten zoals hoesten - thuis blijven. Dit advies wordt ook verspreid door het jongerencentrum waar een herdenkingsbijeenkomst plaatsvindt.
  
De GGD is de komende dagen langer open om vragen te beantwoorden. Vrijdag is de GGD te bereiken tot 20.00 uur. Zaterdag a.s. is de GGD bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. Indien nodig wordt deze openstelling verlengd. De GGD is bereikbaar op telefoonnummer 023 Ė 789 16 12. Meer informatie is ook te vinden op www.grieppandemie.nl (http://www.grieppandemie.nl) en www.ggdkennemerland.nl (http://www.ggdkennemerland.nl). De GGD heeft de huisartsen in de regio op de hoogte gebracht van het overlijdensgeval, zodat ook zij ongeruste inwoners van informatie kunnen voorzien.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 23 oktober 2009, 16:23:16
Klink betreurt doden Mexicaanse griep

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/439416/2009/10/23/Klink-betreurt-doden-Mexicaanse-griep.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/article/detail/439416/2009/10/23/Klink-betreurt-doden-Mexicaanse-griep.dhtml)
23/10/09 16u00
 
Minister Klink betreurt de doden door de Mexicaanse griep. FOTO ANP
DEN HAAG - Minister Ab Klink (Volksgezondheid) betreurt het dat deze week twee mensen zijn overleden aan de Mexicaanse griep. Een meisje van 14 jaar en een 40-jarige man bezweken aan de ziekte. 'Mijn gevoelens van medeleven gaan uit naar hun families', zei Klink vrijdag.

Dat gezonde mensen overlijden aan griep, zoals het 14-jarige meisje, komt heel weinig voor. ,,Heel triest dat dit haar is overkomen'', zei Klink ,,Ik hoorde dat ze voor ze griep kreeg verder kerngezond was.'' De 40-jarige man was al enige tijd ernstig ziek.

Gezonde mensen komen niet in aanmerking voor vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Het risico dat zij de ziekte niet overleven is heel klein. (ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 23 oktober 2009, 16:31:53
Overlijden griepslachtoffer Hannah Scheffer (14) komt hard aan

 :(

http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article5293824.ece/14-jarige-Haarlemse-overlijdt-aan-Mexicaanse-griep (http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article5293824.ece/14-jarige-Haarlemse-overlijdt-aan-Mexicaanse-griep)

Gepubliceerd op 23 oktober 2009, 14:48
Laatst bijgewerkt op 23 oktober 2009, 16:27

update 16.22 uur -  
Het overlijden van Hannah Scheffer, de 14-jarige Haarlemse scholiere die maandag aan Mexicaanse griep overleed, komt aan als een mokerslag. Zij was het eerste Nederlandse slachtoffer dat bezweek aan Nieuwe Influenza (H1N1) terwijl ze verder gezond was. Op haar Hyvespagina geven vrienden en klasgenootjes hun emoties ruim baan.

De andere vijf Nederlandse doden, die zijn gevallen als gevolg van het besmettelijke griepvirus, hadden ook andere medische problemen. Onder hen is een 40-jarige Nederlandse man, die eveneens afgelopen week overleed.

Volgens GGD Kennemerland komt het slechts sporadisch voor dat gezonde mensen aan de gevolgen van griep overlijden. Ook het verloop van Mexicaanse griep wordt 'mild' genoemd. Extra maatregelen blijven uit.

Ook volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is er geen reden voor een verhoogd alarm. ,,Ook bij gewone griep overlijden er mensen'', zegt een woordvoerder. Bij Mexicaanse griep zijn buiten Nederland mensen overleden die verder niets onder de leden hadden.

Wel spreekt het RIVM sinds vorige week in Nederland officieel van een lichte epidemie. Het aantal ziekenhuisopnamen van mensen met de Mexicaanse griep is met 54 patiŽnten verdubbeld ten opzichte van vorige week. Hannah Scheffer was een regelmatige bezoekster van jongerencentrum Flinty's en leerlingen van Teyler College. Op vrijdag 16 oktober had ze de eerste griepverschijnselen. Er zijn (nog) geen meldingen van besmettingen in haar omgeving.

De GGD is de komende dagen langer open om vragen te beantwoorden. Vrijdag is de GGD te bereiken tot 20.00 uur. Morgen, zaterdag, is de GGD bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. Indien nodig wordt deze openstelling verlengd. De GGD is bereikbaar op telefoonnummer 023-789 16 12.

Website Flinty's (http://www.flintys.nl/)
Flinty's Hyves (http://flintys.hyves.nl/blog/27954414/Triest_bericht/vjzP/)

Meer in de krant van zaterdag 24 oktober
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SEH zustertje op 23 oktober 2009, 17:57:03
Hallo,

Heb je een bron? En pneumonienen en vergevorderd CA zeggen mij persoonlijk niets.pneumonie= longontsteking, CA = afkorting voor kanker

zoals ze beschrijft (als ik het lees) beschrijft ze het uit haar werk situatie
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 24 oktober 2009, 13:45:11
http://www.trouw.nl/ontspanning/degids/article2896846.ece/Is_het_vaccin__tegen_de_griep_wel_nodig__.html?all=true (http://www.trouw.nl/ontspanning/degids/article2896846.ece/Is_het_vaccin__tegen_de_griep_wel_nodig__.html?all=true)

Citaat
Is het vaccin tegen de griep wel nodig?
 
24 oktober 2009

Sander Becker

De vaccinatie tegen de Mexicaanse griep begint in de tweede week van november. Vijf miljoen mensen die een oproep hebben gekregen, moeten nu kiezen: wel of geen prik. Negen vragen over het nut en de risicoís.

Nederlanders worden tegen Mexicaanse griep ingeŽnt als ze tot een medische risicogroep behoren. Grofweg gaat het om dezelfde personen als bij de gewone griepprik: 60-plussers en patiŽnten met chronische aandoeningen, zoals hartproblemen, astma, suikerziekte of een verzwakte afweer. Nieuw is dat ook gezonde vrouwen in aanmerking komen als ze minstens 13 weken zwanger zijn. Ook gezondheidswerkers die direct contact hebben met risicopatiŽnten krijgen een vaccinatie aangeboden. In totaal zijn er vijf miljoen gegadigden. Zij hebben een oproep in de bus gehad en moeten zelf kiezen: wel of geen inenting. De prikcampagne begint in de tweede week van november en is voor eind december klaar.

De Mexicaanse epidemie dient zich maanden vroeger aan dan gewone griepepidemieŽn, terwijl de vaccins juist laat komen. Daardoor zullen sommige vaccinklanten de griep al te pakken hebben voordat ze zijn ingeŽnt. Voor hen heeft vaccinatie geen zin meer; zij worden door hun contact met het virus al immuun. Toch gaat de prikcampagne, ondanks het begin van de epidemie, gewoon door. Iedereen die nog niet besmet is, kan zo nog van het vaccin profiteren. Naar verwachting blijft de epidemie voorlopig bescheiden van omvang, zodat de prik voor de meesten toch nog op tijd komt.

ĄIk zou iedereen die een oproep heeft gekregen zeker adviseren om de vaccinatie te gaan halenĒ, zegt Cathrien Bruggeman, hoogleraar medische microbiologie in het Maastrichtse Universitair Medisch Centrum. ĄGriep is nooit prettig, maar deze Mexicaanse kan vooral bij jonge mensen heel wat ernstige complicaties geven, zoals longontstekingen. Het vaccin voorkomt dat. De bijwerkingen zijn te verwaarlozen, en na de inenting ben je voor de rest van je leven tegen dit type griepvirus beschermd. Ook gezondheidswerkers raad ik het zeker aan, om te voorkomen dat ze kwetsbare patiŽnten besmetten. Doe het uit altruÔsme.Ē

Veruit de meeste patiŽnten herstellen binnen een week op eigen kracht, zonder behandeling. Toch is de term ígewoon griepjeí verraderlijk, want op het zuidelijk halfrond heeft de Mexicaanse griep in de winter flink huisgehouden. Er werden veel meer mensen ziek dan normaal. Door alle complicaties werden ziekenhuizen en vooral intensive care-afdelingen zwaar belast. Neem Chili, met 16 miljoen inwoners. Daar zijn 12.000 gevallen van Mexicaanse griep bevestigd, al lag het werkelijke aantal waarschijnlijk veel hoger. ĄVan de bevestigde gevallen hebben er 1500, zeg maar 10 procent, ernstige ademhalingproblemen gekregenĒ, meldt Jos van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen en griepadviseur voor de Gezondheidsraad. ĄTussen die 1500 mensen zaten nogal wat kinderen. Ongeveer de helft had een onderliggende ziekte. Uiteindelijk zijn er 130 overleden, ongeveer 1 procent van het totaal. Het staat dus als een paal boven water dat vaccinatie voor risicogroepen zin heeft.Ē

De sterfte op het zuidelijk halfrond varieerde volgens Van der Meer van 0,5 tot 1 procent. Daarmee is het virus relatief mild. Een gewone wintergriep is vijf keer zo dodelijk. Tijdens een gemiddelde winter vallen in Nederland 800 griepdoden. Het vreemde is alleen dat de Mexicaanse griep soms ook kerngezonde jongeren doodt, zoals deze week nog in Nederland. Het is volstrekt onvoorspelbaar wie dat lot treft. ĄHet gebeurt gelukkig vrij weinigĒ, zegt Van der Meer. ĄDe frequentie ligt te laag om ook alle gezonde burgers te vaccineren, vinden we in Nederland.Ē

Verder bestaat nog steeds het gevaar dat het virus gaandeweg schadelijker wordt doordat het muteert of versmelt met een ander griepvirus. ĄEen enkeling doet daar schamper over. Maar een Nederlandse dierenarts die in 2003 aan het vogelgriepvirus H7N7 is overleden, droeg vijf gemuteerde stammen bij zich. Mutaties blijven dus een reŽel gevaar.Ē

ĄIn Nederland is een soort lobby tegen de vaccinatie gevoerd met de nadruk op allerlei risicoísĒ, antwoordt Bruggeman. ĄIn BelgiŽ, waar ik vandaan kom, zie je dat veel minder. Natuurlijk kun je risicoís nooit volledig uitsluiten als je een nieuw vaccin bij miljoenen mensen toepast. Maar zoals het er nu uitziet, zijn de risicoís erg klein en hypothetisch. Ze wegen absoluut niet op tegen de zekere voordelen.Ē

Er wordt nogal eens verwezen naar 1976, toen de VS hals over kop 40 miljoen Amerikanen inentten tegen een dreigende varkensgriep. IngeŽnte burgers kregen in de zes weken na de vaccinatie zeven keer zo vaak als normaal het Guillain Barrť-syndroom: een ernstige verlamming die soms jaren aanhoudt en blijvende restschade kan geven. De campagne werd direct stopgezet, al is nooit bewezen dat het vaccin verantwoordelijk was voor de ziekte. Ook bij andere vaccins wordt dit syndroom wel eens gezien, in minder dan ťťn op de 10.000 gevallen. ĄJe kunt het syndroom ook krijgen van de griep zelfĒ, relativeert Van der Meer. ĄHet is onmogelijk om elk risico uit te sluiten, maar niets wijst erop dat we weer zoín probleem moeten verwachten. Het gaat om hypothetische gevaren waar je je heel moeilijk tegen kunt verweren; totale onzin is het niet, maar erg waarschijnlijk ook niet.Ē

Nederland heeft twee vaccins besteld: Focetria van het bedrijf Novartis en Pandemrix van GlaxoSmithKline. Beide vaccins zijn oorspronkelijk ontwikkeld tegen het vogelgriepvirus H5N1. Die oorspronkelijke versies zijn bij tienduizenden mensen getest. Ze bleken effectief: meer dan 70 procent van de ingeŽnte proefpersonen kreeg voldoende beschermende antistoffen in het bloed. En ze waren veilig: er werden alleen milde bijwerkingen gemeld, zoals hoofdpijn, spierpijn of vermoeidheid.

Op basis van deze tests hebben de fabrikanten groen licht gekregen voor hun huidige vaccins, waarin ze de oude virusstam H5N1 hebben vervangen door de nieuwe H1N1.

Tijd voor nieuwe testen was er niet, maar volgens de Europese geneesmiddelenautoriteit EMEA lijken de oude en nieuwe vaccins sterk op elkaar en is er geen reden om aan te nemen dat de risicoís door de íwisseltrucí groter zijn geworden. Bij de gewone griepvaccins gaat het net zo.

De vaccins bevatten elk een andere hulpstof, een zogeheten adjuvans: in Focatria zit MF59 en in Pandemrix AS03. Die hulpstoffen moeten de afweer extra stimuleren. Ze zorgen ervoor dat het lichaam ook op een kleine hoeveelheid viruseiwit efficiŽnt reageert. De vaccins kunnen daardoor met weinig viruseiwit worden bereid, wat het risico verkleint dat de vaccinproductie achterblijft bij de vraag. Maar zijn die stoffen veilig? Volgens de tests bij tienduizenden mensen wel. Toch vertrouwt de antiprikbeweging het niet. Dat is eigenlijk vreemd, vindt Van der Meer. ĄEr zitten al heel lang hulpstoffen in vaccins. Vroeger werd vooral aluminium gebruikt. Nu gaat het om modernere stoffen waarvan we veel nauwkeuriger begrijpen hoe ze werken: ze verhogen de productie van antistoffen krachtig. Dat is een majeure stap voorwaarts. Bovendien zitten er maar heel kleine hoeveelheden in de vaccins.Ē

Nee. Zelfs tegen betaling is het niet beschikbaar voor mensen die niet onder de genoemde doelgroepen vallen. Wie zijn kans op besmetting wil verkleinen, zal het moeten zoeken in een goede hygiŽne: vaak de handen wassen met zeep, niet steeds met de vingers aan neus, ogen of mond zitten, en uit de buurt van grieperige mensen blijven. Ventileer voldoende en maak deurklinken regelmatig schoon. Die maatregelen helpen, maar sluiten een besmetting nooit uit. Naar schatting 10 ŗ 30 procent van de bevolking zal het virus toch oplopen.

De geraadpleegde deskundigen hebben geen belangen in de vaccinindustrie.
© Trouw 2009
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 24 oktober 2009, 20:49:20
wat een jojo's, wel-niet-wel-niet, 34 miljoen bestellen, verkopen, toch weer wel gebruiken... zucht...
het is duidelijk dat de geleerden het zelf ook niet meer weten, da's goed voor het vertrouwen  :-X
en half november, dan is half Nederlad inmiddels al ziek, en hoeft het niet meer.  :|

Citaat
Griepprik mogelijk ook voor jeugd

http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/10/art000001CA54C4D46575F7.html (http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/10/art000001CA54C4D46575F7.html)
24 Oktober 2009

Mogelijk worden ook jonge kinderen ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep. Een woordvoerder van minister Klink heeft gezegd dat de Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding om advies zijn gevraagd of er nieuwe risicogroepen moeten worden aangewezen.

Het verzoek werd maandag al ingediend, en staat los van de dood, gisteren, van het meisje van 14 met Mexicaanse griep.

Het kabinet heeft 34 miljoen doses van het vaccin tegen de griep besteld. Toen de griep zich minder ernstig liet aanzien, werd besloten alleen bepaalde risicogroepen in te enten. Half november wordt bekend hoe het advies luidt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 24 oktober 2009, 21:13:39
Gewoon iedereen die dat wil laten inenten... Probleem opgelost... Hoeft er ook niet gejojo't worden... Er is toch ruim voldoende ingekocht.. ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 26 oktober 2009, 09:52:53
http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/439810/2009/10/26/Nederland-belt-massaal-de-dokter.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/439810/2009/10/26/Nederland-belt-massaal-de-dokter.dhtml)

Nederland belt massaal de dokter
 
ROTTERDAM/UTRECHT - De dood van het 14-jarige meisje Hannah Scheffer, veroorzaakt door de Mexicaanse griep, heeft tot lichte paniek geleid onder de Nederlandse bevolking.

Huisartsenposten door heel het land werden platgebeld door mensen met griepachtige klachten en verontruste ouders van jonge kinderen. Bij sommige posten was het zelfs twee keer zo druk als normaal. Volgens directeur Roel Coutinho van het Centrum Infectiebestrijding van het RIVM en topviroloog Ab Osterhaus is er echter geen reden tot paniek.

Het nieuws over Hannah schudde ouders plots wakker. Zou het ook hun kerngezonde kind kunnen overkomen? Bij de huisartsenposten stroomden de telefoontjes na de berichtgeving over het Haarlemse slachtoffertje binnen.

,,Het was vanaf vrijdagavond meteen extra druk bij de posten, duidelijk het gevolg van ongeruste ouders die belden. Bij de meeste posten moest extra personeel worden ingezet om alle telefoontjes aan te nemen,'' zegt directeur Hansmaarten Bolle van de Vereniging van Huisartsenposten Nederland. Volgens Bolle hield de drukte ook zaterdag aan, maar nam die gisteren geleidelijk aan af.

Zo niet in Utrecht, waar het juist vooral gisteren een gekkenhuis was. ,,Wel twee keer zo druk als normaal. Vooral veel vragen van ongeruste mensen. We kregen zoveel telefoontjes dat veel mensen in de wacht hebben gestaan,'' stelt Carin de Kok, huisarts en medisch manager op de huisartsenpost. Bij de vier huisartsenposten in de regio Rijnmond belden vooral ouders van jonge kinderen.

Veel mensen dachten de Mexicaanse griep te hebben. Bij hoge koorts, veel hoesten en pijnlijke benauwdheid werd geen enkel risico genomen: deze mensen konden langskomen op een van de vier posten of kregen thuis bezoek van een arts. Zeker als deze mensen tot een risicogroep behoorden.

De huisartsenpost IJsselland in Capelle aan den IJssel bijvoorbeeld had het nog nooit zo druk als afgelopen weekeinde. ,,Vrijdagavond brak de hel los. We zitten met zes assistentes en vijf huisartsen en het valt niet aan te slepen. De acht telefoonlijnen staan constant roodgloeiend,'' vertelt locatiemanager Ellen Baatsen.

Volgens viroloog Osterhaus van het Erasmus Medisch Centrum is de paniek desondanks 'niet terecht'. ,,Hoe triest ook: er is in Nederland maar ťťn gezond kind overleden aan de Mexicaanse griep. We hebben het over een milde epidemie.''

Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) noemt de paniek onder ouders eveneens onnodig. ,,Ik begrijp het wel hoor. Eerst was de uitbraak van Mexicaanse griep ernstig, toen werd het rustig en nu is het plots weer omgekeerd.''

Directeur Bert Prins van de Centrale Huisartsen Posten Rijnmond merkt hoe de lichte epidemie weer angst inboezemt. Hij moest afgelopen weekend zijn 'reservepersoneel' optrommelen.

,,Neem de huisartsenpost bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Normaal bellen zo'n 400 mensen op een dag de post. Zaterdag zaten we op 580 bellers en zondag rond de 620. We zijn er op toegerust, maar het is wel hard werken. Veel mensen zijn erg ongerust, hebben veel vragen en dat nemen we heel serieus. De huisartsen zijn superalert en nemen geen enkel risico. Gelukkig hebben ze niemand met griepklachten hoeven door te sturen naar het ziekenhuis.''
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 26 oktober 2009, 12:21:40
Meisje (14) bezweek razendsnel aan griep

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/265521/2009/10/26/Meisje-14-bezweek-razendsnel-aan-griep.dhtml (http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/265521/2009/10/26/Meisje-14-bezweek-razendsnel-aan-griep.dhtml)
26-10-09 11:00
 
HAARLEM - ''Hannah maakte net een enorme groei door. Je zag een jonge vrouw ontstaan. We verheugden ons erop, want als meisje was ze al zo bijzonder.'' Opa Jan Ottens zoekt troost op de schouder van schoonzoon Wybrand, vader van Hannah Scheffer. Het veertienjarige Haarlemse meisje bezweek vorige week onder de Mexicaanse griep, zonder een andere ziekte onder de leden te hebben. Ze werd zaterdagmiddag door honderden diep aangedane mensen begraven.

Hoewel de Nieuwe Influenza H1N1 vijf andere Nederlandse slachtoffers heeft geŽist, kwam het virus door Hannah's onverwachte overlijden toch een stuk grimmiger over. Wťg was het beeld van een griepje dat net als alle andere winterse infectieziekten net zo snel weer zou verdwijnen als het was opgekomen.

In Hannah's geval sloeg de griep in laatste fase razendsnel toe. Op vrijdag, tien dagen geleden, was voor het eerst duidelijk dat ze op zijn minst een stevige verkoudheid onder de leden had. Zaterdag kwam ze aan op Terschelling waar ooms, tantes, neven en nichten van de uitgebreide familie de herfstvakantie plegen door te brengen.

Vader Wybrand: ''Het was de bedoeling dat ze daar rustig zou uitzieken. Zondagochtend had ze flinke ademhalingsproblemen. Toen hebben we de dokter laten komen. Die liet haar met een helikopter overbrengen naar het ziekenhuis in Groningen. Hannah was toen al buiten bewustzijn. Ze zakte razendsnel weg, de volgende dag was het einde.'' (HET PAROOL)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 26 oktober 2009, 14:13:39
Duitsland begint massale inenting

http://www.tiscali.nl/content/article/nbuit/duitsland_begint_massale_inenting/424478.htm (http://www.tiscali.nl/content/article/nbuit/duitsland_begint_massale_inenting/424478.htm)

AMSTERDAM/BERLIJN - 26-10-2009 - In Duitsland zijn de gezondheidsautoriteiten maandag begonnen met de massale inenting tegen de Mexicaanse griep. Het gaat volgens Duitse media om de grootste inentingsactie uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek.

In eerste instantie worden voornamelijk risicogroepen behandeld, zoals medisch personeel en agenten en brandweerlieden. Maar in sommige deelstaten komt de bevolking ook direct in aanmerking. Er zijn meer dan vijftig miljoen vaccins besteld. Die worden de komende maanden geleverd.
 
In het land zijn tot dusver ongeveer 25.000 gevallen van Mexicaanse griep geteld. Er zijn twee mensen aan gestorven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de bevolking opgeroepen zich te laten inenten, maar veel mensen weten nog niet of ze daaraan gehoor zullen geven. Volgens onderzoek van het ministerie zou maar 25 tot 45 procent van de mensen van plan zijn zich in te laten enten.

© Tiscali/ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 26 oktober 2009, 22:21:01
'Meisje in Zeeland overleden aan Mexicaanse griep'  
Uitgegeven: 26 oktober 2009 22:17
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2009 22:17

SINT PHILIPSLAND - Een 16-jarig meisje uit Sint Philipsland is vermoedelijk overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep.
 Dat meldt de PZC.

Ze werd zondag ziek en overleed maandag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Volgens Annet Blauwhof van de GGD Zeeland bestaat er een zeer sterke verdenking dat het om de Mexicaanse griep gaat.


''Toch heeft een eerste test dat nog niet bevestigd'', stelt ze. ''Daarom doen we dinsdag nog een test. Dan testen we overigens op meerdere virussen.''

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 26 oktober 2009, 23:23:36
Ook gezonde kinderen gaan wel eens dood aan de griep

http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2395900.ece/Ook_gezonde_kinderen_gaan_wel_eens_dood_aan_de_griep (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2395900.ece/Ook_gezonde_kinderen_gaan_wel_eens_dood_aan_de_griep)
Gepubliceerd: 24 oktober 2009 04:30 | Gewijzigd: 26 oktober 2009 12:35

De Mexicaanse griepepidemie eiste in Nederland het leven van een verder gezond meisje. Vier vragen over gezonde mensen en deze ziekte.
Door een onzer redacteuren
Nieuwsthema - Mexicaanse griep
Rotterdam, 24 okt. Het 14-jarige meisje dat afgelopen week overleed aan de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A H1N1), kwam uit Haarlem. Ze vertoonde vrijdag 16 oktober de eerste verschijnselen van de ziekte, en overleed maandag 19 oktober, zo maakte de GGD Kennemerland gisteren bekend. Uit haar omgeving zijn geen andere ziektegevallen gemeld. Het meisje was de eerste van de tot nu toe zes Nederlandse griepdoden die geen andere ziekte had.

Is het typerend voor Mexicaanse griep dat jonge, gezonde mensen eraan kunnen overlijden?

Nee, ook aan gewone seizoensgriep overlijden elk jaar mensen die niet tot de risicogroepen behoren. Hoeveel is niet bekend. Risicogroepen voor Mexicaanse griep zijn volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zwangere vrouwen, vooral in de laatste drie maanden van hun zwangerschap, kinderen onder de twee jaar en mensen die aan een chronische longziekte lijden, waaronder astma. Verder lijkt obesitas een risicofactor te zijn, hoewel nog niet duidelijk is waarom. Kinderen boven de twee zijn geen risicogroep.

Is de kans dat gezonde kinderen overlijden groter bij Mexicaanse griep dan bij seizoensgriep?

Dat weten we niet, zegt de woordvoerder van het rijksinstituut voor de volksgezondheid RIVM. We weten alleen dat het overlijden van gezonde kinderen bij seizoensgriep heel zeldzaam is. En dat het H1N1-virus tot nu toe meer jonge en minder oude mensen treft dan seizoensgriep.

Is over het overlijden van gezonde kinderen aan het H1N1-virus al meer bekend in andere landen?

De Amerikaanse organisatie voor ziektebeheersing CDC maakte vorige week bekend dat sinds 30 augustus voorzover bekend 43 kinderen in de Verenigde Staten aan griep zijn gestorven. Bij 38 van hen ging het om het H1N1-virus, bij 5 was dat nog niet vastgesteld. Negentien kinderen waren tussen de 12 en 17 jaar, zestien tussen 5 en 11 jaar, de rest jonger dan 5. Een aantal kinderen leed aan ernstige chronische ziektes, een aantal was gezond. 43 doden in ruim een maand is relatief veel; per normaal griepseizoen overlijden in de VS 40 ŗ 50 kinderen aan griep. In totaal overleden voor zover bekend tot nu toe 95 Amerikaanse kinderen aan de Mexicaanse griep.

Is het verloop van Mexicaanse griep heftiger dan dat van gewone seizoensgriep?

De overgrote meerderheid van de mensen die besmet raken met het H1N1-virus krijgt een ongecompliceerde griepachtige ziekte, waarvan de meesten zelfs zonder behandeling volledig herstellen. Bij de kleine groep zeer ernstige gevallen is het verloop wel anders dan bij seizoensgriep, bleek vorige week op een WHO-bijeenkomst in Washington. Deze groep, waaronder ook gezonde jonge mensen, ontwikkelt bijna direct een zware longontsteking. Onderzocht wordt nog of bij deze patiŽnten andere, nog niet bekende risicofactoren aanwezig zijn.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 26 oktober 2009, 23:31:07
'Meisje in Zeeland overleden aan Mexicaanse griep'  
Uitgegeven: 26 oktober 2009 22:17
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2009 22:17

Meisje overleden aan 'griep'

http://www.pzc.nl/regio/zeeland/5716509/Meisje-overleden-aan-griep.ece (http://www.pzc.nl/regio/zeeland/5716509/Meisje-overleden-aan-griep.ece)
maandag 26 oktober 2009 | 20:57 | Laatst bijgewerkt op: maandag 26 oktober 2009 | 22:53

Tekstgrootte  
SINT PHILIPSLAND - Een 16-jarig meisje uit Sint Philipsland is vermoedelijk overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep.

Priscilla Walpot werd zondag ziek en overleed maandag in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Volgens Annet Blauwhof van de GGD Zeeland bestaat er een zeer sterke verdenking dat het om de Mexicaanse griep gaat. ,,Toch heeft een eerste test dat nog niet bevestigd'', stelt ze. ,,Daarom doen we dinsdag nog een test. Dan testen we overigens op meerdere virussen.''

Pricilla Walpot was een actief lid van voetbalvereniging Noad'67 uit Sint Philipsland. Daar begon maandag juist de populaire voetbalschool. ,,We hoorden het trieste nieuws even na de middag'', zegt Theo Gorissen. ,,Op verzoek van de ouders van Priscilla zijn we doorgegaan met de voetbalschool. Uiteraard hebben we alle feestelijkheden geschrapt. Het ging puur om de trainingen.''

Toen duidelijk werd dat het mogelijk om de Mexicaanse griep gaat, besloot Noad toch om het evenement, ook voor de rest van de week, af te blazen. ,,We willen niet dat de kinderen het risico lopen om besmet te raken'', aldus Gorissen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 26 oktober 2009, 23:44:53
Griepprik leidt tot debat over klassenvaccinatie

http://buitenland.nieuws.nl/573183 (http://buitenland.nieuws.nl/573183)
Uitgegeven op Maandag 26 oktober 2009 om 22:36:33
--------------------------------------------------------------------------------

(Novum/AP) - In Duitsland is een fel debat ontstaan over de inenting tegen de Mexicaanse griep. Het vaccinatieprogramma ging maandag van start, maar bleek onmiddellijk uiterst controversieel. Het nieuws dat er twee soorten vaccinatiestof zijn, eentje voor politici, hoge regeringsmedewerkers en militairen, en een andere voor 'gewone' Duitsers, leidde tot grote opschudding.
 
Critici waarschuwden dat het vele miljoenen kostende programma op een enorme mislukking kan uitdraaien als veel mensen uit frustratie over het onderscheid medewerking weigeren. De meeste Duitsers krijgen Pandemrix, een middel van GlaxoSmitKline PLC, met een adjuvant (toegevoegde hulpstof). Politici, ambtenaren en militairen ontvangen Celvapan, van Baxter International, zonder adjuvant.

Adjuvants worden geacht het immuunsysteem te versterken. Ze zijn echter relatief nieuw en het is niet helemaal zeker hoe veilig ze zijn, met name bij kwetsbare groeperingen zoals zwangere vrouwen en kinderen. Adjuvants worden in de Verenigde Staten niet gebruikt, maar het gebruik ervan is in Europa tamelijk geaccepteerd.

Deskundigen waarschuwden voor 'inentingsmoeheid' en actievoering tegen 'een tweeklassengezondheidsstelsel'. Volgens regeringswoordvoerder Ulrich Wilhelm is het onderscheid eenvoudig het gevolg van gebrekkige coŲrdinatie bij de aanschaf van de vijftig miljoen doses vaccinstof. Hij wees er op dat bondskanselier Angela Merkel zich vrijwillig heeft gemeld voor een injectie met Pandemrix.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 26 oktober 2009, 23:51:40
Ik geloof niet dat ik "Xander nieuws" helemaal serieus neem... geef eens een URL, als ik een keer zin heb om me te lachen ga ik er eens een kijkje nemen  8)

Gewoon de risicogroepen aanhouden van de Gezondheidsraad, voor de rest is het niet noodzakelijk. En om de knuppel in het hoenderhok te gooien, gezondheidswerkers op straffe van ontslag verplicht inenten.


 ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: vesalius op 27 oktober 2009, 08:03:49
::)

Vanwaar de rolling eyes? Verduidelijk je eens.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: zomervlinder op 27 oktober 2009, 09:38:39
*stikt bijna in de hoestbui*
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: ED95 op 27 oktober 2009, 09:58:10
Citaat
Studenten helpen huisartsen met vaccinaties

Ruim 350 vierdejaars studenten geneeskunde van het Erasmus MC staan klaar om huisartsen in de regio te helpen met het geven van griepvaccinaties. Huisartsen verwachten extra drukte omdat ze ruim 400.000 mensen drie keer moeten vaccineren. Eťn keer tegen de wintergriep en twee keer tegen Nieuwe Influenza A H1N1, (Mexicaanse griep).

Speciale training
Alle studenten die gaan helpen, hebben een speciale vaccinatietraining afgerond met zowel theorie- als praktijkoefeningen. Bij het laatste deel oefenden de studenten op elkaar en leerden ze onder andere hoe ze het beste patiŽnten kunnen benaderen. De uiteindelijke prik gaven ze echter niet aan een medestudent, maar aan een sinaasappel. Ruim 350 van de 370 vierdejaars hebben meegedaan en training en hebben daarvoor een speciaal certificaat gekregen. ĎIk ben ongelooflijk trots dat zoveel van jullie je willen inzetten voor de volksgezondheidí, aldus universitair hoofddocent Ed van Beeck na afloop van het college waarmee de training werd afgesloten.

Groot avontuur
Vrijwel alle studenten in de zaal gaven aan beschikbaar te zijn als de huisartsen hun hulp inroepen. "Prachtig dat ik een steentje kan bijdragen aan het tegengaan van sterfte door griep. En het is een groot avontuur, want de kans om te helpen tijdens een pandemie komt niet vaak voorbij", zei een student tegen een verslaggeefster van de NOS-radio.

Inzicht
Het inschakelen van studenten is een gezamenlijk initiatief van het Erasmus MC, GGD, Ghor en de Medische Faculteitsvereniging Rotterdam (MFVR). Het is de bedoeling dat de studenten ook in de verdere toekomst kunnen helpen bij (pandemische) griepvaccinaties. Ook krijgen de studenten, naast hun eigen studiespecialisatie, meer inzicht in hoe belangrijk het is om bezig te zijn met de algemene volksgezondheid.

 

gepubliceerd: 22 oktober 2009

http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2159306/ (http://www.erasmusmc.nl/corp_home/corp_news-center/2159306/)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: vesalius op 27 oktober 2009, 10:04:40
*stikt bijna in de hoestbui*

Verklaar je nader?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 27 oktober 2009, 10:05:31
Vanwaar de rolling eyes? Verduidelijk je eens.

Ik dacht dat soortgelijke berichten nu ook opdoken in andere media, maar het wijkt af. Ik was iets te snel met posten, had niet goed gelezen. Dus die rollende ogen mag je als niet gepost beschouwen.  O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: vesalius op 27 oktober 2009, 10:25:01
Ik dacht dat soortgelijke berichten nu ook opdoken in andere media, maar het wijkt af. Ik was iets te snel met posten, had niet goed gelezen. Dus die rollende ogen mag je als niet gepost beschouwen.  O0

Done  :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: zomervlinder op 27 oktober 2009, 11:44:54
ik heb hem zeer waarschijnlijk momenteel... *in bed lig met flaptop*
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 27 oktober 2009, 12:22:04
Barack Obama kondigt medische noodtoestand af

24/10
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid873646/barack-obama-kondigt-medische-noodtoestand-af.aspx (http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid873646/barack-obama-kondigt-medische-noodtoestand-af.aspx)

In de Verenigde Staten zijn nu al meer dan 1.000 mensen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Dat was voor president Barack Obama de aanleiding om zaterdag de medische noodtoestand af te kondigen.

Door deze actie wordt de Mexicaanse griep plots een zaak van nationale urgentie. Dat maakt een uitbreiding van de bevoegdheden van medische centra mogelijk, waardoor besmette patiŽnten beter opgevangen kunnen worden.

Naast de 1.000 overlijdens, moesten 20.000 andere besmette Amerikanen al eens opgenomen worden in het ziekenhuis.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 27 oktober 2009, 12:26:09
Gewoon iedereen die dat wil laten inenten... Probleem opgelost... Hoeft er ook niet gejojo't worden... Er is toch ruim voldoende ingekocht.. ;)

Risicogroepen Mexicaanse griep mogelijk uitgebreid

http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2396209.ece/Risicogroepen_Mexicaanse_griep_mogelijk_uitgebreid (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2396209.ece/Risicogroepen_Mexicaanse_griep_mogelijk_uitgebreid)
Gepubliceerd: 24 oktober 2009 18:27 | Gewijzigd: 25 oktober 2009 10:03
Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 24 okt. Minister Ab Klink van Volksgezondheid heeft de Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) gevraagd te onderzoeken of het aantal risicogroepen voor Mexicaanse griep moet worden uitgebreid. In Nederland worden alleen risicogroepen vanaf november ingeŽnt tegen de griep. Het advies aan de minister wordt half november verwacht

Klinks verzoek, van afgelopen maandag, staat los van het overlijden van een meisje van veertien aan de Mexicaanse griep op dezelfde dag. Zij was de zesde patiŽnt die in Nederland aan deze ziekte overleed, en de eerste die vůůr de besmetting gezond was. Volgens een woordvoerder van het instituut voor Volksgezondheid RIVM is de kans dat gezonde kinderen aan griep overlijden zeer klein, en is ťťn sterfgeval geen aanleiding het vaccinatiebeleid uit te breiden naar kinderen.

Het kabinet heeft 34 miljoen vaccins tegen de griep gekocht, genoeg om de hele bevolking te laten inenten. In augustus besloot de overheid op advies van de Gezondheidsraad alleen risicogroepen te laten vaccineren, omdat het verloop van de griep mild bleek. Risicogroepen zijn tot nu toe alleen mensen die nu al elke herfst een griepprik krijgen (ouderen, diabetespatiŽnten en mensen met bijvoorbeeld hart- of longproblemen), medisch personeel, vrouwen die langer dan drie maanden zwanger zijn en verzorgers van zieken met een zeer zwakke gezondheid die thuis worden verpleegd.

De wereldgezondheidsorganisatie WHO en de Amerikaanse centra voor ziektebeheersing CDC bevelen aan ook alle gezonde kinderen in te enten tegen de Mexicaanse griep. Nederlandse en Engelse instanties kozen ervoor dit niet te doen omdat de ziekte tot nu toe bij de meeste (jonge) patiŽnten mild verloopt, en ook omdat nog weinig bekend is over de veiligheid van de vaccins.

De beslissing is niet onomstreden. Een jeugdarts pleit deze week in het vakblad Medisch Contact voor vaccinatie van kinderen onder de vier jaar. Viroloog Ab Osterhaus liet zaterdag via het RTL-nieuws weten dat serieus moet worden onderzocht of ook kinderen ingeŽnt moeten worden. Volgens Osterhaus zijn in AustraliŽ en Nieuw-Zeeland relatief veel kinderen overleden aan de Mexicaanse griep en had een kwart van hen geen onderliggende ziektes.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 27 oktober 2009, 12:41:34
Citaat
Meisje (14) bezweek razendsnel aan griep

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/265521/2009/10/26/Meisje-14-bezweek-razendsnel-aan-griep.dhtml (http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/265521/2009/10/26/Meisje-14-bezweek-razendsnel-aan-griep.dhtml)
 
HAARLEM - ''Hannah maakte net een enorme groei door. Je zag een jonge vrouw ontstaan. We verheugden ons erop, want als meisje was ze al zo bijzonder.'' Opa Jan Ottens zoekt troost op de schouder van schoonzoon Wybrand, vader van Hannah Scheffer. Het veertienjarige Haarlemse meisje bezweek vorige week onder de Mexicaanse griep, zonder een andere ziekte onder de leden te hebben. Ze werd zaterdagmiddag door honderden diep aangedane mensen begraven.

Hoewel de Nieuwe Influenza H1N1 vijf andere Nederlandse slachtoffers heeft geŽist, kwam het virus door Hannah's onverwachte overlijden toch een stuk grimmiger over. Wťg was het beeld van een griepje dat net als alle andere winterse infectieziekten net zo snel weer zou verdwijnen als het was opgekomen.

In Hannah's geval sloeg de griep in laatste fase razendsnel toe. Op vrijdag, tien dagen geleden, was voor het eerst duidelijk dat ze op zijn minst een stevige verkoudheid onder de leden had. Zaterdag kwam ze aan op Terschelling waar ooms, tantes, neven en nichten van de uitgebreide familie de herfstvakantie plegen door te brengen.

Vader Wybrand: ''Het was de bedoeling dat ze daar rustig zou uitzieken. Zondagochtend had ze flinke ademhalingsproblemen. Toen hebben we de dokter laten komen. Die liet haar met een helikopter overbrengen naar het ziekenhuis in Groningen. Hannah was toen al buiten bewustzijn. Ze zakte razendsnel weg, de volgende dag was het einde.'' (HET PAROOL)

Volgens mij wordt hier gesproken over een risicogroep die nu geen inentingen krijgt...


Griepdoden vaak jong en vrouw  

http://www.degrotegriepmeting.nl/public/?thisarticle=609 (http://www.degrotegriepmeting.nl/public/?thisarticle=609)

15 oktober - In de keuze van haar slachtoffers doet de Mexicaanse griep denken aan de Spaanse griep uit 1918. Vooral doodgewone jongvolwassenen lopen gevaar, vooral vrouwen.  
 In een vloek en een zucht kan het Mexicaanse griepvirus H1N1 een voorheen gezonde volwassene op de intensieve zorgafdeling aan de beademing doen belanden. Vooral jongvolwassenen lopen risico op zware complicaties, zelfs als ze tot geen enkele risicogroep behoren, aldus een Canadese studie, die zopas is gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association.

Van 168 Canadezen die in Winnipeg doodziek werden van de nieuwe griep, overleden er 24 (14 procent) in de eerste vier weken van hun ziekte, melden artsen uit Manitoba in het blad. Nog eens vijf stierven in de twee maanden daarop. Allemaal waren ze het ziekenhuis binnengebracht met ademnood; ze overleden meestal door verstikking of orgaanuitval. De overige 139 zieken overleefden, vaak alleen nadat intensivisten alles uit de kast hadden gehaald om hen te redden. De gemiddelde leeftijd van de Canadezen, die in de regel niet tot risicogroepen behoorden, was 32 jaar. Van hen was 67 procent vrouw.

Het belet niet dat de meerderheid van Mexicaanse-griepdoden nog steeds wťl tot een risicogroep behoort, volgens een Amerikaanse analyse bij 1.400 volwassenen en 500 kinderen uit de VS. Het is wel een krappe meerderheid: 55 procent. Deze zieken leden al aan andere kwalen, zoals astma of andere chronische longziektes, voor ze de Mexicaanse griep opdeden. De overige 45 procent scheen vooraf kerngezond, aldus de rapportage uit de VS.

Vooral kinderen met sikkelcelanemie en andere bloedziektes lopen extra risico op complicaties van de Mexicaanse griep, volgens Anne Schuchat van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention in Atlanta. De Amerikaanse cijfers bevestigen dat de meeste slachtoffers tussen tien en zestig jaar oud zijn Ė atypisch jong voor een griepdode. De Spaanse griep, die in 1918 miljoenen mensenlevens kostte, maakte naar verhouding eveneens vooral Ďjonge' slachtoffers.

De drie personen die tot dusver in BelgiŽ aan de Mexicaanse griep bezweken, waren allen vrouw en respectievelijk 34, 37, en 44 jaar oud.

Bron: De Standaard online
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 27 oktober 2009, 17:53:29
'Meisje in Zeeland overleden aan Mexicaanse griep'  
Uitgegeven: 26 oktober 2009 22:17
Laatst gewijzigd: 26 oktober 2009 22:17

Meisje had geen Mexicaanse griep

27-10-2009
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/ (http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/))/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/27/binnenland/meisje-had-geen-mexicaanse-griep.xml

Het 16-jarige meisje dat was overleden in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, is niet bezweken aan de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

"Er was zelfs Łberhaupt geen sprake van griep", zegt een woordvoerder van het instituut. Waar het meisjes wel aan is overleden, is nog onduidelijk.

Het meisje kwam uit het Zeeuwse Sint Philipsland. Ze was afgelopen weekend plotseling ziek geworden, en overleed maandag in het ziekenhuis. De GGD Zeeland had eerder gemeld dat ze wŤl de Mexicaanse griep had.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 28 oktober 2009, 12:24:57
Vraag om vaccinatie kinderen

http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID/article/detail/265770/2009/10/28/Vraag-om-vaccinatie-kinderen.dhtml (http://www.parool.nl/parool/nl/265/GEZONDHEID/article/detail/265770/2009/10/28/Vraag-om-vaccinatie-kinderen.dhtml)
28-10-09 11:42
 
AMSTERDAM - De druk op het ministerie van Volksgezondheid neemt toe om ook kinderen te vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Minister Ab Klink van Volksgezondheid zei vanmorgen dat de kans 'vrij groot' is dat ook kinderen worden toegevoegd aan de risicogroepen die worden ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep.

Dagelijks worden nu tien mensen met Mexicaanse griep opgenomen in een ziekenhuis, van wie ťťn op de intensive care ligt, zei Klink.

In Amsterdamse ziekenhuizen liggen op dit moment enkele tientallen  Mexicaanse grieppatiŽnten. In het AMC zijn vier volwassenen en zestien kinderen opgenomen, van wie er vier tijdelijk op de intensive care lagen. In het Slotervaartziekenhuis zijn zes volwassenen en drie kinderen opgenomen. Geen van hen ligt op de intensive care. Het Lucas Andreas ziekenhuis krijgt elke dag ťťn tot twee patiŽnten.

Klink krijgt volgende week advies over de aanwijzing van kinderen als risicogroep. Volgens hem is dat 'ruim op tijd' om deze groep te vaccineren. De ongerustheid over de  gevolgen van de griep bij kinderen is gegroeid sinds vorige week een veertienjarig meisje aan de griep overleed. Voorlichtingssites, GGD's en huisartsen worden sindsdien overladen met vragen van bezorgde ouders. Een meisje van zestien dat deze week stierf, bleek niet aan de griep te lijden.

Bij de GGD leefde vanmorgen de vraag of het wel verantwoord was om in deze tijden zo veel kinderen op ťťn plek bij elkaar te halen als gebeurde in de RAI, bij massavaccinaties tegen baarmoederhalskanker en kinderziekten. ''We hebben contact opgenomen met het RIVM. Het kon gewoon doorgaan van hen. Kinderen gaan tenslotte ook naar school,'' vertelde Yvonne Hazeveld, regiomanager van de GGD. Vandaag begon de GGD de proef om op ťťn locatie te vaccineren. Alle achtduizend Amsterdamse negenjarigen krijgen de vaccinaties die moeten beschermen tegen bof, mazelen, rodehond, difterie, tetanus en polio.

De inentingen werden voorheen gegeven op prikspreekuren op consultatiebureaus in Amsterdam en Diemen. Omdat dit een tijdrovend klus is en omdat andere spreekuren moesten worden afgezegd, is gekozen voor een proef op ťťn locatie. Daarnaast konden meisjes van dertien tot en met zestien in de RAI terecht voor de vaccinatie HPV tegen baarmoederhalskanker.

Ghislaine, Milou en Richelle, allen dertien en uit Noord, aarzelen om voor de RAI achteraan de enorme rij aan te sluiten. Ze komen hun derde HPV-vaccinatie halen. De opa van Richelle heeft hen gebracht. Hij zegt: ''Schuif hier maar tussen, halverwege. Straks halen meisjes die prik niet omdat de rij zo lang is.''

Ze moetenzo lang wachten omdat de koelwagen met 22.000 vaccins vanmorgen vanwege een ongeluk vaststond op de A10. De vaccins arriveerden drie kwartier te laat.

Marit Lijnberg komt met zoontje Giovanni (9) uit Zuidoost, een reistijd van twee uur. ''Ik vind het belachelijk dat het in de RAI moet. Maar ja, het gaat om erge ziektes.''

Cas had voor zijn zoon Niels een afspraak om kwart over elf en voor zijn dochter Nina om half vier. Omdat hij geen zin had om twee keer te gaan, belde hij de GGD. Nu kon hij naar een speciaal prikpunt in de hal. ''Mijn zoon heeft de hele zaal bij elkaar gegild.''

 Fee Janssen (8)  loopt vrolijk naar buiten. Ze heeft een stijve arm. Ze woont op het Java-eiland. Dat het zo ver weg is, vindt ze geen bezwaar. ''Wij fietsen altijd.'' (HANNELOES PENŅ)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 28 oktober 2009, 12:48:47
http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/437853/2009/10/16/Prikken-Mexicaanse-griep-tweede-week-november.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/437853/2009/10/16/Prikken-Mexicaanse-griep-tweede-week-november.dhtml)

Prikken Mexicaanse griep tweede week november

DEN HAAG - De vaccinatie tegen de Mexicaanse griep begint in de tweede week van november. Ook militairen op gevaarlijke missies kunnen prikken krijgen tegen deze griep.
Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

Klink verwacht voor deze vaccinatieronde, die voor het einde van het jaar klaar moet zijn, 10 miljoen vaccins nodig te hebben. Nederland heeft 34 miljoen vaccins ingekocht. Volgens de Gezondheidsraad hoeven er niet nog meer mensen ingeŽnt te worden als de griep niet erger wordt.

Daarom gaat de minister nu bekijken of hij een deel van de voorraad kan verkopen aan landen die geen vaccins hebben om mensen met een verhoogd risico te beschermen tegen de Mexicaanse griep. Landen als MacedoniŽ, RoemeniŽ, Bulgarije en Egypte hebben al belangstelling getoond. (ANP)

eerst roepen dat je het teveel gaat verkopen, en 2 weken later dat je mogelijk tekort hebt...  ??? :-X

Dagelijks tien mensen met griep in ziekenhuis

http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/440335/2009/10/28/Dagelijks-tien-mensen-met-griep-in-ziekenhuis.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/440335/2009/10/28/Dagelijks-tien-mensen-met-griep-in-ziekenhuis.dhtml)
28/10/09 09u39
 
AD UPDATE  HILVERSUM - Momenteel worden gemiddeld tien mensen per dag met Mexicaanse griep opgenomen in het ziekenhuis, van wie ťťn op de intensive care ligt.

Dit heeft minister Ab Klink van Volksgezondheid woensdag gezegd in het tv-programma Goedemorgen Nederland.
 
Hij acht de kans ,,vrij groot'' dat ook kinderen worden toegevoegd aan de risicogroepen die worden ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep. Klink krijgt volgende week het advies daarover dat hij heeft gevraagd aan de Gezondsheidsraad. Volgens hem is dat ,,ruim op tijd'' om deze groep te vaccineren. Of er voldoende vaccins zijn, hangt af van hoe groot de leeftijdscategorie''en zijn.
 
Er zijn 34 miljoen vaccins besteld, waavan er zeven miljoen doses voorhanden zijn. Klink hoopt dat dat er in de loop van november tien miljoen zijn. De overige komen pas na de jaarwisseling beschikbaar. Dat betekent dat er voldoende vaccins zijn voor de huidige risicogroepen, dat wil zeggen zwangeren, 60-plussers en mensen met suikerziekte en long- en hartproblemen. Als daar peuters en pubers bijkomen, zijn er echter niet genoeg vaccins. Klink zei dat er mogelijk dan een ,,herprioritering'' nodig is. Dat zou betekenen dat er gekozen moet worden welke groepen in te enten. ,,Voor die ingewikkelde afweging staan we'', aldus de minister.(ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 28 oktober 2009, 13:04:36
Meisje had geen Mexicaanse griep

27-10-2009
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/ (http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/))/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/27/binnenland/meisje-had-geen-mexicaanse-griep.xml

Het 16-jarige meisje dat was overleden in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, is niet bezweken aan de Mexicaanse griep. Dat blijkt uit onderzoek door het RIVM.

"Er was zelfs Łberhaupt geen sprake van griep", zegt een woordvoerder van het instituut. Waar het meisjes wel aan is overleden, is nog onduidelijk.

Het meisje kwam uit het Zeeuwse Sint Philipsland. Ze was afgelopen weekend plotseling ziek geworden, en overleed maandag in het ziekenhuis. De GGD Zeeland had eerder gemeld dat ze wŤl de Mexicaanse griep had.


Hoe is het toch mogelijk dat dit soort onjuiste persberichten naar buiten komen, ik vind alles rondom de mexicaanse griep naar massahysterie neigen............ :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 28 oktober 2009, 13:31:26
Hoe is het toch mogelijk dat dit soort onjuiste persberichten naar buiten komen, ik vind alles rondom de mexicaanse griep naar massahysterie neigen............ :-X

en de RIVM doet daar blijkbaar ook vrolijk aan mee nu...  :-X

Vrees voor zeer jonge griepdoden

http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5177338/__Vrees_voor_zeer_jonge_griepdoden__.html?p=28,1 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5177338/__Vrees_voor_zeer_jonge_griepdoden__.html?p=28,1)
wo 28 okt 2009, 07:20

AMSTERDAM -  Omdat kinderen tot vijf jaar extra kwetsbaar zijn, is het 'een kwestie van tijd' voordat peuters en kleuters gaan overlijden aan de Mexicaanse griep. Daarvoor waarschuwt het RIVM.

 Foto: ANP "Kleintjes komen in de moeilijkheden door griep doordat ze nog zo fragiel zijn. Een beetje dikke slijmvliezen en zo'n dun kanaaltje zit al verstoptĒ, meldt epidemioloog Jim van Steenbergen in het AD.

Volgens het RIVM bestaat een relatief groot deel van de ziekenhuispatiŽnten met griep uit heel jonge kinderen van wie sommige op de intensive care liggen en is het 'bijna onvermijdelijk' dat er dodelijke slachtoffers binnen deze groep gaan vallen.

Viroloog Ab Osterhaus adviseert ouders 'bij de eerste tekenen van kortademigheid meteen de huisarts te bellen'. Volgens hem hebben jonge grieppatiŽnten in Nederland de beste kansen, dankzij de nieuwste technieken die we in huis hebben.

De Gezondheidsraad buigt zich komende week over een griepvaccin voor jongeren. Deze groep komt nu nog niet in aanmerking voor een griepvaccin.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: strongbow op 28 oktober 2009, 13:47:33
Hoe is het toch mogelijk dat dit soort onjuiste persberichten naar buiten komen, ik vind alles rondom de mexicaanse griep naar massahysterie neigen............ :-X

Ik zal het je gekker vertellen, in mijn directe werkomgeving is een 20 jarige man overleden, bewezen Mexicaanse Griep en je hoort of leest er nergens over... Toeval, of gebeurt ook dit vaker?

Tja... ook dat komt dus voor.  ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dokterswacht op 28 oktober 2009, 14:29:33
Wat ik me af vraag is waarom het zo lang moet duren voor er een advies van de gezondheidsraad komt. We weten al maanden dat de Mexicaanse griep er aan komt, dat er risico groepen zijn en dat die een vaccinatie zouden moeten krijgen. Waarom duurt het dan toch zo lang voor er een duidelijke advies komt? Dat had toch tijdens de zomer al bekeken kunnen worden? We zijn toch niet het enige land waar er door "deskundigen" gekeken wordt naar welke risicogroepen er zijn?

Misschien denk ik ook wel te gemakkelijk en is het een hele opgave om de risicogroepen in kaart te brengen, of hebben we in ons land een heel andere soort risicogroepen.

Hoe dan ook, ik vind het allemaal maar knap lang duren voor er een advies wordt uitgebracht, laat staan voor er met de inenting kan wordt begonnen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 28 oktober 2009, 14:32:40
De Gezondheidsraad buigt zich komende week over een griepvaccin voor jongeren.

het feit dat ze zich er pas "komende week over gaan buigen" zegt volgens mij in een paar woorden al genoeg hoe er daar blijkbaar gewerkt wordt...  :-X
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 28 oktober 2009, 14:41:37
ik vind alles rondom de mexicaanse griep naar massahysterie neigen............ :-X
ehhhhhh in sommige gevallen wel ja...  :D

Rijexamen doen met mondkapje

wo 28 okt 2009, 05:30
    
door Harrie Nijen Twilhaar
RIJSWIJK -  Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) gaat mondkapjes, alcoholische schoonmaakdoekjes en wegwerphandschoenen uitdelen aan examenkandidaten zodra de Mexicaanse griep in ons land epidemische vormen aanneemt.

Ook krijgen CBR-examinators instructies om kandidaten geen hand meer te geven als het virus echt om zich heen grijpt. Bovendien kunnen kandidaten verplicht worden om mondkapjes op te zetten of handschoenen te dragen. Binnen het exameninstituut is een aantal gevallen van Mexicaanse griep ontdekt. "We zitten nu in fase twee van de preventieve maatregelen. Dat betekent nog meer aandacht voor hygiŽne", aldus CBR-zegsman Coen Sleddering.

De maatregelen worden in zowel in theorie-examenzalen van het CBR als in de lesauto genomen. Alle kandidaten krijgen bij binnenkomst alcoholdoekjes waarmee zij de knoppen van het antwoordkastje kunnen reinigen. Alle examenlocaties worden bevoorraad met flacons handgel. "We weigeren geen zieke mensen, maar het is natuurlijk niet aan te raden om met een griepvirus in het lijf rijexamen af te leggen."
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: vesalius op 28 oktober 2009, 14:44:54
Wat ik me af vraag is waarom het zo lang moet duren voor er een advies van de gezondheidsraad komt. We weten al maanden dat de Mexicaanse griep er aan komt, dat er risico groepen zijn en dat die een vaccinatie zouden moeten krijgen. Waarom duurt het dan toch zo lang voor er een duidelijke advies komt? Dat had toch tijdens de zomer al bekeken kunnen worden? We zijn toch niet het enige land waar er door "deskundigen" gekeken wordt naar welke risicogroepen er zijn?

Misschien denk ik ook wel te gemakkelijk en is het een hele opgave om de risicogroepen in kaart te brengen, of hebben we in ons land een heel andere soort risicogroepen.

Hoe dan ook, ik vind het allemaal maar knap lang duren voor er een advies wordt uitgebracht, laat staan voor er met de inenting kan wordt begonnen.

O.a. omdat we niet in de toekomst kunnen kijken en dus niet wisten/weten hoe deze griep zich gaat ontwikkelen en voor wie die met name gevaarlijk is. Daar moet dus een inschatting voor gemaakt worden. Verder moet bv. duidelijk zijn hoeveel vaccins, wanneer beschikbaar zijn zodat je de volgorde kan bepalen waarin ingeŽnt kan worden. Moet onderzocht worden hoe men op de vaccinatie reageert (1,2,3,etc x prikken) en zo zijn er nog veel meer variabelen die van invloed zijn op zulke beslissingen die bovendien dagelijks veranderen. Dan nog een stukje politiek/media-aandacht/massahysterie die van invloed is.

Om je een idee te geven, over de samenstelling van het "reguliere" griepvaccin van volgend jaar wordt nu alweer nagedacht.

@Live, de Gezondheidsraad is geen orgaan wat 24/7 klaarzit in een vergaderzaal om zich over dit soort zaken te buigen. Dit zijn stuk voor stuk specialisten met een drukke agenda. Bovendien is het vaccin er simpelweg nog niet dus hoeft deze beslissing ook niet binnen een uur genomen te worden.

Verder ben ik het met Firefamke eens wbt massahysterie
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: tebby op 28 oktober 2009, 14:54:14
vraagje als je het vermoedelijk al gehad hebt kan je je dan nog laten inenten?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Danny722 op 28 oktober 2009, 15:08:59
vraagje als je het vermoedelijk al gehad hebt kan je je dan nog laten inenten?

Wat het het nut van inenten als je al ziek bent geweest? Een vaccin is immers ook gewoon een klein beetje van de ziekteverwekkers, zodat je lichaam antistoffen op gaat bouwen. Als je de griep al gehad hebt is zo'n prikkie dus vrij overbodig...

Of zit ik verkeerd?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 28 oktober 2009, 15:10:10
@Live, de Gezondheidsraad is geen orgaan wat 24/7 klaarzit in een vergaderzaal om zich over dit soort zaken te buigen. Dit zijn stuk voor stuk specialisten met een drukke agenda. Bovendien is het vaccin er simpelweg nog niet dus hoeft deze beslissing ook niet binnen een uur genomen te worden.

Verder ben ik het met Firefamke eens wbt massahysterie

Feit is wel dat er, sinds de uiitbraak in april, steeds al sprake is van onduidelijkheid.
De eerste signalen waren heel alarmerend, ieder mogelijk geval werd uiterst serieus genomen (100% quaraintaine etc.) en iederen in de omgeving uit voorzorg Tamifllu. Vervolgens 34 miljoen vaccins besteld zodat iedereen op tijd ingeent zou kunnen worden.

Deskundigen verklaarden toen al dat de echte piek waarschijnlijk pas na de zomer zou komen (begin nieuwe griepseizoen), en dat het virus nog kon muteren dus we niet weten waar we aan toe zijn. Uiteindelijk gebeurt er (zoals eerder voorspeld) in de zomermaanden weinig en denkt iedereen dat het allemaal wel mee zal vallen.

Waar het dan volgens mij dan misgaat in de officieele berichtgeving is dat men gaat roepen dat het maar een mild virus is, dat je het gewoon moet uitzieken en dat inenting alleen voor risicogroepen nodig is. Vervolgens blijken de vaccins ook nog eens veel te laat te komen, en on-top-off roept Klink ook nog eens dat de rest niet nodig is en hij die weer wil verkopen!  ::)

Nog geen 2 weken later blijkt het virus opeens toch niet zo mild te zijn als steeds geroepen (10 ziekenhuisopnames per dag, kinderen blijken ook een risicogroep), en is het bericht "we gaan kijken of we meer mensen(kinderen) moeten vaccineren, maar er is geen haast, we hebben toch niet genoeg vaccins"...  :o

Dan is het niet gek dat er een vorm van ongerustheid gaat ontstaan (is dat massahysterie?)...

Een eerlijke reactie zou zijn: WE WETEN HET GEWOONWEG NIET! en we nemen daarom maar het zekere voor het onzekere, bestellen 34 miljoen vaccins(...) en zorgen dat iedereen die dat wil zo snel mogelijk gevaccineerd kan worden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Roare op 28 oktober 2009, 16:33:12
Er is feitelijk niks veranderd. Er is nog steeds sprake van een mild virus, maar omdat het griepseizoen nadert worden er meer mensen ziek en zijn er dus meer ziekenhuisopnames. Dit virus is zelfs nog milder dan de gewone seizoensgriep. Het grote verschil is alleen dat er nu veel meer mensen ziek kunnen worden. Dus vallen er uiteindelijk waarschijnlijk ook meer doden.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dokterswacht op 28 oktober 2009, 17:28:00
We zijn toch niet het enige land waar deze griep zich voor doet? Is er ook overleg met andere landen of moeten we (zoals zo vaak) het wiel zelf opnieuw uit gaan vinden mbt risicogroepen en welk vaccin?
In Nederland gaan we de betrokken mensen 2 inentingen geven heb ik inmiddels begrepen, en vanuit een aantal landen om ons heen hoor je dat ze aan ťťn prik voldoende hebben. Sommige "deskundigen" geven zelfs aan dat de inenting tegen de normale siezoensgriep wel voldoende is ???
Eerst moest iedere Nederlander 2 maal ingeŽnt worden, en plots (toen bleek dat er niet genoeg was voor iedereen) was de griep een stuk milder en hoefden alleen (tot nu toe onbekende) risicogroepen ingeŽnt te worden.
Kortom er is onzettend veel onduidelijkheid over de Mexicaanse griep, en dat maakt het voor de "gewone Nederlander" onoverzichtelijk en daarmee werk je naar mijn idee ook weer de massa hysterie in de hand.  :-\
Gewoon duidelijk zeggen waar het op staat (ook of zelfs als je het niet weet) is vaak slimmer dan om de hete brei heen draaien. Nu weet niemand waar hij/zij aan toe is.

Hopelijk zal het allemaal mee vallen, de tijd zal het leren.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 29 oktober 2009, 14:27:04
Kan de Mexicaanse griep het internet verstoppen?

http://weblogs.nrc.nl/media/2009/10/29/kan-de-mexicaanse-griep-het-internet-verstoppen/ (http://weblogs.nrc.nl/media/2009/10/29/kan-de-mexicaanse-griep-het-internet-verstoppen/)
donderdag 29 oktober 2009 door Marie-Josť Klaver

In de Verenigde Staten zijn al 600 scholen gesloten vanwege de Mexicaanse griep. De Amerikaanse Rekenkamer, de General Accountability Office (GAO), is bang dat het internet verstopt raakt als de pandemie zich uitbreidt en veel mensen thuis gaan werken uit angst voor besmetting met het Nieuwe Influenza A-virus. De Mexicaanse griep kan niet alleen voor miljoenen extra thuiswerkers zorgen, ook scholieren die aan het uitzieken zijn en hun tijd verdoen met online videoís en games kunnen bandbreedte opslurpen.

Het GAO vreest dat de aandelenhandel in gevaar komt als het internet verstopt raakt en houdt het ministerie van Homeland Security verantwoordelijk voor het bewaken van de telecominfrastructuur. Volgens het GAO kan het nodig zijn om populaire websites (denk aan YouTube) te blokkeren of de bandbreedte af te knijpen om ervoor te zorgen dat het echte werk gewoon door kan blijven gaan tijdens een ernstige pandemie. Daarvoor is wel toestemming van de overheid nodig.De Rekenkamer verwijt Homeland Security geen strategie te hebben om het internet en dus de economie draaiende te houden als een besmettelijke ziekte zorgt voor uitputting van de bandbreedte. ďďDHS has not developed a strategy to address potential Internet congestionĒ, aldus GAO.

Homeland Security is het niet eens met de kritiek van GAO, aldus Reuters. Volgens het ministerie stelt GAO de zaken te simpel voor. Er is niet ťťn simpele oplossing om verstopping van het internet tegen te gaan. ďThe report gives the impression that there is potentially a single solution to Internet congestion that DHS could achieve if it were to develop an appropriate strategy. An expectation of unlimited Internet access during a pandemic is not realisticĒ, schreef Jerald Levine van Homeland Security aan de Amerikaanse Rekenkamer.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 oktober 2009, 09:55:47
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5195987/__Meisje__3__door_griep_overleden__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5195987/__Meisje__3__door_griep_overleden__.html)

vr 30 okt 2009, 05:30
Meisje (3) door griep overleden door Harrie Nijen Twilhaar

BOXMEER -  De Mexicaanse griep heeft mogelijk een tweede slachtoffer in korte tijd gemaakt. Een driejarig meisje uit Boxmeer is gisteren overleden nadat het sinds begin deze week griepverschijnselen had.


De Boxmeerse burgemeester Karel van Soest heeft gisteravond bevestigd dat er serieuze aanwijzingen zijn dat het kindje als gevolg van de nieuwe Influenza A (H1N1) zou zijn overleden. Eerder overleed al een 14-jarig meisje zonder onderliggende gezondheidsklachten.

Van Soest is gistermiddag door het hoofd Infectieziekten van de GGD op de hoogte gebracht van het plotselinge sterfgeval. "Wij hopen in de loop van de dag meer uitsluitsel te krijgen. Ik ben enorm geschrokken. Dit raakt de hele gemeenschap.Ē De Boxmeerse burgemeester wordt continu op de hoogte gehouden.

Volgens Van Soest zal er bij een positieve uitslag direct overleg plaatsvinden met de huisartsen, scholen en GGD. "Er zijn richtlijnen opgesteld waaraan we ons moeten houden.Ē

Verslagenheid

In de buurt is verslagen gereageerd. "Het kindje werd gisterochtend dood in haar bedje aangetroffenĒ, vertelt een buurman. "Vanwege mogelijk nog meer besmettingen binnen het gezin zou er ook een ouder broertje voor observatie in het ziekenhuis zijn opgenomen.ď

Eerder deze week zou de huisarts hebben geconstateerd dat het meisje griep had en dat het moest uitzieken.

Rond half 11 gisterochtend kwamen twee ambulances onder begeleiding van de politie de straat inrijden. In eerste instantie werd gedacht aan een familiedrama. Buurtbewoners zagen mannen in witte pakken de woning binnengaan. "Later hoorden we dat het gezin in quarantaine zou zijn gesteldĒ, zegt buurtbewoonster Laura Claassen.

De GGD wilde gisteravond nog niet reageren of de peuter aan de Mexicaanse griep is overleden. Het lichaam zou voor autopsie naar een ziekenhuis zijn overgebracht.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SirMark op 30 oktober 2009, 10:23:37
BOXMEER -  De Mexicaanse griep heeft mogelijk

Jemig. Komkommertijd ofzo? Moet nu echt iedere griepdode in het nieuws komen? De mexicaanse griep is nog altijd een milder virus dan de normale griep, alleen meer mensen worden er ziek van omdat het een besmettelijke variant is, en meer besmettelijk dan de normale griep. Daarnaast snap ik niet dat dit persbericht spreekt over "mogelijk".. met andere woorden: een vage speculatie. Ook word hier weer gesproken over het 14 jarige meisje waarvan is bewezen dat ze helemaal geen enkele griep-variant had.. dus.. moet ik op deze media vertrouwen? NO way.

Op het moment dat er politiewagens met geluidsapparatuur door de straten gaan rijden.. dŠn ga ik me zorgen maken.

Ik zie het allemaal wel!
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: brw arie op 30 oktober 2009, 10:32:16
ik vind het ook stemming makerij mark. kom zelf uit boxmeer en vanzelfsprekend heeft iedereen het er hier over op dit moment.

maar niets is nog zeker en ik vind dat ze tot ie tijd geen publicatie's moeten doen omtrent dit soort zaken. maarja persvrijheid,

je maakt er heel veel mensen erg bang door en dan is mijninziens niet slim. dat het meisje is overleden is al erg genoeg en om er dan als aasgieren op te duiken door die speculatiekrant 1ste klas. jammer heel erg jammer
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 30 oktober 2009, 10:41:44
Jemig. Komkommertijd ofzo? Moet nu echt iedere griepdode in het nieuws komen? De mexicaanse griep is nog altijd een milder virus dan de normale griep, alleen meer mensen worden er ziek van omdat het een besmettelijke variant is, en meer besmettelijk dan de normale griep. Daarnaast snap ik niet dat dit persbericht spreekt over "mogelijk".. met andere woorden: een vage speculatie. Ook word hier weer gesproken over het 14 jarige meisje waarvan is bewezen dat ze helemaal geen enkele griep-variant had.. dus.. moet ik op deze media vertrouwen? NO way.

Op het moment dat er politiewagens met geluidsapparatuur door de straten gaan rijden.. dŠn ga ik me zorgen maken.

Ik zie het allemaal wel!

tsja, als je zo reageert, moet je natuurlijk wel de feiten kennen.

Het 14 jarige meisje (uit Haarlem) is wel degelijk aan Nieuwe Influenza A overleden.
Dode Mexicaanse griep blijkt Haarlemse

http://www.webregio.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/518273/dode-mexicaanse-griep-blijkt-haarlemse.aspx?utm_source=breakingnews&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief (http://www.webregio.nl/haarlemmermeer/regionaal-nieuws/artikel/518273/dode-mexicaanse-griep-blijkt-haarlemse.aspx?utm_source=breakingnews&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nieuwsbrief)
23 oktober 2009

HAARLEM - Het 14-jarige meisje dat maandag 19 oktober overleed aan de Mexicaanse griep, komt uit Haarlem. Zij vertoonde vrijdag 16 oktober de eerste ziekteverschijnselen, woensdag 21 oktober werd bekendgemaakt dat ze is overleden aan de Nieuwe Influenza.

Het meisje waar jij op doelt, is een 16 jarig meisje uit het Zeeuwse Sint Philipsland, daarvan is inderdaad later gemeld dat niet is aangetoond dat ze is overleden aan griep.
Meisje had geen Mexicaanse griep

27-10-2009
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/ (http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/))/components/actueel/rtlnieuws/2009/10_oktober/27/binnenland/meisje-had-geen-mexicaanse-griep.xml
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 30 oktober 2009, 10:49:37
Barack Obama kondigt medische noodtoestand af

24/10
http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid873646/barack-obama-kondigt-medische-noodtoestand-af.aspx (http://www.gva.be/nieuws/buitenland/aid873646/barack-obama-kondigt-medische-noodtoestand-af.aspx)
Noodtoestand in New York door Mexicaanse griep  

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/30/301009_ny_griep.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/30/301009_ny_griep.html)
30-10-09  

In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen als gevolg van de Mexicaanse griep. Daardoor zijn meer medewerkers in de gezondheidszorg, zoals tandartsen en vroedvrouwen, bevoegd om vaccinaties te geven.

De maatregel werd afgekondigd als gevolg van het stijgende aantal gevallen van Mexicaanse griep in de staat. Afgelopen voorjaar raakten daar al 800.000 mensen besmet. In totaal zijn 75 mensen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep.

Gouverneur David Paterson verklaarde gisteren op een persconferentie dat hij absoluut geen paniek wil zaaien, maar er alles aan wil doen om de Mexicaanse griep effectief te bestrijden.

Besmettingsrisico
Artsen mogen het vaccin niet in de eigen praktijk geven, dat moet gebeuren in speciale gezondheidscentra. Sommigen wijzen echter op het extra besmettingsrisico als iedereen naar deze centra gaat.

De burgemeester van de stad New York, Michael Bloomberg, steunt de beslissing van Paterson.

Nationale urgentie
Zaterdag werd in de Verenigde Staten de medische noodtoestand uitgeroepen door president Obama. Er zijn in het land namelijk onvoldoende vaccins tegen de griep.

Met het uitroepen van de noodtoestand wordt de Mexicaanse griep gekwalificeerd als een zaak van "nationale urgentie". Dat betekent onder meer dat medische centra meer bevoegdheden krijgen, zodat ze besmette mensen beter kunnen helpen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: SirMark op 30 oktober 2009, 11:46:11
tsja, als je zo reageert, moet je natuurlijk wel de feiten kennen.

Het 14 jarige meisje (uit Haarlem) is wel degelijk aan Nieuwe Influenza A overleden.
Het meisje waar jij op doelt, is een 16 jarig meisje uit het Zeeuwse Sint Philipsland, daarvan is inderdaad later gemeld dat niet is aangetoond dat ze is overleden aan griep.

Vergisssing mijnerzijds in dit geval.

Echter; gaan we ook alle normale griepdoden melden? Want de statistieken laten nog steeds zien dat Influenza A in weze geen gevaarlijk virus is, maar veel besmettelijker dan de seizoensgriep. Dus meer mensen worden ziek. Maar de kans op overlijden is niet groter als bij de normale griep. Ik begrijp dus dat mensen alerter zijn op hygiene e.d., maar in de media word dit vuris als een verschrikkelijke ziekte neergezet. Dat is onwaar. We weten allemaal dat deze variant er is, we zijn allemaal alert, dus wat is de meerwaarde van bij ieder overlijden een nieuwsartikel?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 30 oktober 2009, 12:03:19
Echter; gaan we ook alle normale griepdoden melden? Want de statistieken laten nog steeds zien dat Influenza A in weze geen gevaarlijk virus is, maar veel besmettelijker dan de seizoensgriep. Dus meer mensen worden ziek. Maar de kans op overlijden is niet groter als bij de normale griep. Ik begrijp dus dat mensen alerter zijn op hygiene e.d., maar in de media word dit vuris als een verschrikkelijke ziekte neergezet. Dat is onwaar. We weten allemaal dat deze variant er is, we zijn allemaal alert, dus wat is de meerwaarde van bij ieder overlijden een nieuwsartikel?
Dit ben ik voor een deel wel met je eens; ik denk dat het vooral ook voor een groot deel onwetendheid is;

Je leest nu in de kranten dat er een 14 jarig meisje, dat daarvoor kerngezond was, is overleden aan deze griep.
Daarnaast berichten dat er dagelijks 10 mensen, voornamelijk kinderen, in het ziekenhuis worden opgenomen.

De afgelopen tien jaar heb ik nog nooit in de kranten gelezen dat er een kerngezond kind is overleden aan griep.
Het is algemeen bekend dat ouderen en mensen in risicogroepen kunnen overlijden aan griep, daarvoor krijgen al deze mensen ook hun jaarlijkse griepprik. Uit wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Griep):
Citaat
Echte influenza leidt bij de meeste mensen tot aanzienlijke ziekteverschijnselen en een niet te verwaarlozen sterfte, vooral bij ouderen. Elk jaar krijgen ongeveer 820.000 Nederlanders griep. Tijdens een gemiddelde griepepidemie in de winter gaan er in Nederland 250 tot 2.000 personen direct aan de griep of aan de gevolgen ervan dood[1][2]. Slachtoffers vallen vooral in de risicogroepen: ouderen (ca. 90% van de sterfgevallen is 65 jaar of ouder) en personen met een chronische aandoening (bijvoorbeeld diabetes mellitus, hart- en longaandoeningen)[2].
Echter, ik denk dat maar heel weinig mensen weten of een kerngezond kind kan overlijden aan "gewone" griep...  ???

Het feit dat er nu met de "mexicaanse" griep "opeens" wel gezonde mensen en kinderen aan dood (kunnen) gaan, geeft uiteraard een schrikreactie, en ik denk dat de communicatie daaromheen duidelijk tekort schiet.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 30 oktober 2009, 12:48:13
Vier nieuwe Mexicaanse griepdoden  

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/30/viernieuwemexicaansegriepdoden.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/10/30/viernieuwemexicaansegriepdoden.html)
30-10-09  
      
Het RIVM meldt dat er de afgelopen week vier mensen zijn overleden als gevolg van de Mexicaanse griep. Daarmee zijn in Nederland nu tien mensen aan de griep overleden. Van de vier waren er drie ziek, van de vierde is nog niet bekend of het slachtoffer al ziek was. Het RIVM benadrukt dat er nog altijd sprake is van een milde griepepidemie.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 oktober 2009, 13:10:09
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5200647/__Vier_doden_door_griep__.html?p=1,1 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5200647/__Vier_doden_door_griep__.html?p=1,1)

vr 30 okt 2009, 12:32 | 11 reacties
Opnieuw vier doden door Mexicaanse griep

BILTHOVEN -  Vier mensen zijn deze week overleden aan de Mexicaanse griep. Het betreft een 11-jarig meisje, een 6-jarig jongetje, een man van 25 jaar en een 56-jarige vrouw. Het aantal ziekenhuisopnamen is verdubbeld ten opzichte van vorige week.

Dit heeft het RIVM bekendgemaakt.

In drie van de vier sterfgevallen ging het om patiŽnten die ook al andere medische problemen hadden en daardoor extra vatbaar waren door de griep. Van de vierde overledene zijn de gegevens nog niet bekend, zegt het RIVM.

Het aantal ziekenhuisopnamen is met 131 gevallen ruim verdubbeld ten opzichte van vorige week. Net als vorige week betreft het vooral jonge patiŽnten in de leeftijd van nul tot en met vier jaar. Over het algemeen zijn de zieken die in het ziekenhuis zijn opgenomen jonger dan 65 jaar.

Het RIVM spreekt nog steeds van een milde griepepidemie die Nederland treft. Het aantal griepmeldingen bij de huisarts blijft volgens de organisatie 'vrij stabiel'. Het gaat om 7,3 mensen per tienduizend inwoners. Alleen is het aantal opnamen in het ziekenhuis sterk toegenomen.

In totaal zijn er tot en met afgelopen woensdag 335 zieken opgenomen. De Mexicaanse griep heeft tot nu toe tien levens geŽist.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 30 oktober 2009, 13:55:30
Citaat
Vier nieuwe doden Mexicaanse griep  


In drie van de vier sterfgevallen ging het om patiŽnten die ook al andere medische problemen hadden  en daardoor extra vatbaar waren door de griep. Van de vierde overledene zijn de gegevens nog niet bekend, zegt het RIVM.

Milde epidemie

Het RIVM spreekt nog steeds van een milde griepepidemie die Nederland treft. Het aantal griepmeldingen bij de huisarts blijft volgens de organisatie 'vrij stabiel'.Tsja, wat willen ze hiermee nou eigenlijk zeggen? En gaan ze in het vervolg bij een andere griepepidemie ook alle gevallen melden welke eventueel aan de griep zijn overleden? Ben ook benieuwd naar eerdere cijfers van dodelijke griepslachtoffers..........
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 30 oktober 2009, 14:25:04
Wetenschappelijke Aangelegenheden in Epidemiologie en Statistieken. Onderaan het document staat als bron vermeld ĎRapport van de Laatste Sterftecijfers, 1979-2001í van het Nationale Centrum voor Gezondheidsstatistieken.

Bereid u zich voor op een paar verrassingen, vooral omdat de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole het jaarlijks aantal griepdoden blijft uitbazuinen op 36.000. Met grote regelmaat. Jaar in jaar uit sterven in de Verenigde Staten 36.000 mensen aan de griep. Een dodelijke ziekte. Pas op! Haal die griepprik. Elk najaar. Wacht er niet mee. Je zou nog eens kunnen doodvallen op straat!

Hier volgen de totale griepdoden uit het rapport (van 1979 tot 1995, de cijfers werden om het jaar vrijgegeven): 1979: 604; 1981: 3006; 1983: 1431; 1985: 2054; 1987: 632; 1989: 1593; 1991: 1137; 1993: 1044; 1995: 606; 1996: 745; 1997: 720; 1998: 1724; 1999: 1665; 2000: 1765; 2001: 257.
Onlangs beweerde Tommy Thompson, hoofd van het Amerikaanse Departement Health and Human Services, dat 91% van de mensen die elk jaar in Amerika aan de griep overlijden 65 jaar en ouder zijn. Nu mag u een beetje gaan rekenen en uitpuzzelen hoeveel mensen onder de 65 jaar werkelijk jaarlijks aan de griep overlijden. Maar laat maar. De ongecorrigeerde statistieken voor alle leeftijden zijn tamelijk laag. Beslist niet hoog. Absoluut, ja.

Ziet u wat hier aan de hand is? U kunt mijn archief opzoeken, recente stukken over dit onderwerp lezen en mijn bewijsvoering vinden van degenen die zorgeloos beweren: ďNou, ahum, ziet u, eh, ah, griep leidt vaak tot longontsteking en daarom moeten we zo oppassen met de griep. Er vallen veel doden aan longontsteking ten prooi, ahum, blah blah blahÖĒ

Mensen, dit is volslagen onzin. Het Centrum voor Ziektecontrole bevindt zich op een straathoek met een kleine tafel, daar lopen public relation lui rond die het 36.000 dodencijfer repeteren, terwijl de PR reclamemensen aan de tafel het vaccinatiestandpunt in gang houden. De menigte wordt rusteloos. Een man schreeuwt: ďWaar is mijn griepprik? We gaan allemaal dood!Ē Intussen maakt het Congres op Capitol Hill een plan voor een maatregel die vaccinfabrikanten jaarlijks miljarden dollarwinsten zullen garanderen, ongeacht hoeveel doses er ongebruikt blijven.

Nu er een duidelijker beeld ontstaat van het lage aantal jaarlijkse griepdoden in de Verenigde Staten, is het heel normaal om ook de vaccinkwestie onder de loep te nemen. Waar hebben we, minus de hysterie over Ďhoge aantallen griepdodení en de Ďdringende noodzaak ingeŽnt te wordení, in werkelijkheid mee te maken? Het antwoord is PR. Er wordt van propaganda gebruik gemaakt om griepcijfers op kunstmatige wijze op te pompen en zo mensen de behandelkamers van artsen en klinieken in te jagen voor hun prik. Maar hoe zit dat met vaccins? Hoe veilig en effectief zijn ze?

Ik waarschuw al lang voor de gevaren van vaccins, vooral voor babyís en jonge kinderen, van wie de immuunsystemen niet in staat zijn de vele verontreinigde en giftige conserveringsmiddelen in vaccins te bestrijden.  Er zijn andere redenen waarom zelfs volwassenen ze zouden moeten vermijden. Welnu, voor het eerst heeft een voormalige insider binnen de vaccinindustrie toegestemd om over de gevaren van vaccins te spreken.

ĎDr. Mark Randallí is het pseudoniem van een voormalig onderzoeker die jarenlang werkzaam was in de laboratoria van grote farmaceutische bedrijven en Nationale Gezondheidsinstellingen van de Amerikaanse regering. Hij is nu gepensioneerd en heeft aarzelend toegestemd zich uit te spreken. Voor zover ik weet komt zijn getuigenis overeen met alle andere claims die ik de afgelopen jaren heb onderzocht.

Het interview dat volgt is niet alleen belangrijk vanwege Dr. Randallís grondige kennis van vaccinatiegevaren, maar ook door zijn getuigenis over het inside-functioneren en de doofpotaffaires tussen de regering en de vaccinindustrie Ė de twee bronnen die Amerikanen proberen te overtuigen dat ze te vertrouwen zijn. Dit belangrijke fragment is misschien wel de beste afzonderlijke geschreven samenvatting van het ondersteunende bewijs voor de zaak tegen immunisaties.


Bron : http://www.argusoog.org/?p=3910 (http://www.argusoog.org/?p=3910)


Erg interessant om onderstaand intervieuw ook eens te lezen onder het betreffende artikel op die site.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 30 oktober 2009, 14:28:21
Uit dit hele Mexicaanse circus kun je eigenlijk 1 ding concluderen:

Iedereen roept wat, iedereen (artsen, onzerzoekers, biologen, virologen, WHO, ''experts'') roept wat anders. Maar niemand die het echt allemaal weet...

Oftewel; buckle up, we gaan het allemaal nog meemaken. ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Diamondback op 30 oktober 2009, 15:39:17
Pas als ik een oorlogsrooster ga draaien van 12 uur op 12 uur af 7 dagen in de week... dan moeten jullie je pas echt zorgen gaan maken.

Booming bussines, die Mexicaanse griep. :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 30 oktober 2009, 15:48:33
Bij mij lag vandaag ook zo'n uitnodiging op de mat.  Niet verplicht, maar of ik me even wil melden voor 3x inenten. 1x voor de seizoensgriep, 2x tegen de Nieuwe Influenza oftewel Mexicaanse griep. Deze dienen plaats te vinden met tussenpozen van 2 weken...

Wat willen ze in godsnaam allemaal in je mik spuiten??! Volgens mij wordt je daar pas ziek van... :D ;D ;D
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 30 oktober 2009, 16:03:20
Houd er wel rekening mee dat het, na inenting, twee weken duurt voordat het volledig effectief is (stond op de bijsluiter bij mijn injectie  ;)). Als je dus later alsnog beslist een inenting te halen mocht het uit de hand lopen dan ben je waarschijnlijk te laat.  ;) :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast op 30 oktober 2009, 16:04:47
Zolang de testresultaten nog niet bekend zijn, wat voor neven-effecten dit kan hebben, hoe deze nieuwe stof reageert op je lichaam ga ik helemaal geen enkele injectie in mijn armen laten zetten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: ED95 op 30 oktober 2009, 16:36:51

Erg interessant om onderstaand intervieuw ook eens te lezen onder het betreffende artikel op die site.


Nou, ik heb het gelezen en wat een ontzettende onzin staat er in het artikel en in het interview. De zogenaamde feiten die naar voren worden geholpen zijn niet te controleren en de anonimiteit van de spreker werkt ook niet echt in het voordeel van het standpunt. Verder het CDC uitmaken voor een PR bureautje van de farmaceuten getuigd voor een compleet gebrek aan realiteitsbesef. Angst verkoopt klaarblijkelijk goed, anders zouden dit soort mensen lang niet zoveel aandacht krijgen.

Argusooog.nl is voor mij weer de zoveelste complottheoriesite, waar misbruik gemaakt wordt van de angsten en gebrek aan inhoudelijke kennis.

En om maar eens een pittige stelling naar voren te werpen: Het afraden van vaccinatie als erkende medische interventie is kwakzalverij.

Hierbij wat artikelen die ook erg interessant zijn om te lezen: http://www.kwakzalverij.nl/site/SearchController.php?sSearchTerms=mexicaanse+griep (http://www.kwakzalverij.nl/site/SearchController.php?sSearchTerms=mexicaanse+griep)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 30 oktober 2009, 18:03:31
Zolang de testresultaten nog niet bekend zijn, wat voor neven-effecten dit kan hebben, hoe deze nieuwe stof reageert op je lichaam ga ik helemaal geen enkele injectie in mijn armen laten zetten.

Ik neig momenteel ook nog naar deze stelling...

Houd er wel rekening mee dat het, na inenting, twee weken duurt voordat het volledig effectief is (stond op de bijsluiter bij mijn injectie  ;)). Als je dus later alsnog beslist een inenting te halen mocht het uit de hand lopen dan ben je waarschijnlijk te laat.  ;) :)

Dus jij bent ingeŽnt, tegen de Nieuwe Influenza? En, hoe voel je je ?  ;D ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 30 oktober 2009, 18:24:32
Ik neig momenteel ook nog naar deze stelling...

Dus jij bent ingeŽnt, tegen de Nieuwe Influenza? En, hoe voel je je ?  ;D ;)

volgens mij staan dit soort berichten nu juist hier: ;) http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,33187.0.html (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,33187.0.html)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 30 oktober 2009, 18:37:16
volgens mij staan dit soort berichten nu juist hier: ;) http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,33187.0.html (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php/topic,33187.0.html)

O ja, da's waar.  O0
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 30 oktober 2009, 18:39:59
3-jarig meisje overlijdt aan Mexicaanse griep  
Uitgegeven: 30 oktober 2009 18:36
Laatst gewijzigd: 30 oktober 2009 18:36

DEN BOSCH - Een driejarig meisje met Mexicaanse griep is overleden. Dat meldt de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch vrijdag.
 
Het gaat om een meisje dat voor die tijd geen ziekte onder de leden had.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 30 oktober 2009, 18:47:00
3-jarig meisje overlijdt aan Mexicaanse griep
Uitgegeven: 30 oktober 2009 18:36
Laatst gewijzigd: 30 oktober 2009 18:43

DEN BOSCH - Een driejarig meisje met Mexicaanse griep is overleden. Dat meldt de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch vrijdag.
 
Het gaat om een meisje dat voor die tijd geen ziekte onder de leden had.

Andere media meldden dat het meisje donderdag is overleden en uit Boxmeer komt.

De GGD stelt dat laboratoriumonderzoek moet uitwijzen of de kleuter behalve H1N1 nog iets anders onder de leden had. Die uitslag volgt pas over enkele weken

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: firemanr op 30 oktober 2009, 18:49:47
Ik denk dat ouderen en jongeren " zwakker"  (medisch gezien) in hun schoenen staan als de leeftijdsgroep ertussenin. Jongeren hebben nog te weinig weerstand opgebouwd om de griep tegen te gaan en ouderen brokkelen weer af...Gewone griep kost jaarlijks ook doden en nu er ineens " Mexicaanse"  voor staat wordt iedereen panisch.....Gewoon normaal doen wat je anders doet en als je gezond en wel bent, kun je heus wel tegen een stootje.  ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 30 oktober 2009, 19:59:48
Informatielijn Mexicaanse griep roodgloeiend

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2902495.ece/Informatielijn_Mexicaanse_griep_roodgloeiend.html (http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article2902495.ece/Informatielijn_Mexicaanse_griep_roodgloeiend.html)
30 oktober 2009

(Novum) - Het is druk bij het informatienummer over de Mexicaanse griep. Het nummer werd vorige week zestienhonderd keer gebeld. Dat was een week daarvoor nog twaalfhonderd keer. De cijfers over deze week zijn nog niet bekend, maar maandag werd het nummer achthonderd keer gedraaid, dinsdag 850 maal en woensdag negenhonderd keer. De verwachting is dat donderdag en vrijdag een soortgelijke hoeveelheid telefoontjes naar 0800-1100 is gepleegd.
(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 30 oktober 2009, 21:49:49
3-jarig meisje overlijdt aan Mexicaanse griep
Uitgegeven: 30 oktober 2009 18:36
Laatst gewijzigd: 30 oktober 2009 21:16

DEN BOSCH - Een driejarig meisje met Mexicaanse griep is overleden. Dat meldt de GGD Hart voor Brabant in Den Bosch vrijdag.
 
Het zou om een een meisje gaan dat voor die tijd geen ziekte onder de leden had, melden verschillende media.

De GGD stelt dat laboratoriumonderzoek moet uitwijzen of de kleuter behalve H1N1 nog iets anders onder de leden had. Die uitslag volgt pas over enkele weken.

Tien doden

Vrijdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat het aantal Nederlanders dat is overleden aan de Mexicaanse griep is opgelopen tot tien. De afgelopen week bezweken ook een 6-jarig jongetje, een 11-jarig meisje, een 25-jarige man en een 56-jarige vrouw aan de griep. Drie van hen waren al ziek, van de vierde is dat onduidelijk.

Vorige week overleed voor het eerst een iemand zonder andere gezondheidsklachten aan de Mexicaanse griep; een 14-jarige meisje.

© ANP/Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Tijgernest op 31 oktober 2009, 09:34:55
Ik zou dolgraag zien dat er als tegenhanger van die permanent ophitsende Mexicaanse griepmaffia ook eens gepubliceerd zou worden, hoeveel mensen in Nederland er de afgelopen maanden aan gewone griep zijn overleden. Dat gebeurt namelijk ook, maar daar hoor je nooit wat van. Kan iemand mij eens uitleggen waarom niet? Wie hebben hier belang bij - de fabrikanten van het griepvaccin?
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 31 oktober 2009, 11:23:02
Een helder en duidelijk intervieuw met Roel Coutinho van het RIVM over de Mexicaanse griep:

http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-587062/ (http://player.nos.nl/index.php/media/play/tcmid/tcm:5-587062/)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 31 oktober 2009, 13:58:12
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5209161/__Klink__vaccin_tegen_Mexicaanse_griep_is_veilig__.html?p=1,1 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5209161/__Klink__vaccin_tegen_Mexicaanse_griep_is_veilig__.html?p=1,1)

za 31 okt 2009, 12:52  | 37 reacties | lees voor
Klink: vaccin tegen Mexicaanse griep is veilig

HILVERSUM -  Het vaccin tegen de Mexicaanse griep is veilig. Dat stelde minister Ab Klink van Volksgezondheid zaterdag in het radioprogramma Tros Kamerbreed.

Hij reageerde op berichten eerder deze week dat er in het griepvaccin stoffen zouden zitten die niet gezond zijn voor mensen. Volgens Klink is dat niet zo. Hij baseert zich daarbij op het oordeel van alle instanties die naar de samenstelling van het vaccin kijken en over de registratie gaan. ĄIets dat niet geregistreerd wordt, wat dus niet veilig is, komt niet op de marktĒ, zei Klink.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 31 oktober 2009, 15:41:30
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/10/art000001CA5A3336181F04.html (http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/10/art000001CA5A3336181F04.html)

31 Oktober 2009
Veel vragen aan griepinformatielijn

De griepinformatielijn van Postbus 51 wordt veel gebeld. Om 13.30 uur waren er vandaag 609 telefoontjes binnengekomen; gisteren 1574 over de hele dag. Vorige week werd in totaal 1500 keer gebeld.

Veel telefoontjes zijn van ouders die zich zorgen maken over verschijnselen van Mexicaanse griep bij kinderen. Ook zijn er veel ouderen die willen weten of ze hun oproep voor de vaccinatie kunnen doorgeven aan hun kleinkind.

Ook leiden de tegenstrijdige berichten over de noodzaak om ťťn of twee prikken te halen tot vragen. Postbus 51 heeft het nummer 0800-1100 geopend om de huisartsenposten te ontlasten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast48368 op 31 oktober 2009, 19:59:40
'Animo voor inenten kinderen groot'

Uitgegeven: 31 oktober 2009 17:22
Laatst gewijzigd: 31 oktober 2009 17:54

AMSTERDAM - Twee derde van de Nederlanders wil zijn kinderen laten vaccineren tegen de Mexicaanse griep. Van de mensen in de risicogroepen, zoals ouderen en mensen met long- en hartaandoeningen. wil 78 procent zich laten inenten.
 © GezondheidsnetDit blijkt uit een enquÍte die TNS-Nipo uitvoerde in opdracht van RTL Nieuws.

Elf procent van de Nederlanders die niet tot de risicogroepen behoren, wil zich zeker laten inenten, 27 procent gaat waarschijnlijk naar de huisarts voor het vaccin.Twintig procent zegt zich zeker niet te laten vaccineren. De meesten van hen geven aan de ziekte daarvoor niet ernstig genoeg te vinden. Een derde van de Nederlanders vindt bovendien dat er nog te weinig bekend is over de langetermijneffecten van het vaccin.

Volgens het onderzoek vindt zeventig procent van de Nederlanders dat de overheid de bevolking goed informeert over de griep.


Postbus 51

De griepinformatielijn van Postbus 51 wordt sinds vorige week veelvuldig gebeld. Zaterdag kwamen tot half vijf ruim duizend telefoontjes binnen.

Dat meldde een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid zaterdag. Alleen vrijdag al kwam ruim 1500 telefoontjes binnen. Mensen bellen vooral met twijfel over het feit of ze nu wel of niet een griepprik moeten nemen.

Oudere mensen bellen regelmatig met het verzoek of ze hun prik niet aan een kleinkind mogen geven, aldus de woordvoerder van VWS.


Verschil

Ook de noodzaak om twee griepprikken te nemen leidt tot veel vragen, weet de zegsman. Zo ook de vraag hoe je het verschil tussen een gewone griep en de Mexicaanse griep kunt herkennen. Mensen weten niet precies wat nu het beste is.

Het aantal telefoontjes dat sinds maandag bij Postbus 51 is binnengekomen loopt nu in de 6500. In de weken daarvoor kwamen per week gemiddeld 1500 telefoontjes binnen met vragen over de vaccinatie.

© Novum
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 november 2009, 15:39:40
http://www.google.org/flutrends/ (http://www.google.org/flutrends/)  :)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 november 2009, 15:41:58
http://www.google.org/flutrends/nl/ (http://www.google.org/flutrends/nl/)

Hoe werkt het?
We hebben ontdekt dat bepaalde zoektermen een goede indicatie zijn van griepactiviteit. Google Grieptrends gebruikt samengestelde zoekgegevens van Google om een real-time schatting te maken van griepactiviteit in de hele wereld.

Elke week zoeken miljoenen gebruikers wereldwijd op internet naar medische informatie. Het is logisch dat tijdens het griepseizoen vaker naar grieponderwerpen wordt gezocht, dat tijdens het allergieseizoen meer wordt gezocht naar informatie over allergie en dat in de zomermaanden meer naar zonnebrand wordt gezocht. U kunt deze fenomenen bestuderen op Google Insights for Search. Maar kunnen trends in zoekopdrachten daadwerkelijk een goede basis vormen voor een nauwkeurig en betrouwbaar model van wat er echt aan de hand is?

We hebben ontdekt dat er een sterk verband is tussen het aantal mensen dat zoekt naar grieponderwerpen en het aantal mensen dat daadwerkelijk griepsymptomen heeft. Natuurlijk is niet iedereen die zoekt naar 'griep' zelf ziek, maar als alle griepgerelateerde zoekopdrachten samen worden bekeken, wordt er toch een patroon zichtbaar. We hebben onze registratie van zoekopdrachten vergeleken met traditionele surveillancesystemen voor griep en hebben zo ontdekt dat er tijdens het griepseizoen echter veel naar bepaalde woorden wordt gezocht. Door te analyseren hoe vaak deze zoekopdrachten worden uitgevoerd, kunnen we een schatting maken van de verspreiding van griep in verschillende landen en regio's wereldwijd. Onze resultaten zijn gepubliceerd in Nature.

Historische schattingen
   Gegevens weergeven voor:
Griepactiviteit in Verenigde Staten
Grieptrends     Schatting van Google Grieptrends  Gegevens voor Verenigde Staten

http://chart.apis.google.com/chart?chxl=0:|2004|2005|2006|2007|2008|2009&chxp=0,27,131,235,339,442,547&chxr=0,0,623&chxs=0,666666,11,-1,t,676767&chxtc=0,7|1,-623&chxt=x&chs=623x200&cht=ls&chco=FF9900,3B66FF&chd=s:GHJJMRTagm012lVPNNKKJIHHIGGFFFEEEG___________________HHIJJKKMLMNRURSUZhkngaYUSPMLJJIJH___________________IJJKLKLNMORVXSQRRSTWWWWTRRNKKIIIH___________________IIJJJKLNNORUVRPQTVZZXVTSPNKKIHHHG___________________HJJKKLMNMMMOSRQTckpqogbXSPMJIHGGG___________________HHHHIIIIKJJKNPKLORVZYZXSRONLJJUQNONMNNLLKKIJIILRZefe_,GHIJJKMPVZm06lWPLKJIIIHHGGGGGFFFFFFFFEEEEEEEEEEFFGGGHIKMNNNMLNNNQTTRSUYddZUSQOMKIIHHGGGGFFFFFFFFFFFGFGHIIKLLLNNNMNNPSVSPOPPQRSSRPPNLKIIIHHHGGFFFFFFFFFFFFGHIIIJJKLMMLNNPQSRPOPRUVVTRPNLKKJIHHGGGFFFFFFFFFFFFGGHHIIJJKLLMKMMLMOQQQVcjmpkdXSPNLJIHHHGGFFFFFFFEEFFFFGHIJJJKLMMOQOOONOPPOQSWZZYXTROMKKKPNNNMMONMLJJJJJJKOSYbej&chls=1.5|2&chm=V,666666,0,0,1,-1|V,666666,0,-1:-1,1,-1|h,666666,0,0,1,-1|h,666666,0,1,1,-1|h,E7E7E7,0,0.2,1,-1|h,E7E7E7,0,0.4,1,-1|h,E7E7E7,0,0.6,1,-1|h,E7E7E7,0,0.8,1,-1|@t1.721,777777,0,0:0.22,11,1|@t3.442,777777,0,0:0.42,11,1|@t5.163,777777,0,0:0.62,11,1|@t6.885,777777,0,0:0.82,11,1&chma=0,0,0,0[/img]

Verenigde Staten: gegevens over griepachtige verschijnselen zijn beschikbaar gesteld door de U.S. Centers for Disease Control (CDC).

Deze grafieken geven op zoekresultaten gebaseerde schattingen weer voor verschillende landen en regio's ten opzichte van officiŽle griepgegevens. Zoals u ziet, komen de schattingen op basis van Google-zoekopdrachten over griep vrijwel overeen met de traditionele indicaties van griepactiviteit. Goede resultaten in het verleden staan natuurlijk niet per se garant voor goede resultaten in de toekomst. Ons systeem is nog nieuw, maar we hopen ook de komende jaren sterke correlaties te zien.

Maar wat is het voordeel van samengestelde zoekopdrachten? De traditionele griepsurveillance is van groot belang, maar de meeste gezondheidsinstanties beperken hun informatie tot ťťn land of regio. Bovendien worden hun schattingen doorgaans maar ťťn keer per week bijgewerkt. Google Grieptrends is momenteel beschikbaar voor een aantal landen in de hele wereld en wordt dagelijks bijgewerkt, zodat het een aanvulling biedt op deze bestaande systemen.
Meer informatie over het onderzoek achter Google Grieptrends:

Lees het artikel in Nature, Detecting influenza epidemics using search engine query data (GriepepidemieŽn detecteren met behulp van zoekmachinegegevens)
HTML | PDF

Download de schattingen van Google Grieptrends voor de wereld

Dit is een spraakmakende ontwikkeling voor epidemiologen, aangezien het aantal getroffen mensen kan worden beperkt als de uitbraak van een ziekte in een vroeg stadium wordt herkend. Als onder bepaalde omstandigheden een nieuwe variant van het griepvirus ontstaat, kan een pandemie ontstaan die miljoenen slachtoffers kan eisen, zoals is gebeurd in 1918. Onze actuele griepschattingen stellen gezondheidsinstanties en andere professionals in de zorg in staat beter te reageren op seizoensgebonden epidemieŽn en pandemieŽn.
Empirische grieptrends

We hebben ontdekt dat zoekopdrachten met betrekking tot griep in landen met de experimentele (empirische) versie van Google Grieptrends een seizoenscurve vormen die daadwerkelijke griepactiviteit suggereert. Deze schattingen zijn echter nog niet vergeleken met officiŽle gegevens van griepsurveillances. De empirische schattingen kunnen worden gedownload via de pagina's voor de respectieve landen in de empirische versie van Google Grieptrends. Als u werkt bij een zorginstantie en over IAZ-gegevens beschikt voor een van de landen waarvoor alleen empirische gegevens beschikbaar zijn, zouden we het op prijs stellen als u contact met ons opneemt (in het Engels), zodat we onze schattingen kunnen verifiŽren aan de hand van historische gegevens.
De privacy van de gebruiker waarborgen

Bij Google zijn we ons ervan bewust dat gebruikers ons vertrouwen en dat het onze verantwoordelijkheid is hun privacy te beschermen. Google Grieptrends kan niet worden gebruikt om individuele gebruikers te identificeren, aangezien we gebruikmaken van anonieme, samengestelde cijfers over zoekopdrachten. We halen onze informatie uit de miljoenen zoekopdrachten die via Google worden uitgevoerd. De patronen die we in de gegevens herkennen, hebben alleen betekenis als ze voor een grote populatie Google-gebruikers worden bekeken. Meer informatie over het gebruik van deze gegevens en wat Google doet om de privacy van gebruikers te waarborgen, vindt u in ons Privacycentrum.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: tebby op 1 november 2009, 15:44:57
gisteren een brief ontvangen van school
bij code 4 worden wij als leerlingen gevraagt mee te werken in de ziekenhuizen en inteneten,
stond ook een stuk van in de krant. maar kan niet vinden op internet
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 november 2009, 15:54:54
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5215535/__Bezoek_Beatrix_opsteker_voor_Mexico__.html?p=4,2 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5215535/__Bezoek_Beatrix_opsteker_voor_Mexico__.html?p=4,2)

zo 01 nov 2009, 14:46 | lees voor
Bezoek Beatrix opsteker voor Mexico

DEN HAAG -  Koningin Beatrix gaat van 3 tot en met 6 november op staatsbezoek naar Mexico, Mexicaanse griep of geen Mexicaanse griep. Mexico zelf heeft al lelijk van de ongerustheid over de ziekte te lijden gehad.

De paniek om het virus heeft flinke invloed gehad op de uitvoer door Mexico van varkensvlees. De Mexicaanse griep heette aanvankelijk ook in ons land varkensgriep. Nederland importeert overigens amper Mexicaans varkensvlees.

Mexico is voor Nederland wel een erg belangrijke handelspartner in Latijns-Amerika. Nederland is de zesde investeerder in het land. Nederland exporteerde vorig jaar voor ruim 2 miljard naar Mexico. Zelf sloegen we bij daar voor meer dan een miljard miljard in, blijkt uit cijfers van Economische Zaken.

Op de Nederlandse ambassade in Mexico schat men dat de economische crisis meer gevolgen had voor im- en export dan de Mexicaanse griep. De export van Nederland naar Mexico is in de periode januari-juli flink gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Het toerisme uit de hele wereld daalde tot nog toe met 30 procent in Mexico-Stad en zelfs met 70 procent in het vakantieoord Cancķn. Vorig jaar bezochten 22,6 miljoen buitenlandse toeristen Mexico. Over heel 2009 verwacht het land nog maar 19,3 miljoen gasten.

De Mexico Tourism Board heeft een herstelplan opgesteld om de industrie en werkgelegenheid te beschermen, internationale luchtverbindingen te behouden en Mexico te promoten bij toeristen. Er is een potje van 200 miljoen peso (circa 11,76 miljoen euro) gemaakt om het imago van Mexico te verbeteren. Dit ondanks de ook nog altijd aanwezige (drugs)misdaad in het land.

In zo'n situatie komt een bezoekende koningin mooi uit. Hoewel zo'n trip geen toeristisch reisje is, zal de vorstin culturele hoogtepunten bekijken en dat brengt altijd mooie plaatjes met zich mee. Ze blijft overigens in Mexico-Stad en omgeving.

Mexico is 47 keer zo groot als Nederland, met 111 miljoen inwoners. Het is een federale republiek, vergelijkbaar met de Verenigde Staten. De goede betrekkingen met Nederland stammen uit het begin van de negentiende eeuw. Sinds 1951 heeft Nederland er een ambassade. In 1964 bracht koningin Juliana een staatsbezoek. Jan Peter Balkenende was in 2004 de eerste Nederlandse premier die er voet aan wal zette.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 1 november 2009, 18:59:08
http://www.destentor.nl/regio/zwolle/5741846/Minister-hoeft-dossiers-nog-niet-vrij-te-geven.ece (http://www.destentor.nl/regio/zwolle/5741846/Minister-hoeft-dossiers-nog-niet-vrij-te-geven.ece)

Minister hoeft dossiers nog niet vrij te geven

door. zondag 01 november 2009 | 12:55 | Laatst bijgewerkt op: zondag 01 november 2009 | 13:18
Tekstgrootte tekst verkleinentekst vergroten

ZWOLLE - Minister Ab Klink van Volksgezondheid en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen hoeven niet per direct alle documenten vrij te geven over de vaccins tegen de Mexicaanse Griep. De voorzieningenrechter in Zwolle heeft vrijdag een verzoek hiertoe van de stichting StralingsArm Nederland, die opereert vanuit Raalte, afgewezen.

De stichting meent dat het geneesmiddel schade kan toebrengen bij mensen. Ze wil dat burgers deugdelijk geÔnformeerd worden over de mogelijke gezondheidsrisico's van de vaccinatie zodat ze in staat zijn een weloverwogen beslissing te nemen. De stichting verzocht anderhalve week geleden via een kort geding dat de informatie zo snel mogelijk boven tafel zou komen.

De rechter is echter niet overtuigd van het spoedeisende karakter van die eis. Bovendien is informatie over de samenstelling van het vaccin inmiddels beschikbaar op de website van de European Medicines Agency , aldus de rechter.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 2 november 2009, 01:16:40
Ziektepiek komt eraan
Mexicaanse griep 5 procent zieken

http://www.depers.nl/binnenland/349593/Ziektepiek-komt-eraan.html (http://www.depers.nl/binnenland/349593/Ziektepiek-komt-eraan.html)
Door: Remco Tomesen
Gepubliceerd: vandaag 00:05
Update: vandaag 00:05

Het is zover, de Mexicaanse griep gaat los in Nederland. Schatting: 5 procent kans dat u ím krijgt. En de prik: die komt te laat.

De komende weken kruipt de griep uit zijn schulp en slaat-ie zijn slag in Nederland. Niet dat u nu heel bang moet worden, want de Mexicaanse griep is minder dodelijk dan de jaarlijkse wintergriep, hier in januari. Dat zie je in landen waar het virus alweer over zijn hoogtepunt heen is.

Waarschijnlijk krijgen ongeveer net zoveel Nederlanders de Mexicaanse griep als normaal gesproken de jaarlijkse wintergriep, ook weer kijkend naar het verloop in andere landen. Schatting: 5 procent (bij een wintergriepje is dat gemiddeld zoín 5 procent, maar soms ook een hoger percentage).

Dus honderdduizenden Nederlanders mogen een weekje slap voor de buis hangen. Een kleine groep ongelukkigen moet naar het ziekenhuis. En voor een piepklein groepje is de griep fataal. Wat trouwens wel blijkt in landen waar de griep al geheerst heeft: de dodelijke slachtoffers zijn gemiddeld een stuk jonger dan bij een Ďnormaleí griep.

Statistieken

Wie de statistieken van het RIVM bestudeert, ziet dat we de komende weken naar verwachting een Ďheel erg snelle stijgingí van het aantal griepgevallen krijgen. De laatste drie weken verdubbelde telkens het aantal patiŽnten met de diagnose Mexicaanse griep. Vorige week was dat de helft van de mensen; meer dan een maand geleden nog een op de tien.

De komende weken gaat de griep in Nederland waarschijnlijk naar zijn hoogtepunt. In AustraliŽ, waar de Mexicaanse griep al is overgewaaid, duurde die piek vier weken, blijkt uit gegevens van de Australische overheid. In de staat Victoria, waar de miljoenenstad Melbourne ligt, kreeg uiteindelijk zoín 5 procent van de bevolking Mexicaanse griep, schrijft het Medical Journal of Australia.

Schatting

Kunnen we de situatie in AustraliŽ ťťn op ťťn naar Nederland vertalen? Niet per se, zegt viroloog Guus Koch van de Wageningen Universiteit. ĎDe wijze van overbrengen, de hoeveelheid contacten die mensen met elkaar in Nederland hebben, is anders dan in landen als Mexico of AustraliŽ, waar de epidemie alweer voorbij isí.

Het ligt dus voor de hand dat het virus in Nederland net wat sneller om zich heen zal grijpen. Maar op het uiteindelijke aantal zieken heeft volgens wetenschappers bevolkingsdichtheid niet zoín invloed: nagenoeg iedereen komt een keer met het virus in aanraking. 5 procent zieken lijkt daarom een redelijke schatting. Viroloog Koch: ĎMaar dat kan veranderen. Er is altijd onzekerheid.í

AustraliŽ kreeg pas in september de eerste vaccins: toen de griep al over zín hoogtepunt heen was. Toch lijkt Nederland ook net te laat. Pas eind november hebben alle risicogroepen hun prikken gehad. En begin december zijn er genoeg vaccins in Nederland om alle kinderen, en eventueel jongeren, een Mexicaanse griepprik te geven. Grote kans dat het hoogtepunt van de griep dan al voorbij is. En dat de prikken nauwelijks invloed hebben op de verspreiding van het virus. Op internet wordt de griepprik daarom al (enigszins flauw grappend) spuit elf genoemd.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 2 november 2009, 01:19:19
Groeiende onrust over Mexicaanse griep

http://www.volkskrant.nl/incoming/article1310370.ece/Groeiende_onrust_over_Mexicaanse_griep (http://www.volkskrant.nl/incoming/article1310370.ece/Groeiende_onrust_over_Mexicaanse_griep)
ACHTERGROND, Van onze verslaggeefster Ellen de Visser
Gepubliceerd op 01 november 2009 20:27, bijgewerkt op 20:31

Amsterdam -  Dat de Mexicaanse griep vooral kinderen en jongvolwassenen treft, komt onder meer doordat het een nieuw virus is.

Dat de griep een gevaarlijke, zelfs dodelijke ziekte kan zijn, blijkt elk jaar opnieuw als ís winters de seizoensgriep rondwaart. Jaarlijks overlijden duizend tot tweeduizend Nederlanders aan die wintergriep, maar dat zijn bijna altijd ouderen of chronisch zieken. De Mexicaanse griep vertoont een heel ander patroon: het zijn juist de kinderen en jongvolwassenen die ernstig ziek worden, terwijl ouderen worden gespaard.

Nu twee, mogelijk drie kerngezonde mensen zijn overleden, is de onrust toegenomen.
(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Twentenieuws-Almelo op 2 november 2009, 08:28:58
Doodziek kind kreeg pijnstiller

NIJMEGEN - Er komt een onderzoek naar de dood van het driejarig meisje Faith uit Boxmeer dat vorige week bezweek aan de Mexicaanse griep. De ouders zouden van de huisarts het advies hebben gehad een paracetamolletje te geven. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag.
Na het advies de pijnstiller te geven werd peuter Faith de volgende ochtend dood in bed gevonden.

De vader van de peuter had ook de Mexicaanse griep en ook de drie broertjes waren ziek.

De GGD in Gelderland gaat een onderzoek instellen naar het verloop van de telefoongesprekken die ouders en huisartsenpost hebben gevoerd, zo schrijft het AD. Dit om vast te stellen war het mis is gegaan.

Bron AD.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 2 november 2009, 15:25:28
Paniek om griep slaat nu echt toe

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article5353168.ece/Paniek-om-griep-slaat-nu-echt-toe- (http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article5353168.ece/Paniek-om-griep-slaat-nu-echt-toe-)
DVHN | Gepubliceerd op 02 november 2009, 08:35

De huisartsenposten in Groningen en Drenthe zijn dit weekeinde overspoeld met telefoontjes van mensen die bang zijn voor de Mexicaanse griep. Vooral veel ouders van jonge kinderen zijn bezorgd als hun kind hoest en lichte koorts heeft.

(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 2 november 2009, 15:45:22
Drukte op eerste hulp door Mexicaanse griep

http://denhaagfm.com/index.php?id=41&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=91248&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17 (http://denhaagfm.com/index.php?id=41&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=91248&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17)
02 november 2009, 14:27

Extra drukte op de eerste hulp van Het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag. Vanwege de Mexicaanse griep komen veel ouders met hun zieke kinderen naar de afdeling spoedeisende hulp. Normaal kijkt een arts naar zo'n veertig kinderen per dag, in het weekend waren dat er bijna honderd.

Kinderarts Margo Smit vertelt in het Nederlands Dagblad dat ouders soms wel vier uur met hun kind wachten. Volgens haar ligt een tiental heel zieke kinderen op een speciale afdeling. De overheid adviseert mensen eigenlijk om eerst naar de huisarts te gaan en niet meteen het ziekenhuis te bezoeken.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 2 november 2009, 16:30:41
Vaccins jeugd maand later

http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5212367/__Vaccins_jeugd_maand_later__.html?p=32,1 (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5212367/__Vaccins_jeugd_maand_later__.html?p=32,1)
zo 01 nov 2009, 05:30

DEN HAAG -  Het duurt nog zeker vier weken voordat Nederland voldoende vaccins in huis heeft om alle kinderen, en mogelijk ook jongeren, te beschermen tegen de Mexicaanse griep.  Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid (VWS) gisteren bevestigd.

De roep vanuit de bevolking wordt echter nadrukkelijker om onmiddellijk te beginnen met het inenten van kleintjes en jonge tieners. Onder de tot nu toe elf doden door de nieuwe griepvariant zijn enkele heel jonge kinderen te betreuren, onder wie een meisje van drie jaar.

Advies
Naar verwachting komende donderdag brengt de Gezondheidsraad, op verzoek van minister Klink (Volksgezondheid), advies uit over het al dan niet preventief beschermen van de jongste leeftijdsgroepen. Algemeen wordt aangenomen dat de raad de kindervaccinatie aanbeveelt.
 (...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Gast op 2 november 2009, 16:46:49


Dan zal deze cheerleader in de USA waarschijnlijk een ander merk griepprik gehad hebben.....
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: JordyDelwel op 2 november 2009, 16:54:40
[/hgoutube]

Dan zal deze cheerleader in de USA waarschijnlijk een ander merk griepprik gehad hebben.....

Tjeu wat raar hee, en achteruit lopen en rennen kan ze wel normaal.. ik kon niet alles volgen uit de video maar als ik het goed begreep kreeg je het nadat de de griepprik had gehad en begon ze toen zo vreemd en verkrampt te bewegen?  :| :o
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 2 november 2009, 17:09:37
Ik weet niet of het zo is maar door de claimcultuur in Amerika krijg ik altijd een vreemd gevoel bij mensen die ineens zo nadrukkelijk op TV komen.... ::)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: voske83 op 2 november 2009, 18:17:04
Doodziek kind kreeg pijnstiller

NIJMEGEN - Er komt een onderzoek naar de dood van het driejarig meisje Faith uit Boxmeer dat vorige week bezweek aan de Mexicaanse griep. De ouders zouden van de huisarts het advies hebben gehad een paracetamolletje te geven. Dat schrijft het Algemeen Dagblad vandaag.
Na het advies de pijnstiller te geven werd peuter Faith de volgende ochtend dood in bed gevonden.

De vader van de peuter had ook de Mexicaanse griep en ook de drie broertjes waren ziek.

De GGD in Gelderland gaat een onderzoek instellen naar het verloop van de telefoongesprekken die ouders en huisartsenpost hebben gevoerd, zo schrijft het AD. Dit om vast te stellen war het mis is gegaan.

Bron AD.nl

Geen verwijten aan artsen rond griepdode Faith    
 
BOXMEER - Artsen en verpleegkundigen in Boxmeer valt niets te verwijten rondom de dood van Faith Troost. Dit zegt de opa van het meisje, dat vorige week donderdag thuis overleed aan de Mexicaanse griep. De peuter werd dood in haar bedje gevonden.
Volgens haar opa is er alles aan gedaan om te voorkomen dat ze zou overlijden. Het Algemeen Dagblad van maandag meldt dat de familie herhaaldelijk vergeefs alarm heeft geslagen. De opa van het Faith zegt dat het artikel vol met leugens staat. Het AD heeft inmiddels een rectificatie aangekondigd.

In het krantenartikel staat onder andere dat de familie van het meisje onder meer de Huisartsenpost Nijmegen heeft proberen te bereiken. Dit klopt niet, zo meldt directeur Marion Borghuis van de post, waar ook Boxmeer onder valt. Ze voelt zich "op de ziel getrapt" door de berichtgeving. Borghuis zegt verder dat sinds het nieuws over de dood van het meisje de telefoon bij de huisartsenpost roodgloeiend staat en dat artsen vijftig procent meer ritten hebben gemaakt.

Rouwprotocol

Brede school Bolwerk in Boxmeer heeft maandag het zogeheten rouwprotocol in werking gesteld na het overlijden van Faith. Het meisje werd tot begin vorige week opgevangen in het kinderdagverblijf, dat deel uitmaakt van de brede school. Een aantal medewerkers van de GGD Hart voor Brabant is maandagochtend in Boxmeer om ouders en personeel indien nodig bij te staan.

Ook burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer was er maandagochtend. Hij vindt het belangrijk dat er een onderzoek komt naar de dood van Faith.

De peuter is de tweede patiŽnt in het werkgebied van de GGD Hart voor Brabant die dit najaar aan de Mexicaanse griep is overleden. Het meisje leed niet aan een andere ziekte. Sectie op het lichaam moet uitwijzen hoe de precieze toedracht is geweest van haar overlijden.

http://www.omroepbrabant.nl/?news/126540632/Geen+verwijten+aan+artsen+rond+griepdode+Faith.aspx (http://www.omroepbrabant.nl/?news/126540632/Geen+verwijten+aan+artsen+rond+griepdode+Faith.aspx)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: DaMook op 3 november 2009, 01:15:22
Een collega van mij ligt ook al 2 weken in het ziekenhuis. Afgelopen vrijdag kregen we te horen dat hij de mexicaanse griep en een dubbele longontsteking heeft (en aan de beademing lag). Vandaag kwam ons het (onbevestigde) bericht ter oren dat hij aan de hart long machine ligt. Lijkt mij iig niet echt positief.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 3 november 2009, 13:55:36
Griep begint economie te raken

http://www.telegraaf.nl/dft/5231937/__Griep_begint_economie_te_raken__.html?p=11,1 (http://www.telegraaf.nl/dft/5231937/__Griep_begint_economie_te_raken__.html?p=11,1)
di 03 nov 2009, 13:07

AMSTERDAM -  De griep begint zijn invloed ook op de economie te krijgen. Het ziekteverzuim neemt toe en schaadt de consumentenuitgaven.

Dat blijkt uit een onderzoek van het economisch bureau van ING. De ívraag van vandaagí is door ruim 54.000 mensen beantwoord. Dertig procent van hen ziet het ziekteverzuim de laatste vier weken stijgen. Bij slechts 4% werd een afnemend ziekteverzuim geconstateerd.
(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 3 november 2009, 15:15:10
Nee, dit is dan weer een lekkere mededeling van het RIVM /  Roel Coutinho... :o

Eerst maandenlang roepen dat het allemaal maar een milde griep is, en dat je je niet druk moet maken als je gezond bent.
En dan nu opeens "lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen", omdat "enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep"
vervolgens "hoopt hij dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt", en dat terwijl er helemaal nog geen vaccinatie beschikbaar is voor gezonde, kleine kinderen...  :|

Ik hoop toch echt dat hij hier totaal verkeerd geciteerd is en dat dit niet zo gezegd is, anders slaan ze de plank dit keer wel helemaal mis... Hoezo, paniek voorkomen?  :-X

-------------------------------------------------------
RIVM: Ernst Mexicaanse Griep dringt door

http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/rivm_ernst_mexicaanse_griep_dringt_door/453712.htm (http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/rivm_ernst_mexicaanse_griep_dringt_door/453712.htm)

AMSTERDAM/BILTHOVEN - 03-11-2009 - Nu in Nederland enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep, lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen. Dat heeft directeur Infectieziekten Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag gezegd. Hij hoopt dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt.

Volgens Coutinho leken, in de periode vůůr de sterfgevallen, mensen zich vooral druk te maken over de vraag of de vaccinaties wel nodig waren. 'En er was vooral veel discussie over de eventuele bijwerkingen van de vaccins. Nu de ziekte er eenmaal is, realiseert men zich de risico's. Je merkt een verschuiving in de publieke opinie.'
 
Coutinho zegt in het verleden vaak de vraag voorgelegd te hebben gekregen of de vaccinaties wel nodig waren. Nu vragen mensen waarom de vaccins niet eerder beschikbaar zijn.

Twijfelaars
Grote twijfelaars waren onder anderen verpleegkundigen. Op de website van Nursing.nl werd de discussie aangezwengeld. Op de site werd dan ook volop gediscussieerd over de voors en tegens, 'en dat gebeurt nog steeds', volgens hoofdredactrice Alexia Hageman. Daarin is volgens haar niets veranderd, maar ze zegt zich wel voor te kunnen stellen dat nu sprake is van een omslag. 'Er overlijden kinderen en er is meer aandacht voor', aldus Hageman.

De dood van enkele kinderen is ook volgens de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VVN) de reden dat nu meer verpleegkundigen open staan voor een prik tegen de Mexicaanse griep. 'De weerstand is afgenomen, merken we aan de reacties op de campagne 'Laat je vaccineren'. Eerder kregen we daar nog negatieve reacties op en nu helemaal niet meer', aldus Monique Verkerk van de VVN.

©ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 november 2009, 15:33:48
Nee, dit is dan weer een lekkere mededeling van het RIVM /  Roel Coutinho... :o

Eerst maandenlang roepen dat het allemaal maar een milde griep is, en dat je je niet druk moet maken als je gezond bent.
En dan nu opeens "lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen", omdat "enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep"
vervolgens "hoopt hij dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt", en dat terwijl er helemaal nog geen vaccinatie beschikbaar is voor gezonde, kleine kinderen...  :|

Ik hoop toch echt dat hij hier totaal verkeerd geciteerd is en dat dit niet zo gezegd is, anders slaan ze de plank dit keer wel helemaal mis... Hoezo, paniek voorkomen?  :-X

-------------------------------------------------------
RIVM: Ernst Mexicaanse Griep dringt door

http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/rivm_ernst_mexicaanse_griep_dringt_door/453712.htm (http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/rivm_ernst_mexicaanse_griep_dringt_door/453712.htm)

AMSTERDAM/BILTHOVEN - 03-11-2009 - Nu in Nederland enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep, lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen. Dat heeft directeur Infectieziekten Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag gezegd. Hij hoopt dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt.

Volgens Coutinho leken, in de periode vůůr de sterfgevallen, mensen zich vooral druk te maken over de vraag of de vaccinaties wel nodig waren. 'En er was vooral veel discussie over de eventuele bijwerkingen van de vaccins. Nu de ziekte er eenmaal is, realiseert men zich de risico's. Je merkt een verschuiving in de publieke opinie.'
 
Coutinho zegt in het verleden vaak de vraag voorgelegd te hebben gekregen of de vaccinaties wel nodig waren. Nu vragen mensen waarom de vaccins niet eerder beschikbaar zijn.

Twijfelaars
Grote twijfelaars waren onder anderen verpleegkundigen. Op de website van Nursing.nl werd de discussie aangezwengeld. Op de site werd dan ook volop gediscussieerd over de voors en tegens, 'en dat gebeurt nog steeds', volgens hoofdredactrice Alexia Hageman. Daarin is volgens haar niets veranderd, maar ze zegt zich wel voor te kunnen stellen dat nu sprake is van een omslag. 'Er overlijden kinderen en er is meer aandacht voor', aldus Hageman.

De dood van enkele kinderen is ook volgens de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VVN) de reden dat nu meer verpleegkundigen open staan voor een prik tegen de Mexicaanse griep. 'De weerstand is afgenomen, merken we aan de reacties op de campagne 'Laat je vaccineren'. Eerder kregen we daar nog negatieve reacties op en nu helemaal niet meer', aldus Monique Verkerk van de VVN.

©ANP

http://www.rivm.nl/cib/actueel/nieuws/ziekenhuisopname-toegenomen.jsp (http://www.rivm.nl/cib/actueel/nieuws/ziekenhuisopname-toegenomen.jsp)

Nieuws
Aantal ziekenhuisopname toegenomen - 30 oktober 2009  

Het aantal mensen dat de huisarts bezoekt wegens griepachtige klachten blijft vrij stabiel. Op basis hiervan kan nog steeds worden gesproken van een milde griepepidemie in Nederland.

Het aantal gerapporteerde ziekenhuisopnamen is wel sterk toegenomen ten opzichte van vorige week. Er zijn in de afgelopen week vier mensen overleden ten gevolge van de Nieuwe Influenza A (H1N1), waarvan drie met onderliggende medische problematiek (voor de 4e patient ontbreekt deze informatie nog).

Hierdoor komt het totaal aantal personen die aan de gevolgen van dit griepvirus zijn overleden in Nederland op tien.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Roare op 3 november 2009, 15:35:49
Hoe erg ook voor de slachtoffers, maar er is volgens mij helemaal geen reden tot paniek. Deze griep is nog milder dan een gewone griep. Er zijn nu 11 doden gevallen. Dat is nog altijd een heel laag aantal gelukkig. Bij de gewone seizoensgriep vallen elk jaar meer dan 1000 doden. Ik denk dat deze Mexicaanse griep hoogtens een paar honderd mensenlevens gaat eisen. In Zuid-Amerika waar het al winter geweest is, viel het aantal slachtoffers reuze mee. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe veilig het vaccin is. Een ding is wel zeker de overheid kan je nooit vertrouwen. Er is wel meer gezegd dat iets geen kwaad kon (roken, asbest en nog vele andere dingen). Het is helemaal niet bekend hoe veilig dit vaccin is, omdat het nooit op grote schaal gebruikt is. Je kan pas over een half jaar iets zeggen over de veiligheid van dit vaccin.

Zolang dit virus niet muteert moet je naar mijn mening niet te veel mensen gaan inenten. Alleen mensen die echt veel risico lopen. Waarom zou je gezonde kinderen gaan inenten? De kans dat een gezond kind overlijdt is zo minimaal dat je je moet afvragen of dat wel opweegt tegen de onzekerheid die met zo'n vaccin omgeven is.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 3 november 2009, 16:43:29
Offensief overheid in media tegen de griep

http://www.nrc.nl/binnenland/article2403965.ece/Offensief_overheid_in_media_tegen_de_griep_ (http://www.nrc.nl/binnenland/article2403965.ece/Offensief_overheid_in_media_tegen_de_griep_)

Gepubliceerd: 3 november 2009 15:09 | Gewijzigd: 3 november 2009 15:32
Door onze redacteur Frits Baltesen

Rotterdam, 3 Nov. Er komt een grote voorlichtingscampagne over de Mexicaanse griep. Dat heeft het ministerie van VWS vorige week besloten, omdat overheid en huisartsen onverwacht veel vragen van burgers krijgen over die griep. Gisteren kreeg Postbus 51 een recordaantal vragen over de griep: 2.500. Twee weken geleden waren dat er nog gemiddeld 200 per dag.

Achtergrond - Word je plotseling benauwd? Bel dan meteen de huisarts! (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2402590.ece/Word_je_plotseling_benauwd_Bel_dan_meteen_de_huisarts%21)
Achtergrond - Sla de gewone griepprik over, als het nog kan  (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2400379.ece/Sla_de_gewone_griepprik_over%2C_als_het_nog_kan)
Nieuws - Griepprik mogelijk ook voor jongeren  (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2399421.ece/Griepprik_mogelijk_ook_voor_jongeren_)
Nieuwsthema - Mexicaanse griep  (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/)

Vanaf maandag komen in alle landelijke dagbladen ťťn grote en enkele kleinere advertenties. Volgende week zijn er spotjes op de televisie en radio. Postbus 51 is speciaal voor de Mexicaanse griep deze maand in de weekenden te bellen. Tot vorige week wilde VWS alleen een advertentie plaatsen in de huis-aan-huisbladen. Die campagne is ingetrokken, zegt een woordvoerder van VWS.

Campagne
De nieuwe campagne moet Nederland voorlichten over de Mexicaanse griep. Het voorlichtingsoffensief komt kort na het begin van de vaccinatie tegen de Mexicaanse griep, die gisteren op gang is gekomen. De campagne wijst erop dat als iemand zich ziek voelt bij Postbus 51 en een website moet nagaan of hij Mexicaanse griep heeft. Als dat het geval is, moet hij thuis blijven, adviseert VWS in de spotjes en advertenties. Ook wijst het ministerie op het belang van goede hygiŽne.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zegt dat de voorlichting bijdraagt aan een beter begrip van de Mexicaanse griep. Cijfers heeft de organisatie niet, maar een LHV-woordvoerder zegt dat huisartsen ĄveelĒ vragen over Mexicaanse griep krijgen. ĄVooral sinds de dood van het 14-jarige meisje anderhalve week geleden willen veel ouders informatie.Ē Vorige week overleden drie kinderen die Mexicaanse griep hadden.

Griepvaccins
Sinds gisteren worden vijf miljoen griepvaccins geleverd bij de huisartsen. De eerste griepprikken vinden deze week plaats, maar de meeste worden de daaropvolgende twee weken gegeven. In december is er een tweede prik nodig die de bescherming verder vergroot.

De vaccins zijn voor 60-plussers, hulpverleners in zorginstellingen, diabetici en mensen met ademhalings- of hartproblemen. Vrouwen die meer dan drie maanden zwanger zijn, mogen ook een griepprik halen. De Gezondheidsraad en het RIVM komen deze week met een advies aan minister Klink (volksgezondheid, CDA) of ook kinderen een vaccinatie moeten krijgen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 3 november 2009, 16:51:28
Griepvaccin volgend jaar in normale griepprik

http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/441788/2009/11/03/Griepvaccin-volgend-jaar-in-normale-griepprik.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/441788/2009/11/03/Griepvaccin-volgend-jaar-in-normale-griepprik.dhtml)
03/11/09 16u32

BILTHOVEN (ANP) - De bestanddelen van het vaccin tegen de Mexicaanse griep worden volgend jaar waarschijnlijk verwerkt in de reguliere griepprik. Directeur Infectieziekten Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat dinsdag gezegd. Mensen die tot medische risicogroepen behoren (bijvoorbeeld ouderen, long- en hartpatiŽnten), hoeven dan nog maar een keer naar de dokter om een prik te halen.

Dit jaar moet de risicopatiŽnt drie keer: Een keer voor de reguliere griepprik, en daarna twee keer voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep.

Coutinho verwacht dat het vaccin een seizoen werkt. Griepvirussen, en dus ook de Mexicaanse griep, veranderen voortdurend van samenstelling. Daarom wordt de samenstelling van de vaccins elk jaar aangepast.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 3 november 2009, 16:52:26
'95 procent van griepgevallen is Mexicaans'

http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/441775/2009/11/03/95-procent-van-griepgevallen-is-Mexicaans.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/441775/2009/11/03/95-procent-van-griepgevallen-is-Mexicaans.dhtml)
03/11/09 16u30
 
Polikliniek voor Mexicaanse griep in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. ANPBILTHOVEN (ANP) - 95 procent van de mensen die zich met griep bij de huisarts melden, blijken Mexicaanse griep te hebben. Dat heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap dinsdag gezegd. Volgens huisarts en woordvoerder C. in 't Veld lijkt de ziekte met een duidelijke opmars bezig. Het genootschap baseert zich op cijfers van het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Volgens hem is het opvallend dat de Mexicaanse grieppatiŽnten, naast normale griepverschijnselen als verkoudheid, koorts en hoesten, ook diarree hebben. Bij veel patiŽnten nemen de klachten na twee, drie dagen af.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 3 november 2009, 22:19:28
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/11/art000001CA5CC8C91779A1.html (http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/11/art000001CA5CC8C91779A1.html)
 
22:05 03 November 2009
WHO bezorgd over vaccin-weigeraars

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over het grote aantal mensen wereldwijd dat zich niet tegen de Mexicaanse griep wil laten inenten. Cijfers zijn er niet, maar veel mensen zouden bang zijn voor bijwerkingen.

Volgens de WHO is die angst onterecht. Het vaccin is al honderdduizenden keren toegediend. Als er al bijwerkingen zijn, dan zijn die vergelijkbaar met die van een normale griepprik, aldus de WHO.

De Mexicaanse griep heeft tot nu toe wereldwijd 5700 levens geŽist. Kinderen verdienen volgens de WHO extra aandacht bij de vaccinaties. Nederland heeft daar nog geen besluit over genomen.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: DaMook op 4 november 2009, 01:26:15
5700 levens is natuurlijk veel, maar als ik ga kijken naar wat de normale griep per jaar doet is 5700 niets meer.

About 36,000 people die from flu-related causes.

Dat gaat dus over de normale griep (bron wikipedia).

Ik blijf erbij dat de mexicaanse griep overschat (overgehyped) wordt door de overheden en de who.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 4 november 2009, 12:35:13
Eerste resistente H1N1-virus in Nederland

Uitgegeven:    4 november 2009 11:06
Laatst gewijzigd:    4 november 2009 11:05


BILTHOVEN - Een patiŽnt met ernstige griepverschijnselen blijkt geÔnfecteerd met een H1N1-virus dat resistent is tegen het antivirale middel oseltamivir (Tamiflu).


Het virus is aangetroffen bij een patiŽnt die na een behandeling met oseltamivir klachten hield.

Ontwikkeling van resistentie van influenzavirussen tegen oseltamivir komt vaker voor. Influenzavirussen met een resistente mutatie kenmerkten zich in het verleden door minder goede verspreiding van mens op mens.

Toch is dat niet voor elk nieuw resistent virus met zekerheid te zeggen en daarom wordt rondom een dergelijk geval door de GGD bekeken of nader onderzoek gedaan moet worden.

In Nederland worden influenzavirussen van patiŽnten met de nieuwe griepvariant steekproefsgewijs onderzocht op mutaties.

H1N1-virus

Dit is de eerste keer dat in Nederland een H1N1-virus is gevonden met resistentie tegen oseltamivir. Bij de WHO zijn hiervan inmiddels 39 meldingen binnengekomen, komende uit Europa, Noord- en Zuid-Amerika, en AziŽ. Dit heeft niet geleid tot ruime verspreiding van het resistente virus.

De WHO adviseert om ontwikkeling van resistentie goed te monitoren, omdat het niet is uit te sluiten dat een resistent virus zich in de toekomst wel gaat verspreiden. Dat is afgelopen jaren gebeurd met een 'gewoon' griepvirus van het subtype H1N1.

Verspreiding voorkomen

Als oseltamivir niet meer werkt zijn er weinig andere mogelijkheden om mensen met ernstige griepklachten te behandelen. Het is daarom van het grootste belang om verspreiding van resistente virussen te voorkomen.

Dit kan door het algemene advies te volgen om met griep thuis te blijven, te hoesten in een (papieren) zakdoek of in de elleboog, en vaak handen te wassen.

www.nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 4 november 2009, 22:55:35
http://www.nu.nl/buitenland/2116377/amerikaanse-kat-heeft-mexicaanse-griep.html (http://www.nu.nl/buitenland/2116377/amerikaanse-kat-heeft-mexicaanse-griep.html)

Amerikaanse kat heeft Mexicaanse griep
Uitgegeven:    4 november 2009 22:17
Laatst gewijzigd:    4 november 2009 22:17

WASHINGTON - Een kat in de Amerikaanse staat Iowa is besmet met de Mexicaanse griep. Twee van de drie baasjes van het huisdier hadden al griepachtige verschijnselen voordat het 13-jarige beest ziek werd.

Dat meldden Amerikaanse media.

De huiskat en zijn baasjes zijn inmiddels aan de beterende hand.

Er zijn eerder griepvirussen in katten gevonden, maar het is de eerste kat met de Mexicaanse griep, aldus Amerikaanse gezondheidsautoriteiten.

De Mexicaanse griep kan overslaan van mensen naar sommige dieren zoals fretten.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 5 november 2009, 09:07:45
'Nagelbijters lopen gevaar'

Mensen die regelmatig nagelbijten hebben meer kans de Mexicaanse griep op te lopen dan de rest van de bevolking. Als het aan nagelbijtcentrum IPO (Instituut voor Pathologische Onychofagie) uit Venlo ligt, komt de kluivende bevolking dan ook in aanmerking voor vaccinatie tegen het virus.

IPO-directeur Alain-Raymond van Abbe: "Het is bekend dat het griepvirus wordt overgedragen door een handdruk of bij het aanraken van een deurklink of een telefoonhoorn. Niet voor niets wordt daarom overal aangeraden regelmatig de handen te wassen"

Meningen verdeeld

"Juist de nagelbijters zijn vatbaar voor infecties, in dit geval de Mexicaanse griep", weet Van Abbe. Nederland telt ongeveer twee miljoen nagelbijters. Toch ziet viroloog Ab Osterhaus geen reden tot paniek. "Zij behoren inderdaad niet tot de erkende risicogroepen voor deze griep, omdat niet is aangetoond dat nagelbijten een verhoogd grieprisico geeft. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft die groepen zeer zorgvuldig bepaald", vertelt Osterhaus aan De Telegraaf

www.spitsnieuws.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 5 november 2009, 09:22:28
Campagne tegen vaccinatie komt op stoom

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/4/041109_griepeninternet.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/4/041109_griepeninternet.html)
4-11-09  


Door redacteur gezondheidszorg Rinke van den Brink

Nu de vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse griep op het punt staat te beginnen, komt ook de campagne tegen vaccinatie op stoom.

Daarin roeren zich bezorgde burgers, verontruste artsen en wetenschappers, maar ook mensen die bezig zijn met de verspreiding van onnavolgbare complottheorieŽn en manipulaties.

De overheid staat met de Mexicaanse griep voor een lastig dilemma: voorbereiden op het ergste en misschien veel meer doen dan achteraf nodig bleek of rustig afwachten hoe de griep zich ontwikkelt. Maar als dat eenmaal duidelijk is, kan er niet meer tijdig actie worden ondernomen.

Ook de getroffen maatregelen liggen onder vuur. Zo schrijft de Belgische arts-epidemioloog Luc Bonneux in het hoogst serieuze Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde dat het gebruik van de virusremmer tamiflu geen wetenschappelijk bewezen effect heeft.

Onderliggend lijden
Vooralsnog is de Mexicaanse griep een milde griep die minder slachtoffers maakt dan de seizoensgriep elk jaar doet. Na zes maanden Mexicaanse griep waren er op 28 oktober tien sterfgevallen en 335 ziekenhuisopnames als gevolg van de Mexicaanse griep.

Van die tien doden hadden acht onderliggend lijden, was ťťn gezond en van de laatste is nog niet bekend of er sprake was van onderliggend lijden.

Onderliggend lijden betekent meestal dat iemand al ernstig ziek is voor hij of zij de Mexicaanse griep krijgt, maar ook zwangerschap wordt in dit geval aangemerkt als onderliggend lijden.

Van alle mensen die met Mexicaanse griep in het ziekenhuis zijn opgenomen had zeventig procent onderliggend lijden. Bij de 39 patiŽnten die tot en met 28 oktober op de intensive care opgenomen zijn geweest had ruim zestig procent onderliggend lijden.

Seizoensgriep
In Nederland leidt de seizoensgriep bij een beperkte epidemie elk jaar tot zoín duizend extra sterfgevallen. Meest ouderen en chronisch zieken, maar jaarlijks sterven ook een klein aantal gezonde mensen aan de gevolgen van griep.

Daarom krijgen juist ouderen en chronisch zieken elk jaar de griepprik aangeboden. Driekwart van die groep haalt de griepvaccinatie, de anderen doen dat om allerlei redenen niet.Er zijn mensen die om godsdienstige redenen vaccinatie afwijzen. Anderen zijn gekant tegen vaccinaties omdat daarbij lichaamsvreemde stoffen geÔnjecteerd worden.

Weer anderen geloven dat vaccinaties eigenlijk bedoeld zijn om in alle mensen nanochips te implementeren zodat de overheid vervolgens zicht kan houden op alles wat we doen. En tenslotte zijn er mensen die denken dat de vaccinatiecampagnes van regeringen in de hele wereld een poging zijn om genocide te plegen op de wereldbevolking.

Aanpak
Het RIVM en het ministerie van VWS volgen wat er op het internet gebeurt rond de Mexicaanse griep. Het RIVM probeert zo vaak en zo goed mogelijk uit te leggen wat naar de laatste wetenschappelijke inzichten de stand van zaken is en wat de beste aanpak van de griep is.

Woensdag 4 november kwam de Gezondheidsraad bijeen om te kijken of de vaccinatie ook aan jonge kinderen moet worden aangeboden. Die blijken bovengemiddeld vaak de Mexicaanse griep te krijgen.

Verbeten strijd
Dat is zoín nieuw inzicht dat naar alle waarschijnlijkheid zal leiden tot een aanpassing van de aanpak van de Mexicaanse griep. Maar het is zeer de vraag of dat allemaal besteed is aan degenen die een verbeten strijd voeren tegen de griepvaccinatie.

Zoals ze dat eerder deden tegen de vaccinatie van meisjes tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Dat gebeurde onder meer door het plaatsen van een gelogen bericht over een niet-bestaand slachtoffer van die vaccinatie.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 5 november 2009, 13:13:01
Nederlanders uit angst massaal in rij voor griepprik

http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/442119/2009/11/05/Nederlanders-uit-angst-massaal-in-rij-voor-griepprik.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/442119/2009/11/05/Nederlanders-uit-angst-massaal-in-rij-voor-griepprik.dhtml)
05/11/09 07u59

AMSTERDAM - Uit angst voor de Mexicaanse griep is er een massale opkomst voor de inenting tegen de gewone seizoensgriep. Bij huisartsenposten in Amsterdam, maar ook in bijvoorbeeld het Overijsselse Harderberg, stonden mensen gisteren rijendik te wachten.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) bevestigt het beeld: ,,We merken dat artsen vaccins bijbestellen,'' zegt woordvoerder Anika Corpeleijn vandaag in het AD. Huisartsen berekenen hoeveel inentingen ze nodig hebben op basis van gegevens uit voorgaande jaren. ,,Blijkbaar is dat dit jaar niet in alle gevallen voldoende geweest.''

De recente aandacht voor de gevaren van griep is voor veel mensen de reden om ook de seizoensgriepprik te halen. ,,Ik vond de griepprik nooit nodig, maar nu wel,'' zegt Nel Snijder (68), die al jaren een oproep krijgt. Ze staat buiten in een lange rij bij de Amsterdamse praktijk Brouwersgracht. De Mexicaanse griep maakt haar alert. ,,Dit jaar neem ik alles. De gewone griepprik ťn de twee Mexicaanse.''
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 5 november 2009, 16:51:22
Maandag advies over vaccinatie kinderen

http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/442255/2009/11/05/Maandag-advies-over-vaccinatie-kinderen.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Mexicaanse-griep/article/detail/442255/2009/11/05/Maandag-advies-over-vaccinatie-kinderen.dhtml)
05/11/09 15u41

DEN HAAG - De Gezondheidsraad en het Centrum voor Infectieziektebestrijding (CIb) presenteren maandag hun advies over de vaccinatie van jonge kinderen tegen de Mexicaanse griep.

De Gezondheidsraad en het ministerie van Volksgezondheid hebben dat gemeld.

De organisaties adviseren minister Ab Klink van Volksgezondheid over de kwestie. Maar Klink heeft al aangegeven dat jonge kinderen waarschijnlijk een inenting kunnen krijgen tegen de griep. (ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 5 november 2009, 23:06:51
Kleuter overlijdt aan Mexicaanse griep

http://www.depers.nl/binnenland/350874/Kleuter-overlijdt-aan-Mexicaanse-griep.html (http://www.depers.nl/binnenland/350874/Kleuter-overlijdt-aan-Mexicaanse-griep.html)

Gepubliceerd: vandaag 22:22
Update: vandaag 22:24

Een 5-jarig meisje uit het Groningse Oostwold is woensdag in een niet nader genoemd Gronings ziekenhuis bezweken aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. De GGD Groningen heeft donderdag berichten daarover in de noordelijke media bevestigd.

Volgens een woordvoerder van de GGD had het meisje een medische voorgeschiedenis en was zij al niet gezond toen zij geÔnfecteerd raakte met het Mexicaanse griepvirus. Er worden volgens de zegsman geen maatregelen genomen naar aanleiding van het sterfgeval.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 5 november 2009, 23:09:25
Man in Heerlen gestorven aan Mexicaanse griep

http://www.depers.nl/binnenland/350844/Man-gestorven-aan-Mexicaanse-griep.html (http://www.depers.nl/binnenland/350844/Man-gestorven-aan-Mexicaanse-griep.html)

Gepubliceerd: vandaag 20:52
Update: vandaag 22:03

Een 35-jarige man is woensdag in het Atriumziekenhuis in Heerlen overleden aan de gevolgen van de Mexicaanse griep. Dat heeft een woordvoerder van het Atrium donderdag gezegd.

De man was gezond voordat hij de griep kreeg en had geen medische geschiedenis, aldus de woordvoerder. Hij was begin deze week opgenomen op de Intensive Care, omdat hij in een zeer slechte conditie het ziekenhuis binnen kwam.

Het RIVM kon donderdagavond de nieuwe Mexicaanse griepdode bevestigen. Voor zover bekend zijn tot nu toe twaalf mensen in Nederland overleden aan de Mexicaanse griep. Het RIVM publiceert naar verwachting vrijdag de nieuwe cijfers over het aantal mensen dat is overleden aan de griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Dinges op 6 november 2009, 07:15:20
'Ziekenhuis Zoetermeer weert kinderen'
Uitgegeven: 6 november 2009 07:09
Laatst gewijzigd: 6 november 2009 07:09

AMSTERDAM - Kinderen mogen voorlopig niet meer op bezoek komen op de kinderafdeling van 't Lange Land Ziekenhuis in Zoetermeer, meldt De Telegraaf.

Reden is de vrees voor verspreiding van de Mexicaanse griep. De algemene verwachting is dat meer ziekenhuizen hiertoe zullen besluiten.

Volgens internist Hylke Stokvis zijn kinderen een risicogroep voor besmetting van het virus.
''Gedurende de epidemie vragen we de ouders nadrukkelijk hun kinderen thuis te laten'', aldus Stokvis.
 

© NU.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 6 november 2009, 08:48:03
'Ziekenhuis Zoetermeer weert kinderen'

Ziekenhuis weert kinderen om griep

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5256516/__Ziekenhuis_weert_kinderen__.html?p=3,2 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5256516/__Ziekenhuis_weert_kinderen__.html?p=3,2)
vr 06 nov 2009, 05:30

ZOETERMEER -  Uit vrees dat zij het Mexicaanse griepvirus verspreiden, zijn bezoekende kinderen voorlopig niet meer welkom op de kinderafdeling van 't Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer. De leiding van dit hospitaal heeft dit met onmiddellijke ingang besloten.

Het is voor het eerst tijdens de nu sterk aanzwellende epidemie dat een Nederlands ziekenhuis tot dergelijke maatregelen heeft besloten. Verwacht wordt dat veel ziekenhuizen het Zoetermeerse voorbeeld gaan volgen.
(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 6 november 2009, 08:49:31
Griep slaat toe op scholen

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5256917/__Griep_slaat_toe_op_scholen__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5256917/__Griep_slaat_toe_op_scholen__.html)
vr 06 nov 2009, 07:41
    
TER APEL -  De griep slaat deze week ongenadig toe op scholen. Mogelijk zijn maatregelen nodig, zoals het uitstellen van toetsen.

Scholengemeenschap RGS Ter Apel in de Groningse plaats heeft zelfs meer dan twintig procent van de leerlingen ziek thuis zitten. "En nog wel meer ook. Zoín twee- tot driehonderd van de 1031 leerlingen", verzucht een medewerker.

Allerlei griepverschijnselen steken de kop op. "Sommige melden hoge koorts, maar je weet toch niet of het de Mexicaanse griep is.íí Vandaag wordt mogelijk besloten of er maatregelen nodig zijn, zoals het uitstellen van toetsen. "Want in sommige klassen is het wel veertig procent die ziek is, daar zitten dan nog maar een ruim dozijn van de scholieren bij de les.íí De leraren op het RGS Ter Apel weren zich tot dusverre redelijk goed. "Van hen blijft het gros tot dusverre gelukkig op de been.íí
(...)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 6 november 2009, 08:50:45
Griep leidt niet tot paniek, wel tot veel telefoontjes

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1312525.ece/Griep_leidt_niet_tot_paniek,_wel_tot_veel_telefoontjes (http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1312525.ece/Griep_leidt_niet_tot_paniek,_wel_tot_veel_telefoontjes)
Gepubliceerd op 06 november 2009 07:14, bijgewerkt op 6 november 2009 07:49

AMSTERDAM -  Moeten kinderen en zwangere vrouwen worden ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep? Huisartsen krijgen het druk.
 
Een huisarts in Amsterdam dient donderdag een vaccin tegen Mexicaanse griep toe. (ANP) ĎPaniek?í, zegt huisarts Ted van Essen uit Amersfoort. ĎMensen zijn bezůrgd over de Mexicaanse griep, maar dat is nog geen paniek. Al hebben we wel last van zoín vreemde meneer die bij Pauw & Witteman mag beweren dat elk hoestend kind naar de huisarts moet. Hij heeft niet in de gaten welke schade hij daarmee aanricht. Wij zijn nu allemaal gezonde kinderen aan het onderzoeken, waardoor mensen met hartinfarcten niet kunnen doordringen tot de praktijk.í

Ouders hebben het gevoel dat ze slechte ouders zijn als ze de huisarts niet bellen, zegt Van Essen. ĎHet idee is: als mijn kind wat overkomt, dan heb ik in ieder geval mijn best gedaan.í

Van Essen is deze week begonnen met het vaccineren van patiŽnten tegen de Mexicaanse griep, net als andere huisartsen in Nederland. Deze week zijn de eerste vaccins geleverd. In zijn praktijk geen lange rijen, ook volgende week niet: ĎAls we met drie artsen en vijf assistentes werken, doen we er makkelijk duizend op een middag.í

Bij huisarts Bart Meijman in Amsterdam stonden ze donderdag wel op straat. ĎSommige mensen hebben het idee dat het straks op isí, zegt hij.

Beide huisartsen zeggen duidelijk veel meer telefoontjes te krijgen. Vooral van ouders met jonge kinderen. Van Essen legt dan uit bij welke signalen ze langs moeten komen: ĎAls kinderen kortademig zijn, niet drinken en als ze heel sloom zijn. Een kind dat keihard begint te huilen als ik hem onderzoek, daar ben ik wel gerust op. Maar als hij me glazig aankijkt en stil blijft liggen, dan begin ik me zorgen te maken.í

ĎKoorts zegt op zichzelf niet zo veelí, zegt huisarts Herman Levelink uit Nijmegen. ĎKinderen hebben bijna allemaal hoge koorts.í Hij krijgt van ouders geregeld de vraag of hun kinderen ingeŽnt kunnen worden.

Tot nu toe is het antwoord nee, tenzij ze tot een risicogroep behoren; alleen risicogroepen, zestigplussers, zwangeren, medisch personeel en mantelzorgers mogen worden gevaccineerd. Al kan dat veranderen: maandag besluit de Gezondheidsraad of ook kinderen erbij horen.

De huisartsen zijn het er over eens dat inenten vooral voor zwangeren een groot dilemma vormt. ĎHet vaccin is niet op hen getest en het is niet helemaal bekend wat het precies doetí, zegt Meijman. ĎDat vertel ik hun ook. Ik heb de wijsheid niet in pacht. Aan de andere kant: er wordt gezegd dat er bij ťťn op de 200 duizend bijwerkingen op kunnen treden. In het verkeer loop je meer risico. Je zegt ook niet dat ze niet meer op de fiets moeten stappen.í

Van Essen adviseert zijn zwangere patiŽnten om zich na de dertiende week te laten vaccineren. ĎIk zeg: gewoon doen. Ik heb een zwangere vrouw in mijn praktijk, die bij 31 weken griep kreeg en van wie het kind in de buik is overleden. Het is niet zeker of het door de griep kwam, maar als je dat hebt meegemaakt, dan ga je anders denken. Al kun je er nooit honderd procent zeker van zijn dat er geen bijwerkingen zijn.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 6 november 2009, 12:27:41
Extra inzet voor vragen over griep

donderdag 05 november 2009 | 17:27 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 05 november 2009 | 17:29

Tekstgrootte  
DEN BOSCH - Het callcenter en de huisartsenposten in Den Bosch en de omliggende regio worden vanaf komend weekeinde bemand met extra huisartsen en doktersassistenten vanwege de toename van hulpvragen over de Mexicaanse griep. Directeur Gerben Welling van Huisartsenpost HOV (s'-Hertogenbosch, Oss, Veghel) zegt dat er geen reden is tot ongerustheid.

Volgens hem wijkt het aantal griepgevallen in deze regio nauwelijks af van het landelijk gemiddelde. "Het aantal ligt bij ons zelfs iets lager dan in de rest van Nederland", zegt Welling.

PatiŽnten kunnen bellen met het centrale nummer van HOV, 0900-8860. Welling zegt het van belang te vinden dat patiŽnten eerst bellen met het centrale nummer, voordat zij onaangekondigd naar de huisartsenpost gaan.

Gerben Welling: "Maar wie zich doordeweeks overdag niet goed voelt, moet niet wachten tot het avond is, maar direct contact opnemen met de eigen huisartsenpraktijk

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5764398/Extra-inzet-voor-vragen-over-griep.ece (http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5764398/Extra-inzet-voor-vragen-over-griep.ece)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 6 november 2009, 12:44:01
Geen spieraandoening door griepvaccin

http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/442433/2009/11/06/Geen-spieraandoening-door-griepvaccin.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/442433/2009/11/06/Geen-spieraandoening-door-griepvaccin.dhtml)
06/11/09 11u48

ROTTERDAM - Het risico om de zeldzame spieraandoening Guillain-Barrť-Syndroom (GBS) te krijgen na inenting tegen de Mexicaanse griep, is te verwaarlozen. De kans op GBS is groter na een griepinfectie dan na een vaccinatie. Dat schrijven enkele deskundigen in een artikel op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De auteurs schreven het artikel naar aanleiding van een Amerikaanse vaccinatiecampagne tegen een soortgelijk griepvirus in 1976. Tijdens die campagne werd een toename gezien van het Guillain-Barrť-Syndroom van ongeveer een patiŽnt per 100.000 gevaccineerden. GBS is een zogeheten neuromuscelaire aandoening die spierzwakte tot gevolg heeft. De ernst varieert van lichte zwakte tot vrijwel volledige verlamming.

''Het is onbekend of de huidige vaccins tegen het nieuwe influenza A (H1N1)-virus GBS kunnen uitlokken, maar gezien de ervaringen in de VS moet men wel rekening houden met die mogelijkheid'', schrijven onder anderen artsen van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. (ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 november 2009, 12:47:44
Geen spieraandoening door griepvaccin

http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/442433/2009/11/06/Geen-spieraandoening-door-griepvaccin.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1015/Gezondheid-wetenschap/article/detail/442433/2009/11/06/Geen-spieraandoening-door-griepvaccin.dhtml)
06/11/09 11u48

ROTTERDAM - Het risico om de zeldzame spieraandoening Guillain-Barrť-Syndroom (GBS) te krijgen na inenting tegen de Mexicaanse griep, is te verwaarlozen. De kans op GBS is groter na een griepinfectie dan na een vaccinatie. Dat schrijven enkele deskundigen in een artikel op de website van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

De auteurs schreven het artikel naar aanleiding van een Amerikaanse vaccinatiecampagne tegen een soortgelijk griepvirus in 1976. Tijdens die campagne werd een toename gezien van het Guillain-Barrť-Syndroom van ongeveer een patiŽnt per 100.000 gevaccineerden. GBS is een zogeheten neuromuscelaire aandoening die spierzwakte tot gevolg heeft. De ernst varieert van lichte zwakte tot vrijwel volledige verlamming.

''Het is onbekend of de huidige vaccins tegen het nieuwe influenza A (H1N1)-virus GBS kunnen uitlokken, maar gezien de ervaringen in de VS moet men wel rekening houden met die mogelijkheid'', schrijven onder anderen artsen van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. (ANP)


http://www.ntvg.nl/publicatie/guillain-barr-syndroom-en-het-nieuwe-in/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/guillain-barr-syndroom-en-het-nieuwe-in/volledig)

Gepubliceerd op: 05-11-2009
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:A1490

Stand van zaken

Guillain-barrť-syndroom en het nieuwe influenza A(H1N1)-virus

Bart C. Jacobs, Leonoor Wijnans, Miriam Sturkenboom en Nicoline van der Maas

De komende weken wordt mogelijk een derde van de Nederlandse bevolking gevaccineerd tegen nieuwe influenza A(H1N1).

In 1976, tijdens een Amerikaanse vaccinatiecampagne tegen een soortgelijk virus, werd een toename gezien van het guillain-barrť-syndroom (GBS) van ongeveer 1 patiŽnt per 100.000 gevaccineerden.

Onderzoek naar latere influenzavaccins toonden geen of een veel lager verhoogd risico op GBS.

GBS kan ook optreden na infecties, waaronder influenza A. De kans op GBS na een influenzavaccinatie is waarschijnlijk veel lager dan het risico op GBS na een influenza-infectie.

Het is onbekend of vaccinaties tegen of infecties met het nieuwe influenza A(H1N1)-virus GBS kunnen induceren. Door de zeer lage frequentie van GBS kan dit alleen tijdens de vaccinatiecampagne worden bepaald.

In Nederland zijn verschillende maatregelen getroffen om deze risicoís tijdens de vaccinatiecampagne te monitoren.


Weinigen kan het ontgaan zijn dat er momenteel een pandemie is van het nieuwe influenza A(H1N1)-virus (Ďde Mexicaanse griepí). De pers besteedt volop aandacht aan deze pandemie en aan het vaccinatieprogramma hiertegen dat net is begonnen. In de komende weken wordt mogelijk een derde van de Nederlandse bevolking gevaccineerd. Bij een vaccinatiecampagne tegen een soortgelijk influenzavirus in de VS in 1976 zag men een toename van het guillain-barrť-syndroom (GBS), waarna de campagne werd gestaakt.1

GBS is een polyradiculoneuropathie die wordt beschouwd als een zeldzame maar ernstige complicatie van vaccinaties en infecties.2 Het is onbekend of de huidige vaccins tegen het nieuwe influenza A(H1N1)-virus GBS kunnen uitlokken, maar gezien de ervaringen in 1976 in de VS moet men wel rekening houden met die mogelijkheid. Onzekerheid daarover onder de bevolking en in de media zou een effect kunnen hebben op de vaccinatiegraad. Het is daarom van belang inzicht te krijgen in de feitelijke risicoís. Hier presenteren we een kort overzicht van de beschikbare wetenschappelijke gegevens.
Incidentie en voorafgaande infecties

De incidentie van GBS in Nederland, gebaseerd op gegevens uit 1978-1996, is 1,18 per 100.000 personen per jaar (95%-BI: 1,08-1,29).3 In Nederland krijgen dus jaarlijks ongeveer 200 personen GBS. De aandoening treft mannen en vrouwen van alle leeftijden, maar de incidentie neemt toe met de leeftijd.2 Twee derde van de patiŽnten meldt verschijnselen van een infectie in de 4 weken voorafgaand aan de eerste neurologische symptomen.3

Verschillende typen infecties worden in verband gebracht met GBS; infecties met Campylobacter jejuni worden het vaakst gevonden, bij ongeveer een derde van de Nederlandse patiŽnten.4 De suikerstructuur van lipo-oligosacchariden van C. jejuni-bacteriŽn lijkt sterk op die van gangliosiden van perifere zenuwen.2 Door deze Ďmolecular mimicryí kunnen antistoffen gericht tegen de bacterie soms kruisreageren met zenuwvezels, wat resulteert in zenuwbeschadiging en parese. Verder is er een verband tussen GBS en infecties met het epstein-barrvirus, Cytomegalovirus en Mycoplasma pneumoniae, al is de pathogenese van GBS bij deze infecties nog grotendeels onbekend.4
Infecties met influenzavirus

Relatief recent zijn er aanwijzingen gevonden dat GBS ook kan optreden na de griep. Ongeveer 30% van de GBS-patiŽnten heeft last van griepachtige klachten die aan de neurologische symptomen vooraf gaan.3,5 In de eerste 30 dagen na dergelijke klachten is het relatieve risico op het krijgen van GBS zelfs 17 keer verhoogd (95%-BI: 9-30).6 Bij bijna 14% van de GBS-patiŽnten met deze griepverschijnselen zijn ook serologische aanwijzingen voor een recente infectie met influenza A.5 Deze samenhang zou kunnen verklaren dat men direct na een periode met veel influenza-infecties soms een toename ziet van het aantal ziekenhuisopnames van patiŽnten met GBS.7 Onbekend is echter in hoeverre de kans op GBS afhankelijk is van het type influenzavirus.
Vaccinaties tegen influenza

In 1976 werden ongeveer 45 miljoen Amerikanen gevaccineerd tegen een H1N1-Ďswine fluí A-virus.1 Er werden toen in de eerste 6 weken na de vaccinatie opvallend veel nieuwe gevallen van GBS gemeld. Nadere studies toonden aan dat er per 100.000 gevaccineerde personen ongeveer ťťn extra patiŽnt met GBS werd gezien.1 Het gebruikte vaccin bleek in proefdierstudies ook antistoffen tegen gangliosiden te kunnen induceren, ofschoon niet bekend is of deze ook pathogeen kunnen zijn.8

In latere studies naar de reguliere vaccinaties tegen seizoensinfluenza vond men geen of een zeer geringe verhoging van de kans op GBS, namelijk minder dan 1 extra patiŽnt met GBS op 1 miljoen gevaccineerden.6,9 Mogelijk wordt het risico op GBS deels bepaald door het type en de samenstelling van het vaccin. Voor de Nederlandse patiŽnten zijn er geen aanwijzingen dat influenzavaccinaties vaak voorafgaan aan het ontstaan van de GBS (N. van der Maas, nog niet gepubliceerde data). Over het algemeen is de kans op GBS na een griepvaccinatie dus zeer klein en waarschijnlijk lager dan de kans op GBS na een infectie met influenza.
Vaccins tegen pandemische influenza

De Nederlandse regering heeft tegen de huidige H1N1-griep twee verschillende vaccins tegen het pandemische influenzavirus aangekocht. Beide vaccins zijn geregistreerd met de influenza-H5N1-stam als basis. Bij het uitbreken van de huidige pandemie hoefde alleen de viruscomponent van het vaccin gewijzigd te worden, een proces waar al decennia ervaring mee is voor de seizoensgriepvaccins. De vaccins zijn elk getest bij meer dan 3000 gezonde personen tussen 18 en 60 jaar. In deze klinische studies is tot nu toe geen verhoogd risico op GBS aangetoond.

Het is echter belangrijk om op te merken dat studies van deze omvang te klein zijn om de kans op een zeldzame complicatie zoals GBS vast te stellen. Om bijvoorbeeld een vergelijkbare toename in de incidentie van GBS te kunnen vaststellen als bij het H1N1-vaccin uit 1976 zouden 0,5 tot 1 miljoen personen moeten worden gevaccineerd.10 De huidige situatie met de pandemische-influenzavaccins verschilt in dat opzicht niet van de introductie van andere vaccins: zeldzame bijwerkingen, die optreden bij minder dan 1 op de 1000 gevaccineerden, kan men pas na registratie en ingebruikname van het vaccin vaststellen. Bij grootschalig toegediende vaccins is het cruciaal om het optreden van zeer zeldzame maar mogelijk ernstige bijwerkingen als GBS nauwkeurig te monitoren.
Maatregelen

In Nederland zijn verschillende maatregelen genomen om het risico op het krijgen van GBS na vaccinatie tegen het pandemische influenzavirus te kunnen bepalen. In de eerste plaats hebben wij recent de Nederlandse achtergrondincidentie van GBS bepaald voor de periode na 1996, om een mogelijke toename van het aantal nieuwe gevallen van GBS nauwkeuriger en sneller te kunnen opsporen; deze bedraagt nu 1,39 per 100.000 personen per jaar (95%-BI: 0,88-1,90; nog niet gepubliceerde data). Ten tweede zal het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb de veiligheid van de pandemische-influenzavaccins monitoren via een systeem van spontane meldingen. Ten derde zal via de neurologen een landelijke studie worden uitgevoerd naar het verband tussen influenza-infecties, vaccins tegen het pandemische influenzavirus en het optreden van GBS. De data worden tegelijkertijd samengevoegd met gegevens uit andere Europese landen om sneller uitsluitsel te geven over een mogelijk verband tussen GBS en vaccins tegen het pandemische influenzavirus.

 
Belangenconflict: geen gemeld. FinanciŽle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 3 november 2009

Erasmus MC, Rotterdam.

Afd. Neurologie en Immunologie: dr. B.C. Jacobs, neuroloog-immunoloog.

Afd. Medische Informatica: prof.dr. M. Sturkenboom, apotheker-epidemioloog.

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG),

Ir. L. Wijnans (tevens: Erasmus MC, afd. Medische Informatica).

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Centrum Infectieziektebestrijding, Bilthoven

Drs. N. van der Maas, arts-epidemioloog
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 november 2009, 12:49:47
http://www.ntvg.nl/publicatie/handenwassen-bij-griep/volledig (http://www.ntvg.nl/publicatie/handenwassen-bij-griep/volledig)

Gepubliceerd op: 03-11-2009
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:C356

Nieuws

Handenwassen bij griep?

Femia Kievits

Een van de adviezen die het RIVM geeft om de kans op besmetting met het Nieuwe Influenza A (H1N1) te verkleinen is het regelmatig wassen van de handen met water en zeep. Het is een advies dat internationaal door veel overheidsinstellingen wordt gegeven om een uitbraak van Mexicaanse griep te voorkomen. Maar in het tijdschrift van de Canadian Medical Association schrijven Carolyn Brown and Wayne Kondro dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is dat handenwassen bij griep helpt. Het enige waarvan is aangetoond dat het preventief werkt, is het dragen van neus-mondmaskers en in het bijzonder van N95-maskers (CMAJ., doi:10.1503/cmaj.109-3066).

Brown en Kondro schrijven dat het effect van handenwassen al in 2007 uitvoerig is onderzocht maar dat de Public Health Agency of Canada, evenals veel andere overheden, gewoon doorgaan met het aanbevelen van handenwassen. Het werkt wel tegen rhinovirussen bij gewone verkoudheid maar met betrekking tot griepvirussen is het niet bewezen. Griepvirussen verspreiden zich vooral via de lucht door praten, hoesten of niezen. Eenmaal op de huid gekomen van bijvoorbeeld de hand wordt het infectievermogen direct ondermijnd.

Eerder had de Amerikaanse hoogleraar epidemiologie Arthur Reingold (Berkeley) voor televisiezender CNN er ook al op gewezen dat handenwassen bij griep geen zin heeft. Volgens Reingold speelt reinheid van een bredere omgeving geen rol bij griepvirussen. Woordvoeder Tom Skinner van de Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention (CDC) gaf tegen CNN toe dat er inderdaad geen stevige wetenschappelijke argumenten bestaan om handenwassen tegen griep aan te bevelen. Toch adviseert hij het zekere voor het onzekere te nemen en de richtlijn van handwassen gewoon te volgen. Maar volgens Reingold geeft dat advies de bevolking een vals gevoel van veiligheid.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 november 2009, 13:20:53
http://www.telegraaf.nl/binnenland/5260156/__Aantal_griepdoden_blijft_stijgen__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5260156/__Aantal_griepdoden_blijft_stijgen__.html)

vr 06 nov 2009, 12:41  | 4 reacties | lees voor
Aantal griepdoden blijft stijgen

AMSTERDAM -  In de afgelopen week zijn zeven nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van de Mexicaanse griep. Het gaat om een 3-jarig meisje, een 5-jarig meisje, een 21-jarige vrouw, een 53-jarige vrouw, een 35-jarige man, een 58-jarige man en een 64-jarige man. In totaal zijn 17 Nederlanders overleden aan het virus.

Dat heeft het RIVM vrijdag bekendgemaakt. In Nederland zijn 611 mensen in het ziekenhuis opgenomen met het virus, waarvan 69 op de Intensive Care. Afgelopen week zijn 28 patiŽnten opgenomen op de IC.

Daarnaast laat het RIVM weten dat bij 96% van de door het Nationaal Influenza Centrum onderzochte griepgevallen er sprake was van Mexicaanse griep.

http://images2-telegraaf.nl/multimedia/archive/00669/ziekenhuisopnamen_669943a.jpg
Het totaal aantal ziekenhuisopnamen in Nederland
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 6 november 2009, 14:04:01
en ja hoor, daar is hij weer, dit roept het RIVM vandaag...


Citaat
Griepepidemie verloopt nog altijd mild

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/6/061109_rivmgriepepidemieblijftmild.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/6/061109_rivmgriepepidemieblijftmild.html)
6-11-09  

De Mexicaanse griep verloopt nog altijd mild in Nederland, zo meldt het RIVM. Wel verspreidt het virus zich snel.

Het aantal mensen dat met de griep de huisarts bezoekt, is de afgelopen week fors gestegen. Ook het aantal ziekenhuisopnames nam toe.

Deze week stierven er zeven mensen die de Mexicaanse griep hadden. Twee van hen waren jonge kinderen.

Ernstige klachten
Volgens het RIVM is er voor jonge kinderen geen reden tot extra bezorgdheid. De kinderen die in het ziekenhuis terechtkomen, hoeven vaak maar kort te blijven.

PatiŽnten met ernstige klachten zijn vaak ouderen, aldus het RIVM. In totaal zijn nu zeventien mensen overleden die de Mexicaanse griep hadden.

en dit riep Roel Coutinho van het RIVM drie dagen geleden...

Nee, dit is dan weer een lekkere mededeling van het RIVM /  Roel Coutinho... :o

Eerst maandenlang roepen dat het allemaal maar een milde griep is, en dat je je niet druk moet maken als je gezond bent.
En dan nu opeens "lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen", omdat "enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep"
vervolgens "hoopt hij dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt", en dat terwijl er helemaal nog geen vaccinatie beschikbaar is voor gezonde, kleine kinderen...  :|

Ik hoop toch echt dat hij hier totaal verkeerd geciteerd is en dat dit niet zo gezegd is, anders slaan ze de plank dit keer wel helemaal mis... Hoezo, paniek voorkomen?  :-X

-------------------------------------------------------
RIVM: Ernst Mexicaanse Griep dringt door

http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/rivm_ernst_mexicaanse_griep_dringt_door/453712.htm (http://www.tiscali.nl/content/article/nbinn/rivm_ernst_mexicaanse_griep_dringt_door/453712.htm)

AMSTERDAM/BILTHOVEN - 03-11-2009 - Nu in Nederland enkele gezonde, kleine kinderen binnen enkele dagen tijd zijn overleden aan de Mexicaanse griep, lijkt de ernst van de ziekte in Nederland door te dringen. Dat heeft directeur Infectieziekten Roel Coutinho van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag gezegd. Hij hoopt dat de bereidheid van mensen om zich te laten vaccineren toeneemt.

Volgens Coutinho leken, in de periode vůůr de sterfgevallen, mensen zich vooral druk te maken over de vraag of de vaccinaties wel nodig waren. 'En er was vooral veel discussie over de eventuele bijwerkingen van de vaccins. Nu de ziekte er eenmaal is, realiseert men zich de risico's. Je merkt een verschuiving in de publieke opinie.'
 
Coutinho zegt in het verleden vaak de vraag voorgelegd te hebben gekregen of de vaccinaties wel nodig waren. Nu vragen mensen waarom de vaccins niet eerder beschikbaar zijn.

Twijfelaars
Grote twijfelaars waren onder anderen verpleegkundigen. Op de website van Nursing.nl werd de discussie aangezwengeld. Op de site werd dan ook volop gediscussieerd over de voors en tegens, 'en dat gebeurt nog steeds', volgens hoofdredactrice Alexia Hageman. Daarin is volgens haar niets veranderd, maar ze zegt zich wel voor te kunnen stellen dat nu sprake is van een omslag. 'Er overlijden kinderen en er is meer aandacht voor', aldus Hageman.

De dood van enkele kinderen is ook volgens de beroepsorganisatie Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (VVN) de reden dat nu meer verpleegkundigen open staan voor een prik tegen de Mexicaanse griep. 'De weerstand is afgenomen, merken we aan de reacties op de campagne 'Laat je vaccineren'. Eerder kregen we daar nog negatieve reacties op en nu helemaal niet meer', aldus Monique Verkerk van de VVN.

©ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 6 november 2009, 14:06:20
Vier nieuwe doden door Mexicaanse griep

http://www.nu.nl/algemeen/2117513/vier-nieuwe-doden-mexicaanse-griep.html (http://www.nu.nl/algemeen/2117513/vier-nieuwe-doden-mexicaanse-griep.html)

Uitgegeven: 6 november 2009 12:43
Laatst gewijzigd: 6 november 2009 13:03

BILTHOVEN - Er zijn weer vier nieuwe gevallen bekendgemaakt van mensen die door de Mexicaanse griep zijn overleden.
 
Donderdagavond werden al twee nieuwe gevallen bekend. Ook het overlijden van een 3-jarige meisje uit Boxmeer, vorige week, was al bekend.

In totaal zijn in Nederland nu zeventien mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat vrijdag bekendgemaakt.

Tot en met 4 november zijn 611 patiŽnten in het ziekenhuis opgenomen. Van hen liggen er 28 op de intensive care. Het aantal ziekenhuisopnamen is de afgelopen week verdubbeld tot 273.

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: rjvaneyk op 6 november 2009, 15:39:08
Vier nieuwe doden door Mexicaanse griep
Uitgegeven: 6 november 2009 12:43
Laatst gewijzigd: 6 november 2009 14:19

BILTHOVEN - Er zijn weer vier nieuwe gevallen bekendgemaakt van mensen die door de Mexicaanse griep zijn overleden.
 
© GezondheidsnetDonderdagavond werden al twee nieuwe gevallen bekend. Ook het overlijden van een 3-jarige meisje uit Boxmeer, vorige week, was al bekend.

In totaal zijn in Nederland nu zeventien mensen overleden aan de Mexicaanse griep. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft dat vrijdag bekendgemaakt.Tot en met 4 november zijn 611 patiŽnten in het ziekenhuis opgenomen. Van hen liggen er 28 op de intensive care. Het aantal ziekenhuisopnamen is de afgelopen week verdubbeld tot 273.


Europa

Elders in Europa zijn ook mensen gestorven door het H1N1-virus.

Hieronder volgt een overzicht van Europese slachtoffers op basis van gegevens van het Europees Centrum voor ziektebestrijding (ECDC) van 5 november.

BelgiŽ: 8
Bulgarije: 5
Duitsland: 9
Finland: 2
Frankrijk: 22
Griekenland: 5
Groot-BrittanniŽ: 154
Hongarije: 5
Ierland: 14
IJsland: 1
ItaliŽ: 25
Luxemburg: 1
Malta: 3
Noorwegen: 15
Oostenrijk: 1
Portugal: 5
Spanje: 73
TsjechiŽ: 1
Zweden: 3

Nederland: 10 (volgens RIVM: 17. De laatste doden zijn door het ECDC nog niet in de statistieken opgenomen)

Wereldwijd: 6394

Lees alles over de Mexicaanse Griep op onze bijlage

© ANP
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 6 november 2009, 15:55:05
Grote run verwacht voor griepprik

vrijdag 06 november 2009 | 15:21 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 06 november 2009 | 15:25

Tekstgrootte  

DEN BOSCH - Huisartsen in Den Bosch en omgeving verwachten komende week een grote stormloop vanwege de vaccinaties tegen Mexicaanse griep.


Een aantal huisartsenprakijken heef zelfs extra personeel ingeschakeld om de griepprikken te geven. Zo heeft de Maatschap Huisartsen Den Bosch-Noord aan het Rompertcentrum studenten van het Koning Willem I College ingeschakeld. Deze praktijk heeft 2200 mensen aangeschreven, die tot de risicogroep behoren. Hier wordt dinsdag geprikt. "We verwachten dat de meeste mensen wel komen", zegt Ine Kuilder, coŲrdinator griepvaccinatie in Noord. Gezondheidscentrum De Kroonprins in Hintham heeft 2600 mensen opgeroepen voor komende maandag. "We denken met vijf man 150 mensen per half uur te kunnen vaccineren", meldt dokterassistente Ilona Vervoordeldonk. Evenals bij andere praktijken, staat de telefoon bij De Kroonprins roodgloeiend. "De mensen zitten met veel vragen", zegt ze.

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5768832/Grote-run-verwacht-voor-griepprik.ece (http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5768832/Grote-run-verwacht-voor-griepprik.ece)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 november 2009, 20:59:38
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5263878/__Beatrix_liet_zich_inenten__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5263878/__Beatrix_liet_zich_inenten__.html)

vr 06 nov 2009, 19:40
Beatrix liet zich inenten

MEXICO STAD -  Koningin Beatrix heeft zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. Dat zei ze vrijdag in Mexico Stad waar ze haar vierdaagse staatsbezoek in Mexico afsluit. De koningin wees erop dat zij immers in de doelgroep valt. De haar vergezellende Willem Alexander en MaximŠ haalden geen prik.

De Mexicanen vinden het niet leuk dat Nederland spreekt van de Mexicaanse griep. Toen de ziekte deze week aan de orde kwam heeft Koningin Beatrix dan ook heel zorgvuldig gesproken van de H1N1, vertelde ze.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 november 2009, 21:04:41
::) ::) ??? ???

http://www.ad.nl/ad/nl/1032/Internet/article/detail/442530/2009/11/06/Internet-plat-bij-griepuitbraak.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1032/Internet/article/detail/442530/2009/11/06/Internet-plat-bij-griepuitbraak.dhtml)

Internet plat bij griepuitbraak
AFP

ROTTERDAM - Als de griepepidemie doorzet, zullen meer mensen gaan telewerken. Maar, schrijft NRC Handelsblad, de internetverbindingen kunnen die druk helemaal niet aan. Volgens onderzoeksbureau Gartner ligt internet grotendeels plat zodra 40% van de beroepsbevolking probeert vanuit huis te werken.
,,Zeker als de scholen gesloten worden en kinderen ook nog eens uit verveling achter de computer kruipen en gaan youtuben'', zegt een specialist. Gartner kaartte het probleem bij verschillende providers aan, maar hun reactie was: ,,houd het stil, creŽer geen paniek.''
06/11/09 16u48
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 6 november 2009, 21:24:40
http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fnovember%2FVoetbalwedstrijd%20uitgesteld%20vanwege%20Mexicaanse%20griep (http://www.rijnmond.nl/Homepage/Nieuws?view=/News%2FDefault%2F2009%2Fnovember%2FVoetbalwedstrijd%20uitgesteld%20vanwege%20Mexicaanse%20griep)

Voetbalwedstrijd uitgesteld vanwege Mexicaanse griep

6 november 2009

De wedstrijd morgen in de hoofdklasse tussen LRC Leerdam en SDC Putten gaat niet door omdat zeven spelers van de Gelderse club de Mexicaanse griep hebben. Dat heeft de KNVB bevestigd.

Het is voor het eerst dat een wedstrijd in Nederland wordt uitgesteld vanwege de Mexicaanse griep. De voetbalbond heeft nog geen vaste procedures op papier gezet omtrent het griepvirus. Ze behandelen elk geval apart, heeft een woordvoerder gezegd.

Onlangs werd in Frankrijk het duel in de hoogste profklasse tussen Paris Saint Germain en Olympique Marseille uitgesteld. Drie spelers uit Parijs hadden het H1N1-virus. Ook profclubs in Engeland en Duitsland hebben spelers besmet met de Mexicaanse Griep.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: voske83 op 7 november 2009, 11:15:45
::) ::) ??? ???

http://www.ad.nl/ad/nl/1032/Internet/article/detail/442530/2009/11/06/Internet-plat-bij-griepuitbraak.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1032/Internet/article/detail/442530/2009/11/06/Internet-plat-bij-griepuitbraak.dhtml)

Internet plat bij griepuitbraak
AFP

ROTTERDAM - Als de griepepidemie doorzet, zullen meer mensen gaan telewerken. Maar, schrijft NRC Handelsblad, de internetverbindingen kunnen die druk helemaal niet aan. Volgens onderzoeksbureau Gartner ligt internet grotendeels plat zodra 40% van de beroepsbevolking probeert vanuit huis te werken.
,,Zeker als de scholen gesloten worden en kinderen ook nog eens uit verveling achter de computer kruipen en gaan youtuben'', zegt een specialist. Gartner kaartte het probleem bij verschillende providers aan, maar hun reactie was: ,,houd het stil, creŽer geen paniek.''
06/11/09 16u48

Internet plat bij griepuitbraak

Gepubliceerd: 6 november 2009 12:31 | Gewijzigd: 6 november 2009 16:15
Door onze redacteur Marc Hijink

Cannes/Rotterdam, 6 nov. Een noodmaatregel die Nederlandse bedrijven zullen nemen: als de griepepidemie doorzet, moet personeel vanuit huis gaan werken. Maar volgens een rapport van onderzoeksbureau Gartner ligt internet grotendeels plat zodra 40 procent van de beroepsbevolking vanuit huis probeert te werken. Nieuwsthema - Lees meer over de Mexicaanse griep

ĄZeker als de scholen gesloten worden en kinderen ook nog eens uit verveling achter de computer kruipen en te youtubenĒ, zegt netwerkspecialist Scott Morrisson die het onderzoek publiceerde.

Volgens Morrisson, spreker op het Gartner ITXpo symposium in Cannes, speelt het probleem wereldwijd. Zelfs in Nederland, met zín snelle breedbandverbindingen: ĄHet probleem doet zich op elke soort netwerk, of het nou kabel, ADSL of glasvezel is. Bij het toewijzen van bandbreedte voor consumenten houden providers er rekening mee dat niet iedereen op hetzelfde moment online is. Voor elke klant die een verbinding heeft van 50 megabit, heeft de provider 1 megabit gereserveerd op de achterliggende verbinding naar de rest van de wereld.Ē

Deze zogeheten overboeking, meestal 1 op 25 of 1 op 50, is volgens de netwerkspecialist onvoldoende om grote aantallen gebruikers gelijktijdig te bedienen als ze hun verbinding intensief gebruiken. Morrisson rekent voor: ĄAls in een wijk 40 procent van de beroepsbevolking op hetzelfde moment al zín mail gaat zitten downloaden en inlogt op het bedrijfsnetwerk, ligt het web daar plat.Ē Als ouders thuis moeten blijven omdat de scholen gesloten zijn, zal de verstopping sneller ontstaan: ĄKinderen gaan videoís kijken via YouTube of downloaden via ruilnetwerken.Ē

De verstopping doet zich volgens Morrisson voor op de plekken waar de particuliere verbindingen samen komen, en op de plek waar de provider verbinding maakt met de rest van het netwerk. Bedrijven hebben vaak een betere gegarandeerde bandbreedte, van 1 op 5 of 1 op 10. Zoín pakket kost veel meer dan een huis-, tuin- en keuken abonnement.

Bij een tekort aan bandbreedte komen datapakketjes niet meer aan. De hoeveelheid data groeit echter onder zulke omstandigheden: tcp-ip, de netwerktechniek waarop internet gebaseerd is, stuurt meer controledata om te kijken of de datapakketjes wel op hun bestemming zijn aangekomen. ĄJe kunt het vergelijken met een hackersaanval op een website die wordt lamgelegd door te veel bezoekĒ, aldus Morrisson.

Gartner kaartte het probleem bij verschillende internetproviders aan. ĄHet is een zaak die bij alle providers speelt, zowel in de VS als in Europa. Hun reactie was: houd het stil, creŽer geen paniek.Ē

http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2406873.ece/Internet_plat_bij_griepuitbraak (http://www.nrc.nl/achtergrond/griepvirus/article2406873.ece/Internet_plat_bij_griepuitbraak)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 7 november 2009, 18:18:18
'Code oranje' in ziekenhuizen

© RTL Nieuws.nl - 07-11-2009
http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/ (http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/binnenland/))/components/actueel/rtlnieuws/2009/11_november/07/binnenland/code-oranje-in-ziekenhuizen.xml

In enkele ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant is op de kinderafdelingen 'code oranje' ingesteld vanwege de sterke toename van het aantal Mexicaanse griepgevallen.

Concreet betekent dit dat er extra bedden beschikbaar zijn. Als het nodig is, kunnen geplande operaties worden uitgesteld.

De kinderafdeling van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is een van de ziekenhuizen waar sinds vandaag 'code oranje' geldt. Het betekent bijvoorbeeld ook dat alleen nog ouders op bezoek mogen komen. Broertjes en zusjes moeten vanwege het besmettingsgevaar thuisblijven.

Het RIVM heeft afgelopen zomer drie kleurcodes voor de grieppandemie afgesproken met de ziekenhuizen.

Codes Mexicaanse griep

Groen    In deze fase is er nauwelijks risico op besmetting in Nederland en worden incidenteel patiŽnten met nieuwe influenza A (H1N1) infectie opgenomen in het ziekenhuis. Het beleid is er op gericht om vermijdbare schade bij patiŽnten en medewerkers te voorkomen.  

Oranje    In het ziekenhuis neemt het patiŽntenaanbod aanzienlijk toe. Er ontstaat een (beperkte) krapte aan beschermingsmiddelen en een toename van uitval van personeel door ziekte. De benodigde zorg kan nog worden verleend met acceptabele aanpassingen van de kwaliteit.  

Rood     Een ziekenhuis bevind zich in code rood als er onvoldoende capaciteit is om de benodigde zorg te verlenen en/of de kwaliteit van de aangeboden zorg sterk verminderd is. Bijvoorbeeld: er zijn onvoldoende beschikbare beademingsbedden of er zijn onvoldoende bedden op de kinderafdeling omdat daar 40% van de verpleging ziek thuis is.  
(Bron: RIVM)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: JordyDelwel op 8 november 2009, 14:55:30
Kinderen willen geen Mexicaanse griepprik
Uitgegeven: 8 november 2009 13:58

HILVERSUM - De meeste kinderen willen geen vaccinatie tegen de Mexicaanse griep. Zij vinden een prik niet nodig. Dat gaven zij aan in een zondag uitgebracht onderzoek van het Jeugdjournaal, dat ruim tweeduizend kinderen ondervroeg.
 
Maandag maakt de Gezondheidsraad bekend of de deskundigen vinden dat jonge kinderen moeten worden ingeŽnt.
Het merendeel van de kinderen is niet bang ziek te worden. Een kwart heeft dit najaar al griep gehad, maar slechts een klein deel denkt dat het de Mexicaanse was.

Een kwart van de jongens en meisjes wil liever geen prik omdat ze er bang voor zijn. Een kleinere groep denkt dat de inenting toch niet helpt.
Diegenen die voor vaccinatie zijn, willen niet ziek worden en een ander niet besmetten, gaven zij aan in het onderzoek.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fmedia.nu.nl%2Fm%2Fm1czwkma0fgw.jpg&hash=cd10b47787021d608cd6a9b6a37d3330)
nu.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 9 november 2009, 13:51:42
Advies: kinderen prikken tegen griep

http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/9/091109_gezondheidsraad.html (http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2009/11/9/091109_gezondheidsraad.html)
9-11-09  

Kinderen in de leeftijd van zes maanden tot en met vier jaar moeten worden ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan minister Klink van Volksgezondheid.

De Gezondheidsraad maakt het advies vanmiddag officieel bekend, maar de NOS heeft advies nu al bevestigd gekregen.

Minister Klink neemt het advies vrijwel zeker over.  

De persconferentie van de Gezondheidsraad en de reactie van minister Klink is vanaf 17.15 uur te zien op Nederland 1.

Volledig
De vaccinaties worden dan toegediend door de GGD's. Dat zal al op korte termijn gaan gebeuren, mogelijk al vanaf het eind van deze week.

GGD's zouden al opties hebben genomen op sporthallen en andere accommodaties die geschikt zijn voor massale inentingen.

Baby's tot een half jaar vallen buiten het vaccinatieprogramma omdat het vaccin nog niet voor zuigelingen is toegelaten. Wel wordt overwogen om andere maatregelen te nemen bijvoorbeeld vaccinatie van de directe omgeving van zuigelingen, zoals ouders, broertjes en zusjes.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 9 november 2009, 16:43:57
Vijf hardnekkige misverstanden over de vaccins

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/ (http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/))/components/actueel/rtlnieuws/2009/11_november/09/verrijkingsonderdelen/vijf_hardnekkige_misvertanden_over_de_vaccins.xml

Met de groei van het aantal vaccinaties, groeit ook de geruchtenstroom rondom de griepprik. Het vaccin zou schadelijk zijn voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn. Maar wat zijn precies de feiten? RTL Nieuws zocht het uit.

1: In de vaccins tegen de Mexicaanse griep zit een stof die gevaarlijk is voor gezondheid.
De meest omstreden stof die in de vaccins wordt gebruikt is thiomersal. Dit bestanddeel wordt aan de Mexicaanse-griepvaccins toegevoegd om te voorkomen dat er schimmels of bacteriŽn groeien in de flacons, nadat ze zijn aangeprikt.

Thiomersal wordt al sinds de jaren dertig in vaccins gebruikt als conserveringsmiddel. In de jaren zeventig ontstond er discussie over het middel vanwege zorgen over de giftigheid van ťťn van de bestanddelen van thiomersal: kwik. Deze stof wordt in het lichaam omgezet in ethylkwik. Volgens het RIVM is daar de angst ontstaan: ethylkwik lijkt qua naam namelijk sterk op het schadelijke methylkwik (dat onder meer in vissen en bij milieuverontreinigingen wordt aangetroffen).

Deze vrees over het gebruik van thiomersal heeft ertoe geleid dat de stof niet wordt gebruikt in vaccins als dat mogelijk is. Bij sommige vaccins is het gebruik van thiomersal echter onvermijdelijk. Vanwege de angst bij het (Amerikaanse) publiek dat vaccinaties kunnen leiden tot autisme, ADHD, spraakstoornissen of taalachterstand, zijn er de afgelopen jaren tal van onderzoeken gedaan naar de schadelijkheid van ethylkwik. In deze studies is geen enkele aanwijzing gevonden voor een verband tussen thiomersal en neurologische aandoeningen.

Op internet wordt soms beweerd dat het gebruik van thiomersal in Nederland verboden is. Dat is dus ook niet waar.


2: In Duitsland worden ambtenaren en militairen met een beter vaccin ingeŽnt dan het gewone volk.
Het Duitse volk wordt ingeŽnt met het vaccin Pandemrix van fabrikant GlaxoSmithKline. Deze vaccins zijn door het Duitse ministerie van Volksgezondheid besteld. Daarnaast heeft het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken 200.000 vaccins van fabrikant Baxter besteld, Celvapan, bestemd voor ambtenaren en militairen. Als snel ging in Duitsland het gerucht dat het vaccin voor ambtenaren en militairen beter en veiliger zouden zijn. Dat is niet waar.

In totaal zijn er drie vaccins goedgekeurd voor gebruik in Europa. Celvapan en Pandemrix horen daar bij. Het zijn verschillende vaccins, maar beide vaccins zijn door de EMEA, het Europees geneesmiddelenbureau, positief beoordeeld. Celvapan is niet beter of veiliger dan de andere vaccins. De Duitse regering geeft toe dat het niet handig was om twee verschillende bestellingen te doen. Er is slecht gecommuniceerd tussen de twee ministeries.


3: De vaccins tegen de Mexicaanse griep zijn niet getest.
De vaccins tegen Mexicaanse griep (H1N1) zijn ontwikkeld op basis van een modelvaccin. Dit modelvaccin is in 2005 ten tijde van de gevreesde vogelgriep ontwikkelt. Voor het maken van dit modelvaccin is dat virus gebruikt. Het modelvaccin is uitgebreid getest. Voor een vaccin tegen de Mexicaanse griep is alleen het virusdeel van het vaccin aangepast. Het vogelgriepvirus is dus vervangen voor het Mexicaanse griepvirus.

Het aangepaste vaccin is net als andere vaccins onderworpen aan allerlei studies en testen. Het vaccin is getest op dieren en op (een beperkte groep) mensen. Het vaccin is niet getest op kinderen en zwangere vrouwen, maar veel bestandsdelen van het vaccin zitten ook in andere vaccins waar al miljoenen mensen mee gevaccineerd zijn. De European Medicines Agency (EMEA) ziet erop toe dat het vaccin voldoet aan strenge veiligheidseisen. Het vaccin tegen de Mexicaanse griep (H1N1) is geregistreerd en daarmee goedgekeurd voor gebruik.


4: De vaccins tegen Mexicaanse griep zijn gevaarlijk voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind.
Voor alledrie de vaccins geldt dat de beschikbare informatie over de vaccins zeer beperkt is. De vaccins zijn niet getest op zwangere vrouwen. Ervaringen met bestandsdelen van de vaccins en ervaringen met andere vaccins waar (deels) dezelfde bestandsdelen inzitten, hebben geen reden tot bezorgdheid opgeleverd. Ook zijn de vaccins getest op zwangere dieren en dat leverde eveneens geen reden tot bezorgdheid op.

Er wordt dus vanuit gegaan dat de vaccins veilig zijn. Om het zekere voor het onzekere te nemen wordt het vaccin niet gegeven in de eerste 13 weken van de zwangerschap, wanneer de organen van de foetus zich vormen. De veiligheid van het vaccin voor zwangere vrouwen zal scherp in de gaten worden gehouden.


5: In Zweden zijn mensen overleden nadat ze het vaccin tegen de Mexicaanse griep hebben gekregen.
In Zweden worden al enkele weken mensen ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep; 1,3 miljoen vaccins zijn afgeleverd. Zweden gebruikt Pandemrix, het vaccin van GlaxoSmithKline. Bij de Zweedse Medical Products Agency (MPA), de instantie die in Zweden geneesmiddelen controleert en onderzoekt, zijn tot eind oktober enkele honderden meldingen van bijwerkingen binnengekomen. In verreweg de meeste gevallen gaat het om lichte bijwerkingen, als roodheid en zwellingen op de plek van de inenting, duizeligheid en misselijkheid. Dit zijn bekende bijwerkingen van griepvaccins, die ook vermeld worden in de bijsluiter van Pandemrix.

In 20 gevallen werd melding gedaan van ernstige bijwerkingen. In 15 gevallen ging het om een allergische reactie op een van de bestanddelen van het vaccin. Na behandeling zijn deze mensen allemaal hersteld. Er zijn bij de Medical Products Agency vijf meldingen binnengekomen van overlijden na vaccinatie. Het gaat om drie mensen van 74 jaar of ouder en twee mensen tussen de 54 en 65 jaar. Alle vijf hadden ze chronische aandoeningen en gebruikten medicijnen. Ze overleden 12 uur tot 4 dagen na inenting.

De MPA onderzoekt of het overlijden een verband heeft met het vaccin. Op ťťn overledene is inmiddels autopsie gedaan. Deze persoon had last van aderverkalking en had daardoor eerder al hartaanvallen gehad. Een verband met het vaccin is niet aangetoond. Voor de andere vier overledenen is het onderzoek nog niet afgerond, maar volgens de MPA is er op dit moment geen enkele aanwijzing om een verband te vermoeden. De MPA benadrukt dat er in Zweden normaliter dagelijks 200 tot 250 mensen overlijden, voor het grootste deel ouderen met medische complicaties.


© RTL Nieuws.nl
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: lotus bianca op 9 november 2009, 16:51:12
Vanmorgen de mexicaanse griepprik gehaald. Het is een branderig gevoel op de spuit plek.
Bij het in de auto stappen kreeg ik al een raar gevoel in de tong, keel en mondholte.
Net of het wat opgezet is.
OOk een wat benauwd gevoel is nu aanwezig.

Kan dit een reactie zijn op die prik??
Bianca
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 9 november 2009, 16:57:26
Vanmorgen de mexicaanse griepprik gehaald. Het is een branderig gevoel op de spuit plek.
Bij het in de auto stappen kreeg ik al een raar gevoel in de tong, keel en mondholte.
Net of het wat opgezet is.
OOk een wat benauwd gevoel is nu aanwezig.

Kan dit een reactie zijn op die prik??
Bianca

kan natuurlijk altijd, als je het niet vertrouwd even ctc opnemen met de huisarts! ;)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 9 november 2009, 16:58:14
'Incestueus clubje beheerst griepdiscussie'

http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Gezondheid-wetenschap/article/detail/443060/2009/11/09/Incestueus-clubje-beheerst-griepdiscussie.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1528/Gezondheid-wetenschap/article/detail/443060/2009/11/09/Incestueus-clubje-beheerst-griepdiscussie.dhtml)
09/11/09 16u33

ROTTERDAM - Een clubje medici beheerst de discussie of mensen zich nu wel of niet moet laten inenten tegen de Mexicaanse griep. ,,Dat groepje deskundigen duldt daarbij geen tegenspraak van buiten. Dat is vrij incestueus.''
 
Jaap van Ginneken.Dat zegt massapsycholoog en mediadeskundige Jaap van Ginneken maandag. ,,Het beeld is daardoor te eenzijdig.'' Van Ginneken verwacht dat het aantal mensen dat zich niet zal laten vaccineren veel hoger zal liggen dan verwacht.

Is er al sprake van massahysterie rond de Mexicaanse griep?
,,De gigantische hoeveelheid aandacht in de pers voor de Mexicaanse griep geeft het gevoel dat het om een ziekte als de builenpest gaat. Het was een achtbaan het afgelopen half jaar. Aan de ene kant horen mensen: maak je niet druk. Aan de andere kant wordt de suggestie gewekt dat het iets groots en bijzonders is. Dat er zoveel aandacht aan wordt besteed in de journaals en kranten zorgt ervoor dat mensen zich steeds ongeruster voelen.''
 
Is die ongerustheid onnodig denkt u?
,,De indruk wordt gewekt dat het een nieuwe variant is van de griepepidemie van 1918 waarbij volgens onderzoek ongeveer honderd miljoen doden vielen. Maar het is al bekend dat bij de vorm van griep van nu minder doden vallen dan bij een normale wintergriep.''
 
Hoe kan het dan dat mensen desondanks toch ongerust worden?
,,Het is wonderlijk hoe het werkt in de waarneming van mensen. Maar ook in het mediasysteem. Dat systeem is afgesteld op een 'oversignaleren' van dingen die abnormaal, uitzonderlijk of buitengewoon zijn en op een onderwaarnemen van zaken die alledaags zijn. Dat er bij huis-, tuin-, en keukenongevallen naar schatting honderden mensen per jaar overlijden, vinden we normaal. Oversignaleren en onderwaarnemen kan er toe leiden dat kleine zaken uitvergroot raken. Dat zie je bij mediahypes zoals de Mexicaanse griep.''
 
Is het de schuld van journalisten dat mensen ongerust worden?
,,Een journalist is niet in staat een mediahype te stoppen.''
 
Maar wie moet er dan voor zorgen dat het beeld minder eenzijdig wordt?
,,Mensen in witte jassen beheersen de discussie. Zij denken te weten wat goed is. Dat incestueuze karakter bevordert het wantrouwen bij het publiek. Er is te weinig transparantie en tegenspraak. En het wantrouwen tegen de vaccins is nu aanzienlijk. Het proces van besluitvorming over bijvoorbeeld vaccinatie moet meer opengegooid worden. Bijvoorbeeld doordat er ook sociologen en psychologen in beeld verschijnen. Die stellen weer andersoortige vragen. Dat belicht de zaak toch weer anders.'' (ANP)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 november 2009, 19:12:44
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5281749/__Huisarts_kan_grote_groep_niet_aan__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5281749/__Huisarts_kan_grote_groep_niet_aan__.html)

ma 09 nov 2009, 18:09
Huisartsen alleen kunnen grote groep niet aan

UTRECHT -  De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het een juiste beslissing dat de GGD gaat helpen met het vaccineren van risicogroepen. De Gezondheidsraad adviseerde maandag ook jonge kinderen en de huisgenoten van baby's tot vijf maanden in te enten. De GGD gaat deze vaccinatiecampagne uitvoeren. ĄEen dergelijke grote groep kinderen kunnen huisartsen onmogelijk aan qua organisatieĒ, zei een LHV-woordvoerder.

Volgens hem hebben huisartsen het momenteel druk, maar kunnen zij het extra werk nog aan. Zij hebben veel aanloop door patiŽnten die zich willen laten vaccineren, maar ook door de massa patiŽnten die vragen willen stellen.

Er is geen sprake van grote uitval op praktijken. De meeste artsen hebben zichzelf ook laten inenten, stelt de woordvoerder.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 november 2009, 19:13:53
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5262962/__Mexicaanse_griep_nadert_wintergriep__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5262962/__Mexicaanse_griep_nadert_wintergriep__.html)

vr 06 nov 2009, 16:56
Mexicaanse griep bijna niveau wintergriep

UTRECHT -  Het aantal mensen dat ziek is geworden door de Mexicaanse griep komt al aardig in de buurt van het aantal patiŽnten dat de afgelopen winter de 'gewone wintergriep' had. Dat blijkt uit cijfers die het gezondheidsinstituut Nivel vrijdag presenteerde.

Eind oktober telde het Nivel 118 patiŽnten met Mexicaanse griep per 100.000 inwoners. De piek van de gewone wintergriep lag in januari op 147 per 100.000 inwoners. ĄHet zal mij niets verbazen als het aantal patiŽnten met de Mexicaanse griep verder stijgtĒ, zei arts en epidemiologe Gť Donker.

Hoewel het aantal mensen dat ziek is van de griep flink toeneemt, is in Nederland nog steeds sprake van een milde griepepidemie, aldus het Nivel.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 9 november 2009, 19:35:27
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5282330/___Griepprik_lijkt_mij_verstandig___.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5282330/___Griepprik_lijkt_mij_verstandig___.html)

ma 09 nov 2009, 19:20  | 1 reactie
'Griepprik lijkt mij verstandig'

RIJSWIJK -  Ouderorganisaties als Ouders & Coo en het 'vakblad' Ouders van Nu ondersteunen het advies van de Gezondheidsraad. ĄOp het moment dat deskundigen stellen dat het verstandig is om kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep te vaccineren, lijkt het mij verstandig om dat ook te gaan doen.Ē

Dat zegt Harry van der Molen van Ouders & Coo, de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs. Hij vindt wel dat het vervolgens aan de ouders is om daarbij een eigen afweging te maken. ĄHet gaat hier om een puur medische afweging.Ē

Net als Van der Molen vindt Yolande de Best-Meijer van het magazine Ouders van Nu het moeilijk om een helder standpunt in te nemen. ĄIn BelgiŽ worden alle ouders met kinderen onder de zes jaar ingeŽnt. Er is veel onzekerheid, zeker nu de griep weer wat ernstiger om zich heen grijpt en ook gezonde kinderen worden getroffen. Bovendien staan de media bol van de Mexicaanse griepĒ, aldus De Best-Meijer.

Daarnaast ziet ze steeds duidelijker de ontwikkeling dat mensen hun eigen afweging maken op basis van het internet. ĄZe surfen zich gek op het internet naar informatie. Je kunt daaruit opmaken dat er steeds minder vertrouwen is in organisaties als de Gezondheidsraad en de overheid in het algemeen. Als we tien jaar geleden werden opgeroepen voor een dergelijke inenting, dan deden we dat allemaal. Dat is nu wel anders. Zie de inentingen laatst tegen baarmoederhalskanker.Ē
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Twentsgeluk op 9 november 2009, 20:01:22
'Kinderen tot en met 4 jaar inenten'

Laatst gewijzigd: 9 november 2009 19:53

DEN HAAG - Kinderen van zes maanden tot en met vier jaar oud moeten ingeŽnt worden tegen de Mexicaanse griep.
Dat heeft de Gezondheidsraad maandag geadviseerd aan minister Ab Klink (Volksgezondheid). Kinderen tot twee jaar moeten daarbij voorrang krijgen.

Over twee weken begint de vaccinatie van kinderen tot en met vier jaar. De GGD gaat deze vaccinatiecampagne uitvoeren.

Voor kinderen tot en met een half jaar zijn de vaccins nog niet afdoende getest op veiligheid en effectiviteit.

Hun ouders en broers en zussen zouden er goed aan doen prikjes tegen de griep te halen om de zuigelingen te beschermen tegen besmetting.


Longen

De Gezondheidsraad adviseert inenting tot en met vier jaar, omdat kinderen in die leeftijd risico lopen op schade aan de longen als ze moeten worden beademd.

Voor oudere kinderen is inenting niet nodig, omdat ze veel minder snel met de griep in het ziekenhuis belanden.


Zwanger

De Gezondheidsraad adviseert vrouwen die langer dan vier maanden zwanger zijn, zich te laten inenten omdat zij tijdens de zwangerschap moeilijker ademhalen. Tot nu toe had de raad alleen gezegd dat vaccins voor hen beschikbaar moesten zijn.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde vorige maand om slechts een prik te geven tegen de Mexicaanse griep omdat dat afdoende zou zijn.

De Gezondheidsraad houdt het echter op twee prikken. Deze bieden optimale bescherming voor de risicogroepen, zei voorzitter van de Gezondheidsraad, Andrť Knottnerus maandag.


Huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) noemt het een juiste beslissing dat de GGD gaat helpen met het vaccineren van risicogroepen.

''Een dergelijke grote groep kinderen kunnen huisartsen onmogelijk aan qua organisatie'', zei een LHV-woordvoerder.


Druk

Volgens hem hebben huisartsen het momenteel druk, maar kunnen zij het extra werk nog aan. Zij hebben veel aanloop door patiŽnten die zich willen laten vaccineren, maar ook door de massa patiŽnten die vragen willen stellen.

Er is geen sprake van grote uitval op praktijken. De meeste artsen hebben zichzelf ook laten inenten, stelt de woordvoerder.


Veilig

Het vaccin tegen de Mexicaanse griep is veilig, benadrukte Klink nog eens. De autoriteiten die daarover gaan, testten de vaccins en stellen volgens de minister met overtuiging dat ze effectief en veilig zijn en dat eventuele bijwerkingen gering zijn.

Vooral op internet circuleren berichten dat het vaccin niet veilig is. Maar volgens de minister zijn die niet wetenschappelijk onderbouwd.


Verplicht

De vaccinatie is niet verplicht. Toch deed Klink een dringend beroep op medisch personeel om zich te laten inenten, omdat zij zwakke patiŽnten kunnen besmetten.

Bovendien moet er voldoende zorgpersoneel zijn op het moment dat de griep op nog grotere schaal om zich heen grijpt.

www.nu.nl (http://www.nu.nl)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 november 2009, 13:31:17
http://www.ad.nl/ad/nl/1016/Nederlands-voetbal/article/detail/443186/2009/11/10/Clubarts-Feyenoord-Profs-inenten-is-asociaal.dhtml (http://www.ad.nl/ad/nl/1016/Nederlands-voetbal/article/detail/443186/2009/11/10/Clubarts-Feyenoord-Profs-inenten-is-asociaal.dhtml)

Clubarts Feyenoord: Profs inenten is asociaal

ROTTERDAM - Casper van Eijck, clubarts van Feyenoord, vindt het feit dat AZ en NAC de selectiespelers hebben ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep 'asociaal'. Dat schrijft het AD vanochtend op uit de mond van de dokter. Van Eijck zegt samen met zijn collega's Lucas Vogels (Sparta) en John van Ochten (Excelsior) keurig af te wachten tot profvoetballers 'aan de beurt zijn'.
,,Als voetballers worden ingeŽnt, blijven er te weinig vaccins over voor de risicogroepen,'' is Van Eijck duidelijk. ,,In dit soort gevallen hoort iedereen zich aan het advies van de gezondheidsraad te houden. Bovendien is het tegen de regels om vaccins te verstrekken aan mensen die niet tot de risicogroepen behoren.''

Edwin Goedhart, hoofd medische staf van Ajax, is het met collega Van Eijck eens. ,,Wij bekijken ook de mogelijkheid om spelers te vaccineren, maar alleen als het op een legale en eerlijke manier kan. (AD)
10/11/09 10u20
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 november 2009, 14:12:04
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5288238/__Jongetje__2__dood_na_griep__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5288238/__Jongetje__2__dood_na_griep__.html)

di 10 nov 2009, 13:32
Jongetje (2) dood na Mexicaanse griep

NIJMEGEN -  Opnieuw is deze week een peuter gestorven aan de Mexicaanse griep. Het jongetje van 2,5 jaar oud lag in het UMC St Radboud in Nijmegen.

Hij moest voor de griep worden opgenomen, maar leed ook aan een andere ziekte. Een woordvoerster van het academische ziekenhuis en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) willen niet zeggen welke ziekte het kind al had.

Het kind overleed zondag.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 november 2009, 14:13:29
http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5287269/__VWS_bestrijdt_onjuiste_informatie__.html (http://www.telegraaf.nl/grieplijn/5287269/__VWS_bestrijdt_onjuiste_informatie__.html)

di 10 nov 2009, 11:28  | 102 reacties
VWS bestrijdt onjuiste informatie op internet

DEN HAAG -  Het ministerie van VWS komt in het geweer tegen onjuiste informatie op internet over de Mexicaanse griep. Op fora en weblogs is het ministerie van plan banners te plaatsen die verwijzen naar de website waarop de overheid zelf informatie geeft over de Mexicaanse griep, www.grieppandemie.nl (http://www.grieppandemie.nl). Dat heeft een woordvoerder dinsdag gezegd.

Het ministerie reageert zelf niet op de weblogs en fora, maar gaat op de eigen website wel in op vragen die leven over de veiligheid van de vaccinatie tegen de griep.

Minister Ab Klink (Volksgezondheid) bezocht dinsdag een huisartsenpraktijk in Den Haag waar het druk was met mensen die een prikje kwamen halen. Huisarts Albert Ongkiehong vertelde de minister dat de artsen het goede voorbeeld hadden gegeven door zichzelf als eerste in te enten. Onder zijn patiŽnten leven veel vragen over de vaccinatie.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Shave op 10 november 2009, 16:34:56
Grote belangstelling voor Mexicaanse griepprik

dinsdag 10 november 2009 | 15:30 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 10 november 2009 | 16:02

Tekstgrootte  
 
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.brabantsdagblad.nl%2Fmultimedia%2Farchive%2F01283%2FAfb036_1283215b.jpg&hash=d2f7d7bfa3286aeedd831497c3c969ed)
De lange rij voor Gezondheidscentrum noord aan het Bossche Rompertcentrum. foto Tim Durlinger/BD

DEN BOSCH - Grote drukte dinsdagmiddag in Den Bosch en Vught bij twee gezondheidscentra waar mensen zich in konden laten enten tegen Mexicaanse griep.

In Den Bosch stond een lange rij wachtenden voor het Gezondheidscentrum noord aan het Rompertcentrum. De verwachting is dat zo'n 2300 mensen er dinsdagmiddag een spuitje laten zetten tegen Nieuwe Influenza A, zoals Mexicaanse griep ook wordt genoemd. Op de avond van 19 november kunnen de anderen terecht van de in totaal 4500 personen die hier zijn opgeroepen.

Op 10 december krijgen allen nog een tweede vaccinatie.

Ook bij Gezondheidscentrum Hoge Vliert aan de Vughtse Vliertstraat was het dinsdagmiddag een drukte van belang. De 3500 mensen die zijn opgeroepen, kunnen er tot 20.00 uur terecht. Een arts van het centrum zei een opkomst van 70 procent te verwachten. Op 16 november is hier nog een tweede mogelijkheid om een Mexicaanse griepprik te halen.

De tweede vaccinatie wordt in de Hoge Vliert op 8 december gegeven.

Later vandaag ook videobeelden uit Vught op deze website.

http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5786529/Grote-belangstelling-voor-Mexicaanse-griepprik.ece (http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/5786529/Grote-belangstelling-voor-Mexicaanse-griepprik.ece)
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 10 november 2009, 18:06:50
Lekkere chaos weer... met geld is bljkbaar alles te koop  :-X

Vitesse drong voor bij vaccinatie

http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/418461/Vitesse-drong-voor-bij-vaccinatie.htm (http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/418461/Vitesse-drong-voor-bij-vaccinatie.htm)
dinsdag 10 november 2009 | 17:14 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 10 november 2009 | 17:44

ARNHEM - De selectie van de Arnhemse voetbalclub Vitesse is gevaccineerd tegen de Mexicaanse griep. Dit is tegen de voorschiften van minister Klink in. Alleen risicogroepen komen voor vaccinatie in aanmerking.

De club zegt dat veel spelers recht hebben op een prik, omdat ze jonge kinderen hebben. Ook zouden de spelers langer moeten revalideren.

Het beleid om kinderen en hun ouders te vaccineren is maandag vastgesteld; een dag nadat de spelersgroep al was gevaccineerd. Vitesse handelde niet illegaal omdat de vaccinatie niet per wet is geregeld.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Live op 10 november 2009, 18:09:28
Lekkere chaos weer... met geld is bljkbaar alles te koop  :-X

Vitesse drong voor bij vaccinatie

en ze zijn niet de enige...  >:(

Voetbalclubs in de rij voor prik tegen Mexicaanse griep

http://www.fd.nl/artikel/13592652/voetbalclubs-rij-prik-mexicaanse-griep (http://www.fd.nl/artikel/13592652/voetbalclubs-rij-prik-mexicaanse-griep)
10 november 2009, 10:05 uur | FD.nl
Door: Henk Engelenburg

Steeds meer voetbalclubs op eredivisieniveau proberen hun spelers in te enten tegen de Mexicaanse griep hoewel voetballers niet tot de risicogroepen behoren.

De selectie van eredivisieclub AZ in Alkmaar is ingeŽnt tegen de Mexicaanse griep. Een woordvoerder van de erediviseclub in Alkmaar heeft dit verklaard.
De vaccinatie is illegaal want voetballers behoren niet tot de specifieke risicogroepen waarvoor minister Klink van Volksgezondheid een deel van zijn 34 miljoen vaccins beschikbaar stelt. Maandag zijn kinderen tussen de 6 maanden en vier jaar aan de risicogroepen toegevoegd.

Meer clubs
Een woordvoerder van de KNVB verklaart dinsdag in ochtendblad Trouw dat er meer clubs zijn die hun spelers graag willen laten vaccineren. ĎZe hebben ons advies gevraagd. We hebben het uitgezocht, maar we zien nu geen mogelijkheid om dit op illegale wijze te doen.í  :D
AZ is inderdaad niet de enige voetbalclub die zijn voetballers heeft laten inenten. De spelers van Anderlecht die dat wilden, konden zich afgelopen weekeinde tegen de Mexicaanse griep laten vaccineren, aldus een woordvoerder van de voetbalclub maandag. Via de medische staf kregen de spelers de spuitjes.

Standard
Hetzelfde is gebeurd bij club Standard. Dit bljikt uit een verklaring maandag van het  griepcommissariaat Influenza in BelgiŽ. Het commissariaat stelt dat het een onderzoek start naar de vaccinatie van de voetbalspelers van Anderlecht en Standard hoewel ze niet tot de doelgroep van de vaccinatiecampagne behoren.

Deze week zou ook Club Brugge zijn spelers laten inenten tegen de griep. Na hun match zondag kreeg het elftal van Standard die kans volgens berichten in de Belgische media.

UEFA
Het Belgische griepcommissariaat Influenza vindt het Ďniet kunnení dat de clubs hun spelers laten inenten. Mensen uit de risicogroepen genieten absolute voorrang, luidt het. Griepcommissaris Van Ranst is er niet over te spreken.

De UEFA roept op om spelers in de Europese competitie te laten vaccineren, verdedigen de clubs zich. Club Brugge benadrukt dat zijn spelers regelmatig het vliegtuig op moeten en dus risico lopen om besmet te geraken. Op de website van de UEFA staat echter een verklaring waarin de federatie de noodzaak tot vaccinatie nuanceert en benadrukt dat de spelers niet tot de risicogroepen behoren.

Van der Sar
De clubs worden waarschijnlijk nerveus doordat steeds meer voetballers uitvallen als gevolg van de griep. Zo is Juventus getroffen door een massale uitbraak van de Mexicaanse griep waardoor vijf spelers uitvielen voor de Champions League wedstrijd vorige week woensdag tegen Manchester United.

Verder was Edwin van der Sar door griep afwezig tijdens de wedstrijd tussen Hertha BSC Berlin tegen Fulham FC.

Goldman Sachs
De pogingen van de voetbalclubs om de officiŽle beleidslijnen te omzeilen, lijkt op de felle discussie die vorige week ni Noord-Amerika losbarstte over de aanschaf van vaccins tegen de Mexicaanse griep door dertien bedrijven, waaronder Citibank en Goldman Sachs.

Citibank heeft 1200 vaccins ontvangen en Goldman circa 200, zo verklaarde het Amerikaanse departement voor Volksgezondheid, dat de aanvragen heeft goedgekeurd.
Op internet barstte prompt een heftige discussie los over klassenjustitie en bevoordeling van bankiers die toch al zo genereus zijn geholpen met kapitaalinjecties en garantieregelingen.

Gebruikelijk
Het is in de Verenigde Staten echter gebruikelijk dat grote bedrijven een eigen uitgebreide gezondheidsdienst en zelfs klinieken hebben die zorgdragen voor het lichamelijk welzijn van de medewerkers. Zij doen dat om de torenhoge ziektekostenpremies te beteugelen. Bedrijven betalen er het leeuwendeel van de ziektekostenverzekering bij wijze van secundaire arbeidsvoorziening.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist op 10 november 2009, 19:58:05
http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/11/art000001CA62302CB1D649.html (http://www.nos.nl/nos/artikelen/2009/11/art000001CA62302CB1D649.html)

10 November 2009
Andere prikken kinderen uitgesteld

De vaccinatie tegen Mexicaanse griep krijgt bij kleine kinderen voorrang boven vaccinaties tegen kinderziekten. Kinderen van 6 maanden tot 5 jaar die net een oproep hebben ontvangen voor bijvoorbeeld de dktp-prik (difterie, kinkhoest, tetanus en polio) kunnen die oproep negeren.

Kleine kinderen krijgen nu eerst de vaccinaties tegen de Mexicaanse griep aangeboden. Later worden de inentingen uit het reguliere programma ingehaald.

De kinderen zijn voorlopig wel afdoende beschermd tegen die ziekten, omdat ze in de eerste maanden van hun leven daar al tegen zijn ingeŽnt.
Titel: Re: Influenza / Griep / H3N2 virus / Mexicaanse Griep / H1N1 virus
Bericht door: Brandpreventist