Hulpverleningsforum

Blauw: Politie / Marechaussee / Handhaving => Politie en Marechaussee => Topic gestart door: Live op 4 januari 2010, 17:12:18

Titel: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 4 januari 2010, 17:12:18
Meer moorden, overvallen en inbraken in Amsterdam

http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/254834/Meer-moorden-overvallen-en-inbraken-in-Amsterdam.htm#sluiten (http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/254834/Meer-moorden-overvallen-en-inbraken-in-Amsterdam.htm#sluiten)
maandag 4 januari 2010 13:00

De Amsterdamse korpschef Bernard Welten toonde zich vanmorgen in zijn nieuwjaarstoespraak bezorgd over de groei van met name overvallen en inbraken. De korpschef kondigde een speciale taskforce tegen overvallen aan.

De Amsterdamse korpschef Bernard Welten verwacht een druk jaar

Moordcijfers
Elsevier brengt elk jaar een lijst met alle moorden in Nederland uit. In 2009 was er een schokkende toename te zien. De complete lijst publiceert Elsevier in januari.
Vergeleken met 2008 werden het afgelopen jaar in de regio Amsterdam-Amstelland 11 procent meer overvallen gepleegd (van 492 naar 545) en 14,4 procent meer woninginbraken (van 5.437 naar 6.220). Het aantal moorden steeg van zeventien naar 31 slachtoffers. Zorgwekkend noemde hij ook de stijging met 23 procent van de aangiften wegens fraude en oplichting.

De toename van overvallen, waarvan 134 op mensen thuis, noemde Welten onacceptabel. 'Linksom of rechtsom zullen we meer mensen inzetten voor de aanpak.' De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is benoemd tot voorzitter van de Landelijke Taskforce Overvallen.

Minder aangiften
Voor het tiende achtereenvolgende jaar is het aantal aangiften in de regio gedaald, in 2009 met 4,2 procent. Welten was blij met de afname van het aantal gevallen van straatroof met 6,3 procent van 2.260 naar 2.118.

Het groeiende aantal evenementen in de hoofdstad legt volgens Welten een grote claim op zijn korps. Hij voorspelde een druk jaar met onder meer het proces tegen PVV-leider Geert Wilders, maar ook de start van de Giro d'Italia.

Patrouilleren
Het pleidooi van de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen (VVD) om bij de komende jaarwisseling burgers met de politie te laten patrouilleren noemt Welten tegenover elsevier.nl 'een stap te ver. Als het verzoek komt van de organisatoren van evenementen zal ik daar zeker positief over adviseren'.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 4 januari 2010, 17:13:04
Politie kan overvallers niet aan

http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/274078/2010/01/04/Politie-kan-overvallers-niet-aan.dhtml (http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/274078/2010/01/04/Politie-kan-overvallers-niet-aan.dhtml)
04-01-10 11:44
 
AMSTERDAM - Een forse reeks maatregelen ten spijt blijft het aantal overvallen in Amsterdam toenemen. Hoewel in 2009 ruim driehonderd verdachten werden gearresteerd, steeg het aantal overvallen met bijna elf procent. Steeds vaker zijn kleine ondernemers slachtoffer of worden woningen met bedreigingen en geweld beroofd.

Hoofdcommissaris Bernard Welten van de Amsterdamse politie noemde de overvallen maandagmorgen in zijn nieuwjaarsrede zijn 'allergrootste punt van zorg' en 'onacceptabel'. ''Waar men zich vroeger schuldig maakte aan winkeldiefstal, lijken jonge criminelen bijna willekeurig winkels binnen te gaan en de uitbaters te bedreigen. In veel gevallen is de buit nauwelijks de moeite waard,'' zei de korpschef. De daders plegen hun misdrijven 'met gewetenloos gemak'.

Jeugdige veelplegers lijken de overvallen te beschouwen als een goed begin van hun criminele carrière. ''De cijfers spreken voor zich. Ondanks de inrichting van een Kernteam Overvallen zijn we er niet in geslaagd het aantal overvallen terug te dringen. Komend jaar zullen we nog meer capaciteit toebedelen aan de aanpak ervan. Linksom of rechtsom,'' zei Welten.

In 2008 had de Amsterdamse politie het aantal overvallen nog licht weten terug te dringen met een offensief dat ook vorig jaar doorliep. Alle maatregelen blijken echter niet meer afdoende.

Welten: ''Vroeger werden banken overvallen. Toen die goed beveiligd werden, werden postkantoren het doelwit. En nadat daar de beveiliging verbeterd was, kwamen de benzinestations aan de beurt. Zo verschuift het patroon. Nu worden steeds vaker kleinere ondernemingen en burgers in hun woningen slachtoffer.''

De toename van het aantal overvallen is een landelijk probleem. Justitieminister Ernst Hirsch Ballin heeft de politie opdracht gegeven dit delict in 2010 terug te brengen met ten minste twintig procent.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is aangewezen als voorzitter van een landelijke Task­force Overvallen. De Raad van Korpschefs denkt over extra maatregelen die vooral op de persoon van de dader zijn gericht. Welten kondigde vanmorgen aan 'op korte termijn' met de Amsterdamse hoofdofficier van justitie Herman Bolhaar verdere actie te bespreken. (PAUL VUGTS)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 4 januari 2010, 17:14:00
NIEUWJAARSTOESPRAAK BERNARD WELTEN (04-01-2010)

http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=8739 (http://www.politie-amsterdam-amstelland.nl/get.cfm?id=8739)

Hoofdcommissaris Welten maakt zich grote zorgen over de toename van het aantal overvallen in de regio. Dat zei hij maandag 4 januari 2010 in zijn nieuwjaarstoespraak. Dit jaar wordt daarom nog meer capaciteit ingezet om overvallers tegen te houden. Hieronder de volledige tekst van zijn speech.


Nieuwjaarstoespraak Bernard Welten, 4 januari 2010

Goedemorgen dames en heren. Mag ik beginnen met u een gelukkig, gezond en vooral veilig 2010 te wensen.

Gelet op de druk op de evenementen in het komende jaar is het misschien goed terug te blikken naar het eerste evenement van het nieuwe jaar, nl. Oud en Nieuw. Daar is al het een en ander over in de media verschenen maar toch nog het volgende:

De verplaatsing van het feest van de Dam naar het Museumplein heeft bijgedragen aan een voorspoediger verloop van de nieuwjaarsnacht. Het maakte in ieder geval dat ik aan de voorkant minder zorgen had dan de jaren daarvoor.

Voor Floradorp is de ‘viering van oud en nieuw’ ieder jaar, niet alleen in de voorbereiding, maar ook tijdens de nacht zelf, een bijzonder veel aandacht vragende aangelegenheid. Jammer dat het ook nog aan het begin van de ochtend nodig was korte metten te maken met vermeende feestgangers die zich niet wisten te gedragen.

Zoals veel korpsen naar buiten brachten was de jaarwisseling ‘beheersbaar’, maar de maatregelen die in dit draaiboek verwoord staan waren nodig om dat mogelijk te maken. Het gegeven dat zo’n moment voor velen een rechtvaardiging is om zich ongeremd en ongegeneerd te gedragen maken een buiten proportionele aanslag op onze capaciteit onafwendbaar. Wel iets om naar de toekomst toe echt om over na te denken. Want ook dienders kun je maar op een plek tegelijk inzetten.

Daar komt bij dat een aanslag zoals die van Karst T. en rellen zoals die in Hoek van Holland maken dat wij als korps natuurlijk gespitst zijn op het voorkomen van nare incidenten of verstoringen van de openbare orde. Van ons korps en onze mensen wordt behoorlijk wat gevraagd.

En dat wordt ook onderkend, want ik ervaar het als een bijzondere blijk van erkenning dat in november jl. de prijs van de Raad voor de Rechtspraak, de zogenaamde mr. Gonsalvesprijs, werd opgedragen aan de anonieme ME’er die als vertegenwoordiger van de overheid veel over zich heen krijgt. Collega Leen Schaap van ons korps viel deze prijs als representant van alle ME’ers ten deel en bij de uitreiking van de prijs door de Minister van Justitie, droeg collega Schaap de prijs dan ook op aan iedere ME’er in het land.

De onvoorspelbaarheid van niet alleen individuen, maar ook groepen mensen in de samenleving, vraagt van de politie in zijn algemeenheid en die van de ME-organisatie in het bijzonder, meer dan gemiddelde aandacht en scherpte.

Zaak is dat wij de collega’s en de middelen zo inzetten dat het hoogst mogelijke rendement wordt gehaald in het beïnvloeden van het gedrag van overtreders en dat wij met name door de samenwerking met andere partijen zorgen dat bepaald gedrag geen kans krijgt of in structurele zin onder de aandacht blijft.

Succesvol werken aan veiligheid is natuurlijk iets wat onze core business is, maar om het ook meer dan symptoombestrijding te laten zijn is het van belang dat de keten met het OM goed werkt en de samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en stadsdelen optimaal vorm krijgt. Maar ook dat mensen leren een eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij sturen daar als gezamenlijke veiligheidspartijen iedere dag op. Laat ik vervolgen met een beschouwing op het afgelopen jaar.

Het aantal aangiften is in 2009 wederom afgenomen. In 2009 zijn er 4,2 % minder aangiften gedaan dan in 2008. Het is het 10e jaar op rij dat het aantal aangiften is gedaald. Het volledige overzicht met cijfers vindt u straks op de website.

Bij een aantal onderwerpen zal ik nader stilstaan, want het is niet over de volle breedte goed nieuws. Zo heb ik grote zorg over de toename van het aantal overvallen en inbraken. Daarover zal ik straks iets meer vertellen. Voor ik daar aan toe kom het volgende.

•Er zijn 525.000 telefoongesprekken bij de meldkamer binnengekomen
•We hebben 41.000 aanhoudingen verricht
•Er zijn 22.500 zaken aan het Openbaar Ministerie aangeboden
•En er zijn ruim 1.000.000 bekeuringen uitgeschreven
Dan andere cijfers, wat positieve ontwikkelingen.

Zo is diefstal uit en vanaf motorvoertuigen in 2009 met bijna 12% afgenomen. Wij denken dat dit mede te danken is aan de grote controleacties gericht op jongemannen op scooters. Alleen al tijdens die actiedagen eind april werden ruim 230 mensen aangehouden.

Het aantal straatroven is in 2009 gedaald met 6,3%. Van 2.260 naar 2.118.

Een goed resultaat is ook de forse afname van het aantal meldingen van drugs- en drankoverlast met bijna 30%. De resultaten op dit gebied zijn in het Centrum van Amsterdam vooral te danken aan twee dingen, nl. de persoonsgerichte aanpak van overlastgevers en door de invoering van de zogenaamde verwijderingbevelen voor dealers. Overigens zijn beide een mooi voorbeeld van samenwerking met andere partijen zoals OM, gemeente, stadsdeel en GGD.

Vorig jaar heb ik tijdens mijn presentatie van de cijfers mijn verbazing uitgesproken over het feit dat in Nederland zoveel mensen vrij rondlopen terwijl zij nog een straf moeten uitzitten. Hoe werkt dat nu: mensen zijn verdacht van het plegen van een strafbaar feit, vervolgens wordt er een onderzoek ingesteld naar de toedracht, dat leidt tot aanhouding en verhoor, daarna wordt het proces verbaal ingestuurd naar het openbaar ministerie dat op haar beurt gezorgd heeft voor vervolging en een dagvaarding. De verdachte is al dan niet op zitting geweest, maar is in ieder geval door een rechter veroordeeld. En wat dan opvallend is, is dat na deze hele arbeidsintensieve procedure niet in alle gevallen gezorgd wordt voor het ten uitvoer brengen van de straf. Met de wetenschap dat veel veroordeelden recidiveren is de beste preventiemethode te zorgen dat zij die veroordeeld zijn ook daadwerkelijk vastzitten.

Daarom is in 2008 het team Regionale Opsporing Gesignaleerden opgericht. Sinds de start van dit team in april 2008 zijn er al 162 aanhoudingen geweest (wat dus weer een opsporingsonderzoek betekende), maar zij waren wel goed voor 126 jaar gevangenisstraf. Terwijl deze personen hun straf uitzitten, kunnen zijn geen nieuwe misdrijven plegen. Noem mij een effectievere manier van misdaadbestrijding.

Het stemt mij zeer tevreden dat ook het College van Procureurs-Generaal dit probleem heeft onderkend en in oktober jl. nieuwe richtlijnen heeft uitgevaardigd om er samen met de politie voor te zorgen dat het komende jaar zorgvuldiger gekomen wordt tot de executie van de straf van diegenen die veroordeeld zijn. In de brief van het College wordt niet alleen gesproken over de instelling van een landelijk team, maar worden de ontwikkelingen die de afgelopen twee jaar in Amsterdam-Amstelland vorm hebben gekregen opgevoerd als best practice.

Vorig jaar heb ik op deze plek vanwege het niet ten uitvoer leggen van straffen van veroordeelden, gepleit voor het werken als één overheid. Ik noemde als voorbeeld dat het mij verbaasde dat iemand die nog een straf moet uitzitten wel een rijbewijs of een paspoort kan krijgen. En ook in de meest brede zin van het woord gebruik kan maken van diensten van de overheid terwijl men ten opzichte van diezelfde overheid nog een verplichting (lees een gevangenisstraf of een boete) heeft openstaan. Ook binnen de gemeente Amsterdam is dit probleem onderkend en als een kans ervaren om aan de bestrijding van criminaliteit bij te dragen.

Er heeft inmiddels een expertmeeting plaats gevonden in de ambtswoning in Amsterdam. De uitkomsten hiervan worden binnenkort in de gemeenteraad van Amsterdam besproken en ik hoop dat er spoedig voortgegaan kan worden met de verdere uitwerking. We laten anders met elkaar een grote kans liggen. En het kan geen kwaad als dit onderwerp ook op landelijk niveau zou worden opgepakt.

Het afgelopen jaar is de recherche belast geweest met vele onderzoeken. Er zijn dit jaar 20 nieuwe TGO’s gestart. Een Team Grootschalige Opsporing wordt ingezet als er sprake is van een zeer ernstig misdrijf met een grote maatschappelijke impact waarbij niet direct een verdachte in beeld is.

Er gaat ook nog steeds recherchecapaciteit naar ontvoeringen en gijzelingen in het criminele milieu, die vaak drugs gerelateerd zijn.

Er is ook recherchekracht ingezet op mensenhandel. Het ingewikkelde van die onderzoeken is dat het niet altijd om zichtbare vormen van criminaliteit gaat, maar wel om een ernstige aantasting van de rechtsorde. Het vaststellen of iemand slachtoffer is van mensenhandel blijft complex en arbeidsintensief, maar gelet op de impact van het delict zijn we daar fanatiek mee bezig geweest. Maar het aanhouden van de één, biedt ruimte voor de ander.

In die zin is het van belang niet alleen lokaal maar ook internationaal te komen tot een aanpak die verder reikt dan politiemaatregelen. Onder meer binnen de gemeente Amsterdam worden hiertoe stappen genomen.

Naast langlopende onderzoeken worden er door de recherche ook, waar mogelijk, korte klappen uitgedeeld. In 2009 is ons ABC team dat zich richt op zogenaamde Amsterdamse Beroeps Criminelen actief geweest met controles op allerlei sleutelplaatsen. Het gaat hier om plekken in de regio, zoals horecagelegenheden, parkeerplaatsen, sportscholen, vechtsportgala's, waar beroepscriminelen elkaar ontmoeten.

Bij deze controles zijn in totaal 39 personen aangehouden, voor feiten als openlijke geweldpleging, witwassen, bezit van vals paspoort of rijbewijs, overtredingen van de opiumwet, de wet wapens en munitie, het rijden onder invloed of zonder rijbewijs en valsheid in geschrifte. Hierbij werden o.a. vuurwapens, hard- en softdrugs, valse rijbewijzen en paspoorten en grote geldbedragen in beslag genomen.

Wat mij zorgen baart, is dat het aantal aangiften van fraude en oplichting het afgelopen jaar is toegenomen met 23%. Ik sprak erover dat veel criminaliteit zich aan het oog onttrekt. Fraude is per definitie heimelijk, maar door digitalisering van onze wereld neemt ook fraude via internet en niet beveiligde sites toe. Er blijft sprake van een stijging van de pinpasfraude, het zogenaamde skimmen. Begin december is er nog door een bovenregionaal rechercheteam een 13-tal verdachten aangehouden voor dit soort feiten, maar zaak blijft dat zowel banken als ondernemers op het internet er zelf alles aan moeten blijven doen om fraude te voorkomen. En burgers zou ik op het hart willen drukken om geen zaken te doen op het internet als de site geen keurmerk heeft waaruit blijkt dat de veiligheid gewaarborgd is. Het tegenhouden van deze vorm van criminaliteit is hier minstens zo belangrijk als het opsporen ervan.

Een niet bepaald positieve ontwikkeling is de stijging van de inbraken in woningen, met 14,4 % ten opzichte van 2008. Het is aan ons om zoveel mogelijk daders te pakken en niet alleen het afgelopen, maar ook het komende jaar zullen we er mee aan de slag gaan. Tegelijkertijd blijf ik wijzen op de verantwoordelijkheid voor woningcorporaties en particuliere huiseigenaren er voor te zorgen dat hun woningen voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen. Gelet op de impact van het misdrijf hebben we binnen het korps inmiddels georganiseerd dat na een inbraak onmiddellijk sporenonderzoek plaats vindt en slachtoffers op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het onderzoek. Tegelijkertijd wordt door de buurtregisseur advies gegeven over de preventieve maatregelen die genomen kunnen worden ter voorkoming van inbraak.

In het afgelopen jaar zijn er in de regio meer personen het slachtoffer geworden van dood door geweld dan vorig jaar. Ik heb daar geen aanwijsbare oorzaak voor. Feit is wel dat we tot nu toe al in 20 van de 29 zaken verdachten konden aanhouden die in veruit de meeste gevallen overgedragen konden worden aan het Openbaar Ministerie. De ene zaak schokt het rechtsgevoel meer dan de andere. Zo werd een overblijfkracht neergestoken op een schoolplein in Amsterdam-Zuid, werd de eigenaresse van een kinderdagverblijf in Amsterdam-West om het leven gebracht en overleed in Amsterdam-Zuidoost een 15-jarige jongen bij een schietincident. In al deze zaken konden wij gelukkig komen tot aanhoudingen. Dit zijn voorbeelden van zaken waarbij direct een TGO, Team Grootschalige Opsporing, werd opgestart.

In het afgelopen jaar zijn er meerdere schietincidenten geweest in Amsterdam Zuidoost. Dat heeft veel aandacht gekregen, niet op de laatste plaats door een piek van het aantal schietincidenten in korte tijd.

In deze zaken zijn meer dan 30 aanhoudingen verricht en konden veel criminele feiten met het overdragen van de verdachten aan het OM worden opgelost.

Eerder heb ik bekend gemaakt dat er in een aantal zaken geen medewerking was van slachtoffers. Ik doe niet alleen op hen, maar ook op verstandige mensen in hun omgeving een beroep om de slachtoffers te overtuigen van het feit dat voor het oplossen van dergelijke ernstige zaken hun medewerking cruciaal is. En dat het recht in eigen hand nemen met straffe hand zal worden aangepakt.

De schietincidenten waren aanleiding om meerdere preventief fouilleeracties vorm te geven of gericht huiszoeking te doen naar aanleiding van tips of intensief recherchewerk. Het beeld dat de situatie in Amsterdam Zuidoost erger wordt, is overigens misplaatst. Het totaal overzicht bevestigt dat. Mensen voelen zich er veilig en vinden het weer prettig wonen. Zeker op die plaatsen waar hoge flats zijn vervangen door lage en er ruimte is gekomen voor koopwoningen.

Mijn allergrootste punt van zorg, en ik ben daarin niet de enige in het land, is de toename van het aantal overvallen. De cijfers spreken voor zich. Ondanks de inrichting van een speciaal opgericht Kernteam Overvallen zijn we er niet in geslaagd het aantal overvallen terug te dringen. Waar men zich vroeger schuldig maakte aan winkeldiefstal lijken jonge criminelen bijna ad random winkels binnen te gaan en de uitbaters te bedreigen. In veel gevallen is de buit nauwelijks de moeite waard en lijkt het hier, als je ziet met welk gewetenloos gemak het gepleegd wordt, ogenschijnlijk om een instapdelict te gaan. Na onderzoek blijkt dat de plegers bijna in alle gevallen de status van veelpleger hebben.

Vroeger werden banken overvallen. Toen die goed beveiligd werden, werden postkantoren het doelwit. En nadat daar de beveiligmaatregelen verbeterd waren, kwamen de benzinestations aan de beurt. En zo verschuift het patroon en worden steeds vaker kleinere ondernemingen en burgers in hun woningen slachtoffer. Ten opzichte van vorig jaar is er een stijging van bijna 11 procent. Ik vind dit onacceptabel.

De toename van het aantal overvallen is, zoals ik schets, niet alleen een Amsterdams, maar ook een landelijk probleem en dat maakt ook dat Minister Hirsch Ballin opdracht gegeven heeft dit delict in 2010 terug te brengen met tenminste 20% t.o.v het aantal overvallen in 2008. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam is aangewezen als voorzitter van een landelijke Taskforce Overvallen en ook worden er vanuit de Raad van Korpschefs meerdere initiatieven ontplooid die zullen leiden tot een nog meer dadergerichte aanpak.

Het afgelopen jaar hebben we in de regio veel aan overvallen gedaan, er is analysecapaciteit opgebouwd, er zijn speciale teams binnen de verschillende onderdelen mee bezig, er zijn meer dan 300 aanhoudingen verricht, samen met het Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam worden winkeliers geholpen zich te beschermen tegen overvallen, er is een nazorgplan opgezet, en ga zo maar door. En toch is het niet gelukt het aantal overvallen terug te brengen. Sterker nog, het is gestegen, en dat baart mij, zoals ik u al zei, grote zorgen.

Daarom zal er ook het komende jaar binnen ons korps linksom of rechtsom meer capaciteit toebedeeld moeten worden aan de aanpak van overvallen. Niet alleen in toezicht en opsporing maar ook een op dadergerichte aanpak in samenwerking met het land. De hoofdofficier en ik hebben afgesproken hier op zeer korte termijn met elkaar over te spreken.

Tot nu toe heb ik vooral stilgestaan bij de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en dat brengt me nu tot de prioriteiten voor het komend jaar. Als het gaat om de opsporing zullen we ons vooral richten op het tegengaan en oplossen van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer. We focussen ons op incidenten die mensen persoonlijk raken. Overvallen, inbraken, zedenmisdrijven, straatroof, geweld en mensenhandel. We zullen andere zaken niet veronachtzamen maar aandacht geven is ook keuzes maken.

Want 2010 wordt voor de stad, de regio en daarmee ook voor het korps een bijzonder jaar. De bijzonderheid is dat we het komende jaar veel gebeurtenissen en evenementen te verwerken krijgen die veel voorbereiding en politiecapaciteit in de openbare ruimte zullen vragen. Ik liet daar in het begin van mijn verhaal al iets over blijken. In 2010 zal er iedere dag moeten worden nagedacht over de vraag waar en waartoe capaciteit wordt ingezet. Want eenvoudige economie leert ons dat politiemensen die nodig zijn bij een voetbalwedstrijd niet met opsporing aan de slag kunnen zijn en politiemensen die zich belast weten met een moordzaak niet in ME-verband kunnen worden ingezet.

Tegelijkertijd zullen we op het gebied van het toezicht veel capaciteit nodig hebben voor wat ik noem de bijzondere gebeurtenissen en evenementen: de behandeling van de zaak Wilders is op komst, de gemeenteraadsverkiezingen, de invoering van de nieuwe anti-kraakwet, Koninginnedag, 4 en 5 mei, bijzondere voetbalwedstrijden, Kwakoe, Gaypride, concerten, Uitmarkt, grote hardloopevenementen.

Dit is allemaal business as usual, maar daar komt dit jaar bovenop de start van de Giro d’Italia in Amsterdam en de drukte in buurten en café’s rondom het WK voetbal in Zuid-Afrika. En wat te denken van Sail in augustus en de grote Europese conferentie van banken in oktober. Het zal het uiterste vragen van het korps om alles goed te laten verlopen.

Maar ik zeg u toe dat wij er zullen staan en doen wat wij kunnen om alles op een ontspannen wijze doorgang te kunnen laten vinden.

Tot slot dames en heren, kort samengevat, wat ik u vandaag wil meegeven:

Ten eerste, het organiseren van veiligheid is meer dan het inzetten van politiemensen. Samenwerking met anderen is van eminent belang. En ik roep ook nadrukkelijk andere partijen én burgers op hun verantwoordelijkheid te nemen om criminaliteit te voorkomen.

Ten tweede, focussen en keuzes maken is een vereiste om een aantal punten van grote zorg, zoals overvallen en inbraken, effectief aan te pakken.

Ten derde, het wordt dit jaar een spannend jaar qua evenementen en gebeurtenissen. Wij zullen er alles aan doen om die goed te laten verlopen, maar we moeten ons bewust worden van het feit dat politie- en ME capaciteit eindig is.

Juist in tijden van bezuinigingen, die ook forse consequenties kunnen hebben voor de in te zetten politiecapaciteit, hebben de veiligheidspartners elkaar dus hard nodig.

Ik dank u voor uw aandacht.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: mon3aantje op 4 januari 2010, 17:30:45
Hollands Midden mikpunt van roofbendes
vandaag 16:09

REGIO - Het politiekorps Hollands Midden gaat een speciaal overvallenteam inzetten om een halt toe te roepen aan woninginbraken en winkeldiefstallen. Het aantal winkeldiefstallen steeg vorig jaar met 41 procent.
Na jaren van daling nam het aantal woninginbraken weer toe met twaalf procent. De politie heeft geen verklaring daarvoor, maar volgens korpschef Stikvoort heeft de regio wel veel last van rondtrekkende bendes. Er zijn vorig jaar 76 overvallers aangehouden

Bron www.rtvwest.nl (http://www.rtvwest.nl)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 6 januari 2010, 00:22:51
'Onorthodoxe maatregelen' gevraagd tegen golf overvallen

http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/274251/2010/01/05/Onorthodoxe-maatregelen-gevraagd-tegen-golf-overvallen.dhtml (http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/274251/2010/01/05/Onorthodoxe-maatregelen-gevraagd-tegen-golf-overvallen.dhtml)
Amsterdam, woensdag 6 jan
 
 (https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.parool.nl%2Fstatic%2FFOTO%2Fpe%2F14%2F7%2F0%2Fmedia_xl_196170.jpg%3F20100105113133&hash=b504f2af3b2553492b4dcb100525b459)
Een woordvoerder van de politie raadt een 'kierstand', een ketting of spionnetje aan waardoor te zien is wie voor de deur staat. Foto ANP

AMSTERDAM - Een stijgende en angstaanjagende trend: overvallen worden in je eigen woning. Alert zijn, is de waarschuwing. 'Het is niet meer van deze tijd om elk moment van de dag de deur open te doen voor iedereen.'

In de regio Amsterdam-Amstelland zijn vorig jaar 134 mensen in hun huis overvallen. Dat was zes procent meer dan in 2008. Daarbij lijkt het in toenemende mate te gaan om 'gewone mensen' die schijnbaar willekeurig het slachtoffer worden van een overval in hun eigen huis.

''Vroeger ging het heel vaak om criminelen zelf die bijvoorbeeld geript werden als het om drugs ging of om mensen die een winkel hadden, waardoor de daders bij hun thuis een dagopbrengst verwachtten,'' zegt een woordvoerder van de Amsterdamse politie. ''Nu hebben we daarvoor soms geen enkele indicatie, waardoor je gaat denken dat de keuze willekeurig op dit adres is gevallen.''

Korpschef Bernard Welten van de politie Amsterdam-Amstelland sprak gisteren zijn zorgen uit over het groeiende aantal overvallen in Amsterdam. De stijging noemde hij in zijn nieuwjaarstoespraak zijn 'allergrootste punt van zorg'.

Het gaat volgens Welten vooral om jonge veelplegers die 'bijna willekeurig' steeds vaker kleine ondernemingen en burgers overvallen.

De emotionele gevolgen van een overval in je eigen huis zijn doorgaans ernstiger dan bij andere overvallen, zegt een woordvoerder van Slachtofferhulp Nederland. ''Na een overval in eigen huis is het gevoel van onveiligheid sterker. Je huis is toch je eigen veilige plek.''

''Iemand is daar binnengekomen zonder toestemming en ook nog om je te beroven. Het is letterlijk een inbreuk op je privacy.'' Zij kan niet zeggen of Slachtofferhulp steeds vaker slachtoffers van overvallen onder behandeling heeft.

Niet meer zomaar deur openen
''Het is wel zo dat mensen een overval zo veel mogelijk kunnen voorkomen,'' zegt de woordvoerder van de politie. Hij raadt een 'kierstand', een ketting of spionnetje aan waardoor te zien is wie voor de deur staat. ''Het is niet meer van deze tijd om elk moment van de dag de deur open te doen voor iedereen.''

''Zo'n overvaller wil het liefst geen lawaai maken. Ze komen liever onverwachts om je te overrompelen. Als ze eerst een deur moeten intrappen, wordt het een ander verhaal.''

Het Platform Detailhandel Nederland is blij met de toespraak van Welten. De golf aan overvallen vraagt volgens een woordvoerder om 'onorthodoxe maatregelen'. ''Als je tenminste wilt dat winkels in bepaalde wijken gevestigd blijven. Het is echt tijd voor meer politietoezicht.''

Door de aanschaf van camera's, trainingen van personeel, betere kluizen, minder geld in de kluis en meer pintransacties hebben de winkels volgens hem zo onderhand alles gedaan wat in hun mogelijkheden ligt.

''Er is zo veel geïnvesteerd dat voor veel winkeliers echt een limiet is bereikt. De gemiddelde buit is flink gedaald. En toch blijven er mensen die een caissière een mes op de keel zetten, soms voor maar een paar tientjes.''

''Wij begrijpen ook wel dat niet voor elke winkel een politieagent kan staan maar politie die zichtbaar aanwezig is in een wijk voorkomt een hele hoop, met name op de gevoelige momenten, zoals sluitingstijd.''

Het platform Detailhandel Nederland hoopt hiervoor steun los te krijgen van de overheid, door mee te praten in de landelijke Taskforce Overvallen. (BART VAN ZOELEN)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 6 januari 2010, 00:25:00
KLPD stort zich op bestrijding overvallen

http://www.zibb.nl/10262801/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/KLPD-stort-zich-op-bestrijding-overvallen.htm (http://www.zibb.nl/10262801/Personeelszaken/Personeelszaken-nieuws/Personeelszaken-nieuwsbericht/KLPD-stort-zich-op-bestrijding-overvallen.htm)
Door: ANP | 05 januari 2010

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) stort zich dit jaar op de ondersteuning bij het bestrijden van het aanzienlijk toegenomen aantal overvallen. Dat is één van de belangrijkste taken voor 2010, liet KLPD-korpschef Ruud Bik dinsdag weten tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst van zijn korps.

Bik noemt de enorme toename van gewelddadige berovingen een 'zorgwekkende trend'. Wisten politie, middenstand en gemeenten het aantal overvallen tussen 2000 en 2006 nog van 2800 tot 1900 gevallen terug te dringen, in 2009 is dat helemaal tenietgedaan. Afgelopen jaar vonden er namelijk ongeveer 2840 gewelddadige berovingen plaats.

Het KLPD gaat vooral voor ondersteuning aan de regiokorpsen zorgen door vlak na een overval, binnen een uur, relevante informatie uit te wisselen en die van een analyse te voorzien. Ook worden binnen die tijd relaties met andere vergelijkbare overvallen gezocht en beschikbaar gesteld.

Nieuwe helikopters
Verder heeft het KLPD nieuwe helikopters met moderne zoekapparatuur voor onder meer het bestrijden van overvallen aangeschaft. De heli's moeten sneller en vaker dan nu gebeurt, worden ingezet tijdens of vlak na een overval om te proberen de dader(s) snel te pakken.

Het landelijke korps heeft ook een nieuwe database voor vinger- en handpalmafdrukken in gebruik genomen. 'Het gaat om het modernste systeem dat hiervoor in de wereld beschikbaar is', aldus Bik. Er staan 1,5 miljoen digitale dossiers in die voor alle politie in Nederland beschikbaar zijn.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Jim1 op 6 januari 2010, 02:11:19
Als winkels en banken als eerste eens beginnen met een klein beetje meer investeren in bijv. camera's.
Hoevaak kijk je naar Opsporing Verzocht of iets dergelijks en is er gewoon 0.0 te zien.
Ik heb voor de Politie stage gelopen bij de beveiliging van een ROC. Deze hadden betere camera's en beelden dan de gemiddelde bank.
En dat begrijp ik dan weer niet...
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 6 januari 2010, 09:45:05
Brute overvallen niet te stuiten

http://www.telegraaf.nl/binnenland/5719583/__Brute_overvallen_niet_te_stuiten__.html?p=2,1 (http://www.telegraaf.nl/binnenland/5719583/__Brute_overvallen_niet_te_stuiten__.html?p=2,1)
wo 06 jan 2010, 07:26

Citaat
AMSTERDAM -  Overvallers trekken zich niets aan van de woorden van de Amsterdamse hoofdcommissaris Bernard Welten, die de jacht op deze criminelen heeft geopend.  (wat had de Telegraaf dan verwacht... ::) ) In de dagen nadat de politiebaas extra maatregelen aankondigde, zijn alweer meerdere slachtoffers gevallen.

Eerst werden voor de tweede keer in korte tijd twee geldlopers in Amsterdam op uiterst gewelddadige wijze overvallen. Ditmaal sloegen de criminelen toe in Noord, waar de medewerkers van G4S een pinautomaat aan de Sperwerlaan wilden bijvullen. Net als twee weken geleden in Oost dreigden de overvallers de geldlopers in brand te steken. Ook werden klappen uitgedeeld en werd met een vuurwapen gedreigd.

(...)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 6 januari 2010, 13:12:11
Meer overvallen op woningen in Twente

http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=105787 (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=105787)
6-1-2010 12:20:05

Het aantal overvallen in Twente is in 2009 verdubbeld ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers van de politie Twente.

Vooral het aantal overvallen op woningen is toegenomen. Die overvallen worden vaak gepleegd door meer personen. De politie Twente heeft een apart rechercheteam Overvallen opgericht. Vorig jaar zijn door de politie ruim 7000 verdachten overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Daarmee voldoet de politie Twente aan de prestatieafspraak die gemaakt is met het Openbaar Ministerie.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 6 januari 2010, 14:33:49
Flevoland: Minder overvallen winkels

http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article5664245.ece/Minder-overvallen-winkels (http://www.almerevandaag.nl/nieuws/almere/article5664245.ece/Minder-overvallen-winkels)
Gepubliceerd op 06 januari 2010, 12:56
Laatst bijgewerkt op 06 januari 2010, 12:57

ALMERE - De politie heeft grote moeite het stijgende aantal overvallen in Nederland te keren. Toch is het Flevolandse korps erin geslaagd de trend licht te keren.

,,Er is inderdaad sprake van een voorzichtige daling'', zegt woordvoerder Angeline Driesprong. ,,Met de nadruk op 'voorzichtig'. Als het gaat om bijvoorbeeld straatroven en woningovervallen is er namelijk een toename. Maar het aantal overvallen op winkels is aanzienlijk gedaald.''

Volgens Driesprong hebben verschillende factoren een rol gespeeld in de daling in Almere. ,,Vooral de samenwerking met de gemeente, winkeliers en inwoners heeft tot goede resultaten geleid. Ook was de Pin-actie een succes. Als laatst is er het cameratoezicht in het centrum, dat maakt het gebied natuurlijk erg onaantrekkelijk voor overvallers.''

Het overvallenteam van Politie Flevoland werd eind 2008 nog uitgebreid om de overvallen een halt toe te roepen. Voorlopig gaat dit team op dezelfde voet verder. ,,Onze prioriteit blijft op de overvallen liggen'', aldus Driesprong. ,,Want de andere soorten moeten ook worden aangepakt.''

Het is vooral noodzaak de overvallen op woningen hard aan te pakken, zegt Driesprong. ,,In Almere zijn afgelopen jaar twee heftige woningovervallen geweest, aan de Clementistraat en de Ouverture. In alle twee de gevallen was er sprake van bedreiging en zelfs mishandeling. In zo'n geval zetten we meteen een heel team rechercheurs op de zaak. Het is dan ook noodzaak het overvallenteam te handhaven.''

De oprichting van het speciale overvallenteam is volgens Driesprong een goede zet geweest. ,,Afgelopen jaar hebben we behoorlijk wat overvallers opgespoord en zijn er inmiddels ook al een aantal voorgeleid bij de rechter. We zitten dus zeker op de goede weg.'' Morgen blikt het Flevolandse korps uitgebreid terug op het afgelopen jaar.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 7 januari 2010, 12:01:06
Cohen wil overvallers schoenen afnemen

http://www.at5.nl/artikelen/30030/cohen-wil-overvallers-schoenen-afnemen (http://www.at5.nl/artikelen/30030/cohen-wil-overvallers-schoenen-afnemen)
donderdag 07 januari 2010 08:02

"Om overvallers duidelijk te maken dat misdaad niet loont, moeten we desnoods hun mooie gympen maar afpakken". Burgemeester Job Cohen zegt dit in De Telegraaf van donderdag.

Cohen uit zijn zorgen over het toenemend aantal overvallen in de hoofdstad. "Het is duidelijk dat we naar nieuwe methoden moeten zoeken om het tij te keren. Het afpakken van mooie schoenen klinkt wellicht wat gek, maar kan een effectieve maatregel zijn'', aldus de burgemeester. Volgens hem moet het de daders duidelijk worden gemaakt dat ze alles wordt afgenomen waar ze niet eerlijk zijn aangekomen. "We moeten echt alles uit de kast halen om het aantal overvallen in te perken'', laat Cohen in de krant weten.

"Ik kan de mensen alleen maar aanraden heel voorzichtig te zijn als er iemand aanbelt. Behalve goede sloten is het aan te bevelen een haakje op de deur te doen, waardoor ongenode gasten niet zomaar binnen kunnen stappen. Het is triest dat dit moet, maar het is een manier om erger te voorkomen", aldus de burgemeester.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 7 januari 2010, 12:34:41
Politieheli's moeten rovers laten sidderen

http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/274562/2010/01/07/Politieheli-s-moeten-rovers-laten-sidderen.dhtml (http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/274562/2010/01/07/Politieheli-s-moeten-rovers-laten-sidderen.dhtml)
07-01-10 11:32

AMSTERDAM - De politie gaat overvallers vaker achtervolgen met helikopters. De vorig jaar vernieuwde vloot is stiller, maakt haarscherpe beelden en kan criminelen opsporen met een warmtebeeldcamera.

De Amsterdamse korpschef Bernhard Welten had zijn offensief tegen overvallers eerder deze week nog niet aangekondigd of de criminelen sloegen alweer toe. Geldlopers werden beroofd en in een bankfiliaal van ABN Amro aan de Ceintuurbaan drongen twee gewapende criminelen binnen.

''We hebben gelijk de politiehelikopter ingezet,'' zegt een politiewoordvoerder. ''Die is vanaf Schiphol binnen vijf minuten boven de stad. Maar helaas hebben we de overvallers toch niet kunnen pakken.''

Het enthousiasme over luchtsteun is er niet minder om bij de politie. De vloot helikopters, die vorig jaar is vernieuwd, moet het nieuwe wapen worden tegen de vele overvallen. Het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD), die de eigenaar is van de helikopters, maakte deze week bekend dat het aantal gewelddadige berovingen vorig jaar explosief is gestegen: van 1900 naar 2840.

Met de zes splinternieuwe Duitse Eurocopter 135-toestellen en twee Italiaanse Agusta's - circa zes miljoen euro per stuk -  denkt de politie de overvallers nu beter te lijf te kunnen dan ooit. Ze zijn niet alleen stiller en eenvoudiger te besturen dan de oude Bolkovhelikopters van een kwart eeuw oud, ze beschikken ook over moderne zoekapparatuur. Zo houdt het korps Kennemerland tot maart een project om overvallers in met name Badhoevedorp en Zwanenburg aan te pakken, waarbij de Eurocopters een belangrijke rol spelen.

Camera's op de helikopters zijn niet nieuw, maar de beelden die de nieuwe Eurocopter maakt, zijn wel haarscherp, verzekert het politiekorps Amsterdam-Amstelland. ''Zelfs beelden die live worden doorgestuurd, zijn kraakhelder,'' vertelt een woordvoerder. ''Als je eenmaal bent gespot en wordt gevolgd, ontkom je niet zomaar aan de camera. Ook niet als het er heel druk is.''

Een ander wapen is de warmtebeeldcamera. Die doet niet alleen
's nachts dienst, ook overdag worden er voor het blote oog onzichtbare zaken mee opgespoord. Vorig jaar werden er bijvoorbeeld twee jongeren gevonden die uit een jeugdinrichting in Amsterdam waren ontsnapt. Het duo had zich verstopt tussen het riet in een sloot, waar ze vanaf de grond niet werden opgemerkt. De warmtebeeldcamera lokaliseerde ze feilloos.

Volgens het KLPD wordt het apparaat nu vaker ingezet om overvallers te vinden die zich ergens schuil houden. Ook werd deze camera onlangs ingezet om de brandhaard te lokaliseren bij de brand in de opslagloods van City Box in Amsterdam-Noord.

Om zo veel mogelijk korpsen te laten profiteren van de helikopters, worden ze op drie vliegvelden gestationeerd: Schiphol, Teuge bij Apeldoorn en Volkel bij Uden. Zo kan de politie ze volop inzetten, zowel bij achtervolgingen als bij preventieve surveillancevluchten om criminelen af te schrikken. In de regio Amsterdam en Almere gebeurt dat al.

Maar hoe ambitieus de voornemens ook zijn, lang niet alle korpsen kunnen volledig van de helikopters profiteren. ''Wij maken er geen gebruik van bij snelle acties,'' zegt een woordvoerster van het politiekorps Groningen. ''Het duurt veel te lang voordat een helikopter hier arriveert. We willen graag zelf een helikopter op ons dak, maar je kunt helaas niet alles hebben.'' (DYLAN DE GRUIJL)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Dokterswacht op 7 januari 2010, 14:03:51
Politie Fryslan meldt ruim 24% minder overvallen in 2009, met daarnaast een oplossingspercentage van 87%!

zie ook HVNieuws: http://www.hvnieuws.nl/index.php?action=1&id=2064 (http://www.hvnieuws.nl/index.php?action=1&id=2064)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Martijn de Vries op 7 januari 2010, 19:25:17
Politie Fryslan meldt ruim 24% minder overvallen in 2009, met daarnaast een oplossingspercentage van 87%!

zie ook HVNieuws: http://www.hvnieuws.nl/index.php?action=1&id=2064 (http://www.hvnieuws.nl/index.php?action=1&id=2064)“Dit is een percentage waar Amsterdam alleen maar van kan dromen”
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: mon3aantje op 10 januari 2010, 19:06:20
Politie formeert speciaal 'overvallenteam'

Gepubliceerd op 10 januari 2010, 18:27
Laatst bijgewerkt op 10 januari 2010, 18:37

leiderdorp/leiden -  
De politie Hollands Midden maakt gebruik van zogenoemde recherchekundigen om het toenemend aantal overvallen op winkels en woningen in deze regio beter te kunnen bestrijden.
Zij gaan aan de slag in een onlangs geformeerd 'overvallenteam'. Dit team, dat bestaat uit tien personen, werkt vanuit het hoofdbureau in Leiderdorp.
Recherchekundigen analyseren, evalueren en adviseren maar houden zich ook bezig met verhoor, doorzoekingen en aanhoudingen. Ze werken samen met rechercheurs.
,,Recherchekundigen hebben tijdens hun opleiding veel kennis opgedaan over het fenomeen overvallen'', zegt commissaris Jaco van Hoorn van de korpsleiding. ,,Er zijn diverse typen overvallen. De kenmerken zeggen iets over de daders en waar je die moet zoeken.''
Bron: www.leidschdagblad.nl (http://www.leidschdagblad.nl)

Naar mijn mening weer achter de feiten aanlopen. Meer blauw op straat is er nodig om meer daders op heterdaad aan te kunnen houden. Daarbij ben ik ook van mening dat het niet verstandig is om studenten in te gaan zetten maarja met de huidige personele krapte is dit denk ik nog de enige mogelijkheid...
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 12 januari 2010, 15:31:14
Zorgen bij politie over overvallen

http://www.bndestem.nl/regio/breda/6070872/Zorgen-bij-politie-over-overvallen.ece (http://www.bndestem.nl/regio/breda/6070872/Zorgen-bij-politie-over-overvallen.ece)

BREDA/OOSTERHOUT –. maandag 11 januari 2010 | 14:10 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 12 januari 2010 | 07:33

Het grote aantal overvallen in de politieregio Midden- en West-Brabant baart korpschef Frans Heeres zorgen.

In 2009 werden 201 overvallen gepleegd. Dat zijn er dertien minder dan in het topjaar 2008, maar nog altijd 65 meer dan in 2007.

Midden- en West-Brabant vormt met de regio's Rotterdam en Amsterdam de landelijke Top 3. Samen nemen 'de grote drie' 51 procent van het aantal overvallen in 2009 voor hun rekening.

Vooral het stijgende aantal overvallen op woningen is Heeres een doorn in het oog. De korpschef wijt de toename aan de steeds strengere beveiliging van banken en benzinestations. De overvallers kiezen daardoor vaker voor een betrekkelijk eenvoudig doeltwit als een woning. "En de daders maken vooraf een voorstelling van de buit. Valt die tegen, dan volgen er meer overvallen. Net zoveel als nodig zijn om het doel te bereiken", aldus Heeres maandag tijdens een persbijeenkomst op het politiekantoor in Oosterhout.

Heeres is binnen het reguliere overleg van de landelijke politietop portefeuillehouder 'overvallen'. Hij zegt blij te zijn met het voornemen van het kabinet om serieus werk te maken van de aanpak van overvallen. Speciaal daarvoor is er nu een 'taskforce overvallen' opgericht.

Heeres vindt dat burgers meer maatregelen moeten nemen om zich voor te bereiden op overvallen. Heeres: "Zeker in het midden- en kleinbedrijf valt wat dat betreft nog wat te winnen." Volgens de korpschef loopt Midden- en West-Brabant wat preventie betreft achter bij andere regio's in Nederland. Zo zou er hier veel meer betaald kunnen worden met pinpas dan nu het geval is.

Het aantal autoinbraken is in 2009 sterk gestegen ten opzichte van 2008: 9022 tegen 7763. Het hoge niveau van 2006 en 2007 is echter nog niet bereikt. Midden- en West-Brabant telt verder 578 veelplegers en 38 jongeren die structureel door de politie in de gaten worden gehouden. De sterke daling van het aantal zedenaangiftes de laatste jaren zet door in 2009: 364. In 2008 waren dat er 449. Ook het aantal mishandelingen en bedreigingen blijft dalen. Dit in tegenstelling tot het aantal fietsdiefstallen: 10.848 in 2009.

Op het punt van de verkeersveiligheid noemt Heeres het aantal van 55 doden in 2009 'een triest hoogtepunt'. Hij refereerde aan de reeks van fatale ongevallen op de Leursebaan bij Breda (vier doden) en de Burgemeester Holtroplaan in Oosterhout (drie doden). Het aantal verkeersongevallen nam in 2009 wel af in vergelijking met het jaar daarvoor.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 15 januari 2010, 16:00:46
Nieuwe politiehelikopter helpt overvallers aan te houden

http://www.blikop112.nl/bericht/9614/nieuwe_politiehelikopter_helpt_overvallers_aan_te_houden.html (http://www.blikop112.nl/bericht/9614/nieuwe_politiehelikopter_helpt_overvallers_aan_te_houden.html)
vrijdag 15 januari 2010 15:08

Almere - Twee mannen en een vrouw hebben vrijdag rond 10.00 uur een overval gepleegd op een supermarkt aan de Rode Katerplaats in Almere-Buiten. 'Na een grote zoekactie door de politie, waarbij de nieuwe politiehelikopter ook werd ingezet, konden de overvallers aangehouden worden', meldt het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD) vrijdag.

De drie verdachten, twee mannen van 23 en 25 jaar oud en een 23-jarige vrouw allen uit Almere, zijn overgebracht naar het politiebureau.

Rond 10.00 uur kwamen twee overvallers de winkel binnen en bedreigden daar het aanwezige personeel met wapens. Nadat de daders er met een onbekende buit vandoor gingen werd direct een grote zoekactie op touw gezet. Diverse surveillance-eenheden, rechercheurs in burger en agenten met honden gingen in de directe omgeving naar de overvallers op zoek.

Helikopter KLPD
Vanuit de lucht werd de politie geassisteerd door een nieuwe helikopter van het KLPD. De collega's van de helikopter signaleerden één van de verdachten in een tuin in de Regenboogbuurt. Op aanwijzing van alerte buurtbewoners werd ook de verstopplaats van de andere twee verdachten bekend.

Omdat de daders niet tevoorschijn kwamen werden ze door agenten aangeroepen met een megafoon. Door snel en adequaat optreden konden alle drie de verdachten ingerekend worden. Hun betrokkenheid en rol bij deze overval wordt door het overvallenteam nader onderzocht.

Zoektocht in afgezet gebied
Op dit moment is een gedeelte van de Regenboogbuurt, op de plaats van de aanhoudingen, door agenten afgezet voor sporenonderzoek. In het afgezette gebied is in een tuin een wapen aangetroffen dat mogelijk bij de overval gebruikt is. Dit wapen is in beslag genomen. Onbekend is hoelang het gebied nog afgesloten blijft.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 15 januari 2010, 17:13:53
Politie Brabant Zuid-Oost signaleert toename woningovervallen

http://www.politie.nl/brabant-zuid-oost/nieuws/20100115extrabzopolitiebrabantzuidoostsignaleerttoenamewoningovervallen.asp (http://www.politie.nl/brabant-zuid-oost/nieuws/20100115extrabzopolitiebrabantzuidoostsignaleerttoenamewoningovervallen.asp)

Brabant Zuid-Oost, 15-01-2010 • Het speciale Opsporingsteam Overvallen van politie Brabant Zuid-Oost is inmiddels ruim twee maanden aan de slag. In die twee maanden hebben we kunnen constateren dat het aantal overvallen in 2009 lager lag dan in dezelfde periode in 2008. Tegelijkertijd ziet de politie een toename in het aantal overvallen op woningen en een toename in het gebruik van geweld.

Terugblik
In 2009 werden in totaal 140 overvallen gepleegd, tegenover 123 in 2008. Dat verschil werd met name gemaakt in de eerste maanden van 2009, waar een opmerkelijke piek te zien viel in het aantal overvallen. Opvallend is dat sinds de oprichting van het Opsporingsteam Overvallen, in november van het vorig jaar, het aantal onder dat van 2008 blijft. Toen waren er 37 overvallen, in 2009 gebeurde het 22 keer.

Hoogste prioriteit
Met de oprichting van het Opsporingsteam Overvallen heeft de politie Brabant Zuid-Oost de hoogste prioriteit gegeven aan het onderzoek naar alle overvallen. Sinds 1 november zijn 10 van de 27 overvallen opgelost. In totaal werden 17 verdachten aangehouden. De inzet van het Opsporingsteam gaat in het nieuwe jaar onverminderd voort. Niet alleen om zaken op te lossen, de politie onderzoekt ook eventuele verbanden tussen de overvallen. Daarbij heeft zij de hulp en alertheid van burgers in de regio ook nodig.

December
In december van 2009 zijn er twaalf overvallen geweest (6x in Eindhoven, 3x in Veldhoven, 1x in Valkenswaard, 1x Steensel en 1x Deurne). Zes keer betrof het een overval op een woning.

Zorgelijk
Slachtoffer worden van een (gewapende) overval heeft natuurlijk een grote emotionele impact op een mens. Zeker als zoiets gebeurd in de eigen vertrouwde omgeving. Het baart de politie dan ook zorgen dat het aantal overvallen op woningen toeneemt.

Motief
Een deel van die overvallen wordt gepleegd omdat daders denken te weten dat er wat te halen valt (bv een volle kluis of vanuit het criminele circuit). Maar de politie signaleert helaas ook een toename van overvallen bij burgers waarbij zogezegd 'niets' te halen is. Zij waarschuwt daarom burgers om 's avonds niet zomaar meer de deur te openen voor onbekenden. Ook wordt geadviseerd om de gordijnen te sluiten zodat vanaf de straatzijde niet te zien is wat er in de woning aanwezig is.  

Geweld
Een andere ontwikkeling is dat steeds meer overvallen gepaard gaan met geweld. Bij 8 van de 22 overvallen in november en december hielden mensen letsel over. In drie gevallen raakte iemand ernstig gewond. Mocht u slachtoffer worden van een overval, dan adviseert de politie u om de overvaller niet tegen te werken!!! Het gaat immers om uw eigen veiligheid. Het is verstandiger om de kenmerken van de dader(s) in u op te nemen. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te achterhalen.

Alertheid
De politie vraagt burgers alert te reageren bij verdachte situaties. Getuigen kunnen bellen met 0900-8844, of anoniem via 0800-7000. Bij spoed is 112 natuurlijk het vereiste nummer.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 15 januari 2010, 18:13:49
Geldlopers worden extra beveiligd

http://nos.nl/artikel/129367-geldlopers-worden-extra-beveiligd.html (http://nos.nl/artikel/129367-geldlopers-worden-extra-beveiligd.html)
Update: vrijdag 15 jan 2010, 17:06

De komende weken worden geldlopers in het hele land extra beveiligd. De twee grootste geldtransporteurs, Brinks en Group4Securicor, zeggen dat hun geldlopers steeds vaker het doelwit zijn van gewelddadige overvallen.

Wat de extra veiligheidsmaatregelen inhouden, willen de transporteurs niet zeggen. De beveiliging wordt eerst in Amsterdam aangescherpt. De rest van het land volgt binnen drie weken.

Directeur Gert Askes van G4S Cash Services zegt tegen de NOS dat het geweld "enorm toeneemt". Ook vandaag werd geprobeerd een geldloper te overvallen. De daders sloegen vanmiddag toe bij een filiaal van McDonalds in Amsterdam. De overval mislukte. Verf in de geldkoffer maakte de inhoud direkt onbruikbaar.

Benzine
Dit jaar zijn alleen al in de regio Amsterdam drie geldlopers overvallen. Askes: "Bijvoorbeeld dit jaar, de eerste werkdag en de tweede werkdag: twee overvallen, twee dagen achterelkaar en allebei excessief geweld". Bij de overvallen werden geldlopers met benzine overgoten, waarna de daders dreigden hen in brand te steken.

Vorig jaar werden 43 geldlopers overvallen. Van die overvallen vonden er 18 plaats in Amsterdam.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Maarten op 15 januari 2010, 22:55:52
Politie formeert speciaal 'overvallenteam'

Gepubliceerd op 10 januari 2010, 18:27
Laatst bijgewerkt op 10 januari 2010, 18:37

leiderdorp/leiden -  
De politie Hollands Midden maakt gebruik van zogenoemde recherchekundigen om het toenemend aantal overvallen op winkels en woningen in deze regio beter te kunnen bestrijden.
(...)

Politie Hollands Midden start overvallenteam
  
Een overval op een bank, tankstation, winkel, supermarkt of op een woning is een zwaar misdrijf. Vaak worden medewerkers of inwoners bedreigd en niet zelden wordt er ook geweld gebruikt.

Politie en justitie besteden veel tijd en aandacht aan het aanpakken van overvallers. Een overval is een laffe daad met veel impact op de slachtoffers. Vaak is de buit klein. Wordt de dader gepakt, dan zijn de straffen hoog. Het afgelopen jaar zijn er veel meer overvallers aangehouden; 76 in 2009 tegenover 50 in 2008. Toch neemt het aantal overvallen toe. Sinds begin januari heeft de politie vanwege het hoge aantal overvallen een speciaal overvallenteam bestaande uit 10 personen geformeerd.

Wat doet de politie?
De politie probeert overvallen te voorkomen en daders op te sporen. De politie analyseert risico's en dadergroepen en is alert op mogelijke voorbereidingen van daders. Preventie en voorlichting is belangrijk als het gaat om het voorkomen van overvallen. De politie richt zich met name op het bedrijfsleven, winkeliers en horecaondernemers. Wordt een winkel of woning overvallen, ondanks de maatregelen die zijn genomen, dan komt de politie altijd ter plaatse om sporen veilig te stellen, hulp te verlenen aan de slachtoffers en een rechercheonderzoek te starten. Is de dader nog maar net gevlucht en is er een duidelijk signalement, dan kan de politie een helikopter inzetten om vanuit de lucht te zoeken. Dit kan helpen bij het opsporen van de daders of van sporen.  

Informatiemap
Dit jaar reikte de politie de eerste informatiemap uit aan de detailhandel met daarin onder meer preventietips tegen overvallen. 900 detailhandels hebben deze informatiemap toegestuurd gekregen. Het initiatief is een gezamenlijke actie van Politie Hollands Midden, het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en de Kamer van Koophandel.  

Wat kunt u doen?
Ziet u een overval gebeuren? Onderneem direct actie. Onthoud het signalement en bel de politie op 1-1-2. Immers met 1-1-2, daar pakken we ook daders mee!

Het komt ook voor dat een verdachte zich voorafgaand aan de overval verdacht ophoudt bij het doelwit, de winkel of het bedrijf. Belt u in dit geval met de politie op 112 en geef een duidelijk signalement door. Als u ook het vervoersmiddel kunt omschrijven, of zelfs een kenteken, dan kan de politie daar later profijt van hebben.

Burgers die een overvaller op heterdaad betrappen, mogen de verdachte aanhouden. Iedere burger mag een ander aanhouden als hij ziet dat deze een strafbaar feit pleegt. Daarbij mag de verdachte worden beetgepakt en in bedwang worden gehouden. Dwang mag dus worden uitgeoefend, bijvoorbeeld door de verdachte tegen de grond te houden. Onnodig geweld en wapens mogen niet worden gebruikt. Uiteraard mag diegene die tot een 'burgerarrest' over gaat zich wel verdedigen als de verdachte geweld gebruikt. Deze verdediging moet wel in verhouding zijn met het door de verdachte toegepaste geweld.

Slachtofferhulp
Daders en met name jonge daders beseffen niet wat een leed zij mensen aandoen, zowel letsel als psychische schade. Gelukkig kennen we in Nederland het Bureau Slachtofferhulp. Bent u als slachtoffer bij een overval betrokken geweest, dan kunt u contact opnemen met het Bureau Slachtofferhulp. Slachtofferhulp Nederland helpt om de zaken samen met het slachtoffer op een rij te zetten.

Daderprofiel
Vroeger pleegden daders een overval meestal pas aan het eind van hun criminele carrière. Nu is het vooral de beginnende crimineel die toeslaat. Daarbij gaat het vooral om overvallen met weinig voorbereiding en op kleinere zaken. De beginnende overvaller gaat niet ver van huis. Negentig procent van de overvallers slaat toe in zijn eigen leefomgeving. Als er een overval in uw omgeving is gepleegd, houd dan uw oren en ogen open, en geef informatie door aan de lokale politie. Ieder stukje informatie kan de politie helpen om een zaak op te lossen.


bron: nieuwsbrief PHM 15-01-'10
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 18 januari 2010, 10:44:23
Overvallen in Gelderland-Zuid verdubbeld

Citaat van: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/article6096768.ece
zaterdag 16 januari 2010 | 07:52 | Laatst bijgewerkt op: maandag 18 januari 2010 | 10:33

NIJMEGEN - Het aantal gewapende overvallen in de politieregio Gelderland-Zuid (Nijmegen, Tiel en wijde regio) is in 2009 meer dan verdubbeld. Waren er in 2008 in totaal 45 overvallen op winkels, tankstations, snackbars en bedrijven, vorig jaar liep dat aantal op tot 94.

De piek lag in de laatste maanden van 2009: 40 overvallen. Daarvan waren er 27 in Nijmegen: 4 in september, 4 in oktober, 8 in november en 11 in december; de districten De Waarden (regio Tiel) en Tweestromenland (Maas en Waal, Wijchen/Beuningen, Rijk van Nijmegen) telden respectievelijk 9 en 4 overvallen tussen september en oudjaar.

"We kunnen geen goede verklaring geven voor de explosieve stijging" , zegt een woordvoerster van de Nijmeegse politie. "Duidelijk is dat er verschillende dadergroepen actief zijn."

lees verder: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/article6096768.ece (http://www.gelderlander.nl/voorpagina/nijmegen/article6096768.ece)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 21 januari 2010, 10:33:05
Politie verklaart oorlog aan overvallers

Gepubliceerd op: 21.01.10 00:03, bijgewerkt op: 21.01.10 09:55
http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100121/REGIONIEUWS01/100129988/1030 (http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100121/REGIONIEUWS01/100129988/1030)

De politie heeft de oorlog verklaard aan de overvallers die momenteel Noord- en Midden-Limburg teisteren. Alle manschappen die vrijgemaakt kunnen worden - tachtig rechercheurs - gaan de strijd aan.

Korpschef Bryan Rookhuijzen stelt dat er meerdere dadergroepen zijn.

Volgens Rookhuijzen moet de maximale inzet snel gaan resulteren in arrestaties, maar is deze ook bedoeld om het publiek te laten zien dat de politie alles doet om de golf van overvallen die de regio sinds december teistert te beëindigen. In totaal zijn er sinds 3 december 28 overvallen gepleegd. De meest recente vond gisteren plaats in Baarlo, waar drie gewapende mannen de Aldi-supermarkt overvielen. Dinsdagavond was een pizzeria in Weert het doelwit.

Sinds eind december probeert de politie met extra surveillances bij ‘overvalgevoelige winkels' tijdens openings- en sluitingstijden bij te dragen aan de preventie van overvallen. Rookhuijzen vindt het nu echter tijd om de aandacht te verleggen naar repressie. "We blijven doorgaan met de surveillances. Het aanwezig zijn en snel ter plaatse zijn na een incident wordt door burgers en ondernemers op prijs gesteld, maar het is niet genoeg. De overvallen blijven zich in een te hoge frequentie opvolgen. Dat betekent dat er bij de overvallers nog een te groot gevoel van veiligheid is. Dat moet veranderen. De focus komt daarom meer te liggen op het vangen van die boeven.”

Er is sprake van drie soorten daders, zo laat de korpschef weten. De solist die het bij één keertje laat, zoals de tbs'er die twee weken geleden in Venray toesloeg. Professionele groepen die landelijk opereren en ook in andere regio's zorgen voor een overvalhausse. En tot slot groepjes criminele jongeren uit de regio. "Die diversiteit is een van de problemen waarmee we nu te maken hebben. Was het vorig jaar één grote groep overvallers die in wisselende samenstellingen ging voor het snelle geld, nu hebben we te maken met een flinke diversiteit aan daders, die gaan voor grotere bedragen en daarbij geweld vaak niet schuwen.”

Naast de actieve opsporing spreken politie en korpsbeheerder Hubert Bruls sinds enkele weken met winkeliers, supermarktketens en branche-organisaties over het verbeteren van de preventieve maatregelen bij winkels. Volgens Rookhuijzen zijn er genoeg maatregelen, maar kunnen die wel ‘scherper'.

Bekijk op de kaart hieronder alvast een overzicht van alle overvallen die sinds 1 december in Noord- en Midden-Limburg zijn gepleegd.
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fldimg.no.publicus.com%2Fapps%2Fpbcsi.dll%2Fbilde%3FSite%3DLD%26amp%3BDate%3D20100121%26amp%3BCategory%3DREGIONIEUWS01%26amp%3BArtNo%3D100129988%26amp%3BRef%3DAR%26amp%3BProfile%3D1030%26amp%3BMaxW%3D768%26amp%3Btitle%3D1%26amp%3BNoBorder&hash=bbe80136500284cf23f2eccaa1a63802)

Roofovervallen in Noord- en Midden-Limburg

http://www.limburger.nl/article/20100120/DOSSIERS/100129996/1030 (http://www.limburger.nl/article/20100120/DOSSIERS/100129996/1030)
Gepubliceerd op: 20.01.10 10:15, bijgewerkt op: 21.01.10 09:16

Chronologisch overzicht van roofovervallen in de regio Midden- en Noord-Limburg vanaf december 2009

20 januari 2010: Rond kwart voor acht dringen drie mannen met wapens de Aldi aan de Diepenbroeklaan in Baarlo binnen. Ze bedreigen daarbij personeel. Het is nog onduidelijk of er een buit is meegenomen. Niemand raakt gewond.

19 januari 2010: In Blerick worden twee supermarkten overvallen.
De eerste overval vond omstreeks half negen 's morgens plaats in supermarkt De Spar aan de Prins Mauritsstraat. Twee mannen, gehuld in zwarte kleding en bivakmutsen, bedreigden het personeel met wapens. Ze eisten geld. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, vluchtten ze zonder buit te voet richting de wijk Annakamp
De tweede overval gebeurde nog geen twee uur later. Dit keer was supermarkt Aldi aan de Burgemeester Coenegrachtstraat het doelwit. In de winkel eisten opnieuw
twee gemaskerde mannen geld, dit keer van een geldloper die net een lading wilde afgeven. De daders probeerden vervolgens met een nog onbekende buit te ontsnappen per scooter. Een medewerker die in de geldtransportwagen zat, zag het gebeuren en probeerde het tweetal klem te rijden. Vanaf de scooter loste het duo daarop enkele schoten op de geldtransportwagen. Niemand raakte daarbij gewond. Uiteindelijk ging de scooter onderuit, waarna de twee mannen vluchtten naar een auto die een eindje verderop stond.

18 januari 2010: Een bankfiliaal van de SNS-bank aan de Brugstraat in Swalmen wordt overvallen.De overvaller komt met een bivakmuts over zijn gezicht de bank binnen en bedreigt een bankmedewerker met een wapen. Hij gaat er met een onbekend geldbedrag vandoor.

15 december: Twee gemaskerde mannen proberen een inwoner van Belfeld in zijn woning aan de Emmastraat te overvallen. De bewoner weet de deur dicht te houden en de overvallers gaan er vandoor.

14 januari 2010: Twee mannen overvallen een woning aan de Bergstraat in Roermond. Een 65-jarige Roermondenaar en de 59-jarige bewoner worden met een wapen bedreigd en gedwongen geld afgeven.

13 januari 2010: Een gewapende man probeert een overval te plegen op een taxibusje in Venray. Als de chauffeur met een wapen wordt bedreigd slaat deze tegen de hand van de verdachte die er vervolgens vandoor gaat.

11 januari 2010: Een onbekende man probeert een woning aan de Boerhaavestraat in Venlo te overvallen. De bewoonster van het pand wordt aan de zij-ingang van de woning plotseling door een man belaagd. Een andere persoon die in de woning aanwezig is, zaiet het gebeuren en komt vervolgens tussenbeide. De dader is hier niet op berekend. Hij slaat zonder buit op de vlucht.

8 januari 2010: Twee mannen bedreigen het personeel van recreatiepark De Witte Vennen in Oostrum met een vuurwapen en doen een greep in de kassa.

7 januari 2010: In Venray worden twee overvallen gepleegd. Rond vier uur 's ochtends wordt een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Heerlen overvallen door een gewapende man. De Heerlenaar was net bezig om spullen te lossen voor een winkel aan De Bleek in Venray toen hij door de overvaller van de laadklep werd gesleurd en werd geslagen. De chauffeur verweerde zich, waarop zijn belager vluchtte.
Rond kwart voor negen wordt de Aldi aan de Kiosk in de wijk Brukske overvallen. Een man bedreigde het personeel met een mes en ging er vervolgens met een onbekende buit vandoor.

6 januari: 2010: Een 52-jarige vrouw uit Steyl wordt aan de Romeinenstraat door twee jongens overvallen. De jongens grissen haar handtas en een tas met boodschappen weg, en gaan er vandoor.

5 januari 2010: Een nog onbekende man pleegt een gewapende overval op een groothandel met winkel aan de Rijnaakkade in Blerick. De overvaller gaat er met enkele honderden euro's te
voet vandoor.

2 januari 2010: In Panningen wordt een 35-jarige man door de politie aangehouden. De verdachte probeerde een 42-jarige vrouw uit Meijel te overvallen. De vrouw liep na haar werk naar de Beekstraat waar haar auto geparkeerd stond. Plotseling werd de autodeur opengetrokken en eiste de verdachte geld. De vrouw stapte uit de auto, maar de verdachte vluchtte. Hij verstopte zich in de tuin van de woning aan de Irenestraat.

30 december 2009: Twee overvallers houden tien medewerkers van supermarkt Em-Té aan De Bleek in Venray onder schot. De gewaarschuwde politie haalt de sleutels uit de auto van de overvallers en voorkomt daarmee dat ze er met hun buit vandoor kunnen gaan. De overvallers ontkomen te voet.
De Sparsupermarkt in Well wordt overvallen. Drie gewapende overvallers bedreigen de eigenaar en een medewerker en eisen het geld uit de kluis. De medewerker krijgt daarbij een klap. De overvallers gaan er met een onbekend geldbedrag vandoor.
Twee onbekende mannen overvallen een snackbar aan de St. Odastraat in Weert. De mannen kwamen de snackbar binnen en bedreigden het aanwezigepersoneel met een wapen. Ze vertrokken uiteindelijk met een onbekend geldbedrag.

29 december 2009: Twee gewapende en gemaskerde mannen plegen een overval op de supermarkt Jan Linders aan de Kloosterstraat in Grubbenvorst.
De twee drongen om zeven uur de winkel binnen toen drie medewerkers van de supermarkt naar binnen gingen. Ze bedreigden het personeel met de wapens en eisten geld. Ze zijn er vervolgens met een onbekende buit vandoor gegaan.
In Beringe stormen twee mannen met een mes een cafetaria binnen en eisen geld. Na een worsteling met de eigenaar gaan ze er zonder buit vandoor.

28 december 2009: Een medewerker van supermarkt Albert Heijn aan de Faunasingel in Roermond raakt gewond tijdens een gevecht met drie inbrekers. Een van de drie zou met een mes enkele pezen van zijn hand doorgesneden hebben. De inbrekers waren al in de winkel. Er ontstond een worsteling tussen de man en de drie daders, die na het gevecht zonder buit vertrokken

24 december 2009: Drie mannen proberen een zaak aan de Veltumse Kleffen te overvallen. De overvallers gaan er met lege handen vandoor

23 december 2009: Twee gewapende mannen overvallen een winkel aan de Grotestraat in Venray. Een onbekend geldbedrag wordt buitgemaakt

18 december 2009: Bij een ramkraak aan de Grotestraat in Venray wordt merkkleding buit gemaakt. Met de buit vluchten de overvallers via de Grote- en Wilhelminastraat richting Mgr. Nolensstraat.
Twee mannen overvallen rond drie uur de Rabobank aan de Dr. Schaepmanstraat in Stramproy. Een medewerker krijgt tijdens de overval een klap en raakt lichtgewond. Na de overval gaan de mannen er op een witte scooteren met een onbekend geldbedrag vandoor.

10 december 2010: Een cafetaria aan de Wilhelminastraat in Venray is doelwit van een gewapende overval. De gewapende overvaller vluchtte toen een medewerker met een hard voorwerp op de balie sloeg.
Bij een overval op een woning aan de Hertog Reinoudsingel in Venlo raakt een 54-jarige bewoner lichtgewond. De man werd met een wapen bedreigd en in zijn gezicht geslagen. De drie overvallers gaan er vervolgens met een buit vandoor.

8 december 2009: Een 22-jarige Roermondenaar en zijn 24-jarige vriendin worden in hun woning aan de Roerderweg in Roermond overvallen. Zij werden bedreigd met een wapen.

4 december 2009: Om vier uur 's nachts wordt een ramkraak gepleegd bij een winkel aan de Steenstraat in Horst. De deur aan de achterzijde van het pand raakt ontzet door er met een auto doorheen te rijden. In het pand wordt een ravage aangericht. Tevens wordt een onbekend aantal goederen meegenomen.
Om kwart voor vijf slaan ramkrakers hun slag bij een winkel aan de Merseloseweg in Venray. Zij nemen keyboards, bassen en gitaren mee en vluchten daarna met dezelfde auto.

2 december 2009: Twee gemaskerde mannen met helmen mishandelen een man bij een bedrijf aan de Meijelsedijk in Ospel en beroven hem van zijn auto. De 63-jarige inwoner van Ospel raakt gewond aan zijn hoofd en wordt opgenomen in het ziekenhuis.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: mon3aantje op 24 januari 2010, 22:41:21
Zag dit filmpje net. Eigenlijk is er dus in al die jaren nog helemaal niks veranderd...

Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Frank. op 24 januari 2010, 22:47:33
"Opvallend is dat het niet langer banken zijn, maar winkels."

En nu ook de winkels zich beter gaan beveiligen, gaat het richting: "Opvallend is dat het niet langer winkels zijn, maar woningen."
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 27 januari 2010, 15:57:59
Politie verklaart oorlog aan overvallers

Gepubliceerd op: 21.01.10 00:03, bijgewerkt op: 21.01.10 09:55
http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100121/REGIONIEUWS01/100129988/1030 (http://www.limburger.nl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100121/REGIONIEUWS01/100129988/1030)
Helikopter en beveiligers bij aanpak overvallen

27/01/2010 15:45
http://www.limburger.nl/article/20100127/REGIONIEUWS01/100129639/1056 (http://www.limburger.nl/article/20100127/REGIONIEUWS01/100129639/1056)

De politie heeft de hulp ingeroepen van beveiligingsbedrijven in de strijd tegen de overvallen in Noord- en Midden-Limburg. Ook gaat de politie preventief en kort na overvallen surveilleren met een helikopter boven winkelgebieden.
Het korps Limburg-Noord heeft in totaal vijftig beveiligingsbedrijven aangeschreven om zich aan te melden voor een speciaal sms-alert. Beveiligers die zich in de buurt bevinden van een overval, worden daarover op de hoogte gesteld en kunnen dan hun ogen en oren open houden. Inmiddels hebben zich al dertig bedrijven aangemeld.

De maatregelen komen bovenop het rechercheteam van tachtig personen en de extra surveillances tijdens openings- en sluitingstijd. Sinds begin december worden Noord- en Midden-Limburg geteisterd door een golf van overvallen. De teller staat inmiddels om en nabij dertig.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 28 januari 2010, 11:01:33
Overvallen : Burger moet politie redden

http://www.depers.nl/binnenland/418295/Burger-moet-politie-redden.html (http://www.depers.nl/binnenland/418295/Burger-moet-politie-redden.html)

Gepubliceerd: vandaag 00:22
Update: vandaag 07:18

Het aantal gewelddadige overvallen lijkt nauwelijks in te dammen. De politie zit daarom te springen om alerte burgers.

Of het nou in Twente, Brabant, Amsterdam of Rotterdam is, overal is het aantal overvallen vorig jaar fors gestegen. En overal klinkt hetzelfde geluid: zonder de hulp van de burgers lukt het de politie niet om dit tij te keren.
We hadden al sms-alerts, burgernet en overvallersgezocht.nl, maar nu doet de politie Limburg-Noord ook een beroep op beveiligingsbe-drijven. Daarvan zijn er vijftig benaderd om zich aan te melden voor een speciaal sms-alert. De politie maakt voor hen een aparte sms-groep die wordt geactiveerd als er een overval heeft plaatsgevonden. Volgens politiewoordvoerder Hans van Kruchten van Limburg-Noord zijn deze beveiligers ‘vaak de oren en ogen die we nodig hebben’.

Grof geweld
Sinds december zit er een flinke piek in het aantal overvallen in Noord-Limburg. Deze zijn goed voorbereid en er wordt grof geweld bij gebruikt, aldus Van Kruchten. Tachtig rechercheurs moeten zich vooral gaan bezigheden met de overvallen.
Misschien zouden ze eens bij de politie in Flevoland moeten kijken, want daar is het aantal overvallen vorig jaar met 20 procent gedaald. Ook daar zegt de politie dat dit niet was gebeurd zonder de hulp van winkeliers, de brancheorganisatie en de burgers.

Politiesocioloog Jaap Timmer onderstreept dat informatieverzameling erg belangrijk is. ‘Mensen moeten attent worden gemaakt op hun omgeving. Als ze iets vreemds zien, moeten ze de politie bellen. De wijkagent speelt daarbij een grote rol. Die kan dat stimuleren.’

En hoewel de politie andere dingen moet laten liggen als ze fors inzet op overvallen, is dat volgens Timmer wel de juiste aanpak. ‘Want de impact voor slachtoffers is heel groot.’ Hij pleit voor een blijvende aandacht voor overvallen, ook als het aantal straks weer daalt. ‘Je moet die extra mankracht niet helemaal afbouwen als het succes heeft.’

Nieuwste trend
Woningovervallen lijkt de nieuwste trend. Volgens Timmer zoeken criminelen andere manieren om aan geld te komen. ‘Winkels, horeca en bedrijven hebben de afgelopen jaren veel geld aan beveiliging uitgegeven. Ook hebben ze nog maar weinig geld in kas door de invoering van de pin.’

In Flevoland zien ze die verschuiving niet. Sterker nog, in die regio waren vorig jaar 20 procent minder overvallen dan in 2008. De politie daar vindt dat je altijd ‘maximaal moet acteren op deze vorm van criminaliteit’, zegt woordvoerder Sven van der Burg. ‘Of het aantal nou stijgt of daalt.’ En zonder de winkeliers, de brancheorganisatie en de burgers was dit niet gelukt, aldus Van der Burg.

Analyse
En meer hulp is onderweg. Volgende maand gaat de Taskforce Overvallen aan het werk. Deze club maakt een analyse van de problemen bij de bestrijding van overvallen. Vervolgens komt ze met oplossingen die ertoe moeten bijdragen dat er eind 2010 minimaal 20 procent minder overvallen zijn dan in 2008.

Volgens Van der Burg heeft de taskforce al geïnformeerd naar de aanpak van de politie in Flevoland, zodat andere korpsen daar hun voordeel mee kunnen doen.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 10 februari 2010, 11:09:07
Burgemeester Cohen: Woede om overvallen

http://www.refdag.nl/artikel/1461957/Burgemeester+Cohen+Woede+om+overvallen.html (http://www.refdag.nl/artikel/1461957/Burgemeester+Cohen+Woede+om+overvallen.html)
10-02-2010 10:30

Muisstil was het dinsdagmiddag in het Rotterdamse stadhuis toen op een video geëmotioneerde ondernemers vertelden hoe groot de impact was van een overval. „U krijgt levenslang”, zo zei de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de Taskforce Overvallen, die het aantal overvallen dit jaar met duizend wil terugdringen. Aboutaleb hekelde het gewelddadige karakter van nogal wat overvallen. „Criminelen zijn bereid om voor tien sloffen sigaretten grof geweld te gebruiken.”

Aboutaleb wees erop dat winkeliers de handen ineen moeten slaan om overvallers de pas af te snijden. „Winkelstraatmanagers moeten gevraagd en ongevraagd veiligheidsadviezen verstrekken. Denk aan overvaltrainingen. Ook apparaten die DNA-spray spuiten bij een overval kunnen criminelen afschrikken.”

Van belang is dat overvallers na terugkeer uit de gevangenis in de smiezen worden gehouden, stelde Aboutaleb. „Zorg voor begeleiding bij het zoeken naar werk en stage. Maak ook duidelijk dat de overheid op straat de baas is.”

Burgemeester Cohen van Amsterdam noemde het een „schande” dat duizenden mensen het slachtoffer worden van een overval. „Als ik de verhalen hoor, komen er twee emoties boven. Woede en beduusdheid.” Hij wees erop dat dinsdag nog de politie in Amsterdam op twee overvallers schoot en ze inrekende. „Aan de ene kant ben ik blij dat de overvallers zijn gepakt. Aan de andere kant is het treurig dat het zo moet
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 10 februari 2010, 23:07:02
Extra maatregelen tegen overvallen

http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2010/februari/10/Extra_maatregelen_tegen_overvallen (http://www.regering.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten/2010/februari/10/Extra_maatregelen_tegen_overvallen)
Nieuwsbericht | 10-02-2010

De politie gaat snelle actieteams gebruiken om het aantal overvallen terug te dringen. Ook worden helikopters vaker ingezet om overvallers direct te kunnen aanhouden. Het OM wil vaker snelrecht toepassen.

Dit zijn enkele conclusies van de eerste landelijke bijeenkomst van de Taskforce Overvalcriminaliteit.

Sinds 2007 vinden meer overvallen plaats. In 2009 waren er 2898 overvallen. Het kabinet wil het aantal overvallen met 20% terugdringen in de periode 2008-2010. Voor 2010 betekent dat 1000 minder overvallen.

Minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (EZ) stellen in 2011 10 miljoen euro extra beschikbaar voor bedrijven die beveiligingsmaatregelen willen nemen. Ook gaat er 3 miljoen euro naar slachtoffers van overvallen.

Politie
De politie gaat snelle actieteams gebruiken die kunnen worden ingezet in gebieden waar veel overvallen plaatsvinden. Bij georganiseerde misdaad wordt het bovenregionale rechercheteam ingeschakeld.

Verder zullen helikopters en nieuwe technieken, zoals de onzichtbare DNA-spray, vaker worden gebruikt.

Openbaar Ministerie
Het Openbaar Ministerie wil vaker snelrecht toepassen. Ook investeert het OM in themazittingen en het 'plukken' van criminele winsten. In slachtoffergesprekken worden winkeliers gewezen op de mogelijkheden om schadevergoeding te claimen.

Bedrijfsleven
Het bedrijfsleven zet in op elektronisch betalen en preventieve maatregelen. De taskforce wil tienduizenden bedrijven bereiken met informatie.

Gemeenten
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het coördineren van de activiteiten. Via winkelstraatmanagers en toezichthouders komt er extra aandacht voor de aanpak van overvalcriminaliteit.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 10 februari 2010, 23:08:22
Aanvullende maatregelen aanpak overvalcriminaliteit

http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief-2010/100209aanvullende-maatregelen-aanpak-overvalcriminaliteit.aspx?cp=34&cs=579 (http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief-2010/100209aanvullende-maatregelen-aanpak-overvalcriminaliteit.aspx?cp=34&cs=579)
Persbericht | 09-02-2010

De politie gaat gebruik maken van quick response teams om het aantal overvallen terug te dringen. Verder zal er meer gebruik worden gemaakt van helikopters om overvallers op heterdaad aan te kunnen houden en van innovatieve maatregelen zoals de DNA-spray. Het openbaar ministerie zal vaker gebruik maken van snelrecht en slachtoffers wijzen op de mogelijkheden van schadevergoeding. Het bedrijfsleven zal fors inzetten op het gebruik van pinnen en het nemen van preventieve maatregelen door het bedrijfsleven. Gemeenten spelen een belangrijke rol in het coördineren van de activiteiten. Via winkelstraatmanagers en toezichthouders komt er extra aandacht voor de aanpak van overvalcriminaliteit.

Verder hebben minister Hirsch Ballin (Justitie) en staatssecretaris Heemskerk (EZ) aangekondigd extra geld beschikbaar te stellen voor bedrijven die in aanmerking willen komen voor een subsidie om beveiligingsmaatregelen te nemen. Dit zijn de voornaamste conclusies van de eerste landelijke bijeenkomst van de Taskforce overvalcriminaliteit zoals die vandaag door de voorzitter van de Taskforce, burgemeester Aboutaleb, zijn gepresenteerd.

Het aantal overvallen is de laatste jaren gestegen van 2165 in 2007 naar 2898 in 2009. Deze vorm van criminaliteit vormt voor slachtoffers een ingrijpende en bedreigende gebeurtenis. Het kabinet wil het aantal overvallen met twintig procent terugdringen in de periode 2008-2010. Voor dit jaar betekent dat 1000 minder overvallen. De door het kabinet ingestelde Taskforce Overvalcriminaliteit heeft tot taak het analyseren van problemen bij de bestrijding van overvalcriminaliteit en het aandragen van oplossingen voor deze problemen. In de taskforce worden de krachten van deze organisaties gebundeld, zodat zij gecoördineerd en in overleg de overvalcriminaliteit kunnen aanpakken. Dit zal gebeuren door een combinatie van preventieve en repressieve maatregelen.

Politie

Tijdens de eerste bijeenkomst werden de eerste initiatieven bekend gemaakt. De politie gaat gebruik maken van snelle actieteams (quick response teams) die ingezet kunnen worden in die gebieden waar veel overvallen plaatsvinden. Daar waar er sprake is van georganiseerde misdaad zal het bovenregionale rechercheteams worden ingeschakeld. Uitgangspunt bij de politie is het vergoten van de pakkans door de ‘heterdaadkracht’ te stimuleren. Daarbij is de inzet om snel te reageren op meldingen van winkeliers om de dader direct aan te kunnen houden. Het gebruik van helikopters, burgerparticipatie als sms-alert en (mobiele) alarmsystemen kunnen daarbij van dienst zijn. Verder maakt de politie een top-100 van landelijk opererende overvallers die regelmatig worden ‘bezocht’. Op lokaal niveau zal er persoonsgericht toezicht plaatsvinden op bekende daders. Tevens wordt er in toenemende mate gebruik gemaakt van nieuwe technologieën zoals de DNA-spray waarbij de overvaller wordt besproeid met een onzichtbare spray waarin unieke kenmerken zijn verwerkt. Ook bestaat er momenteel een systeem waarbij de door de ondernemer aangebrachte beveiligingscamera na een alarmering doorgeschakeld kan worden naar de meldkamer.

Openbaar ministerie

Overvallers krijgen in de regel forse vrijheidsstraffen. Een ruime meerderheid van de overvallers krijgen een vrijheidsstraf van meer dan een jaar. Het openbaar ministerie bestrijdt dan ook het beeld dat er overvallers wegkomen met een taakstraf. Vaak is de buit beperkt, maar de straf fors. Verder investeert het openbaar ministerie in themazittingen, snelrecht en het ontnemen van criminele winsten (plukze). Via slachtoffergesprekken worden winkeliers gewezen op de mogelijkheid om schadevergoeding te claimen tijdens de strafzaak. Het openbaar ministerie heeft ook een taak in toepassen eventuele sancties als veroordeelden zich niet houden aan eventuele aanvullende voorwaarden die zijn opgelegd. Als de reclassering constateert dat betrokkene de voorwaarden overtreedt zal het openbaar ministerie direct vervangende hechtenis vorderen.

Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven investeert fors in het nemen van preventieve maatregelen. Dit jaar zal er met name gewerkt worden aan het vergroten van het bewustzijn. Het nemen van maatregelen zoals een kluis met een tijdslot, het trainen van medewerkers en het aanbrengen van camera's en alarmsystemen zijn effectief. De taskforce heeft zich als doel gesteld om tienduizenden bedrijven te bereiken met aanvullende informatie, afgesloten met een landelijke week van de veiligheid in het najaar. Het stimuleren van elektronisch betalen is een absoluut speerpunt. Via de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen is hiervoor in totaal 24 miljoen euro beschikbaar. Initiatieven waarbij gehele winkelcentra cashless gaan werken worden gestimuleerd. Er zijn inmiddels projecten in Almere, Leidsenhage en Horst-aan-de-Maas. Omdat nog steeds veel winkeliers geen pinapparatuur hebben worden er 10.000 extra informatiepakketten verspreid om de voordelen van pinbetalingen te benadrukken en er zijn subsidies beschikbaar voor de aanschaf van betaalautomaten.

Gemeenten

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het coördineren van de activiteiten. Via winkelstraatmanagers en toezichthouders komt er extra aandacht voor de aanpak van overvalcriminaliteit. Via de veiligheidshuizen kan er toezicht en nazorg worden georganiseerd, gericht op gedragsverandering bij de daders. Voorbeelden waarin gemeenten financiële ondersteuning bieden aan getroffen winkeliers verdienen navolging.

Rijksoverheid

Om het nemen van beveiligingsmaatregelen te stimuleren stellen minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken extra geld beschikbaar. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen euro, dat in 2011 beschikbaar komt om de bestaande regeling Veiligheid Kleine Bedrijven voor een jaar te verlengen. Dit bedrag is aanvullend aan de 10 miljoen euro die voor 2010 beschikbaar is voor deze regeling. Daarnaast stelt minister Hirsch Ballin in 2010 een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar voor slachtoffers van overvallen.

Meer informatie
Factsheet Taskforce Overvallen
09-02-2010 | pdf-document, 66 KB
(http://www.justitie.nl/images/Factsheet%20Aanpak%20Overvalcriminaliteit%20def_tcm34-256041.pdf)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: grizz op 16 februari 2010, 09:35:49
gewoon terug naar de het oude analoge mobi en porto verbindingen... Dan heb je meteen weer de hulp van alle oude scannerluisteraars... reken maar dat dat effectiever is dan een sms alert of weet ik wat... sms alert duren even voor ze verzonden zijn...

Het oude analoge systeem had gerust wel voordelen... ja het was afluisterbaar.... so what...
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 25 februari 2010, 13:18:54
Sterke toename aantal overvallen

http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/511801/Sterke-toename-aantal-overvallen.htm (http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/511801/Sterke-toename-aantal-overvallen.htm)
woensdag 24 februari 2010 | 14:03 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 24 februari 2010 | 18:51

NIJMEGEN - Het aantal overvallen in de politieregio Gelderland-Zuid is tot nu toe meer dan verdubbeld.

Er zijn dit jaar 26 overvallen gepleegd, tegenover 12 in dezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar verdubbelde het aantal overvallen al ten opzichte van 2008: 94 om 45.

Volgens divisiechef Van Kleef van Gelderland-Zuid is er een fors team gezet op "boeven vangen", maar worden er ook preventieve maatregelen genomen om overvallen te voorkomen. Voorbeeld is de lengtesticker, zodat makkelijk kan worden gezien hoe lang een overvaller is.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: MNL-5200 op 26 februari 2010, 13:11:05
gewoon terug naar de het oude analoge mobi en porto verbindingen... Dan heb je meteen weer de hulp van alle oude scannerluisteraars... reken maar dat dat effectiever is dan een sms alert of weet ik wat... sms alert duren even voor ze verzonden zijn...

Het oude analoge systeem had gerust wel voordelen... ja het was afluisterbaar.... so what...

Hoeveel scannerluisteraars waren er? En hoeveel mensen hebben zich aangemeld voor burgernet/sms-alert?  Ik weet zeker dat de eerste groep vele malen kleiner is dan de tweede groep. Daarentegen worden alleen berichten verzonden waarbij echt hulp geboden is.

Vaak is oud beter, maar in dit geval ben ik het daar niet mee eens.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Brandpreventist op 2 december 2010, 21:42:24
Je kan met onderstaand document een sommetje maken wat een overval kost aan gevangenisstraf...


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-18851.html

Citaat
Richtlijn voor strafvordering overvallen op woningen en bedrijven

Categorie: Strafvordering

Rechtskarakter: Aanwijzing i.d.z.v. artikel 130 lid 4 Wet RO

Afzender: College van procureurs-generaal

Adressaat: Hoofden van de parketten

Registratienummer: 2010R011

Datum vaststelling: 01-11-2010

Datum inwerkingtreding: 01-12-2010

Geldigheidsduur: 30-11-2014

Publicatie in Stcrt.: PM

Vervallen: –

Relevante beleidsregels OM: –

Wetsbepalingen: Art. 312 en 317 Wv Sr)

Jurisprudentie: –

Bijlage(n): –
Achtergrond
Stijging van overvallen en Taskforce

Het aantal overvallen heeft de afgelopen jaren een forse toename laten zien. Ten opzichte van 2008, is er in 2009 bij het Openbaar Ministerie zelfs een toename van de overvalleninstroom van 26%. Teneinde een forse daling van de overvallen te bewerkstelligen is er door de Minister van Justitie een Taskforce Overvallen in het leven geroepen. In de Taskforce zijn de gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, het Ministerie van Justitie en het bedrijfsleven vertegenwoordigd. Ieder van deze vertegenwoordigers kijkt vanuit zijn verantwoordelijkheid en bevoegdheid, maar in samenhang met elkaar, wat zijn bijdrage kan zijn aan het behalen van de doelstelling.
Rol van het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft met name op het gebied van sturing op de opsporing, ontneming, aandacht voor het slachtoffer en communicatie maatregelen getroffen.

Daarnaast is het Openbaar Ministerie van mening dat de strafrichtlijnen voor overvallen landelijk meer geüniformeerd moeten worden en tevens verhoogd. Op deze wijze komt het Openbaar Ministerie eenduidiger en krachtdadiger naar buiten. Van de verhoging van de strafeis wordt ook een algemene en speciale preventieve werking verwacht. Tevens zijn de verhoogde richtlijnen een duidelijk signaal aan de samenleving dat daders van overvallen fors gestraft worden. Met deze nieuwe richtlijn wordt ook recht gedaan aan de enorme impact die overvallen hebben op slachtoffers.
Wettelijke achtergrond

Uitgegaan wordt van de wetsartikelen 312 en 317 Wetboek van strafrecht (Sr).

Toepassingsbereik

Deze richtlijn is van toepassing op overvallen in besloten plaatsen, woningen en bedrijven.

De richtlijn ziet vooralsnog niet op winkeldiefstal gevolgd door geweld of bedreiging met geweld en op beroving op straat. Het moet gaan om feiten, die van te voren (zorgvuldig) zijn voorbereid.
Strafvordering

Opzet van de richtlijn

Voor meerderjarigen is gekozen voor een basisuitgangspunt voor overvallen op bedrijven (2 jaar) en overvallen op woningen (3 jaar). Hierin is verdisconteerd een basis van geweld (slaan/ schoppen, maar ook gebruik van een steek- of slagwapen) en/of bedreiging. Daarna worden factoren opgesomd die tot een strafverhoging (of verlaging) kunnen leiden.

Onderstaande richtlijn, geeft een goede ondersteuning bij het bepalen van de hoogte van de strafeis. Uiteraard is er ruimte voor maatwerk, maar van belang is, dat er landelijk één lijn wordt getrokken voor wat betreft de uitgangspunten.

In een aantal gevallen zal ruimte zijn voor het eisen van voorwaardelijke straffen met daaraan gekoppeld een streng toezicht en strakke begeleiding. Dit ligt veelal in de persoonlijke omstandigheden van de dader. Dit is ook een omstandigheid die in de maatwerkeis moet worden meegenomen.

Voor minderjarigen is een aparte paragraaf opgenomen.

(...)

Gehele document: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-18851.pdf
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 9 december 2010, 11:27:17
Regiopolitie Groningen lanceert website met overvallen


Groningen, 09-12-2010 • Regiopolitie Groningen heeft op 7 december 2010 de website www.samentegenovervallen.nl (http://www.samentegenovervallen.nl) gelanceerd. Door zoveel mogelijk informatie over de overvallen te delen hoopt de politie de kans op aanhouding van de verdachten te vergroten en daarnaast de kans op nieuwe overvallen te verkleinen.

Iedereen kan op de overvallensite in één oogopslag zien welke overvallen er dit jaar zijn gepleegd en waar. Ook alle beschikbare informatie, zoals getuigenoproepen en foto- en filmmateriaal wordt zo snel mogelijk met het publiek gedeeld. Dit met het motto: ‘Hoe meer mensen meekijken en denken hoe groter de kans dat we een zaak oplossen.’

Uniek: Foto- en filmmateriaal opsturen naar politie
De website www.samentegenovervallen.nl (http://www.samentegenovervallen.nl) biedt mensen de unieke mogelijkheid om foto-en videomateriaal naar de politie te sturen. Mensen die getuige zijn van een overal en/of straatroof kunnen zo snel en eenvoudig informatie delen met de politie. Op de website zijn ook de berichten van het Twitteraccount www.twitter.com/politie_overval  (http://www.twitter.com/politie_overval) te lezen. Hierop houdt Regiopolitie Groningen bezoekers continue op de hoogte van overvallen en de ontwikkelingen in de overvalzaken.

‘Uitgelekt’ filmpje zorgt voor aandacht
De introductie van de website ging gepaard met een “uitgelekt” filmpje op YouTube waarin twee bejaarde mensen een overval proberen te plegen. Het uitgelekte filmpje werd eerst op Twitter gezet, waarna het zich als een olievlek verspreidde.

Kansloze overval van bejaarden (http://www.youtube.com/watch?v=2AHqknIzegU#ws)

Wat te doen bij een straatroof/overval?
Op de site www.samentegenovervallen.nl  (http://www.samentegenovervallen.nl) staan naast de overvallen ook adviezen van de politie en preventietips. Hoe moet je handelen als je wordt overvallen of beroofd en/of getuige bent? En wat kan je doen ter preventie? Naast burgers is er hier ook specifieke informatie te vinden voor onder andere ondernemers en maaltijdbezorgers.

Nieuwe aanpak overvallen werpt vruchten af
Vijfendertig rechercheurs werken momenteel dag en nacht aan het oplossen van de overvallen. En met resultaat; in twee weken tijd zijn zeven overvallers aangehouden. Afgelopen weekend werden meerdere overvallers opgepakt. De politie kreeg daarbij onder meer hulp van oplettende burgers. Een taxichauffeur overmeesterde een 15-jarige overvaller en een automobilist wist één van de overvallers van een pizzakoerier in de stad te pakken te nemen. Ook werden de twee verdachten van de overval op het tankstation aan de Zonnelaan aangehouden.

Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: C337 op 10 december 2010, 19:33:37
Roof BijstandsTeam (RBT) politie Amsterdam 1991

Roof BijstandsTeam (RBT) politie Amsterdam 1991 (http://www.youtube.com/watch?v=v8ierkRZebs#)

User: PL1300AM
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: sylvester1986 op 3 januari 2011, 11:56:34
Amsterdam dringt overvallen terug

AMSTERDAM -  In Amsterdam vonden vorig jaar bijna 19 procent minder overvallen plaats dan een jaar eerder. In 2010 waren het er 456, terwijl de hoofdstedelijke politie in 2009 nog 561 overvallen registreerde. Dat maakte hoofdcommissaris Bernard Welten maandag bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van het politiekorps Amsterdam-Amstelland.

Een jaar geleden kondigde de korpschef nog aan dat er een „trendbreuk“ geforceerd moest worden in het aantal overvallen. Het aantal woninginbraken in de regio Amsterdam is daarentegen met bijna 9 procent gestegen, naar 6820. „Dit is een groot punt van zorg”, aldus Welten.

Bron: Telegraaf (http://www.telegraaf.nl/binnenland/8636289/__Minder_overvallen_A_dam__.html?p=1,1)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 11 februari 2011, 13:13:46
Minister prijst overvallenteam

woensdag 09 februari 2011 | 18:22 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 10 februari 2011 | 06:18
http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/865361/Minister-prijst-overvallenteam.htm (http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/865361/Minister-prijst-overvallenteam.htm)

ARNHEM - Minister Opstelten vindt het overvallenteam van de politie Gelderland-Midden een voorbeeld voor andere politiekorpsen in Nederland. Dat zei hij woensdag na een bezoek aan het korps in Arnhem.

De minister heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin hij pleit dat alle politiekorpsen in Nederland zo'n overvallenteam krijgen.

Door dit team heeft de politie Gelderland-Midden in een maand tijd tien verdachten aangehouden.

Media bij dit artikel op Omroep Gelderland: Minister prijst overvallenteam (video)Minister prijst overvallenteam (audio) (http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws/nieuwsartikel/865361/Minister-prijst-overvallenteam.htm)
Titel: Boeven vangen met Twitter: Twitterklopjacht na #OvervalDieren
Bericht door: Live op 16 februari 2011, 14:37:44
Boeven vangen met Twitter doe je zo
 
Bron: http://webwereld.nl/achtergrond/105661/boeven-vangen-met-twitter-doe-je-zo.html (http://webwereld.nl/achtergrond/105661/boeven-vangen-met-twitter-doe-je-zo.html)
Auteur: Reinier Vermeer
Gepubliceerd: Dinsdag 15 februari 2011

De politie zet Twitter in als opsporingsmethode. En met succes. Na een overval ontstond een Twitterklopjacht en binnen een uur werd één van de verdachten aangehouden, met buit en vuurwapen.

Het is koud wanneer twee mannen op een maandagochtend eind januari de juwelier in het Gelderse Dieren overvallen. Ze bedreigen de juwelier met een vuurwapen en halen een aantal vitrines leeg. Met twee tassen gevuld met juwelen rennen ze de winkel uit en proberen hun vluchtscooter te starten. Na dertig seconden geven ze het op en vluchten te voet de wijk in. Tot dan is er sprake van een min of meer 'gewone' overval, maar dat verandert zodra het eerste bericht op Twitter verschijnt.

#OvervalDieren
Op het hoofdkantoor in Arnhem hoort politiewoordvoerder Paul Koetsier de melding over de politieradio binnenkomen. Hij heeft een idee en belt direct met het speciale overvalteam. Het team geeft hem toestemming om informatie op Twitter te plaatsen en vijf minuten na de overval worden de eerste tweets verstuurd. In de tien minuten daarop volgen nog eens drie tot vier berichten met de hashtag 'OvervalDieren'. Eén daarvan is een signalement, de andere tweets zijn updates waar de verdachten het laatst gezien zijn. Op Twitter ontstaat een heuse klopjacht op de verdachten. De aanpak blijkt succesvol, nog geen uur na de overval wordt een 18-jarige Amsterdammer gearresteerd met een deel van de buit en het vuurwapen op zak.

Politievoorlichter Paul Koetsier verstuurde de tweets, maar wil de aanhouding niet geheel toeschrijven aan het gebruik van Twitter. Toch zegt hij dat het wel heeft bijgedragen. Hij lijkt aangenaam verrast door het resultaat. "Toen we hoorden van de eerste aanhouding gaven we elkaar op kantoor wel een high five", aldus Koetsier.

Belangrijker dan televisie
Het is niet de eerste keer dat Twitter is gebruikt bij opsporing. Vorig jaar werd er in Eindhoven een meisje aangerand. Van de aanrander waren camerabeelden. Toen die werden uitgezonden op het opsporingsprogramma van Omroep Brabant, leverde dat tien tips op. Toen dezelfde beelden werden verspreid via Twitter, kwamen er drie keer zoveel tips binnen.

In Eindhoven werd gekozen voor een traditioneler model. Er werd eerst onderzoek gedaan, de beelden werden bekeken, vrijgegeven en gekoppeld aan een opsporingsbericht. Dezelfde manier waarop Opsporing Verzocht werkt, met Twitter als extra verspreidingskanaal.

Maar de Eindhovense politiechef Gerard Goossens was in ieder geval enthousiast. "Binnen twee à drie jaar zullen media als Twitter en Facebook als opsporingsmiddel belangrijker zijn dan televisie en/of kranten", schreeft hij op het Eindhovense politieblog.

Daderkennis
Bij de overval in Dieren werden Twitterberichten dus direct ingezet. Maar hier was dan ook sprake van zeer gunstige omstandigheden. De politie was er snel bij, de juwelier kon een goed signalement van de twee overvallers geven en de daders vluchtten te voet, daardoor konden ze niet ver zijn gekomen.

In deze omstandigheden waren de berichten succesvol. Maar het inzetten van Twitter op zo'n korte termijn kan ook nadelen hebben. De berichten volgden elkaar erg snel op, waardoor er geen tijd was om de informatie te corrigeren. Een advocaat zou de politie tunnelvisie kunnen verwijten, waardoor zijn cliënt vrijgesproken kan worden. Wouter Stol, onderzoeker en bijzonder hoogleraar Cybersafety aan de Politieacademie van Apeldoorn, erkent het risico. Maar volgens Stol is dat geen reden om Twitter niet voor opsporing te gebruiken. "Het opsporen van overvallers net na een overval is een typisch voorbeeld van hoe moderne technologie goed ingezet wordt. Je moet nieuwe communicatiemiddelen niet schuwen. Je moet experimenteren, kijken of het werkt."

Volgens Stol is Twitter goed om lokaal in te zetten. Door de snelheid van het medium is er volgens hem wel kans op fouten, maar die kans is er bij een normaal onderzoek evengoed. "In het ergste geval volgt dan vrijspraak door bijvoorbeeld een vormfout, maar daar kan de politie dan weer van leren," aldus Stol.

Net als SMS-alert
Volgens Paul Koetsier is er in Dieren een goede afweging gemaakt: "Bij het verspreiden van de informatie gaan we ervan uit dat de informatie die de meldkamer verspreidt aan agenten evengoed belangrijk kan zijn voor getuigen. Daarbij moet je wel goed nadenken over wat je meldt, want sommige informatie kan alleen de dader hebben. Er is wel een risico aan verbonden door de snelheid, maar als voorlichters hebben we veel ervaring met welke informatie wel en niet naar buiten kan worden gebracht."

Ellen Prummel, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, valt hem daarin bij. "Of het nou een tweet of een sms-alert is, de politie denkt van tevoren na over de informatie die ze naar buiten brengen", zegt ze. "Daarbij wordt een afweging gemaakt over het belang voor het onderzoek en de privacy van de verdachte". Het Openbaar Ministerie denkt nog na wat het het officiële standpunt is rond het gebruik van Twitter als opsporingsmiddel. "Voorlopig behandelen we Twitter op dezelfde manier als een sms-alert. Daarbij moet ook op zeer korte termijn een afweging worden gemaakt wat er wel en wat er niet naar buiten komt."

Politie 2.0
Paul Koetsier lijkt Twitter definitief te hebben omarmd. Toen er begin februari veel ongelukken gebeurden in en rond Arnhem door gladheid, stuurde Koetsier om de paar minuten tweets met de laatste stand van zaken. Vroeger had hij aan het einde van de avond één persbericht gestuurd waar alle ongevallen in vermeld worden. "Het scheelt me ook veel tijd," zegt Koetsier. "Nu heb ik niet constant journalisten aan de lijn die een update willen. Ze kunnen het gewoon direct volgen via Twitter."
Titel: Re: Boeven vangen met Twitter: Twitterklopjacht na #OvervalDieren
Bericht door: Live op 16 februari 2011, 14:56:19
Zijn er meer voorbeelden bekend waarbij twitter succesvol was als (snelle) opsporingsmethode?
(uiteraard los van SMS-Alert / Burgernet)?
Titel: Re: Boeven vangen met Twitter: Twitterklopjacht na #OvervalDieren
Bericht door: enrico1972 op 16 februari 2011, 15:04:11
Zijn er meer voorbeelden bekend waarbij twitter succesvol was als (snelle) opsporingsmethode?
(uiteraard los van SMS-Alert / Burgernet)?

Ja wel Live zie mijn reactie in onderwerp: http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=47532.msg838122#msg838122 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=47532.msg838122#msg838122)
Titel: Slimme inzet van politiehelikopters tegen overvallers
Bericht door: RAdeR op 1 juni 2011, 08:42:14
Slimme inzet van politiehelikopters tegen overvallers

De politie gaat helikopters inzetten om overvallers in de kraag te vatten. Minister Opstelten bracht op 26 mei een werkbezoek aan de luchtvaartpolitie op Schiphol. Daar kreeg hij uitleg over de inzet van luchtsteun.
Door helikopters op een slimme manier in te zetten heeft de politie het afgelopen jaar al verschillende keren overvallers kunnen aanhouden. Verdachten die er op een scooter vandoor gaan, kunnen vanuit de lucht bijvoorbeeld worden gevolgd wanneer dat voor politieauto’s niet mogelijk is. Het op heterdaad aanhouden van verdachten is erg belangrijk om ze met succes voor de rechter te krijgen.

Om helikopters effectief in te zetten tegen overvallers, is het noodzakelijk dat er goed wordt samengewerkt tussen de verschillende politieonderdelen, zoals de meldkamer, de politiemensen op de grond en de helikopters in de lucht. Hoe beter er gebruik wordt gemaakt van beschikbare informatie en hoe beter die wordt uitgewisseld, hoe effectiever de helikopters van het Korps Landelijke Politiediensten zijn in de aanpak van overvalcriminaliteit.

Overvalcriminaliteit hard aanpakken
Minister Opstelten wil de overvalcriminaliteit hard aanpakken met diverse maatregelen. De inzet van helikopters is daar een voorbeeld van. De eerste resultaten van de geïntensiveerde aanpak zijn volgens de minister veelbelovend. Het aantal aangehouden verdachte en opgeloste zaken was in de eerste vier maanden van 2011 groter dan in dezelfde periode in 2010. Onlangs werd al bekend dat het aantal overvallen in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 20 procent lager is dan in dezelfde periode in 2010. Minister Opstelten is echter nog niet tevreden. Hij wil dat de daling doorzet naar 34 procent ten opzichte van 2009.
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2011/05/26/slimme-inzet-van-politiehelikopters-tegen-overvallers.html (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2011/05/26/slimme-inzet-van-politiehelikopters-tegen-overvallers.html)

Zie ook video op site (http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj/nieuws/2011/05/26/slimme-inzet-van-politiehelikopters-tegen-overvallers.html).
Titel: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: RAdeR op 25 januari 2012, 19:33:53
Gewapende overval op supermarkt in Schoonebeek
SCHOONEBEEK - De C1000-supermarkt in Schoonebeek was vrijdagavond doelwit van een gewapende overval.
Drie mannen drongen kort na sluitingstijd de zaak aan de Europaweg binnen. Daar was toen alleen het personeel nog aanwezig. De drie daders gingen er uiteindelijk met een onbekend geldbedrag vandoor in een zwarte stationwagen. Voor een snelle opsporing is gebruik gemaakt van burgernet. Maar dat heeft nog niet geleid tot aanhouding van de daders. Die zijn nog voortvluchtig.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71638/gewapende-overval-op-supermarkt-in-schoonebeek (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71638/gewapende-overval-op-supermarkt-in-schoonebeek)
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: RAdeR op 25 januari 2012, 19:34:46
Politie bij verkeerde supermarkt na overval
SCHOONEBEEK - De politie is vrijdagavond naar de verkeerde supermarkt gereden in verband met een overval op een C1000-supermarkt. Na de melding kwamen verschillende politieauto's naar de supermarkt in Schoonoord in plaats van Schoonebeek.

Dat melden de eigenaar en medewerkers van de winkel in Schoonoord. De supermarkt in Schoonebeek werd vrijdag na sluitingstijd overvallen door drie mannen. Bij de overval is 15.000 euro buitgemaakt. De daders zijn nog niet gepakt.

De meldkamer Noord-Nederland heeft de verkeerde plaatsnaam doorgegeven aan de politie bij de overval op de C1000-supermarkt in Schoonebeek. De verwarring is ontstaan tijdens het telefoongesprek met de melder van de overval. Dat zegt een woordvoerder van de politie.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71696/politie-bij-verkeerde-supermarkt-na-overval (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71696/politie-bij-verkeerde-supermarkt-na-overval)
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: RAdeR op 25 januari 2012, 19:35:47
Politie bij verkeerde supermarkt door fout meldkamer

ASSEN - De politie heeft toegegeven dat de noordelijke meldkamer in Drachten de verkeerde plaatsnaam heeft doorgegeven bij de overval vrijdagavond op de C1000-supermarkt in Schoonebeek.

Eerder verklaarde een woordvoerder van de politie dat de melder van de overval de verkeerde plaatsnaam, namelijk Schoonoord, had doorgegeven. Na terugluisteren van de geluidsbanden blijkt dat de fout dus bij de centralist ligt. De overval werd na sluitingstijd gepleegd door drie mannen. Zij maakten 15.000 euro buit. De daders zijn nog niet gepakt.
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71840/politie-bij-verkeerde-supermarkt-door-fout-meldkamer (http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/71840/politie-bij-verkeerde-supermarkt-door-fout-meldkamer)
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: specialagent112 op 25 januari 2012, 19:42:15
Achja, er zijn gelukkig geen gewonden/doden gevallen.  

En ook centralisten kunnen fouten maken.. helaas
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: PingPong op 25 januari 2012, 19:44:00
Achja, er zijn gelukkig geen gewonden/doden gevallen.  

En ook centralisten kunnen fouten maken.. helaas

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze fouten maken.. stel nou dat jij in gevaar zou zijn; je belt 112; en als gevolg.. de politie of een andere hulpdienst komt niet.
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: C337 op 25 januari 2012, 19:46:50
Zelfs bij de meldkamer maken ze fouten, kan gebeuren toch ? We blijven mensen, zelfs als je getraind bent om meldingen op te pakken en door te geven. Grootste fout is in mijn ogen, het vermelden van het buitgemaakte geld.  :-X
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: enrico1972 op 25 januari 2012, 19:57:38
Grootste fout is in mijn ogen, het vermelden van het buitgemaakte geld.  :-X

Kan ook een tactische zet zijn om de opsporing te versnellen.
Even simpel gerekend is het € 5000 per persoon wat ze hebben.
Het kan mensen in hun omgeving natuurlijk opvallen als ze ineens meer geld uitgeven als wat ze normaal doen of ineens
een dure aankoop doen. Verder kan het zijn dat er door de daders over opgeschept wordt dat ze een goeie klapper hebben gemaakt.
Als je dan een goed burger bent dan kan je dit doorgeven aan de politie wat de pakkans van de daders vergroot.
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: specialagent112 op 25 januari 2012, 20:02:37
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze fouten maken.. stel nou dat jij in gevaar zou zijn; je belt 112; en als gevolg.. de politie of een andere hulpdienst komt niet.

Dan zou dat ontzettend vervelend zijn, ja. Is dit kort door de bocht, ook ja.

Maar het blijft nou eenmaal zo dat mensen fouten maken, een centralist is mens dus maakt hij/zij ook fouten

We kunnen natuurlijk ook met een geautomatiseerde meldkamer gaan werken

112 Alarmcentrale, wat heeft u nodig

Melder: Ambulance!!!!

112 alarmcentrale: Ik heb u niet kunnen verstaan, probeer het opnieuw.

Melder Ambulance

112 alarmcentrale: U word doorverboden met de brandweer

Nee, dat is pas fijn.
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: Frits op 25 januari 2012, 21:59:10
Het is natuurlijk vervelend genoeg dat zoiets is voorgevallen, en geen enkel mens is foutloos.

Maar wat ik de grootste blunder vind is dat er klakkeloos door de politie/MkNN is gezegd dat de melder de verkeerde plaats heeft doorgegeven, heel makkelijk de schuld bij de melder/ondernemer/filliaalmanager in de schoenen schuiven.
Om er vervolgens een paar dagen later toch achterkomen dat de fout bij zichzelf lag. Dat denk ik bij mezelf, ga voordat je dergelijke dingen roept is na of het daadwerkelijk zo gelopen is. Een persvoorlichter gaat er toch niet standaard vanuit dat eventuele fouten niet aan de meldkamer toegerekend kunnen worden?
Titel: Re: Politie bij verkeerde supermarkt na overval - Schoonebeek 20-01-2012
Bericht door: Mattijs op 27 januari 2012, 00:05:43
Vergissing in meldkamer oorzaak fout politie
Laatste update:  25 januari 2012 19:21 info.

SCHOONEBEEK - Niet door een fout van de 1-1-2-beller, maar door een fout in de meldkamer van de politie in Drenthe reden meerdere politieauto's vrijdagavond, na een gewapende overval op een supermarkt in Schoonebeek, naar het verkeerde dorp.


Dat zei een politiewoordvoerder woensdag.

De politie rukte uit naar Schoonoord dat zo'n 25 kilometer verderop ligt. Maandag meldde de politie nog dat het slachtoffer dat 1-1-2 belde de verkeerde plaatsnaam noemde. Uit onderzoek blijkt nu dat de centralist die fout maakte.

De politiewoordvoerder spreekt van 'een menselijke fout', die intern besproken zal worden.

De overval op de supermarkt in Schoonebeek werd vrijdag kort na sluitingstijd gepleegd. Drie mannen drongen de winkel binnen. Ze hadden messen en een vuurwapen bij zich en bedreigden en knevelden de nog aanwezige medewerkers.

Met hoeveel geld ze ervandoor zijn gegaan, wil de politie niet zeggen. Regionale omroep RTV Drenthe meldt dat het om 15.000 euro gaat.


Bron: http://www.nu.nl/binnenland/2724292/vergissing-in-meldkamer-oorzaak-fout-politie.html (http://www.nu.nl/binnenland/2724292/vergissing-in-meldkamer-oorzaak-fout-politie.html)
Titel: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: Red op 6 juni 2012, 18:11:13
Citaat
Politie kijkt voortaan mee bij overval

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vanmiddag een nieuw programma gepresenteerd waarmee de politie live kan meekijken bij overvallen.

Met LiveView, zoals het programma heet, kunnen beelden van bewakingscamera's snel worden doorgezet naar de politie.

Als een bedrijf of winkelier alarm slaat, gaan de beelden van de bewakingscamera eerst naar een particuliere alarmcentrale. Die bekijkt of het om een echt of een vals alarm gaat. Is het echt, dan stuurt de centrale de beelden met een druk op de knop door naar de politie, brandweer of GGD. Dat zou binnen een minuut moeten kunnen.

Voordelen
Grote voordelen zijn volgens de politie dat de hulpdiensten meteen kunnen zien met hoeveel mensen ze moeten uitrukken, of er een ambulance nodig is, hoe de verdachten eruit zien en hoe ze vertrekken.

Binnenkort zou het ook mogelijk moeten worden om beelden door te sturen naar smartphones van agenten op straat.
http://nos.nl/artikel/380847-politie-kijkt-voortaan-mee-bij-overval.html (http://nos.nl/artikel/380847-politie-kijkt-voortaan-mee-bij-overval.html)

Volgens mij een mooie ontwikkeling, cctv maar dan vanuit de winkel.
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: Red op 6 juni 2012, 18:14:46
Meer info via de site van de rijksoverheid:

Citaat
Grotere pakkans overvallers door nieuw videosysteem

Politie kijkt ‘live’ mee tijdens overvallen

Nieuwsbericht | 05-06-2012

Het nieuwe systeem Live View zorgt ervoor dat de politie via bewakingscamera’s direct kan meekijken tijdens een overval op een winkel of horecaonderneming. Volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vergroot Live View de pakkans van overvallers. De minister presenteerde het systeem vandaag in de meldkamer van de politie Haaglanden.

Als een aangesloten winkel of bedrijf een overval meldt, worden de melding en camerabeelden via Live View doorgestuurd naar de particuliere alarmcentrale. Oordeelt de beveiligingsmedewerker dat er daadwerkelijk een overval gaande is, dan schakelt hij alle gegevens en de live beelden direct door naar de politiemeldkamer. Politiemedewerkers kunnen zo meteen zien hoe de situatie is, hoeveel overvallers er zijn, welke wapens zij gebruiken en of er gewonden zijn.

‘Live view doeltreffend middel tegen overvallen’
Opstelten vindt Live View een doeltreffend middel in de strijd tegen overvallen. De live beelden stellen de politie namelijk in staat om sneller en gerichter in actie komen tegen overvallers. In de meldkamer kan bijvoorbeeld direct worden bepaald welke politie-inzet en andere hulpdiensten nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een arrestatieteam, een helikopter of ambulance. Agenten die zich in de nabije omgeving van het incident bevinden, kunnen ook meteen worden gewaarschuwd.

Minder vaak uitrukken voor vals alarm
Verwacht wordt dat de politie dankzij Live View ook minder vaak hoeft uit te rukken voor vals alarm. Met de live beelden kan immers meteen worden geverifieerd of het bij een melding daadwerkelijk gaat om een overval. Een aantal meldkamers is inmiddels aangesloten op Live View. De rest volgt dit jaar.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe Live View werkt.
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/06/06/grotere-pakkans-overvallers-door-nieuw-videosysteem.html (http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/06/06/grotere-pakkans-overvallers-door-nieuw-videosysteem.html)

via de link is een filmpje te bekijken.
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: Jeroen! op 6 juni 2012, 18:20:56
Op het eerste gezicht een goede ontwikkeling. Alleen vraag ik mij af of je het besluit van het wel/niet doorzetten van de beelden naar de politiemeldkamer bij een PAC neer moet gaan leggen. Nu beslissen hun ook niet of een overval alarm door wordt gezet of niet.... Elk alarm
wordt doorgezet en wij ondernemen daar actie op, niet het PAC die alleen de boodschapper is. Vraag me af of het verstandig is om het besluit
of iets wel/niet in orde lijkt op de beelden, bij een PAC moet neerleggen.

Maargoed, er zal vast iemand over nagedacht hebben...  ::)
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: Diamondback op 6 juni 2012, 18:36:49
Dubbel werk inderdaad.

Beetje jammer.
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: Red op 6 juni 2012, 23:14:57
Op het eerste gezicht een goede ontwikkeling. Alleen vraag ik mij af of je het besluit van het wel/niet doorzetten van de beelden naar de politiemeldkamer bij een PAC neer moet gaan leggen.
Tja, blijft lastig maar zoals benoemd is veruit het grootste deel van de meldingen van een overvalalarm vals. Als de PAC op de camera ziet dat mensen vrolijk staan te kletsen en lekker aan het winkelen zijn dan is een doormelding naar de politie niet eens meer nodig. (scheelt ons werk) Bij een daadwerkelijk incident zal hij gauw genoeg zien dat er wat aan de hand is. (kwestie van seconden) Dan blijft het grijze gebied over, en ik hoop dat duidelijk wordt gemaakt dat ze bij de minste twijfel de melding alsnog moeten doorzetten naar de politie.
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: zwelgje op 6 juni 2012, 23:28:05
Weet er iemand of (en waar) er publieke informatie over de technische kant te vinden is?
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: enrico1972 op 6 juni 2012, 23:44:46
Ik vraag me wel af hoeveel locatie's er een overval alarm hebben en welk percentage daarvan een schakeling met live camera
hebben die doorgezet kunnen worden naar de politiemeldkamer.
Waarom praat ik over locatie's omdat naast winkels ook pompstations maar ook bepaalde bedrijfspanden en woningen een
overval alarm hebben.
Titel: Re: Politie gaat meekijken bij overvallen
Bericht door: Red op 6 juni 2012, 23:52:35
Ik vraag me wel af hoeveel locatie's er een overval alarm hebben en welk percentage daarvan een schakeling met live camera
hebben die doorgezet kunnen worden naar de politiemeldkamer.
Nu misschien nog heel weinig, in de toekomst hopelijk allemaal?
Titel: Re: Uit de media 2012
Bericht door: BHN849 op 12 december 2012, 13:39:49
Overval op woning, Javalaan Zoetermeer

Zoetermeer - Dinsdagavond omstreeks 23.40 uur heeft er aan de Javalaan een overval op een woning plaatsgevonden. Kort na het ontvangen van de melding is de politie met meerdere eenheden een zoekactie gestart naar de verdachten van de overval. Hierbij werd ondersteuning verleend door de politiehelikopter. De politie heeft bij de woning een 'plaats delict' gemaakt. De Forensische Opsporing kwam ter plaatse en heeft een onderzoek ingesteld. Of de overvallers daadwerkelijk iets buit hebben gemaakt, is niet bekend.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi1058.photobucket.com%2Falbums%2Ft409%2FFotobpr2%2FPOS_1225copy.jpg&hash=ca0793b0badd353ae2487c776af85c20)

Meer foto's staan op www.fotobpr.nl (http://www.fotobpr.nl)
Titel: Overval geldtransport blijkt diefstal - Rotterdam 31-12-2012
Bericht door: enrico1972 op 31 december 2012, 20:29:14
p2kflex
13:38:12 31-12-12-ALPHA-401 Roofoverval 1 Schiedamseweg/Jan Kruijffstraat rt
1430060Politie Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (RIO - Regionale Informatie Organisatie)


Overval geldtransport blijkt diefstal
Laatste update: 31-12-2012 | 18:38

Rotterdam
Vanmiddag ontving de politie een melding van een overval waarbij een waardetransportbedrijf betrokken zou zijn.
Uit het eerste onderzoek blijkt het te gaan om een diefstal.


Het waardetransportbedrijf stond geparkeerd nabij een bank op de Mathenesserlaan. Tijdens de werkzaamheden
werd in een onbewaakt ogenblik een koffer met geld weggenomen. Deze diefstal kwam in eerste instantie binnen als overval.
De politie is inmiddels een onderzoek gestart naar de diefstal en spreekt o.a. met getuigen. Ook heeft zij de twee
medewerkers van het transportbedrijf aangehouden. Deze medewerkers worden op dit moment verhoord.
De koffer is nog niet teruggevonden.

Heeft u iets opvallends opgemerkt op de Mathenesserlaan? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

BRON: Politie.nl: Overval geldtransport blijkt diefstal (http://www.politie.nl/nieuws/2012/december/31/07-overval-geldtransport-blijkt-diefstal.html)
Titel: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: skippy02 op 4 januari 2013, 13:24:01
Politie waarschuwt ondernemers voor overvallen

Groningen - De politie wordt de laatste maand geconfronteerd met meerdere overvallen. Drie videotheken en een Vietnamese winkel waren het doelwit. De overvallen worden gepleegd in winkels met weinig personeel.
De politie wil de recente overvallen direct stoppen. Voor de politie heeft de aanpak van overvallen en straatroven een hoge prioriteit. Alle middelen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat er nieuwe overvallen plaatsvinden en die leiden tot de aanhouding van verdachten worden gebruikt.
Er zal extra worden gesurveilleerd in uniform en in burger. Hierbij worden YouTube, Burgernet en Facebook volop ingezet. Ook worden alle afdelingen ingezet bij de aanpak van de overvallen.
Ook vraagt de politie ondernemers en inwoners van de Korrewegwijk en de Nieuwe Ebbingestraat extra alert te zijn en bij verdachte situaties altijd contact op te nemen.
Een alerte houding van het winkelpersoneel en/of winkelend publiek zijn ook van belang. "Elk telefoontje over afwijkende situaties of verdacht gedrag kan ons helpen bij de aanpak en bijdragen om boeven te vangen.
De politie is voor dreigende en heterdaadsituaties bereikbaar op het telefoonnummer 1-1-2.
Voor minder acute zaken is de politie bereikbaar via 0900-8844 (lokaal tarief).
Alarmnummer 1-1-2: altijd gratis bereikbaarZelfs wanneer je beltegoed op is, kan je altijd 112 bellen. Ook in telefooncellen is 112 altijd te bereiken zonder dat je hoeft te betalen.
'Pak de overvaller. Pak je mobiel'
De politie kan de overvallen niet alleen stoppen. De ogen van alle Nederlanders zien samen nóg meer. Daarom roept de politie iedereen op mee te helpen overvallers te pakken. Ben je getuige van een overval of een verdachte situatie? Zorg dan altijd eerst voor je eigen veiligheid.
Pak dan je mobiel om te filmen of fotograferen. Bel vervolgens 1-1-2 en neem contact op met de politie.


Bron: Newspower.nl
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: skippy02 op 4 januari 2013, 13:35:37
Politie zet beelden van overval videotheek op YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=zTJBRKqqxg8#)

Bron: Politiegrn

Wat was er gebeurd?
Donderdagavond, 20 december, omstreeks 21.50 uur, werd een videotheek aan de Westerhaven in Groningen overvallen. De overvaller kwam de videotheek binnen en liep direct naar de kassa. Hierbij bedreigde hij een medewerker. De verdachte nam een onbekend geldbedrag weg en stapte buiten op een gereedstaande fiets. Hij reed weg in de richting van de Eendrachtskade.

Signalement
De politie beschikt van de dader over het volgende signalement: Man, ongeveer 1.80 meter lang, blanke huidskleur, zwarte bivakmuts, zwarte sporttas en een witte jas met blauwe mouwen. Op beide mouwen liep een rode streep. Hij reed weg op een lichtgekleurde herenfiets.

YouTube
Er zijn bewakingsbeelden van de overvaller. De politie heeft deze op haar YouTube kanaal gezet,
www.youtube.com/politiegrn (http://www.youtube.com/politiegrn)

Sigaretten buit bij overval videotheek

Laatste update: 03-01-2013 | 10:03
Groningen - Een videotheek aan de Nieuwe Ebbingestraat in Groningen werd woensdagavond kort na negen uur door een tot nu toe onbekende man overvallen. De dader bedreigde een medewerkster met een mes waarna hij met enkele pakjes sigaretten en shag de zaak verliet.

De in een lange groene jas geklede man stapte op een fiets en verdween op het Boterdiep uit het zicht. Een zoektocht van de politie had geen resultaat. Getuigen van de overval wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het nummer 0900-8844.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Peter71 op 4 januari 2013, 13:51:37
Gewapende overval op Hilton Hotel Amsterdam
AMSTERDAM - Criminelen hebben vrijdagmiddag een gewapende overval gepleegd op het Hilton Hotel aan de Apollolaan in Amsterdam.


Twee daders kwamen het hotel binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen, meldde een woordvoerster van de politie.

De daders gingen ervandoor met een onbekend geldbedrag. Er is niemand gewond geraakt.

De politie is op zoek naar een zwarte Golf met kentekennummer 37-TZL-1.

http://www.nu.nl/binnenland/2996482/gewapende-overval-hilton-hotel-amsterdam.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter (http://www.nu.nl/binnenland/2996482/gewapende-overval-hilton-hotel-amsterdam.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: skippy02 op 4 januari 2013, 13:54:41
Alhoewel dit (eindelijk) eens een goed beeld is, niet wazig of onscherp, zijn de beelden vaak van te veraf opgenomen of onder een verkeerde hoek. Camera's hangen aan het plafond en daardoor krijg je een beeld van boven, iets wat de herkenning van een dader moeilijker maakt. Zou het niet anders kunnen, b.v. een camera in de kassa en een camera erachter die op ooghoogte is van een mogelijke dader zodat een dader veel beter in beeld komt?


En aan de mods, kan er misschien een overvallen topic komen waar dit soort zaken vermeld worden en er gediscussieerd kan worden?
bij deze samengevoegd!
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Peter71 op 5 januari 2013, 10:22:35
Mercure Hotel in Slotervaart overvallen

Het Mercure Hotel aan de Oude Haagseweg in Slotervaart is vannacht overvallen.


Rond 02.30 uur kwamen twee personen het hotel binnen en bedreigden de receptioniste met een mes. Het is nog onduidelijk hoe zij het hotel binnen konden komen en of er buit is gemaakt.

De overvallers zijn gevlucht in een blauwe Fiat die kort na de overval is terug gevonden in de Luchtvaartstraat op het bedrijventerrein Schinkel. Meerdere agenten hebben tevergeefs gezocht naar de overvallers. De daders zijn nog voortvluchtig. Niemand is gewond geraakt.

Vrijdag werd er ook al een hotel overvallen. Toen drongen twee gemaskerde mannen het Hilton Hotel aan de Apollolaan binnen. Met een onbekend geldbedrag gingen zij ervandoor.


http://www.at5.nl/artikelen/93589/mercure-hotel-overvallen (http://www.at5.nl/artikelen/93589/mercure-hotel-overvallen)
Titel: Regeling voor slachtoffers van overvallen verlengd tot 31 december 2013
Bericht door: Live op 11 januari 2013, 01:14:42
Regeling voor slachtoffers van overvallen verlengd tot 31 december 2013

http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160187/regeling/ (http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160187/regeling/)
10 januari 2013 - Openbaar Ministerie

De regeling voor slachtoffers van overvallen is verlengd tot 31 december 2013. Deze tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Veiligheid en Justitie van maximaal duizend euro voor bewoners of bedrijven die slachtoffer zijn geweest van een overval, is bedoeld voor preventieve (beveiligings)maatregelen.

Slachtoffers van een overval hebben een verhoogde kans om nogmaals slachtoffer te worden. Om dit te voorkomen, moeten er preventieve maatregelen worden genomen. Het bedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor nieuwe sloten, goede buitenverlichting of cameratoezicht. De regeling wordt uitgevoerd door het Schadefonds Geweldsmisdrijven en is per 1 januari 2013 verlengd met een termijn van een jaar.

Meer informatie over het aanvragen van de subsidie is te vinden op de website van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. (https://schadefonds.nl/alles-over-de-uitkering/over-de-uitkering-a-aanvraagprocedure/subsidieregeling-overvallen)
Titel: Opsporing verzocht: Overval Hilton hotel Apollolaan - Amsterdam 04-01-2013
Bericht door: Live op 14 januari 2013, 17:39:12
Gewapende overval op Hilton Hotel Amsterdam
AMSTERDAM - Criminelen hebben vrijdagmiddag een gewapende overval gepleegd op het Hilton Hotel aan de Apollolaan in Amsterdam.


Twee daders kwamen het hotel binnen en bedreigden het personeel met een vuurwapen, meldde een woordvoerster van de politie.

De daders gingen ervandoor met een onbekend geldbedrag. Er is niemand gewond geraakt.

De politie is op zoek naar een zwarte Golf met kentekennummer 37-TZL-1.

http://www.nu.nl/binnenland/2996482/gewapende-overval-hilton-hotel-amsterdam.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter (http://www.nu.nl/binnenland/2996482/gewapende-overval-hilton-hotel-amsterdam.html?utm_source=twitter&utm_medium=socialmedia&utm_campaign=nunl_twitter)
Overval Hilton hotel Amsterdam

Overval Hilton hotel Amsterdam (http://www.youtube.com/watch?v=FBPQlxhrCc4#ws)
politieaa    
Gepubliceerd op 14 jan 2013
Op klaarlichte dag overvielen twee mannen het Hilton hotel aan de Apollolaan in Amsterdam Zuid.

Vrijdagmiddag 4 januari om tien over twaalf verschijnen 2 mannen in het Hilton hotel. Ze bedreigen de medewerkers met een vuurwapen. In de kluisruimte halen ze geld uit de kluis.

De mannen vertrekken op dezelfde manier dat ze gekomen zijn. Buiten springen ze in een gereedstaande zwarte Volkswagen Golf, vermoedelijk type 6, een model waar er weinig van in omloop zijn. De auto werd bestuurd door een derde verdachte. Het is onbekend in welke richting ze weg zijn gereden.

De daders zijn te zien op diverse beelden van het hotel. Op een daarvan is het gezicht van een van de daders te zien. Wie kent of de mannen op de beelden of heeft andere informatie over deze zaak?

Tips? www.politie.nl/gezocht (http://www.politie.nl/gezocht) of bel 0900-8844.
Titel: Aantal overvallen in 2012 gedaald
Bericht door: Live op 14 januari 2013, 23:36:10
Aantal overvallen in 2012 gedaald

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/10/aantal-overvallen-in-2012-gedaald.html (http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/01/10/aantal-overvallen-in-2012-gedaald.html)
Nieuwsbericht | 10-01-2013

Het aantal overvallen is in 2012 gedaald naar 1.982. Dat is een afname van 31,6% ten opzichte van 2009. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft dat vandaag in Den Haag bekendgemaakt bij de aansluiting van de eerste geldautomaat van ABN AMRO op Live View, een videosysteem dat ervoor zorgt dat de politie via bewakingscamera’s direct kan meekijken bij overvallen en plof- en ramkraken.

Minister Opstelten en de voorzitter van de Raad van Bestuur van ABN AMRO, Gerrit Zalm, maakten bekend dat dit jaar 100 geldautomaten van ABN AMRO worden voorzien van Live View. ABN AMRO is de eerste Nederlandse bank die Live View gebruikt. De politie maakt sinds juni 2012 gebruik van Live View . De live beelden stellen de politie in staat om sneller en gerichter in actie te komen. In de meldkamer kan direct worden bepaald welke politie-inzet nodig is. Agenten die zich in de nabije omgeving van het incident bevinden, kunnen ook meteen worden gewaarschuwd. Hierdoor wordt de heterdaadkracht van de politie vergroot en gaat de pakkans van criminelen omhoog.

Met Live View wil ABN AMRO het aantal plof- en ramkraken en skimmingaanvallen tegengaan. Buiten LiveView heeft ABN AMRO ook andere preventieve maatregelen ingevoerd. Dankzij deze maatregelen verwacht de bank het aantal criminele activiteiten aan haar geldautomaten sterk terug te kunnen dringen.

Het terugdringen van het aantal overvallen is een topprioriteit van het kabinet. Het gaat om zeer ernstige delicten - vaak met veel geweld - die een grote impact hebben op de slachtoffers en hun omgeving. Doelstelling van het kabinet is om, samen met alle relevante partners, het aantal overvallen eind 2014 onder het niveau van 2006 te brengen (maximaal 1.900). Uit de jaarcijfers over 2012 blijkt dat het aantal overvallen met 13% is gedaald ten opzichte van 2011 (2.272 overvallen). Het afgelopen jaar is onder andere extra ingezet op de aanpak van overvallen op juweliers en woningovervallen. Dat heeft in 2012 geleid tot een daling van respectievelijk 35% en 10%. Wel steeg het aantal woningovervallen op senioren van 173 naar 200. Samen met ouderenorganisaties worden nu maatregelen uitgewerkt om woningovervallen op 55 plussers tegen te gaan. Het aantal overvallen op tankstations (-12%), tabakszaken (-16%) en horecagelegenheden (-8%) ging vorig jaar wel omlaag. Het aantal overvallen op supermarkten steeg van 178 in 2011 naar 183 in 2012.

Politie, justitie, bedrijfsleven, gemeenten en brancheorganisaties werken nauw samen via de landelijke Taskforce Overvallen om het aantal overvallen terug te dringen.
Titel: Poging overval in PostNL-kleding aan de Groenteweg - Den Haag 17-01-2013
Bericht door: Haageneesch op 17 januari 2013, 19:36:20
Citaat van: http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/27-overvallen/14782-poging-woningoverval-groenteweg
Poging woningoverval Groenteweg

Den Haag - Twee mannen hebben vanmiddag geprobeerd een woning te overvallen aan de Groenteweg.

Rond drie uur belde een man gekleed als medewerker van PostNL aan bij de woning.

Toen de bewoner de deur open deed, verscheen er plotseling een tweede man en ontstond er een worsteling met de bewoner. Deze wist uiteindelijk beide mannen weg te jagen. Deze zijn beiden zonder buit gevlucht in onbekende richting.

Later is één van de verdachten in de omgeving aangehouden.

Het signalement van beide verdachten is verspreid, maar omdat niet is bekend gemaakt welke van beiden is aangehouden, kunnen wij u niet het signalement noemen van de voortvluchtige verdachte.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2F2013%2F01%2F17%2Fw-IMG_6020.jpg&hash=a1262aac46b8de34f059465cfc6f61d0)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2F2013%2F01%2F17%2Fw-IMG_6027.jpg&hash=42dba05b1d1cb843272c6a4603b0a078)
Foto's: Regio15/Dejan Jeremic

Video op http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/27-overvallen/14782-poging-woningoverval-groenteweg (http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/27-overvallen/14782-poging-woningoverval-groenteweg)
Titel: Eigenaar supermarkt verjaagt overvallers - Heukelum 16-01-2013
Bericht door: Live op 17 januari 2013, 23:55:37
Eigenaar supermarkt verjaagt overvallers

Eigenaar supermarkt verjaagt overvallers (http://www.youtube.com/watch?v=AoO8tHoNXOA#ws)
TVGelderland·  
Gepubliceerd op 17 jan 2013

Supermarkt in Heukelum overvallen

Citaat van: http://www.omroepgelderland.nl/web/Nieuws-1/1992232/Supermarkt-in-Heukelum-overvallen.htm#.UPiBjB2ZiSo
HEUKELUM - Twee mannen hebben woensdag de Coop-supermarkt aan de Prins Bernhardstraat in Heukelum overvallen. De 44-jarige eigenaar raakte daarbij lichtgewond.

Eigenaar Ton van Voorden was op zijn vrije dag naar de winkel gegaan om de oven aan te zetten. Toen hij rond 7.00 uur naar buiten wilde gaan, werd hij overvallen door twee mannen met bivakmutsen op. Een van hen had een slagwapen bij zich.
De eigenaar zegt dat hij de zwaarste van de twee, volgens hem iemand van zo'n 150 kilo, bij zijn middel pakte en op de grond gooide. Hij schopte en sloeg hem. De twee mannen sloegen daarop op de vlucht. Ze wisten niets buit te maken. De eigenaar liep een bebloede lip op en bezeerde zijn hand.
De eigenaar belde 112 en zegt dat de politie er na zo'n 20 minuten was. Hij is donderdag gewoon weer aan het werk gegaan.

donderdag 17 januari 2013 | 08:56 | Laatst bijgewerkt op: donderdag 17 januari 2013 | 18:36
Titel: Re: Poging overval in PostNL-kleding aan de Groenteweg - Den Haag 17-01-2013
Bericht door: Live op 18 januari 2013, 12:16:36
Den Haag - Twee mannen hebben vanmiddag geprobeerd een woning te overvallen aan de Groenteweg.

Rond drie uur belde een man gekleed als medewerker van PostNL aan bij de woning.

Toen de bewoner de deur open deed, verscheen er plotseling een tweede man en ontstond er een worsteling met de bewoner. Deze wist uiteindelijk beide mannen weg te jagen. Deze zijn beiden zonder buit gevlucht in onbekende richting.

Later is één van de verdachten in de omgeving aangehouden.

Het signalement van beide verdachten is verspreid, maar omdat niet is bekend gemaakt welke van beiden is aangehouden, kunnen wij u niet het signalement noemen van de voortvluchtige verdachte.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2F2013%2F01%2F17%2Fw-IMG_6020.jpg&hash=a1262aac46b8de34f059465cfc6f61d0)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.regio15.nl%2Fimages%2F2013%2F01%2F17%2Fw-IMG_6027.jpg&hash=42dba05b1d1cb843272c6a4603b0a078)
Foto's: Regio15/Dejan Jeremic

Video op http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/27-overvallen/14782-poging-woningoverval-groenteweg (http://www.regio15.nl/actueel/lijst-weergave/27-overvallen/14782-poging-woningoverval-groenteweg)
Man in TNT-pak probeert woning te overvallen

Man in TNT-pak probeert woning te overvallen (http://www.youtube.com/watch?v=nwJqco_LVyg#ws)
omroepwest·Gepubliceerd op 17 jan 2013
Citaat
Een man in een TNT-uniform heeft donderdagmiddag geprobeerd de bewoner van een huis aan de Haagse Groenteweg te overvallen. De man heeft de overvaller en zijn handlanger zelf weggejaagd
Titel: Politie zoekt daders overval Mc Donalds Floresstraat - Zwolle 27-01-2013
Bericht door: Live op 27 januari 2013, 16:36:33
Politie zoekt daders overval Mc Donalds

http://www.politie.nl/nieuws/2013/januari/27/02-zwolle-overval-op-mac-donalds.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/januari/27/02-zwolle-overval-op-mac-donalds.html)
Laatste update: 27-01-2013 | 09:22

Zwolle - De politie is gestart met een onderzoek naar de daders van de overval op fastfoodrestaurant McDonalds, aan de Floresstraat. De overval vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag 27 januari, rond middernacht.

Twee mannen stapten zaterdag even na middernacht het fastfoodrestaurant aan de Floresstraat binnen en bedreigden de kassamedewerkster met een vuurwapen. De twee gingen er vervolgens vandoor met de kassalade met inhoud. Ze  stapten in een kleine grijze auto en reden weg in de richting van de Indische buurt.

Politieonderzoek
De politie is meteen gestart met haar onderzoek en heeft met een hond de omgeving afgezocht. De dienst forensische opsporing heeft een sporenonderzoek ingesteld en getuigen worden opgespoord.

In het kader van het onderzoek zou de politie graag in contact komen met mensen die mogelijk iets gezien hebben of iets weten van deze overval. Ook klanten van de McDonalds die rondom 00.00 uur het restaurant hebben bezocht, zouden we graag spreken. U kunt bellen via 0900-8844, of anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).
Titel: Man overvallen en beroofd van weekopbrengst - Barendrecht 26-01-2013
Bericht door: enrico1972 op 27 januari 2013, 17:31:31
Politie24 ‏@Politie24
#barendrecht #maasstraat #overval 2 verdachten, 1 mager en 1 breder met een grijze broek. In bezit van een witte sealbag met groene opdruk.
19:53 uur - 26 Jan 13

Man overvallen en beroofd van weekopbrengst
Laatste update: 27-01-2013 | 17:13

Barendrecht
Zaterdagavond is op de Maasstraat in Barendrecht een man overvallen en beroofd van de weekopbrangst van zijn voetbalclub.


De man was juist op weg om de weekopbrengst af te storten bij de bank. Hij droeg het geld in een witte sealbag met groene opdruk bij zich. Vlak bij de bank werd hij door twee daders tegen de grond gewerkt. Hierbij raakte hij licht gewond aan zijn elleboog. Zijn belagers gingen er met de buit in onbekende richting vandoor. De politie onderzoekt de zaak.

BRON: http://www.politie.nl/nieuws/2013/januari/27/07-man-overvallen-van-weekopbrengst-in-barendrecht.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/januari/27/07-man-overvallen-van-weekopbrengst-in-barendrecht.html)
Titel: Man aangehouden na dubbele overval na tips via Burgernet - Badhoevedorp 02-02-2013
Bericht door: Live op 2 februari 2013, 18:48:01
Man aangehouden na dubbele overval

http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/2/04-man-aangehouden-na-dubbele-overval.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/2/04-man-aangehouden-na-dubbele-overval.html)
Laatste update: 02-02-2013 | 17:47

BADHOEVEDORP - De politie heeft een man aangehouden die ervan wordt verdacht twee overvallen vlak na elkaar te hebben gepleegd.

Zaterdagochtend 2 februari heeft een 31-jarige man kort voor 12.00 uur een fotoshop aan de Arendstraat in Badhoevedorp overvallen. De man bedreigde het aanwezig personeelslid en deed een greep uit de kassa. De politie startte direct een groot onderzoek en ook via Burgernet werd mensen in de omgeving gevraagd uit te kijken naar de verdachte. Dankzij binnengekomen tips via Burgernet kon de verdachte even na 12.15 uur aangehouden worden in de buurt van de Havikstraat. Tijdens de aanhouding kwam er een melding binnen dat een opticien aan het Lorentzplein kort daarvoor ook was overvallen. Het signalement van de verdachte kwam overeen met de zojuist aangehouden man. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau waar hij is ingesloten en het onderzoek wordt voortgezet.


Kennemerland - zaterdag 2 februari 2013 12:06:00

http://www.burgernet.nl/BurgernetActies.aspx?regio=215 (http://www.burgernet.nl/BurgernetActies.aspx?regio=215)

Actie gestart: zaterdag 2 februari 2013 12:06:00
Aantal benaderde deelnemers: 612

SMS berichten:
Nav overval Arendstraat B'dorp uitkijken naar een man, 40jr, grijze bivakmuts met gaten en AH-tas. Iets gezien, doe niets maar bel 112 of 0800-0011
Dankzij meldingen van div. deelnemers is er een verdachte aangehouden van de overval. Grote dank aan alle deelnemers voor deze succesvolle actie. Fijn weekend.

Spraakberichten:
Spraakmelding 1 (http://www.burgernet.nl/DesktopModules/Burgernet/SpraakMelding/SpraakMeldingBeluisteren.ashx?id=28862)
Spraakmelding 2 (http://www.burgernet.nl/DesktopModules/Burgernet/SpraakMelding/SpraakMeldingBeluisteren.ashx?id=28864)
Twee overvallen in Badhoevedorp, verdachte gepakt

bron: http://www.michelvanbergen.nl/2013/02/02/twee-overvallen-in-badhoevedorp-verdachte-gepakt/ (http://www.michelvanbergen.nl/2013/02/02/twee-overvallen-in-badhoevedorp-verdachte-gepakt/)
Opgeslagen in: politie 02 feb 2013

Badhoevedorp – Twee winkels in Badhoevedorp zijn zaterdag rond het middaguur het doelwit van een overval geweest. Eerst was een fotozaak aan de Arendstraat het doelwit van de overvaller. De man dreigde en ging er na de overval snel vandoor. Via burgernet werd vervolgens het signalement van de overvaller, een man van circa 40 jaar oud met een grijze bivakmuts en een AH-tas, vrijgegeven.
Vlak daarna was een brillenzaak aan het Lorentzplein het slachtoffer van de overvaller. Na deze overval kon de verdachte vrij snel worden aangehouden. De politie doet momenteel op beide locaties onderzoek.

Foto's Michel van Bergen (http://www.michelvanbergen.nl) , meer foto's op: www.michelvanbergen.nl (http://www.michelvanbergen.nl/2013/02/02/twee-overvallen-in-badhoevedorp-verdachte-gepakt/)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.michelvanbergen.nl%2Fvla%2Ffoto%2F1302%2F20130202_overvallen_02-725.jpg&hash=c1dde863d1478d02d131b14e85878e2c)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.michelvanbergen.nl%2Fvla%2Ffoto%2F1302%2F20130202_overvallen_09-725.jpg&hash=f600f48cf69747104807e550672f3122)

foto('s) geplaatst met toestemming van rechthebbendeBadhoevedorp: Overvaller slaat twee keer toe (update)

http://www.112meerlanden.nl/2013/02/02/badhoevedorp-overvaller-slaat-twee-keer-toe/#more-29520 (http://www.112meerlanden.nl/2013/02/02/badhoevedorp-overvaller-slaat-twee-keer-toe/#more-29520)
Gepubliceerd op 2 februari 2013    door Eric in Politie

Badhoevedorp, 2 februari – Een fotozaak in de Arendsstraat en een opticien aan het Lorenzplein zijn zaterdag het doelwit van een overval geweest. Een 31-jarige man bedreigde in de fotoshop het aanwezig personeelslid en deed een greep uit de kassa.

Via Burgernet werd er verzocht uit te kijken naar een 40 jarige man, met een grijze bivakmuts en een Albert Heijn tas.  Dankzij binnengekomen tips via Burgernet kon de verdachte even na 12.15 uur aangehouden worden in de buurt van de Havikstraat.

Tijdens de aanhouding kwam er een melding binnen dat een opticien aan het Lorentzplein kort daarvoor ook was overvallen. Het signalement van de verdachte kwam overeen met de zojuist aangehouden man. De verdachte is overgebracht naar een politiebureau waar hij is ingesloten en het onderzoek wordt voortgezet.

Fotografie: Eric van Lieshout (http://www.112meerlanden.nl) , meer foto's op: http://www.112meerlanden.nl (http://www.112meerlanden.nl/2013/02/02/badhoevedorp-overvaller-slaat-twee-keer-toe/#more-29520)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.112meerlanden.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2F%2F2013%2F02%2FBadhoevedorp-002.jpg&hash=2c891138b61fb612f977c03926f02324)

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.112meerlanden.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2Fimages%2F%2F2013%2F02%2FBadhoevedorp-013.jpg&hash=c3506f8c1fe3341c0f4b6530928128fe)

foto('s) geplaatst met toestemming van rechthebbende
Titel: Opsporing Verzocht: Overval nachtportier Van der Valk hotel aan de Energieweg - Rotterdam 5-12-2013
Bericht door: Live op 6 februari 2013, 20:42:26
Rotterdam: Overval nachtportier Van der Valk hotel aan de Energieweg

Rotterdam: Overval nachtportier Van der Valk hotel aan de Energieweg (http://www.youtube.com/watch?v=jVgXJ45WKks#ws)
OpsporingVerzocht·  
Gepubliceerd op 6 feb 2013
De man komt duidelijk niet voor een overnachting.
Titel: Opsporing Verzocht: Gewapende overval Goudinkoop Florin Kouvenderstraat - Hoensbroek 20-12-2013
Bericht door: Live op 6 februari 2013, 21:53:41
Hoensbroek: Gewapende overval Goudinkoop Florin aan de Kouvenderstraat

Hoensbroek: Gewapende overval Goudinkoop Florin aan de Kouvenderstraat (http://www.youtube.com/watch?v=bVXJcqdpY2Y#ws)
OpsporingVerzocht·      
Gepubliceerd op 6 feb 2013
Omstanders weten één overvaller in zijn kraag te vatten, maar de drie anderen ontkomen.
Titel: Overval op videotheek in Hoofddorp 08-02-2013
Bericht door: enrico1972 op 9 februari 2013, 16:31:31
Overval op videotheek in Hoofddorp
Laatste update: 09-02-2013 | 09:23

Hoofddorp
Vrijdagavond, om 21.45 uur, heeft een onbekende man aan de Markenburg in Hoofddorp een overval gepleegd op een videotheek.


De man liep de zaak binnen, dreigde met een mes en sommeerde de medewerker geld af te geven. De overvaller is er vervolgens met buit vandoor gegaan in onbekende richting. Het volgende signalement van de man is bekend bij de politie:
• Blanke man
•Leeftijd ongeveer 20 - 25 jaar
•Slank postuur
•Lengte ongeveer 180 – 185 cm
•Droeg donkere kleding
•Had capuchon op

De politie heeft de omgeving afgezocht en hierbij ook een politie-heli ingezet. De overvaller is niet meer aangetroffen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via: 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan: 0800-7000.

BRON: http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/9/04-overval-op-videotheek-in-hoofddorp.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/9/04-overval-op-videotheek-in-hoofddorp.html)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: enrico1972 op 27 februari 2013, 16:10:19
Duiven: Overval Van der Valk hotel langs de A12 (http://www.youtube.com/watch?v=S3FhE77awcM#ws)

Gepubliceerd op 27 feb 2013 OpsporingVerzocht (http://www.youtube.com/user/OpsporingVerzocht?feature=watch)

De dader haalt net voor de overval even wat lekkers uit de snoepautomaat. Zonder bivakmuts...

Voor het hele verhaal inclusief te vragen kan je terecht op Opsporing Verzocht: Duiven: Overval Van der Valk hotel langs de A12 (http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/opsporing_verzocht/zaken_deze_week/20130226/duiven_overval.aspx)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 28 februari 2013, 14:17:57
Duiven: Overval Van der Valk hotel langs de A12 (http://www.youtube.com/watch?v=S3FhE77awcM#ws)

Gepubliceerd op 27 feb 2013 OpsporingVerzocht (http://www.youtube.com/user/OpsporingVerzocht?feature=watch)

De dader haalt net voor de overval even wat lekkers uit de snoepautomaat. Zonder bivakmuts...

Voor het hele verhaal inclusief te vragen kan je terecht op Opsporing Verzocht: Duiven: Overval Van der Valk hotel langs de A12 (http://www.avro.nl/tv/programmas_a-z/opsporing_verzocht/zaken_deze_week/20130226/duiven_overval.aspx)
Drie tips in zaak overval Van der Valk

http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/28/02-duiven---drie-tips-in-zaak-overval-van-der-valk.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/februari/28/02-duiven---drie-tips-in-zaak-overval-van-der-valk.html)
Laatste update: 28-02-2013 | 09:13 Woordvoering: Oost-Nederland - mediadesk Zuid

Duiven - Drie tips zijn er binnengekomen bij het rechercheteam dat de gewapende overval op het Van der Valk hotel in Duiven onderzoekt. De tips kwamen binnen nadat er afgelopen dinsdag 26 februari in het AVRO televisieprogramma ‘Opsporing Verzocht’ aandacht was besteed aan de zaak.

Het hotel aan de Impuls in Duiven werd in de vroege ochtend van 18 november overvallen door een tot dusver onbekende man, die onder dreiging van een vuurwapen of iets wat daarop leek geld wist buit te maken en vervolgens op een fiets ervandoor ging.

Concrete aanwijzingen
Tijdens de uitzending van ‘Opsporing Verzocht’ werden beelden vertoond van bewakingscamera’s waarop de dader van de overval duidelijk te zien is. Dat leidde uiteindelijk tot drie tips die door het rechercheteam nog nader worden onderzocht. Eerder waren er al tips binnengekomen naar aanleiding van een uitzending van ‘Dossier GLD’ van Omroep Gelderland maar die hebben nog niet geleid tot concrete aanwijzingen in de richting van de dader.
Titel: Politie vraagt informatie over opvallend doodshoofdmasker - Dordrecht 11-03-2013
Bericht door: Live op 11 maart 2013, 22:26:38
Politie vraagt informatie over bijzonder masker

Laatste update: 11-03-2013 | 18:23
Dordrecht - De politie is op zoek naar informatie over een opvallend masker dat is gebruikt bij twee overvallen in Dordrecht.

Donderdag 28 februari jl, om ongeveer 07.35 uur vond er een poging overval plaats op een tankstation, aan de Leeuwstraat in Dordrecht. De dader droeg hierbij een opvallend doodshoofdmasker (zie bijgevoegde afbeelding (http://www.politie.nl/binaries/content/assets/politie/nieuws/2013/bijzonder-masker.pdf)).

Een week later, op vrijdag 8 maart jl. vond er om 14.15 uur een gewapende overval plaats op een schoenenwinkel aan de Reeweg Oost in Dordrecht. Aan de hand van de omschrijving door getuigen van het masker, postuur en de lengte van de overvaller, lijkt het er sterk op dat de dader van de poging overval van 28 februari en die van de overval op 8 maart dezelfde man betreft.

De politie wil graag zo veel mogelijk informatie hebben over het masker. Maar ook daarbuiten is alle informatie over deze overvallen welkom. Heeft u informatie, neemt u dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 23 mei 2013, 22:40:09
"alles went"... :-X

Overval supermarkt Geuzenveld: 'Dat gebeurt hier elke dag' (http://www.youtube.com/watch?v=Q_675mOUQrA#ws)

Overval supermarkt Geuzenveld: 'Dat gebeurt hier elke dag'
 AT5Amsterdam·      
Gepubliceerd op 23 mei 2013

Citaat van: http://www.at5.nl/artikelen/103454/overval-supermarkt-geuzenveld-dat-gebeurt-hier-elke-dag
Dinsdag 21 mei 2013 15:46

De overval op een supermarkt aan het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West zorgt niet echt voor verraste reacties in de buurt.

'Een overval, aah joh. Dat gebeurt hier elke dag', reageert een van de klanten van de Vomar gelaten. 'Het wordt steeds erger hier in de buurt', stelt een buurtgenoot. 'Daarom zie je hier ook zoveel politie op't plein'.

Drie gemaskerde mannen drongen dinsdagmorgen rond zeven uur de supermakrt aan het plein binnen. Het trio, één van de overvallers had een pistool, bedreigde de zes aanwezige personeelsleden en ging er met een onbekend geldbedrag vandoor. De daders vluchtten in onbekende richting, de politie zette onder meer Burgernet in om meer informatie over de overvallers te achterhalen.
Titel: Sigarenzaak Hartman 19e keer overvallen Molukkenstraat - Amsterdam 28-06-2013
Bericht door: Live op 28 juni 2013, 18:24:57
Overvaller Hartman in beeld bij AT-5, RTV-Noord-Holland en SBS6

Laatste update: 28-06-2013 | 16:49

Amsterdam - Vanavond worden in de tv-uitzendingen van het nieuws bij AT-5, RTV-Noord-Holland en SBS-6, beelden getoond van een overvaller. Gisteren, donderdag 27 juni, werd de sigarenzaak Hartman aan de Molukkenstraat overvallen. Er raakte niemand gewond. De recherche is op zoek naar de dader.

Een man kwam rond kwart voor vier de sigarenzaak binnenlopen. Het was direct duidelijk wat hij van plan was. De man pleegde feitelijk een overval en maakte een gering geldbedrag buit. De overvaller rende de straat over richting Celebesstraat en is ondanks een zoekactie door de politie en een Burgernetactie nog voortvluchtig.Beelden overvaller Hartman vrijgegeven

Citaat van: http://www.at5.nl/artikelen/106162/overval-hartman
Vrijdag 28 juni 2013 16:16

Het was de gisteren de negentiende keer dat de sigarenzaak van An Hartman aan de Molukkenstraat werd overvallen. De politie heeft vandaag camerabeelden van de overvaller vrijgegeven.

Het gebeurde gistermiddag rond 16.15 uur. Een man liep voor de overval al enige tijd heen en weer in de straat en voor de winkel. Uiteindelijk liep hij naar binnen en deed een greep in de kassa. Vervolgens is hij via de Valentijnkade weggerend.

Een nieuwe klap dus voor An Hartman. Bij een overval in 1993 werd haar man André doodgeschoten. Voor de politie is de overval van gisteren dan ook prioriteit. Ze geven één dag na de overval al beelden van de verdachte vrij.

De politie hoopt dat passerend winkelpubliek de dader voor of na de overval hebben gezien. Mensen met meer informatie kunnen zich melden bij de politie via 0900-8844.En voor wie de geschiedenis van deze zaak niet kent:

politiewerk.nl - overval
politiewerk.nl - overval (http://www.youtube.com/watch?v=19xY6fAEh8E#ws)
politiewerknl          
Geupload op 2 jul 2008
Bijna 80% van de winkeliers in Amsterdam was het afgelopen jaar slachtoffer van één of meer vergrijpen. Meestal ging het om winkeldiefstal, maar 412 keer betrof het een overval. Achter deze cijfers schuilen gezichten, bijvoorbeeld dat van Anna Hartman. Haar sigarenwinkel in de Molukkenstraat werd in de afgelopen jaren achttien keer overvallen. Bij een van deze overvallen werd haar man doodgeschoten. Anna Hartman doet er alles aan om niet nog eens beroofd te worden. Maar dat kan zij niet alleen.
Als politieagent kan jij haar, en alle andere winkeliers in de regio Amsterdam, helpen.
www.politiewerk.nl (http://www.politiewerk.nl)
Titel: Re: Sigarenzaak Hartman 19e keer overvallen Molukkenstraat - Amsterdam 28-06-2013
Bericht door: Live op 1 juli 2013, 01:04:40
Citaat van: Live link=msg=1178830 date=1372436697
Overvaller Hartman in beeld bij AT-5, RTV-Noord-Holland en SBS6Beelden overvaller Hartman vrijgegeven

Beelden overvaller Hartman vrijgegeven (http://www.youtube.com/watch?v=vlVpVPV2Xec#ws)
Beelden overvaller Hartman vrijgegeven
AT5Amsterdam·          
Gepubliceerd op 30 jun 2013
Een dag na de zoveelste overval op sigarenzaak Hartman, heeft de politie beelden van de overvaller vrijgegeven. Lees verder: http://www.at5.nl/s/rCi (http://www.at5.nl/s/rCi)
Titel: Beelden brute overval tabakszaak vrijgegeven Olympiaplein - Amsterdam 04-01-2014
Bericht door: Live op 8 januari 2014, 22:34:38
Beelden brute overval tabakszaak Olympiaplein vrijgegeven

Beelden brute overval tabakszaak Olympiaplein vrijgegeven (http://www.youtube.com/watch?v=GcXCt46Kc4I#ws)
AT5
Gepubliceerd op 6 jan 2014

Citaat van: http://www.at5.nl/artikelen/118938/beelden-brute-overval-tabakszaak-olympiaplein-vrijgegeven
Zaterdag 4 januari 2014 17:39

De schrik zit er goed in bij Adeel Raja, zijn tabakszaak Het Rokertje werd gisterochtend overvallen door twee mannen. 'Ze hebben me tien minuten lang gestompt en geslagen'.

Op de videobeelden van de overval is te zien dat de twee binnen komen en meteen een pistool op Raja richten. 'Ze riepen: "We schieten je dood, we schieten je dood! Geld! Geld!" Eentje stompte me met een pistool', vertelt Raja. 'Het stompen duurde zeker 10 minuten, ik ben blij dat ik hier nog sta.'

Als Raja eenmaal vastgebonden op de grond ligt, gaan de twee overvallers op zoek naar waardevolle spullen. Ze nemen uiteindelijk wat kasgeld en een paar sloffen sigaretten mee.

Ondanks het brute geweld is Raja zaterdag gewoon weer aan het werk. 'Ik voel me goed, thuis ga je alleen maar nadenken. Ik kan er met klanten over praten, sommigen hielpen me zelfs vanochtend de winkel te openen. Vanavond zullen een paar me ook helpen de zaak af te sluiten.'

Eén van de daders is overigens duidelijk te herkennen op de beelden. Mensen die hem of de andere overvaller herkennen, kunnen contact opnemen met de politie.
Titel: Landelijke cijfers tonen flinke daling overvallen
Bericht door: Live op 12 februari 2014, 21:06:14
Landelijke cijfers tonen flinke daling overvallen

http://www.politie.nl/nieuws/2014/februari/12/00-landelijke-cijfers-tonen-flinke-daling-overvallen.html (http://www.politie.nl/nieuws/2014/februari/12/00-landelijke-cijfers-tonen-flinke-daling-overvallen.html)
Laatste update: 12-02-2014 | 07:21

Nederland - De politie heeft vorig jaar meer overvallers gepakt. Het ophelderingspercentage steeg van 30% in 2011 naar 34,2% vorig jaar. De politie houdt daarom vast aan de huidige aanpak van dit delict.

Het percentage loopt overigens nog op, omdat in 2014 nog zaken van 2013 worden opgelost. Het aantal overvallen daalde van 2272 (2011) en 1982 (2012) naar 1633 (2013). De verdachtenratio (het aantal afgehandelde verdachten ten opzichte van het aantal vastgestelde overvallen) nam eveneens toe: 63 (2011), 71 (2012) en 93 (2013).

Gemeenten
In de meeste gemeenten is een daling zichtbaar. Alleen in Amsterdam steeg in 2013 het aantal overvallen met 19%. Het aantal straatroven nam daar eveneens licht toe. Wat betreft overvallen bereikte Amsterdam in de jaren 2009-2012 overigens al een zeer forse daling. Het aantal straatroven verminderde landelijk van 7961 naar 7017. Het grootste deel wordt gepleegd in de grote steden, waar de politie deze problematiek lokaal aanpakt met het bestuur en het Openbaar Ministerie.

Babbeltrucs
Vooral bedrijfsovervallen namen de afgelopen jaren af. Deels door preventie, deels doordat opsporing van dit delict meer kans van slagen heeft. Ook woningovervallen dalen, maar minder snel: van 841 in 2009 naar 638 in 2013. Een kwart van de woningovervallen speelt zich af binnen het criminele milieu. Woningovervallen, zeker op ouderen, krijgen de hoogste prioriteit en houden aandacht in 2014. Ook samenwerking met de ouderenbonden en aanpak van babbeltrucs (die soms escaleren in ernstig geweld) hebben binnen opsporing en preventie voorrang.

Proactiviteit
Eind 2009 steeg het aantal overvallen in Nederland tot 2898. Dat leidde begin 2010 tot de Taskforce Overvallen, met vertegenwoordigers van VNO-NCW, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland, politie, Openbaar Ministerie en Ministerie van Veiligheid en Justitie. Politie en justitie kozen voor meer proactiviteit en continuïteit. Zij investeerden in overvallenteams, heterdaadkracht, inzet van helikopters en betere opsporing. De komst van de Nationale Stuurploeg Overvallen en intensivering van het landelijke netwerk leidde tot een gecoördineerdere aanpak van bovenregionale daders. Verder stelde het OM strafvorderingsrichtlijnen op voor eisen, die de rechtbank veelal volgt.

Recidivisten
Samen met de reclassering is hard gewerkt aan dadergerichte preventie. Overvallers zijn namelijk vaak recidivisten. De daling bij overvallen komt dan ook deels door insluiting van verdachten. Bij terugkeer in de maatschappij zijn perspectieven een voorwaarde om terugval en recidive te voorkomen. Hierbij zijn samenwerking in het Veiligheidshuis en de rol van de gemeente van groot belang. Eveneens succesvol bleek de Intensieve samenwerking met bedrijfsleven en branches, die op basis van politie-informatie hun beveiliging kunnen aanpassen. Van belang blijft de rol van het lokale bestuur. Burgemeesters richten zich intensief op de coördinatie van de lokale aanpak.

Continuïteit
De politie gaat in 2014 door met de huidige aanpak van overvallen. Dit biedt tevens meer mogelijkheden bij de bestrijding van bovenregionale daders, waarbij de regie overigens nog altijd bij het lokale bestuur ligt. Samen met het ministerie blijft de politie zich richten op preventie. De dadergerichte preventie bij vrijkomende overvallers en geweldplegers wordt verder uitgebouwd. Er komen nieuwe activiteiten met de ambulante handel, detailhandel en supermarkten, maar ook met organisaties als Transport Logistiek Nederland, Koninklijke Horeca Nederland en de Federatie Goud en Zilver. Samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid gaat de politie roadshows organiseren.
Titel: Schietpartij na overval Jan Evertsenstraat - Amsterdam 31-05-2014
Bericht door: Red op 31 mei 2014, 15:22:19
p2kflex
15:02:53 31-05-14GROUP-1A1 13121 13108 AMSTERDAM Jan Evertsenstraat 35
0120108Ambu 13-108 (Ambulance Amsterdam)
0120121Ambu 13-121 (Ambulance Amsterdam)
p2kflex
15:03:24 31-05-14GROUP-1A1 13901 AMSTERDAM Jan Evertsenstraat 35
0120901MKA Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (Traumaheli Lifeliner 1 / MMT 901)
p2kflex
15:10:21 31-05-14-ALPHA-Prio: 1 Overval Jan Evertsenstraat 1057BM AMSTERDAM
0130007Politie Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland (PersInfo)


Citaat van: http://www.at5.nl/artikelen/128582/schoten-bij-overval-juwelier-jan-evertsenstraat
Schoten bij overval juwelier Jan Evertsenstraat

Er is zojuist geschoten bij een overval op een juwelier in de Jan Evertsenstraat

Er is ook een traumahelikopter ter plaatse. Een ooggetuige meldt dat er binnen geschoten is, waarna de overvaller met een capuchon met getrokken pistool naar buiten liep.

Een medewerker van de juwelierszaak zou zijn geslagen op zijn hoofd, maar is niet gewond geraakt door de schietpartij.
De politie is op zoek naar twee daders, die geheel in het zwart gekleed, zijn gevlucht op een zwarte of witte scooter.
Titel: Re: Schietpartij na overval Jan Evertsenstraat - Amsterdam 31-05-2014
Bericht door: Red op 31 mei 2014, 15:25:17
op genoemd adres: http://www.juwelier-info.nl/bdr396467-Hund-Juweliers.html (http://www.juwelier-info.nl/bdr396467-Hund-Juweliers.html)

En daar is in het verleden al wat meer gebeurd: http://www.at5.nl/meer/overval-en-moord-op-juwelier-hund (http://www.at5.nl/meer/overval-en-moord-op-juwelier-hund)
Titel: Re: Schietpartij na overval Jan Evertsenstraat - Amsterdam 31-05-2014
Bericht door: Peter71 op 31 mei 2014, 15:33:07
AT5 ‏@AT5 35 sec.
UPDATE: De politie zoekt twee daders, die geheel in het zwart gekleed, zijn gevlucht op een zwarte of witte scooter. http://www.at5.nl/artikelen/128582/schoten-bij-overval-juwelier-jan-evertsenstraat (http://www.at5.nl/artikelen/128582/schoten-bij-overval-juwelier-jan-evertsenstraat) …
Titel: Reeks aan overvallen in Amsterdam afgelopen week
Bericht door: Live op 7 juni 2014, 12:41:59
http://www.youtube.com/watch?v=D4z1NyGEpMo#ws (http://www.youtube.com/watch?v=D4z1NyGEpMo#ws)
Buurt steekt overvallen juwelier een hart onder de riem
AT5
Gepubliceerd op 3 jun. 2014
Citaat
Buurt steekt overvallen juwelier een hart onder de riem. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xsj (http://www.at5.nl/s/xsj)

http://www.youtube.com/watch?v=IHxaetst5hM#ws (http://www.youtube.com/watch?v=IHxaetst5hM#ws)
Beschoten buurman: 'Dit is de tweede keer dat ik het meemaak'
AT5
Gepubliceerd op 2 jun. 2014
Citaat
'Ik wilde erop af lopen, toen pakte die gozer die buiten stond zijn pistool en schoot op me. 'Achteruit, achteruit!''. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xs1 (http://www.at5.nl/s/xs1)

http://www.youtube.com/watch?v=6MEsVTxpTe8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=6MEsVTxpTe8#ws)
Stadsdeel West wil nieuwe maatregelen na overval
AT5
Gepubliceerd op 4 jun. 2014
Citaat
Na de overval op de Jan Eef gingen de gedachten terug naar Fred Hund, stadsdeelbestuurder Bouwmeester wil maatregelen. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xtA (http://www.at5.nl/s/xtA)

http://www.youtube.com/watch?v=qv9z4NYshg4#ws (http://www.youtube.com/watch?v=qv9z4NYshg4#ws)
Burgemeester noemt overval West afgrijselijk
AT5
Gepubliceerd op 5 jun. 2014
Citaat
Burgemeester Van der Laan heeft vanochtend de juwelier in West bezocht die zaterdag door twee mannen werd overvallen. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xuy (http://www.at5.nl/s/xuy)Verdachte aangehouden na overval op juwelier

http://www.politie.nl/nieuws/2014/juni/4/05-verdachte-aangehouden-na-overval-op-juwelier.html (http://www.politie.nl/nieuws/2014/juni/4/05-verdachte-aangehouden-na-overval-op-juwelier.html)
Laatste update: 04-06-2014 | 15:17

Amsterdam - De politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak van de overvallen juwelier op de Jan Evertsenstraat afgelopen zaterdag.

Die middag rond drie uur werd de juwelier overvallen door een tweetal mannen, waarbij tevens een schot is gelost. Daarbij raakte niemand gewond.
De man wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de overval, zijn exacte rol wordt nog verder onderzocht. Omdat de verdachte in volledige beperkingen zit worden er verder geen mededelingen gedaan.
Het onderzoek duurt voort.http://www.youtube.com/watch?v=xMRPLt1YAJI#ws (http://www.youtube.com/watch?v=xMRPLt1YAJI#ws)
Drie mannen roven geld uit winkel Gerard Douplein
AT5
Gepubliceerd op 5 jun. 2014
Citaat
In verband met een overval op een winkel aan het Gerard Douplein is de politie op zoek naar een zwarte Opel Astra. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xuS (http://www.at5.nl/s/xuS)

http://www.youtube.com/watch?v=naM_15tJUZY#ws (http://www.youtube.com/watch?v=naM_15tJUZY#ws)
Gewapende overval Zonnestudio Pieter Calandlaan
AT5
Gepubliceerd op 5 jun. 2014
Citaat
Twee gewapende mannen van ongeveer 18 jaar oud overvielen vanavond een zonnestudio aan de Pieter Callandlaan. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xvb (http://www.at5.nl/s/xvb)

Citaat van: Live link=msg=1273592 date=1402055403
http://www.youtube.com/watch?v=WyIWFowv0gM (http://www.youtube.com/watch?v=WyIWFowv0gM)
Vier overvallen binnen acht uur, politie zoekt getuigen
AT5
Gepubliceerd op 6 jun. 2014
Vier overvallen binnen acht uur,politie zoekt getuigen

http://www.youtube.com/watch?v=OK8O2OfTfdI#ws (http://www.youtube.com/watch?v=OK8O2OfTfdI#ws)
'Dit stopt niet zolang er niet hard wordt opgetreden'
AT5
Gepubliceerd op 6 jun. 2014
Citaat
De eigenaar van de overvallen zonnestudio is kwaad: 'Zolang er niet hard wordt opgetreden, zal het door blijven gaan'. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xvK (http://www.at5.nl/s/xvK)

http://www.youtube.com/watch?v=oleLXdNVyEc#ws (http://www.youtube.com/watch?v=oleLXdNVyEc#ws)
Burgemeester: aantal overvallen zorgelijk maar incident
AT5
Gepubliceerd op 6 jun. 2014
Citaat
Van der Laan heeft geen verklaring voor het hoge aantal overvallen deze week. 'Het ging juist weer de goede kant op'. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xw6 (http://www.at5.nl/s/xw6)

http://www.youtube.com/watch?v=BRYcFVJkqJ8#ws (http://www.youtube.com/watch?v=BRYcFVJkqJ8#ws)
Buurtbijeenkomst na overval juwelier drukbezocht
AT5
Gepubliceerd op 6 jun. 2014
Citaat
Zo'n 50 mensen zijn vanavond naar een bijeenkomst gekomen om te praten over de overval op een juwelier zaterdagmiddag. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xw9 (http://www.at5.nl/s/xw9)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 9 juni 2014, 01:16:23
zie ook: http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?msg=1274512 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?msg=1274512)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 12 juni 2014, 18:12:55
http://www.youtube.com/watch?v=4GIHcMYA5qg#ws (http://www.youtube.com/watch?v=4GIHcMYA5qg#ws)
'Medewerkers Bar Spek kregen vuurwapen tegen het hoofd'
AT5
Gepubliceerd op 11 jun. 2014
Citaat
Met een vuurwapen tegen het hoofd moesten de twee medewerkers van restaurant Bar Spek de kluis openmaken. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xAx (http://www.at5.nl/s/xAx)

https://www.youtube.com/watch?v=wlVYX457F8s (https://www.youtube.com/watch?v=wlVYX457F8s)
Drie aanhoudingen na overval op restaurant Bar Spek
AT5
Gepubliceerd op 11 jun. 2014
Citaat
Drie mannen (17,20 en 26 jaar) zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval op restaurant Bar Spek. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xAC (http://www.at5.nl/s/xAC)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 12 juni 2014, 18:47:00
https://www.youtube.com/watch?v=p34fO-e_Egg (https://www.youtube.com/watch?v=p34fO-e_Egg)
Sigarenzaak in Wormerveer voor de tweede keer in drie maanden overvallen
RTV NH Wij zijn Noord-Holland
Gepubliceerd op 12 jun. 2014
Citaat
Voor de tweede keer in drie maanden tijd is sigarenzaak Bakker in Wormerveer overvallen. De eigenaar stond gistermiddag in de winkel toen er twee overvallers van 14 jaar zijn winkel binnenstormden. En vandaag is hij weer open, want hij laat zich niet wegjagen.
Titel: Omstanders pakken gewapende overvaller tabakshop in Roosendaal
Bericht door: Jims op 13 juni 2014, 10:01:29
Omstanders pakken gewapende overvaller tabakshop in Roosendaal
ROOSENDAAL - Tabakshop Sint Joseph aan de Sint Josephsstraat in Roosendaal is donderdagavond rond negen uur overvallen. Omstanders hebben de dader aangehouden en overgedragen aan de politie.

Er is niemand gewond geraakt bij de overval. Ook is er niets buitgemaakt.

Een vuurwapen is in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het bureau.

Bron: http://www.omroepbrabant.nl/?news/212561662/Omstanders+pakken+gewapende+overvaller+van+Tabakshop+Sint+Joseph+in+Roosendaal.aspx (http://www.omroepbrabant.nl/?news/212561662/Omstanders+pakken+gewapende+overvaller+van+Tabakshop+Sint+Joseph+in+Roosendaal.aspx)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 13 juni 2014, 17:32:35
https://www.youtube.com/watch?v=o_InTq3ELGY (https://www.youtube.com/watch?v=o_InTq3ELGY)
Tweede verdachte aangehouden voor overval Jan Eef
AT5
Gepubliceerd op 13 jun. 2014
Citaat
In het onderzoek naar de gewelddadige overval op juwelier Jan Eef is een tweede verdachte aangehouden. Lees verder: http://www.at5.nl/s/xCh (http://www.at5.nl/s/xCh)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 16 juni 2014, 19:12:16
Snelle aanhouding na overval in Nieuw-West

http://www.politie.nl/nieuws/2014/juni/16/05-snelle-aanhouding-na-overval-in-nieuw-west.html (http://www.politie.nl/nieuws/2014/juni/16/05-snelle-aanhouding-na-overval-in-nieuw-west.html)
Laatste update: 16-06-2014 | 11:58

Amsterdam - De politie heeft maandagochtend 16 juni omstreeks 10.00 uur een man aangehouden op verdenking van een overval, kort daarvoor, op een supermarkt op het station aan de Cornelis Lelylaan.

Een man bedreigde een personeelslid en deed een greep uit de kassa. Vervolgens verliet hij de zaak, waarna de politie werd gewaarschuwd. Op aanwijzen van getuigen hielden agenten een 19-jarige Amsterdammer op de Wilhelmus Leemansstraat aan, die aan het signalement van de overvaller voldeed. Hij is overgebracht naar het politiebureau en daar voor nader onderzoek ingesloten.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 16 januari 2015, 18:11:29
Celstraffen van 2 tot 7 jaar geëist voor reeks overvallen

https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@87760/celstraffen-2-7-jaar/ (https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@87760/celstraffen-2-7-jaar/)
14 januari 2015 - Arrondissementsparket Midden-Nederland

De vijf verdachten die zich vandaag voor de rechter moesten verantwoorden voor drie overvallen in Soest, Vianen en Hoevelaken in september 2013, hoorden vandaag celstraffen tegen zich eisen variërend van twee tot zeven jaar.

De zaak kwam aan het rollen toen een van de vijf verdachten in Oost Nederland werd aangehouden voor een andere overval. Tijdens de verhoren in die zaak, bekende hij ook de drie overvallen in Midden-Nederland en een woninginbraak. Zijn verklaring kwam overeen met de bevindingen van de recherche, die het onderzoek daarna doorzette en kon afronden. De beelden van de overvallen, telefoongegevens en verklaringen van twee andere verdachten leverden naar het oordeel van de officier van justitie voldoende bewijs op voor een bewezenverklaring.

Voorafgaand aan de overvallen pleegden twee van de vijf verdachten een woninginbraak in Harderwijk, zo luidt de verdenking. Dit was op 19 september 2013. Bij deze inbraak werden onder andere wapens gestolen. Het waren deze wapens die bij de overvallen werden gebruikt en bij een doorzoeking werden gevonden.

De eerste overval vond vier dagen later plaats, op 22 september rond twee uur ’s nachts, op Grand café de Lindenhof in Soest. Onder bedreiging van wapens moesten de medewerkers die binnen na zaten te praten, geld, telefoons, bankpassen en een pincode afgeven. In totaal werd er 470 euro weggenomen.

De volgende overval vond een dag later plaats, op 23 september in Vianen. Aanvankelijk was het plan om een coffeeshop te overvallen maar omdat het daar druk was werd gekozen voor snackbar Smulwereld. Toen de eigenaar die boven de snackbar woont beneden lawaai hoorde en beneden was gekomen, zag hij dat zijn medewerker onder schot werd gehouden. Hij greep in, gaf een van de overvallers zo’n harde duw dat deze kwam te vallen. De twee overvallers die in de snackbar waren, vluchtten daarna weg zonder buit.

Ruim een uur na de poging om de snackbar te overvallen sloegen de mannen weer toe bij tankstation Gulf in Hoevelaken. Ook in dit geval lukte de overval maar ten dele omdat een man die buiten aan het tanken was, zag dat de medewerker en een klant onder schot werden gehouden door twee overvallers en alarm sloeg. De overvallers gingen er vandoor, met geld van de klant, en wilden buiten op de man die aan het tanken was, schieten maar het wapen weigerde.

Tegen de vrouwelijke verdachte die de vluchtauto bestuurde eiste de officier van justitie drie jaar cel waarvan één voorwaardelijk. Tegen een 33-jarige verdachte die alleen aan de overval in Soest had meegedaan, eiste zij een celstraf van 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk en twee maanden voor een voorwaardelijke straf waarvoor hij in een proeftijd liep. Tegen een 25-jarige verdachte uit Amersfoort die bij de overvallen in Vianen en Hoevelaken was betrokken en ook verdacht wordt van wapenbezit, eiste zij een celstraf van 3,5 jaar. Tenslotte eiste ze een celstraf van 7 jaar tegen de 26-jarige verdachte die verantwoordelijk wordt gehouden voor alle drie de overvallen en de woninginbraak.

De vijfde verdachte, de 29-jarige man die de feiten bekende, hoort morgen de strafeis tegen hem. Ook komen dan de pleidooien van de advocaten aan bod.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 4 november 2015, 13:49:28
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=ZX2rQcL2y9w#)
AT5
Gepubliceerd op 4 nov. 2015
Citaat
De politie heeft bewegende beelden vrijgegeven van een overval op een apotheek aan de Hoofddorpweg, eind augustus.

Twee mannen drongen eind augustus de apotheek binnen. Eén van de mannen bedreigde het aanwezige personeel met een vuurwapen, waarna de twee er met de buit vandoor gingen. Veel omstanders maakten beelden van de overval. Op één foto is te zien hoe de gewapende overvallers een vader met een kind passeren.

Half oktober was het wéér raak. Opnieuw overvielen twee gemaskerde mannen een apotheek. Ditmaal was een zaak aan de Postjesweg het doelwit. Omdat de scooter die bij deze overval gebruikt is sterke gelijkenis vertoont met de scooter die bij de eerste overval gebruikt werd, vermoed de politie dat beide overvallen mogelijk door dezelfde daders zijn gepleegd.

https://www.youtube.com/watch?v=Yg15bT0dJH4 (https://www.youtube.com/watch?v=Yg15bT0dJH4)
OpsporingVerzocht
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 9 november 2015, 15:32:37
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=EVaKqcCZtgI#)
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 14 januari 2016, 00:02:06
https://www.youtube.com/watch?v=ExL6u8OOHZU (https://www.youtube.com/watch?v=ExL6u8OOHZU)
Nieuws112
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Thor op 14 januari 2016, 13:06:11
Omstanders houden twee gewapende overvallers in Oldemarkt aan


http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=235317 (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=235317)
Titel: Getuigenoproep overval juwelier Hoofdstraat - Oldemarkt 12-01-2016
Bericht door: Live op 15 januari 2016, 21:33:18
Twee verdachten aangehouden na overval juwelier (update)

Citaat van: https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/12/02-oldemarkt-twee-verdachten-aangehouden-na-overval-juwelier.html
Laatste update: 12-01-2016 | 11:13

Oldemarkt - Alerte omstanders hebben dinsdagmorgen 12 januari twee mannen aangehouden na een overval op een juwelier aan de Hoofdstraat. Op dit moment is de derde verdachte nog voortvluchtig. Hij draagt waarschijnlijk een vuurwapen, dus getuigen worden verzocht meteen 112 te bellen en niet zelf in te grijpen.

Rond negen uur kwamen drie mannen de juwelierszaak binnen en bedreigden de eigenaar. Daarna gingen ze ervandoor met de buit, waarvan ze een deel in de buurt van de Hoofdstraat hebben achtergelaten. Omstanders hielden een 25-jarige man uit Rotterdam aan op de Kruisstraat. Een 23-jarige man uit Leeuwarden werd aangehouden op het Slingerland. Bij beide mannen werd een vuurwapen of iets wat er op lijkt aangetroffen.

Getuigenoproep
De derde verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend in welke richting hij is gevlucht en wat voor kleding hij draagt. Hij is vermoedelijk in het bezit van een vuurwapen of iets wat er op lijkt. Als u hem ziet lopen of rijden, bel dan 112 en grijp niet zelf in. De politie is actief op zoek en maakt daarbij ook gebruik van een helikopter.

Onderzoek
De twee verdachten zijn overgedragen aan de politie. Er wordt op dit moment sporenonderzoek verricht en getuigen worden gehoord. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is buitgemaakt. De eigenaar van de juwelierszaak raakte gewond aan zijn hoofd. Hij is behandeld door ambulancepersoneel. De betrokkenen krijgen slachtofferhulp aangeboden.


Nog twee verdachten aangehouden voor overval

Citaat van: https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/13/02-oldemarkt-nog-twee-verdachten-aangehouden-voor-overval.html
Laatste update: 13-01-2016 | 11:20

Oldemarkt - De politie heeft dinsdagavond 12 januari nog twee verdachten aangehouden voor een overval op een juwelier in Oldemarkt. Het gaat om een 21-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland en een 26-jarige man uit Leeuwarden.

Dinsdagmorgen werd een juwelier aan de Hoofdstraat overvallen. Na de overval konden omstanders twee verdachten, een 25-jarige man uit Rotterdam en een 23-jarige man uit Leeuwarden aanhouden. Een derde overvaller ging er vandoor. De politie heeft uitgebreid gezocht en mensen gevraagd om uit te kijken naar die verdachte.

Aanhoudingen
Onderzoek leidde naar de twee verdachten die dinsdagavond werden aangehouden. Eén van de verdachten is aangehouden in de gemeente Steenwijkerland en de andere verdachte is in Lelystad aangehouden door een speciale aanhoudingseenheid. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.  

Getuigenoproep overval

Citaat van: https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/15/02-oldemarkt-getuigenoproep-overval.html
Laatste update:  15-01-2016 | 09:29

Oldemarkt - Het onderzoek naar de overval op een juwelier aan de Hoofdstraat op dinsdagmorgen 12 januari is nog in volle gang. Er zijn ondertussen vier verdachten aangehouden. De politie wil zeker weten dat alle relevante informatie wordt verzameld en doet daarom een beroep op eventuele getuigen die zich nog niet hebben gemeld.

Mede dankzij de inzet van burgers heeft de politie belangrijke stappen kunnen zetten in het onderzoek. Veel getuigen hebben zich al gemeld en hun informatie gedeeld. Het kan zijn dat mensen over relevante informatie beschikken en nog geen contact hebben gehad met de politie. Die mensen worden verzocht te bellen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Onderzoek
Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijk een blauwe auto betrokken is bij de overval. De overvallers zijn na de overval gevlucht, maar het is (nog) niet helemaal duidelijk waar ze naartoe of langs zijn gelopen. Daarnaast wil de politie weten of getuigen rond 9.00 uur in Oldemarkt opvallende personen hebben gezien.

Getuigenoproep
Heeft u dinsdag 12 januari iets verdachts gezien voor, tijdens en/of kort na de overval rond 9.00 uur? Heeft u (één van) de overvallers zien lopen? Heeft u meer informatie over de blauwe auto? Dan willen wij u graag spreken. Als u andere informatie heeft die u nog niet heeft gedeeld met de politie, dan wordt u verzocht om dat alsnog te doen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.
Titel: Omstanders overval supermarkt Pieter Calandlaan gezocht voor slachtofferhulp - Amsterdam 15-01-2016
Bericht door: Live op 15 januari 2016, 21:51:21
Omstanders overval gezocht voor slachtofferhulp

Citaat van: https://www.politie.nl/nieuws/2016/januari/15/05-omstanders-overval-gezocht-voor-slachtofferhulp.html
Laatste update: 15-01-2016 | 11:35

Amsterdam - De politie zoekt vanwege een verwijzing naar slachtofferhulp, omstanders en of getuigen die woensdagavond 13 januari aanwezig waren bij de gewapende overval op de supermarkt aan de Pieter Calandlaan. De situatie was kennelijk erg aangrijpend dat slachtofferhulp zeker wordt aangeraden.

De overval
Op woensdag 13 januari 2016 omstreeks 21.55 uur overvallen twee personen de supermarkt. Zij bedreigen het personeel met een vuurwapen en nemen een onbekend geldbedrag mee. Tijdens de overval is er een schot gevallen. Niemand is daarbij geraakt.
Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 27 januari 2016, 19:15:08
Team West - Shell tankstation in Leiden overvallen op Sinterklaasavond

https://www.youtube.com/watch?v=nOIJTszzugg (https://www.youtube.com/watch?v=nOIJTszzugg)
omroepwest
Gepubliceerd op 26 jan. 2016
Citaat
Terwijl veel mensen Sinterklaas vieren, besluiten twee mannen het Shell tankstation aan de Vijf Meilaan in Leiden te overvallen. Als de medewerkster snel het rolluik dicht doet, vertrekken ze zonder buit.
Titel: Woning vaker doelwit van overval dan winkel
Bericht door: Live op 12 oktober 2016, 10:24:48
Woning vaker doelwit van overval dan winkel

Citaat van: http://nos.nl/artikel/2137294-woning-vaker-doelwit-van-overval-dan-winkel.html
VANDAAG, 05:57 BINNENLAND

Het totaal aantal overvallen in Nederland is de afgelopen jaren flink gedaald. Tegelijkertijd vindt er een verschuiving plaats: overvallers slaan vaker toe bij een woning dan bij een winkel.

Dat staat in een onderzoek naar de aanpak van overvallen, uitgevoerd door oud-hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut en veiligheidsonderzoeker Ben Rovers.

In het begin van de jaren negentig werden nog maar amper huizen overvallen. Uit de meest recente cijfers, uit 2014, blijkt dat inmiddels 4 op de 10 overvallen worden gepleegd op een woning.

lees verder: http://nos.nl/artikel/2137294-woning-vaker-doelwit-van-overval-dan-winkel.html (http://nos.nl/artikel/2137294-woning-vaker-doelwit-van-overval-dan-winkel.html)
Titel: Wat te doen bij een overval: verzet je vooral niet
Bericht door: Live op 12 oktober 2016, 11:05:05
Wat te doen bij een overval: verzet je vooral niet
http://nos.nl/artikel/2137321-wat-te-doen-bij-een-overval-verzet-je-vooral-niet.html (http://nos.nl/artikel/2137321-wat-te-doen-bij-een-overval-verzet-je-vooral-niet.html)
Titel: Aanpak overvallen: ‘Doorpakken, niet verslappen’
Bericht door: Live op 12 oktober 2016, 12:46:28
Aanpak overvallen: ‘Doorpakken, niet verslappen’

Citaat van: https://www.politie.nl/nieuws/2016/oktober/12/00-aanpak-overvallen-doorpakken-niet-verslappen.html
Laatste update: 12-10-2016 | 10:42

Nederland - Sinds de start van de geïntegreerde aanpak overvallen is het aantal overvallen met zestig procent afgenomen. Er is een daling van acht naar drie overvallen per dag. Ook zijn er meer verdachten aangehouden en veroordeeld en kregen ze langere straffen.

Agenten surveilleren in station
Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) is onder de indruk van de resultaten die dankzij de intensieve samenwerking in de keten zijn bereikt. Woensdag 12 oktober riep hij tijdens het congres ‘Overvallen in Nederland – verder met onze succesvolle aanpak’ alle partners op om nu door te pakken en niet te verslappen.
Titel: Minister Van der Steur: “Volle kracht vooruit met aanpak overvallen”
Bericht door: Live op 12 oktober 2016, 12:48:55
Minister Van der Steur: “Volle kracht vooruit met aanpak overvallen”

Citaat van: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/10/12/minister-van-der-steur-volle-kracht-vooruit-met-aanpak-overvallen
Nieuwsbericht | 12-10-2016 | 10:33

Sinds de start van de geïntegreerde aanpak overvallen is het aantal overvallen met 60 procent afgenomen. Er is een daling van 8 naar 3 overvallen per dag. Ook zijn er méér opgelost en méér daders veroordeeld. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) riep tijdens het congres ‘Overvallen in Nederland – verder met onze succesvolle aanpak’ in een videoboodschap aan alle partners op nu door te pakken en niet te verslappen. “Elke overval die we weten te voorkomen, is er weer één. En dat betekent ook een of meerdere getraumatiseerde slachtoffers minder”. Op het congres van de Landelijke Taskforce Overvallen bespraken zo’n 250 deelnemers in het kader van de Week van de Veiligheid de mogelijkheden om de gezamenlijke aanpak verder te verbeteren.  

Onderzoek criminologen Fijnaut en Rovers naar aanpak overvallen
Het aantal overvallen is sinds 2009 gedaald van een kleine 3.000 naar ruim 1.200 in 2015. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven, politie, justitie en gemeenten, concludeerden criminologen Cyrille Fijnaut en Ben Rovers vandaag op het congres. Zij presenteerden hun rapport ‘De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016’. In het verleden werden jaren van daling van het aantal overvallen gevolgd door jaren van stijging. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om de integrale aanpak onverminderd door te zetten en de afgelopen jaren opgedane expertise binnen de opsporingsdiensten te bestendigen. De daling met bijna 60% sinds 2009 is te danken aan de combinatie van extra capaciteit voor opsporing, strengere straffen, de dadergerichte aanpak en meer aandacht voor preventiemaatregelen.

Toekomst aanpak High Impact Crimes
“Ik ben onder de indruk van de resultaten die dankzij de collectieve inspanningen zijn bereikt,” zegt minister Van der Steur. “We zijn met de aanpak op de goede weg. Daarom heb ik er ook voor gezorgd dat de capaciteit voor de aanpak van High Impact Crimes op mijn ministerie wordt geborgd”. Deze capaciteit is bedoeld voor alle High Impact Crimes, straatroof, woninginbraak en geweldsdelicten, los van de overvallenaanpak. In de aanpak van deze ernstige delicten wordt intensief samengewerkt met veel  partners, waaronder gemeenten, OM, politie, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Veiligheidshuizen en private partijen als VNO-NCW, het MKB, Transport en Logistiek Nederland, de Detailhandel en Koninklijke Horeca Nederland.
 
Vanwege het succes van de privaat-publieke aanpak wordt de Landelijke Taskforce Overvallen onder leiding van burgemeester Aboutaleb (Rotterdam) verlengd tot 31 december 2018. Doel isom het aantal overvallen en daarmee het aantal slachtoffers verder terug te dringen. Daarbij komt dat de groep die dit soort overvallen pleegt zich vaak ook schuldig maakt aan andere High Impact Crimes zoals woninginbraken en straatroven. Als deze groep wordt verkleind, wordt criminaliteit in de breedte aangepakt. Tot slot blijft het stimuleren van organisaties en burgers voor het nemen van preventiemaatregelen van essentieel belang om het aantal overvallen verder te reduceren.

Ga voor meer informatie naar www.deweekvandeveiligheid.nl (http://www.deweekvandeveiligheid.nl)
 


De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016
De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016. Een gegronde beschouwing over de resultaten en vooruitzichten.

Download 'De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016'
PDF document | 76 pagina's | 1,3 MB
Rapport | 12-10-2016
(https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/10/12/de-aanpak-van-overvallen-en-overvallers-in-de-jaren-2011-2016/De+aanpak+van+overvallen+en+overvallers+in+de+jaren+2011-2016.pdf)
Titel: Politie zoekt getuigen overval op woning Voorstraat - Loosbroek 04-12-2016
Bericht door: Live op 5 december 2016, 13:36:41
Politie zoekt getuigen overval

Citaat van: https://www.politie.nl/nieuws/2016/december/5/09-politie-zoekt-getuigen-overval.html
Laatste update: 05-12-2016 | 11:50

Loosbroek - De politie is op zoek naar de daders van een overval op een woning aan de Voorstraat in Loosbroek zondagavond 4 december. Rond 23.00 uur drongen twee gemaskerde mannen de woning binnen en bedreigden de bewoner en zijn vrouw met een vuurwapen gelijkend voorwerp. De bewoners werden door de mannen mishandeld en vastgebonden. De daders gingen er daarna vandoor met geld en sieraden.

De slachtoffers wisten zichzelf te bevrijden en alarmeerden de politie. De man en vrouw zijn naar het ziekenhuis gebracht. De man liep letsel op aan zijn hoofd, de vrouw is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Een van de daders was ongeveer 1.70m groot, de andere dader was iets groter. Beiden spraken Nederlands. Getuigen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Voorstraat kunnen contact opnemen met de politie op 0900-8844. Dat kan ook anoniem op 0800-7000.

Hoe te handelen bij een overval?
Mocht u slachtoffer worden van een woningoverval, dan is het verstandig om de overvaller niet tegen te werken. Het gaat immers om uw veiligheid. Het is beter om het signalement van de dader(s) in u op te nemen en wanneer de gelegenheid daar is dit direct op te schrijven. Een goed signalement kan de politie helpen de dader te achterhalen. De politie adviseert ook voor woningovervallen het RAAK-principe: Rustig blijven, Aanvaarden, Afgeven van geld of goed en Kijken. Bel zodra het kan 112. Hebt u professionele hulp nodig? Neem dan contact op met Slachtofferhulp. Meer informatie en tips bij overvallen: https://www.politie.nl/themas/woningoverval.html (https://www.politie.nl/themas/woningoverval.html)

https://www.youtube.com/watch?v=L3HzR_5GEEI (https://www.youtube.com/watch?v=L3HzR_5GEEI)
112 journaal

https://www.youtube.com/watch?v=47A31sfYlz4 (https://www.youtube.com/watch?v=47A31sfYlz4)
112Brabant.nl

p2kflex
01:21:06 05-12-16-ALPHA-$pol OVERVAL woning Voorstraat Loosbroek, 2 daders, VUWA, bewoners gewond. Buit onbekend. PVL niet TP, wel tel. bereikbaar
1130999Politie Brabant-Noord (Persinfo)
p2kflex
01:07:54 05-12-16-ALPHA-A1 5472PR 5 : Voorstraat Loosbroek Obj: Rit: 51343
1120113MKA Brabant-Noord (Ambu 21-113)
p2kflex
00:43:26 05-12-16-ALPHA-A2 5472PR 5 : Voorstraat Loosbroek Obj: Rit: 51340
1120123MKA Brabant-Noord (Ambu 21-123)
Titel: Amsterdamse juwelier vastgebonden en overgoten met ammonia
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 14:26:27
Titel: Juwelier overvallen in Arnhem, politie zoekt man in oranje auto
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 14:28:09Titel: Opsporing Verzocht Eindhoven: Overval op Domino's Pizza aan het Dirigentplein
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 14:43:32


Titel: Opsporing Verzocht Bourtange: Overvaller mishandelt kwetsbare bewoner
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 14:44:23Titel: Opsporing Verzocht: Beroving cameraploeg Bijlmer Amsterdam
Bericht door: Live op 9 januari 2020, 14:58:33


Titel: Re: Incidenten en nieuws rondom overvallen
Bericht door: Live op 31 januari 2020, 19:58:25