Hulpverleningsforum

Blauw: Politie / Marechaussee / Handhaving => Vraagbaak over wetgeving en handhaving => Topic gestart door: Red op 26 augustus 2010, 23:56:36

Titel: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 26 augustus 2010, 23:56:36
Stel hier al uw vragen omtrent overige wetgeving.

Let op!: Dit topic wordt beantwoord door mensen van de 'blauwe' kant. Dat houd echter niet in dat ieder antwoord juist is. Aan dit topic kunnen geen rechten worden ontleend. Bij complexe vragen is het altijd verstandig en aanbevolen om naar de plaatselijke politie te gaan of met hun contact op te nemen voor advies.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: tatuta op 14 september 2010, 22:04:17
in de APV waar ik woon staat dit :

Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding van de bij of
krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot handhaving van de openbare
orde of veiligheid of bescherming van het leven of de gezondheid van personen, zijn bevoegd tot het
binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner

mag dit zomaar en is hier niet een landelijke wet voor?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 14 september 2010, 22:12:44
Ja dat mag daarin staan. Mag een toezichthouder/agent zo maar naar binnen stappen? Nee.

Voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is op een uitzondering na altijd toestemming van de bewoner nodig of een machtiging tot binnentreden. Voordat deze machtiging afgegeven kan worden moet je wel een grond hebben om naar binnen te gaan die ergens in een wet staat. In het strafrecht staat bijvoorbeeld ter aanhouding en ter inbeslagneming specifiek genoemd. Zou dit er niet in staan zou er ook geen machtiging afgegeven kunnen zijn.
In de Algemene Wet op het Binnentreden staat een uitzondering in situaties waarbij ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen dreigt. In dat geval is geen machtiging nodig. In andere gevallen altijd.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Brandpreventist op 14 september 2010, 22:25:59
Ja dat mag daarin staan. Mag een toezichthouder/agent zo maar naar binnen stappen? Nee.

Voor het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner is op een uitzondering na altijd toestemming van de bewoner nodig of een machtiging tot binnentreden. Voordat deze machtiging afgegeven kan worden moet je wel een grond hebben om naar binnen te gaan die ergens in een wet staat. In het strafrecht staat bijvoorbeeld ter aanhouding en ter inbeslagneming specifiek genoemd. Zou dit er niet in staan zou er ook geen machtiging afgegeven kunnen zijn.
In de Algemene Wet op het Binnentreden staat een uitzondering in situaties waarbij ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen dreigt. In dat geval is geen machtiging nodig. In andere gevallen altijd.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_03-09-2010 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0006763/geldigheidsdatum_03-09-2010)

Artikel 2

    1.Voor het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is een schriftelijke machtiging vereist, tenzij en voor zover bij wet aan rechters, rechterlijke colleges, leden van het openbaar ministerie, burgemeesters, gerechtsdeurwaarders en belastingdeurwaarders de bevoegdheid is toegekend tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. De machtiging wordt zo mogelijk getoond.
    2.Onze Minister van Justitie stelt het model van deze machtiging vast.
    3.Een schriftelijke machtiging als bedoeld in het eerste lid is niet vereist, indien ter voorkoming of bestrijding van ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van personen of goederen terstond in de woning moet worden binnengetreden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Starsky79 op 21 september 2010, 19:29:18
En als toevoeging hierop:

Artikel 10

1.Degene die zonder toestemming van de bewoner in een woning is binnengetreden, maakt op zijn ambtseed of -belofte een schriftelijk verslag op omtrent het binnentreden.

2.In het verslag vermeldt hij:

a. zijn naam of nummer en hoedanigheid;

b. de dagtekening van de machtiging en de naam en hoedanigheid van degene die de machtiging tot binnentreden heeft gegeven:

c. de wettelijke bepalingen waarop het binnentreden berust en het doel waartoe is binnengetreden;

d. de plaats van de woning en de naam van de bewoner;

e. de wijze van binnentreden en het tijdstip waarop in de woning is binnengetreden en waarop deze is verlaten;

f. hetgeen in de woning is verricht of overigens is voorgevallen, het aantal en de hoedanigheid van degenen die hem hebben vergezeld, de namen van de personen aan wie in de woning hun vrijheid is benomen en de voorwerpen die in de woning in beslag zijn genomen;

g. voor zover van toepassing: de redenen waarom en de wijze waarop het bepaalde in artikel 1, tweede lid, dan wel artikel 2, derde lid, toepassing heeft gevonden.

 

Artikel 11

1.Indien krachtens een machtiging is binnengetreden, wordt het verslag uiterlijk op de vierde dag na die waarop in de woning is binnengetreden, toegezonden aan degene die de machtiging heeft gegeven. Is de machtiging gegeven door een hulpofficier van justitie, dan wordt het verslag ook aan de officier van justitie toegezonden. Indien overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, derde lid, zonder machtiging is binnengetreden, wordt het verslag toegezonden aan de officier van justitie dan wel, voor zover is binnengetreden voor andere doeleinden dan strafvordering, aan de burgemeester.

2.Een afschrift van het verslag wordt uiterlijk op de vierde dag na die waarop in de woning is binnengetreden, aan de bewoner uitgereikt of toegezonden. Indien het doel waartoe wordt binnengetreden daartoe noodzaakt, kan de uitreiking of de toezending aan de bewoner worden uitgesteld. Uitreiking of toezending geschiedt in dat geval, zodra het belang van dit doel dit toelaat. Indien het niet mogelijk is dit afschrift uit te reiken of toe te zenden, houdt degene aan wie overeenkomstig het eerste lid het verslag is toegezonden dan wel degene die zijn bevoegdheid zonder machtiging binnen te treden heeft uitgeoefend, het afschrift gedurende zes maanden voor de bewoner beschikbaar.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 23 maart 2011, 23:36:04
Je mag bijvoorbeeld geen rouwstoet doorsnijden (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/mag-ik-een-rouwstoet-doorsnijden.html)
Een rouwstoet inhalen mag toch wel?
Dit vraag ik na aanleiding van onderstaand filmpje (3:06)
VDW Uitvaartsupport verkeersbegeleiding (http://www.youtube.com/watch?v=EYZqrBwg03c#ws)
User:uitvaart
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: skippy02 op 24 maart 2011, 00:02:33
Je mag bijvoorbeeld geen rouwstoet doorsnijden (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/mag-ik-een-rouwstoet-doorsnijden.html)
Een rouwstoet inhalen mag toch wel?
Dit vraag ik na aanleiding van onderstaand filmpje (3:06)
User:uitvaart

Tjonge jonge, echt typisch Nederland hoor.
Ik vind het helemaal niets! Een rouwstoet verdiend respect maar dit is totaal overdreven.
In het noorden was het ook ten tijde van de wet waarbij een rouwstoet geen speciale regels meer had de normaalste zaak dat je hieraan voorrang verleende zodra de eerste wagen de kruising was opgereden.
Misschien dat het in het westen anders is, dat weet ik niet.
Maar om nou een speciaal transport ervan te maken gaat mij te ver. Lijkt me ook niet prettig, die jankende scooters eromheen. En een aparte "gestripte" auto erachter is al helemaal overbodig.  

Op de vraag van Sylvester:
Het is volgens mij wel toegestaan om een rouwstoet in te halen maar het gebeurd zelden merk ik.
Ik woon aan een grote weg met dubbele rijstroken. Wat ik van veel bestuurders zie is dat ze achter de laatste wagen blijven. Ook al rijdt men op 2 banen, er wordt als het ware gewoon geblocked door niet deelnemende bestuurders.
Dus als de stoet op baan 1 rijdt (linkerrijbaan) dan gaat een niet deelnemende bestuurder (ook beroepsvervoer zoals vrachtwagens) op baan 2 (rechterbaan) schuin achter de laatste auto rijden. Op die manier kan er ook niemand meer inhalen.
Kost je even tijd als bestuurder, maar het respecteren gaat hierbij voor.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 24 maart 2011, 00:22:03
Je mag bijvoorbeeld geen rouwstoet doorsnijden (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-antwoorden/mag-ik-een-rouwstoet-doorsnijden.html)
Een rouwstoet inhalen mag toch wel?
Dit vraag ik na aanleiding van onderstaand filmpje (3:06)
VDW Uitvaartsupport verkeersbegeleiding (http://www.youtube.com/watch?v=EYZqrBwg03c#ws)
User:uitvaart

Het gaat vanaf het begin al fout... Aanwijzingen geven vanaf een brommer, en dan ook nog wat voor aanwijzingen... Ik heb geen goed stopteken gezien en dat verlichte transparant gaat ook nergens over. Heel leuk om van een begravenisstoet een heel konvooi te maken maar dat gaat nergens over. Doe het gewoon lekker met de bestaande regels en ga het niet uitbreiden in het belachelijke..
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 24 maart 2011, 00:47:05
Het gaat vanaf het begin al fout... Aanwijzingen geven vanaf een brommer, en dan ook nog wat voor aanwijzingen... Ik heb geen goed stopteken gezien en dat verlichte transparant gaat ook nergens over. Heel leuk om van een begravenisstoet een heel konvooi te maken maar dat gaat nergens over. Doe het gewoon lekker met de bestaande regels en ga het niet uitbreiden in het belachelijke..

Ik heb helemaal geen stopteken gezien.

De tekst op de matrix is leuk maar totaal niet rechtsgeldend.


Ook "lekker" als je helaas in de volgauto moet zitten en er rijden contineu van die scooters om je heen en bij de kruisingen gaan ze nog een sop hun fluit staat/zitten blazen.

Ik zeg gewoon niet doen, alleen bij "hele belangrijke" personen(koninklijke familie).
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 24 maart 2011, 00:58:26
Het inhalen van een rouwstoet is niet verboden. Alleen zou je uit respect voor de overledene en de nabestaande er voor kunnen kiezen om niet in te halen.

Het doorschrijden van een rouwstoet kost je als automobilist 70 euro als de politie het ziet gebeuren.

en geloof mij als ik het zie krijg je hem ook echt van me.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 24 maart 2011, 01:12:06
Ik heb helemaal geen stopteken gezien.

De tekst op de matrix is leuk maar totaal niet rechtsgeldend.

Op 1:42 komt het rechter handje een stukje omhoog. Ik denk dat dat een soort van stopteken moet voorstellen. En over het matrixbordje hadden waren we het wel eens :)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Haageneesch op 24 maart 2011, 01:40:33
De tekst op de matrix is leuk maar totaal niet rechtsgeldend.
Is dit niet gewoon verboden onder het mom van meer verlichting dan nodig?
Dacht ik onthouden te hebben uit het signalering in prive-auto-topic...
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: skippy02 op 24 maart 2011, 07:02:15
Wij hebben hier in Emmen ook wel eens een hele grote begrafenis gehad met veel volgauto's.
Wat er dan gedaan wordt is dat de mensen van stadstoezicht en een enkele politieagent op kruisingen gezet worden om het verkeer te regelen. Ik denk dat dit een betere manier is dan wat in het filmpje getoond wordt.
Het kost natuurlijk wel meer mankracht maar het is wel netter.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 24 maart 2011, 08:00:04
Op 1:42 komt het rechter handje een stukje omhoog. Ik denk dat dat een soort van stopteken moet voorstellen.

Oh sorry, ik dacht dat hij een bekende tegen kwam en zijn hand op stak. 998765

En over het matrixbordje hadden waren we het wel eens :)

Gelukkig, zitten we toch nog op een lijn. >:D
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Mattijs op 24 maart 2011, 08:19:53
buiten alle fouten die gemaakt worden door de verkeersregelaars en de hinder die ze veroorzaken voor de rouwenden

als het nodig is kun je altijd een beroep doen op de politie, dat was althans bij de begrafenis van mijn buurvrouw wel zo. De stoet zou zo groot komen door haar maatschappelijke betrokkenheid dat er politie-escorte was geregeld voor een goede doorstroming in het verkeer
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 24 maart 2011, 11:41:09
buiten alle fouten die gemaakt worden door de verkeersregelaars en de hinder die ze veroorzaken voor de rouwenden

als het nodig is kun je altijd een beroep doen op de politie, dat was althans bij de begrafenis van mijn buurvrouw wel zo. De stoet zou zo groot komen door haar maatschappelijke betrokkenheid   dat er politie-escorte was geregeld voor een goede doorstroming in het verkeer

Je zegt het zelf al. Dit kan idd een rede zijn voor de politie om te gaan begeleiden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 24 maart 2011, 13:11:53
Het ziet er inderdaad rommelig uit en dat van het verlichte transparant wist ik ook, maar over het inhalen was ik niet zeker.
Natuurlijk, als je een beetje respect hebt, dan ga je niet inhalen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Wpie op 3 april 2011, 01:07:26
Ik heb kort geleden mijn vader weg gebracht
en wat ik hier in dat filpje gezien heb moet ik er absoluut niet bij hebben
de rust die we als rouwende willen hebben wordt verstoord door die brommertjes met hun fluitjes
laat ze scheidsrechterje spelen ipv rouwstoet begeleiden
dit sloeg als een tang op een varken wat mij betreft
heel zwaar doorgeschoten wat betreft begeleiding van de rouwende familie
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Dinges op 3 april 2011, 01:39:13
Stel hier al uw vragen omtrent overige wetgeving.

Misschien dat iemand van de blauwe kant hier een antwoord op heeft;

In Limburg diverse verkeerssituaties tegengekomen met gelijkwaardige (?) kruisingen. Maar, zowel rechtdoorgaand als verkeer van rechts hadden te maken met witte blokken, op de plek waar je normaliter haaientanden zou verwachten.

Ik reed op een naar mijn idee ietwat drukkere doorgaande hoofdweg (naar mijn idee voorrangsweg), maar plots vind je dan die witte blokken voor je neus. Bij het straatje van rechts idem. Wie heeft hier voorrang? Op dat moment besloot ik: witte blokken = in dit geval naar mijn weten niets wettelijks, dus rechts gaat gewoon voor. Klopt dit?

Ook nergens voorrangsborden o.i.d. Zal zsm even een fototje plaatsen, had zoiets nooit eerder gezien.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 3 april 2011, 07:12:45
Waren het witte blokken zoals op onderstaande foto? (kan het me haast niet voorstellen want die liggen op een hele hoop kruisingen) Dat zijn namelijk de enige witte blokken die ik ken, en die zijn er om oversteekpunten van oa fietspaden te markeren. Deze hebben juridisch volgens mij geen enkele betekenis, maar zijn er alleen als waarschuwing...tor.

(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.google.nl%2Furl%3Fsource%3Dimgres%26amp%3Bct%3Dimg%26amp%3Bq%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.gratisrijbewijsonline.be%2Fvoorrangwet%2Fafbeeldingen%2Fvoorrangwet145.JPG%26amp%3Bsa%3DX%26amp%3Bei%3DrQGYTYvWI8uUOsT3xbcH%26amp%3Bved%3D0CAQQ8wc%26amp%3Busg%3DAFQjCNH3sOv_baZMHSjvGiPdSm-ZveoXwg&hash=3bf47d55d91c2be785aae2bb7eedd8fc)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: HIT op 3 april 2011, 11:22:50
ik weet zo niet welke CROW publikatie het is, het zijn er te veel die gaan over inrichting wegen, steden en andere gebieden.
Maar er is een crowpublikatie waarin word gesugureerd dat die blokken mensen doet afremmen en nadenken over het mogelijke gevaar op de kruizing. En als ik de ervaring teruglees heeft het effect gehad.

Deze blokken moet voorkomen dat er een wilgroei aan borden komt en signalen van een gevaarlijke kruizing.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Frank. op 3 april 2011, 12:49:48
Ja, ik ken het systeem, dat hebben ze hier in de buurt op een polderweg ook. Daar mag je gewoon 80 km/h rijden en zijn de kruispunten ingericht zoals Dinges beschrijft. Ik interpreteer ze dan ook als Dinges: rechts gaat voor omdat er niets anders geregeld is.

(De rangorde in het verkeer van waar je je aan moet houden: eerst de aanwijzingen, dan de verkeerslichten, daarna de verkeerstekens en als dat alles ontbreekt de verkeersregels.)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: thetwin84 op 24 mei 2011, 12:25:46
Afgelopen week heb ik enkele vragen gekregen over puzzelritten.

Nu ben ik erg nieuwsgierig of er nog autopuzzelritten gehouden mogen worden. En of daar nog speciale vergunningen voor nodig zijn om die ritten te mogen houden?

gr. thetwin84
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 23 juni 2011, 11:02:04
Steeds vaker lees ik dat mensen hun gestolen goederen niet terugkrijgen, omdat de dader geen afstand wil doen van de goederen.
Nu heb ik 2 vragen, namelijk
 - Kan dit zomaar en krijg je daadwerkelijk je spullen dan niet terug?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 23 juni 2011, 12:15:16
Steeds vaker lees ik dat mensen hun gestolen goederen niet terugkrijgen, omdat de dader geen afstand wil doen van de goederen.
Nu heb ik 2 vragen, namelijk
 - Kan dit zomaar en krijg je daadwerkelijk je spullen dan niet terug?

Als je een VD aanhoudt en hij heeft goederen onderzich die afkomstig zijn van een misdrijf en hij geen afstand doen van deze goederen, kan/moet je als OA deze goederen inbeslagnemen. Doordat de VD geen afstand doet kunnen de goederen dus niet direct terug naar de eigenaar. Dit komt omdat de VD ze onderzich heeft en dus eigenaar is van de goederen.

Of de goederen terug gaan naar de rechtmatige eigenaar dat is niet aan ons als OA of de HovJ. Dit wordt bepaald door de rechter.
Echter kan dit nog verder door gaan dan alleen de rechter. In enkele gevallen kan het zelfs tot een civiele procedure uitmonden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 23 juni 2011, 12:23:30
Kleine aanvulling:

Soms is de verdachte / nieuwe eigenaar "te goeder trouw" Dan wordt het een stuk lastiger om als eerste benadeelde je goederen terug te krijgen.
Voorbeeld:
Je fiets wordt gestolen, je doet aangifte. Drie weken later wordt er iemand aangehouden op jou fiets die kan aantonen dat hij de fiets voor een marktconforme prijs heeft gekocht bij een fietsenwinkel. Dan is het deze persoon als nieuwe eigenaar niet kwalijk te nemen dat hij op deze fiets rijd. Het is dan aan de rechter of OVJ om te bepalen wie de fiets terug krijgt.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 23 juni 2011, 12:26:37
Oftewel, je kan beter eigen rechter spelen ::)

@Red, de persoon in jouw verhaal zou ik niks kwalijk nemen, want die denk dat hij een eerlijke fiets koopt.

Ik las een tijd terug iets van DNA stickers oid, hoe zit dit dan?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: asmo26 op 11 juli 2011, 16:24:46
Je zegt het zelf al. Dit kan idd een rede zijn voor de politie om te gaan begeleiden.

Ik kan mij dit heel goed voorstellen. Ik denk ook dat het een mooie zaak is, maar is dit een taak van de politie? En zo ja,
betaald de overledene het begeleiden of doet de belastingbetaler dat? Ik kan mij ook voorstellen dat dit een enorme
last geeft op de capaciteit van onze politie apparaat.

Op zich is het inderdaad een beetje een cru gedachte dat er dit soort bedrijven nodig zijn, maar ik denk dat bij
grote uitvaarten wel gewenst is om een goede begeleiding te hebben.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 augustus 2011, 16:20:58
Vraagje,

Stel iemand wil een geladen wapen afpakken van een agent/Marechaussee of DBBO'er onder welke noemer kun je diegene aanhouden?
Ik dacht zelf poging tot diefstal, maar omdat het geladen is lijkt me dat een lichte benoeming.
Wie kan me dit uitleggen?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: JackM op 5 augustus 2011, 16:30:49
Lijkt me vrij lastig aan te tonen dat VD wist dat hij te maken had met een geladen vwpn. Ofwel, kan je aantonen dat hij willens en wetens een GELADEN vwpn probeerde te stelen ,of slechts een vwpn.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 augustus 2011, 16:39:34
Ja, dat is een goede vraag.
Je ziet bij de eerder genoemde diensten een patroonhouder in het wapen, dus is het meer de vraag: weet de verdachte dat het wapen half geladen of doorgeladen is?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Frank. op 5 augustus 2011, 18:05:15
Interessante casus. Het maakt voor diefstal niets uit wat er gestolen wordt (uitgezonderd de uitzonderingen in uit. 311 natuurlijk), de manier waarop er wordt gestolen wel. Zie hiervoor de artikelen 310, 311 en 312 van het Wetboek van Strafrecht.

Afhankelijk van de manier waarop e.e.a. gaat ben ik geneigd te gaan naar art. 312 want een wapen krijg je niet zonder slag of stoot uit een holster. Gaat het overigens wel zonder die slag of stoot kun je nog denken aan art. 311, lid 1, sub 5 maar dat is weer aan een rechter om te bepalen. En anders lijkt mij alleen nog art. 310 over te blijven, 'gewone' diefstal dus.


Citaat van: WvSr
Art. 310
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
Citaat van: WvSr
Art. 311
1.  Met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
  1°.  diefstal van vee uit de weide;
  2°.  diefstal bij gelegenheid van brand, ontploffing, watersnood, schipbreuk, stranding, spoorwegongeval, oproer, muiterij of oorlogsnood;
  3°.  diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt;
  4°.  diefstal door twee of meer verenigde personen;
  5°.  diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
  6°.  diefstal met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.
2.  Indien de onder 3° omschreven diefstal vergezeld gaat van een der in onder 4° en 5° vermelde omstandigheden, wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.
Citaat van: WvSr
Art. 312
1.  Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2.  Gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd:
  1°.  indien het feit wordt gepleegd hetzij gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat; hetzij op de openbare weg; hetzij in een spoortrein die in beweging is;
  2°.  indien het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen;
  3°.  indien de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum;
  4°.  indien het feit zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft;
  5°.  indien het feit wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken.
3.  Gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd, indien het feit de dood ten gevolge heeft.

Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 augustus 2011, 18:49:02
Vraagje,

Stel iemand wil een geladen wapen afpakken van een agent/Marechaussee of DBBO'er onder welke noemer kun je diegene aanhouden?
Ik dacht zelf poging tot diefstal, maar omdat het geladen is lijkt me dat een lichte benoeming.
Wie kan me dit uitleggen?
Ik denk dat afhankelijk van de situatie er hier een samenloop van diverse artikelen uitgaat. Diefstal is een van de artikelen
wederspannigheid zou ook mogelijk kunnen, afhankelijk van de situatie (uitspraken, lukt het om het wapen te pakken)
mogelijk ook nog poging doodslag of poging moord, zit er nog een terroristische oogmerk aan dan kan het alles
nog eens verzwaard worden.

Dus helemaal afhankelijk per situatie kunnen er meerdere artikelen ten grondslag liggen. Daarnaast weten de meeste
personen denk ik wel dat de wapens van de politie/marechaussee direcht schietklaar zijn. Enige dienst waarbij ze niet
altijd schietklaar zijn, zijn volgens mij de leger onderdelen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 augustus 2011, 20:38:35
@ Customs, Wij lopen sinds enige tijd ook doorgeladen rond.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 augustus 2011, 22:23:58
@ Customs, Wij lopen sinds enige tijd ook doorgeladen rond.
Is dat geheel defensie breed? Ik had namelijk altijd begrepen dat in vredessituaties
en bij vervoer jullie niet doorgeladen waren.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Bull-Terrier op 5 augustus 2011, 22:27:04
Is dat geheel defensie breed? Ik had namelijk altijd begrepen dat in vredessituaties
en bij vervoer jullie niet doorgeladen waren.
Sinds de oprichting van DBBO.
Nieuwe organisatie = nieuwe regels.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 augustus 2011, 23:46:05
Sinds de oprichting van DBBO.
Nieuwe organisatie = nieuwe regels.
Precies  ;)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 3 oktober 2011, 17:21:31
Binnenkort wil ik een keer het bos/natuurgebied in om te zoeken met een metaaldetector, mag dit?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 3 oktober 2011, 19:50:59
Binnenkort wil ik een keer het bos/natuurgebied in om te zoeken met een metaaldetector, mag dit?

Poe, leuke casus voor een boswachter. (hebben we die op het forum?) Ik met al mijn Amsterdamse groene kennis zeg:
In een bepaalde natuurgebieden is het verplicht om op de paden te blijven. Dit is met bordjes aangegeven. Het buiten de paden treden kan beboet worden.
Ik heb geen idee of het toegestaan is om in de grond te wroeten. Ik neem aan van wel, zolang je de leefomgeving van dieren en planten niet verstoord. Maar dat weet ik dus niet zeker.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 3 oktober 2011, 23:06:04
Er staat dan wel aangegeven dat het beschermd natuurgebied is, dus dat kan ik vermijden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 4 oktober 2011, 23:55:43
Weet iemand hoe het zit met een nationaal park?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 oktober 2011, 02:34:11
Een nationaal park is een bos of natuurgebied wat door de internationaale natuurbeschermings organisatie
IUCN is aangemerkt als gebied van een aanzienlijke grote waarvoor de hoogste autoriteit zich verantwoordelijk voor voelt. Deze parken kunnen zijn voor natuurbehoud maar ook voor recreatie of educatie. http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park (http://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park)

Hiervoor zullen dus hoofdzakelijk dezelfde regels gelden als voor de overige natuurgebieden.
Zie mijn PM trouwens voor wat extra info.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 oktober 2011, 12:13:02
En kan een boswachter de detector inbeslag nemen?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 5 oktober 2011, 12:29:31
En kan een boswachter de detector inbeslag nemen?

Ja, als hij daar een gegronde rede voor heeft, kan/mag hij de detector inbeslagnemen. Hij is immers Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 12 oktober 2011, 20:07:34
@ Customs, Wij lopen sinds enige tijd ook doorgeladen rond.
Sinds de oprichting van DBBO.
Nieuwe organisatie = nieuwe regels.
Nu komen ze bij ons op de basis met de regel dat we ons wapen moeten ontladen, zodra we de eetzaal in gaan. Zelfs de KMar surveillance is al weggestuurd omdat ze dat niet wilden ::)
Ze hameren maar op het feit dat je zo min mogelijk aan je wapen moet zitten, maar we krijgen deze regel er wel bij.......
Is dit op andere onderdelen een normale gang van zaken?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 12 oktober 2011, 20:28:30
Nu komen ze bij ons op de basis met de regel dat we ons wapen moeten ontladen, zodra we de eetzaal in gaan. Zelfs de KMar surveillance is al weggestuurd omdat ze dat niet wilden ::)
Ze hameren maar op het feit dat je zo min mogelijk aan je wapen moet zitten, maar we krijgen deze regel er wel bij.......
Is dit op andere onderdelen een normale gang van zaken?
Dat doet me erg denken aan Blackhawk Down: "This is my safety sir" :P. Nee bij ons is die regel er niet, gelukkig.
Al weet ik wel dat bij een aantal douaneposten die gevestigd zijn bij een belastingkantoor dat de collega's hier niet
via de hoofdingang binnen mogen lopen, tenminste niet in uniform.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 12 oktober 2011, 21:51:58
Wat was de reden daarvoor?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 12 oktober 2011, 22:12:11
Wat was de reden daarvoor?
pff ik zou zeggen pick one:
Het zou aanstoot geven voor de burger die zit te wachten voor overleg met de belastingdienst.
Er zouden burgers hun kunnen aanklampen met vragen waar ze geen antwoord op kunnen geven.
Als er iemand zit die al niet blij is zou hij bij het zien van uniform plus eventuele bewapening doordraait.
Omdat de heren van de belastingdienst de groene (en met name bewapende) douane maar cowboys vinden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 13 oktober 2011, 00:05:22
Nu komen ze bij ons op de basis met de regel dat we ons wapen moeten ontladen, zodra we de eetzaal in gaan. Zelfs de KMar surveillance is al weggestuurd omdat ze dat niet wilden ::)
Ze hameren maar op het feit dat je zo min mogelijk aan je wapen moet zitten, maar we krijgen deze regel er wel bij.......
Is dit op andere onderdelen een normale gang van zaken?

Ik ontlaad mijn wapen alleen als ik voor langere tijd vrij ben of als hij t***s ligt. verder alleen met de ontlaadprocedure tijdens de schiettoets.

Als iemand wil dat ik mijn vwpn ontlaad om ergens binnen te komen, dan kom ik dus niet binnen en praten ze maar op een andere manier met me.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Jerommeke op 13 oktober 2011, 00:12:28
Als iemand wil dat ik mijn vwpn ontlaad om ergens binnen te komen, dan kom ik dus niet binnen en praten ze maar op een andere manier met me.

Dat is het zelfde als bij bepaalde instellingen waarbij de politie wapens moet opbergen voor zij naar binnen mogen ... Ik heb daar altijd wat moeite mee  ::)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 13 oktober 2011, 00:32:16
Ik ontlaad mijn wapen alleen als ik voor langere tijd vrij ben of als hij t***s ligt. verder alleen met de ontlaadprocedure tijdens de schiettoets.

Als iemand wil dat ik mijn vwpn ontlaad om ergens binnen te komen, dan kom ik dus niet binnen en praten ze maar op een andere manier met me.
Zo regel ik dat ook ;)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: moppersmurf op 19 november 2011, 00:51:12
Ik heb wel eens bij een inrichting voor "speciale mensen" gestaan met een melding dat daar iemand volledig uit de stekkerdoos gaat. Bij aankomst werd ons vriendelijk verzocht even al het wapentuig (P5/pepper/wapenstok) af te doen en dan mee te lopen om te helpen Flipje Fluitketel onder bedwang te krijgen.

Je mag raden wat we gedaan hebben  ;D maar ik denk dat je het in 1x goed hebt!

Ben je door de minister aangewezen om geweld te mogen gebruiken gaan er bepaalde ******* figuren bepalen "dat er in de huisregels staat dat ....." De rest van de uitleg weet ik niet want toen zat ik weer in de auto.

Alleen bij Justitie leg ik mijn wapen in een wapenkluis, verder niet!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 19 november 2011, 09:58:58
En dan nog iets: Wie heeft er allemaal een sleutel tot die kluis, of een beheerderscode? Je zal net hebben dat je terug komt en dat je Walther weg is.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 19 november 2011, 11:11:46
Nu komen ze bij ons op de basis met de regel dat we ons wapen moeten ontladen, zodra we de eetzaal in gaan.
Ik bedoel dan ook geen aparte ruimte, nee voor de ingang waar collega's/bezoekers/overige personeel allemaal achter mij langs loopt, verder moet er een 2e man bij staan om ook te controleren en gezien de bezuinigingen gaat dat vaak niet lukken.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 19 november 2011, 11:24:47
Ik heb wel eens bij een inrichting voor "speciale mensen" gestaan met een melding dat daar iemand volledig uit de stekkerdoos gaat. Bij aankomst werd ons vriendelijk verzocht even al het wapentuig (P5/pepper/wapenstok) af te doen en dan mee te lopen om te helpen Flipje Fluitketel onder bedwang te krijgen.
Alleen bij Justitie leg ik mijn wapen in een wapenkluis, verder niet!
Mwah, heb je wel eens een spor inzet gedaan? Ook daar gaan we gewoon zonder koppel naar binnen hoor, zo bijzonder vind ik dit verzoek dus niet....
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: moppersmurf op 20 november 2011, 23:53:49
Mwah, heb je wel eens een spor inzet gedaan? Ook daar gaan we gewoon zonder koppel naar binnen hoor, zo bijzonder vind ik dit verzoek dus niet....
"gewoon" ? ? ? Ik snap 'm even niet: wat maakt jou als politie beambte dan zo bijzonder dat ze jouw hulp inroepen en niet zelf het probleem oplossen, als je al de geweldmiddelen die je van rechtswegen toegekend hebt gekregen, verplicht afstaat? Ik ben geen vechtmachine!
TIP: de riot groep van de Bijlmer bajes oproepen! Die zijn speciaal getrained voor dat soort problemen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 21 november 2011, 00:46:26
Ik zal het even via PM toelichten. ;)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: xangadib op 21 november 2011, 13:11:42
Nou ben ik ook wel benieuwd. Wij kregen laatst ook zo verzoek, alles in een (gewone) kantoorkast en dan door naar binnen. Was niet mij idee.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 21 november 2011, 14:04:54
Nu weet ik niet hoe dit voor de politie geregeld is, maar wij hebben tijdens controle ook al een aantal keer
dit soort verzoeken gekregen (niet bewapend naar binnen, geen hond mee etc). Dit is al geregeld in onze wetgeving
de ADW dat de inspecteur die hulpmiddelen mag meenemen die hij nodig acht en ook indien nodig de controles bewapend
mag doen.

Of te wel als ze bij mij dit vragen dan hebben ze de keuze, of ik ga naar binnen, of ze mogen mee voor de afhandeling van
het niet meewerken aan de controle en aanverwante artikelen die dan van toepassing zijn.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 12 januari 2012, 10:34:12
Wie mag een medisch dossier van een ander hebben?
====================================

Rel om roze papiertje

EINDHOVEN -  Het is puur kwelling. Dagelijks ziet Jeanine van Merode (52) haar Mercedes voor de deur staan. Ze zou er zo in kunnen stappen. Maar sinds vorige lente mag de Eindhovense van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet meer rijden. Ondanks een uitbrander van de rechter en vier artsen die het tegendeel beweren, blijft het CBR volhouden dat ze een gevaar op de weg is.

Hoewel de Brabantse al bijna net zo lang multiple sclerose (MS) als haar rijbewijs heeft, reed ze 31 jaar lang schadevrij. Haar roze papiertje kon ze altijd zonder probleem vernieuwen. Uit verklaringen van drie neurologen blijkt dat haar ziektebeeld geen aanleiding geeft om dat niet opnieuw te doen. Ze keurden haar vorig jaar allemaal voor nog eens vijf jaar verkeersdeelname goed. Daarna gebeurt er iets vreemds.

Hoewel in de richtlijn van het ministerie van Infrastructuur sinds 2010 staat dat MS-patiënten niet meer standaard een rijtest hoeven af te leggen bij verlenging, houdt personeel van het instituut bij hoog en bij laag vol dat ze toch zo’n toets moet doen. Wanneer Van Merode op het examencentrum komt, gebeuren er meer rare dingen.

De mevrouw die de toets afnam, bleek mijn hele medische dossier te hebben. Ze wist precies wat voor medicatie ik gebruikte en zei dat het goed was dat ik die afbouwde. Ook gaf ze aan dat ik alleen nog een rijbewijs kon krijgen voor een automaat, terwijl ik er nu een heb voor een auto met versnellingen. Ze zei dat omdat ik er met mijn eigen auto was en dat is toevallig een automaat”, vertelt Jeanine van Merode.

„Ik ben ontploft. Ik ga toch niet iets weggeven wat ik al jaren heb?” De rijtoets lijkt vervolgens meer een examen. Van Merode zakt. Ze kan haar rijbewijs alleen terugkrijgen wanneer ze een paar lessen neemt.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11287973/__Rel_om_roze_papiertje__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/11287973/__Rel_om_roze_papiertje__.html)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: zwelgje op 12 januari 2012, 18:01:01
Ik zet wel mijn vraagtekens bij de opmerking over het medische dossier, gezien mijn ervaring met het CBR m.b.t. mijn vader.

Als mevrouw een eigen verklaring heeft ingevuld om bij het CBR een geschiktheids- verklaring te krijgen, en daarop gebaseerd een arts heeft geraadpleegd, dan is het mogelijk dat de keurende arts een aantekening over medicijnen gebruik op die verklaring heeft gemaakt. Op die manier is het logisch dat de persoon die bij het CBR dit soort gevallen beoordeeld hier kennis van heeft.
Dat wil niet zeggen dat die persoon het hele medische dossier heeft!!!

Meer informatie over het beoordelen van medische geschiktheid door het CBR, kan je hier vinden (http://www.cbr.nl/medisch.pp) (PDF)

Maar ik laat me graag verbeteren door mensen die terzake kundig zijn (of de zelfde procedure als mevrouw doorlopen hebben. :)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Nick op 12 januari 2012, 18:36:47
Ik vermoed dat er inderdaad sprake is van een 'Eigen verklaring CDE met Geneeskundig verslag'.

Het CBR zegt daarover:
Citaat
c. een Eigen verklaring CDE met Geneeskundig verslag, die naast de onder a. genoemde vragen tevens een voorgedrukte vragenlijst bevat (Geneeskundig verslag), die door een Arbo-arts dient te worden ingevuld aan de hand van de bevindingen bij de rijbewijskeuring.
http://www.cbr.nl/Vademecum/index.asp?pageid=26 (http://www.cbr.nl/Vademecum/index.asp?pageid=26)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: moppersmurf op 12 januari 2012, 18:58:35
Het blijft de pers/ een persbericht he?! Meestal niet geheel juist.....
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 30 januari 2012, 10:57:15
Kraken was toch verboden?
===========================
Gemeente zet kraakkaart online

AMSTERDAM -  Krakers die op zoek zijn naar gratis woonruimte, worden op hun wenken bediend door de gemeente Amsterdam. Op de website van de stad is een gedetailleerde kaart te downloaden met adressen van leegstaande bedrijfspanden.

De kaart vermeldt in de legenda niet alleen de exacte adressen van gebouwen, maar ook hoe lang ze al leeg staan. Dat is voor krakers van belang, omdat zij minder risico lopen snel te worden uitgezet als een pand langer dan een jaar leeg staat.
Ook het door de gemeente gesubsidieerde Wijksteunpunt Wonen wijst krakers de weg. Op zijn site wordt onder het motto ’naming and shaming’ het adres van een aantal leegstaande woningen in het hart van de stad vermeld.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/11402561/__Gemeente_zet_kraakkaart_online__.html (http://www.telegraaf.nl/binnenland/11402561/__Gemeente_zet_kraakkaart_online__.html)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: moppersmurf op 31 januari 2012, 01:05:46
omdat zij minder risico lopen snel te worden uitgezet als een pand langer dan een jaar leeg staat.

 098uo je zou bijna denken dat de PVDA nog aan de macht is.......  098uo
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 19 maart 2012, 16:16:48
Oké vraagje:

Mijn ouderlijk huis bevindt zich aan het rand van een middelgrote stad in de randstad. Achter ons hus bevindt zich een sloot en daarna een park. naast het huis bevindt zich een fietspad.

Nu hebben wij een konijn (als in huisdier) welke relgematig loosloopt in de tuin. Het beest ontsnapt niet (wil het geeneens) en is bang om het terrein af te gaan.

De gehele omgeving is een aanlijningsplicht welke niet wordt gehandhaafd door gemeente of politie. Nu is het al enkele malen gebeurd dat een hond of kat besluit om de tuin in te gaan om achter t beest aan te gaan. Bij de honden was het een keer een grote hond die door de heg en over t helje in de heg is gesprongen de tuin in. Door opletten van mijn ouders kon de hond worden weggejaagd. Hondenbezitter doet of zijn neus bloedt, konijn is van slag. Een andere keer stond even de poort open, hond naar binnen met eigenaar erachter aan waardoor het net weer goed ging. het lijkt me dat er op één of andere manier hier een overtreding gaande is want die honden hebben geen reet op ons terrein te zoeken en het is vind ik de verantwoordelijkheid van de baas dat dit niet gebeurd. Welke stappen kunnen hier tegen worden genomen?

Katten: lopen in tuin, over het algemeen wordt het konijn redelijk agressief hierover en tot nu toe was het konijn meer afschikwekkend dan de kat, maar alsnog, de kat staat op privé terrein en heeft hier niks te zoeken.

Nu belt mijn zusje zojuist op dat een vogelaar in het park bezig was en dat de roofvogel een aanval heeft uitgevoerd op het konijn. Het hondje van de buren sloeg alarm en mijn zusje is er tussen gesprongen. De vogelaar geeft aan dat de vogel dit niet zou doen maar konijn is wederom van streek, zusje over de rooie en in alle staten. Schijnt momenteel de politie aan t bellen te zijn.

Welke acties kunnen er respectivelijk voor case 1 (hond), 2 (kat) en 3 (roofvogel) worden genomen?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 19 maart 2012, 18:34:14
@ Kaasje

Nu ben ik niet helemaal thuis in de regelgeving voor wat betreft dieren. Misschien iemand van de dierenpolitie die hier meer van weet.

Je omschrijft 3 soorten casus. 1) De hond, 2) de kat en 3) de roofvogel.

Ik denk dat casus 3 het makkelijkst en misschien ook het vervelendst is voor de betrokken partij. De roofvogel is op het moment dat hij is losgelaten (Af is gestreken zoals het officieel heet) vrij en kan de Valkenier niet direct ingrijpen als de vogel een aanval doet. Daarbij is het ook de vraag waarom de Valkenier daar is, is hij aan het jagen of is hij bezig met het bestrijden van overlast door wild (kan ook konijnen zijn). Omdat de Valkenier niet direct controle heeft over de vogel kan je hem niet strafrechtelijk vervolgen op het moment dat er iets met het konijn gebeurd. Hooguit zou je het via de verzekering kunnen spelen. Het is namelijk zo dat dieren nog steeds als een goed/zaak gezien worden in veel gevallen.

Casus 1 is al wat ingewikkelder. De eigenaar is verplicht de hond aan de lijn te houden. Dus kan daar een boete voor krijgen op het moment dat hij/zij dit niet doet. Daarbij is een wet in het Wetboek van Strafrecht welke je er mogelijk op los kan laten. Nu is het wel zo dat het voor de politie en justitie erg lastig is om te bewijzen dat het om een gevaarlijk dier gaat. Mogelijk dat je deze ook kunt toepassen op casus 2.

Artikel 425
Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:

lid 1.
hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt;
lid 2.
hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

bron: Wetboek.net

Misschien dat je hier iets mee kunt.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 19 maart 2012, 18:52:11
@ Kaasje

Nu ben ik niet helemaal thuis in de regelgeving voor wat betreft dieren. Misschien iemand van de dierenpolitie die hier meer van weet.

Je omschrijft 3 soorten casus. 1) De hond, 2) de kat en 3) de roofvogel.

Ik denk dat casus 3 het makkelijkst en misschien ook het vervelendst is voor de betrokken partij. De roofvogel is op het moment dat hij is losgelaten (Af is gestreken zoals het officieel heet) vrij en kan de Valkenier niet direct ingrijpen als de vogel een aanval doet. Daarbij is het ook de vraag waarom de Valkenier daar is, is hij aan het jagen of is hij bezig met het bestrijden van overlast door wild (kan ook konijnen zijn). Omdat de Valkenier niet direct controle heeft over de vogel kan je hem niet strafrechtelijk vervolgen op het moment dat er iets met het konijn gebeurd. Hooguit zou je het via de verzekering kunnen spelen. Het is namelijk zo dat dieren nog steeds als een goed/zaak gezien worden in veel gevallen.

Casus 1 is al wat ingewikkelder. De eigenaar is verplicht de hond aan de lijn te houden. Dus kan daar een boete voor krijgen op het moment dat hij/zij dit niet doet. Daarbij is een wet in het Wetboek van Strafrecht welke je er mogelijk op los kan laten. Nu is het wel zo dat het voor de politie en justitie erg lastig is om te bewijzen dat het om een gevaarlijk dier gaat. Mogelijk dat je deze ook kunt toepassen op casus 2.

Artikel 425
Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft:

lid 1.
hij die een dier op een mens aanhitst of een onder zijn hoede staand dier, wanneer het een mens aanvalt, niet terughoudt;
lid 2.
hij die geen voldoende zorg draagt voor het onschadelijk houden van een onder zijn hoede staand gevaarlijk dier.

bron: Wetboek.net

Misschien dat je hier iets mee kunt.

Het gaat om een hobie valkenier, niet een beroepsmatige ;) Bedankt in iedergeval hier kan ik wat mee :)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 26 maart 2012, 16:40:47
Wild plassen is verboden in de bebouwde kom, maar krijg je ook een boete als je op je eigen erf (in de bebouwde kom) je behoefte doet?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: JackM op 26 maart 2012, 17:43:29
Wild plassen is verboden in de bebouwde kom, maar krijg je ook een boete als je op je eigen erf (in de bebouwde kom) je behoefte doet?
 Hoe kom jij toch altijd op die vragen  :D
Denk het wel, de overtreding betreft urineren buiten de daarvoor bestemde plaatsen, je eigen erf is geen bestemde plaats om te urineren..
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Frank. op 26 maart 2012, 17:51:22
Wild plassen is verboden in de bebouwde kom, maar krijg je ook een boete als je op je eigen erf (in de bebouwde kom) je behoefte doet?
Of je een boete krijgt weet ik niet. Of bedoel je of je een boete kan krijgen?

 Hoe kom jij toch altijd op die vragen  :D
Denk het wel, de overtreding betreft urineren buiten de daarvoor bestemde plaatsen, je eigen erf is geen bestemde plaats om te urineren..
Wildkakken mag ook niet hè ;)

Citaat van: Een APV
Natuurlijke behoefte doen
Het is verboden binnen de bebouwde kom op of aan de weg zijn natuurlijke behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.

Dus ga je gang op je eigen terrein.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 26 maart 2012, 18:00:14
Wild plassen is verboden in de bebouwde kom, maar krijg je ook een boete als je op je eigen erf (in de bebouwde kom) je behoefte doet?

Gelet op wat er in het feitcodeboekje vermeld staat, zou je er een boete voor kunnen krijgen.

Tekst feitcodeboekje:
Natuurlijke behoefte doen buiten daarvoor bestemde plaatsen. Daarbij moet aangegeven worden op welke plaats en er staat bij dat het binnen de bebouwde kom moet plaats vinden.

Nu is het zo dat het een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is. Dus de gemeente kan daar nog bepaalde aanvullingen aan doen.

Dit is bijvoorbeeld de APV van Amsterdam.
Artikel 5.11 Doen van natuurlijke behoefte
1. Het is verboden op of aan de weg buiten een urinoir of andere toiletgelegenheid datgene te verrichten waarvoor een toiletgelegenheid is bestemd.
2. Het is verboden een urinoir of andere toiletgelegenheid te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bestemd.

Is jou eigen erf geheel afgesloten door een heg cq schutting, dan maak je je dus niet schuldig aan dit feit. Echter ga jij je natuurlijke behoefte doen op je eigen erf dan is het wel vervuiling van de bodem. Dan kom je weer in de Milieuwetgeving.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 26 maart 2012, 18:05:22
@ Jack, soms schiet mij een vraag gewoon binnen e050
@ Frank, ik bedoelde inderdaad of je een boete kan krijgen.
@ Pully,  O0
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 26 maart 2012, 22:00:38
Om nog maar even terug te keren op mijn issue. Meneer de wijkagent heeft gemeld dat er op grond van de APV de valk niet is toegestaan tenzij aangelijnd ( ;D ;D). Dit heeft meneer de wijkagent ook meegedeeld aan de valkenier door te googlen (kijk dat is nog eens speurwerk) en zo zijn adres te achterhalen. Desalnniettemin is de valk afgelopen zondag al weer gespot :(
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 26 maart 2012, 22:46:02
Om nog maar even terug te keren op mijn issue. Meneer de wijkagent heeft gemeld dat er op grond van de APV de valk niet is toegestaan tenzij aangelijnd ( ;D ;D). Dit heeft meneer de wijkagent ook meegedeeld aan de valkenier door te googlen (kijk dat is nog eens speurwerk) en zo zijn adres te achterhalen. Desalnniettemin is de valk afgelopen zondag al weer gespot :(

Jammer dat hij er afgelopen zondag weer was. Misschien toch maar weer een melding maken aan de wijkagent.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 16 april 2012, 12:46:20
Een collega zei dat bij iedereen, die aangehouden wordt, DNA wordt afgenomen, klopt dit?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 16 april 2012, 13:58:58
Nee, niet bij iedereen die aangehouden wordt. Wel bij iedereen die bij onherroepelijk vonnis is veroordeeld voor een feit waar voorlopige hechtenis op staat (art 67.1 SV).

Wel is het zo dat tegenwoordig bij iedere verdachte van een VH feit het identiteitsbewijs gescand wordt en meestal ook de vingerafdrukken digitaal afgenomen worden alsmede een mugshot.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 22 april 2012, 02:28:23
Kunnen de agenten op 0:37 hier een bekeuring voor geven. Ik vind dit overigens aardig asociaal.
===============================
A1 AMBULANCE & POLITIE STEDENDREEF ALMERE ONGEVAL 3 VOERTUIGEN LETSEL (http://www.youtube.com/watch?v=0CyjevTW2q8#ws)
 MrPaul112almere
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Haageneesch op 22 april 2012, 03:20:34
Kunnen de agenten op 0:37 hier een bekeuring voor geven. Ik vind dit overigens aardig asociaal.
===============================
A1 AMBULANCE & POLITIE STEDENDREEF ALMERE ONGEVAL 3 VOERTUIGEN LETSEL (http://www.youtube.com/watch?v=0CyjevTW2q8#ws)
 MrPaul112almere
Inderdaad, wat een flapdrol tussen 0.37 en 0.55. Hoe heet dat artikel, 131, zo'n rijcursus?

Edit, 130:
@Frank.

Voor een 130 mededeling is een goede mutatie al voldoende. Ik heb genoeg mutatie gemaakt waardoor de bestuurder opging voor een EMG en dan had hij geen eens een "bonnetje" gehad van mij. Alleen de mededeling dat ik hem ging voordragen voor een EMG. Ze zijn tot nu toe allemaal gehonoreerd.

De 2 collega's in A-A doen niet anders als alleen maar het systeem filteren en pakken daar gewoon op bepaalde steekwoorden de mutatie daarbij en maken aan de hand van de mutatie een mededeling op aan het CBR.

Het is allemaal niet zo moeilijk, we denken allemaal domweg te moeilijk.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 22 april 2012, 22:58:21
Ja Haageneesch een art. 130 is hier wel op zijn plaats. Ook kan je hier een bon voor schrijven. R486 niet voorlaten gaan van een voorrangsvoertuig a €220,-
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Haageneesch op 23 april 2012, 01:30:53
Ja Haageneesch een art. 130 is hier wel op zijn plaats. Ook kan je hier een bon voor schrijven. R486 niet voorlaten gaan van een voorrangsvoertuig a €220,-
Ik weet wel een land waar je gewoon je rijbewijs mag inleveren als er enigzins aannemelijk is dat je bewust een voorrangsvoertuig niet laat voorgaan. als je dat onbewust deed krijg je er nog een prent bij voor het niet opletten in het verkeer... #overnemen #opnieuwhetwieluitvinden #bananenrepubliek
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 23 april 2012, 16:50:31
Ik weet wel een land waar je gewoon je rijbewijs mag inleveren als er enigzins aannemelijk is dat je bewust een voorrangsvoertuig niet laat voorgaan. als je dat onbewust deed krijg je er nog een prent bij voor het niet opletten in het verkeer... #overnemen #opnieuwhetwieluitvinden #bananenrepubliek

Welk land is dat dan? Nu maak je me wel heel nieuwsgierig.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Koekerdt op 9 mei 2012, 15:10:42
Even iets wat ik me net bedenk. Ik weet dat er een wet is waarin staat dat je voorrangsvoertuigen voorrang moet verlenen, bijvoorbeeld als jij van rechts komt gaat hij tog voor. Maar waar staat in de wet dat je uit de weg moet gaan of de weg vrij moet maken op een recht stuk? Iedereen weet dat het asosiaal is als je het niet doet, maar hoe zit dat wettelijk?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 24 mei 2012, 00:17:00
Even iets wat ik me net bedenk. Ik weet dat er een wet is waarin staat dat je voorrangsvoertuigen voorrang moet verlenen, bijvoorbeeld als jij van rechts komt gaat hij tog voor. Maar waar staat in de wet dat je uit de weg moet gaan of de weg vrij moet maken op een recht stuk? Iedereen weet dat het asosiaal is als je het niet doet, maar hoe zit dat wettelijk?

Artikel 50 RVV bepaalt dat weggebruikers bestuurders van voorrangsvoertuigen moeten voor laten gaan. Het is dus niet beperkt tot het voorrang verlenen, maar het gaat echt om het voor laten gaan! In zoverre is de term voorrangsvoertuig misleidend.

De daarbij behorende feitcode en boete bedrag: R486 kosten 220 euro voor o.a. personenvoertuigen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: HIT op 24 mei 2012, 09:50:31
Artikel 50 RVV bepaalt dat weggebruikers bestuurders van voorrangsvoertuigen moeten voor laten gaan. Het is dus niet beperkt tot het voorrang verlenen, maar het gaat echt om het voor laten gaan! In zoverre is de term voorrangsvoertuig misleidend.

De daarbij behorende feitcode en boete bedrag: R486 kosten 220 euro voor o.a. personenvoertuigen.

Niet helemaal mee eens. Als ik niet uit de weg kan, kan ik dat dus ook niet. Ik ga bijv. met een bus vol verkeersborden echt de berm niet in, de kans dat ik vast kom te zitten of dat ik kantel is daarvoor te groot.

"Moeten voor laten gaan" is dus in dat geval ook de verkeerde term, natuurlijk als er ruimte is dan moet je die geven maar zonder art. 5 te overtreden.

Maar dit is een leuk geval van "rek het artikel zo ver mogelijk uit".
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 24 mei 2012, 22:53:03
Niet helemaal mee eens. Als ik niet uit de weg kan, kan ik dat dus ook niet. Ik ga bijv. met een bus vol verkeersborden echt de berm niet in, de kans dat ik vast kom te zitten of dat ik kantel is daarvoor te groot.

"Moeten voor laten gaan" is dus in dat geval ook de verkeerde term, natuurlijk als er ruimte is dan moet je die geven maar zonder art. 5 te overtreden.

Maar dit is een leuk geval van "rek het artikel zo ver mogelijk uit".

Je kan het er mee eens zijn of niet. Maar in het artikel wordt er daadwerkelijk gesproken over het moeten voor laten gaan. Hoe jij dat doet is jou verantwoording. Doe je dat niet, dan heb je kans dat je er een herinnering van op de deurmat krijgt.

En om eerlijk te zijn proef ik in jou reactie ook een stukje ikke, ikke, ikke mentaliteit. Helaas krijgen we steeds meer van dat soort mensen. Maar dat zijn wel de mensen die klagen dat wij (hulpverleners) in hun ogen te laat ter plaatse zijn. Maar dat komt mede door zulk gedrag, van ik ga niet aan de kant vanwege dit of dat.

Het is heel simpel je hoort sirene en ziet blauw, dan aan de kant. Hoe je dat doet is niet mijn probleem. Maar doe je het niet, dan is het wel mijn probleem en dat zal je dan merken ook. Je zult dan ook voor 100% zeker een herinnering thuis gestuurd krijgen a 220 euro.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Carv op 24 mei 2012, 23:16:57
Je kan het er mee eens zijn of niet. Maar in het artikel wordt er daadwerkelijk gesproken over het moeten voor laten gaan. Hoe jij dat doet is jou verantwoording. Doe je dat niet, dan heb je kans dat je er een herinnering van op de deurmat krijgt.

En om eerlijk te zijn proef ik in jou reactie ook een stukje ikke, ikke, ikke mentaliteit. Helaas krijgen we steeds meer van dat soort mensen. Maar dat zijn wel de mensen die klagen dat wij (hulpverleners) in hun ogen te laat ter plaatse zijn. Maar dat komt mede door zulk gedrag, van ik ga niet aan de kant vanwege dit of dat.

Het is heel simpel je hoort sirene en ziet blauw, dan aan de kant. Hoe je dat doet is niet mijn probleem. Maar doe je het niet, dan is het wel mijn probleem en dat zal je dan merken ook. Je zult dan ook voor 100% zeker een herinnering thuis gestuurd krijgen a 220 euro.

Nu meng ik mij eigenlijk niet zo vaak in dit soort discussies maar ik kan me helemaal in de tekst van HIT vinden. Ik proef bij jouw Pully meer de mentaliteit van ik heb mn blauwe lamp en sirene aan dus iedereen moet aan de kant. Volgens mij moeten prio 1 ritten vooral veilig verlopen en je kan dus niet van iedereen verwachten dat ie z'n auto in de berm gooit als er een voertuig met zwaailicht en sirene achter hem rijdt. Laat staan als het een volle bestelbus / vrachtwagen is.

Ben dan ook wel benieuwd hoeveel mensen jij een prent geeft als ze op een provinciale weg niet aan de kant gaan. Zullen er vast een hoop zijn dan......
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 24 mei 2012, 23:21:56
Nu meng ik mij eigenlijk niet zo vaak in dit soort discussies maar ik kan me helemaal in de tekst van HIT vinden. Ik proef bij jouw Pully meer de mentaliteit van ik heb mn blauwe lamp en sirene aan dus iedereen moet aan de kant. Volgens mij moeten prio 1 ritten vooral veilig verlopen en je kan dus niet van iedereen verwachten dat ie z'n auto in de berm gooit als er een voertuig met zwaailicht en sirene achter hem rijdt. Laat staan als het een volle bestelbus / vrachtwagen is.

Ben dan ook wel benieuwd hoeveel mensen jij een prent geeft als ze op een provinciale weg niet aan de kant gaan. Zullen er vast een hoop zijn dan......

Je hoeft ook niet compleet in de berm te gaan of wat dan ook. Maar zoals HIT al eerder vermeldde in een post van hem dat hij midden op de weg gaat rijden bij afzettingen en dergelijke... Daar heeft hij de plank al misgeslagen. Vervolgens wordt deze lijn doorgezet en reageer ik daar heel erg zwart wit op. Mijn reactie is gebasseerd op de wet en niet op wat er in de praktijk plaats vind.

Daarnaast moet ik eerlijk toegeven dat ik persoonlijk vind dat er te weinig geschreven wordt voor dit feit. Mensen die op de linkerbaan blijven hangen op de snelweg, zodat wij rechts moeten gaan inhalen....

Is dat de oplossing dan?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 24 mei 2012, 23:23:36

Ben dan ook wel benieuwd hoeveel mensen jij een prent geeft als ze op een provinciale weg niet aan de kant gaan. Zullen er vast een hoop zijn dan......

Ik ben het ook grotendeels wel met je eens echter zit er een groot verschil imho tussen mensen die niet aan de kant gaan omdat ze niet zitten op te letten (bijvoorbeeld bellen, muziek of andere zaken) of mensen die besluiten dat het niet verantwoord is om het voertuig aan de kant te zetten. De eerste verdiend een prent, de tweede een pluim omdat hij/zij zijn hoofd koel heeft gehouden en meer ongelukken heeft voorkomen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Carv op 25 mei 2012, 07:10:57
Vervolgens wordt deze lijn doorgezet en reageer ik daar heel erg zwart wit op. Mijn reactie is gebasseerd op de wet en niet op wat er in de praktijk plaats vind.

Daarnaast moet ik eerlijk toegeven dat ik persoonlijk vind dat er te weinig geschreven wordt voor dit feit. Mensen die op de linkerbaan blijven hangen op de snelweg, zodat wij rechts moeten gaan inhalen....

Je reactie was inderdaad nogal zwart-wit en daar reageerde ik dan weer op omdat ik het daar niet mee eens was.

Met betrekking tot je voorbeeld op de snelweg, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Mijn ervaring is dat dat vooral voertuigen zijn waar geen binnenspiegel inzit en de bestuurders dus te weinig spiegelen....
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 27 mei 2012, 00:12:24
Je reactie was inderdaad nogal zwart-wit en daar reageerde ik dan weer op omdat ik het daar niet mee eens was.

Met betrekking tot je voorbeeld op de snelweg, daar ben ik het inderdaad helemaal mee eens. Mijn ervaring is dat dat vooral voertuigen zijn waar geen binnenspiegel inzit en de bestuurders dus te weinig spiegelen....

Ik had mijn reactie ook wat moeten nuanceren en na jou reactie heb ik dat ook gedaan.

Voor wat betreft mijn ervaring maakt het niet zoveel uit of er wel of geen binnenspiegel in het voertuig zit. Mensen spiegelen sowieso te weinig en ik ben van mening dat ook de nieuwe geluidssignalen onvoldoende zijn. Zeker op de snelweg. Je hoort het gewoon niet en dat heeft meerdere oorzaken. Het natuurkundig effect dat het geluid naar achteren wordt gedrukt vanwege de snelheid van het voertuig, maar ook doordat de voertuigen steeds beter geisoleerd worden. Daarom ben ik ook een voorstander van alternatieven, zoals een soort stoorzender op de autoradio of een een kastje in de auto die het signaal opvangt. Als dat kastje een signaal opvangt, geeft het een alarm over de speakers van de autoradio en wordt de autoradio uitgeschakeld. Desnoods geeft het een gesproken tekst met als voorbeeld: " Kijk in uw spiegels en om u heen. Er komt een hulpvoertuig aan. Maak ruimte!" Of zoiets. De techniek is tegenwoordig ver genoeg om dit mogelijk te maken.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: HIT op 27 mei 2012, 00:29:34
@pully,

Ik moet jou dus voor laten gaan, riskeren dat ik over jou heen ga bij een stuurfout en dus de rest van mijn leven zien hoe ik iemand doodrijdt?

Sorry, dat is 1 keer in een leven genoeg.(voor de nieuwschierigen, hier ga ik niet over in. )

Maar ik lees ook ik heb Blauw dus ik ben, nee jij hebt blauw dus jij moet zijn. Daar zit een verschil in, het eerste ben je arrogant en een .... , in het tweede geval ken je je eigen kwetsbaarheid en had je niet zo gereageerd. Ook voor HV diensten geld naar mijn mening dat je liever ook weer levend thuis komt.

Over mijn ervaring op de weg kan ik kort zijn, maar ik geef het even lang.
Ik heb gereden met het kleinste tot het grootste, ik heb gereden met het duurste(een mensenleven) tot het minste (stront).
Voor moeten laten gaan gaat nooit lees goed nooit voor art. 5. dus ik ben ook gehouden door de wetgeving om dit artikel te waarborgen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 27 mei 2012, 00:47:04
@pully,

Ik moet jou dus voor laten gaan, riskeren dat ik over jou heen ga bij een stuurfout en dus de rest van mijn leven zien hoe ik iemand doodrijdt?

Sorry, dat is 1 keer in een leven genoeg.(voor de nieuwschierigen, hier ga ik niet over in. )

Maar ik lees ook ik heb Blauw dus ik ben, nee jij hebt blauw dus jij moet zijn. Daar zit een verschil in, het eerste ben je arrogant en een .... , in het tweede geval ken je je eigen kwetsbaarheid en had je niet zo gereageerd. Ook voor HV diensten geld naar mijn mening dat je liever ook weer levend thuis komt.

Over mijn ervaring op de weg kan ik kort zijn, maar ik geef het even lang.
Ik heb gereden met het kleinste tot het grootste, ik heb gereden met het duurste(een mensenleven) tot het minste (stront).
Voor moeten laten gaan gaat nooit lees goed nooit voor art. 5. dus ik ben ook gehouden door de wetgeving om dit artikel te waarborgen.

Er werd een vraag gesteld waar het stond. Ik geef alleen wat er letterlijk in dat artikel staat. In dat artikel staat gewoon dat je een voorrangsvoertuig voor MOET laten gaan. Er staat niet in het artikel hoe je dat moet doen. Daarnaast is er een gebrek aan behandeling van dit soort incidenten tijdens de rijopleiding (standaard rijopleiding). En zie je steeds meer mensen die maling aan je krijgen en gewoon niet aan de kant gaan. Dat kan meerdere oorzaken hebben, niet opletten, niet spiegelen, etc.

Daarnaast gaf jij aan in een van je posts dat je gewoon midden op de weg zou blijven rijden. Je kan ook uiterst rechts gaan rijden van de rijbaan. Hierdoor geef je zoveel mogelijk ruimte aan het voorrangsvoertuig en geef je deze ook de gelegenheid om beter langs je heen te kijken. Zo laat je namelijk wel zien dat je het voertuig gezien hebt en dat je deze wel voorbij wilt laten gaan, maar dat dit niet gaat op het stuk van de rijbaan waar jij je bevindt. Misschien met deze nuance begrijp je beter wat ik bedoel. Daarnaast kweek je met zulk rijgedrag veel meer begrip bij de bestuurder van het voertuig. In mijn ogen een win-win situatie. Jij kweekt begrip bij de bestuurder en beide bestuurders hoeven geen gevaarlijke actie uit te voeren.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: HIT op 27 mei 2012, 01:47:44
Er werd een vraag gesteld waar het stond. Ik geef alleen wat er letterlijk in dat artikel staat. In dat artikel staat gewoon dat je een voorrangsvoertuig voor MOET laten gaan. Er staat niet in het artikel hoe je dat moet doen. Daarnaast is er een gebrek aan behandeling van dit soort incidenten tijdens de rijopleiding (standaard rijopleiding). En zie je steeds meer mensen die maling aan je krijgen en gewoon niet aan de kant gaan. Dat kan meerdere oorzaken hebben, niet opletten, niet spiegelen, etc.

Er wordt ook te weinig in de rijopleiding aandacht gegeven aan dit onderwerp daar ben ik het zeker mee eens. Zowel in de OGS opleiding als in de burger rijopleiding. En wat betreft mensen die maling hebben aan OGS voertuigen, ja die heb je idd te veel.

Daarnaast gaf jij aan in een van je posts dat je gewoon midden op de weg zou blijven rijden. Je kan ook uiterst rechts gaan rijden van de rijbaan. Hierdoor geef je zoveel mogelijk ruimte aan het voorrangsvoertuig en geef je deze ook de gelegenheid om beter langs je heen te kijken. Zo laat je namelijk wel zien dat je het voertuig gezien hebt en dat je deze wel voorbij wilt laten gaan, maar dat dit niet gaat op het stuk van de rijbaan waar jij je bevindt. Misschien met deze nuance begrijp je beter wat ik bedoel. Daarnaast kweek je met zulk rijgedrag veel meer begrip bij de bestuurder van het voertuig. In mijn ogen een win-win situatie. Jij kweekt begrip bij de bestuurder en beide bestuurders hoeven geen gevaarlijke actie uit te voeren.

Ik zal voertuigen altijd de kans geven om  mij heen te kijken, alleen is jammer genoeg ook mijn ervaring dat teveel heren in het blauw(vaak de jongere kant) erg overmoedig is en toch proberen te passeren als ik geen mogelijkheid heb tot uitwijken. En veelal geef ik door het gebruik van mijn gevaren lichten al aan dat ik ze heb gezien maar daardoor zien hun ook gelijk dat ik geen veilige mogelijkheid heb om aan de kant te gaan. Het is ook denk ik niet meer dat de bestuurder van een groot voertuig begrip moet creëren maar die van het voorrangsvoertuig. Kijk eens op de diverse fora voor transport en je zult lezen hoe vaak onnodig gevaarlijke acties ook van voorrangsvoertuigen moeten worden opgevangen door andere voertuigen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 27 mei 2012, 14:03:26
Ik zal voertuigen altijd de kans geven om  mij heen te kijken, alleen is jammer genoeg ook mijn ervaring dat teveel heren in het blauw(vaak de jongere kant) erg overmoedig is en toch proberen te passeren als ik geen mogelijkheid heb tot uitwijken. En veelal geef ik door het gebruik van mijn gevaren lichten al aan dat ik ze heb gezien maar daardoor zien hun ook gelijk dat ik geen veilige mogelijkheid heb om aan de kant te gaan. Het is ook denk ik niet meer dat de bestuurder van een groot voertuig begrip moet creëren maar die van het voorrangsvoertuig. Kijk eens op de diverse fora voor transport en je zult lezen hoe vaak onnodig gevaarlijke acties ook van voorrangsvoertuigen moeten worden opgevangen door andere voertuigen.

Het begrip moet van beide kanten komen, denk ik. Het verkeer is wat dat betreft toch 1 groot samenspel tussen verschillende bestuurders en verschillende soorten voertuigen. Het begrip voor grotere voertuigen is niet alleen iets voor voorrangsvoertuigen. Maar ook de gewone burger mag wel meer begrip hebben voor grotere voertuigen.

Nu we er iets dieper op in zijn gegaan, zijn we volgens mij wel redelijk op 1 lijn komen te zitten en door een stukje uitleg wordt het voor ons beide wat duidelijker.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: HIT op 27 mei 2012, 14:15:29
Het begrip moet van beide kanten komen, denk ik. Het verkeer is wat dat betreft toch 1 groot samenspel tussen verschillende bestuurders en verschillende soorten voertuigen. Het begrip voor grotere voertuigen is niet alleen iets voor voorrangsvoertuigen. Maar ook de gewone burger mag wel meer begrip hebben voor grotere voertuigen.

Nu we er iets dieper op in zijn gegaan, zijn we volgens mij wel redelijk op 1 lijn komen te zitten en door een stukje uitleg wordt het voor ons beide wat duidelijker.

 O0 ik was ook niet van gedachte dat we dat niet zaten, alleen is onze uitleg verschillend 098uo
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 27 mei 2012, 14:16:58

 O0 ik was ook niet van gedachte dat we dat niet zaten, alleen is onze uitleg verschillend 098uo

 ;D Helemaal  O0 dan. Haha. Maar gaan we nu niet wat off-topic? Misschien dat er nog mensen zijn met vragen over wetgeving.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 28 mei 2012, 21:28:03
Binnen hoeveel tijd moet de bestuurder zich melden?
==========================
http://www.flitsnieuws.nl/index.php?p=44619/voertuig-uit-koers-klaverblad-heerenveen/ (http://www.flitsnieuws.nl/index.php?p=44619/voertuig-uit-koers-klaverblad-heerenveen/)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: JackM op 28 mei 2012, 21:34:34
http://www.scherpinstrafrecht.nl/site/nieuws/detail/20071320.html (http://www.scherpinstrafrecht.nl/site/nieuws/detail/20071320.html)

Citaat
Vervolgingsuitsluitingsgrond
Bij vrijwillige melding kan betrokkene zich beroepen op de vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 184 WVW 1994. Vervolging voor het verlaten van de plaats van het ongeval vindt niet plaats, als betrokkene binnen 12 uur na het ongeval vrijwillig de politie van het ongeval in kennis stelt en daarbij zijn identiteit en, voor zover hij een motorrijtuig bestuurde, ook de identiteit van dat motorrijtuig bekend maakt. De vervolgingsuitsluitingsgrond geldt niet voor die gevallen waarbij het slachtoffer in hulpeloze toestand wordt achtergelaten (artikel 7 lid 1, onder b, WVW 1994).
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 28 mei 2012, 21:37:51
O0
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 31 mei 2012, 16:43:50
Het is alleen wel zo dat het hier lijkt te gaan om een eenzijdige aanrijding. Waarvan ik trouwens van mening ben dat dit niet bestaat... Want op de foto's zie je dat er schade is aan de berm. Dus de eigenaar daarvan moet dan aangifte gaan doen ter zake het verlaten van de plaats van ongeval.

Daarnaast kan het ook gaan om een gestolen voertuig. Dan zal de eigenaar van het voertuig moeten aantonen dat zijn voertuig gestolen is. Er zijn dus nog wel wat zaken die het iets ingewikkelder maken dan dat ene artikel.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 25 juni 2012, 17:20:34
Afgelopen weekend reedt ik op de A2 ten zuiden van Utrecht richting het zuiden. Een stuk hiervan is 130 echter kwam ik op een zelfde punt twee boren tegen. Aan de linkerkant van rijstrook 1 staat een A1 bord met 130 staan, aan de rechterkant van rijstrook 3 een A1 met 100.

Ben ik nou een kalkoen of snap jij het niet?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: enrico1972 op 25 juni 2012, 18:54:43
Lijkt mij niet dat je een kalkoen bent en andes ga ik met je op de kermis staan om geld te verdienen met je want dan ben je de
1e kalkoen die met een toetsenbord overweg kan voor zover ik weet.

Maar om serieus antwoord te geven ik heb geen flauw idee maar je zou het kunnen melden bij RWS via 0800-8002 omdat dit
wel heel erg verwarrend is.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: PietjePuk op 25 juni 2012, 20:04:53
Waar was dat ongeveer?
Dan ga ik er is op letten.

Er staan wel borden met 100, maar dan einde van de "beperking" tot max 100, lijkt me sterk dat je die door elkaar haalt. ;)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 25 juni 2012, 20:32:13
Waar was dat ongeveer?
Dan ga ik er is op letten.

Er staan wel borden met 100, maar dan einde van de "beperking" tot max 100, lijkt me sterk dat je die door elkaar haalt. ;)
Ik zat naast mijn pa, we reden er langs en keken elkaar aan, toen wist ik genoeg ;-)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 7 juli 2012, 03:53:10
Is Qat op dit moment al verboden?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 7 juli 2012, 04:04:26
In Nederland nog niet.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: M@rcel op 7 juli 2012, 11:00:25
In Nederland nog niet.

Maar dat zal niet lang meer duren, aangezien het besluit tot plaatsing van qat op Lijst II van de Opiumwet inmiddels is ingediend.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33255-1.html (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33255-1.html)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-167355.pdf (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-167355.pdf)

Grtz,
Marcel
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 13 juli 2012, 01:59:10
Als een vader/moeder tijdens het boodschappen een blikje opent en deze aan zijn kind geeft en deze bij de kassa wel netjes afrekent, is er dan toch sprake van een strafbaar feit op het moment dat de vader/moeder het blikje opent en deze aan zijn kind geeft, ondanks dat de vader/moeder het afrekent als men bij de kassa staat?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 13 juli 2012, 06:36:57
Volgens mij niet, aangezien er nog steeds de mogelijkheid is om te betalen (de kassa is immers nog niet gepasseerd). Word dit blikje opgedronken/weggegooid en niet betaald via de kassa (hetzij verzwegen hetzij via een onbemande kassa het pand verlaten) dan is het wel een strafbaar feit. Wel kan er in het huisregelement staan dat er geen goederen in de winkel genuttigd mogen worden, dan is het dus een overtreding van het huisregelement maar dat is nog niet per definitie een strafbaar feit.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 13 juli 2012, 11:59:23
Blijkbaar krijg je er toch een boete voor, want ze was blijkbaar nog in de winkel en had dus nog tijd om te betalen.
Citaat
Vrouw steelt slok
Een vrouw uit Houten heeft gister een relatief dure slok wijn genomen. Voor een gestolen slok van supermarktwijn moest de 56-jarige een boete van 170 euro betalen.

De vrouw was in een winkel in IJsselstein en greep daar een fles uit de stelling, draaide de dop eraf, nam een slok, draaide de dop er weer op en zette de wijnfles terug in het rek. Helaas voor de stiekemerd zag een winkelmedewerker wat de 50+’er deed. Hij hield de vrouw aan en haalde de fles uit de stelling.

Toen de politie was gearriveerd werd de vrouw meegenomen voor verhoor. Volgens Dichtbij verklaarde de dame in kwestie dat ze dorst had en daarom een slok had genomen. De Houtense kwam er vanaf met een boete van 170 euro.
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/07/vrouw-steelt-slok (http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2012/07/vrouw-steelt-slok)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Frank. op 13 juli 2012, 12:40:30
Het idee dat diefstal pas ná een kassa gepleegd kan worden zit er ook bij sommige dienders nog in, maar is gewoon fout. Moet je indenken wat een criminelen er zouden lopen in de C&A, met de kassa's achterin!

Het gaat om de opzet die moet worden aangetoond. Als iemand zijn mandje vol zit met producten, handen vol en alleen nog plek heeft in zijn binnenzak en hij/zij stopt daar een fles in, kun je nog niet diefstal ten laste leggen. Maar iemand die niks bij zich heeft en iets in zijn binnenzak stopt, heeft dan al in feite het goed uit de feitelijke macht van de winkel onttrokken en dus gestolen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 18 juli 2012, 16:55:34
Het idee dat diefstal pas ná een kassa gepleegd kan worden zit er ook bij sommige dienders nog in, maar is gewoon fout. Moet je indenken wat een criminelen er zouden lopen in de C&A, met de kassa's achterin!

Het gaat om de opzet die moet worden aangetoond. Als iemand zijn mandje vol zit met producten, handen vol en alleen nog plek heeft in zijn binnenzak en hij/zij stopt daar een fles in, kun je nog niet diefstal ten laste leggen. Maar iemand die niks bij zich heeft en iets in zijn binnenzak stopt, heeft dan al in feite het goed uit de feitelijke macht van de winkel onttrokken en dus gestolen.

Ik ben het niet helemaal met je eens. Want zoals jij het zegt mag ik dus wel dingen in mijn zakken stoppen als ik mijn handen vol heb, maar dan ontrek ik het goed ook uit de feitelijke macht. Tenminste zoals jij het zegt. Ik zou deze casus wel willen voorleggen aan een OvJ of een parketmedewerker. Volgens mij is het namelijk in beide gevallen hetzelfde. Maar met het dik gedrukte kan je nog steeds niet de opzet aantonen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 19 juli 2012, 17:48:51
Als je een bekeuring krijgt voor foutparkeren, hoelang kun je dan je auto laten staan voor je weer een bekeuring krijgt?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 19 juli 2012, 17:53:07
Als je een bekeuring krijgt voor foutparkeren, hoelang kun je dan je auto laten staan voor je weer een bekeuring krijgt?
Kan het zo even niet terug vinden, maar dacht dat het de afspraak was in de meeste gemeente om maar 1x keer per 24 uur te schrijven. Echter heb je ook kans dat je voertuig nog voor die tijd word afgesleept. Maar ook dit is per gemeente en locatie verschillend. Krijg trouwens wel opeens een flashback naar het tv programma jaren geleden waar een 2tal dames van de amsterdamse parkeerwacht/politie werden gevolgd  :D
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 19 juli 2012, 17:56:59
Jij bedoelt Wielklem en Co?

Als er geen spoed is, dan moet het toch wel aangegeven staan als er een wegsleepregeling is?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 19 juli 2012, 18:05:27
Jij bedoelt Wielklem en Co?

Als er geen spoed is, dan moet het toch wel aangegeven staan als er een wegsleepregeling is?
Inderdaad, was even de naam kwijt.  Besluit wegslepen voertuigen rept niet over dat dit aangegeven moet worden. Hier staat alleen in dat de gemeente dit zelf mag bepalen en voor welke type wegen dit geld maar niet dat het aangegeven moet zijn.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 19 juli 2012, 18:12:33
Thanks O0
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 26 juli 2012, 15:25:41
Mijn oom is maandag aan de kant gezet door een onopvallende politiewagen, nu liet de 'agent' niet zijn legitimatie zien en mijn oom heeft ook geen bewijs gehad van de 'agent', dit lijkt mij niet normaal?  ???
Daarnaast moest de agent bellen om te vragen wat de maximum snelheid was van een brommer buiten de bebouwde kom ???
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 26 juli 2012, 15:31:45
Dat klinkt wel een beetje vreemd. Als de agent in burger was dan moet hij zijn legitimatie laten zien. Echter als hij in uniform in de auto zat dan zou hij dit vergeten kunnen zijn. Het bewijs/bon hoeft een agent niet te geven aangezien je de daadwerkelijke bon krijgt van het CJIB en wat de agent geeft slechts een aanzegging is. Tenzij jou oom direct moest betalen dan is men wel verplicht om jou een kwitantie te geven.

Mocht jou oom wel betaald hebben en geen kwitatie hebben gehad, of hij toch zeer zijn twijfels heeft over de echtheid van de ambtenaar dan zou hij contact op kunnen nemen met de politie. In het eerste geval moet hij dat zeker doen want dan is er een nepagent actief.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 26 juli 2012, 15:37:26
Volgens de agent reed mijn oom ,80 km/u, op zijn teller en kreeg hij wel bericht van CJIB over het verdere verloop.
Mijn oom kwam net bij ons vandaag vanwege mijn broertje en dus was hij van slag.
Verder vond hij het uniform ook apart, het klopte op 1 of andere manier niet.

Ik zei tegen mijn oom, noteer volgende keer het kenteken, vraag om ID, bel desnoods 0900-8844 of vraag om een opvallende wagen als je het niet vertrouwd.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 26 juli 2012, 19:57:22
Als een agent in uniform is hoeft de legitimatie alleen op verzoek getoond te worden. Is hij in burger dan hoeft dit niet. Als hij dit verzuimd of weigert dan kan je daar over een klacht doen. Dat doet niets af aan het proces-verbaal.

Een afschrift van het proces-verbaal moet zoveel mogelijk afgegeven worden maar als dit niet kan of gebeurd levert dat geen vormfout op die de bekeuring nietig doet verklaren.

Oftewel, gewoon de post afwachten. Is zijn rijbewijs ook ter plekke ingevorderd?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 26 juli 2012, 20:21:50
Is zijn rijbewijs ook ter plekke ingevorderd?
Nope ;)

Invordering was normaal toch bij 30 km/u te hard?

Als je 0900-8844 zou bellen, kunnen ze aan de hand van het kenteken dan zien of het een politiewagen is?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 26 juli 2012, 20:34:03
Zou kunnen. Maar de vraag is natuurlijk of je een antwoord krijgt. Daarnaast zijn er ook korpsen die hun dienstauto's op naam van leasebedrijven hebben staan en dat kan een telefoniste ook niet zien.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kens62 op 26 juli 2012, 21:26:38
Als een agent in uniform is hoeft de legitimatie alleen op verzoek getoond te worden. Is hij in burger dan hoeft dit niet. Als hij dit verzuimd of weigert dan kan je daar over een klacht doen. Dat doet niets af aan het proces-verbaal.


POLITIE WIL LEGITIMATIE NIET TONEN: VRIJSPRAAK (16-02-2011)
Een 20-jarige inwoner van Buitenpost is door de politierechter in Leeuwarden vrijgesproken van het plegen van verzet bij aanhouding. De man werd tijdens de lokale feestweek in augustus 2009 aangesproken door de politie wegens een verdenking van wildplassen. Toen de agenten de man naar diens ID-bewijs vroegen, zei de man dat hij wilde dat de politie zichzelf eerst legitimeerde. De politie voldeed niet aan dat verzoek.
 
Daarop werd de jongeman aangehouden. Volgens de politie zou hij zich daarbij hebben verzet.
 
Het OM vorderde een voorwaardelijk geldboete van € 150 en een proeftijd van één jaar.
 
Raadsman mr. Tjalling van der Goot voerde aan dat volgens de wet eerst moet worden vastgesteld of de agenten rechtmatig werkzaam waren (art. 180 wetboek van strafrecht). Op grond van de Ambtsinstructie voor de politie dient een politie zich te legitimeren. Er was geen sprake van een hectische situatie. Ook anderszins waren er geen omstandigheden die maakten dat de politie zich niet dadelijk kon legitimeren. Om die reden kan volgens de verdediging niet worden gesproken van een rechtmatige uitoefening van de bediening.
 
De rechter sprak vrij. Volgens de rechter dient een agent zich onmiddellijk te legitimeren. Die regel lijdt slechts uitzondering indien van de politie onder omstandigheden niet kan worden gevergd dat zij zich tevoren identificeren. Dat kan het geval zijn indien er sprake is van gevaar of van hectiek.
 
De uitspraak is principieel. De rechter legt de legitimatieplicht ruim uit en oordeelt dat bij schending van dit vereiste sprake is van onrechtmatig handelen van de politie. Het niet-naleven van de legitimatieplicht kan gevolgen hebben voor het bewijs, zoals ook in deze zaak. In de praktijk blijkt veelal niet uit de stukken dat de politie zich voorafgaande aan haar actie heeft gelegitimeerd.
 
Het openbaar ministerie heeft inmiddels tegen het vonnis hoger beroep ingesteld. Te zijner tijd zal de zaak in hoger beroep dienen bij het gerechtshof in Leeuwarden.

Bron: http://www.ankerenanker.nl/index/toonitem/6407/36102/Politie%20wil%20legitimatie%20niet%20tonen:%20vrijspraak%20(16-02-2011).html (http://www.ankerenanker.nl/index/toonitem/6407/36102/Politie%20wil%20legitimatie%20niet%20tonen:%20vrijspraak%20(16-02-2011).html)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: vesalius op 26 juli 2012, 21:53:37

POLITIE WIL LEGITIMATIE NIET TONEN: VRIJSPRAAK (16-02-2011)

In dit geval is het niet tonen van ID onderdeel van de zaak, immers had deze verdachte geweten dat dit agenten waren had hij zich waarschijnlijk (998765) niet verzet. Logisch dus dat hier inderdaad vrijspraak op volgt. Bij te hard rijden is die relatie er uiteraard niet.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 26 juli 2012, 22:57:44
Mijn oom had natuurlijk ook gewoon kunnen wegrijden als degene zich niet wilde identificeren, dan kreeg hij waarschijnlijk wel zekerheid.  ;D
Als het een echte was natuurlijk.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Muis77 op 13 augustus 2012, 11:30:25
ik zit met de volgende vraag;
de politie heeft bij mij een ruit ingeslagen om binnen te komen, ze hadden een alarmering van iemand gekregen en dachten daardoor dat ik hulp nodig had. door reden heb ik alle commotie niet meegekregen, reageerde dus niet, waarop ze de ruit hebben ingeslagen om binnen te komen.
Mijn vraag is nu, wie eigenlijk aansprakelijk is voor die ingeslagen ruit?
de politie heeft ook gelijk de glascentrale geregeld, dus het is meteen gerepareerd.
Ik kreeg er echter een flinke rekening van, en zojuist is er een nieuw raam geplaatst, dus daar zal deze week ook een rekening van binnenkomen.
Ik heb zelf geen glasverzekering, mijn verzekering adviseerde dit aan huisbaas te vragen ( ik huur particulier ), deze zegt me dat hij dat ook niet heeft en vindt dat de politie aansprakelijk is.
Lijkt mij ook raar als de politie het zou moeten betalen?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Dion op 13 augustus 2012, 12:34:38
Als een agent in uniform is hoeft de legitimatie alleen op verzoek getoond te worden. Is hij in burger dan hoeft dit niet. Als hij dit verzuimd of weigert dan kan je daar over een klacht doen. Dat doet niets af aan het proces-verbaal.

Een afschrift van het proces-verbaal moet zoveel mogelijk afgegeven worden maar als dit niet kan of gebeurd levert dat geen vormfout op die de bekeuring nietig doet verklaren.

Oftewel, gewoon de post afwachten. Is zijn rijbewijs ook ter plekke ingevorderd?
Was het niet zo dat een agent in burger zich juist moet identificeren, ook zonder verzoek? Indien mogelijk uiteraard, of heb ik dit nou verkeerd begrepen?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 13 augustus 2012, 14:27:31
Was het niet zo dat een agent in burger zich juist moet identificeren, ook zonder verzoek? Indien mogelijk uiteraard, of heb ik dit nou verkeerd begrepen?

Een agent in burger dient zich ten alle tijde te legitimeren met het van rijkswege verstrekte externe legitimatiebewijs. Er zijn namelijk korpsen die ook een interne pas hebben en die is niet geldig om je te legitimeren als agent zijnde. In uniform ben je als agent verplicht je te legitimeren op het moment dat het gevraagd wordt.

Staat in de Ambtsinstructie artikel 2:

Citaat
Artikel 2

De ambtenaar legitimeert zich met het legitimatiebewijs dat aan hem is verstrekt:

a. bij optreden in burgerkleding ongevraagd, tenzij bijzondere omstandigheden dit onmogelijk maken, en

b. bij optreden in uniform, op verzoek daartoe.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 13 augustus 2012, 14:31:07
ik zit met de volgende vraag;
de politie heeft bij mij een ruit ingeslagen om binnen te komen, ze hadden een alarmering van iemand gekregen en dachten daardoor dat ik hulp nodig had. door reden heb ik alle commotie niet meegekregen, reageerde dus niet, waarop ze de ruit hebben ingeslagen om binnen te komen.
Mijn vraag is nu, wie eigenlijk aansprakelijk is voor die ingeslagen ruit?
de politie heeft ook gelijk de glascentrale geregeld, dus het is meteen gerepareerd.
Ik kreeg er echter een flinke rekening van, en zojuist is er een nieuw raam geplaatst, dus daar zal deze week ook een rekening van binnenkomen.
Ik heb zelf geen glasverzekering, mijn verzekering adviseerde dit aan huisbaas te vragen ( ik huur particulier ), deze zegt me dat hij dat ook niet heeft en vindt dat de politie aansprakelijk is.
Lijkt mij ook raar als de politie het zou moeten betalen?

Zover ik weet ligt het eraan in welke situatie de politie binnen is getreden. Dus op basis van welke gronden. Daarnaast weet ik ook niet of het bij elke regio hetzelfde geregeld is en mijn advies richting jou is dan ook om contact op te nemen met de afdeling juridische zaken van het betreffende korps. Die zullen vast meer informatie kunnen geven. Succes ermee en laat even weten op het forum hoe het afloopt.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Muis77 op 13 augustus 2012, 15:30:21
Zover ik weet ligt het eraan in welke situatie de politie binnen is getreden. Dus op basis van welke gronden. Daarnaast weet ik ook niet of het bij elke regio hetzelfde geregeld is en mijn advies richting jou is dan ook om contact op te nemen met de afdeling juridische zaken van het betreffende korps. Die zullen vast meer informatie kunnen geven. Succes ermee en laat even weten op het forum hoe het afloopt.

ah oke, ik wist al niet dat ze zelf een juridische afdeling hebben e050
alvast bedankt!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 14 augustus 2012, 07:17:30
Was het niet zo dat een agent in burger zich juist moet identificeren, ook zonder verzoek? Indien mogelijk uiteraard

Euhm.. dat bedoelde ik wel te zeggen ja! O0
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Wout op 14 augustus 2012, 10:03:05
ik zit met de volgende vraag;
de politie heeft bij mij een ruit ingeslagen om binnen te komen, ze hadden een alarmering van iemand gekregen en dachten daardoor dat ik hulp nodig had. door reden heb ik alle commotie niet meegekregen, reageerde dus niet, waarop ze de ruit hebben ingeslagen om binnen te komen.
Mijn vraag is nu, wie eigenlijk aansprakelijk is voor die ingeslagen ruit?
de politie heeft ook gelijk de glascentrale geregeld, dus het is meteen gerepareerd.
Ik kreeg er echter een flinke rekening van, en zojuist is er een nieuw raam geplaatst, dus daar zal deze week ook een rekening van binnenkomen.
Ik heb zelf geen glasverzekering, mijn verzekering adviseerde dit aan huisbaas te vragen ( ik huur particulier ), deze zegt me dat hij dat ook niet heeft en vindt dat de politie aansprakelijk is.
Lijkt mij ook raar als de politie het zou moeten betalen?
Tja, ik kan je het antwoord zo al geven. De politie is binnengetreden op grond van artikel 2 van de politiewet: hulp verlenen aan hen die het behoeven. Er was reden om te twijfelen aan uw veiligheid. De schade die veroorzaakt is valt onder 'zaakwaarneming'. De politie heeft gehandeld in uw belang. Daarmee zijn de kosten voor u. Een eventuele glasverzekering zou dit kunnen vergoeden. Nu de huisbaas geen glasverzekering heeft, weet ik niet wie de kosten moet dragen. Ik gok dat het toch de huisbaas is, omdat hij verantwoordelijk is voor het pand. De rechtswinkel kan hier misschien meer over zeggen: http://www.rechtswinkel.nl/ (http://www.rechtswinkel.nl/)

Succes!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Muis77 op 15 augustus 2012, 13:17:21
Tja, ik kan je het antwoord zo al geven. De politie is binnengetreden op grond van artikel 2 van de politiewet: hulp verlenen aan hen die het behoeven. Er was reden om te twijfelen aan uw veiligheid. De schade die veroorzaakt is valt onder 'zaakwaarneming'. De politie heeft gehandeld in uw belang. Daarmee zijn de kosten voor u. Een eventuele glasverzekering zou dit kunnen vergoeden. Nu de huisbaas geen glasverzekering heeft, weet ik niet wie de kosten moet dragen. Ik gok dat het toch de huisbaas is, omdat hij verantwoordelijk is voor het pand. De rechtswinkel kan hier misschien meer over zeggen: http://www.rechtswinkel.nl/ (http://www.rechtswinkel.nl/)

Succes!

Dank je, ik heb het daar ook voorgelegd O0
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 27 augustus 2012, 11:06:05
Nu kom ik regelmatig in allerlei plaatsen voor mijn werk en daar zijn ook altijd veel mensen bij elkaar, maar wanneer is samenscholing verboden?
Niet dat ik er tot nog toe last van heb gehad, maar vroeg het mij wel af.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: zwelgje op 27 augustus 2012, 14:47:36
Nu kom ik regelmatig in allerlei plaatsen voor mijn werk en daar zijn ook altijd veel mensen bij elkaar, maar wanneer is samenscholing verboden?
Niet dat ik er tot nog toe last van heb gehad, maar vroeg het mij wel af.


Ik ben geen jurist maar voor zo ver ik het begrijp zal dat afhangen van de APV van de gemeente, eventueel aangevuld met een extra verordening. Veel APV's beschrijven een algemeen verbod om samen te scholen, dus dan is het eigenlijk altijd verboden in die Gemeente.
Juridisch gezien ligt in de term "samenscholing" opgesloten dat er een dreiging is voor verstoren van de openbare orde, of gevaar voor de veiligheid. Een groep mensen is dus niet per definitie een samenscholing.  Realiteit is dat daarom meestal niet het algemene artikel uit de APV gebruikt wordt voor handhaving maar een specifieke verordening. Die verordeningen zijn dan meestal wel tijds-, plaats- en/of groeps bepaald.

Om het nog iets ingewikkelder te maken: er wordt ook onderscheid gemaakt tussen manifestaties (bijv: een betoging), evenementen (bijv: een festival) en samenscholing. Dat zijn allemaal groepen mensen, maar toch juridisch anders. In de "voetbal wet" is daarnaast nog sprake van een groepsverbod, wat het mogelijk maakt individuen deelname aan een groep te ontzeggen, en een gebiedsverbod, wat het mogelijk maakt om individuen toegang tot een gebied te ontzeggen.

Daarnaast is er in het Strafrecht artikel 168, wat deelname op zich niet strafbaar stelt, maar het niet verwijderen na een bevel wel...
Hij die opzettelijk bij gelegenheid van een volksoploop zich niet onmiddellijk verwijdert na het derde door of vanwege het bevoegd gezag gegeven bevel, wordt, als schuldig aan deelneming aan samenscholing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 17:28:48
Wanneer mag iemand fouilleren en wanneer mag je gefouilleerd worden?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 september 2012, 20:00:30
Wanneer mag iemand fouilleren en wanneer mag je gefouilleerd worden?
Bedoel je echt fouilleren (veiligheidsfouilling) of de visitatie (het gronding doorzoeken en word in de volksmond ook wel eens fouilling genoemd)?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 21:20:58
Nee, echt fouilleren.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 5 september 2012, 21:30:39
Nee, echt fouilleren.

Je heb diverse soorten fouilleringen. Het ligt dus aan de omstandigheden wanneer je welke uitvoert.

en wanneer je gefouilleerd mag worden ligt ook aan diverse omstandigheden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 21:45:45
Best ingewikkeld dus. :(
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 5 september 2012, 21:47:37
Best ingewikkeld dus. :(

JA en NEE. Kwestie van je bevoegdheden kennen. ^-^
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 september 2012, 22:01:18
Dat mag door een opsporingsambtenaar bij feiten en omstandigheden (dreiging voor hemzelf, de omgeving of de persoon zelf) of in een daarvoor aangewezen gebied. Verder mag er alleen maar gefouilleerd worden bij bepaalde gelegenheden of evenementen waarbij er een risico is dat er mogelijk wapens worden meegenomen (hier moet volgens mij ook een verordening van de gemeente aanvast zitten, of een aanwijzing in de vergunning). Let wel dit fouilleren gebeurt oppervlakkig en word zoveel mogelijk door hetzelfde geslacht gedaan als de gefouilleerde (tenzij het niet anders kan).
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 22:06:49
Dat mag door een opsporingsambtenaar
AOA of BOA?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 september 2012, 22:10:39
AO of BOA?
Kan beide, zowel een AO als BOA kan bevoegd zijn om deze fouillering te doen. Is afhankelijk van volgens welke wetten hij/zij bevoegd is, en volgens welke wetten deze optreed.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 22:11:57
Aaah ok, Thanks O0
Krijg je hier een curcus van, zit dit bij de opleiding in of ??
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 5 september 2012, 22:13:02
Aaah ok, Thanks O0
Krijg je hier een curcus van, zit dit bij de opleiding in of ???
Zit in je BOA opleiding als het goed is.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 22:13:57
Dan ga ik het zien als ik er mee mag beginnen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 september 2012, 22:14:29
Aaah ok, Thanks O0
Krijg je hier een curcus van, zit dit bij de opleiding in of ???
Voorzover ik weet van de BOA's die hiervoor bevoegd zijn, is het allemaal aan de ambtsinstructie opgehangen. Dus ben jij als BOA bevoegd geweld te gebruiken volgens de ambtsinstructie dan word jij hier ook in getrained en daar hoort de fouillering ook bij.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 5 september 2012, 22:17:06
En als iemand het doet terwijl het eingelijk niet mag/kan en men treft iets aan, dan?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 5 september 2012, 22:21:11
En als iemand het doet terwijl het eingelijk niet mag/kan en men treft iets aan, dan?

Kan de verdachte eventueel weer worden heengezonden door de hovj of het is onrechtmatig verkregen bewijs of je moet een HEEL goed verhaal ophangen bij een ovj.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 5 september 2012, 22:25:14
Daarbij, als jij tijdens een veiligheidsfouiliring verboden waar aantreft (niet zijnde voorwerpen vallende onder de veiligheid, dus wapens en scherpe voorwerpen) mag jij dit ook niet zomaar gebruiken. Want jij stelt een fouilering in voor de veiligheid en drugs of dergelijke vallen hier niet onder. Er is wel een mouw aan te breien maar je moet het anders op papier zetten.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 5 september 2012, 22:46:31
Dat mag je zeer zeker wel gebruiken. Als jij op rechtmatige wijze begint met bijvoorbeeld een veiligheidsfouillering en je treft daarbij bijvoorbeeld cokewikkels aan dan is dat gewoon rechtmatig verkregen bewijs. Evenals jij een drugsfouillering start en je treft een vuurwapen aan. Daar is een mooi naampje voor maar ik kom er even niet op.

Het gaat er om dat de initiële actie goed is. Doe je dat niet dan wordt de drugs/vuwa weliswaar vernietigd maar zal er geen strafrechtelijk onderzoek kunnen volgen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Frank. op 6 september 2012, 00:09:52
Als jij op rechtmatige wijze begint met bijvoorbeeld een veiligheidsfouillering en je treft daarbij bijvoorbeeld cokewikkels aan dan is dat gewoon rechtmatig verkregen bewijs. Evenals jij een drugsfouillering start en je treft een vuurwapen aan. Daar is een mooi naampje voor maar ik kom er even niet op.
De voortgezette toepassing ;)

Wat Custom denk ik/hopelijk bedoelt is dat je waarschijnlijk bij een veiligheidsfouillering geen kleine drugswikkels hoort aan te treffen, je tast immers oppervlakkig de kleding af en je moet wel hele fijne vingers hebben om zoiets te voelen. Dat is bij een SV/WWM/Opiumfouillering anders, het is een onderzoek aan (dus ook in) de kleding.

Best ingewikkeld dus. :(
Nee hoor. Een aantal fouilleringsbevoegdheden:
Artikel 8 Politiewet
Artikel 54 Strafvordering
Artikel 9 Opiumwet
Artikel 52 Wet Wapens en Munitie
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 6 september 2012, 19:17:12
De voortgezette toepassing ;)

Wat Custom denk ik/hopelijk bedoelt is dat je waarschijnlijk bij een veiligheidsfouillering geen kleine drugswikkels hoort aan te treffen, je tast immers oppervlakkig de kleding af en je moet wel hele fijne vingers hebben om zoiets te voelen. Dat is bij een SV/WWM/Opiumfouillering anders, het is een onderzoek aan (dus ook in) de kleding.
Nee hoor. Een aantal fouilleringsbevoegdheden:
Artikel 8 Politiewet
Artikel 54 Strafvordering
Artikel 9 Opiumwet
Artikel 52 Wet Wapens en Munitie
Dat was inderdaad wat ik bedoelde
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: knarf1990 op 6 september 2012, 21:13:35
Mijn docent hoor ik altijd zeggen. Als je rechtmatig bezig  bent, hoef je je ogen niet te sluiten voor het geen je tegen komt.
Het zou toch te gek voor woorden zijn als je zomaar drugs of een vuurwapen zou moeten laten liggen omdat dat niet het geen is waar je voor kwam.

Maar zoals hierboven staat beschreven, het mag inderdaad!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving (schennispleging)
Bericht door: sylvester1986 op 13 september 2012, 21:56:37
In het gebied waar ik werk, zijn helaas regelmatig mensen bezig met seksuele handelingen of laten buiten het erkende naaktgebied hun gereedschap zien, dit alles is natuurgebied in beheer van een meerschap. Welke handelingen vallen onder schennisplegen en wat kunnen bezoekers doen als ze getuige zijn van deze handelingen? Ikzelf wordt namelijk regelmatig door mensen aangesproken dat men weer bezig is, maar weet ze nooit te betrappen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: enrico1972 op 13 september 2012, 22:49:16
Wetboek van Strafrecht
Artikel 239
 

Artikel 239
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:
1 op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
2 op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
3 op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Om een antwoord te geven hoef je eigenlijk alleen maar het verhaal van ons lid SMK te lezen in het citaat hieronder
uit het onderwerp Zelf bellen naar alarmnummer 112 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=50795.msg1067651#msg1067651)

De meest relevante zaken heb ik even dik gemaakt om ze eruit te lichten voor je in de hoop dat je er wat aan hebt.

Goedendag

Nog niet zo lang geleden, ergens in de maand Mei, waren mijn vriendin en ik aan het Geocachen bij de vuilnisbelt(nu een natuur/wandelgebied) in Emmen.
Op een wandelpad achter de vuilnisbelt zien we een man ons tegemoet lopen met zijn hond. Deze man had een blouse aan en een korte broek.
Uit zijn korte broek die open stond, hing zijn geslachtsdeel. We zijn meteen omgekeerd. Mijn vriendin zei dat ik meteen 112 moest bellen.
Ik heb hier mee gewacht tot dat ik op een veilige plek stond, met overzicht op het wandelgebied. Toen ik 112 had gebeld en heb
doorgegeven dat we een man met hond en geslachtsdeel zagen lopen achter de vuilnisbelt in Emmen, had ik het vermoeden dat
het nog wel even ging duren voordat er een politieauto ter plaatse zou komen.

We waren toch een beetje geschrokken en pas na het telefoontje begon ik me te realiseren dat ik meer informatie moest gaan verzamelen.
We zijn een kleine 100 meter doorgelopen waar ik een rode auto zag staan, en ook een bordje met straatnaam.
Wederom 112 gebeld. Ik kreeg iemand anders aan de lijn. Heb verteld dat ik zojuist ook had gebeld over een schennispleger,
en nu een straatnaam heb, en wellicht het kenteken van de auto van de schennispleger.
Nadat ik had opgehangen hadden wij de schennispleger weer in beeld en kwam hij langzaam met zijn hond onze kant op lopen.
We zijn toen snel doorgelopen (500 meter) naar een drukkere doorgaande weg. Net op het punt dat we bij die drukke weg zijn
passeert deze schennispleger ons, en jawel in de auto die wij hadden zien staan en waarvan ik het kenteken heb doorgegeven.
Helaas, de auto was al uit zicht en daar kwam de eerste politie auto aan. We hebben deze staande gehouden en informatie doorgeven aan de 2 vrouwelijke agenten.

Een tweede politieauto reedt ons voorbij, naar de vuilnisbelt. Ze wouden deze auto met portofoon terug roepen maar ze hadden(hoe stom) hun portofoon vergeten ofzo??!? Dus die agenten gingen daar dus voor niets zoeken...
De agenten die we staande hebben gehouden vertelden ons dat we aangifte moesten gaan doen van schennispleging.
Op het moment dat ons dat word verteld zie ik een auto(soort gelijke vorm en kleur) aanrijden, en tot mijn grote verbazing is dit de schennispleger.
Heb de agenten hierop gewezen, die vervolgens meteen de auto keerden en met toeters en bellen achter de man aangingen. Deze man is enkele honderden meters verderop aangehouden en meegenomen.

Wij hebben de zelfde dag aangifte gedaan. Daar te horen gekregen dat ze in de afgelopen periode meerdere meldingen
hadden gekregen en blij waren met onze manier van handelen.

Daar doen we het dus voor..;)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 13 september 2012, 22:52:29
Let wel op, er zijn in bepaalde gebieden zogenaamde gedoogzone's.  ;)
Een voorbeeldje van zo'n zone: http://www.at5.nl/artikelen/15846/borden-geven-cruisegebied-homo-s-aan (http://www.at5.nl/artikelen/15846/borden-geven-cruisegebied-homo-s-aan)

Wat daar gebeurd is officieel dus wel openbare schennis, maar wordt door de vingers gezien.

(laten we geen discussie gaan voeren over de nut of noodzaak daarvan)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: mike op 13 september 2012, 22:58:58
Wetboek van Strafrecht
Artikel 239
 

Artikel 239
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:
1 op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
2 op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
3 op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks tegenwoordig is.

Om een antwoord te geven hoef je eigenlijk alleen maar het verhaal van ons lid SMK te lezen in het citaat hieronder
uit het onderwerp Zelf bellen naar alarmnummer 112 (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=50795.msg1067651#msg1067651)

De meest relevante zaken heb ik even dik gemaakt om ze eruit te lichten voor je in de hoop dat je er wat aan hebt.

Dit misdrijf kan niet ambtshalve worden vervolgd. Concreet betekend dat je pas een zaak hebt als je een aangifte hebt.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Red op 13 september 2012, 23:03:54
feitenboekje D511, naaktrecreatie buiten daarvoor bestemde plaatsen.  :P
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 9 oktober 2012, 20:21:20
Vraagje, ik zie steeds vaker op straat dat bij vrij nieuwe voertuigen ipv de richtingaanwijzer 1 van de breedtepitjes/mistpitjes aangaat. Wat is dit voor ongein, mag dit en wat is het nut?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: FlyingDutchman op 9 oktober 2012, 20:39:06
Bedoel je bochtenlicht voorop de auto? Dit reageert automatisch op dwarskrachten en snelheidsinformatie en laat een aangepaste mistlamp de bocht inschijnen, na de bocht gaat die weer uit. Bij afslaan moet je nog wel even richting aangeven, bochtenlicht is immers geen vervanger voor de richtingaanwijzer.
In het Engels heet dit "cornering lights". Mag sinds enige tijd, nieuwe auto's hebben het vaak.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 9 oktober 2012, 20:42:27
Bedoel je bochtenlicht voorop de auto? Dit reageert automatisch op dwarskrachten en snelheidsinformatie en laat een aangepaste mistlamp de bocht inschijnen, na de bocht gaat die weer uit. Bij afslaan moet je nog wel even richting aangeven, bochtenlicht is immers geen vervanger voor de richtingaanwijzer.
In het Engels heet dit "cornering lights". Mag sinds enige tijd, nieuwe auto's hebben het vaak.
Volgens mij gaat hij aan als de hendel van de richtingaanwijzer wordt omgezet. Heb ooit een chauffeur er op aangesproken en deze veranderde toen iets aan de instelling van zijn lichten waarna deze het wel deed. Volgens mij gaat het dus een handeling die voor het ingaan van een bocht wordt gebruikt!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 9 oktober 2012, 20:45:31
Het lijkt inderdaad om bochtenverlichting te gaan. Mag dit? Lijkt me niet toch? Een richtingaanwijzer is er door niet meer te zien zoals ook te zien in dit filmpje:
bochtenverlichting op golf 3 variant via www.bochtenverlichting.nl (http://www.youtube.com/watch?v=WFE82meVc5o#)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: KingValk op 9 oktober 2012, 21:00:54
De Touran van mijn vader heeft dit ook. Als je een bocht maakt en (volgens mij) 30 km/h of minder rijdt, gaat de bochtenverlichting aan. Na de bocht dooft de lamp weer. De bochtenverlichting gaat ook aan als je een knipperlicht gebruikt. Dit is volgens mij ook alleen maar onder een bepaalde snelheidsgrens.

Overigens is de knipperlicht in de Touran veel beter zichtbaar dan in bovenstaand filmpje.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: FlyingDutchman op 9 oktober 2012, 21:07:28
Tja, formeel gezien is het toegestaan: Regeling Voertuigen, artikel 5.2.57 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/volledig/geldigheidsdatum_09-10-2012#Hoofdstuk5_Afdeling2_i10_Artikel5257) - letter t. Ik heb ook al inbouwsetjes van Hella (http://www.hella.com/produktion/amc/WebSite/AMC_Resources/DatabaseTI/Deutsch/ti_d_lighting_golf_v_nachruestbares_abbiegelicht.pdf) gezien.
Maar ik moet je gelijk geven, soms wordt een richtingaanwijzer door de fellere straal van het bochtlicht (nagenoeg) onzichtbaar gemaakt.
Behalve automatisch in bochten tot een bepaalde snelheid gaat zo'n licht inderdaad ook bij het aanzetten van de richtingaanwijzer branden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 9 oktober 2012, 21:10:11
Je kan het ook als op krijgen op de BMW K1600GT(L).

Dus ook voor motoren.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: FlyingDutchman op 9 oktober 2012, 21:16:49
Je kan het ook als op krijgen op de BMW K1600GT(L).

Dus ook voor motoren.

Tja, maar daar staat niks van in de Regeling Voertuigen. Artikel 5.4.57 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/volledig/geldigheidsdatum_09-10-2012#Hoofdstuk5_Afdeling4_i10_Artikel5457) noemt géén bochtlicht  >:D 98uiye
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 9 oktober 2012, 21:19:14
Tja, maar daar staat niks van in de Regeling Voertuigen. Artikel 5.4.57 (http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/volledig/geldigheidsdatum_09-10-2012#Hoofdstuk5_Afdeling4_i10_Artikel5457) noemt géén bochtlicht  >:D 98uiye

Komt waarschijnlijk omdat het pas is ingevoerd en BMW de eerste is die het heeft op zijn motoren. Het heeft iig een europeesche goedkeuring, dus het zal niet lang duren voordat het in de wet wordt aangepast.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Nick op 9 oktober 2012, 21:26:50
Het lijkt inderdaad om bochtenverlichting te gaan. Mag dit? Lijkt me niet toch? Een richtingaanwijzer is er door niet meer te zien zoals ook te zien in dit filmpje:
bochtenverlichting op golf 3 variant via [url=http://www.bochtenverlichting.nl]www.bochtenverlichting.nl (http://www.youtube.com/watch?v=WFE82meVc5o#)[/url]

Volgens mij werkt het (bij onze auto) standaard alleen als ook het dimlicht is ingeschakeld, zal dit binnenkort eens testen. De verlichting in het filmpje lijkt me later zelf ingebouwd, wat wellicht de slechte zichtbaarheid van het knipperlicht kan verklaren. Zelf zie ik 's avonds in ieder geval nog regelmatig de gloed van de knipperlichten, terwijl ook de bochtenverlichting in werking is. Met andere woorden: het kan dus ook anders (beter?) dan in het filmpje te zien is!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: kaasje op 9 oktober 2012, 21:29:13
Nou, ik heb toch al enige malen als fietser mogen ervaren dat ik denk dat een automobilist rechtdoorrijdt en dan plotseling toch afslaat (omdat zijn richtingaanwijzer niet te zien is). Dit is meer regel dan uitzondering. Ik hoop dus van harte dat ze deze wet snel gaan aanpassen want dit gaat mensenlevens kosten!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 9 oktober 2012, 21:37:43
In GLM hebben de oudere Tourans dit ook nog. Ik moet zeggen dat ik er weinig voordeel van merkte.
Volgens mij zit het op de nieuwere auto's ook bijna niet meer sinds de massale opruk van het dagrijlicht.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: FlyingDutchman op 10 oktober 2012, 12:50:20
Interessant (deel van een) artikel hierover: http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp#Advanced_front-lighting_system_.28AFS.29 (http://en.wikipedia.org/wiki/Headlamp#Advanced_front-lighting_system_.28AFS.29)

@dielangemotormuis: De BMW 1600GT(L) heeft ook adaptief, in de koplamp geïntegreerd bochtlicht en heeft daarvoor dus geen aparte lichtunits nodig - wellicht dat de aanpassing in de wet dan niet zo'n haast heeft?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 10 oktober 2012, 13:15:16
@dielangemotormuis: De BMW 1600GT(L) heeft ook adaptief, in de koplamp geïntegreerd bochtlicht en heeft daarvoor dus geen aparte lichtunits nodig - wellicht dat de aanpassing in de wet dan niet zo'n haast heeft?

Dat zou idd een mogelijkheid zijn. Heb even gekeken bij de dealer hoe het werkt. Is idd de complete unit die meedraait in de bocht en dus niet zoals bij de auto's een aparte lamp die aangaat.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 11 oktober 2012, 18:22:34
Vraagje, ik zie steeds vaker op straat dat bij vrij nieuwe voertuigen ipv de richtingaanwijzer 1 van de breedtepitjes/mistpitjes aangaat. Wat is dit voor ongein, mag dit en wat is het nut?
Dinges sprak er ooit al over....
Bij nieuwe (meestal de wat luxere) wagens ontbrandt bij linksafslaan het linkermistlicht, bij rechts de rechter. Voor extra zicht, schijnt.
en ik ook....
Ja Dinges, ik bedoel inderdaad beide voorste mistlampen die ze dan niet volgens de regels aanhebben, de lampen die jij bedoelt, is de zogehete bochtverlichting en is o.a. bij de nieuwere VW golf terug te vinden.
Spreek tijdens mijn dienst vaak wel de mensen aan, dat ze hun mistlampen aanhebben en zo kwam ik er ook achter dat de VW golf dus bochtverlichting heeft.
Uit de topic: Lichtarmaturen op voertuigen niet meer toegestaan volgens nieuwe Regeling Voertuigen  (http://www.hulpverleningsforum.nl/index.php?topic=39279.0)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 11 oktober 2012, 20:54:46
Als ik als toekomstige BOA vorder om jouw gegevens in te zien ivm een strafbaar feit en je weigert, waarvoor kan ik je dan aanhouden?
Ik kan namelijk maar niet op de naam komen. e050
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: enrico1972 op 11 oktober 2012, 21:00:50
Volgens mij gewoon de wet ID i.v.m. niet tonen op 1e vordering.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Groenemotormuis op 11 oktober 2012, 21:05:51
Volgens mij gewoon de wet ID i.v.m. niet tonen op 1e vordering.
Tenzij anders in wet aangegeven vraag jij inderdaad hierop de id. Voldoet de persoon er niet aan dan ga je naar 184 WvSr (feitelijk 447e WvSr volgens mijn BOA) waarop jij de persoon kan aanhouden.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: skippy02 op 29 december 2012, 17:15:44
Ik heb nu voor de 3e keer het politie virus.
Ik heb er 1tje gehad van Buma/Stemra. Deze was duidelijk nep.
Maar de laatste twee zien er steeds echter uit :(
De laatste had iets over een nieuwe wet van 4 december, deze laat de politie toe om iemands pc te geizelen en vervolgens 100 euro via uKash te vragen?!

Kan iemand mij vertellen of dit legitiem is?

Je hebt waarschijnlijk dan voor de 3e keer een virus opgelopen. Of het legitiem is dat de politie dit soort praktijken gaat gebruiken lijkt mij niet.
Heb je de virussen van de vorige keer wel goed verwijderd?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: riekeltjuh op 29 december 2012, 17:17:48
Ik heb de vorige 2 keren een scan gemaakt met MBAM en toen verwijderd. Ik kreeg vanmiddag zo'n popup van MediaFire. (Maak je geen zorgen, geen piraterij :p) en toen floep, Uw Computer is geblokeerd.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: skippy02 op 29 december 2012, 17:21:13
Ik heb de vorige 2 keren een scan gemaakt met MBAM en toen verwijderd. Ik kreeg vanmiddag zo'n popup van MediaFire. (Maak je geen zorgen, geen piraterij :p) en toen floep, Uw Computer is geblokeerd.

En nu dus weer verwijderd? Anders kun je niet op je computer werken.
Lijkt mij dat je toch eens kritisch naar je surfgedrag moet kijken en een goede firewall moet installeren. Evenals een goede bescherming natuurlijk tegen cyberaanvallen. Ik zelf gebruik Microsoft Essentials, en werkt perfect.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: riekeltjuh op 29 december 2012, 17:24:53
Nu niet verwijderd, ik heb het in een speciale map geplaatst, ga nu het virus De-Compilen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: skippy02 op 29 december 2012, 17:28:48
Nu niet verwijderd, ik heb het in een speciale map geplaatst, ga nu het virus De-Compilen.

Succes, en ga je beter beschermen tegen dit soort rommel.  ;)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: riekeltjuh op 29 december 2012, 17:30:13
Dat is nou juist het gekke, ik had Avira AntiVir aanstaan toen het gebeurde  :-X
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: skippy02 op 29 december 2012, 17:33:27
Het virus is waarschijnlijk al eerder op je computer gekomen en een pop-up komt dan ineens. Hoeft niet het moment te zijn dat je ergens op een site kwam. Kan wel een maand geleden geweest zijn.

Als je windows gebruikt, kijk dan eens op de site van microsoft om essentials te installeren. En controleer je firewall even, of hij wel aanstaat.

En accepteer niet meteen alles wat onderin je browser komt te staan, vaak zitten daar juist de gevaarlijke bestandjes in verscholen. Als je een website bezoekt, houdt dan goed in de gaten wat er gebeurd. IE 9 houdt dit ook al een beetje voor je in de gaten en laat dan onderin zien of je iets wilt accepteren of niet. Ik klik meestal op NIET.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 7 januari 2013, 11:03:22
Ik weet niet of deze vraag al een keer op het forum is gesteld.

Zoals de meeste misschien wel weten bestaan er broodfokkers. Dit zijn mensen die vaak honden (pups) voor een relatief lage prijs aanbieden en verder zich niet druk maken over de gezondheid van de beestjes.

Is er een manier om deze mensen aan te pakken? Want buiten de Dierenwelzijnswet om, weet ik zo geen andere wetgeving. Daarnaast weet ik ook niet bij welke instantie's ik melding kan maken van een mogelijke broodfokker.

Weet iemand op het forum misschien wat ik er mee kan doen?

De vermoedelijke broodfokker bezigt zijn handel in de regio Nijmegen tegen de Duitse grens aan.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Willem58 op 7 januari 2013, 11:24:41
Is het niet iets voor de dierenpolitie?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: dielangemotormuis op 7 januari 2013, 11:25:10
Vaak kan dit via de hondengeleiders van het korps of de collega's die als nevenfunctie tegenwoordig dierenpolitie zijn.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Sesamzaadje op 7 januari 2013, 16:46:05
Even een vraag voor de verkeersmensen onder ons. Mijn zusje heeft mijn auto deze week mee op vakantie, zodoende ben ik dus verplicht tot haar scooter met blauw kenteken. Mijn vraag is, moet ik bij dit bord op de rijbaan of op het fietspad?(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg254.imageshack.us%2Fimg254%2F3558%2Fverplichtfietspad.gif&hash=0fcde12e235be6af5b23e50f8293a92b)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Q88 op 7 januari 2013, 17:04:38
Bij zo'n bord moet je inderdaad het fietspad op. Eigenlijk ben je een gemotoriseerde fietser en je dient altijd op de fietspaden/stroken te rijden.
Wanneer deze ontbreken mag je de rijbaan gebruiken.

1 uitzondering is een fietspad dat is aangeduid met het bord waarop in tekst staat "fietspad"
Op deze paden is het verboden om als gemotoriseerd voertuig te komen.
(https://www.hulpverleningsforum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.intercityfietser.nl%2FImages%2Fsmall%2Finfra-0524.jpg&hash=14d1650d25b5d258679d3857103a39c9)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Sesamzaadje op 7 januari 2013, 17:36:07
Duidelijk, bedankt!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Blauwe-motormuis op 7 januari 2013, 18:47:44
Ik weet niet of deze vraag al een keer op het forum is gesteld.

Zoals de meeste misschien wel weten bestaan er broodfokkers. Dit zijn mensen die vaak honden (pups) voor een relatief lage prijs aanbieden en verder zich niet druk maken over de gezondheid van de beestjes.

Is er een manier om deze mensen aan te pakken? Want buiten de Dierenwelzijnswet om, weet ik zo geen andere wetgeving. Daarnaast weet ik ook niet bij welke instantie's ik melding kan maken van een mogelijke broodfokker.

Weet iemand op het forum misschien wat ik er mee kan doen?

De vermoedelijke broodfokker bezigt zijn handel in de regio Nijmegen tegen de Duitse grens aan.

Hey Pully,

Mogelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor jou iets kunnen betekenen in deze situatie. Binnen deze organisatie is voormalige "Algemene Inspectiedienst (AID) opgenomen. Uit ervaringen tijdens de dienst weet ik dat deze medewerkers erg begaan zijn met dierenleed.

Via http://www.vwa.nl/ (http://www.vwa.nl/) kun je aan de rechterzijde van de website bij het kopje "voor burgers" een digitale melding doen.

Succes..!
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Pully op 8 januari 2013, 08:33:25
Hey Pully,

Mogelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor jou iets kunnen betekenen in deze situatie. Binnen deze organisatie is voormalige "Algemene Inspectiedienst (AID) opgenomen. Uit ervaringen tijdens de dienst weet ik dat deze medewerkers erg begaan zijn met dierenleed.

Via http://www.vwa.nl/ (http://www.vwa.nl/) kun je aan de rechterzijde van de website bij het kopje "voor burgers" een digitale melding doen.

Succes..!

Ik ga er meteen even naar kijken.  Ondertussen ben ik zelf ook nog verder gaan zoeken en op internet zijn er ook sterke signalen dat het een broodfokker betreft. Bij Tros Radar word zelfs gesproken over een bende die vermoedelijk landelijk opereert en pups haalt uit Oostblok landen.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 13 juli 2013, 23:31:58
Citaat van: Sylvester link=msg=930871 date=1317655291
Binnenkort wil ik een keer het bos/natuurgebied in om te zoeken met een metaaldetector, mag dit?
Iemand die mij aanvullende uitleg kan geven?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: JJ75 op 4 oktober 2013, 14:55:38
Lijkt mij:
Toestemming hebben van de eigenaar.
Kan een algeheel verbod geregeld zijn (Gemeente Renkum) ivm explosieven.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 4 oktober 2013, 15:28:45
Ik heb contact gehad met Drents Landschap en in hun gebieden mag je niet met een metaaldetector zoeken. Dat kan ik dus afschrijven.....
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: R op 27 februari 2014, 20:11:39
Citaat van: Blauwe-motormuis link=msg=1113241 date=1357580864
Hey Pully,

Mogelijk dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor jou iets kunnen betekenen in deze situatie. Binnen deze organisatie is voormalige "Algemene Inspectiedienst (AID) opgenomen. Uit ervaringen tijdens de dienst weet ik dat deze medewerkers erg begaan zijn met dierenleed.

Via http://www.vwa.nl/ (http://www.vwa.nl/) kun je aan de rechterzijde van de website bij het kopje "voor burgers" een digitale melding doen.

Succes..!

Vergeet ook de LID (Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming) niet. Zij hebben ook inspecteurs in dienst die zich om dit soort dierenwelzijnszaken bekommeren. Naast strafrechtelijk kunnen ze ook bestuursrechtelijk handhaven. Werken ook veel samen met dierenpolitie.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: JJ75 op 28 februari 2014, 10:56:19
Citaat van: Sylvester link=msg=1207084 date=1380893325
Ik heb contact gehad met Drents Landschap en in hun gebieden mag je niet met een metaaldetector zoeken. Dat kan ik dus afschrijven.....
Je mag wel een keer bij mij in de tuin :-)
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: sylvester1986 op 28 februari 2014, 11:12:46
Citaat van: JJ75 link=msg=1246950 date=1393581379
Je mag wel een keer bij mij in de tuin :-)
Luttenberg is eigenlijk te ver weg.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: JJ75 op 28 februari 2014, 11:31:36
In welke regio wil je zoeken? En waar zoek je naar?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: KJS op 12 mei 2015, 20:03:06
Goedenavond,

Ik weet niet op dit de meest goede plek is voor mijn vraag. (zo niet wil een mod deze vraag dan ergens anders neer zetten?)

Ik heb een vraag over de combi-bon en voornamelijk over de achterzijde van de bon.
Tijdens mijn praktijk examen (HTV-BOA) heb ik een casus gehad met een bellende mevrouw, zij had een blikje in haar linker hand, ze had haar arm strak langs het lichaam, ze liet het blikje los en viel op de grond. In de cautie, gaf de vrouw ook aan dat ze het blikje liet vallen.

Nu heb ik in de redenen van wetenschap neer gezet dat mevrouw het blikje liet vallen, ik heb ook vermeld dat het ging om een oranje Fanta blikje.

Ik schreef overigens voor het feit;
Citaat
pH022 – Straatafval achterlaten in de openbare ruimte zonder gebruik te maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of soortgelijke voorwerpen.
Betreft kleine hoeveelheden afvalstoffen zaoals klein consumtie afval, blikjes, papier, peuken ect. En overige geringe hoeveelheden.

Ik kreeg een onvoldoende beoordeling, puur op het feit dat ik niet heb neer gezet dat de vrouw dit doelbewust deed.
Nu heb ik niet gezien dat de vrouw het doelbewust / met opzet deed. Ik had dit volgende de 2 beoordelaars en examenleider wel moeten opschrijven.

Kan dit zomaar? (ik bedoel dan meer in de zin van het veranderen van wat ik zie en gehoord heb?)
Ik zie vallen, de vrouw verklaart laten vallen en ik moest dus opschrijven, de vrouw liet doelbewust, met willens en wetens het blikje vallen.

Het lijkt mij als je een bon schrijft dit doet op basis van wat je ziet en geen subjectieve bij gaat halen of zie ik dit totaal verkeerd?

Ik hoor graag als iemand iets weet :-)

Groeten Kevin
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 12 mei 2015, 20:32:49
Ook hier ben je niet heel duidelijk. Mevrouw had een telefoon in haar ene hand, een blikje in de andere.
 
-Strekte ze daarna haar arm en liet het blikje vallen, of viel het gewoon uit haar gestrekte arm.
-Heeft zij daarna nog kans gehad het blikje op te raken of sprak je haar direct aan.
-Stond ze stil of liep ze weg van het blikje?
-Zag ze je staan (en was je in uniform gekleed) of zag ze je niet aankomen?

Allemaal vragen die er toe kunnen leiden dat er wel of geen sprake van opzet is.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: KJS op 12 mei 2015, 20:47:02
Ik heb geprobeerd kort een situatie uit te leggen, misschien te kort  e050

Ze liet het blikje vallen vanuit haar gestrekte arm (ter hoogte van haar heupen)
Ze heeft niet direct de kans gehad het blikje op te rapen, wel gaf ze dit aan mij aan tijdens het gesprek, dat ze het nog wilde oprapen.
Ze stond op dat moment stil (al bellend te wachten op de 'bus', bij de bushalte)
Ze heeft mij(/ons) wel zien staan, het ging hier echt om een ''gepland'' sanctionerend optreden.
Ik stond in uniform gekleed.

De vrouw heeft na mijn bon het blikje opgepakt en in haar tas gestopt.

Tijdens de briefing werd verteld dat er veel zwerfvuil actief was. Hierop moet 0-tolerance tegen opgetreden worden.
Vandaar ook het schrijven van mijn combi-bon.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 12 mei 2015, 21:13:24
Allereerst vraag ik mij af of er al sprake is van een strafbaar feit. Het een en ander is een beetje afhankelijk van wat er exact in de APV/Afvalstoffenverordening staat. Meestal spreekt men van het achterlaten van afval, maar als men iets laat vallen, niet de kans heeft gehad het op te rapen en ook geen beweging heeft gemaakt waaruit op te maken valt dat men het wilde laten liggen dan is er mijn inziens nog geen sprake van achterlaten. Er kan immers sprake zijn van een ongelukje, of dat men het even naast zich neer legt met als doel het wel mee te nemen.

Je kan niet opschrijven wat je niet ziet. Als je zegt dat zij het expres deed, dan zal je voor de rechter ook moeten kunnen verantwoorden dat zij het expres deed. Gooit ze het van zich af, of loopt ze weg zonder het op te rapen ben je snel klaar. Blijft ze staan, en heeft ze geen kans, dan kan je ook moeilijk opschrijven dat ze het expres deed. Dat zou neigen naar meineed....

Hoe wordt het examen afgenomen, en wie zijn de beoordelaars en de examenleiders?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: KJS op 12 mei 2015, 21:39:34
Het examen word afgenomen door 2 beoordelaars en een examenleider.
1 beoordelaar is een (ervaren) docent van een ROC.
1 beoordelaar is een teamleider van een groep BOA's.

Beide extra getraind door het examenbureau. (aldus de website)

De examenleider, is naar mijn weten iemand van het examenbureau, hij/zij controleert de gegevens van de kandidaat en doet hand en spandiensten.
Hij doet tijdens de casussen de waarneming van de meldkamer/CP.
Ook voert hij na de tijd de uitslagen in het interne computer systeem, van het examen bureau.  

Er worden vanuit het examen bureau 2 casussen gespeeld, 1 voor de ene kandidaat en 1 voor de ander.
Ik was kandidaat 2, vandaar het gelijk schrijven van de combi-bon.
En in het kader van een examen is een blikje laten vallen toch wel een 'overtreding'. (lijkt mij)

Om terug te komen op het 'gelijk' aanspreken van de overtreder, ik stond een meter of 10 bij haar vandaan ze stond met haar rug naar mij toe en heeft mij niet aan zien kunnen komen, na het laten vallen van een blikje. Dus ook met een seconde of 10 stond ik voor de vrouw. Ook gaf de vrouw geen  ''reflex'' door het gelijk te willen oppakken.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 12 mei 2015, 21:52:13
Citaat van: KJS link=msg=1349884 date=1431456422
Ze heeft niet direct de kans gehad het blikje op te rapen, wel gaf ze dit aan mij aan tijdens het gesprek, dat ze het nog wilde oprapen.

Citaat van: KJS link=msg=1349901 date=1431459574
Om terug te komen op het 'gelijk' aanspreken van de overtreder, ik stond een meter of 10 bij haar vandaan ze stond met haar rug naar mij toe en heeft mij niet aan zien kunnen komen, na het laten vallen van een blikje. Dus ook met een seconde of 10 stond ik voor de vrouw. Ook gaf de vrouw geen  ''reflex'' door het gelijk te willen oppakken.

Je spreekt jezelf nu tegen. Dat maakt het verwarrend en lastig de casus te beantwoorden.

Terugkomend op mijn eigen wedervraag: ik ben er doordat de vrouw niet is weggelopen niet van overtuigd dat er überhaupt sprake is van "achterlaten" zoals omschreven.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: KJS op 12 mei 2015, 22:03:18
Klopt, ik snap de 'verwarring' vandaar ook mijn 'rectificatie'.

Ze liet het blikje niet voor direct één meter voor mijn neus vallen.
Ze was aan het bellen en heeft geen beweging(/reflex) gemaakt na het vallen van het blikje.

Ik snap ook dat jij twijfels hebt bij het achterlaten van het blikje.
Maar ik heb ook alleen puur geschreven i.v.m. het examen.
In het echt zou ik de vrouw aanspreken --> waarschuwing.
Dit was voor tijdens het examen geen optie.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Jelmer99 op 29 april 2018, 15:38:39
Zaterdagnacht na het uitgaan in de straat een verdacht busje en persoon gezien die meerdere keren oprit op en af liep. Tijdstip rond 2:30.
Heb direct 112 gebeld, politie kwam binnen enkele minuten ter plaatse met vier eenheden.
Persoon stond op het punt te vertrekken en is toen 'klemgereden' en gecontroleerd. Ging om een taxichauffeur die luchthavenvervoer reed en een adres aan het zoeken was. Loos alarm dus.

Mijn vraag is of ik terecht 112 heb gebeld in het geval van deze verdachte situatie?
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: Fletwed op 29 april 2018, 19:36:02
Zaterdagnacht na het uitgaan in de straat een verdacht busje en persoon gezien die meerdere keren oprit op en af liep. Tijdstip rond 2:30.
Heb direct 112 gebeld, politie kwam binnen enkele minuten ter plaatse met vier eenheden.
Persoon stond op het punt te vertrekken en is toen 'klemgereden' en gecontroleerd. Ging om een taxichauffeur die luchthavenvervoer reed en een adres aan het zoeken was. Loos alarm dus.

Mijn vraag is of ik terecht 112 heb gebeld in het geval van deze verdachte situatie?

Dit is geen fout, je weet immers van tevoren ook niet hoe en wat... Als je de kennis van nu op het moment van de melding had, tja... dan had je niet gebeld.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: DiNozzo op 29 april 2018, 20:16:46
Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ik rij liever 10 keer voor een loze melding van zoiets dan dat ik 1 keer weer een aangifte woninginbraak moet opnemen omdat we te laat zijn.
Titel: Re: Vragen over overige wetgeving
Bericht door: PietjePuk op 30 april 2018, 07:23:30
Achteraf kijk je een koe in zijn kont. Ik rij liever 10 keer voor een loze melding van zoiets dan dat ik 1 keer weer een aangifte woninginbraak moet opnemen omdat we te laat zijn.
Dat dus, gewoon bellen.