Hulpverleningsforum

Blauw: Politie / Marechaussee / Handhaving => Politie en Marechaussee => Topic gestart door: vinma op 7 juni 2006, 14:21:48

Titel: Preventief fouilleren
Bericht door: vinma op 7 juni 2006, 14:21:48
Hoe zit het nu eigenlijk met de regels rond het preventief fouilleren?

Ik kom uit Tilburg, waar met regelmaat preventief wordt gefouilleerd. Het is me nog niet overkomen, maar eigenlijk wíl ik helemaal niet worden gefouilleerd als ik met m'n gezinnetje loop te winkelen. Ik wil gewoon "vrij" over straat kunnen lopen!

Mag ik weigeren? En op welke grond?
Bestaat hier inmiddels jurisprudentie over?

Alvast bedankt voor jullie inbreng!

Vincent
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 7 juni 2006, 14:33:39
Nee u mag niet weigeren.

Op grond van artikel 151b van de Gemeentewet heeft de burgemeester een aantal gebieden in Tilburg aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In die gebieden mag op grond van de artikelen 50-52 Wet Wapens en Munitie op last van de officier van justitie gedurende een bepaalde tijd (hoogstens 12 uur) de politie iedereen fouilleren.

Omdat het slechts gaat om controle ben je verplicht om daaraan mee te werken. Weiger je dat of verzet je je daartegen, dan pleegt u een strafbaar feit.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: vinma op 7 juni 2006, 16:04:04
Op grond van artikel 151b van de Gemeentewet heeft de burgemeester een aantal gebieden in Tilburg aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In die gebieden mag op grond van de artikelen 50-52 Wet Wapens en Munitie op last van de officier van justitie gedurende een bepaalde tijd (hoogstens 12 uur) de politie iedereen fouilleren.

Moet er een gerede grond zijn om te vrezen voor ongeregeldheden of criminaliteit om een gebied als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen?
Of mag de burgemeester willekeurig gebieden aanwijzen?
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 7 juni 2006, 16:21:01
Daartoe moet in het gebied sprake zijn van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan.

In Tilburg gaat het om twee gebieden:
1) Het eerste gebied betreft enerzijds het gedeelte Zuidoosterstraat, Besterdplein, Besterdring, NS plein, Koestraat en Leonard van Veghelstraat en het gebied dat door de vier laatstgenoemde straten wordt omsloten en anderzijds de Spoorlaan (gedeelte tussen Noordhoekring en Boerhaavestraat), Noordstraat, Nieuwlandstraat, Bleshof, Kapelhof, Oude Markt, Stadhuisplein, Paleisring, Piusplein, Heuvelring, Damsstraat, Heuvel, Tivolistraat, Spoorlaan en het gebied dat door deze straten wordt omsloten.
2) Het tweede gebied betreft de Gashuisring-Lochtstraat en Jan Heijnstraat.

Waarom? De nu aangewezen gebieden, met inbegrip van daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij horende erven, zijn aangewezen na een analyse van de politiecijfers. Zo blijken er in deze gebieden verhoudingsgewijs veel incidenten gemeld te worden waarbij wapens, munitie of steekvoorwerpen werden gebruikt. De cijfers wijzen daarmee op een grotere mate van wapenbezit dan elders. Bovendien blijkt dat de bewoners in deze gebieden zich onveiliger voelen dan elders en men vaker slachtoffer van delicten is.

Aldus de website van de gemeente Tilburg.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Jerommeke op 7 juni 2006, 16:26:14
en mij lijkt als je niets te verbergen hebt, dan hoef je ook niets te vrezen toch?
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 7 juni 2006, 16:46:03
en mij lijkt als je niets te verbergen hebt, dan hoef je ook niets te vrezen toch?

Ben ik deels met je eens. Als je geen verboden dingen bij je hebt, heb je niets te vrezen. Maar dan nog kunnen er altijd dingen zijn die je voor jezelf wilt houden en bij zo'n fouilleeractie toch in een keer naar buiten komen. Datzelfde probleem kan ook bij een identiteitsplicht gelden.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Mobcop op 9 juni 2006, 02:52:30
Ben ik deels met je eens. Als je geen verboden dingen bij je hebt, heb je niets te vrezen. Maar dan nog kunnen er altijd dingen zijn die je voor jezelf wilt houden en bij zo'n fouilleeractie toch in een keer naar buiten komen. Datzelfde probleem kan ook bij een identiteitsplicht gelden.

Wat voor "dingen"bedoel je???
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: jvo op 9 juni 2006, 04:36:06
Wat voor "dingen"bedoel je???
Je zal maar net bij Christine LeDuc in de shop geweest zijn en de politie gaat je tas leeghalen ::) ;) ;)

Maar ik zou er verder geen moeite mee hebben... levert een veiligere omgeving op, dus wat mij betreft doen ze maar :)
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 11 juni 2006, 23:53:42
Ach daar wil ik nog wel mee gezien worden hoor :P, maar er zijn nog veel persoonlijker dingen dan dat ... en dan gaat het me niet om spullen die ik bij mij heb. Voor sommigen misschien een ver van hun bed idee, maar transseksualiteit kan zoiets zijn. Op een bepaald moment zal men dan papieren als man hebben en als vrouw door het leven gaan. Bij fouilleren of identiteitscontrole geeft dat toch allerlei problemen maar ook kan dat betekenen dat men iets heel persoonlijks naar buiten moet brengen.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: vinma op 13 juni 2006, 09:44:21
Bij fouilleren of identiteitscontrole geeft dat toch allerlei problemen maar ook kan dat betekenen dat men iets heel persoonlijks naar buiten moet brengen.

Wat dacht je van het idee dat bij dergelijke acties in principe iedereen als "verdachte" wordt behandeld? Je wordt toch een stukje in je vrijheid beperkt, ook al heb je níets te verbergen. :P

Nog even terugkomend op mijn eerdere vraag: bestaat hier jurisprudentie over (bijv mbt mensen die hebben geweigerd)?
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 13 juni 2006, 09:59:13
Wat dacht je van het idee dat bij dergelijke acties in principe iedereen als "verdachte" wordt behandeld? Je wordt toch een stukje in je vrijheid beperkt, ook al heb je níets te verbergen. :P

Nog even terugkomend op mijn eerdere vraag: bestaat hier jurisprudentie over (bijv mbt mensen die hebben geweigerd)?

Je bent technisch gezien geen verdachte want je wordt alleen maar gecontroleerd, anders zou het gaan om opsporing (maar dat terzijde).

Er is inderdaad jurisprudentie van het Gerechtshof die echter alleen betrekking heeft op de Amsterdamse situatie. Daar werd iemand vrijgesproken van het niet opvolgen van een ambtelijk bevel, maar alleen maar omdat de aanwijzing als veiligheidsrisicogebied te ruim was. Men is echter niet ingegaan op het feit of men mee moet werken, dulden of gedogen. Daar heb je dus verder niets aan, want in Tilburg gaat het om kleinere gebieden met een deugdelijke motivering denk ik.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: vinma op 13 juni 2006, 13:01:09
In ieder geval alvast bedankt voor je antwoorden, ik ben een stuk wijzer geworden!

Je bent technisch gezien geen verdachte want je wordt alleen maar gecontroleerd, anders zou het gaan om opsporing (maar dat terzijde).

Controle en opsporing, hoever liggen die twee begrippen uit elkaar? Is een alcoholcontrole langs de snelweg dan ook "slechts" een controle, of juist opsporing (het opsporen van overtreders)?
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Enrique op 13 juni 2006, 14:15:49
Dat is echt een controle. Er is pas sprake van opsporing van een verdachte bij een redelijk vermoeden van schuld.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: SEH zustertje op 19 juni 2006, 15:14:08
Je zal maar net bij Christine LeDuc in de shop geweest zijn en de politie gaat je tas leeghalen ::) ;) ;)

Maar ik zou er verder geen moeite mee hebben... levert een veiligere omgeving op, dus wat mij betreft doen ze maar :)
[off topic]  kunnen ze je alleen maar een fijne avond wensen [/off topic]   ;D
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Delta op 19 juni 2006, 15:39:04
Dat is echt een controle. Er is pas sprake van opsporing van een verdachte bij een redelijk vermoeden van schuld.

Definieer 'redelijk vermoeden van schuld'?  ::)
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 19 juni 2006, 18:18:58
Voor een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feit, moet sprake zijn van:
- een concrete verdenking: intuïtie of zomaar een vermoeden is niet genoeg
- een redelijke verdenking: iedereen zou in de feiten en omstandigheden een grond voor een vermoeden zien.
- een gespecificeerde verdenking: het moet gaan om een redelijk concreet strafbaar feit en een redelijk geïndividualiseerde verdachte (je moet dus een idee hebben om welk strafbaar feit het gaat en wie dat feit dan zou hebben begaan)

Het blijft vrij technisch, maar hierbij een casus, ook wel genaamd de "Hollende kleurling":
Midden in de nacht komt een man met donkere huidskleur aanrennen uit de richting van het Amsterdamse café Caribbean Nights. Twee agenten vermoeden dat de man drugs bij zich heeft en houden hem aan. De man verzet zich hevig en bijt zelfs een van de agenten in de arm. Tijdens de vechtpartij laat de man een zakje met heroïne op de grond vallen. Uiteindelijk oordeelt het Hof dat de aanhouding onrechtmatig is. Er is geen sprake van een redelijk vermoeden van schuld als een man met donkere huidskleur komt aanrennen uit de richting van een café waarvan bekend is dat er drugs wordt verhandeld.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: jvo op 20 juni 2006, 02:25:47
Definieer 'redelijk vermoeden van schuld'?  ::)
Komt neer op art 27 WvSv... maar dan weet je eigenlijk nog niets....
Citaat
Als verdachte wordt vóórdat de vervolging is aangevangen, aangemerkt degene te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit voortvloeit.
http://www.sdu.nl/pdf/NieuwsbriefStrafrechtSelectH1.pdf
met wat leesvoer erbij.... (pas op, glaasje water is geen overbodige luxe, erg droge kost ;) ) maar wel interessant (vind ik dan ;))
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Enrique op 20 juni 2006, 08:06:47
Een hollende kleurling die uit de richting van een bekend dealpand komt rennen, is nog géén verdachte in elk geval.

Bekend arrest van de Hoge Raad (jawel, het hollende kleurlingarrest). Verbalisanten zien een kleurling rennen die uit de richting van een bekend dealpand komt (dus ze hebben hem dat dealpand NIET zien verlaten). Verbalisanten houden hem staande, houden hem zelfs aan geloof ik, en dan komt er bij de fouillering een bolletje coke uit zijn zak vallen.

Advocaat voerde - terecht - aan dat de kleurling niet staande- en aangehouden had mogen worden, omdat hij geen verdachte was. Was hij soms aangehouden omdat hij kleurling was? Het betoog van de advocaat lijkt me duidelijk. En de Hoge Raad ging mee met de advocaat. Pas als je een redelijk vermoeden van schuld hebt, is iemand verdachte (met alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden als gevolg). Vóór die tijd kun je dus geen dwangmiddelen tegen die persoon toepassen. Als je dat wel doet, is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. Gevolg: ontslag van alle rechtsvervolging.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: vinma op 20 juni 2006, 16:46:26
Pas als je een redelijk vermoeden van schuld hebt, is iemand verdachte (met alle daaruit voortvloeiende bevoegdheden als gevolg). Vóór die tijd kun je dus geen dwangmiddelen tegen die persoon toepassen. Als je dat wel doet, is er sprake van onrechtmatig verkregen bewijs. Gevolg: ontslag van alle rechtsvervolging.

Hoe past preventief fouilleren dan in dit verhaal (redelijke vermoeden van schuld....)?
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: zafara op 20 juni 2006, 16:50:57
hoe weet je eigenlijk of het gebied waarin je je op dat moment bevind een ''risicogebied'' is?? staat dat aangegeven of dien je dit maar te weten??
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: 7194 op 20 juni 2006, 17:16:46
hoe weet je eigenlijk of het gebied waarin je je op dat moment bevind een ''risicogebied'' is?? satat dat aangegeven of dien je dit maar te weten??
Dat weet je volgens mij gewoon niet. Dan loopt iedereen met een mes op zak er vrolijk om heen.  ::)
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Jerommeke op 20 juni 2006, 17:19:40
Ik ben wel eens benieuwd, als ze dat eens bij scholen doen, alle uitgangen dicht, alle kluisjes open, en fouilleren maar! Denk dat je bij ons op school nog wel een aardige kluit weed zal vinden en het een en ander aan wapentuig
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Michelle1983 op 20 juni 2006, 17:25:51
Hoe past preventief fouilleren dan in dit verhaal (redelijke vermoeden van schuld....)?

Bij preventief fouilleren gaat het niet om het opsporen van een verdachte, maar om controle. Om te mogen fouilleren hoeft er geen redelijk vermoeden van schuld te zijn. Dat mag men dan gewoon.

Of het om een risicogebied gaat, tja dan had men maar de plaatselijke bekendmaking moeten lezen is het idee. Er zijn namelijk via gemeentebesluiten namelijk risicogebieden aangewezen.

Wat betreft scholen, kluisjescontrole is mogelijk op scholen als dat in de regels voorkomt. Heb 't wel eens zien gebeuren, maar met zulke regels let men wel op wat men er bewaart.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Wilma op 29 juli 2006, 11:39:57
Bij het fouilleren komen agenten nogal vaak op behoorlijke intieme plekken. Het is dus een ook een vorm van ongewenste intimiteit. Bij het fouilleren van minderjarigen vinden agenten het namelijk erg leuk om ze even ook in hun kruis te betasten.
Het gewoon te smerig voor woorden dat deze vorm gewoon wordt toegestaan. Maar ja we leven in een land waar een partij voor kinderporno en incest is goedgekeurd en een rechter het gewoon op zijn pc mag hebben.  :-X >:( :(
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Maarten op 29 juli 2006, 11:52:09
Bij het fouilleren komen agenten nogal vaak op behoorlijke intieme plekken. Het is dus een ook een vorm van ongewenste intimiteit. Bij het fouilleren van minderjarigen vinden agenten het namelijk erg leuk om ze even ook in hun kruis te betasten.

Voor het eerst dat ik zoiets hoor :o Waar heb je dat vandaan?

Volgens mij wordt er altijd goed rekening mee gehouden, door bijv. voor het fouilleren van vrouwen een agente te laten fouilleren en voor voor mannen een agent.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Wilma op 29 juli 2006, 12:36:49
het is wel zo dat ze rekening houden met het geslacht maar ze kunnen het niet laten om hier in de regio jongeren zo te pakken. natuurlijk ontkennen ze alles.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Enrique op 29 juli 2006, 18:13:23
het is wel zo dat ze rekening houden met het geslacht maar ze kunnen het niet laten om hier in de regio jongeren zo te pakken. natuurlijk ontkennen ze alles.

Hoe weet jij dat dan? Ben je daar echt getuige van geweest, of heb je dat van horen zeggen? Je klinkt vrij stellig, dus kennelijk ben je er zelf bijgeweest. Kwalijke zaak dan, is er geen klacht ingediend?
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Wilma op 29 juli 2006, 20:34:09
ik ben het zelf niet geweest maar wel mijn zoon en een klacht tegen de politie indienen heeft geen nut ze lachen je gewoon uit hier.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: 7194 op 29 juli 2006, 20:54:48
en een klacht tegen de politie indienen heeft geen nut ze lachen je gewoon uit hier.
Dat is dus wat iedereen roept zonder het zelf ooit te hebben geprobeerd.......  ::)
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Enrique op 29 juli 2006, 21:24:43
Precies. Het ligt eraan wat je onder "nut" verstaat, maar ik ben van mening dat als het echt zo zou zijn dat dienders in een bepaalde regio dit soort dingen doen, en er klachten binnenkomen daarover (of zelfs aangiftes misschien?), er pas wat aan gedaan kan worden. Zolang iedereen maar onder elkaar roept dat er bepaalde dingen gebeurd zijn, maar niemand durft dat in een officiële klacht neer te leggen, heeft niemand er wat aan. De vermeende slachtoffers niet, want die hebben het laten gebeuren, eventuele toekomstige slachtoffers niet, want daar zal het dan ook bij gebeuren, de mensen die dit alles hier of in de krant lezen niet, want die weten niet of het waar is en het korps zelf ook niet, want die hebben er geen klacht over gekregen! Op deze manier is het altijd heel moeilijk beoordelen of iets waar is of niet.

Een klacht (of meerdere klachten) wordt altijd serieus genomen en door leidinggevenden van het korps behandeld. De leiding zal de betrokken dienders horen en de slachtoffers zullen ook worden gehoord. De stelling dat klagers worden uitgelachen, is wat kort door de bocht denk ik. Misschien blijkt tijdens de klachtbehandeling in een face-to-face gesprek wel dat de dienders conform de instructie hebben gefouilleerd (dat mensen dat niet prettig vinden, kan ik begrijpen), waardoor het onbegrip wordt weggenomen. Of juist niet natuurlijk. Bovendien, als je niet tevreden bent met de klachtbehandeling, kun je altijd een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Omdat ik niet weet of het waar is wat er is gezegd, heb ik toch wel moeite met de stelligheid waarmee je deze aantijgingen op internet zet. Natuurlijk ben je niet verplicht een klacht in te dienen, maar om nou zo'n stelling neer te zetten zonder onderbouwing..... :-\

Als het waar is, is het een zeer kwalijke zaak en is een klacht/aangifte m.i. zeker op zijn plaats, zeker ook om herhaling te voorkomen.
Als het niet waar is, vind ik het niet goed om het zo zwart-wit (en zonder de dienders in kwestie daarover te hebben gehoord) op internet te zetten.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: vuurtje op 3 september 2006, 05:44:36
Wat dacht je van het idee dat bij dergelijke acties in principe iedereen als "verdachte" wordt behandeld? Je wordt toch een stukje in je vrijheid beperkt, ook al heb je níets te verbergen. :P

Nog even terugkomend op mijn eerdere vraag: bestaat hier jurisprudentie over (bijv mbt mensen die hebben geweigerd)?

Er is niet veel, maar er is wel jurisprudentie. Ook waarbij de klagende burger won. Maar daar heb je niet veel aan. Als de burger voor de rechter alsnog wint, is dat een doekje voor het bloeden. Want "zijn vrijheid" was beperkt en inmiddels verleden tijd. Valt niet terug te draaien. Wel gezichtverlies voor een burgemeester, dus men zal er toch voorzichtig mee omgaan. Meestal is het de burgemeester die bij "preventieve"maatregelen volgens de verschillende wetten de bevoegdheid heeft om een dergelijke maatregel of verordening uit te schrijven, soms moet hij dat eerst ook met de wethouders bespreken (of gemeenteraad?) . In het verleden is het wel eens voorgekomen dat zo'n besluit niet of nauwelijks werd gemotiveerd, of dat de motivering er wel was maar niet deugde, of dat het niet of niet afdoende werd gepubliceerd. In al die gevallen kom je daarmee niet weg in onze rechtstaat. Althans, als het voor de rechter wordt gebracht. Want men kan bij de rechter zijn gelijk halen.

Maar als de burgemeester dat allemaal netjes doet, tsja, dan is een stukje van je vrijheid tijdelijk of qua gevaarlijke locatie afgepakt, dat klopt, maar wel conform zoals we dat allemaal hebben afgesproken in het parlement toen die wetten werden aangenomen. Dus nee, dan kan je niet meer klagen over je vrijheid, het verdacht zijn, of je privacy, dan is het gewoon ons aller afweging geweest in de balans van vrijheid enerzijds en veiligheid anderzijds.

Soortgelijke wetgeving en discussies zijn er geweest over bijvoorbeld camera toezicht. Zelfde verhaal (privacy versus veiligheid). Men roept als snel "Big Brother is watching you", etc, maar we hebben het allemaal samen zo afgesproken, en de regels zijn streng zodat niet alles maar mag, en ja, je kan (in Nederland gelukkig wel) gewoon naar de rechter lopen om de uitvoering aan de regels te laten toetsen.

Gezien enerzijds de dreigingen van de laatste jaren en anderzijds de voortschrijdende techniek, zullen "wij" in het parlement nog wel meer wetgeving gaan maken waarbij we concluderen dat de algemene veiligheid (onder restricties) net wat meer gewicht heeft dan onze volledige individuele vrijheid of privacy. Jammer, maar bljkbaar noodzakelijk volgens de meerderheid in ons democratisch gekozen parlement.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Live op 7 april 2011, 11:00:23
Politie mag sneller preventief fouilleren

http://www.nu.nl/politiek/2486238/politie-mag-sneller-preventief-fouilleren.html (http://www.nu.nl/politiek/2486238/politie-mag-sneller-preventief-fouilleren.html)

Uitgegeven: 7 april 2011 08:03
Laatst gewijzigd: 7 april 2011 08:56

AMSTERDAM - Agenten mogen sneller en vaker preventief gaan fouilleren op wapenbezit. Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Ivo Opstelten (VVD) van Veiligheid en Justitie donderdag voor advies rondstuurt aan verschillende instanties.
 
Preventief fouilleren kan volgens in de toekomst sneller en vaker worden ingezet bij dreigende onrust in een gemeente, bijvoorbeeld om geweld rond een voetbalwedstrijd te voorkomen.
Het wetsvoorstel kan rekenen op steun in de Tweede Kamer, coalitiepartijen VVD en CDA en gedoogpartij PVV hebben daarover afspraken gemaakt in het regeerakkoord.
Momenteel moet de gemeenteraad nog vooraf instemmen met preventief fouilleren. Dat moet volgens Opstelten veranderen. De minister wil het burgemeesters toestaan om per direct in hun een gemeente een risicozone aan te wijzen waar vervolgens twaalf uur lang mag worden gecontroleerd op het bezit van wapens.
Verantwoording aan de gemeenteraad moet in zo’n geval wel nog achteraf worden gegeven.

Gebied
Een burgemeester krijgt ook standaard de bevoegdheid om een noodverordening voor preventief fouilleren af te geven voor een bepaald gebied. Nu is dat in veel gemeenten nog geregeld via een aparte verordening.
Ook met deze bevoegdheid kan de burgemeester gemakkelijker ingrijpen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om ongeregeldheden die zich rond grote evenementen kunnen voordoen, zoals een feest rond de jaarwisseling. Zolang de noodverordening geldt, kan de politie fouilleeracties houden in het aangewezen gebied.

Arrestanten
Het wetsvoorstel regelt ook dat agenten arrestanten altijd kunnen onderzoeken op wapens of drugs in hun kleding of tas. Nu kan dat alleen als er gevaar dreigt voor de arrestant of voor de agenten zelf.
Omdat agenten geregeld verdovende middelen aantreffen in de mond of de oksel van een verdachte die de politiecel ingaat, mag een agent ook aan het lichaam op zoek gaan naar verboden spullen als de omstandigheden daarom vragen.
Nu kan dat alleen in bijzondere gevallen. Agenten krijgen daarmee dezelfde bevoegdheden als gevangenispersoneel.

© NU.nl/ANP
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Red op 15 juni 2012, 11:38:50
Citaat
Aboutaleb: ‘Laat politie selectief fouilleren’

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil dat de politie selectief gaat fouilleren. Aboutaleb heeft toestemming gegeven voor een proef om in één wijk in Rotterdam mensen aan te houden die voldoen aan een bepaald profiel. Om welke wijk dat gaat, is niet bekend.

Aboutaleb hoopt dat de politie ontlast kan worden door de proef. Wanneer uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat veel drugsoverlast wordt veroorzaakt door dealers op scooters, kan de politie er voor kiezen om alleen scooterbestuurders in een bepaald gebied te fouilleren.

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad is kritisch over het plan. Volgens strafrechtadvocaat Frank van Ardenne is de proef strafrechtelijk niet in de haak. Ook wijst de Rotterdamse advocaat erop dat een rechter een eventuele vondst zal betitelen als onrechtmatig verkregen bewijs, waardoor de verdachte vrijuit gaat. Om discriminatie uit te sluiten werd in het verleden in een bepaald gebied iedereen preventief gefouilleerd.

Hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke erkent dat een rechter kan besluiten dat bewijs onrechtmatig is verkregen, en daders vrijuit gaan.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-06-2012/aboutaleb-laat-politie-selectief-fouilleren (http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-06-2012/aboutaleb-laat-politie-selectief-fouilleren)
Ik ben benieuwd wat het "profiel" is wat men hanteert....
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Haageneesch op 15 juni 2012, 13:04:30
Citaat
Hoofdofficier van justitie Fred Westerbeke erkent dat een rechter kan besluiten dat bewijs onrechtmatig is verkregen, en daders vrijuit gaan.
http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-06-2012/aboutaleb-laat-politie-selectief-fouilleren (http://www.rijnmond.nl/nieuws/14-06-2012/aboutaleb-laat-politie-selectief-fouilleren)
Leuk, er is een heel interview afgenomen, en 1 zinnetje dat moet doen lijken alsof het eigenlijk niet mag, wordt er tussenuit gepikt. De rechter kan elk onrechtmatig bewijs afkeuren en daarmee de daders (verdachten, kuch) vrijuit laten gaan.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: zwelgje op 15 juni 2012, 23:57:57

Leuk, er is een heel interview afgenomen, en 1 zinnetje dat moet doen lijken alsof het eigenlijk niet mag, wordt er tussenuit gepikt.

Dit is ook op het randje, qua wetgeving. Dus vind ik het wel terecht dat hier de nadruk op wordt gelegd.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Red op 15 juni 2012, 23:59:08
Dit is ook op het randje, qua wetgeving. Dus vind ik het wel terecht dat hier de nadruk op wordt gelegd.
Tja, het is en blijft lastig. Als je als groep aanwijst:

mannen van 14 tot 30 jaar oud, dan heb je een aardige selectie gemaakt.... En daar zou je misschien nog mee weg kunnen komen ook...
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: zwelgje op 16 juni 2012, 00:41:24
Ik denk dat je daar uiteindelijk ook niet mee weg komt, omdat er een aanname in opgesloten ligt dat personen in deze groep dus per definitie verdacht zijn. Ik denk dat de meeste advocaten en rechters hier gehakt van maken...
Het lijkt mij anders als er geprofileerd wordt op bijv hoe vaak iemand gezien wordt op  een locatie met  drugs overlast.....

Overigens begrijp ik het best dat agenten door hun praktijk ervaring bepaalde profielen opstellen, zonder dat  men dit doet  met het doel om burgerrechten té schenden. Dit is en blijft een balans tussen praktijk en theorie.....
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Live op 24 april 2013, 12:31:56
Actie preventief fouilleren A2 en camping was misbruik van bevoegdheid

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/actie-preventief-fouilleren-a2-en-camping-was-0 (http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/actie-preventief-fouilleren-a2-en-camping-was-0)

24 april 2013 - De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, is van oordeel dat de politie Oost Nederland misbruik van haar bevoegdheden heeft gemaakt bij acties van preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op een camping in Kerkdriel.  De gemeente Geldermalsen en het OM hebben geen oog gehad voor de waarborgen voor de burger. In beide gevallen was geen sprake van een veiligheidsrisico waarbij preventief fouilleren  zou kunnen worden ingezet. Brenninkmeijer: 'Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat uit opportunisme is geprobeerd om preventief fouilleren aan het reeds beschikbare arsenaal opsporings- en controlemogelijkheden toe te voegen.'

De ombudsman deed een onderzoek uit eigen beweging naar een grootschalige preventief fouilleeractie in de nacht van 25 op 26 oktober 2012 op twee locaties langs de A2 bij Geldermalsen. Ook onderzocht hij een preventief fouilleeractie op de camping 'Maaszicht' in Kerkdriel. De actie langs de A2 werd gerechtvaardigd onder verwijzing naar een groot aantal inbraken. En de actie in Kerkdriel had als achtergrond de politiemensen te beschermen bij hun zoekactie. Allebei geen reden waarvoor preventief fouilleren is toegestaan, want preventief fouilleren is gericht op openbare orde en niet op opsporen van strafbare feiten.

Gelet op wat in het voortraject van beide acties is gebeurd, komt het de ombudsman voor dat de burgemeester en de officier van justitie marionetten van de politie Oost Nederland (voorheen politiekorps Gelderland-Zuid) zijn geweest. Brenninkmeijer: 'Ik ben bezorgd over het gemak waarmee de bestuurders en de officieren van justitie in beide gevallen aan de waarborgen voor de burger voorbij zijn gegaan.' De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om het middel preventief fouilleren niet meer in combinatie met andere controleacties in te zetten, dit om misbruik van het middel preventief fouilleren te voorkomen.
In een eerder rapport (2011/252) waarschuwden de Nationale ombudsman en de gemeentelijke ombudsmannen van Amsterdam en Rotterdam voor het gevaar dat preventief fouilleren oneigenlijk wordt gebruikt voor de opsporing van strafbare feiten.


Rapport 2013/038: Preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op camping Maaszicht (pdf, 878Kb) (http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/files/2013-038_preventief_fouilleren_langs_de_a2_bij_geldermalsen_en_op_camping_maaszicht_0.pdf)Politie reageert op onderzoek Nationale ombudsman

http://www.politie.nl/nieuws/2013/april/24/00-politie-reageert-op-onderzoek-nationale-ombudsman.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/april/24/00-politie-reageert-op-onderzoek-nationale-ombudsman.html)
Laatste update: 24-04-2013 | 11:23

Den Haag - Vandaag publiceerde de Nationale ombudsman het rapport over een onderzoek dat hij uit eigen beweging uitvoerde naar twee acties die eind 2012 zijn gehouden langs de A2 en op een camping in Kerkdriel. Daarbij hebben volgens de Nationale ombudsman het bevoegd gezag en de politie het middel preventief fouilleren onrechtmatig ingezet.

Integrale politie- en handhavingsacties zijn zeer gebruikelijk voor de politie. In nauwe samenwerking met, in opdracht en met toestemming van het bevoegd gezag worden vrijwel dagelijks in Nederland dergelijke acties gehouden. In sommige gevallen wordt hierbij ook gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot preventief fouilleren. Daarbij wijst de burgemeester een veiligheidsrisicogebied aan en geeft het Openbaar Ministerie toestemming om preventief te fouilleren. De politie vervult bij deze besluitvorming een adviesrol.

Het is goed dat de Nationale ombudsman kritisch naar dit onderwerp kijkt in zijn rapport ‘Preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op camping Maaszicht’. De politie heeft kennisgenomen van het rapport en de conclusies van de ombudsman en deelt zijn mening dat preventief fouilleren een ingrijpend middel is, dat integer en volgens de bedoeling van de wetgever dient te worden ingezet. Enkele nuances zijn echter op wel zijn plaats. Zo betrof het in beide gevallen een reguliere politiecontrole c.q. handhavingsactie, waarbij de mogelijkheid tot preventief fouilleren slechts een onderdeel van de actie was en geenszins de primaire doelstelling.

De bevoegdheden rond preventief fouilleren zijn helder: het bevoegd gezag in de persoon van de burgemeester en de (hoofd)officier van justitie besluit over het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied en de voorwaarden rond preventief fouilleren. De politie maakte in deze gevallen slechts gebruik van de bevoegdheden die haar voor beide acties door het bevoegd gezag waren gegeven. Er kan dus geen sprake zijn van misbruik van bevoegdheden door de politie in relatie tot het preventief fouilleren. De Nationale ombudsman is ook kritisch over de afwegingen die ten grondslag lagen aan de besluitvorming van het bevoegd gezag. Voor zover het hier om de adviestaak van de politie gaat, zal het korps aan de hand van het rapport de acties op dat vlak evalueren.

De besluitvorming rond de inzet van preventief fouilleren is en blijft echter een aangelegenheid van het lokaal bevoegd gezag. Als korpschef van de politie kan en zal Gerard Bouman zich daarin niet mengen. Dat laat onverlet dat de korpschef eindverantwoordelijk is voor de advisering door de politie-eenheden aan het lokaal gezag. Het onderwerp preventief fouilleren acht Bouman vanzelfsprekend belangwekkend en hij blijft de ontwikkelingen ervan nauwlettend volgen. De korpsleiding bespreekt dit onderwerp met de politiechefs van de eenheden, met als eindresultaat dat – mocht daar sprake van zijn – het middel deugdelijk wordt ingezet.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Live op 24 april 2013, 17:23:56
Actie preventief fouilleren A2 en camping was misbruik van bevoegdheid

http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/actie-preventief-fouilleren-a2-en-camping-was-0 (http://www.nationaleombudsman-nieuws.nl/nieuws/2013/actie-preventief-fouilleren-a2-en-camping-was-0)
Politie reageert op onderzoek Nationale ombudsman

http://www.politie.nl/nieuws/2013/april/24/00-politie-reageert-op-onderzoek-nationale-ombudsman.html (http://www.politie.nl/nieuws/2013/april/24/00-politie-reageert-op-onderzoek-nationale-ombudsman.html)

Kritiek rapport Nationale Ombudsman misplaatst

http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160846/kritiek-rapport/ (http://www.om.nl/actueel/nieuws-persberichten/@160846/kritiek-rapport/)
24 april 2013 - Arrondissementsparket Oost-Nederland

Inhoud kan dienen als hulpmiddel om in toekomst nog scherper de juiste afweging te maken

In een kritisch rapport ‘Preventief fouilleren langs de A2 bij Geldermalsen en op camping ‘Maaszicht' concludeert de Nationale Ombudsman dat er fouten zijn gemaakt bij de aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied met een actie tot preventief fouilleren. Fouten die voor een belangrijk deel niet alleen politie en het Openbaar Ministerie, maar ook de betrokken burgemeesters van de gemeenten Geldermalsen en Maasdriel worden aangerekend.

In een reactie stellen genoemde betrokkenen dat zij de mening van de Nationale Ombudsman delen, dat preventief fouilleren een ingrijpend middel is wat integer gebruik vereist. Dat wil echter nog niet zeggen dat in de betreffende specifieke situaties dit instrument onterecht is toegepast. Deze stelling van de Nationale Ombudsman kan worden betwist. Op dit vlak is er sprake van relatief nieuwe wetgeving waarvan toepassing in praktijksituaties steeds meer duidelijk maakt wat de juiste vorm van uitvoering moet zijn. De visie van de Nationale Ombudsman wordt daarbij als een bruikbaar advies gezien. De noodzaak tot de beide acties en de onderbouwing daarvan staat echter voor de initiatiefnemers daarvan niet ter discussie.

Actie Rijksweg A2 Beesd (gemeente Geldermalsen)
Verwezen wordt naar de eerdere beantwoording naar aanleiding van vragen van Nationale Ombudsman. Uitgebreid is hierbij ingegaan op talrijke incidenten op en in de omgeving van de Rijksweg A2 binnen het grondgebied van de gemeente Geldermalsen, het grote aantal inbraken in aangrenzende kernen en het groeiende gevoel van onveiligheid onder de inwoners. De Nationale Ombudsman trekt dit min of meer in twijfel, dit o.a. met verwijzing naar een relatief korte periode van rust voor het daadwerkelijke moment van de actie en het beperkte resultaat

daarvan. Dat iets op een bepaald moment niet daadwerkelijk wordt geconstateerd, wil echter nog niet zeggen dat het er niet is. Zou de ombudsman tot een andere conclusie zijn gekomen, wanneer het resultaat groter was geweest en was dan het gekozen instrument preventief fouilleren wel het juiste gebleken? Burgemeester De Vries voelt zich in haar optreden gesterkt door, na de actie ontvangen, adhesiebetuigingen waaruit duidelijk bleek dat inwoners verheugd waren over het feit dat de overheid eindelijk het probleem serieus neemt.

Actie camping ‘Maaszicht' Kerkdriel (gemeente Maasdriel)
Op basis van onder meer twaalf vuurwapengerelateerde meldingen (tussen feb. 2008 en april 2012), die aan het adres van de camping te koppelen zijn, was er sprake van een voorzienbaar veiligheidsrisico: ofwel dat de bestuurlijke actiedag een situatie betrof die kon leiden tot onlusten, waarbij gebruik wordt gemaakt van wapens. De conclusie was dan ook dat er wel sprake was van een veiligheidsrisico, waarbij zorgvuldig de veiligheid van aanwezigen op de camping, maar zeker ook van de controlerende ambtenaren gegarandeerd moet worden. Dit kan door middel van het aanwijzen van een veiligheidsrisicogebied. De gemeente Maasdriel, bij monde van wnd. burgemeester Prick, wil dat recreatieverblijven voldoen aan alle (brand)veiligheidseisen en weer gebruikt worden voor het oorspronkelijke doel: recreëren. Vanaf 2010 richt de gemeente Maasdriel zich op het uitvoeren van controles en het aanpakken van misstanden op de recreatieterreinen in haar gemeente. Via een gefaseerde aanpak worden kleine en grote problemen aangepakt.

Tijdens de interventiedag is de camping bezocht om ongewenst gedrag op te sporen en terug te dringen. Het gaat hierbij om allerlei vormen van ongewenst gedrag op het gebied van sociale- en fiscale fraude, illegale tewerkstelling, onrechtmatige woonsituaties, brandveiligheid van de panden, beëindiging van illegale inschrijvingen van ondernemingen etc.

Kwalificatie Nationale Ombudsman onwaardig
In zijn rapport verwijt de Nationale Ombudsman de beide burgemeesters dat zij zich als marionetten door het politiekorps Gelderland-Zuid hebben laten gebruiken. Door beiden wordt deze stelling met kracht van de hand gewezen. Afgezien van de feitelijke onjuistheid van deze bewerking is de gekozen terminologie de Nationale Ombudsman onwaardig. Ook politie en Openbaar Ministerie nemen hier nadrukkelijk afstand van. In het volste besef van ieders bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn na een zorgvuldig afwegingsproces door politie, justitie én burgemeester de noodzakelijk geachte besluiten genomen.

Leerpunten en toekomst
Natuurlijk wordt in de kritische beschouwing van de Nationale Ombudsman een aantal leerpunten onderkend, zoals bijvoorbeeld op het gebied van het publiceren van de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied. Daarnaast kan het rapport zeker van nut zijn als bruikbaar hulpmiddel bij soortgelijke afwegingen in de toekomst. Daarbij sluiten de beide burgemeester echter niet op voorhand uit, dat zij, als daar aanleiding toe bestaat, opnieuw op eenzelfde wijze zullen handelen.
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: Live op 24 april 2013, 23:25:09
'Kritisch rapport ombudsman misplaatst'

'Kritisch rapport ombudsman misplaatst' (http://www.youtube.com/watch?v=CN5ofbzxKXI#ws)
TVGelderland·    
Gepubliceerd op 24 apr 2013
Titel: Re: Preventief fouilleren
Bericht door: DKAG op 25 april 2013, 06:22:12
Ben geen tegenstander van dit instrument, maar terughoudendheid is wel gepast. Het "lenen" van elkaars bevoegdheden tijdens zo'n multidisciplinaire aangelegenheid is zo nu en dan juridisch over het randje. Daar is al wel jurisprudentie over te vinden.
Titel: Hoofdcommissaris wil nieuwe discussie over preventief fouilleren
Bericht door: Live op 19 februari 2020, 13:40:21