Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?

Auteur Topic: Wat/waar mag je wel/niet fotograferen op een openbaar toegankelijke plek/achter het afzetlint?  (gelezen 435864 keer)

0 gebruikers (en 2 gasten bekijken dit topic.

FF_holland

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 869
 • Leuk forum!
mensen,

kun je een aanklacht tegen je krijgen als je het huis waar het incident (schoorsteenbrand) op de foto hebt gezet?
ik weet nog wel dat Scoutcow (Gilian) alle foto's waar het huis opstond moest verwijderen en dat de bewoner zelfs foto's van hemzelf heeft gemaakt...


en hoe zit het met uitrukpagina's: - Mag je huisnummers vermelden?

ook mag je geen informatie verspreiden die je hebt gehoord via de scanner. Mag dit wel met informatie die je hebt gelezen op een andere website? (bijvoorbeeld www.pd5hw.nl )
toegevoegd om 19:10:

op een van de oefenochtenden van de jeugdbrandweer komt een van de jeugdleiders (tevens centralist) naar mij toe en zegt/schreeuwt boos: WAAROM HEB JIJ DE CAPCODES VAN P2000 OP DE SITE STAAN??  Daar moet je toestemming voor vragen!!

sindsdien heb ik zeker weten geen hoge dunk meer van alles en iedereen in de regio (Had ik al niet  :-[)

maar A:  het is een onofficiële site (en heeft dus NIETS met het korps zelf te maken) en B: ik heb de codes gewoon rechtstreeks van een andere site ( www.scannerforum.nl ).           waarom zou ik dan toestemming moeten en gaan vragen??  :o
Firechief P

 • Manschap A / oefenleider / bevelvoerder
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,923
 • waarom gebeurt alles als ik er niet ben?
  • www.pjdekok.nl
Misschien dat er hier iemand het wetboek uit z'n hoofd kent maar dit zijn allemaal erg moeilijke situaties!!

Een huis op de foto zetten. Als je op de straat staat en je maakt een foto sta je dus op de openbare weg. Maar het huis is weer prive-eigendom waar je in normale omstandigheden ook niet zomaar een foto van zou maken. (afgelopen weekend stond er iemand het huis van de buren te fotograferen, toch wel even het kenteken genoteerd. Het huis heeft een tijdje geleden wel tekoop gestaan.) Als mensen je vragen geen foto's te nemen (op een vriendelijke of onvriendelijke manier) gewoon niet meer doen op dat moment, ga geen rare dingen doen. Overleg eventueel met bewoners en bevelvoerder zodat de bewoners weten wie je bent.

Huisnummers vermelden. Tja...lastig. Als het een grote brand is maakt het vermelden ook niet meer uit, je ziet het toch wel aan de buitenkant. Bij een koe in de gierput bij een boer is het wat anders, kan snappen dat een boer niet op de foto wil en geen huisnummer vermeld wil hebben, gewoon respect voor hebben. Persoonlijk noem ik over het algemeen alleen de straat en niet het huisnummer. duidelijk waar het was wordt het 95% van de gevallen toch wel.

Over P2000, volgens mij is het officieel verboden deze gegevens te publiceren. Jij ontvangt ze wel niet zelf maar neemt ze van iemand over. Je bent dus net zogoed schuldig. Net zoals dat je een gestolen fiets overneemt. Tot op dit moment gebeurd er nog weinig tot niets (volgens mij) aan het monitoren van P2000. Komt het wel dan is het volgens mij een kwestie van een paar sites van het net halen en je bent 80 tot 90% van alle monitoren kwijt.... :-\

Zomaar wat kantekeningen, weet niet of het allemaal waar is, laat me graag verbeteren!!!  :D


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,440
Er is een verschil tussen het fotograferen zelf (dat mag op de openbare weg; ook van onopvallende politievoertuigen!) en het publiceren van de foto (dit kan een inbreuk op de privacy opleveren). Het bijvoorbeeld aan de pers beschikbaar stellen van een tijdens een aanhouding van een verdachte gemaakte foto van die verdachte, is niet onder alle omstandigheden geoorloofd. Soms mag dit, meestal niet. Het mag wanneer het gaat om publieke figuren. Die moeten tegen een stootje kunnen, met name in de zin van de privacy. Maar zodra het om de gewone burger gaat dan kan schending van art. 8 EVRM (Europees Verdrag voor de rechten van de mens) worden aangenomen. Bij een niet-publiek figuur moet er volgens de Amsterdamse kortgedingrechter een bijzonder zwaarwegend opsporingsbelang zijn om de publicatie van de foto van de verdachte te legitimeren (zie www.rechtspraak.nl, zoeken in databank uitspraken op LJN-nummer LJN AR 6898; Rechtbank Amsterdam, KG 04/2454 AB).

In een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van 24 juni 2004 is ook bepaald dat de Duitse roddelpers te ver was gegaan bij het publiceren van 3 foto's van Prinses Caroline van Monaco. Het recht op vrije meningsuiting en nieuwsgaring moet worden afgewogen tegen het recht op privacy. Je moet feiten kunnen rapporteren in het kader van de democratie en de openbaarheid (bv dat er ergens een brand heeft gewoed en zo ja, waar dat dan was), maar dat gaat niet zo ver dat je foto's vanaf de openbare weg mag maken en publiceren van iemand in een woning of een tuin met het enkele doel om de nieuwsgierigheid van je lezers/kijkers te bevredigen.

Het blijft een moeilijk gebied, privacy, maar ik denk dat je in beginsel altijd foto's mag maken van dingen die op de openbare weg gebeuren of vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Publiceren van die foto's mag ook, mits je daarmee een redelijk doel dient (en dat is zo als je het uit journalistiek oogpunt doet).

Een publicatie van een foto van een huis waar een schoorsteenbrand woedt is dus m.i. gewoon geoorloofd. Een aanklacht kun je altijd krijgen (hoe onterecht ook), maar zal niet slagen in dit geval. Die persoon had m.i. de foto's dus NIET hoeven te verwijderen.

P2000-uitrukpagina's zijn naar mijn mening (maar daar is simpelweg nog weinig over bekend) gewoon een weergave van iets wat door de lucht gaat. De overheid verstuurt de berichten de ether in en is zich er dan van bewust dat die meegelezen kunnen worden, net als via het analoge netwerk de radioverbindingen. In het Wetboek van Strafrecht vind ik de volgende bepalingen die heel misschien van toepassing zouden kunnen zijn (waarbij ik wel opmerk dat de prioriteit van opsporing van zulke feiten voorzover scannersites daaronder te brengen zouden zijn natuurlijk niet echt hoog is):

Artikel 139b

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die, met het oogmerk een gesprek dat elders dan in een woning, besloten lokaal of erf wordt gevoerd af te luisteren of op te nemen, dat gesprek met een technisch hulpmiddel heimelijk:
1°. anders dan in opdracht van een deelnemer aan dat gesprek afluistert;

2°. zonder deelnemer aan dat gesprek te zijn en anders dan in opdracht van zulk een deelnemer opneemt.

2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die gegevensoverdracht elders dan in een woning, besloten lokaal of erf door middel van een geautomatiseerd werk of telecommunicatie, met een technisch hulpmiddel opzettelijk, zonder daartoe gerechtigd te zijn, heimelijk aftapt of opneemt.

3. Op het eerste en tweede lid is artikel 139a, derde lid, onder 1° en 3°, van overeenkomstige toepassing. Op het tweede lid is artikel 139c, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
(Red: zie ook artt. 80quinquies, 80sexies, 374bis, 441a WvSr)

Artikel 139c

1. Hij die door middel van een openbaar telecommunicatienetwerk, of door middel van daarop aangesloten randapparatuur overgedragen gegevens die niet voor hem, mede voor hem of voor degeen in wiens opdracht hij handelt, zijn bestemd, opzettelijk met een technisch hulpmiddel aftapt of opneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het aftappen of opnemen:
1°. van door middel van een radio-ontvangapparaat ontvangen gegevens, tenzij om de ontvangst mogelijk te maken een bijzondere inspanning is geleverd of een niet toegestane ontvanginrichting is gebruikt. (DIT IS BIJ SCANNERS HET GEVAL; JE MAG HET RADIOVERKEER DUS OPNEMEN!)

2°. door of in opdracht van de gerechtigde tot een voor de telecommunicatie gebezigde aansluiting, behoudens in geval van kennelijk misbruik;

3°. ten behoeve van de goede werking van een openbaar telecommunicatienetwerk, ten behoeve van de strafvordering, dan wel ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002.
(Red: zie ook artt. 80quinquies, 374bis, 441a WvSr; art. 125i e.v. WvSv)

En voor de fotografen die iemand in een woning zouden willen fotograferen:

Artikel 139f (J)
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
1°. hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt;

2°. hij die de beschikking heeft over een afbeelding welke, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, door of ten gevolge van een onder 1° strafbaar gestelde handeling is verkregen.

Artikel 139g
Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft hij die een afbeelding, als bedoeld in het vorige artikel, onder 2°, openbaar maakt.
greetz,  Enrique


FF_holland

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 869
 • Leuk forum!
okee, graag hoor ik van je (Enrique) of dit klopt:

je mag WEL gesprekken opnemen
je mag P2000 berichten WEL online zetten en dus ook alle uitrukken van een brandweerkorps online zetten
je mag WEL foto's van huizen nemen, echter niet van PERSONEN (mits onherkenbaar gemaakt)

correct?


scoutcow

 • Anesthesiemedewerker io
 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 1,111
  • Rhovanion
Ik had een keer bij een schoorsteenbrand in Drielanden dat een vrouw kwaad naar me toe kwam en ze vroeg hoe ik het in mn hoofd haalde om foto's te maken van haar huis enzo en ze vroeg me alle foto's waar haar huis was te zien te verwijderen. Ik heb dit toen ook maar gedaan, want ze kwam het ook nog controleren. En een keer in Hierden vroeg een vrouw gewoon netjes aan mij of ik de foto's niet op internet wilde zetten en ze maakte een foto van mij om, als ze toch online kwamen, die foto aan de politie te geven vanwege inbreuk op privacy e.d. Maar ik begrijp hier nu dus uit dat ik ze gewoon online had mogen zetten en dat de aanklacht tegen mij dan niet zal slagen en dat het gewoon legaal was, omdat ik alle foto's gewoon vanaf de openbare weg gemaakt heb?

Als iemand nou vraagt om het niet online te zetten, luister ik vaak nog wel, maar dan weet ik in ieder geval dat ik niet ineens achteraf een aanklacht kan krijgen en dat ik dan ineens een dikke boete krijg of iets dergelijks...


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,440
okee, graag hoor ik van je (Enrique) of dit klopt:

je mag WEL gesprekken opnemen (JA, zie artikel 139c lid 1 en lid 2 sub 1)
je mag P2000 berichten WEL online zetten en dus ook alle uitrukken van een brandweerkorps online zetten (als ik artikel 139c lid 1 goed lees, denk ik dat P2000-berichten hier ook onder vallen, terwijl ze NIET zijn uitgezonderd in lid 2.... het is immers geen radio-ontvangapparaat; conclusie: als je het zo leest mag het NIET. Maar t.t.v. de totstandkoming van dit artikel bestond er nog helemaal geen P2000, laat staan P2000-monitoren. Ik denk niet dat de politiek deze P2000-monitoren een enorm verwerpelijk initiatief vindt. Als ze dat wel vinden, zal daar t.z.t. ongetwijfeld meer over bekend worden. Maar als ik puur juridisch kijk, mag een P2000-monitor naar mijn mening NIET. Maar als ik dan als persoon ernaar kijk vind ik dat "er wel meer niet mag"......)
je mag WEL foto's van huizen nemen, echter niet van PERSONEN (mits onherkenbaar gemaakt) KLOPT; sterker nog, je mag m.i. zelfs foto's van personen maken die herkenbaar zijn, mits die personen niet in een woning waren toen jij heimelijk die foto maakte. Overigens is het fotograferen van een persoon in een woning op zich nog niet eens verboden, aangezien het artikel nog het bestanddeel "wederrechtelijk" bevat. Oftewel: je moet ook nog eens opzettelijk in strijd met het recht die foto maken. Als jij een foto maakt van een brandend pand waar toevallig net de bewoner door een raam naar buiten kijkt, ben je m.i. NIET strafbaar.

Maar voor alle fotografen misschien een tip: laat je niet te snel afbluffen als je ergens een foto van maakt of wilt maken. Je bent gewoon een vrij persoon en alles wat je wilt fotograferen op de openbare weg is (binnen bepaalde redelijke grenzen natuurlijk) gewoon openbaar. Als politiemensen niet willen dat jij een dienstauto (opvallend of onopvallend) die op de weg staat, fotografeert, hebben ze gewoon pech. Dan hadden ze hem niet op de weg moeten parkeren. Ook opmerkingen als "je moet de foto verwijderen", of "het kenteken mag er niet op", zijn m.i. niet gebaseerd op enige wettelijke bevoegdheid.

Maar je kunt je afvragen of je - als je zo'n reactie krijgt - het zover moet laten komen. Ik fotografeer zelf ook en heb ooit de volgende situatie meegemaakt:

Opvallende Justitiebus staat voor de rechtbank. Ik loop naar 2 mannen van Justitie toe die 50 meter verderop staan te roken. Ik stel mezelf voor, toon mijn legitimatie, leg uit waarvoor ik die foto wil hebben en vraag of ze akkoord zijn. Vervolgens wordt er - na veel twijfeling of het uberhaupt wel toegestaan is dat ik een foto maak van dat opvallende voertuig - besloten dat ik een foto mag maken, maar dat ik het kenteken niet op de foto mag laten komen (ik zie het al voor me; een foto van een voertuig met de onderkant eraf...). Ik heb vervolgens gezegd dat dat in orde is, dat ik het kenteken niet zou fotograferen en vervolgens.... je raadt het al....een mooie foto gemaakt van het hele voertuig met alles erop en eraan. Zo kan het dus ook.... ;D

Maar als jij per se niet wilt dat foto's van jouw camera verwijderd worden, hoef je dat ook niet te doen. Als men dat toch beveelt, kun je gewoon vragen op grond waarvan men dat recht denkt te hebben en dat ze je dan maar officieel moeten bevelen om dat te doen en dat ze maar een chef erbij moeten halen. Het resultaat zal zijn dat je die foto's niet hoeft te verwijderen, maar dat je wel 2 chagrijnige dienders tegenover je hebt (die vervolgens een uitgebreide controle aan je auto kunnen doen, of je fiets controleren op gebreken, etc. etc.).

Wat ook wel eens helpt, is de volgende dag teruggaan naar dat bureau en het nog een keer vragen. Kans is groot dat je dan een heeeeeeeeeel andere mentaliteit treft bij de diender aan wie je het vraagt.

correct?
greetz,  Enrique


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,440
Ik had een keer bij een schoorsteenbrand in Drielanden dat een vrouw kwaad naar me toe kwam en ze vroeg hoe ik het in mn hoofd haalde om foto's te maken van haar huis enzo en ze vroeg me alle foto's waar haar huis was te zien te verwijderen. Ik heb dit toen ook maar gedaan, want ze kwam het ook nog controleren. En een keer in Hierden vroeg een vrouw gewoon netjes aan mij of ik de foto's niet op internet wilde zetten en ze maakte een foto van mij om, als ze toch online kwamen, die foto aan de politie te geven vanwege inbreuk op privacy e.d. Maar ik begrijp hier nu dus uit dat ik ze gewoon online had mogen zetten en dat de aanklacht tegen mij dan niet zal slagen en dat het gewoon legaal was, omdat ik alle foto's gewoon vanaf de openbare weg gemaakt heb?

Als iemand nou vraagt om het niet online te zetten, luister ik vaak nog wel, maar dan weet ik in ieder geval dat ik niet ineens achteraf een aanklacht kan krijgen en dat ik dan ineens een dikke boete krijg of iets dergelijks...

Inderdaad, boze vrouwen moet je altijd wel voor oppassen natuurlijk  ;D, maar m.i. sta je gewoon in je recht. Ik heb het toevallig wel eens met de dienst gehad; ik rij een achterafsteegje in met een dienstauto en fotografeer een bepaalde situatie in dat steegje. Later komt er een telefoontje binnen van een bewoner die vraagt waar ik die foto's voor maakte. Gezegd dat dat niet zijn zaken waren en dat ik niet op zijn terrein ben geweest. Vervolgens was hij van mening dat zijn huis er misschien wel op stond en dat dat achtersteegje geen openbare weg was omdat dat eigendom was van de Vereniging van Eigenaren. Discussie kort afgemaakt door te zeggen dat zijn huis er misschien wel op staat, maar dat ik de foto gewoon vanaf de openbare weg gemaakt heb. De eigendomssituatie doet er niet toe. Zolang een weg vanaf de openbare weg begaanbaar is en "eruit ziet" als openbaar, is het een openbare weg. Dan hadden ze er maar een hek omheen moeten zetten of een bordje VERBODEN TOEGANG. Conclusie: meneer erg boos en verontwaardigd (waar haalde ik het lef vandaan...) maar niks meer van gehoord.

Als je echt de foto's niet wilt verwijderen op verzoek van een burger, moet je maar bekend maken wie je bent en laat die burger dan maar de politie erbij halen; de politie zal dan beoordelen of er sprake is van een strafbaar feit. En je weet al wat mijn conclusie zou zijn..... ;)

Ik zou zelf inderdaad, als het netjes gevraagd wordt, foto's waar mensen op staan desgevraagd niet op internet zetten, althans niet herkenbaar. Dan voorkom je een hoop gezeik. Maar inderdaad, zolang je haar niet in haar woning hebt gefotografeerd is er m.i. weinig aan het handje.

Een aanklacht kun je altijd krijgen, maar een verdachte (strafrechtelijk dus) zul je niet worden lijkt me. Een civiele claim lijkt me ook sterk. Mijn indruk is dat een heeeeeleboel mensen zich beroepen op "de privacywet" (die niet eens bestaat.....) terwijl ze geen idee hebben waar ze het over hebben. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen "hee dat ben ik op die foto, dat mag niet, dat is in strijd met mijn privacy", of "hee, dat is mijn huis/auto/fiets/hond/tuin/straat....etc". Waar ligt de grens? Juist, dat is nu het vage. In elk geval zul je niet snel in strijd met het Wetboek van Strafrecht handelen lijkt me. Wat vaak wel helpt is gewoon je kaartje geven (je bekend maken) en vertellen dat als men vindt dat jij iets doet wat niet mag, dat ze je maar moeten aangeven bij de politie of een civiele procedure moeten aanspannen bij de rechtbank.
greetz,  Enrique


FF_holland

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 869
 • Leuk forum!
okee  :D


maar ook zo mooi, je mag WEL op een priveterrein komen (OOK ALS ER EEN BORDJE VERBODEN TOEGANG STAAT!!) als het wetboek van strafrecht er niet bij staat ;)

Zo'n bordje is alleen geldig als er oner staat: artikel 416 W. v. Strafrechtuiteraard staat je in het 1e geval wel op priveterrein en mag je geen foto's maken :P


Enrique

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 3,440
maar ook zo mooi, je mag WEL op een priveterrein komen (OOK ALS ER EEN BORDJE VERBODEN TOEGANG STAAT!!) als het wetboek van strafrecht er niet bij staat ;)

Zo'n bordje is alleen geldig als er oner staat: artikel 416 W. v. Strafrecht

uiteraard staat je in het 1e geval wel op priveterrein en mag je geen foto's maken :P

Ik ken dit fabeltje, en veel mensen denken dat dat inderdaad klopt. Maar helaas, zo werkt het dus niet. Het bordje is gewoon erg bekend en daar staat meestal artikel 461 (416 is heling... ;) ) bij vermeld. Dat is echter NIET noodzakelijk. Als je gewoon een hek plaatst, is ook duidelijk dat je er niet doorheen mag. Dan hoeft er ook geen bordje VERBODEN TOEGANG (al dan niet met vermelding van 461) erop te hangen.
greetz,  Enrique


FF_holland

 • Senior gebruiker
 • ****
 • Berichten: 869
 • Leuk forum!
vorig jaar was nog in het nieuws (Rob Pieper geloof ik) dat hij en zn vrouw waren neergestoken maar dat ze de dader (die er eerder was geweest) niet op konden pakken vanwege het onjuiste bordje.

dus ook zonder bordje mag je er niet komen? (of wel komen maar geen foto's maken?)